Rujukan http://kanak-kanakmelayu.blogspot.com/2010/05/pengenalan -gurindam.html http://www.scribd.

com/doc/15871230/SYAIR-DAN-GURINDAM

Tarikh: 14 januari 2011 menurut Za'ba,1962 di dalam karyanya Ilmu mengarang Melayu, perkataan gurindam itu berasal daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil. Ertinya biasa di fahamkan rangkap yangtelah menjadi bidalan atau sebutan biasa pada orang ramai ataupun sesuatu pepatah berangkap yang di sebutkan berpadanan dengan tempatnya. Selain itu menurutnya lagi, gurindam itu adalah padat dan bernas. Ianya dihasilkan sebagai bahan nyanyian, jenaka, gurau senda dan sindiran.

CIRI-CIRI GURINDAM
MENURUT ZA¶BA (1962). ‡ Bahasanya seperti menyanyi atau sekurang-kurangn membawa imbas-imbas nyanyi, serta menunjukkan ada kesempatan boleh melengah-lengahkan masa dan menyuka-nyukakn hati. ‡ Perkataan banyak menggambarkan keindahan alam dan mengambil perbandingan daripada keindahan itu seolah-olah untuk melukiskan isinya dengan warna yang cantik. ‡ Perasaan di dalamnya kebanyakan perasaan suka dan terkadang perasaan bermain-main dan jenaka

‡ Isinya dan maksudnya terus-menerus sahaja seperti syair, tidak ada apa-apa yang boleh dikatakan pembayang maksud.
‡ Gurindam tua-tua yang telah tetap tersusun

semenjak beberapa lama telah jadi seolah-olah bidalan iaitu diketahui dan lancar di mulut orang ramai

‡ Gurindam mengandungi dua baris ayat atau lebih bagi serangkap. JENIS GURINDAM Isinya mengandungi kias, ibarat,

Gurindam bebas Bilangan baris ayat pada rangkap tidak terhad Persamaan akhir tidak dipentingkan Isinya tetap mempunyai nasihat . Gurindam bebas i. ‡ Gurindam dibahagikan kepada tiga jenis: i.pengajaran dan nasihat. - ii. Tetap di lapangan mengendali. Tetap sama sedasar. Nasihat yang baik dan indah terbentuk daripada irama akhir sama. iii. Tidaklah berbeza lagi. Gurindam serangkap dua baris berbentuk asli Baris pertama menjadi buah fikiran kepada buah fikiran seterusnya dalam baris kedua. Gurindam serangkap dua baris ii. Jangan takut dan gentar. Tiada siapa yang tinggi. Mati hanya sekali. Jangan bertukar berkisar. Gurindam serangkap empat baris iii. Gurindam serangkap empat baris Empat baris kalimat atau ayat Rima akhir seperti puisi pantun abab Isinya tentang nasihat Contoh gurindam Tiada siapa yang besar.

Ke bukit sama didaki.Contoh gurindam bebas Pangkalnya sama dipupuk. Pucuknya sama digentis. Ke laut sama direnangkan. Buahnya sama ditarik. . Ke lurah sama dituruni.

Analisis secara terperinci. mulut. . komunikasi merupakan asas kepada perhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain. Setiap orang dalam satu masa berkomunikasi antara satu sama lain. Menurut Abdul Mua¶ti @ Zamri Ahmad (2001). Pertama. ada orang yang mempunyai tahap kemahiran komunikasi interpersonal yang tinggi disebabkan kemahiran menggunakan dengan berkesan deria dan fizikal yang dianugerahkan. Sekiranya seseorang itu mampu melakukan bentuk-bentuk tingkah laku tersebut dengan baik. Ia juga adalah proses untuk mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Menurut Maimunah Osman (2000). 1. mendengar dengan aktif dan merasa dengan hati akan apa yang didengar atau disampaikan. Menurut Zawiyah Mohammad Yusof (2009). bertanya khabar atau mengarah. keberkesanan komunikasi merujuk kepada sumber atau penyampai maklumat yang dapat menyampaikan maklumat atau perutusan.Kaedah Pembelajaran Khas B. maka komunikasi yang berkesan akan dapat dihasilkan. idea. ilmu pengetahuan. Antara kemahiran tingkah laku yang kita sering lihat ialah komunikasi mata. tunjuk ajar. dapat dinilai daripada keupayaan seseorang guru menyampaikan isi pelajaran.0 Pengenalan Komunikasi ialah suatu proses penyampaian atau pemindahan mesej daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Chomsky (1957) menyatakan bahawa setiap penutur dan pendengar memiliki dua perkara penting iaitu kemampuan (competence) dan pengucapan (performance). sesuai serta sempurna tatabahasanya. pergerakan tubuh. Hal demikian kerana manusia mempunyai akal dan perasaan. mimik muka dan air muka. ketrampilan dan suara. yakni mereka bercakap dengan berkesan. secara disedari atau tidak sama ada sekadar tersenyum. Seseorang komunikator yang berwibawa perlu mempunyai beberapa aspek kemampuan untuk diamalkan. kemampuan dari segi mengawal tingkah laku semasa berinteraksi dengan orang lain. hati dan sentuhan. kekaburan atau salah faham dengan menggunakan bahasa yang betul. Melayu 1. melambai.1 Kemampuan (competence) dan Pengucapan (performance) Chormsky (1957). nasihat kepada murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan kekeliruan. melihat dengan nyata. Manusia dianugerahkan dengan deria dan fizikal antara lain untuk interaksi dan bergaul antara satu sama lain. Menurut Maimunah Osman (2000). Komunikasi berkesan seharusnya melibatkan penggunaan deria antaranya ialah mata. menyatakan bahawa setiap penutur dan pendengar memiliki dua perkara penting iaitu kemampuan (competence) dan pengucapan (performance) untuk membantu seseorang mencapai komuniksai berkesan. idea atau pengetahuan kepada penerima dengan tepat dan maksudnya sama tanpa menimbulkan kekeliruan atau salah faham. menyentuh. maklumat. Komunikasi dalam bidang pendidikan misalnya. Interaksi atau komunikasi yang hanya menggunakan akal atau yang hanya menggunakan perasaan adalah komunikasi yang tidak berkesan kerana tidak bersifat menyeluruh. telinga. seseorang yang mempunyai tahap kemahiran perhubungan interpersonal yang tinggi dan berkomunikasi berkesan menggunakan deria manusia dengan bijaksana dalam proses komunikasinya. bagaimanakah dua aspek ini berlaku dalam proses komunikasi yang berkesan? 1.

Mendengar yang dimaksudkan di sini ialah mendengar secara aktif dan komprehensif. kemampuan mereka yang sedang berkomunikasi memberikan pemerhatian boleh membantu mereka mengesan maklumat bukan lisan yang dilahirkan. Walaubagaimanapun anda seharusnya boleh mengemukakan soalan yang tepat bagi mendapatkan maklumbalas yang tepat. apa yang dicakapkan tidak sama dengan apa yang terpancar di wajah. hati dan memerlukan usaha bersungguh-sungguh. Proses ini melibatkan beberapa deria terutama telinga. mendengar adalah satu asas penting dalam komunikasi lisan. ia dapat menghasilkan suasana yang sesuai kepada penghantar mesej untuk terus memberi maklumat dalam menghasilkan mesej yang lengkap. Ketiga. komunikasi yang berkesan mampu menimbulkan minat orang lain untuk memberi perhatian dan menarik pendengar untuk bersamanya. Melalui pendengaran aktif. ketika mendengar. melalui tumpuan perhatian dan pemerhatian. Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1999). Menurut Maimunah Osman (2000). Sekiranya seseorang itu mampu melakukannya. Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1999). Ia membantu pengumpulan maklumat dan memperbaiki kefahaman tentang maklumat tersebut. untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan. mulut. mesej lisan akan diperkukuhkan dengan mesej bukan lisan seperti mimik muka. Bagi penghantar yang tidak mahir dalam komunikasi berkesan. Oleh itu untuk membuatkan orang lain berminat kepada percakapan anda. duduk ke hadapan sedikit. Seterusnya. anda hendaklah terlebih dahulu mestilah menunjukkan dan mengekalkan minat anda. Ada masanya penghantar menghantar mesej yang mengelirukan. Bagi penghantar yang berkesan. Oleh itu. Antara cara menumpukan perhatian ialah mendengar dengan aktif. membawa topik perbualan yang anda mahir dan mengenalpasti keistimewaan orang lain. memberi maklumbalas lisan dan bukan lisan dan bertanya untuk penjelasan selanjutnya. Ia berkisar kepada usaha kedua-dua belah pihak yang berinteraksi untuk menjelaskan atau menerangkan dengan lebih lanjut mengenai mesej atau perasaan di sebalik mesej. Tidak kurang penting juga. Selain itu. Sekiranya komunikasi berlaku tanpa melibatkan pendengar. pertembungan mata. soalan terpimpin. Antara cara yang boleh digunakan untuk menarik dan menimbulkan minat orang lain ialah libatkan pendengar. menumpukan sepenuh perhatian. Ia juga membantu memperbaiki kefahaman anda tentang tatakelakuan orang lain dan boleh memperbaiki perhubungan interpersonal. mata. kemampuan mengemukakan sangat penting untuk merasai komunikasi yang berkesan.Seterusnya. mendengar. Terdapat tiga jenis soalan yang boleh dikemukakan iaitu soalan tertutup. Ini akan membantu melahirkan komunikasi yang berkesan. komunikasi berkesan turut ditentukan melalui aspek kemampuan mengemukakan soalan bagi mendapatkan maklumbalas dan memberi maklumbalas. ini dapat mendorong mereka untuk terus bercakap. . maka komunikasi berkesan akan dapat dirasai. mesej yang disampaikan melalui saluran bukan lisan berkemungkinan tidak menggambarkan makna sebenar. kita juga perlu memerhatikan tingkahlaku nonverbal yang ditunjukkan. Justeru selain memberikan tumpuan pendengaran. pihak yang mendengar seharusnya mampu untuk memberi perhatian kepada mereka yang sedang bercakap. memahami dan mengingat. dan soalan terbuka. kita melakukan empat aktiviti iaitu memberi tumpuan. maka komunikasi yang berkesan belum dapat dihasilkan. pendengar akan mengutip semua maklumat yang dihasilkan. perbualan yang menghiburkan. anda seharusnya mahir memupuk minat orang terhadap apa yang anda ucapkan.

pengucapan yang aktif. pengucapan juga merupakan aspek penting dalam mencapai komunikasi berkesan. selalunya akan menyebabkan khalayak merasakan bahawa komunitor tidak mempedulikan subjek dan pengucapannya. ini disebabkan dalam komunikasi antara individu. menggunakan istilah-istilah yang dapat difahami. Selain aspek kemampuan yang telah dibincangkan. komunikasi berkesan memerlukan kepada kemampuan penutur menyampaikan mesej. pendengar menerima dan mentafsir mesej tersebut. dan natijahnya lahirlah komunikasi berkesan seperti yang diharapkan. Mohd Salleh Lebar dan Azlina Abu Bakar (2002). Kesimpulannya. Dari segi pengucapan. seseorang yang sedang berucap atau berkomunikasi mestilah tahu perkara yang sedang dibicarakan. kelemahan seseorang komunikator itu untuk menguasai subjek dan khalayaknya dengan lebih bertenaga dan tegas. Ini bertujuan untuk mendapat kesahihan. Sepatutnya ceramah tersebut hendaklah disampaikan oleh pensyarah yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi daripada peserta kursus. Seseorang yang bertinteraksi atau berucap perlu mempunyai mutu suara atau sebutan yang baik dan jelas. Misalnya. faktor kepakaran penutur atau komunikator adalah sangat penting. Hakikatnya semua orang mempunyai perasaan. dalam komunikasi dan berinteraksi. Justeru di sinilah terletaknya kepentingan memilih kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi. kejelasan maklumat adalah amat penting. Di samping itu.Seterusnya kemampuan memberi refleksi perasaan merupakan aspek yang membantu mewujudkan komunikasi berkesan. Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1999). lemah dan mereka yang tidak mengambil berat tentang perutusannya. untuk menghasilkan komunikasi yang berkesan. kerana kadang-kadang gambaran dan kefahaman kita hanya bersifat tanggapan semata-mata. . Jadi di sini kita perlu menggunakan kaedah merumus dan mengulangi apa yang dikatakan dalam ayat anda sendiri. Di sinilah letaknya keistimewaan pendengar dan penerima dalam memberi tafsiran mengenai perasaan orang yang bercakap. seorang guru lepasan diploma yang baru dua tahun mengajar diminta menyampaikan ceramah tentang kepentin gan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaraan kepada guru-guru terlatih yang pernah mengikuti kursus setahun dalam bidang berkenaan. bertenaga dan penuh minat akan mendapat kepercayaan yang lebih daripada khalayaknya berbanding dengan pengucapan yang pasif. Justeru. Tahap kepakaran yang diperlukan juga bergantung kepada khalayak. Kita sendiri tidak mahir dengan perasaan sendiri. Disamping itu kemampuan pancaraindera lihat. menggunakan intonasi yang sesuai. Menurut Ab Rahman Ab Rashid dan Wan Som Mamat (1995). dan perasaan adalah sesuatu yang boleh dirasai tetapi agak sukar untuk digambarkan. kita mesti mendapatkan perhatian daripada pihak yang satu lagi untuk membolehkannya mengolah maklumat yang diterima. kemampuan membaca perasaan orang lain adalah penting bagi mendapatkan mesej yang tepat. Oleh itu komunikator perlu berpengetahuan dan berpengalaman dalam bidangnya. Selain itu. pengucapannya mestilah bersifat dinamik. Menurut Sulaiman Md Yassin. pengucapan yang jelas juga akan membantu mewujudkan komunikasi yang berkesan. Menurut Ab Rahman Ab Rashid dan Wan Som Mamat (1995). dan mesti menzahirkan gerak-geri yang selaras dengan pengucapannya. mimik muka dan sebagainya memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan komunikasi berkesan. bertutur tanpa tersekat-sekat yakni mempunyai kelancaran dan fasih.

0 Pengenalan Lisan adalah pertuturan atau percakapan. Oleh itu seseorang yang menguasai kemahiran mendengar dengan baik. kemahiran mendengar merupakan kemahiran lisan yang paling asas dan kemahiran ini berlaku pada peringkat penerimaan. Proses mendengar merupakan satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. ia bukan sahaja melibatkan kemahiran bertutur semata-mata tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. Oleh itu mendengar secara aktif bukan . Oleh itu kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. Kemahiran lisan merupakan kemahiran bahasa peringkat asas. Justeru aspek kesinambungan dalam pengucapan amat perlu dijaga untuk mencapai komunikasi berkesan. seseorang yang mempunyai kemahiran mendengar dengan baik sudah pasti boleh memahami pertuturan orang lain. biasanya akan dapat mendengar dengan baik semua perkara yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan dapat pula memahami maksud serta membuat tafsiran daripada apa yang didengarinya. menilai dan mengkritik. manakala proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan. dan akan lebih yakin untuk berinteraksi dengan orang lain dalam apa jua situasi. mengingati. seseorang perlulah menguasai kedua-dua aspek ini dengan baik terlebih dahulu. Menurut Kamarudin Hussin (1999). kaedah penyampaian. malah sekiranya se seorang itu mengalami kes masalah pendengaran yang teruk atau pekak. Zawiyah Mohammad Yusof (2009). kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur atau dikatakan bisu. Bagi menguasai kemahiran lisan. Jika murid-murid tidak menguasai dengan baik. malah banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu diberi perhatian. 2. Di samping itu. seperti pengucapan yang mengambil berat terhadap pendengar. idea dan perasaan dengan baik.Seterusnya sesuatu komunikasi yang berkesan akan tercapai jika pengucapannya mempunyai kesinambungan. Kedua-dua kemahiran ini saling lengkap melengkapi antara satu dengan lain. dan pada masa yang sama dia juga mampu bertutur atau memberikan respons terhadap apa yang didengarinya. 2. Huraikan faktor faktor yang mempengaruhi kemahiran lisan tersebut. Ini bermaksud kemahiran mendengar adalah kemahiran awal yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak dalam proses perkembangan penguasaan bahasanya. Seseorang yang mahir dalam kemahiran lisan ak an dapat melahirkan pendapat. berpendapat kesinambungan maklumat-maklumat yang dikemukakan itu akan saling mengukuhkan faktafakta yang telah disebut. Aspek pengucapan bukan terhenti setakat yang telah dibincangkan sahaja. Lundsteen dalam Open University Malaysia (2009). Menurut Koh Boh Boon (1989). keikhlasan dan kejujuran dalam pengucapan. kerana komunikasi sering dikaitkan dengan satu proses yang berterusan. maklumatmaklumat yang disampaikan dalam bentuk susunan ayat juga mesti ada hubung kaitnya untuk melicinkan penerimaan pendengar. mendengar adalah satu proses yang aktif yang merangkumi proses mendengar untuk memahami. dan seumpamnya. ia akan menggangu kemahiran bahasa yang lain. Keadaan ini memerlukan perulangan untuk menarik perhatian. Menurut Ab Rahman Ab Rashid dan Wan Som Mamat (1995). kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang memahami segala yang didengarnya dan memberi tindak balas yang sesuai. mendefinisikan mendengar sebagai satu proses minda yang memberikan makna kepada bahasa pertuturan. Ini bermakna kemahiran lisan mempunyai dua kemahiran bahasa yang lain iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Apabila seseorang bercakap dengan orang lain.

Bertutur juga merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa dan berlaku pada peringkat produksi. Seseorang yang mempunyai organ pendengaran yang baik tentu sekali akan dapat mendengar dengan baik juga. kemahiran lisan ialah gabungan antara kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Perkara tersebut adalah untuk membolehkan seseorang penutur bertutur dengan baik dari segi dapat menyebut dengan tepat. dan seseorang yang pekak biasanya akan bisu. panjangpendek. Dalam kemahiran bertutur. memahami perkataan. 2. dan sukar untuk mengaitkan makna perkataan. bertindak balas. satu lagi kemahiran bahasa yang terkandung dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur. Menurut Zamri Mahamod (2007). gusi dan pita suara.1. Faktor-faktor tersebut juga boleh dipisahkan mengikut kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar adalah kebolehan bahasa yang mula-mula sekali bagi kanak-kanak. receptive aphasia berpunca daripada masalah diskriminasi pendengaran. Begitu juga bagi seseorang yang mengalami masalah yang serius pada organ pendengaran akan menyebabkannya menjadi pekak. 2. Seperti yang telah dinyatakan di awal tadi. mengikut bunyi. Untuk menguasai kemahiran lisan yang baik. lidah. Selain itu tekanan. Lebih daripada itu mendengar adalah asas kepada kemahirankemahairan bahasa yang lain iaitu bertutur. Melaluinya pendengar dapat mebuat generalisasi. Sebaik sahaja organ pendengaran kanak-kanak sudah terbentuk di dalam kandungan lagi. bertutur merupakan satu cara berkomunikasi yang kompleks dan melibatkan proses mental yang menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemahiran lisan yang perlu diberikan perhatian. struktur. tumpuan kepada aspek fonologi. Di samping penghasilan bunyi bahasa. Akibatnya seseorang yang mengalami masalah ini akan sukar untuk mengikut arahan. iaitu menerusi komunikasi nonverbal. Seseorang kanak-kanak yang mengalami masalah atau kecacatan pada organ pendengaran akan mengalami masalah pendengaran seperti receptive aphasia. lemah daya ingatan. Menurut Izani Daud (2001). ejaan dan makna. seseorang perlu terlebih dahulu menguasai kemahiran mendengar dan diikuti dengan menguasai kemahiran bertutur. Kesimpulannya. Namun kemampuan menguasai kemahiran lisan antara individu dengan individu yang lain adalah berbeza.1 Kemahiran Mendengar Faktor utama yang mempengaruhi kemahiran mendengar ialah faktor kesihatan iaitu keadaan fizikal seseorang pendengar. membaca dan menulis.sahaja tertumpu kepada penggunaan telinga tetapi kepada semua pancaindera terutamanya penglihatan. Pendengaran yang aktif perlu dilatih dengan betul supaya proses pendengaran dapat dilakukan dengan betul. memahami jenaka dan sukar mengikuti pengajaran lisan. membentuk konsep. mengagakkan hasil serta membuat rumusan. Perkara tersebut berlaku disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Secara fizikalnya pertuturan melibatkan alat-alat pertuturan seperti bibir. organisasi. seseorang itu akan menggunakan unsur-unsur prosidi dan cara paralingusitik semasa bertutur bagi menguatkan maksud pertuturan. tanpa deria pendengaran manusia tidak dapat . Menurut Kamrudin Hussin (1999). mereka sudah mula mendengar. kefasihan juga perlu diberikan perhatian. intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain adalah amat penting untuk menghasilkan pertuturan yang baik.

Alat-alat artikulasi ialah bibir.berkomunikasi dengan sempurna. iaitu apabila tiada pendengaran bermakna tiada pertuturan yang dihasilkan. Menurut Ab Rahman Ab Rashid dan Wan Som Mamat (1995). maka timbullah banyak kekeliruan dan salah faham terhadap sesuatu mesej yang diucapkan. gusi dan pita suara. prasangka dan pendapat peribadi yang sempit seperti mudah memperkecilkan orang lain. menyebabkan percakapan menjadi . Ini turut dijelaskan oleh Ab Rahman Ab Rashid dan Wan Som Mamat (1995). iaitu keupayaan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui mulut. tabiat mendengar juga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar seseorang. Pendengar yang gopoh pula. ia akan mengeluarkan bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal. fasih dan tidak sengau. dan menyimpan maklumat. Oleh itu seseorang pendengar itu haruslah mendengar dengan aktif kerana pendengaran yang aktif dapat memahami isi kandungan dan perasaan yang telah diperkatakan. Zawiyah Mohammad Yusof (2009). mendengar dengan bersungguh-sungguh.1. Begitu halnya dengan pendengar yang bersikap lebih dulu makan garam. bahawa pendengar yang aktif adalah suatu kemahiran yang boleh mewujudkan penerimaan dan meningkatkan rasa saling mempercayai. Zawiyah Mohammad Yusof (2009). malah boleh membantu d alam menyelesaikan masalah. Selain itu pendengaran yang aktif turut mewujudkan suasana komunikasi yang terbuka untuk mengadakan perbincangan. Terdapat tabiat mendengar yang baik dan yang buruk. cuba mendalami erti perkataan yang didengari dan mengawal reaksi. orang yang tidak mahu melaburkan masa untuk mendengar. Menurutnya orang bersikap faham sebelum selesai bercakap. Seterusnya. gigi. Antara tabiat mendengar yang baik ialah. Tetapi bagi pendengar yang tidak mempunyai perbendaharaan kata yang mencukupi akan mengalami masalah. lidah. mereka telah membuat kesimpulan sebelum mendengar fakta penuh. telah menyenaraikan 25 contoh tabiat mendengar yang baik dan tabiat mendengar yang buruk. membiarkan emosi menguasai diri ketika mendengar perkataan tertentu. Seterusnya pendengar yang kaya dengan perbendaharaan kata akan mudah memahami segala yang didengari dan akan memberikann respon kepada maklumat yang diterimanya itu. kerana terdapat perkara-perakara yang didengari tetapi tidak dapat difahami olehnya. berpura-pura memberi perhatian atau mendengar. Sikap atau peribadi pendengar juga mempengaruhi kemahiran mendengar seseorang. Sebaliknya jika seseorang yang mengalami masalah artikulasi.2 Kemahiran Bertutur Faktor utama yang mempengaruhi kemahiran bertutur seseorang ialah kemampuan alat-alat artikulasi seseorang. jika tidak bersungguh-sungguh mendengar. Bentuk kemahiran mendengar juga turut mempengaruhi kemahiran mendengar seseorang. sabar mendengar sehingga penutur selesai bercakap. dilafazkan dengan baik. dan masalah pendengaran sering dikaitkan dengan dua rangkaian ketidakupayaan. 2. mempunyai satu perasaan bahawa apa yang akan dia katakan lebih penting daripada mendengar apa yang orang lain akan katakan. dan mengabaikan maklumat yang didengari. telah menyatakan bahawa sikap faham sebelum selesai bercakap. sikap gopoh dan sikap lebih dulu makan garam merupakan sikap negatif pendengar. lelangit. Seseorang kanak-kanak yang pekak sejak dilahirkan tidak akan dapat mendengar dan meniru bunyi-bunyi dipersekitarannya. Sementara contoh tabiat mendengar yang buruk seperti. sentiasa mempunyai sifat berat sebelah. ghairah untuk menyampuk. Seseorang yang memiliki alat artikulasi yang baik akan dapat bertutur dengan normal.

pengguguran. Seseorang yang memiliki perbendaharaan kata yang mencukupi atau banyak biasanya dapat bertutur dengan fasih dan lancar. Seterusnya ialah faktor gangguan bahasa kedua. pengubahan dan penambahan. Keadaan itu turut dijelaskan oleh Zamri Mahamod (2007). Keadaan tersebut adalah menjadi faktor yang mempengaruhi kemahiran bertutur di kalangan anak-anak mereka. Manakala penambahan pula bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti bawa disebut bawah. bersedia hendak berkomunikasi. Mempelajari kemahiran bertutur juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemahiran bertutur seseorang. Yahya Othman (2005) menyenaraikan beberapa langkah pembelajaran dalam kemahiran bertutur seperti. Zamri Mahamod (2007). Begitu juga pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah seperti susah kepada syusyah. Kanak-kanak yang mempelajari bahasa kedua sering mengalami kesulitan semasa bertutur atau berinteraksi. berlatih secara senyap dan belajar untuk tidak takut untuk membuat kesilapan. kecerdasan otak biasanya dihubungkan dengan kemampuan otak untuk memproduksi bahasa. menyatakan kanak-kanak perempuan didapati lebih dahulu bercakap berbanding kanak-kanak lelaki. Menurut Zamri Mahamod (2007). masalah artikulasi terdiri daripada penggantian. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran atau menghilangkan bunyi konsonan seperti idung kepada hidung. emosi dan kognitif yang lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki. membandingkan sebutan. Sedangkan jika seseorang yang mempunyai perbendaharaan kata yang terhad akan mengalami gangguan kelancaran pertuturan. Kebiasaannya ibu bapa keluarga kelas atasan mempunyai tahap pendidikan yang baik. kanak-kanak yang berasal daripada keluarga kelas atasan dan pertengahan didapati boleh menguasai bahasa dengan lebih baik daripada kanak kanak kelas bawahan. Ini . Kedududukan taraf sosioekonomi biasanya bergantung kepada pekerjaan dan pendapatan ibu bapa. menyebut perkataan yang mudah. Seseorang manusia sebenarnya sejak dilahirkan sudah mula mempelajari banyak perkara daripada ibu bapa atau orang yang paling hampir dengannya. kanak-kanak perempuan mempunyai tahap kematangan fizikal. Menurut Zamri Mahamod (2007). Oleh itu kanak-kanak perempuan juga mempunyai kemahiran bertutur lebih baik berbanding kanakkanak lelaki yang seusia dengannya. Oleh itu proses mempelajarinya sangat penting dan menjadi penentu kepada seseorang untuk menguasai kemahairan lisan dengan baik atau sebaliknya. Ini kerana penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibunda selalu mengganggu bahasa yang dipelajari itu. Proses mempelajari berterusan samada secara sedar atau sebaliknya. Kanak-kanak yang cacat otaknya selalu mempunyai pertuturan yang tidak sempurna. bahawa kanak-kanak ekabahasa biasanya dapat bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak yang mempelajari dwibahasa. Faktor jantina juga memainkan peranan dalam mempengaruhi kemahiran bertutur seseorang. Faktor yang seterusnya yang mempengaruhi kemahiran lisan seseorang ialah faktor kecerdasan. Justeru kanak-kanak yang cerdas mindanya akan memiliki perbendaharaan kata yang mencukupi. Penggantian ialah bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain seperti malan untuk makan. meniru irama dan intonasi. kanak-kanak perempuan menggunakan bahasa dan menguasai perbendaharaan kata dengan lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki dalam lingkungan umur yang sama. Menurut ahli psikologi. tidak dapat menyampaikan mesej dengan tepat dan gagal memahami mesej yang diterima daripada orang lain. Menurut Open University Malaysia (2009). Keempatnya ialah faktor alam sekeliling dan sosioekonomi sesebuah keluarga dan masyarakat.tidak tepat atau percakapan tidak sesuai.

3. Bhd. Selamgor: Universiti Kebangsaan Malaysia. Namun terdapat persamaan dan perbezaan dalam mempengaruhi kedua-dua kemahiran tersebut. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Mua¶ti @ Zamri Ahmad.2 Kesimpulan Kemahiran mendengar dan bertutur merujuk kepada keupayaan seseorang memahami perkara yang didengar dan menyampaikan maklumat. 1985. sama-sama penting. Keberkesanan Penggunaan Bahasa Malaysia Dalam Komunikasi Lisan: Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Rendah. (1999). Santun komunikasi. Kamarudin Hussin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Maimunah Osman. Bahasa Melayu: bahasa dalam komunikasi dan proses komunikasi. Bhd. [Monograf 1]. Tanpa menguasai mana-mana kemahiran bahasa samada kemahiran mendengar atau kemahiran bertutur atau kedua-duanya. Ab Rahman Ab Rashid & Wan Som Mamat. sudah tentu komunikasi berkesan juga akan turut terjejas. serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dalam pelbagai situasi pengucapan samada dalam perbualan harian atau situasi formal. (1999). kemahairan mendengar dan bertutur. Malah untuk mencapai tahap komunikasi yang berkesan seseorang individu juga perlu memiliki dua lagi perkara utama iaitu kemampuan (competence)dan pengucapan (performance). Secara ringkasnya. (1989). (1995). Justeru untuk mengajar kanak-kanak supaya mencapai tahap komunikasi berkesan. Bangi. Pengajaran lisan. kesemuanya ini saling berkait antara satu dengan yang lain.disebabkan sistem nahu dan sebutan bahasa ibunda itu tidak sama dengan sistem bahasa sasaran dan ini menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik dalam bahasa tersebut. Kuala Lumpur: Utusan Publications Sdn. Komunikasi untuk guru. Kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur adalah faktor utama untuk melahirkan komunikasi yang berkesan bagi manusia. Komunikasi Berkesan: Hubungan Interpersonal. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Perspektif-perspektif dalam Pengajaran Bahasa Malaysia. kesemua aspek yang telah dibincangkan dalam tugasan ini tidak boleh dipandang remeh oleh para guru. Kuala Lumpur: .0 Penutup Kemahiran lisan yang meliputi dua kemahiran bahasa lain iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Koh Boh Boon. 2. perasaan. Juriah Long & Zainal Abidin Ahmad. (2000). Bhd. RUJUKAN Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2001). pendapat.

Zawiyah Mohammad Yusof. (2009).com/IKKkanak_lambat_bercakap. Psikolinguistik dalam pengajaran dan pemerolehan bahasa pertama dan kedua.com/ Rujukan http://ccsgkasai. http://home. (2007). Pahang: PTS Publications Sdn. Yahya Othman. Bhd.hamidarshad. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd. Kemahiran Komunikasi.Institut Tadbir Awam Negara (INTAN).html . Zamri Mahamod. Trend dalam pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.blogspot.htm http://irene-masalahpendengarandanpertuturan.blogspot. Bentong. (2005).com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful