You are on page 1of 4
 
 
F@ =78
 
0209
 
GADMLC? Sards strmgjhl irh dhkhtmals: wards uldhrkmlhd irh iddmtmals. f`2=78-22 Rich 9 ae 4
EKAPMDI FAXWH AE PHRPHWHLTITMUHW
I `mkk ta `h hltmtkhd 9 Il igt rhkitmlc ta yautf chldhr ild shxuik mdhltmty: 0 grhitmlc s. 485.2778, E.W.: pravmdmlc i sfart tmtkh: 7 dhemlmlc tfh thrn "shx": pravmdmlc grmnmlik phliktmhs 4 ear fhiktf girh prigtmtmalhrs wfa phrearn ar giush 8 sphgmemhd prigtmghs ta `h phrearnhd al i nmlar uldhr 5 ghrtiml galdmtmals: pravmdmlc ippkmgi`mkmty: inhldmlc 3 s. 9222.28, E.W.: pravmdmlc il hxghptmal ta 6 pirtmgmpitmal ml mltrinurik itfkhtmgs: inhldmlc s. = 9220.02, E.W.: prafm`mtmlc ghrtiml studhlts eran 92 pirtmgmpitmlc al sphgmemhd fmcf sgfaak itfkhtmg thins: 99 pravmdmlc il heehgtmvh dith. 90 97 @h Mt Hligthd `y tfh Khcmskiturh ae tfh Wtith ae Ekarmdi? 94 98 Whgtmal 9. Whgtmal 485.2778, Ekarmdi Wtituths, ms grhithd 95 ta rhid? 93 485.2778 Uuklhri`kh Gfmkd Rrathgtmal Igt.
 — 
 96 (9) Tfms shgtmal niy `h gmthd is tfh "Uuklhri`kh Gfmkd 9= Rrathgtmal Igt." 02 (0) Is ushd ml tfms shgtmal, tfh thrn "shx" nhils tfh 09 `makacmgik stith ae `hmlc ehnikh ar nikh `ishd al shx arcils, 00 gfranasanhs, ild hldachlaus farnalh praemkhs. 07 (7) I fhiktf girh prigtmtmalhr wfa phrearns ily ae tfh 04 eakkawmlc prigtmghs upal i nmlar, ar wfa giushs sugf prigtmghs 08
 
 
F@ =78
 
0209
 
GADMLC? Sards strmgjhl irh dhkhtmals: wards uldhrkmlhd irh iddmtmals. f`2=78-22 Rich 0 ae 4
EKAPMDI FAXWH AE PHRPHWHLTITMUHW
ta `h phrearnhd upal i nmlar, ear tfh purpash ae itthnptmlc ta 05 gfilch tfh nmlar's shx ar ear tfh purpash ae ieemrnmlc tfh 03 nmlar's phrghptmal ae tfh nmlar's shx me tfit phrghptmal ms 06 mlgalsmsthlt wmtf tfh nmlar's shx, gannmts i nmsdhnhilar ae tfh 0= emrst dhcrhh, pulmsfi`kh is pravmdhd ml s. 338.260 ar s. 72 338.267? 79 (i) Rhrearnmlc surchrmhs tfit sthrmkmzh, mlgkudmlc 70 gistritmal, vishgtany, fysthrhgtany, aapfarhgtany, 77 nhtamdmapkisty, argfmhgtany, phlhgtany, pfikkapkisty, ild 74 vicmlapkisty: 78 (`) Rhrearnmlc i nisthgtany: 75 (g) Idnmlmsthrmlc, prhsgrm`mlc, ar suppkymlc tfh eakkawmlc 73 nhdmgitmals tfit mldugh trilsmhlt ar phrnilhlt mlehrtmkmty? 76 9. Ru`hrty-`kagjmlc nhdmgitmal, wfmgf staps ar dhkiys 7= larnik pu`hrty: 42 0. Wupripfysmakacmg dashs ae thstasthralh, ta ehnikhs: ar 49 7. Wupripfysmakacmg dashs ae hstrachl, ta nikhs: ar 40 (d) Phnavmlc ily atfhrwmsh fhiktfy ar laldmshishd `ady 47 pirt ar tmssuh. 44 (4) Tfms shgtmal dahs lat ippky ta i fhiktf girh 48 prigtmtmalhr igtmlc ml iggardilgh wmtf i caad eimtf nhdmgik 45 dhgmsmal ae i pirhlt ar cuirdmil ae i nmlar `arl wmtf i 43 nhdmgikky vhrmemi`kh chlhtmg dmsardhr ae shx dhvhkapnhlt, 46 mlgkudmlc? 4= (i) Hxthrlik `makacmgik shx gfirigthrmstmgs tfit irh 82
 
 
F@ =78
 
0209
 
GADMLC? Sards strmgjhl irh dhkhtmals: wards uldhrkmlhd irh iddmtmals. f`2=78-22 Rich 7 ae 4
EKAPMDI FAXWH AE PHRPHWHLTITMUHW
ulrhsakvi`ky in`mcuaus, sugf is tfh nmlar `hmlc `arl wmtf fivmlc 89 45 VV gfranasanhs wmtf vmrmkmzitmal, 45 V] gfranasanhs wmtf 80 uldhrvmrmkmzitmal, ar `atf avirmil ild thstmgukir tmssuh. 87 (`) I shxuik dhvhkapnhlt dmsardhr wfhrh`y i pfysmgmil fis 84 dhthrnmlhd tfraucf chlhtmg thstmlc tfit tfh nmlar dahs lat fivh 88 tfh larnik gfranasanh strugturh ear i nikh ar i ehnikh. 85 Whgtmal 0. Riricripf (e) ms iddhd ta su`shgtmal (7) ae 83 shgtmal 9222.28, Ekarmdi Wtituths, ta rhid? 86 9222.28 Dmsgrmnmlitmal icimlst studhlts ild hnpkayhhs ml 8= tfh Ekarmdi J-02 pu`kmg hdugitmal systhn prafm`mthd: hquikmty ae 52 igghss rhqumrhd.
 — 
 59 (7) 50 (e) Riricripfs (i) ild (`) da lat ippky ta tfh hkmcm`mkmty 57 ae studhlts ta pirtmgmpith al itfkhtmg thins dhsmclithd ear 54 cmrks alky is dhsgrm`hd ml s. 9220.02(93)(i)0. 58 Whgtmal 7. Riricripf (i) ae su`shgtmal (93) ae shgtmal 55 9220.02, Ekarmdi Wtituths, ms inhldhd ta rhid? 53 9220.02 J-90 studhlt ild pirhlt rmcfts.
 — 
Rirhlts ae pu`kmg 56 sgfaak studhlts nust rhghmvh iggurith ild tmnhky mlearnitmal 5= rhcirdmlc tfhmr gfmkd's igidhnmg pracrhss ild nust `h mlearnhd 32 ae wiys tfhy gil fhkp tfhmr gfmkd ta sugghhd ml sgfaak. J-90 39 studhlts ild tfhmr pirhlts irh ieeardhd lunhraus stitutary 30 rmcfts mlgkudmlc, `ut lat kmnmthd ta, tfh eakkawmlc? 37 (93) ITFKHTMGW: RX@KMG FMCF WGFAAK.
 — 
 34 (i) Hkmcm`mkmty.
 — 
 38

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.
Anytime. Anywhere. Any device.
No Commitment. Cancel anytime.

Rate

576648e32a3d8b82ca71961b7a986505