PENDAHULUAN Ibnu Sina yang digelar al- Syaikh al- Ra’is adalah nama yang termahsyur suatu ketika dahulu.

Beliau merupakan seorang tokoh perubatan dan ahli falsafah yang terkenal dari zaman dahulu. Sejarah serta perjalanan hidupnya dari segi keilmuannya dapat dibahagi kepada dua fasa.Yang pertama adalah fasa pembentukan (al-tahsil) dan fasa produktif (al-intaj al-ilmi). Fasa pertamanya iaitu fasa belajarnya bermula dari usia lima tahun sehingga sepuluh tahun adalah untuk mempelajari ilmu dan dasar Al-Qur’an serta ilmu-ilmu agama. Ibnu Sina mengalami masa yang lebih didominasi oleh masa belajarnya yang lebih banyak melakukan penyerapan; di mana aktiviti Ibnu Sina lebih banyak kepada reseptif dan retentif. Fasa keduanya, iaitu fasa yang lebih produktif semasa beliau berumur dua puluh satu tahun.Waktu ini beliau mulai melakukan aktiviti yang lebih bersifat produktif. Ibnu Sina mula melakukan aktiviti yang lebih produktif iaitu menghasilkan karya-karya secara produktif dan sintesis.Beliau mula mengarang kitab-kitab tentang metafizik,logika,kedoktoran,psikologi,fizik, sehingga tentang sastera dan bahasa Arab. Karya-karya beliau dapat dikelompokkan, sebagaimana dilakukan oleh GC Anawati, ke dalam 15 kelompok, iaitu : 1) Falsafah Umum (General Philosophy); 2) Logika ; 3) Sastera ; 4) Syair ;5) Ilmu –ilmu alam ;6) Psikologi ;7) Kedoktoran ; 8) Kimia ; 9) Matematik ; 10) Metafisik ; 11) Tafsir Al-Qur’an ;

1

Hussain Ibn Abdallah Ibn Al Hassan Ibn Ali Ibni Sina. Bermazhab Syiah Ismailiyah dan berasal dari etnik Tajik.Ibnu Sina mempunyai dua saudara bernama Ali dan Mahmud. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG Nama penuh atau sebenar beliau ialah Abu Ali Al. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Afsyanat .politik dan Nubuwah . Bahasa ibundanya ialah bahasa Persia manakala bahasa pendidikannya ialah bahasa Arab. salah satu desa di Bukhara dekat Kharmaitsan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan tahun 980 Masihi di Turkistan. Beliau berasal dari keturunan Turki.rumahtangga.Kerana walaupun beliau diajar dokrin-doktrin fahaman ini. 13) Akhlak. Ayahnya bernama Abdallah dan ibunya Sitarah yang berasal dari Balkh dan berpindah ke Bukhara pada saat Ibnu Sina berumur lima tahun di Masa Nuh Ibn Mansur (366-367 Hijrah).12) Tasawuf .Beliau dikenal sebagai Ibnu Sina di Timur dan “Avicenna” di kalangan masyarakat Barat dan beliau juga digelar sebagai “The Prince of Physicians”. namun beliau tidak. Beliau juga hidup di dalam lingkungan bilingual (dua bahasa). Ayah serta keluarga dan saudara maranya menganut fahaman ini. beliau menemui kekurangan intelektual ajaran dan doktrin fahaman tersebut.Pemimpin) ataupun (Mahaguru Pertama) kerana beliau bukan sahaja sarjana tetapi juga pemimpin Negara yang menjadi menteri selama lebih kurang 23 tahun. Di dunia Islam beliau terkenal dengan gelaran sebagai Al-Syakh Al-Ra’is (Sarjana . 2 . 14) Surat-surat peribadi .15) Serba ragam. Beliau digelar Bapa Sejarah Sains.

Beliau disambut oleh wazir Abu al-Hussien al-Sahli di istananya. beliau terlibat bersama para cendikiawan lain seperti Al-Bairuni (362-448H).ahli fisika Abi alKhair Ibn al-Hasan Ib al-Khammar. Beliau menjadi menteri bagi Amir Al Syams al Dawlah selama 9 tahun di Hamazan. 3 . beliau meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah bersamaan dengan tahun 1037 Masihi di Hamazan. Beliau pernah dilantik menjadi Menteri di Istana Syams Al Dawlah. Ibnu Sina meninggalkan Bukhara menuju ke kota Kurkanj di Kawarizm. Ibnu Sina berpindah ke Khawarizm. Beliau juga pernah bertugas sebagai pakar perubatan di Wilayah Rai dan penasihat agung Amir Ala Al Daulah di Asfahan.Ibnu Sina tinggal di sana selam sepuluh tahun.Ibnu Sina lahir di dalam keluarga yang berada kerana ayahnya menjadi wali di Afsyanat sebelum berhijrah ke Bukhara. dan ahli matematik Abi Nasr Ibn alArraq.Ia akhirnya mengakui bahawa perubatan tidak dapat lagi menyembuhkan penyakitnya dan berserah kepada takdir. Beliau diserang penyakit kronik sehingga melukai ususnya.Abu Sahl al-Masihi (w. Di Kurkanj. Akhirnya.Bapanya ialah seorang pegawai tinggi pada pemerintahan Dinasti Samani. Rai dan Hamazan. Jurjan. Selepas bapanya meninggal dunia pada tahun 390 Hijrah bersamaan dengan tahun 1000 Masihi. 401H).

bukunya masih diulangcetak dan digunakan oleh para pelajar perubatan. Beliau juga mempelajari berbagai. Ibnu Sina juga telah menghasilkan sebuah buku yang diberi judul (Remedies For The Heart) yang mengandungi sajak-sajak perubatan. 4 . Beliau merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam kebudayaan Eropah. hukum Islam. Beliau mengubati pangeran Samani.prosa dan agama. Fizik.Falsafah. geometri dan fizik. Tauhid dan perubatan.Fiqah dan Astronomi. Menjadi terkenal pada usia 17 tahun sebagai doktor istana di Bukhara. Malahan sehingga abad ke 19. Beliau telah menghafaz al Qur’an ketika berumur 10 tahun.Sains. Hasil tulisan Ibnu Sina tidak terbatas kepada ilmu perubatan sahaja.LATAR BELAKANG PENDIDIKAN Ibnu Sina semasa kecil mendapat pendidikan bahasa Arab.Tibb pada tahun 1593 di Rom sebelum dialihbahasakan di dalam bahasa Inggeris dengan judul “Precepts Of Medicine dan Al.tetapi juga merangkumi bidang dan ilmu lain seperti metafizik.buku tersebut telah dijadikan bahan rujukan di universiti-universiti di Itali dan Perancis.geografi.astronomi. Kemudian mempelajari logika.Teologi.Syifa”. Nuh ibn Mansur.Logik.philogi(ilmu bahasa).Etika.beliau telah menceritakan dan menghuraikan 760 jenis penyakit bersama dengan cara mengubatinya.Metafizik. Beliau juga menghasilkan buku dalam bidang perubatan iaitu Al Qanun Fi Al.Dalam buku beliau.bagai ilmu kemahiran seperti Matematik.Pada abad ke 17.syair.

hempedu kuning (yellow bile). Disamping menjadi puncak dalam bidang perubatan.lendir (phlegm). pandangan perubatan Ibnu Sina turut dipengaruhi oleh asas dan teori perubatan Yunani khususnya Hippocrates. Dalam bidang penulisan.Oleh sebab itu.Beliau tidak sekadar menguasainya tetapi berjaya mencapai tahap kemuncak (zenith) iaitu puncak kecemerlangan tertinggi dalam bidang yang diceburinya.dan hempedu hitam (black bile).beliau telah menghasilkan ratusan karya termasuk risalah yang mengandungi hasil sastera kreatif.Ibnu Sina juga menduduki kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu logik sehingga digelar Guru Ketiga.Perkara yanglebih menakjubkan.beliau juga seorang ahli falsafah yang terkenal.Beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul al-Najah yang membicarakan persoalan falsafah. 5 .Penguasaannya dalam pelbagai bidang ilmu telah menjadikannya seorang tokoh sarjana yang serba boleh. Pemikiran falsafah Ibnu Sina banyak dipengaruhi oleh ahli falsafah Al-Farabi yang telah menghidupkan pemikiran Aristotle. Perubatan Yunani berasaskan teori empat unsur yang dinamakan humuors iaitu darah.

manusia juga memerlukan ketahanan yang kuat dalam tubuh bagi mengekalkan kesihatan dan proses penyembuhan.kesihatan seseorang mempunyai hubungan dengan campuran keempat-empat unsur tersebut. panas. Jadi. sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Ibnu Sina percaya bahawa setiap tubuh manusia terdiri daripada empat unsur iaitu tanah. air. Keempat-empat unsur ini memberikan sifat lembap. 6 . Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan. selain keseimbangan unsur-unsur yang dinyatakan itu. Setiap individu dikatakan mempunyai formula keseimbangan yang berlainan. Berdasarkan pandangan itu. maka Imam alGhazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Ibnu Sina telah menapis teori-teori kosmogoni Yunani ini dan mengislamkannya. Bagi Pythagoras.Keempat-empat unsur itu harus berada pada kadar yang seimbang dan apabila keseimbangan ini diganggu. tetapi juga bidang falsafah. Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. api dan angin. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. Ibnu Sina percaya bahawa wujud ketahanan semula jadi dalam tubuh manusia untuk melawan penyakit.maka seseorang akan mendapat penyakit. dan kering serta sentiasa bergantung kepada unsur lain yang terdapat dalam alam ini. Meskipun teori itu didapati tidak tepat tetapi telah meletakkan satu landasan kukuh kepada dunia perubatan untuk mengenal pasti punca penyakit yang menjangkiti manusia.TEORI DAN FALSAFAH Menurut teorinya. sejuk.

Pemikiran falsafah dan konsep ketuhanannya telah ditulis oleh Ibnu Sina dalam bab “ Himah Ilayyah” dalam fasal “Tentang adanya susunan akal dan nufus langit dan jirim atasan. Dalam buku An-Najah. Antara penyangkalan kebangkitan percanggahan terhadap jasad yang diutarakan dalam oleh al-Ghazali planet ialah bumi. 7 . tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya. segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan. Walau bagaimanapun.sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dinafikan. beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan.Bahkan. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib al-Wujud" ialah satu. Pemikiran Ibnu Sina ini telah mencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah. Walau apa pun pandangan yang dikemukakan. Menurut Ibnu Sina.Sebenarnya. Imam AlGhazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al’Falasifah yang bermaksud “Tidak ada kesinambungan dalam pemikiran ahli falsafah” untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi.Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. dan kepercayaan dengan keabadian penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai manusia perasaan kebahagiaan kesengsaraannya di syurga atau neraka.

Ibnu Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu ilmu perubatan melalui psikosomatiks. Apabila seseorang pesakit mengalami sakit jiwa kerana dipisahkan dengan kekasihnya. Ibnu Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru adalah suatu penyakit yang boleh berjangkit. denyutan jantung Beliau untuk memperkembangkan diagnosis mengenalpasti ketidakseimbangan yang berkenaan. Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan beliau dalam bidang falsafah telah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi (al-Farabi). BIDANG ILMU DAN PEMIKIRAN 8 . maka beliau boleh mendapatkan nama dan alamat kekasihnya itu. Sumbangan umat Islam yang ketara dalam ilmu perubatan adalah dari segi pengalaman dan kebolehan mereka untuk mengubat. Ibnu Sina juga menyedari betapa pentingnya emosi dalam pemulihan seseorang pesakit. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani.Sesungguhnya. Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim ( doktor-doktor muslim) di Pakistan. Beliau memberikan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya. sebagaimana dihuraikan oleh Imam Al Ghazali dalam karyanya berjudul Tahafut al-Falasifah ( Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falasauf). Dalam perkara Tauhid ( ketuhanan) Ibnu Sina telah terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle. Beliau sangat berminat dalam bidang berkenaan kesan minda atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. Dalam konteks ini.

Ini kerana roh dan jiwa manusia “berada” di sisi badan dan pengaruh gerakan dan perbuatan lahiriah badan terhadap jiwa merupakan satu persoalan yang pasti. buku tersebut telah dijadikan sebagai bahan rujukan asas di universiti-universiti perubatan. Hasil karya Ibnu Sina ini menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan. Malahan sehingga abad ke 19. Pada kurun ke 12 Masihi. Ibnu Sina dalam penjelasannya tentang pengaruh perbuatan dalam jiwa dan roh manusia mengatakan. Ibnu Sina telah menghasilkan 250 buah karya yang kekal sehingga masa kini termasuk 116 buah karyanya dalam bidang ilmu perubatan. bukunya masih diulang cetak dan digunakan oleh para pelajar 9 . Karya beliau iaitu al-Qanun fi alTibb merupakan karya terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaissance. astronomi. kimia .Sepanjang riwayat hidupnya. Dalam bidang ilmu dan pemikiran Ibnu Sina menghasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang falsafah. biologi dan sains politik.Qanun fi al-Tibb telah diterbitkan di Rom pada tahun 1593 sebelum dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Precepts of Medicine. Bukunya Al. fizik. “ Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia merupakan serangkaian aksi dan kualiti yang bergabung dalam jiwa manusia”. Itali dan Perancis. mantik. Pada abad ke 17. matematik. Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo (Sepanyol) telah menterjemahkan hasil karya Ibnu Sina ini dalam bahasa Latin. Banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa karya dalam bahasa Parsi.

karakteristik dan sifat dari perbuatan-perbuatan buruk badan yang telah menjadi sebahagian dari roh. maka jiwa setelah berpisah dengan badan.Sekarang. diazab dengan api barzakh yang panasnya melebihi segala api yang ada di muka bumi ini. akan muncul satu penyakit parah yang terjadi sebagai pengaruh dari kelalaian jiwa dalam mengatur perilaku. Jadi. Akan tetapi. 10 . setiap perbuatan dan perilaku yang dilakukan oleh manusia akan memberikan pengaruh kepada jiwa dan rohnya. tetap memiliki karakteristik dan sifatnya semula persis seperti ketika dia masih berada bersama badan. apabila aksi dan kualiti perilaku tersebut telah meresap di dalam jiwa manusia. yang kemudian secara berperingkat akan memberi bentuk dan karakteristik pada jiwa tersebut. Dalam hal ini. akan menyebabkannya terkena siksaan.

Semoleknya. Ini juga dapat memperkenalkan nama beliau bagi generasi sekarang seterusnya memartabatkan nama beliau sebagai cendiakiawan Islam yang tiada tolok bandingnya. Boleh juga dicadangkan Hari Ibnu Sina diraikan diseluruh dunia Islam sebagai menghargai sumbangan serta ilmu yang di tinggalkan oleh beliau bagi dunia sekarang.pameran hasil karya .Ilmu perubatan beliau masih digunapakai sehingga kini.Beliau mencapai tahap tertinggi ataupun zenith bagi setiap ilmu yang dipelajari.surau. Ibnu Sina merupakan tokoh cendikiawan Islam yang tiada tolok bandingnya sehingga kini. 11 . bahan rujukan serta buku-buku yang ditulis oleh beliau sehingga kini masih digunakan secara meluas. pusat perubatan. Bagi ahli falsafah dan fiqh. Karya-karya beliau terus dijadikan panduan dari generasi terdahulu sehingga sekarang.madrasah.Karya-karya beliau meliputi banyak aspek sama ada dari segi ilmu perubatan mahupun falsafah. artifak mahupun segala benda yang bersangkut paut dengan beliau dipamerkan di galeri-galeri supaya dapat dipertontonkan kepada generasi sekarang bagi menghargai sumbangan beliau. galeri mahupun bangunan sekolah itu sendiri.sekolah agama rakyat. nama beliau digunakan secara meluas bagi menamakan sama ada kelas.Beliau bukan sahaja terkenal di kalangan orang Islam bahkan orang barat dan bukan Islam juga mengkagumi ketokohannya. Di Malaysia amnya.APRESIASI MORAL TERHADAP TOKOH Adalah dapat dibuat kesimpulan bahawa .

Universiti ini semoga akan dapat melahirkan cendikiawan Islam yang boleh memimpin dunia pada masa akan datang. seharusnya di tubuhkan sebuah pusat pengajian mahupun universiti yang menggunakan nama beliau sebagai pusat ilmu. Rumusannya.Semoga rohnya dirahmati Allah hendaknya. dunia Islam telahpun melahirkan seorang tokoh yang di kenang sepanjang hayat sama ada dari dunia Islam sendiri mahupun bukan Islam. 12 . Sekian.Sama ada ilmu keduniaan mahupun kerohanian.Di Malaysia amnya.

semangat. Wassalam. 13 .falsafah dan karya yang ditinggalkan beliau menjadi bahan rujukan kepada dunia masa lalu sehingga kini.pengorbanan.Segala ketokohan dan peribadi beliau menjadi idola kepada manusia yang hidup di zaman ini. Semoga kecekalan. Untuk melahirkan seorang lagi Ibnu Sina sudah pasti mustahil.kegigihan.PENUTUP Demikianlah yang dapat disenaraikan perihal seorang cendikiawan yang bernama Ibnu Sina.Sesungguhnya ilmu.serta keupayaan beliau menggapai ilmu sehingga mencapai tahap tertinggi seharusnya menjadi ikutan generasi kini.

3.org. Ibn Sina http://ms. 2.RUJUKAN 1.%20%20Organisasi%20Islam%20Kebudayaan%20dan %20Hubungan%20Internasional.Hussain Ibn Abdallah Ibn Sina http://tayibah. 4./wiki/Abu Ali Al .com/eIslam/Tokoh/sina.wikipedia.htm http://organisasi islam kebudayaan dan hubungan internasional file:///G:/.htm 14 .

LAMPIRAN 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful