CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR BAHASA MALAYSIA 2011 (KELAS BERGABUNG

)

memahami.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.menamakan dan menulis huruf kecil (e. a=kuning. diftong.m. dan konsonan bergabung. (P) iaitu abjad.5 Mendengar. LINUS 1. 2.n) perkataan yang mengandungi dua atau tiga Fokus Sampingan : SK: 3. dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. menyebut dan mengeja tujuh daripada sepuluh perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung dengan betul (P) 2. kemudian ahli kumpulan akan menulis huruf tersebut pada kad imbasan. vokal berganding.30 pg Bahasa Malaysia KANDUNGAN IMPAK / CATATAN Tema : Bersih dan Sihat Tajuk : Rumah Bersih Fokus Utama SK: 1. Menayangkan video cerita. suku kata. 3. dan menyebut bunyi bahasa. Mencari huruf yang ditentukan oleh guru. 5 murid diberi latihtubi dan 5 murid diberi bimbingan individu Linus 3/5 murid boleh menulis huruf kecil e. Murid menyesuai frasa dengan gambar yang betul serta menulis dengan tulisan yang kemas 5 Pentafsiran – menyebut frasa dan menyesuaikan dengan gambar.n) 2. dengan betul dan tulisan yang kemas.(aktiviti diulang untuk huruf yang lain) 4. mengecam.n) dengan betul SP: 1. dan mengeja suku kata. Band 2 Tahu dan faham.(P) SP: 3. n=merah . Murid menyebut dan mengeja perkataan yang ditunjuk. perkataan. ayat dengan betul.(P) Impak Perdana 20/35 murid boleh menyebut perkataan digraf dan konsonan bergabung dengan betul. diftong.m. Ketua kumpulan akan mengambil satu huruf.m.2 Mendengar.2 Menulis huruf kecil (e. digraf.2. vokal berganding digraf. Mewarna huruf yang sama berdasarkan contoh yang diberi (e=hijau. m=biru.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.a.a. kad perkataan SB : kata kerja Aktiviti : 1. 3. Membinq empat kumpulan.30 – 9. Membimbing murid menyebut dan mengeja berdasarkan permainan ‘kad beracun’ 4.2. menyebut.m.*Sistem Pentafsiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) hanya dijalankan pada hari yang dipilih KELAS/ MASA/ MATA PELAJARAN 1 Bestari 8. menulis lima daripada lapan frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas (P) LINUS 1. frasa dan Objektif: Pada akhir pelajaran muridmurid dapat : 1.n 2 murid diberi bimbingan individu EMK: PK : Nilai : Ilmu : KBT : tiada Kebersihan Pendidikan Kesihatan KB-menghubungkait BCB-bacaan intensif Media : gambar.(P) LINUS 1. Murid menyebut huruf secara rawak (e.a.a.

oleh guru. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful