KERTAS KERJA PERGERAKAN ASAS 1.

0 TAJUK

Pergerakan Asas Lokomotor, Pergerakan Asas Bukan Lokomotor dan Manipulasi Alatan. 2.0 PENGENALAN Kemahiran asas dapat diklasifikasikan kepada empat komponen yang utama iaitu Pergerakan Asas, Kemahiran Manipulatif, Kemahiran Asas Sukan dan Kemahiran Asas Fizikal. Pergerakan asas boleh ditakrifkan sebagai aktiviti yang dihasilkan pelaku untuk menguji kebolehan mereka mengawal pergerakanpergerakan badan (Susan Capel, 1986). Menurut Gallahue (1996) pula, beliau menegaskan bahawa pendidikan Jasmani merupakan satu aktiviti yang meluangkan sebahagian otot besar yang mendorong dan membangunkan ‘belajar untuk bergerak’ dan ‘belajar melalui pergerakan’. Pergerakan asas dibahagikan kepada dua kategori iaitu pergerakan kreatif dan gimnastik. Pergerakan asas terdiri daripada tiga aspek pergerakan iaitu pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan. Pergerakan asas memberikan penekanan kepada aspek-aspek seperti ritma asas, ritma kreatif, lagu pergerakan, permainan dan kemahiran gimnastik. Pergerakan asas juga merupakan salah satu pergerakan yang penting untuk kecerdasan fizikal kerana melalui kemahiran ini murid dapat dilatih untuk menjadi lebih cergas, aktif dan kreatif di dalam bidang sukan. Pergerakan asas terdiri daripada tiga aspek pergerakan iaitu: 1. Lokomotor 2. Bukan lokomotor
3. Manipulasi alatan.

Lokomotor • Pergerakan yang dilakukan sambil beralih tempat

1

• •

Tapak sokongan berubah tempat Contoh: mengguling, menggelongsor, merangkak, berjalan, berlari, melompat, melompat layang, melompat ketingting, skip, gallop, memanjat, dan grapevine.

Bukan Lokomotor • • • Pergerakan yang dilakukan tanpa beralih tempat Tapak sokongan tidak berubah Contoh: memusing, berbuai, mengilas, menyokong, membengkok, membongkok, menolak, menarik, merebah, membangkit, meringkuk, dan meregang.

Manipulasi Alatan • Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang menyediakan murid sekolah untuk mempelajari kemahiran asas sukan. • Pembelajaran kemahiran ini melibatkan objek seperti bola kecil, bola besar, gelung rotan, tali, batang rotan dan relang getah (squaid).

3.0

MATLAMAT

Matlamat penghasilan kertas kerja ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pergerakan asas dan meningkatkan kefahaman serta kesedaran bahawa tubuh badan sebagai perantaraan untuk pergerakan. Selain itu, pengetahuan ini amat penting bagi :

 Membolehkan kanak-kanak menggunakan tubuh badan sebagai alat untuk melakukan pergerakan dengan cara yang berkesan

2

 Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak  Mendorong kanak-kanak mengkaji pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan iaitu ruang, masa, beban, aliran dan sebagainya
 Memperolehi pengalaman tentang keadaan alam fizikal seperti masa, jarak,

hala, bentuk, saiz, kepantasan dan lain-lain  Meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang pergerakan yang dihasilkan  Untuk perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek

4.0

OBJEKTIF

Kertas kerja yang disediakan bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut:

 Meneroka pergerakan dengan menggunakan pelbagai bahagian tubuh badan
 Bergerak dengan kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan, iaitu ruang, masa, beban dan aliran  Melakukan pergerakan asas dengan teknik yang betul, mengikut tema, dengan menggunakan alatan  Mengisi masa lapang kanak-kanak dengan aktiviti berfaedah  Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian

5.0 6.0 7.0 8.0

TARIKH MASA TEMPAT

: : :

PANDUAN PERLAKSANAAN DEMONSTRASI

3

1. Mengguling ke sisi sambil melambung bola ke atas 2. Memusing ke sebelah kanan dan kiri sambil melantun bola

3.

Menggelongsor ke hadapan sambil meleret bola ke hadapan

4. Merangkak ke hadapan sambil melantun bola

5. Menghayun tangan serta menghayun bola

6. Grapevine ke sisi sambil memutar bola

7. Mengimbang tubuh badan sambil berbuai bola

8. Berjalan ke hadapan sambil melambung bola ke atas dan menangkap

4

9. Mengilas badan ke kiri dan kanan serta menghayun bola

10. Berlari ke hadapan sambil melantun bola ke bawah

11. Menyokong tubuh badan dengan menggunakan kaki dan satu tangan serta memutar bola ke kiri dan ke kanan

12. Melompat sambil meleret bola ke hadapan 13. Membengkok lutut sambil mengimbang bola

14. Melompat ketingting ke hadapan sambil melambung bola ke atas

15. Membongkok tubuh badan sambil mengimbang bola di belakang leher

16. Skip ke hadapan di atas papan anjal sambil melantun bola ke bawah

17. Menolak ke depan di atas peti longgol sambil meleret bola ke hadapan 5

18. Gallop ke hadapan sambil menghayun bola ke kiri dan kanan

19. Rebah selepas bola dilambung ke atas dan disambut menggunakan tangan

20. Bangkit dengan perlahan sambil melantun bola ke bawah

SENARAI SEMAK DAN BILANGAN PERGERAKAN

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lokomotor

Bkn

Manipulasi

Bahagian Anggota atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas atas bawah atas belakang atas bawah atas

Variasi Aras bawah tinggi bawah sederhana tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi sederhana tinggi sederhana tinggi rendah tinggi

Lokomotor Alatan mengguling melambung memusing melantun menggelongsor meleret merangkak melantun menghayun menghayun grapevine memutar imbang berbuai berjalan melambung menggilas menghayun berlari melantun menyokong memutar melompat meleret membengkok imbang lompat melambung ketingting skip gallop membongkok imbang melantun menolak meleret menghayun 6

19 20 Jum

10

rebah bangkit 10

melambung melantun 20

atas atas 20

rendah tinggi 20

SENARAI ALATAN BERAT DAN ALATAN RINGAN

BIL 1. 2. 3. 4. Tilam

ALATAN BERAT

ALATAN RINGAN Bola gimrama Skital

Bangku Panjang Papan anjal Peti Lombol

RUMUSAN

Pergerakan asas merupakan satu pergerakan yang banyak menggunakan daya kreativiti seseorang itu. Ia sangat penting bagi murid-murid sekolah rendah kerana pada usia ini, mereka perlu mempelajari daya kreatif supaya pertumbuhan dan perkembangan mereka dari segi kognitif dapat berkembang dengan pesat. Selain itu, pergerakan ini juga boleh dipraktikkan dalam kehidupan harian supaya seseorang itu dapat menjalani kehidupan seharian mereka dengan lebih teratur dan terkawal.

7

Kesimpulannya, pergerakan asas ini perlu dilaksanakan di semua sekolah terutamanya sekolah rendah supaya murid-murid ini lebih cergas dan cerdas serta dapat melahirkan murid-murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

RUJUKAN
1. Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, Rafidah Kastawi(2008), Perkembangan

Kanak-kanak untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Shah Alam.
2. Mok Soon Sang (2002), Psikologi Pendidikan untuk Kursus Diploma

Perguruan, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Shah Alam.
3. Shahabuddin

Hashim,

Mahani

Razali,

Ramlah

Jantan(2003),

PsikologiPendidikan, PTS Publication & Distribution Sdn Bhd, Bentong.

8

9

PELAN ALIRAN PERGERAKAN ASAS

Pergerakan 6 Pergerakan 11 Pergerakan 12 Pergerakan 5 Pergerakan 10 Pergerakan 13 Pergerakan 9 Pergerakan 3 C Pergerakan 14 Pergerakan 2 Pergerakan 4 Pergerakan 8 bbbbbbbbbs Pergerakan 7 sfs B

A

Pergerakan 1

Pergerakan 15 20 Pergerakan 16 Pergerakan 18 D

Pergerakan 19 dan

E

MULA

Pergerakan 17

A : tilam, B : bangku panjang, C : skital, D : papan anjal, E : peti lombol

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful