Prezentarea generală a pieței de capital Pentru a putea explica noțiunea de piață de capital trebuie pornit de la afirmația general recunoscută

că economiile și investițiile joacă un rol primordial la nivel macroeconomic și microeconomic, iar aplicarea unor strategii de management a investițiilor cât mai eficiente conduce la creșterea bunăstării celor implicați. A investi o sumă de bani semnifică plasarea acesteia în scopul multiplicării sale. Această definiție în sens larg nu specifică destinația plasamentelor cu titlu de investiție, de aici investițiile se pot clasifica în investiții directe, în active tangibile sau intangibile (achiziționare de mijloace fixe pentru modernizare, înlocuire sau dezvoltare, perfecționarea capitalului uman, achiziționarea de brevete, licențe etc.) și investiții financiare sau de portofoliu (aici se pot enumera achiziționare de hârtii de valoare, participarea la fonduri de investiții, investiții pe piețe la termen, plasamente alternative în aur, opere de artă etc.). În contextul clasificării de mai sus se poate afirma că piața de capital reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor necesare realizării investițiilor financiare prin intermediul valorilor mobiliare. Poziționarea pieței de capital în comparație cu piața monetară și cea financiară se poate face în funție de una dintre cele două abordări: abordarea franceză sau abordarea anglo-saxonă. În abordarea franceză piața de capital se compune din piața monetară, cea ipotecară și cea financiară, iar în abordarea anglo-saxonă, ce se aplică și în țara noastră, piața de capital este o componentă a pieței financiare, alături de piața monetară. Una dintre cele mai utilizate definiții ale pieței de capital spune că aceasta reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital – investitorii – către cei care au nevoie de capital, cu ajutorul unor instrumente specifice (valorile mobiliare emise) și prin intermediul unor operatori specifici ( societăți de servicii de investiții financiare). (Piețe de capital și burse de valori – coord. Gabriela Anghelache, București, Ed. Economică, 2003, pg.9). Desigur, piața de capital prezintă interes și din alte puncte de vedere, permițând preluarea controlului asupra unor societăți prin achiziții semnificative de acțiuni sau obținerea unor câștiguri pe termen scurt prin specularea modificărilor de curs ale valorilor mobiliare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful