You are on page 1of 100

SCOOP

editie 31 2021 Arteveldehogeschool, Journalistiek


voetweg66.be
Mediaplatform van de Bachelor Journalistiek
aan Arteveldehogeschool

FLOW nieuws in tekst, video of


audio en dat regionaal
of over de grenzen
foto medewerkers van vzw Jong blijven
kwetsbare jongeren steunen in
coronatijd

SLOW longreads om in
de fauteuil te lezen
foto: de impact van een schizofrenie-
patiënt op familieleden

SHOW de beste stukken,


de mooiste videoportretten

foto ‘Neen, ik wil er geen’


over bewust kinderloze Vlamingen

WOW Internationaal: studenten op


stap in het buitenland

foto de Berlijnse gaycommunity


drie jaar na de legalisering van
het homohuwelijk

Interesse in samenwerkingen met onze studenten?


Mail naar info.journalistiek@arteveldehs.be
Een exemplaar van Scoop bestellen en Scoop online lezen
kan op voetweg66.be/slow/scoop
Edito Scoop is verontrust voormalige kabinetschef van Antwerps
Een studie van de Universiteit Antwerpen burgemeester Bart De Wever. Om de
(UA) wijst uit dat het aantal seksistische belangenverstrengeling tussen de politieke
opmerkingen op de onlinesites van de en de zakelijke wereld te staven, plaatste
Vlaamse nieuwsmedia de jongste vijf jaar Apache in november 2017 een filmpje online
verdubbeld is, en de racistische praat van bijna het hele Antwerpse schepencollege,
verdrievoudigd. Scoop sprak met twee op weg naar een verjaardagsfeest van Van
zogenoemde moderatoren die dagelijks in der Paal in een Antwerps sterrenrestaurant.
de weer zijn om haatberichten en andere De bouwondernemer klaagde daarop
bagger systematisch van het scherm te Apache aan voor de schending van de
verwijderen. Hun mentaal beladen karwei privacy, maar de correctionele rechter sprak
draagt op bescheiden en anonieme wijze het magazine daarvoor midden januari
bij tot een hoger doel: de vrijwaring van de 2021 vrij. Volgens de rechter mocht de stoet
democratische instellingen en het behoud politici op de openbare weg gefilmd worden
van de rechtstaat. en is het maatschappelijk belang van de
beelden voldoende aangetoond.
In zekere zin anticiperen de moderatoren
ook op de achterhaalde wetgeving ter zake. Naar eigen zeggen gaat Van der Paal in
De digitale verspreiding van berichten die beroep en ondertussen ontsnapte Apache
aanzetten tot haat, geweld en discriminatie ook aan schadeclaims voor een bedrag
zijn sinds 1999 alleen strafbaar wanneer ze van zo’n 350.000 euro, ingediend door
ingegeven zijn door racisme of xenofobie. de kompanen van de bouwondernemer.
Intussen vliegen de haatberichten om de Tienduizenden euro’s hoestte Apache
oren van meerdere kwetsbare minderheden, intussen wel aan advocatenkosten op,
andersdenkenden en andersgelovigen en daarin bijgestaan door de 5.700 leden, want
zij moeten vooralsnog de slagen verduren het magazine werkt zonder advertenties.
zonder gerechtelijke bescherming. De
complexe verhouding tussen het recht op
Een politiek radicale ondernemer
bezoedelt met zijn volgehouden juridische 3
vrije meningsuiting en de bescherming van campagne de reputatie van het Vlaamse
de fysieke en mentale integriteit van elke bedrijfsleven. En wil weinig anders dan
persoon was het afgelopen jaar terecht onderzoeksjournalisten op droog zaad
een onderwerp van menig debat, ook in de zetten, de pers als waakhond muilkorven en
media. bij uitbreiding de voor links versleten media
kortwieken. Het heeft de redactie van Scoop
Maar de mogelijke tegenstelling tussen het verwonderd en verontrust dat daarover
recht op privacy en de persvrijheid lokte het voorbije mediajaar behoudens enkele
heel wat minder reacties uit. Nochtans uitzonderingen geen grondig debat is
stond het onlinemagazine Apache naar gevoerd, geen opiniestuk geschreven, geen
aanleiding daarvan de afgelopen jaren solidariteit vertoond. Wat vandaag Apache
onder voortdurende druk. De directe overkomt, is morgen een bedreiging voor
aanleiding vormde het door Apache het hele perslandschap.
gebrachte dossier over de aanwijzingen van
belangenvermenging tussen het Antwerpse
stadsbestuur en de bouwonderneming
Land Invest Group van Erik van der Paal en
zijn gewezen medewerker Joeri Dillen, de De redactie van Scoop, 21 januari 2021.

Ten geleide Een team derdejaarsstudenten Journalistiek van de Gentse Arteveldehogeschool werkt
met tussenpozen van november tot januari aan het jaarlijkse mediamagazine Scoop.
Ze gaan aan de slag met interessante journalistieke trends en gebeurtenissen van het jaar en
proberen daarbij altijd vooruit te blikken. Het concept van Scoop is onder meer geïnspireerd
door Delayed Gratification, een Brits magazine dat sinds 2011 vier keer per jaar drie tot zes
maanden terugkijkt in de tijd.
INHOUD
JANUARI 9-13 ‘We hebben de middelen niet
om alles correct te modereren’

FEBRUARI 17-19 Vlaamse factcheckers

MAART 23 Column: Litteken


24-27 Amerikaanse media na Trump
/ Zijn de media te links?

APRIL 31-33 Het cordon médiatique


blijft heilig in Wallonië
34-35 De diaspora van Charlie:
waar zitten de charlies nu?

MEI 39-41 Coronablijvers in de media

JUNI 45 Column: Rode vlekken


46-47 Wilfried op Vlaamse wijze

JULI 51-53 Als het moeilijk wordt,


bellen we de tekenaar

AUGUSTUS 57 Scoopogram
58-61 Voetbaljournalistiek onder
het juk
SEPTEMBER 65-67 Journalisten moeten zich
(soms) inhouden
68-71 Duidingsprogramma’s
op de radio

OKTOBER 75-78 Inclusiviteit in de media:


over voornaamwoorden en
dead names
79 Column: Journalisten denken
te snel dat ze goed bezig zijn
80-83 Vriendschappen en
vijandschappen met politici

NOVEMBER 87 Vibrators: serious business


voor Flair
88-89 Bedankt, nieuwsiconen:
studenten journalistiek wuiven
Martine Tanghe en
Dany Verstraeten uit

DECEMBER 93 Vlaamse redacties blurren zelf


agenten op foto’s
94-97 Bodyguarded journalism:
beschermengelen voor
verslaggevers
JANUARI Thomas Nolf
Sporen van vernieling en geweld Fotograaf Thomas Nolf publiceerde in januari
in De Morgen een reeks van zijn bezoek aan de Polytechnic University in Hong-
kong. Dat was een van de vijf bezette campussen tijdens de hevige protesten in
november 2019. Studenten hadden die campus veranderd in een guerrillaba-
sis. Twee maanden nadien was het al terug business as usual, maar Nolf vond
nog sporen: stellingen en afgesloten gedeeltes. “Het beeld vat de twee uitersten
samen die onlosmakelijk verbonden zijn met de mensheid. Enerzijds zie je de
sporen van vernieling en geweld, daarnaast de wil om de schade te herstellen.
Het gebeurt niet vaak dat je zoiets in één oogopslag kunt vastleggen op beeld.
Daarom is deze foto mij dan ook bijgebleven.”
)
h on
P yt

ty
on
M
s(
ne
y Jo
(+) Terr

Euthana
iep s
ro c
sT e
ne i
N
ey
s

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Mooi dat koning Albert eindelijk


Delphine Boël heeft erkend als zijn
dochter. Veel te laat, maar toch
nog eervol: hij leeft nog en het is
voordat de rechtbank bekend zou
maken wat uit DNA-test was ge-
bleken. Daartoe was hij gedwon-
gen, op straffe van dwangsom.
Het blijft intens treurig dat hij zo
lang heeft gewacht. Jarenlang
berokkende hij de Belgische mo-
Op Voetweg66
narchie daarmee schade. Maar
‘Acht podcasts die de moeite wij, het publiek, spelen ook een rol
waard zijn om te luisteren’ door van royals perfectie en bo-
venmenselijk gedrag te verwach-
Twaalf weken lang debatteerden 8 stu- ten. Het zijn mensen, en generatie
denten audio en podcast in hun pod- Albert kon niet scheiden.
castclub over de meest uiteenlopende
luisterverhalen en -reeksen. Elke week Marc van der Linden
werden ze een beetje kritischer. Ze dis- @MarcvdLinden
cussieerden over de voice-over-stem,
donderdag 27 januari 2020 De begroting
Iraanse generaal
zit vast Qassem
omdat democraten 
Soleimani wordt
de opnames, montagestijl en de mu-
en republikeinen
gedood door een het oneens
Amerikaanse
zijn over 
drone, na
ziekkeuze. In hun rubriek gaven ze een
de financiering
aanvallen op devanAmerikaanse
‘The wall’. Een ambassade.
deel van
kleine situatieschets en een eindoor-
Het
de overheidsdiensten
begin van een debatsluit over
en ambtenaren
een onwettige
deel. Één ding konden ze garanderen: vallen zonder inkomen.  
moord.
intens luisterplezier.
Vlaamse moderators zitten vaak met de handen in het haar

‘We hebben
de middelen niet om alles
correct te modereren’
TRIGGER
Op 6 januari doet Dimitri Er komt steeds meer druk te liggen op de moderatoren van
Antonissen, via zijn eigen
site HLN.be, een hoopvolle de Vlaamse nieuwspagina’s. Zij filteren dagelijks duizenden re-
belofte: ‘Minder reacties,
meer debat.’ acties op hun socialemediakanalen en nieuwssite en toetsen die
door Lenka Van de Cauter
aan hun eigen vooropgestelde voorwaarden. De moderatoren
zagen dan ook van dichtbij het aantal haatreacties en giftige
commentaren jaar na jaar stijgen: ‘Wat wij doen is enkel en alleen
symptoombestrijding, het echte probleem wordt niet aangepakt.’

Wie of wat zijn moderatoren?


Moderatoren (op het internet) hebben als taak de reacties op een forum, socialemediakanaal
of website in de gaten te houden. Om hun taak te kunnen uitvoeren krijgen zij speciale rechten
toegekend om bepaalde reacties te verwijderen, te reageren in naam van de pagina of sommige
gebruikers te blokkeren of te beperken in acties. In dit artikel gaat het over de moderatoren van 9
de socialemediakanalen van VRT, VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Bij die laatste krant gaat
het niet alleen over de sociale media, maar kunnen de lezers ook op HLN.be een reactie plaatsen.
Die reacties worden ook in de gaten gehouden en gemodereerd. Bij VRT hebben de lezers die
optie niet, hierbij gaat het dus enkel over de socialemediakanalen.

Het extreme taalgebruik is in Vlaanderen socialemediakanalen zo goed mogelijk te mo-


de jongste jaren ongeveer verviervoudigd. dereren. Bij Het Laatste Nieuws komen daar ook
Terwijl iedereen opgesloten zat in zijn kot, waren de reacties van hun nieuwswebsite bij, goed
diverse socialemediakanalen dé plaats voor voor zo’n 200.000 reacties per maand. ‘Op onze
een hevig debat. Soms ging het er dan ook website wordt elke reactie gemodereerd voor-
hevig aan toe, zoals toen een jogger een hond- aleer ze geplaatst wordt. Is de reactie in strijd
je neerstak afgelopen zomer. In vergelijking met onze gebruiksvoorwaarden, dan wordt de
met 2015 is de seksistische taal online verdub- reactie niet gepubliceerd', zegt Dimitri Antonis-
beld, en de dreigende en zelfs racistische taal sen, hoofdredacteur van HLN.be. ‘We zetten veel
is er verdrievoudigd. Dat blijkt uit een studie middelen in om de tienduizenden reacties per
van Textgain, een bedrijf dat zich bezighoudt maand op onze website te modereren. Meer
met artificiële intelligentie en deel uitmaakt dan de helft daarvan wordt geweigerd om-
van de Universiteit Antwerpen. Het bedrijf ver- dat ze in strijd zijn met onze regels. Die worden
geleek 100.000 willekeurige berichten uit 2015 dus ook nooit gepubliceerd. Maar op Facebook
met die uit 2020 en gaf die berichten een cijfer hebben we niet dezelfde en de juiste tools en
op toxiciteit. Hoe hoger dat toxiciteitscijfer ligt, kunnen we dus niet op dezelfde manier te werk
hoe meer haat het bericht bevat. De resulta- gaan. Facebook maakt het ons er ook niet mak-
ten zijn duidelijk: er is een spectaculaire stijging kelijker op. Wij zouden graag bericht per bericht
Dimitri Antonissen, hoofdredac- van online polarisering, en dat moet verholpen kunnen beslissen of er reacties geplaatst mo-
teur van HLN.be. (Foto: Pieter-Jan
Vanstockstraeten) worden. gen worden zoals op onze eigen website, maar
dat gaat nog steeds niet. We nemen natuur-
Karl De Rycke, social media ma-
nager bij HLN en VTM Nieuws.
De moderatoren van de Vlaamse nieuwspagi- lijk wel onze verantwoordelijkheid en ons team
(Foto: Karl De Rycke) na’s voelen dan ook een enorme druk om hun grijpt steeds in als het debat ontspoort.’
10
Ook de moderator(en) van VRT NWS bij letten we dus nog meer op.’ Flooding krijgen ze een cijfer op basis van de mo-
zijn niet tevreden over de houding van betekent dat mensen onder een be- gelijke toxiciteit. Als het systeem zeker
Facebook. ‘Het bedrijf Facebook neemt paald artikel reacties plaatsen over een is dat het ongepast is, wordt de reactie
simpelweg te weinig zijn verantwoor- ander onderwerp. Meestal zijn dat dan niet geplaatst, maar bij twijfel wordt ze
delijkheid op. Het laat uitschijnen dat ook giftige commentaren om reactie uit doorgestuurd naar ons moderatieteam,’
het werk maakt van het bestrijden van te lokken, wat de moderatoren zo goed legt Antonissen uit. HLN werkt voor zijn
hate speech, fake news en dergelij- als mogelijk proberen te vermijden. Dan site zowel met interne als externe mode-
ke door bijvoorbeeld te focussen op de is er nog doxing, het verspreiden van ratoren. Op die manier geven ze gehoor
tussenkomsten van Trump. Maar het iemands privacygegevens. Dat is een aan de belofte die ze vorig jaar maak-
probleem is veel ruimer elders. Zo zijn er serieus probleem, want het houdt ze- ten. Minder reacties, beter debat. ‘We
veel besloten groepen die vol staan met ker mogelijke gevaren in. Zo werd Joke kunnen hier natuurlijk moeilijk cijfers op
hate speech, waar Facebook zeker van Schauvliege vorig jaar slachtoffer van plakken, maar we doen wel ons best om
op de hoogte is. Toch mogen die vaak doxing en werd ze overspoeld met dui- die belofte waar te maken.’ Dat hij het
blijven bestaan.’ Alexander* roept Face- zenden sms’jes. Het openbaar maken probleem nu misschien verschoven zou
book op om de problemen echt aan te van iemands privégegevens zonder hebben naar de Facebookpagina, ont-
pakken. Karl De Rycke, social media ma- toestemming is ook wettelijk verboden, kent Antonissen. ‘Het zal ons nooit luk-
nager bij HLN en VTM Nieuws valt hem hierbij wordt zeker hard en snel opgetre- ken om het hele probleem rond online
bij. ‘In het algoritme van Facebook zijn den. ‘Modereren is dus zeker nodig,’ zegt haat op te lossen, en dat was ook niet
comments de belangrijkste parame- De Rycke. ‘Er zijn nu eenmaal uitspra- ons doel. Helaas is dat een probleem in-
ter. Iemand die veel reacties leest en er ken die niet thuishoren in een reactie, herent aan Facebook en kunnen wij dat
zelf ook schrijft, is voor Facebook waar- en die moeten we eruit filteren. Helaas niet zomaar in ons eentje oplossen.’
devoller dan iemand die doorklikt op beschikken we nog steeds niet over de
een artikel en op onze site terechtkomt. juiste tools én de nodige middelen om ‘Er zijn nu eenmaal zaken
Je blijft op hun platform en ziet hun re- alle reacties grondig te kunnen mode-
clame. En ik denk dat daar het probleem reren.’
die niet thuishoren in
ligt. Facebook ziet er alleen voordelen een reactie en die moeten
voor hen in.’ Modereren is ook voeden we eruit filteren’
Wat houdt het modereren nu juist in, ge- - Karl De Rycke, social media manager
‘Iedereen moet zijn woon wat reacties verwijderen en klaar? HLN & VTM Nieuws
‘Modereren is veel meer dan dat,’ lacht
mening kunnen geven, Alexander*. ‘We voeden de mensen ook Meer dan alleen modereren
maar dat kan enkel
met respect.’
indien ze vragen hebben of met twijfels
zitten. Dan plaatsen we in een reactie
‘We doen dus wat we kunnen,’ verdui- 11
delijkt Karl De Rycke. ‘Helaas ontbreken
- Dimitri Antonissen, een link naar een artikel met het ant- soms de juiste tools. Mijn job houdt meer
hoofdredacteur HLN.be woord op hun vraag of twijfels. Daar- in dan alleen modereren. Ik ben verant-
naast plaatsen we ook disclaimers, korte woordelijk voor alle sociale media van
Flooding en doxing berichtjes waarin we wijzen op de gel- HLN en VTM Nieuws, voor de nieuwsbrie-
Zowel Antonissen als Alexander* vertel- dende regels en de gevolgen wanneer ven en ik lees heel wat stukken na. Voor
len dat de online problemen eigenlijk die niet gerespecteerd worden, indien al die taken werk ik samen in shiften
dezelfde zijn als die in de buitenwereld. we merken dat het debat ontspoort en met twee andere editors, maar ook met
Alle onderwerpen waarbij er sprake is beantwoorden we de binnenkomende drie is het onmogelijk om alles correct
van een grote polarisering in de maat- Messengerberichten.’ Alexander* en zijn te controleren.’ De Rycke geeft een korte
schappij vragen ook de meeste aan- team reiken ook hulplijnen aan indien ze samenvatting van hun strategie. ‘Geluk-
dacht van de moderatoren. Zo zijn er vijf merken dat een artikel toch bepaalde kig heeft Facebook een tool waardoor
grote tendensen te onderscheiden. Eerst emoties oproept. ‘Zo willen we een vei- we bepaalde woorden kunnen ingeven
en vooral is er natuurlijk de hate speech lige omgeving creëren waarbinnen ie- die niet in reacties mogen verschijnen.
rond migratie en diversiteit. ‘Die onder- dereen zijn mening kan uiten, zolang die Die reactie wordt dan automatisch ver-
werpen vragen altijd onze grootste aan- respectvol geformuleerd is natuurlijk.’ borgen voor gebruikers, maar de vrien-
dacht, je kan hierbij bijna voorspellen den van de plaatser kunnen de reactie
welke reacties er zullen komen,’ beves- Bij HLN hebben ze naast hun sociale- wel nog zien.’ Zo’n tool heeft het natuur-
tigt Alexander*. Recentere problemen mediakanalen ook nog de website waar lijk moeilijk om subtielere haatreacties
zijn de complottheorieën en antivaxers lezers reacties kunnen plaatsen. of verschillende schrijfwijzen van woor-
die tijdens de coronacrisis opnieuw Daarvoor gebruiken ze een artificial- den te onderscheiden. Ook hierbij is er
opdoken. Overigens worden bepaalde intelligencesysteem, dat is ingesteld dus nog menselijke tussenkomst nodig.
doelgroepen vandaag heviger gestig- met de historiek van het moderatieteam
matiseerd: ‘Zo worden jongeren in deze van het voorbije half jaar. De informa- Na de tool passeren de reacties bij de
periode vaker het slachtoffer van stig- tie die de moderatoren de voorbije zes drie moderatoren. ‘We houden vooral de
matisatie, omdat zij toegeven dat ze maanden verzamelden over toxische stukken in de gaten die mogelijk gevaar
het vandaag moeilijker hebben. Jonge- berichten zorgt er dus voor dat het sys- inhouden. Alle artikels controleren is on-
ren zijn op Facebook vaak minder aan- teem berichten kan beoordelen op hun begonnen werk.’
wezig en er is dus ook minder gezonde toxiciteit. ‘Dat systeem wordt toegepast
counter speech tegen die reacties, hier- op alle binnengekomen reacties en zo
Bij de live-uitzending van Martine Tanghes laatste journaal
plaatste VRT een disclaimer om haar lezers op bepaalde regels
en gevaren te wijzen. (Foto: screenshot Lenka Van de Cauter)

Soms moet VRT zelf een reactie plaatsen om de regels


nogmaals duidelijk te maken.
(Foto: screenshot Lenka Van de Cauter)

Het eerste uur kijken De Rycke en zijn ningen te lezen. Maar helaas bestaan er der* voor een betere bescherming van
team nog alle reacties na, nadien zijn ook negatieve redenen: sommige men- Vlaamse moderatoren. ‘De job is men-
het enkel de relevantste. ‘Dit zijn de reac- sen willen enkel felle reacties uitlokken taal soms erg belastend en houdt ook
ties die veel tegenreacties en likes op- of anderen beïnvloeden. Dat vormt een een veiligheidsissue in. Momenteel is
leveren, en dus diegene die het vaakst reden om in te grijpen en te modereren. onze positie nog té kwetsbaar en moe-

12 gemodereerd moeten worden’, zegt


De Rycke. ‘Om even een kleine vergelij-
Zo kunnen we de vrije meningsuiting
garanderen. Iedereen moet zijn mening
ten we zelf de nodige maatregelen ne-
men, zoals onze privéprofielen beveili-
king te maken: op tien dagen tijd krijgen kunnen en durven geven, maar dit kan gen. Een supervisie hierop zou dus zeker
wij zo’n 809.000 reacties binnen, bij VRT enkel als er respect is voor die verschil- welkom zijn.’
zijn dat er 232.000. Het is dus onmogelijk lende meningen.’
ze allemaal na te lezen. Maar we doen ‘Het zal ons nooit
wat we kunnen.’ Alexander* sluit zich hierbij aan. ‘Op dit
lukken om het hele
moment zit iedereen thuis en is de vir-
‘Onze positie is nog tuele ruimte ook onze sociale ruimte ge- probleem rond online
té kwetsbaar.’ worden. Je mening en gedachten venti- haat op te lossen’
leren is dus nodig en mag zeker, zolang - Dimitri Antonissen,
- Moderator VRT
die respectvol geformuleerd zijn. Net hoofdredacteur HLN.be
Nood aan reactie als in het echte leven zijn er ook online
De Rycke betreurt dat HLN vandaag grenzen aan de vrije meningsuiting en Ook Antonissen heeft al eens een reac-
gezien wordt als het kanaal met gif- die moeten wij bewaken. Zelfs al zijn we tie van de site meegenomen naar bed.
tige commentaren onder zijn artikels. het niet eens met een mening, zolang ze ‘Al tweemaal kon ik de reactie echt niet
Hij beseft wel vanwaar die gedachte correct en met respect geformuleerd is, achter me laten en heb ik die mensen
komt. ‘Het probleem is bij ons begon- zullen wij daar geen probleem van ma- opgebeld. Het ging hierbij telkens om
nen, maar is intussen overgewaaid naar ken. Voor ons telt elke mening.’ een overlijden waarop ongepast werd
bijna alle nieuwspagina’s. Wij zijn dus gereageerd en dat kon ik andermaal
zeker niet de enige die te maken krijgt Mentaal belastend niet zomaar achter me laten. Ik heb
met ongewenste reacties. De bagger zit ‘Toen ik deze job nog maar net uitoefen- hierbij dan ook twee totaal verschillen-
overal en is niet meer tegen te houden, de, heb ik lang slecht geslapen. Ik joeg de reacties gekregen. Eén persoon wou
maar wij hebben helaas de perceptie mij er echt in op. Dag na dag werd mijn niet reageren, maar uitte nadien wel
tegen omdat er bij ons vaak nog net huid een beetje dikker en ondertussen zijn ongezouten mening nogmaals op
iets meer ongepaste reacties verschij- heb ik dus een olifantenhuid gekweekt. Facebook. De tweede persoon schrok
nen.’ Antonissen, hoofdredacteur bij HLN, Als een reactie ongepast is, verberg of heel hard en besefte plots dat er wel
begrijpt wel waarom mensen de drang verwijder ik die en meldt het desnoods degelijk mensen achter de scher-
voelen om te reageren. ‘Mensen zoeken aan Facebook. Maar daar stopt het, ik men werken die die reacties nalezen.
naar bevestiging van hun mening of wil- laat het daarna weer gewoon achter Die persoon heeft nadien ook zijn of haar
len die aanscherpen door andere me- me,’ vertelt De Rycke. Toch pleit Alexan- reactie verwijderd.’
VRT probeert zijn lezers ook te voeden door extra informatie aan te bieden uit
andere artikels. (Foto: screenshot Lenka Van de Cauter)

Ook op Instagram houdt VRT de reacties goed in de gaten.


(Foto: screenshot Lenka Van de Cauter)

Bij ‘gevaarlijke’ artikels plaatst de VRT vaak een disclaimer om het publiek op bepaalde regels
te wijzen. (Foto: screenshot Lenka Van de Cauter)

Menselijke tussenkomst nodig stellen ons ook betrokken op en doen


Menselijke tussenkomst is nodig, maar steeds meer aan interactie met de ge-
ook de gebruiker zal op een bepaald bruikers.’
moment transparantie vragen, en daar
staan de meeste bedrijven niet voor te ‘Soms kan je ook
13
springen. Facebook zette de voorbije
maanden nog meer menselijke mo-
ludiek reageren, en dat
deratoren in naar aanleiding van de maakt de job tof.’
Amerikaanse presidentsverkiezingen. - Karl De Rycke, social media manager
Hun gok om bij de vorige verkiezingen HLN & VTM Nieuws
voornamelijk te werken met artificial
intelligence en computertools draai- Ook De Rycke ziet de positieve kant van
de namelijk op een kleine ramp uit. Zo zijn job in. ‘Op sommige reacties kan ik
toont Facebook, op een indirecte ma- als HLN ook op een ludieke manier re-
nier, aan dat menselijke tussenkomst ageren, en dat is goed voor je merk.
bij het modereren écht wel nodig is. Dat Zo was er eens een man die onder een
vindt ook Alexander*. ‘Toch is er bij velen artikel over een Temptation-verleid-
nog koudwatervrees. Het modereren is ster vroeg hoe het nog zou zijn met K3.
in Vlaanderen nog steeds in volle ont- Toevallig hadden we een paar uur
plooiing. Ieder werkt op zijn manier en daarvoor een artikel geplaatst over
niemand weet wat de juiste werkwijze is.’ Klaasje, en kon ik dus gewoon die link
Alexander* verduidelijkt ook dat er meer plaatsen. Mijn reactie werd op heel wat
supervisie nodig is. ‘Het modereren gelach onthaald door onze volgers. Dat
moet professioneel ontwikkeld worden maakt onze job ook tof en luchtig.’
door opleidingen en supervisie, waarbij
we ook intervisie met moderatoren van
andere mediabedrijven op touw kunnen
zetten om het werk samen te professi-
onaliseren.’

Toch willen beide moderatoren afslui-


ten met een positieve noot. ‘Modereren
houdt ook een positieve macht in’, vol-
gens Alexander*. ‘We voeden de men-
sen met nieuwe informatie, antwoorden
*Alexander is een schuilnaam, de moderator
op hun vragen, leggen zaken uit. We
van VRT NWS wenst anoniem te blijven.
zijn dus niet alleen boemannen, maar
FEBRUARI Alex Vanhee
Van kleine band naar headliner “Ik volg Editors al van hun eer-
ste concert in België, toen ze het voorprogramma verzorgden
van Franz Ferdinand. Wanneer je een band volgt vanaf het pril-
le begin, is het fijn om ze te zien evolueren van kleine band in
de Vooruit tot headliner van Rock Werchter. Het beeld is sober,
grafisch en breekbaar. Het is net of er iets door zijn vingers glipt.
Geen grote machopose, maar heel fijne en kleine emotie.”
r
nke
ka
ef t
Ar n o h e

Aalst ca
rn a
va
op l
ie n
uw
be
sc
hu
ldi
gd
va n
antisemitisme

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand
Er is een eerste geval van het
nieuwe coronavirus gedetecteerd
in België bij één van de mensen
die momenteel in de quarantai-
nefaciliteit in Neder-Over-Heem-
beek verblijft. Deze persoon is in
goede gezondheid. Ons labrato-
rium heeft vannacht ook de volle-
dige virussequentie bepaald.
Op Apache.be
‘Weyts schrapt ondersteuning Marc Van Ranst
@vanranstmarc
voor getraumatiseerde vluch-
telingenkinderen’ dinsdag 4 februari 2020

Het Centrum voor Leerlingenbegelei- Dit is zo ongeveer de meest


ding (CLB) stopt met een project voor palindromische dag in de ge-
de begeleiding van getraumatiseer- schiedenis en toekomst van de
de kinderen met een vluchtverhaal. mensheid. Zowel in Europese,
Vlaams minister van Onderwijs Ben Amerikaanse, als in mijn favoriete
Weyts (N-VA) subsidieert het pro- ISO standaard (jjjj-mm-dd) kun
ject niet langer. Pas enkele dagen na je het beide kanten oplezen. Dit De jonge activisten die al sinds juni 2019 op
de deadline kregen de projectme- straat komen voor een democratisch Hong-
komt bijna NOOIT meer voor. Al
kong strijden verder. Velen zijn bereid hun
dewerkers het nieuws te horen, nadat jaren kijk ik uit naar deze dag. :D
leven te geven voor de vrijheid van hun land. 
ze lange tijd in het ongewisse werden
gelaten. Het CLB had nochtans meer- Diederik Jekel
@DiederikJekel
maals contact proberen opnemen
met het kabinet van Weyts, vertelt zondag 2 februari 2020
een CLB-medewerker.
Dit zijn de Vlaamse
factcheckers
TRIGGER
Op 7 februari 2020 ontstaat
heisa op Theo Franckens
Factchecking duikt op in steeds meer verschillende media. Het is een
Twitteraccount. Hij verwijt volwaardig journalistiek genre met zijn eigen regels en standaarden.
de VRT stagiairs in te zetten
om zijn uitspraken te fact- Het bestaat in vele maten en soorten. Zo controleren interne factchec-
checken en dat ze fouten
maken, wat door iemand kers artikels van het eigen medium en externe factcheckers beweringen
bestreden wordt. Hij vindt
dat de VRT een factcheck
uit andere media. Factchecking is in Vlaanderen een klein gegeven.
gebruikt om hem in dis- Er is hier ook een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek rond dat
krediet te brengen, dat die
vol fouten staat en dat alle journalistiek genre. We lopen dan misschien achter op grote landen,
politieke stromingen even
vaak gefactcheckt moeten maar toch probeert Vlaanderen op zijn eigen manier te factchecken.
worden.
We halen de mosterd bij onze buurlanden en kneden dat naar Vlaamse
door Jana Baert noden en normen. Wie zijn die Vlaamse factcheckers?

How to factcheck? Institute, een non-profit journalistieke school en


Knack-factchecker Jan Jagers onderscheidt vijf onderzoeksorganisatie uit Florida. Het doel van
cruciale stappen om een claim te factchecken. het netwerk: factcheckers van over de hele wereld
1. De bron van de claim contacteren en vragen verenigen.
wat hij/zij kan aandragen als bewijs.
Het IFCN heeft een gedragscode voor factcheckers
2. Aan de hand van online raadpleegbare
en hun projecten: 'the Code of Principles'. Die
officiële en geloofwaardige bronnen zelf
gegevens verzamelen over de claim.
bevat vier belangrijke voorwaarden: grondigheid,
transparantie, onpartijdigheid en systematiek.
17
3. Experts contacteren om toelichting te geven Wie aan die voorwaarden voldoet, krijgt een
bij wat je niet verstaat of om je de weg te certificaat van het IFCN. Er wordt van dat lid dan
tonen naar wetenschappelijke publicaties ook verwacht dat het zich bij elke feitencheck aan
over het thema. bepaalde voorwaarden en criteria houdt.
4. De puzzel samenleggen.
In 2019 kreeg Knack met zijn factcheckrubriek
5. In een beknopt, transparant en helder stuk
als eerste nieuwsmedium in België het IFCN-
al die informatie uitschrijven.
certificaat. Jan Jagers, die de rubriek mee
uitbouwde, vertelt dat het certificaat een
Jan Jagers geeft ook enkele gouden regels mee belangrijk doel was. 'Het is een stapje verder in de
waaraan een factcheckartikel moet voldoen. professionalisering van wat de redactie voordien
* Een claim moet uit de publieke ruimte komen al deed. Door dat certificaat houd je bepaalde
en relevant zijn voor een maatschappelijk zaken tegen het licht en verhoog je de kwaliteit
debat of voor het dagelijks leven. van je eigen producties, je eigen manier en je visie
* Een claim moet verifieerbaar zijn, wat op factchecking van binnenuit.'
inhoudt dat die gevalideerd of weerlegd
wordt op basis van feiten. Hoe krijg je zo'n IFCN-certificaat?
* Een claim is breed verspreid en behandelt * Dien je aanvraag in via het onlineformulier
uiteenlopende thema's, maar komt steeds van Poynter. Opgelet, zowel je factchecks
uit het heden of het verleden. als de organisatie moeten aan enkele
* Toekomstvoorspellingen zijn niet aan de voorwaarden voldoen.
orde. * Nadat het formulier is ingediend, moet je
* Transparantie is key. De factchecker geeft wachten op een Nederlandstalige assessor
steeds aan welke bronnen hij gebruikt heeft. van het Poynter Institute. Die gaat via
Dat zijn online- of wetenschappelijke artikels, steekproeven na of alles wat je schrijft, klopt.
onderzoeksrapporten of statistieken, maar * Is het proces afgerond? Dan is het een
ook experten. kwestie van wachten op dé mail die vertelt
of je het certificaat behaald hebt.
Het International Fact-Checking Network (IFCN) * Niet onbelangrijk: het certificaat is maar
is een wereldwijd forum voor factcheckers. één jaar geldig, dus vergeet het proces niet
Het netwerk maakt deel uit van het Poynter jaarlijks te herhalen.
Stefanie Vertrekt altijd vanuit claims die Ella Combineert haar werk bij
in de media verschijnen. In kran-
Van den ten en magazines, maar ook
Huys Factcheck.Vlaanderen met
haar EU-studies aan de Uni-
Broeck op sociale media als Twitter en versiteit Gent. Haar stukken
Facebook. Vaak gaat het om lopen erg uiteen qua thema-
uitspraken van politici, maar tiek en ze werkt - zoals vele
Knack heeft vier vaste gespecialiseer- het kunnen ook algemenere factcheckers - volgens een
de factcheckers. De rubriek maakt sinds claims zijn. Elke claim kan in aan- bepaald systeem om een
mei 2020 ook deel uit van het fact- merking komen, want Van den claim te beoordelen als (on)
Broeck specialiseert zich niet in waar.
checkingprogramma van Facebook.
een thema. Ze kijkt met een open
Enerzijds worden er factchecks gemaakt
over claims en posts die op Facebook
blik naar alle claims die op haar
Debbie Focuste tot nu toe vooral op
afkomen. internationaal fake news dat
ronddwarrelen en veel aandacht krij- Gens ook bij ons circuleerde. Deb-
gen. Anderzijds zijn er de wekelijkse bie Gens werkte samen met
factchecks die in het magazine op de andere internationale fact-
website verschijnen. De redactie maakt checkingwebsites om die
gemiddeld 20 factchecks per maand en claims te ontmaskeren en te
200 per jaar. Elke factchecker schrijft er verklaren. Ze werkte dan ook
ongeveer evenveel, zowel individueel als al vaak met factchecks uit
in duo. Er wordt zelfs over de landsgren- vreemde talen en vertaalde
In april 2019 werd het journalistiek plat- die voor het Vlaamse publiek.
zen heen samengewerkt in de strijd tegen form Factcheck.Vlaanderen in het leven
desinformatie. De factcheckers van Knack geroepen om desinformatie tegen te
doen hun werk volgens de voorwaar-
Anke Schrijft zelf diverse factchecks,
gaan via artificiële intelligentie. Het plat- maar vertaalt ook Engelstali-
den van de Code of Principles van het form zegt alle uitspraken of content online De Cock ge factchecks. Anke De Cock
IFCN en werden daarvoor beloond met te factchecken en streeft ernaar diverse vindt het daarbij belangrijk
het IFCN-certificaat. thema's te behandelen. Ook die factchec- om zo begrijpbaar mogelijk
kers volgen de richtlijnen van het IFCN en te schrijven en verkiest 'men-
onderschrijven de Code of Principles. De sentaal' boven jargon. Vanuit
Jan Een vaste waarde binnen redactie werkt altijd van thuis uit en alle Factcheck.Vlaanderen gaat
vergaderingen zijn online. Elke vaste re- ze veel claims na over weten-
Jagers de rubriek. Bouwde die mee
schap en COVID-19.
uit tot wat die nu is. Momen- dacteur heeft naast factchecken ook nog
teel zet Jagers vooral in op een een andere beroepsactiviteit, wat de re-
kwaliteitsvolle uitbreiding van dactie vrij uniek maakt.
de rubriek. In 2019 zorgde hij
ook voor de uitbouw van Fact-
Rank. Met behulp van artificië-
le intelligentie filtert die gratis Magali Hoofdredacteur bij Factcheck.
Check is een rubriek van VRT NWS
tool automatisch beweringen Bruneel Vlaanderen. Ze selecteert
waarin beweringen, geruchten en nep-
uit Nederlandstalige teksten claims en bepaalt welke fact-
die een factcheck verdienen. checks online verschijnen. nieuws worden gecheckt. De thema's
Magali Bruneel neemt ook de die in Check verschijnen, hangen af van
eindredactie op zich en zorgt de actualiteit. Die geschreven fact-
Brecht Focust op claims op Facebook ervoor dat elk stuk nog eens checks kunnen ook mee evolueren in de
Castel en houdt van online onder- nagelezen wordt door experts tijd. VRT-journalisten maken een selec-
zoek. Vaak gaat het over fo- voor de eigenlijke publicatie. tie van berichten die (online) circuleren
to's of video's die uit de juiste en geven daarbij context en uitleg.
context zijn gehaald en zo een
vorm van desinformatie zijn. Arnaud Richt zich op onderzoeksjour-
Castel probeert de lezer mee
De Decker nalistiek, waarbij hij de na- Majd Focust voornamelijk op verifi-
te nemen in zijn onderzoek. Zo druk legt op ongelijkheden Khalifeh catie van foto’s en video’s die
wil hij tools aanreiken om zelf en de Noord-Zuidverhouding. op sociale media circuleren
kritisch te kijken naar berichten In elk geval zijn de thema's en die afkomstig zijn uit oor-
op sociale media. waarrond hij factcheckt heel logsgebieden, van aanslagen,
uiteenlopend. natuurrampen of protesten.
Daarnaast geeft hij zelf fact-
Karin Richt haar pijlen op alle claims checkopleidingen, zowel in
die op Facebook en Instagram
Eeckhout circuleren en een groot publiek Ferre Schreef al factchecks over de Europa als in de Arabische
meest uiteenlopende thema's wereld.
bereiken. Die foto's, filmpjes, Wouters Tim
en vindt onpartijdigheid en een
video-interviews of teksten zijn
brede interesse de key om een Verheyden Maakt verhalen over de me-
actueel en divers. Eeckhout chanismen van desinformatie.
factchecker te zijn. De claims
checkt die claims liefst zo snel Verheyden werkte ook achter
die Ferre Wouters checkt, ko-
mogelijk nadat ze beginnen de schermen mee aan de visie
men van diverse kanalen,
circuleren, zodat het thema achter de Check-rubriek van
want overal is er fake news te-
absoluut relevant is als fact- de openbare omroep.
rug te vinden.
check.
Fabienne Onderzoekt op een concep- Nikolas Schrijft factchecks voor De
Meijer tuele manier desinforma- Vanhecke Standaard en focust daarin
tie binnen het nieuwskader. op veiligheid: politie, jus-
Daarnaast ontwikkelt ze tools titie, inlichtingendiensten,
om desinformatie beter te criminaliteit, enzovoort. Een
bestrijden. snel polariserend thema,
waarover regelmatig forse
stellingen de wereld worden
ingestuurd. Een factcheck
is dan nuttig om iets tot de
Vincent Het afgelopen jaar focuste
juiste proporties te herlei-
Merckx hij hoofdzakelijk op corona-
den.
factchecks, maar ook andere
thema's kwamen aan bod.
Diverse beweringen zoekt
Wim Naast zijn job van Wet- Britt Van Marsenille,
Vincent Merckx zowel via tra-
Winckelmans straatredacteur schrijft Thomas Vanderveken,
Wim Winckelmans regel-
ditionele als sociale media,
matig factchecks voor De Jan Van Looveren
maar hij gebruikt ook inzen-
Standaard. Die kunnen be-
dingen van het publiek uit de Klaas Dessers, eindredacteur van Fact-
trekking hebben op de po-
mailbox van Check. checkers, benadrukt dat geen van
litieke wereld. Dan gaat het
de schermgezichten of redacteurs, jour-
om claims die de ronde
nalisten zijn die gespecialiseerd zijn in
Rien Werkt als freelancer bij VRT doen in de Wetstraat. Maar
factchecking. Het tv-programma neemt
evengoed kan het gaan om
Emmery NWS en schrijft op regelma-
claims over andere publieke
dus een bescheiden opstelling in binnen
tige basis factchecks voor de het genre en kan niet op dezelfde lijn gezet
Check-rubriek van de publie- onderwerpen.
worden als de andere factcheckrubrieken.
ke omroep.
Filip Werkt als interne factchecker
bij De Standaard. Dat houdt
Verhoest
in dat hij de factcheckatti-
tudes bij de medewerkers
op de redactie probeert
aan te scherpen, zowel
bij journalisten als bij eind-
redacteurs, fotoredac-
De Standaard belooft elk artikel te chec-
teurs en grafici. Het doel is
ken en zo nodig te dubbelchecken.
de betrouwbaarheid van in-
Maar er is ook een aparte rubriek die
formatie te verhogen.
factchecks over maatschappelijke
thema's toelicht. Aan het eind van elk
artikel wordt ook steeds een conclu-
sie geformuleerd die de lezer vertelt of
de claim al dan niet klopt. Die factchecks
verschijnen zowel op de website van
De Standaard als in de fysieke krant.

In het tv-programma Factcheckers op


Dries Factchecker bij De Standaard, Eén checken Thomas Vanderveken, Britt
De Smet waar hij alle maatschappelijk
Van Marsenille en Jan Van Looveren of de
relevante thema's bestudeert.
tsunami aan berichten, weetjes en feiten
Zijn claims zijn hoofdzakelijk
die we dagelijks over ons heen krijgen
publieke uitspraken, bijvoor-
ook echt kloppen. Hun doel is duidelijk:
beeld vanop Twitter, uit ande-
re media, uit een nieuwsbrief, de waarheid achterhalen. Per aflevering
enzovoort. Dat maakt van hem onderzoekt het trio telkens drie, meest-
een externe factchecker. Hij al maatschappelijk relevante, feiten op
probeert zijn stukken zo feitelijk hun waarheidsgehalte. Factcheckers is
mogelijk te maken om zo de een infotainmentprogramma waarbij de
juiste conclusies te trekken. schermgezichten feiten checken op basis
van hun eigen ervaringen én op basis van
Bart Vertrekt vanuit een uit- input van experten. Op het einde van elke
Brinckman spraak die ergens in zijn factcheck volgt een sluitend antwoord:
achterhoofd bleef hangen. juist of fout. Foto credits: Brecht Castel door Anneleen van Kuyck.
Vervolgens gaat Brinckman Debbie Gens door Céline Mouton. Filip Verhoest door
op zoek naar de herkomst De Standaard. Nikolas Vanhecke, Bart Brinckman,
en het waarheidsgehalte Wim Winckelmans door Alexander Meeus.
Vincent Merckx, Fabienne Meijer, Majd Khalifeh,
om uit te maken of de uit- Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren, Thomas
spraak waar of onwaar is. Vanderveken door VRT
MAART Thomas Geuens
Binnenkort staan we er weer “Deze foto is gemaakt in De Roma
voor de communicatie rond het sluiten van de zalen. Het beeld
wil vooral een positieve boodschap overbrengen, namelijk:
‘Binnenkort staan we er weer.’”
#MeToo
an na
e er a
nm
we
ou
vr

n
ee
tg
em
ne
ar y
S ve n M

B el gië g
a at
in
loc
kd
w o
n
Meest geklikt Tweets Cover
van de maand van de maand van de maand

Tweet: Nog even en @Rudi-


Vranckx kan gewoon lekker
thuis aan oorlogsverslagge-
ving doen in de Colruyt. ‘De si-
tuatie escaleert hier, Martine.
De troepen van Ludo zijn door
de verdedigingslinie van de re-
bellen van Rita gedrongen en
hebben hen een pak wc-papier
Op Flair afhandig gemaakt.’
‘Véronique Leysen (34) post
Koen steekt tandje bij
doodeerlijk post-partumfoto' @KoenVanderElst

Véronique Leysen (34) beviel een paar vrijdag 13 maart 2020


weken geleden van haar tweede kind-
je. Ze deelde nu op Instagram een
doodeerlijke foto over wat de bevalling Een mens zou heimwee krijgen
deed met haar lichaam. Op de foto naar nog eens een goeie, ouwe
poseert ze voor de spiegel met haar granaataanslag in Antwerpen.
baby in haar armen en haar post-par- #backtonormal
tumbuikje. Ze vertelt eerlijk hoe ze zich Een eerbetoon aan basketballegende Kobe
Michael Van Peel
voelt na de bevalling, en ze heeft het Bryant die samen met zijn dochter Gianna
@MichaelVanPeel
niet enkel over een roze wolk. om het leven kwam in een helikoptercrash.
dinsdag 31 maart 2020 De sportwereld is in rouw.
Litteken
Column ‘De jeugd is niets meer gewend. In mijnen tijd volgens hem: hoe concreter, hoe beter. Leeftijden,
door Kaat Baeyens wast wel wat anders ze! Een paar flinke schop- etnische of culturele achtergronden zijn elemen-
pen onder  hun gat  ja, dat hebben ze nodig!’  ten die iemand, een familie of een gebeurtenis
Dat soort Facebookreacties zijn niet meer meer plaatsen. Ook ik denk dat het benoemen van
weg te denken bij de artikels over jongeren en de leeftijd in dit geval wel relevant is, aangezien
het coronavirus. Het Laatste Nieuws, VRT NWS, het aangeeft in welke laag van de maatschap-
Studio Brussel, VTM NIEUWS,… Je vindt de com- pij er misschien wel meer kans op besmetting is.
ments terug bij elk gedeeld stuk op de Facebook- Maar of de term ‘jongeren’ zo concreet is, daar heb
pagina van gelijk welk medium. Ze lokken boven- ik toch mijn twijfels bij.  
dien ook hevige tegenreacties uit van de jongere
generaties. Er ontstaat als het ware een strijd om ‘Jon·ge·re: (de, meestal mv.) iem. van jeugdige
wie het nu net het hardst te verduren krijgt tijdens leeftijd, syn. adolescent.’ Zo vind je de term terug in
deze pandemie.   de Dikke van Dale. Dat kunnen dus lagereschool-
kinderen, middelbare scholieren, studenten en
Eerlijk? Ook ik sta vaak op het punt om in de te- mensen met een job zijn. Van een diverse groep
genaanval te gaan. Die neiging heb ik normaal gesproken. Journalisten zouden hier dus wel reke-
nooit. Meestal weet ik wel beter en laat ik zulke ning mee mogen houden in de berichtgeving over
zaken niet aan mijn hart komen. Maar die com- jongeren. Maar de term volledig weglaten, lijkt me
ments triggeren me. Ergens logisch, want ik ben geen goed idee. Misschien waait dat jongerenba-
nu eenmaal een jongere. Het voelt zelfs alsof alle shen wel weer over. Misschien is het een bijwerking
wapens op mij gericht zijn. ‘Wablieft?’ is het eer- van de pandemie en zal het er ook weer mee weg-
ste dat in mijn hoofd popt. Niets meer gewend?
Ik zit hier al maanden achter mijn bureautje te
gaan. Misschien moet ik ook gewoon eens leren
om een dikkere huid te kweken.  23
werken voor school. Zonder te klagen, zonder
de maatregelen te overtreden. Die reacties doen Maar misschien gaat die eelt nooit meer weg,
mijn bloed koken. na corona. Misschien wordt het een litteken.

Want weet u, de artikels waarop mensen o zo lief-


devol reageren, gaan niet enkel over de jeugd die
de regels aan haar laars lapt. Het gebeurt ook bij
persoonlijke getuigenissen van jongeren die er
helemaal onderdoor zitten. Die stukken geven de
jongere generatie net een stem in deze pandemie.
Ze delen hun verhaal met de samenleving, in de
hoop er wat begrip voor in ruil te krijgen. Het resul-
taat blijkt net het tegengestelde te zijn. Natuurlijk
zijn er ook mensen die zich wél kunnen inleven in
de situatie van de jongeren, maar voor sommi-
gen is zelfs een greintje solidariteit opbrengen al
te veel gevraagd.

Kunnen de media iets doen om de spanningen


tussen de generaties te laten afnemen? 
Een van de  meer  begripvolle reacties zette
me hierover aan het denken. ‘Waarom is het no-
dig dat de jongeren steeds benoemd worden als
het over het overtreden van de maatregelen gaat?
Iedereen maakt fouten, ongeacht de leeftijd’,
luidde de comment. Zo bracht Google me bij een
artikel van VRT-nieuwsombudsman Tim Pauwels.
Daarin legt hij uit waarom het vermelden van
de leeftijd, religie of afkomst van mensen in
Foto: Pauline Verleyen
de media relevant kan zijn. De afspraak is duidelijk
De oorlog tussen
Trump en de media
TRIGGER
De tweets van Trump
op 25 maart 2020: “The
Donald Trump gebruikte in zijn eindeloze tweetstroom
Lamestream Media is the
dominant force in trying
termen als ‘lamestream media’ en ‘the enemy of the people’ om
to get me to keep our
Country closed as long
de media te beschrijven die hem niet steunden. Enkel Fox
as possible in the hope
that it will be detrimental
News slaagde erin binnen de gratie van de president te blijven.
to my election success.
The real people want to
Blijven de media in het post-Trump-tijdperk met een stempel
get back to work ASAP.
We will be stronger than
van fake news kampen?
ever before!”

door Maarten Bockstaele

Al sinds het eerste jaar van zijn presidentschap ‘Als politici erin slagen om de geloofwaardigheid
verwierp Donald Trump de nieuwskanalen die van journalisten te ondermijnen, zullen burgers
te kritisch voor hem waren. In 2017 zei hij tijdens meer luisteren naar die politici, bijvoorbeeld via
een persconferentie dat hij ‘in een lopende oor- sociale media. Zij hebben er dus alle belang
log verkeerde’ met de mainstream media. Het bij de kritische filter van de media te omzeilen,

24 vertrouwen in de media daalde de laatste jaren


tot historische dieptes. Zo bleek uit een peiling
maar op die manier zorgen politici ervoor dat
de waakhondfunctie van “the Fourth Estate” in
van het analysebedrijf Gallup dat minder dan gevaar komt. Journalisten worden in een positie
40 procent van de Amerikaanse bevolking de gedwongen waarbij ze niet meer kritisch durven
media betrouwbaar vindt. ‘Maar het is een mis- te zijn.’
vatting dat Trump dat wantrouwen uit het niets
heeft gecreëerd,’ zegt Peter Van Aelst, professor
politieke communicatie aan de Universiteit Ant-
‘Je kan zeker niet alle media
werpen. ‘Het is belangrijk om te onthouden dat labelen met een duidelijke
het geloof in die traditionele media al langere politieke voorkeur, maar Trump
tijd heel laag was, zeker bij de Republikeinse kie-
zers.’
heeft journalisten met zijn bitse
retoriek in een bepaald kamp
‘Het is mij opgevallen dat Trump daar zelf van geduwd. Voor of tegen Trump’
schrok. Er wordt vaak verondersteld dat Trump - Peter Van Aelst, expert
dat allemaal veroorzaakt heeft. Ik geloof meer in politieke communicatie (UA)
een wisselwerking: Amerikanen hebben al lang
het gevoel dat de media te links zijn, waardoor Partijaanhangers
ze op zoek gingen naar alternatieven. Trump zag Daarnaast worstelen de Verenigde Staten ook
dat in, speelde hierop in en heeft de mogelijkhe- met de welbekende ‘media bias.’ In Amerika kijkt
den hiervan uitgediept. Hij heeft de kritiek tegen de bevolking meer naar commerciële zenders
die media extra hard gemaakt.’ dan naar de publieke zender. Die zenders zijn
doorgaans politiek vooringenomen. Ze leunen
Bart Vanhaelewyn, doctoraal onderzoeker jour- meer aan bij de Democratische of de Republi-
nalistieke mediastudies, is het hiermee eens. keinse partij. Fox News is een welbekende Repu-
‘Zo’n vertrouwensdaling toont hoe de samen- blikeinse aanhanger, CNN wordt gezien als de
leving evolueert. Er zijn verschillende groepen, Democratische tegenhanger. ‘In de Amerikaan-
vooral uit politieke hoek, die de journalisten se samenleving proberen commerciële zenders
boven: Peter Van Aelst, expert
politieke communicatie UA proberen onderuit te halen. Journalisten dienen elkaar uit te sluiten door hun eigen mening op te
(Foto: UAntwerpen) namelijk als kritische tussenschakel. Zij bepalen dringen. Dat komt vooral door de opkomst van
onder: Tom Evens, expert media- wat de bevolking te weten komt en vormen dus sociale media, maar ook door gevoelige topics
beleid UGent (Foto: UGent) een filter tussen de politici en het publiek.’ zoals migratie en klimaat die steeds zichtbaar-
der worden,’ vertelt onderzoeker Van- ‘Toen Trump voor het eerst beweerde dat Als je dan vraagt of ze daarvan af willen,
haelewyn. The New York Times leugens verspreidt, dat weet ik niet. Zolang de ratings goed
lachten mensen daarmee. Maar als de zijn, zullen zij tevreden dezelfde koers
‘Je merkt nu dat commerciële media president van de Verenigde Staten tien blijven varen.’
daarop inhaken, omdat dit een en- keer herhaalt dat die krant liegt, zal je
gagement opwekt bij de kijkers. Als ze de elfde keer op zijn minst eens twijfe- Ook Tom Evens vermoedt dat Republi-
een genuanceerd standpunt innemen, len. Je ziet dat ook bij complottheorie- keinse kiezers niet meer naar die zen-
zullen de kijkers eerder gelaten kijken ën: de theorie dat er een chip in het ders zullen kijken. ‘Ik vrees echter dat
naar het nieuws. Als je als medium zelf coronavaccin verstopt zit waarmee de iedereen die dergelijke media van-
een extremer standpunt inneemt, dan overheid je zal controleren en volgen, is daag hebben opgegeven, nooit meer
ga je de kijkers ook meer motiveren om te los om op te staan. Maar als je dat in overtuigd kunnen worden van het te-
te blijven kijken. Zo creëer je een sterker de juiste context brengt, kunnen zaken gendeel. In zo’n politiek gepolariseerde
“communitygevoel.” die manifest onwaar zijn toch blijven omgeving is het moeilijk voor Trump-
Voor de media is het dus heel verleide- hangen en zullen mensen dat geloven. supporters om nog terug te keren naar
lijk om mee te gaan in die polarisatie.’ Het gaat over het opruien van de be- die zenders. Ik zou dus verder inzetten
volking in het voordeel van Trump.’ op kwaliteitsjournalistiek. Inzetten op de
Antwerps professor Van Aelst geeft waarheid.’
echter aan dat je zeker niet alle media ‘Toen Trump voor
kan labelen met een duidelijke politie- ‘Toch is het niet allemaal kommer en
ke voorkeur. ‘Trump heeft dat beeld met
het eerst beweerde dat kwel. Zo maakte de krant The New York
zijn bitse retoriek wel versterkt, waar- The New York Times Times een “Trump bump” mee: zij zag
door journalisten in een bepaald kamp leugens verspreidt, de verkoopcijfers stijgen door verschil-
werden geduwd. Voor of tegen Trump. lende schandalen van Trump bloot te
Een aantal media vinden dat niet zo
lachten mensen daarmee. leggen. Zo was de krant de eerste die
erg: Fox News heeft daar geen pro- Maar als de president de verkiezingsinmenging van Rusland
blemen mee, MSNBC zal daar ook niet van de Verenigde Staten aantoonde. Zij heeft ook meerdere be-
mee inzitten. Een krant zoals The New sluiten van Trump stevig onder de loep
tien keer herhaalt dat
26 York Times heeft echter niet de ambitie
die krant liegt, zal je
genomen. Dus ondanks het roepen
om met een linkse reputatie te werken. van Trump dat The New York Times niet
Maar doordat ze zich duidelijk tegen de elfde keer op zijn te vertrouwen was en fake news ver-
Trump afzetten, krijgen ze dat etiket minst eens twijfelen’ spreidde, merkte de krant betere ver-
automatisch opgeplakt. Het is dus iets - Tom Evens, expert koopcijfers. Het leek alsof iedereen die
complexer dan: “Ze kiezen er zelf voor mediabeleid (UGent) tegen Trump was, een abonnement op
aan welke kant ze staan.”’ The New York Times aanschafte.’
Door het toepassen van die techniek,
‘Te los om op te staan’ slaagde Trump erin zenders als CNN Biden to the rescue
Het gevoel van anti-establishment on- een reputatie van fake news te geven Trump greep in november 2020 naast
der de Amerikanen en de media bias, bij Republikeinse kiezers. Voor zijn presi- een herverkiezing. Joe Biden zal de
gaven Trump een stevige basis voor dentschap was er al een zeker wantrou- 46e president van de Verenigde Staten
zijn oorlog tegen de media. Hij plaats- wen, maar door de retoriek van Trump worden. Bart Vanhaelewyn gelooft dat
te nieuwskanalen zoals CNN, ABC News, vielen de laatste restanten appreciatie Biden zal proberen de band tussen de
MSNBC en Sky News binnen dat esta- volledig weg. ‘Zij passen gewoon niet in pers en het Witte Huis te herstellen. ‘Bi-
blishment. Zij staan bekend als meer het kraam van Trump,’ geeft professor den zal zijn bevoegdheden gebruiken
liberale zenders en durfden tegen zijn Evens van de UGent aan. ‘Maar eigenlijk om het vertrouwen in de media en het
beleid in te gaan. Tom Evens, professor zijn dat kwaliteitsmedia die niet moed- journalistieke landschap te herstellen.
mediabeleid aan de UGent, legt het uit. willig valse feiten de wereld insturen. Het zal er vooral van afhangen hoe
‘Trump heeft dit meesterlijk uitgespeeld Alleen, ze zitten met een Republikeins krachtig de stem van Trump tijdens
door te beweren: ‘'Iedereen die iets an- imagoprobleem.’ dat presidentschap van Biden nog zal
ders beweert dan wat ik zeg, die liegt. zijn. Een van Trumps plannen is om een
“Zij” verbergen bepaalde geheimen Trump-bump eigen mediakanaal of eigen zender op
die jullie niet mogen weten, en omdat De vraagt rijst: raken zenders zoals te richten. Als dat een populaire zender
ik de waarheid spreek, keren ze zich CNN die stempel van fake news alsnog wordt, zal hij zijn volgers blijven over-
tegen mij.’' Door die kanalen binnen kwijt? ‘Voor de mensen die enkel gelo- tuigen dat ‘de linkse media’ niet te ver-
dat establishment te steken, gaan ven in het eigen gelijk, zal dat moeilijk trouwen zijn.’
de Trumpsupporters zich tegen die me- worden,’ meent Antwerps professor
dia keren. Zo heeft hij een heel zwart- Van Aelst. ‘Het is een beetje dubbel: Joe Biden zit anders in elkaar: hij zal
wit, gepolariseerd klimaat gecreëerd.’ CNN is een commercieel bedrijf en nooit stellen dat Fox News leugens
heeft nog nooit zoveel kijkers bereikt. verspreidt, ook al weet hij dat ze al-
tijd meer zullen aanleunen bij de Republikein- zal in twijfel getrokken worden door die groep.
se partij. Ik hoop dus dat hij erin zal slagen Want waarom zouden ze iemand vertrouwen die
om de Amerikanen te overtuigen dat Trumps gewonnen heeft op basis van leugens? Ik denk
stempel van fake news niet correct is,’ sluit dat Trump zal proberen om binnen vier jaar op-
de Gentse onderzoeker af. nieuw een gooi te doen naar het presidents-
schap. Biden zal het dus heel moeilijk krijgen om
Tom Evens denkt dat de vier jaar Biden te weinig van “The Divided States of America” opnieuw
zullen zijn om dat vertrouwen te herstellen. ‘Die “The United States of America te maken.”’
extreme beweging die Trump heeft aangewak-
kerd, zal blijven doorgaan met onrust stoken. Ze
geloven niet eens dat Biden de verkiezingen eer-
lijk gewonnen heeft. Alles wat Biden zal zeggen,
Bart Vanhaelewyn, doctoraal
onderzoeker journalistieke me-
diastudies UGent (Foto: UGent)

Zijn de media te links?


Niet alleen in het Amerika van Trump, maar ook in eigen land klinkt felle
kritiek op de pers. Jean-Pierre Rondas, redacteur bij Doorbraak.be en 27
oud-presentator bij VRT-radiozender Klara, liet in een Knack-interview
van 24 november 2020 weten dat hij de media te links vindt.

“Als de N-VA in een regering zit, steunt Raf Liekens, politiek interviewer HUMO positie, want woord en wederwoord zijn
de pers de oppositie. Als de N-VA in ‘Verschillende onderzoeken tonen belangrijk in de journalistiek. Zo nemen
de oppositie zit, steunt de pers de re- aan dat 70 tot 80 procent van de jour- we nooit een standpunt in. Als ik echt
gering” en “De N-VA is inderdaad de nalisten links zou zijn. Als je dat nader links zou zijn, zou ik wel andere dingen
grootste partij, maar in de pers worden bekijkt, gaat het over centrumlinks. Een vertellen. Wij zeggen hoe het zit en dat
daar campagnes tegen gevoerd.” Het journalist is getraind op woord en we- is het.’
zijn slechts enkele quotes van Rondas. derwoord, zo word je steeds minder
Scoop vroeg een reactie van ervaren radicaal en sta je bijgevolg in het cen- Rik Van Cauwelaert, voormalig hoofd-
politieke journalisten.  trum van het politieke spectrum. Je leert redacteur Knack
dat de waarheid niet zwart-wit is, maar ‘De opmerking dat de media te links zijn,
dat betekent niet dat je geen opinie wordt wel vaker gemaakt. Het is eigen-
Walter Pauli, Knack-redacteur hebt. De uitspraak van Rondas is heel lijk een gemakkelijke uitvlucht. Mochten
‘Rondas is de slechtst geplaatste per- kwalijk. Ze bewijst dat de tenen bij N-VA de media inderdaad zo links zijn, hoe
soon om die opmerking te maken.  en Vlaams Belang op dat gebied het komt het dan dat de sp.a nauwelijks nog
Ik vind het onnozel dat hij mensen die langste zijn.’ bestaat? Links is niet meteen de eer-
nog maar een klein Rondaske proberen ste formatie in het land. Sterker nog, in
te zijn, kwalijk neemt. Ik denk de media Johny Vansevenant, politiek journalist Vlaanderen is rechts en extreemrechts
gewoon sneller een kritisch type aan- VRT gegroeid. Dat is niet omdat we linkse
trekken, en die gedachte is lange tijd ‘De media brengen nieuws dat de men- media hebben. De pers zit trouwens al-
gelinkt aan links. Maar kijk eens waar sen interesseert. In het geval van een tijd in de oppositie. Wij zijn er niet om een
ex-journalisten terechtkomen? Je vindt openbare omroep breng je vooral de regeringsbeleid te steunen. Zolang een
ze over het hele spectrum terug, maar informatie die komt van de regering. Als partij niet in de regering zetelt, zal die het
vooral aan de centrumrechtse zijde. daarin geen linkse partijen zetelen, heb gevoel hebben dat zij de pers meeheeft.
De N-VA grossiert in ex-journalisten van ik zogezegd continu geïnformeerd over En als ze dan in de meerderheid zit, ziet
alle mogelijke niveaus. Dan moeten ze een rechts beleid. Of omgekeerd. Zeker, ze de andere kant van de medaille.’
niet zeggen dat de media te links zijn.’  wij houden onze focus ook op de op-
APRIL Bart Van Den Moeren
Eén met de natuur “Dit tafereel speelt zich af in Lichtaart, aan de Kleine
Nete. Een meisje zoekt verfrissing tijdens het warme voorjaar. Er valt een
zacht licht op haar bovenlichaam. De bewegingen van haar lichaam
stralen onbezorgdheid uit. Deze foto vat 2020 samen. Terug naar de
basis, terug naar de natuur. Even ontsnappen uit het hectische leven.”
et d e c o ro n a
rm m cij f
s ch e ers
h et
op
ag

d
e
lk
te
ch
Gu
Van
S t e ve n

B l o e db
ad
in N
ov
a
Sc
ot
ia
(C
an
ad
a)

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Mijn bericht gezien?


-WhatsApp?
Neen, Slack.
-Wacht, ik zat in iNews.
Ik stuur het via Teams wel.
-Neen, we vergaderen via
Zoom nu.
Shit, maar ik was nog een filmpje
uit Messenger aan het halen.
-Doe dat straks maar na onze
Google Hangout.
Doorbraak.be
Wacht, ik stuur een postduif.
Het is allemaal de schuld
van N-VA Xavier Taveirne
@ksavjee
Doorbraak.be vindt dat er in België
maandag 6 april 2020
enkele politici te vinden zijn die er
sinds het uitbreken van de coronacrisis
de kantjes aflopen. Ze zouden haast Tweet: Moeten we die dia over
allemaal te vinden zijn in de gelederen fase 2b echt kennen of moe-
van de N-VA. De auteur van het artikel ten we hem gewoon een keer
trekt stevig van leer tegen onder ande- herlezen? COVID-19 verspreidt zich razendsnel.
re Zuhal Demir en Ben Weyts. De onwetendheid is groot en de kennis
jietse pauwaert over het virus verandert dagelijks. De we-
@jietsepauwaert reld strijdt tegen een onbekende vijand.

vrijdag 24 april 2020


Wilfried-hoofdredacteur François Brabant neemt het cordon médiatique onder de loep

“Het cordon médiatique


blijf iets heiligs in Wallonië en
het principe van heiligheid
is dat je er geen vragen bij stelt”
TRIGGER Het Waalse magazine Wilfried kwam recent in het nieuws
De Standaard publiceert
op 28 april een interview omdat het als eerste nieuwsmedium in dertig jaar het Waalse
met François Brabant,
de hoofdredacteur van cordon médiatique doorbreekt. Over de taalgrens geldt de on-
Wilfried die het cordon
médiatique doorbrak door
geschreven regel dat een journalist geen interviews afneemt
een interview met Tom van politici die tot een extreme partij behoren. Door de goede
Van Grieken te publiceren.
verkiezingsresultaten van de Partij van de Arbeid werd dat cor-
door Frederik Laurens
don echter aan de linkerzijde verbroken. Aan de rechterzijde bleef
het in stand. Afgelopen jaar publiceerde Wilfried een interview
met Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken. Scoop sprak met
de auteur ervan, François Brabant.
31
In de afgelopen edities van Wilfried Een unicum in de Belgische politiek. Sindsdien
kwamen veel artikels en interviews is de N-VA de grootste fractie in de Kamer en
over het Vlaams-nationalisme aan bod. komt het Vlaams Belang op de tweede plaats.'
Waarom?
'In de Belgische politiek is de Vlaams-natio- 'Voor mij persoonlijk zijn er twee partijpolitie-
nalistische stroming momenteel dominant. De ke stromingen die interessant zijn in België. De
grootste partij in de Kamer is de Nieuw-Vlaam- Luikse PS en het Vlaams-nationalisme zijn alle-
se Alliantie (N-VA) en in de peilingen het bei werelden met hun eigen stromingen, con-
Vlaams Belang. Je kan er dus niet omheen flicten en idealen. Een dergelijk grote socialisti-
dat het Vlaams-nationalisme een politiek fe- sche partij zoals de PS bestaat nergens nog in
nomeen is in België. Als journalist is het mijn Europa. In Duitsland, Frankrijk, Italië en Neder-
beroep dat te verklaren en ik denk dat het ook land zijn de traditionele linkse partijen sterk af-
François Brabant
nuttig is voor onze lezers om die ontwikkeling te genomen. Ook het Vlaams-nationalisme is een
(Foto: Wouter Van Vooren)
begrijpen. Ik merk dat er in Wallonië nog veel soort Belgische uitzondering, er bestaat geen
misverstanden over het Vlaams-nationalisme equivalent.'
bestaan. De mensen daar kennen de geschie-
denis of de redenen achter zijn electoraal suc- Waarom koos u ervoor om in april 2020
ces niet goed.' - ondanks het cordon médiatique - net
Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken
'Wat er sinds 2010 met het Vlaams-nationalis- te interviewen?
me gebeurd is, kan je bijna met een revolutie 'Hij is de voorzitter van de Vlaamse partij die
vergelijken. Het was de eerste keer in de ge- piekt in de peilingen, terwijl hij bijna volledig
schiedenis dat een niet-traditionele partij de onbekend is in de andere helft van het land. Bij
grootste werd in de Kamer. Vanaf de onafhan- Wilfried werken we in elke editie rond een be-
kelijkheid van België tot 2010 waren de grootste paald thema. Deze keer ging het over geweld
fracties daar steeds de liberalen, de socialis- in de Belgische politiek en geschiedenis. We
ten of de christendemocraten. Daarnaast had denken vaak dat België een land is zonder po-
je ook de groenen en de Volksunie, maar zij litiek geweld, met een “esprit bon enfant”. Dat
speelden telkens een tweederangsrol. In 2010 is niet volledig waar. Denk maar aan de moord
was de N-VA plots groter dan de PS of de CD&V. op André Cools.'
'In die editie stak ook een dossier over evolutie bij rechts. Vroeger waren Guy
de Waalse collaboratie tijdens de Twee- Verhofstadt (Open VLD), Yves Leterme
de Wereldoorlog. Daarom dacht ik dat (CD&V) of Hugo Schiltz (VU) de rechtse
het binnen die context interessant kon politici en was Filip Dewinter extreem-
zijn, nu extreemrechts zo groot is in Eu- rechts. Toen was de kloof heel duidelijk
ropa, om de man te ontmoeten die dat tussen beide rechtse stromingen. Nu is
succes in Vlaanderen symboliseert. De Theo Francken rechts en Tom Van Grie-
pagina’s erna kwamen ook mensen aan ken of Dries Van Langenhove extreem-
het woord die een tegengeluid lieten rechts. Hoewel er vandaag nog steeds
horen. We boden het Vlaams Belang een duidelijk verschil is tussen N-VA en
niet zomaar een gratis podium. Ik denk Vlaams Belang, wordt de grens toch va-
wel dat Tom van Grieken zelf tevreden ger. Het wordt dus ook moeilijker om het
was met het interview, dat moet ik niet cordon médiatique te verdedigen.'
ontkennen. Voor hem is het natuur-
lijk een cadeau om ruimte te krijgen in ‘Voor Van Grieken is dat
de Franstalige pers waarin het Vlaams natuurlijk een cadeau
Belang nooit aan bod komt.'
om ruimte te krijgen in
‘Het was de eerste keer
Cover desbetreffende editie Wilfried, Tom Van Grieken
rechts met geheven vuist. de Franstalige pers waar
in de geschiedenis dat als Franstalige media het woord aan het Vlaams Belang nooit
een niet-traditionele partij extreemrechts. Oudere collega’s van Le aan bod komt’
Soir en RTBF vertelden me dat het tot 1991
de grootste werd in aanvaardbaar was om in de Franstalige Wat zijn volgens u de voor- en na-
de Kamer’ media Gerolf Annemans of Filip Dewinter delen van het cordon médiatique?
te interviewen. Toen werden ze natuur- 'Het voordeel is dat we in Wallonië zo
'Het is belangrijk om te benadrukken lijk nog niet vaak uitgenodigd omdat goed als geen extreemrechtse partijen
dat ik het interview niet afgenomen heb het Vlaams Blok tot 1991 een kleine partij hebben. Of dat de oorzaak of het gevolg
32 om reclame te maken voor Wilfried.
Mensen beweren wel “bad press is still
was, maar het kon wel.' is van het cordon médiatique weet ik
niet. Als we het cordon médiatique heb-
press”, maar het kon ook contraproduc- 'Wanneer Zwarte Zondag op 24 novem- ben omdat er hier bijna geen extreem-
tief zijn voor ons. Veel van de reacties ber 1991 aanbreekt en het Vlaams be- rechtse partijen zijn, is het natuurlijk wel
die ik op het interview kreeg, kwamen lang van twee naar twaalf zetels gaat in makkelijk om te zeggen dat je geen in-
van lezers die zeiden dat ze veel hadden de Kamer komt dat als een schok voor terviews met hen doet.'
bijgeleerd en dat ze nu beter begrepen veel Franstalige journalisten. Vooral bij
waarvoor het Vlaams Belang staat. Ook progressieve journalisten die vonden 'De vergelijking tussen extreemrechts
dat is de rol van de journalistiek. Ik moet dat ze meer in het werk moesten stellen en PVDA is interessant volgens mij. Ik wil
bekennen dat ik veel minder kritiek op dan louter het cordon sanitaire. Op dat absoluut niet beweren dat het gelijk-
het interview heb gekregen dan vooraf moment voerden zowel de redacties van aardige partijen zijn, maar voor de ver-
gevreesd. De meeste kritiek kwam van de Vlaamse als de Waalse media een kiezingen van 2014 kwam de PVDA ook
de linkse vakbonden, niet van Ecolo of hevig debat over de te volgen strategie niet op de RTBF. Tot dan gold het cordon
PS. Die partijen begrijpen de politieke tegenover het Vlaams Blok. De Vlaamse médiatique ook voor hen en nodigde de
realiteit. Bij mijn collega’s waren de re- media hebben rond 1993 besloten wel RTBF iemand als Raoul Hedebouw nooit
acties wat verdeeld. Van verschillenden interviews met hen toe te laten, terwijl uit. Na de verkiezingsresultaten van
onder hen kreeg ik merkbare steun, an- de Walen kozen voor het cordon médi- PVDA in 2014 werd het voor de met be-
deren keken de kat uit de boom.' atique tegen de extreme partijen. Wat lastinggeld gefinancierde RTBF moeilijk
we deden met het interview in Wilfried om 10 tot 15 procent van hun kijkers uit te
Enkele weken na uw interview in was ongezien in een Franstalige krant of sluiten. Zodra extreemlinks groter werd,
Wilfried zond de RTBF een reporta- Franstalig magazine.' werden dergelijke partijen niet langer
ge over het Vlaams Belang uit. Was uitgesloten door de Waalse media, dat
zoiets daarvoor al gebeurd? Stel dat Filip Dewinter nog steeds merk je. Het zou dus kunnen dat het mo-
'Om daarop te antwoorden moet je eerst voorzitter was van het Vlaams ment dat extreemrechts groter wordt
de voorgeschiedenis wat kennen. Veel Belang, zou u hem dan ook geïnter- in Wallonië, ook zij meer in de media te
mensen denken dat het cordon sanitai- viewd hebben? vinden zullen zijn.'
re ontstaan is na Zwarte Zondag in 1991, 'Ik vind het moeilijk om daarop te ant-
maar dat is niet waar. In 1989 onderte- woorden. Ik ben er eerlijk gezegd niet 'Een beter voorbeeld is de minder ha-
kenden alle democratische partijen het zeker van. Ik moet toegeven dat op dat telijke sfeer in het publieke debat. Ik kijk
akkoord tegen het Vlaams Blok. Op dat vlak de strategie van Tom Van Grieken graag naar programma’s zoals De Af-
moment gaven zowel Nederlandstalige wel werkt. Je merkt wel een bepaalde spraak omdat je er debatten van een
hoog niveau te zien krijgt. Zulke kwali- rechts, geweld en racisme. Het feit dat 'Als je nu het programma van het
tatieve programma’s zijn er niet in Wal- Bart De Wever het aanvaardbaar vond Vlaams Belang leest, dan staat er bijna
lonië. Tegelijkertijd is er een bepaalde om met hen te spreken was voor hen niks in dat openlijk tegen de democratie
negatieve sfeer in het publieke debat choquerend.' ingaat. Dat is toch een evolutie ten op-
geslopen. Dat komt volgens mij omdat zichte van het Vlaams Blok uit de jaren
het Vlaams Belang zo vaak aanwezig Denkt u dat Waalse partijen meer ’80. '
is in de kwaliteitsmedia. Het geeft veel moeten openstaan om samen met
mensen het gevoel dat ze zonder pro- Vlaams-nationalistische partijen als Gaan andere Franstalige ma-
blemen extreme boodschappen kun- N-VA te besturen? gazines sneller interviews met
nen verkondigen. Zelf zal Van Grieken 'Afgelopen zomer was dat een groot extreemrechtse partijen publiceren
nooit de rode lijn overschrijden, maar hij debat waarbij de PS zeer verdeeld was. nu Wilfried het pad heeft geëffend?
geeft wel het signaal dat het oké is om Huidig vicepremier Pierre-Yves Der- 'Ik heb die vraag ook gekregen van
haatboodschappen naar minderheden magne, staatsecretaris Thomas Der- Brussels minister voor Gezondheidspro-
te sturen.' mine en PS-voorzitter Paul Magnette motie, Gezin, Begroting en Openbaar
waren duidelijk voorstander om samen Ambt Barbara Trachte (Ecolo). Ze vond
Het grootste nadeel van het cordon met N-VA te regeren. Het is geen toeval het een interessant interview, maar
médiatique is dat het ervoor zorgt dat dat de twee mensen die het dichtst bij vreest dat de sluizen nu open staan
Walen niet mee zijn met de Vlaamse en Magnette staan de mooiste posten kre- voor kranten als Sudpresse en La Der-
de Belgische politiek. Het is een beetje gen binnen de federale regering. Zelfs nière Heure om er meer over te berich-
zoals je kop in het zand steken. Een van Elio Di Rupo was voorstander volgens ten. Wanneer je echter de Franstalige
mijn collega’s zei me onlangs dat we mij, maar de Brusselse PS was tegen. magazines of kranten zoals Le Vif of
grote idealen en principes zoals demo- Met reden ook, denk ik. In een grote, Le Soir doorneemt, komen daar zelfs
cratie gebruiken om het cordon médi- kosmopolitische stad als Brussel zorgen geen quotes van extreemrechtse politici
atique te verdedigen, maar eigenlijk is de vragen over identiteit, xenofobie en in voor. De Franstalige journalisten heb-
het om onze luiheid te rechtvaardigen. racisme natuurlijk voor meer emoties. ben het telefoonnummer niet eens van
Als Franstalige journalist is het natuur- Voor de Brusselse PS-voorzitter Ahmed Vlaams Belangpolitici als Gerolf Anne-
lijk makkelijker om geen Nederlands Laaouej was het veel moeilijker om een mans of Van Grieken of zelfs de woord-
te spreken, want dan moet je niet naar
de persconferenties van het Vlaams
regering met Theo Francken aan zijn
achterban te verkopen dan voor Der-
voerder van het Vlaams Belang. Vier
weken nadat ons interview versche-
33
Belang (lacht).' magne die burgemeester is van Roche- nen was in Wilfried, heeft de RTBF wel
fort. ' een reportage over het Vlaams Belang
Waren de gesprekken tussen N-VA uitgezonden waarin ze ook het woord
en het Vlaams Belang tijdens de ‘Het grootste nadeel van aan Van Grieken gaf. Ik denk dat de RTBF
Vlaamse regeringsonderhandelin- blij was dat ons interview al versche-
gen van 2019 iets waar de mensen
het cordon médiatique nen was, zo waren de reacties voor hen
in Wallonië zich zorgen om maak- is dat het ervoor zorgt minder scherp.'
ten? dat Walen niet mee zijn
'Het is moeilijk om te zeggen wat dé Wa- 'Het cordon médiatique blijft iets heiligs
len denken over die gesprekken, want er
met de Vlaamse en in Wallonië en het principe van de hei-
zijn even veel meningen als mensen. Belgische politiek’ ligheid is dat je er geen vragen bij stelt.'
Enerzijds blijven er Walen die denken dat
Bart De Wever, de voorzitter van N-VA, Kwamen die formatiegesprekken Bent u zelf nog steeds tevreden
de nieuwe Adolf Hitler is. Anderzijds zijn er door een ideologische evolutie over uw beslissing om Van Grieken
er ook mensen die denken dat we ie- bij het Vlaams Belang waardoor ze te interviewen?
mand als Bart De Wever nodig hebben nu aanvaardbaarder zouden zijn? 'Absoluut, maar het mag geen gewoon-
in Wallonië. Het blijft voor mij wel een 'Dat verklaart het voor een deel denk ik. te worden. We zullen nu zeker niet in elke
mysterie wat de bedoeling van Bart De Tegelijkertijd moet je ook zien dat het editie van Wilfried een interview met ie-
Wever was met die formatiegesprek- Vlaams Belang de spelregels van de mand van het Vlaams Belang publice-
ken. Ik denk dat vooral Jan Jambon en democratie naleeft. Zo roept de partij ren. Misschien dat het over een jaar of
Theo Francken voorstander waren van niet publiek op tot geweld, respecteert twee nog eens opnieuw gebeurt.'
een regeringsakkoord met Vlaams Be- ze het parlement, heeft ze geen militie
lang. Het probleem voor hen was dat ze en wil ze via de verkiezingen macht ver- 'Journalisten horen stil te staan bij de
geen meerderheid konden vormen met werven. Binnen het Vlaams-nationa- impact van wat ze schrijven, maar ze
enkel N-VA en Vlaams Belang. Als dat lisme bestaan er wel groepen die niet mogen er zich ook niet de kop over bre-
wel zo was geweest, zag het politieke duidelijk de regels van de democratie ken. De rol van de journalist is de waar-
landschap er nu misschien anders uit. volgen, maar het is de vraag of zij onder heid achterhalen, wat daarvan ook de
Het Vlaams Belang staat voor veel Wa- de vleugels van het Vlaams Belang val- gevolgen zijn.'
len nog steeds symbool voor extreem- len, of dat ze autonoom zijn.'
Jozefien Daelemans en ex-charlies

De diaspora van
Charlie
TRIGGER
Jozefien Daelemans,
Toen Jozefien Daelemans de stekker uit Charlie Magazine moest
ex-hoofdredacteur trekken, schreef de redactie in een afscheidstekst: ‘Onze redacteurs
van het ter ziele
gegane Charlie zullen hun talenten op andere plekken blijven ontplooien en hun
Magazine, startte
met een twee- stemmen laten horen.’ Charlie bracht vijf jaar openhartige fuck-fa-
wekelijkse column
bij De Standaard keverhalen die de meeste media toen niet zouden durven te publi-
op 30 april.
ceren. Weg met taboes, perfecte lichamen, betuttelende opmerkin-
door Gabrielle Delreux
gen en alledaags seksisme. Meer krijg je te lezen op de website van
Charlie. Waar zijn de Charlies terechtgekomen en kunnen ze er hun
stem laten horen?

Doordat het in Vlaanderen erg moeilijk is om een witte blik, terwijl dat vandaag geen weerspiegeling
onafhankelijk medium rendabel te maken, structu- meer is van de maatschappij.’
rele samenwerkingen met grotere mediahuizen niet
lukten en ten slotte ook het Vlaams Journalistiek ‘De auteurs konden op onze redactie hun pure zelf
Fonds afgeschaft werd, besloot de redactie eind zijn. Vaak staan ze waar ze nu werken alleen met
34 2019 met veel pijn in het hart te stoppen. hun idee, of met hun blik op de actualiteit. Het is een
andere ervaring dan op een redactie zitten waar di-
Al jaren vond Jozefien Daelemans dat er qua con- versiteit vanzelfsprekend is en omarmd wordt’, zegt
tent een leemte was in de klassieke vrouwenbla- de oud-hoofdredactrice. Het is voor iedereen een
den. Er werd alleen maar geschreven over mode, grote aanpassing, toch blijven alle ex-Charlies hun
koken, de inrichting van je huis en andere lifestyle- best doen om het klassieke medialandschap te
onderwerpen. Verder vond ze dat het tijd was voor verrijken, voor zover het kan.
een onlinevrouwenblad, als aanvulling op de tradi-
tionele printmagazines.
‘We hebben naar een aantal
‘Het initiatief komt oorspronkelijk van mij, maar ik blinde hoeken gewezen,
heb vrij snel gezelschap gekregen van redacteurs, dan heb ik het vooral over
fotografes en journalisten die wilden meewerken. En
algauw zijn mensen naar ons beginnen toestromen. de manier waarop er aan
Ze wilden hun verhalen vertellen, bepaalde thema’s berichtgeving wordt gedaan’
aankaarten.’ - Jozefien Daelemans,
ex-hoofdredacteur Charlie
Impact
Charlie Magazine verdween in december 2019, toch Wat nu?
blijft Daelemans elke week berichten krijgen van ‘Ik ben nu columnist bij De Standaard, dus ik schrijf
mensen die Charlie missen. ‘Onze lezers waren blij om de twee weken een column. Ik focuste mij bij
dat ze een magazine hadden gevonden met verha- Charlie Magazine vooral op genderproblematieken.
len waarin ze zich herkenden, waar ze zich veilig en Het was in het begin wat zoeken om mijn plaats bij
begrepen voelden’, zegt ze fier. De Standaard te vinden. Bij Charlie kende ik mijn
publiek en lag mijn stem of pen dichter bij mijn per-
Charlies impact bleef ook niet onopgemerkt in het soonlijkheid. Nu moest ik eerst wat zoeken naar wie
medialandschap. ‘We hebben naar een aantal mijn doelpubliek is, de leeftijd ligt bijvoorbeeld een
blinde hoeken gewezen, dan heb ik het vooral over stuk hoger dan bij Charlie. Het is een divers publiek,
de manier waarop er aan berichtgeving wordt ge- dus qua thema’s ga ik nu breder en mijn schrijfstijl
daan. Er werd vooral lifestylenieuws voor de vrou- is ook iets neutraler geworden. Ik ben mij ervan be-
wen gecreëerd en hard nieuws vanuit een mannelijk wust dat ik alle leeftijden moet en wil aanspreken’,
Jozefien Daelemans perspectief. Ook op gebied van diversiteit schoten legt Daelemans uit.
(Foto: Sarah Van Looy) de media te kort. De meeste redacties hadden een
'In het begin was het een hele aanpassing, Ex-Charlies aan het woord van boeken en publiceren in media in het
maar het is een uitdaging', zegt ze. Er zijn De ex-Charlies leggen uit of het hen ge- buitenland.’
de voorbije jaren heel wat nieuwe initi- lukt is om hetzelfde gedachtegoed mee te
atieven uit de grond gestampt, zoals de nemen naar hun nieuwe werkplek. Wie kan Sophie Lodewijks werkt als
podcasts als Scheef Bekeken en Wat zij het beter omschrijven dan zij zelf? freelancejournaliste voor
wil, Instagrampagina’s als No Babes, en verschillende media zo-
videoproducties als Spot On en ¿Het Nieu- Anouk Torbeyns werkt nu als De Standaard, De Mor-
we Normaal!. Veel onderwerpen die bij als binnenlandjournaliste gen en Knack Weekend. Bij
Charlie aan bod kwamen, vinden we terug bij De Standaard. Binnen Charlie was ze eerst stagi-
in de vorm van Instagramposts, podcasts Charlie Magazineteam was aire, nadien redactrice.
en video’s. ‘Het gedachtegoed is zeker niet ze redactiechef. 'Ik pitch mijn eigen ideeën en bepaal dus
weg, het was ook niet exclusief van ons. ‘Het verschil met Charlie zelf waarover ik schrijf en op welke ma-
Ook andere magazines bespreken nu heel is dat De Standaard een mainstream- nier. Mijn stijl is nog altijd dezelfde als bij
wat ideeën die wij naar voren brachten.’ medium is. Het bespreekt vooral actuele Charlie, ik blijf dicht bij mezelf. Dat is fijn.
Daelemans blijft er bescheiden bij: ze vindt thema’s. Wanneer ze buiten de actualiteit Qua onderwerpkeuze is het wel een beet-
dat het niet alleen haar verdienste is, maar vallen, staan die thema’s minder op de je anders. Bij Charlie had ik onder meer
denkt wel dat Charlie Magazine een drijf- agenda. Bij Charlie kwamen die thema’s mijn BuitenGewoon-rubriek waarvoor ik
veer is geweest om die thema’s bespreek- altijd aan bod. Niet iedereen zit hier op mensen interviewde over hun realiteit die
baar te maken. dezelfde golflengte, niet iedereen is even vaak afweek van de “opgelegde norm”:
snel mee. Dan sta ik daar iets meer alleen van dragqueens over transgenders tot
‘99% van de redacties be- in. Het grootste verschil is dat ik bij Charlie politici met uitgesproken fetisjen. Ik vond
exclusief over zulke onderwerpen schreef, het belangrijk om hun verhalen eerlijk en
staat uit witte mensen die bij De Standaard is dat niet mogelijk. Er is onbevooroordeeld, in zoverre dat kan toch,
nog steeds beslissingen daar ook minder tijd voor.’ te vertellen omdat ik geloofde dat hun

nemen over de hoofden Camille Deckers werkt bij


blikverruimende, vaak vernieuwende vi-
sies enorm waardevol waren. En dat denk
van gekleurde mensen. VRT NWS op de jongeren- ik nog steeds. Alleen met een open blik
Structureel is er redactie, voor tienerkanaal creëer je ruimte voor erkenning en begrip.’
nws.nws.nws op Instagram.
nog heel veel werk. Ze is begonnen als stagiaire Ann-Marie Cordia werkt
Er is al aandacht voor bij Charlie. als freelancejournaliste en
de problematiek, maar ‘nws.nws.nws is nieuws op eindredacteur bij De Mor-

35
maat van jongeren. Mijn doelpubliek is na- gen, Goed Gevoel en is
die is verre van opgelost’ tuurlijk volledig anders nu. Het is vaak niet hoofdredacteur bij Markant
- Jozefien Daelemans, makkelijker om die thema’s te brengen Magazine, een blad rond le-
ex-hoofdredacteur Charlie voor een jong publiek, want je moet het- vensverhalen van vrouwen,
zelfde nieuws in een heel simpele en hel- mode en cultuur. Binnen Charlie Magazine
Oplossing dere taal brengen. In ons Vlaamse media- was ze een van de redactrices en eindre-
Volgens Daelemans is er een vrij simpele landschap kan je als vrouw je eigen punt dacteur.
oplossing voor het gebrek aan diversiteit: bijna nergens maken. Zoiets vrijblijvends ‘Bij Charlie konden we snel beslissen om
meer mensen van kleur aanwerven op de als Charlie, waar je jouw ding mag doen, over een bepaald onderwerp te schrijven.
redactie. ‘Het overgrote merendeel van dat is er niet meer, en dat mis ik enorm als Ik merk dat ik als journalist sommige on-
de redacties bestaat uit witte mensen die journaliste.’ derwerpen in andere media nog altijd veel
nog steeds beslissingen nemen over de moeilijker ‘verkocht’ krijg. Dat vind ik jam-
hoofden van mensen van kleur. Structureel Selma Franssen werkt mer, want ik vertrek het liefst vanuit mijn
is er nog heel veel werk aan de winkel. Er is vooral als zelfstandige. Ze eigen ideeën.’
al aandacht voor de problematiek, maar schrijft boeken en geeft
die is verre van opgelost.’ daar lezingen over. Daar- Charlotte Wollaert werkt als
naast werkt ze ook als mo- freelance-eindredacteur bij
Natuurlijk merkt Daelemans een verschil derator en presentator. In Gazet Van Antwerpen.
met vroeger. 'Veel magazines werken nu het Charlieteam was ze re- Bij Charlie was ze een van
met een meer inclusieve beeldvorming en dactiechef en redacteur. de redactrices.
proberen bepaalde thema’s zoals racisme ‘Als freelancer voel ik me niet altijd comfor- ‘Ik merk dat ik over bepaal-
en seksisme aan te kaarten. Toch is dat tabel om bij bestaande media in Vlaan- de onderwerpen meer weet
voor verbetering vatbaar', vindt ze. deren de onderwerpen te pitchen waar dan andere eindredacteurs. Over inclusief
ik voor Charlie over schreef. Bij Charlie taalgebruik probeer ik te benadrukken dat
‘Daarnaast is het ook belangrijk om Magazine wist ik dat mijn invalshoeken we dat beter kunnen. Ik geloofde super-
een soort talentenpoel te hebben voor begrepen en serieus genomen werden hard in Charlie als medium en in de men-
jongeren, waar ze opgeleid kunnen en had ik controle over het proces, ik wist sen die het maakten. Het is spijtig dat het
worden en hun talent kunnen uiten.’ Er is onder welke titel en intro mijn stukken ver- niet meer bestaat.’
volgens Daelemans een motor voor ver- schenen. Redacties in Vlaanderen zijn nog
nieuwing nodig in het medialandschap. altijd enorm homogeen en stukken worden Anouk Torbeyns, Camille Deckers (Foto: Yassine Atari), Selma Franssen
‘Mocht Charlie zijn blijven bestaan, dan vanuit dat beperkte frame gebracht. Ik trek (Foto: Sarah Van Looy), Sophie Lodewijks (Foto: Sophie Lodewijks),
Ann- Marie Cordia (Foto: Chen Vandeput), Charlotte Wollaert
was die vernieuwing of die diversiteit op liever mijn eigen plan als freelancer. Nadat (Foto: Sara Stragier)
de redactie er misschien sneller gekomen.’ mijn eerste boek gepubliceerd werd, ben
ik me meer gaan richten op het schrijven
MEI Sander de Wilde
Kruiden goed voor de immuniteit ‘De serres, een project dat kunste-
naar Alain Verschueren al 15 jaar eerder deed, paste hij nu aan de hui-
dige sanitaire crisis aan. Hij vulde de serres daarom met aromatische
kruiden als tijm, salie en rozemarijn, die volgens hem niet alleen lekker
geuren, maar ook de immuniteit versterken. Zo had ik een leuke middag
waarbij ik voor het eerst sinds de lockdown mijn vrienden weer eens
zag, een opdracht (onbetaald) kon uitvoeren en misschien zelfs een
beeld kon verkopen.’
yd
Fl o
rg e
(+) Geo

75 jaar
de ein
WO
II i
n
m
ne

i
ur
do
or
co
ro n
a

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Er komt een dag waarop men


in de tv-studio aan de expert
vraagt of je bij het wassen van
de handen beter eerst met de
linker- dan wel met de rechter-
hand begint. En dat die daar in
alle ernst zal op antwoorden.
HLN.be
OVERZICHT. Sportwedstrijden Carl Devos
@devoscarl
verboden tot 31 juli, winkelen
met mondmasker aangera- zondag 10 mei 2020
den en meer sociaal contact:
dit zijn de beslissingen van Tweet: Mag ik voorstellen
de Veiligheidsraad de geleende term ‘social dis-
tance’ voortaan te vervangen
De Nationale Veiligheidsraad heeft op door de mooie eigentaalse term
6 mei 2020 opnieuw samengezeten ‘gezonde afstand’?. U mag dit
om de coronamaatregelen te evalue- voorstel steunen met een RT.
ren. Vanaf 10 mei, op Moederdag, kwa- #gezondeafstand
men er sociale versoepelingen. Win-
kelen werd opnieuw toegelaten, maar Guillaume V.d.Stigh. ‘Koop jij een magazine speciaal voor de co-
mondmaskers waren niet verplicht, @GuillaumeVdS ver?’ Vogue Portugal brengt een editie uit
met uitzondering van het openbaar ‘zonder’ cover omdat het blad ervan overtuigd
zondag 3 mei 2020
vervoer. De horeca bleef wel gesloten. is dat de inhoud alleen volstaat.

Excursies, toeristische activiteiten en


sportactiviteiten waren verboden.
Hoe ziet de toekomst na corona eruit in de journalistieke wereld?

Coronablijvers in de media
TRIGGER
Op 5 april werd de Ronde
De coronacrisis heeft ook de journalistieke wereld geraakt.
van Vlaanderen virtueel Journalisten moesten een versnelling hoger schakelen, want
gehouden. 26 mei, Eleven
Sports toont de voetbal- de informatiehonger van het publiek was groter dan ooit.
wedstrijd tussen Borus-
sia Dortmund en Bayern
Maar het coronawerken noopte ook tot creatieve oplossingen.
München in een leeg sta-
dion. Op de achtergrond
Enkele daarvan maken kans blijvertjes te worden in het journalis-
wordt een klankband tiek metier.
ingezet om zo de geluiden
van een gevuld stadion na
te bootsen.

door Raïsa Pollet

Op 13 maart 2020 viel het hele land stil, het co- cameramensen, geluidsmensen, monteurs… 39
ronavirus zorgde voor een algemene lockdown optimaal te beschermen. Maar die werknemers
in België. Daardoor moest er zoveel mogelijk waren zich wel heel bewust van alle risico’s die
van thuis gewerkt worden zonder nog fysiek ze liepen. Zij werden om het zo te zeggen naar
contact te hebben met anderen. Overal was het front gestuurd. Ze moesten meehelpen op
het zoeken naar manieren om toch te kunnen COVID-19-afdelingen of zorgpersoneel van
verder werken. Wies Descheemaeker, voorzitter woonzorgcentra interviewen.’
bij De Algemene Centrale der Openbare Dien-
sten voor cultuur en secretaris bij ACOD-VRT, Een nieuw toekomstbeeld
vertelt hoe dit ging: ‘Vooral in het begin van Er kan geconcludeerd worden dat de groot-
de eerste lockdown was het aanpassen, men- ste aanpassing het thuiswerken is geweest.
sen verwachtten dagelijks geïnformeerd te De meeste mensen vinden thuiswerken wel
worden. Er was een grote nood aan nieuws, en aangenaam, alleen is nu de slinger helemaal
dat nieuws moest in een veilige werkomgeving doorgeslagen. Daarom zou een combinatie
gemaakt worden, wat een hele uitdaging was.’ van het thuiswerken en op redactie werken een
idee voor in de toekomst zijn. Kevin Van der
Iedereen had zijn eigen idee over hoe de maat- Auwera, chef online bij Knack, vertelt dat thuis-
regelen toegepast moesten worden. Zo zegt werken niet enkel negatief is. ‘Het is zo dat ie-
Descheemaeker. ‘Wij als vakbond vonden dat dereen het aangenaam vindt om eens van
de werkgever moest zorgen dat werknemers thuis te kunnen werken. Je verliest minder tijd,
op een veilige manier konden werken. Dat ging er is minder verkeersstress en minder tijdsdruk.
van thuiswerken tot het uitzoeken welke veilig- Je bent thuis een stuk vrijer, je kan eens wan-
heidsmaatregelen er op de werkvloer moes- delen tijdens je pauze, wat op het werk niet al-
ten worden toegepast. Het ging niet enkel om tijd mogelijk is. Mensen hopen dat die manier
preventie van het virus, maar ook de reactie van werken deels zal blijven, dat ze een aantal
van het bedrijf als er toch iemand ziek is.’ Mi- dagen thuis kunnen werken en de resterende
chelle Graus, voorzitter van ACOD-VRT, vertelt dagen naar de redactie kunnen komen. En zelf
hoe die eerste periode verliep: ‘In het voor- denk ik ook dat mensen thuis net productiever
jaar kwam alles in verband met veiligheids- zijn, omdat ze op hun werk al snel eens afgeleid
maatregelen pas laat op gang. We waren dus worden of even een babbeltje doen.’ 
niet goed voorbereid om de nieuwsploegen,
Van der Auwera voegt hier wel aan toe een mail gestuurd naar het parlement
dat we moeten opletten: ‘Er zit wel een om uit te leggen op welke manier je een
gevaar in, door thuis te werken ver- videoboodschap goed brengt. Daarin
vaagt de scheiding tussen ontspanning vertellen we dat het belangrijk is om te
en werk. Ik denk dat het belangrijk is dat zorgen dat je een mooi beeld hebt en
die afbakening er blijft, dat je thuiskomt een aantrekkelijke omgeving. Een aan-
en je werk achter je kan laten.’   tal politici beginnen dat wel te leren,
Alhoewel er al een aantal ideeën zijn, is maar het is toch nog een minderheid.
er toch nog geen duidelijk beeld over Als iedereen daar nog wat inspannin-
hoe die aanpassingen in de toekomst gen voor doet, en leert hoe je die video-
kunnen blijven. boodschappen op een deftige manier
maakt, kan dat wel bruikbaar worden in
Of er besparingen zullen moeten de toekomst’, vertelt De Meulemeester. 
komen is nog niet duidelijk. Eerst is
het belangrijk om de coronaperiode Reporter in de Wetstraat
door te komen. Algemeen directeur van ‘Ook de werking in de Wetstraat is
de Krant van West-Vlaanderen, Ste- enorm veranderd. Op een bepaald mo-
faan Vermeersch vertelt over mogelij- ment gingen de plenaire zittingen niet
ke aanpassingen in de toekomst. ‘Al de meer door. Wij waren gewoon van ie-
logistiek die op het werk voorhanden is, dere donderdag naar het parlement te
hebben we verdubbeld toen iedereen gaan, waar je om het even welke poli-
van thuis uit moest werken. De vraag ticus kan aanspreken. Maar die waren
was dan hoe we die gingen verdelen? daar tijdens de lockdown niet meer.
En wat als iedereen dan terugkeert, be- Dus was er een groot verlies voor
houd je dan die aanpassingen of niet? Wetstraatreporters, zij konden nog
We hebben hier momenteel nog geen maar weinig mensen interviewen’, ver-
antwoord op. Nu zijn we vooral bezig telt De Meulemeester.
met hoe we dagelijks te werk gaan.’  
Dat is niet het enige probleem in de
40 ‘Als iedereen nog wat Wetstraat, Graus kaart nog een ander
fenomeen aan. ‘Eenmaal de politicus
inspanningen doet om buitenkomt, gebeurt het vaak dat jour-
die videoboodschappen nalisten daarop afstormen voor een kort
deftig te maken, kan dit interview. Dat zorgt ervoor dat anderen
zich dan ook gedwongen voelen om dat
wel bruikbaar worden te doen. In tijden van corona is dat heel
boven: Jan De Meulemeester met Ben Weyts voor de opname die elk in
in de toekomst’ onveilig. Ook hiervoor werden oplossin-
een andere ruimte doorgaat Politiek journalist en nieuwsanker bij gen gezocht, zoals het delen van vragen
onder: Ruimte waar gasten tijdens de uitzending zitten
(foto's: Jan De Meulemeester)
Kanaal Z - Jan De Meulemeester of materiaal. Maar dat lukt niet altijd
even goed. Er werd al voorgesteld om
Ook bij de televisie wordt thuiswerken Kwaliteitsprobleem het aan te pakken zoals de sportjour-
niet enkel negatief bekeken. 'Er zit Er zit dus zeker een toekomst in nalisten, waar elke journalist zijn eigen
wel een toekomst in het online inter- het thuiswerken en het gebruiken van vakje krijgt. Iedereen blijft achter een
viewen', vertelt Jan De Meulemeester, video-interviews. Maar er is nog heel hek staan en de politicus gaat naar de
politiek journalist en nieuwsanker bij wat werk om dat op poten te zetten. journalist in plaats van omgekeerd. De
Vlaamsparlement.tv en Kanaal Z. ‘Die De kwaliteit van een videocall is toch kanselarij weigert dat te doen en zegt:
video-interviews hebben ook een voor- niet dezelfde als die van een pro- ‘ze moeten hun gezond verstand maar
deel, de kijker is er ondertussen ge- fessionele opname. Het komt niet gebruiken’. Verschillende journalisten
woon aan geworden en accepteert het. professioneel over als een politicus van- wilden zich niet meer in die massa be-
De cameraploeg moet niet speciaal uit kikkerperspectief in zijn woonkamer geven en weigerden om nog naar de
een uur onderweg zijn om een quote een interview doet voor de nationa- Wetstraat te gaan.’
op te nemen, ze kan het gewoon van- le televisie. ‘Er zijn wel veel mensen die
op de redactie doen. En je voelt wel dat beginnen leren dat een videocall met Voor freelancers viel bijna al het werk
dat een nieuwe piste is om je inter- een goede verbinding, goede beeld- weg, plots mochten zij nergens meer
views vlugger op te nemen. Wat toch kwaliteit en een goede kadrering be- heen en was er dus geen nieuwsgaring
een beetje een besparing is. Ook een langrijk zijn om een boodschap goed te meer mogelijk. Ronny Vanhooren free-
videoconferentie volgen is gemakke- brengen. In het begin was dt nog niet lancejournalist voor De Standaard en
lijk. Normaal moest je hiervoor naar zo, toen kwam dat allemaal heel onpro- Het Nieuwsblad, vertelt hoe corona hem
Brussel en terug, waardoor je direct een fessioneel over. Wij hebben als Vlaam- geraakt heeft.
voormiddag kwijt was.’ sparlement.tv op een bepaald moment
Hoe deze manier van opnemen er live uitziet (Foto: jan De Meulemeester)

‘Zelfs gemeenteraden werden uitge- Ook op persoonlijk vlak heeft corona, en sen, en heb thuis twee kleine kinderen
steld voor een bepaalde periode. In de de bijkomende gevolgen een impact. lopen. Maar gewoon in contact blijven
maand april zijn ze gestart met digita-
le zittingen, maar zonder pers. Dus dan
Jan De Meulemeester vertelt: ‘Het was
zeer boeiend om te zien hoe een sa-
met iedereen, simpelweg eens chec-
ken of alles nog ‘oké’ is, dat is online niet
41
moet je een beroep doen op de pers- menleving hiermee omgaat, maar het zo eenvoudig. Een e-mail of sms kun-
berichten die raadsleden of schepenen heeft mijn job wel wat saaier gemaakt. nen snel verkeerd overkomen en men-
je sturen. Omdat je niet weet wat er pre- Als politiek journalist ga je bijvoorbeeld sen kunnen gemakkelijk verbergen dat
cies in de gemeenteraden gezegd werd, naar recepties om op een informele het niet zo goed gaat. We zijn dus naar
moet je maar geloven wat er in dat manier te netwerken en dingen te we- andere manieren op zoek gegaan om
bericht staat. Woord en wederwoord ten te komen. Het hele informele luik is met het team contact te houden. We
verdwenen op die manier. Dat was het weggevallen, enkel het strikt professi- hebben elke week een moment gezocht
grootste gevolg. Ondertussen is dat wel onele blijft over.’ Ook bij Kevin Van der waarop we samen informeel konden
aangepast. Veel werk viel ook gewoon Auwera, Chef online bij Knack voelde samenkomen. We speelden een spel,
weg en dus bleven ook de inkomsten uit. het werk anders aan. ‘De coronaperio- deden een quiz of praatten wat bij. Dat
Dat komt neer op een enorm verlies van de heeft mijn job een pak moeilijker en om als team contact te houden en niet
zo’n 65%.’  uitdagender gemaakt om verschillende altijd over werk te moeten praten.’  
redenen. Ik leid een team van 19 men-
JUNI Stefaan Temmerman
Black Lives still Matter “De veelbesproken Black Lives Matter-manifes-
tatie. Het is pijnlijk om te zien dat dat nog steeds nodig is, dat mensen
nog niet bewust zijn van het feit dat er maar één ras is: het menselij-
ke ras. Een ras met verschillende kleurschakeringen. Het is pijnlijk dat
sommigen dat nog steeds niet begrijpen en bevooroordeeld zijn.”
ijdens kolonialism
en t
d ad e
w an
or
vo

jt
pi
ts
ig
tu
be
Filip
Koning

Faillisse
me
nt
wi S
ss
po
rt
Meest geklikt Tweets Cover
44 van de maand van de maand van de maand

Tweet: Zouden die wc-papier-


hamsteraars hun stapel elke dag
nog liefdevol aankijken? #dtv

ivan de vadder
@vadderiVRT
donderdag 25 juni 2020

HUMO Ik zit letterlijk op een trein die stil-


Dit is ‘Katrientje’ uit ‘Dage- staat en waar omgeroepen wordt
lijkse kost’: ‘Jeroen Meus is de dat de bestuurder “de nodige for-
Vader Theresa van de Belgi- mulieren moet invullen alvorens
sche televisie’ we verder mogen.”

Kathryn Cops (43) regisseert al drie Ik ben in een van mijn cartoons
jaar ‘Dagelijkse kost’ met Jeroen Meus. terechtgekomen... @nmbs
Daarnaast heeft ze ook andere pro-
lectrr
gramma’s geregisseerd bij Woestijnvis. @lectrr
Ze beschrijft hoe het is om met hem te George Floyd sterft nadat een politieman
woensdag 24 juni 2020
minutenlang met zijn knie op Floyds nek zit.
werken en hoe het was bij Woestijnvis.
Zijn laatste woorden ‘I can’t breathe’ vormen
Veel humor, ‘witty’ taalgebruik en een
nu de strijdkreet van de Black Lives Matter-be-
beetje ‘anders’ beschrijven Cops het weging.
beste, en haar collega’s beamen dat.
Rode vlekken

Column Het afgelopen jaar was, zacht uitgedrukt, erg uit- Mijn hoofd is leeg en mijn vingers zijn verlamd.
dagend voor de studenten journalistiek. Sinds Mijn zinnen kloppen niet meer en mijn ideeën lei-
door Gabrielle Delreux
de uitbraak van Covid-19 lopen velen onder hen den hun eigen leven. De creativiteit is leeggezogen
het risico op depressie, dat door eenzaamheid, door de vele uren op mijn kot en het gebrek aan
prestatiedruk en faalangst veroorzaakt wordt. Het sociaal contact. Wat mij daarbij verbaast, is dat
aantal studenten dat daaronder bezwijkt, is schrij- sommige docenten er niet bij stilstaan. We onder-
nend hoog. gaan een gemeenschappelijk lot, niet te vergeten.

Ik ben er niet aan ontsnapt, zo blijkt. Vorig aca- Verder vind ik het verontrustend en frustrerend
demiejaar kreeg ik te kampen met pityriasis ro- om vast te stellen dat de meeste journalisten niet
sea, een goedaardige huidziekte, vrij onschuldig eens journalistiek hebben gestudeerd. De mees-
en waarvan de oorzaak niet vaststaat. Daarom ten behaalden een master in de filologie of zelfs
beweren de artsen dat de opgelopen huidziek- in communicatie of geschiedenis. Hoe moeten wij
te psychosomatisch is. Je lichaam reageert met daarmee concurreren? Met een bachelor journa-
andere woorden op je gemoed. Zo werd ik plots listiek heb ik het gevoel dat het praktisch, noch
van de ene op de andere dag het slachtoffer van theoretisch genoeg is om de journalistieke baan
een irriterende vijand die zijn aanwezigheid ma- op te kunnen. Met de handen in het haar kijk ik

45
nifesteerde door rode bolletjes op mijn bovenli- op het internet naar wat ik allemaal zou kunnen
chaam. De huisarts stelde me persoonlijke vragen. studeren. Een eeuwige twijfelaar, zeker, zo zou je
De vragen die mij ongemakkelijk maakten, waren mij wel kunnen noemen, maar er zijn zodanig veel
die over stress en mijn mentale gezondheid. Door opties dat het ook niet anders kan. Het maakt me
wat ik haar vertelde, concludeerde ze dat stress bezorgd. Als ik niet oppas, komen er rode vlekken
de boosdoener was. ‘Ik heb een deadline binnen op mijn lichaam om mij eraan te herinneren dat ik
twee dagen, ik moet mijn taak nu absoluut afwer- mijn innerlijke evenwicht in de gaten moet houden.
ken,’ verzekerde ik mijn huisarts. Sindsdien begrijp For God’s sake!
ik dat ik meer naar mijn lichaam moet luisteren.
Het zendt mij signalen dat er iets niet klopt. Een
alarmbel zou dan in mijn hoofd moeten rinke-
len. Maar soms negeer ik die. Waarom? Omdat
ik constant het gevoel heb dat ik net niet genoeg
mijn best doe. Journalistiek is keihard werken voor
weinig geld, zonder baangarantie. Dat wist en ac-
cepteerde ik, waardoor ik eerdere symptomen van
stress niet in de mot had. En ik kan het bevestigen:
wie niet horen wil, moet voelen.

Daarnaast besef ik uiteraard dat ik lang niet de


enige ben die met dergelijke symptomen kampt.
In feite zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Mijn
medestudenten vinden het steeds moeilijker om
iets gedaan te krijgen. De maatschappij verwacht
veel van ons, we krijgen geen tijd om even stil te
staan. Alles moet heel snel gebeuren en daar-
naast ook nog eens goed zijn. Wil je schrijven? Wel,
we verwachten dan dat je dat snel kunt, want er
is geen tijd om nog veel bij te leren. Ik wil heel erg
mijn best doen voor mijn toekomstig beroep en
fier zijn op mijn werk, maar soms zit ik gewoon te
staren naar mijn computerscherm. Foto: Pauline Verleyen
Interview met Pascal Verbeken, hoofdredacteur van de Nederlandstalige Wilfried.

Wilfried op
Vlaamse wijze
TRIGGER
Op 14 oktober 2020
verscheen de eerste
Als je de laatste maanden een vaste bezoeker was van de bete-
Nederlandstalige
Wilfried. Onder leiding
re dagbladhandel, heb je misschien iets bijzonders opgemerkt:
van gerenommeerd
non-fictieschrijver en
er ligt een nieuw magazine in de rekken, Wilfried. Het geestes-
documentairema-
ker Pascal Verbeken
kind van de Waalse François Brabant moet onder leiding van
moet het Belgische
kwartaalmagazine de
de Vlaamse Pascal Verbeken het vacuüm van foto- en reporta-
ambitieuze doelstellin-
gen van Wilfried naar
gejournalistiek in het Vlaamse perslandschap opvullen.
Vlaanderen vertalen.

door Moonray Grunewald

In 2017 verscheen de eerste Wilfried in Wallonië, “Comprendre, ne pas juger”. ‘Begrijpen, niet oordelen’,
een magazine dat zijn lens op heel België richt. verduidelijkt Pascal Verbeken. Hij is hoofdredacteur
Het blad kwam het voorbije jaar vooral in de kijker te van de Nederlandstalige Wilfried, documentaire-
staan omdat het als eerste het cordon médiatique maker en gerenommeerd schrijver van non-fictie-
doorbrak. Het interview met Vlaams Belangkopstuk boeken. ‘De journalistiek is de voorbij twintig jaar,

46 Tom Van Grieken zorgde voor een ware schokgolf


in Wallonië.
onder invloed van sociale media, in grote mate, een
opiniejournalistiek geworden van oordelen en me-
ningen’, betoogt Verbeken. ‘Wij proberen met een
meer gelaagde journalistiek inzicht te brengen. Dat
is onze missie, vooral met reportages waarvoor we
ook de allerbeste journalisten uit Wallonië, Brussel
en Vlaanderen samenbrengen.’

De focus ligt bij de driemaandelijkse Wilfried vooral


op foto- en reportagejournalistiek. Daarom is er ook
expliciet gekozen om het blad op papier te brengen.
‘Voor foto- en reportagejournalistiek is papier altijd
het meest geschikt’, zegt Verbeken. Er zijn lange en
diepgaande interviews en reportages, met intrige-
rende foto's. Het voelt als iets zeldzaams en unieks.
‘Als je de Wilfried openslaat, kom je in een eigen uni-
versum van fotografie, reportages en opiniestukken
terecht. Het is een blad als geen ander en ik denk
dat we altijd een soort van spookrijder moeten blij-
ven op de snelweg der media’, verklaart Verbeken.

Bovendien is het lang geleden dat er in de kranten-


winkel nog eens een nieuw blad verschenen is met
een eigen smoel, ziel, programma, inzet en ambi-
tie. “Als er iets nieuws verscheen, waren dat dikwijls
marketingproducten, als gevolg van een marke-
Cover van de eerste Nederlandstalige Wilfried. tingonderzoek’, vertelt Verbeken. ‘Wilfried daaren-
tegen, is het gevolg van brainstormen tussen jour-
Op 14 oktober 2020 verscheen de eerste Neder- nalisten en non-fictieschrijvers, de marketing volgt
landstalige Wilfried. De filosofie achter het blad achteraf. Dat is - denk ik - ook een groot verschil
is deels ontleend aan het motto van commissa- met andere media waar de marketing voorloopt op
ris Maigret, een hoofdpersonage gecreëerd door de journalistiek.’
de Belgische romanschrijver Georges Simenon,
niche vullen die de mainstream media in
Franstalig België openlieten.’

In de Nederlandstalige Wilfried is er meer


ruimte voor reportages en fotojournalis-
tiek. ‘Eigenlijk meer de genres waar ik zelf
ook mee bezig ben als non-fictieschrijver’,
vertelt Verbeken met een lach. ‘Ik denk dat
er nog een tekort is aan goede reportages,
zeker ook in de Nederlandstalige media.
Vooral reportages waar gewone mensen
aan het woord komen. Het is heel interes-
sant om de levende geschiedenis van een
plek te vertellen aan de hand van de men-
sen die er leven. Dan kom je ook veel meer
tot een voelbare journalistiek die aansluit
bij dat motto van Simenon: ''comprendre,
ne pas juger.'''

Dat betekent niet dat de Franstalige en


Nederlandstalige Wilfried twee totaal ver-
Pascal Verbeken, hoofdredacteur van de Nederlandstalige Wilfried. (foto: Johan Jacobs)
schillende werelden zijn, integendeel. ‘Er is
overlap, maar er is ook een groot stuk waar
Nood aan België Waarom?’, vraagt Verbeken zich af. ‘Omdat eigen accenten gelegd worden. De realiteit
Het kwartaalmagazine richt haar lens op Walen voortdurend gebombardeerd wor- van de twee taalgemeenschappen zorgt
heel België, van Verviers tot Oostende en den met stukken over de Wetstraat waar ervoor dat niet alle onderwerpen te slij-
van de Schelde tot aan de Lesse. Volgens die twee partijen prominent aanwezig zijn, ten zijn aan de overkant van de taalgrens.
Verbeken heeft ons land daar ook nood terwijl daarbuiten een ander Vlaanderen Maar heel veel onderwerpen dan ook weer
aan: ‘We vernemen eigenlijk heel weinig ligt dat veel minder aan bod komt. Het wel’, stelt Verbeken. ‘Een forum of platform
over Wallonië in de Vlaamse media, de omgekeerde geldt ook voor ons. Met wat waar de journalistiek uit Franstalig en Ne-
mensen die erover schrijven dat zijn bijna vergelijken wij Wallonië? Heel vaak met de derlandstalig België elkaar ontmoeten, dat
allemaal buitenlandcorrespondenten. Je PS. Er is een enorme niche om te laten zien is tot op dit moment nooit gebeurd.’
hebt hier geen volgehouden structurele
aandacht voor wat er in dit land gebeurt
wat er allemaal gebeurt. Met lange verha-
len, want dat gebeurt te weinig, maar zon- De coöperatie 47
en dat is heel merkwaardig. Als je dat in der belgicistische ondertoon’, zegt Verbe- Wilfried is sinds 2019 een coöperatieve
Nederland of in Frankrijk zegt, kunnen ze ken scherp. “Wij zijn een puur journalistiek vennootschap, dat wil zeggen dat iedere
bijna niet geloven hoezeer media hier ook medium. Nuchter en kritisch’, hij benadrukt Belg een aandeel kan kopen en voor een
gesplitst en gefocust zijn op de eigen taal- vooral die woorden. ‘Wij bestrijken het hele stukje mede-eigenaar kan zijn van Wilfried.
groep en gemeenschap.’ plaatje. Er is aandacht voor politiek, cul- Wilfried heeft dus geen privé-eigenaar,
tuur, media, alles eigenlijk.’ het magazine behoort toe aan de lezers
‘Generatiegenoten van mij in La Louvière die garant staan voor de onafhankelijk-
en Charleroi hebben een heel ander Bel- Uniek platform heid. Al meer dan driehonderd vennoten
gië meegemaakt dan ikzelf’, getuigt Vla- De achtergronden en persoonlijkheden waken op die manier over de ambitie van
ming Verbeken. ‘Zij hebben decennialang van de twee hoofdredacteuren van Wilf- het blad. Opnieuw uniek in België, naast
crises meegemaakt in Wallonië. Er is dan ried, François Brabant en Pascal Verbeken, Médor in Franstalig België en Apache dat
ook een fundamenteel verschil in hoe je maakt van de Waalse en Vlaamse Wilfried sinds kort ook op papier verschijnt.
naar België kijkt. Om België te begrijpen een blad met karakter. Maar het zijn tege-
is het essentieel om inzicht te hebben in lijk ook twee verschillende tijdschriften met In het Vlaamse medialandschap zijn er
ons land, dat is een bredere scoop en die uiteenlopende invalshoeken. zo’n vijf grote persgroepen, de grote tan-
brengen wij.’ kers die ook de grootste kranten, maga-
De Franstalige Wilfried is drie jaar geleden zines, radio- en tv-zenders bezitten. ‘Naast
Bovendien komt het nieuws over Wallonië opgericht door een aantal journalisten die grote tankers denk ik dat we nog meer
vaak uit één straat, een straat die zelfs niet en non-fictieschrijvers in Franstalig Bel- dan vandaag de kleine bootjes zullen heb-
in het Waalse gewest ligt, de Wetstraat. gië. Mensen die actief waren bij de grote ben. Sommige zullen standhouden, ande-
‘Heel veel berichtgeving die toch komt kranten maar met een gezamenlijke wens, re zullen verdwijnen, maar dat is ook het lot
overgewaaid uit het andere landsdeel een medium waarin ze lange reportages van de grotere titels’, verklaart Verbeken.
verkrijgen we via de wetstraatjournalis- en interviews konden brengen. De Frans- ‘Wie had ooit gedacht dat de krant Het Volk
tiek. Maar dat is per definitie een slagveld’, talige Wilfried heeft een meer politieke zou verdwijnen, dat was ondenkbaar 40
zo zegt Verbeken. ‘Daardoor krijg je de in- ondertoon dan de Nederlandstalige. ‘De jaar geleden en toch is het gebeurd. Het is
druk dat wij hier in een land leven dat in oprichters waren voornamelijk politieke een goede zaak dat er naast de grote tan-
een permanente crisis verkeert en op de journalisten, zoals François Brabant’, ver- kers nog meerdere kleinere media zullen
rand van het conflict staat.’ telt Verbeken. ‘Dat komt logischerwijs door ontstaan. "Laat duizend bloemen bloeien",
hun eigen interesseveld, lange verhalen zegt men weleens, en Wilfried is een van
‘Voor veel Walen is Vlaanderen synoniem met een politieke inslag, politieke repor- die nieuwe bloemen.’
geworden van N-VA en Vlaams Belang. tages, interviews en analyses. Zij willen die
JULI Nicolas Maeterlinck
Serene zomer “Die dag zou het de eerste dag geweest zijn van het gra-
tis stadsfestival 'Gentse Feesten 2020', maar door de pandemie werd
het evenement volledig afgelast. Op een LED-bord van de politie staat:
“Geen versterkte muziek tussen 22u en 6u”, dat had je hier een jaar eer-
der niet moeten zeggen.”
ne
ico
o rr
oM i
(+) Enn

M i sb rui
ksc
ha
nd
al a
in
Be
lg
is
ch
et
u rn
we
re l d
b ar st l os

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Tweet: Zie ik dat nu goed? Is mijn


vakantiebestemming van oran-
je met quarantaine, naar oranje
met waakzaamheid, naar oranje
met quarantaine, naar groen ge-
gaan? Mijn goesting is intussen
rood.

Fatma Taspinar
@ftaspinar

Op Tagmag.be woendag 15 juli 2020

‘Grootste droom van


overleden Naya Rivera is
Tweet: Vroeger liet men regerin-
uitgekomen’
gen vallen. Vandaag laat men
regeringsvormingen vallen.
Volgens Chris Colfer, ‘Glee’-collega van
Naya Rivera, kwam de grootste droom
Joël De Ceulaer
van de overleden actrice uit toen ze @jdceulaer
beviel van haar zoontje Josey. Colfer
gaf aan dat Rivera niets liever wilde maandag 13 juli 2020
dan moeder worden. Op 8 juli 2020 Na de dood van George Floyd verovert
de Black Lives Matter-beweging de hele
verdween Rivera tijdens een boottocht,
wereld. Met gebalde vuisten in de lucht
nadat ze een duik had genomen met
laat iedereen zijn stem horen. Zinloos po-
haar zoontje. Enkele dagen later werd litiegeweld wordt niet langer getolereerd.
haar lichaam teruggevonden.
'Als het moeilijk wordt,
bellen we de tekenaar'
TRIGGER Tekenaars die voor nieuwsmedia werken, krijgen vaak delicate
Op 2 juli 2020 verschijnt
in Trends een opinie- onderwerpen op hun bord. De ene krijgt daarbij meer vrijheid dan
stuk van redacteur Stijn
Fockedey over Trump de andere, zo blijkt uit gesprekken met enkelen. Maar over één
versus Facebook, ad-
verteerders die Mark
ding zijn ze het eens: ze kunnen een eigen perspectief in hun te-
Zuckerbergs platform kenwerk kwijt.
proberen te boycotten
en Facebook dat niet
hard genoeg optreedt
tegen haat en racisme,
blijkens de Black Lives
Matter-protesten. Te-
kenaar Karl Meersman
heeft hierbij een illus-
tratie getekend die dat
moet verbeelden.

door Kimberly Meuleman

Tekenaar Gerard Alsteens (Knack), beter be- artiesten, toneelspelers, filmsterren, zangers, 51
kend onder de naam GAL, vindt dat een illus- muzikanten. Bij Trends gaat het vooral om poli-
tratie bovenal relevant moet zijn. ‘Iedere ge- tici en managers.
respecteerde krant heeft één of meer eigen
tekenaars. De tekenaar heeft dikwijls een auto- ‘Ik illustreer niet graag onbe-
nome visie. Ik illustreer niet graag onbenullig-
heden. Ik vind dat het onderwerp relevant moet
nulligheden. Ik vind dat
zijn, dat het een betekenis moet hebben. Je te- het onderwerp relevant moet
kent niet zomaar om een blad te vullen.’ zijn, dat het een betekenis
Tekenaar Klaas Verplancke (Weekend Knack,
moet hebben. Je tekent niet
©Karl Meersman/Trends De Tijd, De Standaard) neemt hetzelfde stand- zomaar om een blad te vullen’
punt in. Een illustratie moet relevant zijn. ‘Het - Gerard Alsteens (GAL), Knack
grote verschil met klassieke kunst is dat wij
dingen maken die niet alleen voor onszelf rele- ‘Er zit wel iets in het gezegde “als je iemand wil
vant moeten zijn. Kunstenaars zijn in de eerste leren kennen, moet je hem tekenen.” Natuurlijk
plaats bezig met expressie, met persoonlijke ken ik al de geportretteerden niet persoonlijk.
expressie, met identiteit. Op één of andere ma- Maar voor een sprekend portret is extreme
nier cijferen wij, beeldontwerpers, dat weg en waarneming nodig. Een goed portret laat ook
denken wij vooral ook na over de andere kant een beetje in de ziel kijken. Met bepaalde men-
van de lijn. Het moet op zijn minst relevant zijn sen heb ik meer een klik dan met andere. Als
voor iemand anders dan jijzelf.’ ik mijn modellen niet ken, zoek ik er veel over
op. Ik lees ook veel. Zo groeit er sympathie of
Politici spelen een grote rol in de media, omdat onverschilligheid voor iemand. Voor politici wil
ze publieke figuren zijn. Hoe beeld je die af om ik echt kritisch zijn; die moet ik op de korrel ne-
een bepaalde indruk mee te geven aan het pu- men. Politici in Trends pak ik dus veel scherper
bliek? Illustrator Karl Meersman is bekend voor aan dan kunstenaars in Focus.’
zijn portretten in het politiek-economische blad
Trends. Hij werkt ook voor Knack Focus. Maar er Dikke neus
is een onderscheid tussen wat hij doet voor die Tekenaar Gerard Alsteens is erg bekend voor
twee bladen. Focus schrijft over kunstenaars, zijn karikaturen. Dat soort tekening wordt al
snel als spottend ervaren, maar dat is Architectuur of grootse omgevingen
niet altijd terecht. ‘Mensen denken dat verdwijnen meer naar de achtergrond.
een karikatuur altijd iemand is met een Die focus op het personage is ook
dikke neus, maar dat is niet zo. Een en- handig voor die rubriek Hart en Hoofd.
kele keer krijgt iemand zelfs een fijne Menselijke emoties weergeven op al-
neus. Een karikatuur is een overdrijving lerlei verschillende manieren, ligt me
van een eigenschap die niet vleiend enorm. Zeker in tijden van corona is dat
is. Daardoor zijn mijn figuren niet altijd belangrijk.’
even aangenaam. Ik heb al verschil-
lende mensen ontmoet die ik ook ge- Ook Elise Vandeplancke (De Morgen)
tekend heb. Sommigen gaan daar heel illustreert sociale en maatschappelijke
goed mee om, anderen minder.’ thema’s zoals armoede en gelijke kan-
De Morgen publiceert elke week de ru- sen. ‘Omdat het over maatschappelij-
briek Uitkijkpost, met een brief van Joël ke thema's gaat, probeer ik rekening te
De Ceulaer aan een prominent figuur. houden met de gevoeligheden. Ik doe
Lezers van de rubriek weten dat daar mijn best om zoveel mogelijk inclusief
telkens een portret van de geadres- te zijn. Verschillende huidskleuren of
seerde bij staat. Die tekeningen zijn verschillende types personen, of een
van de hand van illustrator Caroline keer clichés doorbreken. Het is niet al-
Vermeir, van Studio Caro. Zij tekent het tijd evident.’
portret aan de hand van een foto die ze
krijgt van de redactie. ‘Ik kijk altijd naar Handig
de emotie van de foto. Als het een sym- Artdirector van De Morgen Arne De-
pathieke foto is, probeer ik de tekening puydt legt uit dat er niet automatisch
ook sympathiek te maken. Maar als de een illustratie wordt gevraagd bij ‘ge-
persoon boos is op de foto, probeer ik voelige’ onderwerpen, maar wel bij
dat waarheidsgetrouw weer te geven. moeilijk te illustreren thema’s of als
Soms steek ik daar een uitvergroting het onmogelijk is om een foto erbij te

52
in. Als iemand boos op de foto staat, plaatsen. ‘Een illustratie is bij gevoelige
vind ik het wel grappig om die kaken stukken natuurlijk wel handig, omdat je
dan extra rood te maken, om de woude die beeldinhoud tot in de details kunt
extra duidelijk te maken. Maar ik pro- redigeren. Zo kan je gelaagder te werk
beer daar niet te hard in te overdrijven.’ gaan. Bij een interview, reportage of
nieuwsstuk met actueel beeldmateriaal
Eigen leefwereld zal je niet snel een illustratie zien.’
Een illustratie kan ook bedoeld zijn om
de lezer te laten nadenken over wat er Illustrator Elise Vandeplancke deelt
afgebeeld is. Dat is zeker het geval bij die mening: met een tekening kan je
gevoelige onderwerpen zoals mentale makkelijker een moeilijk onderwerp il-
gezondheid, het menselijk lichaam en lustreren. ‘Je speelt meer met fantasie.
taboes. Trui Chielens tekend regelma- Als een persoon zijn verhaal anoniem
tig voor de rubriek Hart en Hoofd van vertelt, of als je niet concreet iemand
De Standaard. Ze heeft ervaring bij kan uitbeelden, is het moeilijk om ie-
het maken van dat soort beelden. mand in beeld te brengen. Bijvoor-
Ze verwijst daarbij erg naar haar eigen beeld: bij iemand die verdrietig is, kan
leefwereld, om het beeld zo toegan- je niet elke week een foto van een hui-
kelijker te maken voor het publiek. ‘Als lend persoon zetten. Als het moeilijk is
ik een tekst of een thema krijg, komen om het met foto's uit te beelden, kun je
er sowieso een aantal beelden in mijn met tekeningen verder werken.’
hoofd op. Ik overleg met mezelf: hoe zou
ik zelf reageren op situaties waarin de Illustrator Trui Chielens bevestigt dat
personages van dat thema terechtko- de vraag naar illustraties sinds coro-
men? Ik probeer ergens herkenbaar te na gestegen is. Niet onlogisch, want de
zijn, maar ook te verrassen. Ik wil men- mentale gezondheid wordt aangetast
sen raken met iets wat ze herkennen.’ tijdens de pandemie. ‘Ik heb het gevoel
dat filosofische thema's nu iets meer
boven: Queen Elizabeth II The Disunited Kingdom. (Tekening
Chielens gebruikt voornamelijk perso- aan bod komen. We hebben het meer
Karl Meersman) midden: ‘Beste Ben Weyts, ik stel voor dat nages om de leefwereld van de lezers en meer over mentale gezondheid, over
u eens stageloopt op intensieve zorgen.’ (Tekening Caroline
Vermeire) onder: Harry Styles gekleed in een jurk op de cover
te weerspiegelen. ‘In mijn beelden pri- hoe wij ons allemaal voelen, hoe we
van Vogue. (Tekening Trui Chielens) meert de mens en zijn emoties. omgaan met heel de situatie.’
TikTok onder vuur na viraal zelfmoordfilmpje. (Tekening Elise Vandeplancke)

Chielens werkt voor Feeling Magazine, ‘Bij Trends overleg ik elke zondag. Maar ook als je niet alle vrijheid hebt,
een tijdschrift dat ook gevoeligere on- Dan bel ik met de hoofdredacteur en kan je als tekenaar vrij kiezen wat je te-
derwerpen brengt. ‘Ik merk ook daar dat zeg: “Kijk Daan (Killemaes, n.v.d.r.), ik zou kent over het onderwerp dat je ontvangt.
er heel veel artikels zijn rond gezondheid dàt willen doen”. Ik volg het nieuws een Trui Chielens krijgt bijvoorbeeld een on-
en mentaal welzijn, en dat allemaal hele week: wat gebeurt er en wat gaat derwerp aangeboden van de artdirec-

53
sinds corona. Daar horen beelden bij er volgende week gebeuren. Ik moet tor van De Standaard. ‘Ze kennen mij
waar weinig stockfoto's over te vinden proberen wat vooruit te denken. Bij Fo- intussen en weten welke onderwerpen
zijn. Filosofische thema's zijn vaak ab- cus is dat bijvoorbeeld een film die gaat ze mij kunnen geven. Maar ik heb nog
stract en in die zin denk ik dat er overal uitkomen, of een nieuwe plaat van Bob maar zeer weinig een opdracht gewei-
meer illustraties nodig zijn’, zegt Chie- Dylan bijvoorbeeld, of van Billie Eilish. Ik gerd, omdat ik vind dat je als illustrator
lens. schrijf meestal drie thema’s op. Dan kijk steeds jezelf moet verplaatsen in een
ik wie ik het liefste teken, welke figuur mij vaststaand gegeven. Dat is iets waar
Vrije keuze het meeste inspireert’, zegt Meersman. we in getraind zijn. Dat je je eigen wereld
Hoe verloopt de samenwerking precies probeert te creëren bovenop iets wat je
tussen een redactie en een illustrator? ‘Ik doe mijn best om aangereikt of aangeboden wordt. Is het
De meeste illustratoren werken in op- nu een verhaal of een thema, of een zin,
dracht van een redactie. Sommigen
zoveel mogelijk dat kan van alles zijn’, zegt Chielen.
vast, anderen als freelancer. Er zijn er inclusief te zijn.
ook die de autoriteit hebben om zelf met Verschillende huidskleu- Prijskaartje
een idee te komen en dus meer vrijheid Hoeveel kost een illustratie precies? Bij
hebben. Maar dat gebeurt meestal als
ren, verschillende types alle illustratoren met wie we spraken,
je daar al geruime tijd hebt gewerkt. personen, een keer wordt de prijs bepaald door de redactie.
de clichés doorbreken’ Artdirector Arne Depuydt kan wel een
Tekenaar Karl Meersman werkt al lang - Elise Vandeplancke, De Morgen idee geven van hoeveel een illustratie
voor mediagroep Roularta; ooit is hij ongeveer kost. ‘De kostprijs van een il-
helemaal vanaf nul begonnen. ‘Voor Tekenaar Gerard Alsteens heeft nog lustratie hangt enorm af van de grootte.
Trends werk ik al meer dan dertig jaar. meer vrijheid in zijn werk. Hij krijgt geen Dat kan van 100 tot 350 euro gaan. Op
Ik was heel jong toen ik er begon. Ik was opdracht, maar geeft een opdracht zich is dat ongeveer dezelfde prijs als
toen een straattekenaar. De hoofdre- aan zichzelf. ‘Vanaf vrijdag kijk ik bij- voor een foto van een eigen fotograaf.
dacteur zag me tekenen en vroeg: ‘Wil voorbeeld alle bladen na. Ook luister ik Maar een vergelijking maken is moeilijk
je niet bij ons komen werken?’ Ik heb de veel naar de radio en kijk ik naar het tv- omdat veel beelden vanuit beeldban-
stiel moeten leren vanaf nul en wist niets nieuws. Ik kies drie items om een teke- ken komen. Die zijn, doordat ze binnen
over economie. De eerste jaren werd ik ning rond te bedenken. Ik maak zelf een een abonnement vallen, sowieso goed-
dus gestuurd en opgeleid; gaandeweg keuze, niemand weet wat ik ga tekenen. koper. Illustraties zijn altijd op bestelling.’
kreeg ik meer vrijheid en nu heb ik volle- De redactie krijgt de tekening binnen en
dige autonomie in wat ik maak.’ ziet dan pas wat ik gemaakt heb. Ik heb
altijd die vrijheid gehad.’
AUGUSTUS Franky Verdickt
Bloemen voor de slachtoffers “Op de foto ben ik net twee uur in Wit-Rusland.
Mijn contact brengt me naar de metrohalte op het Pushkinplein in Minsk.
De foto toont een rebelse orthodoxe priester die aan de metrohalte Pushkins-
kaya een mis opdraagt aan Alexander Taraikovsky. Hij werd op 10 augustus het
eerste dodelijke slachtoffer van de protesten in Wit-Rusland. Elke avond ko-
men sympathisanten bloemen plaatsen op de plaats waar het slachtoffer viel,
maar elke avond haalt de politie de bloemen weg. De protesten in Wit-Rusland
werden en worden zeer hardhandig neergeslagen, er is sprake van martelingen,
mishandelingen en verkrachtingen. Honderden burgers zijn opgepakt of ge-
vlucht naar het buitenland.”
t
er
eH
ed b
(+) Rob

Ver woe
nd s te
ee
x
pl
si o
e
a
an
ha
ve
nB
e i ro
et

Meest geklikt Tweets Cover


56 van de maand van de maand van de maand

Je zou verwachten dat in een


land dat belang hecht aan vrije
meningsuiting en persvrijheid,
volksvertegenwoordigers nooit
–nooit- zouden suggereren dat
journalisten en commentatoren
zich best even van commentaar
zouden onthouden. Belerend of
Op Flows.be niet.
‘Maandelijks drie schepen
met Chinese elektrische Rik Van de Walle
@rvdwalle
wagens naar Europa’
zaterdag 29 augustus 2020
Wallenius Wilhelmsen, een bedrijf aan
de haven van Zeebrugge, zal drie keer Twee maanden voor zijn dood
per maand een schip met Chinese kwam er een melding van een
elektrische auto’s voor de Europese racistisch incident in onze fuif-
markt aanleveren. In Bremerhaven ar- zaal Albatros tot bij ons. De club
riveerde in maart al de eerste lading in kwestie was Reuzegom. Het
van vijfhonderd wagens voor toeristi- mikpunt was Sanda Dia. Twee
sche verhuur. De wagens komen van maanden later stierf Sanda door President Trump wil de Chinese app TikTok
de Chinese constructeur Aiways. zijn doop bij Reuzegom. verbieden in de VS. Het bedrijf zou te veel
gegevens verzamelen en een gevaar vormen.
Kenny Van Minsel
@VanMinselKenny

zondag 30 augustus 2020


SCOOPOGRAM

1 12 2 4

2 1 13 6

3 1 5 6 9

4 4

5 12 8 9

6 12 4 4 13

7 11 8 6

8 6 2 11

9 3 11 8 5 1

10
57
7 13 2 2

11 4 9 8

12 11 13 6 8 2

-
13 12 9

14 2 3 1

15 8 7 2 6

16 1 4 11 9

1. De kerk in het midden houden 10. Gezegend Alle antwoorden zijn ergens in dit scoop-
2. Flatulentiecontroles 11. Opgehouden te bestaan nummer terug te vinden. Gelijke getallen
door Facebook staan voor gelijke letters. ‘ij’ staat voor
3. Congres over fruitsap
één letter. De woordbalk in de midden-
4. Drang naar gefrituurde 12. Wat vierjarigen en journalisten
kolom bevat een begrip. De oplossing
aardappelrepen gemeen hebben
vindt u via deze QR-code.
5. Krantenblogger 13. Geen computer

6. Beroemde kroon 14. Advertenties uitlachen

7. Bang van een Duitse deelstaat 15. Maakt de boel meestal onveiliger

8. Beeld(verruimende) kunstenaars 16. De vierde (onmacht)

9. Communicatiepanorama
Voetbalclubs houden de touwtjes in handen

Voetbaljournalistiek
onder het juk
TRIGGER
Op 12 augustus 2020
verschijnt in Het Laatste
Is voetbaljournalistiek een bedreigde sector? De vraag rijst
Nieuws een artikel over
de transfers van Ronald
door een nieuw fenomeen bij de Belgische voetbalclubs: eigen
Vargas en Renato Neto
naar KSK Deinze. In het
content creëren. Na de opkomst van perschefs, rond de eeuw-
artikel wordt verwezen
naar het filmpje, dat
wisseling, is dat het tweede grote obstakel dat de voetbaljour-
de club zelf de wereld
instuurde om de trans-
nalist zal moeten overwinnen. De combinatie van die twee
fer aan te kondigen.
Voetbalclubs doen dat
brengt het voortbestaan van de stiel in gevaar. Enkele journa-
steeds vaker. De rol van
de journalist lijkt uitge-
listen leggen de vinger op de wonde.
speeld.

door Jens Cansse

58
Clubs die eigen content voorzien voor hun fans: op werknemers van de club. Maar dat is meteen ook
zich kan je er niets op tegen hebben. Leuke filmpjes hun grootste nadeel. Ze kunnen het niet verdoeze-
met ludieke beelden uit de kleedkamer, grappige len als het slecht gaat. Resultaten spreken voor zich.
fases op training of een geblesseerde speler die Op dat moment is een objectieve vraagstelling een
hard werkt aan zijn comeback. Maar is die eigen minimumvereiste. Een interview vanuit de club zal
content wel zo onschuldig als hij lijkt? Wordt de rol daarom nooit dezelfde waarde hebben als een in-
van de voetbaljournalist zo niet stap voor stap over- terview uit een onafhankelijk medium. We zullen al-
genomen door de clubs? Volgens Guillaume Mae- tijd een kritische vinger aan de pols kunnen houden.’
be, voetbaljournalist bij Het Nieuwsblad, is er wel
degelijk een probleem. ‘Clubs beseffen al langer Verknippen
dat ze de media niet meer nodig hebben om hun Naast het aanbieden van eigen content proberen
supporters te bereiken. Maar dat ze met dat idee de clubs het beeld naar de buitenwereld nog op
ook echt iets doen, is een vrij recente ontwikkeling. andere manieren te bepalen. ‘Clubs proberen te
Ze investeren in kleine mediabedrijven. Club Brugge controleren wat en vooral hoe dingen in de krant
heeft bijvoorbeeld zijn eigen Club Media House. Nu komen’, getuigt Hans Vandeweghe, columnist en
focussen die bedrijven nog heel vaak op video en journalist bij De Morgen. ‘De opkomst van de pers-
andere multimediale content, waarmee ze dan verantwoordelijke bij de clubs is daar doorslagge-
sponsors in de kijker zetten. Maar die mediabe- vend in geweest. Ze lezen interviews na, laten quo-
drijven merken meer en meer dat ze ook verhalen tes verknippen of zelfs helemaal weggooien, maar
kunnen sturen en zo de output over hun club onder ze ontzeggen ook de toegang aan journalisten die
controle kunnen houden.’ té kritisch zijn. Zo proberen ze veel meer controle te
houden over de output.’
‘Clubs kondigen hun eigen content aan met be-
woordingen als “exclusief”. Alsof ze er een wedstrijd ‘Ik wil daarmee niet zeggen dat de opkomst van
van maken. Dat is natuurlijk belachelijk, want zij perschefs helemaal slecht is. Alles wordt nu veel
bepalen zelf wie er wint. Daarnaast zijn zulke in- meer gekanaliseerd. Maar er moet natuurlijk wel
terviews vaak ook niets waard. Het is een politiek een evenwicht zijn. Patrick Janssens, de vroege-
praatje met  de standaardvragen en standaar- re algemeen directeur van KRC Genk en daarvoor
dantwoorden. Ze kunnen alles op voorhand bepa- burgemeester van Antwerpen, zei mij ooit: 
len, want zowel de interviewer als de interviewee zijn “De voetbalpers, dat is een bende onnozelaars.
van links naar rechts: Hans Vandeweghe, De Morgen foto door Corelio, Brent Jolie, diploma sportjournalistiek.
Jacques Sys, Sport/Voetbalmagazine. Guillaume Maebe, Het Nieuwsblad.

Mochten wij in de politiek doen wat ze met Taarten tenjournalisten, dat gewillig toelaten om-
de voetbalpers doen, namelijk alles zeg- Volgens Vandeweghe  is België wel dat ze bang zijn dat ze geen interviews
60 gen in interviews en achteraf alles er op-
nieuw laten uithalen, dan zouden wij gevild
een uitzonderlijk voorbeeld hierin. ‘Nieuw-
tjes en quotes voorzien, met taarten naar
meer zouden krijgen als ze ertegen in-
gaan.’ Volgens Sys gaat het hier over een
worden. Maar de voetbalpers, die pikt dat spelers gaan als ze verjaren, de vrouwen zekere trots over je artikel die je moet heb-
blijkbaar.” Vandeweghe heeft een cynische van spelers in de picture zetten. Ja, dat ben als journalist.  
kijk op de zaak. Volgens hem evolueert de zijn dingen die je in veel andere landen
voetbaljournalistiek in de verkeerde rich- gewoon niet ziet. Of het gebeurt in een
‘Soms moet je op
ting. ‘Het is meer en meer voetbalschrijve- soort schandaalpers. Bij ons wordt dat in
rij aan het worden.  Je bent zo sterk afhan- “zogezegd” serieuze kranten gedaan. Als je strepen durven te
kelijk van de clubs. En als je ertegenin gaat, je dat allemaal wil doen, dan moet je wel staan. Want ze zouden
sta je aan de zijlijn en moet je van daaruit
observeren. Ik ken er niet veel die voor lou-
meestappen in wat de clubs willen.’
het allemaal voor
ter observeren worden betaald.’ Jacques Sys,  al jaren hoofdredacteur je voorkauwen’
bij Sport/Voetbalmagazine, ziet niet en- - Jacques Sys,
Sport/Voetbalmagazine
‘Een interview vanuit kel nadelen aan de sterke inmenging van
perschefs. ‘Je moet tegenwoordig altijd bij
de club zal nooit dezelfde de perschef passeren als je iemand van Het is een probleem dat Sys ook vooral ziet
waarde hebben als de club wil interviewen. Soms is dat lastig, bij de jongere generatie. ‘Je merkt dat bij
maar nu en dan heeft het ook zijn voorde- bepaalde jonge journalisten. Die schrijven
een interview vanuit len. Ik heb zelf nog meegemaakt dat ik 24 al met een bepaalde zelfcensuur. Ze den-
een onafhankelijk medium’ keer moest bellen naar een speler voor ik ken bij zichzelf: “Dit zal waarschijnlijk niet
- Guillaume Maebe, hem aan de lijn kreeg. Nu doe je een te- passeren” en schrijven het dan ook niet.
Het Nieuwsblad lefoontje naar de perschef en dan weet je Ze leggen er zich bij neer. Ze zouden meer
meteen waar je staat. Maar aan de ande- durf moeten hebben om voor zichzelf op
Is het een onomkeerbaar gegeven, of valt re kant maakt dat ook deel uit van de con- te komen en vooral: goed argumenteren
er nog iets aan te doen? Vandeweghe: ‘Het trole die clubs willen uitoefenen. Tegen- waarom ze het wél zouden mogen schrij-
probleem is dat iedereen die de voetbal- woordig willen ze alles nalezen. Ik kan daar ven.’
journalistiek kent zoals die vroeger was, nu tot op zekere hoogte nog inkomen, dat is
al wat ouder is en zich niet meer wil en- een vorm van professionalisme. Feitelijke Sys staaft die uitspraken met een
gageren, en er tegelijk ook relatief weinig onjuistheden die in het artikel staan, wor- voorbeeld uit zijn eigen ervaring: ‘Ja-
last van heeft. Daarnaast heb je de jonge- den er zo snel uitgefilterd. Maar ze mogen ren geleden had ik een interview met
re collega’s die denken: “Ja goed, het is nu uitspraken van spelers niet aanpassen of Christoph Daum, die toen trainer was van
zo”. Die vinden het niet nodig om daarte- zelfs verwijderen. Toch gebeurt dat ook. Club Brugge. De perschef was daarbij, wat
gen op te treden en leggen zich erbij neer.’ Dan merk je dat journalisten, vooral kran- ik toen al vreemd vond. Daum vertelde
over het feit dat hij in het verleden te ma- zo maak je een goed interview. Het is ook
ken had gekregen met kanker. Hij heeft daar het leukste wat er is in de journalistiek, maar
toen heel uitgebreid en open over gespro- in tegenstelling tot wat mensen denken is
ken, maar de perschef vroeg achteraf om het ook het moeilijkste. Door de zware con-
de kankerpassage niet te publiceren. Toen troles van perschefs en het voorzien van
heb ik gezegd: “Kijk, Daum is zestig jaar, hij interviews door de clubs zelf, is het bijna on-
weet wat hij vertelt. Ik ga dat wel schrijven.” mogelijk geworden om zulke interviews nog
Ik heb het gedaan en ik heb er geen pro- af te nemen. Het vak is zo een groot deel
blemen door gekregen. Soms moet je op je van zijn charme verloren.’
strepen durven staan, want de perschefs
zouden het allemaal voorkauwen.’

‘Patrick Janssens zei ooit:


de voetbalpers, dat is
een bende onnozelaars.
Mochten politici die
dingen doen met journa-
listen, ze werden gevild’
- Hans Vandeweghe,
De Morgen

Content creator
Wat nu met de toekomst? Hoe kijkt een stu-
dent sportjournalistiek naar die situatie?
Brent Jolie, net afgestudeerd aan Howest in ‘Tv-medewerker doet zijn beklag over de aanwezigheid van de vele camera-
mensen van de clubs: “Voor wat filmen wij hier eigenlijk nog?’
de richting sportjournalistiek, ziet het som-
ber in en kiest bewust om niet aan de slag
te gaan als sportjournalist. Hij kijkt meer uit
naar een job aan de andere kant, als con-
61
tent creator bij een voetbalclub. ‘Clubs heb-
ben meer en meer de touwtjes in handen.
Ze controleren het nieuws als het ware. Zij
bepalen wat er naar buiten gaat en hoe.
Het mooiste voorbeeld hiervan is transfer-
nieuws. Je komt dat soort nieuws nog maar
zelden te weten via een nieuwsmedium. Al-
les wordt eerst gecommuniceerd via de so-
cial media van de voetbalclub in kwestie.
Vooral de vele krantenjournalisten zijn daar
de dupe van. Het nieuws dat zij brengen, is
vaak een reproductie van wat de clubs zelf
eerst hebben gepost op hun social media,
aangevuld met een opinie en wat context.
Het is een bijzonder lastig beroep gewor-
den.’ Volgens Jolie is het ook iets dat leefde
onder de studenten. ‘Vanaf ons tweede jaar
begonnen we te beseffen dat er eigenlijk
weinig toekomst zit in voetbaljournalistiek.
Velen van ons die iets wilden doen in de
voetbalwereld hebben daarom hun ambitie
bijgesteld en zoeken nu een job in de com-
municatiesector. Daar is op zich niets mis
mee. Alleen zal je daar niet echt kritische
vragen mogen stellen, het gaat tenslotte
ook om het uitdragen van het imago van
de club.’
‘Clubs kunnen het niet verdoezelen als het slecht gaat. Deze fan van
Jacques Sys 
vat het met deze woorden RSC Anderlecht pikt het niet dat de club een positieve boodschap wil
brengen over het debuut van een jonge speler, terwijl ze die match
samen: ‘Interviewtechnieken toepassen verloren hebben.’
om zo zaken aan een speler te ontlokken:
SEPTEMBER Dirk Waem
De verlossing “Na een jaar vol corona vergeten we bijna dat 2020 ook
een nieuwe regering baarde. De Croo en Magnette dalen de trappen van
het statige Egmontpaleis af om het nachtelijke regeringsakkoord tijdens
een persconferentie voor te stellen. De Vivaldiregering is een feit.”
rg
bu
ns
Gi
er
Bad
(+) Ruth

Autoka
aa ra v
nV
aa l
m
s
B
el
an
g
in
B ru
sse
l

Meest geklikt Tweets Cover


64 van de maand van de maand van de maand
Tweet: Ik heb geen corona gehad,
geen seksfilmpjes doorgestuurd
gekregen en ik ken de pasjes van
het Jerusalema dansje niet. Ben
zelfs geen enkele keer aangeduid
als preformateur. Ik mag precies
gewoon niet meedoen met heel dat
2020 dingetje.

Elke Neuville
@elkeneuville

vrijdag 11 september 2020

Op Kerknet Lieve iedereen, een waarschuwing:


‘Joshua (32) verbouwt kapel stuur je nudes van iemand anders
door naar me (‘bv’ of niet) dan zal ik
uit dank voor genezing van
daarvan aangifte doen bij de poli-
broer’ tie. Knuffels. Seriously: nudes maken
is not a crime. Nudes van iemand
Toen Joshuas broer in een coma anders doorsturen wél. Eén ‘forward’
belandde na een verkeersongeval, kan iemands leven verwoesten. De
heeft hij hele nachten gebeden op- impact op de psyche van de per-
dat zijn broer het zou overleven. Toen soon die weet dat z’n/haar nudes Door zijn verleden als geheim agent kon pre-

die uiteindelijk uit zijn coma ontwaakte circuleren is enorm. Praat over iets sident Poetin alle macht naar zich toetrekken.
anders aan de koffiemachines. De documentaire ‘Putin: A Russian Spy Story’
en zijn gezondheid verbeterde, besloot
Wees volwassen. onthult al zijn geheimen.
Joshua uit dank een kapel te verbou-
wen. Mensen kunnen er voor een centje
Kenneth Dée
een kaars aansteken. Het geld gaat re- @kennethdee
gelrecht naar het goede doel, ter steun
van andere verkeersslachtoffers. vrijdag 4 september 2020
Journalisten moeten zich
(soms) inhouden
TRIGGER Media worden er de jongste jaren, en vooral sinds de verkiezing
In de opinierubriek Welles-
Nietes in De Morgen van van Donald Trump in 2016, steeds vaker van beschuldigd te links-
zaterdag 12 september 2020
discussiëren N-VA-parle- progressief te zijn. In het Verenigd Koninkrijk kwamen er deels
mentslid Marius Meremans
en auteur van ‘Dochter van
daardoor nieuwe BBC-richtlijnen. Die moeten het onlinegedrag
de dekolonisatie’ Nadia van de journalisten beperken. Hoe zit het met de onpartijdigheid
Nsayi op pagina 76 over de
vraag of de VRT te 'woke' is van onze eigen Belgische pers, en moet een journalist zich eigen-
geworden. Die rijst nadat de
BBC precies daarvan is be- lijk wel aan die onpartijdigheid houden?
schuldigd.

door Francis Pauwels

In oktober 2020 vroeg de Britse omroep BBC in het eerste gezicht misschien schrikbarend dat
een nota aan haar journalisten om niet langer journalisten zo aan banden worden gelegd,
hun steun uit te spreken voor sociale bewegin- maar anderzijds zijn nieuwsankers en journa-
gen, zelfs al zijn ze ‘niet-controversieel’, en ook listen het verlengde van een omroep. Hun ac-

65
niet in hun vrije tijd. Journalisten uit bepaalde ties hebben een directe invloed op het imago
Britse regio’s werd gevraagd om niet deel te van de omroep, daarom worden ze strenger in
nemen aan de Gay Prideparades en betogin- het oog gehouden. Dat zien we de laatste jaren
gen van Black Lives Matter. Dat leidde tot een steeds duidelijker door de opkomst van de so-
discussie over de grenzen van journalistieke ciale media.
onpartijdigheid. Die vraag is relevant voor alle
journalisten. Level playing field
Op de website van de VRT staat ook expliciet
Bij de VRT moeten journalisten zich al langer te lezen dat ze de Code van de Raad voor de
aan een gedragscode houden. Charlotte Mi- Journalistiek onderschrijft. Die code omvat een
chils, juridisch adviseur bij de Vlaamse Ver- pak richtlijnen, ook wel ‘soft law’ genoemd, die
eniging van Journalisten (VVJ), legt uit welke de openbare omroep zichzelf oplegt. Het bevat
wetten, controleorganen en richtlijnen de on- beroepsethische minimumregels die gelden
partijdigheid van onze pers waarborgen. ‘We voor alle vormen van journalistiek.
maken een onderscheid tussen zelfregulering
enerzijds en wetgeving anderzijds. In de cate- Naast die zelfregulering haalt Michils ook het
gorie zelfregulering zijn er richtlijnen zoals bij- wettelijk aspect aan. ‘De belangrijkste wette-
voorbeeld de VRT zichzelf heeft opgelegd. Wat lijke factor is het mediadecreet. Dat bevat al-
kunnen die richtlijnen zijn? Ten eerste is er het lerlei bepalingen voor omroepdiensten, niet
redactiestatuut van de VRT-nieuwsdienst, dat alleen voor de VRT maar ook voor de private
de deontologische code vastlegt en de on- omroepen. Volgens het mediadecreet moe-
afhankelijkheid van de redactie tegenover de ten informatieprogramma’s, mededelingen en
directie verzekert. Er is ook een deontologische programma’s met een algemene informatieve
adviesraad die issues aan dat redactiestatuut inslag en alle informatieve programmaonder-
toetst, en er zijn de tien geboden voor sociale delen in een geest van politiek ideologische
media.’ In die laatste herkennen we gelijkaar- onpartijdigheid worden verzorgd.’ In principe
dige regels zoals die die de BBC hanteert. Een moeten de openbare en privéomroep dus even
VRT-journalist mag niets op sociale media zet- onpartijdig zijn. Zo wordt een ‘level playing field’
boven: Charlotte Michils, juridisch advi-
ten wat hij niet voor een microfoon zou zeggen. gecreëerd en vermijdt België toestanden zoals
seur bij de VVJ. (Foto: Charlotte Michils) Een structurele voorkeur of afkeur voor bepaal- bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Daar kan
de politieke partijen en politici uitspreken, is dus een grote zender als Fox probleemloos de Re-
onder: Karin De Ruyter, ombudsvrouw van
De Standaard. (Foto: Fred Debrock) not done, zelfs op een privéaccount. Het lijkt op publikeinse Partij steunen.
Michils vindt dat het in België op dat we als krant niet laten vallen, zeker om- earther aan het woord te laten telkens
vlak wel goed zit: ‘Er zijn echt wel een dat die onpartijdigheid momenteel wel wanneer er gezegd wordt dat de aarde
aantal bronnen die de onpartijdigheid internationaal onder druk staat.’ Daar- rond is. Onpartijdigheid hoeft dus niet
van de media controleren en in stand mee doelt ze onder meer op wat afge- te betekenen dat elke mening evenveel
houden, zowel via soft law als via de lopen zomer bij de New York Times is gewicht krijgt. Meningen die tegen de
wet. Maar de wetten gaan vooral over gebeurd. De republikeinse senator Tom wetenschappelijke consensus ingaan,
de omroep, terwijl de geschreven pers Cotton riep in een opiniestuk op om mogen wel aan bod komen, maar
vooral binnen het domein van zelfregu- het leger in te zetten tegen betogingen moeten gekaderd worden om desin-
lering valt.’ van Black Lives Matter. Dat de New York formatie te voorkomen.
Times het opiniestuk publiceerde, kon
‘De journalistiek heeft op veel kritiek rekenen, ook binnen de Als laatste en belangrijkste, is er de de-
krant zelf. Zo kwam de discussie weer mocratie en mensenrechten. De open-
een waakhondfunctie, op gang over de opgelegde onpartij- bare omroep onderschrijft de mensen-
machtsstructuren digheid, en of journalisten niet vanuit rechten en de democratie. Dat staat
moeten tegen het licht een bepaald activisme mogen schrij- ook in het redactiestatuut van de VRT:
ven wanneer het over maatschappelij- ‘De interviewer grijpt in als standpun-
worden gehouden. ke thema’s als politiegeweld gaat. ten worden ingenomen die indruisen
Overal waar er macht is, tegen de rechten van de mens of die
kunnen er excessen zijn.’ ‘Je bent als mens en discriminerend zijn’. Net zoals bij de we-
tenschappelijke consensus mogen ex-
Vaag
journalist nooit volledig treme meningen wel aan bod komen,
In bepaalde kringen worden de media objectief in je onderwerp- maar telkens met correcte kadering en
ervan beschuldigd te links-progressief keuze, formulering en weerwerk.
te zijn. Wat denken ze daar zelf van?
woordkeuze’
Karin De Ruyter, ombudsvrouw van De ‘In de VS kan een grote
Standaard, laat weten dat ze vaak met
dergelijke opmerkingen te maken krijgt.
Volgens De Ruyter is dat niet zo’n goed zender als Fox probleem-
“Ik vind dat altijd moeilijk te beant-
idee. ‘De vraag is natuurlijk: als je die
loos de Republikeinse
objectiviteit laat vallen als norm, wat
woorden omdat die opmerking meest-
zet je dan in de plaats? Wat is dan je partij steunen.
al vaag en niet gepreciseerd is. Vaak
maatstaf? Daar is momenteel geen Dat vermijden we hier
67
gaat ze gepaard met de toevoeging
‘activistisch’.
antwoord op. Uiteindelijk is het doel de met het mediadecreet’
journalistieke waarheidsvinding, dat is
je guideline. De manier waarop je dat Onrecht
Het klopt dat De Standaard eerder
doet, hoeft dan niet noodzakelijk vanuit Terwijl het moeilijk is om je als journalist
progressief is in bepaalde standpun-
onpartijdigheid te zijn volgens sommi- activistisch op te stellen en tegelijk je
ten. Een krant mag natuurlijk bepaalde
ge mensen. Je bent als mens en jour- geloofwaardigheid te behouden, heeft
punten op de agenda zetten. Of men
nalist natuurlijk nooit volledig objectief. een journalist wel een zekere sociale
dat nu activistisch noemt of niet is een
Er zit subjectiviteit in je onderwerpskeu- verantwoordelijkheid om onrecht aan
kwestie van interpretatie. Het té activis-
ze, je formulering en woordkeuze, en je het licht te brengen. In zekere zin kan je
tisch zijn werd ons vaak verweten in de
schrijft altijd vanuit je eigen persoon. dat als activisme zien. Charlotte Michils
klimaat- en milieudiscussie; daar heeft
Als journalist met ervaring kan je wel wijst ook op die verantwoordelijkheid.
de krant duidelijke standpunten over
een weloverwogen mening over iets ‘De journalistiek heeft een waakhond-
ingenomen. We hebben acties mee
geven, als die gebaseerd is op waar- functie, machtsstructuren moeten te-
georganiseerd zoals de Curieuzeneu-
heid en feiten, niet op buikgevoel of gen het licht worden gehouden. Of dat
zen, dat kan je misschien een vorm van
emoties, of om mee te doen met de nu de overheid is of het bedrijfsleven,
activisme noemen. Maar anderzijds is
massa.’ de uitvoerende, rechterlijke of de wet-
het ook de taak van een nieuwsme-
dium om bepaalde maatschappelijke gevende macht. Overal waar er macht
Blij is, kunnen er excessen zijn. Los daarvan
problemen op de agenda te zetten."
Er zijn volgens de VRT ook gevallen is het goed om altijd alle kanten te be-
waar de journalist zich minder neutraal lichten en zeker ook te strijden tegen
Volgens De Ruyter is een krant ook vrijer
mag opstellen. In een opiniestuk van 24 maatschappelijk onrecht. Dat is iets
dan de omroep, omdat de krant meer
april 2017 op de website van VRT, licht dat wij allemaal zouden moeten doen,
aan zelfregulering gebonden is, tegen-
VRT-ombudsman Tim Pauwels drie om die democratische reflectie te heb-
over de meer door wetgeving gebon-
dergelijke situaties toe. Ten eerste is ben. Dat zit ingebakken in de journalis-
den televisiemedia. ‘Wij zijn bij de krant
dat het Vlaamse karakter. Wat relevant tiek.’
niet verplicht om in elk politiek stuk elke
is voor Vlaanderen, zal op de voor-
partij aan het woord te laten. Bij de VRT
grond komen, en als bijvoorbeeld een
moeten ze rekening houden met de be-
Belgische sportman een overwinning
heersovereenkomst van 2019, die neu-
behaalt, mag de omroep ook blij zijn.
traliteit vraagt. Natuurlijk hebben wij
Ten tweede is er de wetenschappelij-
ook onze journalistieke verantwoorde-
ke consensus. De VRT hoeft geen flat
lijkheid van onpartijdigheid. Die willen
Radiopresentatoren van duidingsprogramma’s over hun uitdagende job

De topsporters
onder de journalisten?
TRIGGER
Vanaf september 2020
presenteert Gert Geens
Radiopresentator van een VRT-duidingsprogramma, het lijkt
het duidingsprogramma
De Wereld Vandaag op
voor de meesten onder ons een bijzonder drukke job. Met de
Radio 1. radio als snelste medium en het nieuws dat nooit een pauze
door Kaat Baeyens
neemt, ogen radiojournalisten van de openbare omroep als
topsporters in de journalistiek. Hoe slagen zij erin steeds op
de hoogte te blijven van de meest uiteenlopende thema’s?
Benedikte Coussement (presentatrice bij De Ochtend), Gert
Geens (presentator bij De Wereld Vandaag) en Jos Vandervel-
den (eindredacteur van De Wereld Vandaag) vertellen over hun
persoonlijke ervaringen.

Waarom spraken we enkel met VRT-presentatoren?

68 Private zenders als Qmusic, NRJ en JOE kiezen er bewust


voor om geen duidingsprogramma’s bij het nieuws uit te
zenden. Zij willen zich vooral profileren als muziekzender
en leggen de focus dus volledig op hits, artiesten en alles
daarrond.

Wat zijn de grootste verschillen tussen niet beweren dat je voor Sporza meer eigen ken-
de presentatie van een duidingsprogram- nis moet hebben dan voor De Wereld Vandaag.
ma op de radio en de andere jobs die jullie Bij beide programma’s moet je wel goed kunnen
in het verleden uitoefenden? inspelen op de antwoorden.’
Benedikte Coussement: ‘Ik was vroeger
nieuwslezeres bij Studio Brussel. Daar moet je de Hoe ziet een dag in jullie leven er
luisteraars zo gebald mogelijk het hoofdnieuws precies uit?
meegeven. De nieuwsfeiten komen binnen en jij Benedikte Coussement: ‘Mijn wekker gaat af
updatet je publiek. Bij De Ochtend zetten we zelf om kwart voor 4, zodat ik tegen 5 uur zeker op
meer het nieuws op de kaart, klagen we aan en de redactie ben. Tegen dan zorg ik dat ik mijn
zoeken we uit. Het gaat dus dieper dan louter mailbox en Twitter al eens gecheckt heb. Omdat
de nieuwsupdates weergeven. Op het vlak van ik altijd vroeg ga slapen, moet ik op de redac-
research is het verschil echter niet zo groot. Bij tie nog een paar nieuwsupdates bekijken die ik
beide jobs doe je een beroep op andere journa- de avond ervoor gemist heb. Elke ochtend is
listen en experts die in een themacel zitten.’ strak getimed, want het moet vooruitgaan.
Gert Geens: ‘Sinds 2005 presenteer ik ook Samen met de redactie neem ik nog een paar
live-evenementen bij Sporza. De nadruk ligt kranten door om nog nieuwe onderwerpen te
daar meer op de verslaggeving. Daar moet je vinden. Wanneer we om 6 uur aan de uitzen-
als presentator zelf beslissingen nemen, maar ding beginnen, staat ongeveer twee derde van
bij moeilijke momenten kan je wel altijd terug- de onderwerpen vast. Soms hebben we tus-
vallen op de uitzending van de sportwedstrijd sen 8 en 9 uur nog niets op voorhand kunnen
zelf. Bij De Wereld Vandaag gaat dat niet, maar inplannen. Dat hangt natuurlijk af van dag tot
hier werk je wel samen met een heel team dat dag. Het kan ook voorkomen dat we tijdens
mee beslissingen neemt en uitgebreid resear- de uitzending nog gesprekspartners moe-
cht. Het één compenseert het ander dus. Ik kan ten opbellen voor een interview dat binnen
de tien minuten op antenne moet.
Na de uitzending plaatsen we alle
fragmentjes op onze website. Tegen
de middag ben ik meestal thuis en dan

?
is het tijd om even uit te rusten. Om
16 uur haal ik de kinderen van school
en begin ik het nieuws weer te volgen.
Voor het slapengaan neem ik snel
de research eens door die onze dag-
redactie heeft voorbereid voor de vol-
gende uitzending.’

‘In sommige gevallen


lees ik de onderwerpen
pas voor het eerst op het
moment dat de plaat die
ervoor komt, gedraaid
wordt. De taak van de
redacteurs mag dus echt
niet onderschat worden.’
– Gert Geens

Jos Vandervelden en Gert Geens:


‘Bij De Wereld Vandaag beginnen we
’s ochtends al met het verzamelen van
onderwerpen en sluiten de dag tel-

69
kens af rond 19 uur. Wat dit program-
ma zo interessant maakt, is dat het
perfect samenvalt met de nieuwsdag.
Ons redactieteam bestaat uit drie
redacteurs, de eindredacteur en de
presentator. We zijn een klein maar
hecht team, waardoor we zeer effici-
ënt te werk kunnen gaan. De Wereld
Vandaag sluit aan bij De Ochtend en
gaat dus vaak nog dieper in op onder-
werpen die daar behandeld werden.
Overdag komt er natuurlijk nog veel De werkplek van de redactie van De Ochtend en De Wereld Vandaag

nieuws bij waarrond we kunnen werken.


voor een scenario. Dat wil niet zeggen Geens: ‘Ik denk soms wel eens: “Ik hoop
Om 16 uur verhuist de redactie naar
dat alles al uitgeschreven is. Als pre- dat het hier goed komt, want hier ben ik
de studio. Tegen dan ligt ongeveer
sentator moet je hoe dan ook zelf kun- nu zelf niet zo’n meester in.” Maar als ik
zestig procent van de onderwerpen
nen inspelen op de antwoorden van je op voorhand weet dat ik iemand moet
vast. De andere worden tijdens de uit-
gesprekspartner. Maar als ik tijd heb, interviewen over een thema waar ik
zending nog gekozen en voorbereid.
probeer ik mijn tekst wel al eens kort uit niet echt in thuis ben, laat ik me extra
In sommige gevallen leest de presen-
te schrijven.’ informeren door de redacteurs. Vooral
tator de onderwerpen pas voor het
Coussement: ‘Wanneer je bij moeilij- bij lastminuteonderwerpen is de voor-
eerst op het moment dat de plaat die
kere onderwerpen moet improviseren, bereiding van de redacteurs cruciaal,
ervoor komt, gedraaid wordt. De taak
kan de boodschap soms verloren gaan want dan is er geen tijd voor overleg.
van de redacteurs, die dat vaak last
voor de luisteraars. Dan is het dus be- Je moet je er ook mee kunnen verzoe-
minute moeten voorbereiden en
langrijk om je aanpak op voorhand nen dat je niet alles kan weten. We blij-
uitschrijven, mag dus echt niet onder-
neer te pennen.’ ven vragenstellers. Wij willen net iets te
schat worden.’
weten komen. Al moet je natuurlijk wel
Is het al eens gebeurd dat je te een beetje basiskennis hebben.’
Schrijf je als presentator zelf je
weinig geïnformeerd was over een Vandervelden: ‘Daarom heb je bij deze
script en interviewvragen?
nieuwsonderwerp? programma’s een presentator nodig
Geens: ‘Vooral de redacteurs berei-
Coussement: ‘Ja, dat gebeurt. Alles- die goed thuis is in een radiostudio. Als
den de onderwerpen voor. Zij bepalen
behalve leuk, maar dat is menselijk.’ je dan ook een beetje vlot van tong
de invalshoek van het stuk en zorgen
bent, komt het wel in orde.’
Hoe houd je je hoofd koel tijdens stellen. Aan de andere kant moet je
deze lastminutemomenten? ook de typische radioskills voldoende
Geens: ‘Het is vooral belangrijk dat je beheersen: mondig zijn, Algemeen Ne-
niet in paniek raakt. Ik heb ondertussen derlands spreken en complexe zaken zo
wel al enkele jaren ervaring in het pre- eenvoudig mogelijk kunnen uitleggen.
senteren, waardoor dat dus niet zo snel Ten slotte moet je er ook brede interes-
meer gebeurt.’ ses op nahouden voor deze job. Ik zie
Vandervelden: ‘Ervaring in een radio- mezelf dan ook als een generalist.’
studio is dus wel echt een must om Coussement: ‘Als presentator voor De
dit programma te kunnen presenteren Ochtend moet je natuurlijk vroeg kun-
zonder te panikeren. Daarnaast werken nen opstaan. Het is allesbehalve een
we ook steeds met een scenario, dat tij- 9-to-5-job. Van nature geïnteresseerd
dens de uitzending nog aangepast kan zijn en goed kunnen omgaan met
worden. Als we bijvoorbeeld merken dat deadlines is ook noodzakelijk. Daar-
we een bepaalde interviewee niet me- naast moet je ook empathisch zijn en
teen kunnen bereiken, verschuiven we begrip kunnen opbrengen voor andere
dat onderwerp naar een later moment standpunten. Toch is het ook belangrijk
in de uitzending.’ dat je kritisch blijft. Er zijn vaak politici
Geens: ‘Bovendien kunnen we steeds die interessante boodschappen aan-
Zo ziet het bureau van een redacteur bij De Wereld terugvallen op de muziek wanneer er bieden, maar je moet wel steeds blijven
Vandaag eruit tijdens de voorbereidingen nog zaken zijn die last minute geregeld nadenken waarom ze deze nu precies
moeten worden.’ willen verspreiden. Je wil je ook niet al-
Coussement: ‘Volgens mij is dat ook tijd als spreekbuis door iedereen laten
‘Bij drukke uitzendingen iets wat je in je hebt of niet. Iedereen die gebruiken.’
waarbij er nog veel voor De Ochtend werkt, blijft altijd wel
last minute moet vrij rustig. Je mag ook niet panikeren bij ‘Als je een leven wil
gebeuren, leef je voor- deze job, want dan komt het gewoon
buiten je werk, doe dan
niet goed.’
al op adrenaline. Ik kan geen journalistiek, klinkt
een echte kick krijgen Is het dan echt nog nooit voorge- het. Daar ben ik het ab-
wanneer alles uiteindelijk komen dat je toch een beetje in
soluut niet mee eens.
70 toch nog net lukt.’
paniek schoot?
Coussement: ‘Dat is wel al gebeurd ja, Op die manier laten ze
– Benedikte Coussement
maar dan moet je improviseren. Ik kan de journalistiek als
daar soms heel kwaad van worden. Al
Heb je vaak last van stress bij deze een klotejob overkomen.’
gaat het soms over een klein woordje,
job? – Jos Vandervelden
waardoor de hele zinsbouw niet meer
Geens: ‘Je moet het kunnen omzetten
klopt. Maar wanneer ik de uitzending
naar positieve stress. Bovendien moet De radio is het snelste medium.
achteraf beluister, besef ik dat het ei-
er ook wel een beetje druk op zitten, Oefenen jullie één van de meest
genlijk allemaal wel meevalt. Je bent
denk ik. Zonder agitatie gaat het echt intensieve jobs uit in de journalis-
drie uur lang intensief bezig. Logisch
niet lukken. Het is dan ook belangrijk dat tiek?
dat er in die tijd foutjes gemaakt wor-
je alert blijft tijdens de uitzending.’ Coussement: ‘Dat hangt af van je ei-
den. Het is dus belangrijk dat je kan re-
Coussement: ‘Ik kan zelf wel goed om- gen kwaliteiten. Ik ben bijvoorbeeld ie-
lativeren.’
gaan met die deadlines en stress. Het mand die heel moeilijk werk kan plan-
is een kwestie van gewoonte. Je moet nen op lange termijn. Er zijn hier mensen
Het is dus niet de ideale job voor
altijd rustig proberen te blijven. Boven- op de redactie die wekenlang bezig zijn
perfectionisten?
dien weten de luisteraars ook niet pre- aan een grote reportage. Dat zou ik niet
Coussement: ‘Ik denk dat de meesten
cies welke onderwerpen er op je pro- kunnen. Ik vind het net leuk om met kor-
hier eigenlijk zeer perfectionistisch zijn.
gramma staan. Bij drukke uitzendingen te deadlines te werken. Het is dus wel
Iedereen kan wel eens vloeken bij fou-
waarbij er nog veel last minute moet intensief, maar op een andere manier.’
ten. Perfectionistisch zijn mag, zolang je
gebeuren, leef je vooral op adrenaline. Geens: ‘Bij radio kan je 70 kilometer per
het ook kunt loslaten.’
Ik kan dan ook een echte kick krijgen uur rijden, maar soms ook wel 180. Er zijn
wanneer alles uiteindelijk toch nog net dagen en momenten waarop het zeer
Uit welk hout moet je precies ge-
lukt. Zo herinner ik me nog zeer goed intensief is, maar dat hangt af van het
sneden voor deze job?
de dag waarop de nieuwe federale re- nieuws. Breaking news moet je natuur-
Vandervelden: ‘Je moet snel, ge-
gering bekendraakte. ’s Ochtends had- lijk meteen brengen. Het schommelt
vat en krachtig kunnen inspelen op je
den we bijna alle nieuwe namen van dus vaak.’
gesprekspartners. Daarom is het zo
de ministers in de uitzending, met een Vandervelden: ‘Dat klopt. Onlineme-
belangrijk dat de presentatoren zelf
eerste reactie. En dat nog voor de ee- dia zijn ondertussen misschien wel nog
voldoende bagage en ervaring hebben.’
daflegging. Daar haalde ik enorm veel sneller geworden, maar radio blijft toch
Geens: ‘Aan de ene kant moet je leer-
voldoening uit.’ wel een van de scherpste en snelste
giering zijn en jezelf vragen durven
media.’
Links: Gert Geens, presentator bij De Wereld Vandaag. Rechts: Jos Vandervelden, eindredacteur van De Wereld Vandaag

Coussement: ‘De radio speelt bij de nooit volledig wanneer wij hier de par-
meeste mensen ook vaak op de achter- king afrijden. Compleet afhaken kan
grond. Je publiek kan de onderwerpen dus niet.’
niet herlezen zoals een krantenartikel. Vandervelden: ‘Bij deze job moet je de
Het is dus een extra uitdaging om alles actualiteit altijd opvolgen, maar ook ik
in een logisch verhaal te gieten en dat beschouw dat niet echt als werk. Ik doe
vervolgens duidelijk over te brengen.’ dat vanuit mijn eigen interesse. Stagi-
aires vertellen me vaak dat scholen de
Het nieuws staat nooit stil. Lukt journalistiek inleiden als een zware, el-
het om de balans te vinden tussen lendige job. Als je een leven wil buiten je
werk en privé? werk, doe dan geen journalistiek, klinkt
Coussement: ‘Ik heb het gevoel dat het. Daar ben ik het absoluut niet mee
ik dat evenwicht goed kan behouden. eens. Op die manier laten ze journalis-
Bezig zijn met nieuws in mijn vrije tijd tiek als een klotejob overkomen.’
ervaar ik ook niet echt als werken. Op Coussement: ‘Nochtans bedanken veel
vrijdagavond probeer ik wel altijd te luisteraars ons voor de uitleg en het
ontspannen en durf ik al eens niet naar gezelschap deze dagen, sinds de co-
het journaal te kijken. Ook tijdens de ronacrisis. De mensen worden samen
vakanties neem ik wat meer afstand met jou wakker en zijn ook oprecht be-
van het nieuws. Maar het helemaal niet nieuwd naar wat je te vertellen hebt. De
meer volgen, zou heel onnatuurlijk aan- voldoening die het publiek en ik eruit
voelen.’ halen, maakt dat het allemaal waard.
Geens: ‘Ik presenteer de ene week Die appreciatie doet me toch veel. Pas
bij Sporza en de andere bij De Wereld op, je moet je luisteraars niet altijd naar
Vandaag. Tijdens de werkweek van de mond praten, maar hun mening blijft Benedikte Coussement, presentatrice bij De Ochtend
De Wereld Vandaag heb ik het wel druk- toch wel belangrijk.’
ker dan anders. Ons werk stopt echter (Foto's: Kaat Baeyens)
OKTOBER Kristof Vadino
Vijf voor twaalf “In oktober 2020 werd de intensivecareafdeling voor coronapa-
tiënten van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel overspoeld. Sinds het begin van
de pandemie is de druk op de gezondheidswerkers nooit afgenomen. De zorg-
verleners zijn dag in dag uit in de weer voor de patiënten en presteren vele uren
onder stressvolle omstandigheden. De verpleegsters moeten familieleden informe-
ren over de toestand van de patiënten en families van stervende patiënten opvan-
gen. De druk is enorm en er vallen steeds meer verpleegkundigen uit. 'Er waren nog
nooit zo veel afwezigen', zegt hoofdverpleegkundige Eric Karel. ‘Dat door extreme
vermoeidheid, burn-outs en uitgestelde gezondheidsproblemen. We vragen meer
erkenning voor ons moeilijke werk.”
ier
e m
t pr

d
or
w
o
ro
eC
er D
Al exa n d

#prou
bo d
ys
or w
t 'gd
e
ka
pt a
'd
oo
r LG
BTQ
IA+ beweging

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Watched #detwaalf this week.


One of the most complex, nuan-
ced and gripping courtroom dra-
mas I’ve ever seen. Naturalistic
and extaordinary. Beautiful and
gritty. A study of humanity, mo-
rality, integrity and consequence.
Bravo.

Ricky Gervais
@rickygervais
de krant van West-Vlaanderen
'Waregem in diepe rouw woensdag 28 oktober 2020

na plots overlijden Mathis


Dierick (17)' “Hallo, met de brandweer”
“Hoi, m’n huis staat in brand”
Ion Basket Waregem was in diepe rouw “Okay.. Past vrijdag voor u?”
na het plotse overlijden van teamge- “Wacht, ik kijk even in mijn agen-
noot Mathis Dierick. Mama Stephanie, da. Die in brand staat, overigens.
papa Jürgen en broer Manu bleven Yep, vrijdag heb ik niets.”
verweesd achter. Voor de 17-jarige “Tot dan!”
Waregemnaar was basketbal zijn le- “Tot dan!” De dood van de iconische Ruth Bader Gins-
ven. Ook bij Vibso Waregem, waar de burg laat een diepe indruk na op de VS. Als
Jeroen Baert opperrechter streed ze voor vrouwenrechten.
jongen schoolliep, reageerde men @jbaert Symbolisch voor RBG: ze droeg altijd een ket-
geschokt. De Scoop-redactie betuigt
ting over haar toga in de vorm van een kraag
haar medeleven aan de familie van dinsdag 27 oktober 2020
om haar vrouwelijkheid te uiten.
Mathis.
Emiel Lenaert: ‘Dit is geen discussie of argument’

Wat met inclusie? 


TRIGGER
Op zondag 11 oktober 2020
De trans- en non-binaire gemeenschap voelt zich niet vertegen-
komt Joppe De Campenee- woordigd in de Vlaamse media. Scoop ging op onderzoek.
re spreken over de nieuwe
genderneutrale kledingcol-
lectie van Zalando in De Ze-
vende Dag. Joppe gebruikt
de voornaamwoorden die/
hun, maar toch verschijnt
een artikel op VRT NWS
waarin die aangesproken
wordt met de voornaam-
woorden hij/hem.

door Margot Vandewalle

75
Non-binaire personen zijn mensen die zich
niet thuis voelen in de binaire hokjes van ‘man’
of ‘vrouw’. Het is moeilijk omprecies te weten
hoeveel mensen er in België non-binair en/
of transgender zijn, omdat niet iedereen dat
graag deelt. Uit een Belgische studie van 2018
uitgevoerd door Joz Motmans, coördinator van
het Vlaamse Transgender Infopunt en gastpro-
fessor genderstudies aan de UGent, blijkt dat
22% van de bevolking zich zo identificeert. In
de Nederlandse taal gebruiken we meestal het
mannelijke hij/hem of het vrouwelijke zij/haar
als voornaamwoorden wanneer we naar an-
deren verwijzen. Non-binaire personen worden
vaak liever aangesproken met de non-binaire
voornaamwoorden die/hen/hun. Soms ge-
bruikt men ook wel het Engelstalige woord ‘pro-
nouns’ om te spreken over voornaamwoorden.

Op zondag 11 oktober 2020 kwam Joppe De


Emiel Lenaert (Foto: Gabriëlle Delreux)
Campeneere (die/hun) in het zondagse praat-
programma De Zevende Dag op Eén spre- ‘Mijn pronouns zijn die/hun, daar hebben we het
ken over de nieuwe genderneutrale kledinglijn nochtans uitgebreid over gehad op voorhand.’
van Zalando. Het gesprek ging daarnaast ook Dergelijke kleine slordigheden komen voor de
over non-binariteit. Nog geen tien minuten na trans- en non-binaire gemeenschap respect-
afloop van het programma tweet het Twitter- loos over.
account van De Zevende Dag: ‘Joppe De Cam-
peneere draagt zelf ook kledij uit vrouwencol- Emiel Lenaert (die/hun) is non-binair en stu-
lecties. Omdat hij het mooi vindt, los van de deert drama. Op hun school is die de eerste
afdeling waaruit de kleren komen.’ Op Twitter non-binaire student en komt die dagelijks in
breekt daarna de hel los. Enkele uren later ci- contact met andersdenkenden. In de media
teert Joppe de tweet van De Zevende Dag met: ziet die hunzelf ook niet gerepresenteerd.
Stappen zetten hij het artikel: ‘Journalistiek stigma rond Je herinnert daarmee iemand constant
Volgens Emiel hebben journalisten gender non-conforme personen: ‘Ze aan zijn traumatische verleden, terwijl
doorgaans van meet af aan de basis willen wel over ons spreken, maar niet die dat overduidelijk probeert te ver-
niet mee en willen ze te snel werken: met ons’. Aanvankelijk schreef Florian geten om zo een authentieker leven te
‘Vaak zijn die eerste stappen naar in- het artikel om voor zichzelf uit te maken kunnen opbouwen.’ Ook Florian vindt
clusie nog niet gezet. Journalisten willen wat er allemaal met zijn eigen gender dat het gebruik van dead names ge-
al allerlei artikels schrijven, vooraleer ze gaande was, maar al snel kwam hij ook woon mag stoppen: ‘Als een persoon
écht begrijpen wat inclusie inhoudt. Wij in contact met de andere kant van het een nieuwe naam kiest, dan moet je
willen hen dat uitleggen en vragen van verhaal: ‘Door wat mijn interviewees mij daar rekening mee houden.’
de media de bereidheid om daaruit de vertelden, werd al snel duidelijk dat er
nodige lessen te trekken.’ een heel grote ontevredenheid heerste Karin De Ruyter (zij/haar), ombuds-
over de manier waarop er over trans- vrouw bij De Standaard, pleit voor een
Binnen het thema van gender en seksu- en non-binaire mensen geschreven genuanceerder debat. Volgens haar is
aliteit wordt heel specifieke terminolo- wordt in de pers. In mijn eigen research die dead name echt wel nodig om het
gie gebruikt. De enige juiste terminolo- botste ik inderdaad op heel wat artikels artikel te begrijpen: ‘Bij een artikel dat
gie vind je op de websites van Çavaria, die gewoon verschrikkelijk zijn. Daarom specifiek handelt over een coming out
de koepel van LGBTQ+-organisaties, en besloot ik om in mijn artikel voorname- is dat gewoon nodig om de persoon te
het Transgender Infopunt. lijk trans- en non-binaire personen aan kunnen identificeren. Maar eenmaal we
het woord te laten, en niet alleen gen- die dead name voor de eerste keer ge-
‘Journalisten willen al derexperts.’ bruikt hebben, zullen we die in het ver-
volg niet meer vermelden.’ Een ander
allerlei artikels schrijven, In zijn artikel levert Saerens heel wat argument dat de ombudsvrouw aan-
voordat dat ze écht kritiek op de manier waarop de me- haalt, is dat je in een krant niet aan ge-
begrijpen wat inclusie dia vandaag over trans en non-binai- schiedvervalsing kunt doen: ‘Je kan niet
re mensen schrijven. Daarom was het ontkennen dat die persoon een groot
inhoudt’ moeilijk om het artikel gepubliceerd deel van hun leven die naam heeft ge-
- Emiel Lenaert
te krijgen: ‘Het stuk was al in septem- bruikt’, verduidelijkt ze. ‘Als wij een dead
ber 2020 klaar, maar het werd uitein- name van iemand niet meer mogen
‘Nadat je de basis begrepen hebt, kan je
delijk pas gepubliceerd door het onli- gebruiken, dan betekent dat dat we dat
nagaan wat het effect van je artikel zal
nenieuwsplatform De Wereld Morgen in ook overal moeten aanpassen in onze
zijn’, vervolgt Emiel. ‘Stap twee is besef-
november. Het werd heel weinig gele- archieven, maar zoiets is gewoon on-
fen dat een goede intentie niet altijd een
navenant effect betekent. Die twee ge-
zen, daarom heb ik zelf een Instagram-
campagne op poten gezet. Zo schreef
mogelijk.’ Uit journalistiek oogpunt kan
Florian nog ergens begrijpen dat men-
77
gevens moet je los van elkaar plaatsen.
ik heel wat Instagrampersoonlijkheden sen het misschien niet helemaal zullen
Hoe iets overkomt, is belangrijker dan
aan met de vraag of ze het stuk wilden begrijpen. Het identificeren kan volgens
hoe je het bedoeld hebt. Research over
delen op hun pagina.’ hem makkelijk opgelost worden door
gender is daarom bijzonder belangrijk.’
het toevoegen van een foto. ‘Onder-
Al is Florian blij met zijn publicatie, hij schat het publiek niet’, klinkt het.
Wanneer journalisten vandaag artikels
vindt het toch jammer dat zijn stuk voor-
schrijven over trans- en/of non-binai-
al in linkse sferen is terechtgekomen: ‘De
re personen, doen ze dat meestal niet
mensen die mijn stuk deelden, stonden
in samenspraak met die mensen. Daar
er van meet af aan achter. Zij zijn het
ligt het grootste probleem voor Emiel:
altijd met me eens geweest. Maar door
‘De enige juiste manier om over trans-
het eens te zijn met elkaar, boek je geen
en/of non-binaire mensen te schrijven
vooruitgang. Het had eigenlijk de men-
is samen met hen. Als je zo’n artikel aan
sen die er totaal niet mee akkoord gaan
het schrijven bent, dan zou je ons ge-
moeten bereiken, want zo trek je een
woon kunnen bellen. Journalisten moe-
maatschappelijk debat open. Het is niet
ten erkennen dat wij die dingen weten.
terechtgekomen bij de journalisten zelf,
Zo vermijd je ook gênante situaties
de personen die het eigenlijk hadden
waarin wij journalistieke stukken enkele
moeten lezen.’
weken later verbeteren op Twitter. Mocht
er gewoon ook al iemand werken op de
Dead names
redactie die trans of non-binair is, dan
Een dead name is de naam die trans-
zou dat al helemaal anders zijn. Dan
en/of non-binaire personen kregen bij
zou er sowieso een andere taalgevoe-
de geboorte, maar die zij niet langer
ligheid aanwezig zijn, een die nu totaal
wensen te gebruiken. Er zijn verschillen-
ontbreekt.’
de standpunten over het gebruik hier-
van, maar Emiel en Florian zijn het in
Mediakritiek
ieder geval eens met elkaar: ‘Stop ge-
Florian Saerens (hij/hem) is alumnus
woon met het gebruiken daarvan’, zegt
Journalistiek van de PXL Hogeschool in
Emiel, ‘Dat is echt heel raar en bizar.
Hasselt. Voor zijn bachelorproef schreef Florian Saerens (Foto: Michiel Devijver)
Leerprocessen Karin De Ruyter is het hier opnieuw niet mee
Emiel en Florian vinden ook dat er respectvol- eens. ‘Ik heb er persoonlijk wel wat moeite
ler omgegaan kan worden met voornaam- mee, en andere mensen misschien ook, om-
woorden. ‘Het is de plicht van een journalist dat het gewoon taalkundig fout is. Wij krijgen
om de maatschappelijke diversiteit zo correct dan mails van lezers met de boodschap dat we
mogelijk weer te geven. Ik weet dat sommige een taalfout gemaakt hebben. Het gebruik van
mensen het gebruik van die/hen/hun geen die/hen/hun past ook niet altijd in een tekst. De
correct Nederlands vinden, maar dat vind ik aanbeveling van de redactie is dan ook dat
geen argument. Als je mee wilt met je tijd, pas we zoveel mogelijk de naam van de persoon
je dan ook aan’, zegt Florian. Emiel geeft toe gebruiken in plaats van hij, zij of die. Voor de
dat het gebruik van voornaamwoorden soms media is dat iets vrij recents en dat vraagt wat
Karin De Ruyter, ombudsvrouw van
wat moeilijk is: ‘Ik gebruik soms de verkeerde aanpassing. Het is een leerproces.’
De Standaard. (Foto: Fred Debrock) voornaamwoorden voor mezelf. Maar het gaat
erom dat je je fout inziet en verbetert. Erken je
fout en excuseer jezelf hiervoor. En neem jezelf
voor om het in het vervolg beter te doen.’

Het artikel dat Florian Saerens schreef voor zijn bachelor proef. (dewereldmorgen.be)

78

Joppe De Campeneere citeert De Zevende Dag op Twitter.


Journalisten denken
te snel dat ze goed
bezig zijn
Column “Margot, ik las vanochtend een artikel van Het Laat- ment.’
door Margot Vandewalle ste Nieuws en het leek mij vrij goed qua inclusi- Vreemd, zou Catherine in the heat of the moment
viteit”, liet mijn docent Journalistiek me spontaan Eric ook plots aanspreken met zij/haar als voor-
weten. Ik wist direct waarover het ging. Elliot Page, naamwoorden?
een acteur die onder meer bekend is van films als
Juno en Inception, liet op zijn Instagrampagina Ergens voelt het ongemakkelijk om voor een ge-
weten dat hij transgender is. Mijn docent, tevens meenschap te pleiten waar ik geen deel van ben.
al jaren journalist, lijkt heel voldaan met zijn ont- Ik ben een cisgender (zoek het op, hetero’s) lesbi-
dekking. Bij mij kan er alleen maar een awkward sche vrouw en ik kan me dus maar half inbeelden
lachje vanaf. Journalisten denken al te vaak dat ze welke discriminatie mensen die niet binnen het
oprecht goed bezig zijn. ‘perfecte’ binaire plaatje passen elke dag meema-
ken.
Later op de dag neem ik het artikel door en kom
ik tot de conclusie dat het inderdaad een correct De media zouden een verbindende rol kunnen
stuk is. Het Laatste Nieuws was het enige Vlaam- spelen in deze situatie, maar dat doen ze niet. Door
se medium dat de dead name van Elliot Page niet het schrijven van correcte artikels die trans- en

79
gebruikte. Een dead name is de naam die trans- non-binaire personen in positieve sferen afbeel-
en/of non-binaire personen gekregen hebben bij den, zal transgenderisme en non-binariteit genor-
hun geboorte, maar die ze niet meer wensen te maliseerd worden in de samenleving. In 2020 zijn,
gebruiken. Die naam is voor hen niet meer be- volgens cijfers van de Human Rights Campaign,
langrijk, vandaar ‘dead’ dus. Toch vinden de me- op z’n minst 350 transgender en non-binaire men-
dia op één of andere manier die dead name zowat sen vermoord, dat zijn er 20 meer dan in 2019. Hun
het belangrijkste aan een trans- en/of non-binair overlijden toont aan dat transfobie en discrimina-
persoon. Net alsof hun gehele persoonlijkheid al- tie absoluut de wereld nog niet uit zijn. Correct ver-
leen maar daaruit bestaat. Door het toevoegen wijzen naar trans- en non-binaire personen in de
van een foto van die persoon aan je artikel, zullen media kan levens redden. Doe dat dan ook.
de lezers ook wel begrijpen over wie het gaat. Ik
vind de gedachte dat je geen artikel kan schrijven
zonder iemands dead name te vermelden nogal
eng. Elke verwijzing naar die naam, berokkent de
persoon waarover je schrijft ongemakkelijkheid en
zelfs pijn. Dus waarom zou je die dead name dan
continu opnieuw blijven gebruiken?

Maar hier blijft het niet bij: Op 24 november 2020


ging het in De Slimste Mens Ter Wereld, een quiz-
programma op VIER, ook compleet mis. Presenta-
tor Eric Van Looy stelde een vraag over muzikant
Sam Bettens, die in 2019 bekendmaakte dat hij
transgender is. Catherine Van Eylen, sportanker
bij de VRT, gebruikte voortdurend verkeerde voor-
naamwoorden wanneer ze naar antwoorden over
Sam zocht. Eén van de gezochte antwoorden was
zelfs zijn dead name?! Erik Van Looy of de juryle-
den wijzen er haar geen enkele keer op dat ze de
verkeerde benamingen gebruikt. Bij VIER reageren
ze als volgt: ‘Het gebruik van verkeerde voornaam-
woorden komt uiteraard door the heat of the mo- Foto: Pauline Verleyen
Vriendschappen en vijandschappen tussen journalisten en politici

‘Ga maar niet de dikke


vriend uithangen’
TRIGGER
Op 24 oktober vond
er een panelgesprek
Journalisten komen niet alleen in contact met politici, ze moe-
plaats met Isolde Van
den Eynde en Jan De
ten er ook vaak mee samenwerken. Is er ruimte voor een vriend-
Meulemeester op de
journalistendag van het
schappelijke relatie of behouden journalisten en politici beter
Vlaams Jeugd Parle-
ment. Daar vertelden ze
een professionele afstand? Vijf journalisten vertellen over hun
over hun vriendschap-
pelijke relatie met poli-
ervaringen en visies.
tici. Jan sprak specifiek
over een discussie met
zijn vrouw omtrent zijn
trouwfeest. Kan hij daar
bevriende politici voor
uitnodigen?

door Mauro D’Abbenigno

80

Dirk Van Den Bogaert, tegen, maar daar is niks mis mee. Die mensen
politiek journalist VTM zijn niet besmet en journalisten zijn ook niet be-
Bent u ooit in conflict geraakt met een smettelijk. Het is alleen een kwestie van geen
politicus? persoonlijke privérelaties op te bouwen die je in
‘Het is al voorgevallen dat ik voor VTM Nieuws een de problemen kunnen brengen.’
discussie had met een minister die een afspraak
niet nakwam. Toen heb ik gezegd: “Sorry, maar En stel dat een journalist en een politicus
dan hoef je zondag niet naar onze studio te ko- al een vriendschappelijke relatie onder-
men”. Die persoon was daar behoorlijk boos over hielden nog voor het beoefenen van hun
en dat heeft toch een vijftal weken aangesleept. functies?
Hij hield toen duidelijk afstand. Een aantal weken ‘Dat kan, maar de professionaliteit dwingt elk
later was dat plotseling voorbij, want zoiets kan in zijn rol. Er zijn overigens mensen die je sym-
je als politicus natuurlijk moeilijk volhouden.’ pathiek en onsympathiek vindt. Dat mag geen
enkele rol spelen. Ik kan perfect iemand intervie-
In hoeverre laat u politici toe in uw per- wen die ik helemaal niet moet hebben uit om het
soonlijk leven? even welke partij. Dat lukt mij nu al vele jaren en
‘Je moet proberen een gezonde afstand te be- ik heb daar ook nog nooit klachten over gekre-
waren tussen politici en journalisten. Ik ga bij- gen van politici zelf.’
voorbeeld geregeld naar het voetbal als fan van
KAA Gent. Jean-Luc Dehaene stond algemeen
‘Je bent commentaarschrijver,
bekend als een groot supporter van Club Brug-
ge. Als Club Brugge speelde tegen Gent, kwam maar zit op schoot bij
ik Dehaene wel eens tegen. We deden niet als- die mannen’
rechts: Dirk Van den Bogaert. Credits:
Dirk Van den Bogaert.
of we elkaar niet kenden. Maar er werd ook niet – Raf Liekens, Humo
Getekend door Tanguy Depecker over politiek gepraat. Je komt overal wel politici
e
Morgen) zal volgens mij niet de kans voorstellen dat ik met politici bevriend
krijgen om Theo Francken (N-VA) of zou kunnen worden. Na al die jaren kan
burgemeester van Antwerpen Bart de ik mij dat wel voorstellen, maar ik doe
Wever (N-VA) te interviewen. De We- dat liever niet omdat je wordt verhin-
ver weigert dat systematisch omdat hij derd je werk behoorlijk in te vullen.’
vindt dat De Ceulaer een activist is die
beter zelf in de politiek zou stappen. De ‘Het heeft me best veel
Ceulaer dient elk jaar een interview-
aanvraag in en dat wordt elk jaar syste-
tijd gekost voordat ik me
matisch geweigerd.’ kon voorstellen dat ik met
politici bevriend zou
Het is geen geheim dat journalist
Bart Brinckman (De Standaard) en
kunnen worden’
- Bart Brinckman, De Standaard
Bart De Wever (N-VA) een langdu-
rig dispuut hebben met elkaar. Wat
Het is voor u dus moeilijk om de
kunt u mij hierover vertellen?
ene avond thuis bij een politicus
‘De Wever heeft ooit geprobeerd om
te eten, om dan later een kritisch
Raf Liekens, Brinckman te laten ontslaan. Hij heeft in
stuk te schrijven?
politiek interviewer Humo elk geval gebeld naar De Standaard en
‘Je kan professioneel met een politi-
benadrukt dat hij niet meer wou praten
Heeft u vriendschappelijke relaties cus gaan eten en hem de dag erna
met Bart Brinckman. Bijgevolg weigert
met politici? de grond in schrijven. Maar echt thuis
De Wever interviews met De Standaard.
‘Nee, maar de man van Vlaams minister gaan eten in familiale sfeer? Dat zou ik
Ergens snap ik dat ook wel. Als een po-
van Energie Zuhal Demir (N-VA) is mijn nooit doen. Ik heb dat misschien één
liticus een paar keer gerold wordt door
baas geweest. Hem beschouw ik wel keer gedaan, 25 à 30 jaar geleden, en
een journalist, kan ik mij wel voorstellen
als een vriend. dat was eerder toevallig. In principe
dat je niet meer staat te springen om
Hij is nadien woordvoerder geworden zou dat wel mogelijk moeten zijn, maar
door bepaalde mensen geïnterviewd te
bij N-VA en heeft haar daar leren ken- dat gebeurt zeer weinig. Mij lijkt het niet
worden. Ik vind het dan wel verregaand
nen. Maar als ik Demir interview, stel ik verstandig en niet wenselijk. Je zet beter
dat je als politicus een heel medium
ambetante vragen. Nadien kan ik daar heldere lijnen uit.’
82
uitschakelt.’
een glas wijn mee drinken, maar dat
gebeurt niet dikwijls. Ik zie haar eigenlijk Hoe staat u tegenover samen rei-
alleen maar voor een interview en dat is zen met politici?
vaak bij haar thuis omdat ik ze zo goed ‘Ik ben regelmatig op zakelijke reis ge-
ken.’ gaan met politici. Dit jaar heb ik Congo
bezocht met huidig premier Alexander
Dus u kunt wel een zakelijke af- De Croo (Open Vld), Pieter De Crem
stand bewaren? (CD&V) en oud-premier Sophie Wilmès
‘Absoluut. Om een idee te geven: zij (De- (MR). Als je dan samen in hetzelfde ho-
mir) heeft een paar jaar geleden een tel logeert, kan het zijn dat je aan de bar
kind gekregen. Er was toen een ba- eens een informeel gesprek aangaat
byborrel waarvoor ik een uitnodiging en samen iets drinkt. Maar daarvoor
kreeg. Ik ben daar niet op ingegaan.’ hoef je niet naar het buitenland te gaan.
Soms blijf je hangen na een interview,
Kent u andere journalisten met drink je nog iets en praat je nog wat na.
vriendschappelijke relaties? Ik kader dat eerder in een professionele
‘Het is algemeen bekend dat journalist sfeer. Toch moet je daar ook heel voor-
Yves Desmet (De Morgen) goed be- zichtig mee zijn omdat je weet dat je in
vriend is met oud-partijvoorzitter Karel een informele context zit. De informatie
Bart Brinckman,
De Gucht (Open Vld) en oud-premier die je dan verkrijgt, kan je niet zomaar in
politiek redacteur
Guy Verhofstadt (Open Vld). Ik heb mij de krant gooien.’
De Standaard
laten vertellen dat die soms kwamen
eten bij elkaar. Yves Desmet is ook al In hoeverre kunt u politici toelaten
naar de villa’s van beide politici ge- in uw persoonlijk leven?
weest in Toscane. Dat is moeilijk natuur- ‘Er zijn bepaalde politici die ervan uit-
lijk. Je bent commentaarschrijver, maar gaan dat journalisten positief over hen
zit op schoot bij die mannen.’ zullen schrijven als er een goede rela-
tie is tussen beiden. Ze zijn verbaasd
Kent u journalisten die verstoorde wanneer dat niet gebeurt. Vandaar dat
relaties hebben met politici? ik ook vind dat je dat moet vermijden.
‘Absoluut. Journalist Joël De Ceulaer (De Het heeft lang geduurd voor ik me kon
de politieke elite van zijn tijd uitgeno- genodigd voor een ontbijt op zijn kabi-
digd op de receptie van het communie- net. Hij legde toen uit wat zijn plannen
feest van zijn zoon. Dat zou ik nooit doen, waren. Dergelijke onderonsjes zijn de
maar ik veroordeel hem daar niet voor. jongste jaren veel verminderd. Journa-
Toch moet je opletten dat je voldoende listen hebben de tijd niet meer om over
terughoudend bent. Ga maar niet de de middag twee uur met politici te ta-
dikke vriend uithangen.’ felen.’

Hoe staat u tegenover samen rei- Bent u ooit in conflict geraakt met
zen met politici? een politicus?
‘Ik heb twee jaar geleden de vraag ge- ‘Bij de openbare omroep moeten we
kregen van Filip Dewinter om samen uitermate voorzichtig te werk gaan. Wij
met de VRT mee te gaan naar Aleppo mogen niet reageren op sociale media
in Syrië. Ik wou wel eens weten wat De- of enige voorkeur laten blijken. Daar-
winter uitsteekt op een buitenlandse om komen dergelijke conflicten minder
reis. En ja, dan zit je soms met die po- voor. Bovendien ben ik verslaggever en
litici aan tafel. Een van zijn partijgeno- geen commentator die met het vinger-
Walter Pauli, ten had geen cash op zak en door de tje zwaait.’
Knackredacteur internationale boycot van Syrië kon hij
Heeft u vriendschappelijke relaties in de bar niet betalen. We hebben toen Mogen journalisten en politici per-
met politici? zijn drankjes betaald; de man vertel- soonlijk contact hebben?
‘In mijn studententijd was ik studenten- de vervolgens honderduit en dat was ‘Je doet dat beter niet. We hebben te-
afgevaardigde in Leuven, samen met bijzonder leerzaam en soms hilarisch, gengestelde belangen. Wij journalisten
viceminister-president van de Vlaamse ook over het politieke leven achter de moeten toezien of alles op een correcte
Regering Bart Somers (Open Vld). Daar schermen. Toch is het beter om die re- manier verloopt. Toch moet je goede
liepen we ook volksvertegenwoordiger laties met politici collegiaal te houden. contacten onderhouden met de po-
Hendrik Bogaert (CD&V) tegen het lijf. De echte vrienden aan wie ik mijn hart litieke wereld en een zekere jovialiteit
Ik ben Chiroleider geweest op hetzelfde zou uitstorten, zijn geen mensen uit de vertonen tegenover elkaar. De grote
moment als Johan Danen (Groen) en Wetstraat.’ Wetstraatjournalist Hugo de Ridder zei

83
Wouter Raskin (N-VA). We hebben sa- ooit eens: “Een journalist die nog nooit
men meermaals in een tent geslapen een minister met de voornaam heeft
met de hele groep. Die oude vriend- aangesproken, heeft nog niet veel pri-
schappen koester ik nog altijd. Ik heb in meurs gehad”. Mensen beweren trou-
het progressieve milieu ook Bruno Tob- wens al te snel dat journalisten een
back (sp.a) leren kennen, vijf jaar voor eenzijdig parcours bewandelen. Ze be-
hij verkozen werd in het parlement. Met seffen niet hoe redacties vol zitten met
hem heb ik nog gesnookerd. Ik ga niet checks and balances. Nieuwsberichten
onnozel doen en doen alsof ik die men- gaan door een hele molen van eindre-
sen niet meer ken.’ dactie en nieuwslezers.’

‘De echte vrienden aan


wie ik mijn hart zou uit-
storten, zijn geen mensen
uit de Wetstraat’
- Walter Pauli, Knack

Zou u vriendschappelijke relaties


Johny Vansevenant,
met politici afraden?
politiek journalist VRT
‘Nee, ik zou het niet afraden. Je moet er
gewoon mee leren omgaan. Een voor- Heeft u vriendschappelijke relaties
beeld: ik ken Pol Van Den Driessche van met politici?
toen hij bij De Standaard zat en ik bij ‘Vroeger werd er wel eens met politi-
De Morgen. Pol is dan naar de CD&V en ci op restaurant gegaan of je werd op
N-VA gegaan. Ik ben collega van hem een kabinet ontvangen voor een maal-
geweest, dus noem ik hem bij zijn voor- tijd. Het grote voordeel daarvan was
naam. Als ik met hem afspreek, weet ik dat je soms vernam wat er in de pijplijn
heel goed dat ik tegenover een politicus zat. Bijvoorbeeld: toen Jean-Luc De-
zit. Maar ik ken hem ook anders. Pol Van haene (CVP) nog premier was, werden illustraties: Raf Liekens. Credits: Raf Liekens. Bart Brinckman. Credits:

Den Driessche heeft ooit als journalist oud-journalist Jos Bouveroux en ik uit- Read My Lips. Johny Vansevenant. Credits: Read My Lips. Walter Pauli.
Credits: Rob Stevens, Getekend door Tanguy Depecker
NOVEMBER Marco Mertens
Eigen ontwerp “Deze foto ligt me na aan het hart omdat ik Elodie Ouedraogo
doorheen de jaren al vaak gefotografeerd heb, waardoor er een prettig contact
is ontstaan. Het is bovendien van nature een erg mooie vrouw, die altijd stijlvol
gekleed gaat. Ze draagt één van haar eigen ontwerpen, die in het artikel belicht
werden. De manier waarop ze op die tafel zit refereert uiteraard aan haar verle-
den als topatlete.”
na
do
ara
oM
(+) Dieg

Pr e s i d e
ve r nt s
kie
zi n
en g
n

i
VS

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

‘Kerstbubbel’. Wat een treurig


woord toch. Het lijkt wel een be-
smettelijke ziekte vergelijkbaar
met ‘builenpest’.

Rik Torfs
@torfsrik

donderdag 26 november 2020

Op VICE
‘7 vragen die je altijd al wilde
stellen over vaginale scheten’
Geef toe: die Russen kunnen
VICE durfde het aan het taboe rond va- er wel de spanning in houden
ginale scheten te doorbreken, en sprak #USElection2020
met een expert over het fenomeen.
Van Cauwelaert
Vragen wat een vaginale scheet is, hoe
@cauwelaert
het voorkomt en of je het onder contro-
le kunt houden, VICE beantwoordt alle vrijdag 6 november 2020
vragen.
Na maanden onderzoek is het eerste co-
ronavaccin klaar voor gebruik. Het begin van
een lange weg naar een normale wereld?
Vibrators zijn serious
business voor Flair
TRIGGER
Op 17 november 2020 Toen het woord ‘seks’ nog taboe was, schreeuwde Flair het al van de
brengt Flair magazine
een pleasure speci- daken. In 2007 pakte het blad uit met een uitdagende slogan ‘kom klair
al uit waarbij je voor
een kleine opleg een met flair’ en gaf het de lezeressen een minivibrator cadeau. Dat het
vibrator krijgt.
vrouwenmagazine Flair geen blad voor de mond neemt, hoef je nie-
door Pauline Willems
mand nog te vertellen. Vorig jaar bracht het vrouwenblad een Pleasure
Edition uit met als onderkop ‘een extra lekker nummer vol good vibra-
tions’ en opnieuw voorzag het de lezeressen van een pittig-trillend ge-
schenk. Kent Flair 'stoute’ en ‘minder stoute’ periodes of spelen andere
factoren hier een rol?

Het blad verscheen voor het eerst in oneler waren dan anders. Flair heeft zich
1980 met als doel jonge vrouwen te inderdaad een tijdlang minder gefocust
informeren over onderwerpen waar op jonge vrouwen en meer op de leeftijd
zij belang aan hechten. Omdat er in dertig tot veertig. De doelgroep veran-
de jaren tachtig nog niet veel ande- derde, waardoor er andere soorten on-
re manieren waren om met lotge- derwerpen aan bod kwamen en andere
noten over seksualiteit te praten of product plussen (gadgets, n.v.d.r.) bij
om meningen uit te wisselen, nam het magazine zaten. Maar ook de hoofd-
het vrouwenmagazine die rol op zich. redactrice zelf bepaalt voor een groot
Het magazine werd al snel als ‘stout’
ervaren omdat het onderwer-
deel de campagnes.’
87
pen aankaartte die toen nor- De hoofdredactrice en de doelgroep be-
maal niet openlijk besproken wer- palen dus mee op welke manier recla-
den. Flair deed dat met één doel: me gevoerd wordt, maar ook de tijds-
taboes doorbreken. Dat is volgens geest is van belang. ‘Vroeger kenden we
huidig hoofdredactrice Eva Van Dries- preutsere tijden en zagen de campag-
sche de enige bestaansreden van Flair. Velen za- nes er totaal anders uit dan nu. Het was toen eerder
gen het blad als een ‘seksboekje’, maar zo wilde stout en plezierig bedoeld en er werd mee gelachen.’
het zich nooit positioneren. ‘Het is nooit de bedoeling Zo verscheen er in 2005 een editie met als titel “I love
geweest om een “stout magazine” te zijn, zegt Van my vibrator.” Nu lacht men de vibrator niet meer weg
Driessche. ‘Je kon er gewoon informatie in terugvinden en wordt de campagne met de volle sérieux gevoerd.
die je nergens anders vond.’ ‘Het draait rond het leren kennen en aanvaarden van
je eigen lichaam en daar hoort nu eenmaal seksueel
Vandaag is het vrouwenblad Flair allang niet meer de genot bij.’ De nadruk ligt nu vooral op empowerment
enige die dergelijke onderwerpen openlijk bespreekt, vanuit een feministisch standpunt. Daaraan wordt
waardoor het volgens de hoofdredactrice steeds vandaag de dag enorm veel waarde gehecht.
moeilijker wordt om taboedoorbrekend te zijn. ‘Flair is
gestart voor de tijden van internet en voor sociale me- Braaf
dia, maar nu zijn wij ingehaald door andere spelers. Hoewel de medewerkers van Flair zelf het woord “stout”
Ook op TikTok of YouTube kun je tegenwoordig terecht dus niet gebruiken, klinkt “een lekker nummer vol good
voor sekstips. We zijn dus lang niet meer de enige die vibrations” ook niet meteen braaf. 'De reden waarom
het over zo’n onderwerpen heeft.’ Toch wordt het ma- het vrouwenblad opnieuw voor een opvallende slogan
gazine vandaag door sommigen opnieuw als ‘stout’ koos, is omdat er anno 2020 een nieuwe preutsheid
ervaren, de reclamecampagnes in het bijzonder. heerst', zegt Eva Van Driessche. ‘Onze reclamespot over
de Flairvibrator werd bijvoorbeeld door het merendeel
Minivibrator van de radiozenders geweigerd. Schandalig. Vroeger
Op 17 november 2020 bracht Flair zijn Pleasure Edition werd dezelfde reclamespot wél uitgezonden.’ Ook Fa-
uit waar je voor een kleine oplage een minivibrator kon cebook en Instagram vormen de laatste tijd een pro-
scoren. Het is niet de eerste keer dat dat soort campag- bleem. Steeds meer mediakanalen neigen naar het
ne gevoerd wordt, maar het gebeurt ook niet jaarlijks. Amerikaanse mediasysteem en nemen snel een blad
Volgens de hoofdredactrice heeft dat niets met ‘stoute’ voor de mond. ‘Gesponsorde posts met seksueel ge-
Foto: De muntgroene Flairvibra-
en ‘minder stoute’ periodes te maken, maar met an- tinte woorden of waarop seksspeeltjes afgebeeld zijn,
tor die voor slechts 5,50 euro
extra bij de Pleasure Special
dere belangrijke factoren. ‘Het klopt inderdaad dat bij worden meteen verwijderd. Alleen op onze eigen web-
te verkrijgen is. (Foto: Flair) uitgeverij Sanoma de laatste jaren een stukje sensati- site is die content nog veilig.’
Drie studenten journalistiek nemen afscheid van Martine Tanghe en Dany Verstraeten

Bedankt,
nieuwsiconen
TRIGGER
Op 30 november 2020
leest VRT-nieuwsanker
Na een carrière van 42 jaar verdwijnt Martine Tanghe van ons
Martine Tanghe haar
laatste journaal voor.
scherm. Kijkers genoten in haar laatste journaal van elke se-
door Pauline Verleyen
conde en lieten haar eloquente woorden nog een laatste maal
over zich heen vloeien. ‘Bedankt dat je bij ons was’, zei ze en
velen pinkten een traantje weg. Ook voor VTM-nieuwsanker
Dany Verstraeten lonkt sinds 2020 het pensioen. We mogen
de nieuwslezer nog tijdens het weekend op ons scherm ver-
welkomen. Wat Dany Verstraeten zelf betreft mag dat nog zo
lang mogelijk duren. Drie laatstejaarsstudenten journalistiek
van de Arteveldehogeschool vertellen wat de twee iconen voor
hen betekenen.

88

Marie Bruggeman Wat maakt Martine Tanghe zo goed?


Leeftijd: 21 ‘Ik denk dat haar taal haar sterkste troef is. Zij spreekt
Focus: Video zo mooi. Ook kan ze heel goed interviewen. Ze is kri-
tisch en weet altijd wat te zeggen. Martine Tanghe
Hoe zou je je bewondering voor Martine Tanghe zal je nooit zien afgaan op live televisie. Zelf volg ik
beschrijven? logopedie om mijn taal te verbeteren en daarin is
‘Mijn bewondering voor Martine Tanghe is met mij Martine Tanghe ook wel een voorbeeld voor mij. Ik
meegegroeid. Zij was een constante in mijn leven. zou het zelf wel zien zitten om het journaal voor te
Ik ben er mij altijd van bewust geweest dat zij haar lezen, maar ik heb voor mijzelf al de klik gemaakt
job beter deed dan de gemiddelde nieuwslezer. dat dat waarschijnlijk nooit zal lukken. Maar toch, je
Toen ik aan mijn opleiding journalistiek begon, heb weet nooit.’
ik pas echt gemerkt hoe moeilijk het beroep van
nieuwsanker is. Daardoor groeide mijn bewonde- Zal je Martine Tanghe missen?
ring voor haar nog meer.’ ‘Ik mis haar nu al. Ik wou onlangs het journaal her-
bekijken op de site van de VRT en toen kwam ik tot
Welk Martine Tanghemoment zal je altijd bijblij- de vaststelling dat ze al niet meer tussen de foto’s
ven? van de nieuwslezers staat. Ze is echt weg.’
‘Ik herinner me goed het moment toen ze voor de
eerste keer terugkwam na haar ziekte. Ze oogde Wat zou je zeggen tegen Martine Tanghe mocht
toen zo sterk en onverslaanbaar. Ook haar afscheid zij nu voor je staan?
zal me altijd bijblijven. Ik heb expres drie treinen ge- ‘Leer het mij alsjeblieft. Ik wil het ook kunnen! Wat is
mist om naar die uitzending te kunnen blijven kijken, je geheim?’
ik wou er geen seconde van missen.’
‘Ik mis Dany Verstraeten wel al een beet- ze goed nieuws brengt. Dat heb je bij an-
je nu hij in de week het nieuws niet meer dere nieuwsankers iets minder volgens mij,
presenteert. Het zal volgens mij ook heel daarom apprecieer ik Martine Tanghe heel
vreemd zijn als zowel Dany Verstraeten als erg. Je ziet een mens als je naar haar kijkt,
Martine Tanghe niet meer op onze televisie een echt persoon.’
zullen verschijnen. Zij zijn voor mij toch de
twee grote iconen binnen de tv-nieuws- Wat is je favoriete Martine Tanghemo-
wereld. Het is toch wel het einde van een ment?
tijdperk.’ ‘Een van de mooiste momenten voor mij
Maarten Bockstaele was toen ze het overlijden van haar film-
Leeftijd: 21 ‘Dany Verstraeten en journalist en collega Ward Verrijcken moest
aankondigen. Je zag dat ze het er moeilijk
Focus: Tekst Martine Tanghe zijn voor mee had. Iemand anders had dat mis-

Kan je je bewondering voor Dany Ver-


mij de twee grote iconen schien met veel minder emotie gebracht.

straeten beschrijven? binnen de nieuwswereld. Er kwam toen ook heel wat commentaar
op, mensen vonden het niet objectief of
‘Elke avond tijdens het eten kijk ik met mijn Dit is toch wel het einde professioneel, maar voor mij was dat juist
ouders naar het VTM-nieuws. Ik zie Dany
Verstraeten dus al jarenlang het nieuws
van een tijdperk’ heel professioneel. Op zulke momenten
doorbreekt zij een bepaald patroon en is
voorlezen. Ik heb doorheen die jaren een
Wat zou je zeggen tegen Dany Verstrae- ze niet bang zich open te stellen voor haar
soort respect voor hem opgebouwd. Wan-
ten mocht hij nu voor je staan? kijkers.’
neer je tijdens je opleiding journalistiek
‘Bedankt voor je harde werk. Geniet van je
nieuwsstukken maakt, besef je hoe zwaar
welverdiende rust!’ Zal je Martine Tanghe missen?
de job van nieuwsanker zowel mentaal als
‘Ik mis haar al enorm, niemand kan voor
fysiek moet zijn. Alleen al je taal juist krijgen
mij Martine Tanghe vervangen, echt nie-
is heel moeilijk en ik denk dat veel mensen
mand. Ik heb ook een beetje geweend tij-
dat onderschatten. Binnen onze opleiding
dens haar afscheid. Toen ze haar kleinzoon
volgen wij ook logopedie en dat vind ik
vastpakte, zag je dat ze nu gewoon oma
heel uitdagend.’
kon zijn.’

Welk Dany Verstraetenmoment zal je al-


Wat zou je zeggen tegen Martine Tanghe
tijd bijblijven?
‘Een moment dat me altijd zal bijblijven,
mocht zij nu voor je staan?
‘Je bent een voorbeeld voor heel veel toe-
89
is toen hij twintig jaar geleden het nieuws
moest aankondigen dat koning Boude- Leonie De Bouvere komstige journalisten. Voor mij ben je het
icoon binnen de journalistiek.’
wijn was overleden. Plots verscheen ach- Leeftijd: 21
ter hem een redactiemedewerker die hem
Focus: Video
vertelde dat niet prins Filip de nieuwe ko-
ning zou worden, maar wel Albert. “’t Is Al-
Hoe zou je je bewondering voor Martine
bert” blijven voor mij echt iconische woor-
Tanghe beschrijven?
den. Dat zijn van die momenten waar je als
‘Ik kijk al van kinds af aan naar het jour-
nieuwsanker geschiedenis mag aankon-
naal en Martine Tanghe was altijd al mijn
digen. Ik vind het ergens jammer dat ik te
favoriet. Nu ik ouder ben, let ik natuurlijk
jong was dat moment live mee te maken,
meer op hoe zij presenteert en valt het me
gelukkig kunnen we zulke iconische mo-
op hoe goed zij is. Omdat ik journalistiek
menten op YouTube herbekijken.’
studeer, zie ik soms wel kleine foutjes hier
en daar in het journaal - dat kan altijd ge-
Wat maakt Dany Verstraeten zo goed?
beuren natuurlijk. Maar bij Martine Tang-
‘Ik bewonder Dany Verstraetens rust heel
he zijn die er nooit, zij is echt perfect of zo.
erg. Hij kan op een kalme manier de
Veel generaties hebben haar aan het werk
nieuwsfeiten vertellen, hoe erg ze ook zijn.
gezien en zo is ze ook voor velen een ver-
Omdat hij alles heel neutraal vertelt, komt
trouwd gezicht op televisie. Martine Tang-
het nieuws beter over. Mocht er ooit een
he ziet er toegankelijk uit, alsof je gewoon
dag komen dat hij nerveus voor de came-
tegen haar zou kunnen babbelen. Andere
ra zou zitten, dan weet je dat er echt iets
nieuwsankers vormen soms precies een
mis is. Ik denk dat Dany Verstraeten heel
bepaalde afstand tussen zichzelf en de
erg belangrijk is geweest voor ons jour-
kijker.’
nalistieke landschap. Wanneer je naar het
nieuws kijkt, en Dany Verstraeten verschijnt
Wat maakt Martine Tanghe zo goed?
op het televisiescherm, dan voel je je op
‘Ik vind dat zij altijd een hele goede en toe-
een manier meteen thuis. Ik ben heel erg
passelijke gezichtsuitdrukking heeft, ze zal Martine Tanghe, ex-nieuwsanker en oma. (Foto: VRT Jokko)
benieuwd welke nieuwsankers na verloop
heel serieus kijken wanneer het over ern- Marie Bruggeman, laatstejaarsstudente journalistiek. (Foto:
van tijd ook zo’n respect zullen opbouwen.’
stige dingen gaat, maar ik vind het zo leuk Dominique Meire) Maarten Bockstaele, laatstejaarsstudent
journalistiek. (Foto: Pauline Verleyen) Leonie De Bouvere,
laatstejaarsstudente journalistiek. (Foto: Marcelle Ohm)
Zal je Dany Verstraeten missen?
dat je haar af en toe ook ziet lachen als
DECEMBER Inge Kinnet
Nieuw leven “Miguel Van Damme, doelman van Cercle Brugge, kreeg dit jaar voor
de derde keer te horen dat hij leukemie heeft. Alle mogelijke behandelingen zijn
opgebruikt. Maar tussen al die miserie was er ook prachtig nieuws: de voetballer
verwacht in mei een dochtertje met zijn vrouw Kyana. ‘Ik wil in mei ons dochtertje in
mijn handen kunnen houden.’”
ng
ai

t
Es
d'
d
ar
isc
ry G
(+) Valé

Op de
l re e va
pt
oc
h
ee
n
Br
ex
it-
ak
ko
rd o

Meest geklikt Tweets Cover


van de maand van de maand van de maand

Kerst 2020: we zitten met mond-


maskers rond een vuurkorf onze
kak in te houden terwijl we met rol-
len wc papier naar drones smijten.
Ach zolang de kroketten maar kro-
kant zijn zeker.

zin om je tom helsen


@detomhelsen

donderdag 10 december 2020


Op Knack
‘Steven Van Gucht ontkracht
Wat als de vaccinaties door Bpost
5 dooddoeners over corona’ georganiseerd werden: 1. “We ko-
men je morgen tussen 12 en 14u
‘Logisch dat er meer positieve gevallen vaccineren.” 2. Brief in de bus:
zijn, er wordt veel meer getest! En als ik “Je was niet thuis. We hebben je
mij in het buitenland aan de corona- buren op nummer 17 gevacci-
maatregelen hou, mag ik toch op reis!' neerd.”3. Email: “Je kan je vaccin
Volgens viroloog Steven Van Gucht zijn komen halen in de Decathlon van
deze uitspraken echte dooddoeners. Charleroi.”
Met duidelijke argumenten ontkracht Nieuwssite Apache brengt voor het eerst
hij enkele redeneringen die misschien een papieren versie uit.
RelmansTM
aannemelijk lijken, maar toch volledig @KrisRemels
verkeerd zijn.
maandag 28 december 2020
Vlaamse redacties blurren
zelf agenten op foto’s
TRIGGER
De Wereld Morgen brengt
Boetes tot 45.000 euro en een gevangenisstraf tot een jaar voor
op 16 november een arti- wie herkenbare beelden van politieagenten verspreidt. Dat stond
kel over de hevige protes-
ten tegen de nieuwe vei- in het voorstel voor de nieuwe Franse veiligheidswet. Na zware op-
ligheidswet in Frankrijk.
hef – niet in het minst bij journalisten – en betogingen beloofde
door Frederik Laurens
president Macron in december dat artikel te laten herschrijven.
Hoe zit het met agenten fotograferen in Vlaanderen, vroeg Scoop
aan Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging
van Journalisten en aan Belgafotograaf Nicolas Maeterlinck.

Wat vindt u van het voorstel om de


herkenbaar in beeld worden gebracht.’
veiligheidswet in Frankrijk uit te
‘Vanuit de journalistiek gaan wij trou-
breiden? ‘We hebben daar vroeger incidenten
wens in verregaande mate mee in de
Pol Deltour: ‘Aan de ene kant snappen mee gehad en hebben toen ook klacht
vraag van politiediensten. Redacties
we die reflex. Mensen die bij de politie ingediend bij toenmalig minister van
beslissen uit eigen beweging zo goed
werken hebben ook recht op veiligheid. Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. De
als altijd om agenten anoniem te ma-
Het zijn mensen die zich telkens in de minister heeft toen beslist dat een agent
vuurlinie begeven. Bij politiediensten zelf
ken. Het enige geval waarbij we dat niet
doen is als we merken dat agenten zelf
niet op eigen houtje de camera van een 93
valt te horen dat ze zich minder veilig journalist mag manipuleren en dat is
over de schreef gaan en buitensporig
voelen en dat de situatie erger wordt. sindsdien altijd de officiële lijn gebleven.’
geweld gebruiken. In dat geval zullen
We kunnen dat niet negeren aangezien Nicolas Maeterlinck: ‘Een agent kan
wij ons niet inhouden om die beelden te
we als journalisten zelf ook extra veilig- dat inderdaad altijd vragen. Je hebt
publiceren.’
heid vragen.’ echter ook bepaalde momenten waar
‘We moeten wel zien of het veiligheids- betogingen uit de hand lopen. Als het
probleem voor hen wel zo groot is en ‘Veel journalisten weten dienstwapen van een agent wordt ge-
of het aan het verergeren is. Een recent niet dat er in België al zo’n stolen bijvoorbeeld, dan gebeurt het wel
artikel in De Tijd toonde aan dat die in- dat de politie onze foto’s opvraagt om
wet bestaat voor speciale
cidenten volgens de statistieken sinds te zien wie daar eventueel bij betrokken
2012 stabiel blijven. Daarom denk ik dat politiediensten’ zou kunnen zijn.’
we moeten oppassen dat we niet over- Pol Deltour
drijven. Agenten hebben zeker recht op Maakt het een verschil als het
veiligheid, maar ik denk niet dat de si- Kan een agent tegen een journalist een gewone burger is die beelden
tuatie bij ons dramatisch genoeg is om zeggen dat hij moet stoppen met maakt in plaats van een professio-
extra maatregelen te nemen.’ filmen? nele journalist?
Deltour: ‘Wettelijk wordt de identiteit Deltour: ‘Vanuit de beroepsvereniging
Zijn er in België plannen om een van een gewone agent niet beschermd. stellen wij dat iedereen die journalistiek
dergelijk wetsvoorstel in te voeren? Hij heeft dus formeel niet het recht om actief is, aanspraak kan maken op de
Deltour: ‘Die zijn er op dit moment niet. tegen een fotograaf of cameraman te rechten en vrijheden die bij ons beroep
De politiediensten en hun vakbonden zeggen dat die moet stoppen met fil- horen. Als journalisten eisen wij het recht
zelf dringen wel aan op extra bescher- men. Een agent kan natuurlijk altijd vrà- op om autonoom over onze beelden te
ming. Ze vragen heel concreet aan de gen aan een journalist om te stoppen beschikken. Als burgers dat doen, heeft
pers en het bredere publiek om beelden met filmen. Het zou een andere zaak dat natuurlijk veel minder met ons te
van politieagenten te anonimiseren. Zo zijn mocht hij de cameraman dwingen maken. Het is dan aan die burger om
willen ze de veiligheid van hun mensen de beelden te wissen of de camera af zelf op te komen voor zijn rechten. Wij
waarborgen. Veel journalisten weten te nemen en zelf de beelden wist. Wij gaan als beroepsvereniging niet om het
niet dat er in België al een soortgelijke zullen nooit aanvaarden dat een agent even wie verdedigen die beelden maakt
wet bestaat voor speciale politiedien- zelf het recht in eigen handen neemt en van agenten, maar wel als het gebeurt
sten. Ook hun agenten mogen niet die censuur toepast.’ vanuit een journalistieke reflex.’
Journalisten op pad met bodyguards

Beschermengelen
voor verslaggevers
TRIGGER
Op 15 oktober 2020 brengt
NOS het nieuws naar bui-
Journalisten die worden vergezeld door bodyguards. Het lijkt
ten dat zijn bekende sa-
tellietwagens voortaan
een ver-van-mijn-bedshow. Tenzij je dicht bij Nederland slaapt.
anoniem rondtoeren.
De Nederlandse omroep
Sinds 2020 hebben verschillende Nederlandse media besloten
neemt de beslissing na
blijvende bedreigingen
beveiligers mee te sturen wanneer hun journalisten op pad
aan het adres van ver-
schillende medewerkers.
gaan voor bepaalde thema’s. Welke invloed heeft dat op een
Eerder heeft de omroep
al besloten een beroep te
journalist? Is het een nieuwe vorm van journalistiek? En be-
doen op een beveiligings-
firma om zijn journalisten
langrijker: waait die trend ook naar Vlaanderen over?
op pad te beschermen.

door Arnaut De Wael

94
Een dertiende haatreactie plaatsen over de via zijn telefoon. We nemen dat serieus, want het
partijdigheid van de auteur op een onlinearti- is niet dat iedereen van de harde kern van PSV
kel, of je tijdens een manifestatie profileren als even verstandig is. Zeker wanneer er drugs en
de activist die de camera kapotslaat. Beide zijn drank in het spel zijn, dan worden ze onbereken-
vormen van agressie tegenover een journalist. In baar’, aldus van den Oetelaar.
Syrië staat het beroep van journalist op nummer
zes bij de gevaarlijkste beroepen ter wereld, voor ‘Ik kan geloven dat er een punt
zover dat in een top tien kan worden gegoten.
Uit onderzoek van IFJ, de Internationale Federa-
komt waarop je te bang wordt.
tie van Journalisten, blijkt dat sinds 1990 er 2.658 Dan moet je iets anders gaan
journalisten zijn vermoord tijdens het uitoefenen doen… of goed beveiligen’
van hun beroep: gebeurtenissen verslaan. Zoals - John van den Oetelaar, hoofdredacteur
verwacht vallen landen als Mexico en Irak, waar Eindhovens Dagblad
persvrijheid en vrijheid van meningsuiting niet
hoog in het vaandel worden gedragen, op als Banaal
rode zones. Het was niet het enige voorval. ‘We hadden de-
zelfde beveiligingsfirma al een keer ingescha-
Ook dichter bij huis ondervinden verslaggevers keld voor beveiliging op de redactie zelf. Het gaat
dagelijks hinder bij het uitoefenen van hun job. soms over de banaalste dingen. Denk maar aan
Dat merkt John van den Oetelaar, hoofdredac- een opiniestuk over het al dan niet toestaan van
teur van het Eindhovens Dagblad. “De eerste vuurwerk. Of dat nu de nieuwe toekomst is van
keer dat een van onze journalisten vergezeld journalistiek? Ik weet het niet. Ik kan nu dap-
werd door een beveiliger, was bij het zwartepie- per zeggen dat we altijd ter plekke zullen gaan,
tendebat. De demonstratie vond plaats op zon- maar ik weet niet wat de toekomst brengt. Het
dag. De zaterdag ervoor werd de oud-voorzitter kan echt uit de hand lopen. Eindhoven heeft last
van voetbalclub PSV begraven. We maakten van drugscriminaliteit. Ooit was er een periode
daar een mooi verslag van, alleen vermeldden waarin we echt veel inkt aan dat onderwerp
we dat het niet conform de coronamaatregelen hebben besteed. Tijdens die periode kregen we
was. Ze hadden namelijk een erehaag gevormd verschillende bedreigingen. We hebben zelfs
zonder anderhalve meter afstand te houden. een journalist met zijn gezin moeten evacueren
John van den Oetelaar,
hoofdredacteur Eindhovens Dagblad
Dat ontplofte meteen op sociale media. Uitein- en een andere is thuis bedreigd met een pistool.
(Foto: Ton van de Meulenhof) delijk kreeg onze PSV-watcher een dreigement
Politie kan voor extra beveiliging voor journalisten zorgen tijdens demonstraties. (Foto: Harrison Haines)

Toch zijn we blijven publiceren. Als je Op donderdag 21 november 2013 vond ale rol. Een onlinebeveiliger inhuren kan 95
stopt, moet je stoppen met je vak. Ik in Amsterdam een debatavond plaats helaas niet. Een herinnering om zich
kan zeker geloven dat er een punt komt over de veiligheid van journalisten. Ana- online aan communicatierichtlijnen te
waarop je te bang bent om nog iets te bel Hernández, een Mexicaanse onder- houden heeft - denk ik - geen invloed,
doen, maar dan moet je iets anders zoeksjournaliste, was uitgenodigd om laat staan dat ze gelezen worden.’
gaan doen… of goed beveiligen, dat kan haar visie te delen. Hernández bracht in
ook.’ een boek over de drugsoorlog in haar Maar ook op straat ziet ter Velde de
thuisland banden tussen verschillen- dreiging toenemen. Daar wordt wél iets
De Nederlandse beveiligde journalisten de kartels en overheidsfunctionarissen aan gedaan. Hoe gaat het in zijn werk?
zijn geen uniek verhaal. Ook in Frankrijk aan het licht. Sindsdien wordt ze elke De beveiliger staat op een afstand en
worden 'gardes du corps’ ingezet. Toen seconde van de dag beschermd door staat ervoor in dat de journalist veilig
de Franse zender LCI het protest van de bodyguards. ‘Een journalist die met zijn werk kan doen. Het is zeker niet altijd
gele hesjes versloeg, werden tientallen lijfwachten over de straat moet, is een nodig. Er wordt pas een beveiliger mee
journalisten lastiggevallen, bedreigd en schande voor elke natie’, zo verwoord- op pad gestuurd als er sprake is van
aangevallen. Een van de bodyguards de Hernández het in Amsterdam. En kijk, eerdere bedreigingen, of als de aan-
liep een gebroken neus op. Duitsland enkele jaren later maken nu Europese loop naar de manifestatie tumultueus
en Italië krijgen steeds meer problemen journalisten kennis met bodyguards. verlopen is. Dat is het meeste van toe-
met protesten uit extreemrechtse hoek. passing op televisiejournalisten. Ze wor-
Peter ter Velde is behalve veiligheidsco- den omringd door cameramannen en
Verandert er dan structureel niets? Wel, ördinator bij NOS ook oprichter van Pers- vaak worden net zij aangevallen. Waar-
tijdens de internationale World Press Veilig. Dat initiatief kwam er op vraag om? Ze vallen op. Precies om die reden
Freedom Conference 2020 in Den Haag van de vakbond Nederlandse Vereni- zijn fotografen ook vaak slachtoffer.
gaven 56 landen hun akkoord om jour- ging van Journalisten, het Genootschap
nalisten beter te beschermen. Daar- van Hoofdredacteuren, de politie en het De grootte van de redactie maakt een
onder Nederland en België. Nederland Openbaar Ministerie. De aanleiding was verschil in de dreiging. ‘Regionale re-
trekt dan wel 7 miljoen euro uit om de een rapport van Alex Brenninkmeijer, de dacties zijn uiteraard kleiner en toegan-
veiligheid van journalisten te bevorde- voormalige Nationale Ombudsman van kelijker dan nationale redacties’, zegt
ren, België heeft nog niets concreets Nederland, in 2017: Een dreigend klimaat. hoofdredacteur John van den Oetelaar
verricht. Daaruit bleek dat de trend van bedrei- van het Eindhovens Dagblad.
gingen aan journalisten blijft toenemen. ‘Bij de NOS kan je niet doodleuk binnen-
Drugsoorlog ‘Daarin spelen sociale media een cruci- stappen. Bij ons is dat wel al gebeurd.
Dan spreek je over intimidatie, dreige- camera of fototoestel - extra kwetsbaar.
menten, maar ook schelden en ver- Ze trekken de aandacht van de amok-
nielingen. Onze lezers mogen zeker kri- makers.’
tisch zijn, ze moéten kritisch zijn, maar
het is toch zo vaak onredelijk. De groep Er zijn overigens nog andere moge-
mensen die journalisten bedreigt om lijkheden om de situatie te verbeteren.
artikels bijvoorbeeld niet te publiceren, Daarin kunnen politie en politici een
wordt steeds groter. Dat brengt de jour- belangrijke rol spelen. ‘De lezers en ac-
nalistiek in gevaar.” tivisten hebben we niet in de hand. We
kunnen niet bepalen hoe zij zich ge-
Marrakechpact dragen. Er kan wel onder andere meer
Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ politieaandacht gaan naar journalisten.
schetst de Belgische situatie: ‘Hier is er Dan heb ik het over positieve aandacht,
nog geen structureel probleem. Dat be- niet op die manier dat er journalisten
let niet dat er hier en daar indicaties zijn worden opgepakt. Ook juridisch kunnen
dat we op dezelfde weg zijn. Daarom we extra steun gebruiken. Als we bij het
hebben we in 2019 het Meldpunt voor opvolgen van dossiers een klacht in-
Agressie Tegen Journalisten opgericht. dienen, of als we een procedure voeren
Tijdens de Mars tegen Marrakech, waar voor de rechtbank, moet er wel degelijk
extreemrechts op straat kwam tegen een bestraffing komen. En we roepen
het Marrakechpact, werden medewer- ook in het algemeen de overheid, po-
kers van VRT, VTM, fotografen… aange- litici en politie op zelf te stoppen met
vallen. We kunnen niet zeggen dat er agressie tegenover journalisten. De
niets aan de hand is. We zitten op een traditie om op een beschaafde manier
hellend vlak. Het is dus zeer belangrijk te communiceren begint te vervagen.
om daar aandacht aan te besteden. Back to the basics.’
We houden elk incident bij, we proberen
onmiddellijk te reageren en volgen het
op. Zo proberen we het probleem een
beetje in te dijken.’

Sinds het ontstaan van het meldpunt 97


in 2019 zijn er tientallen meldingen bin-
nengekomen. In verschillende situaties.
‘Je kan het onderscheid maken tussen
daden van fysieke agressie, heel zicht-
baar, en daden van verbale agressie’,
aldus Deltour.  ‘Bij die laatste spelen
sociale media een enorme rol. Meldin-
gen van stalking en seksisme zijn alles-
behalve een uitzondering. Die waanzin
heeft een enorme invloed op iemands
functionaliteit als journalist én zijn wel-
zijn als mens. Daar merken we dat voor-
al vrouwelijke en allochtone journalisten
slachtoffer zijn. De grootste oorzaak van
die stijging ligt bij de vrije communica-
tiecultuur die ontstaan is dankzij het in-
ternet. Mensen denken, vaak ook ano-
niem, dat ze alles kunnen zeggen.’

Perskaart
Of een beveiliger echt onderdeel wordt
in een Vlaams verslagteam, blijft koffie-
dik kijken. ‘Laten we hopen van niet. We
zitten momenteel ook niet in een ide-
ale situatie. Als journalisten hun pers-
kaart niet meer rond hun nek durven
te hangen omdat ze anders als doelwit
worden gezien, is dat niet aangenaam
boven: Peter ter Velde, PersVeilig
werken. Net daarom zijn beeldjournalis- onder: Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ (Foto: BelgaImage)
ten - denk aan mensen met een video- links: Black Live Matter betoging in Amsterdam ( Foto: Shane Aldendorff)
Arnaut De Wael

Lenka Van de Cauter

Maarten Bockstaele

Pauline Verleyen

Kaat Baeyens
Margot Vandewalle

Francis Pauwels

Piet Martens

Pauline Willems

Foto: Steven Meert


Jens Cansse

Mauro D'Abbenigno

Raïsa Pollet

Jana Baert Kimberly Meuleman

Gabrielle Delreux

Frederik Laurens

Eric Van de Casteele

Moonray Grunewald
Scoop Vlaams mediamagazine jaargang 19 nr. 31

Redactie:
Jana Baert Meer Scoop lezen?
Kaat Baeyens www.voetweg66.be/slow/scoop
Maarten Bockstaele
Jens Cansse Reageren op Scoop?
Mauro D’Abbenigno info.journalistiek@arteveldehs.be
Gabrielle Delreux
Arnaut De Wael Tweet naar @ArteveldeJOU
Moonray Grunewald
Frederik Laurens Adverteren in Scoop 2022?
Kimberly Meuleman Dat kan. Mail naar:
Francis Pauwels piet.martens@arteveldehs.be
Raïsa Pollet en we sturen u de tarieven. De
Lenka Van de Cauter inkomsten worden gebruikt om
Margot Vandewalle met een professionele vormgever
Pauline Verleyen en illustrator te kunnen werken.
Pauline Willems
Mediamagazine Scoop is
Hoofdredactie: een uitgave van de opleiding
Eric Van de Casteele Bachelor in de Journalistiek aan
Piet Martens de Arteveldehogeschool in Gent.
De derdejaarsstudenten maak-
Eindcorrectie: ten dit tijdschrift in het kader van
Liesbet De Vuyst een educatief project. Alle ar-
teikels en afbeeldingen hebben
Vormgeving: daarom een citerend karakter.
Laura Gieseke Dank aan alle Scoopredacteurs,
beeldredacteurs, fotografen en
Illustrator: journalisten voor bereidwillige
Pol Cosmo medewerking. De tekstredactie is
afgesloten op 22 januari 2021.
Verantwoordelijke uitgever: Wij hopen dat Scoop lezen uw
Dries Rombouts tijd waard is.
Leeuwstraat 1
9000 Gent Tot volgend jaar!

You might also like