ARALING PANLIPUNAN 1st TERM REVIEWER Araling Panlipunan

>pag-aaral ng lipunan -bahagi -galaw >mulat—aklat >malay—balitaan >sangkot—case study >pamahalaan >ekonomiko >kasaysayan -nakaraan -pangyayari -kaganapan -paggawa ng mabuting kasalukuyan at kinabukasan

Batayan ng Kasaysayan
>Salimbibig -kanta -tula -kuwento -dula-dulaan -ulat, panayam >Nakasulat -PANGUNAHIN Personal Totoo -dokumento -resibo -birth certificate -diploma -SEKONDARYO Pinagbabatayan -aklat -diyaryo -magasin >Sining-Biswal -pelikula -komiks -larawan -guhit

-ruins -gamit >Pulitikal -pulitika -pamahalaan -ehekutibo (nangangasiwa) -lehislatibo (gumagawa ng batas) -hudisyal (katarungan) >Ekonomiko -pera. pinansiya -merkado -negosyo -buwis -kabuhayan -produksyon -distribusyon -pagkonsumo >Sosyo-Kultural -Sosyo -lipunan -tao -mamayan -Kultural -kultura -sining -palakasan -edukasyon -relihiyon -paniniwala -pamumuhay Uri ng Artikulo -Balita -Editoryal -Opinyon -Lathalain .

Barangay -matatagpuan sa mga bayabayin -nagmula sa salitang balangay -nakikipagkalakal ng pagkain at gamit sa pamamagitan ng tubig -walang ginagamit na pera sa pakikipagkalakalan. kung punong-puno sa buong katawan ng tato ang isa nangangahulugan ito na marami na siyang napatay na tao -nagsasaka rin -pinamumunuan ng datu -may tatlong antas ng lipunan MGA PANGUNAHING TUNGKULIN NG DATU Ehekutibo -punong tagapangasiwa -pinuno ng hukbo -punong kinatawan Lehislatibo -paggawa ng batas Hudisyal -hukom sa krimen . -binubuo ng 30 hanggang 100 bahay -malapit lamang sa ibang barangay -hindi nagpapasakop -nakikipagtulungan sa ibang barangay na mapanatili ang kapayapaan -nakadepende sa dami ng tato ang katapangan ng isa.at mga gusaling pampulitika. templo o malalaking simbahan . palitan lamang ng produkto -tubig lamang ang ginagamit sa transportasyon -walang malalaking imprastraktura o gusali.

ayuey KABUHAYAN -pangangaso -pagsasaka -pangingisda -pakikipagkalakalan PAKIPAGKALAKALANG BARTER (Barter Trade) LAHI -Tsino -Arabe -Indian -Hapon .namamhay b.) Maginoo (datu at kanyang pamilya. may tributo) 2.) Malaya (Maharlika at Timawa) -mandirigma -malayang mamayan Timawa -maaring maghabla ng kaso -nagbabayad ng buwis 3.tumarumpok c.ANTAS NG LIPUNAN 1.sagigilid Oripun a.tumatabang b.) Alipin a.

perlas. beads. medalyon at salamin Mga Katutubo -Ninuno hindi kapereho ng Katutubo ngunit maaring parehong katutubo at ninuno ang isang tao -12 milyong nakatira sa mga liblib na . kuwintas.KASUOTAN LALAKI Pang-itaas >Kangan -walang kuwelyo -maikli ang manggas >Chinana -para sa datu -kulay pula Pang-ibaba >Bahag -piraso ng tela BABAE Pang-itaas >Baro o Camisa -maikli ang manggas Pang-ibaba >Saya (Luzon) >Patadyong (Visayas) >Tapis PAREHO >nakapaa >Putong -parang turban -pula kung nakapatay -may burda kapag pito ang napatay >Salakot -sumbrerong dahon ALAHAS >Alahas -ginto.

lugar sa Luzon. Visayas at Mindanao -halos hindi maimpluwensiyahan ng Kristiyanismo LUZON Ifugao -Hilagang Luzon -determinado -mandirigma -maraming batas at tradisyon -may proseso ng pagbabati -komunal ang lupa Aeta -Gitnang Luzon -maitim at kulot -semi-nomadic -mga mangangaso -mahiyain ngunit mabait sa mga taong mabait o kaibigan nila -mapagpahalaga sa pagkakaisa -may pulitikal at panlipunang pamunuan Mangyan -mga pangkat etniko sa Mindoro -may napanatiling katitikan -hindi marahas o agresibo -mahiyain at malumanay Dumagat -Silangang baybayin ng Gitnang Luzon -Nomadiko -madalas na natataboy ng mga bagong nainirahan -ikinabubuhay ang pagtitipon ng rattan MINDANAO .

manlalakbay sa dagat -Sea Gypsies -Sulu sea at mga karatig dagat ng Suluwesi -sinasabing walang nagawang armas Bagobo -binubuo ng mga Tagabawa at mga Gianganon -katimugan at silangang libis ng Bundok Apo -mandirigma.T’boli -nasa Timog Cotabato -may mga nanatiling animistiko -madirigma -mayaman ang sining -maraming ritwal -mayaman ang kultura -naghahabi ang kababaihan Badjao -nomadiko. mangangalakal -datu ng Sibulan -maganis -makulay ang pananamit -panday Manobo -mga orihinal na lumad -bawat pangkat may mga pangunahing wika marunong magCebuano at mag-Ilonggo -kaingeros -mga mangangaso at gatherers -Kadatuan at ashaman -may ilang Kristiyano Tasaday -mangangaso at gatherers -kagubatan ng Timog Cotabato -kontrobersiya INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS ACT .

) Right to Self-governance and Empowerment -sariling paraan ng pamamahala at kabuhayan 3. walang oportunidad sa pag-aaral at trabaho Islam -nangangahulugang kapayapaan at pagsuko kay Allah -Itinatag ni Mohammed sa Meccah ngunit hind tinatanggap ng kasama niya -kumuha ng mga tagasunod sa Medina Pagdating -mangangalakal -misyonerong muslim Paglaganap -pagtatag ng sentralisadong pamahalaan -noong mid 15th century si Sharif Awliya ay napadpad sa Pilipinas isa siyang malayong muslim at .1.) Right to Ancestral Domain -pagmamay-ari ng lupa 2.) Social Justice -pagbabawal ng karahasan 4.) Cultural Integrity -paggalang sa kultura SULIRANIN Pulitikal -usapin sa lupa Ekonomiko -kabuhayan Sosyo-kultural -pagtatangi sa pisikal na anyo.

negosyante) Sosyo-Kultural -Ulama (punong relihiyoso) -Madrasah (paaralan) -Jawi script (paraan ng pagsulat) Kaayusan Pamahalaan Relihiyon at Paniniwala Edukasyon Muslim Sultanato Islam Madrasah Kristiyano Pambansang Pamahalaan Kristiyanismo Curriculum ng DepEd Pagkakaiba ng Kristiyanismo at Islam -gusto ng hiwalay na estado ang mga muslim -may diskriminasyon sa bawat isa -magkakaiba ng mga pananaw Pagkakasundo .may kaugnayan kay Mohammed -Sultanato ng Maguindanao at Sulu Sultanato -sistema ng pamamahala sa lipunan o estado -sentralisadong pamahalaan -pinamumunuan ng Sultan -segmentary states -Sultan • Punong pangrelihiyon • Punong estado • Punong pamahalaan Pulitikal -Ruma Bichara (konseho ng mga datu) -Panglima (pinuno ng distrito) -Datu (pinuno ng barangay) -Datu Qali (pinunong hudisyal) -Sharia (batas) Ekonomiko -Orangkaya (landlords.

-parehong naniniwala sa kapayapaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times