Anak ng Lupa Ni Domingo Landicho Tauhan Oyo Toryo Emong Positibo Nais magkaroon ng pagbabago sa uri ng pamumuhay May

pinag-aralan Nabubuhay sa totoong mundo Negatibo Ambisosyo

May makitid na pagiisip

Sakit ng Lipunan:  Makitid na pagiisip- Nakukulong sa mentalidad na ang tao ay manantili sa estado ng pamumuhay na kaniyang kinamulatan, kaya hindi umaasenso ang estado ng pamumuhay ng Pilipino dahil iniisip na kapag mahirap na, mahirap ka na talaga… na lahat ay iaasa na lamang sa gobyerno at sa mga anagat sa buhay para umasenso kaya sadyang hindi sila umasenso  Mababang pagtingin sa mga babae- Na dapat ang mga babae ay sa bahay lamang, na tila wala silang silbi kung hindi sila makakapag-asawa  Pag-inom o mga bisyo- ang tao ay mas pinipiling uminom kaysa gumawa ng mga bagay na produktibo Pagkakapamagat: Anak ng Lupa- ang akda ay pinamagatang Anak ng Lupa dahil sa simpleng eklsplanasyon na sila’y mga magsasaka. Ang lupa ay inahalintulad sa kanilang kabuhayan at buhay na pagsasaka. Buhay nila ang lupa at dito rin kinukuha ang kanilang ikinabubuhay. Luha sa Mata ng Bato (ang pangalan ng kabanata)- Ang bato ay si Oyo at ang luha niya ay ang kalungkutan niya dahil nais niyang umangat ang estado ng kanyang buhay Matatalinhagang Pahayag: “Me batas dito ang buhay. Ang mga anak ay siyang magmamana ng mga saka ng mga ama. Ipinanganak tayong magsasaka, babangungutin tayo kung nanaisin nati’y magkaanak ng isang prinsipe. Ang mga tao sa Makulong ay makitid ang pag-iisip na kung ano ang iyong ama ay iyon ka na rin. Kung ang ama mo ay magsasaka ay ganoon ka na rin. Ginagawa nilang rason ang kanilang estado upang hindi na magpursiging abutin ang kanilang ambisyon. “Ang mana nati’y libag sa kili-kili. Putik sa singit.” Sa literal, ang pagsasaka nga nama’y nagdadala ng libag at putik. Ito ay manang/matrabaho at/hindi maaring mawala’y sa mga taga-makulong ito ang kanilang kabuhayan at buhay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful