Irak – krig med dimridåer

Vi översvämmas med framgångssagor om utvecklingen i Irak. Våldet har gått ned, ekonomin vänder, demokratisering… Men om man läser ekonomisk rapportering ser man snart det som verkligen prioriteras – världssamfundet gläder sig över att de efterlängtade oljekontrakten nu framförhandlas steg för steg. I den internationella oljeindustrin har stor irritation rått mot Irak alltsedan 1970-talet då landet nationaliserade sin oljeutvinning, och det är knappast en tillfällighet att de fem storbolag som nyligen fick de första kontrakten på utvinning i Irak var just de som slängdes ut ur landet för 35 år sedan. Stödet för politiken är utbrett bland våra politiska representanter. Minns regeringskonferensen i Sverige i maj, där man talade om ”konsolidering av freden”, och där de ansvariga, främst USA:s utrikesminister Condoleezza Rice, för en av de större krigskatastroferna i modern tid tilläts söka internationellt stöd för sina planer på att åter göra Irak till koloni. Inte med ett ord nämndes de oerhörda krigsbrotten, den irakiska opinionen mot ockupationen, rätten att göra motstånd enligt internationell lag, hur USA med ett antal juridiska manövrar försökt legalisera uppenbara brott mot internationell rätt (med invasionen, krigföringen, den rättsstridiga omvälvningen av irakiska lagar och landets ekonomi), hur FN har drivits på att godta dessa manövrar, vilket i sin tur håller på att fullständigt underminera folkrätten. Inte med ett ord. Ja, våra medier tiger och krigföringen mot Iraks folk fortsätter. Trots allt tal om framsteg så är det militära insatser som garanterar det amerikanska projektet och den irakiska lydregimens fortbestånd. Varför behöver man annars 150 000 amerikanska soldater, lika många i privat säkerhetspersonal, och 600 000 irakiska soldater och poliser i krigföringen? På grund av opinionen i Irak och USA talas nu om nedtrappning av den amerikanska militära närvaron, men i det tysta är alla överens om att USA måste stanna. Det vill president Bush. Det vill även

presidentkandidaterna Obama och McCain. Det vill lydregimen i Irak. Visserligen förhandlar man om bortdragande av amerikanska stridstrupper, men egentligen handlar det bara om ett begränsat återtåg till de egna baserna i landet. Andra typer av trupp – ägnade att stödja de irakiska regeringsstyrkorna – vill man behålla på plats till 2020! Det finns ett omfattande motstånd bland irakiska befolkningen mot ockupationen. Vi förmedlas en förvirrad bild av religiösa galningar med oklara motiv, men motståndsgrupperna ställer klara och tydliga krav: - att ockupationsstyrkorna ska ut omedelbart och villkorslöst - att USA ska betala skadestånd för de oerhörda skador landet och dess befolkning tillfogats - att fria val hålls där alla politiska grupper får delta – till skillnad från tidigare val under ockupationen - att alla avtal, kontrakt och lagar som mot internationell rätt genomdrivits sedan 2003 ska återkallas Deras motståndare: en ockupationsmakt som i fem år har brutit mot mängder av internationella lagar med alltifrån en olaglig invasion till flygbombningar av hela städer, tortyr, byggande av terrormiliser, olagligt fifflande med det ockuperade landets lagar, ekonomi och politiska val - listan kan göras mycket längre. En marionettregering och statsapparat som tillhör de mest korrumperade i världen, som mot befolkningens vilja bjuder in ockupationsmakten att fortsätta sitt värv, och som i desperation över sin svaga ställning med oerhört övervåld slår militärt mot alla politiska konkurrenter runtom i landet. Resultatet hittills: över en miljon döda, närmare fem miljoner flyktingar, en raserad infrastruktur och ekonomi med över åtta miljoner akut fattiga och undernärda samt 60-70% arbetslöshet. USA ut ur Irak, omedelbart och villkorslöst! Stöd det irakiska motståndet!

13 augusti 2008

Irakkommittén deltar på ESF 17-21 september
Under European Social Forum i Malmö 17-21 september arrangerar Irakkommittén i samarbete med andra organisationer ett seminarium om läget i Irak. www.esf2008.org/ Talar gör bl.a. Mathias Cederholm, historiker vid Lunds universitet Hind al-Naimi Kjaer, Patriotiska alliansen i Irak Sammi Alaa, Komiteen for et Frit Irak (Da)

Bli medlem i Irakkommittén! Hjälp oss dela ut flygblad, organisera möten och föredrag, skriva insändare och fråga ut politiker, få kontakt med skolor, studentorganisationer, arbetsplatser o.s.v. Irakkommittén i Malmö Monbijougatan 10 B, 211 53 Malmö 073 – 627 69 66 www.irakkommittén.se malmo@irakkommitten.se
Alternativa nyhetskanaler: www.antiwar.com, www.antiimperialista.org, www.brusselstribunal.org, www.iraksolidaritet.se, www.juancole.com, www.roadstoiraq.com, www.uruknet.info, warnewstoday.blogspot.com, "Iraq Occupation Focus newsletter" https://lists.riseup.net/www/arc/iraqfocus, http://arablinks.blogspot.com/, http://newsdeskhelsinkifinland.net/