COLEGIUL TEHNIC “GH ASACHI “ IASI PROFESOR:BEJUSCA ANDREI MENTOR : PROF.

CHIRIAC CATALIN MARIAN DISCIPLINA: DESEN TEHNIC CLASA X H NR. ORE PE SAPT. 2 ore ANUL SCOLAR 2010-2011

PROIECT DIDACTIC
Profesor: Bejusca Andrei Data:01.01.2011 Clasa: IXB - liceu / profil servicii Scopul lecţiei :Transmiterea de noi informatii Locul de desfasurare: Cabinet Constructii Timpul :50 min Tema lecției : Scări de reprezentare utilizate în desenul tehnic Tipul lecției: Predare - învaţare (mixtă) Competențe specifice: 1. Utilizarea simbolurilor grafice în reprezentări specifice domeniului tehnic 2. Analizarea modelelor şi reprezentarea lor respectând normele generale pentru întocmirea desenelor de piese 3. Identificarea şi corectarea erorilor de reprezentare Strategii didactice: • Metode didactice: conversația euristică,problematizarea,algoritmizarea,explicația, învățarea prin descoperire. • Organizarea activității - frontal/individual • Evaluarea performanțelor- scris - fișe de lucru. Resurse didactice: • Timp alocat lectiei : 50 minute • Loc de desfăşurare a lecţiei : cabinet info • Materiale și mijloace didactice – suport lecţie Power-Point, manual, fișe de lucru, planşe. Scenariul didactic: 1.Organizarea clasei și captarea atenției - 2min • Profesorul verifică prezenţa și existenţa materialelor necesare desfășurării lecției( manuale, calculatoare funcționale, caietele elevilor). • Împarte și prezintă fișele de lucru și modul de lucru. 2. Profesorul verifică tema pentru acasă - 3min 3. Reactualizarea cunoștintelor - 10min Profesorul adresează întrebări elevilor / elevii răspund: P: Ce este schiţa?

f. abaterilor şi prescripţiilor speciale. P: Analizează răspunsurile şi notează elevii care s-au remarcat în timpul orei. cota trebuie să fie subliniată cu o linie groasă  nu se reprezintă la scară vederile întrerupte • Profesorul dă elevilor spre completare fişele de lucru • Profesorul corectează şi completează răspunsurile elevilor • Profesorul indică spre rezolvare.desen de detaliu. Trasarea liniilor de cotă. b. 1:10 . P: Anunţă tema de lucru pentru acasă E: Elevii notează tema în caiete.desen de detaliu  scări de reducere : 1:2 . 10:1 . Trasarea contururilor exterioare ale proiecţiilor încadrare. E: Elevii definesc scara de reprezentare. d.desen de execuție. Stabilirea numărului minim de proiecţii. c.  Scara = dimensiunea desenată / dimensiunea reală  scări de mărire : 2:1 . sub îndrumarea profesorului Asigurarea retenţiei şi transferului . măsurarea dimensiunilor şi înscrierea cotelor. 6. .desen de execuție.3min P: Solicită elevilor să definească scara de reprezentare. e. scara proiecției principale trebuie să fie înscrisă în indicator. Analiza tehnologică.2min. 4. Stabilirea poziţiei de reprezentare. respectând proporţia dintre dimensiuni şi regulile de reprezentare ale desenului tehnic. Trasarea axelor de simetrie c. Analiza formei. d. 5:1 . i. Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare . enumeră scările şi dau exemple. Haşurarea suprafeţelor rezultate din secţionare. • Profesorul indică şi prezintă elevilor lecţia din calculator:  Scara de reprezentare este raportul dintre dimensiunea liniară a reprezentării unui segment al unui obiect pe un desen original și dimensiunea liniară reală a segmentului corespunzător obiectului însuși. la dimensiuni aproximative. b. Înscrierea rugozităţii. P: Care sunt etapele de executare a schiţei? E: a. • Profesorul va indica pe scurt activitatea pe care o va desfăşura împreună cu elevii în cadrul lecţiei. Trasarea contururilor interioare ale proiecţiilor. una din activităţile independente din manual • Elevii rezolvă exerciţiul. Identificarea formei. Notarea denumirii piesei.E: Schiţa este un desen executat cu mâna liberă. 4. P: Care sunt fazele premergătoare executării schiţei? E: a. Stabilirea şi trasarea dreptunghiurilor minime de încadrare. valoarea cotei înscrisă pe desen este aceeași  în cazul cotelor pentru părțile care în mod excepțional nu sunt desenate la scară.desen de ansamblu. h.desen de ansamblu  scări la mărimea naturală : 1:1  scara se înscrie în rubrica corespunzătoare din indicator  când sunt utilizate mai multe scări de reprezentare. g. a materialului şi verificarea schiţei. Îngroşarea liniilor de contur exterior şi interior. să enumere scările de reprezentare şi să enumere câteva exemple de scări numerice.desen de ansamblu.30min. 1:5 . Fixarea sarcinilor de lucru pentru acasă . celelalte scări diferite de aceasta se înscriu lângă sau sub notarea proiecțiilor cărora corespund  indiferent de scara de reprezentare. e. 1:20 .

... 3..... 5 : 1 2. 1 : 2 1.. original.. 1 : 2 1. c.. raportul......................... dintre dimensiunea liniară a reprezentării unui segment al unui obiect pe un desen………….. c-2 ................. 1: 1 3... 5 : 1 2....a segmentului corespunzător obiectului însuși.................. .. Nu se reprezinta la scara vederile…………………… 2............ b........... Enumerați scările utilizate în desenul tehnic industrial: a......... 1: 1 3....... Scara de reprezentare este ……………....... a-3... întrerupte 2..... Scara de reprezentare este …………….......FIŞA DE LUCRU 1. mărime naturală 3.........și dimensiunea liniară…………...și dimensiunea liniară…………...scară de marire b. Completați spațiile libere: a...... Nu se reprezinta la scara vederile…………………… 2...... Asociați corespunzător cifrele cu literele următoare: a. scară de marime naturală c...... b... scară de reducere FIŞA DE LUCRU 1.. scară de reducere Rezolvare FIŞA DE LUCRU 1. a..... Completați spațiile libere: a. Asociați corespunzător cifrele cu literele următoare: a.......... Enumerați scările utilizate în desenul tehnic industrial: a. 3..scară de marire b.... scară de marime naturală c............... reducere.....a segmentului corespunzător obiectului însuși...... reală b......... mărire........... b-1.. b...... b..... dintre dimensiunea liniară a reprezentării unui segment al unui obiect pe un desen………….... c...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful