CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

CURSUL A FOST INTOCMIT DE:
Comandant Detasament Parasutism: Instructor zbor: VALERICA POPESCU GABRIEL ANDREI

Acest curs a fost avizat in Consiliul de Metodica si Siguranta Zborului din cadrul Aeroclubului Romaniei

Editia februarie 2003

Pagina

1

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

LISTA AMENDAMENTELOR Amendamentele înscrise mai jos au fost încorporate în prezentul document. Nr. Amdt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Data Intrarii în vigoare Amendarii Persoana care a efectuat amendarea

Semnatura

Editia februarie 2003

Pagina

2

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Cuprins: Partea I-a Indicatii metodico-organizatorice asupra cursului Introducere Pregatirea elevilor parasutisti . Pregatirea parasutistilor sportivi . Obtinere / revalidare / reinnoire licenta parasutist sportiv . Formarea / calificarea instructorilor parasutisti .. Autorizari si calificari superioare obtinere / revalidare / reinnoire licenta Indicatii metodice privind desfasurarea pregatirilor . ... Pregãtirea teoretica si practica specifica la sol . Pregãtirea fizicã generala si specifica la sol .. Exercitii de pregatire fizica generala si specifica la sol .. Partea II - a Metodica saltului cu parasuta Pregatirea la sol si in zbor / salt a elevilor si sportivilor parasutisti Programe de pregatire in zbor / salt Controale periodice in zbor efectuate elevilor / sportivilor parasutisti Pregatirea in zbor / salt cu parasuta categoria elevi Pregatirea in zbor / salt cu parasuta categoria incepatori Pregatirea in zbor / salt cu parasuta categoria antrenament ... Pregatirea in zbor / salt cu parasuta categoria performanta Salturi speciale Partea III – a Organizarea conducerea si indicatii metodologice Asigurarea tehnico - materialã .. Organizarea activitãtii de zbor si salturi . Conducerea activitãtii de zbor si salturi .. Condiţii si echipamentul necesar pentru executarea salturilor Pregatirea parasutei pentru salt Fazele saltului cu parasuta ... Părăsirea aeronavei ... Pilotarea parasutei si coborarea cu parasuta. Semnalele conventionale de dirijare Aterizarea cu parasuta Reguli de aerodrom Instalarea startului . Organizarea locului pentru aterizare Proceduri de urgenta Legislatie aeronautica – obligatiile si raspunderile parasutistului Instructiunile de Zbor ale Aviatiei Sportive Amendamentul 1 / 1992 .. Codul Aerian /2000 Codul Sportiv Fai Sectiunea v – a. Norme de Protectia Muncii si P.S.I. in aviatia sportiva / 1995 .. . . ... .. .. .

. . ...

.. .. . .. . ... ... . .. .. . . .

5 5 7 8 9 11 13 14 17 18 21 21 24 28 29 33 36 44 50 52 53 54 55 58 60 61 62 63 64 65 66 66 67 72 78 82 99 100 122

Editia februarie 2003

Pagina

3

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Editia februarie 2003 Pagina 4 .

legalizat notarial). tutorelui legal. Manualul parasutistului sportiv editia 2003.A. Codul Aerian al Romaniei cu Amendamente / 2000.I.). diapozitive etc. Instruirea se va efectua pe grupe folosindu-se bibliografia si materialele urmatoare: prevederile prezentului curs. care executa salturi cu parasuta. . Codul Sportiv F. INTRODUCERE Prezentul curs de pregatire in saltul cu parasuta constituie un ghid destinat pregatirii elevilor. parasutistilor si cadrelor din aviatia sportiva. etc. antrenarea si perfectionarea parasutistilor: pregatirea in baza programelor de salturi cu parasuta a pilotilor sportivi si cadrelor (planor. Editia februarie 2003 Pagina 5 . 2. alte instructiuni care reglementeaza activitatea de zbor si salturi cu parasuta.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA I METODICA INSTRURII LA SOL INDICATII METODICO – ORGANIZATORICE ASUPRA CURSULUI 1. 1. Manualele de exploatare al parasutelor. si constituie documentul legal dupa care se planifica si se efectueaza activitatea de parasutism privind organizarea. precum si in baza prezentului curs.. Metodologia Selectiei in Parasutismul Romanesc editia 2003. diferite planse si materiale documentare (casete video. . Instructiunile de Zbor ale Aviatiei Sportive cu amendamente. PREGATIREA ELEVILOR PARASUTISTI Se organizeaza si se executa in conformitate cu regulamentele si instructiunile ce reglementeaza activitatea de parasutism. aparate de antrenament . Cerinte minime pentru practicarea parasutismului sportiv: .varsta minima 16 ani (tinerii intre 16 si 18 sunt obligati sa prezinte consimtamantul parintilor. zbor cu motor. Aplicarea acestui curs are ca scop unificarea metodelor si procedeelor cerute de conditiile ce se impun pentru fiecare categorie de parasutisti. Instructiuni de utilizare al aparaturii anexe. ultrausoare). Sectiunea Generala si Sectiunea a V a. Regulamentul de Zbor al Aviatiei Civile. filme.formarea si perfectionarea instructorilor parasutisti.sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. 1. simulatoare pentru salt. Cursul de pregatire in salt indica ordinea exercitiilor in pregatirea si perfectionarea parasutistilor precum si modul de executare a acestor exercitii. conducerea si desfãsurarea pregãtirii la sol si de instruire în saltul cu parasuta pe categorii de elevi si sportivi parasutisti. PREGATIREA IN SALTUL CU PARASUTA CUPRINDE - formarea si pregatirea in salt a elevilor sportivi si parasutistilor. Pregatirea in salt se executa pe categorii si exercitii specifice nivelului de pregatire.1.

Dupa parcurgerea Programului de pregatire in salt nr.plafonul norilor sa fie cu 100 m deasupra inaltimii de salt.1. In cazul cand elevii parasutisti reiau activitatea dupa intrerupere. In ziua cand elevul parasutist va trece la salturile in cadere libera.obtina minim 75% la fiecare din discipline. Controalele in tehnica saltului cu parasuta a elevilor scosi la liber vor fi executate in urmatoarele situatii: .zilnic.fie declarat ADMIS in urma sustinerii probelor fizice. precum si cei care nici in al doilea an de activitate nu au efectuat salturile in cadere libera (iesirea la liber). dar numai dupa sustinerea examenului teoretic si practic in zbor / salt pentru obtinerea licentei de parasutist sportiv . pregatire fizica generala si specifica conform planului aprobat de Aeroclubul Romaniei. .ori de cate ori instructorul apreciaza ca este necesar. Editia februarie 2003 Pagina 6 . elevilor care din totalul de salturi efectuate. Salturile cu elevii parasutisti se vor excuta in urmatoarele conditii meteorologice: . din prezentul curs. exercitiile care se repeta (vezi capitolul – Controale periodice). nu au depasit 10 salturi de cadere libera. 1.vizibilitatea minim 4 km .viteza vantului maxim 6 m/s. Trecerea elevilor parasutisti la salturile in cadere libera ( iesirea la liber) se va face in urma unei lucrari scrise si a salturilor de control in tehnica saltului cu parasuta sub supravegherea unui instructor parasutist cu experienta din Aeroclubul Romaniei. Pentru admiterea la zbor si salturi cu parasuta solicitantul trebuie sa: . care nu a instruit grupa (elevi) respectiva. . . Se recomanda ca trecerea elevilor parasutisti la salturile cu deschiderea comandata a parasutei sa se faca de un alt instructor parasutist. Elevii care pana la 25 salturi dovedesc lipsa de aptitudini. .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Dupa inscriere elevii vor urma un curs de pregatire teoretica. . vor fi indepartati din activitatea sportiva. Pentru metoda de instruire la salturile din aeronava se vor folosi parasute cu deschidere automata si comandata. nu se vor lua in calcul pentru stabilirea numarului minim sau maxim de salturi executate. . Dupa obtinerea aprobarii de zbor / salt elevii vor incepe activitatea de salturi prin executarea exercitiilor cuprinse in Programul nr.dupa o intrerupere in activitatea de salturi mai mare de 30 de zile. va executa minim 2 salturi automate si 2 salturi de control. elevul parasutist va trece intr-o alta categorie de pregatire.inainte si dupa indeplinirea baremului pentru obtinerea licentei de parasutist sportiv.

tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii.).CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 1.3. . Maestru si Antrenor Emerit). se va efectua numai dupa executarea a minim 12 salturi de cadere stabila si controlata timp de 10 secunde de la inaltimea de 1000 m. 2 Primul salt in cadere libera cu schimbari de stil de la inaltimea de 1500 m. Lucru Relativ pe Cupola in vederea participarii la concursuri nationale. PREGATIREA PARASUTISTILOR SPORTIVI Dupa finalizarea etapei de pregatire prevazuta in programului 1 din prezentul curs.5. Editia februarie 2003 Pagina 7 . Numarul de salturi pentru inavatarea tehnicii de pilotare si aplicarea schemelor de pilotare a parasutei la punct fix este stabilit in programul nr. Inalta performanta – sportivii care au executat 500 de salturi si continua activitatea de salturi pe parcursul carora se antreneaza pentru: executarea complexului de figuri acrobatice.3. 1.3. Numarul maxim de salturi ce se poate executa in decursul unei zile de zbor de fiecare elev sau sportiv parasutist.6 salturi categoria sportiv incepator. ca urmare a controalelor efectuate pe parcursul pregatirii. 1. elementele de baza la Lucru Relativ in Cadere Libera (LRCL). parasutistii sportivi in baza recomandarilor facute de instructori. Lucru Relativ pe Cupola (LRC) pentru promovare si mentinere in loturile nationale. Lucru Relativ in Cadere Libera.2. gama de acrobatie. Lucru Relativ pe Cupola (LRC). elementele de baza la Lucru Relativ in Cadere Libera (LRCL).3. 1. 3.4 salturi categoria elev parasutist. etc. au promovat in loturile judetene si se pregatesc pentru promovarea in loturile nationale. in vederea participarii la concursuri nationale. tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii. pentru mentinere in loturile nationale – probe clasice. etc. Performanta – sportivii care au executat 200 de salturi si continua activitatea pana la 500 de salturi pe parcursul carora isi perfectioneaza: stilurile de cadere libera pentru executarea de figuri acrobatice.3.).1. internationale si obtinere calificari superioare (instructor parasutist. gama de acrobatie.3. sportivi si instructori parasutisti care au obtinut rezultate deosebite in timpul activitatii competitionale (campion national.sportivii aflati in primul an dupa obtinere a Licentei de Parasutist Sportiv si realizeaza 50 de salturi.4. precizia aterizarii. pe categorii: . Maestru al Sportului. vor continua activitatea de pregatire cu executarea salturilor prevazute in programele de zbor / salt pe categorii : 1. 1.. Incepatori . internationale si obtinere calificari superioare (instructor parasutist. Antrenament – sportivii care au executat 50 de salturi si continua activitatea pana la 200 de salturi pe parcursul carora isi insusesc si perfectioneaza stilurile de cadere libera pentru figuri acrobatice.

zbor cu motor.a promovat ulterior finalizarii programului de reantrenare practica la sol si in zbor/salt un test de verificare a competentei cu un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei. . sa obtina minim 75% la fiecare din discipline. un test de verificare a competentei de zbor/salt cu parasuta cu un examinator autorizat. ultrausoare) Numarul de salturi in cadrul fiecarui exercitiu pentru pilotii planor. aprobat de catre Aeroclubul Romaniei.sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. aprobat de catre Aeroclubul Romaniei.a parcurs. fata de data inregistrarii cererii. va fi stabilit in cadrul unui program aprobat de conducerea Aeroclubului Editia februarie 2003 Pagina 8 .3. 1. 1. . . revalidare Licenta de Parasutist Sportiv . in ultimele 12 luni fata de data expirarii valabilitatii licentei. baremul de promovare este de 75% la fiecare din discipline.a promovat examinarea teoretica pentru reinnoirea licentei. cu cel mult 12 luni inainte fata de data inregistrarii cererii. .sa obtina minim 75% la fiecare din discipline. fata de data inregistrarii cererii. 1.planor.4. reinnoire Licenta de Parasutist Sportiv . .sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni. . un program de reantrenare practica la sol si in zbor/salt cu parasuta pentru reinnoirea licentei.sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. fata de data inregistrarii cererii. OBTINERE / REVALIDARE / REINNOIRE LICENTA PARASUTIST SPORTIV Dupa parcurgerea Programelor de pregatire in zbor / salt pe categorii sportivii parasutisti (solicitantii) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii functie de stadiul in care se afla: 1.1.5. exceptie facand pregatirea in cadru organizat (program aprobat de conducerea Aeroclubului Romaniei sau in cantonament) cand se pot executa maxim 12 salturi cu parasuta. zbor cu motor. .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - 8 salturi categoria sportiv antrenament si performanta.a efectuat in ultimele12 luni fata de expirarea valabilitatii licentei minimum 4 salturi.sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni. . un curs de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice. fata de data inregistrarii cererii.4. un curs de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice. un curs de pregatire practica la sol si in zbor in baza unui program aprobat sub supravegherea unui instructor calificat.sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni.a promovat. PREGATIREA PILOTILOR PENTRU EXECUTAREA SALTULUI CU PARASUTA (sportivi si cadre .4. aprobat de catre Aeroclubul Romaniei. Durata programului va fi stabilita de la caz la caz de catre Aeroclubul Romaniei functie de perioada de intrerupere si va cuprinde minimum 6 salturi. .2.4.a promovat examinarea teoretica pentru revalidarea licentei. .sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. un curs de pregatire teoretica specifica in baza unui plan aprobat. ultrausoare. .sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni. .sa fie declarat ADMIS in urma testului de indemanare practica la sol si in zbor de catre un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei 1. obtinere Licenta de Parasutist Sportiv .

de catre aceasta categorie este similara cu cea prevazuta in prezentul curs pentru elevii parasutisti.1. 1.6. . .6. Pregatirea teoretica si practica pentru executarea salturilor.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Romaniei.studii medii cu diploma de absolvire. . .perormante umane. meteorologie. Solicitantul trebuie sa demonstreze abilitatea de a desfasura instruire practica. Pentru pregatirea in zbor a solicitantilor se intocmeste un program care sa asigure pregatirea temeinica a acestora. . Conditiile si durata cursului de pregatire pentru obtinerea calificarii de instructor parasutist se stabilesc de catre directorul Aeroclubului Romaniei. CALIFICAREA DE INSTRUCTOR PARASUTIST Cerinte minime pentru obtinerea calificarii de instructor parasutist: .300 de salturi in cadere libera in care sa fi realizat 1 ora timp total de cadere libera. .a ordinelor si instructiunilor ce reglementeaza activitatea de zbor si salturi cu parasuta.aerodinamica. 2. Pregatirea teoretica a acestora se executa in cadrul unui curs conform unui plan aprobat de catre Aeroclubul Romaniei care sa cuprinda: . atat in tehnica pilotarii parasutei precum si a pregatirii pedagogice ca instructor.minim 50% din numarul de salturi prevazute la exercitiul 29. . FORMAREA / CALIFICAREA INSTRUCTORILOR PARASUTISTI Pentru cursul de instructori parasutisti vor fi selectionati parasutistii sportivi temeinic pregatiti in tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii. .reglementari aeronautice etc. . in toate etapele conexe procesului de instruire. stapanirea tuturor stilurilor de cadere libera. . 1. . precum si in baza prezentului curs.sa detina licenta de parasutist in termen de valabilitate. . Editia februarie 2003 Pagina 9 .cunoasterea materialului. cu un profil moral corespunzator si reale calitati de pedagog. . La pregatirea in zbor si salturi cu parasuta pentru obtinerea calificarii de instructor se admit sportivii care si-au insusit in mod corespunzator programul teoretic de pregatire.teme de metodica.teme de pedagogie si psihologie a instructiei. la sol si in zbor / saltul cu parasuta. executarea gamei de acrobatie. .teme de specialitate: . Cursul se organizeaza si se executa in conformitate cu regulamentele si instructiunile ce reglementeaza activitatea de parasutism.cunoasterea prezentului curs.sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. .teme de medicina aeronautica.integral salturile de la exercitiul 24.cunoasterea si utilizarea la sol a materialului volant. .executarea programelor de pregatire in zbor/salt 1. lucru relativ in cadere libera si lucru relativ pe cupola. disciplinati. 3 iar din programul 4: .performante de zbor si planificarea zborului.varsta minima 18 ani.

perfectionarea pregatirii teoretice si practica de specialitate. Numarul minim de salturi executat in cadrul programului este 25 salturi a obtinut minim 75% la fiecare din discipline.6. un test de verificare a competentei de zbor/salt cu parasuta cu un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei. sa obtina minim 75% la fiecare din discipline. un curs de instruire practica la sol si in zbor aprobat corespunzator.5. fata de data inregistrarii cererii. specific pentru calificarea de instructor. reinnoirea licentei de instructor parasutist Editia februarie 2003 Pagina 10 . a fost declarat ADMIS in urma testului de indemanare practica la sol si in zbor de catre un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei. in ultimele 12 luni fata de data expirarii valabilitatii licentei.6. OBTINERE / REVALIDARE / REINNOIRE LICENTA INSTRUCTOR PARASUTIST Dupa parcurgerea obtinerea calificarii de instructor parasutist parasutisti (solicitantii) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii functie de stadiul in care se afla: 1.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Dupa parcuregerea cursului de pregatire.4. un curs de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice.2.3. a efectuat in ultimele12 luni fata de expirarea valabilitatii licentei minimum 10 salturi in calitate de instructor. a promovat examinarea teoretica pentru revalidarea licentei de instructor. sub supravegherea si responsabilitatea instructorului titular. revalidarea licentei de instructor parasutist sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. aprobat de catre Aeroclubul Romaniei. un curs de pregatire teoretica specifica pentru calificarea de instructor in baza unui plan aprobat. 1.6. 1. sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni. instructorul titular va intocmi o caracterizare care sa oglindeasca activitatea instuctorului stagiar privind indeplinirea misiunilor de zbor si salturi cu parasuta din punct de vedere profesional si moral in toate etapele conexe procesului de instruire. parasutistii vor sustine examenul de obtinere a calificarii de instructor parasutist. Instructorul parasutist dupa obtinerea licentei inca din primul an de activitate devine instructor parasutist profesionist. licenta de instructor parasutist sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate.6. fata de data inregistrarii cererii. 1. La terminarea perioadei de stagiatura. a absolvit in ultimile 12 luni. fata de data inregistrarii cererii. va efectua un numar minim de 50 de salturi de instructie (pedagogice). In perioada de instructor stagiar acesta executa misiuni in zbor / salt cu parasuta astfel: va dubla instructorul titular in toate activitatile. sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni. a promovat. el va efectua o practica de minim un an de zile ca instructor stagiar pe langa un instructor cu experienta.

a obtinut minim 75% la fiecare din discipline. aprobat de catre Aeroclubul Romaniei.varsta minima 27 ani .sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate.7. specifice . baremul de promovare este de 75% la fiecare din discipline.1000 de salturi in cadere libera in care sa fi realizat 5 ore timp total de cadere libera. aprobat de catre Aeroclubul Romaniei.sa demonstreze ca: . a promovat ulterior finalizarii programului de reantrenare practica la sol si in zbor/salt un test de verificare a competentei cu un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei. un curs de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice.a absolvit in ultimile 12 luni.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - - sa detina Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. regulamentele tehnice si prevederile PCTO – EP 134 si 135. Pentru pregatirea in zbor a solicitantilor se intocmeste un program care sa asigure pregatirea temeinica a acestora. fata de data inregistrarii cererii.1.experienta de zbor/salt . a parcurs. a promovat examinarea teoretica pentru reinnoirea calificarii de instructor. La pregatirea in zbor si salturi cu parasuta pentru obtinere de autorizari si calificari superioare se admit instructorii parasutisti care si-au insusit in mod corespunzator programul teoretic de pregatire practica in zbor/salturi cu parasuta.2. un program de reantrenare practica la sol si in zbor/salt cu parasuta pentru reinnoirea calificarii de instructor. intocmit din exercitiile cuprinse in prezentul curs si se aproba de catre conducerea Aeroclubului Romaniei. fata de data inregistrarii cererii. Editia februarie 2003 Pagina 11 . 1. instructiunile. licenta parasutist receptie si control generale: sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. Pregatirea teoretica se executa in cadrul unui curs organizat conform unui plan de pregatire aprobat de catre Aeroclubul Romaniei. numarul minim de salturi executat in cadrul programului este 20 salturi . . 1. AUTORIZARI SI CALIFICARI SUPERIOARE OBTINERE / REVALIDARE / REINNOIRE LICENTA Conditiile si durata cursului de pregatire teoretica si in zbor/salt pentru obtinere de autorizari si calificari superioare se stabilesc de catre conducerea Aeroclubului Romaniei.7. cu cel mult 12 luni inainte fata de data inregistrarii cererii. un curs de pregatire teoretica specifica aprobat corespunzator. Dupa obtinerea autorizarii de parasutist “receptie si control” parasutistul (solicitantul) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru: 1. Durata programului va fi satbilita de la caz la caz de catre Aeroclubul Romaniei functie de perioada de intrerupere si va cuprinde minimum 15 salturi. autorizare parasutist “receptie si control”: Cerinte minime pentru obtinerea autorizarii de parasutist “receptie si control”: .7.sa detina licenta de instructor parasutist in termen de valabilitate. . sa demonstreze ca a absolvit in ultimile 12 luni.

sa demonstreze ca: a absolvit in ultimile 12 luni. 2. specifice .7. un program de reantrenare practica la sol si in zbor/salt cu parasuta pentru reinnoirea licentei parasutist receptie si control. . 1. PREGÃTIRE TEORETICA SI PRACTICA LA SOL Editia februarie 2003 Pagina 12 - - - . specifice .4. sa obtina minim 75% la fiecare din discipline. prototip. a promovat ulterior finalizarii programului de reantrenare practica la sol si in zbor/salt un test de verificare a competentei cu un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei. faza de omologare. .sa demonstreze ca: . .7. experienta de zbor/salt . Durata programului va fi stabilita de la caz la caz de catre Aeroclubul Romaniei functie de perioada de intrerupere si va cuprinde minimum 10 salturi.1500 de salturi in cadere libera in care sa fi realizat 8 ore timp total de cadere libera.a absolvit in ultimile 12 luni. 1. aprobat Aeroclubul Romaniei. a promovat examinarea teoretica pentru reinnoirea licentei parasutist receptie si control baremul de promovare este de 75% la fiecare din discipline.a promovat examinarea teoretica pentru revalidarea licentei. un curs de pregatire teoretica specifica de reimprospatarea cunostintelor. serie “O” : varsta minima 27 ani sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate.1. a parcurs.5.a promovat. sa detina licenta de “instructor receptie si control” in termen de valabilitate. fata de data inregistrarii cererii. in ultimele 12 luni fata de data expirarii valabilitatii licentei. fizica generala si specifica la sol va cuprinde toate disciplinele prevazute in tabelele de mai jos. 1. practica si fizica generala si specifica la sol cu toti parasutistii pe categorii de pregatire. aprobat de catre Aeroclubul Romaniei. cu cel mult 12 luni inainte fata de data inregistrarii cererii.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - a fost declarat ADMIS in urma testului de indemanare practica la sol si in zbor de catre un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei. un curs de reimprospatare a pregatirii teoretice specifice.3. reinnoirea licentei parasutist“receptie si control” generale: sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate.a efectuat in ultimele12 luni fata de expirarea valabilitatii licentei minimum 6 salturi. Cerinte minime pentru obtinerea calificare parasutist “incercare parasute noi. practica. Instructorii parasutistii care detin calificari superioare vor parcurge aceleasi etape.7. revalidarea licentei parasutist“receptie si control” generale: sa fie detinator al unui Certificat Medical Clasa 2 in termen de valabilitate. aprobat de catre Aeroclubul Romaniei. INDICATII METODICE PRIVIND DESFASURAREA PREGATIRILOR Planul de pregatire teoretica. un test de verificare a competentei de zbor/salt cu parasuta cu un examinator autorizat de Aeroclubul Romaniei. pentru revalidare si reinnoirea licentei de parasutist incercare parasute. Se va organiza si desfasura un program de pregatire teoretica. fata de data inregistrarii cererii. iar programul de salturi va fi minim 50% fata de numarul de salturi din programul prevazut la autorizarea de “instructor receptie si control” 2.

parasuta. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 NOTA: Programele de desfasuare a cursurilor vor fi intocmite de sefii de curs si avizate de comandanti aerocluburilor teritoriale. Exercitii de parasire a aeronavei din care se executã saltul. EXERCITII Exercitii de gimnasticã la aparate Exercitii de pregãtire fizicã specificã la saltea. Exercitii la plasã elasticã. Crt. categoria elevi parasutisti si sportivi incepatori Editia februarie 2003 Pagina 13 . DISCIPLINE Parasutismul – istorie si repere Cunoasterea tehnicii de parasutism (def.practica la sol – pliajul parasutelor . ORE DE PREGATIRE PE CATEGORII 2. Aparate de bord Pregatire tehnico .1.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.2.2. Executarea salturilor cu parasuta. 2.1. Exercitii la portic cu inele Exercitii la portic suspendat orizontal Exercitii la diferite aparate pentru învãtarea mentinerii echilibrului.1. Exercitii la scara progresivã combinate. echiparea cu parasuta Metodica saltului cu parasuta. PREGÃTIREA FIZICÃ GENERALA SI SPECIFICA LA SOL Nr.) Exploatarea la sol a parasutelor Aerodinamica si tehnica saltului cu parasuta Proceduri de urgenta Legislatie aeronautica Meteorologie aeronautica Medicina aeronautica Constructia materialului volant din care se executa saltul. parametrii etc. la saltea.

respectându-se principiul gradãrii lectiei de la simplu la compus tinându-se cont de posibilitãtile de asimilare ale elevilor si sportivilor parasutisti.2. parametrii tehnici si performantele parasutelor. procentul de 25% va fi acoperit de studiul individual din Manualul Parasutistului si pregatirea individuala. cu frecventa obligatorie de minim 60%. categoria antrenament se va efectua un numar minim de 60 de ore. procentul de 40% va fi acoperit de studiul individual din Manualul Parasutistului si pregatirea individuala.1. 3.3. PREGÃTIREA TEORETICA Organizarea si conducerea lectiilor de pregãtire teoreticã cu categoriile de parasutisti (elevi sau sportiv) se face de cãtre instructorii parasutisti din aerocluburile teritoriale.2. cu frecventa obligatorie de minim 75%. In timpul predãrii. 3.1. 2. Lectia trebuie sã cuprindã urmãtoarele: . Scurt istoric al parasutismului Pentru desfãsurarea lectiei sunt necesare planse cu tipuri de parasute. Cunoasterea tehnicii de parasutism La aceasta disciplina se vor preda principalele elmente de constructie. cu frecventa obligatorie de minim 60% . procentul de 40% va fi acoperit de studiul individual din Manualul Parasutistului si pregatirea individuala. Predarea lectiilor teoretice se va face dupã un plan conspect. PREGÃTIREA TEORETICA SI PRACTICA SPECIFICA LA SOL 3. Saptamanal se vor efectua un numar minim de ore respectiv: 10 ore pregatire teoretica si practica.2. 6 ore pregatire fizica generala si specifica. 6 ore pregatire fizica generala si specifica. . categoria performanta si inalta performanta se va efectua un numar minim de 40 de ore. . Numarul de sedinte cu continutul si durata lectiilor va fi stabilit de instructor in planul de pregatire anuala care va cuprinde: 3.1. Pregãtirea teoreticã trebuie sã înceapã din cursul lunii ianuarie si sã se termine în luna aprilie înaintea executãrii primelor salturi cu parasuta.2.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA se va efectua un numar minim de 140 de ore cu elevii si 80 de ore cu sportivii incepatori.1.scurt istoric al aparitiei parasutei.aparitia si evolutia parasutei. Saptamanal se vor efectua un numar minim de ore respectiv: 10 ore pregatire teoretica si practica. 2.parasutismul si dezvoltarea lui pânã în prezent.care au ca rol familiarizarea cursantilor cu primele cunostinte de parasutism si aviatie. instructorul va prezenta planse explicative. Saptamanal se vor efectua un numar minim de ore respectiv: 10 ore pregatire teoretica si practica si 6 ore pregatire fizica generala si specifica. .constructia parasutei aripa Editia februarie 2003 Pagina 14 . scheme si alte materiale necesare demonstrãrii diferitelor probleme referitoare la saltul cu parasuta.

spatiul parcurs de parasutist pe orizontalã si verticalã de la pãrãsirea aeronavei si pânã la deschiderea parasutei. pe timpul zborului in aeronava la parasirea aeronavei la deschiderea parasutei principale la deschiderea parasutei de rezerva pe timpul coborarii cu parasuta deschisa la aterizare 3.pliajul parasutelor . echiparii.1.Bazele fizice ale miscarii corpurilor in aer . pilotarea. intretinerii parasutelor.1.strangerea parasutei . abaterea.5. . Tehnica saltului cu parasuta In cadrul lectiilor se vor prezenta planse care sã ilustreze: .1.7.Tehnica parasirii aeronavelor . Proceduri de urgenta In cadrul lectiilor se vor prezenta planse care sã ilustreze: Clasificarea si aparitia incidentelor.Deschiderea parasutei principale pe faze .echiparea cu parasuta .Fazele saltului cu parasuta .Precizia aterizarii Pentru desfãsurarea lectiei sunt necesare planse care sã reprezinte diferite scheme de pilotare a parasutei.Aerodinamica parasutei deschise 3. Legislatie aeronautica Se vor prelucra si consemna capitolele referitoare la activitatea de parasutism Instructiunile de zbor ale aviatiei sportive Codul Aerian Pagina 15 - - Editia februarie 2003 .3.6.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - completul MANTA 290 completul PARAFOIL 252 completul PARAFOIL 282 aparatura si echipamentul anexa saltului cu parasuta 3.Aterizarea .intretinerea parasutelor 3. . Exploatarea la sol a parasutelor In cadrul acestor sedinte se vor prezenta principalele elemente de control in vederea executarii pliajului.4.1. etc. . Aerodinamica In cadrul acestei disciplne se vor preda principalele elemente fizice ce apar la miscarea corpurilor în aer si ce se petrece în timpul cãderii libere cât si a posibilitatii mentinerii stilului de cãdere într-o pozitie stabilã prin coordonarea miscãrilor în cãdere. corectia si vizarea.Salturi cu caracter special 3.1. .Deschiderea parasutei de rezerva .Teoria caderii corpurilor . zonele si culoarele de intrare la punct fix.Intrarea si iesirea parasutistului din vrie .

2. etc. norii.2.10.Fronturile atmosferice . Aparate de bord In cadrul lectiilor se vor prezenta planse care sã ilustreze: Materialul volant din care se executa saltul Aparate de bord - - 3. presiunea . echiparea cu parasuta strangerea parasutei 3.I.Starile de echilibru ale atmosferei 3. − aterizarea.1.2.Atmosfera .2 Exercitii la simulator ( trenajor cu parasutistul suspendat vertical) Au ca scop învãtãrea de catre parasutist a manevrelor pilotãrii parasutei pentru precizia aterizarii si aplicarea procedurii de largare si deschiderea parasutei de rezerva. In cadrul exercitiilor instructorul va pune accentul pe urmãtoarele aspecte: − acrosarea sistemului de suspensie pe corp.A.1.S.Fenomenele atmosferice – vantul. .Circulatia aerului . 3. Editia februarie 2003 Pagina 16 - . etc. in aviatia sportiva. Norme de Tehnica Securitatii Muncii si . PREGÃTIREA PRACTICA SPECIFICA LA SOL 3. Constructia materialului volant din care se executa saltul.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - Regulile Aerului Codul Sportiv F. Meteorologie aeronautica Pentru desfãsurarea lectiilor sunt necesare urmãtoarele materiale didactice: planse.Generalitati .8. umiditatea. precipitatiile . − simularea întoarcerii spre dreapta si spre stânga cu ajutorul comenzii.I.P.1 Exploatarea la sol a parasutelor In cadrul acestor sedinte parasutistii vor invata principalele elemente de control pentru executarea urmatoarelor operatiuni: prezentarea si montarea dispozitivului automat de deschidere a parasutei de rezerva pliajul parasutelor.Factorii atmosferici – temperatura. − simularea franãrii si tinerea comenzilor trase 50%. curentii. Medicina aeronautica Se vor prelucra si consemna capitolele referitoare la activitatea de parasutism Parasutismul si organismul uman Acordarea primului ajutor 3. − învãtarea pilotãrii parasutei. Din aceastã temã trebuie sã reiasa importanta fenomenelor meteorologice care influenteazã saltul cu parasuta. machete.1.9.

3. − antrenamente la exercitiile si procedeele învãtate si însusirea exercitiilor noi prevãzute în sedinta respectivã. încãlzirea organismului se va face progresiv. In aceastã parte a sedintei se executã: − învãtarea exercitiilor si procedeelor. Editia februarie 2003 Pagina 17 . sosele. stadion. procedeele si actiunile. perfectionarea deprinderilor. In aceastã parte a sedintei se executã: − alergare si mers linistitor. exercitiile sã fie simple si usoare. adaptate la specificul fiecãrui exercitiu. baza sportiva. In aceastã parte a sedintei se executã: verificarea tinutei. Sedinta va cuprinde trei pãrti: Partea pregãtitoare are ca scop încãlzirea generalã si pregãtirea treptatã a elevului si sportivului pentru efortul ce urmeazã sã-l facã în cadrul sedintei. exercitiile trebuie sã asigure o încãlzire generalã si specificã. PREGÃTIREA FIZICÃ GENERALA SI SPECIFICA LA SOL 3. Numarul de sedinte va fi stabilit de instructor in planul de pregatire anuala. Invãtarea constã din transmiterea succesivã de cãtre instructor si însusirea de cãtre elevi si sportivii parasutisti a cunostintelor si deprinderilor necesare executãrii corecte a exercitiilor fizice. etc. sã nu producã obosealã si sã solicite cât mai multe grupe musculare.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA − exercitii pentru largarea voalurii principale si deschiderea parasutei de rezervã. pe aerodrom. − exercitii de relaxare si de respiratie. exercitii libere pentru pregãtirea generalã a organismului. − o scurtã analiza si aprecierea generalã a desfãsurãrii sedintei. în functie de exercitiul si continutul sedintei. starea tehnica a instalatiilor si materialelor necesare. Partea de încheiere are ca scop reducerea treptatã a efortului fizic si trecerea organismului la starea functionalã asemãnãtoare celei dinainte de efort. exercitii de mers si alergare combinate cu miscãri de brate si picioare. 3.1. intensitatea executãrii exercitiilor sã se facã în functie de temperatura aerului si anotimpului. dezvoltarea continuã a calitatilor fizice si formarea capacitatii de a actiona în conditii complexe. INTRODUCERE Pregatirea fizica generala si specifica la sol se va efectua in sali de gimnastica. învãtarea procedeelor pentru aterizarea pe diferite obstacole. pante.3. clãdiri. − − − − − − − Partea fundamentalã are ca scop însusirea tehnicã a exercitiilor si procedeelor. etc. − învãtarea operatiunilor necesare în vederea executãrii salturilor pe apã (amerizãri). bazin de inot. pomi. In cadrul sedintelor de pregãtire se aplicã principiile metodologice generale ale antrenamentului. − exercitiile care solicitã organismul la un efort intens si au o duratã mai mare vor alterna cu exercitiile de relaxare. Sedinta de pregãtire fizicã se executã pe grupe numai sub îndrumarea unui instructor parasutist / antrenor.

urcare prin agãtare si balans în atârnare cu sãrituri înainte si înapoi cu amortizare. cãtãrarea pe scara înclinatã în forta bratelor. ladã) transversal cu picioarele printre brate. .3.rostogolirea înainte si înapoi de mai multe ori: . Editia februarie 2003 Pagina 18 . Instructorul parasutist pentru realizarea acestei sarcini trebuie sã foloseascã în pregãtire urmãtoarele exercitii la aparate: . respectându-se urmatoarele indicatii: − de la usor la greu. . − principiul accesibilitãtii se realizeazã prin alegerea exercitiilor corespunzãtoare gradului de pregãtire a celor ce se instruiesc si particularitãtile individuale ale acestora. − de la simplu la compus.4 Exercitii în pregãtirea fizicã specificã. prãjinã. ladã) în lungime.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Pentru învãtarea unor procedee si exercitii. Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora. a exercitiilor si a actiunii si efectului lor asupra organismului în vederea executãrii saltului cu parasuta. 3. Tragere în fortã. cãtãrarea pe frânghie cu picioarele sprijinite pe perete. − de la neînsusit (necunoscut) la însusit (cunoscut). − principiul însusirii constiente se realizeazã prin explicarea importantei pregãtirii fizice. cu ajutorul mâinilor si picioarelor. .executarea lumânãrii cu sprijinul pe omoplati ajutat de brate etc.sprijinirea corpului pe omoplati cu ajutorul bratelor. rostogolirea înainte cu corpul îndoit. .echilibru în brate cu sprijin pe cap.3. planse. rostogolirea înainte peste ladã în lungime. Saritura tigrului peste ladã cu ranversare în fatã. cãtãrarea pe frânghie înclinatã.La bare paralele: îndoirea si întinderea bratelor din balans.La portic: cãtãrarea pe frânghie. . folosirea de scheme. .3 Exercitii de gimnasticã la aparate Aceste exercitii se vor desfãsura în sala de sport sau in baza sportiva. chinograme. 3. cãtãrarea pe frânghie / prãjinã în forta bratelor. echilibru în lumânare sprijinit pe umeri. dotatã cu aparatura necesarã si are ca scop verificarea calitatilor elevilor în vederea învãtãrii si perfectionãrii deprinderilor generale si specifice pentru executarea saltului cu parasuta.exercitii libere la saltea. − principiul durabilitatii se realizeazã prin repetarea exercitiului (procedeului) executate în conditiuni diferite si la intervale care sã asigure mentinerea rezultatelor.La caprã sau la ladã de gimnasticã: sãritura cu picioarele depãrtate peste caprã (cal. sãritura peste caprã (cal.ridicãri in brate.2 EXERCITII DE PREGATIRE FIZICA GENERALA SI SPECIFICA LA SOL 3. − principiul sistematizãrii se realizeazã prin executarea într-o succesiune justã a exercitiilor si lectiilor. instructorul trebuie sã respecte urmatoarele principii: − principiul initiativei (demonstratiei) se realizeazã prin arãtarea exercitiului (procedeului) însotit de explicatii.3. Coborârea cu picioarele depãrtate la capetele barelor. la saltea Antrenamentele se vor desfãsura în salã sau in baza sportiva cu efectuarea de: . .La spaliere: exercitii de fortã.Barã fixã: . etc.

− rolul pozitiei capului în mentinerea stilului de cãdere. 3. − simularea franãrii si tinerea comenzilor trase 50%. în plan vertical (looping). − exercitii de miscare la roata acrobaticã. etc. înapoi.6. − simularea întoarcerii spre dreapta si spre stânga cu ajutorul comenzii.3. sageata. Exercitii la trenajor Sedinte cu durata de 1-2 ore în scopul învãtãrii miscãrilor în timpul caderii libere cu parasuta. roata acrobaticã. In cadrul acestor exercitii se va insista asupra urmãtoarelor aspecte: − rolul bratelor si picioarelor pentru mentinerea stilului de cãdere.3.7. − viraje cu cercul si schimbãri de directie de mers. − învãtarea executãrii loopingului .5. pomi. Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora. − exercitii pentru largarea voalurii principale si deschiderea parasutei de rezervã. mentinerii echilibrului Sedinte cu durata de 1-2 ore pentru formarea si antrenarea deprinderilor de echilibru si de orientare a elevilor / sportivilor parasutisti. − învãtarea pilotãrii parasutei. − roata acrobaticã pe cadru rotativ. sosele. La aceste aparate se va pune accentul pe urmãtoarele exercitii: − mersul pe bârnã. cerc acrobatic fix. − comenzi pentru executarea virajelor. în plan orizontal si vertical.comanda de intrare. înainte. executarea lui si comanda pentru oprirea lui. − aterizarea. 3.3. clãdiri. − comenzi de brate si picioare pentru reducerea rotirilor (necontrolate). In cadrul exercitiilor instructorul va pune accentul pe urmãtoarele aspecte: − acrosarea sistemului de suspensie pe corp. Exercitii la simulator ( trenajor cu parasutistul suspendat vertical) Sedinte cu durata de 1-2 ore în scopul învãtãrii pilotãrii parasutei pentru precizia aterizarii. 3.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora. semigrupat si grupat. Editia februarie 2003 Pagina 19 . − învãtarea procedeelor de mentinere a stilului de cãdere libera clasic. Exercitiile la diferite aparate pentru învãtarea. Pregãtirea se va face cu ajutorul urmãtoare aparate de gimnastica: − bârnã de echilibru. − învãtarea procedeelor pentru aterizarea pe diferite obstacole. − mersul cu cercul în lateral. − mersul cu cercul înainte. − învãtarea operatiunilor necesare în vederea executãrii salturilor pe apã (amerizãri). − comenzi pentru trecerea evolutiei din plan orizontal (viraje). Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora. etc. înapoi si mentinerea echilibrului.

Exercitii la plasa elasticã − Sedinte cu durata de 1-2 ore cu sportivii parasutisti de la categoria antrenament si performanta. 3. în timpul saltului .8. având ca scop perfectionarea procedeelor de miscare. − Pe timpul executarii exercitiilor sportivii vor fi asigurati cu un sistem de prindere / echipare cu scripete si coarda de siguranta. Dupa terminarea programului de pregatire teoretica. PARTEA A II –A II METODICA SALTULUI CU PARASUTA 4. pregatire fizica generala si specifica la sol elevii / sportivii vor sustine examenul teoretic si testele fizice pentru admiterea la zbor si salturi cu parasuta. PREGATIREA LA SOL SI IN ZBOR / SALT A ELEVILOR SI SPORTIVILOR PARASUTISTI Editia februarie 2003 Pagina 20 . Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora. echilibrul si orientarea corpului în diferite pozitii.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiile se vor efectua sub supravegherea directa a instructorului parasutist care va asigura totodata si executarea in siguranta a acestora.3.

crt. Programul se va desfasura pe parcursul a 5 sedinte in care se vor trata disciplinele si exercitiile prevazute in tabelul de mai jos. Ocuparea locurilor. pregãtirea pentru aterizare. 2 Se va executa in sala sau pe Cunoasterea parasutei 4 aerodrom Parametrii tehnico-tactici Pliajul parasutei Sedinta nr. 5. la trenajor – largare – actionarea incidentele ce pot avea loc pe comenzii parasutei de rezerva. pentru inceperea activitatii de zbor si salturi cu parasuta elevul / sportivul parasutist la o intrerupere mai mare de 30 de zile de la sustinerea examenelor va efectua un program scurt de reamprospatare a cunostintelor. De asemenea se vor revedea Ex. 1 2 CPS se va preda in partile ce Cunoasterea si insusirea CPS. PREGÃTIREA TEORETICA SI PRACTICA SPECIFICA LA SOL (se va efectua cu 10 zile inainte de declansarea activitatii de zbor/salt) Nr. 4 2 ordinei de imbarcare. remediere al acestora. controlul voalurii (la deschidere). echiparea cu parasuta. 5 4 sportiva sau pe aerodrom. Nr. 2. aterizarea.2. de ore Denumirea exercitiului planificate Observatii Sedinta nr. parasirea in ordinea inversa pregãtirea pentru pãrãsirea aeronavei. intereseaza pe elevii Revederea instructiunilor de exploatare a 2 parasutisti aerodromului NTS Sedinta nr. Controlul echipãrii Se pune accent pe pastrarea Sedinta nr. 4. Deschiderea parasutei. timpul saltului cu parasuta. precum si modul practic de orientarea fatã de repere. 4. Se va executa in baza Sedinta nr. 4. 3 2 Se va executa pe aerodrom Instalarea startului.1.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Dupa sustinerea examenelor teoretice si practice la sol. 1. imbarcarii pãrãsirea aeronavei. nu se Îmbarcarea în aeronava. 3. admite schimbarea locurilor. INDICATII METODICE PRIVIND DESFASURAREA PREGATIRII SPECIFICE PENTRU DECLANSAREA ACTIVITATII DE ZBOR / SALT Editia februarie 2003 Pagina 21 .

instructiunile de exploatere a aerodromului. Sedinta nr. Modul de desfasurare: Sedinta este condusa de catre instructorul parasutist ajutat de tehnicianul plior. baza sportiva.N.S. Sedinta nr. Pe timpul desfasurarii sedintei instructorul de zbor invata elevii urmatoarele: cunoasterea aeronavei (AN2).T. parasirea aeronavei Antrenamentul se va continua cu fiecare elev in parte pana la formarea deprinderilor - - - Sedinta nr. Modul de desfasurare: Sedinta este condusa de catre instructorul parasutist ajutat de tehnicianul plior. Pe timpul desfasurarii sedintei instructorul de zbor verifica elevii la urmatoarele: Cunoasterea parasutei. Locul de desfasurare: pe aerodrom. Se preda: . Modul de desfasurare a sedintei: Sedinta este condusa de instructorul parasutist. controlul parasutei dupa echipare. pregatirea pentru parasire pe grupuri. 1 Durata: 4 ore Locul de desfasurare: Sala de cursuri. Pe timpul desfasurarii sedintei instructorul de zbor invata elevii urmatoarele: modul de instalare a startului. si participa toti elevii parasutisti. 4 Durata: 2 ore. parametri tehnico – tactici ai parasutei.cursul de pregatire in saltul cu parasuta. .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Cu 10 zile inainte de declansarea activitatii de zbor/salt instructorul parasutist va efectua pregatirea la sol a elevilor si sportivilor parasutisti dupa cum urmeaza: Sedinta nr. pliajul parasutei. Locul de desfasurare: sala de pliaj sau baza sportiva. Sedinta nr. echiparea cu parasuta. 5 Durata: Locul de desfasurare: Editia februarie 2003 4 ore. Locul de desfasurare: pe aerodrom (aeronava AN2) Modul de desfasurare: Sedinta este condusa de catre instructorul parasutist. . imbarcarea in aeronava. (protectia muncii si PSI) in aviatia sportiva Toate acestea se predau numai la capitolele ce trebuiesc cunoscute de elevi. 3 Durata: 2 ore. 2 Durata: 4 ore. Pagina 22 . sala de cursuri.

4. etc. . Nota: Daca instructorul considera ca este necesar numarul de ore pentru pregatirea teoretica din cadrul sedintelor poate fi majorat pana la 50%. operatiuni necesare in situatia amerizãri. pomi. .3. .3. procedee pentru aterizarea pe diferite obstacole.1.pilotarea parasutei (scheme si proceduri de pilotare).) .controlul voalurii dupa deschidere. PROGRAME DE PREGATIRE IN ZBOR / SALT PE CATEGORII DE PREGATIRE 4. ELEVI PARASUTISTI – CATEGORIA INCEPATORI Editia februarie 2003 Pagina 23 . . . Pe timpul desfasurarii sedintei instructorul de zbor va revedea cu elevii urmatoarele: . pante. Se vor revedea incidentele ce pot apare pe timpul executarii saltului cu parasuta si procedurile de urgenta.pregatirea pentru aterizare. clãdiri.deschiderea parasutei. sosele.orientarea fata de repere.aterizarea.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Modul de desfasurare: Sedinta este condusa de catre instructorul parasutist.rezolvarea incidentelor (exercitii la simulator pentru largarea voalurii principale si deschiderea parasutei de rezervã.

(acomodare elevului cu inaltimea. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera pana la 10 secunde. Salturi cu deschiderea comandata a parasutei.Adaptarea la cadere libera accelerata. pana la 10 sec.Perfectionarea stilului de cadere libera . de la inaltimea de 1000 – 1500 m si cadere libera de la 10 sec. . franari 50%. 7. Salturi Editia februarie 2003 Pagina 24 . 4. pana la 20 sec. de la inaltimea de 1000 m.pana la 20 sec. 1.Controlul stilului de cadere libera si aterizare la punct fix. 360° stanga si dreapta. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la 3 pana la 5 secunde. .Pilotarea parasutei (viraje 90°. 3. (verificarea simularii deschiderii parasutei principale) Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. 2 Nr. de la inaltimea de 1000 m. (perfectionarea parasirii aeronavei) Salturi cu deschiderea automată a parasutei.3.in vederea acordarii licentei de parasutist sportiv ( brevetare – cadere libera stabila si aterizare la punct fix) TOTAL SALTURI . cu deschiderea comandata a parasutei. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la 5 sec. 10. de la inaltimea de 1000 m. salturi Min Max. . 5. 6. 8.Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizarea la punct fix (constant in zona de 50m fata de platforma de nisip) Salturi de control. . . 1 Nr. de la inaltimea de 1000 m.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA PROGRAMUL NR. 1 zbor 3 2 2 2 4 3 3 3 Ex. 2. 2 3 5 6 2 3 6 8 1 25 2 35 4. 75%. de la inaltimea de 1000 – 1500 m si cadere libera de la 10 sec. 100% ) si aterizare la punct fix Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. parasirea aeronavei si orientarea in spatiu) Salturi cu deschiderea automată a parasutei. 9. .Control in modul de actionare a comenzii manuale si deschiderea parasutei principale. Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. 180°.2. PARASUTISTI SPORTIVI – CATEGORIA INCEPATORI PROGRAMUL NR. (simularea – invatarea procedurii de deschidere a parasutei principale) Salturi cu deschiderea automată a parasutei. Continutul exercitiului pe scurt Zbor aclimatizare Salturi cu deschiderea automată a parasutei.

salturi Editia februarie 2003 Pagina 25 . .3. 16 16. cadere libera de la 5 secunde pana la 10 secunde si deschiderea comandata a parasutei .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Ex. 2 50 4. Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. tonouri) .Schimbari de stil de cadere libera. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la 3 sec. Salturi cu deschiderea comandata a parasutei.Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix Salturi de control cu deschiderea comandata a parasutei.cu deschiderea comandata a parasutei. de la inaltimea de 1500 m si cadere libera pana la 20 secunde. . viraj.Perfectionarea stilului de cadere libera si controlul corpului in toate axele (loopin-guri. (salt cu deschidere automata a parasutei) aterizare la punct fix. viraje. . Continutul exercitiului pe scurt Salturi de reantrenare si control. de la inaltimea de 1500 m si cadere libera pana la 20 secunde.Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. 16 15. . 2 3 13.aterizare la punct fix (platforma de nisip) TOTAL SALTURI Min 2 Max 4 12.perfectionarea stilului de cadere libera. de la inaltimea de 1500 m si cadere libera pana la 20 secunde. . pana la 10 sec. (salt cu deschidere automata a parasutei) perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix. 11. 12 14. Indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International FAI – categoria A “ Parasutist” . 3 Nr.3. Salturi de la inaltimea de 1200 m. tonou) . Salturi din alt tip de aeronava. PARASUTISTI SPORTIVI – CATEGORIA ANTRENAMENT PROGRAMUL NR.cadere libera stabila.sa demonstreze controlul corpului in toate axele (looping. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera pana la 10 secunde.

cu deschiderea comandata a parasutei. pentru trecere pe paraşută aripa cu performante superioare si destinate salturilor cu caracter specific. despartiri) Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă. Salturi in grup deschiderea comandata a parasutei. 20 25 25. 20 25 21. de la inaltimea de 1000 . cadere libera pana la 30 secunde. 10 15 26. cădere liberă 20 sec. 1 2 20. 4 Ex. aterizare la punct fix. .pilotarea parasutei pentru Precizia Aterizarii Salturi de control.1500 m.stil stabil. în formatie de 2 parasutisti cu deschiderea comandată a parasutei. 20 25 22. stiluri folosite pe timpul caderii libere) Salturi de control. . stiluri folosite pe timpul caderii libere. cadere libera pana la 20 secunde. 20 150 25 198 4. sau elemente acrobatice Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. Editia februarie 2003 Pagina 26 .Perfectionarea tehnicii de executare a elementelor acrobatice . . pana la 10 secunde. cu deschiderea automata sau comandată a parasutei. viraj . 25 30 19. 3 18.exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei. PARASUTISTI SPORTIVI – CATEGORIA PERFORMANTA SI INALTA PERFORMANTA PROGRAMUL NR. 25 20 23. . cu deschiderea comandata a parasutei. viraje. de la inaltimea de 1200 .looping) .2000 m. cu deschiderea comandata a parasutei.1500 m . de la inaltimea de 1000 – 1500 m si cadere libera de la 3 sec.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Ex. de la inaltimea 1200 . pana la 10 secunde. 10 15 27. viraj – looping). de la inaltimea 1200 -1500 m. pana la 20 sec. Continutul exercitiului pe scurt Salturi de reantrenare si control. . de la inaltimea de 1800 . 2 3 24.exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei. .4.Executarea complexului de figuri Acrobatice Salturi cu deschiderea comandată a paraşutei. de la inaltimea 1500 m. Salturi Min Max. si cădere liberă de la 14 pana la 20 sec. looping – viraj. Continutul exercitiului pe scurt Nr.pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii Salturi cu deschiderea comandata a parasutei.3. de la inaltimea de 800 – 1000m. 17. in vederea trecerii la executarea complexului de figuri acrobatice Salturi.Perfectionarea stilului de cadere libera si cu executarea de elemente separate din gama de acrobatie (loopin-guri. de la inaltimea de 1500 m.1100 m si cadere libera de la 3 sec. viraje.2000 m. de la inaltimea de 1800 2000 m si cadere libera pana la 30 secunde. . apropieri.exercitii de Lucru Relativ pe Cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri) TOTAL SALTURI Min 2 Max. de la inaltimea de 1800 . cadere libera pana la 10 secunde.executarea de elemente separate din gama de acrobatie (loopin-guri. cadere libera de la 5 sec. cu deschiderea comandată a paraşutei. looping – viraj. cadere libera pana la 30 secunde. Indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International FAI – categoria B “ Parasutist Cadere Libera” . Salturi cu deschiderea comandata a parasutei.Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii la salturi in grup. ..pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii Salturi de control.

exercitii de lucru relativ pe cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri lucrul in formatie) Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie mai mare de 8 parasutisti cu deschiderea automata sau comandată a parasutei. de la inaltimea de 1000 – 1100 m. cădere liberă până la 10 sec. de la inaltimea 2000 – 4000 m si cădere libera de la 30 de secunde pana la 60 sec. 15 20 27 20 25 32 20 25 33. pana la 30 sec. de la inaltimea de 800 – 1000 m.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 28. de la inaltimea de 700 – 1100m. cu deschiderea comandata a parasutei. despartiri) Salturi de Lucru Relativ în Cădere Liberă în formatie mai mare de 8 paraşutişti cu deschiderea comandată a paraşutei. precizia aterizarii Salturi individuale si in grup.elemente acrobatice.Lucru Relativ pe Cupolă (lucrul in formatii mari) Salturi individuale şi în grup cu deschiderea comandată a paraşutei. 20 5 5 25 5 5 37.exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei.executarea de elemente separate din gama de acrobatie (loopin-guri. despartiri) Salturi de Lucru Relativ în Cădere Libera în formatie de 4 . de la inaltimea 1200 – 1500 m . Indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International FAI – categoria C – “ Parasutist Experimentat” . apropieri. de la inaltimea de 1000 – 2000 m si cadere libera de la 3 sec. acrobatie. TOTAL SALTURI 2 3 29 100 110 21. CONTROALE PERIODICE EFECTUATE ELEVILOR / SPORTIVILOR PARASUTISTI DUPA INTRERUPERI IN ACTIVITATEA DE ZBOR Editia februarie 2003 Pagina 27 . .8 paraşutişti cu deschiderea comandată a paraşutei. apropieri. “cutit”) Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie de 4 . 20 25 34 35 36.exercitii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei. în formatie de 2 parasutisti cu deschiderea comandată a parasutei.2000m. de la inaltimea 1500 . “evantai”. instructor parasutist. individuale si in grup.2000 m. pentru precizia aterizarii pe apa. viraj – looping) Salturi. stiluri folosite pe timpul caderii libere. de la inaltimea 1200 . de la inaltimea de 1500 m si cadere libera pana la 20 secunde.cu deschiderea comandata a parasutei. cadere libera de la 3 secunde pana la 30 secunde.exercitii de Lucru Relativ pe Cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri. de la inaltimea 1200 – 1500 m . pentru precizia aterizării pe timpul nopţii Salturi individuale şi în grup cu deschiderea comandată a paraşutei. pana la 10 secunde (parasute de inalta performanta – salturi de antrenament si concurs). speciale de control. Salturi de la inaltimea de 800 – 2000 m. Executarea complexului de figuri Acrobatice Salturi de control. 30 35 24. cadere libera pana la 30 secunde. de la 40 de secunde pana la 60 sec Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă cu deschiderea automata sau comandată a parasutei. . cadere libera de la 3 sec. pentru obtinere / revalidare / reinnoire licenta de parasutist sportiv. de la inaltimea de 3000 – 4000 m. parasutistul indeplineste conditiile pentru obtinerea Certificatului International FAI – categoria D “Parasutist Senior” 5. cădere liberă de la 20 secunde pana la 30 secunde . cu deschiderea comandata a parasutei. 2 300 4 354 NOTA: Programul de pregatire in salt pentru inalta performanta cuprinde aceleasi exercitii si se majoreaza cu 50%.8 parasutisti cu deschiderea automata sau comandată a parasutei. lucrul in formatie.) Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie de 2 parasutisti cu deschiderea automata sau comandată a parasutei.exercitii de lucru relativ pe cupolă (schimbari de pozitie.2000 m . autorizare instructor receptie si control si calificari superioare. de la inaltimea de 1800 . Precizia Aterizarii Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. looping – viraj. 45 50 26 1 2 30. 15 20 31. viraje. de la inaltimea 2000 – 3000 m . cădere liberă 3 – 10 sec. Dupa executarea a 500 de salturi cu timp total de cadere libera 3 ore. Salturi de reantrenare si control. stiluri folosite pe timpul caderii libere.

sportivii vor fi examinati teoretic si in zbor / salt. Parasutisti sportivi incepatori: Daca pe timpul derularii programului sportivul parasutist are intrerupere mai mare de 30 zile. rezultatul examinarii.1. mai mari de 90 zile dupa examinarea scrisa. NOTA: In cazul unei intreruperi mai mari de 90 de zile a activitatii de zbor / salt. Instructorul.2.2. va executa exercitiul 2 sau 5 (maxim 2 salturi).S.L.1. Elevi parasutisti: Daca pe timpul derularii programului nr. va fi consemnat intr-un proces verbal incheiat in doua exemplare: un exemplar se trimite la Serviciul A. 5. In situatia intreruperilor in activitatea de zbor / salt. mai mari de 90 de zile dupa examinarea scrisa va executa exercitiul 17 (minim 2 salturi). Editia februarie 2003 Pagina 28 . pentru reluarea activitatii.1.1. in urma carora va hotari continuarea pregatirii in cadrul loturilor reprezentative judetean si/sau national sau intreruperea activitatii de parasutist sportiv. va executa exercitiul 5 (maxim 2 salturi) In situatia intreruperilor in activitatea de zbor / salt. mai mari de 90 de zile dupa examinarea scrisa va executa exercitiul 28 (minim 2 salturi). va executa exercitiul 28 (maxim 2 salturi) In situatia intreruperilor in activitatea de zbor / salt. 5. – B. PARASUTISTI SPORTIVI: 5. mai mari de 90 de zile dupa examinarea scrisa va executa exercitiul 5 (minim 2 salturi). in timpul controalelor si a verificarilor va observa calitatile si aptitudinile elevilor / sportivilor parasutisti. parasutisti sportivi categoria antrenament Daca pe timpul derularii programului sportivul parasutist are intrerupere mai mare de 30 zile.2.2. va executa exercitiul 2 sau 5. si al doilea exemplar ramane la Sectorul parasutism din aeroclubul teritorial. parasutisti sportivi categoria performanta si inalta performanta Daca pe timpul derularii programului sportivul parasutist are intrerupere mai mare de 30 zile. elevul parasutist are intrerupere mai mare de 30 zile.1. PARASUTISTI INCEPATORI 5.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 5. va executa exercitiul 17 (maxim 2 salturi) In situatia intreruperilor in activitatea de zbor si salturi cu parasuta.1.2. 5.Z.

parasirea aeronavei si orientarea in spatiu) Salturile se executa in conditii meteo normale si au ca scop obisnuirea elevului cu noile senzatii pe care le dã zborul. instructorul ia mãsuri de remediere sau oprirea de la salt a celor în cauzã. PREGATIREA IN ZBOR SI SALT 6. constituind si o verificare a pregãtirii psihologice a elevilor în vedere executãrii saltului cu parasuta. La comanda instructorului de aeronava. Pe timpul zborului in aeronava elevii isi pastreaza locul indicat de instructor si nu se admit schimbari.Zbor aclimatizare Zborul de aclimatizare are ca scop obisnuirea organismului cu noile senzatii pe care le dã zborul. Exercitiul nr. de la inaltimea de 1000 m. 2 Salturi cu deschiderea automată a parasutei. ia pozitia de parasire cu bratele pe langa corp. parasutistul observã felul în care s-a deschis parasuta.numãrul de zboruri: 1 .1. EXECUTAREA SALTULUI CU PARASUTA PE CATEGORII DE PREGATIRE 6. privirea spre linia orizontului.CATEGORIA INCEPATORI Exercitiul nr. . (perfectionarea parasirii aeronavei) Editia februarie 2003 Pagina 29 . cunoasterea reperelor mai importante din jurul aerodromului. si departate. a cunoasterii de sus a împrejurimilor aerodromului. Instructorul de aeronava retine atentia elevilor asupra operatiunilor ce se executã pe durata zborului verificând orientarea în spatiu.1.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 6. apoi este obligat sa evite abordajele. Zborul se executã în conditii meteorologice normale cu o bunã vizibilitate orizontalã si verticalã care sã permitã o identificare usoarã a reperelor. sa piloteze parasuta pentru o aterizare in zona degajata unde se afla instructorul desemnat cu dirijarea de la sol pentru a–i asigura aterizarea. precum si pozitia lor fatã de aerodorm. se va orienta in spatiu. picioarele usor departate. Imbarcarea în aeronava se executã în aceleasi conditii ca pentru executarea saltului. a cunoasterii de sus a împrejurimilor aerodromului. Salturi cu deschiderea automată a parasutei.25’ . La acest exercitiu elevul va executa 3 pana la 4 salturi pentru acomodare. Elevul este echipat cu parasuta cu deschidere automata ( pliata cu extractoare cu arc si element de asistare). Pentru executarea saltului elevul cu calm si fara manifestari inainteazã spre usa deschisã. picioarele semiflexate.1. de la inaltimea de 1000 m. aproximativ la 1 metru de usa aeronavei. Elevii se urcã în aeronava în ordine inversã pãrãsirii acesteia. Dacã pe timpul zborului apar schimbãri de ordin psihologic sau tehnic în cadrul echipajului. corpul orientat cu fata catre sol si privirea inainte. elevii / parasutistii se ridicã în picioare. controleazã cu privirea voalura parasutei.înãltimea: 300-800 m. pozitia corpului va fi cu fata si privirea spre sol. elevul va efectua desprinderea de aeronava printr-un salt spre inainte. bratele vor fi tinute in lateral indoite din cot usor departate de corp si palmele orientate catre sol in dreptul umerilor. Dupã primirea socului. suspantele. îsi aduc fiecare cablul automat pânã când acesta este preluat de instructor. ELEVI PARASUTISTI . In cadrul zborului de aclimatizare este bine sã se execute salturi demonstrative de instructori sau sportivi parasutisti de performantã. La comanda instructorului. Imbarcarea în aeronava se executã dupã ce instructorul de aeronava mai face un control asupra echipamentului si al parasutelor. (acomodare elevului cu inaltimea.1 .durata: 10 . Dupa iesirea din aeronava.

Editia februarie 2003 Pagina 30 . Salturile au ca scop obisnuirea parasutistului cu inaltimea.invatarea procedurii de deschidere a parasutei principale) Salturile se executa in conditii meteo normale. Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere automata ( pliata cu extractoare cu arc si element de asistare). 4 Salturi cu deschiderea automată a parasutei. Pe parcursul acestor salturi elevul parasutist trebuie sa demonstreze ca apreciaza cat mai corect timpul parcurs de la parasirea aeronavei pana la inceperea procesului de deschidere al parasutei. Exercitiul nr. Salturile au ca scop aprecierea cat mai corecta a timpului parcurs de la parasirea aeronavei pana la inceperea procesului de deschidere al parasutei. In cadrul acestui exercitiu elevul parasutist va invata si modul de actionare a comenzii manuale pentru trecerea la deschiderea comandata a parasutei. La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi. de la inaltimea de 1000 m. Elevul parasutist trebuie sa simuleze miscarea de extragere a comenzii manuale pentru deschiderea parasutei in vederea executarii saltuilor cu deschidere comandata (iesirea la liber). La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi. Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere automata ( pliata cu extractoare cu arc si element de asistare). Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere automata ( pliata cu extractoare cu arc si element de asistare). salt de control . aprecierea prin numarare a timpului parcurs de la parasirea aeronavei pana la inceperea procesului de deschidere al parasutei. (verificarea simularii deschiderii parasutei principale) Salturile se executa in conditii meteo normale. Exercitiul nr. La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la 3 pana la 5 secunde. localizarea de sus a reperelor de pe sol si împrejurimile aerodromului. Exercitiul nr. Aplicarea si respectarea manevrelor de pilotare a parasutei pe panta de aterizare si aterizarea in siguranta. perfectionarea parasirii aeronavei. 6 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. interval in care el trebuie sa simuleze actionarea comenzii manuale pentru deschiderea parasutei principale Instructorul va controla corectitudinea executarii de catre elev a simularii deschiderii si va hotari daca elevul parasutist este pregatit pentru executarea salturilor cu deschiderea comandata a parasutei (iesirea la liber)..CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Salturile se executa in conditii meteo normale.actionarea de catre elev a comenzii manuale si deschiderea parasutei principale. de la inaltimea de 1000 m. (simularea . 5 Salturi cu deschiderea automată a parasutei.

– loc stabilit de instructorul parasutist). pe măsura însuşirii de către paraşutist a pilotării corpului în atmosferă. 100% pentru pierderea inaltimii si aplicarea lor in momentul aterizarii. Pilotarea parasutei (viraje 90°. franari 50%. Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu extractoare cu arc). Dupa primirea socului la deschidere si executarea manevrelor cunoscute. elevul parasutist este obligat sa observe din aer: .Perfectionarea stilului de cadere libera. In cadrul acestor salturi elevul parasutist trebuie sa respecte timpul de cadere libera stabilit de instructor si deschiderea parasutei principale in pozitie stabila. 7 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. 180°. Editia februarie 2003 Pagina 31 . . . dreapta. franari 50%.pana la 10 secunde. 75%. 8 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei.sa . parasutistul va studia efectul comenzilor executand viraje 90°. 75%. . . Pe parcursul acestor salturi instructorul va mari progresiv timpul de cadere libera timp in care elevul parasutist trebuie: . 100%) si aterizare la punct fix Salturile se executa in conditii meteo normale. Exercitiul nr. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la 5 sec. Elevul parasutist este obligat sa-si insuseasca tehnica pilotarii parasutei cu aplicarea schemelor de pilotare pentru aterizare la punct fix (in primetrul de 50 m.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Salturile se executa in conditii meteo normale. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la 5 sec. 360° stanga.sageata alba care indica directia de aterizare. Instructorul va controla corectitudinea pozitiei parasutistului la deschiderea parasutei si va hotari daca elevul parasutist poate continua executarea salturilor cu deschiderea comandata a parasutei. . . Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu extractoare cu arc). Exercitiul nr.maneca de vant care indica directia vantului la sol. Salturile se executa in conditii meteo normale. La primele salturi comandate se interzice depăşirea timpului de 3 pana la 5 secunde de cădere liberă. La acest exercitiu elevul parasutist va executa 5 pana la 6 salturi.Controlul stilului de cadere libera si aterizare la punct fix. 180°.sa deschida parasuta principala in pozitie stabila.si perfectioneze stilul pentru mentinerea corpului in pozitie stabila pe timpul caderii libere. 360° ° ° ° stanga si dreapta. La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi.sa respecte timpul de cadere libera stabilit de instructor. Dupa incercarile facute la inaltime. pana la 10 sec. Timpul de cădere liberă în saltul comandat se va mări progresiv.semnele conventionale pentru pilotarea parasutei pe panta de aterizare facute de instructorul parasutist desemnat pentru dirijarea de la sol .

de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera pana la 10 secunde. La acest exercitiu parasutistul sportiv va executa 12 salturi. pana la 10 sec. In cadrul acestor salturi trebuie sa-si perfectioneze stilul de parasire a aeronavei pe directia de zbor. Editia februarie 2003 Pagina 32 .pliajul parasutei principale. La executarea primelor 2 salturi din cadrul acestui exercitiu instructorul va urmari corectitudinea stapanirii stilului de cadere libera. Pentru obtinerea Atestatului de plior parasute principale.si-a insusit tehnica pilotarii parasutei prin aplicarea schemelor de pilotare cunoscute. . schemele de pilotare pentru aterizare la punct fix (in primetrul de 50 m. Perfectionarea stilului de cadere libera si a tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii Salturile se executa in conditii meteo normale. corespunzatoare stadiului de pregatire la care se afla in acel moment. se va organiza sesiune de examen scris si practic. aterizare la punct fix. Salturile se executa in conditii meteo normale.isi mentine stilul de cadere libera in pozitie stabila pana la deschiderea parasutei. privind mentinerea stilului in cadere libera si tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix In cadrul pregatirilor teoretice instructorul parasutist va reaminti si preciza: .modul de rezolvare a incidentelori: . La acest exercitiu parasutistul sportiv va executa 2 pana la 4 salturi. 11 Salturi de reantrenare si control.cadere libera stabila. Elevul parasutist este obligat sa-si insuseasca tehnica pilotarii parasutei. In cadrul acestor salturi instructorul va urmari corectitudinea stapanirii stilului de cadere libera si tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix.pe timpul plutirii cu parasuta. Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu extractoare cu arc). dupa care va hotari trecerea la parasirea aeronavei pe directia de zbor a acesteia. de la inaltimea de 1000 – 1200 m si cadere libera de la 3 sec. Exercitiul nr.la deschiderea parasutei. . La acest exercitiu elevul parasutist va executa 2 pana la 3 salturi.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu extractoare cu arc).la aterizare . si are ca scop reantrenarea. verificarea pregatirii parasutistului sportiv dupa intrerupere. . 13 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei.. – stabilit de instructor). . Instructorul va urmari daca elevul parasutist: . Acest exercitiu se va executa sub supravegherea instructorului parasutist numit de Aeroclubul Romaniei. . . .cu deschiderea comandata a parasutei. In cadrul acestor salturi elevul parasutist trebuie sa respecte timpul de cadere libera stabilit de instructor si deschiderea parasutei principale in pozitie stabila . Exercitiul nr. Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu extractoare cu arc).aterizarea in deplina siguranta si in perimetrul stabilit.se vor revedea schemele de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix. Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.

Exercitiul nr.2.1.mana dreapta pe rama usii aeronavei la jumatatea acesteia. picioarele semiflexate. pentru acordarea brevetului / licentei de parasutist sportiv. pana la 20 sec. 10/ 7 Salturi de control.CATEGORIA INCEPATORI Editia februarie 2003 Pagina 33 . . prin pivotare si impingere in lateral pe piciorul drept. pãseste afarã cu piciorul stâng. . bratul stang pe langa corp. pana la 20 sec.Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru aterizarea la punct fix (constant in cercul de 25 m. La deschiderea parasutei se va adopta o pozitie usor ridicata a corpului. bratele vor fi tinute in lateral indoite din cot usor departate de corp si palmele orientate catre sol in dreptul umerilor. fata de punct fix (platforma de nisip). In timpul deschiderii se va incerca pe cat posibil mentinerea umerilor la acelasi nivel pentru a putea pastra o incarcare egala pe grupurile de suspante stanga si dreapta. La acest exercitiu elevul parasutist va executa 6 pana la 8 salturi. cu deschiderea comandata a parasutei. Acest exercitiu se va executa sub supravegherea instructorului parasutist numit de Aeroclubul Romaniei. In cadrul acestor salturi elevul trebuie sa dea dovada ca stapaneste stilul de cadere libera si tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix.platforma de nisip). Elevul parasutist este obligat prin folosirea schemelor de pilotare sa aterizeze constant in cercul de 25 m. PARASUTISTI SPORTIVI . Parasutistul sportiv este obligat sa-si insuseasca tehnica pilotarii parasutei cu aplicarea schemelor de pilotare pentru precizia aterizarii. Sa respecte timpul de cadere libera stabilit de instructor si deschiderea parasutei principale in pozitie stabila. Exercitiul nr. Dupa iesirea din aeronava. Pentru perfectionarea stilului de parasire al aeronavei in primele 5 salturi instructorul va urmari modul de parasire al aeronavei de catre sportiv. care verifica stadiul de pregatire al elevului din toate punctele de vedere. Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu extractoare cu arc). La acest exercitiu elevul parasutist va executa 1 pana la 2 salturi. . in timpul si imediat dupa deschiderea parasutei extractoare. obtinerea licentei de parasutist sportiv (brevetare . Pe parcursul acestor salturi instructorul va mari progresiv timpul de cadere libera de la 10 secunde pana la 20 secunde. de la inaltimea de 1000 – 1500 m si cadere libera de la 10 sec. de la inaltimea de 1000 – 1500 m si cadere libera de la 10 sec. pozitia corpului va fi cu fata si privirea spre sol. si departate. 6. piciorul drept flexat si cu laba piciorului orientata la un unghi de 45°pe directia de zbor.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Pentru parasirea aeronavei instructorul de aeronava va urmari ca sportivul sa respecte urmatoarele faze: .cadere libera stabila si aterizare la punct fix) Salturile se executa in conditii meteo normale. 9/ 6 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei.Adaptarea la cadere libera accelerata. timp in care elevul parasutist trebuie sa-si perfectioneze stilul pentru mentinerea corpului in pozitie stabila in cadere libera. Elevul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu extractoare cu arc). Salturile se executa in conditii meteo normale. fata de punct fix .

mentinerea corpului in stil stabil . Salturile se executa in conditii meteo normale. Sportivul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu extractoare cu arc).particularităţile de construcţie şi de zbor ale aeronavei din care se va executa saltul. Salturi de la inaltimea de 1200 m. .deschiderea parasutei principale in pozitie stabila.incidente la deschiderea parasutei. . . La acest exercitiu parasutistul sportiv va executa 2 pana la 3 salturi. . tonouri) si a tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii Salturile se executa in conditii meteo normale. iar sportivul trebuie sa dea dovada ca stapaneste bine urmatoarele elemente: .executarea de schimbari controlate de stil in cadere libera.modul de imbarcare in aeronava şi părăsirea acestuia. . si deschiderea comandata a parasutei. . . de la inaltimea de 1500 m si cadere libera de la 10 sec.Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii La executarea acestui exercitiu vor fi admisi sportivii parasutisti care au demonstrat în exercitiile anterioare cã au calitãti si stãpânesc bine stilul de cãdere liberã.corectitudinea parasirii aeronavei. cadere libera pana la 10 sec. . viraje. pana la 20 secunde.modul de rezolvare a incidentelor cum ar fi: . In cadrul pregatirilor teoretice instructorul parasutist va reaminti .deschiderea parasutei in pozitie stabila. .mentinerea stilului de cadere libera. care va verifica: . .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiul nr.pe timpul plutirii cu parasuta.Perfectionarea stilului de cadere libera si controlul corpului in toate axele (loopinguri.parasirea aeronavei. Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu extractoare cu arc). 15 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. .pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii. de la inaltimea de 1500 m si cadere libera pana la 20 secunde. . Editia februarie 2003 Pagina 34 . La acest exercitiu sportivul va executa 5 salturi.tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix.respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor. 12/ CARACTER SPECIAL Salturi din alt tip de aeronava. Schimbari de stil de cadere libera . . .. Pe parcursul acestor salturi instructorul va urmari respectarea timpului de cadere libera pana la 20 secunde.la aterizare Exercitiul nr. Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului / inspectorului parasutist numit de Aeroclubul Romaniei. Exercitiul nr. 14 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. Salturile se executa in conditii meteo normale.

O mare importanţă o are concentrarea pe timpul executării şi exersarea la sol până la automatizare a mişcărilor. comenzilor de oprire. In aceste salturi se va urmãri: . foarte uşor depărtaţi pentru echilibru. Frânarea virajului (şi comanda inversă) se face cu aproximativ 45 înainte de încheierea virajului. Exercitiul nr. În trecerea de la viraj la looping se folosesc aceleaşi manevre. Gama de acrobaţie constă din 4 viraje şi 2 looping-uri. celălalt braţ îndoit şi mai ridicat (paralel cu urechea) pentru mărirea suprafeţei. bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire. .parasirea aeronavei. comanda realizându-se de data aceasta prin întinderea braţelor în faţă si in forma de V.A. . dreapta. stânga. iar observatiile saltului le mentioneazã în registrul de evidentã a rezultatelor. Pe timpul execuţiei virajelor şi looping-urilor capul trebuie tinut cu bărbia în piept iar palmele să fie cu degetele răsfirate formând o „cupă”. Virajele se vor executa dintr-o poziţie semigrupată pentru a-i oferi sportivului o cădere cât mai stabilă iar acesta să se obişnuiască cu rotirile în plan orizontal şi vertical.deschiderea parasutei principale in pozitie stabila. El dă comandă de execuţie prin schimbarea poziţiei braţelor. 16 Salturi de control cu deschiderea comandata a parasutei.pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii. La acest exercitiu sportivul va executa 6 salturi. indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International de Parasutism F. de 90 180° cu reveniri pe directia initialã. . viraj. modul cum sportivii parasutisti îsi executã exercitiile care urmeaza asa le execute. Salturile pentru învãtarea stilului si figurilor acrobatice se executã individual. . Mişcarea este de fapt o frânare şi constituie comandă pentru celălalt viraj. Pe timpul executarii saltului sportivul va urmãri si aplica: controlul efectelor comenzilor de viraj. – categoria “A” . unde instructorul urmãreste prin lunetã la fiecare trecere a aeronavei. 0 comandă inversă. constituie frânare după care se poate da comanda pentru realizarea unui nou viraj.sa demonstreze controlul corpului in toate axele (looping. Pe timpul executării virajelor genunchii trebuie să fie in pozitie semigrupata. Braţele trebuie să învingă inerţia iar umerii să asigure stabilitatea în cădere.respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor. 0 Pentru trecerea de la un viraj la altul paraşutistul realizează înainte de terminarea celor 360 .trecerea la efectuarea unor miscãri de rotire în plan orizontal.mentinerea corpului in stil stabil . este braţul de comandă ce imprimă nu numai mişcare ci şi mărirea vitezei pe viraj. de la inaltimea de 1500 m si cadere libera pana la 20 secunde.executarea virajelor si a loopingului separat Sportivii pot începe executarea separată a virajelor şi looping-urilor după ce au trecut şi executat bine schimbarea stilurilor de cădere. rolul capului. Braţul întins înfipt în aer constituie partea de sprijin.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Sportivul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata ( pliata cu extractoare cu arc). Schimbarea poziţiei palmelor după ce corpul a depăşit 1800. . palmele având degetele răsfirate pentru obţinerea unei suprafeţe mai mari de comandă.executarea stilului semi grupat. tonou) Editia februarie 2003 Pagina 35 . După părăsirea avionului. .I. Aceste mişcări necesită o deosebită condiţie fizică. poziţia paraşutistului faţă de sol este înclinată între 0 – 200.

.stil stabil sau elemente acrobatice. La acest exercitiu ssportivul va executa 2 salturi. cu deschiderea comandata a parasutei.CATEGORIA ANTRENAMENT Exercitiul nr. .la aterizare . . . . PARASUTISTI SPORTIVI .se vor revedea schemele de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix.1. .modul de rezolvare a incidentelori: . indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International de Parasutism F. si are ca scop reantrenarea sportivului dupa o intrerupere a activitatii mai mare de 30 zile. Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist numit de Aeroclubul Romaniei. – categoria “A” si promovarea la categoria antrenament In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect urmatoarele elemente: . de la inaltimea de 1000 – 1500 m si cadere libera de la 3 sec. pana la 20 sec.stil stabil . aterizare la punct fix Salturile se executa in conditii meteo normale. .stil stabil . La acest exercitiu sportivul va executa 2 pana la 3 salturi.deschiderea parasutei principale in pozitie stabila.I. . .3 . controlul corpului in cadere libera si tehnica pilotarii parasutei pentru aterizare la punct fix pregatirea parasutistului sportiv dupa intrerupere In cadrul pregatirilor teoretice instructorul parasutist va reaminti si preciza: .respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor. Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise. Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist si are ca scop verificarea pregatirii sportivului din toate punctele de vedere. Sportivul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu extractoare cu arc). In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect urmatoarele elemente: .deschiderea parasutei principale in pozitie stabila.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA .executarea de schimbari controlate de stil in cadere libera.executarea virajelor si looping-ului separat. 17 Salturi de reantrenare si control.aterizare la punct fix (platforma de nisip) Salturile se executa in conditii meteo normale. . .A. .pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii (platforma de nisip).pliajul parasutei principale. Editia februarie 2003 Pagina 36 .executarea virajelor si looping-ului separat. Pe timpul saltului se va verifica mentinerea stilului in cadere libera. Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu extractoare cu arc). 6.pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii (platforma de nisip).executarea de schimbari controlate de stil in cadere libera.respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor.la deschiderea parasutei.pe timpul plutirii cu parasuta.

cu fata catre pamant. departe de turbulentele provocate de parasutist. care obligatoriu se realizeazã cu fata in vânt. La aceste salturi se urmãreste în principal. 18 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei. − fortificarea articulatiilor picioarelor. − mobilitatea generalã a corpului. Pentru siguranta aterizãrii. Se studiazã pentru fiecare greutate a sportivului parasutist si se cronometreaza timpii la intrarea în prizã directa la punct fix. Parasuta trebuie sa fie aruncata in lateral pentru a se desfasura in curentul de aer. In situatia aterizãrii în afara spatiului amenajat. instructorii de parasutism. La acest exercitiu sportivul va executa 25 salturi. cadere libera de la 5 secunde pana la 10 secunde.pilotarea parasutei pentru Precizia Aterizarii Salturile se executa in conditii meteo normale. efectul de inaintare redus la jumãtate. de la inaltimea de la 800m – 1000 m. perfectionarea procedeelor de pilotare a parasutei la punct fix (saltea de burete).din pozitia stabila duce mana la capota unde este pozitionata extractoarea si apuca manerul de plastic al parasutei extractoare. Pozitia corpului în sistemul de suspensie in priza directa va fi. pentru a stabili distantele pe orizontalã si verticalã corespunzãtoare pentru toate situatiile de vânt cu intenstatea de pana la 7 m/s.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiul nr. cu fata la punct. La executarea primelor 2 salturi din cadrul acestui exercitiu instructorul va urmari corectitudinea stapanirii stilului de cadere libera si pozitia stabila a parasutistului in momentul actionarii comenzii manuale de deschidere a parasutei si dupa deschiderea acesteia. contactul se va face pe un picior. Sportivul este obligat sa efectueze urmatoarele manevre pentru deschiderea parasutei principale pliata in sistem TOP: . Pentru îmbunãtãtirea si improspãtarea cunostintelor tehnice si a perfectionãrii procedeelor de pilotare a parasutei. In pregãtirea la sol a salturilor se executã exercitii care dezvoltã si antreneazã: − atentia distributivã. . Parasutistul sportiv este echipat cu parasuta cu deschidere comandata (pliata cu extractoare cu arc). sãpat si nivelat. al doilea fiind usor ridicat.pe timpul caderii libere trebuie sa fie intr-o pozitie stabila. Nota: nu se trage pur si simplu parasuta extractoare din buzunaras si se arunca. locul de contact cu solul (platforma cu nisip) va fi în permanentã bine întretinut. Pentru punctarea discului.cu o miscare continua trage parasuta extractoare din buzunarasul capotei si o arunca puternic in lateral pentru a se desfasura in curentul de aer. Punctarea se poate realiza si cu ambele picioare. mâinile pe comenzi. pe timpul desfãsurãrii salturilor vor preda lectii teoretice însotite de explicatii cu scheme si demonstratii practice. Pentru perfectionarea modului de deschidere a parasutei principale in sistem TOP in primele 5 salturi instructorul va urmari stabilitatea in miscari a sportivului pe timpul executarii manevrelor de deschidere a parasutei principale si va hotari daca sportivul continua salturile cu deschidera parasutei in sistem TOP. − viteza de reactie. . instructorii vor atrage atentia parasutistilor ca preocuparea în asemenea situatii sã fie numai pentru siguranta aterizãrii. dupa care va hotari trecerea sportivului la executarea saltului cu deschiderea parasutei principale in sistem TOP. Editia februarie 2003 Pagina 37 . pozitia picioarelor usor relaxate si desfacute (sa nu depaseasca latimea umerilor). .

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

− mobilizarea si concentrarea maximã pe unitate de timp. Exercitiul nr. 19 Salturi de control, cu deschiderea comandată a paraşutei, pentru trecere pe paraşută aripa cu performante superioare si destinata salturilor cu caracter specific, de la inaltimea de 1500 m, cadere libera pana la 10 secunde. Salturile se executa in conditii meteo normale. Sportivul parasutist este echipat cu parasuta cu deschidere comandata. La acest exercitiu sportivul va executa maxim 2 salturi. Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist si are ca scop trecere pe paraşută aripa cu performante superioare destinata salturilor cu caracter specific: - precizia aterizarii - lucru relativ pe cupola - lucru relativ in cadere libera – parasute de viteza, etc. In cadrul pregatirilor teoretice instructorul parasutist va reaminti si preciza: - date tehnice de constructie si folosirea acesteia - modul de rezolvare a incidentelori: - la deschiderea parasutei; - pe timpul plutirii cu parasuta; - la aterizare - se vor revedea schemele de pilotare a parasutei pentru aterizare la punct fix. - pliajul parasutei principale. - pentru obtinerea atestatului de plior, se va da examen scris si practic (pliaj); In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect urmatoarele elemente: - stil stabil - executarea de schimbari controlate de stil in cadere libera; - executarea virajelor si looping-ului separat; - respectarea timpului de cadere libera stabilit de instructor; - deschiderea parasutei principale in pozitie stabila; - pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii (platforma de nisip).

Exercitiul nr. 20 Salturi in grup deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1100 m si cadere libera de la 3secunde pana la 10 secunde. - Perfectionarea tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii grup. Salturile se executa in conditii meteo normale. Numarul de salturi minim 20 maxim 25. Exercitiul se executã de catre sportivii parasutisti care cunosc bine toate elementele tehnice ale salturilor individuale de aterizare la punct fix.
Editia februarie 2003 Pagina 38

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

In cadrul pregãtirilor teoretice se organizeazã si se stabilesc elementele de bazã în vederea realizãrii salturilor în grup si anume: − numãrul grupurilor din echipaj; − componenta grupurilor; − ordinea de pãrãsire a aeronavei; − timpul de cãdere liberã pentru fiecare parasutist; − directia de zbor, înãltimea si momentul pãrãsirii aeronavei. Pentru stabilirea ordinei de salt în grup se va tine cont de experienta, greutatea fiecãrui sportiv si de tipul parasutei. Pe timpul saltului se va realiza esalonarea in timp si spatiu, pentru evitarea abordajului. Salturile se desfãsoarã în conditii normale, parasutisti vor pilota parasuta ca pentru salturile individuale dar vor urmari in permanenta coechipierul pentru a pastra distantã pe verticalã. In situatiile in care nu se pot respecta spatiile de esalonare create din cauza aparitiei unor incidente la deschiderea parasutelor sau intarzieri in deschiderea acestora ori pe timpul coborârii cu parasuta se intra în zone de curenti ascendenti sau descendenti, se va proceda astfel: − parasutistul care este mai sus va degaja si il evita pe cel care este mai jos; − se va crea o nouã esalonare prin mãrirea vitezei de coborâre a parasutei de catre parasutistul care este mai greu, prin procedeele cunoscute de pierdere a inaltimii (viraje, glisade etc.) Inainte de aterizarea parasutistilor, dacã nu este posibilã mentinerea esalonãrii, parasutistii care au acelasi nivel, pe timpul coborârii cu parasuta vor veni la punctul fix din directii diferite, formând un unghi fatã de directia vântului nu mai mare de 45°, daca nici aceasta nu este posibil se va asigura aterizarea in lateral fata de punctul fix. La pregãtirea teoreticã se are în vedere instruirea corectã a membrilor grupului, respectarea si aplicarea schemelor de pilotare si cum trebuie sã evolueze in orice situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor în grup. Pãrãsirea aeronavei se va face in ordinea stabilita la sol, la intervalul prevãzut, iar instructorul sau capitanul de echipa va asigura vizarea si va hotãrî momentul de parasire al aeronavei si executarea saltului de catre parasutistii din grup. La executarea salturilor în grup dupã contactul cu solul, sportivul are obligatia de a degaja imediat locul de aterizare, pentru a face loc si celorlalti parasutisti din grup. Numãrul parasutistilor care formeaza grupul poate fi de 4 la 5 parasutisti sau mai multi, functie de capacitatea aeronavei din care se executa salturile, in situatia tentativelor de record sau demonstratiilor aviatice. Exercitiul nr. 21 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1500 m, cadere libera pana la 20 secunde. ; - perfectionarea tehnicii de executare a elementelor acrobatice - pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii Salturile se executa in conditii meteo normale. La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi. Salturile pentru perfectionarea stilului si figurilor acrobatice se executã individual, unde instructorul urmãreste prin lunetã la fiecare trecere a aeronavei, modul cum sportivii parasutisti îsi executã exercitiile primite, iar observatiile saltului le mentioneazã în registrul de evidentã a rezultatelor In aceste salturi instructorul va indruma si va urmãri ca sportivul sa execute - cadere libera in stil semi-grupat si grupat;
Editia februarie 2003 Pagina 39

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

-

viraje si looping separat; urmãrirea si controlul efectelor comenzilor de viraj, comenzilor de oprire, rolul capului, bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire; legaturi viraj - viraj; viraj - looping; looping - viraj Pe timpul salturilor sportivul este obligat sa respecte: timpul de cadere libera stabilit de instructor; deschiderea parasutei principale in pozitie stabila; perfectionarea in continuare a tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii.

Exercitiul nr. 22 Salturi cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 - 2000 m, cadere libera pana la 30 secunde. - perfectionarea stilului de cadere libera si cu executarea de elemente separate din complexul de figuri acrobatice (loopin-guri, viraje, looping – viraj, viraj - looping) - pilotarea parasutei pentru precizia aterizarii Salturile se executa in conditii meteo normale. La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi. In cadrul acestor salturi se vor perfectiona deprinderile pentru stilul de cãdere liberã specificã executãrii figurilor acrobatice si se va trece progresiv la stilul grupat si executarea complexului de figuri acrobatice. Salturile pentru perfectionarea stilului si figurilor acrobatice se executã individual, unde instructorul urmãreste prin lunetã, modul cum sportivii parasutisti executã exercitiile primite, iar observatiile sunt scrise în registrul de evidentã a rezultatelor. In aceste salturi instructorul va indruma si va urmãri ca sportivul sa execute - cadere libera de la stilul semi-grupat la stilul grupat; - executarea de viraje si loopinguri separat cu mentinerea stilului semigrupat sau grupat; - urmãrirea si controlul efectelor comenzilor de viraj, comenzilor de oprire, rolul capului, bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire; - legaturi viraj - viraj; viraj - looping; looping - viraj cu mentinerea stilului semigrupat si grupat; Pe timpul salturilor sportivul este obligat sa respecte: - timpul de cadere libera stabilit de instructor; - deschiderea parasutei principale in pozitie stabila; - perfectionarea in continuare a tehnicii de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii.

Exercitiul nr. 23 Salturi de control, cu deschiderea comandata a parasutei, de la inaltimea de 1800 2000 m si cadere libera pana la 30 secunde; - executarea de elemente separate (looping-uri, viraje, looping – viraj, viraj – looping), in vederea trecerii la executarea complexului de figuri acrobatice Salturile se executa in conditii meteo normale. La acest exercitiu sportivul va executa 2 pana la 3 salturi. Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist si are ca scop verificarea pregatirii sportivului din toate punctele de vedere; In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect urmatoarele elemente: - cadere libera de la stilul semi-grupat la stilul grupat; - executarea de viraje si loopinguri separat cu mentinerea stilului semigrupat sau grupat;

Editia februarie 2003

Pagina

40

2) DSL-DSL. stiluri folosite pe timpul caderii libere) Salturile se executa in conditii meteo normale. 25 Salturi cu deschiderea comandată a paraşutei. • părăsirea avionului pe direcţie.figurile impuse in intervalul timpului de cadere libera stabilit de instructor (inceperea lucrului dupa 10 secunde de cadere libera.frânare – o nouă comandă. cu deschiderea comandata a parasutei. In cadrul acestor salturi la formarea si perfectionarea deprinderilor pentru executarea figurilor acrobatice se va pune accent pe trecerea din stilul grupat la executarea figurilor acrobatice pentru realizarea gamei complete. unde instructorul urmãreste prin lunetã la fiecare trecere a aeronavei. direcţie şi efect.looping. 24 Salturi. rolul capului. • verificarea poziţiei corpului a bratelor şi picioarelor. capul se dă pe spate şi se trage de genunchi spre bărbie. Salturile pentru perfectionarea executarii figurilor acrobatice si pentru realizarea gamei complete. viraj . de la inaltimea 1200 -1500 m. bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire. Cam la 45 – 500 trebuie aplicată frâna.viraj cu mentinerea stilului semigrupat si grupat. iar observatiile saltului le mentioneazã în registrul de evidentã a rezultatelor.. Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect toate elementele saltului si daca corecteaza eventualele greseli comise.2000 m. (după ce s-a verificat echipamentul şi ajustarea paraşutei). 4) DSL-SDL Salturile de acorbatie se executã cu sportivii parasutisti care au o bunã pregãtire tehnicã si si-au însusit la sol prin exercitii repetate la aparatele ajutãtoare – simulator. 3) SDL-DSL. să se facă antrenamentul mental. se executã individual.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA urmãrirea si controlul efectelor comenzilor de viraj. Exercitiul nr. • pregătirea execuţiei-gruparea. • hotărârea pentru grupare. Exercitiul nr. Variantele gamei de acrobaţie sunt: 1) SDL-SDL. • prinderea vitezei în funcţie de stilul ales moment în care sportivul trebuie să fie liniştit. deoarece sportivul îşi continuă mişcarea din inerţie. modul cum sportivii parasutisti îsi executã exercitiile primite.. • prima comandă-reperarea comenzii. Editia februarie 2003 Pagina 41 . toate elementele de comandã în legãturã cu executarea salturilor de acrobatie. • comandă –strângere. . trenajor. La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi. . executarea complexului de figuri Acrobatice Salturile se executa in conditii meteo normale. looping . exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei. • pentru looping braţele se întind în V cu palmele orientate în jos. etc.legaturi viraj . iar la revenirea din looping capul trebuie să rămână cu bărbia în piept. Fazele pregătitoare pentru saltul de acrobaţie: • Se recomandă o uşoară deconectare înaintea momentului lansării. si cădere liberă de la 14 secunde pana la 20 secunde. . comenzilor de oprire. etc. să nu dureze mai mult de o secundă iar comanda precisă se caracterizează prin conţinut. La acest exercitiu sportivul va executa 10 pana la 15 salturi. de la inaltimea de 1800 .viraj.deschiderea parasutei principale in pozitie stabila. cadere libera pana la 30 secunde.).

exerciţii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei. asteptare. deplasarea pe orizontalã.A.. Pentru învãtarea eficace a tehnicii individuale pentru realizarea lucrului relativ. indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International de Parasutism F.I. Salturile se executa in conditii meteo normale. riguros retinute si mentionate în registrul cu rezultate. schimbarea comenzilor. La acest exercitiu sportivul va executa 2 pana la 3 salturi. frânarea. etc. de la inaltimea 1500 m. despartiri). spre coada aeronavei.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Pregãtirea si antrenarea trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea instructorului atat la sol cat si in aer.folosirea diferitelor stiluri de cadere libera pentru apropiere. stiluri folosite pe timpul caderii libere. departare. Indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International de Parasutism F. executarea corectã a elementelor si respectarea riguroasã a tuturor regulilor de securitate a salturilor. 26 Salturi de control.I. Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului parasutist si are ca scop verificarea pregatirii sportivului din toate punctele de vedere. pe timpul antrenamentelor la sol. apropieri.parasirea aeronavei pe diferite directii (lateral. Pentru îmbunãtãtirea si improspãtarea cunostintelor tehnice si a perfectionãrii procedeelor de lucru. . mentinere la acelasi nivel. vor preda lectii teoretice însotite de explicatii cu scheme si demonstratii practice cu mijloace specifice ( trenajor. Editia februarie 2003 Pagina 42 .) . în formatie de 2 parasutisti cu deschiderea comandată a parasutei.studierea efectelor suprafetelor de comandã. Exercitiul nr. Toate fazele vor fi urmãrite. – categoria “B” In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivul sa execute cat mai corect urmatoarele elemente:: − desprinderea cu realizarea deplasãrilor în plan orizontal. instructorii de parasutism. Este un exercitiu premergator pentru pregãtirea parasutistilor in realizarea elementelor de lucru relativ in cadere libera. – categoria B “Parasutist Cadere Libera”. observatiile asupra executãrii elementelor si imbunãtãtirea lor pânã la perfectionare. de la sol prin lunetã. cădere liberă pana la 20 sec. instructorii vor observa parasutistii pe timpul lucrului în aer. placa mobila. In exercitiul de fatã se consulta metodica si formarea deprinderilor pentru: .A. cu spatele etc. .

1. . − apropierea de instructor.apropierea din diferite directii. care va reuni toţi participantii. observatiile asupra executãrii elementelor. Pe timpul antrenamentelor la sol. relativã a înãltimii fatã de coechipier pe timpul cãderii libere. Parasutistul sportiv va fi admis la salt (exercitii de LRC) numai daca executa corect toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise. cunoaşterea şi înţelegerea compatibilităţii la voaluri diferite. tehnici de apropiere. prinderea. prindere.aterizarea in conditii de siguranta. pilotare periculoasă. ieşiri. proceduri corespunzătoare de prindere.indicatiile instructorului. 27 Salturi Lucru Relativ pe Cupolă cu deschiderea automata sau comandată a parasutei. . tranziţia. aeronava. .3 secunde de cãdere liberã din momentul separãrii. − contactul.lucrul cu chingile si comenzile de pilotare. riguros retinute si mentionate în registrul cu rezultate.) Salturile se executa in conditii meteo normale.cunoaşterea completă a caracteristicilor de zbor ale paraşutelor. apropiere de o formaţie. . Discuţiile vor include echipamentul adecvat. . deschiderea parasutei se face dupã 2 . 6. pilotare. timp favorabil (meteorologie specifică). PARASUTISTI SPORTIVI CATEGORIA PERFORMANTA SI INALTA PERFORMANTA Editia februarie 2003 Pagina 43 . Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea instructorului atat la sol cat si in aer. Pentru realizarea lucrului relativ pe cupolă se va afecta timp suplimentar în cadrul pregătirilor teoretice.1500 m .mentinerea nivelului de lucru fara prindere. Pe timpul salturilor sportivul este obligat sa respecte: . inclusiv manevre de pilotare.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA − mentinerea. In aceste salturi instructorul va indruma si va urmãri ca sportivul sa execute: . Parasutistii vor realiza desprinderea la inaltimea de 1000m si vor executa departarea unul de celalalt. Exercitiul nr. La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi. sau sageata.să cunoască şi să demonstreze cunoştinţele de aterizare la punct fix. instructorii parasutisti vor preda lectii teoretice însotite de explicatii cu scheme si demonstratii practice pentru îmbunãtãtirea si improspãtarea cunostintelor tehnice. de la sol prin lunetã. de la inaltimea 1200 . (constant până la 5 metri de punct).inaltimea pentru incetarea lucrului 600 m. − cãderea liberã stabilã in formatie. .exercitii de Lucru Relativ pe Cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri. La executarea salturilor de lucru relativ pe cupola sunt admisi sportivii care demonstreaza: .inaltimea de siguranta pentru executarea lucrului. Toate fazele vor fi urmãrite. − deschiderea parasutei in pozitie stabila.modul de realizare a prinderii. − desprinderea si pregãtirea pentru deschiderea parasutei.4. printr-un viraj de 90° pe aceeasi parte. invatarea si perfectionarea procedeelor de lucru. desprinderea. in conditii de siguranta. . proceduri de urgenţă.

pana la 30 sec.executarea complexului de figuri acrobatice. Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise.nivelul de pregatire al sportivului dupa intrerupere. precizia aterizarii Salturile se executa in conditii meteo normale. . In cadrul pregãtirilor teoretice se reamintesc toate fazele saltului.exercitii de lucru relativ în cădere libera (parasirea aeronavei.executarea elementelor acrobatice viraj . 29 Salturi individuale si in grup cu deschiderea comandata a parasutei.I.controlul corpului in cadere libera. de la inaltimea 2000 – 4000 m si cădere libera de la 30 secunde pana la 60 secunde.viraj. cadere libera de la 3 secunde pana la 10 secunde ( parasute de inalta performanta – salturi de antrenament si concurs). de la inaltimea de 1000 – 2000 m si cadere libera de la 3 sec. Exercitiul se va executa sub supravegherea instructorului / inspectorului parasutist numit de Aeroclubul Romaniei. tehnica pilotarii de precizie cu schemele de pilotare. – categoria C “Parasutist Experimentat” . 28 Salturi de reantrenare si control. . Numarul de salturi minim 100 maxim 110. La acest exercitiu sportivul va executa 2 pana la 3 salturi. looping .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiul nr. apropieri. . Toate salturile vor fi observate de catre instructorul parasutist si rezultatele obtinute sunt consemnate în registrul cu rezultate. stiluri folosite pe timpul caderii libere.tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii. . si are ca scop reantrenarea sportivului dupa o intrerupere a activitatii mai mare de 30 zile. .elemente acrobatice.1100 m. lucrul in formatie. cu deschiderea comandata a parasutei.Precizia Aterizarii Salturile se executa in conditii meteo normale. Indeplinirea Normelor de obtinere a Certificatului International F. Pe timpul salturilor de antrenament sportivii au obligatia sa respecte si sa aplice corect schemele de pilotare functie de caracteristicile vantului si cum trebuie sã evolueze in orice situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor în grup. Exercitiul nr. La acest exercitiu sportivul va executa 15 pana la 20 salturi. acrobatie. Pentru salturile de concurs metodica de executare este aceeasi. cu respectarea si aplicarea instructiunilor privind exploatarea aeronavei din care se executa salturile. 30 Salturi de lucru relativ în cadere libera. In cadrul acestui exercitiu tinand cont de experienta parasutistilor se pot executa salturi in grupuri mai mari de 5 parasutisti. Exercitiul nr. aplicand cunostintele acumulate la salturile anterioare. Pe timpul saltului se vor verifica urmatoarelor elemente: .viraj. Exercitiul se executã de catre sportivii parasutisti care folosesc parasute de inalta performanta si isi perfectioneaza tehnica de pilotare a parasutei pentru precizia aterizarii. viraj .A.looping. despartiri) Salturile se executa in conditii meteo normale. Editia februarie 2003 Pagina 44 . de la inaltimea de 700 . formatie de 4 – 8 paraşutişti cu deschiderea comandată a paraşutei. .

Sportivii sunt obligati sa marcheze momentul deschiderii parasutei pentru siguranta saltului. invatarea si perfectionarea procedeelor de lucru. In cadrul acestor salturi instructorul va urmari ca sportivii sa execute cat mai corect urmatoarele elemente: . aterizarea. prindere. prinderea. se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea specifica. care va reuni toţi participantii. − mentinerea. tranziţia. instructorii parasutisti vor preda lectii teoretice însotite de explicatii cu scheme si demonstratii practice pentru îmbunãtãtirea si improspãtarea cunostintelor tehnice. proceduri de urgenţă.Lucru Relativ în Cădere Liberă Salturile se executa in conditii meteo normale. Discuţiile vor include stabilirea participantilor. Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea instructorului atat la sol cat si in aer. − desprinderea si pregãtirea pentru deschiderea parasutei. 31 Salturi de Lucru Relativ în Cădere Liberă în formatie mai mare de 8 paraşutişti cu deschiderea comandată a paraşutei. − apropierea de coechipieri / instructor. La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care demonstreaza ca stapanesc tehnica executarii lucrului relativ in cadere libera. pilotare periculoasă. ieşiri. Editia februarie 2003 Pagina 45 . echipamentul adecvat. apropierea de o formaţie. la care vor participa toti membrii formatiei.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei. timp favorabil (meteorologie specifică). inaltimea pana la care se executa lucrul. desprinderea. tehnici de apropiere. − respectarea ordinei de intrare in formatie − contactul. cădere liberă de la 40 secunde pana la 60 secunde. La acest exercitiu sportivul va executa 15 pana la 20 salturi. relativã a înãltimii fatã de coechipieri pe timpul cãderii libere. Pe timpul antrenamentelor la sol. − cãderea liberã stabilã in formatie. − desprinderea cu realizarea deplasãrilor în plan orizontal. proceduri corespunzătoare de prindere. Exercitul va fi urmarit de la sol prin lunetã de un instructor si toate observatiile facute de acesta privind corectitudinea executãrii de catre sportivi a elementelor de lucru relativ. Pe timpul antrenamentelor la sol. Parasutistii vor realiza desprinderea la inaltimea de 1100m si deschiderea parasutei se va face progresiv conform ordinei stabilite la pregatirea saltului. vor fi consemnate în registrul de rezultate. pilotarea pentru aterizare. − deschiderea parasutei in pozitie stabila. ordinea de deschidere a parasutelor.parasirea aeronavei. aeronava. Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea instructorului atat la sol cat si in aer. Parasutistul sportiv va fi admis la salt (va continua activitatea) daca executa corect toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise. Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei. Exercitiul nr. de la inaltimea de 3000 – 4000 m. Pentru realizarea lucrului relativ se va afecta timp suplimentar în cadrul pregătirilor teoretice. .

Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea instructorului atat la sol cat si in aer.inaltimea de siguranta pentru executarea lucrului. 33 Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie de 4 – 8 parasutisti cu deschiderea automata sau comandată a parasutei. se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea specifica. Pe timpul antrenamentelor la sol. de la inaltimea 1200 . 32 Salturi de lucru relativ pe cupolă în formatie de 2 parasutisti (schimbari de pozitie. In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor in formatie.exercitii de lucru relativ pe cupolă (schimbari de pozitie. La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta si au demonstrat ca stapanesc foarte bine tehnica executarii lucrului relativ pe cupola si s-au integrat in formatiile la care au participat si respecta ordinele conducatorului formatiei. pun in practica cunostintele acumulate la salturile anterioare. Toate salturile vor fi observate de catre instructorul parasutist si rezultatele realizate vor fi consemnate în registrul cu rezultate. Exercitiul nr. au demonstrat ca stapanesc foarte bine tehnica executarii lucrului relativ pe cupola si s-au integrat in formatiile la care au participat. Toate salturile vor fi observate de catre instructorul parasutist privind: . “cutit”) cu deschiderea automata sau comandată a parasutei. la care vor participa toti membrii formatiei. Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei.inaltimea pentru incetarea lucrului 400 m. lucrul in formatie) Salturile se executa in conditii meteo normale.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta si au demonstrat ca stapanesc foarte bine tehnica executarii lucrului relativ in cadere libera si s-au integrat in formatiile la care au participat. La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi. In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor in formatie mai mare de 8 parasutisti. de la inaltimea 1200 – 1500 m . exercitii de lucru relativ pe cupolă (apropieri si prinderi din diferite unghiuri. Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea instructorului atat la sol cat si in aer. Pe timpul antrenamentelor la sol. la care vor participa membrii formatiei. “cutit”) Salturile se executa in conditii meteo normale. “evantai”. La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta. pun in practica cunostintele acumulate la salturile anterioare.2000 m. La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi. Rezultatele realizate vor fi consemnate în registrul cu rezultate. Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei. “evantai”. Exercitiul nr. se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea specifica. Editia februarie 2003 Pagina 46 . .

Rezultatele realizate vor fi consemnate în registrul cu rezultate. La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta.lucrul in formatii mari Salturile se executa in conditii meteo normale. . .tranziţia. Se prelucreaza procedurile de urgenţă. . de la inaltimea 2000 – 3000 m .Lucru Relativ pe Cupolă (LRC) . .analizarea situatiei meteo. La acest exercitiu sportivul va executa 20 pana la 25 salturi. Exercitiul se va executa numai sub supravegherea instructorului parasutist si in baza unui program aprobat de Aeroclubul Romaniei.tehnici de apropiere si prindere. .ordinea de desprindere din formatie. au demonstrat ca stapanesc foarte bine tehnica executarii lucrului relativ pe cupola. se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea specifica. respecta ordinele conducatorului formatiei si s-au integrat in formatiile la care au participat. Pregãtirea si antrenamentul trebuie sã se desfãsoare numai sub supravegherea instructorului atat la sol cat si in aer. pun in practica cunostintele acumulate la salturile anterioare. aterizarea. . 34 Salturi de Lucru Relativ pe Cupolă în formatie mai mare de 8 parasutisti cu deschiderea automata sau comandată a parasutei. Exercitiul nr. Inaintea executarii fiecarui salt se vor stabili urmatoarele: .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor in formatie. .inaltimea pentru incetarea lucrului 500 m. . .inaltimea pana la care se executa lucrul.inaltimea pentru incetarea lucrului 400 m. Editia februarie 2003 Pagina 47 .Toate salturile vor fi observate de catre instructorul parasutist .proceduri corespunzătoare de prindere. Pe timpul antrenamentelor la sol.ieşirea si apropierea de o formaţie.echipamentul adecvat.inaltimea de siguranta pentru executarea lucrului. pilotarea pentru aterizare. Exercitul va fi urmarit de la sol prin lunetã de un instructor si toate observatiile facute de acesta privind corectitudinea executãrii de catre sportivi a elementelor de lucru relativ pe cupola. vor fi consemnate în registrul de rezultate.participantii. In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor in formatie mai mare de 8 parasutisti. . la care vor participa toti membrii formatiei. pun in practica cunostintele acumulate la salturile anterioare. cazurile de pilotare periculoasă. .

La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta si au demonstrat ca stapanesc foarte bine tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii. tipuri de parasutã. . pentru precizia aterizării pe timpul nopţii Salturile se executa in conditii meteo normale. Executarea salturilor pe timpul noptii este precedatã de o minutioasã pregãtire în care se include si asigurarea cu mijloace de iluminat a puctului fix. Inaintea executarii fiecarui salt se vor stabili urmatoarele: .echipamentul adecvat. de la inaltimea de 1000 – 1100 m. la care vor participa toti parasutistii. . In cadrul acestui exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor pun in practica cunostintele acumulate la salturile anterioare. Se prelucreaza procedurile de urgenţă. In vederea executãrii salturilor de noapte. executarea salturilor. cădere liberă de la 3 secunde pana la 10 secunde. La executarea acestor salturi sunt admisi sportivii care au experienta si au demonstrat ca stapanesc foarte bine tehnica pilotarii parasutei pentru precizia aterizarii. pilotarea pentru aterizare. Salturile de noapte sunt organizate de Aeroclubul României si se executã în vederea pregãtirii complexe a sportivilor parasutisti si pentru îndeplinirea normelor de clasificare pentru categoria I. a semnalizãrii în aer. locului de echipare. aterizarea. Parasutistul sportiv va fi admis la salt in continuare daca executa corect toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise. La acest exercitiu sportivul va executa 5 salturi.analizarea situatiei meteo. Exercitiul nr. maestru al sportului etc. cădere liberă de la 3 secunde pana la 10 secunde. La acest exercitiu sportivul va executa 5 salturi. cazurile de pilotare periculoasă. tipul de aeronava.tehnici de pilotare la salturile individuale si in grup. Pe timpul antrenamentelor la sol. . Exercitul va fi urmarit de la sol de un instructor si toate observatiile facute de acesta privind corectitudinea executãrii de catre sportivi a saltului. sunt cele prevãzute la exercitiile de la categoriile antrenament si performantã executate ziua. in situatia aparitiei unui incident si pentru iluminarea locului de aterizare atunci când acesta nu se produce în zona punctului fix. pentru precizia aterizarii pe apa. . Se admite plierea parasutelor pe timpul noptii numai în sãli de pliaj special amenajate. control si îmbarcare precum si balizarea aerodromului si a obstacolelor mai mari din jur. Salturile se executa in conditii meteo normale. parasutele si materialele necesare desfãsurãrii acestei activitãti se pregãtesc pe timpul zilei. Salturile de precizia aterizarii pe apa sunt organizate de Aeroclubul României si se executã în vederea pregãtirii complexe a sportivilor parasutisti si pentru îndeplinirea normelor de clasificare pentru categoria I. In cadrul acestui Editia februarie 2003 Pagina 48 . 36 Salturi individuale şi în grup cu deschiderea comandată a paraşutei.inaltimea pana la care se executa lucrul. de la inaltimea de 800 – 1000 m.participantii . 35 Salturi individuale şi în grup cu deschiderea comandată a paraşutei.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiul nr. . maestru al sportului etc. se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea specifica.ordinea de parasire a aeronavei. Inãltimea. Parasutistii care executã salturi de noapte vor avea asupra lor lanterne pentru executarea controlului parasutei dupã deschidere. vor fi consemnate în registrul de rezultate.

37 Salturi de la inaltimea de 800 – 2000 m. In cadrul acestor salturi parasutistii trebuie sa dea dovada ca stapanesc tehnica saltului cu parasuta in toate etapele conexe procesului de instructie (lucrul in cadere libera. cadere libera de la 3 secunde pana la 30 secunde. si controlul tehnic si oficial la sol si in zbor/salt al parasutelor conform PCTO – EP 134 si 135. tehnica pilotarii parasutei in lucrul pe cupola sau pentru precizia aterizarii. SALTURI CU CARACTER SPECIAL Exercitiul nr. se intocmesc din exercitiile cuprinse in prezentul curs si se aproba de catre conducerea Aeroclubului Romaniei. Programele in zbor / salt obtinere / revalidare / reinnoire licenta de parasutist sportiv. se va afecta timp suplimentar pentru pregătirea specifica. pentru obtinere / revalidare / reinnoire licenta de parasutist sportiv. Pe timpul antrenamentelor la sol. salturile a cãror aterizare au loc pe apã a cãrei adâncime depãseste 1 m. instructor parasutist. individuale si in grup. − începerea degajãrii de sistemul de suspensie. de control. autorizare instructor receptie si control si calificari superioare. Parasutistul va fi admis la salt in continuare daca executa corect toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise. − umplerea cu aer a vestei de salvare.obtinere / revalidare / reinnoire licenta parasutist receptie si control calificari superioare: . autorizare instructor receptie si control si calificari superioare. − pilotarea parasutei pe timpul coborârii deasupra apei. si are ca scop verificarea pregatirii parasutistilor din toate punctele de vedere. La acest exercitiu parasutistii vor executa 1 pana la 2 salturi. 6. . . − pozitia în sistemul de suspensie pe timpul coborârii cu parasuta. − degajarea totalã din sietemul de suspensie în momentul luãrii contactului cu apa. pentru: .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA exercitiu parasutistii trebuie sa demonstreze ca in orice situatie care poate apare pe timpul executãrii salturilor pun in practica cunostintele acumulate la salturile anterioare. Acest exercitiu se va executa sub supravegherea unui inspector parasutist examinator numit de Aeroclubul Romaniei. 38 Editia februarie 2003 Pagina 49 . Parasutistul sportiv va fi admis la salt in continuare daca executa corect toate elementele saltului si daca isi corecteaza eventualele greseli comise. Exercitiul va fi urmarit de la sol de un instructor si observatiile privind corectitudinea executãrii de catre sportivi a saltului. Sunt considerate salturi pe apã. la care vor participa toti parasutistii. la porticul cu inele plafon si se va urmãri ca parasutisti sã-si însuseascã: − echiparea cu mijloace de salvare (vesta de salvare). vor fi consemnate în registrul de rezultate.obtinere / revalidare / reinnoire licenta de instructor parasutist. Exercitiul nr.5.obtinere / revalidare / reinnoire licenta parasutist incercare parasute Salturile se executa in conditii meteo normale.1.obtinere / revalidare / reinnoire licenta de parasutist sportiv. La pregãtirea saltului instructorul pune accent pe executarea cronologica a operatiunilor si activitãtilor ce le desfãsoarã parasutistii pe timpul executãrii salturilor pe apã. Antrenamentul în vederea executãrii salturilor pe apã se va face în cadrul orelor de pregãtire la sol. instructor parasutist.

La intocmirea programului se vor stabili urmatoarele: .verificarea parasutelor noi venite din fabricã pentru eliberare Autorizatie de zbor / salt si Identificare. . cu deschiderea comandata a parasutei. demonstrative. Editia februarie 2003 Pagina 50 . La acest exercitiu salturile sunt executate numai de catre parasutistii incercatori in conformitate cu programul de omologare. Salturile au ca scop verificarea parasutelor noi fabricate. .caracterul salturilor. .prelungire Autorizatie de zbor / salt si Identificare .numarul de participanti. Salturile de omologare se executã numai de cãtre instructorii parasutisti autorizati din cadrul Aeroclubului României care detin calificarea de incercator parasute..inaltimea de executare. . Salturi pentru efectuare Programe Control Tehnic Oficial Salturile de receptie se executã numai de cãtre parasutisti receptioneri autorizati. imediata si / sau cadere libera pana la 60 secunde.dupa reparatii curente sau reparatii capitale conform prevederilor PCTO – 134 EP si PCTO – 135 EP Salturi pentru omologare parasute prototip si serie 0 Salturile se executa in conditii meteo normale. de la inaltimea de 600m pana la 4000m.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Salturi de control tehnic si oficial pentru eliberare / prelungire Autorizatie de zbor / salt si Identificare pentru parasute noi si in serviciu. .evolutii. in vederea omologarii. Salturi pentru omologare parasute prototip si “serie 0” Salturile se executa in conditii meteo normale. etc. tentative si stabilire de recorduri.timp de cadere libera. individuale si in grup. 39 Salturi speciale. .zona de desfasurare. a stabilirii parametrilor tehnico-tactici si a stabilirii andurantei respectivului tip de parasuta. etc. Salturile se executa numai in baza unui program de omologare a parasutelor prototip si serie 0. La acest exercitiu parasutistii receptioneri vor executa minim 2 salturi pentru fiecare parasuta. care detin licenta de receptie si control parasute noi si in serviciu. tentative si stabilire de recorduri.. Aceastã categorie de salturi se executa de la inãltimea minima de 600 m. Exercitiul nr. se vor executa dupã un program întocmit si aprobat de conducerea Aeroclubului României. Tipul de parasutã utilizat este parasuta aripã cu deschidere comandatã sau alte tipuri care sunt destinate acestei categorii de salturi. deschidere automata. Salturile au ca scop: . Salturi speciale cu caracter demonstrativ.

insemne. Salturile se vor executa cu respectarea regulamentelor si instructiunilor aeronautice in vigoare.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA aeronava din care se executa salturile. materiale / echipament de reclama: banner. echipament auxiliar. . drapele. etc. fumigene. tipul de parasuta utilizat. esarfe. fanioane. sigle. - Editia februarie 2003 Pagina 51 .zona de aterizare.

ASIGURAREA TEHNICO .direcţia şi tăria vântului.obtinerea datelor meteorologice pentru ziua respectivã si prelucrarea lor în cadrul pregãtirii nemijlocite. .vizibilitatea. Rãspunderea pentru asigurarea meteorologicã revine comandantului de aeroclub si serviciul de trafic aerian al aeroclubului informeaza conducatorul de lansari. mare înãltime (mijloace de iluminat. bãrci pentru recuperare.nebulozitatea. etc). Asigurarea meteorologicã are ca scop determinarea si cunoasterea permanentã a situatiei meteo. dispozitivelor automate de deschidere a parasutei de rezerva. parasutelor.informarea personalului si parasutistilor de schimbãrile survenite în situatia meteorologicã privind : . 2. pe apã. 7.MATERIALÃ PENTRU EXECUTAREA SALTURILOR CU PARASUTA Executarea in conditii optime a salturilor cu parasuta depinde în mare mãsurã de asigurarea tehnico-materialã care cuprinde: 7.umiditatea atmosferei. mânecã de vânt). . lumânãri fumigene.asigurarea materialelor necesare pentru plierea parasutelor la start.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA III ORGANIZAREA CONDUCEREA SI INDICATII METODOLOGICE PENTRU EXECUTAREA SALTULUI 7.pregãtirea mijloacelor necesare pentru executarea salturilor de noapte. .plierea parasutelor corespunzãtor categoriei de salturi ce urmeazã a se executa. mãsti de oxigen. . . Se referã la: .înălţimea plafonului de nori. în zona în care se executã salturile si se realizeazã prin: . aer – sol). echipament cald. . .asigurarea cu mijloace auto. . Asigurarea tehnicã se face în scopul executãrii în cele mai bune conditii a salturilor cu parasuta. Editia februarie 2003 Pagina 52 . . veste de salvare. .asigurarea cu statie radio cu legatura bilaterala (sol –aer. revine comandantului de aeroclub si conducatorului de lansari.pregãtirea echipajului. 1.cunoasterea permanentã a situatiei meteorologice folosind aparatura existentã la start (anemometru. .

Asigurarea medicalã se realizeazã prin: . drumurile de acces auto si starea lor). - Editia februarie 2003 Pagina 53 . mânecã de vânt. Se desfasoara pentru o perioada maxima de 30 de zile calendaristice cu durata stabilita de comandantul de aeroclub si vizata de acesta. (exercitiile se regasesc in programele de salt pe categorii de pregatire. . Pregãtirea preliminarã.instalarea startului pe aerodrom sau pe terenul unde urmeazã a se desfãsura activitatea cu toate mijloacele necesare (teu. asigurându-se existenta acestora pe aerodrom sau în terenul unde se executã salturile cu parasuta. . ORGANIZAREA ACTIVITÃTII DE ZBOR SI SALTURI Organizarea activitãtii de zbor si salturi cu parasuta se executã pe baza prezentului curs si a regulamentelor si instructiunilor in vigoare. se consemneaza in registrul de pregatire al sectorului de parasutism si cuprinde: . paraşute. de observarea meteorologicã si executarea sondajului meteo rãspunde conducãtorul de lansari.pregãtirea mijloacelor de interventie si autosanitara. locul pentru dispunerea punctului de conducere a zborului si salturilor. 3.recunoasterea aerodromurilor si terenurilor pe care urmeazã sã se execute salturile cu parasuta (reperele caracteristice pentru orientare din aer. locul de dispunere a punctului fix. . se continua pe grupe de instruire si echipaje de catre conducatorul de lansari se poate executa si cumulat cu pregatirea nemijlocita numai cu sportivii parasutisti in cadrul cantonamentelor organizate de A. . anexate la caietul personal al elevilor si sportivilor). functie de specficul activitatii de zbor planificate.interventia oportunã pentru acordarea primului ajutor în caz de accident pe timpul salturilor cu parasuta. se efectueaza in prima faza cu personalul navigant profesionist si factorii de conducere din aeroclub. .pregãtirea tehnicii (aeronave. 7.pregãtirea personalului de serviciu in cadrul pregatirii preliminare si nemijlocite (conducãtorul zborului şi lansãrilor.mentinerea în permanentã a stãrii de interventie a mijloacelor sanitare. 8. Asigurarea mijloacelor de prim ajutor cuprinde totalitatea mãsurilor ce se iau pentru admiterea la zbor si salturi cu parasuta a întregului personal navigant precum si acordarea primului ajutor pe timpul executãrii salturilor cu parasuta.exercitiile de salt planificate pe categorii de pregatire cu enumerarea acestora. . echipament. a zborului şi saltului cu paraşuta.1. numit pentru asigurarea desfãşurãrii normale. obstacolele periculoase aterizãrii. etc). . mijloace auto) destinatã a se folosi pentru executarea salturilor. In cadrul activitãtilor de organizare pentru executarea salturilor cu parasuta se desfãsoarã în principiu urmãtoarele: .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA La start.indicatii metodice. instructorul cu controlul tehnic al paraşutelor şi echipamentelor la sol. mese de pliaj.R. anemometru.data efectuarii si perioada pentru care se executa. 8. . instructorul cu dirijarea de la sol a elevilor parasutisti si instructorul de aeronava).analiza zborului /salturilor din perioada precedenta.

) verificarea cunostintelor calificativul acordat in urma verificarii. proceduri de urgenta.stabilirea grupei de start cand se executa salturi cu elevii parasutisti. Pregãtirea nemijlocitã (Briefing).CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - studiul individual (fazele saltului. . 8.stabilirea exercitiilor de salt pe categorii de pregatire in baza Programelor de salt din prezentul curs. Editia februarie 2003 Pagina 54 . . La sfarsitul fiecarei zi de zbor si salturi se efectueaza analiza zborului si salturilor de catre conducatorul de lansari.stabilirea atributiunilor personalului de serviciu.informarea meteo ( se iau datele din Buletinul Meteo). CONDUCEREA ACTIVITÃTII DE ZBOR SI SALTURI Conducerea activitãtii de zbor si salturi cu parasuta reprezintã totalitatea mãsurilor întreprinse de comandantul aeroclubului. aceasta se vizeaza de catre comandant in registrul de pregatire al sectorului si de catre conducatorul de lansari in caietele parasutistilor.executarea salturilor cu parasuta în conformitate cu planificarea întocmitã si aprobatã. Nota: Dupa executarea pregatirii preliminare cu elevii si sportivii parasutisti.coordonarea si îndrumarea întregului personal si mijloacelor care participã la asigurarea executãrii salturilor. instructorii parasutisti. . Nota: Dupa executarea pregatirii. tehnica pilotarii parasutei. directie de intrare.reamintirea incidentelor ce pot apare si aplicarea procedurilor de urgenta. .stabilirea parametrilor salturilor functie de conditiile meteorologice ( inaltime de zbor. punctele stabilite. zona de aterizare. participã personalul de serviciu din ziua respectivã. în scopul înlãturãrii premizelor de accidentare la aterizare. toti elevii si sportivii parasutisti care executã salturi cu parasuta. . . precum si de personalul navigant si tehnic cu sarcini de asigurare în scopul declansarii zborului si salturilor cu parasuta în conditii optime si cuprinde: . . etc. inaintea inceperii activitatii de zbor si salturi cu parasuta numai de catre conducatorul de lansari. Se executa zilnic. etc). .urmãrirea permanentã a situatiei meteorologice si luarea masurilor pentru oprirea la timp a zborului si salturilor. 9. Se consemneaza in Registrul de pregatire al sectorului si in caietele personale ale parasutistilor si cuprinde: .2. . timp de cadere libera. tehnicienii pliori de parasute. conducatorul de lansari vizeaza pregatirea in caietele sportivilor.indicatii metodice privind elementele tehnico – tactice pentru siguranta desfasurarii activitatii ( reamintirea fazelor mai importante ale saltului in special pentru elevii si sportivii parasutisti incepatori).dirijarea aeronavei de la sol prin radio si semnale sau din aer prin procedeul “vizãrii” în vederea executãrii salturilor si a aterizãrii parasutistilor în zonele.

2. . .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA acordarea ajutorului calificat si oportun parasutistilor pe timpul aterizãrii în cazul aparitiei unor situatii critice neprevãzute.coordoneazã activitatea grupei de start în cadrul salturilor de la categoria incepatori. 9.la terminarea activitatii de zbor si salturi cu parasuta. .organizeazã si executã pliajul parasutelor pentru elevii parasutisti ajutat de acestia. Conducãtorul lansãrilor se stabileste zilnic in cadrul pregatirii nemijlocite (Briefingului) dintre instructorii parasutisti. observã si înregistreazã rezultatele (performantele) la probele de aterizare la punct fix si acrobatie la sportivii parasutisti de la categoria antrenament si performantã.înregistreazã observatiile fãcute personal pe timpul activitãtii de zbor si face analiza zborului si saltului pentru remedierea deficientele constatate.1. . analiza activitãtii desfãsurate.sã cunoascã ce categorii de salturi cu parasuta sunt planificate.asigurã începerea la timp a zborului si saltului cu parasuta. atunci când situatia impune acest lucru.1. . . si are urmãtoarele atributii: . si are urmãtoarele atributii: . . la nevoie. . pentru determinarea directiei de deplasare a curentului de aer.urmãreste situatia meteorologicã si schimbãrile posibile ale acesteia. 9. coordoneazã si controleazã dispunerea personalului si a tehnicii la start.mentine ordinea si urmãreste respectarea regulilor de circulatie pe aerodrom sau pe terenul unde se executã salturile cu parasuta. pilotul aeronavei. în special la categoria incepatori.urmãreste îndeplinirea întocmai a atributiilor personalului de serviciu care i se subordoneazã. timpul când se executã si ce elevi si sportivi parasutisti participã. corespunzãtor categoriei din care face parte. Pe timpul activitãtii de zbor . pe baza observatiilor personale si ale instructorului de aeronava executã cu elevii si sportivii parasutisti. Instructorul pentru controlul tehnic la sol. supravegheazã pliajul parasutelor sportivilor parasutisti de la categoria antrenament si performantã.dirijeazã zborul aeronavei si dã comenzile pentru salt. . mãsuri pentru oprirea la timp a executãrii zborului si salturilor. . . instructorii parasutisti îndeplinesc functiile si atributiile de mai jos: 9. instructorul de aeronava.urmãreste respectarea strictã a disciplinei la start pe timpul zilei de zbor. luând. . .participa la modul de manipulare si dispunere a parasutelor si tehnicii la start.organizeazã executarea sondajului meteorologic.întocmeste ordinele de misiune pentru toti elevii si sportivii parasutisti .1. Editia februarie 2003 Pagina 55 . Pentru conducerea activitatii de zbor si salturi cu parasuta. . se stabileste in cadrul pregatirii nemijlocite (Briefingului) dintre instructorii parasutisti.conduce pregãtirea preliminarã si nemijlocitã (briefing).participã la pregãtirea preliminarã si nemijlocitã (briefing) a activitãtii de zbor si salturi cu parasuta.organizeaza.face pregãtirea personalului care asigurã zborul si salturile cu parasuta (instructorul parasutist pentru control tehnic la sol. grupa de start în cadrul salturilor de la categoria incepatori care va fi formata din instructori parasutisti). .verificã prin sondaj gradul de pregãtire al elevilor si sportivilor parasutisti ce urmeazã sã execute salturi cu parasuta.

1.data plierii parasutei principale si de rezervã.3. a echipajului ce urmeazã a se îmbarca în aeronava. etc) .executa pliajul parasutelor principale pentru elevii parasutisti ajutat de tehnicianul plior sau elevi. indicã echipajului deplasarea la aeronavã. se executã de cãtre conducãtorul lansarilor. .participã la pregãtirea preliminarã si nemijlocitã (briefing) a activitãtii de zbor si salturi. Neregulile constatate la control se remediazã pe loc. . supravegheazã pliajul executat de sportiviI parasutisti de la categoria antrenament si performantã.închiderea corecta a parasutelor.controleazã si coordoneazã modul de manipulare si dispunere a parasutelor si tehnicii la start.modul de echipare cu echipamentul de salt. Editia februarie 2003 Pagina 56 . . La aeroclubul unde existã numai doi instructori parasutisti. . In cadrul activitãtii de control tehnic la sol verificã: . .dupã executarea controlului si a operatiunilor de înregistrare a seriilor parasutelor în ordinul de misiune. montarea lor pe parasutã. 9.starea tehnicã si functionarea comenzilor manuale de la ambele parasute. . . . . interzicând saltul cu parasutele care au depãsit termenul de 30 zile pentru cele principale si 90 zile pentru cele de rezervã. instructorul cu dirijarea de la sol a elevilor parasutisti.supravegheazã si controleaza echiparea cu parasuta.starea tehnicã si modul de legãturã a cablului comenzii automate cu sistemul de asistare. a echipajului ce urmeazã a se îmbarca în aeronava.conduce activitatea grupei de start pe timpul salturilor executate de catre categoria elevi parasutisti. etc. executã pliajul parasutelor pentru elevii parasutisti ajutat de tehnicianul plior sau elevi. de acrosare si ajustare a parasutelor pe corpul parasutistului.starea tehnicã si modul de fixare a buclelor si carabinelor de acrosare. semnãtura celui care a pliat. supravegheazã pliajul parasutelor sportivilor parasutisti de la categoria antrenament si performantã. . a dispozitivelor de largare.2. . iar parasutele la care defectiunile nu se pot remedia se scot de la salt.starea tehnicã si functionarea comenzii manuale a sistemului de largare. . si are urmãtoarele atributii: .dirijeaza cu paletele prin semnalele conventionale elevii parasutisti care se afla in aer in vederea aterizarii. .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA executã pliajul parasutelor de rezerva si monteaza dispozitivul automat de deschidere a parasutei de rezerva.starea tehnica a sistemului RSL.activarea dispozitivului automat de deschidere a parasutei de rezerva (tip CYPRES. 9.supravegheazã si controleaza echiparea cu parasuta. a dispozitivelor de deschidere automata a parasutelor de rezerva. atributiile instructorului pentru controlul tehnic la sol. in cadrul salturilor automate. se stabileste in cadrul pregatirii nemijlocite (Briefingului) dintre instructorii parasutisti. .

4. . de cãtre elevii si sportivii parasutisti.participã la pregãtirea preliminarã si nemijlocitã. instiinteaza conducãtorul de lansari deficientele constatate pe timpul zborului si pãrãsirii aeronavei. instructorul de aeronava se stabileste in cadrul pregatirii nemijlocite (Briefingului) dintre instructorii parasutisti.stabileste grupurile de parasutisti si ordinea parasirii aeronavei.verifica daca dispozitivul automat de deschidere a parasutei de rezerva este activat. . . . .participã in pauzele de zbor la plierea parasutelor pentru elevi si sportivilor parasutisti de la categoria incepatori si îndeplineste. .comunicã datele primite prin radio de la sol. . în ordinea parasirii acesteia.cand aeronava se afla la verticala punctului de salt deschide usa aeronavei.face o verificare vizuala a echiparii pentru remedierea eventualelor defectiuni. parte din atributiile instructorului pentru controlul tehnic la sol.conduce îmbarcarea si dispunerea elevilor si sportivilor parasutisti în aeronava.ajuta la instalarea startului.fixeazã cablurile de deschidere automatã a parasutelor pe cablul central al aeronavei în ordinea pãrãsirii si controleazã ca acestea sa nu se suprapunã sau sã treacã pe dupa gât.trage cablurile de comandã automatã si executa saltul daca nu are elevi in aeronava.observã permanent starea elevilor si sportivilor parasutisti si opreste de la salt pe cei ce nu prezintã suficientã sigurantã pentru executarea saltului sau defectiuni tehnice în echipament si parasute.dupã aterizare. . etc.urmãreste si asigurã pãrãsirea bordului aeronavei. CONDITII SI ECHIPAMENTUL NECESAR PENTRU EXECUTAREA SALTULUI CU PARASUTA Editia februarie 2003 Pagina 57 . 10. picioare sau capota parasutei. .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 9. .dirijeazã aeronava pentru intrarea pe directie si vizeazã solul pentru stabilirea momentului pãrãsirii bordului. care se referã în special la conditiile meteo si alte probleme ce-i intereseazã pe elevii si sportivii parasutisti.participã la analiza salturilor si face observatiile critice asupra modului cum elevii si sportivii parasutisti au executat salturile cu parasuta. dã comanda la pilot pentru reducerea motorului dupã care dã comanda “salt”. si are urmãtoarele atributii: .opreste executarea saltului când primeste ordin de la conducãtorul salturilor sau ori de cate ori situatia o impune. în conditii de optima siguranta.comandã prin semnale sau prin voce “pregãtirea pentru salt”. . . . . . . pe sub brate. . la ordinul conducãtorului de lansari.

8 m/s pentru categoria antrenament si performanta la acrobatie.altimetru. . . încălţăminte.ochelari de salt .complet de parasuta pentru categoria antrenament si performanta. Executarea salturilor necesită o pregătire minuţioasă în care se include şi asigurarea mijloacelor de iluminat a locului de aterizare. dacă salturile se execută în apropierea unor întinderi de apă vor avea vestă de salvare. alb sau galben care va fi fixat prin ancore. care sa inglobeze glezna. Editia februarie 2003 Pagina 58 . fum şi săgeată. .sportivii vor fi echipaţi ca pentru salturile de zi: cască salt.discul de punct fix care să plutească pe suprafaţa apei va fi marcat prin prezenţa unui balon sau cameră auto vopsită de culoare orange.cască de baie din plastic sau pânză. de preferinta frontale. costum (trening).Intensitatea vântului la sol poate fi indicată cu ajutorul panourilor de semnalizare. . sportivii incepatori si sportivii de la categoria antrenament care au executat salturile din Programul nr. 10. a semnalizărilor în aer stabilite la pregătire şi pentru iluminarea locului de aterizare atunci când acesta nu se produce în zona punctului de aterizare. Pe timpul executării salturilor pe apă în apropierea punctului sau zonei de amerizare vor fi asigurate: . Echipamentul paraşutiştilor pentru saltul de noapte .incaltaminte gheata tip ADIDAS. .direcţia vântului poate fi indicată la locul de aterizare cu ajutorul lumânărilor fumigene.complet de parasuta pentru categoria antrenament si performanta.complet de parasuta pentru categoria antrenament si performanta. paraşutiştii şi materialul de salt.casca de salt.bărci cu motor sau cu vâsle în măsură să îmbarce şi să transporte la mal.2. plafonul norilor să fie cu 100 m mai sus faţă de înălţimea de la care se execută saltul şi fără precipitaţii în atmosferă. Echipamentul paraşutiştilor pentru saltul pe apa . . 10.3 pana la exercitiul 19 inclusiv. pe mal cu ajutorul mânecii de vânt.2. lanterne. .2.vestă de salvare pneumatică sau din materiale care plutesc.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - 10. . fără forme rigide. Condiţii de executare Condiţiile meteorologice regulamentare pentru executarea salturilor: viteza vântului să nu depăşească 6 m/s pentru categoria elevi si sportivi parasutisti incepatori. pentru executarea controlului paraşutei după deschidere. . . locul de echipare si control precum şi a balizării aerodromului şi a obstacolelor mai mari din jur.1.complet de parasuta prevazut cu dispozitiv automat de deschidere a parasutei de rezerva pentru executarea salturilor de initiere cu elevii. ECHIPAMENTUL NECESAR PENTRU EXECUTAREA SALTULUI CU PARASUTA Echipamentul obligatoriu necesar pentru salt: . 7m/s pentru categoria antrenament si performanta la precizia aterizarii.trening sau combinezon de zbor .2. . 10.1.costum de baie sau un combinezon uşor.

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - statie radio lcu egătură bilaterala . Daca aeronavele sunt echipate cu instalaţii individuale de oxigen.pliajul se executa pe alte suprafeţe decat mesele de pliaj din doc.altimetru şi cronometru.altimetru şi cronometru.In zona cu întinderi mari de apă vor fi echipaţi şi cu vestă de salvare. Inainte de plierea parasutei de rezerva se monteaza dispozitivul automat de deschidere a parasutei de rezerva . . .3.intensitatea vântului nu depăşeşte 7 m/s. etc. etc.2.aceasta prezintă o stare necorespunzătoare (este udă sau umedă are pete de grăsime. 11. Verificarea modului de pliere a paraşutelor se efectuează de instructorul de paraşutism numit pentru efectuarea controlului tehnic la sol. etc . Paraşutele ude sau umede vor fi uscate prin agăţarea lor în încăperi special amenajate în acest scop. paraşutiştii vor folosi până ajung la înălţimea de salt oxigen de la instalaţia aeronavei. 10. Echipamentul paraşutiştilor pentru saltul de altitudine Parasutistii care executa salturi de la înălţimi mai mari de 5000 m vor fi dotati cu măşti de oxigen. PREGATIREA PARASUTEI PENTRU SALT 11.).echipamentul parasutistilor este acelasi ca la un salt obisnuit. Măştile de oxigen vor fi deconectate şi scoase din funcţiune numai după ce se ajunge sub înălţimea de 3000 m. . etc.1.). Plierea paraşutei In situatia timpului nefavorabil plierea paraşutei se execută în încăperi special amenajate în acest scop.Material de reclama (fumigene. rosături. respectiv: . ulei. . Peste înălţimea de 6000 m.complet de parasuta prevazut cu dispozitiv automat de deschidere a parasutei de rezerva – salturi de LRCL si altitudine. substante chimice. 10. . La terminarea operaţiei de pliere.masa de pliaj este asezata pe suprafaţă frământată sau înclinată a terenului sau pe porţiuni ude a acestuia (apă. . ci şi buna stare a paraşutei. . INDICATII METODOLOGICE PENTRU EXECUTAREA SALTULUI 11. cel care a efectuat pliajul va înscrie în mod obligatoriu data plierii şi va semna în carnetul de pliaj al paraşutei atestând prin aceasta nu numai calitatea operaţiei făcute. parasutistii vor fi echipaţi cu costume speciale de protecţie împotriva temperaturilor scazute.1. se execută numai de către instructorii de paraşutism.umiditatea nu afectează starea paraşutei. rezerva . bannere. Editia februarie 2003 Pagina 59 . Plierea paraşutelor pentru elevi sau sportivii care au executat mai puţin de 25 salturi.2. Se interzice plierea parasutei in atunci cand: .4. iar înainte de părăsirea acesteia se vor cupla la butelia individuală de oxigen. 1. Echipamentul paraşutiştilor pentru salturile demostrative . sau pe camp. Plierea paraşutei pe câmp se execută numai pe mese de pliaj si doar atunci când condiţiile atmosferice sunt corespunzătoare.In zona cu întinderi mari de apă vor fi echipaţi şi cu vestă de salvare.complet de parasuta prevazut cu dispozitiv automat de deschidere a p. . drapele. esarfe. Se interzice saltul cu paraşuta a cărei pliere s-a făcut cu mai mult de 30 zile înainte.

2. dispunând debarcarea lui.). Depozitarea şi transportul paraşutei Depozitarea şi transportul paraşutei se execută numai cu paraşuta introdusă în sacul de protecţie. el îl va opri de la salt. 11. paraşutele vor fi păstrate în saci.sistemul de largare al parasutei principale. prevăzute cu dulapuri sau rafturi de depozitare.traseul cablului automat. paraşutele vor fi acoperite cu prelate. Depozitarea paraşutelor în maşină se va face cu grijă. descărcat de alte materiale şi să nu prezinte pete de grăsimi.dispozitivele de deschidere al parasutei de rezerva (Cypres. etc. cu perdele de protecţie la ferestre (geamuri vopsite de culoare albastră). . Autovehiculul cu care se execută transportul paraşutelor trebuie să fie bine curăţat. grăsimilor etc. - 11. combinezon) trebuie sa fie comod si sa nu impiedice accesul la comanda de largare.2. Imbarcarea parasutistilor si zborul in aeronava Îmbarcarea în aeronavă se execută numai după ce instructorul de aeronavă mai face un control asupra echipamentului şi a echipari. fixarea altimetrului. in momentul clansarii carabinelor de inelele metalice sa se aranjeze pernitele de protectie între corp si reperele metalice ca sa nu jeneze nici o parte a corpului. Se interzice ca pe timpul staţionării pe câmp paraşutele să fie utilizate pentru odihna personalului sau în alte scopuri. ulei etc. care prin prezenţa lor pot deteriora paraşutele. 11. echiparea trebuie sa fie cat mai corecta ca parasutistul sã nu fie incomodat în miscãri. La start. cronometrului. iar sacii vor fi aşezaţi pe o pânză special destinată sau o masă de pliaj. largare). a acizilor. Editia februarie 2003 Pagina 60 . pentru a nu se produce deteriorarea sau deplierea lor. . comanda rezervei.2.extragerii usor a comenzii manuale sau a parasutei extractoate in sistem TOP/BOC. . RSL.2.18º C.2 FAZELE SALTULUI CU PARASUTA 11.1.i reaminteşte fazele saltului. În caz de ploaie pe timpul transportului sau depozitării pe câmp.2.inchiderea corecta a capotelor parasutei principale si de rezerva. hamul sã fie ajustat pe mãrimea fiecãrui parasutist.4. Temperatura în cameră trebuie să fie de 16º. echipamentul (treining. Stabilirea echipajului de parasutisti Conducatorul de lansari stabileste echipajul si intocmeste ordinul de misiune.2. . iar dupã deschiderea parasutei sã poatã sta comod în sistemul de suspensie. . Instructorul de aeronava preia echipajul de parasutisti si stabileste grupurile: 11.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 11.corectitudinea prinderii carabinelor. Dacă pe timpul îmbarcării instructorul observă producerea unei defecţiuni sau deteriorări în echipamentul paraşutistului. Punctele de control dupã echipare Dupa ecchiparea parasutistului se vor verifica urmatoarele: . Se interzice depozitarea în aceste încăperi a altor materiale şi mai ales a celor inflamabile. a parasutei de rezerva sau de deschidere a parasutei principale.3. Echiparea cu parasuta Inainte de echipare parasutistul verifica la parasuta : starea tehnica a sistemului de largare al chingilor portsuspante.1. stabileşte grupurile şi ordinea părăsirii aeronavei. Depozitarea paraşutei se face în încăperi special destinate.

dar poate fi datã si prin radio de la sol de cãtre conducãtorul lansãrilor. Dupa iesirea din aeronava. si departate. În timpul luării înălţimii (intre 150 – 200 m) instructorul de aeronavă prinde cablurile automate pe cablul central al aeronavei.observarea deschiderii corecte. desfãsurarea parasutei.suspante. Daca apar situatii deosebite se vor lua măsuri de remediere în linişte fără manifestări alarmante. PĂRĂSIREA AERONAVEI 11. desfãsurarea cablului. deblocarea comenzilor şi coborârea slider-ului. 11. Deschiderea parasutei si controlul deschiderii: Dupa desprinderea de aeronava urmeaza deplierea cablului comenzii automate in spatiul parcurs de parasutist de la pãrãsire si pânã la deschiderea parasutei. Se va insista ca fiecare paraşutist să aprecieze timpul de cădere liberă prin numărare. Instructorul pozitionat pe partea dreaptă. se interzice plierea acesteia. pentru evitarea abordajelor. 11. întinderea suspantelor. In situatia in care nu primeşte şocul de deschidere în acest timp. Pãrãsirea aeronavei se executa numai la comanda instructorului parasutist de la bordul aeronavei folosind procedeul “vizãrii” din aeronava. după primirea şocului paraşutistul verifică deschiderea paraşutei.3. . corpul orientat cu fata catre sol si privirea inainte. acţionează asupra paraşutei de rezerva. La comanda instructorului de aeronava.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA In situatia deplierii accidentale a paraşutei in aeronava. In situatia in care pe timpul zborului apar schimbări de ordin psihologic sau tehnic în cadrul echipajelor instructorul ia măsuri de remediere sau oprire de la salt. elevul va efectua desprinderea de aeronava printr-un salt spre inainte.deschiderea parasutei automate. Deschiderea completă a paraşutei se produce în 2-3 secunde de la desprinderea de aeronavă. pozitia corpului va fi cu fata si privirea spre sol. iar parasutistul numără până la 5 secunde. picioarele semiflexate. bratele vor fi tinute in lateral indoite din cot usor departate de corp si palmele orientate catre sol in dreptul umerilor. . picioarele usor departate. verifică vizual echipamentul şi poziţia cablului sa fie liber sa nu fie agăţat de corpului parasutistului. la un interval de 4-5 secunde între membrii grupului. Elevii parasutisti se urcă în aeronavă în ordinea inversă părăsirii. Editia februarie 2003 Pagina 61 .1.3. Pãrãsirea aeronavei de catre elevii parasutisti se va efectua în grupuri de cate 3 sau 4 parasutisti. umplerea voalurii cu aer pânã la primirea socului de deschidere. instructorul va cere ajutorul conducatorului de lansari prin statia radio. tragerea comenzii.1. La 500-600 m înălţime instructorul lansează si urmăreşte paraşuta sondă până la aterizare pentru a efectua corecţia necesară lansarii echipajului de parasutisti. până ce se produce şocul la deschiderea paraşutei. ia pozitia de parasire cu bratele pe langa corp.3. Pentru executarea saltului elevul cu calm si fara manifestari inainteazã spre usa deschisã. privirea spre sol. îşi aduce fiecare cablul automat al paraşutei până când acesta este preluat de instructor la aproximativ 1 m faţă de uşa aeronavei.1. in functie de greutate. voalurã . După intrarea aeronavei pe direcţie la comanda instructorului de aeronava paraşutiştii desemnati se ridică în picioare. Daca aceasta nu este posibil. aparitia eventualelor incidente si rezolvarea acestora.

bratele vor fi tinute in lateral indoite din cot usor departate de corp si palmele orientate catre sol in dreptul umerilor. Editia februarie 2003 Pagina 62 .5 secunde între membrii grupului. pentru evitarea abordajelor. 11. tip CYPRES – Student.. COBORÂREA CU PARAŞUTA Dacă în timpul coborârii cu paraşuta apar zone de curenţi ascendenţi sau descendenti care modifica viteza de coborâre a paraşutei. Pe timpul coborarii cu parasuta deschisa. prin pivotare si impingere in lateral pe piciorul drept. 11. 1800 si 3600 stinga – dreapta. zonele obstaculate. pierderea de inaltime. paraşutistul are obligaţia să paraseasca imediat zona.) si de la inaltimea de 300m vor urmari sageata alba de la sol care le indica directia de aterizare (cu vant de fata).3. Deschiderea parasutei si controlul deschiderii: Dupa desprinderea de aeronava urmeaza spatiul parcurs de parasutist în cãdere liberã pânã la actionarea comenzii manuale pentru deschiderea parasutei. piciorul drept flexat si cu laba piciorului orientata la un unghi de 45°pe directia de zbor. mâneca de vânt.1.1.1. pãseste afarã cu piciorul stâng. la jumatatea acesteia.localizarea si pozitia sa fata de ceilalti parasutisti aflati in aer.dupa iesirea din aeronava.2. Pãrãsirea aeronavei de catre sportivii parasutisti de la categoria antrenament si performanta se va efectua individual sau în grupuri de 2 la 10 la un interval de 3 – 4 secunde între membrii grupului. .mana dreapta pe rama usii avionului. Pãrãsirea aeronavei de catre sportivii parasutisti incepatori se va efectua în grupuri de cate 3 sau 4 la un interval de 4 . La deschiderea parasutei se va adopta o pozitie usor ridicata a capului si in timpul si imediat dupa deschiderea parasutei extractoare. In timpul deschiderii se va incerca pe cat posibil mentinerea umerilor la acelasi nivel pentru a putea pastra o incarcare egala pe grupurile de suspante stanga si dreapta. bratul stang pe langa corp. privind viteza de rotire. umplerea celulelor cu aer si deschiderea completa a acesteia. sau orice alte manevre de pierdere a inaltimii.3. existand pericolul declansarii dispozitivului de deschidere a parasutei de rezerva. pentru invatarea tehnicii de pilotare.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 11. pentru evitarea abordajelor. . 11. etc. pilotand cu viteza maxima. 11. franari de 25 %. se interzic executarea consecutiva a peste 3 viraje de 3600. 50 % si 100 %. Pentru a realiza parasirea aeronavei pe directia de zbor sportivul trebuie sa execute urmatoarele: . pozitia corpului va fi cu fata si privirea spre sol. picioarele semiflexate. (locul de aterizare.dupa deblocarea comenzilor parasutistul incepe pilotarea parasutei si va studia efectul comenzilor de pilotare a parasutei prin viraje de 900. si departate. PILOTAREA PARASUTEI .3.3. care trebuie invatate si folosite in timpul saltului.3.5. Elevii parasutisti sunt obligati sa observe reperele de pe sol.4. sub inaltimea de 400 m. Dupa primirea socului in momentul deschiderii voalurii principale parasutistul este obligat: . Instructorul este obligat să observe modul fiecărui parasutist de a părăsi aeronava şi dacă observă că apar elemente de viciu în tehnica părăsirii aeronavei parasutistii pot fi opriţi la sol până la remedierea şi însuşirea corectă a tehnicii de părăsire.sa execute controlul vizual al voalurii principale.1.

. confectionata din material textil de culoare alba.1 fig.Paletele in lateral .Paletele jos .Paletele sus .Sageata pentru indicarea directiei de aterizare a parasutistilor incepatori.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA De la înălţimea de 100 m faţă de sol paraşutistul se pregăteşte pentru aterizare.zborul planat cu comenzile sus impotriva vintului (fig.2 fig. vor observa permanent instructorul parasutist aflat la sol si vor executa manevrele (semnalele conventionale) efectuate de acesta cu paletele de dirijare pentru asigurarea aterizarii.1. . de la inaltimea de 100 m.2). SEMNALELE CONVENTIONALE DE DIRIJARE A ELEVILOR PARASUTISTI PENTRU ATERIZARE .zbor planat cu 50 % frinare impotriva vintului ( fig. Elevii parasutisti vor pilota parasuta pentru aterizarea in zona platformei de nisip.5.frinare totala a zborului planat impotriva vintului. 11. . 2m Editia februarie 2003 Pagina 63 . 3) fig.şi indicaţiile transmise prin amplificatorul de voce de către conducătorul lansărilor sau un instructor desemnat în acest sens. momentul aterizarii ( fig.1). aplicand schema clasica de pilotare a parasutei aripa. 4 m. avand dimensiunile 3 x 6 m.3 NOTA: Paletele vor fi vopsite in portocaliu – culoare astrala.

Cu fata in vant si in planare totala (comenzile sus). cu tragerea usoara a comenzilor de pilotare pana in pozitia de franare 100% ( pozitia de franare 100% este de obicei cu comenzile chiar desupra punctului de infundare) exact inainte de aterizare. În situaţii de vânt puternic. ATERIZAREA Aterizarea se va face cu fata in vant. dupa care va degaja cu maximum de atenţie. Pe panta de aterizare in priza directă se vor face doar mici corecturi. Editia februarie 2003 Pagina 64 .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA fig. aterizarea se face cu vânt de faţă şi nu se iau mâinile de pe comenzi decat dupa aterizare si culcarea completa completa a voalurii pe sol. imediat va trage la maxim de una din comenzile de pilotare (peste 100%).5 m de sol (functie de viteza vantului). Dacă aterizarea se produce pe banda de zbor a aerodromului. se va face o analiză amănunţită de către instructorul de aeronavă şi conducătorul de lansări. paraşutistul va acţiona rapid la strângerea paraşutei avand grija sa nu tarasca voalura pe sol. pana la culcarea completa a voalurii pe sol. 4 11. După prezentarea la start a parasutistilor care au executat saltul. incepeti franarea atunci cand picioarele sunt la aprox. a modului de comportare a acestora pe durata zborului in aeronava si a saltului. la aterizare parasutistul dupa luarea contactului cu solul. parasutistul fiind pregatit sa mai execute cativa pasi pe directia de aterizare pentru amortizarea şocului la contactul cu solul. 3 – 3. eliberând pista. Contactul cu solul se face cu picioarele apropiate. se aduc comenzile pana la pozitia de franare 100%.6.

si controlul dispunerii personalului si a tehnicii la start.punct fix cu diametrul de 0.cunoasterea reperelor pe aerodrom. − ordine misiune. REGULI DE AERODROM Elevii si sportivii parasutisti sunt obligati sa cunoasca si sa respecte regulile de circulatie pe aerodrom.5 cm. electronic sau disc “mort”. girueta.. − stegulete si panglici pentru delimitarea zonei de start. ORGANIZAREA ŞI INSTALAREA STARTULUI Responsabilitatea privind organizarea. si a cercului de 25m Pentru precizia aterizării este necesară amenajarea pe sol a unei platforme de aterizare. − indicator de vânt.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 11. conform următoarei scheme: . 11. anemometru.7. Pentru instalarea startului sunt necesare urmatoarele: − mese de pliaj. In organizarea startului se vor folosi prin rotatie grupe constituite din instructorii parasutisti ajutati de elevii si sportivii parasutisti. − anemometru. Editia februarie 2003 Pagina 65 . − sageata de acrobatie. cu cel puţin 30 minute înainte de ora prevăzută pentru prima decolare.trecerea elevilor si sportivilor parasutisti fãrã parasutã sau cu parasutã dupã efectuarea saltului peste banda de zbor se va face numai în grup sub îndrumarea instructorului dupã ce s-au asigurat cã pe banda de zbor nu decoleazã sau aterizeazã nici o aeronava. . deplasarea si urcarea în aeronava se face numai prin spatele acesteia. − amplivoce. − parasutã sondã. în funcţie de direcţia vântului. − ruletã.platforma cu nisip sau saltea din buret.Dispozitiv Automat de Masurare). coordonarea. . − disc (AMD . .îmbarcarea în aeronava se face de regulã cu motorul oprit. . panglicute etc. − registru pentru consemnarea rezultatelor. Circulatia pe aerodrom inainte de declansarea activitatii de zbor si salturi se va face în grupuri prin locuri unde nu împiedcã celelalte activitãti si in pas alergator. Startul se va organiza şi instala în fiecare zi de zbor sau salt cu paraşuta. − panouri semnalizare. − cronometru. forme si distante. maneca de vant.8. − mapa de start. − panouri punct fix. − palete de dirijare de culoare portocalie astral. iar când acesta merge. − sageata indicatoare directiei vantului. − lunete.

masă de pliaj (pânză) 11. mânecă de vânt 4. fanioane roşii 12.ORGANIZAREA LOCULUI PENTRU ATERIZAREA SI STATIONAREA PARASUTISTILOR 1. loc pentru control echipaj 9.10 m 3. punct fix – diametru 0. 11. lunetă 6. avion (loc de staţionare) 5.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - stegulet de culoare rosie ( de restricţie ).1. groapă cu nisip (platforma) 2. porta-voce 1 15 m 2 2 minim 30 m 3 6 7 5 4 8 12 11 9 10 Editia februarie 2003 Pagina 66 . NOTA: Se interzice declansarea activitatii de zbor si salturi cu parasuta daca nu se intrunesc conditiile privind asigurarea tehnico-materiala conform reglementarilor in vigoare.8. loc pentru echipare 10. masă start 8. anemometru 7.

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 11. Semne şi semnale optice DZ Toate cele patru panouri: LANSARE AUTORIZATA DZ Numai trei panouri expuse: PENTRU PARAŞUTISTE (FETE) SALTUL ESTE INTERZIS ! DZ Nici un panou: TOATE AVIOANELE CUPRINSE ÎN ACTIVITATEA DE ZBOR SUNT OBLIGATE SĂ ATERIZEZE ! Editia februarie 2003 Pagina 67 .2.8.

Editia februarie 2003 Pagina 68 . SUPRAVEGHEAŢI RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICŢIE.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Lansare pentru acrobaţie DIRECŢIA PENTRU LANSARE ESTE CEA INDICATĂ DE SĂGEATĂ DZ DZ Panou de restricţie aşezat în spatele săgeţii LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ MAI DEVREME.

SUPRAVEGHEAŢI RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICŢIE DZ Panoul aşezat în faţa săgeţii LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ MAI TÂRZIU.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA DZ Panoul aşezat în faţa săgeţii LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ MAI TÂRZIU. SUPRAVEGHEAŢI RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICŢIE Editia februarie 2003 Pagina 69 .

panou de autorizare .săgeată de acrobaţie 12. PROCEDURI DE URGENTA Editia februarie 2003 Pagina 70 .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA .panou de restricţie .

.functionarea accidentala sau programarea incorecta a aparatului Cypres. LA DESCHIDEREA PARASUTEI PRINCIPALE Nedeschiderea parasutei principale Cauze: -desprinderea carabinei cablului comenzii automate de pe cablul central al avionului. bechie. necontrolate.neatentie in circulatia prin aeronava.1. .se corecteaza echiparea si se executa saltul. . parasutistul nu mai executa saltul.blocarea pe bucla textila a cablului comenzii manuale.se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. Rezolvare: .Se interzice deschiderea parasutei de rezerva inainte de desprinderea de aeronava. Rezolvare: . INCIDENTE CE POT APARE PE TIMPUL SALTULUI CU PARASUTA 12.deschiderea parasutei in usa aeronavei si agatarea ei de usa.se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. . sau se opreste sportivul in aeronava 12. ATENTIE: .deplierea cablului comenzii automate pe o lungime mai mare decat este necesar. Rezolvare: . in caz de nereusita se taie cablul comenzii automate si parasutistul dupa 4-5 sec. de cadere libera largheaza parasuta principala si deschide parasuta de rezerva. LA PARASIREA AERONAVEI Agatarea parasutistului de aeronava Cauze: .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 12. ampenaj. . 12. .modificari in echipare dupa controlul efectuat la sol.cablu inodat sau petrecut pe sub capota sau corpul parasuristului.ruperea cablului comenzii automate.schimbarea mainii in care se tine cablul comenzii automate. Trecerea cablului comenzii automate pe dupa capota parasutei sau corpul parasutistului Cauze: . .pozitie incorecta la deschidere. PE TIMPUL ZBORULUI IN AERONAVA Deplierea parasutei in aeronava Cauze: . . Rezolvare: .blocarea sub clapete capotei sau agatarea de acestea. se ajuta cu coatele sau prin scuturarea corpului Editia februarie 2003 Pagina 71 .se schimba pozitia de cadere.blocarea clapelor de inchidere cu ochetul textil datorita uzarii acestuia.se incearca readucerea parasutistului in aeronava. . Rezolvare:. manuala sau cordul parasutei extractoare de structura aeronavei prin miscari bruste.2.curenti turbionari. Functionarea defectuoasa a parasutei extractoare cu arc Cauze: .se asigura parasuta pentru a nu fi smulsa de curentii de aer in afara aeronavei.3.blocarea husei cu voalura parasutei principale pliata in capota. a cuiului de inchidere (TOP) .agatarea comenzii automate. .1. .

Rezolvare: . in caz de nerezolvare se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. Rezolvare: .pliaj defectuos. . se incearca extragerea doar o singura data. Petrecerea de suspante.se executa tragerea comenzilor si eliberarea brusca (infundare / pompare) pana la deblocare.buzunar cu elasticul prea strans. .blocarea suspantelor in elastice.se incearca eliberarea corpului si deschiderea completa si corecta a parasutei.se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. in sensul invers infasurarii. Rezolvare: . .pozitie defectuoasa la deschidere.pliaj defectuos.pozitia defectuoasa la deschidere. .pliaj incorect. Infasurarea cordului parasutei extractoare TOP in jurul bratului sau a corpului Cauze: . Blocarea parasutei extractoare “TOP” in buzunaras Cauze: .se intinde bratul spre parasuta extractoare si prin rotiri usoare.nu se insista. se desfasoara de pe corp sau picioare.in caz de nerezolvare se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. .se incearca o singura data. se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva (se va avea in vedere in permanenta spatiul de siguranta). Rezolvare: . Blocarea sliderului la nivelul voalurii Cauze: .se prinde parasuta extractoare si. se incearca eliberarea ei. .daca nu se poate rezolva in timp util prin actionarea comenzilor sau a chingilor portsuspante.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA la o intarziere mai mare de 3 sec.curenti turbionari. Rezolvare: . strangularea voalurii.pliaj defectuos. dupa care se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. . . Nedeplierea suspantelor Cauze: . se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva.in caz de nerezolvare in timp util. cu calm.eliberarea parasutei extractoare in mod defectuos. se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. . Agatarea parasutei principale de corpul parasutistului Cauze: deschiderea parasutei in evolutie dezordonata pe timpul caderii libere. Rezolvare: . alte deschideri anormale Cauze: . Editia februarie 2003 Pagina 72 .

la blocarea fagurilor de pe ambele parti (fagurii centrali ramanand umflati) se incearca “pomparea” din comenzi. se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. . Infasurarea parasutei de rezerva in jurul parasutei principale Cauze: .deschiderea parasutei de rezerva fara largarea parasutei principale.electrizarea materialului.atentie deosebita la aterizare.daca nu este influentata viteza de coborare sau pilotarea.material imbatranit. Umplerea partial cu aer a voalurii Cauze: .se piloteaza din chingile portsuspante spate .pliaj defectuos. uzat.deschiderea accidentala a parasutei de rezerva. Ruperea unei comenzi de pilotare Cauze: .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Ruperea voalurii sau a suspantelor Cauze: . cu usoare infranari.desprinderea de pe corp cu calm si asigurarea procesului de deschidere. . . . Rezolvare: . . 12.in caz de nerezolvare se largheaza parasuta principala si se deschide parasuta de rezerva. Rezolvare: . pentru a-i ajuta sa se umple cu aer. Rezolvare: .soc puternic la deschidere datorita pliajului defectuos.se largheaza parasuta principala si se trage de suspantele acesteia pentru eliberarea voalurii de rezerva. Rezolvare: . . Deschiderea parasutei de rezerva fara largarea parasutei principale Editia februarie 2003 Pagina 73 .deschiderea accidentala a parasutei de rezerva. .se largheaza parasuta principala si se trage de suspantele acesteia pentru eliberarea voalurii de rezerva.la blocarea fagurilor laterali de pe o parte. Rezolvare: .deschiderea parasutei de rezerva in evolutie dezordonata. se poate veni normal la aterizare fara bruscarea parasutei.4. uzat.cand viteza de coborare sau pilotarea este influentata.deschiderea parasutei de rezerva fara largarea parasutei principale.pozitie defectuoasa la deschidere. . Patrunderea parasutei de rezerva printre suspantele parasutei principale Cauze: .pliaj defectuos. LA DESCHIDEREA PARASUTEI DE REZERVA Infasurarea parasutei de rezerva pe corpul parasutistului Cauze: . Rezolvare: . se deblocheaza comenzile si se fac rotiri pe partea opusa blocarii fagurilor. .material imbatranit.

deschiderea parasutei de rezerva datorita dispozitivului Cypres. 12. Editia februarie 2003 Pagina 74 .1. . .5. LA ATERIZARE 12.pilotarea gresita. .5. . urmat de sportivul de jos sau din interiorul rotirii.deschiderea accidentala a parasutei de rezerva. parasutistul de deasupra il fereste pe cel de dedesubt si piloteaza parasuta in directii opuse Rezolvare: . MOD DE REZOLVARE LA: Aterizarea pe copaci . .neatentie pe timpul pilotarii parasutei. .in caz de incurcare: sportivul de sus sau cel care se afla in exteriorul rotirii va larga primul si va deschide parasuta de rezerva. Aterizarea pe obstacole Cauze: .in caz de nerezolvare se vine la aterizare cu ambele parasute.in caz de infasurare: sportivul de jos largheaza parasuta principala si deschide parasuta de rezerva. . . Reguli de baza pentru evitarea abordajelor: atentioneaza-ti colegul.picioarele alaturate si intinse spre coroana copacului. nu este necesara largarea – se va incerca degajarea din voalura largata.daca spatiul de siguranta permite (peste 250m) se largheaza parasuta principala. curenti puternici. controland viteza de coborare si de inaintare (se incearca strangerea parasutei de rezerva). .necunoasterea procedurilor de largare a parasutei principale. . Rezolvare: . .5. PE TIMPUL COBORARII CU PARASUTA DESCHISA Abordajul Cauze: .vant.aprecierea eronata a corectiei. 12.aparitia unui incident la deschiderea parasutei pe timpul salturilor in grup.turbulenta in cazul lucrului relativ pe cupola. daca parasuta sportivului de sus este deschisa corespunzator si functionala.in cazul producerii se incearca desprinderea si departarea.in lipsa de spatiu ambii parasutisti vor ateriza cu o singura parasuta.defectiuni la sistemul de pilotare.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Cauze: .

Editia februarie 2003 Pagina 75 .daca nu poate fi evitata aterizarea pe apa. pista de decolare – aterizare . pentru a mentine voalura umflata. Aterizarea pe pante peste 300 . . aterizarea se va face in lungul pantei.intensificarea vantului. fenomene orajoase. evitand intrarea sub voalura.).se incearca evitarea contactului cu firele. asteptandu-se contactul cu apa. ATENTIE .daca se agata voalura se asteapta echipa de start.etc. se poate dezechipa si asteapta grupa de start pentru recuperarea parasutei. Aterizarea pe retele electrice . strange parasuta si asteapta grupa de start.la aterizarea din lateral se coboara in stil “rapel”. . ATENTIE – parasutistul va iesi din sistemul de echipare numai dupa luarea contactului cu apa. in situatie de vant mare se largheaza voalura.in caz de pericol se efectueaza largarea parasutei (dupa deblocarea RSL – ului) si degajarea rapida a zonei. va inota in amonte (la apa curgatoare). Amerizarea (aterizarea in apa) . se slabesc chingile de la picioare si se desface chinga piept (nu mai sus de 100 m. . Aterizarea pe stalpi . impingand cu picioarele in perete.se va urmari aterizarea pe curba de nivel sau daca vantul este spre panta. .picioarele alaturate pentru a nu incaleca firul.parasutistul se prinde de copac si astepata grupa de start .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA . dupa deblocarea sistemului RSL.parasutistul daca este la o inaltime de 1m fata de sol si terenul este nivelat. .se incearca evitarea lovirii de stalp. Aterizarea pe cai ferate. ATENTIE – se evita aterizarea pe vehicule in miscare sau aparitia instantanee in fata lor.aterizarea se face ca pe teren dur (amortizarea) cu prinderea imediata de obiecte fixe si dezechiparea. . Aterizarea pe cladiri.abordarea obstacolului liniar sa se faca perpendicular. pana la sol. contra vantului.nu se vor atinge doua fire odata.la contactul cu apa se paraseste hamul si se evita incurcarea corpului in parasuta. Tararea Cauze: .in caz de agatare se asteapta grupa de start. .degajarea imediata a zonei de aterizare. rutiere. acoperisuri sau din lateral .

se va inlatura parasuta principala (prin separarea sau strangerea ei) si se vor asigura manevrele de aterizare in deplina securitate. se desface fermoarul textil (scaiul) care fixeaza manerul de largare si se intinde complet bratul printr-o miscare puternica si continua. IV LEGISLATIA AERONAUTICA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE PARASUTISM 13. 2. in cazul lipsei de spatiu – deschiderea parasutei de rezerva fara posibilitatea largarii parasutei principale – sau deschiderea accidentala a parasutei de rezerva sub spatiul de siguranta. corpul se cabreaza pentru a putea prelua efectul socului la deschidere.in cazuri deosebite se actioneaza sistemul de largare. când nu este însoţit de instructor. se trage puternic manerul de comanda al parasutei de rezerva. pentru a se evita aparitia unor noi incidente. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PARASUTISTULUI PE TIMPUL ACTIVITATII DE PARASUTISM Este obligat sa respecte cu strictete toate prevederile si instructiunile ce reglementeaza activitatea aeronautica sportiva. pana la extensia completa. 5. sa ajungeti intr-o pozitie comoda – doar deschideti parasuta de rezerva. imediat dupa ce bratul drept este complet intins (si s-a efectuat largarea). Pe timpul staţionării pe un alt aerodrom decât cel de bază. se priveste si se apuca cu mana stanga manerul comenzii parasutei de rezerva aflat in interiorul chingii principale stanga. 3. se va urmari ca parasutele sa nu se incurce intre ele iar. nu pierdeti timp urmarind sa prindeti viteza.6. ATENTIE: 1.1. elevul este subordonat comandantului respectivului aerodrom din punct de vedere al oricărei activităţi legată direct de zbor şi de securitatea aeronavei. LEGISLATIE AERONAUTICA 13. 2. DESCHIDEREA PARASUTEI DE REZERVA In cazul aparitiei unui incident se deschide parasuta de rezerva respectandu-se urmatoarea procedura: 1. cu mana stanga. in scopul desfasurarii activitatii in deplina siguranta a zborului/salturilor. nu se deschide parasuta de rezerva inainte de a fi largata complet parasuta principala sau in acelasi timp cu largarea acesteia. 4. Elevul / sportivul parasutist este subordonat nemijlocit instructorului de paraşutism la care a fost repartizat. 3. 12. de la caz la caz.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Rezolvare: . se va respecta spatiul de siguranta pentru deschiderea completa a parasutei de rezerva de 500 m. Editia februarie 2003 Pagina 76 . 4. . se priveste si se apuca cu mana dreapta manerul de largare aflat in interiorul chingii principale dreapta. dar numai dupa deblocarea sistemului RSL.se elibereaza o comanda si se trage de cealalta pana la dezumflarea completa a voalurii.

. în relaţiile cu alte persoane în afara aviaţiei sportive. 13.să supravegheze terenul pentru a fi orientat asupra locului unde se află.sa urce in aeronava pentru a executa saltul numai sub supravegherea instructorului. comandanţii de aerodromuri.să supravegheze spaţiul pentru a urmării evoluţia stării atmosferice şi să asculte sau să ceară detalii despre aceasta de la instructorul de paraşutism. etc). La imbarcarea in aeronava elevul / sportivul parasutist este obligat: . să raporteze instructorului său de zbor sau paraşutism toate faptele care survin pe timpul zborului sau saltului cu paraşuta şi care prezintă interes pentru executarea acestuia şi a salturilor cu paraşuta în general.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - Elevul / sportivul parasutist trebuie: să-şi însuşească cunoştinţele teoretice ce i se predau de către instructor. Dupa imbarcarea la bordul aeronavei elevul / sportivul parasutist este obligat: . să ştie să analizeze corect situaţia meteorologică înaintea şi în timpul zborului. să fie disciplinat şi să dea dovadă de o înaltă pregătire profesională şi o corectă conduită morală. 13.sa anunte orice modificare survenita pe timpul manevrarii parasutei la sol. pregătirea minuţioasă a misiunii.sa nu execute alte activităţi care ii pot sustrage atenţia de la executarea misiunii lui. să cunoască şi să aplice toate prevederile care reglementează activitatea la sol în zbor. . . . . pentru a constata dacă echiparea s-a făcut corect şi dacă paraşutele respective nu prezintă deteriorări care să reducă indicele de securitate a saltului. să raporteze instructorului de paraşutism dacă constată că nu îndeplineşte condiţiile de pregătire sau psihofizice pentru zbor. La părăsirea bordului aeronavei elevul / sportivul parasutist este obligat: Editia februarie 2003 Pagina 77 . respectarea cu stricteţe a elementelor înscrise în documentele de bord şi a celor autorizate de organele de dirijare şi control. să depună interes în formarea deprinderilor practice pe timpul antrenamentului pentru salturi. .4. sa –si faca autocontrolul echiparii.2. menţinerea unei discipline ferme între membrii echipajului şi între aceştia şi organele aeronautice cu care vin în contact în timpul misiunii (organele de trafic aerian.3. 13. asigurând o deplină securitate a zborului. .după echipare.sa urce cand motorul aeronavei nu este în funcţiune. să respecte regimul de odihnă şi de hrană pentru a corespunde permanent condiţiilor psihofizice de zbor sau salturi cu paraşuta. se admit excepţii numai când suflul elicei nu produce dificultăţi la îmbarcare sau nu degradează echipamentul paraşutistului. dar demn.sa se deplaseze spre aeronavă pentru salt numai dupa ce a primit comanda instructorului de aeronava. La echiparea cu paraşuta elevul / sportivul parasutist este obligat: .să nu facă mişcări bruşte sau dezordonate sau să nu-şi părăsească locul fără aprobarea instructorului.sa astepte pana cand instructorul de paraşutism executa controlul fiecărui elev paraşutist în parte.sa se deplaseze la aeronava numai in grup si prin spatele acesteia.5.sa execute echiparea numai sub directa supraveghere şi îndrumare a instructorului de paraşutism şi în locul special destinat pentru această operaţie. . .să se aşeze pe locul destinat. 13. . abordarea unui comportament prevenitor.

tip CYPRES – Student. .sa nu execute manevre periculoase saltului: . el va evita: .8. 13. existand pericolul declansarii dispozitivului de deschidere a parasutei de rezerva.sa respecte si sa-si mentina poztia stabila pe directia de zbor functie de gradul de pregatire al fiecaruia.. .reţelele electrice şi telefonice.zonele clădite.6.direcţia şi viteza de deplasare pe orizontală.mentina pozitia stabila pe timpul caderii libere . .respecte esalonarea in aer .sa aterizeze numai cu vântul de faţă.observe: .deschiderea completă a paraşutei şi starea voalurii.rezolvarea incidentelor in situatia aparitiei acestora. .peste 3 viraje de 3600.pentru evitarea abordajelor. În funcţie de aceste elemente. . Dupa parasirea aeronavei elevul / sportivul parasutist este obligat sa: .viraje de 3600 sub inaltimea de 160 m aterizare. 13. sau când acest lucru nu este posibil. .înălţimea la care se găseşte. în scopul orientării spre locul prevăzut de aterizare. În apropierea solului paraşutiştii elevi şi sportivii antrenamentişti pot fi dirijaţi şi în acest caz vor executa comenzile date prin amplificatorul de voce de către conducătorul de lansări sau cu ajutorul semnalelor vizuale. .deschida parasuta in pozitie stabila..spaţiul înconjurător în scopul prevenirii abordajelor cu alţi paraşutişti. şi pe cât posibil. Se interzice declanşarea sau desfacerea din sistemul de suspensie a paraşutei înainte de atingerea solului sau apei.sa execute manevrele pregătitoare aterizării de la aproximativ 100 m înălţime faţă de sol.grup.sa manevreze paraşuta pentru a anula acţiunea vântului asupra acesteia.rezolvarea incidentele in situatia aparitiei acestora.7.respecte timpul de cadere libera stabilit de instructor. la alegerea unui alt teren paraşutistul va ţine seama de următoarele: . . . . Pe timpul pilotarii parasutei elevul / sportivul parasutist trebuie: . . Editia februarie 2003 Pagina 78 .sa respecte si sa aplice schemele de pilotare folosite in tehnica pilotarii parasutei pentru salturile de aterizare la punct fix si precizia aterizarii. spre un alt teren corespunzător aterizării. . consecutiv sub inaltimea de 400 m. . Dacă aterizarea nu este posibilă pe terenul stabilit. .terenul deasupra căruia se află. . .semnalele optice ale organului de dirijare şi control. . Exceptie fac salturile executate in competitii.sub inaltmea de 50m sa fie in priza directa pentru aterizare.sa observe permanent indicatoarele pentru directia vantului.posibilităţile de pilotare a paraşutei. . semnele si semnalele conventionale de la sol . . 13. cand parasirea aeronavei poate fi stabilita de catre paraşutist.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - sa execute parasirea aeronavei numai la comanda şi sub supravegherea instructorului de paraşutism.la salturile de precizia aterizarii . angajari involuntare sau voluntare etc.podurile. La aterizare elevul / sportivul parasutist trebuie: . sau orice alte manevre de pierdere a inaltimii.

Daca aterizarea este în afara aerodromului. ape. paraşutistul va degaja locul de aterizare deplasându-se la locul de staţionare prevăzut. starea sa şi posibilităţile sau necesităţile de deplasare la aerodrom.INSTRUCTIUNILE DE ZBOR ALE AVIATIEI SPORTIVE . culturi înalte (porumb. după strângerea paraşutei. căile ferate. Dupa aterizare elevul / sportivul parasutist trebuie: . floarea soarelui). 13. terenuri frământate. EXTRAS DIN REGLEMENTARILE AERONAUTICE privind desfasurarea activitatii de parasutism: .AMENDAMENTUL 1 / 1992 Editia februarie 2003 Pagina 79 . şoselele. paraşutistul este obligat ca în cel mai scurt timp să anunţe pe orice cale organul de dirijare şi control locul aterizării. alte obstacole.9.sa stranga parasuta si în cel mai scurt timp posibil.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - zonele mlăştinoase.

de formare. dirijarea şi controlul activităţii aeronautice sportive.CODUL SPORTIV FAI SECTIUNEA V – a .2.CODUL AERIAN /2000 . Se numesc aeronave de sport toate aparatele de zbor. destinate unei activităţi aeronautice sportive.1. 1. Respectarea prevederilor prezentelor Instrucţiuni este obligatorie pentru personalul aeronautic civil navigant din aviaţia sportivă (personal navigant profesionist. organizarea.1. Din punct de vedere al folosirii lor.3.NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR IN AVIATIA SPORTIVA / 1995 1. Generalităţi 1. asigurarea. 1. INSTRUCTIUNILE DE ZBOR ALE AVIATIEI SPORTIVE si Amendamentul 1 / 1992 NOTIUNI DE BAZA 1. executarea. ale Regimului de Zbor în spaţiul Aerian al României precum şi a altor reglementări internaţionale privind aviaţia sportivă adoptată pe plan internaţional.pe perioade de timp determinate sau nedeterminate pentru activitatea aeronautică sportivă. sportivi) precum şi pentru personalul care concură la planificarea. 1.1. pregătire şi desfăşurare a zborurilor şi salturilor cu paraşuta efectuate cu aeronave de sport în porţiunile de spaţiu aerian (zonele) repartizate .1. mai grele sau mai uşoare decât aerul. Aeronave de sport – clasificare 1. aeronavele de sport pot fi: .1.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA .2.3. în scopul asigurării unei maxime securităţi a zborurilor şi salturilor cu paraşuta. elevi. Editia februarie 2003 Pagina 80 .2. Ele sunt întocmite pe baza prevederilor Codului Aerian al României. Instrucţiunile de zbor ale aviaţiei sportive stabilesc modul de organizare.

.zboruri – salturi cu paraşuta în zona aerodromului de decolare.de deplasare. . . . 1.demonstrative. 1.de performanţă.tehnice interne şi oficiale (de control după revizii. 1.5.zboruri (salturi cu paraşuta) la înălţimi mijlocii – 1001 şi 4000 m. . .de antrenament. Clasificarea zborurilor – salturilor cu paraşuta 1. Din punct de vedere al reliefului geografic survolat zborurile – salturile cu paraşuta executate cu aeronavele de sport pot fi: .deasupra regiunilor plane – şes – sau întinderi de apă – adică deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea 2000 m şi al căror relief este uniform. . . .5.zboruri razante-până la 50 m. Din punct de vedere al îndepărtării faţă de aerodromul de decolare pot fi: . Din punct de vedere al orei de execuţie pot fi: .ora de execuţie. .5. adică deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea 2000 m şi al căror relief este accidentat dar care nu prezintă variaţii bruşte de cote ce depăşesc între ele 500 m. .deasupra regiunilor deluroase. ori de recepţie şi control al aeronavelor în vederea eliberării sau prelungirii valabilităţii certificatului de navigabilitate).de antrenament. .de dublă comandă. La rândul lor acestea pot fi: .zboruri –salturi cu paraşuta în afara zonei aerodromului de decolare – cu sau fără aterizare pe alt teren.tentative de recorduri. .de simplă comandă. Zborurile – salturile cu paraşuta se clasifică după: .5. .alte zboruri (salturi cu paraşuta). Din punct de vedere al înălţimii: . .3. zborurile. .cu orice relief – care se găsesc la altitudini de peste 2000 m. 1.scop.de instruire. adică deasupra acelor regiuni care sunt situate sub altitudinea de 2000 m şi al căror relief este foarte accidentat.5. fără variaţii bruşte de cote care să depăşească între ele 100 m.1. cu variaţii bruşte de cote care depăşesc între ele 500 m precum şi deasupra acelor regiuni. 1. 1. . .5.2.4. reparaţii şi întreţinerea curentă a aeronavelor.salturi cu paraşuta la înălţimi mici – 600 şi 1000 m.zboruri – salturi cu paraşuta la înălţimi mari – peste 4000 m. Din punct de vedere al scopului.de zi. . .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA .zboruri la înălţimi mici – între 51şi1000 m.5. Editia februarie 2003 Pagina 81 .deasupra regiunilor muntoase.6.salturile cu paraşuta executate cu aeronavele de sport pot fi: .relief geografic survolat.de control al personalului navigant.înălţime.competiţionale. .5.depărtare faţă de aerodromul de decolare.

l prezenta la cererea organelor autorizate in acest sens. se consemneaza intr-un carnet individual de zbor/salturi. Pilotul comandant de bord al aeronavei din care se executa lansare de parasutisti trebuie sa urmeze indicatiile instructorului de parasutism in ceea ce priveste elementele de zbor pentru lansare (directia de zbor. 2. sunt asimilati cu personalul aeronautic civil navigant pe perioada antrenamentului sau instructajului practic in zbor/salt in conditiile stabilite prin documente aparte.1. conform legii.2.2.7.1.11. Principala obligaţie şi răspundere a echipajului aeronavei este împlinirea misiunii de zbor – salturi cu paraşuta. eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR).15. Intreaga activitate de zbor/salturi cu parasuta a personalului aeronautic civil navigant din aviatia sportiva.1. Personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva este incadrat.1.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA . PERSONALUL AERONAUTIC CIVIL NAVIGANT DIN AVIATIA SPORTIVA 2.5. Obligaţiile şi răspunderile generale ale personalului aeronautic civil din aviaţia sportivă precum şi ale piloţilor – paraşutiştilor amatori (sportivi) şi elevilor 2. pentru a . Generalitati 2. Zborurile – salturile cu paraşuta de zi sunt executate între răsăritul şi apusul soarelui.1.1.1. 2.2. incepand cu data primului zbor/salt executat in calitatea de elev a unui aeroclub. 2. Prezenţa unui superior la bordul aeronavei nu scuteşte echipajul respectivei aeronave de răspunderea sa pentru executarea misiunii în cele mai bune condiţii. brevetul de aptitudine si licenta (sportiva si medicala).7. Posesorii de brevete de aptitudine si licenta eliberate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) sau de Aeroclubul Romaniei. Din punct de vedere al raspunderii executarii tehnice a misiunii. din cauze psihofizice. care se completeaza si se pastreaza conform normelor stabilite in acest scop de Aeroclubul Romaniei. numai daca inaintea zborului/saltului a avut repaos normal (minim 8 ore de odihna neintrerupta) si numai daca starea sanatatii este corespunzatoare. Functia de comandant este indeplinita in toate cazurile de catre pilot. locul de lansare). la indicele de calitate cel mai înalt. cu corecturile respective pentru fiecare poziţie geografică în parte. Personalul navigant va fi admis la zbor/salturi zilnic.1. 1. se pot face numai cu condiţia existenţei ordinului de misiune prin care se stabilesc detaliile tehnice de executare a misiunii respective.14. Orele răsăritului şi apusului soarelui sunt prevăzute în tabele emise de Observatorul Astronautic Român.de noapte. Se interzice urcarea la bordul aeronavelor / saltul cu parasuta a oricarei persoane care. 2. înţelegându-se prin aceasta: Editia februarie 2003 Pagina 82 . 2.1. Se interzice prezenta la bordul aeronavelor de sport a oricarei persoane care nu este inscrisa in ordinul de misiune. inaltimea de zbor. este obligat sa respecte cu strictete toate prevederile documentelor ce reglementeaza activitatea aeronautica sportiva. echipajul unei aeronave se imparte in comandant si executanti. Intregul personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva precum si pilotii/parasutistii amatori/sportivi si elevii aerocluburilor.2. in scopul asigurarii unei depline securitati a zborului/salturilor. 2. iar cele de noapte între apusul şi răsăritul soarelui.3. pentru indeplinirea la bordul aeronavelor a functiilor pentru care poseda brevet nominal “de aptitudine si licenta” cu valabilitatea la zi. pe timpul executarii misiunilor de zbor/salt.4.2. Decolarea şi efectuarea de zboruri cu aeronavele de sport înmatriculate în România. Personalul aeronautic civil navigant din aviatia sportiva este obligat sa aiba asupra sa. 2.5. 2. 2. incadrati in munca in alte unitati decat cele de aviatie civila (piloti si parasutisti amatori sau sportivi) precum si elevii aerocluburilor sportive care se instruiesc in vederea obtinerii unui brevet de aptitudine si licenta.10. nu este in masura a suporta conditiile de zbor/salt 2.1.1. care primeste si denumirea de “pilot comandant de bord”.

. sportivul este subordonat comandantului aerodromului respectiv din punctul de vedere al oricărei activităţi legate direct de zbor. pentru a executa întocmai dispoziţiile acestuia. asigurând o deplină securitate a zborului. . .1. . Pilotul/parasutistul amator/sportiv 2. abordarea unui comportament prevenitor. c) crearea unui climat de înaltă ţinută morală şi profesională în vederea creşterii prestigiului unităţii prin: menţinerea unei discipline ferme între membrii echipajului şi între aceştia şi organele aeronautice cu care vin în contact în timpul misiunii (organele de trafic aerian.4. când nu este însoţit de instructorul său.să poată să aprecieze corect posibilitatea de ateriza fără pericol cu paraşuta pe terenuri alese din aer. în relaţiile cu alte persoane în afara aviaţiei sportive. .4.2. de exploatarea şi întreţinerea aeronavei sale.4. Pilotul/parasutistul amator/sportiv este obligat să execute în bune condiţii misiunea primită. 2.luarea în primire a aeronavei şi instalaţiilor acesteia în perfectă stare de funcţionare şi cu documentele având valabilitatea la zi.1.2. Pilotul/parasutistul amator/sportiv poartă intreaga răspundere pentru: . dar demn. Pe timpul staţionarii pe alt aerodrom decât cel de bază. Elevul pilot/parasutist trebuie: Editia februarie 2003 Pagina 83 . . etc).3. .să raporteze instructorului de zbor sau paraşutism toate datele care survin pe timpul executării misiunii şi care prezintă interes pentru îndeplinirea în siguranţă a acesteia şi a zborului în general.1.1. pe timpul circulaţiei la sol şi al zborului. Elevul pilot/parasutist este subordonat nemijlocit instructorului de zbor sau paraşutism la care a fost repartizat. Pilotul/parasutistul amator/sportiv este subordonat nemijlocit instructorului de zbor sau paraşutism la care a fost repartizat. Pilotul/parasutistul amator/sportiv trebuie: .comportarea disciplinată la sol şi în zbor.să cunoască funcţionarea tehnică a aeronavei precum şi instrucţiunile de exploatare a acesteia la sol şi în zbor.4. să respecte toate dispoziţiile primite şi să fie disciplinat la sol şi la zbor.2. să menţină o legătură permanentă radio şi la vedere cu organul de dirijare si control.1.respectarea regimului propriu de odihnă şi hrană.să ştie să analizeze corect situaţia meteorologică înaintea şi în timpul zborului – antrenamentului de salt cu paraşuta.respectarea centrajului aeronavei (unde este cazul).în simplă comandă.4.2.1. . 2.1. 2. Obligaţiile şi răspunderile elevului şi sportivului pilot sau paraşutist 2.buna pregătire şi executare a misiunii primite. .4.4.2. 2.4. Pe timpul staţionării pe un alt aerodrom decât cel de bază.să stăpânească tehnice de pilotaj – lansare. Elevul pilot sau paraşutist 2.4. .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA a) pregătirea minuţioasă a misiunii. 2. comandanţii de aerodromuri. b) respectarea cu stricteţe a elementelor înscrise în documentele de bord şi a celor autorizate de organele de dirijare şi control.să fie disciplinat. . elevul este subordonat comandantului respectivului aerodrom din punct de vedere al oricărei activităţi legată direct de zbor şi de securitatea aeronavei.4.respectarea prevederilor reglementărilor referitoare la executarea zborurilor în zonele rezervate sportului aeronautic precum şi în afara acestora. 2.

2.2.2. . . Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia sportivă precum şi elevii şi sportivii pot fi opriţi de la executarea zborului sau saltului în cazul: a) neprezentării sau nereuşitei la examenul anual de licenţă. ca urmare a controlului practic în zbor executat de către un instructor de zbor sau paraşutism din aeroclub.să cunoască şi să aplice toate documentele care reglementează activitatea sa la sol în zbor.să raporteze instructorului de zbor/paraşutism dacă constată că nu îndeplineşte condiţiile de pregătire sau psihofizice pentru zbor.4.anual. de către instructorul de paraşutism.zilnic. b) nereuşitei la controlul periodic în zbor sau salturi executate în cadrul aeroclubului.la întreruperi mai mari de 30 zile de la zbor sau salt cu paraşuta.6. . . . 2. Rezultatele tuturor controalelor teoretice şi practice executate asupra pregătirii personalului navigant se vor înscrie în mod obligatoriu în fişele de control.6. . 2. de către comandantul de aeroclub. 2.1.5. .1. .la primul salt cu paraşuta comandat în urma rezultatelor obţinute la salt cu paraşuta automat efectuat de către un instructor de paraşutism autorizat din Aeroclubul României. Admiterea la zbor a personalului aeronautic civil navigant din aviaţia sportivă precum şi sportivilor şi elevilor piloţi sau paraşutişti 2.3.5. Elevii piloţi sau paraşutişti vor fi admişi la zbor astfel: .să raporteze instructorului său de zbor sau paraşutism toate faptele care survin pe timpul zborului sau saltului cu paraşuta şi care prezintă interes pentru executarea acestuia şi a salturilor cu paraşuta în general.zilnic. c) neprezentării sau nereuşitei la examinările medicale periodice. Pilotii/parasutisti amatori/sportivi vor fi admişi la zbor astfel: . prin decizia directorului Aeroclubului României.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA să-şi însuşească în cel mai înalt grad cunoştinţele teoretice ce i se predau de către instructor.5. Editia februarie 2003 Pagina 84 .să depună interes în formarea deprinderilor practice pe timpul antrenamentului pentru salturi.anual.să ştie să analizeze corect situaţia meteorologică înaintea şi în timpul zborului.3.5.5. prin decizia directorului Aeroclubului României.să fie disciplinat şi să dea dovadă de o înaltă pregătire profesională şi o corectă conduită morală. de către instructorul de zbor sau paraşutism pe baza rezultatului obţinut în cadrul controlului pregătirii pentru zbor. 2. în condiţiile stabilite de Aeroclubul României. . Oprirea de la zbor sau salt cu paraşuta a personalului aeronautic civil navigant din aviaţia sportivă 2. ca urmare a obţinerii de către respectivii sportivi a licentei sau a prelungirii valabilităţii licenţei pe care o detine. Elevul pilot/parasutist trebuie: sa raporteze instructorului sau de zbor/parasutism daca constata ca nu indeplineste conditiile de pregatire sau psihofizice pentru zbor/salt cu scopul de a se amana sau anula decolarea/saltul cu parasuta. .să respecte regimul de odihnă şi de hrană pentru a corespunde permanent condiţiilor psihofizice de zbor sau salturi cu paraşuta. .

. dată pentru fiecare caz în parte.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA d) nereuşitei la controlul zilnic asupra pregătirii în vederea zborului sau saltului cu paraşuta. când valorile condiţiilor meteorologice sunt cel puţin: Spatiu Perioada Condiţii Vizibilitatea În zona aerodromului propriu de dec.2. pentru fiecare zi de zbor (salturi cu paraşuta). Editia februarie 2003 Pagina 85 . 3. se va stabili intensitatea maxima a vântului. Condiţii meteorologice 2. 3.până la 15 zile. / at 4 km 5 km 50 m În aerodrom afara zonei de Şes Distanţa verticală sub Noaptea (*) plafon (**) Ziua Noaptea (*) Ziua 100 m 300 m Deal şi munte 4 km 10 km 300 m 500 m 300 m (*) Numai avioane şi paraşute (**) Cu păstrarea înălţimii de siguranţă corespunzătoare zonei orografice. Zborurile cu aeronavele de spor sau salturile cu paraşuta se execută ziua sau noaptea. Zborurile sau salturile cu paraşuta noaptea.nelimitat până la definitiv.1.4. în afara zonelor repartizate pentru activitatea aeronautică sportivă. oprirea va putea avea o durată de : .1.pana la 30 zile daca este data de directorul Aeroclubului Romaniei sau seful serviciului inspectie zbor din cadrul AACR . În cazul de la litera e). dacă sancţiunea este dată de instructorul de zbor sau paraşutism.c) şi d) oprirea de la zbor sau salturi cu paraşuta va avea durata necesară înlăturării cauzelor care au produs-o.până la o zi.1. . dacă este dată de directorul Aeroclubului României sau de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. dacă este dată de comandantul aeroclubului.până la 5 zile. dacă este dată de comandantul aeroclubului sau a detaşamentului respectiv din cadrul Aeroclubului României.1. b) . este prevăzută în instrucţiunile de exploatare emise de constructor. e) comiterii unor abateri grave de la regulile de zbor sau de la cele de conduită. BAZELE ASIGURĂRII SECURITĂŢII ZBORURILOR – SALTURILOR CU PARAŞUTA 3. În limitele acestei intensităţi maxime admise pentru aeronavă si in functie de antrenamentul echipajelor şi de tema de zbor (salt cu paraşuta) ce trebuie executată. 3.1. se pot executa numai cu aprobarea şefului Autorităţii Aeronautice Civile Române. În cazurile de la literele a). Intensitatea maximă a vântului admisă pentru fiecare tip de aeronavă în parte. .pentru piloţii ( paraşutiştii) amatori şi sportivi precum şi pentru elevii piloţi (paraşutişti): . conform prevederilor Regulamentului de Zbor al Aviaţiei Civile.

6. de o pregătire corespunzătoare a echipajelor. piloţilor. lansări demonstrative) pregătirea nemijlocită se efectuează de către un instructor de zbor sau paraşutism.3. cu ocazia pregatirii preliminare si zilnice pentru zbor/salt se procedeaza si la analiza activitatii anterioare. de regulă. Pregătirea este continuată pe grupe de instruire şi echipaje de către instructorii de zbor.1.1. indiferent de calificare sau grad de antrenament va fi autorizat să execute o misiune de zbor sau salt cu paraşuta dacă este apt din punct de vedere medical şi numai după ce s-a pregătit corespunzător pentru misiunea respectivă.1. Fiecare zbor sau salt cu paraşuta trebuie să fie precedat de o pregătire minuţioasă şi temeinică a echipajului.7.4. Pregătirea preliminară se desfăşoară pentru o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice având durata stabilită de comandantul de aeroclub în funcţie de specificul activităţii de zbor planificată. şi conţin.1. Pregătirea nemijlocită se consemnează în mod obligatoriu de către elevi şi sportivi.1. Pregătire preliminară se poate executa şi cumulat cu pregătirea nemijlocită dar numai pentru sportivii şi elevii paraşutişti. Totuşi. 4.6.1. Pregătirea echipajului de zbor sau salturilor cu paraşuta 4. prin grija instructorului de zbor/paraşutism în caietul de pregătire personală.8.1.5.1. Editia februarie 2003 Pagina 86 . 4. 4.la aprecierea comandantului de aeroclub – odată pe săptămână revăzându-se însă în fiecare zi de zbor/salturi cu paraşuta în scopul actualizării elementelor variabile. pregătirea pentru executarea unei teme de instruire în zbor sau salturi cu paraşuta se va putea executa . 4. Controlul pregătirii pentru zbor se execută: . 4.1.1. 4. Pentru misiunile de zbor sau salt cu paraşuta izolate (transport avion. din prezentul regulament. Pregătirea preliminară se consemnează obligatoriu de către elevi. Pregătirea se organizeaza si se execută astfel încât să se uşureze munca echipajului în aer şi să se asigure securitatea. Consemnarea activităţii de pregătire pentru zbor se face în registrele de pregătire şi organizare a zborului prin grija fiecărui comandant de aeroclub.1.4. în mod obligatoriu. Personalul navigant.de către şeful de sector sau un instructor paraşutism numit în acest sens pentru personalul navigant profesionist.1. Trecerea la o nouă temă de instruire în zbor/salturi cu paraşuta va fi precedată. în principal informaţiile specificate la punctul 4. pregătirea pentru zbor-salturi cu paraşuta se execută în ajunul fiecărei zile de zbor-salturi cu paraşuta revăzându-se în ziua zborului-salturilor cu paraşuta în scopul actualizării elementelor variabile.1. 4. Ea se efectuează în prima fază cu personalul navigant profesionist şi factorii de conducere din aeroclub.4.R.1.SALTURILOR CU PARAŞUTA 4. în caietul de pregătire personală. Organizarea unei activităţi de zbor sau salt cu paraşuta se face cu participarea întregului echipaj (tuturor elevilor. sportivi şi personalul navigant profesionist angajat sau voluntar care execută misiunile cuprinse în programul propriu de calificare iniţială sau superioară. Pregătirea pentru zbor sau salt cu paraşuta se desfăşoară.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 4. De regulă. 4. Pregătirea nemijlocită (zilnica) a zborului sau saltului cu paraşuta se efectuează întrunit cu tot personalul care participă la activitate în perioada imediat următoare a zilei şi de către fiecare instructor de zbor/salt cu grupa sa.2. sportivilor) sub conducerea instructorului de zbor sau paraşutism. ORGANIZAREA ZBORURILOR . în două etape: pregătirea preliminară (periodică) şi pregătirea nemijlocită (briefing) înainte de efectuarea unei/unor misiuni de zbor. De regula. 4. precizia şi economicitatea misiunii respective.2. Succesiunea şi conţinutul datelor înscrise în registrele de pregătire şi organizare a zborului şi în caietele de pregătire personală se stabilesc de către directorul A.

1. masă de pliaj (pânză) 11. loc pentru echipare 10.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA - de către instructorul paraşutism. groapă cu nisip ( platforma) 2. fanioane roşii 12. pentru elevii. sportivii şi personalul navigant profesionist ce se întruneşte sau este examinat în zbor sau salt cu paraşuta în baza unui program aprobat. punct fix – diametru 0. mânecă de vânt 4.2.2. lunetă 6.Startul se va organiza şi instala în fiecare zi de zbor sau salt cu paraşuta. avion (loc de staţionare) 5.1. 4. cu cel puţin 30 minute înainte de ora prevăzută pentru prima decolare. în funcţie de direcţia vântului. porta-voce 1 15 m 2 minim 30 m 3 6 7 5 4 8 12 11 9 Editia februarie 2003 Pagina 87 . Organizarea şi instalarea startului 4. anemometru 7. masă start 8.10 m 3. loc pentru control echipaj 9.

2. Desfăşurarea simultană a mai multor activităţi de zbor diferite pe acelaşi teren în acelaşi start se execută sub conducerea unui singur conducător de zbor şi cu respectarea procedurilor stabilite de comandantul de aeroclub.3. cărţi. Dirijarea şi controlul zborului sunt obligatorii şi se asigură de către personalul autorizat prin decizi directorului Aeroclubului României. în activitatea de paraşutism precum şi în cazuri excepţionale (defectarea staţiei radio) conducerea zborului se efectuează cu ajutorul semnelor şi semnalelor urmatoare.3.3. reviste. Se interzic la start activităţi care pot sustrage atenţia de la zbor sau saltul cu paraşuta a instructorului sau elevilor şi sportivilor. citirea de ziare. În cadrul activităţilor competiţionale unde regulamentul de desfăşurare interzice sau limitează folosirea staţiilor radio de la bord. Conducerea zborurilor sau salturilor cu paraşuta se asigură prin legătura radio bilaterală.4. Semne şi semnale optice DZ Toate cele patru panouri: LANSARE AUTORIZATA Editia februarie 2003 Pagina 88 . 4. Nici-o decolare nu va putea fi efectuată dacă în prealabil nu a fost executat controlul asupra instalării startului.3. Controlul organizării şi instalării startului se execută de către conducătorul de lansări.1. 4. Dirijarea şi controlul zborurilor sau salturilor cu paraşuta 4.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 10 4.2. jocul cu mingea.5.2. cum ar fi ascultarea aparatelor radio. 4. 4. discuţii pe alte teme decât cele legate de executarea zborurilor respective.2.

SUPRAVEGHEAŢI RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICŢIE.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA DZ Numai trei panouri expuse: PENTRU PARAŞUTISTE (FETE) SALTUL ESTE INTERZIS ! DZ Nici un panou: TOATE AVIOANELE CUPRINSE ÎN ACTIVITATEA DE ZBOR SUNT OBLIGATE SĂ ATERIZEZE ! DZ Lansare pentru acrobaţie DIRECŢIA PENTRU LANSARE ESTE CEA INDICATĂ DE SĂGEATĂ DZ Panou de restricţie aşezat în spatele săgeţii LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ MAI DEVREME. Editia februarie 2003 Pagina 89 .

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA DZ Panoul aşezat în faţa săgeţii LANSAREA PENTRU ACROBAŢIE SE EXECUTĂ MAI TÂRZIU. SUPRAVEGHEAŢI RIDICAREA PANOULUI DE RESTRICŢIE .săgeată de acrobaţie Editia februarie 2003 Pagina 90 .panou de restricţie .panou de autorizare .

3 NOTA: Paletele vor fi vopsite in portocaliu – culoare astrala.2). . 3) fig. 4 m. confectionata din material textil de culoare alba.Paletele jos .1 fig.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Semnalele conventionale de dirijare a elevilor parasutisti pentru aterizare: . m 2 Editia februarie 2003 Pagina 91 . . .Paletele in lateral .1).zbor planat cu 50 % frinare impotriva vintului ( fig.2 fig.Sageata pentru indicarea directiei de aterizare a parasutistilor.frinare totala a zborului planat impotriva vintului.zborul planat cu comenzile sus impotriva vintului (fig. momentul aterizarii ( fig.Paletele sus . avand dimensiunile 3 x 6 m.

Aptitudinea medicală pentru zbor se acordă în conformitate cu normele stabilite de către A. pentru ca elementele sa fie cat mai exacte si cat mai clare in memoria personalului. nu a fost trecută deoarece a fost abrogată prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1. ci trebuie totodata sa sublinieze si si sa generalizeze experienta pozitiva pe linia indeplinirii indatoririlor si a respectarii reglementarilor aeronautice. . • Efectuarea zilnică a vizitei medicale a personalului aeronautic menţionată în I.vizibilitatea.C. 4.• Asigurarea medicală a zborurilor sau salturilor cu paraşuta este obligatorie şi se realizează prin: b) pentru elevi şi sportivi prin controlul asupra capacităţii psihofizice de zbor sau salturi cu paraşuta executat de către policlinicile teritoriale. 4. . Asigurarea meteorologică a zborurilor / salturilor cu paraşuta se realizează cu ajutorul aparaturii meteorologice din dotarea aerodromurilor. 4.7.2. Analiza unei zile de zbor/salturi trebuie facuta fie in aceeasi zi.3. In cadrul sedintelor se vor urmari in mod perseverent ridicarea nivelului de disciplina a echipajelor si inlaturarea tuturor cauzelor ce pot duce la scaderea indicelui de securitate si precizie a zborurilor/salturilor.direcţia şi tăria vântului. sedinte de analiza a modului de desfasurare si asigurare a activitatii de zbor/salturi.7. 4.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 4.4.4.7. centre) meteorologice existente pe aerodromuri (aeroporturi) sau în apropierea acestora precum şi prin informaţiile furnizate de echipajul care a executat sondajul meteorologic şi de toate celelalte echipaje. 4.1998.1.7. Editia februarie 2003 Pagina 92 .363/10. Analiza zborurilor/salturilor 4.înălţimea plafonului de nori. Analiza trebuie sa scoata in evidenta nu numai lipsurile in organizarea asigurarea.3. . Asigurarea meteorologică a zborurilor sau salturilor cu paraşuta 4.nebulozitatea.A. evitandu-se in mod categoric generalizarile. imediat după aterizare. conducerea si desfasurarea zborurilor/salturilor. Asigurarea meteorologică a zborurilor sau salturilor cu paraşuta se efectuează potrivit normelor elaborate de AACR.4.5.1. fie cel mai tarziu a doua zi.Z.R. pentru fiecare pilot parasutist in parte. Analiza zborurilor/salturilor va urmari evidentierea tuturor corectiilor ce trebuie aduse elementelor de executare a misiunilor de zbor/salt. Comandantii de aerocluburi sunt obligati sa organizeze cu personalul navigant subordonat.4.umiditatea atmosferei. .07. la acest articol.4.5. dupa fiecare zi de zbor/salturi.7. Asigurarea medicală a zborurilor 4.A. prin legătura existentă între aerocluburi şi organele (staţii. 4.2. Asigurarea meteorologică a zborurilor sau salturilor cu paraşuta se realizează prin informarea promptă şi permanentă a echipajelor şi organului de dirijare şi control al zborurilor sau salturilor cu paraşuta asupra elementelor meteorologice reale şi prevăzute: . 4.S.

cu aterizare la punct fix.după aparatul din care se execută saltul.5. adică: .4.2. salturile din aeronavă pot fi: . Se interzice saltul cu paraşuta a cărei pliere s-a făcut cu mai mult de 30 zile înainte. . ulei etc.).din turnul de paraşutism. 7. Plierea paraşutei 7. la aceeaşi trecere a aeronavei deasupra locului de lansare).1.1.2.5.6.1. . .1. După locul de aterizare.după numărul de paraşutişti lansaţi. Paraşutele ude sau umede vor fi uscate prin agăţarea lor în încăperi special amenajate în acest scop. 7. cel care a făcut această operaţie va înscrie în mod obligatoriu data plierii şi va semna în carnetul de pliaj al paraşutei atestând prin aceasta nu numai calitatea operaţiei făcute. 7. . . . După modul de deschidere al paraşutei. 7.pe teren accidentat. 7. .comandate (cu deschidere comandată).5. .cu aterizare în afara aerodromului.2.după locul de aterizare. Clasificarea generală a salturilor cu paraşuta (arătată la 1.2. Editia februarie 2003 Pagina 93 . În toate cazurile. ci şi buna stare a paraşutei.). .cu aterizare pe aerodrom. 7. plierea paraşutei se execută în încăperi special amenajate în acest scop. . La terminarea operaţiei de pliere.pe apă.după modul de deschidere al paraşutei.3. 7. Se interzice plierea pe alte suprafeţe.individuale (câte unul la fiecare trecere a aeronavei deasupra locului de lansare).2. plierea paraşutei se execută numai pe mese de pliaj. Generalităţi 7.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Activitatea de paraşutism 7.) se împarte la rândul său după cum urmează: . După numărul de paraşutişti lansaţi. 7.2. salturile din aeronavă pot fi: .4.1. rosături etc.1. Plierea paraşutei pe câmp se permite numai când condiţiile atmosferice sunt corespunzătoare.1. Se interzice întinderea mesei de pliaj de câmp pe suprafaţă frământată sau înclinată a terenului sau pe porţiuni ude a acestuia (apă. 7.3.2.automate (cu deschidere automată). 7. în toate cazurile verificarea modului de pliere a paraşutelor se efectuează de instructorul de paraşutism numit pentru efectuarea controlului tehnic la sol. Se interzice plierea paraşutei care prezintă o stare necorespunzătoare (este udă sau umedă are pete de grăsime. .intensitatea vântului nu depăşeşte 7 m/s.umiditatea nu afectează starea paraşutei. În cazul salturilor executate de elevi sau sportivi care au executat mai puţin de 25 salturi.în grup (unul după altul.1.2. acestea pot fi: . De regulă.2. plierea paraşutelor se execută de către instructorii de paraşutism la care au fost repartizaţi. După aparatul din care se execută salturile.din aeronavă. salturile din aeronavă pot fi: .

Editia februarie 2003 Pagina 94 . ulei.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 7. grăsimilor etc.să se aşeze pe locul destinat.3.1.5. paraşutele vor fi acoperite cu prelate. 7. Temperatura în cameră trebuie să fie de 16º.2. Transportul paraşutistului la bordul aeronavei 7. 7. urcarea se face fără ca motorul aeronavei să fie în funcţiune. 7.3. 7. Se interzice ca pe timpul staţionării pe câmp paraşutele să fie utilizate pentru odihna personalului sau în alte scopuri.să supravegheze terenul pentru a fi orientat asupra locului unde se află.1. dispunând debarcarea lui.5. Dacă pe timpul îmbarcării instructorul observă producerea unei defecţiuni sau deteriorări în echipamentul paraşutistului.4.2. etc. a altor materiale şi mai ales a celor inflamabile.4. Îmbarcarea paraşutistului 7. Se admit excepţii numai când suflul elicei nu produce dificultăţi la îmbarcare sau nu degradează echipamentul paraşutistului. De regulă. .6.1. paraşutele vor fi păstrate în saci.4. Se interzice depozitarea în încăperile destinate depozitării paraşutelor.să supravegheze spaţiul pentru a urmării evoluţia stării atmosferice şi să asculte sau să ceară detalii despre aceasta de la instructorul de paraşutism sau pilotul comandant de bord.3. Echiparea cu paraşuta 7. În caz de ploaie pe timpul transportului sau depozitării pe câmp.5.3. Depozitarea şi transportul paraşutei se execută numai cu paraşuta introdusă în sacul de protecţie. a acizilor.4. După echipare.5. Se interzice urcarea în aeronavă pentru salt a paraşutistului ale cărei paraşută prezintă nereguli în starea sau echiparea lui. În cazul îmbarcării unui grup de paraşutişti.4. Pe timpul transportului la bordul aeronavei paraşutistul este obligat: . 7. verificarea echipării paraşutistului se efectuează de instructorul de paraşutism numit pentru efectuarea controlului tehnic la sol. Depozitarea şi transportul paraşutei 7. care prin prezenţa lor pot deteriora paraşutele. pentru a constata dacă echiparea s-a făcut corect şi dacă paraşutele respective nu prezintă deteriorări care să reducă indicele de securitate a saltului.5. 7. 7. 7.3.1.3.18º C. prevăzute cu dulapuri sau rafturi de depozitare.6. Pentru toate salturile echiparea paraşutistului se face cu paraşuta principala şi paraşuta de rezervă. .3. iar sacii vor fi aşezaţi pe o pânză special destinată sau o masă de pliaj. Autovehiculul cu care se execută transportul paraşutelor trebuie să fie bine curăţat. descărcat de alte materiale şi să nu prezinte pete de grăsimi. 7. Urcarea la bordul aeronavei de lansare se va face sub supravegherea instructorului. Depozitarea paraşutei se face în încăperi special destinate. el îl va opri de la lansare. cu perdele de protecţie la ferestre (geamuri vopsite de culoare albastră). 7. ordinea de îmbarcare a acestora va fi invers celei stabilite pentru salt. Se interzice a se efectua la bordul aeronavei remedieri ale plierii paraşutei. 7. Echiparea paraşutei principale şi a celei de rezervă de către elevii sau sportivii amatori se execută sub directa supraveghere şi îndrumare a instructorului de paraşutism şi în locul special destinat pentru această operaţie. Depozitarea acestora în maşină se va face cu grijă. Pe câmp. instructorul de paraşutism este obligat să executa controlul fiecărui elev paraşutist în parte.2.3.3. pentru a nu se produce deteriorarea sau deplierea lor.

tehnica deschiderii comandate a paraşutei. momentul saltului poate fi stabilit de paraşutist. La primele salturi comandate se va folosi paraşuta de spate şi de siguranţă special construite pentru această fază de instruire. este obligatorie imediat ce paraşutistul constată o defecţiune la deschiderea sau funcţionarea paraşutei principale. La stabilirea ordinii pentru salt se va ţine seama de direcţia avionului faţă de direcţia vântului şi de greutatea paraşutiştilor.7. cu respectarea înălţimii minime.2. pot fi executate numai de sportivi antrenamentişti sau de performanţă. Se interzic la bord activităţi care pot sustrage atenţia paraşutiştilor de la executarea misiunii lor.6. la toate felurile de salturi.7.1. Reducerea acestei eşalonări se admite numai în cazul salturilor se performanţă. Prezenţa instructorului la borul aeronavei este obligatorie. la care se observă o creştere a stării de emotivitate sau o înrăutăţire a stării fizice. Executarea figurilor acrobatice în timpul căderii libere se permite numai paraşutiştilor de performanţă. 7.8.1. Părăsirea bordului aeronavei de către elevi sau sportivi trebuie executată la comanda şi sub supravegherea instructorului de paraşutism. Deschiderea paraşutelor în grup se face numai cu respectarea distanţei minime de siguranţă de 30 m între paraşutişti.7. Folosirea paraşutelor de performanţă este admisă numai după însuşirea de către paraşutist a pilotării corpului în atmosferă încât deschiderea paraşutei să se facă în poziţie orizontală a paraşutistului. excepţie face cazul în care se lansează paraşutişti de performanţă. 7. 7. 7. 7. Coborârea cu paraşuta 7. 7.3. pe măsura însuşirii de către paraşutist a pilotării corpului în atmosferă. va fi executată de instructor.8.9. Dacă la bordul aeronavei se găsesc mai mulţi paraşutişti. Folosirea paraşutei de rezerva. Părăsirea bordului aeronavei 7.7.7. Părăsirea bordului aeronavei pentru executarea saltului comandat este admisă numai pentru paraşutiştii care şi-au însuşit. 7. La primele salturi comandate se interzice depăşirea timpului de 3-5 secunde de cădere liberă.7.6.8. În cazul căderii pe aceeaşi verticală sau pe verticale apropiate la mai puţin de 30 m. cu faţa în jos. pentru siguranţa deschiderii. 7. Salturile comandate. 7. pe timpul saltului automat. în grup. 7. Sub această înălţime nu se admite a se prevedea deschiderea comandată a paraşutei.7. indiferent de gradul de antrenament al paraşutistului.3. aceştia vor fi aşezaţi pe locuri în ordinea stabilită pentru salt.6.5. prin simularea acţionarii comenzii manuale. Eşalonarea minimă a paraşutiştilor la părăsirea bordului aeronavei unul după altul.5. Timpul de cădere liberă în saltul comandat se va mări progresiv. După deschiderea paraşutei. este de 2 secunde.7.6.2. 7. În cazul salturilor competitive. deschiderea se va face în ordine inversă căderii (cel mai de jos va deschide ultimul). 7.4. Clanşarea cablurilor paraşutelor elevilor pentru executarea saltului automat.7. 7. paraşutistul este obligat să supravegheze: Editia februarie 2003 Pagina 95 . selecţionaţi în lotul naţional (cu peste 500 salturi). 7.6.4.7.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA să nu facă mişcări bruşte sau dezordonate sau să nu-şi părăsească locul fără aprobarea instructorului. Instructorul de paraşutism este obligat să supravegheze permanent pe timpul zborului starea psihofizică a paraşutiştilor şi să oprească de la salt pe oricare din aceştia. Înălţimea minimă faţă de sol (apă) pentru siguranţa deschiderii paraşutei este de 600 m.7.

sau când acest lucru nu este posibil.reţelele electrice şi telefonice. CODUL AERIAN Editia februarie 2003 Pagina 96 . 7. .2.semnalele optice ale organului de dirijare şi control. paraşutistul este obligat să executa manevrele pregătitoare aterizării de la cel puţin 100 m înălţime faţă de sol.3.ape.căile ferate. în scopul orientării spre locul prevăzut de aterizare. .terenuri frământate. paraşutistul este obligat să manevreze paraşuta pentru a anula acţiunea vântului asupra acesteia. . terenul deasupra căruia se află.5. . el va evita: . În apropierea solului paraşutiştii elevi şi sportivii antrenamentişti pot fi dirijaţi şi în acest caz vor executa comenzile date prin amplificatorul de voce de către conducătorul de lansări sau cu ajutorul semnalelor vizuale. 7.4. În apropiere de sol. şi pe cât posibil.9. Imediat după aterizare. 7. starea sa şi posibilităţile sau necesităţile de deplasare la aerodrom. Se interzice declanşarea sau desfacerea din sistemul de suspensie a paraşutei înainte de atingerea solului sau apei. În funcţie de aceste elemente.culturi înalte (porumb. în cel mai scurt timp posibil.posibilităţile de pilotare a paraşutei.9. . 2.înălţimea la care se găseşte. 7.1. . . paraşutistul va degaja locul de aterizare deplasându-se la locul de staţionare prevăzut.zonele clădite.podurile. Aterizarea 7.direcţia şi viteza de deplasare pe orizontală. paraşutistul este obligat ca în cel mai scurt timp să anunţe pe orice cale organului de dirijare şi control locul aterizării. După aterizarea pe aerodrom paraşutistul se va ridica imediat în picioare iar după strângerea paraşutei.9. la alegerea unui alt teren paraşutistul va ţine seama de următoarele: . . 7.2.alte obstacole. floarea soarelui).9.9. 7. .8. Dacă aterizarea nu este posibilă pe terenul stabilit.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA deschiderea completă a paraşutei şi starea voalurii.3. spre un alt teren corespunzător aterizării.şoselele. spaţiul înconjurător în scopul prevenirii abordajelor cu alţi paraşutişti. 7. .zonele mlăştinoase. .9. La toate salturile aterizarea se face cu vântul din faţă (pe contra). . După aterizarea în afara aerodromului şi după strângerea paraşutei.8.

. daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta zborului.exploatarea unei aeronave cu nerespectarea conditiilor.1 ) Incalcarea de catre personalul aeronautic civil a indatoririlor de serviciu sau neindeplinirea lor. Art.6 ) Se pedepseste cu inchisoare de 0. 70 ) Examenele medicale ale candidatilor care solicita atestarea ca personal aeronautic civil pot fi efectuate numai de catre o institutie medical autorizata in acest sens. sanatatea publica sau protectia mediului se pedepseste cu inchisoare de 1 – 3 ani sau amenda. 97.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Art.5 %o . Orice persoana care face dovada absolvirii unui curs sau a unui program corespunzator de pregatire de specialitate aeronautica poate solicita atestarea ca personal aeronautic civil pentru acea specialitate. 3. 97. Art. precum si exercitarea fara drept a controlului asupra aeronavei se pedepseste cu inchisoare de 10 – 20 ani si interzicerea unor drepturi. Art. SECTIUNEA a V – a Editia februarie 2003 Pagina 97 .1 %o .12 ) Preluarea fara drept a unei aeronave. distrugerea sau sustragerea oricarui document de bord impus de regulile sau reglementarile aeriene in vigoare.6 – 2 ani sau amenda. Art. Art.2 ) Incredintarea comenzilor aeronavei civile de catre pilotul comandant unei persoane neautorizate se pedepseste cu inchisoare de 3 – 10 ani si interzicerea unor drepturi. daca fapta este de natura sa puna in pericol siguranta zborului. 97.4 ) Efectuarea serviciului in stare de ebrietate se pedepseste cu inchisoare de 2 – 7 ani. 97. inscriptionarea neconforma cu certificatul de inmatriculare sau suprimarea marcilor de inscriptionare. Art. 66 ) Activitatile aeronautice civile se efectueaza de catre personalul atestat in acest scop. limitarilor sau altor cerinte prevazute in certificatul de navigabilitate ori in celelalte documente privind aeronava.I. 97. Este considerat sub influenta bauturilor alcoolice personalul avand o imbibatie alcoolica in sange intre 0. Art.11 ) Distrugerea unei aeronave in serviciu sau deteriorarea acesteia. pedeapsa este detentia pe viata sau inchisoare de 15 – 25 ani si interzicerea unor drepturi. 97. se pedepseste cu inchisoare de 1 – 5 ani.8 ) Efectuarea de operatiuni aeriene civile fara autorizatie sau licenta prevazuta de lege .5 ) Exercitarea fara drept de catre orice persoana a atributiilor care revin echipajului unei aeronave civile se pedepseste cu inchisoare de 3 – 10 ani si interzicerea unor drepturi. in asa fel incat sa o faca inapta de zbor ori sa ii puna in pericol sacuritatea in zbor se pedepseste cu inchisoare de 10 – 20 ani si interzicerea unor drepturi.exploatarea unei aeronave fara a poseda certificatul de inmatriculare si certificatul de navigabilitate. 97. Art. 97.3 ) Desfasurarea activitatii sub influenta bauturilor alcoolice se pedepseste cu inchisoare de 0. CODUL SPORTIV F. Art. incalcarea regulilor privind survolul.10 ) Savarsirea oricarui act de violenta fizica sau psihica asupra unei persoane aflata la bordul unei aeronave civile in zbor sau in pregatire de zbor se pedepseste cu inchisoare de 10 – 20 ani si interzicerea unor drepturi. 97.A. Art. 97.13 ) Daca faptele au avut ca urmare decesul uneia sau mai multor persoane. Art. Este considerat in stare de ebrietate personalul avand o imbibatie alcoolica in sange de peste 1 %o .3 – 1 an sau cu amenda urmatoarele fapte: . prin orice mijloace. 97. Art.

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA CAPITOLUL 1 REGULAMENTE GENERALE 1.Formatie cu parasuta deschisa (lucru relativ pe cupola) . (2) SALT DE CONCURS: un salt cu parasuta realizat cu intentia de a fi notat cu puncte. (3) Doar probele care se tin in conformitate cu acest regulament sunt recunoscute de FAI. mai usoara sau mai grea decat aerul. impreuna cu toate amendamentele si Regulamentul de concurs. (3) MANSA: o mansa reprezinta efectuarea. (4) Disciplinele parasutismului sportiv sunt: . Editia februarie 2003 Pagina 98 . toate salturile fiind punctate. (8) ARBITRU NATIONAL: Un arbitru care intruneste cerintele autoritatii nationale in materie de sporturi aeronautice dar care nu este desemnat inca drept arbitru FAI. Principii. sau pentru a permite participarea la concurs a incepatorilor.1. a unui salt de acelasi tip.Paraski Regulile pentru fiecare disciplina de parasutism sunt trecute in regulamentul de concurs. Codul Sportiv 1. o mansa se poate extinde pe mai mult de o zi. republicat in fiecare an. cuprinde regulamentul care se aplica oricarei activitati de parasutism sportiv. Pentru concursurile nationale aceasta Sectiune a Codului sportiv poate necesita modificari in conformitate cu regulementele aviatiei civile locale. Autoritatile care raspund de sporturile aeronautice nationale trebuie sa aplice acest regulament la campionatele nationale si alte concursuri nationale de parasutism.1. (4) MANSA NEPUNCTATA (THROWAWAY ROUND): o mansa lipsita de puncte cand se hotaraste clasamentul final. facuta cu intentia de a folosi o parasuta pentru intreaga coborare sau o parte a ei.2.Acrobatie stil cadere libera si aterizare de precizie . (5) Modificarile aduse Codului Sportiv si regulamentului de concurs sunt valabile incepand cu 1 mai dupa intrunirea IPC. Codul Sportiv. (1) In conformitate cu Sectiunea generala din Codul sportiv.1. aceasta sectiune.1. (6) CIP va numi o Competitie Speciala Internationala (competitie de categoria I. DEFINITII SI PRESCURTARI 1. Definitii (1) SALTUL CU PARASUTA: Saltul cu parasuta este saltul unei persoane din orice tip de aeronava. Nu trebuie sa fie aceeasi mansa pentru fiecare concurent sau echipa. asa cum se cere in sectiunea generala 10.5.Formatie de parasutisti (lucru relativ) . (5) PROBA: proba cuprinde toate mansele unei intreceri si doar pentru inregistrarea contestatiilor include mansele de antrenament la care se face referire in Regulamentul de concurs. Sectiunea 3. (2) Modificarile aduse textului acestei sectiuni din Codul Sportiv sunt cele din Anexa A. care este rescrisa ori de cate ori Comisia Internationala de parasutism (IPC) a Federatiei Aeronautice Internationale (FAI) a aprobat modificari. Se mentioneaza anul aparitiei. Salturile de concurs le includ pe cele la care se renunta oficial la punctaj ca de exemplu intr-o mansa nepunctata. (6) ECHIPA: numarul de parasutisti care sar impreuna in cadrul unei probe. (7) ARBITRU FAI: Un arbitru care intruneste cerintele din Codul sportiv si Regulamentul de concurs. punctajul find folosit pentru a stabili clasamentul final.3.1) ca Cupa Mondiala si se vor aplica prevederile Sectiunii 5 .VALABILITATE. de catre toti concurentii.

1. 2) Pentru facilitarea parasutismului in toata lumea. trebuie sa posede un brevet sportiv FAI valabil si brevet international de parasutism. CAPITOLUL 2 BREVETE 2. (2) Parasute: La executare. 1. (1) Parasutistii trebuie sa exerseze pentru a efectua salturi in conditii de siguranta si sa se conformeze regulamentelor nationale sau locale. în functie de standardul preferat de NAC. pentru Paraski. Pentru toate salturile.3.2. sau in cadrul unui concurs. 2. Nationale si Internationale FAI sunt acordate de Asociatia Nationala de parasutism. (4) Se va asigura buteliile de oxigen pentru salturi care se fac de la inaltimi mai mari de 4500 m. sau la o inaltime mai mare stabilita de NAC.1 Brevetele de Parasutism. (3) Cand se specifica in regulamentele nationale sau alte regulamente trebuie sa se poarte casca si/sau vesta de salvare daca exista apa in apropiere.4 Asociatia Nationala de parasutism poate sã acorde brevete nationale la un nivel mai înalt decât forurile internationale. altitudinea minima de la care se executa saltul pentru salturi in cadere libera este de 700 m pentru un salt individual si 900 m pentru un salt in echipa. (2) IPC: Comisia Internationala pentru Parasutism.1 CONDITII GENERALE 2. (3) NAC: Controlul National pentru sporturi aeronautice.1.2 Brevetele Internationale de Parasutism. sunt acordate : 1) Pentru a permite ca brevetele acordate de natiunele diferite sa fie întelese si acceptate de toata lumea. (2) Viteza maxima a vantului la sol pentru parasutism este de 11m/sec. 2. Abaterea de la normele de siguranta poate duce la avertisment sau interdictia de salt. Editia februarie 2003 Pagina 99 .1. Cele doua parasute trebuie sa aiba girul autoritatilor competente. fiecarui parasutist i se cere sa poarte doua parasute (principala si de rezerva) prinse intr-un singur singur ham. Prescurtari (1) FAI: Federatia Aeronautica Internationala. Conditii generale de siguranta. Cerinte personale (1) Documente: Fiecare parasutist care doreste sa execute salturi de concurs si pentru omologarea recordurilor cuprinse in acest Cod Sportiv. 2.1. 1.3. la descalificarea concurentului sau a echipei in una sau mai multe probe. (3) La probe mentionate de FAI.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA (9) JUNIOR : un competitor sub 22 de ani sau care implineste 22 de ani in anul in care se desfaoara competitia.2.3 Brevete Nationale de Parasutism. definitia juniorului se gaseste in Regulamentul Competitiei 1. parasuta trebuie sa fie complet deschisa cel putin la inaltimea de 600 m. poate fi acordat cetãtenilor si membrii ai Asociatiei Nationale de parasutism. Salturile trebuie intrerupte daca viteza vantului la sol depaseste aceasta limita.

4 CERINTE MINIME Pentru a obtine Brevetul International de Parasutistism. în limbile oficiale FAI 12) certificatul poate sã fie publicat numai dupa standardul FAI. fara supravegherea unui Instructor de parasutism calificat.3. si pot fi incluse manevre controlate si formatii. 2) Un brevet de parasutism international valabil este o dovadã ca parasutistul indeplineste cerintele prevazute la 2.2 CERINTE PE CATEGORII (brevete internationale) Certintele sunt definite dupã cum urmeazã: STUDENT PARASUTIST Cursantul trebuie sa termine cu succes cursul teoretic si instruirea practicã sub supraveghere unui Instructor de parasutism calificat. PARASUTIST Parasutistul trebuie sa fie calificat pentru a efectua salturi in cadere libera in conditii controlate.1 Brevet International de Parasutistism 1) Brevetul international de Parasutistism este acordat de Asociatia Nationala de parasutism si trebuie sã fie tipãrit în limbile oficiale FAI (vedeti Statul FAI 1. pe responsabilitatea sa proprie. salturi de orice tip din domeniul parasutismului sportiv 2. urmãtoarele cerintele minime vor fi indeplinite : 1) Toate salturile in cadere libera vor fi stabile. 2) In vederea unei calificari pentru un brevet. ale acestui Cod Sportiv.1). 3) Certificatul trebuie sã continã: 1) Cuvintele 'Federatia Aeronautica Internationala' 2) Sigla FAI 3) Cuvintele 'Brevet international de parasutism' 4) numele posesorului 5) data nasterii 6) nationalitate 7) semnãtura posesorului 8) fotografia posesorului 9) data eliberarii 10) Andosarea oficialã de categorie 11) tiparirea Cerintelor minime pentru un brevet de parasutism international din Sectiunea 2. controlate. cu deschidere stabila. 2.2 si 2. care poate fi obtinut de la FAI de catre Asociatia Nationala de parasutism cu o platã nominalã.3 DOCUMENTATIA 2. Un salt AFF va fi acceptat ca salt cu cadere libera.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 2. candidatul trebuie sa fi obtinut toate calificarile necesare pentru obtinerea tuturor calificarilor inferioare celei dorite. 4) Cerinte minime pentru un brevet international FAI sunt : Certificat/ Categorie Editia februarie 2003 Nr.9. sub supravegherea unui Instructor de parasutism calificat. PARASUTISTUL SENIOR Parasutistul senior este calificat pentru a executa.4. minim de salturi Timp minim de cadere Alte cerinte Pagina 100 .4 din aceas Cod Sportiv. CURSANT CARE SE PREGATESTE PENTRU CADERE LIBERA Cursantul trebuie sa termine cu succes cursul de pregatire in vederea executarii salturilor si este calificat pentru a sãri în mod independent.

2.1. 9) 'Free jump'( FF) e definit ca un salt in care participantii executa manevre de-a lungul celor trei axele într-un stil controlat si nu sunt cu fata la pãmânt majoritatea timpului. O schimbare de conditii in Regulamentul de concurs.1. .Recorduri la lucru relativ pe cupola (2) Recorduri de performanta . Marimea formatiilor pentru recorduri trebuie sa fie conform celor expuse in Regulamentul de concurs.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA A 25 5 5 salturi de antrenament controlul corpului in cadere libera aterizarea intr-un spatiu de 50/10 10 salturi de antrenament B C D 50 200 500 30 60 180 50 salturi de antrenament 5) Asociatia Nationala de parasutism poate sã aiba cerinte diferite pentru brevete nationale decât cele de mai sus. cu figuri definite in CR. cu doi sau mai multi parasutistii executând manevre de tip 'Formation skydiving' sau 'freeflying jump'. GENERALITATI 3.Recorduri la acrobatie . 7) 'Salt in formatie' e definit ca un salt cu cadere libera.Recorduri la lucru relativ in cadere libera .1. specificate în acest Cod Sportiv. CLASE DE RECORDURI (1) Recorduri de concurs .1. incluzând testele de îndemânare specifice.Recorduri de altitudine . exceptand recordurile de atitudine si cele de cea mai mare formatie. 8) 'Formation Skydiving'( FS) e definit ca un salt in care participantii sunt cu fata la pãmânt si care implicã prinderea participantilor. 10) Categoria 'A' implicã doi participanti la formatie 11) Categoria 'B' implicã cel putin cinci salturi cu trei participanti la formatie 12) Categoria 'C' implicã cel putin zece salturi cu patru participanti la formatie CAPITOL 3: RECORDURI MONDIALE CLASA G (PARASUTISM) 3.Recorduri referitoare la numarul membrilor din formatie 3.Recorduri de aterizare de precizie. CONDITII GENERALE (1) Toate incercarile in vederea stabilirii recordurilor trebuie sa fie executate in conformitate cu regulamentul de concurs.Recorduri la aterizarea de precizie . inferioare sau superioare. de Editia februarie 2003 Pagina 101 . 6) Asociatia Nationala de parasutism poate sã aiba categorii de brevet nationale aditionale.

2 (1). dupa cum este necesar. care nu este deschis altor echipe nationale. (2) Salturile de instruire asa cun sunt definite in Regulamentul de concurs nu sunt luate in considerare ca salturi de concurs. capitolul 6. dupa cum este prevazut in Sectiunea Generala 4. Sectiunea Generala. (10) Arbitrii care certifica un record sunt desemnati ca Observatori Oficiali.2. care a fost inregistrat in calendarul sportiv FAI. Programul si metoda de determinare a punctajului echipei se stabilesc prin Regulamentul de concurs. Recordurile de cea mai mare formatie pot fi inregistrate de catre parasutisti care nu apartin toti aceleiasi tari. Codul sportiv.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA exemplu timpul de lucru sau dimensiunea discului central (AMD). toti arbitrii trebuie sa aiba atestare valabilă pentru Formation Skydiving sau Canopy Formation.2.2 nu se aplica acestui capitol. fara a se lua in considerare diferente fata de vechiul record. toti arbitrii trebuie sa aiba o atestare valabila pentru aterizare de precizie si pentru recordurile de cea mai mare formatie. 3. (9) Cu exceptia celor prevazute la 3. din concurs. cu exceptia cazului in care Asociatia Nationala de Parasutism invitata o asociatie similara din alta tara.2 Recordurile de aterizare la punct fix.3. echipele sau concurentii dintr-o alta tara nu se considera ca reprezinta asociatia din tara respectiva.1. trebuie inregistrate de catre parasutisti care apartin toti aceleiasi tari. (4) O copie dupa banda video sau fotografie a recordului de cea mai mare formatie trebuie sa fie inclusa cu documentatia de revendicare a recordului. (8) Toate paragrafe semnificative din acest Cod sportiv si anexele sale se aplica si încercarilor de a stabili recorduri mondiale. recordul este punctajul final al echipei dupa terminarea programului din concurs. b) Un record de performanta trebuie sa fie certificata de catre trei arbitri. 3. Paragraful 7.3 Recordurile la acrobatie Performanta record a sariturilor de acrobatie. un nou record va fi stabilit de catre o performanta mai buna. (1) Recordul pentru salturile de precizie este punctul final dupa terminarea programului.1 (1) Recordurile de concurs trebuie sa fie stabilite doar pe parcursul seriilor de concurs planificate la un campionat international. (3) Toti arbitrii (altii decat arbitrii FAI) care apreciaza un record mondial trebuie sa aiba cel putin atestarea de arbitru national. Sectiunea Generala.2.2. sau la un campionat national. asa cum se prevede in Regulamentul de concurs.2 RECORDURI DE CONCURS 3. Recordurile vechi sunt retrase. este punctajul pentru o serie de manevre asa cum sunt descrise in Regulamentul de concurs. (5) Toate recordurile de echipa. (6) Pentru certificare si înregistrare vezi Codul sportiv. (2) a) Un record de competitie trebuie sa fie apreciata si confirmata de catre o echipa de arbitri asa cum prevede Regulamentul de concurs si fiecare membrul al echipei de arbitri trebuie sa aiba o atestare valabila pentru disciplina respectiva . 3.4 Recordurile formatiei de parasutisti (lucru relativ) Editia februarie 2003 Pagina 102 . (7) Comisia Internationala de Parasutism va publica o lista anuala de recorduri mondiale curente.2. In acest sens. Pentru recordurile de aterizarea de precizie. dintre care doi trebuie sa fie arbitri FAI. (2) In cazul saltului in echipa. 3. altele decat cele de cea mai mare formatie. creeaza o noua serie de recorduri.

3.6 Clase de recorduri de concurs Clasele de recorduri de concurs vor fi: (1) Aterizare la punct fix si acrobatie General .2. distanta acoperita in cadere libera este media distantei in cadere libera a tuturor membrilor echipei.5 Formatia de parasutisti cu parasuta deschisa (lucru realativ pe cupola) (1) Rotatie in grup de patru. (3) Un barometru trebuie sa fie fixat la echipamentul parasutistului.2. Performata record pentru rotatie in grup de patru este numarul de piramide/planuri realizate prin rotatie in conformitate cu Regulamentul de concurs. El trebuie sa fie pus in functiune cu cel putin 5 minute înaintea saltului si sa nu fie oprit cu mai putin de 5 minute dupa ce parasutistul a aterizat.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Performanta record este numarul de formatii executate intr-o serie in conformitate cu Regulamentul de concurs pentru formatii de parasutisti (lucru relativ) aprobat de Comisia Internationala de Parasutism. Pentru un salt de echipa. Planul care descrie formatia care se intentioneaza a se realiza si persoanele care vor participa. si trebuie mentinuta pentru cel putin trei Editia februarie 2003 Pagina 103 . (4) Seriile salturilor pentru record nu pot fi intrerupte de catre alte salturi. Recordurile la salturile de altitudine pot fi depasite doar daca intre caderile libere.cea mai buna performanta obtinuta de catre o femeie (2) Lucru relativ in cadere libera/pe cupola General . (2) Intr-o saritura de echipa. plus scorul realizat in continuare. in conformitate cu Regulamentul de concurs. Performata record pentru cea mai lunga formatie este numarul de parasute suprapuse in conformitate cu regulamentul de concurs. (5) Numarul parasutistilor dintr-o echipa. (2) Formatia cea mai lunga.3.3. Performata record pentru o formatie rapida de 8 parasute este timpul in care 8 persoane realizeaza o formatie de 8.1 Recordurile de aterizare la punct fix. Recordul trebuie sa fie realizat de catre o echipa cu aceeiasi patru parasutisti pe tot parcursul realizarii recordului. Formatia trebuie sa fie completata cu toate persoanele dupa cum este descrisa in plan. (2) Toate incercarile de record de altitudine pot fi facute numai dupa o exminare medicala.cea mai buna performanta obtinuta 3. performanta este numarul de aterizari consecutive pe disc al intregii echipe. trebuie sa fie prezentat mai inainte arbitrilor. diferenta lungimilor este de cel putin 2 procente. (4) Distanta acoperita in cadere libera este determinata de catre curba barometrului. 3.3 Recordurile pentru cea mai mare formatie (1) Performanta record pentru cea mai mare formatie este numarul persoanelor din formatie. (1) Performanta record pentru salturile de precizie este numarul de aterizari consecutive pe disc plus scorul realizat in continuare.cea mai buna performanta obtinuta Feminin .3.Individuale sau de echipa (1s) Performanta record a unui salt de altitudine este lungimea caderii libere masurata in metri. Aceasta examinare medicala trebuie facute cu cel mult sase luni inaintea incercarii recordului si certificatul medical trebuie adaugat la documentele recordului. (3) Formatie rapida de 8 parasute. (3) Salturile trebuiesc realizate intr-o perioada de 14 zile consecutive. care trebuie sa includa un test la un simulator de altitudine. 3. 3.3 RECORDURI DE CONCURS 3.2 Recordurile de altitudine . cel putin trei. trebuie sa fie mentionat in documentele saltului.

etc) *Un angajament ca va respecta Ghidul CIP pentru organizarea Campionatelor mondiale. Aceasta persoanã nu sã poatã sã fie din tara organizatoare. *Efectuarea unui raport catre Juriu si statul organizator. *Sa stabileasca numãrul de participanti care sã plãteascã taxa de inscriere. *Inspectarea locului de desfasurare a competitiei în timpul pregãtirul acestuia.1. ce preceda competitia in cauza.1. Acest decizie va fi luata dupa Sedinta IPC. pentru a fi platita Organizatorului in funcie de întelegerea cu Juriul CIP. (2) Procedura de iesire pentru recordul de cea mai mare formatie este aceeasi precum pentru recordul de cea mai lunga formatie in conformitate cu regulile de competitie semnificative. care este continut în contract. 3.1 Selectarea Locului si Control CIP(IPC) 1) Ofertele pentru gazduirea unui concurs de gradul I (formularul tipizat) trebuie sã fie sã expediate de Asociatia Nationala de parasutism catre IPC nu mai tarziu de 75 zile înaintea intalnirii anuale IPC.5. CIP are dreptul sa retina taxa de sanctiune din acesti bani. 4) Organizarea competitiei va fi controlatã cu o persoanã stabilta de IPC( Inspector FAI) dupã recomandarea facuta de Comitetul CIP. Data si locul unui concurs de gradul I va fi ales de IPC. Organizatorul si CIP semneaza un contract de realizare. înaintea ca Juriul sa dea acordul pentru inceperea competitiei( 4.cea mai buna performanta obtinuta de catre o femeie sau de catre un grup sau echipa formata din femei. Contractul va contine cel putin urmatoarele : *Programul competitiei *Un angajament ca nu va creste taxa stabilita se inscriere la concurs *Un angajament ca va pune la dispozitia concurentilor mijloace de transport intre locul competitiei si puncte importante (ex: orase importante. *Sa trimita profilul sportivului primit de la organizator.3.1. Codul Sportiv si Regulamentul Competitiei *O intelegere ca va plati taxa de confirmare la CIP in conformitate cu 4.1 GENERALITATI 4. Biroul va hotãrî care natiuni vor depune taxa de inscriere la Trezorierul IPC.4 Clase de recorduri de performanta Clasele de recorduri de concurs vor fi: General . care va expune drepturile si obligatiile organizatorului. cu exceptia cazului in care vor fi folosite mai multe avioane. 3) Dupã acord. sunt : *Garantarea de catre organizator ca respecta termenii Contractului. aeroporturi.1) *Va fi rãspunzãtor pentru Sigurantã in timpul competitiei.3. ai Codului Sportiv si ai Regulamentului Competitiei.4(1) *Sa pastreze legatura cu organizatorul pe timpul competitia pentru a garanta respectarea programului de competitie. Editia februarie 2003 Pagina 104 . *Rambursarea costului cãlãtoriei personalului ce se incadreaza la 4. Îndatoririle Inspectorului FAI. CAPITOLUL 4 : ORGANIZAREA DE COMPETITII 4.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA secunde pentru incercarile de record la lucrul relativ in cadere libera si timp de cel putin cinci secunde pentru recordurile la lucru relativ pe cupola. programul pentru competitie. 2) Odatã oferta selectatã. Codului Sportiv si Regulamentului Competitiei.cea mai buna performanta obtinuta Feminin . *O intelegere ca o natiune va platii înscrierea totalã va fi depusã direct de acea natiune cu Trezorierul CIP. Orice modificare trebuie anuntatã Juriului. Campionatelor continentale si a Cupelor mondiale. care începet imediat dupa numire. nu poate sã fie schimbat fãrã acordul suplimentar al Juriului CIP.

1. Arbitrul Sef Antrenament. Cuantumul si posibilitatea de a plati in rate vor fi stabilite in Sedinta CIP cu un an înaintea competitiei.4 1) ) si sunt inclusi in lista aprobata de CIP (4. Organizatorul va plãti cheltuielile legate de îndatoririle Inspectorului FAI. Biroul CIP (IPC) si tuturor tarilor membre FAI. trebuie stabilit de comitetul CIP(IPC) adecvat. ce sunt arbitrii recunoscuti FAI (neacoperiti de 4.1. Dacã raportul nu este necesar. Editia februarie 2003 Pagina 105 . Generalitati 3.6) 4. Campionat mondial 2002: Cupe mondiale.3 Taxa de confirmare Organizatorul unui eveniment de gradul I (vedeti mai jos) va plãti o taxa aprobata de IPC. Inspectorul FAI trebuie doar sã anunte verbal sau în scris Comitetul respectiv. 2) NAC care organizeaza campionatul mondia1 sau cupa mondiala va completa sectiunea denumità "Informatii despre concurs din regulamentul de concurs si o va depune la CIP(IPC) cel mai tirziu la intrunirea inainte de Camapionatu1 mondial in chestiune 1n vederea aprobarii.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Inspectorul FAI nu va raporta CIP. 4.4. in competitie.1. aprobate de Conferinta generalã. Campionat mondial 2010: WPC 3) Cupele mondiale la alte discipline vor fi organizata la discretia CIP 4. Inspectorul FAI va trimite aceste documente la sediul FAI in 30 de zile de la sfarsitul competitiei.2 REGULAMENTUL DE CONCURS 1) Regulamentul de concurs pentru o proba de categoria intii.1. cum se arata in sectiunea generalti a codului sportiv. Dupa aprobare : vor fi tiparite si distribuite de organizator catre FAI. daca nu e din tara organizatoare. Aceastã regulã nu se aplica pentru Campionatele Nationale.4 Cheltuieli legate de transport si acomodare 1) Organizatorul unui eveniment de gradul I va trebui sa plateasca cheltuielile legate de transport si acomodare pentru urmatorii oficiali: Arbitrul Sef. 4. 2) Programul pentru alte competitii este : 2001: WAG2 (Format Mondial). Campionatele Mondiale si Continentale. 2) Organizatorul unui eveniment de gradul I va mai trebui sa plateasca cheltuielile legate acomodare pentru membrii echipei internationale de arbitraj. Evenimente internationale speciale aprobate de comisiile speciale FAI.2 Graficul Organizarii 1) Campionatul mondial de Paraschi va fi organizat în fiecare an impar. de exemplu un campionat mondial sau o cupa mondiala. 4. Cupe mondiale Seniori/Juniori 2003: WPC (Format Mondial) 2004: WPC 2005: WAG3 (Format Mondial).5. aprobate de comisiile si consiliul FAI. Un eveniment de gradul I este definit în Codul Sportiv FAI. Inspectorul FAI si pentru Asistentul Arbitrului Sef. dacat cu exceptia unei probleme ce necesita luata consideratie sau a unei decizii ce trebuie luata de CIP la urmãtoare întâlnire.1 ca : Jocurile Mondiale Aviatice.3 Profilul sportivului Organizatorii WPC si ai Cupei Mondiale trebuie sa furnizeze Inspectorului FAI un (1) un profil complet si o (1) fotografie pentru fiecare sportiv aflat pe unul din primele trei locuri la fiecare proba. Campionat mondial 2006: WPC 2007: World Cups or Mondial : 2008: WPC 2009: WAG4 (Format Mondial). individual sau cu echipa.

desemnarea Campionului mondial sau a castiagtorului .reguli generale si organizare . care nu poate depãsi 3 zile.scopul concursului .taxa de contestatie .3.programul concursului si probele.taxa de inscriere .3 Cursul de Instruirea a Arbitrilor Editia februarie 2003 Pagina 106 . incluzind planificarea zilnica a salturilor .2 Conferinta arbitrilor 1) Conferinta Arbitrilor. Durata si data Conferinta Arbitrilor va fi inclusã în orar.membrii echipei de arbitri FAI . 3) Personalul.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 3) Regulamental de concurs trebuie distribuit nu mai tirziu de doua luni dupa aprobare.detalii cu privire la avioane . 2) Toti arbitrii selectati trebuie sã ia parte la conferinta. Totusi. Sistemul video de inregistrare trebuie sã fie o statie dublã digitalã si trebuie sã fie aprobatã de CIP. data trebuie comunicata cit mai curind posibil Secretariatului FAI pentru a fi inclusa in calendarul sportiv si ei trebuie sa includa aceleasi puncte ca cele enumerate mai jos. 5) Regulamentul de concurs pentru un campionat mondial sau o cupa mondiala trebuie scris in engleza si sa cuprinda: .1 Echipament de arbitrare 1) Organizatorul trebuie sa asigure arbitrilor echipamentul necesar pentru observarea si punctara salturilor si personalul care trubuie sa instaleze si sa demonteze acest echipament. facilitatile.3. facand parte din Regulamentul oficial pentru competitie. DETALII TEHNICE.data si locul de desfsurare a concursului .componenta delegatiilor si a echipelor . 2) Orice dispozitiv automat de masurare sau sistem de inregistrare video care este folosit pentru arbitri trebuie sa fie supus acceptarii arbitrului principal si e necesara aprobarea juriului. 3) Toti arbitrii trebuie sã poarte legitimatiile primite de la organizator pentru a indica functia lor.premii 4. Organizatorul trebuie sa asigure si numarul necesar de secretare si persoane care sa tina punctajul pentru arbitri.activitatea arbitrilor .2 (3) trebuie adusa la cunostinta Arbitrului principal si a Inspectorului FAI 4. impreuna cu detalii complete referitoare la conditiile meteorologice locale si toate celelalte informatii care pot fi folositoare membrilor delegatiilor. Nu trebuie supuse aprobarii CIP(IPC)-ului.3.data si ora la care se va efectua ultimul salt din concurs .data de inscriere provizorie si cea ferma .numarul de salturi la fiecare proba . echipamentul si rezervele necesare pentru functionarea echipamentului necesar pentru observare si punctare a sãriturilor trebuie sã fie operational la inceputul Conferintei arbitrilor.contirmarea CIP (IPC) FAI .3. astfel incal sa nu existe fluctuatii de tensiune sau curent.3. va fi tinuta in perioada anterioara competitii. Dispozitivul automat de masurare si/sau sistemul de inregistrare video trebuie coneciate la o sursa constanta de curent. 4) Orice nerespectare a punctului 4. care ar putea determina masuratori sau inregistrari eronate. ASIGURAREA CONDITIIIOR DE CAZARE 4. 4. 4) Regulamentul de concurs pentru un campionat international poate fi intocmit si facut sa circule dircot de catre organizator.

La campionatul mondial. hrana si transportul local pentru persoanele care insotesc echipa in plus fata de numarul autorizat prin regulament. si trebuie sa fie la minim 6 m deasupra solului. Ei trebuie sa transmita aceste date la sol cind li se cere sau datele pot fi monitorizate 3) Dacã un avion care este diferit de cel declarat în Regulile Competitiei este folosit. hrana si transportal tuturor membrilor delegatiilor. 3) Facilitatile si echipamentul pentru curs va respecta standardul FAI.3. viteza si puterea vor fi determinate de comitet sau de Juriul Competitiei (precum e corespunzãtor) dupã consultarea Pilotului principal a Directorului Intalnirii. cupele mondiale si concursurile internationale de parasutism trebuie afisate pe ecran recordùrile mondiale la disciplina in cauza`. hrana si transportul 1) NAC trebuie sa se asigure ca organizatorul asigura o cazare adecvata.9 Recorduri mondiale curente.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 1) Cursul de Instruire a Arbitrilor care este supravegheat de Arbitrul Principal pentru Instruire. numai daca aceste persoane nu sint in mod special acceptate de organizator. cupele mondiale si concursuri internationale de parasutism trebuie afisate pe ecran recordurile mondiale la disciplina in cauza. 2) Pe fiecare zona de aterizare vitesa vantului trebuie indicatà de un sistem anemometric care trebuie sa functioneze fara intrerupere si trebuie sa fie instalatlat in pozitia cea mai adecvata. Ea trebuie sa poata indica directia cand viteza vantului este de 2 m/sec. Recorduri mondiale curente. Inaltimea partii superioare a anemometrului este hotarlta de arbitri. 4.8 Echipament pentru vizionare Cind se foloseste echipament video pentru arbitrare. Hotarirea lor nu poate fi contestata. antrenori si public pentru a viziona salturile. trebuie sa se asigure monitoare pentru echipe. Toti potentialii arbitri FAI si arbitri FAI pot participa la curs. va fi tinut la fiecare WPC si poate sã fie tinut la alte evenimentele de categoria I. Interpretii trebuie sa cunoasca termenii tehnici folositi in parasutismul sportiv. Organizatoral trebuie sa dovedesa faptul ca echipamentul a fost calibrat de autoritati competente.3. 2) Organizatorul nu raspunde de cazare. 4.7 Interpreti (translatori) Organizatorul trebuie sa asigure serviciul interpretilor. sistemul trebuie sa inregistreze si directia si viteza vantului. Ei trebuie sa aiba in vedere posibilele influente din zona. 4. La campionatul mondial.4. 2) Pilotii trebuie sa se asigure ca salturile se efectueaza la altitudinea corectà si cu viteza stabilita in regulament.5 Serviciul meteorologic 1) Organizatoral trebuie sa asigure masuratori meteorlogice sau previziuni meteo.3.4. 4. 2) Data si durata cursului va fi inclusã în orar.3. 4. 3) La aterizarea de precizie. 4. sau mai mare.1 Limite de timp pentru inscriere Editia februarie 2003 Pagina 107 . cu conditia ca acestia sa fi platit taxa de participare. facand parte din Regulamentul oficial pentru competitie. 4. 4) Pe fiecare zona de aterizare directia vintului la nivelul solului trebuie indicata cu ajutorul unei maneci de vint. PARTICIPAREA 4.3.3.4 Avioane si Piloti 1) Organizatorul trebuie sa asigure suficiente avioane si piloti calificati pentru a asigura buna desfasurare a probelor.6 Cazarea.

4.5. 3) Primul ajutor medical pentru membrii delegatiei este o responsabilitate a organizatorului.5. de la reprezentantii media ai CIP) 4. inainte de efectuarea primului salt de concurs.3 Responsabilitatea organizatorului 1) Organizatorul trebuie sa asigure ca desfasurarea concursului sa primeze fata de timpul liber. de pe pagina de web FAI. de asemenea.( Formularele pot fi obtinute de la Sediul general FAI. 4) Fiecare delegatie trebuie sa-si aduca drapelul national (1oo x 150 cm) si imnul national pe o caseta audio pentru a fi folosita la ceremonii.2. In cazul unui concurs international acest termen limita este stabilit de organizator. 4. 4.3 Echipe Doar echipele nationale pot participa la un eveniment de categoria I(3.datorate zborurilor sau salturilor legate de concurs. fiecare echipã sau concurent va concura in termenele si conditii egale.1). Fiecare echipa trebuie.2 Conducatorul concursului Conducatorul concursului (numit conducatorul probelor in sectiunea generala) este numit de catre NAC-ul organizator. Orice exceptie va fi trecuta in regulamentul concursului pentru disciplina respectiva. nu mai tirziu de o saptamana dupa data de inscriere provizorie.4. In cazul unui campionat international acest termen limita de inscriere provizorie este stabilit de organizator.2 Delegatiile 1) Fiecare membru activ sau asociat al FAI poate inscrie o delegatie pentru un campionat mondial sau o cupa mondiala. Din acest moment nu se mai permite nici o inlocuire (inclusiv numirea reservelor). aclivitati de voie si publicitare. 4) Un (1) profil al sportivului completat douã (2) fotografii al fiecarui participant trebuie sã fie trimise Organizatorului inainte de a face orice salturi in competitie la WPC sau campionat mondial.4. 2) Organizatorul nu raspunde de accidente.4 Conducatorii echipelor. Organizatorul este respunzator de compensarea daunelor provocate tertilor. si numarul si functia fiecaruia din membrii delegatiei sunt prevazute in regulamentul de concurs.5. 3) CIP (IPC) poate stabili anumite limite de performanta cu o conditie de participare la toate probele sau o parte din ele. Editia februarie 2003 Pagina 108 .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 1) Inscrierea de principiu a unui NAC la un campionat mondial sau o cupa mondialà trebuie sa ajunga la organizator cu cel putin 75 zile inainte de inceperea concursuLui. 2) Componenta delegatillor nationale si a echipelor adica numarul de echipe sau concurenti individuali si sexul lor. raniri survenite in timpul concursului.5. sã trimita o (1) fotografie a echipei înainte sã facã orice salt in competitie. 4. Costurile rezultate in urma accidentelor suferite de membrii delegatiilor in drum spre sau de la concurs nu sunt o responsabilitate a organizatorului. Organizatorul trebuie sa faca apoi cunoscuta lista de inscrieri de principiu a tuturor NAC-urilor care s-au inscris provizoriu. 5) Unde Regulile Competitiei permit unei delegatii sã poatã sã fie compusa din mai mult decât o echipã sau mai multi concurenti pentru o proba. 3) Lista concurentilor poste fi modificata in orice moment.1 Inceperea concursului Un concurs nu poate incepe inainte ca juriul si arbitrul principal sa-si dea aprobarea. pentru care nu poate fi socotit raspunzator.3.5 CONDUCEREA CONCURSULUI 4. 2) Inscrierea oficiala a unui NAC la un campionat mondial sau o cupa mondiala trebuie sa ajunga la organizator cel putin cu 45 zile inainte de inceperea concursului. 4.

vor fi selectati de Arbitrul principal nominalizat si de Comitetul Arbitrilor dintre arbitrii care respecta cerintele de la (3) Arbitrul principal tebuie sa contacteze fiecare Arbitru. 4. Capitanul echipei Fiecare echipa trebuie sa aiba un capitan de echipa care este unul din concurenti si raspunde de legatura intre echipa sa si pilotul avionului sau alte oficialitati din concurs in obsenta conducatorului echipei. necesari la WPC e : Acrobatie & Aterizare la punct fix : 15 Editia februarie 2003 Pagina 109 . 2) Ei au dreptul sa obtina informatii de la arbitrul principal.6.6.5 Alti arbitrii FAI (1) Numele tuturor arbitrilor disponibili.3 Arbitrul principal probe (1) Arbitrul principal probe (CJT) e numit de Comitetul Arbitrilor.6.6.3. 4.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 1) Conducatorii echipelor raspund de legatura intre concurentii lor. 4) Pot citi in orice moment indicatiile anemometrului. de juriul International.6.6.6. va fi din tara organizatoare. 5) Au dreptul sa examineze lista cu punctajele comparative ale concurentilor lor.6 Participarea la evenimente de categoria I (1) Trebuie sa fie un numar suficient de arbitrii FAI pentru toate sarcinile in conformitate cu Codul Sportiv si Regulamentul Competitiei. 4. asistentul sau arbitrul de probe cu privire la hotararile lor referitoare la refacerea salturilor etc. 4. din fiecare tara.6. Numirea trebuie aprobata de CIP.1.5. ARBITRII Grupul de arbitrii participanti la un eveniment de categoria I e format din •Arbitrul principal •Arbitrul principal probe •Arbitrii probe •Arbitrii selectati dupa 4.4 Arbitrii probe (1) Arbitrii pt probe sunt selectati din lista Arbitrilor FAI de catre Arbitrul principal.2 Toate numirile trebuie sa fie aprobate de IPC sau. in cazul inlocuirilor la WPC. Arbitrul principal (1) Arbitrul principal (CJ) e numit de o comisie compusa din Comitetul Arbitrilor. 3) Sunt raspunzatori de ordinea de salt a concurentilor lor.1. (2) Membrii Comisiei de Arbitrii. in mod normal.2 Asistentul Arbitrului principal (1) Asistentul Arbitrului principal e numit de Organizator si. inclusiv Arbitrul principal. in 30 de zile de la primirea oficiala a numirii de Arbitrul principal 4. dar nu trebuie sa se amestece in activitatea celor autorizati sa lucreze cu anemometrul.6. pentru concurs si trebuie sa indeplineasca cerintele sectiunii 6.6. 4. si 4.6 inainte sa fie nominalizati. de pe lista celor nominalizati. de sosirea la timp a concurentilor la punctul de imbarcare in aeronava. (2) Numarul minim de Arbitrii FAI. directorul concursului. Arbitrul principal nu poate fi din tara organizatoare. Comitetul disciplinei in cauza si de Organizator. trebuie sa apara pe lista oficiala de nominalizare. 4. 4. pentru concurentii lor. de catre NAC pentru comisia Arbitrilor IPC nu mai tarziu de Decembrie 31 din anul calendaristic precedent intalnirii IPC de dinainte de concurs. echipa de arbitri si juriu. exceptand 4.5. CJT trebuie sa cunoasca toata legislatia in vigoare pentru disciplina respectiva. daca CIP nu decide altfel.5. dupa o intelegere prealabila cu Organizatorul si Comitetul disciplinei in cauza.4. 6) Un membru nominalizat al echipei (de exemplu capitanul echipei) poate indeplini functia de conducator al echipei cu toate drepturile si obligatiile ori de cate ori conducatorul echipei nu este present.6. 4.

6. Decizia tebuie aprobata de Juriu.1 Membri 1) Juriul la campionatul mondial sau la cupa mondiala este un juriu reprezentativ format din toti delegatii CIP (IPC) sau inlocuitorii lor.2. Arbitrul principal the Chief Judge si Arbitrii probe vor desemna necesarul de arbitrii FAI pentru fiecare proba. posturi. Acel Arbitru va fi considerat nedisponibil. consultandu-se cu Arbitrul principal. poate numi Arbitrii Asistenti dintre arbitrii aditionali FAI sau arbitrii nationali membrii FAI prezenti la competitie. daca sunt incompetenti sau neacceptabili sau daca abilitatea de comunicare e insuficienta sau inadecvata. 4. (4) Numarul Arbitrilor FAI necesar la alte competitii de categoria I e un numar ales de o comisie compusa din Comitetul Arbitrilor.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Lucru relativ in cadere libera : 15 Freestyle.7 Inlocuiri (1) Daca un Arbitru ales de comisie nu raspunde in 30 de zile Arbitrului principal la notificarea ca a fost selectat. (2) Raportul Arbitrului principal trebuie sa contina detailii specifice ale circumstantelor in care un Arbitru a fost considerat neacceptabil. deci nu poate respecta 6. Organizatorul trebuie sa asigure personal suficient pentru al asista pe Arbitrul principal la completarea formularelor tehnice si administrative. care va selecta alt Arbitru disponibil. Delegatul CIP sau inlocuitorul numit trebuie sa fi participat la ultima intrunire CIP (IPC) care a avut loc inainte de concurs. Acel Arbitru isi va pierde dreptul de a arbitra la competitiile partonate de FAI in urmatorii doi (2) ani calendaristici.7 JURIUL 4. Daca Arbitrul nu il anunta pe Arbitrul principal. 4.8(2). Skysurfing & Freeflying : 15 Lucru relativ pe cupola : 7 Paraski : 7 Arbitrii FAI. care au fost delegati prezenti la inceputul competitiei. nefiind capabil sa inteleaga corect instructiunile sau sa ia parte la discutiile dintre arbitrii sau comisii. (3) Dupa Conferinta Arbitrilor. 2) Un membru al juriului poate fi si conducator de delegatie.7. 3) Membrii juriului trebuie sa poarte ecusoane de identificare care sunt asigurate de organizator. Arbitrul principal va selecta alt Arbitru si va informa Organizatorul si NAC despre acesta inlocuire (2) Daca un Arbitru a acceptat numirea sa de catre comisie. Arbitrul principal va selecta inlocuiri din arbitrii FAI prezenti. (3) Daca arbitrii aprobati de comisie nu se prezinta in perioada de timp regulamentara sau se prezinta doar un numar insuficienti de Arbitrii.6.3. 4. trebuie sa il instiinteze pe Arbitrul Principal. Comitetul disciplinei in cauza si de Organizator.8 Neacceptare/Incompetenta (1) Arbitrul principal la o competitie de gradul I are dreptul sa excluda Arbitrii din comisie. dar nu poate indeplini alta functie in afara de aceasta.6. dar devine nedisponibil. (4) Organizatorul. pe care li se indica functia. pentru care nu necesara calitatea de Arbitru FAI. acel Arbitru va fi coniderat neaceptabil si se va aplica 4. 4. in plus fata de acest numar. Editia februarie 2003 Pagina 110 . trebuiesc aprobati de Arbitrul principal si de Organizator. Juriul tebuie sa aprobe inlocuirile.9 Calificare Toti arbitrii selectionati pentru o competitie de categoria I trebuie sa fie pe lista curenta a Arbitrilor FAI.6.

4 Raportul organizatorului Organizatoral va prezenta un raport scris la urmatoarea intrunire IPC. pot raporta probleme referitoare la securitate in timpul desfasurarii concursului inspectorului CIP (IPC). inclusiv pentru arbitri.9. asa cum se prevede in regulamentul de concurs. 4.2 Drepturi si indatoriri 1) Este responsabilitatea Juriului sa asigure ca prevederile Sectiunii Generale si a Sectiunii 5 din Codu Sportiv FAI si Regulamentul de Concurs sa fie respectate cu strictete. 4. cu conditia nu se amestece sau sa nu-i deranjeze pe concurenti. 4) Presedintele juriului va respinge contestatia daca se constata egalitatea de voturi. 4.7. Daca Presedintele numit nu poate participa din diferite motive.9.5.oral sau in alt mod o parere personala si nu va permite discutii in prezenta partilor in cauza.4 Decizii definitive 1) Deciziile luate de juriu sint detinitive. 4. 4.3 Solutionarea contestatiilor In plus fata de prevederile sectiunii generale : 1) Pregedintele juriului trebuie sa asigure ca nici un membru al juriului sa nu exprime .2 Rezultatele oficiale Organizatorul va avea grija ca fiecare delegatie sa primeasca cel putin trei copii ale rezultatelor oficiale si daca este posibil una pentru fiecare participant. 2) Orice caz sau incident care nu este prevazut in aceasta sau alte reguli valabile trebuie stabilite de juriu 3) Membrii juriului au dreptul sa fie prezenti in orice moment in orice punct de pe terenul de concurs. Pastrarea documentelor. 4.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA (4) Presedintele Juriului va fi un oficial senior IPC (vezi IPC Reguli Interne) sau un senior IPC delegat.9.9. 3) Presedintele si membrii juriului care apartin natiunii care a facut contestatia nu au drept de vot.7. numai daca nu se specifica altfel in regulament. 4. Editia februarie 2003 Pagina 111 . 4. 2) Organizatorul trebuie sa puna la dispozitia arbitrului principal si a presedintelui subcomitetului de arbitrii documentele necesare pentru completarea corecta a tuturor rapoartelor. arbitri sau personalul operativ.1 Terminarea concursului Concursul trebuie declarat terminat in momentul indicat in regulamentul de concurs pentru terminarea salturilor de concurs.7. daca nici un oficial nu poate fi prezent la deschiderea competitiei.3 Benzi video Organizatorul trebuie sa asigure ca fiecare delegatie sa poata cumpara benzi video pe care sa inregistrat campionatul mondial sau cupa mondiala. Castigatorii pot fi facuti cunoscuti numai pentru acele probe in care s-a terminat cel putin numarul minim de manse. fara sa aduca prejudicii prevederilor capitolului 9 din Sectiunea Generala a Codului sportiv.8 Securitatea Orice persoana. 1) Toate documentele relevante pentru un campionat mondial sau o cupa mondiala trebuie pastrate de organizator timp de cel putin trei ani. 2) Votul va fi secret.9. inclusiv arbitrii. el va fi inlocuit temporar cu urmatorul delegat oficial calificat in acest sens. 4.9 Concluzii 4.

Exceptiile de la aceasta regula trebuie autorizate de comun acord de catre arbitru principal. O deficienta a echipamentului.2. (3) Ordinea de salt va precum se descrie in Regulamentul de concurs.5 Chemarea celor care executa salturi Concurentii trebuie sa fie chemati in zona de imbarcare cu aprox. 5.1. El trebuie totusi. (2) Conducatorul concursului stabileste ordinea probelor la orice moment dat. conducatorul concursului si arbitrul principal.2. Acest lucru se aplica si la activarea unui dispozitiv de siguranta care asigura deschiderea parasutei. schimbari substantiale in ordinea de salt sau probleme asemanatoare. (2) Probleme de echipament care survin pe timpul caderii libere. ordinea initiala de salt se aplica la toate probele. (4) Conducatorul concursului poate schimba ordinea de salt pentru o mansa daca acest lucru se dovedeste necesar datorita repetarii salturilor sau altor necesitati organizatorice importante. nu reprezinta motiv pentru repetarea saltului. care pot afecta ordinea. (3) Pentru a asigura efectuarea.4 Trasee de zbor Traseul de zbor de baza trebuie sa fie stabilit de comun acord de catre piloti.1 Echipament (1) Fiecare participant raspunde de buna stare a echipamentului sau. 5. efectele conditiilor meteo deosebite la inaltime. in stransa colaborare cu arbitrul principal. inclusiv timpul necesar concurentilor. care nu este din vina lor. conducatorul concursului poate programa doua probe simultan. Probele pentru barbati si femei sunt considerate diferite in acest scop. (5) Tratamentul medical nu constituie un motiv pentru schimbare ordinii de salt. in timpul unui Campionat Mondial sau International. Daca nu sosesc la timp pentru imbarcare trebuie sa primeasca punctajul maxim sau minim (dupa caz) pentru saltul respectiv. (2) La un concurs cu mai mult de o proba.1 Alte salturi Concurentilor nu le sunt permise alte salturi in afara celor oficiale de antrenament si de concurs. sau daca conditiile meteo impun acest lucru.2 EXECUTAREA SALTURILOR 5. sa aiba in vedere doleantele juriului si orice contestatie facuta la timp. 15 minute inainte de imbarcare la bordul avionului. dupa inceperea concursului.2.3 Ordinea probelor (1) Conducatorul concursului. incidentelor de avioane. datorita unor aterizari la distanta mare. 5. 5. replierea parasutei de rezerva. nu constituie un motiv pentru repetarea saltului. trebuie sa exploateze la maxim conditiile meteo favorabile.2.2 Ordinea de salt (1) Salturile de antrenament executate pe parcursul perioadei oficiale de trei zile inainte de concurs vor fi evaluate daca se cere acest lucru.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA CAPITOLUL 5: REGULI GENERALE DE CONCURS 5.2. alta decat echipamentul video al echipei.1 GENERALITATI 5.Deasemenea va mai fi o a doua chemare cu 5 minute inainte de imbarcarea in avion. Editia februarie 2003 Pagina 112 . 5. Parametrii de siguranta trebuie sa fie mentinuti tot timpul. cu conditia ca programul sau secventa sa fi fost prezentate dinainte juriului. care ingreuneaza sau nu permit concurentului evolutia. directorul concursului si juriu.

50 m inaltimea stabilita pentru proba. In acest caz cameramanului raspunzator de incident nu i se va mai permite sa participe la alte salturi filmate. 5.000 ft) m si nu sunt furnizate rezerve suplimentare de oxigen.2.8 Serii de salturi din avion (1) Concurentul sau echipa nu sunt obligati sa sara daca inaltimea depaseste cu +/. se poate acorda permisiunea efectuarii unui alt salt. (2) Nu sunt permise mai mult de doua serii de salturi decat daca pilotul si/sau un arbitru autorizeaza inca o trecere. (3) Concurentul sau echipa pot hotari sa renunte la un salt in cazul in care exista motive intemeiate si pot cobori cu avionul. Skysurfing si Freeflying care au participat la doua (2) probe timpul minim ingaduit de la sosirea la locul competitiei pana la prima chemare pentru saltul urmator. nerespectarea instructiunilor transmise echipei din avion poate duce la descalificarea pentru saltul respectiv. (3) Poate fi acordata permisiunea realizarii unui alt salt daca arbitrul principal. (1) Cu permisiunea colectiva a conducatorului concursului si a arbitrului principal se va permite accesul unui cameraman la bordul avionului si iesirea cu un concurent sau o echipa. de comun acord cu conducatorul concursului si oficialul FAI. prin contact direct afecteaza performanta echipei. atunci saltul trebuie efectuat cu prima ocazie. parasute). din cauza unor conditii exterioare. (2) Exceptie facand previziunile paragrafului 5.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Fiecare concurent are dreptul la un timp minim de 45 minute de la ajungerea la locul unde se desfasoara concursul pana la prima chemare pentru saltul urmator. Pentru concurentii în Freestyle Skydiving. Decizia arbitrilor nu poate fi contestata.6 Cameraman si alte persoane sau obiecte la bord sau in aer. dupa parerea arbitrului de proba si a arbitrului principal.2.7 Comunicatii sol-aer (1) Comunicatiile dintre conducatorul concursului sau arbitrii de la sol si avion se fac prin intermediul aparatelor de emisie-receptie. cu exceptia salturilor repetate si a primului salt al zilei si pentru aterizarea la punct fix. atat pentru concurenti cat si pentru arbitri. Daca se renunta la un salt si arbitrii hotarasc ca motivul este intemeiat. Decizia arbitrului principal nu poate fi contestata. este de parere ca performanta unei echipe a fost serios afectata de catre un obiect aflat in aer (de exemplu: un avion. suficienta vizibilitate.000 ft) m sau zece (10) minute la peste 3650 m (12. un cameraman altul decat cel al echipei care de parasutisti care evolueaza in cadere libera impiedica evaluarea performantei echipei sau dimpotriva. (5) Trebuie sa existe un interval de cel putin 1 minut intre trecerile avionului pe deasupra punctului de parasutare. Desi intervalul de timp scurs de la decolarea avionului nu este considerat motiv intemeiat pentru a se renunta la salt. (2) Nu se vor mai face iesiri dupa intreruperea unei probe pana cand conditiile nu redevin satisfacatoare. cu exceptia salturilor repetate si a primului salt al zilei. pe timpul concursului. este treizeci (30) de minute. sau cand este evident ca echipa sau concurentul dovedesc o buna experienta in domeniul sigurantei sau pricepere in efectuarea unor treceri suplimentare. 5.2. pentru a se evita interferenta intre concurenti. (2) Dacă dupa parerea arbitrului principal si Video Review Panel.2. 5. 5. caderea libera si aterizarea la punct fix cu Para-Ski.2. Editia februarie 2003 Pagina 113 . daca avionul zboara mai mult de cincisprezece (15) minute la peste 3000 m (10. aceasta va constitui un motiv intemeiat pentru renuntarea la salt. (4) Nerespectarea acestor reguli duce la acordarea punctajului maxim sau minim (dupa caz) pentru seria respectiva.8 (3). unde minimul de timp va fi de 30 de minute.9 Conditii meteorologice (1) Salturile vor continua atata vreme cat exista. Performantele parasutistilor sau echipelor care sunt deja in aer vor fi evaluate.

1. desi unele din conditiile tehnice prevazute in acest regulament nu sunt total indeplinite. cu exceptia (a formation skydiving team’s freefall videographer ) operatorul echipei. (3) Hotararea arbitrilor nu poate fi contestata. Rezultatele oficiale ale fiecarei probe trebuie afisate cel mai curand posibil si in decurs de cel mult 12 ore de la terminarea probei. 5. nu exista motive pentru repetarea saltului. 5. (2) Daca un concurent sau o echipa este descalificat pentru un salt. caz in care numarul maxim de salturi este opt (8). saltul trebuie repetat. Presedintele juriului trebuie sa organizeze o intrunire a juriului cu prima ocazie.3 CONTESTATII 5. aceasta regula nu se aplica in cazul salturilor de baraj sau a salturilor repetate si nici in cazul Lucrului relativ pe cupola. (2) Daca se acorda unui concurent sau unei echipe dreptul de a reface saltul. Punctajul de penalizare acordat in urma descalificarii in seriile terminate trebuie inclus in punctajul total. Daca nu este repetat. se va acorda punctajul minim sau maxim pentru saltul respectiv.11 Refacerea salturilor (1) Salturile vor fi refacute cat mai repede posibil dupa incidentul care a determinat refacerea lui.2 Numarul de salturi pe zi Numarul maxim de salturi de concurs permis unui concurent / unei echipe in toate probele sau disciplinele intr-o zi este de sase (6). Arbitrul principal se va asigura ca rezultatele oficiale sunt disponibile la timp pentru ceremoniile de premiere. Conducatorul concursului trebuie sa transmita contestatia presedintelui juriului si sa aduca continutul ei la cunostinta arbitrului principal cat mai curand posibil. (3) Daca salturile se executa in conditii care se incadreaza evident in limitele Codului Sportiv si a Regulamentului de concurs.3. dar trebuie semnata de concurentul sau capitanul echipei in favoarea careia actioneaza.10 Punctarea (1) Incepand cu momentul in care unul dintre parasutisti.2. Skysurfing and Freeflying pentru concurentii care au participat la doua (2) probe. (3) Punctajul pentru rezultatele obtinute si rezultatele neoficiale ale fiecarei serii trebuie afisate pe un tabel imediat ce sunt insumate. Doua descalificari intr-un concurs pentru un concurent sau o echipa duc automat la descalificarea imediata pentru intregul concurs.2.1 Procedee. saltul va fi evaluat. Freestyle Skydiving. limite de timp si continut (1) O Contestatie trebuie inmanata conducatorului concursului in interval de doua ore de la cunoasterea motivului contestatiei. (2) Fiecare contestatie trebuie sa mentioneze regula sau regulile in baza carora se face.1 Categorii: (1) Aterizare de precizie (2) Acrobatie (3) Lucrul relativ in cadere libera (4) Lucrul relativ pe cupola (5) Freestyle Skydiving. Contestatia poate fi prezentata de catre conducatorul echipei. exceptie doar in cazul in care echipa / concurentul este de acord sa mai faca. a parasit avionul. Skysurfing and Freeflying Editia februarie 2003 Pagina 114 . pentru saltul respectiv se va acorda punctajul minim sau maxim (dupa caz). CAPITOLUL 6: ARBITRII FAI 6. (4) O contestatie poate fi retrasa in orice moment inaintea votului final. 5.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 5. dupa ce acesta/aceasta a solicitat oficial acest lucru.2.

6. (2) Fiecare NAC trebuie sa asigure o lista a noilor arbitrii de parasutism FAI si/sau a arbitrilor de parasitism FAI care isi schimba gradul. 6.3.4.6 Calificarile pentru a arbitra la o competitie de categoria I Pentru a arbitra la o competitie de categoria I. Lista noilor arbitri de parasutism FAI este furnizata in trei ani calendaristici de la precedenta sedinta IPC (6.2. 6.3.9. Terminarea cu succes a unui curs de pregatire de arbitru IPC il califica pentru a arbitra un campionat national. capitolul 5 cu anexele lui si Regulile de competitie pentru categoriillle particulare pentru care este calificat.2 Lista arbitrilor FAI (1) IPC va continua publicarea anuala a listei arbitrilor de parasutism FAI care va contine cerintele in vigoare. 6. sa participe activ la discutiile dintre arbitrii sau in cadrul comisiei de arbitri si sa discute adecvat toate aspectele legate de parasutism.3 Cerintele pentru gradarea arbitrilor de parasitism FAI (toate categoriile) IPC impune cerintele minime pentru gradarea arbitrilor de parasutism FAI. competitii de categoria I sau II sau (2) sa fi obtinut o evaluare satisfacatoare la un curs de pregatire IPC sau la un seminar de evaluare IPC. Cerintele pentru inaintarea in grad a arbitrilor de parasuism sau innoirea anuala a cerintelor sunt detaliate in paragrafele 6.3. 6.5 si 6.6.2(2)). 6. Aceasta lista trebuie sa fie trimisa sefului Comitetului de arbitrii IPC inainte de 31 decembrie al anului ce precede intalnirea anuala a IPC. (3) NAC va atesta pentru Comitetul de arbitrii IPC daca aribitrii din tara respectiva au indeplinit conditiile initiale ale FAI. Arbitrii Internationali CISM trebuie sa fi indeplinit cerintele necesare pentru includerea in lista IPC a arbitrilor de parasutism FAI pentru ca a NAC sa-I poate include in lista nominala (6. (4) Pentru categoriile Aterizare de precizie si Acrobatie. arbitrul trebuie sa satisfaca conditiile urmatoare într-o categorie specifica pentru a se califica pentru gradarea sa ca arbitru de parasutism FAI la acea categorie.3. Regulamentul de Concurs si a indemanarii sale tehnice. Comitetul Arbitrilor IPC va pastra inregistrarea tuturor arbitrilor la competitiile de categoria I si detaliile oricarei evaluari oficiale a fiecarui arbitru.3. 6.5 Indeplinirea anuala a conditiilor Arbitrul de parasutism FAI trebuie sa indeplineasca in doi ani calendaristici consecutivi una din urmatoarele conditii pentru a-si pastra validarea curenta pentru o categorie specifica: (1) sa fi arbitrat cel putin un campionat national.3.4 Calificarea initiala In plus la cerintele prezentate la 6. Arbitrii de parasutism pentru competitiile / contestatiile FAI / NAC autorizate. Inregistrarea activitatii de arbitrare Fiecare arbitru de parasutism FAI trebuie sa pastreze o înregistrare a activitatii lor de arbitrare intr-un carnet oficial.1 Cunoasterea regulilor Un arbitru de parasutism FAI trebuie sa cunoasca in detaliu Codul sportiv. Arbitrul trebuie sa fi arbitrat cel putin la doua Campionate Nationale. capitolul Consideratii generale. un arbitru trebuie: Editia februarie 2003 Pagina 115 . sau competitii de categoria I sau II.6) trebuie sa aiba abilitatea de a comunica astfel incat sa inteleaga sensul propriu al instructiunilor. sau oricare combinatie a acestora si sa fi realizat o evaluare satisfacatoare pentru Codul Sportiv. 6.2(2)0. NAC-urile sunt poate imbunatati standardele minime IPC pentru a asigura experienta si competenta tehnica a FAI. 6.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 6. Limba Un arbitru de parasutism FAI sau un arbitru in practica (6.

ceea ce poate avea ca rezultat penalizare zero. Aceasta evaluare la categoria specifica poate fi facuta de catre Asociatia Nationala.1 Standardele evaluarii minime pentru acrobatie (stil cadere libera). care a avut loc in ultimii doi ani calendaristici. Punctajul acordat nu este intotdeauna punctajul cumulat al arbitrilor care sunt evaluati.8. dupa discutii. caz in care 75% din penalizari trebuie in concordanta cu punctajul acordat. (2) sa fi participat cu succes la Conferinta Arbitrilor pentru competitie de categoria I 6. (5) O evaluare la toate disciplinele va include un examen din Codul sportiv si din Regulamentul de Concurs. Acest ghid de evaluare va include un orar. urmand specificatiile IPC Colegiul Arbitrilor sau poate fi facuta la un curs de pregatire IPC sau la un seminar de evaluare IPC. 6. (2) Arbitrul principal trebuie sa cunoasca foarte bine Codul sportiv si Sectiunea 5 din Codul sportiv si Regulamentul de concurs. Lucru relativ in cadere libera. La cel putin 80% dintre intrebari trebuie sa se raspunda corect.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA 6.8 cu cel mult 24 de luni inaintea concursului. lucru relativ in cadere libera si lucru relativ pe cupola va fi facuta folosind casete video. (2) sa fi participat cu succes la Conferinta Arbitrilor pentru competitie de categoria I sau (1) sa fi arbitrat satisfacator la competitie de categoria I pentru categoria specifica in cei doi ani calendaristici care preced anul calendaristic in care are loc concursul. cel putin 90% din punctaj trebuie sa fie acordat de comun acord. (2) Evaluarea pentru acrobatie. acolo unde se aplica. de catre o echipa experimentata de arbitri aprobata de Coolegiul Arbitrilor IPC (4) Punctajul acordat da credit pentru deciziile arbitrilor.2 pentru Acrobatie. acordandu-le toate informatiile semnificative.9 Indatoririle arbitrilor 6. Freestyle Skydiving. interpretarile curente ale manevrelor. (3) La stilul liber. formatie in cadere libera(lucru relativ).6. Lucru relativ pe cupola. Casetele video trebuie sa includa punctajele acordate si un sumar al penalitatilor acordate. arbitru de concurs sau Arbitru Principal Instruire la o competitie de categoria I.7 Controlul IPC IPC are dreptul sa ceara informatii detaliate despre activitatea unui arbitru de parasutism FAI in orice moment si sa cerifice daca un arbitru a realizat si mentinut standardele de evaluare. 6. exceptand formatia in cadere libera(lucru relativ). inclusiv ultimele modificari facute la intrunirea IPC Editia februarie 2003 Pagina 116 .8 Criterii pentru evaluarea arbitrilor (1) IPC va furniza un ghid de evaluare a arbitrilor.9. interpretari ale regulilor si. formatie cu parasute deschise (lucru relativ pe cupola). Skysurfing si Freeflying (1) sa fi obtinut o evaluare satisfacatoare la categoria specifica dupa cum este specificat la 6. De exemplu in proba de acrobatie pot exista mai multe unghiuri.1 Arbitrul principal (1) Arbitrul principal trebuie sa anunte toti arbitrii desemnati daca sunt sau nu selectati in echipa de arbitrii.4 6.1 pentru aterizare la punct fix. (3) Un punctaj acordat pentru salturi trebuie realizat si trebuie sa se pronunte asupra lui.6. un curs de pregatire IPC sau la un seminar de evaluare IPC pentru categoria specifica. ambele sunt afirmatii acceptabile in functie de o anumita formatie sau de secventa intermediara. In formatie in cadere libera (lucru relativ) sau in formatie cu parasute deschise (lucru relativ pe cupola) pot aparea cazuri in care corect si incorect. schite. 6. (2) Cel putin 85% din punctaj. (2) sa fi participat cu succes la Conferinta Arbitrilor pentru competitie de categoria I sau (1) sa fi participat ca Arbitru principal. sa satisfaca conditiile de la 6. Freestyle Skydiving & Skysurfing (1) Evaluarea se va face folosind un numar de minimum 30 de salturi. indrumari pentru pregatire.

(7) Arbitrul Principal va conduce toate intrunirile arbitrilor. va asigura ca tot echipamentul pentru Arbitrii functioneaza normal. Copii ale tuturor foilor de scor vor fii trimise Comitetului de Arbitrii al IPC. sa se asigure ca toti Arbitrii respecta 6. organizarea probelo. impreuna cu Organizatorul.9. ca acesta este in buna stare de functionare si ca toate foile de arbitraj sunt disponibile si in numar suficient (5) Arbitrul Principal va conduce o Conferinta pentru Echipa de arbitrii inaintea inceperii competitiei. dupa ce competitia s-a sfarsit. si o evaluaare a fiecarui arbitru. daca nu. echipamentul folosit.3 Arbitrul de probe Editia februarie 2003 Pagina 117 . (3) Arbitrul principal trebuie sa ajunga la locul desfasurarii concursului la timp pentru asi indeplini toate indatoririle care-i revin in calitatea de arbitrul principal. trebuie. cu acordul Arbitrilor de Probe. Raportul trebuie sa contina detailii despre activitatea arbitrilor la toate probele. (6) Daca e cerut de Arbitrul Principal.8(1). (4) Inainte de inceperea concursului. etc).2 Asistentul Arbitrului Principal (1) Asistentul Arbitrului Principal. (2) Asistentul Arbitrului Principal. Arbitul Principal poate apilca 4. care va contine detaliile activitatii arbitrilor FAI si a arbitrilor in curs de pregatire. (9) Arbitrul Principal va controla evaluaarea foilor de scor si va asigura publicarea prompta a rezultatelor. vor organiza prepararea si aranjamentul zonei aerodromului. sa fie inclus in Agenda pentru urmatoarea intalnire IPC. arbitrul principal trebuie sa confirme ca se dispune de tot echipamentul necesar cerut de Codul sportiv si Regulamentul de concurs. in special. ce trebuie tinut in timpul fiecarei competiti de categoria I. si detailii specifice despre oricare arbitru a carui activitate a fost neacceptabila.2 si. dar care nu vor interfera cu activitatile sale specifice 6. Arbitrul Principal de Instruire va efectua activitati specifice echipei de arbitrii. orice recomandare de modificare a Codului Sportiv FAI. a Regulamentului Competitiei. Trebuie de asemenea sa cunoasca toate aspectele legate de conducerea si desfasurarea unui concurs international si trebuie sa indeplineasca functia de director administrativ al echipei de arbitri. 6. (5) Arbitrul Principal de Instruire va pregatii un raport catre IPC.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA dinaintea concursului respectiv si motivele care au dus la aceste modificari. (11) Arbitrul Principal trebuie sa trimita un raport Secretariatului IPC in 30 de zile de la sfarsitul competitiei. (12) Arbitrul Principal. sa dea o evaluare obiectiva a fiecarui arbitru a activitii din timpul competitiei. (10) Arbitrul Principal va verifica ca totate calificarile arbitrilor sunt conforme cu regulamentele in vigoare. in care se desfasoara activitatea arbitrilor. (3) Arbitrul Principal de Instruire (4) Arbitrul Principal de Instruire va conduce Cursul pentru arbitrii FAI si pentru arbitrii in curs de pregatire. Arbitrul Principal va fi responsabil cu asigurarea ca toti membrii echipei de arbitrii intrunesc calificarile standard. a obiectivitatii acestora la fiecare proba.3. echipamentul si conditiile de munca.6. copii certificate ale foilor de scor. impreuna cu Arbitrului de Probe. (8) Arbitrul Principal va respecta prevederile Codului Sportiv FAI si a Regulamentului Competitiei in timpul competitiei. daca e posibil. CJ trimite la NAC documentation necesara referitoare la record ( descrierea recordului. sa fie inaintata Organizatorilor urmatoarelor Championate Mondiale.9. (13) Daca un potential record mondial e stabilit in timpul competitiei. (6) Arbitrul Principal va fi prezent la toate voturile. ca. Un sumar scris al acestor evaluari va fi dat si Directorului Comitetului de Arbitrii IPC.

Arbitrii in curs de pregatire. la intelegere cu Organizatorul.10 Intrunirile Arbitrilor (1) Arbitrii se intrunesc cand Arbitrul Principal considea necesar sau daca o treime dintre arbitrii doresc. Arbitrul de probe e responsabil cu observarea competitorilor in aer ca sa poata atentiona pe ceilalti arbitrii cand un competitor se apropie de tinta. (6) Arbitrul de probe sau persoana nominalizata de Arbitrul Principal e responsabil cu controlul directiei zborului si al punctului de iesire si cu observarea conditiilor vantului la Acrobatie.9. (2) Participarea la intruniri e limitata la Arbitrii. 4. (3) Arbitrii in curs de pregatire lucreaza sub directa supravegere a Arbitrului Principal. 6. lucru relativ in cadere libera si lucru relativ pe cupola. (2) Arbitrii trebuie sa prezinte actele Arbitrului Principal. dar nu e necesar sa participe la Conferinta Arbitrilor de dinaintea competitiei.9. 6. interpreti si persoane invitate de comisie. atunci cand e necesar. 6.11 Furnizarea Documentatiei (1) Arbitrii nu au voie sa furnizeze nici unei persoane informatii despre rezultate pana cand acele informati sunt declarate oficiale. (2) Arbitrul de probe e responsabil de indrumarile tehnice ale arbitrilor desemnati pentru proba respectiva. (2) Arbitrii nu au voie sa discute performantele competitorului sau ale echipei pana cand toti arbitrii nu au evaluat saltul sau pana Arbitrul de Proba o solicita. NORME DE PROTECTIA MUNCII SI P.S. IN AVIATIA SPORTIVA Editia februarie 2003 Pagina 118 . va semnaliza aprpierea competitorului cu un steag de culoare contrastanta. pentru disciplinele in cauza si sa cunoasca Codul Sportiv. 6. Daca e necesar. (3) Arbitrul de probe e responsabil pentru intreruperea probei.I. (3) Arbitrii vor muncii direct cu Arbitrul Principal si Arbitrii de Probe. (2) Arbitrii in curs de pregatire vor participa la intrunirile arbitrilor .CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA (1) Arbitrul de probe trebuie sa ajunga la locul competitiei la timp pentru a-si indeplinii sarcinile desemnate de Arbitrul Principal. sau competitii similare. Deciziile se vor lua cu majoritatea simpla a arbitrilor prezenti la intrunire. Procedurile fiecarei intruniri vor fi inregistrate si semnate de Arbitrul Principal. de marime minima 50 x 50 cm.4 Arbitrii (1) Arbitrii trebuie sa ajunga la locul competitiei la timp pentru orice conferinta de dinaintea competitiei. Arbitrul Principal are un singur vot. Arbitrul de probe va informa si va detalia sarcinile arbitrilor numiti pentru proba respectiva.5 Arbitrii in curs de pregatire (1) Arbitrii in curs de pregatire sunt potentiali arbitrii FAI Parachuting Judges si trebuie sa fi arbitrat minimum doua Campionate Nationale. (5) La punct fix. Sectiunea 5 si Regulamentul Competitiei. singur sau dupa consultarea Arbitrului Principal (4) Arbitrul de probe e responsabil cu transmiterea prompta a foilor de scor catre comisia de scor. (3) Fiecare membru al Comisiei de Arbirtaj prezent la intrunire are un vot. memberii Juriului.

astefl ca efortul repartizat pe persoana sa nu depaseasca limitele admise in cadrul varstei respective.66 – Pentru incarcarea sau descarcarea greutatilor ce depasesc valorile prevazute in tabelul de mai sus. PARTEA IV NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCII IN PARASUTISM CAPITOLUL I A. in scopul ca el sa cunoasca si sa stapaneasca in mod desavarsit materialul pe care il foloseste. cat si toate mijloacele existente pentru dirijarea avioanelor in zbor. instructiunile de circulatie aeriana si instructiunile de protectia navigatiei aeriene. se va lucra mecanizat sau in echipe. Editia februarie 2003 Pagina 119 . Art. Conducatorii unitatilor de zbor trebuie sa cunoasca capacitatea profesionala a fiecarui aviator.Prescriptii generale Art.170 – Pentru asigurarea securitatii zborului: a) Se face o selectie riguroasa.Norme de igiena muncii privind efortul fizic Art.65 – Persoanele de ambele sexe nu vor efectua transporturi manuale si munci sau ridicari de greutati ce depasesc valorile din tabelul de mai jos: FEMEI Grupa de varsta in ani 16 – 18 18 – 21 21 – 40 40 – 50 Peste 50 Greutatea in kg 5 8 12 10 8 BARBATI Grupa de varsta in ani 16 – 18 18 – 21 21 – 45 45 – 55 Peste 55 Greutatea in kg 12 25 50 30 20 Art. folosind informatiile si prevederile meteorologice. controlata periodic. continua si progresiva.67 – Tinerii sub 17 ani nu vor fi admisi la deservirea utilajelor de remorcare. a carei incalcare duce de cele mai multe ori la accidente. care trebuie sa corespunde din punct de vedere fizic si psihic activitatilor pe care trebuie sa le indeplineasca. d) Se vor aplica cu rigurozitate masurile pentru protectia zborului impotriva fenomenelor meteorologice periculoase zborului. c) Personalul de specialitate si personalul ajutator va fi educat in spiritul respectarii stricte a disciplinei de zbor si de aerodrom. Personalul navigant este obligat sa cunoasca si sa aplice cu strictete regulamentul de zbor. a personalului navigant. b) Se va instrui temeinic personalul navigant din punct de vedere teoretic si printr-o practica de zbor judicioasa. precum si in cazurile cand inaltimea de ridicare este mai mare de 4 m. pentru ca sa-l foloseasca numai in limitele ei si sa-l sprijine necontenit pentru cresterea acestei capacitati.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA PARTEA I GENERALITATI CAPITOLUL III A.

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

e) Se vor verifica riguros normele de verificare, folosire si interventie a materialelor de aeronautica. f) Se vor respecta riguros in zbor si la sol prescriptiile de tehnica securitatii zborului, prescriptiile medicale si igienice corespunzatoare, dotarea cu echipamentele necesare de protectie specifice zborului (conform normelor in vigoare), cunoscand ca folosirea acestora este obligatorie. B.Masuri pentru pastrarea conditiilor fizice ale personalului navigant Art.173 – Pentru a-si pastra intreaga capacitate a aptitudinilor de zbor, se interzice personalului navigant sa consume alcool si sa fumeze peste limita normalului, tutunul si alcoolul fiind factorii cei mai periculosi ai sigurantei zborului. Art.174 – Se interzice personalului navigant consumul bauturilor alcoolice, oricare ar fi cantitatea si cauza, in cursul odihnei pentru zbor, asteptarii pentru zbor, precum si in timpul zborului. Art.175 – Odihna inainte de zbor este indispensabila pentru desfasurarea normala a activitatii. Normal se cer opt ore de somn pe noapte pentru personalul navigant format si pana la noua ore pentru elevii naviganti. Art.176 – Persoanele care incalca normele de zbor si cele de odihna, vor fi trase la raspundere pentru consecintele ce ar putea decurge din cauza nerespectarii lor. Art.177 – Personalul navigant va fi admis la zbor numai daca inainte de zbor a avut odihna normala de cel putin opt ore si este apt medical. C. Prescriptii speciale de igiena a muncii in ramura aviatiei sportive Art.180 – Buna functionare a organismului omenesc este hotaratoare pentru securitatea zborului si ca urmare, organismul omenesc al aviatorului se poate gasi in situatii necorespunzatoare efortului cerut de zbor atunci cand are deficienta de rezistenta provocata de neodihna, alimentare insuficienta, indispotie trecatoare datorita fie evolutiilor in spatiu ale aeronavelor, fie caracteristicilor mediului aerian in care evolueaza aeronava. Art.181 – Medicul unitatii de zbor va verifica amanuntit starea generala de sanatate a personalului navigant.El este obligat sa aduca la cunostinta comandantului unitatii de zbor toate deficientele constatate. Comandantul de aeroclub si instructorul de zbor sunt obligati sa se informeze zilnic de starea sanatatii si de odihna navigantilor. Art.182 – Personalul navigant va consuma alimente cantinand 3.500 – 5.500 calorii zilnic. Aceste calorii vor fi realizate printr-o alimentatie cat mai variata, din care nu vor lipsi legumele proaspete, fructele, untul si branza, carnea fripta si pestele proaspat. Se vor evita cu desavarsire alimentele fermentabile ca – fasolea, mazarea si lintea uscata, care prin producerea de gaze ingreuneaza miscarile aviatorului la inaltime. Art.183 – Se interzice zborul cu stomacul gol pentru ca poate produce lesinuri. Art.185 – Se interzice inainte de zbor practicarea sporturilor care obosesc organismul si in general a oricaror raporturi care produc surmenaje, fie ele chiar si trecatoare. D.Masuri speciale pentru combaterea actiunii daunatoare a unor factori atmosferici in timpul zborului Art.186 – Factorii care pot dauna organismului omenesc in zbor, din cauza deplasarii aeronavei si caracteristicilor mediului aerian, intervin in urmatoarele conditii: a) la inaltimi mari de zbor din cauza presiunii si temperaturii scazute ca si a lipsei de oxigen;
Editia februarie 2003 Pagina 120

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

b) la schimbari bruste de viteze sau in evolutii anormale datorita acceleratiilor, care se nasc si pot supune corpul omenesc la eforturi periculoase; c) datorita turbulentei atmosferice; d) cand cabina aeronavei este insuficient protejata impotriva gazelor arse ale esapamentului sau deschisa; e) cand atmosfera este foarte umeda la inaltimea de zbor; f) cand echipajul este supus efectului curentului de aer produs de deplasarea aeronavei; g) cand lumina din aer este prea puternica; h) cand atmosfera este incarcata de electricitate; i) cand personalul nu este suficient protejat impotriva zgomotului si trepidatiilor aeronavei, provocate de functionarea motorului, elicei si deplasarii in spatiu a aeronavei. Art.187 – Se interzice zborul la inaltime pentru personalul navigant care sufera de sinuzita, are guturai puternic sau este cu urechea infundata. Art.189 – Pentru evitarea efectelor acceleratiilor pe care corpul omenesc nu le poate suporta: a) se interzice sa participe la zbor sau instructie personal insuficient controlat medical si nesupravegheat in zboruri cu evolutii bruste si acrobatice; b) se interzice efectuarea zborurilor acrobatice pentru personalul navigant care nu are atestare.

CAPITOLUL V MASURI SPECIALE CU PRIVIRE LA TRANSPORTURI DE CALATORI SI MARFURI CU AERONAVELE AVIATIEI SPORTIVE PRECUM SI IN VEDEREA EFECTUARII DE ZBORURI CU CARACTER DE LUCRU AERIAN Art.257 – Deplasarea pasagerilor de la locul de asteptare la locul de stationare a aeronavei si inapoi, precum si urcarea si coborarea din aeronava, se face sub conducerea si indrumarea unui responsabil numit de catre comandantul de aerodrom.

Editia februarie 2003

Pagina

121

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Art.258 – Aeronava in care se imbarca pasageri sau marfuri, va fi in asa fel amplasata la locul de stationare, incat sa permita imbarcarea sau debarcarea direct, evitandu-se urcarea prin fata sau prin spatele unei alte aeronave cu motorul pornit. Art.259 – Se interzice trecerea pasagerilor si vehiculelor prin fata aeronavelor care ruleaza la sol. Art.260 – Imbarcarea, debarcarea pasagerilor sau a marfurilor se va face numai la indicatiile comandantului de aeronava. Art.261 – Este interzisa imbarcarea in aeronava a substantelor toxice volatile, a materialelor usor inflamabile, precum si a oricaror materii urat mirositoare care pot stanjeni activitatea normala la bordul aeronavei. Art.264 – Incarcarea aeronavei se va face in ce priveste greutatea si centrajul, conform notitei tehnice a aeronavei si sub supravegherea pilotului comandant. CAPITOLUL VI MASURI DE SECURITATE PE AERODROM Art.265 – Personalul aeronautic civil din trefic precum si personalul tehnic de aerodrom, va cunoaste si va aplica cu rigurozitate toate instructiunile referitoare la indeplinirea sarcinilor ce-i revin, precum si utilizarea, verificarea, intretinerea, revizuirea si pastrarea materialelor de aeronautica pe care le manipuleaza. Art.266 – In timpul plecarii, sosirii, precum si rularii aeronavelor pe aerodrom se interzice trecerea persoanelor si vehiculelor peste benzile de decolare si aterizare sau de rulaje ale acestuia. Art.267 – Pe aerodromuri si terenuri de aviatie pe care se desfasoara activitate de instructaj, echipele de elevi vor sta pe aerodrom grupate pe puncte distincte, sub supravegherea uni responsabil. Este interzis pilotilor sa aterizeze mai aproape de 50 m de pozitia punctului fix. Intrarea in zona de lucru a unui aerodrom de scoala a altor aeronave se va face conform instructiunilor de exploatare.Intrarea in zona de lucru a acestor aeronave trebuie anuntata din timp. Art.268 – Se interzice inceperea unei activitati de zbor, daca pe teren nu exista un starter (CZ) bine instruit, prevazut cu materialele necesare indeplinirii tuturor atributiilor sale. Art.269 – Se interzice inceperea unei activitati de zbor de noapte daca pe teren nu exista instalatii de balizare si de iluminare corespunzatoare. Art.270 – Orice portiune de aerodrom devenita improprie va fi imediat marcata pe teren si la nevoie semnalizata avioanelor in zbor. Orice demarcare facuta pe aerodrom, precum si orice semne aeronautice amplasate pe aerodrom sau in afara lui vor fi intretinute de unitatea de zbor care detine terenul, in asa fel ca sa fie vizibile de la sol si din aer. Se va da o atentie deosebita semnelor si luminilor de balizare a obstacolelor. Art.271 – Mijloacele indicatoare ale directiei vantului si ale directiei de decolareaterizare vor trebui sa fie mentinute in perfecta stare de functionare, pe tot timpul cat pe teren se poate desfasura o activitate de zbor. Art.272 – De indata ce se anunta sosirea unei aeronave pe un aerodrom, pista de aterizare va fi imediat degajata de orice aeronave, materiale sau personal care s-ar putea gasi pe pista. Art.276 – Inainte de inceperea rularii prin impingere a aeronavei de catre servanti, se va controla daca acestia sunt in numar suficient si daca stiu de unde sa prinda si cum sa impinga aeronava.

Editia februarie 2003

Pagina

122

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA

Art.277 – Asezarea aeronavelor pe teren in vederea stationarii se va face cu fata in vant. Se interzice sa se lase o aeronava cu motorul oprit in asa fel ca vantul sa-l sufle din spate sau din lateral. Art.280 – In hangare se interzice folosirea lampii cu benzina, incalzirea cu sobe, precum si utilizarea iluminarii cu flacara. Art.281 – Fumatul in hangare este strict interzis. CAPITOLUL XVII MASURI TEHNICE PREVENTIVE CU PRIVIRE LA PREGATIREA SI EFECTUAREA SALTURILOR CU PARASUTA DIN AERONAVE, TURNURI DE PARASUTARE SI IN PREGATIREA FIZICA LA SOL A PARASUTISTILOR A.Generalitati Art.523 – In vederea efectuarii salturilor cu parasuta, comandantul de detasament si instructorii parasutisti afectati activitatilor de salt vor controla daca personalul profesionist si sportiv cunoaste perfect si stie sa piloteze tipul de parasuta cu care urmeaza sa efectueze saltul, deasemeni daca acestia cunosc si si-au insusit Procedurile si instructiunile in activitatile de parasutism aeronava si turnuri de parasutare, precum si Normele de protectie a muncii. Art.524 – In orice activitate de salturi cu parasuta, cadrele si sportivii trebuie sa cunoasca perfect mijloacele tehnice din care sau cu ajutorul carora vor executa saltul cu parasuta. Art.525 – Personalul calificat si sportiv trebuie sa indeplineasca toate conditiile fizice si psihice corespunzatoare activitatilor de parasutism. Art.526 – Personalul de conducere a activitatilor de parasutism trebuie sa fie permanent la curent cu starea sanatatii cadrelor si sportivilor si sa ia toate masurile pentru a fi admisi la salturi numai cei care corespund din punct de vedere medical. Art.527 – Pentru a-si pastra intreaga capacitate a aptitudinilor in salturile cu parasuta, sunt interzise cadrelor si sportivilor consumul alcoolului si abuzul in fumat atat inaintea inceperii activitatilor, cat si in pauzele de odihna. Art.528 – Conducatorii activitatilor de salturi si de pregatire fizica specifica, vor organiza instruirea personalului din subordine, pentru cunoasterea normelor specifice de lucru la aparatura de pregatire fizica. Art.529 – Pentru asigurarea securitatii activitatilor de salturi cu parasuta, se vor respecta urmatoarele reguli: a) pe aerodrom si pe terenurile pe care se desfasoara activitatile de instruire teoretica, practica si de pregatire fizica specifica, grupele de sportivi vor sta grupate in puncte dinainte stabilite sub supravegherea unui responsabil. b) cadrele si sportivii sa fie echipati si sa foloseasca efectiv si corect, in timpul activitatii, echipamentul de protectie prevazut in normativul de acordare a echipamentelor de protectie. B.Masuri de securitate privind pregatirea fizica la sol a parasutistilor Art.530 – Este interzisa folosirea aparatelor si instalatiilor de pregatire la sol – scara progresiva, platforme metalice, barca metalica, spalier, inel, rama metalica, cal cu manere si plasa elastica, daca aceste aparate nu sunt verificate tehnic si nu au avizul de folosire a instructorului parasutist responsabil cu pregatirea la sol. Art.531 – Instructorii parasutisti repartizati cu pregatirea la sol raspund de verificarea tehnica, periodica si ori de cate ori este necesar a aparatelor si instalatiilor de pregatire la sol.
Editia februarie 2003 Pagina 123

Art.544 – Instructorul de aeronava este obligat ca inainte de parasirea aeronavei de catre parasutisti sa execute urmatoarele operatiuni: a) sa verifice la cele doua capete a cablului din avion pentru acrosarea carabinelor. e) sa stie unde.540 – Este interzisa urcarea in aeronava a parasutistilor fara o verificare prealabila si amanuntita de catre instructorul de sol asupra modului de echipare cu echipamentul de protectie si parasutare. Art. Art.535 – In jurul aparatelor si instalatiilor de pregatire la sol trebuie sa existe un spatiu de siguranta. pe dusumea sau pe sol. d) sa stapaneasca bine momentele dificile din timpul executiei. oprind de la salturi parasutele care prezinta deficiente. h) sa se fereasca de improvizatii care in mod inevitabil duc la accidente.543 – Este obligatorie urcarea in aeronava prin spatele acesteia. c) sa cunoasca bine tehnica miscarilor ce urmeaza a fi predate. d) sa verifica aparatul de siguranta. g) sa aseze fiecare sportiv la locul potrivit si sa le precizeze ce au de facut. antrenor.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Art. g) sa vegheze respectarea cu strictete a timpilor de parasire a aeronavei de catre parasutisti. daca chingile sunt bine fixate si daca sistemul de largare este bine sigurantat si functioneaza normal. acolo unde este cazul. Art.534 – Este interzisa folosirea aparatelor sau a instalatiilor de pregatire la sol daca nu sunt bine fixate in tavan.539 – Sunt interzise salturile din aeronave fara cunoasterea si respectarea instructiunilor si caracteristicilor aeronavelor aflate in dotare. f) sa vegheze asupra pastrarii pozitiei corecte de parasire a aeronavei de catre parasutisti. e) sa aiba grija ca parasutistii la parasirea aeronavei sa nu se agate de rama de iesire. c) sa vegheze permanent asupra pozitiei cablului de declansare automata – acesta fiind permanent deasupra parasutistului. Art. Art. Art.532 – Este interzisa folosirea aparatelor si instalatiilor de pregatire la sol defecte si carora le lipsesc sistemele de siguranta.541 – Instructorul de sol este obligat sa verifice operatiunea de pliere a parasutei de catre pliorul atestat. Art. b) sa verifice ca acrosarea carabinei pe cablu sa se faca corect. fara supravegherea permanenta a cadrelor de specialitate – instructor. antrenorul – au urmatoarele obligatii in timpul pregatirii la sol a cadrelor si sportivilor: a) sa fie bine pregatit pentru antrenamentul pe care urmeaza a-l executa cu sportivii. Editia februarie 2003 Pagina 124 .Masuri de securitate in lansarile cu parasuta din aeronave Art.537 – Cadrele si sportivii sunt obligati sa poarte echipament de protectie usor si incaltaminte cu talpa moale si aderenta. f) sa atraga atentia executantilor asupra momentelor mai dificile din cadrul exercitiilor.533 – Este interzisa orice fel de activitate la aparate ori instalatii de pregatire la sol. Art. Art. Art.536 – Responsabilii cu pregatirea la sol – instructorul.545 – Este interzis instructorului de aeronava sa-si exercite atributiile in timpul salturilor efectuate de sportivi sau cadre. C. b) sa cunoasca bine starea tehnica a aparatelor si instalatiilor de pregatire. Art.542 – Sunt interzise salturile cu parasuta fara prezenta in aeronava a instructorului de specialitate. sunt interzise orice fel de exercitii la aparate.538 – In pauza pregatirii fizice la sol sau dupa incetarea acesteia. fara a fi echipat cu parasuta conform reglementarilor in vigoare. cand si cum sa acorde primul ajutor.

cu exceptia lansarilor cu caracter special. Art. care va fi astfel amplasata incat sa nu prezinte un pericol de accidentare pentru parasutisti la aterizare Art. se impune purtarea vestei de salvare. Art.550 – Sunt interzise salturile cu parasuta in terenuri obstacolate.558 – Sunt interzise salturile cu parasuta pe terenuri abstacolate. parasuta de rezerva si echipamentul de protectie. Art.554 – In timpul zborului sunt interzise deplasarile prin aeronava – in special sub inaltimea de 150 m. atat a parasutistilor cat si a altor persoane.561 – Este obligatoriu ca dupa scurgerea perioadei fixate de valabilitate in timp a pliajului parasutelor. Art. atat cadrele cat si sportivii parasutisti vor acorda cea mai mare atentie procedurii de aterizare. nedormiti sau au consumat bauturi alcoolice.551 – Pentru preantampinarea oricarui accident. cadrele si sportivii sunt obligati ca in timpul zborului cu parasuta sa nu se abata de la tema stabilita la sol si care trebuie executata in zbor astfel incat sa nu puna cu nimic in pericol securitatea lansarilor si prin aceasta viata parasutistilor. Art. Editia februarie 2003 Pagina 125 . pe apa. Art.De asemenea in situatia salturilor cu parasutisti incepatori. Art.552 – Sunt interzise salturile cu parasuta.547 – Instructorii de sol si de aeronava trebuie sa fie permanent la curent cu starea sanatatii cadrelor si sportivilor si sa ia masurile corespunzatoare ca acestia sa fie admisi la salturi numai in conditii psiho-fizice care sa asigure desfasurarea activitatilor in conditii de maxima securitate.546 – Este interzisa urcarea in aeronava a sportivilor si a cadrelor pentru efectuarea salturilor cu parasuta fara ca acestia sa aiba parasuta principala. Art.555 – Sunt interzise salturile cu parasuta de la o inaltime mai mica de 700 m. sa se repete controlul acestora in aceleasi conditii ca cele anterioare.563 – Este obligatoriu ca orice salt sa se execute cu doua parasute – principala si de rezerva. pe terenuri situate sub 2 km de cea mai apropiata oglinda de apa.553 – Este obligatoriu ca pe toata activitatea de salturi. parasutele in cauza nu vor fi admise la zbor decat dupa remedierea tuturor defectelor. accidentate si care prezinta pericole de accidentare. fara vesta de salvare. instructorul de sol va controla starea tehnica a parasutelor. Art. Deasemeni.557 – In situatia salturilor cu parasutisti incepatori nu se va depasi viteza maxima a vantului prevazuta in manualele si instructiunile tipurilor de parasute utilizate. Art. Art.559 – Pentru lansarile la punct fix se va amenaja un pat de nisip cu grosime de cel putin 60 cm.548 – Este interzisa activitatea de zbor/salturi a cadrelor si sportivilor daca acestia sunt obositi. concentrandu-si atentia sa nu fie luati prin surprindere de turbulentele ce se pot produce aproape de sol si asupra pozitionarii corecte a picioarelor.562 – Se va efectua controlul conform normativelor. In cazul in care constata defecte in constructia acestora. lipsite de vizibilitate si in orice alt loc care ar pune viata in pericol.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Art.560 – In mod obligatoriu parasutele vor fi pliate si controlate de personal autorizat si atestat pentru aceasta.549 – Dupa fiecare salt. De asemeni este obligatorie plasarea manecii de vant in apropiere. Art. Art. care in pauza salturilor si dupa. va fi reamenajat prin afanare si completarea stratului de nisip. Art. Art. Art.556 – Este obligatorie respectarea disciplinei in pilotarea corpurilor pentru evitarea coliziunilor intre parasutisti. cadrele si sportivii sa fie echipati conform normativului de dotare.

580 – Intreg personalul tehnic. ploaie. Art. in caz ca au aparut defectiuni.570 – Manevrarea instalatiilor de ridicat din turnurile de parasutare se face numai de mecanici manevranti sau instructori de parasutism manevranti. navigant si sportivii participanti la activitatile de salturi cu parasuta din turnurile de parasutare vor fi instruiti privind respectarea si aplicarea Normelor de protectie a muncii si PSI specifice. Art. parasutele nu vor fi date in exploatare decat dupa remedierea defectelor.571 – Activitatile de salt la turnurile de parasutare se pot desfasura numai respectandu-se tandemul mecanic – manevrant. Art.576 – Este interzisa folosirea ascensorului turnului de parasutare pentru alte scopuri decat cel pentru care a fost instalat.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Art.586 – Sunt interzise salturile din turnurile de parasutare cand viteza vantului depaseste 5 m/s la ghidate si 4 m/s la declansate. Art. ceata.578 – Sportivii angrenati in salturile ghidate la turnurile de parasutare. Editia februarie 2003 Pagina 126 . Art. Art. cu respectarea intocmai a instructiunilor cuprinse in placuta tehnica din cabina. trebuie sa aiba varsta minima de 10 ani.567 – Este obligatorie respectarea pozitiei corecte a corpului in timpul plutirii si la aterizare. autorizati pe anul in curs. Art.579 – Sportivii angrenati in salturile declansate si de la platforma la turnurile de parasutare trebuie sa aiba varsta minima de 14 ani. Art. deasemeni vor poseda echipamentele de protectie corespunzatoare activitatii pe care o desfasoara. care raspunde de manevrarea instalatiilor de ridicat in conditii de deplina securitate si de instructorul de parasutism care raspunde de desfasurarea in conditii de deplina securitate a activitatii de salt cu parasuta si de pregatirea fizica specifica la sol. ninsoare.577 – Este interzisa ridicarea cu cabina ascensorului a mai multor persoane decat cele prevazute pe placuta tehnica din cabina. Art. Art. Art. parasutele sa fie atent controlate. Verificarea (zilnica) se va face in conformitate cu Prescriptiile Tehnice la acest capitol. Art.585 – In mod obligatoriu pasarela cu bratul de lucru va fi orientata intotdeauna pe directia vantului.565 – Este obligatoriu ca dupa fiecare salt.Masuri de securitate in lansarile cu parasuta din turnurile de parasutare Art.564 – Se recomanda ca pe timpul lansarilor comandate (cu deschidere intarziata) dotarea tehnica a parasutistului sa cuprinda: dispozitiv automat de deschidere a parasutei de rezerva si cronometru sau altimetru.566 – Se vor aplica cu strictete masurile de protejare a salturilor impotriva fenomenelor periculoase ale atmosferei: vant puternic peste 8 – 9 m/s. folosindu-se informatiile si prevederile meteo. Art. Art. astfel incat parasutistul sa se indeparteze de turn atat la ghidate cat si la declansate. Art. in vederea preintampinarii accidentelor si a cazurilor speciale. Art.572 – Se interzice inceperea activitatii de salt din turnurile de parasutare fara o verificare prealabila a intregii instalatii si aducerea acesteia in parametrii normali de lucru.581 – Este interzisa participarea oricarei persoane la activitatile de la turnurile de parasutare fara respectarea prezentelor norme.574 – Folosirea ascensoarelor se face numai de instructorul parasutist afectat activitatii la turn si care este autorizat in acest sens de organele judetene ISCIR. descarcari electrice. indiferent de greutate. D.582 – Este interzisa ridicarea cu bratul macaralei a mai mult decat o singura persoana.568 – Este interzisa aterizarea cu parasuta in alte locuri decat cele stabilite pentru aceasta.

Art. cordul de legatura cu inelul de prindere la sistemul de declansare. cu ajutorul instructorului asigurat prin centura de siguranta de balustrada. dupa aceelasi procedeu ca la salturile ghidate.589 – In mod obligatoriu la lansarile de pe platforma instructorii vor fi echipati cu centura de siguranta fixata de platforma prin carabina. b) contactul cu solul al parasutistului se va face cu viteza mai mica pentru evitarea accidentelor.588 – Este interzis accesul oricarei persoane straine in interiorul turnului sau pe constructia acestuia. e) coborarea sportivului va fi controlata prin cablul de urcare – coborare al troliului turnului.592 – Atat mecanicul manevrant cat si instructorul parasutist au obligatia sa opreasca activitatea de salt de la turn cand constata anomalii sau defectiuni care ar agrava situatia instalatiei si a salturilor.593 – Este interzis la efectuarea salturilor portul in buzunare sau in alt loc. de obiecte metalice si periculoase. urmarind ca: a) bratul macaralei sa fie orientat pe directia vantului. dupa care hotaraste ridicarea parasutei. suspanta cu siguranta de declansare. instructorul parasutist va verifica: starea tehnica a parasutei. F. Masuri de securitate in salturile de la platforma Art.596 – Instructorul va fixa parasuta in instalatia de ridicat folosind cercul mic. de catre mecanicul manevrant care va reduce in apropiere de sol viteza de coborare. c) instructorul trage cu mana sau cu un carlig sistemul chingilor port suspante si se echipeaza sportivul – timp in care portita sta inchisa si sigurantata. Art. care vor comunica intre ei permanent prin semnale conventionale asupra desfasurarii activitatii de lansare in conditii de deplina securitate. avanseaza la marginea platformei. care nu trebuie sa depaseasca maxim 5 m/s. urmarind ca: a) bratul macaralei va fi asezat pe directia vantului.590 – La cercul de sustinere al parasutei au acces numai instructorul si sportivul parasutist. Art. Art. La terminarea operatiunilor instructorul va mai verifica o data sistemul de prindere al parasutei. Art. Art. d) sportivul.587 – Sunt interzise salturile din turnurile de parasutare fara participarea ambilor factori: mecanic manevrant si instructor de parasutism. b) sa fie verificata pozitia platformei din directia de lucru a bratului macaralei. E. apoi la comanda instructorului sare de pe platforma.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Art. Art. inelele metalice si carligele cercului de fixare a parasutei. Editia februarie 2003 Pagina 127 . celelalte pozitii se vor bloca. dupa care va verifica cu deosebita atentie sistemul de prindere al parasutei. unde se aseaza in pozitie corecta cu picioarele la marginea pragului si cu mainile pe chingile port suspante.Masuri de securitate in salturile ghidate Art. si nu va relua activitatea pana ce defectiunile nu au fost remediate in totalitatea lor. istructorul de parasutism va fixa parasuta cu orificiul de scurgere la clopot si va lega bordura inferioara a parasutei pe cerc. astfel incat aterizarea sa fie lina.594 – Este interzisa actionarea instalatiei de salt cu parasuta din turn la o intensitate a vantului peste 10 m/s.595 – Pentru executarea salturilor ghidate.591 – La inceputul programului si la sfarsitul acestuia.

de minim 100 m. d) instructorul controleaza amanuntit intregul ansamblu parasuta – sportiv dupa care da comanda de ridicare. d) aterizarea sa se faca corect. Editia februarie 2003 Pagina 128 . Masuri de securitate privind conditiile meteorologice de zbor Art. dupa echiparea acestuia instructorul verifica amanuntit intregul ansamblu parasuta – sportiv. prin stiftul de blocare legat cu suspanta de declansare a parasutei. urmarindu-se in continuare urmatoarele: a) se ridica incet cercul pentru echiparea sportivului pana la inaltimea acestuia. fara a trece in spatele acestuia.636 – Conditiile meteo minime de zbor pentru instructie se stabilesc dupa cum urmeaza: a) distanta pe verticala sub stratul de nori. b) de la stiftul de blocare. cealalta mana aflandu-se pe comanda de pilotare care trebuie sa fie in directie opusa turnului. c) sporivul sa reduca balansul. bordura inferioara fixandu–se pe cerc in carlige prin intermediul unor inele fixate de suspante. Art.598 – Pentru salturile declansate cu parasuta clasica se va folosi cercul mare si parasuta in resursa normala pregatita special. e) la inaltimea corespunzatoare sportivul actioneaza suspanta de declansare cu o mana. Art. CAPITOLUL XVIII MASURI TEHNICE PREVENTIVE CU PRIVIRE LA PREGATIREA ZBORULUI G. Art. Masuri de securitate in salturile declansate cu parasuta aripa Art.600 – Salturile declansate cu parasuta aripa se executa numai cu parasutistii avansati care au executat salturi declansate la turn si din aeronava cu parasute clasice cu fanta. Art. c) se prind inelele extradosului voalurii in carligele de pe cadru. mecanicul manevrant incepe ridicarea pana la inaltimea stabilita. b) vizibilitatea minim 4 km. inelul din centrul parasutei in lacatul clopotului. dupa care la comanda instructorului. suspanta de declansare coboara liber pe langa cordul dublu pana la chingile port suspante.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA G.602 – Se interzice o franare peste 75 % din comanda parasutei mai sus de 2 m. H. Masuri de securitate in salturile declansate cu parasuta clasica Art.597 – Salturile declansate cu parasuta clasica se vor desfasura numai cu sportivii care au executat salturi ghidate din turnul de parasutare. aceasta putand genera angajarea.599 – In vederea efectuarii salturilor declansate cu parasuta clasica. aceasta se va fixa in dispozitiv la fel ca la salturile ghidate.601 – Pentru efectuarea salturilor declansate cu parasuta aripa se foloseste cadrul dreptunghiular si parasuta aripa cu resursa normala procedandu-se astfel: a) parasuta se prinde in instalatia de ridicare sigurantand inelul situat la capatul cordului dublu ce sustine parasutistul si suspantele de intindere ale extradosului pe carligele periferice ale cadrului metalic. datorita golirii celulelor de aer. b) sportivul in timpul plutirii se va indeparta cat mai mult de turn.

1012 – Incinta aerocluburilor. Art. d) solul sau apa trebuie sa fie permanent la vedere. ploii. rezultatele din procesele de munca. scarile.1014 – Gunoaiele sau resturile nefolositoare. Acest Curs a fost aprobat in Editia februarie 2003 Pagina 129 .MASURI IGIENICO – SANITARE E. Art.638 – Se interzice sportivilor incepatori ori neinitiati. Art. trebuie adunate si evecuate in locurile special amenajate.639 – Orice activitate pe teren necunoscut este interzisa fara o recunoastere a acestuia. NORME DE IGIENA IN AVIATIA SPORTIVA CAPITOLUL I . incaperile de lucru. de a efectua zboruri ce le depasesc nivelul de pregatire. Art. Curatenia Art. ninsorii sau altor asemenea fenomene periculoase in zona de zbor.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA c) taria vantului – maxim 8 m/s. cetii.637 – Se interzice inceperea sau continuarea activitatii de zbor in conditiile existentei sau a prevederii formatiilor noroase. culoarele si mijloacele de munca. trebuie sa fie in permanenta curate.

CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Consiliul de Metodica – Siguranta Zborului DIRECTOR OPERATIUNI ZBOR DOBRE PETRE TONE Exercitiul III SALTURI CU PARASUTA CU DESCHIDERE AUTOMATÃ. pilotare. pilotarea si aterizarea. aerodinamica. cauze si mod de rezolvare. . Examenul scris v-a cuprinde date referitoare la cunoasterea completului. . Editia februarie 2003 Pagina 130 .automata cu sac de pliere. cu deschidere: . . verificarea facandu-se cu un examen scris. .comandata cu parasuta extractoare la mina (TOP/BOC). semne conventionale la aterizare. in cunoasterea zborului cu acest tip de parasuta.Inaltimea de salt: 1000 m Echipament necesar pentru executarea salturilor: − costumul de salt.automata si parasuta extractoare. In procesul de instruire se recomanda saltul cu deschidere automata cu parasuta extractoare. fizica si practica a saltului trebuie foarte bine insusite. cazuri speciale.50 (sapte.comandata cu comanda manuala. CONDITII DE EXECUTARE Intrucit exista o diferenta foarte mare intre parasutele clasice si cele tip aripa se va pune accent pe aerodinamica parasutei aripa. − bocanci de salt. Parasuta de tip Manta 290 poate fi pliata in 4 variante de salt. Pregatirea teoretica. pliaj. la executarea salturilor. date tehnico-tactice ale parasutei.50). examen cotat cu minim nota 7.

picioarele departate. • orientarea in spatiu. 180 stinga . − anuntarea exercitiului de executat. piciorul stang usor indoit in spate suportand greutatea corpului. Saltul cu deschiderea automata cu parasuta extractoare cu fata pe directia de zbor a aeronavei: a) Pozitia de parasire a aeronavei este: cu mana dreapta prinde tocul usii aeronavei la nivelul cotului.dreapta pentru a cunoaste viteza de rotire. deoarece in spatele aripei se creeaza curenti turbionari care duce la pierderea controlului de zbor a celui din spate. Cu parasutele de tip aripa. − informarea metodologicã. 360 stinga . Aterizarea. Pilotarea.dreapta. • evitarea abordajelor. bratul stang langa corp indoit din cot cu palma aproximativ in zona de mijloc a corpului si privirea la instructorul de aeronava. Inainte de echipare cu parasutele toti parasutistii participã la pregãtirea zilnica a salturilor unde se vor stabili si executa: − formarea echipajelor. a modului de echipare si al parasutelor. − parasutã principalã.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA − cascã pentru parasutism. iar la comanda acestuia v-a parasi aeronava. Se interzice a zbura cu parasuta de tip aripa in spatele si in apropierea altei parasute aripa. 1. Editia februarie 2003 Pagina 131 . precum si pierderea de inaltime.dreapta. aterizarile se executa numai cu vant de fata. corpul in extensie si semiincordat. Se efectueaza verificarea echipãrii si trecerea în ordinul de misiune a parasutistilor care urmeazã sã execute saltul. indoite din genunchi la aproximativ 450 fata de axul longitudinal al corpului. pentru a putea fi retinut si folosit in momentul aterizarii. bratele formand un unghi de aproximativ 900 din umar si cot. − parasutã de sigurantã. − verificarea cunostintelor cu privire la eventuala aparitie a unor incidente pe timpul salturilor cu parasuta si modul de rezolvare. Tehnica saltului. • pilotarea parasutei pentru o aterizare in zona platformei de nisip unde se afla instructorul desemnat pentru a asigura aterizarea La inaltime parasutistul v-a studia efectul comenzilor executand cate un viraj de 900 0 0 stinga . piciorul drept pe pragul usii orientat la aproximativ 450 fata de directia de zbor care v-a impinge in lateral corpul in momentul parasirii. Dupa primirea socului la deschidere parasutistul este obligat sa execute urmatoarele manevre: • controlul vizual al deschiderii voalurii. Imbarcarea în aeronava se executã dupã ce instructorul de aeronava mai face un control asupra echipamentului. − instalarea startului. b) Pozitia parasutistului dupa parasirea aeronavei v-a fi cu capul usor tras pe spate urmarind cu privirea aeronava.

− pozitia sa fatã de axul mediu al vântului. comenzilor de oprire.executarea a douã viraje complete de 360° unul pe stânga si unul pe dreapta. pentru a nu intra în cãdere dezordonatã. viteza de coborâre. echilibrul cupolei fatã de cantitatea de tragere de comenzi. periculos pentru parasutist. paralel cu el mai cade cineva si ar fi pericol de abordaj. efectul de înfruntare. Salturile cu parasuta cu deschidere automatã se executã în conditiile meteorologice normale. numai dacã elevii/sportivii parasutisti stãpânesc bine orientarea în spatiu. efectul de frânare. Editia februarie 2003 Pagina 132 . rolul capului. In acest sens parasutisti vor avea în vedere: − directia si intensitatea vântului.. Socul aterizarii intr-o zona turbionara este foarte dur. pozitia fata de punct. bratelor si picioarelor în timpul miscãrilor de rotire. si fãrã precipitatii în atmosferă. pentru a asigura securitatea aterizãrii. Exercitiul VII SALTURI CU PARASUTA CU DESCHIDERE COMANDATÃ DE LA 1500 M CU CÃDERE LIBERÃ PÂNÃ LA 15-20 SECUNDE In cadrul acestor salturi se va executa: − perfectionarea procedeelor pentru stilul semigrupat.. parasirea aeronavei se face individual pentru ca parasutistii sa lucreze liber fãrã grija. − formarea stilului grupat. chiar inchiderea parasutei si coborarea pe verticala accentuata. dezechilibrul parasutei. . apropiate. Pe tipul executãrii acestor salturi. cã în aer.urmãrirea si controlul efectelor comenzilor de viraj. contactul cu solul se face pe ambele picioare. . periclitând astfel deschiderea parasutei în conditii normale.trecerea la efectuarea unor miscãri de rotire în plan orizontal. stil favorabil executãrii gamei de acrobatie în scurt timp.180° cu reveniri pe directia initialã. reusesc sã se opreascã dupã fiecare figurã sau oscilare de la directia de cãdere liberã. pe vârfuri. − distanta pe orizontalã. grupat etc. − perfectionarea stilului de cãdere liberã mai îndelungatã de la înãltimi care cresc progresiv. data de maneca de vant sau sageata ce indica directia lui de aterizare( vezi foto 1). Parasutist este obligat sa observe clar din aer. Aterizarea se face în prizã directa cu respectarea prevederilor exercitiului de la tema a 10 -a. viteza vântului sã nu depãseascã 6 m/sec. în timpul cãderii libere si pilotarea parasutei pentru aterizarea la punct fix.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA La sol trebuie sa fie desemnat un instructor parasutist profesionist care v-a asigura aterizarea parasutistului. − înaltimea la care a deschis parasuta. directia vantului la sol. stânga. de 90 . efectul de rotire. pentru aterizare. plafonul norilor (limita de jos) sã fie cu 100 m mai sus fatã de înaltimea la care se executã saltul. Dupã deschiderea parasutei se va perfectiona pilotarea parasutei pentru aterizarea la punct fix. dreapta. − învãtarea pe timpul coborârii cu parasuta a particularitãtilor acesteia functie de greutatea sa. Se interzice aterizarea cu parasute de tip aripa in spatele obstacolelor tot datorita faptului ca in aceasta zona exista curentul turbionar care creeaza pierderi de presiune din camerele de retentie a aerului. precum si observarea semnelor conventionale ale instructorului de la sol. .

respectiv. pe timpul coborârii cu parasuta vor veni la punctul fix din directii diferite. Dacã panã la aterizare nu este posibilã crearea unei noi esalonãri. la intervalul prevãzut. parasutistii care au acelasi nivel. Editia februarie 2003 Pagina 133 . In situatia intrãrii în zone de curenti ascendenti sau descendenti. CÃDERE LIBERÃ PÂNÃ LA 10 SECUNDE Si ATERIZARE LA PUNCT FIX Aceste salturi se executã de la inaltimea de 1000 –1200m cadere libera de la 3sec. se va proceda astfel: − cel care este mai sus va degaja si proteja pe cel care este mai jos. La pregãtirea zilnica a salturilor se organizeazã si se stabilesc elemente de bazã în vederea realizãrii salturilor în grup si anume: − numãrul grupurilor din echipaj. intervalul poate creste ajungând pânã la un minut sau mai mult.30 secunde. Ordinea de salt în grup va fi impusã de greutatea fiecãrui parasutist. − compunerea nominalã a grupurilor. Salturile se desfãsoarã în conditii normale si parasutisti pot sã acþioneze si sã-si piloteze parasuta ca la salturile individuale dacã se iau urmãtoarele mãsuri: − creearea esalonare între membrii grupului prin greutate. atunci când salturile se executã din aeronave de tip AN-2. iar instructorul va asigura vizarea si hotãrî momentul saltului parasutistilor. sau demosntratiilor aviatice. La pregãtirea teoreticã se are în vedere instruirea corectã a membrilor grupului. pe timpul coborârii cu parasuta. In situatia diferentelor mari de greutate. spatiile de esalonare creeate nu se pot respecta. − esalonare prin diferenta timpului de cãdere liberã care poate fi de cca. respectiv diferenta de timp în coborâre. va sãri primul parasutistul care are greutatea mai mare si ultimul cel cu greutatea mai micã.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiul X SALTURI IN GRUP DE LA INÃLTIMEA DE 1000 M CU DESCHIDERE COMANDATÃ A PARASUTEI. pana la 10 sec. ce are de fãcut si cum trebuie sã evolueze orice situaþie care poate apare pe timpul executãrii salturilor în grup. în gurpuri formate din 4-5 parasutisti. Conditiile de bazã la executarea salturilor în grup constituie “esalonarea”. conditie impusã de posibilitatea de aparitie a incidentelor prin abordaj pe timpul coborârii cu parasuta sau la aterizare. − directia de zbor.80 m distantã pe verticalã. Pãrãsirea aeronavei se va face ordonat. prin dezechilibrarea cupolei parasutei. − se va crea o nouã esalonare prin mãrirea vitezei de coborâre a parasutei celui care este mai greu. înãltimea si momentul pãrãsirii aeronavei. sau din cauza întârzierii la deschidere a uneia din parasutele grupului. rotiri repetate. Pãrãsirea bordului se poate face în cele douã situatii cu regim de zbor la vitezã redusã si cu regim de zbor cu vitezã de croazierã. numãrul lor poate creste pânã la 10 sau si mai multi în cazul executãrii unor salturi în cadrul tentativelor de record. In aceste conditii pe timpul coborârii cu parasuta fiecare parasutist poate pilota parasuta fãrã a fi jenat având o distantã pe verticalã si orizontalã de aproximativ 10 . balans. − timpul de cãdere liberã pentru fiecare din grup. − ordinea de pãrãsire a aeronavei. formând un unghi fatã de directia vântului de cel putin 45°. 2 secunde între fiecare parasutist din grup reprezentând aproximativ 60 .

in jos.3 loopinguri. bratele se intind inainte in “V”. − salturi cu executarea a 2. Aceastã categorie de salturi se executã de la cel putin 1800 m de sol cu maxim 25 secunde cãdere liberã. dupa care bratele se vor strange pe langa corp. va scoate bratul din partea pe care se va executa virajul în afarã. aplicarea schemelor de pilotare a parasutelor de performantã. la vederea solului se va executa comanda de frana astfel: bratele pe langa corp. bratul opus formeazã un unghi de ~110 ° fatã de axul longitudinal al corpului. accelerand viteza de rotire. CÃDERE LIBERÃ PÂNÃ LA 25 .2000 m se continuã cu pregãtirea si învãtarea pe etape a figurilor acrobatice unde parasutistii executã: − salturi cu viraje . − din acest moment se initiaza miscarea de rotire in plan orizontal.din stilul grupat. ca în timpul cãderii libere sã aibã posibilitatea de miscare în vederea realizãrii figurilor acrobatice. instructorul trebuie sã execute o pregãtire minutioasã la sol pentru formarea si perfectionarea deprinderilor si atomatizarea miscãrii de comandã pentru viraj. Executarea looping-ului . altimetru si cronometru pentru a aprecia spatiul parcurs în cãdere liberã. Exercitiul XI SALTURI INDIVIDUALE DE LA INÃLTIMEA DE 1800 .2000 M CU DESCHIDERE COMANDATÃ A PARASUTEI. unde instructorul urmãreste prin lunetã la fiecare trecere a aeronavei.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA La executarea salturilor în grup dupã contactul cu solul.30 SECUNDE Si EXECUTAREA COMPLEXULUI DE FIGURI ACROBATICE La executarea salturilor de la inaltimea de 2000 m cu cãdere liberã pânã la 30 secunde si executarea de figuri acrobaticii parasutisti sunt echipati corespunzãtor. comanda de viraj se va pastra intre 600 si 900 . oprirea. Executarea virajului − din stilul grupat. vor impinge aerul catre fata. întins. corpul urmeaza rotirea in plan vertical dupa care. din articulatia cotului un unghi de ~45° fatã de axul transversal al corpului. La salturile de la H .looping). orientare în spatiu. sunt cele prevãzute si tratate în Exercitiul IX. modul cum parasutistii îsi executã exercitiile primite. Salturile pentru stilul si figurile acrobatice se executã individual. urmand ca la ~2700 sa se initieze comanda inversa de viraj. iar observatiile saltului le mentioneazã în registrul de evidentã a rezultatelor. palma cu degetele rãsfirate si înclinate tot la 45° fatã de sol. − Pentru obtinerea unui timp cât mai scurt în executarea figurilor acrobatice. comandã looping. viraje loopinguri. iar palma cu degetele rãsfirate înclinate la un unghi de 45° fatã de sol.dreapta din stilul grupat. salturi cu executarea unei figuri în plan orizontal si una în plan vertical (viraj . − salturi cu viraje stânga . Editia februarie 2003 Pagina 134 .dreapta din stil semigrupat. In cadrul acestor salturi se vor perfectiona depriderile pentru stilul de cãdere liberã specificã executãrii figurilor acrobatice si se va trece progresiv la gruparea stilului si executarea gamei de figuri acrobatice. capul se va lasa pe spate. la un unghi de 45° fatã de cele douã axe ale corpului.stânga . picioarele vor fi grupate pe toata evolutia figurii. la salturile de acrobatie nu vor lipsi. oprire. In completul echipamentului si a aparatelor anexe. parasutistul are obligatia de a degaja imediat spatiul afectat aterizãrilor lãsând locul liber pentru aterizarea celorlalti parasutistii care sunt în aer. Regulile de cunoastere.

instructorii vor impune parasutistilor pe timpul lucrului în aer. In exercitiul de fatã se trateazã metodica si formarea desprinderilor pentru învãtarea parasutistilor cu cãdere liberã în pozitii neobisnuite. echipament. − cãdere liberã stabilã în stilul de cãdere grupat. CÃDERE LIBERÃ PÂNÃ LA 10 14 SECUNDE. posibilitãti de variatie a vitezelor de cãdere. frânarea. studierea efectelor suprafetelor de comandã. CU DIAMANTE. grupat. semigrupat. Inãltimea de la care se executã saltul nu va fi mai micã de 1500 m.I. metodele si tehnica executãrii lucrului individual si în grupuri de 2. 3. revenire cu schimbãri rapide. In aerocluburile teritoriale aceastã pregãtire se face numai cu aprobarea Aeroclubului României si acolo unde existã asigurate toate condiþiile pentru asemenea gen de activitate. parasutele si echipamentul sunt cele care se folosec la pregãtirea parasutistilor de la categoria antrenament si performantã. semigrupat. sãgeatã. prinderea în formatie. − cu fata perpendicular pe directia de zbor a aeronavaului cu asezarea imediatã în stilurile semigrupate si grupate. picaj. instructori. broascã. deplasarea pe orizontalã. − executarea de viraje stânga.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Exercitiul XIV SALTURI INDIVIDUALE Si ÎN GRUP DE LA INÃLTIMEA DE 10002000 M CU DESCHIDERE COMANDATÃ A PARASUTEI. Exercitiile vor fi urmãrite din aeronava si de la sol cu luneta si se vor desfãsura astfel: Pãrãsirea aeronavei − cu fata pe directia de zbor a aeronavei cu asezarea imediatã. Pe mãsurã ce înãltimea poate fi ridicatã peste 1500 m va creste si timpul de cãdere liberã si numãrul de exercitii ce pot fi executate în acest spatiu. trebuie sã desfãsoare o activitate si un program de pregãtire individualã. DE LA INÃLTIMEA DE 1000-4000 M CU DESCHIDERE COMANDATÃ A PARASUTEI Si CÃDERE LIBERÃ PÂNÃ LA 60 SECUNDE Editia februarie 2003 Pagina 135 . apropierea. ca: parasute. spate. Pentru ca grupul care urmeazã sã realizeze.A. Pentru învãtarea eficace a tehnicii individuale în vederea realizãrii lucrului relativ. grupat si trecerea în timpul aceleasi cãderi prin aceste stiluri. EXERCITII DE LUCRU RELATIV Aeronavele. în stilurile de cãdere liberã. Pregãtirea parasutistilor pentru realizarea lucrului relativ -prinderea si formarea unor figuri pe timpul cãderii libere. sãgeatã. 5 . DEMONSTRATII SPORTIVE AERONAUTICE SI INDEPLINIREA NORMELOR PENTRU INSIGNE F. intrarea în formatie sau pãrãsirea acesteia. desprinderea si deschiderea parasutei.10 si mai mari. − cu fata cãtre coada aeronavei cu asezarea imediatã în stilurile de cãdere liberã. sãgeatã. însã în timp rapid. Figurile se executã dupã tehnica executãrii acrobatiei. executarea corectã a figurilor si respectarea riguroasã a tuturor regulilor de securitate a salturilor. schimbarea comenzilor. folosind stilurile: întins. Exercitiul XVIII SALTURI CU PROGRAM SPECIAL. dreapta. Pe timpul cãderii libere − cãdere liberã stabilã. grupat. exercitiul obisnuind elevul/sportivul parasutist cu mentinerea sau pierderea relativã a înãltimii. loopinguri fatã. semigrupat.

a prototipurilor pentru omologare precum si pentru prelungirea anualã a licentei de zbor a certificatelor de navigabilitate. iar înainte de pãrãsirea aeronavei se va umple la butelia individualã de oxigen. vor fi selectionati parasutistii bine pregãtiti tehnic. cu o înaltã responsabilitate asupra securitãtii grupului si care sã se subodoneze actiunilor conducãtorului exercitiului. calificare Incercatori. având în vedere. Salturi de control in zbor/ salt pentru calificare / autorizare / acordare / prelungire licenta instructor parasutist profesionist si dupa intrerupere. dificulatatea executãrii acestora. Gama salturilor demonstrative este foarte mare si poate fi îmbunãtãtitã continuu. autorizare RC acordare / prelungire licenta instructor parasutist profesionist si dupa intrerupere mai mare de 45 de zile. − salturi în doi cu o parasutã de la 1200 m decuplare dupã deschiderea parasutei a unuia. avându-se în vedere cresterea rapidã a nivelului tehnic mondial în parasutism. Salturi demonstrative In vederea realizãrii unor salturi cu faze spectaculoase se va face o pregãtire foarte delicatã a fiecãrui moment al filmului saltului. Salturi de receptie Salturile de receptie au ca scop verificarea în salt a parasutelor noi iesite din fabricã. peste înãltimea de 6000 m parasutistii vor fi echipati cu costume speciale de protectie împotriva temperaturilor joase. indiferent dacã aeronava din care se executã saltul este sau nu ermetizat. parasutistii de la bord vor folosi pânã când ajung la înãltimea de salt. Salturile de control in zbor si saltuir cu parasuta au ca scop verificarea în salt a instructorilor parasutisti care au urmat cursuri de calificare IP. fiind salturi speciale. oxigen de la instalatia aeronaveii. cãdere liberã 5-7 secunde si aterizarea individualã. Primele figuri de spectacol în cadrul demonstratiilor aviatice pot fi: − salturi individuale si în grup de precizia aterizãrii.4 si 5 “prinsi” în formatie stea . Mãstile de oxigen vor fi deconectate si scoase din functiune numai dupã ce se ajunge sub înâltimea de 3000 m. Când se executã salturi din aeronave care sunt echipate cu instalatie individualã de oxigen. De asemenea.3. La salturile de receptie. In cazul salturilor demonstrative în grup.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA Intrucât salturile prevãzute în Exercitiul de fasã nu sunt salturi de pregãtire si instruire generalã. a celor care au suferit reparatii capitale si partiale. acestea se vor executa dupã program întocmit de persoane competente si aprobat de conducerea Aeroclubului României. Editia februarie 2003 Pagina 136 . − salturi în masã din mai multe aeronave cu deschiderea imediatã si întârziatã a parasutei. parasuta de sigurantã va fi din cele omologate si cu licenta la zi. Salturile de la înãltime pot fi executate cu deschidere imediatã (automat) sau cu deschidere întârziatã. − salturi cu plecarea din aeronava în grup de 2. Se va studia fiecare figurã si se va repeta pânã la însusirea totalã a exercitiului în vederea eliminãrii incidentelor sau premizelor de incident. sarpe sau alte figuri. Saltul de altitudine Salturile cu parasuta executate de la înãltimi mai mari de 5000 m vor fi asigurate cu mãsti de oxigen de tipul celor din dotare. − salturi cu 3 sau mai multe parasute care dupã deschiderea lor succesivã se abandoneazã în aer.

− salturi cu drapele care se desfãsoarã dupã deschiderea parasutei. în toate acţiunile va exista un conducător al exerciţiului care va fi de regulă paraşutistul cu cea mai mare experienţă. Realizarea de asemenea exerciţii presupune o experienţă vastă în paraşutism. Exercitiul XIX LUCRUL RELATIV PE CUPOLA . 3.ordinea de intrare în cuplaj. agãtare sau prinderea unor materiale textile de pãrtile proeminente ale parasutistilor. − salturi din diferite aeronave si in timpul evolutiei aeronavei. meteo etc). În timpul executării salturilor din această temă. – zona de intrare pentru aterizare.700 metri salt cu parasuta.eşalonarea deschiderii paraşutelor tuturor partenerilor. va începe de la 1200 m în doi progresiv în creştere funcţie de numărul şi experienţa membrilor formaţiei.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA − salturi de prinderi în aer în timpul cãderii libere . Perfecţionarea va avea loc în mod evolutiv de la simple apropieri şi contacte în doi progresiv până la stabilirea unor recorduri în temă. – zona de lucru pentru cuplaj.tipurile paraşutelor folosite (se recomandă paraşute special construite pentru lucrul relativ şi în lipsa acestora. la care se urmăreşte numărul partenerilor. Pentru realizarea lucrului relativ pe cupolă se va afecta timp suplimentar în cadrul pregătirii zilnice. 2. .pregătirea paraşutei după deschidere în vederea formării primului cuplu în ordinea greutăţii. Lumânãrile fumigene vor fi declansate în momentul iesirii pe usa aeronavei sau cel mai mult 30 secunde înaintea parasirii. 4. . . aşezând voalura numai la nivelul paraşutistului din faţă şi menţinerea echilibrului acesteia până la cuplarea fermă. Editia februarie 2003 Pagina 137 . ce se încadrează în acest exercitiu.aşezarea în zona de aşteptare în spate şi mai sus de formaţia iniţiată până la intrare – observarea paraşutiştilor din jur. instructorul paraşutist şi ceilalţi participanţi vor respecta cu stricteţe următoarele reguli: 1. Tehnica de lucru pentru cuplaj .intrarea numai din spate. din remorcaj. Pentru realizarea cuplajelor se vor stabili: . – zona de zbor în formaţie cu vânt de faţă. acestia vor avea asupra lor în timpul saltului cutite cu profile si amenajãri specifice. − remorcaj din aeronava la joasã înãltime. − salturi cu executarea figurilor de gimnasticã la trapez sub parasuta deschisã. paraşute şi experienţa fiecăruia. . desfãcute în timpul cãderii libere si abandonate înaintea deschiderii parasutei. ridicarea aeronavei la 600 .în grupuri formate de 2-10 si peste 10 parasutisti. paraşute aripă fără cord de temporizare). − salturi cu drapele. Stabilirea traseului de zbor: – zona de salt. .lucru relativ .DIN PIDAPA Lucrul relativ pe cupolă este cuplajul a două sau mai multe paraşute pe verticală sau lateral.stabilirea înălţimii de salt şi ordinea deschiderii paraşutelor care. La salturile care ar putea crea premize sau incidente prin nedecuplare. greutăţi. care va reuni toţi membrii formaţiei şi se vor pune la punct toate elementele înaintea urcării în aeronavă (schimbări în formaţie. La salturile care se executã de la înãltimea mai mare de 1000 m se pot folosi lumânãri fumigene pentru marcarea evolutiilor si a parasutistilor.

Desprinderea sau aterizarea în formaţie . Restricţii la realizarea formaţiei . pentru a reduce viteza de înaintare şi pentru a facilita intrarea altor parteneri. .formaţia iniţiată va adopta lucrul cu comenzile la jumătate de către toţi membri formaţiei.CURS DE PREGATIRE IN SALTUL CU PARASUTA prinderea voalurii paraşutistului de dedesubt. . Coborârea va avea loc cât mai rapid sau după cuplarea mai multor parteneri pentru a putea contribui la frânarea formaţiei (comenzile toţi la jumătate până la stabilirea întregii formaţii). Salturile de lucru relativ vor fi precedate de o pregătire minuţioasă unde se stabilesc toate detaliile şi urmate de o analiză profundă a modului cum a decurs saltul şi elementele pregătitoare. Exerciţiul va fi completat suplimentar prin coborârea pe suspante care va avea ca efect direct micşorarea balansului şi o mai bună stabilitate a formaţiei. de jos în sus şi orientarea în evantai eşalonându-se stânga dreapta pentru asigurarea aterizării.pentru formaţii mari este necesară degajarea de la înălţimea de peste 50 m. Virajele şi orice alte manevre vor fi comandate progresiv (lin).pentru formaţiile mici de la 2 la 4 parteneri este permisă aterizarea în formaţie efectuând pe rând în ordinea contactului cu solul perna de sustentaţie pe ultimii 3-4 m de la sol simultan cu desprinderea din cuplaj. Se va acorda o mare atenţie asigurării în timp şi spaţiu a virajului pentru intrarea în priza de aterizare ce va trebui asigurată din timp. de partea centrală şi agăţarea cu picioarele (atenţie la intrarea picioarelor la bifurcaţia suspantelor şi a fagurilor). . . .până la cuplaj ca procedeu general de lucru se va aplica lucrul din chingile portsuspantă şi comenzi.la apariţie oricăror premise se interzice continuarea cuplării şi eventual se iau măsuri de rupere a formaţiei degajând cuplul ce prezintă probleme.desprinderea fiecărui partener va fi urmărită atât de el cât şi de următorul paraşutist pentru a preîntâmpina eventualele agăţări de suspantele comenzii de manevrare. . Zborul în formaţie Pilotarea de bază revine paraşutistului din capătul de sus al formaţiei ajutat. Din această poziţie mai pot fi adaptate formaţiile în „TANDEM” şi „EVANTAI”. . atunci când formaţia conţine mai mult de 4 membri şi de următorii. - Editia februarie 2003 Pagina 138 .se vor evita în alcătuirea formaţiilor parteneri cu diferenţe prea mari de greutate.dacă se folosesc paraşute de rezervă pe abdomen acestea nu vor fi desprinse din nici un punt de acroşare. . Salturile vor fi urmărite din aer de către un instructor sau altă persoană autorizată şi de la sol prin lunetă sau aparat de înregistrare de către conducătorul de lansări acestea fiind consemnate în registrul de evidenţă al rezultatelor.se vor evita contactele cuprinse în jumătatea posterioară a voalurii sau pe extradosul acesteia. cu capota sau alte părţi şi se vor atenţiona reciproc.se vor evita intrările în timp ce formaţia iniţiată se află în balans sau manevră de rotire.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful