Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

. . . . . . . . . . . .

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Str. Povernei Nr. 6-8, Bucureşti, România Tel.:(40)-21-318.08 .81; Fax: (40)-21-311.71.48; www.comunicare.ro

PROGRAMAREA SUSŢINERII LICENŢEI
(invatamant universitar)

SESIUNEA IULIE 2011 - ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ (ID) -

ATENŢIE:
• • • • • • La depunere, lucrarea trebuie să fie semnată de profesorul coordonator pe prima pagină sau să fie însoţită de email-ul printat, care conţine acordul coordonatorului pentru depunerea lucrării şi a nota propusă. Lucrările fără acordul profesorului nu pot fi depuse. Termenul fixat pentru depunerea lucrărilor de licenţă (27-29.06.2011) nu poate fi depăşit, indiferent de motivaţie. În această perioadă, programul Secretariatului este între 10.00-16.00. La depunerea lucrărilor, studenţii trebuie să fie integralişti (se verifică notele din catalogul virtual) şi să aibă taxele de şcolarizare achitate integral pe toţi anii de studiu (aceste date se verifică la Departamentul Taxe). Taxa pentru susţinerea licenţei este de 200 lei, se achită în contul facultăţii deschis la CITIBANK (nu se fac plăţi la casieria Şcolii) şi se depune în copie odată cu lucrarea. Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor trebuie să fie prinsă în lucrare (a doua pagină după titlu) şi în format electronic pe CD, acest document se regăseşte pe site: http://www.comunicare.ro//anunturi/Anexa_decizie_plagiat.pdf Depunerea cererii de înscriere la licenţa pentru sesiunea iulie 2011 cu semnătura cadrului didactic coordonator Examen de competenţă lingvistică la limba franceză, sala 212 (Povernei nr. 6); ora 16.00 Examen de competenţă lingvistică la limba franceză – Centre teritoriale – examen online Examen de competenţă lingvistică la limba engleză, sala L201 (Povernei nr. 6-8) - ora 13.30 grupa 1, - ora 15.00 grupa 2 Examen de competenţă lingvistică la limba engleză – Centre teritoriale – examen online Prezentarea lucrărilor de licenţă profesorului coordonator în vederea obţinerii acordului scris şi a notei propuse Predarea lucrarilor de licenţă la Secretariatul fiecarui centru teritorial (BV, CJ, CT). Dupa aceasta perioada absolventul poate sa predea lucrarile de licenţă numai la Secretariatul ID din Bucuresti. Predarea lucrărilor de licenţă se face în trei exemplare (două tipărite cu acordul scris al conducătorului ştiinţific şi unul pe CD), copie xerox după chitanţa de achitare a taxei de licenta - 200 RON, copie legalizata certificat de nastere, copie legalizata certificat de casatorie, copie legalizata diploma de bacalaureat, copie xerox BI/ CI si 2 fotografii 3/4 Predarea lucrărilor de licenţă se face la Secretariatul ID din Bucuresti în trei exemplare (două tipărite cu acordul scris al conducătorului ştiinţific şi unul pe CD), copie xerox după chitanţa de achitare a taxei de licenta - 200 RON, copie legalizata certificat de nastere, copie legalizata certificat de casatorie, copie legalizata diploma de bacalaureat, copie xerox BI/ CI si 2 fotografii 3/4 Afişarea graficului de susţinere Susţinerea licenţelor conform graficului afişat în 01 iunie 2011 Decan, Conf univ. dr. Remus Pricopie

01-26 februarie 2011 06 mai 2011

07 mai 2011

13-17 iunie 2011 13-17 iunie 2011 FILIALE

27-29 iunie 2011 BUCURESTI

01iunie 2011 04-08 iulie 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful