You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
18 Φεβρουαρίου 2021 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 22ο - Αριθ. Φύλλου 1041 - Τιμή φύλλου 1.00 €

www.ant1aigaiou.gr
ΤΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224,
fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

Προβλήματα με τα ραντεβού Απορρίφθηκε η πρόταση Κάρμαντζη για νέα δομή


για εμβολιασμό στη Χίο στη θέση «Μπαμπακιές» από το Δ.Σ. Χίου
Ποιό θα είναι το επόμενο βήμα της κυβέρνησης
για το μεταναστευτικό ζήτημα στη Χίο;

Με 29 ψήφους κατά και 13 υπέρ καταψηφίστηκε


η πρόταση της δημοτικής αρχής για δημιουργία
δομής στη θέση «Μπαμπακιές». Ο Δήμαρχος
Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης, είχε αρχικά αναφέ-
ρει ότι προτείνει τη συγκεκριμένη θέση, διότι
είναι δημοτική έκταση, είναι εκτός αστικού ιστού
και δεν χρησιμοποιείται, ενώ δεν έχει επαφή με
τα τουρκικά παράλια.
Ακόμη, εξέφρασε την απαίτηση για ακύρωση
της χωροθέτησης της δομής στη θέση «Άκρα
ΟΧΙ
Συνέχεια στη σελίδα 6
Παχύ» στο Θόλος, ενώ διευκρίνισε ότι η δημο-
τική αρχή δεν έχει παρεκκλίνει από τα μέχρι

Κακοκαιρία Μήδεια: Τσουχτερό τώρα αποφασισθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο


και ότι συνεχίζει να τίθεται ενάντια σε μόνιμη πα-

κρύο & χιόνια ξανά στη Χίο


ραμονή προσφύγων και μεταναστών στη Χίο.
Συνέχεια στη σελ. 5

Ο Γλύφτης και ο Κακοπροαίρετος Ώρα να πούμε τα πράγματα


της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το όνομα τους
του Παντελή Κυδώνη του Νίκου Γεωργούλη

Συνέχεια στη σελίδα 5

Πάντοτε επιζητώ την εφαρμογή


του νομικώς ορθού
Του Παύλου Καλογεράκη, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
ΤΑ ΛΑΘΗ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΘΗ;
Ή Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ.
Πολιτική σκηνή... είτε της κεντρικής εξουσίας, είτε της τοπι- Αν η μεταναστευτική πολιτική στα νησιά επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν
κής αυτοδιοίκησης, ένα και το αυτό. ολόκληρη ένα ολέθριο λάθος, η συνέχεια της από την κυ-
Πολιτικός... δεν γλύφει αν πρώτα δεν έχει φτύσει. Το συ- βέρνηση της Ν.Δ. είναι μια ολοκληρωτική εξαπάτηση.
ναντάμε συχνά το τελευταίο διάστημα και στην τοπική αυτο- Η Ν.Δ., ως αντιπολίτευση, είχε πλήρη εικόνα της κατάστασης
διοίκηση. Μερικοί ψάχνουν να χωθούν από το ένα κόμμα στο που θα παραλάμβανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ της άφησε ως παρακατα-
άλλο, στελέχη και υποψήφιοι να μεταφερθούν από την μία θήκη μια Κοινή Δήλωση με ολοφάνερες μελλοντικές εθνικές
παράταξη στην άλλη και το καταφέρνουν απολύτως. παρενέργειες στο χώρο του Αιγαίου. Για αυτό εξάλλου προ-
Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου. Ναι, μου έχει εκλογικά ευθέως την υποδείκνυε ως κυρίαρχη αιτία πρόκλη-
ζητηθεί να βρίσκομαι ανάμεσα σε υποψηφίους, διαφόρων σης συνθηκών ασφυξίας στα νησιά. Ποικιλοτρόπως υπονό-
παρατάξεων και κομμάτων. ησε ότι θα επιδιώξει την αντικατάσταση της.
Συνέχεια στη σελίδα 20
Συνέχεια στη σελ. 7 Συνέχεια στη σελ. 20

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Σήμερα Η οικονομία στον αστερισμό της «επιστρεπτέας» - Και μετά τι; Αποζημιώσεις ενοικίων: Διπλή πληρωμή έως την ερχόμενη Παρασκευή
Σελίδα 3 Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τι ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας


για Άτομα με Αναπηρία;
Σε ισχύ και πάλι το πρόγραμμα της HOPEGENESIS
Η Περιφερειακή για τις εγκύους στα μικρά νησιά
Ομοσπονδία Ατόμων
με Αναπηρία ενημερώ- Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ.
Μπορείτε να μας νει ότι σύμφωνα με την Γεώργιος Στ. Δανιήλ εκφράζει
ακούσετε και διαδικτυακά εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο Dr. Στέφανο
www.ant1aigaiou.gr Ε.2035/5-2-2021, τα Χανδακά και τα μέλη της αστι-
ή www.diafaneia.com άτομα με αναπηρία κής μη κερδοσκοπικής εται-
που έχουν απαλλαγεί ρείας HOPEGENESIS θερμές
από τα τέλη κυκλοφο- ευχαριστίες για την επαναλει-
Εβδομαδιαίο ρίας, λόγω αναπηρίας,
πρόγραμμα τουργία του προγράμματος
ότι δεν διακόπτονται για το 2021 οι χορηγημένες με απόφαση παροχής δωρεάν υπηρεσιών
06.00 – 08.00 Προισταμένου Δ.Ο.Υ απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που σε εγκύους κατοίκους των Οι-
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
λήγουν μέχρι 31.12.2020 λόγω λήξης ισχύος της γνωμάτευσης
«Φρένο – Γκάζι»
νουσσών και των άλλων μι-
με τη Β. Χατζάκη
του ΚΕΠΑ.
Κάθε Τετάρτη κρών ακριτικών νησιών.
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» Σύμφωνα με την Εγκύκλιο τα άτομα με αναπηρία καλούνται
με τον Θ. Γκαραβέλα Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία HOPEgenesis δραστηριοποιείται από το 2015
να προσκομίσουν έως τις 30.06.2021 νέα απόφαση του ΚΕΠΑ
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
στην ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας και της στήριξης της οικογένειας,
«Ελληνικό Top 40» (μαζί με την προβλεπόμενη ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της
με τον Κ. Σιτόπουλο προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στις κυοφορούσες γυναίκες μονίμους
08.00 - 09.30 πάθησης), που να δικαιολογεί την σχετική απαλλαγή από τα
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
τέλη κυκλοφορίας.
με τον Κων/νο Κυδώνη
09.30 Σε περίπτωση προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις Η HOPEgenesis έχει ήδη στηρίξει αρκετές γυναίκες από την Αιγνούσα καθ’ όλη την
Δελτίο ειδήσεων
30.06.2021 η οποία όμως δεν δικαιολογεί την χορήγηση απαλ- περίοδο της κύησης και του τοκετού και αποτελεί μια φωτεινή ελπίδα για την υπογεν-
10.00-12.00
«Εν Αθήναις» με τον Γ. Τράγκα
λαγής από τα τέλη κυκλοφορίας τότε αυτά επιβάλλονται χωρίς νητικότητα. Χρειάζεται την στήριξη, την ενίσχυση και την αρωγή της ελληνικής κοινω-
12.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε) τα πρόστιμα. νίας και ευεργεσίας διότι το έργο της είναι θείο δώρο για τα νησιά μας και για τα νέα
12.25-14.00
Σε περίπτωση μη προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις ζευγάρια, που αγωνίζονται σκληρά για να ριζώσουν στα παραμεθόρια νησιά μας.
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» (Ε)
με τον Κων/νο Κυδώνη 30.06.2021, με υπαιτιότητα του φορολογούμενου, τότε επιβάλ- Συγχαίρουμε θερμά τον Δρ. Στέφανο Χανδακά, τον ιδρυτή και ασφαλή πλοηγό
14.00-15.00
Non stop music λονται τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο των κείμενων διατά- αυτής της δράσης, την οποία τιμούμε και αναγνωρίζουμε ως εξαιρετικά σημαντική για
15.00
ξεων (υποπαρ.Ε7 αρ.πρωτου ν.4093/2012). την ανάπτυξη του τόπου μας.
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
15.00-17.00

Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις
Blue Star: Ξεκινά η σύνδεση των νησιών
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
«Jazz Life»

διαρρήξεων – κλοπών, σε οχήματα στη Χίο


με τoν Γ. Κοπανέλλη
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη

του Αιγαίου με την Θεσσαλονίκη


ξένη μουσική εκπομπή
με τον Κ. Κατραμάδο
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο
ξένη μουσική εκπομπή
με την Ε. Γαβρισέα
17.00-18.00
Non stop music
Επιστρέφει η ακτοπλοϊκή
18.00 σύνδεση του Β.Α Αιγαίου με
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
18.30-20.00 την Θεσσαλονίκη, ικανοποι-
Non stop music
20.00-21.30
ώντας τα αιτήματα των κα-
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) τοίκων και εκπροσώπων
21.30
Δελτίο ειδήσεων (Ε) φορέων του τουρισμού των
22.00-00.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
νησιών.
«Φρένο – Γκάζι» (Ε) Η ακτοπλοϊκή σύνδεση
με τη Β. Χατζάκη
Κάθε Τετάρτη της Χίου με τη Θεσσαλονίκη
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε)
με τον Θ. Γκαραβέλα
επιστρέφει από αρχές Μαρ-
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή τίου με το “Blue Star Chios”.
«Ελληνικό Top 40» (Ε)
με τον Κ. Σιτόπουλο Το δρομολόγιο που έχει
00.00-03.00
Non stop music
ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα εκτελείται κάθε Σάββατο με αναχώρηση από το λιμάνι
03.00-04.30
Εξιχνιάστηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδι- της Θεσσαλονίκης και θα συνδέεται με την Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο και το Βαθύ Σάμου
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
04.30-06.00 εύθυνσης Ασφαλείας Χίου, έξι (6) περιπτώσεις διαρρήξεων – μόνο για τους χειμερινούς μήνες, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους εκ-
Non stop music
κλοπών σε οχήματα, που διεπράχθησαν κατά το χρονικό διά- προσώπους των νησιών. Μέχρι στιγμής προβλέπεται να διακοπεί το επιδοτούμενο από
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
στημα από 09-01-2021 έως 11-02-2021, στη Χίο. το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δρομολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι
06.00 – 07.30 Συνελήφθησαν, προχθές στη Χίο, δύο (2) αλλοδαποί, σε τις 6 Σεπτεμβρίου.
Non stop music
07.45-09.30 βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδική-
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
09.30
Δελτίο ειδήσεων
10.00-12.00
ματα της διάπραξης κλοπών και της πρόκλησης φθορών.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι Κρούσματα κορωνοϊού στο πυροβολικό της Χίου
«Θέμα Υγείας» συλληφθέντες δρώντας από κοινού και βραδινές κυρίως
με την Π. Θεοδοσίου
ώρες, αφαίρεσαν από έξι (6) σταθμευμένα οχήματα, είτε διαρ- Αναστάτωση έχει προκαλέσει η
12.25-14.00
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) ρηγνύοντας τα, είτε εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι δεν ήταν είδηση των 14 κρουσμάτων σε
14.00-21.30
κλειδωμένα, συνολικά το χρηματικό ποσό των -417- ευρώ, στρατόπεδα της Χίου. Βράζει από
Non stop music
21.30
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με παρελκόμενα είδη κρούσματα η ΤΕ και η ΜΕΘ, τα δυο
Δελτίο ειδήσεων
00.00-06.00 (τσάντα και φορτιστή), ηλεκτρονική ταμπλέτα και δύο (2) φορ- στρατόπεδα του πυροβολικού στο
Non stop music
τιστές, ενώ προκάλεσαν και φθορές. νησί μας. Οι στρατιώτες είναι ασυμ-
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, γάν- πτωματικοί και παραμένουν προ-
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30
τια, φακός, διαρρηκτικό εργαλείο και μέρος των κλοπιμαίων. ληπτικά στο ΣΤΕΠ της Ταξιαρχίας,
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ τις έρευνες και ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες
Χιώτικη Eφημερίδα
την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου. διενεργήθηκαν rapid test σε όλο
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA το στρατόπεδο.
Κωδικός: 5431
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
21ο Έτος κυκλοφορίας
Θωρακίζοντας την υγεία των συμπολιτών μας
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183
Tηλ: 22710.41224-41120
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com
Σύμφωνα με το νόμο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΣΩ ΓΑΪΛΑ,
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΡΑΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΣYNΔPOMEΣ:
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ
Θωρακίζοντας την υγεία των συμπολιτών μας άλλος ένας
Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές) απινιδωτής παραδόθηκε με μάθημά Καρπα και 50 rapid test
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894 στο πολυδύναμο Ιατρείο Καρδαμύλων από την Περιφέρεια Aγ. Αποστόλων 36, Χίος, 82 131
Εθνική: 760/600156-41
IBAN: GR4201107600000076060015641 Βορείου Αιγαίου. Την παράδοση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Τηλ.: 22710 81380, 22710 40280, Fax: 22710 81381
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων, η τιμή
διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά. Δημόσιας Υγείας Παντελής Βρουλής. E: texnetch@otenet.gr W: www.texnetchios.gr
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”


Εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς οι εργα-
σίες για την αναβάθμιση και διαρρύθμιση
των κτιρίων 3 & 4 του Γενικού Νοσοκομείου
ΧΙΟΥ ”ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020»
και είναι συνολικού προϋπολογισμού
ΑΠΟΨΗ
Χίου. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η στέγη, 2.448.000 ευρώ.
ενώ παράλληλα γίνεται η ενίσχυση των τοί- Το εργοτάξιο του Νοσοκομείου επισκέ-
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
χων του Β΄ορόφου και η ενίσχυση των πλα- φθηκε τη Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 ο
κών με τη χρήση ανθρακουφασμάτων.
Το έργο υλοποιείται μέσω της πράξης
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙ-
Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Παντελής
Μπουγδάνος, προκειμένου να δει από κοντά
τις εργασίες και να ενημερωθεί από τον ανά-
Η οικονομία στον αστερισμό της
ΡΙΩΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ δοχο του έργου για την πορεία τους.
«επιστρεπτέας» - Και μετά τι;
Τουρκία: Βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό πλοίο «Τσεσμέ»
Νέα πρόκληση από την Τουρκία, λίγες Μαρτίου βγάζει στο Αιγαίο, το ωκεανο-
μέρες πριν ξεκινήσει ο εξηκοστός δεύτε- γραφικό σκάφος «Τσεσμέ». Πρόκειται για
ρος γύρος διερευνητικών επαφών στην έρευνες που πραγματοποιηθούν σε περιο-
Αθήνα, η οποία με Navtex βγάζει στο Αι- χές μεταξύ της Λήμνου, της Σκύρου και
γαίο το ερευνητικό πλοίο «Τσεσμέ». Η της Αλοννήσου. Όλα αυτά τη στιγμή που
Τουρκία, η οποία δήθεν ενδιαφέρεται για εντός του πρώτου 5ημέρου του Μαρτίου
διάλογο με την Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι υποτίθεται ότι θα έχουμε τη δεύτερη συ-
από τις 18 Φεβρουαρίου, μέχρι και τις 2 νάντηση «διερευνητικών» στην Αθήνα.
Μπορεί χθες οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης να μετέ-
Ξεκινά το έργο της μετατόπισης του παραλιακού δρόμου του αεροδρομίου θεσαν για τον Απρίλιο τις αποφάσεις αναφορικά με την από-
συρση των μέτρων στήριξης που έχουν λάβει όλες οι χώρες,
ωστόσο πλέον ο χρόνος όπου η ελληνική οικονομία θα πρέπει
Ξεκινούν οι εργασίες για την μετατόπιση του Μπουγδάνος σε δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι το να βρει τον βηματισμό της… χωρίς δεκανίκια έχει αρχίσει να
παραλιακού δρόμου του αεροδρομίου, αφού έργο μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα με την μετρά αντίστροφα. Τα πάντα βέβαια είναι συνάρτηση της πανδη-
την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η παραχώ- πορεία της οδού Ιωάννου Χρήστου. «Πρόκειται μίας, όμως στο βαθμό που ο εμβολιασμός προχωρήσει κανονικά
ρηση του αιγιαλού στην Περιφερειακή Ενότητα για ένα έργο μεγάλης κλίμακας και σίγουρα και ξεπεραστούν οι αρρυθμίες που έχουν δημιουργηθεί με την
Χίου, προκειμένου να εγκατασταθεί ο εργολά- κατά την εκτέλεση του θα υπάρχουν προβλή- παραγωγή και τη διάθεση των εμβολίων, η έξοδος από το τούνελ
βος. ματα στην κυκλοφορία, τα οποία θα διευθε- είναι ορατή.
Αυτή ήταν η τελευταία γραφειοκρατική δια- τούνται ανάλογα με τις δεδομένες συνθήκες» Ήδη οι πλέον αισιόδοξοι, όπως ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρ-
δικασία και πλέον τα συνεργεία της ανάδοχου όπως ανέφερε ο κ. Μπουγδάνος. Τέλος ο Αν- νάρας εκτιμούν ότι η οικονομία θα καταφέρει να επανέλθει σε θε-
εταιρείας μπορούν να εγκατασταθούν για να ξε- τιπερφιερειάρχης Χίου διευκρίνισε ότι το έργο τικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το δεύτερο τρίμηνο του 2021,
κινήσει το έργο της επέκτασης του δρόμου θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από παρότι ο ίδιος είναι ο πρώτος που έχει χτυπήσει το καμπανάκι για
προς τη θάλασσα. την ημέρα που τα συνεργεία θα ξεκινήσουν τις τις σκληρές συνέπειες της πανδημίας στο τραπεζικό σύστημα με
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, Παντελής εργασίες τους. νέα κόκκινα δάνεια 8-10 δισ. ευρώ.
Για το πρώτο τρίμηνο η ύφεση εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 10%,

Διενέργεια καθαρισμού, ψεκασμών και απολυμάνσεων ένα μέγεθος τρομακτικό για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας
που υπέστη σχεδόν αντίστοιχες απώλειες την προηγούμενη χρο-

στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου


νιά.
Μόνον μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής οι ενισχύσεις που
έχουν δοθεί φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ . Πρόκειται στην ουσία για
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες θα ήταν
ανέφικτο να δανειοδοτηθούν με τραπεζικά κριτήρια.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης δή-
λωσε πρόσφατα στη Βουλή ότι το ο οικονομικό επιτελείο βρί-
σκεται στο στάδιο της επεξεργασίας των τελικών προτάσεων που
θα παρουσιαστούν για τα «μέτρα εξόδου αλλά και για τις επόμε-
νες ενισχύσεις». Ο ίδιος επεσήμανε πως ο στόχος των χρηματο-
δοτικών εργαλείων δεν μπορεί να είναι μόνο ο τζίρος μιας
επιχείρησης αλλά και η διατήρηση των θέσεων εργασίας και «η
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συνεχίζει απολυμάνσεις στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς στο πολιτική μας οφείλει να ισορροπεί ανάμεσα στη στήριξη των επι-
με αμείωτους ρυθμούς τους ψεκασμούς και τις απολυμάνσεις Βαρβάσι, στη Φλοίσκου, στην Καλουτά, καθώς επίσης στον χειρήσεων για να επιβιώσουν, ειδικά οι οριακές, αλλά και η στή-
σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας. Στο πλαίσιο αυτό Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου ριξη των θέσεων εργασίας.
πραγματοποιήθηκαν, τη Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, από το ει- Βροντάδου, στον Παιδικό Σταθμό Καμποχώρων και στην Βέβαια οι αντοχές του Προϋπολογισμού όπως ήδη έγινε εμφανές
από τα στοιχεία εκτέλεσης του Ιανουαρίου, δεν είναι απεριόριστες.
δικό συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, ψεκασμοί και Καλλιμασιά.
Έτσι παρά τη δημοσιονομική χαλάρωση κάποια στιγμή θα πρέπει
να ξεκινήσει η απόσυρση των μέτρων και η συνέχιση μόνο κά-
Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο ποιων εξ αυτών πλέον σε στοχευμένη βάση.
Αργά ή γρήγορα οι επιχειρήσεις θα πάψουν να επιβιώνουν με τα

την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία e-shop δεκανίκια της επιστρεπτέας προκαταβολής, της μείωσης ενοικίων
και των λοιπών μέτρων στήριξης. Και εκεί θα τραβηχτεί το πέπλο
που αυτή τη στιγμή σκεπάζει τα προβλήματα της πραγματικής οι-
Από ότι φαίνεται εν μέσω πανδημίας τα σταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες κονομίας και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται οι συνέπειες. Πολ-
ηλεκτρονικά καταστήματα ήρθαν για να μεί- εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία λές από τις μικρομεσαίες εταιρείες, εκτιμάται πως δεν θα αντέξουν
νουν. Επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων επι- αυτή. να συνεχίσουν χωρίς τη βοήθεια του κράτους και με μια αγορά
χειρήσεων διψούν για να αποκτήσουν Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε αρκετά διαφορετική από εκείνη που άφησαν πίσω τους στις αρχές
ηλεκτρονικό κατάστημα μήπως και αναπλη- τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι του 2020.
ρώσουν το χαμένο τζίρο τους. Σύμφωνα με και 24/3/2021. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Πρόγευση για τις συνέπειες που θα έχει μία τέτοια εξέλιξη στην
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αναπτυξιακή διαδικασία δίνουν οι προβλέψεις της Κομισιόν. Σύμ-
κ. Γιάννη Τσακίρη, υπογράφτηκε η πρό- της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. φωνα λοιπόν με αυτές η επάνοδος του ΑΕΠ στα επίπεδα του
σκληση υποβολής αιτήσεων για τη νέα Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης 2019 δεν θα έρθει νωρίτερα από τους τελευταίους μήνες του
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό». Στόχος της και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπέ- 2022.
Eιδικότερα για την Ελλάδα κρίσιμη παράμετρος για την εξέλιξη
νέας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρ- γραψε την απόφαση κατανομής στους αρμόδιους φορείς των
του ΑΕΠ όπως παραδέχτηκε και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτά-
κεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο
κης στην πρόσφατη συνέντευξη του στο Bloomberg θα είναι η
ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετα- καθεστώς "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχει- εξέλιξη του τουρισμού.
σχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους ρήσεων" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, του έτους 2019. Οι υφιστάμενες προβλέψεις αναφέρουν ότι οι τουριστικές εισπρά-
τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριό- Συγκεκριμένα, η κατανομή στην περιοχή μας έχει ως εξής: ΔΙΑΠ ξεις θα κυμανθούν φέτος στα επίπεδα των 6,5 με 7 δισ. ευρώ.
τητας τους. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: 17.600.000€ ως επιχορήγηση, επι- Τούτο συνεπάγεται ότι θα υπάρχει μία υστέρηση της τάξης του
Με τη νέα Δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. δότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της 62% σε σχέση με το 2019 , επομένως η απώλεια στα έσοδα και
Ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία δημιουργούμενης απασχόλησης. με ότι αυτό συνεπάγεται για το ΑΕΠ θα ξεπεράσει τα 11 δισ. ευρώ.
ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επι- Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση με τις χειμερινές προβλέψεις
χειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσό- η ΕΕ επισημαίνει ότι εμβολιασμός του πληθυσμού «θα στηρίξει
τερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου. μία σταδιακή μόνο επιστροφή των τουριστών στην Ελλάδα».
Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επι- Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις ή ακόμη κι αν εξελιχθούν
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου λίγο καλύτερα, η πραγματικότητα θα αποδειχθεί πολύ σκληρή
(κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό για έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγ-
κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον γελματιών και εργαζομένων.
μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Πηγή: Liberal.gr
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συ-
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ Συντάξεις Μαρτίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής


σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ
Αποζημιώσεις ενοικίων: Διπλή Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 έως - Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλει τις συν-

πληρωμή έως την ερχόμενη


και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου θα τάξεις την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου
ξεκινήσει η πληρωμή των κύριων και 2021
επικουρικών συντάξεων Μαρτίου όπως - Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις
Παρασκευή για Νοέμβριο – Δεκέμβριο έχει ήδη ανακοινώσει ο e-ΕΦΚΑ. Αναλυ-
τικά οι ημερομηνίες καταβολής των συν-
την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εργα-
τάξεων Μαρτίου θα είναι οι εξής: σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συ-
- Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις νεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στους συντα- έχει αποφασίσει την πληρωμή των κύ-
ξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, ριων και επικουρικών συντάξεων να γί-
3, 5, 7, 9 και την Τετάρτη 24 Φεβρουα- νεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη
ρίου στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ βάση.
τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8). Να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες κατα-
- Ο OAEE θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Φε- βολής των συντάξεων έχουν αλλάξει στο πλαίσιο των μέτρων
βρουαρίου 2021 προστασίας από τη διάδοση της πανδημίας. Γιατί σύμφωνα με
- Ο OΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Φε- τον 4611/2019 ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύ-
βρουαρίου 2021 ριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 α) Για τους μισθωτούς, η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του
Φεβρουαρίου 2021 προηγούμενου μήνα.
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρα- β) Για τους μη μισθωτούς, η τέταρτη τελευταία εργάσιμη
σκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Ανοίγουν και πάλι τα κρατικά ταμεία προκειμένου να πληρωθούν - Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Ωστόσο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πανδημία οι ημε-
στην ερχόμενη Παρασκευή οι πρώτες αποζημιώσεις για τα κου- Υπερηλίκων την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 ρομηνίες της δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολο-
ρέματα των ενοικίων πάει να τον περασμένο Δεκέμβριο όπως επί- - Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την γημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και
σης και οι πληρωμές που έχουν απομείνει για τα κουρέματα του Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Νοεμβρίου. - Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλ- Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Εργα-
Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι περιπτώσεις οπού ενοικιαστές ξεγε- λουν τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
λούν τους ιδιοκτήτες, εκμεταλλευόμενοι το «κούρεμα» των ενοι- - Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
κίων, χωρίς να είναι πραγματικοί δικαιούχοι. Αυτό φαίνεται πως Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που
είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν την κρατική ενίσχυση οι εκμισθω- Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση.
τές, για τη βοήθεια που παρείχαν στον ενοικιαστή τους!
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που ολοκληρώ-
νει τους σχετικούς ελέγχους και έχει εντοπίσει “λαθρο-δικαιού-
χους” ενοικιαστές ( για «κουρεμένα» ενοίκια από το Μάρτιο που
Η προχτεσινή συνεδρίαση του ΔΣ πέτυχε τον σκοπό της
ξέσπασε η πανδημία έως και τον Αύγουστο) θα αποστείλει email
σε περίπου 79.000 ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να τους εξη-
Γράφει ο Βασίλης Μυριαγκός, πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ
γήσει για ποιο λόγο δεν έχουν αποζημιωθεί από το κράτος.
Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ, μετά τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις που Σε προηγούμενη ανάρτηση μου Υπήρχε η αρχική εισήγηση και η πρόταση που υποδείκνυε την
«έτρεξε» στις 338.528 δηλώσεις Covid που υποβλήθηκαν το διά- έγραφα: τοποθεσία Μπαμπακιές πήρε 13 ψήφους.
στημα Μαρτίου – Αυγούστου 2020, απέρριψε 79.306 δηλώσεις ΒΙΑΛ, Μπαμπακιές ή κάτι Η αντιπρόταση ήταν, εάν και εφόσον και εάν και εφόσον ......τότε
καθώς διαπιστώθηκε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν δικαιούνταν άλλο..... θα υποδείξουμε την τοποθεσία. Αυτή η πρόταση πήρε 29 ψήφους.
κρατική αποζημίωση. Μέσα από τον διάλογο και τις Διαψεύστηκαν λοιπόν όσοι μιλούσαν για εξαγορά συνειδήσεων.
Πολλές περιπτώσεις αφορούν υπεκμισθώσεις ακινήτων ενώ με- θεσμικές διαδικασίες βρίσκεται Το θετικότερο όλων είναι, η πρόταση - δέσμευση του Αντιπερι-
ταξύ των δηλώσεων που απορρίφθηκαν περιλαμβάνονται 45.783 λύση σε όλα τα προβλήματα. φερειάρχη, ότι εντός δύο μηνών θα υποδείξει τοποθεσία με τα πιο
γιατί ο μισθωτής επαγγελματικής στέγης όπως διαπιστώθηκε δεν Προτάθηκε και είναι δέσμευση πάνω χαρακτηριστικά.
ήταν πληττόμενος Σε 28.981 δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι δεν προς υλοποίηση το ¨κάτι άλλο¨. Αυτό το γεγονός είναι επιτυχία, μιας και η πλειοψηφία στο ΔΣ
υπήρχε αναστολή εργασίας για τον εργαζόμενο ενώ σε 4.791 δη- Η προχτεσινή συνεδρίαση του δεν έχει και δεν θέλει να προτείνει τοποθεσία. Εν αναμονή λοιπόν
λώσεις είχε δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία ΔΣ πέτυχε τον στόχο και τον της υπόδειξης του νέου χώρου.
ή επιχείρηση. σκοπό της, που δεν ήταν άλλος ΥΓ: οι δύο ΔΣ που εκλέγονται στα Καμπόχωρα και οι έχοντες
από την εξεύρεση χώρου για μια καταγωγή από εκεί, ψήφισαν κατά της περιοχής που υποφέρει και
Τι ισχύει για τον Μάρτιο δομή των 500 ατόμων όπου θα γίνεται καταγραφή, ταυτοποίηση έμμεσα υπέρ της παραμονής της ΒΙΑΛ.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή ανοίγει ο δρόμος για και προσωρινή διαμονή. Ούτε καν λευκό. Μου έκανε εντύπωση και το καταγράφω.
την πλήρη απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου Μαρτίου για τις

Υπόγειοι κάδοι για απορρίμματα και ανακύκλωση


επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή.
Ειδικότερα, τον επόμενο μήνα απαλλάσσονται πλήρως από την
καταβολή ενοικίου και τον Μάρτιο:

στο Δήμο Ηρωϊκής Νήσου Ψαρών


Επιχειρήσεις της εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες κ.α).
Επιχειρήσεις του πολιτισμού (θέατρα, κινηματογράφοι).
Τα γυμναστήρια και οι επιχειρήσεις του αθλητισμού.
Επιχειρήσεις του τουρισμού όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και
τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών που μπορεί να Στην προμήθεια και τοποθέτηση δί- κάδων, που είναι βυθιζόμενοι και λει-
λειτουργούν αλλά πλήττονται ιδιαίτερα από τα περιοριστικά μέτρα. δυμων υπόγειων κάδων συλλογής τουργούν με υδραυλικούς αυτοματι-
Το λιανεμπόριο. οικιακών απορριμμάτων και ανακύ- σμούς. Τα απορρίμματα (μικτά και
Για πληττόμενες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές το ενοίκιο του κλωσης, θα προχωρήσει το επόμενο ανακυκλώσιμα) θα συμπιέζονται και
Μαρτίου θα είναι μειωμένο κατά 40% (αναμένεται να εκδοθεί διάστημα ο Δήμος Ηρωϊκής Νήσου θα συλλέγονται με τα υφιστάμενα
απόφαση με τους πληττόμενους ΚΑΔ). Οι εργαζόμενοι σε ανα- Ψαρών, μετά την εξασφάλιση χρημα- οχήματα του Δήμου. «Η δράση αυτή
στολή εργασίας δικαιούνται και το Μάρτιο μείωση κατά 40% του τοδότησης για την «Προμήθεια και Το- συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπά-
ενοικίου που πληρώνουν για την κύρια κατοικία τους ή και για το ποθέτηση Καινοτόμων Υπόγειων θεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμι-
παιδί τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη Συστημάτων για την αναβάθμιση του σης του αστικού περιβάλλοντος του
κατοικία του.
Αστικού Εξοπλισμού κοινόχρηστων Δήμου, αφού βελτιώνεται σημαντικά
Οι φορολογούμενοι που δεν θα εισπράξουν ενοίκια τον Μάρτιο
χώρων». Η δράση εντάσσεται στο η αισθητική στους χώρους συλλογής
θα αποζημιωθούν από το κράτος για το 80% του μηνιαίου συμ-
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισο- απορριμμάτων και εκμηδενίζονται οι επιφανειακοί ρύποι,
φωνημένου ενοικίου. Για παράδειγμα στα 1.000 ευρώ ενοίκιο ο
ενοικιαστής δεν θα πληρώσει τίποτα για το Μάρτιο και ο ιδιοκτήτης ζυγίου», από το Πράσινο Ταμείο, συνολικού προϋπολογι- όπως οσμές και στερεά απόβλητα», σημειώνει το Δελτίο
θα εισπράξει από το κράτος το 80% του ενοικίου, δηλαδή 800 σμού 200.260 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 40.052 ΕΥΡΩ διατίθενται τύπου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών.
ευρώ τα οποία θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Από το από πόρους του Δήμου. Έτσι σε τρία σημεία του οικισμού
ενοίκιο των 1.000 ευρώ ο ιδιοκτήτης θα χάσει 200 ευρώ αλλά τα των Ψαρών θα τοποθετηθούν τα συστήματα των δίδυμων Πηγή: ΕΡΤ
800 ευρώ που θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό θα είναι
αφορολόγητα.
Όσοι εισπράξουν «κουρεμένα» ενοίκια κατά 40% θα αποζημιω-
θούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί. Για παράδειγμα
Σύλληψη για παράνομες οικοδομικές εργασίες
στα 600 ευρώ ενοίκιο ο ενοικιαστής θα πληρώσει τον Μάρτιο 360
ευρώ. Από τα 240 ευρώ που θα χάσει ο ιδιοκτήτης το κράτος θα Συνελήφθησαν, την 12-02-2021 στη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, οι συλ-
του δώσει τα 120 ευρώ με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό του Χίο, από αστυνομικούς του Αστυνομι- ληφθέντες πραγματοποιούσαν οικοδο-
λογαριασμό. Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα και κού Τμήματος Χίου, δύο (2) ημεδαποί, μικές εργασίες σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς
δεν θα λάβουν καθόλου ενοίκιο θα αποζημιωθούν από το κρά- σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δι- να πληρούνται οι προβλεπόμενες από
τος, στο 60% του αρχικού μισθώματος. Δηλαδή για ενοίκιο 3.000 κογραφία για παράβαση του Γενικού το νόμο προϋποθέσεις. Από το Αστυ-
ευρώ θα λάβουν από το κράτος 1.800 ευρώ. Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.). Ει- νομικό Τμήμα Χίου διενεργείται προ-
δικότερα, όπως διαπιστώθηκε κατά τη ανάκριση.
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Απορρίφθηκε η πρόταση Κάρμαντζη για νέα δομή


στη θέση «Μπαμπακιές» από το Δ.Σ. Χίου
Συνέχεια από σελ. 1
Παρόλο που ο κ. Κάρ- εδρο του τοπικού συμβουλίου Αναβάτου, κ. Φιστέ.
μαντζης ζήτησε την ψή- «Εμείς θέλουμε να είμαστε εντελώς δημοκρατι-
φιση της συγκεκριμένης κοί. Με απόφαση του προέδρου του Δ.Σ. ψήφισε
πρότασης από τα μέλη των τελικά και ο κ. Φιστές» ανέφερε ο κ. Ξενάκης.
δημοτικών παρατάξεων, Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, και
τελικά η πρόταση για τη βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης ήταν καλεσμέ-
θέση «Μπαμπακιές» κατα- νος τηλεφωνικά στην ραδιοφωνική εκπομπή «Κα-
ψηφίστηκε, μετά από την λημέρα με τον ΑΝΤ1» και τον Κων/νο Κυδώνη,
πολύωρη συνεδρίαση του όπου αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις γύρω
Δημοτικού Συμβουλίου. από το μεταναστευτικό, αλλά και για το τι μέλλει γε-
Κατά την έναρξη της συ- νέσθαι μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
νεδρίασης που έγινε μέσω λίου Χίου. Μεταξύ άλλων δήλωσε:
τηλεδιάσκεψης, πολίτες του νησιού με τα αυτοκίνητά τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας πραγ- «Καταρχήν είναι σημαντικό που το δημοτικό
ματοποίησαν αυτοκινητοπομπή με μαύρες σημαίες και με συνεχή κορναρίσματα στο κέντρο συμβούλιο συζήτησε μετά από πολύ καιρό για ένα θέμα που απασχολεί το τόπο μας. Δεν
της πόλης, και συγκεκριμένα γύρω από το Δημοτικό Κήπο, ξεκινώντας από το σημείο που μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Δυστυχώς η Χίος εδώ και πάρα πολλά
βρίσκεται το Δημαρχιακό Μέγαρο Χίου. χρόνια αντιμετωπίζει το θέμα των μεταναστευτικών ροών. Και εδώ και πάρα πολλούς μήνες
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την αντίθεσή του για την χωροθέτηση δομής στη θέση λέγανε πολλοί στο δημοτικό συμβούλιο, να αποσυμφορηθεί πρώτα η ΒΙΑΛ κάτω από τους
Μπαμπακιές εξέφρασε ο επικεφαλής συνδυασμού ΣυμμαΧία Αξιών, Κωνσταντίνος Τριαντά- 5.000 μετανάστες, για να μιλήσουμε. Τώρα έφτασα στους 1.800 περίπου και πάλι για πολ-
φυλλος, αναφέροντας ότι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης προβλέπει τη δημιουργία υπερδο- λούς δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε. Δηλαδή έχουμε βολευτεί με τη ΒΙΑΛ; Έχουμε βολευτεί
μής σε κεντρικό σημείο του νησιού. «Δεν θέλουμε νέα ΒΙΑΛ στη Χίο. Η ΒΙΑΛ πρέπει να με τη δομή στα Καμπόχωρα;
κλείσει», ανέφερε ο κ. Τριαντάφυλλος. Κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στην πε- Το θέμα είναι ότι οι ροές δυστυχώς για την Ευρώπη θα είναι ένα θέμα πολλών δεκαετιών.
ριοχή «Μπαμπακιές» τάχθηκε και η δημοτική παράταξη "Πρωτοβουλία για τη Χίο", με επι- Δεν θέλουμε να μπαίνει κανείς παράτυπα στη χώρα μας. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι η ύπαρξη
κεφαλή τον κ. Μανώλη Βουρνού. Ο κ. Βουρνούς μίλησε για έλλειψη συμφωνίας των κλειστών ελεγχόμενων δομών είναι εργαλείο, για να μην έχουμε δομές. Στο Δ.Σ ακούσαμε
τοπικών αρχών και για την αναγκαιότητα κλεισίματος της ΒΙΑΛ. Ο επικεφαλής του συνδυα- πάρα πολλούς που υποστήριξαν την πολιτική ανοιχτών συνόρων.
σμού «Χίος Μπροστά» Γιάννης Καραβασίλης, αφού δήλωσε κατά της νέας δομής μετανα- Σε ερώτηση που έγινε προς τον Υπουργό, Ν. Μηταράκη για το αν πιστεύει ότι θα επιτύχει
στών, ανέφερε ότι ήταν λανθασμένη η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να υποδείξει χώρο, στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση της ΝΔ και για το αν οι πολίτες θα τους εμπιστευθούν
χωρίς να γνωρίζει εξαρχής λεπτομέρειες για το είδος της δομής και τον αριθμό των διαμε- ξανά, απάντησε:
νόντων. «Η μόνη εφαρμόσιμη λύση είναι η δημιουργία κέντρου καταγραφής και ταυτοποί- «Ο μέσος Χιώτης εμπιστεύεται την κυβέρνησή του, γιατί βλέπει ότι γίνεται αποσυμφόρηση
ησης μέχρι 500 άτομα» υποστήριξε ο κ. Καραβασίλης. στο νησί, βλέπει ότι οι ροές μειώνονται. Παραλάβαμε μία χαώδη κατάσταση στο μετανα-
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιάννης Ξενάκης στη ραδιοφωνική εκπομπή «Κα- στευτικό. Σήμερα κλείνουμε δομές και ενισχύουμε τα μέτρα ασφαλείας. Σήμερα η ΒΙΑΛ έχει
λημέρα με τον ΑΝΤ1» μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε: «Το Δη- 1.855 μετανάστες, όταν ανέλαβα ήταν 6000+. Γίνεται ουσιαστική αποσυμφόρηση, με τρόπο
μοτικό Συμβούλιο αποφάσισε δημοκρατικά. Εμείς είμαστε εδώ, να βάζουμε πλάτη για το που διατηρεί μηδενικές ροές. Αν υπήρχαν μαγικές λύσεις θα τις εφαρμόζαμε. Στη Σάμο, στη
καλό του τόπου μας. Από εδώ και πέρα, γνωρίζουμε όλοι, ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος Κω και στη Λέρο περιμένουν να γίνουν οι νέες εγκαταστάσεις, στη Μυτιλήνη ήδη ψήφισαν
για την απόφασή του». θετικά, μόνο στη Χίο δεν υπάρχει απόφαση.
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι τελικά δόθηκε το δικαίωμα ψήφου και στον πρό- Ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε δομές. Ο στόχος μας είναι να μην έχουμε ροές».

Κακοκαιρία Μήδεια: Τσουχτερό κρύο & χιόνια ξανά στη Χίο


Συνέχεια από σελ. 1
και τις χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών παρατηρή- νίες. Η κακοκαιρία Μή-
θηκαν στο χωριό του Αγίου Γεωργίου Συκούση, αλλά και στο Θο- δεια, φέρνοντας χιόνια,
λοποτάμι. Αντιθέτως για πρώτη φορά δεν παρουσιάστηκαν παγετό και πολύ χαμηλές
προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Χίου. Σύμφωνα με τον θερμοκρασίες σε πολλές
Αντιπεριφερειάρχη Χίου, Παντελή Μπουγδάνο τα μηχανήματα της περιοχές της χώρας, έφερε
Περιφερειακής Ενότητας Χίου βρίσκονταν συνεχώς σε ετοιμότητα, και απαγορευτικό από-
καθάρισαν τους δρόμους και κατέβαλλαν προσπάθειες για να μην πλου. Από το λιμάνι του
δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Πειραιά δεν έφυγαν τα
H κακοκαιρία «Μήδεια» έφερε πυκνές χιονοπτώσεις και τσου- πλοία για Κρήτη, Δωδε-
χτερό κρύο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα σε αρ- κάνησα και Κυκλάδες,
κετές περιοχές τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω των έντονων λόγω των θυελλωδών
φαινομένων. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι σταμάτησε η διαδικα- ανέμων που έπνεαν στο
σία της εκπαίδευσης. Όπως προβλέπεται σχετικά από το υπουργείο Αιγαίο τις τελευταίες ημέ-
Παιδείας, τα σχολεία που διακόπτουν τη διά ζώσης λειτουργία τους ρες και, σύμφωνα με την
λόγω της κακοκαιρίας θα συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέσω τη- ΕΜΥ, έφτασαν κατά τόπους τα 9 και 10 μποφόρ. Πάντως, οι επιβά-
Προβλήματα δημιούργησε η έντονη χιονόπτωση στο οδικό δί- λεκπαίδευσης. Έτσι και έγινε. Στο Δήμο Χίου, Δευτέρα έως και Τε- τες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την
κτυο της βορειοδυτικής και νότιας Χίου. Πιο συγκεκριμένα, ο δρό- τάρτη τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Όλα τα μαθήματα αναχώρησή τους να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρ-
μος από την Νέα Μονή προς το Αυγώνυμα και Ανάβατο ήταν πραγματοποιήθηκαν μέσω Webex. χεία και τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερωθούν για
κλειστός τη Δευτέρα και τη Τρίτη. Προβλήματα από τις χιονοπτώσεις Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στις ακτοπλοϊκές συγκοινω- τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Μυτιλήνη: Επίσκεψη Μηταράκη στο Καρά Τεπέ- Αναχώρησαν περίπου 130 πρόσφυγες
Αυτοψία στον παγωμένο Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, όπου Ας σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες στους διαμένοντες στη
λειτουργεί η δομή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης δομή του Καρά Τεπέ έχουν διανεμηθεί κουβέρτες και θερμαν-
μεταναστών και προσφύγων, πραγματοποίησε ο υπουργός τικά σώματα προκειμένου να αντιμετωπισθεί το κύμα ψύχους.
Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, συνοδευόμε- Αναχώρηση για Γερμανία
νος από συνεργάτες του. Στο μεταξύ, αναχώρησαν με πτήση τσάρτερ από το αεροδρό-
Ο κ. Μηταράκης επιθεώρησε τις συνθήκες διαμονής των μιο της Μυτιλήνης με προορισμό το Ανόβερο της Γερμανίας 30
7.000 περίπου φιλοξενουμένων αιτούντων άσυλο, προσφύ- οικογένειες, περίπου 130 άτομα, αναγνωρισμένων προσφύ-
γων και μεταναστών και έδωσε σχετικές οδηγίες για την καλυ- γων που σήμερα διαμένουν στη Μυτιλήνη. Οι πρόσφυγες που
τέρευση τους. «Οι έκτακτες καιρικές συνθήκες δεν έχουν θα μετεγκατασταθούν στη Γερμανία στη συντριπτική τους πλει-
δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Αντιμετωπίζονται, δε, ονότητα κατάγονται από το Αφγανιστάν, ενώ άλλοι προέρχον-
χωρίς να διαταραχθεί η κανονικότητα της δομής» ανέφερε, ο ται από το Ιράν και το Ιράκ.
υπουργός σε ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα σε
μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Προβλήματα με τα ραντεβού για εμβολιασμό στη Χίο


Συνέχεια από σελ. 1
«Ο Φαρμακευτι- νατό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου βολιασμού στην ηλικιακή ομάδα των 80-84 ανέδειξε και η παρα-
κός Σύλλογος Χίου Χίου. πάνω ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χίου, η οποία
ευρισκόμενος πάντα Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ενώ έχει ανοίξει από τη Δευτέρα επισημαίνει ότι ο προγραμματισμός των ραντεβού της έχει παγώσει
στο πλευρό των πο- η πλατφόρμα εμβολιασμού, οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εδώ και 3 εβδομάδες. Προβληματική όμως είναι και η πορεία του
λιτών του νησιού, κάνουν αίτηση. Οφείλεται σε πρόβλημα τεχνικό της πλατφόρμας εμβολιασμού στην ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών καθώς 5 ημέρες
οφείλει να σας ενη- ή δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια γενικά στη χώρα μας; Ο Ιατρι- μετά την προκηρυσσόμενη έναρξή της όχι μόνο δεν έχει πραγμα-
μερώσει σχετικά με κός Σύλλογος Χίου αναλυτικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του: τοποιηθεί κανένας εμβολιασμός, αλλά δεν υπάρχει καν η δυνατό-
την διαθεσιμότητα "Συμπληρώνοντας ένα μήνα από την έναρξη του εμβολιασμού τητα προγραμματισμού ραντεβού την ίδια περίοδο που σε άλλες
των ραντεβού για έναντι του ιού Sars-Cov2 στη Χίο στις 12/2/2021, σύμφωνα με τα περιοχές της χώρας και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει και πληθώρα
τον εμβολιασμό επίσημα στατιστικά στοιχεία 411 συμπολίτες μας είχαν ολοκληρώ- ραντεβού υπάρχει.
COVID-19 στη Χίο. σει και τις 2 δόσεις ενώ την 1η δόση είχαν πραγματοποιήσει 1554. Όλες οι παραπάνω καθυστερήσεις μαζί με το φορτίο της σταδια-
Στον Νομό Χίου για περίπου τρεις εβδομάδες δεν υπάρχουν δια- Στον αριθμό των εμβολιασθέντων με την 1η δόση υπενθυμίζεται κής ένταξης των άλλων ηλικιακών ομάδων και την διενέργεια των
θέσιμα ραντεβού για τα άτομα ηλικίας 80+ (γεννηθέντες έως το ότι συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοικοι των Ψαρών και των Οι- 2ων δόσεων, οι οποίες στην ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών είναι 2,5
1941). Επίσης την Παρασκευή 12/2/2021, σε αντίθεση με άλλες πό- νουσσών, οι οποίοι εμβολιάσθηκαν μαζικά. μήνες μετά από την 1η δόση, δημιουργούν εύλογα την ανησυχία
λεις της Ελλάδος, δεν άνοιξαν ραντεβού για τα άτομα ηλικίας 75+ Τρεις ημέρες αργότερα, στις 15/2/2021 που στα εμβολιαστικά πως η ανοσοποίηση του 60-70% του πληθυσμού που αποτελεί
(γεννηθέντες έως 1946). κέντρα προστέθηκε το Κέντρου Υγείας Πυργίου, την 2η δόση έχουν και τον στόχο του εμβολιαστικού σχεδιασμού θα αργήσει πολύ.
Για τα άτομα ηλικίας 60-64 υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για ολοκληρώσει 574 άτομα και την 1η δόση 1837. Δεδομένης λοιπόν της προσωρινής όπως ελπίζουμε έλλειψης
εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca στο Κέντρο Υγείας Πυρ- Όμως παρότι στο Κ.Υ Πυργίου στις 15/2/2021 πραγματοποιήθη- εμβολίων, απαιτείται αφενός η ισότιμη γεωγραφική κατανομή των
γίου. Θεωρώντας την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των πολι- καν 46 εμβολιασμοί στην ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών, στα δύο εμ- εμβολίων και αφετέρου η αύξηση των εμβολιαστικών γραμμών,
τών καθήκον μας, τονίζουμε ότι ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τη βολιαστικά κέντρα της πόλης (Νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας Χίου) ώστε όταν αυξηθεί η παροχή τους να μπορούν αυτά να χρησιμο-
υπάρχουσα κατάσταση και δεν έχουμε καμία δυνατότητα παρέμ- που συνεχίζουν τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 80-84 και ποιηθούν στο δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα μειώνοντας
βασης ως φαρμακοποιοί. Διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι είμαστε των ιδιωτών υγειονομικών εμβολιάστηκαν μόλις 38 άτομα με την έτσι τις ως τώρα συνέπειες των αστοχιών του εμβολιαστικού σχε-
σε ετοιμότητα να τους εξυπηρετήσουμε μόλις αυτό καταστεί δυ- 1η δόση και 42 με την 2η δόση. Την προβληματική πορεία του εμ- διασμού."

Επιστολή διαμαρτυρίας από τους προέδρους & τους συμβούλους


της Δ.Ε. Αμανής για το θέμα του ταχυδρομείου Βολισσού
Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλαν οι πρόεδροι και οι σύμβουλοι Πιστεύουμε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ, αν θέλει μπορεί να βρει λύση.
των κοινοτήτων της Δ.Ε Αμανής προς τους κ. Παναγιώτη Μηταράκη, Από την πλευρά μας υπάρχει πρόταση: Αν ο μειωμένος αριθμός
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτή Χίου, κ. Κυριάκο υπαλλήλων δεν επιτρέπει τη μετακίνηση κάποιου στην περιοχή μας,
Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Ανδρέα Μιχαη- μπορεί να ακολουθηθεί το παράδειγμα των Οινουσσών και των
λίδη, βουλευτή Χίου, κ. Κώστα Μουτζούρη, Περιφερειάρχη Βορείου Ψαρών. Να διατηρηθεί δηλαδή το υπάρχον γραφείο και να προσλη-
Αιγαίου, κ. Παντελή Μπουγδάνο, Αντιπεριφερειάρχη Χίου, κ. Σταμά- φθεί συμβασιούχος προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λει-
τιο Κάρμαντζη, Δήμαρχο Χίου, κ. Κυριάκο Ζωάνο, Αντιδήμαρχος τουργία του. Αρκεί να υπάρξει καλή θέληση από τους παράγοντες
Αμανής και σε όλους τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, που οχυρωμένοι στα γραφεία τους βλέπουν τους αριθμούς, αλλά δεν
για το ζήτημα του ταχυδρομείου της Βολισσού ζητώντας να διατηρη- βλέπουν τους ανθρώπους και βρίσκονται σε πλήρη δυσαρμονία με
θεί το υπάρχον γραφείο και να προσληφθεί συμβασιούχος προκει- την πραγματικότητα.
μένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του. Αναλυτικά στην Καλούμε όλες τις αρχές του τόπου και όλους τους φορείς να υπο-
επιστολή τους αναφέρουν: στηρίξουν το δίκαιο αίτημά μας. Ευχαριστώντας όσους ήδη εκδήλω-
Οι κάτοικοι των χωριών της Αμανής έχουν αναστατωθεί από την σαν την αντίθεσή τους στην απαράδεκτη απόφαση, καλούμε όλους
πληροφορία ότι πολύ σύντομα το Ταχυδρομικό Γραφείο Βολισσού σ’ ένα κοινό αγώνα για να μην περάσει το καταστροφικό σχέδιο των
πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία του. ΕΛΤΑ.
Αν η πληροφορία είναι αληθινή, και δυστυχώς όλα δείχνουν ότι • Θα αυξηθεί ο όγκος της ανεπίδοτης αλληλογραφίας γιατί οι πε-
είναι, στην περιοχή μας θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. ρισσότεροι θα αδυνατούν να προσέλθουν για την παραλαβή της. Με τιμή
Γνωρίζετε ότι η απόσταση που μας χωρίζει, ιδιαίτερα τα πιο απομα- Χρήσιμες επιστολές, δέματα και αντικείμενα δεν θα φτάνουν ποτέ στον Οι Πρόεδροι Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αμανής Χίου
κρυσμένα χωριά, από την πόλη της Χίου είναι εξαιρετικά μεγάλη. Γνω- προορισμό τους. Οι παραλήπτες των επειγόντων θα θεωρούν το χα- Παναγιώτα Τσιμή, Πρόεδρος Κοινότητας Αγίου Γάλακτος
ρίζετε ότι η πλειοψηφία των κατοίκων είναι υπερήλικες με ρακτηρισμό «επείγον» σύντομο ανέκδοτο. Σωτήρης Παραδείσης, Πρόεδρος Κοινότητας Βολισσού
ανυπέρβλητες δυσκολίες μετάβασης στην πρωτεύουσα του νησιού. Η καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους θα είναι αδύνατη. Σπύρος Φωκάς, Πρόεδρος Κοινότητας Διευχών - Κατάβασης
Γνωρίζετε ότι το Ταχυδρομικό Γραφείο Βολισσού εξυπηρετεί, εδώ και • Οι επιχειρηματίες της περιοχής δεν θα μπορούν να πραγματοποι- Νίκος Τσιαδής, Πρόεδρος Κοινότητας Κεράμου
πολλές δεκαετίες, με υπευθυνότητα αυτούς τους ανθρώπους. Γνωρί- ήσουν τις συναλλαγές τους με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και θα Φίλιππος Βουρνούς, Πρόεδρος Κοινότητας Κουρουνίων – Εγρηγόρου
ζετε ότι το προσωπικό που υπηρέτησε και υπηρετεί σ’ αυτό το γραφείο αντιμετωπίσουν έντονο πρόβλημα, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο που Κώστας Ρυμικής, Πρόεδρος Κοινότητας Λεπτοπόδων
έχει προσφέρει σημαντικό έργο, φτάνοντας μέχρι και το τελευταίο σπίτι ο πληθυσμός πενταπλασιάζεται. Στυλιανός Δάφνος, Πρόεδρος Κοινότητας Μελανιούς
της άγονης περιοχής μας. • Οι εργαζόμενοι θα επιφορτιστούν με ένα πολλαπλάσιο όγκο δου- Μανώλης Καρυάμης, Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Ποταμιάς
Επειδή ακριβώς τα γνωρίζετε όλα αυτά, θεωρούμε ότι η απόφασή λειάς, χωρίς την παραγωγή του αντίστοιχου αποτελέσματος. Ιωάννης Σκυριώτης, Πρόεδρος Κοινότητας Νενητουρίων
σας είναι αδιανόητη και εξωπραγματική. Δεν επιλύει κανένα απολύ- • Το κύρος των ΕΛΤΑ θα πληγεί ανεπανόρθωτα, προκαλώντας Αθανάσιος Βατράνης, Πρόεδρος Κοινότητας Παρπαριάς
τως πρόβλημα και δημιουργεί σωρεία νέων δισεπίλυτων προβλημά- ζημιά στην ίδια την εταιρεία, ενώ η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι Μιχάλης Καφετζής, Πρόεδρος Κοινότητας Πιραμάς
των. της θα εξαφανιστεί. Μιχάλης Λαγός, Πρόεδρος Κοινότητας Πισπιλούντας
• Η ταχυδρομική εξυπηρέτηση θα είναι ανύπαρκτη για την περιοχή Η κοινωνία της Αμανής θα εκδηλώσει με κάθε τρόπο την αγανά- Δημήτρης Γωνιάς, Πρόεδρος Κοινότητας Τρυπών
μας, αν ένας μόνο διανομέας επισκέπτεται τα χωριά σε μακρινά μεταξύ κτησή της γι’ αυτή την εξοργιστική απόφαση, απαιτώντας να ανακλη- Μάμας Σιταράς, Πρόεδρος Κοινότητας Χαλάνδρων – Αφροδισίων
τους χρονικά διαστήματα. θεί. Δημήτρης Πυργούσης, Πρόεδρος Κοινότητας Φυτών – Κηπουριών

Οι Αξιωματικοί Βορείου Αιγαίου συγχαίρουν τον ΓΕΠΑΔ Ε. Ντουρουντού


για την παραμονή του & τον νεοπροαχθέντα Ταξίαρχο Γ. Κεβόπολο
«Η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Βο- νειακή ευτυχία. Παράλληλα, η Ένωσή μας, εύ-
ρείου Αιγαίου συγχαίρει τον Υποστράτηγο κ. χεται τα καλύτερα στον Πρόεδρο της Πανελλή-
Ντουρουντού Ελευθέριο για την παραμονή νιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ.
του στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Κατσιαμάκα Ιωάννη που τερμάτισε ευδοκίμως
Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου. Επί- την Υπηρεσία του ως Υποστράτηγος ε.α., ευχα-
σης, συγχαίρουμε τον νεοπροαχθέντα Τα- ριστώντας τον για την μακροχρόνια και πολύτιμη
ξίαρχο κ. Κεβόπουλο Γεώργιο, ο οποίος προσφορά του στο Συνδικαλιστικό κίνημα.
επιστρέφει στη γνώριμή του Διεύθυνση Αστυ- Τέλος, τονίζουμε ότι οι φετινές (μη) κρίσεις, δη-
νομίας Χίου, όπου τοποθετήθηκε ως Διευθυν- μιούργησαν μόλις 30 κενές οργανικές θέσεις
τής. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Σάμου και προς κάλυψη από Αξιωματικούς που αναμένουν
Λέσβου, παρέμειναν ως Διευθυντές ο Ταξίαρ- να προαχθούν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ση-
χος κ. Τσαπικούνης Ανδρέας και ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Βαζούρας Ηλίας αντίστοιχα. μαντικά η παραμονή στους βαθμούς, ιδίως του
Υπό την καθοδήγησή τους και με την υποστήριξη όλων των Αστυνομικών του βορείου Αι- Αστυνόμου Α΄ και Αστυνόμου Β΄, δημιουργώντας ευλόγως αίσθημα αδικίας σε μεγάλο αριθμό
γαίου, θα συνεχίσουμε την μέχρι τώρα συνεργασία, με γνώμονα την επίτευξη της αποστολής Αξιωματικών. Η επόμενη διεκδίκηση της Ομοσπονδίας μας θα πρέπει να είναι η επαναφορά
της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός ενός πλαισίου επαγγελματικού και ανθρώπινου. της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ΠΔ 24/1997, για την προαγωγή στον ανώ-
Στον μέχρι πρότινος Αστυνομικό Διευθυντή Χίου κ. Μπριλάκη Δημήτριο, πλέον Ταξίαρχο τερο βαθμό, ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση οκτώ ετών
ε.α., ευχόμαστε να χαρεί την αποστρατεία του, έχοντας υγεία και κάθε προσωπική και οικογε- στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ μέχρι Αστυνομικού Υποδιευθυντή».
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ο Γλύφτης και ο Κακοπροαίρετος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


του Παντελή Κυδώνη
Συνέχεια από σελ. 1
Πραγματικά θα μπορούσα να προσφέρω... Ναι αλλά πως; ιδανικά και αξίες, άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άν- μέρα, μην σε θεωρούν μικρό μυαλό επειδή Λαϊκίζουν.
Δεν έχω μάθει να κρύβομαι, δεν έχω μάθει να φτύνω και θρωποι που δεν έχουν μάθει να σέβονται τον ίδιο τους τον Απάντησε με ένα μεγάλο ΟΧΙ όταν θα έρθουν να σου ξανά
μετά να γλύφω, δεν έχω μάθει να βάζω το συμφέρον μου εαυτό. Χτίζουν έναν ψεύτικο κόσμο γύρω τους, του συμφέ- χτυπήσουν την πόρτα, όταν θα έρθουν να καταπατήσουν τα
πάνω από τον συνάνθρωπο μου. Ίσως κάποιοι με πουν ροντος, ψεύτικων σχέσεων και φιλίας. ιστορικά εδάφη του νησιού σου και τα μουσουλμανοποι-
βλάκα, άλλοι ηλίθιο, αλλά υπάρχουν έστω και λίγοι που θα Δεν νιώθω ανασφάλεια για το αύριο, ενώ αυτούς τους ήσουν, διαφορετικά αν τους αφήσεις και σου καταπατήσουν
πουν μπράβο αυτός έχει αξία, ιδανικά και αντιλήψεις, έχει τρώει και τους οδηγεί σε λάθος επιλογές, γιατί δεν ξέρουν τι τα ήθη και τα έθιμα σου, την
αξιοπρέπεια από το σπίτι του, που δεν την έχει χάσει για να τους κρύβει το μέλλον μετά από αυτήν την τετραετία. Γλύ- αξιοπρέπεια σου, τότε εσύ θα
την βρει κάποιος άλλος. φουν μήπως και μια άσπρη μέρα κρατήσει αιώνια. Γλύφουν είσαι αυτός που θα υποκύψεις
Το μόνο σίγουρο είναι ότι μόλις ασχοληθείς με την πολιτική γιατί φοβούνται την άρνηση στη ζωή τους. στο γλείψιμο. Δεν αξίζει τον
όλα τα παραπάνω θα τα χάσεις. Εγώ λοιπόν επειδή μεγά- Όλοι λίγο πολύ το ίδιο αδαείς είμαστε, όλοι δοκιμάζουμε, κόπο... Έχουν την εντύπωση ότι
λωσα με αυτά και συνεχίζω να μεγαλώνω τα παιδιά μου, με επιλέγουμε και απορρίπτουμε, οπότε το να χρησιμοποιήσεις τους ψηφίζεις λόγω εκτίμησης
τις ίδιες αξίες και αντιλήψεις, δεν θα συμπεριφερθώ ποτέ σύμ- βιώματα και εμπειρίες τρίτων δεν είναι απαραίτητα κακό. στο πρόσωπό τους. Πλανώνται
φωνα με περιστάσεις, δεν θα αλλάξω την στάση ζωής μου Ποιος έπραξε σωστά; Ποιος έπαιξε και έχασε; Οι εμπειρίες των πλάνη οικτράν. Στην κάλπη κά-
την οποία τηρώ ευλαβικά, για τίποτα και για κανέναν. Αυτό άλλων μας βοηθούν πολλές φορές να εξελισσόμαστε και να νεις λάθη προσπάθησε να έχεις
σημαίνει ότι δεν θα είμαι το εύκολο πιόνι ανάμεσα στα πόδια παίρνουμε οι ίδιοι αποφάσεις για τη δική μας ζωή. Λίγο πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση
κανενός. όλοι μας σχολιάζουμε αποφάσεις, πράξεις και συμπεριφορές στον εαυτό σου την επόμενη
Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν χάσει την αξιοπρέπεια άλλων ανθρώπων. φορά και θα καταλάβουν την
τους. Βάζουν το συμφέρον τους πάνω απ' όλους και απ' όλα, Εσύ Χιώτη μην τους δώσεις τροφή για άλλη μια άσπρη δύναμη σου.

Με το πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΝΕΑΡΧΟΣ» ξεκινά


η εφαρμογή του νόμου για τη νησιωτικότητα
Στην άμεση εφαρμογή του και απομακρυσμένα νησιά,
προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ» που καθώς και τη χρηματοδότηση
προβλέπει ο Ν.4770/21 περί πολυτετών συμβάσεων για
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πο- την κάλυψη των ακτοπλοϊκών
λιτικής προχωρά το Υπουργείο συνδέσεων στις άγονες γραμ-
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι- μές.
κής. Ο κ. Πλακιωτάκης μετά το
Για τον σκοπό αυτό πραγματο- πέρας της τηλεδιάσκεψης δή-
ποιήθηκε χθες υπό την προεδρία λωσε τα εξής :
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη- «Υλοποιούμε τη δέσμευση
σιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλα- που έδωσα στους νησιώτες
κιωτάκη τηλεδιάσκεψη στην μας για άμεση υλοποίηση του
οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος Νόμου, ώστε να μην χαθεί
του Ταμείου Παρακαταθηκών κ. ούτε μια ημέρα για την ενερ-
Δημήτρης Σταμάτης στην διάρ- γοποίηση των διατάξεων για
κεια της οποίας εξετάσθηκε ο τη χρηματοδότηση της Εθνι-
συντονισμός δράσης για την κής Στρατηγικής για να νησιά.
άμεση ενεργοποίηση του προ- Η αναπτυξιακή πορεία της
γράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ». νησιωτικής Ελλάδας είναι διασφαλισμένη με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και στόχος
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν αφενός να συνεργαστούν για την έκδοση των 2 ΚΥΑ που μας είναι το πιο σημαντικό από αυτά, το πρόγραμμα «Νέαρχος» να λειτουργήσει με τις πρώτες
προβλέπονται από το Νόμο και αφετέρου να προχωρήσουν στην σύσταση τεχνικής γραμμα- εντάξεις έργων, μέσα στο 2021».
τείας, προκειμένου εντός του 2021 να βγουν οι πρώτες προσκλήσεις για ένταξη και υλοποίηση Στην τηλεδιάσκεψη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Υφυπουργός κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός
έργων. Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Βαγγέλης Κυρια-
Το πρόγραμμα «Νέαρχος» αποτελεί εργαλείο "κορωνίδα" για τη χρηματοδότηση κρίσιμων ζόπουλος, η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κυρία Χριστιάνα Καλογήρου,
έργων και λειτουργιών στο νησιωτικό χώρο. Εξασφαλίζει την ένταξη λιμενικών έργων και εγ- η Αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών κυρία Χριστίνα Γιοβάνη, καθώς και άλλοι υπη-
καταστάσεων, έργων αφαλατώσεων και δικτύων διανομής ύδατος κυρίως σε μικρά, άνυδρα ρεσιακοί παράγοντες και στελέχη του ΥΝΑΝΠ και του Ταμείου.

Όταν βρέχει είναι πολύ εύκολο Συνεχίζονται οι προληπτικοί


να ζητάς να σταματήσει η βροχή έλεγχοι Rapid Test
Όταν βρέχει είναι πολύ εύκολο να ζητάς να Συνεχίζονται οι δειγματοληπτι-
σταματήσει η βροχή. κοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αν-
Αποτέλεσμα; Δε λύνεις το πρόβλημα και τιγόνου Covid-19 (Rapid Tests), στο
συνεχίζεις να βρέχεσαι για άγνωστο χρονικό πλαίσιο δράσεων της Περιφερει-
διάστημα. ακής Ενότητας Χίου, του ΕΟΔΥ και
Καταψηφίστηκε η πρόταση της δημοτικής του Ιατρικού συλλόγου Χίου για
αρχής για ακύρωση της εγκατάστασης δομής τον περιορισμό της διασποράς του
στο Θόλος και χωροθέτηση μιας μόνο δομής κορονοϊού. Καθημερινά πραγμα-
καταγραφής και ταυτοποίησης εκτός αστικού τοποιούνται έλεγχοι rapid test στο
ιστού χωρητικότητας 500 ατόμων στη θέση Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙ-
Μπαμπακιές ή όπου αλλού υποδείξει διαπα- ΤΣΕΙΟ» τις ώρες 09:00 έως 13:00,
ραταξιακή επιτροπή που θα συσταθεί για το χωρίς ραντεβού, ενώ στο Κέντρο
σκοπό αυτό. Υγείας Πυργίου και στο Κέντρο
Εύχομαι υπομονή στους κατοίκους των
Υγειάς Χίου κατόπιν ραντεβού.
Καμποχώρων και καλή δύναμη στους κατοί-
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερει-
κους Παντουκειούς- Συκιάδας-Λαγκάδας.
άρχη Χίου κ. Παντελή Μπουγδάνο: «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση με αυστηρή τήρηση
Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας!
των μέτρων συνεχίζοντας τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που είναι σημαντικοί για τον
Κωνσταντίνος Βεργίνας περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού».
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ! ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ!


Πρόκειται για πρωθυπουργική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, της κυ- φόρο, που στο κέντρο της θα ζει, θα αναπνέει και θα ανακυκλώνεται
βέρνησής του και της ΝΔ, να ακολουθήσουν συνειδητά, να εφαρμό- ο ανθρώπινος πόνος και του πρόσφυγα μετανάστη και ο δικός μας.
σουν στην πράξη και με όλα τα μέσα την πολιτική της ΕΕ, για Όσο κυριαρχούν αυτές οι πολιτικές , άσπρη μέρα δε θα δούμε.
εγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά μας, για με- Γι αυτό λέμε να καταργηθεί η κοινή δήλωση ΕΕ- Τουρκίας και ελ-
τατροπή τους σε διαχωριστήρια της «ήρας από το σιτάρι», προκειμέ- ληνικών κυβερνήσεων , να καταργηθεί ο γεωγραφικός περιορισμός
νου να επιλέγονται τα φτηνά και ειδικευμένα εργατικά χέρια και που τους εγκλωβίζει, το άσυλο να μη γίνεται στα νησιά αλλά στην
μυαλά, από τα ανειδίκευτα και την πλέμπα γενικά. ενδοχώρα και στις χώρες προορισμού τους ή στην ίδια την Τουρκία
Κι επειδή το κράτος έχει συνέχεια, εφαρμόζουν τις ερμηνείες της και στα Τουρκοσυριακά σύνορα, με ευθύνη της ΕΕ και του ΟΗΕ. Να
κοινής δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που την απεγκλωβιστούν από τα νησιά μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να
υπέγραψε, φυσικά με τη στήριξη της τότε αντιπολίτευσης, πλην ΚΚΕ. πάνε στις χώρες προορισμού τους, μέσα από μια διαδικασία κατα-
Γι αυτό ζητάνε δομές - υπερδομές, ΠΡΟΚΕΚΑ κλπ, άσυλο στα γραφής και ταυτοποίησης που μόνο αυτή μπορεί να γίνεται στα νησιά
νησιά, γιατί γνωρίζουν και ότι οι ροές με τις πολιτικές τους θα αυξη- και τίποτε άλλο.
θούν και ότι η Τουρκική κυβέρνηση έχει εργαλειοποιήσει το όλο θέμα Το συζητάνε αυτό; Το έχουν διεκδικήσει μέσα στην ΕΕ ή στα διεθνή
Άλλο ένα δημοτικό συμβούλιο με θέμα το προσφυγικό - μετανα- και τις δικές τους όμως ανάγκες εξυπηρετούν σε εργατικά χέρια και forums;
στευτικό. Το «σχέδιο Μυτιλήνη» για να ανοίξουν οι κερκόπορτες της κυρίως τα φτηνά του είδους. Όχι βέβαια! Και ο λόγος είναι γιατί συμφωνούν με αυτόν τον εγ-
αλλαγής των αποφάσεων του ΔΣ, σε πλήρη εφαρμογή, δουλεμένο Γι αυτό και η ΕΕ πληρώνει αδρά για τη βρώμικη δουλειά, γι αυτό κλωβισμό, γιατί είναι επιλογή της αστικής τάξης της χώρας μας και
στα κυβερνητικά και πρωθυπουργικά γραφεία της ΝΔ, ένα δημαρ- και γύρω από το πρόβλημα του προσφυγικού - μεταναστευτικού, των κυβερνήσεων που την εκφράζουν, όπως επιλογή τους είναι η
χιακό διάγγελμα, στο τρίτο πάντα πρόσωπο του «καθρέφτη καθρε- θρέφεται και αναπτύσσεται ένα τμήμα της αστικής και μεσοαστικής συνδιαχείριση του Αιγαίου και το παζάρι των κυριαρχικών μας δι-
φτάκι μου», με μισές αλήθειες και διαστρεβλώσεις των τάξης, που ασχολείται με τον κατασκευαστικό τομέα, τον διατροφικό, καιωμάτων, γιατί αυτοί κερδίζουν κι εμείς είμαστε οι χαμένοι ούτως ή
προηγούμενων αποφάσεων, με κύριο όμως πυρήνα την πρόταση για επικοινωνιακό, συντήρησης κλπ, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα άλλως, συμπεριλαμβανομένων και των προσφύγων - μεταναστών!
«δομή στο πουθενά». να αλλάξει η φυσιογνωμία των νησιών μας, σε στρατόπεδα συγκέν- Τι αποδείξαμε πέρσι; Ότι μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια!
Πιο δόκιμοι από μένα, έχουν αναλύσει τι είναι οι «Μπαμπακιές», τρωσης. Αυτή η αλλαγή μάλιστα θα είναι σε τέτοιο βαθμό, που η Τι μπορούμε να αποδείξουμε ξανά; Ότι και πάλι μπορούμε να τους
όσο και αν συστημικές πένες, πληρωμένες νομοτύπως, για να μην ξε- οποιαδήποτε σκέψη σε λίγα χρόνια να κλείσουν αυτές οι δομές, να χαλάσουμε τα σχέδια, απομονώνοντας και τις ευρωενωσιακές και κυ-
χνιόμαστε, πασχίζουν να αποδομήσουν την αξία τους, βιωμένη και φαντάζει καταστροφική για τα νησιά, τόσο, όσο καταστροφικό είναι βερνητικές πολιτικές και τις πολιτικές της πέμπτης φάλαγγας της δη-
στις δικές μου περιπλανήσεις στα φυσικά τους κάλλη και στη σιωπή για τη Ρόδο, παράδειγμα, να εγκαταλείψει τον Τουρισμό . μοτικής αρχής και τις φωνές ρατσιστικού, φασιστικού και ξενοφοβικού
τους. Μα λένε κάποιοι, « τι να κάνουμε, κάπου πρέπει να τους πάμε» ή μίσους.
Στο «πουθενά» λοιπόν κατά το δήμαρχο και όσους τον ακολου- « έχουμε κουραστεί από όλη την ιστορία, ας τους πάνε κάπου και Συγχωρέστε μου την κοινωνιολογική ορολογία «αστική τάξη».
θούν, εξαντλώντας όπως φαίνεται τον ανθρωπισμό του, συνάνθρω- όπου να είναι» ή « να φύγουν από το Χαλκειός - στα Καμπόχωρα Είναι η παρασιτική τάξη που ζει με την υπεραξία, το αίμα και τον
ποί μας, γυναικόπαιδα, ευάλωτες ψυχές, θύματα πολεμικών ακούγεται αυτό - κι ας πάνε στο...πουθενά». ιδρώτα όλων όσων εργάζονται, χτίζουν και δημιουργούν κυριολε-
συγκρούσεων made in EU, NATO, USA etc, ή των ίδιων οικονομικών Το σίγουρο είναι ότι οι κουρασμένοι χάνουν τη μάχη, που έλεγε κι κτικά και μεταφορικά τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Ωστόσο, σε αυτήν
συμφερόντων, που συγκρούονται για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ο Μπρεχτ. Το σίγουρο είναι ότι ηρωισμός και παλικαριά δεν είναι το ανήκουν τα μέσα παραγωγής και πρώτα από όλα το σημαντικότερο
της περιοχής, σπέρνοντας φτώχεια και εξαθλίωση, φουντώνοντας τα πρόβλημα να το μεταφέρεις στο γείτονα και να συμμαχείς με το διά- μέσο, ο άνθρωπος.
προσφυγικά - μεταναστευτικά κύματα. βολο όπως κάνουν κάποιοι στα Καμπόχωρα. Ήρωας δεν είσαι άμα Το μεγαλύτερό της επίτευγμα από την εμφάνισή της -ίδιον των τα-
Στο «πουθενά» για να κτιστούν οι φυλακές της ΕΕ, για να εγκλωβί- πυροβολείς το αδύναμο, τον παρία, αυτόν που η μοίρα τον πέταξε ξικών κοινωνιών - ότι μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε, όπως εκείνη, να
ζονται απάνθρωπα, όλοι αυτοί που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, στην αυλή σου. Ήρωας είσαι, όταν βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, το κοινό μισούμε όπως εκείνη, να αγαπάμε όπως εκείνη με λίγα λόγια κάτ’ ει-
όπως υποκριτικά έχουν υπογράψει και οι ελληνικές κυβερνήσεις μαζί καλό του νησιού και των νησιών και τα βάζεις με τον πραγματικό κόνα και ομοίωσή της.
με τους υπόλοιπους του λάκκου των λεόντων της ΕΕ. εχθρό, που εγκλωβίζει και φυλακίζει, που έταζε πληθυσμό 800 και Τα δεσμά είναι βαριά, αλλά υπάρχουν για να τα σπάμε.
´Άλλως πώς, το εκφράζει ο υπουργός μετανάστευσης «για να απο- τον έφτασε μέχρι και 7500 και που τώρα τέτοιες δομές θέλει να δημι- Ας σκεφτούμε στη ζεστασιά μας κι αυτούς που τους έχουν στις
τρέπονται στο ταξίδι τους», παραδεχόμενος έμμεσα, ότι θα σας κά- ουργήσει, καταδικάζοντας όλους σε μια ατέρμονη κρίση. λάσπες, για να τους ρίξουν στο πουθενά.
νουμε τη ζωή μαρτύριο, για να μην έρχεστε στη χώρα μας. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε ότι η πολιτική ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ
Δεν πρόκειται φυσικά για γλωσσική διολίσθηση, ούτε για προσω- της ΕΕ, της κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής, με πλήρη «ευθύνη ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
πική πολιτική του υπουργού. και ρεαλισμό» επιθυμούν τη Χίο φυλακή, προσφυγικό γκέτο, δορυ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σχολιάζοντας την τοπική επικαιρότητα (Νο 30/11-02-2021)


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
* Τις ημέρες που διανύουμε, μας, να θυμίζουν "βομβαρδισμένο" τοπίο. Διανύουμε ήδη την 3η βιβλιοπώλης και εκδότης, Κώστας Χαβιάρας και ο Καρδαμυλίτης επι-
κρίσιμες και χαλεπές για το εβδομάδα που, ενώ έχουν καλυφθεί με χώμα οι επιμήκεις τομές στο χειρηματίας και πλοιοκτήτης Τάκης Τσεβδός. Και από τους δύο έχω
έθνος και την κοινωνία μας, οδόστρωμα (οριζοντίως και καθέτως των δρόμων), δεν έχει γίνει τις καλύτερες των αναμνήσεων, μιας και τους γνώριζα προσωπικά.
θα κριθεί η πολιτική αξιο- ασφαλτόστρωση, με αποτέλεσμα αυτοκίνητα και μηχανάκια να πέ- Τον Κώστα Χαβιάρα πρωτογνώρισα ως μαθητής Δημοτικού Σχο-
πρέπεια πολλών. Και θα φτουν σε λάκκους και πεζοί και περίοικοι να αγανακτούν από το λείου, όταν (φοιτώντας τότε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και κατόπιν στο
κερδίσει ή θα χάσει όποιος χώμα και τη σκόνη που σηκώνεται καθημερινά. -έναντί του- 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Χίου, που ήσαν πλησίον του
δημόσια δεσμεύεται για ζη- Το ξαναγράψαμε, αλλά "αγρόν ηγόρασαν" όσοι οφείλουν να ελέγ- βιβλιοπωλείου του) τουλάχιστον δις του μηνός βρισκόμουν μαζί του,
τήματα που αφορούν το ξουν τον εργολάβο του έργου διέλευσης των καλωδίων εταιρίας τη- για να αγοράσω, όχι μόνο σχολικά βιβλία και είδη, άλλα και όλες τις
μέλλον του τόπου. λεφωνίας, που πραγματοποίησε τις τομές και -ενώ τις κάλυψε με χιώτικες εκδόσεις που είχε σε ξεχωριστό στάντ δεξιά της δεύτερης ει-
Ένα από αυτά είναι και η από χώμα- τις άφησε δίχως άσφαλτο επί εβδομάδες, ταλαιπωρώντας πε- σόδου του βιβλιοπωλείου του. Για την εποχή του το βιβλιοπωλείο
πολλών μηνών δέσμευση ριπατητές, οδηγούς και περίοικους. * Με μεγάλη ικανοποίηση διά- «Χαβιάρα» ήταν ένα από τα πλέον σύγχρονα και εξελιγμένα βιβλιο-
του Υπουργού μετανάστευ- βασα στον τοπικό Τύπο τα 2 άρθρα του αγαπητού μας κ. Αριστείδη πωλεία, όπου μπορούσες να βρεις ότι αναζητούσες. Από τον κ.
σης κ. Μηταράκη ότι, η ΒΙΑΛ Ζαννίκου, πρώην Δημάρχου Ομηρούπολης, για την αναγκαιότητα Κώστα προμηθεύτηκα πάνω από 200 χιώτικα βιβλία, ενώ συνολικά
μέχρι το Πάσχα θα αδειάσει δημιουργίας 3 Δήμων στο νησί μας. Ο φίλτατος κ. Αριστείδης πάντοτε είχα προμηθευτεί πάνω από 500 βιβλία τη δεκαετία του 1990.
και θα κλείσει. Μάλιστα, τεκμηριώνει τον λόγο του με επιχειρήματα και πάντοτε δίδει το έναυ- Όλα τα χρήματα που έπαιρνα για "χαρτζιλίκι" από τον πατέρα μου
έθετε τούτο ως προϋπόθεση σμα για περαιτέρω συζήτηση και σκέψη. πήγαιναν για προμήθεια βιβλίων, συν τα δώρα γιαγιάδων, θείων,
για οποιαδήποτε συζήτηση περί υπόδειξης νέου χώρου προσωρινής Το ζήτημα αυτό έθεσα κι εγώ, πριν από περίπου 3 χρόνια, Αντιδή- φίλων, κ.λπ. Τον θυμάμαι σαν ετούτη την ώρα με την κα Μπεμπέ στο
παραμονής μεταναστών, κάτι που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξει- μαρχος ων, όπου, μαζί με τον συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο Ομη- βιβλιοπωλείο.
δικεύσει και αποφανθεί ότι θα είναι αποκλειστικά και μόνο για την κα- ρούπολης κ. Νίκο Νύκτα, μιλήσαμε σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, Τον Τάκη Τσεβδό είχα γνωρίσει στα Καρδάμυλα από τον μακαριστό
ταγραφή και ταυτοποίησή τους και για χρονικό διάστημα που δεν θα επιχειρηματολογώντας και τεκμηριώνοντας ότι, η Χίος πρέπει να έχει Μητροπολίτη μας κυρό Διονύσιο. Ερχόταν όποτε λειτουργούσε εκεί
υπερβαίνει τις 3 ημέρες. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο κατ' επανά- 3 Δήμους. Όλοι συμφώνησαν, όμως όλοι στο "δια ταύτα" δεν ψήφι- και αλλού. Παρά το γεγονός ότι, είχε αποκτήσει αρκετά χρήματα και
ληψη έχει διακηρύξει ότι, αυτή (η δομή) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαν ανάλογα. Γιατί; Διότι, όλοι λένε ότι αγαπούν την ύπαιθρο και τα πλούτο στη ζωή του, ποτέ δεν το "έπαιξε" πλούσιος, αλλά πάντοτε
500 άτομα. χωριά μας, όλοι παραδέχονται ότι ο "Καλλικράτης" «έφαγε» την είχε την καλοσύνη και την απλότητα μικρού παιδιού. Θυμάμαι ότι,
Μάλιστα, εάν δεν κάνω λάθος, οι αποφάσεις αυτές είναι και ομόφω- ύπαιθρο, αλλά κανένας δεν θέλει να "αφαιρέσει κομμάτι από την πίτα δεν υπήρχε περίπτωση να του ζητήσουν κάτι που να έχει σχέση με
νες. Έτσι, η τοπική κοινωνία έχει εκφραστεί μέσα από τα συλλογικά που νέμεται"… !!! την οικονομική ενίσχυση απόρου, ασθενή ή εμπερίστατου συμπα-
όργανα λήψης αποφάσεων που αφορούν τον τόπο (Δημοτικό και Έτσι, όλοι, όταν είναι αντιπολίτευση ή όταν σχολιάζουν και αρθρο- τριώτη του και να μην βοηθήσει ουσιαστικά. Έβαζε βαθιά το χέρι στην
Περιφερειακό Συμβούλιο). Εάν κάποιος ψηφίσει σήμερα κάτι διαφο- γραφούν, συμφωνούν σε κάτι, αλλά όταν καθίσουν στους "επηρμέ- τσέπη και βοηθούσε όποιον είχε ανάγκη, δίχως να περιμένει κανένα
ρετικό, θα πρέπει να πει και στο χιώτικο λαό (που τον έστειλε, να τον νους θρόνους" της δημοτικής Αρχής τα ξεχνούν, ώστε να αντάλλαγμα και δίχως να θέλει να μαθευτεί και πολύ. Και τον Δήμο
εκπροσωπεί και να αποφασίζει για εκείνον) τι μεσολάβησε και άλλαξε κρημνισθούν (πολιτικά) σε λίγο και να έλθουν οι επόμενοι. Το αυτό Καρδαμύλων και τις ενορίες των Καρδαμύλων γενικότερα γνωρίζω
γνώμη… συνέβη και τις δύο προηγούμενες δημοτικές θητείες. ότι είχε κατ΄ επανάληψη ευεργετήσει. Εκεί, όμως, που η συμβολή του
Αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε -μέσα στο επόμενο τρίμηνο- η δέ- Όλοι αντιλαμβάνονταν ότι η Χίος, για να γίνει κάτι ουσιαστικό εκτός υπήρξε καθοριστική, ήταν στην ανακαίνιση του προσκυνήματος της
σμευση αυτή να τηρείται, ώστε να υπάρχει αξιόπιστο έδαφος συζή- πόλης, έπρεπε να έχει 3 Δήμους (κάτι που και η ομόφωνη απόφαση Παναγίας Αγιογαλουσαινας. Η Παναγία εμφάνισε τον Τάκη Τσεβδο
τησης, με πειθώ, μεταξύ του χιώτικου λαού και του κ. Υπουργού- της ΤΕΔΚ Ν. Χίου είχε καταδείξει ήδη από το 2009), αλλά όταν έβλε- για να ευοδωθούν οι εργασίες και να επισκευαστεί πλήρως.
Βουλευτή του. Αναμένουμε το κλείσιμο της ΒΙΑΛ το Πάσχα και την παν ότι, η "εκλογική πελατεία" και το "μεγαλείο της δόξας" κάποιων Αγαπούσε πολύ τον Δεσπότη μας, Διονύσιο και ουδέποτε του χάλασε
παράδοσή του χώρου στον ιδιοκτήτη του, Δήμο Χίου, όπως έχει ήδη αρχόντων θα σμικρύνει, δεν επέτρεπαν επ΄ουδενί να γίνει κάτι τέτοιο. χατίρι, όταν του ζητείτο να βοηθήσει σε οποιαδήποτε περίσταση.
αποφανθεί και η Ελληνική δικαιοσύνη. Θα τολμήσουν σήμερα, κάποιοι από τους εν ενεργεία δημοτικούς Ακόμη, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια χειμωνιάτικη Κυριακή (γύρω
Εάν η δέσμευσή του κ. Υπουργού δεν τηρηθεί (ειδικά σήμερα, όπου συμβούλους, να εισάγουν προς συζήτηση το ζήτημα αυτό; Το σί- στο 2006 πρέπει να ήταν) που είχε πάει μόνος του στο Πιτυός και κατά
επί 1,5 χρόνο έχουμε σχεδόν μηδενικές "ροές" μεταναστών στο νησί γουρο είναι ότι, όσο περνούν τα χρόνια, η ύπαιθρος και τα χωριά μας, συγκυρία είχα βρεθεί κι εγώ εκεί. Έψαχνε να βρει τον Άγιο Γεώργιο.
μας), εκ προοιμίου ας είναι προετοιμασμένος ότι, όχι μόνο νέα δομή θα αντιμετωπίζονται ολοένα και με λιγότερη μέριμνα από την κεντρική Τον είδα, του φώναξα και μου είπε: «Βρέ Γιωργάκι, εδώ κι εσύ; Αλλά,
δεν θα δεχθεί ο χιώτικος λαός να γίνει, αλλά θα πρέπει να καταθέσει Πολιτεία, αλλά και τις έδρες των κεντρικών Δήμων. Δυστυχώς, η "κα- θα μου πεις, εάν δεν είσαι εσύ στις Εκκλησίες, ποιος θα είναι; Έλα να
και την παραίτησή του από Βουλευτής του Νομού μας. Εάν, ασφα- ρέκλα" δεν αφήνει περιθώρια δράσης για τον απλό πολίτη ! με πας εκεί που ξέρεις».
λώς, υπάρχει πολιτική ευθιξία…!!! *Τις τελευταίες ημέρες, αναχώρησαν από τον μάταιο τούτο κόσμο, Η αλήθεια είναι ότι, όσους γνωρίσαμε μικρότεροι, θυμόμαστε και πε-
* Εξακολουθούν πλείστες όσες βασικές οδοί, στο κέντρο της πόλης δύο προσφιλή μας πρόσωπα, εκ της Χιακής κοινωνίας. Ο γνωστός ρισσότερο στη ζωή μας! Ας είναι αιωνία η μνήμη αμφοτέρων!
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
Στόχος της Περιφέρειας η αξιοποίηση των Χιώτικων Αναβαθμίζονται οι κτιριακές υποδομές
προϊόντων όπως το Μανταρίνι των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

«Πάντα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους αν-


τιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα ώστε να επιλύον-
H Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου, έπειτα από συ- Προωθείται άμεσα η εκπόνηση των απαιτούμενων μελε- ται με γνώμονα πάντα το όφελος των παιδιών μας», αναφέρει
ναντήσεις που πραγματοποίησε με φορείς της Χίου γνωστο- τών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης του συνόλου των κτιρια- σε ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινω-
ποιεί την πρόθεσή για κατάρτιση και υλοποίηση ενός κών υποδομών των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, νικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Γ. Πατεριμός.
ολοκληρωμένου προγράμματος, για την άμεση αξιοποίηση ενός ικανού αριθμού κτιρίων στέγασης Λιμενικών Αρχών σε
των ΠΟΠ Χιώτικων προϊόντων όπως το Μανταρίνι Χίου. όλη την Επικράτεια καθώς και του κεντρικού κτιρίου του Παντελής Μπουγδάνος: Όταν υλοποιηθούν
Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η ανάδειξη των ΥΝΑΝΠ μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας του Υπουρ- οι υποσχέσεις της κυβέρνησης θα προτείνουμε
μοναδικών Χιακών προϊόντων σε έναν δυναμικό αναπτυ- γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) με τις χώρο για μικρή δομή ταυτοποίησης
ξιακό πυλώνα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σο- Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ).
βαρή προσέγγιση και άμεση αντιμετώπιση αξιοποιώντας Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην τηλεδιάσκεψη που πραγμα-
όλες τις δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια σε συνεργασία τοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού κ. Ι. Πλακιωτάκη, του Υφυ-
με παραγωγούς, τοπικούς και επιστημονικούς φορείς. πουργού κ. Κ. Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα κ. Ε.
Κυριαζόπουλου του ΥΝΑΝΠ καθώς και του Προέδρου κ. Τ.
Ν. Μηταράκης: Διατηρούνται πολύ χαμηλά Κατσίπου και του Δ/ντα Συμβούλου κ. Α. Γιάνναρη της ΚΤΥΠ,
οι μεταναστευτικές ροές, κλείνουν δομές, όπως και υπηρεσιακών στελεχών και των δύο φορέων.
αποσυμφορήθηκαν τα νησιά του Αιγαίου Το αντικείμενο της συνεργασίας αφορά την διαχείριση από
μεριάς της ΚΤΥΠ μελετών ωρίμανσης του ΥΝΑΝΠ, συνολικού
προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ, για κατασκευαστικά έργα
που θα υλοποιηθούν τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ
2021-2027. Στους επόμενους 2 μήνες αναμένεται να υποδείξει χώρο η
Η άμεση ανταπόκριση και αρωγή των Κτιριακών Υποδο- περιφερειακή αρχή σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη
μών Α.Ε. συνετέλεσαν στο να επιτευχθούν δύο από τους πρω- Χίου, Παντελή Μπουγδάνο, για τη δημιουργία ενός μικρού
ταρχικούς στόχους του Υπουργείου Ναυτιλίας: ο χώρου για καταγραφή και ταυτοποίηση. «Στην ανακοίνωση
εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση της Ναυτικής που βγάλαμε το προηγούμενο διάστημα ως περιφερειακή
Εκπαίδευσης, που αποτελεί βασικό πυλώνα της Εμπορικής αρχή στην οποία αναφέρουμε με σαφήνεια τη θέση μας.
μας Ναυτιλίας καθώς και η σύγχρονη και ασφαλής λειτουρ- Μια πολύ μικρή δομή για αποκλειστικά μόνο ταυτοποίηση
γία των Λιμεναρχείων και του Υπουργείου Ναυτιλίας, πάντοτε και επανπροώθηση. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε δη-
όμως υπό το πρίσμα της φιλοπεριβαλλοντικής λειτουργίας μιουργία μεγάλης δομής φιλοξενίας. Όταν τηρηθούν οι δε-
των κτηριακών εγκαταστάσεων. σμεύσεις της κυβερνήσεως θα δώσουμε λύσεις υπεύθυνες
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγ- και συγκεκριμένες» ανέφερε σε δήλωση του ο Αντιπεριφε-
Η σταθεροποίηση του πολύ χαμηλού ρυθμού αφίξεων κεκριμένα η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτι- ρειάρχης Χίου, Παντελής Μπουγδάνος κατά την τηλεφωνική
(92% μείωση στις αφίξεις στα νησιά τον Ιανουάριο του 2021, κής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων έχει εγκύψει με ιδιαίτερο συνέντευξη στο ραδιοφωνικό Σταθμό ΑΝΤ1 Αιγαίου.
292 αφίξεις, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020,3.713 αφί- ζήλο στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και στην
ξεις) ενισχύει την ολοένα και μεγαλύτερη αποσυμφόρηση ενεργειακή αναβάθμιση των Σχολών και των Λιμενικών Κ. Μουτζούρης: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
των νησιών αλλά και των δομών της ενδοχώρας. Τον Ιανουά- Αρχών, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προς την δεν έχει αρμοδιότητα να προτείνει θέση
ριο του 2020 ζούσαν στα νησιά του Αιγαίου 41.816 αιτούντες κατεύθυνση αυτή. για δημιουργία δομής
άσυλο και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ενώ πλέον ζουν Αναλυτικά, οι υπό εκπόνηση μελέτες αφορούν το σύνολο
16.231. των Δημόσιων Σχολών Ε.Ν. και τα κάτωθι κτίρια Λιμενικών «Οι εξελίξεις
Αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα, το εθνικό σύστημα υποδοχής Αρχών και ΥΝΑΝΠ: Κεντρικό κτίριο Ακτής Βασιλειάδη, Κεν- όπως προέκυψαν
φιλοξενούσε τον Ιανουάριο του 2020 93.237 αιτούντες άσυλο τρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλο- στη προχτεσινή
και πρόσφυγες, ενώ πλέον ζουν 64.259 στις δομές ( ΚΥΤ, νίκης, Λιμεναρχείο Σύρου, Λιμεναρχείο Κω, Α' Λιμενικό κρίσιμη συνε-
camp, διαμερίσματα) όλης της χώρας (μείωση 31%). Τον Ια- Τμήμα Πειραιά, Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος, Β' Λιμενικό δρίαση του Δημοτι-
νουάριο του 2021 στα Κ.Υ.Τ. των νησιών διέμεναν 13.553 αι- Τμήμα Κερατσινίου, Λιμενικό Σταθμό Παξών, Λιμενικό κού Συμβουλίου
τούντες άσυλο μειωμένοι κατά -65% σε σχέση με τον Σταθμό Χάλκης, Λιμεναρχείο Θήρας, Λιμενικό Σταθμό Μού- Xίου οδηγούν στον
Ιανουάριο του 2020 όπου στα 5 Κ.Υ.Τ ζούσαν 38.534 άτομα. δρου, Λιμεναρχείο Καρπάθου, Λιμεναρχείο Μύρινας, 6η Πε- μονόδρομο της συ-
Για ακόμα ένα μήνα συνεχίστηκε το θετικό ισοζύγιο αφί- ριφερειακή Διοίκηση Λ.Σ., Επισκευαστική Βάση Λ.Σ. νεργασίας όλων
ξεων-αποχωρήσεων καθώς έφτασαν στη χώρα 292 άτομα Ελευσίνας. μας για την αντιμε-
ενώ αναχώρησαν 513. Οι εκκρεμείς αποφάσεις Α και Β τώπιση της μετανα-
βαθμού αριθμούν τις 78.229 σε σχέση με τις 140.557 τον Ια- Παραδόθηκαν προστατευτικές μάσκες πολλαπλής στευτικής κρίσης.
νουάριο του 2020 (μείωση της τάξης του 44%). Οι συνολικοί χρήσης στις Δ/νσεις της Πρωτοβάθμιας Με αταλάντευτη τη θέση της Περιφέρειας για καμία Δομή
εγγεγραμμένοι του προγράμματος “Helios” ανέρχονται στις & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου έστω και προσωρινή στα νησιά του Βορείου Αιγαίου κρατάμε
26.182, ενώ τα νέα μισθωτήρια που υπογράφηκαν τον Ια- ζωντανό τον διάλογο όλοι μαζί ενωμένοι.
νουάριο του 2021 ανέρχονται στα 1.177. Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου διευκρινίζει ότι,
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μητα- Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει την εκπαιδευτική κοι- όπως αναφέρεται και στην κοινή δήλωση των 4 Αντιπεριφε-
ράκης δήλωσε: «Διατηρούνται πολύ χαμηλά οι μεταναστευ- νότητα ότι τη Τρίτη 16/2/2021 σε συνεργασία με τους προ- ρειαρχών Χίου ( Μπουγδάνος, Βρουλής, Νύκτας, Καμπού-
τικές ροές τον Ιανουάριο του 2021. Και πλέον συνεχίζουμε έδρους των σχολικών επιτροπών και στα πλαίσια πρόληψης ρης) της 22-01-2021, απαραίτητες προϋποθέσεις για την
να κλείνουμε δομές φιλοξενίας, καθώς επιταχύνεται η δια- της διασποράς του κορωνοϊού Covid19 πραγματοποιήθηκε εξεύρεση χώρου για την δημιουργία αποκλειστικά και μόνον
δικασία Ασύλου, προχωράμε σε επιστροφές & μετεγκατα- η διανομή των προστατευτικών μασκών πολλαπλής χρήσης χώρου καταγραφής και ταυτοποίησης και όχι μόνιμου κέν-
στάσεις. Μέσα σε 12 μήνες αποσυμφορήθηκαν τα νησιά του στις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας τρου φιλοξενίας πληθυσμού, είναι η ολοκλήρωση της απο-
Αν. Αιγαίου και κλείσαμε 57 δομές στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Εκπαίδευσης Χίου. συμφόρησης των νήσων από τον υπερπληθυσμό μεταναστών
Συνεχίζουμε την εφαρμογή μιας αυστηρής, αλλά δίκαιης με- Οι μάσκες (μικρές και μεγάλες) προερχόμενες από δωρεά και η διαρκής φύλαξη των συνόρων. Η Περιφέρεια Βορείου
ταναστευτικής πολιτικής, ώστε η χώρα μας να μην αποτελεί της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας- Κ.Ε.Δ.Ε, προς τον Αιγαίου δεν έχει αρμοδιότητα να προτείνει θέση για δημι-
πλέον πύλη εισόδου στην Ευρώπη για τα κυκλώματα λαθρο- Δήμο μας θα διανεμηθούν στους μαθητές και στους εκπαι- ουργία της μικρής αυτής εγκαταστάσεως» αναφέρει σε ανα-
διακινητών». δευτικούς μας. κοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΦΩΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ… Νο 2


Θανάσης Γεωργούλης, Χίος, 10 Φεβρουαρίου 2021
Παρακολουθώ από Δηλαδή ο τούρκος δεν εξευτελίζει μόνο τους πρόσφυγες
καιρό την συμπεριφορά που δημιουργεί ο ίδιος αλλά εξευτελίζει και εμάς τους ίδιους
των τουρκικών κυβερνή- που το αφήνουμε να συμβαίνει, βοηθώντας τον στην μετα-
σεων, την δράση, με φύτευση των ξεριζωμένων ανθρώπων και μάλιστα εθελον-
λόγια και έργα, ενάντια τικά…
στον ελληνικό λαό και Σύμφωνα με τον Όργουελ: αυτή η αντίφαση εκπορεύεται
τον Δυτικό πολιτισμό γε- από την δειλία εκείνων που επιθυμούν να συντονίσουν το
νικότερα. βήμα τους με εκείνο της πλειονότητας της αριστερής διανόη-
Βλέπω τους πολιτικούς σης (βλέπε Soros), εκείνης δηλαδή της διανόησης της οποίας
μπάτσους, τους δημοσιο- ο «πατριωτισμός» ή η έλλειψή του, ευνοεί και αφορά περισ-
γράφους μπάτσους και σότερο την Τουρκία παρά την Ελλάδα.
τους μισθοφόρους εθε- Είναι ντροπή! τρέπει να αναπτύξουμε νέους νόμους και μηχανισμούς άμυ-
λοντές, να υπερασπίζον- Κύριε Όργουελ και στην χώρα μου επίσης είναι οι φιλελεύ- νας, με αρετή και με τόλμη. Έτσι ο Ερντογάν κάνει πράξη, εδώ
ται με μανία τα τουρκικά θεροι που φοβούνται την ελευθερία και οι διανοούμενοι που και τώρα, αυτό που είπαν οι Οζάλ και Καντάφι ξανακτίζοντας
συμφέροντα-απαιτήσεις, σπιλώνουν την διανόηση… συμβαδίζοντας και συμφωνών- την οθωμανική αυτοκρατορία πάνω στα κεφάλια μας. Όχι
με έναν τρόπο εξό- τας με τον Χίτλερ, τον Στάλιν και κυρίως με τον Ερντογάν ότι μόνο δημιουργεί πρόσφυγες αλλά και συγκεντρώνει σκόπιμα
φθαλμα ανέντιμο, απάνθρωπο και παράλογο όπως θα έλεγε τάχα δεν υπάρχουν σύνορα, No Borders… διευκολύνοντας όλους τους ριζοσπαστικοποιημένους ισλαμιστές και τους εξα-
και ο Ιωάννης Καποδίστριας. έτσι τον κάθε κατακτητή με τον ξεριζωμό και την εισβολή σε πολύει εναντίον μας και μάλιστα με δικά μας έξοδα επειδή τα
Ένας απλός παρατηρητής, ένα αθώο παιδί θα έλεγα, χωρίς ξένα σπίτια. κόμματα της αριστεράς έχουν παραισθήσεις και βλέπουν παν-
οικονομικές, πολιτικές ή άλλες παρωπίδες, θα μπορούσε με Κύριοι, η αλήθεια ολόκληρη είναι ότι οι καημένοι οι πρό- τού προλετάριους, δικαιώματα και πουθενά φορολογούμε-
ευκολία να εντοπίσει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. σφυγες και οι μετανάστες έχουν το ανθρώπινο δικαίωμα να νους πολίτες. Για τζιχαντιστές ούτε λόγος να γίνεται. Η
Είναι ολοφάνερο ότι την ιστορία την οποία μας διηγούνται ζήσουν στα πάτρια τους εδάφη και στα σπίτια τους εν ειρήνη. ειρωνεία δηλαδή είναι ότι τα δεκάδες τουρκικά προξενεία που
οι τούρκοι και οι σύμμαχοί τους, προκειμένου να αναπτύξουν Το χουβαρδαλίκι του να τους προσφέρεις εσύ άσυλο εκτός δημιουργήθηκαν για αυτό τον σκοπό τα τελευταία χρόνια,
τα επιχειρήματά τους εναντίον μας, την ξεκινάνε σκόπιμα από τόπου και χρόνου και ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και όχι στο στην Αφρική και αλλού, δίνουν βίζα εισόδου στην Τουρκία
τους λασπωμένους καταυλισμούς της Λέσβου, πχ, και όχι από σπίτι τους το ίδιο, είναι τουλάχιστον υποκριτικό και κυρίως μόνο σε όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Πρέπει όλοι
την αρχή. Οι τούρκοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι, γνωρί- είναι πολύ ύποπτο. Τα παλαιολιθικά σας κόμματα λένε σκό- τους να έχουν στόχο την Ευρώπη και η σχέση τους με το
ζουν ότι δεν πρέπει να λένε όλη την αλήθεια, έτσι ώστε το Δί- πιμα την μισή αλήθεια για να προσαρμοστεί η πραγματικότητα «προλεταριάτο» και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να είναι τόση
καιο να μην είναι με το μέρος του θύματος αλλά με το μέρος σε εσάς και όχι εσείς στην πραγματικότητα. Έτσι έχετε επιβιώ- όση είναι και του Ερντογάν του ισλαμοφασίστα ο οποίος τους
αυτού που θέλει να εισβάλλει σε έναν ξένο τόπο, να τον λε- σει μέχρι σήμερα: με ψέματα και κυρίως με αυταπάτες. επιλέγει με μεγάλη προσοχή… Για την ακρίβεια η μόνη επαφή
ηλατήσει και γενικώς να του αλλάξει τα φώτα… Αυτά θέλει Ξέρω! Θέλει θάρρος να πεις ότι ο Κούρδος έχει δικαίωμα τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι την στιγμή που ει-
να κάνει ο τούρκος και αυτά κάνει εδώ και πολλούς αιώνες. να ζήσει σπίτι του στην Συρία και να το εννοείς εμπράκτως σπράττουν τα χρήματα των Ελλήνων, και γενικώς των αόρα-
Η εμπειρία αιώνων δεν πρέπει να περιφρονείται και δεν χωρίς δηλαδή να υπηρετείς με τις πράξεις σου κανένα Χίτλερ, των Ευρωπαίων φορολογουμένων, όπως κάνει και ο
χρειάζεται να είναι κανείς Καποδίστριας για να φθάνει σ’ αυτό κανένα Στάλιν και κανέναν Ερντογάν όπως είναι αυτό που κά- Ερντογάν ο εκβιαστής ο νέος Χίτλερ αλλά και κάθε εκβιαστής
το συμπέρασμα και να συμβουλεύει τους άλλους Έλληνες και νετε εσείς τώρα. ο οποίος θεωρεί τους φορολογούμενους πολίτες σκλάβους
τους φιλέλληνες να μην είναι τόσο ανόητοι, εκτός και εάν δου- Το έχω πει εδώ και χρόνια: είναι το Όπλο της Μαζικής Με- του.
λεύουν συνειδητά για τον εχθρό. Ο τούρκος που έχει ξεριζώ- τανάστευσης το οποίο εξαπολύει ο Ερντογάν εναντίον μας. Μας έχουν εξευτελίσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως.
σει τον Κούρδο από το σπίτι του στην Αμμόχωστο ή στο Σταματήστε να τον βοηθάτε με τα λόγια και τις πράξεις σας. Πρέπει δηλαδή να κατανοήσουμε ότι είναι ανοησία να χρη-
Αφρίν της Συρίας εξευτελίζοντας τον, τον μεταφυτεύει εδώ, Το έχει πει ο Οζάλ αλλά και ο Καντάφι: «για την εισβολή, ματοδοτούμε εμείς οι ίδιοι, έναν πόλεμο, τον οποίο διεξάγει
επειδή έτσι του γουστάρει και απαιτεί από εμάς να ξεχάσουμε τον εξισλαμισμό και την κατάκτηση της Ευρώπης δεν χρειαζό- η Τουρκία και οι σύμμαχοί της μέσα και έξω από την Ελλάδα,
τη μισή αλήθεια για να είμαστε έτσι συνένοχοι σε ένα έγκλημα μαστε όπλα. Μας αρκούν οι νόμοι των Δυτικών περί ανθρω- ενάντια σε εμάς τους ίδιους. Δεν αρκεί να θαυμάζουμε,
κατά της ανθρωπότητας. Διότι αυτό ακριβώς είμαστε σύμ- πίνων δικαιωμάτων δηλαδή η δυτική ανοησία…» και η απλώς, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Η ιστορία τον δικαιώνει συ-
φωνα με αυτά που κάνουμε. πνευματική μας δειλία θα πρόσθετα εγώ η οποία δεν μας επι- νεχώς! Εμείς συνεχώς τον δολοφονούμε αδικώντας τον.

10. Προϋπολογισμός: 270.270,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προ-
11. Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου: τρείς (3) μήνες από την υπογραφή βλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
της σύμβασης. καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
12. Δικαιώματα προαίρεσης : Δεν εφαρμόζονται.
18. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο πάροχος προμήθειας στον οποίο
13. Διάθεση τεύχους προκήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα- θα ανατεθεί η σύμβαση. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη δια-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ λαμβάνουν το τεύχος διακήρυξης από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο δικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από τη διαδικτυακή πύλη του ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. Από το διαδίκτυο, στην ιστο- προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» σελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.xioshosp.gr μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
Χίος: 16-02-21 14. Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης. Τα σχετικά αιτήματα παρο- από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγ-
Αρ.Πρωτ : 2731 χής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες κατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περί-
ΠΡΑΞΗ αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευ-
«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει
ενεργών κλινών νοσηλείας και κλινών εντατικής θεραπείας, στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περί-
στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο, ενόψει πανδημίας COVID-19» 15. Προθεσμία για την υποβολή - παραλαβή των προσφορών :
Μέχρι τις 04-03-21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00 μ.μ. πτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύ- εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ήεμπορικά μητρώα. Οι εγκα-
ναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικο- τεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμ-
Προκηρύσσεται διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης νομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που μένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας
προ ΦΠΑ 19. Δικαιολογητικά και τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό : Αναφέρον-
για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενεργών
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέ- ται αναλυτικά στο τεύχος διακήρυξης.
κλινών νοσηλείας και κλινών εντατικής θεραπείας, ενόψει πανδημίας
COVID-19. λεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 20. Περίοδος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα μήνες από την επόμενη
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, της διενέργειας του διαγωνισμού.
1.Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που εδρεύει
στη Χίο, οδός Έλενας Βενιζέλου 2 Τ.Κ. 82132, Τηλ: 2271350258 Φαξ: και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Για την καλή λει- 21. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συν-
2271044311, email: promithion@xioshosp.gr, Iστοσελίδα: τουργία – όπου αυτή απαιτείται- ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην ταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγ-
www.xioshosp.gr Αναθέτουσα Αρχή εγγυητική επιστολή, ποσοστού 5% επί της αξίας της ματοποιηθεί ενώπιον των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.,του συμβατικού τιμήματος. των συμμετεχόντων στo Γραφείο Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής,
2. Περιγραφή / αντικείμενο του διαγωνισμού: Το έργο έχει ως αντικείμενο
17. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. Το Έργο συγχρημα- Έλενας Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 82132, στις 10-03-21 ημέρα Τετάρτη και ώρα
την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενεργών
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δαπάνη 11:00π.μ.
κλινών νοσηλείας και κλινών εντατικής θεραπείας, στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο,
ενόψει πανδημίας COVID-19» στον άξον απροτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο :«Προμήθεια ιατροτε- 22. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.
χνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενεργών κλινών νοσηλείας και
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»ΤΟΥ Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ». 23.Η περιληπτική διακήρυξη, απεστάλη προς γνωστοποίηση στην Επίσημη
κλινών εντατικής θεραπείας, στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο, ενόψει πανδημίας
3. Τόπος παράδοσης του είδους: Στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Χίου COVID-19» στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης ανθρώ- Εφημερίδα της ΕΕ στις 15-02-21 και έλαβε αρ. αναφοράς 2021/022154
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» πινου δυναμικού» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» (Κωδ. ΣΑ ΕΠ0881) Η δαπάνη Ο παρών διαγωνισμός αφορά στο υποέργο με α/α 1 με τίτλο «Προμήθεια
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α9549 σχετική πίστωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενεργών κλινών νοσηλείας
4. Διαδικασία : Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός .
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Γενικού Νοσοκομείου και κλινών εντατικής θεραπείας, στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο, ενόψει πανδημίας
Οι λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος διακήρυξης.
Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟΝ». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώ- COVID-19» στα πλαίσια της Πράξης : «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξο-
5. Είδος σύμβασης : Σύμβαση προμήθειας πλισμού για την αύξηση ενεργών κλινών νοσηλείας και κλινών εντατικής
σεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου
6. Κατηγορία προμήθειας/ Ταξινόμηση κατά CPV : 33141620-2 «Ιατρικός 2020ΕΠ08810022) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της θεραπείας, στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο, ενόψει πανδημίας COVID-19»
Εξοπλισμός» Πράξης : «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αύξηση ενερ-
γών κλινών νοσηλείας και κλινών εντατικής θεραπείας, στο ΓΝ Χίου Σκυ- Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
7.Κριτήρια Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει τιμής λίτσειο, ενόψει πανδημίας COVID-19» με βάση την απόφαση ένταξης με ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ
αρ. πρωτ. 2009/25-08-20 της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και
8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
έχει λάβει κωδικό MIS 5067309. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
προσφορών
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
9. Μερικές προσφορές: επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για ένα ή για και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η πληρωμή του αναδόχου θα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο
περισσότερα τμήματα. Επιτρέπεται η μερική προσφορά ειδών αλλά όχι πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική πα-
ποσοτήτων τμήματος ή τμημάτων της προμήθειας. ραλαβή των υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ως εδώ. Κλείστε όλα τα σχολεία ΤΩΡΑ!


Με εκατοντάδες σχολεία κλειστά -χιλιάδες σήμερα Τα ανοιχτά σχολεία, ως έχουν, είναι υγειονομική
λόγω καιρού-, με 500 κρούσματα σε μαθητές ανά βόμβα. Κίνδυνος θάνατος. Δεν έπρεπε ν’ ανοίξουν καν
εβδομάδα και με πάνω από 200% αύξηση των κρου- εν όψει της έξαρσης της πανδημίας. Αρκετά μέλη της κρα-
σμάτων σε παιδιά κάτω των 17 ετών (από το 6% στο τικής επιτροπής “ειδικών” επέμεναν ως το τέλος – και
16,7%!!!) την βδομάδα που πέρασε, με παιδιά στις πολύ καλά έκαναν- να μην ανοίξουν. Άλλα ήταν υπέρ.
ΜΕΘ και με ένα δυστυχώς να έχει καταλήξει, επί τέσ- Όντως κάποιοι/ες είναι στον κόσμο τους. Δηλαδή στην
σερις μήνες μας έλεγαν, ότι δεν υπάρχει κανένα πρό- κυριολεξία εκτός τόπου, χρόνου..και πανδημίας. Η από-
βλημα με το άνοιγμα των σχολείων. Όλοι αυτοί οι φαση βέβαια είναι ξεκάθαρα πολιτική, Kυβέρνησης, αρ-
κύριοι και κυρίες θα λογοδοτήσουν κάπου; Επειδή οι μόδιων υπουργών και του πρωθυπουργού. Παραιτήσεις
αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα, μιλάμε για ΕΓΚΛΗ- και απόδοση ευθυνών -πολιτικών, ποινικών, αστικών-
ΜΑΤΑ!! Παράδειγμα: Στο Ρέθυμνο, στον δήμο Μυλο- όσων το εισηγήθηκαν και το αποφάσισαν με αυτόν τον
ποτάμου από τους 600 μαθητές/τριες βρίσκονται σε κοινωνικό/πολιτικό συσχετισμό δεν προβλέπεται. Ούτε
καραντίνα οι 400. Είναι που στα σχολεία της Αθήνας έστω για τα μάτια και το ”θεαθήναι”.
κολλάει, αλλά στα σχολεία της Επαρχίας δεν κολλάει. Παρόλα όσα προέχει η υγεία του λαού από τις άδειες
Προσεχώς όλη η Ελλάδα Ρέθυμνο; Από τύχη ζούμε; ειδικού σκοπού, το χρήμα, τα ιδιωτικά και τα οποιαδή-
Οι αντιπολιτεύσεις και τα συνδικάτα (ότι έχει απομείνει πέρα από τις σφραγίδες) θα κάνουν ποτε επιμέρους συντεχνιακά συμφέροντα. Και σε κάθε περίπτωση: όσοι/ες κάνουν πειράματα
επιτέλους την δουλειά τους κι αυτά που πρέπει; Με όσα βλέπω και αντιλαμβάνομαι, μάλλον και παίρνουν επικίνδυνα και ανεπίτρεπτα ρίσκα με τα παιδιά μας θα τα βρουν μπροστά τους.
όχι. Θα βρεθεί έστω ένας δικαστικός λειτουργός να αποδώσει στους υπεύθυνους τις ευθύνες Η ζωή (δι)εκδικείται από τη μιά, αλλά και “άβουλος πολίτης ίσον άχρηστος (άτυχος) λαός”
που τους αναλογούν; Ευχάριστη έκπληξη θα’ ήταν. Αποδείχτηκε πλέον στην πράξη, ότι με από την άλλη.
τους συγκεκριμένους όρους και συνθήκες λειτουργίας τους το άνοιγμα των σχολείων οδή- Χίος 15/2/2021
γησε, μεταξύ άλλων, και στην ραγδαία αύξηση της μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Βασίλης Μαυρέλος

Ο Βομβαρδισμός της Χίου από τους ‘συμμάχους’


Άγγλους 7 Φεβρουαρίου 1944
Γράφει η Τασσώ Γαΐλα
στικών ήταν πιο οδυνηρές και φονικές αφού
απ’ τα πυρά των πολυβόλων έπεσαν νεκροί ή
σοβαρά τραυματίες δεκάδες Χιώτες, κυρίως εκ-
φορτωτές του λιμανιού που κατέβαζαν απ’ το
πλοίο τα σακιά ή τα κιβώτια με το γάλα.
Αποτέλεσμα της επίθεσης 18 νεκροί, σύμ-
φωνα με το άρθρο της παλιάς χιώτικης έντυπης
εφημερίδας Χιακός Λαός.. Υπήρξαν επίσης δε-
κάδες σοβαρά τραυματίες, πολλοί από τους
οποίους δεν επιβίωσαν. Τα σκάφη που βρίσκον-
ταν πλησίον του «Wiril» βυθίστηκαν επίσης με
τα φορτία τους.
Η συγκινητική περίπτωση του Σουηδού Nil
Eric Nilsson.
Ο 30χρονος Σουηδός Nil Eric Nilsson εκπρό-
σωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού είχε
Ένα έγκλημα "χωρίς τιμωρία", χωρίς απολογία ή έστω μία συγγνώμη από τους δράστες αποστολή να συνοδεύει τα πλοία του ΔΕΣ με τα
συνετελέστη στον τελευταίο χρόνο της Γερμανικής κατοχής της χώρας μας στην ακριτική Χίο φορτία τροφίμων κλπ. εφοδίων για τον επισιτι-
με δεκάδες θύματα και υλικές ζημιές. σμό των Ελλήνων. Δύο απ’ τα σκάφη που χρη-
7 Φεβρουαρίου 1944. σιμοποιούσε ―και τα δύο Σουηδικά― ήσαν το
Στο λιμάνι της Χίου ήδη από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου 1944 βομβαρδισθέν WIRIL και το HALAREN ,τα οποία
έχει καταπλεύσει ένα μικρού εκτοπίσματος σουηδικό φορτηγό, το «Wiril» (=παλικάρι) ναυ- συμπτωματικά ήσαν στον Πειραιά και 2 ημέρες
λωμένο από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Έφερε μάλιστα φανερά τα διακριτικά της ουδετερό- πριν τη σφαγή της πόλης του Πειραιά απ’ τους
τητάς του, μετέφερε δε επισιτιστική βοήθεια για τον ντόπιο πεινασμένο από τη ναζιστική κατοχή συμμάχους απέπλευσαν για να μεταφέρουν
πληθυσμό. τρόφιμα στη Σάμο, τη Λέσβο και σε άλλα νησιά
Το WIRIL το Σουηδικό φορτηγό που οι εξαθλιωμένοι από την πείνα Χιώτες και μάλιστα οι του Αιγαίου.
φτωχότεροι περίμεναν και τη βοήθεια που έφερνε ως μάννα εξ ουρανού. Ο Nil αρχαιολάτρης, φίλος της χώρας μας, έτρεφε ιδιαίτερη λατρεία για τη Χίο. Αυτό γιατί σε
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 1944. Αρχίζει η εκφόρτωση τροφίμων από το Σουηδικό φορτηγό κάποιο προηγούμενο ταξίδι του στο νησί, γνωρίστηκε με μία Χιωτοπούλα, την αγάπησε, αρ-
κι ενώ όλα κυλούν ήρεμα ξαφνικά γύρω στις 12 το μεσημέρι ακούγεται θόρυβος βομβαρδι- ραβωνιάστηκε, ενώ, στο τελευταίο του ταξίδι είχε αποφασίσει να τελέσει το γάμο επιλέγοντας
στικών αεροπλάνων. Είναι ένα σμήνος 6 βρετανικών βομβαρδιστικών που πετώντας επάνω τον πλοίαρχο του WIRIL να τους παντρέψει μέσα στο σκάφος, στο οποίο είχε ετοιμαστεί κι η
απ’ τις αντίκρυ μικρασιατικές ακτές, στο ύψος του Τσεσμέ, έστριψε αριστερά με προορισμό τη δεξίωση. Κάτι που δεν συναίβει ποτέ λόγω του βομβαρδισμού του φορτηγού από τους ‘συμ-
Χίο… μάχους’…
Κι αρχίζει ο βομβαρ- Το μεσημέρι της μοιραίας για την Χίο και τον Nil Δευτέρας ο Nil βρισκόταν στην κουβέρτα
δισμός. του WIRIL επιβλέποντας την εκφόρτωση ενώ, τη στιγμή του βομβαρδισμού μόλις έπεσε η
Η πρώτη επιδρομή πρώτη βόμβα, έτρεξε αμέσως στη σκάλα, κατέβηκε απ’ το πλοίο, έτρεξε προς το τελωνείο κι
με βόμβες ήταν για το εκεί ακριβώς, τον βρήκε η πρώτη φονική ‘συμμαχική’ σφαίρα πολυβόλου και παρά την άμεση
Σουηδικό Α/Π WIRIL σχεδόν μεταφορά του στην κλινική Ευαγγελίστρια, ξεψύχησε στην πόρτα της κλινικής... Την
που επλήγη στο λεβη- επομένη ημέρα έγινε πάνδημη η ταφή του στο νεκροταφείο του Αγ. Ιωάννου Προδρόμου…
τοστάσιο βγάζοντας Ερώτημα:
σύννεφα μαύρου κα- Η Συνθήκη της Γενεύης προβλέπει ρητά ότι σε περίπτωση πολέμου, τα πλοία των ουδετέρων
πνού. Ακολούθησαν χωρών όπως-στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο η Σουηδία-,έχουν ελεύθερη ναυσιπλοΐα, με την προ-
άλλες 2 ή 3 ‘βόλτες’ ϋπόθεση πως θα ενημερώσουν τους εμπόλεμους για προορισμούς κι ημερομηνίες. Όπως
πάνω απ’ το λιμάνι και έγινε γνωστόν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός κι η Σουηδική κυβέρνηση είχαν εγκαίρως ενημε-
τα βρετανικά βομβαρ- ρώσει Γερμανούς και Άγγλους για τους πλόες, προορισμούς κι ημερομηνίες τόσο του VIRIL
διστικά με τα πολυ- όσο του HALAREN.
βόλα τους έριχναν τις Γιατί λοιπόν, κανείς δεν καταδέχτηκε να δώσει εξηγήσεις για τον βομβαρδισμό αυτό της
ρουκέτες τους κατά Χίου από συμμαχικά αεροπλάνα όπως και γιατί κανείς δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη γι αυτόν
παντός που εκινείτο τον βομβαρδισμό;
στο λιμάνι. Βοήθημα: άρθρα εποχής από τον Χιακό τύπο. Φωτογραφίες: σελίδα Εθνική Επιτροπή Επί-
Αυτές οι δυο δεύτε- λυσης Αρμενικού Ζητήματος/ άρθρο 7ης -2-2021.
ρες φονικές κι αψυχο-
λόγητες επιδρομές των Τασσώ Γαΐλα
βρετανικών βομβαρδι- Αρθρογράφος-Ερευνήτρια.
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η αγορά ακινήτων αλλάζει με νέα ηλεκτρονικά συστήματα


Πως η Πολιτική Συνοχή της ΕΕ συμβάλει
στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κατασκευών και της οικοδομής
Του Θοδωρή Καραουλάνη (euractiv.gr)
κέλους των αδειών δόμησης και οι υπηρεσίες ελέγχουν και συστήματος έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους της Πολιτικής
διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα, με τις άδειες να εκ- Συνοχής της ΕΕ από το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2009-2013, στο
δίδονται ηλεκτρονικά και με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών συστημά-
της διαδικασίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πλέον γνωρίζουν σε των που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί, καθώς το ΤΕΕ τη δημι-
ποιο σημείο βρίσκεται η κάθε υπόθεση και κάθε βήμα για την ούργησε και είναι λειτουργική ήδη από το 2014-2015 αλλά
έκδοση μιας άδειας έχει χαρτογραφηθεί και παρακολουθεί- δεν είχε ακόμη ενεργοποιηθεί. Τον τελευταίο ένα χρόνο το
ται». ΤΕΕ προσάρμοσε το σύστημα στις νομοθετικές αλλαγές και σε
Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το ΤΕΕ δείχνουν ότι συνεργασία με το ΥΠΕΝ έβαλαν τις τελευταίες πινελιές σε ένα
εκδόθηκαν ή διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά πάνω από σύστημα που αλλάζει τον τρόπο - και την ασφάλεια δικαίου
100.000 χιλιάδες οικοδομικές άδειες, με πάνω από 5 εκατομ- - με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές ακινήτων στη χώρα.
μύρια συνημμένα αρχεία, σε ενάμιση χρόνο λειτουργίας. Ο Τα επόμενα βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού
Πρόεδρος του ΤΕΕ προσθέτει πως «τώρα που απέκτησε και η Δύο είναι τα βασικά επόμενα βήματα για τον ψηφιακό με-
κοινωνία και η δημόσια διοίκηση ακόμη μεγαλύτερη εξοι- τασχηματισμό του χώρου των κατασκευών και της αδειοδό-
κείωση με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, λόγω των lockdown, τησης. Το πρώτο είναι το ολοκληρωμένο, ενιαίο, κεντρικό,
νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέξουν και όλα τα υπόλοιπα, οι ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης όλων των οικονομικών
διαδικασίες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο σύστημα e- δραστηριοτήτων, που θα αποτελεί one-stop shop για την έκ-
Έχετε προσέξει στις ξένες τηλεοπτικές σειρές, κυρίως τις adeies. Για παράδειγμα, να γίνονται όλες οι διαδικασίες και εγ- δοση αδειών κάθε είδους που προβλέπει η ελληνική νομο-
αστυνομικές ή δράσης, πόσο «εύκολα» βρίσκουν οι αρχές, κρίσεις που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας θεσία για τις επιχειρήσεις τις επενδύσεις. Παρότι προβλέπεται
όταν υπάρχει ανάγκη, τα σχέδια των κτιρίων; Αυτά που ονο- μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα, όπως οι βεβαιώσεις του από τη νομοθεσία από το 2017, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
μάζουν, από την εποχή που τα σχέδια γίνονταν στο χέρι, blue- δασαρχείου, της αρχαιολογίας, του κτηματολογίου. Ακόμη Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στην
prints; Για παράδειγμα σε φωτιές ή σεισμούς, ή όταν θέλουν και οι ασφαλιστικές εισφορές των οικοδομικών έργων θα euractiv.gr, είναι θέμα εβδομάδων ή μηνών, να ξεκινήσει και
να εντοπίσουν πως θα μπουν και θα κινηθούν σε ένα κτίριο μπορούσαν να ενταχθούν, όπως και η ενημέρωση της Αστυ- αυτό το έργο, που θα κληθεί να φέρει εις πέρας και πάλι πι-
με ομήρους; νομίας ή τα γραφεία Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής. Μπο- θανότατα το ΤΕΕ, καθώς είναι το μόνο που έχει αντίστοιχη πα-
Αυτό με το οποίο έχουμε εξοικειωθεί στην μικρή και μεγάλη ρούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη νελλαδική τεχνογνωσία με το σύστημα e-adeies για τις
οθόνη ότι συμβαίνει στο εξωτερικό, γνωρίζουμε καλά ότι περισσότερο: να εντάξουμε με τον ίδιο τρόπο τις διαδικασίες οικοδομές.
αποτελούσε επιστημονική φαντασία στη χώρα μας, όπου τα για τη σύνδεση των οικοδομών με το φυσικό αέριο ή την ηλε- Ακολουθεί ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και μαζί το Εθνικό
αρχεία των πολεοδομιών και τα σχέδια των κτιρίων είναι έν- κτροδότηση. Με ξεκάθαρους κανόνες, κοινό πλαίσιο και συγ- Μητρώο Υποδομών, για τη δημιουργία των οποίων ήδη αυτές
τυπα, οι φάκελοι κατακερματισμένοι σε δεκάδες υπηρεσίες. κεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Έτσι θα ξέρουν οι πολίτες και τις ημέρες το ΤΕΕ τρέχει διαγωνισμό για την υλοποίησή τους.
Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το δημόσιο διατηρεί δεκά- οι επιχειρήσεις ότι θα μπορούν να παρακολουθούν το σύ- Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, τον οποίο η νυν κυβέρνηση θε-
δες βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά αρχεία με στοιχεία ακι- νολο της υπόθεσής τους ηλεκτρονικά και οι μηχανικοί ότι σμοθέτησε με νόμο, μετά από 5 χρόνια προτάσεων και προ-
νήτων (Κτηματολόγιο, Ε9, e-poleodomia, δημοτικά τέλη, μπορούν να ολοκληρώσουν το σύνολο μιας αδειοδότησης σπαθειών του ΤΕΕ, είναι μία ολοκληρωμένη, θεσμικά
μελέτες πυρασφάλειας, άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων κλπ). οικοδομικού έργου ηλεκτρονικά. Και οι συναρμόδιες υπηρε- θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία ενός και
Πως θα σας φαινόταν να γίνονται όλες οι αδειοδοτήσεις για σίες να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις υποθέσεις ηλε- μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση
την κατασκευή ενός κτιρίου ή για την άδεια λειτουργίας ενός κτρονικά, χωρίς χαμένες ώρες και κόστος που δεν χρειάζεται αλλά και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δη-
μαγαζιού ή επιχείρησης μέσα από τον υπολογιστή; Θα θέλατε πλέον να επωμίζεται ούτε το δημόσιο ούτε οι πολίτες.» λαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την
να μαθαίνετε εκ των προτέρων αν, πώς και τί επιτρέπεται να Σημειώνεται ότι η «καρδιά» της ηλεκτρονικής έκδοσης οι- αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης. Στόχος είναι να μπορεί
γίνει σε κάθε οικόπεδο της χώρας; Μπορούμε να έχουμε κοδομικών αδειών, η βάση δεδομένων που την υποστηρίζει, ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός ή επενδυτής, από το σπίτι
άμεσα διαθέσιμα όλα τα στοιχεία, δικαιολογητικά και τα σχέ- αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ με πόρους από την Πολιτική Συνο- του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπο-
δια ενός κτιρίου σε περίπτωση φυσικής καταστροφής; χής της ΕΕ, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι- λογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά
Όλα αυτά, που κάποτε ίσως φαίνονταν σενάρια επιστημο- φερειακής Ανάπτυξης τα τελευταία 10 χρόνια. ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικητικής πράξης, για το τί
νικής φαντασίας, έχουν αρχίσει να γίνονται πραγματικότητα Έρχεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέ-
στη χώρα μας, με πόρους κυρίως της Πολιτικής Συνοχής της Ένα ακόμη νέο πληροφοριακό σύστημα που μπαίνει στη σεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Ένας χάρτης με
ΕΕ. Και αλλάζουν ήδη τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ακι- ζωή μας σε λίγες ημέρες είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτι- βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογίου, που θα περιλαμβά-
νήτων και κατασκευών. ρίων, που έχει ετοιμάσει και λειτουργεί το ΤΕΕ, θα ενσωματώ- νει: την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δα-
Το Κτηματολόγιο είναι η υποδομή νονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία και σχέδια σικών εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα
Η βάση πίσω από όλα αυτά είναι το Κτηματολόγιο της για κάθε ακίνητο, στην πραγματική του κατάσταση(και όχι όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών
χώρας, που τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στηρίζουν συνεχώς στην θεωρητική, με βάση την άδεια οικοδομής που κάποτε και της παραλίας και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές
από το 1995, το λεγόμενο μεγαλύτερο μεγάλο έργο της κατασκευάστηκε) , όπως ακριβώς είναι σήμερα. και επιπλέον τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν
χώρας. Μπορεί η κτηματογράφηση ακόμη να βρίσκεται σε Ταυτόχρονα, δύο νέα έγγραφα, ηλεκτρονικά και έντυπα, τελειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και
εξέλιξη και το Κτηματολόγιο να καταστεί πλήρως λειτουργικό καθιερώνονται στο πεδίο των ακινήτων και των συναλλαγών, τα όρια όλων των οικοπέδων. Σημείο – κλειδί στην πρόταση
σε όλη τη χώρα στην μορφή που αφορά τους πολίτες τα επό- τα οποία ενσωματώνουν και αντικαθιστούν δεκάδες έγγραφα είναι η προοπτική να αποτελεί το εξαγόμενο αρχείο από το
μενα 3-5 χρόνια, αλλά ήδη είναι λειτουργική η βασική υπο- και διαδικασίες που χρησιμοποιούν μηχανικοί και συμβολαι- πληροφοριακό σύστημα του ψηφιακού χάρτη διοικητική
δομή πάνω στην οποία αναπτύσσονται αλλεπάλληλες ογράφοι στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως η βεβαίωση μη- πράξη. «Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης είναι μεταρρύθμιση που
υπηρεσίες. Και μία από αυτές, που δεν γνωρίζουν πολλοί, χανικού για την ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών, το ενεργειακό πρότεινα και πιέσαμε πολλοί και πολλαπλά για να έρθει. Και
είναι η παροχή του ψηφιακού του - χαρτογραφικού και γεω- πιστοποιητικό, το ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου κλπ. Πρόκειται για την οποία όλοι συμβάλλαμε με συζητήσεις και ζυμώσεις
χωρικού - υποβάθρου (του αναλυτικού και ακριβούς χάρτη για το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτη- σε κάθε επίπεδο της διοίκησης και της Πολιτείας» αναφέρει ο
όλης της χώρας) σε άλλες υπηρεσίες. Αυτή η λειτουργία του σίας και για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Γιώργος Στασινός.
Κτηματολογίου ως πληροφοριακής υποδομής για το δημόσιο Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της euractiv.gr τόσο το Ενιαίο
είναι που βάρυνε και στην απόφαση για τη μεταφορά της αρ- Ήδη το νέο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ταυ- Κεντρικό Σύστημα Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτή-
μοδιότητας του από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ- τότητας Κτιρίου τρέχει πιλοτικά και δοκιμαστικά από την 1η των όσο και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης και το Εθνικό Μη-
γειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις αρχές Γενάρη 2021, καθώς αργά το απόγευμα της 31ης Δεκέμβρη τρώο Υποδομών, έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Ιανουαρίου, στον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης 2020 το ΤΕΕ «ανέβασε» την πλατφόρμα σε λειτουργία. Το Δημοσίων Επενδύσεων και η κυβέρνηση εξετάζει αν η υλο-
Μητσοτάκη. ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ έχουν ενημερώσει ότι το νέο σύστημα θα ποίησή τους θα ενταχθεί εντέλει στο Ταμείο Ανάκαμψης ή στο
Ηλεκτρονικά οι οικοδομικές άδειες τρέχει υποχρεωτικά από 1η Φλεβάρη 2021 και οι τελικές σχε- ΕΣΠΑ 2021-2027, σε κάθε περίπτωση όμως η χώρα θα αξιο-
Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί μία τικές υπουργικές αποφάσεις προχωρούν άμεσα από τον υφυ- ποιήσει και για αυτά τα συστήματα τους πόρους της Πολιτικής
από τις πιο μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες αδειοδό- πουργό ΠΕΝ Νίκο Ταγαρά, ο οποίος - κατά σύμπτωση - είναι Συνοχής της ΕΕ.
τησης της χώρας, καθώς όλη η διακίνηση εγγράφων και οι ο ίδιος που το προετοίμασε θεσμικά την περίοδο 2014-2015
διαδικασίες γίνονται και παρακολουθούνται ψηφιακά, από τον που ήταν, τότε, αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ. Χρειάστηκαν
Νοέμβριο του 2018 που ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία όμως ακόμη 5 χρόνια για να φτάσουμε ως εδώ...
τους συστήματος. Η έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ, που «τρέχει» το σύστημα μέσα από το
Τράπεζας έχει τεκμηριώσει ήδη και επίσημα τη συμβολή του gov.gr, σημειώνουν ότι προοδευτικά θα διασυνδεθεί με όλα
συστήματος e-adeies στην επιτάχυνση των διαδικασιών και τα ηλεκτρονικά συστήματα για τα ακίνητα: τις οικοδομικές
στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. άδειες, το Κτηματολόγιο, τα αυθαίρετα, και εν τέλει και με την
Όπως εξηγεί στην euractiv.gr ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος ΓΓΠΣ. Πιθανότατα και με τους φορείς των δικτύων κοινής
Στασινός, «οι μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φα- ωφέλειας. Σημειώνεται ότι η βάση δεδομένων και αυτού του
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


Γράφει ο κ. Τριπολίτης Αναστάσιος, Ιατρός, Αγγειοχειρουρός, τ. Πανεπιστημιακός
Χρησιμοποιώ σήμερα για τίτλο του βαια ας έχουν υπ’όψιν τους (οι «ιθύνοντες») ότι δεν είναι εντελώς απί- άρτον τον επιούσιον» αν κουράστηκαν για να πάνε το «μεροκάματο»
κειμένου μου ένα επιφώνημα που το θανο να τα «καταφέρουν», ιδίως αν χρησιμοποιήσουν 1-2 τάγματα στο σπίτι τους. Εμείς, τα παιδιά των ναυτικών, μην έχοντας πατέρα (τα-
χρησιμοποιούσαμε και εδώ, και στην ΜΑΤ (παλαιότερα βέβαια απέτυχαν). Το πρόβλημα όμως που θα ξίδευαν για χρόνια μακριά μας) ωριμάσαμε πριν την ώρα μας.
Αγγλία, και στην Αμερική, που έτυχε υπάρξει εις το μέλλον είναι αν θα ξαναπατήσουν οι ίδιοι στη Χίο (βέ- Θυμάμαι έχοντας ένα χαρτάκι με τα ψώνια στο χέρι μου, ψώνιζα για
να ζήσω (“for goodness sake”), όταν βαια δεν θα τους κοστίσει και πολύ – ο νοών νοείτο!...). την – πολύτεκνη – οικογένειά μας, ό,τι δηλ. κάνω και τώρα! Θυμάμαι
ο κόμπος έφθανε στο κτένι ή όταν Στην αδύνατη μνήμη μου περνά κάποια είδηση προ 4-5 ετών. Ότι η να πηγαίνω με την «τράτα» (την ψαρόβαρκα), θυμάμαι να ποτίζω από
μαθαίναμε κάτι απίστευτο! Κάπως εταιρεία του φίλου μου του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου θα ενοικίαζε το πηγάδι τον κήπο μας, θυμάμαι, θυμάμαι, θυμάμαι, παρά το γεγο-
έτσι κι εγώ, ακούγοντας τα «νέα» ή θα αγόραζε την περιοχή του «Θόλου» και θα την αξιοποιούσε, είτε νός ότι ήμουν πλουσιόπαιδο!...
από πρώτο χέρι (τηλεφωνικώς από για επισκευές πλοίων, είτε για τουριστικούς σκοπούς!... Αλήθεια πού Αλλά, για να ξαναγυρίσω στο θέμα μας, μόνο η Μόρια (νομίζω ότι
το γαμπρό μου), έμαθα ότι οι πρό- «κόλ-λησε» η υπόθεση; κάηκε τελείως), η ΒΙΑΛ και η Σάμος υπάρχουν; Αν η Ευρώπη δεν δέ-
σφυγες θα μεταφερθούν από την Πάντως το «Σχέδιο Κίσινγκερ»2 προχωρεί αργά μεν αλλά σταθερά, χεται τους μετανάστες (τους φουκαράδες, τα… απόβλητα – ήμαρτον
ΒΙΑΛ1 στην περιοχή που ονομάζεται κι εν τω μεταξύ εμείς εξοπλιζόμαστε – καλώς – για τον έξωθεν κίνδυνο Θεέ μου), ολόκληρη ηπειρωτική Ελλάδα τι κάνει; Για σκεφθείτε το,
«Άγιος Ιωάννης ο Θόλος». Η πε- που ονομάζεται Τουρκία. Το ίδιο και αυτοί. Εξοπλίζονται για τον έξω- άδικο έχω;
ριοχή αυτή ευρίσκεται στην αρχή της θεν κίνδυνο που ονομάζεται «Ελλάς»(!!!). Και βέβαια κανένας δεν Συγνώμη αν παραφέρθηκα – που παραφέρθηκα!
Βόρειας Χίου (αφού περάσομε τους Μηλιγκάδες, μετά δηλ. την Κεν- μπορεί να αποκλείσει ότι τρέχουνκαι… οι μίζες!
Πάντα με ΑΓΑΠΗ
τρική Χίο όπου κι εγώ κατοικώ, στην περιοχή Δασκαλόπετρα ή Πέτρα Και ο λαός συνεχίζει να πεινάει και να κρυώνει, ένθεν… κακεί-
ΤάσοςΙ. Τριπολίτης
του Ομήρου), και αποτελείται από έναν μικρό όρμο που είναι κλει- θεν(!!!).Και σαν να μην έφθαναν όσα είχαμε, προσετέθη και… το…
Ιατρός
σμένος και από ένα νησάκι στην είσοδό του. Επειδή ακριβώς δεν είναι κερασάκι στην τούρτα που λέγεται κορωνοϊός! Έτσι είμαστε πλήρεις.
προσιτός στον σκληρό (κυρίως) βοριά, έχει χρησιμοποιηθεί εκτός από Έχουμε πρόσφυγες (και μετανάστες, αν προτιμάτε), έχομε αεροπλάνα, 1. Το άρθρο είναι γραμμένο από Χιώτη και απευθύνεται σε Χιώτες, κι
«αραξοβόλι» (αγκυροβόλιο) και για επισκευαστική κλίνη (μικρό ναυ- έχομε φρεγάτες κλπ. κλπ., έχομε και τον γείτονα (τον Τούρκο εννοώ, έτσι – μεταξύ μας – καταλαβαινόμαστε!... (η ΒΙΑΛ είναι εγκαταλελειμ-
πηγείο) κατά καιρούς! Τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιεί ένας τε- ο οποίος πεινάει περισ-σότερο από εμάς) αλλά από… αξιοπρέπεια εί- μένο κτίριο της ΒΙομηχανίας ΑΛουμινίου).
χνίτης (καραβομαραγκός) με το επίθετο Χιώτης, χωρίς να είναι Χιώτης. μαστε πλήρεις (ο Ερντογάν να είναι καλά, έχει τακτοποιήσει κι αυτός 2. Κατάληψη της Ελλάδος δι’ειρηνικών μέσων, όπως ο εποικισμός,
Νομίζω ότι κατάγεται από τη Σάμο, ή τον μπερδεύω με τον Πάχο – γιους, κόρες και εγγόνια). με αποτέλεσμα την αλλοίωση του πληθυσμού (ξεχάστε γλώσσα,
άλλον καραβομαραγκό! Είμαι περίεργος3 πόσο σκληρά έχουν εργαστεί οι πολιτικοί μας στη θρησκεία, ιστορία, ήθη, έθιμα, κλπ.!...).
Τέλος πάντων, ακούω ότι οι «ιθύνοντες» απεφάσισαν (βρισκόμαστε ζωή τους, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα ανήκουν, αν έχουν ξενυχτήσει, 3. Περιμένω κάποια μήνυση για «συκοφαντική δυσφήμιση» από κά-
στην εποχή του «αποφασίζω και διατάσσω») να μεταφέρουν τους αν έχουν ιδρώσει κλπ. κλπ. Και δεν εννοώ για μόρφωση (υπάρχουν ποιον πολιτικό που να έχει φιλότιμο, για να υποστηρίζω φανερά όσα
πρόσφυγες της ΒΙΑΛ στην περιοχή του Αγ. Ιωάννου του Θόλου. Βέ- αρκετοί μορφωμένοι και επιστήμονες και τίμιοι), ρωτάω για «τον υποστηρίζω με υπονοούμενα. Αλλά πού τέτοια… τύχη!...

Πανδημία και πλανητικός έλεγχος


του Στέλιου Παπαθεμελή*
Συμβαίνουν στους καθ΄ ημάς σματικά lockdown ανά την υφήλιο, το οποίο όχι μόνο δεν ανα- την επιστήμη.
χρόνους και καιρούς σημεία χαιτίζει την πανδημία, αλλά αντιθέτως την χειροτερεύει, παρά Μια εθνική μελέτη επιπολασμού, που κοστίζει όσο μία δημο-
και τέρατα. Ανάμεσα στα άλλα το γεγονός ότι βαθμολογείται με 80 στον δείκτη της Οξφόρδης σκόπηση, θα έδινε, σύμφωνα με τον καθηγητή, μια ξεκάθαρη
με τον μηχανισμό του φόβου 1 αναφορικά με την αυστηρότητα των μέτρων».(…) εικόνα της πορείας τού covid-19 στη χώρα. Όπως είπε, κατά την
τρισ. δολάρια «πέρασαν» από «Έχουμε πάρει την λάθος στράτα αν θεωρούμε ότι το lockdown διάρκεια τού 2020 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά
την μεσαία τάξη (τους πολ- είναι η συνταγή που θα μας λύσει τα προβλήματα. Είναι σαν να 65 δημοσκοπήσεις, όλες με θέμα ποια πολιτική παράταξη προ-
λούς) στην «άρχουσα» (τους λέμε ότι ξεκινάμε στην Ελλάδα ένα πόλεμο με την Τουρκία και, τιμούν οι πολίτες.
δισεκατομμυριούχους). Ήδη το αντί να υπερασπιστούμε το πέλαγος, τα νησιά και τους ανοι- «Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνει κάτι αντίστοιχο και για κάτι που
2015 η απόφαση για την δημι- κτούς μας χώρους, κλειδωνόμαστε όλοι στην Ακρόπολη και στοιχίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές».
ουργία τού έκτοτε περιβόητου περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα»! Να ευχηθούμε να μην είναι η φωνή του ειδικού «φωνή βοών-
Coalition for Epidemic Pre- Στη συνέχεια ο καθηγητής στηλιτεύει όλους εκείνους που βγαί- τος εν τη ερήμω»!
paredness Innovations -CEPI με νουν καθημερινά στα τηλεπαράθυρα και κουνούν το δάκτυλο Βέβαια τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Η Ε.Ε. υποχωρεί και υπο-
ιθύνοντα νουν τον R.J. Katchef. τους στους απλούς πολίτες, επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για την κύπτει στις ζάμπλουτες φαρμακευτικές εταιρίες. Δεν τηρούν τις
Αυτή εισηγείται την επιβολή του χρέους σε χώρες του τρίτου πορεία της πανδημίας στη χώρα μας. συμφωνίες για εμπρόθεσμη παράδοση των εμβολίων. Τώρα
κόσμου για να διατηρηθεί η παντοδυναμία των Η.Π.Α.. «Φταίνε οι απλοί άνθρωποι, επειδή το κράτος δεν τους έχει εκβιάζουν για λεφτά για να επιταχύνουν την παραγωγή των εμ-
Τελικά η πανδημία αποβαίνει το απόλυτο όπλο της κυρίαρχης δώσει τα στοιχειώδη για να τους προστατεύσει; Φταίνε αυτοί, βολίων. Η Biotech απαιτεί προκαταβολές.
τάξης. Εκπρόσωπος στην Αθήνα θέλησε να το επιβεβαιώσει επειδή πακετάρονται στα Μ.Μ.Μ; Φταίνε αυτοί επειδή δεν Η ανάγκη για εμβόλια θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς «μία
αυτό αναμειγνυόμενος στα εσωτερικά θέματα της Ελλάδος. υπάρχουν υποδομές στα σχολεία; Φταίνε επειδή δεν υπάρχει τρίτη δόση εμβολιασμού κατά των μεταλλαγμένων παραλλα-
Αλλά εδώ μας παρέχεται συνεχώς η αίσθηση ότι ζούμε με λα- τηλεργασία; Φταίνε αυτοί επειδή το κράτος τούς κλειδώνει μέσα γών του ιού θα μπορούσε να είναι απαραίτητη ή καθώς αναμέ-
τινοαμερικάνικη μπανανία. από τις 6 για να κυκλοφορούν οι αστυνομικοί μόνο;» διερωτή- νεται να αναπτυχθούν εντελώς νέες μεταλλάξεις»…
Δυστυχώς έχει δίκιο ο καθηγητής τού Στάνφορντ Γιάννης Ιωαν- θηκε τονίζοντας πως η απαγόρευση κυκλοφορίας από το από-
νίδης όταν γνωματεύει: γευμα, με παράλληλη αύξηση περιπολιών αντί για αύξηση τών * Πρόεδρος Δημοκρατικής Αναγέννησης
«Η Ελλάδα έχει ένα από τα σκληρότερα και πλέον αναποτελε- τεστ είναι μία αυτοκτονική κίνηση που ουδεμία σχέση έχει με E-mail: stpapathemelis@gmail.com

Μεγαλείο Αγάπης δύο ερωτευμένων νέων στην αιωνιότητα …


ψει μονίμως και διαχρονικά μέχρι και την μεγάλη μου αγάπη! ——————-‐-
σήμερα την ζωή μου! Για πάντα θάσαι αγάπη μου
Ήταν 27 Οκτωβρίου 1966 το Δεν σε ξέχασα ποτέ Βαθειά μεσ’ την καρδιά μου
πρώτο ραντεβού και το πρώτο καθο- ———————————- Παρέα με την σκέψη μου
ριστικό φιλί της αγάπης και του Όταν επρωτοφίλισα Μέσα στα όνειρα μου
έρωτα! Τα δυό γλυκά σου χείλη ———————-
Ήταν 7 Σεπτεμβρίου 1968 ο αρρα- Το νέκταρ σου ερούφυξα Δεν σε ξεχνώ αγάπη μου
βώνας μας! Κι’ αξέχαστο θα μείνει Δίπλα μου πάντα σ’ έχω
Ήταν 7 Ιουνίου 1947 η μέρα που ——————– Βαθειά μέσα στη σκέψη μου
γεννήθηκα! Στην αγκαλιά μου σ’ έσφιξα Στον ύπνο μου σε βλέπω!
Ήταν 17 Φεβρουαρίου 1950 η Εσκύρτισε η καρδιά σου
μέρα που γεννήθηκε η μεγάλη μου Τα στήθη μου ενώθηκαν Λευτέρης Πυκνής
Ο συναισθηματικός μου κόσμος αυτές τις αγάπη η λατρεία μου η Ιουλία μου σύντρο- Μαζί με τα δικά σου Καλημέρα χιονι-
μέρες είναι βαθιά φορτισμένος και γεμάτος φος της ζωής μου για ( 47 ) χρόνια. ——————— σμένη Ελλάδα από
αναμνήσεις λόγω των ημερομηνιών και αριθ- Υπάρχουν πολλά ακόμα νούμερα και αριθ- Στα μάτια σου αντίκρισα την φουρτουνια-
μών που είναι χαραγμένες στο μυαλό στην μοί που σημάδεψαν την ζωή μας! Την φλόγα της καρδιάς σου σμένη και χιονισμένη
καρδιά και την ψυχή μου και χρονολογικά Ξημέρωσε 17 Φεβρουαρίου και οι γλυκές Σαν κεραυνός να με κτυπά Χίο με πολύ αγάπη
των γεγονότων σε όλη την πορεία της ζωής αναμνήσεις, στιγμές και γεγονότα της ζωής Να με τραβά κοντά σου και Αισιοδοξία!
μου που έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου μας ζωντανεύουν στο μυαλό και την ψυχή ———————
σε όλες σχεδόν τις φάσεις της συζυγικής μας μου την πεμπτουσία της μεγάλης αγάπης και Η φλόγα αυτή παρέμεινε
συμβίωσης! το μεγαλείο του έρωτα μας! Για πάντα αναμμένη Λευτέρης Πυκνής
Οι αριθμοί πάντοτε που περιέχουν μέσα το Και επί τη ευκαιρία αφιερώνω ένα από τα Κι’ αυτήν ζωή κι’αν έφυγες Μαλλιάς
νούμερο ( 7 ) έχουν στιγματίσει και σημαδέ- αδημοσίευτα ποιήματα που έχω γράψει για Παντοτινά θα καίει Καλλιμασιώτης
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η παράδοση για τον κατακλυσμό Το Κεντρί


Γράφει ο Επίτιμος Λυκειάρχης Χριστοφόρος Γ. Γατανάς
Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη
Οι παραδόσεις για τον κατα-
κλυσμό δεν είναι κοινές για
όλους τους Αρίους ή Ινδοευ-
ρωπαίους λαούς, αλλά στους Νέα έρευνα: Ο κίνδυνος θανάτου
από κορονοϊό είναι τουλάχιστον τριπλάσιος
Ινδούς και στους αρχαίους Έλ-
ληνες, έχουν αυτές μεγάλη

σε σχέση με τη γρίπη όντων:


ομοιότητα με τις Σημιτικές. Οι
παραδόσεις για τον κατακλυ-
σμό στους Ινδούς είναι διπλές΄
η αρχαιότερη αναφέρεται εις
Μαχαβαράτα και διηγείται τον Σε ποια σημειώθηκαν αυξήσεις έως 33%
κατακλυσμό που έγινε στην
εποχή του Μανού, του πρώτου
ανθρώπου επί της γης΄ η δεύ- θρωποι και τα κτήνη, όλα όλα.
τερη αναφέρεται στους χρό- Το νερό υψώθη επάνω στη γη για 150 ημέρες. Ο Θεός
νους του βασιλέως Σανταβαράτα. Στην Ινδία οι λέξεις έστειλε πνεύμα επάνω στην γη και εσταμάτησεν η βροχή
aughaκαι ogha, σημαίνουν χείμαρρο ή κατακλυσμό. ύστερα από 150 ημέρες. Η κιβωτός ανυψώθη, τα όρη ήσαν
Η συγγένεια αυτών των λέξεων προς το Ωκεανός, δεν φαί- σκεπασμένα από τα νερά για 15 πήχεις, όλα στην γη απέθαναν
νεται πιθανή΄ πιθανώτερη φαίνεται προς το Ωγήν, Ωγήνος, και έμεινεν μόνο ο Νώε με τους δικούς του. Στον 7ο μήνα στις
Ωγύγης, που είναι η προσωποποίηση του κατακλυσμού ή της 27, εκάθισεν η κιβωτός στο όρος Αραράτ . Το νερό ελιγόστευε
συναγωγής των υδάτων. μέχρι τον δέκατο μήνα. Τότε εφάνησαν οι κορυφογραμμές των
Ο Ησύχιος γράφει΄ « Ωγήν γαρ Ωκεανός». Ο Κλήμης ο Αλε- ορρέων.
ξανδρεύς γράφει΄ « Ζεύς ποιεί φάρος μέγα τε και καλόν΄και εν Μετά από 40 ημέρες άνοιξε ο Νώε την κιβωτό και έστειλε
αυτώ ποικίλλει γην και Ωγήνον και τα Ωγήνον δώματα» κόρακα ο οποίος δεν εγύρισε.
(Στρωματείς Στ ΄ 621). Έστειλε μετά ένα περιστέρι, δεν βρήκε ανάπαυσι στα πόδια
Ο Ευσέβιος Χρον. Βιβλίον σελίδα 181- 83 γράφει΄ « Πρώτος της, εγύρισε πίσω ύστερα από 7 ημέρες το έστειλε πίσω, εγύ-
παρ΄ Αθηναίοις μνημονεύεται Ώγυγος, καθ΄ ον παρ΄ Έλλησιν ρισε και έχοντας στο ράμφος ένα φύλλο ελιάς. Μετά από 7 Ο κίνδυνος να πεθάνει κάποιος από
ο μέγας ιστορείται κατακλυσμός». Ο ίδιος πάλι γράφει: «Μετά ημέρες το έστειλε πάλι, μα δεν ξαναγύρισε. κορονοϊό είναι περίπου 3,5 φορές με-
δε Ώγυγον διά την από του κατακλυσμού πολλήν φοράν αβα- Στα 601 χρόνια του Νώε, την πρωτομηνιά εξέλιπε το νερό, γαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο θα-
σίλευτον διαμείναι την Αττικήν». τότε ήταν ο Νώε 601 ετών... νάτου από εποχική γρίπη, σύμφωνα με
Ωγυγία λεγόταν το νησί της Καλυψώς΄ ακόμη δε και η Αττική Ο Θεός διέταξε τον Νώε στις 27 του δευτέρου μηνός να νέα καναδική μελέτη που βασίστηκε σε
και η Βοιωτία ( διά τον βασιλέα Ώγυγον), ακόμη δε και η Αί- φύγει από την κιβωτό, έτσι και έγινε. Εβγήκαν τότε όλοι απ΄
στοιχεία από το πρώτο επιδημικό κύμα
γυπτος από τους Έλληνες ( πιθανόν από τις πλημμύρες του αυτήν. Ο Νώε έγινε γεωργός και εφύτευσε αμπέλι.., εμέθυσε
και εγυμνώθη και όταν ξεμέθυσε, τον έντυσεν ο γιος του ο νε- (άνοιξη και καλοκαίρι 2020). Αυτή η
Νείλου).
Σύμφωνα με τις θεολογικές και μυθολογικές παραδόσεις ώτερος. εκτίμηση είναι παρόμοια με άλλες μελέ-
πολλών λαών σε κάποια ωρισμένη εποχή της ανθρώπινης Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο άγιό του Ευαγγέλιο κεφ ΙΖ΄ στίχ. τες από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, επιβεβαι-
ιστορίας, πολύ μακρινή, εξαφανίσθηκε από την γη κάθε ίχνος 26- 27 γράφει του Χριστού μας τα λόγια, σε ποιητική του γρά- ώνοντας ότι ο κορονοϊός δεν είναι «μία
ζωής, με αδιάκοπες βροχές και πλημμύρες από την οργή του φοντος μετάφραση: απλή γριπούλα», όπως ορισμένοι συνε-
Θεού του αληθινού και του θεού των ειδώλων. Και σαμ που ήγινε στου Νώε τες ημέρες, χίζουν να υποστηρίζουν.
Από επίδραση της βιβλικής διηγήσεως για τον κατακλυσμό, έτσι θά΄ ναι και οι μέρες του γιου του αθρώπου,
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επί-
διατυπώθηκε και ειδική θεωρία τον 18ο αιώνα (θεωρία των ετρώασι και έπιναν, παντρεύγαν, παντρευγόνταν,
ίσαμε τότε που ήμπε στην κιβωτό ο Νώε, κουρο καθηγητή Άμολ Βέρμα της Σχο-
κατακλυσμών), για να εξηγήσει τα προί΄στορικά γεωλογικά
φαινόμενα και σύμφωνα με αυτή από καιρό σε καιρό εγινόταν ύστερα ο κατακλυσμός, εχάλασέν τους όλους. λής Δημόσιας Υγείας του
στην γη αλλεπάλληλοι κατακλυσμοί. Στο νου μου τρέχουν τα γραφόμενα στον ΙΗ΄ ψαλμό του Πανεπιστημίου του Τορόντο, οι οποίοι
Σημαντικότεροι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας υπήρξαν ο Δαβίδ, στίχ. 2 ΄ έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο κα-
Κυβιέρ και ο ντ΄ Ορμπινώ. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών ναδικό ιατρικό περιοδικό «Canadian
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο μόνος άνθρωπος αυτού αναγγέλλει το στερέωμα. Medical Association Journal» (CMAJ),
με τη σύζυγό του Πύρρα, που διασώθηκε από τον κατακλυ- Και εκείνα στον ΡΓ΄ (103) ψαλμό, στίχ. 24.
σύγκριναν στοιχεία από νοσηλείες σε
σμό, ήταν ο Δευκαλίων. Ο Δίας έτσι εξαφάνισε το ανθρώπινο Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε,
πάντα εν σοφία εποίησας. επτά νοσοκομεία του Οντάριο είτε
γένος. Τη διάσωσή του ο Δευκαλίων οφείλει στον Προμηθέα,
που το συμβούλευσε να κλεισθεί με τη γυναίκα του μέσα σε Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. λόγω Covid-19 (1.027 ασθενείς με
μία κιβωτό. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. μέση ηλικία 65 ετών) είτε λόγω γρίπης
Μετά το τέλος του κατακλυσμού, ο Δευκαλίων και η Πύρρα LEANDRI VAN ESS. ΗΠαλαιά Διαθήκη κατά τους εβδομή- (783 με μέση ηλικία 68 ετών).
για να πληθύνει το ανθρώπινο γένος , έρριχναν πίσω τους πέ- κοντα. Λειψία 1924. Η εντός νοσοκομείου θνητότητα της
τρες, ύστερα από συμβουλή της Θέμιδος ή του Διός, από τις Καινή Διαθήκη. Λονδίνον 1819. πρώτης ομάδας του κορονοϊού ήταν
οποίες γεννιόνταν οι άνθρωποι. Ο Δευκαλίων απέκτησε από Καρολίδου Π. Παγκόσμιος Ιστορία. τ. Α΄ Αθήναι 1928.
σχεδόν 20%, ενώ της γρίπης 6%. Η πι-
την Πύρρα 3 παιδιά, τον Έλληνα, γενάρχη των Ελλήνων, τον Γατανά Γ. Χριστοφόρου. Το κατά Λουκάν άγιον Ευαγγέλιον
(ποιητική μετάφρασι, σχόλια λεξιλόγιο κλπ). Έκδοσι Ιεράς Μη- θανότητα εισαγωγής σε Μονάδα Εντα-
Αμφικτύονα και την Πρωτογένεια. Μέσα στον περίβολο του
ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, όπου υπήρχε μέχρι την τροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Χίος, 2007. τικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ήταν 26,4% και
εποχή του περιηγητή Παυσανία ( 2ος μ. Χ. αιώνας), διεδίδετο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ. 18%, αντίστοιχα, ενώ η μέση διάρκεια
ότι υπήρχε ο τάφος του Δευκαλίωνα. καλός,ή όν ΄ ο ωραίος, όμορφος, λαμπρός, έντιμος, κατάλ- νοσηλείας ήταν 8,7 και 4,8 ημέρες, αν-
Στο 1ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Γένεσις, στα κεφάλαια ληλος, αρμόδιος, ικανός,ευμενής. τίστοιχα.
Ε΄,Στ΄, Ζ΄, Η΄, Θ, Ι, αναφέρεται ο Νώε, ο κατακλυσμός και όλοι κατακλύζω ΄ πλημμυρίζω, παραγεμίζω, ξεπλύνω, καταπον- «Μπορούμε, πλέον, να πούμε με βεβαι-
οι δικοί του. τίζω, γεμίζω.
ότητα ότι η Covid-19 είναι πολύ πιο σο-
Ο Νώε ήταν 9ος απόγονος του Αδάμ, εγγονός του Μαθου- κατακλυσμός΄ η πλημμύρα από άφθονο που πέφτει νερό,
ραγδαία και συνεχής βροχή, μτφ. πλησμονή, αφθονία. βαρή από ό,τι η εποχική γρίπη. Οι
σάλα που έζησε 969 έτη, ο πατέρας του ήταν ο Λάμεχ, που
ήταν τότε 188 ετών και εγεννήθη ο Νώε, ο Λάμεχ έζησε 753 φάρος το΄ μεγάλο τεμάχιο υφάσματος, ιστίο πλοίου κλπ ασθενείς που εισήχθησαν σε νοσοκο-
έτη. Ο Νώε έζησε 350 έτη μετά τον κατακλυσμό και απέθανε ποικίλλω΄ κεντώ ύφασμα ή ποικίλες παραστάσεις σ΄ αυτό, μείο με Covid-19 είχαν τρεισήμισι
950 ετών. διακρίνω, διαχωρίζω. φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου,
Ο Νώε ήταν 500 χρονών και παιδιά του τα χρόνια εκείνα δώμα το΄ οίκος ,σπίτι, συνεκδ. ναός, διαμέρισμα σπιτιού, τα- μιάμιση φορά μεγαλύτερη πιθανότητα
εγεννήθησαν και ήσαν ο Σάμ, ο Χάμ και ο Ιάφεθ. ράτσα. εισαγωγής σε ΜΕΘ και μιάμιση φορά
Ο Θεός είδεν τις κακίες των ανθρώπων στη γη, ενεθυμήθη συναγωγή η ΄ η συνάθροιση, συσσώρευση, σύμπτυξη κλπ.
μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία, σε
ότι Εκείνος έκαμε τον άνθρωπο που τώρα απεφάσισε να τιμω- Συντομογραφίες.
μτφ. μεταφορικά σχέση με τους ασθενείς που νοσηλεύ-
ρήσει γενικά, μαζί με όλα τα ζώα.... Η γη ήταν μέσα στην
αμαρτία και αδικία...Ο Κύριος παρήγγειλε στον Νώε να κάμει συνεκδ. συνεκδοχή θηκαν εξαιτίας γρίπης», δήλωσε ο δρ
μια ξύλινη κιβωτό και να την αλείψει εσωτερικά και εξωτερικά Βέρμα.
με πίσσα, η κιβωτός έγινε 300 πήχεις το μήκος και 30 πήχεις Με αγάπη Χριστού Παράλληλα, πρόσθεσε ότι o κορονοϊός
το ύψος. Έγινε αυτή ισόγεια, διώροφη και τριώροφη. Μέσα θα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Γ. ΓΑΤΑΝΑΣ είναι πιο επικίνδυνος από τη γρίπη
έμπαιναν ο Νώε, τα παιδιά του, οι νύφες του , τα εγγόνια του Από τα Φυτά της Χίου. επειδή οι άνθρωποι έχουν χαμηλότερα
,όλα τα κτήνη, τα ερπετά, όλα τα θηρία όλα ζευγάρια να είναι Πτυχιούχος Τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας
επίπεδα ανοσίας απέναντι του, καθώς
όλα τα όρνεα και τα πτηνά. Διετάχθη ο Νώε να πάρει στην κι- και Κλασσικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. οι περιοδικές λοιμώξεις γρίπης στο πα-
βωτό πολλά φαγώσιμα. Ο Νώε έτσι έκαμε..
Διετάχθη να πάρει από τα καθαρά κτήνη 7 ζεύγη, από τα μη Πτυχιούχος Διδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως Αθηνών ρελθόν και τα αντιγριπικά εμβόλια
καθαρά δύο ζεύγη. μείζονος διαρκείας. έχουν «χτίσει» μεγαλύτερη ανοσία στον
Ο Θεός είπε στον Νώε ότι η βροχή θα είναι 40 ημέρες και Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών. πληθυσμό απέναντι στους ιούς της γρί-
40 νύχτες. Ο Νώε ήταν τότε 600 ετών... Μετά από 7 ημέρες , Βραβείο α΄ με έπαινο της Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών. πης.
άνοιξαν όλες οι πηγές από τον κατακλυσμό, όλοι οι καταρρά- Χρυσούς σταυρός Αγίου Ισιδώρου, ανώτατο παράσημο
κτες επίσης. Έβρεχε για 40 ημέρες και νύχτες.. της Χιακής Εκκλησίας.
Πηγή: dikaiologitika.gr
Η κιβωτός ανυψώθη πολύ, 50 πήχεις ανυψώθη η βροχή, Έπαινος Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών.
εσκέπασε όλα τα υψηλά όρη, όλα εχάθησαν στη γη, οι άν- Συγγραφέας.
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ζήτησις λόγου Με το μελάνι


ΠΟΥ “Λανθασμένη της ...Σουπιάς
και ίσως επικίνδυνη απόφαση” Facebook: Αφαιρούνται οι ψευδείς ειδήσεις
Μόλις έμαθα μέσω των
Δελτίων Ειδήσεων την
“πρόταση του πρωθυπουρ-
σμού) κινήθηκε και η πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε, με
την σημείωση ότι η εφαρμογή αυτή μπορεί να προκαλέ-
σει εκτός από αναταραχή και κίνδυνο δημιουργίας “πο-
για τον κορωνοϊό ή τα εμβόλια
γού” προς την “Ευρωπαϊκή λιτών δύο ταχυτήτων”, πράγμα που σημαίνει διάκριση
Επιτροπή” για το “Πιστοποι- των ανθρώπων μέσω της εθνικότητας και φυλετικής κα-
ητικό Υγείας” που θα πρέ- ταγωγής.
πει να έχει όποιος θέλει να Προσωπικά θεωρώ δεδομένο, πως αν εφαρμοστεί η
ταξιδέψει τουλάχιστον στις “πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού”, αυτό θα θέσει
χώρες τής Ε.Ε, σκέφτηκα σε κίνδυνο όχι μόνο “την προστασία των προσωπικών
πως “κάτι δεν πάει καλά” δεδομένων” αλλά γενικά “τα ανθρώπινα δικαιώματα”,
και υπέθεσα πως ο προτεί- αφού είναι δυνατή η επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-
νων χρησιμοποιήθηκε ως νων των πολιτών.
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη “λαγός” της Ένωσης. Όμως Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι θέμα “πρωτοβουλίας”
έκανα λάθος(!) γιατί απο- (μπροστάρης), αλλά θέμα ελέγχου και εξάρτησης. Λογική
δείχτηκε πως η “πρόταση” αυτή είναι πρωτοβουλία τού που θα κρίνει το δικαίωμα μετακίνησης των πολιτών, όχι
πρωθυπουργού. Αυτό επιβεβαιώνεται από την προειδο- μόνο στο εξωτερικό αλλά και εντός της χώρας. Είναι δη- Οι αναρτήσεις χρηστών του Facebook, που αφορούν ψευδείς ει-
ποίηση τού ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) για τις λαδή ζήτημα όχι υγειονομικής ασφάλειας, ούτε και δήσεις σχετικά με τα εμβόλια κατά του νέου κορωνοϊού, αλλά και
καταστροφικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν αν εφαρμο- “ελευθερίας των πολιτών”(!!) αλλά επιχείρηση περιορι- τα εμβόλια εν γένει, θα αφαιρούνται από τον ιστότοπο, ανακοίνωσε
στεί η πρόταση αυτή του Έλληνα πρωθυπουργού για το σμού τής ελευθερίας των πολιτών. τη Δευτέρα η εταιρεία. Τέτοιες αναληθείς δημοσιεύσεις μπορεί να
“πιστοποιητικό εμβολιασμού” που θα πρέπει να έχουν αναφέρουν ότι οι εμβολιασμοί είναι επικίνδυνοι, ότι προκαλούν
όσοι επισκέπτονται τη χώρα μας. Στο ίδιο μήκος κύματος Στοιχεία από την ιστοσελίδα αυτισμό ή ότι είναι ασφαλέστερο να κολλήσει κάποιος κορωνοϊό
(δηλ. της μη εφαρμογής των διαβατηρίων του εμβολια- για να αποκτήσει ανοσία, παρά να εμβολιαστεί. Από τον Οκτώβριο,
Sputnik Κ. Α. Ναυπλιώτης το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε απαγορεύσει
τη δημοσίευση στον ιστότοπο, διαφημίσεων –εταιρειών ή ιδιωτών-
που περιέχουν τέτοιους ισχυρισμούς.

Άνθρωποι και παράσιτα…


Τον Δεκέμβριο, οι αρμόδιοι του Facebook δήλωσαν ότι θα αφαι-
ρούν από το μέσο τις αναρτήσεις με ψευδείς ισχυρισμούς, οι οποίοι
έχουν καταρριφθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή άλ-
λους επίσημους κυβερνητικούς φορείς.
Γράφει η Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα Σύμφωνα και με δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες του πρακτορείου
Reuters και των New York Times, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης
ανέφερε σε ανάρτηση ιστολογίου (blog) ότι, πλέον, θα επεκτείνει
Ιδανικά, αξίες, αρχές, άνθρωποι και πα- ιδεών, της χαράς. Το σκοτάδι είναι εύκο- τις πολιτικές του, για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης
ράσιτα. Πάντα οι άνθρωποι χωρίζονται λος δρόμος, το φως σε τυφλώνει. Προ- σε θέματα που αφορούν τον κορωνοϊό, τον εμβολιασμό κατά
σε κατηγορίες, πάντα θα υπάρχουν χωράμε και παλεύουμε το φως. Αυτός ο αυτού και τους εμβολιασμούς εν γένει. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι
σκουπίδια στη ζωή μας δυστυχώς, που δρόμος για μας είναι sine qua non. Έτσι θα προχωρά στην αφαίρεση ομάδων, σελίδων και λογαριασμών
κρύβονται πίσω από προσωπεία δήθεν ανθίζει η ζωή και η μοσχοβολιά της μας που διασπείρουν παραπλανητικές-ψευδείς πληροφορίες.
ευπρέπειας και ευπροσηγορίας για να σε αγκαλιάζει και μας δικαιώνει. Αρχές και Η νέα πολιτική του Facebook, η οποία αφορά και τις δημοσιοποι-
οδηγήσουν στο δικό τους σκοτάδι. Υπάρ- αξίες μπαίνουν στο τραπέζι και μας κερ- ήσεις πληροφοριών στο Instagram, στοχεύει σε μη πληρωμένες
αναρτήσεις και σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, ενώ αφορά το
χουν όμως και οι φάροι που σε οδηγούν, νούν, αυτές επιλέγουμε για να ζήσουμε
σύνολο των εμβολίων, όχι μόνο εκείνα για την προστασία από τον
σε κατευθύνουν στο φως και την ασφά- και να δικαιώσουμε την περπατησιά μας SARS-CoV-2 . Ο επικεφαλής του Facebook σε θέματα υγείας, Κανγκ
λεια του σεβασμού, της αγάπης, των στη γη. Σινγκ Τζιν, ανέφερε σε ανάρτησή του: «Το χτίσιμο εμπιστοσύνης
απέναντι στα εμβόλια είναι σημαντικό, γι’ αυτό ξεκινάμε τη μεγα-

Δρομολόγια πλοίων
λύτερη εκστρατεία παγκοσμίως, για να βοηθήσουμε τους οργανι-
σμούς δημόσιας υγείας να διαδώσουν ακριβείς πληροφορίες για
τα εμβόλια κατά της Covid-19 και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώ-
πους να εμβολιαστούν, όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια».
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι αλλαγές (στην πολιτική της για την
καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων) έρχονται ως απάντηση σε
πρόσφατη απόφαση της επιτροπής επίβλεψης περιεχομένου του
Facebook, ενός ανεξάρτητου οργάνου το οποίο μελετά τις αποφά-
σεις που λαμβάνονται από την ομάδα εφαρμογής πολιτικών της
εταιρείας και εξετάζει αν είναι σωστές. Η επιτροπή υποστήριξε ότι
το Facebook χρειαζόταν να δημιουργήσει νέα πρότυπα, για την
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε θέματα σχετικά με την
υγεία, επειδή οι κανόνες στον ιστότοπο ήταν (μέχρι πρόσφατα)
«ακατάλληλα ασαφείς».
Το Facebook ανακοίνωσε ακόμη ότι θα παραχωρήσει δωρεάν δια-
φημιστικό χώρο αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων σε υπουργεία
Υγείας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και υπηρεσίες των Ηνωμένων
Εθνών, προκειμένου να βοηθήσει στη μετάδοση αξιόπιστων πλη-
ροφοριών για τα εμβόλια και τον περιορισμό της νόσου Covid-19.
Ο Mark Zuckerberg, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Face-
book, έχει εδώ και καιρό ταχθεί ενάντια στην παραπληροφόρηση
σχετικά με τον κορωνοϊό. Συχνά φιλοξενούσε στις σελίδες του
ιστοτόπου βίντεο με τις «ζωντανές» ενημερώσεις του κορυφαίου
Αμερικάνου λοιμωξιολόγου Anthony Fauci, σχετικά με την πορεία
της επιδημίας του SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ. Ακόμη, ο Zuckerberg έχει
αναπτύξει φιλανθρωπική δράση υπέρ της εξάλειψης ιών και ασθε-
νειών. Ωστόσο, ο ίδιος υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της
ελευθερίας του λόγου στο Facebook και στο παρελθόν είχε φανεί
σχετικά απρόθυμος να περιορίσει αποτελεσματικά τις ψευδείς ει-
δήσεις, ακόμα κι αν αυτές ήταν δυνητικά επικίνδυνες.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι της πλατφόρμας του Facebook
ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι θα προβούν επίσης σε αλλαγές στα
εργαλεία αναζήτησης του ιστοτόπου, με σκοπό την προώθηση έγ-
κυρων αποτελεσμάτων αναφορικά με την Covid-19 και τις σχετικές
με το εμβόλιο πληροφορίες. Επίσης θα καθίσταται πιο δύσκολος
ο εντοπισμός λογαριασμών (από τους χρήστες του μέσου) που
αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να εμβολιαστούν.
Πηγή: naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters,
BBC, New York Times
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΕΠΥ ενηλίκων: Διάγνωση και επιπτώσεις


στην καθημερινότητα
Η ΔΕΠΥ δεν περιορίζεται μόνο στα δουλειά. Άνθρωποι με την πάθηση τείνουν να αναβάλλουν βαρετές εργα- χαναγκασιτκή διαταραχή. Είναι επίσης πιο πιθανό να καπνίζουν ή να κάνουν
παιδιά-ποσοστό 30% έως 70% των σίες προς χάριν πιο ευχάριστων δραστηριοτήτων. χρήση ουσιών. Άνθρωποι με τη νόσο μπορούν να περιορίσουν τα προβλή-
παιδιών με ΔΕΠΥ συνεχίζουν να Αίτια ματα αναζητώντας κατάλληλη αγωγή.
έχουν συμπτώματα όταν μεγαλώ- Σε ανθρώπους με την πάθηση νευροδιαβιβαστές είναι λιγότερο ενεργοί σε Εργασία
νουν. Επιπλέον, άνθρωποι που δεν περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την προσοχή. Ερευνητές δεν ξέ- Το να διατηρήσουν μια δουλειά μπορεί να είναι δύσκολο. Συχνά έχουν πρό-
είχαν διαγνωστεί ποτέ ως παιδιά εν- ρουν ακριβώς τι προκαλεί αυτή τη χημική ανισορροπία, αλλά πιστεύουν βλημα να διασπάσουν εργασίες και να ακολουθήσουν οδηγίες, να μείνουν
δεχομένως μπορεί να εμφανίσουν ότι μπορεί να εμπλέκονται γονίδια, επειδή η ΔΕΠΥ συχνά υπάρχει σε οικο- οργανωμένοι και να τηρούν προθεσμίες. Έχουν τάση να αργούν και να κά-
συμπτώματα στην ενήλικο ζωή – γένειες. Έρευνες έχουν επίσης συνδέσει τη ΔΕΠΥ με προγεννητική έκθεση νουν λάθη απροσεξίας. Σε έρευνα στις ΗΠΑ, μόνο οι μισοί από τους ενηλί-
κάτι που προκαλεί πρόβλημα στον σε τσιγάρο και αλκοόλ. κους με την πάθηση είχαν πλήρους απασχόλησης εργασία σε σύγκριση με
πάσχοντα στη δουλειά και στις σχέ- Multitasking ή κάτι άλλο; 72% ενηλίκων χωρίς τη διαταραχή. Τείνουν επίσης να κερδίζουν λιγότερα
σεις. Πολλοί ενήλικες δεν συνειδη- Αν συχνά δεν σταματάτε να κινείστε και έχετε πρόβλημα συγκέντρωσης μην χρήματα σε σχέση με τους άλλους.
τοποιούν ότι έχουν ΔΕΠΥ και καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι έχετε ΔΕΠΥ. Αυτά τα συμπτώματα είναι επί- Γάμος
προβληματίζονται σχετικά με το σης κοινά σε άλλες παθήσεις. Η φτωχή συγκέντρωση είναι κλασικό σημάδι Η διαταραχή μπορεί να σαμποτάρει το γάμο και άλλες σχέσεις. Καθιστά δύ-
γιατί είναι δύσκολο να φτάσουν τους στόχους τους. κατάθλιψης. Η συνεχής κίνηση ή το άγχος θα μπορούσαν να δείχνουν υπερ- σκολο να θυμάται κάποιος κοινωνικές δεσμεύσεις, γενέθλια, να τελειώνει
Η ΔΕΠΥ στους ενήλικες ακολουθεί ελαφρώς διαφορετικό μοτίβο από αυτό δραστήριο θυρεοειδή ή αγχώδη διαταραχή. Ο ειδικός θα ερευνήσει αν αυτές τις οικιακές εργασίες και να πληρώνει λογαριασμούς στην ώρα τους. Ενήλι-
στα παιδιά. Ενήλικες μπορεί ενδεχομένως να καθυστερούν στη δουλειά ή οι παθήσεις θα μπορούσαν να προκαλούν τα συμπτώματά σας αντί για-ή κες με τη διαταραχή μπορεί ενδεχομένως να χάνουν εύκολα την ψυχραιμία
σε σημαντικά γεγονότα. Μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι η αργοπορία επιπλέον της ΔΕΠΥ. τους ή να έχουν απρόσεκτη συμπεριφορά. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερα πο-
τους βλάπτει τους στόχους τους αλλά δεν μπορούν να είναι συνεπείς στα Multitasking ή ΔΕΠΥ σοστά διαζυγίων.
ραντεβού. Μπορεί να φαίνεται ότι καθένας έχει ΔΕΠΥ αυτές τις ημέρες, καθώς απαντάμε Διατροφή
Επικίνδυνη οδήγηση σε μηνύματα, ηλεκτρονική αλληλογραφία και έχουμε γρήγορους ρυθμούς Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι τροφές που παρέχουν ποιοτικά καύσιμα θα
Ένα από τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ είναι η δυσκολία να είναι συγκεντρω- στον επαγγελματικό χώρο. Ενώ όλα αυτά μπορούν να απασχολούν πολύ μπορούσαν να μειώνουν τα συμπτώματα. Τροφές με πολλές πρωτεΐνες,
μένο το μυαλό σε μια δουλειά. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για εφήβους και κόσμο, οι περισσότεροι καταφέρνουν να εστιάζουν σε σημαντικές ευθύνες. όπως ξηροί καρποί, κρέας, όσπρια και αυγά μπορεί ενδεχομένως να βελ-
ενηλίκους όταν οδηγούν. Έρευνες δείχνουν ότι άνθρωποι με ΔΕΠΥ είναι πιο Σε ανθρώπους με ΔΕΠΥ οι αποσπάσεις παρεμβάλλονται με την ολοκλή- τιώνουν τη συγκέντρωση. Η αντικατάσταση απλών υδατανθράκων με σύν-
πιθανό να τρέχουν, να έχουν ατυχήματα και να χάνουν την άδεια οδήγησης. ρωση σημαντικών εργασιών στο σπίτι και στη δουλειά. θετους μπορεί να βοηθήσει στην προφύλαξη από αλλαγές διάθεσης και να
Έλλειψη συγκέντρωσης Διάγνωση σταθεροποιήσει τα επίπεδα ενέργειας.
Ενήλικες με ΔΕΠΥ μπορεί να έχουν πρόβλημα να βάζουν προτεραιότητες, Πολλοί δεν μαθαίνουν ότι έχουν ΔΕΠΥ παρά όταν λαμβάνουν βοήθεια για Ζάχαρη και ΔΕΠΥ
να αρχίζουν και να τελειώνουν τις δουλειές. Τείνουν να έχουν έλλειψη ορ- άλλο πρόβλημα, όπως άγχος ή κατάθλιψη. Η συζήτηση των φτωχών συ- Η ιδέα ότι η ζάχαρη κάνει τους ανθρώπους υπερδραστήριους είναι δημο-
γάνωσης, να αφαιρούνται εύκολα και να είναι υπερδραστήριοι . Ορισμένοι νηθειών, των προβλημάτων στη δουλειά ή στο γάμο συχνά αποκαλύπτει φιλής αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα γλυκά προκαλούν ΔΕΠΥ ή επι-
έχουν πρόβλημα συγκέντρωσης όταν διαβάζουν. Η ανικανότητα να μένουν ότι υπεύθυνη είναι η ΔΕΠΥ. Για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση, η διαταραχή δεινώνουν τα συμπτώματα. Έρευνες σε παιδιά δείχνουν ότι η αλλαγή σε
εστιασμένοι και να παραμένουν σε δουλειές μπορεί να εκτροχιάσει καριέρες, θα πρέπει να είναι παρούσα στην παιδική ηλικία, ακόμα και αν δεν διαγνώ- υποκατάστατο όπως η ασπαρτάμη δεν μειώνει τα συμπτώματα.
φιλοδοξίες και σχέσεις. στηκε ποτέ. Η συνομιλία με συγγενείς ή ο έλεγχο στο σχολείο μπορούν να Πορεία
Εξάρσεις αναφέρουν προβλήματα στην παιδική ηλικία, όπως υπερδραστηριότητα Ενήλικες με ΔΕΠΥ δεν ξεφεύγουν από τη νόσο άλλα πολλοί μαθαίνουν να
Ενήλικες με ΔΕΠΥ μπορεί να έχουν πρόβλημα αυτοελέγχου, Αυτό μπορεί και φτωχή συγκέντρωση. την ελέγχουν με επιτυχία. Μακροχρόνια αγωγή μπορεί να μειώσει τα προ-
να οδηγήσει σε Εξέταση βλήματα στο σπίτι και στη δουλειά φέρνοντας τους ασθενείς πιο κοντά στις
• Δυσκολία ελέγχου του θυμού Κατά τη διάρκεια εξέτασης ορισμένοι ειδικοί χρησιμοποιούν νευροψυχολο- οικογένειές τους και στους επαγγελματικούς τους στόχους.
• Παρορμητικές συμπεριφορές γικά τεστ. Σε αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται τεστ που μετρούν την προ- Πολλοί άνθρωποι με ΔΕΠΥ βελτιώνονται μετά την έναρξη αγωγής αλλά
• Αγενείς ή προσβλητικές σκέψεις σοχή και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Νευροψυχολογικά τεστ δεν μπορεί να συνεχίσουν να έχουν φτωχές συνήθειες και χαμηλή αυτοεκτί-
• Υπερεστίαση χρειάζονται για τη διάγνωση αλλά μπορούν να ρίξουν φως στο πώς επη- μηση. Η συμβουλευτική για τη διαταραχή εστιάζει στο να μένει κάποιος ορ-
Ορισμένοι μπορούν να εστιάζουν έντονα σε πράγματα που τους αρέσουν ρεάζει η ΔΕΠΥ την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου. Μπορεί επίσης να απο- γανωμένος, να έχει βοηθητικές ρουτίνες, να διορθώνει τις σχέσεις και να
ή που βρίσκουν ενδιαφέροντα. Ωστόσο πασχίζουν να δώσουν προσοχή σε καλύψουν συνυπάρχουσες παθήσεις όπως μαθησιακές δυσκολίες. βελτιώνει τις κοινωνικές ικανότητες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η γνωσιακή-
δουλειές που τους προκαλούν πλήξη. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές ανα- Επιπλοκές συμπεριφορική θεραπεία είναι ιδιαίτερα βοηθητική στη ρύθμιση προβλη-
γκαίες δουλειές για την επιτυχία στην καθημερινή ζωή είναι βαρετές, από τη Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της πάθησης μπορεί να φέρνει σύγχυση. μάτων της καθημερινής ζωής που συνδέονται με τη διαταραχή.
λίστα με τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ έως τη συμπλήρωση εγγράφων στη Ταυτόχρονα, πολλοί ενήλικες πασχίζουν με κατάθλιψη και άγχος ή ιδεοψυ- Πηγή: iatronet.gr

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ Λιμενικού Σώματος ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ των οστών
και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εθνικό Καποδιστριακό
Γαρρής Σ.Βίκτωρ Εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY Κοζικοπούλου - Δημητράκη Γεωργούλης Ι. Νίκος Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ειδικός Αλλεργιολόγος «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Ι. Κατερίνα Στρατιωτικός Χειρούργος Ερμοφάντους 6, Χίος
Σουρή 1 (πανω από τα Goody's)
Στρατιωτικός Ιατρός Χειρούργος Μαιευτήρας Οδοντίατρος Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Ώρες ιατρείου: Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ
τ. επιμελητής αλλεργιολογικού Γυναικολόγος Τηλ.: 22710 25010, Κιν.: 6947120150
Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 & Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος
ιατρείου 401 ΓΣΝΑ Πτυχιούχος Αριστοτελείου E-mail:
Πολυτεχνείου 31 Απόγευμα: 18.00-20.30 Ευαγγελιστρίας 10, Χίος Δέχεται με ραντεβού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης dre.m.fragkomichalos@gmail.com
Τηλ.:2271027222, πλην Τετάρτης Τηλέφωνα: Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113
Ειδικευθείσα στο
Φαξ:2271020908 Κλινικής: 22710 44750
Σάββατο με ραντεβού Πανεπιστημιακό Γενικό *** ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Κιν.:6932460788 Ιατρείου: 22710 23610 Νοσοκομείο Πατρών, Ρίου
Τηλ./Φαξ: 2271301041 Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας
E-mail:v.garris.allergia@gmail.com 22710 43301 Δέχεται καθημερινά
Κιν.6974818639 Λογιστηρίου: 22710 22487 Ειδικός Ορθοδοντικός Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
E-mail: nipa_75@hotmail.com κατόπιν ραντεβού: DDS, MS Ortho, Dr Dent Παιδίατρος
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ- fax: 22710 23610 694 740 7076
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ Διδάκτωρ Ορθοδοντικής τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ- Συνεργάτης Κλινικής "ΕΛΕΥΘΩ" Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49, ΒΑΡΒΑΣΙ - ΧΙΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος 82100 Χίος
Βουρνούς Μ. Νικόλαος ΤΗΛ. 22710 29777, Δέχεται με ραντεβού
Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
Ιατρός Βιοπαθολόγος 22710 29888, 22710 43888 Τηλ.: 2271022222
Φαρμάκης Ευάγγελος Επιστημονικός Υπεύθυνος Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
Μικροβιολόγος E-mail: katerinakozikopoulou E-mail:andkar@dent.auth.gr
Ιατρός Δερματολόγος Διδάκτωρ Παθολογίας ασφαλιστικές εταιρείες
Πολυτεχνείου 33 @hotmail.com
Αφροδιοσολόγος Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. *** Ώρες ιατρείου:
Τηλ.:2271042900,
Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Επιστημονικός Συνεργάτης *** Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
φαξ:2271041888 Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος Απόγευμα 17:30-20:30,
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Τηλ/Φαξ.:2271081808 Μάντικας Χρυσοβαλάντης Dr. Χρυσοβαλάντης Κουμπής
Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Χειρούργος Μαιευτήρας - Χειρούργος Οδοντίατρος (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
Κιν.:6944241909
*** Ιωάν. Χανδρή 1 Στρατιωτικός Ιατρός Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών Δέχεται με ραντεβού
E-mail:evfarmakis@gmail.com
Κακούλας Α. Ζαχαρίας Χριστός, Βαρβάσι, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μαρτύρων 9, 1ος όροφος τηλ./fax: 22710 41090,
Ιατρός Βιοπαθολόγος 82100 Χίος Αθηνών Τηλ.:2271082175, Κιν.:6985641401 κιν: 6973820320
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ-
Μικροβιολόγος Τηλ: 22710 22555, Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι, E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ
Αλ. Παχνού 3, Χίος Kιν: 6938285526, 82100 Χίος
Fax: 22710 22555 Τηλ.: 22710 29777, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Τηλ.:22710 83066, Μοσχούρης Μ. Παναγιώτης
Κιν.:6932896999 Email: karatzanos@yahoo.gr Fax: 22710 29700
MD, MSc Κινητό: 6932 756 679, Bασιλάκης Στέλιος Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
E-mail:kakoulaslab@gmail.com *** Ψυχίατρος
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος Email: info@drkoumpis.com Χειρουργός Ορθοπεδικός
Σγούτα 8, Χίος 82131 Παπαβασιλείου Δ. Ν. Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος) Αγ. Αποστόλων 3
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ- Τηλ.:2271081606, Κιν.6936525000
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. NΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Τηλ.: 22710 44387, Κιν.: 6944573074
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ
Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος E-mail: stelvas@yahoo.com ***
Τηλ.: 22711 00707
Περιοχή αεροδρομίου, Καραμούζος Γ. Εμμμανουήλ *** Χαλκούσης Μ. Νίκος
Παντελάρος Ι. Νικόλαος Κιν.: 6947773311 πίσω από το Pet Shop Κιβωτός Ειδικός Νευρολόγος, MD, MSc Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος, Ψυχίατρος
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- E-mail: μέσα στο Parking Αερ. Ροδοκανάκη 37, Φάρκαινα MD, Ορθοπαιδικός Δέχεται με ραντεβού
Ηπατολόγος- pan.moschouris@gmail.com Τηλ: 22710 40000, (Άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς) Χειρουργός Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
Ενδοσκόπος Πεπτικού www.moschouris.gr Κιν: 6981487255, Τηλ.: 22710 44794, 6975991385 Charles University of Prague Τηλ.: 2271028222,
Σύμβαση με ταμείο Στρατού, E-mail: dpap.vet@gmail.com email: emmanouilkdr@gmail.com MSc Μεταβολικά νοσήματα Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ Τι θα φάμε Το στέκι του βιβλίου


σήμερα…
Επιμέλεια Μ.Κ. ΦΛΟΓΑ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΨΕ
Με κλιματικά και εισοδηματικά ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΜΙΑ ΦΩΤΙΑ
κριτήρια το νέο «Εξοικονομώ κατ' οίκον» ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΑΝΟΣ
Ημ/νία έκδοσης 14 Δεκ 2020
Θεματική Κατηγορία Θρησκεία, Φιλοσοφία,
Ψυχολογία
Σειρά Θρησκεία - Φιλοσοφία
Κοτόπουλο BBQ Ηλικία 18+, Σελίδες 440
Χιλιάδες κυκλοφορίας 21, Αρ. Ανατύπωσης 4
και γεμιστές ψητές πατάτες
Υλικά:
• 1 κοτόπουλο γύρω στα 1.700 γρ.
• αλάτι & πιπέρι
Για τη μαρινάδα
• 1/2 φλ. χυμό φρέσκου λεμονιού & 1/2 φλ. χυμό πορτοκαλιού
• 1/2 φλ. ελαιόλαδο
• 2 σκ. σκόρδο πολτοποιημένες
Με κλιματικά και εισοδηματικά κριτήρια και με μοντέλο • 1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη & 1 κ.σ. φρέσκο θυμάρι
• 1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή & 1 κ.σ. κάρυ
ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιείται για το επίδομα θέρ- • 1/2 κ.σ. κύμινο
μανσης θα αξιολογούνται οι αιτήσεις των νοικοκυριών για • 2 κ.σ. μουστάρδα & 2 κ.σ. μαγιονέζα
ένταξη στο νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον" που Για τις πατάτες
αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του καλοκαιριού. • 10 πατάτες μέτριες
• ελαιόλαδο & χοντρό αλάτι
Στόχος είναι να εντάσσονται κατά προτεραιότητα τα φτω-
• φρέσκο κρεμμύδι & μουστάρδα
χότερα νοικοκυριά και όσα βρίσκονται σε περιοχές που • τυρί κρέμα & γιαούρτι
επικρατούν ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Παράλ-
ληλα επανεξετάζονται τα ποσοστά επιδότησης των επεν- ΕΚΤΕΛΕΣΗ
δύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αλλά Για το κοτόπουλο BBQ
Αφαιρούμε το λαιμό και κόβουμε τις άκρες από τις φτερούγες. Τοποθετούμε το
και η λίστα των επιλέξιμων παρεμβάσεων που μπορούν κοτόπουλο με το στήθος προς τα κάτω στον πάγκο. Με ψαλίδι κουζίνας ή κο-
να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ μελετώνται μέτρα μεί- φτερό μαχαίρι κόβουμε κατά μήκος τη μία πλευρά, από την ουρά προς το λαιμό.
ωσης του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και ενερ- Πιέζουμε και ανοίγουμε διάπλατα (πεταλούδα) το κοτόπουλο.
γοβόρες επιχειρήσεις. Αναποδογυρίζουμε το κοτόπουλο, με το στήθος προς τα εμάς και την κοιλιά του
στον πάγκο. Πατάμε με τα χέρια γερά, να γίνει όσο πιο πλακέ γίνεται. Πιέζοντάς
Οι προτεραιότητες του ΥΠΕΝ
το σπάει το κόκαλο του στήθους και πλαταίνει. Αλατοπιπερώνουμε το κοτόπουλο
Αυτά ανέφεραν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και και από τις δύο πλευρές.
Ενέργειας, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες πολιτικής Βάζουμε όλα τα υλικά της μαρινάδας σε ένα βαζάκι. Τα χτυπάμε για λίγο να γί-
της πολιτικής ηγεσίας για το επόμενο διάστημα. Οι πηγές νουν σαν κρέμα.
του ΥΠΕΝ προσδιόρισαν επτά τομείς δράσης που θα αντι- Βάζουμε το κοτόπουλο σε μεγάλη σακούλα τροφίμων ή σε πλακέ μπολ. Το κο-
τόπουλο πρέπει να είναι ανοικτό ή πλακέ. Περιχύνουμε τη μαρινάδα. Δένουμε
μετωπιστούν κατά προτεραιότητα, οι οποίοι είναι: τη σακούλα ή κουνάμε καλά ώστε να πάει παντού η μαρινάδα.
Μείωση του ενεργειακού κόστους για επιχειρήσεις στον Αφήνουμε να μαριναριστεί το λιγότερο για 12 ώρες και το περισσότερο για 48
τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, της εστίασης κ.α., ώρες (πάντα στο ψυγείο). Όσο πιο πολύ μείνει η μαρινάδα τόσο πιο ωραίο θα
γίνει. Αναποδογυρίζουμε τη σακούλα με τη μαρινάτα αρκετές φορές. Λίγα λόγια για το βιβλίο
στις οποίες το κόστος της ενέργειας αντιστοιχεί τουλάχιστον
Την επόμενη μέρα αφήνουμε το κοτόπουλο εκτός ψυγείου για 30 λεπτά πριν το Εύχομαι, καθώς θα διαβάζεις αυτό το βιβλίο, να γαληνέψει η ψυχή
στο 20% του συνολικού κόστους παραγωγής. Το βασικό σου γλυκά και να μουδιάσει από τη Φλόγα του έρωτα. Έρωτα για
ψήσουμε. Αφαιρούμε τη μαρινάτα και το σκουπίζουμε με απορροφητικό χαρτί.
εργαλείο θα είναι η παροχή κινήτρων για σύναψη διμερών Αφού γίνουν τα κάρβουνα, τοποθετούμε το κοτόπουλο με την πέτσα στη σχάρα τον Χριστό, για τη ζωή και για τα πάντα.
συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ενέργειας από ανανεώ- και ψήνουμε για 15 λεπτά. Αναποδογυρίζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 15 Και να δεις τα πάντα από την αρχή, σαν γιορτή! Να ερωτευτείς ξανά
σιμες πηγές και επιχειρήσεων. λεπτά το κοτόπουλο BBQ. τον αγαπημένο και την αγαπημένη σου, τους δικούς σου, το παιδί
Στήριξη ευάλωτων καταναλωτών Ελέγχουμε αν είναι ψημένο μπήγοντας ένα μαχαίρι στο πιο παχύ σημείο. Αν τα σου, τους φίλους και γνωστούς σου, το σπίτι και τη δουλειά σου.
Στον ίδιο μηχανισμό θα στηριχθεί και η πολιτική για την υγρά που βγουν είναι διάφανα είναι ψημένο. Σκεπάζουμε το ψημένο κοτόπουλο Να έρθουν ξανά η έκσταση, η έκπληξη και η χαρά στη ζωή σου.
για 15 λεπτά και έπειτα το τεμαχίζουμε.
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την στήριξη Να ζωντανέψουν τα νεκρωμένα κύτταρά σου και η ευαίσθητη καρ-
Για τις γεμιστές πατάτες
των ευάλωτων οικιακών καταναλωτών. Τις πλένουμε και τις σκουπίζουμε πολύ καλά. Τις τρυπάμε με πιρούνι, πολύ καλά διά σου να χτυπήσει πάλι χαρμόσυνα. Και να σου φύγουν η θλίψη
-Αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλε- στην επιφάνεια. Αλείφουμε με λάδι. Τις βουτάμε σε χοντρό αλάτι να κολλήσει στη και η κατάθλιψη και το όποιο παράπονο. Και να γεμίσουν οι μέρες
κτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατό- φλούδα. Τις βάζουμε στην σχάρα σε δυνατό φούρνο στους 200 βαθμούς C και σου θαύματα και ομορφιά. Και οι νύχτες σου όνειρα γλυκά.
ψήνουμε από 1 ώρα και 15 λεπτά μέχρι 1 και 30 λεπτά, ανάλογα το μέγεθός τους. Ο άνθρωπος που περιγράφω στα κείμενα αυτά αγάπησε από παι-
τητα απορρόφησης μεγαλύτερων ποσοτήτων "πράσινης"
Η φλούδα πρέπει να είναι τραγανή και η σάρκα μαλακή. Κόβουμε στη μέση, δάκι τόσο πολύ τον Θεό, ερωτεύτηκε τόσο βαθιά τον Ιησού, ενώ-
ενέργειας. αδειάζουμε τη σάρκα σε μπολ και προσθέτουμε, βούτυρο ή τυρί ή μουστάρδα θηκε μαζί Του με τέτοια πληρότητα και δόσιμο, που έγινε και ο
-Επιτάχυνση των διαδικασιών για εγκατάσταση μονάδων ή μυρωδικά και αλατοπίπερο. ίδιος Φλόγα και Φως και Έρωτας εκστατικός. Όταν το σίδερο μπει
αποθήκευσης ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η Ξανά γεμίζουμε και σερβίρουμε. ‘Η απλά κόβουμε στη μέση, ζουλάμε τη σάρκα για πολλή ώρα στη φωτιά, δεν ξεχωρίζει τελικά. Γίνεται και το ίδιο
σταθερότητα του συστήματος. προς τα πάνω και γαρνίρουμε με όποιο από τα προτεινόμενα υλικά μας αρέσει. κατακόκκινο. Φως εκ Φωτός.
Και με σκέτο βούτυρο και αλάτι είναι τέλειες.
-Συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την Διάβασε τα θαυμαστά αυτά βιωματικά κείμενα που έζησα κοντά
οριστικοποίηση των κριτηρίων υπαγωγής στο νέο πρό- του –τα γεμάτα απλότητα, θεϊκή Χάρη και ενέργεια– με ανοιχτή
γραμμα "Eξοικονομώ" που θα περιλαμβάνουν το βαθμό καρδιά και δίψα για πνευματική αφύπνιση. Και κράτα κι ένα κεράκι,
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, τις κλι- ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κράτα και χαρτομάντιλο. Διότι ποιος ξέρει; Μπορεί σε κάποια σε-
ματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή, λίδα να ανάψει και στη δική σου καρδιά μια Φλόγα, να ανθίσει
εισοδηματικά κριτήρια κ.α. Σε ό,τι αφορά τις κλιματολογι-
ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ ένα χαμόγελο, να στάξει ένα δάκρυ και να ξυπνήσει ο έρωτας. Για
τα πάντα!
κές συνθήκες θα αξιοποιηθεί η προεργασία που έχει γίνει & ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ Το εύχομαι. Και το πιστεύω.
από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καθορι- Ιατροί Ακτινολόγοι
σμό του επιδόματος θέρμανσης, που ήδη χρησιμοποιείται Βιογραφικό συγγραφέα
από το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, ενσωμάτωση της • ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΑΝΟΣ
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ Γεννήθηκα στο Μόναχο της Γερμανίας. Στα
-Ολοκλήρωση των υποδομών για τη διασφάλιση επάρ- παιδικά μου χρόνια πέρασα καλά και
κειας και ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, που • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ άσχημα μαζί, όπως οι πιο πολλοί στον
θα είναι το μεταβατικό καύσιμο μέχρι την πλήρη επικρά- • ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX κόσμο αυτό. Τελείωσα το Κλασικό Λύκειο,
τηση των ΑΠΕ. σπούδασα θεολογία και σύμβουλος δια-
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ τροφής, ενώ το 1999 έγινα και κληρικός. Τα
-Συνέχιση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της γεωπολι-
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ πιο πολλά τα έμαθα διαβάζοντας και κυ-
τικής θέσης της χώρας στην ανατολική Μεσόγειο (π.χ. φό- ρίως μιλώντας με πραγματικούς ανθρώπους. Μεγάλος πλούτος
ρουμ φυσικού αερίου ανατολικής Μεσογείου, ενεργειακές (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ) μου υπήρξαν τα είκοσι χρόνια που δίδαξα στο Λύκειο. Κοντά στα
διασυνδέσεις με τις χώρες των Βαλκανίων και την Ιταλία). • ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ παιδιά έμαθα τι θα πει γνησιότητα και αλήθεια. Μέχρι τώρα έχουν
Τέλος σε ερώτηση αναφορικά με τα βιομηχανικά τιμολόγια εκδοθεί έξι βιβλία μου. Κάνω αρκετά λάθη, μα χαίρομαι που προ-
ρεύματος οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το ζήτημα επαφίεται
(ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ) σπαθώ και προχωράω παρακάτω. Όλη μέρα γράφω κείμενα, δια-
Μαρτύρων 5, Χίος
στην διοίκηση της επιχείρησης και στις διαπραγματεύσεις Τηλ.: 22710 23055 - βάζω βιβλία, απαντώ σε μηνύματα και ακούω προβλήματα.
που είναι σε εξέλιξη μεταξύ των καταναλωτών και της ΔΕΗ 22710 25500 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Σκέφτομαι αρκετά και επιδιώκω τις ζωντανές σχέσεις. Τον υπό-
Fax: 22710 23533 - ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) λοιπο χρόνο ταξιδεύω σ’ όλο τον κόσμο για ομιλίες. Όταν κοιτάω
ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη τόσο της βιο- 22710 23553
μηχανικής δραστηριότητας όσο και της Δ.Ε.Η.
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00 τους ακροατές στα μάτια, θυμάμαι χαρές και λύπες τους, και ενώ
E-mail:
κρατάω πάντα ένα σχεδιάγραμμα, τελικά μιλάω απέξω. Μερικές
Πηγή: ΑΜΠΕ leonbil1972@yahoo.gr
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
- settakis@hotmail.com φορές είναι καλύτερα τα λόγια της καρδιάς.
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Με ραντεβού η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Χίου


«Η Διεύθυνση Κοινωνικής email: kfarmakeio@chios.gov.gr
Προστασίας, Παιδείας και Πο- 3) Κοινωνικό Παντοπωλείο
λιτισμού και οι δομές της Κοι- στα τηλέφωνα: 22713 51753 &
νωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό 22713 51754 και στο email:
Παντοπωλείο, Κέντρο Συμ- kpantopoleio@chios.gov.gr
βουλευτικής Γυναικών και Κέν- 4) Κέντρο Συμβουλευτικής
τρο Κοινότητας στο πλαίσιο Γυναικών στα τηλέφωνα: 22713
των έκτακτων μέτρων αντιμε- 50040 & 22713 50075 και στο
τώπισης του κινδύνου διασπο- email: womanaid@outlook.com
ράς του κορονοϊού, σας 5) Τμήμα Κοινωνικής Ισότητας
ενημερώνει ότι: στα τηλέφωνα: 22713 50052 &
Το κοινό θα εξυπηρετείται 22713 50055 και στο email:
μόνο σε επείγουσες περιπτώ- pronoia1@chios.gov.gr
σεις και υποχρεωτικά κατόπιν 6)Τμήμα Υγείας στο τηλέ-
ραντεβού. Κατά την εξυπηρέ- φωνο: 22173 50056 και στο
τηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας τόσο email: prostasias@chios.gov.gr
από τον πολίτη όσο και από τους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση, 7)Τμήμα Παιδείας στο τηλέφωνο: 22173 50006 και στο email:
πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με υπάλληλο πριν την paideias@chios.gov.gr
προσέλευση στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας και σημειώνουμε ότι κα-
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε: νένα από τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου του κο-
1) Κέντρο Κοινότητας στα τηλέφωνα: 22713 50057 & 22713 50059 ρονοϊού, δεν μπορεί να μας προστατέψει, αν οι εργαζόμενοι και οι
& 2271350060 και στο email: kkchiou@chios.gov.gr πολίτες δεν προσέχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, τους οικείους τους και
2) Κοινωνικό Φαρμακείο στο τηλέφωνο: 22713 51751 και στο δεν τηρούν τα μέτρα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Δεμένα όλα τα πλοία στις 23 και 24 Φεβρουαρίου


Πανελλαδική, 48ωρη απεργία στα Συμβάσεων Εργασίας στην ποντο-
πλοία. Τα αιτήματα των εργαζομένων. πόρο ναυτιλία ενώ ανοίγει διά-
Την κήρυξη 48ωρης πανελλαδικής πλατα ο δρόμος οι ρυθμίσεις αυτές
απεργίας σε όλες τις κατηγορίες να επεκταθούν σε όλους τους ναυ-
πλοίων, για την Τρίτη 23 και την Τε- τεργάτες και σε όλες τις κατηγορίες
τάρτη 24 Φεβρουαρίου. Αυτό αποφά-
σισε σε έκτακτη συνεδρίασή της, η
πλοίων», αναφέρει, σε ανακοίνωσή
της, η ΠΕΝΕΝ. Tην κατάργηση του
ΦAPMAKΕIA
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορι- νόμου 4714 ζητούν οι εκπρόσωποι
κού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), ζητώντας την και των άλλων 12 ναυτεργατικών ΔIHMEPEYEI
κατάργηση του νόμου 4714/2020. «Η σωματείων, τα οποία αναμένεται να Πέμπτη, 18/2
κυβέρνηση τον περασμένο Ιούλη συνεδριάσουν προκειμένου να
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
έφερε και ψήφισε στη Βουλή τον νόμο 4714/2020, με τον οποίο αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποί-
επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στον θεσμό των Συλλογικών ηση. ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 11
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χίου Παρασκευή, 19/2


ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
για το θάνατο του καπετάν Τάκη Τσεβδού ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 11
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ο Δήμαρχος Χίου, κ. Σταμάτης Κάρ- Σάββατο, 20/2
μαντζης και η Δημοτική Αρχή εκφρά-
ΚΑΛΛΕΡΓΗ Γ., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
ζουν τη θλίψη και τα θερμά τους
συλλυπητήρια για την απώλεια του ΜΑΡΗ Δ., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 11
καπετάν Τάκη Τσεββδού. ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ο καπετάν Τάκης Τσεββδός υπήρξε Κυριακή, 21/2
ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέ-
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
τες των Καρδαμύλων, τιμώντας με τη
δράση και τη προσφορά του ολό- Δευτέρα, 22/2
κληρο το νησί μας. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
Η προσφορά του, το ήθος και το έργο ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
του θα μείνουν σε όλους μας αλησμόνητα. Θερμά Συλλυπητήρια
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
στην οικογένεια, στους συγγενείς, και τους φίλους του.
Tρίτη, 23/2
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
Tετάρτη, 24/2
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16

ΔIΑNYKTEPEYEI
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πέμπτη, 18/2 ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2021 Παρασκευή, 19/2 ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3
Ανακοινώνεται ότι τη 03 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 θα διε- Σάββατο, 20/2 Σ.Φ.ΣΟΔΗ - ΤΣΙΛΙΜΗΣ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
νεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για
Κυριακή, 21/2 ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
την ανάδειξη προμηθευτή νωπών οπωροκηπευτικών, προς κάλυψη των Δευτέρα, 22/2 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ.ΤΡΕΧΑΚΗ 13
αναγκών των Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ, με ηλεκτρονικές προσφορές, εκτι-
μώμενου προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 Τρίτη, 23/2 Σ.Φ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
€) χωρίς ΦΠΑ.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς ιστο-
Τετάρτη, 24/2 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
τόπους «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ». Πληροφορίες στο τηλέφωνο
22710 84242.
Η Διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής που θα αναθέσει τη σύμβαση:
96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΑΛΑ», Χίος ΤΓΕΘ ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
1008, ΤΚ.82100, τηλ: 22710 84242, email: str-96-adte-4o-eg@army.gr.
Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Πασχα-
ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
λίδης, Τμηματάρχης 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, τηλ.: 22710 84242, φαξ: 22710 15/02/2021 - 21/02/2021 Βασιλάκης Αγαπητός
25870, email: p.a.paschalidis@army.gr.
22/02/2021 - 28/02/2021 Κάβουρα Ειρήνη
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Eορτολόγιο Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας


της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
Οσίου Αγαπητού, Αγίου Λέοντος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Αγάθωνος πάπα της Ρώμης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
Kυριακή, 21 Φεβρουαρίου: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Αρχή Τριωδίου, Τελώνου και Φαρισαίου Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306 Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
Οσίου Θαλασσίου Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
Tρίτη, 23 Φεβρουαρίου: Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος, Οσίου Πολυχρονίου Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
Πρώτη & Δευτέρα εύρ.τιμίας κεφ. προδρ. & βαπτ. Ιωάννου Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826
Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328, Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734
Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
στην εφημερίδα Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
“XIΩTIKH ΔIAΦANEIA” Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332,
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Πωλείται Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
νοσοκομειακό Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
κρεβάτι με Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
ειδικό στρώμα ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
σε άριστη Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
κατάσταση. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400 Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
Τηλ. επικοινωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
22710 42631, Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
6945581421 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Πωλούνται αγροτεμάχια
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608
στην περιοχή της Βολισσού Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
σε τιμή ευκαιρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
Τηλ. επικοινωνίας 6947408500 Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212, Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211 Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353

XPHΣIMA THΛEΦΩNA
AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
Τηλεφωνήστε στα:
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
22710 41224, 41120
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομη- .......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477
τές αναγνώστες που για οποιονδήποτε KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149 Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
λόγο δεν παραλαμβάνουν τη “Χιώτικη BΛΑΒΕΣ OTE Oινουσσών: ..................................................22710.55326
Διαφάνεια” να επικοινωνούν με τα γρα- Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
φεία μας, για να ξαναστέλνεται, στα τη- Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
λέφωνα 22710 41224 και 22710 41120. Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη
Διαφάνεια FM
www.diafaneia.eu www.ant1aigaiou.gr

Ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους


του Νίκου Γεωργούλη
Συνέχεια από σελ. 1
Τι έγινε ως σήμερα; Δεν ξέρουμε… Ποτέ ένας κυβερνητι- τη δημοτική αρχή Κάρμαντζη, πλέον επιλέγει την τυφλή σύγκρουση με όλους, αν δεχτούμε –
κός παράγοντας δεν θεώρησε χρέος του να ενημερώσει τις και δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε – ότι η διαφωνία και του συνδυασμού Κάρμαντζη
κοινωνίες των νησιών για τα αποτελέσματα πιθανών προ- για το Θόλος είναι αληθινή.
σπαθειών της χώρας να την θέσει στον πάγο. Απομακρύν- Πως θα αντιδράσετε, αν στην προσπάθεια να δημιουργηθεί η δομή μερίδα της κοινωνίας έμ-
θηκε κι ο διπλωμάτης υφυπουργός, που, θεωρητικά πάντα, πρακτα αντιδράσει, ρωτήθηκε από τον Κώστα Κυδώνη στον ΑΝΤ1 Αιγαίου ο κ. Μηταράκης. Θα
είχε την ευθύνη διατύπωσης των ελληνικών θέσεων στις επιχειρήσετε να επιβληθείτε με τη δύναμη των ΜΑΤ; Όχι, δεν είναι στις προθέσεις μας, απάντησε
συζητήσεις για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, και η ο υπουργός. Θα έχουμε εκεί έναν αστυνομικό για να επιβλέπει τις εργασίες, απάντησε ο Ν. Μη-
χώρα μας συνέχισε να σύρετε πίσω από μια άκρως επικίν- ταράκης και γέλασαν και τα ηχεία του σταθμού απ’ την απάντηση.
δυνη για την εθνική ταυτότητα των νησιών συμφωνία. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε πασιφανές αδιέξοδο. Τη λογική πρώτα χωροθετώ
Το δυστύχημα για την κυβέρνηση της Ν.Δ. ήταν πως βρέ- και μετά σας λέω τι θέλω να κάνω απέρριψε χθες σύσσωμη η χιακή ΝΔ, πλην των κ.κ. Μηταράκη
θηκε σε περιβάλλον ιδανικών συνθηκών για να αμφισβη- – Κάρμαντζη. Οι τρεις απ’ τους τέσσερις του ψηφοδελτίου της Χίου, με ξεκάθαρη την καταδίκη
τήσει μονομερώς την Κοινή Δήλωση χωρίς κανείς να της του σχεδιασμού από τον Νο 2 της «γαλάζιας» Χίου, τον άνθρωπο που κέρδισε την εμπιστοσύνη
αντιτείνει κουβέντα. Ο μεν ένας εταίρος της Συμφωνίας, οι 5.500 νεοδημοκρατών, Στ. Μιχαηλίδη. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, πρόσωπα με βαρύνουσα
σύμμαχες ευρωπαϊκές χώρες, έχασαν το φύλο συκής των άποψη στα νεοδημοκρατικά, σαν τον Γιάννη Μαλαφή, το Χρ. Καραχάλιο. Η νυν και ο πρώην
δήθεν ευθυνών της Ελλάδας στις ελεύθερες μετακινήσεις όσων εγκρίνεται το άσυλο από τις γρα- πρόεδροι της ΝΟΔΕ και τα περισσότερα από τα στελέχη των κομματικών οργανώσεων. Ο πρώην
φειοκρατικές αγκυλώσεις της Ελλάδας και περίτρανα αποδεικνύεται πως στην παρούσα χρονική βουλευτής Γ. Πίττας. Ο Χαρης Μπουρνιάς. Η καθαρή σιωπή του Κ. Μουσουρούλη. Κοντολογίς,
περίοδο όσους πρόσφυγες δέχτηκαν, δέχτηκαν. Από ‘δω και πέρα λειτουργεί το σταγονόμετρο. όλη η Ν.Δ., με εξαίρεση το δίδυμο Μηταράκη – Κάρμαντζη.
Ο δε πιο επικίνδυνος εταίρος, η Τουρκία, έχει βάλλει «προσωρινή» φραγή στις επαναπροωθήσεις Σήμερα η ευθύνη ανήκει σ’ αυτό το τμήμα του κυβερνητικού βραχίονα στο νησί μας. Είναι
και ταυτοχρόνως ξεδιπλώνει όλο τον αναθεωρητικό και επεκτατικό στη θάλασσα του Αιγαίου πρόδηλο ότι ο υπουργός Μετανάστευσης μεταφέρει αλλοιωμένη εικόνα για την κατάσταση στα
καμβά της. νησιά και την Χίο ειδικότερα. Μεταφέρει ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός σκοντάφτει σε αντιπολι-
Απέμεινε ο … καρπαζοεισπράκτορας, η χώρα μας, να υπερασπίζεται μια εις βάρος της Συμ- τευτικές και ακραίες εκδηλώσεις.
φωνία, πέρα από κάθε λογική. Και να εντείνει το αιτιολογημένο ερώτημα των νησιωτών, με ποιο Όλος ο παραπάνω κομματικός στρατός της Ν.Δ. έχει την ευθύνη να ενημερώσει προσωπικά
κρυφό αντίτιμο; τον Κυρ. Μητσοτάκη για το πραγματικό περιβάλλον διαχείρισης της κατάστασης. Να τον ενημε-
Όσο οι νησιώτες δεν λαμβάνουν πειστικές εξηγήσεις για τη στάση της χώρας, όσο η κεντρική ρώσει ότι η διαχείριση της κατάστασης, ειδικά στη Χίο, έχει προ πολλού ξεφύγει από τον έλεγχο
εξουσία δεν πείθει ότι διαθέτει και διεκδικεί μια πολιτική διαφορετική από αυτήν που της κληρο- του υπουργού Μετανάστευσης.
δότησε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι αμφιβολίες πως κάθε σημερινός σχεδιασμός θα ναυαγήσει στην πρώτη Κι αν διαπιστώσουν ότι η πολιτική Μηταράκη στη Χίο και τα νησιά είναι αυστηρή πολιτική κα-
στραβή είναι απόλυτα αιτιολογημένες και η βασική αιτία ναυαγίου να κάνουν ένα μικρό βήμα τεύθυνση Μητσοτάκη, να συνεκτιμήσουν τη δική τους στάση. Με το κόμμα ή με τον τόπο; Εδώ
συμβιβασμού. που φτάσαμε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ δεν γίνεται.
Τι δεδομένα δημιουργούνται σήμερα, μετά την αποστομωτική απόφαση του Δημοτικού Συμ- Η κυβέρνηση και ο Κυρ. Μητσοτάκης να τεθούν προ των ευθυνών τους. Τα γεγονότα αποσύ-
βουλίου; Μια λάθος στρατηγική επιδιώκεται να διορθωθεί με ένα άλλο καταφανέστατο λάθος, ρουν, ειδικά στη Χίο, το ρόλο του εγγυητή βιώσιμης λύσης από τα χέρια του Νότη Μηταράκη.
την επιμονή του κ. Μηταράκη στο Θόλος. Εκεί, δηλαδή, που μέχρι τώρα διέθετε ένα σύμμαχο, Κάποιοι πρέπει να τον αντικαταστήσουν, ειδάλλως το κενό θα είναι για όλους καταστροφικό.

Πάντοτε επιζητώ την εφαρμογή του νομικώς ορθού


Του Παύλου Καλογεράκη, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Συνέχεια από σελ. 1

Μεγάλη εντύπωση μου προκαλεί η αντίδραση κάποιων Μέσων Ενη- Τα γεγονότα όμως δεν συμφωνούν με τούτο. Σε κάθε αμφισβητού-
μέρωσης σε κάποιες ενέργειές μου, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ- μενο θέμα, παρά την αναλυτική μελέτη που κάνω, καταθέτω ερώτημα,
βουλίου, στις προσπάθειές μου να εφαρμόζεται με κάθε λεπτομέρεια, με την βοήθεια του Γραφείου μου, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
θά ‘λεγα θρησκευτική ευλάβεια, η κείμενη νομοθεσία. γείου Εσωτερικών, αλλά και προς την «Νομοτέλεια» και, μέχρι στιγμής,
Η τρέχουσα διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι πρωτόγνωρη από τις απαντήσεις τους, έχω απόλυτα δικαιωθεί. Το ίδιο θα πράξω και
για πολλούς και διαφόρους λόγους, κάποιοι από τους οποίους είναι με το πρόσφατο γεγονός που παρουσιάστηκε περί του πότε συμμετέχει
προφανείς. Σε κάθε περίπτωση για την διαχρονική εγκυρότητα της κάθε στην ψηφοφορία του Συμβουλίου ένας πρόεδρος κοινότητας. Δεν
απόφασης του Συμβουλίου, είναι αναγκαίο το κάθε ομιχλώδες, ως υποστηρίζω ότι είμαι παντογνώστης και τα γνωρίζω όλα, πολύ περισ-
προς την νομική ερμηνεία του θέμα, να εξετάζεται ενδελεχώς και να σότερο μάλιστα που δεν είμαι νομικός, αλλά είναι βέβαιο ότι πάντοτε
μην θεωρείται προφανής η όποια εφαρμογή του. Τούτο, δεν γνωρίζω επιζητώ την εφαρμογή του νομικώς ορθού. Και τούτο θα συνεχίζω να
γιατί, θεωρείται από κάποιους, εντός και εκτός Συμβουλίου, ως προ- το πράττω, ανεξάρτητα από το πώς το προσλαμβάνει ο οποιοσδήποτε
σπάθειά μου να ικανοποιήσω κάποια παράταξη. άλλος.

Λεωφόρος Αιγαίου 78, Χίος

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.eu & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr