ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izin-Nya dapat saya menyiapkan tugasan bagi subjek RBT 3118 Rekabentuk dan Teknologi ini dengan selamat. Biarpun pada peringkat awal untuk menyiapkan tugasan ini saya menghadapi pelbagai kesukaran dan masalah, namun akhirnya ianya dapat disempurnakan juga, walaupun tidak sebaik yang dipinta. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada para pensyarah yang mengajar saya di IPGM Kampus Darulaman. Terutamanya, khas buat Tuan Haji Khairazmi bin Md. Noor diatas kesudian membantu dan membimbing saya untuk menyiapkan tugasan ini. Tanpa bantuan ini, sukar bagi saya untuk menyiapkan tugasan ini. Biarpun subjek RBT 3118 ini adalah satu subjek yang agak sukar di mana ianya merupakan satu subjek baru bagi saya, dimana masa di peringkat diploma dahulu saya tidak pernah mempelajarinya namun dengan teknik dan skill yang gunakan oleh Tuan Haji Khairazmi seperti teknik pembentangan dan perbincangan dapat membantu saya untuk memahami serba sedikit mengenai subjek ini. Ianya secara tidak langsung dapat membantu saya untuk mengajar murid- murid di sekolah saya. .

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 1

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Di samping itu juga, ucapan penghargaan terima kasih juga saya rakamkan buat rakan- rakan sekelas PGSR Pendidikan Khas 2008 , Guru- guru SKDHZ dan murid- murid PKBP SKDHZ diatas kesudian kalian membantu saya. Bantuan dan sumbangan kalian amat dihargai. Terima kasih sekali lagi. Sekian, wasallam.

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 2

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

ISI KANDUNGAN
Bil. 1. PENGENALAN Carta Aliran 2. LATAR BELAKANG Pengenalpastian masalah Senarai pelbagai Idea Penyelesaian Masalah Mengumpul Maklumat dan data 8 Perkara 5 Muka Surat

3.

PENILAIAN IDEA Menilai idea- idea Melakar idea

13

4.

PEMILIHAN REKA BENTUK

15

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 3

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Lukisan Ortografik dan mendimensikan objek 5. Lampiran 17

1.0 PENGENALAN

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 4

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Secara umumnya, seperti yang kita semua ketahui subjek Kemahiran Hidup telah di perkenalkan dan diajari untuk semua murid di Negara kita. Tidak kira murid- murid di sekolah rendah mahupun menengah. Begitu juga dengan murid- murid yang berada di aliran khas seperti murid- murid OKU. Mereka juga turut di dedahkan dengan subjek Kemahiran Hidup Bersepadu, baik di sekolah rendah mahupun di sekolah menengah. Semua ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil berat mengenai kepentingan subjek ini. Dewasa kini, kita dapati pihak kerajaan juga turut memperuntukkan berbillion- billion sumber kewangan kepada bidang pendidikan untuk memajukan bidang kemahiran hidup ini. Hasilnya, kini kita dapat lihat betapa banyak sekolah menengah teknik dan vokasional, politeknik, kolej komuniti, Institut Kemahiran MARA, IKBN, Giat MARA dan sebagainya lagi dibangunkan dengan satu matlamat berdasarkan subjek Kemahiran Hidup. Subjek Kemahiran Hidup ini merupakan satu subjek yang amat penting dimana dengan mempelajari subjek ini murid- murid akan dapat menggunakan segala ilmu yang di pelajari untuk kehidupan harian baik di rumah mahupun untuk memasuki alam pekerjaan kelak.Contohnya, di dalam matapelajaran Kemahiran Hidup setiap murid akan belajar pelbagai benda yang sering digunakan dalam kehidupan seharian seperti memasak, membasuh, pertukangan, elektrik, bercucuk tanam, penternakan dan sebagainya. Semua pelajaran ini sudah tentu dapat diaplikasikan di dalam kehidupan harian mereka.

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 5

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Oleh sebab itu, sebagai seorang guru kita perlu menyiapkan diri masing- masing dengan ilmu pengetahuan berkaitan subjek kemahiran hidup ini. Selain itu juga guru juga perlu bersikap kreatif, inovatif serta lebih proaktif dalam mengharungi arus perubahan zaman masa kini. Selaras dengan perkembangan teknologi terkini, kita dapati murid- murid pada masa kini lebih bijak, berdaya saing serta maju ke hadapan sehinggakan ada dikalangan murid- murid yang boleh melangkaui kebolehan guru. Kesimpulannya, dengan mempelajari subjek RBT 3118 ini saya berharap ianya dapat menambah sedikit sebanyak ilmu pengetahuan baru kepada diri saya. Dengan tugasan projek reka cipta ini sedikit sebanyak ianya dapat member pengalaman baru kepada saya dalam bidang rekacipta, biarpun sekadar satu projek kecil- kecilan seperti projek “ Kotak Barang Hiasan – Permata HatiKu “. Dengan menghasilkan projek ini, sekaligus ianya dapat menyelesaikan masalahan harian yang di hadapi dalam menyimpan barang- barang perhiasan diri yang bernilai dan di sayangi. Dalam menyiapkan tugasan ini biarpun ianya sekadar satu hasilan kecil namun ianyanya memerlukan perancangan yang teliti dan mengambil masa hampir sebulan lama.

CARTA ALIRAN PERANCANGAN PROJEK “ KOTAK BARANG HIASAN- PERMATA HATIKU “

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 6

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

MENGENALPASTI MASALAH

PENGUMPULAN DATA/ MAKLUMAT

LAKARAN IDEA

MEMBUAT ANGGARAN KOS PROJEK

PEMILIHAN BAHAN DAN PERALATAN YANG SESUAI

PEMILIHAN IDEA TERBAIK

PEMBINAAN PROTOTAIP

PENGUJIAN PROTOTAIP

PENGUBAHSUAIAN

2.0 LATAR BELAKANG PROJEK - PENGENALPASTIAN MASALAH

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 7

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

2.1 MENGENALPASTI MASALAH Golongan wanita masa kini sering kali sibuk dengan tugasan dan agenda masing- masing sehinggakan mereka tidak mempunyai masa untuk menyimpan dan mengemas terutamanya barangan perhiasan. Barang- barang berharga dan disayangi ini sering kali di letakkan bertaburan di merata tempat. Contohnya, di atas meja solek, dalam laci almari dan sebagainya. Semua ini tidak dapat menjamin keselamatan barangan tersebut. Bayangkan jika anak- anak kita yang kecil masuk ke bilik dan mengambil barangan tersebut dan digunakan sebagai barangan main…. Kemudian di sepahkan merata… bukankah ianya akan membawa kepada misteri kehilangan barangan tersebut. Jadi dengan terciptanya “ Kotak Barangan Hiasan – Permata Hatiku” ini diharapkan ianya dapat membantu kaum wanita dan ibu yang sentiasa sibuk kini untuk menyimpan barangan mereka dengan selamat.

2.2 PELBAGAI CONTOH IDEA BAGI PENYELESAIAN MASALAH TERSEBUT. PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 8

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Masalah yang dinyatakan ini adalah masalah utama yang sering di hadapi oleh ramai rakyat di Negara kita khususnya kaum wanita. Dan saya sebagai wakil kaum wanita tergerak hati untuk cuba menyelesaikan permasalahan ini. Di bawah ini di nyatakan beberapa idea yang tercetus selepas berbincangan dengan rakan- rakan bagi menyelesaikan masalah ini. i) ii) Mereka cipta sebuah peti/ kotak simpanan barangan kemas/ perhiasan yang mempunyai kamera litar tertutup. Mereka kotak/ peti simpanan barang yang boleh dilekatkan pada dinding dan tempat tinggi serta kekal ( peti besi ) dan mempunyai kunci serta kod rahsia. iii) Mereka kotak/ peti simpanan barangan kemas dan perhiasan yang mempunyai kunci dan sensor. Apabila kotak tersebut di buka, alarm akan berbunyi.

2.3 PROSES PENGUMPULAN MAKLUMAT DAN DATA

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 9

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Pada peringkat permulaan, sebelum menghasilkan projek bagi penyelesaian masalah yang telah di pilih, saya telah membuat beberapa kajian dan pemerhatian terhadap rasionalnya rekaan “ Kotak Barangan Hiasan – Permata Hatiku “. Proses pengumpulan data dan maklumat ini meliputi pelbagai sumber contohnya :

i)

Pengalaman Diri Sendiri Sebagai seorang, ibu, isteri dan wanita yang berkerjaya saya sering kesuntukan masa untuk berkemas. Kadang- kadang pulang dari kerja, tidak sempat menyalin pakaian kerja yang dipakaian saya terus ke dapur untuk menyediakan hidangan makan tengahari hari untuk keluarga. Jadi segala barangan perhiasan seperti cincin, gelang, broach dan sebagainya saya lemparkan di atas almari solek sahaja. Hal ini sering menimbulkan masalah kepada saya, bila ingin memakai semula perhiasan tersebut. Kadang- kadang barangan tersebut hilang dan tidak ditemui, almaklumlah dengan anak kecil yang tidak memahami erti barangan mahal atau dan murah. Saya juga pernah kehilangan sebelah subang telinga dalam simpanan….. pengalaman ini saya gunakan untuk mencari penyelesaian masalah ini.

ii)

Pemerhatian Page 10

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Saya membuat pemerhatian dari pelbagai sudut yang mana ianya memungkinkan sesuatu masalah berlaku dan bagaimana cara ianya dapat diselesaikan. Malah, saya juga membuat penelitian terhadap kotak- kotak simpanan barangan perhiasan yang terdapat dipasaran masa kini. Pada pandangan saya semua kotak barangan hiasan yang terdapat di pasaran lazimnya tidak mempunyai pelindungan dari aspek keselamatan. Kotak simpanan barangan perhiasan yang mempunyai perlindungan dari aspek keselamatan lazimnya ditawarkan dengan harga yang tinggi dan mahal.

3. Lawatan Saya telah mengadakan lawatan ke Pasaraya dan Hypermarket seperti TESCO, GAINT, PARKSON dan kedai- kedai hardware untuk mengenalpasti bahan- bahan yang sesuai untuk menyiapkan tugasan / projek ini. Selain itu, lawatan ini juga perlu bagi menjana minda serta idea bagi menghasilkan projek ini supaya hasil projek yang dihasilkan lebih berkualiti dan dengan kos yang lebih murah. PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 11

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

4. Soal Selidik Bagi mendapatkan idea- idea yang bernas dan baik yang dapat membantu penghasilan projek rekacipta ini, saya telah membuat soal selidik secara tidak formal terhadap rakan- rakan sekerja dan jiran-jiran berhampiran rumah. Di dapati hampir semua kaum wanita dan kaum ibu tidak kira yang berkerjaya ataupun yang tidak bekerja, masing- masing sering menghadapi masalah dalam penyimpanan barangan perhiasan diri. Mereka juga mengadu bahawa mereka sering ditegur oleh suami masing- masing dan kaum suami juga sering mengadu tidak mampu untuk membeli barangan perhiasan untuk isteri masing- masing kerana sering tercicir dan hilang.

3.0 PENILAIAN IDEA
3.1 PENILAIAN IDEA- IDEA Di bawah ini disenarai beberapa perbandingan yang dapat di buat ( kebaikan/ kelebihan dan keburukan/ kekurangan ) idea- idea yang dinyatakan. Kotak Barang Perhiasan dengan sensor PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 12 Kotak Barang Hiasan dengan Kamera Litar Tertutup

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Kebaikan/ kelebihan

• • • •

Memerlukan kos yang lebih rendah/ lebih effective Mudah direka dan bina Lebih mudah untuk digunakan/ kurang kos penyelenggaraan. Peralatan yang digunakan mudah di perolehi. Tidak dapat merakam kejadian tidak diingini seperti kecurian.

Lebih canggih/ menggunakan teknologi terkini.

Keburukan/ kekurangan

• • • •

Memerlukan budget yang tinggi. Kesukaran untuk membina serta memerlukan kepakaran yang hebat. Tidak sesuai untuk semua situasi. Susah untuk di selenggarakan.

3.2 KESIMPULAN PENILAIAN IDEA- IDEA Kesimpulannya, setelah dinilai dan dibincangkan dengan beberapa orang rakan dan guru- guru kemahiran hidup di sekolah dari segala sudut dan perspektif saya dapati projek mereka cipta “ Kotak Barang Perhiasan – Permata Hatiku “ yang dilengkapi dengan sensor adalah lebih praktikal untuk dibina.

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 13

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

Ini adalah berdasarkan penilaian yang saya buat berdasarkan beberapa aspek tertentu seperti factor yang paling penting sekali iaitu kosnya yang lebih murah, ianya tidak memerlukan kemahiran dan teknologi yang terlalu tinggi dan canggih, mudah dibina, mudah digunakan serta diselenggarakan oleh sesiapa sahaja dan sebagainya. Selain itu, kotak baiki. Di samping itu juga, jika saya membina kotak barang perhiasan yang dilengkapi dengan kamera litar tertutup kosnya adalah tinggi dan ianya sukar untuk di komersialkan serta dimiliki oleh kaum wanita dan ibu yang berpendapatan rendah dan kurang berkemampuan.oleh itu pembinaan projek dengan kamera litar tertutup ini adalah kurang fleksibel. Kerisauaan juga timbul dimana dengan kemahiran dan kebolehan saya ini dikhuatiri projek ini akan menemui kegagalan kerana kesukaran pembinaannya. ini jika menghadapi masalah ataupun kerosakan lebih mudah dibaiki kerana tidak menggunakan peralatan yang terlalu canggih dan sukar untuk di

4.0 PEMILIHAN REKABENTUK – KOTAK BARANG PERHIASAN “ PERMATA HATIKU “ Kotak barang hiasan yang biasa dan terdapat dipasaran lazimnya pelbagai bentuk. Contohnya ada yang berbentuk bulat, “ love”, segi empat sama sisi, segi empat tepat dan sebagainya. Strukturnya juga terdiri daripada pelbagai material seperti kaca,

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 14

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

besi, aluminium, kayu dan sebagainya. Setelah berbincang dengan rakan – rakan saya telah mengambil keputusan untuk membina kotak yang mempunyai ciri dan fungsi seperti berikut : • Fungsi Kotak Barang Perhiasan “ Permata Hatiku “ dapat berfungsi untuk membantu kaum wanita dan ibu bagi mengatasi masalah sering keciciran barangan perhiasan mereka serta barangan tersebut diletakkan bertaburan di merata tempat. Selain itu, ia juga dapat menjamin keselamatan barangan perhiasan yang di simpan di dalamnya kerana signal/ alarm akan berbunyi jika kotak tersebut dibuka. • Rupa bentuk Rupa bentuk kotak ini adalah simple dan biasa sahaja iaitu berbentuk segi empat tepat. Bentuk ini dipilih adalah kerana ianya mudah dibina dan agak mudah disimpan dengan cara, disusun ataupun dimasukkan ke dalam laci almari atau sebagainya. Untuk mencantikkan kotak tersebut saya merancang untuk meletakkan kain renda dan sedikit hiasan untuk menambahkan seri kotak tersebut. • Kaedah Pembinaan Kaedah pembinaan kotak ini tidak terlalu rumit, kerana ianya menggunakan kayu dan berbentuk segi empat tepat. Anggaran ukurannya ialah 21cm x 21 cm.

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 15

ZUNAIDA BINTI ZAINOL

770710025546

-

Manakala dari segi “ Alarm “ pula, saya membeli papan litar yang telah siap di kedai dan dipasang pada kotak tersebut.

Kos Pembuatan Kos pembuatan dan pemasangannya tidaklah terlalu mahal, kerana ianya menggunakan peralatan yang mudah diperolehi dan tidak terlalu canggih. Kotak ini mudah untuk digunakan dan diselenggarakan, serta disimpan yakni boleh di simpan di mana- mana lokasi sahaja.

PGSR/ PK- KOHORT 1( 2008)/ RBT 3118 Page 16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful