P ra n us hu ln p r au c h N r. 12 2 M a x i a l a d b c t i c n r.

1
Herausgeber: GEALAN-Architektenberatung GEALAN-Architektenberatung Aprilie 2005 2005 Stand: April

Detalii pentru proiectanţi

Sistem Mitteldichtungssystem S7000 IQ cu garnitură centrală S 7000 Anschlagdichtungssystem S8000 IQ Sistem cu garnitură de contact S 8000 mit einer Bautiefe von 74 Adâncime constructivă 74 mmmm

M a n u a l u l p r a c t i c n r. 1 2
GEALAN Architektenberatung

Detalii pentru proiectanţi

Detalii ale racordurilor de ferestre în sistem cu garnitură de contact S 8000 și sistemul cu garnitură centrală S 7000

3

Manual practic Construcţii

Prefaţă la manualul practic nr. 12 „Detalii pentru proiectanţi”
Stimate proiectant, acest manual practic nr. 12 „Detalii pentru proiectanţi“ conţine o multitudine de variante de cuplare şi racord cu sistemul cu garnitură centrală S7000 IQ şi sistemul garniturilor de contact S8000 IQ. Manualul este aşadar un mijloc excelent pentru dumneavoastră, el venindu-vă în ajutor cu soluţii de detaliu rapide şi fără mare efort pentru rezolvarea problemelor individuale. Dorim să vă atragem atenţia că detaliile prezentate aici reprezintă o rezumare a soluţiilor de origine practică, profilate special pe un anumit caz particular. De acea, vă recomandăm să adaptaţi fiecare punct în mod corespunzător la cerinţele specifice obiectivului, cu precădere la cele de fizică a construcţiilor. Dorim să evidenţiem factorul fRsi, care reprezintă o măsură pentru pericolul de formare a mucegaiului. Factorul de temperatură f Nu este o lege, ci o necesitate constructivă Noul factor de temperatură introdus f este definit în DIN EN ISO 10211-2. A se vedea şi manualul nr. 7 Pentru factorul de temperatură fRsi, se defineşte în DIN 4108-2 (proiect din iunie 1999) următoarea cerinţă: fRsi > 0,70 Prin prestabilirea unei valori minime a factorului de temperatură, se urmăreşte în primul rând prevenirea formării de mucegai în zona punţilor termice.
5

4

Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii

Pentru informaţiile prezentate în manualul practic în cele ce urmează, nu se asigură nicio garanţie privind completitudinea sau corectitudinea. GEALAN Fenster-Systeme GmbH îşi rezervă dreptul de a modifica oricând conţinutul acestor informaţii. Nu există obligaţia corecturii în cazul informaţiilor false, depăşite sau inexacte sau completării în cazul informaţiilor incomplete. Recomandările au caracter neangajant. Se aplică § 675 II din Codul civil german. Înainte de fiecare utilizare a informaţiilor, acestea trebuie verificate de către utilizator. Informaţiile furnizate nu reprezintă în niciun fel garanţie sau asigurare asupra proprietăţilor. Ele nu reprezintă un manual de utilizare a produselor sau altor servicii asigurate de GEALAN Fenster-Systeme GmbH. GEALAN Fenster-Systeme nu îşi asumă răspunderea pentru utilizarea următoarelor informaţii, cu excepţia răspunderii pentru premeditare şi neglijenţă de grad înalt. Revendicările în instanţă cauzate de aceste informaţii sunt guvernate de dreptul german, prin excluderea prevederilor dreptului privat internaţional.

Ediţia: aprilie 2005 Reproducerea şi multiplicarea, inclusiv sub formă de extrase, sunt permise numai cu acordul nostru. Toate drepturile rezervate. Odată cu apariţia acestei documentaţii de lucru, toate ediţiile precedente îşi pierd valabilitatea. Serviciile de consultanţă ale firmei GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Hofer Straße 80, 95145 Oberkotzau au caracter neangajant.
Ediţia 1 Ediţia 2

Cuprins Indicaþii de aplicare a desenelor de detaliu pentru proiectanþi
Se va verifica sistematic dacă desenele prezintă aptitudinea respectivă pentru cazul aplicativ prevăzut. Toate detaliile pentru proiectanţi sunt ilustrate la scara 1:3,33. Aici pot fi citite direct lăţimea totală a vederii, precum și lăţimile individuale ale acesteia. Prin copiere la scara corespunzător mărită, secţiunile pot fi reprezentate la scara 1:1. Factorul de copiere: 1. 200% 2. 166%
Sistemul cu garniturã centralã S7000 IQ
Capitol Pagina Capitol Pagina

1. 2.

Montanþi / traverse Montanţi______________________ 9 Cuplaje Cuplaj vertical ____________ 10-11 Cuplaj orizontal ______________ 12 Colþuri 90 Colţuri __________________ 13 135 Colţuri __________________ 14 Colţuri variabile ______________ 14
o o

3.

Cu privire la oţel, a fost înscrise în desen rigidizările din oţel maxim posibile în fiecare caz. La alegerea dimensiunilor, respectiv a oţelurilor, se vor lua însă în considerare directivele privind rigidizarea incluse în directivele de prelucrare GEALAN, precum și cerinţele de natură statică. Dimensionarea statică a elementelor este prezentată în manualul practic nr. 6 „Statica”. Pentru consultanţă personală, departamentul nostru „Architektenberatung (Consultanţă de arhitectură)“ vă stă cu plăcere la dispoziţie. Tel.: Fax.: 09286/77-4210 09286/77-4141

Racorduri de uși PSK __________ 40 Racorduri pentru uși glisante cu ridicare ______________ 41 Racorduri pentru uși de casă cu prag ____________________ 42-43 Racorduri pentru uși de casă fără prag/ praguri magnetice ____ 44 Racorduri pentru uși de casă cu prag din GFK________________ 44 Racorduri pentru uși de casă cu prag - deschidere spre exterior __ 45 10. Racorduri de ferestre fără cutie de rulou exterior fără rebord__________________ 46/48 Izolaţie exterioară ______________ 47 Rebord în interiorul peretelui ______ 49 Izolaţie în zona centrală ______ 56/57 cu element de prelungire a ruloului exterior fără rebord __________ 50-51 Izolaţie exterioară ____________ 52-53 cu casetă pe buiandrug fără rebord ________________ 54-55 Izolaţie în zona centrală ______ 56-57 cu casetă aplicabilă fără rebord ________________ 60-61 cu jaluzea fără rebord ________________ 62-63 cu marchizoletă fără rebord ________________ 64-65 11. Construcþii de faþade racord lateral ________________ 66 racord inferior ____________ 67-70 racord frontal la planșeu ____7177 racord în perete intermediar ____ 78 racord superior Attika ________ 79 12. Construcþii de acoperiº Secţiune în coama acoperișului __ 80 Secţiune în streașină ________ 81-83 Secţiune în căprior ____________ 84 racord superior de acoperiș ____ 85 7

4.

Racorduri de uºi Racorduri pentru uși de balcon cu toc ______________ 15-17 Racorduri pentru uși de casă cu prag ______________ 18 Racorduri de ferestre fără cutie de rulou exterior Izolaţie exterioară ____________ 19 cu element de prelungire a ruloului exterior fără rebord __ 20-21 Izolaţie exterioară __________ 22-23 cu casetă pe buiandrug fără rebord________________ 24-25

5.

Legendă: Tencuială Izolaţie
6

Folie de antifonare Zidărie Beton armat Beton ușor Placă expandată dură Gipscarton

Sistemul cu garniturã de contact S8000 IQ 6. Montanþi / traverse Montanţi ____________________ 27 7. Cuplaje Cuplaj vertical ____________ 28-30 Cuplaj orizontal ______________ 31 Colþuri 90 Colţuri ________________ 32-33 135 Colţuri ______________ 33-34 Colţuri variabile ____________ 34-35 9. Racorduri de uºi Racorduri pentru uși de balcon toc ______________________ 36-39
o o

Bandă precomprimată de etanșare a rosturilor Material de hidroizolaţie cu material de umplutură sub formă celulară închisă Glaf interior al ferestrei Folie Covor de pardoseală

Manual practic Construcţii

Manual practic Construcţii

8.

cerinþelor statice 8 9 Manual practic Construcţii Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3. cerinþelor statice 1 Subconstrucþie din oþel conf.Montanþi cu lizene Subconstrucþie din oþel conf.33 Manual practic Construcţii .

cerinţelor statice Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3. cerinţelor statice 2 2 10 11 Manual practic Construcţii Subconstrucţie din oţel conf.33 Manual practic Construcţii .Cuplaje verticale Cuplaje verticale Subconstrucţie din oţel conf.

33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Cuplaj orizontal 2 Colţuri 90° 2 sigilare Cuplaj orizontal 12 sigilare 13 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .

Colþuri 135° / colþuri variabile 3 Racorduri pentru uºi de balcon cu toc 4 14 15 Manual practic Construcţii Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .

în cazul când condiţiile locale asigură în fiecare moment o scurgere impecabilă a apei în zona ușii.partea 9: penetrări. montarea unor șine de prindere sau acoperire constructivă. DIN 18195-9 Etanșări de construcţii .33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3. Acesta este cazul când. este posibilă o diminuare a înălţimii de îmbinare. înălţimea de îmbinare trebuie să fie cu cel puţin 50 mm (capătul superior al etanșării sau tabla de racord sub culisă) peste suprafaţa căptușelii. Închiderile la componentele ascendente vor fi asigurate prin tragerea în caneluri a marginii etanșării.. 4 16 SitaDrain 150x1000 Înãlþimea 70-110 17 Manual practic Construcţii Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii . există scurgeri pentru terase sau alte posibilităţi de drenare. În asemenea cazuri.3 Racorduri la uși (4) În cazuri de excepţie.2 Etanșări contra apei fără presiune.Racorduri pentru uºi de balcon cu toc Racorduri pentru uºi de balcon cu toc 4 Directive pentru proiectarea și execuţia de acoperișuri cu etanșări . încheieri 4.directive pentru acoperișuri plate 10.. în imediata apropiere a zonei ușii. Etanșarea se va trage de regulă cu cel puţin 150 mm peste suprafaţa unei căptușeli aflate peste etanșare (stratul care dirijează apa). joncţiuni.

33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3. apare pericolul formării apei de condens pe latura interioară a pragului.33 Manual practic Construcţii . 5 racord lateral DFs7X401 SitaDrain 150x1000 Înălţimea 70-110 18 19 Manual practic Construcţii racord inferior DFu7X401 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Racorduri pentru uşi de casă cu prag Racord de fereastră la clădire nouă cu izolaţie exterioară 4 În caz de condiţii climatice defavorabile.

fără rebord cu element de prelungire a ruloului exterior 5 5 racord lateral DFs7A101 20 21 Manual practic Construcţii racord inferior DFu7A101 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii racord superior DFo7A101 .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.fără rebord cu element de prelungire a ruloului exterior Racord de fereastră la clădire veche .Racord de fereastră la clădire nouă .

33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .Racord de fereastră la clădire nouă .izolaţie exterioară cu cutie de rulou exterior din construcţie racord al glafului ferestrei lateral exterior cu bandă precomprimată de etanşare a rosturilor Racord de fereastră la clădire nouă .izolaţie exterioară cu cutie de rulou exterior din construcţie 5 Forma glafului ferestrei 5 racord lateral DFs7S405 22 23 Manual practic Construcţii racord superior DFo7S405 racord inferior DFu7S405 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

33 Manual practic Construcţii .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.fără rebord cu cutie de rulou exterior din construcţie Racord de fereastră la clădire nouă .fără rebord cu cutie de rulou exterior din construcţie Cutie de rulou exterior din construcţie 5 5 racord lateral DFs7S103 Izolaţia şi capacul din construcţie Etanşare pe interior 24 racord superior DFo7S103 25 Manual practic Construcţii racord inferior DFu7S104 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Racord de fereastră la clădire nouă .

Montanþi cu lizene Subconstrucţie din oţel conf. cerinţelor statice 26 27 Manual practic Construcţii Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii . cerinţelor statice 6 Subconstrucţie din oţel conf.

33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Cuplaje verticale Cuplaje verticale 7 7 Subconstrucţie din oţel conf.33 Manual practic Construcţii . cerinţelor statice 28 29 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

33 Manual practic Construcţii Subconstrucţie din oţel conf.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3. cerinţelor statice sigilare sigilare Lăcuit .Cuplaj vertical Cuplaj orizontal 7 sigilare 7 30 31 Manual practic Construcţii Lăcuit Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

Colţuri 90° Colţ 90° 8 Subconstrucţie din oţel conf. cerinţelor statice 8 Colţ 135° 32 33 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii . cerinţelor statice vopsită în cuptor Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3. cerinţelor statice Subconstrucţie din oţel conf.Colţuri 135° Colţuri variabile Placare cu tablă vopsită în cuptor tivit 8 Colţuri variabile Subconstrucţie din oţel conf. cerinţelor statice. cu piese scurte din platbandă 50x4mm Asamblarea filetată trebuie să aibă loc prin platbandă 8 34 35 Manual practic Construcţii Subconstrucţie din oţel conf.

3 Racorduri la uși (4) În cazuri de excepţie. înălţimea de îmbinare trebuie să fie cu cel puţin 50 mm (capătul superior al etanșării sau tabla de racord sub culisă) peste suprafaţa căptușelii. în cazul când condiţiile locale asigură în fiecare moment o scurgere impecabilă a apei în zona ușii.directive pentru acoperișuri plate 10. este posibilă o diminuare a înălţimii de îmbinare.33 Manual practic Construcţii . există scurgeri pentru terase sau alte posibilităţi de drenare.Racorduri pentru uºi de balcon cu toc Racorduri pentru uºi de balcon cu toc Directive pentru proiectarea și execuţia de acoperișuri cu etanșări . Acesta este cazul când. În asemenea cazuri. OKFF 9 OKFF 9 SitaDrain 150x1000 Înãlþimea 70-110 36 37 Manual practic Construcţii Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3. în imediata apropiere a zonei ușii.

Etanșarea se va trage de regulă cu cel puţin 150 mm peste suprafaţa unei căptușeli aflate peste etanșare (stratul care dirijează apa)..2 Etanșări contra apei fără presiune.33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii . joncţiuni.partea 9: penetrări.Racorduri pentru uºi de balcon cu toc Racorduri pentru uºi de balcon cu toc ºi casetã pe buiandrug din construcþie DIN 18195-9 Etanșări de construcţii . OKFF OKFF 9 9 38 39 Manual practic Construcţii Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3. montarea unor șine de prindere sau acoperire constructivă. încheieri 4.. Închiderile la componentele ascendente vor fi asigurate prin tragerea în caneluri a marginii etanșării.

33 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3. înălţimea de îmbinare trebuie să fie cu cel puţin 50 mm (capătul superior al etanșării sau tabla de racord sub culisă) peste suprafaţa căptușelii. 9 OKFF 40 SitaDrain 150x1000 Înãlþimea 70-110 41 Manual practic Construcţii SitaDrain 150x1000 Înãlþimea 70-110 Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice Scara: 1:3. Deschiderea de fixare 118.3 Racorduri la uși (4) În cazuri de excepţie.33 Manual practic Construcţii .3 Racorduri la uși (4) În cazuri de excepţie. există scurgeri pentru terase sau alte posibilităţi de drenare. este posibilă o diminuare a înălţimii de îmbinare. în imediata apropiere a zonei ușii. în imediata apropiere a zonei ușii.0 mm Capac: 91 Directive pentru proiectarea și execuţia de acoperișuri cu etanșări directive pentru acoperișuri plate 10.Racord de uºã paralel— glisant — basculant (PSK) Racorduri de uºã glisantã cu ridicare 9 Directive pentru proiectarea și execuţia de acoperișuri cu etanșări directive pentru acoperișuri plate 10. există scurgeri pentru terase sau alte posibilităţi de drenare. în cazul când condiţiile locale asigură în fiecare moment o scurgere impecabilă a apei în zona ușii. Acesta este cazul când. în cazul când condiţiile locale asigură în fiecare moment o scurgere impecabilă a apei în zona ușii. În asemenea cazuri. este posibilă o diminuare a înălţimii de îmbinare. înălţimea de îmbinare trebuie să fie cu cel puţin 50 mm (capătul superior al etanșării sau tabla de racord sub culisă) peste suprafaţa căptușelii. În asemenea cazuri. Acesta este cazul când.

În caz de condiţii climatice defavorabile. OKFF 9 SitaDrain 150x1000 Înălţimea 70-110 OKFF 9 42 43 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3. apare pericolul formării apei de condens pe latura interioară a pragului.Racorduri pentru uşi de casă cu prag Racorduri pentru uşi de casă cu prag În caz de condiţii climatice defavorabile. apare pericolul formării apei de condens pe latura interioară a pragului.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .

33 Manual practic Construcţii .Racorduri pentru uşi de casă fără prag / praguri magnetice Racorduri pentru uşi de casă cu prag . 3 Înălţimea pragului SitaDrain 150x1000 OKFF 9 Racorduri pentru uşă de balcon cu prag din plastic consolidat cu fibră de sticlă OKFF 9 44 SitaDrain 150x1000 Înălţimea 70-110 45 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3. apare pericolul formării apei de condens pe latura interioară a pragului.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.deschidere spre exterior În caz de condiţii climatice defavorabile.

33 Manual practic Construcţii .fără rebord Racord de fereastră la clădire nouă cu izolaţie exterioară racord lateral DFs8X101 racord lateral DFs8X401 10 10 46 47 Manual practic Construcţii racord inferior DFu8X101 racord inferior DFu8X401 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Racord de fereastră la clădire nouă .

Racord de fereastră la clădire veche .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.fără rebord Racord de fereastră la clădire veche cu rebord în interiorul peretelui racord lateral DFs8X105 racord lateral DFs8X202 10 10 48 49 Manual practic Construcţii racord inferior DFu8X105 racord inferior DFu8X201 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .

33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Racord de fereastră la clădire nouă .33 Manual practic Construcţii .fără rebord cu element de prelungire a ruloului exterior 10 racord lateral DFs8A101 10 racord superior DFo8A101 50 51 Manual practic Construcţii racord inferior DFu8A101 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.fără rebord cu element de prelungire a ruloului exterior Racord de fereastră la clădire veche .

fără rebord cu cutie de rulou exterior din construcţie Racord de fereastră la clădire nouă .fără rebord cu cutie de rulou exterior din construcţie Cutie de rulou exterior din construcţie Izolaţia şi capacul din construcţie 10 racord lateral DFs8S103 etanşare pe partea interioară 10 racord superior DFo8S103 52 53 Manual practic Construcţii racord inferior DFu8S104 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Racord de fereastră la clădire nouă .33 Manual practic Construcţii .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

Racord de fereastră la clădire nouă .izolaţie exterioară cu cutie de rulou exterior din construcţie racord al glafului ferestrei lateral exterior cu bandă precomprimată de etanşare a rosturilor Racord de fereastră la clădire nouă .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 .izolaţie exterioară cu cutie de rulou exterior din construcţie Forma glafului ferestrei 10 racord lateral DFs8S405 10 54 55 racord superior DFo8S405 Manual practic Construcţii Manual practic Construcţii racord inferior DFu8S405 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

izolaţia în zona centrală mascată cu clincher şi cutie de rulou exterior din construcţie Racord de fereastră la clădire nouă .fără rebord cu cutie de rulou exterior din construcţie Cutie de rulou exterior din construcţie 10 racord lateral DFs8S501 Izolaţia şi capacul din construcţie 10 56 57 Manual practic Construcţii racord superior DFo8S501 racord inferior DFu8S501 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Racord de fereastră la clădire nouă .33 Manual practic Construcţii .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

Racord de fereastră la clădire nouă .33 Manual practic Construcţii .izolaţia în zona centrală mascată cu clincher racord superior DFo8X504 racord lateral DFs8X504 10 10 58 59 Manual practic Construcţii racord inferior DFu8X504 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.izolaţia în zona centrală mascată cu clincher Racord de fereastră la clădire nouă .

Racord de fereastră fără rebord cu cutie de rulou exterior aplicată Racord de fereastră fără rebord cu cutie de rulou exterior aplicată 10 racord lateral DFs8V101 10 racord superior DFo8V101 60 61 Manual practic Construcţii racord inferior DFu8V101 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .

33 Manual practic Construcţii .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Racord de fereastră cu jaluzea Racord de fereastră cu jaluzea 10 racord lateral DFs8J101 10 racord superior DFo8J101 62 63 Manual practic Construcţii racord inferior DFu8J101 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

Racord de fereastră cu marchizoletă Racord de fereastră cu marchizoletă 10 racord lateral DFs8M101 10 64 65 Manual practic Construcţii racord inferior DFu8M101 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii racord superior DFo8M101 .

33 Manual practic Construcţii .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.: 2268 până la art.Construcţie de faţadă .: 2271 se poate scurta la diferite lungimi Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine 11 11 67 66 Cornier de susţinere Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.racord lateral Punct de bază al construcţiei de faţadă Etanşare în zona profilului static 7291 OKFF Art.

fiecare caz se va verifica static Tablă din aluminiu vopsită în cuptor Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine 11 Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine Grosimea planşeului 11 OKFF Folie etanşă la vapori 68 69 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .Punct de bază al construcţiei de faţadă Punct de bază al construcţiei de faţadă Etanşare în zona profilului static 7291 OKFF OKFF Structură de pardoseală Grosimea planşeului Structură de pardoseală Ţeava cu secţiune dreptunghiulară 50x30x4.

racord frontal la planşeu OKFF OKFF Structură de pardoseală Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine 11 OKFF Grosimea planşeului 11 71 70 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .Punct de bază al construcţiei de faţadă Construcţie de faţadă .

racord frontal la planşeu Construcţie de faţadă .racord frontal la planşeu OKFF OKFF Structură de pardoseală Grosimea planşeului Structură de pardoseală Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine Grosimea planşeului 11 Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine 11 73 72 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Construcţie de faţadă .

racord frontal la planşeu Construcţie de faţadă .33 Manual practic Construcţii .racord frontal la planşeu Etanşare în zona profilului static 7291 OKFF OKFF Structură de pardoseală Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine Tablă din aluminiu vopsită în cuptor Grosimea planşeului Folie permisivă la difuzia vaporilor Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine 11 Grosimea planşeului Structură de pardoseală 11 75 74 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Construcţie de faţadă .33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

: 2268 până la art.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.racord frontal la planşeu OKFF OKFF Ţeava cu secţiune dreptunghiulară 50x30x4.: 2271 se poate scurta la diferite lungimi 76 Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine 11 Grosimea planşeului Structură de pardoseală Folie permisivă la difuzia vaporilor 11 77 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Construcţie de faţadă .33 Manual practic Construcţii . fiecare caz se va verifica static Tablă din aluminiu vopsită în cuptor Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine Respectaţi distanţa diblurilor faţă de margine Art.racord frontal la planşeu Construcţie de faţadă .

33 Manual practic Construcţii .racord superior Cornier de susţinere sudat la ţeava cu secţiune dreptunghiulară Placare cu tablă Attika 11 Ţeavă cu secţiune dreptunghiulară 100x50x4.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.racord frontal la planşeu Construcţie de faţadă .Construcţie de faţadă .5 Structura planşeului Ventilare din spate 11 79 78 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Manual practic Construcţii .secţiune în streaşină Tablă din aluminiu vopsită în cuptor Şurub cu cap de etanşare Vitraj de acoperiş din exterior Subconstrucţie din oţel conf.Construcţie de acoperiş . cerinţelor statice 12 80 Tablă din aluminiu vopsită în cuptor 12 Şurub cu cap de etanşare 81 Manual practic Construcţii Vitraj de acoperiş din exterior Subconstrucţie din oţel conf.secţiune în coama acoperişului Construcţie de acoperiş . cerinţelor statice Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.Construcţie de acoperiş .secţiune în streaşină Construcţie de acoperiş .33 Manual practic Construcţii .secţiune în streaşină cu geam în trepte Geam în trepte Tablă din aluminiu vopsită Tablă din aluminiu vopsită în cuptor Subconstrucţie din oţel conf. cerinţelor statice Drenare a falţului prin furtun 12 82 12 83 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

secţiune în căprior Construcţie de acoperiş .Construcţie de acoperiş .33 Manual practic Construcţii .secţiune în racordul superior 12 84 12 85 Manual practic Construcţii Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.33 Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice Scara: 1:3.

de 86 Manual practic Construcţii .gealan.GEALAN-Anwendungstechnik Hofer Straße 80 D-95145 Oberkotzau Telefon 0 9286/77-0 Telefax 0 9286/77-22 22 e-Mail: info@gealan.de Internet: http://www.

13 Editor: GEALAN. 6 Editor: GEALAN. 11 Editor: GEALAN. 12 Editor: GEALAN. 9 Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Ediţie: Noiembrie 2005 Manualul practic nr.Architektenberatung Ediţie: August 2000 Manualul practic nr.Architektenberatung Ediţie: Septembrie 2005 Construcţii Construcţii Statică Protecţia termică Ordonanţa privind economia de energie Secţiuni de profil Construcţii de fereastră în sistem de izolaţie central (S7000 IQ) Adâncime constructivă 74 mm Secţiuni de profil Construcţii de fereastră în sistem de izolaţie cu încastrare (S8000 IQ) Adâncime constructivă 74 mm Manualul practic nr. 5/8 Editor: GEALAN Architektenberatung Ediţie: Iunie 2005 Manualul practic nr.Architektenberatung Ediţie: Martie 2002 Manualul practic nr.Architektenberatung Ediţie: Ianuarie 2005 Protecţie antifonică Protecţie anti-efracţie Texte promoţionale Detalii de proiectant Sistem de izolaţie cu încastrare S3000 Manualul practic nr. 4 Editor: GEALAN.1 Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Ediţie: Octombrie 2005 Manualul practic nr.Architektenberatung Ediţie: Mai 2001 Manualul practic nr.Architektenberatung Ediţie: Aprilie 2005 Manualul practic nr. 5/7 Editor: GEALAN Architektenberatung Ediţie: Iunie 2005 Manualul practic nr.Manuale practice publicate până acum de GEALAN: Manual practic nr.Architektenberatung Ediţie: Martie 2005 Ventilarea spaţiilor Geamuri Montajul Construcţii GECCO S6000 GECCO Plus GECCO 3 Sistem de izolaţie cu încastrare (S3000) Adâncime constructivă 62 mm Manualul practic nr. 2 Editor: GEALAN. 8 Editor: GEALAN. 7 Editor: GEALAN. 10 Editor: GEALAN. 3 Editor: GEALAN-Anwendungstechnik Ediţie: Martie 2002 Manualul practic nr.Architektenberatung Ediţie: Mai 2004 Detalii de proiectant Casa pasivă QP Sistem de izolaţie central S7000 IQ Sistem de izolaţie cu încastrare S8000 IQ cu o adâncime constructivă de 74 mm .Architektenberatung Ediţie: Martie 2006 Manualul practic nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful