Dnevni

list
www.dnevni-list.ba
BROJ 3432 ISSN 1512-8792
Cijena 1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
Srijeda • 23. 2. 2011.
VEĆ VIĐENO Uoči dolaska Jamesa Steinberga
i Miroslava Lajčaka “pljušte” neiskrene poruke
PREDSTAVA
ZA STRANCE
Dodik za državu,
Čović za “platformu”
2. str.
6. str.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović priprema “teren” za formiranje vlasti
I Kutle kandidat za
državnog premijera
5
.

s
t
r
.
PAKAO
U LIBIJI
Napadnuto
80 bh.
radnika
U Libiji
vlada
stanje
kaosa
SLUČAJ “PRLIĆ I OSTALI”
HVO jednako
branio i Hrvate
i Bošnjake
Obrana generala
Petkovića zatražila
oslobađajuću presudu
8. str.
1
6
.

s
t
r
.
500
policajaca
će osiguravati
gradski derbi
Sigurnosne mjere
Čitluk
Dostavna pučka
kuhinja za 45-ero
starih i bolesnih
Nesreća
Policijski kombi
se sudario dok je
prevozio dilere
10. str.
20. str.
Događaji
2
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?
Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.
Kontaktirajte nas na telefon ili fax: 036/313-370, 036/313-375
(Mostar), ili 033/717-220, 033/717-221 (Sarajevo).
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
1
1. Praljak: Moja savjest je čista!, 2. Radikalizira s
Najčitanije na webu 22. veljače
D
n
li fax: 036/313-370, 036/313-375
033/717-221 (Sarajevo). 1
stranici www.dnevni-lisssssssssssssssssssssssss iss issssssssssssssssss isssssssssssss isssssssssss issssssssss issss isttttttttttttt. t. ttt. tttttttt. tttttttt. t. ttttt. t. tt. t. ttttt. t. ttttt. tttt. t. t. t. t. .. tttttttttttttt. t. t. t. t. ttt. tt. t. ttt.bbbbbbbbbba ba ba ba ba baa ba bbbbbbbbbba bbbbbbbba ba ba ba ba ba ba bbbbbaa bbbba ba ba bba ba ba ba ba baa ba ba ba ba bba bbba ba bbbba ba ba ba bbbbbba baaa ba ba ba ba baa bbba bbaa ba b
VEĆ VIĐENO Pred dolazak Jamesa Steinberga
i Miroslava Lajčaka “pljušte” neiskrene poruke
PREDSTAVA
ZA STRANCE
Dodik za državu,
Čović za “platformu”
• Piše: D. Stešević
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Predsjed-
nici SNSD-a i HDZ-a BiH
Milorad Dodik i Dragan
Čović u zadnja dva dana su
najomiljeniji politički likovi
na izmorenoj bošnjačkoj
političkoj pozornici koja
toliko dugo jednostavno
vapi za njihovim umiljatim
porukama lojalnosti ovoj
državi, spremnosti da se
formi ra vlast i pokrenu
reformski procesi.
Dodik i Čović su se “smi-
lovali” i već dvije večeri ne
silaze sa sarajevskih dale-
kovidnica šaljući domaćoj i
svjetskoj javnosti pregršt
prodržavnih i proplatform-
ski h “šareni h laža”, na
zaprepašćujuće naivnu
radost zbunjenih voditelja i
oduševljene javnosti.
Predsjedni k RS-a i z
Banje Luke odašilje lojal-
nost državi BiH, iskazuje
spremnost da se u toleran-
tnom ozračju, bez stranaca,
dogovaraju rješenja za
europski put ove zemlje,
podsjeća kako su ministri
iz njegove stranke jedini i
najbolje uredili svoja mini-
starstva kako i priliči pred-
stavnici ma “državotvor-
nog” naroda koji odavno
zna što su država i njezine
institucije.
Neprecizni rokovi
Prema Dodikovim rije-
čima, potrebno je samo da
bošnjačke političke elite
odustanu od unitarizacije
BiH i da prihvate realnost
drukčijih političkih inte-
resa Srba i stvar je riješena.
Trajni dogovor oko funkci-
onalne, europske, demo-
kratske države, oko njezi-
noga ustava, državne imo-
vine i popisa stanovništva
je posve lako rješiva opcija.
I dok se Dodik bavio viso-
kom politikom i državnim
problemima, njegov “save-
znik” u Mostaru Dragan
Čović, predsjednik HDZ-a
BiH, do besvijesti nas je, i
bez da je trepnuo, zasuo
sumnjivi m tvrdnjama i
neshvatljivo nepreciznim i
rastezljivim rokovima veza-
nim uz formiranje vlasti.
Što je sve Čović izgovo-
rio u jednome danu nemo-
guće je pohvatati i dešifri-
rati. Kaže: “Prije dan ili dva
sam razgovarao sa svim
političkim akterima, pa i sa
SDP-om, javnost to i ne
mora sve znati. Opet, za
dan ili dva osobno ću pokre-
nuti inicijativu za novi krug
razgovora. Vjerujem kako
će se najkasnije za 10 ili 15
dana postići dogo-
vor vezan uz formiranje
vlasti. Nakon toga, uvjeren
sam kako ćemo za mjesec ili
dva tehnički formalizirati i
realizirati naše dogovore o
vlasti na svim razinama” .
Ili još jedan krajnje kon-
fuzan komentar na opasku
kako je Dodik iskazao lojal-
nost državi BiH i spremnost
da jača njezine institucije:
“Pa ja vam to odavno govo-
rim. Evo, s Dodikom, koji je
jedan realan čovjek, razgo-
varao sam u zadnjih 10
dana petnaestak puta”, kao
Prije nešto više od dvije godine Čović i Dodik su, pred dolazak potpredsjednika
SAD-a Josepha Bidena, režirali predstavu u Prudu na koju je nasjeo Tihić kako
bi se predstavili kao “dobri momci”. Sada je scenarij isti, “bič” je Steinberg, a
glumačka ekipa spala je na dvojicu
Inzko:
Stranke
neće odvesti
zemlju u
Europu ako
ih građani ne
potaknu
Vanjskopolitička inicijativa BiH
Predstavljanje izvješća o procesu
europskih integracija BiH
Komisija SDA za međunarodnu suradnju
Sjednica posvećena aktualnoj
političkoj situaciji u BiH
SARAJEVO - Vanjskopolitička inici-
jativa BiH će na današnjoj konferen-
ciji za novinare u zgradi Parlamenta
BiH u Sarajevu predstaviti svoje
redovito godišnje izvješće “Monito-
ring procesa europskih integracija
BiH za 2010. godinu”, nakon čega će
uslijediti promocija publikacije
“Monitoring procesa Europskih inte-
gracija BiH” za predstavnike bh.
institucija, diplomatskog kora, nevla-
dinog sektora i medija. Projekt
“Monitoring europskih integracija
BiH” financira švedska razvojna
agencija SIDA s ciljem praćenja
reformskog procesa, identificiranja
pogrešaka i problema, te uspostave
sustavne interakcije vladinog i nevla-
dinog sektora u njihovom otklanja-
nju. U protekle dvije godine, Vanjsko-
politička inicijativa sačinila je četiri
izvješća na osnovi obveza BiH iz
Privremenog sporazuma, SSP-a,
Europskog partnerstva, te jedno
usporedno izvješće o stanju reform-
skog procesa BiH u odnosu na ostale
zemlje regije obuhvaćene procesom
stabilizacije i pridruživanja.
SARAJEVO - Komisija Stranke
demokratske akcije (SDA) za
međunarodnu suradnju održat će
proširenu sjednicu na kojoj će biti
nazočan i prvi zamjenik visokog
predstavnika u BiH i supervizor za
Brčko Distrikt Roderick Moore.
Kako je najavljeno iz stranke, tema
sjednice, koja će biti održana
danas poslijepodne u sjedištu SDA
u Sarajevu, bit će aktualna poli-
tička situacija u BiH.
3
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketing
službu na telefone 036/313-370 (Mostar) i 033/719-755 (Sarajevo), ili na
e-mail adrese: marketing@dnevni-list.ba, te dnevni.ba@bih.net.ba.
Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
PRILOG
SPORT
LIJEPI I
ZDRAVI
MALI
OGLASI
POSLOVNI
SVIJET
TV +
AUTO
MALI
OGLASI
DNEVNI
PLUS
S ij d
D
N
E
V
N
L I S T
se stanje pred gradski derbi, 3. Evakuacija radnika iz Libije
Temperature
u BiH za
23. 2. 2010.
po gradovima
Sarajevo 0
Mostar 8
Banja Luka 2
Tuzla 0
Zenica 2
Bihać 0
Livno 2
Jajce 4
Ljubuški 11
Kronični
bolesnici i meteoropati
trebali bi sesuzdržati od
jačihaktivnosti i
izbjegavati boravakna
otvorenom. Mogućesu
reakcijenavrijemepoput
glavobolje,
neraspoloženja, nesanicei
gastroenteroloških
tegoba.
Bihać
Banja
Luka
Sarajevo
Mostar
Brčko
Zenica
Tuzla
Livno
Jajce
Ljubuški
Vremenska prognoza za 23. veljače
ica
bbbbbbo bo bo bo bo bo bbbbo bo bo bo bbbbbo bbbbbbbbbbooo booooooooooo
e-mail adrese: marketing@dnevni-list.ba, te dnevni.ba@bih.net.ba.
Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
iz topa ispalio je Čović kao
da priča maloj djeci u vrtiću,
a ne ozbi ljni m ljudi ma
kojima smeta ta nepreci-
znost i rasponi od dan ili
dva, 10 ili 15, mjesec ili dva.
Vraćanje usluga
Kol i ko je samo puta
Čović promijenio Ustav BiH
za “dva do tri, ili najkasnije
do šest mjeseci”. I samo još
jedan njegov “biser”. Kazao
je kako je u zadnje vrijeme
razgovarao s gotovo svim
veleposlanicima u BiH i svi
su mu jasno dali do znanja
da se vlast mora formirati s
dva HDZ-a i da to više nije
upitno.
Lider HDZ-a BiH već
vidi sebe i svoje provjerene
kadrove u ministarskim
foteljama.
Nije to baš tako. Iz
SDP-a su mu brutal no
uzvratili: “Neka Čović otvo-
reno kaže s kim se to iz
SDP-a tajno sastajao. Ako
hoće u vlast, mora potpisati
pl atformu. Korektnosti
radi, Čović u svojim istu-
pima nije eksplicitno zani-
jekao niti odbacio takvu
mogućnost, još kad bi mu se
ostvarila strategija elimini-
ranja HSP-a i Boljitka.
Koliko god ugodno i milo
zvučale poruke Milorada
Dodika i Dragana Čovića,
one su ciljano plasirane
pred skori dolazak visokih
diplomata iz Washingtona i
Bruxellesa i narastajuće
zabrinutosti i nezadovolj-
stva EU-a i SAD-a zbog
zastoja u formiranju vlasti.
Prije nešto više od dvije
godi ne pr ed dol azak
Josepha Bidena u BiH Čović
je u Prudu s Dodikom reži-
rao predstavu o velikom
napretku u BiH po pitanju
ustavnih promjena, rješava-
nju pitanja državne imovine
i popisa pučanstva. Tada je
Dodik bio na popisu među-
narodne zajednice za poli-
tički “odstrel” zbog svoga
bahatoga ponašanja i tada
mu je Čović “spasio glavu”.
Sulejman Tihić, lider SDA,
bio je prateća pojava na
savskome nasipu i bosan-
skoj oranici.
Danas, eto, Dodik vraća
uslugu Čoviću i svojim koo-
perativnim gotovo “patriot-
skim” porukama spašava
političku glavu svome oda-
nome partneru koji je u
gadnim mukama zbog blo-
kada vezanih uz konstitui-
ranje Doma naroda federal-
nog Parlamenta. Prema
njemu je prstom pokazao
visoki predstavnik u BiH
Valenti n Inzko, i l ider
HDZ-a BiH se boji mogućih
šamara od zamjenika ame-
ričkog državnog tajni ka
Jamesa Steinberga.
Bivši visoki predstavnik
u BiH i direktor regionalnih
odjela u europskoj diplo-
matskoj službi za područje
zapadnog Balkana Miro-
slav Lajčak je “kućni” Čovi-
ćev i još više Dodikov prija-
telj, koji će umjesto “biča”
donijeti riječi ohrabrenja.
Kad se pogase svijetla i
utihnu “zumovi” fotoapa-
rata, Čović i Dodik će se
negdje na ručku u ugodnoj
atmosferi posprdno smije-
šiti novoj uspjeloj prijevari.
Rokovi će ostati samo u
rokovnicima, ali, izvjesno, i
Čović bez vlasti u Federa-
ciji.
Naime, danas u BiH,
kao izaslanik visoke pred-
stavnice EU-a za sigurnost
i vanjsku politiku Catherine
Ashton, dolazi Miroslav
Lajčak, dok u petak dolazi
zamjenik američke državne
tajnice James Steinberg. U
petak će u BiH doputovati i
hrvatski predsjednik Ivo
Josipović.
Lajčak
Danas u BiH, kao izaslanik
visoke predstavnice Europ-
ske unije za sigurnost i vanj-
sku politiku Catherine Ash-
ton, dolazi Miroslav Lajčak
Steinberg
U petak u službeni posjet
našoj zemlji dolazi zamjenik
američke državne tajnice
James Steinberg, koji će
navodno obaviti razgovore i
s bh. političarima
Biden
Prije nešto više od dvije
godine pred dolazak Josepha
Bidena u BiH Čović je u Prudu
s Dodikom režirao predstavu
o velikom napretku u BiH
Visoki predstavnik Valentin Inzko o neformiranju vlasti
Ovo se više ne može tolerirati
SARAJEVO - Situacija u kojoj
nova vlast nije formirana ni
gotovo pet mjeseci od općih
izbora, ne može se više tolerirati,
izjavio je jučer u Sarajevu visoki
predstavnik i specijalni pred-
stavnik EU-a Valentin Inzko.
Govoreći na prezenta-
ciji druge faze inicija-
tive “Građani za
Europu”, Inzko je rekao da
ovakva situacija pokazuje ili
da sustav ne djeluje ili ga je
rukovodstvo učinilo nedje-
lotvornim. Ocijenio je da su
problem napravili oni koji su
se “usavršili u opstruiranju”,
ali i oni koji imaju moguć-
nost to spriječiti, ali to ne
rade.
Upitan da pojasni na
koga je mislio pod onima
“koji imaju mogućnost to
spriječiti”, Inzko je rekao da
pobjedničke stranke snose
najveću odgovornost. Među-
tim, naglasio je da se visoki
predstavnik ni ovaj put, “po
tradiciji”, nije miješao u for-
miranje vlasti.
Situacija je takva da je
sve urgentnije da se formira
vlast, a smisao izbora i jest
da izabrani rade u interesu
građana, kaže visoki pred-
stavnik. Pritom se često
zaboravlja da sve ovo ima
utjecaj na materijal nu
dobrobit građana, koji žele
živjeti u normalnoj i per-
spektivnoj demokraciji ,
integriranoj u Europi.
Inzko je ocijenio da
“politička predstava nije
jedina”, jer postoji i alterna-
tivni izvor rješenja za iza-
zove.
On smatra da građanske
inicijative često mogu ostva-
riti bolje rezultate od stra-
naka. Zato građani moraju
istupiti naprijed i popuniti
prazan prostor.
“Stranke neće odvesti
zemlju u Europu ako ih gra-
đani ne potaknu”, kazao je
Inzko.
Švedski veleposlanik u
BiH Bosse Hedberg, čija
zemlja je nastavila s podrš-
kom projektu, također je
ukazao da mnogo reformi
još nije provedeno na europ-
skom putu. To nije jedno-
stavno i potrebno je zajed-
nički raditi, pri čemu će
članice EU-a pružiti pomoć.
“Ali, odgovornost novih vla-
sti je da se izbjegne zaosta-
janje za zemljama u regiji i
da građani uživaju u kori-
stima od reformi”, istaknuo
je Hedberg
Vijesti...
Izvršni odbor SNSD-a
Poziv relevantnim
strankama da
formiranju vlast
BANJA LUKA - Izvršni odbor
SNSD-a pozvao je sve rele-
vantne političke stranke
koje mogu donijeti odluku o
formiranju vlasti da,
sukladno Daytonskom
mirovnom sp o razumu,
Izbornom zakonu i općim
opredjeljenjem sviju za rav-
nopravnost entiteta i naroda
u BiH, što je moguće prije to
i učine. Kako je novinarima
nakon sjednice održane u
ponedjeljak navečer izjavio
predsjednik Izvršnog
odbora stranke Nebojša
Radmanović, Izvršni odbor
je zaključio da je SNSD, tamo
gdje je bio odlučujući čimbe-
nik, a to je RS, uspio formi-
rati vlast sukladno važećim
aktima i obećanjima, što nije
slučaj s nekim strankama
koje su osvojile veliki broj
glasova, poput SDP-a BiH,
koji se ne ponaša sukladno
Ustavu BiH. Radmanović je
istaknuo da se SNSD trudio
to učiniti i na svim drugim
razinama, a zainteresirana
je da bude formirana vlast u
FBiH, u županijama u FBiH
te u BiH, u čemu se, pak, nije
u potpunosti uspjelo. Rad-
manović je kazao kako je
Izvršni odbor
analizirao i
ukupno
stanje u
BiH, kao i rad
SNSD-a i nje-
govih članova
pojedinačno.
4
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Ministri vanjskih poslova EU-a raspravljali o stanju u Bosni i Hercegovini
EU neće pomagati BiH
dok se ne formira vlast
• Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR – Uspostava
funkcionalne vlasti u BiH
preduvjet je za napredak BiH,
a Europska unija neće raditi
posao umjesto bh. političara,
poruka je sa sastanka mini-
stara vanjskih poslova EU-a.
Nasuprot očekivanjima u BiH
da bi međunarodna zajednica
ponovno mogla naći izlaz iz
pat pozicije, iz Bruxellesa je
poručeno da BiH mora sama
naći rješenja za svoje pro-
bleme. Dobra strana ovog
sastanka svakako je činjenica
da je EU započela proces utvr-
đivanja okvira za novo snaž-
nije djelovanje EU-a u BiH i
jaču nazočnost na terenu.
Iako nije bilo zaključaka,
na sastanku je postignuta
suštinska suglasnost da nova
postlisabonska Europa treba
i osnaženu nazočnost u zemlji
koja ima aspiracije postati
moderna, stabilna europska
članica.
I pored pozitivnog raspo-
loženja prema BiH, jedna
činjenica koči jači angažman
u našoj državi, a to je da skoro
150 dana nemamo vlast.
Jačanje prisutnosti
Visoka predstavnica EU-a
za vanjsku politiku i sigurnost
EU-a Catherine Ashton jasno
je dala do znanja da je Europa
tu kako bi pomogla, ali da je
posao u rukama same BiH.
“Važno je da razgovori o for-
miranju Vlade dovedu do
rezultata i da politički lideri
ispune ono što se od njih oče-
kuje. Ostajemo predani ideji
osigurati potporu i iskoristiti
sve što je u našoj moći, a,
između ostalog, želimo i oja-
čati našu politiku i prisutnost
na terenu”, rekla je Ashton.
Njemački državni tajnik
za EU u Ministarstvu vanj-
skih poslova Werner Hoyer
ponovno se založio za veću
nazočnost EU-a u BiH i poja-
čavanje europske diplomat-
ske službe u našoj državi.
Ipak, i on je jasnog stava da se
do promjena jedino može
nakon unutarnjeg dogovora.
Poručuje da je ugovor o stabi-
lizaciji i pridruživanju s BiH u
nekoj od ladica u EU-u, te da
je želja svih članica EU-a da se
on konačno izvadi na stol, ali
to je nemoguće bez dodatne
jasnoće o budućnosti ustav-
nih promjena. Hoyer kaže da
su dužnosnici EU-a spremni
pomoći i kod razgovora za
formiranje vlasti, ali da nika-
kvo mišljenje ili rješenje neće
biti nametano.
O Ustavu i ekonomiji sami
I švedski ministar vanjskih
poslova Karl Bildt je izričit po
pitanju budućih koraka Bru-
xellesa. On kaže da za sada još
nema definiranih konkretnih
rješenja u povodu novih mjera
koje bi EU trebao poduzeti
kako bi ubrzao put BiH k
EU-u. Ipak, poručuje da će se
razgovori o ovome i brojnim
drugim pitanjima voditi u sko-
roj budućnosti, ako se u BiH
formira vlast. Bildt kaže da se
radi na imenovanju novog
predstavnika Izaslanstva
EU-a u BiH, ali da ni taj čin
neće imati učinka sve do
formiranja novih institucija
vlasti u BiH. Kada su u pita-
nju ovlasti novog predstav-
nika EU-a u BiH, Bildt
demantira navode o mogu-
ćim sankcijama za bh. politi-
čare, ali navodi da je takav
scenarij jedino moguć kod
onih koji krše Daytonski
mirovni sporazum. Kada su u
pitanju izmjene Ustava, eko-
nomske ili socijalne politike i
druge unutarnje stvari, u to se,
poručuje Bildt, nitko nema
pravo miješati. O
BiH će se u Vijeću
ministara EU-a
raspravljati u
ožujku, kada
se, ako vlast u
Bi H bude
uspostav-
ljena, oče-
kuju novi
zaključci ili
čak imeno-
vanje novog
predstav-
nika EU-
ove diplo-
macije u
BiH.
I pored pozitivnog raspoloženja prema BiH, jedna
činjenica koči jači angažman u našoj državi, a to je
da skoro 150 dana nemamo vlast
Možete zaboraviti bilo kakve
sankcije. Toga neće biti. Ono o
čemu razgovaramo je način kako
pojačati nazočnost EU-a u BiH. U
tijeku je proces traženja novog šefa
europskog ureda kao i pronalaženje
načina kako bismo tu osobu podržali,
rekao je Bildt
Uložena žalba na odluku o
izručenju Purde Srbiji
Odluka Žalbenog
vijeća očekuje se
do idućeg tjedna
SARAJEVO - Žalbeno
vijeće Suda BiH trebalo bi
najkasnije početkom idućeg
tjedna donijeti konačnu
odluku o slučaju hrvatskog
branitelja Tihomira Purde,
nakon što je njegov odvjetnik
Josip Muselimović uložio
žalbu na presudu prvostu-
panjskog vijeća o izručenju
Purde Srbiji, koja ga tereti za
ratni zločin počinjen u Vuko-
varu 1991.
Žalbeno vijeće razmatrat
će žalbu u hitnom postupku,
nakon čega će ministru pravo-
suđa BiH Bariši Čolaku biti
dostavljena preporuka s kojom
se on može, no i ne mora sugla-
siti. Glasnogovornica Suda BiH
Selma Hadžić potvrdila je da će
Žalbeno vijeće konačnu odluku
o ovom predmetu donijeti do
kraja ovog ili, najkasnije,
početka idućeg tjedna. I Purdin
odvjetnik Muselimović je potvr-
dio da je uložio žalbu i istaknuo
da konačnu odluku Žalbenog
vijeća očekuje do kraja tjedna.
Za danas je, s početkom u 12
sati u hotelu “Ero” u Mostaru,
najavljena konferencija za novi-
nare Purdinih odvjetnika.
Republika Srpska
I Hrvati dobivaju
dopredsjednika
BANJA LUKA - Nacrt aman-
dmana na Ustav Republike Srpske
koji se odnose na broj dopredsjed-
nika Narodne skupštine RS-a (NSRS)
usvojeni su na jučerašnjoj posebnoj
sjednici Narodne skupštine i bit će
upućen u javnu raspravu. Naime,
nakon konstituiranja novog saziva
NSRS-a po održavanju općih izbora
u BiH, po prvi put je oporbi pripalo
mjesto u rukovodstvu, a nacrtom
amandmana predviđa se da entitet-
ski parlament broji do tri dopred-
sjednika.
SARAJEVO - Tajnica Udruženja
prometnika naftnih prerađevina
FBiH Amela Kečo je izjavila da se u
idućim danima može očekivati pove-
ćanje cijena naftnih prerađevina za
pet feninga po prerađevini. “I pored
činjenice da se kretanja određenih
čimbenika koji utječu na cijene naf-
tnih prerađevina na tržištima zema-
lja u okruženju, između ostalog,
odražavaju na maloprodajne cijene
u BiH, na naše tržište ovi čimbenici u
proteklih četiri do pet tjedana nisu
imali utjecaja. Međutim, pozitivan
trend je prekinut krajem prošlog
tjedna, jer je došlo do značajnijeg
povećanja rafinerijskih cijena, tako
da su se stvorili objektivni uvjeti da i
na našem tržištu dođe do povećanja
cijena naftnih prerađevina”, kazala je
Kečo. Istaknula je da je povećanje
rafinerijskih cijena nastalo kao
izravna posljedica događanja u Libiji,
jednoj od najvećih izvoznica nafte,
koja generalno igra veliku ulogu na
globalnom naftnom tržištu “Ovaj
‘domino efekt’ na europskom tržištu
u idućem razdoblju može biti još
izraženiji, od čega svakako ni naše
tržište neće biti izuzeto, ali ne u mjeri
u kojoj će to biti izraženo u drugim
zemljama. Ovo je iz razloga što se
naše tržište opskrbljuje iz različitih
smjerova, odnosno rafinerija, tako
da se globalna događanja neće na
naše tržište odražavati ‘paničnom’’
brzinom, jer cijene u maloprodaji
ipak najviše ovise o rafinerijskim
cijenama”, rekla je Kečo.
Udruženje prometnika naftnih prerađevina Federacije BiH
Gorivo poskupljuje
za pet feninga
BANJA LUKA - Predsjed-
nik Visokog sudbenog i tuži-
teljskog savjeta (VSTV) BiH
Milorad Novković izjavio je da
je ta institucija svjesna da
pravosuđe na razini BiH u
znatno većem broju za ratne
zločine procesuira Srbe u
odnosu na Bošnjake, te je
najavio kako će se Vijeće
pozabaviti tim pitanjem.
“Treba ispitati uzrok zbog
čega je tako i VSTV se bavi i
bavit će se tom problemati-
kom”, kazao je Novković. On
je naveo da se VSTV u posljed-
nje vrijeme zalaže za ravno-
pravnu zastupljenost.
Predsjednik VSTV-a
Potrebna jednaka
zastupljenost
sudaca
DNZ BiH
Ravnopravnost Hrvata u
BiH ne postiže se peticijama
SARAJEVO - Demokrat-
ska narodna zajednica (DNZ)
BiH, koja tvrdi kako ovih dana
dobiva pozive kako bi dala
potporu i potpisala peticiju
“Stop majo-
rizaciji
Hrvata u
BiH”, ocje-
njuje kako
se, u biti,
iza peticije
jasno pre-
poznaju
novi pokušaji nacionalne
homogenizacije Hrvata u BiH
u svrhu sudjelovanja u vlasti i
podjeli fotelja. DNZ je priopćio
kako ne spori činjenice koje su
dovele do ustavne neravno-
pravnosti Hrvata u BiH, no
smatra kako se tako stvorena
i akumulirana neravnoprav-
nost Hrvata u BiH ne rješava
peticijama i političkim mani-
pulacijama, nego političkim
dijalogom i promjenama
odredbi Ustava. Stranka
najavljuje kako će u svom dje-
lovanju i dalje podržavati
institucionalno otklanjanje
svakog oblika diskriminacije
bilo kojeg naroda ili građa-
nina u BiH, no ističe da ne
želi biti potpora onima koji
na priči o neravnopravnosti
Hrvata u BiH u 15 godina
sudjeluju u vlasti u BiH i
podjeli blagodati i privi-
legija koje im je takva
vlast donosila.
Rifat Dolić, predsjednikDNZ-a
5
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
BRUXELLES - EU ne razma-
tra mogućnost ukidanja bezvi-
znog režima putovanja za pet
zemalja zapadnog Balkana,
kako su to izvijestili neki mediji
u regiji, iako bi na današnjem
redovitom Vijeću ministri poli-
cije i pravosuđa zemalja EU-a
trebali razgovarati o dvije teme
u vezi s bezviznim režimom i
zapadnim Balkanom.
Prva tema bit će nadzirući
mehanizam preko kojeg će EU biti
detaljno upoznat sa svim migracij-
skim trendovima sa zapadnog
Balkana u zemlje Unije. Taj je
nadzirući mehanizam najavljen u
službenim zaključcima Vijeća
ministara pri odobravanju bezvi-
znog režima za BiH i Albaniju za
zemlje Schengen zone. Vijeće
ministara EU-a trebalo bi razgova-
rati i o pismu koje su sredinom
prosinca Francuska i Nizozemska
uputile drugim članicama, a u
kojem traže “mogućnost brže
procedure da se u hitnim i kriznim
situacijama privremeno na kraće
razdoblje suspendira bezvizni
režim”. Tanja Fajon, izvjestiteljica
Europskog parlamenta za vizni
režim za zemlje zapadnog Bal-
kana, upozorila je, pak, da postoji
mogućnost da Srbiji i zemljama
regije ponovno budu uvedene vize
jer je sve više zemalja članica EU-a
koje imaju ozbiljne kritike zbog
povećanog broja azilanata. Fajon
je za Večernje novosti rekla da je
Europska komisija početkom 2011.
uvela poseban mehanizam kojim
će se pratiti primjena vizne libera-
lizacije i da bi, u slučaju ozbiljnog
kršenja obveza, zemlje članice
mogle zatražiti stavljanje Srbije ili
neke druge zemlje na “crnu”
Schengen listu. Također je dodala
kako će rasprava o prijedlogu
službenog Pariza i Haaga biti odr-
žana 24. veljače na Vijeću mini-
stara za unutarnje poslove u
Bruxellesu. Fajon pojašnjava kako
je prijedlog već neko vrijeme u
opticaju i kako bi vrijedio u izvan-
rednim situacijama, na primjer
ako bude mnogo tražitelja azila.
Bruxelles
Ne razmatra se ponovno uvođenje viza zapadnom Balkanu?
SARAJEVO - Središnje
izborno povjerenstvo (SIP)
BiH u utorak je uručilo uvje-
renja o dodjeli mandata
novoizabranim načelnicima
8 općina u BiH, u kojima su
16. siječnja ove godine odr-
žani prijevremeni izbori.
Prijevremeni izbori odr-
žani su budući da su načelnici
šest općina prihvatili mandate
na višim razinama vlasti, osvo-
jene na općim izborima, dok
su načelnici općina Šekovići i
Osmaci opozvani na referen-
dumima. Uvjerenja je Ljubi
Petroviću (Kalesija-Osmaci),
Momiru Ristiću (Šekovići),
Albinu Musliću (Bihać), Živku
Mikuliću (Srbac), Mehmedu
Bajraktareviću (Srebrenik),
Stevi Steviću (Orašje-Donji
Žabar), Elviru Hadžiomeroviću
(Odžak-Vukosavlje) i Edinu
Smajiću (Vogošća), uz želje za
uspješan rad, u ime SIP-a BiH
uručila predsjednica Irena
Hadžiabdić.
Središnje izborno povjerenstvo
Uručeni mandati
novim načelnicima
Popis stanovništva
Posao se odgađa
za iduću godinu?
BANJA LUKA - Svi rokovi
za usvajanje zakona o popisu
stanovništva na razini BiH
gotovo su istekli pa će taj
posao, ako zakon ne prođe
Dom naroda Parlamenta
BiH, biti odgođen za iduću
godinu, zbog čega će BiH biti
jedina zemlja u regiji i Europi
koja neće popisati stanov-
ništvo.
Paralelno s procesom na
razini BiH, u tijeku su pripreme
za popis na razini RS-a. Staša
Košarac, izaslanik u budućem
sazivu Doma naroda Parla-
menta BiH, ocijenio je kako
institucije i vlast u RS-u vode
odgovornu politiku u smislu
projekcije razvojnih planova i
programa, zbog čega je
potrebno pristupiti popisu sta-
novništva u RS-u, dok je u dru-
gom dijelu BiH očit veliki zastoj.
Košarac navodi da su političke
stranke iz FBiH kočničari i da ne
treba očekivati da će stranke iz
Sarajeva uraditi nešto kako bi
se donošenje rečenog zakona
deblokiralo jer, prema njego-
vom mišljenju, one očito žele
forsirati netočne podatke o
strukturi stanovništva u BiH.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović priprema “teren” za formiranje vlasti
Krišto prvi prijedlog,
Kutle plan “B”
Čovićev kandidat za državnog premijera je njegova najbliža
suradnica Borjana Krišto, a ukoliko ovaj prijedlog ne prođe
kao kompromisno rješenje, bit će ponuđen Berislav Kutle
Koliko
kandidatura
Kutle za državnog
premijera može
ostaviti HDZ-ove
u igri za ovu
poziciju, ostaje za
vidjeti, s obzirom
da i SDP ima
svoje nestra-
načke Hrvate
• Piše: V. Klepić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR – Ukoliko HDZ BiH
uspije dobiti mjesto predsjedatelja
Vijeća ministara, njihov kandidat za
državnog premijera bit će aktualna
predsjednica Federacije Borjana
Krišto, a rezervna varijanta, ukoliko
ovaj prijedlog ne prođe, jest “nestra-
nački kadar”, direktor UniCredit
Banke Berislav Kutle, doznaje
Dnevni list iz dobro obaviještenih
izvora bliskih ovoj stranci.
Naš list je neposredno nakon
izbora već objavio da visoka dužno-
snica HDZ-a BiH Borjana Krišto želi
fotelju državne premijerke, po uzoru
na hrvatsku premijerku Jadranku
Kosor. Krišto svoje želje argumentira
činjenicom da je bila okosnica pre-
dizborne kampanje HDZ-a BiH i da
iza sebe ima 100.000 glasova u utrci
za državno Predsjedništvo.
No, uzme li se u obzir trenutačna
blokada u pregovorima oko uspo-
stave vlasti i činjenica da SDP ne
odustaje od mjesta predsjedatelja
Vijeća ministara, sve to dodatno
otežava situaciju HDZ-u BiH i Bor-
jani Krišto.
Nestranački kadar
U HDZ-u BiH su, kažu izvori bli-
ski ovoj stranci, shvatili da njihovi
zahtjevi ipak neće moći lako proći,
iako imaju jaku potporu SNSD-a,
bez kojeg se ne može praviti vlast na
državnoj razini. Tako su kao izlaznu
strategiju u procesu formiranja vlasti
osmislili plan “B” u kojem će kao
kompromisno rješenje ponuditi
“nestranačkog čovjeka”, i to Beri-
slava Kutlu.
Ovaj Širokobriježanin, inače
diplomirani ekonomist i magistar
međunarodnih ekonomskih i politič-
kih odnosa, već četiri godine je
direktor UniCredit Banke.
Međutim, Kutle, koliko
nam je to poznato, nema
nikakvo političko isku-
stvo.
Koliko kandida-
tura Kutl e za
državnog premi-
jera može ostaviti
HDZ-ove u igri za
ovu poziciju,
ostaje za vidjeti,
s obzirom da i
SDP ima svoje
nestranačke
Hrvate. Ovakvi
prijedlozi već su
se mogli čuti iz
izvora bliskih
Zlatku
Lagumdžiji, pa su kao potencijalni
kandidati spominjani profesori Anto
Domazet i Vjekoslav Domljan, ali i
bivši direktor HT-a Stipe Prlić.
Hrvat premijer
Dnevni list je u više navrata
objavljivao da će Hrvat biti na čelu
Vijeća ministara, što je potvrđeno iz
više izvora. Naime, i u SDP-u, koji
također polaže prava na ovu
poziciju, spremni su kan-
didirati Hrvata. Kako
stvari stoje, preo-
staje još dosta
bor be oko
državne fote-
lje pa je vrlo
neizvjesno
hoće li u
nju
možda
sjesti
prva
dama ili
t ko će
biti nestra-
nački
hrvatski
premijer.
Kutle je
magistar
međunarodnih
ekonomskih i
političkih
odnosa, a već
četiri godine
je direktor
UniCredit
Banke
6
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Susret
Direktor Dnevnog
lista s kineskim
veleposlanikom
SARAJEVO – Direktor
Dnevnog lista Vlatko Menix
sastao se s veleposlanikom
Kine u BiH Wangom Fugaom u
Sarajevu. Naglasivši izuzetnu i
prijateljsku suradnju Narodne
Republike Kine i Bosne i Herce-
govine, Wang Fugao je potvrdio
i veće investicije velikih kine-
skih korporacija u BiH, posebno
u trgovini i gospodarstvu te u
sektoru obrazovanja.
Fotovijest
U Libiji još uvijek vlada stanje kaosa, naši državljani čekaju na evakuaciju
PAKAO U LIBIJI
Napadnuto
80 naših
radnika
Skupina od 80 bh.
državljana na privremenom
radu u Libiji napadnuta
je u gradu Benghaziju, a
desetak njih je
zadobilo lakše ozljede,
potvrdio je za naš
list veleposlanik
Šeta
• Piše: Dragan Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Skupina
od 80 bh. državljana na pri-
vremenom radu u Libiji
napadnuta je u gradu
Benghaziju od lokalnih
pljačkaša, te je došlo do fizič-
kog obračuna u kojem je
desetak naših državljana
zadobilo lakše ozl ijede,
potvrdio je za naš list Ferhat
Šeta, veleposlanik BiH u
Libiji. On navodi kako je situ-
acija u Libiji složena i teška,
ponajviše u istočnom dijelu
zemlje, te nam je potvrdio
kako je oko 1500 naših držav-
ljana “razbacano” po cijeloj
zemlji.
- Radimo sve kako bismo
ih grupirali po kampovima,
u kojima smo im osigurali
dovoljno hrane i vode, te
činimo sve kako bismo osi-
gurali evakuaciju, istaknuo
je Šeta.
Grupiranje u kampovima
On nam je potvrdio kako
su stalno u kontaktu s našim
državljanima, predstavni-
cima tvrtki te je uspo-
stavljena mobilna
eki pa. I sto
tako, Šeta
navodi kako je u stalnom
kontaktu s veleposlani-
cima Hrvatske i Srbije s
ciljem da se osigura evaku-
acija.
- Pokušavamo dobiti
dozvolu za slijetanje našeg
zrakoplova kako bismo
ponajprije izvukli žene i
djecu. Isto tako, s Turskom
je dogovorena evakuacija
oko 150 naših državljana iz
istočnog dijela zemlje, gdje
je situacija najsloženija, za
što se također čeka dozvola
za uplovljavanje, istaknuo
je Šeta. On nije moga pre-
cizirati kada bi se to moglo
dogoditi, kazavši kako
može “svaki sat” ili u idu-
ćih nekoliko dana.
Radnici čekaju evakuaciju
- Mogu kazati kako naš
kamp nije napala niti
jedna od sukobljeni h
strana, nego skupi na
pljačkaša koja je željela
otuđiti automobile i stro-
jeve, niti su njihovi ciljevi
napadi na strance.
Tako, pr i mj er i ce,
Francuska i Rusija ne raz-
mišljaju o evakuaciji svo-
jih državljana, ustvrdio je
Šeta. Bh. veleposlanik u
Libiji potvrdio je kako su
svi naši državljani u Libiji
za sada živi, kako nema
teže nastradalih, te kako
se situacija u noći s pone-
djeljka na utorak nešto
smirila.
Izvlačenje
hrvatskih radnika
Radnici hrvatske kompanije
“Montmontaža” tijekom juče-
rašnjeg dana sami su se poku-
šali probiti iz Benghazija na
neko sigurnije područje. Uz 11
radnika “Montmontaže”, na
poprištu sukoba prosvjednika i
policije našli su se i radnici
hrvatskih tvrtki “Viadukt” te
“Crosco”. Iz “Crosca” kažu da je
od njihovih 77 radnika, 18 u Tri-
poliju, 26 kod Kufre, a 33 se
nalaze na ukupno dva postroje-
nja u sigurnijim područjima oko
Jaloa. Ističu da rade sve kako bi
ih što prije vratili kući. U stal-
nom su kontaktu sa šefovima
gradilišta i voditeljima proje-
kata na svim lokacijama. Još
nisu sigurni hoće li do Hrvatske
letjeti redovitim zrakoplovnim
linijama preko Beča ili će čekati
odobrenje libijskih vlasti za
prizemljenje u njihovim zračnim
lukama. U “Viaduktu” su tako-
đer kazali kako pokušavaju
iznaći način kako izvući svoje
radnike iz Libije.
Lijanović
upozorava na
teško stanje u
zemlji
7
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
SARAJEVO - U svjetlu
najnovijih podataka koje je
prezentirala Svjetska banka,
Mladen Ivanković Lijanović,
pr edsj edni k Nar odne
stranka Radom za boljitak,
izjavio je kako za trenutačno
loše socijalno i ekonomsko
stanje građana BiH koje,
prema njegovoj ocjeni, prera-
sta u svojevrsnu “epidemiju”,
odgovornim drži političko
vodstvo BiH koje je dosad u
prvi plan stavljalo svoje, a ne
interese građana.
“Pitam se imaju li lideri
političkih stranaka u BiH i
predstavnici međunarodne
zajednice koji koče i ne
pomažu u uspostavi vlasti
imalo grižnje savjesti što su
svakim danom naši građani
u sve lošijoj poziciji, što
nemaju potrebna sredstva za
hranu, lijekove, odjeću i
obuću.
Zar je potrebno da nam
Svjetska banka govori da sve
veći broj ljudi živi na rubu
egzistencije i u siromaštvu,
da nemamo razvijenu svoju
socijalnu i ekonomsku poli-
tiku?!”, pitanje je koje postav-
lja Mladen Ivanković Lijano-
vić.
Predsjednik “Boljitka”
ponovno je pozvao sve čim-
benike koji imaju obvezu
provesti izborne rezultate u
BiH i formirati vlast da
početkom ožujka imaju na
umu katastrofalne podatke
koje, kako kaže, svi znamo, a
koje nam drugi ponavljaju, te
da se krene, preko smanjenja
nezaposlenosti, u borbu pro-
tiv siromaštva i vraćanje
dostojanstva svim građa-
nima BiH.
On ističe da će, ako se ne
okonča taj proces i ne formira
vlast, njegova stranka za
takvo stanje odgovornim
smatrati sve one političke
stranke i subjekte koji koče
uspostavu vlasti.
Mladen Ivanković Lijanović
Hitno uspostaviti vlast i krenuti u
borbu protiv epidemije siromaštva
Imaju li lideri političkih stranaka u BiH imalo grižnje
savjesti što su svakim danom građani u sve lošijoj poziciji
Braniteljske udruge u Federaciji
traže formiranje vlasti
Poslije prvog
ožujka mogući i
masovni prosvjedi
• Piše: Lana Rizvanović
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Uko-
liko se u roku od deset
dana ne formira vlast na
svim razinama u BiH,
braniteljske udruge iz
Federacije BiH spremne
su vlast tražiti na ulici,
preko prosvjeda za koje
su sigurni da će im se
pridružiti i svi građani
napaćene države. “Činje-
nica jest da smo izvan-
stranačke organizacije,
ali isto tako previše se
akumulira problema-
tika braniteljske popu-
lacije i za posljedicu
imamo najviše siromaš-
nih koji dolaze upravo iz
braniteljske populacije.
Stoga tražimo od stra-
naka da u roku od deset
dana pristupe formira-
nju vlasti na svim razi-
nama kako bi u što kra-
ćem roku mogli inzisti-
rati na započetim refor-
mama i ostavljenim re p-
ovima kada je u pitanju
braniteljsko-invalidska
zaštita”, kazao je predsj-
ednik Jedinstvene orga-
nizacije branitelja Unija
veterana BiH Sa ud Kul-
osman, dodavši da se
pod repovima podrazu-
mijevaju donošenje zak-
ona, sustavno zbrinjava-
nje i zapošljavanje brani-
telja, kao i reguliranje
cenzusa koji je pogodio
samo najslabije.
Radikalne mjere
On je istaknuo da
poduzimanje “radikal-
nih mjera” nakon prvog
ožujka, ukoliko ne bude
reakcije i uspostave vla-
sti, ne mora značiti ruše-
nje, prosvjedi mogu biti
mirni, demokratski i le -
g alni, ali isto tako, sve se
može promijeniti.
“Ne bih želio da se u
Bi H dogodi Egipat,
Tunis, Libija, ali ako se
u BiH ne uspostavi nova
vlast, koje nema ni više
od četiri mjeseca, sve je
moguće, jer nije samo
braniteljima dozlogr-
dilo”, kazao je Kulo-
sman. Prema riječima
Ivana Jurčevića, pred-
sjednika Udruge umi-
rovljenih i demobilizira-
nih branitelja HVO-a, u
BiH su najviše ugroženi
branitelji, bez obzira
odakle dolaze i koje su
vjere i ta se činjenica
umanjuje kojekakvim
optužbama o majoriza-
ciji koje služe samo kao
paravan pol itički m
strankama da rade kako
hoće i što hoće.
Zajednički djelovati
“Branitelji, pa onda
ostali jadni građani koji
nemaju od čega živjeti su
ugroženi u BiH. Prošle
vlasti su dovele branite-
lje na rub života, uhićuju
nas na sve strane, strah
nas je napustiti državu.
Mi moramo imati jednu
zajedničku koordinaciju
na razini države i moraju
nam se izjednačiti prava,
ovako dalje ne može”,
naglasio je Jurčević, koji
smatra da se pitanje
izbora ministra za bra-
nitelje treba uraditi u
konzultaciji s branitelj-
skim udrugama jer zbog
njih i postoji Ministar-
stvo.
Branitelji iz BiH uz Purdu
Koordinacija udruga branitelja u FBiH smatra da BiH ne
smije dopuštati sebi da služi za “potkusurivanje” u neriješenim,
otvorenim međusobnim pitanjima Srbije i Hrvatske i poručuje
da Tihomir Purda treba i mora biti oslobođen i nikako isporu-
čen Srbiji. “Braniteljske udruge u FBiH, njih 16 stali su jedin-
stveni u zahtjevu da se Purda ne smije izručiti Srbiji. Dosta je
više traženja branitelja iz BiH i Hrvatske, dugo smo šutjeli i ovo
je prelilo kap preko čaše. U slučaju da Purda bude izručen,
moglo bi doći do ogromnih prosvjeda u Federaciji BiH”, poru-
čio je Jurčević i osudio odluku Suda BiH.
Ne bih želio da se u BiH dogodi Egipat, Tunis,
Libija, ali ako se u BiH ne uspostavi nova
vlast, koje nema ni više od četiri mjeseca, sve
je moguće, kazao je Kulosman
Direktor “Hidrogradnje”
Semin Mašić izjavio je da je
u stalnom kontaktu s radni-
cima ove kompanije i da
zasad nema nekih posebnih
problema u smislu njihove
sigurnosti.
- “Hidrogradnja” ima 120
radnika raspoređenih na tri
lokacije Sirt, Misurata i Tri-
poli i svakodnevno imamo
kontakte s njima.
U gradu Sirtu, gdje je
najveća koncentracija naših
ljudi, praktično nije bilo
većih incidenata osim što su
radnici zabrinuti razvojem
događaja.
Na lokacijama u Misu-
rati i Tripoliju također nije
bilo nekih posebnih pro-
blema u smislu nji hove
sigurnosti. Ljudi su oku-
pljeni u kampovima i tu
čekaju rasplet situacije,
kazao je Mašić.
On je dodao da su neki
radnici izrazi l i želju za
povratkom, međutim, napo-
menuo je kako se evakuacije
ne mogu samovoljno raditi
Džemai l Vl ahovljak,
direktor “Energonivesta”,
koji se jučer vratio iz Libije,
za Dnevni list kaže kako oni
u Libiji imaju 80 radnika,
koji su zbrinuti u kampu u
Tripoliju i za sada nema
opasnosti za njihovu sigur-
nost.
- Imamo nekoliko ljudi
koji se nalaze na naftnim
poljima te radimo sve kako
bismo i njih prevezli u kamp.
Zbog cjelokupne situacije u
konstantnim smo kontak-
tima s Ministarstvom vanj-
skih poslova kako bismo
dobili dozvolu za slijetanje
zrakoplova koji bi evakui-
rano naše djelatnike, nagla-
sio je Vlahovljak. Što se tiče
noći s ponedjeljka na utorak
te jučerašnjeg dana, on nam
je potvrdio kako je situacija
u Tripoliju relativno mirna.
Ipak, i on je kazao kako je
situacija teška, svih prote-
klih dana bilo je mnogo
pucanja i paljevine tako da
većina kompanija svoje ljude
želi izvući iz Libije.
Traženje rješenja
U ovoj afričkoj zemlji
boravi i stotinjak radnika
kompanije “Bosna S”, čiji
direktor Adnan Ibišević kaže
kako su svi radnici dobro.
- Radnici se uglavnom
nalaze na gradilištima izvan
gradskih središta. Živi su i
zdravi. U stalnom smo kon-
taktu s njima i čim se steknu
uvjeti, učinit ćemo sve kako
bi bili evakuirani, istaknuo je
Ibišević.
Ministarstvo vanjskih
poslova BiH intenzivno prati
situaciju u Libiji i u stalnom
je kontaktu s našim Velepo-
slanstvom u Tripoliju.
Veleposlanstvu BiH u
Tripoliju od 1500 državljana
BiH koji se, prema procje-
nama, trenutačno nalaze u
Libiji, obratilo se 750 sa
željom da napuste tu zemlju.
Pomoćnik ministra vanjskih
poslova BiH i rukovoditelj
tima za krizne situacije
Zoran Perković rekao je da su
među ovim građanima i rad-
nici kompanija iz BiH koji su
angažirani na gradilištima u
nekoliko libijskih gradova.
- Najviše naših građana je
u Tripoliju, dok se 250, od
kojih se 150 želi vratiti kući,
nalazi u Benghaziju. Jedan
broj naših ljudi živi u nekim
gradovima u unutrašnjosti
Libije, rekao je Perković na
konferenciji za novinare.
Dodao je da je u tijeku evaku-
acija autobusima 33 radnika
kompanije “Širbegović” i 40
radnika “Hidrogradnje” iz
grada Nisurde u Tripoli.
-Tim za krizne situacije
Mi ni starstva vanj ski h
poslova pokrenuo je aktiv-
nosti sa `BH Airlinesom` da
bi se organizirala evakuacija
prije svega žena i djece. Čeka
se odobrenje libijskih vlasti
za slijetanje na zračnu luku
u Tripoli, rekao je Perković.
Prema njegovim riječima,
osim ovih aktivnosti, podu-
zimaju se i dodatne radnje
kako bi se 150 državljana
BiH koji se nalazi u Bengha-
ziju i okolini evakuiralo
turskim brodom, koji čeka
dozvolu libijskih vlasti za
uplovljavanje.
Veleposlanstvo BiH u
suradnji s Veleposlanstvom
Turske u Tripoliju privodi
kraju aktivnosti u vezi s pre-
mještanjem jednog broja
građana Bosne i Hercego-
vine zrakoplovima “Turkish
Airlinesa”.
-Postoji mogućnost da se
određeni broj naših držav-
ljana ukrca na još neke tur-
ske i hrvatske brodove koji
se nalaze u blizini libijskih
teritorijalnih voda i još
čekaju dozvole za uplovlja-
vanje, naveo je Perković.
Perković je istaknuo da
posljednje informacije uka-
zuju da su libijske vlasti
počele odobravati izvan-
redne charter letove s ciljem
evakuiranja stranih držav-
ljana.
Gadafi: Nalazim se u Libiji, ne vjerujte tim psima
Libijski vođa Moamer Gadafi u utorak se pojavio na televiziji te
opovrgnuo priče da je pobjegao iz zemlje. “Nalazim se u Tripoliju, a
ne u Venezueli. Nemojte vjerovati tim psima”, rekao je Gadafi u
svojoj izjavi, koju je dao na ulici naginjući se iz automobila s kišo-
branom u ruci, piše Telegraph. U izjavi od 22 sekunde libijski vođa
rekao je kako se želio obratiti mladeži na Zelenom trgu, no da je
počela kiša padati, pa nije uspio.
Uništena pista u Benghaziju
Piste zračne luke u Benghaziju, drugom po veličini gradu u Libiji,
udaljenom 1000 kilometara od Tripolija, bombardirane su jučer
zbog čega je onemogućeno slijetanje zrakoplova egipatske kompa-
nije EgyptAir, izjavio je šef egipatske diplomacije Ahmad Aboul
Gheit. Isto tako, on je istaknuo kako su libijske vlasti dopustile sli-
jetanje dvaju egipatskih vojnih zrakoplova koji su u utorak poletjeli
za Tripoli kako bi vratili državljane koji žele napustiti Libiju. Oko
5000 egipatskih državljana napustilo je Libiju u ponedjeljak, uglav-
nom kopnenim putem.
8
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Svinjska gripa
Dva pacijenta u Sarajevu
u teškom stanju
Vlada RS-a
Manje novca za predstavljanje
Republike Srpske u svijetu
Razgovori
Hrvati u BiH nedovoljno
zastupljeni u vlasti
konstantnim su nadzorom liječnika
i osoblja. U Odjel za kliničku mikro-
biologiju Kliničkoga centra Univer-
ziteta u Sarajevu pristiglo je 13
uzoraka za testiranje na gripu
H1N1. Nakon izvršenih testova
utvrđeno je da su 4 uzorka pozi-
tivna, svi iz Sarajeva. U Republici
Srpskoj je prijavljeno 14 novih
osoba zaraženih virusom H1N1,
čime je broj oboljelih dostigao 895.
U Kliničko-bolničkom centru Banja
Luka devet osoba bilo je pozitivno
na brzi test, u bolnici u Bijeljini tri,
te po jedna osoba u bolnicama
Kasindo i Foča, potvrđeno je iz
Instituta za zaštitu zdravlja Repu-
blike Srpske. Ukupan broj hospita-
liziranih u RS-u je 66, a četiri osobe
do sada su umrle o nove gripe.
konstantnim su nadzorom liječnika
i osoblja. U Odjel za kliničku mikro-
biologiju Kliničkoga centra Univer-
ziteta u Sarajevu pristiglo je 13
uzoraka za testiranje na gripu
H1N1. Nakon izvršenih testova
utvrđeno je da su 4 uzorka pozi-
tivna, svi iz Sarajeva. U Republici
Srpskoj je prijavljeno 14 novih
osoba zaraženih virusom H1N1,
čime je broj oboljelih dostigao 895.
U Kliničko-bolničkom centru Banja
Luka devet osoba bilo je pozitivno
na brzi test, u bolnici u Bijeljini tri,
te po jedna osoba u bolnicama
Kasindo i Foča, potvrđeno je iz
Instituta za zaštitu zdravlja Repu-
blike Srpske. Ukupan broj hospita-
liziranih u RS-u je 66, a četiri osobe
do sada su umrle o nove gripe.
Moona o procesu uspostavljanja
vlasti u kojem ima jakih pokušaja
negiranja većinske izborne volje
hrvatskog naroda, koja je izražena
posredstvom legitimiteta koji imaju
ove dvije stranke. Čović i Ljubić
naglasili su da bi, ako bi se takvi
pokušaji realizirali, to bio posljednji
čin dekonstituiranja Hrvata u BiH i
uvod u nestanak Hrvata kao kon-
stitutivnog naroda, priopćeno je iz
HDZ-a BiH. Na sastanku s velepo-
slanikom Velike Britanije u BiH
Michaelom Tathamom, Čović i
Ljubić su također istaknuli su kako
treba žurno uspostaviti vlast na
svim razinama te su pozvali na
promjenu Ustava kojom će se osi-
gurati istinska ustavna jednako-
pravnost hrvatskog naroda.
SARAJEVO – U Kliničkom
centru Univerziteta u Sarajevu
hospitalizirana su 23 pacijenta
s potvrđenim virusom H1N1.
Kako je potvrđeno iz KCUS-a, u
Jedinici internističke intenzivne
njege trenutačno se nalaze dva
pacijenta s potvrđenom gripom
H1N1. Njihovo stanje je teško i pod
SARAJEVO – U Kliničkom
centru Univerziteta u Sarajevu
hospitalizirana su 23 pacijenta
s potvrđenim virusom H1N1.
Kako je potvrđeno iz KCUS-a, u
Jedinici internističke intenzivne
njege trenutačno se nalaze dva
pacijenta s potvrđenom gripom
H1N1. Njihovo stanje je teško i pod
SARAJEVO - Predsjednici
HDZ-a BiH Dragan Čović i HDZ-a
1990. Božo Ljubić na sastanku s
veleposlanikom SAD-a u BiH
Patrickom Moonom konstatirali
da hrvatski narod u BiH nije
adekvatno zastupljen u institu-
cijama vlasti.
Čović i Ljubić informirali su
SLUČAJ “PRLIĆ I OSTALI”
HVO jednako branio
i Hrvate i Bošnjake
Obrana generala Milivoja Petkovića
zatražila oslobađajuću presudu
Petković je došao u BiH kako bi pomagao Hrvatima i Bošnjacima obraniti se, naglasila je
Alaburić, upozorivši kako se on, kao ni njegove kolege, nije spremao za rat s Bošnjacima
• Piše: Dario Pušić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
DEN HAAG - Obrana
generala Milivoja Petkovića,
kojeg Haaško tužiteljstvo
zajedno s ostalim dužnosni-
cima HVO-a i Herceg Bosne
tereti za udruženi zločinački
pothvat, zaključila je kako
nije dokazano da je Petković
počinio niti poticao zločine, i
zbog toga je zatražila osloba-
đajuću presudu za njega.
Istodobno, prema rije-
čima njegove odvjetnice
Vesne Alaburić, dokazi su
pokazali kako je HVO dio
oružanih snaga BiH, kako
nije bio zločinačka vojska
koja je služila u udruženom
pothvatu, nego da se borio za
BiH jednako kao i Armija
BiH. Isto tako pokazalo se,
smatra ona, kako je HVO
jednako branio Hrvate i Boš-
njake, a Petković je upravo
vjerovao u tu zadaću.
Primjera je mnogo, od
kojih su najvažniji oni iz
susreta Franje Tuđmana i
Alije Izetbegovića, kao i
Milovoja Petkovića i Sefera
Halilovića, u kojima se vidi
da je HVO jedna od kompo-
nenti vojnih snaga Federaciji,
pri čemu se potvrđuje da su
obje komponente ravno-
pravno tretirane.
Pokušaji dogovora
Alaburić je pritom navela
niz zapovjedi i izjava gene-
rala Petkovića iz kojih se vidi
kako je i nakon eskalacije
sukoba pokušavao usposta-
viti kontakte s Armijom BiH,
smiriti tenzije i nesporazume
te uspostaviti primirje. Neki
od primjera odnose na zapo-
vijed od 18. travnja svim
operativnim zonama, u kojoj
se traži uspostava kontakta
s Armijom BiH, a istu je
zapovijed ponovio i 1. lipnja
iste godine. U međuvremenu
on je, prema dokazima koje
je prezentirala odvjetnica,
nekoliko puta kontaktirao
zapovjednike HVO-a na
terenu, poput Tihomira
Blaškića i Željka Šiljega i
tražio smirivanje tenzija te
se čak jednom i susreo sa
Seferom Halilovićem.
Primjerice, u svibnju
1993. Petković je savjetovao
Mati Bobani da kontaktira
Izetbegovića, dok je isto-
dobno on sam uspostavio
kontakt s Hal i lovićem.
Rezultat su bile, tvrdi Alabu-
rić, zapovijedi s najviših
razina o prekidu vatre na
terenu.
- Petković je došao u BiH
kako bi pomagao Hrvatima
i Bošnjacima obraniti se,
naglasila je Alaburić, upozo-
rivši kako se on, kao ni nje-
gove kolege, nije spremao za
rat s Bošnjacima, a možda je
upravo zato Armija BiH tako
uspješno osvajala teritorij
pod vlašću Herceg Bosne,
počevši od travnja 1993. Oka-
rakteriziravši ga kao osobu
koja nije bila čovjek rata,
Alaburić je pojasnila kako to,
pored
niza primjera s terena, poka-
zuje i njegova izjava prema
kojoj je bolje 2 godine prego-
varati, nego jedan dan rato-
vati.
Nije bilo okupacije
Alaburić se inače osvr-
nula na jednu od glavnih teza
Tužiteljstva koja se tiče
navodne agresije Hrvatske
na BiH, naglasivši kako
pravna praksa govori da se
područja borbi ne mogu
smatr at i okupi r ani m
područjima, a da haaški
tužitelji u ovom predmetu
tvrde da istovremeno postoji
i stanje oružanog sukoba i
okupacije. No, budući da se
HZ HB također karakteri-
zira kao okupacijska sila,
Alaburić je pojasnila da
Hrvati BiH ne mogu biti oku-
patori u vlastitoj zemlji, a
stoga ni Herceg Bosna ne
može biti okupator u BiH.
- Ne postoje dokumenti
da je Hrvatska okupirala
BiH, nijedan svjedok u sud-
nici nije takvo što kazao,
nema dokaza da je hrvatska
vlast imala efektivnu kon-
trolu nad Herceg Bosnom,
rekla je Alaburić. Zavr-
šetkom njezinog
izlaganja,
obrana Valen-
tina Ćorića
započela je
sa svoj i m
dijelom
posla.
Jučerašnji završni argu-
menti obrane generala Petko-
vića posebno su zanimljivi sa
stajališta događanja u Mostaru
tijekom 1993. pri čemu je Ala-
burić pažnju posvetila moguć-
nosti bijega iz istočnog dijela
grada, koja prema Tužiteljstvu
nije postojala. Međutim, ne
postoji nijedan dokaz prema
kojem je netko od civila koji je
išao prema Jablanici stradao,
odnosno
nema
dokaza da je HVO ometao bilo
koju skupinu civila koji su odla-
zili, naglasila je Alaburić, poja-
snivši da je komunikacija iz
Mostara bila moguća te je bila
masovna. Naime, dokumenti
Armije BiH, navela je, pokazuju
da su civili izlazili iz istočnog
dijela grada, no Armija, odno-
sno civilne vlasti ometale su tu
komunikaciju. Pritom je doka-
zano, naglasila je Alaburić,
kako je zbog problema s pre-
voženjem civila koji su odlazili
iz Mostara naređeno da se i
represivnim mjerama spriječi
odljev stanovništva, pri
čemu je jasno da se za izla-
zak iz grada trebala dobiti
posebna dozvola.
Stanje u Mostaru
Prema riječima odvjet-
nice Alaburić, dokazi su
pokazali kako je HVO dio
oružanih snaga BiH, kako
nije bio zločinačka vojska
koja je služila u udruže-
nom pothvatu, nego da
se borio za BiH
Slučaj bivšeg
hrvatskog premijera
Sanader uskoro
u pritvoru u
Remetincu?
MVP BiH
Nema bh.
građana među
stradalima
ZAGREB - Bivši hrvatski
premijer Ivo Sanader bi se,
navodno, u svibnju trebao
naći u pritvoru u Reme-
tincu.
To je krajnji rok do kojega
bi Austrija, prema očekiva-
njima, trebala izručiti Ivu
Sanadera, a što su, navodno,
hrvatskim institucijama naja-
vili austrijske kolege u nefor-
malnim razgovorima. Prema
pisanju hrvatskog tjednika
Nacional, upućeni austrijski
izvori navode da se, istovre-
meno, kraju bliže istrage u
slučajevima što ih je protiv
Sanadera počela istraživati
austrijska specijalna istraži-
teljska jedinica.
SARAJEVO - Ministar-
stvo vanjskih poslova BiH
priopćilo je kako ga je Vele-
poslanstvo BiH u Canberri
izvijestilo kako svi podaci
koje za sada posjeduje uka-
zuju da među poginulima i
ozlijeđenima u potresu,
koji je u utorak pogodio
regiju grada Christchurch
na južnom otoku te zemlje,
nema državljana BiH.
Veleposlanstvo BiH u
stalnom kontaktu s MVP-om
i Civilnom zaštitom Novog
Zelanda, te s bh. građanima i
njihovim udrugama na
Novom Zelandu. Svi građani
BiH koji su na bilo koji način
pogođeni potresom mogu
obratiti Veleposlanstvu 24
sata dnevno, 7 dana u tjednu,
na broj telefona: +6142/535-
0802, dok se vlastima Novog
Zelanda za pomoć mogu
obratiti na broj koji se može
zvati samo s Novog Zelanda:
0800/ 779–997. Više od 90
posto građana BiH na Novom
Zelandu živi na sjevernom
otoku, koje nije pogođeno
jučerašnjim potresom.
9
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Sud BiH
Odgođen početak suđenja
Pustivuku za 15. ožujka
Željeznice Federacije BiH
Tužba protiv Sindikata strojovođa
za štetu nastalu štrajkom
Britanski sud
Dodatne zatvorske kazne
napadačima na Krstića
SARAJEVO - Početak suđe-
nja Srpku Pustivuku, optuže-
nom za zločin protiv civilnog
stanovništva počinjen na
području Ilijaša, odgođen je iz
tehničkih razloga za 15. ožujka.
Sud BiH je 30. srpnja 2010.
potvrdio optužnicu protiv Pusti-
vuka, u kojoj se navodi da je optu-
ženi 29. svibnja 1992. ili približno
tog datuma, zajedno sa skupinom
od desetak naoružanih vojnika 1.
srpske ilijaške brigade, došao do
obiteljske kuće u selu Gornja Bioča,
općina Ilijaš. Tom prilikom optuženi
je, navodno, zajedno s ostalim
vojnicima, pucajući iz pješadijskog
naoružanja, usmrtio jednog civila,
a teško ranio tri.
Nadalje se navodi kako je
optuženi Pustivuk 31. svibnja
1992., zajedno s pripadnicima
Vojske Srpske Republike BiH i
policije, sudjelovao u nezakonitom
zatvaranju i lišenju slobode civila
Bošnjaka u zgradi Osnovne škole
u Gornjoj Bioči. Suđenje Pustivuku
prekinuto je 10. studenoga 2010.
zbog bolesti jednog od članova
sudskog vijeća. Birn
SARAJEVO - Poduzeće Želje-
znice Federacije BiH podnijelo je
Općinskom sudu u Sarajevu
tužbu protiv Sindikata strojo-
vođa kojom traži naknadu štete
u iznosu od oko 71.000 maraka,
prouzrokovane stupanjem u
štrajk u srpnju 2009.
Tužba je, navodno, podnesena
protiv predsjednika Sindikata stro-
jovođa Željeznice FBiH Vernesa
Buljugije, te članova Jasmina Kurića,
Rešida Malovića, Mustafe Karića,
Borislava Josića, Jasmira Topala i
Srećka Ignjatovića. Sindikat navodi
da ih je Uprava poduzeća prevarila
jer su krajem prošle godine potpi-
sali sporazum u kojem stoji kako
Uprava povlači kaznenu odgovor-
nost za organizatore štrajka.
Jasmin Kurić, jedan od tuženih,
kazao je da će tuženi iz Sindikata
strojovođa ići na sud i osporiti
tužbu, koju smatraju novom prije-
varom Uprave. S druge strane,
generalni direktor Željeznica FBiH
Nedžad Osmanagić negira da je
potpisan bilo kakav sporazum
kojim se s organizatora štrajka
skida kaznena odgovornost.
LONDON - Sud u Velikoj Bri-
taniji izrekao je dodatne zatvor-
ske kazne trojici muslimanskih
zatvorenika koji su u zatvoru
“Wakefield” u Engleskoj napali
bivšeg generala Vojske RS-a
Radislava Krstića, koji tamo
izdržava kaznu za sudjelovanje u
ubojstvima u Srebrenici 1995.
Trojica muškaraca, koja već
služe doživotne zatvorske kazne
zbog ubojstva, ozlijedila su Krstića
noževima u njegovoj zatvorskoj ćeliji
unatoč maksimalnim mjerama osi-
guranja. Trojica su napadača progla-
šena krivim za namjerno nanošenje
ozbiljnih tjelesnih ozljeda, ali su
oslobođena od težih tačaka optuž-
nice, tako da su im izrečene kazne u
rasponu od šest do 12 godina
zatvora.
“Planirali ste osvetnički napad
zbog zločina koje je Radislav Krstić
počinio devedesetih godina 20.
stoljeća.
Sva trojica ste muslimanski
vjernici. Ne sumnjam da ste se
namjeravali osvetiti za te ratne
zločine”, navode strane agencije
riječi britanskog suca.
KRVAVA
NEDJELJA
Najavljen i završetak istrage
ubojstva Vedrana Puljića
• Piše: N. Dedić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
ŠIROKI BRIJEG – Danas
bi se pred sucem za pret-
hodni postupak Općinskog
suda u Širokom Brijegu tre-
bala pojaviti jedna skupina
navijača optuženih u slučaju
nereda u Širokom Brijegu
počinjenih 4. listopada 2009.
godine koji će se izjasniti o
krivnji, a već sutra na saslu-
šanju će biti druga skupina.
Time je završen prvi dio
istrage nereda između navi-
jača FK Sarajevo s jedne
strane te policije i građana i
navijača Širokog Brijega s
druge strane. U tim je nere-
dima život izgubio tada
24-godišnji Vedran Puljić iz
Sarajeva, a nekoliko je osoba
ranjeno iz vatrenog oružja,
zadobilo teže ili lakše ozljede
te je načinjena ogromna
materijalna šteta.
Nezadovoljstvo javnosti
Od nereda do danas
prošlo je skoro 17 mjeseci, a
još ne zna tko je ubio Vedrana
Puljića.
Glavna županijska tuži-
teljica Vesna Ćavar izjavila je
za Dnevni list kako će i ta
odluka uskoro biti prezenti-
rana javnosti.
“Pri kraju je i ta istraga i
uskoro će se i u toj istrazi
znati konačna odluka Tuži-
teljstva”, izjavila je tužiteljica
Ćavar. Pri tome, tužiteljica
Ćavar nije mogla precizirati
neki rok za završetak istrage,
rekavši kako se to nikada ne
zna i nema roka trajanja
istrage.
S obzirom na vrijeme koje
je prošlo od dana nereda do
danas, javnost je nezado-
voljna i stalno se postavljalo
pitanje kad će se znati
konačna odluka i otkriti tko
je osoba koja je pucala u
Vedrana nanijevši mu smrto-
nosne ozljede, ali i ranila
nekoliko osoba.
Tužiteljica Ćavar je
navela kako se konstantno
radilo na predmetu, a i dalje
se radi. Nije razlog ovolikog
trajanja istrage, ali je važno
napomenuti da u Županij-
skom tužiteljstvu Zapadno-
hercegovačke županije rade
samo tri tužitelja, a s obzirom
na predmete koji čekaju i
svakodnevni rad, trebalo bi
ih raditi pet.
Vujević i Knezović
Samo su se dva imena
vezala za ubojstvo Vedrana
Puljića, a to su Oliver Knezo-
vić i policajac Dragan Vuje-
vić. Kakva će biti odluka
Tužiteljstva u tome slučaju,
ostaje za vidjeti u idućih
nekoliko dana. Obojica spo-
menutih su saslušani nakon
nereda.
Tužiteljica Ćavar je
nakon saslušanja Knezovića
izdala naredbu da se on
zadrži još 24 sata u pritvoru
Županijskog suda u Širokom
Brijegu, ali je on uz pomoć
nekoliko osoba uspio pobjeći.
Zbog toga će na Općinskom
sudu u Livnu odgovarati sud-
ski policajci Marinko Barba-
rić i Ivan Barić. Oni bi se 28.
veljače trebali pojaviti u
Općinskom sudu u Livnu
gdje će se izjasniti o krivnji
zbog kaznenog djela protu-
zakonitog oslobođenja osobe
kojoj je oduzeta sloboda.
Njihovu obranu zastupaju
odvjetnici Nada Dalipagić i
Zdravko Rajić.
Policajac Dragan Vujević
jedini je uz dvojicu sudskih
policajaca još uvijek bez
posla. Što se tiče MUP-a
ZHŽ-a, Vujević je odmah
suspendiran, a drugi su pre-
mješteni na druge pozicije.
Vujević je mladi prometni
policajac koji je Policijsku
akademiju završio u Zagrebu
u Hrvatskoj i sve kolege za
njega kažu da je bio besprije-
koran i da je profesionalno
obavljao svoj posao. Naža-
lost, danas je zaboravljen od
svih.
Njegovom krivnjom ili ne,
pištolj koji je on dužio našao
se u rukama Olivera Knezo-
vića koji je iz toga pištolja i
pucao o čemu svjedoče i foto-
grafije koje je Dnevni list
ekskluzivno objavio nekoliko
dana nakon nereda.
Međut i m, bar ut ne
čestice pronađene su i na ruci
pol icajca Knezovića na
osnovi čega se i našao pod
istragom. Nekoliko je dana
proveo i u pritvoru, ali je na
osnovi žalbe odvjetnice Nade
Dalipagić pušten iz pritvora.
Događaj iz Širokog Bri-
jega sam po sebi je specifičan
i našao se pod praćenjem
javnosti iz cijele regije, ali
kompletan sustav nije ipak
dokazao svoju moć i zbog
toga toliko nepovjerenje jav-
nosti.
Danas početak sudskog procesa prvog dijela istrage nereda u Širokom Brijegu
Osim 12 navijača i dva sudska policajca, glavna županijska
tužiteljica Vesna Ćavar najavila i skori završetak istrage
ubojstva 24-godišnjeg Vedrana Puljića
Zakon o kaznenom postupku FBiH
Okončanje istrage
1. Prema članu 240. ZKP-a FBiH tužitelj okončava
istragu kada nađe da je stanje stvari dovoljno razjaš-
njeno da se može podići optužnica. Okončanje istrage
će se zabilježiti u spisu.
2. Ako se istraga ne završi u roku od šest mjeseci
od donošenja naredbe o provođenju istrage, potrebne
mjere da bi se istraga okončala poduzet će kolegij
tužitelja.
3. Optužnica se ne može podići ako osumnjičeni
nije ispitan.
Od nereda do
danas prošlo
je skoro 17
mjeseci, a još
se ne zna tko je
ubio Vedrana
Puljića
Nema odgovornosti zbog nereda
Načelnik Lasić vraćen
u PU Široki Brijeg
Ilija Lasić, koji je prije nereda u Širokom Brijegu obavljao dužnost
načelnika Policijske uprave, odnedavno je ponovno vraćen na tu poziciju.
Naime, nakon nereda je skinut s dužnosti načelnika i premješten u MUP
gdje je radio kao šef Kriminalističko-obavještajnog odjela. Zajedno s njim
tada su premješteni i zapovjednik Policijske postaje Široki Brijeg Veselko
Čović, koji danas radi u Odjelu za edukaciju, i Ivan Brkić, koji je bio šef
Kriminalističkog odjela u PU Široki Brijeg, a danas radi kao šef Odjela općeg
kriminala u MUP-u. Utvrđeno je da Lasić nije, na dan odigravanja utakmice
između NK Široki Brijeg i FK Sarajevo, znao da iz Sarajeva stiže velika
skupina navijača jer mu nije ni javljeno.
10
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Županijska kronika
Posjet
Crveni križ Hercegbosanske županije
Sarajevo
Gradska uprava Crikvenice
ugostila izaslanstvo općine Bihać
Sve više siromašnih i
egzistencijalno ugroženih
Održan sastanak o situaciji u
jablaničkom poduzeću “Granit”
BIHAĆ - Izaslanstvo
općine Bihać, predvođeno
Mahmutom Alagićem, zastu-
pnikom u Federalnom parla-
mentu BiH, Franjom Juri-
ćem, dopredsjedateljem
Općinskog vijeća Bihać, te
savjetni kom načel ni ka
Damirom Bajrićem, bilo je
gost Gradskoj upravi i zamje-
niku gradonačelnika općine
Crikvenica gospodinu Senki
Smoljanu. Veze između
Bihaća i Crikvenice traju više
od jednog desetljeća, a u
tijeku prijateljskog susreta
odigrana je i revijalna nogo-
metna utakmica između ova
dva grada. Druženje koje
traje još od kraja devedesetih,
trebalo bi biti krunisano i
konkretnim zbližavanjem
ovih dvaju gradova, o čemu je
bilo riječi prilikom susreta.
Izaslanstvo općine Bihać
zahvalilo se na domaćinskom
prijmu, te pozvalo prijatelje
iz Crikvenice da posjete
Bihać 26. veljače, na njegov
751. rođendan. R. K.
LIVNO - Katastrofalna
ekonomska i socijalna situa-
cija u BiH poprimila je alar-
mantne razmjere, a poslje-
dice takvog stanja najviše
pogađaju stare i nemoćne,
obitelji s djecom bez stalnih
prihoda za egzistenciju,
nezaposlene i umirovljenike
s najnižim mirovinama, upo-
zorio je tajnik Crvenog križa
Hercegbosanske županije
Stjepan Vidović. Vidović je
rekao da je “socijalna karta”
ove županije, kao i u drugim
područjima BiH, alarman-
tna i zabrinjavajuća, te da je
dodatno pogoršana poveća-
njem maloprodajnih cijena
osnovnih živežnih namirnica
i drugih proizvoda široke
potrošnje, što potvrđuje i sve
veći broj onih koji traže nji-
hovu pomoć.
On je upozorio da je zbog
posljednjeg povećanja cijena
brašna, kruha, ulja, šećera i
drugih osnovnih prehrambe-
nih artikala, Crveni križ
općine Livno prinuđen sma-
njiti broj korisnika programa
kućne njege, tako da će ras-
položivim donatorskim sred-
stvima, umjesto 24, ubuduće
pomagati 22 obitelji iz kate-
gorije najviše socijalno ugro-
ženih.
SARAJEVO - Situacija u
kojoj se nalaze radnici i imo-
vina poduzeća “Granit” d. d.
Jablanica bi la je tema
sastanka u Domu sindikata
u Sarajevu na kojem su sudi-
onici iznijeli svoje argumente
i stajališta, istovremeno raz-
mijenivši informacije koje
svaka od strana uključenih u
ovaj dugotrajni proces posje-
duje.
Zaključeno je da će jedan
od ključnih elemenata u pro-
cesu izlaska iz trenutačnog
stanja u ovoj bh. tvrtki biti
potpuno poštivanje i pri-
mjena člana 142. Zakona o
stečajnom postupku FBiH,
odnosno da je osnovni cilj
reorganizacija i što brže
pokretanje proizvodnje.
Ovakav pristup i razvoj
događaja bio bi presedan i
prvi put pokazao da se ste-
čajni postupci ne moraju
voditi isključivo u interesu
kriminalnih lobija, nego da
mogu, uz sudjelovanje svih
zainteresiranih, voditi k
ozdravljenju tvrtki i pokreta-
nju proizvodnje, kaže se u
priopćenju Saveza samostal-
nih sindikata BiH.
Tuzlanska županija
Specijalna policija uskoro u
novim prostorijama
TUZLA - Specijalna
jedinica Ministarstva unu-
tarnjih poslova Tuzlanske
županije uskoro će dobiti
nove prostorije za rad i
obuku. Nakon gotovo 13
godina konačno se počinje
i s rješavanjem ovog pro-
blema, koji je i više nego
gorući.
To je prvi korak koji će
napraviti novoizabrani pre-
mijer i ministar unutarnjih
poslova TŽ-a, a sve radi
poboljšanja sigurnosne
situacije u ovoj županiji.
Nakon toga kreće se i s
izmjenama zakona koji će
policiji dati veće ovlasti.
Specijal na jedi nica
MUP-a TŽ-a sastavljena je
od tima profesionalaca koji
su spremni za najveće iza-
zove kojih je jako puno.
ČITLUK Crveni križ započeo realizaciju projekta “Oni to trebaju, a ti im daruješ”
Dostavna pučka kuhinja
za 45-ero starih i bolesnih
BOSANSKI PETROVAC
- Načelnik općine Bosanski
Petrovac Ermin Hajder potpi-
sao je ugovor za projekte iz
razvojne strategije čiju imple-
mentaciju će podržati UNDP.
Riječ je o projektu sanacije
zgrade vrtića, kojim je predvi-
đena obnova i tehnička moder-
nizacija objekta u vrijednosti
više od 72.000 maraka.
Na početku projekta bit
će pokrenuta procedura jav-
nih nabava radi odabira
građevinske kompanije koja
će izvoditi radove, kao i
nabave tehničke opreme.
Proceduru javnih nabava
provodit će stalna općinska
komisija za javne nabave,
koju će nadzirati ILDP-
UNDP osoblje.
U okviru ovog projekta,
UNDP će dati svoj doprinos
za izvođenje građevinskih
radova, uključujući pripre-
mne radove, popravku krova
i izradu toplinske izolacije.
Općinski doprinos je uglav-
nom namijenjen za ugradnju
PVC prozora te za nabavu
tehničke opreme u skladu s
projektnim proračunom.
Nakon potpisivanja ugo-
vora, načelnik Hajder je s
predstavnicom UNDP-a
Aidom Laković-Hošo posje-
tio vrtić, gdje je informirao
direktoricu Zlatu Balić o
aktivnostima koje će se pro-
vesti pri realizaciji ovog pro-
jekta. R. K.
• Piše: Mirela Tučić
• z.kronika@dnevni-list.ba
ČITLUK – Crveni križ
općine Čitluk krenuo je u
realizaciju projekta “Oni to
trebaju, a ti im daruješ”, u
sklopu kojeg će po prvi put
na ovim prostorima započeti
s radom dostavna pučka
kuhinja. Kuhinja počinje s
radom od 1. ožujka, a da je
postala nasušna potreba
dijelu stanovnika Brotnja
potvrđuje i Andrija Stojić,
ravnatelj čitlučkog Crvenog
križa.
Stari i bolesni
“Slika djece, žena ili sta-
raca koji kopaju po kantama
za smeće česta je pojava u
našoj zemlji, baš kao i činje-
nica da je iz dana u dan sve
više onih koji su više gladni
nego siti.
Stoga je ideja o pokreta-
nju pučke kuhinje hvale vri-
jedna”, kaže Stojić, objašnja-
vajući kako će ona za početak
osigurati barem dva obilnija
topla obroka – ručka tjedno
za 45 osoba koje, prema evi-
denciji usuglašenoj s pred-
sjednicima mjesnih zajed-
nica i članovima volonterima
Crvenog križa općine Čitluk,
žive ispod praga egzistenci-
jalnog minimuma.
“Riječ je uglavnom o sta-
rijim i bolesnim osobama,
potpuno nesposobnim za
rad, koje nemaju osnovne
uvjete za život i čije su mate-
rijalne i socijalne prilike u
kojima žive posebno ugroža-
vajuće, a uglavnom su bez
rodbine i skrbnika. Tako
imamo slučaj sedmeročlane
obitelji u kojoj su svi mahom
ili stari ili bolesni i kojima je
svaka pomoć itekako dobro-
došla. Svima njima volonteri
Crvenog križa će hranu
kuhati, a potom i dostaviti na
njihove kućne adrese”, poja-
snio je Stojić.
Potrebna pomoć
Čitlučki Crveni križ bez
podrške i senzibiliziranja
javnosti, šire društvene
zajednice, ustanova i pojedi-
naca neće biti u mogućnosti
realizirati ovaj humani pro-
jekt.
Za ostvarenje ovog cilja
potrebna su financijska sred-
stva, a Stojić se nada da će to
zaživjeti i da će biti u moguć-
nosti svaki dan dostavljati
tople obroke.
“Svaki početak je težak,
ali ako nas podrže gospodar-
stvenici, mi ćemo to podi-
gnuti i na veću razinu, pa
ćemo nastojati ovu svrhu
djelovanja prenijeti i na pro-
račun općine, županije i
države. Uvjeren sam u volju,
razumijevanje i veliko herce-
govačko srce koje se toliko
puta iskazalo u ovakvim
akcijama za siromašne”,
kazao je Stojić.
Financijska sredstva se
mogu uplatiti na žiroračun:
3381202200319591 - (UniCre-
dit Bank d. d.), svrha
doznake: za dostavnu pučku
kuhinju.
UNDP će pomoći obnovu vrtića u Bosanskom Petrovcu
Potpisan ugovor za sanaciju zgrade JU “Dječji vrtić”
Dostavna pučka
kuhinja će, za početak,
osigurati barem dva
obilnija topla obroka
– ručka tjedno za 45
osoba koje žive ispod
praga egzistencijalnog
minimuma. Riječ je
uglavnom o starijim i
bolesnim osobama
Uvjeren sam u volju, razumijevanje i veliko hercegovačko srce koje se
toliko puta iskazalo u ovakvim akcijama za siromašne, kazao je Stojić
11
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Županijska kronika
KUPRES uskoro dobiva veliki sportski centar opremljen modernom infrastrukturom
Za ulaganja u sportski centar već
se zainteresirali brojni investitori
VITEZ - Gradsko kazali-
šte mladih Vitez i predstava
“Zločestobija” nastupili su u
Retkovcima (RH) na VIII.
susretima dramskih ama-
tera Vukovarsko-srijemske
županije i 23. smotri kazališ-
nog stvaralaštva te osvojili
veliki broj priznanja, među
kojima i nagradu za najbolju
predstavu toga festivala.
Prosudbeno povjeren-
stvo u sastavu doc. art. Mira
Perić-Kralji k, prvaki nja
drame HNK Osijek, a ujedno
i predsjednica povjerenstva,
zatim prof. Ivana Petričević i
glumac Željko Mandić Vite-
žanima su, uz nagradu za
najbolju predstavu, dodijelili
nagradu za najbolju režiju,
koju potpisuje Mirna Miško-
vić, nagradu za najbolju žen-
sku i mušku ulogu u pred-
stavi “Zločestobij” (Mirna
Mišković i Antoni Magerl), te
pohvalnice za glumačko
ostvarenje u predstavi Anji
Stipinović i Marku Mirko-
viću. Inače, ovo je peti festi-
val na kojemu je GKM Vitez
nastupilo s predstavom “Zlo-
čestobija”, osvojivši do sada
ukupno 21 nagradu, od čega
4 nagrade za najbolju pred-
stavu.
SANSKI MOST - Radnici
Veterinarske postaje Sanski
Most prekjučer su počeli
akciju cijepljenja pasa u azilu
za napuštene životinje koji se
nalazi na lokaciji gradskog
odlagališta. Radi se o preven-
tivnim aktivnostima kako bi
se spriječilo eventualno izbi-
janje bjesnila ili neke druge
zarazne bolesti kod životinja
koje se nalaze u spomenutom
prihvatilištu.
Podsjećamo da je ovo pri-
hvatilište, koje djeluje u
sklopu JKP “Sana”, izgrađeno
u sklopu projekta koji ima za
cilj rješavanje problema pasa
lutalica na području općine
Sanski Most. Prema riječima
Senada Biščevića, veterinara,
na ovaj način se pokušava
spriječiti širenje zaraznih
bolesti kod pasa u azilu.
Također, on je istaknuo
kako će u budućnosti uskoro
biti provedena i akcija kastra-
cije pasa kako bi se spriječila
njihova reprodukcija. Rad-
nici Veterinarske postaje su
cijepili sve životinje koje se
trenutačno nalaze u spome-
nutom prihvatilištu. Tako-
đer, vlasnici pasa se podsje-
ćaju kako su dužni cijepiti
svoje ljubimce te da to još
uvijek mogu učiniti. Psi koji
su cijepljeni evidentirani su u
sklopu posebnog projekta
koji je nazvan “čipiranje” i
potpuno su zaštićeni od svih
vrsta zaraznih bolesti u slu-
čaju da ih netko želi uzeti za
kućne ljubimce. R. K.
Nagrada za najbolju predstavu
Gradskom kazalištu mladih Vitez
Preventivno cijepljenje i
“čipiranje” pasa u azilu
VIII. susret dramskih amatera Vukovarsko-srijemske županije
Akcija Veterinarske postaje Sanski Most
• Piše: Mirela Tučić
• z.kronika@dnevni-list.ba
KUPRES – Kupres će
uskoro dobiti veliki sportski
centar koji će biti opremljen
najmodernijom infrastruk-
turom za visinske pripreme
sportskih ekipa.
Centar će zauzi mati
površinu od 20 hektara, a
prema riječima načelnika
općine Stjepana Hercega, u
tijeku je izrada glavnog pro-
jekta, koji će biti završen do
kraja ožujka.
Izgradnja u ovoj godini
“Kupreška visoravan
postala je atraktivno i tra-
ženo odredište ne samo u
zimskoj sezoni, nego i u ljet-
noj sezoni za visinske pri-
preme sportskih ekipa na
nadmorskoj visini iznad 1000
metara, a općina Kupres za
to ima idealne prirodne
uvjete”, pojasnio je kupreški
načelnik i dodao da će
izgradnja velikog sportskog
centra u ovoj općini sigurno
početi u ovoj godini. Inače,
sportski centar bi se trebao
graditi odmah pored Sport-
sko-rekreacijskog centra
“Čajuša”, a osim nogometnih
terena, izgradit će se i teniski
tereni te staze za trčanje i
temeljne pripreme.
“Sportski centar je potre-
ban Kupresu jer već dugo
vremena postoji zanimanje za
pripreme vrhunskih sportaša,
pogotovo nogometnih klu-
bova. Naime, već godinama
svoje pripreme ovdje imaju
nogometaši NK Sarajevo, NK
Željezničar, NK Široki Brijeg,
kao i pojedini klubovi iz
susjedne nam Hrvatske. Do
sada je ovdje veliki problem
bio nedostatak terena jer tre-
baju najmanje tri kako bi više
ekipa moglo trenirati. Stoga
će ovaj centar osigurati sjajan
trening za mlade sportaše”,
kazao je načelnik Herceg, koji,
s obzirom da je još sve u ‘povo-
jima’, nije mogao kazati koja
financijska sredstva će iziski-
vati ovakav jedan projekt, no
zasigurno je da će se isplatiti
svaka marka koja bude ulo-
žena.
Velika zainteresiranost
Herceg je potvrdio da već
postoje investitori koji su
zainteresirani za ulaganje u
projekt izgradnje sportskog
centra koji će raspolagati
kompletnom infrastruktu-
rom i optimalnim uvjetima
za istovremene pripreme
deset nogometnih ekipa, a
među potencijalnim investi-
torima jest vlasnik hotela
“Adria-ski” i Sportsko-rekre-
acijskog centra “Čajuša”
Zvonko Bagarić iz Tomislav-
grada.
Izgradnja velikog sportskog centra sigurno će početi
u ovoj godini, osim nogometnih terena, izgradit će se
i teniski tereni te staze za trčanje i temeljne pripreme
Kupreška visoravan postala
je atraktivno odredište
ne samo u zimskoj sezoni,
nego i u ljetnoj sezoni za
visinske pripreme
sportskih ekipa, a općina
Kupres za to ima idealne
prirodne uvjete, kazao
je kupreški načelnik
StjepanHerceg
12
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Županijska kronika
Poziv za pomoć
Media centar
Humanitarna akcija Udruge “Kap
ljubavi” iz Tomislavgrada za Afriku
Predstavljanje aktivnosti podjele
paketa za žene oboljele od raka dojke
TOMISLAVGRAD - Ovih
dana traje finale velike
humanitarne akcije Udruge
“Kap ljubavi” iz Tomislav-
grada. Cilj ove humanitarne
akcije je pomoći fra Miri
Babiću kako bi sredio prihva-
tilište “Mali dom”, za siročad,
nepokretnu, mentalno nesta-
bilnu i napuštenu djecu,
izgradio školu za istu, doveo
vodu i još mnogo toga što im
je potrebno.
Ovim putem mole sve one
koji im mogu pomoći kako bi
i ovu akciju uspješno realizi-
rali i pomogli onima kojima
je to najpotrebnije.
Pomoći možete uplatama
na br oj ži r or ačuna:
1610200033910037 kod RBA
banke BiH.
SARAJEVO - U Media
centru će u četvrtak, 24.
veljače, biti predstavljena
aktivnost “Paketi prve
pomoći za tek operirane žene
od karcinoma dojke”, za koju
su sredstva osigurana u listo-
padu prošle godine kada je u
Sarajevu održana “Šetnja/
utrka za ozdravljenje”, pod
pokroviteljstvom i u organi-
zaciji Susan G. Komen i
JDC-a (American Jewish
Joint Distribution Com-
mittee).
Riječ je o paketima koji
će biti dijeljeni tek operira-
ni m ženama, koji ma je
potrebna posebna njega u
tom razdoblju. Simboličnom
podjelom paketa, ženama se
želi pružiti podrška ozdrav-
ljenju, uz poruku da u bole-
sti nisu same. Podjelom
“Paketa prve pomoći” bit će
privedena kraju aktivnost
“Programa osnaživanja
zdravlja žena u Bi H”
(WHEP), u partnerstvu s
udruženjima koja djeluju na
prostoru BiH.
Distribucija paketa već je
počela u gradovima diljem
BiH, gdje djeluju udruženja
koja se bave problemom kar-
cinoma dojke.
Pomoć Švicaraca
Donacija Narodnoj kuhinji Tuzla
TUZLA - Švicarski
Crveni križ u BiH donirao je
Narodnoj kuhinji u Tuzli
različite prehrambene arti-
kle u vrijednosti od 15.000
maraka.
Namirnice će biti uru-
čene na tri puta u tri jed-
naka dijela. Prvi dio dona-
cije u vrijednosti od pet
tisuća maraka bit će ispo-
ručen 24. veljače, dok će
drugi i treći dio donacije
iste vrijednosti biti dostav-
ljen 24. ožujka, odnosno 24.
travnja. Iz Narodne kuhinje
u Tuzli kažu da je ovo druga
donacija Švicarskog Crve-
nog križa u BiH. Narodnoj
kuhinji Tuzla ovakva dona-
cija uručena je i prošle
godine.
Maškarska skupina “Pokladari” iz Trebižata na Dubrovačkom karnevalu
“Pokladari” ocijenjeni
kao najbolja maska
FOTO
Vijest
ŠIROKI BRIJEG - Karate klub Ljubuški u subotu je
nastupio na Međunarodnom karate turniru 4. Her-
cegovina Open održanom u Širokom Brijegu u orga-
nizaciji Karate kluba Široki Brijeg. Na natjecanju je
nastupilo 590 natjecatelja iz 40 klubova (BiH, Hrvat-
ske, Srbije i Crne Gore).
Karate klub Ljubuški nastupio je s 10 natjecatelja
u više kategorija, a 7 ljubuških karatista izborilo
se za pobjedničko postolje: Franjo Brbor, 11 godina
+ 40 kg 3. mjesto, Leon Zlopaša,13 godina – 50 kg
2. mjesto, Daniel Bebek, 13 godina + 50 kg 2. mje-
sto, Marija Brbor, 13 godina + 47 kg 3. mjesto,
Bernard Boras, junior - 55 kg 2. mjesto, Ivan Nosić,
junior – 61 kg 3. mjesto i Luka Mušan junior + 76
kg 3. mjesto.
Ovim natjecanjem otvorena je još jedna uspješna
natjecateljska sezona Karate kluba Ljubuški, a već
idući vikend, u subotu 26. veljače, očekuje ih nastup
na Budapest Tatami Cupu koji se već 12. godinu
zaredom održava u Budimpešti u organizaciji
mađarskog Karate saveza.
Uspješan nastup
ljubuških karatista na
4. Hercegovina Openu
• Piše: Mirela Tučić
• z.kronika@dnevni-list.ba
ČAPLJINA - Maškarska
skupina Pokladari, koja dje-
luje pri HKUD-u “Seljačka
sloga” iz Trebižata, prote-
klog je vikenda gostovala na
Dubrovačkom karnevalu,
gdje su, zajedno s još dvjema
maškarskim skupinama iz
Ludbrega i Ptuja iz Slove-
nije, izveli prigodni program
na Stradunu te tako doča-
rali karnevalski duh svim
Dubrovčanima i njihovim
gostima.
Tri skupne maske
Maškar ska udr uga
Pokladari, koja inače broji
više od 100 članova, predsta-
vila je tri skupne maske:
Pingvine, Čovječe, ne ljuti se
te Barokni par.
Program je sadržavao
mimohod i predstavljanje
skupina na Stradunu, zajed-
ničko druženje u karneval-
skom šatoru, te večernji
program u tvrđavi Revelin.
Na kraju karnevalskog
programa Trebižaćani su
ocijenjeni kao najbolja
maska, te je također nagla-
šeno kako suradnja između
Dubrovni ka i HKUD-a
“Seljačka sloga” traje već
dugi niz godina, a tako će se
i nastaviti u budućnosti.
Spomenuto je da je Tre-
bižat organizator najstari-
jeg Karneval festa u Herce-
govini, a svojim nastupom
Trebižaćani su pokazali da
ta tradicija i dalje traje.
Trebižaćani su se vratili
puni dojmova, a prema rije-
čima Mire Brajkovića, pred-
sjednika HKUD-a “Seljačka
sloga”, bi lo je ovo prvo
gostovanje novoproglašene
maškarske republike Trebi-
žat.
“Maškarska Republika
Trebi žat progl ašena je
prošli tjedan i ovo nam je bio
pr vi sl užbeni posj et.
Moramo se pohvaliti da nam
svakodnevno pristižu pri-
znanja iz cijeloga svijeta, a
do sada su nas priznale 274
države”, kazao je Brajković,
ističući da nova maškarska
vlast donosi eru veselja,
zabave i lagodnog života.
Slijede “Male maškare”
Pokladni dani nastav-
ljaju se već u nedjelju, 27.
veljače, “Mal i m maška-
rama” u sklopu kojih će biti
upr i l i čen i pl es pod
maskama za djecu.
U nedjelju, 6. ožujka su
“Velike maškare”, kada se
očekuje više od 2000 sudio-
nika iz različitih dijelova
BiH i RH koji će prošetati od
Trebižata do Čapljine, gdje
će na gradskom trgu u 15
sati biti izvršena primopre-
daja gradske vlasti, podiza-
nje karnevalske zastave, kao
i optužnice “Marku Krnje-
valu”.
Pokladni dani se završa-
vaju u utorak, 8. ožujka, u
sklopu “Završnih maškara”.
Tada će maškare pročitati
optužnicu “Marku Krnje-
valu”, koji će tradicionalno
biti okrivljen za sve pro-
bleme na području Čapljine,
a nakon toga će biti i zapa-
ljen.
Ples pod maskama zapo-
čet će u 21 sat u Domu kul-
ture u Trebižatu, gdje će biti
upriličen izbor najboljih
maski i dodjela nagrada.
Maškarska udruga “Pokladari”, koja inače broji više od 100 članova,
predstavila je tri skupne maske: Pingvine, Čovječe, ne ljuti se te Barokni par
Proglašena Maškarska
Republika Trebižat
Program je
sadržavao mimohod
i predstavljanje
skupina na Stradunu,
zajedničko druženje
u karnevalskom
šatoru, te večernji
program u
tvrđavi Revelin
13
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
2.
3.
Mostar
14
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Meteo info...
Danas će u Mostaru
biti pretežno
oblačno vrijeme
2
o
C
8
o
C
• Piše: Dalibor Drlje
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Bez usvajanja
regulacijskih planova nema
napretka Mostara. Grad je
zapao u ‘začarani krug’, iz
kojeg vlasti imaju izlaz samo
ako napokon krenu s usvaja-
njem planova. To je ukratko
rezime posljednje sjednice
Gradskog vijeća, na kojoj se
dogodila burna rasprava o
infrastrukturnim projek-
tima čiji je investitor Grad
Mostar.
Na sjednici su među
vijećnicima letjele uvrede,
optužbe..., a raspravljalo se o
kopu Vihovići, mostu Avenija
– Sutina, Kulturno-sport-
skom centru Mostar, te je
bilo riječi i o kanalizacijskom
kolektoru i pročistaču, pro-
jektu vrijednom desetke
milijuna maraka. Najviše
zamjerke na informacije o
tijeku realizacije infrastruk-
turnih projekata imao je
SDP.
Mnoge zamjerke
Elvir Zlomušica, vijećnik
SDP-a, za izvješće o stanju
kopa Vihovići je naveo kako
je neovjereno, nepotpisano,
ali, za razliku od ostalih,
kvalitetno napravljeno i za
njega nije i mao puno
zamjerki. No, to se nije moglo
reći za most, dvoranu i kana-
lizacijski projekt s kolekto-
rom i pročistačima. Govoreći
za most Avenija – Sutina,
Zlomušica je izjavio kako isti
nema zatvorenu financijsku
konstrukciju i da se gradi bez
valjanih dozvola. Najveće
zamjerke vijećnik SDP-a je
imao za Kulturno-sportski
centar Mostar ili, bolje reći,
sportsku dvoranu u Centru
2.
- Dvorana je primjer
nestručnog vođenja. Ne
znamo što se ovdje radi; dvo-
rana ili garaža. Je li uopće
dvorana dobila dozvolu za
izgradnju u skladu s idejnim
projektom?, zapitao se Zlo-
mušica, pa konstatirao da je
u potpunosti nepoznata
točna cijena projekta kao i
način financiranja. Prema
njegovim računicama, cijeli
projekt bi trebao koštati 33
milijuna maraka, od čega bi
se samo za garažu trebalo
izdvojiti 19 milijuna. Nakon
njegovog izlaganja za govor-
nicu je izišao vijećnik SDA
Suad Hasandedić, koji je
uputio brojne zamjerke za
dvoranu i most.
- Nitko nije protiv pro-
jekta, ali sve treba svesti u
realnost. Moramo se uozbi-
ljiti jer Grad je investitor i sva
dokumentacija mora biti
legalna. Kako onda očekivati
od drugih da rade po zakonu,
upozorio je Hasandedić.
Poslije njega za govornicu su
izišli voditelji projekta i odgo-
vorili vijećnicima, te naveli i
što se još treba uraditi na
pojedinom projektu.
Voditelj jedinice za sana-
ciju bivšeg rudarskog kopa
Vihovići David Andrija Ško-
bić je kazao kako su uložena
ogromna sredstva u projekt
i da je dio radova završen.
- Mostar je dobio siguran
i očišćen prostor, kojemu se
treba naći namjena. Treba se
pristupiti urbanističkom
planiranju uređenja Viho-
vića, konstatirao je Škobić.
Direktor direkcije za
izgradnju Kulturno-sport-
skog centra Edin Prašo je
vijećnike i javnost upoznao
sa stanjem u kojem se projekt
nalazi. Na konstatacije kako
za isti nema sve papire, Prašo
je odgovorio da postoji
načelna dozvola za faze.
Nakon višesatne rasprave nije donesen nikakav zaključak po pitanju infrastrukturnih projekata. Vijećnici su raspravljali
o mostu Avenija – Sutina, Kulturno-sportskom centru Mostar, kopu Vihovići, kanalizacijskom kolektoru i pročistaču...
Samo regulacijski
planovi mogu izvući
Mostar iz ponora
GRADSKO VIJEĆE Burna rasprava o infrastrukturnim pro
F
o
t
o
:
A
r
h
i
v
D
L
15
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Hitna služba 124, 315-487, 550-094,
Vatrogasci 123, 310-763, 570-044,
Policijska uprava Mostar 122, 383-111,
Prometna policija 383-322,
Telefonske informacije - HT Mostar 1188,
BH Telecom 1182
MOSTAR - Na raspolaganju građanima stoje tri državne ljekarne.
Ljekarna u Ulici kralja Tomislava radi svakim radnim danom, uključu-
jući nedjelju i blagdane, i to od 8 do 20 sati. Ljekarna u Ulici Stjepana
Radića također radi svakim radnim danom od 8 do 23 sata, ali i
nedjeljom i blagdanima od 20 do 23 sata. I ljekarna u Ulici maršala
Tita radi svakim radnim danom, uključujući nedjelju i blagdane.
ojektima čiji je investitor Grad Mostar
MOSTAR – Posljednjih
nekoliko dana mogu se
vidjeti velike gužve u mostar-
skim buticima.
Na brojnim trgovinama
mogu se vidjeti natpisi
“totalna rasprodaja” ili “sve
u pola cijene”, a u pojedinim
trgovinama zimska odjeća je
snižena i do 70 posto.
Tako se barem čini dok se
prolazi pokraj izloga na
kojima se nalaze natpisi “sni-
ženje” ili samo postoci koji
ukazuju na nevjerojatno
niske cijene. Trgovine obu-
ćom svoju zimsku kolekciju
snizile su do 50 posto, te se
tako sad ženske kožne čizme
mogu kupiti i po cijeni od 50
marka, a u pojedinim mostar-
skim trgovinama obuće žen-
ske čizmice se mogu kupiti i
po nevjerojatnoj cijeni od 20
maraka. Velika sniženja su
zabilježena i u dječjim buti-
cima, gdje se dječje trenirke
mogu kupiti i po cijeni od 15
maraka, a traperice od 10 do
15 maraka.
Zimska kolekcija snižena na minimum
Sniženje u buticima
MOSTAR - Mobilni tim za
pripravnost u slučaju pande-
mija održao je jučer redoviti
sastanak na kojem je razmo-
trio aktualnu epidemiološku
situaciju na području Herce-
govačko-neretvanske župa-
nije. Na sastanku su izneseni
podaci Zavoda za javno zdr-
avstvo HNŽ-a, prema kojima
su od 1. do 7. veljače na pod-
ručju županije od gripe i
stanja sličnog gripi registri-
rana 1653 oboljela pacijenta,
od 7. do 14. veljače 957 pacije-
nata, a od 14. do 21. veljače
1019 oboljelih. Što se tiče
atipičnih pneumonija, od 1.
do 7. veljače zabilježena su
174 slučaja, od 7. do 14. veljače
111, a od 14. do 21. veljače 54
oboljelih.
“Svi ovi prikupljeni pod-
aci ukazuju na jasnu tenden-
ciju pada oboljelih”, konstati-
rao je na sastanku dr. Ivo
Curić, voditelj Mobilnog
tima. Iz Mobilnog tima još
jeda nput su naglasi l i i
potrebu daljnjeg kontinuira-
nog pridržavanja propisanih
epidemioloških mjera kako bi
se trend smanjenja broja obo-
ljelih nastavio i dalje, priop-
ćeno je iz Ureda za odnose s
javnošću Vlade HNŽ-a.
Pad broja oboljelih od gripe u HNŽ-u
Mobilni tim za pripravnost u slučaju pandemija
MOSTAR - Centar za
informatiku Sveučilišne kli-
ničke bolnice Mostar otpočeo
je s nadogradnjom i prošire-
njem postojeće web stranice
bolnice.
Web stranica Odjela za
kardijalnu kirurgiju je prva u
nizu web prezentacija klinika
i odjela u sastavu Sveučilišne
kliničke bolnice Mostar. Stra-
nica obiluje zanimljivim i
potrebnim podacima pa tako
možemo pronaći sve o infor-
macijama za pacijente, opera-
tivnim zahvatima koji se
izvode, programu edukacije,
te sve kontakt informacije kao
i fotogaleriju zanimljivih pri-
mjera iz kliničke prakse. Za
veliku količinu kvalitetnih
materijala kojima ova stra-
nica obiluje zaslužan je prim.
dr. Sead Mulahasanović, kao
inicijator projekta, te dr.
Michael Markin za organizi-
ranje i oblikovanje samih
sadržaja.
Otvorena web stranica Odjela
za kardijalnu kirurgiju
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
- Imamo dozvolu za pod-
zemni, ali nemamo za nadze-
mni dio. Kad su u pitanju
financije, direkcija ne može
utjecati na priljev sredstava,
kazao je Prašo. Govoreći o
projektu, istaknuo je da će
dvorana imati 685 parking
mjesta i oko 2000 četvornih
metara poslovnog prostora u
podzemnom dijelu. Prašo je
kazao da se razmatra i o pro-
daji poslovnih prostora
kojima se nekim dijelom
može financirati daljnja
izgradnja.
Od svih vijećnika koji su
se redali za govornicom ‘naj-
oštriji na jeziku’ je bio Ibra-
him Rahimić iz SDA. Rahi-
mić je optužio kako su neza-
konito izdane dozvole za
most i dvoranu, te da ne
postoji nikakva dozvola za
pročistače.
- Trebamo privremeno
prekinuti sve aktivnosti na
tim projektima dok se ne
pojavi dokumentacija u
skladu sa zakonom, predlo-
žio je Rahimić. Njegov prijed-
log dodatno je podgrijao
ionako uzavrelu atmosferu u
Vijeću, pa su se za govorni-
com redali vijećnici, koji su
mu zamjerili da podiže nega-
tivnu atmosferu i da se sve
počinje politizirati.
Dizanje tenzija
Predsjednik Kluba vijeć-
nika HDZ-a BiH Slađan
Bevanda je smirio atmosferu
kazavši da se mora pronaći
rješenje kako bi se poboljšalo
postojeće stanje.
- Trebamo žurno pokre-
nuti donošenje planova za
cijeli grad. Isto tako, trebamo
formirati stručno povjeren-
stvo za davanje stručnih
ocjena, predložio je Bevanda.
Ni njegovo izlaganje nije
prošlo bez odgovora. Za
govornicu je potom izišao
vijećnik SDP-a Nedeljko
Prljeta komentirajući kako se
investicije u Mostaru vode
potpuno amaterski i da se
nema novca ni za jedan od
projekata, a kamoli za sve.
- Formiranje komisije za
stručne ocjene bi bila pot-
puna katastrofa. Nalazimo
se u ozbi ljnoj situaciji,
moramo preispitati sve pro-
jekte i dok se to ne dogodi, ne
smijemo ni usvajati prora-
čun. Prvo trebamo znati za
koje projekte imamo sred-
stva, konstatirao je Prljeta.
Njegov govor je ponovno
podigao atmosferu pa mu je
vijećni k HDZ-a Branko
Božić za govornicom odgovo-
rio kako sve politizira i da se
treba naći rješenje kako i što
dalje, a ne služiti se politi-
kantstvom, što radi SDP.
I iza Božića su se za
govornicom redali vijećnici,
a najrazumljiviji je bio
Mi lenko Paunovski i z
“Boljitka”, kazavši da je jasno
kako se o svemu ovome ne bi
ni pričalo da su usvojeni pla-
novi za Centar 2 i Sjeverni
logor.
- Što prije ih treba staviti
na dnevni red i usvojiti kako
bi se grad počeo razvijati,
izjavio je Paunovski. Nakon i
daljnjih izlaganja, davanja
prijedloga, iznošenja optužbi,
širenja politikantstva pred
vijećnike je izišao gradona-
čelnik Ljubo Bešlić, koji je
kazao da su svi navedeni
projekti od velikog značenja
za Mostar. Za Vihoviće je
rekao da će na njima biti
sportsko-rekreacijska zona i
kako je taj prijedlog za izradu
regulacijskog plana već
poslan u Zavod za prostorno
uređenje.
Što se tiče ostalih proje-
kata, kazao je da se sve inve-
sticije vode planski i kako za
sve postoje planovi koje će im
prezentirati. Kazao je da se
neke stvari ne mogu predvi-
djeti. Drago mu je što se
vijećnici brinu o projektima,
ali da su za govornicom izre-
čene brojne loše stvari, kao i
optužbe da je grad oštećen
za uređenje građevinskog
zemljišta koje se ne plaća, a
za koje je odobrenje dalo
povjerenstvo za davanje
stručnih ocjena u prošlom
sazivu.
- Ja ću vam reći, u istoč-
nom dijelu nemate uopće
uređenja građevi nskog
zemljišta. Kako je tu oštećen
grad? Nemojte da otvaramo
Pandorinu kutiju jer mislim
da nećemo nigdje doći. Zato,
hajdemo o činjenicama. Sta-
nje je takvo da treba donositi
planove, programe uređenja.
Ovo vijeće ih treba usvajati i
moramo po njima raditi. To
je jedini izlaz iz ovoga kao i
način za brži razvoj grada.
Moram isto tako reći da se o
ovome raspravljalo i u proš-
lom sazivu Vijeća, ali
nije bilo volje, to
moramo priznati. I
za to ja nisam za
optuživanje, nego
za brže pronala-
ženje rješenja.
Svi ovi projekti
su povijesno bitni za Mostar,
kazao je Bešlić. Nakon više-
satne rasprave nije donesen
nikakav zaključak po pitanju
infrastrukturnih projekata.
Nastavljeno je daljnji m
radom po dnevnom redu, a
zaključci s ove će se donijeti
na sljedećoj, predložio je
Murat Ćorić i na taj način
okončao burnu raspravu o
projektima o kojima će se,
sasvim sigurno, još mnogo
raspravljati. Isti su ponovno
pokazali nužnost za usvaja-
njem regulacijskih planova
koji su jedini temelj za razvoj
Mostara, kao i za privlačenje
investitora.
Na jučerašnjoj sjednici Vijeća razma-
trana je i informacija o stanju škol-
skih objekata osnovnih i srednjih
škola čiji je osnivač Grad Mostar. U
pogledu školskog prostora, situacija
je najteža u osnovnim školama Zalik
i Gnojnice, te III. i VI. osnovnoj školi.
Stanje još više usložnjava “devetogo-
dišnje obrazovanje”. Zaključeno je
kako je nužno u proračunu Grada za
2011.godinu osigurati sredstva za
nastavak radova na školskom
objektu Osnovne škole Zalik. Izražen
je nedostatak školskog prostora za
rad srednjih škola, a najdrastičniji
primjeri su srednje škole koje koriste
objekte osnovnih škola: Srednja
elektrotehnička škola Mostar i Sred-
nja likovna škola Gabrijela Jurkića
Mostar. S tim u vezi nužno je u pro-
računu osigurati sredstva za izradu
projektne dokumentacije za rekon-
strukciju objekta ranijeg Elektro-
strojarskog školskog centra kako bi
se stekle pretpostavke za njegovu
obnovu i stvaranje Centra tehničkih
škola. Većina školskih objekata,
posebno osnovnoškolskih, u lošem
je stanju i isti zahtijevaju znatna
financijska ulaganja kako bi se stanje
popravilo, što podrazumijeva da je
potrebno u proračunu Grada plani-
rati veće izdatke za investicijsko
održavanje objekata.
Većina školskih objekata
u lošem stanju
L
J
E
K
A
R
N
E
Dvorana je primjer
nestručnog vođenja.
Ne znamo što se
ovdje radi; dvorana
ili garaža, zapitao se
Zlomušica
Imamo dozvolu za podze-
mni, ali nemamo za nad-
zemni dio. Kad su u pita-
nju financije, direkcija ne
može utjecati na priljev
sredstava, kazao je Prašo
Vijećnik Prljeta je
komentirao kako se
investicije vode potpuno
amaterski i da se nema
novca ni za jedan od
projekata, a kamoli za sve
LJUBO BEŠLIĆ
- Stanje je takvo da treba
donositi planove, programe
uređenja. Ovo vijeće ih treba
usvajati i moramo po njima
raditi. To je jedini izlaz iz ovoga
kao i način za brži razvoj grada
16
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Mostar
Antifašistička akcija Antifa Mostar uputila otvoreno pismo vlastima
Tko su ti koji naručuju i zataškavaju
djelovanje neofašističkih ekstrema?
MOSTAR - U povodu po -
sljednjih događaja u Mostaru
vezanih uz skrnavljenje spo-
menika, priopćenjem za jav-
nost oglasila se Antifaši-
stička akcija (Antifa) Mostar.
- Naš grad je već dvadeset
godina talac fašizma i primi-
tivizma. Ulične tučnjave po
Bu levaru, po školama i stadi-
onima sada su dobile novu
dim enziju iživljavanja na spo-
menicima i zidovima našeg
grada. Posljednji je takav
slu čaj šaranje spomenika
braniteljima na Rondou. Inci-
denti koji dodatno podižu
te nzije, dijele narode i građa-
ne, ne trebaju nikome, osim
nacionalističkim elitama.
Antifa Mostar osuđuje ovaj
vandalizam i poziva građane
na razumijevanje, mir i zajed-
ništvo, jer svi mi, bez obzira
na razlike, jedemo isti skupi
kruh i imamo iste brige, na -
vodi se u priopćenju.
U povodu ovih događanja
Antifa je jučer uputila otvo-
reno pismo gradskim i župa-
nijskim vlastima, odnosno
gradonačelniku Mostara
Ljubi Bešliću i predsjedniku
Gradskog vijeća Muratu
Ćoriću. U pismu navode kako
se u gradu nastavljaju inci-
denti koje izazivaju ekstre-
mno desničarske i neonaci-
stičke skupine u Mostaru.
Također naglašavaju
kako su skoro svi ćirilični na -
tpisi imena mjesta i gradova
na prometnim znakovima od
Mostara prema jugu preša-
rani, dok su grad i okolica
doslovno zatrpani fašistič-
kim simbolima, porukama
mržnje i pozivima na nasilje.
- Ono što i najpovršniji
promatrač može primijetiti
jest da se tu radi o nacionali-
stički motiviranom, kontinu-
iranom, organiziranom djelo-
vanju ekstremne desnice, koje
se pojačava i smanjuje po
potrebi (u mjesecima koji su
prethodili izborima, u vrijeme
pregovora vezanih uz formi-
ranje vlasti...). U vezi s tim,
na meću se pitanja: Tko su ti
koji naručuju, pomažu, usmj-
eravaju i zataškavaju djelova-
nje neofašističkih ekstrema?
Kome odgovaraju međunaci-
onalni incidenti, tenzije i, kao
posljedica toga, zbijanje etnič-
kih redova? Tko inzistira na
podijeljenom obrazovanju?
Tko je uveo autora rasnih
zakona NDH Milu Budaka u
na s tavni plan i program, na -
zvao pola nekadašnje Šan-
tiće ve ulice po njemu i na taj
na čin ga rehabilitirao? Čime
su zapovjednik Crne legije
Jure Francetić i ministri u
ust aškoj vladi Vokić i Lorković
zaslužili da ulice u Mostaru
nose njihova imena? Gospo do,
molimo da se izjasnite o na v-
edenim pitanjima i ponudite
građanima Mostara odg o v ore,
stoji u otvorenome pi smu
Antifašističke akcije Mostar.
• Piše: Ivana Previšić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Gradski derbi
između FK Velež i HŠK Zrinj-
ski, koji će se odigrati u su -
botu, 26. veljače na stadionu
u Vrapčićima, kao i svaki put
kad ova dva rivala odmjera-
vaju snage, ocijenjen je kao
ut akmica visokog rizika.
Kako bi isti protekao u naj-
boljem redu, pobrinut će se
veliki broj policijskih djelat-
nika, te se očekuje kako će
ovaj derbi osiguravati oko 500
policajaca. Isto je dogovo-
reno na jučerašnjem sa sta-
nk u održanom na inicijativu
gradonačelnika grada Mo -
stara Ljube Bešlića, na kojem
su bili nazočni i načelnik
Odj e la društvenih djelatnosti
Božo Čorić, predsjednik Sp o-
rtskog saveza Hasan Šišić,
čelnici klubova Velež i Zrinjski
te pripadnici MUP-a.
Sportsko bodrenje
Sastanak je održan s
ciljem da se predstojeći nogo-
metni susret Zrinjskog i
Veleža organizira na odgova-
rajućoj razini, uz poduzima-
nja svih sigurnosnih i organi-
zacijskih mjera od policije i
klubova, a svi sudionici
sastanka su pozvali navijače
na primjereno i sportsko
bodrenje te uzdržavanje od
bilo kakvih provokacija ili
nereda. Prema riječima
načelnika Policijske postaje
Sjever, koja je zadužena kako
bi gradski derbi potekao u
miru, Davora Barića, pored
policijskih djelatnika iz redo-
vitog sastava, derbi će osigu-
ravati i pripadnici jedinica
za operativnu podršku
kako iz ove županije, tako
iz drugih županija Federa-
cije BiH.
- To će biti sasvim
dovoljna brojka policijskih
djelatnika koji će adekvatno
izvršiti mjere osiguranja,
kako na samom stadionu,
tako i na trasi kretanja.
Plan osiguranja je do
detalja razra-
đen, predvi-
đeno je
svako
raskrižje u trasi kretanja,
svaka pozicija na tribinama,
odnosno na improviziranoj
tribini gdje će stajati gostu-
jući navijači, a napravit će se
i tampon zona kako ne bi
došlo do kontakta između
gostujućih i domaćih navi-
jača, kazao je Barić, ista-
knuvši kako će policija podu-
zeti sve mjere da bi se sprije-
čio svaki pokušaj narušava-
nja reda i mira, te sve preven-
tivne mjere kako bi se zaštitili
ljudi i njihova pokretna i
nepokretna imovina.
- Nećemo dopustiti nika-
kvu samovolju i pojedinačna
ponašanja, kao ni neorgani-
zirane dolaske, takvi će u
startu biti odstranjeni. Svi
koji dođu na utakmicu bit će
pretreseni, oduzet će im se
svi predmeti i stvari koje su
podobne za napade. Osobe
koje budu pod utjecajem
alkohola odstranit će se, a
oduzet će se svaki transpa-
rent bilo kakvog uvrjedljivog
sadržaja, kazao je Barić.
Kazao je i kako još nije odlu-
čeno hoće li navijači HŠK
Zrinjski, Ultrasi, doći prije ili
nakon što počne utakmica.
- Predstavnici HŠK
Zrinjski na sastanku su tra-
žili da 300 navijača, koliko ih
planira doći na stadion u
Vrapčići ma, dođe prije
samog početka utakmice.
Još nije usuglašen modus
dolaska gostujućih navijača,
no mi ćemo na osnovi svojih
procijenjenih sigurnosnih
metoda odlučiti koja je opcija
najbolja kako se ne bi ugro-
zila sigurnost domaćih navi-
jača, kazao je Barić, dodavši
kako će, kao i dosad, gostu-
jući navijači 15- ak minuta
Održan operativni sastanak kako bi predstojeći nogometni susret Velež -
500 policajaca će osigurav
- Dogovoreno je da će u petak, dan prije derbija,
predstavnici oba kluba obići stadion u Vrapčićima


HASAN ŠIŠIĆ
Pored policijskih djelatnika iz redovitog sastava, derbi će osiguravati i pripadnici
jedinica za operativnu podršku kako iz HNŽ-a, tako i iz drugih županija Federacije BiH
Red Army osudio
oštećenja spomenika
i ogradio se od
iscrtavanja grafita
Klub navijača ‘Red Army’ ograđuje se
od vandalskog čina skrnavljenja spo-
menika poginulim pripadnicima
HVO-a na Rondou, a u kojem su gra-
fitima ispisani natpisi ‘RAM’, što može
asocirati na navijačku skupinu ‘Red
Army’ Mostar.
- Budući da su pojedine organizacije javno i naivno prozvale i uprle
prstom u našu navijačku skupinu, zbog natpisa koje je mogao
ispisati bilo tko, želimo istaknuti da skrnavljenje i nepoštivanje
spomenika nije dio naše kulture i tradicije.
Još jednom javno osuđujemo ovaj vandalski čin, kao i konstantna
skrnavljenja Partizanskog spomen-groblja, spomenika u Liska ulici
i Bulevaru, te pozivamo nadležna tijela da stanu u kraj ovom vidu
vandalizma u našem gradu, navedeno je u priopćenju Kluba navi-
jača ‘Red Army’.
Navijači pozvani na uzdržavanje od
bilo kakvih provokacija ili nereda
17
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Mostar
OBAVJEŠTENJE
Sindikat zaposlenika privrednog društva Fabrike duhana Mostar u ime svoga
članstva ovim obavještava da je Općinski sud u Mostaru u predmetu broj I 055908 09
I zakazao
PRODAJU NEKRETNINA
toga privrednog društva za dan četvrtak
24. 2. 2011. godine u 13.45 sati u zgradi suda.
Nekretnine koje su predmet prodaje nalaze se na južnom dijelu Grada Mostara
neposredno uz magistralni put M-17.
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon
00387 (0) 63 932 622
OKC “Abrašević”
Akcija Makedonske kulturne udruge “Varda”
U petak
humanitarni
hip-hop
party za Kalu
Putokaz prema mjestu stradanja
Trajkovskog zamijenjen novim
MOSTAR - Omladinsko-kulturni
centar “Abrašević” u posljednje
vrijeme priređuje dosta dobre
zabave i pod svoje okrilje dovodi
mostarskoj publici zanimljive
grupe. Ovaj put nudi nešto druk-
čije, za petak je najavljen huma-
nitarni hip-hop party koji nosi
naziv “Za Kalu”, u znak sjećanja
na mladića Sanjina Kalajdžića-
Kalu koji je nedavno preminuo
uslijed teške prometne nesreće.
Borba za njegov mladi život je
trajala više od mjesec dana, ali,
nažalost, bezuspješno. Na huma-
nitarnom partyju nastupaju
Malter Crew, Shatt Matt & GDA,
Ridikulus, S. One, Rospy Mange,
Black Still te Iggy Flowmaster.
Cijena ulaznica za spomenuti
party iznosi 3 marke, a isti će
početi u 20.30 sati u dvorani
OKC-a “Abrašević. Sav prihod od
ulaznica ide za obitelj Kalajdžić.
MOSTAR - U povodu sedme
obljetnice pogibije makedonskoga
predsjednika Borisa Trajkovskoga,
Makedonska kulturna udruga
“Varda” sa sjedištem u Mostaru je
odlučila zamijeniti postojeći puto-
kaz prema mjestu stradanja pred-
sjednika Makedonije i ostalih čla-
nova posade. Mario Đorđevski,
predsjednik spomenute udruge,
zajedno s još nekoliko članova
udruge je posljednjih dana pokre-
nuo akciju, te stari putokaz zami-
jenio novim i prikladnijim natpi-
som. Također će članovi udruge
položiti vijenac ispred spomen-
obilježja na Matića brdu u subotu,
26. veljače u 11 sati.
Podsjetimo, Trajkovski je 2004.
zajedno sa šest suradnika i dva
pilota stradao u zrakoplovnoj
nesreći prilikom dolaska u Mostar
na Međunarodnu investicijsku
konferenciju.
- Zrinjski protekao uz najveće sigurnosne mjere
vati gradski derbi
prije završetka utakmice
napustiti stadion.
Bez nacionalističkih priziva
Predsjednik Sportskog
saveza Grada Mostara Hasan
Šišić je kazao kako je na juče-
rašnjem sastanku donesen i
zaključak da Grad Mostar
financijski podrži organiza-
ciju gradskog derbija te da
Sportski savez Grada
Mostara u idućim danima
koordinira zajedno s klubo-
vima i policijom aktivnosti
vezane uz organizaciju uta-
kmice koja se igra u subotu.
Također, po prvi puta do
sada, predstavnici dvaju klu-
bova održat će u petak, dan
prije utakmice, u prostori-
jama Sportskog saveza,
zajedničku konferenciju za
novinare. Pozvani su i pred-
stavnici Uprave oba kluba da
obave razgovore s navijačima
te da ih pozovu na korektno
navijanje, bez prizivanja naci-
onalnih parola.
- Mislim da su pripreme
za ovaj derbi dosad najkvali-
tetnije urađene. Dogovoreno
je da će u petak, dan prije
derbija, predstavnici oba
kluba, obići stadion u Vrapči-
ćima i vidjeti je li improvizi-
rana tribina za 300 gostujućih
navijača sa sigurnosnog
aspekta kvalitetno urađena.
Mi smo pozvali navijače da se
izdignu iznad ovih događanja
koja su ponovno naš grad
prikazala u negativnom kon-
tekstu, kazao je Šišić. Nagla-
sio je i kako su predstavnici
oba kluba kazali kako će
maksimalno pokušati utje-
cati na sve navijače kako bi
bodrenje prošlo bez naciona-
lističkih priziva i negativne
retorike. Također, svi sudio-
nici sastanaka su osudili
huliganske napade na spo-
men-obilježja u gradu. Pred-
stavnici MUP-a su kazali
kako se intenzivno radi na
otkrivanju počinitelja kazne-
nog djela, a gradonačelnik
Bešlić je kazao kako počini-
telji ovog djela nisu prijatelji
grada, ni sporta, a ni FK
Velež ni HŠK Zrinjski, te da
se isključivo radi o ljudima
kojima nije stalo da u ovome
gradu bude reda i mira.
Predstavnici
HŠK Zrinjski su
tražili da 300
navijača na
stadion u
Vrapčićima
dođe prije
početka
utakmice
300
Davor Barić, načelnikPolicijske postaje Sjever,
koja je zadužena kako bi susret potekao umiru
18
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Mostar
OBRAZOVANJE Osnovna škola za djecu s posebnim potrebama godinama radi u teškim uvjetima
Do uspostave vlasti
nema novca za
izgradnju dvorane
ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
Natječaj Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije objavljen u DNEVNOM LISTU
od 19. 02. 2011. godine, na stranici 41, u točki 9.“ ispravlja“ se i „glasi“:
9. Otvaranje ponuda
Javno otvaranje ponuda održat će se 28.03.2011. godine u 10.00 sati u zgradi Vlade
Hercegbosanske županije (mala dvorana-prizemlje).
Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti informacije na telefon broj:
Tel.034/200-901,
Fax 034/200-904
u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije.
Adresa: S. II Kotromanića, fax 034/200-904
HEPOK VINARIJA d.o.o. Ljubuški
Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški
U skladu sa čl. 344. Zakona o gospodarskim društvima u F BiH i na temelju čl.
45. Statuta HEPOK VINARIJA d.o.o Ljubuški ( u daljnjem tekstu: Društvo), Društvo putem člana Društva KRAVICA
d.o.o Ljubuški objavljuje
OBAVIJEST
ČLANOVIMADRUŠTVAHEPOKVINARIJAd.o.oLJUBUŠKI
Izvanredna Skupština društva HEPOK VINARIJA d.o.o Ljubuški će se održati dana 11. 03. 2011. godine sa početkom
u 10.00 sati u prostorijama sjedišta društva u ulici Stjepana Radića b.b. u Ljubuškom a za Skupštinu člana društva
KRAVICA d.o.o. Ljubuški predlaže slijedeći
DNEVNI RED
1. RazmatranjeOdlukeopromjeni poslovneadresesjedištadruštvaHEPOKVINARIJAd.o.oLjubuški ,
2. DonošenjeOdlukeopromjeni poslovneadresesjedištadruštvaHEPOK VINARIJAd.o.oLjubuški,
3. Razrješenje predsjednikai članovaNadzornogodboradruštvaHEPOKVINARIJAd.o.oLjubuški,
4. Imenovanjepredsjednikai članovaNadzornogodboradruštvaHEPOKVINARIJAd.o.oLjubuški
5. RazmatranjeradnopravnogstatusauposlenihdjelatnikadruštvaHEPOKVINARIJAd.o.oLjubuški
6. DonošenjeOdlukeoradnopravnomstatusuuposlenihdjelatnikadruštvaHEPOKVINARIJAd.o.oLjubuški
7. Razno
Članovi Društva HEPOK VINARIJA d.o.o Ljubuški imaju pravo od dana oglašavanja obavijesti o održavanju
Skupštine društva u prostorijama društava u ulici Stjepana Radića bb u Ljubuškom izvršiti uvid u materijale u vezi
sa predloženim dnevnim redom Skupštine društava i druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u
dnevni red Skupštine društva.
Ljubuški, 19. 02. 2011. Člandruštva
KRAVICAd.o.oLjubuški

Zastupanopodirektorudruštva
Mara Vukšić
TRŽNICA
HKD Napredak
Povoljne cijene
voća i povrća
Prijave za tečaj
računalstva
MOSTAR - Na mostarskoj tržnici
može se naći uvijek svježe voće i
povrće, a cijene su uvelike pristu-
pačne. Razne vrste voća, počevši
od jabuka i kivija, kreću se od 1,5
do 2 marke po kilogramu, dok je za
kilogram banana potrebno odvojiti
2 marke, što je jednako i cijeni kilo-
grama limuna. Kilogram naranči na
mostarskoj tržnici može se kupiti
za 1,5 maraka, dok je i kod povrća
slična situacija. Salata i blitva kreću
se od 2-3 marke, dok grah košta 5
do 6 maraka. Za kilogram raštike
potrebno je izdvojiti 6 maraka.
MOSTAR - Hrvatsko kulturno druš-
tvo Napredak Mostar organizira
nove tečajeve računalstva, a pri-
jave se primaju do 28. veljače u
prostorijama društva. Tečajevi se
održavaju u dvorani s deset novih
računala, a skupine se formiraju
ovisno o predznanju kandidata -
napredni i početni stupanj. Pro-
gram rada obuhvaća osnove Win-
dowsa, MS Worda, MS Excela i
Internet. Trajanje tečaja je 40 sati.
Polaznicima će se na kraju izdati
potvrde o završenom tečaju raču-
nalstva. Voditelji su iskusni nastav-
nici računalstva.
• Piše: Gordana Šimović
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR – Iako se
izgradnja sportske dvorane u
Osnovnoj školi za djecu s
posebnim potrebama oče-
kuje već dugi niz godina,
početak najavljenih radova
prolongiran je do uspostave
vlasti, kazala nam je Tonkica
Blagojević, ravnateljica
Osnovne škole za djecu s
posebnim potrebama.
Kao inicijator cijeloga
projekta već godinama je
isticala potrebu za objektom,
ali zamršeni administrativni
poslovi cijeli proces su učinili
znatno težim i dugotrajnijim
od realnoga.
Uspostava vlasti
- Što se tiče izgradnje
dvorane, sad je prikupljena
sva moguća dokumentacija
koja je bila potrebna kako od
Odjela za urbanizam, tako i
od inspekcije. Projekt je dav-
no završen pa se s pravom
nadamo da će uspostavom
vlasti u našoj županiji ko -
načno krenuti i realizacija
du go željenog i prijeko po -
trebnog projekta, objasnila je
Blagojević. Napominje kako
nije riječ o nekom velebnom
zdanju, nego samoj nado-
gradnji postojećeg objekta,
pa ne vidi razlog za neke nove
zavrzlame i procedure.
Sva moguća papirologija
završena je i sad se samo čeka
zeleno svjetlo od relevantnih
osoba i uplata nužnih sred-
stava od 250 tisuća maraka
koja su davno obećana.
- To je već potpisano
između Grada Mostara, škole
i predsjednice Federacije BiH
Borjane Krišto, naglasila je
ravnateljica.
Mnogobrojni problemi
Osvrnuvši se na dosadaš-
nje tegobe u borbi za djecu s
posebnim potrebama i ostva-
rivanje njihovih osnovnih
prava, kaže da je shvatila
kako se bez osobnog zalaga-
nja i sudjelovanja dobrih ljudi
koji imaju sluha i senzibiliteta
za humanost teško može bilo
što realizirati.
- Ova djeca imaju sva
prava koja su zakonom propi-
sana, ali, nažalost, ne mogu
se ostvariti. Treba shvatiti da
su ova djeca jednostavno tu
pored nas i koliko god im mi
pomažemo tim djelima,
činimo dobro i sebi samima.
Moramo se okrenuti i pogle-
dati istini u oči da ove djece
svakim danom ima sve više i
da njihovi roditelji ne mogu
sami opskrbiti ono što je naj-
potrebnije za njih, kazala je
Blagojević.
Iako škola ima u svom
nazivu odrednicu ‘za djecu s
posebnim potrebama’, ravna-
teljica navodi da su ‘posebne
potrebe’ samo u nazivu jer,
kako pojašnjava, nisu nika-
kve posebne potrebe, nego
samo osnovne koje toj djeci
trebaju svaki dan.
Projekt je već davno završen, ali za konačan start moraju se
priskrbiti i novčana sredstva, napominje ravnateljica Blagojević
Pokrenuta akcija za nabavu
vozila za prijevoz djece
Nagomilani problemi bez vidnog rješenja bili su povod i akcije koju je
ova škola pokrenula početkom mjeseca i koju planira provoditi sve do
kraja školske godine s ciljem osiguravanja sredstava u vrijednosti od
100 tisuća maraka radi nužne nabave specijaliziranog vozila za prije-
voz školske djece na području Mostara. Roditelji moraju svojim osob-
nim vozilima dovoziti djecu jer škola posjeduje kombi koji nije adekva-
tan za tu namjenu.
- Vidimo u kakvom stanju živimo i kakva nam je socijalna karta cjelo-
kupnog društva, te smo svjesni da ne možemo očekivati nikakvu
pomoć, osim od dobrih ljudi i onih koji razumiju probleme ove djece i
njihovih roditelja, kazala je Blagojević, uvjerena da će senzibilitet za
humanost prevladati i omogućiti djeci njihove škole olakšan prijevoz.
Do sada je
prikupljena
sva potrebna
dokumentacija


Tonkica Blagojević,
ravnateljica Osnovne
škole za djecu s
posebnim potrebama
Učenicima Osnovne škole za djecus posebnimpotrebama nedostaje sportska dvorana
19
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
KUPOVINA POSLOVNOG PROSTORA U BIHAĆU
ROBE
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. PUNI NAZIVI ADRESAUGOVORNOGORGANA
Organizacija: RazvojnabankaFederacijeBosnei Hercegovine
Kontakt osoba: FuadPurišević
Adresa: Igmanskabr.1
Grad: 71000Sarajevo
Identifkacioni broj: 4200057850004
Telefon: 033724154
Faks: 033611232
E-mail: fuad.purisevic@rbfbih.ba
I.2. ADRESANAKOJOJSEMOGUDOBITI DODATNEINFORMACIJE
KaopodI.1.
I.3. ADRESANAKOJOJSEMOŽEDOBITI DOKUMENTACIJA
KaopodI.1.
I.4. ADRESANAKOJUSEDOSTAVLJAJUPONUDE/ZAHTJEVI ZAUČEŠĆE
KaopodI.1.
I.5. VRSTAUGOVORNOGORGANA(član3ZJN)
I.5.a Javni subjekt
I.5.b Naentitetskomnivou
OdjeljakII: PREDMETUGOVORA
II.1. VRSTAUGOVORA:
Robe/Poslovni prostor
II.2. DALI SENAMJERAVAZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM(član32ZJN)
Ne
II.3. NAZIV/REFERENCAPODKOJIMJEKONKRETANUGOVOREVIDENTIRANKODUGOVORNOGORGANA
Ugovor zakupovinuposlovnogprostorauBihaću.
II.4. OPISPREDMETAUGOVORA:
KupovinaposlovnogprostorauBihaću, zapotrebeRazvojnebankeFederacijeBosnei Hercegovine. Poslovni prostor koji je
predmet kupovinetrebaispunjavati sljedećeuslove:
- dajesamostalni objekat ili dioobjektakoji semožeodjeliti, s posebnimpristupomi ulazom,
- daobjekat predstavljauredski prostor, pogodani uslovanzaobavljanjebankarskedjelatnosti,
- dajeobjekat završen, ili uzavršnoj fazi, i dadozvoljavaprilagodbunamjeni poslovanjaBanke, uz angažovanjestručnih
licakojeBankaodredi,
- dajeomogućenpožarni pristupobjektui obezbjeđenodređeni broj parkingmjesta-minimum2(dva) parkingmjesta,
- daizgrađeni objekat, ili, dioobjektaimasvupotrebnuinvesticiono-tehničkui izvedbeno-projektnudokumentaciju, te
upotrebnui ostaludokumentacijui dozvole(uključujući i izmjenenaobjektu),
- dalokacijaobjektaima, ili omogućava, priključkenainfrastrukturu: put, struju, vodu, plin, veći broj priključakaza
telekomunikacijskumrežui drugo,
- dajekorisnapovršinaposlovnogprostora100-150m², temožebiti najednoj ili dvijeetaže, odI doII sprata,
- daobjekat imaprostorijupogodnuzasmještaj sistemskeopreme(mrežnei serverske), teprostor zaarhiv,
- daobjekat imaprostorijupogodnuzasaluzasastanke,
- daseobjekat zagrijavacentralnimili etažnimgrijanjem,
- dajelokacijaobjektaucentralnomdijelugrada.
II.5. UKUPNAKOLIČINA(BROJJEDINICA) I/ILI OBIMUGOVORA
Procijenjenavrijednost iznosi KM450.000,00, bez pripadajućihdažbina.
II.6. MJESTOISPORUKEROBAILI LOKACIJAIZVRŠENJAUSLUGAILI RADOVA
Bihać
II.7. PODJELANALOTOVE
Ne
II.8. PRIHVATLJIVOSTALTERNATIVNIHPONUDA(član17ZJN)
Ne
II.9. TRAJANJEUGOVORAILI ROKIZVRŠENJA
Zaključivanjeugovorapredviđenojedomjesecamaja2011godine.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKEI TEHNIČKEINFORMACIJE
III.1.IZNOSGARANCIJEZAPONUDU(član16ZJN)
Ne
III.2. OSTALI ZAHTJEVI UVEZI SGARANCIJOMZAPONUDU(član16-17.UPZ)
Ne
III.3. IZNOSGARANCIJEZAIZVRŠENJEUGOVORA(član16ZJN)
Ne
III.4. OSTALI ZAHTJEVI UVEZI SGARANCIJOMZAIZVRŠENJEUGOVORA(član19UPZ)
Ne
III.5. USLOVI ZAUČEŠĆE–LIČNASITUACIJA(član23ZJN)
(i) Dobavljači - pravnalica
a) Nazivponuđačasatačnomadresomi identifkacionombrojem,
b) Izvodiz sudskogregistra, ili, akoovonijemoguće, ondaekvivalentni dokument koji izdajenadležni sudski ili organ
upraveuBiH, ili uzemlji porijeklaili zemlji iz kojetolicedolazi, uciljudokazivanjadanijepodstečajemili pred
likvidacijom, niti dajeušaouodređeni aranžmansapovjeriocima, niti dajeobustavioili ograničioposlovneaktivnosti,
niti dajeuanalognoj situaciji kojaproističeiz sličnogpostupka, uskladusarelevantnimzakonimai propisimauBiH, ili u
zemlji ukojojeregistrovan,
c) Izvodiz „sudskogregistra“, ili, akoovonijemoguće, ondaekvivalentni dokument koji izdajenadležni sudski ili organ
upraveuBiH, ili uzemlji porijekla, ili zemlji iz kojetolicedolazi, uciljudokazivanjadanijepredmetompostupakaza
proglašenjestečaja, zaizdavanjenalogazaprisilnulikvidaciju, ili postizanjasporazumasapovjeriocima, niti bilo
kojegdrugogsličnogpostupka, uskladusarelevantnimzakonimai propisimauBosni i Hercegovini, ili uzemlji ukojoj
jeregistrovan,
d) Izvodiz „sudskogregistra“, ili, akoovonijemoguće, ondaekvivalentni dokument koji izdajenadležni sudski ili organ
upraveuBiH, ili uzemlji porijekla, ili zemlji iz kojetolicedolazi, uciljudokazivanjadanijeosuđensudskompresudomza
kršenjezakona, usmislunjegovogaposlovnogponašanja, uperioduod5(pet) godinaprijedostavljanjaponude,
e) UvjerenjeizdatoodstraneovlaštenogorganauBiH, ili ubilokojoj drugoj zemlji, uciljudokazivanjadajeispunio
obavezeuvezi s plaćanjemdoprinosazasocijalnoosiguranje, akojeobuhvatapenzionoi zdravstvenoosiguranje, u
skladusarelevantnimzakonskimpropisimauBosni i Hercegovini, ili zemlji ukojoj jeregistrovan,
f) UvjerenjeizdatoodstraneovlaštenogorganauBiH, ili ubilokojoj drugoj zemlji, uciljudokazivanjadajeispunio
obavezeuvezi s plaćanjemporeza, akojeobuhvatadirektnei indirektneporezeuskladusarelevantnimzakonskim
odredbamauBosni i Hercegovini, ili zemlji ukojoj jeregistrovan.
(ii) Dobavljači registrovani kaofzičkeosobe(zakoni oobrtui zakoni oobavljanjusamostalnedjelatnosti)
a) Nazivdobavljačasatačnomadresomi identifkacionombrojem,
b) Izjavakojimpotvrđujudanemasmetnji zanjihovoučešćeusmisluodredbečlana23. Zakonai potpisaneodstrane
ovlaštenoglicadobavljača(navesti premaredosljeduiz tačkeIII.5. (i) ovogObavještenja, i uvjerenjenavedenopod
tačkomIII.5. d).
(iii) Dobavljači –fzičkeosobe/građani
a) Izjavakojimpotvrđujudanemasmetnji zanjihovoučešćeusmisluodredbečlana23. Zakonai potpisaneodstrane
ovlaštenoglicadobavljača(navesti premaredosljeduiz tačkeIII.5. (i) ovogObavještenja, i uvjerenjenavedenopod
tačkomIII.5. d).
Dokumenti ili uvjerenjanavedenautački III.5. nesmijubiti stariji od3(tri) mjesecaračunajući oddatumadostavljanja
ponude. Dokazi koji sezahtijevajumorajubiti originali ili ovjerenekopije.
III.6. USLOVI ZAUČEŠĆE–SPOSOBNOSTZAOBAVLJANJEPROFESIONALNEDJELATNOSTI (član24ZJN)

(i) Dobavljači - pravnalica
a) Rješenjeoupisuusudski registar, sasvimpojedinačnoovjerenimprilozima, ili posebnaizjavaili referencakojomse
dokazujepravoobavljanjaprofesionalnedjelatnosti kojajepredmet nabavke.
Ukolikoponududostavljajuagencijezapromet nekretninama, uz zahtjevzaučešćepotrebnojedostaviti i dokaz o
registraciji urelevantnomprofesionalnomili trgovačkomregistruuzemlji ukojoj suosnovali frmu, ili dostaviti posebnu
izjavuili referencukojomsedokazujenjihovopravodaseprofesionalnobavedjelatnošćukojajepredmet nabavke.
(ii) Dobavljači registrovani kaofzičkeosobe(zakoni oobrtui zakoni oobavljanjusamostalnedjelatnosti)
a) Dokumenatoregistraciji, uskladusarelevantnimzakonskimodredbamauBosni i Hercegovini, ili zemlji ukojoj jeregistrovan.
(iii) Dobavljači –fzičkeosobe/građani
a) Ovjerenakopijaličnekarte,
b) Ukolikoponududostavljajulicakojasuopunomoćeni predstavnici vlasnikaobjektakoji jepredmet kupovine, trebaju
dostaviti dokazedasuopunomoćeni predstavnici.
Dokumenti ili uvjerenjanavedenautački III.6. nesmijubiti stariji od3(tri) mjeseca, računajući oddatumadostavljanja
ponuda. Dokazi koji sezahtijevajumorajubiti originali ili ovjerenekopije.
III.7.USLOVI ZAUČEŠĆE–EKONOMSKAI FINANSIJSKAPODOBNOST(član25ZJN)
(i) Dobavljači- pravnalica
a) Bilans stanjai uspjehaza2008., 2009. i 2010godinu, ili oddatumaregistracije, odnosnopočetkaposlovanjau
predmetnomsegmentu, akojeperiododregistracijekraći odtri godine,
(ii) Dobavljači registrovani kaofzičkeosobe(zakoni oobrtui zakoni oobavljanjusamostalnedjelatnosti)
a) Potvrdaosolventnosti, izdataodposlovnebankekodkojeimaotvorentransakcijski račun.
(iii) Dobavljači –fzičkeosobe/građani
a) Uvjerenjeoizmirenjuporeskihobaveza.
Dokumenti ili uvjerenjanavedenautački III.7. nesmijubiti stariji od3(tri) mjeseca, računajući oddatumadostavljanja
ponuda. Dokazi koji sezahtijevajumorajubiti originali ili ovjerenekopije.
III.8. USLOVI ZAUČEŠĆE-TEHNIČKAI/ILI PROFESIONALNASPOSOBNOST(član26ZJN)
Dobavljači/prodavci trebajubiti vlasnici poslovnihprostorijakojasupredmet kupoprodaje, tetrebajudostaviti:
a) Dokumenat ovlasništvunanekretnini-nekretninama,
b) Dokaz onepostojanjuzaložnogpravanaponuđenenekretnine,
c) Izjavadobavljača/prodavcadaseuvezi saobjektom, ili dijelomobjektakoji jepredmet ponude, nevodi sudski spor,
odnosnodanemaograničenjaokoprenosavlasništva,
d) Izjavukojompotvrđujudasuplaćenesvekomunalneusluge.
Dokumenti ili uvjerenjanavedenautački III.8. nesmijubiti stariji od3(tri) mjeseca, računajući oddatumadostavljanja
ponuda. Dokazi koji sezahtijevajumorajubiti originali ili ovjerenekopije.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. VRSTAPOSTUPKA
Otvoreni postupak.
IV.2. KRITERIJI ZADODJELUUGOVORA(član34ZJN)
Najboljeocijenjenaprihvatljivaponuda.
Sljedeći kriteriji seprimjenjujuzaocjenuponuda:
1. Cijena Broj bodova 30
2. Funkcionalnost Broj bodova 30
3. Lokacija Broj bodova 30
4. Prilagođenost zahtjevimaBanke Broj bodova 10
Ukupno 100
IV.3. PRIMJENAPREFERENCIJALNOGTRETMANADOMAĆEG(član20UPZ)
Upostupkunabavkećesekoristiti preferencijalni tretmandomaćeg, shodnoOdluci oobaveznomkorištenju
preferencijalnogtretmanadomaćegupostupkujavnihnabavki ("Službeni glasnikBiH" broj 29/09).
Ukolikoupredmetnoj nabavci postoji mogućnost zaprimjenupreferencijalnogtretmana, ponuđač jedužandostaviti
izjavudajenajmanje50%robaiz Bosnei Hercegovine, kakojenavedenoutenderskoj dokumentaciji.
IV.4. USLOVI ZADOBIJANJETENDERSKEDOKUMENTACIJE(član18ZJN)
Možeseobezbjediti svakogradnogdanauvremenuod9,00do15,00sati, urokuodređenomzapodnošenjeponuda.
Novčananaknadazatenderskudokumentacijuiznosi KM100,00.
Uplatasevrši natransakcijski račun1950010000001586, RazvojnabankaFederacijeBosnei Hercegovine, sanaznakom:
Uplatatenderskedokumentacijepotenderu“KupovinaposlovnogprostorauBihaću“.
IV.5. ZAHTJEVI UPOGLEDUJEZIKAPONUDE(član8ZJN)
Ne
IV.6. ROKZAPRIJEMPONUDA/ZAHTJEVAZAUČEŠĆE
Srijeda, 30mart 2011godine, do10,00sati.

IV.7. MINIMALANVREMENSKI PERIODVAŽNOSTI PONUDEKOJI JEPONUĐAČDUŽANOBEZBIJEDITI
90(devedeset) dananakonkrajnjegrokazapodnošenjeponuda.
IV.8. DATUMI MJESTOOTVARANJAPONUDA(član33ZJNi 13UPZ)
Otvaranjeponudaćeseodržati usrijedu, 30marta2011godineu10,15sati naadresi:
RazvojnabankaFederacijeBosnei Hercegovine, Igmanskabr. 1, 71000Sarajevo
OdjeljakV. DODATNEINFORMACIJE
Ponudetrebadasadržesvetraženedokumentenavedeneuovomobavještenjuonabavci i dokumentei informacije
navedeneutenderskoj dokumentaciji.
Zatvorenai zapečaćenakovertasaponudom, nakojoj ćepisati:
Ponudaza: KupovinaposlovnogprostorauBihaću
- neotvarati dosrijede, 30marta2011godine, do10,15sati trebabiti dostavljenanagorenavedenuadresu.
Nakoverti obaveznonaznačiti nazivi adresuponuđača.
Akovanjskaomotnicanijezapečaćenai označenakaoštojegorenavedeno, Bankanećesnositi odgovornost zanestanakili
prijevremenootvaranjeponude.
Svedodatneinformacijesemogudobiti napismeni upit.
PredsjednikUprave
RamizDžaferović
Crna kronika
20
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
0
3
6
333
4
3
6
Imate hitnu informaciju?
Pozovite nas na broj
036 333 436
Policija uhitila trinaest osumnjičenih u akciji kodnog naziva “Regija”
Trinaest mladića, među kojima i nekoliko srednjoškolaca, uhićeno
je jučer i prekjučer zbog sumnje da su preprodavali drogu
NOVI INCIDENT U SARAJEVU Obračun maloljetnika
Maloljetnik nožem pokušao
ubiti drugog maloljetnika
SARAJEVO - Maloljetni
Osman Huremović (1994.),
rođen u Njemačkoj, a nasta-
njen u Sarajevu, preksinoć je
u ulici Plandište zadobio
teške i po život opasne ozljede
koje su mu nanesene nožem.
Zbog osnovane sumnje da mu
je nanio ozljede, službenici IV.
policijske uprave su uhitili
maloljetnog Ramba Sulejma-
novića (1993.), rođenog u Ita-
liji, zbog sumnje da je pokušao
ubiti drugog maloljetnika.
Ozlijeđenom je liječnička
pomoć ukazana u Klinici
urgentne medicine Kliničkog
centra Koševo, gdje su mu i
utvrđene teške ozljede. U bol-
nici su nam kazali da je malo-
ljetnik dovezen iz 22 sata s
ubodnom ranom na prednjoj
strani vrata, te je operiran i
noć je proveo na Klinici za
anesteziju i reanimaciju. Nje-
govo zdravstveno stanje jučer
je bilo stabilno, te je izmješten
na Odjel intenzivne njege Kli-
nike za uho, grlo i nos. Policija
je nedugo nakon incidenta, u
kojem su sudjelovali maloljet-
nici, pronašla i uhitila osum-
njičenog, a u neposrednoj
blizini mjesta događaja pro-
nađen je nož kojim su najvje-
rojatnije ozljede i nanesene te
je izuzet radi vještačenja.
Uhićeni maloljetnik jučer je
predan uz službeno izvješće
za pokušaj ubojstva Županij-
skom tužiteljstvu, gdje je
zadržan nakon čega će biti
saslušan i Sudu će biti prosli-
jeđen zahtjev da pokrene
pripremni postupak, dok će
odluka o pritvoru biti done-
sena danas. Motivi ovog
pokušaja ubojstva nisu
poznati, iako je uporabi noža
prethodila svađa između
Roma. Navodno su maloljet-
nici u ponedjeljak cijeli dan
proveli zajedno, te su u Plan-
dištu, kako se moglo čuti,
konzumirali i alkohol, kada je
došlo do incidenta. H. R.
Bravara ubila struja dok je popravljao bager
LJUBUŠKI – Policija je
nakon višednevne istrage
uhitila dvojicu provalnika
koji su prošle nedjelje opljač-
kali kuću u Hrašljanima kraj
Ljubuškog. Privedeni su
Emir Džafić (31) zvani Sir-
nica, koji je nedavno uhićen
jer je provaljivao u kuće u
čitlučkoj općini, te Suad
Šečić (30). Njih dvojica su iz
kuće ukrali plazma televizor
Samsung, mobitel Nokia i 400
maraka. Dok su lopovi po
kući tražili dragocjenosti,
ukućani su bili na misi u obli-
žnjoj crkvi. Džafić i Šečić su
ukradene predmete dali
Denisu Osmanoviću (24)
kojem su navodno bili dužni
novac. Iako je znao da su
predmeti ukradeni, on to nije
prijavio policiji, naprotiv, tele-
vizor je prodao jednoj osobi iz
Živinica. Policija je našla
televizor i on će biti vraćen
vlasnicima. Džafić i Šečić će
biti prijavljeni zbog krađe, a
Osmanović će biti prijavljen
zbog prikrivanja.
Nesreća pred rudnikom...
• Piše: I.Herceg
• svijet@dnevni-list.ba
BANJA LUKA – Policij-
ski kombi sudario se jučer s
civilnim automobilom dok
je prevozio osumnjičene
dilere u zgradu Okružnog
tužiteljstva u Banjoj Luci.
Nekoliko policijskih vozila
pod rotacijskim svjetlima
kretalo se prema zgradi
Tužiteljstva, kada je auto-
mobil Renault koji je vozila
jedna žena izletio pred poli-
cijski kombi u bl i zi ni
Narodnog pozorišta.
Kombi se zabio u Rena-
ult. Policajci su, prema izja-
vama svjedoka, istrčali iz
kombija te su nekoliko mla-
dića, koji su se nalazili u
“marici”, prebacili u drugo
pol icijsko vozi lo koje je
nastavilo put. Na mjestu
nesreće je ostalo nekoliko
policajaca koji su osigurali
teren do dolaska ekipe za
očevid. Nitko nije ozlijeđen
u sudaru, potvrđeno je u
banjolučkom CJS-u. Inače,
u policijskom kombiju su se
nalazili mladići koji su uhi-
ćeni u nastavku policijske
akcije “Regija”. Trinaest
mladića, među kojima i
nekoliko srednjoškolaca,
uhićeno je jučer i prekjučer
zbog sumnje da su prepro-
davali drogu. Na ispitivanju
su se jučer nalazili Sergej
Tutnjilović, Aljoša Darogoš
i Kemo Merdanović, Siniša
D., Draženko S., Aleksan-
dra V., Mišo J., Dragan V.,
Admir H. i Vedran R. te Š.
B., Š. I. i A. A. Policija je
pretresla kuće i stanove u
kojima oni žive te je našla
izvjesnu količinu marihu-
ane i speeda te nešto oružja.
U policiji se doznaje da je u
ponedjeljak pretreseno 16
lokacija, od čega je 11 pre-
tresa izvršeno u Gradišci,
tri u Banjoj Luci i po jedan
u Laktašima i Srpcu. U
dosadašnjem tijeku akcije
“Regija” policija je privela
20 osumnjičenih dilera. Njih
sedam je završilo u pri-
tvoru. Prošlog tjedna su
uhićeni hrvatski državljani
Petrit Atlija (45) i njegova
nevjenčana supruga Mili-
jana Vučković Ramus (34),
te Banjolučani Nikša Vuči-
nić, Dario Cvijetić i Igor
Vučenović. Akcija “Regija”
pokrenuta je prije više od
mjesec dana, a tada su u
Mrkonjić Gradu uhićeni
Splićani Dino Stojanović
(29) i Igor Bijuk (30),
poznati nasilnik i huligan,
u čijem je automobi lu
nađeno 115 grama heroina.
Oni su drogu prevozili u
Jajce. Ukupno je u akciji
dosad zapl ijenjeno 170
grama heroina, 1,3 kilo-
grama skunka, određena
kol iči na droge speeda i
oružja. I. H.
Provalili u kuću dok su vlasnici bili na misi
Troje uhićenih...
LUKAVAC – Bravar
Mevludin S. (42) iz Lukavca
poginuo je jučer oko 10 sati,
kada ga je udarila struja dok je
popravljao reduktor na bageru
koji je bio parkiran ispred Rud-
nika krečnjaka ”Vijenac” u
Lukavcu. Mevludin je mijenjao
vijke na reduktoru kada ga je
spržila struja. Ubrzo je umro.
Jučer su u Rudnik krečnjaka
stigli federalni rudarski
inspektori koji su zajedno s
policijom i tužiteljicom Almom
Džaferović istraživali kako je
došlo do nesreće.
Policijski kombi
se sudario dok je
prevozio dilere
LJUBUŠKI – Ljubuška
policija će podnijeti kaznenu
prijavu protiv 28-godišnjeg
K. J. koji je u ponedjeljak
poslijepodne pijan zlostav-
ljao svoju obitelj u kući u
Gornjoj Vitini, doznaje se u
MUP-u Zapadnohercego-
vačke županije. Izmjerili su
mu čak 2,56 promila alko-
hola u dahu. Uhićen je
na kon dojave da fizički i
psihički maltretira članove
uže obitelji. Osumnjičen je
za nasilje u obitelji, priopća-
vaju iz policije.
Pijan maltretirao članove obitelji
Kaznena prijava...
LJUBUŠKI – Policajci iz
Posušja su u nedjeljnoj noći
obilazili gradske ulice u
potrazi za maloljetnicima koji
se u noćnim satima kreću bez
roditeljskog nadzora. Vrijeme
od 23 do 5 sati, mlađima od 16
je zabranjeno za “šetnju“ bez
pratnje roditelja ili druge
punoljetne osobe. Posuški
policajci su zaustavili i legiti-
mirali veći broj maloljetnika,
no nitko nije imao manje od 16
godina, priopćavaju iz MUP-a
Zapadnohercegovačke župa-
nije. Akcija je nazvana “Malo-
ljetnik”. Istovremeno je pro-
vedena akcija kontrole pro-
meta tijekom koje je uhvaćeno
12 pijanih vozača.
Policija u lovu na maloljetnike koji se kreću
bez roditeljskog nadzora
Akcija “Maloljetnik”...
Na ispitivanju
su se jučer
nalazili Sergej
Tutnjilović,
Aljoša Darogoš i
Kemo Merdano-
vić, Siniša D.,
Draženko S.,
Aleksandra V.,
Mišo J., Dragan
V., Admir H. i
Vedran R. te Š.
B., Š. I. i A. A.
‘‘
21
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
VOGOŠĆA – Neždad Šarić je teško ozlijeđen kada su
se tri automobila preksinoć oko 22.45 sati sudarila
na cesti u mjestu Krivoglavci u sarajevskoj općini
Vogošća. Sudarili su se Golf 2, Audi A5 i VW Passat.
Policija još istražuje kako je došlo do nesreće.
MRKONJIĆ GRAD – Vozač Opel Kadetta Zoran Danilović (37) i
njegov suputnik Radivoje Đuza (18) ozlijeđeni su u subotu
navečer kada je njihov automobil zbog prevelike brzine sletio
s ceste u Podrašnici kod Mrkonjić Grada. Policija je izišla na
mjesto nesreće i obavila očevid.
Prihvaćen sporazum
Prevozili imigrante do Zagreba
Nakon zločina
Bahrija Kačapor pristao na
uvjetnu kaznu od 12 mjeseci
Podignuta optužnica protiv
dvojice krijumčara ljudima
Zatražen pritvor za čovjeka
koji je ubio poznanika
SARAJEVO – Vijeće
sarajevskog Županijskog
suda jučer je prihvatilo spo-
razum o priznanju krivnje
kojeg je Bahrija Kačapor,
optužen da je pomogao Mer-
sedu Hadžiću i Elvisu Hod-
žiću pobjeći iz sarajevskog
kluba “Incognito” nakon
pucnjave u kojoj je ranjen
Fatmir Mujaj, kojim je optu-
ženi pristao na uvjetnu
kaznu od 12 mjeseci, a koja
neće biti izvršena ako u roku
od dvije godine ne počini
novo kazneno djelo. Predsje-
dajuća vijeća Dalida Burzić
izricanje presude je najavila
za sutra. Kačaporu će biti
vraćena jamčevina od 50.000
eura koju je ponudio Sudu
kako bi se branio sa slobode.
Kačaporu je odobreno da ne
bude prisutan u četvrtak na
izricanju presude, jer su ga
austrijske vlasti pustile samo
na kratko doći u Sarajevo.
Tako će sutra biti završeno
procesuiranje svih optuženih
u ovom predmetu, osim Had-
žića koji je u bijegu. Hodžić
je, podsjetimo, zbog poku-
šaja ubojstva Mujaja ranije
osuđen na godinu i 10 mjeseci
zatvora, a Osman Vantić je
oslobođen krivnje za isto
djelo. Na 15 mjeseci zatvora
zbog pucnjave u “Incognitu”
je osuđen Jasmin Koso, dok
je Fikret Kajević dobio
uvjetnu kaznu zbog nanoše-
nja ozljeda i otpora protiv
policajaca koji su ga uhitili u
Beču po tjeralici. H.R.
SARAJEVO – Dušan
Žilavec Dule (50) i Saša
Vlajnić Gogi (26) optuženi
su zbog krijumčarenja
ljudi. Optužnicu protiv
njih je podiglo državno
Tužiteljstvo. Njih dvojica
su, prema navodima iz
optužnice, u ožujku 2006.
pokušali ilegalno prevesti
troje ljudi preko granice s
Hrvatskom. Sve je telefo-
nom dogovorio Žilavec, a
Vlajnić je trebao prevesti
imigrante do Zagreba za
dogovoreni iznos od 400
eura po osobi. Ipak, poli-
cija ih je uhitila. Inače,
Žilavec je slovenski držav-
ljanin, a već ranije je osu-
đivan zbog krijumčarenja
ljudi. Optužnica protiv
njega i Vlajnića je proslije-
đena Sudu BiH na potvr-
đivanje, priopćeno je iz
državnog Tužiteljstva.
SARAJEVO – Sarajevsko
Županijsko tužiteljstvo jučer
je od suca za prethodni
postupak Županijskog suda
zatražilo pritvor za Zijada
Mašića (1961.), osumnjičenog
da je u nedjelju navečer
nožem ubio svog poznanika
Nedžada Sarhatlića (1967.) u
mjestu Donja Luka kod Ili-
jaša. U Tužiteljstvu su nam
kazali da je Mašić saslušan i
da je protiv njega otvorena
istraga zbog ubojstva, nakon
čega je Županijskom sudu
upućen prijedlog da mu
odredi pritvor i to zbog opa-
snosti da bi boravkom na
slobodi narušio javni red i
mir građana. Osumnjičeni
Mašić je, podsjećamo, tije-
kom saslušanja u policiji
priznao djelo koje mu je stav-
ljeno na teret. Podsjetimo,
Mašić i Sarhatlić su u nedje-
lju zajedno bili u ribolovu
gdje su konzumirali i alkohol.
Po povratku kući u Donoj
Luci je između njih izbila
prepirka, a Sarhatlić je,
navodno, i kamenčićima
počeo gađati Mašića, koji je
u jednom trenutku izvadio
nož i nanio poznaniku teške
ozljede od kojih je nedugo
zatim i preminuo u Domu
zdravlja u Ilijašu. Obdukcija,
koju je po naredbi Županij-
skog tužiteljstva obavio sud-
ski vještak medici nske
struke, liječnik Hamza Žujo,
potvrdila je da je Mašić pre-
minuo uslijed iskrvarenja, te
da su mu nanesene dvije
ubodne rane, u grudnom
košu i na licu. H. R.
• Piše: I. Herceg
• ckronika@dnevni-list.ba
ŠIROKI BRIJEG – Dvo-
jica zaposlenika na benzin-
skoj postaji “Zoimpex” u
ši rokobriješkom naselju
Knešpolje odglumi l i su
pljačku kako bi ukrali skoro
10.000 maraka, koliko se tije-
kom vikenda skupilo u bla-
gajni.
Glumili pred kamerama
Dogovorili su se ukrasti
novac iz blagajne i to prikriti
lažnim razbojstvom. Odlučili
su sve obaviti u nedjelju nave-
čer dok je djelatnik Josip Ali-
lović (24) bio sam u benzin-
skoj. Dogovor je bio da njegov
kolega Dario Alilović (24), koji
radi u drugoj smjeni, dođe po
novac. Kako bi sve izgledalo
što uvjerljivije, on je, znajući
da se unutrašnjost benzinske
snima videokamerama, ušao
maskiran potkapom, te je s
leđa počeo gurati Josipa, koji
se, kao, doimao iznenađeno.
Pred kamerama ga je odgu-
rao u WC, gdje ga je i zaklju-
čao. Potom je krenuo prema
ormaru u kojem se nalazila
metalna blagajna s većom
svotom novca. Ukrao je bla-
gajnu i pobjegao. Josip je za to
vrijeme iz WC-a pozvao poli-
ciju sa svoga mobitela.
Jedan sve priznao
Pričao im je kako su ga
opljačkali. Policajci su stigli
iste večeri, obavili su očevid,
uzeli izjavu od Josipa te izu-
zeli snimke s videokamera.
Kada su istražitelji kas-
nije gledali snimke pljačke,
počeli su se pitati zašto se
Josip nije opirao nenaoruža-
nom razbojniku. Bilo je sum-
njivo i to kako je pljačkaš
znao gdje se blagajna nalazi.
Već tada su posumnjali na
zaposlenika. Također, sum-
njivo je bilo i to što nitko od
susjeda nije vidio pljačkaša.
Oni su istražiteljima rekli da
ništa nisu čuli ni vidjeli do
dolaska policije. Istražitelji
su tada pritisnuli sumnjivce
te je jedan od njih sve pri-
znao. Potom su kod njih našli
i ukradeni novac. Prevaranti
su podijelili 10.000 ukradenih
maraka.
Veći dio novca je nađen
kod Josipa, a manji kod
Darija, potvrđeno nam je iz
izvora bliskih istrazi. Josip i
Dario će biti prijavljeni za
tešku krađu i lažno prijavlji-
vanje, doznaje se u MUP-u.
• Piše: N. Dedić
• ckronika@dnevni-list.ba
SARAJEVO – U Vrhov-
nom sudu Federacije BiH
jučer je održano ročište pro-
tiv Kemala Bečića zbog uboj-
stva i nedopuštenog držanja
oružja i eksplozivnih tvari.
Podsjećamo, Bečić je na
Županijskom sudu u Mostaru
bio osuđen na jedanaest
godina i šest mjeseci zatvora,
ali je Vrhovni sud tu presudu
ukinuo i bit će donesena
nova.
Na jučerašnjem je roči-
štu, po zahtjevu obrane optu-
ženog koju zastupa odvjet-
nica Nada Dalipagić, saslu-
šan dr. Hamza Žujo, obdu-
cent, koji je odgovarao na
pitanja o položaju tijela
oštećenog u vrijeme inci-
denta. Obrana se bazirala na
to da je Kemal pucao u
rođaka Hasana u samoo-
brani jer je Hasan prvi napao
Kemala s kosirom u ruci. Dr.
Žujo je jučer na ročištu potvr-
dio da su na lijevoj ruci ošte-
ćenog pronađene četi ri
ozljede i to jedna oguljotina i
tri nanesene iz vatrenog
oružja. Riječ je o prostrijel-
nim ranama koje su nane-
sene dok se ruka oštećenog
nalazila odmaknuta od tijela,
a nije bila uz tijelo, kako je
navedeno u optužnici. Nasta-
vak suđenja zakazan je za 15.
ožujka kada bi se trebao
saslušati neuropsihijatar i to
o okolnostima stanja svijesti
optuženog u vrijeme počinje-
nja kaznenog djela.
Vijeće Vrhovnog suda
Federacije BiH na sjednici
sredinom siječnja ove godine
je ukinulo presudu Kemalu
Bečiću koji je presudom Župa-
nijskog suda u Mostaru bio
osuđen na jedanaest godina i
šest mjeseci zbog ubojstva i
nedopuštenog držanja oružja
i eksplozivnih tvari. Vijeće
Vrhovnog suda donijet će
novu i konačnu presudu u
ovome slučaju. Drugostupanj-
ska sjednica u Vrhovnom
sudu održana je nakon što su
žalbu na presudu Županij-
skog suda uložili odvjetnica
Nada Dalipagić koja zastupa
obranu osuđenog i oštećena
obitelj. Obrana je inzistirala
tijekom vođenja postupka da
je Kemal pucao u nužnoj
obrani. Prema navodima iz
žalbe njegove obrane, morao
je pucati jer je njegov rođak na
njega krenuo kosirom. U pre-
sudi se to nije uzelo u obzir pa
je obrana na istu reagirala
žalbom. Prvostupanjsku pre-
sudu je Bečiću izreklo vijeće
Županijskog suda u Mostaru
kojim je predsjedavao sudac
Hamo Kebo. Optužnicu je
zastupala županijska tužite-
ljica Dubravka Ivanišević.
Bečić je bio osuđen na 11
godina zbog ubojstva, te na
jednu godinu za nedopu-
šteno držanje oružja i eksplo-
zivnih tvari pa mu je izrečena
jedinstvena kazna zatvora u
trajanju od jedanaest godina
i šest mjeseci. Ubojstvu je
prethodio sukob između
Hasana i Kemala oko ovaca
i Hasanove cijevi za navod-
njavanje koja je bila zako-
pana na Kemalovoj njivi.
Josip i Dario Alilović uhićeni zbog krađe novca u Knešpolju
Nakon ukidanja prvostupanjske presude i novog održanog ročišta
Djelatnici benzinske odglumili
pljačku i ukrali 10.000 maraka
Je li Bečić rođaka ipak
ubio u nužnoj obrani?
Veći dio novca je nađen kod Josipa, a manji kod Darija, potvrđeno nam je iz izvora bliskih
istrazi. Josip i Dario će biti prijavljeni za tešku krađu i lažno prijavljivanje, doznaje se u MUP-u
Obducent dr. Hamza Žujo potvrdio je da su prostrijelne rane na ruci žrtve nastale dok je ruka bila podignuta u zrak, a ne
uz tijelo kako je navedeno u optužnici. Obrana inzistirala da je Bečić u rođaka pucao jer se branio od napada kosirom
Biznis
22
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Sarajevska burza vrijednosnih papira danas u 11 sati dodjeljuje
priznanja svojim najuspješnijim članovima u prošloj godini.
Prisustvovanje manifestaciji, pored predstavnika institucija
tržišta kapitala, najavili su i predstavnici investitora, emitenata,
ministarstava financija i drugih financijskih institucija.
Osam od devet poduzeća nema certifikat...
Sindikati apelirali kod Vlade RS-a...
Težak položaj građevinara RS-a,
plaće kasne po nekoliko mjeseci
SARAJEVO - U Federa-
ciji BiH (FBiH) samo Šumar-
sko-privredno poduzeće koje
upravlja šumama u Unsko-
sanskoj županiji ima među-
narodno priznati FSC certi-
fikat o odgovornom upravlja-
nju šumskim bogatstvom,
dok ga već dvije godine
posjeduje poduzeće Šume
Republike Srpske. U FBiH
osam od devet poduzeća,
koja upravljaju šumama u
ovom entitetu, morat će se
ove godine ozbiljno pozaba-
viti stvaranjem uvjeta za
uvođenje certifikata, prenosi
portal eKapija. Nai me,
europski i svjetski standardi
zahtijevaju da se šumama
upravlja na sociološki, eko-
loški i biološki prihvatljiv
način, a FSC oznaka na odre-
đenom proizvodu znači da
drvo koje se koristilo za taj
proizvod dolazi iz šume gdje
nema neplanske sječe, vje-
štačke genetski modificira-
nog drveta, ostavljanja golog
zemljišta na kom se može
pojaviti odron ili ispiranje
plodnog sloja tla.
BANJA LUKA - Pro-
sječna plaća zaposlenih u
komunalnim poduzećima
niža je od prosječne zarade u
Republici Srpskoj, a plaće u
pojedinim građevinskim
poduzećima kasne i po neko-
liko mjeseci, izjavio je pred-
sjednik Sindikata radnika
građevinarstva i stambeno-
komunalnih djelatnosti RS-a
Mile Ribić. Posebno je upozo-
rio da jedan broj građevin-
skih poduzeća krši odredbe
općeg kolektivnog ugovora i
da postoje problemi s prijav-
ljivanjem radnika od pojedi-
nih poslodavaca. Ministrica
za prostorno uređenje, građe-
vinarstvo i ekologiju RS-a
Srebrenka Golić izjavila je
pak da je Ministarstvo svje-
sno teškog položaja u kojem
se nalazi građevinarstvo kao
gospodarska grana, u kojoj je
zaposleno osam posto od
ukupnog broja radnika i koja
ostvaruje šest posto od uku-
pnog BDP-a te obećala da će,
u okviru svojih nadležnosti,
nastojati da se položaj rad-
nika i poduzeća u ovoj oblasti
dovede na zadovoljavajuću
razinu.
SARAJEVO – U javnom pozivu
dokapitalizacije Postbanke BH
stoji kako bi vrijednost dokapita-
lizacije trebala biti u najmanjem
iznosu od 13 milijuna maraka.
Privremeni upravitelj Stjepan
Jovičić kaže kako će se dokapita-
lizacija vršiti emisijom dionica
putem zatvorene prodaje, a ovo je
minimalan iznos kojim se banci
osigurati uvjeti za poslovanje.
Svim potencijalnim investitorima,
koji potpišu izjavu o povjerljivosti,
bit će omogućeno da uđu u banku
i urade dubinsko snimanje poslo-
vanja (due diligence) i da na osn-
ovu toga ponude svoj plan dok-
apitalizacije, a najbolju ponudu
izabrat će Povjerenstvo koje je
formirao privremeni upravitelj.
JAHORINA - Nove snježne pada-
vine popravile su kvalitetu skijaš-
kih staza na Jahorini koje su ure-
đene i pružaju odlične uvjete za
skijanje, izjavila je stručna surad-
nica za marketing i prodaju u
Olimpijskom centru Jahorina
Zorica Stojanović. Ona je istaknula
da je visina snježnog pokrivača
jučer bila oko 50 centimetara te
da prevladava oblačno vrijeme sa
temperaturom od minus devet
Celzijevih stupnjeva. “Sljedećih
dana, prema prognozama meteo-
rologa, očekujemo nove snježne
padavine koje će svakako omogu-
ćiti kvalitetno skijanje u drugoj
polovici veljače i ožujka. U funkciji
vertikalni transport, osim dvo-
sjeda Skočine”, dodala je.
Dokapitalizacija...
Najmanje 13 milijuna
KM za Postbanku BH
Odgovarajuće vrijeme...
Idealni uvjeti za
skijanje na Jahorini
Od odgovornog upravljanja šumama bi
mogao ovisiti izvoz drvnih proizvoda
Navigacijski sustav komunicira Nissanovom bazom podataka preko ugrađenog TCU-a
ICT za Nissan LEAF osvojio nagradu GSMA za 2011.
BARCELONA - Kompa-
nije Nissan Motor, AT&T,
NTT DOCOMO i Telenor
Connexion objavile su da je
sustavu ICT (sustav informa-
cijsko-komunikacijske teh-
nologije za električna vozila)
koji se ugrađuje u Nissan
Leaf, na tržištu poznatijem
kao Nissan Connect potpo-
mognut Carwingsom, na
skupu GSMA Mobile World
Congress u Barceloni dodije-
ljena ovogodišnja nagrada
natjecanja Global Mobile
Awards za “najbolju mobilnu
inovaciju u kategoriji auto-
mobila i prijevoza”. Riječ je o
nagradi kojom se prepoznaje
izvrsnost i inovativnost u
mobilnim komunikacijama.
Telematska usluga ugrađena
u novi Nissan Leaf, čija pro-
daja u Europi počinje ovog
tromjesečja, a u Japanu i
SAD-u traje od prosinca 2010.
vlasnicima Leafa ICT olak-
šava putovanje, čini ga udob-
nijim i sigurnijim, a usto
skuplja podatke iz stvarnih
uvjeta, bitne za buduće
ostvarenje društva s niskim
emisijama ugljika.
Neka od obilježja ICT-a jedinstvena su, primjerice evidencija upotrebe i stanje
akumulatora, daljinski upravljač za punjenje akumulatora i klima-uređaj
Hyundai Sonata Hybrid opremljena inovativnom Hybrid Blue Drive tehnologijom
Najniža potrošnja i
odlična opremljenost
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
SARAJEVO - S najnižom
potrošnjom među sedanima
srednje veličine koji se pro-
daju u Americi, Hyundai
Sonata Hybrid se pojavila u
auto-salonima u SAD-u s
preporučenom cijenom od
25.795 dolara. Štoviše, ta
cijena se ne odnosi na slabije
opremljen početni model.
Zajedno s potrošnjom goriva
od 35mpg u gradu, odnosno
40mpg na autocesti i 37mpg
kombinirano Sonata Hybrid
nudi vrlo bogatu standardnu
opremu kao i novi dizajn koji
je odvaja od standardne
Sonate – ali i od svih drugih
automobila prisutnih na
cestama danas.
Niska potrošnja
Preporučena cijena za
Sonatu Hybrid uključuje:
ESP/kontrolu proklizavanja,
standardni automatski
šestostupanjski mjenjač (ne
CVT automatika), zadnja
svijetla i svijetla za maglu u
LED izvedbi, ključ sa senzo-
rom blizine vozila i pokreta-
nje motora pritiskom na
dugme, Hyundaijev elektro-
luminiscentni Supervision
instrumentni panel, dualni
automatski klima uređaj,
multifunkcionalni podesivi
volan s audio komandama i
tempomatom, kao i brojna
druga poboljšanja eksterijera
Sonate Hybrid napravljena sa
ciljem smanjenja potrošnje
goriva. U ponudi je i Sonata
Hybrid Premium uz preporu-
čenu cijenu od 30,795 dolara.
Naravno, najvažnije u svemu
je Hyundaijeeva nedostižno
niska potrošnja goriva posti-
gnuta zahvaljujući inovativ-
noj Hybrid Blue Drive tehno-
logiji koja označava prvu
industrijsku upotrebu liti-
jum-polimernih baterija.
Podešen da idealno odgovara
načinu korištenja vozila u
Americi koji 57 posto vožnje
provedu na autocesti, sustav
je lakši i kompaktniji u uspo-
redbi s nikl-metal-hidridnim
baterijama koje koristi pri-
mjerice Toyota Camry
Hybrid i ima za 25 posto veći
kapacitet.
Tehnologija i dizajn
Uz to, sustav omogućuje
kraće vožnje pri brzinama do
62 mp/h samo na baterijama
i nultom emisijom ispušnih
plinova.
“Sonata Hybrid nudi
nešto novo u segmentu sed-
a na srednje veličine s najni-
žom potrošnjom u svom
seg mentu od 40 mpg , izvan-
rednim dizajnom i nenad-
mašnom vrijednošću.
Kao i i So n ata 2.4l s
direktnim ubrizgavanjem te
2.0L Son ata Turbo koja je u
prodaji od početka godine,
Sonata Hybrid demonstrira
Hyundaijeevu jedinstvenu
sposobnost stapanja inova-
tivnih tehnologija i emocio-
nalnog dizajna u proizvod
koji sve više ljudi želi da
posjeduje”, izjavio je John
Krafcik, predsjednik i gene-
ral ni di rektor Hyundai
Motor America.
Zajedno s potrošnjom goriva od 35mpg u gradu, odnosno 40mpg na autocesti i 37mpg
kombinirano Sonata Hybrid nudi vrlo bogatu standardnu opremu kao i novi dizajn
23
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Cijena barela sirove nafte jučer je u Londonu i New
Yorku porasla na najvišu razinu u zadnje dvije
i pol godine. Barel sirove nafte za isporuke u
travnju na burzi u Londonu iznosio je 106,86 dolara,
dok je u New Yorku cijena iznosila 96,68 dolara.
Isporuke novih modela iPada mogle bi
biti odgođene s travnja na lipanj zbog tzv.
“uskog grla” u proizvodnji, objavio je
Bloomberg pozivajući se na analizu
investicijske tvrtke Yuanta Securities.
No Matter What
Croatia osiguranje
Jamstvo pokriva
sva oštećenja
Bruto dobit od
5,7 milijuna kuna
SARAJEVO - Toshiba akcija
“No Matter What Guarantee”,
koja je izazvala jako pozitivne
reakcije kupaca u cijeloj regiji,
počela je i u našoj zemlji i trajat
će do 31.ožujka. To znači da svi
oni koji u navedenom razdo-
blju kupe neki od Toshiba
notebook računar i registriraju
ga, stječu pravo na ovo jam-
stvo i sve njezine pogodnosti.
Jamstvo pokriva fizičko ošte-
ćenje računara, krađu raču-
nara ili gubitak posla. “No
matter what Guarantee” je do
sada bilo izuzetno dobro pri-
hvaćeno jamstvo u regiji, a
njezino uvođenje kod nas
svakako će obradovati sve koji
razmišljaju o kupovini Toshiba
notebooka u idućem razdo-
blju, navode iz tvrtke CT Com-
puters/Com Trade.
ZAGREB - Croatia zdravstveno
osiguranje, prema nerevidira-
nim podacima, prošle je
godine ostvarilo bruto dobit u
iznosu od 5,7 milijuna kuna, što
usprkos pogoršanim gospo-
darskim prilikama predstavlja
porast od 0,3 posto u odnosu
na prethodnu godinu. Nave-
deni pokazatelji rezultat su
blagog povećanja bruto polici-
rane premije u iznosu od 97,2
milijuna kuna, uz porast od 0,2
posto u odnosu na 2009. Isto-
dobno u 2010. smanjeni su
izdaci za osigurane slučajeve
za 3,8 poto u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine,
poručili su iz CZO-a te posebno
istaknuli da je plan bruto poli-
cirane premije premašen za
7,6 posto. S danom 31. pro-
sinca 2010. društvo je eviden-
tiralo ukupnu imovinu od 65
milijuna kuna, što je povećanje
od 3,1 posto u odnosu na isti
datum prethodne godine.
Održana sjednica pod nazivom Zaštita prava intelektualnog vlasništva u BiH
Intelektualno vlasništvo
se ne ostvaruje adekvatno
• Piše: M. Šagolj
• Foto: bljesak.info
• biznis@dnevni-list.ba
MOSTAR – Ne bih rekla
da je intelektualno vlasništvo
ugroženo, ono se ne ostvaruje
na adekvatan način onako
kako se to ostvaruje u nekim
modernim državama, kao što
su primjerice države EU-a,
kazala je jučer za naš list
Lidija Vignjević, direktorica
Instituta za intelektualno
vlasništvo BiH. Vignjević
ističe kako su u institutu
okončali proces usklađivanja
kompletne legislative u
području intelektualnog vla-
sništva u BiH s relevantnim
dokumentima.
Usklađenost s EU-om
Naša legislativa tako je
usklađena sa Sporazumom o
trgovinsko-pravnim aspek-
tima prava i intelektualnog
vlasništva, koji određuje
minimalne zahtjeve koje
mora ispuniti svaka država
koja želi ući u članstvo u
Svjetskoj trgovinskoj organi-
zaciji (WTO).
“Uskladili smo se s europ-
skim zakonodavstvom u
području intelektualnog
vlasništva. To su direktive i
prije nego što smo dostavili
nacrte zakona u postupak
usvajanja Vijeću ministara
BiH i kasnije Vijeću mini-
stara u prijedlogu za usvaja-
nje na parlamentarnoj skup-
štini”, objasnila je direktorica
Instituta te istaknula kako su
sve te zakone preveli, dosta-
vili Svjetskoj organizaciji za
intelektualno vlasništvo,
Svjetskoj trgovinskoj organi-
zaciji i Europskoj komisiji
kako bi od njih dobili infor-
macije, odnosno potvrdu jesu
li oni na pravilan način uskla-
đeni s tim dokumentima. Što
se tiče druge komponente
kroz koju promatramo inte-
lektualno vlasništvo i taj
segment ostvarivanja prava,
Vignjević navodi kako tu ima
kršenja te da će upravo Vijeće
trebati Institutu identificirati
sve probleme.
Direktorica Instituta za
intelektualno vlasništvo BiH
kazala je kako žele projekciju
razvoja instituta, gdje im je
Vijeće ministara konačno
dalo mandat da idu u pravcu
strategije o Institutu za inte-
lektualno vlasništvo do 2015.
Također cilj inicirati, koordi-
nirati, pokrenuti odgovara-
juće aktivnosti te predlagati
promjene na osnovu svih
informacija i zahtjeva koje
dobivaju od predstavnika
institucija i na državnoj i enti-
tetskoj razini i od fizičkih
osoba, udruga te svih onih
subjekata koji imaju svoj
udjel u ovom sustavu.
Akcijski program
Inače, Institut za intelek-
tualno vlasništvo BiH, uz
stručnu i tehničku podršku
projekta Američke agencije
za međunarodni razvoj
(USAID) organizirao je jučer
u Mostaru konstituirajući
sjednicu Vijeća za autorsko
pravo i srodna prava, Vijeća
za zaštitu prava intelektual-
nog vlasništva i Vijeća za
razvoj korisnika intelektual-
nog vlasništva, pod nazivom
“Zaštita prava intelektual-
nog vlasništva u BiH”. Direk-
torica Instituta Lidija Vignje-
vić je kazala kako je cilj
sjednice prvo provesti onu
zakonsku proceduru, verifi-
cirati one članove koji su
predloženi od institucija i
koje je odredilo vijeće mini-
stara, usvojiti poslovnik o
radu, program rada za ovu
godinu i napraviti jedan nacrt
akcijskog programa za 2011.,
imajući u vidu ono što je pred-
loženo od strane Instituta i
eventualno što će biti dopu-
njeno na sjednici. Vijeća
imaju za cilj postizanje bolje
koordiniranosti i sinergije
djelovanja državnih institu-
cija, akademske zajednice,
privatnog sektora i organiza-
cija civilnog društva u uspo-
stavi, razvoju i djelovanju
efikasnog sustava intelektu-
alnog vlasništva u BiH.
Intelektualno vlasništvo se ne ostvaruje na onakav način kao u modernim državama,
istaknula je Lidija Vignjević, direktorica Instituta za intelektualno vlasništvo BiH
Direktorica Instituta
za intelektualno
vlasništvo BiH kazala je
kako žele projekciju
razvoja instituta, gdje
im je Vijeće ministara
konačno dalo mandat
da idu u pravcu
strategije o Institutu
za intelektualno
vlasništvo do 2015.
Štete od
piratstva u BiH 14
milijuna dolara
Petar Ernaut iz Republičke
uprave za inspekcijske poslove
kazao je kako su Zakonom o
autorskim i srodnim pravima koji
su na snazi od 1. siječnja ove
godine propisane određene
mjere koje inspektori mogu
poduzeti kada su u pitanju krše-
nja autorskih prava, što će
sigurno pomoći da se taj problem
smanji. “Inzistirati ćemo da se
propisima daju ovlaštenja inspek-
torima da kontroliraju i industrij-
ska vlasništva”, kazao je. Studija
BSA-IDC o globalnom softver-
skom piratstvu 2010. navodi da
je naša IT industrija izgubila 14
milijuna dolara u 2009. samo
zbog softverskog piratstva.
SlobodanMalović, Lidija Vignjević i Almedina Šuvalija
Svijet
24
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Vladimir Šeks
Policija blokirala pristup Trgu svetog Marka, prosvjedovalo se na Kamenitim vratima
Prosvjedi u Zagrebu,
traže ostavku Vlade
Damir Kajin... Akcija laburista ...
Šokiran riječima
premijerke Kosor
Za ostavku vlade
61.621 građanin
ZAGREB – Zastupnik IDS-a u Hrvat-
skom saboru Damir Kajin rekao je da
sljedeća turistička sezona zemlju
mora spasiti od bankrota te kako je
treba “odraditi na plažama, u hotelima
i trgovinama, a ne na uličnim prosvje-
dima”. “Kada bi vlada umjesto u stu-
denom raspisala izbore ranije, primje-
rice u lipnju, pokazala bi odgovornost
prema Hrvatskoj”, rekao je Kajin.
Istaknuo je da je “šokiran riječima
premijerke Kosor” kojima priznaje da
je stanje u zemlji gore od onoga kako
ga iznose mediji te da više nema novca
za mirovine.
ZAGREB - Akciju Hrvatskih laburista
“Pišite vladi – ostavka” svojim je pot-
pisom podržao 61.621 građanin. “Bila
je to prva takva politička akcija od
hrvatskog osamostaljenja i njezinim
smo rezultatima više nego zadovoljni”,
izjavio je na konferenciji za novinstvo
predsjednik laburista Dragutin Lesar.
“Za nas je to isto kao da se na Trgu
bana Jelačića ili Markovu trgu okupila
61 tisuća ljudi koji traže odlazak Vlade
Jadranke Kosor”, dodao je predsjednik
laburista Dragutin Lesar. Premijerki
će laburisti prikupljene potpise pre-
dati u četvrtak.
Ocjena ustavnosti biračkog prava
nacionalnih manjina u Hrvatskoj
Splitska željezara ide u stečaj,
hoće li ju itko unajmiti ili kupiti?
ZAGREB - GONG je
hrvatskome Ustavnom sudu
poslao prijedlog za pokreta-
nje postupka ocjene ustavno-
sti izmjena Ustavnog zakona
o pravi ma nacional ni h
manjina i Zakona o izboru
zastupnika u Hrvatski sabor
koje se tiču ostvarivanja
dopunskog biračkog prava
nacionalnih manjina. Ustav
jamči ravnopravnost svih
nacionalnih manjina, preni-
jela je hrvatska novinska
agencija Hina. Navedenim se
i zmjenama nacional ne
manjine stavljaju u neravno-
pravan položaj - manjine koje
u stanovništvu RH sudjeluju
s manje od 1,5 posto imaju
dopunsko biračko pravo, a
manjine koje sudjeluju s više
od 1,5 posto stanovnika
nemaju dopunsko biračko
pravo. Pripadnicima tih dviju
skupina nacionalnih manjina
glas neće vrijediti jednako,
priopćio je GONG.
SPLIT - Zahtjev za steča-
jem splitske Željezare pokre-
nula je Hrvatska elektropri-
vreda, navodno zbog duga od
20 milijuna kuna. Radnici su
razočarani, ali i svjesni da je
u ovom trenutku to možda i
najbolje rješenje.
Sindikati su pomalo opti-
mistični. Kažu da je dobro jer
je riječ o stečaju s preustro-
jem, što znači da još ima
izgleda da je netko unajmi ili
kupi. Za najam je zainteresi-
rana tvrtka Cios Petra Pri-
puza. U tom slučaju pola ra -
dnika moglo bi zadržati po -
sao. Agonija 400 radnika
mo žda se još produlji jer
“bo rba” se prebacuje na Trg-
o vački sud. Radnici od ste-
čajnoga upravitelja očekuju
pravdu. A od hrvatskog mini-
stra gospodarstva Đure Popi-
jača da ispuni obećanje - što
prije upali peći.
Neravnopravan položaj?...
Duguje elektroprivredi 20 milijuna kuna...
• Piše: P.Z., agencije
• svijet@dnevni-list.ba
ZAGREB – Nekoliko sto-
tina ljudi okupilo se jučer na
prosvjedu organiziranom
preko Facebooka tražeći
ostavku hrvatske Vlade. Poli-
cija je blokirala pristup Trgu
svetog Marka, a prosvjednike
zaustavila na Kamenitim
vratima. Vođa prosvjednika
pokušao je probiti policijski
kordon, nakon čega je prive-
den. Privedeno je ukupno
petero prosvjednika, nad
kojima će se provesti prekr-
šajna obrada. Prosvjed je
završen oko 14.30, a novi je
najavljen za četvrtak u 18 sati.
Kupovina glasova
Prosvjednici su tražili
ostavku Vlade uz povike:
“HDZ, lopovi!, Jaco, odlazi!,
Mito i korupcija - hrvatska
policija!, Tu su ovce, gdje su
čobani?, U boj, u boj...” Protu-
vladin prosvjed organizirao
je Savez za promjene na inici-
jativu Ivana Pernara (26) koji
traže ostavku Vlade. Pernar
smatra kako građani prosvje-
dom nemaju što izgubiti. U
pozivu stoji da Vlada koja
vodi zemlju više ne predstav-
lja građane te svojim odlu-
kama otežava život stanov-
nika i vodi zemlju u rasulo.
Pernar je prethodno u obra-
ćanju prosvjednicima rekao
da je došlo vrijeme da se pruži
otpor i da je to dužnost svih
nas te najavio da će narod
kao i uvijek pobijediti. “Lju-
bav prema slobodi nas je već
jednom izvukla iz ropstva i
opet će”, poručio je Pernar uz
glasno odobravanje okuplje-
nih prosvjednika.
“Moramo uči niti sve da
srušimo ovu Vl a du koja služi
sebičnim interesima elite i
vodi nas u dužničko ropstvo”,
poručio je dodavši kako ne želi
reći da će eventualnim dola-
skom SDP-a na vlast biti
drukčije. Najavio je da ovo nije
kraj, nego novi početak ustvr-
divši da je vlada nelegitimna i
da nikad nije ni bila legitimna
te da je na vlast došla ukrade-
nim novcem izmanipuliravši
narod.
Novi prosvjed u četvrtak
“HDZ neće biti lako slo-
miti, kazao je i dodao da se
zemlja za koju su mnogi dali
svoje živote raspada pred
našim očima opljačkana,
osiromašena i ponižena”,
kazao je Pernar.
Policija je postavila bari-
kade, tako da prosvjednici
nisu mogli ući na Markov trg.
Neki od prosvjednika su
pozvali policajce da im se
pridruže u prosvjedu, a drugi
su im rekli da ih puste na Ma -
rkov trg. “Vrtići su nam pres-
kupi, ceste su nam u kat astr-
ofalnom stanju. Maknite se
da to kažemo njima”, rekao je
jedan od prosvjednika obra-
ćajući se policajcima koji nisu
reagirali. Osim ostavke vlade
okupljeni su tražili i naciona-
lizaciju banaka u stranom
vlasništvu, promjenu mone-
tarnog sustava, rast plaća a
ne kredita, prestanak zastra-
šivanja “novim haračima” i
vladavine birokrata te redis-
tr ibuciju kapitala. Prosvjed-
nici su poručili da je ovo tek
početak prosvjeda te su naja-
vili nastavak danas u podne,
a navodno će prosvjedovati i
u četvrtak. Rekli su da traže
smjenu vlade te da na vlasti
žele kompetentne ljude.
“Moramo učiniti sve
da srušimo ovu Vladu
koja služi sebičnim
interesima elite i
vodi nas u dužničko
ropstvo”, poručio je
vođa prosvjednika
Ivan Pernar dodavši
kako ne želi reći
da će eventualnim
dolaskom SDP-a na
vlast biti drukčije
Osječko Županijsko državno
odvjetništvo izvijestilo je da na
temelju dosad utvrđenih činjenica
i prikupljenih podataka nema
osnova za sumnju kako postoji
kaznena odgovornost Vladimira
Šeksa za stradavanje civilnih
osoba srpske nacionalnosti.
Prosvjednici su tražili ostavku Vlade uz povike: HDZ, lopovi!, Jaco, odlazi!,
Mito i korupcija - hrvatska policija!, Tu su ovce, gdje su čobani?, U boj, u boj...
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otkazao je sve točke dnevnog reda jučerašnje sjednice
Gradske skupštine isprovociran prijedlogom Morane Paliković Gruden da se s njega skinu dvije
točke vezane uz rekonstrukciju ulica. “Grad se ne može ovako voditi, tajnica me zamolila da
povučem točku prije skupštine, povukao sam je i sada imamo bombardiranje s još povlačenja,
tko će biti slijedeći? Povlačim sve točke za ovu skupštinu za drugu sjednicu”, rekao je Bandić.
Brat poginulog makedonskog predsjednika sumnja u ubojstvo
“Trajkovskog su ubili kod Mostara jer je nekome smetao”
SKOPJE - Brat make-
donskog predsjedni ka
Borisa Trajkovskog koji je
2004. poginuo u zrakoplov-
noj nesreći kod Mostara,
Aleksandar Trajkovski,
smatra da je riječ o ubojstvu,
a ne o nesreći. ”Netko je spo-
menuo da je to tragedija.
Nije tragedija, možda je tako
za državu ili njegovu obitelj,
ali za mene je to bio atentat
i nije slučajnost, to je uboj-
stvo. Nekome je smetao
njegov rad, njegova iskre-
nost, njegovi uspjesi i najbo-
lje je bilo da ga fizički
uklone”, rekao je novina-
rima Aleksandar Trajkovski
u Strumici povodom sedme
godišnjice od te nesreće.
Trajkovski se pozvao na
razgovor koji je vodio prošle
godine s Andreasom Gro-
som, zastupnikom u Europ-
skom parlamentu koji istra-
žuje nesreću Trajkovskog,
ali nije iznio detalje tog
razgovora. Boris Trajkovski
i njegovi suradnici poginuli
su u nesreći tijekom slijeta-
nja na Mostarsku zračnu
luku prije sedam godina.
Istraga je završena i zatvo-
rena kao nesreća, a odgovor-
nost je pripisana pilotu koji
je odlučio sletjeti u nepovolj-
nim vremenskim uvjetima.
Istraga je nakon toga pono-
vno otvorena zbog mogu-
ćno sti otkrivanja novih
dokaza.
K
u
p
o
n

z
a

o
b
j
a
v
u
SMS
Nužni podaci za objavu malog oglasa
Grad: Županija/kanton:
Rubrika (stanovi, automobili, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupnja...):
Sadržaj vašeg oglasa (UKRATKO):
Telefon i/ili mobitel:
Kupon slati na adresu Kralja Petra Krešimira IV. 66/2, SPC Rondo, 88000 Mostar
Zbog racionalizacije oglasnog prostora u Malim oglasima Dnevni list zadržava
pravo objave/neobjave danog besplatnog malog oglasa
NAPOMENA: Ukoliko ne želite da se vaš mali oglas više objavljuje, molimo vas
da to javite na broj telefona 00387/36/313-370
mali oglasnik
Besplatni
Dnevni list Srijeda 23. 2. 2011. Broj 140. Poseban prilog na 16 strana
Vaše male oglase možete slati kuponom
na adresu Dnevnog lista ili SMS-om
POSAO ponuda 2
POSAO potražnja 2
PONUDA intelektualne usluge 3
PONUDA zanatske usluge 3
PONUDA razne usluge 3
KUĆE ponuda 4
KUĆE iznajmljivanje 4
KUĆE unajmljivanje 4
STANOVI prodaja 4
STANOVI kupnja 4
STANOVI zamjena 5
STANOVI iznajmljivanje 5
STANOVI unajmljivanje 6
ZEMLJIŠTA ponuda 6
POSL. PROSTORI prodaja 7
POSL. PROSTORI iznajmljivanje 7
AUTOMOBILI Audi 8
AUTOMOBILI BMW 8
AUTOMOBILI Fiat 9
AUTOMOBILI Ford 9
AUTOMOBILI Mercedes 10
AUTOMOBILI Opel 10
AUTOMOBILI Peugeot 10
AUTOMOBILI Renault 11
AUTOMOBILI VW 11
AUTOMOBILI razna vozila 12
AUTOMOBILI autodijelovi 12
MOTOCIKLI ponuda 13
MOBITELI ponuda 13
INF. OPREMA ponuda 14
ŽIVOTINJE ponuda potražnja 14
NAMJEŠTAJ ponuda 14
RAZNA OPREMA ponuda 15
ALATI I STROJEVI ponuda 15
GLAZBENA OPREMA ponuda 15
RAZNO ponuda 16
Sadržaj:
Adresa podružnice Sarajevo:
ul. Radnička bb
71 000 Sarajevo
tel/fax: 033 719 755
E-mail:
dnevni.ba@bih.net.ba
Adresa Redakcije:
Kralja Petra Krešimira
IV. 66/2, SPC Rondo,
88000 Mostar
Tel: 00387/36/313-370
web:
www.dnevni-list.ba
e-mail:
national-holdin@tel.net.ba
Svoje SMS male oglase možete slati i na sljedeći broj:
091/610-102
Način slanja poruke: Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite na prethodni broj.
c
i
j
e
n
a

1
,
2
0

K
M

+
P
D
V
NAPOMENA: OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVA TRI OPERATERA U BIH
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
;

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Mob: 063 313 766
Kneza Višeslava
(stara bolnica)
www.lacio-servis.com
- Servis auto brava
- Izrada ključeva (kodirani,
standardni i originalni)
- Auto brave, dijelovi brava
- Podešavanje brava po
ključu i ključeva po bravi
Mlada i l ijepa konobarica
radila bi u noćnom lokalu u
Mostaru
063/463-414
Žena srednji h godi na sa
iskustvom čuvala bi starije
osobe na području Mostara.
063/659-320
Traži sa komunikativna dje-
vojka na radno mjesto komer-
cijalista-prodaja na terenu
potrebna vozačka
063/240-942
Mlađa ženska osoba bi čuvala
dijete.
062/223-879
Tražim posao u butiku ili
trgovini. 062/223-879
Tražim posao,čistila bi poslov-
ne prostore,mesnice, urede
,radila bi kao sobarica,ili kao
pomoć u kuhi nji ,u obzi r
dolazi Mostar 063/789-695
Izrađujemo pozivnice za
vjenčanja, posjetnice (vizit-
kartice),te druge graf ičke
usluge. 063/410-583
Traži m djevojku za rad u
pansionu u Međugorju,
651-786
Traži m posao(muško)po
mogućnosti u Međugorju,
Čitluku.zvati do 15sati.
063/344-840
Ozbiljan i odgovoran momak
trazi sezonski posao.
63165676
Profesionalna kuharica trazi
posao u struci na podrucju
hercegovine Međugorja
63101435
Traži se mlada zena za vodenje
i održavanje kuće i okućnice
na moru samo ozbiljne prijave
63007780
Čuvala bi djecu od 2 godine pa
nadalje u svom domu zato što
imam svoje dijete Čapljina-
Ljubuški. 063/365-580
Konobarice 2 tražimo, stan i
plaća odlični.
063/840-625
Tražim posao (muško) po
mogućnosti u Međugorju,
Čitluku. Zvati do 15 sati.
063/344-840
Tražim posao u vezi čišćenja
i čuvanje starije osobe.
063/897-460
Mostar, komercijal ista sa
vi šegodi šnji m iskustvom,
poznavanjem robe i tržišta
traži posao u Hercegovini.
036/332-525; 063/902-701
Mostar, potrebna djelatnica
za rad u cvjećari na duži
period. 063/319-942
Tražim posao za rad u kuhinji,
s manjim iskustvom.
063/865-813
Tražim posao dostavljača.
Malo auto ili kombi.
066/219-689
Tražim bilo kakav honorarni
posao. 063/322-983
Educirana medicinska sestra
njegovala bi stariju osobu uz
dogovor o terminu.
063/844-988
Potreban radni k za rad u
autopraonici po mogućnosti
sa iskustvom.
063/312-690
Konobarice 2 tražimo, stan i
plaća odlični. 063/840-625
Tražim posao u Međugorju
kao spremačica ili pomoćna
kuharica. 063/168-333
Tražim posao pomoćne kuha-
rice (Međugorje, Čitluk,
Ljubuški).
039/833-636; 063/457-080
Za restoran Manđaria Mostar,
potrebni:kuhar-profesionalac
(min.5 g.), pom.kuhar, pizza
kuhar, šankerica, konobar i
dostavljač. mail: restoran.
mandjaria@mandjaria.com
(samo ozbiljne ponude-od 12
do 17h). 063/311-235
Tražim posao pom kuharice
ili sobarice u Međugorju
0637974-076
Tražim posao u kafiću, imam
iskustva, hitno 063/854-195
Iskusna osoba traži posao za
čuvanje djece ili starije osobe.
Čitluk-Međugorje!
063/172-722
Tržim pristojnu žensku osobu
za rad u pristojnom,mirnom
kafiću u Mostaru. Sve ostalo
po dogovoru 063/428-696
Studenti, penzioneri, samci i
svi ostali kojima je potrebno
sređivanje i čišćenje stanova
ili briga o kućnim ljubimcima
dok ste odsutni,cijena jako
povoljna. 063/839-341
Traži se radnica za rad u
buregdžinici sa iskustvom.
Međugorje. 063/508-066
Tražim ženu za čuvanje stari-
je osobe 24 sata . Cijena po
dogovoru.
036/584-261
Potrebna dva djelatnika za rad
u autopraoni.info
063/317-046
Tražim curu za rad u kafiću
placa po dogovoru .Livno
063-331-099
Ako vam je potrebna njega
bolesnim ili briga za iznemogle
osobe javite nam se da vam
budemo na usluzi 24h.
063/650-972
Potrebna žena za čuvanje
starije ženske osobe u Mosta-
ru, mol i m samo ozbi ljne
ponude
036/325-580ili
063/317-707, od17-19h
Vršim nadogradnju noktiju
20km Avonij¡ Mostar
066/962-907
Vršimo ugradnju lokalnog i
dalji nskng videonadzora,
butika, trgovina, poslovnih
prostora,stanbenih objekata
po povoljnim cijenama. nala-
zimo se u Ljubuškom. mob:
063/186-086; 063/869-997
Ser vi s za či šćenje sunce
povoljno vrši čišćenja poslov-
nih ugosjiteljskih stambenih
prostora u mostaru
065/068-072
Pomoćni pekar traži posao
062/690-382
Traži m djevojku za rad u
kaficu,potrebno iskustvo.
63311263
Traži m posao(muško)po
mogućnostiuMeđugorju,Čitluku.
zvati do 15sati. 63344840
Traži se ženska osoba do 25.
god. atraktivna za vođenje,
modne agencije. MOSTAR.
063/529-495
Tražimo dvije atraktivne i
obrazovane djevojke za tvrtku
iz Mostara. Ponude, sa osobnim
podacima slati SMS.
063/959-972
Tražim posao u dostavi kedi-
kombi u Mostaru.
063/416-041
Tražim posao kao pomoćnog
kuhara ili pizz majstora.
062/057-045
Žena iz Međugorja sa iskustvom
traži posao na održavanju
restorana poslije doručka,
ručka i večere uključujući i
serviranje. 063/275-741
Čistila bi kafiće, poslovne
prostore, kancelarije u Mosta-
ru i bližoj okolini.
066/919-116
Tražim posao (muško) po
mogućnosti u Međugorju,
Čitluku. zvati do 15sati.
063/344-840
Konobarice tražim Čapljina-
plaća dobra 063/840-625
Tražim posao (muško) po
mogućnosti u Međugorju,
Čitluku. zvati do 15 sati.
063/344-840
Traži se djevojka komercijalist
prodavač potrebna komuni-
kativnost i položen vozački.
063/240-942
Čisti la bi kaf iće i l i radne
prostore. 063/676-910
Tražim posao čistila bi stano-
ve poslovne objekte i sl., ču vala
bi starije osobe na području
Mostara, samo ozbiljne poruke.
063/704-143
Starija žena sa iskustvom
čuvala bi nemoćne osobe.
Mostar-zapad. 063/659-320
Traži m posao pekara i l i
skladištara ili čistaća restora-
na parkova i ulica i restorana
u okolici mostara
063/008-387
Potrebna dva djelatnika za rad
u autopraoni. 063/317-046
Uredujemo okućnice, sijanje i
košenje trave. Sadnja i sisanje
ukrasnog bilja.
063/796-004
Tražim dvije djevojke za rad u
caffe top tel. 063/997-007
Dajem instrukcije iz hrvatskog.
Povoljno. Mob.
063/872-058
Tražim posao u kuhinji kao
kuharica ili pomoćna kuhari-
ca imam veliko iskustvo.
063/759-408
Pazila bi stariju osobu radila
kućne poslove ili čuvala djecu
na Moru samo ozbiljne ponude
063/287-469Mostara
Mostar žena traži posao u
Mostaru, čistiti p prostore,
urede, stubišta, kafiće
066/919-116
Ozbiljna žena bi čuvala djecu
u svom ili vašem domu. Po
dogovoru.
063/316-044; 063/475-168.
Tražim posao u pekari, pro-
davnici, radila bih po pansio-
nima kao sobarica ili pomoć-
nica u kuhinji, ozbiljne ponude.
Mostar 063/082-382
Potrebna djelatnicu za rad u
kafiću,potrebno radno iskustvo.
063/311-263
Žena iz Međugorja traži posao
kao čistaćica i l i pomoćna
kuharica..
063/275-741
Djelatnicu za rad u kafiću,
potrebno radno iskustvo.
063/311-263
Ozbiljna i odgovorna studen-
tica novinarstva traži posao
po mogućnosti u popodnevnim
satima
063/930-040
Čitluk-Blatnica čuvala bi dj e-
cu u svojoj kući
063/432-137
Traži se djevojka za rad u
kafiću osiguran stan i hrana
pl ata po dogovoru, samo
ozbiljne namjere.
063/199-586
Konobar i ce tr i traži mo,
Čapljina-plaća odlična.
063/840-625
Tražim posao konobara ili
dostavljača u restoranu ili
pizzeriji imam završenu ugost.
školu i položen vozački i radno
iskustvo. HITNO! Mostar.
063/832-725
Tražim djevojku za poslovnu
pratnju uz nadoknadu.
063/854-753
Hitno tražim posao u butiku,
trgovini, u kuhinji i sl.samo
ozbiljne ponude!kontakt.
066/176-616
Mostar, žena 38. g. traži posao
čišćenja biroa, ordinacija ili
trgovina.
066/239-125
Tražim djelatnicu za kafić
Čapljina
063/465-939
Potreban djelatnik u servisu
kl i ma uređaja sa radni m
iskustvom.
063/312-111
Tipkam maturske, seminarske,
diplomske radove, povoljno.
063/358-850
Instrukcije iz engleskog i
njemačkog jezika.
063/349-283
Potreban djelatnik u servisu
kl i ma uređaja sa radni m
iskustvom.
063/312-111
P
o
s
a
o
.
.
.
POSAO
ponuda i potražnja...
mali oglasnik
Besplatni
Besplatni mali oglasi Dnevnog lista od danas izlaze kao
poseban prilog dva puta tjedno, srijedom i subotom!!!
Oglašavajte se
u najvećem
oglasniku u BiH
26 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
V
a
š
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

m
o
ž
e
t
e

s
l
a
t
i

S
M
S
-
o
m

n
a

b
r
o
j

t
e
l
e
f
o
n
a
0
9
1
/
6
1
0
-
1
0
2
N
a
č
i
n

s
l
a
n
j
a

p
o
r
u
k
e
:

U
k
u
c
a
j
t
e

k
l
j
u
č
n
u

r
i
j
e
č

D
L

z
a
t
i
m

n
a
p
r
a
v
i
t
e

r
a
z
m
a
k

p
a

u
k
u
c
a
j
t
e

t
e
k
s
t

p
o
r
u
k
e

i

p
o
š
a
l
j
i
t
e

n
a

p
r
e
t
h
o
d
n
i

b
r
o
j
cijena 1,20 KM +PDV
Međugorje, traži se kuharica,
4 spremačice i osoba sa
poznavanjem talijanskog
jezika za rad u restoranu.
Zvati od 18 - 21 sat.
036/651-544
Mostar-dajem instrukcije iz
matematike za osnovnu školu.
063/980-428
Profesor engleskog jezika daje
i nstrukcije za osnovnu i
srednju školu, i poslovni
engleski te prevodim tekstove.
063/417-071
Instrukcije iz matematike,
fizike i statike konstrukcija.
Uspješno.
063/311-683
Nastavnik daje instrukcije: -
fizika - matematika - osnove
rada na računaru
063/964-330
Pišem seminarske i diplomske
radove vezano za pfagogiju i
psihologiju. 063/518-158
Tražim agente za honorarni
posao i profesora-icu francuskog
jezika. 063/841-555
Učiteljica daje instrukcije od
I-IV razreda OŠ
063/479-020
Dajem instrukcije iz njemačkog
i hrvatskog jezika. 10 KM/1h.
063/ 317-268
Instrukcije iz matematike i
mehanike daje dipl ing stro-
jarstva. 063952770
Dajem instrukcije iz engleskog
jezi ka za đake i studente
prevodim
036330949ili 063/650-354
Prevodim tekstove sa engleskog
ili na engleski jezik.
063/442-626
Mostar, nudim usluge u proi-
zvodnji cvijeća: izrada progra-
ma zasni vanje i vođenje
nasada, nabavka sadnica,
područje HNŽ
063/316-454
Potrebna frizerka.
063/318-374
Pčelari, izrađujem košnice po
narudžbi
034/200-282
Ako vam trebaju povoljno
izvodljivi građevinski, fasader-
ske i molerske usluge.,
063/075-376
Vršimo usluge dubinskog či šć-
enja i usisavanja sjedećih ga r-
niturajogianapodručjuMo stara
i Hercegovine na vašoj adresi
bez iznošenja iz prostora
063/346-166
Mostar, kvalitetno i povoljno
sve vrste molerskih radova
063/445-956/063/287-629
Kuhar majstor na roštilju
traži posao u Mostaru.
063/416-041
Armirač traži posao na područ-
ju Dalmacije.
063/429-989
Nudimo sve zidarske i molerske
radove, rigips, stiropor, lami-
nati, opravke i farcnje fasada
do petog kata bez skele, brzo,
kvalitetno i po voljno.
063/960-584
Traže se četiri djelatnice za
rad u muškom frizerskom
salonu Mostar –Čapljina.
063/009-393
Montaža, servis, čišćenje,
dopuna klima uređaja i cen-
tralnog grijanja
061/499-179
Ugrađujem: Daljinska kljuca-
nja od 100 km;Alarmi od 140
km;Can-bus alarmi od 350
km;Centralne brave od 100 km
ugradnja uključena u cijenu
063/136-483,
063/890-568
dip ing el daje instrukcije iz
matematike fizike i elektrike
062/964-071
Traži se zaposlenica za rad u
kafiću. Tel.
063/375-775
Izdajem poslovni prostor u
Rodoču kod škole ima sani-
tarni čvor i magacin 35 m2
063/873-707
Potreban djelatnik u servisu
kl i ma uređaja sa radni m
iskustvom
063/312-111
Potrebna radnica u ugostitelj-
skom objektu u Mostaru
Informacije na tel
063240945
Izrađujemo sve vrste sportskih
mreža, mašinska obrada tenis.
,fudbal, rukomet,odbojka i
zaštitne mreže.
063/402-077
Prodaja i proizvodnja plinskih
uređaja za ugostiteljstvo,
roštilji, friteze, peci, ražnjevi,
giros,palačinkara,kuhala,ko
tlovina,kompletno opremanje
mob. 063-385-877
Prodajem polovnu i novu
ugostiteljsku opremu
063/975-836
Frizerkasaradnimiskustvom,traži
posao, šišam muške i ženske.
063/474-715
Ukoliko niste u mogućnosti
održavati grobove Vaših po -
kojnika, a željeli bi da mjesto
njihovog vječnog počivališta
bude stalno uredno i ukrašeno
cvijećem i svijećama, učinit
ćemo to za vas! Obilazak
groba (prema dogovoru),
pranje i čišćenje nadgrobnog
spomenika, sadnja sezonskog
cvijeća i održavanje,paljenje
svijeća na određeni dan
063/445-609ilimail:
vasausluga@yahoo.com
Vršim usluge štemanja svih
vrsta betona. 063/804-773
Presnimavanje sa kaseta na
DVD-e. 063/312-550
Foto+snimanje komplet svad-
be 1000 KM.
063/312-550
Garažna vrata sekciona sa
daljinskim otvaranjem proda-
jem i ugrađujem povoljno,
pozovite Bošnjak Mostar.
063/318-118
Dubinsko čišćenje usisavanje
od grinja i pranje namještaja i
tepiha jedno usisavanje gratis
jer čistoća je pola zdravlja.
063/872-018
Povoljno vršim prijevoz putni-
ka u HR-BH. Mercedes. Mostar.
063/416-041
Servisiranje računala u roku 24
h, zaštita i čišćenje virusa,
instalacija windovsa i programa.
063/406-051
Firma povoljno i kvalitetno vrši
prodaju i ugradnju PVC stola-
rije, roletna, klupica komarnika,
sekcionih rolo i limenih garaž-
nih vrata. 062/481-976
Vršim uslugu prijevoza jednog
auta, vučna služba 0-24. Na svim
relacijama. MOSTAR.
063/318-255
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tapecira-
nog namještaja,tepiha kao i
auto interijera metodom šam-
poniranja-usisavanja najsuvre-
menijim strojem.
063/233-437
Povoljno vršimo ugradnju svih
vrsta roletni na sve tipove
prozora. 061/475-000
Na području Ljubuškog radim
grobnice. Cijena po dogovoru.
063/956- 990
Servis mobilne masaže Mostar
-mobile massage service, tim
fizioterapeuta pruža masažu i
vježbe za 20 KM Mail:vedran.
tomic¡hotmail.com.
063/551-225
Vršimo ugradnju lokalnog i
daljinskog videonadzora butika,
trgovina, poslovnih prostora
po povoljnim cijenama. Nala-
zimo se u Ljubuškom.
063/869-997; 063/819-670
Izrađujemo sve vrste sportskih
mreža. Mašinska obrada tenis,
fudbal, rukomet, odbojka i
zaštitne mreže. 063/402-077
Bez montiranja skele, brzo i
kvalitetnovršimoobnovefa sada,
do visine 6 katova, izmjene otvor,
ugradnju klima, sve radove
rigipsom kao i molerske radove.
063/960-584
U
s
l
u
g
e
.
.
.

P
O
S
A
O

I
N
T
.

U
S
L
U
G
E

T
U
R
.

U
S
L
U
G
E

Z
A
N
A
T
S
K
E

U
S
L
U
G
E
Keramičar sa iskustvom traži
posao.tel
063/823-616, 036580950
Traži se profesionalni frizer.
063/282-138
MOSTAR-potreban kuhar za
tal. kuhinju. 066/418-453
Dimnjačar sa ispitom nudi
vršenje dimnjačarske usluga
036/351-432
Čišćenje i usisavanje sjedećih
garnitura i jogia na području
Mostara i Hercegovine, na vašoj
adresi bez iznošenja iz prosto-
ra 063/346-166
Traži se šivačica s radnim
iskustvom na području Širokog
Brijega. 063/999-615
Vodoistalater vrši sve usluge,
montaža santarije, instalacije
grubi radova, renovi ranje
kupatila i intervencije.
063/601-858
Nudim profesionalnu rezidbu
voćaka, loze, ukrasnog drveća
kao i žive ograde, brzo kvali-
tetno i povoljno.
063/960-584
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tapaci-
ranog namještaja,tepiha kao
i auto interijera metodom
šamponiranja-usisavanja
najsuvremenijim strojem.
063/233-437
Potreban električar za rad u
Ljubuškom. 063/320-066
Potrebna frizerka.
063/318-374
Sve vrte usluga postavljanja,
brušenja, poliranja klasičnih
egzotik parketa.
063/900-462
Vršim usluge štemanja svih
vrsta betona, Mostar.
063/ 804-773
Keramičar sa dugogodišnjim
iskustvom povoljno i kvali-
tetno radi sve vrste kerami-
čarskih poslova
066/218-293
Vršimo prijevoz selidbene
usluge, kamion 3 tone, 30 m3
s rampom, na svim relacijama
00385 9153934 77
065/224-227
Povoljno radim sve molerske
radove. 063/805-368
Izvodimo sve zidarske, moler-
ske r adove kao rezi dbu
voćaka, ukrasnog drveća te
živih ograda. 063/960-584
Radimo sve vrste molersko
f arbarski h radova , brzo
povoljno i kvalitetno.
063/689-640
Traži se radnica za rad u
muškom frizerskom salonu.
063/478-546
Traži se završena kozmeti-
čarka i f ri zerka za rad u
salonu u SPC Rondo.
063/680-204
Povoljno radim sve molerske
radove. 063/805-368
Vršim opravke alum. i PVC
otvora i ostale bravarske
radove 063/345-704
Povoljno radim sve molerske
radove. 063/805-368
Čitluk-Paoča popravljam
rakijske kazane i kalajišem
kapke. 036/658-303
Izvodimo sve građevinske
radove zidanje, fasade, kro-
vovi. 063/630-071
Dajem instrukcije iz matema-
tike i fizike za srednje škole i
fakultete, 12 god. iskustva
063/311-035
Vrlo povoljno instrukcije iz
matematike za učenike osnov-
ne škole, školski sat 5 km, za
područje Mostara.
063/346-052
Sudski tumač za engleski
jezi k-prevodi m sve vrste
dokumenata s ovjerom pečata
i lektoriram tekstove. HNZ,
Mostar. 063/416-139
Mostar, pišem seminarske,
završne, diplomske radove,
pravim prezentacije u power-
pointu 063/408-321
Dajem instrukcije iz Engleskog
jezi ka, čitam i sastavljam
lektire iz Hrvatskog jezika.
Međugorje. 063/789-769
Sastavljam i pišem maturske,
seminarske i diplomske rado-
ve. 063/805-331
Dajem i nstrukcije i z svi h
oblasti informatike. Izrađujem
seminarske radove, te PPT
prezentacije. Popravljam i
održavam softvere (OS, AntiV).
066/806-170
Držim instrukcije i pripreme
za državnu maturu iz hrvatskog
jezika. 063/434-704
Dajem instrukcije iz engleskog
jezi ka za đake i studente
prevodim 036/330-949;
063/650- 354
Dajem instrukcije iz statistike.
Povoljno!
063/467-312
Profesor daje instrukcije iz
Engleskog jezika. Za informa-
cije nazvati na broj
063/626-087
Dajem instrukcije iz matema-
tike i fizike. 063/319-265
Engleski jezi k - prevodim
tekstove: znanstvene radove,
knjige, internet stranice i
drugo.
063/442-626
Dajem instrukcije iz matema-
tike i fizike. 063/319-265
Sastavljam maturske i semi-
narske radove, pravim prezen-
tacije u power-pointu
063/807-082
Mostar, instrukcije iz fizike i
matematike za učenike osnov-
ne i srednje škole, dolazim u
stan. 061/246-472
Instrukcije iz matematike za
studente građevine, informa-
tike, ekonomije, dolazim u stan
061/246-472
Tipkam i sastavljam seminar-
ske, maturske, diplomske i sve
druge radove. Cijena vrlo
povoljna.
063/400-371
Mostar, prevodim sa njemačkog
na bosanski, hrvatski i srpski
jezik i obratno.
063/168-975
Brzo i povoljno sastavljam i
tipkam diplomske i seminarske
radove, Mostar.
063/805-331
Dajem instrukcije iz latinskog
i engleskog jezika, 10 KM po
satu. 063 436 712
Dajem instrukcije iz statistike
sat 10 km,dolazim i kuci.
063 566 093
Instrukcije iz engleskog i
hrvatskog, te prevodim
063/719-481
PONUDA
intelektualne usluge
PONUDA
zanatske usluge
PONUDA
razne usluge
Povoljno pranje tepiha i tepiso-
na. Dolazimo na kućnu adresu.
061/430-768
Obavljam prijevoz do 5 putni-
ka sa luksuzni m vozi lom
mercedes vaneo na relaciji
Mostar- Sarajevo za 85 KM.
063/316-635
Obavljam prijevoz do 5 putni-
ka sa luksuzni m vozi lom
mercedes vaneo na relaciji
Mostar- Split, Mostar- Dubrov-
nik, Mostar-Zadar, povoljno.
063/316-635
Za svu brigu o vašim bolesnim,
starijim i nepokretnim pobri-
nut će se vrlo odgovorna osoba
sa iskustvom i provjerom rada
samo ozbiljne ponude prednost
Bijelo polje- Mostar.
063/682-155
Vršim montažu satelitskih i
zemaljskih antenskih sistema,
povoljno.
063/950-298
Uređujemo travnjake sijanje i
košenje trave, šišanje i sadnja
bilja.
063/796-004
Vršimo čišćenje i pranje kera-
mičkih i kamenih podova
061/706-861
Bazeni - prodaja i ugradnja
opreme, sa garancijom.
063/416-428
Prijevoz putnika i robe kombi-
jem povoljno
063/823-082
Aranžer dizajner profesionalno
uređuje vaše izloge, stanove,
poslovne prostore, sale za
pireve.
063/921-828
Izrađujem uni katni nakit
murano, tirkiz, ahat.
063/921-828
Ineternacionalni prijevoz put-
nika, prijevoz prtljage, prijevoz
selidba BIH, HR, Slovenija,
Austrija, Njemačka, Švicarska,
Holandija, Italija, Belgija.
063/811-230
Nudimo usluge dubinskog
čišćenja i pranja svog tapecira-
nog namještaja, tepiha kao i
auto interijera.
063/795-049
Cvjetne dekoracije za sve pri-
gode, dekoracija prostora
unutarnjih i vanjskih, cvjetovi
za svatove, konfete, zahvalnice,
brzo i povoljno.
063/893-807
Prodaja i ugradnja prirodnog
kamena, ploče, Ljubuški.
063/986-577;063/170-304
Dip.fizioterapeut, pruža fizi-
kalne terapije-rehabilitacije
nakon op.zahvata, moždanog
udara masažu i dr.stanja. Po
potrebi dolazim da kućnu
adresu.
063/277-761;
036/331-324
Dipl.fizioterapeut pruža reh-
abilitaciju, po socijalnoj cij eni,
nakon “moždanog udara”, C.V.I..
Dosadašnji izbor pacijenata,
dozvoljava mi da kažem da sam
bio 100% učinkovit. Ne pristu-
pam pacijentu bez nalaza
magnetske rezonance!
063/153-311; 036/323-120
Povoljno vršimo ugradnju svih
vrsta roletni na sve tipove
prozora.
061/475-000
Izrada i održavanje svih vrsta
tapeci ranog namještaja,
rješenja za ugostiteljske
objekte, Tomislavgrad.
061/911-009
3 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
27
Vrlo profesionalno usluge
čišćenja tapeciranog namje-
štaja: trosjed, dvosjed,
fotelja - 40 KM, kuhinjska
stolica 2,5 KM. Pozovite nas
i uvjerite se u kvalitet
čišćenja. 063/469-597
Prodaje se kuca na atraktivnoj
lokaciji u Llubuškom mob.
063750119
Prodajem kuću sa okućnicom
i garažom,630 m2 (kvadrat
600km),u ulici fra Lea Petrovi-
ća kod Prve osnovne škole,
036/ 576171
Š. Brijeg, Dobrič-Žvatić proda-
je se kuća od 100 m2 i 2000 m2
zemljišta. 036/321-508
Prodaje se kuća s okućnicom
oko 400 m 2 ,u Cimu..3 etaže..
novogradnja. Vlasništvo 1/1.
063/316-044
Prodajem kuću na kat 10 sa 10
i misice i poslovni prostor 5
tisuća eura. Hitno
063/840-478; 063/861-890
Prodaje se devastirana kuća u
Čapljini u centru grada sa
poslovnim prostorom.
063/362-979
Mijenjam kuću u Bijelo polju
ili prodajem za desnu stranu!
Prodajem 430 m2 zemlje.
063/442-573
Mostar-Kočine prodaje se kuća
sa okućnicom 530 m2, kuća je
na sprat, nova gradnja, pap.1/1.
063/125-385
Kuća devastirana i 2.5 duluma
zem.sa bunarom u Žitomisliću
pored magistralnog puta 30.000
KM.
063/318-118
Prodajem kuću u Širokom ili
mijenjam za Mostar i l i za
Hrvatsku.
063/516-148
Pograđe- Blagaj, prodajem ili
mijenjam kuću na kat za stan
na desnoj obali uz nadoplatu
voćnjak, bazen, sopstveni put,
novogradnja.
063/515-918
Mostar, Ilići prodajem kuću u
izgradnji 150 m2 sa okućnicom
400 m2 036/329-329
Mostar, prodajem ili mijenjam
kuću pograđu-Blagaj za jed-
nosobanstanuznadoplatu-zapad.
kuća je sa 2 stana, sopstveni
pute, voćnjak, bazen, novo-
gradnja 063/515-978
Počitelj, prodajem vikendicu
sa okućnicom, vl. 1/1
063/382-207
Konjic. Prodaje se kuća s
okućnicom oko 900 m2. Moguć-
nost gradnje dva stana.
063/828-026
Posušje kuća sa poslovnim
prostorom i 630 m2 zemlje
centar preko puta hotela
mobitel 061/228-632
Prodaje se kuća i 3 dunuma
zemlje na relaciji Ljubuški Donji
Radišići 063/650-204
Mostar, prodajem kuću pov.
200 m2, poslovni prostor 2
stana po 100 m2, garaža +
okućnica, papiri 1/1,
063/313-371036/330-978
Mijenjam kuću u Mazoljicama
iznad magistrale za stan ili
po slovni prostor u zap. Mosta-
ru
063/791-907
Mostar-Vrapcici, zapadni dio.
Prodaje se useljiva kuca, 1900
m2 okućnice i dvorišta, voćnjak,
lokacija ekstra. Zurno.papiri
uredni vl. 1/1. Mob.
063 345 338
Čitluk, blizu grada na lijepoj
lokaciji povoljno se prodaje
kuća s priključcima i okućnicom,
vl. 1/1. 036/348-181
Kuća na Buni i 1000m2 okuć-
nice. 063/354-501
Mostar- Rodoč, Ulog prodaje
se kuća sa zemljištem. Cijena
po dogovoru.
036/343-113; 063/205-903
Mostar, ul.Šantićeva u blizini
hotel ERO prodajem devasti-
ranu kuću . pov. placa 400m2.
063/256 185
Prodaje se kuća s okućnicom
u Konjicu Polje Bijela
063/428-744
Vikendica na Blidinju blizu ski
lifta, komletno završena i
namještena,podrumpodci jelom
kućom,dva kupatila.Razne
kombinacije.
063/311-948
Prodajem dvosratnu novoiz-
građenu kuću sa komplet novim
namještajem, garažom te
travnjakom na Buni. .
004 6736746430
Povoljno izdajem kuću sa
pomoćnim objektima i zemlji-
štem ispred kuće u Baćevići-
ma.
065/887-357
Mostar-Ortiješ, iznajmljuje
se namještena kuća.
0038267417041
Izdaje se namještena kuća 40
m2, ulica Stjepana Radića 34
- kod Fizijatrije.
063/424-256
Izdaje se dvosobna kuća u
Mostaru u naselju Rudnik za
studente/studentice, novo
opremljena. Cijena 500 KM.
063/408-582
Mostar, i zdaje se kuća u
Starom gr adu kompl et
renovirana, površine 120 m2,
prizemlje i kat.
063/345-175
Povoljno izdajem kuću sa
pomoćnim objektima i zemlji-
štem ispred kuće u Baćevići-
ma.
065/887-357
Čapljina-Trebižat: izdaju se
dva namještena dvosobna
stana u kući sa dvorištem i
parkingom.
063/731-069
Izdaje se kat kuće u Vihovi-
ćima cijena 200 km.
066/789-031
Izdaje se namještena kuća od
80m2 na Buni, cijena 250 km.
063/408-680
Mostar- Kralja Tomislava 71,
Prodajem trosoban stan 99 m2,
prvi kat
063 564 725, 061 271550
www-bih-croatia-realestate.
com
Prodaje se dvosoban stan u
splitskoj ulici (pentagon) 3 kat
80 kvadrata. 063790-035
Ploče, RH, prodajem stan pov.
51 m2 u centru, II kat, cijena 56
000 Eur 061/303-612
Mostar, prodajem stan, garažu
i poslovni prostor u zap. dijelu
063/520-211033/524-844
Mostar, prodajem stan pov. 65
m2, prizemlje u Franjevačkoj
ul. 063/794-953
Mostar, prodajem stan pov. 105
m2, naselje Dum
063/404-164
Prodajem trosoban stan pov.
108 m2 Ul. Kralja Tomislava,
dnevni boravak s južne strane,
etažno grijanje, klima,
063/375-505
Ljubuški, prodaje se renoviran
stan 73.5 m2. Tel.
063/199-706
Posušje. Prodajem stan u
centru Posušja, površina 55 m2,
jako povoljno. 063/355-191
Trebinje.prodajem stan novija
gradnja.vel.oko 70 m 2.dolazi u
obzir i zamjena za Mostar.
036318401
Prodajem dvosoban stan 67
kvadrata,u Mostaru,naselje
Centar 2, 7 kat, uz sportsku
dv o r a nu u i z g r a d nj i ,
renoviran,veoma povoljno.
063317147
Prodaje se dvosoban stan u
Splitskoj ulici Extra lokacija
POVOLJNO
62573047
Blidinje, ski centar,prodaje se
nov stan 46m2,borova suma
kod ski staze.cijena 1000 E/
m2,useljiv,ima građevnu dozvo-
lu, etažiranje i uknjižba u tijeku.
063/317-786
Prodaje se dvosoban stan u
centru Širokog Brijega-nova
gradnja. Zvati iza 16 sati.
063/871-836
Sarajevo, Marijin Dvor, proda-
jem stan, 33m2, dvije sobe, banja,
kuhinja, u zasebnoj kući, AU
gradnja, visoko prizemlje.
Pogodno za stanovanje ili
poslovanje.
033229-487
Mostar, Tekija prodaje se stan
67 m2 lođa, podrum, blindo
vrata, kablovska.
063/482-520
Mostar, prodaje se jednosoban
stan od 49 m2 na Tekiji.
063/619-432
Dugi rat-Krilo Jasenice, pro-
daje se stan 32 m2, papiri
uredni, lijep, pogled na more,
sunčan, miran. 1400 eura/m2.
063/413-658
Prodaje se 2-sobni stan 78 m2,
Centar II u Ljubuškom.
063/600-050
Čapljina, prodajem trosoban
stan. 063/133-897
Prodajem dvosoban stan 45 m2
u ulici k. Tomislava, II kat.
061/568-160
Mostar, prodaje se stan povr-
šine 126 m2 u SPC Rondo
lamela V/III kat.
063/314-056
Mostar prodajem stan od 111
m2 stara gradnja, ogroman,
može se preurediti na dva
stana centar u Titovoj. Zgodan
za prenoćište za prestavništva.
061/143-276
Mostar, A. Šenoe (Balinovac)
prodaje se 2-soban stan 72 m2
sa garažom i dvorištem, potreb-
na adaptacija. Cijena 1400 KM/
m2.
063/160-476
Ljubuški, prodaje se trosoban
stan, 92 m2, u centru grada,
iznad Hypo banke.
063/364-777
Ljubuški, prodaje se renoviran
stan 73.5 m2.
063/199-706
Mostar prodajem stan 60 m2
sa mogućnošću proširenja 25m2
stan se nalazi ul Stjepana
Radića 92, 5 kat kod Merkatora.
061/385-823
Prodajem stan kod Nar.pozor.
pov.90 kv.drugi kat.
063/819-822
Prodaje se stan u Centru 2,
Mostar, 40m2, 70000 KM.Molim
zvati iza 17h.
063/584-542
Prodaje se stan 80 m2 dvosoban
u Ulici Splitska 9 III- KAT
063/689-145; 063/790-035
Mostar, prodaje se stan 68 m2,
Centar II, V kat, kod Tuša.
061/683-588
Mostar, prodajem trosoban stan
122 m2 Ul. Zagrebačka br. 12,
II kat, papiri uredni
063/382-207i 063/108-066
Prodaje se trosoban stan 107 m
spc Slavonija
063/312-219
Prodaje se dvosoban stan sa
dvorištem baštom i garažom
posebnim ulazom zap. Mostar,
036/348-513
Posušje. Prodajem stan u
centru Posusja,povrsina55
m2,jako povoljno. Za informa-
cije nazovite
063/355-191
Prodajem stan u ulici Stjepana
Radića,do Mercatora, 5 kat,
zadnji, kompletno renoviran,
blindo vrata, otvori, klimatizi-
ran.Papiri 1/1.cijena po dogo-
voru.
063/433-070
Mostar, istočni dio, prodajem
dvosoban stan76 m2 Trg Ivana
Krndelja
061/984-950
Prodajem dvosoban stan u
Vatikanu u Mostaru,pov.90
m2, renovi ran, 4 kat-ni j e
zadnji,centralno grijanje ima.
063-433-070
Prodajem nov stan na novoj
aveniji 83 m2-dvosoban, 2
kat,južno okrenut.Ima lift, dva
wc-a.
063/433-070
Čapljina, prodaje se stan u Ul.
P. Krešimira IV, II kat, strogi
centar pov. 61m 2,
036/807-392ili
063/479-812
Prodajem vrlo povoljno dvoso-
ban stan u zapadnom Mostaru.
063/980-429
Dugi Rat, prodajem stan pov.
32 m2, papiri uredni, pogled na
more, cijena 1400 Eura /m2
063/413-658
Prodajem 3soban stan pov 87
m2,4. kat, MO- B.Brijeg 1. U
obzir dolazi zamjena za manji
uz nadoplatu.
065/180-376
Prodajem nov stan na novoj
aveniji83m2-dvosoban,2kat,južno
okrenut.Ima lift,dva wc-a.
063/433-070
Prodajem trosoban stan u
zapadnom Mostaru, cijena 170
000.00 km ili mijenjam za Zagreb.
063/448-936
Ljubuški, prodaje se renoviran
stan 73.5 m2.
063/199-706
Mostar, prodaje se dvosoban
stan 59 m2, Rodoč, II kat,
spreman za renoviranje, vl. 1/1.
063/313-622
Mostar, prodaje se jednosoban
stan 57 m2, V kat, K. Domago-
ja, vl. 1/1. 063/313-622
Kupres centar, prodajem stan,
65 m2, prvi kat. Povoljno.
063/370-487
ZENICA-prodaje se stan u
centru grada, zona A, prvi kat,
58 m2 -2 balkona-podrum.
063/483-468
Ljubuški, prodaje se renoviran
stan 73.5 m2. 063/199-706
Konjic, prodaje se stan površi-
ne 86 m2, ul. kolonija 34/II.
Cijena 95000 KM.
061/627-317
Mostar, prodajem stan, naselje
Dum, površine 105 m2, ispred
rijeka Radobolja i teniski
tereni. 063/420-219
Mostar, garsonijera, novograd-
nja, V kat, 35 m2, nova avenija.
063/313-622
Mostar, prodaje se jednosoban
stan 57 m2, visoko prizemlje,
kod hotela Bevanda, vl. 1/1.
063/313-622
Mostar, prodaje se dvosoban
stan, useljiv 77 m2, IV kat, G.
Vukovića (Čekrk), vl. 1/1.
063/313-622
N
e
k
r
e
t
n
i
n
e
.
.
.

K
U
Ć
E

S
T
A
N
O
V
I

Z
E
M
L
J
I
Š
T
E

P
O
S
L
O
V
N
I

P
R
O
S
T
O
R
I
Kupujem kuću ili građevinsko
zemljište u Čitluku 063/642-300
Prodajem kuću od 130m2, sa
950m2 okućnice i 2 garaže na
Buni. 063/412-039
Buna, prodajem nedovršenu
kuću s okućnicom 525m2.
Zvati iza 18h. 39/832-275
Prodaje se kuća sa okućnicom
i garažom,630 m2, cijena 380000
km,u ulici fra Lea Petrovića,
036/576-171
Mostar-ul. Bleib.žrtava 77A,
prodajem novu kuću , 250 m2,
240.000 KM. 063/468-651
Prodajem kuću na Ortiješu.
063/424-512
Omiš- Marušići prodajem
nezavršenu kuću 13.50:-X9 na
parceli 352 m 2 sa dozvolom za
kat i potkrovlje, papiri uredni
bez tereta, sa 5 soba dn.boravak,
hol, kupaonica, lodža, kuhinja,
parking za 8 auta, bašća i loze
sve 150.000 E samo dobrom
domaćinu. 063/364-955
Prodaje se kuća trokatnica sa
svim priključcima, papiri 1 kroz
1, okućnice 1500 m2, sa voćnja-
kom. Dubrovačko-neretvanska
županija u Blacama.100 m od
mora, ulaz sa magistrale, 60
000 eura.
063/212-313
Prodaje se kuća na Buni sa
voćnjakom od dulum i 600
metara, cijena povoljna.
065/026-749
Prodajem nedovršenu kuću 100
m2 sa okućnicom 1200 m2
(vinograd, voćnjak) na Buni,
Hodbina blizu rijeke Bunice.
063/794-796
Počitelj- Ševaš polje, vikendica
p+s sa bazenom, vl. 1/1, pored
M-17. 063/313-622
Š. Brijeg, prodaje se kuća sa
okućnicom. Cijena po dogovo-
ru. 063/806-221
KUĆE
ponuda...
KUĆE
iznajmljivanje...
STANOVI
prodaja...
Metković, prodajem dvoso-
ban stan novogradnja, pov.
68 m2, u centru, povoljno
095/8033547
Makarska prodajem jedno-
sobanstanpov.50m2sabalkonom
u centru, I kat Kačića trg može
i posl. namjena
003850955947773
28 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Prodajem trosoban stan od
84 m2 u novo otvorenom
stambeno - poslovnom obje-
ktu u ulici Kardinala Stepin-
ca IV kat
063 564 725,061 271550
www-bih-croatia-realesta-
te.com
2.Mostar, Prodajem dvosoban
stan 62m2,Franjevačka 16/IX.
063 564 725, 061 271550
www-bih-croatia-realestate.
com
Mostar- Kralja P. Krešinira
IV, Prodajem trosoban stan
79m2,na drugom katu
063 564 725, 061 271550
www-bih-croatia-
realestate.com
Prozor-Rama, prodaje se stan
površine 83 m2 u Splitskoj
ulici, III kat. Cijena 65000
KM. 063/447-811
Prodajem stan u Zagrebu
trosoban pov. 87m2, kao nov
namješten 063/595-765
Prodaje se jednosoban stan,
Ante Starčevića 52. HITNO
036/347-748
Prodaje se dvojna kuća u
Zaliku Prizemlje 80m2 + I kat
80m2 + okućnica 100m2.Cije-
na:120.000,00 KM (nije fiksna)
063 564 725, 061 271550
www-bih-croatia-realesta-
te.com
Ljubuški, prodaje se moder-
no adaptirana stara kamena
kuća 60 m2, sa 1800 m2
obrađene površine.
098/9509446
Split-Hitno i povolnjo proda-
jem staru kamenu kuću uz
crkvu Svetog križa,100 m od
Rive, prizemlje 23 m2 + I kat
23 m2 + potkrovlje 23 m2
063 564 725, 061 271550
www-bih-croatia-realesta-
te.com
Posušje, kupujem stan do 60
m2. 063/238-706
Kupujem dvosoban stan u
zapadnom dijelu Mostara
63966406
Kupujem manji stan u Ljubuš-
kom do 30 m2 063/401-160
Kupujem manji stan u Z.
Mostaru do 55000 KM.
063/488-957
Kupujem u Čapljini manji stan
oko 35 m2. 033/614-081
Kupujem manji jednosoban
stan, i l i garsonijer u u Z
Mostaru.
063/648-695
Kupujem Mijenjam dvosoban
stan Centar 2 54m2 4kat za
odgovarajući u Šantićevoj,
Bulevar ili užoj gradskoj zoni,
nadoplata za veći
062/228-567
Izdajem2-sobannovonamjesten
i komplet renoviran stan,preko
puta sveucilista.Pogodan za 4
studenta.Cijena 600 km.
066293153
Mostar, iznajmljuje se u Podhu-
mu jednosoban stan. Cijena 300
KM.
063/292-899
Čapljina, izdajem cijeli kat može
na duže (može i sobe).
063/761-722
Čapljina, izdajem jednosoban
stan –kat namješten ili prazan.
063/761-722
Izdaje se za studente stan na
Bijelom brijegu u Mostaru,
potpuno namješten .Ima klima
i internet.
063/382-801
Izdaje se namješten jednosoban
stan u zapadnom Mostaru.
063/382-801
Iznajmljujem namještenu sobu
u novom stanu muškom stu-
dentu nepušaču u centru K.
Višesl. 19.
063/452-378
Iznajmljujem sobu namještenu
blizina Sveučilišta studentima
063/182-10
Mostar, izdajem stan pov. 65
m2, u Franjevačkoj ul.
063/794-953
Izdaje se 1-soban namješten
stan za studente, u ulici II
bojne rudničke 3. Cijena: 200KM.
zaseban ulaz.
312-226
Izdaje se dvosoban stan za
studene,Mostar kontakt
063297809
Izdajem 1-soban stan 70m2 na
Smrčenjacima extra opremljen,
internet, kablovska, cijena 350
KM !
066/514-371
Izdajem namještenu sobu u
Čapljini 063/840-557
Izdaje se stan u privatnoj kuci
blizu bolnice.
063/315-423
Iznajmljujem namještenu sobu
u novom stanu muškom stu-
dentu nepušaču u centru
K.Višeslava 19.
063/452-378
Iznajmljujem dvosoban stan,
vojnim licima ili samcima u
Čapljini.
063/219-979
Iznajmljujem komplet opremljen
dio stana, soba, kupaona, mini
kuhinja.U strogom centru, kod
Merkatora. Prednost ljudima
koji su poslovno u Mostaru.
063/844-973
Mostar, iznajmljuje se stan 100
m2. 063/733-680
Izdaje se dvosoban namješten
stan u Čitluku.
063/321-028
Iznajmljujem studenti ma
smještaj, internet, kabl TV, 150
KM po osobi, režije uključene.
Smrčenjaci 063/311-552
Iznajmljujem lijepo uređenu
sobu kablovska blizina sveuči-
lišta studentima.
063/979-993
Izdajem stan u Mostaru Centar
2, namješten, ul dr Ante Star-
čevića, slobodan od 8 ožujaka,
cijena 320 KM.
063/827-128
Mostar, izdaje se dvosoban
namještan stan u Splitskoj.
063/376-798
Mostar, iznajmljuje se namje-
štena soba u novom stanu,
muškom studentu, nepušaču,
u centru ul. K. Višeslava 19,
povoljno.
063/452-378
Mostar, iznajmljujem apartman
za jednu osobu.
063/733-680
Split, iznajmljujem stan u ul.
Puljanke 85, površine 54 m2.
00385 218 200 43;
00385 98633711
Izdajem trosoban namješten
stan i sobe za uposlene osobe i
firme kod Lučkog mosta.
061/385-217
Mostar, iznajmljuje se namješten
jednosoban stan, Panjevina.
036/331-512
Mostar, izdajem apartman za
jednu osobu. 063/317-714
Mostar, izdajem namještenu
garsonjeru za jednog studenta
ili radnika,
036/311-600
zvati poslije 15h
Mostar,izdaje se stan u privat-
noj kući,poseban ulaz, ispod
restorana Tri Platana,do pro-
davnice KONZUM.
063/345-821
Iznajmljujem jednosoban stan
u Mostaru kod Franjevačke
crkve. 063/899-336
Mostar-Dum,prodajem i l i
izdajem luksuzan stan 108 m2
sa garažom. 063/313-411
Mostar:izdaje se trosoban
namješten stan u ulici biskupa
Barisića 53. prednost ima obitelj.
Cijena povoljna.
063/315-079
Mostar, izdaje se za studente ili
samce jednosoban stan.
062/769-926
Izdaje se dvosoban stan za
studene,Mostar kontakt
063/297-809
Izdajesejednokrevetniapartman
na Balinovcu. 063/317-714
Izdaje se namješten jednosoban
stan na katu obiteljske kuće
Cim Mašići., 10 min od Medi-
cinskog fakulteta
063/316-044
Izdajem 2 dvokrevetne sobe s
upotrebom kuhinje i banje u
Franjevačkoj ulici.ulaz zaseban
cijena 130 KM po osobi plus
režije. 063/689-668
Izdajem stan 063/486-076
Izdaju se stanovi prigodni za
studente. 63347860
Mostar,izdaje se jednosoban
namješten stan na Balinovcu.
tel 063/483-907
Mostar i zdajem trosoban
namjesten stan i sobe sa upo-
trebom kuhinje za f irme i
uposlene osobe 61385217
Kod Merkatora izdajem jedno-
soban namješten stan i
036551570
Izdajem 2 dvokrevetne sobe s
upotrebom kuhinje i banje u
Franjevačkoj ulici kod Prve
osnovne .cijena 130 km plus
režije po osobi . Inf.
063 689668ili 063 346 701
Iznajmljuje se soba s kuhinjom
i kupatilom na Bijelom brijegu
za studentice. Zvati na
063345639 ili 036343278
STANOVI
kupovina...
STANOVI
zamjena...
STANOVI
iznajmljivanje...
Izdaje se apartman 2 ležaja u
blizini fakulteta
063/347-860
Izdaje se veći jednosoban
nenamješten stan u Mostaru
na Đikovini, privatna kuća.
Cijena 250 KM.
063/447-748
Mostar, izdaje se trosoban stan
u Splitu, Pujanke, 90 m2, pot-
puno i lijepo namješten, mašina
za suđe, 5 kat, na duže vrijeme.
061/483-255
Mostar, izdajem jednosoban
stan na Balinovcu.
063/483-907
Mostar, iznajmljuje se jednoso-
ban namješten stan u ul. Lea
Bruha 30 (u blizini I osnovne
škole).
061/499-172: 036/329-640
Mostar, iznajmljuje se soba s
dva kreveta uporaba kuhinje i
WC. Naslazi se u blizini novog
tržnog. 063/246-810
Izdajem jednosoban namješten
stan 35m2 ul. Kralja Tomislava
cijena 350 km.
063/953-707
Mostar, iznajmljuje se nov
dvosoban stan 75 m2, M. Tita
(blizu starog grada).
063/313-622
Izdajem stan u Orci 56 kvadra-
ta, jednosoban nov namješten
600 KM 063/316-140
Namještena dvokrevetna gar-
sonijera iznajmljuje se u Ilićima
zaseban ulaz. Cijena 200 KM.
063/424-812
Izdajem u Mostaru 3 i 2 soban
stan ,uključujući i sobe sa
upotrebom kuhinje, stan kod
Lučkog mosta. Internet, tlf i
kablovska.
062/070-100
Mostar, izdajem sobu sa jednim
ležajem.
036/331-457
Izdajem dvosoban stan 64 m2
u Franjevačkoj ulici u Mostaru.
Stan je pogodan za 2 ili 3 stu-
denta. Mjesečna najamnina 500
KM. 063/317-991
Mostar, iznajmljujem sobe,
apartmane s kablovsko,, inter-
netom blizu Rondoa.
061/346-619
Mostar, iznajmljujem dvosoban
konforan namješten stan s
centralnim grijanjem.
061/606-406
Izdaje se dvosoban stan za
studene, Mostar.
063/ 297-809
Balinovac- Mostar, izdajem
dvosoban, namješten stan
studenticama. 063/462-441
Mostar, iznajmljuje se namješten
jednosoban i dvosoban stan,
kablovska, parking.
036/330-051
Čapljina, izdaje se trosoban
namješten stan u ul. Hrvatskih
branitelja 276.
063/320-870
Mostar, iznajmljujem dvokre-
vetnu sobu u strogom centru
zapadnog Mostara, Splitska
5A, II kat.
036/321-683
Mostar, izdajem jednosoban
stan studentima stan se nalazi
na istočnom dijelu Mostara
036/551-493i 062765-926
Mostar, u privatnoj kući blizu
katedrale slobodni dvokrevetni
apartmani komplet opremljeni.
061/273-282; 066/877-938
Izdajem dvokrevetnu sobu kod
Sveučilišta, upotreba kuhinje,
kablovska. 063/516-073
Dvosobanstanzastudente,Mostar
063/297-809
Izdajem dvosoban namješten
stan 64 m2 u Franjevačkoj ulici
u Mostaru.Useljiv od 1.veljače.
063/317-991
Mostar, izdaje se jednosoban
stan studentima stan se nalazi
u istočnom dijelu Mostara.
036/551-493; 062/769-926
Izdajem stan s centralnim
grijanjem. 063/441-783
Izdajem trosoban namješten
stan kod hotela Ero.
063/814-157
Iznajmljujempotpunonamješten
stan u Mostaru, 60 m2-površi-
na,namještenpotpuno!HVALA.
063/433-070
Iznajmljuje se soba za studenta
na Bijelom brijegu, slobodna od
01.02. Tel. 036/342-015
Dvije studentice traže jednoso-
ban stan u blizini Sveučilišta.
063/354-906i 063/445-991
Mostar-iznajmljujem namješten
stan, Panjevina,
036/331-512
Mostar-prodajastana105m2,naselje
Dum, 063420219
Iznajmljuje se dvosoban stan
ul.franjevačka 52 A.
063319502
Iznajmljuje se jednosoban stan,
(u kuci,ulaz poseban,kablovska)
na Balinovcu(Mostar) križanje
semafora Čitluk -Široki,tel.
063/715-805.
Mostar, izdajem jednokrevetnu
sobu 036/348-506
Široki Brijeg.Iznajmljujem
jednosoban namješten stan u
zgradi. Tel 063/413-536
Izdajem dvosoban namješten
stan 64 m2 u Franjevačkoj ulici
u Mostaru. Useljiv od 1. veljače.
063/317-991
Mostar-stan iznajmljujem
3-soban namješten stan Aveni-
ja. 063/313-265
Hitno potreban jednosoban
namješten stan na duži period
blizu ul S Radića.
063/240-763
Iznajmljuje se jednosoban
potpuno namješten stan.
063/292-938
Izdajem nenamješten jednoso-
ban stan, novogradnja
063/316-983
Iznajmljujem dvosoban stan u
Čapljini. 063/007-822
Izdaje se stan u Mostaru, na
Balinovcu. 063/715-805
Izdaje se stan namješten na
Panjevini od 60 m2.
063/316-459
Iznajmljujem jednosoban na -
mješten stan.
063/516-148
Izdajem dvosoban renoviran
namješten stan na istočnoj
strani u centru grada za 400
KM. Zvati iza 16sati.
063/345-456
Izdaje se namještena garsoni-
jera na rudni ku za dvoje,
poseban ulaz kablovska, cen-
tralno grijanje 350 km uraču-
nate režije u kiriju.
063/272-116
Mijenjam nov stan u Zagrebu
centar za Makarsku!
063/953-031
Mijenjam kuću u Zrenjaninu
za stan u Ljubuškom.
063/401-160
Mostar, mijenjam stan jedno-
soban 44 m2, II kat u ul. A.
Starčevića 67 za dvosoban do
IV kata u Centru II uz nado-
platu.
063/471-300
Mijenjamo stan od 92 m2 za
dva manja. Stan se nalazi u
K.P.K lV br. 15, drugi kat.
063/345-922
Mostar, prodajem ili mijenjam
stan od 93 m2 III kat ul .
Kneza Domagoja.
036/328-426; 063/250-690
Mijenjam stan pov 90 m2. kod
Narodnog pozorišta.
063/819-822
Mostar, mijenjam stan u
Koloniji pov. 58 m2 za manji u
zap. Mostaru i l i poslovni
prostor
063/791-907
Mijenjam stan u Čapljini za
odgovarajući u Mostaru.
063/318-085
Mijenjam jednosoban stan (50
m2) na Bijelom Brijegu za veći
dvosoban uz nadopl atu!!
(zvati poslije 17 sati).
063/872-116
Stan u Kupresu, 63 m2, centar,
mijenjam za stan ili vikendicu
na području Makarske i l i
Splita. 063/370-487
Mijenjam stan pov. 58 m2 u
Koloniji za manji od 35-45 m2
u zap. Mostaru
063/311-035
Mijenjam stan 60 m2 Mostar
AVENIJA za manji
063/315-330
Mijenjam stan pov 90 m2. kod
Narodnog pozorišta.
063/819-822
Mijenjam stan u elitnom
dijelu Mostara, od 103 m2 i
30 m2 terase na 4 katu, zbog
bo lesti, ,za daleko manji stan
od 60 do 70 m2 prizemlje
I--kat ili II kat u Mostaru
BEZ NADOKNADE ili za
kuću. U obzir dolaze i stano-
vi u kućama.
036/323-156; 061/808-250
Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
29
Prodaje se trosoban stan u
strogom centru zona a ,I kat,
58m2/2+ 2 balkona+podrum.
063/483-468
Mostar, prodajem 2 stana na
Rudniku iznad MZ, pov. 110 m2
sa mogućnošću nadogradnje,
cijena 85 000 EUR
063/450-896
Dvosoban stan pov. 67 m2,
renoviran u Centru II,cijena 120
000 KM
063/450-896
Prodajem 3soban stan pov. 87
m2, vl 1/1, u Mostaru-B.Brijeg.
može i zamjena za manji uz
nadoplatu u zap. dijelu grada
065/180-376
Prodaje se jednosoban stan 50
m2 u ulici Zrinski Frankopana
(Bijeli brijeg), drugi kat. Stan
je potpuno renoviran i namješten
i prodaje se sa kompletnim
namještajem. Cijena 97000 KM.
063/796-301
Mostar prodaje se stan 53 m2,
prekoputa crkve,3 kat
063/311-292
Prodaje se dvosoban stan 54m2
,na Rudniku.
063/326-999
Prodajem stan u Centru 2 kod
Tuša, 55 m2,useljiv, 2 kat,
papiri uredni,cijena po dogo-
voru. 061/25-5741
Prodaje se stan 64 m2 Sarajevo,
dolac malta.
063/135-166
Vrapčići, prodajem dvosoban
stan 67 m2, plus garaža 28 m2,
zgrada do jezera HE Mostar.
Cijena 1150 KM/m2.
061/467-275
Prodaje se stan u ZAGREBU,
33 m2 u tramvajskoj zoni.
POVOLJNO!
063/973-554
Čapljina, novogradnja, prodaje
se dvosoban stan, cca 80 m2, I
kat, visoki rau-bau.
063/313-622
Mostar, dvosoban stan, novo-
gradnja 80 m2, III kat, Dolina
sunca.
063/313-622
Mostar, prodaje se dvosoban,
useljiv stan 64 m2, II kat, ul.
Višeslava, 1/1.
063/313-622
Mostar, prodaje se jednosoban
stan 57 m2, visoko prizemlje,
kod hotela Bevanda, vl. 1/1.
063/313-622
Mostar, prodaje se trosoban
stan u Centru II, površine 82
m2, 1 kat, balkon, Cijena 1650
KM/m2. 062/682-176
Mostar- Potoci garsonijera
ekstra renovi rana, vel i ka
garaža u kojoj je radio poslovni
prostor, šupa i prelijepa bašta.
061/232-245
Prodaje se stan na Panjevini 52
m2 prvi kat klima kablovska
papiri 1/1, cijena 55000 km.
063/448-916
Mostar, Panjevina, prodaje se
stan 52 m2. Cijena 50.000 KM.
063/715-615
Ljubuški, prodaje se renoviran
stan 73,5 m2. 063/199-706
Promajna-prodaje se stan u
prizemlju 75 m2, apartman 35
m2 s podrumom od 15 m2,
dvorište 60 kvadrata, CIJENA-
120000E. 0038763329540
Prodaje se dvosoban stan sa
dvorištem baštom i garažom
posebnim ulazom zap. Mostar
036/348-513
Mostar, Ilići, prodajem 384m2
zemljišta pogodno za plastenik
063/239-838ili 036/320-218
Prodajem zemljište u Vojnu-
Raštani 00381 862 181
Mostar, Buna, Podpetak, pro-
daje se zemljište 400 m2.
063/312-261
BLIDINJE,prodaje se zemljište
u blizini ski lifta,890 kvadrata.
063329614
Mostar, južno, iznad” Carskih
vinograda”,u”LUZAMA”1500m,
2 parcele građ.zemlje, 1/1,
struja, voda, tel.na jednoj par-
celi gr.doz.urb.saglas.projekat.
063/864-159
kupres Botun Prodajem njivu
uzduž asfalta u blizini vikendi-
ca. Velicine 3450 m2
063582555
Kupres Botun.Hitno i povoljno
prodajem placeve 350-500 m2.u
vikend naselju. 063582555
prodaje se zemljište u Mostaru
kod Medicinnske škole, Franje-
vačka ulica, sve dozvole za kuću
(prije ratna kuca) od 120 kva-
drata svi pri ključci kuca,
uknjižena i uplanjena
063 347 750
ZEMLJIŠTA
ponuda...
Blagaj, prodaje se zemljište,
1930 m2, pored puta za Vranje-
vice, vl. 1/1 cijena 22000 KM tel
061/490-220
Prodaje se plac veće površine,uz
magistralnu cestu, Radišići,
Ljubuški mob. 063/750-119
Čapljina,prodajem trosoban
stan, 063/133-897
Prodajem zemljište kraj puta u
Klepcima. 00381 21300 907,
00381 642035753
Prodaje se građevinsko zemlji-
šte u Domanovićima uz glavni
put kod benzinske pumpe.
063/362-979
Prodaje se zemljište (dozvolje-
na gradnja) 800 m2 u k.o. Cim
Ilići- Bare. 063/417-331
U Vitini, uz glavni put Vitina-
Klobuk, stotinjak metara od
puta za crkvu prema Klobuku,
nalazi se plac sa kućom sa desne
strane i plac za kuću sa lijeve
strane spomenutog puta.
Papiri uredni. 063/468-395
Prodaje se plac 1400 m sa gra-
đevinskom dozvolom u Crveni-
cama-Čapljina. 063/731-069
Prodajem građevno zemljište
u Cimu 1200 m2.
036/341- 359, 063/897-467
Buna- Pržina, prodaje se 2000
m2 zemljišta, zemljište je
ograđeno, a ima pristup sa
lokalne ceste, vl. 1/1.
036/572-815
Kupres: Prodaje se novoizgra-
đena namještena kuća, sa
okućnicom nikad korištena za
stanovanje, nalazi se u podnož-
ju skijališta Stožer.
063/092-589
Dvije studentice traže stan,
poželjno u blizini sveučilišta.
Hitno.
063/625-820; 063/817-677
Potreban namješten stan u
Ljubuškom ili Međugorju za
obitelj kirija unaprijed
063/179-235
Mostar, traži se cimerica u
novu namještenu jednosobnu
stanu.
063/725-479
Tražim cimericu u garsoni-
jeri kod Franjevačke crkve.
063/728-059
Mladi bračni par traži stan
u Širokom Brijegu.
063/931-892
Traži m jednosoban stan
namješten, u Mostaru. Blizi-
na kružnog toka ili u Franje-
vačkoj ul. 063/460-664
Traži se treća ci merica u
namještenom trosobnom
komfornom stanu, u ul. A.
Šantića kod Abraševića.
Stanarina povoljna.
063/857- 974
Mostar, tražim jednu studen-
ticu sa još jednom u nov stan
u ul. Blajburških žrtava 21.
063/328-710
Traži se jednosoban namješten
stan ili kuca na čuvanje na
Rudniku ili Vukovarskoj za
mladi bračni par
063/461-370
Tražim jednosoban stan,u
Mostaru u Centru II,do 350
KM. 063/859-557
STANOVI
unajmljivanje...
Traži se u najam na duži
period, dvosoban, nenamješten
stan.
066/118-478
Potreban stan jednosoban ili
dvosoban komplet namješten
u Čapljini. Hitno.
063/238-270
Traži se stan jednosoban ili
garsonijera u Čapljini.
066/447-628
Dvije studentice traze namje-
šten dvosoban stan u Mosta-
ru. Pozeljno na podrucju od
bl i zi ne sveuci l i sta pa do
centra 2. Hitno!
063312213
Mladi bračni par traži namje-
šten ili nenamješten jedno-
soban stan ili garsonijeru u
Mostaru. 063/796-280
Mladi bračni par traži namje-
šten j ednosoban stan u
Mostaru. 063/015-904
Studentica, zaposlena, traži
garsonijeru do 250 km u bli-
zini Španjolskog trga!
061/052-025
Mladi bračni par unajmljuje
jednosoban ili manji dvosoban
stan u Mostar u na duži
period. 062/494-565
Traži m ci mera, dvosoban
konforan stan. Franjevačka
ul. kablovska, Internet.
036/685-977
Tražim u najam veći jedno-
soban ili dvosoban stan.
063/168-742
Dvije studentice traže pristo-
j an stan u ši rem centr u
zapadnog Mostara. Hitno.
063/587-519
Zemljište na atraktivnoj raskr-
snici 3600 m prodajem može i
kooperacija idealno za pumpu.
062/403- 971
Kupres Botun.Hitno i povoljno
prodajem placeve 350-500 m2.u
vikend naselju.
063/582555
Potrebna hostesa za rad u
cafe-u
063-791-349
Prodaje se stan Ulica Splitska
9(pentagon) III- kat pov. 80m2
063/689-145,
063/790-035
BLIDINJE,prodaje se zemljište
u blizini ski lifta,890 m2.
063/329-614
Prodaja građevnog zemljišta i
objekata na vise lokacija na
području Ši rokog Brijega
zvati na
063/418-056
Blagaj-Matera,građevinsko
zemljište,500 kvadrata.svi
papiri. 063/311-479
Prodajem građj. zemljište pored
Omv crpke u Š Brijegu. pov. 2116
m2,cjena po dogovoru.
063/402-785
Mostar, prodajem zemljište,
početak Ilićke ulice plac za kuću
90 m2+1200 m2 okućnice
063/315-481
Čapljina, prodajem 3500 m2
zemljišta, Lazine Tasovčići
00381112675-232
Mostar,južno,iznad”Carskih
vinograda”,u”LUZAMA”1500m,
2 parcele građ. zemlje 1/1,
struja,voda,tel.na jednoj parce-
li gr.doz.urb.saglas.projekat.
063/864-159
Kupujem građevinsko zemljište
u Jajcu,ul.Harmani ili Donja
Katina.Mob.
061/359-369
Prodajem zemljiste 530m2 sa
garažom dovedeni priključci,ima
došla materijala za kuću.
papi ri1kroz1. Ljubuški na
bucinama kraj staračkog doma.
Mob:
063484242
Prodaje se zemljište u Raštani-
ma pored glavnog puta u
komadu pov.3500 m2.
063/953-029
BLIDINJE, prodaje se zemljište
u blizini ski lifta, 890 kvadrata.
063/329-614
Prodajem zemljište od 1500 m2,
sto metara od carinske zone
prema Jasenici, sa lijeve strane
uz put, vl 1/1.
063/349-891
Počitelj, prodaje se devastirana
kuća sa zemljištem oko 700 m2,
nalazi se blizu Počitelja- Ševać
Njive. Cijena je 35000 KM.
061/498-857
Mostar, Buna, Podpetak, pro-
daje se zemljište 400 m2.
063/312-261
Ljubuški, Humac u blizini
škole, prodajem građevinsko
zemljište (750m2 i 550m2), vl.1/1.
063/295-786
Široki Brijeg, Dobrč, prodjae se
zemljište 1800 m2 i 1600 m2 i
4000 m2, 300-500 m od magi-
stralnog puta Mostar- Š. Brijeg,
vl. 1/1. Cijena po dogovoru.
063/230-075;
039/719-136
Prodaje se zemljište na Vionici.
063/419-081
30 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Opine, zemljište površine 5000
m2 (ne k ad bio vinograd ) sa
bu na rom www.bih-croatia-
realestate.com 063/564725,
061/271550
Ston, prodajem dvije građev-
ne parcele pov. 1000 m2, u
Stonskoj dubi
003859159518 57
Dani Divani d.o.o.
Lisice b.b.
88 320 Ljubuški
Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 39 838 477
Fax: ++397 39 838 476
e-mail: mk@danidivani.com
Proizvodnja tapaciranog namještaja
Veleprodaja maloprodaja
Tvornica evropskog standarda visoke kvalitete
Stari kauč vani, novi
od D
ani D
ivani!
w
w
w.danidivani.com

Posao...
Usluge...
Nekretnine...
Automobili...
Ostalo...
mali oglasnik
Besplatni
Vaše male oglase možete slati SMS-om na broj telefona
091/610-102
Način slanja poruke: Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite na prethodni broj
c
i
j
e
n
a

1
,
2
0

K
M

+
P
D
V
NAPOMENA: OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVA TRI OPERATERA U BIH
Mostar, izdajem poslovni
prostor (stari prodajni centar)
S. Radića ov. 32 m2
063/406-472
Iznajmljujem 3 poslovna
prostora Mostar vrh Avenije
raskrsnica mokri čvorovi,
klimatizirano ,alarm,zasebni
ulazi ukupno 25m2,37m2,65m2
063/497-837
IZDAJE SE POSLOVNI PRO-
STOR- Mostar/Rondo: potpu-
no uređeni poslovni proctor,
120m2 u novoj zgradi, blizu
Parka Zrinjevac, do “Lenjinovog
Šetališta. Idealno za urede,
prodajni prostor, i sl. Privatni
parking. 063838603
Izdaje se poslovni prostor od
63m2 na Rudniku u zgradi
pokr aj crkve. Radi se o
novogradnji,teposjedujeparking
mjesto. 063/350-786
Izdaje se posl. prostor površi-
ne 40 m2 u Mostaru kod Bome.
063/311-481
POSL. PROSTORI
iznajmljivanje...
Iznajmljujem posl. prostor
površine 90 m2, a može i za
skladište.
036/314-176;
063/820-019
Izdaje se ženski frizerski salon.
063/478-546
Izdaje se poslovni prostor na
Bijelom brijegu, ulica Kneza
Trpimira.
063/312-249
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor na I kat u SPC Rondo,
Lamela V, površine 200 m2.
063/314-056
Iznajmljuju se dva poslovna
prosto u sklopu Teniskog
centra Mostar, 20 m2 i 35 m2.
Mogu se spojiti.
063/893-809
Mostar-izdaje se opremljen
kafić,vlasnik 1 / 1, vukovarska
ul, kirija 300 e.
066/436-100
Mostar, iznajmljujem pos.
prostor 120 m2 sa parkingom
na Rudniku, povoljno.
063/405-862
Izdajem poslovni prostor vrlo
povoljno.
063/516-148
Izdajem prostor u bl izini
centra Piramida pogodno za
magacina.
063/314- 608
Izdaje se poslovni prostor na
Bijelom Brijegu, ulica Kneza
Trpimira. 063/ 312-249
Mostar, i zdajem poslovni
prostor pov. 56 m2 u Splitskoj
ulici zgrada Uglovnica.
063/288-991
Izdaje se poslovni prostor u
prod.centru Rondo na katu
pov. 36 m2...
063/855-526
Iznajmljujem poslovni prostor,
56 m2, u Mostaru, Splitska
ulica, zgrada Uglovnica.
Mob:
063/ 288-991
Izdaje se namješten frizerski
salon u Mostaru, naselje
Vatikan
063/286-977
Mostar, iznajmljuje se posl.
prostor (stari prodajni S.
Radića 32.
063/406-472
Izdaje se i prodaje p prostor
70 m testera
00385 21606 242
Prodaje se 1200 m2 posl .
prostora i 800 m2 zemljišta oko
prostora. Cijena 70.000 KM.
066/217-390
Mostar, Centar II, prodaje se
poslovni prostor pov. 44 m2,
cijena povoljna
063/349-725
Metkovič, prodaje se skladiš-
ni prostor pov. 400 m2 sa
dvori štem uz mogućnost
nadogradnje u blizini centra
0038598345278
Kupujem poslovni prostor do
80 m2 u Mostaru, 063/791-907
Prodaje se gril preko puta Perić
-pumpe put Ljubuški Među-
gorje
063/650-204
Ljubuški prodajem poslovni
prostor troetažni komplet 620
m2 podrum (skladi šte sa
utovarnom rampom) prizemlje,
kat, stubište sa konstrukcijom
za lift, a može I kat 210 m2
poseban ulaz+konstrukcija za
lift sa pravom građenja još
jednog kata sa potkrovljem
Mob:
063/320-379
Mostar- Musala , prodaje se
posl. prostor 80 m2, moguća
dva prostora napraviti, mokri
čvor,cijena 170.000 KM.
062/682-174
POSL. PROSTORI
prodaja...
Mostar, prodaje se poslovni
prostor u centru grad, Ul.
Kralja Tomislava (Avenija),
pov. 137 m2, uz glavnu promet-
nicu, cijena 2800 KM/m2
063/923-859
Kupujem manji poslovni
prostor u zap. Mostaru do 20m2
063/311-035
Čitluk- prodajem pos. prostor
18 m2 Sportska dvorana uz
CIBONU.
063/321-777
Prodajem kafić na veletržnici.
063/608-488
Čapljina, Struge- prodaje se
kafana u čijem sklopu se
nalazi i stan, sve je površine
570 m2. 036/807-434
Prodajem ured u Čitluku 700
KM/ m2. 063/311- 353
Prodajem poslovni prostor u
prizemlju PC vila Neretva 11
m2, vlasništvo uredno.
061/143-276
Prodajem poslovni prostor na
vrhu Avenije, povr.18 m2, ima
parking, papiri 1/1. Cijena po
dogovoru. 063/433-070
Pečenjarnica sa dugogodišnjim
uhodanim poslom 36 m2.+ 28
m2 +15 m2 podrum na samom
okretištu tramvaja Dubrava-
Zagreb. Cijena 35 000 eur.
0038598210735
Prodaje se Plavi podrum, na
ulazu u Čitluk, mogućnost
turističke djelatnosti
00385 987 3 7744
Mostar, prodajem poslovni
prostor (roh bau) 240 m2 extra
pozicija,
063/313-622
Mostar, prodaje se poslovni
prostor (rau-bau) 240 m2,
exstra pozicija (kod higijenskog
zavoda). 063/313-622
Ljubuski prodaje se poslovni
prostor 40 kvadrata novo
gradnja papi ri 1/ 1 zelena
zgrada kružni tok iofo
063/423-596
Mostar- Musala, prodaje se
posl. prostor 80 m2, mogućnost
podjele na dva manja. Cijena
170.000 KM.
062/682-176
Mostar, hitno prodajem posl.
prostor 30 m2, cijena 42 000KM
pogodan za Caf f fe, ri zer,
odvjetnički ured,
063/600-290
Prodaje se poslovni prostor u
Čapljini 72 m2 063/297-597
Hitno prodajem namješten
poslovni prostor u , Testeri,I-
kat, blizu Arhitekta,kovana
zast..rešetka,opremljen, 30 m2
,cijena 48 000 KM.
063/313-191
Mostar, prodaje se pos. prostor
površine 77 m2, nova izgradnja
u naselju Podhum uz magi-
stralnu put.
063/167-238
Ljubuški posl.objekat 440m2
i zemljište 7000 m2 industrijska
zona pogodno za sve djelatno-
sti mob.
063/372-877

Poslovni prostor 1200 m2 na
Buni
066/217-390
Ši roki Brijeg-Zoričevi na,
prodajem poslovni prostor pov.
67 m2, cijena 40 000 KM
063/364-714i 063/315-331
Prodajem kiosk novinski
kao nov, LxBxH (eloksira-
ni, smeđe zlato) el. instala-
cija, el. broji lo, oprema/
police, cijena po dogovoru
(pogledati od 9-15 h) tel.
063/313-789 Mostar, izdaje se p.prostor 25
m2, Ul. S.Radića b u blizini
Mercatora 066/912-621
Izdajem prostore u Ul .
Dubrovačkoj 67 preko puta
Euroherca i Piramide na katu,
pov. 62 m2 i 78 m2,
063/910-245,
385993764072
Mostar, i znajml juje se
poslovni prostor površine
45 m2 na starom veležovom
igralištu, papiri 1/1. Cijena
povoljna. 066/160-745
Ljubuški-Vitina-Izdaje se poslovni objekt površine 350 m2
sa parkiralištem.Ulaz sa 3 strane uz magistralni put
Ljubuški-Grude (super lokacija).
039/840-145 039/840-005 063/324-436
2330
2710
2700
2720
2730
5130 XpressMusic
5230 smartphone
5250
5330 Mobile TV novo!
5530 XpressMusic
5800 XpressMusicNavigation
6303 i
6700
6700 SLIDE
7230
C-1 Dual-sim novo!
C-3 novo!
C-5
C-6 novo!
C-7 novo!
E-5 novo!
E-52
E-72
N-8 novo!
N-97
N-97 mini
X-2
X-3
X3-02 novo!
X-6 8GB novo!


B-5702 dual-sim
B-5722 dual-sim
B-7722 dual-simnovo!
C-3200 novo!
C-3300K CHAMPnovo!
C-3300K Hello Kitty novo!
C-6112 dual-sim
E-1080 akcija
E-2550M Monte-Slider novo!
F-480 Tocco
i-5800 Galaxy3 Android novo!
i-9000 Galaxy-S novo!
S-3100
S-3310
S-3550 Shark3 novo!
S-5150 Diva-Folder
S-5230 Tocco-Lite
S-5560 Marvel
S-5620 Monte
S-7070 Diva-Touch
S-7230 Wave723 novo!
S-8000 JET
S-8500 Wave novo!BL-20 NewChocolate
GD-510 POP
GM-205 Music novo!
GM-360 Viewty Snap novo!
GS-155 akcija
GS-290 Cookie-Fresh
GS-500 novo!
GT-405 ViewtyGT novo!
GU-200 akcija
GU-230 akcija
GX-200 Dual-Sim novo!
GW-300 Etna2 novo!
KP-500 Cookie
P-500 Optimus One novo!
T-320 Wink novo!
P-500 OPTIMUS ONE
T-320 Wink

F-100 Jalou novo!
J-105 Naite
J-10 Elm
J-108 Cedar novo!
U-1 SATIO
U-5 VIVAZ
U-8 VIVAZ PRO
U-10 Aino
W-100 Spiro
X-8 Xperia novo!
X-10 XPERIA
X-10 mini XPERIA
X-10 mini-Pro XPERIA
iPhone 4 16GB novo
PLAĆANJE U RATAMA:
Djelatnici: Aluminij d.d.,
Elektroprivreda HZHB
Kreditne kartice: UNICREDIT-VISA
classic 12/24 AMERICAN EXPRESS
HTC Diamond2 novo
Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
31
BMW E34. 524 turbo dizel.
God 1989. Reg do 07. 2011
cijena 3400
063/648-388
0BMW530D,2001god,limuzina,ful
oprema,tv,navigacija,xenon
,registrovan ekstra stanje.
61175183
BMW 316i e46 l i muzi na
4vrata 2000g klima i još dosta
opreme uvoz iz Njemačke u
super stanju do registracije
11000km Mostar.
063/894-870
BMW e34.524turbo dizel,god
1989 u dobrom stanju nove
gume,remen kais promjenjen.
reg do 07.2011 cjena 3500km
063418556
Bmw coupe e36 325 24v 93god
reg do 14.8 crni, el.paket, koža,
spušten, klima, sicevi struja
alu felge borbet sa falcom
16- ske dvi je nove gume,
servo, abs, stakl a struja,
moguća zamj. uz dog.
063/178-254
BMW 525i lifestyle sekvent
plin karavan 2003.g. mis sivi
metalik full oprema reg.do
06/2011 ekstra stanje vozilo
bez ulaganja 18200km Mostar.
063/894-870
Bmw 525 tds u ek stra stanju
moguća zamjena za manje.
063/314-188
BMW 520i 2001 god automa-
tik tiptronik siva metalik boja
u odličnom stanju full oprema
ksenon uvoz mogućnost
registrovanja. Može uz moju
povlasticu
063/516-687
BMW 320 karavan benzin
cijena 800 eura mobil
062/403-971
BMW kocka,90.god.motor
1.6,registrovan,lakiran,sibe
r,servo,alu felge,cd mp3,sportski
sredjen. Extra stanje,cjena 3
500 KM. Mostar
63995066
BMW karavan 320, 88. g.,
benzin, cijena 1000 eura.
062/403-971
Bmw kocka, 84. g. 320I u
dobrom stanju nove zimske
gume, alu felge,amortizeri,
reg.do 1.2012. 3000Km
063/431-971
BMW 530 D, godina 2000.
automatik, tiptronik, auto-
matska klima, cijena 16 000KM
063/440-700
BMW kocku, 85. god. Motor
318. Ugrađena generalna, u
veoma dobrom stanju, 2000
km. 063/960-584
BMW 520 D.2002g.karavan,
klima,šiber,web. xenon, pdc,
urad. vel.servis
063/874-000
BMW 525 24v 92 god.reg.do
9.11 automatik met.cr ni,k -
oža,klima,el.paket,grijanje
siceva, šiber cijena 5000 km.
063/185-251
BMW X3 3.0 D godina proi-
zvodnje 2004. Prešao 218.000
km. Sport paket, metal i k
pl avi. registriran do 8/ 2011.
god. 063/313-050
Bmw 318is 16v 89 godi na,
široki stop, registriran, allu
felge, ksenoni, obrve, mp3
muzika,sa pojacalom i bas,
spušten, crveni, tek lakiran,
sa ne ugrađenim plinom, extra
stanje,3500 km, fiksno, može
zamjena! 063/912-878
Bmw E36 318 92. god., tek
reg., tamno sivi, alu felge,
spušten, cijena po dogovoru.
063/383-388
BMW-535 i, 88god.crvena boja,
full oprema, 2800 KM.
063/651-931
Bmw E36 318is Coupe, 93god,
reg do 8/11, crni, abs, servo,
el.paket, šiber, extra stanje,
6500 KM 063/005-511
BMW 520 24 v., 93. godina,
prešo 70000 stranac, očuvan
redovan servis, 1000 eura.
063/331-772
BMW 530 d sa ful opremom
godi na proi zvodnje 2000
zvati 063/318-781
BMW 525i lifestyle sekvent
plin karavan 2003.g. miš sivi
metalik, full oprema, reg.do
06/2011 ekstra stanje vozilo
bez ulaganja 18200 km Mostar.
063/894-870
BMW 320 td.compact. 2002.
godina, registriran, prešao,
115 000, ful.oprema.
063/349-235
BMW 530D, 2000.god., ka -
ravan,met.zlatne boje, regi-
strovan do 11.2011.,extra st anje,
xenon, PDC, euro kuka,ful
oprema,prodaja ili zamjena
za manje uz doplatu.
061/798-188
BMW 36 318e 92.g., sivi meta-
lik, abs servo centralna, airbag,
maglenke, mp3 cd muzika,
el. pode. stakala i retr. 17 coli
felge bbs., cijena 5900 km.
063/516-048
BMW 3, di zel , god. 2003.,
prešao 180.000 km, metalik
sivi, uredno servisiran, plaćen
porez i cari na, cijena po
dogovoru. 063/472-917
BMW e 60 525 d, 2004. god.,
xenoni, šiber, velika naviga-
cija 16.9, telefon, koža, sen-
zori za parking i za brisače,
alu felge od M6, 18 coli, plus
zimske gume na alu felgama
16 coli, exstra stanje, urađen
veliki servis, cijena 34000 km.
063/896-429
BMW 528i,god.1999, model
2000, ful oprema, tiptronik,
crni, crna koža, komande na
volanu , nove gume.. 12500
KM.
063/551-222
Bmw 525i, 88.god, metalik
plavi,alu felge,istekla reg.
Prodajem,može zamjena.
063/914-580
BMW 518 1995 god. cijena
2000 KM 063/439-986
BMW E36 motor 1.8i reg.do
5/11 u odličnu stanju moguća
zamjena za auto HR tabla
063/833-372
BMW 316i compakt, godina
proizvodnje 1995., prešao
181000, cijena 8500 KM.
063/434-786
BMW 520 24v plavi 95. god.,
njemačke tabl e sa dosta
opreme. 063/163-810
BMW e36, 318 i, crvena boja,
reg. do 12.2011.,exstra stanje,
1990.god, cijena 5600 maraka
063/896-429
BMW 528i,god.1999,model
2000,ful oprema, tiptronik,crni,
crna koža,komande na vola-
nu, nove gume...12500 KM.
063/551-222
BMW e 525 i god. 1989. tek
regi stri ran, extra stanje,
bijeli, alu.felge, cijena 4300
km. 063/887-095
BMW E36 318i 91g metalik
zeleni u odličnu stanju potroš-
nja 7 l, garancija na motor,
nove gume, reg. 6/2011 cijena
7000 KM.
063/426-389
Prodajem auto-alarm original
za BMW kupljen u Njemačkoj
nov u paketu sa upustvom,
ima dva ključa i dva daljinska
a ima mogućnost da se posta-
vi i u druge automobile.
063/716-250
BMW 530D 2002 godina, ful
oprema, ekstra očuvan,
navi gaci j a, komande na
volanu. 063/323-729
BMW 530 i V8, 1994. god,
registriran do 25.8.2011.god.
063/997-067
BMW 530d 2001 god,limuzina,ful
oprema,tv,navigacija,xenon,
registriran. 63314958
BMW 530d,2002 god, karavan,
dosta opreme,siva metalik,
registriran,može zamjena.
063/413-676
BMW 528i,god.1999,model
2000,ful oprema, tiptronik,
crni,koza, nove gume,cijena
12 500 KM. 063/551-222
Prodajem Jeep BMW X5 crni
2004 g 3.0 D 160 KW
063/500-007
BMW 530D, 2000 god., karavan,
extra stanje, reg. do 10.11.
2011.,ful oprema,PDC, xenon,
euro kuka, nove gume, ...
prodaja ili zamjena za jefti-
nije uz doplatu.
61798188
AUTOMOBILI
bmw...
Audi 80, 88 god,crveni ,1.6
benzin,registriran,servo,stakla
na struju,cd player,u dobrom
stanju,cijena povoljna...hitno!
063/382-884
Audi 80,god:1986,motor:1.6
benzin,odjavljen,cijena:600 KM
063/442-841
Audi 80 benzi nac god. 85
registracija istekla
063/586-768
Audi 80, 88 god,crveni ,1. 8
benzin,registriran,servo,stakla
na struju,cd player,u dobrom
stanju,cijena povoljna...hitno!
063/368-230
Audi 100,2.8,1992.god.,motor
neispravan,1500 KM.
063/941-895
A4, 2.0 benzin, sekvent plin,
2002. god., urađen servis,
registriran. 063/407-558
Audi A6 quattro ful oprema i
Mercedes 126. Oba auta 12000
KM HITNO! 065/679-912
A4 1,9 dizel, 2003. god., ful
oprema, prešao 175000, cijena
23000 KM. 063/381-911
Audi 80, 1990 god, bijela boja,
1.6 benzi n, registri ran, u
odličnom stanju, cijena po
dogovoru. 063/271-985
Audi A6, 2.4 benzin, 1997. full
oprema osim koze.
063/324-090
Audi 80, 2.6 benzin, 1993. sive
boje. Registriran do 09/2011.
063/324090
Audi 80, 1990 god, bijela boja,
1.6 benzin, servo, šiber, MP3
player, registrovan, u odličnom
stanju, cijena povoljna!
063-271-985
AUDI 80 benz. 1,8 90 KS sivi ,
Njem. table 1100 eura .
063841115
Audi 80, 1990 god, bijela boja,
1.6 benzi n, registri ran, u
odličnom stanju, cijena po
dogovoru. 063/271-985
Audi A4 tdi 1.9 81 kw ful
oprema 1997.g. 9900 KM.
063/288-425
Audi 80, 1990 god, bijela boja,
1.6 benzi n, registrovan, u
odličnom stanju, cijena po
dogovoru.
063-271-985
Audija 80 jaje, turbo dizel
interkoler,89god,crveni,nove
gume...STRANAC! 950eura
Posušje 063/468-848
Audi A4 kraj 2001, novija tipa,
dobro očuvan, cijena 16 000
KM, 063/450-896
Audi-a6.karavan.automatik.
tamnoplava boja.godina 96.u
dobrom stanju.na hrvatskim
tabl icama. i nformacije na
broj- 063337772
Audi 80 2.0 benzin u dobrom
stanju 1990. cijena po dogovo-
ru
063/234-888
AudiA4 1.9 tdi, 1999. 22000
pr ešao km, metalik plavi, u
dobrom stanju povoljno
063/423-765
ProdajemAudijajaje80udobrom
stanju cijena 3500 km.
063/365-746
Audi-A6, karavan, automatik,
tamnoplava boja, godina 96.,
u dobrom stanju, na hrvatskim
tablicama.
063/337-772
Audi A 4 2.5 avant, sive metalik
boje, sve obaveze plaćene, 2003.
god., cijena 17000 KM.
063/361-677
Audi A4 TDI 2004.g. reg do
11/2011. Crna met, cijena 10.000
eura. 063/355-977
Audi 80, jaje, 1988.g. registriran
do 9/2011. U dobrom stanju...
alu felge, šiber,18 benz. itd.
Cijena 3200 KM.
063/207-107
AUDI A6, 2.5 TDI karavan, crna
boja 96g. reg godinu dana u vrlo
dobrom stanju, full oprema.
RAMA.
063/356-131
ProdajemhavarisaniAudi-quattro,
2.3 benzin, 87. god., ABS, servo,
automatska klima, BiH papiri,
i motor za istog sve cijena1500
KM.
063/423-877
Audi 80 87g.u vrlo dobrom
stanju, reg.do 9/2011, servo,
ši ber, novi KW- spor tski
amortizeri i spirale sa garan-
cijom 2 god.ili 100000 km.
Cijena 4000KM.
063/900-732
AUTOMOBILI
audi...
A
u
t
o
m
o
b
i
l
i
.
.
.

F
I
A
T

F
O
R
D

M
E
R
C
E
D
E
S

O
P
E
L

P
E
U
G
E
O
T

R
E
N
A
U
L
T

V
W

A
U
D
I

B
M
W
Audi A3 20 turbo 200 KS 2000.
god., prešao 49.000 km, boja
crvena, panorama krov,
automatic, pod strani m
tablicama.Više informacija i
slike na.www.pik.ba.
063/900-101063/169-703
Audi 100, 2.3 benzinac 91god.
Istekla registracija. Cijena
po dogovoru 063/909-576
32 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Ford Fiesta 1,3 benzin, 1997.
godina, cijena 4.750 KM
063/317-070
Ford mondeo 1.8 td , 98. god.
hr-table, reg. 05.2011. klima,
2400 eura, može zamjena i
druge varijante po dogovoru.
063/801-516
FORD FOKUS tdci dizel. crna
metalik, karavan, god. 2003.
prešao 150000 km, klima, alu
felge i još opreme. Cijena do
reg. 9500 KM.
063/406-712
Ford focus 4vrata 1,8tdci 2003g
plavi metalik klima servo alu
i jos dosta opreme uvoz iz
Njemacke u super stanju do
registracije 10700 km Mostar.
063/894-870
Ford focus karavan1,8tddi
2002.g crni metalik klima
servo i jos dosta opreme uvoz
iz Njemačke u super stanju do
registracije 8700 km Mostar.
063/894-870
Ford focus 1.8 tddi karavan
crveni, uvoz njemačka plaćena
carina i pdv 2004.g.128000 KM
klima, servo, abs, maglenke,
euro kuka, nove gume, z.
jastuci po dogovoru Mostar.
063/444-369
Mijenjam ili prodajem za auto
na HR tablama Ford mondeo
dizel, karavan, 66 KW, jedan
vlasnik, 2004. god, pr. reg. 2005,
prešao 138 942 km, manje
vozilo Golf, Corsa, Astra i
drugo
091/1302951, 039/680-657
AUTOMOBILI
ford...
Ford fokus karavan dizel, 2004
.klima 8600
063/969-695, 063/315-731
Ford mondeo karavan dizel
2003 klima sivi met 8700
063/969-695, 063/315-731
Ford Mondeo 2002 god sivi
karavan TDCI 115 ks . klima
automatik , kuka elektro paket
sva oprema, prešao 164 000 km,
u odličnom stanju reg do 09.2
cijena po dogovoru.
063/841-115
Ford mondeo 1.8 td , 98. god.
hr-table, reg. 05.2011. klima,2400
eur,može zamjena i druge
varijante po dogovoru.
063/801-516
Ford orion, 87. godina 1.6,
benzin, registriran do 10/2011.
063/349-970
Ford escort dijelovi bosch
pumpa ispravna za 1.8 dizel
95-99 god. 063/801-516
Ford escort 199. motor 14
udaren za dijelove.
063/217-876
Ford Escort 1.8 diesel, kw 44,1991
godina, boja-metalic siva!
Cijena 1.500 KM.
063/319-686
Ford fokus 4v 1.8tdci 2003
digitalna-klima,al-felge met
crni itd 063/601-987
Ford Eskort motor 1,4 god 1992
registriran godinu tel
063/518-013
Ford eskord 88god 1.3 reg.punu
godinu 1500km moze zamjena
063/982-091
Ford fiesta, 1.8 dizel, god. 2000.,
klima, central brava, zračni
jastuci, servo volan. Cijena 6000
KM. 063/449-953
Ford Escort 1.3 benzin reg u
dobrom stanju 1.500 km.
063/500-547
Ford Escord cabriolet..motor
1.6 god.90!! 1500km..može i
zamjena! 063/885-327
Prodaje se kamion ford euro
cargo reg bh tabl ice euro
sanduk diskovi frena 7,5 t u
jako dobrom stanju 7500 km.
063/402-511
Ford fiesta.1,8 dizel, god 95,
vozilo redovno održavano i
očuvano.Cijena:4000 km.
063/383-640, 065/870-279
Ford Focus 2006 g. 1.8TDCI
115KS. 14500KM do reg.
063/903-479
FORD FOKUS tdci dizel. crna
metalik, karavan. god. 2003.
prešao 150000 km, klima, alu
felge i još opreme. Cijena do
reg. 9800 KM.
063/406-712
Prodajem forda escorta, 1992.
godište, snage 1,3, crvene boje.
061/271-524
Ford Escord kabriolet god. “90.
motor 1.6!! 1700km, moze i
zamjena!
063484063
Fiesta, 11.mj.2002.,1.3 benzin,
crna metalik,3 vrata, klima,
ABS, airbag,alu felge, CD
player,reg. odlično stanje. 7.700
KM. 063/703-154
Ford sierra ghia 2.0 benzin,god
“88 u dobrom stanju, neregi-
strovan, ful oprema:el. podiza-
či stakala,centralna brava,
klima, alarm, servo.Cijena 2000
KM fiksno 063/318-977i
063/312-099
Ford Escort 1,8 D karavan,
bijeli, god. 92., stranac, cijena
1990 KM 063/830-909
Fiat punto 1,2 4 vrata 2004.g.
novi model sivi metalik klima
city servo abs i jos dosta opreme
reg.do 06/2011 u super stanju
7800 km Mostar.
063/894-870
HITNO! Prodaje se fiat punto
HSD 12 motor, servo, centralna,
stakla na struju, godina 97.
063/438-503
Fiat punto 2001 godina,1.2
benzin.oprema:klima,servo,ab
s,esp,cent. i dalj. zaklj.plaćena
carina i pdv!cijena:5300 km
mobitel:
063/313-680,
063/443-330
Fiat bravo 99 god.16 16v benzin
crna boja servo centralna
brava servo el.podešavanje
retrovizora i stakala .klima se
ispraznila.reg.do polovine 4
mjeseca .cijena 5000 a moguća
je i zamjena.inf.
063/689-668
Prodajem uno bijeli registriran
88 dizel 500 eura.
063/840-478
Fiat punto god. 2000., 4 vrata
metalik plava 122000, 5300 km,
full oprema.
063/351-382
Fiat Punto 13jtd dizel 2006.god.
114930 km servo citi abs el
stakla aerbeg centralo urađen
veliki servis reg 07/2011.god.,
ekstra stanje, cijena 7900 km.
063/326-206
Fiat punto, motor 1,1, god. 1998.,
cijena 2800 KM.
063/346-331
Fiat Tipo 1.4 god.pr 91. reg do
pol marta u dobrom stanju
cijena 2100 km. 063/557-788
Fiat Panda 750ccm ,86.god,u
kvaru- nevalja lamela ,istekla
reg. 700km ili zamjena za skuter
T.grad. 063/438-829
Fiat dukato 2.5dizel kratki
povišeni 1995god.bih table u
dobrom stanju. 063/478-610
FiatPunto1.1motor98godina,bijela
boja istekla registracija.Bez
zadnjih sjedala.U voznom st -
anju,treba uraditi par poprava-
ka, može i zamjena.
061/052-460
Fijat tipo tek lakiran 4 nove
gume,nov akomulator izmje-
njeni filteri i ulje istekla regi-
stracija 16 motor benzin godina
proizvodnje 1989 cijena 1200 km
063/348-784HITNO.
Fiat punto kabriolet 99.god.
063/583-674
Fiat Uno 1.3 dizel 85g , motor
91g, potrošnja 4,5 l. Novi aku-
mulator.dobre gume.ugrađeno
dosta novih dij. Reg. 12. 011g.
063/800-545
Fiat Punto 1.1 benzin cijena
3000 KM 063/620-489
Fiat punto, 2000g, 12 benzinac,
reg do 5.2011. 063/417-229
Fiat bravo 2000god. 19td
063/475-374
Fiat Grande punto Amore 1.4
B 8 V 2007 54 000 prešao, 4
vrata, nove gume, registriran,
klima, abs, servo cd,airbag i
ostala oprema 12 600 KM.
063/346-991
Fiat Punto 1.1 god. 1995, reg.
do 10/2011.
061/308-152,
061/687-672
Fiat bravo 99. god., crne boje
16 benzi n, regi stri ran do
4/2011. Cijena 5000 u obzir
dolazi i zamjena.
063/689-668
Fiat novi model 2004. 4 vrata,
bilo udaren stavljeni novi dije-
lovi bez motora
063/316-635
Fiat punto tek uvezen 12 benzin
extra stanje. Model 2004g.
cijena 7400 KM tel
063/313-848
Prodajem Uno bijeli, dizel 88.
god tek registiran 200 Eura
063/840-478
Fiat pandu novi model bila
havarisana stavljeni svi novi
dijelovi na nju nedostaje motor
2004. godina, četvora vrata.
Mob:
063/316-635
Fiat uno, 1.3 benzin, god. 1984,
reg. istekla, ispravan, cijena 900
KM.
063/100-316
FIAT DUKATO 10, godina 1998,
u dobrom stanju. Tel.
063/317-435
Prodajem Uno dizel 88 god
bijele boje tek registriran 300
Eura hitno
063/861-890
Fiat bravo 2000.god. 19 td
063/475-374
Punto 1.3 m-jet dizel.2004.
godi na, model restai l i ng.
oprema: klima, servo, cent. zaklj.
ele.podiz. stakala, tek registri-
ran 6800 km.
063/890-590
AUTOMOBILI
fiat...
Fiat Bravo 16-16v, 97. godina,
alu felge, centralna, alarm,
plavi metalik, MP3, reg. do
12/10, cijena 5500 KM
063/406-382
Ford Escort 1,4 i, 1989. god,
ekstra stanje 066/244-200
Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
33
Posao...
Usluge...
Nekretnine...
Automobili...
O
s
t
a
l
o
.
.
.
mali oglasnik
Besplatni
SMS
Vaše male
oglase možete
slati SMS-om na
broj telefona
091/610-102
Način slanja poruke:
Ukucajte ključnu
riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte
tekst poruke i pošaljite
na prethodni broj
c
i
j
e
n
a

1
,
2
0

K
M

+
P
D
V
NAPOMENA: OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVA TRI OPERATERA U BIH
AUTOMOBILI
opel...
Opel Omegu 88. god. CD
oprema u dobrom stanju.
Cijena 1000 km fiksno
063/411-772
OPEL ASTRA 1.6 16V 2001.g
crna metal i k karavan, f ul
oprema u extra stanju,tek
registrovana
66900570
OPEL kadet 1984.g. 1,3 OHC
motor. Auto je u voznom
stanju, neregistriran cijena
800 KM 063/871-918
Opel vectra 1.6 16v modifici-
rana metalic siva reg.do 12/11g.
150000 km dosta dodatne
opreme u super stanju, cijena
po dogovoru Mostar.
063/444-369
Prodajem, moguća zamjena
za BIH table. Vento 94. god,
TDI, na HR tablama,u odlič-
nom stanju. Cijena 2800 eura.
063/442-687
Opel astra 1,2 16v 2003g. lju-
bičasta metalik klima servo
abs i još dosta opreme prešao
99000km knjiga servisa uvoz
njemačka do reg. 8500 km.
063/894-870
OPEL CORSA,12-ka, 90 .g.,
istekla registracija, crvena
boja.Cijena:600 KM.
063/685-958
Opel kadet 1.3 br. 86, nove
gume, radio CD MP 3, reg.
ispravan, cijena 1800 KM.
036/328-426; 063/250-690
Opel corsa tdi- 1,7 metalik, god.
proizvodnje 11/2001. registriran
do 11/2012. ful oprema od 07-15h
te od 19-22 h.
065/859-103; 063/419-967
Opel Corsa 1.7 dizel, 2001.god.,
klima, stakla na struju, airbag,
abs, servo, daljinsko kljucanje,
dobre gume, tek uvezena,
Mostar cijena:7200
063/313-823
Prodaje se KADET-suza 1.3
B./87 god., registr., u dobrom
stanju. Mostar.
061/385-620
Opel Astra 2.0 1999, dizel
,automatik, klima,el podizači
stakla, abs, grijanje u sicevima
, u dobrom stanju , cijena 8000
km, 063/316-109
Opel vektra 1,8 benzin, god.
1992., povoljno.
061/683-588
OPEL Vectra 1,8 lim. crvena
sa dosta opreme Njemačke
table odlično stanje, cijena
1250 Eura . Tel.
063/841-115
Opel Corsa 88god 12motor
registrirana u ekstra stanju.
066/937-944
Opel Astra 17dizel 99god 4
vrata kl i ma itd cijena po
dogovoru 063/350-552
Opel Astra 1.6i, 95 god. Hr.
table, registriran do 6. 2011
god. bi xenon farovi, alu.felge
cd.dvd.extra stanje, 2500 eura.
063/155-155
Opel vectra, godina proizvod-
nje 1997.1,6 16v, ABS, klima...
6,500 km. 063/286-960
Opel vectru 2003. god., tek
registrirana, servis uredan,u
odličnom stanju, cijena 17000
km. 063/430-641
MERCEDES E270 CDI,2002
godina, Crna Metalik, Regi-
striran 063 421 695
Mercedes Jeep 250G dugi 88god.
prodajem.
063/311-948
Kamion Mercedes 14/22 sa
kranom naprijed prodajem.
063/311-948
Mercedesa e230, god.proizvod-
nje 1996.,benzin, reg. 08/2011.
cijena po dogovoru. Inf.
063/313-330
Mercedes LKW 310 D zatvore-
ni 95g registriram u odličnom
stanju abs servo vebasto
nosivost 1500 kg hitno
063/330-868
Mercedes 124 pogrebno vozilo
cijena po dogovoru
063/418-328
Mercedes 124 200 D,1985.god,
istekla registracija 2600KM
fiksno
063/867-726
Mercedesa 123, 200 dizel, 4 nove
gume i 4 nova amortizera,
lakiran nanovo.
063/178-053
Mercedes E-220 sdi, limuzina,
2005. god., plavi, servisiran, 200
tkm, Njamčake table, cijena
20000 KM, fiksno, Ljubuški.
063/290-546
Mercedes 190 benzin, god. 1984.,
reg. 10/2011. Cijena 1100 eura.
063/127-984
Mercedes 124 300 D, god. 90.,
ekstra stanje, garaži ran,
unutrašnjost kao nova, reg. do
8/11, cijena 10900 KM. Može
zamjena za okaša.
063/428-276
Mercedes 124 300 bijele boje
god. 90., stranac kao nov. 1300
eura,
063/384-628
Mercedes 190D 84.god. reg. do
12/2011. cijena 3.000 nije fiksno.
Mostar.
063/407-310
Prodaje se auto korpa Mercedes
613 D Ruthman 13 metara
godište 1986. registrirano na
firmu. Cijena 10500 eura.
063/325-737
Mercedes 190 dizel, široka
lajsna, crni, kao nov.god 1991.
063/710-701
Mercedes124-230E,benzin-plin,
stanje odlično. god. proiz. 1988.
registriran do 9 mj. Cijena
fiksno 5000 KM.
063/795-152
Mercedes E 300 TD 98.god., full
oprema, exstra stanje, kao nov,
može zamjena za mercedes 124
linija. 061/036-556
Prodajem mercedes 508. god
85. 063/321-111
Prodaje se mercedes 190, 2.0 d,
god.1987, cijena 3500 km.
063/648-209
AUTOMOBILI
mercedes...
Mercedes Vaneo (A clasa),
1.7 diesel, automatic tiptronic,
2005 god., klima, grijanje
siceva, stakla i retrovizori na
struju. Reg. do 2/2012, cijena
17.500KM 063/410-257
Mercedes C220 benzinac,
god 1995. oprema: klima,
ABS, servo, zračni jastuci,
daljinsko zaključavanje, re-
gistriran do 10/2011. cjena
8700KM 066/774-658
Prodaje se opel vectra 1.6
16w,1996 god!u dobrom
stanju 066/357-562!
34 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
G o l f 3 , g o d . 1 9 9 8 , 1 . 9
SDI,karavan,bijela boja, ABS,
servo,el.siber,+4 zimske gume
s felgama. Cijena:7 200km
063/407-660
Golf 3, 1.8 benzin, extra stanje,
92 god., šiber, servo, mul-t-lock,
5100 KM
063/345-984
Passat karavan 87 g,benzin,
stranac Cijena 500 eura
063/372-383
Mijenjam Passat karavan 1988
god.sa turbo dizel motorom
2003 god. BiH table za auto
HR tablama
063/315-345
Passata..Godina.. 88..Cije-
na..3..800 KM
063/653-570
Golf 2 dizel, 4 vrata, 85god,
registrovan punu godinu, u
extra stanju, 3500 KM
063/005-511
Passat tdi karavan god 2002
registovan ful oprema cjena
po dogovoru info
063/368-852
Golf 2 GTD.90god.3.500Km.
063/362-592
Pasat 1. 9td. 90g. Odl icno
stanje 01 2012qe.4900km.
63314188
Golf 2, 1.6 dizel,god. proizvod-
nje 1985. Regi strovan do
7.7.2011.Cijena 2500km.Kontakt
063-877-468
Golf 5, 2006. god., 1.9 tdi,
metalik, njemački, 2 vrata,
navi, servisiran, cijena:12 900
KM.
063/290-546
Golf 3 1.8 hr table 92. god
prodajem i l i mijenjam za
vozilo na bh tablama.
063/339-582
Golf 5 19 tdi 105 ks 2005. god.
crni reg,vel i ka navigacija
veliko putno računalo, prešao
150.000 veliki servis,uvoz iz
njemačke,17.200 km.
063/830-228
Golf 3, 1.9 TDI, 94 god., reg.
01/12 god, 2 vrata, met.plavi,
alufelge,uodličnomstanju,cijena
5500 km.
063/490-193
Golf IV, 1.9 SDI, registriran
do 10/2011. Mostar.
063/321-042
GOLF 4 1999. god., benzin 1.6
tamno plavi, cijena 9500 KM.
063/532-373
AUTOMOBILI
vw...
Golf IV, 1.9 SDI, registriran
do 10/2011. Mostar.
063/321-042
Prodajem pola 19 dizel,1996.
godina 4 vrata, bez papira
razbijen otraga u pokretnom
stanju. Cijena 1900 km.
063/136-279
VW kombi t 4 god 1991 td 1.9
cijena 5000 km. Može zamjena
za kedi vw. 063/311-549
Golf 3 benzinac, godina pro-
izvodnje 1995. Regularan.
Cijena 4.700 KM.
063/423-224
Golf 2. crvene boje, 2 vrata.-84.
god. registri ran do 07/11,
benzinac.
063/079-011;
039/680-713
Golf III karavan 1.9 TDi, 1996.,
bijeli, reg. do 11/11, servo, alu
felge, još opreme, cijena
7 300 KM
063/100-316
Golf II 1.8 benzin, 1988. sivi
metalik, registracija istekla,
nove gume, servo, pliš sicevi,
color stakla, super stanje,
cijena 2 700 KM 063/100-316
Golf II 1.3 benzin u solidnom
stanju reg.do 11mjeseca 2011
motor odličan mala potrošnja
cijena 2200 km Mostar
066/427-139
Golf II, dizel 85 god. BiH table
registracija istekla.
063/594-303
Passat karavan 85 god benzin
registriran jos mjesec dana
metalik sivi 5 brzina tvornič-
ka boja očuvan muzika mp3
cijena 17oo km 065/924-351
Pasat karavan dizel 19 god 92
metal i k crni registrovan,
klima, ABS, servo, el. paket,
koža al. felge. cijena. 5 900
fiksno. 063/319-710
PASAT 1991 godiste, 1,8, u
odlicnom stanju. Zainteresi-
rani nazvati na broj
063311175
asr i td. cijena 9300Km. Tel
063/313-848
Golf 3 benzinac 94 god prešao
95000 km u odličnu stanju
stranac prodajem.
063 424475
Passat 20 tdi, 12/2005, reg.do
28.5.2011 god,prešao 205000
km, klima, abs, esp, ksenon
svjetla, el.podizači stakla,dalj.
ključanje,urađen kompletan
veliki servis,cijena po dogo-
voru.
063/315-049
Gol f IV, 2.0,benzi n,115 ks,
2001.g.,maksimalno održavan,
registriran do 2/2012, cijena:
10 500 KM.
063/325-100
Golf 2 90 god 16 ben reg do
6/2011, cijena po dogovoru.
063/350-552
Prodaje se Polo 97g.registovan
ekstra st povoljno
63314188
ww passat,2004.g.presao 130.
tisucakm.crnaboja,6.brzina,trosi
6.l,multi lok,alu felge.cijena:10.
tisuca eura.tel.
063/322-013
GOLF IV,19 TDI-automatik
tiptronik,2002.g,klima,ABS,
navigacija,cd-player,grijaći
siceva,6x airbag,el.retrovizo-
ri , metal i k crna, 2vrAta,
REG.12/2011-CIJENA 5800
E,,može zamjena
063/388-681
Gol f 3 1. 8 hr table 92 god
prodajem i l i mijenjam za
vozilo na BH tablama
063/339-582
Passat 3, diesel 1.9.limuzina,u
extra stanju,reg.do kraja god.
Cijena:5900 KM 063/377-431
PASAT 1992. god. , klima,
stakla na struju, centralna,
abs, servo, moguća zamjena.
063/350-552
Golf 1.4 benzin 97. god. reg.11/11
extra stanje 5800 km fix.
063/315-493
Golf 2003.god,1.4 16 V, prva
ruka, sa ljetnim i zimskim
felgama, očuvan extra stanje,
nije udaran! 5250 eura fixno!
063/424-052
Golf 2003.god, ZG-table 1.4 16
V, prva ruka, sa ljetni m i
zimskim felgama, očuvan extra
stanje, nije udaran!5250 eura
fixno! 063/424-052
Golf 2 dizel, crveni recaro
sicevi, alu felge, ekstra stanje
3800. 063/143-581
Golf 3 1997. u dobrom stanju
reg do 9/2011, cijena po dogo-
voru. 063/340-327
PASAT 1991. godište, 1,8, u
odličnom stanju.
063/311-175
Golf 2, benzin,”87 god.u dobrom
stanju. 063/893-807
Golfa 5 1,4 FSI 2004.g. 94000
km crna boja 5 vrata klima,
meta alarm, blokada paljenja,
kandža za volan, al felge u
odličnom stanju, cijena po
dogovoru. 061/631-449
Pasat 19 godina 2006. bijela
boja. 063/983-040
Golf iv 2002 god. 1.9 sdi regi-
striran do 1/2012 klima, abs,
servo itd... dobro stanje.
063/894-830
Golf 5. 1.9 tdi.2004 god, reg,
moguć prenos. 4 vrata, klima
tronik, alarm, multlock.sen-
zori za kisu i svjetlo.16.500
KM. 063/311-479
Jetta 90. god turbo- di sel
tamnoplava metal i k boja,
duboke karamolke, šiber, reg.
do 11/2011.god, cijena 4.600
KM. 063/798-978
Renault Clio 1.2 benzin, 1997.
god proizvodnje
063/441-912
Laguna 1. 9 dci , cijena po
dogovoru
066/187-440
Prodajem Renault Clio B 1,2
godina 1994. reg. do 9/2011
063/796-087
Renault grand scenic 1,6 16v
sekvent plin 2005g 7sjedala
nebo plavi klima ksenon i jos
opreme uvoz iz Njemacke u
ekstra stanju do reg. 14000km
63894870
Renault Laguna, 1.6, 16 v, 2001,
metalik siva,125000 km,uraden
veliki servis,reg do 9/11, mogu-
ca zamjena za manje auto.
063365403
Renault megan, novi tip 2003.
motor 1.4 16 V srebreni, 97 000
km, klima, uvoziz Njemačke
plaćenacarina i pdv.
63372613
Renault Laguna motor 1.6 novi
model, limuzina, 2001., prešao
112 000 km, sva oprema, pl.
plaćenacarina i pdv.
063/372-613
Renault megan karavan 2006.g.,
crni-met.1.5 dci, 105 ks full-
oprema, exstra stanje.
063/601-987
Renault megan 2008.g. crni-
met.1.5 dci klima, cd, tempomat
itd exstra stanje.
063/601-987
Reno Klio 1.5 dci. dizel, god.
2004, siva metalik. 5 vrata, reg.
i servi si ran, kl i ma dosta
opreme. Cijena 9600 KM.
063/406-712
Renault grand scenic 1,6ben-
zin sekvent plin 2005.g. nebo
plavi metalik klima xsenoni
7sjedala i jos dosta opreme
uvoz iz Njemačke u super
stanju. 063/894-870
Renault Megane 1.5 dci 2007.
g. 118000 km prešao, tek
registriran,dosta opreme.
Cijena 118000 KM.
063/319-932
Renault laguna, 1.6, 16 v, 2001,
metal i k siva, 125000 km,
urađen veliki serivs, reg. do
9/11, moguća zamjena.
063/365-403
Renoault laguna 95. g. u dije-
lovima benzin. 063/316-277
Renault laguna, motor 1.6 16
V, limuzina, novi model, siva
metalik, god. 2001., prešao
125000 km, registriran do 9/2011.
063/365-403
Renault laguna 2, tiptronic,
full oprema, odlično stanje,
servo knjiga, 110000 km, vrlo
povoljno, hitno.
063/417-071
AUTOMOBILI
renault...
Prodajem kedija renola 1. 1
motor 91. god. benzinac 1000
i po maraka. 063/357-477
Renault megan, novi tip, 2003.,
motor 1.4, 16 V, srebreni, 97000,
kl i ma, uvoz i z Njemačke.
Plaćena carina i pdv. Povoljno.
063/372-613
Renault laguna, motor 1.6, novi
model, limuzina, 2001. god.
112.000 km, plava metalik, sva
oprema, plaćena carina i PDV.
Povoljno. 063/372-613
Renault Laguna 2.0 benzinac,
97. god., kl i ma, stakl a na
struju, airbag, abs, daljinsko
ključ, prešla 178 000, servisi u
ovl.servisu,regdo10mj.cijena:6000
063 313 823
Renault clio, 1,2 benzin, god.,
proizvodnje 1994., registriran
do 9./ 2011,
063/796-087
Renault clio 1.5 dci.2003g 4
vrata.klima i dosta opreme.
metalik.plaćena carina i pdv.
uvoz Njemačka.8700 KM.
063/318-255
Renault 19, 1.8, solidno stanje,
cijena 2000 KM
063/100-316
Renault 5, 85 god. 11 motor,BiH
papiri,regularan u dobrom
stanju. Cijena 700 KM
63156326
Renault laguna 1.9 dizel, 2003.
god. u extra stanju, 150000 km,
njemačke table, cijena
8 000 KM
063/290-546
Renault Laguna RXE 1995.,
dijelovi, povoljno.
063/328-769
Renault 19, 91. god. neregistri-
ran, povoljno.
063/328-769
Renault Megan, novi tip 2003.
motor 1.4 16 V srebreni, 97000
KM, klima, uvoz iz Njemačke,
plaćena carina i pdv, povoljno
63372613
Renault Laguna, motor 1.6
novi model, limuzina, 2001.
god. 112 000 km, metalik, sva
oprema, plaćena carina i PDV,
povoljno 063/372-613
Renault 18 84. god. registriran
do 10 /2011., 1.4 motor, 1000
eura, hrvatske table povoljno.
063/861-890
Renault clio campus 1.5 dci
2006.g. bijela boja 2 vrata
klima nove gume registriran
do 9/2011.
063/861-456
Renault Clio 15dci dizel 2005.
god., 142610 km, svi servisi
renaultu, f ul oprema, tek
uvezen, cijena do registracije
8100 km.
063/326-206
Renault 25 godina 1992. u
odličnom stanju.
063/292-880
AUTOMOBILI
peugeot...
Peugeot 309 1.9 Diesel 12mj.
1987 cijena: 1500 KM tel:
063/382-634
Peugeot 1o6 1.1, godina 2006,
plavi, 2 vrata, registriran,
cijena 5600 KM.
063/321-745
Pezo 206 hdi 2002 g ful opre-
ma plaćena carina pdv 7.700
km
063128183
Peugeot 307 cc,2003 god,crni,full
oprema,registriran do 8/20011,u
odličnom stanju Cijena 18 900
km. 63487593
Peugeot 206, 1.9 diesel , 2001.
godina. siva metalik, regi-
str i ran , odl i čno stanje,
Ljubuški 063/322-000
Peugeot 307 cc,2003 god,crni,full
oprema,registriran do 8mj
20011,u odl i čnom stanj u
Cijena 18900 KM.
063/487-593
Peugeot 406 1.9.t. dizel 96.
god reg. do 12/2011, klima
servo, abs. Odlično stanje.
Cijena 6600 KM.
061/839-032
Peugeot 205 dizel 18 za dje-
love motor ispravan 86g cj 400
km 063/321-260
Peugeot 607 2,2 hdi 2004 god.
ful oprema, automatic,urađen
veliki i mali servis,registriran
do kraja godine.
063/411-511
Peugot 307, 20Hdi , 136ks
20 04god,ful oprema,srebrene
bojeregdo6/2011godcijena:13000
km 063/897-434
Peugeot 207 hdi 1.6 premium,
godina proizvodnje 2008. boja
crna metalik, registriran do
7/2011. 063/313-050
Peugeot 206., 1,9 dizel, god.
proiz. 2000, 5 vrat, ful oprema,
registriran do 10/2011., mogu-
ća zamjena.
061/467-275
Peugeot 206. 14 hdi 2003. g.,
reg 1/2012. g., 8 990 km.
063/128-183
Pežo 307SW sport 1.6HDI 90
KS. 14500KM do reg..
063/903-479
Peugeot 106, 1.1, god. 1996.,
reg. do 3/ 2011, alu fel ge,
metalik, mala potrošnja, dobro
stanje, Cijena 3700 KM.
063/100-316
Peugeot 405, 1.6 benzin . god.
1989., metal i k plavi, nove
gume, reg. 12/2011, odlično
stanje, cijena 2800 KM.
063/100-316
Peugeot 309., godina 1987.,
benzin, 4 vrata, bijele boje.
Registriran do 10/2011.Cijena
1800 KM. 063/019-626
Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
35
Protupožarni i protuprovalni sustavi
Golf IV 2000. god., klima, el.
podizači, ABS, daljinsko
ključanje. 063/995-115
VW Sharan tdi2001. god. 7
sjedala, 063/158-459
Fel ge za renaul t l agunu
205/55/16 sa gumama MICHE-
LIN
066/187-440
Prodajem motor i mjenjač
Ford 1,6 dizel cijena 800 KM,
063/317-070
Prodaje se Ford turbo dizel
u dijelovima. 063/316-277
Prodajem motor od forda 1.1
84.god.u dijelove.
063/819-694
Prodajem felge za golf 5.
063/350-565
Prodajem automobil citroen
xara picaso, 2007., prešao
50.000 km, ful oprema, meta-
lik boja, 1,6 benzin, u izvrsnom
stanju. 061/132-682
Prodajem-f arove za Fi at
stilo novo upakirani
063/715-850
Alu felge za audi 100,iz 92god.
za 100 KM. ili mijenjam za alu
od eskorta 14-ke.Livno.
063/845-694
Prodajem komplet dijelove
od golf. 4., 99.qod.
063/325-847
Auto oprema,prodajem alu
felne petneske,oblik mreža
sa solidnim gudijer gumama.
cijena 250 km.
066/342-244
AUTOMOBILI
autodijelovi...
Prodaj em veću kol i či nu
polovnih guma svih dimen-
zija za mala auta i džipove
dobro očuvane sve u paru
cijena 6 km komad na veliko
Mostar. 063/953-971
Prodajem 5 čel ični h felgi
205/55/ R16 sa ljetnjim gu -
mama,polovne. Sve 200 km!
Tel 063311669
Prodajem alu felge Borbet
17ke pasu za Mercedesa, Audia
i Busa T4 T5 . Cijena 200 eura.
Tomislavgrad.
063/200-510
Prodajem polovne dijelove za
nisan micru linija 86.-92. g.
063/405-033
Prodajem Al felge sa gumama
195 55 R 15 4 komada Cijena
100 KM
063/346-935
Orgi nal Mercedesove al .
Felge 17 ke u extra stanju
povoljno info
063 372 452
Alu felge za Merce4des, Audi,
Gol f, BMW, Opel , RFord,
Passat 063/830-909
Kupujem felge sa zimskim
gumama za Forda Fokusa,
veličina 195/55/R16
063/311-035
Prodaje sd motor od korse
14 i cijena po dogovoru.
063/708- 958
Prodajem alu felge za ford
focus original kao nove.
036/821-363
Tražim siceve za Mercedesa
190.
063/324-296
Čel ične fel ge 16 gol f 4 sa
gumama i ratkapama original.
063/313-179
Branike od e60 linije, prednji
u kompletu sa maglenkama
i sa rešetkama, zadnji branik,
euro kuku, cijena 800 Eura
063/896-429
Prodajem komplet kožna
sjedišta sa tapacirunzima za
vrata za mercedes E klasa tip
210 limuzina
061/036-556
Prodajem novu navigaciju
Becker 061/036-556
Gume polovne 195 70 15. 185
70 15. kom.7. km/ komad.
063/319-100
Kupujem prednje siceve za
“RENO-MEG AN” 1997god.
063/313-944
Prodaje se komplet instala-
cija za auto plin digitalni,
korišten 6 mjeseci, cijena
povoljna 063/832-729
Prodajem motor i mjenjač od
opel kadeta benzinac 1.6 500
KM 063/861-890
Prodaj em veću kol i či nu
polovnih guma svih dimen-
zija za mala auta i Jepove
dobro očuvane sve u paru
cijena 6 km komad na veliko
.mostar 063/953-971
Prodajem motor od Kadeta
opela i mjenjač 1.6 benzinac
500 KM
063/747-865
Prodaju se dijelovi od Škode
fabije 2000 godina.motor 1.4
benzin.
063/294-188
Suzuki vitara 1.6 16 v 99g.duga
extra stanje stranac
063/326-567
Prodajem Ladu , godina 1973.
tel. 036/331-572
Škoda Fabia, karavan, 1,9 SDI,
07/2003, plava, KLIMA, servi-
sna, prva ruka, registrovana
do 07/2011, 4 ljetne gume gratis,
9950 KM, KONJIC-HNK
061/194-512
SEAT Cordoba, motor 1.6
benzin,74kw.Godina proizvod-
nje 2001.Cijena 5.000KM.zvati
na
036/326-316svakimradnim
danom 8-16h 063/349-556
Nisan terano 2.7 tu.1. bez
papira.cjena 1.300 eu.
063/204-118
Prodaje se terenac TOYOTA
Land Cruiser, Diesel 3,0 regi-
striran do 5. mj. klima, CD
radio, servo volan, zimske i
ljetne gume. Cijena 20000 KM.
mob. 063/313-858
Prodaj e se i suzu troper
dugi,1990god. dizel, registriran
do 12mj.2011.g. U odličnom
stanju. Cijena 3000 EURA.
066/908-363
Citroen c2 1,4hdi sport zeleni
metalik 2003.g.klima servo abs
alu felge oz 16-ke i još dosta
opreme reg.do 06/2011 u super
stanju 9900 km Mostar.
063/894-870
Mazda 626, 87. godina u voznom
stanju. Cijena 800 KM.
063/990-486
AUTOMOBILI
razna vozila...
Škoda felicija LX 19D, 47 KW,
god. 1999, reg. do kraja 2011.,
boja bijela, 5 vrata, servo volan,
nove gume. Cijena po dogovo-
ru. 063/822-400
Kamion kiper Magirus deutz
nosivost 10 t. Dupla vuca, god.
1980., 4000 e. 063/483-683
Prodaje se SEAT Cordoba,1.6
benzin, 74 kw, registriran do
05/2011.god. Cijena 7.000 KM,
svakim radnim danom od 8 do
16 h. 036/326-316
Prodajem škodu pickup 1.9 D,
1999. god. 063/311-728
Prodajem Nisan Terano 2.7
turbo dizel.1. ispravan .bez
papira.1.300 Eura.
063/204-118
Seat toledo 2001. godina,1.6
16v.oprema: kl i matroni k,
servo, abs, esp, cent. i dalj. zaklj.
plaćena carina i pdv!cijena:
9500 km
063/313-680, 063/443-330
Mitsubishe Paero 2.7 benz-
1986.g.-ugrađen plin, kratki,
registriran do 06/11.g. vozilo
u odličnom stanje u Čapljini.
063/322-985
Nissan Micra,1.0.god.89,miš
metalik,novegume,itd.Cijena:1800
KM 063/377-431
Prodaje se auto pri kol ica
180puta110 arnjevi zatvorena
mrežom cijena povoljna na
mobitel 063/910-988
Prodaje se kombi citroen
jumper 2004. g. Dizel, auto-
matik, u odlicnom stanju,
registriran do 9.mj 2011., presao
170000 km,cijena 15000 KM.
066908353
Mazda,karavan,626,2.2i,1995
g,reg.do 3. mjeseca 2011.,kori-
s t e n a o b i t e l j s k i , v r l o
prostrana,povoljno. Cijena na
upit. 63790044
Džip Mitsubishi pajero 1988.
god. kratki u exstra stanju.
Plava boja, gume nove sa
kromi rani m pragovi ma i
gelenderima cijena 7000 km
reg do 4 mjeseca.
063/810-820
Teretno vozilo scania tegljač
98. g. retarder klima 400 ks 9500
eura.
063/388-336
Nisan terano 2,7 4x4 turbo dizel
1989. god. u odličnom stanju.
Može zamjena za golfa 2 uz
vašu nadoplatu.
063/348-154
Prodaje se fićo bijela boja, reg.
istekla, dobro očuvan 800 km
hitno. 063/959-767
Nissan Terrano 2.7 TDI, 1998.
godina, prešao 172.000 km,
tamno zelene boje, KW 94,
garažiran. 063/319-686
Citroen c-3 2006g bijeli 4v 1.4hdi
klima itd exstra stanje
063/601-987
Škoda Felicia 1,9 dizel, god.
2001., reg. do 9/2011.
063/938-379
Citroen xsara,1.6, 2 vrata,
metalik, sva oprema, servisi-
rana, 2001 god. Reg, cijena:7
999 KM 063/290-546
Toyota Land Cruiser 96 god.
3.0 d, prešao 170000 km, krat-
ki, super stanje, servisiran u
Acomherc Toyota Mostar. 8200
eur. 063/791-345
36 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Prodajem zadnji diferencijal
sa haladuks spojkom za
skodu oktaviju 4x4 god 2002.
061/387-097
Prodajem Nokiu 63oo u exstra
stanju, Mostar
063/723-307
Prodajem Nokiu x2-00 novu
sa dodatnom opremom, Mostar
063/723-307
Kupujem nokiu e75 da je dobro
očuvana stara 1 godinu.
063/147-151
Prodajem sony ericson g 900
u dobrom stanju, full oprema,
memorijska od 2GB. Cijena
220 KM. 063/497-458
Mobitel 6700 sl ijede pod
garancijom kao nov prodajem
za 200 km.
061/185-969
Prodajem Nokiu E5, nova, 0h,
garancija, 370 KM.
063/449-835
Prodaj em mobi tel Sony
Ericsson W800i, kamera 2
mpx, blic, mp3, blu-tu, mjesto
za memorijsku, 85 igrica, malo
korišten, ko nov. Cijena 120
KM. Grude.
063/067-266
Prodaj em mobi tel Sony
Ericsson W800i, kamera 2
mpx, blic, mp3, blu-tu, mjesto
za memorijsku, 85 igrica, malo
korišten, ko nov. Cijena 120
KM. Ne zamjena. Grude
063/067-266
Prodajem mobitel se satio
exstra stanje full pakovanje
cijena 450KM. 63819694
Mostar, prodaje se nov Samsung
GT-E 2550, cijena povoljna.
063/441-938
Prodajem mobitel se satio
exstra stanje full pakovanje
cijena 550 KM.
063/819-694
Nokia e51. Stara 2 mjeseca.
Extra stanje. 140 km.fixno.
063/606-434
Nokija 6303i nova pod gar,1god
za 100E, Nokije 6070, i 2333c
vrlo povoljno. 063/675-127
Prodajem samsung corby
B3410, u vrlo dobrom stanju!
Cijena 120 km, Mostar.
063/460-545
MOBITELI
ponuda...

O
s
t
a
l
o
.
.
.

M
O
B
I
T
E
L
I

I
N
F
.

O
P
R
E
M
A

Ž
I
V
O
T
I
N
J
E

N
A
M
J
E
Š
T
A
J

R
A
Z
N
O
Prodajem skuter ZIP, 2006
godina, crne je boje, nije nigdje
udaren, registrovan trajno,
cijena po dogovoru,
063/833-021
Prodaje se motocikl,suzuki
GSX 750 F,1990 g,uljaš,reg.do
7 mj.servis urađen (akomula-
tor, svijećice,ulje...),bez ulaga-
nja.Cijena 3.000 KM Mostar
063/382-470
Prodajem skuter piagio X9,
500 cm3, reg., nove gume,
servis napravljen, extra stanje,
2500 eura.
063/345-773
Mostar, tomos automatik 1965
u voznom stanju i rezervnim
dijelovima.
036/332-525; 063/902-701
Gilera raner 180ccm urađena
vel i ka general ka 2800 i l i
zamjena za auto
063143581
Prodajem ili mijenjam za motor
x9 2003 god. 500 ccm
063/345-773
Prodajem motor Jamaha viraz
coper u odličnu stanju 750
kubika metalik zelena re do 9.
11 . G tel 063/347-820
Prodajem motor magirus 260
ks povoljno 065175047
Skuter jamasaki 2008God
150kubika presao 3tisuce s
koferom registrovan do 8mj
2011g crveno bjeli. Cjena 800km
063313848
Prodajem skuter 50 kubika
crne boje registrovan godina
proi zvodnje motora 2009
cijena 800 km informacije na
broj
063-501-998
Biciklo muško iz Njemačke, u
dobru stanju cijena 180 KM
063/830-909
MOTOCIKLI
ponuda...
Prodajem skuter marke piaggio
250 ccm, 2000. godište regi-
stracija upravo istekla, red ovno
servisiran cijena 2000 KM
moguća zamjena za motor,
au to. Hitnoo !! 063/816-285
Yamaha Drag Star 1100, 2005.
godina. 066/491-782
Prodajem motor Yamaha dt
125 r godina 1991 u odličnom
stanju nema papire cijena 1500
KM 063/354-328
PRODAJEMSKUTER125CCM
2008g crni 500 KM hitno
063/827-708
Prodajem motor suzuki cross
dr-z 400ccm 2002god. Plaćena
carina i pdv reg. plava boja
9000 km preso 5600 KM.
063/163-444
Prodajem skuter Aprilija 50
cm, model 2002., žuto-crni,
cijena 1000 KM.
063/892-850
Prodaje se suzuki dimi 1300
dip 4 - 4 metalik trula višnja
1999godina stanje dobro 8000
km 063/447-425
Prodajem Gileru Runner 50
cm. Dobro očuvan. Zeleno-crni.
Bez papira. Cijena 700 eur.
063/312-626
Prodajem skuter beneli 250
u odličnom stanju 2000 km,
hitno. 063/430-446
SUZUKI GSX-R Streetfighter
prerada 91. god max urađen
atraktivnog izgleda, uloženo
preko 9000 KM, može zamje-
na za auto uz moju ili vašu
nadoplatu cijena 6500 KM.
063/426-389
Prodajem SUZUKI 450 GS
1981 g u odličnom stanju
063314051
Kupujem skuter gileru runner
od 2000 godišta pa do 2007
sa papirima cijena po dogo-
voru! Skuter ne treba bit u
extra stanju! 063/161-756
Prodaje se skuter yamasaki
150 cc 2006 god. Registriran
do 07 2011, kaciga gratis.
066/418-453
Prodajem Suzuki GSX-R 750
ccm 1992 god u odl ičnom
stanju 3500 KM.
063/684-798
Prodaje se skuter yamaha 125
kubika, cijena po dogovoru.
063/389-558
Prodajem motor cross honda
80 ccm za 700 km i skuter
honda 50 ccm za 300 km nije
fiksno zvati na
063/960-359
Prodaje se skuter classe 150cc,
2010.g. registriran punu god
2000 km.
063/931-836
Prodajem yamahu xt 500ccm
1995. god. Regi str i ran u
odličnom stanju, cijena 3500
KM.
063/354-328
Motocikl. Skuter yamasaki
150 ccm3 metalik plavi ekstra
stanje.
063/368-215
Harley Davidson 883ccm
sportster custom. Alarm. Kao
nov. Presao 5000 km. Cijena
13000 KM.
61263317
Prodajem skuter apriliju 50
cm novi model 2000.g. cijena
fiksno 1300 KM.
063/359-824
Prodajem skuter keeway
50cm3,cijena po dogovoru.
zvati na br
065/068-778
Prodaje se motor kroser
jamaha 150 kubika crna cje-
na1.500 KM
063/959-767
Motoci kl Yamaha Super
Tenere 750 ccm. enduro, 1994
god. Cijena 3200 km.
063/407-176
Prodajem Nokiu E5, nova,
godina dana garancije.
063/449-835
Prodajem nokiu e75, extra
očuvanu, Mostar.
063/450-155
Prodajem samsung s 5230
star 4mjeseca u odl ičnom
stanju kupljen nov... Sa slu-
šalicama punjačem i futrolom
cijena 110 KM.. Uglavnom
Mostar i područje oko može
i Čapljina... I prodajem samsung
F 480 star je oko 7 mjeseci u
vrlo dobrom stanju cijena 130
KM.
063/916-114
Noki a e75, 200 KM i LG
cookie 80 KM, Mostar. Oba
mobitel a extra očuvana.
Postoji mogućnost dostave.
063/723-307
Prodajem Nokiu E5, nova,
godina dana garancije.
063/449-835
Prodaje se nov T Sony Erics-
son XPERIA X10 za 650 KM!
063/467-312
Mobitel Samsung E1080i sa
punjačem, finim hej brojem,
kor i šten samo jedan sat
plaćen 80 KM, prodajem za
50 KM, hitno. 063/174-219
Prodaje se Black Bery, model
8520, nov u kutiji, radi na sve
kartice + futrola original.
Cijena 200 eura.
063/005-757
Samsung Monte, korišten
mjesec dana. Cijena 170 KM,
Mostar.
063/287-899
Prodaje se mob. LG GD510
POP full touchscreen one-touch
smart kej, 3.0 mega, pixel itd
garancija 1.god.novo.
063/319-026
Prodajem polovan, ispravan
mobitel K600 i, kamera 1,3
mpx, blu-tu, mp3, video poziv,
handsfree, slusalice, internet.
Cijena fiksno samo 50 KM.
Grude.
063/067-266

Prodajem samsung g 600
cij ena 110 km iz Posuškog
Graca stanje vrlo dobar hitno
ili mijenjam za samsung u
900.
063/629-000
Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
37
SM
S
Keramički
centar
Fra Didaka Buntića 144 a
88 000 Mostar
(Balinovac)
ONIX
Sve informacije
na telefon:
036 333 635
- Hidromasažni stub 180 KM
- Tuš kada + tuš kabina ( 6mm
kaljano staklo)
480 KM
- Duboka tuš kada + tuš kabina
580 KM
- Masažna kada (145x145) 1490
KM
- Sauna (radio, tel, masaže…) 2350
KM
AKCIJA
Poseban popust na tuš kabine
i masažne kade
Keramika popust do 50%
Beskamatni krediti na 12 mjeseci
ONIX
Prodaje se kutna garnitura
za dnevni boravak, očuvana,
povoljno.
066/350-082
Prodajem trpezarijski stol i
6 stolica, puno hrastovo drvo,
300 KM, 063/327-636
Prodajem trosjed na izvla-
čenje dvosjed fotelja + Ugao
sa foteljom u extra dobrom
stanju . 063/841-115
Prodajem kauč. dvije fotelje.
fotelju-ležaj, vitrinu, stolice.
Sve je u odl ičnom stanju.
Cijena je.izuzetno povoljna.
036/318-401
Prodajem 2 škrinje neisprav-
ne marke„Gorenje“ i „Bira“,
1 frižider Gorenje ispravan.
063/295-194
Prodajem stare stvari: ogle-
dalo, peć, radio gramofon,
lampe, satovi zidni, kantari
Singer mašine.
063/316-312
HI FI kućno kino KENWOOD
6 x 60 W +DVD KENWOOD
sa zvučnim kutijama JAMO
5 komada dvije velike samo-
stojeće. moguća zamjena za
razno 63312094
Mostar, prodaja vrlo povolj-
no namj ešt aj a, novog i
polovnog, radi selidbe.
063/444-365
Prodajem mašinu za pranje
posuđa, mal o kor i štena.
cijena 200 KM 063/350-209
Prodaje se šporet za ogrijev,
ši vaća maši na, vi taf on,
hal j i na za matur u, vrl o
povoljno. 063/438-656
NAMJEŠTAJ
ponuda...
Prodajem dvije komode radi
preselenja
036/ 348-744
Prodajem veš mašinu polov-
nu bira, povoljno. Hitno.
063/316-947
Prodaje se šivaća maši na
super “ Sl avica” kabi net,
povoljno.
063/382-744
Prodajem kožnu garnituru.
Trosjed, dvosjed, fotelja. Puno
drvo. Nanovo presvučena,
staru kožu dajemo uz garni-
turu na poklon.Cijena 800 km.
Mostar.
063/915-962
Prodajem smederevo sparet
na drva veličina pekare 9
063/349-011
TV Soni 70 cm, skart daljinski
iz Njemačke, cijena 220 KM
063/830-909
Prodajem trosjed, dvosjed i
fotelju u odličnom stanju.
Cijena 300 KM.
063/319-172
Prodajem zamrzivač 5 latica
ispravan očuvan za samo 150
km hitno.
063/708-514
Prodajem ptice Zebe,na veliko
oko 30 komada, 8KM po
komadu! 063/444-880
Njemački kratkodlaki ptičar,
star 7 mjeseci, kujica, vrhunskog
podrijetla.
063/565-760
Poklanjamo psa posavskog
goniča, star 5 mjeseci, cijepljen
porotiv stenecnjaka i bjesnila
samo ljubiteljima životinja.
063/345-922
Prodaju se zečevi belgijski
orijaši i njemački šarci. Mostar.
063/857-996
Prodaju se Maltezeri 2 mjese-
ca stari, cijena 400 KM.
063/272-116
Šarplaninac umiljat ekstra
čuvar 2god.200 KM.štenad
sar.muški 200.ženke 100 KM
orginali.pekinezer 250 km.grude
063/835-920
Srednjeazijski ovcar stenci s
papirima vrhunsko porijeklo
063/424-377
Doberman žensko štene dva
mjeseca staro, 200 km
063 488 566
Prodajem američke staforde
stare 3 mjeseca, ženke
063/165-239
ŽIVOTINJE
ponuda potražnja...
Maltezeri stari mjesec i po
dana, 400 km!
036/318-643
Prodajem štenad ŠARPLA-
NINCA 50 dana stari, muški
250 km, ženke 150 km, čisto-
krvni alagovac Grude.
063/835-920
Prodajem pse biegle M-11mj,Z-
10mj.Tel 063-323-937
Prodajem tovne pilice, svih
uzrasta,može i u mesu, sa
dostavom. 063/356-000
Prodajem Maltezere stari
mjesec i po 400 KM
063/272-116
Poklanjam 2 ženska i 1 muško
kuće stari mjesec i pol.mješa-
naci- majka tornjak.Iskučljivo
u dobre ruke. 063/448-878
Prodaju se štenci tornjaka
cijena po dogovoru.
063/688-970
Prodajem štence njemačkog
ovčara,vrhunsko leglo. Vakci-
nisani i revakcinirani. Otac:
Legija V Basketmar, Mostar.
063/715-355
Prodajem leglo Njemačkih
ovčara. 063/186-806
Nj.ovčar 11 mj.100 E ili zamje-
na za rotwajlere ili malamute.
Saone za pol arne pse i l i
zamjena za pse i l i razno.
Tomislavgrad.
063/169-563
Šarplaninac 2 god. Star umi-
ljat ekstra čuvar krupan za
čuvanje objekata 300 km. Isto
štenad orgi. Prodajem Grude.
063/835-920
Štenci zlatnog retrivera cije-
pljeni sa papirima.
063/424-377
Pentium 4, kompletan kom-
pjuter u ekstra stanju sa tankim
LCD monitorom, programi na
hrvatskom, samo 290 KM.
063/923-721
Prodajem 15 kompjutera sta-
rijih, pikado, stolni igrači, fri-
žider, stolovi i stolice. fixno
5000 km, može neka zamjena.
066906323
LCD monitor Samsung 20”,
model 2032 BW, odlično stanje,
cijena 200 KM, informacije
063893204
Mini disk deck sony-je 530
(plus 15 mini diskova ), malo
korišteno,EXTRAPOVOLJNO,
prodajem.
063/981-700
Prodajem nov laptop-DEL
DUAL CORE, donesn iz Ame-
rike. 063/745-389
Pr odaj em Lapt op Del l
Inspiron1300,Intel(R)Celeron(R)
M,Processor1,60GHz, 504 MB
of RAM,Licenciran WindovsXP
Profesional,Torba,Odlično
stanje,Koristila djevojka.400
KM 062/285-917
Prodajem kompletnu opremu
za izradu svih vrsta ključeva i
veliki broj istih vrlo povoljno
cijena po dogovoru info tel
063/136-707
Prodajem monitor simens 21
i nc ,pogodan za graf ičko
crtanje,cijena 80 km.
063/282-178
Pentium 4, kompletan crni
kompjuter sa monitorom, u
ekstra stanju, programi na
hrvatskom, samo 240 KM
063/923-721
INF. OPREMA
ponuda...
Kompjuter, kao nov, upaljen par
puta, kupljen prije godinu i pol,
plaćen 1600 KM, ima račun,
monitor LCD-17 incha. Cijena
fixna 250 eura.
063/005-757
Prodajem laptop dell latitude d
820, centrino duo 1,83ghz, 2mb
l2 cach, nvidia quadro 512 mb,
1680 x 1050 pixela ekran, xp...550
km.
063/819-694
Prodajem laptop dell latitude
d820, centrino duo 1,83ghz, 2mb
l2 cach, nvidia quadro 512mb,
1680x1050 pixela ekran, XP..600
KM.
063/819-694
Prodajem laptop dell latitude
d 820, centralno duo 1, 83ghz,
2mb l2 cach, nvidia geforce go
7300, 1680x1050 pixela ekran,
xp...600km
063/819-694
Prodajem kompjuter Intel
Celeron brzine 2 GHz, ram 512
MB DDR, HDD 37 GB, Asus
Dvd/RW, bez monitora, isprav-
no, očuvano. Cijena samo 130
KM. Grude 063/655-288
Mostar, HP deskjet 5740-pisač.
036/328-764
Mijenjam kompjuter PC 4 za
očuvan PS-2. 061/498-057
Kompjuter, kao nov, upaljen par
puta,kupljen prije godinu i pol,
plaćen 1600 KM,ima račun,
monitor LCD-17 incha. Cijena
fixna 500 KM ! 063/277-797
Rasprodaja kompjutera.
063/492- 848
Jeftino nudim 6 kompjutora za
igraonu. 063/492- 848
Povoljno nabavite kompjuter.
063/860-602
Uzgajačnica njemačkog
ovčara “Von Bodipe” i z
Mostara ti j ekom ci j el e
godine prodaje kvalitetnu
štenad i nudi pansion za pse.
063/431-155 i 063/389-111
www.vonbodipe.net
Prodaju se štenad westya.
063/463-920
38 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Posao...
Usluge...
Nekretnine...
Automobili...
O
s
t
a
l
o
.
.
.
mali oglasnik
Besplatni
SMS
Vaše male
oglase možete
slati SMS-om na
broj telefona
091/610-102
Način slanja poruke:
Ukucajte ključnu
riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte
tekst poruke i pošaljite
na prethodni broj
c
i
j
e
n
a

1
,
2
0

K
M

+
P
D
V
NAPOMENA: OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVA TRI OPERATERA U BIH
Kupuj em har moni ku za
dijete od 48 do 60 basova
063/862-719
Phonic Max 2500 pojačalo
2x700 w cijena 400 KM.
063/270-141
Zvučnici Acoustic Line CB212
600w, 2 kom cijena 1500 KM.
063/270-141
Harmoni ka profesional na
Weltmeister 120 basova, 11+5
registara, četveroglasna, za
samo 680 KM. 063/923-721
Prodajem polovan klavir Petrof
cijena: 700 KM tel.
061 629 573
Prodaje se glazbena oprema
dvije zvučne kutije Omnitro-
nic 2 x 500 W. Dvije zvučne
kutije saba proffesional 2 x
300 W. Mikseta Fonic. Mini
disc sony. 6 veznih kablova
za ozvučenje i jedan sure
mikrofon sa kablom i jedno
snagatrosko pojačalo.
063/501-773; 061/255-239
Prodajem zvučnike pogodne
za pravljenje kutija za ozvu-
čavanje crkava i l i đamija
manji h objekata i sl ično.
zvučnici su promjera 8 centi-
metara novi svi.cijena 5 eura
komad
063178053
Prodajem stovoltna pojačala
koja i maju i omi ški i zlaz.
cijena 300 KM.
063178053
novazapakovana
KLAVI JATURA PA80 U
EXTRA STANJU SREDJENA
1700KM.
063 203 069
GLAZB. OPREMA
ponuda...
Prodaje se hilti T56 ATC(za
busenjeištemanje)NOV!CIJENA
650 EURA i T60 ATC(bušenje
i štemanje)NOV!CIJENA 680
eura +špica i sjekač gratis
63457051
Prodajem traktor IMT 533 u
odličnom stanju cijena po
viđenju traktora.
063/314-912
Hitno prodajem mašinu za
pranje auta krcher, topla
hladna voda profi 600 km.
063/715-615
Prodaj em prof esi onal ni
limarsko lakerski alat komplet
bez komore.
063/841-115
Prodajem mašinu štepericu
Singer. Cijena 700 KM.
066/824-877
Freza agria IMT 506 ,nova i
polovna sa pri ključci ma,
povoljno 063/322-181
Plug za motokultivator 14
konja 063/406-653
Prodajem AGRIJA 504.
063/522-119
Prodajem Rade Končar
aparat za el ektro r učno
zavarivanje 350 a ac dc struje.
063/316-312
Prodajem traktor IMT 533 u
odličnom stanju, cijena po
viđenju. 063/314-912
ALATI I STROJEVI
ponuda...
Prodajem CO2 aparat za
varenje messer greirshmen
450 ampera vodom hlađeni
gorionik
063/316-312
Freza Bertolini 8 ks, dizel, sa
priključcima, nova, povoljno.
063/322-181
Prodaje se freza goldoni 14, i
tanjira za traktor goldoni.
063/359-389
Prodaje se kosilica za agriju
u odličnu stanju.
063/800-252
Mostar, prodaj u se novi
strojevi za šivanje marke
„Brother“, overlovka i štepe-
rica.
063/347-852
Prodaje se mašina za štrikanje
na ravni m površi nama i
kapama, cijena na upit.
063/461-234
Prodajem konzolnu dizalicu-
BRACKET LIFT 0,3 t i 0,5 t.
063/522-465
Prodajem traktor IMT 533 u
odličnom stanju cijena po
viđenju traktora.
063/314-912
Kosilica Goldoni za motokul-
tivator 14 konja I 10
063/522-119
Viličar Toyota 95.god. Uredno
servisiran nosivost 1.5t uredan
plin! Vrlo povoljno.
063/320-672
Bager Podain 75 u dosta dobrom
stanju cijena 13000 KM,
063/326-771
Prskalica za traktor Tomo
Vinkovic stari tip super stanje
povoljno
063/322-181
PRODAJE SE KUHINJSKI
UREĐAJ: povoljno, potpuno
novi profesionalni uređaji za
pravljenje pal ači nki , (na
struju, dva kola, veliki promjer)
i Hot-dog prof uređaj. Za
ostale informacije molimo
zovnite 063838603
Prodajem Bušilicu Boš GBH
7-46 DE nova u koferu i Frigo
puni l icu za punjenje auto
klima. 063/316-317
Prodajem valjak za peglanje
sa stalkom za 300 KM.
063/345-922
Prodaje se kozmetički ležaj
nov za masažu i depilaciju
cijena 200 KM.
063/462-125
Izrađujemo sve vrste sportskih
mreža, mašinska obrada tenis,
fudbal, rukomet,odbojka i
zaštitne mreže.
063/402-077
Prodajem police za skladište
i digitalnu vagu za trgovinu.
066/514-371
Prodajem Agregat dizel. 7.
ipo kilovata nov, zapakovan,
u pola cijene. Mostar.
063/318-118
Mostar, prodajem frižider,
ugostiteljski za piće. Cijena
400 KM. 063/315-940
RAZNA OPREMA
ponuda...
Prodajem vap uzto kompresor
i puno alata mogući dogovo-
ri. 063/382-849
Mostar, prodajem rashladnu
komoru + 4 C površine 15 m2.
Cijena po dogovoru.
066/514-371
Prodajem 2 frižidera za piće
i rashladnu vitrinu „Soko“ za
trgovinu.
066/514-371
Prodajem inventar za frizer-
ski salon. 063/286-977
Prodajem komplet police za
butik. 063/318-857
Zbog sel i dbe prodaj e se
sobni i kuhinjski namještaj
polovan (rasprodaja).
063/841-361
Prodajem stolove i stolice za
kaf ić-kafanu, u odl ičnom
stanju cijena po dogovoru.
063/960-314
Prodajem digital nu vagu
viseću do 200 kg nova
61763742
Prodajem vagu digital nu
patosnu do 300 kg nova
061618483
Hitno. Prodajem. SINGER.
šivaću maš. god. 1886. Gume.195
65 15 185 70 15. 8 kom. Pol. i
plinsku peć. 063/319-100
Prodajem peć za centralno
40 kw WISSMAN komplet sa
pumpom i cisternom 2000 l
cijena 1000 km.
063/330-868
Metal ne stol ice (crne) sa
udobnim jastucima , i okrugli
stolovi (werzalit ploče, fi 70
cm ) ZA TERASU . Malo
korišteno, povoljna raspro-
daja!! 063/981-700
Mostar, prodaju se pol ice
luksuzno urađene 6x100x230.
063/347-852
Prodaje se plamenik na lož
ulje za centralno grijanje.
063/316-255
Prozor-Rama, prodaje se
ispravno polovno postrojenje
za punjenje gaziranih sokova,
pol uautomatsko, marke
seit-werke krenz nach ruld
„Peleran“, vrlo povoljno.
063/448-292
Široki Brijeg, opremu i namje-
štaj za kafić i terasu- rabljeno,
cijena povoljna.
063/381-974
Prodajem kompletnu opremu
za izradu svih vrsta ključeva
i veliki broj istih vrlo povoljno
cijena po dogovoru info tel
Mob:
063/136-707
Međugorje, prodaje se opremljen
Fast-Food,Pizzeria komplet
oprema, uhodan posao, 150m
od crkve. Info svaki dan osim
nedjelje od10-17h
063/189-225
Prodaje se frižider za kolače
u dobrom stanju vertikalni.
063/315-330
Prodaju se dvije korištene
rashladne vitrine marke Beko,
kao nove su. Prozirno staklo
na vratima. Cijena po dogo-
voru. Ljubuški!
039/832-527;
063/956-990
Prodajem poslovnu ugosti-
teljsku opremu.
063/975-836
Prodaju se 4 barske stolice,9
fotelja crni, 3 stolica, 500 km,
sve skupa.
063/891-993
Prodajem APARAT ZA
ZAVARIVANJE MIG-MAG
350 Ampera ROTACIONI 600
Ampera i STUBNU BUŠILI-
CU. 063 866 423
Prodajem komoru za mesni-
cu,zidnuvitrinusa4vrata+zidne
police (Sokolove) podne duple
police, rashladnu vitrinu
dužine 1,60 m, alarm, reklamu,
pult za kasu, 2 vage top za
ćevape i košarke za trgovinu
i ostalo Ljubuški
063/321-816
Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
39
BROJEVI TELEFONA 039/833-799 I 039/832-492
CENTRI DOBRE KUPOVINE
+
*

g
r
a
t
i
s

T
I
P
K
O
V
N
I
C
A
,

M
I
Š

I

Z
V
U
Č
N
I
C
I
PRINTER HP DESKJET D1660
Br.art.:85160
0221274 Monitor "19 LG W1946S
Br.art.:70970
RAČUNALO DUAL CORE E5200 2,5 2GB
Br.art.:83709
-20%
599,
00
760,00
279,
00
95,
00
-20%
999,
00
1999,00
-50%
Kupujem istrošene akumula-
tore neispravne, komad 25 KM,
isplata odmah
063/402-590
Prodaje se playstation2 sva
moguća oprema ,18 igrica .
može i zamjena biciklo uz
nadoplatu po dogovoru
063781191
Prodajem hilti 75 cijena 500
KM.
063/381-140
Pločice za tokarenje i glodanje
nove generacije prodajem!
063/323-597
Prodajem Braun mrežice i
el.aparate za brijanje
061/323-906
Prodajem klaonicu i stalu sa
pratecim objektima,uz Neretvu-
preko puta Aerodroma.
Povoljno.
061/212-388
Prodajem bundu od astrahana
duga bez boje broj 42 za 500
KM 63345922
Prodaje se nov ZEPTER
spajsservis i kafe servis, za 12
osoba povoljno. mob.
063/381-911
kupujem staru deviznu štednju
ratnu odštetu obveznice
isplata odmah tel
063/351-572
Prodaju se sadnice masline
oblice,dvogodišnja kom 5 KM
mob.
063/750-119
Prodajem prskalicu „morava“
25 m crijevo. Cijena po dogo-
voru. Zvati od 18 do 19 sati.
036/815-272
Aparati za prodaju kondoma.
2 kolone po 22 kutije, vlastito
napajanje, čel ični, rad na
kovanicu od 5 KM. Garancija,
500 eura po aparatu.
063/360-908
Prodajem 30 boca vodke
puschkin 0.7 l povoljno.
063/434-711
Prodaje se grobnica u Orlacu-
Mostar.
036/316- 186
Prodajem panata-sport ste-
pere za aerobic 20 komada
povoljno.
066/937-925
Prodajem bundu od astrahana
dugu bez boje za 500 KM.
063/345-922
Liječenje ljekovitim biljem,
biljnim tinkturama i eliksirima,
sve kožne bolesti, bolesti
unutarnjih organa, bolesti kose
i dr. Blidinje.
063/204-118
Prodajem željezna vrata sa
okvirom, dužine 2,57 m, visina
1,10 m. Cijena po dogovoru.
062/861-905
RAZNO
ponuda...
Masažer za noge potiče cirku-
laciju u cijelom tijelu. Cijena
40 KM. 062/861-905
Prodajem mast od nevena 100g
15 KM. 063/324-117
Prodajem garažu u Mostaru
blizu Rondoa ulica Kraljice
Katarine 10, cijena KM 8000.
061/175-677
Kupujem češku kombiniranu
pušku sa urednim papirima.
063/327-363
Prodajem papi re od opel
kadeta 1.6 i povoljno, može
zamjena za yugu sa ili bez
papira. 063/130-891
Prodajem dva audio satelita
marke PI WAY jačine 700 W po
kutiji trosistemke.
063/178-053
Prodajem vagu digital nu
viseću pogodna za mesare.
061/763-742
Kupujem staru deviznu šted-
nju, ratnu odštetu, obveznice,
isplata odmah.
063/351-572
Prodaje se garaža na Panjevi-
ni. 036/572-815
Prodajem f itnes spravu z
veslanje malo rabljen, ko nova.
Cijena 200 KM.
063/315-940
Fi latel ista sam, skupljam
koverte s markicama iz 1990
i1991godine.DOBROPLAĆAM.
063/194-825
Kupujem grobnicu u Maslina-
ma ili u Šoinovcu.
063/516-148
Tražim papire od Golfa 3,1.6
benzin, 2/3 vrata, 96godina.
063/600-326
Mostar, prodajem rabljene
aluminijske otvore.
066/514-371
Prodajem autohtone sadnice
jabuke, trešnje, višnje i kruške
(Pobro Ljuti Dolac)
063/923-722
Prodaju se sadnice lovor višnje,
ružmarina i drugog zimzelenog
grmlja.
063/315-446
Prodaj em obuću veoma
povoljno, radi zatvaranja
trgovine.
063/343-370
Kupujem u velikim količinama
plastične boce od 1, 2 litra i
male, cijena 30 feninga/kom.
051/814-022
Prodajem 3 PVC prozora
veličine 2,40x1,60
036/658-361
Prodaju se dva grobna mjesta
na gradskom groblju Sutina u
katoličkom dijelu
063/419-486od16-18h
063/419-486
Prodajem 4 kocaka željezna
za nosilice koke cijena 500
maraka.
063/861-890
Prodajem kolekciju 2000 CD
rock muzika+100 DVD filmova
gratis 036/880-139
Prodajem originalne,njemačke,
BrokAng tlakomjere na živu!
Zvati na : 063/102-092
80 Bala prošlogodišnjeg sjena
pojedinačne težine 23 do 25
kg, cijena 2,5 KM, Posušje.
063/157-523
Prodajem domaće bijelo vino
Čitluk. 063/440-063
Tradicionalni lijek za jetru.
063/428-332
Prodajem papire od mercede-
sa 190 D, na broj.
063/286-170
Prodajem novu pokretnu
invalidsku stolicu s toaletom.
036/330- 949; 063/650-354
Prodaje se kantarica vrlo
povoljno.
063/313-371
Kamp-prikolica sva oprema,
vrlo povoljno-Mostar.
063/827-128
Prodajem pri kol icu ručne
izrade ugrađeni gibnjevi i
spirale i signalizacija.
063/319-436
Prodaja i proizvodnja plinskih
uređaja za ugostiteljstvo,
roštilji, friteze, peci, ražnjevi,
giros, palačinkara, kuhala,
kotlovina,kompletno oprema-
nje mob. 063-385-877
MB 124, svi dijelovi vrlo povolj-
no...
063/326-863
Prodajem romane Prijeratne
Zlatna Serija i LMS i poslije-
ratne Zagor Tex Wiler Mister
No Dilan Dog i druge
061275792
Kupujem alu felgu za focus 15
in . 6 krakova ,1 kom
063/708-514
Prodajem punt aparat esab
..18o a. vari i puntuje sve
materijale staufa itd plaćena
12.ooo sa papirima ozbiljne
ponude mob 063708514
Kupujem staru deviznu šted-
nju ratnu odštetu obveznice
isplata odmah tel
063351572
Prodajem teksti l Big star
S.oliver Kappa Nike 500.kom
220.NIKE PATIKA mob.
063326517
Prodaje se bunda od astraha-
na bez boje duga vel.br 42
cijena 1500 KM .mob
063/345-922
Prodajem sadnice loze,vrlo
povoljno,1,80.km po komadu.
063/388-451,
039/841-167,možei sms.
Prodaje se -Medicinski krevet
na podizanje-350 KM, sklopi-
va invalidska kolica (nova)-500
KM. Toaletna stolica-100 KM.
063/313-966
Prodaje se playstation 2.
063/781-191
Prodaje se Play station 3, sedam
najnovijih igara na hdd, pes11,
gta 4, medal of honour, killzo-
ne 4...pod garancijom, 700 KM.
063/442-469
Momak 30 god traži udatu ženu
koja je nezadovoljna u braku
da joj uljepša život, sms iz 20
sati, Čitluk. 063/405-181
Prodaju se aparati za prodaju
kondoma. 2 kolone po 22
kutije, čelični,vlastito napaja-
nje. Garancija, cijena po apa-
ratu 500 eura. Za 3 kom popust.
063/360-908
Prodajem Braun mrežice i
el.aparate za brijanje.
061/323-906
Rekl amu jumbo 6x3 met
svjetleća izdajem u m17 povolj-
no. 063/840-625
Prodaju se sadnice loze: vranac,
merlot (krupni), cabernet
sauvignon, žilavka.
063/388-451; 039/841-167
Prodajem dvije audio kutije
marke PIWI jačine po kutiji
1000 Wati, služe kao sateliti,
engleska marka.
063/178-053
Prodajem vagu digital nu
patosnu do 300 kg, nova.
061/618-483
Prodajem vagu digital nu
viseću do 200 kg, nova.
061/763-742
Prodajem vagu digitalnu za
trgovinu nova.
061/997-840
Prodaje se prikolica njemačke
proizvodnje. Garažirana. dobro
očuvana. cijena po dogovoru.
036/341-042
Kupujem staru deviznu šted-
nju ratnu odštetu obveznice
isplata odmah.
063/351-572
Invalidski krevet malo korišten,
prodajem,. invalidska kolica
gratis. 036/329-597
Prodajem polovnu žensku
garderobu po cijeni vec od 1km.
I još neke kućne potrebštine
sve se može pogledati i proba-
ti na adresi Vukodolska 47.
065/406-969
Prodajem 40 košnica sa pče-
lama tip košnice „Dadan-blat“.
Cijena po dogovoru.
036/348-066; 063/955-613
Hitno prodajem novi gornji
protočni bojler marke „Gorenje“,
masažer za noge njemački
„Body Care“ cijena sve zajed-
no 70 KM
062/861-905
Prodaje se žbuka rofix 700 2mm
ukupno 35 vreća sve za 300km
fixsno 063/892-913
Prodaje je domaći crni purani
i prodaje se jaja od japanske
prepelice mob 063/323-021
Prodajem planinski krompir
za domaći nstvo, kenebec-
bijeli.domaći uzgoj, cijena po
dogovoru. 063/361-648
Prodajem rashladnu komoru
ekstra stanje povoljno.
063/194-444
Mostar iznajmljivanje bijelih
šatora za sve prigode sa stolo-
vima, klupama,priborom za
jelo i komorom za rashlađiva-
nje tel
063/997-609
Prodajem ovčij đubar, cijena
povoljna .HITNO.
063/464-885
Prodajem domaće vi no i
rakiju lozu. 63324296
Prodajem peć za centralno
grijanje na čvrsto gorivo
gorenje trideset dva kilowata.
063/324-296
Prodaje se trgovačka vaga digi
seikova vaga do 30 kg i soko-
lova rashladna vitrina od 2.50
m . Sve u dobrom stanju
povoljno. 063/845-021
Prodajem 4 kocaka za nosilice
željezna cijena 500 KM.
063/861-890
Motor sa reduktorom 1.5 kw
od 20-75 obrtaja varijator-
povoljno! Mostar.
063/323-597
Iznajmljujem bubice za prepi-
sivanje na ispitima!
063/165-368
Prodajem robu s.oliver big star
Kappa Nike ukupno 500.kom
i 220.kuti. Nike patika mobitel
063326517
Prodajem domaći sok od sipka
1l-10km 063/642-300
Prodajem bilijar 9 cjena 1400
eura
063/355-089
Prodajem automcku pakirni-
cu koja pakuje od 5-25gr. sa
mjesacem u dozegru tel:
063874-000
Prodajem novu spravu Magic
leg. Jako efikasna za mišiče
noga i ruka, te butina i stoma-
ka. Tel.
061/327-322
Kupujem staru deviznu šted-
nju ratnu odštetu obveznice
isplata odmah tel
063351572.
Prodajem edelputz 2 mm izisao
rok vreca 10km 40vreca na
stanju
63892913
Prodajem balirano sijeno.
063882886
Maskota DORA dolazi na
dijecije rodendane. DORA
donosi balone i bojanke. Sve
informacije na 063/313-893
Mostar, prodaje se playstation
2,memorijskakartica8MB+igrice.
Cijena 180 KM.
063/467-701
Prodajem skije marke elan
made in Austrija bez panceri-
ca, cijena po dogovoru.
063/623-006
Prodajem romane Prijeratne
Zlatna Serija i LMS i poslije-
ratne Zagor Tex Wiler Mister
No Dilan Dog i druge
061/275-792
Prodajem polovan crijep oko
1200 komada, vrlo povoljno.
063/723-978
Prodajem salonit ploče 45 kom
cijena po dogovoru Čapljina.
063/708-514
Prodajem vagu digital nu
viseću sa kukom do 200 kg i
500 kg nove.
061/763-742
Prodajem crni med od šumskog
bilja i medovaču.
063/135-739
Br. par iz Sa, on srednjih god
markantan, ona 20 g izazovnih
oblina nosi erotsko rublje,
pozivaju pri stojne zrel ije
parove ili gospodina na dis-
kretno druženje.
061/093-195
Prodaje se bunda od nerca,
duga, smeđa, 2000 KM, hitno.
063/891-993
Prodaje se ležeći solari j i
kozmetički ležaj.
061/135-328
Prodajem Cooking Pro Kit za
Wii uz njega ide Profesionalni
set za kuhare, Nož,vi l ica i
lopatica,Potpuna kontrola
menija sa umetnutim remote
kontrolerom, Dodatna tavica
za pecenje sve za 40km
063/865-203
Prodajem aparate za prodaju
kondoma, 2 kolone po 22
kutije. Vlastito napajanje,
idealan za disko, st.domove,
kafiće, aut.autopraonice...
063/360-908
Prodajem tekstil S. Oliver, Big
star, Nike, Kappa, majice, duks,
košulje, ukupno 500 kom.
063/326-517
Prodajem super očuvane
kožne čizme. br.38, 39, torbe,crni
super polukaput. Povoljno.
063/211-122
Momak 27 god., kulturan,
diskretan traži cure od 18 do
30god. mogu i udate za dis-
kretna druženja, okol ica
Hercegovine.
063/985-163
Prodajem DS, Nitendo ručnu
igru,uodličnomstanju!Cijena:110
KM.
063/102-092
Prodajem rabljene bračke
ploče 10 kvadrata razni h
dimenzija, potrebna samo fina
obrada poliranje, debljina
ploča 4 cm. Cijena 250 eura,
nije fiksna.
063/251-082
Prodajem TA peć 5, cijena 100
KM.
063/282-178
Prodajem 4 kočaka za nosilice
željezna cijena 500 maraka.
063/861-890
Prodajem dobre brojeve-063
511 111,063 661 666 , 063 535
444 , 063 004 111, 063 013 222
,063 002 555 ,063 515 666, 063
014 015 ,063 010 015, 063 000
505, 063 004 044, 063 532 531 ,
063 008 900, 066 721 777, 066
765 222 ,066 815 333 ,065 519
619 ,066 141 222 i još 60 koma-
da.Cijena-dog.
063/130-111
Prodajem planinski krumpir
za domaćinstvo. Cijena po
dogovoru. 063/361-648
Prodajem plajstation 1 u dobrom
stanju bruka igrica.
062/518-702
Prodaje se sadnice masline-
oblica kom 5 km. 063/750-119
Prodajem mast od nevena 100g
15 KM
063/324-117
P r o d a j e m 2 l u t k e z a
butik,plastificirani metal.
cijena 140 km. 063/483-047
Prodajem Braun mrežice za
brijanje i el.aparate
061/323-906
Prodajem veću količinu sta-
kleni h boca za vi no. Vrlo
povoljno 63892925
TERMOSTAT za centralno
grijanje,s mogućnošću uklju-
čenja preko mob.i telefona.
Idealno za vikendice i obitelj-
ske kuće. 063/859-023
Prodajem pancerice i skije sa
vezovima marke ATOMIK
cijena 250 km 063/346-399
Prodaje se garaža 40cet.met.
u zgradi,voda i struja.Adresa
Nova Ilićka 4 Balinovac
063/419-407
Prodaje se presovano sijeno
(sijane trave i djetel i na).
Informacije na telefon
066323243
Prodajem stolni cekular snaga
3kw. cijena 300 KM.
063/319-421
Dizel satovi moderni hitno i
povoljno radi odlaska u ino-
zemstvo, široki kaiš, exstra
moderni 1 kom-30 KM TEL
063/833-564
Kupujem papire za Golfa,
Opela, Escort, Mercedesa,
Audi, Fiesta 063/830-909
Tlakomjer AEG, novi iz Nje-
mačke, cijena 79 KM Ljubuški
063/830-909
Pegla Simens, 2000 W, nova iz
Njemačke, cijena 69 KM
063/830-909
Satel itska antena, nova,
komplet, resiver +glava+tansur,
cijena 149 KM 063/830-909
Prodaje se 2000 l bijelog vina
i 350 l crnog vina. Cijena na
manje količine 3,50 KM/l, a
na veće 3 KM/l.
063/462-744
Prodajem viseću rashladnu
vitrinu za jogurt, dužina 1m,
visina 2m. info na br:
063/410-257
40 Besplatni mali oglasi
23. 2. 2011.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
9
1

6
1
0

1
0
2
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
Prodajem brod FJORD 880,
dužina 9,5 m, širina 3,3 m, 2x
motora janmar turbo-dizel,
dvi je kabine, 7 ležajeva.
Cijena 55000 eura.
063/997-962
41
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Glavni sandžački muftija Muamer Zukorlić kritizirao
je jučer predsjednika Srbije Borisa Tadića zbog
pružanja podrške nevladinoj aktivistkinji iz Novog
Pazara Aidi Ćorović. Zukorlić je tu podršku ocijenio
kao “nedržavnički, neodgovoran i pristran odnos”.
Predstavniku Europske unije na Kosovu Peteru
Faithu je privremeno na dva mjeseca produžen
mandat zato što u EU još nije usuglašeno kakvu
bi ulogu i ovlasti imao budući jedinstveni
predstavnik svih misija EU na Kosovu.
Drugi snažni potres u Christchurchu u posljednjih pet mjeseci
Zapadnom Balkanu prijeti uvođenje viza
Dva iranska ratna broda ušla u Sueski kanal
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije zadužen za
europske integracije Božidar Đelić razgovarat će u Berlinu o
problemu lažnih azilanta s ministrom vanjskih poslova Nje-
mačke Guidon Westerwelleom. Nizozemska i Francuska su
zbog povećanog broja azilanata iz jugoistočne Europe, prije
svega, u Njemačkoj, Švedskoj i Belgiji, pokrenule inicijativu
za izmjenu europske uredbe o bijelom schengenu. Izvjestite-
ljica Europskog parlamenta za vizni režim za zemlje zapadnog
Balkana Tanja Fajon upozorila je da postoji mogućnost da se
Srbiji i zemljama regije ponovo uvedu vize, jer je sve više zema-
lja članica EU koje imaju ozbiljne kritike zbog povećanog broja
azilanata. Đelić je najavio da će Vlada Srbije sljedeći tjedan
formirati radnu grupu koja će pratiti situaciju u vezi s bijelim
schengenom, dodajući da Srbije nikada neće dozvoliti da jedna
mala grupa ljudi ugrozi slobodu kretanja svih građana.
KAIRO - Dva broda iranske ratne mornarice ušla su jučer
ujutro u Sueski kanal, na putu za Mediteran, što je prvi put
od iranske revolucije 1979. da brodovi iranske vojske koriste
taj prolaz koji spaja Crveno i Sredozemno more. Brodovima
je generalno potrebno 12 do 14 sati da prođu kroz kanal.
Jedan dužnosnik egipatske vojske izjavio je da su iranski
brodovi dobili dozvolu za prolaz prema Konstantinopoljskoj
konvenciji iz 1888., koja dozvoljava prolaz vojnih brodova kroz
Sueski kanal.
Osumnjičen za ubojstva 27.900 Židova u nacističkom logoru
Ivan Grozni Demjanjuk počinje štrajk glađu
JAVNO NADMETANJE
1. (a) Naziv: „CRPNA STANICA BUŠKO BLATO“ d.o.o. Podgradina b.b, Livno
(b) Sjedište: Podgradina b.b, Livno
(c) Tel: 034/ 245-666, 245-148, 245-168 (kontakt osoba Ivica Jelovina, dipl.ing.geol., mob.
00385/91/7325256
(d) Identifkacijski broj: 4281117970004
2. Pozivaju se ponuditelji da dostave ponudu za: Tehničko promatranje akumulacije Buško
Jezero.Mjesto izvođenja radova je Buško Blato-Podgradina, Republika Bosna i Hercegovina.
3. Ponuda mora biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
Alternativna ponuda neće biti prihvaćena. Varijantna rješenja unutar ponude neće se
razmatrati.
4. Konačan rok za završetak svih radova je 31.12.2011.
5. Podloga za izradu ponude je dokumentacija za nadmetanje sa specifkacijom koju
zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u prostorijama CS Buško Blato u Livnu-Podgradina
b.b. Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o
uplati troškova za dokumentaciju na žiro-račun naručitelja broj 3381502200474970, u iznosu
od 50,00 konvertibilnih maraka uz obvezno navođenje svrhe doznake.
6. (a) Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „ne otvaraj-ponuda za “
Tehničko promatranje akumulacije Buško Jezero. do .23.03.2011. do 12.00 sati, bez obzira na
način dostave sve naknadno prispjele ponude neće se razmatrati.
(b) Ponuda se dostavlja na adresu: Crpna stanica Buško Blato, Podgradina b.b, 80101 Livno.
7. (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe
ponuditelja.
(b) Ponude će se otvoriti u prostorijama CS Buško Blato, Podgradina bb, 23.03.2011. u 12.00 sati.
8. Ponuda mora sadržavati jamstvo za ponudu prema uvjetima iz dokumentacije za
nadmetanje.
9. Uvjeti i način plaćanja određeni su dokumentacijom za nadmetanje.
10. Mjerila i postupci koji će se primijeniti pri procjeni sposobnosti ponuditelja defnirani su
dokumentacijom za nademtanje.
11. Ponuda mora biti valjana i ostati otvorena za prihvaćanje minimalno 90 dana od dana
otvaranja.
12. Datum objave natječaja 23.02.2011.
Direktor:
Pero Kasalo, ing. str.
Brammertz u Beogradu...
Brammertz i Ljajić i
o trgovini organima
BEOGRAD - Predsjednik Nacional-
nog savjeta Srbije za suradnju s
Međunarodnim krivičnim tribuna-
lom za bivšu Jugoslaviju Rasim
Ljajić razgovarao je jučer u Beo-
gradu s glavnim haaškim tužiteljem
Sergeom Brammertzom o suradnji.
Oni su razgovarali i o nerazjašnje-
noj sudbini 524 osobe čiji se nesta-
nak može pripisati Oslobodilačkoj
vojsci Kosova. Kako se navodi, Ljajić
i Bramerc su se složili da je trgovina
ljudskim organima pitanje od veli-
kog značaja i da je neophodno u što
skorijem roku provesti efikasnu
istragu koja bi dovela do utvrđiva-
nja činjenica. Na sastanku je kon-
statirano da se suradnja Srbije i
Tužiteljstva u oblasti dostavljanja
dokumentacije, pristupa arhivama
državnih organa i svjedocima, kao
i svim drugim tehničkim aspektima
suradnje odvija profesionalno i bez
ikakvih poteškoća, kao i da nema
nijednog zahtjeva Tužilaštva Tribu-
nala na koji nije odgovoreno u
predviđenom roku. Tužitelj Srbije
za ratne zločine Vladimir Vukčević
izjavio je da je glavni haaški tužitelj
u razgovoru ocijenio suradnju Beo-
grada s Haaškim tribunalom kao
“dobru”.
BERLIN - Jedan od najo-
zloglašenijih nacističkih zlo-
činaca, 90-godišnji John
Demjanjuk je zaprijetio da će
početi štrajk glađu zbog
nepravednog sudskog pro-
cesa protiv njega. Čovjek s
vrha liste najtraženijih naci-
stičkih zločinaca u Njemač-
koj protiv kojeg se vodi sudski
proces zbog pomaganja u
ubojstvima 27.900 Židova u
nacističkom logoru Sobiboru
u okupiranoj Poljskoj, preba-
čen je u tijekom 2009. iz SAD-
a, gdje je kao umirovljenik
živio u Clevelandu, u Nje-
mačku. Rođeni Ukrajinac,
tvrdi da je 1941. unovačen u
Crvenu armiju, da su ga naci-
sti zarobili te da je ostatak
rata proveo kao ratni zatvo-
renik. No njemački tužitelji
tvrde da imaju njegovu iska-
znicu s fotografijom na kojoj
je identificiran kao čuvar u
Sobiboru. Demjanjuk je
postao međunarodno poznat
nakon što ga je Izrael 1988.
godine optužio da je on “Ivan
Grozni”, odnosno Ivan De -
mja njuk, zloglasni sadistički
čuvar iz logora Treblinka koji
je zatočenike ubijao golim
rukama i osudio ga na smrt.
Izraelski vrhovni sud ga je
oslobodio 1993. nakon što je
ustanovljeno da se radi o slu-
čaju pogrešnog identiteta, no
ponovno je uhićen u SAD-u i
izručen Njemačkoj.
Potres pomaknuo
cijeli grad za
jedan metar
Smrtonosni potres je u novozelandskom gradu Christchurchu
rušio zgrade na autobuse, svinuo ceste i oštetio katedrale
• Piše: P.Z., agencije
• svijet@dnevni-list.ba
CHRISTCHURCH - U
potresu magnitude 6,3 stup-
njeva po Richteru na Novom
Zelandu poginulo je najma-
nje 65 ljudi, a vjeruje se da je
najmanje 200 osoba pod ruše-
vinama. Smrtonosni potres
je u novozelandskom gradu
Christchurchu rušio zgrade
na autobuse, svinuo ceste i
oštetio katedrale, izvijestile
su vlasti. Seizmolog sa Sveu-
čilišta u Melbourneu, Gary
Gibson tvrdi kako je potres
pomaknuo područje od 15
četvornih kilometara za
jedan metar.
Strah od novih potresa
Jaki potres se dogodio
oko 13 sati po lokalnom vre-
menu, kad su ulice, dućani i
uredi bili puni ljudi. Nakon
njega je uslijedilo par manjih
potresa, a nakon 15 minuta se
dogodio još jedan jačine 5,6
stupnjeva. Strahuje se da će
broj žrtava rasti jer je mnogo
ljudi zatrpano pod ruševi-
nama, priopćile su spasilačke
službe, a piše BBC. Svjedoci
potresa kažu kako su vidjeli
razbijanje prozora, padanje
cigli te su ispričali kako su
ljudi vrištali i bježali. Riječ je
o drugom snažnom potresu
koji je pogodio taj grad u
posljednjih pet mjeseci.
“Možda svjedočimo naj-
mračnijem danu u povijesti
Novog Zelanda. U ovome tre-
nutku imamo 65 poginulih, a
ta bi brojka mogla porasti”,
rekao je novozelandski premi-
jer John Key za lokalnu tele-
viziju. Gradonačelnik Chr-
istchrurcha je grad s oko 400
tisuća stanovnika opisao kao
ratnu zonu. “Bit će puno mrt-
vih, bit će puno ozlijeđenih u
ovome gradu”, rekao je grado-
načelnik Bob Parker telefo-
nom za australsku televiziju.
Grad bez struje
Lokalni mediji su izvije-
stili da su zbog potresa pukle
telefonske linije, uključujući i
liniju za hitne slučajeve, a
zbog puknuća vodovodnih
cijevi neke su ulice poplav-
ljene. Novozelandska televi-
zija je izvijestila da je 80 posto
grada ostalo bez struje. Uz
veliku materijalnu štetu u
cijelom gradu teško je ošte-
ćena i katedrala stara 106
godina. Na nekim mjestima
u gradu izbio je požar koji
pokušavaju ugasiti vatro-
gasci. Zbog potresa je zatvo-
rena zračna luka.
Dnevni list
42
Kapetan Lillea, 26-godišnji Francuz porijeklom iz Angole,
Rio Mavuba, prijevremeno je produljio ugovor sa sadašnjim
klubom. Dosadašnji mu je istjecao u ljeto 2012., a novim se
na vjernost vodećem klubu Lige obvezao do 2015.
PREMIER LIGA
DOMAĆIN
GOST
1. Borac 15 10 3 2 21:8 33
2. Željezničar 15 9 1 5 28:14 28
3. Sarajevo 15 8 4 3 21:11 28
4. Široki B. 15 8 1 6 31:23 25
5. Travnik 15 7 1 7 24:20 22
6. Slavija 15 7 1 7 22:23 22
7. Sloboda 15 6 3 6 14:14 21
8. Rudar 15 5 6 4 17:18 21
9. Olimpic 15 6 3 6 14:15 21
10. Leotar 15 6 2 7 16:26 20
11. Čelik 15 5 4 6 15:14 19
12. Zvijezda 15 5 4 6 13:16 19
13. Budućnost 15 4 5 6 15:18 17
14. Zrinjski 15 5 1 9 16:22 16
15. Drina 15 4 2 9 12:24 14
16. Velež 15 4 1 10 16:29 13
1. Slavija 8 7 0 1 14:5 21
2. Željezničar 7 6 1 0 20:3 19
3. Sarajevo 8 6 1 1 13:3 19
4. Travnik 7 6 0 1 20:8 18
5. Leotar 7 6 0 1 12:5 18
6. Borac 8 5 2 1 13:5 17
7. Široki B. 7 5 1 1 19:8 16
8. Sloboda 7 5 1 1 11:2 16
9. Rudar 8 4 4 0 13:6 16
10. Zrinjski 8 5 1 2 13:8 16
11. Čelik 7 5 0 2 9:3 15
12. Zvijezda 8 3 4 1 7:5 13
13. Budućnost 8 3 3 2 10:8 12
14. Olimpic 8 3 3 2 6:5 12
15. Drina 7 4 0 3 8:8 12
16. Velež 7 3 0 4 11:14 9
1. Borac 7 5 1 1 8:3 16
2. Sarajevo 7 2 3 2 8:8 9
3. Olimpic 7 3 0 4 8:10 9
4. Široki B. 8 3 0 5 12:15 9
5. Željezničar 8 3 0 5 8:11 9
6. Zvijezda 7 2 0 5 6:11 6
7. Budućnost 7 1 2 4 5:10 5
8. Rudar 7 1 2 4 4:12 5
9. Sloboda 8 1 2 5 3:12 5
10. Čelik 8 0 4 4 6:11 4
11. Travnik 8 1 1 6 4:12 4
12. Velež 8 1 1 6 5:15 4
13. Drina 8 0 2 6 4:16 2
14. Leotar 8 0 2 6 4:21 2
15. Slavija 7 0 1 6 8:18 1
16. Zrinjski 7 0 0 7 3:14 0
Parovi 16. kola Parovi 17. kola
Sloboda – Slavija Sarajevo – Slavija
Široki B. – Borac Borac – Drina
Drina – Budućnost Zrinjski – Čelik
Leotar – Rudar Zvijezda – Željezničar
Željezničar – Olimpic Rudar – Široki B.
Čelik – Sarajevo Olimpic – Leotar
Travnik – Zvijezda Travnik – Sloboda
Velež – Zrinjski Budućnost – Velež
Parovi 30. kola
Zrinjski – Drina
Sloboda – Zvijezda
Slavija – Čelik
Rudar – Željezničar
Budućnost – Široki B.
Olimpic – Travnik
Borac – Leotar
Sarajevo – Velež
Parovi 18. kola Parovi 19. kola
Velež – Borac Budućnost – Slavija
Čelik – Budućnost Olimpic – Drina
Drina – Rudar Zrinjski – Sarajevo
Sloboda – Sarajevo Borac – Čelik
Široki B. – Olimpic Zvijezda – Široki B.
Leotar – Zvijezda Travnik – Leotar
Slavija – Zrinjski Željezničar – Sloboda
Željezničar – Travnik Rudar – Velež
Parovi 20. kola Parovi 21. kola
Slavija – Borac Rudar – Slavija
Sarajevo – Budućnost Travnik – Drina
Čelik – Rudar Borac – Sarajevo
Velež – Olimpic Budućnost – Zrinjski
Drina – Zvijezda Olimpic – Čelik
Sloboda – Zrinjski Željezničar – Široki B.
Leotar – Željezničar Leotar – Sloboda
Široki B – Travnik Zvijezda – Velež
Parovi 22. kola Parovi 23. kola
Zrinjski – Borac Zvijezda – Slavija
Sloboda – Budućnost Borac – Budućnost
Sarajevo – Rudar Leotar – Drina
Slavija – Olimpic Olimpic – Sarajevo
Čelik – Zvijezda Rudar – Zrinjski
Drina – Željezničar Travnik – Čelik
Velež – Travnik Široki B. – Sloboda
Široki B. – Leotar Željezničar – Velež
Parovi 24. kola Parovi 25. kola
Sloboda – Borac Željezničar – Slavija
Budućnost – Rudar Rudar – Borac
Zrinjski – Olimpic Olimpic – Budućnost
Sarajevo – Zvijezda Travnik – Sarajevo
Čelik – Željezničar Zvijezda – Zrinjski
Drina – Široki B. Leotar – Čelik
Slavija – Travnik Drina – Sloboda
Velež – Leotar Široki B. – Velež
Parovi 26. kola Parovi 27. kola
Sloboda – Rudar Široki B. – Slavija
Velež – Drina Zvijezda – Borac
Borac – Olimpic Travnik – Budućnost
Budućnost – Zvijezda Olimpic – Rudar
Sarajevo – Željezničar Leotar – Sarajevo
Čelik – Široki B Željezničar – Zrinjski
Zrinjski – Travnik Drina – Čelik
Slavija – Leotar Velež – Sloboda
Parovi 28. kola Parovi 29. kola
Slavija – Drina Velež – Slavija
Sloboda – Olimpic Željezničar – Borac
Rudar – Zvijezda Leotar – Budućnost
Budućnost – Željezničar Travnik – Rudar
Sarajevo – Široki B. Drina – Sarajevo
Borac – Travnik Zvijezda – Olimpic
Zrinjski – Leotar Široki B. – Zrinjski
Čelik – Velež Čelik – Sloboda
Strijelci
8 Fajić (Tra), Tosunović (Zvi), Zeba (Želj)
7 Nikolić (Bor), Wagner (ŠB), Lendrić (Zri)
6 Radovanović (Sla), Šilić, Roskam(ŠB)
5 Haskić (Bud), Džafić (Rud), Savić (Želj)
Svi prvaci BiH
2003. Leotar Trebinje
2004. Široki Brijeg
2005. Zrinjski Mostar
2006. Široki Brijeg
2007. Sarajevo
2008. Modriča
2009. Zrinjski Mostar
2010. Željezničar Sarajevo
Osvajači Kupa BiH
2001. Željezničar Sarajevo
2002. Sarajevo
2003. Željezničar
2004. Modriča
2005. Sarajevo
2006. Orašje
2007. Široki Brijeg
2008. Zrinjski Mostar
2009. Slavija Istočno Sarajevo
2010. Borac Banja Luka
PREMIER LIGA Nakon više od tri mjeseca stanke u subotu počinje drugi dio prvenstva
Željo, Sarajevo i Široki
kreću u lov na Borac
Mi definitivno imamo momčad sposobnu za osvajanje naslova prvaka, tvrdi trener Borca Vlado
Jagodić, bez obzira što je njegova momčad oslabljena odlaskom nekoliko vrlo važnih igrača
• Piše: Mario Pandža
• sport@dnevni-list.ba
Mnogi su vjerojatno za -
boravili kako izgleda pre-
mierligaška ljestvica nakon
prvog dijela prvenstva, što i
ne čudi kada se zna da su se
utakmice posljednjeg jesen-
skog kola igrale prije više od
tri mjeseca.
A u tom posljednjem kolu
Leotar je na svom travnjaku
pobijedio Borac (2:1) i tako
spasio prvenstvo, jer je lider
uoči posljednjih devedeset
minuta imao osam bodova
prednosti ispred Željezniča ra
i Sarajeva te jedanaest ispred
Širokog Brijega.
Porazom lidera zaostatak
pratitelja smanjen je za tri
boda, tako da Željo, Sarajevo
i Široki sigurno nisu bez
izgleda. Ipak, Borac je sve-
jedno favorit broj jedan.
- Mi definitivno imamo
momčad sposobnu za osva-
janje naslova prvaka, tvrdi
trener Borca Vlado Jagodić,
bez obzira što je njegova
momčad oslabljena odla-
skom nekoliko vrlo važnih
igrača.
U naslov prvaka vjeruju i
u taboru Željezničara, koji
ima ambiciju postati prvi
klub kojem je uspjelo obraniti
titulu.
- Tek će utakmice poka-
zati tko je kvalitetom doista
bolji ili slabiji, a sve ostalo su
spekulacije i priče. Ambicije
su nešto drugo i mogu reći da
ćemo na proljeće pokušati
obraniti titulu, a za to će
nam sigurno biti potrebna i
doza sreće koju smo imali
prošle godine, kaže Amar
Osim.
Iako Sarajevo ima jednak
broj bodova kao i Željezničar,
momčadi Mirze Varešano-
vića ipak se ne vjeruje toliko.
No, važno je da vjeruju na
Koševu.
- Rijetki nas vide kao oz -
biljnog pretendenta za naslov
prvaka, ali mi se sigurno
nećemo olako predati, izjavio
je Varešanović.
Pogled na ljestvicu otk -
riva da se krug kandidata za
naslov prvaka zatvara sa Ši -
rokim Brijegom. Osam bo -
dova nije lako dostižan zao-
statak, ali s obzirom da Bo -
rac u prvom proljetnom kolu
mora na Pecaru, momčad Ive
Ištuka već na startu ima pri-
liku smanjiti minus na pet
bodova.
- Naš prioritet je ponovni
plasman u Europu, ali s obzi-
rom da je u igri još 45 bodova,
ni naslov prvaka nije nedosti-
žan, izjavio je Ištuk.
Između ova četiri kluba
treba tražiti i tri bh. pred-
stavnika u Europi predstoje-
ćeg ljeta, a s obzirom da su
Željezničar i Široki Brijeg
dogurali i do polufinala
Kupa, nije nemoguće da tre-
ću sezonu zaredom četvrto-
plasirani klub prvenstva iz -
bori vizu za Europu. Da ne
bude tako, moraju se potru-
diti Čelik i Olimpic, druga
dva kluba u polufinalu Kupa.
Velež i Drina najugroženiji
Osim borbe za vrh, sigurno da će jako zanimljiva biti i borba za
ostanak. Pogled na ljestvicu otkriva da su najugroženiji Velež i
Drina, ali pred Zrinjskim, Budućnosti, Zvijezdom i Čelikom tako-
đer je neizvjesno proljeće.
Rijetki nas vide kao ozbiljnog pretendenta
za naslov prvaka, ali mi se sigurno nećemo
olako predati, izjavio je Varešanović
43
Pobjednik Njemačkoga kupa u sezoni 2011/12 izborit će izravan
ulazak u grupnu fazu natjecanja po skupinama UEFA-ine Europa lige
u sezoni nakon toga. Dosad je pobjednik DFB-Pokala, ukoliko mu to
nije jamčila pozicija na ljestvici, ulazio u posljednje kolo kvalifikacija
U terorističkom činu izazvanom u glavnom somalijskom gradu
Mogadishu, kada je eksplodirao automobil ispod kojeg je bila
postavljena bomba, poginuo je jedan od najperspektivnijih mladih
nogometaša te zemlje. U pitanju je Abdi Salaan Mohamed Ali
Rezultati
13. 8. 2000. Zrinjski –Velež 2:0
24. 2. 2001. Velež –Zrinjski 2:0
25. 11. 2001. Zrinjski –Velež 1:0
25. 5. 2002. Velež –Zrinjski 2:0
24. 11. 2002. Zrinjski –Velež 1:0
24. 5. 2003. Velež –Zrinjski 4:1
28. 10. 2006. Velež –Zrinjski 2:1
5. 5. 2007. Zrinjski –Velež 2:1
11. 11. 2007. Zrinjski –Velež 2:0
17. 5. 2008. Velež –Zrinjski 1:0
13. 9. 2008. Velež –Zrinjski 0:2
8. 4. 2009. Zrinjski –Velež 2:1
4. 10. 2009. Zrinjski –Velež 2:1
21. 4. 2010. Velež –Zrinjski 0:0
25. 8. 2010. Zrinjski –Velež 2:0
Velež 0
Velež 0
Zrinjski 2
Zrinjski 0
ZRINJSKI: Melher, Nikolić, Šunjić, Serdarušić,
Selimović, Musa, Ivanković, Žižović (od 86. Sto-
janović), Kordić (od 80. Vuković), Đurić, Aničić.
Trener: Dragan Jović
ZRINJSKI: Melher, Šunjić, Selimović, Musa, Ivan-
ković, Marković, Stojanović, Žižović (od 86. P.
Sušić -), Kordić, Zadro, Aničić.
Trener: Dragan Jović
ZRINJSKI Plemići nastavak prvenstva otvaraju osmim gostovanjem u Vrapčićima
Zadnja dva su bila uspješna…
• Piše: Mario Pandža
• sport@dnevni-list.ba
“U prethodnih četrdeset
dana pripremali smo se za
proljetni dio prvenstva, a
nakon dana odmora, trenin-
gom u ponedjeljak krećemo
isključivo s pripremom uta-
kmice za Velež”, izjavio je
trener Zrinjskog Slaven Musa
u nedjelju.
Iako pogled na tabelu
sugerira da se radi o vrlo važ-
noj utakmici u borbi za osta-
nak, Musa kaže da tijekom
priprema u razgovoru s igra-
čima nije spominjao gradski
derbi.
- Nisam, jer za to nije bilo
potrebe. Pripremali smo se
za petnaest proljetnih kola, a
ne za prvu utakmicu prven-
stva. Pripremu za Velež osta-
vili smo za ovaj tjedan, a ona
je ista kao i što će biti za
svakog protivnika. Igrače ću
ukratko upoznati o informa-
cijama o protivniku, ali kako
smatram da nije dobro ući u
utakmicu bez ikakvih infor-
macija, tako smatram i da
može biti još pogubnije ako
igrače previše opteretimo
pričama o protivniku, izjavio
je Musa.
Zbog rezultata u prvih
deset derbija, koji su, podsje-
timo, uvijek završavali pobje-
dama domaćina, dugo se
mi slilo da će, zbog mira u
Mo staru, dueli gradskih
rivala uvijek završavati istim
epilogom, ali tradicija je sru-
šena 13. rujna 2008., kada je
Zrinjski golovima Krešimira
Kordića i Velibora Đurića
prvi put pobijedio u Vrapči-
ćima. Tom utakmicom je i
počeo niz Zrinjskog bez
poraza u gradskim derbi-
jima, a isti traje već pet uta-
kmica, što znači da je Velež
bez trijumfa još od 17. svibnja
2008., odnosno gotovo tri
godine.
Za razliku od Zrinjskog
koji je u sedam utakmica dva
puta ostao neporažen u
Vrapčićima, Velež Pod Bije-
lim brijegom zna samo za
poraze.
U sezonama 2008./2009. i
2009./2010. je bio vrlo blizu
pozitivnog rezultata, ali Mio-
mir Vuković (88.) i Krešmir
Kordić (85.) su u završni-
cama utakmica ipak donosili
pobjede Zrinjskom.
Tradicija je srušena 13. rujna
2008., kada je Zrinjski
golovima Krešimira Kordića i
Velibora Đurića prvi put
pobijedio u Vrapčićima
Laskavo
zanimanje
Hajduka,
Dinama,
Sturma...
Serdarušiću
dvogodišnji
ugovor
Na Pecaru je Zakarić došao
kao talentiran mladi igrač od
kojeg se prave partije oče-
kuju nekad u skoroj budućno-
sti. Međutim, odmah je
“uskočio u vatru” i opravdao
veliko povjerenje. Nije to
prošlo bez zanimanja većih
klubova.
- Protiv Zagreba sam upo-
znao Hajdukovog skauta Ivicu
Matkovića koji mi je rekao da
me oni prate. Iako nisam
izravno kontaktiran, znam da
je i Dinamo bio tu, a kada smo
igrali u Austriji, navodno se i
Strum zanimao. Ne optereću-
jem se time. Moje je trenirati.
Za godinu-dvije trebalo bi
doći moje vrijeme, rekao je.
Ante Serdarušić, koji se nakon
što je prošao pripreme sa Spli-
tom prije par dana pojavio na
Pecari, trebao bi potpisati dvo-
godišnji ugovor sa Širokobrije-
žanima. Član šampionske
generacije Zrinjskog trebao je
Široki pojačati još na početku
sezone, no tada je zbog osobnih
problema bukvalno pobjegao iz
kluba i to nakon potpisanog
ugovora! Problem sa ovim vez-
njakom činjenica je da bukvalno
od sezone 2008./2009. i anga-
žmana u Mostaru nije redovno
igrao, no u Širokom očito vje-
ruju njegovim kvalitetama koje
je tada, a i prije toga u redovima
Posušja, redovito iskazivao.
Formalnost potpisa trebala bi
biti obavljena danas.
GORAN ZAKARIĆ Osamnaestogodišnjak koji će protiv Borca zauzeti mjesto Dalibora Šilića
Dobit ćemo Borac
barem
s golom
razlike
• Piše: Slaven Nikšić
• sport@dnevni-list.ba
Svi u bh. nogometu dobro
znaju tko je Dalibor Šilić, dok
je ime Gorana Zakarića i
dalje za mnoge poprilična
nepoznanica.
E, pa naviknite se! Jer
18-godišnji veznjak koji je
prve ozbiljne nogometne
korake napravio u Kozari u
nedjeljnom derbiju protiv
Borca upravo igra na poziciji
jednog od najiskusniji h
igrača Premier lige.
Osamnaest godina u
nogometu već je vrijeme kada
morate pokazati da imate
ono nešto, a Zakarić je to
učinio. Sa 17 godina zabio je
Borcu na otvaranju prven-
stva kada je Široki slavio u
Banjoj Luci 3:2, no to nije bilo
sve od ovog talentiranog
mladca. U svakoj utakmici u
kojoj je jesenas dobio priliku
bio je igrač koji bi unio živost
u igru, a fascinantno je bilo
vidjeti da, iako vrlo mlad,
može biti igrač koji će “sa -
kriti” loptu protivnicima...
zvali se oni Borac, Željezničar
ili Sarajevo. Očekujte da će
na proljeće biti još bolji.
- Radio sam jako dobro u
pripremama, i na trkačkom
planu i s loptom. Znam da
sam priliku dobio dijelom i
zbog ozljede kapetana, zbog
koje nam nije nimalo drago,
posebno kod utakmica kao
što je ova s Borcem kada nam
treba iskustvo... nadam se da
će zaigrati barem pola sata.
Ali naravno da ću je pokušati
maksi mal no i skori stiti ,
rekao nam je.
Iskustvo nije na njegovoj
strani, no da je apsolutno
neiskusan – nije istina.
- Da, na meni je velika od -
govornost, a tek mi je 18 go -
dina. Međutim, imam ja ipak
nekakvo iskustvo, bio sam
standardan u Prvoj ligi RS-a
u momčadi Kozare. To mi
sigurno pomaže.
Protiv Borca u nedjelju
trebat će mu sve što ima.
- Nisam gledao Borac na
Marakani, znam rezultat i
kako se kretao. Borac je do -
kazao da nije bez razloga na
vrhu. Međutim, očekujem da
će se oni kao i većina mom-
čadi koje dolaze na Pecaru
braniti. Uostalom, njima bi i
neriješen rezultat puno zna-
čio. Otišlo im je dosta igrača,
među njima Trivunović, ali
opet, doveli su nekoliko poja-
čanja poput Stakića, Kru-
nića... Bit će opasni preko
kontri, ali vjerujem u nas,
posebno jer imamo igrača
tipa Wagnera koji zna primi-
riti igru. Uvjeren sam da
ćemo ih dobiti, barem s golom
razlike.
Međutim, realizacija kroz
pripreme nije bila ohrabru-
juća...
- To je istina. To nas je
malo mučilo, ali vjerujem da
ćemo proraditi.
Kasno priključenje Ante
Serdarušića neće, smatra
Goran, utjecati na sastav.
- Pa, ne vjerujem. Kasno
je došao, a mislim da je sastav
već određen. Iako ne bih sad
o tomu, to je posao trenera...
Znam da sam priliku dobio dijelom i zbog
ozljede kapetana, zbog koje nam nije nimalo
drago, posebno kod utakmica kao što je ova
s Borcem kada nam treba iskustvo
Zakarić (bijeli dres) je Borcuzabio u1. kolu
44 Sport
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Tottenham…
Češka…
Redknapp priprema
novi ugovor Modriću
Nogometaši
prijavljeni zbog mita
Tottenham na visoke ponude iz
Manchester Uniteda za Lukom
Modrićem može odgovoriti jedino
poboljšanjem ugovora hrvatskom
veznom nogometašu, pišu otočki
mediji. Tako bi Harry Redknapp
trebao početi pregovore s Modri-
ćem oko povećanja njegove plaće
u okviru postojećeg ugovora koji
mu vrijedi do srpnja 2016. godine.
Navodi se da su u klubu s White
Hart Lanea spremni povisiti pri-
manja svom veznjaku, ali da se i
dalje svejedno boje da neće dovi-
jeka moći odbijati basnoslovne
ponude za Hrvata nastave li one
rasti strelovitom brzinom.
Trojica nogometaša i jedan izvršni
direktor u bivšem češkom prvoli-
gašu naći će se na sudu u procesu
koji će Državno odvjetništvo pove-
sti protiv kladioničarske mafije.
Optuženi su vratar Sigme Olo-
mouc Petr Drobisz, koji će odgo-
varati za isplatu mita te dvojica
bivših nogometaša Bohemiansa,
Miroslav Obermajer i David Zou-
bek, koji su njegov novac navodno
primili. Zajedno s njima odgovarat
će i njihov izvršni direktor, koji je
također sudjelovao u raspodjeli
novca. Tužitelj Petr Matoušek
izjavio je da ima dokaze da je
vratar dvojici nogometaša i sport-
skom radniku isplatio 300.000
kruna (16.750 dolara) da puste
utakmicu u završnici sezone
2008./2009. Olomouc je u tom
srazu slavio 3:0 izborivši plasman
u Europsku ligu.
Info…
Club Brugge…
Otpušten zbog
komentara na
forumu
Zbog anonimnih forumskih
komentara u kojima je uzdizao
sebe, a “pljuvao” po vratarima
koji su mu konkurirali za mje-
sto na vratima, Stijn Stijnen
(29) morao je napustiti Club
Brugge. Nije pomoglo niti što
su, pokušavši ga spasiti, kriv-
nju preuzeli njegov brat i dje-
vojka.
- Stijn je naškodio interesima i
imidžu našeg kluba i stoga smo
raskinuli poslovnu suradnju s
trenutačnim učinkom, objavili
su iz kluba.
VELEŽ Milomir Odović tvrdi da je, s obzirom na sva događanja
ove zime, njegova momčad spremna za nastavak prvenstva
Moramo igrati
taktički disciplinirano
O ZRINJSKOM
Nisam ih stigao gledati,
ali znam njihove
mogućnosti. Imaju
čvrst vezni red, teško
im je doći do gola i
zato moramo biti
disciplinirani od prve
do zadnje minute
O ZAIMOVIĆU
S obzirom da nam u
igračkom kadru
nedostaje igrač
njegovog profila,
vjerojatnije je da će
on zaigrati u veznom
redu nego u obrani
O MOMČADI
Iako sam počinjao
prijateljske utakmice s
različitim momčadima,
to ne znači da ćemo u
utakmicu ući neuigrani.
Momčad je prihvatila
sustav, u glavi imam i
viziju početnih jedanaest
Nije isključeno
da dovedemo
još nekoga
Čini se da je i Odović svjestan
da igrački kadar i dalje ima
svojih rupa, pa ističe kako
Veležova rubrika dolazaka
još uvijek nije zapečaćena.
- Teško je sada reći da bismo
prihvatili pravo pojačanje, ali
očito je da našoj momčadi
nedostaje nekoliko kvalitet-
nih rješenja. Znate i sami da
u ovom razdoblje godine
mogu u momčad doći samo
igrači koji su igrali u inozem-
stvu ili su bez kluba. Ipak,
sigurno je da nećemo nikoga
dovesti samo da bismo dovo-
dili, nego ćemo, ako nam se
ukaže prilika, naravno anga-
žirati igrača koji je već doka-
zan i koji bi nakon aklimati-
zacij e si gurno mogao
pomoći Veležu.
Mnogo smo radili posljednjih dana, momčad se prilagođava sustavu koji smo počeli igrati
od mog dolaska i zadovoljan sam kako napreduje. Imamo još tri treninga do petka, radimo
naporno kako bismo što spremniji ušli u utakmicu sa Zrinjskim i u čitavo prvenstvo
• Piše: Saša Ibrulj
• sport@dnevni-list.ba
Još tri dana su ostala do
službenog debija Milomira
Odovića na klupi Rođenih. I to
u kakvom stilu – na otvaranju
proljetnog dijela prvenstva
Rođeni će u Vrapčićima ugo-
stiti gradskog rivala i izravnog
konkurenta u borbi za osta-
nak, momčad Zrinjskog.
Kolike su mogućnosti
Odovićeve momčad i kako će
ona zapravo izgledati? Na to
pitanje odgovor može dati
jako malo ljudi, s obzirom na
sva događanja u i oko Veleža
posljednjih mjeseci. Ono što
je činjenica jest to da je Velež
posljednji, da ima tri boda
manje od “crte”, iznad koje se
nalazi upravo Zrinjski, pa
pobjeda nad gradskim rivalom
postavlja se kao imperativ.
- Svjesni smo da nas oče-
kuje jako teško razdoblje, jer
s obzirom na mjesto na lje-
stvici mi nemamo pravo na
kiks, ali mora se igrati protiv
svakoga. Cilj je osigurati
ostanak u društvu najboljih,
a za to će nam trebati igre na
mnogo većoj razini nego u
prvom dijelu prvenstva, ista-
knuo je na početku jučeraš-
njeg razgovora za Dnevni list
Milomir Odović.
Stvari složene u skladu
s mogućnostima
On se prihvatio iznimno
neugodnog zadatka, preu-
zevši posljednjeplasiranu
momčad na ljestvici u jeku
priprema za nastavak sezone.
U međuvremenu imao je pri-
liku bolje upoznati svoju
momčad, priliku je dao svim
igračima…
- Mislim da momci odra-
đuju dobar posao, što se toga
tiče. Zaista vrijedno i bez
pogovora rade, trude se, bore
se i time sam zadovoljan. Mo -
mčad nisam najbolje pozna-
vao, trebalo mi je vremena da
vidim s čime raspolažem, ali
koliko je to moguće, stvari
smo posložili na svoje mjesto.
Velež je u ovim priprem a-
ma odigrao veliki broj utak -
mica, njih čak dvanaest, no
rijetko je započinjao s istom
jedanaestorkom.
- Da se razumijemo, u
ovim utakmicama koje sam
ja vodio, već sam to rekao,
želio sam priliku dati svim
igračima. Ali, to ne znači da
ćemo na derbi istrčati s neu-
igranom momčadi, naprotiv.
Mnogo smo radili posljednjih
dana, momčad se prilago-
đava sustavu koji smo počeli
igrati od mog dolaska i zado-
voljan sam kako napreduje.
Imamo još tri treninga do
petka, radimo naporno kako
bismo što spremniji ušli u
ovu utakmicu i čitavo prven-
stvo.
Ima viziju početnih jedanaest
Znači li to da zapravo
Odović već sada ima viziju
početnih jedanaest za subot-
nji sudar sa Zrinjskim?
- Naravno da imam neku
viziju u svojoj glavi, kako bi
to sve trebalo izgledati. I
dalje imamo nekoliko upit-
nika što se tiče igrača zbog
ozljeda, ali nadam se da će se
to riješiti do utakmice. Otpri-
like su to oni igrači koji su
najviše i dobivali priliku u
pripremnim utakmicama u
kojima sam ja sjedio na klupi.
Jedno od pitanja je i ono
vezano uz kapetana Dženana
Zaimovića. Njega je Milorad
Mitrović povukao u zadnji
red, gdje je igrao nešto nalik
liberu, no čini se da će ga
Od ović ponovno koristiti u
sredini. Ima i pravi razlog
za to.
- Ako govorimo o otvara-
nju prvenstva, onda mislim
da nam je Zaimović u ovom
trenutku potrebniji u veznom
redu. Upravo je tu Zrinjski
najjači u ovom trenutku, a mi
imamo sužen izbor, pa je vrlo
vjerojatno da ćemo Dženana
koristiti kao zadnjeg veznog.
Važna borba vodit će se u
sredini terena, tu moramo
biti dovoljno čvrsti i agre-
sivni, a Zaimović nam tu do -
nosi i prijeko potrebno isku-
stvo.
Za kraj, jednostavno je
pitanje ima li Odović recept
za Zrinjski? Ovaj stručnjak
poznat je po tome da se ne
razmeće velikim riječima,
samo poručuje:
- Moramo u utakmicu ući
čiste glave i potpuno koncen-
trirani. Gledao sam Velež i
ranije i nekoliko puta se
dogodilo da su gubili uta-
kmice zato što bi im se igra
raspadala, odustajali su od
sustava i gubili konce. Ovaj
put nam se to ne smije dogo-
diti. Moramo odigrati disci-
plinirano, a u isto vrijeme
agresivno i hrabro i dati sve
od sebe da ostvari vrlo važnu
pobjedu, zaključuje Odović.
Zrinjski je jako
kvalitetan
Milomir Odović ističe kako
nije imao prilike ove zime
gledati momčad Zrinjskog, no
kako je upoznat s njihovim
mogućnostima.
- Nažalost, zbog obveza i
poklapanja termina nisam
stigao pogledati Zrinjski, ali
dobio sam izvjesne informa-
cije. Veći dio njihove mom-
čadi poznajem od ranije, ako
isključimo aktualna pojača-
nja. Iako su trenutačno u
lošem stanju na ljestvici,
činjenica je da je Zrinjski jako
kvalitetan i snažan, pogotovo
u veznom redu i jako se teško
dolazi do njihovog gola. Uz to,
imaju i Lendrića, kojeg
osobno slabo poznajem, ali
njegova statistika govori za
sebe. U svakom slučaju,
sigurno je da nas čeka izni-
mno teška utakmica.
N
e
s
m
i
j
u
n
a
m

s
e
d
o
g
a
đ
a
t
i

p
a
d
o
v
i
u
i
g
r
i
• Piše: Saša Ibrulj
• sport@dnevni-list.ba
Izvršni odbor Nogomet-
nog saveza Bosne i Hercego-
vine okupio se jučer u Sara-
jevu gdje je raspravljao o
aktualnim temama u doma-
ćem nogometu, ali i dalje je
ostao bez konkretnih odluka.
Naime, iako se očekivalo da
bismo konačno trebali dobiti
izbornike i njihove pomoć-
nike u svim reprezentativ-
nim vrstama, osim one naj-
bolje, odluka je prolongirana
za sljedeće zasjedanje, koje je
zakazano za 11. ožujka.
Nogometna vlada trebala
je jučer potvrditi prijedloge
Tehničke komisije na čelu s
Denijalom Pirićem i imeno-
vati nove izbornike, no to se
nije dogodilo. Razlog leži u
tome što njegovi prijedlozi
nisu usuglašeni s onima koje
imaju entitetski savezi. Pod-
sjetimo, u Bosni i Hercego-
vini i dalje je prvi kriterij
nacionalnost, pa tako poje-
dini predloženi treneri ne
ispunjavaju kvotu. Takva su
pravila, nažalost…
- Ne postoji neki veliki
problem kada su u pitanju
izbornici. Uvijek je praksa
bila da se prijedlozi Tehničke
komisije usklade s prijedlo-
zima entitetskih saveza i ne
vidimo zašto bi sada bilo dr -
ukčije. Fudbalski savez Rep-
ublike Srpske ima svoje kan-
didate za izbornike i čvrsto
ćemo stajati iza njih, poručio
je generalni tajnik FS-a RS-a
Rodoljub Petković.
Dakle, imena izbornika
trebali bismo dobiti 11. ož -
ujka, a navodno je samo sp -
orna izbornička pozicija u
kadetskoj vrsti, gdje je Pirić
predložio Sakiba Malkoče-
vića, koji ne ispunjava naj-
važniji kriterij FS-a RS-a.
Naravno, izborničke pozi-
cije nisu bile jedine na dnev-
nom redu Izvršnog odbora.
Tako su usvojeni prijedlozi
izmjena na listama pojedinih
komisija i službenih osoba
Premier lige, usvojena je i
odluka o odgađanju primjene
infrastrukturnog kriterija
vezanog za sjedeća mjesta na
stadionima Premier lige za
idućih šest mjeseci, te je
usvojen proračun za 2011.
godinu. On će, prema našim
izvorima, iznositi 7 milijuna
i 900 tisuća maraka.
Formalno-pravno je za -
kazana i sjednica Skupštine
NS-a BiH, koja će, pr ema
ranije planiranom, biti odr-
žana 29. ožujka i na kojoj će
se raspravljati o budućem
Statutu Saveza. Podsjetimo,
ne usvoji li se novi Statut na
toj skupštini, automatski se
aktivira suspenzija UEFA-e i
FIFA-e.
- U međuvremenu će biti
održane i skupštine entitet-
skih saveza, na kojima će biti
usklađeni stavovi tih organi-
zacija, a bit će održana i sjed-
nica Izvršnog odbora 11.
ožujka, a onda nam predstoji
zasjedanje Skupštine na
kojem će se raspravljati o
eventualnom novom Sta-
tutu, odnosno mogućem us -
klađivanju sa zahtjevima
FIFA-e i UEFA-e, ističe Ja -
smin Baković, generalni taj-
nik NS-a BiH.
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
45 Sport
Davis Cup…
NBA…
Poznat sastav BiH
Povratak
Joakima Noaha
Vršitelj dužnosti izbornika Davis
Cup reprezentacije Bosne i Herce-
govine Daver Vranić jučer je odre-
dio putnike za marokanski grad
Marrakech, gdje naša Davis Cup
reprezentacija u meču 1.kola II
Grupe Euroafričke zone igra pro-
tiv reprezentacije Maroka. Za
reprezentaciju Bosne i Herceovine
će nastupiti Aldin Šetkić, Amer
Delić, Ismar Gorčić i Damir
Džumhur. Prvi mečevi igraju 4.
ožujka, a igrat će se na vanjskim
terenima i na zemljanoj podlozi.
Centar Chicago Bullsa Joakim Noah
(25) oporavio se od operacije
desnoga prsta i ovog tjedna bi se
trebao vratiti na košarkaške terene.
Noah bi mogao zaigrati za Chicago
već u srijedu protiv Toronta. Francu-
ski košarkaš je zbog ozljede propu-
stio 30 utakmica ove sezone, a do
pauze je imao prosjek od 14 poena i
11 skokova po utakmici. Njegov
povratak dodatno će osnažiti ekipu
Chicaga, koja odlično igra ove
sezone i drži treće mjesto u Istočnoj
konferenciji NBA lige sa omjerom od
38 pobjeda i 16 poraza.
Info…
Tenis…
Ljubičiću zbog
ozljede upitan
Indian Wells?
Hrvatski tenisač Ivan Ljubičić
predao je zbog ozljede desnog
koljena dvoboj prvoga kola ATP
turnira u Dubaiju Ukrajincu Ser-
geju Bubki. Ljubičić je ozlijedio
mišić ili tetivu desnog koljena na
početku meča, a tek će se medi-
cinskim pregledom ustanoviti
koliko je ozljeda teška. - Ne znam
točno što je u pitanju, ali dosad
nisam imao takvu ozljedu. Tije-
kom cijelog dvoboja nisam se
mogao osloniti na desnu nogu.
Nisam imao izbora do predati
dvoboj, kazao je Ljubičić, koji
zbog ozljede možda neće biti u
mogućnosti braniti naslov u
Indian Wellsu. - U ovom trenutku
niti ne pomišljam na Indian Wells
dok ne saznam u čemu je pro-
blem. U svakom slučaju putujem
u Ameriku, a nadam se da ću
igrati, kazao je Ljubičić, koji će
19. ožujka napuniti 32 godine.
Osvajanje Indian Wellsa prošle
godine najveći je turnirski Ljubi-
čićev uspjeh u karijeri, a na putu
do naslova tada je pobjeđivao
Rafaela Nadala, Novaka Đoko-
vića i Andya Roddicka.
Usvojeni su prijedlozi
izmjena na listama
pojedinih komisija i
službenih osoba
Premier lige,
usvojena je i odluka o
odgađanju primjene
infrastrukturnog
kriterija vezanog za
sjedeća mjesta na
stadionima Premier
lige za idućih šest
mjeseci, te je usvojen
proračun za 2011.
godinu
Uvijek je praksa bila da se prijedlozi Tehničke komisije usklade s prijedlozima entitetskih saveza
i ne vidimo zašto bi sada bilo drukčije, poručio je generalni tajnik FS-a RS-a Rodoljub Petković
NOGOMETNI SAVEZ Održana sjednica Izvršnog odbora krovne nogometne organizacije
P
ro
lo
n
g
ira
n
a
o
d
lu
k
a

o
iz
b
o
rn
icim
a
46 Sport
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
PREMIER LIGA (M)
Rezultati 16. kola
Igman –Međugorje 27:27
Velež –Izviđač II 38:35
Iskra (B) –Vitez 32:21
Zrinjski –Sloga 32:26
Iskra (S) –Čapljina 30:42
Bosna II –Dobrinjac 29:20
Vogošća –Turbina 42:10
Slobodan Borac
1. Zrinjski 15 13 1 1 137 40
2. Čapljina 15 13 0 2 163 39
3. Vogošća 15 11 1 3 93 34
4. Velež 15 10 1 4 67 31
5. IzviđačII 14 10 0 4 62 30
6. BosnaII 15 7 1 7 14 22
7. Međugorje 15 6 3 6 7 21
8. Sloga 15 7 0 8 -3 21
9. Igman(-1) 15 6 1 8 -4 18
10. Iskra(B) 14 5 2 7 28 17
11. Borac 14 5 1 8 -25 16
12. Vitez 15 5 1 9 -52 16
13. Iskra(S) 15 3 0 11 -109 9
14. Dobrinjac 15 3 0 12 -157 9
15. Turbina 15 1 0 14 -223 3
PRVA LIGA FBiH JUG Utakmicama šesnaestog kola nastavljeno prvenstvo
Zrinjski i Čapljina po starom
Tamo gdje su stali u jese-
nskom dijelu natjecanja, na -
stavili su rukometaši Zrinj-
skog i Čapljine i prvim prolj-
etnim kolom u Prvoj ligi FB iH
Jug. Obje momčadi su upisale
nove trijumfe, što je najbolja
uvertira pred derbi prvenstva
koji između sebe igraju slje-
deći vikend u Čapljini.
Zrinjski je upravo na kri-
lima pojačanja iz Čapljine,
Smiljana Kolovrata, koji je
zabio 10 golova (prosjek na
kojem je bio i u prvom dijelu
prvenstva igrajući u dresu
Čapljine), sigurnim nastu-
pom savladao momčad Sloge
iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja.
Veliki doprinos je dao i M.
Perić sa 7 pogodaka. Čapl j-
inci su pred derbi bili uspj e-
šni u Stocu, gdje su savladali
domaću Iskru. Minutaža je
raspodijeljena na sve igr ače,
a najučinkovitiji strijelac je
bio Šešelj. Vratari D. Jurković
(11), Bošković (6) i I. Jur ković
(10) su upisali ukupno 27
obrana. Uvjerljiv trijumf je
ostvarila i trećeplasirana
Vogošća protiv posljednje
Turbine, dok je Velež osvoje-
nim bodovima protiv Izvi-
đača II preuzeo četvrtu po -
ziciju od spomenute mom-
čadi. Očekivane pobjede os -
t varili su i bugojanska Iskra
protiv Viteza, te Bosna II
pr otiv Dobrinjca, dok su Ig -
man i Međugorje remizirali.
Parovi 17. kola (26./27.
veljače): Turbina – Bosna II,
Dobrinjac – Iskra (S), Čap -
ljina – Zrinjski, Sloga – Iskra
(B), Vitez – Velež, Izviđač II
– Igman, Međugorje – Borac,
Slobodna Vogošća. Er. B.
Obje momčadi su na startu proljetnog dijela upisale nove trijumfe, što je najbolja
uvertira pred derbi prvenstva koji između sebe igraju sljedeći vikend u Čapljini
Euroliga…
Rusija…
Kapetan Valencije
dva mjeseca aut
Blatt ostaje izbornik
Jedno od najugodnijih iznenađe-
nja druge faze Eurolige i španjol-
ske ACB lige, PE Valencia doživjela
je težak udarac. Valencijin kape-
tan i jedan od najboljih igrača,
španjolski reprezentativac Victor
Claver zadobio je fakturu u
desnom stopalu i zbog neugodne
ozljede pauzirat će najmanje dva
mjeseca. Ozljeda prvog strijelca i
drugog skakača momčadi došla je
u najgorem mogućem trenutku za
Valenciju. U Euroligi još uvijek
imaju šanse, doduše male, da se
domognu četvrtfinala,a u doma-
ćem prvenstvu pokušavaju zadr-
žati odlično četvrto mjesto uoči
doigravanja.
- Situacija nije laka ni za momčad
ni za igrača. Samo se nadam da će
ostali igrači dati sve od sebe da
nadomjeste izostanak Victora
Clavera, kazao je Valencijin trener
Svetislav Pešić.
Gotovo šest mjeseci trajala je
neizvj esnost gl ede ostanka
Davida Blatta na klupi Rusije, ali
je na kraju ipak postignut dogovor
i Rusi neće morati u potragu za
njegovim nasljednikom. Aktualni
je trener Maccabija David Blatt još
u rujnu prošle godine, za vrijeme
trajanja SP u Turskoj, najavio
povlačenje, da bi ubrzo “hladne
glave” ipak uzeo neko vrijeme za
razmišljanje i poslije šest mjeseci
odlučio se za ostanak. U razgo-
voru za ruski Sport-express Blatt
je potvrdio svoj dolazak u Moskvu
pred početak vikenda kako bi i
formalno potvrdio svoj dogovor s
prvim čovjekom ruske košarke
Aleksandrom Krasnenkovim,
dodavši kako je i od Maccabija
dobio “zeleno svjetlo”. Rusi će
igrati u skupini D s Belgijom,
Bugarskom, Gruzijom, Slovenijom
i Ukrajinom.
Info…
IWBL…
Beograd domaćin
završnog turnira
Kompletirana je regularna
sezona u Međunarodnoj žen-
skoj košarkaškoj ligi (IWBL).
Prvo mjesto zauzeo je aktualni
prvak Gospić sa samo tri
poraza iz 22 utakmica. Gospi-
ćanke su se zajedno s Partiza-
nom (17-5), šibenskim Jollyjem
(16-6) i slovenskim Celjem
(16-6) plasirale na završni tur-
nir koji će se od 4. do 6. ožujka
odigrati u Beogradu. U polufi-
nalima će igrati Gospić i Celje,
te Jolly JBS i domaćin turnira
Partizan. Inače, za MVP-a regu-
larne sezone proglašena je Ana
Turčinović iz Celja.
STANKO BARAĆ
Centar Caje Laboral uoči odlučujućih utakmica Eurolige
U četvrtfinale
možemo samo
ako sve dobijemo
do kraja
Unicaju smo dobili prošlog mjeseca u prvenstvu i u Euroligi u razmaku
od samo desetak dana. U posljednje vrijeme smo ustalili formu, bolji
smo i mislim da ćemo dobiti, kaže Stanko Barać za Dnevni list
• Piše: Igor Marinović
• sport@dnevni-list.ba
Hrvatski reprezentati-
vac, 24-godišnji Širokobrije-
žanin Stanko Barać, u nedje-
lju je proslavio mali jubilej.
Protiv Granade u okviru 21.
kola španjolske ACB lige
odigrao je stotu utakmicu u
ovom natjecanju.
Možda inspiriran tom
br ojkom Barać je bio najbolji
igrač svoje momčadi. U po -
bjedi 78:63 svoje Caje Labo-
ral imao je devet poena, 13
skokova i četiri asistencije,
ali i ukupni indeks 26, najbo-
lji na utakmici. Barać je u toj
utakmici odigrao 27 minuta,
no samo kolo prije igrao je
tek devet minuta.
Uostalom, otkako se nje-
gova momčad pojačala s
urugvajskim centrom Este-
banom Batistom, njegova
minutaža bitno se smanjila
u posljednje vrijeme, ali i
dosta varira.
Tako i u ACB i Euroligi
Stanko Ba rać igra po
sustavu “to plo-hladno” – u
jednoj utakmici odigra puno,
a već u sljedećoj uglavnom
grije klupu. Vjerojatno ni on
sam ne zna po kakvoj logici
trener Duško Ivanović dijeli
minutažu svojim igračima,
iako Baraću nije ni na kraj
pameti buniti se zbog broja
minuta u igri. Igra u jednoj
od najboljih košarkaških
momčadi Europe i (počesto)
igra pu no. Među 15 je najbo-
ljih ig rača po prosječnoj
valorizaciji u ACB ligi, najbo-
ljoj na c ionalnoj košarkaškoj
ligi u Europi, a u Euroligi je
među 30 najboljih. Stoga je
mladi Širokobriježanin više
nego zadovoljan ovom sezo-
nom.
- Radim i čekam svoju
priliku. Nedavno sam na
Kupu kralja igrao puno, a i u
zadnjoj utakmici sam dobio
skoro trideset minuta. Sada
imamo tri ‘petice’ u mom-
čadi, jer pored mene, Batiste
i Pape Sow može to igrati.
Zato treneru nije lako raspo-
rediti minutažu, a ja se tru-
dim svoj dio posla odraditi
najbolje što se može, diplo-
matski će centar aktualnog
prvaka Španjolske.
Sutra će Barać i društvo
ponovno na parket svoje
“Fernando Buesa” dvorane.
Iako protivnik dolazi iz Špa-
njolske, sudar s Unicajom iz
Malage će se odigrati u Eur-
oligi.
U toj skupini E velika je
gužva i svi mogu u četvrtfi-
nale, a Baraćeva Caja sud-
binu drži u svojim rukama.
- Možemo u četvrtfinale
samo ako dobijemo dvije
preostale utakmice (Unicaja
i Lietuvos Rytas u gostima).
To nam je glavni cilj i jedina
preokupacija, dodaje Barać.
Unicaju su dobili dvaput
ove sezone i hrvatski repre-
zentativac je uvjeren da će
tako biti i u četvrtak navečer.
- Dobili smo ih prošlog
mjeseca u prvenstvu i u
Euroligi u razmaku od samo
desetak dana. U posljednje
vrijeme smo ustalili formu,
bolji smo i mislim da ćemo
dobiti. Trebali bismo do -
biti.
Možemo svakoga dobiti,
ali i od svakoga izgubiti
Caja Laboral ove sezone je igrala s većinom favorita za osvaja-
nje Eurolige, zapravo sa svima osim Olympiakosa i Fenerbahčea.
Igrali su s Maccabijem, Panathinaikosom, Realom i Barcelonom,
a neki od njih vjerojatno će završiti na Final Fouru Eurolige.
- Ne mogu reći da me itko impresionirao od tih momčadi. Barca
jedino odskače kvalitetom, ali njih smo dobili lani u finalu.
Možemo igrati sa svima njima. Jedini je problem naša promje-
njivost u formi. Izgubimo kući od Rytasa i već u sljedećoj dobi-
jemo Panathinaikos. Toliko smo nepredvidivi da sami sebe
nekad iznenadimo, ističe Barać.
Raspored 5. kola
Panathinaikos - Lietuvos Rytas 18:00
Union Olimpija - Lottomatica 20:45
ČETVRTAK
Žalgiris - Valencia 18:45
Fenerbahče - Olympiacos 19:15
Maccabi - Barcelona 20:00
Caja Laboral - Unicaja 20:30
Siena - Efes Pilsen 20:45
Partizan - Real Madrid 20:45
Ivanović:
Euroliga
nikad gora
Klub Stanka Baraća službeno se
zove Saski Baskonia, tako je poznat
i među navijačima, iako je ovisno o
sponzorima mijenjao imena (Tau-
gres, Tau Ceramica, Caja Laboral).
Klub je to velike tradicije, ali iako je
stalno u vrhu europske košarke,
nikada nije osvajao Euroligu. Poku-
šat će to promijeniti ove sezone jer,
po riječima trenera ove momčadi
Duška Ivanovića, konkurencija
nikada nije bila slabija.
- Igrali smo s većinom favorita, a od
svih velikih momčadi se nismo
sastali samo s Olympiakosom. Ne
vidim, ipak, nijedan sastav koji
odskače. Euroliga je dosta izjedna-
čena, a možda je i jedna od gorih po
kvaliteti, rekao je Ivanović u razgo-
voru za crnogorske Vijesti.
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
47 Sport
Džudisti mostarske Bo -
rse su prethodnog vikenda
imali vrlo uspješan nastup na
prestižnom turniru “23. Int -
ernational Vittorio Veneto” u
Italiji koji je okupio 2500
džudaša iz 310 klubova i 18
europskih zemalja.
Od šest natjecatelja Bo -
rse četvoro ih se popelo na
pobjedničko postolje, a
iz među njih najuspješniji je
bio Petar Zadro, koji je osvo-
jio zlatno odličje, ali i progla-
šen najboljim nat jecateljem
turnira.
Na putu do zlata Petar
Zadro je sve svoje protivnike
(u konkurenciji U-17) savla-
dao maksimalnim pobjed-
ničkim učinkom od 10:0.
Najveći talent ovog sporta u
BiH, Petar Zadro, od početka
2011. godine je osvojio već ne -
koliko odličja, kao što su zlato
u Slovenskoj Bistrici (Slove-
nija) i na Grand prixu u Lig -
nanu (Italija), te srebro na
Dutch Openu (Nizozemska).
- Ovo je tek početak za
Petra. Završio je ciklus dječ-
jeg sporta i prešao u konku-
renciju U-17, odakle i kreće
profesionalni sport, kazao je
njegov otac i trener Željko
Zadro.
U konkurenciji U-13 Jure
Zovko je osvojio drugo mjesto,
Jozo Zovko treće mjesto, a
Mia Maksumić također tr eću
poziciju. Mladi talent Ivan
Jozeljić je nakon 4 po bj ede i 2
poraza osvojio peto mjesto.
- Slijedi A turnir do 17
godina koji će se održati 5. i
6. ožujka 2011. godine, na ko -
jem sudjeluju samo reprezen-
tativci država, pa će Petar
Zadro odmjeriti snage s bor-
cima koji ga očekuju na Euro-
pskom prvenstvu. Potom će
uslijediti kamp u Zagrebu na
kojem će sudjelovati i džudaši
Borse, rekao je Željko Zadro.
Braća Franjo i Petar Za -
dro će nastupiti 19./20. ožujka
2011. godine u Bremenu na
jednom od najjačih svjetskih
kupova u konkurenciji U-17 i
U-20. Er. B.
Ovo je tek početak za Petra. Završio je ciklus dječjeg sporta i prešao u konkurenciju
U-17, odakle i kreće profesionalni sport, kazao je njegov otac i trener Željko Zadro
Zadri zlato i titula najboljeg natjecatelja
DŽUDO Šest boraca JK Borsa nastupili na turniru “23. International Vittorio Veneto” u Italiji
Odšest natjecatelja Borse četvoro
ihse popelo na pobjedničko postolje
Olimpija…
Zdovc otpustio jednog
od trojice Amerikanaca
U srijedu će u Ljubljani utakmicu
5. kola Top 16 faze Eurolige odi-
grati domaća Olimpija i rimska
Lottomatica. Susret je to bez
rezultatskog značaja, jer su obje
momčadi bez šansi da se domo-
gnu četvrtfinala, no slovenski
predstavnik pokušat će se pobje-
dom oprostiti od domaćih navi-
jača koji su redovno punili Stožice.
Na dan utakmice iz Amerike, gdje
je posjetio bolesnog oca, trebao
bi se vratiti najbolji Olimpijin igrač
u Euroligi Kenny Gregory, no nje-
gov nastup je neizvjestan. Podsje-
ćamo, upravo je Gregoryjevim
koševima u posljednjim sekun-
dama u prvom kolu Olimpija sla-
vila u Rimu. Zato je sigurno da
neće biti trećeg Amerikanca u
rosteru Olimpije Marqueja Perryja
na kojeg trener Jure Zdovc više ne
računa. Američki playmaker
došao je u Olimpiju iz Turske, ali u
slovenskom viceprvaku nije imao
zapaženiju ulogu.
Info…
NBA Anthony iz Denvera u New York
Carmelo se
napokon
priključio
Knicksima
Anthony je rođen u Brooklynu i nikada nije
skrivao želju zaigrati za Knickse. U New York
dolazi nakon što je osam godina igrao u Denveru
Jednom od najboljih ig -
rača NBA lige Carmelu Ant-
honyju napokon se ispunila
želja, napustio je redove De -
nver Nuggetsa i karijeru će
nastaviti u New York Knick-
sima. Osim ‘Mela’ u velikoj
zamjeni između Nuggetsa i
Knicksa sudjelovalo je još
osam igrača. Tako u ‘veliku
jabuku’ sele i Chauncey Bil -
lups, Shelden Williams, Ant-
hony Carter i Renaldo Bal -
kman, dok će karijeru u De -
nveru nastaviti Wi l son
Chandler, Raymond Felton,
Danilo Gallinari i Timofej
Mozgov. Denver će dobiti i tri
milijuna dolara, te tri izbora
na draftu NBA lige. Ant-
honyja su lovili i New Jersey
Netsi i njihov vlasnik ruski
tajkun Mihail Prokhorov, no
Knicksi su bili brži i konkret-
niji. Anthony će za Knickse
potpisati trogodišnji ugovor
vrijedan 65 milijuna dolara,
a u novoj momčadi mogao bi
debitirati već u srijedu protiv
Milwaukee Bucksa u Madi-
son Square Gardenu.
- Nisam više želio čekati.
Osam godina sam nosio dres
Nuggetsa i više ne vidim svje-
tlo na kraju tunela, a to je
svjetlo se zove naslov prvaka
NBA lige, kazao je osvajač
zlatne olimpijske medalje u
Pekingu, te dodao:
- Tko ne bi volio igrati u
klubu iz grada u kojem se
rodio?
Anthony je rođen u Bro-
oklynu i nikada nije skrivao
želju zaigrati za Knickse.
Međutim, kada je imao osam
godina obitelj se preselila u
Baltimore. Studirao je na
sveučilištu Syracuse, koje je
2003. godine predvodio do
NCAA naslova, a iste godine
je kao treći izbor prvog kruga
drafta završio u Denveru.
Dres Nuggetsa je nosio osam
godina, a ove sezone je imao
prosjek od 25.2 koša po uta-
kmici.
- Sretan sam što je sve
napokon završilo. Već duže
vrijeme se govorilo o njego-
vom odlasku iz kluba što je
predstavljalo opterećenje za
moju momčad. Naravno, nije
se bilo lako odreći tako kva-
litetnog igrača, no dobili smo
skupinu mladih i kvalitetnih
igrača. Znam da će biti teških
trenutaka u izgradnji no ve
momčadi, no vjerujem kako
ćemo uspjeti, kazao je De -
nverov trener George Karl.
U trenutku tradea obje
momčadi solidno su stajale u
svoji m konferencijiama.
Knicksi su bi l i šesti na
Istoku s omjerom 28-26 i s
ve likim šansama da se na -
kon dugih godina posta
ko načno domogne play-offa.
Denver (32-25) je, s druge
strane, sedmi na puno jačem
Zapadu i bit će zanimljivo na
kojoj će se ekipi brže osjetiti
ovaj trade. I. M./Hina
Među najmasovnijim tradeovima
Nedjeljni All-Star najgledaniji od 2003.
Anthonyjev “trade” jedan je od najvećih posljednjih godina u NBA ligi,
ali ne i najveći. Prije šest godina u ‘trampi’ između Miamia, Bostona,
Memphisa, New Orleansa i Utaha sudjelovalo je čak 13 igrača. U rujnu
2000. godine New York, LA. Lakers, Seattle i Phoenix su zamijenili 12
igrača, dok je 1999. godine u posao između Houstona, Vancouvera i
Orlanda bilo uključeno 12 košarkaša.
Prošlonedjeljna All-Star utakmica u Los Angelesu izazvala je veliko zanimanje
u Americi, barem prema televizijskim rejtinzima. NBA liga je objavila kako je
ovogodišnja All-Star utakmica bila najgledanija još od 2003. godine, kada je
Michael Jordan imao posljednji nastup. Nedjeljna utakmica imala je za 37 posto
veću gledanost od prošlogodišnje. Susret u Staples Centru imao je rejting 5,2,
a on mjeri postotak kućanstava koja u tom trenutku imaju upaljen televizor. Sad
a im
am
o tri ‘p
etice’
u
m
om
čadi, jer p
ored

m
en
e, B
atiste i P
ap
e Sow

m
ože to igrati. Zato tren
eru

nije lako rasp
orediti
m
in
utažu
, a ja se tru
dim

svoj dio p
osla odraditi
n
ajb
olje što se m
ože
CSKA: Slovenac Smodiš
ima srčane probleme
Prije pet mjeseci moskovski CSKA su zabrinuli srčani problemi J.R.
Holdena a danas im se isto događa s Matjažom Smodišem. Slovenac
se prije par dana požalio na učestale smetnje prilikom povišenog
intenziteta pa su liječnici u ekspresnom roku napravili osnovne
testove nakon kojih su ustanovljeni srčani problemi.
- Naš igrač Matjaž Smodiš je izvan stroja zbog nedavno dijagnosti-
ciranih srčanih problema. Igrač je savjetovan da uzme potpuni
odmor u trajanju od tjedan dana, nakon kojih će se napraviti
detaljan pregled koji će odgovoriti i na pitanje kada će biti moguć
povratak na parket, stoji u službenom priopćenju moskovskog
velikana. “Crvena armija” ove sezone nikako da se pomiri sa sre-
ćom. Od početka su je napale brojne ozlijede a trenutno osim
Slovenca ne može računati ni na Sašu Kauna, Viktora Hrjapu te J.R.
Holdena.
Kladionica
48
Srijeda•23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Za 20 milijuna eura je 2007. godine iz Zaragoze u Barcelonu došao
argentinski branič Gabriel Milito. Španjolski list AS tako piše da će na
kraju sezone Milito reći zbogom Barceloni i preseliti na Otok, te pot-
pisati ugovor s Aston Villom iz Birminghama.
Gabriel Milito prelazi u Aston Villu?
Brazil
Flamengu naslov s 24 godine zakašnjenja
Brazilska nogometna federacija (CBF) u pone-
djeljak je službeno potvrdila naslov državnog
prvaka iz 1987. godine Flamengu iz Rio de
Janeira. Trofej će klub čije boje danas brani
Ronaldniho napokon u svoje vitrine pohraniti
na štetu Sport Recifea. Kontroverza se pro-
vlačila sve ovo vrijeme stoga što su se te
godine igrala dva prvenstva. Zbog neslaganja
sa CBF-om najjači su klubovi u državi orga-
nizirali vlastito prvenstvo koje su nazvali
Copa Union. Flamengo je u finalu tog natje-
canja pobijedio Internacional iz Porto Ale-
grea. CBF-ovo prvenstvo dobio je Sport
Recife pobjedom nad Guaranijem, a finalisti
Copa Uniona tada su odbili, u znak solidarno-
sti s klubovima koji su se odvojili, odigrati
turnir za naslov s finalistima CBF-ova prven-
stva, što su iz Saveza tada predložili.
Higuain se vratio u Madrid
Finale Kupa kralja protiv Barce-
lone na Mestalli 20. travnja
postavio je sebi Gonzalo
Higuain kao dan i mjesto
povratka na nogometne trav-
njake.
Napadač Real Madrida u pone-
djeljak se vratio iz Argentine u
Madrid, gdje će nastaviti proces
oporavka od operacije kraljež-
nice kojoj se podvrgnuo 11.
siječnja u Chicagu. Unatoč
Argentinčevim optimističnim
planovima, specijalist koji ga je
operirao, dr. Richard Fessler, i
dalje smatra da će 23-godiš-
njem napadaču trebati najma-
nje četiri mjeseca od operacije
da bi ponovno zaigrao nogo-
met.
D
n
Liga prvaka
Liga prvaka
Europska liga,
Repriza prošlogodišnjeg finala,
prema našem mišljenju, i neće
biti spektakl kakav se očekuje od
ovakvih timova (barem ne u
prvom susretu). Inter je momčad
koja redovito sudjeluje u samoj
završnici LP-a i majstori su za
nokaut fazu. Povratak ključnih
igrača u redove Bayerna donio je
novu snagu u njihove redove, ali
mislimo da će obje momčadi
pokušati ne primiti gol, a rješenje
tražiti u uzvratnih 90 min.
U ovom susretu očekujemo tvrdu
i opreznu igru oba tima. Doma-
ćin, opterećen ozljedama, poku-
šat će zatvoriti igru i eventualno
iskoristiti neku šansu. Izostanak
Valbuena, Gignaca će biti pro-
blem za Marseille jer su to igrači
na kojima Deschamps zasniva
svoju igru. Ferguson ne može
računati na Giggsa, Ferdinanda i
Evansa. Iako su gosti favoriti, ne
očekujemo mnogo prilika za
postizanje golova.
Rezultat od 2:1 iz prve utakmice
je vrlo opasan za domaćina i
igrači Porta ne smiju sebi dopu-
stiti igru na čuvanje rezultata,
osobito protiv Španjolaca koji
igraju napadački nogomet i
postižu dosta golova. Eventualni
kasni pogodak bi ih eliminirao iz
natjecanja i zato moraju napasti
i iskoristiti situaciju u kojoj se
protivnik mora otvoriti ukoliko
žele postići taj nužni pogodak.
Očekujemo više golova.
Kladionica
Inter – Bayern M.
Srijeda, 20.45 sati, Milano
Marseille - Manch.Utd.
Srijeda, 20.45 sati, Marseille
Porto – Sevilla
Srijeda, 18.00 sati, Porto
Prognoza: jedan ili nijedan tim ne daje gol
Prognoza: više golova u 2. poluvremenu
Prognoza: 3 i više golova
Španjolska
LIGA PRVAKA Na terenu je u večerašnja dva susreta osm
Repriza fin
Giuseppe
Inter dočekuje Bayern iz kojeg poručuju da ne razm
finalu za redom. Iako bez sedmorice, Manchester U
• Piše: Slaven Nikšić
• sport@dnevni-list.ba
Večeras u Milanu i Mar-
selleu na teren izlaze mom-
čadi klubova koji su barem
jednom u povijesti Lige
prvaka osvajal i naslov.
Bayern ih je skupio najviše,
četiri, no Bavarce to ne veče-
ras stavlja u nadređen polo-
žaj u reprizi prošlosezonskog
finala u Milanu.
Ukupno j edanaest
naslova prvaka osvojili su
večerašnji sudionici dva
susreta osmine finala, no dva
će, naravno, nakon uzvrata
za dva tjedna zaboraviti na
nove titule... barem ove
sezone. Pođimo od onih koji
se najmanje sjećaju slavlja,
Francuza... Marseille ne
samo da je samo jednom
osvojio naslov, nego je te
sezone 1992./1993. posljednji
puta ušao među osam najbo-
ljih. Momčad Didiera Des-
champsa u francuskom je
prvenstvu ostvari la tri
pobjede u nizu, no United
igra u daleko jačoj Ligi. Des-
chmaps, naravno, ne gubi
nadu u toj usporedbi.
- Neki bi rekli da imamo
jedan posto šanse, no činje-
nica je da ju imamo, rekao je
Francuz, dodavši: Manche-
ster je, naravno, veliki favorit.
Ali, naravno, vjerujem da ih
možemo pobijediti i izbaciti.
Da ja ne vjerujem, kako bi
igračima uopće nešto mogao
reći. Očigledno da nas oče-
kuje planina od izazova, jer
Unitedov je zadatak ne elimi-
nirati Marseille, nego osvojiti
natjecanje.
Činjenica da Marseille
nema što izgubiti, čini ga
opasnijim, kao i vijest da bi
na Velodrome večeras mogao
istrčati 26-godišnji krilni
napadač Mathieu Valbuena.
On je krajem siječnja ozlije-
dio ligamente koljena, kao i
gležanj lijeve noge tijekom
treninga, te se očekivala
dulja stanka od mjesec i pol
dana. No, Valbuena se vratio,
a s njim i solidna statistika -
ove je sezone odigrao 19
utakmica za Marseille u Le
Championnatu, upisavši
pritom tri gola i tri asisten-
cije, dok je u Ligi prvaka u
šest susreta ubilježio po
jedan gol i asistenciju.
Andre Pierre Gignac
sigurno neće igrati, a upitan
je nastup Loica Remyja. Uni-
ted ima više problema po
tom pitanju. Čak sedam
igrača iz kadra Sir Alexa Fer-
gusona neće putovati u Mar-
seille – Ryan Giggs, Rio Fer-
dinand, Anderson, Michael
Owen, Jonny Evans, Park
Ji-Sung i Antonio Valencia.
No, jasno je da Ferguson ima
rješenje za ovakvu situaciju i
da među Crvenim vragovima
nema panike. Intrigantan
dvoboj čeka nas na Giuseppe
Meazzi. Tamo aktual ni
prvak dočekuje Bayern. U
prošlosezonskom finalu bilo
je 2:0 za Inter kojeg je tada
vodio Mourinho. Brazilac
Lucio, bivši član bavarskog
ti ma, a sada brani č
Nerazzurra, očekuje klasičnu
reprizu... isti rezultat.
- Nema favorita, ovo je
sraz dviju jakih momčadi.
Obratit ćemo posebnu
pozornost na Robbena i
Riberyja, ali i pomno motriti
na T homasa Müllera i Marija
Gomeza. Ono čemu se
nadam jest 2:0 pobjeda za
nas, omogućilo bi nam to
mirnoću pred uzvrat.
Na drugoj strani, Arjen
Robben ne razmišlja o osveti.
- Mnogo se toga promije-
nilo u odnosu na madridski
finale. Snage su sada izjed-
načene i obje momčadi mogu
računati na prolazak dalje.
Mi u utakmicu ne stupamo s
mišlju o osveti, prava osveta
bio bi novi finale, procjena je
Nizozemca.
DIDIER DESCHAMPS:
“Očigledno da nas
očekuje planina od
izazova, jer Unite-
dov je zadatak ne
eliminirati Mar-
seille, nego osvojiti
natjecanje”
49
Srijeda •23.2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Uoči nove sezone ruskog prvenstva Anži Mahačkala se prilično
okrenula prema Corinthiansu. Nakon što su doveli 37-godišnjeg
Roberta Carlosa, sada su za 10 milijuna eura potpisali 22-godišnjeg
veznjaka Jucileija da Silvu.
Nikica Jelavić sada zna što znači izgubiti Old Firm. Osjetio je razo-
čaranje u klubu zbog podbačaja prilikom gostovanja na Celtic Parku.
- Sve je sad loše, kao što bi sve bilo divno da smo pobijedili. Treba
ići dalje i popraviti dojam, rekao je Jelavić.
Anži Mahačkala dovela novog Brazilca Jelavić: Čim prije popraviti dojam
Prognoza: pobjeda gosta
Posjetite nas na našoj web stranici
www.dnevni-list.ba
Dnevni
list
Vaša
dnevna
novina
Prijedlog listića
D
n
e
v
e
v
n
i
e
v
i
l
i
s
t
D
n
e
v
e
v
n
i
l
i
s
t
i
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
l
i
s
t
iii
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
t
v
n
i
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
t
i
s
t t
l
i
s
DD
n
e
v
n
i
DD
n
e
v
n
i
i
s
i
s
l
i
s
l
i
s
t
l
i
s
t t
l
i
s
Inter – Bayern M. (dg) 2 1.95
Marseille - Manch.Utd. (dp) 2 2.00
Porto – Sevilla (-3+) X2 1.70
Arsenal – Stoke (hen. O:1) 1 1.70
Motherwell - St. Mirren (-3+) X2 1.85
UKUPNO 20.85
Engleska, Premier liga,
Škotska, Premier liga,
Libertadores kup
Iako Arsenal u posljednje vrijeme
ima na rasporedu velik broj uta-
kmica što bi moglo dovesti do
zamora u momčadi mislimo da je
ovaj sastav spreman za velike
uspjehe i momčadi Stokea ne bi
trebala biti ta koja će ih izbaciti
iz utrke za titulu koja za Topnike
još nije izgubljena. Sve osim
pobjede danas bilo bi kraj za
svaku nadu da mogu stići United.
Stoke ima 2 gostujuća poraza u
nizu i danas ga čeka novi.
Ovaj susret okršaj je dviju mom-
čadi koje nemaju kontinuitet u
igri te im rezultati variraju.
Nikako ne uspijevaju povezati
pobjede kojim bi napredovali na
tabeli i izišli iz krize u kojoj se
nalaze. Domaćin je u blagoj pred-
nosti, ali nam ni oni ne djeluju
previše uvjerljivo u svojim nastu-
pima. St. Mirren ne zna za
pobjedu u prvenstvu posljednjih
5 susreta, ali imaju dosta remija.
Ovdje očekujemo barem 3 gola.
Gosti su u krizi i ne uspijevaju
ostvariti pobjedu u posljednja 3
susreta (na posljednja 2 pora-
ženi), a večeras ih čeka težak
posao. Fluminense je, unatoč
nekoliko loših rezultata u posljed-
nje vrijeme, favorit (osobito na
domaćem terenu). Iako domaćin
redovito prima golove, velika
učinkovitost u napadu stvorila je
prosjek od gotovo 2 postignuta
gola po utakmici. Vjerujemo da
će Fluminense pobijediti.
Ova dva tima su dosta uspješna
u posljednje vrijeme. Monterrey
je u blagoj prednosti i ne znaju za
poraz 4 utakmice. Toluca je
posljednjem kolu prvenstva
poražena primivši 3 gola od
Nexace. Iako se radi o prvoj uta-
kmici u ovom natjecanju, očeku-
jemo napadačku igru jer se oba
tima mogu pohvaliti kvalitetnim
napadom te uvijek pokušavaju
postići gol više. Vjerujemo da oba
tima mogu postići barem gol.
Kladionica
Arsenal – Stoke
Srijeda, 20.45 sati, London
Motherwell - St. Mirren
Srijeda, 20.45 sati, Motherwell
Fluminense - Nacional M.
Srijeda, 23.55 sati, Rio de Janeiro
Toluca - Monterrey
Srijeda, 23.55 sati, Toluca
Prognoza: hendikep 1
Prognoza: 3 i više golova
Prognoza: pobjeda domaćina
Prognoza: oba tima daju gol
CONCACAF, Liga prvaka
INFO...
Neuer kritizirao
Magatha i
suigrače
Slušat ću
svakoga, ali sam
odlučivati
Vratar Schalkea Manuel
Neuer iskritizirao je vlastite
suigrače i trenera Felixa
Magatha nakon nedjeljnog
poraza od Borussije iz
Mönchengladbacha (1:2).
- Nismo pokazali jedinstvo,
niti smo pokazali da imamo
ikakav plan kako bismo tre-
bali igrati nakon što smo
rano poveli 1:0. Pola mom-
čadi je bježalo od lopte,
izjavio je Neuer.
Upitan da komentira izjavu
najvećeg ljubimca navijača,
Magath je ipak reagirao
pomirljivo.
- Ne vjerujem da je to bilo
upućeno protiv bilo koga u
momčadi, a ne bih ni davao
previše značaja izjavama
koje igrači daju neposredno
po svršetku utakmice, izja-
vio je Magath.
Početkom ovog tjedna se
dogodila toliko spominjanja
promjena na klupi Rome.
Claudio Ranieri je otišao, a
njegov nasljednik je mladi
Vincenzo Montella, nekad
sjajni napadača ovog kluba
čiji je dres nosio od 1999. do
2009.
- Saslušat ću svakoga, ali
odluka je na kraju samo
moja. Spreman sam preuzeti
svu odgovornost za igru i
rezultate, ali isto znam da
sam dorastao takvom poslu.
No, svi zajedno moramo
vjerovati u preokret i bolje
sutra, rekao je Montella, koji
iza sebe nema nikakvog
trenerskog iskustva.
Schalke 04
Vincenzo Montella
mine finala jedanaest titula prvaka Europe
nala na
Meazzi
mišljaju o osveti, nego o svom drugom
nited je veliki favorit na Velodromu
- Utakmica se igra 276
dana nakon madridskog
finala koje je s dva pogotka
odlučio Diego Milito koji
propušta večerašnji ogled.
- Bit će ovo četvrti među-
sobni susret Intera i
Bayerna. Do sada je upisana
po pobjeda na obje strane i
remi.
- Obje su momčadi u
posljednjih šest svojih uta-
kmica stigle do pet pobjeda
i jednoga poraza. Bayern ih
je odradio uz gol-razliku
21:6, Inter uz 14:7.
- Po prvi puta ove sezone
Ligi prvaka očekuje se start
Riberyja i Robbena, dvojca
kojega njemački mediji zovu
Robbery.
- Sraz je ovo dvojice Top
3 strijelaca Lige prvaka.
Vodeći je Interovac Samuel
Eto’o koji je zabio sedam
golova, dok je Mario Gomez
strijelac bio šest puta.
INTER – BAYERN
Bavarci majučime napasti – Mario Gomez, Thomas Müller i FranckRibery
Kladionica
Srijeda, 23. 2. 2011
Dnevni
list
NOGOMET--LIGA PRVAKA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Inter-Bayern 20:45 2.15 3.20 3.15 1.27 1.47 1.23
Marseille-Manch.Utd. 20:45 3.15 3.20 2.15 1.47 1.27 1.23
Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Inter-Bayern (-3+) 20:45 1.80 3.70 2.90 1.25 1.80
Marseille-Manch.Utd. (-3+) 20:45 1.65 3.60 3.50 1.15 1.95
Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Inter-Bayern (1p) 20:45 2.70 2.00 3.67 1.15 1.29 1.55
Marseille-Manch.Utd. (1p) 20:45 3.67 2.00 2.70 1.29 1.15 1.55
Oba tima daju gol VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Inter-Bayern (dg) 20:45 1.65 1.95
Marseille-Manch.Utd. (dg) 20:45 1.65 1.95


NOGOMET--EUROPSKA LIGA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Porto-Sevilla (2:1) 18:00 1.75 3.30 4.35 1.13 1.75 1.22
Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Porto-Sevilla (-3+) 18:00 1.90 3.70 2.70 1.30 1.70
Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Porto-Sevilla (1p) 18:00 2.20 2.20 4.45 1.10 1.45 1.45
CONCACAF-LIGA PRVAKA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Toluca-Monterrey 23:55 2.10 3.10 2.90 1.25 1.50 1.22
Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Toluca-Monterrey (-3+) 23:55 1.80 3.70 2.90 1.25 1.80
Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Toluca-Monterrey (1p) 23:55 2.65 2.00 3.70 1.15 1.30 1.55
NOGOMET--KUP LIBERTADORES

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Leon Huanuco-Oriente Petr. 21:15 1.60 3.50 4.25 1.10 1.90 1.16
Estudiantes-Tolima 23:30 1.45 3.80 5.20 1.05 2.20 1.13
Internacional-Jag.Chiapas 23:55 1.50 3.70 4.80 1.07 2.10 1.14
Fluminense-Nacional M. 23:55 1.40 3.90 5.70 1.03 2.30 1.13
Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Leon Huanuco-Oriente Petr. (-3+) 21:15 1.90 3.70 2.70 1.30 1.70
Estudiantes-Tolima (-3+) 23:30 1.90 3.70 2.70 1.30 1.70
Internacional-Jag.Chiapas (-3+) 23:55 1.80 3.70 2.90 1.25 1.80
Fluminense-Nacional M. (-3+) 23:55 2.00 3.80 2.50 1.40 1.60
NOGOMET--KUP LIBERTADORES

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Cruzeiro-Club Guarani As 23:15 1.25 4.50 8.10 2.90 1.08
Dep.San Martin-San Luis 23:55 1.80 3.20 3.60 1.15 1.70 1.20
Once Caldas-Libertad 23:55 1.90 3.10 3.40 1.18 1.62 1.22
Emelec-J.Wilstermann 23:55 1.35 4.10 6.20 2.45 1.11
Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Leon Huanuco-Oriente Petr. (1p) 21:15 2.00 2.30 4.70 1.07 1.55 1.45
Estudiantes-Tolima (1p) 23:30 1.80 2.50 5.30 1.05 1.70 1.37
Internacional-Jag.Chiapas (1p) 23:55 1.90 2.40 4.90 1.06 1.62 1.39
Fluminense-Nacional M. (1p) 23:55 1.75 2.50 5.70 1.03 1.75 1.35
NOGOMET-ENGLESKA-1.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Arsenal-Stoke 20:45 1.30 4.55 8.15 2.85 1.12
Zbroj golova (-3+) VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Arsenal-Stoke (-3+) 20:45 2.00 3.80 2.50 1.40 1.60
Prvo poluvrijeme VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Arsenal-Stoke (1p) 20:45 1.60 2.70 7.00 1.95 1.27
NOGOMET-BELGIJA-1.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
St.Truiden-Mechelen 20:30 2.35 3.00 2.95 1.30 1.39 1.25
NOGOMET-NJEMAČKA-REG.LIGA (SJEVER)
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Hallescher-Hertha (A) 15:00 1.70 3.30 3.95 1.12 1.80 1.19
Havelse-Wolfsburg (A) 15:00 4.25 3.50 1.60 1.90 1.10 1.16
Meuselwitz-Cottbus (A) 15:30 2.05 3.10 3.00 1.23 1.52 1.22
Chemnitzer-VFC Plauen 18:30 1.40 3.90 5.70 1.03 2.30 1.13
Turkiyemspor B.-Leipzig 19:00 7.00 4.30 1.30 2.65 1.10
Eintr.Braunsch.-Wilhelmshaven 19:00 2.25 3.00 2.70 1.29 1.43 1.24
NOGOMET-NJEMAČKA-REG.LIGA (ZAPAD)
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Elversberg-Schalke 04 (A) 19:00 2.00 3.10 3.10 1.21 1.55 1.22
NOGOMET-NJEMAČKA-REG.LIGA (JUG)
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Munch.1860 (A)-Memmingen 19:00 1.90 3.10 3.40 1.18 1.62 1.22
Hessen K.-Furth (A) 19:00 1.75 3.20 3.85 1.13 1.75 1.20
Nurnberg (A)-Sonnenhof Gros. 19:00 1.90 3.10 3.40 1.18 1.62 1.22
NOGOMET-ŠKOTSKA-1.LIGA
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Motherwell-St.Mirren 20:45 1.75 3.30 4.35 1.13 1.75 1.22
NOGOMET-ČILE-1.LIGA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Palestino-Colo Colo 23:55 3.40 3.10 1.90 1.62 1.18 1.22
Audax Ital.-Union San Fel. 23:55 1.70 3.30 3.95 1.12 1.80 1.19
Huachipato-Santiago Wan. 23:55 1.70 3.30 3.95 1.12 1.80 1.19
Municipal Iquiq-U.Concepcion 23:55 2.30 3.00 2.65 1.30 1.41 1.25
HOKEJ-RUSIJA-1.LIGA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Atlant Mytishi-Cerepovec 15:00 1.80 4.20 2.75 1.26 1.65
Yaroslavl-D.Minsk 15:00 1.40 4.70 4.30 1.08 2.25
St.Petersburg-Spartak M. 15:00 1.50 4.50 3.70 1.13 2.05
Din.Moskva-Dinamo Riga 15:00 1.70 4.30 2.95 1.22 1.75
KOŠARKA--EUROLIGA (M)

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Panathinaikos-L.Rytas 18:00 1.10 17.00 6.00 1.03 4.45
Un.Olimpija-Lottomatica 20:45 1.35 14.00 3.30 1.23 2.70
RUKOMET-NJEMAČKA-1.LIGA (M)

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Goppingen-Balingen 20:15 1.10 11.00 6.00 4.50
Dormagen-Groswallstadt 20:15 3.50 9.00 1.35 2.70 1.15
Burgdorf-RN Lowen 20:15 8.00 12.00 1.05 6.00
RUKOMET-ŠVEDSKA-1.LIGA (M)

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Guif-Savehof 19:00 2.00 7.00 2.00 1.60 1.60
Redbergslids-Alingsas 19:00 1.95 7.00 2.05 1.60 1.60
Drott-Aranas 19:00 1.55 8.50 2.60 1.30 2.20
Skovde-Hammarby 19:00 1.20 10.00 5.00 1.05 3.30
Kristianstad-HK Malmo 19:00 1.65 8.00 2.40 1.40 1.95
Lindesberg-H 43 Lund 19:00 1.60 8.00 2.50 1.35 2.10
Dnevna ponuda
Svakog dana
Kladionica
Svaki dan u Dnevnom listu
prognoze
Najtočnije
Analize
Savjeti
Ponuda
Vijesti
Nogomet
Košarka Rukomet
Hokej
1 x 2
Č
it
a
jt
e
k
la
d
it
e
s
e

z
a
r
a
d
it
e
Dnevno se kladite s Dnevnim listom
52
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Georg Friedrich Händel
Na današnji dan prije 326 godina rođen je Georg Friedrich
Händel (1685.-1759.), njemačko-engleski barokni skladatelj
najpoznatiji po svojim oratorijima i operama. Njegova glazba
izvršila je velik utjecaj na mnoge slavne skladatelje.
326
Kultura
Koncert etnoglazbe Simfonijskog orkestra Mostar pod ravnanjem
• Piše: Andrijana Copf
• kultura@dnevni-list.ba
Neobičan, ali i kvalitetan
koncert u ponedjeljak nave-
čer je u Galeriju kraljice
Katarine Kosača privukao
brojne posjetitelje. Riječ je o
koncertu etnoglazbe Simfo-
nijskog orkestra Mostar pod
ravnanjem Damira Bunoze,
prvog (i jedinog) poslijerat-
nog mostarskog dirigenta,
na kojem su izvođena djela
raznih naroda svijeta (njih
15), u kojima se prožimaju
njihovi etno motivi, aranži-
rana za simfonijski orkestar.
Posjetitelji su tako imali
priliku čuti i osjetiti narodne
motive i ritmove u djelima:
argentinski Libertango,
poznati rumunjski plesovi
Bele Bartoka, mađarski
Čardaš i ples od Brahmsa,
Španjolska serenada, Ame-
rička rapsodija, bugarska
Odessa, ruski Oči čornije,
talijanski Saltarello, hrvat-
ski Linđo, makedonska
Poračala, pa i albanska i
kurdi stanska narodna
glazba. Kao solisti nastupili
su Vasilij Buzmakov, violina
(profesor iz Rusije koji već
godinama radi u Glazbenoj
školi Ivana pl. Zajca i Muzič-
koj školi u Pavarotti centru
u Mostaru, pa ga kolege zovu
“Mostarski Rus”), Vedran
Tuce, klarinet (Sarajevo) i
Tina Korać, flauta (Čitluk).
Neobičan i zahtjevan program
Dirigent Damir Bunoza
(Mostar) je aranžirao i orke-
strirao nekoliko djela isklju-
čivo za ovaj koncert, a koliko
je bilo zanimanje posjetite-
lja, govori i podatak da svi
zainteresirani nisu imali
gdje stati, a kamoli sjesti, pa
su pojedini i ispred vrata
Galerije kraljice Katarine
pratili ovaj koncert. Sudio-
nike koncerta na kraju su
nagradili bisom i velikim
pljeskom, a na zahtjev
publike argentinski Liber-
tango još je jednom izveden.
Posebnost koncerta bila je i
“Albanska muzika” mladog
skladatelja Armanda Bro-
shke iz Tirane, koja je po prvi
put u svijetu izvedena u
Galeriji kraljice Katarine te
je praizvedbu zabilježila
upravo u Mostaru, a sklada-
telj Borshka je napisao
posvetu mostarskom Simfo-
nijskom orkestru i dirigentu
Bunozi. Skladbu “Albanska
muzika” je izveo solist iz
Sarajeva, Vedran Tuce na
klarinetu.
Nešto novo...
“Program koncerta je
bio jako težak i zahtjevan, a
za mene kao dirigenta i veliki
izazov izvesti 15 djela 15
različitih naroda, različitih
karaktera i ritmova, a što je
zanimljivo, etnoglazba se
spojila sa Simfonijskim
gudačkim orkestrom. To je
bila težina, ali ujedno i lje-
pota koncerta. Mislim da je
to i razlog što je koncert
okupio toliko publike, sva-
kako iznad naših očekiva-
nja”, kaže nam Bunoza. Na
koncertu je bilo neobično
čuti kako Simfonijski orke-
star izvodi Linđu, kojeg je
Bunoza napisao posebno za
ovaj koncert. Velika odgo-
vornost je bila na violinistu
Buzmakovu koji je imao
većinu solističkih dionica i
odlično ih odsvirao. Mostar-
ski orkestar je napokon živ-
nuo s domaćim dirigentom,
i to u jednom samostalnom
projektu. U orkestru su svi-
rale skoro sve domaće snage
(iz Glazbene škole Ivana pl.
Zajca i Muzičke škole).
Velika zahvala glazbenika
upućena je ravnatelju Sim-
fonijskog orkestra Mostar
Darku Nikoliću na surad-
nji i podršci mladim glaz-
benicima.
I
z
d
v
a
j
a
m
o
Događaji i
ljudi u fokusu
Hrvatsko kulturno društvo
Napredak i udruga Note orga-
niziraju koncert pod nazivom
“Večer opernih arija”, koji će se
održati u Domu oružanih snaga
BiH uvečeras u 19 sati. Na kon-
certu će nastupiti: Katarina
Kikić – sopran, Jasmin Bašić -
tenor, Vitomir Marof – bariton
i Davor Ljubić – klavir. Ulaz na
koncert je slobodan.
Večeras u 19 sati
Večer opernih arija
Kolika je bila posjećenost, govori podatak da svi zainteresirani nisu im
Po prvi put u s
izvedena “Albanska m
BUNOZA Htio sam napraviti nešto novo, nešto malo
Nisam
očekivao
ovoliku
posjećenost,
ali je
vjerojatno
ideja etno
koncerta
Simfonijskog
orkestra
privukla toliki
broj ljudi,
kaže prvi
poslijeratni
mostarski
dirigent
F
o
t
o
:
B
l
j
e
s
a
k
.
i
n
f
o
F
o
t
o
:
p
o
g
l
e
d
.
b
a
F
o
t
o
:
B
l
j
e
s
a
k
.
i
n
f
o
53
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Predstava Sarajevskog ratnog teatra “Osipate se
polako, Vaša visosti” uvrštena je u program dese-
tog Međunarodnog kazališnog festivala “Slavija
2011”, koji će se održati u Beogradu od 9. do 18.
ožujka, a čiji je organizator kazalište “Slavija”.
Dugim pljeskom pozdravljeni su u novosadskom
Srpskom narodnom kazalištu (SNP) glumci predstave
“Građanin plemić” HNK iz Zagreba, koje je u
ponedjeljak prvi put nakon 25 godina gostovalo u
Novom Sadu, prenijeli su u utorak srbijanski mediji.
Protiv šunda
teatrom, dakako!
• Piše: Gradimir Gojer
Ovih dana jedan mi je
redatelj u Narodnom pozo-
rištu Sarajevo, a kao inten-
dantu kuće uputio poruku,
da ne želi da mu se, a preko
teatarskih plakata, rekla-
mira predstava! Bio sam ne
malo iznenađen da netko od
kazališnih djelatnika, prak-
tično, ne želi da se preko
plakata reklamira njegovo
umjetničko djelo? Međutim,
objašnjenje, eksplikacija ove
želje je više nego poticajna
za promišljanje današnjeg
stanja u našoj kulturi uopće!
Kaže taj redatelj: “Nisam
lud da mene i moje djelo
‘preljepljuje’ Miroslav Ilić”!
Staro je to geslo ljudi koji se
bave teatrom da, jedno-
stavno, ne žele i ne mogu
otrpjeti ono što se zove: tri-
jumf estrade, u glavama
naših građana, pa sljed-
stveno tomu i na našim uli-
cama i trgovima!
Estrada
Nažalost, živimo u vri-
jeme u kojem masovni
mediji, a prije svega oni
elektroničkog tipa, očito
preferiraju ne vrjednije,
nego bogatije oglašivače,
dakle one s estrade, dakle
one koji estradiziraju naš
duhovni prostor na svaki
način. Smisao današnjeg
bavljenja ozbiljnom umjet-
nošću, a posebice teatar-
skom umjetnošću, gotovo
da je sveden na minimum!
Jer, kome se zapravo današ-
nji ozbiljan, teatru predani
djelatnik uopće može obra-
titi ne samo s plakata, nego
i s televizijskog ekrana,
radijskih valova, ili, pak,
novinskih stupaca? Bojim
se: nikome! Jer, snaga
umjetničkih argumenata u
odnosu na argumente
snage onih koji imaju novac
i koji se s njim nerijetko i
razbacuju, evidentno je
mala! Način na koji se danas
jeftino prodaje veličan-
stvena umjetnost kazališ-
nog govora je sramotna po
društvo i državu u BiH!
Nisam nikada bio ogorčeniji
na način na koji ljudi jeftino
“trguju” emocijama, na koji
način manipuliraju tim
istim emocijama, a posebice
na koji način uništavaju
temeljno umjetničko posla-
nje, dakle, poslanje koje
govori u prilog i edukativnih
aspekata, s obzirom da nam
je edukacija nužna, na svaki
način...!
Trgovanje
Ipak, spomenuta situa-
cija učvrstila me je u vlasti-
tom opredjeljenju da se
isključivo teatrom treba
boriti protiv šunda i kiča koji
cvjeta na svakom mjestu u
ovoj državi! Treba na svaki
način i dalje vjerovati u tea-
tar i ozbiljno teatarski dje-
lati, jer je to jedina ozbiljna
borba protiv šunda i kiča.
Oni koji ne vjeruju u teatar,
zapravo na svaki način i
pripadaju skupini bezpri-
zornih podržavatelja šunda
i kiča kod nas! Trudeći se da
služimo teatru i teatarskoj
umjetnosti, zapravo činimo
jedini logičan potez, oprav-
davamo sredstva koja na
svaki način država i bosan-
skohercegovačko društvo
ulažu u kazališnu umjet-
nost! Oni koji podliježu
zabludama i kojekakovim
“ublehama” estrade kod nas
ionako nemaju nikakav
ozbiljan argument doli
novac!
Ali, nažalost, u državi i
društvu u kojem živimo to
je, izgleda, najjači argu-
ment?
Poražavajuće, ali je
tako!
Teatrološki mini esej (88)
Nakon pauze od nekoliko godina na
makedonskoj sceni, perioda u kome
je intenzivno radio u inozemstvu,
Aleksandar Popovski predstavio se
pred domaćom publikom predsta-
vom “Gospođica Julija” u Turskom
pozorištu u Skopju. Uspješnom
prezentacijom u Makedoniji, istim
pozorišnim komadom, u režiji Alek-
sandra Popovskog, u ponedjeljak
su se u okviru festivala “Sarajevska
zima”, Sarajevskoj publici predsta-
vili umjetnici Turskog teatra iz
Skopja. “Nem ojte silaziti dolje,
gospođice Julija, ljudi će uvijek
misliti da padate”, je rečenica koju
govori Jean svojoj go spodarici ali
i polazna točka s koje je Popovski
započeo graditi predstavu zaoku-
pljen pitanjima ljudske preokupa-
cije tuđim sudbinama i ocjenjiva-
njem životnih postupaka...
Publika je izvedbu “Gospođica
Julija” mogla pogledati s tri kraja
kako je Popovski završava: prvi
kraj je tragičan i predstava zavr-
šava samoubojstvom gospođice
Julije. U drugom završetku Julija
ubija Jeana, dok u trećem njih
dvoje odlaze sretni i bezbrižni.
Turski teatar Skopje (Makedonija)
“Gospođica Julija” s tri završetka izvedena u Sarajevu
Oni koji podliježu zabludama i
kojekakovim “ublehama” estrade
kod nas ionako nemaju nikakav
ozbiljan argument doli novac!
!
m Damira Bunoze u Kosači
U okviru Međunarodnog
festivala “Sarajevska zima” u
ponedjeljak navečer je u
Umjetničkoj galeriji BiH
otvorena izložba “Rene
Block: Cetinjski portfolio”,
koju je beogradski Kulturni
centar realizirao i u okviru 51.
“Oktobarskog salona” u Beo-
gradu. Edition Block, koju je
osnovao Rene Block 1966., se
uvijek fokusirala i još uvijek
se fokusira na grafiku i razli-
čite grafičke tehnike kao i na
temu originalnih isloženih
umjetničkih djela. Rene
Block je zajedno s direktorom
“Sarajevske zime” Ibrahi-
mom Spahićem otvorio
izložbu u Umjetničkoj gale-
riji BiH, a Spahić podsjetio
na Blockovo opredjeljenje da
se bavi umjetnošću Balkana
i njenom promocijom u svi-
jetu. Osim objavljivanja limi-
tiranih izdanja predmeta i
printova renomiranih suvre-
meni h međunarodni h
umjetnika, u razdoblju od
skoro dvadeset godina
napravila je četiri portfolija
grafika vezana za četiri bije-
nala: Hamburg 1985., Sidney
1990., Istanbul 1995. i Cetinje
2004. godine. Uzete zajedno,
ove četiri izložbe sa veoma
različitim konceptima – i
samo zajedničkim kustosom
– čine jedinstveno umjetničko
obilježje. Svaki od četiri port-
folija se razlikuje po drugači-
jem pristupu pitanjima
umjetnosti i društva i uklju-
čuje radove koji se protežu na
nekoliko generacija. Dijalog
koji su inspirirali ne samo da
dopušta usporedbe i dopun-
ska viđenja, nego također
nudi pregled povijesti umjet-
nosti proteklih desetljeća.
Predstavljeni su radovi 30
regionalnih umjetnika koji su
sudjelovali na četvrtom
Cetinjskom bijenalu 2004.
surađujući s kustosima
Reneom Blockom i Natašom
Ilić. Mnoga djela tretiraju
povijest zemalja bivše Jugo-
slavije. Izložba će biti otvo-
rena do 28. veljače.
Izložba u Umjetničkoj galeriji BiH
Rene Block: Cetinjski portfolio
FOTO
Vijest
Premijera u Pozorišt mladih
Pozorište mladih Sarajevo sutra će premijerno izvesti predstavu za djecu “Kapetan
DžonPiplfoks”urežiji KaćeDorić,anaosnovuadaptacijeNenadaVeličkovićaistoimene
radio drame autora Dušana Duška Radovića. U predstavi igraju Admir Glamočak,
Drago Buka, Nermin Tulić, Mirza Tanović, Mario Drmać, Damir Kustura, Suada Ahme-
tašević, Narda Nikšić, Alma Merunka, Adnan Goro, Mirza Dervišić i Ismir Fazlić.
mali gdje stati, a kamoli sjesti
svijetu
muzika”
Mnogi kažu da u Mostaru
nema kulturnih događa-
nja, a kad ih i ima, nema
publike. No, čini se da na
kvalitetnim događanjima
publike ne manjka. Bu n-
oza se slaže s tim. “Pub-
like u Mostaru ima i to je
sigurno. Kad je dobra
organizacija, dobar mar-
keting, dobar program,
publike ima i to uopće nije
upitno, samo treba više
ovakvih događanja. I ovaj
je koncert dokaz tome –
ljudi su žedni koncerta,
žedni događanja, a pogo-
tovo mi je drago što je na
koncertu većina svirača
bila iz Mostara i okolnih
mjesta. To je dodatna
draž”, kaže Bunoza,
nag l a šavajući da je
upravo to, domaće sn a-
ge, a ne glazbenici koji
će u Mostar doći jednom
go d i šnje, do datni motiv
za neke nove, slične
događaje.
Publika je žedna
ovakvih događaja
o drukčije, neobičnije
Ideja o koncertu pote-
kla je od Bunoze.
“Htio sam napraviti
nešto malo drukčije, neo-
bičnije. Inače su etno
motivi i etnoglazba rijet-
kost u klasičnoj glazbi.
Ima ih u romantičarskih
skladatelja kao što je
poznata opera ‘Ero s onoga
svijeta’, ali etno koncert
kao instrumentalni kon-
cert je prava rijetkost”,
kaže nam Bunoza, kojemu
je najteže bilo naći sve par-
titure i skupiti program od
oko sat vremena. Za tu
pripremu (priprema nota,
aranžiranje, orkestriranje)
mu je trebalo oko dva mje-
seca.
“Nisam očekivao ovo-
liku posjećenost, ali je
vjerojatno ideja etno kon-
certa Simfonijskog orke-
stra privukla toliki broj
ljudi. To je neobično za
klasičnu glazbu i vjero-
jatno su ljudi htjeli čuti što
je to i kako to zvuči. Mogli
smo popuniti i veliku dvo-
ranu Kosače”, kaže nam
Bunoza.
Dirigent Damir Bunoza
54
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Kultura
UMRLA MARINA TRUMIĆ Istaknuta prevoditeljica, pjesnikinja i novinarka preminula u 72. godini
Bila je anđeo
dobrog vremena
BURIĆ Ako je to što je ona bila usporedivo u ovom zemaljskom obliku stvari,
to je kao da nestane najljepša građevina iz nekog čarobnog grada....
• Piše: Andrijana Copf
• kultura@dnevni-list.ba
U ponedjeljak je u svom
domu u Sarajevu iznenada
preminula Marina Trumić,
pjesnikinja, prevoditeljica,
publicistkinja i novinarka.
Ova istaknuta pjesnikinja i
prevoditeljica, dobitnica
Nagrade Saveza novinara
BiH 1968. godine za inter-
vju s Jerzyjem Andrze-
jewskim te poljskog odliko-
vanja “Zaslužna za kulturu
Poljske” (L’ordre du
“Merite culturel”) 2003., na
vječni počinak će biti ispra-
ćena danas u 13.45 sati
ispred Ateističke kapele na
groblju Bare u Sarajevu.
Nagrađivana za rad
Rođena je 1939. godine
u Beogradu, a najveći dio
svog života i pjesničko-pre-
voditeljske karijere je pro-
vela u Sarajevu. Objavila je
knjige proze: “Između
mene i tebe” (priče, 1971.),
“Daleko proljeće” (priče,
1971.), “Lirski dnevnik
Mar i j e Wi sni ewske”
(roman), “Čežnje i daljine”
(putopisi, 1979.), “Ime puta”
(putopisi, 1987), “Mome
poštaru s ljubavlju” (1995),
“Živi glas umjetnika”
(intervjui s piscima, 2005.).
Objavila je i nekoliko knjiga
poezije: “Između Varšave i
Sarajeva”, 1999., “Cipele za
Mona Lisu”, 2009. Nekoliko
njezinih knjiga je prevedeno
na poljski, jezik s kojeg je
godinama prevodila. Svo-
jim prijevodima najznačaj-
nijih poljskih pjesnika
značajno je doprinijela
čitanju i upoznavanju ove
velike europske literature
na našem govornom
području. Prevodila je Cze-
slawa Milosza, Wislawu
Szymborsku, Tadeusza
Rozewi cza, Dawi da
Warszawskog, Ewu Lipsku
i mnoge druge. Njezini pri-
jatelji i kolege jučer su bili
zatečeni viješću o njezinoj
smrti i tiho su se okupljali
na sjećanju u uredu PEN
Centra BiH, čija je članica
bi la Mari na Trumić.
Upravo u uredu PEN-a
zatekli smo i novinara i
pisca Ahmeda Burića.
Najljepši trag prošlosti...
“Zlatko Dizdarević iz
Amana jutros je poslao
jedan mail u kojemu mi je
napisao da je Marina Tru-
mić bila najljepši trag naše
prošlosti. To je potpuno
točno. Ona je bila anđeo
dobrog vremena. Kad neke
stvari shvatiš, kroz što je
ona sve prošla i što je sve
ona bila, ako je to uspore-
divo u ovom zemaljskom
obliku stvari, to je kao da
nestane najljepša građe-
vina iz nekog čarobnog
grada. Nakon toga ostaje
nevjerica, potpuna pra-
znina. Naša je praznina i
onako velika, a ovakvim
gubitkom čini se da se ona
nikad ne može zatrpati.
Jedino od čega čovjek
zapravo i treba imati strah,
jer su život i smrt relativne
kategorije, jest ta praznina.
Žal za Marinom ostaje u
tom registru – da je svijet
prazniji kad ode jedan
takav anđeo”, kazao nam je
Burić. Književnik Željko
Ivanković prisjetio se kako
su nedavno u uredništvu
Novog izraza (Hanifa
Kapidžić Osmanagić,
Dejan Đuričković i on) raz-
govarali o ovogodišnjoj, u
biti bijenalnoj nagradi
“Midhat Begić” za studijski
esej i kako je potrebno, ako
je ikako moguće, zadržati i
ovaj put isti žiri, jer je
nagradu još uvijek potrebno
estetički standardizirati,
dodatno društveno etabli-
rati... kad su im javili da je
Čedo Kisić pao u stanu i
slomio kuk...
“Razlog više da iznova
bude u žiriju, kažemo! Prođe
koji dan kad doznajemo da
je Marinu Trumić, suprugu
mu, dok se vraćala iz bolnice
iz posjeta mu, udario auto,
slomljen joj gležanj... Što
sad, oboje bogalji, čudimo
se, pitamo, kako će... Jutros
rano Ferida Duraković cir-
kularno mailom iz PEN-a
javlja: Jučer (21. veljače)
umrla književnica Marina
Trumić. Prva pomisao nije
mi bila Marina, nego što će
sad i kako će Čedo? Vozio
sam ga ne tako davno iz
Fojnice sa Susreta ‘Zija Diz-
darević’ te, iako je i put i
razgovor bio više nego ugo-
dan, iako Fojnica nije
daleko, vidio sam koliko je
Čedo fizički slab i bez tog
nesretnog kuka... A tek
druga pomisao bila je
Marina i sva naša draga i
srdačna druženja, te kako
mi je posebno u lijepu sjeća-
nju ostao naš put u Wroclaw
(u listopadu 2002.) kad smo
u ime Društva pisaca Tade-
uszu Róże wiczu uručili
Bosanski stećak. A, eto,
veliki Różewicz je umro u
nedjelju, 20. veljače, dan
prije Marine. Ne znam je li
to uspjela i doznati, s obzi-
rom na to kakvi su naši
mediji i koliko im uopće
malo znači kultura..., ali i s
obzirom na svoje i Čedino
zdravstveno stanje. O
susretu s Różewiczem
nekoć sam napisao pjesmu
(u Dnevniku melankolije je),
a u dnevničko-putopisnom
zapisu ljubomorno čuvam
sjećanje na naš put u Wroc-
law i taj za sve nas drag
susret”, kaže Ivanković.
Marina Trumić, poznatija
kao prevoditeljica, bila je i
istaknuta pjesnikinja, iako
prilično povučena.
Po prirodi povučena
“Ja sam po prirodi malo
više povučena, jer pisanje je
u biti samoća. Najprije
moram prežvakati doživ-
ljeno, i tek onda reagirati na
to”, priznat će i sama u
intervjuu za Sic!, objavlje-
nom u lipnju prošle godine,
a jednu je pjesmu, kako je
sama kasnije ispričala,
napisala upravo pod
Różewiczevim utjecajem.
Kao iznimno značajna pre-
voditeljica ostat će upisana
u bh. kulturu. Tako su u
knjizi “Živi glas umjetnika”,
odnosno zbirci njezinih
razgovora, intervjua i
zapisa, objavljeni i intervjui
koje je Marina Trumić
radila, između ostalih i s
Mešom Selimovićem i Ivom
Andrićem. I Ivan Lovreno-
vić, pisac koji je cijeli svoj
profesionalni život posvetio
djelu Ive Andrića, rekao joj
je da je upravo u tim razgo-
vorima pročitao jednu
Andrićevu rečenicu koja
nije spomenuta ni na jed-
nom drugom mjestu.
“Trudila sam se, razgo-
varajući s tim ljudima,
prvenstveno se informirati
o njihovom djelu i razumjeti
ih, te ne zadirati u intimu na
senzacionalistički, neprofe-
sionalan način koji je danas
aktualan, što je svakako
bio nezamisliv pristup u
onom ‘našem vremenu’”,
kazala je Trumić tada u
intervjuu za Sic!. Za Marinu
Trumić je prijevod, kazala
je tada, pjesma koja živi u
nekom drugom jeziku. A
ona je sada samo – na jed-
nom drugom mjestu…
“Zlatko Dizdarević iz
Amana jutros je
poslao jedan mail u
kojemu mi je napisao
da je Marina Trumić
bila najljepši trag
naše prošlosti. To je
potpuno točno”
O susretu s
Różewiczem nekoć
sam napisao pjesmu
(u Dnevniku melanko-
lije je), a u dnevničko-
putopisnom zapisu
ljubomorno čuvam
sjećanje na moj i
Marinin put u Wroc-
law i taj za sve nas
drag susret, kad smo
Różewiczu u ime
Društva pisaca uručili
“Bosanski stećak”
Svijet je prazniji kad ode jedan takav anđeo…
I
n

m
e
m
o
r
i
a
m
1
9
3
9
.
-
2
0
1
1
.
M
A
R
I
N
A

T
R
U
M
I
Ć

‘‘
F
o
t
o
:
K
e
n
a
n
E
f
e
n
d
i
ć
/
s
i
c
!
UROLOŠKA ORDINACIJA Prim. dr. I. Pintul
Iskustvo u struci
Moderna dijagnostika
Moderni ultrazvuk
Ordinacija: 036 / 324 - 750; Mob.: 061 / 203 - 103
Mostar, A. Starčevića 32
(preko puta hotela Ero)
Svaki dan osim vikenda od 9-12 i 17-18
h
Ordinacija za maksilofacijalnu,
plastičnu i rekonstrukcijsku
kirurgiju glave i vrata
web: www.fizioterapijasarac.com
e-mail: kontakt@fizioterapijasarac.com
Prim. Dr. Suma Kajtaz - Međedović
ginekolog-akušer perinatolog
Radno vrijeme: od 16 do 18 h ponedjeljak, utorak i srijeda
ORDINACIJA “SAM-EL”
Bore Radana 4
88000 Mostar
Tel: +387 61 209 444
STAN:
Franjevačka 13d
88000 Mostar
Tel: +387 36 330 299
Fizikalna terapija i rehabilitacija
ŠARAC
Fra Didaka Buntića 135
88000 Mostar
Tel.: 063/544-518
Bolesti i ozljede
kralježnice, ramena,
kukova, koljena,
nožnog zgloba
Za tretman potrebno se prethodno naručiti
Specijalističke ordinacije za dijagnostiku i terapiju u:
Urologiji
Ginekologiji
Dermatologiji
Pedijatriji
Bolesti štitnjače
Neuropsihijatriji
Otorinolaringologiji
Sportskoj medicini
Opći, sistematski i
menadžerski pregledi
Pregled na spiralnom CT-u
Color doppler krvnih žila i
svih sistema
Ultrazvuk kukova
Biokemijski laboratorij
(nalazi tjekom dana)
Interna medicina
Nefrologija
UVZ abdomena i dojke
EMNG
Radno vrijeme: pon - pet 08 - 20; subotom 08 - 13
Bleiburških žrtava bb, 88000 Mostar
tel/fax: 00 387 36 333 174
tel/fax: 00 387 36 333 175
email: poliklinika_h@tel.net.ba
www.poliklinikah.com
Zdravstvena ustanova
Poliklinika “H“
USLUGE FIZIOTERAPEUTA NALAZI ODMAH!!!
MAMOGRAFIJA
RENDGEN
SPIRALNI CT
DERMATOSKOPIJA
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Kompjuterizirana tomografija
Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju
CITO
Mr.sc. Boris Poljak dr.med.
Kompletna obrada i liječenje bračne neplodnosti.
Sve metode potpomognute oplodnje:
AIH, IVF, ICSI, TESA, TESE.
Moliških Hrvata 4. - Split, Hrvatska
Tel: +385/21/45 78 00 +385/21/45 55 15 www. cito.hr email:poliklinika@cito.hr
N
O
V
O
PRIVATNA MIKROBIOLOŠKA ORDINACIJA
MR. SC. JAVORKA LEKO-GRBIĆ, DR. MED.
• PCR REAL TIME - DIJAGNOSTIKA VIRUSA I BAKTERIJA
METODOM IZOLACIJE DNA I RNA (HPV, HEPATITISI B I C...)
• KOMPLETNE MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE
(brisevi grla, nosa, uha, konjunktive oka, urinokultura,
koprokultura,serološke pretrage, brisevi uretre, rodnice, cerviksa)
Požeška 16,SPLIT • tel.: 021/531-948, 540-763 • mob.: 098/347-349
Radno vrijeme: 8-20
h
, subotom 8-12
h
• e-mail: javorka.grbic-leko@st.t-com.hr
Radno vrijeme SVAKI DAN OSIM NEDJELJE OD 8 -15 h
ZU medicinsko biohemijski laboratorij VELE LAB M, MOSTAR
29. HUD. br 14
036 577 542
velelab@bih.net.ba
SVE VRSTE LABORATORIJSKIH PRETRAGA
KVALITENO BRZO POVOLJNO NALAZI ISTI
DAN PODJELIMO BRIGU O VAŠEM ZDRAVLJU
novo u ponudi: TEST INTOLERANCIJE NA HRANU
Optika “KOPILAŠ”
Vl. Kopilaš dr. Mirko
OFTAMOLOG
88000 Mostar
SPC Rondo
Tel./fax:
+387 36 317 655
Specijalistička ordinacija „MO-MED“
MR.SCI.PRIM DR BRACO HAJDAREVIĆ
Specijalista kirurg,subspecijalista za stomačne bolesti
-bezbolno liječenje hemoroida:
laser, podvezivanje
pod kontrolom ultrazvuka(HAL),
smrzavanje,fotokoagulacija.
-gastroscopija, rectoskopija, colonoscopija
-Manji kirurški zahvati (kožne izrasline).
Suradnici sa klinike Koševo:
Doc.dr sci. Faruk Alendar
specijalista za kožne bolesti
Dr Hasan Sefo,neurokirurg
ortoped dr Jugo Damir i
fizijatar dr Alikalfić Edin
četvrtkom od 18 sati
RADNO
VRIJEME:
PONEDELJAK,SRIJEDA I PETAK OD 18 DO 19.30
Kontakt tel. 580 392,mob.: 061/194 552 Adresa Bulevar br 23 88000 Mostar(kod katastra)
“SAM-EL”
Ginekološka ordinacija
55 Srijeda • 23. veljače 2011.
Ordinacijski vodič
Dnevni list
MARIO MILETIĆ (fizioterapeut)
Bell paresis - facialis
Tel.: 036/323-120 Mob.: 063/153-311
Dolazim na kućnu adresu!!!
“Mens sana in populo sano”
INOZEMNE LICENCE
“Zdrav duh u zdravom društvu”
Zastranepacijenteaktivno
govorimengleski jezik
Uspješnost poCVI analizi
prelazi 80%(“Šlag”)
Stil života
56
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
DKNY proljeće/ljeto kampanja vodi nas u šetnju ulicama New
Yorka i u potpunosti reflektira sve trendove koji će dominirati
u sezoni proljeće/ljeto 2011. Opušteni stil, a ipak ekstremno
elegantan sugerira kako ćemo ovo proljeće uživati u prekra-
snom i ženstvenom stilu, a istovremeno uživati u svojoj odjeći.
Mulberry
Ona je prekrasna djevojka iz trošnog ruralnog
imanja koja izlijeće van kako bi zapalila cigaretu,
objasnila je kreatorica za Mulberry Emma Hill
svoju inspiraciju.
L
O
N
D
O
N

F
A
S
H
I
O
N

W
E
E
K

Pridržavajte se pra
ćete postati omilje
Psiholozi Peter Salovey i Jack Mayer prvi su definirali emocionalnu
to jest kao sposobnost prepoznavanja i praćenja vlastitih i tuđih osj
• Priredila: S.D.
Emocionalna inteligen-
cija je relativno nov pojam i
definira sklop osobina koje
opisuju koliko se uspješno
snalazite u međuljudskim
odnosima. Psiholozi Peter
Salovey i Jack Mayer prvi su
definirali emocionalnu inte-
ligenciju kao podvrstu druš-
tvene inteligencije, to jest
kao sposobnost prepoznava-
nja i praćenja vlastitih i
tuđih osjećaja.
Kako biste postali emo-
cionalno pametniji, proči-
tajte što nikada ne trebate
govoriti, pridržavajte se
pravila i sigurno ćete postati
omiljeniji u društvu.
Prijateljima ne govorite:
1. “Izgledaš loše.”
Zašto: Tako sugovorniku
govorite da ne izgleda lijepo.
Umjesto toga pitajte: “Je
li sve u redu?”
Često ljudima govorimo
da izgledaju “umorno”, a
mislimo da nešto nije u redu
s njima. Zato im se tako tre-
bamo i obratiti.
2. “Sigurno si izgubila 10
kilograma.”
Zašto: Zato što vaša pri-
jateljica ili rođakinja može
pomisliti da je bila deblja
nego što joj se činilo.
Umjesto toga recite:
“Izgledaš fantastično!” To je
dovoljno.
3. “Izgledaš dobro za
svoje godine.”
Zašto: Ti me šaljete
poruku: “Stara si, ali super
izgledaš.”
Umjesto toga recite:
“Izgledaš fenomenalno.”
4. “Nikad ne bih mogla to
obući.”
Zaš t o: Može bi t i
pogrešno shvaćeno, kao da
kritizirate sugovornikov stil
odijevanja.
Umjesto toga recite:
“Izgledaš dobro u tome.” ili
“Nikad to ne bih mogla obući
jer nemam tako duge noge
kao ti.”
Šefu i kolegama ne govo-
rite:
5. “To nije moj posao.”
Zašto: Ako pretpostav-
ljeni traži od vas da uradite
nešto, to jest vaš posao.
Umjesto toga recite:
“Mislim da to ne bi trebalo
biti moj prioritet sada.” i sa
šefom potom porazgovarajte
o opisu vašeg radnog mjesta.
6. “Ovo može zvučati
glupo, ali…”
Zašto: Nikad ne podcje-
njujte svoje ideje.
Umjesto toga: Jedno-
stavno kažite ono što ste
htjeli, bez negativnog uvoda.
7. “Nemam vremena raz-
govarati s tobom.”
Zašto: To je vrlo nepri-
stojno.
Umjesto toga recite:
“Moram nešto hitno završiti.
Mogu li te pozvati kasnije?”
Na intervjuu za posao ne
izgovarajte:
8. “Moj trenutačni posao
je užasan.”
Zašto: Zato što je to
neprofesionalno. Vaš eventu-
alni budući poslodavac se
može zapitati kada ćete
početi ružno i o njemu govo-
riti.
Umjesto toga recite:
“Spremna sam za nove iza-
zove.”
9. “Mislite da ću se uklo-
piti ovdje?”
Zašto: Vi ste tu kako
biste odgovarali na pitanja,
ne kako biste ih postavljali.
Umjesto toga recite: “U
čemu uživate na ovom
poslu?” U svakom slučaju,
nije zabranjeno pitati, ali
neka to budu pitanja koja
pokazuju vaše zanimanje za
kompaniju.
10. “Kol i ko sati se
dnevno radi?”
Zašto: Želite da vas vide
kao nekoga tko želi što prije
zbrisati s radnog mjesta.
Umjesto toga pitajte:
“Kako ovdje izgleda radni
dan?”
Trudnice ni kad ne
pitajte:
11. “Jesi li ti to trudna?”
Zašto: Zato što odgovor
može biti i negativan. U tom
slučaju osjećat ćete se kraj-
nje glupo.
Umjesto toga recite:
“Drago mi je da te vidim.”
12. “Planiraš li dojiti?”
Zašto: Pitanje može biti
vrlo škakljivo.
Umjesto toga: Ne govo-
rite ništa slično, ništa vezano
za dojenje, mastitis, poro-
đaj… Ništa od toga vas se ne
tiče i o tome možete pričati
samo ako vas pitaju.
13. “Jesu li blizanci začeti
prirodnim putem?”
Zašto: Ovo pitanje je
krajnje neumjesno.
Umjesto toga recite:
“Super, završila si ’posao’.”
Samcima ne govorite:
14. “Ti si bila suviše
dobra za njega.”
Zašto: Zato što to znači
da je vaša prijateljica imala
loš ukus. A što ako se
pomire?
Umjesto toga recite: “On
je na gubitku!” Smisao je
isti, ali bez vrijeđanja.
15. “Drago mi je da si ga
se riješila. Ionako mi se
nikad nije sviđao.”
Zašto: Vratit će joj se u
sjećanje svaka vaša lažna
ljubaznost i kompliment
upućeni njemu dok su bili
zajedno.
Umjesto toga recite:
“Znam da ćeš naći nekoga
tko će ti pružiti ono što
želiš.”
16. “Kako netko tako
savršen kao ti ne može da
pronađe odgovarajućeg par-
tnera?”
Zašto: Ovo djeluje kao
prijekor, kao da ste rekli:
“Što nije u redu s tobom?”
Umjesto toga recite:
“Je l’ viđaš nekog?”
Tijekom svađe ne
izgovarajte:
17. “Ti uvijek…”
ili “ti nikad…”
Zašto: To djeluje kao
da njega okrivljujete za
sve. On se tada osjeća
bespomoćno i zauzima
defanzivni stav, što svađu
još više pogoršava.
Umj esto toga
recite: “Jako me živ-
ci ra kad ostavi š
nered za sobom.
Možeš l i se malo
potruditi?” Ako poč-
nete rečenicu s “ja” ili
time kako se vi osjećate,
izbjeći ćete da se on
odmah osjeća “prozva-
nim”.
18. “Kad bi me stvarno
volio, ti bi…”
Zašto: Što se više
prema njemu ponašate
kao da nikad niste zado-
voljni, to ćete manje zado-
voljni doista biti.
Umjesto toga recite:
“Osjećam se kao da me
uzimaš zdravo za gotovo i
da uopće ne razmišljaš o
tome da mi trebaš malo
pomoći.” Najbolji način da
se svađa ne pretvori u vri-
jeđanje jest da jasno
kažete ono što
vas muči i da
ponudite
rešenje.
Kako biste postali emocionalno pametniji - savjeti Petera Sa
Daniella Helayel - Issa
Rođena Brazilka, dizajnerica Daniella Helayel za
modnu kuću Issa, vratila je dašak 70-ih u slje-
deću jesen i zimu. Elegantne haljine u jesensko
smeđoj i narančastoj te svijetlim životinjskim
uzorcima poslani su na pistu uz zvuke disco
soundtracka. Kreacije su upotpunjene zlatnim
detaljima, od velikih okruglih naušnica do naru-
kvica, metalnih remena i ogrlica u nizovima.
Sass&Bide
Australijski duo Sass&Bide inspirirao se aborid-
žinskim narodnim nošnjama te stvorio vrlo
koloritnu kolekciju sudarajućih uzoraka, zabavnu
i plemenski slobodnu.
Marks&Spencer
Opuštene i zaigrane kreacije bile su dio francu-
ske “connecti on” kol ekci j e pod kućom
Marks&Spencer na Fashion Weeku u Londonu
pod nazivom The LOOK.
57
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Ako ste izgubljeni u životu i bezlično provodite dan za
danom, upitajte se “Što je najvažnija stvar koju mogu
sada napraviti?”. Odgovor neće uvijek biti ono što želite
čuti jer najčešće su one najvažnije stvari najteže. Ipak,
to vam može pomoći da se vratite na pravi trak.
Ukoliko ste primijetili da vaša koža nije svježa i ružičasta
kakvom bi trebala biti, možda biste više pozornosti
trebali posvetiti onome što jedete. Za početak, kako biste
vratili sjaj koži, počnite s većim unosom vode i voća.
Umjesto grickalica, ubacite jabuku u svoj raspored.
• Priredila: S. D.
Iako ponekad svi zatva-
ramo oči pred istinom i poku-
šavamo misliti kako će se
čovjek s kojim svaku večer
liježemo u krevet (ili s kojim
se često viđamo) promijeniti
– to u većini slučajeva nije
pravilo. Možda je najbolje što
prije samoj sebi priznati kako
taj netko nije za nas, skupiti
hrabrosti i reći mu zbogom.
Ipak, prije nego označite
“kraj” provjerite jesu li te
njegove mane podložne pro-
mjeni ili su, pak, duboko
ukorijenjene u njegovu osob-
nost. Evo nekoliko znakova
koji govore da trebate dati
petama vjetra:
Parazit dečko
On vas obožava, nema
posao, nema prijatelje, nema
zanimaciju i u tom stilu misli
nastaviti dalje. Ako se nakon
nekog vremena te vaših nago-
vora i razgovora on i dalje ne
mijenja, velika je vjerojatnost
da je to njegov koncept savr-
šenog života. A ako vama to i
nije neki život, bolje krenite
dalje za svojim snovima.
On mrzi stvari koje vi
volite
Ok, ne mora ići s vama u
kino gledati sad svaku film-
sku limunadu koja vam se
prohtije, ali s vremena na
vrijeme čisto za vaš gušt
mogao bi vas iznenaditi i
povesti u kino na novi film s
Hugh Grantom. Ako se vaše
druženje većinom svodi na
njegove zanimacije i pljuvanje
po vašim zanimacijama, to je
znak da on baš i nije dečko s
kojim želite biti – jer ako osta-
nete imate dva puta: postati
netko tko niste ili cijeli život
slušati uvrede.
Osjetljiv je na kritiku
Čovjek koji ne može pod-
nijeti kritiku, pritom možda
misli kako je savršen. A tko
želi biti s nekim savršenim?
U svakom slučaju, puno
ugodnije je biti s nekim tko je
sposoban priznati krivnju i
promijeniti mišljenje, jer to
govori da stoji na koliko-
toliko čvrstim nogama, piše
Zadovoljna.hr. A i odavno je
poznato kako kad volimo
nekoga, zapravo volimo nje-
gove mane – naravno one
blaže.
“Mamin sin”
Što on misli koliko ima
godina – 10 ili 30? Još uvijek
mu mama pere rublje i svaki
dan ga čeka ručak, s tim da
mu ne padne na pamet kako
bi i sam mogao nešto skuhati.
To je čovjek koji je navikao na
crveni tepih usluga, pa ako ne
želite biti nečija sluškinja i
dvorska luda u jednom – pro-
nađite princa koji zna sam
skuhati juhu.
Gleda druge žene
Pod tim ne mislimo na to
da čovjeku tu i tamo poleti
pogled, nego da stalno, dok
primjerice zajedno sjedite, on
zumira druge žene. Ako
nema poremećaj pozornosti,
tada nema isprike za njegovo
ponašanje. A i bilo bi lijepo da
pogleda u svoju ljubav – vas.
Kada se jednostavno treba okrenuti i otići?
Skupite hrabrosti i
recite mu zbogom
Ipak, prije nego označite “kraj” provjerite jesu li te njegove mane
podložne promjeni ili su, pak, duboko ukorijenjene u njegovu osobnost
avila i sigurno
eniji u društvu
inteligenciju kao podvrstu društvene inteligencije,
ećaja
aloveya i Jacka Mayera, britanskih psihologa
Ne postoji predodređeno
vrijeme u životu za krizu, a
duboki poremećaji i proble-
matična ponašanja nisu
uopće vezana uz dob, upozo-
ravaju psiholozi. Otkaz na
poslu i ljubavnica u novom
kabrioletu glavne su odlike
krize srednjih godina, ali ame-
rički psiholozi tvrde da je to
mit i da može biti samo dobra
tema za roman ili film. “Kriza
se može pojaviti u bilo kojoj
dobi, a najčešći njezini razlozi
su prepreke u karijeri, bolest
ili smrt bliskih ljudi”, objaš-
njava psihologinja Margie
Lachman. Razlog zašto se
kriza srednjih godina smatra
mitom je upravo u godinama
u kojima bi trebala nastupiti.
Tada se zapravo stabilizira
osobnost, osobni ciljevi i vri-
jednosti. U tim godinama ljudi
su najbolji stručnjaci sami za
sebe i znaju što je najbolje za
njih, a što ne. Istovremeno
stvaraju interakciju s drugima
različitih dobi i odaju dojam
da mogu učiniti sve što žele, a
na to mnogi gledaju kao na
krizu dok je to zapravo samo
prava briga o sebi.
Ona je mit
Kriza srednjih godina ne postoji?!
58
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Stil života
Nervoza, nagle promjene
raspoloženja, problemi s
koncentracijom te bolovi u
glavi, leđima i trbuhu simp-
tomi su koji kod djece upu-
ćuju na stres u školi. Liječ-
nici savjetuju roditeljima da
razgovaraju s djecom uko-
liko primijete neke od nave-
denih simptoma, jer je djecu
često strah roditelji ma
povjeriti školske probleme,
upozor ava nj emačka
Udruga za psihoterapiju
djece i mladih (DGKJP).
Roditelji tijekom razgo-
vora svakako trebaju izbje-
gavati svađu i optužbe.
Djeci se treba dati do znanja
da imaju pravo pogriješiti i
pokazati slabost u školi.
Također, treba im pokazati
da neće izgubiti roditeljsku
podršku i ljubav zbog neko-
liko slabih ocjena.
Školarci pate od različi-
tih vrsta stresa. Većina djece
osjeća pritisak zbog ocjena
i strahuje od posljedica neis-
punjenih očekivanja. “Škole
se drže sustava vrjednova-
nja koji djeci i roditeljima
služi za orijentaciju.
Djeca samopouzdanje i
samopoštovanje često vežu
uz ocjene pa se i osjećaju u
skladu s ocjenama koje
donose kući”, piše DGKJP.
Stres stvaraju i druš-
tveni kontakti s drugim
učenicima i učiteljima, dok
dodatni problemi nastaju
zbog nedostatka sna,
pogrešne prehrane i svađa u
obitelji.
Liječnici stoga pozivaju
roditelje da “hladne glave” s
djecom razgovaraju o školi
te da im rješavanje pro-
blema predstave kao izazov,
a ne opterećenje.
PREPOZNAJTE SIMPTOME Nervoza, nagle promjene raspoloženja, problemi s koncentracijom
Djeca se mogu razboljeti zbog stresa u školi
Roditelji imaju
važnu ulogu u
prevladavanju
školskih problema,
najvažniji je razgovor
bez predbacivanja
Sedam trikova koji će otjerati bolesti
Izlaganje hladnoći
čini upravo suprotno
- jača imunitet
Ima li zimi oko nas više
virusa i bakterija? Naravno
da ne, neka istraživanja
sugeriraju da ih više u
zraku ima zimi jer im je
atmosfera pogodnija za
širenje. Dvije teorije koje
objašnjava Mike Geary,
osobni trener i certificirani
stručnjak za prehranu,
kažu kako smo zimi bole-
sniji zato što provodimo
više vremena u zatvore-
nom prostoru gdje se bak-
terije i virusi lakše šire, te
zato što se iz istog razloga
manje izlažemo blagotvor-
nom učinku sunca, tj. tijelo
nam apsorbira manje D
vitamina nego ljeti.
Dakle, kako pomoći
vlastitom imunološkom
sustavu boriti se protiv
bolesti. Evo sedam načina.
Koncentrirajte se
na D vitamin
Nisu dobri umjetni
načini unosa D vitamina
pomoću pilula - sunce je
najbolji izvor i pokušajte se
što više izlagati suncu.
Najbolje bi bilo zimi na par
dana otići u tropske kra-
jeve, ali kako si to rijetki
mogu priuštiti, možete
pokušati do D vitamina
doći i unosom adekvatne
hrane - žumanjka jajeta,
plave ribe, organskog crve-
nog mesa i unosom male
količine ribljeg ulja.
Češnjak će
ojačati imunitet
Češnjak je definitivno
superhrana - svi mogući
oblici češnjaka su dobro-
došli, najbolji je, naravno,
svježi češnjak u hrani, ali i
onaj u prahu će biti od
koristi, a ima ga i u kapsu-
lama.
Kombuča čaj
U kombuča čaju ima
probiotika - to je fermenti-
rani čaj i on će odlično
ojačati imunitet.
Zeleni čaj, čaj od
kamilice - i svi
drugi čajevi
Zeleni čaj pun je anti-
oksidanata - dobro ga je
piti tijekom dana, a nave-
čer si napraviti čaj od
kamilice kako biste ugod-
nije zaspali. I Rooibos čaj
je odlična ideja, smatra se
da ima više antioksida-
nata čak i od zelenog čaja.
Nakrcajte se
antioksidantima
Jedite voće bogato
antioksidantima - najbolje
je bobičasto voće i jedite
puno povrća.
Lagana tjelovježba
Ako osjećate da ćete se
razboljeti, nemojte nikako
krenuti na intenzivne tre-
ninge - radije izaberite
neki laganiji oblik - najbo-
lje šetnju na svježem zraku
ili lagano planinarenje.
Izbjegavanje
procesuirane
hrane i zaslađenih pića
Ako pazite na zdravlje,
znate da je to pravilo kojeg
se uvijek treba držati. Naj-
gori su omega-6 ulja,
pržena hrana, zaslađivači
kao što je kukuruzni sirup,
rafinirani šećer i hrana
puna aditiva - sve to tjera
vaše tijelo na dodatne
napore kako bi se oslobo-
dilo štetnih tvari te se ono
neće moći baviti zaštitom
i munološkog sustava.
Umjesto toga, jedite voće i
povrće, jaja, orašaste plo-
dove, sjemenke, organsko
meso i slično.
Stopala
možete
lako urediti
i kod kuće
• Priredila: S. D.
Vjerojatno ne postoji
osoba koja ne uživa u masaži
stopala i pedikuri, no za odla-
zak u salon treba odvojiti
ekstra vrijeme i novac, koje
često nemamo. Pa zašto si ne
bismo priuštili pedikuru kod
kuće te uljepšali i osvježili
umorna stopala. Osim što će
vas cijeli kućni tretman
koštati mnogo manje nego
onaj u salonu, shvatite to
vrijeme kao vrijeme koje ćete
posvetiti sebi, i za to vrijeme
slušati omiljenu glazbu ili
čitati omiljenu knjigu. Evo
što je potrebno za pedikuru:
lavor, topla voda, sol za kupa-
nje ili pjena za kupanje ili
sušeni cvjetovi kamilice,
kamen za pete, spužvica,
piling, ručnik, škarice za
nokte, grublja i mekanija tur-
pija za nokte. Također, ako su
vam nožni prsti naslonjeni
jedni na druge, trebat će vam
malo vate kako biste ih raz-
dvojili ili, pak, u trgovini
možete kupiti već spužvice
namijenjene upravo za pedi-
kuru.
Kupka za stopala
Prije nego što počnete,
pripremite sve na dohvat
ruke. Pustite omi ljenu
glazbu, odaberite udobno
mjesto za sjesti i uzmite omi-
ljenu knjigu ili časopis. Pred
sjedalo stavite lavor s topli-
jom vodom, u koji ste stavili
sol, kupku ili kamilicu, pokraj
stavite ručnik, te kamen za
pete. Uronite noge neka se
namaču 20-ak mi nuta.
Nakon toga, s kamenom za
pete odstranite svu suvišnu
kožu i eventualnu prljavštinu
s donjeg djela stopala. Nakon
što ste otklonili svu mrtvu
kožu sa stopala, uzmite
piling, te dobro trljajte
posebno na mjestima koja su
preosjetljiva za kamen, a to je
gornji dio stopala, između
prstiju...
Njega noktiju
Nakon što ste završili s
prvim dijelom pedikure, obri-
šite noge i među prste stavite
vatu. S obzirom da su vam i
nokti omekšali, bit će ih lakše
skratiti sa škaricama, ako
postoji potreba. No prije toga,
očistite eventualne ostatke
nečistoća ispod noktiju.
Oblikujte svoje nokte,
prvo s grubljom, a nakon toga
s mekanijom turpijom, te
pogurnite kožu prema kori-
jenu nokta, piše Žena.hr.
Nakon toga, obrišite ponovno
prste s ionako vlažnim ručni-
kom od prije, kako biste uklo-
nili prašinu od turpijanja. Za
prirodan i lijep izgled noktiju,
koji je savršen za zimske mje-
sece, nanesite na nokte samo
zaštitni i njegujući prozirni
lak, pričekajte nekoliko
minuta, te na kraju nanesite
hidratantnu kremu. Nakon
što se i ona upije, možete se
zadovoljno diviti svojim lije-
pim i njegovanim stopalima.
Za odlazak na pedikuru treba odvojiti
ekstra vrijeme i novac koje često nemamo
Za pedikuru stopala ne trebate ići u salone. Možete sve obaviti kod kuće i pri
tome se opustiti i uživati. Nemojte zaboraviti, vaša stopala zavrjeđuju njegu
Sve što vam je
potrebno je: lavor,
topla voda, sol za
kupanje ili pjena za
kupanje ili sušeni
cvjetovi kamilice,
kamen za pete,
spužvica, piling,
ručnik, škarice za
nokte, grublja i
mekanija turpija za
nokte
Prije nego što počnete,
pripremite sve na
dohvat ruke. Pustite
omiljenu glazbu,
odaberite udobno
mjesto za sjesti i
uzmite omiljenu
knjigu ili časopis
Poseban tretman
Ako želite svojim stopalima pri-
rediti doista poseban tretman,
kod kuće možete izraditi pose-
ban piling i losion.
Piling od jagoda
Sastojci:
8 jagoda, srednje veličine
2 žlice maslinovog ulja
1 žlica krupne soli
1 žlica drobljenih badema
Pretvorite jagode u kašastu
smjesu (ali ne previše) te nakon
toga umiješajte sve ostale
sastojke. Umasirajte smjesu na
stopala, isperite vodom i obri-
šite.
Losion od ulja
1 šlica bademovog ulja
1 žlica maslinovog ulja
1 žlica ulja od pšeničnih klica
12 kapi esencijalnog ulja od euka-
liptusa
Sve sastojke stavite u malu sta-
klenu bočicu, dobro protresite.
Ovu mješavinu možete koristi
mjesecima, jer vam je za svako
stopalo potrebno nekoliko kapi,
no morate je držati u hladnjaku.
24info
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
59
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Russell Brand je u svojoj novoj autobiografskoj knjizi
otkrio kako ga slava nije usrećila. Iako je godina sanjao o
njoj i mislio da će mu ona donijeti ispunjenje svih snova,
komičar i glumac se na kraju razočarao.
Lady Gaga kaže kako parfem koji će nositi njezino
ime “miriše poput skupe kurve”. Ranije je kontro-
verzna pjevačica, podsjetimo, najavila kako će miris
njezinog parfema biti kombinacija mirisa krvi i
sperme, a sad se tu izjavu trudi ublažiti pa kaže
kako parfem neće mirisati toliko gnjusno koliko to
zvuči. “Izdvojili smo mirise krvi i sperme na mole-
kularnoj razini pa neće imati doslovno miris po
tome, ali ti su mirisi ondje.” Parfem bi se u prodaji
trebao naći 2012. godine.
Gaga: Moj parfem
“miriše” na kurvu
Dobitnici Konzumove nagradne igre s glumcima serije “1001 noć” u Istanbulu
Uručena i glavna nagrada - 20.000 KM
NA VEČERI S ONUROM I ŠEHERZADOM
Vel i ka Konzumova
nagradna igra “Osvoji 20.000
KM ili putovanje u Istanbul”
privedena je kraju, a sretnim
dobitnicima uručene su
nagrade. Ameli Pecar iz
Sarajeva pripala je glavna
nagrada, 20.000 maraka na
potrošačkoj kartici UniCre-
dit Bank.
Konzum je svoje kupce
počastio i s 10 putovanja za
dvije osobe u Istanbul uz
džeparac od 300 maraka na
potrošačkoj kartici. Moguć-
nost sudjelovanja u nagrad-
noj igri imali su kupci u svim
Konzum prodavaonicama
diljem Bosne i Hercegovine.
Konzum je u sklopu
četverodnevnog boravka u
turskoj metropoli za dobit-
nike nagradne igre priredio
obilazak najznačajnijih turi-
stičkih odredišta poput
Plave džamije, palače Top-
kapi i Aja Sofije, a upriličen je
i posjet Hipodromu kao i
krstarenje Bosforom. Tije-
kom plovidbe putnici su
uživali u pogledu na carske
palače i tvrđave, vile turske
elite te su obišli i glamuroznu
vilu u kojoj je snimana turska
serija “1001 noć”. Bila je to
uvertira za večernje druženje
s trenutačno najtraženijim
turskim glumcima, čija je
popularnost zahvatila i pod-
ručje Balkana, glumicom
Berguzar Korel i glumcem
Halitom Ergencom, poznati-
jim kao likovi Šeherzada i
Onur iz spomenute TV serije.
Uz veliko oduševljenje
Konzumovi gosti koristili su
svaki trenutak za ćaskanje sa
zvijezdama turskog glumi-
šta, zajednički se fotografi-
rali te zatražili autograme za
uspomenu na nezaboravne
zajedničke trenutke prove-
dene u Istanbulu.
Nagradna igra osmi-
šljena je kao dio kampanje
“Konzum ostvaruje Vaše
snove”, čiji je zaštitni lik
slavni Halit Ergenc. Kampa-
nja je obuhvatila niz TV spo-
tova koji su urađeni za trži-
šta Hrvatske, Srbije i Bosne
i Hercegovine gdje kompa-
nija realizira svoje malopro-
dajno poslovanje. Sličnu
nagradnu igru organizirao je
i Konzum u Hrvatskoj, te su
tako u Istanbul zajedno
putovali dobitnici iz dvije
susjedne države. Pozitivne
reakcije na cjelokupnu kam-
panju potvrda su da je Kon-
zum napravio iskorak u
svom tržišnom komunicira-
nju.
Uz veliko oduševljenje gosti su koristili svaki trenutak
za ćaskanje sa zvijezdama turskog glumišta
Ameli Pecar iz
Sarajeva pripala je
glavna nagrada,
20.000 maraka na
potrošačkoj kartici
UniCredit Bank
Svake srijede i subote na 16 strana
mali oglasnik
Besplatni
k
u
p
e
n

z
a

e
b
j
a
v
u
Nužni podaci za objavu malog oglasa
Grad: Županija/kanton:
Rubrika (stanovi, automobili, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupnja...):
Sadržaj vašeg oglasa (UKRATKO):
Telefon i/ili mobitel:
Kupon slati na adresu Kralja Petra Krešimira IV. 66/2, SPC Rondo, 88000 Mostar
Zbog racionalizacije oglasnog prostora u Malim oglasima Dnevni list zadržava
pravo objave/neobjave danog besplatnog malog oglasa
NAPOMENA: Ukoliko ne želite da se vaš mali oglas više objavljuje, molimo vas
da to javite na broj telefona 00387/36/313-370
Dnevni
list
Iskoristite mogućnost da brzo i jednostavno dođete do Vašeg
primjerka Dnevnog lista. Ako se pretplatite, mi ćemo Vam
svako jutro dostaviti najnoviji primjerak Dnevnog lista na Vašu
adresu – besplatno. Svaki dan Dnevni list piše o aktualnim
novostima iz unutarnje i vanjske politike, biznisa, kulture,
sporta, s bezbrojnim prilozima i preglednim odgovorima na sva
aktualna društvena pitanja. Uštedite Vaše vrijeme i
izaberite jednu od sljedećih mogućnosti pretplate:
• pretplata na jedan mjesec 30,00KM
• pretplata na tri mjeseca 90,00KM
• pretplata na šest mjeseci 180,00KM
• pretplata na jednu godinu 360,00KM
PRIJAVA ZA PRETPLATU
1. INFORMACIJE O PRETPLATNIKU
Naziv
ID broj ID PDV broj
Adresa - (navesti ulicu, grad i
poštanski broj)
Telefon Fax
E-mail adresa Kontakt osoba
2. INFORMACIJE O PRETPLATI
Broj primjeraka
Datum početka
pretplate
Datum završetka
pretplate
Pretplata na razdoblje (željenu opciju označiti sa X)
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
Razdoblje fakturiranja (označiti sa X)
Adresa za isporuku - (ako je različita od
sjedišta subjekta)
Popunjen obrazac poslati poštom na adrese:
Kralja Petra Krešimira IV 66/2 88 000 Mostar, Koševo 28, 71 000 Sarajevo, ili faxom na brojeve:
036 313-370, 033 719-755 ili e-mailom na adrese: marketing@dnevni-list.ba, dnevni.ba@bih.net.ba
Potpis ovlašćene osobe:
Najobuhvatniji
mali oglasnik
POSAO ponuda
POSAO potražnja
PONUDA
intelektualne
usluge
PONUDA zanatske
usluge
PONUDA razne
usluge
KUĆE ponuda
KUĆE
iznajmljivanje
KUĆE unajmljivanje
STANOVI prodaja
STANOVI kupnja
STANOVI zamjena
STANOVI
iznajmljivanje
STANOVI
unajmljivanje
ZEMLJIŠTA ponuda
POSL. PROSTORI
prodaja
POSL. PROSTORI
iznajmljivanje
AUTOMOBILI
AUTOMOBILI
razna vozila
AUTOMOBILI
autodijelovi
MOTOCIKLI ponuda
MOBITELI ponuda
INF. OPREMA
ponuda
ŽIVOTINJE ponuda
potražnja
NAMJEŠTAJ
ponuda
RAZNA OPREMA
ponuda
ALATI I STROJEVI
ponuda
GLAZBENA
OPREMA
ponuda
RAZNO ponuda
Svoje SMS male oglase možete
slati i na sljedeći broj:
091/610-102
Način slanja poruke:
Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite
na prethodni broj cijena 1,20 KM +PDV
Besplatna dostava na adresu!!!
Adresa Redakcije:
Kralja Petra Krešimira IV. 66/2,
SPC Rondo, 88000 Mostar
Tel: 00387/36/313-370
web: www.dnevni-list.ba
e-mail: national-holdin@ tel.net.ba
Podružnice
Sarajevo: Koševo 28, 71 000 Sarajevo
tel/fax: 033 719 755
E-mail: dnevni.ba@ bih.net.ba
p j p p j
na prethodni broj cijena 1,20 KM +PDV
Adresa Redakcije:
na kioscima
61
Srijeda • 23. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
OBAVIJEST O SMRTI OBAVIJEST O SMRTI
SJEĆANJE SJEĆANJE
nakon duže bolesti preminula u utorak, 22. veljače 2011. u 80. godini života.
Sprovodni obred počinje u srijedu, 23. veljače 2011. u 16 sati u obiteljskoj kući
drage nam pokojnice na Humcu. Njezini zemni ostaci bit će pokopani na Novom
groblju na Humcu.
GOSPODIN JOJ BIO NAGRADA I USKRSNUĆE!
POČIVALA U MIRU BOŽJEM!
OŽALOŠĆENI: suprug Mladen, sinovi Željko i Mijo, nevjeste Mirsada i Danijela,
unuke Ružica, Ivana, Gabrijela i Izabela, braća Ilija, Drago, Jakiša i Ivan s
obiteljima, sestre Danica i Dragica s obiteljima, te ostala tugujuća rodbina i
prijatelji
u utorak, 22. veljače 2011. u 9.30 sati nakon kraće bolesti u svojoj 74. godini
života, primivši sakrament kršćanske utjehe i okrjepe, blago u Gospodinu
preminuo. Pogrebna povorka kreće u srijedu, 23. veljače 2011. u 16 sati ispred
Gradske mrtvačnice Bijeli brijeg. Pokop dragog nam pokojnika bit će obavljen na
rimokatoličkom groblju Lakševine - Buna. Sveta misa zadušnica služit će se
poslije pokopa u crkvi sv. Nikole Tavelića na Buni.
POČIVAO U MIRU BOŽJEM!
OŽALOŠĆENI: supruga Tonka, sinovi Vinko i Željko, sestra Dragica s obitelji,
brat Mile s obitelji, nevjesta Danijela, šura Dinko s obitelji, sestrična Mirjana s
obitelji, obitelji Zlomislić, Reljac, Brljević, Mandarić, Dragoje, Popić, Blažević,
Krešić, Perić, Mikulić, Buljan i Mikulec te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
U spomen na dragog kolegu i prijatelja
s dubokim poštovanjem.
Djelatnici Srednje strukovne škole
Ruđera Boškovića - Ljubuški
Jedan glas od povjerenja zauvijek je utihnuo.
Jedan čovjek koji je za nas uvijek bio tu,
Zauvijek je otišao.
“Jako nam nedostaje“
Šta je preostalo?
Samo prelijepe uspomene
Koje nam nitko ne može uzeti.
Tvoji najmiliji
“Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će!” (Iv 11,26)
Utješeni ovim Isusovim riječima javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je naša draga
S tugom u srcu i boli u duši, ali vjerom i nadom u uskrsnuće i život vječni,
javljamo rodbini i prijateljima da je naš dragi
Dana 23. 2. 2011. godine navršava se tužna godina dana otkako nas je
zauvijek napustio naš dragi sin, suprug i otac
prof. VJEKOSLAV HERCEG
2010. - 2011.
VJEKOSLAV HERCEG - KEKO
23. 2. 2010. - 23. 2. 2011.
RUŽA MAJSTOROVIĆ
rođ. GRGIĆ
žena Mladena
DRAGO (pok. Mate) ZLOMISLIĆ
1937. - 2011.
TV spektar
23. 2. 2011. 62
Na današnji dan:
Jedna od najljepših Britanki, a ujedno i jedna
od najseksi žena svijeta, 31-godišnja glumica,
model i TV prezenterica Kelly Brook, dokazala
je da jako dobro izgleda i kad na njenom licu
nema tone šminke. Kelly su paparazzi u ležer-
nom izdanju uhvatili ispred Urth Cafea u
kalifornijskom Studio Cityju.
1455. - Johannes Gutenberg u Mainzu započeo je
tiskanje Gutenbergove Biblije.
1893. - Rudolf Diesel prijavio je patent za
dizelski motor.
1902. - U Trstu se rodio hrvatski publicist
Otokar Keršovani.
Lijepa i bez šminke

Satelitski
programi
DSF HRT PLUS TV SA
12.05 Kulturna baština
12.20 Jelovnici izgubljenog
vremena
12.41 Iz arhiva HTV-a: Zagreb
13.09 Na dlanu mora -
Otoci: Zlarin, Iž, Murter
i Kornati
13.37 8. kat talk-show
14.22 Znanstvena petica
14.52 Znam a ne znam
14.54 Nadomak gradu - Čučerje
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix, program za djecu
19.02 Noody, program za djecu
19.15 Čarli i Mimo,
program za djecu
19.20 Grimove bajke,
program za djecu
19.45 Barimba,
program za djecu
20.00 Avanture u arhitekturi,
BBC dok. program
12.00 SPORT1
vijesti
14.30 Sportski kviz
17.30 Poker
18.30 Aktualnosti iz Bundeslige
20.15 TURBO
magazin o automobilima
21.15 PS PROFESIONALCI
više snage iz motora
23.10 Sport ist Mord
00.00 SPORTSKI KLIPOVI
HAYAT PINK
TV 1
BHT 1 OBN FTV
06.00 Lola serija
07.00 Ljubav u zaleđu hr serija
08.00 Film Spanglish
10.00 Udri muški talk show-uživo
10.30 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 Zabranjena ljubav serija
13.00 Dvor
13.30 Grand hitovi
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija RS
15.00 Lola serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina telenovela
17.00 Dvor
18.00 Zabranjena ljubav
18.50 INFO TOP (središnje vijesti)
19.05 Turist Point (kolažna emisija)
19.10 Ljubav u zaleđu hr serija
07.00 24.00 Vijesti (svaki sat)
07.10 Poštanska kočija, vestern (r)
08.45 Kapri, serija (r)
09.40 Music Box
10.10 Bogati i slavni, dok. serijal
11.00 Biznis vijesti
11.30 Portreti nacije, dok. serijal
12.00 Vijesti plus
12.20 Bogati i slavni, dok. serijal
12.50 Music Box
13.00 Biznis vijesti
13.10 Direktno, dijaloška emisija s
Adisom Ruždić (r)
14.30 Portreti nacije, dok. serijal (r)
15.30 Kaka, dokumentarni film
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti plus
17.30 Blaga prirode s Anom Buntić
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Intervju TV1 sa Sanjinom
Bećiragićem
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji
program
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Bumba, 3. epizoda
09.10 Timmy, crtani film, 42. epizoda
09.20 Iron kid, crtani film,
14. epizoda
09.45 Fifi, crtani film, 57. epizoda
10.00 Bakugan, crtani film,
18. epizoda
10.25 Ben10. Alien force,
crtani film, 22. epizoda
10.55 Winx, crtani film, 18. epizoda
11.20 Sirene, crtani film, 18. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija,
148. epizoda
13.00 Pali anđeo, igrana serija,
123. epizoda
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Hayat production show,
zabavno-glazbeni program
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.49 Sport centar
15.50 1001 noć, serija, 152. epizoda
16.53 Sport centar
16.55 Indija, serija, 149. epizoda
17.45 Domaćica Ovako
17.54 Biometeorološka prognoza
17.56 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
61. epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
62. epizoda
19.00 Vijesti u 7, info. emisija
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, serija, 153. epizoda
21.00 Američi Ninja 2, igrani film
22.20 Sport centar
22.25 Grad anđela, igrani film
00.20 Nijemi svjedok, serija
01.00 Autoklub
Reprizni program Hayat TV-a
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, (R)
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Ogledalo, drama
09.30 Istinite priče, animirana
serija, 4/10
09.45 Znanstvena postignuća,
obrazovna serija, 17/47
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
291/313
11.00 Moja mala kuhinja, (R)
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
72/130
12.00 BHT vijesti
12.15 Crta, politički magazin, (R)
13.15 Djevojke i meksički narkokar-
teli, strani dok. program, (R)
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
42/230, (R)
15.00 Odličan, 5+, edukativna
serija, 18/44
Program za djecu i mlade
15.05 Učilica, kviz
15.30 Ozie Boo, animirana serija
15.35 Robot Robi, animirana serija,
21/52
15.50 Mini school
16.05 Bakine priče, 17/20
16.15 Glazbeni program
16.30 Gorko-slatko, serija, 43/230
17.00 Mini portreti slikara: Alija
Hafizović Ljiljana Vidaković
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško,
animirani film
19.00 Dnevnik
20.00 Sportska srijeda
20.35 Nogomet: Liga prvaka:
Inter - Bayern, prijenos
Sportska srijeda, nastavak
22.45 Ezel, igrana serija, 19/136
23.35 BHT vijesti
23.55 Na dnevnom redu,
informativni program
06.35 Iron Man, crtani film
06.55 Metajets, crtani film
07.15 Johnny Test, crtani film
07.45 Nimboli, crtani film
08.00 Oggy i žohari, crtani film
08.20 Top Shop
08.35 Ludo srce, Turska telenovela
09.45 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.25 Stol za 4
Kulinarski show-nova sezona
11.50 Lanina vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.15 Top shop
12.35 Dejana Talk Show
Tema: „Godine nisu važne!“
13.25 Skrivena kamera
Humoristični program
13.40 Top shop
13.55 Top Shop
14.15 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
15.05 Gorki život, Turska telenovela
16.15 OBN Info
16.20 Gorki život
Turska telenovela-nastavak
16.30 Stol za 4
Kulinarski show-nova sezona
17.00 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.00 Kečeri RAW (18)
Zabavni program
19.55 Gorki život, Turska telenovela
21.25 Naša mala klinika, serija
22.20 Vox populi (Glas naroda)
22.25 Zakon braće (18), serija
23.15 C.S.I. Las Vegas (18), serija
00.05 Playboyeve djevojke
Holivudska priča
00.35 Najsexy žene svijeta
Holivudska priča
01.15 OBN Info, info. program
01.25 Naša mala klinika, serija
02.25 OBN Info Info. program
02.35 Rat bendova
07.00 Dobro jutro,
jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara,
serija, (R)
10.00 Program za djecu
- Mekanike u misiji
- Tomica i prijatelji
- Pingu
- Garfield
- Kako to
11.10 Villa Maria, igrana serija,
62. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara,
igrana serija,
137. epizoda /12/
13.05 Stuart spašava
svoju obitelj,
američki igrani film /12/
14.45 Pregled LP u nogometu, (R)
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika,
domaća igrana serija,
143. i 144. epizoda
16.30 Spretno-sretno,
TV igra
17.00 Federacija danas
17.25 Ezel, igrana serija,
18. epizoda /12/
18.20 Villa Maria, igrana serija,
63. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
- Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta, specijal
20.30 Anđeo i zločinac,
američki igrani film /12/
22.10 Dnevnik 3
- Financijske novosti
22.55 Nogomet: Liga prvaka:
O. Marseille – Manchester
United snimka
00.40 Federacija danas, (R)
01.05 Dnevnik 3, (R)
02.00 Pregled programa za
četvrtak
Intervju TV1 je emisija koja donosi intervjue
sa osobama koje kreiraju javno mnijenje u
Bosni i Hercegovini. Emisija je na programu
srijedom u 20.15, a urednik i voditelj je
Sanjin Bećiragić.
Anđeo i zločinac je remake klasičnog
westerna iz 1947. godine. Njegovu ulogu
reprizirao je Lou Diamond Phillips kao Quirt
Evans, profesionalni ubojica koji počinje
razmišljati o promjeni karijere.
Popularna turska igrana serija,
19. od 136 epizoda. Glavne uloge tumače:
Kenan Imirzalioglu, Cansu Dere, Yigit
Ozsener, Barıs Falay, Sedef Avci, Salih
Kalyon, Tuncel Kurtiz, Ipek Bilgin.
Humoristična serija. Tko su doktori, a tko
pacijenti? Serija je rađena po scenarijuBranka
Đurića Đure i s glumačkim dream-timom koji
čine Srđan Miletić, Neda Arnerić, Boda
Ninković, Boro Stjepanović...
Najznačajnije informacije iz zemlje i svijeta,
najave dnevnih događanja, ali i prilozi u
kojima novinari IPP-a obrađuju najaktual-
nije teme iz cijele BiH, sadržaj su “Vijesti u
11.45.”.
20.10 20.30 22.45 21.25 11.45
Intervju Anđeo i zločinac
western
Ezel Naša mala klinika Vijesti
Impresum
Redakcija Dnevni list
Kralja Petra Krešimira IV66/2 (spc RONDO),
Tel: 00387/36/313-370; 313-375,
Nakladnik: "Dnevni List" d.o.o. Mostar
web: www.dnevni-list.ba,
E-mail: national-holding@tel.net.ba,
63
WEBPREPORUKA:
www.topigrice.com
Online Games Site TOPigrice.com !! Igrajte svaki dan najnovije,
najbolje i najzanimljivije besplatne online igrice ! ...
Obitelj sa šestero djece
oduševila Oprah
Kažu da slike vrijede tisuću riječi, a jedna
fotografija je kraljicu talk showova Opru
Winfrey toliko oduševila da je obitelji
McGhee sa šestero djece, darovala bon od
250.000 dolara za Walmart, ali i medeni
mjesec u Las Vegasu, iako su se Mia i
Rozonno vjenčali još prije 11 godina.
Oglasna i marketing služba Mostar:
Kralja Petra Krešimira IV66/2 spc RONDO,
Tel.:/fax. 00387/36/313-370; 313-375,
E-mail: marketing@dnevni-list.ba,
Podružnica Sarajevo (Koševo 28):
Redakcija: Tel.:/fax: 033/717-220, 717-221
Marketing: Tel.:/fax: 033/719-755, 719-756
E-mail: dnevni.ba@bih.net.ba
Tiska: SLOBODNADALMACIJADD
RačunkodHYPOALPE ADRIABANK:
3060190000123296(KM)
MTV ADRIA NAT GEO
H
o
r
o
s
k
o
p

Ovan
21. 3. - 20. 4.
Dobiti ono što stvarno želite i postiza-
nje stvari koje su vam važne u životu
predstavljat će najvažnije teme
današnjeg dana, jer upravo možete
pokrenuti promjene koje će biti dugo-
ročne i kvalitetne.
Bik
21. 4. - 21. 5.
Osjećate se optimistično i puni nade,
naročito zbog toga što jasno primjeću-
jete međusobne veze između stvari
koje naizgled nisu povezane. Iskoristite
taj dar danas za vlastiti probitak na
radnom mjestu.
Blizanci
22. 5. - 21. 6.
Kod kuće ćete se osjećati sputano,
jer imate veliku želju za novim. Ne,
naravno, novim domom, nego
nečim što želite raditi već duže vri-
jeme. Mogli biste položiti temelje za
put u tome smjeru, no budite opre-
zni da ne povrijedite nekoga.
Rak
22. 6. - 22. 7.
Komunikacija vam ide izuzetno glatko,
moći ćete vrlo jasno obrazložiti sve
što želite napraviti i to napraviti na
najbolji mogući način tako da ne
budete pogrešno shvaćeni. Samo
naprijed u nove projekte.
Lav
23. 7. - 22. 8.
Danas je bolje popravljati nešto što
vam je korisno nego kupovati novu
stvar na koju ćete se morati navika-
vati u slučaju da odbacite staru.
Nemojte ovo shvatiti doslovno, nego
primijenite na svaki aspekt života.
Djevica
23. 8. - 22. 9.
Danas ćete imati mogućnost stati i
baciti pogled na postignuća u
zadnjih desetak dana. Promatrajte
pronicavim okom punim samokri-
tike, jedino ćete na taj način uspjeti
primijetiti što ste propustili ili
napravili krivo.
Vaga
23. 9. - 22. 10.
Danas će se sve vrtjeti oko partija-
nja i zabave, od ranog jutra pa do
kasne večeri takve vam ideje neće
izlaziti iz glave. Pa kad ćete već biti
toliko opsjednuti, potrudite se da
vam ništa ne stoji na putu da to i
ostvarite.
Škorpion
23. 10. - 21. 11.
Samopouzdanje i snaga su vam na
vrhuncu, osjećate kako vam ništa
nije van dosega. Kad se već tako
osjećate, bilo bi dobro tako se i
ponašati kako bi objasnili okolini da
je to vaše normalno ponašanje.
Strijelac
22. 11. - 21. 12.
Pitajte i bit će vam dano, piše u
jednoj staroj knjizi. Za Strijelce to
danas znači da je vrijeme da malo
siđu sa svog nedodirljivog trona i
poslušaju savjete naklonjenih ljudi
kako bi se svi problemi riješili u
najkraćem roku.
Jarac
22. 12. - 20. 1.
Bit ćete okrenuti sebi i svojim
mislima, koje i nisu baš najsvjetlije.
Ne dozvolite da vas takva razmi-
šljanja bace u depresiju, nego se
potrudite pronaći jednostavno i
učinkovito rješenje za većinu svojih
problema.
Vodenjak
21. 1. - 19. 2.
Malo se osjećate umorno od svih aktiv-
nosti zadnjih dana, no oporavak je u
toku i neće proći velik dio dana prije
nego što ćete se vratiti na stari tempo
rada. Od kratkotrajnog odmora poku-
šajte izvući što više.
Ribe
20. 2. - 20. 3.
U zadnjih se par godina vaš sustav
vrijednosti prilično promijenio, a s
njim i okolnosti u kojima živite i djelu-
jete. Budite otvoreni na nova iskustva
koja će vam donijeti dodatne pro-
mjene koje su nužne kako bi sve sjelo
na svoje mjesto.
15.40 Moving In (P) 108
16.00 When I Was 17 (P) 104
16.30 My Super Sweet World Class
18.00 Brand New
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography (P) Rock Riff
19.30 Just See MTV
20.00 MTV Express
21.10 Top 20
22.00 Plain Jane (P) 102
22.50 Pranked 3 301
16.00 Amazonske kandže
17.00 Zatvaranje. Žene na rubu
- Detroit
18.00 Šaptač psima. Crvena zona
19.00 Rajevi na Zemlji. Glacier Bay
- divlja obala Aljaske
20.00 Tajna nacističkih blizanaca
21.00 Drugi svjetski rat -
Bijeg iz džungle
22.00 Najokrutniji američki zatvori.
Kontrola kaosa
Direktor: Vlatko Menix,
Glavni i odgovorni urednik: Dario Lukić,
Izvršni urednici: Arijana Beus,
Sanja Bjelica Šagovnović,
Događaji: Vanja Bjelica,
IvanMarić,
DraganBradvica,
Dario Pušić,
Mostar: Dalibor Drlje,
Kultura: Andrijana Copf,
Sport: Mario Pandža,
Crna kronika: Nevres Dedić,
Županijska kronika: Gordana Šimunović,
TVsuper spektar: Lidija Grgić,
Iva Brguljan,
Biznis: Predrag Zvijerac,
DTP(grafika): GoranSudar,
Lektura: Ivana Bekavac Karić,
Fotografi: VelidMehmedović,
Miro Zovko,
Najtočniji dnevni
pregled programa
televizijskih
postaja u BiH
i okruženju
HRT2 NOVA
RTL
06.25 Najava programa
06.30 More ljubavi, telenovela (R)
07.10 Legenda o Tarzanu,
crtana serija
07.30 Garfield 2, crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Krtić prikazuje
--.-- Crtani film
--.-- EBU drama za djecu
08.25 Četvero protiv Z, dj. serija
08.50 Školski program
--.-- Ciak junior
--.-- Kako nastaje
09.35 Slučaj za ekipu BARZ,
serija za djecu
10.00 Prijenos sjednice
Hrvatskog sabora
13.25 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Krtić prikazuje (R)
--.-- Crtani film (R)
--.-- EBU drama za djecu
13.55 Druga prilika, američki film
15.30 Županijska panorama
15.45 Studio 60 na Sunset Stripu, (R)
16.30 Overland 3: Od Cape Towna
do Nord Kappa Turska i Grčka,
dokumentarna serija (R)
17.10 Hannah Montana 2, serija
17.30 Sledge Hammer 1, serija
17.57 Puna kuća Raftera 2, serija (R)
18.42 Na legendarnom putu čaja:
Na krovu svijeta,
dokumentarna serija (R)
19.35 Hit dana
19.52 Večeras
19.55 Odjevna odiseja: Indija,
dokumentarna serija (R)
20.25 Liga prvaka emisija
20.35 Nogomet, LP: Inter - Bayern,
prijenos
22.35 Liga prvaka emisija
23.20 Dnevnik plavuše
23.30 Druga prilika, američki film (R)
01.00 Noćni glazbeni
program
HRT 1
06.05 Najava programa
06.10 Među nama (R)
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
07.35 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
08.35 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Studio 60 na Sunset Stripu
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.10 Na legendarnom putu čaja:
Na krovu svijeta,dok. film
11.00 Kod Ane
11.10 Oprah show (1300.)
12.00 Dnevnik
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 2, serija
14.05 Vijesti uz hrv. znakovni jezik
14.20 Ekumena
15.00 Otkad si otišla 3A, serija
15.25 Alpe-Dunav-Jadran
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.10 Kod Ane
18.23 Dnevnik plavuše
18.30 Tvoja sam sudbina
19.15 LOTO 7/39
19.20 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
20.10 Ciklus filmova Jirija Menzela:
Strogo kontrolirani vlakovi
21.40 Ognjevi s neba:
Sjeverozapadna Hrvatska,
dokumentarna serija
22.15 Dnevnik 3
22.45 Vijesti iz kulture
22.55 Drugi format
23.45 Retrovizor: Lovci na
natprirodno 3, serija (12)
00.30 Retrovizor: Ksena princeza
ratnica 3, serija
07.05 Naši najbolji dani, serija
07.55 Gospodin Magoo,
crtana serija
09.15 Slomljeno srce, serija R
10.10 Gumus , serija R
11.40 Asi, serija R
12.55 IN magazin R
13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.35 Slomljeno srce, serija
15.30 Najbolje godine, serija R
16.30 Gumus, serija (73/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (44/105)
22.20 Staklena kuća 2, igrani film
23.30 Večernje vijesti
23.45 Staklena kuća 2, igrani film
- nastavak
05.25 RTL Danas, info. emisija (R)
06.00 2 glupa psa, animirana serija
06.25 RTL ritam zona - Retro,
glazbena emisija
08.20 Bibin svijet, hum. serija
09.00 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
09.45 Večera za 5, lifestyle emisija (R)
10.55 Kismet, serija (R)
11.50 1001 noć, serija (R)
12.45 Klon, telenovela
13.30 Aurora, telenovela (2 ep.)
15.05 Sve što je bitno, serija (2 ep.)
16.05 Mijenjam ženu, dok. sapunica
17.20 Bibin svijet, serija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas, info. emisija
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, serija
20.50 Kismet, serija
21.45 Kosti, serija (R)
22.35 Put osvete, serija
23.30 Zaboravljeni slučaj, serija
00.30 RTL Vijesti, info. emisija
Kad se Jake pojavi, spreman da se vrati na
posao, i on i Rachel jedva čekaju da obnove
vezu. Premda je zabrinuta zbog toga što je
Jakeova majka ne voli, Rachel prihvaća poziv
na večeru.
Biografska drama. New York, 1960. Dr.
Richard Radley (V. Redgrave) mladi je i
daroviti oftalmolog iz ugledne liječničke
obitelji, koji naoko ima sve: karijeru,
uspjehe u amaterskom tenisu...
Vlado slavi godišnjicu rada u dućanu pa
mu kolege želi pripremiti tulum
iznenađenja, no Piškorić se ideji protivi.
Na kraju ipak pristaje, pod jednim uvjetom
– da Biba glumi njegovu suprugu.
13.20 13.55 17.20
Puna kuća Raftera, II.
serija
Druga prilika
američki TV film
Bibin svijet
humoristična serija
Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš; Da ti se dijete u miru rodi,
živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja Hercegovina, hrvatska gruda nam
sveta već tisuć ljeta. Nedam te nikom majko Hercegovino, Neretvu, sunce i smokve,
kamen i vino
Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš; Da ti se dijete u miru rodi,
živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja Hercegovina, hrvatska gruda nam
sveta već tisuć ljeta. Nedam te nikom majko Hercegovino, Neretvu, sunce i smokve,
kamen i vino
Hercegovina u srcu (Ranko Boban)
jete u mirru r u rodi od ,
tska grud da n a nam a
sunce i smok mokve, v
jetee u u mir mi u rrodi o , ,
tska ggrud ruda n a nam am
sunce i ssmok m ve, v
Boobbaann))
DANAS PRILOG
Pokopan Pređo Vušović
Nesebično je dijelio
svoje srce i svoju dušu
Dirljivim ispraćajem na
groblju Boninovo, jučer uju-
tro su se prijatelji, kolege i
brojni Dubrovčani oprostili
od prerano premi nulog
hrvatskog glumca Predraga
Vušovića Pređe. U pedeset
jednu godinu životnog vijeka
i nekoliko desetljeća na kaza-
lišnim daskama, Pređo je
stigao proživjeti nekoliko
prosječnih života i otisnuti
neizbrisiv trag ulogama u
kazalištu, na filmu i na tele-
viziji, pišu hrvatski portali.
Od Pređe su se oprostili
kolege i prijatelji Vedran Mli-
kota i Goran Navojec, a
toplim stihovima na posljed-
nji ga je počinak ispratio
Rade Šerbedžija. “Sve nas je
zabavljao, obožavali smo
njegove duhovitosti, njegove
priče. I mlađi i stariji učili su
od njega o blagosti i dobroti
u životu. Svima je nesebično
dijelio svoje srce i svoju dušu.
Bio je veliki stručnjak za
žene, za vina, za jela. Nitko
tako nije ribu znao sprav-
ljati... - rekao je Rade Šerbed-
žija.
Na rubu
NASA pronašla
novi veliki planet
iza Sunca?
WASHINGTON - Podaci s
NASA-ine letjelice uskoro bi
mogli otkriti postoji li misteri-
ozan planet iza Sunca, nazvan
“Tyche”, za kojeg znanstvenici
kažu da je veći od Jupitera. U
studenom 2010. znanstveni
časopis Icarus objavio je doku-
ment astrofizičara Johna
Matesa i Daniela Whitmirea
koji su govorili o postojanju
misterioznog planeta većeg od
Jupitera na periferiji našeg
sunčevog sustava, u Oorto-
vom oblaku.
BiH dobila svog predstavnika za
56. natjecanje za pjesmu Eurovizije
Dino Merlin brani BiH s
pjesmom “Love in Rewind”
SARAJEVO - Popularni
pjevač Dino Merlin će na 56.
natjecanju za pjesmu Euro-
vizije u Njemačkoj našu
zemlju predstavljati s pje-
smom pod nazivom “Love in
Rewind”. Ova pjesma je pre-
mijerno izvedena na Bh.
Eurosong showu koji je emi-
tiran uživo. Govoreći o našoj
novoj uzdanici, Dino je
naglasio kako u njoj ima
poučnih detalja, no uz pri-
mjese Balkana i folklornih
elemenata. Istodobno, zna-
kovito je kako će svoju
skladbu Dino otpjevati na
engleskom jeziku te kaže
kako mu je to i poseban iza-
zov.
Niz gostiju
Bh. Eurosong show otvo-
rio je prošlogodišnji pred-
stavnik BiH na Eurosongu
Vukašin Brajić s pjesmom
“Thunder and Lightning”, a
nakon njega nastupila je
tinejdžerska grupa Maxi-
mum Power, koju smo imali
prilike gledati u drugoj
sezoni OBN-ovog showa
“Rat bendova”. Mlade Saraj-
lije izvele su pjesmu Dine
Merlina “Kokuzna vremena”,
nakon čega je sam Dino s
francuskom pjevačicom Bea-
trice Poulot i Mahirom Beat
House izveo pjesmu “Put-
nici” s kojom nas je predstav-
ljao na Eurosongu 1999. u
Jeruzalemu.
Gosti showa su bili i
posljednji predstavnici Italije
na Eurosongu 1997. Riječ je o
duu “Jalisse”, koji čine Ales-
sandra Drusian i Fabio Ricci.
Oni su izveli pjesmu “Fiumi
di parole” s kojom su 1997. u
Dublinu osvojili četvrto mje-
sto. Svakako najveće ime
koje je uveličalo ovaj show je
turska zvijezda i jedna od
najvećih zvijezda Balkana,
Mustafa Sandal. Inače, treba
kazati kako je Dino napisao
nekoliko pjesama za Mustafu
i one su u protekloj godini
ostvarile status hit pjesama
u Turskoj. Prije nego što je
Dino otpjevao pjesmu “Love
in Rewind”, pjesmu je na vio-
lini odsvirala “prva violina
Beogradske filharmonije”
Ksenija Milošević, koja je bila
dio pobjedničke ekipe Marije
Šerifović u Helsinkiju.
Dino je emisiju iskoristio
i kako bi govorio o svojoj kari-
jeri, počecima te putu koji ga
je i doveo do jednog od najpo-
znatijih glazbenih zvijezda
Balkana.
Počeci karijere
Pjesma koja ga je prosla-
vila govorila je o cvijeću, a
radilo se o duetu s Vesnom
Zmijanac “Kad zamirišu
jorgovani”. U njegovom je
životu bilo i teških trenutaka,
pa je tako zanimljivo da su
ga, dok je tragao za poslom,
odbili u Željezari Ilijaš. Tako-
đer, naš predstavnik na ovo-
godišnjem Eurosongu je
istaknuo rad cijele ekipe oko
njega, kazavši kako je više od
stotinu ljudi danonoćno
radilo s velikim entuzijaz-
mom prije Bh. Eurosong
showa.
Govoreći o našoj novoj uzdanici, Dino je naglasio kako u njoj ima
poučnih detalja, no uz primjese Balkana i folklornih elemenata
Znakovito je
kako će svoju
skladbu Dino
otpjevati na
engleskom jeziku te
kaže kako mu je to i
poseban izazov

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful