You are on page 1of 36

ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

Digitally signed by Ministry of


Ministry of Digital Digital Governance, Hellenic
Governance, Republic
Date: 2020.12.08 16:03:40
Hellenic Republic EET
Reason:
Location: Athens

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ1(ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
Τηλεφ. 800 3536
Φ.435.6/1/817380
Σ.558

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες,


των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2936/2001


«Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα


κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.586/2020


εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γραμματικές γνώσεις

1. Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών


(ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, ανά Όπλο – Σώμα και ειδικότητα, είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
1. ΠΕΖΙΚΟΥ (ΠΖ)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης Επαγγελματικού
Πλήρωμα ερπυστριοφόρων
9001 Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
ΠΖ (I1)
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Υπηρέτης ελαφρού οπλισμού ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9002 -πολυβόλων-πυροβόλων ΠΖ ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9003 Υπηρέτης Α-Τ όπλων ΠΖ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-2-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9004 Υπηρέτης όλμων ΠΖ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ)
«Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων κατάρτισης Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
9005
ΠΖ (I1-Ι2) (Ι.Ε.Κ.),επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
Τεχνίτης τροχοφόρων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
9006
οχημάτων ΠΖ (I1-Ι2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε Επαγγελματικής Σχολής
(ΕΠΑ.Σ.) «Αμαξωμάτων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ των τμημάτων
Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Οχημάτων
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αντίστοιχης ειδικότητας
ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
Τεχνίτης ερπυστριοφόρων
9007 «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
οχημάτων ΠΖ (I1-Ι2)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ «Τεχνικός Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Αμαξωμάτων» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΠΖ β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9008
(I1-Ι2) κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-3-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9009 Τεχνίτης οπλισμού ΠΖ (I1-Ι2) κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» είτε ΕΠΑ.Σ «Τεχνιτών
Μεταλλικών Κατασκευών» είτε άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών».
Τεχνίτης Α-Τ Κ/Β βλημάτων
9010 γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
ΠΖ (I1-Ι2)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9011 Μάγειρας ΠΖ (I1-Ι2)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΕΔ)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Υπηρέτης πολυβόλων ΕΔ
9051 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9052 Υπηρέτης Α-Τ όπλων ΕΔ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9053 Υπηρέτης όλμων ΕΔ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης τροχοφόρων κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
9054
οχημάτων ΕΔ (I1) Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-4-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9055 Πλήρωμα ερπυστριοφόρων ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ΕΔ (I1) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9056 Ειδικών αποστολών ΕΔ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9057 Πλήρωμα σκάφους ΕΔ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9058 Τυφεκιοφόρος ΕΔ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Νοσηλευτική
Τραυματολογία» ή «Διασώστης – Πλήρωμα
Ασθενοφόρου» ή «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» ή
Νοσοκόμος καταδρομών ΕΔ «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».
9059
(I1) β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθός Νοσηλευτή» είτε ΕΠΑ.Σ
«Βοηθός Νοσηλευτή» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο
πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
9060
ΕΔ (I1) Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή Της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης ηλεκτροοπτικών
9061 κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. του τομέα «Ηλεκτρολογίας,
οργάνων ΕΔ (I1)
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνικών
Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-5-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
9062 Τεχνίτης οπλισμού ΕΔ (I1)
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του τομέα
Μηχανολογίας» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών Μεταλλικών
Κατασκευών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΕΔ
9063 Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός
(I1)
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του
τμήματος Μηχανολογίας ή Ναυπηγικής ή αντίστοιχης
ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός μηχανών
9064 Τεχνίτης σκαφών ΕΔ (I1)
θαλάσσης και σκαφών αναψυχής».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Τεχνίτης αλεξιπτώτων ΕΔ
9065 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9066 Μάγειρας ΕΔ (I1)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Ελεύθερος Σκοπευτής ΕΔ
9067 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(Ι1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
9068 Διαβιβαστής ΕΔ (Ι1)
ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-6-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
και μετάδοσης πληροφορίας» ή «Τεχνικός κινητής
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών».
β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ (ΤΘ)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Πλήρωμα αρμάτων ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
9101 (LEO1A5-M48A5 MOLF) ΤΘ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
(I1) αλλοδαπής.
Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Πλήρωμα ερπυστριοφόρων
9102 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ΤΘ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9103 Υπηρέτης Α-Τ όπλων ΤΘ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9104 Υπηρέτης όλμων ΤΘ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΤΘ
9105 Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός
(I1-Ι2)
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών».
Τεχνίτης πύργου γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9106 ερπυστριοφόρων οχημάτων κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
– αρμάτων ΤΘ (I1) Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-7-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
Τεχνίτης σκάφους γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9107 ερπυστριοφόρων οχημάτων - κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
αρμάτων ΤΘ (I1) Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
Τεχνίτης τροχοφόρων
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
9108 οχημάτων ΤΘ
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
(I1-Ι2)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
συστημάτων αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής
Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9109 Μάγειρας ΤΘ (I1-Ι2)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
Πλήρωμα αρμάτων
9110 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
(LEO2HEL-LEO2A4) TΘ (I1)
αλλοδαπής.
Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Πλήρωμα Γ/Φ αρμάτων και
9111 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
περισυλλογής ΤΘ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
4. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ (ΠΒ)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Οδηγός Α/Κ πυροβόλου –
9150 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ερπυστριοφόρου ΠΒ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Οδηγός τροχοφόρων
9151 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
οχημάτων ΠΒ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-8-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Οδηγός οχήματος
9152 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
περισυλλογής ΠΒ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
και μετάδοσης πληροφορίας» ή «Τεχνικός κινητής
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών».
9153 Διαβιβαστής ΠΒ (I1-Ι2)
β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Υπηρέτης πυρκού μάχης ΠΒ
9154 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
Υπηρέτης MLRS – PzH ΠΒ
9155 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
(I1)
αλλοδαπής.
Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Υπηρέτης Α/Α πυρκού ΠΒ
9157 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
9158 Υπηρέτης Α/Α Κ/Β ΠΒ (I1) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
Χειριστής οργάνων ελέγχου
9159 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
πυρός Α/Α Κ/Β ΠΒ (I1)
αλλοδαπής.
Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Τεχνικός βοηθός
9160 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
παρατηρητή ΠΒ (I1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Χειριστής μετεωρολογικών ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9161 μηχανημάτων Α/Ο-Α/Π ΠΒ ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1-Ι2) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
9162 Υπηρέτης Η/Ζ ΠΒ (I1-Ι2) ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-9-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
«Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων» ή «Τεχνικός
Τεχνίτης ραντάρ και
Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων».
9163 συστημάτων διευθύνσεως
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
πυρός (24G) ΠΒ (I1-Ι2)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
«Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων» ή «Τεχνικός
Τεχνίτης ουλαμού πυρός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων».
9164
(24C) ΠΒ (I1-Ι2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ των τμημάτων
Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Οχημάτων
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αντίστοιχης ειδικότητας
ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
Τεχνίτης ερπυστριοφόρων
9165 «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
οχημάτων ΠΒ (I1-Ι2)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνικός
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Αμαξωμάτων»
είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Τεχνίτης τροχοφόρων α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
9166 οχημάτων ΠΒ Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
(I1-Ι2) σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-10-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικού Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ηλεκτροτεχνίτης κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
9167 ερπυστριοφόρων οχημάτων Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
ΠΒ (I1-Ι2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικού Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ηλεκτροτεχνίτης κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
9168 τροχοφόρων οχημάτων ΠΒ Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
(I1-Ι2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΠΒ
9169 Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός
(I1-Ι2)
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μηχανοτρονικής»
Μηχανουργός πυροβόλων
9170 ή «Τεχνικός Μεταλλικών Επιφανειών».
ΠΒ (I1-Ι2)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών
Μεταλλικών Κατασκευών» ή «Εργαλειομηχανών CNC»
είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-11-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών».
Τεχνίτης συντηρητής γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9171 μετεωρολογικών κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. του τομέα «Ηλεκτρολογίας,
μηχανημάτων ΠΒ (I1-Ι2) Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνικών
Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9172 Μάγειρας ΠΒ (I1-Ι2)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΜΧ)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Οδηγός ερπυστριοφόρων
9201 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ΜΧ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9202 Οδηγός τροχοφόρων ΜΧ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9203 Πλήρωμα αρμάτων ΜΧ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών
9204 Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός
ΜΧ (I1-Ι2)
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
9205 Τεχνίτης οπλισμού ΜΧ (I1-Ι2) Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-12-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του Τομέα
Μηχανολογίας» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών Μεταλλικών
Κατασκευών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Σκαπανέας – ναρκαλιευτής
9206 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ΜΧ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9207 Πλήρωμα σκάφους ΜΧ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
9208
ΜΧ (I1-Ι2) Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
Τεχνίτης οχημάτων ΜΧ Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
9209
(I1-Ι2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Χειριστής μηχανημάτων ΜΧ
9210 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Χειριστής γεωτρύπανων
9211 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ύδρευσης ΜΧ (I1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9212 Υπηρέτης Η/Ζ ΜΧ (I1-Ι2) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Βοηθός μηχανικός σκαφών Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
9213
ΜΧ (I1-Ι2) ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-13-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εσωτερικών
Σκαπανέας - Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων».
9214
MX (I1-Ι2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων»
είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Θερμικών και
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Σκαπανέας - Υδραυλικός MX
9215 κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
(I1-Ι2)
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Σκαπανέας - Κτίστης ΜΧ
9216 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Σκαπανέας -Συγκολλητής
9217 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
μετάλλων ΜΧ (I1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Σκαπανέας – Ξυλουργός ΜΧ
9218 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9219 Μάγειρας ΜΧ (I1-Ι2)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Αποθηκάριος πυρκών ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Εκρηκτικών – ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
9220 Πυροτεχνουργός – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
εξουδετερωτής βομβών ΜΧ αλλοδαπής.
(I1) Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Σκαπανέας – Διασώστης ΜΧ
9221 ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
(Ι1)
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-14-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Σκαπανέας - Πυροσβέστης
9222 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ΜΧ (Ι1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Σκαπανέας - Συνοδός
9223 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
σκύλων διάσωσης ΜΧ (Ι1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Νοσηλευτική
Τραυματολογία» ή «Διασώστης – Πλήρωμα
Ασθενοφόρου» ή «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» ή
Νοσοκόμος διασώστης ΜΧ «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».
9224
(Ι1) β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθός Νοσηλευτή» είτε ΕΠΑ.Σ
«Βοηθός Νοσηλευτή» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Σκαπανέας - Χειριστής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9225 πρέσσας - δονητή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
σκυροδέματος ΜΧ (Ι1-Ι2) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Σκαπανέας - Χειριστής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9226 συστήματος εξυγείανσης ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ύδατος ΜΧ (Ι1-Ι2) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Οδηγός αρματοφορέα ΜΧ
9227 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(Ι1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Πολιτικών Μηχανικών» ή
του Τμήματος «Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής Tεχνολογικής Eκπαίδευσης» ή
Σκαπανέας – Πολιτικός
9229 αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
μηχανικός ΜΧ (Ι1-Ι2)
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Σχεδιαστής Δομικών Έργων
και Γεωπληροφορικής».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Πολιτικών Μηχανικών» ή
«Τοπογράφων Μηχανικών» ή του Τμήματος «Πολιτικών
Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Tεχνολογικής
Σκαπανέας – Τοπογράφος
9230 Eκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
μηχανικός ΜΧ (Ι1-Ι2)
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Σχεδιαστής Δομικών Έργων
και Γεωπληροφορικής».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
9231 Ειδικός EOD- C-IED ΜΧ (Ι1)
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-15-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Απαιτείται επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (ΔΒ)
α. Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
και Μετάδοσης Πληροφορίας» ή «Τεχνικός Κινητής
Χειριστής μέσων Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών».
9250 ηλεκτρονικού πολέμου ΔΒ β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
(I1-Ι2) κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
και Μετάδοσης Πληροφορίας» ή «Τεχνικός Κινητής
Χειριστής ασυρμάτων Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών».
9251 επικοινωνιακών συστημάτων β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ΔΒ (I1-Ι2) ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
και Μετάδοσης Πληροφορίας» ή «Τεχνικός Κινητής
Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών».
Χειριστής μέσων επιτήρησης
9252 β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
ΔΒ (I1-Ι2)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΔΒ
9253 Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός
(I1-Ι2)
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
και Μετάδοσης Πληροφορίας» ή «Τεχνικός Κινητής
Χειριστής τερματικών
Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών».
τηλεπικοινωνιακών
9254 β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
συστημάτων και δικτύων ΔΒ
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
(I1-Ι2)
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9255 Μάγειρας ΔΒ (I1-Ι2)
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-16-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
Τεχνίτης τροχοφόρων
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
9256 οχημάτων ΔΒ
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
(I1-Ι2)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
συστημάτων αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
και Μετάδοσης Πληροφορίας» ή «Τεχνικός Κινητής
Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Χειριστής επικοινωνιακών
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
9257 συστημάτων ΔΒ (Ειδικών
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
Δυνάμεων) (I1)
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
7. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣ)
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
9301 Τεχνίτης οχημάτων ΑΣ (I1)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
συστημάτων αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
9302
ΑΣ (I1-Ι2) Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-17-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
α. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας
Τεχνίτης οπλισμού – ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
9303 σωστικών μέσων ΑΣ β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
(I1-Ι2) ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Πτυχίο Πανεπιστημίου ανεξαρτήτου τίτλου σπουδών ή
ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής ή
απόφοιτος Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της
Ελεγκτής εναερίου
9304 Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.).
κυκλοφορίας ΑΣ (I1-Ι2)
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «πολύ καλή γνώση».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Οδηγός τροχοφόρων ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9305 οχημάτων – Πυροσβέστης ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ΑΣ (I1) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τεχνίτης τηλεπικοινωνιών ΑΣ
9306 Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός
(I1-Ι2)
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μηχανικός
Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» ή «Τεχνικός
Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» του
τομέα «Μηχανολογίας».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Δομικών Έργων και
Τεχνίτης εγκαταστάσεων ΑΣ
9307 Γεωπληροφορικής» ή «Τεχνικός Μηχανολογικών
(I1-Ι2)
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» ή «Τεχνικός Θερμικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου» ή «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και
Κλιματισμού» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών Θερμικών και
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» ή «Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών Εργασιών» είτε άλλο ισότιμο και
αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Θερμικών και
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων».
9308 Θερμοϋδραυλικός ΑΣ (I1-Ι2) β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-18-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» είτε άλλο ισότιμο
και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Υπηρέτης Κ/Β STINGER AΣ
9309 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής
Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9310 Μάγειρας ΑΣ (I1-Ι2)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Τεχνικός αποθηκάριος ΑΣ
9311 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(Ι1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του Τμήματος
«Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή
«Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τεχνολογικής
εκπαίδευσης» ή «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9312 Μηχανοσυνθέτης Α/Φ ΑΣ (I1) κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης
Αεροσκαφών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
8. ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΧ)
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης»
ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης τηλεπικοινωνιακών και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών».
9350 οπτικοηλεκτρικών
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
συστημάτων ΤΧ (I1)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. του τομέα «Ηλεκτρολογίας,
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνικών
Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή «Μηχανολόγου
Τεχνίτης οχημάτων και
9351 Μηχανικού» ή «Ναυπηγού Μηχανικού» ή αντίστοιχης
σκαφών ΤΧ (I1-Ι2)
ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-19-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών
Αναψυχής» ή «Τεχνικών Μηχανοτρονικής».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» ή
«Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ των τμημάτων
Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Οχημάτων
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας
ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
Τεχνίτης ερπυστριοφόρων
9352 «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
οχημάτων ΤΧ (I1-Ι2)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνικός
Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» ή «Αμαξωμάτων»
είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9353 Τεχνίτης πυροβόλων ΤΧ (I1) κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών
Εργαλειομηχανών» ή «Τεχνιτών Μεταλλικών Εργασιών»
είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μεταλλικών
Επιφανειών» ή «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων» ή «Τεχνικός
Φανοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9354 Τεχνίτης μετάλλων ΤΧ (I1)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών
Μεταλλικών Κατασκευών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9355
ΤΧ (I1-Ι2) κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-20-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5,«Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης Α-Τ οπλικών κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
9356
συστημάτων ΤΧ (I1) Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης Α/Α οπλικών κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
9357
συστημάτων ΤΧ (I1) Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης»
ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
Τεχνίτης ηλεκτρονικών και «Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή
9358 λοιπών συστημάτων «Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
ελέγχου πυρός ΤΧ (I1) Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών,
Εγκαταταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων» είτε
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή «Δίπλωμα Μηχανικού
Τεχνίτης μηχανημάτων
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
ελέγχου πυρός –
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
9359 κλιματιστικών & ραντάρ
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
αναγνώρισης Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
(I1)
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
«Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-21-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
«Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων»» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολογικών Εφαρμογών του τμήματος
Μηχανολογίας ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
«Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός
Τεχνίτης μηχανοϋδραυλικών
Μηχανοτρονικής».
συστημάτων και μέσων
9360 γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
παροχής ισχύος Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
(I1)
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
«Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή
«Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Τεχνίτης ηλεκτρονικός
9361 Πληροφορίας».
συστημάτων OSA-AK ΤΧ (I1)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων». ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης ραντάρ OSA-AK ΤΧ
9362 κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
(I1)
«Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων» ή «Τεχνικός
Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-22-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
«Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων» ή «Τεχνικός
Τεχνίτης ραντάρ Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων».
9363
(I1) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του Τμήματος
«Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
«Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τεχνολογικής
εκπαίδευσης» ή «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9364 Μηχανοσυνθέτης Α/Φ ΤΧ (I1) κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης
Αεροσκαφών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ του Τμήματος
«Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή
«Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τεχνολογικής
εκπαίδευσης» ή «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης συστημάτων
9365 κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης
Α/Φ-Ε/Π ΤΧ (I1)
Αεροσκαφών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Μηχανοσυνθετών
Αεροσκαφών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Οδηγός τροχοφόρων
9366 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
οχημάτων ΤΧ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-23-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης ηλεκτρικών κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών» ή
9367 συστημάτων & οργάνων Α/Φ ή «Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων» ή «Τεχνικός
ΤΧ (I1) Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕ» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9368 Τεχνίτης οπλισμού ΤΧ (I1) κατάρτισης είτε ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών
Μεταλλικών Κατασκευών» είτε άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9369 Τεχνίτης MLRS ΤΧ (I1)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού
Τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοματισμών».
Τεχνίτης εκτοξευτή Α/Α γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9370
συστημάτων TOR-M1 ΤΧ (I1) κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Επικοινωνιών» ή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Δικτύων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής
μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται
επιπλέον η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε
επίπεδο «καλή γνώση».
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9371 Μάγειρας ΤΧ (I1-Ι2)
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-24-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εγκαταστάσεων
Ψύξης Αερισμού Και Κλιματισμού».
Τεχνίτης ψυκτικών β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9372
μηχανημάτων ΤΧ (I1-Ι2) κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και
Κλιματισμού» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Θερμικών και
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
9373 Θερμοϋδραυλικός ΤΧ (I1-Ι2)
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» είτε άλλο ισότιμο
και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Χειριστής γερανογέφυρας ΤΧ
9374 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(I1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
9. EΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΜ)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9401 Οδηγός οχημάτων ΕΜ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης – Ηλεκτροτεχνίτης
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
9402 οχημάτων ΕΜ
Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
(I1-Ι2)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Επιτηρητής – Επιθεωρητής
9403 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
αγωγού καυσίμων ΕΜ (I1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Ρίπτης – Επισκευαστής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9404 αλεξιπτώτων – Τεχνίτης ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
σωστικών μέσων ΕΜ (I1) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-25-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
Χειριστής μηχανημάτων -
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Μηχανοτεχνίτης –
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9405 Ηλεκτροτεχνίτης
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
εγκαταστάσεων καυσίμων
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» είτε άλλο ισότιμο και
ΕΜ (I1)
αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης
Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9406 Αρτοποιός ΕΜ (I1-Ι2)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Υπάλληλος Τουριστικών
Επιχειρήσεων» είτε ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή
«Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και
αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής
Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9407 Μάγειρας ΕΜ (I1-Ι2)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Χημικών Μηχανικών» ή
Τεχνολόγος
«Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
9408 πετρελαιολιπαντικών ΕΜ
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας
(I1)
ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Τεχνολογίας Τροφίμων» ή
Τεχνολόγος τροφίμων ΕΜ «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» ή
9409
(I1) αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Αναλυτής Εργαστηρίου Πτυχίο Πανεπιστημίου του τμήματος Χημείας ή Χημικών
9410 Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
Κλάσης Ι και ΙΙΙ ΕΜ (I1-Ι2) σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
Βοηθός Λογιστηρίου –
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Διαχειριστής Εφοδιαστικής
9411 β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Αλυσίδας Στρατιωτικού
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Στέλεχος Διοίκησης και
Πρατηρίου ΕΜ (I1-Ι2)
Οικονομίας» ή «Στέλεχος Μηχανογραφημένου
Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου».
10. ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΥΠ)
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9450 Οδηγός οχημάτων ΥΠ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τεχνίτης τροχοφόρων
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9451 οχημάτων ΥΠ
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
(I1-Ι2)
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-26-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ηλεκτροτεχνίτης οχημάτων κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
9452
ΥΠ (I1-Ι2) Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Αποθηκάριος πυρκών Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Εκρηκτικών – ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9453 Πυροτεχνουργός – ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
Εξουδετερωτής βομβών ΥΠ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
(I1) αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αερίων
Καυσίμων».
Τεχνίτης πληρωτής –
β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
9454 Ελεγκτής βιομηχανικών
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
αερίων ΥΠ (I1)
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής
Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9455 Μάγειρας ΥΠ (I1-Ι2)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Ταπετσιέρης – Ταπητουργός
9456 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
ΥΠ (I1)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9457 Τεχνικός γραφέας ΥΠ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα «Ένδυσης και Υπόδησης».
β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
9458 Τεχνίτης αρβυλών ΥΠ (I1)
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-27-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου «Μηχανικού Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή αντίστοιχης ειδικότητας
ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εφαρμογών
Αναλυτής –
Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης
Προγραμματιστής Η/Υ –
Ιστοσελίδων (Web Designer - Developer)».
9459 Χειριστής μηχανογραφικών
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
επιστρατευτικών εφαρμογών
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Υποστήριξης Συστημάτων,
ΥΠ (I1-I2)
Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ» ή «Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου του τμήματος Χημείας ή Χημικών
Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μεταλλικών
Τεχνικός χημικής Επιφανειών» ή «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων».
9460
βιομηχανίας ΥΠ (Ι1) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών
Μεταλλικών Κατασκευών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα «Ένδυσης και Υπόδησης».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Σχεδίασης και Παραγωγής
Ενδύματος» είτε ΕΠΑ.Σ. «Υφάσματος-Ένδυσης» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
9461 Ράφτης ΥΠ (Ι1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
γ. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος «Κλωστοϋφαντουργών
Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης
ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της
Κλωστοϋφαντουργός ΥΠ
9462 αλλοδαπής.
(Ι1-Ι2)
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα «Ένδυσης και Υπόδησης».
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα «Ένδυσης και Υπόδησης».
Σχεδιαστής ενδυμάτων - β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9463 υποδημάτων στρατιωτικού κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Σχεδίασης και Παραγωγής
εργοστασίου ΥΠ (Ι1-Ι2) Ενδύματος» είτε ΕΠΑ.Σ. «Υφάσματος-Ένδυσης» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-28-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Γαζωτής ενδυμάτων - ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ είτε άλλος
9464 υποδημάτων στρατιωτικού ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
εργοστασίου ΥΠ (Ι1-Ι2) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
Κόπτης υφασμάτων – ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9465 δερμάτων στρατιωτικού ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
εργοστασίου ΥΠ (Ι1-Ι2) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
«Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Τεχνίτης δικτύων και κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εφαρμογών
9466 συστημάτων Η/Υ ΥΠ Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης
(Ι1-Ι2) Ιστοσελίδων (Web Designer - Developer)».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Υποστήριξης Συστημάτων,
Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ» ή «Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
Τεχνίτης πυρομαχικών ΥΠ
9467 ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
(Ι1-Ι2)
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος «Κλωστοϋφαντουργών
Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης
ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ράφτης στρατιωτικού
9468 κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, οποιασδήποτε ειδικότητας του
εργοστασίου ΥΠ (Ι1-Ι2)
τομέα «Ένδυσης και Υπόδησης».
γ. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Χημικός Αναλυτής Πτυχίο Πανεπιστημίου του τμήματος Χημείας ή Χημικών
9470 Υφασμάτων – Δερμάτων ΥΠ Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
(Ι1-Ι2) σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Πτυχίο Πανεπιστημίου του τμήματος Χημείας ή Χημικών
Αναλυτής Χημείου
9472 Μηχανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
Πυρομαχικών ΥΠ (Ι1-Ι2)
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
11. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΥΓ)
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικών Οχημάτων Τεχνολογικής
εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τεχνίτης τροχοφόρων
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9550 οχημάτων ΥΓ
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Αυτοκινήτων
(I1-I2)
Οχημάτων» ή «Τεχνικός Μηχανοτρονικής».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-29-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
συστημάτων αυτοκινήτου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Αμαξωμάτων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Μηχανικού Αυτοματισμού Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Ηλεκτροτεχνίτης κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
9551 τροχοφόρων οχημάτων ΥΓ Αυτοκινήτων Οχημάτων» ή «Τεχνικός Αυτοματισμών».
(I1-Ι2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή πτυχίο επαγγελματικής
ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. είτε άλλος
9552 Συνοδός σκύλων ΥΓ (I1) ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Νοσηλευτική
Τραυματολογία» ή «Διασώσης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»
ή «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» ή «Βοηθός
Νοσοκόμος Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας».
9553
τραυματιοφορέας ΥΓ (I1) β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθός Νοσηλευτή» είτε ΕΠΑ.Σ.
«Βοηθός Νοσηλευτή» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εγκαταστάσεων
Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού».
Τεχνίτης ψυκτικών
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9554 μηχανημάτων ΥΓ
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και
(I1)
Κλιματισμού» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Θερμικών και
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Συντηρητής υδραυλικών και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών
9555 θερμικών εγκαταστάσεων ΥΓ
Εγκαταστάσεων και Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού
(I1)
Αερίου» είτε ΕΠΑ.Σ. «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» είτε άλλο ισότιμο
και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Μαγειρικής
Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef)» ή «Τεχνικός Αρτοποιός
Ζαχαροπλαστικής».
9556 Μάγειρας ΥΓ (I1-Ι2)
β. Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. «Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας –
Ζαχαροπλαστικής» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
9557 Αναλυτής –
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-30-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Προγραμματιστής Η/Υ – «Ηλεκτρονικού Μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή
Διοικητικός ΥΓ «Μηχανικών Πληροφορικής τεχνολογικής εκπαίδευσης» ή
(I1-I2) αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης
Ιστοσελίδων (Web Designer - Developer)».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Υποστήριξης Συστημάτων,
Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ» ή «Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Βοηθός Ραδιολογίας και
Βοηθός ακτινολογικού
9558 Ακτινολογίας».
εργαστηρίου ΥΓ (I1-I2)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων»
είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Ιατρικών Εργαστηρίων» ή αντίστοιχης
ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Βοηθός Ιατρικών
Βοηθός μικροβιολογικού
9559 Εργαστηρίων».
εργαστηρίου ΥΓ (I1-I2)
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών
Εργαστηρίων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Νοσηλευτική
Τραυματολογία» ή «Διασώσης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου»
ή «Νοσηλευτική Χειρουργείου».
Βοηθός νοσηλευτικού
9560 β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
προσωπικού ΥΓ (I1-I2)
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθός Νοσηλευτή» είτε ΕΠΑ.Σ
«Βοηθός Νοσηλευτή» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Βοηθός Νοσηλευτικής
Χειρουργείου».
Βοηθός ανάνηψης -
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9561 αναισθησιολόγου ΥΓ
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθός Νοσηλευτή» είτε ΕΠΑ.Σ.
(I1-I2)
«Βοηθών Γενικής Νοσηλείας» είτε άλλο ισότιμο και
αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Βοηθός φυσιοθεραπευτή ΥΓ
9562 κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Βοηθός Φυσικο-
(I1-I2)
θεραπείας».

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-31-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθού Φυσικοθεραπευτή» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Βοηθός Φαρμακείου».
β. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Βοηθός φαρμακείου ΥΓ
9563 κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθός Φαρμακείου» είτε ΕΠΑ.Σ
(I1-I2)
«Βοηθών Φαρμακείου» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο
πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Βοηθός οδοντιάτρου ΥΓ Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9564
(I1-I2) κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Βοηθός Οδοντιάτρου».
Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Κοινωνικής Εργασίας» ή
Κοινωνικού λειτουργού -
9565 «Επιστήμης της Κοινωνιολογίας» ή αντίστοιχης ειδικότητας
Κοινωνιολόγου ΥΓ (I1-I2)
ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Πτυχίο ΤΕΙ «Φυσιοθεραπευτή» ή αντίστοιχης ειδικότητας
9566 Φυσιοθεραπευτής ΥΓ (I1-I2)
ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Πτυχίο ΤΕΙ «Προσχολικής Αγωγής» ή αντίστοιχης
Βρεφοκόμος - Διοικητικός ΥΓ
9567 ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της
(I1-I2)
αλλοδαπής.
Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Προσχολικής Αγωγής» ή
Νηπιαγωγός - Διοικητικός ΥΓ
9568 «Νηπιαγωγών» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
(I1-I2)
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Προσχολικής Αγωγής» ή
«Νηπιαγωγών» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
Βοηθός νηπιαγωγού – κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Προσχολικής Αγωγής
9569 Διοικητικός ΥΓ Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης».
(I1-I2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
12. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου «Μηχανικού Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή «Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ» ή «Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ» ή «Μαθηματικών» ή
«Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής» ή «Μηχανικού Η/Υ,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» ή «Πληροφορικής» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ΤΕΙ «Πληροφορικής» ή «Ηλεκτρονικών
Οδηγός οχήματος χειριστής
Υπολογιστικών Συστημάτων» ή «Τεχνολογίας
9601 κινητού κόμβου ΣΔΕΠ ΕΠ
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ή «Εφαρμοσμένης
(I1)
Πληροφορικής και Πολυμέσων» ή «Βιομηχανικής
Πληροφορικής» ή «Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ή
«Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών» ή
«Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων και Δικτύων Η/Υ» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-32-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
δ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου «Μηχανικού Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή «Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ» ή «Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Η/Υ» ή «Μαθηματικών» ή
«Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής» ή «Μηχανικού Η/Υ,
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» ή «Πληροφορικής» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ΤΕΙ «Πληροφορικής» ή «Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων» ή «Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ή «Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων» ή «Βιομηχανικής
Πληροφορικής» ή «Πληροφορικής και Επικοινωνιών» ή
Τεχνίτης δικτύων
9602 «Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών» ή
συστημάτων Η/Υ ΕΠ (I1-Ι2)
«Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων και Δικτύων Η/Υ» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Κινητής
Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών» ή «Τεχνικός
Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης
Πληροφορίας».
δ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Επικοινωνιών» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
13. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΓΕ)
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής» ή «Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών» ή «Γεωγραφίας» ή αντίστοιχης ειδικότητας
Τοπογράφος μηχανικός ΓΕ
9650 ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(I1-I2)
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Σχεδιαστής Δομικών Έργων
και Γεωπληροφορικής».
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Γραφιστικής» ή αντίστοιχης ειδικότητας
ισότιμο πτυχίο σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Γραφιστικής Εντύπου και
Ηλεκτρονικών Μέσων».
Τεχνίτης γραφικών τεχνών γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
9651
ΓΕ (I1-I2) κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Γραφικών Τεχνών» είτε ΕΠΑ.Σ.
«Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου» ή
«Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων» ή «Σχεδιαστών
Τεχνικών Εφαρμογών με Η/Υ» είτε άλλο ισότιμο και
αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής
9652 Hλεκτρολόγος ΓΕ (I1-I2) εκπαίδευσης» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-33-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων»
είτε ΕΠΑ.Σ. «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών» είτε
άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Στέλεχος Διοίκησης και
Οικονομίας» ή «Στέλεχος Μηχανογραφημένου
Φροντιστής διαχειριστής ΓΕ Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου».
9653
(I1-I2) γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομίας» ή «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων
Εφοδιασμού» είτε ΕΠΑ.Σ. «Υπαλλήλων Οικονομικών
Καθηκόντων» είτε άλλο ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο
σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ «Μηχανικού
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» ή
«Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
«Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Εφαρμογών
Αναλυτής – προγραμματιστής
9654 Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Σχεδίασης και Ανάπτυξης
Η/Υ ΓΕ (I1-I2)
Ιστοσελίδων (Web Designer - Developer)».
γ. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΕΠΑ.Λ. «Υποστήριξης Συστημάτων,
Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ» ή «Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής» ή «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων» είτε άλλο
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
Τεχνών» ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
9655 Φωτογράφος ΓΕ (I1-I2)
β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Τεχνικός Λήψης
Φωτογραφίας».
14. ΜΟΥΣΙΚΟΥ (ΜΣ)
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου με ειδικότητα του τμήματος
Καλών Τεχνών στην κατεύθυνση Μουσικών Σπουδών στις
ειδικότητες Μουσικολογίας ή Μουσικοπαιδαγωγικής ή
Σύνθεσης ή Μουσικής Εκτέλεσης ή Μουσικής Επιστήμης,
Χειριστής πνευστών ξύλινων
ή στην κατεύθυνση Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στις
9701 μουσικών οργάνων ΜΣ
ειδικότητες Ευρωπαϊκής (κλασσικής μουσικής) ή
(Ι1-Ι2)
Βυζαντινής Μουσικής ή Ελληνικής Παραδοσιακής
(δημοτικής) Μουσικής.
β. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής.

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-34-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
γ. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Μουσικής Τεχνολογίας».
δ. Απολυτήριο Μουσικού Γενικού Λυκείου είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου με ειδικότητα του τμήματος
Καλών Τεχνών στην κατεύθυνση Μουσικών Σπουδών στις
ειδικότητες Μουσικολογίας ή Μουσικοπαιδαγωγικής ή
Σύνθεσης ή Μουσικής Εκτέλεσης ή Μουσικής Επιστήμης,
ή στην κατεύθυνση Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στις
ειδικότητες Ευρωπαϊκής (κλασσικής μουσικής) ή
Βυζαντινής Μουσικής ή Ελληνικής Παραδοσιακής
Χειριστής πνευστών
(δημοτικής) Μουσικής.
9702 χάλκινων μουσικών οργάνων
β. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και
ΜΣ (Ι1-Ι2)
Ακουστικής.
γ. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Μουσικής Τεχνολογίας».
δ. Απολυτήριο Μουσικού Γενικού Λυκείου είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου με ειδικότητα του τμήματος
Καλών Τεχνών στην κατεύθυνση Μουσικών Σπουδών στις
ειδικότητες Μουσικολογίας ή Μουσικοπαιδαγωγικής ή
Σύνθεσης ή Μουσικής Εκτέλεσης ή Μουσικής Επιστήμης,
ή στην κατεύθυνση Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στις
ειδικότητες Ευρωπαϊκής (κλασσικής μουσικής) ή
Βυζαντινής Μουσικής ή Ελληνικής Παραδοσιακής
Χειριστής κρουστών
(δημοτικής) Μουσικής.
9703 μουσικών οργάνων ΜΣ
β. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και
(Ι1-Ι2)
Ακουστικής.
γ. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Μουσικής Τεχνολογίας».
δ. Απολυτήριο Μουσικού Γενικού Λυκείου είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου με ειδικότητα του τμήματος
Καλών Τεχνών στην κατεύθυνση Μουσικών Σπουδών στις
ειδικότητες Μουσικολογίας ή Μουσικοπαιδαγωγικής ή
Σύνθεσης ή Μουσικής Εκτέλεσης ή Μουσικής Επιστήμης,
ή στην κατεύθυνση Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στις
ειδικότητες Ευρωπαϊκής (κλασσικής μουσικής) ή
Βυζαντινής Μουσικής ή Ελληνικής Παραδοσιακής
Χειριστής εγχόρδων
(δημοτικής) Μουσικής.
9704 μουσικών οργάνων ΜΣ
β. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και
(Ι1-Ι2)
Ακουστικής.
γ. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Μουσικής Τεχνολογίας».
δ. Απολυτήριο Μουσικού Γενικού Λυκείου είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
α. Πτυχίο Πανεπιστημίου με ειδικότητα του τμήματος
Χειριστής μικτών μουσικών Καλών Τεχνών στην κατεύθυνση Μουσικών Σπουδών στις
9705
οργάνων ΜΣ (Ι1-Ι2) ειδικότητες Μουσικολογίας ή Μουσικοπαιδαγωγικής ή
Σύνθεσης ή Μουσικής Εκτέλεσης ή Μουσικής Επιστήμης,

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-35-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Κ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ή στην κατεύθυνση Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στις
ειδικότητες Ευρωπαϊκής (κλασσικής μουσικής) ή
Βυζαντινής Μουσικής ή Ελληνικής Παραδοσιακής
(δημοτικής) Μουσικής.
β. Πτυχίο ΤΕΙ του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής.
γ. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Μουσικής Τεχνολογίας».
δ. Απολυτήριο Μουσικού Γενικού Λυκείου είτε άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Ο)
α. Πτυχίο ΤΕΙ «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» ή
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Επιμελητής χρηματικού Ο
9750 β. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και
(Ι1-Ι2)
κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου 5, «Στέλεχος Διοίκησης και
Οικονομίας» ή «Στέλεχος Μηχανογραφημένου
Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου».

Άρθρο 2
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν το ομώνυμο ή


αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
σχολών της αλλοδαπής, η αντιστοιχία και ισοτιμία αυτού με τους τίτλους που
χορηγούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ πιστοποιείται από τον αρμόδιο κρατικό
φορέα.

2. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν ο ισότιμος και


αντίστοιχος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που χορηγούν σχολές ή σχολεία
της αλλοδαπής, η ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού με τους τίτλους που χορηγούν τα
ελληνικά σχολεία ή σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνεται ως εξής:

α. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη τεχνικής ή


επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής και


επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής
Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)
ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

3. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν το αντίστοιχης


ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής, η έννοια των
όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές
που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που
ζητείται με την προκήρυξη. Την περί αυτού αντιστοιχία χορηγεί το αρμόδιο όργανο

./.
ΑΔΑ: ΨΠΣΠ6-Μ1Ε

-36-

του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το
εν λόγω πτυχίο.

4. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής (άριστη


Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2), όπου προβλέπεται στις διατάξεις της
παρούσας, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ.
50/2001.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η


Φ.429.1/4/221568/Σ.136/13-3-2009 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄
501).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

./.