UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI COMUNICARE Specializare: Sociologie

INFORMATICĂ APLICATĂ
Comunități virtuale

Student: Cristina DUMITRIU Indrumător prof. univ. drd. Ionela ATUDOREI

Brașov 2010-2011

.3 Medii virtual…………………………………………4 III. Introducere……………………………………….…. II. Concluzii…………………………………………….5 Bibliografie 2 .Cuprins I.

1995. Planning and Control. and Pringle. Mărimea exactă a Internetului este greu de apreciat.. şi cu reţele legate în mod aproape întâmplător. dar legăturile erau facute în aşa fel încât distribuirea informaţiilor să fie în siguranţă. neavând un centru. Nu este deţinut. cu toate că diferite organizaţii contribuie voluntar cu servicii şi sisteme ce ajută la susţinerea arhitecturii sale. Multi-media marketing accros ATM network – a hospitality and tourism perspective. acesta este o vastă reţea ce leagă computerele din fiecare colţ al globului în aşa fel încât ele pot comunica şi împărţi informaţii.. 3 . Transmiterea informaţiilor au un rol foarte important. deci dacă o parte a reţelei era distrusă. S. Marketing Management: Analysis. A. Structura sa poate fi descrisă cel mai bine ca o minge de spaghetti – necunoscând vreo limită sau formă. Originile Internetului se află în sistemul comunicaţiilor cunoscut ca Arpanet. 1984 Sheldon. fără care un sector nu poate funcţiona. P.Introducere “Un călător fără cunoaştere este ca o pasăre fără aripi. Timp de 10 ani. în oarecare măsură din cauza mărimii sale nestructurate. Minifram-urile computerelor erau legate împreună pentru a uşura transmiterea informaţiilor. Puterea Internetului permite infomaţiilor să fie folosite mai eficient şi să circule prin web aproape instantaneu. care a fost dezvoltat după 1960. condus sau reglat de nimeni. Folosit simplu. informaţiile puteau ajunge printr-o altă rută la destinaţie. 1993 Frew. P. dezvoltarea şi acceptarea web-ului ca modalitate standard de a utilize Internetul a condus la un interes fenomenal din partea publicului general. de fapt informația a fost descrisă ca fiind “sângele unei industrii”. În orice caz.”1 Internetul există de câtva timp dar a intrat recent în domeniul afacerilor. Destination information systems. Internetul a crescut de la o mărime care a putut fi măsurată în sută la una care trebuia masurată în milioane.. -------------------------------1 2 3 Kotler.

Însă dezvoltarea rapidă a Internetului s-a datorat faptului că accesul la documentaţia protocoalelor obligatorii a fost şi este liber şi gratuit. Comunităţi virtuale Întreaga lume trăieste în era comunicării. Suntem liberi de a comunica şi informa doar navigând în mediul On-Line. Toate aceste forme.Punctul de pornire în dezvoltarea Internetului a fost rivalitatea între cele două mari puteri ale secolului al XX-lea: Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică. când Tim Berners Lee de la Centrul European pentru Fizica Nucleară din Geneva (CERN) a pus bazele dezvoltării primului prototip al World Wide Web (WWW sau web). deci de un mediu ce întreţine iluzia minimului de efort pentru relaţionare. numerotate cronologic şi devenite cu timpul accesibile gratuit on-line (în Internet). au luat formă numeroasele comunităţi virtuale. Astfel. aceste lumi virtuale. mai bine zis în era Internetului. ale curajului dar ne şi exteriorizăm dorinţe irealizabile în spaţiul real. De aici şi întrebarea dacă utilizatorii Internetului ajung dependenţi de un anumit tip de comunicare la care efortul de a descoperi interlocutori este minim. În 1957. având marea libertate de a alege ce anume dorim sa comunicăm. Astfel neam creat un nou continent în care ne explorăm virtuţile imaginaţiei. Marea schimbare a început în 1989. În 1969 S. 4 . au fost startul depăşirii limitelor umane de timp şi spaţiu şi identitate. forumuri ce au înlescnit comunicarea on-line cât și diferitele site-uri de prezentare. Dar oare această libertate de comunicare şi de acces la informaţie nu face decât să ne înstrăineze de noi înşine şi de ceilalţi izolându-ne într-o lume virtuală sau din contră ne echipează cu instrumente din ce în ce mai performante pentru stăpânirea realităţii? Este un subiect demn de recunoastere. Crocker a iniţiat o serie de „note de cercetare” denumite RFC (Request for Comments). Tocmai datorită dorintei de informare. conversaţiile sunt întotdeauna interesante căci tema este aleasă de cel care o iniţiază. punctând astfel comunicarea pe Internet. URSS (Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste) lansează în spaţiul cosmic primul satelit artificial al Pământului denumit Sputnik. de dezbatere. de cunoastere s-a născut Mediul Virtual conceput ca o alternativă la mediul real.

şi calculatoare individuale. Un număr din ce în ce mai mare de utilizatori consideră mediul online ca fiind vital. Internetul mărește vizibil toate barierele comunicării conturând activități ce ne ocupă din ce în ce mai mult timp liber. Cum s-a ajuns totuşi atât de departe? Privind dintr-o noua perspectivă. Astfel. putem cumpăra orice de oriunde.Internetul a ajuns să fie un instrument obisnuit de lucru şi în viaţa de zi cu zi. indispensabil chiar. Azi ne putem vedea prietena care locuieste la 5000 km. Astfel. Definiţia tradiţională a unei comunităţi este o entitate bine definită geografic. ajungem să devenim dependenţi de o nouă lume. de comunicare. Internetul pare să reprezinte mijlocul perfect de integrare. alte accesorii și programele care permit comunicarea în direct. Totuşi. dacă se consideră că o comunitate impune limite între membrii şi restul lumii. Motoarele de cautare "muncesc" pentru noi dăndu-ne în cateva secunde pagini întregi cu adrese unde putem găsi ceea ce cautam și. vânzări online) au dus la transformări ale relațiilor noastre cu ceilalți. datorită vitezei uimitoare cu care se dezvoltă tehnologia și protocolul Internet. În plus camera web. este foarte puțin probabil să existe situații care să descurajeze societatea de new media : “Foarte curând. însă doar on-line. să aflăm tot felul de informații în doar câteva minute. Comunităţile geografice desigur că sunt dispersate geografic şi nu respectă definiţia originală. Astfel. în timp real (chat. care înglobează un singur sistem de comunicare (the net). ce nu căutăm sau nici nu stiam că există. atunci o comunitate virtuală este cu siguranţă o comunitate. putem să-i auzim glasul. Cu ajutorul Internetului reușim să vorbim cu persoane aflate la mii de kilometri distanță. putem vorbi deoadată cu oameni aflați la mii de km distanță unii de altii.va fi similar cu a nu avea telefon. cât şi între diferitele comunităţi individuale. chiar. putem defini Internetul ca fiind emblema unei imense conectări de reţele de computere (network). un nou mod de a lucra. a fi sau a nu fi prezent pe Internet nu va mai fi o chestiune de timp”. având membri care vin şi pleacă sau aparţin mai multor comunităţi în 5 . comunicare verbală. atât între companiile de business-tobusiness. spune Hidari Chan – a nu fi Internet în anii 20…. pentru a-şi desfăşura activitatea. Aceste succese tehnologice au eliminat comunicarea clasică antrenând comunicarea online – comunitatea virtuală/online. Ideea de comunitate bine închegată este de asemenea criticată deoarece de obicei comunităţile sunt atât fluide cât şi statice. Astfel.

fie jucând un rol. Nivelul de interacțiune și participare al membrilor variază în funcție de comunitate. Este foarte cunoscut faptul că trăim în era “luminii”. Nivelul de interacţiune şi participare al membrilor variază în funcţie de comunitate.” Utilizarea Internetului nu ţine cont de vârstă. ce poate fi susţinută chiar şi la distanţă. Ele au arătat ca după perioade îndelungate de timp membrii capătă multe cunosținte referitoare la subiectele discutate şi de asemenea un sens de conexiune cu lumea intreagă.acelaşi timp. În unele comunități nu este greu de aflat 6 . “Este chiar așa minunat sau necesar să fim legați permanent printr-o rețea de comunicare. Acestea sunt variabile prea puţin importante pentru socializare. de sex sau de status social. În prezent comunitățile virtuale sau online pot fi folosite de o varietate mare de grupuri sociale pentru a interacționa prin intermediul Internetului. La fel ca și grupurile sociale traditionale comunitățile virtuale se divid adesea în grupuri mai mici cu scopul de a forma o nouă comunitate. aceea de a simți că aparținem unei comunități. Aceasta nu înseamnă neapărat că există o apropiere mare între membrii. însă valorile. în era tehnologiei în care este important a fi la curent cu ultimele noutăţi din orice domeniu. O listă de e-mail poate avea sute de membrii iar comunicarea între acesția poate fi doar de tip informațional. Membrii pot sa participe la comunitățile online iîn unul din modurile: fie că ei înșiși. S-au realizat numeroase studii care au investigat motivația și dorința utilizatorilor de a face parte din comunităţi virtuale. de la adăugarea de comentarii la un mesaj dintr-un blog sau forum până la a concura unul împotriva altuia într-un joc video online. de la adăugarea de comentarii la un mesaj dintr-un blog sau forum până la a concura unul împotriva altuia într-un joc video online de tip MMORPG. Comunitatile online au devenit si o formă de comunicare suplimentară pentru persoanele care se cunosc în viața de zi cu zi. O comunitate mediată pe calculator utilizează programe speciale pentru a controla activitățile participanților. La fel ca şi grupurile sociale tradiţionale comunităţile virtuale se divid adesea în clici sau chiar se separă cu scopul de a forma o nouă comunitate. Mai există însă și o altă motivație. membrii rămânând străini unii de alții. interesele şi atitudini împărtăşite de membrii unei comunităţi fac ca interacţiunea socială să fie una de durată.

Aceştia au înfiinţat o comunitate virtuală numită “Netville” în care putea fi observat atât modul de viaţă al locuitorilor cât şi a celor care nu făceau parte din această comunitate. putem avea în vedere o companie de brokeraj E*Trade care nu operează decât pe Internet. Pentru a înțelege concret modul în care Internetul înglobează numeroase activități. Premisele acesteia: brokerajul de acțiuni online este una din categoriile de activități pe Internet contestate cel mai aprig. Este foarte cunoscut faptul că trăim în era “luminii”. ce poate fi susţinută chiar şi la distanţă. care sunt importate atât în perioadele normale. Acestea sunt variabile prea puţin importante pentru socializare. însă valorile. Printre alte aspecte care afectează procesul de selectie sunt de menționat: stirile financiare. mai mult de 100 de companii care ofereau servicii de brokeraj online. Accesul la site și bonitatea. au fost subiecţii unui experiment realizat în anul 2000 de către Hampton şi Wellman. nivelul 7 . Numeroase site-uri de brokeraj au avut probleme în ceea ce privește accesul la site sau la viața redusă de operare. în altele însă este imposibil de descoperit. de sex sau de status social. Se apreciază că până în 2002 la această piață se va adăuga 7 milioane de noi clienți. Membrii pot juca un anumit rol pretinzănd ca sunt altcineva. Canada. Comunitățile fantastice au ca scop evadarea din cotidian și posibilitatea de a pretinde că suntem altcineva. existau mai mult de 6 milioane de gospodari care investeau conectate la rețea. influențează de asemenea alegerea brokerilor electronici. care servea ca mijloc de comunicare între vecini”. În 1996. în era tehnologiei în care este important a fi la curent cu ultimele noutăţi din orice domeniu. Cu privire la informaţie. de conștientizare a nevoilor unei întregi comunități. Internetul devine un mod vizibil de recunoaștere umană. “oamenii erau mult mai conştienţi de ştirile locale accesând sistemul de e-mail al comunităţii. cât și în cele de actvitate excepțional de intensă pe piață. Comunitățile orientate pe jocuri afectează emoțional membrii dar nu se integrează ca parte a vieții reale. În schimbul acceptării acestui experiment locuitorii “suburbiei Netville” au primit conexiune totală la internet gratuită pentru primii doi ani. Utilizarea Internetului nu ţine cont de vârstă. iar mai mult de 30 % din totalitatea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul erau efectuate online. în special în comunitățile dedicate jocurilor. Locuitorii unei suburbii din Toronto.identitatea reală a membrilor. Astfel. interesele şi atitudini împărtăşite de membrii unei comunităţi fac ca interacţiunea socială să fie una de durată.

și mai este influențată din când în când de intercațiunile virtuale. jucaţi jocuri în reţea. posesor a mai mult de o duzină de brevete de invenții. Specificul relaţiilor sociale mediate de internet Resurse oferite de reţele sociale online (LinkedIn.minim de tranzacționare. În 1992. Aceste tendințe vor continua să existe în viitor devenind mai mult integrate în viața oamenilor. inc. cotațiile acțiunilor în timp real și serviciul pentru clienți. Și cu toate astea viața oamenilor își urmează cursul normal sau anormal. Internetul înglobează multe forme de comunicare precum:    Lumea virtuală: oportunităţi şi riscuri. 8 . El era convins. Patru ani mai târziu. O mare parte din viaţa socială se transferă în sfera virtuală. că într-o bună zi. așa cum este telefonul pentru viața reală. majoritatea oamenilor va avea propriul loc calculator ceea ce le va permite să investească cu o eficiență și o autoritate mai neîntâlnită până atunci. La inceput E*Trade oferea servicii de tranziționare online unor companii de brokeraj. toate intră on line cu aceeați dorință de comunicare sau vor să afle răspunsuri pe care se tem să le caute printre oamenii din realitate pentru a nu fi judecați greșit. reputația. vedeţi filme pe YouTube şi Trilulilu. costurile ascunse. Toate acestea alcătuiesc o lume fascinantă pentru sociolog. Fondatorul companiei Bill Porter era fizician și inventator. Câţi dintre voi nu folosesc Yahoo!Messenger sau forumuri virtuale pentru a comunica? Câţi dintre voi nu apelează la Wikipedia pentru a se informa? Citiţi şi comentaţi bloguri. s-a lansat ca una dintre primele companii de brokeraj în totalitate electronic. cum ar fi Fidelity.com4 Nu trebuie uitat faptul că în multe cazuri comunitățile online sunt un alt canal de comunicare. Facebook). în calitatea lui de investitor individual. era nevoit să plătească unui broker sute de dolari pentru tranzcțiile cu mărfuri. Pe Internet toate persoanele seamă unele cu altele. la adresa etrade. Bill Poter a început să se întrebe de ce. E*Trade Securities.. diversitatea serviciilor oferite. E*Trade lansează o versiune pe Internet a serviciilor sale. E*Trade a fost fondat în 1982 ca agenție de servicii de brokeraj. Foarte multe persoane au început să caute compania altor persoane pe Internet pentru că aici au gasit mai mult confort decât în viața reală. un alt mijloc de comunicare și întâlnire a oamenilor cu interese comune. oferind online servicii de investiții prin intermediul companiilor america online și compu service.

Metode de success. Mişcări sociale online. Utilizatorii pot intra în această rețea din orice loc unde există acces la Internet contra unei parole.La sfârșitul anului 2009. Editura ARC. stabilite inițial odată cu completarea unui formular de înscriere conținând o serie întreagă de date personale. Specificul cercetării online. Ca și importante comunități virtule amintim: Facebook: www. facebook face parte din fenomenul recent denumit Web 2.com Populație 25 de milioane de utilizatori înregistrați Categoria de vârstă 15-30 de ani Facebook a fost creat de către Mark Zuckerberg pentru a oferi posibilitatea de a contacta persoane apropiate sau/și necunoscute. WoW. software open source).LIFE). Second.com. Apreciat a fi al doilea site social mondial după numărul de vizite după google. 18-19) 9 .0.     Comunităţi virtuale (forumuri. ediția a VII –a (pag. Bunuri publice virtuale (Wikipedia.facebook. -------------------------------4 Bob Stone și Ron Jacobs. Utilizarea reţelelor sociale online în marketing (inclusiv social şi electoral). În acest moment facebook este una dintre cele mai răspândite rețele sociale din lume. facebook are pe glob circa 400 milioane de utilizatori înregistrați (abonați).

De la crearea sa. Utilizatorii își pot crea și modifica propriul profil ori de câte ori doresc. dar profilele personale nu pot fi blocate de aceștia. Imediat rețeaua facebook a devenit foarte populară dar și controversată. opiniile politice. 10 . locurile de muncă sau posturile ocupate de utilizator.Confom ultimului studiu (iunie 2010). nu numai din țara în care se află. Utilizatorii înregistrați au posibilitatea să-și găsească prietenii. De asemenea. La început verificarea apartenenței la universitate se făcea prin adresa de poșta electronică (e-mail) a studentului. Creat inițial la Harvard. de date despre sexualitatea. Profilele publice pot fi blocate de către alți utilizatori. dar începând din septembrie 2006 rețeaua este deschisă tuturor. cum ar fi ziarele. SUA. Una dintre cele mai importante și populare caracteristici ale acestei rețele de tip social o reprezintă posibilitatea postării de fotografii. Această cartă indică pe de altă parte că facebook poate recolta informații despre membrii săi și din surse exterioare rețelei. Conform datelor furnizate de către compania comScore. dar și pe orice alți utilizatori din toată lumea. situl facebook este vizitat lunar de circa 540 de milioane de persoane. Deasemenea utilizatorii se pot recreea cu diferite jocuri online precum șahul. Aplicația utilizează informațiile personale ale utilizatorilor cu scopul de a introduce anunțuri publicitare adaptate profilului fiecărui utilizator în parte și chiar de a vinde aceste informații unor intreprinderi private. ulterior ea s-a deschis și altor universități americane. așa cum și este menționat în carta facebook cu privire la viața privată. facebook a făcut obiectul unei controverse privind respectul vieții private a utilizatorilor. facebook primește majoritatea vizitatorilor săi de la Google. cunoscând comportamentul de consum al utilizatorilor. Grație reclamelor de la facebook siturile terților pot folosi informațiile adunate de facebook pentru a trimite publicitate țintită în funcție de profilul utilizatorului: aceste mesaje pot face uz. religia. de exemplu. Informațiile despre utilizatori sunt colectate de către facebook pentru amelioarea continuă a bazei sale de date și pentru a permite clienților săi (plătitori) să adreseze mesajele lor publicitare cu mai mult succes. bloguri sau orice alte surse din cuprinsul Internetului. nivelul studiilor. facebook era la origine o rețea socială închisă a studenților acestei universități. aceasta însemnând ceva mai mult de 35 % dintre internauți. prin intermediul acestei rețele au fost provocate și coordonate unele manifestații protestatare din Republica Moldova și Iran. fiind interzisă în câteva țări din Orientul Mijlociu. Microsoft și întro măsura mai mică prin Yahoo!.

unde ceilalți utilizatori pot posta (depune) comentarii. orașul natal. unde ceilalți utilizatori pot posta (depune) comentarii. Aceasta a fost urmată de o investiţie făcută de către compania Accel Partners cu suma de 12. În anul 2006 au avut loc convorbiri între Yahoo! Şi Facebook pentru prelucrarea celei din urmă. în decursul anului 2007. Compania hi5 a fost fondată în 2002 de Ramu Yalamanchi. prietenii acestora (al doilea grad) și prietenii celor de al doilea grad. Totodată hi5 permite crearea unor albume personale și setarea unui music player pe profil.000 $ în anul 2004 de la cofondatorul Peter Thiel. interese. Când o persoană primește un astfel de e-mail. să refuze sau să blocheze persoana respectivă. care este de asemenea actualul CEO. Utilizatorii pot trimite prin e-mail o solicitare de prietenie spre ceilalți. Unii aleg ca profilul lor să poată fi văzut doar de către cei care se află în lista lor de prieteni. orașul natal. unde pot indica informații precum vârsta. Totodată hi5 permite crearea unor albume personale și setarea unui music player pe profil. acei doi vor fi conectați direct. care formează al treilea grad.Investiţia iniţială pentru Facebook a fost de 500. utilizatorii pot să își creeze un profil online. Unii utilizatori optează pentru setarea profilelor lor astfel ca să poată fi văzute de toți. și pot încărca poze. 11 . utilizatorii pot să își creeze un profil online. interese. dar aceasta nu s-a concretizat. ea poate să accepte. a fost pe locul 25 ca vizitare din toate siturile din Internet. unde pot indica informații precum vârsta. Utilizatorul va apărea apoi pe lista de prieteni a acestuia și viceversa. și pot încărca poze. Dacă o persoană acceptă pe cineva ca prieten. Rețeaua de prieteni constă în prietenii direcți(primul grad). Pe hi5. Pe hi5.hi5. Poţi să îţi faci noi prieteni şi să găseşti prieteni vechi prin Facebook fiind foarte utilizată şi în România. Hi5: www.com Populaţia 50 de milioane de utilizatori înregistraţi Categoria de vârsta 18-30 de ani Hi5 este un sit web cu statut de rețea socială (social networking) care.7 milioane dolari.

Unii utilizatori optează pentru setarea profilelor lor astfel ca să poată fi văzute de toți. fiind a treia cea mai mare reţea socială la nivel global şi aflându-se între primele 20 de website-uri la nivel mondial din punct de vedere al traficului. 12 . iar aceasta cifra este în creștere permanentă. MySpace este deținut de compania media News Corporation. Desigur. fotografii. California. Unii aleg ca profilul lor să poată fi văzut doar de către cei care se află în lista lor de prieteni. acesta va fi recomandat între “prieteni” – deci o posibilă creștere exploziva a traficului pentru site-ul tau.myspace. are peste 20 de milioane de utilizatori. MySpace: www.com este disponibilă în peste 50 de limbi şi reuneşte peste 50 de milioane de vizitatori pe lună. Statele Unite. În primul rând de ce MySpace este un target foarte bun:   este pe locul 5 în topul Alexa. Rețeaua de prieteni constă în prietenii direcți(primul grad). hi5 este cea mai mare reţea socială din punct de vedere al numărului de vizitatori şi unul dintre cele mai vizitate site-uri din România.  în cazul în care ai un site interesant. prietenii acestora (al doilea grad) și prietenii celor de al doilea grad. muzică și videoclipuri. În România. care formează al treilea grad. bloguri. Face parte din fenomenul din Internet numit "Web 2. reţeaua socială hi5.  mulți webmasteri au observat că acești vizitatori nu sunt cumpărători – un site care are Adsense sau alte forme de reclame va avea mai multe venituri. În acest moment.0". profiluri personale. înregistrând peste 4 milioane de clienţi unici pe lună conform statisticilor realizate de SATI. grupuri. Sediul MySpace se află în Beverly Hills.  majoritatea user-ilor au vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani – dacă nu ai un site are să aibe acest target s-ar putea să nu ai prea mulți vizitatori.com Populaţia 170 de milioane de utilizatori înregistraţi Categoria de vârsta 14-35 de ani MySpace este un sit web de tip așa numit social foarte popular care oferă utilizatorilor posibilitatea creării unei rețele internaționale de prieteni.

reţeaua a devenit rapid una dintre cele mai importante de pe web. un drum liber "opt-in migrarea de blog-uri utilizatorilor pentru WordPress. pe 16 martie 2011. să se logheze pe MySpace folosind credenţialele de pe Facebook.   deși există și useri români. de exemplu. conform preferinţelor manifestate pe Facebook. Windows Live Spaces primit un procent estimat de 27 milioane (27 milioane) de vizitatori unici pe lună. Începând cu 04 ianuarie 2011.com vor fi oferite pentru utilizatorii de Windows Live Spaces. În ciuda faptului că a considerat o mesagerie şi util instrument de comunicare. Site-ul a fost iniţial lansat la începutul anului 2004. Windows Live Spaces este Microsoft blogging platformă şi Social Networking. Însă reţeaua este destul de rigidă. conţinutul sunt încă vizibile şi descărcate. Atracţia pentru cei mai mulţi a constat în familiaritatea sa: încorporează elemente foarte cunoscute din alte servicii Microsoft. Windows Live Spaces: spaces. majoritatea vorbesc (desigur) limba engleză. şi în parteneriat cu Automattic. Lansată în 2004 ca MSN Spaces.tinerii sunt întotdeauna predișpusi să cumpere lucruri sau servicii “cool”.live. 13 . MSN Spaces pentru a concura cu alte site-uri de social networking. deoarece nu sunt disponibile decât “teme” oferite de Microsoft. Microsoft a anunţat că va întrerupe Windows Live Spaces. iar acestea nu se pot particulariza decât parţial. acestea le vor permite utilizatorilor. gen melodii pentru telefoane mobile. cum ar fi Passport şi “Contact Cards” care se înregistrează cu MSN Messenger şi Hotmail. La data de 27 septembrie 2010. toate acestea.com Populaţie 120 de milioane de utilizatori înregistraţi Categorie de vârsta 18-35 de ani Dacă numele nu l-a dat de gol Windows Live Spaces sau WLSpaces este reţeaua de socializare deţinută de Microsoft. Windows Live Spaces se va închide complet în jos. din august 2007. Aplicaţia Mashup with Facebook le va furniza utilizatorilor MySpace informaţii despre ceea ce îi interesează. Windows Live Spaces a fost criticat ca nu sunt la fel de puternic ca unii dintre alternativele sale. utilizatorii nu vor putea face modificări la Spaces. şi re-lansată în 2006 ca o parte de o deplasare a serviciilor comunitare departe de marca MSN.

Lumea virtuală a Second Life-ului a fost lansata pe 23 Iunie 2003. Nu este însă un joc organizat. Aceștia pun la dispoziție pentru accesare aplicația cu același nume. deși încă în variante beta. care face parte din fenomenul din Internet numit Web 2.0).0. Atunci a atins un maxim de creștere în popularitate. 14 .Second Life: www.com Populaţie 6 milioane de utilizatori înregistraţi Categoria de vârsta 18-30 de ani Percepția generală este că Second Life (SL) ar fi un joc pe Internet. care trebuie să fie de cel puțin 18 ani împliniți. În acest moment (2009) se vorbeste despre SL ca despre viitorul Internetului. fiind creată de compania americană Linden Lab. ca despre "web 3.0" (vezi Web 2. SL este o lume diversificată.friendster.secondlife. În august 2007 s-a introdus serviciul "Slvoice" și posibilitatea de a-i auzi pe ceilalți. Second Life este descris ca fiind „o lume virtuală imaginată și creată de rezidenții ei”. în care poți întâlni oameni din toate colțurile lumii reale. într-adevăr. Este o rețea de tip social. având în vedere conținuturi mature. care au avut ca inspirație Second Life. lumea virtuală care recreează lumea reală. Friendster: www. odată cu introducerea serviciilor "voice" și "sculpted prims". De asemeni acest site permite cunoasterea din mai multe puncte de vedere a persoanelor cu care relationati in cadrul grupului de prieteni. Au apărut deja primele browsere 3D (a se vedea ExitReality). 2007 a fost anul de revoluție al SL-ului. o societate virtuală.com Populaţie 29 de milioane de utilizatori înregistraţi Categorie de vârsta 21-30 de ani Friendster.com este un site ce va permite sa cunoasteti noi oameni si sa va faceti mai multi prieteni. LL a creat versiunea Teen Second Life. Pe situl web oficial. Este o lume. cu reguli impuse și unde să fie urmărit un anumit scop. care se poate descărca din Internet de pe situl oficial în mod gratuit. Pentru persoanele sub 18 ani.Second Life. care au extins nelimitat posibilitățile de creație. Prima și cea mai importantă condiție de participare pusă de Linden Lab (LL) este cea a vârstei.

15 . in luna iunie Friendster apare ca fiind pe locul noua la nivel mondial. Malaezia şi Indonezia. Friendster continuă să activeze cu succes pe piaţa asiatică. grupurile sociale şi care îşi pot împărtăşi astfel materiale privind activităţi şi interese comune. Friendster este utilizat de oameni din întreaga lume care doresc să păstreze legătura cu prietenii. California. de doua ori mai mult decat site-ul aflat pe locul al doilea. este deja un site foarte popular. iar banii vor fi folositi pentru deschiderea de noi sedii in Asia si pentru a angaja noi specialisti in aceste tari. De asemenea. Friendster dispune de un portofoliu din ce în ce mai crescut de patente privind reţelele sociale. Singapore. de pe orice dispozitiv mobil cu capabillităţi pentru Internet. Lansat in 2002. reţeaua socială Friendster a fost preferata americanilor şi este cunoscută pentru faptul că a respins o ofertă de cumpărare de 30 milioane de dolari de la Google.com.  Conform unui studiu de audienta realizat de ComScore.friendster. şcoala. fiind pe primul loc in Asia la capitolul social networking. site-ul a crescut rapid. Site-ul este popular în ţări precum Filipine.com sau al site-ului mobil m. dar o parte din ei si-au abandonat conturile.Site-ul are insa 75 de milioane de membri. de peste 18 ani. Friendster. Friendster dispune de o interfaţă uşor de utilizat şi de un mediu interactiv care le permite utilizatorilor să ia legătura cu oricine prin intermediul site-ului web www. Având sediul central în San Francisco. In Asia are insa 33 de milioane de utilizatori activi.friendster. cand inca social networking nu era decat un proiect. familia. Cu toate acestea. Afisarile realizate in paginile sale s-au dublat fata de anul trecut. deasupra Facebook sau MySpace in audienta. .  site-ul a reusit in total sa adune 45 de milioane de dolari. Dar problemele interne si crestere spectaculoasa a rivalilor sai a facut ca Friendster sa iasa din atentia media . în anul 2003. Facebook şi Twitter.  Destinat persoanelor majore. unde se desfăşoară în prezent 90% din traficul reţelei sociale. urmând în următoarele luni portofoliul să se extindă din nou. Creat înainte de MySpace.

16 . Orkut are utilizatori în toată lumea. se informează cu privire la viziunea publicului din câmpul muncii asupra diferitelor companii. oameni. să dea o transparența totală la ce se întamplă (firme. prin logare cu user și parola au acces deplin. a devenit foarte popular în Brazilia. de departe. sub umbrela unui anonimat total. Scopul acestui proiect este să transforme piața muncii din Romania. Din păcate. Astfel. însă (din motive încă neclare). ca supremaţia albilor şi alte subiecte asemănătoare. există controverse despre “grupurile de ură” concentrate în jurul unor teme rasiale. Oferă toate serviciile standard. Utilizatorii acestui site sunt persoane din câmpul muncii.orkut.desprefirme. conditii.Orkut: www.com Un site pe care se pot scrie/citi informații despre firmele din Romania. adică postează comentarii. Despre Firme: www. Drept urmare s-au făcut presiuni la adresa Google pentru a întări gestionarea internă a site-ului orkut şi a controla acest gen de manifestări. situatii) să ajute la stabilirea unui dialog (sau măcar feed-back) între angajați și să dea informații suplimentare despre firme. care pentru a avea acces total sunt nevoiți să-și creeze un cont. care adună utilizatorii împreună în subgrupuri. deşi cea mai populară caracteristică este.com Populaţie 49 de milioane de utilizatori înregistraţi Categoria de vârsta 15-30 de ani Orkut este o reţea socială şi un site de discuţii administrat de Google. “Communities”.

cel mai probabil. Mai putem aminti de mesagerie. 17 . de rațiunea lui și mai ales de modul în care acesta percepe o comunitate virtuală. Totodată există și aspecte negative ale acestor reţele dar consider că totul depinde de utilizatorul în sine. Avem astfel. dar vizibilă în acest mediul on-line. Asta însă presupune globalizarea comunităților virtuale deoarece informațiile posta pot lua diferite forme. preferinţele şi chiar frustrările mele. putem vorbi de informații complete însă rezultatul sau mai bine zis orientarea a fost aceeași: cunoaștere. libertatea de a ne administra contul asa cum ne dorim fie pe un site de solcializare fie pe unul de business. Astfel. astfel. în funcție de credințele și convingerile acestuia. sistem de votare. Tind să fiu conștientă că viitorul reţelelor on-line se îndreaptă către o libertate şi un control tot mai mare al utilizatorului. tocmai din cauza faptului ca suntem conștienți ca tot ceea ce postăm devine on-line. Este foarte important de remarcat faptul ca fiecare dintre noi încercăm să ne creem o identitate proprie. comentarii la poze şi profile. la fel și fiecare utilizator în parte ne percep din punctul lui de vedere. Consider ca Internetul va fi veriga de legătură între comunitatile reale și cele virtuale. Se încearcă simularea relaţiilor din viaţa reală în cât mai multe aspecte. adăugare de video. De asemenea. Consider că lumea on-line / comunitățile virtuale au un rol deosebit de important şi totodată marcant în viaţa noastră. recomandări. socializare și mai ales informare. şi chiar să cunoaştem noi oameni care. trebuie să fim conștienți de faptul ca informațiile posta pot fi accesate de oriunde și de către oricine. Prin intermediul acestora putem lua legătura cu vechi cunoştinţe.Concluzii Dacă observăm evoluţia comunităților virtuale utilizatorii au putut pune în comun orice informații și-au dorit. De asemenea. pagină personalizată. ne vor deveni prieteni. Astfel. stările. sunt doar câteva din funcţionalităţile care au fost adăugate. tind să concluzionez faptul ca prin intermediul comunităților online se pot deduce părerile. Este astfel imposibil să nu constientizăm faptul că prin intermediul acestor reţele sociale putem comunica în mod gratuit cu oamenii care se afla la distanţe colosale de noi. practic problema violării datelor intime ișsi largește astfel barierele. însă numai de noi depinde ce anume postam.

2010. 18-19) BUCKLEY. România. A.. and Pringle. Cosma. Editura Litera Internațional COMAN. 1993 18 . Ghid Complet Internet. CLARK Duncan. Marketing Management: Analysis. Destination information systems. Peter. P. ediția a VII –a (pag. 1984 POPESCU. 2009. Claudiu. Editura Aquila „93 Sheldon. Brașov.wikipedia. Informatică aplicată în științele sociale și ale comunicării.org Kotler. http://ro.. Planning and Control. 1999.Bibliografie:         Bob Stone și Ron Jacobs. S.. Multi-media marketing accros ATM network – a hospitality and tourism perspective. 1995. București. World Wide Web pentru începători. Metode de success. Editura ARC. Editura Universității “Transilvania” Frew. P.