Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007

– 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

Instrumente de evaluare

Domeniul: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI Calificarea: Electronist reţele de telecomunicaţii Nivel 2

2009 1

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

Cuprins
Cuprins..............................................................................................................2 1. Introducere............................................................................................................6 2. Alegerea și utilizarea testelor................................................................................8 3. Instrumente de evaluare......................................................................................16 Modulul: Dispozitive electronice .......................................................................17 PARTEA I.....................................................................................................17 Testul 1............................................................................................................19 Testul 2............................................................................................................21 Testul 3............................................................................................................24 Testul 4............................................................................................................26 Testul 5............................................................................................................29 Testul 6............................................................................................................31 Testul 7............................................................................................................35 Testul 8............................................................................................................38 Testul 9............................................................................................................42 Testul 11..........................................................................................................52 Testul 12..........................................................................................................55 Testul 13..........................................................................................................60 Testul 14..........................................................................................................62 Testul 15..........................................................................................................65 Testul 16..........................................................................................................68 Testul 17..........................................................................................................71 Modulul: Dispozitive electronice .......................................................................75 PARTEA II.....................................................................................................75 Testul 1 ...........................................................................................................77 Testul 2 ...........................................................................................................81 Testul 3 ...........................................................................................................87 Testul 4 ...........................................................................................................89 Testul 5 ..........................................................................................................95 Testul 6 ...........................................................................................................98 Modulul: Circuite electronice digitale..............................................................102 PARTEA I...................................................................................................102 Testul 1..........................................................................................................105 Testul 2..........................................................................................................108 Testul 3..........................................................................................................112 Testul 4..........................................................................................................114 Testul 5..........................................................................................................118 Testul 6..........................................................................................................128 Testul 7..........................................................................................................132 Testul 8..........................................................................................................136 Testul 9..........................................................................................................140 Testul 10........................................................................................................145 Modulul: Circuite electronice digitale..............................................................150 PARTEA II...................................................................................................150 Testul 1..........................................................................................................152 2

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

Testul 2..........................................................................................................154 Testul 3..........................................................................................................156 Testul 4..........................................................................................................161 Testul 5..........................................................................................................164 Testul 6.........................................................................................................167 Testul 7..........................................................................................................172 Testul 8..........................................................................................................176 Testul 9..........................................................................................................178 Testul 10........................................................................................................183 Testul 11........................................................................................................187 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul....................................189 EVALUARE INIŢIALĂ..............................................................................191 Testul 1..........................................................................................................192 Testul 2..........................................................................................................196 Testul 4..........................................................................................................202 Testul 5..........................................................................................................206 Testul 6..........................................................................................................208 Testul 7..........................................................................................................210 Testul 8..........................................................................................................212 TESTUL 9.....................................................................................................214 Testul 10........................................................................................................217 Testul 11........................................................................................................221 Modulul: Tehnologia reţelelor de comunicaţii.................................................224 Testul 1..........................................................................................................229 Test 2.............................................................................................................231 Test 3.............................................................................................................233 Test 4.............................................................................................................238 Test 5.............................................................................................................242 Modulul: Sisteme şi medii de comunicaţii........................................................246 PARTEA I...................................................................................................246 Testul nr.1.....................................................................................................248 Testul nr.2.....................................................................................................255 Testul nr. 3....................................................................................................262 Testul nr.4.....................................................................................................268 Testul nr.5.....................................................................................................272 Testul nr.6.....................................................................................................276 Testul nr.7.....................................................................................................281 Modulul: Sisteme şi medii de comunicaţii........................................................291 PARTEA II.................................................................................................291 Testul 1..........................................................................................................293 Testul 2..........................................................................................................296 TEST 3..........................................................................................................298 Testul 4..........................................................................................................301 Testul 5..........................................................................................................303 Testul 7..........................................................................................................309 Testul 8..........................................................................................................312 Testul 9..........................................................................................................315 3

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

Testul 10........................................................................................................318 Testul 11........................................................................................................321 Testul 12........................................................................................................323 Testul 13........................................................................................................325 Testul 14........................................................................................................327 Testul 15........................................................................................................329 Testul 16........................................................................................................331 Testul 17........................................................................................................333 Testul 18........................................................................................................335 Testul 19........................................................................................................337 Testul 20........................................................................................................339 Testul 21........................................................................................................341 Testul 22........................................................................................................344 Testul 23........................................................................................................347 Testul 24........................................................................................................350 Testul 25........................................................................................................353 Testul 26........................................................................................................355 Modulul: Bazele reţelelor de calculatoare........................................................358 Testul 1..........................................................................................................360 Testul 2..........................................................................................................364 Testul 3..........................................................................................................368 Testul 4..........................................................................................................372 Testul 5..........................................................................................................374 Testul 6..........................................................................................................377 Testul 7..........................................................................................................380 Testul 8..........................................................................................................383 Testul 9..........................................................................................................385 Testul 10........................................................................................................389 Testul 11........................................................................................................392 Testul 12........................................................................................................394 Testul 13........................................................................................................396 Testul 14........................................................................................................400 Testul 15........................................................................................................402 Testul 16........................................................................................................405 Testul 17........................................................................................................408 Testul 18........................................................................................................410 Testul 19........................................................................................................412 Modulul: Dispozitive electronice .........................................................................415 PARTEA I...................................................................................................415 Test sumativ..................................................................................................417 Modulul: Dispozitive electronice .........................................................................425 PARTEA II.................................................................................................425 Test sumativ..................................................................................................427 Modulul: Circuite electronice digitale..............................................................439 PARTEA I...................................................................................................439 Test sumativ..................................................................................................441 Modulul: Circuite electronice digitale..............................................................441 4

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

Modulul: Circuite electronice digitale..............................................................446 PARTEA II.................................................................................................446 Test sumativ..................................................................................................448 Modulul: Circuite electronice digitale..............................................................448 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul....................................453 Modulul: Tehnologia reţelelor de comunicaţii.................................................470 PROBĂ PRACTICĂ SUMATIVĂ..............................................................472 PROBĂ SCRISĂ SUMATIVĂ....................................................................476 Modulul: Sisteme şi medii de comunicaţii........................................................485 PARTEA I...................................................................................................485 Testul nr.1 -sumativ......................................................................................487 Teme de proiect.............................................................................................492 Modulul: Sisteme şi medii de comunicaţii........................................................495 PARTEA II.................................................................................................495 TEST SUMATIV 1.......................................................................................497 TEST SUMATIV 2.......................................................................................504 Modulul: Bazele reţelelor de calculatoare........................................................513 Test sumativ..................................................................................................515

5

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

1. Introducere
Această colecție de instrumente de evaluare reprezintă unul dintre rezultatele activităților desfășurate de cadrele didactice în cadrul Proiectului cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC. Prin activitățile sale proiectul și-a propus să realizeze cadrul favorabil creșterii calității programelor de formare profesională în opt meserii legate într-un mod semnificativ de TIC. Instrumentele de evaluarea cuprinse în acest material au fost elaborate pentru a fi utilizate de persoanele care, în cadrul liceului, filiera tehnologică, au responsabilități în formarea profesională din domeniul Electronică Automatizări, calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii, nivelul 2 de calificare. În elaborarea lor s-a avut în vedere creșterea calității pregătirii elevilor prin promovarea unei evaluări riguroase a proceselor de învățare și rezultatelor învăţării asociate unor module esențiale pentru calificarea electronist reţele de telecomunicaţii. Acestea sunt: 1. Dispozitive electronice 2. Circuite electronice digitale 3. Sisteme electronice pentru tehnica de calcul 4. Tehnologia reţelelor de comunicaţii 5. Sisteme şi medii de comunicaţii 6. Bazele reţelelor de calculatoare Majoritatea instrumentelor de evaluare prezentate în continuare reprezintă modalităţi de susţinere a învăţării şi se integrează în categoria evaluărilor formative prin care se asigură măsurarea progresului elevilor în atingerea competenţelor specifice fiecărui modul al calificării. Sunt selectate, de asemenea, şi instrumente cu ajutorul cărora puteţi stabili existenţa suportului necesar pentru atingerea obiectivelor unei lecţii sau a unui grup de lecţii pe care elevii urmează să le parcurgă. O parte a instrumentelor 6

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

elaborate sunt proiectate pentru evaluările sumative, orientate în direcţia documentării consistente pentru obţinerea certificării ulterioare a calificării. Instrumentele propuse solicită atât sarcini legate de activităţile prezentate în cadrul materialelor de învăţare, realizate în cadrul proiectului pe care le puteți găsi pe site-ul acestuia, dar şi realizarea de activităţi complementare. Un număr important de teste prevăd activităţi cu caracter de sinteză, care urmăresc măsurarea capacităţii dobândite de elevi de a rezolva sarcini de lucru complexe specifice calificării prin integrarea mai multor competenţe. Sunt inserate în această culegere 122 teste cu un grad ridicat de integrare a cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor. Prin 11 dintre aceste teste puteţi realiza evaluări sumative ale căror rezultate, în conformitate cu cadrul normativ specific al învăţământului profesional şi tehnic, documentează atingerea rezultatelor învăţării vizate şi sunt luate în considerare în cadrul procedurilor de certificare a calificării profesionale în conformitate cu prevederile metodologiilor de certificare în vigoare.

7

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

2. Alegerea și utilizarea testelor
Informațiile, dovezi privind cunoștințele, deprinderile și competențele dobândite de elevi, sunt furnizate de către aceștia prin realizarea unora dintre activitățile de învățare organizate de profesori sau pe acelea special proiectate pentru stabilirea progresului în învățare și a performanțelor. Acestea pot fi transmise de elevi numai oral, numai în scris, sunt identificate de profesor prin observarea unor activități practice și/sau analiza produselor acestor activități, sunt raportate de alte persoane implicate în pregătirea practică sau sunt o combinație a acestora care are în vedere inclusiv utilizarea tuturor facilităților oferite de TIC. Luând în considerare toate acestea, în cadrul prezentei lucrări, s-a utilizat drept definiție de lucru pentru instrumentele de evaluare formularea conform căreia acestea reprezintă solicitările specifice adresate elevilor de a genera, în contexte precizate, și transmite informații într-un mod specificat în vederea aprecierii și emiterii unor judecăți de valoare referitoare la procesele de învățare și rezultatele învățării în raport cu criterii prestabililte. În literatura de specialitate și în activitatea curentă instrumentele de evaluare se întâlnesc sub diferite denumiri: item, întrebari, test, probă de evaluare, exerciții, temă, ascultare orală, colocviu, lucrare practică, referat, potofoliu, lucrare de laborator, probă practică, experiment, lucrarea scrisă, extemporal, teză, proiect, examen, etc. Pentru prezentarea lor s-a optat pentru denumirea generică de test. Datorită faptului că unele cerințe sunt îndeplinite prin efectuarea unei combinații de activități practice, de probe scrise și/sau orale s-a folosit adeseori în prezentare denumirea de probă de evaluare cu sensul de încercare la care va fi supus elevul prin care urmează să se constate și să se decidă asupra atingerii rezultatelor învățării asociate unei calificări descrise de Standardul de Pregătire Profesională al acelei calificări.

8

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

Numai utilizarea corespunzătoare a instrumentelor de evaluare poate conduce la colectarea de informații corecte, clare și suficiente pe baza cărora să fie posibilă formularea unor decizii credibile și documentate privind procesul de învățare și rezultatelor învățării. Este astfel necesară înțelegerea exactă și aplicarea corectă, la momentul oportun, a procedurilor de evaluare, numai în scopul pentru care au fost elaborate, pentru a realiza o evaluare de calitate. De asemenea, indiferent de modalitatea prin care sunt transmise/furnizare dovezile, pentru o corectă evaluare este necesară realizarea unor activități pregătitoare vizând organizarea evaluării și a administrării testelor, pregătirea aprecierii dovezilor colectate și a luării deciziilor și a modului de transmitere a rezultatelor și a unor noi sarcini de învățare elevilor sau/și altor persoane. Despre toate acestea sunt oferite detalii pentru fiecare test, atunci când ele sunt necesare. Evaluarea promovată în această lucrare este parte a procesului de învățare și este ea însăși o experiență de învățare. Procedurile folosite în evaluare au grade de complexitate diferite, care pot fi concretizate printr-o paletă largă de solicitări adresate elevilor de la un singur item (de exemplu un item cu alegere duală cu răspuns oral) până la activități complexe, desfășurate pe o perioadă mai mare de timp, eventual în echipă, cum este cazul unor proiecte. Pe de altă parte, în funcție de complexitatea rezultatelor învățării, acestea pot fi evaluate adecvat prin măsurare, cu un grad mare de obiectivitate, sau prin apreciere, cu un nivel ridicat de subiectivism. Dacă ne referim de exemplu la cunoștințe, în cadrul taxonomiei lui Bloom trecerea de la simplu la complex prin succesiunea : cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză, sinteză, evaluare, este însoțită de instrumente de evaluare care, pentru adecvare, măresc deschiderea răspunsurilor date de elevi: itemi obiectivi, întrebări de genul ce înțelegi prin..., exerciții, probleme, subiecte de sinteză, dizertație. Testele propuse au ținut seama de aceste aspecte. Cel care utilizează probele de evaluare propuse este sprijinit, prin indicaţiile din prezentarea testelor, să 9

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
str. Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucureşti-010176, tel. 021-311 11 62, fax. 021-312 54 98, vet@tvet.ro

stăpânească procesele

de măsurare, apreciere și decizie cerute de

fiecare instrument în parte, elaborat adecvat obiectivelor vizate. Probele de evaluarea selectate în prezenta culegere au fost elaborate având ca repere obiectivele evaluării și localizarea, în cadrul programului de formare, a momentului oportun de utilizare. Obiectivele evaluării au fost grupate în două mari categorii de beneficii aduse de aprecierile și judecățile emise pentru o perioadă de învățare, respectiv direcționarea dominantă către procesul de învățare sau către rezultatele învățării. Desigur pot fi identificate, pe lângă obiectivele de evaluare, multe alte criterii după care să se organizeze prezentarea instrumentelor de evaluare realizate. O atfel de abordare are avantajul organizării în succesiunea firească a momentelor când se realizează evaluarea, şi dimensionează implicit ce și cât se evaluează. Autorii instrumentelor de evaluare le-au grupat în funcție de orientarea dominantă și de momentul realizării evaluării în următoarele categorii: a. Evaluări realizate pentru aprecierea și susținerea procesului de învățare 1. La începutul lecției. Sunt teste care stabilesc existența suportului adecvat pentru atingerea obiectivelor lecției care urmează a se realiza. Aceasta categorie este constituită din teste construite preponderent din itemi obiectivi a căror administrare se realizează într-un timp scurt, câteva minute. Sunt de regulă teste orale prin care se asigură realizarea unui feedback rapid și pregătirea participării elevilor la activitățile de învățare planificate. 2. În timpul lecției. Sunt instrumente de evaluare adecvate activităților specifice temei lecției care permit identificarea atingerii țintelor de etapă. Sunt utilizate pentru asigurarea feedbackului, pentru controlul și susținerea învățării în clasă. Unele dintre ele consolidează învățarea prin cerințe legate de exersare/dezvoltare. Alte instrumente propuse sunt integrate metodelor active de învățare recomandate de autori pentru atingerea 10

021-311 11 62. La sfârșitul unui grup de lecții (temă). În funcţie de modul şi de cerinţele cuprinde în SPP privind evaluarea rezultatelor învăţării. Evaluarea are rol formativ de identificare a gradului de finalizare cu succes a unei etape a programului de formare de către fiecare elev și de identificare a nevoilor individuale de completare/sprijinire a învățării în vederea finalizării ei. O parte dintre propuneri sunt unitar legate de metoda de învățare promovată pentru tema respectivă. b. Instrumente care rezumă și verifică atingerea obiectivelor lecției. De altfel. această legătură prin care procedurile de evaluare sunt integrate învățării se poate constata și pentru alte categorii de instrumente de evaluare integrate acestei selecții.10-12. Instrumente de evaluarea care evidențiază rezultatele învățării și modul în care acestea se raportează la performanțele prevăzute de SPP. La sfârșitul lecției.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Bucureşti-010176. 4. Evaluări realizate pentru aprecierea rezultatelor învățării 1. 3. Probe de evaluare sumativă a întregului modul. Aici se găsesc propuse instrumente adecvate unei diversități de activități de învățare și diferitelor moduri de organizare a învățării: evaluări individuale. Spiru Haret nr. vet@tvet. La sfârșitul unui grup de teme (capitol) . Instrumente de evaluare a obiectivelor integratoare pentru temă. în condițiile constatării îndeplinirii standardelor de către fiecare elev. 021-312 54 98. Evaluarea evidențiază dobândirea tuturor competențelor prevăzute de SPP pentru acel modul și este în strânsă legătură cu procedura de certificare a calificării profesionale. tel. aflate în strânsă legătură cu competențele din Standardul de Pregătire Profesională al calificării. 2. evaluarea integrală a acestuia se 11 . fax. colegiale. așa cum aceasta este prezentată de fișele de documentare și activitățile de învățare elaborate ca materiale de învățare și explicate în fișele suport care pot fi consultate pe site-ul proiectului la secțiunea Materiale de predare. sector 1. La sfâșitul modulului. referitoare la aspecte teoretice sau practice ale lecției. Evaluarea fundamentează deciziile privind programele individuale remediale sau de dezvoltare precum și pe cele legate de proiectarea și planificarea reevaluărilor.ro obiectivelor operaționale.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. evaluarea activităților grupurilor de lucru.

sector 1. Acestea sunt raportate la competențe și criteriile de performanță asociate lor. este cuprins în obiectivele evaluării. complexitatea organizării pentru colectarea dovezilor de competență. în strânsă legătură cu modul cum vor fi folosite rezultatele obţinute. la 12 . prelucrarea. resursele necesare. evaluatori etc. precum și a contextelor și scopurilor pentru care sunt folosite. tel. respectiv a modalităților prevăzute pentru culegerea. dimensiunea și/sau complexitatea activităților teoretice sau practice realizate de elevi pentru îndeplinirea cerințelor.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Obiectivele evaluării. context în care autorii au considerat că elevii pot dovedi convingător competenţele dobândite. deci unele dintre testele sumative vizează numai o parte dintre competenţe sau propun numai anumite situaţii. Clasificarea are doar scopul de a orienta. Este necesară menționarea faptului că între cele două direcții dominante ale evaluării utilizate există o unitate evidentă. 021-312 54 98. obiective. vet@tvet. în cadrul programului de formare. Fiecare test este prezentat pe scurt. prin organizarea instrumentelor de evaluare după momentul şi durata alocată pentru evaluare. Ce se va evalua. resursele necesare a fi alocate. În general. interpretarea informațiilor și prezentarea rezultatelor evaluării. utilizatorului îi sunt necesare informații privind destinația. Datorită diversității dispozitivelor de evaluare. dar uneori și la procesele pe care urmează să le desfășoare elevii. prezentarea lor presupune grade diferite de detaliere. Autorii au avut în vedere la prezentarea testelor în primul rând posibilele nevoi ale colegilor. Sunt arătate în câteva fraze recomandările privind utilizarea testului. instrucțiuni utile de aplicare a testului. fax. Aceste informații au fost grupate în categoriile descrise în continuare. cerințele și modul de administrare.10-12. a perioadei optime de utilizare. cu eventual mai puțină experiență în învățământ. Bucureşti-010176.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. modul de corectare și notare. Spiru Haret nr. Prezentarea testului. care doresc să-și îmbunătățească prestația de evaluator.ro poate realiza prin câteva probe. care se regăsesc în condiţiile de aplicabilitate prevăzute. localizarea. 021-311 11 62. precum și alte informații relevante privind natura activităților elevilor.

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . obiectivele de evaluare sunt puse în relație cu competențele.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Pentru evaluările sumative obiectivele se regăsec printre competențele modulului. fiind criteriu de evaluare menționat corespunzător. auxililarele (liste de coduri. Când este necesar. Timpul de lucru (10 min. materialele. practice sau combinații ale lor integrate. a sarcinilor de lucru pentru elevi. Prezentarea cerințelor. Veți găsi cerințe cu răspuns oral. testele oferă toate informațiile necesare privind: aparatele. Indiferent de varianta de prezentare pentru care s-a optat. grupe) și a procedurilor (schimbarea punctelor de lucru.ro obiective operaționale sau la conținuturi tematice. În această secțiune sunt oferite date privind locația recomandată pentru realizarea evaluării (sală. 13 . Condițiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea. Pentru unele instrumente de evaluare nu este necesară sau nu poate fi estimată acesată durată. Bucureşti-010176.10-12. cărți tehnice etc.) sau durata evaluării ( 2 luni pentru realizarea unui proiect și 15 min. Cerințele adresate elevului – Testul propriu-zis sau enunțul.).) reprezintă un element cheie de care s-a ținut cont. Durata evaluării. pe grupe sau în plen). modul în care sunt asistați elevii pe timpul desfășurării probelor. laborator.) necesare realizării evaluării. câte doi. vet@tvet. Spiru Haret nr. 021-312 54 98. este influențată de metoda de evaluare pentru care s-a optat. tel. probe scrise. strategiei de învățare și adecvate metodei alese. eventualele elemente de organizare a spațiilor (lucru individual. etc. În general sunt prezentate informațiile care standardizează procedura de evaluare. criteriile de performanță și condițiile de aplicabilitate care le subsumează. secție de producție etc. sector 1. fax. cum și de către cine. atelier. 021-311 11 62. de regulă. lucrul individual urmat de o anumită organizare. dar pentru altele reprezintă un element important. Resursele necesare. 30 min. scheme. altfel spus sunt reglementate condițiile de administrare astfel încât să se asigure calitățile testului în oricare unitate de învățământ în care este folosit. Obiectivele evaluării se pot identifica cu o parte sau cu toate criteriile de performanță asociate uneia sau mai multor competențe. 1 oră. pentru prezentarea lui etc.

în special pentru cele calitative și/sau eventuale pricizări suplimentare privind notarea. Instrucțiunile au o paletă largă de prezentare de la instrucțiuni simple. În funcție de test. recomandări sau restricții. Au rolul de a prezenta clar. Modul de transmitere și sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Incorect. tel.ro Instrucțiuni pentru elevi. Instrucțiuni pentru asistenți și evaluatori. Greșit. fax. fără ambiguitate modul de îndeplinire a cerințelor. încercuiți răspunsul pe care îl considerați corect.. Au fost inserate numai instrucțiunile strict necesare. Pentru că elevul trebuie să fie informat despre criterii și modul de notare. 14 . Criteriile de evaluare și notare. vet@tvet. procedurile care trebuie respectate. aceasta se concretizează simplu prin Bine.. Sugestii privind deciziile care pot fi luate în raport cu performanțele elevilor. Sunt prezentate limitele în ceea ce privește asistența acordată elevilor pentru realizarea cerințelor sau precizări privind conduita evaluatorului. Toate testele prezintă riguros modul de apreciere indiferent dacă s-a optat pentru notarea analitică sau cea holistică (globală). sector 1. 021-312 54 98.. Corect. Se vor regăsi în această secțiune de prezentare a testelor două categorii de instrucțiuni: privind procedurile de îndrumare în realizarea probei și privind procedurile de corectare sau apreciere și notare. dar în aceeași măsură pot fi indicații/proceduri pentru situații speciale: dacă ați încercuit din greșeală un răspuns incorect atunci. etc. prin descrierea performanței sau prin acordarea de puncte care cumulate conduc la valoarea finală a notei. Ele pot conține și atenționări. Ele sunt necesare în special pentru îmbunătățirea învățării. dacă acestea nu sunt cuprinse și transmise implicit de enunț.10-12. Bucureşti-010176. despre performanța minimă acceptată pentru promovare și punctajul minim corespunzător.. Uneori. Sunt prezentate detalieri privind aprecierile pentru cazurii absolut necesare. 021-311 11 62. prin luarea în considerație a tuturor variantelor de răspuns posibil sau pentru prezentarea modului de notarea holistică această secțiune are cea mai mare întindere din prezentarea testului. Spiru Haret nr. la unele riguroase și complexe cum sunt cele în legătură cu realizarea unui experiment sau produs.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . prezentarea acestei s-a făcut cu mare rigoare. avertizări.

15 .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176. vet@tvet.ro Uneori este necesară transmiterea detaliată a tuturor acestor informații. tel. 021-311 11 62. În alte cazuri multe dintre informații sunt furnizate implicit. Orice observație privind această lucrare sau sugestie de îmbunătățire a unora dintre probele de evaluare prezentate pot fi transmise persoanelor de contact.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-312 54 98. Autorii speră că această selecție de teste vă va fi de un real ajutor în activitatea didactică. Spiru Haret nr.10-12. fax. Culegerea de teste este însoțită de o selecție a principalelor surse bibliografice și adrese de Internet utile. prin baremul de corectare și de notare sau prin instrucțiunile care însoțesc testul. a căror adresă a găsiți pe site-ul Proiectului cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC. prin modul de formulare a cerințelor pentru elevi. sector 1.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176. vet@tvet. tel. Instrumente de evaluare 16 . sector 1. Spiru Haret nr.10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-312 54 98. fax. 021-311 11 62.ro 3.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-312 54 98.ro Modulul: Dispozitive electronice PARTEA I 17 . sector 1. tel. fax. vet@tvet. Bucureşti-010176. 021-311 11 62.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .10-12. Spiru Haret nr.

10-12.ro AUTOR: PITIC AURELIA – profesor. fax. 021-312 54 98. Grup Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Timişoara COORDONATOR: CAZACU REMUS. grad didactic I.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . sector 1. 021-311 11 62. Bucureşti-010176. tel.profesor grad didactic I colegiul Tehnic de Telecomunicaţii “Nicolae Vasilescu Karpen”.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. vet@tvet. Spiru Haret nr.Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 18 .

să identifice terminalele tranzistoarelor bipolare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.ro Testul 1 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Identifică dispozitivele electronice discrete Obiectivele evaluării: . 021-312 54 98. Utilizaţi un catalog de componente electronice pentru a le identifica. tel. sector 1. .în coloana I fiind enumerate codurile tranzistoarelor bipolare iar în coloana II fiind precizate literele corespunzătoare figurilor respective. Spiru Haret nr.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . marcaj. aspect fizic .10-12. Bucureşti-010176.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. dispozitive electronice discrete dintre care 10 tranzistoare bipolare. 021-311 11 62.vet@tvet. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. în cadrul orelor de instruire practică ale modulului. Configuraţia terminalelor tranzistoarelor 1) Faceţi asocierile corecte între cele două coloane. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în atelierul de instruire practică. fax. Fig. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice.1. printre acestea fiind cele cu forma capsulei şi codul din enunţ. Enunţ: Studiaţi dispozitivele electronice puse la dispoziţie după aspectul fizic al capsulei şi după marcaj.să recunoască tranzistoarele bipolare după simbol.

codul AD130 Coloana II a) figura a b) figura b c) figura c d) figura d 1) Identificaţi terminalele tranzistoarelor din figura 1.3) Emitor. codul 2N5293 D. 3) Precizaţi terminalul marcat cu o cheiţă pe capsula tranzistorului a) Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1) 2 puncte (0.E.E.c.E.4) emitorul Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre aspectul fizic. B.B.75 puncte (0.b. indiferent de formulare se va acorda punctajul prevăzut în barem. 7. Bază.E. 11C.a. C. codul 2N2890 C.B. marcajul şi configuraţia terminalelor tranzistorului. 2) Precizaţi denumirea terminalelor notate cu abrevierile E. 2. 4. 6.25 puncte Barem de corectare şi notare: 1) A.d. 8.5 puncte pentru fiecare asociere corectă) 2) 6 puncte (0.B . Colector . B. 20 . 12. 5. 10. C. codul BC170 B. 9.Tranzistoarele sunt văzute de jos.5 puncte pentru fiecare terminal identificat) 3) 0.C.C. D.B. 2) 1.Coloana I A.C. 3.25 puncte pentru fiecare denumire corectă) 4) 0.

dispozitive electronice discrete dintre care 5 tranzistoare bipolare.acestea fiind cele cu codul din enunţ. cataloage de componente electronice.să identifice defectele specifice ale tranzistoarelor bipolare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în atelierul de instruire practică.Treceţi răspunsul în tabel. Enunţ: Pentru tranzistoarele bipolare încapsulate din figură au fost identificate terminalele şi tipul conductivităţii. în cadrul orelor de instruire practică ale modulului. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. npn pnp npn npn Fig. 21 . Resursele materiale necesare sunt aparate de măsură.Tranzistoare bipolare 1) Pentru fiecare tranzistor bipolar . măsuraţi joncţiunea bază-emitor la polarizare directă şi stabiliţi dacă aceasta conduce sau este întreruptă.2.Testul 2 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: .

Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1) 2 puncte (0.Treceţi răspunsul în tabel. măsuraţi joncţiunea bază-colector la polarizare directă şi stabiliţi dacă aceasta conduce sau este întreruptă.5 puncte pentru fiecare măsurare finalizată cu aprecierea stării joncţiunii trecută în tabel) 3) 2 puncte (0.Treceţi răspunsul în tabel.5 puncte pentru fiecare măsurare finalizată cu aprecierea stării joncţiunii trecută în tabel) 5) 1 punct (0. măsuraţi joncţiunea bază-emitor la polarizare inversă şi stabiliţi dacă aceasta este blocată sau este străpunsă.ohmmetru. măsuraţi joncţiunea bază-emitor la polarizare inversă şi stabiliţi dacă aceasta este blocată sau este străpunsă.5 puncte pentru aprecierea corectă a stării fiecărui tranzistor) 22 . 5) Apreciaţi care este starea fiecărui tranzistor.2) Pentru fiecare tranzistor .Treceţi răspunsul în tabel.5 puncte pentru fiecare măsurare finalizată cu aprecierea stării joncţiunii trecută în tabel) 4) 2 puncte (0.5 puncte pentru fiecare măsurare finalizată cu aprecierea stării joncţiunii trecută în tabel) 2) 2 puncte (0.tranzistormetru. 4) Pentru fiecare tranzistor . anume este defect sau funcţional. Trebuie să reţineţi că polaritatea bornelor se inversează la utilizarea unui multimetru ca ohmmetru. 3) Pentru fiecare tranzistor . în funcţie de rezultatele măsurărilor efectuate asupra joncţiunilor şi în funcţie de starea de conductibilitate a acestora Tabel 1 Codul Joncţiune BE tranzistorului polarizată direct invers Joncţiune BC polarizată direct invers Stare tranzistor Instrucţiuni pentru elevi Este posibil să utilizaţi pentru măsurarea joncţiunilor şi verificarea tranzistorului unul din următoarele aparate de măsură: multimetru digital.

Codul Joncţiune tranzistorului polarizată direct exemplu exemplu exemplu exemplu conduce conduce întreruptă conduce BE Joncţiune BC polarizată invers direct invers blocată străpunsă blocată blocată conduce conduce conduce întreruptă blocată blocată blocată străpunsă Stare tranzistor funcțional defect defect defect Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect se va acorda punctajul prevăzut în barem. deci joncţiunea să fie blocată la polarizare inversă. 23 .ceea ce înseamnă că la polarizare directă joncţiunea conduce . Ambele joncţiuni ar trebui să indice absenţa curentului prin joncţiune la polarizare inversă.Barem de corectare şi notare: Pe ambele joncţiuni ar trebui să se măsoare în jur de 0. Poziţionarea multimetrului digital pentru măsurarea tranzistoarelor considerate ca ansamblu de două diode: Tranzistorul este funcţional doar dacă pentru ambele joncţiuni este verificată prin măsurare următoarea situaţie:la polarizare directă joncţiunea conduce iar la polarizare inversă joncţiunea este blocată. joncţiunea este întreruptă la polarizare directă. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre verificarea funcţionalităţii tranzistorului cu aparate de măsură.Dacă aparatul de măsură indică absenţa curentului.7 V la polarizare directă. atunci aceasta este străpunsă. Dacă aparatul de măsură indică prezenţa unui curent prin joncţiunea invers polarizată.

Fig. de medie putere. npn. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice. de înaltă frecvenţă D. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în atelierul de instruire practică. în cadrul orelor de laborator ale modulului.acestea fiind cele cu codul din enunţ. cu siliciu 24 . C. Enunţ: Citiţi codul tranzistoarelor bipolare din figura 3 şi utilizaţi un catalog de componente electronice pentru a le identifica. Materialul semiconductor: cu germaniu. Puterea disipată: de mică putere. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Tranzistoare bipolare încapsulate 1) Identificaţi categoria din care fac parte tranzistoarele din figura 3 în raport cu cele patru categorii de clasificare ale tranzistoarelor bipolare A. Tipul de conductivitate: pnp. B. Frecvenţa de lucru: de joasă frecvenţă.3.să aleagă tranzistoare bipolare după criterii specificare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. dispozitive electronice discrete dintre care 5 tranzistoare bipolare. de putere.Testul 3 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Selectează dispozitivele electronice discrete Obiectivele evaluării: .

Tabel 2 Codul Categorie tranzistor tranzistorului A B C D 2) Alegeţi un tranzistor dintre cele studiate la punctul 1 care să corespun-dă următoarei descrieri: tranzistor de tip npn.4 puncte pentru completarea fiecărei căsuţe din tabel). 2) 1 punct Barem de corectare şi notare: 1) Codul tranzistorului BC170 2N5293 AD130 2N2890 BF970 A npn npn pnp npn pnp Categorie tranzistor B C de mică putere joasă frecvență de putere joasă frecvență de putere joasă frecvență de medie putere joasă frecvență de mică putere înaltă frecvență D cu siliciu cu siliciu cu germaniu cu siliciu cu siliciu 2) tranzistorul cu codul 2N2890 Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect se va acorda punctajul prevăzut în barem.Completaţi tabelul cu informaţiile obţinute prin studiul catalogului de componente. 25 . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 8 puncte (0. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre criteriile de selectare şi despre tipurile de tranzistoare bipolare. de joa-să frecvenţă. cu siliciu. de putere medie.

placă test.să stabilească tipul de conexiune al tranzistorului bipolar într-o schemă dată . Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice. pistol de lipit. Tipul testului: probă practică Durata evaluării:Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în laborator. aparate de măsură.4.Testul 4 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: . fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. dispozitive electronice discrete. cordoane de legătură. în cadrul orelor de laborator ale modulului. Enunţ: Se consideră schema electrică din figură: Fig.să recunoască regimul de funcţionare al tranzistoarelor bipolare . surse de alimentare.să polarizeze tranzistorul bipolar în funcţie de regimul de funcţionare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Schemă electrică 26 .

5 puncte pentru fiecare reglaj.realizarea montajului. Reglaţi valoarea rezis-tenţei variabile R Co astfel încât tensiunea UCE să ia. 0. apoi reglaţi rezistenţa RCo la minim.5 puncte – funcționarea montajului) d) 2 puncte (0.4 şi să se conecteze alimentarea.două surse de alimentare.a) Să se precizeze modul de conexiune al tranzistorului din figura 4 şi să se justifice răspunsul b) Să se identifice dispozitivele electronice şi aparatele necesare pentru realizarea montajului conform fig.2 Instrucţiuni pentru elevi Veţi utiliza cunoştinţele acumulate în ce priveşte identificarea tranzistoarelor bipolare şi a terminalelor acestuia şi ar fi necesar să verificaţi funcţionalitatea tranzistorului înainte de conectarea acestuia în montaj.un rezistor cu rezistenţă variabilă .conectarea alimen-tării. 0. 1 punct pentru justificare) b) 2 puncte c) 3 puncte (2 puncte . Tabel 3 UCE(V) 3 0. c) Să se realizeze practic montajul conform schemei din fig. un voltmetru. 27 Regim de funcţionare tranzistor activ normal de saturație . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu a) 2 puncte (1punct pentru identificare.4. intrarea circuitului este între emitor şi bază iar ieşirea circuitului este între emitor şi colector b) Un tranzistor bipolar de tip npn. pe rând. d) În tabel sunt date valori ale tensiunii UCE şi este precizat regimul de funcţionare în care se află tranzistorul în fiecare caz.cele două valori din tabel.5 puncte pentru fiecare măsurare a tensiunii) Barem de corectare şi notare: a) Modul de conexiune emitor comun. 0. două rezistoare.5 puncte .

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modurile de conexiune şi regimurile de funcţionare ale tranzistoarelor. 28 . Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. d) Se citeşte pe cadranul voltmetrului valoarea tensiunii UCE apoi se reglează cursorul rezistorului cu rezistenţă variabilă până când valoarea tensiunii devine egală succesiv cu valorile precizate în tabel.c) Se realizează conexiunile între componente conform schemei.

aparate de măsură.Schemă de măsurare a) Realizaţi practic montajul conform schemei din figură cu valoarea tensiunii de alimentare EB de 5V respectiv EC de 15 V. în cadrul orelor de laborator ale modulului. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice.să polarizeze tranzistorul bipolar în funcţie de regimul de funcţionare . 29 . cordoane de legătură. pistol de lipit.Testul 5 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: .5. dispozitive electronice discrete. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. placă test.să măsoare parametrii tranzistoarelor bipolare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Enunţ: Se consideră schema electrică din figură: Fig. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în laborator. surse de alimentare.

e) Apreciaţi care este regimul de funcţionare al tranzistorului în fiecare din cele 5 puncte statice de funcţionare. măsurate la punctul b.2 0. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu a) 2 puncte (1 punct pentru identificarea elementelor de circuit necesare. tensiunea UCE să ia pe rând fiecare din valorile precizate în tabel. 1 punct pentru realizarea montajului) b) 1. Tabel 5 PSF P1 Regim de funcţionare Instrucţiuni pentru elevi Veţi utiliza cunoştinţele acumulate în ce priveşte identificarea tranzistoarelor bipolare şi a terminalelor acestuia şi ar fi necesar să verificaţi funcţionalitatea tranzistorului înainte de conectarea acestuia în montaj. d) Marcaţi pe caracteristica de ieşire desenată cele cinci puncte statice de funcţionare ale tranzistorului PSF(UCE.b) Utilizaţi elementele reglabile din montaj astfel încât valoarea curentului IB să fie egală cu 20µA şi să rămână constantă.5 puncte pentru fiecare regim de funcţionare corect Barem de corectare şi notare: 30 P2 P3 P4 P5 0.5 puncte (0.pentru fiecare valoare a tensiunii UCE măsuraţi valoarea curentului IC.5 puncte (0.IC) .5 puncte pentru fiecare măsurare) c) 2 puncte d) 1 punct (0. Tabel 4 UCE (V) IC (mA) PSF P1 P2 P3 P4 P5 c) Ridicaţi grafic caracteristica de ieşire a tranzistorului cu expresia IC = f(UCE ) pentru IB = 20uA utilizând rezultatele măsurărilor efectuate.2 puncte pentru marcarea fiecărui PSF pe caracteristică) e) 2.7 2 3 5 .

două voltmetre.se reglează rezistenţa variabilă P2 astfel încât voltmetrul V2 să indice pe rând fiecare valoare precizată în tabel pentru UCE şi pentru fiecare caz se citeşte indicaţia ampermetrului A2 pentru curentul IC. b) Se reglează rezistenţa variabilă P1 astfel încât ampermetrul A1 să indice valoarea de 20 µA. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modurile de conexiune şi regimurile de funcţionare ale tranzistoarelor Testul 6 Modulul: Dispozitive electronice 31 . un tranzistor bipolar de tip npn. două rezistoare cu rezistență variabilă. c) d) Punctele P1…P5 sunt poziţionate pe caracteristica tranzistorului e) PSF P1 P2 activ normal P3 activ normal P4 activ normal P5 activ normal Regim de de funcţionare saturație Regimurile sunt precizate în tabel Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.două ampermetre.a) Sunt necesare: două surse de alimentare.

emitor UCE0. în cadrul orelor de laborator ale modulului. Enunţ: Se consideră schema electrică din figură: Fig.să măsoare parametrii tranzistoarelor bipolare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. 32 . fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. surse de alimentare.6. placă test.să polarizeze tranzistorul bipolar în funcţie de regimul de funcţionare . Tipul testului: probă practică Durata evaluării:Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în laborator. b) Să se măsoare valoarea curentului de colector al tranzistorului IC0 şi a tensiunii colector. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice. aparate de măsură. dispozitive electronice discrete. Schemă electrică de măsurare a) Să se realizeze practic montajul conform schemei din figură. pistol de lipit.Competenţe: Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: . cordoane de legătură.

1 punct pentru realizarea montajului) b) 2 puncte (1 punct pentru fiecare măsurare) c) 2 puncte (0.5 puncte pentru înlocuirea valorilor numerice în ecuație.5 puncte pentru identificarea sistemului de axe. b) Curentul IC0 se măsoară cu ampermetrul A iar tensiunea UCE0 se măsoară cu voltmetrul V. un ampermetru.UCE) 33 .Tăieturile cu axele sunt IC=5mA şi UCE=10 V în sistemul de axe (IC. 0. Instrucţiuni pentru elevi Veţi utiliza cunoştinţele acumulate în ce priveşte identificarea tranzistoarelor bipolare şi a terminalelor acestuia şi ar fi necesar să verificaţi funcţionalitatea tranzistorului înainte de conectarea acestuia în montaj. prin înlocuirea valorilor numerice ale elementelor de circuit . respectiv PSF(IC0. deci (IC. c) Sistemul de axe în care se va trasa dreapta de sarcină este acelaşi cu al caracteristicilor de ieşire ale tranzistorului aflat în modul de conexiune emitor comun. UCE0 ).10= IC*2 kΩ+UCE .UCE). Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu a) 2 puncte (1 punct pentru identificarea elementelor de circuit necesare.5 puncte pentru identificarea tăieturilor cu axele. Ecuaţia EC= IC*RC+UCE devine. 2* 0. tăieturile cu axele se determină astfel: fie IC=0 deci10=UCE şi fie UCE=0 deci 10= IC*2 kΩ de unde rezultă IC=5mA. cu ecuaţia EC= IC*RC+UCE d) Să se poziţioneze pe dreapta de sarcină punctul static de funcţionare determinat de valorile măsurate la punctul a. un tranzistor bipolar de tip npn.) d) 1 punct e) 2 puncte Barem de corectare şi notare: a) Sunt necesare: două surse de alimentare. e) Să se aprecieze care este regimul de funcționare al tranzistorului corespunzător PSF determinat. două rezistoare. un voltmetru.c) Să se traseze dreapta de sarcină statică a circuitului din figură.

UCE) Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.d) Punctul este poziţionat pe dreapta de sarcină. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modurile de conexiune şi regimurile de funcţionare ale tranzistoarelor 34 . e) Regim normal activ pentru că PSF este poziţionat în zona de mijloc a planului de axe (IC.

Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice.Testul 7 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Identifică dispozitivele electronice discrete Obiectivele evaluării: .să interpreteze datele de marcaj folosind cataloage de componente Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. atunci tranzistorul este de tip: a) n p n b) p n p c) p p n 3) Apreciaţi cu adevărat sau fals (A/F) afirmaţia : 35 . Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru: 1) Identificaţi tipul conductivităţii tranzistoarelor din tabel: Tabel 6 Tip conductivitate a) b) 2) Dacă baza are conductivitate de tip n. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.

mare d) Tranzistoare de mică. Frecvenţa de lucru D. 4) Faceţi asocierile corecte între cele două coloane.înscris pe.5 p 3) 0.în coloana I fiind enumerate criteriile de clasificare ale tranzistoarelor bipolare iar în coloana II fiind enumerate tipurile de tranzistoare corespunzătoare criteriilor respective. cu siliciu b) Tranzistoare pnp. Material semiconductor Coloana II a) Tranzistoare cu germaniu. medie. Instrucţiuni pentru elevi La întrebarea cu răspuns multiplu este o singură variantă corectă.5 p 4) 2 p (0.. Coloana I A... Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1 p (0.Tipul de conductivitate B.5 p pentru fiecare tip) 2) 0.(1)..5 p pentru fiecare asociere corectă) 5) 1 p (0..tranzistorului. mare frecvenţă 5) Completaţi spaţiile libere din propoziţia: Tranzistorul este identificat în cataloagele de componente după.. npn c) Tranzistoare de putere mică. Puterea disipată C.. (2). 6) Cum interpretaţi noţiunile de capsulă a tranzistorului şi codul tranzisto-rului ? 7) Utilizaţi catalogul de componente şi determinaţi categoria din care face parte tranzistorul cu codul BD142 după cele patru criterii de clasificare ale tranzistoarelor bipolare.Tipul tranzistorului este identificat după sensul săgeţii de pe emitorul simbolului acestuia.5 p pentru fiecare cuvânt) 6) 2p (1 p pentru fiecare explicaţie) 36 .

itemi) %(nr. 37 .3 Într.b. D. Întrebările se referă la următoarele conţinuturi tematice: Conţinuturi tematice Identificar Înţelegere Rezolvare e %(nr.5 Într.5 p pentru soluţia la fiecare criteriu) Barem de corectare şi notare: 1) a.a 5) 1.d.7 Total itemi 28%(2) 43%(3) 28%(2) Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării Total 57%(4) 43%(3) 100%(7) În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre clasificarea şi marcajul tranzistoarelor bipolare. C.c.7) 2 p (0.pnp 2) b 3) A 4) A.itemi) Întrebare Întrebare Întrebare Categorii de tranzistoare bipolare 14%(1) 28%(2) 14%(1) Într. B.codul. 2.itemi) %(nr.1 Într.npn.capsula 6) Capsula este carcasa dispozitivului Codul este o succesiune de cifre şi litere care serveşte la identificarea dispozitivului în catalogul de componente 7) Tipul conductivităţii: npn După puterea disipată: de putere După frecvenţa de lucru: joasă frecvenţă După materialul semiconductor: cu siliciu Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.4 Marcajul tranzistoarelor bipolare 14%(1) 14%(1) 14%(1) Într. b.2.6 Într.

Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru: 1) Curentul tranzistorului cu valoarea cea mai mică se formează în : a) emitor b) bază c) colector 2) Marcaţi pe simbolul tranzistoarelor de tip npn şi pnp din figură. respectiv IB = 50 µA şi IC = 9.5 mA 4) Completaţi spaţiile goale cu cuvintele necesare: 38 .să interpreteze valorile limită ale parametrilor tranzistoarelor bipolare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.7.Testul 8 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Selectează dispozitivele electronice discrete Obiectivele evaluării: . fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.să precizeze parametrii specifici tranzistoarelor bipolare .Curenţii tranzistorului bipolar 3) Calculaţi valoarea curentului de emitor IE dacă se cunosc valorile curenţilor de bază şi de colector. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. sensul curenţilor IB şi IC în conformitate cu ecuaţia I a tranzistorului: IE = IC + IB Fig. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice.

. UCEmax= 30 V.5 p 2) 1 p (0. Calculaţi valoarea cea mai mare pe care o poate atinge tensiunea U CE în această situaţie. 7) Calculaţi valorile parametrului α şi β folosind ecuaţiile: IC= α *IE respectiv IC= β*IB şi β = α /1-α dacă se cunosc valorile curenţilor : IC= 9. Instrucţiuni pentru elevi La întrebarea cu răspuns multiplu este o singură variantă corectă.(4). deci IC= ICmax= 3A.valoarea factorului β scade. 8) Definiţi următoarele valori limită ale parametrilor tranzistorului bipolar: a) puterea disipată maximă b) curentul de colector maxim c) tensiunea colector. astfel încât puterea disipată de tranzistor să atingă cel mult valoarea PDmax.25 p pentru fiecare curent marcat pe figură) 39 creşte . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 0.(2)…iar parametrul β se numeşte factor de amplificare în curent din …(3)…în….(1). 5) Dacă valoarea curentului I B este constantă iar valoarea factorului β atunci valoarea curentului IC.emitor maximă 9) Apreciati cu adevărat sau fals(A/F) afirmaţia: Puterea disipată maximă de tranzistorul bipolar se calculează astfel: PDmax= ICmax*UCEmax 10) Valorile limită date de catalog ale parametrilor unui transistor bipolar sunt: ICmax= 3 A .în.Parametrul α se numeşte factor de amplificare în curent din .5mA şi : IE= 10mA.spre 1. a) scade b) creşte c) rămâne constantă 6) Apreciaţi cu adevărat sau fals (A/F) afirmaţia: Cu cât valoarea factorului α creşte... deci PD≤ PDmax.. PDmax= 30 W. Se consideră că pe durata funcţionării tranzistorului este atinsă valoarea limită a curentului de colector.

4.5 p pentru calcularea unui parametru) 8) 1.5 p 10) 2 p (1 p pentru formulă.5 p 7) 1 p (0.5 p pentru fiecare definiţie) 9) 0.5mA + 50µA= 9. Curentul de colector maxim este valoarea maximă pe care o poate avea curentul de colector fără a distruge tranzistorul prin efect termic. UCEmax.emitor maximă este valoarea limită pe care o poate avea tensiunea colector-emitor.5 p (0. 1 p pentru calcul) Barem de corectare şi notare: 1) b 2) Sensul curenţilor corespund ecuației tranzistorului IE = IC + IB 3) IE = IC + IB deci IE = 9.5 p 6) 0.emitor.55mA 4) 1. pentru care tranzistorul nu este distrus. Tensiunea colector .3) 0.05mA=9. 9) F 10) Puterea disipată de tranzistor pe durata funcţionării se calculează cu relaţia:P D= IC*UCE. 40 .25 p pentru fiecare cuvânt) 5) 0. 2.colector 5) b 6) A 7) α = IC / IE = 0.95 şi β = α /1-α= 49 8) Puterea disipată maximă este puterea maximă ce poate fi disipată de tranzistor pentru care acesta nu este distrus.bază. deci PD= 3A* UCE ≤ PDmax deci 3A* UCE ≤ 30 W de unde rezultă UCE ≤ 30W/3A respectiv UCE ≤ 10V.colector.5mA+ 0. 3.5 p 4) 1 p (0.

Întrebările se referă la următoarele conţinuturi tematice: Conţinuturi tematice Identificare %(nr.itemi) Întrebare Parametrii tranzistorului 10%(1) bipolar Într.9 40%(4) Rezolvare %(nr.8 Total itemi 20%(2) Înţelegere %(nr. 41 .Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.2.itemi) Întrebare 30%(3) Într.7 10%(1) Într.5.4 Valorile limită ale 10%(1) parametrilor tranzistorului Într.10 40%(4) Total 70%(7) 30%(3) 100%(10) Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre parametrii tranzistoarelor bipolare.6 10%(1) Într.itemi) Întrebare 30%(3) Într.1.3.

Coloana I Coloana II A.în coloana I fiind enumerate modurile de conexiune ale tranzistoarelor bipolare iar în coloana II fiind reprezentate schemele de principiu corespunzătoare.să recunoască regimul de funcţionare al tranzistoarelor bipolare . Colector comun c) 42 . Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru: 1) Faceţi asocierile corecte între cele două coloane. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Bază comună a) B. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă.Testul 9 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: .să stabilească tipul de conexiune al tranzistoarelor bipolare într-o schemă dată .să polarizeze tranzistoarele bipolare în funcţie de regimul de funcţionare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Emitor comun b) C.

direct polarizată Coloana II a) regim activ normal b) regim de saturație c) regim de blocare d) regim activ invers UBC .invers D.direct Joncţiunea BC. UBE . Joncţiunea BE. curentul de ieşire.2) Completaţi tabelul de mai jos cu mărimea corespunzătoare din prima linie a tabelului pentru a identifica curentul de intrare.respectiv joncţiunea bază-emitor BE şi joncţiunea bază-colector BC.invers Joncţiunea BC. IB .direct Joncţiunea BC. tensiunea de ieşire ale tranzistorului aflat în modul de conexiune respectiv. Joncţiunea BE.direct B.în coloana I fiind precizată polarizarea joncţiunilor tranzistorului bipolar. UCE Iintrare Uintrare Iieşire Uieşire 5) Completaţi spaţiile libere în propoziţia: 43 .invers Joncţiunea BC. Coloana I A. Tabel 7 IE . iar în coloana II fiind enumerate regimurile de funcţionare corespunzătoare. Joncţiunea BE.invers C.tensiunea de intrare. IC . Mărimi Conexiune Emitor comun Bază comună Colector comun 3) Joncţiunea emitor bază este invers polarizată iar joncţiunea colector-bază direct polarizată în regimul: a) activ invers b) de blocare c) activ normal 4) Faceți asocierile corecte între cele două coloane. JoncţiuneaBE.

8... 9..IC*(RC +RE). ..(1). 6) Apreciati cu adevărat sau fals(A/F) afirmaţia: Tranzistorul bipolar care se află în regim activ normal funcţionează în regim de amplificare al tensiunii şi al curentului. iar în regimul de blocare este un intrerupător .B . dacă se cunoaşte valoarea curentului IC= 1 mA.regim de funcţionare: Fig.. .(2)..A ..regim de funcţionare: 8) Calculaţi valoarea potenţialului colectorului tranzistorului din figură în raport cu masa circuitului UCE= EC. 44 ..9. a) identificaţi modul de conexiune al tranzistorului b) identificaţi regimul de funcţionare al tranzistorului Fig. tranzistorul este un intrerupător ..9.mod de conexiune: .Circuit de polarizare al tranzistorului a) Specificaţi modul de conexiune al tranzistorului din figură. 7) Analizaţi pe rând polarizarea joncţiunilor tranzistoarelor din figură ..În regimul de saturaţie.mod de conexiune: .. Fig...Tranzistoare bipolare polarizate Fig. b) Determinaţi regimul de funcţionare al tranzistorului din figură pentru valoarea dată a tensiunii EB şi valoarea calculată a tensiunii UCE....

a. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1. B.Instrucţiuni pentru elevi La întrebarea cu răspuns multiplu este o singură variantă corectă.5 p 4) 2 p (0.5 p pentru calcul corect a) 0.b.a.5 p (0.25 p pentru fiecare cuvânt corect găsit) 6) 0. D. C.d 5) 1.închis.5 p pentru identificarea fiecărui mod de conexiune) b) 2 p ( câte 1 p pentru identificarea fiecărui regim de funcţionare) 8) 0.deschis 45 Iintrare IB IE IB Uintrare UBE UBE UBC Iieşire IC IC IE Uieşire UCE UBC UCE .b 2) Mărimi Conexiune Emitor comun Bază comună Colector comun 3) a 4) A.25 p pentru fiecare căsuţă corect completată) 3) 0.c.25 p b) 0.25 p pentru fiecare asociere corectă) 5) 0.5 p (0.c.25 p 7) a) 1 p ( câte 0.5 p Barem de corectare şi notare: 1) A.5 p pentru fiecare asociere corectă) 2) 3 p (0. C. 2. B.

UCE=6V a) Modul de conexiune emitor comun b)Tranzistorul este de tip npn.regim de funcţionare:activ normal ( pentru tranzistorul de tip npn joncţiunea bază-emitor este direct polarizată. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.regim de funcţionare:de saturaţie (pentru tranzistorul de tip npn joncţiunea bază-emitor este direct polarizată. 46 .1mA*(2KΩ+ 1KΩ).6) A 7) a) schema A.itemi) Întrebare al 10%(1) al 20%(2) 30%(3) Înţelegere Rezolvare Total %(nr.itemi) %(nr.IC*(RC +RE). tranzistorul se află în regim de funcţionare activ normal. joncţiunea bază-emitor este direct polarizată. UCE=9V. UCE= 9V.iar joncţiunea bază-colector invers polarizată) schema B.3V.mod de conexiune: bază comună schema B.itemi) Întrebare Întrebare 10%(1) 20%(2) 30%(3) 20%(2) 20%(2) 40%(4) 40%(4) 60%(6) 100%(10) Modul de conexiune tranzistoarelor bipolare Regimul de funcţionare tranzistoarelor bipolare Total itemi Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modurile de conexiune şi regimurile de funcţionare ale tranzistoarelor bipolare. Întrebările se referă la următoarele conţinuturi tematice: Conţinuturi tematice Identificar e %(nr. joncţiunea bază-colector este invers polarizată.mod de conexiune: emitor comun b) schema A. iar joncţiunea bază-colector direct polarizată) 8) UCE= EC.

= constant 2) Mărimile de intrare şi cele de ieşire ale tranzistorului bipolar depind de modul de conexiune în care se află acesta.să polarizeze tranzistoarele bipolare în funcţie de regimul de funcţionare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.Testul 10 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: . fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Caracteristici de ieşire C. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă. U iesire = ct. ct.să stabilească tipul de conexiune al tranzistoarelor bipolare într-o schemă dată . Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru: 1) Faceţi asocierile corecte între cele două coloane. Caracteristici de intrare B. c) I intrare = f(U intrare ) pt.să recunoască regimul de funcţionare al tranzistoarelor bipolare . I intrare = ct. 47 .în coloana I fiind enumerate familiile de caracteristici statice ale tranzistoarelor bipolare iar în coloana II fiind enunţate ecuaţiile de principiu corespunzătoare. a) Scrieţi expresia caracteristicii de intrare a tranzistorului bipolar aflat în conexiunea emitor comun. Caracteristici de transfer Coloana II a) I iesire = f(U iesire) pt. Coloana I A. U iesire = ct. b) I iesire = f(I intrare) pt.

Caracteristici statice ale tranzistorului bipolar 4) Identificaţi familia de caracteristici statice căreia îi aparţin reprezentările grafice din figura 10. 3) Identificaţi expresia matematică a caracteristicii din fig.10.Regim activ normal Coloana II a) zona I b) zona II c) zona III 6) Apreciaţi cu adevarat sau fals (A/F) afirmaţia: Dreapta de sarcină statică are ecuaţia dependentă de structura circuitului de polarizare a tranzistorului. 10 a) IC=f(UCE) pentru IB= constant b) UCE=f(IC) pentru IB= constant c) IC=f(IB) pentru UCE=constant Fig.b) Scrieţi expresia caracteristicii de ieşire a tranzistorului bipolar aflat în conexiunea emitor comun. a) de intrare b) de ieşire c) de transfer 5) Faceţi asocierile corecte între cele două coloane. Coloana I A.Regim de blocare B.Regim de saturaţie C.în coloana I fiind enumerate regimurile de funcţionare ale tranzistoarelor bipolare iar în coloana II fiind precizate zonele corespunzătoare marcate pe figura 10. 48 .

6 V în ecuațiile: EC= UCE + IC*(RC +RE). respectiv PSF(IC0.7) Punctul static de funcţionare este poziţionat în planul caracteristicilor : a) de intrare b) de ieşire c) de transfer 8) Apreciaţi cu adevarat sau fals (A/F) afirmaţia: Valoarea PSF este dependentă de valorile elementelor circuitului de polarizare al tranzistorului. Instrucţiuni pentru elevi La întrebarea cu răspuns multiplu este o singură variantă corectă. pentru valorile date ale elementelor de circuit EC. 9. Criteriile de evaluare şi notare 49 . RC.UCE0). EB= UBE + IC*RE. c) Calculaţi valorile numerice ale curentului de colector IC0 şi ale tensiunii colector-emitor UCE0 dacă se cunoaşte valoarea tensiunii bază-emitor UBE=0. e) Apreciaţi care este regimul de funcţionare al tranzistorului din circuit. RE. 1) Pentru circuitul din figura 9 rezolvaţi următoarele cerinţe: Fig. b) Trasaţi. dreapta de sarcină a circuitului care are ecuaţia EC= UCE + IC*(RC +RE). ţinând cont de poziţia PSF şi de zonele corespunzătoare regimurilor de pe caracteristicile de ieşire ale tranzistorului.Circuit de polarizare al tranzistorului a) Identificaţi şi desenaţi planul de axe al caracteristicilor de ieşire ale tranzistorului bipolar. d) Poziţionaţi pe dreapta de sarcină a circuitului punctul static de funcţionare al tranzistorului determinat de valorile calculate ale mărimilor IC0 şi UCE0. în planul de axe desenat.

6V) / 1KΩ = 1.a.2V= 4.25 p 7) 0. EB= UBE + IC0*RE vor deveni 9 V= UCE0+ IC0*(2K+Ω 1K) Ω.25 p pentru identificarea modului de conexiune.Se determină tăieturile dreptei cu axele astfel: se consideră I C =0 deci UCE=9V.5 p 6) 0.0.25 p 4) 0.Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1.c.4mA apoi se va calcula UCE0= 9V.25 p 8) 0.b. 4) b .5 p b) 0. 6) A .a. 0. 0.5 p Barem de corectare şi notare: 1) A.6 V + IC0* 1KΩ. Va rezulta IC0 = (2V.25 p pentru identificarea planului de axe. B.4mA*3KΩ= 9V.b 2)a) IB=f(UBE) pentru UCE= constant b) IC=f(UCE) pentru IB= constant sau IC=f(UCE) pentru UBE= constant 3) b .25 p (1 p pentru determinarea tăieturilor cu axele.0.8V d) 50 .1.4mA*(2KΩ+ 1KΩ) = 9V. 8) A 9)a) Modului de conexiune emitor comun îi corespund caracteristicile de ieşire cu expresia IC=f(UCE) pentru UBE= constant reprezentate în planul de axe IC. 5) A. 7) b. apoi se consideră UCE=0 deci IC = 9V / 3KΩ =3mA.25 p pentru desenarea planului de axe) b)1. c) EC= UCE0 + IC*(RC +RE). 2 V= 0. C. C.25 p e) 0.UCE b) Ecuaţia dreptei esteEC= UCE + IC*(RC +RE) respectiv 9V= UCE + IC*(2KΩ+ 1K Ω) şi 9V= UCE + IC*3KΩ .25 p 9)a) 0.25 p pentru reprezentarea dreptei) c) 2 p (1 p pentru calculul curentului IC.1.5 p 2) a) 0.5 p 3) 0.75 p (0. B.5. 1 p pentru calculul tensiunii UCE) d) 0.c.25 p 5) 1.

8 23%(3) 15.9b 23%(3) Într. Întrebările se referă la următoarele conţinuturi tematice: Conţinuturi tematice Identificar e %(nr.e) PSF se poziţionează în zona de mijloc a planului de axe al caracteristicilor de ieşire ale tranzistorului care corespunde regimului activ normal. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.4%(5) 100%(13) Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modurile de conexiune şi regimurile de funcţionare ale tranzistoarelor bipolare.4 7.itemi) %(nr.9a Punctul static de funcţionare al 7.7%(1) Într.7%(1) tranzistorului bipolar Într.9e 46%(6) 38.4%(2) Într.7%(1) Într.8%(4) Înţelegere Rezolvare Total %(nr.7%(1) Într.7%(1) Într.4%(2) tranzistorului bipolar Într.itemi) Întrebare Întrebare 7.2. 51 .9c.7 Total itemi 30.4%(5) 23%(3) 38.1.7%(1) circuitului de polarizare al tranzistorului bipolar Într.itemi) Întrebare Caracteristicile statice ale 15.3 Dreapta de sarcină statică a 7.6 7.5 7. 9d.

între emitor şi colector.să interpreteze datele de marcaj folosind cataloage de componente Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă Tipul testului: probă orală Durata evaluării: Timp de lucru: 15 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. pe carcasa tranzistorului bipolar ? 52 . Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice şi tranzistoare bipolare încapsulate.să recunoască tranzistoarele bipolare după simbol. aspect fizic . marcaj.Testul 11 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Identifică dispozitivele electronice discrete Obiectivele evaluării: . Enunţ:Răspundeţăi la următoarele întrebări: 1) De câte terminale dispune un tranzistor bipolar ? 2) Care este denumirea terminalelor tranzistorului bipolar ? 3) Există o săgeată pe simbolul tranzistorului bipolar ? 4) Care dintre terminalele tranzistorului bipolar este marcat cu o săgeată pe simbolul acestuia ? 5) Care este semnificaţia sensului săgeţii de pe simbol pentru tipul tranzistorului ? 6) Cărui terminal corespunde cheiţa de pe capsula tranzistorului bipolar ? 7) Cum identifici colectorul tranzistorului bipolar de putere pe carcasa acestuia ? 8) Ce fel de informaţii despre tranzistorul bipolar oferă catalogul de componente electronice ? 9) Ce este codul tranzistorului ? 10)Baza se află întotdeauna poziţionată la mijloc.să identifice terminalele tranzistoarelor bipolare .

Instrucţiuni pentru elevi Puteţi utiliza un catalog de componente electronice pentru susţinerea răspunsurilor sau puteţi demonstra răspunsul pe carcasa unui tranzistor bipolar încapsulat.5 p pentru numele fiecărui terminal) 3) 0.categoria căreia îi aparţine tranzistorul în funcţie de criteriile de clasificare 53 . colector 3) da 4) emitorul 5) sensul săgeţii dinspre emitor spre bază corespunde tranzistorului de tip pnp. sensul săgeţii dinspre emitor spre bază corespunde tranzistorului de tip npn 6) emitorului 7) colectorul se identifică cu carcasa tranzistorului bipolar de putere 8) – forma capsulei şi configuraţia terminalelor . bază.5 p 5) 1 p 6) 0. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1) 0.5 p (câte 0.5 p (0.5 p 4) 0.5 p 2) 1.5 p 7) 1 p 8) 1.5 p pentru fiecare categorie de informaţie) 9) 1 p 10) 1p Barem de corectare şi notare: 1) de trei terminale 2) emitor.

valori de catalog ale parametrilor tranzistorului 9) marcaj înscris pe capsula componentei electronice format din litere şi cifre care permit localizarea acestuia în catalogul de componente electronice 10) nu Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre marcajul şi configuraţia tranzistoarelor bipolare.. 54 .

placă test. Enunţ: Realizaţi un proiect urmând cerinţele următoare. fişă de documentare –Tranzistorul bipolar. componente electronice discrete. surse de alimentare. Resursele necesare sunt cataloage de componente electronice.să identifice dispozitivele electronice discrete . pistol de lipit. aparate de măsură. 55 .să selecteze dispozitivele electronice discrete .Testul 12 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Identifică dispozitivele electronice discrete Selectează dispozitivele electronice discrete Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: . Tipul testului: proiect Durata evaluării:Timp de lucru: o săptămână Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului pe care le va rezolva individual.să determine funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete .să verifice funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare sumativă. Se consideră schema electrică din figură: 1) Identificaţi dispozitivele electronice discrete şi elementele de circuit necesare pentru realizarea practică a montajului cu schema electrică din figură. 2) Stabiliţi categoria căreia îi aparţine tranzistorul din schemă în funcţie de cele patru criterii de clasificare.

Precizaţi care este aparatul de măsură utilizat.Notaţi aceste valori în tabel. 7) Măsuraţi valorile tensiunii UCE pentru trei poziţii diferite ale cursorului rezistorului RB .Fig.11. Tabel 8 Cod tranzistor ICmax UCEmax PDmax β 4) Verificaţi cu aparatul de măsură funcţionalitatea tranzistorului încapsulat pe care îl veţi utilza în realizarea practică a montajului. Schema electrică a montajului 3) Completaţi fişa tehnologică a tranzistorului din schemă utilzând catalo-gul de componente. 3. 6) Trasaţi dreapta de sarcină a circuitului cu schema electrică din figură. UCE (V) IC (mA) 56 . 1. Tabel 9 Nr. 2. 5) Realizaţi practic montajul respectând schema electrică din figură.

0.2 p pentru identificarea tranzistorului. dreaptă de sarcină şi punct static de funcţionare puteţi consulta o fişă de documentare cu tema tranzistorul bipolar.75 p (0.25 p pentru fiecare punct static de funcţionare) 57 .8) Calculaţi valoarea curentului de colector al tranzistorului cu relaţia IC= (EC.UCE) / RC.5 p pentru funcționare) 6) 1 p (0.tranzistormetru.25 p pentru identificarea sistemului de axe. 0. UCE) din tabelul 9. Instrucţiuni pentru elevi Este posibil să utilizaţi pentru măsurarea joncţiunilor şi verificarea tranzistorului unul din următoarele aparate de măsură: multimetru digital. 10) Identificaţi modul de conexiune al tranzistorului din schema electric. pentru fiecare valoare măsurată a tensiunii UCE.25 p pentru reprezentarea grafică) 7) 0.ohmmetru.5 p (1 p pentru realizare. UCE) din tabelul 9. Treceţi rezultarele în tabelul 9.25 p pentru fiecare valoare calculată) 9) 0. 9) Poziţionaţi pe dreapta de sarcină a circuitului punctele statice determinate de perechile de valori (IC.25 p pentru fiecare valoare măsurată) 8) 0. 0. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1) 0.25 p pentru fiecare parametru) 4) 0. 0.5p 5) 1. În cazul utilizării ohmmetrului trebuie să reţineţi că polaritatea bornelor se inversează la utilizarea unui multimetru ca ohmmetru.25 pentru identificarea fiecărei tăieturi cu axele. Veţi utiliza cunoştinţele acumulate în ce priveşte identificarea tranzistoarelor bipolare şi a terminalelor acestuia.5 p (0.75 p (0. Pentru interpretarea noţiunilor de mod de conexiune. 11) Precizaţi care este regimul de funcţionare al tranzistorului corespunzător fiecărei perechi de valori (IC.75 p (0.1 p pentru identificarea fiecăruia din celelalte elemente) 2) 1 p (0. regim de funcţionare.25 p pentru identificarea categoriei după un criteriu) 3) 1 p (0.

58 . cu siliciu 3) Cod tranzistor 2N2890 ICmax(A) 0. de joasă frecvenţă.75 p (0.10) 0.25 p pentru fiecare caz) Barem de corectare şi notare: 1) un rezistor cu rezistenţă variabilă.5 p 11) 0.tranzistormetru 5) se verifică corectitudinea montajului şi funcţionalitatea acestuia 6) 7) pentru măsurarea tensiunii se utilizează un voltmetru 8) IC= (10 V. de medie putere. un rezistor.8 UCemax(V) 75 PDmax(W) 1.3 V.3 V iar regimul de saturaţie corespunde valorii tensiunii UCE de sub 0.7 fmax(Mhz) 30 4) Este posibil să se utilizeze pentru măsurarea joncţiunilor şi verificarea tranzistorului unul din următoarele aparate de măsură: multimetru digital.o sursă de alimentare 2) tranzistor de tip npn.ohmmetru. un tranzistor bipolar.UCE) / 2 KΩ 9) 10) Modul de conexiune emitor comun 11) regimul activ normal corespunde valorii UCE de peste 0.

Instrucţiuni pentru evaluatori Profesorul are posibilitatea de alegere a elevilor care vor primi ca sarcină realizarea proiectului; este posibil ca mai mulţi elevi să primească aceeaşi temă de proiect sau este posibil ca profesorul să stabilească diferite valori numerice ale elementelor de circuit ale schemei pentru fiecare elev. Evaluarea constă în verificarea corectitudinii montajului realizat de elev, după care elevul va trebui să susţină o demonstraţie a modalităţii de rezolvare a sarcinilor prin demonstraţie practică sau prin prezentare orală. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre tranzistoare bipolare.

59

Testul 13

Modulul: Dispozitive electronice
Competenţe: Identifică dispozitivele electronice discrete Obiectivele evaluării: - să recunoască tiristoarele după simbol, marcaj, aspect fizic - să identifice terminalele tiristoarelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative, în cadrul orelor de instruire practică ale modulului. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în atelierul de instruire practică, fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice, dispozitive electronice discrete dintre care 10 tiristoare, printre acestea fiind cele cu forma capsulei şi codul din enunţ. Enunţ: Studiaţi tiristoarele puse la dispoziţie după aspectul fizic al capsulei şi după marcaj; acestea au codul: T1R05; 111RKI40; 2N6394; T3N05; 50RIA40; Utilizaţi un catalog de componente electronice pentru a le identifica.

Fig.12. Tiristoare încapsulate 60

1) Identificaţi tiristoarele de forma celor din figură şi notaţi codul acestora în tabel, acestea fiind unul dintre codurile din enunţ. Tabel 10 figură Fig.12.a Fig.12.b Fig.12.c Fig.12.d Fig.12.e 2) Identificaţi terminalele tiristoarelor din figura 12. 3) Precizaţi denumirea terminalelor notate cu abrevierile A; C; G (P). Instrucţiuni pentru elevi La punctul 1 notaţi codul tiristorului pentru a dovedi identificarea acestuia. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1) 2 puncte (0,4 puncte pentru fiecare tiristor) 2) 6 puncte (0,4 puncte pentru fiecare terminal identificat) 3) 1 punct (0,25 puncte pentru fiecare denumire corectă) Barem de corectare şi notare: 1) Fig.12a - 111RKI, b - 50RIA40, c - T3N05, d - 2N6394, e - T1R05 2) 1- C; 2- G; 3- A; 4- A; 5- G; 6- C; 7- G; 8- A; 9- C; 10- C; 11- A; 12- G; 13- C; 14G; 15- A 3) Anod, Catod, Grilă (Poartă) Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare se va acorda punctajul prevăzut în barem. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre aspectul fizic, marcajul şi configuraţia terminalelor tiristorului. 61

Testul 14

Modulul: Dispozitive electronice
Competenţe: Selectează dispozitivele electronice discrete Obiectivele evaluării: - să aleagă tranzistoare bipolare după criterii specificate Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative, în cadrul orelor de laborator ale modulului. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în atelierul de instruire practică, fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice, dispozitive electronice discrete dintre care 5 tiristoare, acestea fiind cele cu codul din enunţ. Enunţ: Notaţi codul tranzistoarelor bipolare din figura 3 şi utilizaţi un catalog de componente electronice pentru a le identifica.

Fig.14.Tipuri de tiristoare

62

1) Găsiţi valorile de catalog ale parametrilor tiristoarelor cu codul menţionat in tabel: Tensiunea directă de întoarcere (Udmax); Curentul de menţinere (IAO); Tensiunea inversă de străpungere (Ustr); Curentul pe poartă la amorsare (IGO); Timpul de amorsare (ta); Timpul de dezamorsare (td) Tabel 11 Codul UDmax(V) IAO(mA) Ustr(V) IGO(mA) ta(µs) td(µs)

2) Selectaţi tiristorul care corespunde următoarelor criterii: tensiune de străpungere minim 200 V, curentul de menţinere maxim 200 mA şi timpul de amorsare sub 1 µs. Instrucţiuni pentru elevi Notaţi codul tiristorului în tabel urmat de valorile parametrilor. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1) 8 p (0,5 p pentru găsirea fiecărei foi de catalog; 0,25 puncte pentru completarea fiecărei căsuţe din tabel ) 2) 1 p Barem de corectare şi notare: 1) Codul UDmax(V) IAO(mA) 200 200 200 50 100 Ustr(V) 400 500 50 50 50 IGO(mA) 250 100 30 30 10 ta(µs) 1 0,9 2 2 1,5 td(µs) 110 110 80 35 10 111RKI40 400 50RIA40 T3N05 2N6394 T1R05 400 50 50 50

2) Tiristorul cu codul 50RIA40 63

Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare se va acorda punctajul prevăzut în barem. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre aspectul fizic, marcajul şi configuraţia terminalelor tiristorului.

64

Testul 15

Modulul: Dispozitive electronice
Competenţe: Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: - să recunoască regimurile de funcţionare al tiristoarelor - să polarizeze tiristorul în funcţie de regimul de funcţionare - să măsoare parametrii tiristoarelor - să identifice defectele specifice ale tiristoarelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative, în cadrul orelor de laborator ale modulului. Tipul testului: probă practică Durata evaluării:Timp de lucru: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în laborator, fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice, dispozitive electronice discrete, surse de alimentare, aparate de măsură, cordoane de legătură, placă test, pistol de lipit. Enunţ: Se consideră schema electrică din figură:

Fig.15 Circuit de polarizare al tiristorului 65

1) Identificaţi elementele de circuit necesare pentru realizarea montajului cu schema electrică din figură. 2) Verificaţi funcţionalitatea tiristorului cu ohmetrul. 3) Realizaţi practic montajul ţi conectaţi alimentarea. 4) Măsuraţi valoarea curentului anodic IA al tiristorului pentru poziţia de neactivare a întrerupătorului K. Identificaţi regimul de funcţionare al tiristorului în acest caz. 5) Acţionaţi o dată întrerupătorul K. Măsuraţi valoarea curentului anodic IA tiristorului. Identificaţi regimul de funcţionare al tiristorului în acest caz. Instrucţiuni pentru elevi Veţi utiliza cunoştinţele acumulate în ce priveşte identificarea tiristoarelor şi a terminalelor acestuia. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1) 1,5 p (0,3p pentru identificarea fiecărui element) 2) 2 p (câte 1 p pentru verificare la polarizare directă respectiv inversă) 3) 2 p 4) 2 p (1 p pentru măsurare, 1 p pentru identificarea regimului de funcţionare) 5) 2 p (1 p pentru măsurare, 1 p pentru identificarea regimului de funcţionare) Barem de corectare şi notare: 1) rezistor cu rezistenţă variabilă, rezistor, tiristor, sursă de alimentare, ampermetru 2) Verificarea are loc în două etape: Tiristorul este polarizat direct cu bateria ohmmetrului şi i se aplică un impuls pozitiv pe grilă (poartă), ca urmare ohmmetrul indică o valoare mică a rezistenţei tiristorului pentru că acesta se află în regim de conducţie. Tiristorul este polarizat invers cu bateria ohmmetrului şi acesta indică o valoare foarte mare (infinită) a rezistenţei tiristorului pentru că acesta se află în regim de blocare În aceste condiţii, tiristorul este funcţional, în orice altă situaţie acesta este defect. al

66

3) Montajul este realizat practic conform schemei. 4) Curentul anodic are valoare mare ( zeci de mA) şi tiristorul este în regim de conducţie. 5) Curentul anodic are valoare zero şi tiristorul este în regim de blocare. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare se va acorda punctajul prevăzut în barem. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre verificarea şi regimurile de funcţionare ale tiristorului.

67

Testul 16

Modulul: Dispozitive electronice
Competenţe: Identifică dispozitivele electronice discrete Selectează dispozitivele electronice discrete Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: - să interpreteze datele de marcaj folosind cataloage de componente - să precizeze parametrii specifici tranzistoarelor bipolare - să interpreteze valorile limită ale parametrilor tranzistoarelor bipolare - să identifice defectele specifice ale tiristoarelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: probă orală Durata evaluării: Timp de lucru: 15 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. Resursele materiale necesare sunt cataloage de componente electronice şi tiristoare încapsulate. Enunţ: Răspundeţi la următoarele întrebări: 1) De câte terminale dispune un tiristor ? 2) Care este denumirea terminalelor tiristorului ? 3) Ce fel de informaţii despre tiristor oferă catalogul de componente electronice ? 4) Ce este codul tiristorului ? 5) Enumeraţi trei parametrii ai tiristorului. 6) Definiţi tensiunea inversă de străpungere a tiristorului. 68

75 p 10) 0.25 p 2) 1 p (0.5 p (0. 8) Ce valoare trebuie să aibă rezistența la polarizare directă a unui tiristor în regim de conducţie ? 9) Ce valoare are rezistenţa la polarizare inversă a unui tiristor cu defecţiunea de străpungere ? 10) Care este defecţiunea unui tiristor amorsat a cărui rezistenţă la polarizare directă are valoare foarte mare ? Instrucţiuni pentru elevi Veţi utiliza cunoştinţele acumulate în ce priveşte identificarea tiristoarelor şi a terminalelor acestuia. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1 punct din oficiu 1) 0.5 p pentru fiecare categorie de informaţie) 4) 1 p 5) 1.75 p 9) 0. grilă (poartă) 3) ) – forma capsulei şi configuraţia terminalelor 69 .5 p pentru precizarea unui parametru) 6) 1 p 7) 1 p 8) 0.75 p Barem de corectare şi notare: 1) trei 2) anod.7) Precizează valoarea de catalog a tensiunii inverse de străpungere a tiristorului cu codul T1N05. catod.inclusiv pentru a doua denumire a porţii) 3) 1 p ( 0.25 p pentru fiecare denumire.

Tensiunea inversă de străpungere (Ustr). Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre marcajul.. Curentul pe poartă la amorsare (IGO). indiferent de formulare se va acorda punctajul prevăzut în barem. deoarece tiristorul conduce necontrolat 10) este întrerupt şi nu permite trecerea curentului Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. de ordinul zecilor de ohmi 9) mică. 70 . terminalele şi parametrii tiristorului. Curentul de menţinere (IAO). Timpul de dezamorsare (td) 6) Tensiunea inversă de străpungere Ustr reprezintă valoarea tensiunii inverse între anod şi catod la care dispozitivul pătrunde în regiunea de străpungere şi începe să conducă necontrolat (similar diodei cu joncţiune pn) 7) 50 V 8) mică.valori de catalog ale parametrilor tiristorului 4) marcaj înscris pe capsula componentei electronice format din litere şi cifre care permit localizarea acestuia în catalogul de componente electronice 5) trei din următorii parametrii: Tensiunea directă de întoarcere (Udmax). Timpul de amorsare (ta).

c Regim de funcţionare 71 .b Fig. 3) Identificaţi regimul de funcţionare al tiristoarelor polarizate din figură şi completaţi tabelul cu tipul regimului.16. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă.16.Testul 17 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: . 2) Apreciati cu adevărat sau fals (A/F) afirmaţia: În regimul de conducţie.16. Tabel 12 Figura Fig. Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru: 1) Completaţi spaţiile libere în propoziţia: Regimul de blocare corespunde polarizării …(1)…a tiristorului iar regimul de conducţie corespunde polarizării …(2)…a tiristorului.să recunoască regimul de funcţionare al tranzistoarelor bipolare . fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.a Fig.să polarizeze tranzistoarele bipolare în funcţie de regimul de funcționare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. tiristorul prezintă o rezistenţă mare iar în regimul de blocare tiristorul prezintă o rezistenţă mică.

în care se notează cu UA tensiunea anod-catod aplicată tiristorului şi cu UG tensiunea de polarizare a porţii: a) Dacă UA< 0 şiUG= 0 atunci tiristorul se află în regim de…(a)…. c) Dacă UA< 0 şiUG> 0 atunci tiristorul se află în regim de…(c)…. 6) Tiristorul polarizat din figură se află în stare de conducţie. Calculaţi valoarea minimă pe care trebuie să o aibe rezistenţa R din circuit pentru ca tiristorul să rămână în stare de conducţie. IA= IA0. 72 . IA. scade sub valoarea IA0= 10mA atunci tiristorul trece în stare de blocare. b) Dacă tiristorului aflat în regim de conducţie i se aplică un impuls negativ pe grilă. b) Dacă UA > 0 şiUG> 0 atunci tiristorul se află în regim de…(b)…. Dacă curentul anodic al tiristorului.Tiristoare polarizate 4) Completaţi spaţiile libere în propoziţiile de mai jos.deci. d) Dacă UA= 0 şiUG> 0 atunci tiristorul se află în regim de…(d)….16. la limită.Fig. acesta trece în regim de blocare. 5) Apreciati cu adevărat sau fals (A/F) afirmaţiile: a) O modalitate de a trece tiristorul din regim de conducţie în regim de blocare este întreruperea curentului anodic.

2.5 p pentru înlocuirea valorilor numerice ale elementelor de circuit.5 p 6) 2 p (1 p pentru formulă. 0.Fig.25 p pentru fiecare cuvânt) 2) 0.17.5 p (0. 0.5 p pentru calcul şi rezultatul final) Barem de corectare şi notare: 1) 1.Circuit cu tiristor Instrucţiuni pentru elevi La întrebarea cu răspuns multiplu este o singură variantă corectă.5 p 3) 3 p (1 p pentru fiecare rând din tabel) 4) 2 p (0.inverse. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 0.5 p pentru fiecare caz) 5) a) 0.5 p b) 0.directe 2) F 3) Figura Regim de funcţionare 73 .

b Fig.a 28%(2) Într.5. d.b Într.4 28%(2) 14%(1) Într.a Fig.itemi) Întrebare Întrebare 14%(1) Într. R= (10V – 0.3 Total itemi 28%(2) Înţelegere Rezolvare Total %(nr.7V)/10mA= 0.blocare.7V .blocare.itemi) %(nr.5.Fig. Întrebările se referă la următoarele conţinuturi tematice: Conţinuturi tematice Identificar e %(nr. 74 . dar IA=IA0 deci EC= IA0*R + UA 10V= 10 mA*R + 0.2 14%(1) Într. b.c de blocare de blocare de conducţie 4) a.93KΩ = 930Ω Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.conducţie.16.16.16.itemi) Întrebare Regimul de funcţionare al tiristoarelor 14%(1) Într.1 Polarizarea tiristoarelor în funcţie de 14%(1) regimul de funcţionare Într.blocare 5) a) A b) F 6) EC= IA*R + UA .6 43%(3) 43%(3) 57%(4) 100%(7) Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modurile de conexiune şi regimurile de funcţionare ale tiristoarelor. c.

Modulul: Dispozitive electronice PARTEA II 75 .

V.AUTOR: MARIANA DAROLŢI – Profesor grad didactic I. Karpen” Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 76 . Colegiul Tehnic „Geoarge Bariţiu” Baia Mare COORDONATOR: REMUS CAZACU – Profesor. Colegiul Tehnic de Comunicaţii “N. gradul didactic I.

un montaj  Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării:  să determine funcţionarea TEC-J pe baza caracteristicilor statice  să măsoare corect parametrii tranzistoarelor cu efect de câmp  să recunoască regimurile de funcţionare ale TEC-J Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul parcurgerii temei 1: Tranzistoare cu efect de âmp cu grila-joncţiune şi reprezintă un instrument de evaluare a obiectivelor integratoare pentru tema dată. Tipul testului: probă practică Tema : Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-joncţiune – TEC-J Durata evaluării Timp de lucru: 4 ore Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în laboratorul de electronică. 77 . Măsurările vor fi efectuate. iar întocmirea referatelor va fi realizată individual de către fiecare elev. pe rând. elevii pot fi împărţiţi în grupe de câte 4. fiecare grupă va primi o foaie cu cerinţele testului şi fişa de lucru.Testul 1 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe:  Selectează dispozitive electronice discrete  Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete într. de fiecare elev.

examinarea rezultatelor muncii sale. La finalul lucrării întocmiţi un referat care să conţină: schema electrică a montajului. se reglează tensiunea UDS crescând valoarea ei. Toate acestea pot furniza dovezi privind abilităţile practice şi diferitele modalităţi de utilizare a cunoştinţelor dobândite. curentul IDSS pentru UGS=0. urmând indicaţiile din fişa de lucru. Fişa de lucru 1.Informaţiile pentru evaluarea individuală se pot obţine prin observarea elevului în procesul îndeplinirii sarcinilor de lucru. ED = 0÷20 V. graficele caracteristicilor statice de ieşire şi de transfer obţinute . 78 . tabelele completate. tensiunea de prag UP). Pentru fiecare valoare a tensiunii UDS se măsoară intensitatea curentului de drenă ID şi se înscriu valorile obţinute în tabelul 1. în trepte de 1V. precum şi prin întrebări orale. aparate de măsură: multimetre digitale sau analogice. surse de tensiune variabilă în c. Folosind sursa ED.c. RD=1kΩ. observaţii şi concluzii pentru interpretarea datelor experimentale obţinute . R2= 1MΩ. până la 10V. identificarea parametrilor specifici (curentul IDmax. Trasarea caracteristicilor statice de ieşire ID=f(UDS) pentru UGS=const • Reglaţi sursa EG astfel încât valoarea tensiunii UGS să fie 0V şi menţineţi-o constatntă. pe rând. Enunţ: Realizaţi montajul din figură. : EG. Elementele din circuit sunt: R1= 10kΩ. efectuaţi măsurătorile necesare şi trasaţi caracteristicile de ieşire şi de transfer ale tranzistorului din schemă . tranzistor cu canal n BF 245 C .

familia caracteristicilor statice de ieşire ID=f(UDS) pentru diferitele valori UGS=const. – 3V. la fel ca în cazul precedent. în trepte de 1V. menţineţi-o constatntă şi creşteţi tensiunea UDS pe rând. punct cu punct. 79 . • Reprezentaţi. UDS [V] UGS= 0V UGS= – 1V UGS= – 2V UGS= – 3V UGS= – 4V ID [mA] ID [mA] ID [mA] ID [mA] ID [mA] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. – 2V. Trasarea caracteristicilor statice de transfer ID=f(UDS) pentru UGS=const • Reglaţi sursa ED astfel încât valoarea tensiunii UDS să fie 10 V şi menţineţi-o constatntă. • Măsuraţi curentul de drenă ID pentru valori ale tensiunii UGS= 0V. Tabelul 1.• Reglaţi valoarea tensiunii UGS= – 1V. • Repetaţi măsurătorile pentru o tensiune constantă UDS = 15V şi completaţi datele în tabelul 2. când curentul de drenă devine practic nul. – 4V şi completaţi datele obţinute în tabelul 1. folosind datele din tabelul 1. Valorile corespunzătoare obţinute ale curentului de drenă ID se înscriu în tabelul 1. – 1V. • Repetaţi măsurătorile pentru următoarele valori menţinute constante ale tensiunii grilă-sursă : UGS = – 2V.… – 5V crescând până la tensiunea de prag (de tăiere). Valorile obţinute se înscriu în tabelul 2.

• Trasaţi caracteristicile statice de transfer ID=f(UGS) cu UDS=const. 5. 4. Realizeză corect montajul conform schemei electronice date Utilizează corect aparatele de măsură Citeşte corect indicaţiile aparatelor de măsură Completeză corect tabelele Reglează corect sursele de tensiune Trasează corect caracteristicile de ieşire Trasează corect caracteristicile de transfer Întocmeşte în mod complet referatul Amenajează corespunzător locul de muncă Respectă normele de tehnica şi securitatea muncii în laborator 4 6 6 4 4 10 6 2 4 4 B. 7. Criteriul Punctaj alocat prin barem Puncatj acordat elevului A. Criterii de apreciere a performanţei la proba practică: 1. 6. UGS [V] UDS= 10V UDS= 15V ID [mA] ID [mA] 0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 Barem de evaluare şi notare a elevului Nr. Tabelul 2. crt. 3. 2. 10. folosind datele din tabelul 2. 9. Criterii de apreciere a performanţei la proba orală: 80 . 8.

11. Testul 2 81 . Se acordă punctaje parţiale în cazul în care criteriul vizat este doar parţial realizat. 12. 13. 6 90 Instrucţiuni pentru evaluatori Evaluarea se va face pentru 100 puncte. Pentru fiecare criteriu urmărit se va acorda punctajul prevăzut în barem. din care 10 puncte se acordă din oficiu . Nu se acordă punctaje parţiale în cazul neîndeplinirii sarcinii de lucru. 15. Identifică componentele circuitului Identifică conexiunea în care lucrează TEC-J din schema dată Precizează parametrii specifici ai TEC-J Interpretează valorile limită ale parametrilor conform datelor de catalog Defineşte caracteristicile statice de ieşire şi de transfer Identifică regimul de saturaţie şi cel de rezistenţă liniară în planul caracteristicilor de ieşire Identifică tipurile de defecte ale TEC-J Total 6 4 6 6 8 2 17. 14. 16.

Obiectivele evaluării:  să recunoască TEC-J după simbol  să identifce terminalele TEC-J  să precizeze parametrii specifici  să recunoască tipurile de conexiuni ale TEC-J  să identifice polarizarea TEC-J  să determine punctul static de funcţionare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Tranzistoare cu efect de câmp cu grilajoncţiune . Fiecare elev va primi o fişă de lucru cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.  Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete într-un montaj. itemi cu alegere duală. itemi cu răspuns scurt. itemi de completare. itemi de asociere. 82 . Durata evaluării – 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. rezolvare de probleme.  Selectează dispozitivele electronice discrete.Modulul: Dispozitive electronice Competenţe:  Identifică dispozitivele electronice discrete. Tipul testului: Probă scrisă care cuprinde – itemi cu alegere multiplă.

2 – bază şi 3 – colector. Ce purtători de sarcină electrică participă la conducţia curentului în TEC-J ? a. 3. numai electronii b. în funcţie de canalul TEC-J d. când poarta este polarizată invers faţă de S 5. b. cu terminalul sursă legat la masă. 83 . c. c. este în funcţie de circuitul în care se conectează 6. Cum se numesc terminalele tranzistorului cu efect de câmp din figura de la punctul precedent ? a. cu terminalul drenă legat la masă. 2 – emitor şi 3 – colector. ambele tipuri de purtători. foarte mare b. c. foarte mică c. simultan 4. TEC-J cu canal n TEC-J cu canal p Tranzistor bipolar npn Tranzistor bipolar pnp 2. b. 1 – bază. 2 – drenă şi 3 – poartă. d. 1 – sursă. când tensiunea între poartă şi sursă este nulă b. b. Tranzistorul în conexiunea cu sursa comună lucrează : a. este în funcţie de semnalul de la intrare. Ce reprezintă simbolul din figura de mai jos? 30 puncte a. un singur tip de purtători. d. 2 – poartă şi 3 – sursă. 1 – drenă. 1 – emitor. d. Cum este impedanţa de intrare la un TEC-J? a. cu terminalul grilă legat la masă. numai golurile c. când poarta este polarizată direct faţă de S c. Când este maxim curentul printr-un TEC-J? a.Enunţ: SUBIECTUL I Alegeţi răspunsul corect pentru următoarele întrebări: 1.

ce caracterizează starea TEC-J în repaus. SUBIECTUL III 1. Relaţiile următoare. Circulaţia curentului la TEC-J se face printr-un canal a cărui conductanţă este controlată de un câmp electric.(2)... cu oricare terminal legat la masă. reprezintă . 1. Terminalele tranzistorului…………... Identificaţi cărui tip de tranzistor aparţin terminalele din fiecare coloană completând spaţiile libere punctate. sursă 2... b. Terminalele tranzistorului…………. Faţă de tranzistoarele bipolare.. UGS şi UDS. d. TEC-J este un dispozitiv electronic comandat prin curentul de intrare. Ansamblul valorilor mărimilor electrice ID.. pentru TEC-J. reprezintă caracteristicile statice de …. poartă 3.. A. Realizaţi asocierea dintre cifrele coloanei A şi literele coloanei B astfel încât să fie stabilită corect corespondenţa tranzistoarelor cu efect de câmp cu cele bipolare. Curentul elactric din TEC-J este realizat prin deplasarea simultană a ambelor tipuri de sarcini electrice c. 3. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: a. b.. TEC-urile au un curent de intrare mult mai mic. a) baza b) colector c) emitor 2... drenă B. ID=f(UDS) pentru UGS=const.(1)…. Completaţi enunţurile de mai jos astfel încât ele să devină corecte : a. Tranzistoarele cu efect de câmp se mai numesc tranzistoare unipolare. SUBIECTUL II 30 puncte 1. e. Enumeraţi 3 parametrii specifici ai TEC-J 30 puncte 84 .d.

terminalele tranzistorului bipolar – 2 puncte 1–c. – 10 puncte (5x2p) 3. (1) – de transfer . RD=2KΩ.30 puncte (6 x 5p) 1. 6 – a . d.-ul tranzistorului în cazul în care tensiunea UGS= –3V. a.f. – 6 puncte (3x2p) 2. – b . Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. e – A . Pentru răspuns greşit sau absenţa lui. RG=2MΩ. terminalele tranzistorului cu efect de câmp – 2puncte B. 4 – a .3–b. A. (2) – punctul static de funcţionare – 10 puncte (2x5p) SUBIECTUL III . – F . RS=600Ω. Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. În circuitul alăturat se cunosc:UDD=20V. 2. Să se determine p. Parametrii specifici ai TEC-J : 85 – 9 puncte (3x3p) . c. – b . nu doar rezultatele problemei Barem de corectare şi notare pentru testul 3: Subiectul I .30 puncte 1. 0 puncte . 2–a. Instrucţiuni pentru elevi  Citiţi testul cu atenţie  La subiectul III scrieţi rezolvarea problemei pe foaia pe care o predaţi pentru evaluare. – A . SUBIECTUL II – 30 puncte 1. b. – A . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5 – a. 3 – c .s. – F.2.

tensiunea de prag UP 2.curentul de saturaţie pentru tensiunea de grilă nulă IDSS . : ID .Deoarece curentul de grilă este nul atunci IS=ID .s.. .2 puncte pentru calcule şi 2 puncte pentru unitatea Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării Se vor analiza răspunsurile elevilor şi în funcţie de acestea. de aici. UDS şi UGS .2 puncte pentru relaţie UDS = 20 – 5∙10-3 (600+2000)= 20– 13=7V .Din legea a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de ieşire UDD= RDID+ UDS+ RSID .2 puncte pentru relaţie rezultă UDS = UDD–(RS+RD)ID . Rezolvarea problemei care se acordă astfel: .2 puncte pentru relaţie şi. – 21 puncte . 86 . UGS = –RSID.2 puncte pentru relaţie . se vor relua sau nu anumite informaţii despreTEC-J.2 puncte pentru calcule şi 2 puncte pentru unitatea de ID= –(–3V)/600Ω = 5mA.2 puncte pentru relaţie .se acordă 3 puncte pentru identificarea p.f.curentul maxim de drenă IDmax . măsură . Dacă se impune se poate reface testul cu unul asemănător. Rezultă ID=–UGS/RS.

elevii pot fi împarţiţi în grupe mici. 87 . rezolvănd sarcinile testului în echipă. Dacă evaluarea este sumativă. la finalul unei activităţi de învăţare sau poate fi utilizat ca parte din evaluarea sumativă la finalul modulului. atunci fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare. Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-izolată. Dacă se evaluează o activitate de învăţare.Testul 3 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe:  Identifică dispozitivele electronice discrete  Selectează dispozitive electronice discrete  Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării:  să verifice funcţionalitatea TEC-MOS  să identifice terminalele TEC-MOS  să utilizeze cataloagele de componente electronice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat în timpul parcurgerii temei 2. Tipul testului: probă practică Tema : Tranzistoare cu efect de câmp cu grila-izolată – TEC-MOS Durata evaluării : Timp de lucru: 50 min Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul va avea loc în laboratorul de electronică sau în atelierul de instruire practică.

multimetru analogic sau digital .set de 4 tranzistoare TEC-MOS diferite. Cunoaşterea tipurilor de defecte 4.Dovezile privind abilităţile practice şi modul de utilizare a cunoştinţelor dobândite pot fi obţinute prin observarea elevului în procesul îndeplinirii sarcinilor de lucru. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică 1.catalog de componente electronice. . Identificaţi poziţionarea terminalelor pe capsulă. Verificaţi starea de funcţionare a tranzistoarelor din setul dat. Utilizarea cataloagelor de componente electronice B. precum şi prin întrebări orale. acces la Internet A. Se acordă un punct din oficiu. Interpretarea datelor măsurate 2. iar unul fară marcaj. examinarea rezultatelor muncii sale. 3 din ele fiind marcate. Precizaţi principalii parametrii limită conform datelor de catalog. Enunţ : 1. Manevrarea tranzistorului în condiţii de siguranţă 2. 88 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p . Materiale necesare: . 2. Identificarea starii de funcţionare 3. Corelarea aparatului de măsură cu mărimea de măsurat 3. Identificarea terminalelor pe capsulă Stabilirea notei finale Se însumează punctele obţinute la ambele probe. Măsurarea rezistenţelor între terminalele tranzistorului 4.Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală: 1. 3. Respectarea etapelor de măsurare 5.

rezolvare de probleme. itemi cu alegere duală. itemi de completare. itemi de asociere. Obiectivele evaluării:  să recunoască TEC-MOS după simbol  să identifce terminalele TEC-MOS  să precizeze parametrii specifici  să descrie funcţionarea TEC-MOS Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Tranzistoare cu efect de câmp cu grilajoncţiune .Testul 4 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe:  Identifică dispozitivele electronice discrete. Durata evaluării – 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea 89 . Tipul testului: Probă scrisă care cuprinde – itemi cu alegere multiplă. itemi cu răspuns scurt.  Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete într-un montaj.  Selectează dispozitivele electronice discrete.

Cum pot fi clasificate TEC-MOS? a. încărcarea accidentală a porţii cu sarcini electrice 30 puncte 90 . cu canal indus şi cu canal iniţial d. Caracteristicile statice de ieşire ale unui TEC-MOS sunt exprimate prin relaţiile : a. Protejarea TEC-MOS în timpul transportului şi manipulării se face pentru a evita: a. Fiecare elev va primi o fişă de lucru cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. scurtcircuitarea terminalelor c. Ce tensiuni de intrare şi de ieşire are TEC-MOS dacă lucrează în conexiune cu sursa comună? a. Enunţ: SUBIECTUL I Alegeţi litera care indică răspunsul corect pentru următoarele întrebări: 1. UDS=f(ID). nu are niciun effect asupra rezistenţei canalului 6. cu canal indus şi cu canal suprapus 2. cu canal iniţial şi cu canal aparent b. Cum este impedanţa de intrare la un TEC-MOS? a. cu ID =const d. ecranarea împotriva sarcinilor electrice d. creşte rezistenţa canalului c. cu UDS=const c. Ce efect are creşterea tensiunii de grilă la un TEC-MOS cu canal iniţial? a. scade conductanţa canalului d. cu canal iniţial şi cu canal îngropat c. cu UGS=const b. cu UGS=const 5. UGS la intrare şi UGD ieşire 4. este în funcţie de semnalul de la intrare. UGS =f(UDS). UGD la intrare şi UGS la ieşire c. UDS la intrare şi UGS la ieşire b. creşterea întâmplătoare a rezitenţei canalului b. 3. ID=f(UDS). scade rezistenţa canalului b. nulă d. foarte mică b. UGS la intrare şi UDS ieşire d. ID=f(UGS). foarte mare c.Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică.

b. 2. 91 .SUBIECTUL II 30 puncte 1. A. La tensiune de grilă zero curentul de drenă la TEC-MOS cu canal indus nu este nul ci are o anumită valoare. 4. reprezentând tipuri. Pentru tranzistoarele MOS cu canal indus tensiunile de pe drenă şi grilă au aceeaşi polaritate şi de aceea se poate folosi o sursă unică de c. TEC-MOS cu canal iniţial de tip n c. TEC-MOS cu canal iniţial de tip p B. c. TEC-MOS cu canal indus de tip p b. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii: a. TEC-MOS cu canal indus de tip n d. d. corespunzătoare simbolurilor. cu literele din coloana B. Simboluri a. 2. pentru polarizare.c. 3. Un TEC-MOS cu canal iniţial poate fi comandat cu tensiuni de poartă atât pozitive cât şi negative. Tipuri de TEC-MOS 1. Recunoaşteţi tranzistoarele după simbol făcând asocierea cifrelor din coloana A. La TEC-MOS cu canal indus canalul conductor se formează în orice condiţii.

0 Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. determinaţi punctele prin care trec caracteristicile. 5 – a. Pentru răspuns greşit sau absenţa lui.2 4.9 5. Instrucţiuni pentru elevi  Citiţi testul cu atenţie  La subiectul III 2.6 3.30 puncte (6 x 5p) 1.7 ID (mA) pentru valori constante ale UGS UGS= –0.8 3. graficul caracteristicilor de ieşire pentru un TEC-MOS.4 5. 2 – b. Se acordă 10 puncte din oficiu. SUBIECTUL II – 30 puncte 1. folosind o foaie milimetrică sau cu pătrăţele . 1 – c. 3 – d.2 2. 3 – c . – b .5V 4.6 6. 4 – a . 2.5V UGS= 0V UGS= +0. 4 – a.SUBIECTUL III 30 puncte 1. 0 puncte . Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Desenaţi schematic structura internă a unui TEC-MOS cu canal indus de tip n şi aplicaţi polarizarea. 20 puncte (4 x 5p) 92 . Trasaţi.6 4. Barem de corectare şi notare pentru testul 4: Subiectul I . 2. folosind datele din tabelul următor: UDS (V) –8V – 12V – 16V UGS= –1V 6 7 7. punct cu punct.8 2.2 UGS= +1V 2. 6 – d . Uniţi apoi aceste puncte pentru obţinerea caracteristicilor. – c .8 3.

b.2. 2 puncte pentru punerea în evidenţă a canalului Indus 2 puncte pentru tensiunea de polarizare a grilei . – A. a. – F. (2 x 2p) 93 . 10 puncte (4 x 2.n formate de sursă. a fiecărei mărimi de reprezentat.p. pe axe. 2. astfel: 2 puncte pentru punerea în evidenţă a grilei izolată de substrat prin stratul de oxid 2 puncte pentru structură. Structura internă a unui TEC-MOS cu canal indus de tip n şi polarizarea lui. ID pe ordonată şi -UDS pe abscisă . +UGS 2 puncte pentru tensiunea de polarizare a drenei. Pentru graficul caracteristicilor de ieşire se acordă 20 puncte . Se acordă 10 puncte pentru desen corect şi complet. substrat şi drenă. astfel: 4 puncte pentru identificarea. dacă sunt puse în evidenţă cele 3 regiuni alăturate n.5p) 1. c. SUBIECTUL III – 30 puncte d. – F. +UDS. – A.

Nu se acordă punctaj dacă lipseşte caracteristica. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării Se vor analiza răspunsurile elevilor şi în funcţie de acestea. se va identifica stadiul de finalizare a temei precum şi nevoile de completare a anumitor informaţii despre TECMOS. Pentru o caracteristică se acordă câte 3 puncte dacă conţine toate cele 3 puncte grafice de abscisă UDS.1 punct pentru specificarea semnului “ – “ pentru tensiunea UDS reprezentată pe axă 15 puncte pentru reprezentarea curbelor caracteristicilor: 5caracteristici x 3p uncte. Se acordă punctaje parţiale dacă sunt mai puţin de 3 puncte grafice localizate pentru o caracteristică. 94 . Dacă se impune se poate reface testul cu unul asemănător.

Necesar de materiale 95 .  Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării:  să recunoască triaculdupă simbol  să identifce terminalele triacului  să precizeze parametrii specifici  să descrie funcţionarea triacului Prezentarea testului Acest test poate fi folosit la sfârşitul temei Triacul.Testul 5 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe:  Identifică dispozitivele electronice discrete.  Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete într-un montaj. ca test practic formativ Tipul testului : probă practică. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare.  Selectează dispozitivele electronice discrete. Durata evaluării : 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se va desfăşura în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.

Utilizează la fiecare operaţie sculele potrivite B. pistol (ciocan) de lipit. conductoare de legătură. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică 1.7 KΩ. Enunţ: Realizează practic montajul pentru comanda triacului în c. cablaj imprimat. aspect fizic şi marcaj 3. fludor. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală 96 1p 1p 1p 1p 1p . Selectarea componentelor de circuit conform schemei electrice 2. surse de tensiune continuă şi alternativă. cleşti. 4. pistol (ciocan) de lipit. triac ( TB6N2) • surse de tensiune continuă şi reglabilă 0 ÷ 24 V • surse de tensiune alternativă reglabilă • conductoare de legătură. • cataloage de componente A. Identificarea triacului după simbol. cablaj imprimat. fludor. 330 KΩ. Identificarea terminalelor triacului 4. comutatoare. din figura: Ai la dispoziţie: • componente pasive şi active de circuit: .rezistoare diferite (2. cleşti. Conectarea triacului conform schemei date 5.c.componente pasive şi active de circuit.2 KΩ. 500 Ω).

Analizarea funcţionării schemei date 4.1. 97 . Precizarea parametrilor specifici 3. Descrierea funcţionării triacului 2. Enumerarea modurilor de comandă aplicabile triacului 1p 1p 1p 1p Stabilirea notei finale Se însumează punctele obţinute la ambele probe. Se acordă 1 punct din oficiu.

. Fiecare elev va primi o fişă de lucru cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. itemi de completare.5p) . Ce conţine schema echivalentă a triacului? 98 (0.. Durata evaluării – 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică.Testul 6 Modulul: Dispozitive electronice Competenţe:  Identifică dispozitivele electronice discrete.6 scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect. Obiectivele evaluării:  Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei Tranzistoare cu efect de câmp cu grilajoncţiune .  Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete într-un montaj.. itemi cu răspuns scurt. Enunţ: Pentru fiecare din cerinţele subiectelor 1. Tipul testului: Probă scrisă care cuprinde – itemi cu alegere multiplă. 1.  Selectează dispozitivele electronice discrete. itemi cu alegere duală.

cu tensiuni de ambele polarităţi b.5p) (0. Cum se comandă amorsarea triacului? a. prin schimbarea polarităţii anozilor 5. patru straturi c. trei straturi b. Câte straturi semiconductoare conţine structura internă a triacului? a. numai cu tensiune negativă 4. numai cu tensiune pozitivă c. trei c.5p) (0. cu tensiune anodică negativă c. în cadranele I şi II b. În ce cadrane apare caracteristica statică a triacului? a. cinci staraturi 6. două b.5p) 99 . două tiristoare legate în paralel d. patru 3. în cadranele I şi III c. Câte terminale are triacul? a. două diode legate în antiparalel c.5p) (0. Cum se produce blocarea triacului? a. două tiristoare legate în paralel şi în opoziţie 2. în cadranele II şi IV d.a. două diode legate în paralel b.5p) (0. în cadranele I şi IV (0. numai atunci când tensiunea dintre anozi este nulă b.

schema ei echivalentă c. structura internă. b – F. …. Triacul are conducţie bidirecţională 8. 9. a.5p pentru fiecare răspuns corect . spaţiile libere din enunţul următor: (3 x 0. 6. c. Barem de corectare şi notare pentru testul 6: Din oficiu se acordă 1 punct 1. Triacul poate fi considerat ca element cu rezistenţă negativă.5p) Terminalele triacului se numesc : ……(1)…….5p = 3p) (1p) 7. simbolul triacului. (4 x 0. tensiunea anodică minimă la care triacul se amorsează fără comandă pe poartă.7. 2. triacul poate bascula la tensiuni anodice din ce în ce mai mici. d – A. – b. atât în semiperioada pozitivă. 3. – d. Desenaţi: a.5p = 1. Completaţi.(3)……. ……(2)…….– b.5p = 2p) 8. UB0 – tensiunea de întoarcere sau de amorsare este tensiunea anodică în punctul de întoarcere al caracteristicii triacului. 4. – a. d.5p = 2p) a. 5. (3 x 0. Triacul poate fi trecut în stare de conducţie. 10. Pe masură ce scade curentul de comandă aplicat pe poartă.5p pentru fiecare răspuns corect .5p) Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.5p = 1. (6x 0. cât şi în semiperioada negativă a curentului alternativ. – A. se acordă 0.se acordă 0. notând cu A pentru adevăr şi F pentru fals: ( 4 x 0. – a. – c. cu cuvintele potrivite. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii. 100 1 punct . b.. . b. c – A. Definiţi tensiunea de întoarcere sau de amorsare.

5puncte 0. (1) – anod 1.5 puncte. (3 x 0. c.5p) Se acordă 0. 9. (3) – grilă sau poartă . 0.5puncte 0. a. Structura internă b.5p) 101 .5p = 1.Se acordă 1 punct pentru răspuns corect şi complet. (2) – anod 2. (3 x 0.5puncte b. Pentru „anod 1 şi 2 ” se acceptă şi alte denumiri consacrate precum electrod 1 şi 2 10. schema echivalentă c. simbolul a. pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 0.5p = 1.5 puncte pentru fiecare răspuns corect .

Modulul: Circuite electronice digitale PARTEA I 102 .

103 .

gradul I.AUTOR: LIVIA POP– profesor. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”. Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare COORDONATOR: REMUS-EMANOIL CAZACU – profesor. gradul I. Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 104 .

. 9 cifre. 34. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă. 105 . 5. 10 cifre. 6. 2. 16. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. 35. . 28. 1. În sistemul zecimal se folosesc pentru scrierea numerelor: a) b) c) d) atât cifre cât şi litere. Enunţ: Scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect pentru fiecare din enunţurile 1. 7}. 4. 6. Se dau mulţimile de numere A={1.Testul 1 Prezentarea testului Acest test va fi utilizat pentru evaluarea iniţială a elevilor înainte de predarea modulului Circuite electronice digitale. numai cifre. În seria de numere 14. 3. Intersecţia mulţimilor A şi B este: a) {1. este logic să urmeze numărul: a) b) c) d) 32. 4. Scopul testării este de a evalua nivelul de cunoştinţe tehnice generale al elevilor şi a stabili strategiile de predare-învăţare viitoare. 19.10.. 7}. 2. 23.. 31. 2. în număr nelimitat. . 3. 5} şi B={3..

b) {3. 7. energiei electrice. curentului electric. c) {6. 4. cel puţin un comutator este închis. 4. În schema electrică de mai jos. 5}. Rezultatul măsurării unei tensiuni este afişat direct sub formă numerică de un: voltmetru digital. alimentată de la o sursă de tensiune E. schimbă sensul curentului prin circuit. ampermetru digital. aprinde sau stinge un bec. a) b) c) d) Comutatorul este un element de circuit electric care: închide sau deschide circuitul. Voltul este unitatea de măsură a: tensiunii electrice. păstrează constantă intensitatea curentului în circuit. puterii active. 7}. 106 . ambele comutatoare sunt închise. multimetru analogic. cel puţin un comutator este deschis. 2}. 5. există două comutatoare şi un bec: A E B Becul se aprinde dacă: a) b) c) d) ambele comutatoare sunt deschise. d) {1.

– a). tensiunea la bornele lui este 0. – d). Criterii de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. – d). Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. curentul prin el este 0. 9. – b). prin atingerea ţintelor convenite. comutativitate. identitate. 6. distributivitate. 2. Barem de corectare şi notare: 1. – c). 3. 7. . 9. 4. În funcţie de acestea elaborează un plan de măsuri şi strategii didactice pentru obţinerea progresului şcolar. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul comunică elevilor punctajele realizate. curentul prin el este maxim. Un bec este scurtcircuitat dacă: tensiunea la bornele lui este maximă. 8.contor digital.b). – a). Relaţia A*(B+C)= A*B+A*C este adevărată conform proprietăţii de: asociativitate. 8. 107 . astfel: • • 10 puncte din oficiu 10 puncte pentru fiecare dintre cele 9 enunţuri. – b). 5. – a).

sau ca parte componentă a unei evaluări sumative. Asociaţi cele 4 numere binare din coloana A. reprezentând echivalentul lor zecimal. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. b. 108 . d.Testul 2 Competenţa: • reprezintă numere în diferite sisteme de numeraţie şi coduri numerice. c. A 10001 01110 11000 11011 B 14 24 27 18 17 1. 2. cu literele din coloana B. a. e. 3. 4. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 1 (Sisteme de numeraţie. • să realizeze conversia numerelor din zecimal în binar şi din binar în zecimal. • Enunţ: Răspundeţi cerinţelor din testul de mai jos: 1. Obiective: să reprezinte numere în diferite sisteme de numeraţie. Coduri numerice) ca evaluare formativă la sfârşitul lecţiei Sisteme de numeraţie.

din care …(2)… cifre şi …(3)… litere. Apreciaţi afirmaţiile de mai jos cu adevărat (A) sau fals (F) şi modificaţi enunţul fals astfel încât să rezulte un enunţ adevărat. 4. b) Litera C din reprezentarea unui număr în hexazecimal este asociată cu valoarea … (4)… Instrucţiuni pentru elevi: Redactaţi răspunsurile independent şi respectaţi timpul alocat. 2. 3. astfel: 40 puncte 20 puncte 109 1. d) 2n+1.zecimal se realizează efectuând produsul sumelor dintre puterile lui 2 şi biţii din reprezentarea binară a numărului. Criterii de evaluare şi notare: Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos.2. b) n. a) Conversia binar. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect pentru enunţul de mai jos: Numărul de simboluri folosite pentru reprezentarea unui număr într-un sistem de numeraţie cu baza B=n este: a) 2n. c) 2n-1. . astfel încât să rezulte o formulare corectă: a) Pentru scrierea unui număr în sistemul hexazecimal se folosesc …(1)… simboluri. b) Echivalentul binar al numărului zecimal 7 este 111.

6 b) (4)-12 110 . 40 puncte 1-e. 20 puncte a).16. (2) -10. b). Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. b).3. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0 puncte. Conversia binar. 3-b. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0 puncte. F Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. (3). 2-a. 4-c. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Barem de corectare şi notare: 1. 10 puncte 20 puncte 10 puncte din oficiu. 2. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. A Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 4. 4. 3. 20 puncte a) (1) .zecimal se realizează efectuând suma produselor dintre puterile lui 2 şi biţii din reprezentarea binară a numărului Se acordă 10 puncte pentru formularea enunţului adevărat.

111 . Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 1. refacerea testului sau elaborarea unui test asemănător cu cel dat iniţial. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar.Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. activităţi de învăţare suplimentare. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul comunică elevilor punctajele realizate.1.

Obiective: • • • să precizeze particularităţile sistemelor de numeraţie zecimal. binar şi hexazecimal. Coduri numerice) ca evaluare formativă. Întrebările sunt clar formulate. întrebări cu răspuns scurt. Ce sistem de numeraţie foloseşte pentru reprezentarea numerelor atât cifre cât şi litere? 7. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 1 (Sisteme de numeraţie. 2. Care este valoarea zecimală maximă care se poate obţine pentru un număr binar scris cu n biţi? 112 . să identifice coduri numerice ponderate şi neponderate. Tipul testului: probă orală. Ce termen este folosit pentru bit-ul asociat celei mai mici puteri a lui 2 din reprezentarea unui număr binar? 6. Ce reprezintă baza pentru un sistem de numeraţie? Cum se numeşte sistemul de numeraţie cu baza 2? Ce este bit-ul? Câţi biţi are 1 kilobit? 5. Durata evaluării: 10 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. pentru realizarea unui feedback corespunzător.Testul 3 Competenţa: • reprezintă numere în diferite sisteme de numeraţie şi coduri numerice. iar gradul lor de dificultate nu este foarte ridicat. 3. Enunţ: 1. 4. să transforme numere dintr-un sistem de numeraţie în altul. Ce valoare este asociată literei F din sistemul hexazecimal? 8.

Deasemeni.9. Care este cel mai utilizat cod neponderat? Instrucţiuni pentru elevi: Consultaţi cu atenţie notiţele pentru a da răspunsuri concise şi corecte întrebărilor formulate de profesor. Codul binar reflectat (Gray). Câţi biţi are un număr zecimal de ordinal sutelor. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. însoţind observaţiile făcute cu recomandările adecvate. 7. şi recomandă bibliografia necesară atingerii obiectivelor propuse şi înregistrării progresului şcolar. 113 . codat BCD? 10. 12 biţi. 6. Nu se acordă 1 punct din oficiu. Unitatea de măsură a informaţiei binare. 2. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul subliniază aspectele pozitive precum şi eventualele erori din formularea răspunsurilor. Cel mai puţin semnificativ bit. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 8. Criterii de evaluare şi notare: Fiecare întrebare este notată cu 1 punct. 9. 2n-1. Binar.1. Numărul de simboluri folosite pentru scrierea numerelor. 5. Hexazecimal. 4. 3. oferă consiliere în ceea ce priveşte consultarea Fişei de documentare 1. Barem de corectare şi notare: 1. 15. 1024 (210) biţi. 10.

A * B +A +B = 0 . = A. Apreciaţi afirmaţiile de mai jos cu adevărat (A) sau fals (F) şi modificaţi enunţul fals astfel încât să rezulte un enunţ adevărat. A + A * B * B = A+B. A +B +A +B 2. Obiective: • • să folosească corect regulile de calcul ale algebrei booleene. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică.Testul 4 Competenţe: • precizează regulile de calcul din algebra booleană. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 2 (Elemente de algebră booleană) ca evaluare formativă la sfârşitul lecţiei Reguli de calcul în algebra booleană. Alegeţi varianta corectă care rezultă în urma complementării expresiei: E= (A + B) * (A + B) 114 . să simplifice expresii logice. Enunţ: Răspundeţi cerinţelor din testul de mai jos: 1. sau ca parte componentă a unei evaluări sumative. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.

Criterii de evaluare şi notare: Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. Asociaţi cifrele din coloana A. principiul terţului exclus 2. A +B. A*B . 10 puncte 115 . dubla negaţie conduce la …(1)… b) Cu teorema lui De Morgan o sumă negată se transformă în …(2)… termenilor …(3)… c) Elementul neutru pentru o sumă logică este …(4)… Instrucţiuni pentru elevi: Redactaţi răspunsurile independent şi respectaţi timpul alocat. x * x = 0 d. astfel încât să rezulte o formulare corectă: Conform principiului dublei negaţii. x =x b. A +B . reprezentând 4. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos. x + x = 1 3. principiul contradicţiei 3. x + x * y = x c. principiul absorbţiei relaţiile prin care acestea sunt exprimate. B a. astfel: 1. 40 puncte 2. A 1.a) A ⊕B . x + x = 1 e. principiul dublei negaţii 4. reprezentând principii din algebra booleană cu literele din coloana B.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 20 puncte 4. 2-c. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. b) Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. 4-b. c) A Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect.3. A +B +A +B = A Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 20 puncte 1-d. A * B + A + B =1 Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. 116 . 3. b) F Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 40 puncte a) F Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 3-a. Barem de corectare şi notare: 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă se acordă 0 puncte. 20 puncte 10 puncte din oficiu. 2.

1. 20 puncte (1) – afirmaţie (2) – produsul.negaţi (4).1. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 2. (3). 117 . Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul comunică elevilor punctajele realizate. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 4. activităţi de învăţare suplimentare.Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. refacerea testului sau elaborarea unui test asemănător cu cel dat iniţial. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

Clasa este împărţită în 4 grupe. Reprezentaţi funcţia în: 118 . Enunţ: • Grupa 1 AB +A C Se dă funcţia f = 1. formă canonică şi diagramă Veitch-Karnaugh. Obiective: • să identifice funcţiile logice elementare şi neelementare.Testul 5 Competenţe: • • reprezintă funcţii logice. • să aleagă metoda optimă de minimizare a unei funcţii date în forma neelementară. a) b) 2. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 2 (Elemente de algebră booleană) ca evaluare formativă. • să reprezinte funcţii logice în tabel de adevăr. minimizează funcţii logice. Precizaţi: numărul variabilelor funcţiei. forma de reprezentare a funcţiei. Tipul testului: probă scrisă. sau ca parte componentă a unei evaluări sumative. fiecare grupă având de răspuns la cerinţele indicate de profesor. rezolvare de probleme. Durata evaluării: 45 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică.

a) b) diagramă Veitch-Karnaugh. Precizaţi: a) b) 3. Exprimaţi funcţia minimizată prin funcţia ŞI NU. • Grupa 2 În figura de mai jos este reprezentată o funcţie logică neelementară. Exprimaţi funcţia prin funcţia SAU NU. a) b) 4. 119 . tabel de adevăr. forma de reprezentare a funcţiei. Reprezentaţi funcţia în: tabel de adevăr. • numărul variabilelor funcţiei. c) formă canonică normală disjunctivă. AB CD 00 C A 0 00 01 11 1 1 0 1 B 1 1 0 1 10 0 1 0 0 D 01 1 11 0 10 0 1. 5. Grupa 3 Se dă funcţia f=P0+P1+P4+P6+P7+P8+P9+P10+P13+P14 1. Precizaţi: a) numărul variabilelor funcţiei. 3. Minimizaţi funcţia. d) formă canonică normală conjunctivă. formă canonică normală disjunctivă.

Minimizaţi funcţia. Minimizaţi funcţia. Consultaţi Fişa de documentare 2. Grupa 4 Se dă funcţia f=S0*S1*S2*S3*S5*S7* S10*S11*S14*S15 1. Reprezentaţi funcţia în: a) formă canonică normală disjunctivă. Precizaţi: a) numărul variabilelor funcţiei. Reprezentaţi funcţia în: a) b) c) 3. care să repartizeze sarcinile la nivelul grupei şi să prezinte rezultatele în plen la o dată ulterioară. . Instrucţiuni pentru elevi: • • Alegeţi-vă un coordonator. 2.Karnaugh.Karnaugh. 2. diagramă Veitch.1.b) forma de reprezentare a funcţiei. astfel: Grupa 1 10 puncte 120 1. b) forma de reprezentare a funcţiei. • tabel de adevăr. c) diagramă Veitch. b) tabel de adevăr. 3. formă canonică normală conjunctivă. Criterii de evaluare şi notare: Se acordă 100 de puncte pentru nota 10.

60 puncte 3. 20 puncte 10 puncte din oficiu Grupa 4 1. 40 puncte 3. 60 puncte 3. 10 puncte 2.2. 3. 10 puncte 2. 10 puncte 2. 10 puncte 121 . 10 puncte 10 puncte din oficiu Grupa 3 1. 20 puncte 10 puncte din oficiu Barem de corectare şi notare: Grupa 1 1. 70 puncte 10 puncte 10 puncte din oficiu Grupa 2 1. 30 puncte 4.

c) f=P2+P3+P4+P6 122 . b) A 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 f 0 0 1 1 1 0 1 0 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect.a) 3 variabile Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. b) forma elementară Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 2. 60 puncte a) AB C 0 C 1 A 00 01 11 10 0 0 1 1 B 1 0 1 0 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

10 puncte a) 4 variabile Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Grupa 2 1. f = A +B +A +C Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. d) f=S0*S1*S5*S7 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 2.Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. b) diagrama Veitch-Karnaugh Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 3. 40 puncte a) A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 123 0 0 1 1 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 f 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 . Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 2. 3. f =C D * BC * B D Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 4. 60 puncte a) 124 . Grupa 3 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 10 puncte a) 4 variabile Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. b) f=P1+P4+P5+P6+P9+P12+P13+P14 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. b) formă canonică normală disjunctivă Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. f =C D +BC +B D Se acordă 30 puncte pentru răspuns corect.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. f = BC +AB +A D +A CD +A CD C C 125 . c) A C D 00 01 11 10 00 1 1 0 1 AB 01 1 C 11 0 10 0 0 1 1 B 1 0 1 1 0 1 D Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 f 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. 3. b) f=S2*S3*S5*S11*S12*S15 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect.

60 puncte a) f=P4+P6+P8+P9+P12+P13 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Grupa 4 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. b) formă canonică normală conjunctivă Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 2.Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. b) A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 126 1 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 f 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 . Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 10 puncte a) 4 variabile Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

activităţi de învăţare suplimentare. c) AB C D 00 00 0 01 0 0 C 11 10 0 01 1 0 0 1 A 11 10 1 1 0 0 B 1 1 0 0 D Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. refacerea testului sau elaborarea unui test asemănător cu cel dat iniţial. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare.Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. 3. cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 2. f = AC +AB D Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. 127 .1.

• • Enunţ: Există restricţii privind numărul de variabile pe care le poate avea o funcţie logică? Ce valori pot avea variabilele unei funcţii logice? 3. respective valoarea 0? 7. 4. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 2 (Elemente de algebră booleană) ca evaluare formativă. să descrie funcţiile logice elementare. Durata evaluării: 10 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică.Testul 6 Competenţa: • să identifice funcţii logice. întrebări cu răspuns scurt. Întrebările sunt clar formulate. iar gradul lor de dificultate nu este foarte ridicat. O funcţie logică poate lua orice valoare? 5. Câte puncte sunt în domeniul de definiţie al unei funcţii logice de n variabile? Exemplifică pentru n= 3 variabile. În ce situaţii funcţia logică ŞI (AND) are valoarea 1. Care este condiţia pentru ca funcţia SAU (OR) să ia valoarea 1? 8. Tipul testului: probă orală. De ce este considerată funcţia SAU EXCLUSIV (XOR) o funcţie de anticoincidenţă? 128 . Obiective: să caracterizeze funcţiile logice. pentru realizarea feedback-ului. Ce rol are funcţia logică NU (NOT)? 6. respectiv n= 4 variabile.

3. 2. 1 punct Nu. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. 7 şi 8 sunt notate cu 1 punct. 2. 5. 4.Instrucţiuni pentru elevi: Consultaţi cu atenţie notiţele pentru a da răspunsuri corecte întrebărilor formulate de profesor. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. 4. Criterii de evaluare şi notare: • • • Întrebările 3 şi 6 sunt notate cu 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Nu se acordă 1 punct din oficiu. 16 puncte (n= 4). Barem de corectare şi notare: 1. 2 puncte 2n puncte. 1 punct 0 sau 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. 1 punct 129 . Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Întrebările 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 8 puncte (n= 3).

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 5. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 8. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. numai valorile 0 sau 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. 1 punct Funcţia SAU EXCLUSIV este o funcţie de anticoincidenţă pentru că ia valoarea 1 atunci când variabilele sale nu coincid. 6. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: 130 . 7. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 1 punct Inversează (complementează) variabila de intrare. 2 puncte Funcţia ŞI ia valoarea 1 dacă toate variabilele de intrare au valoarea 1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.Nu. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 1 punct Funcţia SAU ia valoarea 1 dacă cel puţin una din variabilele de intrare are valoarea 1. Funcţia ŞI ia valoarea 0 dacă cel puţin una din variabilele de intrare are valoarea 0.

însoţind observaţiile făcute cu recomandările adecvate. oferă consiliere în ceea ce priveşte consultarea Fişei de documentare 2. 131 .Profesorul subliniază aspectele pozitive precum şi eventualele erori din formularea răspunsurilor.1. Deasemeni. şi recomandă bibliografia necesară atingerii obiectivelor propuse şi înregistrării progresului şcolar.

elevii lucrează individual.Testul 7 Competenţe: • • Identifică circuite integrate logice. Obiective: să realizeze montajul după schema electrică dată • să identifice configuraţia circuitului integrat CDB 400 E (4 porţi ŞI NU cu câte 2 intrări) Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 3 (Porţi logice) ca evaluare formativă în cadrul orelor de instruire practică. sau ca parte a unei evaluări sumative. • Enunţ: Se dă schema electrică din figura de mai jos: 132 . Verifică funcţionarea montajelor. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • testul are loc în atelierul (laboratorul) de electronică.

133 . Identificaţi configuraţia circuitului integrat CDB 400 E (4 porţi ŞI NU cu câte 2 intrări) şi completaţi tabelul de mai jos: Numărul pinului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Semnificaţia pinului 3. Realizaţi montajul după schema electrică dată.A 14 + SURSA DE TENSIUNE 13 12 11 10 9 8 CDB 400 E U 1 B C 2 D 3 4 5 6 7 R1 R2 R3 D1 D2 D3 Cerinţe: 1. 2. Desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele.

10 puncte 2.10 puncte Montarea corectă a LED-urilor . MDE 1101 V. două comutatoare. trei LED-uri. circuitul integrat CDB 400 E.c.10 puncte Montarea corectă a rezistoarelor . Criterii de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. conductoare de legătură şi conectori. 28 puncte Numărul pinului 1 Semnificaţia pinului Intrare 134 . R3 cu rezistenţa de 820 Ω. trei rezistoare R1. cu tensiune stabilizată şi reglabilă. aveţi la dispoziţie: • • • • • • sursă de c. astfel: • • • • 10 puncte din oficiu 50 puncte pentru cerinţa 1 28 puncte pentru cerinţa 2 12 puncte pentru cerinţa 3 Barem de corectare şi notare: 1.10 puncte Executarea corectă a legăturilor .10 puncte Alimentarea corectă a montajului la sursa de tensiune. 50 puncte Montarea corectă pe soclu a circuitului integrat CDB 400 E. R2.Instrucţiuni pentru elevi: Pentru realizarea sarcinii de lucru.

refacerea activităţii practice. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. corectând eventualele operaţii greşite.3 puncte Desfacerea corectă a legăturilor .3 puncte Demontarea corectă a LED-urilor . 12 puncte Demontarea corectă din soclu a circuitului integrat CDB 400 E.2 puncte Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul monitorizează activităţile pe tot parcursul lor.1. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare.4 puncte Demontarea corectă a rezistoarelor . Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Intrare Ieşire Intrare Intrare Ieşire masă Ieşire Intrare Intrare Ieşire Intrare Intrare + VCC Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 3. pe care elevii le corectează. 135 . cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 3.

să implementeze funcţii logice cu porşi logice. 5.Testul 8 Competenţe: • • să identifice porţi logice. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 3 (Porţi logice) ca evaluare formativă. 6. sau ca parte a unei evaluări sumative. iar gradul lor de dificultate nu este foarte ridicat. Întrebările sunt clar formulate. să recunoască funcţii logice elementare implementate în circuite cu contacte. 3. întrebări cu răspuns scurt. 2. Durata evaluării: 10 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. Ce elemente de circuit identificaţi în schemă? Care este rolul sursei de tensiune? Dar al celor două contacte? Cum sunt legate între ele cele două contacte? Ce înseamnă faptul că sunt legate în serie? Care este starea becului dacă ambele contacte sunt închise? Care este starea becului dacă cel puţin un contact este deschis? 136 . Tipul testului: probă orală. 4. • • Enunţ: Se dă schema electrică de mai jos: E A B Y 1. Obiective: să identifice elemente de circuit.

2 contacte. 3. Contactele închid sau deschid circuitul. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. A şi B. 6. 2. Ce poartă logică poate fi identificată prin acest circuit? Instrucţiuni pentru elevi: Consultaţi cu atenţie notiţele pentru a da răspunsuri corecte întrebărilor formulate de profesor. E. Barem de corectare şi notare: 3 puncte . 4. Y.o sursă de tensiune continuă. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 7.un bec. 2 puncte Sursa de tensiune alimentează circuitul. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.7. Criterii de evaluare şi notare: 3 puncte 2 puncte 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct Nu se acordă 1 punct din oficiu. . 2. 1. 137 1. . 5. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. .

1 punct Becul este scurtcircuitat şi rămâne stins. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul subliniază aspectele pozitive precum şi eventualele erori din formularea răspunsurilor. chiar dacă circuitul este alimentat. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. respectiv este deschis atunci când cel puţin unul este deschis. 1 punct Poarta ŞI NU cu 2 intrări. pentru că tensiunea la bornele sale este 0. însoţind observaţiile făcute cu recomandările adecvate. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Deasemeni. 1 punct În serie. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. . 7. oferă 138 6. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect. 1 punct Circuitul este închis atunci când sunt amândouă închise. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 1 punct Becul este alimentat de la sursa de tensiune E şi se va aprinde.3. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 1 punct pentru răspuns corect.

şi recomandă bibliografia necesară atingerii obiectivelor propuse şi înregistrării progresului şcolar.1.consiliere în ceea ce priveşte consultarea Fişei de documentare 3. 139 .

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. legături. pini. Enunţ: Răspundeţi cerinţelor din testul de mai jos: I. 140 .Testul 9 Competenţe: • • • Identifică circuite integrate logice Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice Interconectează circuite integrate logice în montaje Obiective: să analizeze circuite logice cu porţi logice. Terminalele unui circuit integrat se numesc: a) b) c) contacte. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. să evalueze parametrii porţilor logice. • Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 3 (Porţi logice) ca evaluare formativă. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. • • să implementeze funcţii logice cu porţi logice. sau ca parte componentă a unei evaluări sumative.

microsecundelor. Timpul de propagare pentru o poartă logică are valori de ordinul: secundelor. 2. a) b) c) d) În familia TTL poarta fundamentală este: SAU NU. 141 . ŞI NU. a) b) c) d) 4. funcţia la ieşirea circuitului este: f= BDCD A . D f= BDC DA . . AD . nanosecundelor. milisecundelor.d) fire. În circuitul de mai jos. ŞI. A B C D 1/4CDB400E 1/4CDB400E 1/4CDB400E f 1/4CDB400E 1/3CDB410E 1/4CDB400E II. NU. Apreciaţi afirmaţiile de mai jos cu adevărat (A) sau fals (F) şi modificaţi enunţul fals astfel încât să rezulte un enunţ adevărat. D f= BDC D f= B DC D A D 3.

b). 2. 4. Se dă funcţia f = AB + A * B 1. 20 puncte II. Implementaţi funcţia cu porţi: a) ŞI NU. 3. 30 puncte III. 1/4 CDB 432 E A B 1/6 CDB 404 E 1/4 CDB 402 E f 1/4 CDB 400 E 1/6 CDB 404 E III. 142 . 40 puncte 10 puncte din oficiu. d). Barem de corectare şi notare: 20 puncte 1. astfel: I. b) SAU NU. Circuitul de mai jos poate fi înlocuit cu o poartă SAU NU. Precizaţi numărul de circuite integrate necesare implementării şi gradul de ocupare al acestora.1. Ieşirea unei porţi SAU NU este în 1 logic dacă toate intrările sale sunt pe 0 logic. Instrucţiuni pentru elevi: Redactaţi răspunsurile independent şi respectaţi timpul alocat. c). d). 2. Criterii de evaluare şi notare: Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. 2.

30 puncte 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. b) 15 puncte f = f = A +B +A +B - 5 puncte 143 . A Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect.Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 30 puncte a) 15 puncte f = f = A * B +A * B = A * B * A * B - 5 puncte A 1/4CDB400E B 1/4CDB400E 1/4CDB400E A B 1/4CDB400E f 1/4CDB400E AB Se acordă 15 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 40 puncte 1. A Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. III. II. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 2.

din care rămân nefolosite 3 porţi ŞI NU cu câte 2 intrări. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare.1. cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 3.A A 1/4CDB402E 1/4CDB402E A +B 1/4CDB402E f 1/4CDB402E f B B 1/4CDB402E A+ B 1/4CDB402E Se acordă 15 puncte pentru răspuns corect. 10 puncte La implementarea cu porţi ŞI NU se folosesc două circuite integrate 2X CDB 400 E. La implementarea cu porţi SAU NU se folosesc două circuite integrate 2XCDB 402 E. 2. refacerea testului sau elaborarea unui test asemănător cu cel dat iniţial. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul comunică elevilor punctajele realizate. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. din care rămân nefolosite 2 porţi SAU NU cu câte 2 intrări. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. activităţi de învăţare suplimentare. 144 .

Verifică funcţionarea montajelor. Tipul testului: probă practică. lucrare de laborator Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • testul are loc în laboratorul (cabinetul) de electronică.Testul 10 Competenţe: • • Identifică circuite integrate logice. elevii pot lucra individual sau în grupe mici (2-3 elevi). Obiective: să verifice funcţionarea circuitului integrat CDB 400 E (4 porţi ŞI NU cu câte 2 intrări) să utilizeze catalogul de circuite integrate digitale Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 3 (Porţi logice) ca evaluare formativă în cadrul orelor de laborator. • • Enunţ: Se dă montajul cu schema electrică de mai jos: 145 . sau ca parte a unei evaluări sumative.

A 14 + SURSA DE TENSIUNE 13 12 11 10 9 8 CDB 400 E U 1 B C 2 D 3 4 5 6 7 R1 R2 R3 D1 D2 D3 146 .

c. terminalele B şi C şi măsuraţi nivelul de tensiune pe terminalul D.Cerinţe: Reglaţi sursa de alimentare astfel încât să obţineţi o tensiune U = 5 V şi alimentaţi montajul. din tabelul 1 cu valorile logice corespunzătoare. Tabelul 1 Nivel de tensiune în B [V] 0 0 5 5 Nivel de tensiune în C [V] 0 5 0 5 Nivel de tensiune în D [V] Asociaţi nivelele de tensiune aplicate. fie la masă. completaţi tabelul 2. într-un tabel de adevăr din care să reiasă funcţionarea porţii ŞI NU. respectiv măsurate. Cuplaţi. fie la sursă (+5 V). montaj. Tabelul 2 Starea LED-ului D1 0 0 1 1 Starea LED-ului D2 0 1 0 1 Starea LED-ului D3 Instrucţiuni pentru elevi: Pentru realizarea sarcinii de lucru. Observaţi starea LED-urilor pentru toate situaţiile specificate la punctul 2. Completaţi tabelul 1 cu rezultatele obţinute. Criterii de evaluare şi notare: 147 . conductoare de legătură şi conectori. multimetru analogic sau digital. catalog de circuite integrate digitale. aveţi la dispoziţie: • • • • • sursă de c. Considerând starea LED „ aprins” asociată cu 1 logic şi starea LED „stins” asociată cu 0 logic. cu tensiune stabilizată şi reglabilă.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 20 puncte Valoarea logică pentru B 0 0 1 1 Valoarea logică pentru C 0 1 0 1 Valoarea logică pentru D 1 1 1 0 Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 40 puncte Tabelul 1 Nivel de tensiune în B [V] 0 0 5 5 Nivel de tensiune în C [V] 0 5 0 5 Nivel de tensiune în D [V] 5 5 5 0 Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect. 10 puncte Se acordă 10 puncte pentru folosirea corectă a sursei de tensiune şi alimentarea montajului 2.Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 3. astfel: • • • • • 10 puncte din oficiu 10 puncte pentru cerinţa 1 40 puncte pentru cerinţa 2 20 puncte pentru cerinţa 3 20 puncte pentru cerinţa 4 Barem de corectare şi notare: 1. 148 .

149 . cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 3. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul monitorizează activităţile pe tot parcursul lor. 20 puncte Tabelul 2 Starea LED-ului D1 0 0 1 1 Starea LED-ului D2 0 1 0 1 Starea LED-ului D3 1 1 1 0 Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. corectând eventualele operaţii greşite.1. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare.4. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. pe care elevii le corectează. refacerea lucrării de laborator.

Modulul: Circuite electronice digitale PARTEA II 150 .

AUTOR: MIHAELA MARKOVITS – profesor. Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 151 . gradul I. gradul I. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”. Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare COORDONATOR: REMUS-EMANOIL CAZACU – profesor.

12. Tipul testului: probă orală. Enunţ: 11. Durata evaluării: 10 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 4 (Codificatoare. iar gradul lor de dificultate nu este foarte ridicat. 13. Câte intrări şi câte ieşiri are un decodificator BCD/zecimal? 17. Cum funcţionează un decodificator? Ce tipuri de decodificatoare integrate există? Ce este codul BCD? Ce utilizări are decodificatorul BCD/zecimal? 15.Testul 1 Competenţa: • Identifică circuite integrate logice. Câte intrări şi câte ieşiri are un decodificator BCD/7 segmente? 19. Ce utilizări are decodificatorul BCD/7 segmente? 16. Decodificatoare) ca evaluare formativă. Obiective: • • • să identifice tipuri de decodificatoare. Cu ce sunt puse în legătură ieşirile decodificatorului BCD/7 segmente? 152 . să precizeze utilizările circuitelor decodificatoare. să descrie funcţionarea decodificatoarelor. Ce puteţi spune despre ieşirile din decodificatorul BCD/zecimal? 18. pentru realizarea unui feedback corespunzător. Întrebările sunt clar formulate. întrebări cu răspuns scurt. 14.

astfel încât ieşirea selectată trece pe nivel logic 0. Deasemeni. Criterii de evaluare şi notare: Fiecare întrebare este notată cu 1 punct. Transformă date din cod BCD în cod zecimal în aparatele de măsurat numerice.. 19. 14. însoţind observaţiile făcute cu recomandările adecvate. Comandă sistemele de afişaj numerice. oferă consiliere în ceea ce priveşte consultarea Fişei de documentare 4. Cu 7 segmente luminoase (LED-uri) dispuse sub forma cifrei 8. 18. 12. f. 4 intrări şi 10 ieşiri. e. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Codul prin care numerele zecimale sunt codate binar pe 4 biţi.1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 4 intrări şi 7 ieşiri. 20. Presupunând iniţial toate segmentele aprinse se sting segmentele d. 13. Nu se acordă 1 punct din oficiu. BCD/zecimal şi BCD/7 segmente. g. Activează una sau mai multe ieşiri în funcţie de un cuvânt de cod aplicat pe intrări. Ieşirile sunt active pe 0. 17. 15. Puteţi descrie o modalitate de afişare a cifrei 7? Instrucţiuni pentru elevi: Consultaţi cu atenţie notiţele pentru a da răspunsuri concise şi corecte întrebărilor formulate de profesor. 153 . Barem de corectare şi notare: 11.20. şi recomandă bibliografia necesară atingerii obiectivelor propuse şi înregistrării progresului şcolar. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul subliniază aspectele pozitive precum şi eventualele erori din formularea răspunsurilor. 16.

6. E . pentru realizarea unui feedback corespunzător. pe lângă intrările de date . Decodificatoare) ca evaluare formativă. o intrare de condiţionare a funcţionării. să descrie funcţionarea codificatoarelor. Enunţ: 1. 5.Testul 2 Competenţa: • Identifică circuite integrate logice. Ce rol are un codificator? Ce tipuri de codificatoare cunoaşteţi? În ce variante pot fi realizate codificatoarele de adresă? Ce conexiuni are un codificator de adresă neprioritar? Ce dezavantaj au codificatoarele neprioritare? De unde vine denumirea de codificator “prioritar”? Ce avantaj are codificatorul prioritar faţă de cel neprioritar? 8. Întrebările sunt clar formulate. 3. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 4 (Codificatoare. Durata evaluării: 10 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. iar gradul lor de dificultate nu este foarte ridicat. Tipul testului: probă orală. Care este rolul acesteia? I 9. să precizeze utilizările circuitelor codificatoare. Ce tipuri de codificatoare există ca circuite integrate? 154 . 7. 4. Codificatorul de adresă prioritar are. Obiective: • • • să identifice tipuri de codificatoare. 2. Ce conexiuni are un codificator zecimal/BCD? 10.

Criterii de evaluare şi notare: Fiecare întrebare este notată cu 1 punct. De la faptul că celor 8 intrări li se asociază o prioritate care creşte cu numărul lor de ordine. însoţind observaţiile făcute cu recomandările adecvate. oferă consiliere în ceea ce priveşte consultarea Fişei de documentare 4. h. 155 . Deasemeni. Nu se acordă 1 punct din oficiu. i. Codificator de adresă şi codificator zecimal/BCD. Lasă circuitul să funcţioneze. 7 intrări şi 3 ieşiri. a. d. Barem de corectare şi notare: Furnizează la ieşire un cod de n biţi la activarea uneia din cele 2n intrări. atunci când este legată la masă şi îl blochează atunci când este legată la +Vcc. j. b. Pot prezenta un cod eronat la ieşire atunci când sunt activate mai multe intrări. În cazul activării simultane a mai multor intrări.1. e. Codificatorul de adresă prioritar şi codificatorul zecimal/BCD. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. la ieşire apare codul intrării cu prioritatea cea mai mare dintre cele activate. şi recomandă bibliografia necesară atingerii obiectivelor propuse şi înregistrării progresului şcolar.Instrucţiuni pentru elevi: Consultaţi cu atenţie notiţele pentru a da răspunsuri concise şi corecte întrebărilor formulate de profesor. 9 intrări şi 4 ieşiri. Codificatoare de adresă neprioritare şi prioritare. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul subliniază aspectele pozitive precum şi eventualele erori din formularea răspunsurilor. g. c. f. eliminându-se erorile de codare. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

Tipul testului: probă scrisă. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. 001. 156 . 101. să descrie funcţionarea codificatoarelor şi decodificatoarelor. Decodificatoare) ca evaluare formativă.Testul 3 Competenţe: • • Identifică circuite integrate logice. • • Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 4 (Codificatoare. 010. Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. În cazul activării simultane a intrărilor I 2 şi I 7 pe ieşirile codificatorului de adresă prioritar 74148 apare codul: e) f) g) h) 000. Obiective: să identifice tipuri de codificatoare şi decodificatoare. sau ca parte componentă a unei evaluări sumative. Utilizează circuite integrate logice. Enunţ: Răspundeţi cerinţelor din testul de mai jos: I. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. • să precizeze utilizările circuitelor codificatoare şi decodificatoare.

10 intrări şi 4 ieşiri. Decodificatorul BCD/zecimal are: 3 intrări şi 8 ieşiri. Descrieţi prin tabel de adevăr funcţionarea circuitelor logice: 1. Un decodificator BCD/7 segmente are 6 stări false. decodificator BCD/zecimal. II. Decodificatorul BCD/zecimal pentru a transforma date din cod BCD în cod zecimal în aparatele de măsurat numerice. Codificatorul de adresă neprioritar are 10 intrări de date. codificator de adresă neprioritar. III. Dacă se activează două intrări simultan. Apreciaţi afirmaţiile de mai jos cu adevărat (A) sau fals (F) şi modificaţi enunţul fals astfel încât să rezulte un enunţ adevărat. conversia BCD-zecimal. comanda sistemelor de afişaj numeric.2. . 157 4. este blocat. funcţionează în regim de avarie. adresarea unei locaţii. având toate ieşirile pe nivel logic 0. Un codificator de adresă prioritar care are E =1: I este blocat. Instrucţiuni pentru elevi: Redactaţi răspunsurile independent şi respectaţi timpul alocat. 4. a) b) c) d) 5. codificatorul de adresă prioritar prezintă la ieşiri codul primei intrări activate. e) f) g) h) Un decodificator BCD/7 segmente este utizat pentru: transformarea datelor din zecimal în binar. 2. 4 intrări şi 16 ieşiri. funcţionează ca un codificator de adresă neprioritar. 1. având toate ieşirile pe nivel logic 1. 4 intrări şi 10 ieşiri.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. astfel: I. 40 puncte 10 puncte din oficiu. a. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 30 puncte 3. a). b). 4. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. F 158 . II. 30 puncte III. A Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 2. Dacă se activează două intrări simultan. d). 20 puncte II. 4. codificatorul de adresă prioritar prezintă la ieşiri codul intrării cu prioritatea cea mai mare dintre cele activate. F Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Barem de corectare şi notare: 20 puncte 1. Se acordă 5 puncte pentru formularea enunţului adevărat.Criterii de evaluare şi notare: Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. 3.

I1 1 0 0 0 0 0 0 I2 0 1 0 0 0 0 0 I3 0 0 1 0 0 0 0 I4 0 0 0 1 0 0 0 I5 0 0 0 0 1 0 0 I6 0 0 0 0 0 1 0 I7 0 0 0 0 0 0 1 A2 0 0 0 1 1 1 1 A1 0 1 1 0 0 1 1 A0 1 0 1 0 1 0 1 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Codificatorul de adresă neprioritar are 7 intrări de date. 40 puncte 1. A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 . A Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. b. Se acordă 5 puncte pentru formularea enunţului adevărat. III. 2.Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect.

cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 4. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar.1. 160 .Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. refacerea testului sau elaborarea unui test asemănător cu cel dat iniţial. activităţi de învăţare suplimentare. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul comunică elevilor punctajele realizate.

Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 4 (Codificatoare.Testul 4 Competenţe: • • Identifică circuite integrate logice. Tipul testului: probă practică (lucrare de laborator) Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul are loc în atelierul (laboratorul) de electronică. 2. Măsuraţi nivelele de tensiune pe ieşiri în situaţiile de mai jos şi confruntaţi rezultatele cu tabelul de adevăr: . Verifică funcţionarea montajelor. I 1 1 1 1 1 2 3 4 5 0 1 0 2 1 3 2 3 4 5 6 7 E I 16 A A A G 9 0 7 1 6 2 S 1 4 G N D 74148 VC C E O 1 5 8 161 . Alimentaţi circuitul cu Vcc=5V.E =1. Enunţ: Aveţi la dispoziţie configuraţia circuitului integrat 74148 pentru a îndeplini următoarele cerinţe: 1.E =0. nu activaţi nicio intrare.E =0. • să verifice funcţionarea circuitului integrat 74148. I . Identificaţi pinii circuitului. I . Obiective: • să identifice configuraţia circuitului integrat 74148 (codificator de adresă prioritar). Elevii lucrează individual. 3. activaţi o intrare. Decodificatoare) ca evaluare formativă în cadrul orelor de instruire practică sau de laborator.

I 4. Desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele.20 puncte 162 .E =0. activaţi 2 intrări simultan. catalog de circuite integrate digitale.. astfel: • • • • • 10 puncte din oficiu 30 puncte pentru cerinţa 1 10 puncte pentru cerinţa 2 40 puncte pentru cerinţa 3 10 puncte pentru cerinţa 4 Barem de corectare şi notare: 1. aveţi la dispoziţie: • • • • • • sursă de c. circuitul integrat 74148. Criterii de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. 30 puncte Identificarea corectă a pinilor de alimentare – 2 puncte Identificarea corectă a pinilor de intrare. platformă de lucru prevăzută cu soclu. tester digital.c. cu tensiune stabilizată şi reglabilă. Instrucţiuni pentru elevi: Pentru realizarea sarcinii de lucru. conductoare de legătură şi conectori.

Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. corectând eventualele operaţii greşite. se activează o intrare .10 puncte 3. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. 163 .20 puncte E I E I E I 3. se activează 2 intrări simultan.5 puncte =0.Identificarea corectă a pinilor de de ieşire. Alimentarea corectă a montajului la sursa de tensiune. 10 puncte Demontarea corectă din soclu a circuitului integrat 74148.8 puncte 2. nicio intrare activată .10 puncte =0. 40 puncte Se observă nivelele de tensiune pe ieşirile circuitului în următoarele situaţii: • • • • E I =1 .1. pe care elevii le corectează.2 puncte Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul monitorizează activităţile pe tot parcursul lor.8 puncte Desfacerea corectă a legăturilor .5 puncte =0. cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 4. refacerea activităţii practice.

Identificaţi pinii circuitului. 3. 164 . Enunţ: Aveţi la dispoziţie configuraţia circuitului integrat 7442 pentru a îndeplini următoarele cerinţe: 1. Obiective: • să identifice configuraţia circuitului integrat 7442 (decodificator BCDzecimal). 4. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 4 (Codificatoare. Alimentaţi circuitul cu Vcc=5V. Verifică funcţionarea montajelor. 2. Tipul testului: probă practică (lucrare de laborator) Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • testul are loc în atelierul (laboratorul) de electronică. 6. Completaţi tabelul de adevăr al circuitului şi comparaţi valorile mărimilor măsurate cu valorile logice din tabelul de adevăr. Montaţi în soclu circuitul integrat 7442. Desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele.Testul 5 Competenţe: • • Identifică circuite integrate logice. • să verifice funcţionarea circuitului integrat 7442. elevii lucrează individual. Decodificatoare) ca evaluare formativă în cadrul orelor de instruire practică sau de laborator. Măsuraţi nivelele de tensiune pe ieşiri pentru toate combinaţiile distincte posibile aplicate pe intrări. 5.

astfel: • • • • • • • 10 puncte din oficiu 5 puncte pentru cerinţa 1 30 puncte pentru cerinţa 2 10 puncte pentru cerinţa 3 20 puncte pentru cerinţa 4 20 puncte pentru cerinţa 5 5 puncte pentru cerinţa 6 Barem de corectare şi notare: 1.16 1 1 1 1 5 4 A 3 B 2 C D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Instrucţiuni pentru elevi: Pentru realizarea sarcinii de lucru. platformă de lucru prevăzută cu soclu. aveţi la dispoziţie: • • • • • • sursă de c. cu tensiune stabilizată şi reglabilă. Montarea corectă a circuitului integrat în soclu. tester digital.5 puncte 165 8 G N D 1 2 3 4 5 6 7 9 1 0 1 1 7442 VC C . conductoare de legătură şi conectori. circuitul integrat 7442.c. catalog de circuite integrate digitale. Criterii de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte pentru nota 10.

8 puncte Identificarea corectă a pinilor de de ieşire. Completarea tabelului de adevăr-20 puncte 6. corectând eventualele operaţii greşite.2. Demontarea corectă din soclu a integratului şi desfacerea legăturilor – 5 puncte Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul monitorizează activităţile pe tot parcursul lor.20 puncte 3. refacerea activităţii.20 puncte 5.1. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 4. Alimentarea corectă a montajului la sursa de tensiune. Măsurarea nivelelor de tensiune pe ieşiri pentru toate combinaţiile distincte posibile aplicate pe intrări. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. 30 puncte • • • Identificarea corectă a pinilor de alimentare – 2 puncte Identificarea corectă a pinilor de intrare. pe care elevii le corectează. 166 .10 puncte 4.

respectiv ca multiplexor. Identificaţi configuraţia pinilor în cazul utilizării circuitului integrat MMC 4051 ca demultiplexor. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 5 (Demultiplexoare. Identificaţi configuraţia pinilor în cazul utilizării circuitului integrat MMC 4051 ca multiplexor. 2. lucrare de laborator Durata evaluării: 2 ore Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • testul are loc în laboratorul (cabinetul) de electronică. 167 . fie ca multiplexor de 3 biţi (8 căi). • să utilizeze catalogul de circuite integrate digitale. elevii pot lucra individual sau în grupe mici (2-3 elevi).Multiplexoare) ca evaluare formativă în cadrul orelor de laborator. sau ca parte a unei evaluări sumative. Verifică funcţionarea montajelor. Cerinţe: 1.Testul 6 Competenţe: • • Identifică circuite integrate logice. Enunţ: Circuitul integrat MMC 4051 poate fi folosit fie ca demultiplexor. • să verifice funcţionarea circuitului integrat MMC 4051 ca demultiplexor. Tipul testului: probă practică. Obiective: • să identifice configuraţia circuitului integrat MMC 4051 (demultiplexor/multiplexor de 8 căi).

C=1 şi COM OUT/IN = 0. B=1. astfel: • • • • 10 puncte din oficiu 30 puncte pentru cerinţa 1 30 puncte pentru cerinţa 2 15 puncte pentru cerinţa 3 168 . “4”= 0. B=1. Desenaţi configuraţia circuitului integrat în cazul funcţionării sale ca demultiplexor. 4. “6”= 0. dacă A=0. “5”= 0. “2”= 0. “7”= 1.3. aveţi la dispoziţie foaia de catalog: MMC 4051 MULTIPLEXOR/DEMULTIPLEXOR de 3 biţi Tabelul de adevăr Configuraţia pinilor INPUT STATES INH C B A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 X X X „ON” CHANELS ”0” ”1” ”2” ”3” ”4” ”5” ”6” ”7” NONE CHANELS IN OUT 4 6 7 5 INH. Instrucţiuni pentru elevi: Pentru realizarea sarcinii de lucru. A=1. Desenaţi configuraţia circuitului integrat în cazul funcţionării sale ca multiplexor. dacă C=0. iar nivelele logice pe intrările de date sunt: “0”= 1. “1”= 1. OUT IN CHANELS IN OUT Criterii de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. VEE VSS 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 VDD 2 1 0 3 A B C CHANELS IN OUT COM. precizând nivelelul logic pe ieşire. “3”= 1. precizând nivelele logice pe intrări şi pe ieşiri.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 169 . 13. 12. Se acordă 16 puncte pentru răspuns corect. • Ieşirile se obţin pe pinii 1. 5. 2. Se acordă 6 puncte pentru răspuns corect. Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. 2. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 6 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. • Intrările de date se aplică pe pinii 1. 12. 10 şi 11. 14. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. • Intrarea de condiţionare a funcţionării se aplică pe pinul 6. Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect. şi 15. 5. şi 15. • Intrarea de date se aplică pe pinul 3. • Alimentarea circuitului se realizează între pinii 16 (+) şi 8 (-). 14. Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. 13. 2.• 15 puncte pentru cerinţa 4 Barem de corectare şi notare: 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 30 puncte • Intrările de adresă se aplică pe pinii 9. 4. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 4. 30 puncte • Intrările de adresă se aplică pe pinii 9. 10 şi 11.

170 . Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 4 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. • Ieşirea din circuit se obţine pe pinul 3. 4. • Intrarea de condiţionare a funcţionării se aplică pe pinul 6. 1 0 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 16 15 14 13 12 11 10 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 Se acordă câte 1 punct pentru stabilirea corectă a nivelului logic pe fiecare dintre cei 15 pini ai circuitului. 15 puncte Se acordă câte 1 punct pentru stabilirea corectă a nivelului logic pe fiecare dintre cei 15 pini ai circuitului. Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. 15 puncte 3. Se acordă 2 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.Se acordă 16 puncte pentru răspuns corect. • Alimentarea circuitului se realizează între pinii 16 (+) şi 8 (-). Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 5. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare.0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 16 15 14 13 12 11 10 9 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8 Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul monitorizează activităţile pe tot parcursul lor.1. refacerea lucrării de laborator. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. 171 .

172 . fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.Testul 7 Competenţe: • • Identifică circuite integrate logice. rezolvare de probleme Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. Identifică circuitele (1) şi (2) din schemă. Obiective: • • să identifice circuite demultiplexoare şi multiplexoare. A şi B. sau ca parte a unei evaluări sumative. să explice funcţionarea circuitelor demultiplexoare şi multiplexoare. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 5 (Demultiplexoare. A0 A1 A2 B0 B1 B2 (1 ) G1 G2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 (2 ) E W f 1. Enunţ: Schema logică din figura de mai jos este folosită pentru semnalizarea identităţii a două numere binare de câte 3 biţi.Multiplexoare) ca evaluare formativă. Tipul testului: probă scrisă. Interconectează circuite în montaje.

Precizează nivelele logice pe ieşirile circuitului (1). 8.2. Identifică intrarea de condiţionare a funcţionării pentru circuitele (1) şi (2) şi precizează rolul acesteia. 10 puncte Circuitul (1) este un demultiplexor de 3 biţi (8 căi) 173 . Descrie cum sunt interconectate circuitele (1) şi (2). în condiţiile în care numerele A şi B sunt identice. A2=0. Criterii de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. respectiv diferite. dacă A0=0. Explică funcţionarea circuitului (2). 6. Explică funcţionarea circuitului (2). astfel: • • • • • • • • • 10 puncte din oficiu 10 puncte pentru punctul 1 10 puncte pentru punctul 2 20 puncte pentru punctul 3 10 puncte pentru punctul 4 10 puncte pentru punctul 5 10 puncte pentru punctul 6 10 puncte pentru punctul 7 10 puncte pentru punctul 8 5. dacă numărul B este diferit de numărul A. Instrucţiuni pentru elevi: Redactaţi răspunsurile independent şi respectaţi timpul alocat. 4. 7. Formulează o concluzie privind valoarea logică a funcţiei f. Barem de corectare şi notare: 1. 3. Precizează conexiunile folosite pentru aplicarea numerelor binare A şi B şi tipul acestora. dacă numărul B este identic cu numărul A. A1=0.

respectiv de a bloca circuitul atunci când este legată la +VCC (nivel logic 1). Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. respectiv (2). Rolul intrării de condiţionare a funcţionării este acela de a valida funcţionarea circuitului atunci când este legată la masă (nivel logic 0). 2. 3. iar în circuitul (2) este E . 174 .Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Circuitul (2) este un multiplexor de 3 biţi (8 căi) Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. 10 puncte 4. 5. 10 puncte Conexiunile folosite pentru aplicarea numerelor A şi B sunt intrări de selecţie în circuitele (1). 20 puncte În circuitul (1) intrarea de condiţionare a funcţionării este G1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 10 puncte Ieşirile circuitului (1) sunt conectate la intrările de date ale circuitului (2). Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.

7. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 175 . se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar.1. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul comunică elevilor punctajele realizate. 10 puncte 6. în circuitul (2) este selectată intrarea 0. cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 5. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. refacerea testului sau elaborarea unui test asemănător cu cel dat iniţial. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. activităţi de învăţare suplimentare. 10 puncte Dacă numărul B este diferit de numărul A. în circuitul (2) este selectată oricare altă intrare în afară de 0. 10 puncte Dacă numărul B este identic cu numărul A. Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. care este legată la ieşirea 0 a circuitului (1). Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. sunt pe nivel logic Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. Dacă numerele A şi B sunt identice valoarea logică a funcţiei f este 0. care este legată la una din ieşirile 1 până la 7 ale circuitului (1).Ieşirea 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Dacă numerele A şi B sunt diferite valoarea logică a funcţiei f este 1. 8. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. 0 este pe nivel logic 0. de la 1 până la 7 . iar restul ieşirilor. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect.

Multiplexoare) ca evaluare formativă. Care este utilitatea ei? Instrucţiuni pentru elevi: 176 . Durata evaluării: 10 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică. Tipul testului: probă orală. la începutul lecţiei Multiplexoare. să utilizeze demultiplexoarele ca decodificatoare de adresă.Testul 8 Competenţa: • Identifică circuite integrate logice Obiective: • • • să identifice tipuri de demultiplexoare. să descrie funcţionarea demultiplexoarelor. iar gradul lor de dificultate nu este foarte ridicat. întrebări cu răspuns scurt. Întrebările sunt clar formulate. Enunţ: Ce rol are un demultiplexor? Cîte ieşiri are un demultiplexor de 3 biţi? Cum se face selecţia unei ieşiri? Câte intrări de date are circuitul? Ce date se pot transmite pe această intrare? Ce se întâmplă dacă nu este folosită intrarea de date? Ce rol are demultiplexorul în acest caz? Ce semnificaţie are notaţia negată a ieşirilor? Ce nivel de tensiune asociaţi lui 0 logic? Circuitul are şi o intrare de condiţionare a funcţionării. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 5 (Demultiplexoare.

şi recomandă bibliografia necesară atingerii obiectivelor propuse şi înregistrării progresului şcolar. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul subliniază aspectele pozitive precum şi eventualele erori din formularea răspunsurilor. 0 V. Criterii de evaluare şi notare: Fiecare întrebare este notată cu 1 punct.1. însoţind observaţiile făcute cu recomandările adecvate. oferă consiliere în ceea ce priveşte consultarea Fişei de documentare 5. respectiv 1. Demultiplexorul este folosit ca decodificator de adresă. Transmite datele de pe o unică intrare la una din ieşirile selectate prin intermediul unui cuvânt de cod binar. 177 . Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Aplicând pe intrări cuvântul de cod binar (adresa) potrivită. fără a transmite date. comună tuturor ieşirilor. Selectează o ieşire.Consultaţi cu atenţie notiţele pentru a da răspunsuri concise şi corecte întrebărilor formulate de profesor. 0 sau 1. O singură intrare. Permite sau nu funcţionarea după cum este pe nivel logic 0. Deasemeni. Nu se acordă 1 punct din oficiu. Barem de corectare şi notare: 1. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 8 ieşiri. Ieşirea selectată trece în 0 logic. legare la masă.

Comparatorul semnalizează valoarea relativă a biţilor prin apariţia nivelului logic 1 pe una din ieşirile sale. Enunţ: Răspundeţi în scris cerinţelor numerotate cu cifre de la 1 până la 4 din chestionarul de mai jos: Comparatorul numeric este circuitul logic care permite determinarea valorii relative a două numere binare de unu sau mai mulţi biţi. 2. Desenează schema bloc a comparatorului numeric de 1 bit şi precizează conexiunile circuitului. sau ca parte a unei evaluări sumative. 178 . Tipul testului: probă scrisă (chestionar). sau probă orală (interviu).Testul 9 Competenţe: • Identifică circuite integrate logice Obiective: • să identifice conexiunile circuitului integrat comparator de 4 biţi 7485 • să utilizeze circuitul integrat comparator de 4 biţi 7485 pentru a compara două numere binare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 6 (Comparatoare) ca evaluare formativă. 1. elevii pot lucra individual sau în grupe mici (2-3 elevi). Descrie în tabel de adevăr funcţionarea comparatorului numeric de 1 bit. Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • testul are loc în laboratorul (cabinetul) de electronică.

În cazul numerelor de mai mulţi biţi compararea începe cu biţii cei mai semnificativi ai celor două numere. după modelul primei linii. Completează. Pinul 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Conexiunea B3 Tipul conexiunii Intrare de date pentru numărul binar B Instrucţiuni pentru elevi: Citiţi cu atenţie textul care precede fiecare dintre cele 4 cerinţe la care trebuie să răspundeţi. 3. astfel încât procesul de comparare se încheie. tabelul de mai jos. Criterii de evaluare şi notare: 179 . Dacă aceştia sunt diferiţi. identificând pentru fiecare pin al circuitului integrat conexiunea comparatorului şi tipul acesteia. poziţia relativă a celor 2 biţi este şi poziţia relativă a celor 2 numere. Ce se întâmplă dacă biţii cei mai semnificativi sunt egali? Pentru compararea numerelor de 4 biţi există circuitul integrat comparator 7485: 1 1 1 1 1 1 0 2 A 3 A 5 A A 1 B 4 B B B A A A 7 4 0 1 2 3 0 1 2 3 < = > 8 9 1 2 3 4 B B B 5 iA iA iA < = > 7 B6 o B5 o B o 4.

25 puncte Schema bloc a comparatorului numeric de 1 bit: A B A B A= B A B Conexiunile circuitului: • • 2 intrări: A.Se acordă 100 puncte pentru nota 10. B 3 ieşiri: A < B. astfel: • • • • • 10 puncte din oficiu 25 puncte pentru cerinţa 1 25 puncte pentru cerinţa 2 14 puncte pentru cerinţa 3 26 puncte pentru cerinţa 4 Barem de corectare şi notare: 1. A > B. A = B. Se acordă: • • • 20 puncte pentru desenarea corectă a schemei bloc 2 puncte pentru precizarea corectă a intrărilor 3 puncte pentru precizarea corectă a ieşirilor 2. 25 puncte A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A<B 0 1 0 0 180 A=B 1 0 0 1 A> B 0 0 1 0 .

14 puncte Dacă biţii cei mai semnificativi sunt egali. 26 puncte Pinul 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 Se acordă: • • 13 puncte pentru identificarea conexiunilor. se pot relua sau nu anumite informaţii despre circuitele comparatoare. câte 1 punct pentru fiecare conexiune Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: La sfârşitul activităţii profesorul argumentează concluziile privind răspunsurile elevilor. profesorul recomandă consultarea Fişei de 181 .Se acordă: • • 10 puncte pentru scrierea corectă a domeniului de definiţie câte 5 puncte pentru scrierea corectă a fiecăreia din cele 3 funcţii de ieşire 3. În funcţie de rezultatul evaluării. 4. Se acordă 14 puncte pentru răspuns corect şi complet. câte 1 punct conexiune pentru fiecare Conexiunea B3 A< Bi A=Bi A> Bi A>Bo A=Bo A<Bo B0 A0 B1 A1 A2 B2 A3 Tipul conexiunii intrare de date pentru numărul binar B intrare de expandare intrare de expandare intrare de expandare ieşire care semnalizează cazul A>B ieşire care semnalizează cazul A=B ieşire care semnalizează cazul A<B intrare de date pentru numărul binar B intrare de date pentru numărul binar A intrare de date pentru numărul binar B intrare de date pentru numărul binar A intrare de date pentru numărul binar A intrare de date pentru numărul binar B intrare de date pentru numărul binar A 13 puncte pentru precizarea tipului conexiunilor. Dacă rezultatele sunt slabe. se examinează perechea de biţi de rang imediat inferior.

documentare 6. respectând condiţiile de administrare şi interpretare.1. reface chestionarul. 182 . sau elaborează altul asemănător cu cel dat iniţial. Testul poate fi folosit şi ca probă orală (interviu). activităţi de învăţare suplimentare.

Identificaţi pinii circuitului.Testul 10 Competenţe: • • Identifică circuite integrate logice. Aplicaţi pe intrări tensiunile corespunzătoare numerelor binare C=1110. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 6 (Comparatoare) ca evaluare formativă în cadrul orelor de instruire practică sau de laborator. Aplicaţi pe intrări tensiunile corespunzătoare numerelor binare A=1010. Verifică funcţionarea montajelor. B=1100 şi măsuraţi tensiunile pe ieşiri. 183 . Tipul testului: probă practică (lucrare de laborator) Durata evaluării: 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • testul are loc în atelierul (laboratorul) de electronică. elevii lucrează individual. Enunţ: Aveţi la dispoziţie configuraţia circuitului integrat 7485 pentru a îndeplini următoarele cerinţe: Montaţi în soclu circuitul integrat 7485. • să identifice configuraţia circuitului integrat 7485 (comparator numeric de să verifice funcţionarea circuitului integrat 7485. Alimentaţi circuitul cu Vcc=5V. 5. Obiective: • 4 biţi). D=1001 şi măsuraţi tensiunile pe ieşiri. 4.

7 < B 6o = B 5o > B o B B B G N D VC C i A i A i A 16 8. conductoare de legătură şi conectori. 7.c.1 1 1 1 1 1 9 1 2 3 4 0 2 A 3 A 5 A A 1 B 4 B B B A A A 0 1 2 3 0 1 2 3 < = > 7 4 8 5 6. cu tensiune stabilizată şi reglabilă. catalog de circuite integrate digitale. Desfaceţi componentele. tester digital. Aplicaţi pe intrări tensiunile corespunzătoare numerelor binare E=1101. Formulaţi o concluzie. circuitul integrat 7485. F=1101 şi măsuraţi tensiunile pe ieşiri. legăturile şi demontaţi toate Instrucţiuni pentru elevi: Pentru realizarea sarcinii de lucru. Criterii de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. Asociaţi tensiunile măsurate cu valorile logice corespunzătoare. platformă de lucru prevăzută cu soclu. aveţi la dispoziţie: • • • • • • sursă de c. astfel: • • • • • • • • • 10 puncte din oficiu 5 puncte pentru cerinţa 1 30 puncte pentru cerinţa 2 5 puncte pentru cerinţa 3 11 puncte pentru cerinţa 4 11 puncte pentru cerinţa 5 11 puncte pentru cerinţa 6 12 puncte pentru cerinţa 7 5 puncte pentru cerinţa 8 8 184 .

11 puncte Aplicarea corectă a tensiunilor pe intrări – 8 puncte Măsurarea corectă a tensiunilor pe ieşiri.3 puncte 11 puncte Aplicarea corectă a tensiunilor pe intrări – 8 puncte Măsurarea corectă a tensiunilor pe ieşiri. Alimentarea corectă a montajului la sursa de tensiune.5 puncte 4. 185 .Barem de corectare şi notare: 1.6 puncte 3.5 puncte 2. 30 puncte • • • Identificarea corectă a pinilor de alimentare – 2 puncte Identificarea corectă a pinilor de intrare. Montarea corectă a circuitului integrat în soclu.3 puncte 5.22 puncte Identificarea corectă a pinilor de de ieşire.3 puncte 12 puncte Asocierea corectă a tensiunilor măsurate cu valorile logice corespunzătoare– 9 puncte Formularea concluziei– 12 puncte Demontarea corectă din soclu a integratului şi desfacerea legăturilor – 5 puncte Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: 6. 11 puncte Aplicarea corectă a tensiunilor pe intrări – 8 puncte Măsurarea corectă a tensiunilor pe ieşiri.

Profesorul monitorizează activităţile pe tot parcursul lor. cum ar fi: consultarea Fişei de documentare 6.1. 186 . se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. pe care elevii le corectează. refacerea activităţii. corectând eventualele operaţii greşite.

Testul 11
Competenţa: • Identifică circuite integrate logice. Obiective: • • • să identifice tipuri de comparatoare; să descrie funcţionarea comparatoare; să precizeze utilizarea circuitelor comparatoare. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat când se parcurge Tema 6 (Comparatoare) ca evaluare formativă, pentru realizarea unui feedback corespunzător. Tipul testului: probă orală, întrebări cu răspuns scurt. Durata evaluării: 10 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Testul are loc în sala de clasă sau în laboratorul de electronică; Întrebările sunt clar formulate, iar gradul lor de dificultate nu este foarte ridicat.

Enunţ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ce rol are comparatorul? Care este cel mai simplu comparator? Câte intrări şi câte ieşiri are acest comparator? Cum sunt notate ieşirile? Câte intrări are un comparator de 2 biţi? Dar unul de 4 biţi? Numărul ieşirilor depinde de numărul biţilor din cuvintele care se compară? Există circuit integrat comparator numeric? 9. Acest circuit poate fi folosit pentru a compara cuvinte binare mai lungi de 4 biţi? Argumentează răspunsul. 10. Cu ce pereche de biţi se începe procesul de comparare? 187

Instrucţiuni pentru elevi: Consultaţi cu atenţie notiţele pentru a da răspunsuri concise şi corecte întrebărilor formulate de profesor. Criterii de evaluare şi notare: Fiecare întrebare este notată cu 1 punct. Nu se acordă 1 punct din oficiu. Barem de corectare şi notare: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Determină valoarea relativă a unor cuvinte binare de 1 bit sau de mai mulţi biţi. Comparatorul numeric de 1 bit. 2 intrări şi 3 ieşiri. A<Bo, A=Bo, A>Bo. 4 intrări. 8 intrări. Nu, sunt 3 ieşiri, indiferent de lungimea cuvintelor de comparat. Da, comparatorul numeric de 4 biţi, 7485. Da, pentru că este prevăzut cu 3 intrări de expandare. Cu perechea de biţi cei mai semnificativi.

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: Profesorul subliniază aspectele pozitive precum şi eventualele erori din formularea răspunsurilor, însoţind observaţiile făcute cu recomandările adecvate. Deasemeni, oferă consiliere în ceea ce priveşte consultarea Fişei de documentare 6.1. şi recomandă bibliografia necesară atingerii obiectivelor propuse şi înregistrării progresului şcolar.

188

Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul

189

AUTOR: CAZACU REMUS – profesor grad didactic I Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

Colegiul Tehnic de

COORDONATOR: FLORIN IORDACHE – Inginer

CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT

190

EVALUARE INIŢIALĂ

Prezentarea testului Acest test va fi utilizat pentru evaluarea iniţială a elevilor înainte de predarea modulului Sisteme electornice pentru tehnica de calcul. Scopul testării este de a evalua nivelul de cunoştinţe tehnice generale al elevilor şi a stabili strategiile de predare-învăţare viitoare. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 15 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Enunţ: Răspundeţi la următoarele întrebări încercuind varianta corectă de răspuns. 1. Redresoarele sunt circuite electronice care transformă: a. energia electrică de curent alternativ în energie pulsatorie; b. energia electrică de curent pulsatoriu în energie alternativă; c. nu transformă energia 2. Selectează, dintre următoarele aparate, pe cele în care credeţi că sunt încorporate amplificatoare: a. calculator; b. telefon; c. cuptor cu microunde 3. Unitatea de măsură a rezistenţei electrice este: a. voltul; b. amperul; c. ohmmul 4. LED-ul este un dispozitiv electronic utilizat pentru: a. amplificare; b. semnalizare; c. izolare 5. CD-ul este: a. unitate de stocare a informaţiilor; b. unitate periferică de ieşire; 191

c. unitate periferică de intrare 6. Memoria RAM este instalată pe : a. placa de bază: b.audio; c.video 7. Unitatea centrală de prelucrare este cunoscută şi sub numele de: a. slot; b. procesor; c. magistrală 8. Cablurile de alimentare sunt cabluri folosite pentru a distribui: a. informaţii; b. electricitate; c. instrucţiuni 9. Scanner-ul este comparabil cu: a. o imprimantă; b. un plotter; c. un copiator 10. Un semnal sinusoidal se reprezintă prin: a. linie dreaptă b. sinusoidă c. impuls dreptunghiular

EVALUARE INIŢIALĂ Barem de corectare şi notare • Nu se notează în catalog şi nu se acordă un punct din oficiu

Fiecare subiect este notat cu 1 punct. 1-a; 2-a; 3-c; 4-b; 5-a; 6-a; 7-b; 8-b;9-c; 10-b

Testul 1
Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice 192

Obiectivele evaluării: - să identifice părţile componente ale schemei bloc a unui redresor - să cunoască rolul funcţional a elementelor componente - să precizeze forma semnalelor în diferite puncte ale circuitului - să verifice diodele şi să depisteze eventualele defecte utilizând un multimetru digital sau analogic Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. 1, ca test oral şi practic formativ Tipul testului: Probă practică Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului, materialele necesare şi va rezolva subiectul. Durata evaluării Timp de lucru: 50 min Enunţ: 1. Completaţi tabelul de mai jos cu schemele corespunzătoare precum şi formele de undă în diferite puncte ale circuitului din prima linie a tabelului.

Denumire redresor Redresor monofazat monalternanţă cu sarcină rezistivă Redresor monofazat monalternanţă cu sarcină RC Redresor monofazat dublă alternanţă în punte cu sarcină rezistivă

Schemă electrică

Forma de undă

193

Instrucţiuni pentru elevi Exemplu: Denumire redresor Redresor monalternanţă rezistivă monofazat cu sarcină Schemă electrică Forma de undă

2. Verificaţi diodele cu ajutorul multimetrului: Materiale necesare Componente, aparate, elemente de conectare Mijloace utilizate Componente Rezistor Diode Multimetru digital sau analogic de Platformă de lucru Denumire Notarea în circuit R D D D Valoare/tip 1kΩ 1N4004 PL 7 V5 Z EFD 108

Aparate Elemente conectare   

Conductoare de legătură sau conectori se conectează dioda la bornele multimetrului valoarea rezistenţei interne RD indicată de multimetru se înscrie în tabelul 1 se conectează dioda la bornele multimetrului interne Ri se înscrie în tabelul 1.1 RD[Ω] Tabelul 1.1 Ri[Ω] , iar valoarea rezistenţei

Dioda 1N4004 PL 7 V5 Z EFD 108

Starea diodei/ defectul

se compară valorile măsurate cu datele din tabelul 2 şi se determină starea diodei 194

Tabel 1.2 Valorile rezistenţelor RD=mică RD=mică RD=mare RI=mare RI=mică RI=mare Starea diodei Diodă în stare de funcţionare Diodă defectă(scurtcircuitată) Diodă defectă(străpunsă)

Criteriile de evaluare şi notare 1. La proba orală        identifică corect schema redresorului monofazat precizează corect forma de undă specifică redresoarelor descrie rolul funcţional al diodelor redresoare alege corect componentele, aparatul şi elementele de conectare verifică conectarea corectă a mijloacelor utilizate completează tabelul cu valorile rezistenţelor determină starea diodei 1p ( 1p ( 1p ( 2p ( 1p ( 1p ( 2p ( ) ) ) ) ) ) )

2. La proba practică

Se acordă 1 punct din oficiu. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre redresoarele monofazate.

195

Testul 2
Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice Obiectivele evaluării: - să identifice elementele de circuit necesare realizării unui stabilizator parametric - să cunoască mecanismul stabilizării, în situaţia în care se modifică valoarea sursei de alimentare - să realizeze schema electronică a unui stabilizator parametric cu două tensiuni stabilizate Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. 1, ca test practic formativ Tipul testului: Probă practică Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului, materialele necesare şi va rezolva subiectul. Durata evaluării Timp de lucru: 50 min

196

Completați fișa de mai jos: Ce operațiuni Care este de pregătitoare au algoritmul fost desfășurate? realizare a unui cablaj imprimat? Care este ordinea de conectare/lipire a componentelor electronice? Cum ar trebui să arate un astfel de circuit? Ce defecte / greutăți pot apărea în timpul realizării ? 197 .c. Materiale necesare Mijloace utilizate Componente Notarea în circuit Rezistoare R1 R2 Potenţiometre P Diode Zener DZ Comutator K Multimetru digital sau analogic V. cu tensiune S stabilizată şi reglabilă de Platformă de lucru Denumire Conductoare de legătură sau conectori Valoare/tip 100Ω 270Ω 25kΩ PL5V1 1PM05 0÷ 24V Aparate Elemente conectare 2.Data : Durata activităţii : Numele elevului/grupei : Fişă de observaţie a circuitelor stabilizatoare 1. Observați modul de realizare a unui circuit stabilizator parametric. mA Sursă de c.

198 .Observații ale maistrului sau tutorelui de practică : ______________________________________________________________________ Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică Se acordă sau nu. Alege corect componentele 2. prin observare sistematică : 1. Utilizează la fiecare operaţie sculele potrivite 3. Completează tabelul corespunzător fişei de observaţie 2p ( 1p ( 2p ( 2p ( 2p ( ) ) ) ) ) Stabilirea notei finale Se acordă un punct din oficiu. Se acordă prin observare sistematică. Respectă etapele realizării unui circuit stabilizator parametric 4. Finisează şi verifică lucrarea 5. Punctele se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite.

Comparaţi observaţiile făcute în fişa voastră cu cele ale colegilor care au realizat aceeaşi fişă tehnologică. urmărind criteriile din grila de mai jos. Completaţi fişa tehnologică pentru realizarea unui circuit stabilizator parametric . 2. resurse necesare Scule utilizate Operaţii pregătitoare Operaţii de conectare/lipire a componentelor Finalizarea montajului Verificarea calitaţii montajului 199 .Data : Durata activităţii : Numele elevului : Fișă tehnologică a realizării unui circuit stabilizator parametric 1. Date tehnice ale cablajelor imprimate Caracteristici generale ale componentelor electronice Componente.

Crt Numele elevului Desen cablaj Realizare cablaj Identificare/ alegere componente Realizare montaj Aspect Realizare alimentare Verificare/ funcţionare montaj Completare corectă tabel de valori Respectare timp de lucru Punctaj obţinut Nota finală 200 . ………… Nr.. Fişa de evaluare Lucrarea nr.Clasa(grupa) : …………………….

Spiru Haret nr. Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul. fax.să reprezinte amplificatorul cu tranzistor în conexiune EC.vet@tvet. CC . sector 1. Asociaţi denumirea corectă a conexiunii amplificatoarelor cu tranzistor din coloana A cu schema de principiu din coloana B. 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .să identifice modul de conexiune al tranzistorului în schema electrică de principiu Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. A Denumire conexiune amplificator cu conexiunea CC un tranzistor în B Schemă amplificator cu conexiunea BC un tranzistor în amplificator cu conexiunea EC un tranzistor în . item de asociere Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în sala de curs. laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.10-12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. ca test formativ Tipul testului: Probă scrisă.ro Testul 3 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice Obiectivele evaluării: . Bucureşti-010176. 2. BC. 021-311 11 62. tel. Durata evaluării Timp de lucru: 10 min Enunţ: 1.

Criteriile de evaluare şi notare 3 puncte pentru fiecare asociere corectă a denumirii corecte a conexiunii amplificatoarelor cu tranzistor Stabilirea notei finale Se acordă un punct din oficiu. Se acordă prin observare sistematică.să identifice componentele unui circuit amplificator 202 . 3 puncte pentru fiecare asociere corectă a denumirii corecte a conexiunii amplificatoarelor cu tranzistor Punctele se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE TESTUL 3 1. Denumire conexiune amplificator cu conexiunea CC un tranzistor în Schemă amplificator cu conexiunea EC un tranzistor în amplificator cu conexiunea BC un tranzistor în Testul 4 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice Obiectivele evaluării: .

Tabel 2. pentru a aplica un semnal sinusoidal cu frecvenţa de 50kHz şi amplitudinea între 50mV şi 500mV. RE=100Ω .să calculeze amplificarea Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. urmând algoritmul de realizare a cablajelor imprimate . Se măsoară apoi tensiunea de ieşire a amplificatorului cu voltmetrul de curent alternativ V2. se măsoară tensiunea de la intrarea amplificatorului. se determină amplificarea.5nF.7kΩ . 2. Utilizând formula A=Uieş/Uin. CE=1. RB2=54kΩ .condensatoare de cuplaj: CB=10nF.multimetru . Durata evaluării Timp de lucru: 50 min - PROBĂ PRACTICĂ Enunţ: Completează tabelul cu cel puţin cinci valori ale tensiunilor şi amplificării.să conecteze aparate în circuit . ca test formativ Tipul testului: Probă practică Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.să realizeze desene de cablaj la scara 1:1 să realizeze plăcuţe de circuit imprimat. Se consideră un amplificator de semnal mic.tranzistor bipolar BC 107 rezistenţe de polarizare: RB1=82kΩ . Cu un voltmetru de curent alternativ V1.1 Uieş Uin A Materiale necesare . La intrarea sa se conectează un generator de audiofrecvenţă. 3. 203 . . RC=4. CC=10nF Mod de lucru 1. împărţind indicaţia celui de-al doilea voltmetru la indicaţia primului.sursa de tensiune continuă de 24V . 2. Se alimentează circuitul de la o sursă de tensiune continuă . Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul.

mărind-o la 100mV şi repetaţi măsurările.4. Amplificarea calculată cu noile valori de tensiune trebuie să aibă aceeaşi valoare. Modificaţi valoarea tensiunii de intrare din generator. 204 .

Punctele se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. Alege corect componentele şi aparatele 2. Calculează amplificarea 9. prin observare sistematică. Realizează alimentarea circuitului 6. Măsoară tensiunea de ieşire 8. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică Se acordă sau nu. Măsoară tensiunea de intrare 7. prin observare sistematică : 1. Completează tabelul 1p ( ) 1p ( ) 1p ( ) 1p ( ) 1p ( ) 1p ( ) 1p ( ) 1p ( ) 1p ( ) Stabilirea notei finale Se acordă un punct din oficiu. Utilizează la fiecare operaţie sculele potrivite 3.Criteriile de evaluare şi notare Fişă de evaluare TESTUL 4 A. Respectă etapele realizării montajului 4. 205 . Verifică etapele realizării montajului 5.

Punctele se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. 4.să cunoască principiul de funcţionare a oscilatoarelor LC .să explice apariţia semnalului la ieşire fără aplicarea semnalului la intrare . Principiul de funcţionare a acestui tip de oscilatoare duce la obţinerea la ieşire a unor oscilaţii de amplitudine constantă. Durata evaluării Timp de lucru: 50 min Enunţ: Se consideră următoarea afirmaţie: „Oscilatoarele LC sunt oscilatoare sinusoidale caracterizate prin faptul că semnalul generat conţine o singură frecvenţă. forţat întreţinute. Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul.Testul 5 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice Obiectivele evaluării: .” a) explicaţi funcţionarea oscilatoarelor LC. d) explicaţi funcţionarea oscilatoarelor cu reacţie.să cunoască domeniile de utilizare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. ca test formativ Tipul testului: Probă scrisă. având forma: u = U m ⋅ sin ωt . iar valoarea frecvenţei dorite se poate obţine fie cu ajutorul unui circuit LC acordat(oscilatoare LC). b) descrieţi pe scurt metodele de compensare a pierderilor energetice. c) precizaţi utilizările oscilatoarelor cu rezistenţă negativă. a) 2puncte b) 2 punct c) 1 punct d) 2 puncte e) 2 puncte 206 . prin observare sistematică.să descrie modul de realizare al oscilatoarelor cu reacţie negativă şi pozitivă . laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. fie prin intermediul unei reacţii pozitive selective(oscilatoare RC). eseu structurat Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în sala de curs. e) precizaţi domeniul de lucru a oscilatoarelor cu reacţie Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 1 punct din oficiu.

în aceste condiţii. amplitudinea oscilaţiilor scade treptat până la zero(oscilaţiile se amortizează).Barem de corectare şi notare a) Ţinând seama de faptul că într-un circuit LC cu elemente reale(r>0). 207 . având o buclă de reacţie. Un amplificator cu reacţie constă dintr-un amplificator cu amplificare A. oscilatoarele se clasifică în:    oscilatoare în trei puncte. Circuitele folosesc de obicei ca amplificator un singur element activ. datorită pierderilor. convenabil alese. Dupa montajul folosit pentru asigurarea reacţiei. o parte din semnalul de la iesire se readuce la intrarea amplificatorului. oscilatoarele cu rezistenţă negativă se folosesc rar. fie în cuadripolul de racţie un circuit oscilant alcătuit din bobine şi condensatoare. oscilatoare cu cuplaj magnetic. Aceste oscilatoare se bazează pe compensarea pierderilor din circuit prin intermediul unui semnal de reacţie pozitivă. pentru care se pot realiza relativ uşor bobine cu inductivitate L mică. având fie în componenta circuitului de sarcină. prin intermediul cuadripolului de reacţie. cu factorul de transfer β. aplicarea la intrarea amplificatorului. c) Deşi simple din punct constructiv. Prin intermediul acestuia. d) Oscilatoarele LC cu reacţie sunt amplificatoare cu reacţie pozitivă. prin intermediul unui cuadripol. b) În vederea acestei compensări energetice. e) Domeniul de lucru al acestor oscilatoare este cel al frecvenţelor înalte. se pot folosi două metode:   introducerea în circuit a unui element cu rezistenţă negativă. se poate face numai compesând pierderile cu ajutorul unei energii corespunzătoare. adus de la ieşirea la intrarea oscilatorului. deci folosirea unei reacţii pozitive. alcătuită dintr-un cuadripol. a unui semnal de fază. oscilatoare cu cuarţ. realizarea unei amplitudini constante. datorită deficienţelor legate de găsirea unor elemente cu rezistenţă negativă având o bună stabilitate în funcţionare.

extragerea semnalului putându-se face prin……………9……………. ca test formativ Tipul testului: Probă scrisă. Criteriile de evaluare şi notare 208 .. semnalului sinusoidal. proporţională. 1. demodulare MA. circuit. frecvenţă.Testul 6 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice Obiectivele evaluării: . de purtătoare f0 şi…………………4…………….reprezintă raportul dintre amplitudinea semnalului de ieşire având o frecvenţă …………6………….de amplitudine a semnalului sinusoidal obţinut la ieşire este …………8……….. 4. semnal. atunci o dată cu variaţia frecvenţei(în limitele ± ∆ f).cu variaţia de frecvenţă. Dacă circuitului i se aplică un ………3……….. amplitudinea relativă a semnalului care se culege de l.. amplitudinea relativă. Lista de termeni sau noţiuni specifice: modulaţiei. Una din cele mai simple metode pentru transformarea modulaţiei de frecvenţă într-o modulaţie de amplitudine constă în utilizarea unui circuit……………1………. În realizarea eseului trebuie să folosiţi minim 9 termeni sau noţiuni specifice din lista de mai jos.să descrie metoda pentru transformarea modulaţiei de frecvenţă într-o modulaţie de amplitudine . a bornele sale variază. laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. 5. Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul. variaţia. rezonant. Deci ………7…………. Durata evaluării Timp de lucru: 20 min Enunţ: Pornind de la următoarele enunţuri incomplete.modulat în frecvenţă.şi cea corespunzătoare frecvenţei purtătoare. 2. Modulaţia de frecvenţă a fost transformată în modulaţie de amplitudine. Amplitudinea …………5…………. 3. dezacordat faţă de frecvenţa …………2………f0 a semnalului modulat în frecvenţă(amplitudinefrecvenţă). amplitudine constantă. derivaţie. item de completare Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în sala de curs..să explice caracteristica unui circuit acordat derivaţie Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. purtătoare. frecvenţă oarecare. 4. realizaţi eseu despre metoda pentru transformarea modulaţiei de frecvenţă într-o modulaţie de amplitudine la un demodulator cu circuite dezacordate.

Barem de corectare şi notare 1.Amplitudinea relativă5 reprezintă raportul dintre amplitudinea semnalului de ieşire având o frecvenţă oarecare6 şi cea corespunzătoare frecvenţei purtătoare. 2. 5.Se acordă 1 punct din oficiu şi câte 1 punct pentru fiecare cuvânt corect folosit în context Punctele se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. amplitudinea relativă a semnalului care se culege de l. prin observare sistematică. 3. Modulaţia de frecvenţă a fost transformată în modulaţie de amplitudine. extragerea semnalului putându-se face prin demodulare MA9. atunci o dată cu variaţia frecvenţei(în limitele ± ∆ f). 4. de purtătoare f0 şi amplitudine constantă4. dezacordat faţă de frecvenţa purtătoare2 f0 a semnalului modulat în frecvenţă(amplitudine-frecvenţă).Dacă circuitului i se aplică un semnal3 modulat în frecvenţă. a bornele sale variază.Una din cele mai simple metode pentru transformarea modulaţiei de frecvenţă într-o modulaţie de amplitudine constă în utilizarea unui circuit rezonant derivaţie1.Deci variaţia7 de amplitudine a semnalului sinusoidal obţinut la ieşire este proporţională8 cu variaţia de frecvenţă. 209 .

LED-uri de diverse culori şi în infraroşu(IR) rezistenţă de 390Ω Desfăşurarea lucrării 1. Se măsoară cu voltmetrul tensiunea la bornele LED-ului. 210 .Testul 7 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice Obiectivele evaluării: .să identifice dispozitive optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern . Fiecare grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul. +EC A R LED V Circuit pentru studiul LED-ului Materiale necesare . Realizează montajul din figura următoare cu un LED roşu.multimetru .să măsoare intensitatea curentului electric printr-un LED Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. 5.să cunoască simbolul şi definiţia dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern .să măsoare tensiunea la bornele LED-ului .sursa variabilă de tensiune continuă de 12V . Durata evaluării Timp de lucru: 20 min PROBĂ PRACTICĂ Enunţ: 1. ca test formativ Tipul testului: Probă practică Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.

Efectuează aceleaşi măsurări pentru fiecare LED şi completează tabelul. verde.2. Se notează valorile obţinute în tabel Intensitatea luminoasă UD(V) ID(mA) 4. albastru. Criteriile de evaluare şi notare Fişă de evaluare TESTUL 7 Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică Se acordă sau nu. 211 . Notează observaţiile 1p ( ) 9. Măsoară tensiunea la bornele LED-ului 1p ( ) 7. Verifică etapele realizării montajului 1p ( ) 5. Alege corect componentele şi aparatele 1p ( ) 2. Se modifică tensiunea sursei. Schimbă LED-ul roşu cu alte LED-uri de culori diferite: galben. Se măsoară cu ampermetrul intensitatea curentului prin LED 3. Completează tabelul 1p ( ) Stabilirea notei finale Se acordă un punct din oficiu. Observaţi cum se modifică intensitatea luminii emise de LED în funcţie de intensitatea curentului prin diodă. prin observare sistematică : 1. Utilizează la fiecare operaţie sculele potrivite 1p ( ) 3. 5. Punctele se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. prin observare sistematică. Respectă etapele realizării montajului 1p ( ) 4. Măsoară intensitatea curentului prin LED 1p ( ) 8. Realizează alimentarea circuitului 1p ( ) 6.

50 212 . Alege varianta corectă: 1. Despre terminalele fotodiodei se poate spune: a. creşte. Când intensitatea luminii creşte. c. cel mai mic curent în polarizare inversă. Curentul de întuneric prin fotodiodă este: a. cel mai mare curent în polarizare inversă. item cu alegere multiplă Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în sala de curs. rămâne neschimbat. fără polarizare 2. c. 35. anodul este mai lung decât catodul 5. laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. b. catodul este mai lung decât anodul. Pentru dioda MRD 821. au aceeaşi lungime. Durata evaluării Timp de lucru: 20 min PROBĂ SCRISĂ Enunţ: 1. c. scade 3. cel mai mic curent în polarizare directă 4. în polarizare inversă.să identifice dispozitive optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern . în polarizare directă. 100. c. ca test formativ Tipul testului: Probă scrisă.Fotodiodele se folosesc: a. 5. b. b.să cunoască simbolul şi definiţia dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. curentul prin fotodiodă: a. b. Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul. c. sensibilitatea are valoarea: a.Testul 8 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice Obiectivele evaluării: . b.

5-c 2. 2 puncte pentru notarea pe simbol a celor două terminale ale fotodiodei. 3-b. 4-c.2. 2-a. 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Se acordă un punct din oficiu. 2 puncte pentru completarea desenului 3. BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE TESTUL 8 1. 2. 3. Completează desenul următor astfel încât să reprezinte simbolul unei fotodiode. 3. Toate subiectele sunt obligatorii. A C 213 . 1-b. Notează pe simbol şi cele două terminale ale fotodiodei Criteriile de evaluare şi notare 1.

Tipul testului: Investigaţie Condiţiile de administrare Investigaţia se poate realiza individual sau în grup de 2-3 elevi. Rezultatele investigaţiei vor fi cuprinse într-un raport care va cuprinde noţiunile fundamentale referitoare la temă. Este o evaluare formativă. 214 . 6. 1.TESTUL 9 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: . Raportul va fi făcut public prin prezentarea orală întregii clase. scannere şi echipamente portabile) şi cabluri întâlnite la un sistem de calcul şi prezentaţi semnificaţia fiecăruia.să identifice scopul şi caracteristicile porturilor şi cablurilor . Observaţi cu atenţie următoarele porturi (porturile de intrare/ieşire ale unui calculator conectează echipamente periferice cum ar fi imprimante.să descrie caracteristicile porturilor şi cablurilor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. fiecare dintre ei îndeplinind sarcini distincte bine precizate. dar şi sumativă. Durata evaluării Timp de lucru: 3 săptămâni Enunţ: Să se realizeze o investigaţie privind caracteristicile porturilor şi cablurilor. Acestă procedură de evaluare poate fi utilizată ca o modalitate complementară de documentare a achiziţiilor asociate temei propuse avute în vedere şi realizate.Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice Obiectivele evaluării: .

4. Video . Identificaţi aceste componente. Audio. mouse-ul. pe durata efectuării stagiului de practică la agentul economic ştiind că porturile si cablurile utilizate în mod curent sunt de tip: Serial. Componentele hardware conectate la unitatea centrală prin porturi şi cabluri sunt : tastatura. hardiscul extern. monitorul. la un sistem de calcul. cititorul de carduri. Paralel. etc. SCSI. Ţinând cont de compatibilitatea componentelor hardware. alte unităţi de stocare externă. imprimanta. 3. boxele. Retea.2. de oferta unor firme de specialitate alcătuiţi un model de sistem de calcul . FireWire. Întocmiţi un album cu aceste componente şi precizaţi semnificaţia lor. Instrucţiuni pentru elevi Raportul investigaţiei trebuie să cuprindă: 1) pagina de gardă. USB. 2) prezentarea caracteristicilor porturilor şi cablurilor 3) prezentarea componentelor hardware conectate la unitatea centrală prin porturi şi cabluri 4) model de sistem de calcul 5) bibliografie Recomandare: Întocmiţi un grafic de realizare a portofoliului în care să fie marcate termenelor obiectivelor parţiale convenite cu profesorul îndrumător. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 puncte repartizate astfel: Partea I 20p ( ) Partea II 20p ( ) Partea III 20p ( ) Partea IV 20p ( ) Partea V 20p ( ) 215 . PS/2.

FIŞA DE EVALUARE Numele şi prenumele elevului: Tema: Numele..................................................................................................................... candidatul demonstrând reflecţie critică 3. În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale.................................................................................................................................................... Abordarea temei a fost făcută dintr-o perspectivă personală................................................................................................................................................................ Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au transferabilitate în alte contexte practice Partea a III-a: Aprecierea calităţii proiectului CRITERIUL DA/NU OBSERVAŢII 216 OBSERVAŢII ..................................................................................................... Soluţiile pentru situaţiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 8.... sub coordonarea/ supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4........... .......................... Activităţile întreprinse se raportează adecvat la temă 2........................................................................ după caz...... ................................... Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru redactarea părţii scrise a proiectului a fost realizată integral 7.. Activităţile au fost întreprinse.......... ........................................................... Documentarea a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6................................................................................ a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 9........................................... Partea a II-a: Aprecierea calităţii activităţii candidatuluI CRITERIUL DA/NU 1........... ......... Realizarea sarcinilor de lucru stabilite a fost făcută conform planificării iniţiale 5...................................................... prenumele şi specializarea îndrumătorului: Partea I: Monitorizarea progresului Competenţe vizate/implicate în realizarea/execuţia investigaţiei/proiectului: ....... originalităţii soluţiilor propuse..............................................................................................................

P. Candidatul a demonstrat putere de sinteză 4. Candidatul a utilizat în prezentare mijloace de comunicare potrivite: elemente de grafică. modele. Acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă 3. Candidatul a realizat o susţinere orală clară. Redactarea părţii scrise demonstrează logică şi o bună argumentare a ideilor 7. scopul. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată 4. Aplicabilitate practică 9. aplicaţii. obiectivele şi metodologia abordată 2. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema şi cu obiectivele propuse 3. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat 5. Validitate în raport cu tema.P-ul pentru calificarea respectivă Partea a IV-a: Aprecierea susţinerii proiectului CRITERIUL 1. facilităţi audio-video ale TIC etc.1. Partea a V-a: Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările îndrumătorului de proiect: ÎNTREBARE DA/NU OBSERVAŢII DA/ NU OBSERVAŢII Nota finală Testul 10 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice Obiectivele evaluării: 217 . Realizarea investigaţiei este în concordanţă cu S. coerentă şi fluentă 2. Elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8.

Transcrieţi pe foaia de test. curataţi-o împreună cu baza radiatorului folosind ………………. Puterea unui procesor nu este măsurată prin viteza şi cantitatea de date pe care o poate procesa. dacă apreciaţi că enunţul este fals. a UCP. b. Dacă apreciaţi că enunţul este fals.1……….să identifice caracteristicile CPU . b.5…………. Pasta termoconductoare ajută la păstrarea ……. Scrieţi pe foaia de test informaţia corectă care completează spaţiile libere : a. UCP-urile sunt fabricate sub diverse forme. Unitatea centrală de prelucrare (UCP) este considerată creierul calculatorului. Socketul sau slotul unui procesor este conectorul care joacă rol de interfaţă între placa de bază şi procesor. c) şi notaţi în dreptul ei litera A. d. litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a. c.. b. ca test formativ Tipul testului: Probă scrisă Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în sala de curs. asiguraţi-vă că acestea sunt aşezate pe un covor antistatic …………2……… c.4……. UCP şi placa de bază sunt sensibile la descărcările……. e. respectiv litera F. dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevărat).. Atunci când manevraţi o UCP şi o placă de bază.. e. Durata evaluării Timp de lucru: 40 min Enunţ: 1. reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat.să enumere tipuri de arhitecturi ale setului de instrucţiuni .Descrieţi caracteristicile CPU 3. Overclocking-ul este o tehnică folosită pentru a determina procesorul să funcţioneze la o viteză mai mare decât specificaţiile originale. 218 . laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. fiecare stil neavând nevoie de un anumit tip de slot sau socket pe placa de bază.să precizeze specificaţiile socketului Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. Atunci când instalaţi o UCP uzată. 7.. 2.să cunoască funcţionarea CPU . Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul. UCP este securizată în socket-ul său de pe placa de bază printr-un sistem de………………3……….. d. a.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Cantitatea de date pe care un procesor o poate procesa la un moment dat depinde de magistrala de date a procesorului. UCP şi placa de bază sunt sensibile la descărcările 1-electrostatice.Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 puncte repartizate astfel: 1. 30p a. 30p Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 6 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă. 2. Procesoarele actuale au o magistrală de date de 32 sau 64 de biţi. d-F.A. 3. se acordă 0 puncte. pentru răspuns greşit sau lipsă. 30p Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 6 puncte. Viteza unui procesor este evaluată în ciclii pe secundă. 30p Pentru răspuns corect se acordă 30 puncte. 30p Puterea unui procesor este măsurată prin viteza şi cantitatea de date pe care o poate procesa. 30 p a. numiţi megahertzi (MHz) sau miliarde de ciclii pe secundă. b. d. Aceasta este numită şi magistrala procesorului sau front side bus (FSB). UCP-urile sunt fabricate sub diverse forme. c-A. . fiecare stil având nevoie de un anumit tip de slot sau socket pe placa de bază. Puterea unui procesor este măsurată prin viteza şi cantitatea de date pe care o poate procesa. Viteza unui procesor actual este măsurată în milioane de ciclii pe secundă. asiguraţi-vă că acestea sunt aşezate pe un covor antistatic 2-împământat c. Cu cât magistrala este mai mare. 2. se acordă 0 puncte. d. Atunci când manevraţi o UCP şi o placă de bază. cu atât este mai puternic procesorul. e-A b. numiţi gigahertzi (GHz). UCP este securizată în socket-ul său de pe placa de bază printr-un sistem de 3pârghie/clemă. Pasta termoconductoare ajută la păstrarea 4-rece a UCP. BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE TESTUL 10 1. Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru răspuns incomplet 10 puncte. se acordă 0 puncte. b-F. Pentru răspuns greşit sau lipsă.. 219 . 3.

curataţi-o împreună cu baza radiatorului folosind 5alcool izopropilic. 220 .e. Atunci când instalaţi o UCP uzată.

din prima linie a tabelului Cablu de date PATA pentru dispozitivul optic. Floppy .să cunoască caracteristicile cablurilor de date: SATA.să cunoască importanţa cablurilor interne într-un sistem de calcul . 8. Cablu de date Floppy pentru unitatea de dischetă. Cablu de date Floppy pentru placa de bază. ca test formativ Tipul testului: Probă practică Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.să urmeze etapele pentru instalarea cablurilor de date Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr.să identifice elementele necesare instalării cablurilor de date . Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul.Testul 11 Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul Obiectivele evaluării: .să identifice cablurile de date . Cablu de date SATA pentru placa de bază 221 . PATA. Cablu de date SATA pentru hard disk. Durata evaluării Timp de lucru: 50 min PROBĂ ORALĂ Enunţ: Completaţi tabelul de mai jos cu denumirea corespunzătoare a cablurilor de date.

Etapa 3 Conectaţi la sursa calculatorului hard disk-ul.Calculatoare cu surse de alimentare. Introduceţi conectorul de alimentare pentru ventilator în cea mai apropiată locaţie de alimentare a plăcii de bază.PROBA PRACTICĂ Materiale necesare . Aliniaţi şi conectaţi cablul de date al unităţii hard disk în conectorul plăcii de bază. .Manualul plăcii de bază Desfăşurarea lucrării Etapa 1 Aliniaţi conectorul sursei de alimentare la mufa de pe placa de bază. . Apăsaţi uşor până când clema face clic în locul corespunzător. Etapa 5 NOTĂ: Pinul 1 de pe cablul PATA trebuie să fie aliniat cu Pinul 1 de pe conectorul plăcii de bază şi al conectorului hard disk-ului. Etapa 2 NOTĂ: Acest pas este necesar numai dacă calculatorul dumneavoastră are un conector auxiliar de curent.Cablu de date pentru hard disk. unitatea optică şi unitatea de dischetă. Etapa 4 NOTĂ: Acest pas este necesar numai dacă PC-ul dumneavoastră are un conector de alimentare pentru ventilator. Asiguraţi-vă că unitatea de dischete are conectorul introdus în locaşul corespunzător.Cablu de date pentru unitatea de dischete.Cablu de date pentru unitatea optică.Brăţara antistatică şi covorul antistatic . Etapa 6 NOTĂ: Pinul 1 de pe cablul PATA trebuie să fie aliniat cu Pinul 1 de pe conectorul plăcii de bază şi al conectorului unităţii optice.Trusa de scule . plăci de bază . Aliniaţi conectorul auxiliar de curent la mufa auxiliară de pe placa de bază. Aliniaţi şi conectaţi celălalt capăt al cablului unităţii de date al hard disk-ului în conectorul hard disk-ului. 222 . . Apăsaţi uşor până când clema face clic în locul corespunzător.

Verifică etapele instalării cablurilor de date 1p ( ) 5. Aliniaţi şi conectaţi cablul de date al unităţii dischetei în conectorul plăcii de bază. Alege corect echipamentul necesar 1p ( ) 2. Respectă etapele desfăşurării lucrării 1p ( ) 4. prin observare sistematică : 1. Realizează conectarea corectă a cablurilor de date 1p ( ) Nota finală(orală şi practică): 10 puncte 223 . Etapa 7 NOTĂ: Pinul 1 de pe cablul unităţii dischetei trebuie să fie aliniat cu Pinul 1 de pe conectorul plăcii de bază şi al conectorului unităţii de dischete. Criteriile de evaluare şi notare Fişă de evaluare TESTUL 11 A. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică Se acordă sau nu. Utilizează la fiecare operaţie sculele potrivite 1p ( ) 3.Aliniaţi şi conectaţi cablul de date al unităţii optice în conectorul plăcii de bază. se acordă 0 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsă. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Aliniaţi şi conectaţi celălalt capăt al cablului de date al unităţii dischetei în conectorul hard disk-ului. B. Aliniaţi şi conectaţi celălalt capăt al cablului de date al unităţii optice în conectorul unităţii optice.

Modulul: Tehnologia reţelelor de comunicaţii 224 .

gradul I. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”.AUTOR: MARINA DUMITRESCU – profesor. Bacău COORDONATOR: REMUS-EMANOIL CAZACU – profesor. Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 225 . gradul I. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”.

.. .. Pentru a lipi două conductoare de cupru ne sunt necesare : 226 . două zecimale 6... tensiunea electrică 5. 3... Efectuaţi următoarele operaţii..71Km + 3.. 4...... deoarece se pot citi numai numere întregi C... 100mm + 5cm = . Ce se măsoară cu voltmetrul ? A..... puterea curentului electric B.2m = . ţinând cont de unităţile de măsură : A. nici una.... 77. 2m + 0.. Efectuaţi următorul calcul : 8 1 + 12 ∗ 0.... Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. rezistenţa unui circuit electric C... o singură zecimală B. Câte zecimale putem citi pe un şubler care are 10 gradaţii pe vernier ? A.EVALUARE INIŢIALĂ Prezentarea testului Acest test va fi utilizat pentru evaluarea iniţială a elevilor înainte de predarea modulului Sisteme electornice pentru tehnica de calcul. 68.mm C... Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 15 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă. Enunţ: 1.1 - 9 = ..29m = . 72.... Ce număr ar fi logic să urmeze în seria de mai jos ? 65. Scopul testării este de a evalua nivelul de cunoştinţe tehnice generale al elevilor şi a stabili strategiile de predare-învăţare viitoare....m B...... 83.. 2 4.m 2.

227 .7 Pentru răspuns corect se acordă 1 p. pistol de lipit şi sacâz C. În se exprimă mărimea unei suprafeţe ? A. fludor şi ciocan de lipit 7. se acordă 0 p. închide şi deschide un circuit electric C. cu rigla B.2m B = 150mm C = 4713. 90 Pentru răspuns corect se acordă 1 p. în metri cubi B. cu raportorul C.3m voi folosi : A. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns.33 p 2. cu echerul 10. aliaj de lipit şi o brichetă B. în metri liniari EVALUARE INIŢIALĂ Barem de corectare şi notare 1. un coleg mai înalt C. A = 2.29m Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0. în metri pătraţi C.A. La ce foloseşte un întrerupător electric ? A. 5. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns. reduce puterea curentului 9. Pentru a poza un cablu la o înălţime de 2. 3. o scară de 2m 8. schimbă sensul curentului B. Cu ce se măsoară mărimea unui unghi ? A. 2 scaune suprapuse B. se acordă 0 p.

9. 10. 8. se acordă 0 p 228 .4. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns. C. 6. Pentru testele 4 . C. C. 7. B. A. pentru răspuns corect se acordă 1 p. 5. B. B.10.

30cm pentru fiecare elev). şurubelniţă. 4.cutter . PROBĂ PRACTICĂ Temă Montează la capătul unui cablu coaxial un conector de tip F. cablu coaxial (bucăţi de cca.Testul 1 Modulul : TEHNOLOGIA REŢELELOR DE COMUNICAŢII Competenţe : Execută lucrări de cablare structurată Obiectivele evaluării : . ca test practic formativ.să monteze corect un conector de tip F pe un cablu coaxial Prezentarea testului Acest test este utilizat la sfârşitul temei nr.30cm cablu coaxial . plus o rezervă de 10%). Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare. Durata evaluării : 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se va desfăşura în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.1 conector de tip F . cutter. Tipul testului : probă practică.cleşte patent Durata probei : 50 minute 229 .şurubelniţă . cleşte patent. Necesar de materiale Conectori de tip F (câte unul pentru fiecare elev. Ai la dispoziţie : .

Descrie un conector de tip BNC 4. Descrie diferenţele de montare dintre un conector de tip F şi un conector de tip BNC ) ) ) ) ) 1p ( 1p ( 1p ( 1p ( ) ) ) ) Stabilirea notei finale Se acordă un punct din oficiu.Fişă de evaluare Temă Montează un conector de tip F pe un cablu coaxial. Utilizează la fiecare operaţie sculele potrivite 1p ( 8. Numeşte alte tipuri de conectori pentru cablurile coaxiale 3.mamă 1p ( B. Se acordă prin observare sistematică. cutter. Finisează corect lucrarea 1p ( 10. 230 . Primele 5 puncte se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică Se acordă sau nu. 1 conector de tip F. Respectă etapele montării unui conector de tip F 1p ( 9. Verifică conectarea corectă cu un conector de tip F . Pregăteşte corect cablul pentru conectare 1p ( 7. cleşte patent A. prin observare sistematică : 6. Ultimele 4 puncte se acordă pentru răspunsuri corecte şi complete. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală 1. şurubelniţă. Descrie un cablu coaxial 2. Ai la dispoziţie : 30cm cablu coaxial.

1 conector RJ-45 .să verifice corectitudinea conectării Prezentarea testului Acest test este utilizat la sfârşitul temei nr. cleşte de sertizat. cablu UTP (bucăţi de cca. folosind codul culorilor corespunzător standardului T568-A. Necesar de materiale Conectori RJ-45 (câte unul pentru fiecare elev.Test 2 Modulul : TEHNOLOGIA REŢELELOR DE COMUNICAŢII Competenţe : Execută lucrări de cablare structurată Obiectivele evaluării : . plus o rezervă de 25%. aparat de măsură (analogic sau digital). folosind codul culorilor corespunzător standardului T568-A. cutter. PROBĂ PRACTICĂ Temă Montează un conector RJ-45 pe un cablu UTP. Tipul testului : probă practică şi orală. verifică corectitudinea conectării firelor. După montarea conectorului. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare.cutter .să realizeze montarea unui conector RJ-45 la un cablu UTP . ca test practic formativ.aparat de măsură Durata probei : 50 minute Fişă de evaluare Temă Montează un conector RJ-45 pe un cablu UTP. După montarea conectorului.cleşte de sertizat . 231 .30cm cablu UTP . Ai la dispoziţie : . 4. pentru cei ce vor fi deterioraţi). verifică corectitudinea conectării firelor. Durata evaluării : 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se va desfăşura în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. 30cm pentru fiecare elev).

Se acordă prin observare sistematică. Primele 6 puncte se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. aparat de măsură A. cutter. 232 . Explică modul în care a efectuat măsurătoarea. Ultimele 3 puncte se acordă pentru răspunsuri corecte şi complete.Ai la dispoziţie : 30cm cablu UTP. 1 conector RJ-45. prin observare sistematică : 11. Alege corect aparatul de măsură şi realizează măsurătoarea corespunzătoare 1p ( B. Păstrează lungimea corespunzătoare la manta şi fire 1p ( 15. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică Se acordă sau nu. Alege un conector RJ-45 dintr-o panoplie 1p ( 13. Sertizează conectorul 1p ( 16. Pregăteşte corect cablul pentru conectare 1p ( 12. Răsfiră şi ordonează corect firele 1p ( 14. cleşte de sertizat. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală 5. unităţile de măsură folosite 7. Precizează codul culorilor conform standardului T568-A 6. Descrie modul de conectare a unui cablu inversor 1p ( 1p ( 1p ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) Stabilirea notei finale Se acordă un punct din oficiu.

să cunoască diferitele tipuri de conectori şi tehnologia de montare a acestora . cabluri UTP/STP 2. o tehnologie de montare a conectorilor (0.5 p) (0.5 p) (0. roşu c.. maron 5. cabluri de fibră optică b. albastru e. portocaliu d.să ştie ce sunt şi cum se realizează cablurile de conexiune directe şi inversoare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr.5 p) 233 . Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.6 scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect.Test 3 Modulul : TEHNOLOGIA REŢELELOR DE COMUNICAŢII Competenţe : Execută lucrări de cablare structurată Obiectivele evaluării : . 4. Tipul testului : probă scrisă Durata evaluării : 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se poate desfăşura într-o sală de clasă sau în laboratorul de specialitate. un segment de fibră optică cu 2 conectori montaţi la capete 4.. un segment de fibră optică cu un conector montat la un capăt c. Enunţuri : Pentru fiecare din cerinţele subiectelor 1. verde b. Un pigtail este : a. conectorii BNC c. Pe cablurile coaxiale. Sertizarea este : a. Conectorii-vampir se montează pe : a.5 p) (0. cabluri coaxiale c. conectorii care se montează fără sertizare sunt : a. La marcarea firelor din cablurile UTP/STP nu se foloseste culoarea : a.5 p) (0. conectorii F 3. o caracteristică a cablurilor coaxiale b. 1.. ca evaluare formativă. un segment de fibră optică b. conectorii SMA b.

Scrieţi cifrele corespunzătoare succesiunii corecte a etapelor de montare ale unui conector RJ-45. Sertizarările prin deplasarea izolaţiei sunt demontabile. Conectorii vampir se pot monta oriunde pe cablu. (1 p) 234 . 2 şi 3 d. 1 şi 3 c.c. o metodă de protecţie contra coroziunii 6. Standardele T568-A şi T568-B diferă între ele prin inversarea perechilor : (0. 8. nu numai la capete. 1 şi 4 b.25 p) a. Notaţi cu F (Fals) sau A (Adevărat) afirmaţiile de mai jos : (2 x 0.5 p) a. 2 şi 4 7. b.

(1). (4 x 0.9. se cere să se precizeze ordinea firelor pentru conectorul de la capătul B (în dreptul numerelor ce reprezintă pinii conectorului. cu atât . 8P8C c. RJ-22 1. mecanice c. (3 x 0. 4P4C b. redusă d...(2).5 p) 235 . a două segmente de fibră. iar în dreptul fiecărei cifre... a. Ştiind că la capătul A firele au fost conectate conform schemei de mai jos. RJ-48. (4 x 0. cu codificarea număr poziţii pini/pini conectaţi din coloana din dreapta şi care sunt notate cu cifre.. RJ-10 4.... 4P2C 5.. alinierea 11. Scrieţi pe foaie cifrele de la 1 la 4. Cu cât alinierea este mai precisă. este mai .. RJ50 3. Se doreşte realizarea unui cablu de conexiune UTP inversor. RJ-45 2. Asociază codificarea conectorilor RJ din coloana din stânga (notată cu litere). 10P10C 12.(4).. Acelaşi termen poate fi folosit de mai multe ori.... 6P6C d. care asigură cuplarea şi . litera corespunzătoare termenului corect.. (3). (1 p) 10.25 p) Conectorii cablurilor de fibră optică sunt elemente . atenuarea b. se vor scrie literele corespunzătoare culorii firelor).25 p) A B a.. Înlocuiţi cifrele din zonele punctate cu litera corespunzătoare termenului corect.

.. Se acordă 1. 7 se acordă 0. Pentru a conecta între ele 2 routere se va folosi un cablu.. se va folosi un cablu.25 puncte pentru fiecare răspuns corect).. 7 Se acordă 1 punct pentru răspunsuri corecte la subiectele nr. se acordă 0 puncte. c La aceste subiecte nu se acordă punctaj parţial. inversor - - Se acordă 0.  Pentru subiectul nr.. Se acordă 0. Pentru a conecta un switch la un calculator.(2). a.. La acestea nu se acordă punctaj parţial. c 4..(3).5 puncte pentru răspuns corect la subiectul nr.5 puncte (câte 0. 8 – 11...  Se acordă 0.5 puncte pentru răspunsurile corecte la subiectele nr.5 puncte pentru răspuns corect la subiectul nr. b 2. Răspunsurile corecte sunt : 236 . 1 – 6. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului. b 5. astfel : 1... b 3.12 Barem de corectare şi evaluare  Se acordă 1 punct din oficiu. b 6. 1 – 6.Pentru conectarea directă a două calculatoare se va folosi un cablu. direct b. se acordă 0 puncte.5 puncte pentru răspunsurile corecte la subiectele nr..(1). Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului.

b.a. g.7. c. a . b-A  Se acordă 1 punct pentru răpunsuri corecte la subiectele nr.2. f. 3 . 3 .b. 4. d . 1. 1 . 3 Oricare altă ordonare primeşte 0 puncte. 2 . 2. 8 – 11. 4 . c .5 puncte pentru fiecare răspuns corect).a.5 puncte la subiectul nr. 12 pentru răspunsurile : 12. h Oricare altă ordonare primeşte 0 puncte. 8. 1 . e.  Se acordă 1.25 puncte pentru fiecare răspuns corect). 5. 9. 237 . b.A. 6.d. b .25 puncte pentru fiecare răspuns corect).5. d. 10.4 Se acordă punctaj parţial (0.b Se acordă punctaj parţial (0. a . 11.c Se acordă punctaj parţial (0. a. 2 .1.

8. ca evaluare formativă. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.să cunoască problemele legate de conectarea la sistemele de calcul. Este un test grilă.să cunoască diferitele tipuri de echipamente dintr-o reţea de comunicaţii electronice . la reţeaua telefonică şi la sursele de alimentare electrică Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. cu răspuns unic.Test 4 Modulul : TEHNOLOGIA REŢELELOR DE COMUNICAŢII Competenţe : Instalează echipamente specifice reţelelor de comunicaţii electronice Obiectivele evaluării : . 238 . Tipul testului : probă scrisă Durata evaluării : 15 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se poate desfăşura într-o sală de clasă sau în laboratorul de specialitate.

În alegerea unui echipament pentru o reţea de date se ţine cont de : a. hub-ul b. centrală telefonică automată de capacitate mică c. tipul de conectică folosit c. 48 de ore b.PROBA SCRISĂ Pentru fiecare din subiectele de mai jos. UPS-ul are rolul : a. culoarea biroului b. Are sistem de operare propriu : a. notate de la 1 la 9. poziţia prizei cu împământare 6. 24 ore 239 . priză cu împământare 5. conexiunii prin cablu coaxial 3. Securitatea unei reţele este mai vulnerabilă în cazul : a. litera corespunzătoare răspunsului corect. terminalul telefonic 2. constructorul b. echipamentele utilizatorului c. de evita scurtcircuitele c. În zona de lucru se află : a. centrală electrică automată b. de a evita pierderile de date b. echipamente automate de poştă electronică 8. Prin PABX se înţelege : a. conectării wireless c. priză simplă b. conexiunii pe fibră optică b. sursă proprie c. Alimentarea echipamentelor utilizatorului se face de la : a. de a proteja mediul 7. Configurarea soft a echipamentelor se face după : a. scrieţi în grilă. echipamentele constructorului 4. router-ul c. Timp acordat : 15 minute 1.

.. ................Elevul va preda profesorului grila cu răspunsurile.............Nu se acordă punctaje parţiale....Toate subiectele sunt obligatorii.................. 240 ..... Nume Clasa........ Barem de corectare şi evaluare Pentru proba scrisă Nr.. Data... iar testul îl va păstra în portofoliu...Se acordă 1 punct din oficiu.............. GRILĂ RĂSPUNSURI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nota finală... 30 minute 9.c.......... Ce sunt camerele web ? a... camere unde se montează echipamentele b......................4 Se acordă 1 punct pentru răspunsurile : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b b b c b a b b c .......... camere video cu înregistrare pe casetă c....... .. camere video cu adresă IP ce se pot conecta direct într-o reţea de date ....................Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului...... ..... elev.... se acordă 0 puncte.....

241 .

Tipul testului : probă scrisă Durata evaluării : 15 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se poate desfăşura într-o sală de clasă sau în laboratorul de specialitate. Este un test grilă cu răspuns unic. 242 .Test 5 Modulul : TEHNOLOGIA REŢELELOR DE COMUNICAŢII Competenţe : Întreţine reţele de comunicaţii electronice Obiectivele evaluării : .să evalueze vizual starea tehnică a reţelei .să cunoască normele de tehnica securităţii muncii din domeniul de activitate Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei nr. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. 12.să efectueze verificări de continuitate . ca evaluare formativă.

trăgând de fir 6. întreruperea unei fibre optice 7. atingeri între fire în manta c. opţionale 2.8. litera corespunzătoare răspunsului corect. Se sună la numărul unic de urgenţă atunci când : a. Asociază literelor A şi B din coloana I. protectori arşi sau lipsă b. am luat o notă mică 5. rigla şi echerul b. Pot fi depistate vizual următoarele deranjamente : a. facultative c. umiditatea este ridicată b. aparat de măsură digital c.PROBA SCRISĂ Pentru fiecare din subiectele de mai jos. lucrări de curăţenie generală b. Numărul unic de urgenţă este : a. instalaţiile electrice sunt degradate c. Normele de tehnica securităţii muncii sunt : a. notate de la 1 la 7. este un început de incendiu c. Pericolul de electrocutare nu este mare acolo unde : a. 3. Verificarea continuităţii unui fir se poate face cu : a. cifrele care corespund acelui tip de deranjament şi enumerate în coloana II : 243 . Timp acordat : 15 minute 1. asociaţi literelor A şi B din coloana 1 cifrele care corespund tipului de deranjament. am pierdut cheile casei b. scrieţi în grilă. lucrări de deratizare 8. lucrări de întreţinere curentă c. 112 4. Lucrările de întreţinere a reţelei pot fi : a. toate instalaţiile aflate sub tensiune sunt izolate corespunzător şi legate la priza de pământ. 981 c. Pentru subiectul Nr. obligatorii b. 931 b.

. 9.... Fire rupte 10. elev....... se acodă 0 puncte. .8 (10 x 0. 5...Se acordă 1 punct răspunsurilor corecte la subiectele nr...... 8 B 1.........2p)........... Conectori deterioraţi 8. Intervenţii neautorizate la instalaţiile de electroalimentare B.. Barem de corectare şi evaluare Se acordă 1 punct pentru răspunsurile la subiectele 1 ..... 244 ... Data. ....Toate subiectele sunt obligatorii.... Conexiuni de masă întrerupte 5. Scutcircuite 2........ Adrese IP greşite 7.. Sertizări necorespunzătoare 3..Elevul va preda profesorului grila cu răspunsurile.....Nu se acordă punctaje parţiale..2p)... 1 – 7 şi 2 puncte pentru subiectul nr.7 şi 2 puncte pentru subiectul Nr. GRILĂ RĂSPUNSURI 1 2 3 4 5 6 7 8 A B Nota finală............Se acordă 1 punct din oficiu...I A..... 10 a c c b b a b . 6..... iar testul îl va păstra în portofoliu... Setări greşite ale plăcii de reţea 4.. 1 2 3 4 5 6 7 8 A 3.................. 2... ...... Deranjamente HARDWARE .....Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului............ Deranjamente SOFTWARE II 1......... 8 (10 x 0.......... Decalibrări datorate deformărilor 6..... Configurări greşite ale router-elor sau switch-urilor 9.. 7. 4............... Nume Clasa..

245 .

Modulul: Sisteme şi medii de comunicaţii PARTEA I 246 .

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N. grad didactic I. grad didactic I. Vasilescu Karpen” Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 247 . Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov COORDONATOR: Remus Cazacu – profesor.AUTORI: Badea-Guţu Rocsana – profesor.

laborator fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: Subiectul I…………………………………………………………………………40 puncte 248 . Să specifice unităţile de măsură pentru mărimile ce caracterizează un impuls. Prezentarea testului: acest test poate fi utilizat după un grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării 35 min. Să identifice parametrii ce caracterizează ce un impuls.2 Obiectivele evaluării: • Să facă diferenţa dintre diferitele mărimi ce caracterizează semnalele electrice sinusoidale. Tema Fişa de documentare Tehnici de modulaţie a semnalelor Fişele de documentare 1.1 Competenţa: Descrie tehnicile de prelucrare a semnalelor. Să specifice unităţile de măsură ale mărimilor semnalelor sinusoidale. Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • sală de clasă.Testul nr. şi 1. real.1. • • • • Să specifice mărimile ce caracterizează semnalele sinusoidale.

u(t ) = u(t + t ⋅T ) d. 1.media aritmetică a tuturor valorilor mărimii pe durata unei perioade. suma valorilor instantanee a mărimii sinusoidale pe o perioadă .Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-8) încercuiţi pe foaia de test . 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. d. semnal rampă unitară b. Valoare medie a unei mărimi periodice reprezintă : a. semnal oarecare 4. semnal treaptă unitară d. c. V 249 . u(t ) = u(2t ⋅T +T ) 3. media geometrică a tuturor valorilor mărimii pe durata de 1 s. impuls Dirac c. u(t ) = u(2t ) b u (t ) = u(t +T ) c. semnalul din figura de mai jos reprezintă: a. valoarea eficace a mărimii sinusoidale . b. O mărime periodică se poate exprima formula: a. Unitatea de măsură pentru frecvenţă este: a.

Valoarea vârf la vârf Uv-v a unei mărimi sinusoidale reprezintă: a. orice tip de semnal d. 0. impulsurile b. Coeficientul de umplere reprezintă o mărime ce caracterizează: a. A c. f = d. 1. 2∙Umax 250 . f=2T b.5V b. semnalele utilizate în comunicaţiile electronice. Valoarea efectivă U pentru semnalul reprezentat alăturat este: a.7V c. f=T 7. Relaţia de legătură între frecvenţa unui semnal f şi perioada T este dată de formula: a. f = 2 T 1 T c. 6. semnalele sinusoidale c.06V 8. 1. w d. 3V d. Hz 5.b.

Rata de transfer( de transmisie) se mai numeşte şi ______3 de transfer.30 puncte Completaţi pe foaia de test termenii corespunzători spaţiilor libere din enunţurile notate de la 1 la 5.. 3. Umax 2 2 ⋅ Umax 2 ⋅Ue f Subiectul II……………………………………………………………………….20 puncte În coloana A din tabelul 1 sunt enumerate diferite tipuri de semnale utilizate în comunicaţiile electronice. 5.b. d. 2. Reprezentarea semnalelor electrice în domeniul frecvenţă se referă la reprezentarea _________5 semnalelor în funcţie de frecvenţă. c. Scrieţi pe foaia de test asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. Tab 1 A B 251 . Baud exprimă numărul ________4 pe secundă a liniei de comunicaţie. Pulsaţia notată cu ω reprezintă o mărime ce caracterizează semnalele_____1 şi are unitatea dă măsură _______2. 1. iar în coloana B sunt redate diagramele acestora. 4. Rata de transfer se exprimă în biţi/s (bps). Faza iniţială φ a unui semnal sinusoidal reprezintă valoarea fazei exprimată în grade sau radiani la momentul _______6 Subiectul III……………………………………………………………………….

3. Instrucţiuni pentru elevi 252 .1. triunghiular c. sinusoidal b. 2. 4. dinte de fierăstrău a. e. dreptunghiular d. f.

253 . 3-f. viteză 3. Subiectul II 1. 4-a 20 p. Subiectul III 1-e. moment iniţial t0 Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect.Nu există instrucţiuni speciale pentru elevi în afară de cele indicate în formularea cerinţelor testului. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 5-a. 3-c. 4-d. 30p. sinusoidale. amplitudinii 5. 8-a Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 2-d. 40 p. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte astfel: Subiectul I 40 puncte Subiectul II 30 puncte Subiectul III 20 puncte 10 puncte din oficiu Barem de corectare şi notare Subiectul I 1-a. rad/s 2. 2-b. schimbări de stare 4. 7-d. 6-d.

şi 1. activităţi de învăţare suplimentare şi diversificate.1. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare 1. 254 .Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect.2. refacerea testului.

1 şi 2. √ Să distingă dintr-o multitudine de semnale forma de undă a semnalelor modulate MA şi MF. √ Să recunoască formele de undă specifice modulaţiei în amplitudine şi modulaţiei în frecvenţă. Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • sală de clasă. Durata evaluării: 35 min.2 Competenţa: Descrie tehnicile de prelucrare a semnalelor. Obiectivele evaluării: √ Să definească procesul de modulaţie.2. Tipul testului :probă scrisă. Prezentarea testului: acest test poate fi utilizat după un grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tema Fişa de documentare Tehnici de modulaţie semnalelor Fişa de documentare 2.2.2. laborator este de preferat ca acest test să aibă loc după efectuarea lucrărilor de laborator L1 şi L2 • fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ Subiectul I………………………………………………………………………30 p 255 .Testul nr.

scăderea analogică şi multiplicarea analogică a două semnale. Gradul de modulaţie m caracterizează modulaţia în amplitudine. β=1 b. modificarea unui parametru al purtătoarei. 2. m>=1 b m=1 c. c. d. m>>1 4. Indicele de modulaţie β caracterizează modulaţia în frecvenţă. m<1 d. β>1 ∆ω ω 256 . El este exprimat prin relaţia: a.Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-6) încercuiţi pe foaia de test . adunare analogică a două semnale. Procesul de modulaţie constă în: a. litera corespunzătoare răspunsului corect. modificarea semnalului modulator. Modulaţia analogică se obţine în urma unui proces de : a. b. c. 1. modificarea amplitudinii semnalului modulator. d. divizarea analogică a două semnale. Ca să nu se producă distorsiuni el trebuie să îndeplinească condiţia: a. b. modificarea semnalului modulator şi a purtătoarei. multiplicarea analogică a două semnale. β = c. 3.

β<<1 5. modulaţiei în amplitudine b.2 Subiectul II 30 p Scrieţi pe foaia de test informaţia corectă care completează spaţiile libere 1. modulaţia în amplitudine b.Fenomenul care determină micşorarea treptată a amplificări unui semnal se numeşte___________1. Modulaţia semnalelor constă în modificarea unuia din parametri oscilaţiei ____________2 în raport cu variaţia semnalului util ce trebuie transmis.1 6. procesul în cursul căruia se modifică amplitudinea semnalului purtător în conformitate cu semnalul ce trebuie transmis se numeşte ___________3 . modulaţia în fază c. modulaţia în frecvenţă fig.d.1 caracterizează : a. 2. modulaţiei în fază fig. 2. 257 . 3. modulaţiei în frecvenţă c.2. Caracteristica amplitudine frecvenţă reprezentată în figura 2.2 este specifică : a. Forma de undă alăturată – figura.2.

4. spectrul semnalului modulat în frecvenţă conţine o _______5 de componente. mai multe forme de undă ale unor semnale – obţinute cu osciloscopul la ieşirea unor circuite electronice. 5. Completaţi în tabelul „ Forme de undă”. În ultima coloană notaţi prin explicaţii simple acele observaţii care v-au condus la alegerile făcute. prin multiplicarea a două semnale armonice rezultă două semnale care au frecvenţele dispuse____________4 faţă de purtătoare. numai la acele caracteristici ale semnalelor pe care consideraţi că se potrivesc fiecărei diagrame.3 sunt reprezentare de la a la f. Tabel forme de undă Forme de undă (figura) Periodic 1 3 a b-1 b-2 c d e f-1 f-2 3 Semnal modulat MA Semnal modula MF sau MФ 4 Observaţii 258 . prin bifare. situate în ________6 purtătoarei. Observaţi cu atenţie formele de undă. figura 2. Subiectul III……………………………………………………………………………30 p În figura de mai jos.

fig. Pentru completarea tabelului coloana observaţii aveţi nevoie de cunoştinţele dobândite sau întărite prin experimente din cadrul lucrărilor de laborator L1şi L2.c. unele semnale sunt reprezentate combinat. grad de modulaţie.2. iar altele sunt asemănătoare şi fac parte din aceeaşi categorie. componentă de c.3 Instrucţiuni pentru elevi La subiectul III observaţi cu atenţie formele de undă de a la f. Astfel veţi specifica unde este cazul :    tipul semnalului modulat tipul purtătoarei elementele variabile: indice de modulaţie. Criterii de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte astfel: Subiectul I 30 p 259 .

3-c. Subiectul III Forme de undă 1 2 3 Periodic Semnal modulat MA Semnal modula MF sau MФ 4 Observaţii a. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. √ √ Semnal modulat MA Semnal modulator sinusoidal cu purtătoare sinusoidală 260 . Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Subiectul I 1-a. 5-a. Subiectul II 1-atenuare 2-purtătoare 3. 6-b. 2-b.Subiectul II 30 p Subiectul III 30 p 10 puncte din oficiu Barem Barem. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. vecinătate Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. 4-b.modulaţia în amplitudine 4-simetric 5 infinitate.

f-2. √ √ Semnal 1 modulat MA cu purtătoare sinusoidală. b-2 √ √ Două semnale modulate MF Semnal modulator sinusoidal √ √ Purtătoare sinusoidală cu β – indice de modulaţie diferit c. şi câte un punct pentru fiecare observaţie completă şi corect formulată se acordă 1p. e-2. √ √ Semnal FSK e-1.5p. Pentru fiecare formulare incompletă sau parţial corectă de acordă 0. refacerea testului sau a lucrărilor de laborator L1 şi L2. activităţi de învăţare suplimentare. Se acordă 10 puncte din oficiu Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare 2.1. 261 .b-1.2. √ Semnal oarecare periodic d. f-2 are şi componentă continuă Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare bifă plasată corect. şi 2. √ √ Semnal 2 modulat MF f-1. √ √ Semnal modulat MF cu β – indice de modulaţie diferit.

Elevii vor fi organizaţi pe grupe mici de maxim de 2 3 elevi. şi lucrarea de laborator nr. 3 Fişă de evaluare –lucrare de laborator nr.1 Obiectivele evaluării: Să realizeze corect montaje după o schemă dată. Tipul testului Probă practică Durata evaluării 50 min. Enunţ.1: modulaţia în amplitudine a semnalelor Competenţa: Descrie tehnici de modulaţie a semnalelor Tema Fişa de documentare Tehnici de modulaţie a semnalelor Fişa de documentare 2.Testul nr. Să utilizeze corect aparatura specifică laboratorului. Să construiască diagrame Să interpreteze diagrame Prezentarea testului Această lucrare de laborator se va desfăşura la finalizarea temei modulaţia în amplitudine a semnalelor şi după testul formativ nr2 propus în prezentul material.1. Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • Lucrarea de laborator se va desfăşura în laboratorul de specialitate. 1-Modulaţia în amplitudine a semnalelor Pentru lucrarea de laborator nr. 262 .

A. Schema de montaj de principiu 263 . dreptunghiulare. • • • • • Generator de funcţii de joasă frecvenţă Osciloscop Frecvenţmetru Cordoane de legătură Foaie milimetrică C. Circuit multiplicator Osciloscop cu două canale Frecvenţmetru Cordoane de legătură Foaie milimetrică sau • Generator de funcţii cu posibilitate de modulare în amplitudine cu semnalul modulator la aplicat la borne.1 B. Materiale necesare: • • • • • • Două generatoare de semnale sinusoidale. triunghiulare. Noţiuni teoretice necesare realizării lucrării de laborator Noţiunile teoretice necesare realizării acestei lucrări de laborator le găsiţi în fişa de documentare 2.

Realizaţi corect montajul. frecvenţa semnalului modulator. 6. până obţineţi pe ecranul osciloscopului o diagramă pentru semnalul modulat asemănător cu cel din figura L-2 Figura L-1 4. Semnal modulator triunghiular b. 7. 9.D. Notaţi pe aceeaşi foaie amplitudinea semnalului purtător. pentru un semnal modulator sinusoidal. 5. 2. Notaţi pe aceeaşi foaie amplitudinea semnalului modulator. Semnal modulator dreptunghiular 264 . Vizualizaţi semnalele cu ajutorul osciloscopului şi explicaţi formele de undă obţinute. Notaţi pe foaia pe care veţi realiza reprezentările. Reprezentaţi de asemenea semnalul modulator şi a semnalul modulat aşa cum sunt afişate pe osciloscop. Alegeţi cordoanele potrivite pentru interconectarea aparaturii folosite. 8. 3. Executaţi reglajele necesare la cele două generatoare. Sarcini de îndeplinit de către elevi: 1. Pentru: a. Notaţi pe aceeaşi foaie frecvenţa semnalului purtător.

Refaceţi schema de montaj indicând toate aparatele utilizate şi legarea acestora şi punctele din schemă în care aţi realizat măsurători. Comentaţi asemănările şi deosebirile dintre ele. Estimativ aveţi o planşă cu diferite diagrame obţinute prin multiplicare analogică. 265 . 10. 11.Ca mod de lucru veţi proceda în mod asemănător. Comparaţi formele de undă din reprezentările voastre cu cele indicate în planşă. Interpretaţi diferenţele dintre diferitele diagrame obţinute. ca în cazul semnalului modulator sinusoidal.

3. cât şi pentru osciloscop le veţi realiza în funcţie de tipul aparaturii / echipamentului folosit. Calificativul respins indică ratarea atingerii obiectivelor lucrării. 4. Criteriile de evaluare şi notare Evaluarea va consta în atribuirea de calificative: admis/respins . executarea corectă a montajului. Barem de corectare şi notare Criterii de apreciere a performanţei elevului la lucrarea de laborator nr.1 1. recunoaşterea aparaturii utilizate pentru desfăşurarea lucrării. 2. executarea coerente şi cu acurateţe a reprezentărilor. Instrucţiuni pentru elevi Reglajele pentru generatoarele G1 şi G2. Calificativul admis indică atingerea obiectivelor lucrării. 3. alegerea corectă a cordoanele de legătură şi alimentare. interpretarea rezultatelor obţinute. utilizarea corectă a aparaturii. executarea corectă a reglajelor în vederea obţinerii formelor de undă cerute.Rezultatele obţinute vor fi organizate ca în figura de mai sus. Stabilirea calificativelor: 1. calificativul admis se acordă numai în situaţia în care numărul criteriilor îndeplinite este mai mare decât numărul criteriilor neîndeplinite. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: 266 . 6. 7. nu se bifează acele criterii considerate neîndeplinite de elev. Consultaţi fişele tehnice ale aparaturii utilizate. se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite. 2. 5.

267 .În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare 2.1 ţi refacerea lucrării de laborator.

Testul nr. Să utilizeze corect aparatura specifică laboratorului.-Modulaţia în frecvenţă a semnalelor Pentru lucrarea de laborator nr.2. Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • Lucrarea de laborator se va desfăşura în laboratorul de specialitate. Enunţ.2: modulaţia în frecvenţă a semnalelor Competenţa: descrie tehnici de modulaţie a semnalelor Tema Fişa de documentare Tehnici de modulaţie a semnalelor Fişa de documentare 2. Tipul testului Probă practică. Prezentarea testului Această lucrare de laborator se va desfăşura la finalizarea temei modulaţia în frecvenţă şi fază a semnalelor şi după testul formativ nr. 268 . şi lucrarea de laborator nr. 3 propus în prezentul material. Să construiască diagrame.2.4 Fişă de evaluare –lucrare de laborator nr. Durata evaluării 50 min.2 Obiectivele evaluării: Să realizeze corect montaje după o schemă dată. Să interpreteze diagramele modulaţiei în frecvenţă. Elevii vor fi organizaţi pe grupe mici de maxim de 2 3 elevi.

A. Noţiuni teoretice necesare realizării lucrării de laborator Noţiunile teoretice necesare realizării acestei lucrări de laborator le găsiţi în fişa de documentare 2. Circuit multiplicator Osciloscop cu două canale Frecvenţmetru Cordoane de legătură Foaie milimetrică sau • Generator de funcţii cu posibilitate de modulare în amplitudine cu semnalul modulator la aplicat la borne. Materiale necesare: • • • • • • Două generatoare de semnale sinusoidale. • • • • • Generator de funcţii de joasă frecvenţă Osciloscop Frecvenţmetru Cordoane de legătură Foaie milimetrică C.1 B. triunghiulare. dreptunghiulare. Schema de montaj 269 .

Notaţi pe aceeaşi foaie amplitudinea semnalului modulator. Notaţi pe aceeaşi foaie frecvenţa semnalului purtător. 6. Notaţi pe aceeaşi foaie amplitudinea semnalului purtător. Realizaţi corect montajul. Alegeţi cordoanele potrivite pentru interconectarea aparaturii folosite. Notaţi pe foaia pe care veţi realiza reprezentările. pentru un semnal modulator sinusoidal. Sarcini de îndeplinit de către elevi: 1. L-2 4.D. 3. frecvenţa semnalului modulator. 7. până obţineţi pe ecranul osciloscopului o diagramă pentru semnalul modulat asemănător cu cel din figura L-2 Fig. Executaţi reglajele necesare la cele două generatoare. 5. 270 . 2.

Barem de corectare şi notare Criterii de apreciere a performanţei elevului la lucrarea de laborator nr. legarea acestora şi punctele din schemă în care aţi realizat măsurători. Calificativul admis indică atingerea obiectivelor lucrării. Refaceţi în fişa de laborator. 271 . recunoaşterea aparaturii utilizate pentru desfăşurarea lucrării. Calificativul respins indică ratarea atingerii obiectivelor lucrării. Reprezentaţi pe foaia milimetrică semnalul modulator şi a semnalul modulat aşa cum sunt afişate pe osciloscop Rezultatele obţinute vor fi organizate ca în figura de mai sus. Instrucţiuni pentru elevi Reglajele pentru generatoarele G1 şi G2. Criteriile de evaluare şi notare Evaluarea va consta în atribuirea de calificative: admis/respins . Consultaţi fişele tehnice ale aparaturii utilizate. Vizualizaţi semnalele cu ajutorul osciloscopului şi explicaţi formele de undă obţinute. 2. 9. schema de montaj şi indicaţi toate aparatele utilizate.1 1. cât şi pentru osciloscop le veţi realiza în funcţia de tipul aparaturii / echipamentului folosit. 10.8. utilizarea corectă a aparaturii.

executarea coerente şi cu acurateţe a reprezentărilor. se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite. 5. interpretarea rezultatelor obţinute. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare 2. executarea corectă a reglajelor în vederea obţinerii formelor de undă cerute.2 ţi refacerea lucrării de laborator.5 Competenţa: Descrie tehnicile de prelucrare a semnalelor 272 . Testul nr. 3. 2. 6. 7.3. calificativul admis se acordă numai în situaţia în care numărul criteriilor îndeplinite este mai mare decât numărul criteriilor neîndeplinite. Stabilirea calificativelor: 1. alegerea corectă a cordoanele de legătură şi alimentare. nu se bifează acele criterii considerate neîndeplinite de elev. executarea corectă a montajului. 4.

În acest fel se transmit numai valorile eşantioanelor. Prezentarea testului: acest test poate fi utilizat după un grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.3 Obiectivele evaluării: • • • Să explice procesele de prelucrare digitală a semnalelor. 1. Să definească termenii specifici modulaţiei în cod a impusurilor. Distanţa dintre două nivele consecutive de cuantizare se numeşte _________3 273 . 2. laborator fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Scrieţi pe foaia de test informaţia corectă care completează spaţiile libere pentru enunţurile 1-5. Durata evaluării 30 min. Tipul testului: probă scrisă. 3. Numai semnalele analogice cu spectru ______2 pot fi refăcute. Să identifice etapele prelucrării digitale a semnalelor electrice. Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • Enunţ Subiectul I 30 puncte sală de clasă.Tema Fişa de documentare Tehnici de modulaţie a semnalelor Fişa de documentare 2. Eşantioanele reprezintă valori __________1 ale semnalului electric „cules” la anumite intervale de timp bine determinate.

cuantizare.4. √ Pentru subiectul II realizaţi scheme bloc ajutătoare care să vă ajute să îndepliniţi sarcinile de lucru. c. Instrucţiuni pentru elevi La momentul testului verificaţi următoarele: √ Că aţi înţeles procesele de eşantionare. 5. Subiectul II Se consideră următoarea descriere tehnică: „Pentru ca un semnal analogic să poată fi acceptat pentru prelucrare de un sistem digital. codare. b. Echipamentul care efectuează această operaţie se numeşte convertor analog-digital ( CAD).” a. Distorsiunea de cuantizare se poate reduce dacă este mărit numărul de _______4 de cuantizare pentru realizarea unei cuantizări cât mai fine. explicaţi cu cuvintele voastre ce însemnă termenul de eşantionare. Criteriile de evaluare şi notare Subiectul I 30 puncte Subiectul II 60 10 puncte din oficiu Barem de corectare şi notare 274 60 puncte . cuantizarea şi codarea informaţiei. Conversia analog digitală A/D este un proces ce implică trei operaţii : eşantionarea. el trebuie convertit – transformat – de la formatul analogic la formatul digital. explicaţi cu cuvintele voastre ce însemnă termenul de codare a informaţiei. explicaţi cu cuvintele voastre ce însemnă termenul de cuantizare. în urma procesului de cuantizare amplitudinea aferentă fiecăriu ________5 este transformată într-un număr. √ Că stăpâniţi termenii specifici de specialitate formulaţi atât în limba engleză cât şi preluarea acestora în limbă română.

operaţie prin care semnalul analogic eşantionat este cuantizat în amplitudine. Subiectul II………………………………………………………………………60 puncte a. Scopul principal al operaţiei de conversie analog-digitală este de a introduce semnalul analogic într-un sistem de prelucrare digital. Astfel semnalului i se alocă o valoare dintr-un set finit de valori discrete. Cuantizarea este un proces ireversibil.Codarea. decât cu o anumită eroare (eroare de cuantizare). valorile iniţiale ale eşantioanelor nu mai pot fi recuperate din semnalul cuantizat. În procesul de cuantizare amplitudinea aferentă fiecăriu eşantion este transformată într-un număr.prin impulsuri echidistante în timp a căror amplitudine este egală sau proporţională cu amplitudinea semnalului continuu detectat la momentele respective. b.în care de găseşte eşantionul. este o operaţie care transformă semnalul analogic g(t) într-un semnal analogic eşantionat.Subiectul I 1-instantanee 2-limitat 3-pas de cuantizare 5-eşantion 30 puncte Se acordă 6 puncte pentru răspuns corect. constă în atribuirea unui cod binar fiecărui eşantion din semnal cuantizat. Eşantionarea (sampling) este procesul prin care un semnal electric continuu în timp este înlocuit –transformat . Eşantionarea. Pentru fiecare răspuns parţial corect sau imcomplet se vor acorda 5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: 275 . indiferent de formulare sau formatul de scriere se vor acoda 10 puncte. Pentru fiecare răspuns corect. c.Se punctează formulări echivalente. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.Cuantizarea. Acest număr este numărul intervalului de cuantizare .

activităţi de învăţare suplimentare.3.1 Obiectivele evaluării: • • • • Să explice principiile multiplexării şi demultiplexării diviziune de frecvenţă. refacerea testului sau reformularea testului. Să alcătuiască schema bloc pentru multiplexarea cu diviziune de frecvenţă. Să utilizeze termeni specifici.6 Competenţa: Descrie tehnicile de prelucrare a semnalelor Tema Fişa de documentare Tehnici de multiplexare Fişele de documentare 3.În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare 2. Testul nr. Să explice principiile multiplexării cu diviziune de timp. 276 .

c. Procesul prin care se reface semnalul util se numeşte _______6 . cu termenii sau valorile corespunzătoare spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat după un grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.• • Să utilizeze termeni specifici. Semnalul vocal telefonic vocal are banda cuprinsă între _______5 . d. laborator fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Completaţi pe foaia de test. a. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării 50 min Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • Enunţ Subiectul I 30 puncte sală de clasă. Semnalul de tip BLU se obţine prin ________3 uneia din benzile laterale rezultate din modulaţia în ______4 . Multiplexarea cu diviziune de frecvenţă constă în __________1_________2 semnalelor în benzi de frecvenţă separate. care formează o bandă în jurul purtătoarei unice. Subiectul II 30 puncte Figura de mai jos este reprezentat procesul prin care se obţine semnal BLU utilizat în multiplexarea cu diviziune în frecvenţă (DFM): 277 . b. Să alcătuiască schema bloc pentru multiplexarea cu diviziune de timp.

Specificaţi sensul notaţiei Fp diagramă f.a. Specificaţi diagrama notată cu 3 e. Specificaţi blocurile notate cu 1. Specificaţi diagrama notată cu 2 d. 278 . BLU b. Explicaţi necesitatea obţinerii semnalelor BLU pentru DFM Specificaţi abrevierea Specificaţi diagrama cu 1 în figură Subiectul III………………………………………………………………………30 puncte Schema bloc pentru multiplexarea cu diviziune în frecvenţă este redată mai jos.3. notată c.2. a.

b. Explicaţi rolul blocurilor notate cu 1 şi 3 din schemă. Timp de lucru 50 min Instrucţiuni pentru elevi Nu există instrucţiuni speciale pentru elevi în afară de cele indicate în formularea cerinţelor testului. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte astfel: Subiectul I 30 puncte Subiectul II 30 puncte Subiectul III 30 puncte 10 puncte din oficiu Barem de corectare şi notare Subiectul I………………………………………………………………………30 puncte a. 1-translatarea, 2- spectrelor b. 3-separarea, 4- amplitudine c. 5- 300-3400Hz d. 6 demodulare

Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Subiectul II………………………………………………………………………….30 puncte a. BLU bandă laterală unică

279

b. Diagrama reprezintă spectrul de frecvenţe în cazul modulaţie în amplitudine pentru un spectru de frecvenţe. c. Diagrama reprezintă BLU-I –bandă laterală unică inferioară. d. Diagrama reprezintă BLU-S banda laterală unică superioară. e. Fp frecvenţă purtătoare. f. Pentru ca procesul de multiplexare să fie cât mai eficient. Este necesar ca benzile ocupate de semnale să fie cât mai mici. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Subiectul III a. 1-modulator MA, 2- filtru de trecere, 3- demodulator Se acordă 6 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. b. 1. circuitul modulator realizează procesul de modulare a semnalelor. Semnalul util este transportat de la locul emisiei până la diferite puncte de recepţie de către un agent purtător constituit din unde electromagnetice . În cazul DFM este vorba de modulaţie în amplitudine. 3- demodulatorul realizează operaţia inversă modulaţiei prin care se reface semnalul la recepţie Se acordă 6 puncte pentru fiecare răspuns corect şi complet. Pentru fiecare formulare incompletă sau parţial corectă de acordă 3 puncte. Se punctează orice formulare sau exprimare echivalentă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare 3.1. activităţi de învăţare suplimentare, refacerea testului. 30 puncte

280

Testul nr.7
Competenţa: Tema Fişa de documentare

Măsurarea parametrilor semnalelor electrice cu instrumente specifice

Fişele de documentarea 4.1 şi 4.2

Obiectivele evaluării: • • să cunoască principalele deosebiri între aparatele de măsură analogice şi digitale. să definească caracteristicile aparatelor de măsură digitale.

Prezentarea testului probă scrisă Tipul testului Acest test poate fi utilizat după un grup de lecţii ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Durata evaluării 30 min. Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • Enunţ Subiectul I 25 puncte sală de clasă, laborator. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.

Realizaţi un eseu despre aparatele de măsură utilizate pentru măsurarea parametrilor semnalelor electrice după următorul plan: a. modul de exprimare a rezultatelor

281

b. caracterizarea aparatelor de măsură analogice: indicaţia, procesul de măsurare, rezultatul măsurării c. caracterizarea aparatelor de măsură digitale: indicaţia, procesul de măsurare, rezultatele măsurării Subiectul II…………………………………………………………………………30 puncte În figura de mai jos sunt prezentate oscilogramele a două semnale sinusoidale notate cu 1 şi 2 . Specificaţi pentru fiecare semnal : a. tensiunile vârf la vârf Uv-v1, Uv-v2 b. perioadele f1, f2 c. valorile efective Uef1, Uef2

Subiectul III …………………………………………………………………….35 puncte Completaţi pe foaia de test termenii corespunzători spaţiilor libere din enunţurile notate cu a, b, ,c, d, e.

282

a. Butoanele AC/DC permite selectarea modului în care semnalul de intrare este aplicat la intrarea osciloscopului. Modul AC este pentru tensiune________1, iar DC pentru tensiune ____________2 şi __________3. b. Butonul X-pos(position) are rolul de reglare a _______4 pe axa X. c. butonul DAUL permite afişarea celor semnalelor de pe ambele canale _________5. d. borna de masă se notează cu _____6 e. modul de lucru alternat realizează vizualizarea ambelor semnale. Comutarea de la un canal la celălalt se face la terminarea fiecărei curse directe. Se recomandă pentru vizualizarea semnalelor de frecvenţă _______7 Instrucţiuni pentru elevi 1. Este recomandat ca testul să se desfăşoare după ce v-aţi obişnuit cu aparatura din laboratorul de specialitate şi aţi făcut mai multe exerciţii practice. 2. Pentru subiectul II identificaţi prin comparaţie butoanele indicate reprezentate în figura suport şi notaţia şi amplasarea spaţială a butoanelor de pe panoul frontal al aparaturii cu care lucraţi efectiv în laborator. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte astfel: Subiectul I 25 puncte Subiectul II 30 puncte Subiectul III 35 puncte 10 puncte din oficiu Barem de corectare şi notare Subiectul I 25 puncte

283

a.Aparatele de măsură se clasifică după modul în care se exprimă rezultatul măsurătorii, în două categorii:aparate de măsurat analogice; aparate de măsurat digitale (numerice). Se acordă 5 puncte pentru formulare completă şi corectă- pentru formulare incorectă sau răspuns lipsă se acordă 0 puncte. b. Aparatele de măsurat analogice se caracterizează prin faptul: 1. că: mărimea perceptibilă de la ieşirea lor (indicaţia) variază continuu în funcţie de mărimea de măsurat (de exemplu, deplasarea unui indicator în faţa unei scări gradate); 2. măsurarea este continuă (fără întreruperi); 3. rezultatul măsurării poate lua orice valoare (indicatorul poate ocupa orice poziţie în faţa scării gradate). Se acordă 10 puncte pentru formulare completă şi corectă. Pentru formulare incompletă sau parţial corectă se acordă 5 puncte. Pentru lipsă răspuns de acordă 0 puncte. Se punctează orice formulare corectă, echivalentă c. Aparatele de măsurat digitale se caracterizează prin faptul că: 1) rezultatul măsurării este afişat direct sub formă numerică; 2) măsurarea nu este continuă ci discretă, efectuându-se la anumite intervale de timp; 3) rezultatul măsurării nu poate lua orice valoare, deoarece indicaţia variază în trepte (între valori succesive indicate de un aparat de măsură digital mai pot exista şi alte valori pe care aparatul nu le poate afişa; de exemplu, între indicaţiile 35,725 şi 35,726 mai pot exista şi alte valori ca: 35,7251, 35,7257,…). Se acordă 10 puncte pentru formulare completă şi corectă. Pentru formulare incompletă sau parţial corectă se acordă 5 puncte. Pentru lipsă răspuns de acordă 0 puncte. Se punctează orice formulare corectă, echivalentă. Subiectul II………………………………………………………..30 puncte a. UV_V1 =5mV/div∙2 div=10 mV, UV_V2=20mV/div∙4div=80mV 10 puncte 284

Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare calcul corect . Pentru calcul incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 2 puncte pentru unitate de măsură corectă si 0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns. b. T1=0,01s/div∙10 div=0,1s. f1=1/T1=1/0,1 [Hz]=10Hz T2=0,01s/div∙1 div=0,01 s. f2=1/T2=1/0,01=100Hz Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare calcul corect . Pentru calcul incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 2 puncte pentru unitate de măsură corectă si 0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns. c. Uef1=Umax1∙0,707=Uv-v1/2∙0,707=5∙0,707=3,53 mV Uef2=Umax2∙0,707=Uv-v2/2∙0,707=40∙0,707=28,82 mV Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare calcul corect . Pentru calcul incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 2 puncte pentru unitate de măsură corectă si 0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns. Subiect III a. alternativă, alternativa, continuă 35 puncte 10 puncte 10 puncte

b. trasei c. alternat

d. GND e. ridicată Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu 285

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare 4.2. şi 4.3. activităţi de învăţare suplimentare şi diversificate, refacerea testului. Fişă de evaluare - lucrare de laborator nr.3- măsurarea frecvenţelor prin metoda figurilor Lissajous Pentru lucrarea de laborator nr.3: măsurarea frecvenţelor prin metoda figurilor Lissajous Competenţa: descrie tehnici de modulaţie a semnalelor Tema Tehnici de modulaţie a semnalelor Obiectivele evaluării: • • Să utilizeze osciloscopul pentru măsurarea frecvenţelor semnalelor electrice. dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de lucru cu aparate de măsurat electrice Fişa de documentare Fişa de documentare 4.2. şi lucrarea de laborator nr.3

Prezentarea testului Această lucrare de laborator se va desfăşura la finalizarea temei măsurarea parametrilor semnalelor electrice cu instrumente specifice şi după testul formativ nr. 6 propus în prezentul material. Tipul testului Probă practică Durata evaluării 50 min Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • Lucrarea de laborator se va desfăşura în laboratorul de specialitate. Elevii vor fi organizaţi pe grupe mici de maxim de 2 3 elevi.

Enunţ. A. Noţiuni teoretice necesare realizării lucrării de laborator Noţiunile teoretice necesare realizării acestei lucrări de laborator le găsiţi în fişa de documentare 4.2 B. Materiale necesare: • • • • Două generatoare de semnale sinusoidale. Osciloscop cu două canale Frecvenţmetru Cordoane de legătură se comută osciloscopul pe modul de lucru X/Y 286

C. Mod de lucru 

se aplică semnalul de frecvenţă fX pe una din plăcile de deflexie a osciloscopului – de exemplu CH1 sau baya de timp . Acestă frecvenţă o vom determina prin metoda Lissajous semnalul de frecvenţă cunoscută provenită de la un generator etalonat, se aplică pe cealaltă pereche de placi-rămasă neutilizată. CH2. Frecvenţa se notează f0. şi se reglează frecvenţa f0 până se obţine una din figurile Lissajous vezi figura 1 Figura de pe ecranul osciloscopului se intersectează cu două drepte, una orizontală (X) şi una verticală (Y); Dacă nX, nY reprezintă numărul de punctelor de tangenţă ale figurii Lissajous cu o dreaptă orizontală, respectiv verticală atunci între cele două semnale utilizate există relaţia:
f nX f = Y = 0 ; nY fX fX

Cunoscând raportul corespunzător figurii obţinute pe ecran şi frecvenţa cunoscută f0 se determină frecvenţa fX;

fig.1

În figura 1 sunt reprezentate figurile Lissajous pentru diferite valori ale frecvenţelor fX, fY.

Schema de montaj D. Sarcini de îndeplinit de către elevi 287

- realizaţi corect montajul. - generaţi un semnal sinusoidal de frecvenţă fx cu ajutorul generatorului G1. - vizualizaţi semnalul de frecvenţă f1. Determinaţi valoarea frecvenţei f1 prin măsurarea perioadei T1 şi apoi prin calculul frecvenţei. Va reprezenta de fapt frecvenţa necunoscută fx prin metoda figurilor Lissajous, utilizând CH1 sau baza de timp. - generaţi un semnal sinusoidal de frecvenţă f2 prin intermediul generatorului G2. - determinaţi frecvenţa f2 prin măsurarea perioadei T2 utilizând CH2. va reprezenta frecvenţa f0 din formulă. - comparaţi valoarea determinată cu indicaţia frecvenţmetrului sau indicaţia furnizată de G2. - comutaţi osciloscopul pe modul X/Y. - cu osciloscopul pe modul X/Y reglaţi frecvenţa f2 până obţineţi una din figurile Lissajous din figura 1. - notaţi valoarea f2 - aplicaţi algoritmul indicat la Modul de lucru - calculaţi cu formula
f nX f = Y = 0 frecvenţa fx nY fX fX

- comparaţi valoarea obţinută cu cea calculată prin metoda indirectă. - interpretaţi rezultatele obţinute. - repetaţi operaţiile pentru cel puţin trei valori diferite ale lui f1 Completaţi tabelul de mai jos:

f0 valoarea determinată prin

fx valoarea .f0 măsurată cu frecvenţmetru sau citită la generatorul G2 frecvenţei determinată prin metoda indirectă fx determinată prin metoda Lissajous

Nr.crt

metoda indirectă

1 f0 = T0

fx =

1 Tx

fx =

n y ⋅ f0 nx

1 2 3 Rezultatele obţinute vor fi organizate ca în figura de mai sus. Instrucţiuni pentru elevi Reglajele pentru generatoarele G1 şi G2, cât şi pentru osciloscop le veţi realiza în funcţie de tipul aparaturii / echipamentului folosit. Consultaţi fişele tehnice ale aparaturii utilizate. Criteriile de evaluare şi notare 288

executarea corectă a montajului 5. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare 4. 2. se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite. Barem de corectare şi notare Criterii de apreciere a performanţei elevului la lucrarea de laborator nr. 3. interpretarea rezultatelor obţinute. Calificativul respins indică ratarea atingerii obiectivelor lucrării.2 şi refacerea lucrării de laborator. 3. 4. 289 . alegerea corectă a cordoanele de legătură şi alimentare. calificativul admis se acordă numai în situaţia în care numărul criteriilor îndeplinite este mai mare decât numărul criteriilor neîndeplinite. recunoaşterea aparaturii utilizate pentru desfăşurarea lucrării.3 1. 6. nu se bifează acele criterii considerate neîndeplinite de elev. Calificativul admis indică atingerea obiectivelor lucrării.Evaluarea va consta în atribuirea de calificative: admis/respins . executarea corectă a reglajelor în vederea obţinerii formelor de undă cerute. 2. utilizarea corectă a aparaturii. Stabilirea calificativelor: 1.

290 .

Modulul: Sisteme şi medii de comunicaţii PARTEA II 291 .

Vasilescu . grad didactic I. grad didactic I. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.ing.Karpen” Bacău COORDONATOR: Remus Cazacu – profesor.Karpen” CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 292 .AUTOR: Popa Virgil-Vasile – prof. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N. Vasilescu ..

diferite surse (Internet. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. obţineţi informaţii despre aceste cabluri. În reţelele de calculatoare de tip LAN cu topologie BUS cel mai utilizat tip de cablu este: a) cablul coaxial. Enunţ: Pentru fiecare întrebare să se aleagă răspunsul corect din următoarele patru variante: 1. . Tipul testului: Probă scrisă. caietul de notiţe. itemi cu alegere multiplă Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. etc).să prezinte distanţele pe care se pot utiliza eficient cablurile coaxiale. c) cablul STP. d) cablul cu fibră optică. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 1: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri din cupru – cabluri coaxiale” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. cabluri coaxiale. Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare. cărţi de specialitate. 293 . La fiecare întrebare se va bifa un singur răspuns din cele patru. b) cablul UTP.să enumere domeniile de utilizare ale cablului coaxial precum şi vitezele de tranfer.Testul 1 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: .

b) curent. 9. vitezele de transmisie a informaţiei sunt cuprinse în limitele: a) 1 Mbps – 10 Mbps. d) cablu coaxial gros. prin cablurile coaxiale. Care din următorii termeni este utilizat pentu a descrie energiile nedorite de natură electrică. Cablul coaxial este folosit: a) pentru transmisiuni telefonice. b) impedanţă. b) 150m. c) RG -6 şi RG – 59. b) RG -58 şi RG – 63. Teoretic. c) pentru transmisiuni de înaltă frecvenţă. 5. Cablul coaxial este format din: a) două fire răsucite. c) din patru fire din cupru. fără a necesita amplificarea semnalului. d) 500Mbps – 1000 Mbps. d) rezistenţă. d) 500m. b) 10 Mbps – 100 Mbps. Care din următorii termeni este folosit pentru a descrie pierderile din puterea semnalului atunci când semnalul se propagă prin media (prin cabluri)? a) atenuare. d) din două fire şi o manta din plastic. Ce tip de cablu era utilizat pentru conectarea a două reţele de calculatoare aflate la o distanţă mai mare de 400 de metri fără a folosi dispozitive de amplificare a semnalului? a) cablu coaxial subţire. b) dintr-un conductor cilindric exterior ce înconjoară un singur fir interior. b) pentru comunicaţii wireless. 6.2. 7. 8. d) tensiune. c) 1000m. 4. d) pentru transmisiuni optice. 294 . c) rezistenţă. 3. c) 100 Mbps – 1000 Mbps. Ce tipuri de cabluri coaxiale sunt utilizate pentru aplicaţiile video? a) RG -12 şi RG – 45. d) RG -9 şi RG – 50. c) zgomot. pe o distanţă de maxim: a) 100 m. b) cablu STP. electromagnetică sau unde radio care degradează sau distorsionează calitatea semnalelor? a) atenuare. c) cablu UTP. Cablul coaxial poate fi folosit.

a. 5.10. . – b. 7 – c. 6 – c. 10 – b.d. d) 150 ohmi. Barem de corectare şi notare: 1. – c. 3. 4. b) 75 ohmi. c) 100 ohmi. 8 – a. – b. 295 . 2. Impedanţa cablurilor coaxiale utilizate în transmisiunile video este de: a) 50 ohmi. 9 – d. . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

caietul de notiţe. şi se vor pune la dispoziţie: hârtie. Instrucţiuni pentru elevi: Se vor folosi fişele de documentare. Enunţ: În laboratorul de echipamente de reţea s-au introdus un număr de 10 calculatoare care trebuie conectate la reţeaua şcolii. fişe support. diferite surse (Internet. Să se precizeze tipul de cablu coaxial folosit la aceste dispozitive. cărţi de specialitate. Se cere să se aleagă tipul potrivit de cablu pentru realizarea conexiunii reţelei de calculatoare din laboratorul de echipamente cu server-ul. În laborator există şi dispozitive audio video pentru prezentarea de filme documentare precum şi cablu TV.să descrie domeniile de utilizare ale cablurilor coaxiale. Se vor acorda 10 puncte împărţite astfel: 296 . acces la Internet. . cabluri coaxiale. Acest laborator se află într-un alt corp de clădire situat la o distanţă de aproximativ 350 metri faţă de camera specială în care se găseşte server-ul şcolii. .să enumere tipurile de cabluri coaxiale şi vitezele de transfer a datelor. calculator. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 1: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri din cupru – cabluri coaxiale” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. etc). Barem de corectare şi notare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate.Testul 2 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: . Tipul testului: Studiu de caz Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică. cabluri coaxiale.să aleagă cablurile coaxiale potrivite cu aplicaţia dată. Dacă se doreşte cablarea laboratorului cu cablu coaxial să se aleagă tipul de cablu şi să se specifice alegerea făcută.

2 puncte 2 puncte 5) La dispozitivele audio video din cadrul laboratorului se va folosi cablu twinax iar pentru 2) Distanţa de transport a cablului este de 500 metri.1) Se alege tipul de cablu coaxial gros (aproximativ 12 mm grosime) care este utilizat în conectarea mai multor reţele mici: 2 puncte 2 puncte 3) Teoretic. după care semnalul se atenuează: 297 . prin cablurile coaxiale pot fi atinse viteze de la 10 până la 100 Mbps (Megabiţi pe secundă): 2 puncte 4) Pentru conectarea calculatoarelor la cablul coaxial vom folosi în interiorul laboratorului cablul coaxial subţire (aproximativ 6 mm grosime) care este utilizat ca şi conexiune a plăcii de reţea cu restul reţelei: cablul TV se va folosi fie cablu coaxial subţire fie cablu triaxial.

calculator. şi se vor pune la dispoziţie hârtie. Enunţ: Clasa se împarte în 5 grupe Fiecare grupă trebuie să se documenteze şi apoi să prezinte în faţa întregii clase concluziile referitoare la următoarele aspecte legate de cablul coaxial: Grupa 1: Definiţie (Prezintă un cablu coaxial de orice tip) Grupa 2: Părţi componente (Prezintă un cablu coaxial tăiat şi desizolat) 298 . fişe suport. să precizeze avantajele şi dezavantajele utilizării cablului coaxial. să prezinte tipurile de cablu coaxial. Tipul testului: Prezentarea Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică. acces la Internet. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 1: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri din cupru – cabluri coaxiale” ca evaluare formativă. cabluri coaxiale.TEST 3 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: să descrie părţile componente ale unui cablu coaxial.

Grupa 3: Tipuri de cabluri coaxiale (Prezintă diferite tipuri de cabluri coaxiale din cele puse la dispoziţie pentru această lecţie) Grupa 4: Avantajele folosirii cablurilor coaxiale (Prezintă diferite tipuri de cabluri coaxiale) Grupa 5: Dezavantajele folosirii cablurilor coaxiale (Prezintă diferite tipuri de cabluri coaxiale) Instrucţiuni pentru elevi: Fiecare grupă va alege din cablurile coaxiale puse la dispoziţie ceea ce este necesar pentru prezentare. înconjurat de un alt înveliş conductor la rândul său acoperit de un ultim strat izolator. Criteriile de evaluare şi notare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate. Barem de corectare şi notare: Definiţie: Cablul coaxial este un cablu electric care se compune dintr-un fir conductor înconjurat de un material izolator. Se vor acorda maxim 10 puncte pentru fiecare grupă care prezintă corect. 10 puncte Părţi componente: conductor interior realizat din cupru dielectric realizat din plastic ecranare din sârmă subţire din cupru manta din plastic sau PVC 10 puncte 299 .

• rata de transfer a informaţiei este cuprinsă între 10 şi 100 Mbps care este mai mică în comparaţie cu rata de transfer a cablurilor cu perechi răsucite care este cuprinsă în intervalul de la 100 Mbps la 1Gbps sau chiar 10Gbps. • Twinax este un cablu format din două bucăţi răsucite printr-un scut cilindric. 10 puncte Tipuri de cabluri coaxiale: • 50 Ω utilizate în transmisiile radio şi reţele de calculatoare (RG-58) • 75 Ω utilizate în transmisiile video (RG-6 si RG-59) • cablul triaxial (triax) este un cablu coaxial care are un al treilea rând de dielectric şi material conductor.Avantajele folosirii cablurilor coaxiale: • răspunsul foarte bun în frecvenţă (cablurile coaxiale permit transmisia unei benzi foarte largi de frecvenţe. • sunt mai robuste decât cablurile cu perechi rasucite. 10 puncte 300 . de la frecvenţe joase la frecvenţe foarte înalte ca în cazul semnalelor de cablu TV şi a semnalelor video analogice). marele dezavantaj fiind acela. după cum spune şi numele. Acest cablu oferă o ecranare superioară în comparaţie cu alte tipuri de cabluri chiar şi la frecvenţe înalte. 10 puncte Dezavantajele folosirii cablurilor coaxiale: • dacă scutul din cupru nu este legat la împământare atunci vom avea interferenţe electromagnetice puternice (zgomotele electrice vor interfera cu semnalul transmis) • unele cabluri coaxiale au un diametru mare ceea ce determină o scădere a flexibilităţii şi utilizarea unor conductoare groase. • Biax este format din două cabluri coaxiale de 50Ω folosit în reţele de calculatoare. că nu este flexibil. Scutul extern care este împământat protejează scutul intern de interferenţe electromagnetice din afara sursei. • Cablul coaxial semirigid utilizează o teacă dură din cupru.

fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Enunt : Se prezintă la început tabelul cu toate categoriile de cablu UTP iar în continuare se dau caracteristicile fiecărei categorii şi se cere să se realizeze asocierea corectă.Testul 4 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: să identifice elementele componente ale cablului cu perechi torsadate. b. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 1: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri din cupru – cabluri cu perechi răsucite” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. 301 . Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 5e Categoria 6 a. utilizat în reţelele cu jeton de acces (token ring). d. itemi de asociere Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. să enumere principalele tipuri de cabluri cu perechi răsucite. Tipul testului: Probă scrisă. utilizat pentru comunicaţiile telefonice dar neutilizabil pentru transmisia datelor. să prezinte categoriile de cablu torsadat. să precizeze distanţa maximă pentru fiecare tip de cablu precum şi viteza maximă de transfer date. poate transmite date la viteze de până la 100 Mbps. c. se pot transmite date la viteze de până la 4 Mbps. Poate transmite date la viteze de până la 16 Mbps.

Categoria 1 – c Categoria 2 – a Categoria 3 – f Categoria 4– b Categoria 5 – d Categoria 5e –g Categoria 6 – e 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Categoria 5e Categoria 6 utilizat pentru comunicaţiile telefonice dar neutilizabil pentru transmisia datelor se pot transmite date la viteze de până la 4 Mbps. cablul din această categorie este format din patru perechi de fire de cupru de tip 24 American Wire Gauge (AWG) şi este în prezent cel mai rapid standard pentru UTP. utilizat în reţelele cu jeton de acces (token ring). este folosită pentru sistemele telefonice şi pentru Ethernet în reţele locale (10BASE-T) care funcţionează la viteze de 10 Mbps şi are 4 perechi de fire. Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare. obţineţi informaţii despre cablurile torsadate Criteriile de evaluare şi notare Se vor acorda 3 puncte dacă se realizează corect toate asocierile şi câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă. etc). diferite surse (Internet. Poate transmite date la viteze de până la 100 Mbps. cablul din această categorie este format din patru perechi de fire de cupru de tip 24 American Wire Gauge (AWG) şi este în prezent cel mai rapid standard pentru UTP. 302 .e. este utilizat în reţele de calculatoare cu viteze de transmitere a datelor de până la 1000 Mbps. caietul de notiţe. cabluri cu perechi răsucite. f. cărţi de specialitate. Barem de corectare şi notare: Se vor acorda 3 puncte dacă se realizează corect toate asocierile şi câte 1 punct pentru fiecare asociere corectă. este folosită pentru sistemele telefonice şi pentru Ethernet în reţele locale (10BASE-T) care funcţionează la viteze de 10 Mbps şi are 4 perechi de fire. Poate transmite date la viteze de până la 16 Mbps. este utilizat în reţele de calculatoare cu viteze de transmitere a datelor de până la 1000 Mbps. g.

Tipul testului: Probă scrisă. c) Categoria 5. să enumere principalele tipuri de cabluri cu perechi răsucite. d) Categoria 6. să precizeze distanţa maximă pentru fiecare tip de cablu precum şi viteza maximă de transfer date. itemi cu alegere multiplă Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. 303 . b) Categoria 5e. Cablul torsadat utilizat în reţelele de calculatoare şi care suportă o viteză de transport a datelor de până la 1000 Mbps face parte din: a) Categoria 3. diferite surse (Internet. obţineţi informaţii despre cablurile torsadate. cabluri cu perechi răsucite. Enunţ: Pentru fiecare întrebare să se aleagă răspunsul corect din următoarele patru variante: 1. caietul de notiţe.Testul 5 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: să identifice elementele componente ale cablului cu perechi torsadate. La fiecare întrebare se va bifa un singur răspuns din cele patru. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 1: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri din cupru – cabluri cu perechi răsucite” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. să prezinte categoriile de cablu torsadat. etc). cărţi de specialitate. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare.

304 . 7. Cablul de date cel mai utilizat în reţelele de calculatoare şi care are şi costul cel mai scăzut este: a) cablul coaxial.2. 3. Care este motivul pentru care cablul de categorie 5e este preferat celui de categ. b) BNC. d) telefonie şi video. c) cablul STP. 4. 5 ? a) culorile izolaţiei firelor sunt mai bine marcate. c) rata mai mare a răsucirilor perechilor din cablu determină o rezistenţă mărită la interferenţe. d) RJ-69. b) perechile din cablu sunt separate de un strat izolator mai gros. b) Cablu twinax. Care din următorii termeni este folosit pentru a descrie pierderile din puterea semnalului atunci când semnalul se propagă prin media (prin cabluri)? a) atenuare. d) cablul UTP. Ce tip de cablu este reprezentat în figura de mai sus? a) Cablu cu fibră optică. Ce tip de conector utilizează cablul UTP? a) STP. d) Cablu maritim. d) mantaua de plastic a cablului este mai groasă şi acesta poate fi folosit şi sub pământ. 6. Care este lungimea maximă admisă pentru cablul STP? a) 100 picioare. 8. b) sonerie şi date. Ce utilizări au cablurile din categoria 1? a) telefonie şi date. d) 1000 metri. c) telefonie şi sonerie. b) cablul cu fibră optică. c) Cablu UTP. b) 150 picioare. c) RJ-45. c) 100 metri. 5.

d) tensiune. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Care este semnificaţia termenului UTP? a) unshilded twinax-pair. . d) unshilded twisted-pair. c) unlimited twisted-pair. b) 75 ohmi. 5. 305 . 6 – c. 9. 7 – c. – c. – d. c) rezistenţă. 4. 10 – c. 8 – a. Impedanţa cablului UTP este de : a) 50 ohmi. – c.b) curent.c. b) universal twisted-pair. . 2.b. 3. 10. Barem de corectare şi notare: 1. c) 100 ohmi. 9 – d. d) 150 ohmi.

. fişe suport. calculator. Grupa 1: Cablul UTP Grupa 1: Cablul STP Grupa 1: Cablul FTP 306 . acces la Internet. cabluri torsadate.Testul 6 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: . Fiecare grupă se documentează şi alege din cablurile cu perechi răsucite tipul de cablu primit spre studiu. Enunţ: Clasa se împarte în 3 grupe. Tipul testului: Temă de lucru Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică.să defineşti cele trei tipuri principale de cabluri cu perechi răsucite.enumeri principalele caracteristici ale tipurilor de cabluri cu perechi răsucite. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 1: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri din cupru – cabluri cu perechi răsucite” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. şi se vor pune la dispoziţie hârtie.

Barem de corectare şi notare: Cablu torsadat neecranat (Unshielded Twisted Pair . lungimea maximă a cablului – 100 m. cablul UTP ocupă puţin spaţiu în canalele de cablu faţă de alte tipuri de cabluri ceea ce îl face să fie preferat mai ales în cazul cablării clădirilor vechi). combină tehnicile de ecranare. Se vor acorda maxim 10 puncte pentru fiecare grupă care prezintă corect. poate să fie folosit în majoritatea arhitecturilor de reţea ceea îl face să crească constant în popularitate. Când acesta este utilizat ca mediu de reţea impedanţa lui este de 100 ohmi ceea ce îl diferenţiază de alte tipuri de cabluri torsadate. care au o impedanţă de 600 ohmi. Iată câteva caracteristici ale cablului UTP: viteza – de la 10 la 1000 Mbps. Există însă şi dezavantaje: cablul UTP este mai predispus propagării zgomotului electric şi interferenţelor decât alte medii de reţea. costul cablului UTP este redus în comparaţie cu celelalte cabluri utilizate în reţelele de date. cum ar fi cablurile pentru telefonie. Acest tip de cablu se bazează numai pe efectul de anulare obţinut prin torsadarea perechilor de fire care limitează degradarea semnalului cauzată de interferenţe electromagnetice (EMI) şi interferenţe în frecvenţa radio (RFI). Când este utilizat ca mediu de reţea. Cablul UTP este cel mai folosit tip de cablu în reţelele de comunicaţii. 10 puncte Cablu torsadat ecranat (Shielded Twisted Pair – STP). mărimea mediului şi a conectorului – dimensiuni reduse. anulare şi răsucire ale firelor. În mod normal. acest lucru se întâmplă în cazul cablului STP de 150 ohmi. În acest caz fiecare pereche de fire este înfăşurată de o folie metalică pentru a ecrana şi mai bine zgomotul (STP). cablul UTP conţine patru perechi de fire de cupru de 22 sau 24 mm. Cablurile UTP oferă o multitudine de avantaje: este uşor de instalat deorece are un diametru extern de aproximativ 0. Se poate folosi pe maxim 100 m. distanţa dintre amplificările semnalelor este mai mică pentru cablul UTP decât în cazul cablurilor coaxiale sau de fibră optică.43 cm (datorită acestui diametru redus. are două sau patru perechi de fire. costul mediu pe nod – cel mai ieftin.UTP).Criteriile de evaluare şi notare: Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate. La cablurile STP se reduc 307 . Cele patru perechi de fire sunt ulterior învelite într-o altă folie metalică (S/STP). Fiecare dintre cele opt fire de cupru dintr-un cablu UTP este acoperit cu un material izolant.

este un cablu UTP în care conductorii sunt înveliţi într-o folie exterioară de ecranare în scopul protejării împotriva interferenţelor exterioare.zgomotele electrice din interiorul cablului. Deşi cablul STP reduce interferenţele mai bine decât UTP. Caracteristici: viteza – între 10 şi 100 Mbps. ecranarea va acţiona ca o antenă. rolul de conductor de împământare. Deoarece majoritatea clădirilor sunt deja cablate cu cablu UTP. De asemenea se reduc influenţele EMI si RFI din exterior. evitându-se asfel creşterea costurilor necesare recablării cu un alt tip de cablu. În plus. Cablul STP are un învelis protector care protejează datele transmise de eventualele interferenţe. dar spre deosebire de cablul STP. de asemenea. Dacă împământarea nu se face corect. Folia exterioară are. 10 puncte Cablul torsadat ecranat de tipul FTP. recepţionând semnale nedorite. cablurile coaxiale şi cablul de fibră optică. standardele de transmisie sunt adaptate pentru utilizarea acestora. cost moderat. folia metalică trebuie împământată la ambele capete. acesta este sensibil la interferenţe. lungimea maximă – 100 m. Cablul UTP este cel mai ieftin cablu. mărime mare şi medie a cablului şi a conectorilor. 10 puncte 308 . este mai scump din cauza ecranării suplimentare şi este mai greu de instalat din cauza grosimii.

2. Tipul testului: Probă scrisă. Ce tip de sursă de lumină este utilizat la fibrele optice monomod? a) fototransistor. diferite surse (Internet. cabluri cu fibră optică. să enumere principalele tipuri de cabluri cu fibră optică. cărţi de specialitate. itemi cu alegere multiplă Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică.Testul 7 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: să identifice elementele componente ale cablului cu fibră optică. obţineţi informaţii despre cablurile cu fibră optică. etc). d) 900 – 1050 nm. 309 . să precizeze distanţa maximă pentru fiecare tip de cablu precum şi viteza maximă de transfer date. c) 850 – 1550 nm. b) 400 – 700 nm. Enunţ: Pentru fiecare întrebare să se aleagă răspunsul corect din următoarele patru variante: 1. c) fotoresistor. caietul de notiţe. d) LED. La fiecare întrebare se va bifa un singur răspuns din cele patru. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare. b) laser. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 2: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri cu fibră optică” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Care este domeniul lungimilor de undă asociate cu sursele de lumină utilizate în reţelele cu fibră optică: a) 200 – 950 nanometri.

d) nici una din variante nu este corectă. c) vibraţia atomilor de material semiconductor. c) este un standard industrializat şi este disponibil în orice magazin de electronice. Ce tip de cablu este reprezentat în figura de mai sus? a) cablu cu fibră optică. 9. Care este unul din avantajele utilizării cablului cu fibră optică la reţelele de calculatoare: a) este ieftin. b) cablu twinax. 5. d) cablul STP. d) este capabil de rate de transfer al datelor mai mari decât cablurile coaxiale şi cele torsadate. 6. b) multicanal. Cel mai rapid suport pentru comunicaţiile de date îl constituie: a) cablul coaxial. 8. c) corodarea. 310 . Să se verifice dacă __________ fibrei a fost făcută corect prin citirea indicatorului aparatului de lipit fibră optică: a) împletirea. c) cablu UTP. c) cablul cu fibră optică. b) conversia impulsurilor electrice în lumină. b) cablul cu perechi răsucite. Cablul cu fibră optică este utilizat în reţelele de comunicaţii şi constă din: a) din două fibre torsadate. Transmisia datelor prin fibra optică se bazează pe: a) proprietăţile conductoare ale cuprului. c) din două raze de lumină. d) îmbinarea. 7. b) joncţionarea. b) două fibre închise în locaşuri separate.3. b) este uşor de instalat. d) cablu maritim. d) din două fire de cupru. Un cablu de fibră optică de tip ________ transmite multiple fluxuri de lumină generată de LED-uri? a) multimodal. c) multifazat. 4.

10 – c. . b) lanterne. 9 – b. 3. . – c. 7 – a. 2. – a. 6 – b. – d. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.c. c) LED . 8 – b. 4.b.d) fenomenul de propagare a undelor electrice. Cablurile cu fibră optică de tipul multimod folosesc ca sursă de lumină: a) laserele.urile. 311 . d) oglinzile concave. Barem de corectare şi notare: 1. 5. 10.

Enunţ: Clasa se împarte în 4 grupe şi fiecare din acestea se va ocupa de un tip anume de suport de transmisie după cum urmează: Grupa 1: tipul mediului de transmisie – UTP Grupa 2: tipul mediului de transmisie . În final profesorul va desena tabelul pe tablă şi îl va completa folosind răspunsurile fiecărei grupe. şi se vor pune la dispoziţie hârtie. itemi de asociere Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică. . Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temelor 1 şi 2: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri din cupru şi fibră optică” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.STP Grupa 3: tipul mediului de transmisie – cablu coaxial Grupa 4: tipul mediului de transmisie – fibră optică Se dă tabelul din figură.Testul 8 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: . Fiecare grupă va completa tabelul în dreptul mediului de transmisie ales. cabluri metalice şi cu fibră optică.să precizeze caracteristicile principale ale suporturilor de comunicaţie folosite.să realizeze un studiu comparativ ale diferitelor suporturi de comunicaţie. . fişe suport.să enumere diferite medii de comunicaţii. După această completare se va acorda punctajul pentru 312 . Tipul Lungimea Viteza mediului maximă a segmentului UTP STP Coaxial Fibră optică Costuri Avantaje DezavantajPunctaj e 2x5=10p 2x5=10p 2x5=10p 2x5=10p Se cere să se completeze corect rubricile lipsă ale tabelului cu elementele date în dreptunghiurile următoare. calculator. acces la Internet. Tipul testului: Probă scrisă.

poate acoperi doar o distanţă limitată Instrucţiuni pentru elevi: Se vor folosi fişele de documentare.92 Gbps (multimodal) cel mai scump mai scump decât cablul UTP relativ ieftin. întreaga reţea poate fi compromisă greu de instalat. are viteze de transfer mai mari decât cablul coaxial şi decât cablul torsadat mai puţin susceptibil la interferenţe EMI decât alte medii de cupru convorbiri încrucişate reduse. cărţi de specialitate. Barem de corectare şi notare: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare rubrică completată corect pe orizontală. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare rubrică completată corect pe orizontală. 313 . Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie de numărul asocierilor corecte realizate. 100 m 100 m 500m (thicknet) 185m (thinnet) 10km (unimodal) 2 km (multimodal) de la 10 Mbps la 1000 Mbps de la 10 Mbps la 100 Mbps de la 10 Mbps la 100 Mbps de la 100 Mbps la 100 Gbps (unimodal) cel mai ieftin de la 100 Mbps la 9. nu este susceptibilă de interferenţe EMI. caietul de notiţe. mai rezistent la interferenţele EMI decât cablul coaxial thinnet-ul sau UTP-ul dificil de terminat dificil de instalat (thicknet).fiecare grupă: câte 2 puncte pentru fiecare asociere corectă pe orizontală. cabluri metalice şi cu fibră optică. diferite surse (Internet. semnalul transmis nu poate fi interceptat. Punctajul maxim pentru fiecare grupă va fi de 10 puncte. poate acoperi doar o distanţă limitată susceptibil de interferenţe. disponibil pe scară largă şi utilizat peste tot în lume. lăţime de bandă limitată. dar mai scump decât UTP-ul scump uşor de instalat. etc). astfel securitatea este mai bună. aplicabilitate limitată (thinnet). la defectarea unui cablu. poate fi utilizată pe distanţe mari.

interceptat. la 1000 Mbps ieftin disponibil pe scară largă şi utilizat peste tot în lume. decât mai rezistent la poate acoperi cablul interferenţele EMI doar o UTP decât cablul coaxialdistanţă thinnet-ul sau UTP. (unimodal). susceptibil la instalat dar mai interferenţe EMI (thicknet). Dezavantaje Punctaj susceptibil de 2x5=10 pct interferenţe. instalat. la 100 Mbps ieftin.După completarea corectă tabelul va arăta ca mai jos. are viteze de transfer mai mari decât cablul coaxial şi decât cablul torsadat 314 . poate fi 2 km de la 100 Mbps utilizată pe distanţe (multimod la 9. Tipul Lungimea Viteza CosturiAvantaje mediului maximă a segmentu lui UTP 100 m de la 10 Mbps cel mai uşor de instalat. la defectarea unui cablu. scump decât alte medii de lăţime de 185 m decât cupru bandă (thinnet) UTP-ul limitată. poate acoperi doar o distanţă limitată 2x5=10 pct STP 100 m de la 10 Mbps mai Convorbiri greu de la 100 Mbps scump încrucişate reduse.92 Gbps mari. întreaga reţea poate fi compromisă 2x5=10 pct Fibră 10 de la 100 Mbps cel mai semnalul transmis dificil de optică km(unimo la 100 Gbps scump nu poate fi terminat dal). astfel securitatea este mai bună.limitată ul 2x5=10 pct Coaxial 500 m de la 10 Mbps relativ mai puţin dificil de (thicknet). nu este al) (multimodal) susceptibilă de interferenţe EMI. scump aplicabilitate limitată (thinnet).

După un timp determinat în care elevii se informează în legătură cu tema de grup. diferite surse (Internet. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 2: “Suporturi de comunicaţii pe cabluri cu fibră optică” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Elevii sunt împărţiţi în grupe de lucru a câte 2 sau 3 elevi care primesc diverse teme de studiu. caietul de notiţe. Timp de 10 minute. Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate. calculator.Testul 9 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: să precizeze tipurile de fibră optică. elevii vor împărtăşi cu ceilalţi colegi din grupa nou-formată cunoştinţele dobândite în pasul anterior Enunţ: Clasa se împarte în 4 grupe şi fiecare din acestea se va ocupa de un tip anume de suport de transmisie după cum urmează: Grupa 1: defineşte principiul de funcţionare al fibrei optice Grupa 2: precizează tipurile de fibră optică Grupa 3: caută să găsească motivele pentru care se preferă fibra optică Grupa 4: enumeră caracteristicile fibrei optice Fiecare grupă va nota pe o hârtie concluziile care vor fi înmânate profesorului pentru acordarea punctajului. cabluri cu fibră optică. etc). fişe suport. Instrucţiuni pentru elevi: Se vor folosi fişele de documentare. să explice motivele pentru care se preferă fibra optică. cărţi de specialitate. 315 . şi se vor pune la dispoziţie hârtie. acces la Internet. cabluri cu fibră optică. Tipul testului: Mozaic Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică. se reorganizează grupele astfel încât în grupele nou-formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială.

unde este reconvertită în impulsuri electrice. şi încă imposibil de folosit la maximum de către aplicaţiile existente).fibra optică este insensibilă la perturbaţii electromagnetice şi este inaccesibilă scanărilor ilegale (interceptări ale transmisiunilor). Este utilizat adeseori pentru aplicaţiile grup de lucru şi pentru aplicaţiile intra-clădire. datorită greutăţii reduse a cablului optic şi existenţei mai multor tipuri de cabluri. utilizând fibra optică pentru conexiuni dedicate permanente. Fibra optică este un conductor din sticlă sau plastic care transmite informaţii folosind lumina.posibilitatea de instalare rapidă şi simplă. Aceasta înseamnă: . foloseşte rază laser ca metodă de generare a luminii şi poate transmite semnale la distanţe de zeci de kilometri cu uşurinţă. ajung mai departe şi au o lăţime de bandă mai mare decât cablurile de cupru sau alte metale. • 10 puncte 3. 10 puncte 2. Datorită faptului că este confecţionat din sticlă. Tehnic vorbind. Există două tipuri de cabluri cu fibră optică: Single-mode (unimodal) – cablul cu fibră optică unimodal permite doar unui singur mod (lungime de undă) de lumină să treacă prin fibră. De ce se preferă transmisiunile pe fibră optică? Iată câteva răspunsuri posibile: o Nevoia crescândă pentru comunicaţii diversificate. Este mai uşor de fabricat. Este recomandată firmelor cu un număr mare de posturi de lucru cuplate la reţeaua Internet şi cu un transfer informaţional susţinut pe tot timpul unei zile de lucru. poate folosi surse de lumină mai simple (LED-uri) şi funcţionează bine pe distanţe de câtiva kilometri sau mai puţin.fibra optică reprezintă soluţia pentru accesul de mare viteză la serviciile Internet.5 microni în diametru şi transmite lumina în infraroşu de la LED-uri (lungimea de undă de la 850 nm la 1300 nm). De obicei lungimea maximă a cablului este de 2 Km. 316 . sigure.rată de transfer foarte mare în raport cu celelalte tipuri de conexiune (practic nelimitată. . Este mai greu de fabricat. Miezul fibrei optice este de 62.mai multă siguranţă . cablul cu fibră optică nu este afectat de interferenţele electromagnetice sau interferenţele cu frecvenţele radio. . de mare viteză. şi convertite înapoi în semnale electrice când părăsesc cablul. Aceasta înseamnă că un cablu cu fibră optică poate transmite semnale care sunt mai clare.Barem de corectare şi notare: 1. Un cablu cu fibra optică conţine una sau mai multe fibre optice acoperite de o teacă sau cămaşă. Lungimea maximă a cablului este de 10 Km sau chiar mai mult. Miezul fibrei este de 9 microni în diametru şi transmite lumina de la laser în infraroşu (lungimea de undă este de la 1300 nm până la 1550 nm). în orice condiţii. transmisia datelor prin fibra optică se bazează pe conversia impulsurilor electrice în lumină. Cablul are un miez mai gros decât cablul single-mode. Aceasta este apoi transmisă prin mănunchiuri de fibre optice până la destinaţie. Toate semnalele sunt convertite în impulsuri de lumină pentru a intra în cablu. . Cablul are un miez foarte subţire. Acest tip de cablu permite lăţimi de bandă mari precum şi parcurgerea unor distanţe mult mai mari. o Multimode (multimodal) – cablul de fibră optică multimodal permite propagarea a multiple moduri de lumină prin fibră. Cablul unimodal este folosit de obicei pentru magistralele de comunicaţii dintre campusuri şi oraşe.

o o o o o o o Diversificarea serviciilor oferite. 10 puncte 317 . Nu sunt afectate de perturbaţii electromagnetice. Cererea de trafic pe Internet se triplează în fiecare an. Lungimi mari ale cablului cu fibră optică: peste 10 Km la tipul de fibră unimodal. Permit transmiterea unei lărgimi de bandă deosebit de mari. Principalele caracteristici ale fibrelor optice sunt: o o o o Viteză de transmisie mare. Creşte considerabil lungimea transmisiei fără repetor. până la 2 Km pentrul tipul multimodal. de peste 1 Gbps. Sunt scumpe. Lungimi de cablu de instalare de ordinul kilometrilor. Performanţele transmisiei sunt foarte mari. Dimensiunile mediului de comunicaţie şi al conectorilor sunt reduse. 10 puncte 4.

b) lumina generată de LED. diferite surse (Internet.să definească antenele din echipamentele wireless. 2. Tipul testului: Probă scrisă.să definească reţeaua fără fir. caietul de notiţe. . . conexiuni wireless. etc). d) punct de acces şi placă pentru conexiunea fără fir încorporată. 318 . c) fibra optică.Testul 10 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: . cărţi de specialitate. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 3: “Suporturi de comunicaţii fără fir .să enumere aplicaţiile wireless. itemi cu alegere multiplă Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. Enunţ: Pentru fiecare întrebare să se aleagă răspunsul corect din următoarele patru variante: 1. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare.Care din mediile următoare sunt folosite de comunicaţia fără fir la transmiterea datelor între dispozitivele dintr-un LAN ? a) frecvenţele radio. Pentru a conecta un laptop la o reţea wireless sunt strict necesare următoarele două componente: a) placă de reţea şi router. La fiecare întrebare se va bifa un singur răspuns din cele patru. c) modem şi server. obţineţi informaţii despre comunicaţiile fără fir. d) fibra de sticlă. b) switch şi hub.wireless” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

6. video şi date cuprinzând frecvenţe din banda de la: a) 100 KHz – 100 MHz. d) 300 KHz – 3 GHz. b) dacă sediul firmei se mută reţeaua wireless se poate muta în acelaşi timp. 5. b) World Local Area Network.3. c) 3 G. La tehnologia fără fir de transmisie a datelor. c) o reţea wireless este gata de folosire mult mai repede. 10. c) infraroşu. 7. Care este semnificaţia termenului WLAN? a) Wilde Level Array Net. Care tehnologie nu este de tipul comunicare wireless? a) telefonul celular. d) WiMax. c) 3 KHz – 300 GHz. Robusteţea şi flexibilitatea echipamentelor fără fir este asigurată de: a) punctul de acces wireless. b) 180 – 320 de grade. Care din următoarele nu este un avantaj al reţelelor wireless? a) legătura se face prin aer. b) bandă extinsă. Semnalele wireless lucrează în spectrul de radio frecvenţă (RF) pentru transmiterea pachetelor de tip voce. 4. Tehnologia fără fir care poate capta datele de 7 ori mai repede şi de 1000 de ori mai departe decât actuala practică wireless se numeşte: a) Wi-Fi. c) 60 – 360 de grade.5. staţiile de bază au deschiderea antenei de la: a) 120 – 180 de grade. b) placa de reţea wireless. 9. c) calculator. d) spectru extins. b) 10 MHz – 1000 MHz. d) se recomndă ca pentru fiecare punct de acces wireless să avem maxim 10 clienţi. b) Bluetooth. prin unde radio. c) IEE 802. Standardul Ethernet care specifică modul de conectare pentru reţelele wireless este: a) IEE 802. d) IEE 802. d) Wizard Local Area National. b) IEE 802. c) Wirelss Local Area Network. 319 . d) 30 – 180 de grade.13.11. 8. d) antenă.3.

Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.

Barem de corectare şi notare: 1. - d; 2. - a; 3. – c; 4. – b; 5. – c; 6 – d; 7 – d; 8 – c; 9 – d; 10 – c.

320

Testul 11

Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii
Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: - să definească reţeaua fără fir; - să enumere aplicaţiile wireless; - definească antenele din echipamentele wireless. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 3: “Comunicaţii fără fir” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: Temă de lucru Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică, şi se vor pune la dispoziţie hârtie, laptopuri, plăci wireless, puncte de acces wireless, fişe suport, calculator, acces la Internet. Elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual; Enunţ: Un elev se află într-un hotel şi doreşte să acceseze Internet-ul prin intermediul reţelei fără fir (wireless). Pentru a putea realiza acest lucru are la dispoziţie următoarele: - un laptop care să aibă o placă de reţea wireless încorporată; - un punct de acees wireless prezent atât în holul hotelului (free, fără plată) cât şi în cameră (cu plată); - un soft de conectare wireless (Wireless Network Conecction), de vizualizare a reţelelor wireless disponibile în aria hotelului şi apoi de conectare la una din ele. Construiţi o schemă bloc pentru o conexiune wireless. Completaţi cu elementele necesare conectării la o reţea wireless din holul unui hotel cele trei dreptunghiuri din schiţa anexată.

321

Instrucţiuni pentru elevi: Se vor folosi fişele de documentare, diferite surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc), laptop, componente wireless. Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare dreptunghi completat corect se acordă 3 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu. În final elevul trebuie să completeze dreptunghiurile după cum urmează:

322

Testul 12

Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii
Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Precizarea tipurilor de suporturi utilizate în reţelele de comunicaţii şi a caracteristicilor acestora Obiectivele evaluării: să definească punctul de acces; să precizeze tipurile de echipamente emisie-recepţie wireless;

Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 3: “Comunicaţii fără fir” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: Studiu de caz Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică, şi se vor pune la dispoziţie hârtie, laptopuri, plăci wireless, puncte de acces wireless, fişe suport, calculator, acces la Internet. Activitatea se poate face individual, un elev la câte un punct de lucru; Enunţ: Laboratorul şcolii primeşte 7 laptop-uri pentru ca elevii să înveţe să lucreze în reţele wireless. Deoarece în laborator mai există deja 25 de staţii de lucru conectate la Internet va trebui să procurăm un punct de acces wireless şi să conectăm laptop-urile la reţeaua locală LAN prin conexiune fără fir. Propuneţi modul de realizare a conexiunii la Internet pe laptop-uri. Instrucţiuni pentru elevi: Se vor folosi fişele de documentare, diferite surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc), laptopuri, componente wireless. Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare pas corect realizat se acordă 2 puncte.

323

1. Se porneşte laptopul şi se apasă combinaţia de taste (de exemplu Fn + F12 pentru laptopul FUJITSU computers SIEMENS) pentru conectarea acestuia la o reţea wireless 2 puncte 2. Intru în Control Panels şi aleg Network Connections. De aici selectez Wireless Network Connections. 2 puncte 3. Dau clik pe Refresh Network List pentru a vizualiza reţelele wireless din raza laptopului 2 puncte 4. Aleg una din reţele pentru care am primit parola de acces şi dau Connect 2 puncte 5. Folosesc şi varianta care nu implică să intru în Control Panel ci selectez direct din colţul din dreapta jos al barei de start iconiţa pentru conexiune wireless ( ) şi dau clik după care procedez ca în situaţia de mai sus (selectez reţeaua wireless, dau conectare, etc). 2 puncte

324

Testul 13

Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii
Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Joncţionarea cablurilor Obiectivele evaluării: - să definescă principalele modalităţi de joncţionare a cablurilor optice şi metalice şi a tipurilor de conectori; - să prezinte paşii de urmat pentru joncţionarea unei fibre optice; - să enumere tipuri de conectori optici; Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 4: “Tehnologii de joncţionare a cablurilor” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: Probă scrisă, itemi cu alegere multiplă Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică, fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare, diferite surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc), cabluri de date, obţineţi informaţii despre joncţionarea cablurilor de date. La fiecare întrebare se va bifa un singur răspuns din cele patru. Enunţ: Pentru fiecare întrebare să se aleagă răspunsul corect din următoarele patru variante:

1. În figura de mai sus se prezintă: a) conectorul pentru fibra optică; b) conectorul pentru cablul coaxial; 325

c) conectorul pentru cablul cu mai multe perechi răsucite de fire din cupru; d) conectorul pentru cabluri de alimentare. a) b) c) d) 2. În cazul cablurilor cu fibră optică lipirea acestora se face: aparat de sudură cu electrod; cu pistol de lipit ; cu flacără; cu aparate speciale.

3. În figura de mai sus este reprezentat: a) un conector BNC; b) un conector UTP; c) un conector optic; d) un fir conductor. 4. Dispozitivele mecanice pentru conectarea fibrelor optice rupte realizează: presarea miezurilor celor două fibre optice; sudarea miezurilor celor două fibre optice; strângerea miezurilor celor două fibre optice; alinierea miezurilor celor două fibre optice;

a) b) c) d)

5. Aparatul special de sudură pentru fibra optică foloseşte pentru lipire: a) substanţe de lipit; b) pistol de lipit; c) un arc electric; d) baie de cositor. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.

Barem de corectare şi notare: 1. - c; 2. - d; 3. – c; 4. – d; 5. – c;

326

Testul 14

Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii
Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Joncţionarea cablurilor Obiectivele evaluării: - să definescă principalele modalităţi de joncţionare a cablurilor optice şi a tipurilor de conectori; - să prezinte paşii de urmat pentru joncţionarea unei fibre optice; - să enumere tipuri de conectori optici; - să indice instrumente pentru sudarea fibrei optice. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 4: “Tehnologii de joncţionare a cablurilor” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: Probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică, şi se vor pune la dispoziţie hârtie, cabluri metalice şi optice, fişe suport, calculator, acces la Internet. Activitatea se poate face individual, un elev la câte un punct de lucru sau pe grupe de 2 – 3 elevi. Enunţ: În timpul unor lucrări de amenajare a fundaţiei unei clădiri, s-a rupt un cablu cu fibră optică ce realiza legătura de date dintre două oraşe. Elaboraţi o strategie pentru sudarea fibrei optice. Realizaţi sudura fibrei optice. Verificaţi calitatea lucrării efectuate. Instrucţiuni pentru elevi: Folosind fişele de documentare, diferite surse (Internet, cărţi de specialitate, caietul de notiţe, etc), cabluri optice, obţineţi informaţii despre sudarea fibrei optice Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare pas corect realizat se acordă punctele specificate mai jos: Strategie: Se aduce laboratorul mobil cu aparat special pentru sudarea fibrei optice. Se trece la sudarea fibrei optice care presupune următoarele etape: 327

1.Se execută următoarele operaţii necesare pregătirii capetelor de fibră optică: • Îndepărtarea mantalei; • Îndepărtarea cordelului; • Des-torsoadarea elementelor cablului (buffere, elemente de rezistenţă şi de umplere); • Curăţarea gelului; • Uscarea bufferelor; • Marcarea bufferelor; • Indepărtarea tuburilor de protecţie de pe fibre; • Identificarea şi marcarea fibrelor optice; • Fixarea capătului de cablu (în funcţie de manşon); • Fixarea bufferelor în casetă (suportul pentru fibrele joncţionate); 4 puncte 2. Se execută următoarele operaţii necesare pregătirii fibrelor pentru sudare: • Indepărtarea învelişului de protecţie (denudarea coating-ului) • Curăţarea capătului de fibră • Tăierea fibrei • Aşezarea fibrei în canalele de ghidare ale aparatului de joncţionat 4 puncte 3.Se declanşează arcul electric pentru sudarea fibrei optice în aparatul specializat; 2 puncte 4.Se verifică pe ecranul aparatului de sudură al fibrei optice corectitudinea operaţiei efectuate. 2 puncte

328

Testul 15

Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii
Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Joncţionarea cablurilor Obiectivele evaluării: - să enumere ordinea paşilor de urmat pentru sudarea unei fibre optice; - să recunoască operaţiile necesare pentru sudarea fibrei optice. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 4: “Tehnologii de joncţionare a cablurilor” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului:Probă scrisă, itemi de asociere Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică, şi se vor pune la dispoziţie hârtie, cabluri metalice şi optice, fişe suport, calculator, acces la Internet. Activitatea se poate face individual, un elev la câte un punct de lucru sau pe grupe de 2 – 3 elevi. Enunţ: Se dă tabelul din figură. Număr Operaţie 1 2 3 4 5 6 Se cere să se completeze corect rubricile lipsă ale tabelului cu elementele date în dreptunghiurile următoare: Operaţiile sau paşii de urmat sunt daţi într-o ordine aleatoare. - Declanşarea arcului electric pentru sudarea fibrei optice în aparatul specializat; - Curăţarea capătului de fibră; - Aşezarea fibrei în canalele de ghidare ale aparatului de joncţionat; - Verificarea, pe ecranul aparatului de sudură al fibrei optice, corectitudinii operaţiei efectuate; - Îndepărtarea învelişului de protecţie (denudarea coating-ului); 329

5 Declanşarea arcului electric pentru sudarea fibrei optice în aparatul specializat. cabluri optice. 3 Tăierea fibrei. 2 Curăţarea capătului de fibră. pe ecranul aparatului de sudură al fibrei optice. caietul de notiţe. 330 .- Tăierea fibrei. obţineţi informaţii despre sudarea fibrei optice Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate (câte 1. corectitudinii operaţiei 6 efectuate.5 puncte pentru fiecare asociere corectă). Instrucţiuni pentru elevi: Folosind fişele de documentare. Verificarea.5 puncte. Se acordă 1 punct din oficiu. etc). diferite surse (Internet. 4 Aşezarea fibrei în canalele de ghidare ale aparatului de joncţionat. cărţi de specialitate. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare asociere corectă se acordă 1. Număr Operaţie 1 Îndepărtarea învelişului de protecţie (denudarea coating-ului).

Dispecerul vă anunţă că în urma unor săpături cablu metalic subteran care face legătura între comunele Parincea şi Buhoci a fost rupt. Trebuie să vă deplasaţi la faţa locului şi să refaceţi în timp de 90 de minute legătura prin cablul cu fire metalice. Tipul testului: Exerciţiu practic Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în atelierul de instruire practică sau la agentul economic (în acest caz în cadrul echipei de interveţie de la ROMTELECOM) şi se vor pune la dispoziţie hârtie. acces la Internet. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 4: “Tehnologii de joncţionare a cablurilor” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. calculator.să identifice diferite tipuri de conectori pentru cablurile cu fire din cupru.să enumere modalităţi de joncţionare a cablurilor cu fire din cupru. cabluri metalice. . Această activitate vă va ajuta să identificaţi modalităţile de joncţionare a cablurilor metalice şi să identificaţi diferite tipuri de conectori folosiţi pentru refacerea firelor metalice rupte dintr-un cablu metalic. fişe suport. Activitatea se poate face individual. Enunţ: Sunteţi în echipa de intervenţie de la ROMTELECOM. un elev la câte un punct de lucru sau pe grupe de 2 – 3 elevi. Aveţi la dispozitie trusa de scule şi două tipuri de conectori: 3M Scotchlok pentru fir individual sau conector de tipul 3M MS2 pentru cablu cu 25 de perechi de fire din cupru aşa cum sunt prezentaţi în figurile următoare: 331 .Testul 16 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Joncţionarea cablurilor Obiectivele evaluării: .

Se punctează alegerea corectă a conectorului şi realizarea legăturilor la acesta. Barem de corectare şi notare: Punctele se acordă după cum urmează: Dacă doar câteva fire sunt rupte se refac legăturile folosind conectori de tipul 3M Scotchlok pentru fir individual. 30 puncte Dacă sunt rupte mai multe fire se folosesc conectori de tipul 3M MS2 pentru cablu cu 25 de perechi de fire din cupru. 30 puncte După realizarea conexiunilor se sună dispecerul pentru verificarea lucrării. Se punctează alegerea corectă a conectorului şi realizarea legăturilor la acesta. Descrieţi pe scurt modul de acţiune şi verificarea joncţionării realizate. În final punctajul obţinut se împarte la 10 şi se trece nota în fişa de lucru. 30 puncte Se acordă 10 puncte din oficiu. Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie corectitudinea joncţionării precum şi de timpul realizării acesteia. 332 . Instrucţiuni pentru elevi: Pentru rezolvarea activităţii se poate consulta fişa de documentare numărul 4 (joncţionarea cablurilor) precum şi alte surse din documentele specifice situaţiei date pe care le aveţi pe notebook-ul personal. se notează şi apoi se punctează timpul în care s-a efectuat lucrarea (90 minute pentru punctjul maxim acordat ). Se urmăreşte modul în care se desizolează firele şi cum se montează în conector. Se urmăreşte modul în care se desizolează firele şi cum se montează în conector.• • Specificaţi tipul de conector folosit pentru refacerea legăturilor prin firele metalice ale cablului.

d) conector UTP. c) conector tip baionetă . 333 .să identifice diverse tipuri de conectori. cărţi de specialitate.Testul 17 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Montarea conectorilor pentru cablurile coaxiale Obiectivele evaluării: . diferite surse (Internet. b) conector cablul torsadat.să enumere cei mai utilizaţi conectori pentru cablul coaxial. La fiecare întrebare se va bifa un singur răspuns din cele patru. obţineţi informaţii despre conectori. etc). Conectorul din figură se numeşte: a) conector fibră optică. itemi cu alegere multiplă Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. conectori pentru cabluri coaxiale. Enunţ: Pentru fiecare întrebare să se aleagă răspunsul corect din următoarele patru variante: 1. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare. caietul de notiţe. . Tipul testului: Probă scrisă. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 5: “Montarea conectorilor la cablurile coaxiale” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

Conectorii utilizaţi în aplicaţiile de date ca dispozitive terminale ale cablului coaxial care permit realizarea legăturii cu placa de reţea a unui calculator se numesc conectori: UTP. mecanici. b) la conectarea aparatelor video. 4. Conectorii din figura de mai sus sunt folosiţi: a) la conectarea calculatoarelor. optici . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. c) conectori terminali. În aplicaţiile video şi în special la televiziunea prin cablu se folosesc conectori : a) BNC. – b. c) F. – c. 5. 3. d) conectori BNC. c) la conectarea telefoanelor. BNC. 3. 5. – c.d. 4. b) conectori F.a) b) c) d) 2. Conectorii fără de care legătura între diversele componente ale unei reţele cu cablu coaxial nu funcţionează se numesc: a) conectori în T. d) la conectarea la reţea. Barem de corectare şi notare: 1. 2. 334 .c. . b) UTP. d) Optici. .

acces la Internet. 335 . . Instrucţiuni pentru elevi: Folosind fişele de documentare. cabluri coaxiale şi conectori BNC.să descrie paşii de urmat pentru maontarea unui conector BNC. conectori BNC. Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie corectitudinea montării conectorului BNC la cablul coaxial precum şi în funcţie de timpul de realizare a activităţii. Enunţ: Se cere să se monteze la un cablu coaxial un conector BNC. . diferite surse (Internet. calculator. un elev la câte un punct de lucru sau pe grupe de 2 – 3 elevi.să verifice corectitudinea montării conectorului BNC. caietul de notiţe. cărţi de specialitate. Activitatea se poate face individual. etc). cabluri coaxiale. cleşti speciali. Tipul testului: Exerciţiu practic Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică şi se vor pune la dispoziţie hârtie. cleşti speciali de montare a conectorilor la cablurile coaxiale. fişe suport. obţineţi informaţii despre montarea conectorilor pentru cabluri coaxiale şi realizaţi practic aceasta.Testul 18 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/ Montarea conectorilor pentru cablurile coaxiale Obiectivele evaluării: .să enumere cei mai utilizaţi conectori pentru cablul coaxial. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 5: “Montarea conectorilor pentru cablurile coaxiale” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

se îndepărtează izolaţia exterioară de plastic pe o distanţă de aproximativ 2-3 cm şi se aranjează brida formată din fire subţiri de cupru. 1 punct 6 . 1 punct 336 . 1 punct 2 .Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare operaţie corectă se acordă 1 punct.se verifică corectitudinea conexiunii prin conectarea calculatorului la server-ul reţelei.se introduce cablul coaxial împreună cu pinul din vârful firuli central în conectorul BNC.se foloseşte un cleşte special care stânge manşonul metalic şi fixează astfel conectorul BNC sau pur şi simplu se fixează conectorul BNC prin răsucire.se aduce manşonul din metal anterior introdus pe cablul coaxial deasupra bridei din fire subţiri de cupru ce sunt acum înfăşurate pe conectorul BNC. 1 punct 3 . 1 punct 4 . 1 punct 5 . 1 punct 7 . 1 . 1 punct 10 . 1 punct 8 . 1 punct 9 .se fixează întreg ansamblul prin împingere şi răsucire uşoară şi se verifică dacă se realizează contactul cu firul central.se înfăşoară brida din fire subţiri din cupru pe conectorul BNC.se îndepărteză izolaţia de plastic din jurul firului central pe o distanţă de aproximativ 1 cm.se introduce în vârful firului central pinul de conexiune auriu.se introduce pe cablul coaxial manşonul metalic.

cabluri coaxiale şi conectori pentru cabluri coaxiale. fişe suport.să identifice diverse tipuri de conectori. BNC) pentru cablurile coaxiale şi se cere să se precizeze tipul lor. etc). Tipul testului: Probă scrisă. cărţi de specialitate. caietul de notiţe. . Barem de corectare şi notare: 337 . acces la Internet. F. diferite surse (Internet.să enumere cei mai utilizaţi conectori pentru cablul coaxial. Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie corectitudinea răspunsurilor. obţineţi informaţii despre montarea conectorilor pentru cabluri coaxiale şi realizaţi practic aceasta. Activitatea se poate face individual. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 5: “Montarea conectorilor pentru cablurile coaxiale” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. calculator. Enunţ: Se dau cateva tipuri de conectori (adaptoare) (în T. Instrucţiuni pentru elevi: Folosind fişele de documentare. cabluri coaxiale.Testul 19 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/ Montarea conectorilor pentru cablurile coaxiale Obiectivele evaluării: . itemi de asociere Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică şi se vor pune la dispoziţie hârtie. conectori pentru cabluri coaxiale. un elev la câte un punct de lucru sau pe grupe de 2 – 3 elevi.

Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect şi 1 punct din oficiu. Conector BNC 3 puncte Conector F 3 puncte Conector în T 3 puncte 338 .

339 .să monteze conetorii la suporturi Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 5: “Montarea conectorilor pentru cablurile coaxiale” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Reţeaua de calculatoare este mai veche şi legăturile de date dintre PC-uri sunt realizate cu cabluri coaxiale. Trebuie să alegeţi conectorii potriviţi şi să-i montaţi corect astfel încât reţeaua să funcţioneze în noua locaţie. Se observă că unul din calculatoare este la unul din capetele reţelei de tip magistrală. La două calculatoare s-au deformat conectorii şi se impune schimbarea lor.Testul 20 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţa vizată: montarea conectorilor la suporturi Obiectivele evaluării: . Indicaţii pentru elevi: Această activitate vă va ajuta să exersaţi respectând etapele principale ale montării conectorilor BNC. . Maistrul instructor vă pune la dispoziţie trusa de scule şi mai multe tipuri de conectori pentru cabluri coaxiale. Indicaţii pentru evaluatori: Punctajul se acordă în funcţie de selecţia corectă a conectorilor potriviţi cu situaţia descrisă şi în funcţie de corectitudinea montării conectorilor.să identifice tipurile de conectori necesari. Pentru rezolvarea activităţii puteţi consulta fişa de documentare numărul 5 precum şi alte surse din documentele specifice situaţiei date pe care le aveţi pe notebook-ul personal. Tipul testului: Probă practică Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Enunţ: La ora de practică vi se solicită să participaţi la mutarea unui laborator de calculatoare dintr-o încăpere în alta.

se introduce în vârful firului central pinul de conexiune auriu şi se introduce cablul coaxial împreună cu pinul din vârful firuli central în conectorul BNC. operaţiile de pregătire a cablurilor coaxiale şi a conectorilor: . .se aduce manşonul din metal anterior introdus pe cablul coaxial deasupra bridei din fire subţiri de cupru ce sunt acum înfăşurate pe conectorul BNC.se conectează calculatorul la Internet prin server-ul reţelei. T precum şi un conector terminal.se îndepărteză izolaţia de plastic din jurul firului central pe o distanţă de aproximativ 1 cm şi se introduce pe cablul coaxial manşonul metalic.se foloseşte un cleşte special care stânge manşonul metalic şi fixează astfel conectorul BNC sau pur şi simplu se fixează conectorul BNC prin răsucire. cleşte special pentru sertizarea cablurilor coaxiale. Dacă avem legătura la Internet înseamnă că operaţiile de sertizare a cablurilor coaxiale şi de refacere a legăturilor de date din reţea au fost realizate corect. 1 punct Se aleg instrumentele de lucru: cleşte pentru îndepărtarea izolaţie cablurilor. .Barem de corectare: Punctajul se acordă după cum urmează: Se selectează conectorul BNC. . 6 puncte Se realizează operaţia de sertizare a cablului coaxial: .se fixează întreg ansamblul prin împingere şi răsucire uşoară şi se verifică dacă se realizează contactul cu firul central. . . în ordine.se înfăşoară brida din fire subţiri din cupru pe conectorul BNC. 1 punct 340 . 1 punct Se verifică corectitudinea conexiunii calculatorului la reţea: . 1 punct Se realizează.se îndepărtează izolaţia exterioară de plastic pe o distanţă de aproximativ 2-3 cm şi se aranjează brida formată din fire subţiri de cupru.

conectori pentru cabluri torsadate. cărţi de specialitate. să indici tipurile de conexiuni mai des folosite.Testul 21 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Montarea conectorilor pentru cablurile torsadate Obiectivele evaluării: să prezinţi elemente generale despre conectorii cablurilor torsadate. La fiecare întrebare se va bifa un singur răspuns din cele patru.45. 2. etc). Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 6: “Montarea conectorilor la cablurile cu perechi răsucite” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare. Operaţia de montare a unui conector la un cablu UTP se numeşte: a) lipire. itemi cu alegere multiplă Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. diferite surse (Internet. Conectorul folosit la cablurile torsadate se numeşte: a) R J . Tipul testului: Probă scrisă. d) R J – 45. c) 3 . Enunţ: Pentru fiecare întrebare să se aleagă răspunsul corect din următoarele patru variante: 1. b) sertizare.MM. b) BNC . 341 . obţineţi informaţii despre conectori RJ-45. caietul de notiţe. c) sudare.11.

d) 7 şi 8. Standardul acceptat pentru cablul UTP implică utilizarea pentru recepţie a pinilor: a) 4 şi 7. d) cu clăpiţa oblic. 342 . d) straight. 8. b) serie. sunt: a) 3 şi 6. c) straight. 9. b) bridge. b) îndepărtarea izolaţiei. 7. d) 10 fire. c) 8 perechi de fire. c) cu clăpiţa în jos. b) cu clăpiţa în sus. d) UTP. b) 3 perechi de fire torsadate. Un cablu UTP conţine: a) 4 perechi de fire. 5. Atunci când sunt introduse firele conectorul RJ-45 se va poziţiona: a) cu clăpiţa pe laterală. b) 1 şi 2. c) 3 şi 6. c) crossover. Atunci când dorim să conectăm 2 calculatoare sau 2 switch-uri între ele vom folosi o sertizare de tipul: a) paralel. la un conector RJ – 45. Pinii folosiţi pentru transmisia datelor. c) 4 şi 7. d) sertizarea. Prima operaţie în cazul sertizării unui cablu UTP este: a) alinierea firelor. 6. Conectarea unui calculator la un switch se face folosind o sertizare de tipul: a) crossover. b) 2 şi 5. d) 7 şi 8.d) cuplare. 4. 3. c) fixarea conectorului în cleşte.

– c.d. 5. d) RJ – 55. 6 – c. – c.În figura de mai sus se prezintă un conector: a) RJ – 11. 343 . . 4. 10 .c.10. 2. b) RJ – 35. 9 -c. 7 -b. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.b. . 8 .b. 3. – a. c) RJ – 45. Barem de corectare şi notare: 1.

direct). Enunţ: Se împarte clasa în patru grupe de elevi: . Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 6: “Montarea conectorilor la cablurile cu perechi răsucite” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Se cere să se descrie etapele pregătirii cablului tosrsadat şi a conectorilor RJ-45.calculator (modul crossover) la care firele se aşează în ordine diferită la cele doua 344 . cabluri torsadate şi conectori pentru cabluri torsadate. fişe suport.să faci distincţia între conectorii RJ-45 şi RJ-11.prima grupă de elevi studiază modul în care se pregătesc cablurile şi conectorii. să aliniezi firele atuci când trebuie să conectezi un calculator la un router sau la un switch (straight). să precizezi codul culorilor la un cablu UTP şi ordinea de aliniere a firelor în vederea sertizării. calculator. .a treia grupă de elevi studiază modul de aşezare a firelor pentru o conexiune calculator . Se cere să se coreleze pinii 1-8 de la un capăt cu pinii 1-8 de la celălalt capăt în funcţie de culorile firelor. .switch (modul straight . acces la Internet.Testul 22 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/ Montarea conectorilor pentru cablurile torsadate Obiectivele evaluării: . un elev la câte un punct de lucru sau pe grupe de 2 – 3 elevi. Tipul testului: Exerciţiu practic Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică şi se vor pune la dispoziţie hârtie. să aliniezi firele atuci când trebuie să conectezi două calculatoare între ele (cross-over). Activitatea se poate face individual.a doua grupă de elevi studiază modul de aşezare a firelor pentru o conexiune calculator .

8. 7. 2. Barem de corectare şi notare: Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare echipă care a realizat correct sarcinile primite. 7. Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie corectitudinea răspunsurilor. Iată corelarea pinilor 1-8 de la un capăt cu pinii 1-8 de la celălalt capăt în funcţie de culorile firelor: 1. Se cere să se precizeze paşii de sertizare. 2.pentru modul straight (calculator . cărţi de specialitate. cabluri torsadate. alb-portocaliu portocaliu alb-verde albastru alb-albastru verde alb-maro maro 1. diferite surse (Internet.Se taie firul torsadat. Iată corelarea pinilor 1-8 de la un capăt cu pinii 1-8 de la celălalt capăt în funcţie de culorile firelor: Modul direct (straight): 1. 8. alb-portocaliu 3. 10 puncte . portocaliu 6. 3. .capete.switch) pinii folosiţi pentru transmiterea datelor sunt pinii 1 şi 2 în timp ce pinii 3 şi 6 sunt utiliaţi la recepţia informaţiei. 345 . se îndepărtează izolaţia celor opt fire pe o distanţă de aproximativ 2 cm. 10 puncte . 5. 4. 4. Timp de 5 minute elevii vor împărtăşi cu ceilalţi colegi din grupa nou-formată cunoştinţele dobândite la pasul anterior. se întind firele şi apoi se aliniază în ordinea culorilor în vederea introducerii corecte în conectorul RJ-45. etc). obţineţi informaţii despre montarea conectorilor pentru cabluri torsadate şi realizaţi practic aceasta. caietul de notiţe. După 20 minute de studiu şi informare se reorganizează grupele astfel încât în grupele nou-formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială. 5. Se cere să se coreleze pinii 1-8 de la un capăt cu pinii 1-8 de la celălalt capăt în funcţie de culorile firelor: . Se studiază atent conectorul RJ-45 şi se aşează cu clăpiţa în jos fiind astfel pregătit pentru sertizare.a patra echipă studiază modul în care se realizează sertizarea şi verificarea cablului. 3. conectori pentru cabluri cu perechi răsucite. 2. Instrucţiuni pentru elevi: Folosind fişele de documentare. 6. 6.calculator) pinii folosiţi pentru transmiterea datelor sunt pinii 1 şi 2 în timp ce pinii 3 şi 6 sunt utiliaţi la recepţia informaţiei.pentru modul crossover (calculator .

7. 10 puncte . se fixează conectorul RJ-45 în cleştele de sertizare.3. 10 puncte 346 . Se introduc conectorii de la capetele cablului UTP într-un tester de cablu şi se verifică dacă sertizarea a fost realizată cu succes. 2. 5.se aşează conectorul RJ-45 cu clăpiţa în jos. 7. 4. 4. 8. 8. se strânge ferm şi cu atenţie cleştele şi astfel se realizează sertizarea. 6. 5. alb-verde albastru alb-albastru verde alb-maro maro 1. se introduc firele aşezate în prealabil în ordinea culorilor.

Activitatea se poate face individual. două tipuri de cabluri (direct şi crossover) şi două tipuri de conexiuni (corectă şi incorectă).să faci distincţia între cablul direct (straight) şi crossover.Testul 23 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/ Montarea conectorilor pentru cablurile torsadate Obiectivele evaluării: . un elev la câte un punct de lucru sau pe grupe de 2 – 3 elevi. calculator. să precizezi corectitudinea conexiunii într-o schemă de reţea dată. cabluri torsadate şi conectori pentru cabluri torsadate. Enunţ: Se dau schemele bloc de mai jos (4 scheme). fişe suport. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 6: “Montarea conectorilor la cablurile cu perechi răsucite” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: Probă scrisă. itemi de asociere Durata evaluării Timp de lucru: 30 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Evaluarea poate avea loc în laboratorul de informatică sau în atelierul de instruire practică şi se vor pune la dispoziţie hârtie. Să se specifice modalităţile corecte de urmat dar şi modurile de conectare incorecte între echipamentele de reţea cel mai des întâlnite: 347 . acces la Internet.

diferite surse (Internet. 348 . cabluri torsadate. Barem de corectare şi notare: Pentru fiecare conexiune realizată corect (din cele 4) precum şi pentru specificarea exactă a celor 2 tipuri de cablu folosit (cablu direct şi crossover) se acordă 24 de puncte (8 puncte pentru tipul conexiunii: corectă sau incorectă. Instrucţiuni pentru elevi: Folosind fişele de documentare. cărţi de specialitate. Criteriile de evaluare şi notare: punctajul se acordă în funcţie corectitudinea asocierilor. Se împarte punctajul obţinut la 10 şi se obţine nota finală. Conexiune incorectă. Cablu crossover.Cablu direct. caietul de notiţe. Conexiune corectă. Se acordă 4 puncte din oficiu. obţineţi informaţii despre montarea conectorilor pentru cabluri torsadate. conectori pentru cabluri cu perechi răsucite. etc). 8 puncte pentru răspuns correct cablu direct şi 8 puncte pentru răspuns corect cablu crossover).

349 .

2. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 7: “Montarea conectorilor la cablurile optice” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. cărţi de specialitate. d) BNC. caietul de notiţe. Tipul testului: Probă scrisă. itemi cu alegere multiplă Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. să precizezi caracteristicile fiecărui tip de conector optic. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare. b) 2 fibre optice. Enunţ: Pentru fiecare întrebare să se aleagă răspunsul corect din următoarele patru variante: 1. Conectorul cel mai folosit pentru fibrele optice multi-mode este de tipul: a) ST. diferite surse (Internet. b) SMA. conectori pentru fibre optice. c) LC. c) 3 fibre optice. Pentru comunicarea prin fibră optică sunt necesare: a) 4 fibre optice. 350 . La fiecare întrebare se va bifa un singur răspuns din cele patru. d) 1 fibră optică.Testul 24 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Montarea conectorilor pentru cablurile optice Obiectivele evaluării: să enumeri principalele tipuri de conectori optici. etc). obţineţi informaţii despre conectorii optici.

c) două LED-uri . 6. b) LC. Ce tip de conector de fibră optică single-mod este simplu. În figura de mai sus este prezentat conectorul optic de tipul: a) SC . În figura de mai sus este prezentat conectorul optic de tipul: a) ST . Cel mai ieftin dispozitiv care transformă impulsurile de curent electric în pulsuri luminoase fiind folosit ca transmiţător optic este : a) laserul . d) FC. c) foto dioda . b) un laser şi un LED . b) razei de lumină . d) LED-ul. c) SC . 5. b) ST . Pentru a se realiza transmisia de date prin fibra optică aceasta trebuie să aibă la capete : a) două transmiţătoare . c) FC . 9. Printr-o fibră optică datele sunt transmise prin intermediul : a) curentului electric .3. b) foto transistorul . 4. 8. c) SM . durabil şi are un preţ scăzut? a) ST. d) tensiunii electrice. c) microundelor . d) SMA. 7. d) un transmiţător şi un receptor. d) LC. b) SC . 351 . Sunt asemănători ca formă dar diferiţi din punct de vedere al cablurilor de date conectorii: a) FC şi RJ-45. b) SC şi ST.

– c. 9 -a. În figura de mai sus este prezentat conectorul optic de tipul: a) MT-RJ. d) SMA.a. c) LC. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.b. 8 . 4. 10 . . 5. b) MTP.c. Barem de corectare şi notare: 1. – b. . 352 . 6 – b. – d.b. 7 -d. 3.c) LC şi SC. 10. d) LC şi ST. 2.

să precizeze tipurile de transmiţătoare folosite la mediile de transmisie cu fibră optică. 1 2 3 4 5 Număr curent Tip de conector pentru fibra optică 1 2 3 4 5 353 . Se cere să se completeze tabelul cu tipurile de conectori folosiţi pentru fibra optică. Tipul testului: Probă scrisă. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Enunţ: Se dau următoarele figuri şi un tabel cu 5 poziţii. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 7: “Montarea conectorilor la cablurile optice” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. itemi de asociere Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică.Testul 25 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Montarea conectorilor pentru cablurile optice Obiectivele evaluării: .să enumere principalele tipuri de conectori optici.

etc). obţineţi informaţii despre conectorii optici. cărţi de specialitate. conectori pentru fibre optice.canal de abonat) 3 Conectorul FC 4 Conectorul MT-RJ 5 Conectorul MTP Punctaj acordat 2 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 354 .Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare. Număr Tip de conector pentru fibra optică curent 1 Conectorul ST (Straight Tip .conectorul drept) 2 Conectorul SC (Subscriber Channel . Criteriile de evaluare şi notare: se acordă câte 2 puncte pentru fiecare asociere corectă Barem de corectare şi notare: Se notează cu 2 puncte fiecare asociere corectă. diferite surse (Internet. caietul de notiţe.

caietul de notiţe. Criteriile de evaluare şi notare: se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect 355 . obţineţi informaţii despre conectorii optici. fiecare elev va lucra la un calculator sau va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual Enunţ: Să se completeze dreptunghiurile cu tipurile de conectori optici studiaţi şi să se precizeze caracteristicile acestora. diferite surse (Internet. Conectori optici Instrucţiuni pentru elevi Folosind fişele de documentare. Tipul testului: Probă scrisă. cărţi de specialitate. etc).să enumeri principalele tipuri de conectori optici. Prezentarea testului Acest test poate fi folosit după parcurgerea temei numărul 7: “Montarea conectorilor la cablurile optice” ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.Testul 26 Modulul: Semnale şi medii de comunicaţii Competenţe: Utilizează suporturi pentru transmiterea semnalelor electrice/Montarea conectorilor pentru cablurile optice Obiectivele evaluării: . itemi de completare Durata evaluării Timp de lucru: 20 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul poate avea loc într-o sală de clasă sau în laboratorul de informatică. conectori pentru fibre optice.

Conectorul se montează prin împingere şi tragere. Acest conector este robust. Conectorul SC (Subscriber Channel – canal de abonat) este recomandat de majoritatea standardelor de fibră optică. dar este mult mai mic decât conectorul BNC pentru cablu coaxial. oferă performanţe bune şi are o cheie de conectare care nu permite conectarea greşită. Conectorul optic de tip FC este asemănător ca formă cu RJ-45 (conector pentru cabluri cu fire torsadate din cupru) fiind proiectat pentru comunicaţiile duplex pe fibră optică singlemode şi multimode de mare densitate. Conectorul SC Conectorul ST CONECTORI OPTICI Conectorul MT-RJ Conectorul MTP Conectorul FC Conectorul ST (straight tip – conectorul drept) utilizează conectare de tip baionetă similar ca principiu de funcţionare. Deşi conectorul ST este folosit foarte mult pentru că este relativ uşor de montat. 356 . Acest conector poate fi utilizat individual sau ca parte a unui conector duplex. Ambele părţi ale conectorului SC au un mecanism cu cheie pentru fixarea corectă. acesta pierde teren în faţa conectorului SC deoarece necesită mai mult spaţiu de manevră pentru conectare şi deconectare.Barem de corectare şi notare: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. ceea ce reduce spaţiul de manevră pentru operaţiile de conectare-deconectare.

Este folosit ca priză de perete în cadrul reţelelor de calculatoare dar nu şi în panourile terminale şi de legături. Alinierea dintre manşoanele (inelele) fibrelor optice este realizată cu ajutorul a doi pini care sunt preinstalaţi în conectorul de tip tată.Conectorul MT-RJ – este de tip duplex. 357 . Acest tip de conector utilizează o cheie care permite conexiunea uşoară şi corectă a acestuia. are dimensiuni mici şi permite conectarea a două fibre optice: una pentru emisie şi una pentru recepţie. Este asemănător ca forma cu conectorul RJ – 45 pentru cabluri torsadate din cupru Conector MTP – permite conectarea cu performanţe deosebite a cel mult douăsprezece fibre optice.

tel. Bucureşti-010176.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . sector 1.ro Modulul: Bazele reţelelor de calculatoare 358 . vet@tvet. Spiru Haret nr. 021-311 11 62. fax. 021-312 54 98.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12.

vet@tvet.ro AUTOR: BIRĂESCU IOANA DANIELA – profesor Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu” Lugoj COORDONATOR: REMUS CAZACU – profesor.10-12. grad didactic I. Vasilescu Karpen” CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 359 . sector 1. fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-311 11 62. Colegiul Tehnic de Comunicaţii “N. tel. 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Bucureşti-010176. Spiru Haret nr.

10-12. 5. 360 . Definiţi reţeaua de calculatoare 2. Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru: 1. fax.ro Testul 1 Competenţe: Să descrie tipuri de reţele de calculatoare Obiectivele evaluării: . 021-311 11 62. tel. Spiru Haret nr. Completaţi spaţiul gol cu cuvintele necesare Reţele care dispun de numeroase conexiuni între perechi de calculatoare individuale iar un pachet va fi nevoit să treacă prin unul sau mai multe calculatoare intermediare pentru a trimite mesajul de la calculatorul sursă la calculatorul destinaţie se numesc……………………………………….Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176. 021-312 54 98.să caracterizeze reţelele de calculatoare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: Timp de lucru: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator.să enumere avantajele folosirii reţelelor de calculatoare . sector 1.. Enumeraţi resursele utilizate în comun de către o reţea de calculatoare 4. Completaţi spaţiul gol cu cuvintele necesare Reţelele care au un singur canal de comunicaţie care este partajat (este accesibil) de toate calculatoarele din reţea se numesc………………………….Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Enumeraţi avantajele lucrului într-o reţea de calculatoare 3. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. vet@tvet.

..Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.. Descrieţi reţeaua peer-to-peer Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1 p 2) 1 p (0.5 p Barem de corectare şi notare: 1.. asigurându-se astfel schimbul de date şi informaţii prin utilizarea în comun a resurselor fizice.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar ..20 p pentru fiecare avantaj şi să scrie minim 5) 3) 1 p 4) 1 p 5) 1 p 6) 1 p 7) 1.10-12. O reţea foarte mare de calculatoare care conectează între ele milioane de reţele mai mici din lumea întreagă se numeşte.. fax. 2. logice şi informaţionale de care dispune ansamblul de calculatoare conectate. sector 1. vet@tvet. 021-311 11 62. Descrieţi reţeaua client / server 8.... Bucureşti-010176.ro 6. 7. Printre avantajele lucrului într-o reţea de calculatoare amintim: • • asigură comunicarea şi schimbul de date între utilizatorii reţelei comunicarea şi conectivitatea 361 .5 p 8) 1.. Reţeaua de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţie.. tel...... Spiru Haret nr.. 021-312 54 98.

4. etc.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Utilizatorul staţiei de lucru se numeşte user fiind o persoană bine definită în cadrul reţelei de către administratorul reţelei care îi atribuie un cont şi o parolă pentru accesul la reţea şi drepturile de a folosi resursele reţelei. 021-311 11 62. Reţeaua peer-to-peer (de la egal la egal) este reţeaua ce nu foloseşte acel calculator central numit Server iar partajarea resurselor nu se efectuează de către un singur calculator.resurse informaţionale (baze de date). . scanner-e. Calculatoarele ce vor avea acces la resursele reţelei sunt numite staţii de lucru sau clienţi. Reţele punct la punct 6.). un program de gestiune a stocurilor. vet@tvet. fax. . etc. Spiru Haret nr. • • • • • 3. ci toate aceste resurse sunt puse la comun de 362 .10-12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Reţele cu difuzare 5. Internet 7. Resursele utilizate în comun de către o reţea de calculatoare . tel. Reţeaua client / server Este acea reţea care are în componenţă un calculator numit Server pe care rulează software-ul de reţea specializat să furnizeze diferite servicii altor calculatoare (clienţii).resurse logice (software şi aplicaţii de bază: orice program: Word. sector 1. 8.ro • mai mulţi utilizatori pot folosi în comun şi simultan resursele hardware şi software ale reţelei asigură accesul rapid la colecţiile de date creşterea fiabilităţii prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative asigurarea conectivităţii sistemelor de calcul duce la partajarea datelor distribuite în diferite locaţii. indiferent de distanţa dintre aceste locaţii transmiterea şi recepţionarea rapidă a datelor şi mesajelor prin economia de resurse folosite scad costurile de prelucrare a datelor. 021-312 54 98.).resurse fizice (imprimante. Bucureşti-010176.

Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.3.8 40%(4) Total 70%(7) 30%(3) 100%(10) Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre reţele de calculatoare 363 .4 Clasificarea reţelelor de 10%(1) calculatoare Într.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.7 Total itemi 20%(2) Înţelegere %(nr.8 40%(4) Rezolvare %(nr. sector 1. Întrebările se referă la următoarele conţinuturi tematice: Conţinuturi tematice Identificare %(nr. vet@tvet.2.7 10%(1) Într. imprimantele sau de ce nu chiar fişierele şi programele. 021-311 11 62.itemi) Întrebare 30%(3) Într.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .5.1.6 10%(1) Într. Spiru Haret nr.10-12. Bucureşti-010176. tel.itemi) Întrebare Descrierea reţelelor de 10%(1) calculatoare Într. fax.ro către calculatoarele din reţea folosind împreună unităţile de disc.itemi) Întrebare 30%(3) Într. 021-312 54 98.

021-312 54 98. Descrieţi semnificaţia acronimului LAN 2. sector 1. Caracterizaţi reţeaua locală 6. Caracterizaţi reţeaua globală 8. 021-311 11 62.10-12.să caracterizeze reţelele de calculatoare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Pentru a asigura aria de acoperire wireless: A) se poate instala un singur Access Point 364 . 9. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: Timp de lucru: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.ro Testul 2 Competenţe: Să descrie tipuri de reţele de calculatoare Obiectivele evaluării: .să enumere avantajele folosirii reţelelor de calculatoare . vet@tvet. Bucureşti-010176. Caracterizaţi reţeaua metropolitană 7. Descrieţi semnificaţia acronimului WAN 4. Caracterizaţi reţeaua personală. fax. Descrieţi semnificaţia acronimului PAN 5. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Denumiţi o reţea de tip LAN dar fără fir (prin unde radio) 10. Spiru Haret nr. Descrieţi semnificaţia acronimului MAN 3. Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru: 1.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . tel.

vet@tvet. Răspundeţi cu A (Adevărat). D) Nu se instalează nici un Access Point 11.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .ro B) se pot instala mai multe astfel de echipamente până când aveţi acoperită întreaga arie dorită. Echipamentele interconectate prin WDS pot funcţiona în regim: A) main (este conectat la reţeaua cablată).5 p 365 . La o reţea wireless WDS (Wireless Distribution System) cu arie de acoperire mare conectarea între echipamente se realizează prin: A) unde radio B) fibră optică C) modem 12. D) wireless cât şi prin cablu. sector 1. tel. 021-312 54 98. B) relay (este conectat wireless cu mai multe echipamente) C) remote (este conectat wireless cu un singur echipament). După terminarea testului veţi folosi glosarul de termeni pentru a verifica răspunsurile. F(Fals) Instrucţiuni pentru elevi Veţi utiliza cunoştinţele acumulate în ceea ce priveşte identificarea tipurilor de reţele de calculatoare.5 p 3) 0.5 p 4) 0.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176. 021-311 11 62.5 p 2) 0. Spiru Haret nr. C) Access Point-urile vor fi conectate prin cablu de reţea la echipamentul central (router).10-12. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 0. fax. La întrebarea 11 răspundeţi Adevărat sau Fals cu mai multe variante de răspuns.

reţeaua locală LAN – este o reţea locală de calculatoare şi reprezintă un ansamblu de mijloace de transmisiune şi de sisteme de calcul folosite pentru transportarea şi prelucrarea informaţiei. Reţeaua WAN reprezintă legătura dintre mai multe reţele de 366 . Spiru Haret nr.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Conectează două sau mai multe reţele de tip LAN. fax. vet@tvet. sector 1. MAN (Metropolitan Area Network) 3. Calculatoarele deservesc de obicei aceeaşi organizaţie sau companie fiind răspândite pe o arie mică până la 2 km în general în aceeaşi clădire sau într-un grup de clădiri. PAN (Personal Area Network) 5. 021-311 11 62. WAN (Wide Area Network) 4.ro 5) 1 p 6) 1 p 7) 1 p 8) 1 p 9) 0.5 p 11) 1 p 12) 1 p Barem de corectare şi notare: 1. a unui continent. a unei ţări. LAN (Local Area Network) 2.10-12. 021-312 54 98. Descrieţi reţeaua globală WAN – este o reţea extinsă de calculatoare care conectează calculatoarele răspândite pe suprafaţa unui oraş. reţeaua metropolitană MAN – este o reţea imensă răspândită pe suprafaţa unui oraş. Bucureşti-010176. 6.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.5 p 10) 0. 7. Ea deserveşte de obicei instituţii publice şi foloseşte cel mai des tehnologia fără fir sau fibră optică pentru a crea conexiuni. tel.

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Bucureşti-010176. 021-311 11 62. sector 1. ca de exemplu telefon mobil. 021-312 54 98. tel. de cel mult câţiva metri.ro tip MAN şi include linii de telecomunicaţie publice şi elemente de legătură şi conectare.o reţea de foarte mică întindere. constând din aparatele interconectabile pe care o persoană le poartă cu sine.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. A 12. A. A. fax. Descrieţi reţeaua personală PAN . C. 8. B şi C 11. D 367 . B.10-12. vet@tvet. Se numeşte WLAN (Wireless LAN) 10. player MP3 sau aparat de navigaţie portabil 9. Spiru Haret nr.

Descrieţi şi desenaţi topologia Star 7. vet@tvet... Descrieţi şi desenaţi topologia magistrală 5... 021-311 11 62.10-12......... fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele...... 021-312 54 98.......Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .ro Testul 3 Competenţe: Să descrie tipuri de topologii Obiectivele evaluării: ... sector 1..să recunoască topologiile reţelelor de calculatoare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative...... Enunţ: Rezolvaţi următoarele sarcini de lucru: 1..... Descrieţi şi desenaţi topologia reţea Mesh 368 . Spiru Haret nr..... Descrieţi şi desenaţi topologia Ring (inel) 6.. tel.....descrie conexiunile posibile între perechile de noduri care comunică între ele. Completaţi spaţiul gol cu cuvintele necesare .. Completaţi spaţiul gol cu cuvintele necesare . fax... 3.. descrie aranjamentul "geometric" al componentelor unui LAN şi este o reprezentare teoretică care arată în mod grafic forma şi structura unei reţele..... Descrieţi şi desenaţi topologia reţea Tree (arbore) 8..... Definiţi termenul de topologie 2..Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str............. Bucureşti-010176. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: Timp de lucru: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. 4..

5 p 9) 0.5 p 7) 1.2 p 3) 0.10-12. Spiru Haret nr. 021-312 54 98. 021-311 11 62.6 p Barem de corectare şi notare: 1.ro 9. sector 1. Topologia fizică 3.5 p 8) 1. vet@tvet.2 p 4) 1. Topologia reţelelor este studiul de aranjament sau cartografiere a elementelor (legături. Topologia logică 4.5 p 6) 1. Topologia Bus (magistrala comună) 369 .5 p 2) 0. Bucureşti-010176.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.5 p 5) 1. fax. în special interconexiunile fizice şi logice dintre noduri. tel. 2. Reţelele mesh au proprietatea de auto-revindecare: Reţeaua poate fi în stare funcţională chiar dacă un nod se defectează sau dacă sunt probleme cu conexiunea Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 0. Apreciaţi cu adevărat sau fals (A/F) afirmaţiile :    Reţelele mesh pot fi văzute ca reţele de tip ad-hoc. noduri) dintr-o reţea la dispunerea spaţială a calculatoarelor într-o reţea.

021-312 54 98. ca topologie stea. prin introducerea unui dispozitiv de interconectare de tip repetor (hub token ring). 8. Avantajul fiind segmentele individuale care au legături directe. Într-o reţea mesh dacă toate nodurile sunt interconectate atunci reţeaua se numeşte complet conectată. cu un singur segment şi se poate extinde. iar dezavantajul este lungimea maximă a unui segment care este limitată. Toate afirmaţiile sunt adevărate (A) 370 . Se aplică pentru LAN-urile. 021-311 11 62.10-12. Topologia Ring (inel) În această topologie fiecare staţie este conectată doar cu vecinii iar interconexiunile formează un inel închis ceea ce face ca reţeaua respectivă să fie conectată total. iar apoi datele sunt retransmise la toate celelalte noduri în reţea. Singura ameninţare este ieşirea din funcţie a nodului central. 5.5. Topologia Mesh Topologia mesh (plasă) reprezintă o reţea care este destinată transportării datelor. numit hub sau switch. vet@tvet. Topologia de reţea tree Topologia de reţea tree (arbore) combină caracteristicile topologiilor bus şi star. instrucţiunilor şi servicilor de transport voce prin nodurile de reţea chiar dacă există legături deteriorate sau blocate. Nodurile sînt grupate în mai multe topologii star care la rîndul lor sunt legate la un cablu central. Spiru Haret nr. sector 1. Topologia Star Este tipul de topologie de reţea. care duce la pierderea legăturii cu toată reţeaua. 7. în limitele standardelor. prin faptul că toate părţile componente pot să facă legătură între ele prin „sărituri” ele în general nu sunt mobile.ro În această topologie toate nodurile (componentele) unui LAN sunt interconectate total (fiecare cu toate celelalte) folosind un singur mediu fizic de comunicaţie (bus). 6. Nodurile din reţea transmit datele în acest nod central. folosind repetoare. unde nodurile de reţea sunt conectate la un nod central. Reţelele mesh diferă de celelalte reţele.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Topologia Token Ring a fost actualizată de standardul IEEE 802. 9. Această conexiune centralizată permite o conexiune permanentă chiar dacă un dispozitiv de reţea nu mai funcţionează. tel. foarte mici.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .inel. transmitând datele recepţionate către vecinul din sensul de circulaţie al inelului. Datele se transmit unidirecţional de-a lungul inelului şi fiecare staţie acţionează ca un repetor. sunt afectate toate calculatoarele de pe acel segment. Dacă apar probleme pe conexiunea principală. Bucureşti-010176. fax.

Bucureşti-010176. 021-311 11 62. tel. Întrebările se referă la următoarele conţinuturi tematice: Conţinuturi tematice Identificar e %(nr.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 371 . vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.itemi) Întrebare 10%(1) Înţelegere Rezolvare Total %(nr. 021-312 54 98. fax.itemi) %(nr. Spiru Haret nr. sector 1.itemi) Întrebare Întrebare 10%(1) 20%(2) 30%(3) 20%(2) 20%(2) 40%(4) 40%(4) 60%(6) 100%(10) Descrierea topologiilor reţelelor de calculatoare Recunoaşterea tipurilor de 20%(2) topologii Total itemi 30%(3) Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre topologia reţelelor de calculatoare.10-12.ro Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.

Proiectarea trebuie să cuprindă descrierea şi compararea caracteristicilor a cel puţin trei arhitecturi diferite.ro Testul 4 Competenţa C 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. Să definească noţiunea de arhitectură de reţea 2. vet@tvet. Evaluare: Proiectele cele mai reuşite se vor prezenta la clasă iar punctajul va fi acordat in funcţie de corectitudinea informaţiilor şi de aspectul proiectului 372 . Bucureşti-010176. Enunţ: Proiectaţi realizarea unei reţele de calculatoare. Să enumere şi să descrie tipurile de arhitecturi şi caracteristicile acestora Tipul activităţii ce trebuie evaluată: Proiectul Sugestii: .10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Descrie arhitectura reţelelor de date Obiectivele evaluării: 1. sector 1.timp de lucru recomandat: o săptămână Obiectivele evaluării: să enumere tipuri de arhitecturi de reţea să recunoască arhitectura de reţea din laboratorul de informatică Această activitate îi determină pe elevii să cerceteze mai atent această temă şi să le prelucreze informaţiile individual Prezentarea proiectului Se recomandă pentru evaluarea sumativă în cadrul modulului Bazele reţelelor de calculatoare. Spiru Haret nr. 021-312 54 98.activitatea se poate desfăşura individual . fax. 021-311 11 62.

fax. 021-312 54 98. Apple Talk. tel. Spiru Haret nr. Token-Ring. ArcNet şi caracteristicile acestora 4) Pentru prezentarea proiectului ca aplicaţie Power Point 5) Pentru pentru corectitudinea informaţiilor Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.ro Durata evaluării: Prezentarea poate fi realizată în Power Point video proiectorul de fiecare elev în 50 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Prezentarea poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. FDDI. sector 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. indiferent de formulare sau formatul de scriere se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Bucureşti-010176. vet@tvet. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1 p 2) 0. 021-311 11 62.10-12. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre arhitectura reţelelor de date. 373 .5 p 3) 6p 4) 0.5 p 5) 1 p folosind Barem de corectare şi notare: 1) Definirea termenului de arhitectură 2) Enumerarea de arhitecturi de reţea 3) Descrierea a 3 tipuri de arhitecturi de reţea: Ethernet.

să caracterizeze arhitectura reţelelor de calculatoare Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. FDDI şi găsiţi avantajele şi dezavantajele fiecarui tip de reţea. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. Enunţ : Evidenţiaţi caracteristicile reţelei Ethernet. sector 1. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. vet@tvet. Token-Ring. Bucureşti-010176. tel.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Reţea Caracteristicil e Ethernet Token-Ring FDDI avantajele dezavantajele Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 3 p 2) 3 p 3) 3 p 374 .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-311 11 62.10-12. fax. 021-312 54 98.ro Testul 5 Competenţe: Să descrie tipuri de arhitecturi de reţea Obiectivele evaluării: . Spiru Haret nr.

3 4 optică. 021-312 54 98. 5 6  100Base VG-AnyLAN Ethernet  100BaseX Ethernet 100Base-T sau „Fast Ethernet” (Ethernet rapid)  10BaseT se referă la o reţea Ethernet care foloseşte cablu UTP  10BaseFL se referă la o reţea Ethernet care foloseşte cablu de fibră pentru conectarea calculatoarelor.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12.magistrală stea Metoda de acces: CSMA/ CD Viteza de transfer: 10Mbps sau 100 Mbps Referitor la vitezele de transfer al datelor.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . există patru standarde create de IEEE pentru viteze de 10 Mbps şi două pentru transferuri de 100 Mbps (IEEE este abrevierea de la Institute of Electrical and Electronics Engineers . transferă date cu până la 100MBps. tel. Spiru Haret nr. Reţea Token-Ring versiunea IBM (UTP) . 021-311 11 62.o organizaţie a inginerilor de profil electric şi electronic): 1 2 gros.metoda de acces prin transferul jetonului 375 foloseşte cablu torsadat ecranat (STR) sau neecranat . fax. Bucureşti-010176. sector 1.ro Barem de corectare şi notare: Reţea Ethernet Caracteristici: Topologie tradiţională: .magistrală liniară Altă topologie: .topologie inel cablat în stea . vet@tvet.  10Base2 se referă la o reţea Ethernet care foloseşte cablu coaxial  10Base5 se referă la o reţea Ethernet care foloseşte cablu coaxial subţire.

021-312 54 98.concentratorul găzduieşte de fapt inelul Reţea FDDI (Fiber Distributed Data Interface) cu fibră optică de înaltă performanţă configurată ca un inel şi a fost elaborat de ANSI (American National Standard Institute) şi de comitetul de lucru ASC X3T9.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. sector 1. fax. vet@tvet. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.viteze de transfer 4-16 Mbps . Topologia implicită a acesteia este de tip inel (ring).ro . se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. Spiru Haret nr.10-12. 376 .5. Acest standard specifică regulile pentru controlul accesului la mediu MAC (Medium Access Control) şi nivelele fizice pentru o reţea locală de 100Mbps LAN (Local Area Network). folosind fibre optice ca mediu de transmisie. Bucureşti-010176. care controlează legătura din punct de vedere logic LLC (Logical Link Control). tel.transmisie în bandă . 021-311 11 62.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre arhitectura reţelelor de date.

. Spiru Haret nr. dar nu esenţiale.ro Testul 6 Competenţe: Să descrie arhitectura reţelelor de date Obiectivele evaluării: să identifice corect nivelurile modelului OSI să precizeze rolul fiecărui nivel din cadrul modelului Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. cu monitoarele şi cu formatele de fişiere.transmite datele prin intermediul canalelor de comunicaţie din reţea includând elementele fizice (hard) ale reţelei. fax. ……………………. cum ar fi: criptarea datelor. Acest nivel oferă servicii de reţea utile. B. sector 1. …………………………… . comprimarea datelor şi creşterea lăţimii de bandă.. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Enunţ : Modelul de referinţă pentru Interconectare Sistemelor Deschise al Organizaţiei Internaţionale de Standarde (ISO/OSI) reprezintă un model ce poate fi utilizat în proiectarea reţelelor utilizând straturi ierarhizate vertical pentru organizarea unei reţele în module funcţionale bine definite.gestionează datele legate de interfaţa reţelei cu imprimantele. 021-312 54 98. afişarea datelor. metodele 377 . tipul nivelului corespunzător A. Evidenţiaţi avantajele folosirii acestui model de referinţă 3.10-12. Notaţi semnificaţia acronimelor ISO/ OSI 2. Bucureşti-010176. Asociaţi textului.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Enumeraţi nivelurile din care este format modelul ISO/ OSI 4. vet@tvet. 1. tel. 021-311 11 62. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator.

se gestionează traficul. . Când se foloseşte un tabel static. fiind reprezentat de placa de reţea. 021-311 11 62.. tabelele de rutare. E. gestionează detalii ca: nume de cont.. Bucureşti-010176.. Aici se fragmentează datele ce urmează a fi transmise şi se împachetează în vederea călătoriei prin mediul de conectare iar unde se recepţionează datele. . G…………………………………………. ………………………………. sector 1. tehnologiile de reţea (Ethernet. temporizări. . . ca şi detaliile procedurale referitoare la aceste caracteristici C. token ring) şi stabileşte proprietăţile mecanice şi electrice ale canalelor de comunicaţie. poate creea mai multe sesiuni prin executarea mai multor operaţii login. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 0. pe acest nivel.. se reface mesajul transmis. De asemenea. care pot fi de două feluri: statice sau dinamice. etc. un utilizator. tel.livrează datele. F…………………………………. Pentru îndeplinirea funcţiei de rutare se folosesc.. în interiorul calculatorului receptor (primite de la nivelul reţea) la aplicaţia corespunzătoare.transferă datele între nivelul fizic şi nivelul reţea. acesta trebuie actualizat de administratorul reţelei. congestiile şi ratele de transfer (vitezele) de-a lungul liniilor de transmisie. ………………………………. în general. 021-312 54 98. parole şi autorizarea utilizatorilor. Pentru a mări lăţimea de bandă (debitul). . Ca urmare.determină calea sau ruta pe care o vor urma datele pentru a ajunge la destinaţie. ARCNET. Spiru Haret nr.conţine detalii despre aplicaţiile din întreaga reţea de calcul şi controlează mediul în care se execută aplicaţiile.10-12. De fiecare dată când dorim să utilizăm un serviciu de reţea trebuie să efectuăm operaţia de login.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str..ro de transmisie a datelor (semnale de control. fax. Termenul "lăţime de bandă" este folosit pentru a descrie cantitatea de date care circulă printr-un canal de comunicaţie într-un interval de timp. vet@tvet.).Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . punându-le la dispoziţie servicii de comunicaţie D …………………………………….5 p 2) 1 p 378 . nivelele …………………pot crea mai multe conexiuni la nivel reţea pentru o singură conexiune la nivel…………….negociază conexiunea între procese sau aplicaţii de pe calculatoare diferite.

021-312 54 98.4. • Permite comunicarea între diferite tipuri de hardware şi software..Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Nivelul fizic. Nivelul transport. Nivelul reţea E..Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .6.7. Nivelul prezentare B. Nivelul legătură de date. Nivelul aplicaţie D. Avantajele folosirii OSI: • Descompune modul de comunicare în reţea în părţi mai mici şi implicit mai simple. fax. 379 . Nivelul legătură de date G. • Standardizează componentele unei reţele permiţând dezvoltarea independentă de un anumit producător.1.10-12. Nivelul sesiune F. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.. vet@tvet. 021-311 11 62.5.3. Descrierea fiecărui nivel • • • • • • • A. Nivelul aplicaţie 4. • Permite o înţelegere mai uşoară a fenomenelor de comunicaţie 3.ro 3) 0. ISO (International Standardization Organization OSI (Open System Interconnection) 2. Nivelul sesiune... Spiru Haret nr.. sector 1. Bucureşti-010176.5 p 4) 7 p Barem de corectare şi notare: 1.. Nivelul transport Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. tel. Nivelul reţea. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre arhitectura reţelelor de date. Nivelul fizic C. Nivelul prezentare.2.

021-311 11 62. Notaţi semnificaţia acronimelor TCP/IP 2.10-12. 021-312 54 98. Realizaţi o comparaţie între modelul OSI şi TCP/IP Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1p 2) 1p 3) 0. Enumeraţi nivelurile din care este format modelul TCP/IP 4.6 p 380 . Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. sector 1. fax. Descrieţi nivelurile modelului TCP/IP şi le transpuneţi într-un tabel împreună cu protocoalele utilizate la fiecare nivel 5. Spiru Haret nr.ro Testul 7 Competenţe: Să descrie arhitectura reţelelor de date Obiectivele evaluării: să identifice corect nivelurile modelului TCP/IP să precizeze rolul fiecărui nivel din cadrul modelului Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ : 1. vet@tvet.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Evidenţiaţi avantajele folosirii acestui model de referinţă 3.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. Bucureşti-010176.

Oferă posibilitatea de a interconecta mai multe tipuri de reţele . controlul dialogului între aplicaţii.Poate fii utilizat pe o mulţime de tipuri de nivel legătură de date şi anume suport pentru implementări hardware multiple 3. Acces la reţea. 2. ICMP. FTP. Spiru Haret nr.ro 4) 4. Protocoale ARP RARP SLIP. UDP SMTP. 021-312 54 98. IGMP. TELNET. Bucureşti-010176. TCP (Transmission Control Protocol) un serviciu bazat pe conexiuni. detectarea şi recuperarea erorilor Aplicaţie Reprezentarea şi codificarea datelor.10-12. vet@tvet.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . SNMP TCP. fax. tel. Internet. Comparaţie între modelul OSI şi TCP/IP Asemănări 381 . PPP. Transport.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. DNS. Avantajele folosirii modelului TCP/IP: . OSPF. POP3. Nivel Descriere Acces la reţea Tot ceea ce este necesar pentru a transmite un pachet IP Internet Expedierea pachetelor şi transmiterea lor până la destinaţie Transport Controlul fluxului de date. 021-311 11 62. BGP. sector 1. Aplicaţie 4.Se axează pe nivelul reţea şi transport .4 p 5) 2 p Barem de corectare şi notare: 1. HTTP 5. însemnând cǎ maşinile care trimit şi cele care primesc sunt conectate şi comunicǎ una cu cealaltǎ tot timpul şi IP (Internet Protocol) care se ocupă de transmiterea datelor. NFS.

vet@tvet. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre arhitectura reţelelor de date. Bucureşti-010176. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . tel. sector 1. 021-312 54 98. 021-311 11 62. 382 .ro • • • • • au straturi (niveluri) au nivelul Aplicaţie deşi acesta furnizează servicii diferite au niveluri Transport şi Reţea comparabile trebuie cunoscute de către cei care lucrează în domeniul Reţelelor se bazează pe comutarea de pachete Deosebiri • TCP/IP combină nivelurile OSI Prezentare şi Sesiune în nivelul Aplicaţie • • • TCP/IP combină nivelurile OSI Legătură de date şi Fizic în nivelul Acces la reţea TCP/IP pare a fii mai simplu pentru că are mai puţine niveluri TCP/IP reprezintă standardul pe care a fost construit Internetul iar OSI este utilizat doar ca un ghid Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Spiru Haret nr.10-12.

Bucureşti-010176. Spiru Haret nr.ro Testul 8 Competenţe: Identifică elemente de interconectare al reţelelor. vet@tvet. 021-311 11 62.10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-312 54 98. În tabelul de mai jos descrieţi pe scurt fiecare componentă folosită în cadrul reţelei Denumire componentă Placa de reţea Cabluri de reţea Hub Punte Switch Router Modem Transceiver Terminator Descriere 383 . fax. tel. sector 1. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.să enumere componentele fizice ale unei reţele de calculatoare să descrie componentele fizice din cadrul reţelei să recunoască componentele ce sunt conectate în reţeaua LAN din laborator Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Obiectivele evaluării: . Enumeraţi componentele necesare construirii unei reţele 2. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator.

funcţionează ca interfaţă fizică între calculator şi cablu de reţea fiind instalată într-unul din sloturile de expansiune ale fiecărui calculator şi server din reţea. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.fire sau cabluri.Network Interface Card) 2 Cabluri de reţea 3 Cutia centrală a reţelei (Hub) – concentrator 4 Punte 5 Switch 6 Router (repartitor) 7 Modem 8 Transceiver 9 Terminator 10 Conector Denumire componentă Placa de reţea Cabluri de reţea Descriere . .ro Conector 3. transportând semnalele 384 . Identificaţi componentele descrise în laboratorul de informatică 4. vet@tvet.10-12. tel.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . fax. 021-311 11 62. ce acţionează ca mediu fizic de transmisie în reţea. 021-312 54 98. Prezentaţi care este rolul acestor componente în cadrul reţelei Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1p 2) 5 p 3) 1 p 4) 2 p Barem de corectare şi notare: 1. sector 1.Componentele necesare construirii unei reţele 1 Placa de reţea (NIC .

Bucureşti-010176.determină cea mai bună cale (rută) pentru transmiterea datelor şi filtrarea traficului de difuzare pe segmentul local. vet@tvet. Punţile Switch Router . Testul 9 Competenţe: Prezintă protocolul TCP/IP 385 . .Punţile lucrează la un nivel OSI superior repetoarelor.reprezintă instrumente puternice de extindere şi segmentare a unei reţele .ro între calculatoare Tipuri de cabluri : Coaxial. . legate prin linii telefonice .Concentratorul este o caseta mică. .El transforma fluxul de date parallel folosit pe magistrala internă a calculatorului. .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. într-un flux de date serial. cu mai mulţi conectori de cablu pe ea şi conectează toate calculatoarele între ele. tel. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre arhitectura reţelelor de date. Torsadat. Modem Transceiver Terminator Conector Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.Sunt utilizate în reţelele care conţin segmente dispersate pe zone mari. fax. .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .este un dispozitiv care conectează calculatorul în reţea şi care transmite şi recepţionează semnale.este un dispozitiv ce realizează conexiunea între cablu şi calculator.este un dispozitiv de comunicaţie care permite unui calculator să transmită informaţii pe linii telefonice având rolul de a converti semnalele digitale în semnale analogice şi invers.Concentratorul este componenta centrală a unei reţele cu topologie stea. folosit pe cablurile care conectează calculatoarele este un rezistor folosit la fiecare capăt al unui cablu Ethernet pentru a evita reflectarea semnalelor înapoi pe cablu şi generarea unor erori şi se instalează la primul şi ultimul calculator dintr-o reţea.10-12. sector 1. . se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. .Rolul unui concentrator (hub) este acela de a regenera şi retransmite semnale. 021-311 11 62. la fel ca şi repetoarele. 021-312 54 98. Fibră optică Hub .Routerele pot comuta şi rula (dirija) pachete între diferite reţele . Spiru Haret nr. -este un echipament ce se foloseşte în reţelele de trafic mare de date şi poate gestiona mai multe legături deodată comportându-se ca o punte multiplă .

10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Descrieţi protocolul IMAP Protocolul Post Office Protocol sau POP3 5. 021-312 54 98. vet@tvet. Spiru Haret nr. sector 1. Descrieţi protocolul SMTP Protocolul Descriere SMTP(Simple Mail Transport Protocol) 2. 021-311 11 62. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: Protocoale implicate în transferul poştei electronice pe Internet: 1. Bucureşti-010176. Evidenţiaţi caracteristicile protocolului Post Office Protocol 4. definit în RFC 1225. Protocolul Descriere Post Office Protocol sau POP3 3. fax. Descrieţi protocolul IMAP Protocolul Post Office Protocol sau POP3 Descriere Descriere Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 386 . Descrieţi protocolul Post Office Protocol sau POP3.ro Obiectivele evaluării: Descrierea protocoalelor Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. tel.

protocolul SMTP Protocolul SMTP(Simple Mail Transport Protocol) Descriere Este un protocoal important de comunicaţie între MTA-uri.ro 1) 1. cât şi pentru transmisia mesajului de la agentul utilizator către serverul local de transmisie a poştei electronice 2. tel. fax.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Clientul POP3 se execută pe PC-ul utilizatorului. protocolul Post Office Protocol sau POP3 Protocolul Post Office Protocol sau POP3 Descriere permite descărcarea poştei de pe serverul central.75 p 5) 1. vet@tvet. 021-311 11 62. Bucureşti-010176.Presupune existenţa a două cutii poştale.75p 2) 1. . Caracteristicile protocolului Post Office Protocol . Spiru Haret nr. . iar modelul de lucru implementat este decuplat (off-line). . 021-312 54 98.10-12.Sincronizarea între cele două cutii poştale nu este prevăzută explicit în cadrul protocolului iar o menţinere unitară a poştei electronice este imposibil de realizat în cazul în care utilizatorul nu foloseşte întotdeauna acelaşi calculator pentru a-şi accesa poşta.75 p 3) 2 p 4) 1. 3.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. sector 1. definit în RFC 821 şi este folosit atât pentru comunicarea între agenţii de transport al poştei. una pentru recepţie (cea de pe server) şi una de lucru (cea gestionată de utilizator). La apelul 387 .75 Barem de corectare şi notare: 1.Serverul POP3 lucrează pe maşina pe care se află cutia poştală.

se foloseşte pentru a se înlătura deficienţele constatate în POP3. POP3 foloseşte tot protocolul TCP. tel. Serverul POP3 poate fi folosit şi cu conexiuni comutate (dial-up).Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . -modul de gestiune folosit de produsele bazate pe IMAP este cuplat (on-line) fiind utilă utilizatorilor care nu au un punct fix de lucru. Bucureşti-010176. clientul POP3 face identificarea utilizatorului (nume parolă). ajuns la versiunea 4. Sistemul care păstrează cutia poştală găzduieşte două servere.definit în RFC 1064. – după reconectare. fax. 388 . Spiru Haret nr. ca şi SMTP. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.10-12. . apoi legătura cu serverul POP3. 021-311 11 62.ro său. Protocolul IMAP (Interactive Mail Access Protocol) Descriere . vet@tvet. 4. . Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre utilizarea protocoalelor şi rolul acestora. pentru reţele de tip Intranet Descriere – definit în RFC1056. sector 1. – presupune existenţa mai multor cutii poştale şi permite transferarea scrisorilor către o staţie de lucru. unul SMTP şi unul POP3. scrisorile sunt retransferate şi sistemul este resincronizat Acesta accesează cutia poştală a utilizatorului şi transmite clientului noile scrisori aflate aici. 021-312 54 98. iar toată gestiunea mesajelor este menţinută pe server. 5. după care se deconectează. dar este diferit de acesta.permite ca agentul utilizator să lucreze cu copii temporare ale mesajelor. Protocolul DMSP (Distributed Mail System Protocol) Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.

fax. tel. Caracterizaţi Protocolul IPv6 3. Clasa Criteriile de evaluare şi notare 389 .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.ro Testul 10 Competenţe: Prezintă protocolul TCP/IP Obiectivele evaluării: Descrierea claselor IP Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Caracterizaţi Protocolul IPv4 2. Clasa A Clasa B Clasa C Clasa D Clasa E 4.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr. Asociaţi fiecărei adrese de IP din coloana A una din clasele de adrese din coloana B A. Numiţi protocolul de rutare între domenii. Bucureşti-010176. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. sector 1.10-12. adrese B. 021-312 54 98. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţuri: 1. 021-311 11 62. vet@tvet.

1).0.62. separaţi prin punct (de ex.ro Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1. fiecare adresă de reţea clasa A suportă 16.0. ceea ce este considerat suficient pentru o perioadă îndelungată.00000001(2) 2.0. IPv6 IP versiunea 6 sau IP Next Generation (IPng) este noua versiune a Protocolului Internet (IP) Adresele au o lungime de 128 biţi (16 octeţi).0.5 p 3) 5 p 4) 1 Barem de corectare şi notare: 1. Bucureşti-010176.214 adrese distincte de host.0 (primul bit din adresa are valoarea 0).168. vet@tvet. Fiecare adresă identifică o reţea (network) şi o staţie de lucru (work station) din cadrul reţelei.10-12. 193. fax. Protocolul IPv4 foloseşte cinci clase de adrese (denumite A-E).0 la 126. 390 . Spiru Haret nr.00000000. De exemplu. Notaţia obişnuită este obţinută prin scrierea fiecărui octet în formă zecimală. Adresele IPv4 au o lungime de 32 de biţi (4 octeţi). Lungimea mare a adresei permite împărţirea în blocuri de dimensiuni mari şi implicit devine posibilă introducerea unor informaţii suplimentare de rutare în adresă 3. separaţi între ei prin puncte. 021-311 11 62. 192. tel. sau aproximativ 3. sector 1.Clasa A defineşte adrese de host de la 1.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .0.10101000.5 p 2) 1.774. Deşi adresele sunt binare. ele se reprezintă în mod uzual în format zecimal (sau hexazecimal) pe 4 bytes.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.226.1 (10) este notaţia folosită pentru adresa 11000000. . 021-312 54 98. Teoretic există 2128.403 × 1038 adrese unice.

1. 4. dar este rezervată pentru uzul intern NIC. sector 1. adresele din clasa D au valori cuprinse între 224.Clasa B defineşte adrese de host de la 128. Spiru Haret nr.0 (primii doi biţi din adresa au valoarea 10).0 la 223. vet@tvet. . 021-312 54 98. dar nu are o utilizare prea largă (primii patru biţi din adresă au valoarea 1110). Bucureşti-010176.0.Clasa D defineşte adrese de tip difuzare multiplă (multicast).0 (primii trei biţi din adresă au valoarea 110).0. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.10-12.0. tel.0 la 191.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-311 11 62. CIDR (Classless Interdomain Routing).534 adrese distincte de host.254.Clasa C defineşte adrese de host de la 192.255. fiecare adresă de reţea clasa B suportă 65. 391 .0. . fax. Pentru a se evita această pierdere de adrese.254. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect.1. Această împărţire în clase poate conduce în mod uzual la pierderi semnificative de adrese IP.0. de exemplu în cazurile în care necesitatea reală pentru o reţea nu acoperă în întregime o clasă. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre adresele IP.254. s-a dezvoltat un nou protocol de rutare între domenii.255.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . .ro . fiecare adresă de reţea clasa C suportă 254 adrese distincte de host.255.Clasa E a fost definită.0 si 239.

fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţuri: 1. cu fişiere ataşate. Pentru a putea folosi serviciul de poştă electronică al portalului Yahoo. vet@tvet. Trimiteţi un mesaj mai multor colegi.5 p 2) 1. trebuie să creaţi un cont de poştă electronică 2. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul se desfăşoară în laborator. Retransmiteţi mesajul primit unui grup format din doi destinatari.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176. prin care cereţi să vă trimită şi ei. Ştergeţi mesajul primit Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1. Scrieţi forma adresei de email 4. tel. sector 1. fax.10-12. Spiru Haret nr. la rândul lor mesaje.ro Testul 11 Competenţe: Prezintă protocolul TCP/IP Obiectivele evaluării: Utilizarea serviciului de poştă electronică Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Ce reprezintă Serviciul de poştă electronică 3. 6. 5.5 p 392 . 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-311 11 62.

sector 1. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.5 p 6) 1. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii sau se vor desfăşura şi alte activităţi de laborator. tel. O adresă de e-mail va arăta întotdeauna de forma: nume_utilizator@adresa_calculator. Bucureşti-010176. e-mail-ul sau poşta electronică şi reprezintă cea mai utilizată aplicaţie a Internetului ceea ce permite utilizatorilor să comunice şi să transmită informaţii altor utilizatori indiferent de localizarea geografică şi de fusul orar la o viteză remarcabilă. Deschiderea portalului Yahoo 2. Spiru Haret nr.5 p 5) 1.Observarea elevilor dacă îşi îndeplinesc sarcinile din fişele de lucru Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare sarcină de lucru îndeplinită corect. 3.10-12. vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . fax. 5.5 p 4) 1. 021-311 11 62. video).ro 3) 1. Prin e-mail se pot transmite orice tip de date (text. 393 . 6 . 021-312 54 98. sunet.5 p Barem de corectare şi notare: 1. Întrebările 4. grafică.

vet@tvet. prin ANTENA ASINCRONA. Să enumere modurile de conectare la Internet 2. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: Enumeraţi tipurile de conectare la Internet şi descrieţi 2 tipuri de conectare Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1 p 2) 8 p Barem de corectare şi notare: Conectarea la internet prin CABLU TV. Spiru Haret nr.10-12. fax. 021-312 54 98. sector 1. tel.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176. Să descrie tipul de conectare prin DIAL-UP şi WIRELESS Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul se desfăşoară sala de clasă sau în laborator.ro Testul 12 Competenţa: Realizează conectarea unui calculator la Internet Obiective: 1. prin DIAL-UP.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . prin RADIO MODEM (WIRELESS) 394 . 021-311 11 62. prin ISND.

Pentru conectare. Tehnologia necesită o staţie de emisie/recepţie la ISP iar rata de transfer variază. utilizând până la 2 canale de 64kbps obţinând o rată totală de transfer de 128kbps. Folosind aceasta metoda. Distanţa la care un radio modem poate transmite datele depinde mult de antena folosită şi de existenţa obstacolelor dintre emiţător şi receptor. dar în general este de aproximativ 2 până la 10 km. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. se realizează prin intermediul liniei Modemul are rolul de a transforma informaţiile digitale în semnale analogice care pot fi transmise pe linia telefonică. Conectarea la internet prin RADIO MODEM (WIRELESS): Modemurile radio nu sunt tocmai o noutate dar viteze cu adevărat mari au fost obtinute doar in ultima vreme. 021-312 54 98. utilizatorul sună la un numar de telefon pus la dispoziţie de către provider şi acesta îl conectează la internet Conectarea la internet prin ANTENA ASINCRONĂ: ce foloseste o linie telefonică (normală sau închiriată) şi o antenă de satelit. upload-ul se face prin linia telefonică şi download-ul se face prin antena de satelit. Nu necesită infrastructură în raza de acţiune a ISP-ului. vet@tvet. 021-311 11 62.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii sau se vor desfăşura şi alte activităţi de laborator. Bucureşti-010176. fax. sector 1. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare sarcină de lucru îndeplinită corect.ro Conectarea la internet prin CABLU TV: Un transfer de date foarte mare se poate obţine prin conectarea care foloseşte ca mediu de transmitere a datelor cablul coaxial. tel. Conectarea la internet prin ISND: ISDN (Integrated Services Digital Network) este o tehnologie foarte răspândită foloseşte un mod de transmisie digital.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Conectarea la internet prin DIAL-UP: telefonice şi a unui modem.10-12. Spiru Haret nr. 395 .

fax. Cutia poştală în care primiţi mesagele transmise de poşta electronică se numeşte: 396 . 021-311 11 62.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Descrieţi protocolul IMAP? 7. 021-312 54 98. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţuri: 1. Ce este o adresă de Internet? 2. Ce este hipermedia? 4.10-12. Bucureşti-010176. Ce este hipertextul? 3. tel. Ce reprezintă motorul de căutare? 9. Spiru Haret nr. Descrieţi protocolul FTP? 6. Descrieţi numele de domeniu? 5.ro Testul 13 Competenţa: Realizează conectarea unui calculator la Internet Obiective: 1. Să descrie termenii utilizaţi pentru comunicarea pe Internet Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Descrieţi serviciul de poştă electronică 10. sector 1. Descrieţi protocolul POP3 ? 8.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . vet@tvet. Tipul testului: probă scrisă Durata evaluării: 45 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul se desfăşoară sala de clasă sau în laborator.

021-311 11 62. Descrieţi protocolul DHCP 14 Modemul poate fi: a. fără fir c. tel. Spiru Haret nr. …………… este o reţea foarte mare de calculatoare care conectează între ele milioane de reţele mai mici.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .10-12. . fax. .ro A) Trash B) Draft C) Inbox D) Outbox 11. informaţia circulă sub formă de pachete care au un destinatar şi……………… … c. . sector 1. 021-312 54 98. Reţelele ………………………… sunt răspândite pe suprafaţa unui oraş iar cele ………………… au o răspândire foarte mare (a unei ţări) d. Completaţi cu cuvintele următoare : Globale Expeditor Internet Furnizor de servicii Metropolitană Parola a. . Protocolul de acces al serviciului www este: A) TCP/IP B) HTML C) SMTP D) HTTP 12. extern 15. La baza tuturor serviciilor din Internet stă comunicarea. . intern b. . b. Bucureşti-010176.5 p fiecare răspuns Barem de corectare şi notare: 397 . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) -18) 0.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. vet@tvet. Un utilizator care vrea să se conecteze la Internet trebuie să plătească unui ………………………… iar acesta la deschiderea contului va comunica numele de utilizator şi ………………………. Descrieţi acronimul HTML 13.

toate odată. 6. fax. info) şi nume de domenii pentru fiecare ţară ca .com. animaţie.nume de domenii generale (TLD . imagini. net. 021-312 54 98. Selecţionarea unui astfel de cuvânt (sau imagine) va avea ca efect afişarea documentului legat de cuvântul respectiv.fr pentru Franţa. 021-311 11 62. gov. Folosind protocolul POP3 mesajele sunt descărcate de pe server pe hard-disk-ul local. tel. org. Nume de domeniu reprezintă o prescurtare din 2 sau 3 litere.ca pentru Canada 5. Conţinutul şi ataşamentele mesajului sunt descarcate numai dacă este nevoie. cuvinte cheie şi conţinuturi de pagină din situri 398 . marcate. numite adrese de Internet sau adresă IP. Bucureşti-010176. 3. Spiru Haret nr. de la un computer la altul.adresă Internet protocol 2. 4. Aceasta metoda are avantajul de a nu ocupa spatiu pe calculatorul client şi dă rezultate bune pe conexiuni lente deoarece iniţial se descarcă doar header-ele mesajelor. în momentul în care doriţi citirea mesajelor.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. edu.ro 1. . Pentru a evita aceasta situaţie trebuie să configuraţi un singur client să şteargă mesajele de pe server după descarcarea lor.10-12. FTP este acronimul pentru File Transfer Protocol (Protocolul de Transfer al Fişierelor) şi este cea mai folosită metodă pentru transferul fişierelor. Utilizând protocolul IMAP toate mesajele sunt stocate pe server. Dacă utilizaţi mai multe calculatoare pentru accesarea poştei electronice pot apărea desincronizări iar mesajele sfârsesc în a fi împrăştiate pe mai multe calculatoare.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 8. motorul de căutare este un server care navighează singur pe Internet şi capturează titluri de pagini. mil.ro pentru România. . Hypermedia permite realizarea de legături similare la grafice. sunt legate de alte documente care conţin informaţii adiţionale despre ele. Hipertextul reprezintă o metodă de organizarea a informaţiei în care anumite cuvinte. prin intermediul Internetului. vet@tvet. indiferent de tipul şi dimensiunea acestora. . 7. sector 1. Pentru a identifica calculatoarele conectate la Internet li se atribuie numere unice.Top Level Domains) . pro.

Comunicarea se realizează cu e-mail-ul sau poşta electronică şi reprezintă cea mai utilizată aplicaţie a Internetului ceea ce permite utilizatorilor să comunice şi să transmită informaţii altor utilizatori indiferent de localizarea geografică şi de fusul orar la o viteză remarcabilă. 399 .10-12. a) 3 Internet b) 2 expeditor c) 1 Globale şi 5 Metropolitane d) 4 furnizor de servicii şi 6 parola Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. vet@tvet. protocolul DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ce permite unei reţele private conectate la Internet să atribuie o adresă IP temporară unui calculator gazdă care se conectează la ea 14. C) 11. acronimul HTML (Hyper Text Transfer Protocol) 13. D) 12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Prin e-mail se pot transmite orice tip de date (text. sunet.ro 9. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176. video). grafică. sector 1. 021-312 54 98. fax. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-311 11 62. a) b) c) 15. 10. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii. tel.

fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-312 54 98.ro Testul 14 Competenţa: Realizează conectarea unui calculator la Internet Obiective: 2. configurarea unei imprimante în cadrul reţelei 1. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: Realizaţi sub forma unei probe practice de laborator. Să realizeze instalarea unei imprimante în reţea 3. Bucureşti-010176.10-12. Precizaţi un avantaj pentru reţeaua de calculatoare Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1) 1 p 2) 8 p Barem de corectare şi notare: 400 XP .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr. vet@tvet. 021-311 11 62. tel. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul se desfăşoară în laborator. sector 1. Configurarea imprimantei pentru sistemul de operare Windows 2. Să utilizeze modulul de File and Printer Sharing din Windows XP Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.

4. 401 . fax. vet@tvet.ro 1. Spiru Haret nr.10-12. 021-311 11 62.Start/Settings/Control Panel selectăm Network Connections în Windows XP apoi click dreapta pe conexiunea de reţea şi selectăm Properties. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. tel. Bucureşti-010176.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 3. La XP în: . Folosirea modului de File and Printer Sharing din Windows XP este folosit adesea pentru partajarea (sharing) datelor de pe calculator. sector 1. 021-312 54 98. Se instalează imprimanta pe un calculator şi ne asigurăm ca am configurat "File and Print Sharing". Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare sarcină de lucru îndeplinită corect.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Precizarea unui avantaj pentru reţeaua de calculatoare Reţelele permit partajarea unei imprimante între utilizatorii reţelei iar în acest fel se face o economie semnificativă cu echipamentele hardware. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii sau se vor desfăşura şi alte activităţi de laborator. 2.

021-311 11 62. Spiru Haret nr. 021-312 54 98. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: 1.ro Testul 15 Competenţe:. Deschideţi o fereastră de comandă 402 .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . fax. vet@tvet. sector 1. tel.Testarea unor utilitare specifice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative.Descrierea semnificaţiei utilitarelor folosite în linia de comandă . Utilitar ping arp ipconfig nbtstat netstat route hostname tracert pathping Descriere 2. Bucureşti-010176. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. Realizează conectarea unei reţele de date la Internet Obiectivele evaluării: . Descrieţi utilitarele linie de comandă TCP/IP folosite atât la depanarea erorilor de configurare.10-12. Precizaţi unde se realizează execuţia acestor utilitare 3.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. cât şi la aflarea de informaţii referitoare la configuraţia curentă.

Spiru Haret nr. 0. sector 1.10-12. fax. 1 p Barem de corectare şi notare: Utilitar ping arp Descriere Testează conexiunea cu un computer Afişează conţinutul cache-ului local în care sunt stocate adresele IP asociate adreselor fizice ale plăcilor de reţea (MAC) pentru computerele din LAN Afişează configuraţia TCP/IP curentă Afişează statistici şi conexiuni pentru protocolul NetBT Afişează statistici şi conexiuni pentru protocolul TCP/IP Afişează sau modifică tabela de rutare locală Afişează numele computerului 403 ipconfig nbtstat netstat route hostname .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. 6. 0.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 5 p 2. 021-311 11 62. 1 p 4. Bucureşti-010176. Precizaţi cum utilizaţi utilitarul hostname. 021-312 54 98.ro 4.5 p 3. vet@tvet. 1 p 6.5 p 5. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1. În ce situaţie folosiţi parametrul |more 5. Precizaţi cum utilizaţi utilitarul tracert.

Pentru informaţii referitoare la modul în care se folosesc. Toate aceste utilitare sunt executate din linia de comandă. Pentru a folosi utilitarul tracert. Spiru Haret nr. urmată de parametrul/?. vet@tvet. 3. tel. trebuie doar să tastaţi numele acestuia şi să apăsaţi tasta Enter. deschideţi o fereastră de comandă (Start->Programs->Accessories->Command Prompt). se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. tastaţi numele acestuia şi apăsaţi tasta Enter. 021-312 54 98. Va fi afişat numele computerului. 021-311 11 62. sector 1. 404 .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . . Pentru a folosi utilitarul hostname. fax. 6. şi tastaţi comanda. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre rolul utilitarelor folosite în reţea.10-12. Bucureşti-010176. 4.ro tracert pathping Verifică ruta până la un computer aflat la distanţă Verifică dacă routerele de pe drumul până la un computer aflat la distanţă funcţionează corect şi în acelaşi timp detectează pierderile de pachete de date rezultate în urma trecerii prin diferite noduri ale reţelei 2. Folosiţi parametrul |more dacă informaţiile afişate încap pe mai mult de un ecran şi nu le puteţi urmări. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. 5.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.

vet@tvet. Bucureşti-010176.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .ro Testul 16 Competenţe:. 021-312 54 98.accesarea command prompt în windows . Specificaţi semnificaţia utilitarului traceroute 5. Specificaţi semnificaţia utilitarului ipconfig 3. fax.Testarea unor utilitare specifice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. 021-311 11 62.descrierea utilitarelor utilizate .10-12. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 45 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. Realizează conectarea unei reţele de date la Internet Obiectivele evaluării: .Descrierea semnificaţiei utilitarelor folosite în linia de comandă . Specificaţi semnificaţia utilitarului ping şi scrieţi sintaxa comenzii 2. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţuri: 1. Spiru Haret nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. sector 1. Descrieţi care este rezultatul tastării comenzii ipconfig /all 4. tel.folosirea utilitarelor ping. Specificaţi semnificaţia utilitarului arp 405 . ipconfig traceroute şi arp .

0. 3. sector 1. Utilitarul traceroute este utilizat pentru a identifica traseul ce trebuie urmat de un pachet pentru a ajunge la destinaţie. Utilitarul ping este folosit pentru testarea conexiunii TCP/IP între computerul dumneavoastră şi unul aflat la distanţă Ping transmite pachetele utilizând ICMP ECHO_REQUEST şi se aşteaptă primirea unui răspuns de confirmare pentru fiecare pachet transmis prin ICMP ECHO_REPLY.0. Utilitarul arp afişează şi modifică tabela de corespondenţă între adrese Internet şi adrese Ethernet (MAC). 2. 406 . precum şi gateway-ul implicit.0. Această comandă lucrează utilizând un câmp special TTL (time to live) din cadrul pachetului IP. dacă este cazul. 1 p 3.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 2 p 4. dar în dreptul măştii de subreţea se va trece 0. este afişată adresa IP şi masca de subreţea. 2 p 5. Parametrul /all se foloseşte pentru afişarea tuturor informaţiilor disponibile Se tastează comanda ipconfig /all Rezultatul tastării comenzii ipconfig /all este următorul: . 5.10-12. Spiru Haret nr. 021-311 11 62. Bucureşti-010176. 021-312 54 98. fax. tel. . 2 p 2. vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 4.Dacă este setată o configuraţie validă. va fi afişată adresa IP folosită. 2 p Barem de corectare şi notare: 1. Utilitarul ipconfig se foloseşte pentru verificarea configuraţiei protocolului TCP/IP.Dacă este detectat în reţea un duplicat al adresei IP folosite. Sintaxa comenzii este: ping adresa_IP_a_computerului_de_la_distanţă.ro Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1.

021-311 11 62.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. Bucureşti-010176.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-312 54 98. sector 1. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns corect. vet@tvet. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre rolul utilitarelor folosite în reţea. 407 . fax. tel. Spiru Haret nr.ro În momentul în care nu există intrări ARP pentru o anumită adresă Internet se va afişa un mesaj în acest sens.10-12.

descrierea utilitarelor utilizate . fax. ce implică eventual şi existenţa unor routere. Folosiţi utilitarul Ping cu adresa IP a computerului 4. 1. 021-312 54 98. 021-311 11 62. Folosiţi ipconfig 2. sector 1. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: Pentru testarea unei configuraţii TCP/IP vom prezenta în continuare care sunt paşii ce trebuie urmaţi pentru verificarea configuraţiei computerului şi pentru testarea conexiunilor la computere aflate la distanţă.Descrierea semnificaţiei utilitarelor folosite în linia de comandă . Spiru Haret nr.accesarea command prompt în windows . Folosiţi utilitarul ping cu adresa IP a unui computer aflat pe alt segment de reţea Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 408 . Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 40 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul se desfăşoară în laborator.Testarea unor utilitare specifice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. vet@tvet.folosirea utilitarelor ping. Folosiţi utilitarul ping cu adresa internă a plăcii de reţea 3. Realizează conectarea unei reţele de date la Internet Obiectivele evaluării: . Folosiţi utilitarul ping cu adresa IP a gateway-ului implicit 5.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .10-12. ipconfig traceroute şi arp .ro Testul 17 Competenţe:. tel.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176.

ro 1punct din oficiu 1. vet@tvet. 2 p 4.0. tel.10-12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . ping 127. 2 p 3. 021-312 54 98. dacă acest ultim pas reuşeşte. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. ping adresa_IP_a_computerului_dumneavoastră pentru a elimina riscul existenţei în reţea a unui duplicat al adresei IP folosite. sector 1. 3. 2 p 5.1 Folosiţi utilitarul ping cu adresa internă a plăcii de reţea pentru a verifica dacă protocolul TCP/IP este instalat corect şi placa dumneavoastră de reţea îl foloseşte. 5. Totuşi. Bucureşti-010176. va trebuie să urmaţi succesiunea de paşi de mai sus pentru a putea localiza problema. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare operaţie corect efectuată.0. fax. În general. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre rolul utilitarelor folosite în reţea 409 . 1 p 2. ping adresa_IP_a_unui_computer_aflat_la_distanţă (pe alt segment de reţea) Folosiţi utilitarul ping cu adresa IP a unui computer aflat pe alt segment de reţea (de exemplu. Utilitarul ipconfig pentru a verifica dacă a fost iniţializată configuraţia TCP/IP. 2 p Barem de corectare şi notare 1. Spiru Haret nr. 2. 021-311 11 62. ping adresa_IP_a_gateway-ului_implicit Folosiţi utilitarul ping cu adresa IP a gateway-ului implicit (aceasta poate fi aflată folosind comanda ipconfig) pentru a verifica dacă gateway-ul implicit este operaţional şi computerul dumneavoastră poate să comunice cu acesta. atunci ceilalţi paşi sunt inutili. 4. în cazul în care nu reuşeşte. infocib sau nemesis) pentru a verifica dacă se poate stabili o conexiune cu un computer aflat la distanţă prin intermediul unui router.

sector 1. Definiţi firewall-ul 2.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 2 p 5. tel.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Să definească şi să clasifice Firewall-ul . 2 p 410 .Să enumere care sunt avantajele folosirii unui Firewall Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. 021-311 11 62. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 45 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. Funcţiile pe care le îndeplineşte un firewall 3.ro Testul 18 Competenţa: Realizează conectarea unui calculator la Internet Obiective: . fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: 1.Să descrie modul de funcţionare . vet@tvet. 1 p 2. Bucureşti-010176. Clasificaţi Firewall-urile după: a) Layerul (stratul) din stiva de reţea la care operează b) Modul de implementare 4. 021-312 54 98. 2 p 3.10-12. Să activaţi Windows Firewall Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1. 2 p 4. Spiru Haret nr. fax.

fax.tradus "Zid de foc" sau "Paravan de protecţie" este o aplicaţie sau un echipament hardware care monitorizează şi filtrează permanent transmisiile de date realizate între PC sau reţeaua locală şi Internet. firewall-urile sunt: • Layer 2 (MAC) şi 3 (datagram): packet filtering. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. tel. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modul de utilizare a Firewall-ului pentru a proteja calculatorul de încercări de conectare neautorizate 411 . Bucureşti-010176. Windows Firewall este activat automat în momentul rulării Network Setup Wizard (Program asistent de configurare reţea). Firewall . 2. 021-311 11 62.permită sau să interzică accesul la reţeaua publică.izoleze spaţiul privat de cel public şi să realizeze interfaţa între cele două .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .detecteze încercările de infiltrare .10-12. Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare operaţie corect efectuată. de pe anumite staţii specificate .ro Barem de corectare şi notare 1. a) În funcţie de layerul din stiva TCP/IP (sau OSI) la care operează.blocheze la un moment dat traficul în şi dinspre Internet 3.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Un firewall poate să: . vet@tvet. 4. în scopul protejării şi controlării resurselor reţelei de restul utilizatorilor din alte reţele similare. sector 1. 021-312 54 98.monitorizeze căile de pătrundere în reţeaua privată . Spiru Haret nr. • • Layer 4 (transport) Layer 5 (application): b) În funcţie de modul de implementare firewall-urile sunt: • • Dedicate Combinate cu alte facilităţi de networking.să selecteze accesul în spaţiul privat pe baza informaţiilor conţinute în pachete .

fax.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 4 p 4. vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Să realizeze o conexiune wireless . 2 p Barem de corectare şi notare 412 . Evidenţiaţi modurile în care operează reţelele wireless 4. fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele Enunţ: 1. 1 p 2. Enumeraţi caracteristicile conexiunii wireless 3. Tipul testului: probă practică Durata evaluării: 45 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Testul poate avea loc în sala de clasă sau în laborator. sector 1. Setările specifice reţelei wireless Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu 1. Specificaţi care este standardul pentru Wireless Ethernet 2.Să descrie modul de funcţionare a unei conexiuni wireless Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare formativă sau ca parte a unei evaluări sumative. Spiru Haret nr.ro Testul 19 Competenţa: Realizează conectarea unui calculator la Internet Obiective: . tel. 021-311 11 62. 2 p 3. Bucureşti-010176.10-12. 021-312 54 98.

4GHz (802.11b este standardul pentru Wireless Ethernet. Caracteristicile conexiunii wireless: .ro 1. Wireless Network Mode . vet@tvet. IEEE 802.utilizează tehnica spectrului împrăştiat .10-12. calculatoare.Client Bridged. fax. . ci prin intermediul routerului sau Access Point-ului. 021-311 11 62. Wireless Mode . 3.permite sau blochează accesul în reţeaua wireless în funcţie de adresa MAC.11a în banda 5GHz . Bucureşti-010176. Modurile pot fi: .11 este un set de standarde pentru Wireless Local Area Network (WLAN). tel.Ad-Hoc. Wireless Broadcast SSID . 021-312 54 98. . 2. .dacă este Enable parametrul SSID poate fi anunţat (broadcast) în reţea. etc.AP (Access Point).4GHz şi 5GHz. 4.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.numele reţelei wireless care trebuie folosit la setarea tuturor echipamentelor radio (router.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . în acest mod partea radio conectează wireless portul WAN din router la un punct distant.) din reţea. 413 . în care două device-uri wireless nu sunt conectate direct. dezvoltat de IEEE pentru benzile publice de 2. este modul cel mai des utilizat.11b si 802.Client. în acest mod partea radio conectează wireless partea LAN a routerului cu un punct distant.funcţionează în banda 2.stabilirea standardului wireless al reţelei SSID (Security Set Identifier) . Standardul 802. Wireless Channel . iar 802.pentru emisia radio nu este necesară aprobarea din partea forurilor abilitate.poate funcţiona în mai multe moduri şi poate fi diferită funcţie de producător sau versiune de firmware. în acest mod clienţii se pot conecta direct între ei iar conexiunea nu mai trece prin router. Se foloseşte în cazul unei conexiuni wireless cu providerul.11g). sector 1. fiind specific modului Infrastructure.canalul radio folosit de toate echipamentele wireless Wireless MAC Filters . Spiru Haret nr.

021-311 11 62. vet@tvet.10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . tel. Bucureşti-010176. se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.Open System sau Shared Key Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare operaţie corect efectuată. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre modul de utilizare a Firewall-ului pentru a proteja calculatorul de încercări de conectare neautorizate 414 . sector 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.metode folosite: WEP cu criptare pe 64 sau 128 biţi şi WPA criptare dinamice cu 8-63 caractere Authentification Type . Spiru Haret nr.ro Wireless Security . 021-312 54 98. fax.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12. Bucureşti-010176. fax. Spiru Haret nr. 021-312 54 98. vet@tvet.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .ro Modulul: Dispozitive electronice PARTEA I 415 . tel. 021-311 11 62. sector 1.

vet@tvet. Bucureşti-010176.ro AUTOR: PITIC AURELIA – profesor. fax. Grup Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Timişoara COORDONATOR: CAZACU REMUS. Spiru Haret nr.10-12.profesor grad didactic I colegiul Tehnic de Telecomunicaţii “Nicolae Vasilescu Karpen”. 021-312 54 98. 021-311 11 62. tel. sector 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . grad didactic I.Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 416 .

Tipul testului: probă scrisă.să determine funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete . fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. pistol de lipit. 021-311 11 62.să verifice funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare sumativă.să selecteze dispozitivele electronice discrete .să identifice dispozitivele electronice discrete . 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .25 puncte. Proba scrisă poate să se desfăşoare în sala de clasă iar proba practică în laborator sau în atelierul de instruire practică. 417 . Proba scrisă Subiectul I. vet@tvet. aparate de măsură.ro Test sumativ Modulul: Dispozitive electronice Competenţe: Identifică dispozitivele electronice discrete Selectează dispozitivele electronice discrete Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării: .10-12. Pentru enunţurile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Spiru Haret nr. Resursele necesare pentru proba practică sunt:cataloage de componente electronice. componente electronice discrete. placă test. Enunţ: Partea I. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0. Bucureşti-010176. tel. surse de alimentare. probă practică Durata evaluării:Timp de lucru: 2*50 min Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului pe care le va rezolva individual la proba scrisă respectiv la proba practică. sector 1.

Spiru Haret nr. Subiectul II a) Scrieţi cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că răspunsul este fals. fax. iar în coloana II sunt enumerate denumiri ale dispozitivelor electronice.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. sector 1.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 2) Tiristorul aflat în stare de conducţie nu poate fi comandat de pe grilă. b) În coloana I sunt reprezentate simbolurile unor dispozitive electronice. Coloana I Coloana II a) tranzistor bipolar b) tiristor c) tranzistor cu efect de câmp d) diac e) triac 418 . Bucureşti-010176.10-12. 1) Tranzistorul bipolar este un dispozitiv semiconductor format din trei regiuni cu acelaşi tip de conductivitate.ro 1) Amplificarea de curent Iieșire/Iintrare este maximă dacă tranzistorul se află în modul de conexiune: a) Bază comună b) Emitor comun c) Colector comun 2) Tiristorul se află în regim de conducţie dacă: a) UA >0 şi UG =0 b) UA <0 şi UG=0 c) UA >0 şi UG >0 unde UA este tensiunea anod-catod şi UG tensiunea pe grilă (poartă). vet@tvet. Scrieţi asocierile dintre fiecare majusculă din coloana I şi fiecare literă mică din coloana II. 021-312 54 98. 021-311 11 62. tel.

021-311 11 62. b)……(5)…… a)……(4)… Subiectul III 1. Spiru Haret nr. 3……(3)….Pentru dispozitivul electronic notat cu T în schema electrică din figură. c) Precizaţi care trebuie să fie valoarea tensiunii U0 astfel încât dispozitivul să se afle în regim de saturaţie. tel.10-12. rezolvaţi următoarele cerinţe: a) Identificaţi modul de conexiune al dispozitivului b) Stabiliţi care este polarizarea joncţiunilor şi regimul de funcţionare al dispozitivului dacă se măsoară U0 =5V. sector 1. Circuit electronic 419 . d) Calculaţi valoarea rezistenţei R pentru care dispozitivul se află în regim de saturaţie dacă se cunoaşte valoarea curentului I0 =4mA şi EC= 9V. Bucureşti-010176.. 021-312 54 98. vet@tvet. 2……(2)….ro c) Completaţi spaţiile libere din următorul tabel: Tabel Denumire terminale Tipul conductivităţii dispozitivului 1……(1)…. fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str..Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .. Fig.

tranzistor cu efect de câmp.10-12. a) Tranzistor de tip NPN. Notaţi tipul şi codul acestora într-un tabel astfel încât să fie câte unul dintre următorele tipuri: tranzistor bipolar.Proba practică 1) Identificaţi după forma şi marcajul capsulei 5 dispozitive electronice discrete dintre cele puse la dispoziţie. 021-311 11 62.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tiristor. Bucureşti-010176.cu germaniu. fax. 5) Realizaţi practic un montaj după una din schemele electrice de mai jos. 021-312 54 98. Tabel Tip dispozitiv Cod dispozitiv 2) Desenaţi configuraţia terminalelor dipuse pe capsula celor 5 dispozitive electronice discrete identificate şi specificaţi pe desen care este dispunerea şi denumirea terminalelor. Spiru Haret nr. 420 . de joasă frecvență. d) Stabiliţi.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . de putere medie 4) Verificaţi cu aparatul de măsură funcţionalitatea a două dintre dispozitivele discrete manipulate la punctul 1. b) Realizaţi conexiunile între elementele de circuit şi conectaţi alimentarea c) Măsuraţi valoarea tensiunii U1.Treceţi răspunsurile într-o listă de forma: Codul dispozitivului: Desenul configuraţiei terminalelor: 3) Selectaţi câte un dispozitiv electronic din fiecare categorie descrisă în continuare. vet@tvet. pe baza valorii tensiunii U1. sector 1. diac. răspunsul constă în precizarea codului dispozitivului.care este regimul de funcţionare al dispozitivului notat T în schema electrică. a) Identificaţi elementele de circuit necesare şi notaţi denumirea acestora. triac.ro II. tel.

Bucureşti-010176. Spiru Haret nr. 021-312 54 98. Criteriile de evaluare şi notare Proba scrisă Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu Subiectul I 421 . 021-311 11 62.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. fax. un singur răspuns este corect. sector 1. La proba practică trebuie să vi se pună la dispoziţie un număr de minim 10 dispozitive electronice discrete şi puteţi utiliza cataloage de componente electronice.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . tel. La punctul 5 evaluatorul va stabili care este schema electrică pentru fiecare elev.ro Schema A Schema B Instrucţiuni pentru elevi La întrebările cu răspuns multiplu. vet@tvet.10-12.

fax. 2)c.25 puncte (2 afirmatii* 0.62 puncte) b) 1. Bucureşti-010176.25 puncte) Subiectul III 1)a) 0. 021-311 11 62. C.e.25 puncte (5 asocieri* 0.F.25 puncte (5 cuvinte* 0. Subiectul II a) 1.62 puncte) Subiectul II a) 1.5 puncte) 5) a) 0.ro 1.25 puncte b) 0.5 puncte c) 0.25 puncte d) 0. D.5 puncte) 3) 1 punct (2 dispozitive*0. Spiru Haret nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.5 puncte) 4) 1 punct (2 dispozitive*0. 021-312 54 98. tel.5 puncte Proba practică 1) 1 punct (5 dispozitive*0.10-12.A. E.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .a. 2.c. sector 1. b) A.d.5 puncte b) 1 punct c) 1 punct d) 1 punct Barem de corectare şi notare: Proba scrisă Subiectul I 1) b.b 422 .5 puncte (5 dispozitive*0. B.25 puncte) c) 1. vet@tvet.2 puncte) 2) 2.25 puncte (2 întrebări* 0.

3 V.aparate de măsură.în funcţie de care dispozitivul va fi identificat în cataloagele de componente 2) configuraţia terminalelor se găseşte în cataloagele de componente 3) categoriile de dispozitive sunt identificate în cataloagele de componente în funcţie de criteriile precizate în enunţ 4) conform documentaţiei tehnice 5) a) dispozitive electronice (T.ro c) 1. fax.pnp Subiectul III 1) a) emitor comun b)Pentru tranzistorul de tip npn din circuit joncţiunea bază emitor este direct polarizată iar joncţiunea bază colector este invers polarizată deci tranzistorul se află în regim activ normal c) U0= 0. Spiru Haret nr.U1 > 0. 2. tranzistorul bipolar se află în regim activ normal schema B. sector 1. 5.Bază.Colector. 021-312 54 98.0. La punctul 5 al probei practice.2 V de unde R= 2.npn. diace) . 3. tel. triace. surse de alimentare sau de semnal. rezistoare. plăci test şi pistoale de lipit. este necesar ca evaluatorul să stabilească schema electrică pe care va lucra fiecare elev. b) se realizează conform schemei electrice pe o placă test c) tensiunea se va măsura cu un voltmetru d) schema A. surse de alimentare.U1> 0 deci tiristorul se află în regim de conducţie Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem. tiristoare. Pentru proba practică este necesar să li se pună la dispoziţie elevilor dispozitive electronice discrete ( tranzistoare bipolare. tranzistoare cu efect de câmp.tranzistor bipolar în schema A.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Emitor. vet@tvet.3 V d) EC= I0*R+ U0 deci 9 V= 4mA*R+ 0. 423 . tiristor în schema B). 4.10-12. 021-311 11 62.2KΩ Proba practică 1) Identificarea se realizează în funcţie de forma capsulei şi de codul înscris pe carcasa capsulei.2. Bucureşti-010176.

Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre dispozitivele electronice. sector 1. fax. 021-311 11 62. tel. 021-312 54 98. Bucureşti-010176.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . vet@tvet.10-12. 424 .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Spiru Haret nr.ro Ponderea probei scrise şi a probei practice ar putea fi de câte 50% din aprecierea testului sumativ.

Bucureşti-010176.ro Modulul: Dispozitive electronice PARTEA II 425 . 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . tel. sector 1.10-12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Spiru Haret nr. fax. vet@tvet. 021-311 11 62.

Colegiul Tehnic „Geoarge Bariţiu” Baia Mare COORDONATOR: REMUS CAZACU – Profesor.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Karpen” Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 426 .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr.V. sector 1.ro AUTOR: MARIANA DAROLŢI – Profesor grad didactic I. Colegiul Tehnic de Comunicaţii “N. 021-311 11 62. 021-312 54 98.10-12. vet@tvet. Bucureşti-010176. tel. fax. gradul didactic I.

probă practică Durata evaluării:Timp de lucru: 2*50 min Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului pe care le va rezolva individual la proba scrisă respectiv la proba practică. 021-312 54 98. aparate de măsură. surse de alimentare. Bucureşti-010176. Enunţ: Partea I. 021-311 11 62. Resursele necesare pentru proba practică sunt:cataloage de componente electronice. sector 1.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . vet@tvet. Proba scrisă poate să se desfăşoare în sala de clasă iar proba practică în laborator sau în atelierul de instruire practică. tel.ro Test sumativ Modulul: Dispozitive electronice Competenţe:  Identifică dispozitivele electronice discrete  Selectează dispozitivele electronice discrete  Determină funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete  Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Obiectivele evaluării:  să identifice dispozitivele electronice discrete  să selecteze dispozitivele electronice discrete  să determine funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete  să verifice funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare sumativă. pistol de lipit. fax. Proba scrisă 427 . placă test. componente electronice discrete.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Spiru Haret nr.10-12. Tipul testului: probă scrisă.

021-312 54 98. 5) Cum este impedanţa de intrare la un TEC-MOS? a) foarte mică b) foarte mare c) nulă 6) Când este maxim curentul printr-un TEC-J? a) când tensiunea între poartă şi sursă este nulă b) când poarta este polarizată direct faţă de S c) când poarta este polarizată invers faţă de S 7) Ce conţine schema echivalentă a triacului? a) două diode legate în paralel b) două tiristoare legate în paralel c) două tiristoare legate în paralel şi în opoziţie 6) Ce reprezintă simbolul din figura de mai jos? 428 .10-12. fax.ro Subiectul I. Pentru enunţurile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0. Spiru Haret nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. vet@tvet.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-311 11 62.25 puncte. Bucureşti-010176. sector 1. 3) Amplificarea de curent Iieșire/Iintrare este maximă dacă tranzistorul se află în modul de conexiune: d) Bază comună e) Emitor comun f) Colector comun 4) Tiristorul se află în regim de conducţie dacă: d) UA >0 şi UG =0 e) UA <0 şi UG=0 f) UA >0 şi UG >0 unde UA este tensiunea anod-catod şi UG tensiunea pe grilă (poartă). tel.

7) TEC-J este un dispozitiv electronic comandat prin curentul de intrare. sector 1. tel. 021-311 11 62.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr. 3) Tranzistorul bipolar este un dispozitiv semiconductor format din trei regiuni cu acelaşi tip de conductivitate.ro a) TEC-J cu canal n b) TEC-J cu canal p c) Tranzistor bipolar npn d) Tranzistor bipolar pnp Subiectul II c) Scrieţi cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F dacă apreciaţi că răspunsul este fals. grila 429 .10-12. 8) Diacul este un tiristor fără electrodul de comandă. 5) Triacul are conducţie bidirecţională 6) Un TEC-MOS cu canal iniţial poate fi comandat cu tensiuni de poartă atât pozitive cât şi negative. vet@tvet. fax. 021-312 54 98. 4) Tiristorul aflat în stare de conducţie nu poate fi comandat de pe grilă. Bucureşti-010176.

b)……(5)…… Subiectul III 430 a)……(4)… .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Coloana I Coloana II a) tranzistor bipolar b) tiristor c) tranzistor cu efect de câmp d) diac e) triac e) Completaţi spaţiile libere din următorul tabelul următor: Denumire terminale Tipul conductivităţii dispozitivului 1……(1)…. sector 1. 021-312 54 98.10-12.. Spiru Haret nr. vet@tvet.ro d) În coloana I sunt reprezentate simbolurile unor dispozitive electronice. 3……(3)…. 021-311 11 62.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. fax. Bucureşti-010176.. tel. iar în coloana II sunt enumerate denumiri ale dispozitivelor electronice.. Scrieţi asocierile dintre fiecare majusculă din coloana I şi fiecare literă mică din coloana II. 2……(2)….

10-12.ro 1. tel. sector 1. 2 Circuit cu tranzistor 431 .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. In circuitul din figura 2 se cunosc: UGS= –3V. rezolvaţi următoarele cerinţe: e) f) Identificaţi modul de conexiune al dispozitivului Stabiliţi care este polarizarea joncţiunilor şi regimul de funcţionare al dispozitivului dacă se măsoară U0 =5V. RG=2MΩ. Fig. Bucureşti-010176. fax. 1. h) Calculaţi valoarea rezistenţei R pentru care dispozitivul se află în regim de saturaţie dacă se cunoaşte valoarea curentului I0 =4mA şi EC= 9V. 021-312 54 98. Fig. RS=600Ω. Spiru Haret nr. 021-311 11 62. g) Precizaţi care trebuie să fie valoarea tensiunii U0 astfel încât dispozitivul să se afle în regim de saturaţie.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . EDD=20V. Circuit electronic 2. RD=2KΩ. vet@tvet. Pentru dispozitivul electronic notat cu T în schema electrică din figură.

f.ro Se cere : a) b) c) identificaţi tipul tranzistorului recunoaşteţi conexiunea claculaţi p. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176. II. triac.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . fax. sector 1.cu germaniu. răspunsul constă în precizarea codului dispozitivului. Notaţi tipul şi codul acestora într-un tabel astfel încât să fie câte unul dintre următorele tipuri: tranzistor bipolar. 021-311 11 62.10-12. tel.Treceţi răspunsurile într-o listă de forma: Codul dispozitivului: Desenul configuraţiei terminalelor: 8) Selectaţi câte un dispozitiv electronic din fiecare categorie descrisă în continuare. b) Tranzistor de tip NPN. de putere medie 432 . diac. Tip dispozitiv Cod dispozitiv 7) Desenaţi configuraţia terminalelor dipuse pe capsula celor 5 dispozitive electronice discrete identificate şi specificaţi pe desen care este dispunerea şi denumirea terminalelor.-ul tranzistorului 3. 021-312 54 98.s. tiristor. Desenaţi schematic structura internă a unui TEC-MOS cu canal indus de tip n şi aplicaţi polarizarea.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. vet@tvet. de joasă frecvenţă.Proba practică 6) Identificaţi după forma şi marcajul capsulei 5 dispozitive electronice discrete dintre cele puse la dispoziţie. tranzistor cu efect de câmp.

021-312 54 98.ro c) Tranzistor cu efect de câmp cu grila izolată. f) Realizaţi conexiunile între elementele de circuit şi conectaţi alimentarea g) Măsuraţi valoarea tensiunii U1. h) Stabiliţi. cu canal indus de tip p. 10)Realizaţi practic un montaj după una din schemele electrice de mai jos.10-12. vet@tvet. de mică putere 9) Verificaţi cu aparatul de măsură funcţionalitatea a două dintre dispozitivele discrete manipulate la punctul 1. pe baza valorii tensiunii U1. 021-311 11 62. Spiru Haret nr.care este regimul de funcţionare al dispozitivului notat T în schema electrică.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Schema A Schema B 433 . e) Identificaţi elementele de circuit necesare şi notaţi denumirea acestora. tel. fax. sector 1. Bucureşti-010176.

fax.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr. tel.25 puncte) 434 . 021-311 11 62.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Criteriile de evaluare şi notare Proba scrisă Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu Subiectul I 1.25 puncte) b) 1. vet@tvet.5 puncte (6 afirmaţii* 0.25 puncte) Subiectul II a) 1.5 puncte (6 întrebări* 0.ro Instrucţiuni pentru elevi La întrebările cu răspuns multiplu. un singur răspuns este corect. La punctul 5 evaluatorul va stabili care este schema electrică pentru fiecare elev. Bucureşti-010176.25 puncte (5 asocieri* 0. sector 1. La proba practică trebuie să vi se pună la dispoziţie un număr de minim 10 dispozitive electronice discrete şi puteţi utiliza cataloage de componente electronice. 021-312 54 98.10-12.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12. 5 puncte Proba practică 1) 1 punct (5 dispozitive*0.25 puncte b) 0. 021-312 54 98.25 puncte b) 1punct c) 0. Spiru Haret nr.25 puncte) Subiectul III 1)a) 0.25 puncte d) 0.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .5 puncte b) 1 punct c) 1 punct d) 1 punct 435 .5 puncte) 3) 1 punct (2 dispozitive*0.5 puncte) 4) 1 punct (2 dispozitive*0. tel.2 puncte) 2) 2.ro c) 1. sector 1.5 puncte (5 dispozitive*0.5 puncte) 5) a) 0. vet@tvet. Bucureşti-010176. fax.25 puncte (5 cuvinte* 0. 021-311 11 62.5 puncte 2) a) 0.25 puncte c) 1 punct 3) 0.

F .Din legea a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de ieşire EDD= RDID+ UDS+ RSID rezultă UDS = EDD–(RS+RD)ID 436 .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .F. D. 021-312 54 98.e.ro Barem de corectare şi notare: Proba scrisă Subiectul I 1) b. 4)a. 5-F 6.A.c. Spiru Haret nr. tel. 2. sector 1. 5)c.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 4. 3) b.0. deci IS=ID şi. 4-A b) A.npn.10-12. C. vet@tvet. UGS = –RSID. 3. 6) b.Colector. B.Bază.2.2KΩ 2) a) tranzistor cu efect de câmp cu grila-joncţiune cu canal de tip n b) conexiunea sursă comună c) curentul de grilă este nul.a.b c) 1. Subiectul II a) 1. 2)c. 021-311 11 62. Bucureşti-010176.A .d.pnp Subiectul III 1) a) emitor comun b)Pentru tranzistorul de tip npn din circuit joncţiunea bază emitor este direct polarizată iar joncţiunea bază colector este invers polarizată deci tranzistorul se află în regim activ normal c) U0= 0. 5. ID=–UGS/RS.3 V d) EC= I0*R+ U0 deci 9 V= 4mA*R+ 0. ID= –(–3V)/600Ω = 5mA . fax. 3. 2.Emitor.2 V de unde R= 2. de aici. E.

10-12. Spiru Haret nr.f. b) se realizează conform schemei electrice pe o placă test c) tensiunea se va măsura cu un voltmetru d) schema A. 3) structura internă are pusă în evidenţă regiunea canalului care se va induce. 021-312 54 98. sector 1.s. tranzistorul bipolar se află în regim activ normal schema B.MOS cu canal n indus este : UGS pozitivă şi UDS pozitivă Proba practică 1) Identificarea se realizează în funcţie de forma capsulei şi de codul înscris pe carcasa capsulei. tiristor în schema B).ro UDS = 20 – 5∙10-3 (600+2000)= 20– 13=7V p.U1> 0 deci tiristorul se află în regim de conducţie 437 . 021-311 11 62.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. are valorile: ID=5mA.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . rezistoare.tranzistor bipolar în schema A. polarizarea pentru TEC. Bucureşti-010176.în funcţie de care dispozitivul va fi identificat în cataloagele de componente 2) configuraţia terminalelor se găseşte în cataloagele de componente 3) categoriile de dispozitive sunt identificate în cataloagele de componente în funcţie de criteriile precizate în enunţ 4) conform documentaţiei tehnice 5) a) dispozitive electronice (T. UDS = 7V şi UGS=–3V. surse de alimentare sau de semnal. fax. tel.3 V. vet@tvet.U1 > 0.

Pentru proba practică este necesar să li se pună la dispoziţie elevilor dispozitive electronice discrete ( tranzistoare bipolare. triace. 438 .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Bucureşti-010176. fax.10-12. tiristoare.ro Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.aparate de măsură. surse de alimentare. este necesar ca evaluatorul să stabilească schema electrică pe care va lucra fiecare elev. tranzistoare cu efect de câmp. La punctul 5 al probei practice. Spiru Haret nr. tel. 021-312 54 98. 021-311 11 62. vet@tvet. Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii despre dispozitivele electronice. diace) . sector 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. plăci test şi pistoale de lipit. Ponderea probei scrise şi a probei practice ar putea fi de câte 50% din aprecierea testului sumativ.

021-312 54 98.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12. 021-311 11 62. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176. vet@tvet. sector 1.ro Modulul: Circuite electronice digitale PARTEA I 439 .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . fax. tel.

Spiru Haret nr. Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare COORDONATOR: REMUS-EMANOIL CAZACU – profesor. Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 440 .10-12. 021-312 54 98. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176.ro Autor: LIVIA POP– profesor. fax.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-311 11 62. gradul I. tel. gradul I. vet@tvet. sector 1.

fax. Identifică circuite integrate logice. • să simplifice funcţii logice folosind principiile de calcul ale algebrei booleene şi diagrama Veitch. tel. sunt evaluate cunoştinţele teoretice şi partea a II-a. 021-312 54 98. Testul are două părţi: partea I. • să verifice funcţionarea corectă a montajelor. în care prin probă scrisă. pentru a testa dobândirea competenţelor tehnice generale şi specializate. Durata evaluării: 3 ore Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: 441 . • • • să utilizeze cataloage de circuite integrate digitale. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului Circuite electronice digitale ca evaluare sumativă. prin îndeplinirea criteriilor de performanţă. Verifică funcţionarea montajelor Obiective: • să scrie funcţii logice în diferite forme de reprezentare.10-12.probă scrisă (rezolvare de probleme). sector 1. Bucureşti-010176.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. partea a II-a. Interconectează circuite integrate logice în montaje.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Karnaugh. aspect fizic şi marcaj. să execute montaje cu circuite integrate logice. Spiru Haret nr. prin măsurare şi compararea valorilor mărimilor măsurate cu valorile logice din tabelul de adevăr. în care sunt evaluate abilităţile practice prin probe orale şi practice. • să selecteze circuite integrate logice pentru implementarea funcţiilor logice după simbol. Tipul testului: • • partea I.ro Test sumativ Modulul: Circuite electronice digitale Competenţa: • • • • Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice. vet@tvet. să verifice corectitudinea executării montajelor. 021-311 11 62.probă orală (exerciţii de citire a foilor de catalog) şi practică.

442 3. tel. Minimizaţi funcţia cu ajutorul: a) axiomelor şi teoremelor algebrei booleene. Identificaţi configuraţia pinilor pentru circuitele integrate selectate. desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele. 5. Spiru Haret nr. Precizaţi numărul variabilelor funcţiei şi forma de reprezentare. sector 1. b) diagramei Veitch-Karnaugh. 1. II. elevii lucrează individual. Instrucţiuni pentru elevi: Redactaţi răspunsurile independent şi respectaţi timpul alocat. Aveţi la dispoziţie 30 minute pentru a rezolva o problemă pregătitoare în vederea susţinerii probei practice: Se dă funcţia logică f= P0+P1+P4+P5+P6. I. Desenaţi schema de implementare . cu ajutorul catalogului de circuite logice integrate. 3.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Bucureşti-010176. 2. 2. 9. Reprezentaţi funcţia în: a) diagramă Veitch-Karnaugh. Montaţi circuitele integrate în socluri.10-12. vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Utilizaţi catalogul de circuite logice integrate pentru a identifica circuitele integrate necesare implementării. Pentru aceasta parcurgeţi următorii paşi: 1. 6. După ce aţi verificat corectitudinea schemei. 4.ro • • Enunţ: testul are loc în atelierul (laboratorul) de electronică. Identificaţi după marcaj circuitele logice integrate de care aveţi nevoie. 8. b) tabel de adevăr. . Aveţi la dispoziţie 150 minute pentru a implementa cu diverse tipuri de porţi funcţia f = AC +B . Aplicaţi pe intrări toate combinaţiile distincte posibile de nivele logice şi verificaţi funcţionarea schemei cu testerul digital. 021-311 11 62. fax. 021-312 54 98. 7. Identificaţi porţile logice de care aveţi nevoie. Efectuaţi legăturile conform schemei.

În punctajul final. 7432. 10 puncte 2.c. astfel: 1. Evaluarea se poate finaliza nu neapărat printr-o notă. 021-312 54 98.10-12. 021-311 11 62. aveţi la dispoziţie: • • • • • • sursă de c. Criterii de evaluare şi notare: I. iar cel obţinut pentru partea a II-a a testului are o pondere de 2/3. sector 1. tel. fax. Bucureşti-010176. vet@tvet. 5. 7402. tester digital. 6. 443 . Pentru realizarea sarcinii de lucru. II. sau RESPINS. platformă de lucru prevăzută cu socluri.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. astfel: 1. Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. 40 puncte 3. 7408. 7404.ro II. ci şi printr-un calificativ: ADMIS. 7. 9. o colecţie de circuite integrate: 7400. cu tensiune stabilizată şi reglabilă. 4. 3. 2.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. conductoare de legătură şi conectori. 5 puncte 15 puncte 5 puncte 5 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 20 puncte 5 puncte 10 puncte din oficiu. punctajul obţinut pentru partea I a testului are o pondere de 1/3. 40 puncte 10 puncte din oficiu. 7410. 8. catalog de circuite integrate digitale. Spiru Haret nr.

sector 1. ca produsul tuturor variabilelor funcţiei şi se obţine: f = AC +B . 40 puncte a) Se dezvoltă termenii de tip P din f.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 10 puncte Funcţia are 3 variabile şi este reprezentată în formă canonică normală disjunctivă. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.10-12. 444 . tel.d.ro Barem de corectare şi notare: 1. fax. 021-312 54 98. Se acordă 10 puncte pentru răspuns corect. 40 puncte a) AB C 0 C 1 A 00 01 11 10 1 1 0 0 B Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Spiru Haret nr.n. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. vet@tvet. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 2.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176.c. 021-311 11 62. b) 1 0 1 1 A 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 f 1 1 0 0 1 1 1 0 Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect.

pe care elevii le corectează. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. II. Spiru Haret nr. Profesorul monitorizează activităţile practice pe tot parcursul lor. P4. consultarea Fişei de documentare 3. se poate trece la partea a II-a a testului.1. fax. Pentru fiecare candidat se completează o fişă ca cea de mai jos: Cerinţa Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din oficiu Îndeplinită Nu 5 puncte 15 puncte 5 puncte 5 puncte 10 puncte 20 puncte 5 puncte 20 puncte 5 puncte 10 puncte Punctaj maxim acordat Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: La finalul primei părţi a testului. Evaluarea se face prin observare sistematică. corectând eventualele operaţii greşite. P5.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . vet@tvet. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. sector 1. Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. b) Se formează 2 grupe: una de 4 unităţi cu termenii P0.) Dacă rezultatele sunt bune. 021-312 54 98.a. activitatea practică. ş. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar (reluarea unor informaţii.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte.10-12. tel. 021-311 11 62. profesorul comunică elevilor punctajele realizate. Bucureşti-010176. P1. 445 . cealaltă de 2 unităţi cu termenii P4 şi P6.ro Se acordă 20 puncte pentru răspuns corect. Se obţine acelaşi rezultat: f = AC +B .

Bucureşti-010176.ro Modulul: Circuite electronice digitale PARTEA II 446 . tel.10-12. sector 1. 021-312 54 98. vet@tvet. fax. 021-311 11 62. Spiru Haret nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .

tel. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”. 021-311 11 62. sector 1.ro AUTOR: MIHAELA MARKOVITS – profesor. 021-312 54 98. Bucureşti-010176. Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare COORDONATOR: REMUS-EMANOIL CAZACU – profesor.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 447 . fax. gradul I.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12. vet@tvet. Spiru Haret nr. gradul I.

să execute montaje cu circuite integrate logice. Spiru Haret nr. Identifică circuite integrate logice. sector 1. 021-311 11 62. aspect fizic şi marcaj. să implemeteze funcţii binare simple cu porţi logice. 021-312 54 98. Aveţi la dispoziţie 60 minute pentru a implementa cu diverse tipuri de porţi funcţia f= ABC . Bucureşti-010176. să verifice corectitudinea executării montajelor.10-12. Verifică funcţionarea montajelor Obiective: • • • • • • să selecteze circuite integrate logice după simbol. fax. tel. elevii lucrează individual. Tipul testului: probă practică.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . prin îndeplinirea criteriilor de performanţă. prin măsurare şi compararea valorilor mărimilor măsurate cu valorile logice din tabelul de adevăr. Pentru aceasta parcurgeţi următorii paşi: 448 testul are loc în atelierul (laboratorul) de electronică. să utilizeze cataloage de circuite integrate digitale. .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul modulului Circuite electronice digitale ca evaluare sumativă. vet@tvet. să evalueze parametrii specifici ai circuitelor logice integrate. • să verifice funcţionarea corectă a montajelor.ro Test sumativ Modulul: Circuite electronice digitale Competenţa: • • • • Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice. Durata evaluării: 3 ore Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: • • Enunţ: I. Interconectează circuite integrate logice în montaje. pentru a testa dobândirea competenţelor tehnice generale şi specializate.

6. cu ajutorul catalogului de circuite logice integrate. fax. După ce aţi verificat corectitudinea schemei. Identificaţi cele 2 circuite integrate din schemă. 021-311 11 62. Bucureşti-010176. Identificaţi configuraţia pinilor celor două circuite integrate. Realizaţi legăturile electrice conform schemei.10-12. 2. 5. 4. Utilizaţi catalogul de circuite logice integrate pentru a identifica circuitele integrate necesare implementării. Efectuaţi legăturile conform schemei. Verificaţi cu testerul digital nivelele logice pe ieşirile circuitelor integrate. Comparaţi rezultatele obţinute cu valorile logice deduse la punctul 3. 449 8 G N D 5 6 7 .ro Identificaţi porţile logice de care aveţi nevoie pentru implementarea funcţiei. Se dă schema de mai jos: V C C 4 1 5 3 2 0 A>Bi A=Bi A<Bi B3 B2 B1 B0 A3 A2 A1 A0 3 1 2 G N D V C 1 1 A>Bo A=Bo A<Bo 5 1 C 2 C 4 1 G 2 G 74155 8 7 4 8 5 1 C 6 VC C 1 3 16 4 3 2 1 1 1 9 1 1 1 1 A B 1 1 1 1 2 2 2 2 Y Y Y Y Y Y Y Y 7 06 15 24 3 9 01 11 21 3 0 1 2 Aveţi la dispoziţie 120 minute pentru a îndeplini următoarele cerinţe: 1. Precizaţi nivelele logice pe ieşirile fiecărui circuit în configuraţia schemei date. 7. Identificaţi configuraţia pinilor pentru circuitele integrate selectate. 6. 021-312 54 98. Alimentaţi montajul. 4. Spiru Haret nr. Verificaţi funcţionarea schemei cu testerul digital. II. 2. 3. desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele. Montaţi circuitele integrate în socluri. 7. 8.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Montaţi în socluri circuitele integrate.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. vet@tvet. sector 1.

2. 3. Spiru Haret nr. astfel: 1. 12. 14. 021-312 54 98. 13. aveţi la dispoziţie: • • • • • • sursă de c.c. 16.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. II.ro 9. catalog de circuite integrate digitale. 10 puncte 15 puncte 15 puncte 5 puncte 10 puncte 5 puncte 15 puncte 450 . Bucureşti-010176.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-311 11 62. Se acordă 100 de puncte pentru nota 10. fax. Criterii de evaluare şi notare: I. tel. 7408. 11. 7410. 15. o colecţie de circuite integrate: 7400. astfel: 10. După ce aţi verificat corectitudinea schemei. sector 1. 7485. tester digital. 5. cu tensiune stabilizată şi reglabilă. 4. 7404. 10 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 10 puncte 10 puncte din oficiu. Instrucţiuni pentru elevi: Pentru realizarea sarcinii de lucru. 6. 74155 conductoare de legătură şi conectori. platformă de lucru prevăzută cu socluri. desfaceţi legăturile şi demontaţi toate componentele. 7432. vet@tvet.10-12. 7.

tel.ro 8. 021-311 11 62. iar subiectul II are pondere 2/3. 10 puncte 9. vet@tvet. fax. 021-312 54 98. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176. sector 1.10-12. Pentru fiecare candidat se completează o fişă ca cea de mai jos: Cerinţa Da 1 2 3 4 5 6 7 Din oficiu Îndeplinită Nu 10 puncte 10 puncte 10 puncte 20 puncte 10 puncte 20 puncte 10 puncte 10 puncte Punctaj maxim acordat II. Evaluarea se face prin observare sistematică. La stabilirea notei finale. 5 puncte 10 puncte din oficiu. Evaluarea se face prin observare sistematică. Pentru fiecare candidat se completează o fişă ca cea de mai jos: Cerinţa Da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din oficiu Îndeplinită Nu 10 puncte 15 puncte 15 puncte 5 puncte 10 puncte 5 puncte 15 puncte 10 puncte 5 puncte 10 puncte Punctaj maxim acordat Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: 451 .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Barem de corectare şi notare: I.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . subiectul I are pondere 1/3 .

tel.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . fax. sector 1. pe care elevii le corectează. Dacă rezultatele sunt nesatisfăcătoare. 021-312 54 98.10-12. Bucureşti-010176. corectând eventualele operaţii greşite. vet@tvet.ro Profesorul monitorizează activităţile practice pe tot parcursul lor.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Spiru Haret nr. 021-311 11 62. 452 . sau refacerea activităţii practice. cum ar fi: consultarea Fişelor de documentare. se iau măsuri pentru îmbunătăţirea progresului şcolar.

Spiru Haret nr.ro Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul 453 .10-12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-311 11 62.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . sector 1. 021-312 54 98. tel. fax. Bucureşti-010176. vet@tvet.

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .10-12. Spiru Haret nr. fax. sector 1. 021-311 11 62.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. 021-312 54 98. vet@tvet. Bucureşti-010176.ro AUTOR: CAZACU REMUS – profesor grad didactic I Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău Colegiul Tehnic de COORDONATOR: FLORIN IORDACHE – Inginer CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 454 .

laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . vet@tvet. fax. 021-311 11 62.să identifice categorii de diode redresoare şi stabilizatoare pe baza datelor de catalog Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr.ro PROBĂ SCRISĂ SUMATIVĂ Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: . 021-312 54 98. sector 1. Tipul testului: Probă scrisă Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în sala de curs. 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice Obiectivele evaluării: . catalog de componente şi va rezolva subiectul.să interpreteze o foaie de catalog pentru diode stabilizatoare şi redresoare .să identifice părţile componente ale schemei bloc a unui redresor .10-12. Bucureşti-010176. Durata evaluării Timp de lucru: 50 min FIŞA DE EVALUARE SUMATIVĂ TEMA 1 455 .Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice . Spiru Haret nr. Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului. ca evaluare sumativă. Testul sumativ este format din întrebări multiple care-i oferă profesorului evaluator posibilitatea să realizeze teste diferite pentru clase diferite. tel.să cunoască rolul funcţional a elementelor componente unui redresor monofazat monoalternanţă şi dublă alternanţă .să cunoască funcţionarea unui stabilizator parametric cu două tensiuni stabilizate .să identifice elementele de circuit necesare realizării unui stabilizator parametric .

Diode redresoare Codul diodei 1N4007 F602 6SI2(R) Diode stabilizatoare Codul diodei PL3V6Z 1N3018B 4DZ10 2. 021-311 11 62. Dacă tensiunea la ieşirea unui redresor monofazat monoalternanţă este pozitivă. 5. 021-312 54 98. se obţin stabilizatoare cu tensiuni mai ……….Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12. valoarea maximă se atinge la momentul : 456 Vzmin[V] Vznom[V] Vzmax[V] IZ[mA] Izmax[mA] Pdmax[W] IF[A] I0[A] VRRM[V] VF[V] IR[mA] . 4. La bornele diodelor blocate. Elementul principal al stabilizatoarelor parametrice este dioda ………………. Spiru Haret nr. tensiunea are valoarea de zero volţi. tel.. Circuitul la ieşirea căruia tensiunea este aproximativ constantă se numeşte ……… 3. .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Schema electronică a redresorului monofazat dublă alternanţă în punte conţine un număr de ………… diode.ro Enunţuri : 1. 1. Tensiunea medie redresată este mai mare la redresoarele cu sarcină RC decât la redresoarele cu sarcină rezistivă. fax.. sector 1. 2. se obţin tensiuni stabilizate mai mari decât tensiunea fiecărei diode. Competează spaţiile libere cu termenii corespunzători : 1. 2. Stabilizatoarele de tensiune menţin …………. 5. 4. tensiunea de ieşire dacă tensiunea de intrare sau rezistenţa de sarcină se modifică între anumite limite admise. Prin legarea în serie a două sau mai multe diode stabilizatoare. Notează cu litera A afirmaţiile adevărate şi cu litera F afirmaţiile false. Alege varianta corectă de răspuns: 1. Conectând în serie diodele stabilizatoare. La redresoarele monofazate dublă alternanţă în punte se află în conducţie simultan două diode.. Bucureşti-010176. Tensiunea la ieşirea redresoarelor este alternativă. . 3. Folosind catalogul de diode determinaţi valorile parametrilor . vet@tvet. 3. 4.

d) detectoare 5. d) T 2. 5-F 457 . 4-mari .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176. Simbolul este specific diodei : a) stabilizatoare . fax. d) catodul 4. c) redresoare . Banda colorată desenată pe corpul unei diode stabilizatoare indică : a) anodul . respectiv catodul componentei. c) puterea maximă disipată .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . sector 1. 2-stabilizator . c) 80% . d) 100% 3. b) varicap . 021-312 54 98. Diodele stabilizatoare funcţionează în zona de străpungere controlată cu polarizare : a) inversă . 2. In vederea identificării terminalelor. Randamentul redresoarelor monfazate dublă alternanţă cu sarcină rezistivă este de aproximativ : a) 20% . c) constantă . 3-Zener . b)40% .10-12. 5-constantă 3. se poziţionează dioda conform desenului din fila de catalog şi. Spiru Haret nr. vet@tvet. b) directă . 4-A . c) T/4 . astfel se determină anodul. 1-patru . b) toleranţa .ro a) 0 . 3-F . tel. 1-F . b) T/2 . d) mare BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE FIŞA DE EVALUARE SUMATIVĂ TEMA 1 1. 021-311 11 62. 2-A .

021-311 11 62. 4-c . 5-a PROBĂ SCRISĂ SUMATIVĂ 458 . tel.ro 4. sector 1. Bucureşti-010176. Spiru Haret nr.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 3-d . vet@tvet. fax.10-12. 1-b . 021-312 54 98. 2-b .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.

ca evaluare sumativă. în putere Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176. 021-312 54 98. 021-311 11 62.să identifice amplificările în tensiune. Fiecare elev sau grupă de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul. caracteristică de frecvenţă .ro Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . în curent. vet@tvet.Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice . laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică. Durata evaluării Timp de lucru: 50 min FIŞA DE EVALUARE SUMATIVĂ TEMA 2 459 .10-12. 2. fax. Tipul testului: Probă scrisă Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în sala de curs. sector 1.să cunoască mărimile caracteristice ale amplificatorului: factor de amplificare.Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice Obiectivele evaluării: .

Barem de corectare şi notare FIŞA DE EVALUARE SUMATIVĂ 460 . sector 1. vet@tvet. c. Alege varianta corectă de răspuns : 1. fax. componenta continuă . Un amplificator cu mai multe etaje se poate considera ca fiind legarea în cascadă a mai multor amplificatoare simple. de reglaj. şi frecvenţa semnalului de intrare. d. C.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. utilizează doar o mică porţiune din dreapta sa de sarcină .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . A 2.10-12. Prin amplificare înţelegem procesul de micşorare a valorilor instantanee ale unei puteri sau ale altei mărimi. Un amplificator de semnal mic : a. 021-312 54 98. b. 021-311 11 62. Eliminarea decalajului se face cu …………. făra a modifica modul de variaţie a mărimii în timp şi folosind energia unor surse de alimentare.. la ieşirea căruia se obţine un semnal proporţional cu semnalul aplicat la intrare. componenta alternativă . b.. derivă . are întotdeauna un amplificator cu emitorul comun. Bucureşti-010176. c. de obicei în tensiune. b. decalaj . Amplificatorul de curent continuu amplifică : a. Fiecare subiect este notat cu 1 punct. 3. F 3. Notează cu litera A afirmaţiile adevărate şi cu litera F afirmaţiile false : 1. Caracteristica de frecvenţă a amplificatorului reprezintă dependenţa între modulul factorului de amplificare. Un fenomen specific amplificatoarelor de curent continuu este fenomenul de : a. B. A Criteriile de evaluare şi notare Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Se acordă 1 punct din oficiu. o parte din componenta continuă. având aceeaşi frecvenţă şi de putere mai mare. d. d. Amplificatorul este un cuadripol ……………. c. componenta alternativă şi continuă . are întotdeauna un semnal de ieşire de ordinul mV . Spiru Haret nr. intră în saturaţie în fiecare perioadă a semnalului de intrare . 2. reglaj. off-set .ro A. Competează spaţiile libere cu termenii corespunzători : 1. Un parametru important legat de condiţia de zero este tensiunea de……………. 2. tel.

Bucureşti-010176. 3-sisteme C. 2-decalaj. sector 1. 3-b B. Spiru Haret nr. 021-312 54 98.10-12. tel. 1-A. 021-311 11 62. 3-A PROBĂ SCRISĂ SUMATIVĂ 461 . 2-F. 1-a.ro TEMA 2 A. fax. 1-activ.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. vet@tvet.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 2-c.

laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . vet@tvet. Tipul testului: Probă scrisă Condiţiile de administrare Testul poate fi susţinut în sala de curs.10-12.să cunoască simbolul şi definiţia dispozitivelor optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva subiectul. Bucureşti-010176. Durata evaluării Timp de lucru: 50 min FIŞA DE EVALUARE SUMATIVĂ TEMA 5 462 .Identifică tipuri de circuite şi sisteme electronice .ro Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: .să identifice dispozitive optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric intern . ca evaluare sumativă. 021-312 54 98. 021-311 11 62.Evaluează performanţele circuitelor şi sistemelor electronice Obiectivele evaluării: . 5.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. sector 1. tel. fax. Spiru Haret nr.

Pentru a afişa cifra doi la un afişaj cu şapte segmente.10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . b. bază . c.direct . emitor . b. b. Spiru Haret nr. 0. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-9). 25mA 4. b. b. ci de polarizare 6. Bucureşti-010176. a.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. c. b. se aprind segmentele : a. tel. nepolarizată 5. Sensibilitatea fototranzistorului este egală . LED-ul 9. b.ro A. 5V . c. fotodioda . scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect : 1. c. c. fax.7V 8. sector 1. colector 2. Tensiunea de polarizare corectă a unui LED are valoarea : a. Curentul de bază al unui fototranzistor este : a. c. nu depinde de lumină. b. LED-ul este o joncţiune pn polarizată : a. 100nA . ABDEG 7. b. mai mare decât sensibilitatea fotodiodei 3.egală cu sensibilitatea fotodiodei . vet@tvet. 021-312 54 98.minim . curentul de colector al unui fototranzistor este : a. Dispozitivul de intrare într-un optocuplor este : a. Unele fototranzistoare nu au în exterior : a. c. fototranzistorul . o mărime ce nu se ia în considerare . direct proporţional cu lumina 463 . c. 50nA . invers .3V . mai mică decât sensibilitatea fotodiodei . Când sursa de lumină este întreruptă. determinat de tensiunea de polarizare . 021-311 11 62. ABCDE . c. Curentul de întuneric al fototranzistorului BPW 23 este : a. maxim . ABDFG .

3-a. 2-b. Instrucţiuni pentru elevi Orice eventual răspuns greşit se încercuieşte şi se taie cu un X şi se înlocuieşte cu răspunsul considerat corect. 8-a. tel. 5-a. vet@tvet. sector 1. 9-b PROBĂ SCRISĂ SUMATIVĂ 464 . Se acordă 1 punct din oficiu. 7-c. Barem de corectare şi notare FIŞA DE EVALUARE SUMATIVĂ TEMA 5 A.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-312 54 98. 021-311 11 62. Spiru Haret nr.ro Criteriile de evaluare şi notare Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. 4-c. 1-b. se acordă 0 puncte.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Bucureşti-010176. 6-c. Pentru răspuns greşit sau lipsă. fax.10-12.

Este o evaluare sumativă.surse reale : documentaţie tehnică.10-12.  Instalarea sursei de alimentare. 8. tel. Tipul testului: Proiect Condiţiile de administrare Investigaţia se poate realiza individual sau în grup de 2-3 elevi.  Reataşarea panourilor laterale şi conectarea cablurilor externe la calculator. 021-312 54 98.  Instalarea componentelor în locaşurile externe.ro Modulul: Sisteme electronice pentru tehnica de calcul Competenţa: Interconectează circuite şi sisteme electronice în tehnica de calcul Obiectivele evaluării: . 021-311 11 62. internet 465 . fax.  Pornirea calculatorului pentru prima dată.  Ataşarea componentelor la placa de bază şi instalarea plăcii de bază.să urmeze etapele pentru asamblarea unui sistem de calcul Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei de învăţare nr.să cunoască importanţa unui sistem de calcul . Instrucţiuni pentru elevi Surse de informare : . atelier/agent economic . Durata evaluării Timp de lucru: 4 săptămâni Enunţ: Proiectul va fi realizat la finalul temei 8 şi va fi structurat în două mari părţi: a. Bucureşti-010176. sector 1.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .surse mass-media : literatura tehnică de specialitate . fiecare dintre ei îndeplinind sarcini distincte bine precizate.  Conectarea tuturor cablurilor interne. Cercetarea făcută pentru a documenta operaţia de asamblare. b.  Instalarea componentelor interne.să identifice elementele necesare asamblării unui sistem de calcul . utilizând cei 9 paşi de mai jos:  Deschiderea unei carcase. corespunzătoare sistemelor de calcul. Realizarea practică a asamblării unui calculator.  Instalarea plăcilor de extensie. vet@tvet. Spiru Haret nr.surse virtuale : software educaţional. Se vor respecta normele de protecţia şi securitatea muncii. Acestă procedură de evaluare poate fi utilizată ca o modalitate complementară de documentare a achiziţiilor asociate temei propuse avute în vedere şi realizate.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.

printat şi realizat practic. fiecare etapă finalizată urmând a fi analizată pentru descoperirea punctelor slabe şi trecerea la o nouă etapă. tel.ro Etape. sector 1. vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12. Bucureşti-010176. Proiectul va fi prezentat în scris redactat la calculator. termenele de finalizare fiind stabilite de comun acord cu îndrumătorul.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 puncte repartizate astfel: Partea I 20p ( ) Partea II 20p ( ) Partea III 20p ( ) Partea IV 20p ( ) Partea V 20p ( ) 466 . iar proiectul să poată fi predat şi realizat în condiţii optime şi la termenul stabilit. 021-311 11 62. 021-312 54 98.termene: Derularea proiectului va fi etapizată. Spiru Haret nr. fax. Elevii au obligaţia de a respecta etapele şi termenele stabilite pentru a se înscrie în grafic.

......................... ........ Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice au transferabilitate în alte contexte practice OBSERVAŢII 467 ..................................10-12................ Activităţile întreprinse se raportează adecvat la temă 2.......................................................................... În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului candidatul a făcut dovada implicării şi angajării personale......... originalităţii soluţiilor propuse........................ sub coordonarea/ supravegherea îndrumătorului de proiect sau/şi a persoanelor autorizate 4........................... ..... Documentarea a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului de proiect 6........ după caz............... prenumele şi specializarea îndrumătorului: Partea I: Monitorizarea progresului Competenţe vizate/implicate în realizarea/execuţia investigaţiei/proiectului: ............ sector 1.............................................................................................................................. tel............. candidatul demonstrând reflecţie critică 3.......................................... Realizarea sarcinilor de lucru stabilite a fost făcută conform planificării iniţiale 5.................... Partea a II-a: Aprecierea calităţii activităţii candidatuluI CRITERIUL DA/NU 1.............................................................................................................. a imaginaţiei şi creativităţii în abordarea şi îndeplinirea sarcinilor 9........................... Abordarea temei a fost făcută dintr-o perspectivă personală........................... vet@tvet..................................................... ................. Soluţiile pentru situaţiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării proiectului sunt personale şi au fost găsite cu ajutorul îndrumătorului de proiect 8...................................................................Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str...................... Bucureşti-010176...... Spiru Haret nr..................................... 021-312 54 98.............................................................. Activităţile au fost întreprinse............................................................. Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru redactarea părţii scrise a proiectului a fost realizată integral 7.................................................................. fax......ro FIŞA DE EVALUARE Numele şi prenumele elevului: Tema: Numele...................Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar ............... 021-311 11 62........................

021-312 54 98. modele. Partea a V-a: Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările îndrumătorului de proiect: ÎNTREBARE DA/NU OBSERVAŢII DA/ NU OBSERVAŢII DA/NU OBSERVAŢII Nota finală 468 . Redactarea părţii scrise demonstrează logică şi o bună argumentare a ideilor 7. Candidatul a demonstrat putere de sinteză 4. Elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema şi cu obiectivele propuse 3. fax. scopul. coerentă şi fluentă 2.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. sector 1. 021-311 11 62. obiectivele şi metodologia abordată 2. Validitate în raport cu tema. Acoperire satisfăcătoare în raport de tema aleasă 3.ro Partea a III-a: Aprecierea calităţii proiectului CRITERIUL 1. Bucureşti-010176. Candidatul a realizat o susţinere orală clară.10-12. tel. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată 4.P-ul pentru calificarea respectivă Partea a IV-a: Aprecierea susţinerii proiectului CRITERIUL 1. Realizarea investigaţiei este în concordanţă cu S. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat 5. Candidatul a utilizat în prezentare mijloace de comunicare potrivite: elemente de grafică. vet@tvet. facilităţi audio-video ale TIC etc.P. Spiru Haret nr. Aplicabilitate practică 9.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . aplicaţii.

sector 1. 021-312 54 98. fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176. tel. 021-311 11 62.10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .ro 469 . vet@tvet.

ro Modulul: Tehnologia reţelelor de comunicaţii 470 .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. Spiru Haret nr. sector 1. Bucureşti-010176. vet@tvet. fax. 021-311 11 62. 021-312 54 98.10-12.

021-311 11 62.ro AUTOR: MARINA DUMITRESCU – profesor. Bucureşti-010176. gradul I. 021-312 54 98. vet@tvet.10-12. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”. Spiru Haret nr. fax. Bacău COORDONATOR: REMUS-EMANOIL CAZACU – profesor. gradul I. sector 1. Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 471 . Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen”. tel.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.

Cleşte patent 472 . fax. sector 1.să realizeze un segment de reţea .Fierăstrău .să monteze conectori RJ-45 şi de tip F Prezentarea testului Acest test este utilizat la sfârşitul modulului. tel. 021-311 11 62.Holzşuruburi .10-12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Maşină de găurit cu burghie de diferite mărimi . Bucureşti-010176.Canal de cablu din material plastic . Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi sculele şi materialele necesare.Panou de lemn . vet@tvet.Şurubelniţă . Durata evaluării : 90 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se va desfăşura în laboratorul de specialitate sau în atelierul de instruire practică.Coliere de plastic pentru legarea cablurilor .Conectori RJ-45 şi conectori de tip F . Necesar de materiale . Spiru Haret nr.Cleşte de sertizat . 021-312 54 98.Cablu coaxial şi UTP .ro PROBĂ PRACTICĂ SUMATIVĂ ompetenţe : Execută lucrări de cablare structurată Obiectivele evaluării : .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Tipul testului : probă practică şi orală. ca test practic sumativ.Rigă şi echer .Cuţit .

Conectorii de la capetele cablului UTP vor fi montaţi în aşa fel încât să poată fi interconectate direct 2 calculatoare. Bucureşti-010176. montarea şi legarea cablurilor. conectori RJ-45 şi conectori de tip F. iar cu cu linie neagră.10-12. cleşte de sertizat.ro PROBĂ PRACTICĂ SUMATIVĂ Temă Execută instalarea unui segment de reţea ce cuprinde un cablu pentru TV şi un cablu UTP conform schemei de mai jos şi montează conectori la capetele cablurilor. tel. coliere de plastic pentru legarea cablurilor. 021-311 11 62. cablul UTP). şurubelniţă. riglă şi echer. cablu coaxial şi UTP. cleşte patent Durata probei : 90 minute Fişă de evaluare PROBĂ PRACTICĂ ŞI ORALĂ SUMATIVĂ Temă Execută instalarea unui segment de reţea ce cuprinde un cablu pentru TV şi un cablu UTP conform schemei de mai jos şi montează conectori la capetele cablurilor. fierăstrău. vet@tvet. Ai la dispoziţie : Canal de cablu din material plastic.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. fax. sector 1. holzşuruburi. Spiru Haret nr. Lucrarea constă în montarea canalului de cablu pe un panou de lemn. (Cu linie albă este figurat cablul pentru TV.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . maşină de găurit cu burghie de diferite mărimi. montarea conectorilor. 473 . panou de lemn. 021-312 54 98. cuţit.

Respectă dimensiunile din schemă 1p ( B. coliere de plastic pentru legarea cablurilor. şurubelniţă. Aplică o tehnică adecvată de pozare 1p ( 20. Lucrarea constă în montarea canalului de cablu pe un panou de lemn. Montează conectorii conform cerinţelor 1p ( 22. cablu coaxial şi UTP. holzşuruburi. sector 1. 021-311 11 62. Pregăteşte capetele de cablu 1p ( 21. rigă şi echer. Conectorii de la capetele cablului UTP vor fi montaţi în aşa fel încât să poată fi interconectate 2 calculatoare Ai la dispoziţie : Canal de cablu din material plastic. cablul UTP). montarea conectorilor. cleşte de sertizat.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba practică Se acordă sau nu. prin observare sistematică : 17. Alege materialele necesare 1p ( 19. Bucureşti-010176. A.ro (Cu linie albă este figurat cablul pentru TV. maşină de găurit cu burghie de diferite mărimi. cleşte patent. vet@tvet. Stabileşte traseul conform schemei 1p ( 18.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . panou de lemn. iar cu cu linie neagră. montarea şi legarea cablurilor. fax. Criterii de apreciere a performanţei elevului la proba orală ) ) ) ) ) ) 474 . tel. Spiru Haret nr. conectori RJ-45 şi conectori de tip F. 021-312 54 98.10-12. fierăstrău. cuţit.

Spiru Haret nr. Enumeră normele de protecţia muncii pe care le-ai aplicat la realizarea lucrării 1p ( Stabilirea notei finale ) ) ) Se acordă un punct din oficiu. fax. Prezintă codul culorilor pentru conectorul RJ-45 1p ( 9. 021-311 11 62. 475 . Ultimele 3 puncte se acordă pentru răspunsuri corecte şi complete.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Se acordă prin observare sistematică. Precizează diferenţele dintre un cablu UTP şi un cablu STP 1p ( 10. Bucureşti-010176.10-12. sector 1. vet@tvet. Primele 6 puncte se acordă numai criteriilor care sunt considerate îndeplinite. 021-312 54 98. tel.ro 8.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.

5 puncte.ro PROBĂ SCRISĂ SUMATIVĂ Competenţe : . fax. tel. Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele. lucrările nu vor fi identice. Bucureşti-010176.5 puncte (9 x 0.5 puncte) . cabluri coaxiale 476 .5 = 4.să cunoască principalele tipuri de echipamente din reţelele de comunicaţii .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.să cunoască normele de bază de protecţie a muncii Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat la sfârşitul temei 12. Conectorii-vampir se montează pe : a.5 puncte (1 x 1.9 subiecte de 0. la clase diferite.10-12. 021-311 11 62.să cunoască diferitele tipuri de conectori şi tehnologia de montare a acestora . Tipul testului : probă scrisă Durata evaluării : 90 minute Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea Testul se poate desfăşura într-o sală de clasă sau în laboratorul de specialitate. vet@tvet. Sunt concepute 18 subiecte evaluate cu 0. 021-312 54 98. sector 1.să cunoască principiile de bază ale cablării structurate .3 subiecte de 1 punct (3 x 1 = 3 puncte) . Proba scrisă sumativă este formată dintr-un număr mare de întrebări care-i oferă profesorului evaluator posibilitatea să conceapă teste diferite pentru clase diferite. Profesorul evaluator va alege : .Execută lucrări de cablare structurată .Instalează şi întreţine reţele de comunicaţii electronice Obiectivele evaluării : . 6 subiecte evaluate cu 1 punct. Spiru Haret nr. cabluri de fibră optică b.5 puncte) TOTAL: 9 puncte + 1 punct din oficiu = 10 puncte În acest fel. Enunţuri : Pentru fiecare din subiectele de la 1 la 18. scrieţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.1 subiect de 1. 13. ca evaluare sumativă.5 = 1.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . şi 3 subiecte subiecte evaluate cu 1.5 puncte.

75Ω … 100Ω b. 120Ω c. Pe cablurile coaxiale. Bucureşti-010176.. 120Ω … 240Ω 15. cabluri UTP/STP 14. conectorii SMA b. tel. negru c. fax. supratensiunilor accidentale c. o metodă de protecţie contra coroziunii 19. un segment de fibră optică b. Spiru Haret nr. conectorii BNC c. La marcarea firelor din cablurile UTP/STP nu se foloseşte culoarea : a. 021-312 54 98. 100m 21. Standardul ANSI/TIA/EIA568 se foloseşte în : 477 . Protectorii primari asigură protecţia cablurilor contra : a. conectorii care se montează fără sertizare sunt : a.. vet@tvet. conectorii F 16. albastru e.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12. 100Ω . 021-311 11 62.ro c. un segment de fibră optică cu un conector montat la un capăt c. Cablurile UTP şi STP au o impedanţă caracteristică cuprinsă între: a. Lungimea maximă a circuitelor din cablarea orizontală nu trebuie să depăşească : a. sector 1. Un pigtail este : a. 200m b.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . un segment de fibră optică cu 2 conectori montaţi la capete 17. scurtcircuitelor 20. Sertizarea este : a. portocaliu d. perturbaţiilor electromagnetice b. verde b. o tehnologie de montare a conectorilor c. o caracteristică a cablurilor coaxiale b. 150m c. maron 18.

dar cu erori c. măsuri de protecţie la lucrul instalaţii şi echipamente electrice 478 . 021-311 11 62. a. fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Statele Unite 22. Bucureşti-010176. sertizarea conectorilor BNC pe cablurile coaxiale b. vet@tvet. Citiţi enunţul de mai jos şi scrieţi pe foaie litera corespunzătoare categoriei de măsuri de protecţie a muncii din care face parte acesta. surubelniţe de diferite mărimi c. măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor b.ro a. 1 şi 4 b. scule specializate e. cleştele patent b. echipamentul nu va funcţiona deloc b. 2 şi 4 23. Uniunea Europenă c. este conectat un echipament ce poate funcţiona la 100Mb/s ? a. Sertizoarele se folosesc pentru : a. Standardele T568-A şi T568-B diferă intre ele prin inversarea perechilor : a. 2 şi 3 c. sertizarea conectorilor RJ e. montarea conectorilor optici c. 021-312 54 98. Pentru fixarea cozilor şi mânerelor în scule se vor folosi pene metalice”. echipamentul va funcţiona. penseta d. echipamentul va funcţiona corect dar la viteza de 10Mb/s d. echipamentul se va defecta 26.10-12. 1 şi 3 d. Ce se întâmplă dacă într-o reţea ce funcţionează la viteza de 10Mb/s. Spiru Haret nr. un cuţit bine ascuţit 24. sertizarea pinului central la conectoarele pentru cabluri coaxiale 25. “Cozile şi mânerele uneltelor trebuie să fie bine fixate. sertizarea conductoarelor în reglete cu sertizare prin deplasarea izolaţiei d. Canada b. Operaţiile de sertizare se pot realiza cu : a. tel. netede şi de dimensiuni care să permită prinderea lor sigură şi comodă. sector 1.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Zona de lucru reprezintă porţiunea de reţea dintre repartitorul orizontal şi repartitorul principal.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. facultative c. Spiru Haret nr. sau F dacă apreciaţi că enunţul este fals. tel. Conectorii vampir se pot monta oriunde pe cablu.. la reţea. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat. Normele de tehnica securităţii muncii sunt : a.. 021-312 54 98.(2). În enunţul de mai jos asociaţi numărul din dreptul cuvântului lipsă cu litera corespunzătoare răspunsului corect. Cablurile de fibră optică asigură cele mai mari viteze de transmisie. iar conectorii F sunt folosiţi la cablurile de fibră optică. hardware b. b.10-12. d. însă pe distanţe mai mici decât cablurile UTP.. fax... “Deranjamentele ce afectează conectivitatea fac imposibilă . agenţilor corozivi c. 021-311 11 62.. Bucureşti-010176.(1).. UPS-ul are rolul : a. opţionale 31. obligatorii b. de a proteja mediul 29. conexiunii prin cablu coaxial 28.. de evita scurtcircuitele c... 32. excesive sau .. vet@tvet.. a. camere video cu înregistrare pe casetă c. de a evita pierderile de date b. camere video cu adresă IP ce se pot conecta direct într-o reţea de date 30.. c.. conexiunii pe fibră optică b. umidităţii 479 . conectării wireless c.. sector 1. Securitatea unei reţele este mai vulnerabilă în cazul : a. nu numai la capete.. Ce sunt camerele web ? a.ro c. de deranjament. măsuri de protecţie la lucrul cu unelte manuale 27. Conectorii BNC şi SMA sunt folosiţi la cablurile coaxiale. Contactele conectorilor se pot oxida datorită .(3).(4). Sertizarea greşită a unui conector reprezintă o cauză .” a. camere unde se montează echipamentele b.

1 2 3 4 5 a.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-312 54 98. codul culorilor la conectorii RJ-45 este identic d. c. e. f. Spiru Haret nr. d. conectarea e. Cea mai rapidă metodă de montare a unui conector pe fibra optică o reprezintă sudarea acesteia la un pigtail b. Scrieţi pe foaie cifrele corespunzătoare succesiunii corecte a etapelor de montare ale unui conector RJ-45. alese din lista de sub tabel. b. sector 1. Normele de protecţia muncii stabilesc regulile ce trebuiesc respectate pentru asigurarea calităţii lucrărilor. adresa IP f. 480 . 35.ro d. fax.10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . tel. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat. 021-311 11 62. CAN/CSA-T529 EN 50173 AS/NZS 3080 ISO 11801 ANSI/TIA/EIA-568 Internaţional Statele unite Canada Australia şi Noua Zeelandă Comunitatea Europeană Africa 34. software 33. Scrieţi în ultima coloană a tabelului de mai jos literele corespunzătoare zonelor de aplicabilitate a standardelor. vet@tvet. Indiferent de standardul folosit. Bucureşti-010176. Un conector RJ are întotdeauna toţi pinii conectaţi c. a. sau F dacă apreciaţi că enunţul este fals.

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar ... fax. vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Conectorii ST se folosesc la cablurile . Înlocuiţi cifrele din zonele punctate cu litera corespunzătoare termenului corect. 021-311 11 62... Conectorii RJ se folosesc la cablurile . tel. sector 1.(2).” a.(3).. Ştiind că la capătul A firele au fost conectate conform schemei de mai jos. 37. coaxiale c. “Conectorii BNC sunt folosiţi la cablurile . de fibră optică 481 .. aleasă din lista de mai jos..10-12. 021-312 54 98. Spiru Haret nr..(1). Se doreşte realizarea unui cablu de conexiune UTP inversor. se vor scrie literele corespunzătoare culorii firelor). se cere să se precizeze ordinea firelor pentru conectorul de la capătul B (în dreptul numerelor ce reprezintă pinii conectorului. UTP b..ro 36... Bucureşti-010176....

“Centralele PBX sunt centrale telefonice cu un număr .ro 38.. tel.(3).. Pentru protecţia la foc este important materialul din care se realizează . Lămpile . cu incandescenţă c. aleasă din lista de mai jos... Înlocuiţi cifrele din zonele punctate cu litera corespunzătoare termenului corect.(1).. de linii. fluorescente 482 . sector 1... 021-311 11 62. mantaua cablului b... se desfăşoară între posturile telefonice . exterioare c. redus d... fax.(2).Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. sunt o sursă de tensiuni perturbatoare. mare f. aleasă din lista de mai jos.(1).” a.. vet@tvet.(2).. protectorilor primari d. Protecţia la supratensiune se realizează cu ajutorul . Înlocuiţi cifrele din zonele punctate cu litera corespunzătoare termenului corect. consumului 39..10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr.(3). Cea mai mare parte a .. 021-312 54 98. foarte mare b..... traficului g. a..... Bucureşti-010176. interioare e..

b 3. c 9. 3 – d. Bucureşti-010176.  Se acordă 1 punct subiectelor de la 19 la 22. 2. dar se acordă şi punctaje parţiale. 2 – c. b 8. tel. 1 – 18. 4 – a.25 puncte pentru fiecare răspuns  Pentru subiectele 23 şi 24 nu se acordă punctaje parţiale.  Se acordă 0. d – F (0. corect) a . 26 şi 27 se acordă 1. b 7. 5e. a La aceste subiecte nu se acordă punctaj parţial. astfel : 1. fax. 23.25 puncte pentru fiecare răspuns (0.5 puncte pentru răspunsurile corecte la subiectele nr.10-12.F. 4d. 4.F. dar şi punctaje parţiale. 4 – b (0. 021-312 54 98. vet@tvet. c . 3 1c.25 puncte pentru fiecare răspuns puncte pentru fiecare răspuns 1 – c. corect) 20. a 17. 8h  Pentru subiectele 25. 3 – a corect) (0.A 1 . 021-311 11 62. b 16. c 15.d .a. Pentru răsuns greşit sau lipsa răspunsului. c 10. se acordă 0 puncte. 24.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. c . c 6. c 14. b – F. b 11. 7g. 5. 25. 5 – b (0. corect) 22.5 puncte pentru subiectul complet. Spiru Haret nr. Astfel : 19. c 18. 6. 3a.F. 6b. ci se acordă un punct numai pentru succesiunea corectă şi completă. 3 . b 12.c. 2 – e. d 13. d . b 2. 1 – b. sector 1. 2f. corect) 21.2 a – A.5 puncte pentru fiecare răspuns 483 .F. 2 .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . b . 1. c 4.ro Barem de corectare şi evaluare Pentru proba scrisă sumativă  Se acordă 1 punct din oficiu. b 5.

d.ro 26.f.c. 1 .5 (0. 2 . 1 .10-12. 021-312 54 98. fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 2 . sector 1. Bucureşti-010176. tel. vet@tvet.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr.5 puncte puncte pentru pentru fiecare fiecare răspuns răspuns 484 . 3 – a corect) (0.c. 021-311 11 62. 3 – d corect) 27.

fax. tel. sector 1. 021-311 11 62. Bucureşti-010176. 021-312 54 98.ro Modulul: Sisteme şi medii de comunicaţii PARTEA I 485 . Spiru Haret nr. vet@tvet.10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.

sector 1.ro AUTORI: Badea-Guţu Rocsana – profesor. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N. Bucureşti-010176. grad didactic I. Spiru Haret nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. fax. 021-311 11 62. vet@tvet.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-312 54 98. grad didactic I.10-12. Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov COORDONATOR: Remus Cazacu – profesor. Vasilescu Karpen” Bacău CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 486 .

tel.2 Obiectivele evaluării: Să identifice semnalele electrice utilizate în comunicaţiile electronice Să explice modalităţile de prelucrare a semnalelor Să indice etapele prelucrării semnalelor electrice Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare sumativă. fax.10-12.1 -sumativ Competenţa: Descrie tipuri de semnale utilizate în comunicaţiile electronice Descrie tehnicile de prelucrare a semnalelor Tema Fişa de documentare Tema1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.tema 2. 021-312 54 98. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176.4.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . sector 1. vet@tvet. Tipul testului Probă scrisă Durata evaluării 50 min Condiţiile în care se recomandă evaluarea • • sală de clasă. tema 3.1….ro Testul nr. tema4 Fişele documentare: 1. laborator fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului şi va rezolva individual subiectele 487 . 021-311 11 62.

10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. litera corespunzătoare răspunsului corect. Procesul de modulaţie constă în. u(t ) = u(2t ) b u (t ) = u(t +T ) c. Umax 2 2 ⋅ Umax 2 ⋅Ue f 4. modificarea semnalului modulator c. Valoarea vârf la vârf Uv-v a unei mărimi sinusoidale reprezintă: a. modificarea amplitudinii semnalului modulator 3. d. sector 1.30 puncte Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-6) încercuiţi pe foaia de test .ro Enunţ Subiectul I……………………………………………………………………. a. tel. fax. vet@tvet. modificarea unui parametru al purtătoarei b.. 2∙Umax b. 1. Bucureşti-010176. Spiru Haret nr. 021-312 54 98. Gradul de modulaţie m caracterizează modulaţia în amplitudine. u(t ) = u(2t ⋅T +T ) 2. modificarea semnalului modulator şi a purtătoarei d. Ca să nu se producă distorsiuni el trebuie să îndeplinească condiţia: a. 021-311 11 62. O mărime periodică se poate exprima formula: a. m>=1 488 . c. u(t ) = u(t + t ⋅T ) d.

CAN .10-12. m<1 d.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Procesul în cursul căruia se modifică amplitudinea semnalului purtător în conformitate cu semnalul ce trebuie transmis se numeşte ___________1 .ro b m=1 c. modulaţia în fază c. modulaţia în amplitudine b. 021-311 11 62. MIA b. Scrieţi pe foaia de test informaţia corectă care completează spaţiile libere…10 puncte a. fax. VA 6.ADC c. Caracteristica amplitudine frecvenţă reprezentată mai jos caracterizează : a.CAD. 021-312 54 98. tel. FTJ d. Unitatea de măsură a valorii efective pentru un semnal sinusoidal de tensiune este: a. enumeraţi mai jos a. 489 20 punte . Bucureşti-010176.Specificaţi următoarele abrevieri pentru termenii de specialitate. Spiru Haret nr. vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. m>>1 5. BLU 2. V2 b. V d. 1/V c. atât în limba română cât şi în limba engleză acolo unde este cazul. sector 1. modulaţia în frecvenţă Subiectul II 30 puncte 1.

2. tel.ro b. b. Se acordă 10 puncte din oficiu Instrucţiuni pentru elevi Pentru acest test sumativ nu există instrucţiuni suplimentare pentru elevi. Explicaţi rolul blocurilor notate cu 1 şi 3 din schemă.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. fax. sector 1.3. Bucureşti-010176. Spiru Haret nr. 021-311 11 62.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Subiectul III 30 puncte Schema bloc pentru multiplexarea cu diviziune în frecvenţă este redată mai jos. Numai semnalele analogice cu spectru ______2 pot fi refăcute. Specificaţi blocurile notate cu 1. 021-312 54 98. Criteriile de evaluare şi notare Se acordă 100 de puncte astfel: Subiectul I 30 p Subiectul II 30 p 490 . a.10-12. vet@tvet.

10-12. Bucureşti-010176. Pulse Amplitude Modulation. modulaţia în amplitudine a impulsurilor b. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 5-c.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. convertor analog digital c. 4-c.modulaţie în amplitudine b.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . vet@tvet. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. 3-a. 2 puncte a. FTJ d. 2. 021-312 54 98. Subiectul II 1 a. tel. 6-a Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. sector 1.demodulator 491 30 puncte 10 30 puncte 20 puncte 30 puncte . 1-modulator MA.filtru de trecere. Spiru Haret nr. Bandă laterală unică Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. fax. 021-311 11 62. 3. Analog to Digital Conversion.finit Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect.ro Subiectul III 30 p 10 puncte din oficiu Barem de corectare şi notare Subiectul I 1-b. 2-a. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte Subiectul III a.

vet@tvet. Cu ajutorul lor se pot evalua o gamă largă de competenţe. Se acordă 10 puncte din oficiu Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării: În funcţie de rezultatele elevilor se recomandă: consultarea fişelor de documentare ce însoţesc modulul V semnale şi medii de comunicaţii .10-12. planificarea. rezolvarea de probleme și evaluarea. 1. refacerea testului Teme de proiect Proiectul reprezintă o creație substanțială. Pentru răspuns incorect sau lipsă răspuns se acordă 0 puncte. realizarea activităţilor de învăţare propuse.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Oferă elevului autonomie. de nivel înalt. cu posibilitatea includerii unei componente practice. 3. Proiect 1 Tema: transmiterea semnalelor de televiziune Principiile transmisiei semnalelor TV Scheme bloc utilizate pentru transmisia semnalelor TV Tipuri de modulaţie utilizate în transmiterea semnalelor de televiziune Transmisia VF Transmiterea RF a semnalelor de televiziune 492 .ro Se acordă 6 puncte pentru răspuns corect. partea I. cât şi practice. 021-311 11 62. care cere elevilor să efectueze cercetarea. apropie activitatea elevului de problematica reală a mediului de muncă de la agenţii ecinomici. circuitul modulator realizează procesul de modulare a semnalelor. Se punctează orice formulare sau exprimare echivalentă. b. 021-312 54 98. Semnalul util este transportat de la locul emisiei până la diferite puncte de recepţie de către un agent purtător constituit din unde electromagnetice . de-a lungul unei perioade extinse de timp. activităţi de învăţare suplimentare. În cazul DFM este vorba de modulaţie în amplitudine. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176. atât cognitive. sector 1. Pentru fiecare formulare incompletă sau parţial corectă de acordă 3 puncte. fax. îi dă posibilitatea de a lucra fără supraveghere atentă și de a demonstra iniţiativă personală.demodulatorul realizează operaţia inversă modulaţiei prin care se reface semnalul la recepţie Se acordă 6 puncte pentru fiecare răspuns corect şi complet.

Proprietăţile şi avantajele transmisiilor prin fibre optice.ro Suporturi de transmisie utilizate Suporturi de transmisie utilizate Proiect 2 Tema: transmisia şi recepţia undelor electromagnetice Principii ale transmisiei şi recepţiei undelor electromagnetice Exemple ale utilizării transmisiilor cu unde electromagnetice Suporturi de transmisie pentru transmisia undelor electromagnetice Proiect 3 Tema: modemul-mediu de transmitere a informaţiei Principii de funcţionare al modemului Tipuri de semnale utilizate în cadrul transmisiei cu modem Rolul modemului în cadrul unei transmisii Parametrii tehnici ai modem-ului Soluţii tehnice Proiect 4 Tema: comunicaţii mobile GSM Istoric al comunicaţiilor mobile. Schema bloc a unui sistem de comunicaţii prin fibră optică. 021-312 54 98. vet@tvet. Tipuri de semnale utilizate în comunicaţiile GSM.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Proiect 5 Tema: Comunicaţii prin fibre optice Principiile comunicaţiilor prin fibre optice. Criterii de evaluare a proiectelor 1 aprecierea calităţii activităţii elevului planificării. 493 30 puncte √ Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului conform .10-12.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . tel. fax. 021-311 11 62. Principii comunicaţiilor mobile GSM Metode de acces multiplu utilizate în cadrul transmisiilor GSM. Bucureşti-010176. sector 1. Spiru Haret nr. √ Documentarea pentru proiect a fost făcută cu sprijinul şi sub supravegherea îndrumătorului.

Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.ro √ Identificarea bibliografiei pentru redactarea proiectului. √ Elevul a utilizat eficient mijloacele şi mediile de comunicare: elemente de grafică. √ Acurateţea redactării părţii scrise. 021-312 54 98. 2. aprecierea prezentării orale: ………………………30 punte √ Elevul a realizat o susţinere orală coerentă ţi fluentă. Spiru Haret nr. Se acordă 0 puncte pentru criteriu neîndeplinit. 494 . √ Proiectul are acoperire satisfăcătoare în raport cu tema. √ Realizarea proiectului a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţă. aprecierea calităţii proiectului 30 puncte √ Proiectul are validitate în raport cu tema. Se acordă 3 punte pentru fiecare criteriu parţial îndeplinit. √ Referinţele bibliografice utilizate au fost preluate şi prezentate într-un mod personal şi nu reprezintă o compilaţie de citate. scopul şi obiectivele proiectului. elevul a făcut dovada implicării personale în abordarea sarcinilor de lucru. Bucureşti-010176. √ Consistenţa părţii scrise.P-ului pentru calificarea respectivă. Se acordă 3 punte pentru fiecare criteriu parţial îndeplinit. √ Elevul a prezentat putere de sinteză şi adaptare la situaţia de evaluare a proiectului. tel. Se acordă câte 6 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare. Se acordă câte 6 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare. conform S. Se acordă 0 puncte pentru criteriu neîndeplinit 3. aplicaţii. 021-311 11 62. √ În realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului. fax. modele.10-12. vet@tvet. facilităţi audio-vizuale ale TIC.P. sector 1.

fax.ro Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare criteriu de evaluare. Se acordă 0 puncte pentru criteriu neîndeplinit Rezultatul final va fi stabilit pe baza evaluării globale a activităţilor realizate de elev. Bucureşti-010176. Se acordă 5 punte pentru fiecare criteriu parţial îndeplinit. 021-311 11 62. Spiru Haret nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.10-12. Modulul: Sisteme şi medii de comunicaţii PARTEA II 495 . tel. vet@tvet. sector 1. 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .

tel. grad didactic I. sector 1.ro AUTOR: Popa Virgil-Vasile – prof. Bucureşti-010176. 021-311 11 62. Vasilescu .Karpen” Bacău COORDONATOR: Remus Cazacu – profesor. Spiru Haret nr.10-12.. grad didactic I. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.ing. fax. Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Vasilescu . vet@tvet.Karpen” CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT 496 . 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .

5. c) 100 Mbps – 1000 Mbps. c) din patru fire din cupru. c) zgomot. 4. c) cablu UTP. Care din următorii termeni este utilizat pentu a descrie energiile nedorite de natură electrică. d) din două fire şi o manta din plastic. b) cablul UTP. b) cablu STP. d) rezistenţă. electromagnetică sau unde radio care degradează sau distorsionează calitatea semnalelor? a) atenuare. vet@tvet. tel. b) impedanţă. Bucureşti-010176. Teoretic. prin cablurile coaxiale. c) Categoria 5.10-12. b) dintr-un conductor cilindric exterior ce înconjoară un singur fir interior.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-311 11 62. d) 500Mbps – 1000 Mbps. 021-312 54 98. vitezele de transmisie a informaţiei sunt cuprinse în limitele: a) 1 Mbps – 10 Mbps. Cablul torsadat utilizat în reţelele de calculatoare şi care suportă o viteză de transport a datelor de până la 1000 Mbps face parte din: a) Categoria 3. d) cablul cu fibră optică.ro TEST SUMATIV 1 Subiectul I Să se aleagă varianta corectă de raspuns pentru următoarele întrebări: 1. c) cablul STP. fax. b) Categoria 5e. 497 20 puncte . Ce tip de cablu era utilizat pentru conectarea a două reţele de calculatoare aflate la o distanţă mai mare de 400 de metri fără a folosi dispozitive de amplificare a semnalului? a) cablu coaxial subţire. Cablul coaxial este format din: a) două fire răsucite.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. b) 10 Mbps – 100 Mbps. sector 1. 2. Spiru Haret nr. 6. 3. d) cablu coaxial gros. În reţelele de calculatoare de tip LAN cu topologie BUS cel mai utilizat tip de cablu este: a) cablul coaxial.

11. b) multicanal. fax. Care este motivul pentru care cablul de categorie 5e este preferat celui de categ. b) cablul cu fibră optică. 021-311 11 62. Cel mai rapid suport pentru comunicaţiile de date îl constituie: a) cablul coaxial.10-12. Care este domeniul lungimilor de undă asociate cu sursele de lumină utilizate în reţelele cu fibră optică: a) 200 – 950 nanometri. Bucureşti-010176. 498 . d) RJ-69. c) cablul cu fibră optică. tel. d) 900 – 1050 nm. Ce tip de conector utilizează cablul UTP? a) STP. c) 850 – 1550 nm. 021-312 54 98. 13. sector 1. d) nici una din variante nu este corectă. b) perechile din cablu sunt separate de un strat izolator mai gros. d) mantaua de plastic a cablului este mai groasă şi acesta poate fi folosit şi sub pământ.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .ro d) Categoria 6. Un cablu de fibră optică de tip ________ transmite multiple fluxuri de lumină generată de LED-uri? a) multimodal. 7. Care este semnificaţia termenului UTP? a) unshilded twinax-pair. 9. 8. c) RJ-45. b) 400 – 700 nm. 10.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 5 ? a) culorile izolaţiei firelor sunt mai bine marcate. b) BNC. b) universal twisted-pair. c) rata mai mare a răsucirilor perechilor din cablu determină o rezistenţă mărită la interferenţe. vet@tvet. b) cablul cu perechi răsucite. c) cablul STP. c) unlimited twisted-pair. Cablul de date cel mai utilizat în reţelele de calculatoare şi care are şi costul cel mai scăzut este: a) cablul coaxial. 12. Spiru Haret nr. c) multifazat. d) unshilded twisted-pair. d) cablul UTP.

b) 10 MHz – 1000 MHz. sector 1. Ce tip de cablu este reprezentat în figura de mai sus? a) cablu cu fibră optică. 18. b) World Local Area Network. d) 300 KHz – 3 GHz. 021-312 54 98. 19. fax. b) cablu twinax. Care este semnificaţia termenului WLAN? a) Wilde Level Array Net. d) cablu maritim. c) Wirelss Local Area Network.ro d) cablul STP. Transmisia datelor prin fibra optică se bazează pe: a) proprietăţile conductoare ale cuprului. Spiru Haret nr. Semnalele wireless lucrează în spectrul de radio frecvenţă (RF) pentru transmiterea pachetelor de tip voce. d) fenomenul de propagare a undelor electrice. vet@tvet. 17. b) conversia impulsurilor electrice în lumină. 14.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. video şi date cuprinzând frecvenţe din banda de la: a) 100 KHz – 100 MHz. c) 3 KHz – 300 GHz.10-12. 15. Pentru a conecta un laptop la o reţea wireless sunt strict necesare următoarele două componente: a) placă de reţea şi router. Bucureşti-010176. b) Bluetooth. 16. c) modem şi server. tel. 499 . c) vibraţia atomilor de material semiconductor. b) switch şi hub.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . d) Wizard Local Area National. d) punct de acces şi placă pentru conexiunea fără fir încorporată. 021-311 11 62. Tehnologia fără fir care poate capta datele de 7 ori mai repede şi de 1000 de ori mai departe decât actuala practică wireless se numeşte: a) Wi-Fi. c) cablu UTP.

b) Să se completeze următoarele spaţii libere: 10 puncte 1. 5.. 4.10-12. 5. 20. Robusteţea şi flexibilitatea echipamentelor fără fir este asigurată de: a) punctul de acces wireless.switch (straight) trebuie mufat la ambele capete la fel: albportocaliu. realizat din două elemente..2 (cablurile coaxiale permit transmisia unei benzi foarte largi de frecvenţe. alb-verde. Prin cablurile coaxiale pot fi atinse viteze de la 10 până la 100 Mbps (Megabiţi pe secundă). 8.1 cilindric exterior ce înconjoară un singur fir interior. sector 1. Reţelele fără fir sunt reţele de aparate interconectate pe bază de unde radio. 9.. Cel mai utilizat tip de conector folosit la cablurile cu perechi răsucite este cu 8 poziţii şi este cunoscut sub denumirea de conector RJ-45.. 2. alb-maro. b) placa de reţea wireless. Bucureşti-010176. 3. 2. maro. tel. portocaliu.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. vet@tvet. Perechile de fire de cupru sunt acoperite într-o ………5 de plastic codificată pe culori şi sunt torsadate împreună.. alb-albastru. În cazul caburilor cu fibră optică lipirea sau joncţionarea nu se poate face cu aparate speciale în cadrul unor laboratoare mobile speciale.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 10..ro c) 3 G. Cablul coaxial este format dintr-un …………. d) WiMax. Cablurile cu perechi torsadate sunt formate din una sau mai multe perechi de fire de cupru izolate care sunt răsucite împreună. după care semnalul se atenuează. c) calculator. d) antenă. Spiru Haret nr. albastru. verde. 4. Subiectul II a) Se cere să se verifice dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false: 10 puncte 1. 021-311 11 62. 021-312 54 98. un câmp ……. fax. Cablul cu fibră optică este afectat de interferenţele electromagnetice sau interferenţele cu frecvenţele radio. Cablurile coaxiale au răspunsul foarte bun în ... Transmisia datelor prin fibra optică se bazează pe conversia impulsurilor electrice în lumină. infraroşii şi alte metode fără fir (wireless). 6. de la frecvenţe joase la frecvenţe foarte înalte ca în cazul semnalelor de cablu TV şi a semnalelor video analogice). La trecerea curentului printr-un fir de cupru.. Distanţa de transport a cablului coaxial gros este de 100 metri. Cablul coaxial este în continuare folosit la ………3 TV şi Internet prin cablu. 7.4 este creat în jurul firului. 500 . 3. Conectorii BNC sunt utilizaţi în aplicaţiile de date ca dispozitive terminale ale cablului coaxial care permit realizarea legăturii cu placa de reţea a unui calculator. Pentru a "lega" calculator .

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str........ fax..... 10. cablu TV. Se cere să se aleagă tipul potrivit de cablu pentru realizarea conexiunii reţelei de calculatoare din laboratorul de echipamente cu server-ul.7 electromagnetice şi este inaccesibilă scanărilor ilegale (interceptări ale transmisiunilor)..„ „Dezavantajele folosirii cablurilor coaxiale:…………………………………………………. 8.. La fibra optică... …………….10-12.. reţele...……………………………………………………………...... electromagnetic.. 7.ro 6.... tel.... interferenţe. 021-311 11 62. 021-312 54 98..... şi încă imposibil de folosit la maximum de către aplicaţiile existente).....10 Subiectul III a) 50 puncte 25 puncte Pornind de la următoarele două enunţuri incomplete... Să se precizeze tipul de cablu coaxial folosit la aceste dispozitive. conductori... cupru.....Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar ..... ca de exemplu UTP si STP.. În laborator există şi dispozitive audio video pentru prezentarea de filme documentare precum şi cablu TV. Dacă se doreşte cablarea laboratorului cu cablu coaxial să se aleagă tipul de cablu şi să se specifice alegerea făcută. sector 1.... „ „Există o serie de avantaje în cazul cablurilor coaxiale:. ... Spiru Haret nr.. cablul coaxial este foarte rar întâlnit în reţelele de calculatoare deoarece a fost înlocuit cu alternative mai bune....6 este foarte mare în raport cu celelalte tipuri de medii de transmisie (practic nelimitată.... Cablurile cu fibră optică pot atinge distanţe de mai multe mile sau kilometri înainte de a fi nevoie ca semnalul să fie………….. vet@tvet. Acest laborator se află într-un alt corp de clădire situat la o distanţă de aproximativ 350 metri faţă de camera specială în care se găseşte server-ul şcolii.... În realizarea eseului trebuie să folosim 7 cuvinte din lista de mai jos: „Cablul coaxial este ultilizat pentru transmisiuni de înaltă ……….. Bucureşti-010176.......... Fibra optică este insensibilă la ……... Deoarece câmpul ……………… purtător al semnalului există doar în spaţiul dintre cei doi ………… el nu poate interfera sau permite ……….” „Cu toate că semnalul este bine protejat de influenţele electromagnetice (EMI)..... b) 25 puncte În laboratorul de echipamente de reţea s-au introdus un număr de 10 calculatoare care trebuie conectate la reţeaua şcolii.8 9.. 501 ..... „ Lista de cuvinte: frecvenţă.9 au o lungime mai mare de undă (distanţa dintre vârfurile undei sinusoidale este mai mare). Cel mai utilizat tip de conector folosit la cablurile cu perechi răsucite este cu 8 poziţii şi este cunoscut sub denumirea de conector…….. rata de transfer a ……. Undele electromagnetice de frecvenţă ………. realizaţi un eseu de aproximativ 40 rânduri în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri.

9 – F. 7 – A. 4 – A. Ethernet-ul poate fi utilizat pe aproximativ 100 metri cu cablu torsadat în timp ce utilizarea cablului coaxial măreşte această distanţă la 500 m). Dezavantajele folosirii cablurilor coaxiale: 502 . cablul coaxial poate fi mai ieftin într-o reţea cu o topologie fizică de magistrală deoarece în acest tip de topologie este necesar mai puţin cablu. ca de exemplu UTP si STP. 19 – d. 20 – d. 10 puncte Subiectul III 50 puncte a) Cablul coaxial este ultilizat pentru transmisiuni de înaltă frecvenţă sau pentru semnale de bandă largă. Astăzi ele au fost aproape în întregime înlocuite în reţelele de calculatoare cu alte cabluri din cupru cu perechi răsucite sau altfel spus cabluri torsadate. Bucureşti-010176. Deoarece câmpul electromagnetic purtător al semnalului există doar în spaţiul dintre cei doi conductori el nu poate interfera sau permite interferenţe cu alte câmpuri electromagnetice externe. o este mai ieftin decât fibra optică. Există o serie de avantaje în cazul cablurilor coaxiale: o răspunsul foarte bun în frecvenţă (cablurile coaxiale permit transmisia unei benzi foarte largi de frecvenţe. 5 – d. tel. 2 – frecvenţă. 17 – c.10-12. 5 – F. Totuşi. prin cablurile coaxiale pot fi atinse viteze de la 10 până la 100 Mbps (Megabiţi pe secundă) şi este relativ ieftin (deşi este mai scump decât cablul UTP calculat pe unitatea de lungime). 3 – A.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 12 – a. 3 – transmisiile. 10 – d. 2 – b. 11 – c. sector 1. Spiru Haret nr. 2 – A. 8 – regenerat. 4 – c. 10 – RJ-45. 18 – c. Transferul de energie are loc în totalitate prin dielectricul dintre cei doi conductori. 3 – b. Astfel. Totuşi. 6 – datelor. 4 – magnetic. Cu toate că semnalul este bine protejat de influenţele electromagnetice (EMI).ro Barem de corectare test sumativ 1 Subiectul I 20 puncte 1 – a. Standardele TIA/EIA specifică faptul că pentru reţelele noi de calculatoare cablul coaxial nu ar trebui să mai fie folosit. 021-311 11 62. 021-312 54 98. 7 –d. cablul coaxial este foarte rar întâlnit în reţelele de calculatoare deoarece a fost înlocuit cu alternative mai bune. 7 – perturbaţii. vet@tvet. cablul coaxial poate fi utilizat pe distanţe mai mari decât cablul torsadat ( de exemplu. 8 – c. 15 – b. fax. 10 – F10 puncte b) 1 – conductor. o cablul coaxial poate fi folosit pentru distanţe mai mari decât în cazul cablurilor torsadate. 5 – izolaţie. liniile coaxiale pot fi îndoite şi parţial răsucite fără efecte negative şi pot fi legate suporturi conductoare fără apariţia unor curenţi induşi. 9 – mică. 9 – c. Cablurile coaxiale încă se mai găsesc în unele reţelele mai vechi. 16 – d.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 6 – b. o sunt mai robuste decât cablurile cu perechi rasucite. de la frecvenţe joase la frecvenţe foarte înalte ca în cazul semnalelor de cablu TV şi a semnalelor video analogice). 8 – A. 14 – a. 13 – c. 6 – A. Teoretic. Subiectul II 20 puncte a) 1 – A.

tel.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. după care semnalul se atenuează: 5) La dispozitivele audio video din cadrul laboratorului se va folosi cablu twinax iar pentru cablul TV se va folosi fie cablu coaxial subţire fie cablu triaxial. 021-312 54 98. sector 1. fax.10-12. 021-311 11 62. prin cablurile coaxiale pot fi atinse viteze de la 10 până la 100 Mbps (Megabiţi pe secundă): 5 puncte 4) Pentru conectarea calculatoarelor la cablul coaxial vom folosi în interiorul laboratorului cablul coaxial subţire (aproximativ 6 mm grosime) care este utilizat ca şi conexiune a plăcii de reţea cu restul reţelei: 5 puncte 2) Distanţa de transport a cablului este de 500 metri.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .ro o dacă scutul din cupru nu este legat la împământare atunci vom avea interferenţe electromagnetice puternice (zgomotele electrice vor interfera cu semnalul transmis) o unele cabluri coaxiale au un diametru mare ceea ce determină o scădere a flexibilităţii şi utilizarea unor conductoare groase. vet@tvet. 5 puncte 503 . o rata de transfer a informaţiei este de până la 10 Mbps care este mult mai mică în comparaţie cu rata de transfer a cablurilor cu perechi răsucite care este cuprinsă în intervalul de la 100 Mbps la 1Gbps sau chiar 10Gbps. Se vor acorda 25 puncte împărţite astfel: 1) Se alege tipul de cablu coaxial gros (aproximativ 12 mm grosime) care este utilizat în conectarea mai multor reţele mici: 5 puncte 5 puncte 3) Teoretic. Bucureşti-010176. 25 puncte b) Punctajul se acordă în funcţie de numărul de informaţii importante furnizate. Spiru Haret nr.

sector 1. c) rezistenţă.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Cablul coaxial poate fi folosit. 3. b) RG -58 şi RG – 63. d) pentru transmisiuni optice. b) 150m. d) 500m. b) pentru comunicaţii wireless. Ce tipuri de cabluri coaxiale sunt utilizate pentru aplicaţiile video? a) RG -12 şi RG – 45. c) RG -6 şi RG – 59.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-311 11 62. vet@tvet. b) 75 ohmi. 20 puncte 504 . Impedanţa cablurilor coaxiale utilizate în transmisiunile video este de: a) 50 ohmi. Spiru Haret nr. pe o distanţă de maxim: a) 100 m.10-12. c) 1000m. 2. d) RG -9 şi RG – 50. tel. b) curent.ro TEST SUMATIV 2 Subiectul I Să se aleagă varianta corectă de raspuns pentru următoarele întrebări: 1. d) 150 ohmi. 4. Bucureşti-010176. Care din următorii termeni este folosit pentru a descrie pierderile din puterea semnalului atunci când semnalul se propagă prin media (prin cabluri)? a) atenuare. 021-312 54 98. c) 100 ohmi. fax. 5. Cablul coaxial este folosit: a) pentru transmisiuni telefonice. fără a necesita amplificarea semnalului. c) pentru transmisiuni de înaltă frecvenţă. d) tensiune.

505 . c) fotoresistor. 7. 13. b) sonerie şi date. d) LED. sector 1. b) laser. b) 75 ohmi. b) curent. d) 150 ohmi.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 8. c) este un standard industrializat şi este disponibil în orice magazin de electronice. 12. d) telefonie şi video. d) tensiune. fax. Ce utilizări au cablurile din categoria 1? a) telefonie şi date. 9. 10. b) 150 picioare. Să se verifice dacă __________ fibrei a fost făcută corect prin citirea indicatorului aparatului de lipit fibră optică: a) împletirea. c) 100 ohmi. tel. 11. Impedanţa cablului UTP este de : a) 50 ohmi. Ce tip de cablu este reprezentat în figura de mai sus? a) Cablu cu fibră optică. 021-311 11 62. c) 100 metri. 021-312 54 98. Care este lungimea maximă admisă pentru cablul STP? a) 100 picioare. d) Cablu maritim. Care din următorii termeni este folosit pentru a descrie pierderile din puterea semnalului atunci când semnalul se propagă prin media (prin cabluri)? a) atenuare. c) Cablu UTP. c) rezistenţă. vet@tvet.10-12. c) telefonie şi sonerie. d) este capabil de rate de transfer al datelor mai mari decât cablurile coaxiale şi cele torsadate. b) este uşor de instalat. Care este unul din avantajele utilizării cablului cu fibră optică la reţelele de calculatoare: a) este ieftin. Ce tip de sursă de lumină este utilizat la fibrele optice monomod? a) fototransistor. b) Cablu twinax.ro 6. d) 1000 metri. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176.

Un cablu UTP conţine: a) 4 perechi de fire.ro b) joncţionarea. b) 3 perechi de fire torsadate. d) din două fire de cupru. sudarea miezurilor celor două fibre optice. c) o reţea wireless este gata de folosire mult mai repede. c) corodarea. a) b) c) d) Dispozitivele mecanice pentru conectarea fibrelor optice rupte realizează: presarea miezurilor celor două fibre optice. b) lanterne. vet@tvet.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . c) LED . Cablul cu fibră optică este utilizat în reţelele de comunicaţii şi constă din: a) din două fibre torsadate. prin unde radio. alinierea miezurilor celor două fibre optice. b) dacă sediul firmei se mută reţeaua wireless se poate muta în acelaşi timp. sector 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. d) se recomndă ca pentru fiecare punct de acces wireless să avem maxim 10 clienţi. b) lumina generată de LED. Cablurile cu fibră optică de tipul multimod folosesc ca sursă de lumină: a) laserele. 20. c) din două raze de lumină. b) două fibre închise în locaşuri separate. 15. Spiru Haret nr. b) bandă extinsă. 021-312 54 98. d) spectru extins.urile. 17. fax. 18. d) 10 fire. c) fibra optică. 506 . c) infraroşu. 16. 19. tel. c) 8 perechi de fire. d) fibra de sticlă. Bucureşti-010176. strângerea miezurilor celor două fibre optice. Care tehnologie nu este de tipul comunicare wireless? a) telefonul celular. 14. 021-311 11 62. d) oglinzile concave. Care din mediile următoare sunt folosite de comunicaţia fără fir la transmiterea datelor între dispozitivele dintr-un LAN ? a) frecvenţele radio. Care din următoarele nu este un avantaj al reţelelor wireless? a) legătura se face prin aer.10-12. d) îmbinarea.

Transmisiile prin cablu coaxial sunt protejate împotriva . Reţelele fără fir sunt reţele de aparate interconectate pe bază de unde radio. Cablurile cu fibră optică pot atinge distanţe de mai multe mile sau kilometri înainte de a fi nevoie ca semnalul să fie regenerat. Cei mai utilizaţi conectori pentru cablul ………… 9 sunt conectorii de tip BNC (British Naval Connector sau Bayonet Neill Concelman) şi F. Cablurile cu perechi ………. sector 1... câmpurile magnetice se însumează. Într-un cablu torsadat când cele două fire se află unul lângă celălalt. La fibra optică. 7...ro Subiectul II 20 puncte a) Se cere să se verifice dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false: 10 puncte 1. 6.. Spiru Haret nr. 9..1 electromagnetice. 8.8 ce pot călători prin vidul spaţiului extraterestru şi printr-un mediu ca aerul. ajung mai departe şi au o lăţime de bandă mai mare decât în cazul cablurilor de cupru.. Cablu cu fibră optică poate …………. Transmisia datelor prin fibra optică se bazează pe conversia impulsurilor electrice în lumină. după care semnalul se atenuează. Access Point-ul este centrul prin care se face interconectarea între staţiile de lucru sau subreţele. acesta este sensibil la interferenţe... tel. 4. Bucureşti-010176. Cablul UTP este cel mai ieftin cablu. b) Să se completeze următoarele spaţii libere: 10 puncte 1. 9.. Distanţa de transport a cablului coaxial gros este de 100 metri. 5.. 6. 8. infraroşii şi alte metode fără fir (wireless). 3. cablurile coaxiale şi cablul de fibră optică.... Distanţa de transport a cablului coaxial subţire este de 185 metri.3 sunt formate din una sau mai multe perechi de fire de cupru izolate care sunt răsucite împreună. Categoria 5e – este utilizat în reţele de calculatoare cu viteze de transmitere a datelor de până la . La un cablu cu perechi răsucite cele două fire care formează o pereche se află unul lângă celălalt iar câmpurile magnetice se ………….. Cablul coaxial poate fi folosit pentru distanţe mai . vet@tvet.... 4. 021-312 54 98. 2 decât în cazul cablurilor torsadate.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.7 semnale care sunt mai clare. Conectorul BNC terminal este plasat la mijlocul cablului coaxial care în prealabil a fost tăiat corespunzător şi s-a îndepărtat izolaţia de plastic de la exterior dar şi din interior din jurul firului central de cupru. 507 .. 7..10-12.4 Mbps. rata de transfer a ……. fax. 3. după care semnalul se atenuează. 2. dar spre deosebire de cablul STP. Cablul cu fibră optică este afectat de interferenţele electromagnetice sau interferenţele cu frecvenţele radio. Semnalele wireless sunt unde ……………. 10. 5.....5 reciproc. 2.. 021-311 11 62.6 este foarte mare în raport cu celelalte tipuri de medii de transmisie (practic nelimitată şi încă imposibil de folosit la maximum de către aplicaţiile existente).Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .

.........ro 10..... Deoarece în laborator mai există deja 25 de staţii de lucru conectate la Internet va trebui să procurăm un punct de acces wireless şi să conectăm laptop-urile la 508 ..... sertizare....... 021-311 11 62..... calculator... b) 15 puncte Se dau câteva tipuri de conectori şi se cere să se precizeze denumirea lor........10-12. fax. emisie. Bucureşti-010176...... Cablurile cu fibră optică pot atinge distanţe de mai multe mile sau kilometri înainte de a fi nevoie ca semnalul să fie…………....……………….. switch..... vet@tvet.... 021-312 54 98...Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar ... sector 1.......... c) 20 puncte Laboratorul şcolii primeşte 7 laptop-uri pentru ca elevii să înveţe să lucreze în reţele wireless...... Spiru Haret nr.. În realizarea eseului trebuie să folosim minim 7 cuvinte din lista de mai jos: „Cel mai utilizat tip de conector folosit la cablurile cu perechi răsucite este …………….....10 Subiectul III a) 50 puncte 15 puncte Pornind de la următoarele două enunţuri incomplete. „ Lista de cuvinte: RJ-45... cleşte. tel..„ „Orice cablu UTP conţine patru perechi de fire (adică 8 fire) dintre care se vor utiliza numai două: o pereche....Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. realizaţi un eseu de aproximativ 10 rânduri în care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. recepţie............„ „Trebuie să cunoaştem codul culorilor la un cablu …………………….....

fax.ro reţeaua locală LAN prin conexiune fără fir. sector 1. 021-311 11 62. Spiru Haret nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . tel. vet@tvet. Cum se procedează ca să avem conexiune la Internet pe laptop-uri? 509 . Bucureşti-010176.10-12. 021-312 54 98.

10-12. 10 – regenerat. 12 – d. Subiectul II 20 puncte a) 1 – A. Mai departe. Spiru Haret nr. 5 – A. 9 – A. 7 –c. tel. 5 – b. 15 puncte b) Conector BNC . 8 – c. pentru realizarea unui cablu Ethernet aveti nevoie de cablu. fax. 10 – F 10 puncte b) 1 – interferenţelor. 10 puncte Subiectul III 50 puncte a) Cel mai utilizat tip de conector folosit la cablurile cu perechi răsucite este cu 8 poziţii şi este cunoscut sub denumirea de conector RJ-45. Trebuie să cunoaştem codul culorilor la un cablu UTP şi ordinea în care aliniem firele în vederea sertizării. 2 – c. 9 – coaxial. 2 – F. 17 – b. 3 – F. Orice cablu UTP conţine patru perechi de fire (adică 8 fire) dintre care se vor utiliza numai două: o pereche pentru emisie (fir de semnal şi masă) şi cealaltă pereche pentru transmisie. 14 – b. 15 – c. sector 1. 7 – A. Acest conector poate fi uşor confundat cu conectorul telefonic RJ-11 care însă este mai mic şi are doar patru fire. 7 – transmite. 9 – a. 3 – torsadate.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-311 11 62. vet@tvet. doua mufe RJ-45 si un cleste de sertizare UTP. 3 – c.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Pentru montarea conectorilor RJ-45 la cablurile UTP trebuie să ştim ce dispozitive vor conecta cablurile astfel realizate (calculator legat la switch sau două calculatoare conectate între ele). 6 – c. Bucureşti-010176. 11 – b. 10 – c. 4 – A. 13 – b. 4 – 1000. 2 – mari. 20 – a. 5 – anulează. 8 – A. 18 – d.ro Barem de corectare test sumativ 2 Subiectul I 20 puncte 1 – d. 4 – a. 16 – a. 19 – d. Standardul acceptat implică utilizarea pinilor 1 şi 2 pentru transmisia datelor şi a pinilor 3 si 6 pentru recepţie. 021-312 54 98. 8 – electromagnetice. 6 – datelor. 6 – F.

Se porneşte laptopul şi se apasă combinaţia de taste (de exemplu Fn + F12 pentru laptopul FUJITSU computers SIEMENS) pentru conectarea acestuia la o reţea wireless . Bucureşti-010176.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 021-311 11 62. tel.10-12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. fax. Spiru Haret nr. 021-312 54 98. sector 1. vet@tvet.ro Conector optic ST Conector F Conector RJ-45 Conector în T Conector optic FC 15 puncte c) 1.

Dau clik pe Refresh Network List pentru a vizualiza reţelele wireless din raza laptopului 4. 021-312 54 98.10-12. sector 1. 021-311 11 62.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . vet@tvet. Folosesc şi varianta care nu implică să intru în Control Panel ci selectez direct din colţul din dreapta jos al barei de start iconiţa pentru conexiune wireless ( ) şi dau clik după care procedez ca în situaţia de mai sus (selectez reţeaua wireless. 20 puncte . Spiru Haret nr. tel. 3. Bucureşti-010176. dau conectare. etc).ro 2.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. fax. De aici selectez Wireless Network Connections. Aleg una din reţele pentru care am primit parola de acces şi dau Connect 5. Intru în Control Panels şi aleg Network Connections.

Bucureşti-010176. 021-311 11 62.ro Modulul: Bazele reţelelor de calculatoare .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr. sector 1. tel. fax.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. vet@tvet. 021-312 54 98.10-12.

grad didactic I.10-12. tel.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Bucureşti-010176. vet@tvet. Vasilescu Karpen” CONSULTANŢĂ: VIOREL ŢIGĂNESCU – expert CNDIPT IOANA CÎRSTEA – expert CNDIPT ANGELA POPESCU – expert CNDIPT DANA STROIE – expert CNDIPT . fax. Spiru Haret nr. 021-312 54 98. 021-311 11 62. sector 1.ro AUTOR: BIRĂESCU IOANA DANIELA – profesor Colegiul Naţional “Coriolan Brediceanu” Lugoj COORDONATOR: REMUS CAZACU – profesor.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Colegiul Tehnic de Comunicaţii “N.

fax. probă practică Durata evaluării:Timp de lucru: 2*50 min Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea: Fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele testului pe care le va rezolva individual la proba scrisă respectiv la proba practică. Tipul testului: probă scrisă. Resursele necesare pentru proba practică sunt: calculatorul Proba scrisă poate să se desfăşoare în sala de clasă iar proba practică în laboratorul de informatică.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. tel. 021-311 11 62. Bucureşti-010176.ro Test sumativ Modulul: Bazele reţelelor de calculatoare Competenţe:  Descrie arhitectura reţelelor de date  Folosirea protocolului TCP/IP  Realizează conectarea unei reţele de date la Internet Obiectivele evaluării:  să identifice tipuri de reţele de calculatoare şi topologii de reţea  să identifice dispozitivele utilizate la interconectarea reţelelor de calculatoare  să realizeze conectarea la reţea Prezentarea testului Acest test poate fi utilizat ca evaluare sumativă. 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Spiru Haret nr. .10-12. sector 1. vet@tvet.

.segment. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0. Bucureşti-010176..afişează documentele.. se realizează pe un singur cablu principal (backbone. care leagă toate calculatoarele din reţea. trunchi. a) Modelul client-server b) Modelul de la egal la egal 2) ………………………. Pentru enunţurile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect...ro Enunţ: I. a) Browser-ul b) Clientul c) Serverul 3) Topologia .formatează documentele ţinând cont de tag-urile HTML.. 021-312 54 98... Spiru Haret nr.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. model după care funcţionează toate aplicaţiile ... trunck .. tel.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .25 puncte..emite cererile şi recepţionează datele care vor fi afişate.. .. vet@tvet.. este modelul ……………………. fax. .. 021-311 11 62.10-12. coloana)...Proba scrisă Subiectul I. sector 1. având la bază şi serviciile Internet. 1) Cel mai răspândit model de comunicare în Internet. Calculatoarele au acces în mod egal la toate resursele reţelei dar folosirea unui singur cablu face transmiterea datelor mai lentă Este cea mai simplă şi mai utilizată metodă de conectare a calculatoarelor în reţea având un cost scăzut a) hibridă b) stea c) inel d) magistrală (BUS) protocolul TCP/IP. Este folosită în cazul reţelelor locale de mici dimensiuni.. ..

.... Reţeaua va fi cu atât mai performantă cu cât calculatorul central va fi mai puternic... Reţele metropolitane MAN. Bucureşti-010176.. Oprirea calculatorului central duce la oprirea întregii reţele a.. Reţele de arie întinsã WAN. topologie d..... Internet-ul... sector 1.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str......... stea 5) În funcţie de ...... Transferul datelor se realizează prin intermediul calculatorului central (concentrator) la toate calculatoarele din retea. Spiru Haret nr.. 021-312 54 98.. a... hibridă c. (a tehnicii de comutare folosite): Reţele cu comutare de circuite Reţele cu comutare de pachete. magistrală d..... 021-311 11 62.ro 4) Topologia .. fax. reţelele de calculatoare se pot clasifica astfel: Reţele locale LAN.. Informaţiile sunt transmise de la calculatorul sursă către cel destinaţie prin intermediul hub-ului.. cu toate celelalte calculatoare prin cabluri directe.. modul de realizare a legăturilor între nodurile reţelei ....... modul de realizare a legăturilor între nodurile reţelei 6) Dupã ... restul reţelei va continua să funcţioneze normal........ numai calculatorul respectiv este în imposibilitate de a transmite sau recepţiona date în reţea... vet@tvet... Conectează un calculator central (numit concentrator hub). Dacă un calculator...Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .... tehnologia de transmisie c...10-12... tel. Acesta fiind principalul dispozitiv care gestionează şi controlează funcţiile reţelei... a.... inel b... sau cablul care îl conecteză la concentrator se defectează. scara la care operează reţeaua b....

. b) TCP (Transmission Control Protocol) . din diferite reţele..reprezintă serviciul Internet care permite navigarea pe colecţii de documente multimedia (hypertexte)... scara la care operează reţeaua d.2.11. Spiru Haret nr.1Q .3. 021-311 11 62.. 6) ETHERNET-ul se referă la familia de produse associate cu reţelele locale.. c) URL (Universal Resource Locators) ......Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . 11)Definiţi termenului de arhitectură şi enumeraţi tipuri de arhitecturi de reţea 4) Nivelul transport este implementat în reţelele TCP/IP intermediul a două protocoale: a) UDP (User Datagram Protocol) .Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.identificatorul uniform al resurselor. tel..ro b. pachetelor sau mesajelor schimbate între ele de entităţile pereche ale unui nivel..protocol control al transmisiei. d) HTTP (HyperText Transfer Protocol)... c) IEEE 802. tehnologia de transmisie c. fax..... topologie Subiectul II 9) ………………………. c) IMAP (Interactive Mail Access Protocol) d) DMSP (Distributed Mail System Protocol) e) HTTP (HyperText Transfer Protocol).. vet@tvet..protocol datagramă utilizator. înţelegem un set de reguli ce guvernează formatul şi semnificaţia cadrelor.. 021-312 54 98... Prin reţeaua Ethernet se transmit informaţii între calculatoare la viteze foarte mari. calculatoare prin hyperlegături.... Bucureşti-010176.... sector 1..10-12.. utilizând o interfaţă comună (browser-ul) 10)Prin ... b) IEEE 802.. d) IEEE 802. care defineşte nivelul fizic şi o parte a nivelului legătură de date din arhitectura ISO/OSI a) IEEE 802.. Standardul Ethernet este definit de IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) ca .. 5) Protocoale implicate în transferul poştei electronice pe Internet: a) SMTP (Simple Mail Transport Protocol) b) POP3 (Post Office Protocol)...

cum ar fi: • criptarea datelor.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str..negociază conexiunea între procese sau aplicaţii de . Când se foloseşte un tabel static.. tehnologiile de reţea (Ethernet.). în general. 021-311 11 62. Bucureşti-010176. dar nu esenţiale. Se preferă criptarea pe acest nivel pentru ca datele să nu fie vizibile altor nivele de reţea.conţine detalii despre aplicaţiile din întreaga reţea de calcul şi controlează mediul în care se execută aplicaţiile. …………………………… .10-12. Acest nivel oferă servicii de reţea utile. .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . care pot fi de două feluri: statice sau dinamice. ………………………………. • • B. metodele de transmisie a datelor (semnale de control. acesta trebuie actualizat de administratorul reţelei.transmite datele prin intermediul canalelor de comunicaţie din reţea includând elementele fizice (hard) ale reţelei.determină calea sau ruta pe care o vor urma datele pentru a ajunge la destinaţie. sector 1.gestionează datele legate de interfaţa reţelei cu imprimantele. token ring) şi stabileşte proprietăţile mecanice şi electrice ale canalelor de comunicaţie. tabelele de rutare. punându-le la dispoziţie servicii de comunicaţie D ……………………………………. Spiru Haret nr.. vet@tvet. tel. congestiile şi ratele de transfer (vitezele) de-a lungul liniilor de transmisie. ARCNET. etc. comprimarea datelor şi creşterea lăţimii de bandă. 021-312 54 98. cu monitoarele şi cu formatele de fişiere. afişarea datelor. . ca şi detaliile procedurale referitoare la aceste caracteristici C. . se gestionează traficul. ……………………. ………………………………. Ca urmare. pe acest nivel.ro Subiectul III 1) Completaţi spaţiile goale cu cuvintele corespunzătoare contextului: A. E. temporizări. fax. Pentru îndeplinirea funcţiei de rutare se folosesc.

..... F………………………………….. De fiecare dată când dorim să utilizăm un serviciu de reţea trebuie să efectuăm operaţia de login...... le trimite nivelului imediat inferior şi se asigură că acestea ajung corect la destinaţie dar stabileşte şi tipul de serviciu pe care îl furnizează nivelului imediat superior şi utilizatorilor reţelei. ...transferă datele între nivelul fizic şi nivelul reţea. Rezolvă problema dirijării pachetelor şi evită congestiile.......... Aplicaţie 3) Nivelul .ro pe calculatoare diferite.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Spiru Haret nr.. parole şi autorizarea utilizatorilor... un utilizator. De asemenea... fax.. fiind reprezentat de placa de reţea...10-12... Transport . se reface mesajul transmis G Nivelul ..... În cadrul acestui nivel sunt definite un format de pachet şi un protocol.. Aplicaţie d. Gazdă-reţea b....... 021-311 11 62. Gazdă-reţea c. Protocolul nu este definit.... 021-312 54 98. Transport d.. vet@tvet. Internet b........ Bucureşti-010176. 2) Nivelul .. sector 1........ fiind cel mai important nivel al acestui model.. poate creea mai multe sesiuni prin executarea mai multor operaţii login.... gestionează detalii ca: nume de cont... El are rolul de a transmite pachete de date în orice reţea şi să asigure transportul lor independent până la calculatorul destinaţie..Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .. Internet c.. fiind diferit de la gazdă la gazdă şi de la reţea la reţea a.. prin intermediul unui protocol şi poate trimite prin intermediul acesteia pachete IP. tel.. a. al modelului TCP/IP este un nivel inter-reţea fără conexiuni...... al modelului TCP/IP are rolul de a conecta gazda la reţea... Aici se fragmentează datele ce urmează a fi transmise şi se împachetează în vederea călătoriei prin mediul de conectare iar unde se recepţionează datele. al modelului OSI descompune datele pe care le primeşte de la nivelul imediat superior în unităţi mai mici.

au o lungime de 128 biţi (16 octeţi) 7) ………………. Fiecare adresă identifică o reţea (network) şi o staţie de lucru (work station) din cadrul reţelei iar b) ………………... Spiru Haret nr. .Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . în scopul protejării şi controlării resurselor reţelei de restul utilizatorilor din alte reţele similare.este o aplicaţie sau un echipament hardware care monitorizează şi filtrează permanent transmisiile de date realizate între PC sau reţeaua locală şi Internet. folosit pe cablurile care conectează calculatoarele 5)………………….instalarea plăcii de reţea. poate oferi variante de conectare la Internet prin : Conexiune dial-up Linie inchiriată CATV Modem radio. sector 1.Proba practică 1.. sunt necesari următorii paşi: ..10-12. 021-311 11 62. 6) a)………………. etc.este un dispozitiv care conectează calculatorul în reţea şi care transmite şi recepţionează semnale şi tranformă fluxul de date paralel folosit pe magistrala internă a calculatorului. într-un flux de date serial. magistral sau stea b. vet@tvet. magistral sau inel c.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 021-312 54 98. bazată pe suita de protocoale TCP/IP..instalarea driverului aferent NIC.. Bucureşti-010176. 8) Un furnizor de servicii Internet sau pe scurt .. .este un dispozitiv de comunicaţie care permite unui calculator să transmită informaţii pe linii telefonice având rolul de a converti semnalele digitale în semnale analogice şi invers.. inel sau stea II.au o lungime de 32 de biţi (4 octeţi). a. 9) Alegeti varianta corectă LAN-urile cu difuzare au două tipuri de tehnologii şi anume………………….. fax. tel. Pentru ca un PC să fie inclus într-o reţea locală (LAN).ro 4)…………………….

configurarea plăcii de reţea.tipul de client în reţea. . vet@tvet. Se verifică legătura cu reţeaua D.instalarea unui program pentru acces la Internet. 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . .numele staţiei.stabilirea numelui hostului.numele domeniului Internet. hub. în prealabil. Introduceţi: .alocarea unei adrese IP plăcii de reţea. Configurarea legăturii de reţea Configurarea PC-ului pentru realizarea conexiunii software în LAN implică: .conectarea fizică la LAN. Prezentaţi funcţionarea unui switch. A. sector 1.ro . 3.10-12. Creaţi-vă un cont de e-mail pe http://mailcom. 2. bridge şi simulaţi o reţea specifică 4. Aplicaţie. .ase.alegerea protocolului de comunicaţie . tel.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. cum se atribuie ? . .adresa serverului WINS C.adresa IP a staţiei. este recomandabil să se cunoască resursele generale ale sistemului. a domeniului şi a serverului.ro. . . fax. Deduceţi caracteristicile adaptorului de reţea (Network Adapter). Bucureşti-010176. .adresa serverului DNS . 021-311 11 62. .masca de reţea. Stabiliţi în submeniul Proprietăţi al protocolului de reţea următoarele: . .numele protocolului de reţea B. Demonstraţi utilizarea comenzilor Ping şi Tracert explicaţi sintaxa şi rolul acestor instrucţiuni. Spiru Haret nr.default gateway.

25 puncte 4) 0.25 puncte) Subiectul II 1) 0. vet@tvet. 021-312 54 98. Criteriile de evaluare şi notare Proba scrisă Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu Subiectul I 1.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .ro Citiţi-vă e-mail-ul folosind un client de e-mail configurat pentru POP3.5 puncte (6 întrebări* 0.25 puncte 3) 1. Spiru Haret nr. 021-311 11 62.25 puncte 2) 0. IMAP. Bucureşti-010176. apoi folosiţi un browser 5.25 puncte Subiectul III 16 cuvinte * 0. Configurarea firewall-ului. Instrucţiuni pentru elevi La întrebările cu răspuns multiplu au unul sau mai multe răspunsuri corecte. sector 1.50 puncte 5) 1 punct 6) 0.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. fax.10-12.25 puncte = 4 puncte Proba practică . tel.

5 puncte) 3) 2 puncte (3 dispozitive*0.25 *puncte) b) 1.75 punct d) 1 punct 2) 1 punct (2 comenzi *0. tel. sector 1.5 puncte) 4) 1 punct (2 protocoale*0. 021-311 11 62. fax.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .25 *puncte) c) 0. Bucureşti-010176.10-12. 021-312 54 98. Spiru Haret nr.25( 5*0. vet@tvet.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str.ro Se acordă 10 puncte astfel: 1punct din oficiu a practică 1) 4 puncte total a)1 punct ( 4 cerinţe*0.5 puncte) 5) 1 punct Barem de corectare şi notare: Proba scrisă Subiectul I 1) a) Modelul client-server 2) a) Browser-ul 3) d) magistrală 4) d) stea 5) a) scara la care operează reţeaua 6) a) modul de realizare a legăturilor între nodurile reţelei .

4. vet@tvet. 021-312 54 98. 021-311 11 62.7.6.1...ro Subiectul II 1) WWW (World Wide Web). b) TCP (Transmission Control Protocol) – protocol control al transmisiei 5) a) SMTP (Simple Mail Transport Protocol) b) POP3 (Post Office Protocol). Nivelul aplicaţie D. Nivelul transport 2) b.10-12. fax. Termenul de arhitectură de reţea defineşte componentele ce o fac funcţională adică ansamblul echipamentelor hardware şi software-ul de sistem...2.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .. Nivelul reţea E..3. Spiru Haret nr. Bucureşti-010176. Nivelul fizic C. Nivelul sesiune F. Tipuri de arhitecturi. Nivelul legătură de date G.enumerare Reţeaua Ethernet . Reţeaua Token Ring. sector 1.5. cunoscut şi sub denumirea de Web sau W3 2) protocol 3) Definiţia arhitecturii de reţea. Nivelul prezentare B.. c) IMAP (Interactive Mail Access Protocol) d) DMSP (Distributed Mail System Protocol) 6) b) IEEE 802.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Internet 3) b. tel. Reţeaua FDDI 4) a) UDP (User Datagram Protocol) – protocol datagramă utilizator.3 Subiectul III 1) Descrierea fiecărui nivel • • • • • • • A. Gazdă-reţea 4) Transceiver .

deduceţi caracteristicile adaptorului de reţea (Network Adapter). . introducerea corectă în meniul Control Panel/Network: . Prezentarea unei reţele care să utilizeze aceste dispozitive.numele domeniului Internet. . Configurarea PC-ului .alegerea protocolului de comunicaţie (ex. magistral sau inel Proba practică 1.alocarea unei adrese IP plăcii de reţea. TCP/IP). tel. C. . . a domeniului şi a serverului. Utilizarea submeniului Proprietăţi al protocolului de reţea şi descoperirea adresei IP a staţiei. Spiru Haret nr. Se verifică legătura cu reţeaua (vezi Network Neighbourhood).10-12.numele protocolului de reţea B. Bucureşti-010176. default gateway. adresa serverului DNS (opţiunea DNS activată). . router şi rolul acestora în reţeaua de calculatoare. sector 1. hub. 2.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . Definirea dispozitivelor switch. fax. Rolul si sintaxa comenzilor Ping şi Tracert 3. A. 021-312 54 98. vet@tvet.tipul de client în reţea.numele staţiei. În submeniul Control Panel / System / Device Manager.stabilirea numelui hostului.ro 5) Modemul 6) a) Adresele IPv4 b) Adresele IPv6.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. 7) Firewall . masca de reţea.tradus "Zid de foc" sau "Paravan de protecţie " 8) ISP furnizorii de servicii Internet Internet Service Provider 9) b. D. 021-311 11 62. . adresa serverului WINS (dacă opţiunea WINS este activă).

Ponderea probei scrise şi a probei practice ar putea fi de câte 50% din aprecierea testului sumativ. Pentru proba practică este necesar să li se pună la dispoziţie elevilor calculatoare conectate in reţea. tel. din linie de comanda tastaţi: telnet adresa_IP_switch Conectarea routerului Conectarea alimentării – conectarea jack-ului de alimentare în router conectarea alimentatorul în priză.conectarea unui alt patch-cord (cablul straight) întrunul din porturile LAN din router iar celalalt capăt la placa de reţea a calculatorului. vet@tvet. 4. Conectarea cablului de Internet .ro Configurarea unui switch se poate realiza prin: . şi aplicaţia Hyper Terminal cu datele de configurare furnizate de producătorul switch-ului . Spiru Haret nr.10-12. Conectarea computerului la router . Crearea unui cont de e-mail şi citirea acestuia folosind un client de e-mail configurat pentru POP3. Configurarea firewall-ului specificarea celor 3 niveluri de securitate. fax. 021-311 11 62. Bucureşti-010176.conectarea la switch printr-o sesiune Telnet. 021-312 54 98.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar . apoi folosiţi un browser 5. . Instrucţiuni pentru evaluatori Pentru fiecare răspuns sau rezolvare corectă se va acorda punctajul maxim prevăzut în barem.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. Fiecare port Ethernet al routerului are corespondent pe panoul frontal un LED care atunci când este aprins indică conectarea corectă a unui calculator la acel port. IMAP. Similar se conectează şi celelalte calculatoare. sector 1. accesând cu un browser adresa IP a switch-ului . folosind o conexiune între portul serial al calculatorului şi portul serial din switch.Command Line Interface (CLI).conectarea unui patch-cord (cablul straight) în portul WAN al routerului iar celalalt capăt la portul Ethernet al modemului de cablu sau DSL.pagina web de configurare.

Bucureşti-010176. tel.Învăţământul profesional şi tehnic în domeniul TIC Proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013 Beneficiar .10-12.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic str. vet@tvet. fax. 021-311 11 62. sector 1.ro Modul de transmitere şi sugestii de valorizare a rezultatelor evaluării În funcţie de răspunsurile elevilor se vor relua sau nu anumite informaţii referitoare la reţelele de calculatoare. . 021-312 54 98. Spiru Haret nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful