You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 2-28-2021

3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


W dzisiejszej Liturgii Słowa przenosimy się na DUSZPASTERSTWO
górę Tabor, aby kontemplować tajemnicę przemienienia Prowadzą:
się Jezusa Chrystusa. (Mk 9,2-10) Trzej apostołowie,
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Piotr, Jakub i Jan na moment znaleźli się w niebie, zoba-
ks. Andrzej Maślejak
czyli inną, pozaziemską rzeczywistość i poczuli się nie- proboszcz
zwykle szczęśliwi. Już nie chcieli wracać na ziemię, bo Ks. Robert Wojsław
takie ich ogarnęło szczęście. To w czasie przemienienia wikariusz
apostołowie otrzymali od Boga Ojca bardzo wielkie życiowe zadanie - macie słuchać Mojego Ks. Adam Słomiński
umiłowanego Syna. wikariusz
Drodzy Parafianie i Przyjaciele! Czy nie sądzicie, że to zadanie słuchania Boga otrzy-
mali nie tylko apostołowie, ale każdy z nas? W czasie Wielkiego Postu mamy się nawrócić i SIOSTRY MISJONARKI
przemienić. Przypatrzcie się waszemu życiu i postarajcie się odpowiedzieć, czy słuchacie CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Boga, czy nie. Ileż tu się rodzi nam pytań: Czy powinienem, czy warto, czy mi się opłaci słu- POLONII ZAGRANICZNEJ
chać Boga czy nie? Oto jest nasza duchowa walka, którą każdy z nas prowadzi przez całe s. Anna Błauciak
przełożona
swoje życie. Raz słuchamy, raz nie, raz trochę słuchamy, a drugim razem idziemy w stronę
s. Jadwiga Kokolus
przeciwną, bo diabeł nas kusi. Iluż ludzi wybiera w swoim życiu opcję: "Panu Bogu świecz-
kę, a diabłu ogarek." NIEDZIELNE MSZE ŚW.
Każdy z nas przyzna, że człowiek potrzebuje wzoru i przykładu czy warto Boga słuchać czy sobota - 4:00pm
nie. W pierwszym czytaniu z księgi Rodzaju Pan Bóg dostarczył nam wzoru absolutnego Saturday - 5:30pm
słuchania Boga na przykładzie życia Abrahama. ( Rdz 22, 1-18) Otrzymuje on zadanie ofiaro- in English
wania Bogu swojego jedynego syna Izaaka. Jak myślicie, czy Abraham nie toczył wewnętrz- niedziela - 8:00, 9:30,
nej walki czy posłuchać Boga, czy nie? Abraham wygrał, bo posłuchał Boga. Chcesz wygrać 11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
swoje życie, posłuchaj Boga.
(z udziałem młodzieży)
Bóg jest miłością, ale dobrze wiemy, że miłość kosztuje. Nieraz bardzo kosztuje. Jaka jest
argumentacja św. Pawła za słuchaniem w życiu Boga? Izaak ze Starego Testamentu jest za-
Codzienne Msze Św.
powiedzią ofiary Bożego Syna Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. W drugim czytaniu z listu od poniedziałku do soboty
do Rzymian św. Paweł pisze: "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet wła- o 9:00am;
snego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z NIm od poniedziałku do piątku
wszystkiego nam nie darować." (Rz 8,31-34) o 7:00pm
Nasza wielkopostna przemiana będzie polegać na odwzajemnieniu się Bogu Ojcu za Jego
miłość do nas. Nie można dostać się do nieba, nie można zaznać wiecznego szczęścia, jeśli Biuro Parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
nie będzie się słuchać Bożego Syna.
10:00am - 5:00pm
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, pomyślcie więc, czy warto Boga słuchać i dajcie w soboty
pozytywną odpowiedź waszym życiem. 10:00am - 12:00pm
Ks. Andrzej Maślejak SChr.
Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

7:00 For returning to the church for Randy, Fallen, Fabian


and their families
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU— 28 LUTY 7:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Haliny
z okazji urodzin i imienin
8:00 + Bolesław Ziółkowski w 6 rocznicę śmierci 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
9:30+ Lucille Łukowski (29) 7:00 Za Parafian
7:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Cols
11:15+ Katarzyna i Władysław Kulik oraz Józef Klimecki
7:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
11:15+ Józefa i Bronisław Błauciak (20)
syna Krzysztofa Sienkiewicz z okazji urodzin
1:00+ O życie wieczne dla Sr. Zdzisławy
7:00 W intencji Bogu wiadomej
1:00+ Monika, Tomasz, Kamil Pelak 7:00 O Boże błogosławieństwo dla Renaty z okazji Urodzin
1:00+ Paulina Wilżak 7:00 O światło Ducha Św. dla Beaty i Marty
1:00+ Artur Merklinger 7:00+ Helena Smardzewska , Kazimierz Kaczmarek
1:00 + Maria Grzesiak 7:00+ Olga Zmarzlik
1:00+ Marian Grzesiak intencja od Zdzisławy i Wiesława 7:00+ Maria Rokita w 1 rocznicę śmierci intencja od dzieci
Suchocki z rodzinami
1:00+ Michael Pietraszko 7:00+ Helena Czapla
1:00+ Zygmunt Kłopocinski 7:00+ O radość życia wiecznego dla Stanisławy Mandziuk
1:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla od członków Arcybractwa
7:00+ Józefa i Bronisław Błauciak
Darka Zawady z okazji urodzin
7:00+ Ewa Kukułka w 4 rocznicę śmierci intencja od najbliższej
1:00 - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty
rodziny
1:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi Janik
7:00+ Marian Grzesiak intencja od Danuty i Zenona
1:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogumiły Godlewskich
z okazji urodzin 7:00+ Sr. Zdzisława Lagut
1:00- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zuzanny 7:00+ Ks. Stanisław Drzał
7:00+Magdalena Vanderest 7:00+ Zygmunt Kłopocinski
PONIEDZIAŁEK—1 MARZEC
SOBOTA—6 MARZEC
9:00+ Lucille Łukowski (30)
9:00+ Józefa i Bronisław Błauciak (29) 9:00+ Maria Rokita (5)
9:00+ Stanisława Mandziuk 30 dni po śmierci 4:00+ Kazimierz Choma, za zmarłych z rodzin Choma
7:00+ Kazimierz Ciastoń i Skibińskich
5:30+ Stefania Wilczyńska, Jan i Zofia w 3 rocznicę śmierci
WTOREK– 2 MARZEC
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU— 7 MARZEC
9:00+ Józefa i Bronisław Błauciak (30)
9:00– O Boże błogosławieństwo dla mamy z okazji imienin 8:00+ Józef i Stanisława Byra
9:00– For health for Jessica Hanna 9:30+Helena Rudny w rocznicę śmierci
7:00+ Maria Rokita (1) 9:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcina
Popławskiego z okazji urodzin
ŚRODA - 3 MARZEC
11:15+ Maria Rokita (6)
9:00+Maria Rokita w 1 rocznicę śmierci intencja od dzieci 1:00+ O dar życia wiecznego dla Sr. Zdzisławy
z rodzicami 1:00+ Olga Zmarzlik
9:00+ Stanisława Mulica 1:00+ Sr. Zdzisława Lagut
1:00+ Rozalia Piech
7:00+ Maria Rokita (2)
1:00+ Paulina Wilżak
CZWARTEK—4 MARZEC Św. Kazimierza Święto 1:00+ Jadwiga Borowska intencja od córek
1:00+ Roman Fiśkiewicz intencja od Grupy Modlitewnej
9:00+ Kazimierz Wasilewski
1:00+ Kazimierz Drela
9:00+ Kazimierz Grudka intencja od Sr. Zdzisławy
1:00+ Krystyna Matysiuk w 1 rocznicę śmierci
7:00+ Maria Rokita (3) 1:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
PIATEK —5 MARZEC członków Koła Rózańca świętego
1:00 O Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Józefa
1:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny Matynkowski,
9:00+ Irena Gardocki Imielski, Błauciak
9:00+Maria Rokita (4) 1:00 O światło Ducha św. dla pewnej osoby
7:00 O Światło Ducha Św. Dla członków Kola Biblijnego 7:00+ O życie wieczne dla Romana Fiśkiewicz
7:00 W intencji konających i cierpiących int. od Arcybractwa
REFLEKSJE DZUSZPASTERSKIE I CZWARTEK MIESIĄCA—4 MARZEC
4 marca przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w któ-
rym modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Zaprasza-
ODDANIE MATCE BOŻEJ
my na Mszę św. o godz. 7:00pm i adorację Najświętszego Sakra-
W tym roku planujemy przygotowanie do Aktu mentu.
Zawierzenia się Panu Jezusowi przez ręce Maryi.
Korzystamy z materiałów przygotowanych w Polsce. I PIĄTEK MIESIĄCA– 5 MARZEC
Materiały te znajdują się na stronie internetowej MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
- Całodobowa Adoracja Najświętszego
www.oddanie33.pl Przygotowanie do zawierzenia roz- Sakramentu
poczęło się w piątek 19 lutego a zawierzenie odbędzie się - Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
25 marca w uroczystość Zwiastowania NMP. Na Mszy o - Spowiedź św. pierwszo-piątkowa rano od
7:00 wieczorem. godz. 8:30am i wieczorem od godz. 6:00pm

I SOBOTA MIESIĄCA—6 MARZEC


ŚWIADECTWO UCZESTNIKA - Godzinki do Naj. Maryi Panny o godz. 8:30am.
33 DNIOWYCH REKOLEKCJI - Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu
Staję dziś w prawdzie i pokorze przed sobą, przed wami ale Najświetszej Maryi Panny po Mszy św.
przede wszystkim przed Bogiem... Przyszłam na świat się w - Wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się w nie-
trudnej rodzinie. Pełnej gniewu, alkoholu, przemocy i różnych dzielę 7 marca po Mszy św. o godz. 1:00 pm
okropnych rzeczy na które musiała patrzeć mała dziewczynka,
która wtedy byłam. Najsmutniejsze w tym jest to, że źródłem RÓŻANIEC MĘSZCZYZN– 7 MARZEC
przemocy była moja mama... Wychowana bez Boga, zasad, a W 1 rocznicę od założenia Męskiego Różańca, zapraszamy
przede wszystkim bez miłości, albo miłości źle pojętej. mężczyzn ze swoimi rodzinami na modlitwę różańcową
Maryja pomogła mi uporać się z noszonym w sercu żalem, 7 marca o godz. 10:30 do naszej Parafii.
pomogła spojrzeć na moją mamę z miłosierdziem, przyjąć to,
że kochała mnie jak umiała, a jeśli nie potrafiła to dlatego, że
sama tej miłości nie zaznała. Chciałam stworzyć cudowny
dom, będący przeciwieństwem tego, w którym się wychowa-
ALBUM PAMIĄTKOWY 40-LECIA NASZEJ PARAFII
łam. W wieku 23 lat wyszłam za mąż, urodziłam syna. Miałam Z radością informujemy, że wyczekiwany album jubileu-
rodzinę. Mam na prawdę dobrego męża, dał mi dom pełen szowy, wydany z okazji 40-lecia naszej parafii jest już do nabycia.
miłości, zrozumienia, spokoju... Ja jednak nie potrafiłam tego To wyjątkowa publikacja, wydana w wersji dwujęzycznej ( pol-
docenić... W przeciągu 22 lat naszego małżeństwa zdradziłam sko-angielskiej) w starannej szacie edytorskiej, z barwnymi foto-
tego cudownego i dobrego mężczyznę trzy razy... W końcu grafiami. Publikacja jest swoistym książkowym ukoronowaniem
zostawiłam go dla innego człowieka, rozbijając swoją i jego czterdziestu lat naszej wspólnoty. Warto aby album ten , będący
rodzinę. Osiągnęłam dno dna... Dziś myślę że stało się bardzo potwierdzeniem wiary naszych przodków i naszej, znalazł się w
domu każdego z nas. Album jest do nabycia w sklepiku parafial-
dużo złych rzeczy, ale paradoksalnie dzięki nim w końcu sta-
nym lub zakrystii.
nęłam w prawdzie przed sobą i zobaczyłam kim jestem. Zdraj-
cą i kłamcą, oszustem... Mój mąż przyjął mnie z otwartymi ra-
mionami. Jestem pewna, że to Bóg mi go zesłał. Dokładnie dziś POSŁUGA LEKTORÓW
mija 2 miesiące od śmierci mojej mamy. Codziennie modlę się Sobota/Niedziela 6 / 7 MARZEC 2021
za nią i codziennie odmawiam różaniec. Dzień rozpoczęcia tej 4:00 A. Marchel
modlitwy, był punktem zwrotnym, Dzień po dniu czułam co- 5:30 W. Występek
raz większy spokój, trafiłam na rekolekcje oddania się Matce 8:00 I. Jędrzejczak , A. Szklarska
Bożej... Jestem cała Twoja mamo... 9:30 A. Karlic, B. Dulemba
Oddaję Ci Jezu moje życie. Straciłam swoją ziemską mamę, ale 11:15 Uczniowie z katechezy
odkryłam Tę która kocha mnie i zawsze chroni. Ufam jej jak 1:00 O. Ośko, M. Vanderest, M. Grot
dziecko. Różaniec, choć mieści się w małej kieszeni, jest więk- 7:00 J. Wróbel, A. Wróbel
szy od wszystkich problemów świata.
Choć jest połączony cienkim drucikiem, jest silniejszy od naj-
INTENCJE PAPIESKIE NA LUTY 2021
grubszych łańcuchów...
Intencja ewangelizacyjna:
Choć może wydawać się nudny, opowiada najpiękniejszą hi- Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet
storię świata... Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były
To siła spokoju i karabin maszynowy na zło w jednym. chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były do-
Bóg zapłać za rekolekcje... strzegane i wysłuchiwane.
Uczestniczka
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MYŚLI KU POKRZEPIENIU SERCA


z książki "In Sinu Jesu - Kiedy Serce Mówi Do Serca":
Jaka jest Boża droga do doskonałości?
Moja droga jest drogą łagodności, miłosierdzia i współczucia.
Ofiaruję duszom Mój krzyż, ale nigdy go nie narzucam. Kiedy
dusza odpowiada "tak" na słodkie, ale i duże wymagania Mojej
miłości, dopasowuję krzyż do jej ramion, a następnie pomagam
jej go dźwigać, krok po kroku, zwiększając jego ciężar jedynie o
tyle, o ile dusza wzrasta w miłości i w męstwie, które pochodzi
od Ducha Świętego.
Nagłe i skrajne nawrócenia nie są Moim zwykłym sposobem
prowadzenia dusz na drodze do świętości. Wolę patrzeć jak po-
stępują małymi kroczkami, zgodnie z drogą duchowego dzie-
cięctwa, ufając, że doprowadzę je na Kalwarię i do pełni radości
w Mojej obecności i w obecności Mojego Ojca.

REKOLEKCJE PARAFIALNE
MODLITWOM POLECAMY
Od piątku 12 MARCA - do środy 17 MARCA CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski, Anna Celińska,
Rekolekcje w tym roku pod hasłem: Maria Rożek, Eleonora, Krystyna, Magdalena Rożek, Barbara
„WOLNI OD NIEMOCY” W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Anna Rusinowski,
Poprowadzi ks. Piotr Paweł Łapa, proboszcz misji Teresa Szymański, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz,
Mieczysław Basak, Dorota Kuniec, Roma Muszyńska, Izabella,
Ad Gentes z Barnauł na Syberii. Ks. Piotr Paweł z po-
Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena
chodzenia jest góralem, wyświęcony na kapłana w Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pieńkowska, Siery,
2006 r., w Warszawie. Pięć lat temu został posłany Marianna Binkowski, Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbi-
przez papieża Franciszka na misję Ad Gentes wraz gniew Bartnik, Marian i Maria Skalski, Fran Gun, Ryszard Nyt-
z 5 rodzinami: Włosi z dziewiątką dzieci, Polacy z sió- ko,Izydor Szklarski, Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata
demką dzieci, dwie rodziny z Wenezueli: jedna z piąt- Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski, Tadeusz,
Barbara Schmyd, Halina Olszewska, Zofia, Jessica Lycata, Joma-
ką, druga z trójką dzieci. W misji jest również małżeń-
ry Lamala, Elżbieta Urbańska.
stwo emerytów z Kostaryki (odchowali 7 dorosłych
dzieci i mają ponad 20 wnuków). Rok temu odzyskali-
śmy w Barnauł Kościół wybudowany przed 100 laty
przez Polaków, który to ponad 80 lat był różową apte-
ką w centrum miasta.
ROKOLEKCJE WYJAZDOWE
Otoczmy rekolekcjonistę i misję na Syberii naszą mo-
DLA PARAFIAN
dlitwą. 19-21 Marca, 2021
GRUPA MODLITEWNA CHRYSTUSA KRÓLA Początek - Piątek wieczorem
Jeśli chcesz pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem, jeśli pra- Zakończenie - Niedziela po południu.
gniesz ofiarować swój czas na modlitwę, śpiew Temat rekolekcji -
i biblijną refleksję przyjdź na spotkanie Grupy Modlitew- "Myśmy poznali i uwierzyli milości, jaką
nej. Spotkania odbywają się w kościele, w piątek po Mszy Bóg ma ku nam" (1 J 4,16) - Śladami św. Józefa.
św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy Adres Domu Rekolekcyjnego Sióstr Felicjanek:
18307 Taylor Lake Rd. Holly, Michigan tef. 248-634-5566
Serdecznie dziękujemy parafianom za przesłane Koszt Rekolekcji: $165.00 (dwa noclegi i posiłki)
donacje na wsparcie naszej parafii przez pocztę oraz Rekolekcje prowadzi: ks. prof. Marek Duran
ofiary złożone w czasie Mszy św. z Archidiecezji Chicago

w niedzielę i w tygodniu.
Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. SKŁADKA NA CSA

DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA

CSA $43,290.00 $36, 772.00 $6, 418.00


PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578 Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
Koordynator do spraw Katechezy
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA:
Koło Seniorów „Złota Róża”
Marek Bieciuk, Brygida Czaczkowska,
Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Barbara Fiśkiewicz, Joanna Przybylska, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki, i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Zyliński

Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski,


ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
RADA FINANSOWA:
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
Przewodnicząca: Jola Lewczuk
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Zastępca: Jerzy Ryzner Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
parafii Kontakt: koordynator Barbara Słomińska czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
(248) 467-6778.
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
SKLEPIK PARAFIALNY Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Otwarty jest tylko w niedzielę od godziny 10:30 do 1:00. Proszę Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
wchodzić po 3 osoby lub jedna całą rodziną Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
i stosować zalecane z COVID-19 nakazy. Posiadamy dużo Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
najnowszych pozycji książkowych, karty telefoniczne, tanie
kartki okolicznościowe. Zapraszamy.Istnieje również możli- GRUPY NIE PARAFIALNE
wość zakupów przez umówienie się z Ela Z. tel 586-781- Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
2861 lub ks. Proboszczem Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
PROGRAM RADIOWY
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Parafia nasza od początku swego istnienia Prowadzi program
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
radiowy, który jest nadawany ze stacji 680 - 690 AM w każdą
sobotę od godziny 8:00 - 8:30 rano. Prosimy o słuchanie
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
programu, a także o jego sponsorowanie. Półgodzinny program Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
kosztuje $150.00 stanu Michigan.
Bóg zapłać! Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.