Rabindranath Tagore

Biografi: Rabindranath Tagore (1861 1941) juga dikenali sebagai Gurudev

Lahir di Kalkuta India daripada keluarga Bengali. Merupakan tokoh penyair, penulis, ahli falsafah, ahli seni dan sasterawan. Pernah memenangi hadiah nobel dalam bidang sastera(1913) Mempunyai hubungan persahabatan dengan Mahatma Gandhi

Falsafah pendidikan Rabindranath
Mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai segala aspek kehidupan seperti aspek fizikal, intelek, moral dan kerohanian dengan penuh makna. Memperkenalkan falsafah pendidikan nasionalisme dan internasionalisme Orang yang berpendidikan bukan sahaja perlu berfikiran cergas, saintifik, bersih, berani dan bebas tetapi perlu juga mendukung sifat nasionalisme yang ideal, mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan Negara serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. Sharifah Alawiah Algasoff dalam bukunya falsafah pendidikan(1984), menyenaraikan ideaidea penting dalam falsafah pendidikan Rabindranath Tagore:

-

-

Pendidikan tubuh badan adalah bertujuan melatih deria dan kecerdasan fizikal secara am, cekap, dan berkemahiran. Pendidikan intelek adalah bertujuan supaya fikiran sentiasa ingin tahu dan ce rgas, berpandangan saintifik, jelas, berani, dan bebas. Pendidikan kerohanian adalah bertujuan menyedarkan diri melalui bersimpati sepenuhnya, iaitu kesedaran kerohanian universal yang paling tinggi dan menempusi semua kehidupan, tumbuhan, haiwan, dan manu sia. Pendidikan realistik ialah pendidikan yang tidak semata-mata terikat kepada buku dan berhubung dengan hidup. Pendidikan harus hidup dan dinamik, bukan mekanik dan tidak bermaya. Pendidikan dalam perkara-perkara semulajadi adalah bertujuan membentukperkembangan kayak-kanak yang menyeluruh dan sempurna dalam tahun-tahun awal formatif.

. Pendidikan untuk perkembangan individu adalah bertujuan membentuk kuasa dan sikap individu sepenuhnya. dan keadaan serta keperluan negara pada masa kini. termasuk juga masalah serta kesilapan dan pencapaian negara. Pendidikan untuk internasionalime adalah bertujuan memupuk perhubungan baik.baik dan menghormati antara satu sama lain. sejarah dan kebudayaan orang-orang di negara lain. dan juga untuk membolehkan individu tersebut agar hidup dalam masyarakat dan berpegang kepada prinsip bekerjasama. geografi. persahabatan. kesusasteraan. dan keamanan di antara semua negara di dunia.- - - Pendidikan untuk nasionalisme yang tulen adalah bertujuan menanamkan idel -ideal dan tradisi negara dan pendidikan ini harus berlandaskan pengetahuan sejarah. dan pendidikan ini harus berlandaskan pengetahuan yang tepat dan tidak berbelah bagi yang diperolehi dengan cara pengkajian dan perhubungan langsung dengan adat-istiadat dan tradisi. kegagalan dan kejayaannya. Pendidikan untuk perkhidmatan social dan kecekapan adalah bertujuan mengarahkan tenaga-tenaga dan kebolehan individu kepada kebajikan masyarakat dan negara. berbaik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful