Contoh latihan jeda ; ±Masa larian = 10 minit masa rehat = 5 minit Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat

= 1 : ½ ±Masa larian = 3 minit masa rehat = 3 minit Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1 : 1 ‡Ulangan dicadangkan antara 2 hingga 3 ulangan bagi jarak yang lebih jauh dan 3 hingga 4 ulangan bagi jarak kurang 800 meter bagi satu larian ‡Jumlah set dicadangkan = jumlah ulangan ‡Rehat antara set ditentukan oleh kadar denyutannadi iaitu apabila kadar turun kepada 120 denyutseminit,kemudian set kedua dimulakan

Preskripsi latihan jeda perlu mengambil kira perkara berikut : ±Ulangan aktiviti ±Set ±Nisbah kerja : rehat ±Aktiviti jeda rehat ‡Contoh preskripsi latihan ±Cara menulis preskirpsi latihan jeda ‡3 x 1500 meter x 2 set @ 8 minit (1 : ½ ), bermaksud::: 3 ulangan larian berjarak 1500 meter setiap larian, dibuatdalam 2 set, dengan jeda kerja selama 8 minit bagi setiaplarian dan jeda rehat selama 4 minit

Rekod Latihan Jeda Nama : Umur : Kadar Nadi Rehat : Kadar Nadi Latihan Max : Kadar Nadi Latihan Min : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful