You are on page 1of 335

.!

'0 EK
1Il •• ~iLl!;.OIIi1 ... II ........

t
, ... 101; ..... _ .... I"

_ .. oL ..

1o .......

IIla'Ill.

"i- I

D~G-.rmD" 'l'ft~ *,i'ieQ ..InI.p _.~ ...•... Dt:i,,~-~ ,,~~ ~

_.~~.A.~.~.""'lI "__1;1 1
&I

:r..t.
'.i'dm

AS&~
.1D1ld BlL_

Son, IIIlliU!llEl;iU

],"'_ •• :'11': ..... II 1I __

.85.

.-iI

Ii ......

"'1" ..

01 I:_

lS'l-'m& '4,19 3l9-H:1l

,K1tVG.A,;'

B.deb'ly,_·

;s;carIY-~-r- HB
&:• r-.!I .-..:.
:II ..

'DI'-<'I!!FPI-ILI!
__

......
., __ -

_
L"_

iI .. ;1.10

........

IIO ••

Aoil.lilIl';";;;,.

_"_!!!.~II"!I!~!II'11"!II~.!!II

•••

;a::_'.~

.;1-_ ••

AJ'dm iO,zeri'OO 1'a.Ue~.ifR ,i1iine' ~i6alnm JiI~~ 'le83 ~~I!n i!'h oymda:, b-aJitadWJ1. Btr ,~ Iurmr r.w~, ,!e~rB'" ,b ,fa
'f)

vc~"ife'k ~ro HtW ~~kl!rRl. J9lN ylJ~rn

~,B5~
_

m ~~mDSrd .. _ Bit I
lIlIt; :.'!!it.~1I,1'

AydltQ J,I'iHi bw bOttlmlbnl


o ••• ".

a~"ne'

nn.·~ NUa'l1 d:a

i!I1ind

mi~csizlik~e. ~~~m.

lll~mdJm.. fezrtJr'· m, Uunc$ 1ttt~bl:'" R C(II'; b.

~,~ndB

"Son (!mD)3[o;l~l)I!Iru:tlliL'ill~e. DlI.i.iJl:: 'O{5e:Iii~~ S4o-sti

• _.~•••• - -- -- ••• ,..... -

llazJ

'te:. ~~

**'"

€i.(i~Ia~~,.

AYmIJ,-vr.ORK l ~l:

11.1."

II!'.~

II. ihl.It!!lil II•••

G··~L~iii"i~i;.·m_~~i;j "111nn ~
.1111 .11 ••

;;;. ." I

IIIi

iii

!I Iii .lI ••• ~


liB

ootu.'OO. '.'OJ ~U:Si!l


.'Il.

I1C

PO!,.;;;

....

n.1'I

.'1'--

illi

II.'"I!.

_••••••••

.II'~.~.
iI.

11[1 •••

"iI

'8;9~W G!2-M1

Im';bh;~nll\!i_ .0'", DUj\1,l4r";~ ~1tt~m 'ilk;~ h· 'f) c:p'm bfg'kldan oi'ntG~~ "rrtlm~dr,m. AYr£ca Qktorm«~Q.n:mti ~'u,'on oldUu Jbi ~~h· H~ b,lldl 'HI'J~!d i~~ewrlm It I ~W~m!iitmDiI1li j~i\1·e'6r
eres nda u~rb.tt;~ iIl~dlm. f.lamf.t.·~. ibugfin a~t~'IlQ~ ifliin;l,en, ,.t. ~h~' GZQrb~ aJtmrm~~, y ,H'amgt.ilt~, ·.d.. t~ ,l):!mhhm.. ~~y;Wb . ~\8 OI'M~ ~ ;p.ey.~ n,~yl'd.i.vIUl" V8 'i i a,yo!lJl!!'un ~'':nlnd,i!!R ~l'nf~r tlze.!"
,bit"
,ji'J -.J~,._j".~J~.'""' . ~~~ gu~~r,.~:.4Un r~1Il

filrhl-nmjMll

1l1ll~~.alM~

Yo;" gc~tJi basktJanm ImUcn:.'..'fAn~ ~~' lrDem!9.l'6 YG


~1l.fMm

gel'elJi:yor,

'0- - •• •• •• -

Gt5XtJ~IJf~ . ~ul, ~II D~Ji.


JU~

iI

ili!i'

IoEl

II.

II.

IJ'

m .Ir;

ltf~

,IB'

*.

2.1

<

Y:""p\t:~Jffl~nonif,m~

lii~)l'omm.
*:I":fii

~m.

AlM.j;~ (;ul~§:.~ ~JU:m~~ Ci~ri'tWn di~· ig~flii bi.rW~ y(:fkle:J~r~~ ~~m. j'eo~ tJ~riwtem ~~~a,~lliltt(U'i diifin,wle dLl:lWJiI'J«;rm 4~m ,mItm ' *in OkiN . .It:r: T,I r~, $:1,~tMn~ fi)!}'ile'mi;~1l\ tlJ~"tl o!ilt'Oi l'

mm

m,,'11'6 ~ '16~

,o.~~

~~ ..

,de~ m~f'~ ~., ~ejmur ~ kh~~ :¥~r &11" ~~n jefte.r ,~~~
&'DiiU

Yq'n:uJ"'-fi':IIlr~ n "'J~ Myllolma.ua1!' :In


JbhW gY,~J~F;'

. " F~F
_

-wal~n~,,";U,r' GI~r. 8o.~1'a. bulmw


alaMil' dti~r.,
~lIdaJa~
a,:YdIn,

h.~r.

ltk·~ b~'h:;'
~'~e'"

--

iQtflr

-,.

~1tl~F

deJ'f~ lJIei'"kFm ,JeJf1krjit ,12~~. :6ifii:itimlJild'.en" :ueJ~Rr-Ie'r'.~-Elfa' 06= d4uerieJdJ11:e,r~

DljllQ,Il" IlPJuRalr.

An'
*'*-iT

P]lnlt
kJ.'_lm(im~U1iIll; cafg--.-

flii'F ~r a;:;!d~~ db~nn~, ~Hit_ ,~~n ,~m~. ~~f' O~ 9~r.dim ...111~: ~r-'IU

~nw

MJjlyma;ya

~omm_

~Ui~~~.nfirjli'Je'

ina;..,

_ '"~:rdft ,O.ri;tW- Te-~.r:6~ _


,yCi~

.i'OJ1}nl\

dujlm_~_

~~n.

o!a~

,hie ~iT a,yIDn,,1M"," ki'!inOmk ~mu_~

1"'~ei"'mfl; Nmll ~~nOO B,-F. bir' dOM~ YDJOmI!§ G~Ym1. B,e<m~gl':; IJg,' y~l_' aRl~s~." imM:n V~D1e~ ~ ~ rudDl\\' ,)I'~"Om~ T~~er' ,h1'J~t~ra~mim., :r,Il~ dt]fDc~gsi'fid'e ~;Y'6 ~T ~h, oia:n, ~u~ bOyk'
~~~~O~Ur&,

A~n

O~rille

re~Fi

d,Q~

~,

~,

m:~1iI

dii1YRC~

be-Y~L~ok&cak.,

'9

BiIUNct BOi. ".

(Iii)

~:

MlI:sttI:l~fimi·~. fMt

nil K«mm

''.fi1m'~

~..

StblInk. ~f9i68~s, 0&111 . ha:I;-T'""U7~

in.

~".

..

Il 1Iri_1'I<llH!1OQ, -:i-U~

12

,~On I,'). ,Sir: ~ Lcelim'llnU@le

o c,~ !:utlann

birli~ii.

BQJ!l

'~~r.u..tJr'wi~~.

d~rnj!}unu.

bir tie~i melV,lifffml1J!I' gee-

IJki: I.ddill"i,

~~di:

Aml!::em-'ft - ylliUli uDI!O '_'. _.. ~_ ~ __nm _~ q' " ...~....

'lirri~lI'~ D~v~lek't.ilt" li tlClnn blrrllgT. yaf>tJIt!cl du~~.hrl'~!Z:1 'idr~ e:ok bih'uk Ima~ oClkilk s'!l~,hy()rr. Bilr Sgf~~ ,~I!!lr([!!J.t. 2tlmo It biUlflClVtill 'geli~r:till" y~ Ibiir C! wdo ;g((YrurulynTI!lJf,. DfleUm \Vle 'Kd~~tlli11l" :zJ~III" 1i'lI1l1i ttiwll~~'~'lrn:en cok bJUnelil 'oCf:ilekJt3;rindelill bir:iSiil!, ~li!;Il!l'dOlrJlfllgeUr.iYQtJ: 0re~irilii i~ln ~utSo'ka Z~UI, ~o~1l~Iitl" G1[Il{ii S!I 'ijerek~yor . A~lkllk bUpOJdOlk~ I iifilyo,r. Zrilarul b:l~ f,~I. d1'~k(DI[1I fbi I ttWi,O ~m}er ~Qb(n!lllvlo 1bo'~crVII~ICi ~LJr~Q.IIjn0b1:l,elC8k l~t'!'kJIJI:'d'lJfI ~r~ ur~o ,c,ll!:armJJkl.~ Slrlllrlll d:~lili! l~tlor cok d1'ib.'iJ1g'i1nrh ~8 '~.a1('" na~Oij' tlii r 1:J1oQlmde ~ 'b~r l(l!lr(i!oa IlI:iiu~I~lncbjrrilslf. ZI;lmiln d I b!lrllfi~ ~ '~!!lI ,~OYI'l~!$ffI!l.,IIi:iA ootrr!in~ye yQJ'id1U!i1CiI elufOf. «~c,lrnml,hkWI IS! i k >Qil;Ilolf1~al:)). V,(Jlf,; S~~'S'RlJlI!jI vemme'M' 'Idlllli :s~s Ql~lll'1i¥1(11i~la 1". i<:orkhJlk~llrl ~li;~tt1l I!\orkmc~ g6:!i'unmaytl e:o;-" II~ 1~r'J1J1lIF.;QJI:Iii~~ ro ~Ik l,on ~9:~~ $illldlnr.~ 'CHili:l~a I ~1'~lIeve-" medl~1 Ic:ln lI~r~~e6,lU~~(lk 1i~k 101,o~liJ,or. l[jfi~lilID !~In ~tlfflt~ldD:~r~nmok ~orWi n,(Qt ~Q!IIy,.or., Her ~(3:S CIk;al:',~nl l~eSUlr ''!,!Ie ~~er-h!lcum~1 geoen o~ ootn '~l~ Ildir: ZI:lQ(3 r,1!n birl[~i, 'b~ (!I~~kl~!1I getrriyef. i «fi'!JCl' MUll ~ 'fijrkllJ,nl Dlyenel:l Blr ~!llilurU;~ m~, YOc'sa Q~~,L~lk dIlJYf].!I!I~S~I~dJC'J~ kli!Jr~IJJJ'~mak ~(;IA hll" :h,>il¥,k~ , mUll' n Y~2, y,!'I,ltud!lli'tloflom!lill~il' iI!:~~~m~~ '!/Ie,~(uwu:m xaAlQlr'I i9Sn r cdllml$ ~ 1 ~a~ll!;;a ~en,d,lBlne gJi)~anll1l~S~ie1jlili. ¢ubuCu lurs bJr
trCl~dbg~~i"clt, bll[' b~y~J~ Q~~Ir1 1liI'I'?
~ ~€I

IGQ_~I~"'mm '~~ln,i':Il ~at

IBilz ''fII.!l;IiIlClIiL'£IIl ,ootr l@DC£ulk eU, Allalil,id n 'i;hlJ~1 IblllD~ ('*11

,.

~~_I~I

1j nn~~"v~ U'ziilkhl~1jwlli~~!1l !(g1~'lre;1m

v~ cN'a M !lUrt~UlTU,r;l!i:filllil Divef!j~~)). dua3~J' bmv'e~ine'CI:~CtglIllr En~QI~Q't, Whl~~e.slnll!!1!~~gkl~~~H"i~'9li bir t(linililil Ioe $11 il

~dmvojj'.

ve,.en

PJCltJ{i'1 ~ dlel teJfj~:r'MZ

UJlI be rober, 'Oh:llyol!'. i$u l~ i!'Iltomo 'QeUV'Clr: IIlOnvodL'l ~1jJ,Onme' \Mil rM ,O~iIl~~JrD MJl]_ d'Q ~(lit. d9Di111ek,fl r'. A.yr~ea i5VI~itllftiJJC7l' VB n~tm'" I ~~ji]!!rm'. 'v:eva asd1ll11~~ dUVOiU:!i!!!II Ue tCl~Qj~IJJ~ I~Omp!eka~ 1~1k 1~lblrino~ok .YQ,k!ll,~larQk: bului'luyot. e,1 _ ~lfl0 (;ok \taki i"li iII!~", ~d i~l!lde 01(ll 1(lI~d(ll$e~I;lJi3n '¥e~o $~'Ita~gWil'I~ ~dCl! bfr vonmi do n~~ ililk du,yt 1i18W1t 'iI,~ dl~!9rr ytllno:a ~.BUlnIOIk kf!m1PH~!ksl
95ri1imft.y-Q:Il". -

IlIItQ Q~!lJI~~mo IIc.

Zlrn~ruliil ItMIIE~i"yotUI 6'~thrn'lartnfillQVCl dQ\!'am ~dhr9~~ (j'ilYIiIJ· Q:s1J~~'1 ,~OJi!llpl~~~:s~1J~gA!Ii ~ ij:llIyg iJtl!:i y-' ~~ ;

G:Ii.oleh:llr-~ VI.!! d'e!til~tlriJv6!". ''f(i! ri~ iQj6smriyon (!'~G1l~tlhk II' di.llrytlllP~Y 'BClltl·'d'Of;i Doil!J!~a vavra KUl~!de~ GlYnErfe Clikt-

=::1'.,
('1')1

tIn'U~: ll"t!8n!:lii:~.,~m~n ,i~~_Illi~!i'Ji ~HiJm~ W <Il.Nc :M~UI1l ~tk,Dm D~Z!'~'I.:t. ~~rtn:!!,


"l;ill

e:t'tm,

~oaJo.mQ ,~,..
i\1Iadlllli:~E\1:!I

,oyte

dlsi

:Sa¥l>eilltimr~

MIU!,th~ Turk!£hm Diy~ne!11 i<el1dlnta! QriiJefilJ~ ohYaaiam ~Tr .. kOlJle n~ bl r 've~o (:1~'llp ~u y'O'ld,~1y~ rolmmlf I[s~evem- blr ,Iider ~cl~ zoru ~1~O bl r d!BIo 1!11ii1? ~e~
irra~riklen pe'~ ~ok
1jIR.

f.u llnl!l~ln'"il~' '~~~


}llt!!lm,IJI'J~e!' ~!l[k}l~ell'lme.,e, limjlo.Jld!l.lrQI1l'W

"'Ui:mi!l!~1!

!lJ9fJ'

iL'!WI\:

QI'Il~i~~rim 'YI~dc.AvrU,:lIP'r.t~i:lIl ,U~

c&ra~n blrr

~'Q~d~~

ledI r~~g-jni vaz~VQ'a"1",YWI~~r . SOiiillfO 'l'sEl! An~Cfo'llJI~d~ blr mm~!l g-eIi yo:r', ha~k hOzOtnl dnlum. 'b~rlmne!odi U~ ~I tflltUf'iiJ ~lliiL''
¥!;)b'i

t:O,t1!,(d~r!. ~u'!lfukJ!lW 'ydd!xdan

BtzhU~j:~-' v~, lnl'i~lefdlen ill'{)IH.!!J1 G i¥& d'!!Ia


~ij~_geD

;'i(li iii I'll m'!

So~t

'O~fII.

1011-

W btClmlri~ bl]lJf<~. [)_:JjiI'JJJj, :fiQ;nil'~, ~ntJ-'i\_mifj<l'1kfill Ji~~'n-,~mrrl, IttJI:;U\l'Olt',re :1i5>'~Ill't1j!il:I:l'I;10 ~'9illO y,IlliI!1l:ll'l:t'ul'll :I~Q Y:~flQ! ,~;e-t~sM.' A~~'1IiIi'a'flmn
H(i~~j!)!Q~ ~,

~stl'nO"r. eu ~a~'k ~&B3h}'l:tl

'ta~'lllf'" :V:Q~~

~ahi

dej!;Jk1Iltlt'~[.c:
BJ2 ~!i'lJn'~, !it;~Jr' a~d~1t iI,i~ ':j:w, ~;Il,~, J)'II,k

t t1)
'tiilt

~il'k

1'9Q,9

un1lillrnJ!eJd d.\~~~DJ;i:l£!l'el'im!l1c ,~en:mi!!fel" lD:l-

,dll!l. n~~~J]mell'!llilfi, ,~]:k~etfP:~ :fi,rlarlillliak ~(ITt'ki~"'J'.

l00~.

'Y~p.'ili:iilfj;[1k,

,StI-

i~,
b'f-cl~~iti!)e' de ~w:uJ)u.

14

15

y,~ • A"QiIIIR (h~if'9"'SU. slry,asol eoi'~!JtryQ o~a~'Qk,. ill'll!t_ WI b , 8li1g~l1Ilnk lIef 'lt111~S, v~nde b'lf h~re~1lUnk &e ,gl~liVO", Iillml A~illila~'d'an Is ·snd- njil"y, ~,biUWiClL iJJi' SUfie 'V8 AJitokVQ~JQ," An!(~-kV~·,oo~ilst,afribulio seyf,e($kyot~ I t-a!mbllJl~~,dan {]~Jj!yal B gl~'U:' Iii I ~Ieme:ll:: 0 ~Qdclr kola, detll, Am.oak. B,'l'(llmiblUl~!lJ~ TIlJrk~:er n~~lnd!lln 'fefll~~lO!en S,Qf;l11l11!1 b~ 1C:!:lk: tbllglnillil, ~I~ m II" ilkle" html~ mil uni""'ersiWlei'itllil,el yer1IlE!:,~lkl'~r~ ~J II~niY'O\I\ BlUllTh!!1'I1i!1 One:ml ~~:~ 'Sql;~niir,b CDflllfJ ,~meri olmtllj;)!I\Q) ek 9~Cilmk. La". ttnoe; mHliil~b!a d~ I~esllllli 've blUm dIlll Olal'(il ~ comlliligull uzun VOl '!.nltiln" sijrd;~fuvot~'Gre~oe \I',e Llltino91 bUmt!k 'i~3€="
M1il,( IIii~tei kn'~talldQnnCIJ i~~bilm;er"i "9 bUfo(ldOl!i:i
I

Ar,ap

te-

ke'HllIi1 ~lfim~1 ko'IOlyICli'UWI~Qrve wl1lrvor IRQI!II;e.S(li'l'i!s Antill( .. H .Ic.;rn'va blr o~~tide d~ Ramel :~oJliltJklt~ln IJIOI'nmek olLillR:'lfk bQ'~ ~~,or., . .. , A$~llik dUyg~~nun hom~all b'Ulrm,11I1 ~ej![Jgln1llllln \rQ ~nl ,fillOnde oIQ'lfiO"r'. 11S111i11lil,ciHc~;,'* Seterll'nll1 .VCii~C~~\!\~~~ ier]liLde~n IF'l!Iilc1ller"ln ytlitO I~~orll1! dkmmok. ~ugl~wn blr Do~IUill!l ~~tnl tI!~ 've S(ali Ii lei., iOOI b1'r oltude s.nklntJl h il)1'!1li;!! ~I. BWllTld01Jl1sekiz yir.Z VII Ioo(hll~" cn09 ~11111 F~~cheF y~-g_iVcOf: «Bortlh dtimllil i;;Jlter ~llmdl Dll9u~u,olduk: .• ¥(libornci o~(ln yerli. gaome I O~CilIil" ¥.er~~jk attt~. Her' gU11l 10k mb{l~anmn:i
e-

I~. akw.,rm~YI' '1- -od'Qm IBHlmin IDog:Il!'Wlll1ufa iB~jOOmS·.1) Etrs~· ba~h,' !:mll tG~'fY'!Iliill iii tlP3I ~h hlr etlll,mado .y' PIVQf,l!I m. ryh:l~_'14" yQZ'I~I! . Isonlarl ~ U;~ 'f _<ZYik I IHiflgrllnda r,E)'l~ffH:f· V _' d -1,tt<lU( Q~. U], BIlJ' g,sn ·lIIkle IMang.Jr·~ Wnln (1 sal- 111425J,d .mernrn~ lliaS111a r, Iii I sira I)flI rtlo OOn1St<:JI~h ~In@.plleOni\ier,SI;t si D'OGtI'lii~tI Errn~nl. smrcu~,srarv o~fie~,OUerJi!!1 r Q.e. "e.l!iI bill" nUIr:l&mz O:I'dug-~' k'(loo if, B(I~I h at mrlicllla~ ~1i1 de U;g ~slnl 'ooken bJr ,m~l:'\I{'elZdii., H,Glltto 16~~~s'tOl bll Iih"i91 ,kolmok iy~ bEr iij;jJ'te'~U'm g~rmO~· a1 m,(ilJ( OIill!amtIiLQ' 'G~If~ VDnju~~" Bu eOllipno ~tEdi" ··QlmokliOl birliktl3.. iIl'CenSitorUU •. napla» ~ellesa,Il1[:I1' ,aZIIl~lrtlmtd dikkcnetzlilin ~8 oQnkadl"II 'flbm" tumQy.ie '!Ie PQ~, UJ!Zfml~t~IfI'IadOJn vaibiJ_ne. kClljI'l!lIo'l( e l'ann aktC1rll~nnQS!no d'.a;yallli¥Of', Bu 'yOzQ\- n bli! !mi&i:1.armOfflj Blli(ilifiiS ~0' blUm [(:HUU UZI'IIlQnlanmn g8rO,O 04'0fO k, f.::obul

. IJfl7te.k mOli!ilkti.~.

\!lei d~J~l'1ImlZ!

rllyla tem ,~jT,e!f( Mzi mkip etUyo,riali, CunkUJI ~r,c;~o y~ksul olOfiU bUIiOdCl" faif1l ~I z0ngin y-a[pll. O"~:dQl UfO be" kU1ru~!U i ,elon ~1.'IM~flIl s;oyllflhUlVlJc~k I«allitg r ~ olmBl1!1 oolh Ilbl oldl!l:' ,c(G(fa b1r ~hJ bUe olnul,YC mi. MOkJrlm To -n ]I~. byr~d'(I k,oca blr Ioon~ aolfuJ~bloldu. ~G(y bl~. 1h1!l 10000r Y!ilro~k!en Batl~vp: ,m!IKI'tm diOl1I!IiIUm?t(i ill OQ@llJ ._~ n:ladi: Ornek ols~ln., ,Al l'alk'ya'du veyo l(,ons~aA~liilopa~"d!lllde"'I'et: kunlu. liiilOOjitj'mfllil blr zamanlar Balbi Av~upCl~dQk~ ~evleril[;d' baflk~Clililni teliik ed'er:ek ViQ bir w~-a,C~ Iku'tJeS1 haliwmd:e Dn.·

BOb'cr.OI ·sohip, Dldukl, nf11 I liiepslni

1s.t,,1~Je-

!1t1''yc1 gI'1'p y{l:rI_.e~~l<lerij)i~ ~Orill ka~dltlor11'l1il11. bugJln 'OO:!1kru ICiG l~ Ahli'iOfilJ.Q·"~ o~liIi'iak Utl,e we B(1~ ~lW1\llIlpal"~~i~ ''I!!a me.&.~emil 'Djr:ay~nl ,bIZ blnler~e lo.,&r 01:1001'["-<1:;'1(II IiII~crUillulnm ,e.~~

Onbe.~I~1"el V,W!\z' Y1V~Ci kQ'-d'(g r durnJm ~01~\~; !J(a U Vlii;iI BCI t~II", ko ~1~lrufQ pel!:, lOok '",komplf1~s~ Dta no tlt 11lIFUI1I1I H~i"Im d d~i'l1le,e bCl~hvO'r. Asllniilm Q'-Qha SO:mI m d~~yunUl O'9!u'''k rrn~e.ziJi d~l[~meve ba~l.yo:r. On at~lnCI vlil' ~t9J birrtilkte IBa~1 Avt:u,JP(!, b~r ,dolt"·'~SI9f'OH1L1I. ,!:fGjUm sire;t;: ve d~liiIlemHIii'1 ghiy,or. ~hJ vitzdel'1l ,ohililal~. IBmr1iliii(:i kl~(ilP~Dd'CilVg,z-drm. -orx QIi'lI oU~ V:~ Om11 yedincn YR lj1'lr(lIfO bu r-jIllY'CIzirrill!!'!l ,-o.cil!l~llJilk din.em. diyOr. COGlJlk, geem~in ~z;I Nfli v,~ ge,le~~IWI k:caJD.J &amr I n II 'tutlJvcr" " Bu d,a~ f,. III erG ma VEIi doOulThl sQreCilii Ih~ b\~r kah~~ ij,i: IlfIlmi v,e hie b~rm.mSlfi :l!Ul o~ k:1~ap~~dClr 'OOfM V~! gOlJe~IIkl~ ycna IJam~d1· Inl fi!!il ~rnl!!iYO'ru~,! ~trJlyo . Mlctllo'llOI., II ~deiil Rrens, Ing~~'~ More'·'den· Ulopva. IF,elem nk Emsm ~s' • .. D~I~iQe '..le!~1iI~Y;=I (~)" B~lnrfo.i' insanllk llollihinllil ~uk~ I WI ve heyec(ln 'veri'ci IOOfkaldm abide f3lfi ~'uVQt'_ illi100A~I·~tJlI7I: ill d~'GT1i V60r~al' ~ ni"'~s~'ndel er:l'€ltini 'Cil'fO\irhlF" y I~~rparon.:!!: 'iI&lIi£ddyor, r OO~~G:I d'unyu cn~Jfe~ ~ "!Ii)
Iloo,~ V0 DQ~ulu

vm

sa

d!1i~JUiflUY"()(fum., AnDcf&t i;JmQCUmn Om!n~m ~ ni"' dtgll~. Bununla b!11'lI~k:tt .' alitQ1 Ib'iIIr I~Uer'9de an~a,.. wn~~I~ IkQ QY Q imQdir 11m dij~ mull/tfio RIll" 181:11111.1 ilIl Iein blr 'ak..
~W'

aldtlllJnU

(,!II)

Frn1I:ISll.:

latmak

tOr,nlCI

ya~nyortif!1l

Gi:I~fI~11

,olma,a~1cQmlehn

tJQ~iUll

on'

de-

d;U~ihleo SI!fl:.Crn1 klilmllll:!t't:lii1F.li 'il:j !!I' t[, ,dlQ rtIyuy-n, !D~I~ m 'l1]Be ,i!h'U,\m'UG.'] flru. I Ii,,', .Roitlt )GIII1:t1r!Q:i.ii. fr.ol1;t 11umilf{llftm iiiI') Ii ...ti!l' j',.:f8>O .. . ,'00" _~ fn Br:JiOlt',f. 1919', ,liZ:. (It.) 'OtD,p,y. :~t I . I. till IkItDJ.P,I~ bbtULQ, CUUflf'_' IllrI,o,l". -u.,;,

,,-atly~~: t:U,clI'llnSI

RiIl)'De-n

'bla:' dU~c:nlll

~1i'ii'~ri:dl1:Qu. bu 'tr.hjl~e, I~

~Q!I!:;'

db.1.ru.

IT

~:2

ke.$11h'111ektenkl~rkiilil'~m'!yO:!i" 1,·'). Moms.,·tI~ Itklml 'ed1nmesi~ ~v'i Jrd,ie, m Iscrfir I(,allaqak tador vmk- ~ m"i ,a m O£liiIn
rii'liIiQ koltls'm

ed\ell"eik 1!Jt1~,rll'Or.. SOP cilmlesinde. d~. lin [I~ I rcannot ~S fee Gnd 00msWlIrl to raU ~hin05 tJ!!Il sOlid» • OtopyOi'do yazd'liklorlllll1 :liLepSli :e k(!l'f;llmmnhgln'l b~Hftl!yol"" 11f;c:J~~~ lkorl.l!~~'OO~ Sek!j(zjlillCi lHenfY~~hl lemu 0.1:9.-'
lHenry'dl3'!1i1 ~ the l'!iiil't.Oi"IiUme,
r

Emsm. US~!J OOk etlklllyol". ID~~~ ,5z'elill~i (fOivroJIiII~v>or., )~ .-:. ....~ " b' U{:;uno~1Ciz,gi Ise' ~1U1: U(:u ~el ,olillsilt QP.edU~~dg~ye ,S(J~ hip~ Ibiligileril denl ii11~em,ifjsl;1lI oJmil~t(ln ICot 10iili,HgiIiUl!1 blr e ,lBllilrQ,1n nk rgO$,t~riYOf, Bu nok.'lu ~ 6'mlu",~lml s{U1l',eo,i I de!d [(ilm'~Il.plum.I{lIlfdald C11¥(lInlcm ortok Qzelligi olcr 'uk O'11Q'iHl 't.. nl kJvor, Fm,nst'il~dakrr 'rOlf.lSlk'ap~dlcHer b Ir V<Hlm. Ad m ,Smith ~Oiiil diOreee aIFilslik'lo,p;~dlk blr 'i:Hllghte S!llii!up. MQjDt YQ EIiL<D~I~·. i"n'lll bHglilQfl'~· n su'ur.ol bUilmak. ,hei~fltJldQ. QOk lOr O:hTII~h. Turk Vl\ID~dil!i ~ mOIE'in cd 10 'mad~,·'II bll r oltan v(Jlr mr" Alhm 91 K rC'evdet ~~e, Atilm~t. M Ithat Efolldli, ,amSiefli~m Stllm 1 Vl91 dr.~lerlerll hi(: I:M olcmda UI~mQin scwvllmnTIoytlcak, f'O ktll cole, Ig91il1 1:, rQlfonda yrOl!;-'OlbU~oak fbi I" bi,m·I b~ IkIm~ni V,Qj liifov s - 11 b HyorrClif. BIJI bl. dQ~I'trl0(nr V,f)1 de~I'li!Ile IIEI ~lrnrkW 13 [I'II'liurno: "~u! d~Qr. k0ni1 b lillIl€dc:. ~ IJ.JI~VIJ bilmektl, dtJ ~G senrol bnO\'l~1<. Bcn ',1 ItlUllIllelC Qddu,
leiS

a,~

O~:OP_Y'fj'd'a ker.lI~:€:rin (h;nndo tom bir clemOkrosi '!lor. 'all Inn~lllkiY;~t v,e 811m oe,zQSV 'yok.. Tem bi'i!" mnonc Qzgil~ h \iI~t_ IJ~QPya ~cminjni2!(ln tJ.i r ·liO'PIILI'I'in~ ,Mp.~u*·IClI gQ{!'j$ Utlil~ya1~~!D11iI I~ Ii1J ~okijrt~e1.l ~'e~J1Ii~$lilWIuf!lil~dJ~.Grrek,(ie ikI(li';' ~
In ~lJ!IYOriOIIJ".

911~'lIarll de n

Mrg-nVorhu. hCllv~n Moe.hlovelll,

,no

~a

;(n . O~~~. 1100 IJI)": u

~ni,~In, MOflil. Fell_menk

E!1if'lJsmus,:

Mor'c

(" J' Shll'~ Spf.1H''C:'~n, K~:n1R: [~ flrr1 v 1~:lnt1J liJOlll1ill NU ~YOI? ,K,1li~ln~, dlilll ' -l'ODllWC] I '~o:n UiSuY,iJul'iI;r,,,
Cfr~W(!ila WO!SW" ~

'vm

QYlUlUlli1di'

W'OllHUl'

Wi I . \l'ref~Uh:iJill!!=

'fhD'TI'II

Lod, 01nu!I.aeHor ln 1,0' r l!I!ae¢. ~ Tn :t)i, :s.omcwl: H,t .solid!!":

TJao !!lit as) :bltari;. en;a:; TII:l:G:nlOS M'or,1i:' Is eb!llSOn


Byt; luJe'1S le:;!u:,ned man, a
:L!J(!I. J or bl

~1~,:S:bljg!li'U3~· i't'i.Wr1.hfi : l'Iid, d:i:II , t1S1!~ tf'IllfUIi'S s::fte 8intlll hb conse1)enet~r; tli-af' b'it b01il~;

Whe:J~,

tme. 'iThM :r~n. iii b IOOUrc&ei" 'iJnd. s1~

• ~ ha.,'1;';e,Hi wmb Wh,e\l, m~?


DJ."-'(!!m~ltto WQ.r~~

b~~.~
,20

'M ~~~it'If! CiOi~un'QE!i

;10
'0Di ~:

of OrPMIlI:'S, 'Ciem's '1I¥e, t

18'4;9. .:r.

au,

fj,t W'~!&m, Sha~earl:\

.rAm"b

. ocukf!l!~ dW1~ml mr ~ bQ~~nll,m Ifll oIY'II'Orlor: bill rmrr;:sJ~ o~a .. r L!c!i .(lik ~~! _~un~a. b,urh.llJ(J d(J'IfII'Q~.! yo,~a~mClV(J bOPjilliijot.. yeri! , f. OOzlerfi lDotiu da \f~ (:ok ~OlmCln Tlilr JV'~I",d(!J, !'\I'as i ~ olmaz Id? ISI(Jlri ~IllI'I'lJn T~ rk'll,er 'tolr(rhn~~ 'fettn h I ~i ~,)IlI!l!f!PJ~I«lf ve EUii'incl Vl\l't1 flGl ku ~atmo~ l'i!"I;! 'va~!yorlor. . lititnl1 ne dflmek o1'(iillg kC;n~Sl!Jlliilda bff bQ~kllJ' filkir veWI ~ 1I~,~lm,; yl'eo~: New York 'un Ilk Odi !New Amg~en::dom 1$.. ~di~ h;;t@nbul'li.IliI ilrt:: odl IsEi No,VCI! RonlC]·d ..... Tr Ul.ill\j.lr~o'n.n: aj~mk;~r. ¥~~QmhlJl[1IiIda NOr'loMO Remo',mn rfjrk~ertir:J ellne ~ f,I C<!i I1Il1hg,11lI~ 'lie 'l(Dileli9l'~i kOi'"tlVQf. '. Cltm IilJ. 'I,jfe_w~ ~Iolt).ne~ fIT1od,e~ Of~bUl'!!l:Of. Pten<s, do.§'de' . oklo ,olon DlJlqUiIilO de\!lit1irnde b:a~Clrl!'UII ,'olletimin ei Jd-

jan.;!~cnlda '~'Q~lh \!I~lr, Her bf:lrrQk yG.rilltIC~ o.nce takllt er1e~ cit - rr l'lilooe~1('UI'~~orV~ b~mlJrvor, Trium¥JJm" IbYlrjlt1!vc~ll111imll

1B1~ros pet( Uginc. su cCldan: BurjlJrv-o:zinin '~Uk!lIlI;k b~ -u:oeflrUllJ~~' t~JiWllm 'lcrsclrlh!:!!r , , ,I'en Thcmfros MOiiilSl,. bit!) 'lloeill'llleb, '~opilimu DQij,i:Jj!dQ bir , ,I(, UlZ:G!tDtok to I!fI k'€I.JmdJslnl ClI~m~~,r, OtoPVQiY,1 dl'r.I,~eyl~n. liDO Alter g'J:tes It! n.g~o Iitiro2 ..',allyar'. itl m::!:!1 iCO~ G\c~k ~ ,Ie~ cBu ~'EIn to~ I·ak'ta. tJ'i.J rod· • bu 1~1"'<elard~ blz'flm Ibil~~ tllkl'erirmi~ldelll 00110 hID bh· d'~~~n O'ldltlltJIU~(D bt9n~ h'ulJiLdlr~ mailuz. hs~nlik:le. prik aer ~IOOOlktl'r, 'ConkO gel'\e I!::Ii 'bl!li~ ,n'r r O~,(Jd. O'CdLtglLi1 k:Q·~-~'r · raGa dOl von '!I ~vle sa~lb "'C~tn@ Ibillm ~I ~IdlmOz O"'Ultll'iklnde i'1I dCl]lio ~SklC'JllI": buIda 1IItZ.li.i prtnll!; '!.!le·d:eneyil11, inson ya'~Qml nl iol n yutOrll1 If ed&l: nasna yOt'Otml$;11 r. 'Q1'ICO ~ buraa'o til de. hilt Illr k IIfIIl uU:laflovam(gVOCC1~h III r ook ~ev rtl8'~liQ!i1JtI sC)nuClU bu:r ~nQ1'U~"IUr.~ Lh~pVQ'd~ T1I1omo~ lMo.f\e,'I~n gU~Qndl'·~· , 1111 orkcnla,~ ,QtQI' flUes. scnll':!Iil1fl1 ,du;um;la dlCl~Q al. .~ I 'PI otd~~II)IiJY ka~u Ilme-~ I temlytlt. . Coo!ll~luk dOn €Ifill ~ Illr 9EU'J~tjlr! bll'" Qlaeci I~ 1'(11 IIIhk. Macg IrI IQ¥ III.. ~or.us. I rolm-.r~ doliz~lrl,.er d:~l1m~r; .. 111bj dfJrrva V~lmt~~rO.rlalf. ~ BllmlyOriar. Bllinell'l ~IJ: Yara~moCllnlil!l ba~-

It ,"e'minln ,boflonglCll'lldOiki

va

~o-

r-

ge-

21

wb 'Olarillfk \to:zlh,yor. yi;)IiI,'Ii':'tiimin

kg rna ~ohoem~~ ahHlknl y,erine. IthJlFiuy'O dQz'E!;li!fI gu 'i3k,~ ~ lin ~cnrlfJmulik IIkl£ll:erini g,6f.)erH Ikdmayo bar,11 901lOi1I,.lo.r~
Bir piF,eD$~iktem btiryGvam mooe .. aevlat. rn c - $I~t_ dineJi Iwi~ til a~l~konllk Q~e~h;;.re,saml'lrp top~kl~rdilJ egalie

bafOO$il,

O'na

Oag"dolll

nu~n, ~ meiiil Q~rn~k dUfiumurylo kar,. ~a~lva 9IS~~ViOr .. BCy10 dumm~!!irdo wf(l~.llU-ye: tUlii h ohJ'!Jiow1 Bll ~CIlriIlMA ii~1IiI1 Ii\ll va i3~1 , OveiMIif' I!lllfO~larl ndan b Insl». MOQIl'I1C!1~' I'~ VO~liIII'Qf. ,«~nl U' ,eflil,lm Ik.amet h~nloro~c,rd(l SQ~mes!~ ,oluyor.. M(Dc, h frIJu1 d~y(lrn ,~d [yOff ~ ~ Su mOlk~ dahQ_ II vonl! V''C, d~11iLo1
s ~kJ 'V(lpClcct~I' \i!8 Turk e~·ln 'V... ngl~~!1·d-a YQP~Ik"CiJ~ ~u b:UWN.lllfl ~ M~C~liClveU I' In d Q'~V(lsm,cEc II~nanblJll ,dab II Iti)I!I
w

ftlk biT elen Vwmonls:la mil. doha ,do-gru bir di),I~>€:_H eJ~n ttt;prCIITdun. ~III,yor. FoUh'in ISl·tJlnDlld'loverje~~Il. Iml.lmkOIl
G~du!§unl!l dO,ind'O~il Eih,Od~ 1 swnbul'u t.Qrk~e~tfl mest. ~Qr D1~ II bir y.6me'lim:rn ro JI~jwn~'i 1s0rekU bii' YOIIlil eiorrok ve

,'to

-(lllll rj]

oItO I'k Moo\eUiI an~ sfk o.n ~1(i1I[11a '~I'kn/Ot. :$6'¥~ Ie d~ stiYlefli~Hir: M.(!j!C~ja~m·"lkl bJ11" yO.lm"etilmbiCilTlili " mro.~ Zoma~ !lTIl~d'dki bu Uti tij"1!' ¥,6rlle'tlmclinej" T~:rrklere ""e F,Jiionso Km11'oo olttiRf!. .. TOrI!!: on1,egimim, ,ayrmtlyla V~I b!Jgun bile! d. g:srlni v~tiriili'ley9.f11 ip.~Cha'rQ :bEm~tfm~ im~ C8.~i!m[' ioldugu afl!f~;iili'fo fli). T~!1dye''yi zoptJl1 zer .. '{bite,.. tJm!1 I«JI~' 'bir 1111t"G t)~~.lf(Ik gotUrvor. _ Ihtl'dokil kurUe~erin va k~IUe, plf1~tl~iJn~lrn: :5i(jlil~m1m, Il-l'reim1 ,@I!lln Qrkhm iI~ parlak Qrl\eli:!erilltc;~n alan 1M;:j.:.c'n~ov.e~c"' lI'm ~ TCmkler"e Os~~enbak mJltdtl1 aln~O'1hyor. Hen!J~. I~ 10 b 'r d:mrum "Ok, ·TillurkJer."D-ou'bar o'lorok g. m sl MOmh, Im~
p:f€"!IL$'(e
L~ u

Ilt'iry@r.

9tBl 1lk ol1la~!talzj·illr. oanlldi A~j]p ielr~ ·(I~m. lTiutkler IlielA UIUJIm".,ROiiflOl1 i~li!11lballoor ' 'va t"Jn deme:~; k)etidind~n ofmp-· ¥ III Ciii11'ltJimlilnlJ gel·iryor,. 1"O,.,lkler':el~sue rn bOlkfl10'k lti!lIjnUZ5.Ol, loonusu d'efjlll. Te.r... , IfI~. T~rkler'ln Bl!lt~'I!II~rn IUSUeuili I.7.aldlk' 1iJ1J1l~ IQl1I!h:nlm cttlll~Ililt gO;rdj]k~e.riQoh.l,d I{yeti" koynlom' '8,c1¥or. Emsm~s", Il/a UI rOe Methi'!fi®Jde, ttQ mlQ I :iJi III!Jj SI~rnlJl 1119 ·t·e chriilildrilide rlAi iSl,. if(g I!yo!!'". cbng IlIzlof gI!lZie I el'l~ek; Iyll mUGl ~Ici y.8\ zl'!fa{-e~le" IIIndo IkrQMSeV r Oimakl'ci ~vlOmJrl'l". YI.!!lfil:G~'hIDnn bl'llmI ifln bQ~~otICI~1 o~fflokla V~ skll kahrom llil n I ~d,I'Qrln IlIk ma~da Q",,(indCilk~er:llnl yQ~i'OI". Til!' _lor" II: ~lnQ I~e,UiI'l' r r di1~iiI,or:'-TQrkl r 'lie Yri!r'lii~iimii,1Ii!1 dort~e icDntl k~pfoyon " sa'll B.iZ bo niborlor, 'gerca' dh'ite Q!il"ll11tet;:le G'¥OnfJlfII r 11:0 hurCI'fe.,1efe iI:1Icaruln ~~~!llll!k IkilT!lls~ler sayd'ikhlO lfuri$l~ dyon~r;vro oe~\II'or(llk balam.rlan (;. 1~I!.I.Il'Qd~lm '''I'kon ~ir SOOlaC V~H·;. {I:ti doggrkefll Tth"k 1191 B BCltJIII'~'uo l1utagl[1 k vam~lk olnmi 00 ~I'VOirlc!lr. KerH(!ilerifl,91 ,gEliVr8:riI ben CQk '~imdil'llk. nedleni ol!t~m~!' de~ I. O$~Yl1lijk' dIl!lY~I!l;IIi!Ji'li va r, tOI~IiII g'~ ~ oldugunu kOtril1!lh'l,Qm". Os~unluk dUygmliSnl da'~ ~it$t~ gaU$rt1l'8J V(ij~inl leal11larco~ bir keleb~:ktorwlilid'en slyaS'tl'~ co(irlQllms~l11 de i~~ [In,'10r. EUr nokt(J1 dQ lila val'; lCnnkll!:r" isUlmlQk: dl!fQiliwmCl HIldp ~ldulr!l'lij n ~IilI1lflOn TOfk. o~d:u~I~r]~1 I~MlmIJO~lilr.. 18i1i1"WDoik~Q dOing w'r~ fijrklel"" a'tI~I~'lk UI"gW,SUfIJ~IiiJ ic;iIt' V€li Qfi~~IIG rung kcDd~n gem{~II~l.illl;;lelil' ;ltl,1'ilI:O 11 Tork dd'ulk. rg FIIll r!ll-llmQV'8 bai3'II¥orllo r,
1

Oyll!e·Y&EI' brr

1,-,. dall'no aCI : oU'u'~k VG'

"_J'

NleeQIO 'rfilA,!liIl~ 11,1: lU"nln Qumlm Syer lIneClli "".fk~ i) 1 till' ltlr' C mh'Ulrl~(!t v:v' i1i-U!m "'lIlir.~ 1. : -, Iiiol ~I.r neiim g . ' dUalWu(t)UQtlrnli) h kin ttnc-k mtlmkllfil. c(Tttili:. ¥.k~} .UlILOOliJttlrfl bu. d:~rum,klrullH (It ,.rC-1; tiom, ~(!1'i~ ... I.e-rl~n, lilllIl!mp..a:d-rJ I"t .r(!J.r~I~, i;l!ldu*~!, l;nrISiU~:DfI~ : Ilkm ,o:~J!l.1i1!' ~(jIJ£mlnl1e1'
(I!!i~

L k. T1lll'lacgr' leln, COlr· slzli~tIi. B: u'~nlt 81 var: T rkQ~IQkj 1 11<. _ -,_i1It.


dtJiY'~IIIJ$.YIf;1d~1II! ¢(II!I'i 81" 'Vie ~af;[nlvil1!lla2:

n~bIIi': T~rkeu~
,c;,a: 111k:

~ IF Iblii kOCi!ji t'.

K·6kstilil 1'1~rk
'Wmlilsi '~iIif" ~Qallilk

(, _pablo: :If n'!::~lm, Yrl.) bi]J:lii!:cdllt bu.Ji!~ il!:'s1 1b.1:i! kr~1.hk. 'I;l! ItJlr Y~lillf aellMliCi~ooQ:l; ~Ij!l'lk i:!!1"ii1.~;JfkOmd81L"11n ~c~,!,1 "1'11l1l'i - L~ gQ~1a c. n~ r "'PII'riiiJ'i(i:lt[\ .~ [:Iozi \f(!3U'1 S~niilll1.m IJIJfikr!1m,r
I.

Amp

rCI

- to ~Y.

rlf ecolo s; 10:k.

~~!lUI.m:i::~.i!Hr,]o

(lcfl!l4 u,u-lU~ Prfct;~ce.. . _'iifflt·W'

,IIlMt.

,~9.5.2'.

lt5~,~~

dIlllY\Jllil\SULliUJ atl~bilmek h;~flll " Iile~' a~glilk kabl;;!l~ etmf.tl!: ger'EliJ!.':ivor. lKgb I. ~em, O~II~k

aWl,dUV'~

22.

2S

laaW!,nldoo kurtulmo

1(J~j". ,gQII¢~~· kOIF~f'"lirnlmiPjl'(m, bilims~r oltlliWlilUm da g~~~ ~ :ocrk~GmQy:a yGI~F'iQrlaII" _ Aiv~hn Uz.eriinTIel Tez:~e'r~lftibirinci kjh~t~!nOOIIF~.Ilih RI~~ kl~¥I., di~efiQ~¥~~ iltTrU k~~. ~IOOnk:g¥!Jl1 V'Cii mrn" o~~mk 11m~'~~)o. lefJlim. r~~mQII~m'ln inonh blr cmla~HllSI tI'ltfW!~ ~J~maU~i11I, RIll:" R~nC;1tClr~ l!iiden MQ~al'i(lJ'k~ Aydl nil r~ ii1 ler,~ til r kWl,n,uhJ, V(i!~L\UiydU. FClllh ,RlfkJU ~C 'yold(i~~Q~, Ke rnhQUlm'd~ ~l1ce KtCl~ rrJ mIJU:l_1flI1n 0 r~y~rdlll~ BIJil yl~;z~;en 'olmoll" kG~b'~n'd!~du'fOU, It~enli~le V(IWI. k.~I b~ncf~' dO~rl~:1 mil!c1_iIlfI?i!V,(]I <foll~til.. ~Ie: ~'FrEWlIkIe-~ III 'lie o1ll!flQI~Q l!J!yCln ();sm!lliliiilh ·em tal'rtllng!ll~~.rII fII i iiilI8dablyotl ~e,pilWli~jf! ~uiimundiZl JOfuJlmo.z b~r ~~:(a't!II'~k dlUf!i!g m!;SUJ )v(~r4;d'~i1I1!i'~U;.Y(ii'I/GI~ y(l'll!ll~ ~e nd~lm[(l!~ bulrdlilk: i~$_ 'tly'Ol,CllIiIi k. EdGbIYCI'I.~1 Oe~'id\a m!iT'~C!11iI cu'IQnrrd~" 'tiJlill'lili1ll ~M~g~ ~ Yf!'5lnde rk' ~,!)1I11IfU1SI 19!6rUJ1liI~0' I~ dlato :sevlnlf\dl~k. Sir IPS" m~nl! eferlldl$ll~111I'iI1 y(l~1 ~In~ Irk i milin 1C;d~ gt8cmE;!Sind~ fflI ~~ M't' tlU{yClrd:~k. 1l!1:4 0VOyl!11 ~ dU'lgIlJSUI' MU!ll~t!1(J ~~,(] I f~n_ ttI~ rih 'Ie dB Ul!i~l'1i'rrlc~ 'Ulh'l~~1 JQlu,nliet.'~ ,IIilO~Dr 'sG~dul~~'.'Sonn.., ,ko~fQ ¥arOII1III', ~~moli~niI:;Irll to r~h ve di I '~emilerhlB. do.gru ~ nmlk bns,tn. 10 rrAi~ I~ind~ ~jf; Wi,ol~~QY'Qi,'GIlIQt 'eittj_ ~g,g I ilk dMYQ[Ur SUlilllilmi ~t)k~rllt~:rlnl h!l1W~ GUi~ gifll!@c-aiini ki'f;lal:li'isedi. ,M-' citllk MG1;olreko DenO"ml~!nlntQ~~uJiill~al lR>mIU~~ li'!tiit1ld0 gsnc& 'Gtllnl ~~Ii'~Ord ili(i Wi Ireln, CUilG(i 1'111]( UlVglllisllUiUlrn bm r'i!'OlnllJ lj"OIF· d d~. 1~~~1ki€$ln l.I'o~Ud~ifd s61lemek zer, AllIcak; CI*a~l~i~ dU'MIg.tl~t!riUIi1 bUiWbcime 'l#O~om(]mak d~msk~ ~~:9I~lIk d~~l$~ :sunUiril M U ~Qlr~klel Ay~IQ!'Q.~.~! .~ltkis'i 'C!llllll~ IDlmam"lf Oh"nO$ll de~e:k de~ikUIi'. B!l~llt@nfl~'fi1bil~illil(;Jindedir;. bo~d'GnndCl b:lilin!),\
I

(!Fr~!ktof¥o!lit!J 1IID!l1if'Cli,m!!!!Ir \i'Q Y:11m10'blil~kQ bi!" d'e:yi~~iI3" bUII!m+3e!~ qiVr(lmll~lr: 9GncUlk!~eJ ~,e' ya il"Iiymh:u·. InUrn SG1!i~ olma,y:an~ bu

rdl rec;~I"IJ~il bcn,II;;!IPiI;g,tC~11111YO~ ~' h~m 0 d(;. 'l~ r1h~[l Il1nlal~l'liJ1Iai! ~lrdll1ii ~d~VQr",,mec;:el'U mVOO!in~ 1n~1 ~!Il!!r" O'l.1fU anlotrf!a gehili1~k I~,zel'\$ ';Jri:J'lCI]ItiHj)1 if~ule ~dilfll\tell1il

1~'lorolk Or~CiiI~aI!OIkIY£)~.,Ksm:U guoine II 1iIiJe.r:irmlerWH~k. d~,G:\Il' Vmdu' bir 'QIgui!llJr" kvmse ~'~Ui!du gi.u1Cfilite IU1ih'jrrfmemey] iIlclkII1 Ide! M'lJ\1J e~mek. l~me:z; I k~rb!Jil Q~m~~1". K!e~i!ifd~ ,giiC(ihB AiliV,cuull1e-me~, OO§kIl~DiI'Ifiiln g IliIcCII~i ve d.zHE'tIUc dr;~ ~lIiIlk,1191 1~~rUob[u;:tmClk ott:lIj:Ok ottCllVO 'C,iIItlyet. Cok. ~£lITr!cwg b~II nti~~~ hi r duy,Ou k rr~ve~inlct~ 0 ~ rok. IIIlQia']'\Glk~IU I\:o'(l vev~: «~'ilS'iJpCI!~~it v~yu iIIJSCj~~kci tii I~llk~ VCllfg liltl!~ dUliayaYI blllmek~ !Ie· k V(!! .bllhn~eIlU;;;., ar1JlIOkort{':ilYQ (!]IUIlVOf'. BlUl!1 VOzd~'MlI ZgmOA lamCi fiiI «~ll[msellil(D 01:0'roJk: ~t0rU slllJ mh:tn,fm!1 (ii rk'Cj,smcto, 0§;~§
Ij!tlr&IJ~ ~Otr o1'Clll. l~~tlh~

MOtQrlil3~~e IDom em,i ·nd:~1 blJi baUrle:'I'I~.~ tJH' Qi~QI C'IObUlA~~~lh~ dil!1fDI!liSIUII:1Un Idlillicln~Bi olmoyc Jm'I'Qrdo (!J'!i1li!~ Ilk duygusu, loo~'~g6rl.1 m!'tdlll(:;~h~ yat~for. BI,mla~~(,1iii11 bli'll· ij~ ~Y: e~ I~11J;~J~ o~(j~IIII'1\;: duygu$.U;. ~€!i!!H;;nl!il~ g(h,l''emfu~,m9k,
YOii".

r~

le!kra~:: O!lm1m:en ,~~~nciSiWM! doktor ·hCll6tcr~H~~ $ey.. Ildlr. IB.i'11m. ~r~~9tE geciric;id~f., ~5'! ~ oim,(ll;z: , B~~r il~.llk dlJ1Vgll!!ju vor$~. OIL.!! bl'l'" tCllI'Ti gtitJl bW!;i!iIy'~11 .~~rlmUatH r ~e:r I,IiO ha ra'~Q~J ,onler.. TiLiirk 1Ciydu~lIlln bllimse'l a~~ I itmesi,.. ~m i~[I{lfj 'CI:~CIgllhk C1t1!,g¥r!l WlS!W iiilllll '~e~~,i Qtrntlck V<!.! 3@nlra s blJll dl!!rY· H~YU, T:~FJk ovd~lii'iimni1 biUltlelnden ~Ik(ll ~Ip' Clltanay1 del IOO~lIil"'m ftlluk d~~1IJm ~~:u!'adlr. Bmm~~JI lC~'!Omleme,. 'te'CIov'~v~ yOfiel~ ~uo'l id~lr. 'Yalr.liz '¥a~ya!l~iilr ~~i~ mi'? A'II'dlnlll 6JI ~ n1!ij olmfllZ'~ bir ~2" brnZ:1 iilyd'i!lri~{aJ.Ul !pl~'9 'VC]~Il]V'Onll"Uj([llnl 'd')J,t:1~' -efJ<m ,cl~ cllJ~ u ~~in_ Jllivd~nUi 6 r~il1nu Qlm>Y!z:~ I kin(#i~i" 1~:U06U 00; ~edo"I {ldi~ebild~gm le~m.~~'!fll~; d~ ,:sij,il"~YQbmr~m:A¥rj U'i, , t)'hlllll't!i:~, lain Sonoo dlril~ll.bllen ~r::i'I.;.~}el'nilll~;hf.
.1l~

duy'gusyrum .s~~li1riak:gerekiv~r:

$liZ

k,ot~v a~~i~ Eh~YU~~'Oflnlll on1em 11'11I en IJlliiltl'O~ Iblfi1,sl~~ i,of\e'~ a~mek aiIilumkLIJiTh: lqp~lJI!r!IJlSCII IlnfiC(ldQ~ Ie: 1~]',a~I~lllrill rl i~lndQ olmok; \i'Grv'~ ,o~mi$n1cmk.
ko~~vca ~ij:vl~mek

,~IQrck V;Clr ... ,A~~QI'Ik, dWliVQIltrSllIliL1!II fill billr1ci~I~' ~mnes~~in~ QIV~nyor. ~ Ilrnil!j,

'!!lIIr1llnllmos~,; tOR~I!Jmoo'i Pro II ~II lKiQn1Id'~oClllv@f r MlIg~I~i'1 'ClI~~n ~fJplumhl~dn bm iii en bIJ r urVguIQI"1ii!QQIII1'.TOrIV~"Yc !OZlrnlm ~eilili. kli3z l!'Je'9~eeJ hI!:; nm'i,or~ tDplUnilSi(:ll1 djlit~~ .Irdk tc -d0lt!!l Oiil cede'Jii .li)mrdYUIf. Bill ljiiiii:zdllmi IiJ~HI[);i if" 1(J;~i y'Cw: Ilf,J-r obi Il't'r:]!syon. B(JI$kc bir ~lIelJlili(i1md\ll dtU~y(D'h ~e'libl:lib,i ~itCl~'lfC;m:iIO Il'l!i:iOfAyd'11iiI11!iI1 MH ~
jitl

lI1lil:'lClIIT!!" M~. klld(

Byyiik f'r~wg:S;1 z IltilUI&i!l'flln la2'I'(l' bOWn IFltlns~;:d'a '!/leI A:ViFupci'. fj (~li1ail ll<e~sl ''!Iopiidl. BuVdk Burlu¥D ~~!Ulr~ml'nI~e. diii lit.
v,erdin'b. Bill1si1, 'lR'ohespier'll3l;
YI'[tj:on

litl
f

:e~

i I~IU; y(ll~GII 'lie ~

om1clnil,

bYlablldl~U k,1lJruJfl'~'1'i! he~al A! AobN.ph~ro"ln n ~k ~Mlmo,l.dtil. ,Anea k: 1 ~I, hvtuau 'nil ~fi!i <ita].
21)

Irr~OlSV'CUIII :sQr>Eilol rtJo~~o(h.A¥m (:OIl,n'Ulmdo lROCeSpl~!I'Efl!"l burillliVa dell I1l'mi :i'cinde'ki misVQftu ile S~alin·iI'D ~6s,ytI D:sr devf1i liD siJ:"ll9cilldeki i~le!l/i \!Ie ikl ht 11§1i}tn. yaozgll{m om ~ Ii1l SJIF.!OO ,~il!J~~llk'er kurdlJ!(IiJI.. $oYVe:tll~J Bfr'llgi'l1o::1lEil! iy~s~r VII (iooonavic Jl\Igu~vtiiiH "ti!'iT!1 Mli'iobiU't(Dl-yor1l s:ire~fliltin ~Q~'(ldit1~m OO~!i! 1,0 tiJi(il'sr bulundu' un!l.l Ue~ S! fidl' • ~e:1!II O($o~d'l:k dllliVgl)l$Ul b~lU1ri1d ygu gortl,@,

:gal:aii'lmO~'Oiilh::llildc Rdbn~'er adl veml,den conlandl, k~t1Q11 adln! 90ii!:~tB gdl V,llm,ptllor 'lie Rob~~ef\el'lliill Sir ml1~l~i

{j13 IbG~III1iI~
, 'IIFiI

-t~~k IcuaiI:,$.!l]I;iCJ~I~. Ann)rtktiln11 OOSI!I8!!11 rtll1Wf'd ~ l' F-olIsly"G ~om~n ge~G r:N~~1ri[m~d'~I~ loeln !!ll:c'~1Ur" i~ric CtyOi del oOzOmleme!k is'tleryen'lei'in, to'k o1d'ura~nll IbHtyonJm.,
h;:I'ii!da ,ShJQ801 ()hlYilan ,de4ekm rQrrU:.Hl'ttHU1~ilI
~Ur9IJHt!I'

Al1lc-ok H'oH~i!l"1iI11iI bir Amenillliolill eesusu oJdl!I~rtlIlilu g6!$te.r'l?lIii hie bir iiDrEl~ '10k.:. HaUo!e; If«rum ~nd'a &tOf]s.ero ,e'lil !l~tI~~J Ilk duv.g WI tlI' ImikHr:otmlili~ tOl,ly(l'n 5 bir y\ljlr~selj,l'(in:Uf. ,tQP!ltl~~lrR
~lII'~

Tekmlf il ibo~IGyGn b'_': poroCUilltezd '!iii SQ.nr" derw!iO r0d, YO'Ii1IJliWt furk Clr'Vchf1llrntttl! !Ie olilile.k ,o!S:UIilt, I:'C!Imll::e C~ne~
,mj oydlllll,nd'g bit" grt3f-

dom,okrol ilke~e[1i 1'\9:dettl


llI1JQ

¢e@ i VOIl!1l1~yorsl!l, llIyll1U !lamilil;d~ b11r' redmviyi [Ie iceriya,r. deme'k oluv:or BrUl'lauq ledavi mse ret:!;cbiliUlslonu 1!lQ~ltJ~tlOIi.

~(:I!fj"i~mi', o.1'QII1~;rtl;l1:1 !I~'k ,dYV09Usun-a p(lrliTI(!I:~Ii11 ~nvor lie bUllun, ner:oo,e ~~ "IOll1ll'i IIIllll ile bt:J1;la,!((ln·. 'ItS ~em(]IiZm'~ln

~Conka,yal Yo ranrl,. MOtarekle Donerrru

demo

ton..·.

I 'blr ¥erd~ ge; kcilm'l' ~~r burT rk tilyd IfUll'lC

l(lr~h

~Q

dil leor'i!te:rlyle sono ,eMr.l1 bir hOSf(U'I'k otttugu

lz-

Ome~ ver:ll!eihdlrirr ve ~Dr. i(;r,]f,IMkOta $e11-1Il€lt'delft! ,ZQ3 Iko~ya BQY'~ bit era kQJI!~IIHinokctUIVWI'it::uh.llc 'yCIJPOiiil Vlel har't!l.m AJ~uldtDlu'yo

(lOS 1 'Ie Illlt:;;.kil,erJl1i ikuUclifiOrok. 'Viksek ~If,e.tim t~imI, Am e:r.jIWI Bir~~ik Dev~etiel'i ne. goni1eren o Hal(da1 Edl'p H(1nlrnl"!(lI ('tOk d(i~Gl ;:i$lilli!)C~1!1I ootn¥OT. Kurt~i~
S¢!W~I ~I(lr&t~n

mQccdeleyel ~elftriJa·'y~, ott nH~mli

gece.rkeliJ geme S 1I'IIIDc :1 K'Oo t~

IOJ1lmln! veriJof. ~arma'~!n~1 ~nI yere l\:oymOk[illil birh,kt,e ~(]sta~19IIrlll t~l'n~ kJOlniIJelll~dQch:id! olc.wH1.;, ''i~_n 1'~lvcr. IKe., lerl malmZfIi1'llliiI ~e.-Oll1or~ lie 1~ffk 'QdlnlndQi~~ Q,oldm~ kiJ~lllok~ . Inl" ~mUlIfn:llall'U dO~lh"U'iMQk tJ,r 0fiU"' I'!;'\l m srlt ~Iw: bl!iJr!:"b(h:m onroik I kil ta ,tGI ale 'Cllllnabliecek'_ IRIO~I{:Ii:!lgtell' 1 'OI1I;~OJ( 1Z;I.iJ.l'1I ~

tel. ~5Jle va:ZIV9'r;

I. biz JS8 ...,Irftlk. DclI_

,lHalide'liM~ ~~~,'ulrHjefle ini. Z'ek.er:ly-ll Soar'0:0 F,dlllit'lUZ kolil!IT!lal1il'~. D;ll'I,:mIcut k![JIw&'iIllirk V.ef

p.e,rl,Oil bflr M(

aQ,Uil(,-Ju

l~UJ",ye1j!e-ri irJl~lcoll Ami@!!rikQ"'~:u var.cllml\l'Ua melillilek:e~,telill ~e.-, 'v.Qbml~iZ.,. !ria ~d~ 15dip Kalium, k,eodi gllcUimn1i kluo~mserr.:
YOII".

d'Yil'~'ii1i1tltWlIng Illtelr~, Prol!'1la liW,VCI . thl b~ Ilk {hj~mt;Jrdoro ~!ilr'l d!ll!'Klma'JlI!' \i\i;!1 @J"h'l\(] 11'1 m~l'I!qllek.€lnen !;1k'Qr!f1IiJlOOClVIZ. 81J11

Zekel'~VCl Sl9¥. HcruUde I dip ioi mi. :!lild nto·n da v'a[~~"'Iil.r; Q:Bu i~,~ Hall¥d,e' Edip'h1 ,- -mlrmlye'i~lf1delilJ 'Ie IVa ~ v,a~I'Iii!den ~aDh·- Gtmok kola\!, d ·,lIdl. 'Cunky' lio~ld~ Edlp. ramo ,k bir' ka~nl~I. Sirya Si~Un anlom02i~II.buti;in MyotlndOi mmlz '!,JIll lli!IiIlIiI1Y~~!!.!I«:i Ill!iI'U~1JI" ,sng dere(:~ 'l,i'awns.Bvami.:o' 1m!l~lb.ClS~ SoIl',I]i!f'ImF;QI QIJ!!,an, IooIndisi ils~:Oflbul'dakjj' .AiDl18.J'i~~11 Ktde.!i',nin Ii~k m ogl"~i1ilciSi 080n Hol!Jdel''nin '!f'urt~'Vel"lljTIld'~11 k;~,~lJI IChllrYmIliI . mOm[(u'll1I, 1liiY?' BU gij~el ~adln. b.Q<\l'nunde Saroy~Ul IdQlI1il fomulnlylla" .. !al-adO~l!.I 'MQeaGI 81""ln t1ltD~lne Uk a:U~tlA!'ClrU'i bOii'lrIlclol YU1 'iI'lilyor. H'aml l!rlil;Qmd'acn ~~ hem ,26

'ylla S.nrn rl!i1mak :liS9 cfrdd iJ biir Y(i'lfiIl ~gl O~O~I~k. ()1l0da . l'urtJI'!{o.r. ,e;tJI:l1~trli"scylEuls1:jiUn O,ii ~kll!zlUJlnc~ ·VOl Vfllil dOfl!V'01 '119 manit! IUll'kiYQ'si t, ihi. TO .ire 't«O!I'IQI~IQ ~ iwn na'c yo, t:lV 1ii"i11{H'dg~lebil(Ulil0 gi~fi ~!l!fAtI:al!lnun tm . I Z/f,eiliinlsHe .. lJUcc0k I~rr ,iIll:J'!fe a(!l~ID IOld~. .Osn'uJJf!lh M!!.!mQ~Qu~ AJJ.~ IClh'~(u~ rscnftllL eO oak O[UnH MIJ~rz-mma'·d'aU1 ~~ri~~jJ.1 By~U. AydH'!i1 Oz,e.tiJ'u;; Te,~Jel";hll Ib'iriirilcikJtatundtl ekji,ar 'tek~ e,r ya~dlm. Meat IbI.D1I";Q Aydlill Ozer1nel',ezter"~~loi r te,· . fl flnl, y.uu~ lebGn1amok dUmmlllmld'0Ylfm Tlirkiye··de. oy.d!ml bUI s,Lir~c~ icinde dogdu "'~ 1IriU 1l'k;9aIQ~_. blr "~Ie5izllk ola~ 1"(11;:', a1a! IT! t~1 GO rumunun d!lll~ lIenl II;';lI~alm~lCJ1rllildoo.rto,u
,odtU ..
8llr~l

CIJ,I yiiz

n1rrkeQIOk" (if~jlhk, '~hJ1ittJsYlndtm ka~l~ dBcnak. eera$I:ijf.~j ~'tlfrlnde.lil VJ$ !lnce ie miZilfl!iifH'in r(ltQmO' edeb~tl.O b~r edetrr Q~kmrn '~C'erl&jindle.m~Cly~. c.lk~l. ~,e b~!rod(t
("') "tI tl'lyC-dl!Q tli,~.ldl Jali! lOU1 ' 'tlill Ibu, d:lU'KUJ C]I krurl'l~tllmtUh· nIDI ~t ~ren a.wr T; ~rii ,~~mol rnm ·'li:IJ. Sino-Iii] I[h~kkf!!~. I'IBlllil:i-cC'..C1Q<w~ ,I) QI thg Drl,LliIi(i:MQl". y4!·ilU'(I:r'.
.c

I~Ofnlllf!J

Iroliil,l~eJ'inden ~j'i18't daho y.o~ndl, ,$f:Wh7JI d - s~y~~ neblilin TOrk ilIlCh!'u. 'va· murdan ~ C(i)i'\kti d'aa~yQ Y(l'I\t,tllofti:h"

dolu Halkl]t BIflI,IO:~ ··I1{<D,ICt s8zUeri. 1:o'ib!~1i ~O)fnl[l:'llc.o. ori:... l U1g,~'!Il3 kendiSil1l8 Q,IIr(l1- AlhmeJt V;efUt. ,Po,o. M~~tehilbt!!'~ u Cur~'bu Emsa~~1iDd'e. Tli1iIrk"l~ium Ttmk'c y,ijlile1!tUgi tllJ a~i!'r~,r.~~~lrb-,JI mesel, de.n bi r d'lIfJmet YDp~1. d n~rk atnlO binln:ce Bey (ildl;l m son· ,. 'II Tuj'~ @lortQ ~e:tllr i():~ ~ Indc r ollJir. lj]r;k poJ:ilpo'.J!lu. ,A~m p.ell p iii'I' s "'101"•• 'IT~~k l!iil ~i1c'I~ji,~ +rTOrk d(DIrn~~mend oj~;r •. l!IdOO'ilI oEmr:Fz.J «lurk ne: bm,~ ~l'am •• ldkl(lk liQe.1 l!fiyroim,~~ o:ltlirk 'lie 'lMI!U\l ~Ufllku d09d!OC anr:niJIolfi. ~ut' Or~cil ,e~k
i~e (I'(I!J'UJdQFi.1
SO ·~,O;dcniil glellimr., "I:IUfi<d~meli almo!." -:TiLUll'ke bevllk: y-erml~~er. ~Ptldo OOliu;SSlrn 61dij rMQ~,!I O!3MQnh Dg,\ll IYIII"'~ do~a ~un!llltt' r,.. lI'o ndiJ~ IUbof,e'-, TOri!!;: l~lrik·{i Wall,p QJO Ilil gbnlU. A~nk P&~I~ I@O l1~name·,~ s~liIdebu~a. p"e,k 1!ii12iUdCl ''lie u;zUldOgu icin de kfJryldom. g eeirtR, Tijli,l/t ,d[~~litekiimelmcJ bak u hlli 'IUk· . i!>e" heir {I!{b~g6n IIGtmQZ m~U

ClYlm,kO. ~Qf'ih ,c\I'unca TOrk.

l"firk~l g~gifodl!'"

«Ang-

ayQlMu" b Ii iiDerddlllllcQ M~rilll' afsalfl'9.a,'ldTr, t~UIII!l'U~' 'Yof• TOl'ik SIJl'l~Ii'[fr€Jn Gr'019Iru:l~~ "ne! <=ikCfIBQC~K" YO'O~I '(J~lllfloolli;lor HslQS[ald'e rwwll:l.lI'lIcQ MI!I~l4!Irt·ln. ~dkuerU~rd,e' ~Ii y()ll~h~\Ioblf~41irlli d'W!*~[I'M1JUrl!!lm. o 8~Fla !<aF~I~ V~y ~e~~ II III Tilr,k yenlUk IIrforekie11eil'l to nl1inde bir {t;D'l!rrd!,Jf1I au lVJ~... nlb\l'E= ol!!' de-. M~'r:a~'nl danl$moa ~n Kooi Il!3ler'Vva, «ts:@~ Ba:y ~SOlesH:OerfebiYll~.1 vat. KbCi D~.1/ nl Amgvut kQ:KefllJI Q~-. ~
~IIDrk

~hmm; 01nilll~1 riIllCunkiln e"), De~~:s~,·i· di~eUmek \1\& ~Il!!z.en· ~ lfIi1(ik 11¢ln. SUHnn !OortiunoC! MurJjr<a, bll' rClp0F SIlmA!J.IrO!· I rk cn· clllc~UilJ rmS:!!IlI ! UlII, bu _One [kI. dla pek 6v(tWi~~ bill fil10MO. Os 1lTiL1ill I f nl:l~I~ bogoh1UUlSI., T!!irk.· ~ ~ SI!rtl mill "uk!~ I nlycor. AVIll,M~Yle' ya;z~vor:' ~1H~l'elil1l~iWImaryu,n10 k~nupa h ryi<m ,olmnook lirk ~e '¥otuf{,. Clnl8.n1G'. y~ti1I'l!Jdl.dlrrll'l\i~iz. mez, ~ Q'PSIZ liiIirce Sc:aIl(j~,Ij,i'e. aJty.(\!,,' ,~lI:1if oJ:1il~nll(m gflier dt~'1lI1o lJL!ll11dCJf1I SQn:rl!lll bir tedbir ~11a"llmn!Jl$t]l. 'Ii! 1ili1:(IJ It v€ :zeCllme't. )9:11'-' !tIli:iilno 'lie.linlme,Z$~1 bWl:dlllml®' 00".:([ sker li'ne! din '!Ia de~~ I ·to lay~k Ibi'r hiZimet. g~r~Jf.em.e.2.Blr R, 't,~m~:nrnlanom~~'-' J lIi'unbir kez s~lt~I1IQ~de y tllunivcr,. 'tekmrll~olf' (~~~,Koci uV'dBiIl sonWI risole fCi ~:a'":IOr daJ .Jtl:J'(IrllYorl~~I!', Idlii ell Mph~nut'II.HIhill fit md, r ,o~tJ'~~un hem~m ·I1!lCQslndQ 11~vlha y4'r .em liltOOCll ·Se~ nilmQ:J1 0'0., b~r %([m:aJilhlf lba~l1n!l! gorij]if;'I~1iI

lull u biliniyar.

·TijlfJ&:. ny'Cllnlno~,memini, bir voba,mJ;Clll1~!'11 t !JilO~-

'm~e

I_

I;jrur~·I~n ,QkWI

·T1irk d-ahl

rme~

,idl
l

Ilu eJllrlll"

MOllk salri A:,lk 1P1tl,a, tl:TIirkl,lii h r kht ge Jiill o~m~ i(dU Tur~ d~hl biimoz' .I IjIJ dmer fit dive.rek Ozolrlr:k- fl. S.IH"Oy $olrjJ Bo k~
r

~'Mak.'edO'n, f.li1J: ,fa. (lfII, A~JiI$!'i'\l!. .,Q:t:oenM. bfr'. qsmaiil II, ~ :d<s.-W,ir-me ,zton~lE I§e ~a'lrltliiih ve :eb.lI'i\9'111 :I!i;oo~~g at le.r.llt Shilltli'(a, DiiiNtl;n_l!~ MumL'Jltl (1i~23Ol' J'tLtHl dM ~ (Itdu.. U~S!l)yIkm!l!l& 'SIIIIUtm I~~ill :J.l~ k 1III I ~'O O$mcall I 1mI' r.a~orlluiju·nu.n 'dtlr1!.lmtm:'!.:L "I>i!l ~(:J.iM!:l I [ii'iIMl I Hn ,illIDi!!l L~DI. ' ''filr: ·IF ,',cI~ v ' :B Iilk 11 1n1(1':1"!lVti!!lU'id:[\, bD,yDk, : Iilr JLp't.:8'1l1itl ~c H:iun~Ilm"~11lI ROQI Illiin, '"FU:rk MO'lif' ~ u·:r.lt o'II!r..· I]~ II 'Ill :dlllCi yol at', __ .a~",uul'd l.Jt¥'~~, t'~ii A:r~bI' n .(ilj yitG. C~rlo .. C~~ild~ e~.• ~~~ B~mlft D«r:tn<6 of ZmpJ~e.s;" r.o.ndlQ1i!l, ;IlQ(il'O, (~fll'i\~i1!. ;e'. ,2m', ~

m~ olm:il

('I')

Ki" ~"
r.- ' ,..,~

l'~rk' ehlinin ,ey hfloe·binm bQ;~ k,g'ltld'ir dive~ek" lul'lk·u IlIfa.i SIl'Ufll(m~Oir,aslRcmI '50kuyOrdu. Ko.~ ~!lInt SOIe:rmol1~ln SiJ!lroy ~'O~rl Btllld" '--"I H:oeo.rk'On ba:!;ll ka!lQ'dlrio diva ,~IIi' d!l C)yQr. U~el'ir~dc (lVI.C(D1 d!'u'n1Qk goreklir. blJlmoo yap'.Ir.mrvor
28

111~

~1r'r.IiI.MtIi b.ed {i620~ ~.i-l:.~ ~.1J... .~~h.i!foll.Brn! ftlrk. 'Q~:t'ilge!il.e. 'tatar. bnl, etfiebl. 1 ~ rl!( • kathf&l. dc"'~I, i:!Jaommail., ~~a.~]" yc I IWJ!~. Yl!1oIU;;!lc:1 ¥e dl!.R,er G~Q~]I ~hn~e1e.r k .tlIlhp. litiiiJ1l ve k;i1)£{1 I Il' [~o:~~I.. KitD.!1~1 vc tl:-~ttJ: \ lrn'Ul:lWr'l! _ Xlii. ,1!iCJt .1ii!~j~'~c41tM'>t'~'l~m 2. D~n,'i:mg,lJJ. r.l~ tOlntu~., I~Z, .t. 4-8·.
(U)

v'e m,eZ:~b~

4iBe.r :zD~~,

ad:!i i~oo

1I).'ILI,mme",etl!

:2'1

I ,J!i)1i': ~ p1rw~ o!ICHfi' yeni(lleriU01 ~ ~~Imas 1111111ai~ Inndii ,Acen bo; un usu 'iI~ fl~fkmn ve IKijrrit' til r.s~'llon va dOn01l VQ bOr!~ ,olor d.Qllm~,» ~m(j5! 11- a Qitfl yor. e,11T' € fderrruJve, ,ge]'e~ \)lor. I(o~ Bey v.,~¥a Kooa Selc"bDii1bci;'I~jnm~ u2de yUz Il!IrrctIl!lFth.Jk~Cirill:U ,si)ylelili'lek m(;imkiin d'ey {Ii ;. scdeee. ,ger~jl!1l biF oo_[mnune tiimuyl1e V-e.' bu,fik, l!)j'fJ ls'tek, II~ ka~~ Ildl'klOin ilefil' sOrcH~(bWr. (:'unk U", OSI1'I,ClI ii11 NI1Ifi" ~ iii rmll,so~leniy! - _ c'i 8, IllIIei ,@SII"O geli~oe~~ ~adar Osm'l1llll1l'1 Dervl 'tll'rI,cte.1 VliJlks k meml,u'lyot-tol'ii'll C. kill e: ,r..!onlor l([IIrg, II _. do Ti~rk o9Jl~ iurJitlere at ~e$Id_'I '€ldIHr~;~. lOrklarlFi velilioerHrl}e' Vt'! ~rt\y Ihlfl_ffiI811~rlne Q~UlUnillSU~I!, Osmon~1 D,N" leti·nde~ b.02i~,~~,91li:ni IfI"Iedelil!ii o-10lwk Igoriilen Koci Bev ~ m, kllli~ OsmCl'Imlll"run yl'D kselme dtir.iljefiililru!~ lbJI~ild~rei~ vel'i1'-· medi~ini bi~fV!QrilQif. bllUlmc:Jl '!Ie TU ,IIuel'ill!i! :l«Imu lh"zmetine 011 ' . 8m~111 O'llfii ,2:: mCiil'l nCi!i"O ,deJllif< g,elmesi i.i!Z~;rine. cole V0 Ilk~ b~r ~mlosye.rn m~rrnllrC U¥t~l, aynoo ekh;;liI,otm,11T Iii bLiyu k bl r Istel(, t1o'~ll'n1llI'lda. b I IIdl 01.;ij, CU'iC!1slnd, nedeJ1NiCn 0 ,111;k klu~t1rrorl't:I!I".,5~1lI~'ni1-mlin. TUr~~er~n o.rla'~ val ~l\IiI'iOlsn1Q VOl ,oettj ~nll illeri :$UI'ieIiil~'3oe.f;lder~ io.i fiit. TGr,lk· lerflill kOnili!J fliiGtmif:tiiiIllI!' .!i'J~Irt IlnS\!)lnl., OOzi!JlmQitHifl nede.iiI:i Toc:n~
1

I~

wsn

, Orit!1llli. 1r.E!i

T(ir,kh~r. yulmet devf,et gQrlPII'Iline" eO;M: ~2un ~~r :s[ji~ oe~8mlvorrar. V'~oni!likslxW(IBliilil1 n m 7' S6yh3mek, ,1l01': eunkl!l liIa~o bEl'l'flr:g_ - ~(j k0Sln flilr 'illoel \tQir', Osman NIII'ri. blll' elil,g~111 g'e 'vaZIV~r v-e ~~ifl~: '.:'i~k IIlI£UUltj,rlj 0; deV1n'ierl,1Im
bli1~ k yl1ksek Imerntlr W9 m~~ek

Umd;en ~an_sl o1mqfon1ar ~CHiI'. ¥aJ IIIIIZ-O ,c@hQletin abe IilOyni! 01 !l1!yor. Bunllon yrJ\Z)mll'l< i:Cln cl;ddi ned~1f' Wi": r:Wlrk~e:~- A ill I wo.nl kUlrdulk.lar ~'im~lz Osmom!l' D9Y~0WilildiJ komu a1!.!ICiV~ne. CDIllnmn"dll~r. An(.1l(i1k 'Turk~~r,~ DoiiU'd'c k,.t)lle ,~t-m· Ik 'V~,~d Illk~an Il)lr ,~ delllh~Ue en VI' sek kiOOlU gQrev~ I tllllle nrr:lillilndllar. AA;;lk~QlnmOSi ,ge~,eki'l'O;r. TlllrK goric.iUgi dG~ miJ; klD'(ls~m'n ~0100 sokuyor. lirk 1Pl1'l1>cilitln .sOil zOfl1onlal'\ct!J~! OOz,ciiilr 'iln ,en bfl~lsi; Se~cuk' ~I Vi ' O$mrieElill 1 8(!Itkentl ~Oirvo~dO 1Oulll!l uoi~effllitelill fill ~u ol11datd ,mkltVu. ..T~ rio!: wnmetl slm~ r j I 01 k cfC I' - IQ e f olmafliOf,:O d va Vmlz:e nlJUyor (1iJ'~. ,r r t'm O,oo~ Dl;lnilO IfU1SII~ yo(Zobl'lli\,or,. ~'imomok nUJlflkifin fi ~L B11i - Obi(, miUtJlt 'l8 ~'WI' (Jro~a iU!'lk 1iI'iIi! liI~n.mll"dlnNn1iln ~ III kesiUerh"lda eslr olmu$ ve $Sjr Q~O lilik, yo~aml'~lr. Cin'~ Ibeg I mh 'O~tI~U 've emn ,SIi::mlry,lliId'-' 1Ik161e yaiCIJl$" lldr elil~Ha b~lmk.l,etlb1cUr: .i~h'llfvOr, onook, 'llCluHmme~ok do· b
~~L

I a bl f 'fcllrJ< "{(I,r. Tarllllll'l'II .. Ig~(lg~Qli'lil 1~9Q o'lm(Hu. bit'" ell ~ " 1j CfU'Ilfll81t ,s nmes ••, bil!m I. bfiy·Qk; 'bLf ~eyef:an!JIe hi,i 'k bl ~ ltUkl!lll! koynlchlli holine gatirlyo.r: iliUm'., 'Ill!' doiJumtm sa}'" J Iml 'VEl! 'gIClt:zfem"inr ~_rl k~e ya,r;Ulyor~ Anc:tnk a¥lrJll o,zreHik,o

"omGn

~arl

hca~1kta

Ib,irUm ile' rceI1H:~r~n ~mdOl k~~da_n iJf(I

! n nibt1l1. l'S-flO,
I
I].

, P,ret D'l'. ·MI G_"_ il", 'l'UfR. "~I Dr


5,

m,iJk(!ebl olull!I E1ndemfl"'g


.1 r

gl~meJinoo;.

smrov liIilftlil&Une

ka'b.'Il1J ednmevj!l1oSi~ Ibmlll'arr:

kcd'o· t,o,biii iii ., ~'Qlbiil rr?~. Ttidder '!toI 1ii11,zC(:J ~nlQ.e illtie vo,iiksrai< kam'l!Il til:milE=tIQn,1i10 d II. Iill'ilU' Yflc1~'tl!,q1 Q~ula dO a II ~ iifilYOl'. TQrkller. kendl _'l)!1''duk,lcru devlfn~e,kamwr ~Jt;)[fevlne~jhA~ :m1vortcllf1!' Son derem IT·olr.;,c o.ldu~un -' 1iIi:c;: kl!J.t,kJ!l[I ,ok. AJJI'i~ ooli: ';llgino~ d,emtl!t ve~mi¥o-n-; G.O&t ,zomon ib'J;D kleHIIR8t~ &(lI~ I~e ~ulunamoyooo{li

~ ii'\OSUldrl y{~ ksek 1irU!I'f!tliliiliilan. St1!'tt(i! ~t linev&::i llatif''' i~gQI ,sdellil}--

me-

~a Kgnya1ta' I nl,vE;!Ji 'ilKr~,In ll:ii:$,liI'IIB f~il!iiiLen P:~fe~ ilmlifthl tNJ.'Eb:I ~ IIRU~ <III:te2ledD~mJ'b 'bIligL v"'fi'm.cM~ I r I ~1iI1r:Y<Jrnm
1 I

ar:1It ,a'I!lr.~-Ci'l!Ilti iIlurn1ild s ~~fa.d!~. :fiili'm_l'o. dmiilic .. !;Ulu. a ·IJmili~, yamlillStnn, 31m dlfllk • 1"Uks.ek ~;reUI!D "lD!'.li!m
L

on.

\i1

Mi I~~

1
I· ~

IUiJp111fl Ila.

,Iml-

~Ill

/i;~rt!8d)!lIilli ,nnm~d31In;:ll . 00111,


I

III ~mlz. ~u, lll~IJr WI dn cnll ., jI' !! BI:Li:lm ~!rI'~'Vml'~OO Ort Ii'O~':~n.:m, II: te, Ii:: '~l1rt'mm ~ k -'_ bUll!),; en tt;y~gm iPO-lIt'lrliJi!'1 t8l1d~ ed\e'rIIi I ~ ,dQliIa ~l!kmISl'
;-

,fit".,

InIYU

kapt'UJI'VQr.

maSUI mtUmJ!t;Qn

,'Oyie de;ne:blllw: Torllh. :z g~g~~lIfl~ do~llta'rI~liIlsi


10

kl~ II!QJlilJmi!)mGliik, gertk.

dew II d'@mer<le &'ii ClnIQrm~GI k !l1"11~Clmllllvor._Su


!ball

'CQ~ Dl m'i.llliJ ,.:I Ig'lilitp

~neeme!Si,

1(I(:E.dQn~

li!dtfll.eY'i"e.:d ~1. ~Ji"iJ,1!l:91JllIL tli\',[Qe.' ;mbl'l'D8ilJld~r. t']. ',MJ~ ~..~ ,- I'm" Ue '~lzUe:n,hmlu.tlail" 1.~IfIii(h:' .'ID1M'dt ·M'Q_~'@1ViiJ:1I1i •• 't< iIlPjid_. ..it. c7'B~26f'-'2f$.
lI'l'th:t

~~mr

1.i'iIli

tlof3:turl aMlIllt;iJ ml~_1

'r'lhhld ':btqfJIIldilm
.iHililai\fd,

Ail'4~~,,O,~erm,e THlJiilf'

,~r~ !l;i!iT-ffl>tit gl"~H!d'!II~ldliMf.ll.h b Pt()/uf_r' .~ GaN"~ dI ,'ubat ilMl. 3,1

1'l',,- ji'-.tIZlH.aimt:ii,

Om~ .ll'S'J' ~ ..

rlrUlk~enne IllWlallild!Q,~ H::iI (Jrtl~r'IiC!blrnr. mkait T rkh~r~in A~[lplfn'Ol lba~ Iml. O~U'~I;IiiIe Aro, sO rayilGiii1nda ki!l!o ,bltllrQ1it VC$Qma$.~ pi3'1Kke~lndlr~ ~;~kl!kI9 b~llllnTlliyot. l['iojCiI1 AVCiiIIo.1 lUll' filii rk!e- 1m To r.lllm dl~,.m'UJAil killil olen ~iim k.o,nQkllalril ale' l'n alafOlk", 'fUir1i;lerll~ ArOP~lUjQ kOla OaU~IlI,JI!1U veniden 'Ylllzr,'OT. lllrlklen' . Talrill1i' noe. blr 'y;erdJ$,! OQ~alilJ Av,cllO§~u tovIe ~Z~1f~ .• ArQ~10$tm1Tl;cm. dogo tedilf ~i. isli!lmla,mOlYIO bh~'~ 1IIIltrle gider.. Fok(Jrt Isl\!lm ·e4~i, Aroplo el?it smmYQ I:li 1)(:1 ,. mQ fJIfllliJlmm,Q gelmez. ArQP' of-moy " 1 ric vo I to jm'U mLl s~ II~m,QI:iIIC!nlrl 'blr wrOle Bun silliDd'~n ,kyrU,illlttp Arc~llar1(l1 e~U ' dur~mil) g,~ft.m€!s,l. Ih~n(D~ Ige~ktlir'ir.j) ~MiiaUer dohiOJ sent~'fi Irnk'u ''i!'i1iz 'III~ n-:d~ geJdi~ IlJU-'~u ¥!I)kl e.~li,Ie-Vlol a'lld:l!I!, ,E~,1J~&~ olilrn1illk, hell" Q~!de~"~sl~m:1 tersi ohTt~ k dem! Imaik. CQl1lkUr~slam, t:esUm Ql0ililil dem0k QluyO' (_I). Tiir&i:le iso. h~r ihe 11d}~ beltl ~liIecea I glbl, '[)oil ...·yo doglru h~cu, mg g raeml,_ c~aT1l IBI€lrnmo 'iy1e ~CIQY' kc~a, tG'Blim o~mn~k Ilateml~Q.r~ O's'l.em~ boVle 19L'lI1'I.fryete I1tC~(J1i1'!!.IiYorltu. Orro AS~ yal dCl~1 B:!!JtI"y'a d,ogtil ~miXlUrke~ flSlarnil'y,eU lDotju'yo g@tu~ Iran A'~'Opl'Qda k!.'1:lr~llo~lyorlQr. 8u: kOI~~~a~mn. ''['urkler'II'1lIi !BOIII·yo. '!I'iih(iiiii~le'ri SDr(D~mlcb bir or,QI,.dtlM klodlklcin b~r gl~ ~!i bol!lJ~inde otd 1iI" OtUl~el!1l(dlelm Ik'OPill1li TOrk ltiJoy ~oplulukl~f1, blfilblrliilt.rirti II O1h:i1'fdaru'l'I n Od(Qlii't~'u·'Qk fte'I!(u" 90C~. 'r~~ I- . 'l'yQ do iii 's: koycdaf. Seytu,!ln ~, IC' :yhun iIfiI~~lrlor:lml~OeY,releyen tJ.oz k~r n 'r(nJll;(II'~ rda", Art!! ~ '1119 HO!i!li',de(1i'!1l:z:~o.&'iiJfel~ril n~9 lij~k~ '081 k:on1'I!II~1jI1 '~~ulukJ[JJr cwoh ii. Ve.l1i gala-filler,. e·fij:)(iden bert1] oradlC!!l ya$QytJ'J!1II lok'fObo topluluklorla ,&KIn,lf. kOVif:I:O'lf lor. Bu br~l~retiiiv.Ert1i!iiill ~Olil Aivtlotjlu '~:'e de·\I''Oml ,ed'i· V'Ol~ Oe~ .11i TOrk tQpluluk!~QI'1II. 'r,aplgr ~, nsl6m din! ile A 'b... lb.61g;ede m~,ki kJ~ ~'Qfl~r 'in,Jd he~. llkiin dl~ IiT1iCI t;;lcodit. T~ ~iJde.rX. yOl Vi ~I'JJ d,f!-O~ iI'fI\. tJ~I' ~SI!'IIn u~ak kan~, d€lvl01elk ..
I 1
m

11,91{1m 0'1 is D II. Aln'Qi,) ~o..~ irei bl:rIlI\:~'0 ,nJt, ~I!:Jr, Turkler, Ai'Qp' baJVrQg~ ailtflil,oo'ki Is-Itun sa' d~Mlng) stI hlClIkn~~!' tJervoh'UliJ;ilrnC(I d ier volh:m qe.mJOcrto r, Sir V'Cif!lmI AW(jf,}lalf'~ yar(lnmayo C(I~If.,or~Qr;bu a rn:ar;;:la- orlfl;tik !.llrJlU, ,Hullam ege.mfml TIIJ§~'dG. ~lhJn,1J AnlPCtI Ist:m. r~IJ.'" n Y OJ il:;OYU,OJ. Ktf yb 'nln bel SI II !!lJ'~~cula Ise, Chii mI r(r~n umtil VQll~kIQnlV'oi)r y,'- y\~n1I!m Is1lyor. ",'. (lD A,\ilCIlu·nu I'll ymdj IliLa gaf'e 7'18 V!)yOI "19 YlIlluadt!l elm! impCl~ rl'lWTUlna VOi!i~lOr:, '6yIIS!I: ~AI~~lgr[l[nli~in ~"tgnedltii topralK va, 11j1!1(IOlf bi kOr9.t~~2 gl i m.... ,~0IIiIl ~~monIBrdl;ill' her 'Yllli 1\mp' ~ lrVoot'afimn ~s~ilil ve'Vlkllllllh.1i1'mdon C1iGI' ceJovor-m'. Olk~IlrtIlzdlG tI jj\lilU" 'VOk_. I~ ~ru bW!J guc'lilk Ell' dQ'Ji'fI k.unGlrm(D:S~fU im. 11 ~Cllarun h1~'I\1!alhrdO~ bek,10~ffl. ~ AY!'1!ca jr'~11J ~fe V(lrdim~ ~ I . n ta gohiJilQsl led ~ emir vernn6iJ1 R2i filler-1m. ,AtQlg~II1Il1~JIlIva (J'BB rlerimin bli)iiUlla 1!I~~~eoefill'J!jl, Uytll1ll1l bulu~moctal Arap'l(HI ~ 'l\(:J iii G~A eQi:ecegizJO =, Altcok Q,\9l1i1eI ~ AM,P~lffl bey(1\2' IVlloon sonM TOr,~lerl n 1~1l!I .....IiQ Ir, ~sl6m o.llll1lok alrap.lai~UmG
I" _~

I' ~Ivle Ifblr:11~I I!mll~de, .SlimUJ keillil dlf'e.~Jl~h;:i"de~Ii", X"

Imil hC!Jl!e gelili:.

JE

lUllikle:r l~ili1,yeRi bJjr dunmm deglt Dalnlc omlce Cnnr"@. rmlr V(l,~yO!F (iIIlJ. Arhk NQplof(:i 1.I1e. r'9 I vQl'lm&ye1 b~~I1-

lOin ~o'lIak;IQflltJt:!1 giSJI1e. Amf:)~ar~ Ib~iml:11 o~malli1ll1i'i11 I rkl J' _. ~Im· . V~I"Q~ 'v: hara;e VIOf;1't11U)k'l~n dOl!. CO-I,~, U' go 1,III Qf!ll~§Uhy.or. IOQnk,1lU 1K!l!JIft.evbe~n'I~, OOIb(Ul,~ 'T1uli"!I!1a'd(Ulr onro eJ5'k'~in1C $Oytl'nrld'a Ifl IKa ~(n-e.gil11 ~,g'~m ds' Gin h:n~n~i
yr.
. !II) Ye 'burl yOzy'Jlhrli. :s!IiItnia]llna dQGlI:'u." Ton - stirn, Tat'· 111Jl;Ui:&IJi. Q.in :a"nttlldM,mp. 1G:ilrIe ,2'] ~1!tiI:!jlili:~ :p;;r.rJilmJ!J tI~r ~~~12=

(rt'~

Jifu~la!fia ,N~a:t ~'nn


~ellloil~"!l'iij;tti

(J;&marn'lI.ea
Ansi

"'~e~ .s~uu{'a
11!11'p~dllK S(kzIiI:$efl.imJ 'keB,0

,~t ij~!ll''t!l~l. 1d.IIlr'umWiuBWil!.I~. ~lil(~J;!k [b,YHlilmil:nUIk, ib(llitR'I:"nJJ till r' k 3~MO;l\ 1C''b.U~i'. :yrab"u'DWli Ii:riltm{1t~ TlIllli Dlo.. ~ht IS' '" ! 'IIi'nditJ. j'~~r. Te[liln F~tiIO, QltI 9D'm~l,'n.dJ). yO~lml1lk I III, ~ c.nk: ~'lllll'IIl ,elaelde.m~€ir. Blinn r3t:men, ~]o. li (!Ill':

C~n't!

tt-

a-

1&l~m ;t-t-Jllmfffif b;~D. yanalltl)!2;l .ll'.in·sl~ru· 1li:Ul"l.WM.


](lk"'EIl. :0:0, da

Vel: ,;Fcdt

~MliCa,&'l'~II:':~C:Cl

. l$I~.

UJ*

ba~gl, 'V'erl,hkr.

dlz J iI:',dc

cci-. ,~'oI1d,~~.t~~~~~'n i
'c
it

·('UJ~'a) t~s:1J'~
lall3',

t. :hnrkl~at; m.&.ldsma Clil~ 1;1 .

n,V' KulE"~
11.

.Utly(tl{ ~t),l'deG~m 'TcIitl~i['1S.tan 'y9,'b$I!L<l)~II::lla Ili:'!l unJt~ ,21'~, !;tvtl,1 1IIIil bi31~ ·yvnell-c;I.s!. lI.i1'[(IIir. ~tnl~igt~"[i'll Ki!."~~ 200 bID :rusl!:edl. ~ t~ 'niIL '!,lIb, ,5(1 blli!! ~~crlldlr,. Dadem '\!'C ~;liimm~:a~ 'be~l bunII I ~ ~meDJJ'Iz. 'C;:i1!:l'e; ba· n)1'L~.m. ICIlIrii':IJ1lBtltl m(h' ~am mE!V~

til~r,t:lm" 'lmiI:~dtlu~,

II l.J!

"iI!

.,

S2

~,!. H'Blu1"

aiR iIi'~"tQd'~~li"arid lilili fg:riM. ~~n, l,J',S'l, .\1,

0,' n!C:'U ,if{':i~a1:J'.

!pC r,otOI"i!JJI iftIOI ba~,""i!JiIl'uyo

y,Ii ba,vU l'u9t1m:hl ,JI,III:'!IIICli ~lVOf: iI'll l:AmiP y.m~'IIln 'VQPI~t'). To icristo' '. 18'I!I~Qr(h i !?kenl, Fer~ g,(iiiila h~ps! Ar,op'o Ibu','_-_ih oJdlJl. _IKJ!f~JlI! llinda h~zlluderil m~. dlmgQ,1orlmG. halklmlll zengl1l111~lerllfiel AJrap 011 ~~,d~.

-~unlt!;m a111p.glt ler. A!~,oplaf1tl1 ,~~Ir vE!,r1M1 d~ kifalll~~lniiru.1i1n CI~d'l Il:ltlrl :mi]sadere ~_:r@1I0ri~~de'~, VQIgoullnler, ~ V~lZge!;a Ilrdvor~ar, __ iilr~~er g~'Ulk~u ,etk"'B'Uli YiIIIIliG d~~el\i~ \i'& ba,kg>lii1~~ ~ n~(wm sUnIQruyor~r:lI'l·. Amplo . gge!lTte:nHk~erlni p~T'Oi!mriy~fCiir. y~il:; Ylil all!iVor: Smerik'ont egemelli Gu,t'@k, ~a
AVCIOglllfifllllHill beHnn in g; rEt di~er ~iirl( e>gtemeiill~inln 4lrQI'lO,I,etirii de vonslt,(JIlfI(lk:. ~ekJmr Cl,:r IllI1p~n:rk)fijjnO ~~~-

_"liar. - Ofluzlaf, boskH'nl~GKlaJ yok'Otnd~k em Cl~~11 Tuhs1 K '-, IIJJ 10rl'dQrinde Jill ,ga1lich~lfi. _:stflm 'till tSoK IPcza~lorin .. ~ I so.tarQf( btjlytJk ko·anQ sci lti f __ B.afilmh egemH~!1 t" r, ~ I omiul bulundukJ: Viii harem kela d~rok t!J~,elar. Ka'tJI!l.1 '. ,II kl Turk ,Clhi flglrzJnile~i,. Hor(1loolVoo:rd Aboos1 ~(;III&j.11! ..1r ',d ilkl bin OiUlZ; kt)ll'BI sofllQ r, IX. ,Ol ,llln Irunl I Q.b~" Ivo bUgTl1IJi Ofll Hurda - bi~", ikl lb ml O~cIIiJZ kiO~~!ilII,"bede~ IIf.1 600 bi I) d Ilrn,ll!m hllslllPlllr kij, ~l ktde r'I il~1 <fag9fi lOr], rhorn ,eder.j!! Bt:!. Q Zl(llinanm gWQ eok vukSJElk blr ny(n
¥
l

. (Ii:

Joymp S,lnllr POlz(HIOi"lnQ ~ot:nulk iCirli bilFibWertylt

sO~

u~~

OIfilMIIlCU

y,uz VII

AitIriOP

T~b ooirorfy(!,'Ca:s~ Ibn Hervkaiii .urPi.

~ur~i'ior,. 'GlJirek.
SDd(lk(lft~Clbaill
,I

~ylz. OUllme$
~j

ClJo

I~

mt'OliUI'UI, • ~Oy'l ~

ytlrlkv'Or:

~~ Cdlr ArOP. hoydu1.I(:m

'CiI~11!DrUi!Ji:IOIfl '(;:'likQl"rdI orno y<a rrthIlrlil.nll\l~ ItIlmlil:1I munUl Wig I!JI iIiIG kOlYu,aiilr'iodlil<. ,AI'li VII onoe, Emir Ku'eybO'v~ _bo~gu~!l unt"Dn.~. Amo Aro", cok, ~S(l,m(fo klllllw J~~ belli k,I.ii~i:irnl.As~ - 1Q r vollaV~I!'i!I'Z, A-rog Or, ~oplom p~ YII kud tlHll1 OfCicUklCllr. I !JJ \I4~I. 'I~1Z YI~ dold'l!I. ICiffl OSk~fi gellrse,_ ben v~ Ib~nlm·

on']I~lk"'$ll '$iilV¢l'I,yQrul.~ H)ell 'I~I

SlefJer9, bOrvuk'

na

IISjZ)-

kru1

Y'~i';g ve

kller

,ArllJj.lori

dl~tDn

On '~okUll)l!IIncu ,Dl Vllcto oklV(liJ gibi~ ,dotlZWIfiCY ",liz VI'I ~ do f~·r1<B8.'f d Ifcli rm lbo~'1 m.slx~11 , 1[:);1]'tIii~k 'devle~e sl!ll nmCilk oluvor, ~ l'e· d i'1l,cm Y'lldan SO'ntr'Ol do5(1JP2)ll,iI1n~Uvuz VII€I kc,dltH l"i[~I1l"k~ ~;r'. An:lp stHdlln~oml' kQ i1lliSIAifQ OO;gllms~:zlil~U" Cin Si][l1)vt ~ R(ii 'V,0rarnmQlk QI'oroJk 'Qnhvorlo •• Oi"if!1 ,Sclray\II, 'Turkler"ln OOg,lmsIZllgllfll~ onemsemiyoll': lOin, T~rlkler"e. ya ~dl I· o~mclt m~:ere o!il!<er gO'IiiL~eirmiyo.,f. Tnrk1ler. AJrClipiar k'O fl1S Ii)U OOgl'llfiiSiZllklCll"1 nil i!tcr Uval11flIVOII'~ lar; kolQ lo.luverlgr. Ay:op, gillii~kll(mno bQk~laOok 01!J.aAQ. TldU ride ~'d~n ~y~kldile olurof:. BW!IIlW!!in lein 0'1 Jfi"l;OIllyyili'U) DQ.~ ~Qn ,A,~~I09~'!J- ,!,~r lvor'~ ilTur\k 1\6~€!i~eAlb~GS7 ~Qr'c:ilvIClnliLda r Ve olflduku'lncnOI arbi)~ Ole! de 'D~1l1 n I,. 'ro- k k!Olel~1i1 "liy1~ lk~lej !Oldulklor! loin lu,rkiten kale bulma k litalrll blr ':'i01ro$ QYUliii~ ~on'ittr,e' gel yor. Aynl 'Cird~ 'va:z!lIIVQr: «K61e elde ~'trnne:k iQllrIJ bozkinl okrln rar yap1iIlr." yo de ~ozk1 r boyloli~ k6.
(lj ~Q

Il3lI!!1 rodo

~!'enQ;celiz. C~:'niil A'Ve!o~lu. t1ynlolf'l ym sonm. ~nJ~ ekli'lOf;: dji~,os.ktl!~jg~llnne'l:!:I)


blr
s-~m:lc:al y,i3r
!lQ.1 II yor:

,nil:

n ,k'~leIOf 1(:11ir'!;d\ Orkle in ~I Jo(.c'Lur. O-egfJ_ 'lie ' _ QII~k~o 6~l;;lldllerrlnhicb l"il alii!·, m IBlli'OrtilU. MO· lScm'da blir I leQC'~tI~H'i13 Ibinilldlna~CI :SQ~il'd'1- Inl Sik sik g,6rdumr• Turk ' t kl~~on. 3 bin dimam ~:~ r ulo~~Ii. DUI lfOnlf'i hi~lir • ~I a'hde ~s.ter Rum, j.she'rr'k:O!te- stlilNsJUnde do.g mlkf.~ ibii Ifii 01= IHl. bUl k(l!'d~;:H IJchalu ~o1e, "~kmz gorm",dJ rr..:o ilturl< kf!.'I\a, IfiI It) b-6-yh~$lne. ~\e!ler:1~ o'~m-IiJSI.. degeriT oLor.rtkw' ina~nog .. h mun (m::r,"itifMClS 11ilI0 ko'J1IJJ ott[b~IiVOt., ,t:k,~le bUi milt. d~!iiI_ ~ir ar.o~t,1rmo OhJlrUnUlI d~i!iJl'l!ls.n1ll vel r[l"';~lyor. ~ Ancillk '~alm cakQl IbUlmi: duz'e,inda kalmlry'tiJr. S:I 1 II Pf(l'l k el *1el \!I'ei~ioe ge.H~·yo, Abbasi HOiitelerli.. ~V.O!iiCI Turk k5.lelerii nilb~ lite. I~ V' raYQb'i n~cek,1a'ril[:iJli 'Iii) ... I 1 k'~ QiElclkm~¥ol'il(il r~: M IIUI·ta~ilm, 'fiii ~k kol e:1~e'rden ~O'V'!J~CI I I rmcler - kurrmokto 'llfJ -&d.rJ~ l .~~li'!iIiVO'. I~r kO'fI1il(li1<. M~s."'l!!Idt ulias I m'ln ¥Q'ptlkIClJf! mil anla'~i,or: <11M~Ji'~{Is~m. b.~vok blr I I, k~o Tu ~klt)rJ any or . I(U ~k !hi 100~darl tcph:n rvor "Ie :s~tln I 11~llnvo!fdy. mu voldon -1 III n lU~SQ:kttm Ie !!lIf'lI,Hiur bJf' birrllk 1II ,dano getl1rdi. 'BIJI'~ltclm ~ullrJ~lnll el 1,~el1'le$i ki\iii'no;!?~Cln !IV- I,er gliVdlrdl. SHima _,Iemell kemerler OO"I{irt.~Jl,'VB bir""'

fiyo.tlnl 3; bin dllli1(1~(1 kodar ~~~a,f,l1G'f. rlogCln IVC.IO~~ r bu b;i~gller'~. f:\CQ;1-;: oM.rtt~ml~)i, buIJ~V9r,. OhUiIiL~ Wq , y~'1 Arop c~~_r(JJfVOCilSl itin lifa:v 1«[11, i'Ulj'K ~e~El!er,inin fl~nlnl obtlnm~~ oJStl' b511'1!!I~, 1i~~tem ~6lelenlli'l (:ok 'ClrO,[l~lr.il Ii mot'CIl oldu~~mu dO-gIFulon, 'Oh:,I~Cll'. ~bn t1Iavkal. 00Ill! A~IOC~I~"i'lWlI'II bllldlr'(j, Ino gti~ ~6yI,e vazlyorr «!5n de .. ~ 1rll Ikl)~el'e TO rid- IllWi'arc\lI~llnd'ell . r's1enlerdh'! OiJrliIIy\Cl:cf!J ki f.

'I ISTioin

'1 .l,j

84

S5

IQz'el ijnllfOr-ni!,fJr~lUl¥I\a,OmlH~tai 6~e;k1 tJJf;~~k~efilUIe:!il1 oyu dettl:o, I~.AI«oplQr i TUfkh~r'de~ ,,'ule~lllimefl. bi rn Ilder k~ IIT11IlOV i ,aile ed~~f©rlar" ~I Hllrklel"'dLen kumilln Jtil]le birU~~-erinln Ara,prc r1o' k~~
n,
I

Qm'l edilld I~I~ glbL,

cmeml.:ik:o

nil'iOlk 100r1l'f1 Uel'll an~Gm'l


_ " _

6zen g#Jsteriliy.oli, blil'n1~ijjrl!fil ArGIP~'Gliio,evieIll1!li"e1er'jne ii~n verilmli\HU, IKOJ1iI'iIJl:Gifi1(iri :olile gz'at edllmb§p I!:lole Turk Ie r orasuttltlNilr S$,Q i ~;~o:r. ,Secilenleir I.vi n'rI o;e, k'o 'e' 01-· lmllr" (iisll TUI~k,ler do ~!I'. A;~~ira bUfii~ord'Qn 0.111":1$11 AJr(tpJar'!ClI1 , Jl!l'lt '~'tjdiUmj'(D blll~tJk UII'II k«H~:~IiUVor .. lB,ilZ.an'B~(j .. r::iIU:hrlll'QI"-

~moma~onnll

I g.0110rU ko, dill Qyak~QwltliTuJI'!:II"lnl ~!l::lmaSI2: bit bjcimd'e ~.z~yor,,, 'Il(ozondl~~ !lin., Aro~l H~Ii~e·re scdCilkaWill il ewimesioe vol Jt\I Cityof'; W{]:Ufa ,die, bllJn~n D~eJinl@" cgllzl:~ dijfli '~O'IIliOk, S)ull1!!!iHel$iz;,olmaik, bo(julm-u, hO'ivon ~mi vtmf)Iu tu -WIden gerekoei P111;le Af-In"1 ijlculI'l:010r. 10rki~fln,AJMI,~rct'r 'k( ro'r~rrI ~m ~tiiO ,O!amk ~Llllon'lm~· d 811m «Tijrk Gericm~u. de milllIlI ,ediYbll' Y'Q !f([~'lyior,; (!j_n.cak m 'm'kOn oh;lu u is cude koh~i kel frft8s>in i lKulionmoma· o.ZEUiiJ g~o$teri¥'or (rIi!,Jr, AnCOlk ~1I Q-IQIiII «MemlOk T!I!JJ':k~fb bJlhsine g:~nmOOt., ko(l:lmlm.Q.l olQ:U"ckkentli&il~i QotiOli l~f<~" illijOr. C(F,nI{IU A'i\'tlu'l Ozel'ine led~r'inIlilrliiilrCi ki~(ibindo do
(nl!lSG
1 ~~

o buyuk

bG~tl ~'rCil '{fl a,eoi~o:r ve

SQU:.u~a;ddln IEy-yObi., TOrlj:h:9I1"dell kOX&c~l rIIIoU!!'r" luJllonpm~igii11lii daha do ,'en~1j.rdi: OrdtiYS~iliIi!:IQti er:l'tlel'i~1 Vf!!' IJ1C kfi~eler~ oTtoGliam 1«iI1~d.lrarok 'yali'UlOO lilrk ve 1&C!:tit 'I IS(I\i1e'fiI blrllkj0r kiUJfdu, Bu Slll'tee l(;iill1de., lMelinlO!k asII rJ Iii!ll n 1.r;lnden fSjiwri fle;mliler hem AJr,mipl.rn ~ va" Ih~m de ~I TO(1kmani ni~ele:m8S yle rUlrk ~~keJI:Ilme baal't 11~lnI ~oI' g ;C. em~r dw:svin yuks010b.lldl~ r, Em r durWJr'!'u,~Iit, 1m. keHe. i1iu.rkler~ln 'sor(ary en~ ril()c;:Jite i'i! n(J k(ll tllmo ve bUl,· ~ ~rio Dl'l;dn ohlt:lill kQPI~IJI'I, ,dell C!1C·tl, M t:slr'l~ Iki Menm III~ Da'ii~

ry IIV 01'".

I !,U boyfc kil;.U,ru~dlu".


Uwn

.,.."".""""""Iillt ~ml'l!nwJ "fl~ft V Mi,5"r'd.1.i_-' cr'J k~'IjI'vct'I~' ,_ ".._ Tidn 1~O.!:ldef m1lhln'1l bill: YiIlkQo ~I cdl :Y:-m'~'(!1 i. A~ml9<T. lfall:[@l ,~~~M.Ctr.il'1llUi UI:l3 .. :6:);];) 'V~ :5'Of:!!m PoI~ '1I~!ia5'nZ1l ~~!33 a~ 1i1l1~!f(lUYl;kiviye mf!lkSi.\-d.Wle 'ck~ .. 2) Tir.E::: 'llktnd)RIJJ :ge~e~ blr ~ a.sk:m'i ~uftUrn ~~I, etti.:t cSa,1i]~f! 'll3iel'.Uerle btw.~blll' ':lO.OOO ] ~tIll!U!f.!', [b~f'~~ !)Z4!!1.Ii: 'UUUlIiID8k ,smte'ti:1;'[ SMo~~·dfl~Il'!!.W1WiI ·).~]a]~rulda. :Jitamtlm;~11 bo 'itil~ fj!'l~4!I'''ID]'tl'lm.1~nflttJ :~H!llrestfU!~ Atibi~!li!t,I!!'l'. dll~' 'w~~e;II:
a

ymll'ilr 1!(00e vafG,yon 'ftjl"kler"": feni vurtlafllit I, 51! dev.le't o.fimahu Ss e'tI!kmlor ill bat adl r.{rtiS;l iIkJ,", Ilmh; IJ)II] mlJyor amu! iJl:r- Ikl3\t dOJi1Ol degllllilmMi yOI~(lrSI~",'~IJrnaMClIII. lOr:kler, OO.I!J<lTih'kl(9'rl ,olilro~. A!1odalu'lln~ln IdoIn" 0 Bilans, k1UW1Hi"lnl vall'1Jrek 1011 tarl hinds Pi. I. e II~ Ill'ya !II Ir, YGlplllor:. ola,y. Tu!~k wlliihilllde ,pekom.e'rRU ~ tu rihp, SC!l'il11 Il)llor ve !it"P kU!rt~iJm'l'C;rl(u~l(lrnlmaSI ovn. g~Qak lUrk.l~f'inAIli4ldo.luiy.o Yiji' B~,," 0111.0 ~~Ili,i, MoiO~i lie Sifi'lIrll de~iI. Doho 6ncele~i bit' • 111E!'ma'iIi!a\i'n~ toliilhferde TOwkl'm', ,iAe 'O~IilZ Qi]anak~ 10 . rIliz'ln kumyhlld n 9Qr9~11 o~c:Uiqk Bllon '.'(1 VB .. Mil ~n dtl!1 AM!:dolyi,a glrl,or. 8!!J'mlWlI1b l<;lm Enzans'ni Ba~1 91 !I Il'fllii iiU sQl'te~1I olaM'&;: mrr!l.iv.or. llirll( 0'1frnQVOI'i (di'ilnh;JI'i~cm ll'([o oio.(JI;kca ;zoyrllt(!l ml~ ,011:111 [);olJ;i~1 Ralino Derv,r.eti~
I e

,_

III

~o do ZQYlflOIii1 51
II"

se.~k.rn

ki'lUm:lla ItiiullfiIlliyor. kOJriok'l'G IIIi It;m t-ari'n'l 81ide., ~JQJI


(I

~"l'bC;F~: I¥' - Ztncl__ "M 8)'t Oll!liLr.f1J'k. "fQ:rkl ~dCI;I, Ina ~_U !p.'~DI b!it" l:l :SIII!U Ii !tibdml: cut nu Sl,l!f It-' ~~IEI' Vte SU.rJ)y "d .. ~ 'ID.'n:t~(t" ~tRm'l ~mtill " U!'a'fiI.tU.(l.la vm: rdle:v[el;. 'Urumda.. bU' 1iI;e'M',1:p~kgrl n:rW!!itutIrHE ~, e;t.1Iii.e

_lorl

mUVM:'h!lk.iyrl;l "I~ blnV'cib.Udlnill",tI • ,!.. ;iil;zb'.: bl'l' 'b Lbu __ 3Ib:S'LK_ t

1~II" Ce,pittSl·l1d0k~
1111 I {Juney

dum ml jiJyle

.;),

It,c;dy(tdo

bQ,lor~rrda l009'dolffi btl'~i 0

o.tetJa~fJbl nr: ~JBwr ~uro'"'


mQtbl$

ROIilllO'nlA'

'~Oli!!:'f tr

GttE u~ -ell e:m1.niIiJi~L k'il'Zll,biI.dl1~1ii.i;1 .. MIJ. '~d'i~ P\e"JfIRd:~i.. -~.hr-Vft ,S'urwB"~ JI:M:rl.i'l~iUl '1" if: Vcuic,t~i. T~ - Di~ '.t1l t.~'K~tM~. 'l'1 Ie M'ilU~~rtiltl:~~N.ili '6 , 8n~ It uau~'I, ....n:t.lili'lli:li, I,'~f lP.gt~ad! '. ~~ ~4G ~ m,

J ~ fI Gulsklardl'iA Ib: T 1'1' ,I §1lJ1 N"ormiiQnlar' glUill:ce a'oha III¥, OOfgrll'lar aide e~mekle IIGIlIe.r., MBooir1olr k'~vve:tJi bi· lId ... Ida bll~Ulr1 l:lt1llr m we. 6f1i~1i1I111 Tuno rnmsk:llhk'.em' ,llniErv~!II J ~lmd'liifgal le1mi~lerd~ i 1~'lll~M~. P~l11;raJB;ler;e SO¥d,(g'~ It II tillar kO'lIlmt~1J#~e bllllii~!i':lIJC'Iy,Hlli '0 lJ!t;orklllnc bir :tIlh

I
I 'Ir

II

oo~"CUIflle;tn. Sir mmotrllJar PeoenekBetln., Og!u~ann


,31

11 UIf:jfnd~U1 ,gele~ ,K!um'lrril~~r,llm bQ9~151

ilill.QrlnQ yapmJ' ch:luiklarl Ilbl. ~ mdi de O[liY!~I~1' ,OzQnden gQ~&y

110 '~OnIfO II(on$.lOni~'1 o'IJ1J1iiI 'bs,t(it1'!lbul"don

mpGlrato'rlu{Ju'na ~i1:nnll'Cilerllfll v,enmderi h;~lm o1d~. Par~1m tezl kapm~~lkt~1i191O,nl'l0de~olm edllebm r 'Ie 0'1fi'l 'orlh~elil''~IiIJIQr ~lkjt.(Ui'liabm r: ' BOtQll'liBICltes, o'liia :sonii
~1

g;J;fe

R:Qmo,

rQ (do M_1:I~s(m09'ulii

~ta~~1 :stOYiEI'l"I'fQI(.Il) ~mpaml'(U' odt:l~

lorn" y.Jie,l S~~~Vmmrm ue i~birn~

Vf.Jpmalan .I lklQre A~Cldoi~"rI:i!H~ 'f,e'll1miiiil' o~dlllciO' k,oIIlJ.Vlo~;lllilim,l,tl. llat10 10.00 ~I,II-

1 rmdo SUle.~vmanKiUk¥o~dan MariiliilrQ·YO I~!iu:hlr iID"wn AilHldolu'yc tlIakim G~aif~~ bullllluvordo; buw.dol, (lilll es~'i ~l(IIns, '~o;pr,gk: Qi~~ (l1lerimda Rum ~uttQ im I,glfll~ YOIn~1 Romo al't.onOtlm kILJ'rdl!J[D!l:II-, Omlii!flil1'lliIil a:txH'tntlOllk '!!fO'Z koJII:~S;~ tQ'~o I~a:z:~ l'ti~lIder" AliLrJ~lOtu VQ ,gil"d~kt~l'ri&amon. ,(ifcaiMI ~~1~ bl~' I yl~~e Anado1'l~'i,'i' IRomo I'mpliilm'torluiu'ndon O~niiQfY~bQ~" I '(hi(~on :zomo r!I ,d~ An· dolu'dtl ~omQ s. leu.utlulafl ~&vle~

WI1I'I ~..~ k~lr!.I~orIIlllL


I

K61!4:s.~i Tur" Ainod'oJm·dold ilk davie-Un .AOM·, adluVgun 'giQriilvoii"., bu del!l~~t r.es,mri: Y(izujm,a'l:anm AroPIQ~ y(lp~ot" v~ ycneticih~rill1le; KevhiJisr-t'J.);!4' Kavlwir.rlf~, tteykil!lbod tI r;(j nden FOfSCQ i9!1mi€T ,.OyllJlryo.r, raUl d~·v,e1 II ylk~iiIl't.I'I':CIln zerinderll b _. ij~U$ 0100 $.ol~i ld~ k:endis;Ir,U~ cROfil(l!~' (I(I~y ~u ~OYlk gQ'~ij,n'j;. Ar.(IpC(!1ROn'ldlr cm10nii ~liLctal g.ele.n RIIJnn'i kvnme5.inl be~eiil811'@1:: Me~Dl5JrI,Ci C0~o~edclin~Fhjm'i 011ll¥'49.l". i r JJrkce yok rdie.'!1c:cek kt.uJ~n· a1 filf yaz'I¥Or.. 'bl1nul'!! yerilna
~(] bOii!ko
if0 u'ror,

tm 113io r

\!oJ1llIl'tdtil

Gl~~oe,

~~Ir

votmo~1 deniyor

rrml"ezln SlraSlldlJr~ Bmm. '9ok:t~1IiI ~&C!tt.l!1"l11 (:lktll'ol'Ok i~0 .i;lodl. VI~dfz~~flntd-dI'11 iilok!elfde b~raluldl" SlUm, g~k'O ~ 'I'll gOkse~ ci9.1Inlflri~ Irlarre!k~'tjnl ~nhJm(lya eall",~,ak k@n-, II e,11II1 ,tiog ~rdu lJ~1 !le~liJtlj1\dli" 'Sok.'t,e;n yoso!'OIlfI on&rnrll~lkeifll. fJt\ft;;'U!1 bo~ijSJUlnu Vel Qlt~ini uy.!rO'I" Belki de· bu Q'rido.m.alt:
If!

Ice. rlkl(li

IIgm 1~)inan~Q~d~ 111SOMa

yb,f!! Mle ~,iII pa~

dID~leW~d a.~rJn ,tlr.IJ t1Jj~1v'eMj'I;·c di:r'Yaltili~l, ti!l'18.,.. Dly,"nun '~UIl;rum,OO~l1de en m: him 1& ,~~ rn, 'R\.'I m. SI<l1l;ur.t1UIrIl'H·'d!lr <1 Om... oQJ'. M" ,li"'u~~ Kdllfill, ." Sd' .' rd f'i!iif,e~ ~M.. t6,,' m baotRI hmnbrd 1:9!O.,.J. ,~ofl Te"r,iY' (II 01- il))UfOrli' ~~:rl. 'V1Irr: 4R:lOOMi. a" ,~~, :R-{l-mfi:
-c.']'iItI:"Jt

,t IIll'

It l!:j:\'lnm ve An

'7'."

dt' Il Jir.

891

'tiii run'Cten go~emllJ


OT{D][iil!il;,

bii

(!i!I~UA

I~

,ger:e~_ij II'i'lfOlbJ
OOefi(~· ~[ii)Ne

fII.U:IG IiII
~I

QDniindi~ ~h!

bir ~~

[[fionm[yortlm..

Mmm.aJ(. blr vonMl kabUl ellne.

GlUj·'O.r- BuI'l'OOI do
,on: _

bir

Y'~I~

bg'!![n+I1IOyCIbHir. o-t'L"OOk' :zGfI1IiIJn 'Ioll\Qn

tes~~mo~nUlfl lfIito bmlcber[IlIdle'. aiflYo,~ 80s' bir ~~~ g liIiAe b:nnl JiTI ijl\CUUa1IlJ. Anod-IDfllll"dnki iJ:k Til, dleVIe.t~niA }sn6sig ~ adJ· IIll~ tly;gu!lIJ gijlm~'il1jl O]1JOmmJjk:i:mti!ilSlZ ctf:eQ:I1.. belkii lillilem,. ~u olcide zcr, By.. lb:~rr :I~[n~isil i5e "u.: ~HX I ~QlJfr$loll1 uZrG7iMB. bir' eo;!( 1'I:1I!IJlUJl'nUfl g~foo.'k :Sfihibiw beUrr.em:e'Jf... sonlldl~1 ~I.a I I~moy' o1mayclbiliJOf' Ii'l_ ~ 1 em ~ i~~Ii!l" Qliltl':iimld'Bkl Uri gfic.hik impmrcrtmtJ;rk., lPiers "lie RnfrL([l imP£iirnt:Or1r~tforn.. 'QC.1rnrmm ckuck ~ l~tkiJeYid mooe1 Q:h.JlY~f. AYFlCO' I1bu i1Cl [(JJoo€:1 bJribiFilni de elkil1lfO,r. UoumJcUi5Lfi. ,~inois1rtft ¥e be de lbu i · modetln 'klD~~~'tr:rnmslnd:tlI rill ~!<llO:' 8~all!S. uzwnoo llw SUre' Ken~ disimi. ~IJ R'Crno ~Le ~., ~ru!lkm 'cklllrUYlIJ Aama kabiJl 'OOlyOlf. B~n.1itS eev.~ .urokm vemi ~letlea' d:e' (lck, :loman. BEnlns,'Ul ourUme dfm~~ doj(II!) liirago~ ~elilmeft., .IIi}eIQI.e'U·,nlft still lCta.mC'.i:llil,t'firnh!!! :fjmm~'ilii""

1BiZil.DS tiUiI tlil.l:i:u;


!I)I!'.k ~'g;:

'!it'

(,t;imuD

lS~ j'!'n'~ ,BlmIi ... kll dlitemlll Clsm:a.nD ~ ~ kUHlllIfiU...D1m iit~ bOpjmii Q'bnI.l1; di~'. m!fiJml 1i1!!£iI!i:!:fiItll5n ,~Rl11n~, J m~n:~ htEZlili ~ilil!!d]t bbWI tirelilkr:mJ ~~ ,'~.
GU,!:!li 'ii~ ,nt~.an bJ]l~ hb-J Au'ide

ll~lkm:Bll, :aPl~ iililtmu ol~nl: 'tf I

tu:ru:].. ~ ~ ~
~ ~~
,~

1;,ul'l:in1llm! g.elb"~I"L ~

bit

.t:oTgm.ti

.~

kI!me!JJ.
IQiID=
Il'Em.n:!i;

"fa'c
~j"

.. ];'a'ii~ d-

1dIler'. ~~ ~ m tnltellltl1f',fiJi'." ,B. G~il!ran. ~ ,iO'wfll.e: dmil ~tul. o} l~ ,a;am.,oo E'mpU'i."., 17til Il. illli:: ~, U',iW~ ~~m .iJ.rU~ ~ J!'ne.. I~.' 3J'8. lGibbiDm. 'bo ib'1iI:Gil~ti 'II;";EI'd~ ~ ,Mla.'.ll.a f1l!:RI2' &. 6t ,oofu:lms"wlil ~WI~~ tPJeb ~ ~ ,~'m .~ 'Dt~.1[(aQ ge:Id!tm1] qrl;li.Ml"_ ~ !be ~ Qb~, ~, li'iI'Ugor., iFnl:u.. ~b ~ '!iE"~ ~rlDe' a2UD.=,
,~, j1ntl~.,"~ lIME.

1."aml1lMJ.1 bIf' ,B~ Il/eJ'J :Ii'i~1l!U ~Rlt';f 'Iii'~

t3rih~

¥i

~m:lrrt

~t= dIIi'-' b:ll;g IbugOD ' ..• ~,

im~I]fI(i'I~'!lJ,'IDlu yenid~JIlI kur:.. SiI!D:hlp ~Ikm ~hr (~). Flil!!ltIlh"e cMulSt[i'rqJal 'Kopera d;enilmi~iti~. ,SmJrOO I'll Mehm-etiID'i m&VC-Ul' dIfille'-, re kn'l'a ~g~msfi. il'L'rJ ~!C::Ji1m iii! OO'k '~!~l1lek i~'l~digi POImkunn dogmUVUl!ir: slll~ii; Metllille:I', RomO, irmgora!'Grllltrau yerine 'g~iilireyi ci~l eJddJi fi~~m~tir:. BHJ'il!B:n 'bl.Jl~1i1 Oktlmok '~~iilarfiCI geh:::bj I]r, cidd~ bl r I ~k~i v~r_ Cog$~ tr~ir.kiy.e," bi· 00fk"a 001tfmillmdliJ 'D:Uli:elllj'm Bt1!l~m~JSIII ora ItOI<. DiI'~t~~'~~lttm 1930 y~n~ffl:Ickil. 'IfOiwl sn'!fltfJtt5fec:ek bir' ~gWJsol bilifiGe 1!I!(J§1ll0 :SnQliltDgl 01~~lldo 'W'r~orrml'n. IUI~~~ bilin~i ~t.a~o" ~iddi Me k~lIiIf'i;j];n o(lJjJ.r.nTQmrn. lhi t!liI:lSe~ :HI¥'!~~bu~eoe;km(l~8mel~i11e. fjir' tm Ik.n ini Vlkam~SI demek1lii. lUJi;:i'l!l3=", IMust~ro!ill1 Kemo!~ Ine nrulJItfllITUrif(o.m ~iryen~ llQzQfij ~Jfi sirng~l~di~i' bi'r 'CQtU.tfglll' ~D"r.S!n;el blitmle: SiflBO ItOimille", &t~rq:dl~e~ i',un:ae~~ e~ile;J[i reddetrnekl'e ~ [m'IiDOl dtieli lIIolk~Ilil'B" ij'~~Ii.illde e~kili eI'nnJi~, QI u§unh bile ,r~I:o' edeb~rdi; e~ ¥1I1'Oi'dDenID/a O;III~D1II -TUlfki(nih 'Tl.@\!~ VB IiGUl~~ on Tre~isi., Cllrb1.lgu oor.sine tmkme gjJt,im'leJ."ifti inl dfiliJ m~ tTk ome~Jenj Q1'dl!It.r~. RaSiLfim~l. tJei H~ II t@~~rok:~~~ik!€J~amaynn lberab~t'lik~ ffJ! "'erilen od'dir~ Il!Jii!iiyOdo roS!h:In~1 or:lmlt1l~, ooook ~IIImin ve blUm:sel ikllim:.mm uJO¥lm.~!§ ~ ol'(jrd~1' ot1!l~. AM~ . m1Jy1 redde1JWJf!iJl!et. l[(;j'm~ de!i~~ i kleMe yO'I:on berobm1i' ~ [Cri blll~IlIP c.h~k: @~lllf!ltir~ BU b~lims~'~Omi!xi de'Jifj;e~tRest' ma
IC'Jrnl~I~

""I::' U'Z1!JnC('J'

ICik~or~ Buf~r Devleti Ytfi:YQ M~~ Prensligi bu cdu~m ,tiFlinen o mell:; ~ tUf. Tmr:~I~"1fi ~Unfl SJl.l'lltGJi1~I~h I!l3'ri Q~J... JJede 1i]~iJ1Il~l:Iam~~r., .(Js;mollll!'y (]e:Ii!'~~III,se l'(DriDTis.eI a1o~ k ~li>i M1!iIr'mln mr('CS!lmo lken ~k lbiLI' 'Vtiliij];o liderler o~ihg~rfo
~(Ull1miil. R'OmD

~'~uY!!l

Fromo"mn

\r.([ri'a;]j

ve. vophO:r.s! @~rok

OJ'1jiJ=

!ID~I~

~!me·

IO~

.iIlra~

!b:in;)ll]~.

'l'Ii!,OI cy,.~ '~ezldi i9aJn, ~hta 1:~{jD~ ~t ~tr 'UI~ h~ ~ 'm~,,", cttllL Ba,b:;:U;im1i~ ',e li::i"iill'"i1Dle emir' d"mlU!rirea. MJ.~. Inti bfiIAT.n:liO a:bb.»i !R~Hil'es.jJliia f-af[W.~'dia UII ii::~~i!l~Ile., S;~U;ail::!!"'l . UIIi-i 'Rg:;r:n Q:n'!fai:m '¥erU'ld~~, . ~h"'f .Bm~ ,Cill • .!.. S7 ..Sla. ~~]:IJ3lr" AiPa.dolil,a."hllt!! bb" k~IU!e.. klll';lIt lli'-r' tlil!~ll:lil!.4 uhjp ro.....mbr ~k m:ll~ k~l~ ~k; d~\1\I;et bl.J:gUm n~ I ~IJlmd: Bat.ta ~~lmlli'1U q :lctlhn]]~ S01l;l'a Jli~~"jai .]fin :1'll~T '!ilm~~d.a. Il:iUnu :g,,'IlocU:im~dacT~!jo ,;r~=,J. C~ mJiincl t":~;t~& 6"1;.,

a~

'On,-

40

4"

['d!Jlld'e ch:ll!gl!.ll bir lumon'.7' '¥8 193 Y[~IIUftOI. Turkj'Je~deb[~ ck!fj~ inooJeMlmin If'l;yI1TI1J]iIi" miiHl ms,t1a ;tl c'nlW'nJrvor va ,~ i .Ct gOrim:miyo _ <Il!!'uZ!ID"l5 M)lliIesses@t'€l1inin (.lsmQfI'l Milezesetenne T'esiru. h c.e!OOffl:eIMn [fll!liIJd K(Jpruh'J l~lnJ '1D~1~1 dO ~1ftLC1 d~ndir: KO,prultQode IMfihme, FCI(JId~, ()srrKm ~.:. CuOltru~ rip ,'s g~n r' uk bilimI- D IIIlor'uul o:hnGSI b"'- 'V'O~ iIIW, liIere:de 'j(so 'b1!.WJ 'OOhiM.~Sif.R{lI1 kGdbr. ,!Ill :t:rrn"da J,JJiu'lllm:n "Jreni C !!ftliu!lrty-eti J/e' [jderiliil -"~~ j:. " I~ --'e' OrdifU:lty~SA;ofesor K:bjt.NIO·nOn bu in~~mesi. Ik~ fuI' ~gelillii"li~' 'f(!llkg' yellr~mesi ~()t' :se:' r!me' k{j~~ .a~,-,I :mi. I"IIlOn m~:nel!/m yapmGlS:UII fbi!. blr!J rm " mmm .. e liiejim VEl! l~clIer~Ue ~r~li~UiS1 ilt'eVHf d'e UsJellm~ ·Ii. K_Dpa nl!u\lDde, bu "II~Q$'iIldti ~,em, ,i.Ums~, ye!leneltRi VIe mils- de k~§isel ll!uumkhgffllil lI:oin1:Uomnk m noo o!m. • 't(~moH$t ReiWliI ise bOy.1 bi r Qlli$ \n~Jrj,1len. uJus~ ro bilim ~'lu"E!tEtrinde SGJiYomhfh 0.: Il1I bLF iilSimdan 'r,lro~ m~., ken,dl vckm g;ecm~inin 'SO~1QHU' :fIl;g,yl tJ;fJruIUSJ~01O kOlI1ijMInyosl

l.afl~U1Jfi fi1Sddi/Jlle ytl!ne~~k !imsel 08'~i HI bl n ZOllKlO '. Fihin d winlrferihe inmey,i ltm..m'r~ kEiIYC ~ Bu~ul1ownl(uru"I ~~a[Il1Id'a!. l'ij lkqe.n['ll 101t YJ1Imro ~Q~gilil'~elillAnadolu~Vill g~~lerekAnlll@'tltdc 10PlIQ Solttmotl Ikurmo!orirtcic[illi Vl1bllrool 'flOOr-G. eo:i~ l"iJl'kiiye-'Iri!in y:og""UDI
i

m-

I~'

Bum oh~ veri~~m iIilef iki U~rof 1(=I,n wre kodM I~orfl ~;~ b~r soli'yndur (lIl1. AnC(ll't 'K!. I~' Uzadt=. btli ineets mesind8; 111Zt1ASemr'Sin'j foo{ietme s~nimiimu oJ m:ra bll e!lJllilyf net Ibil'" ~Irnde. .mailogl@mo ~evinJ I~ €Il1mjifjra K~~lHrUlum,d~·nini~5e'1 kNT~'~lIg ve vetenegi ired, k I ." numOnO verebilmeSinde. bilimsel g:Eici de ka1.a CIg"IDJ11IQ ~ 1~!;1Irllillye Ime '!~t]rm.esinde bem CinnqlYr~

tjlllf-

guo

'0,1'11

lI1nt'$ her ince1:emede bir esnoJ Olg 'enm.esl"in 0$ma_1'J11 dijnemlfll.d~ de _"'flll1lg~J."I siiTd~rdOgOrtiiil lI'oZJn(!),klo y~tu1l1~1I'Or-.,,$rQyle '¥111.•. , ,:: iI'FJ. ~ I (~16 - n Osmon hi devr\i ~mQf tef'" Q. '. do am ItMmiZerlrk' 00 "olan pek g6zB' MrplCI

d'ediYOf - A:s'11Ildn B1~liJ\S we ' de \YOlli

nes 'eUi§ij'!I1e tr€iYruneJmUdij' .7O'lTWn" W-I1l!O n $loo1yor: I{ Qddi I~ooiyet ~tiOO riY!e Ttlr.;k~ leIfiin IBimD~~h a cOt m~ir o-€ltlI', CIl .'alma ~t~no edJ1'mi· f'! In~~a. bir hD:tm 5Om(ldClrG~ ~mjdilfl~~ mar 1C!f8nci1~ oi _' .*:r 001<, ra~i e . w!i1kwve' I1!Unat4(a1i'll1 g~ (~I) trI- sOl lef1 " I~. K -:- rtilO • - _dio- edilen i :so;yfr3:f.hk'leA Son~ ro" sal, ' I':~ YIlJrnu$Ok bilJ" lll:ild de. e~lrvoJl": IIM~dfi!JJl'ici~ me: '91bi mtD1ltoUi SIiilIilO'IifG.uio dQ] li5Ii~I~J"'jl1 ~- Bilf!lM on'tl ne:Jelini, _ _ . - _ Iden tuhmin ioluiilG"•Hr.. " m~fcj.: 01(;im' . ~~1i and -l~ -; sanrn, daho ~~ @lnbilityW': t:KI\i'I1 r;g_ ~ltte. 'Ie OSfI.umwrd'e SIz,ons, 'Iesitinin cot gti~e iiXI~l= , gist - M: maddii (feJilhv vardrD' . Slimun hs·, men 0, a.sm.' on ia .. Ilir ize 'fill 1"iOt- Hlli1'6_ di~r. 1m .. ~1: rbbui,,~'e BfmRs"an lI[rt:dar tie ri!l«e, m(iessir ofdugy ~u~ ~ lJil" ak.:ikcrlliJl.a _ o.zene boB OYlir II raJ yer ve iebiUI'. KiJ)10, IblIliU:l1 y P v 'tQ1iillilcmgs ~mUili bJ~1 ,I"QmOrlDI!1m nfJ1 lUI _ijz_ge, suI ge ~ llifr 'urullt St5;y, [klo I..Myrna ~ 001 yetinmey;i,p " e rve a '''arne dOze "e: ~_';(l'"h' fon esM~ ~~i . ~m ~MrQ ~aMT 1~]1d'fglliil ~~ I(g'!i'-

IFtiIGd Kq:..riiF~ billm ~,ern

'I

I.'" .

re . . .

e,soor

~1imtsi.
'b- , 5'S-~-

~fa G~wyi

~l!Bfid

Roma dili 'llliI!llntii: ifi1frc3l~~I}b __ ~ ft:&n

k1.iib ~

bm!)a'n~IU:r.!l d\ah::'i:' ~ roi 'UJ)W; G - ,'m f,~_j.liiti.m 19 iB'IMfi Y.ab~ B l,gC•• ' ~e! mMfis. ~bl IIrom,pHimi ya,Pm:Lti 1!lI1MI ~mJmm.tli::" db'o:r,~ 1 ' Wtoo:!' D.'IIIIS-= 'ma, ~eel cimh! O':mrIJlDI'J11!J ~!!jf' 1 an~U .,~~.[t'i!le.~bm «In;y-nr,. ' -.-- • (ri-)

m.~.ru'bi

'IDiisal mitnre

ir" .. Dl'kIi'ii'l'l!u:lam

ma.~

,IL

{l,1l1Q

ati~,,'

B' J';' MTlI,m- 193:B", ','2


·11 VII!'

b:;w, !kl!1iIJ:DiNnrm, . HoiiJlai. 411 ;ifl-'

@~d~!l!JJgibL
ill;rl

Q~f!S

de'¥n~

'eorfilQr .olmos,'!'od~~jl~onhTl1 de'aimiit-el ,ds dew!!m tta1Jmi~tir~~Tfi.le " ~ irg,j1it@1!Imesmoo. ~·k 1~~l;I;n yjlz Villor 8tZilIfni; kU:IIll!Imlal'il_1U 'k~al:". min- nDkln 1t!kD'Bta,:'o.mlrlj~ b1reytiYin z_fI V@ycIl us'unIIUi~Il:U, b'i'C'iml ~l tLllirUlk' bj r bHglsiliH;; liirUdur~ Bfr on lern dOl b;Hgi~il1lk'. dEjlE1i bir II!U~lc.mRl ise bilg~"fill1!Lkllf;J1 ~ brr e(k·
,silkllktlr. K:~rnl4l'D!s' His~g.tii.ItrFrnin till' ki~i,S;el root UruHU O'rrn,lllQk. S:lJ~dygu ka.mlv~a:SJonklr~ BiHfIiS'in HI rk~e!r iDe.-r1i:nd'ekIJetkIsl QClslnChIpn e!e ohndlgmoo~ WJli'ib i~ind~ eter11l!J!dlruJ~~'~.lJi'l~ Y~lFin(!l~ ClknnlQlIMliyOT_ ~~e ~!en:ffibi~ fir, ki]lP5tlu]gsvomlar~ TilrGllef'"le! va Osmonh Dev~eti'ne ~~ b~r k!~~m 'Ct~ it~fi. 0110 ~k geft~emes! ~In ~ d~' iko$lCJ PI It~rc ·devlet. IIil:Qnu~\O]1 bir oroc 01'0]\01{ ~u 1~(DFiI'I1{Ol'.'Rgmm 'm:~Uiu dU 6"y~ yfitpD"I.or~ ~lcl!Jklu~ ler v,~ daha :SOONI Osmanll~a• Ql!flmnde i Rort10 Mode~ lI'ni kop,ye ,~d~re:k lmY!utl;l!mak'lU1i1 gen ~ll1Ilnyo:rlar. FuaiZJ l('.6pruHi. iTu!TIII d(l .iiDret· I~ BizmlQ l[moon:rtQflil;lfUlIUn V,~b]li iilICI 1J~riIM1 me.mluetie.iiJil:.e, lceklmek i~n vern Ikleri 'u",~i~W'". ~~I l~apiIlOlosy~J:or. yolJll~ Osmlml!!lhlor'M ds'jfil~ :>e:I'~kJtl!.llt(]f'd'o. IM'H;ntc .Mdeail'Hz klliy.lI~nll1{1 ho'kim; '~it1i1 11ii!fim de\i\letJeriliiltr-e: de mevcllltbJ1~~ ,l)erniek DruyOi', Ano· (h~l~"LII f~SdeiiiJ T~lw ka~~-"" GsyonU'runlUi'iu ke~~elmel!:: WlrUliUjil k'a t.mlldlli!lr.. hlllZ·lf 'bllf!.i!!hltrtirlf IV,a: oldJjur. 8umd'll Osmo n~']1 veyo O-~J!18 ~I1ri1hi yazlmIlJO'IfUI!fI. TOrJ<. A~rdln~,·.Ji1yrr.n:,nulya 'CO!1-,r,cmm. AIiIlMk d~iint::enin ~ in:uln k[hilll~ gimd~ 1rirti ~flrm Qd.nl ~gr:k~n. bitJ" bilim... !$el 'V~lttem ,omm k.. '~~n lie ~lr.ma. ZW'und'a ,kol ~orum; cunk&~l, ~¥dlru eytamiJfl ve bu 'vw:d'elili de '00~ihini 11 urU-!Il:Ei!

ee;im

~ofo'

~r:ts:ucS

Oyrl

cae-dn

1!JIf,ljerine ,ak_l!i1!:Hii!!'nil i:iU1(;u;1iI1 Ye, Tunk Aydlm"'iljjil V(liZ:~lLSIoldl,J. Bunillm i¥h~8 dO?illmesB .~j¥f)r-. Armo C!JiIII tnrli'liIl '\fO~mbk neg ii, ~.ornm. By tmIylenn 'lI'",fi.rk A:ydnil'nli!1 '~miik. VSZg:lSH:~lr' 'Ve kem:I' UL\~ne iflllleiill_ tte;r.,~,iW~ {fu,[q~;ij~milill ,kof9l~mi!l ¢I~IJOr:- Btl ykdltml' WID! fk~u~'I;]~,1iII IE5~lo~ .. m 'YQJ:-.Jn ZIl'vc1 SOlo1lifln d(J Ia]!"n ~ ISina 'eJ]{I~f (.). 'Goko1'p. 'Ka".ni:mnle~ OJice fIi~ dohmJiook ItfUlllJ, ile ~¥gililr~!k e~Qmf1dt1.,· @me'k~ef ~,e;fiYYJ'ii~ eM eseilb dI~v~r, .;r: ~mi 'OOlkvijiFlil ~ blliO~rQk bl!!firWi ymine gclijp ~kYi~· ~ !If! r!i!! ~ I (,I1k.,» DWCli r;nl etti¥or; . A~ml 'ltlTwim bit!!;im i€:jl'! m!!l!lImdrJles bit" '\pe~ ffli"di'?' Rui'illli IJaI bJml~ ~mt!lru vaJ1'i~ Size 116 ~~ICiI'rnJlini1F. 'i'i!JjfJjJ'i:J' '~iJltdi~ ebek r&:Hn$l,. Q'lllIUjf 'Ulkd'ls €It., ( ~Ondlr~e-~.~.. ZI~a Bev. wuam~ S"CmM m~ig] ~ gOsl'I!rlvOrl TlI,JIlI'kJI,~~di3' «YOIl ~ Il'iUll 'YP!J!IJOH' ki nUI~ ki vomu'",.}1 E!lUin ~ca rrdan bH:i~~ I"uml~ :f1i1u_zjgi ~U~~ D"Ei!ni FaliObi m mihn~CD,n Bi~llln!ii;'tot.'ll t~llm~ '!Ie ikti'~ 03l!JiI'Ion Oar.nonh !I'fIllUSi'f'i;i·stl·d.J ~21.. lJiYmJ mev. TIir1k 8om:n M!lBiQD of(l~ su~jj~Ofi 1~~!zU~i~I,. ook _m~ru 01i!!Ui'a~.htr ArG'~ t\Q1"tifintkm '!lB= ! r~Urtll.m~\$, I~ans, IIllH,lZigi m'r1uI:i.U1iU ~[Znr0'lf.~ B Koks~z T![uJk. ,A'¥dJ Ifi'V~ ~'1T!1iIJ (mm m]ii1l1lid:ir~ AyttUililirk. 01J!!rnndl~ ~0tkli [sri Qra Galt A"i'[d1~!illtu~. b~ kmkSo~:[Iii j bilmel-t elu f,'lj1ir'UJiiliirctCli. ~MntQilil ~~:stmDG~ I~e bfr kOkW 'OalEg[ky .topluml~U' ve ayd'l niI'~C11f bQ§lutl~ tIlm~uh'UCli'imOoo1rl!ll. iBIJ ,n1at~lfI d
.gIn [fOrti
s I.

.~iJ

Id}.ks;I!.l!z o1malk. mutlmk~1 b'J'r !l;;lijkel ~


iirillfl'l. ,SU$il..rZ',

o~

~'@~i!D~ ~'kiel4i Ilj:;en4J)siiJi Ime.~'@'~~ ,1l!J~ilb_lIf'ililek 1(;:111'1 bli!!vu,@r~ 1IDn1il~¥M" e§er VGmdu
~l;'

Unl!llNlml!l suyu
e\)I'

htvu :r~ltlQr!etra Tur:kHE:f. A!lt[cfo1 !W"'d-a1l:li b~


dell.! ~,I:e' nr.,I~~~I't,@fi[iJr~ bun k
IKO~XlifG M

b:y¥@'~ .'tinr lursla

@~in IDvOb@stlnirU)ftII ~fII)mf~

Rca

AnOdo...

"-"1Dr--·

- 0-

ot~JQk al~Q:!'i!lf.m:.
'lQrk Ardrn ~~

bo,wrun~k

~OrrnH'id'ti kat~.(J11!.I1iJiL.

konu$u o81lf1it'CQ 10 11frrl(l!9'(fm 'Joli hi] '1liiIE!1' iHirt A.rdln!. 'V'ef!li bill de-

m Amerir~~n ~1~lmno mpdmok. TI1~. I~ml lre l'UFk, O~J ru IO'i~ Y~IU bir o.1'i!J'~.l!Jl say!lnKrmoTl. .Anodc;'lu'yu m;p:teflij D ZII;;I!D1CHill d~ RQ:1iRIl1 bUyii$iin~~ ~'JUlh; ~.II @Jpf«k: b~r srll~

y,f,~le ~¥du~mr:k. ~ijk$~: ~ilrt'e lbimkJ¥M. If;Cem b!mJk1f¥Or 'IJ,~ hem G'!l:l clkl~!Or~ Ton2!liiil'io-r\1l]1 IFMJ1~~Z: moiim$lrnl., ~klin~i $Q.v(l!f"t'i!l!Ill =:n-

.. . ~.Ie,~'!$:uiiJij'~e:i:'iIl'er, ~Ii!!lQook tllU:StDJi bil~'~ce IJla~ 'kornaxrllvca\S~ II.:cU1deY'~llUil ~rn- bW;111 ~~I[lmill *@'kyna Ih.lJmTan ente. UI~litSiY~ • ,i'~inv.an! smVihlltll'rl; J@ksil. tlilDlIiORl ~Ugi olom:k ~}jf venll~9!1 'yO!l<. BUiil~1IiI1 n~jn ''lfepl olm~mInJ' 9OstTS~n~ ..

~m' O'lr1illl'fOf.

_ (.~). "~a1~
!1I:'1lIJ ,~Lt

mr,:de~dl'l~1Jj 'bufna..:rtl1~ ~

~si~m ~~~M. d ""1Iim!~fiUII} :i~n:li.'I2:btIIr,.l!'

,!1I~n.

~rb1

~ma

...~. •

·hl, gercet:mwen.wf':tiDilfli. 'lilr

Glii:t~ll»" 'j'\iiKk~ -D.n E:m.$1ian. itt ias:~, 1923. ~S'ljJ1tlmt l~S~. s. J'D~

44·

45

~ m=ginJe..,. fifrmde: W9dlga TO~Rrf¥,et'd'e,~_ IDiiiOn~: 1ia:rihi~ ;un= h1f1 y~~~yor:: ~O(5l.llfli<!l1!l.'hlal'" ~~~rl!l ye. IR'llJ:lVlell,i Imtl!!ltlti1ef) Q~' emwi:klei'U1 mmn~. l:kIju ~1Iiun blr~c '~kll!rnlku ¥!il~ fifsi o~dule:u'. ~:SUlnbul'tm 'feU'ii R~I voo$fl{jl'ne k~:kin c~zgig;eliJr:di» l !!ll_, ~:ece bv]"tldilli .on ~ fII01 ~k£an Romu'~ nm ~(Ilri!Si olfllii(] ~e!inin de !peR: ~tI ~l .rill~If-. BLi 'ler.z verd d~:~l$e. biJ!fQ(hll blr 'O~8'1 l'oJurO.illlmr -e ~el IlCin sor'W S(,llrmol{ "iOfitUf!1 o!abiUlf. ~:mnaJIiiyet ~ mi T~!i'k Al;JHi mi'ml9iI, Mri~ '1 ~kJ(l1fm"Jia Fwd KiQpriil'ii htun bilimsern dQii"lllil«lfI dile geitimme ve hem doe:Kewmli$'t: Reiime ya!ji~nmi!J ~,~evre:nnL ~}I'm m!'I'OOJ100~ 11\1]$11 ve:riM getir~!d]'? ~yll.~~ '~a"rn'UnJ Osrn.anrt u2l-en-md'di ~1ikis[n'i :lQ rih 'lie' koma~1 olllmk: OV1i!l(H'Grok.TI,t!I il QlOf9 . vQP-~lon., ~ n rilo·rulttJjs~~!eriyle. !ijudur: ... miln bY t.es:irife:ri~ ma1fij¥"~ e mil]. de~rllil~ \1'8 biltlri:iSSio zoin'C!lllil.nr:u-'!II'€!!C1IU Osmiinh](lJ1i mr mQmna 1m!, VM:SC' SetQ.ul(;nl!!'lar zamg1JllJ!lO m u m't o.lmJ~Jlm'!J'" 'l(D¥in i¢~.ru aJl!2UHill ~e~k;~kh3ml V>~ ~U$taklll mOi!il~ Jet IY'~PB m-:.yoe vat;rllnr-~~ Bijy~esijylliyOf. ~ylediltler'i., bu -ft~leme.., t~ii yoplllr:lOOVCl _no~'bu k"0Ii1M_1 'bir 'V!~:ttfgrdOI bt.iJ11:J]l;(it~-' ~'OU!;h GJrl1Il1m~nmm ,gelmi~.Ii. ItJIm ~~': t"B~'.[[M, iff~ife:1 mj.-, ~Ieri 1i!i11iJJ OS1lNJ!J!ll'l u'ilJ:8't rna~lefli u;ertmt~ IHoe fhli r M'fiI teshi icrcru 8l1il!U~~m~~ &fII:'i9SI~ O ~srn<mlr r"~UJ.lI ew.e1ki <tel'U~]'ler~~, «e lI:Ji;yle' b'ir tesilin ~l'!l.1liU'IWdlg ~aiillW -a'S' 1I!ni' dell ~ t~ki'~ edeim'MliS• K~ulu. IbUl $iiZJen1rdn olLml Ic.m~ matt 't~rft't bif' 8mek. ~hal
pill! Di!r]'o,{ttU'l,:50nf'O ~e

'~9S0 'Y11 mn:liI [jib ic'O*~ti

'I€,cle1;)blirnr:m.. H Umi

,o~. 'bu
I[U'(]~,

'Ill 'rU~iml dt!I9m:d1'Ollil ~~ Rf~GnS mufO'Zlli o!lUlida: 11iI~ kt.ldam lIA mOhililii efir", ,;Qplflaiz. Amad~ltI fu~ijha~lnll

alan ib1c2le.ril'll OO[koo 'y~-

veni

,ede-n ill!'; OSiif41l dlli":..- K_o,ml':L AullCU:rslJll~l!!l Bi~'(In$,'ml:l, wmCi¥le 19Rmli1i$, eUliisi enJ'~g 19iiiidikJlieJiin., BY~ Aythn [imliine Tade;r7i1l1 '~e2l~liinin 'g£~ I.mi VI! ail;[ :l!J iii nmsi ~~m!'1il!~ QIiI;eml ~D$ifOl!'. AR'Cak PrtemttIis.;[ ReiJmi,e y,mronmo wmprurmfi !1I,eldi"im~~l1iYne~ Fu· ad t<lopriilfi~ TCinfef,in A:fHl~lu'~ rethellHu~ ~nm, Afiu ~
10· dDluiifiilJl;i'iIJ eSkl

i,

'Stli~

.sciitllt R~ im.P!!n'llilDfJlu9ur·nunaremt:inet. tU]m I~LJnm-esini mMuw I'OsI~ve~, bir (jJJXI ~~ 'tu;Illmo'MI(l .. QOm t~: BY oflil.i!!lda cdsu tI,~IiI~k,.:~unt(lfiil y.mDY~r: "AlQadGlu

ld' n ,'e Alnodolr.",1!I'o glulon digar' e31ti TLIITk dev~ etl£fl~ 13~,·ron aJ'llE! lilt ·1:e11'i l:opnaJ(I[I.rdo' y.er:I~tilde:'i iI~ Ulmqnkutill .. tnmomen d@ji~ rle ¥tire bit' d.ef1eoey.e; k~r~ MI-Slt ve S.~.niye nfilll lit( i~fil1il f'{[lIi ~~i ~VlBilirra bulyoy, IlG duo A~r,w~
Mli$U'

'Ie '~Ur1iye"yi f~n[@!;tiklf;rli zjJm(U'i

'vet:.

HilmI :z,iya tl'UDelil. TiIl't~t"\de 'C'aj00ts' Dil.~ Ta:riii.L W#1S6"~oi b:a.stm isuwbul. w9'i9.. s, '22aiilm1 ,Zi2i1il!" O::rn1m:'ilJi ii.'LflJ'~.l!tU deli! lebn~ Ih!r oL~m:iIJ. tlill, p::ur,frI.:ai: bam~:' ",Patat '~~~rnl ~ it.'D1'm;l, . tikD ba :~ e~~( elill ,[(a:~im]~n :iiiD.Nm<e lsIm -~e' :BJ..tin. ~ mM:II'l.al~Hn ::sl~a!i! ~'e konnl'"e'l r!!.~nJgd IlI:j ,,.iliiil~ I~ml;$ lI1u'1UDtI .. :fordu:: 1. _, ~ ,RoMl\'l'D: etltj iII::an'!J!D '~e ,g.~E!f.~ ~ IIlfur'lMZ.dl;;] .l!'melm~~': : - Ab.~ 2 DlU'Jl!!l1ig.iDiih )"lkJ~J;sIrI;i!I.3D lierl a~1I!:1:a ,~rlil'3.D, B]Jim ii:u:ge:mo~ e1'e gertrm;1d. 'Osma,"I. pa.d!i;iJ_b;]i1nnm "&l1~,·".'1i ' lii~""b'-'!R;fim· 'ft- "H~ur~-iI. :~-lli, ~ ,Ilitflli"' fm'lii'iLttl[aD, old'ak:ta ~ym, o'!;lm, hui bilm '~ .!i~ bil:]~tlFr.r:l:~e ,gllJ~~iCrtBlr~'
(!!')
I

lll1dat klnn U1Jgarllkl4m;nm efk[Gi oUHi~ gii1J[l~er_ By yiaen, ,0Jm(lll~. F!JJad K;Qp1i1i1 fil~ . - Jiuld'olu TUi1'lkler'1i-, fIIl1i bithnsm ~ltI~XWI- 'zyllltomol lJ;ai¥'IA~1U W Siums 'testl'ri 'CllI~lmA do I,olmalQ]l lpel: 't~bTIidlin'!" e~or~ mly'h~.oe p,rofel1ioj" ~fip.. ruW. ~fDl killlrmmllnnill i'J'S~iliI11 y;e (hJI~I~lg' TuttleI' lJIIierimf~ i et .-l~ mI.. t~h o!Q rok, doho geni\ell'(e ,gfitiil ~ma$ Oluyot~ BnI" lilstl@ooigl 'i,l~in 'bir porr6li$SdJr., Di'.I~l" por~s~ 15e ~?1edir: tIl8ir 'lornf_m Yl!Jnon~lR:omo m'ed'.enIpUIlII;w, mr~Jii- , '11n - ii...... ......=- ~ '-~"'n~!lil""''''' I'i" ~". ~""""""",,,. _ _' ~er !/I!!I-I1l.1 !,UJili ~ _1' l~U ill !i!::Y-'!<i' li~'I!;OIIV!Ol'~ ,_~l~ lIIYI'r"""""'i"!tI5!11 mil:an l8QotlS. yeni d'O!jam -~~lm m~~ir!J!'~l'lil 'ij!~e~nde ell!)e~e, mum bir tesir ioro liBd~ItUD:;'_ ~I~., ~ni Ml aii~~ tlillllut:forn ...AJiQplar I-glin~ ~qydllflhyql"., Ve b~. bir oo~longle 010-, ~~ ~e deY~m ed_iyor: -coege-n g.Q!8in ¥tiEl oomolf Aoo~ I, ID'hJainin. "4~1'e l&i:unnmkl~ln. Ilusrrue~-SmI~llil] ve k~melill ~ons m:'ioo!iU'ilun ~tH1iJn' \1',8 bu Uti bfryfik i'~ IfO~(i)lfh.!II~ rn -~~i, [okfit ifl:lIlIi"kh:=ri l\(i'hliElliF..I! B"1iUUlj 'gehle" Im\znms: nee AropbJi'1 ve Am:pt(!l toMII,~'Q diI ~m(lnll "T@JrkrBWj"pii I lhi'tem3~ oh.l-Yllf' t'ill t. Biyl\ee I~:nll dQn~minde-~ Qt!iflillD'k ~
q
1

Ii, -a.~ d~I!IaD ~ :am.~taQ1l ~~ 'I!!!I'~ ddhfili B1iLHlU1laIiIl. 'bHi mtb~~lt:tm.. me-~ w.lcoc :t1 B~.1I!!i ,ol!J;!:n~ ~~lb.1ta;('J!f;an ~ ilIetR mI.fMr! 1mJ..'tr~~. '~e.~~er' ''Vi'

1Il.IIi-I..:I!IiI'Illili

K6~,·
~ ~

.;-

_ ~H"WJi./~

5.1

Idl,a,~efjveltlkil~t8I1., k€lndi

il!:,endi ilC rQZi~ITUllanm do Frol1f~

sa~!J VOP~I, Bumdu dg, Bc(lI'iifI~YiJr., ii(ijprillQ'nun ~.'lll:leveeek'~i!ri VOl'. 'XV. yuz,ym~dc Fati hJ'~nV'@ i~L Bdyezjd.;!dln rUimOfJ y.r.;I\t1iml~, fer:nv:ull.(m lnil:g U:~ eade. ma.vcutt~.l!'n'l'=. ~:Igln~ S(!IrVllrmoh. ,Anl:l~ ®l1ibf~Vd' gil'ie~1TOrk,ler' AflOdo1li:t'{fcm'ki Rorno klmJm'b:lIlnnc ''tI~rig dllf.!f~n'i Igtcim't1~rl!lJi '~e.~ed!a;~ 1Ft[~i~ MellrrnM d~ G~r;:-, Gel 'fetimfi IfIIr 'IIozlyor. Anook: h~~ ~ta~m:1jICI d~9U" Bim~bsl~ lekrlOJI": R:onHII,r bi~ limen 1~ij:IliY,O va ozell kle Modolu f~tihlerri h;i,fl]bir lIIftoo~e,l~ d~!~.ikLrtI,ruS~. St~¢.yktl!l y,e Osmlllnh SUiIUmlgrl ~Cllflll IRnmroll k,tl!1lli p.ekyooof,jC! dE!i9U1" bn~lori Veyil bij.y.~'Il:: on!!llon y~ , d'tl e'l~fi~ Gn~'k otClllbmy'or (J. O~fJru;l!ic$U, gere!!< Sel9lll1'kJu vie 'ge~rekoo O;s;monh prens.'I'e.wi ZOJi]l1on 'ZJ(]I!nQlI"!! BizQnS, SaMe.,t1fl"L~1 liiit
Bll ("'tOSm.aBJiJ $,llimnil!8Jl'moJ1 8n-l,llalfL

n,hmi·Iit~Cil 'lie I1I!~UXlO~ ~U le' Ja,l¥ol1ar. BUflun bir fur bl' Ilrm yam VOir,; kiLm~'kus~ cgo~m)l 'sls.temililij sQFdu!:'&':lJ Icuklu ve Osmanll ~1;J~1$lnd€ll. B~ns S:tlIn:fyHUlI' gill!,f)fi~ c v~m:u~ i~"e\H de Y~T., I!JMelik, btl O!li1C11 ,6nemli ~~JI~OO ~ unc: Wig; • SlaIQyk'l WlJve OSmClmli11 iii ~'~um~C!Iih:ll rl. arCfSl md'llJ b ~, r V k yG "9dGif i;~iJn ~~ rl1.1;!! G.,e.~Qe O,g renmi9 olu,or' r" r ~>loUl irrrlQlc.lk. islO:if1 Ansnt-lopedasl ic.rn lI'Dz~':ho.~ Mebrned n madde-Sinde. Qag-du, I~oynak_oro daymlo rak. Ft)'1li1ii ~flllrkoo·. 'yun;Q~C(a ve s'1ic;"1IQQ c!nil!l]k; ~rel. ij~, ern bili ... lb ~
I

lie HgUi IDlIf lablQ !PM",


'

a,1a::rnl; .~liYiO;1"l;hm.

lBuno, Ramo lmpClf!r;;:lrtlonllt, ,Ill ~IilU l'Q!1I tlen VOljotmok t1u~ 'iI 81 ~Ie:liid,vor (n~. FCiI'~fbJ'ln lr!iiJYQs.~.mooel Qtmrnk m1:bu veplk Am~rikalill l!i1u'IliI:Y0SiI e, yontem o:larcL (mil,pil'ts~ml • pO~ktil«ri OlOlF,,~k, popuUzmle S1111rh" venl enT.elili,G:iIilsi¥Q 1(:ill, o I~ ofmQlZ gorijj:nJ3bUrr" ID'yie de~ lolmtiJlldlf'. C.flmiKii, '~kJ WJi)c~umsoldlr va t:op~~mll\c slnlrlu:lu. flu tva I~ okJlln ot,e,s,i'iji'ir.
(") CDlt Qm(!':$ VC'lZme !gerJeli:rU ill .¥DiI~rn; nn b-UyQk ,sul'um 'airill1,d JU!l£t!din K,e3(kg1;M!,(iI).wzlm QCJ~1Jit1'!J11 :¥Jlla.f' bamI

~ve~~VOL

tabl(ll, :y,r;!LljEi.IZC~, ~t3: ~m:i$, ~ldklanl1L DnDi~JIH gOste Wl)l'. CiilCl:'!.lJlkMn lai'i!t3J ~li1::am_iUla!l], (lSmlU:Lil ,Qfle~~l~'t'l lnilumlibL If'; ]lst.eU:UrlJ iDUiDlrltam$j,m~lUlIfDUIISI 1:. ·iJ{I5fM. JE!lA::sl~t GhteJ:'m.e't;: 1cin 'fMnu. ka,,.~;tet;,~m z;o:r!.lJlcdlJ: i(}Sma.n1t ha:Ae~a!i:b'I,lilQP' ~leli;. and.1., o.r-liZ'a b~~f!illk 'Yf!! ltf,:iDC SODHd.U JilT.a.t:lmiIll" a.'j.UI"l,~tti:llec.tlkte' B~z~;!J!,S"'ti Sll1i)r,eHt~lel'! Uc vle1Ile.~@~. alil1ll. sO'rlfm ~~ lIalllli.tit1rw [.ermar.lJI$.Il":I[J:'I1liinl d .tu~vet :Ai!IAMil ~~ler!e evJI;llD;Llerle _IU i1Iilart.!i.t b11lo,b'Hd1~lm !brne:tloo:' i!lU:Iii.'bil:.;~, Ol'brull G8ZJi. B~.aiAS, :tm;Piilraioom:tt!(IltL :~.w~do~ m [Ie evtei!lctt. :Sir' :Y.\i1dl !k.~ •. liih"yab:;'UltJ.. aymd:t8n akl:a.Dl'st. B?u. ev.IUlk: l~bl ~~b~.~~ ya~: d~tU a~[f lIt~rl ' dEiU~ ;yald.u~11 ,so.rn,:9ti:m.~ t;:::\4~lal'la. mi}__c.e1i'1ilA!ItICl'l.e, :L\(ItUl ~e "(1n~iOi' fi'U lite dolu ,s(lgLQ :!!3J!rnt1lam bed~l .p~~n$(!'S. :sal!l,e. tcp.r~t 'il\e.: DiJ;ade~1 kalil'Ia:I1e: M1dtll:WLrg.w~ BIiIl'~ ~:~n.:J::u,. i!:till~o~u.:-. ALff ,s@ff~ Bt."~~T'c/l:rll'al· w Teq:tild!b1i'~. ir.t ~ ,1:9.i'l" ~~tT~t. is. 'los. AJLi se;y.rJ1 ~. B~~i Mnrnd'm, Btdga:r' Kn];t :ij.lX!ill.rmlil c1iUJl m Jta.'f(li~i, ''Fll.mm 1iIe~ Y·~nn·m S.2irI;JiSt1Ji11it H::t!3iill"ID1lIi k»:: ardeill MQu.ea ~Ie tkll!ilii MUl">ild'Ul\Isntr:~ - Hn~, M$.iYa lie cW'le,!fldlIlIili.d):rb:ll k~ded1Jl(t1:r". Brl.t;kti 'Uli a,l'urJt;lh ~lr tn~n.!p_k '!',lldUOlm'lQ lQrIgQ'Y' sa 'l1I1 t~Mll~1Jau ooma ymdlfl :g1~;'ti:lmda!['ll3, klZl Des,p.ma l1e, Ii;!'litlt:q.,ru;rmJ. ,y:a:Ml!'DI'. ,iIl~,B. Alda'$O~. The -;SJmat'~ fj'J UiB OtlQiffl)im. ~;.1~lI'. Q:tl'ot~~ J~~t\ $. -N.
I

,;VIED! rj 'I:li~ lO'E'

J!B~~l! 1ft:
til'H::e

Bu:ans
1b~:r

rIC!Jb:terl

mk, :§i'"8irSiUnSl.¥1!L ~1ltsbJ!a:r.

Dir 'waf't3'I1l, i)~ndmlJid plU!lV~ hllea sa.IUllIl b5r Ia llm(i}2Q:' ~15 e bu .rLn '1l~~-eldes4r1rec' " h.>db)hrl'er. a!:l~U§:1M. Ili~er tlM'3;~litn d;.~ clbsnliImrul b!'<· \Jet IU(-, • ~lll cEtI,d~ :!!!U!l"el-t.e ber1l~~. dltl, b'u ~ ~!:I!l mUbtclU' men'f rl (TiIr· ·,MO' 0] haanh.k. i!S~:lmi !bU'fe ve ,O'mll. imipaMturiuk UUI) olAl!!iUr. ftia'! 0 ZImllJoD "t'EIi i~1i1ill Bi:un.& 'Mbanp s<IlfilP IOtma.!{ husg~~ b eh~mllY.aL ~gn'l:u. Fat'1iIa:bji !~r'p im1stb'an altfillatl~ !lrn' I' Ya'P -, Idi ve _ I';!;tIdifil 'Rom ,'. :nUl ye~c ve b~~ vat'U1 'aayfiiaj[ ~ bu :r~lq.b~t~~aI.:~ Ue ko]~f'lattn:abHIMti. 'FIl,t;Jh n talya:p ~t.1ihnlM'1nc So1'11.1 l,anhl)ed IOntam • bliL ai1ltr:an~y~, iIlavrnm:3,ya ~:;t'n!1'U 'MlyiJru~. 0Il1.l!l1!! 11M le] dr:kyl bcnlmsemeslnde e ,_rmlj~ B~
mt:r.~. '!Ei'Gi 11cdc iA;(l, O~~ 'G.wtfi,"DlI J"aotf.PD\. G'r1~~1 !Ill.' ArbcL'lma v.b.) U te:slz ~IJI ~lp.R!lIt.l> . lltU.(l l'",utlcm, ehme:d 1'1. JMim- A~iklqp_w.. 7.
i

krmt:'1e: ,'ed ·~~11 O":ban 1.:!'1!n!i tdt ('*'_'"" "i.~l;mil! Fa;f.tll[

iK.'LH1 rl!1!~Uu. r:D. ~tib·lJ[l ikM'5't'A. 'IeUI~e:rUer:m 'F,a'WiI.'ln ycrmre g$~iJ).i B'Lzans 5J.r;~t:mg bit' lD r-

tit

- g3J"J)1l

,ra.kin

[I_I'i!.'Geg~ _t~

T:m~ZWl'uns.

Kn'tOVoulos. ..niI,'f... \

Cltl. ~. Sf!...

52

SUIMn

O,~~n.> 1
OfMii1.

(~~!I.

.:liU

M~~~ J'
Munn

,~~idl 'M:~h~t.l'

Ma~ S!lJfUIl' ,MiJ\iJ1~HI"

Os~1ib?
O~m~Iti~~

(;~,e~
D8t.'~~

oG:r"tSi'il.

Qm~"

II
I

M'IEl1im(~~l11 ~~y6zi.rit Ii SeUm l'


1I..,1I'~;jiey~~t M,tj.~tl,~ J 11
II)'~~
~c .

Fl .

E~1Ii!w

fl~

(;~~~1 A.,y.fl2!'

Ge'rn1-'g~a1Wglu, ,lJ~hadgr-o.g,~ n.mn~ d'egit)


QSRi;ClJlib.

V .A~d'~oomUn ,M6ihm>at V ~'ehr~~ \11f


M,!LF"~j

AW~~~

M~hw~.;t U All'da~mec~i ,{

N,g~tdf~

p!3M1'6ir'

,1Je%.","~6il€m

G ilj"(; iir.

.PeRevm~1
T,ift"m'i:ij':H
IGQ8em\Ol~

'ew~r~

(BeUe de~lJ
Ce.iJ!'ke,~
,BeU~ d~g,~U

aij~tist1:i

'Ce,~'h,~,z;

,JMJ~ A ~i!i~®~

~/,lI.

Th~ :nj\llI"diU~ fJi Jjl~~ OMdmll~


i, .

O%tM6

.t~5o§lF S. S~'.

$e!~m,11

,Ha:fm
,Hi!irrom,

D!td~~ro~lu Osma~~!/\Cel'~~

Ah/ltl4~l

M6hm'ij·~, l1J

N1~FUIJ!Il'lrul,

.smll}!'

Sat~
I••

M,~,$to;f:~
O$~II!d;Plj,

,f/,pmdort

V~~d~~~~? Uli(H'l~ da~iL~


',,"

,ZUYO'G~kt!l'l!)"hii 1!1U Il1I'ij o/Vtl1m U 'iHllr:: Mad'enive~. \fa' IIHCIlrs. d~llnme im1k>i1l1ll b~'ae~jllm! \IlI!m !l!!~rum Slmil:U!l~ ~\lI ~~'(ii rmu S_~'Y1leJill'iellv,ml; Nt ~~,m !bJ'rrd{;I"{~li'!olkt(gfl y'OkJS~'iml. AyrlC:G' ili~lye dl~tlill g'~iI"l~9 m~~. he Item bl r d9V~!;i19 g&lln~~i.
Ilerd~
I

f,~cl

Aj~JllimZij' Ir,N g;ti1seJ R'o:tem, ,M~h~


pey~ii"
l1li'

l.m(mh~m
M~f:t

S'ii.eYmdn.ll
,•4Jl:M11et If .

tv

I;~?

(B~~l~degiU

M'~~'~ U .A.hm'!]~ Ul

Ab~!liaMid 3,~~~mUl

M'amn~t 1 O$man J'11 Mi~~~!(1, sn

..
I

Ii

(B'e,U~ ~~'~l,;i' Jl!u.~

,Ari,Qolll: OIk!l!lcLi 2tlyal IlIe,''lr'm ~llel tll,r oVI fi'"!lm lie geifC~~' [stedh:il om~CiI oil'il~amm~ mumkilli:t.iI.l!1¥~' B:eJ1(",h,~ml wren,sell ve hellO {d~ IWlI~l!I~1 .olmok, ij$tiV;o,r~ :S(iTi! d!3lr-e€e 'yO~ ee ~~;r (jlki~l, Heljlm ill'ls~nl~j! ilJj ofltnli:: M1¥llf,IIIt:lluFrTlCli ~DiIilT.p' el!'iJUl~: ljI\~ he IT!I de UII~~m ,olobilmek ilCln Ii).oyle bl f," ~IFil~fn getekli .gil\ruY£l(r. llHCllI'6 ·'Ohlin, !lJ'I'IIIIS'al 6loOlli'!,.L D~wgtl~ar 101'@ oo~k 1!I!'lo r ~I~~~, ~~Iiol(iOO!J~~: ~cte,biv,~t I!lIJIIl!~ ~ ,o~aom k. ,Znya' 113)J3/1f.,btl .d1l~i1fi1i. ce~arlni v~rm i r:!;c~ yihyll oo~na nnd~ S$n~:I'1~yor; I~ IJlgS1]:ICIIII* !l~mT!U ~C I~~~" ,ooeblVliiltin d.o Uililsol 01 !ii'I,C:SJ1 geml!;;tii1nl 'b6y~ 10 bir (l,'!(ii rim ~Ilel UiJ1I\o ,tlJ~~r\~1bur b~~lmde :SClI!!llliI"lJCliblh~cell1iliil
I_Um1;~

deOU

tli'IDUQU.

,r Jl0Ut de,~el.J

d(l,~,~I~yOr. SI~niS·n' bit Q-d oblJtllBI yolt T~'k~iat'. ;Q~r~~m,ll~ M~'a'i"


l

ItOr'(jl1lf1'r1W1~ li~ni!N::lnils·t~n o In{oJi lor . Ichll~: O'tUUrUIlU'ldQrH mOfl(:lrik h::llnl ismi ~e. ~Mrf"goill ilUit~'1'~~'I'DrJG [~, P(()dl~~oh ~e~lm9sl," IQn b.uvuk huk'~mdar'anlnml raa g;&I'ny~r ~e, lJa;cU!h~er ,imllHl!lfa~ ter kQrr~IM~il· dill! ~k Iilil!ii hror:~1;l! ~ faii.s~'doflj f Qsm a i!iJ11 OO!1{a

55

gblYDj

Vl~ YQ n I !Ildo~ ll.ci'eblyn111 fl"') dil1

'll't.

If(jJ

~td(lli'iI ~~~nllOOI ~d~~~t~1 d'C~II~,b~It Ql)k 'iQijjJ

1(~9rOl~ F!J~dj ~~t ba;,kG Vie enc~ ~111~maS;Hii-d'{ll. 9 119l~ lit! Filn~I Tori Ed{ibfrVOItUlll1 Uik MU'I.a${aw~nOlj'lll~n'{i!. III,Ana (;I'~I'~ d
Sel~~~U~I~f1! iI! '~.n]C~IdtJ! !@i1Jl'mi~leJrl ni'u3d.sni'!{e~t· llCilluml elzJn g 9 IllEIli b,@lkjml~n;dl!llI tgfy~nl 've t~~bl '~'1Wnek.s~:ef:S:€'k~ diyqr N' n 1 Qf~Q~~ ~'~~Ul oorurul '9~yl(j, '!l~ftkht gef]riIliOir~ 'ii:IEn ys'lun unSUf ohJlrok Ao:@nl les~ifin~W!I lbe}fJrtJa~iWli' it!i rQf lliiIeltib iJlri~e~ tJln~eJilil)M~ Ki~~I'f~Ti1j.~14:0$1 'Z~¥01 Bey·~n !llHli:n$~ SCrv,dH~1 s(m~t \fI1l1$oml!JJl iQlalNlI~da ,~e I~uk!i~ :9>EII notll k.(jnO~Yll1da ~lm kles~n ~iikmu verillW; IlSl9I'~lf~1lI1 nu:alJil!iI1I &CD or~li~g I b~if $~I~'Il'l ~OiVIn~k iQin. e"~~mi.zrle eter d:e~cW~1 kJI!JVli!\Qtl~ d~H y 1iII!3!1' yak .. 'I~ [i'iill. 8u., Gn OiZlndtllfil Stalre:uk'lllMhu dfir.tiUrI lin L:;:tr~1 T~I ~k'~ O~~ g tl bl!1' S1iD nGrU,cjlfll s6'~ ~dnemGvoc4iItU, FIIJJ!!JrJ KOpwt'UO k;1~~ 1~C!lk ~ Iclm::JQ. ~6¥1~1iI1G11): eJlt~y!Or. lit iHe~' Ijm~'de. IMirldllm tllll!J~aln 11'~lJrol'o~,a rm~"'IIlen. Am;w· dOl!'!:.!! SfJI1WI!.:IUl~Or:Lllild{JI irtJ,1l1 t~eSi:lr,~nin elllJ ~ok '9lOzQ ~ta FP~I{jI' !l1fi~I1U] kk:gll(tll'": GIYQ~V. 'd-DI jijl Ke¥fti'tDsre:v"d'e,m11 O~ [fg ta ~tG alf$ lsion KeYkublld" I<~y~tls:rw. 1('8Y~Q,V'l!lS YJi:n. glbil ~$k2i irllJ i1

~IYO~rm,.

l~lla;u'i]IIO SeIO!ll~lll li)nftlen1lm~111il tlla~aml a1\ilifO~MllliIl I~;er 'lom~u'd(]~1 g9Rml~; &~maril dfi~~~~n~'r1! H!ifI~ mClIUnle~i~' 1«Ji"" Q hU'1 6tl!il'QS~i'lI. kJ"nllJ'erdt ,~ce'm ~tbly01il.lrll! IIlII :Slddj'jUe ~ e", I1I1'L~O !l)tm~5mlln bfr n~~1i11 c~aij'Clk 9&1l!~'rl~OIf. SellculdUl ~~1il1)t~ri we st[ii'oy~ ~l~ itIglU bU ~i~llIiilQr" g~nei ~Io'rak Qyd1,m; I ~l MI~tell,kiQrii'n;d';fJfI biriS~IMI~'11iI Se'lN!J~~ rnumilMlill'le im~ kurt 1I\eriyeir. err e~mm cJoro~ OV~II!l. t:gr'!IIliJi 'Ht~r I(.eSiutin~a". uJil oo~ 'I/CI,io ClI~IZ 've en E!1ij~Brliselc irC!iruUL'lmOn 'bilisi '@lu"lilr~ MO~Oi :SLJltllrdlIu\~ imnl ~1tgin '\118.,son(]tk~rlonliu ~rOUklu scdIUM,

lUi V~ '6zWIIUk.IJ~ Ko:nwll medroas~er-hl~,-'$.n9Inma'il"a ZQ[Iilo~~en. VO~ 1Ji!,i'llcl'!I' senrc AJma Ii\~Q~'dQ ~1~1~r'unl M:~ds~ "~J~'illatr.'!i An .. nnan b i Ilrm 'Clia:(lrflll ''il0: ~1i1Ia! kllr~cnrll:1lll di! !,iPf(ij IfrII m! hGIl" YG 11111 no IHl'c.!'fOr \i\~ by {II1j'\a~ l("lr~ ~n~vt~sU:eler1 re .!~it!at kUr\lm .. ~ lit! nn -u egemnell1l,llik t~:r1 (l1~I~o olmli:!l'IQ n :5~nlI!lCUnu d'Ot~lr~iv~r,.
A;ychn. elVrene~~ ~~:r r~lktQr ~h:h.lIUI i'oin~ OOs~J R:CI!!'~I!" Ulltfo "td:p,rg~~md~§i~.'IJi:rebil!ydr'. I~ 'Cll~udQn T'ur:kiye,~~im ve urkliedn bil' ,OyflOOhi i ~ols:. A'II1I~(fk ~!ll~;ec'~ tir~iliJil 'IilIllliI:amru "'0 rono1lkleir:1 (Jl~1fii), '911<111111< ,dere9€1~f~ 'CJ:~l!S'ilit'cm ~ TIlrkiye' .. "~n -Iu'!9 lOrli:;le·r.·in bir Orli'ilH,.g11 V(l rr'. f'(ltll1·~n is.W! nblJ,lt~ 'lethind~f!1 ,onro Ila1i~G M myu mldakl ve rlrdanb~I'dQk~1 billml ns flda m ~ v,a, s'-Inatkid ~Ior. is,t(lfrd~u~" 't~rk edlp ,AI!Iif,lWpa~rj ~e U IL.(I~y6"yO glled IVOI'iI~~. R6neso 1ii19111tlo~U1I!irU!!In;dc!1 vQ OfjJn'lml~' (Iu etk i n mluyoriar. OGmgfJ!,llQ ~~wwI VUr"il;.iVO~~(D R'U? 'Ke$IIIm'lllk~ i" ~'n) hillVu', lrlrkly~'U1ilfl ~t= TQrkl:er'in Qvrallj~ i'~ta' bLlll ",{;';~~D~ IIi!! tRk~.vor.. M~~ Is~lt~Sli~dcu"'li I«l ~Ifl' Aru~dol'II!I"'d'al ,~I~1!,lik,IU k!3 rrtIGf"ina S'~i1iUlc!!~. Gml!ilrl~ <delVi~!er V'elfill Hi t!a~~ti:en kr:l~' c \ioQn vahudli pnM"~;rler TUrk~ve"de VB lllril<ler ~cer~nftl:~" k;ln ~gemnen I~k killlJmb'ili,yOli!O,r. lHi~Uer'ln b.tIIGk~S1 no'on i'!r(lCOWli Almol1l :lrr~]j'tfifJe$ai'ler Tluli\k un IfI!I"0fslt:e~errp]! An'mA;lIil bi lim:s.el ek~lIej'ji IiiI i'mil vel rdlJuHildon yililjZ. ~U.

ruylar:fililQ 'i;,!e 0 ,il:a~itJrUn iJJifUvetm~'te'l arr-i dQrn~~

D10n An:cr,d~,

k:Q,oon Illr (}Ok lDI im j\9i :SCillna'~~ur!~rllllii:AJnadQlu' SeI~lJkJr~; iiilllPalrnto;~U:@!J dQ~d~ JlmJ g~lIp' 'fer~e~m esr s~I~~fi~~~t,Ail'uuJDlu ''llfti'~kle-r1i Urz,e,rinde IIr'lll1 WsiJ!;jnin ~MS!J~ t,~WiI kuv~1~ernilil~i lI11eiicE3!9il1l dot uri9.~ '~gil'l~ 'P,l'\tlblil~"iI HI 9:31U :P:l{l!~!Hl. ~n"i k 'I~me~ d~, :!I1il'i~n t~ilY'dUnJl:u~ !!lIl'~~'l'. !S~ ~ ~"i'l~il!!l. . ("'!ill ~ A.'Ii'iiIlQld, J. ~n'be;fr" :~SU~ ~~ 'Do;
f!ll)

Tyr&UstlC! 1111 v,e ~rtum"da.1'iI.. IHQre12m ·drIilA,

Iinlt~loi~s'ifitLtelll' In ~fllml~ iliov'On~an ,~abul e~melerT, AI~edl·DTriIi ( K,r~yikuoodi~IQI Konya V,9' 81~~a 5UIr'trilnrun ii~tine ~t"HNa= me'de'n M\z~ POf'~C~Qr' 'l<rJ2'dlrlIilUtiSI, bUlliJ (lJ~U~ b~r ;stJ:I~na g~:U~litvcn,1i AnC(!jl!;, Iron et~kisrlilrn ~loW!klu $tJrr~VI II~ sc.. mrh ka'ldf~lIll di~~~fflQk, i;cln IID.\I medelFal V~k, r FWlIid ,K~;rrma, TI~lrk Iid&IMfOtn'Hn i!Ik . MutaSQW1lfl~U'\1 '1IiI1· do ,~rOll ede'btr¥C!I~lmHImadc~u'Ya girl ~I I:I~ ~~eIUi'rJ~m1Jl(. em ClIZ nmn1cn;" bilr ~ek(lrlI2rmrQ~O ~,or'~'l rGtlivor: ~M,o~QI n$;tUiJST,

U1Jm I.Ii'n~~i!do,lJetJliBt p:J;d~a:h,

mild:Q}e.~t

!Ii uneu ~jjt"

,!;.

~ i1 iar once MJO,iQI ~II'! r1~'(g'rH1d'an

1Ji)l1,(lliiiH~

~,01tmn.
o~H,

J,M,em,

AflI::5!i~j(;l1)\t!:t.II ..!;.! ,PQ:fH,

f1!!!IddllJ!f.
![lLiT

Ut;tC~

&i .

A SW.@y
,~

B~lO't'!!I~ '!/.rot ], ~:rO-~i!I,,' -

"'O~(;1iJj klu m~rj~es0!~ji"ini hon '(;anoWlin hJ;mte1efi h~lInEli glEi,. II rlyorl(D r; Ke~~OII IIi Ih~r m mCJI~ 'Cllvnl sonUGU Y~rivar. . DOZia1Jlm~ g O'li~I?Oi': SQI'I.s.~'I"1 dorvi~IC!" \feYQ emlg ~~ ... o'~Q~O(H~i~. r tdr llimi ~uv;,u~tlendiriIlQr. 'V'OkSil 'oo~l~tml'~ vm~~r. Ircirl .'e!ilkU8~, Mog!l;;i! 9::1'1\~~r!arUiBllin 0;11'lWidan koQQ rral t

ka cOn ir~1W(!t;rnvi,I'0I'i ,de

e:a

~,-1

d'ervi~lerd)efi

&ski! ~amonl(ll'd(:fr vor. 'Jl:Iri;ltci~ef'., Aiifladolujdoiki 1'Orlo;ken~~:etlnda glylm ~r.nJ~:amUe darlJra~n~~ hlfln 'tQmOv~e- hu ~a IIdi o~'du!lWl hon~.HnJll'lldo Qrctak bllg~· leI" v,(;j'riyor~o• Edobiya~CII llf. rG~m~k y"Ofln . tc r II:it<:Uefrlill \I'(ii bUlm Qdaf11llcmn~I!'1I !i~61i1iI(l'n'lIIl i.l!n~enme,1 ~e,r'C·Ul ~(fQfl lba 11 Iromantdr~lfm ftustlque .lJj'(jl0k; tok mo"'~~"folarg k II,led Ikle, ir1 g6ceb--& Y-0lJQml ARa:dQ'lu ,,,~gmilfQ:11'I tlilMOnu VGi'!I~nUfllYt)r'. o.;rr~~ttt;r~W'JTI(!J i'iIcda nn. .-~tOn bllf bll;g i,si:l-!lIlkle n.r!f'etllTk~arl ilYc~ rllJk I1[debiytJ~il,-. Aflilodo1{J'_ O§(lmtnl avdl1!liI:OltmoktCilIill dOhg oo~ k~r£irtl'!{o>r ~I; A'lm-<faru Ik,e~ y,ali'G'n'I uleta ve :S;tllilrl;:!lltlii!lhll {" dB, Q'tk 1tIe.~i gd.zlefd!3m limit rUIUY~I" KoprUlil Fmlomdi", Bir bo,ka ~nle.mli 00UB~mos"ftdOl, g~ t'IJIiIln~I~ lUrk Eid'GmJ~ya~1 1'rCii'iuhfnde TOr,tli9r'h1 ~iI"Ofi elk's lIle glr.l,ler\llm'~1'I 10'(1 ~ j 1I1I'~1Ir~k oolilO' eski QI\Q,u~ IilIG' do i@oF$1;edl~ u YOIr. Tuflkler. d'(iil'1laAnodolu·yal g,elm~den 'on:c~e, iimn looei)irv,atlnl mod,s:1 o:jQfO'k 'oh¥or1ar. Fuod ~pro 10 YO!f'l{);. ~l'Cir:kler 1®IQ!TiI mOd nl~t 'va ~rJtJ~~ltlvla 'temas '110 000 ah~mk ,rumdller~ d' 10 yaldo bJr edl tnyol vOcuda 'Dellr. met I~tedlkl~rl l,amQn. yQlI! hlcli V. yezyllda 00 mf1~'ml~Vki~ gel'ia~ Iru:;.e k~J1dJI'9.w'iv~'e,Mkitde IIiI bill!rl 5~vas'i Ijj!Q Ilkthmdl mllill(1tHZlbetie de b~'"I!!~(!rUl'klolil Ac"eml~rlll'li : "dla:QIV,~ti;el~!f'-o II fj9klller y,e kofdle'jt3 _ v,e rnukammel filurnun len He tam ·~LaBlk l'11r e:deli)nvoiti' h~lIni Olml$ta; bOVle oh,aricO f,@rrldel'., MovamunneJlf'd 'kl l'u lk Hooiyl~lilIlU~'a dQlhC) bl rkGte. 'yDzw f!j.lJd-C1!li ber! "btlrvQk bir mev,IU Qlflfhll'U, elan bu adebjrymfm ~lJ(iI lie kOidelel'llll' eS(l~111 blr fel.::!rde O~G!lrCD1<. ,onun ~IiiQu=
d!ll~1l

OOJ(

Ir

~~I 11(011 mesl Vie hem ~ 181 ~$lrO$V~r.1C1bllr QltG

~o,. bEl teu' sQ~up Qtmrn~ kCI'IiI,pi3i\l, 'yapllan i1fu'nnu, ,li:elh'lil{;$I' F~U,SiH
S11

k rdldlr.
I~

'ttm g:I!,~lrdi§i1!1!~mllrllile1e1i '~(]ki~tdefoo()~dil'u·w.3a1.

~mll1l

TitJirklel' 'icII!lI tCiJm~dlm'lJll litQ' vazgecUme.z b~r model cl~~'ti 'Cok ~~'IiiI' yib:;~l~~'r s({mD. AncQ~ 1'0 fiijl,lli mot ~ I~f~13i ti;FfOIli1J Fr'lJfbSIZ edQbi,a~1 m~1 lfila ver:I'M0n 9.~killei~nal. IEIlr IUlI!JJS icmn 00'1< QAti' 0 malhdlr: IHem ~odJ~CJlbIfi~YQ

lren

edefij~

de sOylevebtllfllm TOrkU-er"ln klJl(' '~:z:IL i IiliO kJ~I· IlJ'mll, bl'CJltlI 1m VG k~lh:nuh 1m ver 'WIl~C!I,ir. 131% T, If,lder"1" II bJ I' r.lk gelen €l~~ olma,m,o[~u! SOr1G1t Irik~m ~111 ~mIIUnm~UlIilCS111i1!il00"ln IiII bai!ildttn~u, .Bi;z; Otl\:lcrJ. I. ~~h'l hili" S€lv,1~ C deg~! IOil~w.MI IroYl!1lcg 161 1". IihjllIQ~1 vazo (k,e;tiI Id'di Iboy~,tlardo' ilzilmlqj mil .~lamIIfilQmm. Artc.ak bu~un It:!'u OizQntU iQrmie, be'm' bir sevinrC; ,o'kla~l1 dtil ,btarG'~~ Uyo.rd'um: Turk 18'OY~~Qt B~ OOymk" ~eililrOl"li yUlu:iI ~Iili!,~iode. . I~ t?J?~~nn. i~rif'b '1~1f~, b~:r~~t ~J1il_'. "yeteml.~tffillin I~greli senllAl,

k4skonc. 0-1lIi OC~m1il'JS. Vl~' ~fI ~1Ci!;n Ideo~o .. ~ lit t GgemQ.:nyay[ kUI'ia11 ultlS· ,o.hJ~f~r, _u ,u~dtll'!l T~lrk .. I If'l benl! lll:il: ibu~ma I. Iller IiImrekl Amp rt11ng~'mi OUlblrtlUi:tl1 dam e k oldy. ,$imdl blJfc[IIJ~ale 'f:JI~mok,dUirumund~Vlm .. F(I~o~ b,,!r'CldQb r O~9t vo,nl(J~U!1'V(I,rtI!l:111 ,oldl,.l~unl:l du~ I I'IYvon.um .. Q(lBt ,'[.11 Oler~alll' d:Q var(u1adllr~ Tarkl~EU·~n kQ'k~ :'l UlZlu!tl'ung degine~ ~Ik T~I1k'Qn belil dI mardl~~mrm bit' ~ t lila YOZ,iyOlfilJ.lllil, BUlmd(jj lbenim yap~fJlmi flu l!lioLk9.QzlOi!ju. blJt~n _OQ~k~IQIY~O VB em ll1mitdln\~1lOr!' tJh::,{irnde QrtGyo ~~-' karm~'~~I:t."YQllnlZ [b.~ k(lll1~rde;jil. VO~ltl.glm I" ~ij],der·el', blr IlIcUlUak i be m unsurloiill IQY1t1P' LeIgOhm bit kel'1lCIIru'iO vI) ~IP~1:l! k ~ez~e die 9l5~Liil,l3lbRe(:ekblr bf(!imde ~Qvma ~ degit , i" \lior. Buna el( oIQ~ak. VOl ,as~ll QNernili,Bi. bu gcu'b1M1'9111 lZ.~riiI~vi.,Y"Pvel11 b r yop. i~indn ~UnonmciV'CI ,~all'i '1,0 _
,QI!lI

I' If uzerind0

tmraan

bll tml'VOI':

otia A) _,"~flr '!I'Of. Artlp~ar.

'I

rk-

$Il'vle

,I

Y,II~tg11111". ~5'fle

dlu~unen!k bell

blr

. u~~S'Gt,~ ha~.

C1IIdlQU1U

a k II(J I1ll !f,o.rlM IITii.

O(lv'Jd U_rqtll,~gn:'11fI bUl ul1;i,OOj hlllZ'ml dQ iJ,az diil<lir'U, QI~ '~I!I",unal rgQ,l~~nmil 'r...Cl1P~'1·adlrot, Burm YQhtndo U,ddon I blil'm~1'I . cizlaf 'blll!l!'Uk o hJiilV 0r; CII~evl pil3'1k '~H1i'U'lC!11i l'<,~ftiJII g~Wi~~..ln bek,l,eti ~lll1!'." m~.edel1l YOZiillll:!fl; clan b~r bUlml ,actci. 11[. ~1unl~~mrln do§lI'U!(:lkll!lleSlnQ ~ ¥~I'!'~rkeliil. to;p'lu'llnur1ICI du,~ du~UJ b~~11111k ,SCIJ~lm PlWhillk110'. btlll! bllr hu~... kendls!lI"b, \II~ ~ Qi)~It'ab" UYOI". Eh,JlfOaa da (I. "rum Q~ilItll gerOn Oya... 'rllrk
1

va

hl~ra~lnnrll VilnslUIs)1 h~.l H$ LJi1i1!l1~urc:'Ull b'ij hazza vo.nelt~I~j SOJd~tly.~. IBmm VO[!m'I1tQiI. ~ (Ukhl Ika1fde~mek ge~~1i'
~

SFJ,

01IIJ lfOJ- 11)!ilV1d U~ql!lMrIL A¥nI,ll9hlo:nn. Turkl.ef'4e~ mit, 00y~ f~9' ,1SS5 y,llmndb k(IJKI" . ' ,Erlnl l(ttlyo. ~rie yuz'vor! 1iJ1S95 !\lJ!Iik~t[II TmmsyiVo ic PT!e~S!E SSglsmond 'IrWlJ1der"in' bil)IimiOi'fli -]k ke2 ~I." Popu YedI "1 r~ fJiI nf'e '!l~nt.1~r~l. 9Cilrymg~n 'IlE!:n!Ji" 0 Mmmlri)'kw. yqJldeJ1 kUl11lZfyo- GevrUImi§1i; Yl!dJ\l v.e GrekJ': ooOOc olinnn oi wsr 'blr oak ,on.nda, rB.il~lil.. ombleml:e 'd' iiI-I. OSmllJOh Lillefli~ 11I:e nemhoe ',~1' k«YR~k $0'1,' iii liquh'l't. TUlflk ibcty,ro 'li'UI!iI o '~il IBlz'Q ~S'WIl mlros hld®1fI iferii $iiru¥or (·).ir~sln bay-. liRllil e U:Z:Dmos~' em'Ii ~1m'KlJmok mum ,. fI'i de(j~ 80Jym tlill 11:'8 ,( r bg§k~1 i ,ede alm:m'i' 'Qldugu tddi~

~,'Jil

0,'.

,I.

Sultan~'m bmflf '~ '$e""'Qile~lall!lmn'[mG f d!le' eti tv-o:r. lemdillr. ofabl t~r; oo¥le oov!en', i Ir~ Fokcn aydtntn• I] ~e'I:~k~i,os.{dmrvdnun d!lH1Jlifiti rpe.:&r m ~uMr~ TIurik llIydlnl hit ilne ~(tca:r!t, iWm ~ul Hwnl PllidlO "fie • ~tW11 HQ~ mld'j ..KfZII S~italliilt o~([I'\llIk niteleyip, oyie ~mJendinfl eT. y nil1~le!itdliOlil~ iti~ ''{Ok;' ne yaDk. blll islm de iUJa'l mel.. IEncv,cJhl~$ClIifl IlsJamr.• ,Abdu Hamid nU'Id esi .c.. /A.'¥'.' r uipa be sn~1 jJte k.c'rf~~n:Uj'ica1pnin. H:Ilmid'iJil_ alledOA,YO~ 01 t IS¥Gl1IIQ n ii1& Erm~enUe('inmlmtSfillgo 'e'li, e' ~ lorrllll ,i~~e1:!te~ kG" (lrnoe:r,ie'k. bms.:~ mtU8 ner:len:iltle, SQ1/t'Un
Jj Il'(lln"o
l

_10 as.1<er- demS¥'e 'catu"fk.en.

Jll~endi m esin a: jl@ ~=r ~k{l ilde 'set nm1Il1I!1I'l11{m'S~il'ml da, tJ~ ()~mal!fl;jrau d~nilyorum. C~e' Paflil. le~ :~kliu"de. Nhs.~ .'..,- cmn' iii bdu Ka'in iztl'jfr'd;e kJCli19I'tmil~~~I, y(J:~lvor~ ~yi.e; .• ' ~!S'W"d'an omefle Zfit,~I' ohone [~ @ rm re iI!II 'm""l~ bUrG ' I~ mr e1-i mulhtB'Ii'r'tl' mevcllIId 'ol!fiU!junda; , c;um'~~ ml . ~' riJe iSliktlgll ~I.m~iet~ Hotl'Clll ~rank ka(iF~ ve k2JtG ,I eli!: ~tuwi:; rVive Ie SuUon" voni ,~~ Sill p(uji~Q d iJU caj~ml$fmdi~M AT _k~lx:Ullc, i£tii@raU'kl!lr hUe' :hWdD olanta, bfr i'uriitoe ile emar',t"
l

r~Slmn

'0:,

~'l~nrntarvoQqalm
I

blbul

ediV01"iU1m. Bj,r impDr'C-

omild{e, "4~d S,aftalili !IS 1

(lilt

tok,Ja
I'

'fbi

','

Of_

CIJlIm!{~uriyet Q:rn,cesi ai1f_llilm en .

I'"

~"

tJ~lmami~ 'oh:lukr,!:lrl~ NpQ·mlmrn nIdI lam, ortflyo ~m~~ ,A rol'llir-Qt. ' __ Oil'ret '~~~l pi:l:Orresk 1j5m;i!!kIert~ reMi ,okIuftunu ~.' n VOnJlr1iI ~imd'll eu rikethi ,~mlle~ ej anma ~"'@lit! eT 'ierme'J\; i~~U'O'JlUm; Belklii 1~I!Jj'lId(ikJi I tI r gcmk. \f,E1!~ gmu Ie'b'-IIr b C'lJlde ·O~iI. onoo:k mtl1i c!ki.a., linhJer"rin ~Ob;Uz fi". T ~ ciI'ahlll Ones ,de. ¥Rllml.ttJr - :av~BeY'. un! UI _' IUklqln •. ~elml{!'I"iWII;:~ . lJIllIs.flm,mo:. ' rr ~ CQl". Sl:m];~QI biZ TQr~lt::r. kGtcill~i., firrlkat an'orne.;lz !lIif rnjlle:riD dJ'fe. ViDdl. '=mln, IEri9il'igit. <ltTUfflJrilOk Devti. .·c iII~vetJ:;iH . rDewii. insonlik Devt,i. ad,WI~ t~!J:.v~n eoIJ~~<5lnoo. Ru il ,.usu~ Ak~ c~~,o. lu~ aydifl'llllIIrifmld:ol girlLUen ,u eMlS3] eksi Ii ~'tT It ' o~f~nlJ~diyer '~e Akt~tlIl!i([li'iUI!1' ·'iii:if ru ~ e JOZfVOf; "Um:lliImrliye-IIe. TilrikieTIliIl milri mlliiy(!lbm 'le~kik elt k' 'i kkll~ QSIItm:'1) buIUAOnIQ~. bill ~In ..kfii¥e.ttJ.iln ~ 'eJ fiifiyartD df!11er liIer.:dig~Ail ~ ~e:rh~~r, Btl: '1lIi]kiilill' ~k de hotnj OlilHj~ IBQ geT~kj~ - Boyle :bir rdeg,e:de di~Jil. 'Ii 'eriin teoTik
l,
r

I!Ir. k kai.JDle1DIrlhll blr nllrnH mUcmdei!ooe. bll~ hedef s~tik! e:i1 ,Sulton wnld"e . 'nelik em oliem'~i ,,~gond~ (1Im;Ja' • H kendil@;rm.in
I

86Y ece

bilrlkiirnlin [lI'~ll.fkoo.l J.a,lf

i)1(f~l!I

Qimind"

m~Dk
'"

yo, tl$:
~~m8

clirulfilulll.

Blnio!1cm Yus-u1f ,AJk)~tfm·JUn p tik B ~ OroSI ~dc. ~~'ii ~~ l5'iZ1lil1e. i~fjet. ettJai Ii![nJ~lffYOr.
, i(l

tHe ,fuad.

KGPM'j~

bu eif~~ ge1tipne,i., ' 927 y:llanoo ~ ':" ci ~iliJ'll Me>flkul'eJt mOeliE'IlJi1;e&i._a] Idlhel ,molk: bir bf~m.d:e 'f.omit-~e~

111

I~ @;d!~~niIYOf~ ~TOr:k"OIl medoi 'V€r 1(liJ;C1;gevi ':SQhnlardllJ~i tap r :SjrteJini Im'!Jj ;(j)'r~e edif:iCoe. Y~6fl ojdllJ!jumuz Rlt~1lTC0~udl!l.u: k T~rlihhill Itllthir d0I!Jrfnc;lli! m'ilhevi !(Q;!ilt'l,l'~l~mj:tliliiuddi ~©iIAI'~,. "turnizl@ 'mllfrtJerrQ5~iP d.lm(Ulil.i~hr! [F:I~1tr ve ~ t1I;j] r StlhiOl BIr:liaf,1J 11909:11 sden nunl~ ~ k1~V!!i\ei'~miz.her :z:GI m.emI, Sh'~~lSG't ~0 as ~BrlH k c$!ilhOii~umfll ~ndini >QD$M,t"ernl I'r'IUddJi kifi:lrv'rietimiz,delJ! Q6k Iflc:fO'{l ~ {k!alrnm~." onulii&~im,f]rtEliJxa:zJi s.gy~ ~aoe'~ bir merIl!I IGI;)J t'ebsye Q;sllil y&R:sel(1lil~'~,tir:i)!:V:,. KopnQl@ fl!!!'lJ,d" bt;:!fka k~d~. 111~le~~e sQy~eJle~k o1ur.sIl), Tur"der~,efe_ ,ill"liltll~ zeWAgun~jg!!, ~aif'~m i"torjk y'ok:s~~!~!ikl"On s~ edIY'Of,. Hti! iil'qmkt. ftiJ~r-il1l~m.i< PFOitigill ,2eI!ilIQ'tlnngirn:le :~~erd~gi 'v'e 'ye~_etllliilesi oe1i~kt~llijo'i· Iini'!ifOr. o_y:ra,ser lor,li":ler SUz k'O]~J!tlI51ll11 lU1IiibCtl IP,r~nBI~ 'i ne tea o 01[11 geU~mier IO,fQS.J:"Qa 'bilr "~lt:sJi;;!l iktan ·dehe ·Cjek. ~eo't'ik k 01:0 ndo kesiiTii b,rr geli~memi~1ikt.eh ~:62, e1mek gelfek~lio:r. Neden? INedi9:\f1. l]5UIiI ~ bUll mdo cevap ~ri~bn~9~ ~ g!llni $!lJ;!!illI,ori\lIriP; Yf!lii d~lil.AVn'~(J bu s:orum~n Gew~J", ~11l1L~rnmonin b~.. blj~rUhlIliJntle aegil", 1J~ Fltllill1ce orOOrrll ~I kllti~ludyn oiftcuy,a '\S.liI((!!:ccil!m umuyof1.iliIitl. y~ I~ ~ h:u[~J.!]dCl1 G)r~fi ~g'~r!:f(H1 bu yo 1'110 'lijr1; t'QiJ!lh.uirJil'l!JI:rn~ 11 bir Q~8:III~~IIUl9'1liI1 s:O~ edllebilir. ~: e<dleMilll~im. T~iFkIa,t'de gejn~lI;rll;e kDd(]Ir"'Jq,~ti~ I El'tne dle gee ge.lliIiU"trr. i'~ to:.pllum'!J. mJer~C~dan, bj[f;" g~~ n1¢ cik mr~Ii~"ii 't:em®iU eclivor" Geei kmt~lik 1~\. ij~e'llnk~et ~el'i~" !eli!iJe~ ~ ~elk m)';lIk. :ire k!!J\ilg:c~arrtmn gel ~iminJI gecl~1ijwj1ifOf. iC ~¥iJi~ tCl fU !~irr1f.~lde\J~if~l'Or~• ie(jr~iIt'~f1i\.geli~iT:I{~lik klildar ''I,i''G mmoo :Z'ilm~fi g\e!iI,~ j1Ii1~'~1 d;t3{1'ig!C8slnd~i:1I >COck do hi01 kI!li~CII. ko~gillp.!n OrDl!Oo ol~ ~k d~:~I!j nu ,1M1lli~~,IliI'~"I(itfYIq. Too~i.. ~GJ!ilgonin Li1i rruniiiH;iur. Asbn It!!!
r

h~zUtUnin do~yp geU~IiIfIQsiiu:J~ Alr~pr~r"!1m klilUWiF."e1 V~ IdB()'l~ Uk h'eg~mo.liil~'S1 en ef!.l:~flI :rQ!llij OVlil;bd:il" I-iHebir ~C! m~m o~~ks mus~lfjm~n olaillil;cY{f1'il O!!lrnlon '. II l~uktUmdarllcru,. t1iep 011' ~SQ~t1ii ,,-e dO'fEliIil,lJIk ~raY;!JI i~'t~de 1erUf!l~'llI ~t l, D:{lliio ~Jn~e de,iinildU; ~f9l3i~etlj'm1 bit Db:h1md[i'I~O. Bi~ lllis '!I'ier S~iIllill' prense~~ef~l~ ~lmklf;111' tk~r(R\cldt ~g= lumaVtJ c(r~~§~nmrr'. Djgerrni i.\l€i el~ onern HSini. ~l~p ,Han'l~I h r'i1~ln 'fermollllg!!'"lildQill 1!:.lhn1{j r. HGlIJrml61in '~ellm 0 i!iIl rnn, OsU:liil rnan I~ li~kum~CJrllfliril ieio; ~bgl1JhlJrn IOjterllilice, bit 1i~ II' me.$"I liIlyQJ ktllyncgh ~llr to r e{teme:i'ii'~~k: alkk~n ~EiI1' iOGI'~O1ii1910'1 h 01~Jld, BIJI!ill :~Ildoii' ~yl~~t O~~ill1! h huk;J:Jimd'alrl.~. en 'kuyVst ~ H l}l:llm~~'~l'Jroa ~ ~t~k-QliPi>Ci nUi!iI, IHiler t(n·(l~rlIT!,jj(l btl!'i:!J.! d ~~.blllail!l hCiJ~
a

111mne d!i]'fgnClr(3 k :9Cir\llU tm IT:IiC,k ih£!l;tI~'(m'u dWl,yq1U 1;Qj if. Mlis~afa. N'~ri Piaea. Ne~l~ie~17!1'ViukIl:lJ::d"t,o §IJ bilgm~r:~ riVOil",:' ifO~j I'fk Ie: Mlur,C! d1 Htl~C:1¥e:ndigar 'SQlZf'~hl Mrem"'g r~fide~di!1l1 ~&c1'Q~OCilllt~:i ile MiS~(~d~ o'l'umn AbMs] hall .. 1\, n~ 'UJmf~rit~C1r1! 'fi!i~kUIlll~trrul~n e8r'i yOli'd '~Sllili!ltk~ri~II~UGI uy~ "PI ~'"') .19'00 ~Ua~~]u
lye'r' ,:' it~a!~

U"-dlk :~ [le~~s*~lni sCUClyr(!J irnll'llG ga;~I:rdi~·deJirii'j dfd i\CI i1i~1t~ I~J "'10 d~~ef" t'C fI£lft'illl" Miii,ro rek@l d6l11J~Tnds V9 KUI'tIili I D.J~ S4J>. ~t.~u·~d~ g ~euAu virllilnif.1l~ oJtr:JiliI 'tktlfIBJ'awIOI1IIil1I tir~lIifPllk k~1iU-

:fL11I,1Ll NUU ~S:lthn Bak~

R~t

GaUl)

II

'Olul!liQI.1'IDI:tl:D,Uh~, '11ft OSmanll aSJjFI~!nlilicJ!a iI!m t~t5Lmll:' l!S'~[II:',l1!.gn ¢(:;k"~!iI{:teirl ""e s01~lc]~rlf:.! .m,t~a'w-en a::ro!€l:'j:e~, ~jil",n1C'~ICfri:' ba$'t£L'm3k !llt:~ (IIuydim~iblh mMU5;f'. 'i1m~' Ba~ '~t!~ ~i!!!r:ge hamt.bJ:I:I:ClJ!i[ :$.~l;j!!~t'I~ ~l~111r e lJ!lI:'i;IDUS~lldt']i],t
l~

i .kl)'IiI' ...~t~

geli~~m g~6!s~,e:i1y~,r. Tur,~i,e'de, TOlrk'I)eW"'hill Allo~a~~"yu, iWelhi· btg~a(lng~~ all! rnj~f~1HII. !iler: ~ C:l(jOn 1b1,If » -, 'If. ~cj~m i~nk; go;zleRelbJIiY10ii": Ge-C:il~mi~1 i gHi! ,r~r1nde i,(t ~Il~~ 1J;ClII. Odu1k ve k 1:S~ S!~re.1~ c~a~~III¥~r; te:€!wik acdUlilll1C! ro '!D~_ g !be ~I f:ij,kimini '?upamQo1l;I!ITi IIOka~~~-e, oluy'@r V,QYtd 'rG,ri~in 111J1'~_ ,Mmhl[Jlrti[n~r! dnp,og ~'tr:n?>@r" 8u ~,~euel11l $~r:i fill S11~'CJ" 'fdl~llder'jJe ve Q~~W~il(;le'Avd~~= ~lrkJlie il~~1iI~ I'~ dOygllJiS~OjjA fa ri(lltl~im~~1IJiu!l(l ,Mkin 110 ~f'i k~ 'lOre ,gEfl'CI+. 1u:i'likle:r~11i!I1 V~ T,ijrrk ,Cj\l\~hfmiUl k!3lldiS'ane glnil~n~-

.S!~ ule para h::'1 :~111' i

si·m'fiI'OCl,lrul 'I,i!~rh~1ija. ~erilngi (mionr!

~tln ~allaAlyorMIln"

IlInm1ll!it~f_1

I~tl

t~'klJJfif.lda- Osm.

ka'M1G:~illr.e: ~l~H~:r~e' idlll:fI~cd Iii iaJll ~@,srna 'foil:' ib'.tir]e~Ciiu'Rllll';IIn~n '~I~i!l~£[JiI~ I~:ret:re 'bu-

,~O'li~

1I0smt3!tl ~n'l3a'r'~J:m.~Ji!: Hlea~ mttlltlicErl !::!~ ,a. 11E! !IlIIig'SbdcfIl. lFfe]c d I~ 1'1.; riI t;lU;~:U'1.a~ ;b:_tir cil'OO'BG' 'Ii:y.t':IiLtT~m'!JS jj)~Ifi'i,r.WIR!l:1 :malftm ,o.ldMlII Fllb[" WI' z.3;m~itl '!i3'qj]UJl~C'£j: :bflikiOmdifii." iSlj]'~~'I~,~

~nJ,1a 'Mlrn Ellt'llm, J3tL~am '~~1~ sll«H~1~:

N'U,"n,IQRI~.3;:mm:' :s-tn'~l$.te k:ertdBr~'lmde:l!l 1It"'~I~ ~2I.m ~, sdlldlc]'&irihln, l~B:t e~tllilu~ ~leLf'8 ~'-'S ''1il'lIAlll,'iJ'S'= I 1(iJ Iii .'II! .Ile;iJ~!:"1i]',aM.Jii" :r:ar~;r.'l!!!rlh~ :&IB: YalJmI1C1, T~'sT', .~I.U j]iit('n~~h~{n 1:gi~3 lJiJtfk ,~~m~Cf'" .. B.
IIllUJ'i.tI!l!I:nu'P"Q~mi~[!:'
i

1 I p;JllI:iLk :&a'Ymm~:utJ, gi!i~~'el'lillm'li. a:tdutf1:1U d~ '~~litkllrn eikii:.edb" Z::li.Ul II 1nlIn:laf:lii:il ;lfU]:'e~em!~OOSl~ gtliUl'll!lt il!Ia"lO',lM= ii!l'ttlll.lij;U[!l;1,;I f<3'~Jt I Illnil).(!i ~a:m 'iC!iii:u;ll~n lii'il]:: iMJ~;1nn, ta"j'h~ile'rl [i@;!ji!ilii 'O~Wj 'Jiaru-

r~,

llai,-

t"~.

>i

fiB

d[j~Om:::asd"1:II1 de y(l!Y1I~cutopich~H. Ar1lll!J,) dUIJVQs"I!!ild\c mHltvtt·, 'el ·G~lmh:n·ln Vil~ffiI su Olk!m~lj. "'IiiIlt'k di)nva$~1:iId'O ~W1U· A'~~,p :bill" iiljkI nil II 1~~L\Udlll. KOff~htj~W11 ''!i'!8 '$IWllrrlonAI dOl b~~obQ:~ ndiQ 'gQ:tlr-d II, J~P TilrJk ~:ol1ef)'niW)111:i] OnlO 'g:~~i('$(:isl H~~evllll C:dl~ll t V(ill (:In,, 0111lai'ii ndn. koydedlivcr: (B~~Unlm I\lda Arn~JI.glI It,utlmoa e~mm t' lylOlS gltll,e~luyd~! li rlk~, l1!I1ij YQ:lQooks I~ I~~ A[':QPOO ~lfi6!i11~,"' ,~ekG~ n~z. Oinln!~~ 1'1111 bl,Ief;·e.'k~'~iiI,il.Affllf:)~(ii rdQIl lJIe Afl\'(lD~ ,I:)sarliel'dan ijlih"0(1!j~!b@~~]11iiIPZI<t~~ H~6~'Jilll [jolf"ni~. bir e«l.Ihilil~ ~ok QUtzel \!Ie ook dcmwlJ caariDk o~;riVC!rh TYF~ 1IIUSC~ILrjl!l. A/i\'(iP91 e~II[1mlemii kl mmk g;eH~me~,rofunda] ik!Cllh~dr. !UmIi· r~ ~gYrIQk)(Jfi S(lleynum~ Hazit'" iJll!l~O f'r1j(~@' Ah mn~t Atl'Cl]~ yere ~jrl't~~KtuPyo~gro'!( '~u'( '~'erIinQ~ fl!iit~lI'~ct!!!'I1 dUl,!(4vor,,,_ S]ii'_ ~QmiClIiII NOl:uf" A@oogJ(u Ahmann, lur:k6ijh1~ '!fOPQ(~*n lIlyall;m1:l d Ilkan ds..~n, ilmen. .ahlmtelil. mede'~~veleiill, 1118;. mmr~Id ve liriur,~;b1:!j m,Uz: '0 Ii]11. ARII~l~'oo sCJ¥9lII~ .d'O\i',FillnllltmSII'R.. a~ I~rhli '~Zle t'iI'h~l se~lTheS;r~HiSUyoru2'i3. lurk ayO'! iii! ~ ichwrjJ~ Ar~p '~~nlls'l 'liB Arap~1 emlUmtST" son] dereC9 Ik~k ~id1~ ~'~ ~" Ii" TLilr~ ~vdlmLflllmi k~rm(aslg~rdU'YU!'!iiun'(l!l ko b!J.i!~IW!1 1,~Uevinl 'Iti.. or. K,'O!gjV 'Cllmllllfh!1h'n'ln beU ~i rme5~ '91e:rs~lr. 8'b~ nen r c~n b~rr' kar~~lct~:Mlr~(I VOi,pmo lQfUUitmM¥uw. 'BciIUlI l~aynakLl1rd'a ,dew ~ fdUrfttlcr'l~ irl~ nI TOrkilerl 'fiIl~~11'ri d!lilJfgl!J~Uiru.m IO~n1,e~~rjeeJr.;' k

n1'

nlv

"I') 11Q1:ti ~f

,AIln:ofj:1'1II tmme'li., tllJITUintlle1lii d·~U'Eftl.'nc


~lltOlr

'W'Uimf d!!l.. de IJ:b:'l1y:o iI:' :

.l~6

:ftiilflNa£l!Iikt!, mi'J:i:.b'~

,F.(g

T~I;;·~Uill:: ,J'.smllHmd'II:.

mim(ta

R~~fii,;,d:lli

'1!Ia;~b,-

kQiPJ~_n ,~~\!I~ iIYlf Ibfl!:!iiit~ '~E!ii(!l

iIil¥3 ",E'Wtf'lk D::;,Y l"t'iill'iia '!Jill Vw-ll~

.«1ilit~~1lI.,1~ ~;Igy~~ bCl-eUQlld~ '~r:Il ~1~l'L G~iitIl{:.naJ(lMtt O'~~ dmbi:i!:',I, .t~t:!mc!. ya.lolz ill£'h~m.e.1.tal1 ~Btt:o, ~i'-a:Uf.;l '~l'Unwn..,~ID::d

~!)I

4f~ lkialPliP, muh~tiooUttl 'i!lG~~iL Iil.fj:U¥llI!l!:',lnll'll, lkmp Ijji~m~;!'ltr.il JilHI~Jllh~al'!ilM' in::<Ji S'md a '1l!Zl

i!I~Yl!l.tnQ kIO'f!.tl:,M1i:W~' iB!liU:;3.f, ko~mu~ 'YO kcn.tills~, d.@Af;'~ilI' l,;Jj!iWl~ 11IM~ ,tG"Im. u't:n-.tUt Eb~Ul¥-a: Idtn~Ii'i:;"!bn n:lnlI1:.lJ~iE- l~l~ Ntnmt't l'tllm :il'le;~ de,..:rbt(;IJ.gm ii)1't{i, 1;I;!iIDtmI tJiu: ~, ~3:.~ada~~:u. ~(j.~:!'i:t ~ik ~,f[]g,rlf ~i!loo~[lCr~ W. Ill!;a!~b:;:0'1:!1!..II'mi "rdJi'k~'[1fliIJk {lI,lif!~~mq ~UAm. 'ill • Intd" :M~i'!',!;U:.tVti~ !:Ie\1'lresllnl!h~'1. ~litl.,'1(!!(:' ~'O~t~ ~lm tz ,P!:kDl; i!ol:b.uil:UJl, (i~MUMI y.~ StUflfmll11! .N~ llib! d:D:l!Ii£.Irlln 'tr!!~r!;('ui6tlin '~C:Yll:~

~"~til'lh11.iI!'

~Cl'f~

p.r~!" 'flll rH,f ,~~N. 19li! :r,~l«~

ll"~~
Aii\Ii~1~..

T'iIilF~ .l!]1l!M,".UTlim ~~(j= ~'~B t. ~'.:9.~.

F,.,~ ,5

;fij~dRQ ltirUMUI b~r !~~imJretFaklW,n~a vavulnl(j'r~m:la' l'\~stJGIiWII~ .iila£. AYI«:g I J1'ijk~e~s.lte yalYlnlafUl!dolll. h~r !Qm-oJiIill 'Q~fllil

~~Iro,~i., Pro1esor ArseJ'l"mIl kimblnll'i Ir&liel renk~~r W$ImgSII'" btl lsmCl,R ~$tiyor!l.llm. A~cok,iurk unlnrslt8te ri helilu IOOyl blr tiHi rei UiltorlllJik C'12gis~n" u!lafam.odl'~ ~fil'l". K~ ~p. nlrkiye"'de ~e' dflnygda'i ()i:S~lnd)mJd.uruy~d.ilI 'iJI9 19~,," ~I, ,•. {I'm Ill: dtihO cliO ru oll'lilQh. A'rap lMo a ..J ,.'! i. ,CiI'iIl· ~ d n lKI,r,cdJ· I, 1lrOflkiye"ae gIU~I~ Dir Pro"AIf'QP POrti'fiIl!A o1l!lf~U _"I!ji zomalilo '(;1 stllyor" 10010 'In Av rypa "Ie Am rikQj" • Bu
r

SOJiIwnlu

O~1!Irym"

dr:HI '. rap PO[ro~ troott

0'16

ml!l'itrJlliido~T(jriklp'de Ampr l'ilnIIS! Patti. aydl!IHan Itle mi;o vl~lte, men.SlJil) G]jf,IY~Q birmlte.. 9 (;1·e,k(llzami1ioya ~o,llv@r. Pf!o;fe$iir AfS~i1J11iL Ilf;;ittab~11:l11JTj V~I ~Ii'e ku~k!lJs!'!!~ keru:n~i,nln OVU[Iinil!go de~er Y(U'fIIr.yOksele.rn Pro"Arop Po~~sf eke r,,~J elkQ~~XlifLesl~~r" AVdliilcmn bir boh.~mumQn.'aro~k
blr egiUm 00" lI~diklleri bir' m lI11~fldo.F ofesor Atse~ bU e,iillme' lo:n.~ uyowlm ohliu:, i~levijnl rDsUefullfli, Oll!l'V~f" An~ Iroro .'ru:~ve~jrte5,iK~:kuk, Fokukesl·niw.", kJic~mtun ilik, 'SQ,rnSIU k~~,4ijJ., al$OlfUmlu dE3.@'Hiz i,or:etlini use,. Ji! ~ ya2Jk. gllGieftL:u Y,Q I~; HVrelert~d~ tClrofiOr tU.lIJloo, ,IPrO.;A!ri.op !POP

r,gns1er Qlmuyo Ibc'~I~!

llri'den ~'kinma

ol'o~[raLk ~e d

I9'1'uljrlrmek, e~mrm f!rttd!e¥l rrn I·),.

y{:i~aral ()lldu., i1j111UJ ' . R'i I bllg I~erl V u mQa.~'1fi111 y~erruaik~mkans,I2:, lQI'i~·An~p UI~kll~r[u. ~ ,(Ji'~· I' n vc dU!iI¥aJ uygor1lk IICrrHiJ1. II~ O:Z d (l!3 IIglh3!1'i bllen Jlrkesln ~p(l bll~ec~,~ b I r ~,p.l1QImcryl P.fOfesb Arne. I d' flOYO kO¥uy'or'" Pro,~s6(f' AI'S' 'II, crla IC(l~ AIKIp ~alriheHe:'In~w~'IIm~dal1 ornekhn' veriyor. bu kl~apl(lli'do 'fiJrk .. , I rle. I!glll I, de@fJ~lendlr!ilie:IIe,fi., da~1J1 d:~ ~u blr d:e-~,I ha~ ~crrelterj Slr'flll!!6~r. il1ilMrldon s~nr'~ ,~ vorgl/YI dUe '{le.it1iynr: B~ yes~ ~i'2! . ile OM r.:adOl ~e.nlr~iII mes~ gef'r8l<l~J[g di(j-e,r ~Igln(=. bl r lu~aus: '00 ~ud.ur ~d A~ap t'Q1l"1 re's1:nrJ'lrnTurk hGkkln· .im!k ,u1~J{lJjidak'D degerl1e!:tiIdlrmesl \tie '~l1!;Me 1i~uk;'u la,ogl~Jn ~tlS,· lit' yert k.~lrutur· 'n1wlijlMle ootnUU:in Turk 'c' VIli'1!JttiR dor= I h~tul1 en agJ !'1la r,lrI(i1M1 o~mu!?tun.t. 'V'e ~vle ®Crill u'¢lon (IInyor: «·T~rk·un 1\1 !,'mun QYIlij~jnll ixasJlil y~ oOl(;i denier" klif'idel lEIm_n'rCfC!l~o.k k~lIonllo1"1 5'1b:g!J1I11111 kQkiJll'i XUrililCU' ! VU~"lldOi TI!i rk hQkklod:Cll vuJm rdokJI !l.Iijrlij~~l3;rIOi"Mrvo omn .. rap torllh~siln.n beyolnfeltl ~dQ Clmmtl~ ,anh~ ,bl'UV(u:XlI kII r.. Yrill mh~ ol!nnO'f,Q~(a9 Inildo" hi<= kUIi-l!:!ul 'roll:.. Ciw.ku ~h'J'IJrI. 1 krtlr 0 ~yo:r; 1"61'i1~SdnSi AnJp kir1n,h<::ileriilil'. Am . bn~m nil,
Coli~m(:lslrnn
I

tUIinU lS'asslil kt!llsnn. b~1!'I1J1 dO,'unMek IiIIlAJm1([IA OUliUlftBOlII. II~' Ars -I., 19"10'~~yllh;U'ln~hl Mod oto III (Ural'; .k-" moolu~~ dW!~'d"'l'iim:Qr¥O·~,EU~UY01.

. T(JJni Jl t!oY1fJI mrc('J 'bag ImSI:lhll( nedTrbilmeren Tflce·~rnm ~'kil:lCQnn~iIi'i dtuesl \I\~ ~!:l\llfUJ.Ii!!!r~1 (lI'frllliUOOI 'va~(Jmfiya oll~1""" !lfn ,Ampl, RUlsya'mri kuk II'C~I oh:urok T~ rk 1-1) k(lj ~IJSU"K~. (11lip ~~llm ootmov~ 1:10,10$.111» (4'1) ?'e IPrQ1lesor lllllon Arse~

(:lQmlQli'inl dkOYCIrok

ba,1'cftll (',.,

au

(Il~,(ull~

r1<IQT no Ur'"

"1'1l~1 n..~ Tll!ltc , .1lii'~'lbMmr.ill.ook!li kJ1lJ:B:r-

00

,gIn

Ikorolcm1i!!1lrJlru; Amp

~kmmHn

~OrQ'k.

ysnJ'delill
,

~~.

On~rinoi y6zyd LAra_' 'urih'Ciilermd'eB ~1C1 l!:l~· ~!!f5i. Pf.~r flg~1 Arse1l ~I¥orlll millemeri O::iy€l OfUl~ YOf: .mlilWile, 1U;il-m~n O~ we ttlllmliBJ Y!lroifi'illl¥Gm~nn,. lilimr ~e'~lI,~limmli!tlr;. lku~~ ~~ill!im IW'th1rel, geli'if]ftI,I1Si ktrl,~ t,.do buIYfU!IY~rifll;r va $I!II Imine: eKlM mev_no, ge'~iVQrteJ Ii".: HinrutHel'. A~l'iIJller~ Sluily-e' .... Iu. [bronjfe[~ Y1!.IJ'lonhJnii". R:1limtl~ ~llaF. MI~Hill~a][' we AAl,pkil r, linnie; IlAmi"Jrdimltar iw Qlrni=Wiler., 'iiii:~kJteli'.RlIs[or,. Bul!Jll~r .. l~fI'Ier~ IH(I~terr .~ doni 1'l~J. IGt:ltia]IIOT' ~Uyw:. s,"'i(iJ B-Aruto:msi", Prefes6:r Ak,SIJ IQktll rrvW:'. Jliilim~' tlW€ii~Pln ~ ik' ne1 kO'llSgGrI rn:~n b'iiUiliii nll mllieHeri l!l'l!SOlitdan zi¥QdB OO~nllflrO yallO$Jkur=
1;ik Itiqyy(Ul~,01e\ IILUliIImtIilmii ' -ani ~ iOOiinde o!duiu g~~ b'i "eJildJs1Jiti ; Q~cu:ujcm ayrrmmtQ cofitJrte A:rup bU~m; ail!fm'l~ n !lim Tu~ldEri sii.m1i mtlmk ~.kIii1o bill 'lVtmI'1

liti",o~ dU'IfIiIDdon, d'~~~]1 ~oIlUJO ~rfiT'iI!lller iihzerii:nde iGlljjl;1yapofi::li~" 'fj]Jrlll:iler WaofU1Ufti iCkt!:nar;al;:.. fi$O'~i I ~&t dU'f-Q i!.tSiIj' VQNtmea ~ iSl]:~inal" kG1iJIdiiJ _t'nI]ulnIor do var, Usr,e:1 ilk all,' d8t~t Ii1iI;{!! f1iIj GtJl(j!O I'i. Oll mlTii!:,Hiyet oo~ lu~ Q(llIlhl1:i1liilil '~emel ktilli,iIitCii~larm~~ birtisi:; ~ ~1l!'00lIl ve ,ook. ben!mse.r1!;!~ yO~lUnTJ!Ii

S<g"ld el~Anrr1~1iUt'].'i~~kli¥e"d8 bilinmlvm~ ~1Ii~11(~lde oFJIi I~ik: dLl'O~sU ilretme sii!'l~~llei 1I:w_ ~!g~.~do~b G!4a= mk ikatlud~' bulornJli'~r~Anca'k ~p ~U~ll11l!ljij(e:n icmd;e' A'lI
E

lcmrs (f~y~fl£" illl100 nt[k

s.UfnJi 0:toMk.

'~~fi1en

~lm.

~1~,

,,'Or.

~ 'b'!l)liCD ~ ~~~ hlf~ ,ma.d.l tetIdD'tmn tet!n a'lmau 1It~


P. ~,l::":a gdlp TrilifiltTI'
:ROd]

dil~·

~_, 'bir
"Ie

~O:f' ;0;";,

'II~ b'Ili

mO:.
:bIte.
liIl:!I:.'wlil-

G~ ~rilllUelD.s<mn
~.da
:Me"'eI.lC'. iCla'_

1anm :s.ynep. ~d~'e.'tI.e


~ l~
1f:i:il5"9~
,i_

,iDmJ~

~ftbatDg.nil_:e.leId.e "TIl'ft, Lrb 'bnnfula

~Ele.m1

i:m'U!!n B:amt ~

BD 01 Iill1ttf'i3: ~~" ",ifi1cd.

·lne~c.u1t
0'

:iul.::n:la.nr.J.1\

Jl f.a"=,:fJ'I.

u~

~.

'Ohl~ l'll'!l'i'd.e

"l'b~

oat ~'

W!l!t est. nW'I.e

caJQ. iIiIl.i,·ambt;f! eaten I' ~ ~ 'Q.W ,~ les DDlS :fleta it ::;e; ~i1I! ~ ,m...alllnl:. ~; ~ et ~~ scir !l!;fllllet.I]~~ 1!Jg ~v dSrD5itQll; 'die JeuIl-es ~
'Di!:m:fi. est 'd~rt

,.inS ,il;i!Sl p:JII$ qcI":i:i!1lII

.mm~

t Cii~ ~111

n:en bJlf' ArfJP dO$umiiirudilr, Plro~e6 r Aksel ~m:. lmol'lfl G(!!\ZQ!j' f:i,1ilIyO'''i lIluml"d-![)'j'fl G:'d!1 if1ti '-i'U:lJ)muID 'fOrtk:"ij' iU~ 'rekieli1' ook. o'Jr!i].m~K ~telftu val niteUkt8 ~ilstemte$Bif,'''' Ih~l,mi~~[r. ~ Dn~rrn IGJ][zgTIi"ye d~e if Ur\k·Um Amp 1!Htd~~irulefil \fill' K~rd 'ten 'r'O rkii ~klU f,; :Z:ij;):j y:et~ffi1Zfiii bok!p.u"~ol'll bui1~ r~lr ~ t(iliHldo Sl9Y11~ "km'rK'l 'g6jiulmez-"~. Plriofe;sir I ~1lKmSial,Gomli'niO I~b~ ~ bmm(}I1~~~ ,~h$i ItnD,~! (II"G yas:r.:~ J a'l~ 'bitill 'y-o:nhnif~~ 1!iiO~meliVT~ kler. K_i.fdhu ~e ~il V-aro,llIik B~)i3i[j!iij~fi lllljl!eteftil~mi ygpbW:n~ ediYm~ le!ll!f>Q~~ a'~irlC'" !m'i~(a!Ja 'gftiJOfll!!'m: ~iesOt .~·in (Jlm·,AlII'op OlklH§lnCiml. ~5i1ftSU~,,eJl~I1I~$"iQ1!11i1 g6rmek mim;.. kl]rrm. Af.OOL liK~mo~i:zm,~liifill oyagi~don iiic ltiirrisi ofarak ,g6f:~ elii [juml loiSI[Z!m smndmrd"u!!I'Cd S(!Il1~, gof1in~ Y:€i: ,tll1!1i~p ~~&mii!mdll] K}8!J11l(a ~~t bir I!fieli!'f!l: 'venllJl;~e 1caJ]~ot~IIBlU;moo Iru~~ hJA~t~'lm jkt~ ~i' k01flliigk. lmili$~zm" oO:~5!~IiI.d:"OJil~ ~_m on~~ hiD fill! 'OOlj~ AjL'Gslfrm~~.'er:s uc:ntrncfa ~[li y.er' olP(Q'JF.. l~mnID Kgm r Dcml~m~l1d. ,sfim!k" bil"' ~:kl~ (IelSlflliI iSilkjm MOl] gfJrJi.. ~ r-Wo:e' ve ,Aoo_Of'Hl Tliiin:kler'i klllliilleMesini ,de wslflm bW-roa~nu1'lwr~bin:"l[I ,eline ge.om'esinin 'P-Ir~tbgl ~~Jl!l]fu~JF§Q lny1'~orr'- ARoo'&:; bu ik~m~j '1w1fIlQ~ drm. AmP'ltJrrll Tii!i II .

_et

lbimu

('I<~,

J~mm

~,-~~

l'M;;l JIfnd. ~

'V~

HUe.

J!a ~

pam: 1:&!S.s', "~

irj ~. ,1'913'. ,.I~~~.

,MmfpJ~1J1:

R':r

,ai',

kia,

b~n·

G..'l.Wiii1ima:1iI~'~,ftDlft9~ '!I.t~ Jlt.tif~u.a '!Iil!i !'tgdJOUJig


~fij_t:u.. .lb11li'~~~o!i1B dll;!\l"1~11ii!1'lnlD ;gr,g[~Urnl

~n;f},AJrabl!rl 'yer-:Url 'Tllr'.ti'.In @lm§ olmlt5:l:Wr.J; l~[f B,fl:mi' ,~md.. rar.twk ~ , '~ lm1& ,bllli:nlJiur. '9SSl'. !l. ,00. ~~:ml. ddl.o UerJ dt1~ 1a'aPW'm.. m~t:tm3..Dl1ll lFI

~iBmull!l, !'i_b.'I!!I< '1l1~:. :krniali DamJ k;a~-~ mD~I2ld'lmIilJjf~!Il kall1in

~mL c()r1. :am !baltira1a!r'Ja ,i,$-,

Ila:r:b

Set'e:~

~~

00'

1I.erl ge1.d:1!t1nJ

lllumi

z;aaOlljtrlAD

:S~Vlllnl'o.~.ol".

II~~ ¥tir1!i~lttnd~,~i (]tz W~ktU'1£f~1erNon,l:I:Si1lnd~ '~~nz,ew m_k_= V II'~_ r 'l'armC!il~ n 1I'e Q;~~e~leCil;{ll~lf1iIi)e l!e]i '~opmOJ~t~JJ1l 'ge:~1 ~t'Illi11ly,Of~ BenZ0T de~eT;h~:liJId~l!"m~Jlef:il ~fnJ0fnOl to (~fifl'U]n !'iI(;iIm1' DIl~ U1;~tm fdl ¥m'!¥OP. ~Artlp meni:)!brl,ril~'e' ve' bnftE:l'$~1 !'e~'llf iI· It'iillf11de, TUf,kler ins_lilmllli:.duemom ~III iC(lIta,Wlf' s~ru$,l;l ~k~ iUIiI,d~ :tbsvlr e:d]l'lifIrt~l~r', alc~1 '!II~ ~z':an(l s~gm(lvo~k nfU~· 11~,FtJu:g:r(lm~!(lr YQ ~'~c{lmI6 y(!!m1fom~I~~al i1JIDI'am ,~dilml~II~d1 ~~.s, ,AfQP)ll~O ,mmerulbi:., 1m enb"(J~JiLJ.Jm.!> ktllr¥,m10!k diBiJllf:l3k,. 'CQilllltu,a' dl·ild~T ArcOlp·l«Iil'ii'it(!! klon ille y.oru'lin bmminin, '1Ir~ ii}t= le1t !iff! KI~Ir dev~~l~: h~ppn ~Jor:(;:!'k I!litenedilderi yU%&lIy.or.

uyd\lfIM~gn itl-u g1i!.~oZ)~5IiOrn~; f$Cjriil.e!e~in ,Ar(l!~' med~s~i~· e

v,~

,Aoop~or ~m,lI.((ln·1

:mafll!ahdu·.
nLii rr:t.Ol

Q.1)giJIrHugun~ siiJhf.p1li~_.Anook: Amp (C'f; ~ulf'''~n 'M~lrW! m~1;;Ir.'mdWll ,5ilr~&tH 'Orl;;! lI\ok. Tur,kI9r-~ k;ijb1l1 iliIVOf.I'(u". [}oni~{lI1Ieaii;di '.m

b~na bili itifClZ IO'~ Her- WJj~w!~. telillEl'i d1ilf~IiI!11f!i1 IItI))!'l5iIl~ knl~bll1ln 'Y£!(llJjm'm

yomm1I!11ytl'fiOlr;

III sQ:der'fJvie,. '~Urli'Y. '~~~Jyc;rI~Ol(~~1~ur"Cj~",~ '~ef~ir y,tlh!!ll t h~m dJsi ~e:me;ile~l ,A;rGiP' I~~imleri,dllll! ~~oslnd'-Cil, milll'i¥\~,t dl:J!V~u ~ Idnno kllpllm;ak ~~~fllijcriln bir t~ rclu iC1ii ~(lb edieI7IfU!JfI1[,~~I" \i\!iV lIDem~n hell' miD nas!itl~~~le' Turk, IrikiiniUil 'al~¥fullne ohkior~"r 10 rniiJNkk~p8cr~e1lFli1,e,k.tenl 'U~ If.nl~~a boyle ¥{ilpobllmek .icln '~e:5!U~ ye m'un~seoot '~ln;ui!1bk,l(m' bile z6vk, oln1!~~G1r.(h~~ 8u blr ~erii;;~k wko I, by gor,g~,e: ~I'I~.fazl~ bir i1n rcm dUii'~· .. !l1~Te,liIl'iel" ~nkifi I!Jh,,!:s~o~m!,i] sOmohlil!iiil b'] If ~arn(h)ks'Mdur,: If:n~~fI 0 It;: " uluSl!ti~~bliim~ ~p1!!'1" .~e!!il.dls;ljje b:rr ~u~~eji' l!.IitlS; :s¢~er. IBu yu~d~]:l II!)JflLi!SoI t!n~m1oe '!JJ!ltgfmok'. ulus!tlll a:1ill~ma!1 '!I1IClJroifrrtQk demekfir" . AropIClI!"'ilr6 ~~usal bj 1i nee UiIi'J.),mtJ:~ ~J\linl'u'rkJer'i ~~tQ-· ~~liIi\e~~ZWl!!ltJll WliW!~uru.!!1 'd'Rll1flrtllill1on. iliFij iiGciI!Sr·:~~'~~llaol!J Illgi,!~n., dill'llI'le'll~o~lit~e ro1tOI~~Z efrnju#)!i@bn~l. 891t' ko,Ulhj ffi ffilaJ1~lz eaebnin TQr,Ii;:J¢J A:rop 'le1,-;sdf. \f'e §eIil1!13f11 n~ '~€dfi~,~,un~!Ilr I '~O~
1

N~, y,~z~,";zo,nJlllildnllJr. Bunc:Jl d0~irifiINjr.; i:h;:gilmli lieru bilr de [)tmi~iiI\e·t)Jtj"h' ro1!:h?n¥h~ QklllMOk ''r{li ~'Orn,l(z al'Iin(i!~Ga! k. ~OY,I~~ 1fBe.J: oi£!lye!ih ~511 (I~I' 'l'Of,GJ/h. Till ~kl: n"iJiarmJI (Jlley~filile ¥
-

n.l~tl{]

.t~e~er.

LI'~1~1Jitd'~n,lk6~,~ ~l~ ~k~I'ifro:!~'Ul~ mani G1cool( [bur sad YQ'= ~1~m('J~m ~ ~SI19'EUi~in~flIlm!l!ilrdnli". ~ur·a1lil"d,.'(J blJl'l1iILlfli~m ikie:n~i (m'· tennden b~ka hi~ IlJrir dil ~11'riie:dikil~r[liiIe 'Ifa)rl~tedUlr" 'ImQm
I(hgzll1k~ @slltG!\ptlai!1 ~&rn'-·.il ~bCl~'Cil

den 'lid rk, rmedp'ese~~5ilrrl'e l\ieQmi~ \N'~"O'Srnanlm 's~t1;,~IIllIr,1 ta~ roi~ndGn i(tS~j')J!!J!!'c-a d~!ii'UbirJ~lf.' ltiJ'!lkfl~~t Giek1fiIil~~'~fOii" wiUp (Ilu.anru:ll$" i!,Iil lhot~iI ATllpkH!!I 'fOZ'tDli "990b'iWM~~ ~1ii~bl¥~," tgOsrt:eOODl!1 r::suz YO:OO'2lor veil ,m~~ oll1!1r;J5!i(lIr _it I~ir u~u~ i~n. CIl KII (!irma:z g~ron~ Q~g~nuiilr biJood'tl v-a~tlll mn dij~ij~ rilO'l~rulil1l. Te,j;m~f"' ~]¥Orum: TW~[11!:". biUm ral'amk" kut.sa! 'kitep 1 tiJ1arok" Amp ImetJnlerillQ b'i!~,rp Rc~du~ar.. UziIJn V~J'lI\oI ~ 11'l!!rk ill!nivC:f:S!ntel eru dem~Jk ota n mi(3dfflSig'lertilei yulru~~~ A;rrmi,p m:e~jAler:i ,().~ut~ldua 'l,l'E; itiooF eo i bd~;" ,A:ydln olmrcaR". ~2:Uri 1 ,¥lUZ'i! ~ta Mg r, 'IifI~Jtinleirini bilmek' defl1i~R'~li; bu metTin:1lf. e T~ rider ~oln I;uiktlu'al d'O~tI 'idl. DEttm~k' ,ki. TI~lrkIlel UG;iW1.,lHum '!;'uz~Vi'H,o (lydiA olmCll&i;, '11li!~k~h!lr',~ lLUk~irlSt edell!! me:tffli 1,~r:1 r OklJ,UirUll k ill~i' Q'21d~ 'otO:tl. Jl(ur'O[fl'U"I !I~a:hn ~;{11'!'~1!!l1~ bjr Cir-¢tii Yfli'cUiC ~ M~'eu¢"doo ~ ,e~~voJ". 'I[Onlih!lr d;edll~r k~: Elf ZWi'l lDr.ru~vn. 'Y'('J'k ClUe: V\~, .Me",c1!Jc 'y~ryt.:ltfu~ ij i($~d etmel!:;teGi r,.1 KUf"'QIIl'jtl Ollai 5Qr~i ne a@'te, Ye"'cuc: lie Mercu~!Jn dOI'JlYOYl1 bUl~d~tllJ enI Ci:;tlhyoJ'. KlJ!li"~n'dC!'11lI "Lal,u1lIl~ bu 'k:~dC!!r, BU!'iildan SOlroJ~i5m AmlJl a yo:r(Jim, bil~lmi He ~anbtefin~d' ~:rih bilr 1~me:~ kHEbl i:lql~I~. va'!l k~rmselere ~~rne'n adCl'f 'M Af!''C!',~ ~D\r~~min~. k S(il¥~1 ~ d,e~er biro 'f~re ~ci'l!ii~p1a~" lilhVl'ir." BlUnUl del Ir~Ujiilil Klltllzin ~ u:z eli ftIB' a~IIYOJ'1. i&m IJ~I Homi !!lOIn ~~m~ndJ'!llZlJV;.Qr; !II BWI nlil~' ~e! !llnl bOfl tilQIiJ 'Q'IIIIIQf' dl,@dller I~r ~kll Pnde. bCllIili!ZFedUern'IJer'. un cfGlg orosll1il~[!kJr g.e¢t~rim !;;hij'~ijiU]ei'~V,er'c!lle: v,e N1'erQ:!ii:~; WI"

'~I!]

bQ~''1]' "'h~~ bit' Oil

cMllI'QJ:IlkW1iilil.~,Alr;ii\'Pimllle!U bn"I~~hH!,ll!;di:a;n. t:~.a." ]jir~ ~~al'li :~II:1iiJi!'f.IlIi.!g-TCi~ l1f1Ur.Lfi }[,[lJ:'~10 mjj~1l 'lia:ri.b:~ 'b~upJ;-e;tlnl Jiier G1ttll1 J'.erill~ n;e!jF~:li., 'f.'~ iU~h~m, U:k:f:l(I~~ _[:I1'!;i~iltmdfiI9 :I~bir,en
'i:\:_H~_j

l~: &.i1lli1nii ~el ,a;S)1amm.iJ.'.1

,OJIlJD: ~;1

mmt'Jil~M' ml.1rd:£II~!LlYIC ~efrt'L'Il!Qfmll~ '

bUm~Qit1indelm v.i;. '~lIIriJijU'i di~!l'i5 de h'I,~ k IWII'senin GnlamodJIIIiiCd'on brrf!Js~t1ivOf Y~ is~~ m 'Wfs~ri~1it1!1 ~f11fJk"bohsi m-li defa otOJak .. ~,~ by mO li!i(ligebeJ~I'e !~lrmi~, o !lJI yo r.OO'_ iBJjr d'ghGll d!l Gllikmivor. B6Y1I"soe'., ,AMP' IMUOil !ldoml~r~l!11U1 k'01lli::IIQI'iI¥~~.KlJIlr'om",Inl mi1<rsj'~£!n iiteJ:Sul s~ elm~~ o!dll!m~ihI be~~~~ielil rO~~JH(at:. miL,
i

Ie tistilit(1!~eiTil bu m!!JfIl'iin llil~' il)jduO~'fiiid{lnl; '~endll d~uwadsli1II

~:5iIil(Jd

e'1~rlliln b:rr ri¥~iW'~~

1,3

'K)lJlr'on, dG'tiIa ,5PfU'Oldctn yg~tj'h:nm y, , kutso! Sic:!ryllOn VO.m ' a ,g6re. lu;rklerij ·Ye·,cl!)i)C \Ie. Mre,'eue"' otGlrok 9,a-r.QY1:lf.' ~mom

'KttJa:zIIll., Ar43p'lon ~~ TI~rk medlmsE'I!9,ri ,alnJGlII~~yLiQl liirk~ ~~'r~e. j¥dr~I~~[tm!:l u~ilf.I~ blllJlroda bH'Q~lifuvor;. Ye'o~I:, '\I'e.,Me.t~ ( currllilVl do ney,e; b~'!lzedI;Olnl OYUillf'iI'tI.JCJlrlvCa Dlnlotly.flf. i!iUlom KhOlz'i:mt: lJi!(JZIYor y'e Ii$lmall I-to mil Oanl~ffiEmd G ktorlVQr: «'Ve',CUJN:. i]}IJf1 b~r taite V~ Me.tcuc tl!,rl blr fal1ei:dlr ~e heir W~ 100 dorl biA ins.ond.oo mijr~kk,ep'tirr; b~ Firierdon bJr iI10Qrn" ~e:!1di ,sulib14ln ~ im ell~ sUiin 'nn(f]r' bi 1'1! erJ!<ek el!i~w dgj Il'IIY~ya d geldh~ini gOfmn&den '5~mez~ bUf~lICIlr dunvaVI 'w'trrip '0ln 'illig,· lro~gn 1diem Q.jU~'I(IJFlfu:lcrndmr., Hut!l~'fle driirn t~tir kl: 13I1l111li11lH a'e S:~A!Iftl:JI OWIhl"lar:; flc:letfnde.1l bif ssm ~til Insl!Jlllan Sur,", ys·di€ ye~J~n v'EI gt':lk¥tiJ~U!fh) de.~rll ,UII': y'rfim:i or,ln uzunIU'gundc clan Sedlr aga~tcm gioEd~rCer~dig'9j' bir s~mf inaanlgfUl dOl efilfEfrly'i,~ lt1oyllo n bLr olUD yaz yrrnHr alf.~lndlf \lie bunlClr(!l' kDlr~1 ne da~lliJr d(ly(jn~bilir, ne g'emilfler mu ~ ~Or\H~met ,ede['~Gene o.ntolrdan blr sll'wf' dflillCl V!Gu'dur ki blj srruf.tilli1 b~r tld~m blr k!J'lc~ Irni~ Y_E,re. ~s.er1p ust~n€ yamlt" v'e Qtlelki 'kulogU1~ do forgan gibi Qzeri,ltB orh::r. Bunlar furiGi. ~OlH1"~ 'Im,OYVOfidem va' donnu_%B~r,11 gord'ul(;lenii zenmn 'IIlBIme.· den oacmQzfer'\II'e, itfftkt, IrteflJdI c'51U1eri'fili,dJe, yefrlilT~ BliJiillt:JJiJn Uer'li It.eaa i:"i SUiriys'€la. \1'''' c~nQhlor.1 H~r.oS(lii·d(adlr: Mri3~k Ilrm(!!klaTJ~a Taberivve golUno ijcerl,~n ~e.lerJ1!iJde !b~rr'tillil~ tJG'y!undq ,ah:~nlar lbu~Yndlt~u g i b~ gCllY"e't IllI!Z)!Jln looyjljJll a~anl!llr d~ ~Ordll r:'., I,mlllm Kh~zi,nl"~ gfire TUrk'~r~ bar ,kclrI9i lie 'VOl yi rmi a r~lf1 (Jlro~J IiiIda de!ll~e.n. enleriyl'e ItH~lV~C!ln-blriifillne:
c L

ti'fo k 0"0.,0, ollciVQr" -, -,ISU'l~1,ihdlntL1.!tlfiil Ahmed] s1ll:-Nivev~ ti"nin ~Nthi!lV'QtQ'I-'~reb Ilnun 81 ettlW:. odm~ t:OtI'rJl'~;~m CO'· fl ~l~m;g5Vril,da du ber.rler b~lr betili1i'II~liIlIe lokunurof~ , ielerinde k~misiF'iio ~Gy:JCiI Ibi r ,~ljnb9it]r '!Ie ik.imlSii son (If'erooe LU::~fIj n bQlyludUlI"" eilieriru:ie ~Ilgfil ~j~ tn:IIlI;ClIkl~f'~ 'ilQrdlf; az, 'l,l'e yon di~Jer:i voJm=>~ h!:Wli~mll1!lrJ IiII di,1eri 9 ib'id[r~ blr '~ey ve,.. dikJlerD amgi1. ,aekiz' y~,lndakJi ~eli'tJrlQ1r'jaknBN~lorlA ,~kio:rd k~on ses glibi. d!,~~nn~n hlurdQdlg~ d!JfVulur»"t Tek, r ~ iyorrunJ't I ilfI'SG i!iI ~lk ,[l!Z[ n"llillintnil, bir ,l)ifitar c~l~si V:Ci r;. In1Si1l ra~11iI.
k.orutfCilm~'!l IlJjgm~~yair. Osmonh ~I Tiiri< (:f~,iriil.tII ~er~ fe biRrm -'Gld(lmllllr~. ken~ tlln kendisini', i$l'e blii: kg~IliIQklCmff-c'1 11, ilgl'€niyor. Ti ffl(;:e. II(000Vna:klarlll1ll 'rQ;rk',~ IdUlill!1e~:i. de, U it ynillllk,:la r:-don dog tJIYO-f \l\~ \i'C)lJydIV;,O'f. Kooi Bet. A'II,IIl,Jp-i'J1l ~rliJr pak ovdiJk~ej'i l'Oin o~m~lll, cagd~~ TOrk. sosyo~ bil;imc( lerinilll O'..r:melt iei" ke, Ijme '01!Ji IlInijkta :gIU o~~djkle.:r:1 Am~vilJ'l kOkellli y-e.

~(lIi1I'o Qzd~

flClliSd ve, fJlClrt. havvll:llul!l!llm l(]¥'fIIIGir~'U'!i1 'I~sterrm&ye OOTI§I~or,., AJf'Clj) towit'lCurerinin ~stJ hir gQ,revl 1oI\1JIr~ rk'dJ'1m ~ayTlu

o'ldutjunu

e~,lt \1''0 h~1te:rdir.

!B1Ji kacioll:'" deglil. !$morml 1'~t:Jml();~"h;meJld, Amp dijn~ Y~~lndil y,e'oljc ve Me',cuc'on 1i~r:k ~!or:o'k o,nrlof1ldlgl ken sUI'I,dc kl:l!9klIJ tll'FC;-dclnOk iS1;emiyor 'Ie ba~il kOYif:Ulklol1l dill k:Gyd,ediyor. n~n7ilt~mellild·un. 'Imam K;n(llin"den datu] me~ ~ . o~d'~guniUbellrUj~U K~odi Ebu Said Abdullah it;n';~ Qmer el-8eyz'Qrtl'"nin ']-EM! Vlllndo l~ipzl9'de bas 11QT1i,aEll~ V(Jrro'l:~l*l'ilzl~ '!j)6 Esrar(U"t\.oTe'lt~h. Oelll'li to!3IVj.1Hii "eoJI,Mt'I'S li)m dOl ~ aiClklamo 'yar ahv.O't «:Eh:Jlfll~!lry,cifoo ibn-I Nu!~·un ,¢,fJlunoo 1m ttilreli!lli~ l,kj jkablledlr 'ye rl~Qyete. !i! o:ro ii(lii'i Ye· ~ clfc~or 'uik!erd!eA '!.I'e M ~1'cuc'lbrr do C'e~el Iholk:lnc1c']1Io I!I';' Ye"'cu~ y,@ Me~'c.!JC"Un 1:an~t[lm!llSlrl(la v.B. kilm~l~jind~ it-

di lJiIel yfi" YII~ ()smcr i) U. du!?iiniim" ArQP ~rkc~~ r~ilm TOrk 1~'lV~ !mi,{DlkJllf,I'L'lIO :S"akmak"til1 ~fIl~LlL!J1< ediVOT,. 11(~i B~y. OnlO lKoc1 /Bey' Rioonesi·,ute. 05:~t1IriI'lll dU~81li111ii1111tiJ bo~lIDlmlii neder'der·~ ~'~,Koc'l B.6V'1 c,ven oo~GI~ lilrk $Q$VOr bUJmeJler1ni IJrOn~ .{:I'I rQcok hir Irl1;;.;:illk lie ale' lall,or. ~"e' Yimi;o'r: G.HQr,em.~; HlImcwuno ~onuno ilJlvkn'll1 01(Hll1Jk TOIiI': 'U'e V'~r~f(. oinQje'.ne; V.[!I'liiIuol • .dlnstZc.. melhef~sftz Aice ~aIlO~, "ttl' CYYOf !iie~ og. , :rardarl {lmMr Qfd'll1Il. Bundan sOI'u~a bir tedbir 'ol!nmo.Z'sa, 'tnmtllr \l'lel DOAi!'e1t" ernii;ibli1lJ v~tilmnazs~ bu iffa.rme OObno iIJ$li;;el!" le din 'rue dev,leta ~aY'1 hi~met BOf1li'l rnez~ Bir i~ to. o II: m~ml{lnmaz.:rt '~e:i Bey. O'Smanll dOiei!lliifilill '!D0Zi1l1rnU6tlll,1 yalmzopi lllrkcl bir (U;mfd.fiii alma "1£1 ikolmlY'or. ,-m :zomonm.o l!llrhkJfil :~m~'Ilifililnnblikl' I(r~sm d,"!lFil b(lkJ!ir(u'. ifOYle deV~'!ill ~~Ive~: .. Hel_ %~~re1J'e. ad"l \18Ce11ll !a:r1hr:eCit! beti (U320.. V.k,J' ~I~ leta ve, mezraebl bi!lnmey,en e.eh'ir 'o~l~nl. 1 rk" Cif:llg:ene. tat'or, kilJird, eC:J1ebi, YBrok~~at!lw~n, ,deveel. h~mg~ G~tJac.~ V01~'~n. 'v,cnIkesTci va d"gc~r Q~ntJi kJlllseler kQ~IIP; ~S1JIJ11 ~,e, IkOlidel1e:f IIJlIowidu. K'ClI'IVI.Hill \I'e 'kaide ,kolktl.» K'ooi 'Bellf!'I~; tJu n"-kll ·y,e meSl'ekH~:r tQsnif~l!Iden. GSilii,Olfnlm dLtz<enTliilae ~(I~ 1f11'~ n ci"lIli:I(lrtl!, mens up ~bCinlll ~'l'Ilon i~le~r ;VQ;JlPtlldiJr~U OJfiI

~uk:

om

I,

~a:z.

74

15

detJU.,

~'Clnlti;J

'i~~ie(~ n ~~:zg !~I 'Oldu~~:sonucuniJ¥~~ CIDc~yor. _ hdw.cl ka ymagk; , bir~n;q~ kJGJif c!:[l I ~O;g;g1lrrtma~;cl:um~;~.nula, 11 IBM, jjg kl!$ri s,65,'{oQi ~r:Jrn~1rftmtl!·r,r:::!Jt'\l]m !$~ 'o!mu]~II. K~~I Be~UL V~ k'GmJ)EI]j()~rvf:l!Q'91Il'" cotijo IrhVOry lDJaha :$@n!'"Q'ki VlIz !1~lla,~(lo -,",iUl~ til ~lklfllliarm ¥~6:rfllev~ Ili,lil~lG1jj!g~ m~~d(l bd~~~~~tl1~_~1~ m bn~m \I'l€1 _itt~Uik d~ma~l~h ~~~j'll1l" ilk 'ik;oVnQklleJil Q!lk!sln! -sthd-ulilfrt6{je d~-vdm adlf>OlI'". l(t~kire"de Ozjun dU.liunceniia dO@lum!Wl1!1dQ il1I.t 'I'Jt~hrr.d(ln ItUOnliilr (lr,g;S:ln~{ii veil'" (I bG:iIiI AS!1lI! i:f~ncU K.ol1lll!Js ge,1iflr1is~nde; y,!Ztcu~ W M~"CI;fi~ k)fJnlIJl!!SWiflid:O Amp, kqYWHl~lann!J!_tilo91~ kci'~'!{rOf. A hte ri IMIlE5W~~ Ef'e;mloJ i~e
Aht~f.'1 Keljir'c;Je; UI( I:((lVJlokl;oPI ~Qi:j~ltfImgnln gu~el bEr orIn~ijijmI~ li'eJ~yQf- ¥eriClJ~

~ovn.

k.

MG! m],t!l<h giOnloOyor. B'u.:u ~:se s-{ld~e 'Cl'9~.gl~cn~l~ 2,lli iirI a!li!iGt~; '~Oll'~umttlQl baryct§ll $OVI!CIn ~=;;~e:ijlr.n fJ e

kJlhvee.l: HiUS<ilml, Efe~di ..:J~= Alii! I~esi'n., bill lli::ohvHe; kan~' dieina g5nul~GI Q1olrllijEk, deffi ''!Il@!fQmL Gnli~ Amoo~~mllJl 1(!i!!U1 ~~tJ\for., 81.6'Cr'!tfdl'l G6ili]H!~ H:~ ~Up·,rliil, ail1~cntJkJ~fj!n!1dQ anIOlJt'~'fOr~ ~rJEslntlt!!lkij f~riDi $~!erin1 1il[m!,IOiYIP 01111.0Fi'OOId11(la~, r,IIi'U] ~IQ OXU~1ifI vellTIilex,di: bCJj§ikQ [~n' ,deiil., It;eru:Usl ~~inJ' ,kQUiI;llf$Ilfir:l1s ioin kolIiLU$.Wl ~u. OOIQM. ,s.o~Nf'mll't" _ Ef~iilft~liIJi,., dlaltl.< ArJ:5~@,'dllm (!In~(nlrd~~ l'bJiilroi Hoh:!un dar, Hafi!Z tier" Mev-· Jt1in~ ~ _= Sen BlUm l'arJi peV'QlDmlb@.f so!'i~l!'lmL~' Ne g~t V!e Ayd'i D:IJ Oll.erine 'fedaf·~~lI¢rl ,sultdiiklerim 1tI~~slnd@m l!IiI~

1eu~

d.g~Q.c1li tiirr

'lfe Me'cCuc:"~ l~hk okUir1l:cnm;~


,kl~lg

~gnl-

m'~i3,n 'Ufl~Qn Y~IV~f;

~e

lIf~

g8'Yd:eI'Qr~

RIIIII;I

ve r:enk'i~f~i'g)~~ ~e

'!!:Bit ~ 9:vl taim~dir tid k"Q mell~ri 'Ie ~ _V_O~I!f!Jj~ '!!~Z~ ~i


~T';

n k~lnlva
~er
m

yu...

bir~SI '~l"l-teK V~ t"lIem d~~1 olur '!I~ ifiIer tkiliS:11yUJk~!.i! otl!!!p 80 I~~ror' VB 1~ijs! oi!" :MIl! tu~up yerielf~ hieJ.lQz dah~ d~mozRfllr, .. ' lie tQlOye'lI Y~i$elk o1ulrl[Jr.,~ Mti.llsto~(jj E~p~i~ '¥e~,cu~V\6 _Me"~ 'm!C'W 11O-&ytlS_si'ne: ~r8l1clO ,~fCilrOi1( t!iJJlIlTi!'l FVQr,: !SlinoU HiD~1 [J~n!$JrliIend, A:slI1ll \I'~ MU:Staf'o Ef}l;:ID!d~ le~in. ¥9"'c~c ,..~ Me"cue T~;rk, old!J9.I,;mu. ~l1:mu:nJI~dOlrul~tDy;cEa~jvor, = ~"kl(lnn('l bu kJa~· k

'tf~~~fIn!~ n~E ~omnda __ u;di ~

dt:§r

Qi,Xg'un olr bi'~im'Il!a to riih(:lIiik; Vo~ ff&mek. ,k6k$uiZUiiu blr b.1S!,kg bicimde Ullc$~ iIii~liTI~k oluyor. i\mX:iik' d(j~o, d1fil,,!~ desm:iii ~dndl:' ,~,Clt SlilSUI kGII n;ca S'biytd' Il:o~!lll',a_k, I~!l!!:'-yrU'I1'"'OT. lJQKlnGja iIfi/jj 'vt]rs<i'i~liill,i!obOOOn 'ejl~,~r~ J1.yJ:!II 'b!~3m de, ~z,giln biillfi'i ve 't'Ofr1I~$il~~ o~m~mliJs~u' 'l(u;iihQdliigin o.Hno"d~! allil:lam 1,111:;0] 'ge~liIfiiyl):l". . _ - Vor", rl~ tdrilhljij'1 r~i ~(l!l' o~d~ ~ klOku ~~~CIlroC!! ol(lu, rk EhJr,ooO' ~brH Ir.l(!ldYftdon :atil~('.imalk dufi~!'fi~fttaG¥i m" Ol:ilce 1S'(~in~·Lgl~nln tJiJr 1,1lJ11fe1j1ml'j ~eMJek ,x~rD~Ol,I!In, .o!'i, .. ,[ • -f-'l' . _.,I\,'~~" ...i""'""' ""'1"l..I~~ ,r;;;aljjllfa.U"1 ij,,]lPjft·~ ~I\Z"' "'-'I 1~~JS!lll~~11 ..[.... ull]nO QQt~ .:II!1I""!I;;;! I\'~!!!II' '¥'!W". - ,~.", I!.I~ ~C!", ~~oe~ed~~,r:1m e6y~~' "GerrW:ii~ e~yl~ I~~me:z,'i~ 'bir]Ilii:::1~'I~'" C'ei' kohv.ede JQ'~r ~f'saln~ oo~ lliIes vat lo~~n~'iler" :~unlfJrr d ~B(JI)~i¥'~di@ b~r J;;orkei, bir m~C!u'd f~, tmilll'iI"U. b~lr mjrgba\tli;~ eme~4:~I, b5'u aw;;ztnh(l!j~~,;; blf ge:~inClli sa~cl; bir hiJr:dtlc~..
I' ~", • I '""," .1'" ..

Sl.OiY:QIg~5~6

riy~J;t(lr'-

>:IlliClJI1 UiW~ It adllli 'ro~IVGJnOOII~QSI mtdIlll vewlyof,. ·:r:~r~· Me. hlJII'i cUyel~e u!c 00 ~nJI1 ,o~dwtilwmm,cr'il. TiJ]1I1'I"ft~ USiM~' i1h~ IlbJlhi H:(a'~~ dun co,zorn~emesl de g,Os'teIl1YQf:: .;:Aro~nJl" flbDiJi..iHaldllln'u l pet "ge~ • iltIk,dir etmn=?~e~dir. ~tt.(] ewelce ~ lbrll'" Osmt!!J1!iI! II ~ ~!;fatu¥le, r,s:ttlnbuldd'o 'mJr~lmulllm ml'llIi mii&il ru o:ri;ll IlIIlU~SI mil FJ AiFQ(P mjjte~'~kklfl SilJtiI B~'. [ll~.·iHoldun'llll Ntmp ~ I'eml iIiI'-> d€i ihmoi edildig1 kevfilla1n fIiI] :k!ym;.e:Htrl! essru:ftI hl!l mulmdd_m6$inde yo liiIijji, ~kllijJ 'Illnhll~"H~tJr.~. ,&:!~)f [Becy. ·tll1] rk 'Veunii·, III&: h~nle~BUeri iQh'!Ltfe. Q!'l!de.-g~en blr vee' tuhe,ll~ Ifl'i"r AtC!iP~' Qlld!F ~. mOC(:l:dlI!1~llln biT" ~mcnllJln~1 li7lrkiye"den oyrdGIl ml' 6Mriye'de rmMemiz~s,ybJ'i mll~udeleslfile ~9VIl:U" ~lrnii' (.,~.
(JIll, v,eUttl n~Il"
~,]) ,C!iIllfiyaSUll:it

~ bnr~i IHCilldun bJr Af;(!l~ toliuh~$;~mI;[r;ora wlQrd:i1no~"yuz Vi'~(d:cn VO~~¥Qr" Q'~ b~inci vQlv~TniIJ b~§lnda (itFJiy-OL ~[UlI..r H(l!,td.lLII'I'1 halditili'!l~!il ~~_~dGi en 6i;~jjil 'I!tKi~SJi¥i", iIl'Ln~:~omil'j,~, rffi" Clilk duzevine \i"Qiro~rc:!jn Velidii I OQ()Uii. Ide§erini kornyan

ilbJii~il H(jjld~nll AnstO U@i' bjlr 'iIJU'IDU~uym' '¥'e, di mI tlE=1(ed~ ~eygdmber n e'~1(isa 'YOpIIM'Q(~
QlO!llll:HliIl-

i_~:
.saIL Dey

~'P~.i1! l'l!a!~rn!!:tl!trl .a:nJ.art1..rh:(:jj,

'S:a!~1 "~:r'1n 1Jb.n-l J:b,[:d!IIlft"il


~1llilillir.l

'ItgDl~t
,!!I.Ii .... 't.nn'bUld}

oJ:',M:mlili'~dbe:!~lliii UilffiS':de ~~alane:L1lI..:li[

Ptu'1.3'1:e Q~a~be '~~11~ :m~f([ilt!~ :ai!iili-· ~la:5JiJ'iLdia mdnde:d~ U, ~a.&lf.n. ~eflii.8l't ,00 smrUl.'niu .. ~n:: l!Ii'ld,YL~ it'!mJli \!I!;:" liJltli !i!b Ik Uk, liiill ~'f~ m,:[lte:a~pi, 't.Pbil~"wmi!l1!~h~f~ fandJilP..J V~ b:lH:O!tl 00, ~bW:trrut ~lt:m.-~ .IlAldun~Wl 'IUCIl'I.e:rin,ilD
~3f'ru ~l!iede
fi.:{jjili.~1iiI

on~bn:adl"m ~:sIiti'!I.'ti, 'lEtt-Mafia. ~[jlu, ,m;!4utUmI,Ul.ID'i;ii W~I:I te~c1ime:sl ~se o1du~ cthi. t.Lb.mcl !lMvdet. P:3:~"rnD, .ktJ'nIc:ti.mr ut 'lie iLlll,\j't''l'~iFl'(!I 'b.iI'llUd.eb~\d.1t1m, b.:f~ I!etmi:$t.ij'·,~ "I~nl~ :To~. :f~C! i[i!".s:ul. .1~m~i!)!ll.1I.. ,~'lS~" I. ~6.12.

~tn,

o~,

16

bY:~'1!J1I1IrCln

fibn,·i Haldlll'rti'illi' ,Amp d[Ulfily~[lm~

'~I!:J~ltmt:l¥t,]

Gwem

'V~lidi 'ITiClijGff, I~ki rtJ:l, ~ru 1IfI'~ ~mcesi VB: belnel1 snilUi~ $.Ifllda RlIJ!S,lJ,l'Cl'dokl' adlly1la VlQ1illoov. '!;O~Q ,dtevom ~ny~r.: iiH~.. hi(:ll~d:~ IlIJrH 1'11.0 Idun Sl:}'J1l dort OSIIf ~a ~ll1ldl@l'eli!! (IDfil: '1ii~jiM!El GIF'C'lSlIlcf{il tokdJ!i" mQ;~Q~ "QJ:CHi! bill" m@,l'@if'e~I<,lrdll[-l1 'iIi"a n1h~ T@go~" rim dei)fif~e:fiidj fl'lfies~~ d;e: e~~jk vaT. 1~trnl ,~. ,~yI9 ILia sO)l'lell."e:bj'l i:rdi: AM~' 'L'Q rill!i'i~i Ibn-g, t1-a~dun. en M don ¥~2¥1! iIir~tOllfUl(;i'I F~unli 'I,j!~ tlur,oTIf(!l n ·lu:llreke~le'i'~ ~~l ~k i;;jUm.I;ein~.sonunoo Osmanl~ I~vdlnmnw dOnva grO'JI'Q§OIlI ~gerru~nlig~oltrlng Dlobjlmi" r, Geroekle:lli i!3~cbilL~~ i? IBUnun gJOO['el"i'!mesi gerekilyor, m ,~ylle· bil]i$lrJ]RiI~lOi I ill\~ ibn,-, HO:l'dtu'lm r.ef'tcfi ihlIi r 'bilim, adorm Cl II'• 6l.11 '~Cir:glalIl k!U~I;:)l~:IdJ.rjmuyoruftl'l '~e ~Ii~ IJ e;<Deye'tJj-· ~:: ~.~m.Ibn~i Ho Id''IWn~ mrrUlfilUlJl11i 'DO"K ilen$j ~de bil' b'f,Uim QdlllI, ~

verm,i$'lir,

mu:llr. ibn-j '~l(dJ:luJ'lJ'lW ilel'ilci v~ zo.r.'fInll'U IiIllr:1 ileriSJ]'nda bl!!!' ~ Um 'crf!cm1 y!',;lp~n; '~@P~I.!I rrrIiC ~ dloil:n-nik 'teplulin QIOA '~:af\~h;J"btl-"
M~hl'!lILet. EEnBl. :lr.&!h-gil'm ZJ;fjll;.~;ka1ip fla l.lglll r;},m,-~mB.= itSKn;l; bil~ oro (I!.~tB"lJdllf!lil~]~· l~f"~. al;-. y,a, B!!!y ~Ie-~~mil 'I:i<],m Metnnet'Emm. Z'Jiy.a Bie.J' .):1[" Ai~
11~; S2:tJ '!iiil!li;):UI[l:3i

K;cdlu,'iu'ndlL

It"!;]Jt~1U.

'!l':MJtU~:re;k)~cte_n 'b~f

D:em. Ed!li!bl~il" :r.aI:!JJI~,·D~ nn!l~1k @luj'iIlf.'_ .biQUa k~QT ~n-~ ~C!ll. :frr;:ls'ife d:~t[
~!:;;iIl1it~.l'l 'm1ld:iirili.
iIlIlml(j~l"_

(Mll!ili:lim~l; ,RalJjJiJjJ. i'_li_l :!8!l1~t

gJIln ht"!

O'BllJ

~me,

Si!i."

T:~,prllJrm b'fr erg.flmimu:~dlr. Dtioo SMM GQI~te&NGw-, ,ctzgl:slnde. ,g6k_1 dunvanln tilif' mMw:mizm:r.m o~dui1m ort'OJO _Olkfioolk_ H'er me~an~ ~r;~IQI'il b'f(mirine ba!ll~aymul\.blrbir1i1i1e tUlan fi!jw iieekim. yeyflj bir 'Ivosa:a oloceJk. KJeplell"=Golil~Ne'W"tu~ iihn,.- f'tIrnUr~~,"dan Yil1~!iitr onm" ~:op,. s • IIInilS(lI o:r~~(Dml dUR'((J terllli ~t.I ~mi. ~ do IIQnI l!illil~'~ Q1(I 'getm i!k Ul:'€iI8 'Vasoyl a~JJn;~ m01'iill'!,1l!ie: ettfle:t. '1'C~J!t'[!l!]ilO bl org,tln'~ .o~lji!rak ,bgkm;~a. ibn;...i IHolrllll m1J bO¥l9i b'jjj OOkim bll!l'JTtClk dUmJ11n.lJfJd"J lrmnIVO(~ IE!H~m ~>Q'.CImt '!fall. 1Ilf1 gRU hmllifO: [tnl·1 H'o!.dtin IGp[llIl1flilill biJrbjrirmu~' tu~ln!!gilce g;~h1yel~ !gm~ veriY.11H"_ is,jjm Msikro~jsl·!'Ii~ .. ~biy:~~ « .~odd~ ~yh~t: Iii~_e]. o~~tya., ArnpfDr:a'_~~mr'ieti'e:1:J1 ~elld deV'ifde •. btf ildmseniil' ~!;}.t~tsun I.
tOil

.organ o1':oiJiUo.k: g" r.niJ¥or. " On «imun w yWylldo Ye. 'Oil ~ii1ci ~l(fo.. I:tt!!lnllz '06. ,ruzirne ~iJi 01i!l!ii1Ji1i2JDQ ol:(I!]''Ok: b!i!!Ji.i:MoR ml1mk.:iiA !lfqil. elit. ~elil~: '~Pl bili~lncte ~iill d'.o~:a,ITU IcQ2;limle;ii'tiirh~mi~~n~ I ~Q,lunKI bu· Oi'gllJlJD11:D lO'krrok II!iIokGtDUmenjn. immn ~ILI= nun ~~ ~C~lfIi~ '§ellfrceb_f!d~ii yeniligi !I':l!Mrtmok susu de;gllw Ne ~~[fBI vur(!Jl!!~~nm 0 6'JCMe '7EU1~di!drU'.
I~Jf

I imse'l cil'aMk ook'obil~idif,. ibn-i Iit.:iItd~m, ttJfiiihJ. I'liIst'lQillJ= 1b1-a~[lTh uri:iililU Ib r oJGylG:lr bjjh1niTh ~JI1j¥a 1[1 J'I~k lFor:IJI'l5a~1b11' "lIh ,y ne a¢fikjl'(lt:Jobil'~e~' bir ge!l§me ,olomi: giHlin~~ Toplnarn!IJ \I'~ t(l!rif.ll., bit' 0 gnRiM1~ oTIJJ(i!]f!:. ijrUj~r~ g OO:millr

Sm ~

,leld.:LJo

'!II(llm.~a ~gid1lYbrumt ltKhlWmtnllID'll. iif]'b'lol: '~ SUdo ~.~:!I!~, Lt9li.11rlitt~J.UAI"3!]jl! ~i:I:!;1~e ;rngmJ,e'~ettgll:ze i!tjj~Qn !!Iii!!!! '~ '!Ilk 'VIE! 1t4'!O\!Iii~Yii!de ih~I!UD.lItl"lu~n !beDim ,I!:I!Iimam d)Ci~U olma::dJI. Ilrl!m -s:tm: 1fi1k(J.a\I'w\l~r:h:l'iniz ~,:t.;: Af;~fi! m;1inm-'iA''fl'1j1ir1, lM\M:. o:il1:.1:[[" m~~e.tmtbUifi~ 'iilthl:m~Je-~ l'::QfU,~:U;: S'ttd)1~' ,d~liIl&etli W
:~f

otm·...,

~~lli!r.r '~irtp'~, OU,I.rd'llt;!iII k:ol ~u'k'lt.a:!llIclll~t1" ~lil\a:r D'~u!td)jjL. JI.!I!A!'~:.1 b!)(itIlrmii!J~il ~1).'l!lliD 'bit' ~e ·1li8...~·b!.i 'IT.anm;:; :Ziy~ Be"i. kt:l: Mi!LJl!fJIllb$," Iill~at !l!illla,~an ~I~tl, kEtln:' ,"'lA~ k.oiliJ!lS.'U'lla, Ild:w.. 'Vak.itc o;m ~klktt ,Imam~~ UZGi'G men. :$.10.11, ~k~11!! P:n1J0Ia ,Zly;a"nm ,f,Lm.l1rill. ad~ta .1lI;Eteumedfly~u:~ d'trl' l1iblil, :fmDi]' ~~ 15pm€'k ,~'b~r1N~ Z~a ~m.J~it.li. reUm ~t:til_:,. If, Bm1l» };~~'Cf.fl'. Rtr Fiktr ,A~~ !t~: ~(y~ ,aak'l!I~•. ~',~ti~b(p~. 1951.,lS. J$:l-;1ill~

c'Bl!I. ~:a:ifi~o~lUk, ,kRili.S!5:tlIda Edie'b.(Y,flt ~ttI1b.\eSi

mllill1ilirrllii'b

I~e:

~R!j;

oh:l,tl!i'" 1c'~1'!itce.r1y.e ,!I!!l.mi~:mfiill: '1~tba:i:L'c:f:.

~~:'i'm;.dlL,

,.~'I!.

d~himl l!lIi"~me~r4i~ iSI!l. blrii Hal([hjl~''Un mm'hwrot kyre:m:t~. ,NlV~ ee;~keS'i~ be:~~ne= yle., bir Wlr iII~Dlt~{l1 ruh mil "'~I !IIhet.ho$:t OnJrQF, T~;.. IUn!lSt:l! I O!§mlYmoW canlglJj [gil I v,fjl~EllIin kd~lr!l:Ja koo~j;.. il'~lebU~1 !Jb!. bu lIloo~iye~ oMtigu laml~lllVG·. . Bun:~:n S!fi11l,f{I$tl~~'hlll';' 1i~I1!Jmo: brr oonl) ~l~r:tRznujl v«k be kloCQ'.. ililiei''' 'tqpl~lI'm P'..'a'CjnllmrfiZ alo~~ k" liteii' oon1~-. 111m ~g!s!~~ ~t~~k :zomnda kGJ~n/. C(lnlll'ar d'Oi~' o lil~·,.lWUVCfilar .. b~merel1 du~. t dGnlllittiJ)"·]u k1!l 'if-' I tm~HJe IM$lryorll'c<li w,e 5Qn]).nIlM 131OylHillli1Jr. ibl'll-i IH'ofdIll'Hi"
ffU:k
lOin.

~:n~ ~'_~!~~Umifen gknJlD~.Iii 1llJl'h]J't. IlIriil.ilmiye!le . ~db51e6mi" 1m kh IrrJgk:s~~ her me$m~(Ie rqOdefmm;l-l!1l1 iil~lr 01", 100:31 'lie kabiJ'e efm dUl 1A.. gsrek ~lIi1di maL file; mil ~te rl'nl ko:nu~~ ¥'e ge;lr!k ~f ~Iillfll mi [R'ru m~] _VB mmUterini'

bmr

~'Cp1et~

Spl

1Q:'!li!J[m~

75

191

tqplUIiIfIQ bili" Olii" arlizmo a~(ln:d( boktf~h V~ o$Obl¥at Ikult'om~ ~lle lblll orlgani.zmn~lI, iCLIliill "e.rdi~1 ·Ieln. topllJm[rJt~~ ,ei~~ mQlartii va, YQ~ mlilflnl dleIl, Q~Qm(iJ O oy~rm~~ lit2JJ1i' a1~~or~ Bundon SiOJl'l'rr,tls.~kiendili~ I rnd nl o.l1GVo ClkrrOf 'we Vie-e l Ih:llil Tog,(m," TCUUllil I Us;IlI't'.(Ie yq~uyor; '0:11 n..j HDldun"u IIiII 08'101'b I(rat, ve '3lros.;etf!l: Vel m~ H&t~Qr1111'11 nrnukladlrd]~'I1t11li ri!(JII ali( ~~~lrI9i1~. Qbllime d~vi1lirle:!;:1 Osman .11 rlct'llllnin I U.~OWI ~ rinde bi":"" Vtik te j'f icli'Q ' "tml, v "!SIU ne d'~zoth!l1l1 '(lvnll d&mo-de fal" rrt~ [~Ullraii1H' b.UAIJ ·~~III:uhi.IIGl va mukaodcr' g,cmtaren AQ~ariyelenll Ill'de bedtl1nll!lln y;ei'lle~~m!GiS,!Il~1 'seb~p 03 :-"~tur~ T'oflhel Nolm.ol do ',bn-. Holch.Jlal·un ~ot\ii(JJr" n-azar',¥es lie m1lJOlfV8fr11 hiif'" b~yoloU konUnUIlil~11'ii e.eliilll~1, VEl! devtetrl~a b!li1liveslnds ~a'Jil;lmoldu§UMU 'kF:ri sIlJmesl'~'lln m(tIFliOS(1it1 Ul'Y; klv~e a III .IrlIIililO,-P btl llii!cto riY1flY~bllr hakika l ltd Qle elmtf~ _ofrO inlDnml~ '~e' Ih1JlVcu OSJmClnll d!l!,iifetinhl IbQrZiI S~lil 'Qlilln~litot :myoolmde bil!" :mOddat, Va,qtol;;HecaQlni lien g'r~ mWi,tDD'S$. T~_rk torih VClZ&&~Jlg~flll,~ink iSi!lmlerlllld~1l Nuim-a,~ min bir ibn. i !Holdun le.om~2:~· iO~d'~ I!!l 'b~'1~iYQtr (.11. 'BmrtIJA h iifiooeni en Ollill1olll., fG~at 'mieni ns gelmeden ono' ok~Drrlmcakjlo I' 'VOir. Velid~ 1'0i~llidt1n" O'!;;:unnmu:U:ilV o'lld1~kCQl £or alan ~li! o1li;{ur-,

I~

:9I1U!.QI IdecloiiL 'vorotCln blr. es$.r :s~,knrJ,lmI~:k ok~rJildijlunu 2)jlkfl~r~trn>,fj D~CJOli'u deyi,il~ bu o1d LJ~ulrfa Inafl~fVOl1!lm: 1 trmr-I r.l, IQfthJftIJ~~n M I!:IlkaG(Um~'s~ C);siinanh ~¥~hn liIIe 'vl'ili'ua.;ieilerW (ur~~m\~QItJ,lrridJi!o~olil,e:tkJlsi VOP~D, OSli!fIfUlh ayd~nViII yOUDiei" cllarlil tQmfJfld~lnl 1)!.:JJrunan '(tUl!!lIiCI Hommertmli, No ~rdtHill

SCll'irQ Ilbn"

HClIChJ~·u

'ol~ral( ~ac:,,"lltmes.L, t ~n t1ln:Slyoa~ Qzerl ndiekl ((nil. .

tCllflllVOlf,ok lAmp, Mon s.qi!lieusO:g, yClllfU~OCiI Ib.n-;~ HI'CII.'IdW!tJflu~ 'O&1rn~1iI111 en..

fagem',nl~~llIlr guclefildlmu~'8J ',a~

IOrIltOe5 1:er'cLhne!S£ine d\my« '!:Dr" roll( "122 YIIUiUl'o J(Jifjj;rnol A.s'j,otlqlUe me~fflI,Hl$lndCl ya~d\6gl on iti sayf<!lht k.lijj,COIC mokalElsindl€! 'I)n·I' H LliC1ull illfU.~kod~ dlll'lit~1'l1hil (I ~ mamnk I O'srmani u mm va ~evlet; adam ~aJrn(!J 00,",

!ii"I~1 Y;Q,p.ma,. Yfiimrh gO~!]YOnllm;. ~'J.V:. 'HQrIiLriper" mp MOJilt~llIrlf.su ~mi,e 'ieUjij1J 'ibn..,]: ,Ho~'dtH1I1ItIIl MI~J~lId~l-

'yerll k.'OI",llit,e~mse:r d, ]11,0 '9, :f~lu. en OsmC!IFlrIl eiltelllgfii3~yael'nlml DClIlkff' GC'liSol .oldu. Az" Ne:.-S~Il!i" 'eoctllkl'u~~lJIrcOJ I~unh;lr S;Ur0n tdtr Idoo!ol~k egerneAlik n iJ.i:urnU. ~nra Cl!.llmtuJf1yet"IO V(ii'\O~I~n~ oo§ku VO 'rQS~lq] ~a" ~ V~S]~~~!iri1de, UiIi!e, DB ve ~,r G 1"CIl'iI TezlBIi 'nln ,ec<ru!kStil d _~UiIl1!,l:!lI1d~U1ru.JItuldu. 11880 VIIII'ClIr~lli1dQunv«dol \lie lUlwti·, G ~'deIMar&i:aJllinln ~habll~~asytJ.ln!l~~' i yeoidelill ~,llr~u. gen,~ klu~k~~rll .e~~I!S an~nCl 'OIIIi1JJQV(!I, :M~lo'munoo, almo, k \f9 eylom~ ideQI(j~~k'dltl'rok mahk~m edeD l~ r ,.t!lt~~iI. arClf1l,dt~I~Gta,. ,tlIhc-e, FmnSllZ ~,iU'~~J.!tL'i:!I fl"illelGl'i":ln ~OtJJIjJ rorn~ltrm;df.ul ve~ Iliirmlen~l'Jllu~du. B,1.11 ba,Ka Qililiftilc m~1JImodli se-,ver bir ,·9'" ret~~ ~I~~~aQIJr~lk nit~~e.d~gij Pro11eoor SelltCE!1F[)Nl t'Gio.li~ m· ~u bl~oflndall, bo. kie'L 6~'gun ,ll:avrUJ~ll'ndan de§it UdAOU el;0' .~
L

II,blii ti~ldun'un mi

me,":S. h~k>knru:ltl Pfrimdainilll"!

J":IT'~Bn. Avmpo'dtDfI"

tJDr :seooRd

hCllJliLcm

good Alfamk

iftna~

I,

dlldi. l,~r'~lye'.~~' bl.l[; su re T~Iri<,O'm id~1oJl~\e~' da,'on 'k yapllmok Usten,dl. Tan~o~ NO"li'TI1o('OO_!'I1 jktiS(f~Ci lliiVik:iPilu·ntfn ~lfJltUfi llIil1 IklsolWm~Sll gerekiyO'f. am ,c;JImm'klaM gere:k \l'or,. iIl'aflh~1 IC'tYde~~.!lJiarl~'tantu;1 CQ~del Pc~. T Jik ~oi'1nhflill il. , I~a 1~'lk bUY-lUlk 1~I[ndlr~, I Ul'k dti,Onc - rallil SC!l'lll'~drIncfolr:Jj ~o .a!ll~ ~tkUe~I~U~" 811 ,@lden VO_ I e,lIlf1l. fU!!'4r21ftlyf€J' Ah~~~ C.~vdQl Pa,a: .~l~e.'f!n~e _Gl'lI'IO~d~r(B~Qalmr,Ehlmd~ __ b(g luwcu bU1n:w a~OIi!'iU . ~~ll1i1.i(1,o.'f'un bmmee!II_,filridi~lerW ., uni ~de V,cpal~Jn bl_r WnOlIiH) lro'fl~k 0 -1.,mclrnll1l IOISI8Th1 "Ilk (~~ooa~~rr:' : «~\I!.'d~t Pa~.a _medsriI ~e11fi1 "a~eellm.z 9a n'llil an d&1tI~U~ I nals~1 rtturuldug nu IIjWJUA rIlIll1I'l1ii O~Q'tlm'ioz. I M,~ !i0ldtDl!il ~,~ hazl~ '~Iarok buldll!~W asot! ,\!let mo:znriye-!n qs.~onlll ~e.v~~~rall!il .. kJ!Hl~I.I)j' V8 ~~ell;fIile.1 'l'O'~'I!:IlJlr. der· "Bill VOrgl toYle d~vaml e,crlrriOr~ 'iII.b~~i H'c1idllrllil SOS,

vo~

va

B1

11F~: 16

JoloilsllfiGfe ezerr kliJlnl]~torr yoktWl r, 'C~vdet Pa~a do Df.j h~ sk'i ~tQtA bildiai, liGin, flr1hllill ~u;;a£arrya( !k,ISriIi1l @~e(h'L-dle f~!~G, dUln1:l0Z. lbn-l H'CiLtctlWl'lI"IlI:rl t$me~ mefltmrmlan!'l'tJ $Ci:lIj 11\ -.ta11 r,

A.~(lgdIR Du.YIUS,

Ge.ryek.ten hejj C&~t p{l~a o:I(unU1Slni:lO artava Q!' r'D"or. P.af~; lJel'~~me vas£lh]nnr£~ I!iI dG"JhCJ Od~ hRki!TI~t1 ii ~~zlelfe
doy(tnlyor~ , T.~lrk hiS'l'oplagrofi gelen,g'i n in buyuk i!!:mil CEt.yitt~it Po-, ,c/mn Ibn-II 'jJr~dUII"I'''!JlrIJ b~r ,camezJ 'o.ldu;Q1!IkOftllJStllfiOO k ,. ! k!iJJ(j,!!i!',I.JfI MilJi¥iOr (.), Cevde~, PQ~o·rn'lWIet~~s,llluje 1w11c:rn1(l! dn r ,oynt VOi'lLJJ izllyar- Mustafa NlWIIi'l P<:.I,OJ CIIa. Ne.ltlyi,c--ilJ ~ V~kJ11at. ~Qjrh Vg~'hgl linsP:l.t1e. kem:Us11t1!i anemsiz $OYIP ~D ~I HQI~tl:~J'!!i! vu,eel'tlFllte i~tl!f.~em~ rtl!:i;vuryor, Mlr.st¢do N ~ r:1 Po~. ~rlts(iz8n!~'«Jb,llg&5i Q~ bir kit9i oren ben, ~snclig~mden beri ti1 rlh okumo~~ 'V~ e<ski'I,'9rin 9se~1~r'i'nll(Iro,ll rn1lC!VO mea yilU olldu~umdan~, d~ye bQ~1'Y0'1- Osmcmll dU2erll~ilde Of In a,~~kgO!iliull(jjiukle a~ln ovgu b~rn](UJ 'g:idiyor: ,c.:Ujlf! ovgiJ ioilfil Q:;un 1r;E oo1{,gonOIiO olmak ger~'kiyor, ~&yle deVDRl edi-, y'or~ Cok. yOnl'!] bnyok bligh'll to rilliilc~ Ilbn.,l Hgldun (,,33214.06) iter d~uleit iein. bOyUme._ dIJr'C.lk~(IImG ~18, gerileme coS II kn1J(u.~ eni19 \fie devletleriim Y'aii~;mtl:im' ,Qogunlykb:J 112(), YII 0.101"01( gO$termi~tJn rF::. Ku~kliSutZ. 120 VIII'!~ !bj n" i5m~r~ O,~mClrllh DevtMi"ne uymuvot. Meak 'boyre bir ~Vll)Hn<Sltt~UJk., O-$mculr~1 l~rJ n;(';uerJi \I'tel bu ariQ;c!a Mus.'bJ'fa Nu ri p'Q_~a lei'nl, ibn~i lHalduo'un otontesi!i1l~ Ol)~~tI~1 sO¥1~m L¥or: tom ttersll1l~~-Mustpfo HurL Pale, N,el~'ay.rc~t&~, '!;::tlotJI, Olavl(la VIilI no :SonUJC~(JIr,I, '~t,,'H I!fIDldIJU'lI'Un ~oti:~ 'f,elsefesini dogrl!il'aYG'~ CCli~ bS~' ~!ilnlt olan11k VIOZIIyo r,
l

B'OTfiN Dh I ER VE ' ARtH ~LE

BASLAR

Yeni 'VB yabanm dt~ b -~irdcrinden mernb le'ti:tp ,biT t~~~ ~IU(l!an SOlig~:r rOtm.ah-tad~F. Bu )pol.de so ,-uUui. §ey;le"1ii imb, tgLfll )l'azU4'n c~l.I\~llrar dl~,.. sMV1,a. bir 'ta,~m~. h.gr~tn bU~-simte f~da ,okln noktamrn do~u,»du9u i(an. bu gim ,s:ua'~ri ~e cerv~ta,_"tl. +lULKU ... sl1h"lelennde de ~Tetm.ey;i: m.Y;nasip g5tdak.

TO,lltK IdlU-. bU,gisi, dUn.y~uula yar.P.. doj.an -,~ y~lUz Tfi,.k dib1ne d-eOl~. 9e.'oo' oi'6rah.. biUun. dt~ bUyi'\Sline ,l"!lpyent bir' IfJlh ge ,-re'f:t ij[afi.ne~-DU teo:r,iS~:;;" ,IMU'~~n il'MJ'6hlA~ i!lzierine gs~m.ehtledi.F'~

Eu'kiulk~1!IEIUU·Rll~ M:ard'la. Ctr"rorde'l."asa ;4;!!!l. tb1l-:i ,~al-du.ri·u;n, lI;(Iik ~ESi.fl, ruit..mad~rl!' ~]:r:c :fMli¥OT,.
(,*1)

SIiIl.'f;rbum

<iljHelili:;e>~tI~'Mil' cfl1i~e yt\5'J, ,[jll!leil"l~;P IbUmre !£La ve gerllemd ,~~, old;ui2:(t glb4 l1.er d,e:'il'l~tU~b11lliiUll g~:W 'U~ ;~a. lb'!1ly.nu,:p' hel"~ s,~Uj ~ ko:rum~ hl~S'Wi:UI'I:l1a. ;-a~I.fi3i, ,~rt: diJ.''Pl''lMIIthf;1 ~Jb,i, D mr;. Hey"etl de In:a'rl llDlIi2'1lfl OIdU~UD4&-Jl bet iI1inrr:~ 'Ilf: ,a !i3mar(lill, U~P!n1 bil:lI:'ek~e' d1k~at .elir.Jri'!!k li!i.'ZlImI, lGe1ir.» 11!'U'..... ~ Ci~lfl. B :r~IC', 'CUt. .t. 36'-

i."OO~JU1.a Wdf~l. ,Medcnl lt~ku Ce.phe$i~l{.ht1l ~ Cewlrrt P'a:w. l;d,an)(;tUl. l',9\1f6, $. 4Z. Ahfr.lJ~t 'CJ~·vd.et ~ il)U!t~:tI 1l~ saklamJ,yo:r ~

Ah-

s1'm. dHin1n ,~lt~~~q'l,uja hl.tnun en b~lL rolu -vg,' ~ l"RMnklr. dn iJ'1.,S~~ once de ~Gane~, Qornp d.u~yoriat' m :!JUt? ~~:t.. .;J~~. ~ "..;:"~ 111 1...l'_ .• ~ • ,: ..aJ..... ,c;,.,. ,,[ ,urK '~1;1Jttn. ,0", !.., IUJ;mo o~gu id~sm, ' . mc-~a:t ned-~11 Ber dU ~ntU'n:e g&re o:",}"iool. ,)lB'l'l:l

dedijpmi.gO,ksel va rbk, ,in&) n-!a:r-u~ ve ha}\!V,[i~:nn. he'!"" Ulm.angamg,e~l.eri b~r L.~d'~ JUiYfmg,' 'degoi:! mid_-~ ,BOyle oldUg-u j.n,-

$'on.dan, OO~~m s:uoJ(,Qr J!:ulmm~r:


1 __, ;o;Ga~

ll3_liLca. suall~~!

h~

nad~ ~as.ma ~' sohibA Ohn4Z(hlA" ~


'!"j,

~I,.,

.~'Erti"
1,

-LIt_

- ~~_

,~,I,to'lJ~n.~
...J-""

...:II"_""'."",

ut:::B'-' .rT.~'1 • afG'~ji

.~ ....~"11'

......

~,..Ji._ a"/Lnoinlgtn. --, ,:C'


'U5

M'

~~e ,Qeli~!l)r1 n
3_, -

"'~

1."'..........:

~rKW,

"1IoI'Jni~

.... A_

L~,_..,..~ ~
~~~i~

~n;h~:F~.R

'"'

..._.a'._

va

'

maw', 6:5'M ~uf'UljlitJe dnjro bir dQA~' mtlmm;ras.~ {lpsmnjlOlr- n;albHi: ,~, dem~n, ,~].l! biT ya..,~ld£di;-~ V~rl~~l ,~ncQk YUmillt mhuru:J1t~ b«- I

,H~:rflr3~ m4:tkt wlennek: Y~~Nnda~

,Coi!"

,rid~'r,
.J.",,"';'A'

,~iz.~S~ ,
,leli\~

'!l:,R:y..J:~itm~Z

,~.z., nmmt
I:

n,~~'4 ,yaztm
All_

b~~e'f~O,~rnm4 d'eP1f~~n~'ff~ be~r',am. dO'ij)!"ri va,mu' ~i, ~6rogl~~~


.w,I!i!~U~ iOrMiIlI'~r~
1&;,;". ,-,

JIj<."..,.jj;:

B: h _~AI"" f'J _ rI >,U _a~ -, •


falJl"~_ _ .....tc_
'!O?_

ii.I'\E.'!rM!,tkyntd~'

Q~D:~
,.j.:l,! .... '~( ... UiI-'Yi",,'

ml?
1_ i!1~'~~",'_""

•'."". -,.]I.,,,, ~. ,~lw",~,~R ---~""I"'' ',.., , ,!ft!IilJ rJo''liJifUt~" I\it~ ---::':'_~_I'tlliil:~~' !I;"""".~" .... !.'\l!£'" __ m~'d6d'r. M'~ii~W ~tlr» k~linl4ti$'J;;; liir~G~
,I(:U~!O,

4. -

bQ.rl~e'de ~5Jt~i'i!cifil b£r ~o:h ,M.deW'


!II

,,(d~!!,! t~,U~ed1!' "ya&al~ ..o~ 9t~ bi, ,o&~~~J"al~ <iI:ha rp" ,d~~~~~.r. Ro,ttd 'fth," ,bile t'i;yifU, hIl.'lFI"lcn.e, ytt:zdlin stiU.enn. JiJtrb,i~-ine ~!!1i:F ~'617t~Z ~Q:n,. ,wa,rd~r'. M~J'4 :Ui}~k~ede "',y)ijz ,bli:m~~~ ~,:m '(1 + 9.9J tk ,aMter'fLIl?~ sa.yl. rl\effl ""9f!J\t;r~l!;, henl\ ·;sml,J1\.., hc'm de ~,!lz1nG~n, fi~mmn e~-~'r~lJP9~-$~dllii"", un ,9;b~ ..:~~ ~e!~m~$\iM ,rWJ)i B~~ .. oRO' J~~r?", oilLG!~r;unD 50i~ h"r~ i!Ilbaf~

~tmll'Itct1.

.i:I~
mON-

sJmjl";n.hu~ ~rp ~lI.!,~'l~, hyre~ 'l)ii_ ~~J'diil~ d"i~u~!~U U~", ~,!Uel2;kd~r, jm~ini~~l' ~'l#'Q~e:~~ ~a W~1.6 ir:t~~n oJ,m~an o~e de d]i~~~, gSJt.ybil:nd~1 ~~~ ~~ I!.., 'Ve ilfiliU<~if!S'i,o1"""" ~JI''',j;1 -_ 'iIl.,,.. '""" ... ,..A~J'~Io".,~l+ ho;i""'~i'Ma:.n _ O~iriI, '\i',~ !~....., "'_"'I'i;O::U'1!' Q,.,,;o. ~ ~ __ _ • lit.ilc ~e~'an ~~i ~~n. ~~~~lltln~ri ~r;tlp g ,~g~ ''!IG~~~,i' i lilted,,", tin~q'~11~ tG'b"1~l ~~r'Q:k sa~ , o

."gt~"'

~al~"'"

,~,~,I_ja~~ilm, esosil g<ilJt. g'6n'i!Ml!I1; b,u ~;~tr~, ~([Ili'" ,~~tdt~ hi~ ~ g"," rn~gUdt'r. lJ~ilw ,da~i oo1Jnl'anJar giii1Ii!~1: 9~r®.Qi'atm.'(ltte: it,I!'e! ftillaa'- ~n;D bir MiiM 1!e. ~hem~Jet ~;;)~hr ~ e

1'lU~' OJ'iilt~itl;?

,m~~'" hU~rUr.l, m,rI.d'h". ,13 [~ ~:Ii'r~ e ,H'alm~~rli ~r:1 ,~I#I ,


~e'biUr.m?

,sf_.

m,etated~r!~r. ~G,lirte~"&n
,,"k ,,~ ~rOmC!~ ~ot'"H~'bi,r ~!1,
lII'Q,"'~O~JW~~
-rle;r."
~~~!.\;.I'E-"

a~

~r d~i~;Piie~lf~.
til ~",-jjrok
i'.u~,i[..o;j'''''~_' IRA~~lU. ..~

,~i'Mn.:mlt J!up-I"" "!~J",~ooe ,b,ti,~ bb §UBf1:tii1o b~t.t1~


Or.H.~( 'IiiG:ih~ef·;b:t O~~Ul'. f"a;", i
"':M~Ai~ !l?y_'!I?T~
!I}~

,b~bru.~s,1.-i!Qn. ~M'(I
jijI.i':.iI:.o
~-~

.~j~
..O\i.=
t~pl-:'1-

~_"'1d\""""D

s. - Y (dJ~n.c~ ,m~ b~l~Rmi$ .~\time~n:k1!~ ooBgJJ~ri ,~W< te~n. i.ti Turla 1.tMtSooen g~lM~ (ii). 1;UiJF't!j;~ ("h1a.n milp d~~~m~e litlml~~ fflal ,~deGel1
ml)l\~ a~ :11" ~t1T~~~" ~~ ,;yu~~:rd~~madde1.e.r

~
INa
Vi}

:~~!.;T, i tlg r,u~~

lh1ifll'(l'C~n~ lrlI.r(l;~bb' M
"'~!t~~iF
_J:: "'" .:»:.. ;r..........
,iJ;'.-"..

<i~~~

qgit. ~",
iI'Y~

'1!II1!:lrr;lIn'\l~- ~"II!' p:"_'t!" ,,~.,"_:__;r.I&t Ut_

1Wli

~~~~n~~l"V

It,~, .bU;t\l'.~e:lM~da:r' ~le'lf~l)IJe~il Finelli

~t£~~IC~

.mu-

Bu ,~~kn·il~, ~:mh~~t~Ori-- U-2M~ ~~ I~:ml'~ l~, lnf 8~}i~tlc l:i~r~'[l;~H\ B~.nm~as~~ ~mI\m _BCeQ~' ,~i'nc. h:u~r~~ c~w,~,pta,nru,d~ btre,l( bire:r 9(ii91term~~~ fuyao ri!l~Q~~ 1" ~ ~rln U lay1iJ~ ~'~I :il~~I~,~iliffll'ldr;j1 _n'0~ln :rQlQ;: ..

~~~yabU€n.z.

'~'nifilde'

l~kmn.ayn~~~k:.
D;iU§mT,

baf1i>y<).t. 1!I_u.

.GHn-e,~dn~"III \IIijlC~~' iJ~~~M,~_n·. lIlGn~-(1J:.,D~' l!ltO\~~. ~ {pr~hWi::tb~;I"J"J ~ft m~fs,yy'6if~ ~~r ..d'~~~~d'~ flbz ~FR1M ~lmd~ f§:.a

n1I:J1\~ill'-lD~m "y~~e'f

rliilG ....,:!.,~

,~tote~, okir-ab
~o;:;!Wp;~"QlI!

Ik"~ ,~\iI!

ns~*
ll'"!t

",-a~ 0

-.rJl ~~QtI

,.-w
~Dr

mrmCIM1'lidu"

'dNt 'il'B ~!W'" ~d~&1 , ,o,~~ $~ce I.JI9.Y1.!Qm ijir gdiF

,itilili~:r',

~a:y'J.t,Q:nr

lJa~t~Wmr,~ Imina,ta :6!el~ v,~j!" ~u~~J'~!JP, l;i-j.,:' ~ ~r!'a h{l~~F,[GF ve biU, ,a:~~i '~,yo'ni ~anlana.r.'lI ~,n,. 8a~ ,d~jtO~ jJj!e Cql'G'lli~&1n Qliii~ ~!r a~l~ ~~
'''"6 (]i, ,~stD; ,do ~,te~6~~lIm cihcul.or;UIUJ1; l~Ir!~~ ,~Id.tbl net ~es (;;~rma kud[;eti~ils~ullird~~;tan- btl" ~"o. nnla~Rm'~~ ill,tt~a~!'~l db)p~~~a m:h:r'. J,t.~ ,~l\t.
IOi'qjJ~

~'

ta.. CO~ e;.s~b

iUi ,m:art:d~ fll;;1n 1:S:~ir,uk~"SUllt .b'Jtltreg M iEzl$'" Qj;~i ~'Orttnuyo.F ~


ttG.U_~nfj ~n's:~,. i~le 1~1iDl,. l)liyuk ~~k. ~r~'
Qma:Y;l.!t,n~m GJ1'Gi

I€?b1ft8i ~l'BTti"

~og~ oMnt lIiGH6§jill~' ,~u~~emw'~'

~e ~a~D~,~

1t~

m~h1MI1\\ 's-c.

i!i, r:od;n.d:h s~':st"' ba~n, W~ d~fie:r;Ifi1e (IIlM 1~~Mt ,oJd.uju oo,_~'t~~MS~, ,f;m~;~e:t QdUe-re.k.,. tJlk, ~a:R ,d~~iniA h~u~~JS'~ '6;t'k,~~ O!ltU'W\l4W3~i,.,
,~

..p_remstQiriq,~jO ''''!in;.,~,

{n8a.~ ~jiUlrW'ai~

..

o~~n,

alii::

(in«Ja ~t _)'''1''0_ ihti~s9j(UV~'~ settar ,v~· ip~M'eir'. OiPmQ~ M.YJ;I(Jn.t '~r" ~nJawrin ~ho~ ·nl.I'lebi1 sesf.enml!". ~nfa.nl'il d:el8leUCrj d.e' ~l~e:£ hG~~t ,(bjlJ~~§lUmnlnn ~\,5'i:~ '\I.e m«ddi ilht1mmflftdan. il'efl~re: §epe~
Bmu!o_n

b~

~~J~ru

i~~a

~rJM~ ilk UI~

.r."" ~n,

~ (~., c~leri; ~~ ViEr ,G!U!!~ Gtamk ilade JtudfflUmhab 'l9fmn_swmr. Fikrin ~~o.n yapebi~i ~ 9Q~ life ,au}'~_(n'J biT MJum. (nut ,likirl,e,1'" fi:mriRde tnpJa~)'f8' rn·l1_mkiin ebt~_ ~Jt;f:..allJIW,"'" t~, ~r \'~ fd~ir.I iU~ Pi1rf.g~~. bOy= k oil" ~M\U!m- l'enn.i rufm~ o~mfail1 dQ.fG.)'1 imaft dilimn ~ obj'esi myrJm.~;r ~ 2;. 1i1r'k di~ ori.tiQalIjji m.esere5~ ,~'~".~~., -l~ _1' . ...,....... ~ .... ... !rooo 'ftIQ'I'RIt"'" ...:h...ii.~. _, :if;JIIF'Rld,", '1 IiP.RIUlO ~""1119"~ • .,,_!li
I!liNIjf'F~_
r

in~n

Id'j,.

se-srerinden O)""T.lr"Ctl b!!D'f'" ,ins-an. d'ilinin ~ dtfoyg;u, V~ dUfLiI'illM1I'V9D

Jnt.

'J~~~ ,a;f~~~I-gI~!'l" Q:rM ,A~Q',d~ ~ YIkr.Tlo~ ,wk,rml,. b.m~etol ~men ,o~lju."" T~r~ 'fiilM tg~.rN.n '~,:Ptl·'~.e e~ oJal'igu bJr _ViOO!r_ Bu ~, ~R
,nitH,

,*~f'

~~:r.

m:.G~f'0,memiA ~ de ~ji" V~ ~u,:u,~ ~Jk·,~"'Q.a:j1 Ot41R b~ ~ wpM~gu 'VMu:t jJu:rm,~ ol~m4 nhin ~hi~~es ¥~~

y;~m~" b.~

is~, ,~m-

~t

lu-

~e:

wr~

-s..emU:U~. Um!O _. Mmfck. PriM - Ugn~lff-~.


l~an, hndil to:r.uilq; 00,- ~f' _ nam'tli ,~Mc~ d,ob~Jil, ~g~~

~i:...... Yo!! ~_~cr.I'

"~rc\ilC~

i~te ~.w~e
l~nA

&;«bit o~r
~~
ii....J_
.d',I'.d'"

~~b.,lWo,JlI;

hi~ Tum

d(J.i:

U'l"Ji!l!II.:C(r.. !:r~' .

U'..,-,_, ·c~"" - R~,.. _,...............' D_,..~d...v ~ u.,' ...

dO~

blill ..moI~

>

fl;l!Y,lfW: diJi:nin do-j~ ds,gm-va. ~ri C~l d'emerair~ ",GUJwf"D~ tea:r:isj...Q.in., j~lla rftm~d ,;rra.a ", idroJij:i1'L dagmD$~ ~iI~., ~,~ .. uXJ€'.tim1e ~;gFMz ,m.eifil .Y§U w,e" ~:ce-!'en ~fed,e tM-· yac1:y,te' ~ (;lwnJmJf n& ,s-pJ,en. ~a¥ljm1t duj'~ iak W~ dni. 4IlIWnoiongmik,.· hil" d:ikU~_Bu ~', doUt'~·i\i ,d'-o:j~ya. kI~m O!aluuJ! !l'Gfi~~ i ~ -agill lonemiy1e ~r~e~ ~" r; dlUme~," ~·I'indeW lUlU· dU~gu iVtEl dn§llin.ceJm- ,l~ rledi~., bun:kfnH. ,uysRdJm. ,y.em ,~e-m h~ler 'Ve fwlf2li de" )',• ., hq ~ ~io r~m:snlmn d'e~leriyte: ~lll1Z edUen.. -~y~ ~. G9. I~ •• ,OJLr. • .wI Oem. @.. 'lilJl~ l,i:e b:unlann b~b 1.~oJmJl'erle ~llB1J'ile-n -L!'€.hil· fen fJlb!- '''D101tofoAem~ie.n.e· iJ-cr.de t.u4re-toi de ~eS:imIS:J"i1t IS~

h'mfi ""oq~'

J~flUlli1""""'Je7bo

;L-......... J.(lM~

C'~J~
~~JI

,1 __

__.J-

~ma

nwksnJ:. m~~·nin.

~1liI'_r'~_.

·..ar~mT ..:-.i;;.,.·

__ "'"

& 00 _.-

,in..

oRib

iii_I

mr-

.gSllii~n- ~1t ~n1eri~ 'wU:lo-' ,,;a;si~~ B~U ~~nQlj~ ,~ce> &u ~~. R ,tJw 'c!iNkn ~.J-m1ele>Rn hep T.uro~ ~~ d-a,l\'a~ll~t.yI,e ,s~i~r:~ lmg~~ ~r ~~;n. ~ ,. ,~' .... iL . ,:L-;~\O:A'. b'm.;s;r", ,I" ·L ·r..::L.,....~' ,[J;)lFeJJ!" p.4'~r~ lU'~ f'ltiiiKoll'II!;i4!I..tiR. ~ ,ill, jji~ _. •• _- -~-l;;;:'.....!!_, 11. .... Jl!Jl!'e'~; r~ ~'U' -"-- ~1lI\RJI~~...gl ~ '£,;; u,'!'I(ifU.g ~~ 1;!i1.!!i, ~dar gtmif 1I,e' ,(I1!:S~~I, sU" lU-dlef' ~n ~ iteri s~ ~dem.¥e;ti

ru~ ~~Y'dd!iJjl; ~.wMmm

g~

.ue, tm, m.onof. d13jij de. (I' daleve oJ'itlJa m ne-'

$.. .a4-

lf~~J~~, fi.:

~~~Ili",.,

lhtgu:J:!!, T'llrllt dmwU!J.. Jfli~~ lehpsi


> , ,"

(t~

her,l

1Ms~~' ~iW.1J. oQ:blf:2.o oLVl;I'~ut.. iiJ~ .rC~vn.. 19~~J'e.ri~,..:1',,,"," .,~ v'~~r,_,~·.I'~ - -, ~,~.Ji~. _~ .....:Jl1I_ ; '1W!!l:l~ ,n_J"U:'j!l!1li ~;:~lfll&drtJ\lm ,!!!!'~ ,..,.-"', .... en. ~ IU,Ul£:iII"iID "~.I;;' in.. .d'.jone J .:: ... :',1 """ _. ,_ ,--l'~~,I.... . r ..:: ,~ ., .. '~H:i'~~ ~1t:1< ~_ti; !!I.e,n. ;SKlI'Uu'~EI!~II: qn,~ ~ ~W~M1ie: T,~. ,fi~en g,eWiji ginieA "u.00 ,~~l (ll1i,_~1iI:n -s.~er~ ~e: ""N'~ &1mJnnu·· ,da: ,A:\'r~J.h:f~!il. tlilfer;j ~~ ~ giW. g~nl!h ~l'l'f;.. ll'"iSb. mltill ""kjl~'~ diU:enmr;e~ ftWtta, ,Jimelf'm·nlfl.
1~.

Hiu re i'imI., N.. )'cr· t Uk ~. . liJ m::e _ _ ,Ic~ '.

~~F. ~

110,,", ~

BtQJm~ ye~d:n*1li IUlbiiiiJ'" ,diilerilliin ~)'MII dQ. ,~ liJu:m:Dndolle<.mli~ dfl,dh~_,

nd~_ .' 1.1. r~ __

y-era M1hm:nm;n

a:n~l

alll:liwt ~nn. ;o:JntJ!Mr\o1u~rib' Ito.ililtlurnsn. sOder' ~riJ'Jd:e t9~~ M;t m4~Q :t~rn:t'~n'~jJ ,g~~ ~rpma.la<~~ Air Ni\ ~

griM ,ltd__r

.jj'ToUsk;; Ng~.

M~

.. ~

~t'1de ~uddj~

~bflr;Q~ o~4Jn ,btl" l~~~ ,~~y;a.'~m ~f'll' c~~3~r,,,; ~.U£f,~~~ liiG!9nH~ ~1fU~1i-"g. ,~?ipe~ to ,O~!b~ b~ ~Q~ M~'~m:kI,"ft m'~'tEl'Tre'k blr ~~&~~ '~~Tl!.j~ ,~,yel ha~~d,j:reb."J1J.ir? ,ll~I1'erin ,orij.~i ~ft:Ft~ y;~'a", :b'~CIjj e'8'6~ ,~i3.ird.ee.n, ;sun cW'a,r~an ~'O~ ke,~lmieleriD' ;mefh'W:J1d~n ~ h'8P W,~e 'i:oya~J.d~,b., ha:n:uyt" ~,dat, ~~"ft",.w.~~llue..~RlI:Im~ '~nlamlaro JJ~liL'lnm~h;r" Bu abstm ~~ifllUJnd~jf Itoiftgi ,oonkn~ ob,ellM r.ffiS'a!f1 %fh~"tKde' ~~m~ ~arntt~bi ,aUf:~'6~;r ohl~lilir? 'I;J~' ..G~n~r-D~Z!J,i' t~mi ow i~i, 8~~~ ~e'f1,iln,pj 'ver'iU"-ek_ ~m m;oM/p;_~~n; dO'B't,utlan: do,~I.' II"!U:!P ",OHne;J" '~Ii~(i~~,~J,iI1~ ~~Qn b~,'mO~O"O~~_~~ &:4i 8'te."8ini ~e bti1D1i b;~r" fene~ ~t~umiali'" :~m·, ka,I~' b~~~ ~o"~dAn

~r~e~

.oUi!'l1)C. }\farnf~~j~ ~~:tlliliil ~n;e' '!j,\!'~~a~MwJ""

d~ 00 ~l~ ,m.6~4~m

,Seillen~ mAn,t:y~ ,d.eMJeHU!B~ me£~M'~ 'EG~n.e~-n~t~ lIf.iOmtmn eso m~m',~ ~t~},Ql ~fb-." ~m-,~;r. b~t 'vl9~r!e ~tr oom-an.n mW"6,_~hepU'r" ,Md_n~~lI rigfal!B~ e~it:t f~t-e !b~ '!Iil'Q.nei'J"P,r~wdi'ir. ,~~
.3_ -

~~~

,~n ~4YIrI'£S~M ~~~ fir.:


11:.......

d~t~',~m~l;ljcdJr" "~~iSi,le: ~~'l1~atm~~\L'ijl'{'U1, dl~~,-dc ~~'$iiJ QfaMlc; jI~~!ilii'H~" :f~ ,~ _Pin, 'Mq:~l(;t!·~~ "O~!llU8',rt he~'m~nh\ "ot~· gore~, m~i'elJwdl£~6'~ .~lIfJmO:~f,~d~r" .M~'eld

MP~ntj'l~~ g~\f!.'Um~'I't... .' h~d£il"" C'uIiJ'12ij: lIj!Qika'~~:w ~e'~~~ji ool'd-e ",to~~iJ;t.

n~~~~

,~n 8~mG ,diUf.rih"!!i JeR"" P:aka;~ bg~.u;n.. tc£Dri, ba;,~~~nd~~ ,~a'mm ~!D~m.I"'" ,~n~l:jliz e'~6'ir'" ,~(ln;, ,~'dj ~gt'. onUR, d(3~di,~Cit. U:i,'i< e se~ bo-t:~I~r,. tiG'~~te,:"DUIil' ld'(ui~~a:~16'"n~~~ olGmA l V" +, ,8: J -§e'k~fr-We~~Ql-l;&, ,f~11em~~rt ~b~;t;~~~I.~,. Her bjT ,lton.~· sopt 8~'t.:~M ,~, ~'e en 'o~m:h vc;r'U~bi~m~ ftl:Cb1(j;,14l"J' m~~,ii1n, hi,- s~;ste:. ~hi~~~. ~~S'l~ ,0l.i'ilmt~$ ,btih~~~id4d~J". Bu £~S'lellQ 0 In.rj;tld~~ ge~~j. d~ ~~1N1n!'cr D~~da~i. ~rh~n§~" bb" '~~fmatllJ@ ,(lI~;N' ~e'i}W:i' ~a~ 'Pe ,m~]"i bh'" M4£~e'I' ,~jdtEk4 ~e"lIh,U~~, jiililll3~&e3Jfle ~!tle~U~~, ,~~h~~lrll~ b~rhi.ri~' o~L1n ~rt.~b~~~I'fl. bfr' nEi,eiC!3'~,~ C!w"~'tlll Qib WIIIlI !~~r" ,N6,~!e lilabU biLl' Jtl.Ql~gn~iI'1. m.tn~~n'n(:'y,o n~~e:IJ ~~i)I'C ,lto:d411", b~l~n di~ hijd~~{:I!ii3I:r~~cle h4kfln '\;1\6 ma·, eS$~r ~~~1~~ ,~'m~l. ~~ M~n~;9't~ ,rnHpij;~ V~ l1Ieni b.~F' ,c:~IiC~a ~{,lv~~~~Ntr' B;u ~6'l18!~,. bU9:tin~ f~aOOr 2U:v ~,~ dU :b,ilg,is~~ nin \'le:rt~i'errim.Jl,~~'e'ri ,g~J'l!l;~~ e vl®t;"imj'~rt m~JN.m la:VtlC\llL~ ~n. Cill &1rnn'I(R~,~~ '~J""q~bF~tg;m~i ri~tLf~' r-~pa'it;a, \¥@k ,j;hrfl~! ~~f~mi 1J oo~i»l., -T:tlrlll dIiJiJi!,nde ,IJ~~~ b~htnmMmgM:,-lJer,~ !Jf~h~£b:~e'djr. .

,'C.~~,

~i"'~i\

Q.,

~'g'
--

!f~'P' ;",;!iIl'/~T"" .f~~~ iliAFy)l;CI!:a~~ e~s: muna,lio~ ,1'i!i®n'Wn,'" ,~ o~, ai'da:f~mQW~r" ,~fli!lIt 'liNii1a~1ll:(kr14~~:~i ~ ,edlJen. §er, \IIlMrj~ '~i$fi"r" .HCI/(cf~ ~'cdi~i"m~ FJI" b~r' y_~ ~e..lF~li!~l;r llr;!:Mhdli bir' SlUi~tF, lJu~m letc mdnDh, buM'ug~~~ ~~M'bu, &'C'&i~ ~~Qdi.~ld~r'. .o~ilJn. "rn(in(;i [lji, gcrl~,!'4,l:n., o~d....,~!'1u ~S'6 hem~~' :bmr, M,e!B,(IM o!I,'il il:~lrft.~~~'n 'i1l""
c. ,-,

e~ Ih.. u,., ,i~ Ii; .,...obaU~rriifli .aldl. JiaUI.!i!! mu~J ,


:l.1.!'.....d~-

_~

i-a'l,ll!, ... ",b -- _


II' ~"~,

~M-K,

~~:JI"~I'.,,,",I\.·"dr

~''±II!I'!1¥'"

.. _

[.. "",II\~"""',.. I-·- :~,.,;lI R"',i!!inl'~''f~Il~i!il


,k·' I'

,,,'IL

rJ~!i'

~'t1',cok lrola,y
Co

,I,,,

II-.L'i,i

:n..,

edi)~sbUm1t~tedtw M:U'(t~ ,00I4r«1$ il~Ji,e ~j:lfa'~~" kd~~;el'e,r' or,l!alS'l..n~~ b~da. y,m~n:§ "'M~'" kenm:e81~ ~nl'lde: .bh
e$tiS;~,;fa:tb(k

~a~M bJiI" .L:d~"~l!Qj !!lIl~r-(Ilm de~i'~e~r~w~n ou!'~'e" ~t'~M,J,lj6h~.!l\I(;I J:I'(ilmutda ~l gii.rdu~~~ ~e ~1'tis;'~~J,y,Elit

'Om~n~mJer~.s01asj: A~n'~"e~~rle ,_,v,18~~ si).der~n d,rMn


oj. -

tli!'c '1I~

~h,

dur:

(Kate'

bj.f'mai~'j:J1, mm,

'~dFlmtl:
('~D
€.IU

~~mn~(i~~,~81t1i
i~)
Q:(:,,'

,,~,..

(;aJ
R-

edt;

-+

f,Q i)QS~J\iit.,. ~6 wtU. ,~~a;S' ~UNn df,lle,,'~, :y,~~~GnH~ 'Ii]~'" ,m.sw",~ ,&8~\i!r..r~'~jb l.'~ M jJ,m~ Yiil~(In;Pt~

.A{!): A,J'la ~l~lP". Ana. Mk o,bn fO:Qe-m~~, m4n(2 ~'air~..;riG:.ilQ.e~ mi(!i'I'h~~l\l\tunun ,b~lf ,wii!lIJm olfii.-

to

ro~ ,i~CJn bJ" , I'

uy~i .' 'ji b (l_~o. ya1'9ilndtF. Bu.rTi1dia;:. e nacsrna gon:. '" iii . ~m M ab li.r!
.

.'" mli:-

ll_ . 'Oq .JuR"eh ~Id


'fIB

1min4s .. tj !ii'i~rnil'im. B~ 00f


.

me~,n,

II,.

f~ cBSa-s .. 6i'1lam1:
...HIIlIN

~.I,.
m~1

YQr.I-

(.2j'

~l. ~ ~mk bUt eJemo-n omm ySTi4e !18(fmi", ~ OJWII m:d,n&m Itendbt:.de teRlsssiii etfirm· ·'T. BOyLt:re lag + ok = .a-kJ bilone.mi kay~ -, Jt. (atI. oi~W;r.· n vO H de· \f~.n~-= e_emnnm 0~ft

A~ Binnei ANce. pr:iJn;$QiloI Mit Ie:rer~mat:iADlII". Atroda bti'm.smn a . ~ ~

OlntttDD.

,BU. i'J~~

e yd.r~
5. -

i ~r_ J,t {~}ln il¥nci im.rJ' amlmm da hum.n ~lyOf. "G,URe,..ni~ t0o~Si!om, ~mml,et' de ne lulidaiJ" G(ydmlf1' :~rlJ; i!l&terme~
(J L

UZ·{l~mY

'bili.rdenibire vatm.nA

T~ , ,_..,YM ~_. Mn gefd(~ §-riUen. Mfflangi i


ImniilmJJ-

Y; 'banCl ~

siwler mes.e1e.:si:
l(,.~~,r~

im.edc m~ .bir

tesin)l't~- dUfemk. f ru:

n.m.e _ ·r. lifts kOk m!li.r;uiJcn bu 1.1_ r/in '&em:s-i1 e. gi t01lem.de ,tnPlOn m1fBF~
(3J At: Um1t

oo.... gibi r

9~

= .J

_-

L...

te.-

Bu ~m~ .sdha anla-mmftn _ m.Clnd io"duI.F',~ 1(.okUn. €kldfe' e.1#fi rminW'zm m.e:~ en uza* mUhile bdal" yayth;iMJ ,s_~
J>O _ -

mhG anl.&nuno

Ib"r

~jl'.

m;4~
~Q,

.11. n;o~ ~ere8 rAt§lll

&W,eif
m.el'~in-

mmuimn (in.dG"n

mef'~~n ~

aerkeme:

= agai: = i!iIik ':d' tahavv~.rin.· 1Kiil; 1(.0. ~ 1I~}lj. . :yk' btl: {a~,j e.1i. I:OQ:Sm;ttUn, . _ ~~_ de'~h1nti g)jz OnUne OJfa:mR ReJi1ll€)I'e' i'J1.cl'oo '\.I\fi!nneje ~~.un!': 1- Kolf8 ImirUimR ",' nHim. . .~
,(il1l; d,sn. gllt"JI
III'

m4n&1i.

dumtliliJuJra:fl.. ge-nq bir,sO'


v~ mahiyeti
{ne ...

.:ra },'·sp:ll ..

b noo ~m:olom _. men wm m~,_' ,e: yoboRCill hir oslfdon geJij;lo\J" .ssN~d!Ij_ " {de -DI niFll ,tcU~ oldaju ~~£l 1!llJm;~ dlliR ~ "''Gmtu~dDtI\~i'hn~InDn .~ k ,gr~lijini is:p:o!~ ~re .dUde m~~J:(ilz,a e1me~ )0 a .. bill'" ~,reti· 1Ju. .ts..d'.ar JlanbJ ~iIr" elrnenlek PJ~ rniimm ''111'8 p!J' ~Inld_r. ali' ·11 teon~lUn asd biiyii lwdeJ-. .m tu in~ -efyfizU diUerin€: ana h,YDSR: oldl"· ,ju. dava.smm fsPQtrdIr~Ko: __ &:En w y~n dlJ'. halbuia ~ ifuUhmdoeQli. mii miSUti flQlntkfjl ~ lsJ'derll IuIlnHIJf'. ~ ,h~~ otdU9uMIl, ~~b.Jr I'liP hB ~lnul)':on (; a qg~. biI~n. nijeJ gib:i' k~lcr' Ilile .bugiiIJAii ~)I'QH ~ ko~!J1 dc;lde' ye:r' tI,u{muyOl".· hcrtde o~. laro'Q1~ 'mfi~jzoa.~ ilak_ ~ we hal b' f yell bir' lteUm61lin Till" ~ft geldijiniA ~. dJ3lJne-. O.ftOU;tJ, honUfU"" ~ '&o1Ieaa= y c-ite. I ~ ,demg,lfz; I~r' '''(Ii

lro'

II

bill" ,iddia ),oJHul'. Dilin ,n~

diw mar

ql

}'t1~kI.

fruhrnamGn

sOV"".

te,~
I

~.

~yon£ nU~~n ,l:ute c.~J .s~

~~.
iQl?J Tn

- ~~

..
. blJAl.jq'-

o~

~hseditirJiten, ;w~nnm es.p~li i(j3n f~} di" ~Imyom.=. M~J:dg~ be1~ (d'mo~ "tG~it;a:f ~ )lfb olon pyk~~ ~elhrrk.en(b·T~~' dem:e~ miz debunue.yil e'CI'.el".

dsm

dan

'~i:ltly'QW:. Vant

mikda:ll'! bilW: a~M'

mil"

nell!. ,mlrr:ur,~ i:oydQIl Ghlr~ r, 1(50 8:1\o'"J' kle!l.im~i'; Pmns~da {SGleiU JBltiinde

B~

rtJ· :.eI':l'JleR :ilz~ro. Da~

ik-l ~ )'£i.z.~

OT-

~ me:

GURe

de-mek "W~

Jdon ger-·r~

~~r.

bllt » Bu b8l._'a 11'4li! ha..

dg~J'tru:r", T.iir~~6~i~· 'Ya~~ k~ cl1il~iJ'tde l~s~ra:.VJ ~U;_m!~u~j. ~!!J:M;lr •. a~ &~ ·;o;ali;'m~§!1' atik!;mm.~. -Ya.ifi~tpa- if iiJ.r {5t~~ l,®hQ6~g, ;r,i;nde olur _ B~ ,~Me ,M!1m.e~~~n ~zj~;oo ,~rn~ mt~ o.~Jj, :(~yJ M'.bi~ ~'el~fi wby~i;bJa

iiQ;f.\et ~m.b~I2I'

dB ~~~da~

)I(Ul!!h~ .• yghut

r~J

ro,~,

"-J M;~~m~~ Q;olt~1l ;ft:r.

Il~~.,l@ri.,

,h~u~lu~1 ~al~'"'
~,l"'fIIIU~"

~~:oo~

i~-'

IQc~~J:r·. $imn
fim~

. TariJij~ ~r' Cf.ev,ri~ h:~Uamt~~ "'e S~Hm h~!hm.~~n d~lFlfU'l~ ,~~~.r UU .t~rife ta[f1hi ~iW-(Jt ol~~ u~W'e 1!.1;~n bu ~~ret~ b:u*n~a:~
tu'"

.J.'i~e: lJrnf
'1J!l~

rn;fi~,~oW~~

&~iaM

ih~n~'rie1i ,U~l<~

geW~9~a~ll-:lm'wt'r'. ~. ;t~-

dgjJa~roie;

~GU~VJ' kEi!li~

T,rlr~
~~._~
~l~1a~'~~~,

~U ~~ha:n S~l?l~l~ dejerl~ ,b;r ~~"mf!l-o~,~ ~tadu n~~~t~jmt~. ~~C\wn, alSi~ f'ul'h dU~~~ g,e~gtli !f-:sip¢f Gjrun~~~."'. BlI.tl~r.thl, jl6\~ber b'~ ~~. T!l-f'k~!Brln, liliflq-:tt,:g;~ ''l:O!l.~~ ... dumrheiM'. b~~» _ 90,mFi;l .S~~~~ ,&,.
yecel~ .deg~l~:r. frot) ~U''''l~ ·tu~Jt,e&~ g~~d.\~jwn. is,patlt':o j]a3'a~ .bU- dH ",e' U{m.. ~~k(l..r t~~m lneYdantli. l~:~Xl1<m~~:r vjJ b",~~, Pith. mu.h~rn
~~k!'J!h~'if ~~.

'O~

iilU.W~iU;n .YAI.l2l

o~~'

_~~A
T~T,~~yec ~~
o~

k~1'~~"

,iFicJh;lll~li~~", ~eri

~dDmi!R.t{ll:

YBri . Q:~~,anm~j1,

ei~~ir=

'1in~y~·dl!;lmp:tl1tl§J11# ~\e .}\I~ ye7j; dlB ~T.t'l ~ Lah9~fer ~ LUiga.-

h~~!4mim~, 'V~'B kui-

:'~at bHM cTirk: E~mQ,w#

l~~'~e-

r'~~ ~~

~~n- ~~ (:i'~'-M f'~;rf~ a~~na B'flkar ,suaJ. ~e: ~arl. [?r:rt:it, Mc.Ul.f. 1S13it

U. (E1e~m1t)k~Jj~~lr:

hrud .8dz;i1~ titrk~ede, fIl'armr, ,(~e~nk:J kei~~t:r:rin'~ tb~n:~ ,,~nt., 1tu~fD O~g"-.. efim~mf'~ ,~ool~~"d'e;t:t la~~~or'. B~ M~~I1n. de. T~if"k .ko\fail~i'i- 96W'~ titrLUS~u:n :UUJ/,9a~'dtl c~h(}n' .NY~~~ ~'Jilat ,t!ifijm!-ftir:" rEleM;ti!:~), '~a~~Jlne~ me'm~ehtjftm~~ de .~~'~~':!Siu~ .y,,,_:. _~'i!::!'\-- Tll.!'ie .~U)Y,I"!5l~kN~. cvllilr" ~'Owlf,ir; LiU .~WdP ;!I~r.~ ~u .itaJJme~\£ fi'i!r.hQlii! ,ofrirl(j!~ ~:lga<~i~e.IriS
'...... ~Q.

ytm' z~y~B:Q!!BntIinQ; ,own f ~jI' J .MmlM~n t J~'al-

hil"'!',d-';';'-

'"

_.iI'... ...,l,i;'}Ij".

:h'~,

-,~A,~

~,_

~!~t
gj'!'l'f,

'I

C;fi(m~~.YOr~ 81~:. ):!g~~ ~~


n~UltJ;.-.Q~!r"~

m~'m~ii.

rar~

Forah ,~~&~". ,g~~'" gaS<b'Fm;-~~\~h.(tl,~ dle.~~~. Ctidu iizity; i.'!l't~,


'O:Ri~~

~u he~i~.)1.i
V\~

.b€~·~

.~~

_ «~enil.Clj~i- 1,400 't1~mlJl dlek YQ~dJ~lriQd~n" Bn§.dad. ,En~' dOIlJ!~ ~~~(gnV6)_ 101119 _ Mlalr'~1l iQer !b,e~ery(~z.'1 'Sfil! i~g"JC!t 'SQ-, ~ ir-:fl iii:1i1li~~1. Abbnsi' Voi!' Fg~1m~1!lalif-eli~r~dn~ bHi"n~] b ~U1e bCf~~~: @ytemesl. "d~v~etl~rhil yonremlB:~i 'V~ gel~nekiler,i s her 1iI;(;. yu£vddg bir 1iopta riQ.~1<laJ oir ~'Tcime;.J(J!lmrve .d~~ iU~lr·i!:ll rnhnCl UrriflU191i'lD Y.Oifij,_dJlgb~.I.i B~ ,~,~~ 111lkumli iiiI v.~~ k r_ ce .O$m~AI~ D~~II€;~'~~e, de _e_t~i~r~li um~ r'du~u~'~*Q~s~e~ r.eb:II~~k. ~lCU1.MI~s~ta·fIC:~UII'I f~~CE. ttmr1hlni '!!JIy,g!lll 1m b5lilmle· re tl!'I'~~ivgr ''!1~ _ bolllmieni bub~ gO_F.eo~tClmJdi'I'i'I~O'r= B'5y.lece bu" nokwya 'v'ilfl'Hwu~c dlu1fluy-or: Turlklef In. Anilll~· t:IlO]u·~ ~op~~b~Ui ..~ir zriiil~i dm 'Oli .P~~HlO ~~tool11,yor. Tu~k. ~,(iJiI'._~_noo,llt_ r.:okiSU!Z;tnll'l-( ~IOIr.gk ~it,~~e· eek lbull" ~,um~G".~DPS ~@t~.~~~r1~opr~ld(]rd(]k I. uVgoli'hh:-tCl.rt!b@I'!lIM$!~rllilr-~ l8.imfl$, ftc nQhViICii' lR~mG :~a!lllfUll1lht~nl1U. kur!lm~1 batu~lffltlerini ~Olr
miIJcfCl
mJ I'

'1ilIII\fOf~~I";,_ ~~ebiVlrt

O~Qf~'~ "ere-p}9IU1fJten

UZ{lJ

k, ~'~n

.Jlmtb .. ro~e~.n 6

Se-m~t~hd-i~~s.r muu

l'n.$1'eitk 11l-rkl Mhu:i':bden

ki:y®'m:rt ~Mf~ ~e :,~~ 4ili~ m~d1i,. l1U'&m ',r,!l'r~ oolt·ib~:oo~,ge~cn _~t"mef4ti.~iU" rljirm-:w~"9~.

nu.y~tlr

..

'~t_. TA~

ooVlvarJ~r, BUitfilTh bm,ml, '~11iill1t'i lknllf!!lllHl a n, IMj~tuoll'e1" ~e lIJ'ljxu~UcUell'. A![a~ i.deo~oii$:j"DiI[1iii kllSk<arnc: men!llJeilileB~rJ~ tttmslllulal ~~!k:fi!iUYQr~ . _. _A~~IClI'i~lrt._ P.f(lP _~~i~~',I.~ SiIJ!I(lnflil~~ bJ f 'lWi,k dU;~fIn~~i" ~ n ~IIilnl lCihv~rJ[:JI~., Amp k;~~t~num boV~m.r;;I'lJ.ru~u QI:IlJfIiI{:Io l~tk
garu:!l1.I~II .• rIl:elilJt:J1~:~i';!Ilrt!Gt~C1]1

metfie~~teiii, Ti~ rkler"i _ _, ,E yotOJ" Ilir kl!!l'fl9ml do yorg~fl 10 mrnli:. kUJ' _ad ~fDU. Tutr:lde e, ~ret~yor. YDRe A'miQplmn:kin., Mop d~ . ,) ms~btd $"O~n~t ~ iln Ibl'l~11 Kald I ~ O§Jetis ile~ kit -, Ugil Y • kud'e«;:lllm., t~~1 e.d~VQrh;u'~ IBoy1ece Osma' n _ iII:flne ~OS. I euchne Ig~, e<nsiliHk we 'I "arm 'Til :kendl 'i'X9]~:JflfU ~i~tlfeffl4Yecef;i dfi~nc.ai. 'Im~~ ,8 top ~I kaiy " l~a 'MlJJ§ ,o1ll1Yor (..)~ , 11 ece A A Uz,errine' TezJ r":~n bmmci k~l'QblRtJl!l tl!tf~$titJlen. Turk fumn :kemU!lli.8'IOUvftSll:li·ginln 'kmc.el'deti ila ilg] i t;Ozilimle . ani bO'Yut!orta zangIlt ~ ~rilml§ IIVO ~ _ ~ ZettginlBif rme. yots-uJ,1l , m Q; " (unal E. lurk ayd lIui!iId _ mpgl11Pi d gusufiun v~ bumm Qyrllma~ 50fit r;:u'a fJl1Il kacr e 9 ~[j ,in 'lekwnlLi~mlfl Ar,iap :,0 vet1iitm] oldgu:nu ilm smsmUyorum,. Birind 'kt'Wpl'al• TIC!., k y,e·~e ,eril1iik reke "n)n 'keninde ~me'kte. mGI!1 rO~.llIilan11 lJ[)eVileti!'nl _ GJIlfIO ' ,retenrrU Q:ronmastlil!'l]l1, ~lIitt11· 'alml go:ste:rrneye ,~~ OsmcIl'~ DellI e. '. hit ~~ku yok. b-.. oollpnunlf'i g to -hten itibare.'n. yctlnlz,w Bir ycttli'G' Ms'ta 9i' runO.tulnde J'. l)e§n 'YOImAC1 de Ie er,

,tJl'ejil yab ne b~k


lIyG .•

!ii, " 1iJ, ~I~ Icililde OsmQin~] Qydl!lmm~ k~ndi5i-:e1 I flLi!lbilir- mti?

ba'S~ 0;1'0111 '~erc:iiIrUllnlmn S4d


val i le1i nz]el • ,

eh;-Iet~ biy'"

:-el .fikllartn Os.mu_ II te-

an

b~rr~nhM~ olu~um
Qtr

venndm

lO'Yrmrt~_b~

en duynurs

bet.

~I!~:

Co re;s_i:d1i;~
'TI mkiculUk lillIlda

insan
Pi!

0000<1

gl:.!mdl!llr~

Co r;esizlik.

(;:Qlr1elii

yor(I!r_
(J.

• OJ'

Sf

bu - n ,,~:rlJb_k_ Ie! ~

Qfrrtc;[liSl

YlkJl-

ra, tilr

b!J_

kDl:C1Dm,..

_m,.ge

Qde-r.u. :yeO:Uq
::l~~un"

m-

Her oore. bir d-DQ~. Venidellll dogC!moyan Yl~hyor- V( trn, Zl;:P.mon zgNl:lJIJ!)" kendi k9lltn] r~detn'le'k o.a-rak -:__" Dy,ilJ "_Javorw Bu't-ruk siv~:saJ ~)Ii 'EI ba ,r~ , ,i oyMml~' ttTrih k,atl.~Omr;DlliIl'al1lru bHivmum_ ail" verde. bi durn1Jfi1m:fa. ijimdet:iIb I]\"(~~:k'e~iI:1.1i 9d:fsilli , ." II -.' QP a raj~ Yo Qd4~ '11'11 t:arihin Hctji. -:-m cOm-m wi ka ul pr~ T~m 00lliimfe1i ~obllli1 ,emii,p" he _dig,-'-- BlnlnJOn !Ie dest~le elfD're ri ~k,iI'I atUlofO~!i' '., Gr dl'eni '. _lOOiJ~1lUi. b1limiyo" . BOyt'e1erli. tih1rl 1dJ1rOm t Ii. 'I:€!IJ1'Wn ~emediaili1, bUc!"', cum~erj 1 e~. iel1iUfe~ Vr;!I,:fOth.th tQPlum VEIl " l31r1 'Ii Ie 5'] [dn 'bir Q.Ole SWiliIJor. f.]ulllee.e hem '0ll11lflilillno kO'~ - ore 1e:Ii]]l~yellil1 ptfrmsy~ devam, etg En1.r~~:ni"tyM' \Ie 11m de d'i. efDd)gii I~f; lie k'enrri$imi [kuFlUli(lbil~jni wnlVW:'- ~iz'li. :d~d.e 00. esizU!1i oam' sa 'lia. 8ijy,[el u bi! ,~M:., \fut ' -;" -;- ce_, ib.5ylef!Eni~jln ofuumUinu. ,b!Umez illicT-a m., 'Qr;,* iitJ!::eneelere bQS1bya' . [ ,lllnmez iI~o ya daJ ~ rifslz ~k~ ~ I em IltV't tlem hml~~r., -tHmVlD. Ci' kO. vulga' deli lICe "m :so.ndlgJ tilm~1l ne I~Jkence," lI"Ie lliIe bey,in ~ml ilm;: _ '1'., .e;v,eb. Qill 1iI,.Q. II(lrf~iZ l;nb~'C~ltm d-.alla .cl~ _b~. :mel: ~bitW tb'g guOIIIJ 1>1 r 'f'@Jk16:r ¥ar~ OQ IUsizl', OD!J~'llIgtl:n m:Cu'lil~s~I' ~ I kar¥J.slm~!l HrlSSjzlJlk., hill1,f..sit it;IRneed' daha taCitl. tlJ[rlili. mc:z lili(l1ttn 'd~JillrJU:iIlld1:r~ E',.·si iJ<e.sindir" Jlklmdlr~ _
I ~

,95

. ]f., ydnmrlmll u'ooii1rdtUil ri:lllhiUi.'iektir~ Bll yQzOlm (:Q:fel tr-,~ dOriern:e&in t:'()e.uQ~-

Ca;r'l:l.. ''flfium $Ui'1e:C-1it;]ndfJi ylkTJlmonm


00 rei

&D'.,

sO~lJm~'li!!!l!Ik ·yt.fkrur deetH R'i"i? [Ii]

·00 tJl'8

ammaV:e: gere:k

w~.

w!!' ml?

dill!r, CUl1kll

re: Qf-Qmak_
gidir;;

yoftlllbkrJll". ~lmi1 mhmemd'ir- ~-- .. zmd'ur:- 6lwl -pm:en 00z1 (m;~ :Ielide () zorilJl -:$ ~IerdoG oym -- . cOk j fe a Itlal:l~l¥or-. iI1j'u y;iR.du ~1gy ICC - e m IBu yii~den kohl., room,e. kGplh:u:lmtl',l!,k_ C:(UOOj~r, i ears w~k! ~ 11t01ie5i2~Lkte. cc10ar:i1. e4ilmLte:1iI1 ~ Dlmg-. -r~ 8u VMd~fi ~nul' I venml1i 'Uli'l - s'" olUm illin rg~S.el ~.

Idoju 1 dur. D~lfmb:ile:rIIl'Lln~ c;;ar~m:ll'ir~ -1190n Olfltdi

,dUlr..

ilbliiH Hqldu(Ji ~f'aizliID valin redJ'yOf -g. - _ . eye m~~kQmd:ll!Il"~Atofre'ti QgIWUUy-Qi; lin, .s;irec. iCimli 'I' OIuf m WlJ1. ~~Ifi~ ~d~ yarv~~, 'ClIVO' b:fr' ~muQ artJimlmllro mo' '-:iim-

,I-

--

--

kadClf e.~ uz o'J iJ.!! f.OOl i@1s.un~ Vlll]td'J r,


°

OJlwml €!_9;@:menliCJ I i

·fa rr~JTU'Sa~

sc.. HilUm Pa~. 0 n

(O:re

'0 1iI!lf,.'11,

rile

l!'1i.mt-.

TWilik ,oydrmlnl., IllI15IJIGyU~lIQ]j boyuftl!:hll1!llg~ ulbnQ iIlJj ~;:;iln -ibn;j Ha dll!lm'fel~im:le ~re. yo_ _ r c.gr~i1Jlik VO!. d)evIe'll b-,.ook bir h19!ll1n vO dllln. Itryosm bu teo liiIin ka:de:J1ltii kQr\~krennrndeFi 011 ru Osn1tnilll I['.lewlei d:e.. her rUll1i'b'I'1 glb~!, o100~k:tir~ Bur ullny.G!l:l$IdJrJ Ib i Haldl'wlJ!lIr Is hrs on II I I bill n ~ Idem dogu~rt m ,oo~h:ljr~ f·W1@S.QiJ!l'"" SI tnmymnocll. lR6n~sCiIl~S, Mnfya ~mCllt -JOfCDy' - Qlcm.\!I k (:feme1J(. riiIYftL z;omUi!l@l i~I1I' .nr a ' . k, ]fIS(IIli"! YU~\" yamamok de " mn50n- oue'li hEr yofiiDltlk ,000dug'!ll!~U -~H·, me.me!~. QolummQ1 g-elivor. itu1,~i H(I!lCiIilIil Orlo 'Ca"I' -karo I [ki'aUIIH bHen: blr dr!il· ~unur~ Ortll rOou"m kat1~lr" i ~~fI COOdy. Oldfi __inso-.. niH'l cair:eli vor:at:t - clduAunu bilm8'k ic~n ~nsnIli'l1iii1 el)$f!:ldu lomYJ!I d'oJl1mllnl ~flme VB OyQl (!In -mo g;el'mek lizere'. va~omij]rk go ek. Inso T_ ICQre WlllUd~ 0'- l Gll.I[mum a:mfa~I~liinCl51. Marx'" n pek co ~i9im deyi~_i Iile., 'blJrlum~1iif~n coouktWlik: do minin ~mn$mdo_n SlOiiilKi oh.l,~r. ib:rg~i Kill', IlIn._ Tirk crydlnlon tamil- dan S€vllivor~ .eldim'ilt~ va r ve r~,k - [I'i~i T~lfk -aydmml rotlll:d (ilflm.oS[IliI,L1ijJ -f(lUVor~ Ibn- ~ Hmldun~ " -I ~In ~Ji1 If!I1QZcve imJ II biYOJeji k :20OJliilulu:k o,du~unu y Zf&11JOf mu? Oyl~~' Osmon]1 De':.I''' 11E!1n-;lin'Yill!uIHllndon k""m serum !1m o'rllIDbiliili.. Kocm.lmlil:!l~t vow.·

_1iII

Devleti'lililin IC'e'lIili .fd~me sliirecinde i . '!iliM' Iord-n. 'W'" arravanlld:r arc$?Hi1IlirI:D -Y'f allyor~ VenlkCy"'del(i ~ u bir ora tUflnj] ~U'ilQne ltn.p-Jl~ liD M nsurh lPMiilIS SQ;' oHm~',~~ .,e~~r~:IITICOlrl~1 1~~lIm'tg~ an ti, ~ .-m. rs gericlUgH!!! rill ~Dfu~le'riifl u rOOdt-:seCik va lonc~ i tbir Z"O . - OCft~ !CfV-Olh. temel do~i1m~nh)fd~11 b ~s saVfl]n(iS I .gS'Eekt r;lne.
~I 'lie ~1!iIr!iIi'U,!;Ortiffl.

~smOIFlI'ILI Scrdrcw:mll Prens &.it 11: 'lim ~~ Tunk er"In,_kiOk&~~I~~(U1e~, $(]~m2tln11i bjr bjcim- e de Olsgl. i_ret ad~vqr,: _it'Jurk;elf iein d~r:. -. dl"elf i-s_~m lie, erifiden rex ,~ fQrk'lI blr ~ekHd~ ICieJiiSrOn etmi-9UT~ is -tm"dCln Once

I•

yor (l'mo. Pr'teJ1~S.&1il HCJlIiIl1Pa~'linA

~lJrd'u~lan me.deliiivet. ~sJltil:m·dDn. ~Q'Jil!f(Jk~ ~bmulJ m.all'll:iierllce k kadar ~o~lu ve, lie i twlUnm d 91 ,.. n:n kO~1 e~,tli kler,j ~erf;;rfrle 'buVU~ b1~ ooJ[IrIII ~Ie hi~ ettn~,r . aO:l~ugijl'i bu ~trldr(lzcrmlom ifrrylk dUllendi mesi den ~n. ra ·Sam!. Hof!im P.a,Q dt'iiha Uerde' I yDZ:1 w;- .. liT kle: I"tcki~l'e'Uefini Vlkllf!D r~ o[IlRI d: -;w;l8tle u . en~ UMla). ~~r-v~ DC!lOu Ro~~ ~'mJuuQrorluOI.l~!1ul huk mi;( mg~ n] ~eliildI ~1inal pO'ff~oht V'a~ilfilr~ ~fI~~1t hukf: fA siTdu - ~eri mem~ekir3l1e... Id~ l1e azlnh!k~ i. Uer_. • yUde. I hem son de~c:e C'et ~i,I u'iJ'da li1u GO[ rfJhlA b1J' mwhi 'li1~ hem Ii: iliiun ve AlrrOp tes-lrilell'in Wi! ol1lnmClm Ik~ d.ln ... ~. _ -ci YDUI1U=

(ins' Mk~

":rklur~1

~e

IkOJIm

B~' b.m~1 mIen ~e tllimu'fle ke r:JJ olillu - Un-U arncolk Ilir :lrtiU'llll2n"r! (!j'C'likoal y;;mz'IJOf: ~BU ~rrl!

d'UJ<leJfa ~~bl!1 biclmll1i1ii GtCJ~ 'swll~m beM'fS,Wg'

so

a ~d1i¥,or~'1iie._~ 1'8' 11' C n.., ~

ii»

tUfm~

-ej' ~

.t;o.glJtlKe' .labor. !hem _ hm __ ~ ham ~e_ . Ifinla!FH!l. Iftn~ 'iflDIllam. ' lf~_. Wieb<sta"'s T.h&d j'~..:atiQf,l. D!t.1'f(nl~ • .l. JilZ5f1i
r

F". "1

kUla 'vorm9kl9u:1n nli.~$i~IDIm~n~! fti! umJiJG~moyo Iw,tQ~dll~ ktQ I~f.. So:nlU~dta' ~tip1kUEIrgib~ gerr,i~}eld'i.~e~'.9t'ekJulerd'llln y~jliiill!l,. r~~ulo~!l.all'ilil relIu!tiu:d'rn:Z)(1' ~dar,!'1t bu f'Qrikl~ O'!f'lrI!Q'~'for.(i),. Mk 'tll,t ,~nU~~I~ rvo,f.. SCl!ljriCllZ~m H(llim P;O~Or. ,~USlilru r ~lomd(n!DI IClyrlln1HOIlkJto 1zIil!llllt1v@r, ¢~~Vil ~ Ilol~~k~'t ~~lam''[i!1diinu~ bu" luy~ri Vil~rmirrnei 'fiiay~ll i!f'l: bCfn1roC! OS:miCi IDI'~I'i~riki~~·nde. I&I!ilmc~llll~ g(JQUi t~Mlnar:it'llru b:i!Ii!h.:lO!Jn ~lr'~ CI!mlil ~~fdD rnI bht· si.dir. 01'11"~Dlld g~lm~llr. Oaha GCJk ~v~enliebnir, 'lollzlmOfrO
I

'~i~,AifgGliiI'[ '[Gln, isl~m Alfmslk.liO\pQdII;sI" nld~ ~. l~tdd[Zilher. ~~~riTh·' dr:slni :s,ev'en~~w·~~ Ib~¥Ul~t 'c.,~r ~sJlQ I, Vf!t. "O~,rnplaJilofi :~Q,. !TIC ZitJI11ndo do t~hlmB!lli bltr tc!lhrl!kc~i $!llY! I'o!lil bilF' p~li1J1 k~~1 Rib
di~e' yaz~YQr"~ A'f,gow~i~:i::kHil, do.gOfl!'![1 ~ olmO$~r.wO mgmen titl'.. tu:n is!fim diFrh'bl'O$I,mI,(kD, QUif' o~~n Qemlii'h~(lrin kO\lu bir R$= Ii] i!i11k tig kli Cl'OISIyb) b-J ~I ill(:l~" i$~~m dtEn~(;J~ nd,Q ~Q~~C:l Bu= 'Iuk Bn'ilt~n~Q ~1iiltCllk, ri'Z'E!re ttimrtUyl!e. A~rupCl'mWil '9it~! ~'E!' e:gcemenlit~ne ftJO~1 m:Cjea~ele ~dlly@r. A'VfUlJ) a ''!;.!o' r-i:Ur~I., II~=
i'

t<l3lP,ki ralo~k

gel~:l?~i. 'IJ!iJhL:;J doOru SOI!jI~Tilebmr. T Q !fbZ~ ml!'O m ~e;~id ololrt.!ik g,Q ~~~~n ok:1 ~Iolrdan tlij ~:si ~!du .., _ Tl)l'uJ;imClll ba:ttOinglotlr: .TQPi!.~i'ili'Ul~" TiI.1wkrye·de geU",en CQre (J ~lm~Cilrm 'Wrnus@! k,gg~d :S.illY~ i' Ech. 1<!I'e-r (!I'k!lm. l«nilCn Yeri'nll, ie! WI~~I'!l1IO'I:"'OI gf;) re b~Urledt

bEllQI

musllilimc

r1J

'd~'l,jJh~i~h~ r

V!9

mg~ ~1~ultdQ' tQPh)l~l'!i)1.t.' birr bir1~k hillyo radilyaf'. B~

glid~rek' Wik hall [ii,':HlI 'b:,e,y= Iru

110(J~~l

Aydu1 Oze~1 ~ T,~~1,~,rl~rtIb~ri~~! kUablndo". lanzimilt'l i!'i

a1J'~~ii'1I'lllille \i'~ yraln

blr b~kJ~ ClQUS~['l!dQI!1 i iIiIeelem~y~' OQlwe~ u ifiIl. 'C~k flet birr ~m(m~n 9Qr'c~kie~t~rmey~um dJJW! mn~'Grk, ~I'e'rlcls Ina fQiIl~~mill'~"b S,Gvd IM~fK 19~~dlm. 1}U1~'Cm adl~yo{rum: Tall'il~'mat d~ blr ,Qi:l1rc ev1e:nil~ir. CaroJfilIU(~~11I doOlm.LJl~blr e!Jr,~ oroVI$ldlf; '~nd~ 'tepk'tcslm~, ,ac~ Ol!tm L'!ll~~ gifab9 ki~IIO'i! i~tn'. Ttta~kilfV~_tal'i!it~e'mI' 'benrlk 'IG'h~ne91 p_alk 2t!!Ylf ~OP.!IUlmrCjr ~ep tep!:Uleri ~~I'(Olr1alr. _ 'f,@orilk blrilk ilml pe~ ~ayrf tOp~11)mh'!iirda, 'CtlfQ cylemler, mill!k;Cl'Uemet~i(3l1'in! ioil;lilii!'l!0 ah'Q~~Ci.lr ve 1elrf[] n'Ii C'~, b~l"i~m~U"ii·' YO:FIIQ~, 0000 evlem I Sf, scf.· ,aYrill (!! 1m ~cm!ll gQh'IiL~J!: GJere rm:U lit C1I 1 blr b~t~mliuk UIA (,l1~~olltHr I!:fUe 1f~,~t~1k~!Qfii Iin~JI!:;'O~e", -aym onlomo' gffEdifi'lle'~ 07Je1rG t@p~Ue([. h~ieriil~ '~Ima~~, '~~ t;I,GI~lkmlyOflo 11". T~Or1i ~ b~rrikim Ohill'iQya[l LO-Jidullll1~'a r, !mU fI

~e b9~W I n;~lIt~ii't'!: qlmok i12;~reA'IJ ~up:oh11::ruy.uk de,vh~~ler~n diU~~ allig Iil!I ~ O~e~ ~ e, 'Cek iiVor. ICe moleddi~ Jii;i;aml'l. t5cl~mi€llhfh b~r r;o ra ~;dCij'\(.1k''M'(I~r adi'yon slam II. i'J1'r .sIYIJseJ ~ayuok ncaIlj~~ {Jefl ren -at HviS,l ItO y{l~odon~ &~ Qnl!SmilnQr~ndQn ~~!is~ ooyIlIP(or. 8l~ ~ih:. . dOifh~ ht\il'iij~ T~l'k ~v~'vegl~~ m~dru~ (5m::19 Turk~y¢\je bd,iyak' blr One $nlhlp g~ rinQyer. 1lCJn~lmonil V(tl ~ntE~! tep!<lI19''f'iiflii r ,gtverl~H oH'(J!muru~o, ~,enfi~ CDvri~~uuTH~ eere Oklli'n~Olm'lj Ifol;lcilttilillce ee mal~dl n'ln f~llrlldyo,,,V'o o~allt bO$mCll$;~" Mec· U=:il" Keti,Jir-i M(to~r i:h~'QIi~IrYI~ j.!\'VllS,q'fVCl v~ SUlllJa1n ,Ahmed I ~omn~\!Jri~ol~IIOI pOS'n~'HU1l(g g~'~I,r.'iIllmQSI. her nrlll~d~, ~tlrjP" ~i2: 01jljl'ok gortHliII1fIY'Cil'.

ee-

kller bU &Ulfi&iili,ml,
lIZ'itllk"

B'!!I. '1170

\11'9 ~ly('l!9(1j II bllr U u~e [JI~~~!TI g,1f!hok'I;o 11111 BlJ VY~E1:r.ii ~mCl! 1\~Clld'l ~'In IsltiJij"j bu I,~itlo 'a~lc i"C ~at
All ~

lUIIIirl,~1

ollJ~or.H0~U~
WI:"

TQ~~~i!TI Olt.a

~rr/

k''''$~1ii£~

meti,

Olmodl~i

dCi~'iiiI,r'!I nrttl'k

QlmC! I1llu]lI. ~\u~eki~ Cl1Iiliil1aleddln"

'~r-adtl! TOrk~ye ~Op!l!JI u, 8Qif akulll tQ1r ye~ 1\9\, bu n~~; liMit!!" m biU\IO~~11G ~~l~IClr~ _Cil~lll~ ~U'wuylorl!Clr~ '~~livorlo~- ", __ ~ He ~!!J~(I!r Rl~,it A!~"lie RIll,(U. L~Gj]lno sonrol onovg S k(iin '~~pLkl~"':).ilr~~dan ~s~c m~I:llk CIlo~6Indan. Oe[JeUI~l!iInl~:'= yc r :SiwU]~ t, Kei:ttol \!Ie :-liIVCl" 'gijr 9 wk, GO'IftU]1 s.o Ulrhlr'. i.1'c lBielilki;Qnli., .oG ~o~:(] ·V,(1 g~~~.IS:I~ mna 'tulllll ml!lll'lj OCIS1fIiil«iJ mtt, 'ook dt;l.rt'l;!!' 'bU~Cil~!k: ,b-~r gQ'r~!niUlm 'IfIerl'ior'. T(ilm~:li ID(U"'IIilfS<"trll rak'il lJ(~Uannd'iil l~hlfiLbul'do <&lkD',ml Uk SQg"'" I~v~n G<@miC!ll~l~jn A;lgOlnl,r' is'::e dins:e I 'll!iil;ex:~ 'ljliI3rdi!1i oli1~m O~~lfl'chl'l 'SQn d€!;ret:~ ~ r' [bur e'!J1''I'emi SiIf~~~!I'iV,~(f'- ,cem(gr~l~
1 J

15tG1I1I1HJ'IlII ~·dClkil hu I~(lh~! s'W(iJ$~tld'C!. OGill!'lulfdJ nl~ln ojr<GWlelh~r~n fJi 'IIcrdJ~i! b~r k!onferQlrlcSta, p~k k~sJn olm C!lvan bil"~~hU'e q,ore~ ~!3lJ'Iamberll!lI'iIiI bl n" ,$0 n~lt '!Ie rm~s~ek,o.LdU!§i!.!IWIIIU! !(11ll~tmpV(JOoll'F~or VB fJiBk kesin bilg~ Ile're ,~~r,~.d~ ~~\d~~II)~ n nnden olduk,(:o kii~(i blr H1'I:.U'Gm,ene go ii'UV01'. A'fgani, 'iOll!,dn1caft Tljjj,rti~'tSj;~ni '[liSwk, etmeli:. ~b:runr;BOi Il«Jlhybr. Gitmiedi'~ i ''ier ~ki lktlbul 'etmeik, ,~erek" (~CI'I'iI'1iIV'9 Ih~ r~fu b~r p'O~~ti~C]. olktiws~. BEJ ~c~dan ibak;lld Iglnda li~i bir J ~~ifl!n ilmilnO~cisi oldujunu SOIiJ I~ !fn~k W);f~ r:nk:r~Ut Bfiyuk bir' II s~fim du~Qnonjs~k1illlli k(fZO~lml~, .olfilUlS! [j,QI ;~ggm;a t'az .. t:lI Iln, 'COlii?ni'i~S~! Ok~ Af;I;e~k. bir ~~~ i i~moS,1 ~'C d~ ~dQ basllm !~: rl'lOleryoli2rnei I~ed:di~., Gfl 'Ca~ bi~l~nilli!\r'i ccdl!~mQtQn ~ rn~

98

~i;rI,OO Y'GliraIIiVpr.. liSllilm ,b5iith:;pedis] 'ruin 'il'_t)ehMY$ mL~!H}", ,desllflde yg~~'llch9ill'il(jJ gtam" ICemc ~~{:I:dj'n;Bg~JI m~eler:tIlGle h~llo VQilloln mG'~~~ U~:liIIlluml i:s!flllmi ,dCII1VaSHHI'SJirmeS'irrc(lle:mu erricl!~e~fJifvor ilN~li' IbWli!illlli. dinsizllk !!ltlfV~lI'(jk
flu,
~I.

um'b!lllli'cil'c]" oo~~dtH (:H'iul~fI@l ,or,q,. bir' ~~b.onc~ d'fj,~mca~{lll, DQJg h

Il:e.ml'it.
.-

Is'lt! m

dy'~y(J'SIWildlD

uw.1Ii'iflI ut~ drtllliiQ~1 Iii! ~

roodl~' ¥!ill~yOf,. e~ldlemT~, C)hiFlO~

Ab:d1~lh~lT.iIld.I I. W ro hndon. loli1.(fm "d,c k~ riU~k ~.efJril ''lrG$b~'Cilr $1 U~ '1r~r1ki'!fel'y~ gelm~k !Ii'~ r:tendisinin m~sofjrl ol(lrtlk~ ~Is:~ 'tilllrllilul;d(ii 'Ver~e~mt:!lk fII;te~e.dUlilet ,sdnffi~tU. 81roz '1'Elreddmt'tsn ~iiiI ~ S!JIM~'Ill ~eklilliA9 Irobul ad~~ C~riiigi 101-m~ mI"~. Istanbul~{1I,grallr 'oolm rail! a~il 7£;, ll:if'(ll I'f!i'iOO~ t(l~~~S, edmYL'lf l.!\~ ijk~ m!i~uga nl ,oromk eQ~~~D$ SeM1i1 Jii!dc~ gU20~ bi il' e'M! '~e-,
1r1lillyar:a (.'~ ~ BOyI~~rc9.. 1~:ilIliCllu'k Q'l!;:n u'un b~1 ~nda '!Jel~flIj m a'k,tir'~isUI. irsn!lIm_~lllllk ,cdumlill! rm 9M~'e;f;)m~,y.8' b(:'U:~II(lI:dlr~~I!Ji!f~ T

1:,LiI ip.Glilwfe'de, Qn'~i:-!'flM}illilz 61t~el!ftll@rini de dur;dyrmnuy-mr., ~~li.in bu S.lIlfI!~Jk:hk 'ic:~mde" 'Oni!!: 'iIf(lnzima'l'ln SOil etk"ileri,.. mil un unullo!! ~Jn!llYlil ~,I~dlfli' TOi'ltdye'de W/9iJn bir k!l)J'lLi,\IlUC,'IilI1 'buluyot. (l!1ua92:i(h~Lomtlm~do., I<!es·lf bi~' ,S1yaSi hlflli'!f~ 1Im~~rE:ltt~9i kl sa ~kOtmle'~i 95AaSli1do. "CamQ II a~~DinAfg,lln~1

,0 ml'lla IYlJf. Ern yo~~Ir1! ~QrQIla ifIIl ve; Hl:h~'1;eUeT'lfN;fiI~nb1 ~~si. ron I ~tI~ I'I;U Ib~n~~dlne~ ~~I (:1(1:.01o:~orm~, dsrell~1 g'l (Iyor. ~ncI

'I~

V'o'lf'riIZ~1 8lya~1 I

(fru~bnc.elilJn 'gell~'Itrt~'Siyk~;y"9tiWQmedl"ll

1a~lo¥i~Ilarl iiIldcm Os:i1!i'ia!ii~'1 1IiQAAiy,at'Slndekl. berilll~ (J] ~U'VI ~Ull!, hie tillir g Ijjl'~lm" Htllind II hy'U" _ k~'IOba ~i'Jd~r v€!i (.) 'almg!e&e'll olaraR ,g@9,'~;mQliliiei:. 1!~l:a,yUnxdQ ~lliIylllt'lln€lnon b:~ bit~obUlllij f!:lliysUeri kU,(Jb~~dol AW\r11lp~~u V~ Ilh~r~;illl9rtQ.~c:]t~l. Ci IClIY ed~ I,UY'OIF. IFl~~ OJ k(!li~ln" mils! ~JiTIOIn R:'fInfI.Uerin !I!I'Cit blr' bl,iQlmde 6vulo~,~WI, \1\e OOID¥filyg(l]1 ~r;mi9k ~~Y~ld~§1I 96:!;i'IYQf.".

Ytlballiil¢~ dU~1mQ'1iii hfu. lwlfil~lk f~~I~,i

f:iU) toblJmll~ll ~ i '~Q-

,kJiYe"'5I'~' ikln~i I(~~ gJenvcr ve, b~ d'<aI~,;j]1 '!l;IIvrllmIYot". r T~nxllm()~, lr' 't0pklldin is.timcIi1'~ 'ok!I~~~T~~2i ~!ilr~ ~i1~ o ,1)I1f!i~I mpldlerdfJ~ SOdl~~ 1b1rijidh", i'G fI!Z~I1I~Qt~nl ~"~~I yil «a~(ljfm~>~{l:,:" IFffillm~!~ mOOQ~ln!l) g~re 'V:O~OV(]inl~if. !7(J '~I~'~ U !I~r~f'iif:tc;l t.epkls] rlli dpg,~ fliJllJiyJl!] bl;}~l(Jdl- Ul70 ¥.nar:1 ~,~!:)J I~,..
(tl) Ci$1!S1I1iGt'tJli:1,·:IJtll, SoIliiU :sGlrJe ,~e~yol' r .c.C:lJofi!l!il~ D,(-Dfn Af~. Qe~r.tden ~~l~[a.:r~rakgn;l!;.tl(~ 'bn ~ yUYcn 'U.k ~r n~UCS3lt1ild'~. 9 Mo:r.t ~lM"~0 ,,~fa~ ~M~,lrllt~r. {It'odi(Jji!llnrntd t]' 'n~n :m~]u:u.' ~yl1!JD_rlmnlOIi!i ~b1lJltiil;ldJli, Jm:JJl ~'DI!.il. kU!!R:u.:~Ul:~nk. ~h III.'~J!!lj;Imt$],dQlJ1ndll:'!G 'b!'lih~cd ~bfft1; Jfse, 0:0'. U!I;M,o dl~~1'llfi~~llilIiD :'6tl(hli1~ ~fl, Ulm:O liQilm kD;u[ IRlIlJ]i'i'~~~tr,,} 'CtiImlll tlJl~'Dlrn. N~~~.'~:lil 'm,~m;r'htun chdn~allml~\¥~ m:t!:.':f,1;Jrl Am.1"lrl , ~~IMiGlllillC:li',hlth!n: ,bmm, ,AliS'l!lU~:J(!.d!IJI·m~liti'c~d;en. mm.lrun. iIii~~ ,De bOl1,L1lk m'!JJ~VG~,titTrzt e~~QI Mr. c'b'l':llles 'Ci'rllne Jt;1H.r.~R~d_~,m, roo:~ ~ biyOk klirliPtcn Mn~[j: :JiIll!trnlID1~~r..1i h~ibn.t~\!tloj)e,dfd, tl~!~ C1'tf. 3, ,1!t4,
1

)~fU!j]11li! ()~m,lJlettimiitun l&aimcl .$i,~~1J1 G Ik~ bQl!t,'~~bl. 1;1 ml 'elfvet1:1~n OI1G1aimiC!! d~nk ,tilQ~m.Anoo k d~'C~rdernlr, ~Ir ~u_~e~dee, i:Dlr '~re ~r!t)rGlk ''Ile mI,uk: til:' tim,fi:lJt9uil,Il],~un ~ulf~,.r~t bir ~m~G!(] ¢lij!1~,~a~il blllf UUin'OE'titlO. ¢)'ritGYG .('U~,IGn l'OI!if4!1fmIJt 5Ql!1iDI~hgundOIl ~n~(l: ~9'n1~ tlftl<Her vapf:l. ~b1der ~'Idi. Dortti?lSUY~O iSl,gfllil~i !Llk~ lin, 181'0 ,111\0t'u iiu:to, es'~n_~~sfini 90S'~rll;rlllllekl,~ bb'1Ikle', bir slYrG! sal ~ kim ti,j(jl r'dk bex~lmsl.Zlll~I~I ~tllccak, bllr g ij) ee- er~~olflr.vdi. la n zlm,~r~ il'Il Iclnde 'ya;Q~I. ~iGI'iI"I(zlnrl~tH c!Cl!rlI~ J ~ TOr~~~r.b~r yl\il mn:r.OI~ gOrditi:!tili'. lep~1 ~or,~nStIIfi d~t]J~'yo !!Ii,del. d~n I;Ui!ll1d~ 1.~1!ifti!0iil!,i'~nemedj ~Iet'i rc~n.ClrvnC(]I; hOlko uIO,g linak lih~IV9~1 duyml1al(lf! nedenly1:9" 'genli!$ ntl1lk 'Y,lglllhllffl'in'lil da \l'or olan isUali!i1~lk Id!l~(i~GeI81i].ok~lm€m~h,~ ~(lII'''rl! o~o .. OClf~1 senueunc vo ro,JI{mlr~ is!'~illlCi oll!';nm, 'lJCIlrlizim!Qt·~ ~e !"reO tarn 'y'e]:i!'Ui~ hClw:eke~jil1l'i kemirmele h~,r~d~\ Anc"C! ~ [bur OM "([IThl:ilili'UJl~l'hk U:e i[slfhnclllLk el ~Ie: \f'~ iQ ~'r;;@ gittL B.if'bj[ri~den .mymlm(l'd'll. BWilayr~~~~iIJEhl1;,a~" zimOfl 1J A',vrU~CI-V1 iitlc.Kh~1,ah:iJlilI Il1J!S 'To I"ftz~m~rt:C~ '~91mmller Ue ij$~fima~bj i"ii ~~ min i~ loe 1@I!lI~I!U'LlIJjn. en ,9'an$'m~. ~ip'U10II,suni Ahm~t c~emat PtI§(J1 ~eli\dl. C~dw: p(]~(a; ¢! yfil ~(I,monero'. has ionzimo tt~tlil derilij$~ '[em$.11 otU. S~v~1yO" rru Fr(i] fJii~C!;'d(n'b Ikop'Y'lB: edUeoek Iirlir Y~FUC!~!I! ~ gQS~~~~ dU~~mi~ ~'~m8'~1 ~avumm Au P'O~I·liun 013 rm,1'tj rlltl fnl ~IlIS'1 niI'tlil ~I1(0m'~k Isrc8mif tem!3~II,~ delyaTI ,Gnl fb!~r k'Cd IfI~osY'o~u ICI~IJr,e

1~l1U'YyOr.

oil

ov..

l1(am

e~vde~ P'a,{a ~oj:'~~:s1 dUfUm~

hok~~

(j11'dUl.

~as

1"{iji!ill-

~,~) m'n'.mtllf B~, L~ ~rn~ , n M~l. OiOO'jmntillio\P~!~.lS'l,it

~'@J~Ii,li1:n~!:iI1!~

d~ 'Ut

~E'r!H@I(!

110

:zijm~'[~·1,A,"ff'l!I'OO'I\1 IliuQil( ili§ ilen -- iwi I'kiIyd'de, egem9 ~I ~el tilmo ,d~'[ilrlcesi. blituw OJ _51 i ~Gi!G:rt a ~men. hils 'e
li~~

m"lesdne~~l'ru;; g.6rune~ Cmm'lnrr:iye~.',ekoJ'di; AhlTiel Ce.v\.. d'e~ PO~"'tIOfI g~"d!lJ bYlu.nd~_I_ bill' .II!um] :!JIJ:I i1:illOOn OOJ'"

mar.

wI' bir ~ cimde 1~]lb1ft"'li:

(I ~1,ylO

nlI_rim 00

1-

mjn ~of;iil\5e1l devil] ml -o1~!l1. ~[)i{jer 'lfQn~]llo 'l~IiIilifJin'Qt'uru ¥~~' I\~ttlil calafnilUllP~ k~l'ium'CG v,~ .djplG:~~ g,e,n:el_ r id;tlr !I!ii elm o1\'u"«k b'ir lbenli~ O~I'tlinill yo~ Q~'EIl. Is'gttrC I ak~m~ mJ ~fIi. ik (l ayI~]rljJ!l' bir U:~ru~I1If_, ir: dlt~;rei!f. l "[lrrn lse Tmrk'Cl1la~ mtll~

~,eliJile~leJi'ie (foYD1D M~.. 1926 YJllrn::I kG\.. d'ar TiRO"~r·in ~~I hukuk mpi wml ' w-~Idi I'{aFi~jmot"nll [!ewrfLmOO 'life! 1OO~lllfon ~I]~ JOO 1'1iD'k li1IQI!f,~1j icjnoo tn..lln~d~: c!ar(i!'k 'fer oktl":ll ics ima ~!.~!WI» linl 1~lilto~ak: bir olam h:mne gelmesii ylJiimiw ~T.rn bIlI,~tmma Ignk, ga[~-, '.: ~ Selil H:olim ~. h:cts is~i;Ci ~~Imjlfl teri'1:Sila!~i m ~ msrrnlo ''fef" OJlryOF_ ytmiirlci y&z~ ,lim biil,I]lIw TU1ikjys'de ~I '0 rmrrrllml rttMmn amSrrn~ ~-enc ~msenin ~fe.mji de btitUI'I.~IL Osl'nilllil_lI d'rnieli1 n SOfi YIllcrnndo ~m_~ milii'l~ $em:$.eliA Ef£!:lildL dam:. SOllmki ytIJJlrdll'J\. h emes g~" _ \l'Sl he:$ssten ferkh 0 GfOR ~tirl GUftlo1'm;y CIrullI 0] IlyOf" $emsettin Gilflrn ilW. ,in-a h~:en 'f 1~~ ~ ~ Jiik Cumh'W!rt,e1,'i~ 1950 ynhnm Moo ereA ~ , 1000emil'lIIII sen ~ 1;-.0111 Q[nlIiJiOIL 8@JOOf(CUll,l~1 do :emi'iide 'Wk a.m~ur]y6't";e' nih~ Q't, F(d1iii~t~Tm1Ijkazmlthnlfn:k. ~omj 'l~II'e .. lin rfiiniver$~I~ dU~JIiI:dB ~ku~ulma5fJii!1 sagfJ¥N. Anmk biiF lIlloktu-1lLI1iI1 nitm [Ill ~~mesi gere;di ~ 010N~ d6~rlill in ,IsJQmCl ml ].nill ~l1irill Efen1lIinm. ClXml:lllu'iyet tIIOt1emim1ifi PmfiesDr ~ ItLliIl ~01 L'Q GlaMk '_w~ olabilmesi icilll iil1MokiinfiM hem cegl'SIk- . i~ik.l:er{apmM1 mrunlu otuyolf. Yopnar:; c:i -e- 'OsnM:n1 ~ di-, ' uminde:'llI m[a\l¥e:{ I~I 1i~n i~ 0'.. _1<. ,0;'lart(iik. o,le pek: zor bi.r h~ ~ n~IGijno1tay~ lGetRtli:tst OOIil~m-

ZllilQrulI n isUimi

oo,bI::D

.. , •. isJ(lmei ~~Im gn1OJ. ~os iJiii n~ima~, :r~ ~dnde 'vaf. Ir-eru' !I&1m1)e~~. TOMililjU~!lrlll 6nde geten ,iki-, !§ilsrinin bir bftIumu. bu~;im 1fi~~1 ~Om!ln.~al _lO~C~m ~l( (i!'kl~ ,rrUn~1iIl ,aFl.-eiiilerj_ Qhlmk:' ~bl(l\ etIliliy~~ Alileok bu kilmseler. sor "iifr~Uter de:gm~(:. 'l'ek IilQ:!ji,allilfiTuti~oilt[j'k ~k!mll9ml SQ~ YlIJOl!C!I! r;o,n n~a ji"ll:!!k: gil!w'alifmiy-Or!or. f"fljDkl i;sri ~1 ~k~m liibi TitUidc.oi:mnCun de bdglm$~'LiInI tozol11i1i'i0!51 VQ sm bl'r ~yrm.al ilij]reket O;,\marul ~m.o s.o1i11liiii1 yt~11iJn ve yifmincli 'tfiz. ~i 'Vlj]1i1 ~IOfll:ril~ Ih1!.!1d~_ .. Fioka\ TlUf~'Cmuk~ en Uel'iil v~ MJIlrll1 dOzey.i!iiI;l'.. ~ ~Tr(UUlfiJ 1:Il~~tl. Turi~:Jye uze-Wina T~!d~,~·d-e;. l>ekioor ~iya-., !rum. ..lIlk'enin OlJliJrinmSl1i ol:t1!lii!ilk' :ifI~edi@lrn i[! 1!1 ~em~ de, Turi&;:i'l€:: ttali!ilhinin y-a~IifI~~ oldu@u ~nl 005 .fCI VO~i~m,.. tfiim l&l:umfrlloo]1 ~melleri (I'm1.tdl ClIle Ikurum'o'fl ~oY!ilI c-tkilk TW1c:~OIUk'. Tuit:i.ye '~Q~ll!!l IlJib1llrl Scll!tf[sall ~kt~ (:l~suld~u", ffi 'k;ag:(n.dtgl bu dgn€:_mge. tetfi!el :stYGOOll GkJrm 'Iir-a1i n.a:' @Je~D n~~
'[1])1«1

~,Oriin.dii., TWi:kcuiiJik.

meJ: ;stedi. Bu
myI

,,,-

nTh 0T.ii'J'I,(iI~IO ~Im.a.

oo'U~md!8 1I'iilIliAIleO Ilniii~~~OIuk ,5!1nfi~1 b5l1' ~iim TQr~i¥'@j't(ifIUf:DlU Iill.e~fl bir ~1iIJ·

1fmkcH[Iifi1;,

d~ ~if '~U"(l _fren ~k Dz;eilrtk ~amlll!lJl1lurkOOWk t~f(]~f[~ Iii iliu'OSmd~ 19i1ik"'y,or ..

D _ mrrun

fit~ bir' zO;r ,~ 0; Ye ,Renill ~ 'Ton;zirarUJra 'tap _'~erdea ~riSii. ilemrle'.lllt idfiizenr.n kurtanl"maSi [~n CQi'ie;l'e.r 01Jilrtrlll'k.. AVfYPOllkqmm',. _undo iSler '~~emog'Z k,Q_lQt~sll~me sU:recii:l!UIhmlllml~k .. 0&=
TOnl,[ii"ttirnn

TilrIWiilul,

ratumgv-a 2C1rlfl1Jiid]1 Bij~e' Itl!i'~j' S(jJmnh dQ:IiI€fI'id'e ise.. ca.' uinrnln. m'!!illl11ir'lks!.1 Ui~lQfmit!ll vonh:h., Gfir.!~ DjJ Teor,~sl i~8 T(lI'1k Tarii h 1'e:2l~ grC:Ii$~j'rmjL Mlnl.\1Ik~ol ~.u:;;. (Q I;:lk:1'fII¥~~~ JUe ~ ~1I)Jym::; en !~leU~ml, dWay,. en ~~~.I~YIIDU 6ze'llil(~Q~i to $J yot. $Olle OOlI~biUrirn= l"~pW ilTIi~1 snst~m.'il~ §~I i,?;ele:~ k,.aIlUQ1 ~1Ilnc8, d~mlia~Uf~ ~'I itey,i de dijh~ fiyi' QI'!l~~~V~ ya nY6f'. ~~p,t~mlilintm kandi it!mde ge~~m!5i. ~,I!l,utdnlmin dotto :zcJitgillill oO:lUimtemesine bnkQn. '001g I,y-o:r'. SQs;yal]~me ge(:i$ i5e, hje k~~tI r dhfWflU]~. kDpi'E:ti!~m~1!Ie~lk~l co:z;l1rrntemes!nin a"D'I\rL~·

manll to:pmkttll runn


1l1!1. He mII1tij.wa:(ilill

'\liE:

bY a tllm~

Osmun!

'!I.'f1

ikovmmr,m

~i]jureftIJ ,gid'erek

801JI!rO~s.tliKlaiii Ikaco bi!lll~ fCkiftiWlmesi. 'lnIWlil11ilJI He' bm'$~ QiqJj.

~hl]y!lr

~inu l'CII,~r;. _ 6UJTh'~L)~~ T~iili6i Ue TOIt: T(J~ih Tez;R. TUfk:olTI~ ~'kl· n'lililin ~gnfla IliIliUU~IiITftIJ 'buftRj IiRI ~p!lJelc:rn IlJI !f.u~nycu·_ IufriCu[iHt~Omca re$iZlik~tti d~du!lU:IlI"llIj Olilll Il!lkll IiDI ~ mOA'td~sc UCUfilUI aSJ [elml 5Qnruh k(lmpon~Q, pe',T1: ~k gizel II;iI:Cdl.::ll¥or~
l!Iiir

tOO

1m

B!llI~ Er,genekolil ~rs!iJ.nes:ifili ,00l1~an(hr.nDkro.tl .zi·· y,c;rtie AIlk:o ~a ,ahl k!llsmda do~t]rrli gantli,rn .~~'Y~Il:IQ= IgUIIMtiil 'lie e~izligiO~ oorih oerl~'vesl I~[:~degos'le:rmeli: En'gellil ek"'QrrJl~dllliill Anka fO)1li Q,Orf)il,~~ vOiI!1l Y.-o.Z!1 n~I~' ¥~ 21 BirllTIlclk,i:irUifi!ill ']933 Goln .gunOnde AfiK9in;;1 Halkellli $CIllil'mIIesinge to.ms~1 dilm~,~II'. e rSstllnle. Karanl!lk. ~yabk, b:i.m- .ma,$a.raJl. gijs.. ~e:vir. l{'~e.da bib"'dQmK·C'} a!&.~. B"Jr yanda de.mtd d6vm-ek~n Yilsni kAbwu~ bhl" dam~ci Olti ',a:-o'd~ "1"'91 'U::za11J[[n~bif.' o-'4r[J.. Bir1 iSoy~erken o'hwu de~ ltorlll ve taebloyu taD1altdayan lu!!yikeller gibi dli~,~ Jeyici va-':z:i)lieittl~'kaJlt. 'I

,QnWten. ~a.ram~ o.j' ·i.r;in.de baton. 0. BtT' yen' p.a1"Ji~~yl4 dei1m~Jl ~f.t~ ,;:"~~ .. .A t>~ )iGbe~tm,d~ ·~Citn dGn;y,tl.;Vi- JZ,Q~ran'P1.Q! .•
rU1'1l,. djin~nl'Ylo ~ireJl &tarsa.. gun.e§ .gibi. ~

i/~tlIjr:d~

lmT6ner!Sia mptlv", T;a:nnlaJFdan,. y,tJ'ce Turn., .Q~ .e:(ll,~~~ 6teW ~nsa~1tI~~der1:.,

Diy.e-li~ili1: ~H,e..f' "~n~ lUeltdiM fur/J-it 1~1U}~ Tar-It arnc'Mir' TI!tn:T1:~"n her putu;;Su.z ,h,u)'~"a .. DU11t;,a ya,nltdm,~tu' . Ilrh' :in "Cd ~Uyrl.ria .. .B~ S'e11:'inle ge9mife ddl~~m ,gel lurpwgum" Yel€~~I'im.den.tutup Mnn. as.lcn~;· T~J"it k(}11'J~cn ger:~$~ ·nk·Tannitlit!OO, ha'n~Qln~ OWUI'" lr.iUar s .llyh~fI' T.~rll"lerd PlQ!l1J.mnl Di'tn~@jii'" :fa;Ji~ {iI',tbi..~d!nta'. uetQ.:n .~ TUr~1,

- OONLUMU N' l'~yl~mOO

mete-y.e «u,rstin

.lauZf.Jf.ffi

,s.ened·f" n>6dtr.u Ne ~olaga~,he~ltU ~ns~ ,obnokta tm~ri Or]11\laStI T'-irl~~.l.lb G'e.l'oo. ~~b.1MlUll11.• ,il~ :V~2~J1-L rSAzI :i]~ bir 'me,~odimridamr. J.k;a _ra'y~ dliJ,~ lerln.i. lO.c:rrda.tar',ak :ie:yreilel~.l 'Ydkl-r,r;" 6terindlsn bgbnca iUt €lif1w. a.0.2~ii:mde~ Jlil!'i$ a~~p eb::yor hel" keAmeJ' lrt l'lSlfU hlr g\O-.un-ili~ .g;mt- oon>a ,~u~yo .;' Her soz. bir 4eJrnm ). at ht. dud.a9imdo~ ~~O1' •• {}t!,?~ ~''''rtbr a~~ifa"~e bi:r o rtu, , .~le ~tap:~' A,.t;f,~f!Jl rirl.ull4~or e eMi!!r bimb'r Jmp~ . Btnbir :eUfe tm;r~~ ~~~r ~ek ~l~rl' " r DurWll -, f~in~ ~ekeT.~ .S~n4i ~U1:thlr-IY-i:r "fasa~J bir s'er-glU@',tU artd2 ..
~alh.

NT ~

80N·:. TilTh

Jutfa-s~ I',lilm o,t~z bin go:~te.nt, Sev.m6~ iMnmak

G6z1~r&", ~'ha ®'U, ~Q deg#~#iw!e .i~ta.r;

ae~~

t«ua

Da;~

G'

st1t~ bajL~1td~
seY-g"' V\~~

gt'hder ,,~'ttt.. 0 9~n-le r ge~t1~, ~rt.l--hJ••


O'fila.

l'~rda tlmlit.(Jnl

,ii fa~i:ln~ g,Ufle~.T.llrk' j,eri.f\I,. bflytnien.. Kavg~r~r. Fieif' ,!iran htr ,y.emi dUY~J1~~.. O~Ja\r. rnh MardUle,r bl!C! ,f1~1Dan y,rlrl~ga,.
1:041·

.Hasret'Ve Sefl,il\g~, 0

~w~rar.m e:~ 9~m lCIemi "vg~~ Bittlin ,£noe!'~jpu bu JuHbe "IfIIe:rdi 8.tliVo.,j". tier 9'e~e:n g.1i~. ru:hu~ b;~r )I',~~t Ilw ~~ledi; Veniz k-ada:r' i:l{;\ttd&.. gok HMl' Dknijl,edi

bgz.c her 1l~~n:- ~ma'n

•.

,I

;S~~fti ~Ud:~~ ~l!AP\t~ ~Ol1 bt~~ Mf,C"tf. "Yenyor.~. 11 ,Dil;1,"4~~~'t Mviln Di;ra:~ du,-sutl; de~~r ,(:ffivu~_anJ
I

.llr 1'n(~DarQ~~,pr~o~ OmnJ ~u~~, Ceht~in. giiJ3t~ clcgn~, ~'U .t~~ ses lI1€i"'-l\IOtr.;
r_,

,He~' tfl~rla,il":w.rv,~n~!li,t, trde~ ~e~iId'~if~;e: b l~Eu" 1:l~r~h. ~tiini bb" dM:J.rn.:pasi.l£;ldit 4e'l-d~ !c:~t:l(fe-. He 'CI~Ftl, bUla:.J'nglt.b hd'ld, (} ~~~)"4Jm~c'i

ISir .I]}'lid.det 5iikijt" ~~ede BoQ;IDlru.art'''un gijiZ.~ len ve som,i!!I. ~gZl _rla1i"" 'Kendi[ ~~IIOIdi' eye 'kay· 'b-ctlUlT"_I Sir ,~~{'t yl1dl~ m~ d.i~t,"""1 Eir' ~t· hudrottli: ~1-hJ'

Ott,

Io.Z-aJJ~'a elon:up seStI1 j, !l:le,iti!Jtirr.er,ek ~ $\~ 'w~rab~! la~m.~~m~~r,m..a;ktI~k.".

Q,Glticfn (tur;SU!i11 ~I>z~·n·,Q}lle; 1J,I'uil"s~n

D~~~ jJ\~""$\k olu$' MU"

D'u~y·a." qCnB'~ ~k~d~'i

o lBi:I F'

A.,l~ili'9n Jf~!e;,yj ,~l•. rul!iDit. ditJlitW", m~ h4~:r'J Ca.mJ1il dcnwo.oiUr m~~ j'n~a~~ bib~ cr:y~:r' T~~-&, qQ:rt ya~~ OO~1l1 ait"i:, ~Cfp?n~ ~ClIi~~ ~1f.~, Dui'tya~ UiSI~:tl" k!p,r,~~ yiLtrel~~z ~,~a:ti~

~~~?, g~"i:n~~~II1J~~.uz .. 'Qh;M~. nt,u.;?

M~itz

~a:: d:U~y.~ ...


oJw

B~r ,~~k." hiil'" ,~~t ~~~" n~ig~! l~i b~Jh~J Mi!jde'" OmR:l Mulde' T,u~"k! On~flmll~be~ird.~ ba~~
Mtl,~~iUlo If,Qld:~si bu h]~~ giml"" hitk. Cun i:Jel~ill:e'k bit iPilS~ ~1I,ij~ 9i,re;'Oi3h!r,u,r'Ii1!. ~i.md~..C'rit~c'et., hlimDn:I~. ~~vt.F~(i ~kr,_ B:!l£ ~ur,t Oiin:U bu. ~erj rn:uhih~ bill" ~e.ilthtrtn; ~~~iJfl' diemkd~n - o,~:sun~li'm.d~lllti~ ~e-U~&J:il:w

'Y,!1~~~ b~~r

~·~yol" ~~!;~e:ld

~rQ~~,

~~~e:Be~

At~~telZ~ d~iI'it:dn.i~~ Qoh ~~~tt llij,tm,; _ " sit~'ri1-t ~~,. S'i~a ttsne~'~ Q'nu. d;gmitt~mJ 8:s\"itiiyOlf' g~bii5in" p&~eil"',m umut ~u; 8o;Yfe:, l~i:tn gd~~e7',~~eiF{iil~H.ya,ya, ,~~ka.rJ}cJ!-e~u? , l . rCa~J! tablo .QJtDJ~t:ak,fi ses5h::U~ '~urakJir_ !Qol;ge

:B~1l" ,f;~Jtadm~ at,rjm~. ~Fp~ii1.mU~~r .Q'l~ ~me'k::' T:!h·"f.sih Vtt~an!~~d~Dl£!h. ,gO,zsUzyolcu~J~ ,~~i,,,

.ow.

JU 1«;pr.u;u. fSt<~r:seiH, g.e~m·~e oogrcul uMniol _ TiQT~" . 1M QlUn .,d'umI:J Mt!reb?' B~r' hare a&~Jln. Cb;lTXnJ ..1~imJ. W r s'iifih~ bS~la~~'.. de~~n. ya- S'~lli~. "Y;~J"~a~~hb~~ ~~nJ hS!i~b.t ~~nd~~r.bm~n:'

d.ekm.-ll>dt:au"[tia;n QZM"l)} d3ner

'V13

sijy~'~:r,1

!t~l~l:%~T. z~n'~ ,oo~in(]e d~lne:rJ O Bl:r ~U~R: 8um~" ~y,~,dar'~~t'Q.ht~ hum Bu I$o'ltnwtan btzrere gor~oo~eu i::nilih[l( )llW't~ r. n;;e:1d.cin:i tatlI&~ Vl:n.·ur~ a~i1in~ hWa;niLf11fllf" s:ahneyi ~rW'~li y'e' d:onn..a~ s;a.1.'ar.,1 lrwQ.R1itk m!til:lul\oh_~rdu. d>~, h:~,J"t~~ymll~'l l('oCG :1"j'F'~:~t5::--G'n: a,.d~~.1 PUiC~ TtiFb ,goWll 'U,ydilfL. R,~,.. !Jtf~h;~F' ~l1:rm,." A,~i;t ya,~1in. cM:.g!t ,~l-l~ fl'e:y '-wn~ ~[7t ~1 gRne~ iw,TIU wp:r~ga ~LL 1 l),tl~ytl.J. nw:~00;. ef'dtlit," ,~'m:wa,. j;let£U~r gt.}I:f~ J !G',tdi:y.or B~"'tZ e:tl~~ 3aJ'( b$A. 6$k:i. beNinl 8'G~' eifol!i-er, l~h.tJnl(J,r. rnhrrt b~iI" nef~s 'V,l3n~."
j,:r..,.!P.i"II. fll .....l 11.4'1"' 1
'PaG ... :II Mi!~ ~rlt~
I!I

tilr k~l",~;beW~~h~'e b~r bUekJ B~ bi~lr ,~~eoo: gnu h~rtdQ:n Fe~ce',~. a6.y$ili~~~n ~,"~Ilu~e g)anJUm~ b~r ~]H't .g~~~ BG,gI,n~c.z d~dln-·,de~ih. p'«rcl'ilani'1u~ y,~j"!t'- ~£b~." Be:~~Bouur,t- B€!,rt~~~. ~t~tns-:t m,ut4eWf"tn;1' J!...B~,"·~_g8'ing~1~~n ~,.. gdstn ~Q!>rid~n ~~nn" ... dj Kuf',~e~~aon i£~ gO'J1in lIUn'6'~tl3 g,~ ~~r,il1;®1 GR~fi ~~~~ ~i~go:~ ,~@!y ~ad¢,li1llel Ga~, ~tij:l'. gon ydzhl bh" 'in"~ diye ,lJ~ji$1 &it t!6,f'~ ;.ai1~t~~u~nt~ 'lie ~~~Ii1l~~ yuma, 9~F~_,""

:r.a,rk~~. ~~~

'J~"''''"''''"''''''''''''L ;;i,I'n8,!""r' 15 J<", ... ,,_..- s~;s ~grin! ~~u.J'.. __ ~ __•• [D'uma.l'1i,. k~![,l!tnlb.ik ve gUrdIU~, uaslnda devti1digt ~;~in :kaya ~~e~~:t"ta:nnU~aF. ]'i~U 1011'
!IJIr~~ ~''''III ~~~

Ii

_,

;II

O'llfa Pl!5~i,llld an Sil)iJira A. n ka:q kal~i, demn.t ga'ninG.:D) iki .~~~MaSIoda Gui"n;~[[) l~r:nrn bir giln~ gi.b;j;akseUtr~!itiu~. g~i~c~ :iiki l'·a:nda ,dekoeun gb[g'e1en, Ii~ii~d~lLliayu]a:, g']bi ¥a,tJ':'~'saill, dlml'iln. ~~y.m;si!ll.[~rn l"lay,~Jn[':_ i ,~u g~~e§l do~~ drm gdR~ii.-m~fi--I~ jIla'Suiia; ,Du~~~ ,oe1l,iii~eiIun miJ" OO~~~ .tof'r-asmiW ...

'liearis1i'\rw.. daha SOl"!'''' ro~1 kn~'tGI ~e' QYnn'Wt~I'9",laIdi:jinIWl8~: ·immn.! l)n;rjllcaQil.


BUfaOO.Tl1Iil:lm ,g~i k d~¥glJ$undQn :kurtmmlliiilk icin ~ir I

T~_r;k 'l'orih Teli [Ie GLin~-[m

m ~ !!Jrnut eaGiVlJ!rum.,

y,lh'ilibilece. blll ~pmJy~yo .. TI:uail'k~lUk Q~lnnnl.iiD k~-' Ik'emirt~ 10m ~ lmlkQ!'U V@lI'l~~i I'~n ~e \!'eatli!~U Q1c.- de !d~I;1~]iV !if1l. o.fi~ BI.II'"nok,1.ll dahm: DiJltel(. d~hmi (li1.'Odo~ lI'e ihu' I~-e.der.trr Ie de daho ilQlkta\!'lCi Q.~bilifQ. 'OOnE:~. kll!lnnl.e~k~-· o R1i2nd1~9' ~Br'rJcf \!',e nrlfftl1'Of~ Ge~mff,te ~olrll1'ij'~ b~le;. done!.;; ke'ndi Ikell~~nl liu~de~' olryOlf- 81J ml~omdQ tu~:d~fiJilii .ooho [yj Ib))liyur._ ButtYn bnm tlOlkJtm:mrmkmr~,Gj mi~-IJH 'froorisl ~Ee Turk Torih THI(~i~ W3~k~·J!d8rini., Mihore'ks' ~i:Mrni~r~ ;[cSlam:e1 nil'... lil'tol]l('" Oil.Hnh,ll.n'i~l dOI1lIi:rnIn"[m liik btafoo'klllni $cmscHin eRanG~m.1i'~1:iIJ ~re:rimenin~ orltili~ ogre'ti~iI iDloCCljim lll:l~. hnm~YI (I!;malq;;.1'~~}f~ naH:ay. rCllih ve DH ''fe"Zlr,e;ri'riH'il S(f~ G nelern ~f,~i dQmemcfg \1'6 In suhl1j;teortie' ~~dy~oo ~~.M;tif' HG~,F.iI Ae~_i~Tcu:!Itl;ut ile t.illl1 k:te' '~nz(hiiJ. ..:D1Ive l'(jl rfh T~[~ rimn:z: Ozenne Ge,1i~klf6 8021 izah!o .', MUiLl tti~~o:n ctlJn~qS[litrJft!!1 >a.aijn~-Oll 'frwr~i Ie" Tum 10m [Ut twJ mlede is;Tg,~ mj$Uk k'Qry.dll.rr~{lI Cill lk'Urtulmu¥ oJ-chu diVor_ B;;!i1fo~ e:Gernk ilTariihl ve g-e:mk Dim, 'lte2ienmjz Orm ,Myo['r_1 bfilil'ki"1D~ TUlrk~ ler~rn :sildeee Ilk m1eden:~1li 'Vi1Mtnn e !flk~f:de (ill metre"" liivet~,lilh1i:riL'YQ"VClJ 'NYQD im$tilnlar ~d'agJlJliI1.! iddillJ wer.~. B:iJD! l(lilaoifmO!j(j :!}Unu ekley.ehJl [rim: BIll bii!umde' 1i mdtve ,ko-· dCllf lJ;ell$6rdiiim Idfl5-unC'ile!e ·Ie sen d,eli\!e;Qe 'ru~lIrhthl:"_ 8u tWfllll'i~ll,g~~ ItluflJmia IgeJli'limiglm dQ~ncelef1ln d'oUrulonm(!M!llideml ~t TihnldetJ' kCi~~ut ve mod'e-WI .k~ .Arnu:lo-lu'Yiu fttlllta1lliikneri gUIi!I((en ~tiborefi Rania u-ygflir'hik kuroJn""' I~ru~ur. mJ>tuiIlm Il!!9r([mfjinr we madem k!i hJnn - ,~.ebilfG'U ilie Aro,~ ~'rliiiliisel VQ!Zll:lll Hii:lli) bdyundYNil!!'ll~ 'v~amt,tlf.. rDUl'lU r.eddetmeliiiim bj'-if 1J01u oJlibmr~ TilfWe!.fiDI bu !.!rg~u'h~lgn_n do'
:$j

nuz,

ic;i Iil:e~ 9IIf,[lj~lel1ii I!l]~~ft 'tid r ~k '~:edavisi se-

Uw-i Sriimle'bullfse TilrJd0f" feth~fli~le:rl topfG1<Jofln !l.!ygall1ag I ttim"lnch:m 'r~t-, h0dllmenin., yt)j:u~ni~lerii: ~afm b1limj ile ye'tinmefl!in lie hoI t.a rlhsel ga1li~mnev,e ~,1]1t I~dgrn~ml\, IP~tifd'en yok.~Uln lJir edeb.iYD1J! ~ ~o~fi '~~~iWilel1 Q]m~~m., agu vi.kimdelill kUlfl:u:lebW r, Ej<$f' ]le11 si1ro~'enlar en Q~U1d(ln '1iIUrl( bilim kIY~,80IeruLni fte'~ede'Fse tf~eJi ~bm ~, If: Mtil£l!I lIiWili",kim D'!\feRe.~ ~GUlfle~~-DH ·l~~f~si. OZUrfil Me ltmn ii!!Iogu~nu GVJilre$"' S I!II t~'SiJr\l"Jilde ilJrlv~n ve sOZ g;9U~imini r01;!iQlI, o;nlllleti1e ... dil G!tj'olusytlnuJld~1d rniMml preJSb.nndo \Ve il ~ lnsan lruhiyar li rn(So tel~klk va mll~laa 8(f~DilI bi..- s·is{e.nru1iJr.- B1:.I ~'cl?le GOnolt:ay v-e; T(;lJlrn'kJ.-t Gune~",Di[ "Mrisfu~nln 'te0n~' ternel,.· Il~lil tiI,ii iIJI !i.1:1~IQIliI'I~ 'o~my,~r~Llr; ,iftUiIk TWilrih T~nliL[1iIi neo~tik

beD Sl~ UelGI oldll!t~U1' g C~1'i ,$uw:Dlebilif. 'Ein

wlii~

ilk m-wce OfllO ~<I!iii"da OJ an Ilulflfni~ ~e S-QIRIritl' bir(:;9k g&Clel1ll~ ~,e 1i!hlib~e:]itJ· ~lh:u1a dunyoV~ VO/Vllm 1$ or,i:!I1UillJlI Itli'il~m fII;~Cii ki l;'Ut1:l~ IGUneqHllii 'i~~!,mil tey~tecJian 'mDlliililil hi r d:el] I of~!l!!i. V~, buni!l~A ,sonmd'ri" lid 11iJrlk TiIl~1h ''i[elJ ~~I~ 'lifik Oil 'len ~1JL1l. ~um ~~ Ull-

ve '~Cillko~itiimememiveitin

~fI!

QIiIIiIQCI 'giiiittO~~am i'~n, Vii dJUril. ctiiim"rdn sO... dokUj ~mm, bh~imi:so~tm~s~ned~nujiyJeomlR Om_~ yU~ ,.·ilUd lUer .. y\tQ ffim,ege d;~ med~!ll!fduicl["_ OOnt'uli:ri Tm:ih 1"~

m~~

OO'~Cl~!,i'

A,vm

'~Q"'If3i, GiihittriUJ¥' v~ TIiD;tllu~, l'm:~JVCfI qakt:.e!k 1(ij]lturil!!il m~ be'~Q~ Tliltk_ a;fiia,1i,~mtm vel Ibl.UlIoilLiru ~r~~ 'q b-itiJ!lI
d@ffllfOyol YflVOri1\1l Ii do Tork'EucUr,.iI· IDemek ollJ1f(H'". fuliiti f1 ~V.~la~IIk~ann tem~~iftlii!ll~ i([irikla:r Ij,jle!iillk uygcuhk lJ.Ian Tullik !lJ!1~(a.rhg!1 mtU!i@f,. '!f'OfJ!lihll'~bl !tg'tn"'ilyo:r bu mil €iJ ~.elere W Ulkelelt 'WI1¥gCilrhk;~llnli1lGyajlhvor '!!Ie ediYQ1., ~ Ilk, uYQ!Drllk o:t~11 Orlal .~~·dakill TUdt ~mnff~l~ UJ-y-

.rne

noruz

bi O1mTIlil d:~~ CiI'rillwor

1Ii0' y.i;[lIl.\fYi!lmm-

iI.

g~u911'k·llllr'GJYG1(,milr'wei .filihK ~e~~. ketidJ: dmm.f d,e bY uy~ 'DIJ! ~1~~lon~ di'i ~~fl'iy]~[l teme11 'VO]ltiil'lGk :umJnda kij]fuyor~ ,~rIOI'llftfll'f<IQ Ib:rril uk~1 TOrikBiliII]( ~Ilml i!lilll [fs~[!:'ui~n ge:UVM. TOT~: 01 ~ lF~;zj"IIlIi'[nl ilJ.~~I'IThI I~utrarada '!fGDybr w~ G;;iInn~ i1.e "TibnkllJ~ b~fl!:Y QCI~ ,m.z,,,~rll4lr: Ijlhl mj [fet ,~m1tI~ikil tlli' ,~ef"elrini ri! 'odIA~ \r,e blJl resaT:lea-:e' biJ;A1c iliikir ~lSit!6tmlal11ni
,A~YflIljdon somfQJAliilruPO"P" ,Am,u1btym ~e

tim

blrl.l kt'0 ,~ijlurmu~, lcleD'l ¥iG

F!c@jJ

'!li~]
1•

Ilnmn

dDRraJQI

11[lIlJ~OIfQ

(l'ir. ~

i~-

tir.:. GCriiil[iyo:lr. Gfim:~",DI 'l':eoriS'i ~J!uyan@ bTr 1I'g~~ya:j ''!Ie ~Uil1!i!1!t~_oy' e 1ianb'L ~dil.en~le ~ '~u~I1rhbTr b;eimt::l~. bu 'teon¥i ,!Illijik d'eho~ IlII1il iifih'nb ol'mGJ( nit:eIi~QI!gr '~e sollibimi de }I'([jl:lmCI.' Ie-mil g;erii kofmlYorlor,: 'Turk i~ngsj mll!!ll

I,

dg v~r. Fmlift ,Rlfler'ya ,,1~ ~Qruu bllll i$imll yorumu d6,uu:';IOf. BIlR :bG.1!lrindl's bir kgz· o· ron.1lm!. ~]f -~ ~hbi !lllkr,cmnrVO'II'U m; ~(Iiiih :11~ I~ 115 - yatumo A1i Stig\lli~~~ 'i'~WIOk,·I

mo~ulCi

olCi!~1

Gii ~I

Te:ofli'iSi·i1i bUy k

~t

Anniirik·Un

'd.h3~l oydinl~~1i!.."

inSl"f'Oti11in·MustjJr~

b'=r ~Q._mjtHlJi'llD ttoUne geUot:f' Bu ~i,'y.m:tl!l1 n'Osri ku rllJldu~ 9J.U"Uil ~w~ kOlli"'ti}"'Ij'q(l'Ii'IllImj:sii Au~ ilk' BiireF <ilJillCHU ve ¥C!~'~ llih. 111" TemmUl It 932·de.. RBis oomS'U.lf Goii M us-to to, Ke",
~~ ilmil'rr!m rm3 @I~d.urn. Akiom !U~~~i giltim.'11 .A'nknril ~yle bJ§JJ1fQl::, QIiI~rtmnl :bi'fiiSml fIl!!I'J!d]~l'lh1t dooem"[1iLi oJ!ldrnyof. 0 gece C'onk~la'v~ ,![dac~.e'l flllfntJo IliJ;iJ akinlcnun isimku"~ ~~fs vazll~YOIr: '!iAkt m~'1 H~\liRtlerinjl!'J

Ol$'li!$1~k hu bjr m~inru'lI't 'TWk [Jili 'Tg kJk

r~~i.

*' 4e;ftit bir'


IK:etJrrDl"tt9

geMJiil!!lde ~U§!kllJ '10k. lGl!ihs~~ o.'IgtJ. iiii~k-IDil

Oe:m.iy.eu ~Drnftl:il4.on ge~~:!it;rHdi!l1 v~

QrBr:1~F"-va

Ill;)'nde 'Ielen l!isi~l(fr!nl1l~ b~risl ,i!r~ma W'WsI '~ciil'id'e,. UlilRIIJI~iI'l'V~I'fOr,: IilFMli!kJe:rin \fIB IW'ku~ UY!llln OSf:ilonh' GbI rnmgj,OII!ii i'lmn rosbi'hl\o[l ~gpimtzjn iII'twndlml onu'lmltEZ bir' ~;a~1H~k dl!Jygl;lw yaml:mr~\'lr. ¥Q,vaf yGY(]~ t,e.iiU:!lm~m bu~mii'llk iS~iV(.)1\mI~~, ~eb~V(n'~l Oedide re.m-O.fi-C.tr.mAndan biiru'· nhill 1~~~'M'eSlimti!1i: 7[mk,~ kenme:sini gijrUl1[pgj' odleta selJin'irWk. 9j'F Osmc.nililr- sfendisill11111 'ynl;ISIM ~'iik!Lilrilz;ir1l 1!lI-d'~ geernasl IiiIden ~ref mll.i"!jnl (lit au ~ t'~~k ,dllllYgUlS'~ Mu3~!l1fa KomCWi mI 1lUih '~e dJ1. fieri~' CG'l~njJ giinlere ~'!J~ r' wr~ tJlJIilt f"). ~ime ~rlOnliVmum. l'cuih Ye' C'] T~i ~unlll '~e~· lor I o3(i1rn~'ve Me Mu lu TO~ilm Diyellt~ sc~tin ~ hGkl~l'~ ! ,Ii:.{ii~mn;d Ii1QbUliliU~'~ ~dnbuluftl:t£i.m. IlFan 1111, R.flll. kendi nesH "olll1l. ~ [hk d!!lfY~11r5ilJnun, nesalill
I

K-G'n'i.m., "!IU:!AI:fi' M~. Sii;lmih Rrfo L RCyIliliS'31u QILi m't,'tllli' KID· ~:tll,..;] Uml;M:rsj Hikmet. ¥lQiS- f Ziyo. ~i!ri M:ortr&udi. MiliUJrlf '!f~Pj<li 1:!llim Q' TBmiY8 [k;Jil~'ji Fmlsii l~nl. HonlJjt ,lu~

bl!:1j'li"o' Huseyin N~mlk. Be:, eli~ 11Mde Moco1'11 Pr.ofesOr ZOIl/'_ ,tt f.=erlenCJo~. Bu 'tcp.li!!lfII,irW [W1JlaIserll!m!all Ikcm l!J~j llIyo:r v-a
RI;I~M E~ref dievGm errIJf.Fl~.11Hfi I k~n'tl~m'D.as~-li~ b ~rE J ~elill ~~ Hoz'f€n.~\e:ri. OJI"l@jI!kl!1l.:ilere: W1"~IillI'(!! r: 'Oil i,leni INm ~U~UmlJec~ ZGmCm d'il gebrli~YLi:r, neil df:li"~iJlliz1':r! B6~ll'e bir sowya. CQnboyo'yu ~lhlet"~ ,ge:~Hde 'iQ lliDilf ~uro~ ~ore K O'h.lunlnJll cevcJl!l! 'ltl!11ir:er. .Oyia lSQ. Turt Tanhl Is kD:; ~lIniyeU gibi lbi11i d~

~1~ d~:fBm et!Ui'O.. : 'll.iib!t ' M'!.I5:Itemal·inl lfi.r:lli 'liE' dil ~:.ekI C'lI")ID8:lnn [bjj ,jiJif.'W"11l IldmnTIIl. nMl~ ~fI ~ !:rlllm'l~ kllInmlnr 'b:U~hlrl w~p ~~~ dUc:1Iinil!- bl~ ICllt mWl~ I!i;~l !T'...r.rlla b!r ns:., nUllIlak lrfil"Bbjr:ralk :h;tlii oor~F ~Lii)j ~lmel: ~!:il-hl' .. niE!HJA:a.a· rk"CllW. i~I'iiJbll u~'lS:::!. l':tH~ filiP~ ts:e uun~ :F3Ie .lfId~n IZIUJl'Wll..'I< FCUQ.c. m.t~1." ..Hay. R~ , hmC~dJ:P. _i ~a,fllwl.

w r,p,_

(,. ) Fafi.b :ItI!(ku. A;q.

~m .la~

onCli Mrd'~ brr dil Qetfif,ye.ti ,kumlnTl. Ath TIilln: nm ilt'e.aik Cemiy:eU els1I;n!... O~uyc. Et~ l:imf lm'tt1hVor~ d:11~ ~I;~ SlJrtlIi!iJJ Ri1n' Berij ~I:ere£ej{ ~~ctm'lifiKl: ~u{iun feisliai~i .millrsUl!l2:"' w urdlato r, lJj'muifWil~otipligB d:-s: lfi ~ftul Nfl i I'm] ~ ,liJ"lls'i'J!D' gotdiilef..]l GafJ'l~~ml 1':eon:s~~n] geJiP rip ~~,!:(ik ~1aA Cmtye'nlflJ .",.m fie G~] selretelii d& baHi ~mllJi oh11l1i. RU!iEm E$ ef onlillll::milIll'iml dell'am eIllfryor: 'lIA2oh:k iOI'ilii VI~kl!.!' Kdri 'Bstr~fe O!I~ISaNli Del/i 50yled m. "'~So"If' dladUe ... Mu~areke ~Q.,~inin o:ooe'geten I~etrei !*e 1I011Mf= ,IOil':lrill lUI h~' ¥or. bl'J" IFalih Rr~l(. yok. Mil utulo F-(H~b Ilrfkm
110

11 min St:lI}Ut,UU _ ~Ililantl :!r"!ra ~dI1 ~~, d~_g iSelldd~~k ~n,lll~'likb d£'",ram, ,MiylO:ii1dl].. OIJ.'!8.r ~fI~ blljnUr. hl\l,'~t ~rn~ ~~ ctemUJ:'. 'bIr c:umhg$.e:td ~lg re'J1m.l, beII In'ismiDftlD age ~~laJfl!:t ~Udi. Ilif" mmttiAI IlM'ifilrtliir:l!'l m~u:m '1lJt... Uh.~t' iiIDt· lmli:.a'll, fn!),h'll.. MoslM"a K<tlrial t:£:~1 'bfl)·i'll.\mj'Q.nD, tilT, l r-fe d:a!,1,:;u~.~Ir.mu arlll~!I~.d.l. !Ste b:.1 :5ebe~ Ik.l '~t-eB IlhC~~ ~~. ,~ b'Wm:a~J!I d "',,:J: CI!~ ;lJ Oi,-Ilmil.a.,ya !(;IO'U;=

II raw.rlg~ Q:E!vrlr.I.I:!e- . 0 In~~U. dlyem~L ~~

~~"'p)'$'n! b!1' -repm k~~~ h ,tl!~~ l'~t'U'nt3C 'lie ,rruMhrmU3 ' lIamm:&l ~~a
~[ii: I~

~l1thIiiRltE!" IDe:rLliDI

Jt95,]I., ~ -0. 1tII~~mm mnnl .i.se ~'b;n.1

~n:hltam

~1":

d.:b1!i:1 ~ ftjimllJl

2~

~HHII:': JLt!l:tlli"i:

bi:r mil'ml~~m:e
:aililf.iL iI:lIh!:

iJ;Eii!i$:Uil3-.

i~

bu.,,·9:lk 1i~Itr

Clsmililll

1m.-

~1!.l_:r;cMan

Q~ ""it'! t{ldh:Ql!' bl-

II U'

D_at.:Il'l'i(iilldall

,M,. ~.,

,i'rllrm

kgn.d [oi m'GI:::b_ g5:1'"d Eri_'.u. 'P .~ ," J~'nii\lit

D~i

O~.
lSl,ji!...

!llJlij(~iJi;
,$_~'.

~ill.

111

~Db~'Rd
CJn6YUfiUIlll

, nne I' fiQ_ hlrrken lliii1ikJ~r Ona Asyg"gg k~le den mede.niyerililll meyd'o.i'l@ getimi~~er-.ayyolllt'n'lli ' (h. m~lj m~te. Qiltd] [tre' 1lKI!~!~l1'n~IQrd~!' Cl[o111o, dev.rine '[e. iilf ,', en Oem. diye drewnl solii'tmu'ntdmil~:bil 'a n 00. U ewkoo o,elermmuhiM UIMrv,o.l'er s~bOOiryJ;e~iroo 11' vk o cc a. 1:eteti mUMArDli bIi;m,tud~. Bu. suretJe' ml tw:n lli100 ~dor' ewel Qlrfte.U1'k we ~!tM:nlh,iI ilerllre'trmi* vel 01 n, r, kala ve dern -n lCl~fe'rii~~ olein Tllrkle.:T One As· "deD, ~r i£Wd:lon se Ira gllUkted verl~r(le ·1" 'me 'e~i; ._ 'I yre" i' VG ImVleoe As,yni'da Cin. Hin Vii rnukod_~ 'rI'lI1lt edin ·Jk erii Amado'lUi·"du Ell., M~0;P'CI1Dnnvo'~ Si er'.. I lam Ye rrtih.(lrye\ M liSM'., Al«tenil ~e. Remc nU3d*lnl,,_reri· In e50S.0nl1!l I«!!rmU1hJ,r y,~ bl!l~i~1lI yil 5& I 'ede, e1
I

110m U!.IOIJ) k~ seme dum ,sooru bu de>li'f-d:en kUrWt'4IDbltmj~er~ r DlDer 'till! m ~o~o 'nsllu'il1fQ III']liz 0" (j~ V<8 (mi)Nlll 10ii

__ p:oirdiktl9fi SOIlr'm:Q 'a~11'D .' " .' TO' 0 'IliI1I1ll,Ortm Asyo·'do yOlilihna' Cle:vrD i i J ~ 'sellt~ 16I:;''Ite'i IEfQll!ldlkJ~ri [!lolde\. AVlU,IllllmG r lOR·

hl'

~a

In.

1D1ul~r,etttiimiz ,"Yl'UIXfVI 0 _ilcnmrn1u, mIlJijanJ liIoyo.

r-

II
~Q

II!

onuyo Q~JVQ(~ dlUul(o mcdle1ili,et~1'I IO r t(mI' im ~"d:.ai1 v 1'fi(L I iii I e yelfete ~e m1Us'1le.1I'8 'gQill;~j§i!lli is.p!I1 r~er 'I11il1 hj rn \l\J!i . c:U'" deliU'el'deil bin tf.e. i1i rk ~r.mtd.fir. E1limw'lldik: ~,rtd a.., In tJop;a tQwih'i c-ogr(lil1il oo:kik;Ol' _ iii rk dilinin a ~aIII "_dug{lAo IkollLtlol verooek bir lllQl!lire' 'We ehemml , ".
"8 I 11.

. I '.Qrmr.r;;mrdIFl! _ flliJrktillt1i 4Y9~i'h . lmihimn d ilt~etJile;-emenl dllGi q&ye karii.llk'" l:g.fkJ1l'lr-. UJHi lili.,,;o]i:h"dUeGi~'e

cnmse

e..-

,rime lie b I'll;

bfl,f€ili6IQJI d'iii~ill1c.es.lni oa.yo.

0'1 ~

'IT_

tr~ AvrIl mfirW¥.l [l"lllde 'Ken bireW;; iplid'Oi' ~E.11ml!lle.... T,i koe d,e doh'll olClut;1tI1 Ml~e. AUlht~Jif [~lilt(rJlld.(l!'k~ ,-bdH~t!Ni., ~ ~~hir ~ nlll· il" '~ibi c~mfi iSimlenn Umel ~. ' Ii cllle~jmdan O;!on mitJttls.e -i' 11 ,eke n -, r _n goz,e cowmllllQl~ tmih'nkun d'eiih:i~r. Maotlrf 'Vie .'.

~Be fif3 dI"flin Blli JII~I'Ja~~hKtmg~sir k;Qn!J1.. SI do yet alon Imu d'uiul:tcelm-., T'til1t DUt l'rel2i"'Ain uri _ Te~rl'1r8 eefiT I .1\1i o~ "uk dog:dulU nm g&~mlo, Kmtdi' yuliduliiida 'Ie ~'endil devietlefiiiilde: UZUIiiiJ ¥UZVJlz I'tol' g0l'10trrC, roklln blr eli!.. ibl r mol' In "Ikam p~II1H1'e' g~,
1[3,

,~I'

1i112

'~:a

'l'Ci.rnk Dr I ~,' bU.1 flmenr ,kJ!ndi~',lju~=·M~:[-amlJlvg ,c;al\§I¥@r~Ovinml'-' H-el ~(lnmnmfi bil' ~mdcl ve. z~~'g~m :b'DI'"Ugilnl, Y~~I~or~ IB[giil~iliIcm duruyol m: 'lmritl ve, D ~ irJ€l(Zief~'ni ~DifilIo SQfImki Itlm. ~idil!i e1e !I!!IIrfitlilYl umuvomm. kiliGOO pom 1liI~'l~UYQr;

liar. VQNrofin u~Gik, clegg!. E'iicilflOi_si..

hl'::fJ" aervorum:

drib.

mc!I~ffir.

~dD

hit bit m(ld~_itt

:kaybclliJr1l!(z. 'lG riiJ11.-e: hi ~ Ihlr cia, ~mfi2~ Mu~JQ__k. 1~1;ldshill 1~~S'le'~~F- ooa_-tt-afi eUi:isimLi 1~1:uir: yo d'fil bifliki ~'" ge-1 i$melef"~Ja Igubresffi ol~r.. blr _kG' e[~~ mt;i'c' kend~sill'd gost::.e if'. Om~~u [orih I'ld~dir v~ bilim. rtile(ie!!llSf4l,11 ~k: lP'e~imLte ~aD'. _. IPuMnte~lerii siJIrdUnfi¥_um~ Billm. '~_ri'llillliil '~*l'O'J'feriml l!'Jliif" on1o!fill!l. clil!tmErdD IOlmu:ryan biT' CJ)kb pkley,e~:mr_. Bilimlll'11, gow b:I\Hi!iiI!!lI~[f;:' '00 ~Iemed'en SilJUL_ yU'l(tenM Okll ;Q&;:-

Yll!f~l,rf AkwrG·m~ 1922' YltmO'g Tilri Omg (,~d'G Val~= ruflti~k-onfera;ncst:rJVel" C!it~r e ~tee: 'lEa'elil~H.e:Ii.- OsmQnll hnllMlfalQrlugu ne idi? TijJk g;e!ensg' ve ist~:m @Qlria-I ~T.e ~ li'"iiki[e Ro:ma ku~,runl~nJfiO ~J!mlQll ortn ~~I &2gii rbf;r ].1{tIs;i ~o,~tIl!!TllI'k-~ Qum'nuliyet oydinU1!rll ~YO~-ciik §OO!f1~ IIHr~iI1l o:nefllliU ,inQiide ~ilemi~ cion YdSU1: AACllHo;a'. Os,., mClMi III ,diireninin ~I'IiIC k~mm.klr:J~ ~~liU lI1et h1y

®.IJ

RlnsvlJ

~~Iu

TUr1~ ~

blclmde

1iorce
~tI!

,$ina biii'kme_k g,:e~iVMo IhtiUUoi i~a~ bUfm OOOJnll Il_m~[uru:lfnkj ctyJl'II'I'k ve beoo-

em m D ~Ordlili~!l"Q daoak Qni¢h1(!jl1i.r. Oa 1Ti'~'II'~ Y'Qr~nn Falin RJfJ~l. bir ihtilfiJi, :s~oo'k~'9,m,d:o 1M',q. k ~ml§l' o1mililh~ yu~igi' :sezgilVle ne g~e~ ya~llyor:: "Doi= nlS!bI ~1Jp;~w!]1" ~j. mlimiz ~e· tmli IiIlmd. mSI Osmon'll ,o~d~nanlir.11 oo~d~g~: flibi hiotDr $feY. me' del At~tiiirl i1e.'M!iriinin mr,l~d!il h~' :$6-Y 1ft AUnu~. a,mIam ~etleye'R&l; doO~~ blU~ miJ k, istemJ,tiD- _ Fa] I tRIf:kIl. IUlimm Smlrm"in 'lie MliIg, SO'Il!!lI1iI leiI[m;>;iA ~11:mid~kJ(I", tCQ'bu!J1lm ~erntl'il,~ b[r-pe ~urec v.e ~f.Om_uu b'ilmiVQlt~Clltb~~1 clg_i!el~me~ :ic'1 tlIi te(i'~ l'i!lJrij'IiJI.
.

mjlx!hf~ klem(ll' akLcQrlerU:~n:

boerilik. biriibirnl1l,j 1 nmmnTllfM, va tlluititin Ibe'~~'d-:oll~~t!e tind~ avril 'mdml!m otrnQ~,i~le buradul yg!lWOL iSHim ,odoml d'iJz~ ginrl,li1U8..r P~~)'Il:d'~ h~ynr: ibilim othlMI fMIlfJlc;l. inoi'j ~1!.UJ'11!J ,se~iror ve dk.'g rn,HJ'ien iblilbflfl!l k. n~in lCutmgu te:f$i·, [I!U~ 'bi 'Yyof~ ~rail'1te~'Ie.1fG d:ev~ edi~~ "[I!;i~\Ii~ III I Tez~eII. pek 1~_k51l g~iyQrfOli.. Ohlb'iII,., c:noott I~~k;s'll 'OJmB~!mlIUiU:1 IOO~Fgik If.tOw~m:emek gere);;. ~yit e.~ilereJ sa~Tp 1~]il~1.ih ~r.. I9:UII~j"~ Ig&sM~bUbim '¥8' ~;!!Iun ~~j'I!I:a'l1!QI 'fhiC:e' 'VQp. .,.ji~'-.:.Ii ""p ,""'b'ii....iiili'ii'iiiffi T'~1io [mIll ~!UU,~UIiIiI - 1lI:,.,. l!I.\I1",!w.II•• :';""J'1 1...l1.o--"",,--- -to. ;iE~I'!IOI!i~~:rlnNl. ~fllIlnil1Dmcll\ llllii;l:'I,'5~,'Pi~fii'!il'lO

mrnHel1lii¥'eti '~I~rmm ~onfi~l:IiQi ~gjbi ;giiroekten 151~m nlGd'efil ily,e'tu de§U: OQrbii ~ Im~nly~rtnin bi!r' deveLmn~· dorn ~bo!~ttj_ Osmon'lIlor. $cr,k'i R'OfiI:m med'eniyetini dOi~ ~ lJ! d~1JiI1 dC!lir,IlIVIll tQlm!lJ~ll-Qr: Kendlle.rimdw ewe.~i 'Miht~1Ml'I Aroplillu1a -Aeemel3'r bUI m:eden;iyell tlhilU~o~duklflflind~n, Os-lnu!!Iil~llur oo~. ~~I filiBml mutE'ttt'mm okhhlr~ EfwI:ndQn lifo... IIt1Ylchr k!~. 1tooJ, m~d~!'l~:" ~I -. miilet'8ktilif,-er, i:s1im me" o"ilii;Yeti m~ntB:,t''liell'-1 Ziy.m Be.,., osman'lI dinemill'1dernl Hli~ (OS all!ilon Ivj~IOiJ1ijlilll l;om.o'tu oil ,aldutiDUI '~ll,!,HlgYhJYor.. So-yOd~ ine ~l!1disjl'l~ OSfiiO.iilh ossleUIllIi OO19Jn~ya ~ llen 9 m~J'le:1lI K~liQlJId'e ~UH. QsmDmfi ~ni ~~ Indc~i Romm e!~ilerif.li reddetme - [~]1 V~~I 1s::3~ "tOIMh'll ~dl'G'bl~.. .'fiQ ,ijnce. (I 'rG_~nm, ~J!!~C! n ymar~yor: Osmom'~II~r'lUlJ dOgmooa ch:~11.IiYGJB.'ilurns,·~m oLm~, ol\1ul(r~, Ion :m'nnofunam ~1 'mu~~:elli. ~i 'v.elev' kI Bit!lJI1iB o l\sIIHill. ~~G~Jdul(lr'_ ge:cmhj!,datil mUlir? Hjj]Hn~ I mtn .. 1ler 'lie Albms'iler zomoruntItiJ ishii m 100emiyle Bnns 1 U,€USIfIl rfald devilllmil min~betler~ is im med'en'iyetfl1li~n I If,icmo'th;m bit ~c!'ttm iMil.~ler ~llrJlW_' neU~ini u ~lJIimmJ~,de:g~1 midjr? e~ mi!resl~efden Abtmsil:el" ,~ II Ivl~ -d'09llfllld~m Id~ 11.1,0 v~ 'ifOOUlCiIll Q1mok- [B:ivi~ se4~ 'I~JlJJ h"I(f)O mmtOfih.lft~Ulino,. urman .An-a:cLclu Se'lwJl;:lurorilf1l;QJ I 'OIilIliJ ~LiI all d;a {llsmllnhkrfio '9~'1; ~lwl' 'yfik 'mu~~Ji"?::J, { jjm'ilIurlV~t'i" 'ilk ~u~k DIUl! bu &;e: :snsyol b'flimoif!iio en ~- etld reyenleni iIIl lta,-rlitdal 1Br ~l~lonn, lailj.;)ir' elfil'u~k .I"fllmk!i:in [min ""bili~ ~te Ie Osman)) dUzenl'Dc, t:T~ I,Jr,k:Cl!Il!

s5yhj¥or~ kQkenli oTL'lfl!~l!IJ lien, siirrulebile~ Ziyo GO~'!:Jlp,·lri 1~ tmrifllri 'iiirk~tugiin ,Esas,1t'u,·nd'a ¥@~]h: ~~r1~

iii lllIoisi ~O{.d

on:u

r=

11i

rUn M{gI(Jn ~.:dmCllcll~hnN \fOZlvnrlor" A,'mI'C(lIk; 11931 ,~ncalruw U~ sonnil ~'tlJjm~CiUIl'~~~(lJ111lil etk1s~liian8; kala nlhalr., bll!rI~ ~l tIUln, '[oI~f;Sm ~1IlJ d~iJ!n itele~llilI mei~vQ.sii1i ~os!e~f!I'''OFJQroo Clllmhlil~~vel'inckI"" h~ :sonm~i ~u~oldi;,:m ~ V\Ollfilla}a1 'Oi1Ciil A~~'Vo lmrlkler1li'fiI1!m JO~ ,mtl)Calll~ II \i',Q o;zgilnUJgilnO Y'0tslli' k\1!1ar ~~g~'rm t~~irmcil SGYl!Ifi!v'Cr~~If'~ 'i'1iii rT!1 O~t!fi!Dnl' k)i!,i!ru-m~a'ml~ fJ'k. 16z:giii1l1l1 \I',~ time&: filii $~YIYOj"I~r. Ilu Q' lIiiIt::llffO r ,@,Ie k:i. IttJ,e:r nlke'~ k8y \'('.fl~11ImJ.ltiild'«
\i'\ofdan
SO'~i],!rQ

cifll son $t~'rec€ so.~Y'OJ~af! bularo'k, Q'irt 'topif'ak da~e\ljJlifil~. t'lmClI" SliSf.emililll~. ekleyerek va'llizillfllU~ k:u rmoy I bUa aenlforlar.

Y'9f\dlm~arijTI(]jy~ oCltce· Soo dQre~1

l'Ur'k Ve< oollm b~li~J' Rom~'va'

~1rurik ,80$-

m(il'I'~st Reiim lI~r!~"!frb~ ~O~~i h:;ind~.~ 1ii'~n&1l1!fIunbj) UiUQ blr WIm'IIlCUl oJaf\!Zi!~" Os r:n~,nll n du~e'mlTmi! ~e:ndl I)~~U i,1 QJmiliil'l d'l~! ~de w~1ftIeyQ iZ~n ,gf~sta~WJr. Amionk. KemaJUzA1 V~,fl~~ nre&i:I\lm rn~~'llinv'Or' v0, !mom de kJl:surUQ~.mtHma~ Icln y~n amYIt$lclrI de nii3l'iliiek l-cm,lInlulu{li.InU dUYUYOf. l~rnQU~mfrill S~~Q~IUl~~m I~II~ ~ dOidurd'UA!:I! lblu (f~~elllJlda If)sm:a n ru ~hlZ\E!,r m~li~fiI'b~~~ s(!!l1lnllll 1980 !i'GZri3 ri'n~ ICU~IS! 'al~no gTnvor. iii! B~, meyv'eliE!rillii! lbl r turul; '~d1!rn gell;molorJ va iIlorhk1<a n'lI TIiirk,"e ba~lomtca ~ai~111iT! a~uvor. Bi~ dQ blillilll.!! ~ ~om, to\]:"s i ,~~ va U'. l't"-rk(;UJlQk kqdor dl§Q (I(:lk birr m i 1II~~~elli~ ;j'~lmn bD!J1~~C1Ik ~Qr o~mal~,Oy~i'Jl1 d;~ 's6'ylens'la! II r,; lQitt,ou~ 1 k'~ ~ I~h~'~'Cuh:lk ,~kllmJr01rrli ~~Ifi!ld~ ei\)~:QflrnO~OIiL~ ~ist' dMQi I em "fiD~sek
:S~yiQiiII'U;!ik.

:lHQrl)QI~':ltInC!irm'yo ~lilt'tIICII Q~lfjlnm.e dHIFi!lDlk~ ~ClIllililllllY0r. Ks-

ill III V-edigi d(llrit'lel~~le f'\~. T'Qrk: m~rlmve,~~rlll~~ni de, ,~~t· milk ihliyoCU'IlI g~dij~or, ~riJ\he' ~®~~~l1!elc:l~ir~ ItUn't!!il ,\lie, T. mltllkl. (I! JI(I tijrg,@rt~ iI;@,'OSfiillHiI'l ~ Iko~m~!tIo~yno~$ii ~,u '$WUn' flUf,k(l'fI)l ,~nclik f.i~gmler~le 'ftiFJI!;;~~)~k oklimH1i1 ,de~tekolle(UI 'iJ . ~~derek irg;~lt~&YI\cJ~~ _@Idu_. _ _, ~. I~~elbu dC~€liIi!fJ~e ~Ui~!Ul~Tem~ddCe:mrY!lidi'rJiI!1 ll.ll!~" '\i\~ 19u1l!! ok,umum 'ruutmos~ eh~~~] k rl~er;aJ ~o! o9Iry~r, Cemi'll"-et. ~U~,l'I1Il g~fiel,~,llli\t lob:] r,kI81~i ,g011~ftW!e~He ~!l.il~ Idlliil'ilfflr. lHuaey'~n, tJ rr:'fll~'I. I:UJ~ kQrtvhk oIOr(l'&;:,; zomarnn T(lnA n G>t:J~~'~~S~'Llilde ~I~ ~ i~llt lJ(lYl:1Ji1'I'~vm l'.Ollf'etic;~ blUh.Jlycu1!Jlm VQ b~rO~(d (d~I'~
"Oi1!Jm.

nl lie kllll'eilkl~~liII'iiilktolmJJ c~t<lnm~(n~'~ 9~ruIUy'Of, B@¥le' IlII' k!l!lCt'llk~a~mCilI d~.nem~lf1de. Oi!on1~IiIlI, 'lb~!ljJnii 1~!i~~i11 d~\; K~·

1~1~ $6Jh;;'i1e''bI~nr. arnQ v,~ aCllklam'olk gerek. Ooou~'rmek


\lie

0:IC,Iii!'I~fdan ItrMjs'I~~r"

y,ailjmt~. 'Gi*wf1P11e~

'aLClI'kblOi!!l~ b\H~mln ~;U~~IlISUdlllr~ G~~'rjiebillrf:' IHQsevifi O«~ I,t. M~ru~i,el:' HiI!I~]mll~nrln do" il1!I~(u. 'Mia Teil"O~kU: O~ITl!r}i\0'ti'ne y8ne~tJn~ e'1~tlriIBmBn ti~ ~'ImI, 'QflBIMIi I«nrnl~ g~(revle~ ~~ flilJri<'lr~t"e ve:mi!;ek ~tiu· n1a~ ~)IlUWUJ ''V~ZiVQr. Eklem~~ garekirOf'. 'rliTIirIMI~~a;il!i1!$~'y~oolqirk,~ : '
B

Ved~nc OrdWli Ku l!f!;oln.cfc!'Ili! i, IBIr 00 'IIml e.mEl'~ dqh~1 i.i!erileibltllr. '''fl~ yenil~i I~r to~ rk~ mil11 "do G!~it II lh~ii" ,Onl9lin81 a:a h,1P: f~ r.k ~htllh!!H~tt!:!LrQ~et .. t I' If l~ dhlnde d~ ayn bir y\G!1l'p 5ahlP' dldi:j6Ium_l~ ~~ 1~!lI! ~S'~ Iii') J(J~of;i'ly!i)r. ~h.l!1 \l'ii;ut Ahflile~ madeNi K!l!iIf~n~ln. InkIIOP. ~Qre .. lu I ~Dli'i·j"j;~eiiIi, tmil~r~llI',nralk bellll'~meve oC!II!if~'!f(l.\rum: «Otgl'J)9n.. hun Gi~i~:isyarll mOnCES€l;be1iyll~ ttl~k'~e Me~wJ\~l'dtlll (;;lkQ!!'l hlr ~ ~!m ya~I~'Q~ bo~! J@n 1Ii~I~k'le(u' mQh1~l'~$ili' ~dIVQiJr ~ II II Rum ~r()m frtll;cIII'e.rh"I~1"ii !nk I'n~pc:~ biro TOrll: gaxetesllili~Si Ilmdam~ edilm~sfne ~1[~J!f~~h:I!,f.dl. Btl dQ'r~ lise Fr~ool~Q Mo~~e~~''de V-UH(Ulhlara hak' \iI~r~r ~Drma blr IIsaf! k!~'lllt::!l·

Bg~ Imcl '0 fid l!il l(umOl1doru A~ iIiICj IOml!ll1 ~umondQnl II

II~Ui'Q~e T~r<l!~k II ~k;'t[di~l'~i ~ ndc cneanli 'Citc;1rt11alrJr~ Ii-t(i n'bi,ye~ 'N(lllli"l 'Mohmud 'e!Uks~ Pa~~: Ar:cp .. . D1t~'iIiI"l 11m rb 1filii~lsiIIZ'ZlSiI: F'~'o; A r:Uil 0 Vli;n. Bh'iI mFcl' O¥du KtlIM~ mtd,oli:il II YQ'il!e11" Po~{!I: Cerkes, I~Inc ~ 'Oi'd!lliJ Ktiim~nd'\llnil! Abdulloh -t~QCI: GQI'~ O. Oell iIiIcQU Ori'iJ III f,(umandaru H[;d1~ Pa:;;Q ~ ,A~Ci p, D~~" mlcQ a ~du K~rm:lUU"l! ~E}'kl ~~,~~: Aril1ilJVUI"
t.:iClZ tm

{!I'~

.osman pa~,: TCn(llIF. Fa~la" IC~~Itt'a, Mehli!il(U Ai,~ ~a~o': eCi~nOk,.

QU1Ullk-oknlu ~u d~,mielililde ~nliilYo '®!I ikI'fQf... SiJ~111i t~mha~:


1m I~

"~J!'iil!lk1k1 HI\o1lfSk:e~il.teme~ld€~, Osm!J '

IMini' y(J~01lFr!lC!k O11l0~~III~' :sOlllipse de" ,OIClylofiUiI ge'li~mQin-

m~ In~nno'll~~Ii['iij,

"e (t~v~

"8

till) ,.WmrlinllJ 'J"ru,TiR:nUlJilYJl'tlcni"hm:~ u~n[l/!lW"an ,.;11m BnllK~ fr I'_k~1 '!l)lmY:,tw" !hl, '>!'lfl!lttlfl ''!,fe:rdi'lll ikEt-~:Iifm.'C: !IbJ:!irGUlZillllDlli ,tIcUf... f~ r.~mell: r~m;Tll!I:'k, t~n11h llml 'liili~ ~ i;l!il~!l~rl~~ne 511H7~Iiil'Wh!;i. )~t~k~ I I' ilm ~d1e' b3:t:m 1b.'Irr. ~k](l1l:; ~_r!tlDUil:l :b~l::llmM1l ]~zun gclI I: Il:MI] tl mrijta!IT.ek~'~In~tr~~!i:'ft,tII'l!> KU1'tiI~~,H~~ mn;nlf@~~mj~ ''ij~~ II ,ltnl f'cl~kC1tltlf".1o ,~ygmf S·rd:a. r'lIlrk l1tkl~!ii~tI'~ Ha~li~ai!'" t"'t;g~r" Mrin~ ~.t~ 1rtJ.

~'9'~... ~"

~1},'

n~~mas.1tdr~k Jon TLirk ~ IliI go teyarnm nUJc~b ohTtlu, !Ie Ah'm~d IR!iZO BeV alre,hi.ne tenklitler ,1GJ.Q~lcHfu~tnr~£:5i. Bu te~a kitler". Jom T-urk Ino.lr,~@'ti iI'CindekH 9 ell,me!lerl etknemU~~t,l" ~~~_ Bunhlro,. bu k,iMp,t{jj det.Unme'k ~mklillnn bultib.ileoeg'im i lumut ediyoi"I1Wl. OGI rplGI bir ijWI1~1\'; dah~ y,ar~bmr,1m: TW1.r:k Tor:uh '!J,e Dil "~~@'I'iio Bulrn1h:HI. TOr~. UlIt!ls~l!IIlW!II:; 'ilk 1m Itilillil :z.otlonCiJbul~liI, I!!IC~G!In olamlt Ikcd~ulletmGk $,Q'klr'iO,Q II ~~J~I. 81.1~~Ol~lruc:u olm(l~ • me I~: ~.o~I rtlCI ,o~a'lIii,lleIIl1I. Qrk ~~I)I;sc.'Uluk,ok:.lliI1lnln en 1II~, \
Vel

- 051 SO, i!e. t~'rmlli kl~Ti E:$ tar Ue. e.'I"e.ktr~k k:elimesi iI~ m Imk. YII~llflk.ya1:t flk in~ '~Oi1(lanabili[;.1 Uilusculu(lun en s.an~ I h iliiokws'liLd)ol ge~i~lirilelilJ d 111 '.eli. dUde:ld y,c:lbilIU~j kf;J 1m ~ gelecek '~Ilapl(lrm koJillu$'uol~~,ve!i' BurQdc~ (.,. TQri~, ~JIIdS~W! 1 UlIg'u~filChl Vlllr~19il tflrtl~lljJa gOftinTl'l9¥Em ~u ilI~1 klul~ l10lU ICILCiliklolnoh:mail, g'stiIFilmr9:!:Fi g 8;rekiyo . ,AJlorl'ilJ~I(Jl11 '~C;lrlda~ malarl ~(!,uadCl g ~1i,1Ji'l'll1 mi~, O~O(l te,;ts'f ~e ba~11 ll'Johnll:ll~ y 'rH'0m oell"Qpe$l i01.IlD~''DJ..iJhnok m'um~,j~mili. B'5yle bj r buSUI
K:Ufr~lIl!,tl·'IL1.HiIJ dm sAacle$th"me' ~a.!)alairl. tl- 'l'II 1E{[IJrWIfb'~'nUl'J ,k"-II:'UltUi~n:l ,:v,~1 ~a.I1I, Gane5r~ un TOOrrls:I~,lJrllGn ,do~ru.(lialli 0I0itrU3, 'C~ ;ny.oJ'. Dtli. .m:e_~I!':Bi; III d!~m" geI'e -levll111de-1l d.L~~yi)l"_ :~ernl'H,UZJjLl. ~elDdl &l.)'mta laIi'~Jillifl .Pe'rYDd~~S.¥.iJ:IIi!l atfliY!.U3Jr-t ~r;;;:h",J;~~ OsmR'!l1I\1 .iSfiOe:s,\ du-n ~ m'll' bai:hnlmak 1li1flililiJJlulgf:n;Ui'i:i! iIluiU»'or, S'nlltmriD:k l.trCDI,o~lsS~~ rJ]I!iIi, iJiG '1IIr1 1'1n::te, 'DWI. nlfny.I~ .. {k1!iy,r;IIIUlJj:c ,tT~y,iJilll1i:¥.ct]'. ,U KWt.l1D 11'11l1, dll'e~'Ufi;!~k~yCmi!lk 'h:l.ec,],()]jgiDlg;}, :"..orlilrclJ~u. bir ~Rl.Iell >O!ta:r-a!~ d ~u ~)re;t1R(~~ 'R'~ s~4:t1!~J~r.lrI1lrJ V~ di~ ~:al'~~m Dll p~j,\n;t (0; )

I rl ifJ~IifiO¥Q de gil bunion

s(Dkli 'lu1Jr'li'tl],ya ~OPI oClyor.

sgnn I
J

dj'Q,liI f UIUSloir9J

~~ilmasulda bIle diger


kapo!ll

.uluslorli o~g~I[lam,qYQ" v*

BOyle bit ,g~rnnlijm

dlf. Ba~1«l! lijnGj lan~ kemlinden ~llKt~~m,i dtl~leTSe blJn~glr'o Koprn'h o~m~su

oumrJVCl~ bj[' goruri!'Q!'Ild~ Qfml;;l,su:llr. Turk Telr'ih -r@:zt~!iI h, 2Of.!l.Uiii [nlIl u2)Qhtisu11(:10$11 o1abIHr; agar bi,r ~llJs. bGtun utus'

rmlly.i)!'. T[Jjr~

Tttr-k

nu

Odk

,lJM.

bu kol:i!'U!da CII)!,f[IIfl'mi'lll ve gU'II--elliliwobir jl:,a,nIJkt:an wkrolt ozj€I~I!emek ¥IJMrl-1 dllic.~k _ Agoh 8J1ffl~ TU:i Di'UiiLde, Ge Ii e;me! 'Ite" S01del~me 1:'11'rk rl~1,er· adlm '~IlI~I¥-Oml a,v~mt1~1 QCIlII~~aS:lru.1o '')l\QilII'for: Turk dm, t1u, 'lie madeflJ d~¥rj"de, kGI~urk,e~jIJi1l,e~ermllin j)~~ 'V~~ hJ. ile 'Y~I'Yiultlndeka d iHere Y:CIyon ,e-ski VIe [b-'U¥!J,k killl@r dUrid:i r, EtimoloU I J]gaUa Iilnd~ ·k~vnCtil k)l3Tronll1k· 0010ok 'goSr t0rile~ bir eok FIFO 1IiI$tl)C{I" AllmtO nee ;,e imlfli~i~eg ,kelime~ lrerjimiiTufkce i~e ko!ClIli,CQ.i(l)~llklanQlbilme6i 'bwmu gostermeJktedir.C!'!'. Dl!mek 101!YOT. GOn~DII W Toon:sT. Turk, di~ii:"~ 10M 1i~1 dll, deYilln :L.ly-g!:ln ooy.mrlr5eJi~ oi1od1Ulerli1'il '1l1'Hll d,j,U yap~yor. liigalm Silrif'l l!..e\i'Qrrrld «bu' t:e~f&den ~JlJSo.I1J/CU v!'~G1lmp~ en ,oldY!» dtVoe't:ek dev{llll1l1 ed'i,¥Or! o:IDilinuze YQbonc~ S:Cl'lc1· ~ i m IZ bir OO'~ ,~elime ~rij foon iiltmek I] ere:p.;;-'I sz. COnk'u
TOr J( 1sz,1 '1171-13e.~i:"lIoe. g bUAl1Il

roil

ilaI'M atiJarnd.a, 'l~Dlrk g.erlciHi~.:d~ pe:_ty~Iz."l.SY(ln '$Ori..lJ.'ilU ll-e It '~I kaqtya, , ,a!~Yfil;,.. ID>iIi~.Q,lJial:; ,olrji[,1i,1\;; OMr!tlUiI:.I, d5nCl'lfihll!5 iy r. By. 3,ylll :2;ilmliin a, ~titlt: lc_saIlll'f '!iI'el ~Dae.tk! ' rut- d!a'f;iU'lma' I rn,e'k. KOl'.cUl:EU;:tmn, k ~ dJj:rma:~'i Vt, yer ,ylS-t:.~retlk ;t,~ld~n. lIlk~lnrme),~ l~el{]NQI'" :BiY:1~re ]!Jj1!'laz~flnm:JI~'e.sm'l!if' file- ~['I:u;ttitlQ -flqt.kMl. !Jiiza'ttS
Co

~I_k i}.!t'lYaJ,

I~~l,~i!.!,

':'TIIl1"Jt. :~a~ 'Mitii2i1:~b ohwor. Tilr:" ~1er-k:l~Ii!I",I'-i~(]'·tel: be' ;¥uU!III 'lire; yll!li~' tet.:'dtl~ llQn 'j,I\~, J:j.YU], _th,'krtl~!lr,I!I:I~ -s.er:;!lfo:r.Is.i'. Bl.as 'life dar :jtiirlailll1d", TUrk I"Un;teiLllr.t~ ie. "mr't :g;~li::!]IIU de.
C'I'Idlilll!'i~ ge:r'1~e 'fe 'i!,adtrJttf

any-,or. J\'l'flID tam~ OSmanJ~ MMtil:~


ne

ile :.tU:::I~lilnQbilam tJiir !Qok V,!Jbon~~ tiUW lteU meleri de!' T[l ~k k.e.UmiBs.~ QIOIrnk !tlofb:ul ednebilir- - MenC6 bO~Qli1ik: 'k~~~[rtte$iibitld' i~e.:SQSyg~~eU~
Turk'oe
(li,)

~,tI_nlarm _esQS,to

Dil 'lieoris~fbe uyulow\1:Jk

I~

rk)c

01IDCI}s1 linuml(J]IFldfir"

rlotw!_,,- rGij flU~'·

'p@: illUme... dbr-o-rJI!i~. Ka.v,!;m'LlrL~u1I}Htlne ilL g8:&' g" tef~ ~u:: B:irr - r.af Mel1'II 111 !i1l,!ifIi'l)'(Ii r. M'e""l,n!l!.)!a. t,aJP:liI"Ilyot, dermet u,ba, doj;ru.' :Bumil 11< ill~ 1e:L o.lm3maU" Kem~lIz:m' '[~ k!fl!s. d.i!l'iftmmd~ bb:' HI?mil:l 1';'111 M~L·-1ll.a·YI ;se',..e'Wlt>l1~ ~:n h'Ili511 k grD:R'I'Lb, ~yU~y,o:l'd~J. ~~ Jjt.Fi

He kijyU5, Icffiin[e~.el'1., 'bu.JI~l'rt

ru.'rs.h

'ta"aft'Qill:'UliIl'l.

hdrld:rkYle

1i-'n ~,]rj~l!UlrU
'

'IllV

~It:,j;'~e',

k~iij

'~DI~nt.Llj;J Ma. YU'fltIi[l nedG~l.e·rb J:{.t'brJ:~ 'i!;.]n g_~gd1i ~ '!,\'UDtrnkeliil J.'i1:rk. n~r:el ell nda'lllm 't8!ks)ml Ie 'bk 1)a~ 'iii N,a ""f~amDllil Tart. yc''S'ti iLb~"~ l~ll1i'fl:iriOilShi'to ~1i<bll~J~bJ.v, tiler

1'9,&In Yl'I~r'J b~~u. -ttal~'ilIQ,

If'li:1.D-1lb:1liJ ,4l)d:em:12. j 1ti'1t:1 P3['-

~ [f,c-urln_mc:s,\ dem~k gtLail1l, Ym:1us'u, .B'~'IjI'mek ViI!i CIi$1!r4 d~r,u bin:" .~~1~. nIlrUJS:':a, Ut:Plnm;ak 1~~i'mJj!l:l:frI.re sahl~t.r. ]J~l'i,(i:.U'lrt Q:!m,:m~1 rdlUlenbu~ • ,&1.1, (nrtlCi.iliJiR. :lir_g~\lIl:I, birr 1,nIl::ill] Kfi~ oiaJf'3~ kuU8;__Tlmatht:iJ)"a~ ''II'C p1"alt1l;ble bid'ikte, or'~ I A!!iY:~:l.i'a rt;ljo ru nQ:rIrn:n~c ~h!l:dll. !jhiJid!1 <JiIC'FlcH~" Y'eDlI~t1'1 M_mI~l'll .. 'l'1ii!! i.~e.,~BrJC'UJtF .irlk m)'Qi~ar.. .B [[' yer1de b:l'rl~gliblrl'.

'l:),pjslU~i.~·i~1Dd.e. '~,ia; ..r~1JjrlU:n IilIJltlio,

a'Z

td~W.ile

!in ...

i'ilrt

nmel

'tez

'YU;l:)ru. "g. tiii;g&C$"

'~,mil.-

heJ~etl. !!ydl!l1 .m~-t:UILJ.e:f' _a$'lf,olfd'!J.

118

il'19

"llid~1IrWli ,td~1iI u,ern~dL

eoom ger:~~ed L I r'lS;r1 c;dunlolirliill ,i~., A!I/;IfUpr.m~1!:IIDmI ook ,0000rifl '~e" A~wpo~~' r21lleITt!~k g~r'''k~slyle ott~. Geeikmi:jiiUt. bu Q!l!l ~Iimonlll 1~~ueriJmden ilttfJIfi$I:QJr" os:-, m'iJ ~ I'~ ,dlu>2:eni ijjrnlld~ ~oyrtr~~1 d!JJ ~rnberi'!!lde ~drdl By gecii kll!i1i~il.rk~ ~usya geO:i km'i~J~glnde ,~dQ1~,~1 rnur~tm" ,ltend.i icind~ bir 2emttell'~i~ sWmldTi kUriWlTm!JG GC1lamHiI~ ge'le= mMu. B~ l~_ede,fiifl~;.. (')smu:mll g;~cik m:1$ligi" gUelI iii bl' it~iY:EIi

~nll!~ml' o~abiI:i'L Eyl€! rrIi~fIj pc!!rod~k.'Skii nwgI,. teme~~Ie'~e fJ<i!kr~, b1f-. ~Ims&!ll ltHr Zi!!nQimii~JIml~a~@:llb &Ia~ IiT't(j'IJ. :~e il:h~sCy~en. bmr~1S'IliJroidmIJ '(;ls m~fi~ II ~~~l'1ii ~e'Jlu~1~:Ji1Tt:e'kml1~, ib[( g,~ ~lll:mi~:1 lie, elf; gedoi;'I'o!nmaya i~, OQII~.rth" OsFna~1I dnHnf~ ad~ml~Ji!~~ Ine,p 'mi~ Ci~" g~rl~lem~ d~m ,gChmm ~ ~~J~n~w.'" Bemeye d'~fiW! Q~uJm'l 00 gee ba~lolL Getc.. Oniliill lI1e~e !j'iDfS'? ,l:!lmCli1i1, 'aile! ytmk !;!ifQ'U' ,wanm_rc Je~e, I!ll0lr~llrtdi'J!l~ Q ~ep btl" kl!!lr'l~el'tll'ln:J!Y~ ,g8rek~rW!io..r~,S~s~e;i:!it,1 ,mm~I!ii:~i1;g'iJU !Iil:nI!il!l~,ii iiii 'bi ~iniiyor.'lr~in perona soat 'yw~ct®1 g~rdi~ini sl1,~~~e'bilrm~k ~¢:in"perO'lio rQir€'n ·1Rlm~~VOidlna yei~lini'l!'er birr ~.e' peronmfUlI 'bir ye;liyde: vedi alumk .. UlnJfIfIl~ni!l ~ SID:li.ri g;Ost~ren bfr li2!i!igjt olmos" ,mfUnlu 011.1v~r" Nel ''if(l(j!,~k"m liftG:im.. pm'lUlf~ mylt1ak el'amk belifh~I!H~mi,V@T. G$mQfl I'~ dD2leni.. dfinu, adlm tonnl. ,~ftL'itdo fill 'kQ:MJs~fl;m bir' '~Dnt, g.1'oJll"{Ilk ~~[mn. A'Vh!pO"J(I' ~i!jre. !I~' ottL Av!'upt;:ll ,wk. iIII~er~ i~i!l\R OsIV:lQnl1 Ia'~ern ~ it~fi W!. d_om.

,uk lFtr ~gf Gl1Jo01lt

~~ t ili ~IJ r.wmmll 'getta1!;d'llr; Bill"ineJls'i" 'tez1)e1 tJiJ~~ vel '~~Wltll:J'(ill!l1i!1" bir iklSJIII dQ~1 ~ ~Ttf~mila~ c;rnn '01alb Ulr:, Bu, ~u~kJtj, OlmOl$m. ,A,ydln Oli~T1lr'u~ife2J~r 'ia ill bu·
liIlI~QFln

tUJr~. ,bii~~J'rjfl@

blr . \DIU '¥Qf: M~rf«:4m]!ltDlil$~ f;1JdUiilm 'cur lte I ii. GuOUl d'evu~Jjn Ol[U~U\ Ie '¥Cal ytQmQ
nuzl~fi
iii l§M

ij:(inci~i.,- te'ZlI'ffi:rj v~· ~~en

bir- me. k~
'¥@~

~'l'Bli]i'ii

IW

d'~.d'u ve O!'1lklrnl ~re lkolliIClM~~, ~ ll1iJnlul~1lIl .1-e lam 111, ka~lyn' 'geldi. Omemli gQJii'Elrvre: rep liijll'"h,, lDhilk .mdlJItQIg~kat eden blr:' tii ltdgnn. T'&ftk· Qlmofon iIlIill'ii""

_~£i M:J[' oollQmn~ i~Mfl. fKlli"1;Ql'Qm~1{i1 iOOMjfa'. TUrk t&-Wlyfc; lfIoilfiteti. biitul!lJ ~!lIilIltllf! bIf CI!1"~ ~1it IOstmlnll ~~Ili b~'inde di~@r ulus~'k h1;I re:k:eneaf'i'fll,~

"l.
'IiI'~

dest~tlen~mE!id1i~ e~oml!u1hlajj. G\1Ie= Qt\Q!i:t~. ~iif vond~ui' gti~remdl!limfit· 'kern!:!il ,gilobUini k'O~II'~I! ~{lHj~ yot

SOiI1iMl1

Mfgaru

urlamu
~m

l~~~~!

Ia!ilft(Ji,(t~l1ini

kOlilJlm:~

k: omaci!iYWl

lClkmas, ,olan INr' bOf~lcie:1lin ke:1'!!ljJllden [Q'f"li!'~: iIjJ!mQ:~~nl "if oo_a ulus¢lJi'[~1lI ,d.E!~~em~. omDmJ:: Ihu

~Ci:nrl'e 'verrefine oi[ucmbili"¥Ol. Bu., blr~ if[urtk Ullus~L'!!.!~ ~rQlb,nj en s~nnh n@kbm~m,'o b Ul z~r_ ZuvIlflJ'_k.,1mB ZiljDlmIl1Il holD det·il. TifJk Oljdlni., hili zOVl'Ilfi1:, ic.in.de ve 1m-I my;rfl.k ,ijl~UJsiJ ~e~., 9CN,e~"! IQI.. lf3inl dU§1J!l ~wnp b'Ua. e:Yf,trn~' liG1(13Q: ve 'eJiI'f€:Hsel Oiel~rEI!
IiJOli Qlmm!. _ Ile'i,mn ,~~ru--m_! N~II otdbUlr' rd"'! Bu iipt!r],~ ~m) tem I ymu,te(iijfi~ hortU'Ifimok ,gerek'ThyOI!'~ Timk nydnllm~ lem:h f'lkrn~ eYienrullin ilribitlil 0 ~k ele n~~mmL. Bi.ri&mii eyle~ !lIe!er wli'? N~ft:er yok, Iki'~ Ccg~ ~I Dilik torfJU ~1JI1ii'i,'CUIQtlnlfi otKIrlilili'mhl I'iiiY ~'~ 'bifttfikte. i~~,

ro~e

Iili'iCiiSIiemk_,e11 ,ill:' l~~ 'llI'rrunsOtl'~ll!.d(' 10 rm c, '!irk JwuJJde.miilos.. f 'VOfli oolbal'a!l'IAUi bit" l!J~iilrTJtJ·S~ va b~F ~pI!:JTse' IDWtiUI ~!1u .. ,A~'!fm'11;f1'i~(jIiliO 'gelmek fJ:aere lijrko.in!.D( iIIklfiii II, Osmanlll diizenl I~rlll~'ek!ii benl~r II)jJJ ~Sleuluk (Jkll'm~c:n tUrrUfJilden. ~1Tt1 ,~. tQjf~I!i\!ilC~, VU~Yilr~il OO~JTidgn '~"lQon yeJiilHiik lhur~~e(i JC!l~~ de' d'~a;nll lre ~~r~~1. H:epsinin, dolt(j]j ijmo!:l'i;1 UIUi!ij_~~tu_t ok I~ftfildDn ~ul"'iR:h 1201

Nedeml'l'eri

n~mQI~I.

V~IJI''bJ.!rfQs~1 d~it

B~tr~i

~:ekMI1'(JWI-

I(n'ta~~oo illkgM 0rQ~ de mo11moa~ n:l1~, 1I-m1fk~~'i-e'V'e. 'J'titrkrin kl(J(11~M'imI'Eef;leg~ mGitOO~1 on~.kizirn;;_~ W"l:Y,IIII'I :~~ i~k ulOO Igef:dJl. 'GetiflerJ biro ~ir Anmesi ,01'011 Ibmhjm MUi~, I rl~nik'rJ '~:ddy. IJmIJij,bir Fir,(IDSI'Z'" Coml'~ ,de IBamlu~¥al~AIJihII Pia,~ MJfil OloMk, 111-", Qrnli5l;(nUlf1l ~liinij;~$J& 1'1 UI -l$tlti ~rillte' glth, Com"te eel BCnlt'6Q], Oski.'for"~~ tl lI1d~:(ifie'"vi kurd!): l'lurkive,"fHn ~Ikmiiiq!ldisH~ ~kl!l.l,~ lUI""" angi mirrooll ¥e' lil!ulh~Js, kemdl ge~~il,.r9inde v-E!, 'kur~1lIl lfiOlUJtfit~ 1Dif" 'r5~:n~u"lIml IilYI'li!rm~il!lwn!JIYCU:JStrp~n[ri? Uoi'"M del 'f,oa. ~t!fj,U1 ~e.~ti~_. 1,I~rd;8 millillie:Jlm!eieri pniU«-ek. Ttlf,j&ti;re:~'Ie' elip, Qs., g n nil h.~IJjm:el giifrneyi (I1~I'eiY~~r l@rtlS;I]1Id'a ne~'e' tini1= fill ' N.e~_ lo~k C'ran llmiuP!tilrt, ,dO w r; "onC4)lk ~epJ" ~C1i det~l.~u ~~ b@~u~~ ~tlIp. ~1CuI
1

121

¥,erl1ild"en kJ0rlkf:lilom!!1klm birlikte. 1iiI1:(il r~ifU~riI dOnv'O dfiZl9J.li~ifl

l'1iIV@U';;, iutk ~h;utcilli~ har.e!1il~~illeb~r tor~bs8'1l«If~I~: l~k1i,yar~ b l~ i!I!k COgl~ ~.Jr RU$~fficb bcmk I:~I beJob~tinde gelilivor,. ~a[1l'lj) mil !R1!.l!S'va"'Dilii

nil ~UClJk

bJ~' !Jydllll

bukE~1

i~eeI
ge~

,~e1t~mes!

'!fe:

1f:l~:!jii~e:mJ9s1vla bo;z'ullrO!~C!lgI.1I1(J 'I alI;Oiiil;l.'iI'rtIl di'lIlVO'nllll Qyd~ Ifl!'(i,lil~, Q1Bmn~rull drUtl~FiI i'ili! ~n 9 ~'9h:mdlrilmal!i Iral ,e~re'~s~l bl n" 'gi5re'l.! scrY~YOf~~r,! n,eq\en-~e, BU Osrn~~ II bl~me~ime gl;l1ip O~mClnll '!JIYfU,o§'i IO~Clmk, TrUlrk iler:lcJII~k '~ore'ke'li lo~nd~ YEJ ol{lnlar. 8yf,8; YI1~,e~iWilda JkeJlldr>sirli k:Qm'tlloi~omCldl~h I,~J 11ri'UJtn"~C, 0 ~a~
y.r:l! n

~i ri jj'f,G;, Ikit(ap,t'G !C'filn IG r~~dan YGji"~u~ti!~d lHelllll'iu~h VOIj) I:§tmm 1M~~'t~e, II~a'll(J IIClI~1ku~v~Ui)ri.n0 l((!I ~ I NjElp~te SQ\i\Cl!5~ym:: andgfi,~ ret::" Alman 'ImpCln:l'~o~ '1lW!'~ i~hi) Illr Gemi2'1 'K~r'm U~!l!! may Bu~Il;:CJmoJl "C! ~eroi~ cdly~r, Ouno ko~uhk, doh m VI goliil r'(li( I, Y~lIar-dC!I. urdu AililTIliUl ~I!!i ~(iivl!::m T'~ r~ry0've QellrOf~ ~Clr: IFIYni1~aw!iiiell AhmcstL p~ ;a'don. K@A~ B@nmGvOI ¥~ M'ol( We"d)en. dCjhi~ aOmlrQ Me rQ~gl Mo1 1,kc. 'folrnll OI!fH'Qk ~,eiili'i Iii m1

IkhtC'1 ~~

"lur\&:il'l6 d~' LintU1Wil Pig~. ~~ fJ1(,llO!ro >~rntl!k ~~bCitJ(I'I~r. l2ylel!lil,. tim !lNcij '~kmrvi~r; TOrkjy,@t'd~' Tj]'FU~ v~: [!WI l'e.z~ liD~i ile IQAnl1 Ibill" u!iUsCUI!l:llk OII{IITiI~, ~ahn~ll",~ii menl rnjrk~'va !bTl' OOl~k:(a Jl]k~1iIil1l@)aJ VQ"~'~ r, ~i~,IIJ3: ..tAv~Up"g Hel Al~'!/fJ oj1o$li1dC]~ bu kKJop:ru illk.'t!~h!l. ~U~~r A:~ rIiV~'S I'IliI~QII1 ~!Jlmfi !!On G ~lln;lQHillk 'mjjlt~~Hlie ri ~ ~abul e~cn9)'illef,d!Elfl! bifi ~J ntOlI~ ill II VI! IstaoolJll'un 19a3~'lenSQT'lri~kij'" ii~~ YH11~(l]lrdo co di)neTrH'.l,e, m~y~loll'" h~lmde En flrJ:1Z~O SO~ldn ml'~lllGci PJ·o.f,~t\re scd:dp urn k~e r.sU.'e' olmill$~it. k~~~u Cl'1'inC\sln~ U i~~~l1ull i<II k kClnllpgl1'V{Ds, 9;lrm,ei'$.,

Q~dIWfl~ClInICiiln ogle I,mir~r.

ook

'TLar'de,~a&r~k tl~Ci:~.

ol'muvor.

BUIlLWm VQ!1 1m IJ'

lu~kesu1'u~

~~1iI11 eldUJotl(~, ~QM ¥I~ la ~II ndQ Tur~ly.e.'JIle gat;. ~~en ;ii\1~ r man biliMI (lI;d1lll i!n~(;ml (j!~t\1~:d~ Ciii(ri nftlll ~(lJl,~~iilrlatlP~;m bUIll y A~~ llil blli m adornll ,UOI(u'l do' ekillyor: 1l0oiu vahudi ~1G!111 AfrrHH1, I!:ill,~oo ad@1iIfi1 ~e '!JI'~'k~ek. okli.1II ,'tl'il'mnl~9r,~ surru\,m mlllNl Id~fll!lun. A;1(j'~CU ~k'Oinl gene T~ ridye Gumhuriveti" nde. yilk HOk okJbl~~Orlll'iJn'IIc:u:lls lms,yomt~, dene[riC:~si!J~~ m C! ynll ~Qnmana roB Iklmaa u ook W!"I~ 1111 bi r dUfWl i!I1 Y'@ lltI'tm i ~Ui,,'~ Oijm'~uriYHlt

o~..

'10rlnl de~I~~'Mrml:v,oi'tQr ~, ~em de iIlPo~.O:t 'OIUYQflor~ BDI~ ~ I~cnr '!Ie S'I ~I~~I DO'raY~1 ,S~IJjO@~Q ~1~slliiJdl~ CQlmar Fr~'Mrr n yon der GOlftz IJ.o)," r~rk'llvg'd~ GQltz Pa~,. ~el 1Ur.nr.:Hl!i ~1i'II
(") ,!i)y,n!l~I. ...Cli!}'~l,z; (!iZii!']!H:lde !lCifl~ :!i.iIUlJ:l'ky~:lTln ~~_'~tlJnna iCL~~I!II!RiI1 ~:2 ,)!'lrulR 1~1r. !~nh:im'" a~l!iI[!mlndo iU'oM:i.¥e' Me.1tWbl':ndl doll's k~:imliJ! og8l1.'nk' ot!;l!.lnni~~, '~~ge!lI~. 4!l".!!1)I)tH..lH,~;g'1f! lfili~kIi,'TlUf.~~ , co b1''jjJ,~h: 'I.i'!Ci d.c:rs kl'taiu l'~';f.n~I[jj'I.:t 'f.~~I2U! te e!tlli1im ~ri2n ~4 i3ju,'bWI~.. ve :iiii~¥ ,~d_,~:J,ii.nriu k

fDO'JfI!Rnlinln Mil ~ rl~e~s,lite rar~rm ilI!. VC!lh,iWd I k!~kE!lni r Alman 6~r.G~lrn O"lerllfii~ bO'iJl!uk .fb~~Ui!{lj'Q doyanmak ZOI"I;,I! rliQC! I{nldl,
BliIl ,(fmlrv6imlliUJ ;mt\!.ull~1lI11wtY u.

t'tk:!]!!:m!ll'3'~ 'b:ilCLllfh~ilicn
t~,'1io

hu ~i().P!Ji1:rdil Atlm-'liln ,blli.~,lnil:blt!!J ,~,~mt.'


J.l:liliU~rnlU 0(:

d{,ll.Sl.m, fill' iU.~'tl~tII!.:t

]_.e:oo'~~ Ah~1'lull~:a:~fi. ,~iI!Inc-1',}c lfB!tlnr:

k~~

~~a lOO~ d.dw 1m'i 11cUm, son fa, tet-rJf;':l1" ~Bf:iI[tIlu y,etklli~Gl~ifll lite ,tI.edliG:i lrtbl ~,CfmUH;I~1 !IlImUSliUmn du:ru;m;l~ ,~aklO::m.dw Aimll'L'W!L a_!!i~m) m~~ ifIlma.Jrtd mD!IThU ~llIilin~ :b'n~ !l::~ ~CM:'~tl~~;~~n ~~~l!1m~-en b:tr l'Ietf~.1~:f':r:ill!l!;IJ~I:n ",ill' 4;'V1O\l.1 der Go[t2 p~a Molil:MlB,~IiD.l'!'fir e-:~~i!!! ~la1lrlne ,Geikll. 11_ M~$~tlit1;)'1Bt ~.'Ilflmmi;l.etl 00[111"'.'1.. b~ gelc:n, ~('(M.il'l!'ii 1110''ClI'il!ilJ! te:t.::rn:r ~JJ,t~rrrn;al1:: ~.c;ili'i f:ii~n~~ grlB!~tj... >lOorfu 'b'iI'Jncl fibfllk:. ~l\'V~i, 1CtD.il'ILt;l'IIi!: ~1r:J'~, n91&','dQ, ~JlIo~~,·d.a, 3k1iO. Tl!jr~ dt(ll~~ !Q~'t\!~k; t:!!!lUiJl;Il:a,.U bu. IItttml[l:~):e:n.lUil, ~~~~i,jj'~!L'!.\ ,U«~ dJgV[MU~a:rn. '~'C. :r~kJrt~r~' $Fi1U.ip iDldulJg :a~tJJr.
cikl~an

"Goltz

Tok~rtOivobm'rrlm: 'Carr,9tSl~lIM;tefJlll d&§'G 111 'Trtirk l! IlmJSCLII~gt 0 ~Im II, h!i~ b~f ~!ilmQi!'i;:iof olom uyor. ~. Ti9k1mrl~!tll:!lbmlr: TOli'k C!lydll'um, I!l~rl m ~~ dYllamllel'~nlln ~ I~FumrIil 'Qlo~k, e!~ olm(a k. ~ F~h!!r ~U!lA ¥'~t'lI'l\e iTil~eJroen ooLR. (Jt:lI11~1v.elltim I~dllr. Tta~rrlk: b~lrltk~fIIl~ lO'l;d ldJ rlk ~vdlnlnda, ovlamIe f. '(ioi cJ)~ 001 b~'1~~~~ytcl ~1\c.1lbmyOrr. IBll;ll yO:ztletlJ W ~~~o nedllin'l!ew IJr y(lln,CI~ T~Ii'k; T!Qfilh ~~ DII re~ler:l'rrlln ~g9H~~lrlUp :$ohneremdl~11 blr d'6IlWEU1I1ld0 tii1ner 'fQ$b;i'Iil~rnGen"" kC1~1IiI yntnn:9jl ki:J~a iIiI,U ognMl!!n !liveIE!lr~n filli t1d~:t),''11'0 a'kiln ~tl!Tile,", nn lal'1.. '00n~ '!/€i' d~ t~\2l~l8irini. ~'!ll"en~l9~ ~!&'i0Ior~ a:C,';<l~hlk :b:llilitl~' II A11i11ldon ~:,~kU:ty.or., Ile"nm ~~d'ellmrim: ' IFl;:! ~II!!!f~1 pOlrod~$lilln ol'i,c::hnlatHcldlr. '-;orii:hl '~a: !nll Te:t~~,riII~,b~rUItt~ o!Iui'ilh!'ersllt~ f\G1QID'I,;~jji ro$[~
~~a~3iti

Y!"ilh~f,U'.BltelC1llr :9,1'6~BD!liiln VQrunrd~" -Okll~J1 dta'bo 90k &v~r'Slite '~gffi!~1rfl1i Q~Qlefl' tQr,~r!Whdon at) r'..· dtilrUien fa ~nllllye 0111Iltt'lmpoAyallc r~lrM ~tkl ~dL

"Ifli

...

Jii't"IMtDI~e tltbr:; I,

Ahna.n

1rn.P$;r.:;Jit.~U~fiil

'V(ii

Md.lil!~!!Jtlil\ ~~~

,~a~Oi!'~$'f<!l. lJ!,:f:tli~~:N~i.!Hro;t,tl;iir
ma;fll'!~' f:m:pll~ifa~''''r.rtr:gu''-nd!l, Alin\1n

1:22

jlU~" S,' 6if'~6'.

N'~;,ntJ$u,. ,J.jjm~li~.

DtFnttt1.l:!-n~· 08"-

123

11'0 mI'h fDlIId:1 r? RQlS~~g ~'ln. bH nl'Ul'JIiI'iln d-erinmd~JH

mI~Ii;:'

ti~ dti]~l~rnl diS;9:USe, n~l~ F l'e~~erjli 1'"11eaWttirjlmiflS'i1vJe unj9 veRit'e Iref,ormtm:nun ,Ij)~·f ardyg g~·li,~inift 930 ,ullarm.A TillD i r:kiy,etde, dU:lenin ye~e~11il rff1arineYe QClIII~!~dj~'i bill" 'H11~ih _dOZ;-' lerni QlIG~g tun~ ~hlll1llrsil ('~'~.~e~ de rlaS'tl(uU~ ollil1iadr~1 ~ 1i.!I' 'lOr1fQj Cul~obm;r. AlflIfUJI1'9'IfdaJn be! ~lg'!fGn o:g~rct~rn tU"~1 aI!:J&mJi[J!'OIJ ge~ii nilC~"i bC~11 ,RiliOkw~a ·'ek;~~r.1U~biili r; Gel~'l!lni, '~hiliirvO f tQrihi" ,~arn~dl ~Indan d(il:i'I01 (h!'~eWilsel Y~ 'b~rlbJl1!l!ii~·d~,ya mllirliilr biT 1m! ~'tel'ilt~" :sahlp~li"If. S®tli ~menin Q~r9~er~ bjrrb_irlne valkl~ltJfQIl ve b!'(ibi,rr!il;@J boghiJyan b~f g;G!¢O'olrng~!, I !i:;i~clsi,. dOA= 'yo t(Hi~~I~ii,de G Vdll\i)t ~,r,;::ill'ld~·~llmQk ve gI9!~(lJm~~ y-Qir,oilo~ b~r yal ~~~illVJi I!mall., '] 900 ViHor'i. SQVyeUer BirliW 1t:CIi"~~~,Mlde de, ,Arne.riki6 e]Jrle~m: ,D!Wle~l~r~ f,mihiw.de de, ~Im,amUa;i r, O~e~L•. g~il'~c~g!~ g~! ~n®m e:ktlil'. SQ\!'¥~t ~U!zenll, 1Q11l11!(!Jl y(jP'~s l'iii!11 1980 ¥II~OFU1"~ Qii I!J!fIUr~II!iIJ~8jrl~~k" ICbavr;Uer!r'odG' b:il'1~i fii ,®:zgQrhlgOnu gi2:i i ~Jr ~~l'iI'lil'~ si'$1t~JiIl'Iilr1 '~rn~ell!~u'\l_.~Il e-ok. ~900 yu l,tc:Jlrl iIiI(~i'li1 (jt~ldl. 193{D,'y~i~llr!! 1iUwkTV'~ i~'limli de, pek '~-1J,1< tyJu~mq['o1!r,e ~~ImIt'i'l!l ri*·t 'ilTt:i,[]ki,esJr'n~e: ~lQg ~ \u,kmGk, S(i!j!)!!!ilI 'eJj,Il!'Hlk l'Sled_~ ~ ~ lii tUtrumtar~ iliI, >Q!tQU 19~O VIIIIf:iir~ftI'l iiill d~J;jml y·O'! iii!~ w~!¥Or.11980 'V.llia I'l Alm{l!n~1 ielM die Oni! m 'td !1IYor; Alma~Val~dll. a IiJru~lde~rndevletin ,OIu ,uJlIiluruJoki 'mllillv~~:Hk Clk~mlonm g6~-' ~~I'e,~n. k!(1J;Piik dij~,t~.r'e'!tiI, miU !!~e1c~nk akumlllnm ~~SG,FtI~ltt i~~n i(intSm II~tehli~e!I;Ii!Nj~~reril tKrffir ha8~'C~I ~ dW~~1i! ~ in1

!~nnrner~fe,..

*"e

T~1I'tE?~~ gIk~ '~s:ll;ll!:'c) ye_r. 'bhlltl!lI"1lll ~ ai. b~ "j.kli!:'~r etmlifld_:a, bin· u'fa:k]jJ (ljft'~]~ ,~~kma~a, ba~~l, UloikUJt$" '(;:Jr1!l1~[~iflt.J;. ,~iill(.~
bD:fi;li. Mi]Le~•. O.rha!lll" Db-am.i! 'ft~

's~e~L'mtl!!21:i ,itJ~aIL'ITi 'njil'ikl~:rc"tte' ".ta:.~~IIJ!k ~sln:i!lhU' mi~UY~~ilah'l. "l'illrir: 'lirk:UIL!l!'!:D ~p.uJl.mlilfi i:OWir"" mR!t" tlLb:i ..emJIIe:tl!al1s1r emQli.cF,~n i'iiII""'ltttij'i;1jimM~~, bmiil~:ufm,.j;, tiiBu Qc:~it :W:il!~la;r ~ gfu~['rak gm~e~I~!'::'. (c:u::n~:IlI.~r~l,

e:~~Q!iti,

(.)

d9S"?

clil:k ~'mm:'iH;ij;r
'Oi~

lIl:~l,ie'
l''a',nm,

~~it

'~3~t '1ii~lnl~u9.fl. f:i~l]i ~mW,et1~rl. klU.'fiilldli,tli,> ~~uSruJt' A:~~([if.m. ~dt~ ~sut3 t Ay~ ~:Qak~ g1~1 RU:S;~l'lillI
~~'~
~Mfl1hJUi3i!.'[ '~['~~

~h:;r

~f'~!!."~~.rl:,;llf-as:mdn: ·:O~I.!K:bl:'t' mi!l:_!l:iii:.Y~t

~I!ka.'!Ill !i3,ef#ii~

r~~t

nl~elli1nl sa~l~\{iin. milH)"~t¢ll~k;

y~ttJj

ve:z;tjJfe')~ .

'~-e "a,p~lIkla1'1

'[iiL~ 1fnY,m1Il?i:~. All:IiiTan~


a"~d1_"

~e:r; ,yer"

..11 Jlgey;en bi Ii' IIrn~J~lk It1lllJm~maJsl ~~tlJ 1m ~v,ef., 'T'li~i~e"niwa~sOl~~ F !fU~1~tM}sQ1utlu'~, (lHfn~OlIil!~$lrura", k dogll, nMe:n~'ye:rel '@!m(l~~~I birllkt$. Aliiliiori~a''dQ~i Ilr~j'hk po'n~lk!C!ilalndan <eilt'Renm~~ fill fc~ ojjj'UgiUi'flll.ll, dlu~uli1mek mu'm'~Oh ,de~ln. __ _ _.. " _,_ , B.UMd'a I:'iI gelii~' '!fO~ (I~II bl'nr~ V-enl geIWI!,~en m),a b€1~ rfijl~· men. 'f.!J] r!k If]~ i Wle;usTilf2"sijst~mim:le [ ,Aimoo iMOOG~II~ i?b.Ji mha,!IJ~ r~,el'0 ~IUJ ij~U. ei5y~~1Il~ $ovlenebi!~ir:, ,C'U i1ii lit_nlI et1~e\t. AII~ 1 nUllili¥iI;W"'vO dEl v'(:]·i'luJ!~(d·~ uni~lr:3i'~'ey111 ,g:aU~t'lfiline ~j(.I§iY Ilcesini 03frll(mr~ danem:i'llildlan ''lie Me~rlll tive't I:M!r-klves~wlftttd)oo ml;~ ,rroa 'cildll. lid k(nr:li1llJ:kln~ val!1l"'~Il~lmililk: mi;'lImtk~ mJ AlmlilrB Pr,~f'e-~ Ji~r i1Io:rm Widm-'t]iIiI, dQh~ ~r.iI~e ~u ,ed'l~ei:il,.A'ilOlturk 1.lIJ;!i+_ iiJimSne RelfpmliU '®l~lfIlI l~~I~on 00 I~~I!ilU::IS~ rnd'liil ~u bUgUerl dG '~erjlfor~ IITdI!rW~-e'nln II~ iD(n~"gJ $O'Ij!g'JI'P1!,CIl gJ,flm1~3~WHl~1i I. liSa bur si]!!Yt ~!iirm. 'is,"W~~ii~·dl;l tri r Ahn~1fI "Eg1Iim \re K;(B~ [ur IEna,1ill~~slJ' kIJJJOOnmWi~wr. BlIA enStl1'~uilil'~t'ru bCJl,klollilil. en ;JiOfi lIHC!lrr~i¥\e" V'et~;I',ei~i' Ej ~tjrnl bOilum ~jd!e ~J6... li~ Iblu'Ill!l~~ e~ niilJi!l.0 :~olmC!lnlardClhC1 ni&b'~teil1 g;e!l1~ !Ja!!J~mlQ~[r Prot Dr. IF,ron-z i(U1t~~~ liProf,esor Froi;iJl~·1n COI~,1i'i ~,~!U AlmtlllVO·'· 'Ue. dOI!ll, T~ rJ(iye~ve m~. IIlmfe:S>5rr O~iI'iJIl~ OO~~\,fjd I ve Pil'O:t~~~;r Wldm-cooilm'lll llliI utl!iJe;I!i'U~SLnle ,~5j\e 'c.:A~m~liiIv~·do)~~k a i'll:kOiti IGlQik!'Z!\n 'emil g't;i(~;I~ \i'~ eif,. ooem'l ~ i1liiroliih~ndirmeIt 9lC'ltl1li:: 1!9 Ahllan )ijg're~!'Q WivesiJ ·ns IDnbu'I,'~1 gf~IJjlt Attul1rtk l[Jnj!i,l!lU"si!s ~lletormiU 1dtabim1iil!: yOzon ~lfQ"re~r" Wirdlm~n," bil:l okmy'"I, ~bl:l tldilu' buVOk 'SQ1f1 ~m, 5'U'1iEi1lt!im illni_tliliim b~ir T~'(iI( iml m.rers1~~ ll~sioe ICltl!lnlll11~SK A~:miO li'iIy~ ve' T,i:j,i:k;~ve i~in '!lJII~1 ~iiiI'Ulm~~ bi~' dQITe'i'dl~' dflferek l~nl~It1J!', Hep yl)nh,1 trJ li'~it~VOI' .~jl bu y~~en yo !ii!~~' IClallili!l~~~ I¥~rO~~i,e·'fe her v~b~n.D:r 9 urt~inin r oo~~«'~c!snlUl", yQlti£l rtc I hn~k '!/Ie, Oa'6.Jt.:~ ~lldu9l]jrliGiJ in011:1 ~uvor. Sunun ,51'l~e~lel1l ~ tlc,tT!'.. AflC-ak ijfft~klerj iiII, OQiu. ~ir e~m,I'm !QB(!lm~ ihni ~~ur[U~iQblileor;ek Qi~c:ijde; tersini 'rM~Jtl'~ror. lOr~ye':Y'~ 'vab~fl~~ gT:~ . Iriulerin I~" T!l]rki~¥'e~rofll'aitdleHi~ lelt~ ~~rorh i~'lek'!Ie ~fma r.I ~cmfDan y~!~ um!1~O man SO:MIij';~ geree'k~e~ivor ("'~. iiiilr,~
L

(\I!!'~
q~

TrIlrkllfc"nlJiI

NAirO"1!(,fIi (tk.fi~l, 1Iiu.

g;gHiG:1

®lclllln:~. :m.l!i!lJ;a'tii; 'K.:1-

TfiJ!._f;il~rdlili m emletetB ~~tm ~lil~QJii.d~~hU!..>

l'tlr~~iJj]itl Q!I!<~J'~m ibfi

. lS'o~~1ro: S,er:~e/" ,''Jer'lGiUh;'

,Te11/f.t ~~i.

~~ G~~fJi:' Kij~at1fJ!thi l&J~~bul~, ,l'Q9~ Q. 13:;5.

¥':il~~~ d.Qj1:_~ ~liie.~~k ,i~t!h ~U;,'ILfi~k looef<~el1jlU!k: rdll.f~~,~~~ .tI!'fil:Q-a, ~l~1 'i)ll:!!!re.kT!:h:,kj~e"l1'l bltly,or"

ij',QJf. dl~I;';I!~~~

1a

'~12.4

OSMlfin N WI ili.lJ I'k, Moen-iif Tar.ihiJru~fe! y-a2Ji'Yorr.: IU.,a~li' 1914',d®:rl! somu''Q DlIi1'U1~ffiimlJl!! Alllian m1Jder:rli5H~r geliriln~(I! mel(" IQbcuo'Wvawlr:Jf. ~JlSlitlmer ikurlJnlm~'~. $ulmf Ui9!U~IUtllrf~kll~1'{l! k, :$f.9rnestr - 'bU~iJ'IU ~!iJ~UlI ~ '1Iill,tbi:k ed!'1meJ_k10~ y~ni Ib,i't rerorm b~iJ~hl]t)fl ~\ilQ!'u; 18\11. 'lfef'~r~'. DDru~fY~~r~1 ioi'fiide EdeblYlD~ FClIW~'~~~1. 6nom I~'k ,~I,yor" "¥eJif1. 'kiiirsaJ ar 'Cl~II'lrvor" rnIWCll,lt ~ijf,sUler,jWB lS~rIS~ GllrtiUlil iIryor v"e ~ ~tlm ijyesi ~rmJllp kapotl'l'mClY.~ O!JIII§JIIIY(U" "f.ilr.~ Mailrilf rr(Hihi 'iQ\Wn ~~m.an NUlri' crg,llTh. dilh~ i~eride. '~©vla i(felJ!oml ed~¥~r~'!l:M~.rl:arriis~erin iL~etoo$ij ~u·· kilrneUn sa~seti~lt1le ~olu.yrsuy[tl!1hizmet eUi. YMi ~ur:sOller '~CJ:Fi! !Ce~badi~ f\TI;S~ ls1i~J1ill~n ~cnebil m llderris!erl; ~e,p A~mC! mt ~ y,cru.~V'C!J silPC eC!ildi. 8u ~Llli:iel~lter i]ffl ''ill Alman 5'iva:ge1Jl~· W mle 1:1:i~met er,meilf is,tenildl»·'~. 031l11ion N~ ~i". look S~Jn Fah:u'! :y~(l]'I'Ol1 WtldntrOI!'l!"I m! C(lIII~mtli$iiil;~lt:U nlE(~i sijlf"ol,e·mi; J9~I'i;::n A~,.. man ;p)rDfes~r\I,erintn OOYIS~f!JIll ,co~~QJi9 lLiyl aJ i~g'iIii gtl'riIJ~8erm dt)~ru~lliIyor v~ ~(lilj\l,~ ¥O!!l i,¥~r~ ~;Ger,an ml®id/i3r'[.I~I~N" '~lirflil{llil edUem@ive:cek bir yek~,n ultuyonfUl,. IE.so s~'" bir- mnleUe1!1l1 orO Ifii bY' ~r.ulcr ~~r ~Q¥ ,i ~e ~'m!I"ljlitl\J,p ,edilhilii$ kiim~9"lien~~.W1ii ' rk~Vdd~~. tiM T'ur!!;: IDClI,rulf.Onun'ul1rf@, ir TOr~ Irley'eli-i IF,e:.:l b .. rijsi~e.~inler ,~tl~~ v~~tv~~~~nl~i w kdir- ,€!diYQiI'IQr.id~riI. 'fikrrt 'bl!Ut~n m~s~dhj~ r:JIlij~wh!del!ii IIr:H!l~e~eJ er1~e,~: hl ~fi~!Drlf.l! flI•• Bu :SimreUe. IJarUi~m[1IJJ1 tJiI iiCinlZle ve[ili~ v~ t'OJ1!Jelt1l b~r ktl~'II'el 'f~ektl:r!I ~ni.11:i1!J, lk!l!fW~t \l"l[]'_lJifresnlill] MUAh!Sls~mn Alm~1l m'~·· :mO!~, .AliilfiQfi g8.ru'nme:k lila Almonoc! oall~~m(llk-'.lilitoktu:sandll tlul~!9(1 ettl~ ~;i'JI. 8uwo:d'-Cil" Tijl'kJ@r'~JlII AfI;flJrf!~fl'tf'}ii!l]' \~Clip:l\e1lnili6~'

k t¥e"'ye. ,A~ man ibg return Ur¥eJer(nin Ul1Ili dO~l1Jluyo:r.

giti~ ~'e} ~u §'enel ejl-

V~I oo~o(hkltmrl 'urn 'wf:1 ~ r-Iill~en 'berr-i .selGD;nedik!~n' ~k~il2:IGk O~@Z~nr~~m~:s r 1me iliI-E!' bVfvuk ro~r '~V,!l!!n ""or, ~?m~!!R~lk r ,i\mf]1 ~~rTIa,mGk g e;r~+t f6i rMer"irr ve 'Q:~,lllT~~e A'~a-, d~llt'i'al9(!:J1i€:~~ B~J liJriJdetrU otOlmk bml!,U~A Turrder~~ail P ~~e ~If bilim®td ;ge l~n~'li o,1~i!:iid~~ B~nma he~ ~I~nj(lm erl~ i-' 'IlCDif'. Oerna ~Ii~ ~i!i~eti·nin ~Imiy'e Te~ki 1~ltl oc:hru W,IY,ICl Il!i Q~ Fmt~iI mOfl$l9'mm~ !1I~fl V,CI;ro,n l~niUJ!l1 HOlkk~ Uj[trnnogr~lr~!,!iurirJl)l'. Qni'OIniiok r:steV~ITII)ii!lwrotlTh•. ~!Qn d:e~Cell'ICiI-Clk bh' biclmd'e: v.o:zal. ILI!ZtIl1Qca;r"~i~ ~LlIi!'l!~an do 'yozdl: (I;@en~k I[):?ilirmnh QlllmI, ler.1 ve ger~k ondo'~ e\!'ij,I\e( AI1!:c~91_11J :~enCWJlkij'I;elfi lilimJel'1l: ~ol!;; Z(llinDn vOk:Sie~ tt!!'t"a~Hler,in~ 'Suf11rv9:,;, Mu~ur V"Cli IrCLlll1 V~ OrlO AsVG"'wld medre~ele.ii'"de VCll~ r'j(lridl~. ~ui~ye \l\e, M~= ~W'c;l6 d~ni ve' Ilmuk;11[1l.tf mmleuile '~:fsd!r" hQi(f1s. '~ClJI'lIffi!" e:dlilhiyat ~0 ~OI\!\GI d\jJ~'r Qr~r1 ilim1 e I' V~ iriCl'n,~h!' Mo't.Mm ulnneliir ~:O= i'de rQ1l~ar!I1ICQk,il liOed~e5eil'eIri1i9 rrlyc;ziyec. ~ev~err, keU!lm \lie 1'e1! :n.~1eyl~' do i'r Ogiilrl mm'h~r revaOiCi iill i. BWIl s;lll!_reUe h~i'" iki ci hWr1.l'~n·l:Oln~Ul gi5w<e.fi \ileJ._ V~hUl~ 0 't'OlI'lCrftJ.'JJrch::afi .A.Tifadolu~\m g~~~n 6r.iililllelf btl ~uNi'1Jl~: 'ye:ti,>ereiffl: ~llm(fG:I!.] ,m~on':Sia1eri;frI;m (j'G b~tlr13arnll IbUlunmu~h]rd'I'D·~. filli~k:C~f. bilim'i""" Ifil1ep AnOltr.olU·fIIllI!i1i CJ'I'~il'lJL:f!J1'0 ~a~lIl~u. M:odem ti~'llim~ g$t.ro~,(imll !'Ie.,,o.smanll 'lijrlltQ'Iil~",~elihtlii",i !11OV",~t" Ibc~llfVcor. 'C'Ok ~Qc~iQ,~ 'lfli!' tnTr.:del'll ·,ook waed!ti/Jill i' '!lar B 1 i"~si. (llS'~f()~cH~®1n" II~"~ m! ueum. beli~t~ m'(l~~( 8a~H "dG li'-6 Il~ y"del h~t :eo m'!fi Il1I ~ir !!Sl"isndl btl WI a1chJ~:18ort.odd 5Idi1kt.en ~ok s.om'(fl(ln dG:il,~o.gl!J![·rrtG DrUJlilieeCjrfri"h:rr' ~~€ii~U ~"'l. Am;ok ,;w, . ,.;I'. ~ .-11"1·- I! ~....:I .-..,"'''''''' 'UUII "'I'''i.'~i.' .... ",t. ~ Ilr .... I ."..... _..... .' kg' ~' n!flill!:I;.iI!O,11U 1!ll!IIulll;. il;h..,;j'!) .l'iIII!:Ie illil!!'~~ .......... '~u~ :._,,,,,~~ "7.!nm""'nlam .
'""IT"'-

iIt'I fin"'k,[~nde!lil.

at.b.

Ii,

TriII:r-JUf'~":n.1i1'!l! ?f"tlrk!lwe':5.'~, 1b11meil1.~llrnie ba;~:;i:Mik


TO!i'J.f·Hj\~'~ lJ~imc:dj~lnc: il]dkrnetrn~et }:;IMC'I11iID A.,,~y!l;).i,·.y,a,tliU~k.u.'i.filJlUII5~lIlL bUrllilU l~j1l,

dom

A,l1.fUpa"rrul (In (Db']'!', A.'\I:F:I,:I:P:!'L. ')N.51U-.

l2J['dr~~ye'd~.~.eJ!ljlU!;i.fle ~iJJrielllt ~!fimIlU:,M.r ls~ l\et:!I:n Gil t!!!mJ:jI.:;; ~i'n,:$Pltl a:.r,Ii:t)'Ii IlI:yg iF._ ~") Aydlfil U~r.kfj,~ ':E~.afl'"m, b~TJJi!d l::~t;!lJlUi!!d:;l,~ niJj~lItr!:ilifJ;.)1iIr .fta~"d:arri; ,di}it hi, ,iM1Slli'~\il'l!i 'k~ji~'1H{tJlhtItlld;ltgUlliI'1!l'1l'zthm. :lsta;nbufll\' da Ilriir' "Ml~llr' M:Oda!5i!.t. y$~l[I!iIJ!. Ihll!Gr.tn:; 'ytr!..n~ ~,$!I1".L~ MQIiJ.HS~J! ~hl; dJelLs-tlr.M. ts~tlifILU1"d.t&.. htr ,.,A1tmall ~, 'y.~~ 'il:lldlLli@!ij! U.bl;'Iili~]i~'I)]', "Bir 'tl:~,lt~" ].'9~ifii yH!. Elt\F:oiIU'Oll ~y,hjj aThI9i.ti1,~ kl ~n:alrla'tJYl$.

t'ii1iL. Tm:rk~'"mI;m tttle~a]}b

i,}]Ul_~;:Ulg,

bEtk·I~·e:'b:III!&''Q!I.'

1lIib" ~k.

(]wrum-

W'

i~d~

..

oI!rumitll~ . ~u.rell.'r1:.a:n, :ya.·'II'Im.l;l:nat::I)" lI.il:malill ~rlAm '~ ;S:O"~~ 't!~~s'I(f.r:l1'!L1yri:!i!!i,~tc:n, !l)e:~lii,;f[ ~e n'~hi~t. t3li:l1fi, :talam ba$l[~ UZiiRn:1Ji ,,,~. :~u~yin!rl{!l, t::u;a:nbulr"d;a kamal~_mJl k h111"Adm~ lk!QI]i,}:1I1I15 1t.t1!.*-1{(ij:i!J~ e~t~ .r!. ,:B~1'Oel1a "' b:ir A~mlli 'm;Qs.n II mlC:~C:s5 :na~ns..n.i3J. Min8D bk~lil~eJ;e:rt '1oJ;: agot.a:!}il' I, 'lti'1! ~!IlIIili2:~~i ~tl1t:L.n: [biLl"!-!~U:t'lirnl ~p~. Osmaln"b ~~esS .i\\lm.mI~
'IIr'nJiil'l m I ill rn'II~cG.

~_(t~..
Uli. 'Vo.",~~~~, I!.II .... ~

~~,·fl'nl1l, gtr(iJJ.IID]:tmer
,I !.
v_

'''''T''' ~ "1'111 !l;.Q~'."

,gitc!yw!d;uJ!,.

~'I.:O~ ..n.l"''':o,ftlliI'l~rll:.. ~(!!m~. :i'" ,i'lQr'~iI'l",,~ allru'!iil:! ...


c •

,'.~'fi'LVOrlfJfjt~~iI $, 4!i~

~.imtn~ iW.aJ~,
':"~ ..... L ...~'''',
..,.

n~ _!in'~'''' ....... _.. _"!,,,,~em;.__ '''''S'~r'

lH,ud1W!. ItS,S,
.,..." U",",

~,~') .. dm b
! ""',"1ii""..... ~h dh",,",,"., 'it"~_,

!~~.

.Dilfli'.1LU'Ui~

""u"

'i3"~~lr:!IeT~!Ie;r~.lD b'iri[[:~[ iItl"tiiJunm


'jt':I\~I'I,0El',-",-" ,~K"'''''Il'U~

.~,..",....: .~.u.

ka:hX:!imtm1"rIlI."",~ n,Il••;''" ~ m.

121

dmllr.. ILl5llm1o~i en "a1i:i!l nm~m ,lite,tel tijiFe.n. e'


MClIi'ismilmelil ·e. Stlru~ dlJlfalr..

~mm1I.

-': d'a tI~do.n ;scfitnl0 r,

WI. ~-WrjJ.il'~n ~:e$ine 'Ii:m1:ek 2)

:Jmhrt~gl1inu

~Ij~

g-rt~ gUY'-

bir ~a ~';i!;ili:mll~elP ~OOlrJ!qrlW imsel ~fS1j: ~~m~ ,.,. 8 lllrJi:Jefml'i i"I< twrik ~IIiQChgJ~ liirl:le . r'L lOmQin zemen oop~ ~o.pf(]~la-· rm in!Smnl~fiI]!J~Si.'lIblp ¢:I '~I j'll!yo ~ TU:ri o$tr(m(nni bll~· m] ttflf~l!LyJe llglll 0 _0 I lind gim ~k" &em-e ~ ~1iIIf11 U Ii1' Se.'ft. Urug ee.,1f1 DgJfreJiiciCenndellil1 o.lup tron Soroyiil[du cal""PlI§; doon, • ~IqWVU i!. $.Om v. l~kiyed~ dmn"" Tirk O$biOfioml 'wtihinin biM)k ~imleni ~l1Jsllilda SIJ,'VI'Qr~,Aynl ~. m Ti ,.c-eddiniPm 1577 "IU1do lsmnbu(",dtil y,Qp'hll ooooltcl1en~n i$@,hi'l Ismm ,Alilm " Semse'nln Efe.ndi'nin "ill!lilllc'.-j m_S.tn ~tlm v~ perd'e~J esortl ~leTdyeye kills.Wh~ne imGJ[~ clU!',etine ve vahamet ye a&ubeti memul1l· dllllr~ ~H)', bir mij]'lkte, liIfIu~]'et 'olYrmvufll kl marnu:r il~el!!ll '1iIi1'JD"ap. tulmyQlt-1 ~Iel!i 'f\i'8. ~Iel'l«ki tail dop ol!liTl!ilry{ij~ yOl-' IUh~O~i f"e~IiI$~ ]c l:(;~pW _"'1 ~JrYOJT.; It I PtI!iO kilJ!(ff.u'i,an '~Ile bi etlil ,:esI' e edk imi1Uip)r'" _ By WOnroy~ ,~ID.- hnumrJlk m(imk)-gl ' 1)1. "J, cck bOy e bi' UZUIiJ'tJiiiI va ile -nJkj.,e.d~klii~ilil. unl, Gcmm(lJ:ik(l1 0iS1tr~ -om Tycho Bmells
yapai01I'. !\nodc:!U'nUfi
ilt , ,rog~~

B5yiL~bir ~OIllJ)IYly

e.CJlHlebll!ilr: 'Sene) Q ~!llDk Tiitt -:--:' C (I = ~eti HI mel o1amk: f(Jim yJIJSQIiliIIlll~ IC!I~m" G t- d,I' 'e., eYl"e sal " .elere cok ,o(ak dlau- ~l!IJ Mcimde ' 91 sa"" TIl': Turk ullJfcBouluk a kUinn..bjr lOOf'MiKtik d itmk, 'on Tiir1koiillii" Qklmm., -nill rk o,1mllyan ujllnltl!!" ~,.} UllI'ol eJ~~li!'Jj [.£5.
1m Ille
I

fIrmrlm! '~lI db.!jQm 'lIm.nl(s~ va tlsm de'

Bo te'tilr'l ~:Kii MltlSI dill ~l{iIr: IGe tI olllll!fg'k TOr,\ 0l~111II h~[l\eke'l~mlrlil 'lie firs 1 olamftt 'liirk u liIs~IUk: a. m~run. 1" -k 01p:mJyon oi0tllcu·' tQro'~1tJ'Io'on ~tkile mlf olma~ n01J"bir o!IlII ~H]vllnilaMoli. MliItlmk", k;Jn yf!. tre bir ettiye sohip 01 lIl.a111, $imc:l1m ~Jii" bm. Cnmfil yopabilii1mTiiJrk"c=Uk. it, Jill

oTdu. BUlrad". ijmcf~ g8.~a1i1 blr i r TOme uliil k, 1.(alrit'ii I;~ Ugl'l i de~;f3111bHg'f
m

rep ,.., el

bill" rU' ~ film


Mesjnd~

IQimosma

-' ~.ua~. crOQ1t _ 'esi 't1k1lm~;

QfllfN],·

_Vd~ b~ ~tl(Jn VOp _ k ~fJ! . ': I d'e TaR:iyM.diln"e m1iG&l~ Q a:oak- YiE!i elkiJ de 1,e,Plet :kanuliliwnm 0 Ik~fKece~·b '~II aemel;;;. Ibir rand ~ K:e,pl~r yasnlal"lliil i OO1fite (]ffFtlOl, 'diGer v;aJil;mJll dCiil.. yo SUlluQu ~~ rot O§4m ij'liinme.ye. m~= If!JmQlium tfipik 0'JIiIl ·1' , ,d'e bi~ - Selft;Jilemek O!YYOl. Ii 'Ier. bilimi 1~' ';emji dt;lon I ' CUilJJsmkfa:lil iQi'N. bOl'~~ ijlk~ei'm bilimsfJl sse - e:rmin ''lie iIg re[im j)ye!ei'liTfii1 iiTI keilmmibili~1 CGh~QkiJl'i. Ye ~Ilive_ ,eie j' ]' boru.n iJ[tJn;E~= 11)11 O'~lU'ILtBI !mmlm til 011 0. -~ ~trr!-." ff!!. B~liIll1: ftO'M'ii.a kOi11ltmfi:rlllr. IBu, Illlr., ]kinc 51. JObm;~ ul" ~~l1ill bili~1 gaII~m81W1iAe ve_, ,felj'rrRl 'iiiJ,el~:il1re Qcr'k o1'i'rulJ;;.bO~ neml~n·, lerle, bil'ir.i~., IIJI1Ii: tI~'1 ~lJtlql.Uf11llfti evre~l, Qi~~TQ ~[JN!k11olomk '~~Ik 01Tiil;pStfI.Ql 00 ydl'~Uw Bu Iwdar d", II. B.u I . :i1n-O:1i1l :500~ va~'f~IJo.r~ ,a)_rok ibatz1 te~ Y<i1i':1ga.h!lf"li ~~kl' "Jilliii UI s[mSldlli:. *,,181 far-, 121

IC) SUOlnnfo ~ '98"" wktlr. OeUlledldrlili P!:D~'",1rn Ull 'Es!M v,e;Vol ride," 11ElM'• tI(J1yo""nl(iflli1lu=;;iIlrr-. bilgi~:eMI gt!me.. 0$ ,ntl 'TiPMeri oro~ I ndCll TUr\~oliif~u k roolir~ljnjil1 iI ,dleSini. llM-lalO $8~ 111 IQr~d1Iry..ekabul edeblHrin.,ij:.. Bum '.Jl . :::- '-I' ror. Tii i:we.' Ii,· 'cUl~k OkJlifJiltl1llmli* i[1l; '!apfUGrn. $1 I 1:0 m I'IKUUI SOI8v~ em P'a~IiJ'mll iSfitH AJem"i v..c: eli· 1Al~'filrn II 1'Ie-e·1O~!l'lilcnl·'si He' 'l!IS'~afa 0e!61 dllil Pa§D'nm Las ures Anci:en$ let Mooi!!! rni!3S IGdl1 "II~ GSt oh,,,,IllfMl!Ilstaf,~ Osil'cg'I'eddin ~ u:z.mrtinde a~UiJ.c;le dUmiJ(J~ Llmk~¥o;r e;~)", 'Blill tkong~CI ltl&rJ,. "'aka Rrli tQplll bIlgn,:11

0" mOi1li~'Siiilff IUk Ms:'~J \lie 'YOf1nf

GIlUH~ ~a:!:lllOn;~dt!ll ',unu Ue:!i s..UrQQ'; inin Tu C'G I' gat 1:opltJmalV~ ba,IO~lil m rih hu m _-._ - fJ' buldb kh,'1m yeg'Ol1€: mI~U ~~rn;oToi: ,0' on IEbdzz"1YO Tw - Bey1 n d'e-, ~:ine gOfe 1,1865 1179 $eIiI.~efl (1(, dillf. - a PQs. $t~, He, r V~ ift~a Ihaktn kJli Tm~N Ii -iF- e:,- 'i fine bu tOI'1 1iI'.' " .nd "e ormJQ latlili'll, I~ IEmj~ 'temumes"nin ~ ~U6~ .. .i!j Hazlmn 1,811" tarih IidIlL. Ahmed Vie _ ., ~o: Leh.i

bu'i km:l.l9 crcm Yu~ u f Aklo,lU(II''ya: H~vuru hil1}j ar~A'kCUAl V1U:$Mf.192$ Turlfit& ~

10 maslmn

.,t,

eu

IF>

'j

~n '1er~YO:f~ IMugl'G!lr~ Celi\iINlfin"in 'D~l adl,run. Kons.t'CD mulin Bo'~8'~s:~i, "8 Q~nnD Iqgun yo:z:d~tlW gam K~nl~tIDlArinf:Olj;;'@.iZic~BGFZ~i. O'~rJlJf,lblbilbdll'@l'"~ Po!onvu''1ldlf vel 'Q5ffi1 blr lO'lIed~~ g;e.1~l'o(. ~M ylOO1isrn8 UI~~d'(lH ke~'I!ii] cr~line~ e· O~(]~j)lk lNmitinoe. 1F~ll'gIU!1rlW., Almoff~ ¥e: .Z(lim!Jf1Illmn~lr look Oyd~liIl. g30:i IlnjiiiuvG~ i l8filIimtElli7 beGliyor~ 2Q~liumn ~ oydlnlon gIll! I'b: 1€l1 ~ lunu ~nim$'Pi(lr.- KOr:llS~ont;1ru moiensk~. 1~ Pdl(llnp [ m{tn"liIe; ~o~1ilY~r. ~Ii'ta 1-enilgi d~OJ'·VUrdl!.H'a1ll1 bLlO"'· kjl'o~. IOil/gur P'[rris~e slglJ'HYOL Hu CHllIdO~ PPlnYili 'We ~'n'ear ittti~QneriliH:fe ~e:~jk. d'U~r11~tde~ omemlf tbJr MWi1nWr furiive~~~ $~gllu¥Q'r_ Ru~if01. Tiilrti,~~,e S5(jUJIWllI mm-eeir~liin \f~rjlm itin TU~ki fie G~:etine ksk! 'OPIYOf- '9iU¥ilk e.s] ee~ffit Pc~. esk. 100mcf:ll gPfkem.in0 'whiP; 'Df~rYQr ''lie $i~ ~a-s.n'11 m~it~ ~ejii mdel e1meyi n~ bir biei~' red'd~.
S@dn.eOOlli CD~I!i!'f(I!lf!i

de V~~f

AulSiOD biHyor~ KU~lfSUZ

res~f.rI W9Dl'DF

ve piVOJlGI ~Iryc!il'-

PoIOffi'iPlrfi gtil~ 'Va~u 'IJCtmQ'~ ~titih I ~'flQt<JmU'I~ oser mmw;1OO I:lil~~~ 1B'~jt:e~~ An~~inJ Ba8he~ ~I~~ , l'nd'e ~:e' .Jft.QJ Rietri:irnIn Cnu :,~er .d'@r\~:ell11ff~J1.'dfi,siY~i YDliar ~Ilf~ (lTO']. Es.kil .~, 'Qlgdo~ Tijl'ild~r {uJJ'1'!irD we FmAIZlOO ~liok ~~~It kUabJilH~ I(U·kill IP~Dfimd·QRllIS\YGtrnn §etl~imi d!m:IUIiPlfI d:u§iJl~i ekSo~k:Sizer ~oh:h.(;13'· f IlIled'cfim.. ~mQ §e'l~~m~n i d&lilldiJu'iiT1GifI., ·lli! rtiye'nin . I~II! i _:gLOrnD· [0 .m nyordlli' ~I. T(jfl;f~e"rl1~n ~~H,~ m~ A.~ mp!uluju ielnde. ~lImos1!1!· ~'eger g.ail'l1~

c-

Of~IlI~

M,Q1llITO.,

.1~§lDr:s ~!6la1\(lfun'iill

'lIQ r:illliml g~el ~e Ii,;roa": hltlfi!a:lfl rI"I:U;e~ [il [lc.eldleddin~

Reti~

p!(I~.Il1!:Ii1; Ollill 'W,~ila'il'll.ffillll

IPIilM"le

tgiillml'ed9

meYe laHar ve.ri,yor ve

Konst{g Ifbtin IBQ&efil!SkJU dlll¥'I~h:llnrr(!lr.


Ige'li'lM~

TtMJi'kliy",e· ~s~~

QI v~~O'rOllds usSO;Ph!O~~1 ~n R of ~js oorLy e~fI~~' hilS TW!lfi~b,ltIfl sm WQ cq.~ U¥' skolig n ~-I nj\~1em:~IlI_i y(ijil!n. 1~lal'Qddi!1ftil!i1 Ld IlnH'QS, ,iAn(::iell$· e:- Mnd'emet lodmv -n:-

KlQrlMonliJmI. ml1islumon, olutQ~r. Tm'k~ OOiire;n~, .. kflfnul,' Ol~Of. Omu~~rP(a~·fU" 'k~LVbl e:vl~lf.'ii¥~r~Her dim,.. . m e ·~iiifurtdemilJ, o;rIt£jd'oks 1m] I!' ,.~ rk,Oirll- rc~lilll''M. R'OO',eric Dr.I~ l y;~sen. KQIIiI~titln~ Emien~:ki ~e d~ fill SM"OJc~ Mllyla, MIf5:~~~ Ceh:llerldin icin em 1!h:e end dr' hls IHe M p:r,'8Se1Ved

,.11::.).. T- .1l1fJS nifll Ba~1 RHi[;delil'i'\temon Iki lDili neijees:j gJ'b;J(B t . ki reder~Krl~n Bla~~m~eniyetiliiJi wuom1lili 'ge.llj~e1ilJ Till\...· r .A!lrJyaAle:mTt., pj1il1 Do 1'1 mMNl'iyeti Arilefiin cldllg.a ~Jldgr rmQililefill de ve OO:!QISll'kI TurkW,efin ~rjdJ'r~ TII!J 00n rut'. bi,. . S~ lislam~~ MW! edin~. SOmi It!!i:li" Imed~",· yet' ifa l1Jh1qrtn.iil~r(Jjr_ A.vrupo n;tedenive~I rullilllZOSUUl gir~ len, eskii lfild med:eniye11emne. ,d:j]nQ'~ir~en bQ_.a Ib:Tr JUj~ i~~e etmft"! ["'I. otlu Srt-weJ" ~'n!Q ~ d~illdl ,So",
line' gi
I

.:"Tun>Ailnfillzm·· IlDrorJ~'8S~nl:

luftQUJliik

$1,0rru~mli:~ni

e:rfiti. 0

1"Q9ri.y~:ml~·JI,

~lygr1

TiiirkJ~nk menlil;e
M~[a.

RIjJ]~fO'b v~
fa 1~:BMe&l1irII..

'Uirtk~~n ~iji'"

il~ ,F-.MrrkStilOO ~h~.


'Oiqiyi
t~idL
Tlll'~

SOfUIOO

~Mr~

~ ';l'(!. HIiI~~ d.e ~tlJn .'IHiIl.P:Ji.·;aa, gcJ'tcl]It!D ~'~~1! I "d3k5i m~l rdIm'lf.l! l'I ~ruI! b.il:lDiZll'~':l;rdl- TiBif'I, ~~:Q. ~~ ~a,·~ l liDal13lti.y~i ftjl.m :~~:a1tl'e'W IrlllillllDnd".B:iL :~'tln\"~5D,U~ a~Pili 1PG1JtikiJSU1M hl;:a;JI'l'm'I .a;m _:e ~ Me de ~ tlb~1!:. ~. tu.tijm~ ft!fbilm.-' {~ ~.1 ~ ~l1;I~.

]fI1r::I!~ilJihld~irl'_Q['mkl1

I r.d:m

(...,~ .8Jr ~
~;
"4

:raDai

Qlllh.l!M_

~
H'

~ ~lAl~"kI

t¢e(li!(!iIJ~

r~1m

:fU~"!a.-

Dll rn.l 'TI~ amlif'a U~m .~J1't:!i .ge~~ftU1E ~ib. ·~,IIBt_~ MflrrewiI!l1" [Ie ~~~~m IUHtiliiUJil!.,r1fi am1~:' 'Gell.te-i'W.'Ii !!I.'1mesiLtfu':. 0:gJ1li '!I!i'~ _~
~mil.n1l1

oN:u.ua...~ Ifa;~
11.IiI.lm ~ mm ~1e:rii

TiIlrkleru"li

'h.~ dla.
(!111~

'F'C.FiWa.gjI§l!', c:Y~~t'umllr!1l!

ma. Ji:'H..1fIH 'b!rt R~ 'iDl~OOe l:,!.lIiV';et~l,."" 8l!ltiru-k DciI.~JJ!. Bdcwm: .M:~-.fi57Iji'. Pi":fn~!i91'1 ,(filt~(

!5IIlIrn~iI. 'ta~1"~ [It: [[mi!'!:rtpU~d\j!llI. d~, ~1lcLu. T1iO: ~~, ,d'e

Ik:al;tWm

fin '~t.~

b1L!t'e!'
..'II ,~

osmamll im.psmtDr:tlil.i1li"iia ~lml~ ~~ .~da :mid Ilk Ib:l~ 1~lild.llIiPDiIJI I'S!. 1:Iy1e. :BAliIwlI~ ~lllarn ~M 'ebDe:t. "filrifJe=
~
'if

M'.cloIJ:a"_Dln :Irt ,olamk :p:rQJ:s gII:jlUi:Y!~D b.P$, 1,*,~h~11i .!li1. ctlA~1dm Te .Io;~biI:M':I. ~n 'I"ou~-.~an l'r.~ o~ .Iimdl~'. BJla.'bU'l! 'bDaGlt bb' biJoJtlmrCi ~
liWlJann ~.
"I'i!l~

:am.-

1m

l,k' ~flJ.iIm - ~. .,•.

1m !killldU1ll!le rd

UJ11i

d'.ai1a

~1~

, .I;_ 23m..

d;lJllidlqh

~~gell\1

db~,

tJUJmmJ'jl:.

'li'il:

A,'!."!£lIj)1."mm

~l.'mlJik

,1!!itL-

I m~WJU;Qn [~) 1~rn:~~lldJ!1nliullQOfe1 PotG"" , nez 0$,11 dnim:~ bolJllIl k1Jffilml$ ~ ~a .M!!Ismm Cela~8ddin. ~,Qnk.i Qltml~ yjl md~r serm.1l- bjyiik; ciI'amo_d)Ili![ft!1 OO~lndCl blJilaJrl1ld:WI!1:U r Ceml.yefhll Ik~nYll b :~'[[r.t~ ge'tireoeg~ 'lif.rk IlD'1 le;tir',!11,~ Orrced'en ylD!ZiV,~t-

~iIlih ~lt'~~!'Q: yaad)g

1',i~ou 1'[Jk; ilklllfilmn ~'1mnmms.lJ'ldo

,cnemli

iSll ntle:ron

bjti~~ o:lm~ K/OO5ctml ifl1 hjensii, 'l'ti'Jl(, adfYll'a MUl6tQ!f~ ~ 1i!i~Bd~ilili. TUf.kfi ia~.ij .,.mm~hke1.![m kl~!111Jnil' AW'UOO"'doki LllIu5!;oo ~oJl1~birJ~t1nneye (Dh~'h_ AmOCi .. btl o1!Cd~. O~liItl tQp= ~umUradm Tu~uU)k ~'kJmll1' n cr~U$uJiiid'al ~Jr d'lIEiIi ve' (Ie&:: Memnli lslrn dtu Annilillius, y,(I~' _lse. Tfirlka~§i. ·Vl!lln.z,fie a~mbD ulut1tiiif1 ~kg yeme aMth.. Macar VomMry. A~PIJI~VO yelJ'l~J~ u~u~ Mliloortaf<m Tru·k~ef\erot~ fOR o1d'u~JOrTliU ~aluUel ~~IIIl; bllHilD eR c1'cmak. Cinllier. IMogo1,ltrf. IE$.tO:JI1ya'hl~f'~~. TiJj_lfklerl~~ bjJ:lillrte:. TI~mll ~]fkl!lIa m~Ydan~ g)etl1l:rd1i'ioi ft~:ri $fi~- ileal siifd'iJ1 delill~k '@'l~rlee dl·m~r,. br.r .bilinu Miline g,elfi~e looT~~J~ llamb!er;v., Jj)r~_iy'B'·,de.. ,Ce~c reddll:nl·d'en d'CIOO 001(; m~Imdi! '!fe' ,~~

~illtmn

kJUJiit.oimlo (lI1!ft€ICUlllJ ~I

li;QillrWlkaO!

b[r'J ~trte', Turk!I@)..;

'vi~ ditanlk UQ- Y.lll"llrlld¥'e '!Ie ana AsyD 'OPf~ ID!d! rUi'nl'!l g~.m ell. bilgij to:p'I(!Idli. PfQpQI(!IfUilmi yap~>. BimTfJU' l'.e1lmi\'Cfiml!lf ; Ib~ ~~~Sl!lillfil.1L1!i mnuliuii; i~m~ O'mmk. 181';9 Vlhmdo ·'[Bir ,Snh~e. Oe'Ni~~'1iIl MV'illI-1 ygst:a"'dta ~D!1lH lodrylol va¥lftIl~ I'(i!tll. A:YrlOOI 8111~orr lHami!j-lm1J dooI1Qllll1J1'U' ~MI~1Ih gl[jZ!er~elil2illnde Turok~er'in u~thl'n~~B'~ri.~ihler1iIiLi;H ~e:nl,1li»~ ' H~'IIve Ilullsy'a kGr~~s!'niiookidurum~ T!UlllllSUflflg wliieitli. y~. .lil~f ¥tJI!~'n" Profeso:r MOIJ~., ,I[PJiof~ V~ry. b.1 r gun b4;;m!lil ~IJ iJl~Qrl sJt1V1edi. '~iV@,fek'i~~nil~l!ilr:Jfy~'~: diitgil~. _beTili saViB rler, OiuJ qn~aiN~.ilk., A sY«Y I 'ton!~II_n ben cH:lum. oni:iIl!:u 1~1f b)eiThi Ii:d:flll [~~Iell". 'Drdodllor~ H{gIlhiI Ingilt~;r,~ ,KMriyS'l. ~ I"Ill1!dlca'lilIl,Vrt:!l Illyn Cli1{,1"\1 liltOst d~~rutm. Onlliln'i[n! iUifo:1!nTln~ gor-

~unu,'7.

~",,'!Jm~di~~bJ;rU'~t.:e v~

'V(mrll,1)"ry'~'j!l

~I"

An~I(}.Joo

clmokb

u,n'tUi SUlton
nethlnIYiOl

~IlU

~~IiF,u)fuj~

ingflRz lH

'fQp1rg ~ (ld·t!I~~umarWiO OOi'" YOI1!(]jFliJii:, l]li~klerJlnn Am!llLdlo'htVG 'gj~,nil'l'n, ~Iongu;. tQ'hi~ ~dn 1lG11 'O)'!1lil cl~U~i. ~incll viiiz;vllo koda~ gOruru~eI)jl~

troo- ol~'t)1 ~m0 beoerisilili \l~niJilt'!ihY. 'l;enguls1!ij;

'gijst~rdJ~; Q~'tqlh~r"
~~tline

wlla

'.azl!ill et

I ~dy.
1,'3..

Ct!nl;u

relLllIll.

i{{;!I;!I'iOr",

Akooro ii ij8 heM 'ft~cr

\Ie

liiem

iIi!fe ~

,SC~Tle blr <Qie-Jr'-' ~ .l.tn"~

,~i~'~fWf.

199$.

1'~.

TUrk
JJW9,• .:t.

__ U~~m.

~,1i.:JI C1©(tlum S'a:m:Ib ~~ ~. S.i!ID. J!l!e itl1mii:rlllz va,rQllr_Bi~.tilIlII ,~1. 'Wevftt, ''V~ ,~n: ~lbflJ. b~ !:II~ 1, iii ~:ms hemm .her '~ ~~ ld..IJ-.i!f~ P,M~ IUl-'l!lrd.. litTim. ~t l S{!'-";'mt. 'li'aiB.~i!~ !I1rJ]i~. P'~]1. m.~ ~. EvJmrize· ~~ J'iiI!hm-i:.l Jill~ b~:r ,~ .Otm:l oDlU~ ~~ ~r.J...Im1e ~1' 'b'n.l~Ciam1W.d!_ BifitiLnini ~bate blr se~ e ~n ~~. Ell d!5, ~~~_z ~~ ~. ~ iPfd limilii!! mtaEiQ:§ Dlm:aJsn 'ld5. ·(l'IDUJu ~~um~. ~~IJ'!lle te?eR I: 5!edlitl ~ mubdk.aJt~bel'\g bI: btr Mam ~wr~ ~g~ 'PQ~gnet" iJllma,y&'IiiI. ~!!:1t'lit~JttnWlnll ~ ~CZ_\e ,on1!M'la ~.ez Jd..h. .ttmN.~ lMmJZln 'XarDo~':eim :ttlI.C:mlI!i l_d~~m!!ii§1. bU:Fm pederm~E 'IIDJ Pnlbhi!Z olad~g m~"~ ISh:Mii1i!:iiiIm:-. :tl;~ ~im ~ Q~ib_, Ib:!lfi[bk ~ldti ~ adiEf.¥I. sIZe ~IerdJ. Ammb.nmz.l1l TiU':m~ .• I!i. ludl.l!.ll'duj:mnu d mman IIIJl biilJn1Iii: ~1i. Ib;lr~

nJiYGt; "Turk.eliIOh; "~rekletimtlm 1.8·10 '~t!!!ribj~r:le dQ§]iU !~S"' lo ribiill'II~d}CJorto¥~ cu~ml~ lolmtlsm~ 'biro omil Ide.. 0 unrihlerde D~~u lo~reftftl;nOl OO$1rJilUl ~~~~~ 'fefikem vn_~hlrifm RtJs.. l'tD geai~~eme!!lj\ne ,ka~~ rnngiR~ 5iywaRlilimln 'by V(J~:I-LU~' m~ Id'OITh IBQt~ lllr:l!;;lel'~l1d ho~e:{Jj\L1Jmif '~e mUl~b" lulfi1i1oytl '0(1,-

m.

ders.eli: iiI~b~ ,hato· rfi1:~m~OIUf m~~" C~VllP ''IIefiill!i?:1bir~ir~ I&iGYlIr'. Elkleffil,eb; Ii~ V~TIIi~ (hf: -r~~tme tlagkD:noo'k ,wk: ltiJi.. ~ b~r vonllS ~j:u f. A',yd~n Ole'J'line 1i~Ijt'in iezlerffi wr.: ~~~, TCilfk!Cuh1k:. (i~rtls1%J1.mkl1ffr~ 'CQr'~$ittnk:, ~f~ldfr. OJ, 'fl)_lk:t~r," eml Q_IlrIiLI!I'D !'lWe.y 111(ilegil. ~1lII: 'ol!!)l.!J'f,{I renk' k.u~b.~Ie:n. o1~ 'iOi~ d'QTlu:rrlltlf t1I Clifbj l;en" ol(g,W!¥~ 'yiifil~!liJIifimley.e ~l ~~ blr 8~idir, D! ~ 'JO:kwli. hem evh~l!flI8r biwJlI [il O!ilarol]{ v-e hem ,de f rnen~1!ilue'1 m~Q~;r ble]mlncle .. lij~ i1¥d.ili! 'Mreloo'llLMe ~;ep,
fddl!.t IBlu.u1 I~ne:~; d~$ 'f,~h;tW. '0011( ~:aii1ilO1iI., POl~ft
It

n ~m(]SlI ~'m!JJ!'tu~

oo;t,

~ir kmlm_ i)~ n ~D. m ill'~beldeD H~ f:~


:farGI:

iO.nB;~1!II

n;~ bd.M'

~n~d)em
.Ii. ~

IMMMt(lU"~:I

bWJe mU~'
J!9ft~.. ;s,:" .9_

ed~

.~.
~~

'tJjlilln ~bfA

BW"e ·d"~~p ..

nk ile' Tiiii!i'k ~liIIdin 'va: \lenin k: tial!l8HlInJe~ll'di. BU 'ne.... Ilonlol1Q PolQ[ftI;e~. ~OIii~nmI!11 Bo'lenskill ~e MO(:af ,AlfJmjn'iu5

we, M~lf

00' :r~~l'.!!J)'.

1~~

133

Valmbiry.'y.i. (iJ'j.!'r111k o'llg!!!!lar 'tlegJi, ~(iilumlerirrl SOI1Tl1.J!'[ v,el tamsm g~ruflituler,fJo~OfUJk me:JJk ger:e~ivo . CiiI' Pa~(l!rU3il Vlel MfXcar Btk f.. bi~blrinl bu.'t~1l!iI1'~)f~ft ikiJ k!OIY" HOga doyarwlOff. Birln:clsi. Po~orti¥,g ve Moc;:;irtstlln"llii'il geiQikmi~ bir burluvQl4~mnkrol lihlilaUer ,rJI~i:sihl yQ§Groasll1«\;;;!II va~l,or. U:mmiGis~.Rn15V'(]"nrn gerd$~emQSi life' 11J1l ,e:n~,!~ g Ime ka~lsfind!l "'fa '~HRlI!llSoe~n,mesinin. ttJritt!sel tJCi'htmVQI~ Ii de. dernebilll f, tQrih~81 oUGlirak Om1~el1ill~z olu~undon ~ay_ ,iJlI,t'!'lldoniYDi!'.Bu 'ikhIlCi£1, yenik Pololllle~ ""e MaeGir ~hUliil,. t:i ler~ i~i liilr. if'~l .kiye'yf. blr ikl n1C" V'O'W 11 "(lp~y(r,f. r Bu ~tk i, ~lle' !IlYQ~n~~~ ve Pvd'i r.J 'i n'~1 Reli" hi mirl~~:nii ri5lICi hem lurkiy€: ~childe've [hem de T'Qrkiye d~~lrHja buluyOfl(if I~"~. rk:i Vle{ve gebe:n~ein he.ps.i. T,(iJ MUS:liO fQ C~la'I'eddin '~') ru:.d~rle O~'I/.I.sOEl. T'tkJ:: aygm "'e LbtUalr;::1 a.y(I:!1IlI Wll1'l~ Ue Hem @IB!f~t. bu ~rHU ,&B[JginlB:;!~tF1ei. bUGn i' Yer)yor" t:ZI3I'9.Laq~e'l/I~ ~Wllb,[~, 18JO s~~. ql1.t91 '...rop~.ga~-

Q~cr rilnlu 'lie! T,U rk enteUekW!91 yo~mlrmdm C'e'lfile- illl 'kgdoglrudon V'" Gc;:..lik birr. etk~~e ,s,aih Pi ol£)mlyor,lof. - 'neok k u1Jese'l o~i2mlk. bel'ki de, Ce!ateddln ¥8 ''rIQmb4ry omekIl'ind~n colk d(]hCiJ 'fm:1a ,etk'il ~Iabmyoo!ill'. Cehj~eddifl., irk ] n,fjihllcti aye II'iI ha~atij ~lIITIde VieT dIm.yor I~·~;: enr;ok PQronrv~ 'iI!'e~~ac.alr ~ 'Ulona'tiniIT ve.nik cI Ci$en isimS"l,z :k'6tm::~;mrJliI~arn~lil:Il c:~u lS.tan!b.l1iIrilll geh:Ukle.r:iiiiFc!le, kQ~ver b1r hone aCI~'otll!Jr, IQ~ iIiItt:! c~'11 y~pr'ii'QrtCir. tij":unoil yo aD, kll," II:; lapel dOk."=,dnl ~~letiyofl!J]r, IIs.tanbul·un ya~mrnno veml] t1h" ,ank 'va O~Jilillik gel'lli rmenin 'fCil'lllmda ~"""I. en\eUe, to eel Il2ir ~6Ylre oluyorhn; Ke.mai. '$i'IitOsi life dige.,rF3Jri.msimsiz Old:]i1~Cir. b~!UIII lni'll [koh·vele.:rm~ IIi;:,o~uyor. em bilme~~nler bunlars C dan ail. yaoonci dU 'lie d~~fJf"leri buriY'lla~demokmsi. I 'og-' rloiv~rtrir'; K'!I!I9ku$UZ" iR;Usy~ I ijJff!!1onbQ,lndo ven~ JCf~tsler ahryo(Lar.
I'jli:J.Il' ~hl1!1Ji zamMl ' JU ,b3l, sene

Ji':ardJIm el'tJ[er.J' ~]1fn tlb~ifJ~.~:enl ~mM'!.1~.lr'liI'l Pa:r,W!i;.e lk~~@J'QealdJtk~]'L. ~'a~oo,~lon de- ]a Crum6 Hcr'ti:!: de l.a J'al:llrt(l: TIlI.Nll:lil~1 ~m ''Fjjrk~L:YJ~ _J"Qfi 'rUlf1l;.lffl tl'l 5ef;-Ie,ter,-r~SU1JH'! O&gC;Uenm~, l885 'tad l~ Jb 'l~ lifilt~~R;:'dlJ;Ul. ~ltlcmHJj)lrCiJ$;l. d~~l~Hr,ij"o.'[". '. Jilin. rnt.1i:: t1lll! k;eUn 8i!ltUl~II)~~" <R Prern! M!l.iU3 'a~i.ln S'tIJJW!.n'lIl, YRZ,mtS. Ql'du!ijJ1 milll{tU:pta ~,ra.de: ilZdjlffti !'e:',ottl'l! .PMJf!'~~f.hlr,i· RQ~~(."~I~th:·iDm~l V[l 'bjj,li'l~e Osm:aHll l'm~i.or-

~. ","Q A':!,,~(It11" dJp!t)ma~ililnlil~ 'buy~1[ ,[JQn~ km:f€:f.t'I ~~lp. !fillliQIn~ MlI~1 "Ko:~U, 'WtQdlHl~v P.]~·~Cl~ He A'i'u's.t"m:'¥:.lh s rgUnIjo <s~J1~<~!i~POlIUk~~I, ve U$telHc ~~~~ Ibtr Q1UBl;I'a '8:i!"§ft-l :~rmD,~ ll'Cu~cb'ln des1e~lnm fkazanm. Bill Lid adam, ge.' c~tlC "'El' ~I. lrlWie PJa.Wl'". ::to' 186,,. ta:r:Uill :t;lh:!1t:O:Ill ha.nflj!;Wmaf;lIIll(:l9i

-. 11, :a'1tdi~.e!"tilie

Zt'1a\ia

.a;iAS.w~

S~

OsmQnG.lIlill't'1n ~1iJd hulmUitlJM:l!a:r:II s.u:,ad£i, re!k.'IJola:a:,ait~m.rn i¢Jl • taJL;y;l1ll mUll. dIm. sesU!Stl,~l'" maSQnlaT ifli~ dlter. AtmlIUIi, rad:l:1::aRer!;f:J.e t M.a'S b:i'i,-, IlllriCI,L)hl.u tdr »ez Id;ab,a OO'"~ ~J.ai'Or. YMilj 'sm~l1! Ha.. r etl'li'B ~ -ay.{Il.1Il rht 'r!J.cih!rln. ~~ 1Ir1tilanl1 ihlilll k:U.'e!r:~J.'lil. ~ p:r,o~laV' y,2Lpmak:t.1!I,l'1I, :k.B4~ !I!!~]$g la.n sa.ili~

BOIllf~

Pans. ,Komiinlil'Jndc
Yen.

B'I.I.",hu:' Efioom~~j'tm·]

,..er

b~l

:aJrutt

ot~u ao~:r.w bn<U.r.l:ll~Ol'?

m'n.

l DliO!!:'. ~ It)

11«11 ~?;jlrd8;Bd re;ilmlliTl. \fIB M!!i~ue. l!::im$'eJ,~ti~ de~~L!,M~($'D_~,:,IH ?~~flpnh ;tmpU'atorh~tu,! U~ va&~1L~ln fl:Ok teml~
~Ql::.ti nlr.,t&1l~afi :!I]fJJtu,s-un M~.s'k:~.r komyuO;'W'IU!liIifi(lja:i} kiUrt3.fJ.I~.r,~k.ve lrnbirrt.m..a~ L~b I.t'liHittin'D. R'I!l~ It!orb~rhltJilm;li_ ~avtizller.ifliC- ,Ll::a:f~ 1)1 ' ~ate (1iia:~ik. eslU b~~mj,itiut)_n.cl
k.~,\I'li~t~!I'I!II:!!)UIl~IJo
<

~_~~~~~

~1.,

:1,1 teU Ol~

'l~~1N-.e.

p~~~ R.~~ da~~

,~tklBi ve

PfOr:pa.Eriifi(lM]r'I!Ul

;yok «Illl~

ymlI.Ld~,Q

'R_~d'iIJjI"k.' ~o!i!_Y~,

;j,~~-.

R~'j)r-m m ~~- Wf(llfflQ.~ ,in6, .RfI1~~lO;ri .r1Vil~iI1er.f"~ f.r,es~" 1~i1.

a.ta ]jut OOiUiyor.

i~v.f1"6

s.

21.3 ~

rn lldtlltl.ele eim,cdm~ s'llrece-. :!tnmar WI"11l ·ta·k.~ r§tt MfI. 10 mQ$·' I .·ll;I.rulnnD bJ(i!t ~Yl ~~ebU~t>l!ld'cdJo w~lf!iJ cte 9.'IIlJ:n~nr~ 'f1l!mc:l Q~:8:ra:t. 'YitL1]relo (jfliitlBtm~hiUi.J!!· 'I,I'(Lf 131 l'II :I;:e.m,.,.lIU m,IOO:l1s:~ ~·rtn. Impar:ato!l"lui;: iCm....e:i1rq(l,iit 't~Jm~iJ.m 'l!IiUl:m !5<Ortimlar3 IC re o:ta<elill giro !)i.m.e, ~ a1l:101". Yew ~a)Jlnnr ne son tJ: " (l- 'CI~I'·ale1gifUfltr SltV'l,:l!.lJ!m &m-n ka,nltt. 'Y,f!:Di ~maId.blM" :lm;!Zte'1;i'IiI!!' ~lIJrf!l:r: ~iJler(lm ~~ kaia~or. , • ~v tg;i':l.. :f~td..~, 23,~ -alZ. ('II; BfiZ1 kaYDa_~lanril r,ldy~dt: '} . ClllI.lJ, Pol'~ ~dlll'1ilnnn "IilI' -c C Y~"'mll1ln ~ln.e ya.p!:nm:i, ~a~u!1, Pc~omya.·lf!a Vi2 ku;,k:WSlQZ Lc1il. dtlUIulJt, y'a._lllnmJ~ ,I;)ldutl!tll"u
I~

CGnS'ta.rut1nople. tB6'9. Ild~b-nl] ~Cr~f:lUR! DOleJIl.skr':tI~mI, ~JCJ 'Ola.:r,p,'ir. ilcr~el ,ohlJi:i!U1'Iiu ve iS1):il.in'I!rIi ge'L~,{!ftl! (!:n:lJ,O'l olma~ ~Iru Sfi."I'undutunLi y~r Ckl· tea liP. -cRi!J$YBJ

'od(ln:ics

D@:\'lSC • Mi»tUB.p'lIa'

~e1adeddl1il

~-aaan

Tilrcs'

f\Ci-e.m::

}).av~n~ 'DIW, Ul~ll~Un" M,~taf-a 'Fanl•. ZIY:;l. N~nult kcm~l. !-"]U~ .... De:uwh tant.rillt1ii:1ltli Unzah"fl:W' lfm ka~cill~y.,fiF. Degk~':'" ~
,: I

(i.f.,tUim. BunJl3T.i!i:3J
:nsuld.

ot!IIDID~!DllJ~

1:34,

ller.mIdz

T;tlrk e;nteUI!~ Bi~l VIC bla!f.lb!.U ".I ~qJ,tI.c:mdIf'er.:d;lne lrumlyoruw.

rOn, dokuz,UllCU.

'fQz;fllim Imll'~a Itm

~l

"R-

1135

eYre

lleell!l[ ve d'~,imM.rililin etidir. diyerdt. he:rTar:" detll" g{Qe1 Turkos ililltm ~Dn Si!!JIi"~ nifll lIirkceyi i~,i bill ,1lIie5i1TIii.iFk~i: = a_'k ~f1I !lfnvor:" ,i' rk 10 omk dolmam f u. Tliirki~mrOilt oicJ[mrmnl 'btiiyUk ~ilffil e I o. Turk loJmr:01( ',l!I:nfGIQ mr$ 0 Grand luu01JJl~" EJIi1!;ycJIllIle.d~q1l.l :i ilFr E msel.llflil $(iml,"1ii1n Ar1i:U~v.~t cimott1llJ mculLC"Q ~lf AJ1Ci1[1\f~JI min ye.lQSi Q ' u _ l!Ii
0 ~

r~u.

oongi 'blr

,elm

fl.

btnr IcIlie1Ped~ Sill g;8 -I'e.Mk

Rtn:.l

d,

omvaruzill " Btu; demek ,at oil. 29 YOIJ~lnda..

~n~{lmoVO (;(II' !~4J'Gr- Anook vine .S1'3'da 'Qemire o_ '1m Yv~i Amaw ,i • Qdrvto biT ak kl~'!ulodm' ~hn_ ~JiiI lllr !]I"l] -" : 00 to. fMlDSlIiI SQOmcQk omacrf1o kumtcuiIJ bu dt:rne Ie So 1 Uye (!d!Cllftlll!.,
~l)IlWI~

gu

UlJi

'n. SQ_mi
_

Algij1ilJ ,8u"JU;~iI1~lIJn ltirol e' ~i:C ed~: 110, (]; :Oe 'AmQVutGrJlIiIUilI Alkf«bd-t • OOI'U"OfilGA 'A uw'tOlillmfi. G~ merl'nl ,rrn~ydCi c:M ge: irmakJ ~ btl ,d om kte kend] payl , III yfipel mk IU"fIt!llfV~JIilIClro ~I b- -" I . 'e 'bu1un --~ IJIlID (JiJ)~ DC!llool $flInG Tul1de:J9I1I~ete ' . ry' _
0

'0

yOpl.s~ ~lfI~=

re' deegi

m'a-

AkQuro. ,~rgll d~rusunu YDZ ,Of. ctl\'omliiS ..'1 Fron3fi~. KrQmIWi!iH i ,rId. KClJmuGui!,·AI61lrl glbl gayet '~u~Ym'I'1Jd ,- k 'Iayda~~ G9 _rll~ri allml;zden d~:!lme,Of-k ~limd'sli IO,II[il her Gn _lItlhrmu)[ V$ ~ukiTiQlTIl Y"Gsl'losll O~Qn ,. Saml 16-e,'11'1"rI :SIn "~s~el1T!' Irk @1m!mllqsl~dOI!'il dQloV~I. Turklus)ifl. "~Im'kcJil~ lilt;!!' ell 1 btlyf!!:; l1Ili21melleri, hie' blr €'Id'di iDoe'frem.eye do9"JI Yl!iil~m{gy(Ul YCII;lI~, <Iii. iiiloet€l-rle- Qr~meye ulo§I:lmllilmt1lltchr. BE:!1i1(,1le Fm~erli Semsettjn Somi Bey., tloihu~u d)ra,vr~ lUi~ ~U!}~un bOyOk sirtUlh:HuTdmullr,» TIOr'kc.111iij'lk; o,l](uiTlfi":liJ. ~nzmull ger~ek,ten III 1'1 fdur, ~ClJmi'nlw~ l\nmQl,hia I iIIA!iJ kar'iiS I i1iI,~a fOrk!'£Hiil ·tQru,nu][9~ , @U€!1!::SIZVi_ y.e~slj;z.b~rI rll~macllri V!i)ror$lz 01'(111:_unu s "I~ ~&ye.m~m. Varan, blr d~ U Ik If:ll,r~ 1311imclsl. ~er mlll~.vetel~ r nl~ Dlr yon.n!) get'lreblldig G:CtklHklg i gil. MiI.1lv·et'OI~I\1llll1r i~jru:h31 v.(ly~ lma;c~~I'~ 'fir; 16i~f ldlt$U. u~~~ n, d:(l1a~~~§lIno.1· I Itl. ~mtijrt~If1(i, kolll~Jnl. sevmel:< \!!ar~ bUrnlIl ,ak Q~all'okr d'o~o bliiy Ok b~rlli fderr. empe. ry.al d~nlen. Ih~'ITIiiI(lit g;arekoo:~iyl~ de '?~SCl blw ¥O¥11Imlli ~mmd:mli de sakJlt,er. IB~ . ~lyL~1 blr mil r~veliol' ioi Ill. m Ii'fl{l MI 2amiCn. lin lIIy'ot:Wn ve d~V~ midI'"1 halluQnl blQ", YQ·,IIf!ii1ll c~lUlmi. bu ,ei 1i Imln bOiy &= blrUkll'0r kurmc,Y(.1l1o(:m . rn k(ll,iill~cln On pl~ll\fll ~lk,CI!'bl~or. v .$'emJs~'1 ~!1'111" Tu~kIQ~Q. 0:.: 1 Unl OiUS~blyle ~I~I~Q" o.llJn~.. · ,C(lb b r uJl'I.IIS1:rn gdm ofolJrok garuyor. Bu Ugll!lC aydm It-)

vusut

va-

Qln. ,[[n~t~ Agtih Su"n'nmrli oletJemes~ly~e\" ~~'dlri!V{JI'~~k ... 1)&., fr1ltzl k!vllarJnd~ ill Cln s! ~1~!fI(1j Ullno lIIie, S'lblrvo'run' 1ln~~arAlill~I d'ek, YClVm'ITI ~~ I!.)tilI . blr Cliifllnmetlgtq gthdu-. l, Ko~tllSO!j li I~u a:I yOYllldUdor;; c~r(.'lrr'f~. Ai'nll,\i\~' ~rlnll:Jind0n eok ~jj'!{Qk· Uilr" sen is,tefim kE 'Y(]21aCCgHn~ K"awor I. To:;!k,ern'll il. KrI!!J'Ilh, Tebl'll ~I i !lie 'ord~6ul; _ OIlil.tt:D ytIiZdl~lnl dO biz O"~~~nn v~lim. Sa mir, ;24, A1jlllSWS, 1314 1Clrihli SiI~a~(m. IxntN: Me· Mm bl)~lr"l ile. bu 111:10.1 yaZly:Qr. r Ku,kus;uz ve Omek 0.1 n , l!!iU AJr'IiIO'lJ1!J L'CQ ~le bit" geniQU{1JI SD' IQrm:iI na cok ilJlok. & ,Som I. T rt en~il1 n b~r~~l1lnl :SlW'1.!JIt~¥or. Agt1~ Sli'ilir'~ mm, @za'l:ivle ,~,vle VOl1yor. o:itarkccy,e 'OsmanhoQ d)e I~e kocor 'V~k~'1!f1,~:S.a; MOv"Gro~!1Wieh~'deV!el Cinl;de.k'~ ,rfu.emi~ QI1i;9Ie~wrll!t'jm ,Cliline ds, Coga.M¥i dem~k a ~snn yumo~mCl!z. Cunku CaOotay", ·'(!Ik.'II(IIYI;-.i TUrldWe.td'eD ~rQ:1n 12: kuo~k ~lI' !wvmiil1 C.U1;1dHi. O,rod~ll)d rLhk~e(HlfiI dili~18 ~MZliml dlllMiz II' (lldiIJIgundolit. imasi-e d_:e. 1'ulfik: 101m a~1 Ijtet'ilme·k gereki.
Aro(Jok-1 '(!irk ~ gQi'te.I'iIin.'L!lk I~U~I"S'~. QlThftCII nnk'~n~ d&Q!:Ii TIlr'l('" COBI. blzlmkl eel bo~1 f~ril<cesi, de I e Qygun OIIllIi.:J IBIiJ~Qdo'id sovu~mobil • :SQm~ '1!'I1~11 ~umu'(lkkl!;!.1rUfjln~ tQrrnlMla~ van t}Jmp _rya~ lit - esl rilV~ Uvumt cind ·gOr-ulnl&ilot. IBlJnun lRGlmttr.s;1 \IIClrt Merkemen va meUnde iSlon.

In,d'd:(H~ ne ·c(k,or. bi,lInme,z.;

_ ,O~lc
'Iil'~

g~ITijy.ol' IIiiIfj!lli'Jl D.@ "I lltli:. n~Dj]11Siti


j

~~uh

Sil:mi 11i£!'M ~,
oJal!~k

ol'dul l,lIlitl!l kabul oo_ijltll:,um_ _q!ll, ~~~m$~"~[!n. sarm, 1i~kuli!i!i[Ulm v-,e '_ ndkl ~U 'l'iint!f~II'Ii~
a~af!, .. ~lrM It ~
:;W~~.}Ii~ t.fJ -

ik:t'Ii!rU8 1!l1So:r.

awi mi1Ui:ett-b:l
B!u~;J;Ijkblr
!}a""

Vd:J~kb~f' COQlUlfiil u:t.ll.I meri'kez (I~~liIII;iJoA ~1uy'Or, {Snl1Clil IHO:Dlj;" ~ya Bey'e IbUimlllil iUh'r~uhltjrUnfi, liEDpr,ij]'lnailde Fruad"o dO 'rnii'k-cfilti .un I~flimini Uh~iK QJb~i1vor' (1. Gi'uz'el b.j~ 'SOyle~
J!U'k. IR!\f1mez. 'JiIj)jJfi.uklru~, 'M'm~1 ,~IQln oo'C-lrc, ~on' It Ontlli1fnllilZ,. tl. 'lut.1ln h)Fr, Itu.U~!f'IIIm'Dl~ <liN 'l~iEliW~ oJdl!l J.!! :l~~'Iil.1m 'h ma 'wi (ill .~ ,i]oor:, b~ _ }l1l7',,-[~JIl :hlC:r dll, i50~yk ~ti ~1C!i sill::ftim~ i6a1bUr~.la l"JI!;;;tI!~m'l('. BBfb: m 'll'l'~ ~'~lf:.~.:&;I1i: 1m 'IJ.~Ik~1\ k~1I1(1.mU dHh'Zei'_ Irm Is. OdasllllI.:lli).

ancok. Tu~~~H~riO JPek ~ -_,

lUI

1:'1, k I1::tU:il tRAI!)'J11tI HI


,iit

'kU~

M~lji

'fIQ :!;iii!;yrgf ~dn;l;rm1~'" _ '~1.m~. ~UesJJtlC v h Cl!' .h:tl~klil:lilll. k~r~ ~I!: :seIkaJtlidlrr. K1JlII~yQ ~ZIP .tilfk~j!i!iilmil!lDi;;. ilfUKl1:iili::t>CiHirl lim;!!:, :Ma'~tP kmx-1-ntiff-

$llW1 _11t(j tmok 1m !te' ~~B!['f.ts.l~l'LkH!I!i'Ill"· sa"W!

diii-b~, ya~D'L ,~rg.ni[u

.. :-tDltnt. GtU. ~ ~1'imQ. v ttL ::U' 113~t1 :hq ll, kU:t'll~ U!}1'e D z~Ie ve a1callf gi:h1.' lIDO 'ilbJJ,,,,ra;m~lanY~

~n ill

Yn :ni~ll\Twln
~~.

Cl,y[U~ m d

d.ikttlmU

;-,

'!;

11'11 il!!f~Q~ W'oWld ,~'k


.,I~. ,oEd'l.1~w'l!Clnli'!i

"Ilh~ Qlj~ k

lJ,hn'~k;.

~gk

Ifrme,

1.1~lIIIfII

bltr

nld! Ill. 11 d

,~iJlbl1IQyl,

_nd:kl~r

'bo.~ bJrr ~_ _lw

elf!~~ ~~l\d(b::
c:~m1af'j AI· 8-,

S(lb;J.a

;;iI!t'lI9ir:m'l~,~

illll$ £;;UlJtler

6.
011·

smbiendlliU anh!frdfl.. ~l51ridnkiIln8? '~t QfIP edfYOf.&t:lJlil~IZ·dl~m .I~ Nil'it;hIMrm.I~,'J tiK'.eR4lalLl'I~~~' h~liule He~IH'i!I~ ~;ren o.ltmmll$M'. SInn], Oli'.
IiII ,VZUl 1'I!Ii~ III:'1~1I
,~l, .'

tan ~~l~t~r.

-In wr~a'rtinre"(Ee-l1I
ft,

48,- _.

iIf~fiA Vf~ml[' l1i1J!g'O'oo • y,' pa;r~am'lt ok:'llir;rnu.~. S'Jm £euend. QtGm~cU'in_ S~ffl( ,ihi~at«" ,l!ill!i'
(I;

~'Ige.

111:11 ~li:o~ ~~B!.\I~ n

k'UJnoo ,'-- --!fUll" b r ,umlmk, C11f'!i:', 'lJ;lr ,tt.rl,l~ ~I; !;'rn~ KI:'ln 'UIP~, illIy E\'!l ,

~ 1;)1«
,."

'~). ;tZ1Y< G~ _11I~1i! Umt~ 1;U[' ~" I !Un :.'r'O -IDll}' I. 'I}l'ut.'m 'r,cJ,t~ ,111m --; 'Ill nur~ , l1:l~ <11:\ TO II:W'IU U~ nfo'~i'lil !1fiip.1n
dl.1I!

188

a~ Tijlkler,. Q bfll"k '50-1: ed ~()r. I ecip AsJm Te t _e TW"k ,m:1.1 II lIel1 siiwerek ibUlmlQ'QkiE lLIwmn 8 11u:Ji"'
kQm I de imin IwtladmuUlI11 kolo¥lo~rtln ~ I~ muru:hlrn ~u '. I '!!f01 QOII~YQ'Jf., ASIII't'· I wHiililo oa I$InQ ''M'e 'flDdof1IiitdfJ.. [0!;c<1IUde AmploJillIllJ ~u~'}~J!~o!l' .ran h_hl~p. 5 IrmdD1i1 'OII,uriBtMali;; itrt1Vor~ ~TurlkJer 0[~mtlLSQVdl 0 :<:i'Ca A.S,yo'(kDj ne 'InaB. ne lOill ~e me' Arap nl!ti[i[~i kElftdi ~sii hUA!h.i:trA!Dllnd, III Ole g,~~~me«~e~di., dive y(lZIycr,. .
u

'e

Juf!&tlem UV9Qrfnk VOMillOl1 olrm~


bulmo)'o
rEIl [Mhe

$0 te~ ':8'Ugim medelli milieUri~ 0 ,~I]]]1!l:i 00'I' I fulk 'Ie M~"~ ~aJi1nJ(~ e muko.,ese edili'rr:se lurkihtEin U al-dik y,e d~Ge:r ~RU~U~~blknmlfll~. -I [ontardan kat US[{rn1 oJ.khIfdoflll ~Iur~ TOft w, MOIj;o'llkllnjtl rRnmolllar. ViuooJil1~klU'w! Alap.'bnlll ~lh'liye ~,'!Ilrrn.· e. gf!N~MI -lOtiiIlNerlL hi~ tfn~ «OOilse de lpeck ~u g6.I'&~ rt1 u~ smn:l 'rakJf' b r bQlged;en gelem . edp AsIIll., ,Amp ~~J_"'.!Ol'I as _~da k~ rtulObilme _ i!Cin !d - g..11 1~1D'Ilor IIlli or~ Aymllll II g'IttJ, sen. ,e~e !mI1~~ - -, 1m; .,gk.at btntuJu .. ~ ~en ~ emul1iiiTnl snii~s.dlr,. '8~. yMd~loli~MQn eok ~Uii [om@ QiYdm~ 1[Jil'ol1}a~I"'d-.a dooillIl'U.II. BlT yabon:cll f~ i'6ok;tlrr,gfS po'litiMI ~PIilrte.nla. however~ IIRIIJ] Iii'miml loot hel ~ of Kurdi:solillQI"~~in- d~,e VO:llvor till). IOn Ito._ 'oId!tg~ biD r.11¥110S I blr -'IlOna. U rc,cel bildigl, v~ l(1!I ner- meriM' ~tJ' 'lor Y~}lm~, ,oldugi.ll ,ke.siA §~rilJQyo.
~, 'Oii.

~I

T6m blr. $(i'Jlunmo iG'J1DQ. TOIi ueIIn€!IiI " dugu 'k~blJilllediten tlllu.)' j1 T'l(leriJfiF , I' . [gfiCfefili o~fiI(jklt:B'jiirt'i1j€1l1duM t,Mla 'olmad 1m

ooh'I¥O:.

bile '~,r~9.rlfk ¥tq~CIGI

J'

~o,

W'

siz ve yam ' m" §mOm". VQl!iOJrtarmll'11 'iki~lldsiraB g.e). G fUrm. Bidnd£. miHiiye'tciligf]i1 Ibllf~nlen CIImmmoo yoy~tmBCI egmm.te:liin va I'llgl Ie nihik ulws~Iu_h;; akllm~ll~n 00, 0'-,
1(. ~

~m'

Sam '1llIin _Amfi"ffil'~rU§'IIJ'

.e

Y(!!}l)Jt1.i!1l'iI1

'gere -

I!Jl':Ut~ 'Hiljl'd.. ~~tlom

,of 'I"W'~

N,p.~ (uJl!il~

1lLID=

don_ 19i511~ iSl.2W

__ndle b~

~!Il

'tor!!.

Iii i' -·'1Ii (I:~U, ,. ;@; 100 ~WlI'iItilr'l 1fltt2f¥O~ .Usa [ml% T~Ek~r. hu listinu rnQIIiI$Il'S ~:fjga t ~it-oblnll dmbllJ ~kD lslm (1- ~ nmek, ol!re$ti L Usomma:zdn kl.l!1lmm~on e'limelenFili t(nnOmr dOl' oog] hsond'OJl1l ~tnj'lInn;?IUfSa o1\s n, .' ,·k.It.1.tM ullom IJl1lIk !Ie bUme.k ~rtrylo. ~1!JI~dM stlfYlh.~ Co 11Re1 'lie SOn deD'iece' tuflU,IlI,!i1'CJ 'SQ¥uJ:luyor, rurLtJS",1

e!kJm~ ofmbmlr; Ti uf~lilIg1l..l~ hi]'" egHfm OWFCilI!;:" 11[m,~~k,~r1i~lettfjin~ kay ,i -' __ ~Jl'ISe-I'-1 Sarm WI iiliileJI,gi SU]f'dlllrllltyiiJir.Ago I SI1Jtmn ue emes~ne !I&e. •Lr$[II'l~~ Mll~ lim'12~atoOrillTUfkoe (iliimy Olin er gu el Ieli ': cr~i se bile en !J~JI, ~em ~ril'1ld,en b5fi ,o~dug~naoero ,-pill.'e yOtnJ~ gt)~

~eya Tu~k liiBul!'il sllllr bO!gelenll1r"" ,~, yQ ogelerden ' s'i¥IQ ngih~ Bilm- u 1!1 onerniJli'ce b.fr aQI:kh~ 0 titrg,lir, _ I ~ ktlwl S(m I es'ii ge ek. ~lkJjna:iSj. bPJ nedelil ~ere blDgh 'Ie ba ·'Im ,etk~te ri "Ierrme:siv e Orttlly'O to ~!I'rinin

""GIli

Tj]j:_

Cii

'-M

If:nt-el·JeJ(·'-eJle '- - Tar* OV~ln Clm1(eUn ' ~tk.ih:m dor- an OQjll a 'Tiiu"ik'C{ldD!iiJO GfI~I"~ daho geni§; iZll'Jhlfltu:!a b~ruh.lSOOlu!:j43 ko.,d\I1J! Im'ili "o.r~ 91l11(;ijun Q lHi~'i!f\i ZiVt1·IiII~m Q;Me!ir~li'rfet yd tOLllrriinil unu ulmu. f, kat ~e r In~ d~,ijJJlliIl~I~U!t oJ~r:ak rUte.1edi!l Ntu S;IlDI Akvl!li "'i. !Ii.i:O', 10&0 del 0350;, hat' lamok ger.ekiVOT-· Ak¥' igod ,U$O. CPk yo.. il!on ve e.lk~s'ini JO'IICii"i AliLm~t Mi~' Oil 11 y!II tUfokl'lO~ I~Dk o~ursa Cumliuiilrrivat Q~cesj ,"'" .emtJe ... _ W, ~1 SIilI,RI.!IiS"'YO d®jumltQ

SUlt!mg~

ve '

tl~r1[llgl. ,. ,
I)-;

,Oze

rTnld'e.n lfIenynt. KO~.HI.


FOI1Iifd~bM$

bir~nleri

e Tetter d'ekm Ve" m.e1 ~!.9iiriycr~

Tu ~ - h ' "-, ~SPI V~O Ur,te Hey-crt.en hir 'fJlliitnnnmmdoflol fOJKI~ ~ir[m: !IiBji lim sel \!"e, eg'tetik ,ijiFIccUDEik. oke,ni ,j Bo ~ eikisifli bon;;lu ik'@!n. ~_ VMQII TOri Qiil(i~. RllISlQ'don geleR MzI Turk 01{dlllil.'~n Ilil" ~ ~baSI ,$OTtlilC.U 0 ~ e _ GeTt~ktelil de lurkeUlGgun, ~ho somrngkj " -emli ~mt~rl", GG'SiProll 'ism:rl!iil. Ahun z,ade. Fttthi DQ, H seyi~ Ali. AI~lu At! "st VIS lI1i~oyet A!k'c~rai VVs I r. ' p RUs¥Or·~ ~dwrfiilllr: QJgu Rus~"'dc y~tt lilir,fo;;c -l-t - geliJl.irdiler \re' ~1!.I]fiJl!J YO~Qrken TorkcUluk, IU~I :e yor' ,o:'on (.] Rusofob ~l imler:j de gUC~
I, I ~ t.

'!Ie te~ llll:l~$Ilt'iC'l 'o!'lJVOJ~ '~TkO]'Illmzml bj]" 1..IZ'O ~imayec~liQin; mil ![yetciligin wq;~I~ 'biitiilillf¥, ~ !oy~~isil otClrok ilJrl!:Etl~nlmCSI gii!3'rek e' az~. - usa tJfyl i~·lln gQ'fii~leri. Srrkm Oho~ es ~I ve 111!lMU,~1 MC!t~ Ill'. NoZir,t CCJvir I:l! nbern i~m~ YGmndo pek '!)% ~Olrym~ Aky~~ i,tZlCIde Mum Km~~i'!grJ dogdu '!iF.- RUSyr;IIrda Ilm~, na,do ()il<!.!~dl.l!" Brtirrinoe: T Jkive've ge d • -lkjy.e"yi btrmelll &tIe b~brd i", P'hll~'11 a"'d:SI ~IlIS00 ve fll:m-i S6 Net bl.lQuna dille ikti5G:t. ogr~tJl1iJ:el'J'I'ijine ., ,mil;ill. I~ I' B scnm do serbest PQzm' 9loriU$'tarin8 ik-Olll (Z ~1iIJ ~e yurl1l-~ bi r In Icadeley, bo~U~ttl. MUSfiI'. _'jlm.iJ Ziycl' In '_ digi, 6let hllglye gOlfe. ~lmU:U!1 s~",yndl"li: c:Sem~~ ip.aZQf :sia~ c iii!; e I'l.Uc:lWIEf~il ZQV~fl e2leJ:". I!~ [fOZ.O( kllwetli loliO eliiU:!i !i~r. CI~'~CiolollilJ blr rnelillU.;ke t endQ5.tllii ' IlImlil,re etmed m se (tUlQi~1 l1e.vrjnde I{al m.m,11mfL1lr? $:erbe$M!. Pm:(a: OJ '011~, bir Iii: IlTiIemlske liM] k'l.dOIhG UC~ III rngll 'dliplrtm. 't " . k edem~ ~
1161 O~Qn

'.Ill! nan ill K

tel!rrrdIrailer:

Ke:m:ili'a'dJ~ ~Rw;.l1a r,obb::i l(!I Ji:a I" :t;..I11 kS.. i5U.a lillllll 1.r.iliDm51(iIlu'ajan g:tt.fslmln b'le cSUitlU' lm tm;rete ~ PBw.~ IInl."I~~e old,~~i..in$, ~u,l'iCyG.k1;ur:m. dlY. ~ 'R~"~ 1:J3C:bsm'.
KemM. Mlu"a..ru'li t,ahw OWI"1:m i5 ~Ml p3:Ji" DiD ", c: ~e h III ~1i~nHer'!1d~:tnj'i:r: 'Kw!'i:Jta)!, o£ h.3 'I DraQ It e:'! 1:ISr.!~dan £--

~ b;Da:Iilibu~'dfli. dl

11 11Nra, Lfi:au~yoF'. BklriyM': 'lfBaslb _', !II~I11.U~ya"da.'JII, l!!a$k(J. bema "hu Ib~ 1 _M'tiPirM:

dzii 'bir jngR!.We v.ar.dn dU1~fa. 'lmnu ". ,.. d du u. ~_~"'ilfS;:'Il'le1..li -in.
~~1.

ICt!tmi11 le;fie ~ At'tft - - emal. €c :i<r.m. I" 1~I;~nbul,. Jlta. ~, 7111-16'5..

11

1'=

143

;ali~i ,oev.cn~~Ie~ .o;~i:~jj':S;Il( -fI'1lt1i gOs~!I'Lr,or Kil. biti cllftc~. w Illrll @'ltd:illi:&trJcl ~~on'ik i 'mem'l,eikla'tfeiilil ~irino:isi ~:~ii1e~v-e ikJ;. ·ti$o~:OO1 ·ttQbi Ortar. S01l"1tei cellds· etm9 b!ilkumln!;l~n bCil'~ II'ifIiSIZ 0'~.mC':l z.. DJf~,~1 Irlcwr:t(;tcr. ,eilil;O ~stn~i]1ltg!iIIf,eF~fye ~g~ ~[',d!fJl"~ MuS$l fli!kyijg'~t _ekom~mlik buklmd~n l~gUTlS1~, t1ja-· bilmek i'eimlr, s (UY(Iyu' ,CdOilil!mi(fC! iler['ll:;mek g0reKU~lni S~VUI1-'

mi?»

t¥J=

MutSC!L AkJfr~llt'i~; 0m We eo i ten ItAll!~. 1 som~(mrrJ' '!jfeJ~-

Yo ~~.

IEflkili' olQmcd,~., ~~)rniden o.ldu. e.1'~£lrd'rg gO~Q1)Q:. I,ttil\~t [ \!\S' T~rnklki ~mfukOJm'a'~ra:ri ~:ore;find101n. k'OPQ'tlldL hUhr:n 'II"~ Tem~Y~CiJln!J' e k~f!Jomlk bajlmsjz~'I~'~s~\I'tlnliJll(lkyerilne.. 111!ll.' ran ~jjrliMfi YCi::;;mn~~ Tn!ilwlWultik aCfS!II1Giill'lJ y,Gllerli S(lYll I'd~. El;liIJ '?Qm~J1' ~lrn~11 ll?etGrt'Sbtlr~f~CIe~i~iml ;Qormu, olon v~ TOr .. ~iye',de lillil.rOI) ~jii!'le~)/I~: tar!l!ndJ'i1 ,Htisevlnzadlel AI ii, hem I~:~ tllh(Jt VCl r~:rCl k~d'nin kUm~iU$MW!d~ O:II1I'e:mi~' rQ~ ~~nilld! ¥~ ty~m de, lOr:k9~~ k, Ok ~mvn~n'Qnd~ ~~Ien i:!l!J,m~Gii"ia~!l;SlnL'] gilr"m IFJ di ~G L 1890 ¥llIar~n:1J:1'" T'hlllrk iv:er~e @n :!ittbliJr~I ok~1 '~~CIlrIJ Me Q~nl ,Zl!:nwn:uttfQ ~Ir r;m'llftdlloi-~1k me'kMbb ~~lloJlI~en TlbbiY'e~t\te ,d~ oJitudl! V~ tAli TurGn) aldlnl Gh]IP~~ On Y(liPt!l. AtiH1J rilzade Fel~1~h. ¥ijn, IRuScw((jQ' d~tlp e~ i,fim g~f~ dli!il.. fak.ot ~ftlkjllni~'r,nl I:st€!1m b.'U~"d~I(]rndjl. Il:Q~k;1 mlQO ru~'~oterpk 'b~ineml. Tri1rJd~'e~~e g~fu~ uZQl'illl!lce ilk reJ'Qrrn onefiiGinin sa'f1!~ o~Jmas~dlll"., BlI ,5n;eris~r.' T~lmi~1 ~d 1111 rRGlt'ln o.~,~\... ~$I~n!l~r.L:il1l1lKeQI~fcl~CT~el Fu~t ~~t'yll ve s!D;~f.'Q~t4Ilml!gl! dQ~ .~emind~ auritlo. ~e~eciz(Jllj~ 100'@I'!l~rij~. ~~Qe~EnU'liek M'., Cem ilv-~-i ]Im~y.e'-·~ amCllfll~'rye hO'll'ole O ~~R .A,lI'[ttt:)s u~e~ ~l'liId~k'iJ Ulk deg]~iknk 6ml:er~sl; 'OO¥lece. t:~MhJel"li ifllhiy'@. Jc!'~ 1 r(lIf~l'!ld:rar1I li"edc:fa,dl~~t M~'I1rn'et Eirnlillll Erl~lrgn'in il:YUSll.l~ Be,y OSl1I'lanh l~wkler-rli!~ Ilk 'd,aifJ~ ~yon(hlF'DfJill~j RI!:!)SiTU,ijr1d"eri o~dujunu ~'d~iQ 'et!1rlJ~)j~t:enl ~ C~ bill" 2,:am~n vazgeQmemiilUi p.~ d~j,~.i Yu~~f ,~kicur~ ~Ull 'giife .«'f,jH~Q F~,tJhAIi·n~,[:iI'nj~~,'fih;~r !i.!'e~~~I¥rJit ~Gy(llt!,rndo, en bL1'J~k e~ei"lfllni~~i. 'l~r\II;~ PI< '~i'l(U.ro\trnz~liN bl,r mufionllF ~mC$I!d'!I~~ .. A'~G!1JIrn·n~~~1'iifI\r,@i Ib:li~n~n-e g6w

du

M~rzill ~e'fh AWIThLrrL .A2;efcil lllrlk~si,le, YIil~d.~1plv~Sler," K'!rlI'Ull~in V'a~n ~,jJh1df SilistilOO',sU~del1!! dClioo Q:llJice'k'll blr to", r1~e la~nk I~a~uyor. Bu btll ~m~1iiI S@I1IM[lG ~>ek ~k V'a kll)Ol;I' tL31 Rus:fC III TUr.~,I. lerlliti lO~U!_llifkc Qk,ilfru ro~ffrjekl roJulTlli~ At!!csjllil Alilm~t ile A~~tlf:apij'llliiYluSUI nrSJlru IlEmi-tr$ s~z ede:~:mmek ~ m~rluY\I(iJ.. G~~~r,ah ihsma~11 }l'rJ dill RRlI1S1tllll'dakili Ism~rL~ :~smG~.11 Ga!s'fle;:na~ ~I iile Ildm"tlmh:irif!.Cii.y,g OOlllily.e\rUIin. 8~rodQ ,sijy'erun~i ~@ teJtf10lrliC_r:lImosl {9 ~r.eken ~u: 5,1:mI'l rdn vey,~ b!l$~QI II'U'llkICllr.'OrHcSll']dtl. bo,~d ulu(5!orm q~menllgl (alt~rt~il, yo§dmllf TtUwkll:~iiler" I)UIY~kltUk ~e bj~~k al'l!e I:'i'i I f:lIda, mll1~n '~II.!ttVOr1ilii'~ i~] ~~t~!i 9Uer>l 'iOJ~~ ~jl1e~tiSlii':'! rJoi \lie ~1J, "1'~2deA del ~lumll O\t~yo~~Q1i~. o:1\ar'lilIn:o ~n;r1Qr'l \!'¢' Hu~yinliOlde A'I~, bu e8lilime: ~ek ,~ok' lif!f!IJYO:Jr. PeWlr'sblt.rQ"1(j ~n1~J9.rsflte;, og~~linl! killDIlen senrc IS~O'llt~u~'da Td3biye,·ye ~1!fIroi~lli~in dolla y,a 9'11 ve ~~urG~U' i rn',eQh)ii~~y~a.~ nerGll~ Clf!ef'lli 'olabileCiek, A~tull;ilh :C~vdet ve ..... f M/I\(;:u.ra '1iIiJlIfn;lnlde.n i'i/'" ~.Ij;io "'-.oJ T h;'li!.!I~ye QI;iI,f'em;:J'~~e.~~I11~11I.f.'" " hll;,,~ '~. _.... '! IUSY' :d_1;:;1fiI!P ,lUl.l'~!\IoII·00.
,I

1!l'1(Qn,H Uj,se;'fl iiirm~B ~lll!'tUTi' ,C1IiVOf: 51:zI)elf,sinizil!y 'ka~Vli!i"\i Ma~~r bj~le,re iliPl,!!lIl1ii EC~iZlldlmr[liufi!j Imii~le]le'k'.en I'IiI en~ei 'hll''Cln. Celill~~ii!i!e1ii(utre. ~I.III I~k'"\~ :se!ll\ilGe:1"~c .. 'i,~nr"urll;~n liIlukfllilQ'W ~gl'n~1t]GM ye'ksef!, Val nIi !~~uktclnVee '~Il;OOn~hlk~e:~ f.I~I'11 IrIUs~in~~tIle.. VOlinro~fi!J·nin YC3zdlkl!lr.1 f!i In (!i'jil!;lsily,ie lo!mgh. MaCt:li~g [11 ~Iu~d-e~ _~lJ IY-Ol'V~ Towoflj ,kavl'iokl ~ ~i.d~l(lDrnlii~ YGz~1for. '\{IUSld Pdke~m'nm er:li:iiteSI 'ile AkQ~f:a"run cUtl'tdUJi Ilm liril::· C!lJI'fJ~ h~rekJe1j1 nlrnIJ mefkij~~ ,SimO$11t. o~ar\o k 1m it:eIM l~,i S!:lSpnl!lIl$kJl'~ i'~r ~(11rrUlooJ '!I.e, icleo:l~i~~~llJhitOO:1 mI~ekillIlk 'Ie' !!JZUfil ureli U~atai-I ,a:ilRlusyc Mlusl ~ rn,cHliL~r9Ili' ql'W!i~rOr. i$unl~il"R~S"I

n~._

~a MuslijrnulfdclFIn11l bh"rL~ii1i k,~~mQya 00

~~~I~.

~1I il'l1iltdO~
~Ci1}-,

I'm «lRuayQ M~s'~Uiiinu Ii1 .iiltifa kl,' h~ind\~.,~kbi~ o~ij!l~k' I~

~lJ~de

('''')

~~i.

d1:U$~,:t'a:Ii:~ l~~arJJbI!!lL1i!i,Gie~C1li , ::tnIiS~.l1JiI§dl;i:All 'Bey 'Tl~ ~ ,~I4t~~l~k i~li~~:ElJ, _ ~nl.at;~!H-dljlj. ''':fur~~'Il ~~i[Jjl;hHt! ..,; ])il~~UII:'~illz..m, fi'!:efk~llliffiii~lt' Uk '~Iliisi bib,

~~

.Gtf.JM:tp:

Tfif,~~J~'ft;

~@

1M.. :s' k~

. IsmaRI Gtl.spn'ah. buffin IRruiS¥a musluntu;mlarnnn blr1I~lliilj iat:e~:n~i'~~~" @,,~e GI~d9J ~lflb!i g~lek:111 ~@IiU,VO'. BlI. I~;j)k d'o.gof.; thundon bH" !!ldll1'ri ~Ii!ifjd~, !bOWn mU$1[ijrnQn~otlii

1~~lvm.

'114~·

145,

F..; '19

,ul!.All. II"",+-.i}.n

A' C1"QI .'. .


k]I

9~yn:li~iFlt. de"i~r$lI·i,,~s aJ1'eb'~en ~ A'In8"Ie~;~ ~\1;~~ J,8W ibi1e ~& UZ{l:kfg~ ~b'n~f bir ;ta,MJ~9~IJUIf~f', ~!il~. bt,P1 ~1iCa )l\1!.~ tJ~r tar~hjq dei"'$~~d'Yl~ y.Q)~ru;~wp. b~~giln~;re' ge:fell b~J' ~{JlWi1~~q, .ilBW 00=

. l(~nd\j 8On~J~~~

Mpu, W'pu ,2'C~_~~1

)f,l'rr ~~, btr

~~ dun' ~1:i:y~!,J;iF". Unut(jJomcy:g)Ga~. woh titly>ila m(ly~'"'


I!';~

Aml1rt~~I~ JlII-;en' y'l,i~JrJln

'~M.a.r ,ya~ln!

~,~

ve 'hnb

ya~a;Mul.

~n. ~r~lmu1

.H·~.md~. h~rnlm:q

Omll'~le GirWm ~Jl

O£i$'a ~.

,~i~ un ~-~md~,~"

son'~'~IUia

Olil ran

f~'!ir;ut~k1

~on-

~~~~,jlt \l!f; .&~~a..n BawDfL·yla ,no~J~M!t Y'Uoon ~Ul~h~.gij,{;~ .:wri~l-ta·t,l TiiTm\eI'~. ~€ll~r~1 h,up~~r,.~. G;kj;~'Oi tI~i1t~ wr,~b:~e,1'.~~~~ ~aa;~~iJn1~ ~1:a~~ ~'QV,9:'nn. Av~u.pab. e:Hym' J:Ki~m!' :j~" rUi'J'i~... A'.:::.. ... ,.. .oIloii'!:. _ ....... , • m~f uJ<r' ...iI\"", l!!Iul'D'yG '~i(;.~i,lltr'~Hf!lie.$n·i!i~ 8i.~e:JRer. K:o'~ ,~HiI!lCt~yitt. r.lMmtId:~~m~ ,~~liWJ!r hi'~ ",M,U'a6fh.rnn ,Qa .. ,~ay "".Jia tje~€~~in~. kr.iSllfl!hU:. m:~ie;;ml-S: Mi,U>9~!'~f"e ,)erin, ,g~'nri"'t b~H mr~lwn. ~'6d~:n)'~6'rmpd~"1i~'1J~ . :i,1la 9U1~~.q~q, biJ" YQ~) !Lh~g:t1:GuJi biT i)l'i ~y~t jesL1", de.i"'~cn.1S~,F ~~!r~ do ~miborga oo:lif;~ oO\~!!'lW~ umlf'~' ·ahtl a,~~Jntlan.l~efilU'8~pam:r.g-(}3ter-a'n, ~O~jj ~'1rtj;r:a b:~r t!af~i ~~r~e.
II!;.' 'j

y @r8~; .ln 'WiliI!~J~[rC ~M:~~, n

~~~~'n'ln ,~~phifda r~

u,~

Onm$' l1~k
Oy~..

~~~~Z

b~nu t1n~mRHa~

1I~\fl'~

'f~lr.le!i:ll'lt1:~~!tIl~mrr.b ,

,I)o,'e oo~~gl ~1~~,

~ld~n; t(:i~~fU. ,OOme l:IIeytf&lm.M':uhar .•

~u.f\u'Sg iiI" '000 ~t,tp J~W~OO '1am~", ~ult:~llIar-{Wb ,~da;y~~~ ~m-,9lfall"'(i. l~U~lfdarU'n~ ~U~,rl elllJ!1' -~~k ~.Yu Pi-a~!'sJk1-~ ct{j dte!'m
~~ma$tH~

!'~nP11ii~hlr ~V~l'(i", _11m. G'ri.~ R!J:Mlat,~M'~fflQ~

ir-@r!~trDdeA SC\P:tM 'Osm~n-I~~!In

za'eriyle.

n~latG-·

:)U '}l6rmiC &o7ilm~

U~~~Q;l~mdg ya'-a,~ b~ dU,,~yuj

Ama. bUJilu tlmi!M7i,o}~ ~m.nM o~ ~iI" ~~~n~~ d8ja. T~tk~Y~~3f.i YO!ll'B'lelJ, ''lVe ~Onel6w6;~ fjy~ ~-a~ fktldo.r!or ~ .i.(d~tf\1.. :een.f;ciincW. COpJiUrntun I;j,f_.. on~r'
O~~ (ih '~:(U''jjD&~J§"~ lfC pu. 1~M1P~ m;
I

Wir-d~~:r.

''1IG.pn~~~~e''tel)

B~-

Giri~ $.~J~~

yo.lt~.w.'
dEn'\E6~

lutrJ!!&),D ~ktjr

~~j,ramah: Fu~rB ~6lh,..~U$l~ bit ku"v'~~~t' b~kmJn. &on:r·~iI.1l8lFmne.ril1li 9'ij:n, .~itmff~. r,~~ A 3~~n. Makdi!'oil'\f1'~'·.' .~or~£.'~hl~ yt1r-G!~lPl 6bur .B~U~:~ d,{l1!~'~'i'4riQi ·O$.mub'mn, ~rtne Quilan,~ drrf"MQ't ~s"edi amaji ~:C'~GI, !fi~g.~~(W :Y~'!lI~!:dt. ,Na' Val' k~]o Ghtif;feN H~J~~~ d~a:~ ¢($~!i'lC~'.. .~I,~~l·~l"e
fI;I\~~~~

(frJtftl'fmlJ ~~

mtt-,Q;~ .A\fj!~p

dl~.~jW' 9

ylp ,~~pJ~iil'i ~Miha ~~it :wr,~ooad~rl.G7'·. .KBr§lhj~ndw h~~'biF ~y Cl!'m~~~n, Kd)~~»~

l~ks:it,b~if"d~t~ ~t1h(i; ,yG$(U~tOJ1ilti ;Yfll:"jtl:~lilb':~c~tt eee-

.yrg pifili'1' d'~1.I'!e1:·fe" Y~"!6ln:~t~u'~ h1I1iI"fhlC~~~~t.:an 'lt~.,~"C'~e~hh!rl ~erde &b-J al~,~'~a a~ttmoi'ofi "It~iI":' dit®,!" 1iIc b~t,~.~~~Irlil! .~leHri~ft '~n ,p:e~l1..
.~i3$gr.lJi

degtJdj de ne l~i~i!d'i?..oorusu,Clu.r .

kC:ilflCCM~ di:!\!",wniz" yW'udgM~Jt\ ~IOi~Jlilltz YGj.H~i - P>!J~'i.c 3U'~~'~Ja~J~elltdi ('I~G~'nJ1l:u ~m,uS:!.tm~~if~,. ,.:'ooyi jJ:enH.e ~DIt;rU~[ift, hath~~l\~~· hmm~~ ·jot~
I ~

J}jr~~'~[ri 'lI'8m:te~~R\ oog~a~!NJ }$o'J~~1S d.Q<J!lnlC,:su;n~ b~n: dere~n §et~~"e,t';!Eiimz 8wa.rla) dold!~ f'G,~~:c.-iU-N; ·~n ma, 1JQI~l. tll,:", .A ~MnIM .$il~J~ ve:J'm~y~

.Ii~~'

'\.'111

S,'lutd~ikll'. "'~ll~:. ~oon~ni~i~f~~, F~GJibS~~ I,M~dln ~~Mtl!lr.H~!IJ~m~~:I~~,V'y,Mn Proooi

CMJaill~ .bu b.ylUln~R fa~:rJ..~ns~"~)i'a~~~meJ~teR; 8iF-GWtT·~:r.·ldJt'e"d~hGiP'~~t!.g~ .g:·el.mi~ttr. 'IIi' •. " 'CI ~..., ... ~:.._. 'iii..... . ~ • ,el,;' ~·tt'U~!II1Wiia;!l. il,i;ige ~"," . .ua~"i!'t!Sl Y!enge~,.n-~uo~ ~~(~,~... clii!f~\lnr1. Sj,~a~~"*iI"lf.rn1lt. laru~<a;sulfil nQ~ fIG"

u~m

TtiT~i",~'nil1 lfutcl ~a.h4ll= l~~ 7m~rmmit'Wl.y·ccah-" t11da ~ca)J',ki 11A ... ro'~g", BSmn:"i[, ha~ y~nid&n. do~te,n... 8on~ J'G haM h~t'h OOnl~:tunK g(j~r.ne~i;il bUe y.~~ yaca.~, B~I fron)\ia:'~g M~,rls:'u.rntl~ naf,~~ C?a.iu~ daltii. lb~r6Ct~, K,~il":u··a,enidi£u~ 'fi$"f ::y'~g!f;o(4[k 1J€ Qnun ,giriftl~~ bw oy~~t yih:uil1d~n9@.gu;A ~
IM~tz'd~~'

,n:igiilot_~y'e'. M.nrlumcult"

Eiu 1;iq,JlJIUkJtr1ll" e~d~mllni i~Gl:Dil E,Ii\m,kliji~m. 'lit.' liliU' fa"n bucql Atmil 'tJJ' ' 'tim Qvlilt bYlmaz~ gidenl'm.

I,u=,

'WHDimll;

i$1ie \tDnFJ ICJ

lCmil

~*
Tanrim ,ehidi dy~c~g~ml sui lift"!) r~lm8tlmili1 ,.evgilern lr2ymde VllJt-tl.li1tm(t{liiil b~kD Oilre, y~t §i~jijimd!e' 'Va,' 1f-a'k1g~~11 d~fl'UlU~ ·ilIlmuJ:l. gi'd'e~filn,
~~

.b~jUn eo:-h.;

ratu~

Ba.p ~'l~rm", razkl ~'(iI!,:rea.~nmQ~m. ~e

,Ap';uuiJt(t t'am'mdcuit TiHHi:F~'I1.·n.'i'6


'PrrJ~ CUmh.uil'",i1gti",n!i,J~ (jnu~'I!ts ~Ort.a-

Kll:ZB-Y ,K~m

Bu f~tur4Y~ e"n,~n. t~niJ",~'" itlneyt b~ce:reme~ j.1e~. 'Ofrjt (wJ-8'~rn..t ~Ru~'namMl biT ha-~ifun, yb~e
bldUI.f~il.~,
.. I!

At ,',~m!~iBkl giz ym;U1iil sRJeNi·im ' Ko~ ta;ftm bltOlilin~u 'bilel1m V'!il~anuu liQ~m 'Vie-&Hkl<et llim eljm Bu 'UIIIIV'Q~' ,i!;iimse ~lmCilz, l!lC1e'ri'm~

_I"

'I

..

oii

Ii

vozllmok' ItlZ:lm df9i~ mil'? i~,~ RQsYm~t Ema!1l~t..,T1 ~Vf:~k Miidltl"ru Me1illil¢t· Eliniim: IBer. bU eml!ll~ bir,kOC, tane 81M] Tijrk~ ~~iir vQoode gettr~h, Sonmdon VO'fII'fl'loI:Uil'lgm w~· ~9 ,Ttirl-W~ .$Ijrt~f"j tiovh~De. 5{J'Vi!3l9 1c;'umv·Q :M>ehllle1rCiik"in betteniSine luVgVj IliI (h.l~e·bih:~CeIJ nJm'uduvh;a", va rQ~i~ ml~9 ~1,dil.!.
AifUlul:lG.'hm'dmIrlliJ

~iri Mehm~t Emln Bey·e. .iiiklpu~ijaii g,lfoycm -mlllcml- ~ "uyhtn be-van OJ nQ gore. $ey,~ Cemolettio ErgrnJliiil·di"~.t SLY aCik'ltilm-o, hie de. Ii:h)Vi~Ulllk"$lil. gorWlflm w,yor: Me'l1Imet fimin, - Cr3millli'l!l:U,1l Afgillni·rn~ri !$kii FII bu~ ;so.hbajl!6iine klCll~iI~

Ootine.d1 - kliQrft[la'f~ ZJiVo Si::1'~em vaptyQ\l'um; ~ky€! GOm !«'JIll'. M~me - ~liIfIin·ij ~oynCik ,gijst.ererek M~h~t ~fiilir.ilr"· 11'1 Turk¢~ltI~iiJii:iUi'il Ikfi. .tmi 1«m1U<S~fildo ~,\ml'DlIlil ¥ozlyor: «:TOrk

for.

lBi~r S9S

~~1ild c.C'J!lge IGideri<!em11 Ben birr' T'Yriffum! Id(f;!lim~ !C!'iII115lml uliUdlllf. &hu~ma' 02iilin, ate~, ire doludlU [IiiISlIlIiII1 o'f,Ufill 'Vat Ii1IUiUn kl~IL!IIdl.ll Tutk In'Ji cj'~ 811'de d~:tIliioiil:. ~'~. elim.

Cok -IClCl'II(. Mehimect i:m1lM1' h~r~tDngi bir ede'blV'Ci~ b.e,~ enl s n.:d'en ~ ek Il.llil:Qk gOf'in.iiilyOr. Ciddi b:i.r ede.1>:ir~t egliUIilr.~ nOn1iJ!ll~~tH~HIMk!cibu II !e.iHyocr. idodi\1e o~l!dU9U -~ur'(rcJ:o: - kita~ Ibel; Ogf1eJ~men:1 fim,i utG"llk Said Bey' yap.vo!:. IAStik SOfh:l i~ . V. OYlflI\ zamulndo. ,air kobIJ~ edm-Vo'-li. ~mrier~lldfm va'i:~ I b~t!l:$i blltgUJliI1 de' ~ull!iLli1cnobmyorc V~' -do n(D d;m hclhr .. lal1(l·ook.

,~Q

M~.1a1Clm'liliUJd,·hm ~Itob~mw kgld~rtmalil1l


f.u1mam, !C'-tiimlmimlMI '1atcLlIIilRtiilI si!!tldll1mlllun 'TOlliUi) leVi 'lfil (ln o:~mUil'.:i g'iderim. f
IOSii'iOI'1Clijln
Q;

AItD, ~iiI ;~si'·ri.n urianill ,gi!ls~iii Acem,ce is~i,-en Wtain"01 Igi~wn

biil¥MIJDI
~.

f"~~]I~il' Fli'eng~,s.1i~lilll!mililI5un Kj' b'il lifk.i, 'lD "fI[iIlikf' 'g Rlktiir lunu foti'le;tmiye . ,~tI!ki~1!ilIemeki1lir., 51

100 _

~id Bey'in U~~~Ull' o~ ~ij r rmr~~lij Ilr.mnlpeDi:-yof,:sun b-l!lU ~iig~J1j~. ~~1itdsi Mdm~~ &Hin"i. ~ ng'~W ~jH~lorl~o ltrJfilJk!OO!~, R~' ~k ,etkHeG""~ini' IkesUIi"= ''1jt~k. zor o:tmamatL IliItSt:iik ,Smtid e:efjn iBn iyi iiIre~ (Il,MWi ~i'b M~h;medl ISmln. ne ,02:11( ede'M~Di' ;)JII1~lnden ~k; TurrwfillOk; 'm ni'llIiJill'!l1l ,m.eli!!l~ ~r o~Mrn cJnbiftiyot: ..
Il.i,is!jjjf(

tQ£ofI~

d~ ~p YOmluk bilJililel!'enlera'iiJj IbUe ~ ~~ygl5ihln;ffi!siJ i09ri lJ~dm]$ ~fQ kJ~iiIIR'1 TIfrlC'(;lil ~ im Uk bQyij1(, '~(iiilii. ~'IlI:!!JV1Il1mil i~n ~i.. IlGoWifUili' kl.. M~I m,~ olUulitun ,zi'iij,1~e 't~br. ~~ijri~ r'i~ ~ m-elU:Ur :ki", "'forkcs $iiFlef'" JOUihl1iin, TUfk miH~uni bijyle $orn'boU~ Ot[lQ~ e-~kDJ.dIj}1 SM, 1Ii~l1tuEdilniJ j);i~~1 :h:1l1:ri~e. dahil ~~ g]n'kQ t],yOii1dl ~dl.,l~ml;u biz h.etiU2; ~iJ~rtL\D1 mn~v~:n (I'e\rl'iirl:e I[rm:~, bir ede'biyo ,D QUk d~ildit.i\ M~:~~ Emilill WiIl1 b5,,.. ~m$$i:thk, ,oIabmll'; bllfRQH uIU$~i.!fi bir Mebi:yat oIm:ad(]lIill. t:Millill ~jD o~du~ 6d~am ~'l!lIlW]Jilfiiiilde

ntitOO,

met

DgJin llorlrmmo "e' ~11~k

du,gusuml' hi r ~~~Ie

len g:uzel yU:z b!l~, ~rk imil. 1O~ ~ii:z Tnrk ~m (frrye '!1'G¥b~mi[Jk ~hUyuelnl du,l.rror,. Tudte "fuJ'ku :5Wdi~ "1I~¥!ilir. Ge~~~mi;. ~~nisi ioceooi,$., (!]kt g,el1l~ii Tu(kJe, d~iJ. b~sH("') Turlk~~ AVdllllijjj!,Il'~e d'~H. suod'on 'lur~ ke

~llil!Jjm~va ooll~r.

Gl'K,errdi':zamonuufo 1 g5m.um.@p gmJ9 ~u ~ ~e ~emfll]J1 OCI!lJnlarlll ~il!Il~1 OO;si~ biw ,kawl1 ses
YCU';.

'[afi~oi&i ~.smQH Wlilbip'., Mehme~ ,~l~!'1n lriW'i:mun Z~liRtkJ deg;l;i!!lleEl'WrUi~ ,e:~ al'! rK~Q~ '~a~ ~I ~e!imelert'e' de 01$0, b il'ftlh,gllal ~~" edi-

E-biyot'

oeT~i IOii'mm Vei d.e l'utk ~J]fil:1fi.. l1~m]~ o'ftJill'~U 'yOk. 1fe oorumt-.:a dw;e;y.tI'Em OJlj) ~~rq:r. ins:Qm'Ln ~on:unsUl:. 111' ~" lilul'~rc:DS'[Z beor!!llisIlite t!~1.m'8rye (:,Uh,tl~k O~n 'lIe'll 'Ie mJ~'1 .Gfinr,oo l'en~ bir ~~ .. ,bit 'm,l~'n w(J__k~:Q~. bJi' deiene-msyonu te.miJ ~IUI.. Mebiim~t Emnin ~toLoo ~ll!nlilg ~ 'wo '~i11r.gli !I;lI mfe VEl: UI ill i-eliiide. lIi:Iir ile.ri¥S: odJi!!f!! ]it.)).. ,etmeye O!IJ~
-geeti. TI'nik¢filq;e: '!JfJf"iiiIMnl gij,r-ch7l'1O holllJ~~~ga 'V(:lkJt~~tlKalJullIi beJel'rlLsinii san-ait sar_l. ",:'furl!'; :5e;za ,nfir~-nll!i'el''00.".. hk O,d1lL T~ btf~lnj ~£' mij.zijilii i. oohtii,mtl1 yol'm'rcjjHi'U ele.mk. l~ boyunll:l lel'U'a "flO iiiirli1rme, ej1Umcfu M§;, hlUI BY Ciffim 1.9301\ulloJlmdri te.' r-ork'J,l'llltaO o~~tll, .960 'll'tlklnJldn ~:riZ ¥ef-d~. 1911l!ll¥i~I!aI1Tt~ wtm'if' l'111fk ~l3l,1~$f ~

-lltQr 'OOfiJ"o 'g,elecek OItL"Cll'ilJ Ve:U'niWl

t;GlII'DP'

"~liiT;ljIl'iiI

Qmi-

•Turk'(llEl: ~iidef

l~orn'U!.

prvgno

[stem bil!1i~U ssi~L I; Turk ~_gm~ ~:

i~efm~ele

._

blr 0!ilence!
_~e~e

n'JElIrn il¥etiltd,g - giJOfrru7l;!?tiL

lfI:e ,h'r,t I!i)'fr ~,iiri,ye:1 ,ck'~lII1. hie ~enmeled:e\r, Slri'


b~
'pw! rmgl(
~~J

h~TI!J mnwordu Ovai'm a"l~sl A diye· sm' 'TIMl'koo vey~;i ~!-~i~ T

bir r(fihe.n~

00 ma:~~ler

libi so

r
~ :

'III',~nBi kuTmmtlalNk..

$!il~

nl ve Im~Oiur.jl ~MllIru.gu
B:e_nlopm
IB:e~

lol1lJQl1IJ

(J! t(1.n, KIS

u1~'~lrdl.

C.. I I~U' '~:f:m:met Em.i!Iil., san d:~e 1b3si1~ _ ' mil'bi!'m2'i a.~l!h :Beyu top saika.1iI, ~1u'e:s'lDe !liE m~Q_~~ '~,' gij~'IDlm1j 'Ioi'm~F1!lL 'T'gpJanbla:ra: 1If'1iJ!1~.- m ,oriPdleI~, ~ san ~ Arn.da Slilii':tt..lfii 1:t1i::!iU! ~ 1@rn:i Bill.:Mtlm esil1~ 'iaku:rdilL r-._tfu:t¥;{!lrtu~'f~e ib~ bfiym:, l':eUmellilt 'Jg'll~, ~ft:iI~__nJ akl!l.f:~t' ~~ iN'(!, fiiB!f' 'kl~ l1li gilm_k~, mibll'~[ pl'II~e:r ,!!m'tl ~m~1D.i.D 1ill¥ij,}t _brl, ~:!fru'I~dl. CU~ltD, .,~, 'iiiiF' "mrkQm" ~i:m elm:dm Ulut$ttlyqe (ll",W'Uf" e:~(!I!1E1'i ~)garre.' ~~" , ~MC'ke~1Z; ta:ll:irnd:g" Size hit ~~.

ya_~

iQ:9ie.M' 'Ifi'UJ 11101 ~

I1ii te[[erim hc,ytlmIBml mlll] ~. !bin, yd~E ' me~'e~ .. ~UCj~ (:Q:n 'Wlfri'~!, Ve'bir {db lirr¢:l~n b:G,uk zW'Ii!:T ~$"rel1""t!l

Mi IIi ~hr., ,$IlnQ'1,¢J '1~: dfi~iin, o:d'om u yateRd1 ml.de.fj yak ... Ad degdU., yoksttn buyudlL .Ammk eUcin o'~du. Eyle:m odOr'i'JII ~ 0 'mtso bUj:l 'lwilwe'~ 6, smi e1ildl~L ~-~

d!u'ji'"~dlDili iIllk

M. ze-km~ ~ lfQWo,iWlikl!ll~ iUtnl1tll" l_9'l1~ i,. ";,fJ--.'11_

t![~~a.I~~m

Q1.l!IHIl~~

,!chnn
lhmd~

mad'em;1tiI :5eA: fi~litrul I1w' YG1QWm


~~I

t9M~d'iQ~ I.

kllt(!em

IhDk:ilD

kMi, ~n;

OIlCfiel'

,dedirn~ lre_Qdeo milmel ~


~Ii"

isteil!lilii!

'153,

JIii~k laydrm IirekEHnm 'tmi,tri·~ H!II ~hI'al ~ tsril1 lilrk Ayd'J)i'i1 'tfil rrihinili Mill] ~br1.. :~r deljl. $elf ~1'flI(fyDn Mil]] ~ir~ ~iO"~n'YQ ~iyM;, dklf"il!1I I;:UHii adrm:d1!m Once ~
U' ~E!!!!fH1~ v€t t'QllIl!UfUl.lJllun

~r

~.e;n

Mrl~ ~r"'d'eiil me isli!!:«"~'imi ~_ twkkn kin .. i~·tm;' ~de1I :zJ.!J'fmis 0(; isl\edln..!

~ayu

~8'f:'mm1.

,E'mln"

illi ~

1!')iUyQr"

] ~ J

DA 'm:-e~. MJ;!.5u)' ~n ! ,IB~'. !I.,~~ J'rolO ,8... IL~ 'I1i:u:' ~bs:, in EcU~ ~lQ It. CiPQ'Ufi. d~ .. 'TliIi~ ~1MD.k 'Ds¢1ln~ !!!if BJnp~ fumdo!li. 19'10~ s.,- 100 T:ekelL Mod'Mil'll Bi'15Jtiilin DQi:ut~~, BI~'iD m.~\ . .I.n-

s..

s
'7

N.

D. ~U<S"

Iimrn.. ~~5;. s. 11: lUiJ,eItf!P;li"elll PrlniQ~.:s:,. ::liG ~31 Md_


DetU~f:e 1trll~h.br~.

'Hl!ltrul ~e'Io1Q:"15i_

nbt:Dl.

.kHilMi. l:stmlbu!" rssr, 50 i9 Z. ~rtd. lI3:m~Jnhtlanm lt90'&-,~9SO\. fu~nbl)iil. ~g .. Ilttlilf;l bStt IIlf'i'. s. '91
KooL
:SQ' '~e!~. ,S'~~i!(i!DI

19:». s, 831, IF.R.. ~,; ,~'i'f'l.Mt

z.

I,JaD~tii!il'i.,

~b!JL

]~&.

s, 2;], '!jl';j!' 1:&3' 10 100man ,Nt1l1 ~. , I D~ A'Ii'iZ:iOIlU. ~~rln

fir'C:

'T:B.r:-)1:iI.l,. n~eQ

M:a~rir:

"Bf:lht CIH l!-.J1 .. s, 18 ~Hii.lil_ bLjlrRbuL ... 11~~


I

~ l~ 1" i'btt:t" s, USl I :J H:dd,. ~ ll1ffii· It !h'ld.. ~ :1.1'16 11


1& G~ (').s~~m I 1'D\d.", s, .m,

BiZam P~l~i.1, 'T"fi:riln, Jink~lltl.

unn.

s, '3~7

~~11Ie:

~ ~t:a:I!I;)., T1iIIrk,,=W'O.!'IllIfi. ~I~, m:lI1. leGl. is., 45 llihl~ s, :33 ~ KI~J'O$fIij. O,(!i • .,.eit.. s, l!i~

Ulltil_

It:inrlU.!l. ~T,I~ f11ill~le:h;)in mm:luh ~Qes~_fii_ ~!9~ Y~;lldl ~1O. ~:mnb:u1. 1581... s, 1941 ~., :ibid.. s, 'wM
:5_

11&5

I.1t ~f.:kl

~!t.Ut

lsb::D;-

~Ib.d". :5-, lbJflL.


:5:...

~.-~

:'i.

Ilbld_, a, 22.$ Ilbfdl..:s.. 2Hl

as,

lfuD-

Kap11lD ve D eJ;'1~.,.I..ta~ 1iLTlde., ~ 25l ib'iL. %5:0""'251 6& FiaUb wtlfin A~. OaD' ~ B~l"ln 'Gablt. '~~ct ¥1iL J'9H. ~ 1 Z. s, 160 II)!! Abml!it; 'BedwJ li:'Umn.. e CUlmD th: ,-

;:!111m. ',~ ~ 1001 Tune! ~. s, liB so lb1iL.:s.. 2JS iI,u kl ~ A.1l:~O',Ped_ij;iL,. ~ __ :diD - ~'D.l madd'es.:. s, II 1:2 $- GlmMtaY-':.R ' " , J.:. 'l"BlIbn •., Df! 'ttl 'firfbJ Tl.':E:1. 1mb: 'O:Z:C:rt:nE IrierekJj BlM.! ,.mbI:u'. ~ :lJSU a, 3.'1 v ,9 I,.1J, :R~11 Efl'eI., .D.T_G_ N, 1 K'wutd.u, tht.u. i9J3: EylJ::U. illk.fi ~eteJ' 1933-1 I., ' .c s, H6 Jj! MBB'riI' 'V ~ EI=\. k.Fef dibln ~ Nil u, M@b.m~ 11 sa!
DIt ,
~l

~a

Mustal'a, Nwi '~

0,," e'it..

s. ].

n.

op.

cit.

'w

~bDl. H~

Jl

" ti" 4'79 flI:ir _an-RCllen.

s..Bi ~l 42 ·f3 /f;J.

fi.!

.M.. Emtn, ~l. D ilse.r-m CihL

O'p:..

dL
Ed:i~*';lt Af:lllan

'"t

1; _ an'bul.

_,

-ftn"t Zaire ...

:s.12

Tt:IIiI@l';lw

IsItim
:ihap

.~
_'mI:t,s-e

humbU.'L
_!!
n!:

'JI~ 19.H'2

,!i._ liSOI .~ ,~, St:m, LH'mtI. 'I'ii.Jt ' IIInd, iEv«li&'rt" An.'hr'a.. ,I s, ,m, 7[1 Pi'-o1. Dr_ BtJ.-m '\ dm1um.. ts~~ 1111. s, '1

tim.
G-c' ~

..n

'ada
~bU.'.t

eT

T-

1~'59.

m sadel~e
!telraJiIDlIl.

!!ilhi~tt:

12

::; l'bld., 4 Gi r!ttJ do..


~'7

bldw 1973.
s,

PI101_ .01'_

iIIhan ~
--I

rlrlu, ~'

7.

73 t!lh.t..:s. t~1
~!".idall Blo1

~n._,

ibhL. s, 2$

Wi ~.

en

34.:s;.: lZ?)

5.5

1!1! Nfizhlf
J~£.
r

.-H

8 4~ 5~
52

ibId'..

"'-7

,ib-ld_.:15..

SID but,. 19S1:I~ s, 00

,ka",a.. 1981.

GD_ :_~ , r'lO !Prof. ''Fa!;!. Akto- ~ YmJ


a,
So

kU!:t;I. ,~.

zun

:~9t4 So. 221

]I

'~·.n.w
' 'n: ~I~ ~

IL:rru,e ~~

%lP29!

&c:!Cl1H' I. AinS3ml

50

So 1,;1 1LbltL. So ,':00

bhl.

too

,~:Ni!li!iin.

.Blio)'~

53
j.,t.

s, 43

lbltL .. s, M T rt 'om1a:n aMIrRo, a ,~M: ~fi! J,g~ &:m Leverul ~,


'f'l ]11
'j

DJ:iddesJl.

SDU. b

1969. , ].00s

5!i,

55 'Villidi TQp!!:J. tIP- c.i _

br n'l

blD~~~

-. \!'

c:U"Ii
Alg' _

• lWl.

,
,04.

Vtmli

'.e:r.!~

~d
'

"

ibid,. ~ 42 Und.,;s. lOS ''?USDl' .&!k:1um.. o.p- dL;." 00 Da'llo'llt1l EJusb.ru~']". 'f.1b't ·MWb·~q:iutll!]mDa;UgJ. Ist;:mbg 1'1'19. £. 48 oriel. H-e:w1 ,mu;b '_D~ ,n! "I'f.Lr\5blii ~ UC _.

~.l1IG-lOOI.
:m:'I.

i.stutlnlJ.

1i!i!1~\£.

~'iIIJ.s, 100-10-1

Lon'

ilI("

156

'157

'liIiillbu.~. HiI~!!1. s; 2191' . IJS M~ Em.i~ E_~i~l;'~l:l. lUr F:Ikhi' Adamm. fJJ R(J!~H ,: Zbl!l GQ_ hlp. s~U1blll. l'OOl. ~ .1n 90'1 YIi'li:iil!f' ~i.~Y!L"i1i. o~t, C,ji,"~ s, ~tli fUt 1\sm!'!o 1 ~b.lp l(jS\CvEU{):-; 1Ii1U,ii~:'bt T,en lil~lmiz • fl~nbul 19~.2.
S. 1!3Hl ...~j,

8.~,

HUttltl Z'~y~ ~kM.

'QrtJl9'e'de Qa.~'l.,~,DIl'filnCe ~~1h1. f~

8~' Abmet b:.s~n (Tbkc&2) M3i,'~~A: Babra1a 1008' l~n'Jr :f~t.ttDJ~lgill"1931. 'S. UO 91], ":U.mal~ a'8Mp, lfitp, dl .. ~ ,t3l
91 2:~y,m. Galf~l;p,

1m.

.itlli,(:i CI[~.

'mI~WJ:UU~n Ks.a.s::Wlt~', o;p, el(,. ~.I

AYDIN

'SOR.UM&U~UJGu

V1€:va
~ORU MSUZ AVD I!NLA~

I~)

nkiuliI1ok. oilVru mm(UTLGJIl', ,y;en~den 'okJuntoll;:~u. hVQ'~rnl. c;:oeutdlll &ttu 10IUJ111lm'llI 1~'Lf: COOOQ1IJf1 wfkunu \!'e YUfefUrd !buVlUO IF~ Anc.j]lk; yli!1im~l. i~iVddOi Cl!s'Li g:1~9,ruJIiIIj'IJ ~t~ oklWlm! mllii!llilr: I olgumt,1j dl~,(mdonlr.. BU ~adar de~~1 eklem~k ,gerek: 00&iJk:~u~ l:ui1dQ I ~YiLidlll{VI @k~ niI.aml~ 01011 al{p.!lljfLilii@IlIln:d)(JJ oku. , 'lfgmorz. c~k LOr (l'Icur. ilk okumak .. y.eni hi dOny:arurfi hey,aeaflUdlrj i~in~ii ,kez ~mail(, benim ~c.3n" ~VUl!; -·iI· ,fi:eVit MG'~ v,~ ,srvah'm Uk 014:Jln1t1fUlndoJ Ahmet ,Cemiilrln eliv &l;Jlnldl91 do.!u. awgisj VOr.·~' al~ko perdede Me~filJtU'Vet'd0m~n~[!i!Jill gercelil:nglm~n Qk~ m
l([]rOnl!~[11

s>ez,Hvor,

~kilncl

O'k~rtUjPQ. Me,ru~vet

0Vdtr,iEAIn

("') B'Ilradlii, i-~ ,klar"unm iIlze'r!n"~ ~a.1J§'1:ri;eo E.r:ghiIJGUn.:o"yl k_~ltjJk. k~:J't'le'fit!'m. &l!~:rhi;I:w ~Mmd.. ~tf'l\t~d~m(>1 ·ro.r:t;:el1~n vii! ifigU.lzcilmln i. .t.RCilD8, vai'lu'®k' ftn ,.,er$U~eYii!' (flU. Jtlslb.~ de b'~ 6~r~~U'~ TH.r~Qej'~ 1n m:r.eay..i. de ~ok I¥I b1~ !lie,. 11'1:' , Blr n,'ln &111i:tf! hep :Jmremn_m_

~yWn 9or~l'i'is'ua~g~~nu bltbd"m. Ok1li1abW,ejd,. Erglb' If]~k h-i'li::;;IELnm,.cm.~.t'u: ,~le dlU~n,ti~iilIfum. S:ev,glilli ~l::3a~~Dl ~Giu'l" e
unu.y,i}.X!l.tm.

~I{Ufif.'ill"

Ur~Q.

~11::

],IM3 ..

,t5S

ooresi!2:1 i~ll. irAl'GI'; ! \iiE@ D'IJ OFMm '~OJmd:e 'ye~i b1 ~ g!"~(alll m ''YO': I Ju 01~QI¥~~1 g oruru,aU'. BOlIt:ao€= Moi 'va- Si~OhJI dli:JlJlii"i!l!lk" Y2.Efrd~n olrnmok il!9 (Jeroell~iv'@r,,, Oik~may!1 Ib:tr def,i;lIoa ,ge:~'O~le~tirmek. ~UkiliCl nn y~ dill tm!l~1 erin bcree:rrlslaJr, wmrmmJlIns-an '~IW~dE!!no;l<~mQf~ I~dyr. Oijnk!u Qkulm~lt \lugl!] iI~ (hjrv~r vcpnii~YG 'bem~iveJ. Biri~ini, ~oVIil1Clk,"ciirrn dl~e~Jllil, k(f)ymtlik ger.ek~f:llf. 1 ~Ik lleik h;!~!~I~il!, @:Sl U$'I;e· ,i<oV'OJilik. dlJlI.i!~r Qri1i'Um@.~r.bir ~t( lil.gijlOAin i!](mr,i Mj,fj\e, 'J~'lfs~nel:Ja I':m.e~ i~~n'yClmnd~ llWl~la'I(lI,r1aGfss'1<1 'Ilrtkl€!:IiiI:FIi!Je-si ,40fflJW1~IY oh,!ll!r'b~,,~,apita~"e Ib.oJk)~~lm.~ 1~!llIli:lU S5VleyebilliDilIBk ~~1\(![Id~tttfii dnoo KO~~toJ''t~, lOO~J!!U11k v@ doWel chlil'lu b~r d~yl,I~,. K~pi~ to 111 daha ©in€:-e,okumu~ ,o~m!lk gerrekJiVoJi. ~oks.a. bllkmt:!i'r,i 1~t!I~tl duyulmo:z. A.nG(lh. 1I!1'~~~tc!,~"~ bQlkohmrt (h~~ilme~~e ~tldOO~ a~'CIn~1ii Uiil Klc ~)itOlI~'ele b'llifl u iiii~~j~eoo~i inonei 'belir~ .. Ul m~~ OIYY0i'". bi!l!lrll!'mtCl~~1'I~ijie:~ o~gl')~n 1Il;a. oild\l!~U henrJz 10111 [r,fmiyor", 113l!..dunillibileii:le~in~re old(jj~~i!J! tlu!abilmek j,Cdlll Kcpl~gl'r¥enid~1'ii '~l!J!m~'R ger~kI(y,~r. ,He~' \I!'efrt!i OCIIi~mQ¥eil b!:!l:~I~IiI!i!e:~ Ko-~pj:W;~',!b.~r km ~Ollil.tI okuvorum. he~sll1(:.19~~ ~ ~o'OfMoe ,!oremooi~ I"m }:)1 r vani Y<:i'11il bnJluyo~ m. Et~ ril;B deme~ o1uWf~i:1 ~ O~IWI¥Il!I~~CFrl!m~'o elJ r(kQ~r~ 'Ve¥Ct k:1~me-~ kef .ord1W!g!jlm gnljmlfrCl m I g,e~~YQ.r? MlJjmk~ fiI, aln~!:II~ ~.Qk ~ klE:!z ~k;ln:h.lllgll!l!1Tr!, i¢ili!i ~ef -dQ'~aG~~d~ -d~~kat~lz i)ldu~llIm 'ile 9'G 1It~~mikl!rlu Ii: Ie:i:nidl,\a bYlllllj~cdU~Wlm dU~i!lrrc:e$i[ge. ~raIU~ 9tarr(:! k' kp~llll~m bl~~,t~ori~ elerc 1<. kQWI~1;:J.m~vol'l!Jm. ifailJ] y!11irzden blr tefirik '$OIlIlt!:U ¥~. 'r1iide1l1 llarnitOiI'URi!':: K.opittol'f okuliI:nJk;, y~~d8fr1l ~IOkUm(lktlr. O~J1U~n ~kW!m(i!~. '~!lJlt~ciiII Ie' !d!IJI]y,~r,5I'1m'eik:f![. i8ummtl. ,t.:A,ydm' S'Of1lll! niI'slll\~1 nJI!~I;.l!,t. ba~IL!nm:l~. ~nr(IIWm v :,SQ:f1i !!I!ot~~ ,ctt!l'liila Q@k: ~(mi~ i!!!of:llu't:lo g8turl5J1 yO,~1!.lI1 ~&I:zmG! k iSJr.~j\'liI:f'iiI. BU y-ot- bemli. g, EVOb9~~WJl. M. !.H'D(j~ ''il~ 'V. (gUllyof'~~~ QO&/: d'aino m~lla 'Ugilerlid1if!].~Qif. ~Ji~GI' ,rcr~1 s~:!!deyebanrim ~ Y01'!ll y-oz.obUniiek l~in EyQbj,ij§JIIlil. Ui~gQIlIJ V8 ,S;~!!I,m y:ot"\utn QY~~1f1 :sO',;IJm5!!1zlugUliilm l{O~!i!!liilk mliWilio;al k.<!i'I a'j ifiIl. IK:I;~~se.11 QZ~~ bJf RiY'~lrm IQ~mrndl: ''!fapt.kl I) A bil]'" i$t'0 bl~ '~e, 9fl ~nml iQ-$\f'mi~; fliIduk;ninm i'Q:il1 I'A\r.c.hm eorumsullujlJM~ IbD~~ IHW rl! tJilln~ q:U~iIl~'ljef"'8iIl.l" benlm irm,~enflj~llid".!!UI'd~:-. ira.,di Illi'l -fl~an. sgde;o~. b-t:nrodo ~u yol!!:d v,c~m ca'~1~'reme.n1 !l;)'i:rJy'-(lT,
I

~Ik,~~ma,~~ ye.1iI1~ _,~~Jit'~d:D~~nllil.~ay:~~,~~I~ln, ~kl~¢'I. e~ ' ~ benlm "h~il~. bI!l!Y\~~ tlJ'il ,keVlf. III ~UiliC:Ulm;d\e1l lbien Y-C ni Yil~la~CJh~' 'if tliirtlll'u]~~br~"lbi r de' ileiW'~f ~l9 gllr~ya~m. Cr~lII¥-arJ(!!lk e m ~ niI'ldfll'il, ,old~,g'u' 'cdQJlde de lfenlde:1IiI ,okJt"Ii'''O-' ~ rial£( gir:iiY@lriUm. B~ yilo Cc~:~~U~U.·!1Jl1W1 'jJellil1;f:I!en dkllljV,~J~1t girrmelilu pl~~ [[Iii! j,ml. C«1,~~mCi!1 od~mdfJl bu_htlma~Ii1C?! lSai~ S'o!da afia~tlrd'i ITiJ! 'V'e bl.lll om CiI~ 'c:a~:1 KU~!l~iiI1lJI, ~ir g~'Ze~e;?e WI rO'[bf'OlfIiIiCn oi:Cl ~k 'YllJYlnl([lrl~~@!ij'u Q;g1f\~ruj_I~. !e,pkil:f1illJ '~Ik:~ '~il1ll'111)e'dl1iZc'eyine \l'oOOJ., QCliih ~~u·nu 've:rdde~o k)([S iIliUl,I ,ImOkUlilfUl!llt.,
E

, Heman, i'~1dtdrm._ Oe'M'1i'rj ~~1 :1liI~11Ill1!l ~ltli!ied~,.'c.o~'~~e, ml i~B bir ~'lilwi o!(lrok ,gor~:n~:W. '~evl'fliy1l,e, nglJellm'~y~tue du~~nm!Eid~~11ltl ald~ m~ $l!liV~~d:~:rg _1~1!,ub,Ql'r~rr! '~1rmf? kole:m ~ 0111 'Gok 101 ~d( ceiili ri 'Cig;&tJIt1~il ~ klen'otl,. dOlibtiil do~r~r ~~'Ii' deyl~IIII ciJr~ln ~,i it' rurr,kQ~' iIe kJj!llft.llmu~oOmlelG1i ~fQ~U~ ~ye 'b~$~gdll'i". SQlllrn~, bl ~kJ1lII!flj; ~unikY ~ liitil~mf~' Ib:i:r 'kiUJp C;1~ifIiIOYO Ibtl~l!jJ,a~. BJf cilrn~k ',",eriya;fU1mc .;A~(l ~Qn~ 6yie !Jej~y~f' ki, 4S1~~ln k)]~OO"' ytir®,l(li. O:lg'Yn (h)~uiil;L:::en Iblm" cadtuTDl_ rah~tJI9. paooSllwH, dg '0.180 ~ei~Slnl ~ilmn!IJ ii$~~I'lI'!i]de kiJIliOfillfli!lfJ rrt~L'I·. 'iBilnu~emil ~erimn !DIOlJitlk yapm(Ulln V'Qlu "ml(;il Ibfr!f,ml'k bir k!iOhlill d:1J1Jl~~owd(in IOI~$.lrtliil ~unmaJdir" ItUIl!j~U S'~I I~O$il QliJOil '~i!1ir.efrni~e va (h:~!Jl'\uhJgCle~k~f~t,~k $Q~ ed'emezsini!. _,B~~d'lglu;lz '~ibi k1ral o-v1e, ~ir kGYIIiil.aJk:~lr kJI~ ly~'II'k '~~'. 1j'Q(IDluk de o:ncrd'!'J!I1 Sial g I~l (l]!~GJlf liIalll'J,n u5wl1ie. IJIe'vle't ~$I.aruftice Ciill~'~lni oJma~ni~ bire lbil)Hld01 lbiifg,i !'iiin~~ 2.'e~ nmlla en 'M~ fI i Il-lbjlf' I-NJlalOl bile lc~k, y'C!I~tn:11 ibl~ lOO~!'ii ol~lbilir.$ifiiz:o ("~).
~~lbRili, '&'2Lla,t.~lr:~~lk'IIIi...m:_:j!:. kvmll!5J ~,~ Y ~rmrkeE1l, dJi;l!va~a $ai1~t'1l,a!Ii"~a. a(:Iib':;ta..mJ!l:Jlalf'

d~Uk '~rte~edam ~~ IBlJ!nUH ~~(jiml ~ il] ~ya'yu, ¥~\!1ide~ iQilii)Ui~ ~. mO¥!l k~unfi ''i,lI'0ro i m. ':on Am~~ 'UJ8Z te ~itliFHj~, ThOMehS Mej ms~un rnO~Q~Slfil '~lil~de~ dkuli!loVQ ~~Ja~~m.

(~)

DU, eyie:.m ha:~irndE!' ~fII[",al.Hilir:., B.~'Ii ~8.DU:1ii:


:tit_r ~~~m,
:y,-alMl/lJ'tiRUW,

I'~~

~~l

~.eUll'i Uk ''Pe.k;
'¥'~!L"'

ooaa~a

nc<1~~F~~m'l~ !i.'Dmi!!Liil .b.1IiI.llIlc '~et1l't'~. Yn-~{l'r. Kemm'" ~\~OO 'ME!.mn.rnf:l! m¢~J~li.nit!. y:pt~'t me~~iil!",t1!l~ MJ!,riiiIllG't:~~ ~]Ij 'I'tDmD, JlIQ:-~~IU~ g:et,JE\);!l'e.k, ~ :Mcbmet"i l.nikk ,gjU?le1 dL'llliliJ. :~I;:ddet~, IC"'t') Th~;s M'e~ffi!. 'Utq(l!~;i\,Sa~lUi.t~tllIl bllJb~u-Mina ttl'· ~ Ln." V,~d:!L't. GiI];n:!i~]' ~~kfttiL;, ce:_lIi, 'Y:iU'iitl~~~ ':I;!iot:!UiIWI. :]f9!:h~" 5... 15.,

He.mJ]~,

lb~

g.i;!~Xi'~ i\'l'Bm,

ne ,aDh~'IW.i[!.

,~~etlme-~·M. ~".abe:yl

s[''lHflIUimiliirJIM.'J' ba'~iI."~3itpin :j1!Z~t'itiI-

e-~n,

1'fii(l

~61

,F.: 11

Q€.viininin 'liil}:ik pilliqraflonmf!illill biriSll HI e 'fiulti~""e ,c:oJe u~~k.. So~ !c-Y!1llooe tone I 'bil~ VDL I!u JIo'lOOI:mftli ~ft tone' veral «f:!'[D, VQlr~ Ge'ft)inin IJmr: SGY~'o:stnd~k!!Ideva cdQ~ JcuUo~1I11l1Igl'ilm.! OOym-ayal m~'fJl:m. 00i!I r'g ~oo--

yimde:vl. ki·lefffi 00] tu 'OII1Ij'CHIn1hep

Ilj'~(1!il

~~nimi

:blrok~·

Ii*~

w.i

y«~
j~

Bu kadnr
, qklll

!:lB'£Dil. h~p ~mrirli


kll!J~1ti,j

~Dkll!.l~~

roJ( ve

'lLdmtQ'dr~1rU1

vemy 0 r, EUJmda ,~M~el'm.e'k,i~in bir

'Iii'm.. B'Ui IlOfCliijt'ifi1TIOO llti uuu:~, >10150

s~~a do olst»

'iim.

mli' ~

.pm,1ao.-

diye §!Qiyo£" gj~el

'T:ul'i.oo"d~

1l,a~lStrtilll

'OR dilil ~lCj'rn1~Q'e'10ZL1mo$ilflIm Q;~tiDini rum\, BaIUil ~ ~~i ge-tdl.

d~Jij~G~

!Ce~:irme~ ~i!1 k~y:w ve~k iT. Oevilllil'le'k icill1 enl Milndan li.~i: (fEn iiiyi bilmE' I~JO. [r~ sayfaianfo1ll i~jboren SnooOOf[ln Ey,jijbQJl:u,. 'V~ -, GUnJOl 'we M'in:m Ur:~ (lon·'lIiI g.ii2el liIrk(i.e. bildi' ie1i:rutem ~~u duyro rt'JOl bg,~dnWl. Bu IPf![fIiO!lIr~til lid 'ltlJ!19 .kh __ 1. Her :sayfado SD'IS~Z: s!mif;lEifII!lI !l'kijl! kiu'IUitIUlIJOL iEt[r 1KI@kg1 Qm.2k ~.iI'~birrrinl..
lilieTl,me o~. ': arllU) MsiUluiL ,0 ~mt; :r 00 ndan. @I hnQr 'vet'gl!, bIr' se¥1~i8 IOOg] [r' Iki ~ ~'~1'i!.'e; ~ cgun ~iiriml1:z ;bir .ameli dense yetidirM Afook: goniJ.lIu. am'ilerl~tz. SG~8i va ij'~cUhJ bir insnn.: ,en ~oo~ b. liur ~ ~ka*1 lfJi'e k.tiI~:"ltYo ko~. lba~obm. D g;mc' !e o'Yle !"wi. oy1el ttn~n b~r ~PJli k\B:trnl&, ~' b!eFli vur-

.Vuf~i

ak['Q:ml'1ti ,e:nwiUYQf; I'll eden F.'OIlifS()l1 !~llh.dl if., T~cey.e IcQk ~d~.n geom~, '!/lti!j 1T~rk(eye o~jffi.a vabom;~ ko~an bli" iIllIr'rl~~, ~ml'e :siS~niii sdJ<mUf.r~ 8un~a, "lot(lnci tesil'li:ml· de' koltmlkllClla OO~Jl lI'e IbeU'i OJridtin dr~"~1 15nee 1l8rWlilile e:serl'ed:n de mli olnU;:i~UD [I~. kifJ!lI'UIJ!l!I!bmincl 1~(mdel!1i l;u'll'k~ ¥ ce~ g,eJmesifl~ ~1oI; oloml( Tilliioede a~i!imle~medfi~ni. Itep yoooll'Cu [k'oldIQII:U savlen"tek m,ijm'l!i;~ lID. Elkr8fl;f!~Jer var. rei' oe"'1 ri 0'~miilryCilIJ'1I ymd;J ae1il Ii ko~ IUJSY \l'.etiyor: ~!Uili'i.ye i!Se. siiU~~ liiii1l" bi~;mde oewifil drJm· g;tl;5jJ wru~ .. eu. ~~r. ikilil~~5'i. :zomJlIl Ikirlrmirru ~e7II'i(~ etk'~sUli (QlZoitaOlJlk, yerd~ ;[I(n~y"'r~ ne(d;enle; Tijr'~ce' w' 'm"" r1. JGetsmeli Qf,m([dl~ i tiG8'f.I lut~ d~jlllo~~ derne'k ciI:aoo

eU

~JiU. mill o~

Amp

we [ren

urn kujftumm~"

s5milrgesi 61'l:fI:gk~ Boll Idil ve I~OI~iirl~e~ifljin'SOn'iU~~ o'l~


'¥C &illilll~r:(j;",ijll1

.o;iIi

~Ii ve kiiltii,.. .,u1:tu.n 'We d'oho SO nra do ii:lgi!i~ dil 've kid I~ rum/Dill hiclf-'
i1'€' kti~i
mUIiQ UiNcrf~ e bUe ~a~
~ @~dMil, ,t:a:,"~l"JJili

r<Or$'~ycilill Geldi. FrlIn$~

dl!l~~l,

'Q~k!lm Mr ~liIiUtll lij'flmfi' guJU-' ~ !l]:t;1 lI~'f.medji ~fiI:'JJ ~~. 8U do. '~nde b0'~ i1~ man va ILae iriJj~·~ pek mo~ bir Ip.oli'llllIIOO'f. Sir YmU:bii tl'tefi:~ ~IUgUfiIHffi bir onfom v{W~ &n.leI" Tcte~ dqll. dU§iI"~ W,IW1 ~n. d'gm ek. knee,. bITe.. '§lik cimled'eki 'len1~ clHliI'IJ~e jl~ oQr.nlej'et:' ornsjniH' I ~~~bnitlklnA ~mBjl{irlill'tmi ~IIJiI] mjte:rlWn~ ozijm'l!gn· ID~mf, CI01UrnlJ16st~r:~S! ,otWOli~ Bff~ cilmle ise. :t~t v.e leiIl'lelie k:lieI onlo~nlUiln \Vq~lm~ ~'.llirni:erli,:unr [il ~J., eu

ev,~md6lil~, ~§Jffld'an

va

~JJ_lorrm:fin

dDfl &'lil

U ~l1mD • ~~i.D.l ,MlU'.~lanDi. d:~~lT~' ~.,) pt,Qf. D.r. MlIImP£]m Brg111\' l"lb'k

rokll'WI;Ui'lida !-l:b :rO'mQ.tn~,'I!lEir:l!.lliln w WJ:Q)I' k&..fil· "'FiiU'~Yi!: ~ltmIe't glm~k ,IsIililUE!l!I Td['~m. 1k1i!~ niB 'BiD~.

1lItfthm

IIl:lim~~

ttt~

o!Ui}I'(I:r.

:t~btil

,{!!;~

(,a,) ("II!!')

Ullldk.:s.. lilt. '1:'~:tlIIi; "I'iIlJ:ki,-..!:. '~b'S:r;liJrb,:tII,

ce.

dlm1ti

51ll ~ idlllD '!I'r,

U'e g.eAi!ie'bllir~ Bu., ~ 1Ji1i:yor; ~o. ~1fe~1iIl1!r:JU!l!rr ~t~ ~

~ bll~

~ ~

:8$,nJ.lmi:I~, ~

~llldD

TI1J"~'J~ bj~

dmJe ~ kemUtlepnlJi' IIW"

~~ii1, _emDl

:scm. ti1~
-,

• ,-

b&'I!" y~d~. ...Rnl !:i~:rl~ e:BJ:.I¥'~T~ • ''!l'~hm.I,~I, ;C'i.StI[~ 1018.D ~, T'ID':kce (Ln liIOEm~~ 01~'ITI1 W blrl~1k e:EhnlQ- 'F,'a~dl\n ~~ bU· II..!~ Iti oHISi __ 11I: ve e.uiQ n <O[WRp~ 'O''t!rok ~!tl(!!Il ~'EllllIl'ml~1l jm ~U,¥: J'iI.pIlam'i, ·b.lrl~' e-Oml~iir'J 1t!:i'1i ~Ie.r b;JJli l1!iI, TOi-rk, m~'1 'It'Homu nvm1:[f_npLJ:J. & '1~:lbm'[amiS'Or: ~~.e t:1'lII £:'S!:l k~.a't!t.lir.'Uitl!Rm~ 'btII 11 ~ulbmlla!1,itf I'Im'm.I ;s6«Q:~. FBtI'5~~ ~J1Ien itl. ba,JhIJ' klil'Ea.m..ml ~mI!3i.O, ~_r~m . B11l ndent!li '!F'~~t."de Dml ;; 100
JPT,o'rHilr. ,~Dl:il~1

I-•

a,

3W.

Br'li1n. k1talJJl:miJi:IiI! ~:a

_fgl.

lFI HlWII:i
• 11I'1:b1f'

i!D.$Ufml.

"t:'m:r'.k: ~diif"Jm'ilili.e

il,!i -

m 'Lilmec:t~

kllll-

3.!I!ldInj1):",

'!3tm'~U('~iIi

'bQ :i1i'tiLk 1~!lh;dBeli'~D"i:imU'IJ iClaiQm~

'lit: ;5l]'l:rnm

bBirI-

U_ ,AlUM - ,So ,thd ~ A. ,oCmfi., TUj'i:i~e. T:ar~~m ~t.d::Rd. Twit ,1m E':UFUmN! ?'~~l.a.n. AnlRm'd'. .f9'8J' , ,f.., g..l.,

.,.62

ll!leten bu h!lcU'1Il\I~ fi51iu ~u·:dU!.. r:ts'~eflsel EkilO"'!lJWiIJ lofsyl\, ¥FAli\IgnQ kelEfmmerte oz~ IB..II:llrnOk SQ:Ql de~ yQ_~ .~ IbImlm SMI d:erece b~ 'bir ~Ittili, otd~~',.ulU ~~~ zmu~ 1iWikcenirn s&. m,u.rg~I~:esini A'J~. Rl~., k{l~i ~'ngU11'06~I
'lIij~OOV~ d~~ AmerUttal'lco
hll

Ilfmt who.. '''f~' va IDenZe~ui., ~ ,'~~ ,_~r-e~.I~ 'IUI1tl~~ fti ~arol dlttQ~Ir'ro ~ Ay;m;o 1iO~ce" ~ ..~ dill n beJti kifJlnllillm'ii'l"Wdl!i1 toMllIl re~Jtm5IrdJlI~di~'. g ~. ,imdi [tmij[~dG U~QI:iiiill~1W!n,~1 rdiSmiip bil" G1M1 ~:e:ti ~op:mtlm g,efe'kI;yGii BUliUlIll'I i~t:i::- .~ ya~'l:emSS1 pW~~ez ..
ll;aoma~(]1

~lim;eJerin

_[gm.~,,'

tJJtm!l!Il., imunu-

'l!ir,t ,,~ 11''0 ~~ft~ DQinm an5li11i~~ tri:UyiJkluk:(.e iDEr mml Iik, so¥;(milIll. i :emk,., bEll like) wmmi"' [_1' ~ 'Ci~k~. T:"wfI;; d3 ':mJ1W1 ger~jt.. _yle5.i 'bi~ i1 ~ f!~eltmndirme S4ii!n1!Cl.mdQ. ,Ano~U~nl!Ul!1 ,ge.[~(I::m~ ~fJlklt.fJlm Qdk ~judem tel( ~ti kel.il'ii"i:e.1llfli 1D:u-,
GmJJ~ctlmtJ,

V(lmr gOru""yo.ruIm
look
'ogffil'tiC;;

\f,e ~

I~p ~lllkil]l1J'1Kl1 ~

.r

I(£~, scpm~L{] Ii

g~ef~~i

<I(I!JOrn:iii~lim'

~bir Ihgfltgj ekMDlfrli~e "et 'tel. IIDIlii] y8'j",~ \rW. cm~ bun*" ,~ ~~iSL Em~ryo]Jz.m bit sisterndir:-. ~dtil _11~: bIJIi 5istwni D~r-, Ii."fCt~ m.ce.., III' SiMer _ DIciti' l'nlI, o;sli;miJ dillerne;n yolliuzw keJime (Jtlfi~; lR!i" .rM"{ 1E:nmn 1(~~J1IrJo ged etItJlrtllt!il!ri1~ btr ¥Onl ~~ DghmJ D.nem1~", bo~ IbtA' dilin YQiS16H.. ~ yoyg;: i~1 ledlro ~ GeU~e.m..if, btr eli! h,1lI mf(ullm 1iii:mkce.. geh:jmif bir kilUiir we: dU iie Ik·el'$l ~r;D geldiii iii fiI Ilbm"al ooceldds . cq)iSiild bE!" ~t5'
Em~mll~.
~ ~'~ti1m"i;e1

~-

d~llcIiT. &J

~nWlmQ

S!i:Ji'IKi i(:fa.e; (llfiy:OT~

gornmrrwk ~:cep '~i¥4r_ ~liZm. dO'lllfyu smnEi~ii\. biqiI 'mmrl'a di~:on va AI:nuild~ckI ~i~u yelu ~!tIm e~ryanst likifer [$1, 'k~nlikie. ~~ ~
,e-miFY,al!lJl dEjil Hi:ndlsl~G '~R):1iI emtlfern rntil'ia.Sl, ~k:rf1 ~

Buradm ki Glill, SGnlU; ~or~ t~rdedI~' ge~[L Balli'illU:iJSi.. bu y,liP:1OO"1 MkfI~ lhilin iie1-Miy'le mM1'lI

.e:rdil. A¥R- ,Zcm:w:ll'!:l'Q ,H~n1'qpb ,~ t}~~, lDemir·, '~'Oljrumfl in1lm~ ~ma~ ~1i ofgu,.m-. ~li:,
V& lbw.cfo.h.i"ilO i~ryans~, IQlJ '- deieMIi" ,sIUi:til~

IH1M~JiUl

Vf!lII'D Ar:i!e-

ofmRkrtiteu:ihr~ ~ ~~ .. ~.mI !11;IWI~SE~~ n~ lanook 1~~iBml., he'ndi IMgJ 11 'rDiil~: I1JI\I.iI tlOOI aa lIili I nOmla'1 'km IlliLt~¥u 'V~, ~'ltelill ~JIlr1lJ Ugi 've Oz,yJinHi'k a~~lluflii~ mtllml ,QtTwl1¥m~ Isf~iik k.u~ lilnl!l'ul4lJf3i momit~11 l!lB~illnn 've S~utdt!llt &cq:Unel. Sf(mdon ~ Wila~io1ili",~pef!IJDIt2im[jill b1ll i}enlfAl iJ~ronl en ~ aTI!lte:IliotiI-cllQfllii' illr II'llnlll~mj OIuyor~ Ent~~ ~, III ei.emt!:l:,le ltill~lik~., illafill'l'!,Q~1 'I.m:mJmmdpl s.tm;iit:rlllllom ~ O:l,gilirlu~i '~miiA_!g~i lQiibl k~niiJ[tiMen ,~'ol~~ _,m~~1ID r liiamr1~d~ ~;u~n:~Jt.., ~ :2lm:mmll y~m~ d~. nimBli'lin de, IIikI~Bon.,!~il:1 lo'l~~'Ve. ~ 0'.0' MiJ!mO orlQY~ '~I~VO~ 'TJriOliH1DiS Nt~'!ulill Uqym'"lS'~1 lfu'k,.,e ee\I,irenlari. em >m:nlll.d~mcevi~ dun~as: ,- iSimlmi,O'kl1ll Hilme'tunlir: m·(lkm',. ,(:e\I'irl~leri'n;llg lIt'Sm~ gOzel IOOI0fl (BO:emfilkle '~i"~ lfoekNriI~mm~ ~i!~ri'rR:il ~'D~ gttllifni~ aevim!!eri.n uctlmi' l~jnterii b'ir ,~'lfbijjdll~ IN~ Gfattdt ~ Nr ce"" ¥1!'1~beG<'temek, Ige:-r:e.1o:;, ~¥jrii" GR-caJIi: ingiliK2Jj yeniJ i(j1i~ ne~Ie;f1QliJik iDlr d~yde V:1! o:rt~M dUl'mfOi~· _ S!m'mmctlar ~im!~ 'd~i]tm£k., beilim QI~Dfi1ddo ~ m~ ~~ dcuill ~!riSi~ir~ ,S'cPIiJIl!III1 Sll,pwnulool (hl~nmelll:~ i~. Elimia rdmit DB~pme'k M~rmgkib .' ~nin lllliftGI k~:PCI11n)(hl ~I!.IWllar y(l:liry;t)r:: iIi~ilop~, ~~[I ~boIrlll~ 'jn;a Un;.on. ~~'t Gl1n:l/~ '~orcrh'IlIdD 'imew, ~~~ songclI l!lfi UmiU: Ik~d!"TmiStll·..1I "n~i (Inca. ~ SilIP-

~J!e:

~me

:~

l~~_-

00_

w.~~_

··lHltklll'l
liIl(l

sO:liIm ~~l!Ii!fJt(l.ml

~ tM:fIik tir §IIe1Iiie ~lnmi... ,eiim~es:i.'alX!lm.~.Uid se«l;eHte,. son der;ooe y~[lill


dir. f,ii'l1ll1~I~1

meslJla' g~ qj t~",

lI!Da'rI~ bir rdil..


'~Iem:e-

,mh~rrn;, olmomla bia1ik:f;e bIJ ~k yaIr"'" 1i1J.e'k ~'lrd\gJJifllj ~¥d'etm~ IiIW'WIl'!1J~un. Bir ~,

,giirebiliilim.

r~ nc.1scl 'ohmf

mes] 'tlii$itliiletR;gz. inc, ~ v,e ror:. i;jfl!lllilizee",ljo '-~. Wml~


1M,

'lle1imIsbo~JtGn

SiMN

'To.ri(~

em iDle1
''tQ~

w~!~.n ki1wan

,ell..

'k!1'iW il:e clu~

-jmeoe ,CfdI~~rJRISt OOHUCiIoP 01t(qD1 alb:r" pe;I!: g,lu:~t'[j'1{ Qe )iJ~lUm. "mece ~~o ~[rt I;!iUlf mllli . iiilttlllT, p.eJ:: Igliti!l]~ciur~ . ~~~, ~Ie:iiidelmllr ft JDIUni3 II!I!S'U"ijduf~ Dj$i)U~([firlll Iill! n~~thr.. Ip~ktijf. m~~ dw'@-~ bl.rtletfJ1demll ~
bl!JnI.IIl (iA'Ii!l!m{l~

'0"

'1'f15

d~r. Sir V6l V(1lp:fI(lOitlit. hlr SI!.!! getl~'UecQk veya bir ~I,J~ ~un ,~~ml ft]:d~m~ ciri Iece~ ,~J~uiiun~11 ,mmeQe ysulU_l'e ~~, ge ~unll[lJvor. Klmll!!l geleceflu, ne Z'IIlJnorll IkcrUtarc il. i,ii:'n Ite k;Qd~ ~m Y!lpaccgi'. I1;IflI ZOnUlA a;.'1nlaoo' I 'biii~d:k bir gev~9j(Ilk iCHllde va .~~~1iJ1y(lplh~ SmFE}Ci iC~Iir1~ '~,e ,~Ci!lnr.iilin oriaYEI g

GIQJil.di indt!i$tfY dlllf,iO!P.\i; bll nen. 0" III Oo§~ reA' - _ Oog~"Im1 le1k~ ~Cij)lSLlliid~ len ollem'U SO~ ~~_ ~ - (Im1l1 doklliR'lir:li S(lnoylirn n $orumlcnfil [,., 'e ~lIrmnlQ,_1C)1,~SI. III bnm~k, m~(:b1lDr.yS'1iImrdec!I:IJ. BO!?llDna IdeQII.. Utrspra"'do Sik. (Uk ko-yuIII, y fIj, V,e, yUnl- kehme'r~Ji~g~¥Q:r.

reno Ono

Solndf:

B.u Y'!JI:nte.n ,i, G Iltslyor \l'e [uzu~.or.. :!i-4Z1nUIiiI<d'g h,blUr ellenlhm . c~k'rt~~ ~i~Ie.n~II11I~ni lI'E!Wme:se de" YcOlPl~m,l~ 0J !.:SlI~r" _ ~'Ii!rL I F1i1000 Vo:lllIy.Jo y.1(lI~! Iml'.llx~ Imee.e Tile ~'O,n.c:~ 1,lrrn tier bJr b13IUmUl Q:r.,ir'I tllr beCmi dlrrz~'iird yanslt1r. fdfk~ I~11J~m.~I~l:Odll,ri cev~'r:id9 l\:i!ulo~m~z~ ;ifl1~cellie vaplloo iJ ZO~ ~Cl'1IiI . ~Cj~ ® s~r'ka'r we,.2'OT-m.In_'lu olarak. !bu ·so.ri<lk"1 rg,n~ ,e!Jri b~grtl ~_rr ~W'I..HiI ofCln~k. Ib.elli edeJ'. Ceviri.ir blfIQn$l1tmm gel sQhnp o:ldugu t,cln Zl!lm!ln ii,t::ind~ ge el(s;iz b~f $Of~lkl!'Cg~"'iOt.

~*

f1~ldi Oc(ln~ O:[J~UHdeTI 'Y¢ks!iJl!'1!ar." y. bir $~pta'mct C,~ B n~ 1ll:~1~ 'ifVi'liIlTIiJo ne a;yOI1l [I) klS~~'!1iIelerinl Qrl~1!IfIIlJ!ot 0 r ve k.orn~~ k
~Qn bllmed Ikleri nl bilmlyoTlur. 1~~lIkt ~C~ ~iln

La mpi~·.iUIili ce'lllr':~dlerl. iyi bir QE:'liirlQ~bl!J'l~nm~6. g~ [~llkle.J:II


G~(IJ1!ilmt'DCQgml

ke.LFme.5i ~oft guzal $

dm

o11tO:USEl;p, ik,e:1i-

mll[lsi ka:r~fll~h

go tohommtU ·,eciemez. dl§iCl vumJ".

Gevh'ideki aoe~IU:k ~e Oi~i!li"ji1i'lI1ih {ll'm)i!'oo ~all~ml!ls.$9~ nu~ui!) g.r3~~,e~le~lin"rjigl.ddla.s! Y<lr.iI yo n c::Il gennoo Chi.9~J1~ I me sQre..oJ 19.fiJrJI~1!i bi'r QdJf'n (jo[lIla Olmi!JJ I'r~rk mr orUlv.,C][ 'eJ~ e. D k IYor. A-CQ;~ ~~mBoo»,sti2cm@ ri. datto buyuk" bilr '~auk;'Fd~ri. nu ~I~ verilyor? ,haec» ~.ijzeYYQliide icerJ ~m~ ,ci!omk: v-ar olon ge'l1tekllk. Gcr CI o~lkmos. ~1'l~tm~mQ' 0 -on bliF rahQ,rsrzjllg~.n ~riliile Q~tO ~i'hnri ml gCI"iUVOf?' Dij~(j. dlirO¥or:' ~ AI1lIk- Iydc"e re liTta~s~zf)'j r. brCjmde ole ~mQVI surduri r~elil d~'Di"QlIliie,~ b~,IO)rJlnll. _'C€W\irinin hemen bC3J~11i1 dltl Cly~n i~~ IHde!1 '!,!!~ 1d'~hQ bJJtk~ uNtim mUain 'V,j] N;I tmta ~ ~ olj1rm1~~y~. I.e kgrf~~lJtl f:lOCli!fG ktadar b~' ra~l!ltmz oo,1:ima dev\C!!'!iliIJ eUI. Sl!ll1d!:;!11llI SlGTIm 6li,ka (Ur;IIU bir 'O~tlli1'I~ oo:$"ladl. ~C~nku bu cumlQY 'O]l:;U:1i 0kumll~~ 'QSnm bgkma9~11l' b-u cusn ~l!:nlf!J-"keG~nlilde y~[ml'l'l'i blr oovilti !Oi'lliU~!I.rfi1U dil ~t1!ifid(jJHin. Buna ge:cmederrn, GROG bumdlol ~~ bJlf IC~Vllrlde ve ij~e IIk-, lie U~O:PVO t!lrOfIi~en k~asik ·vo d8~s-'rli b~r ese!r'~1i!J C9V'Li15<l ~. de ~J ride rn..lunlRlCSI giereken uC'uliGil Oz,eliUii '~f;r:J:f!I~ er~~~ _ ~ens:kmCiil'ni .d~~~QIiI'~YOftUll cev.irtoi Qevir,~f;~ dili va rn~ ~ IOlk.tom~!l! dm II/iOk. (yi b.nme~ oftuliM:m IiJn(!lt:id!lF. ~un~ ek Q~CI~ rok k~oo~'s~nu ,tCI{ iyil bUmrek .zQr!~lI1d~m BUIihIU rei QQ1lam~ I r, b~n"~~?"'.,6~~~~ ~~;op¥c1 OOV} fieUsi. en tlnUilCI yWl~y.~II il~giae~ J0. S~r:lII.SeJoizjlncm Hl~flry dl5nremimi ~~ ~Q{~:01iiJ IlunIQl~w! ,@t~

en'ul!; ktiln!:i!na~I!IZc, nUlllitMJ e ~ry J1ia~J1IQI. II tl un geC9 II so~dan. dm~l~lh:Q'fIe verine bEle kollQi\tI bllutt. AIADOk «,YA ~~mderb ohnt[!, cyun1il' 'fltitdert. olur, 8ur:odLl SQ:p,'U:lm~. d[J'l'irCi en~ld sepme Ue bil1l~i'lf01'~ In~ililoo~1 v.erdoflrellenle'!f wool. Yli)n. He·woolen •.y.a~'tni:keIIm~all1i1i. hap klin<I,'I~ rnn)r!~f'. AiI:lOO Utop1J.C Qe."ll~•. Jni ymk ~ i Itru c.ev.riyi pal] E¥lI~:o,Qll!Il. urgan ve G~nyol~un rn!Jillzeev VOPtJfkel:'fl oglI'e'!fme'i~ ,~,1aCll.~liI]fll'U dirl$Ll!flBJ11W.o:rumT
0

Okul1I'Ic 11r.l bu SOmh[iJ!SU1Gl:o, ~*r

ist~mez

Vi\:

zfiNn'lWl

olanllli:. aClllnCF51Z blr ttlipOlez:le

kall!.l~rm. Hl,lP'Ote:Z yOZlm yorl:Jm~ O~ef,1flde c1'!Jrkcesl: 8rJbCl~ 11[11E'~llILa Urgon-VectiJt GUnyolt YOZI1fi1Jl51n[li rrogmeflll LliWPVO'!nm 00·, vUr~s.,by O-Q1U toro~ nd~ I:lI YGPl~mom.!.itJr. !No Sill ottmdHf.? Nelyuz~kl Oni'llerr,e!liit6.rJ'e 0,10 b iliJOf+ I-H~ p~'~azjj,g~ i~rrliyorll! M: OliliversR~e. l~Si~'nSI d~yjnmle 1iI1~ u ni'!let 0Jji1 I"m;.ll~on. V~kS~ ~IS~ illS dim1'i1'IHd;~ .~em &l'IIer Ddev-~ n ·oIuyoa'. e %1 OUre.1im ijyele:1ii de ogreAeH@rmm ~1 ,,malaml. mOlk edinirvml~r" ~mddelfivt1r ve b1lhtlyoL 18Ci felillli!l uvetafi. 'V'lllrm!~ Tiliirki'iy !"'de d - ,L ~1lp:l'1JCI11zmin ge~i~mi,old fju OIkeleiin en i1C!1' galen '"'Ill V:~ffiiteQr~nrie de" ~rl€Tlc1~er'Uiflll vo~m~, o1du~<alT QtlI;rl~iT'Uil'[i:rn. ~D~I"Itt'!! kLtl! III k!1'lt!!;pla n fI ~ 1r'!:1i' bijliimil gi bi ve cldu;g u ~J C1('"']< ut(I;m:':iI::"Dm

~rud~
-'O~

~!e'I7.l.rl.s:i ~~

rc U 01!a'b'ill'r.. y. KitQtilk. J,"figiili%


nliJililli- 1"iI'i1tf;,

A~[l~a. ..Blllm va -

,t .

.~f ..
i

BWlDn

i~1D,&1= ~~

S~fW ii~E~1i'

D~~m1. ,ll~rnk

rC'Ri~:m.

SlI'ij1 ~. tgliO~

,e:lIt",:.tb ~I!md:e ,a~laDJ:iw.

161

~llr ,Iii?er-yh'£den d:all!!l~ sorurmiS~_J; -$tedigi pGro_gra1i11Ql:rnJ.f. :isted !l)1 p rogr~rfnru ver:Lne [l\Gtedi~ l!Wl:J!li;!Ce; Wfio9ro· y\'D I~h Mo rx:~~1dfr,lmi}!~~ bUfll!J'Iro2jflin ~Wk11'fllk em . mi '. ~r· rava calloJ!fJ ",e timl inSL\ii l1li1f,riill OfW'k d'ege:rlerilnCle: b bllisi o~an Thom~ls. More'u. '11lS~iii!!Ii!I Qetif$ .e (ii$Qmol'CIJillitrlm Os't '¥e~ru;l~ aiUf'lilI!il 'tOp!umsl!ll mo. _-gOl: blironiill1 nk. ,ijft 0. rrl.eklerl Dildell blrtsi Qlan v~ mmnll'unln ent,eIl tektfte me.-@..slna IllJ!lnJ'llin c)(fJiy'l:ca MQj,"u~s'u ll10yJQt Jit \~re ~i~. d~r;oml:i! [tiil.~' ee'llir1 lie' iII:)[!I~1 ~n'1~~1 gel- nn, ~inl)Cide:1iil1 'de(l~JI, ceyir~IiI'ml a~,emio~~ 'I$mi YHZlh liII"iU~ hlJllmICy btl· lu :" Vetkft Gunyol va . 10& HilmI nfdalli , 1,"" I
l,

gllizGe$ini ,arcchm. iWm b~r so.mmSti~ru'k ,. ka~1 kaJ'1I,1iI 'ta1dim~ '(;:e-1ilren 'OO'virmemj,~, IU!lJyd~Hmll!'~ imece.ye ~

kD!m'[yo:rlClr~ 8{l:ulmii SQpt-an· or; SQ,ptonon&!lDIl1n 'bTr b5mm'O ide" Qrtlk bJ 1!IY1~!lI!' IJ IDti lnilerede ise kunJiWlStil bJ:r mlMUk :klRC nmJ~ @ld!lllg,Y: ,ipifi &1b ,5 . - la ~h!'Of., Bu. III IIntyor_ - S~prrmo 'lilt -,s~,pWrnadillftll :S;0liI~1lJj~ ek bilgi iJe h!po e-zJI !f6VtllB 'geHflJroil!1i!," Tham-as 'MQre'~iI" Ulnp a"'smll1 TWikoo~inin Yi!erine ~QZ.IiL1!n1 lie isme. 'ro!]men, ce·viiiii Ii~r ogr !lei to r,afm:clawt v{J,F,J!trrtuihr,. _,s Ii!! l1'bul Oni,verSitem 1Sd.e:tDiyQt Fo[I;;; ul lOO· , Il1gl1 Z filo.loiis~ lI9.Jl'e:ncllenln ItilIrisill'liJ1 mNU:Jil1y~,t te2~ veyo y\tbk~e1( hsans d~yjnde is'amin r Od:evi o!~ - n~r~ OtwirlcHenfen tJJr \leya dl~,er,n[1iIigUIil~digi va SIi gin bir. Ci~:ncil$i alcrilillr,. Bu IC:ev.ilru CJh!lll~gufglbl arlfbm~ o.'In~ biilir~ ILJi!i;' ClWEn~jden bu1sJ:nEl gOzd'~n gee:irilmoo IL~" veri],.. linl; .olabUW. Bil'lr3~ ~J~Jer1f~o~euine !J1n'iIli o~Qbilir. ICUntn blr ~~i(i'vt go.zde;1i\ geCi ,eT,e'· ~:hlz.:elmrae~I"1 yeni bir ~de~ dG:ha ZQr o1dugUlitu t1(!Il~~nlet bUeb Ii r'. cim8Qe1 dzciU~ g~ I~te, ibilfbirli1!i'mrl u~ei'ine lllitnU!I slfllS!l1d~ Ma, Clkm" ,o~nrr. D(!Jhla SG' 1'"(1tll'an yO"y.ulIDrum~· o!obilirT ~~, ~~ ... d Ltf;i, Ill' ~clm olYlbmr., 113\1 IliiiipotMd-en senrn okumGlm do ,kulw Old VCij:bm!ll1in g.en!keOi YQpclbUrrne 'I ie'ln ~. yeni VII t ti u~ilfil bltrnesin ub.ekCemem '8siie~djo Anko !:Id,: (J Dil. Triillih W'o Coj'" n:;iIjfy(a F~~Qltes' kiurtUjpt1L':liMS~lndmru biro Ul()p.m l!ilidEm. 50nueu yo:z~yorum: Krom '(.'Ulu[(ell. tern nden, IU~ nYllI:m i e n ~~I kar,~v,a Q)8.ldifill'i. K, to b~r oe.v'i ui'M'ldMemd iolmi in-·

mirvle;

'VOiV~m~IlaRtt1~tD gen

1,88

Bu y~ide~ o.IIiii;CI~I. ilrtJk VO~~:VOiiil ngmz~~ i Illusbaliidlr,~ kelimesi Cfflc.!JIU!; iomtail1ilJfldo [pet ItlLi1hlJlfil1mlyor; icnlmo. hu~oo ndrv,~ V~Yll !!'i~'UJsbl;l! !'l!dty:o 01000 I( {l;h~;yvg ~ I:;lhikJ an-

dog~1fl[]lr'. ,RIJ]5C!ll .a:hozyomrlt.. dtoOCljo veyo cefQJildl~1 ro dill D'OQu'dc!i<i ~olili PrJ onl~lm aileQ~ 'geili;Y(jJr. HosyoiStv.o.. ,okcnoIDI d~m~k'., BMlgc roo I:stope rtl'l Iiii'l , ;~~OOil' Y€,O ils'felldill. stoPOrt$hr,O lieS'S ekono~i lli~hlmlna ,geli~~r. _ «KOCQ:D 'MIey:CIJ g;hl1l!;S~Qnd:D 'Itaya I"lIill."y'(Jtiiii"li v-ey-lJ oiS~:Om pcuilil!ilJ}Ikenm~~eriliiiden t:'uFtey~n tl1lu$bandlry I:tn:~S¥\lJiiSl O:D. «s~pgns~vo:o &tBllm@li~ tf:e!kQrrllOm I;i (11 ~larrnunl ttl9J rken he)] rl ciftciHgli jiceriVOT. So;CI'ace «tUJrib te.'imesiyJ~ ngm olen «~Trret» ~e~lll1ifeslnln 'clh.Cilik i,le Itl.tlf U91!Sj ya1<. mm:ulIUmll eJll'ii~atJiyo.f. ,SUI det plIomJlljJjl, c~'n!lc~ ye;r,1~lk t:o;pllumloltido ilk ()retim t~rij Iciltroillk 101 WlYQ1". CiftQr, ik ~I'i) o:kuto, ks11m es~~ 1f1~111'b.c~Uillnbs~~S~; goVm a;lk; olmCIII~ mel mQlkly,et reiimlerinde Cifdik y,ey.<i mUlk $OT:iijp Srtmltmi ~k)Oi:DI olabilmest o'i{la yiilkulf1. BUJk.ll;ldor dm de.~ll. ~n$(In m!l: ,~nce ~'UIVVOliiltrmn ehm~tiri'l.l'dt. Cljft~lIl k tOri Q1aoo'l( h. ,YY'GlIi1Ir;I~.lg]n bir onceH(j. WT",
!'

kim y(lllP~:

somwz ,6Icid.e

SOmr'lll$D

dGYNIld'jljlflU orte~~rIlCUel1f]ll

ClkarmtiJR-Ia J~jgllltim.

Bir btll,k,g orne,

venymorum. CffitCE!1

oevl'ri ~

1Qm Ina g~Ii'!l'Ol. . Oe'!,l'jlF~c;:neri~. erg ~J!zJ!1ldon buaflnQij" iC;inda Mln€l HO!l1~m·Hl~ ~'tuu;sborn,dI'r.yJ' kJel [!1it~sJTU" tnrilhiJrn 'bUdigjilll.e ~riaru\l'ortl m. SIl, 'Vu~ en en Q:ZUiti1arll lMin~ HonuiJitul'1«let ~1Jshandry ~~dl ~1i'" 1~91€iie restored:' ltod~ifilil t ,mnrnH bdiJii]k 0 oiir~e l'eU\Vtirj~» bicimi'muJe',oevi ~ffesine fJlirtlliliUilI vermiy'6 ·~m. Mllr to'f«JJr bu, Q.e"Vilii,vu bi'r 00 1111~ \f(lIp;rn~¥llr. Devoml ooiVQj,Um~let etoth ~'O*lra.gbm: renewed. iii&d~sl !illl i,yi;j]ii~U d~kJ~lniIae~~I!l1,-eliliud[en ba~latJnIi' 0'10 rak, ~. ~irdirrn. '~~de:I!iI'I~;pCiU'~u!jklu dbk'lHflO dJe.v(ine man w o.zemk~~O,ifta 'Ctl~fd. chlkuma SL'llTtayuii. Gmmtd Illildllst""i. d~w' lie ~1Qt1hiw~r'king.wGolemi iR!:'Jll!Istry v~ra V'Wml111liJ1 dokuma~

eu

Gillie afl~Ol!rrUftlQI ·,ge~iYor.

l~hjrndlJ o;ylQnlu dokJLamaGIII~i yemildelib bQ$~a:bni' ve,w V~ mlli aokJlJOiIocuhk: ¥Qniden 1b<l!,rosVJl1r'l 1~~m[]J~dda 'I lu~eriif1~ d~ C1uTiiIiIUJyomllfil. ,Aitlk lylll,1'e¥(m ~~UiooVil'l11 Ik:QIlil usunu, 'omeml' U olQm,de bj'lr' kenCIJi1l tJimkrlm. 0 os b~ Cl!n!'ijnimJha. leeviri~ I'1lin ijlH3rr1nde 181m I o'lC!nhu 10 ll",eJhndl5J9 yapllmadlalnl va her 110

[111_G'rdonyo.mm_ ..:'8 I ye.ni d' n'(QIH ~iZ]mtinde~ ooiil.a: g,elipnl, li!I'u~ar oltlu:fl!.mo imi'DHtl [ii]1ma~Sj ~Iill. Ta Jot biZim d n-y fnfIZ~ ,dO kaf' Ian coho d~(j jj;; blr moyadm:.!iI yn oun " 0__ nlca2:ya. Ust8rrllt ~im a_rk'lmmiZdo ,eski bir uygart.~k fumle.ji lI'Dfm lhun I 9 U¥lJle .~nd8i Fli"Ie:1li: ~It ilyG.t:1oT• ge k I . (lIb 9iiz~ I ' li1l'llRe i~legi nice buhllilar dogunIUI'- Aytom lG'St, ~'I:I. a dom doim~ lee bulu,JOr doh V II' ki. en k~[n del·eler ~l h~1 'UPIl11l~ ,omtilm ~~J. d @imdi nQ'iIi:zcesinl aktW'l Ql.I. I , stool~ M oofd tor eu to m ·ke me ~limr.e ~(I I he:r.e is b-e.Her order rLrU thOrl me . and ,~ere i 11m~ 'CdUnITies. thfn -, (m ~ -CT' good mis be as ~~ as, there, CJnd ~ think OUii' eem 00 well h b u ci,en~er11 'Jil [I sirs. wliierein lol1g we on e~ence hot· fo rJt!i aut 'IIrnD'flY It'!!iI!lgs commlMlli:0tls lull' monos me. b~es thG 1 lilY !~Os -ere Gmo g IUS e ' ..e ,Dune:!', ,coon· • ~ .,I;tlch IT!O Wit 00111111ver ~()ve evis e II~··~. Doiiu 1iiii' kQasi1l1~ 'IIOZ1Von.lfn,. fBUI y«ni lop.n;lklIli'.. bLuado. Ib:Li [e' elide ~izlm b'il .ikI lifni~dm dahil iyl b.ir duz~JiJ a trugul1;{D ~i • andJrmo .. mz, kes"nnk'10~ pek, . or o'l'.acaki I. lOin a gereki be, jJilI' r ClUdlJ O~dygu a' raT h!J[mam do ¥l1r: vc ltyIe 00 n~~ fum. .l~i miii11!fiimliz 0 I' 'Ul:lkip~ dgh estJ iri bum"" [ ZUlI1lI [gitll!!ll~k ilia den€flijm, inOOn 'Yl!l~:ml fein pretll blr ru ¥ilIro\mli .. Gy1' ee, ~urodB bjm '~,hie [tijdJj okh 1(]5~lu~1~m(l,ueag~bill'" 100 ~V J~nU PI! l soneeu ~uh'!uili· nnUl1t1r.'II B~ LitO81m 111 'kol'ldt:J~bm!.iS'1 ~urortdili CJkuoo~ e!on I olmrJh; Otto·. I bj.r liyl ~ hom oevili U!lirib;ntIlJ5 yak: alk~. On«da bit Id'dIliyats.tzHiJ( ve daM ,ljt,esi se I mu 11l1\ w r. Her f ng~ I~ bH)en do a 'iyi blr c.evlri "lOp,.'

so

--~--~_ 'UtG~. 'T'iuun.a :Mo~.


(Ii
I .. ·

nil! "OM

ia

ID·

~. "rbQ:m~

~L.

$, - ~~

. :1'.

t.r. ~ lii_

71

b~ n~depIG. (t¥rifil SO-milimlSil!liite ;; iyl celiirb nitelemooini u:voun gO med"tm. «dog ru T,~~kJce» demekle yetindim. Suny yapm ~, ~e ekti: 100m Y'QYlrievi1\or,ot'mdIllO yoymianon melmin ka.'tlill v~virrrje-n bte tam b3r uf(lt:u'mC)!1 me~jn Clldul1unu ~~rrebmliiliu~k iehm. Blr' ~o~~o 6r1iteJk, \iferiv.on![~, "

maYll delii;e,vebjllfr~

Mep15inde ~m '!Jvi;n yas~lof' yQr r.1 ~fIUed~r. 54 ,ehlpj;n ,lTIepsi GYmi pion g 9~ regil'lot3; jkurl~'l:mllM1tUf' ~e he;psiilde de bQ'fl~ o.z:,~lli~kila_8 n gore b,i.Oi mle:ft!~n ,aVnI' dgv~et Y£IlIJIlan vordl' (.J., elill'liH;H ij nil 'giUlZDl9's.ifllI '\,uziyo.fum. There., b.e in the isjona ~fty-ff()~1f ,£0 ~13 ,'C1H!iCallmui" c.itie.~" or shlr'a. towna\F cgree.J ~,g 'Cilll to-gre.,~jJI1e.r ii~ C[U3J 1longue" in Iike' IiJiBQnl1ie~s.;i~s~H!lmt~o.liI.~t1n~ I (lVIi'S. If.iJmt, be Q~I 5:ef; an~ eituote d~lk;e~, a md ill 10111 po.ints 'fushined Qnl~e, as f~rfonh ns '~Jtli9; P (lOll er p~lm$uff-er~1i~ {I). AYfl 011' ooliti rt yapr(iiyonlliril_ Y~~k~Qrrl m ~l!Ilrrl:ICllr: illd mt(Ujn ara<Slndak'll 'tat I!:DYit!l~mCiI in{gUi2l00 metind€J dltty'"OOuf,J, «alh dbrt» Q'~-c.tvor. Tlrloel me1l1'i\Gfede .:5.4. Irroi(Qllnl 'Of.
I

..UtopTo,

'CIlcftJJBlmlll 54 b®VOk ve; g~l:el ~hr'~ '"artdl~r. 'Q1yHl k'OlilllJJ:lllll il!llr~,AV,fiI~ ~ifie]ell'. OJY~I ~l.!ifi~:rr,Ii~llr ~

"nirk~e' Mill:1l1i:i1dtlSQ(h~Cf: ,ehln- VCf. S~hir t:ICirg,~,and fair ci1JLes\io~~m:1<M~1iB~endiriliwr.Ilbi.yilli};;· ~~ §:dtmJ~ !!te.rr~e fI:~ii?Uk: v'S, ~~mizj} ,demek dlll\~ doijru ,@Iobm ~. ICe:~irlde ~(!I'evlet' yap !'I!IJI'\J~ k€iU.mGillefl Yeir !OIIIV(;J'. i'I1IQ:mz~y~ o@k 'iCiZ bUenlel" Ibi~e bWl'mil!i.HiI' IOJiu:::emda i!stG~ein te:o v"'eya ~ovemmenbc vsv.\~ QlPllEbli~Jo ~elililru;h~fin "!Ifa. dl:~ mos~ ,geleJ~~lr. Iw-agmzce bjllil~evelitler tlUe ilngi.liz,00 metinOe bu ~'eJmellerin ol'mOJ~h~lrlilSil ptcrvabilit. I Yo Pi! D :kellmesi iG11iII balano
Q'e(l:~V'O ..'
1

h~9 mZiIl:!~' metind'e.

o:ci~e51>,.

o:~emlltle.n eve

dOWllrn~l'I.

«m$..li!I,·

yo. 'f~kot~ Ing~ II[zce metjnds '\I(lk. IBu yok~u_kta_.i~~. Co~ ,uyuk blr 'cil~t:nv8tslzlik YCr. Ook, basil _ole~k :3u (1eC!l,~IJ~ I • Utopivacllor. 100$10 fiia1'n;tls MOJia. b It ba~lf.a OClII§IlJUl~ do ya!fllgmll1 ,gibi o:to~ltlf1ii:OOll mCirngo,ZJ ker~e-.gmisiriie !~I, li'iV0l'il)O'r. Toplumu ,de!),,~imfU!k istMfO~lg,r'. M C:ilrl( va ~Eng@ls'1111" oontik niI,t!.o~.u:l~telJ1~~ ~O(I"1:ll mCirS.1 s~~ ueu f' I n;Iltopy,c,c.~ I'dr. "sosYia li~stt" '~iroIjni[l Idl~lnoo.~k1aJrml!Jlk rslen;(I~~b:,rilne M~n"I an, I~ tOP¥GC!IOIF sos'i\'Cllist bl n:kimde, 61i1;~m Ii bir V'Cf~,~'~ hlpth1er", VelThi \!Ie dCllh!:ilJ~gn~e~rt bif cHu.2enr 1,,1~ ~pr;~leler~ h«zu'Ir'lorJaf '!Ie; 'dal"liil !c~ $f:ilmrr(tl(llrda olmak mJ[zere tOl"Cil'fllOt ropl~Jmlilva ,t:Qh,wo~t{ll". 50SfoHst dl.i~ij:liU;~'. hie li.i~~*~ '10k. tJiemby proie blr ktm~nd~Jil" l1enn de 1i1'[Ql¥io;c,~alrm ve ,amlg. ve yemlulglJe I~d:ell Y(I[Crlanl,o.. . «PJ'GrUt d(j)~iUilCe'SiIOi g,en,tir:~v.@r,. «Plan dU¥I;mru:s.l~~l'1I ge II,tJrUmesi. kaJ::JiitoJ~tziin iionlras~£hlr. .L'l:pl!n~ill~:i),kc:Jp.I~Ii:III!Zmin 'il!iiillll'~T~ IV!l]PIS~~~1f'iI o~C',J:Ag~~ut_ Bu ~u~u~.cavl. tUIFIUV~Q~ l Willi oowik:luk" donlEl!miliiin bCi~nt!l ~ O:l~ rnlIek till t eiddlye~$a2'" mctir. UJtO,pYOl OIi,Vii !leil oe,~1 IiIJ ii~e~~~e (lli«Jjdem ~k'niteUk 1'9;rHliil'i r1 oJun i$i'mler 'ta~ima&flHltl k1J! r::tll!'h akademik k02lrlOntt~de k"lavl1kfiJ aide edUen b~If tilMz'll~kten son dames I!l.Uzo[k "liD· d ruyorm , C~v"hir'cUer' Q~~ filar VEll UlfVdl!llfl!JyoJ1ar. Atlr::uiJliCii ve U,dUfI 'ill Ue ~IOili, it}]r omek \!\tMiyorUIillI" ,Q[miIek.l"terinS~'WlRCUSU e.~- •
c

~.

••

Igerel(l j'd~, tmnlor- d~' y'Ok, C'elJ;llilf1ciler u"IdlUruvorJIJD";, ingmz:e.e me~jnde bir tone. dufty-.'rO:Ulrr'~, wr,f. TOlrk(te metlnds Iki tJfJrrtJl9' l;[54~.l[I}Vdllllruyort1e r, ~I!!!I u.,tf~nllluIIClr~ ~tlrn~, don ~rtirroklunii1 '~n~mlndo pek 6m1emsiz., TUII',k'(:e m.etinde plti]n~ keUmeS!1' \II(Ilr", !lngJ li~~Sl die, "plan» o~'altTmik~ yl:zlU·
('~I

iS€!

bi1l~lding~"6i~OOOOl)' \!'eya d;ollii;(ill da ~Z:C]d'gn ,o:palflCD

l'1.nlVice II'fIlaWlr lW::Id~~ chlllooh. lJ.!111hich ~s ,the ."cliri~t. U,e linc~n . orgoous (l!1!:i!OI C'~ ~us, ,o:liiuroh 0'1 _bpilding in ,~II tHe, cJ~! l'ld rt;[!1~::;O ,mo~t :ftl':e~mlrented people. and ~irI;e servioa b~lll{ill of .' On& was ready to go' !heme, '~O Imy 100 ing,. ~I efHl!lRee.d to ~v ~ihls. t-'of'l'3.sa'Cd! Pe,1;er tglking _wll th 'Ci ce.,a~n s.lra1'ilg~f'. 0. men well Si~iI'ioken iln ~g)e.. With a b~ock::sunbul'imlt faoe. @ !ong be!lrd!.;'ond Q '~~~k eest ~of!ile.IV ,obmlll his sOO~"!d~r.s. w1u~nn b'~ his '~GI~oll!lr iClIndla~pa.rel f'OUhwlUl I ~udgedl t~ be.
(IOI~,
I~

JI'Or~ O.imoe lillglllz,ossilli V;Q:il:lyorulilll. I• '!l:lJpo..tlI a c~r~~ln day,. wliel'Jl I ,I:'nlil'd tmolrcl 1l!'he~iUY,i lit!EJ

Y, ~H~~.

Tdrk:~e!de P];anlamB. 1(:m.'v.t"ilMll!lln Genrb:m'~


Oel'Jm{f ~m',Vi,si~, 1:9\.!1 cbe'l 5a~ lv.i.l1I:l!Ic Yiil~wllliLl.Ylor.

~'C'rh'UZl.

( -.).' llw~a

T:bomil.~· MQ!fE!', t1'~BJ~. O,Iii•

01 air fiollW:S

,So." Mor~. IIY;P-., cJt. B... tG61~tw'.


is.

.eft..

AY,IL.IM

:[8IUm ' e Bdebb'li!t

,0

~17a:

'rcrar vour

:S~ d Pet~· .. seeing me [e o.d o.~fue il1ili1lW and ;oh:.11 m '.~ ~l9di Atndl {lIS ~ was: albeu' '10 answer him. see V01iI' inlhis mOn'? soU~fi,~ ~(HU~1 jl. Ili I1s poin[t d to th9 nlgn ~'ha~ iii I GtIIW Ih1m ~glklng . lith hefo,..,)., I Wg:l minded. [q~oth Ih - ~ kI btJng h~m Sl mig 1flI'I 10m a ~o VO~.. I I iHG s~10ulldl haVtl bs.en we~~olm(i! to.' me. 00 Id I.

maliner. a~tlli1e

m'

verv

Bu cok ba$~l, p.ara!)fia~l'G kj5.€i'nJlal!'l~k v.e. «aero;esIT. GwinJ a~'I~flVI~IIm11dCll alap bilii ciddlveUi·l~~'k;i(;ii;1de lUfik'Co-y.e tl:k.a2;Q1nd'u:lIlmIQ:J oluJQJi. Pefler·ln kef J.a~tu~u oftl!un d'a 'k Ilk Qrrilratlll,yor: v b-[ a~·, d:m 1,iJ!atunden dth}gccai~ .-ib (lu , 1111 vaIQm]l~ nitelemosl 'ymplhyOi', .-lIlIiii(J]drO ee ,unIQi"1 elde ~ rt1Cl1kgjretidycH1 em rlrlels!.. hie blr zomofll blr- VQlek b~lrgda~ n"1Imil O~n~n'bdan da~mez. Ve1ek. t{ll&i:f'lolcUk 1I)~C'.!lmlll:. h~c illl
Z(J!'I](lO

SQHJ€

(~~.
I

~Im,dI de ~'I,i!·'j.~l metnin~ YOZI'!jQlI1,IfIfI. o;il!3ir r [gOn rNlbrr&~C(J 9'[0 gi m~~tjrm~l4alk i,~ giom e~~ aDom bu ~~ ~Is.e bl:zhn alii'll 'QilZlEd mlm.aJrllk ,Clti'!eserle i'mizde~ hl;ridlr. IDodetten sonre ot le' dooer:l!mn bRra;aR Pe~r SHes"le k(]w~l~att~m. Va:~IICO bir VQwnClyto' k.orrInJ~li.:Jv,ord~. Qat)e~'U!rli ,.anmi~ tetillL.uzu~ sgkQ ~I~ iiisturud~fl d.illI~cek gili du-

mn y.e.I'e~ ~oIi '~Qr~nvI9 rtrlll \!,ilbolilct l~jr gem~ kt.ptiilrilna I,.

benziyo-3'l~Ul.;'
rill PElt,er b~n,~O~ Qr g,t)rme.z, birr cevop VEUimeg'!9J h~lr· lanon V'C![OI.1 F1.I::nd'a I'iI blr an Im'kla~tl. Y{11iil Uina aokUllup seI.11M i r<WI!'l ·SOllrQI:' teld • .iLl !lOOmll IgI_r~vor liIluSILi Iil~!. d tiL onWl' do 1'i!J ,slz,
1

sonr:a k.imn '015:0 se(~"]I, l~g'i~il':Oe, ~aur Uidy"'s Chur~!1I~[., Turkica. lce'!.!l~W1Bi~rte. tNot ... DamlBJ!< o~liJyor; ayhi:~ b~'lrDniYOT. salk Irn'l,casn 'V~. ,An-· ~ oak oVrn. c.Om!ed;e klise dlhe· kaii'~t. th€J rnO$t gQJgoous . ond eunus el111Jlrch lof Iblll i Iding liii 011 the (:Uy and 0 Iiso m.oot fJ'd"~r~entEid of peop1e o~rak lIiIiflel'e~i'iIi¥or" BUifOdtJ lI'1Ie 10000illllarnlk~jI 111~ t.~OhCSSB~ 118 de sg6z· 911- ,~elilflilelleri \i'Qr. hepsi L!JIy'd~rntaJ Vle[[IlSI! metrrt~ gOl!fC k~s(J, AyrJco ilk p~nagnl~ iii! son ,oOml~sl ile. y;ukord01k1 ij kinci ,pOlrag rafl brrie~· tlrllerek aZ·QtlerIJml~. SO'Il1IrCumte,.«sen old'~ ktal!'ll sonr'iaJ, h~i, .o~d~, $1ID1!ot-c r [91~Bdll d~d~lI'Ii!l,. 1b~c:rlll1lnd8 'Calirll ta bilir. En '~~In· d!l:nrlf Ii~os'tum If. kelll m~1 V~ do bu illnlameJ g'91Gba I[B<G.ek !iii C' bh' kfllinne ¥ok.
vir'lj(iml)
JI

rliliUrm IYJlk Ozer,Gl[ 10 I m, 'O:[]OS:hJifn; ded~m. S~~I~II'8.: g,e!'dU;ten

In ilizC!9[ m!M;[~de ",'C~ootil ke11mesi ·ge:c.lvor; y"QJek (te~il. ~.a.IGr~TfI, dennek. ilmlgUiZlC8 [me1jmd~, pe'l'rini[I'I, 'Petef~i~ kon !II$'tt!!9Jt!! 'DidCiiI'fllUltiJ 10m zI~nmnl ~-eFin:' rohat'¢i;';!l Qrtdm~ 011du:giJ' Yillzdlvor. D·"Oil'l~$11 ~'"fOl du,nu! Ilh:~imoliJ' ~esirdflfde soz kOflJlJ:S 11!1 d~H. ,AYirlOtil, Int)ililoe mefl)f'iI[e~ g:ore. ·Peter'in IUJi'iu~,tu~uQOOIID koC'Pf<D iilt8'gll,. 'denizoirye rllQ lumziror. Hep· al, UJiJdUml'O,. UtOI»Y'a"t.!!Iii! b6\rlesine Hsi:m: IpOr:agraflolrlndo bile· bu dl'lf.1!i otJamQ. lIJydu rmo VB cJd'dl,y-el'$irzl ik 00 p-t>anC1lblldl!)~ ~e ijre, diilho hnt~o o.Jn .k, ve~lWIe¥1 gel'lekll It}Wllhl1i'luyorum, Am~~: kadolfll1'l[ s,iSVleve.biW'It1 iUlm: Killr$!I~~,t~r(h-G eamirn I I r ·IQlndc, 'ly,l~ OMf[lr['Vi bl :<IIIIQ~ turcll(lYONIIT'iI~ dtllr 5t <= v. rl btdlm~k'l(:i bile gQcUlk ,"klyo. um. [lihJnlun r~n d
I I,

d ~~~'Cek g~bl dl!d rmUl~'" Bu UljrdUrmOl oimalll" tlJl te'kiffl

• D~Vlfiori'ilin!btl" Imirn'stdlr. Uklp,o"da no (U'iCl6~ln!! ~lH(jkJli.r n l de; clevlet yOl!h~'~ mlnln ~.I '!/eye SUJlI'toCl filJlll iSaJfOYlIIIiI· l~ ~i1 oYrl~dl'ktuwn so:rU"a [OflG',a eakJlyor, au y~~dcn \t,e [P~~ ~'lrVOk b~r d[o~[Cllhk.la dollUla!t MJeeUi!3~'. e ~Hirlltdlfii1leb, keHv

e:taho 6nce[klllralFe ,k 0 tl!IOO~~ibl,r Ik(h;t1 k leo~t 'iI~·rcbllilFilli. Uto,p-ya,'rilln ba~keftti 't!!mlC!Ulh~en. 'csvlll'lda. ,~Ie y·aZlh¥01!d)mSl Milll~lt MeC]isi~n[! ~e buk~me[t~1'II bEJ]hJn~ugu yerdrr. 13~ dan ij'lllUlru de blllOn otek:i ~\I!I~ ~1~rdE!n d~hll IU I'rl~iill .ijl~ .m nJ~mlidiri') ~~),"IUvduf,m[]] bire dIS I. ~esinU kl~ Yillon. g,Tl NO~Ji o~~I"~ ale buVQk cem~!Irl1' .Mi!IIet, bUfili~ I. C'u~ I· Hinin ortaya elkalfd"fi~f b]rk(li\!lm'(lm,~ btJr!Jv.'(fzid~fi OrlC~ rok IUtopya Isa bur~u~Q;zinincoclmld1Jjl~ d~nem1ii11'lin bc:,m I'" lthvor. Millet heo!ll yak. ~; met Mec~hi'ils9 BQyfik Fro_r1I'

I'

l(irj., hiiQlmZ(:0 .)
-Ii)

rfj,a ~'lIil.Lt8i

flU'

o~m~'ltor

lit ).

~6~t.un ,fillekl

(41).

~]tl!plfl: er Sir Tng~ -

( ... ) ';[1.n.o:pJ~tJ,

MOl'e.tc:pl',

. ~N:'. 01". ill L.. ~. ][8. op. dt:.. .s. 10.

ThOm~ M'o- '. U.~hl. b~ ell, s. ~a. U:~D.pl~, o.r is 'E" TbDmmIi . 0 '. 0(11. '!.iii". ~. 69~

174

1)5

¥-m"jjn~rden, HM [lnl;[l ~BI _~nfil 'cUm_~ ,de, Ikesifllliki-Ie,. -qilizcel melifitd1el y,dt.. lRufiilJi!i Verm@ ~I Villr: .. O~ '!fIem .!llIIJ'[this Is~l~a ~rafOOl[ ,aM of ~ dY~;fD]I¥,~' Sonu:oo Ilftr.. riiwnnnm" !if!-;"!r"'b_'h~ ... ~"~I·· M'ilIi~' u"".ii"ii ...... "_" --"_ a'~ "ll!i.l!!~ ~rljlUj iIif,9J Y'uail Gill1fiOI'Ufi. i'1fi&]nJ;rgm lki'Uti.r bo~rms:i~in ifim' a~ :jeiir:li IME!r~llkllllllln~a!l1 bins) C!dcIn UlGrnDS M'Qm'iJ~ U~I"'!fQ"SlllH. bUe bile Me bOvt~, bir h~ftf;lWQ 818 ol~bJ~kJr.er~1le! Ifrnfm.'ll V~le:m.:~'@f!Um~ Btl netlm!'el bu ~)1 .. CCV,~ri1:1Bin: ii:te.nnde ('S1.mleFi, 'fWll~ O!OOlwull ¥GJimmdi!<!lnn mtitlcuJilo vtlrlrr~mm .. Ne l'ali"~ I~I OI~r.B de, 'iOPlhrrot,. IbununlQ O@k' ifW !e;nmiramm... lulii;iy:e'd~ ool1t lfCIPtll¥O~i'. Yeryma 'lilim F;ln:m1~ oldliJ§um bl'r' b«~m m'l~O'iODtdo 1Ru~1 t~~~1~1Jiin.hir
1J.~.~!!!I~. II' ~N.-I.-lIIl_I!LI! Uill . l.IJ,2!!~lIlll

nasd W IliLel 6~ciid'e to H"irif "I8l mktimm 'Oldllft~ iu rnoi~~ b!!Hlkl:n VQpt!IIlQlD devnm edecejiil'O.. lkiim' oeviir[!~!, tI:!ldunm!!j,~Jenten dnjd~. Bo~'·nm rim~l1IiS·lndil. Gfek IlKrynokiltiil1. UW AroPQI'J1 \1',9.caho SQif;l1'J1l Gre~'de:n lrevnilmej;i ~dll. ISU eli] terli I!ltj t£lfl!er~J sn~1I1ullglnln veridlgij [m'&m_nh!Jr dnde. daha S!!I:1:1M~Sl ,~.m..QIJ ~

bo~kll: Via¥,rI1e:v]'n[~ ~V:iifSinde,

edll~illnl

gisrsKlimh. MfS(S!tIiIIUt1iikce

BII' e'!hI'lellR. bin YR~cf.llfl elk1i~idir.:. 10M lOmtLll. Y;04~ letl:giz dQ;jil;, '~lr~m C!o'.k 'drnfll{al dfulu§itUJiiw ol~biliyQ:li:. 0Ee1-, IIk.I'!) le~f'lk bir·iklimi ,¥oks~l, Iolilimul bDkB~ iDCfSI geli~ tlll~~. bililinse'l" ba~I~. !&~S!I ·~VTlf 01 IIfQ UI i~i~ her e}\'I£m~' Cle. c,i ~Ie lkoliclVI lb~rbl(jn~el!1 o~ Ii1:' ,elml!Kte kI~Ii1$IZ., toPlumIGIf:I~i.1· e~ en'l ~5rn ~endt!i:n ~~m Qklrn'r~(lr. "'w~ye :b'll'
!OpIYIillILllfI:lilll1l

l'ilimi¥~'d",e; IgijrijJe'n~wii ~
rumsualIUlk.'~rilii em~eri ~m~L

G~.n

o.fw!lJ& tcUrJFif.'cn

ve se$~~

II

~'it. u b

birll'!e, ilir

Orl8U1K

m~ti$~~nlG

~fi~~"
Tfil"k:

t~'krow dir¥.mruiirl.. 'TiLrk Qdlnlnl e~~m-· gU,mn:e:rmllll


,i[t~ 'taI~:!!

~m.

olm.c:mm~

g]~e!lm@s1:sOreci Vei liilfimern:] Rmlo:iinln eneiin :kiil~ uniim(J~!!, b]r 6h;:liJde:. bu sergileme ,ts.ii1ieci v..e:! h1f~lS.1 ~~TI-' ..!I\"", ol'ill.-.wa -ik~1. Fml - -~d......"...n·Ii' ............ '~',...t.. ... ii;;;- .~"";-J~ ~ ~]i."'Ir' _ JU ~II;IIL. """:f,,,,,_n ~~JllI\.'Cn~ UUWII!;, iO cii~e~, fil~lq ~ltIk ,doldtl!!l!Jl btl jj1;edeau.ru:.. lOydln ~rken,
~e:r~]:elill

mWi

8Wltl ..mrum~ukT.tDrul

(,~)J~ r,
UIMt!J

~'J
tI!a.ha,

h-~M

~ra',

~,!jL

IOlwmal(. y,mtid!en O'k~thiII'tOl! r; ''tienTdBn (Jllfli10k. trml!i'!· mmdik: h~~~erifa kW"§1'J~~ok d~ 'Qluycr~ IlJt~pY~"y,1 ,e~i[f,enI@lrume:m:. bom ern• .en,. 'f.ers1ru:fen,. Uf~ ~pm ,~ 1(ikl~i(D~O' ~i!lIr;m g;eldim. 'l£eiliden iGlrum:ai', MRirm ~Oin. hi.. ~¥'iftjf~ tJ ~~\i'lI QBuJr~emt. Yoenid'en '~,onm loll~itml§. l'Bm:.iiU ~hUli!rm ml1t Bilmiyorum_

dL ~Bli!ndm~?:o,; 't.all!lst'llm ~cN:Q:i sn~bedi o~m· '':'"ne' T.UH:!I:!ItI WdJIe ~~r ;pet:' ~ I~l~ PE"1Iii: u :rr.omrmD; ~UI U'l.li c:niOOi ,Uml' nl'~eJj\e(ter V~ mrCI~rs.if ,~ml..i:i!Ja.p,. mr:" Inll!~~ ~ oitguD'iB~~j,iiii 11i.ll"4~ma, }<anb cldll.QlD J~ :va:zdJ~01 b!!lht'~o~

~I;~nin,;~e '~~lUiin, .Om~t }i:"Eli~ '1"t!:'k. T.lttkelllbk lWine 'mekl:"1IlbUDu~

:~tii

,i~lU~~. ~in:l~'Ja

u~

".D~

f:!u,s!ll d ~~ ra-• .1.~ ~~df n'!J]'ftd~, FertL't '-i"ek:.'ten

tl~ T~1
~- #~.

PJ,ID.;sd~, .

Anka-

,sijz

etmede:D, g~biUJwm:
'ilm1ll1illJlt'!:t: :fii!I~ bF b"OO". lb'ti'tlA~

III III

~8~!l yIlliiliifll1li. Hil~'"dji:iD :


I

rb':[t s.bltlU:;o:r. £~b.uhl

til

~{.

B-~I'fisl DIm:I:m: ,dJplOllil.a.sl.

a_or. ~.tU.h.at "'f: ~>tIe


~1!l

.nl~. ~or.

.m~!(l-· ~
'!ftI;-,

i5D~
~ 'f,l~'U'lili-

l Il"llIft~~Jn! 'km"!.\WC'l'~ "Malb-~.Mebuimn e TB- - de IU)loW:r, .M:n~.~\i3 '!il'~ i~[it~r1 1Ili~tt1l,p li'aJ!O:;M- :mwnbll:¢j,

~1iI~·Df.;;y~,-{~

tt-mnj!Ei;:'te YiImIf,f"(!Ir. ~~it)"I'.

me1nm.
3.'tam-

II,JJ

l'if du,',da, admm ?~t: ~~I!I.:

'l,iuti dI(ta ,:sab:~


:Doot1:lm

'M.; liliZmi!'

~~F"_

GW~

tC_In:;il·l.

:ke:

w 'bk

f-: 12'

'leri]Tf~n bl'r ortinG

~~~rollk ele alma~ ~ti(~r!!i1li'llg~lmfn si1m:i!iltliri~

Txa mI!J,;lm~,ti 1"1~ yenl! H~~\f,a 1tJI,nl ,ofilia ~o 9 91rlif'ulk !!JI~. rk Iral T'lUrk ~YGI~n 'UulhiAi!lliiJ ~imdrfY'e kaa'CIi' I!tCil,/deUiijli ,elllll_ kO~"· ~ci prog1rQm oldu .. TClII11:lrliiu::n'~ml O~ P:q~~,~ R:e~fi . All ~e i, t IlHttl!:fcd,klBn;w ¢i~gi'lieniil(ldle sen dare~e ,saf,,· tmh:!i~~k o'im£llyo IiIl. Il!:ar'okterlern serg iIIedilef. Avrllll,il~ kl1mrllJm '!Ie yrnt5illol[1'Ifi(t. b~ rr bc:@kc tiQ,pfGijiQl, 'l,!'ijQudo do d~rU~~bm Oismon'i-l r, ~I 1i!lJm1UlfililDl, '~ro nl:s~pIOA'~~yC(i'il1l,ll n1j,1im ~!I!I"Qkll~~tirr(1!l1iil;;lt{el ~ u~,_ ~llor-. 16.,. trafiS~JI)(!Ull!tR'!jOmI te, QSn110nll Ii; [lft~nl(ii® mtr!l ¥e:1iIT.mlon (:{InlrJl'iu~rJrm~~i[l"~~ g,[j)cJle~d ' Imrek ytl~aItmoy I UlmdllJlol". TtD m!(Z!fIIilQ:I I,rag fOOiltr!ido bir ,ikilllR ordugu ~,ct~i~S!" I~e_ mllilliist o~1I1~lnl 'bit yOilOOl1ii! Kefilltall r~6f re~il"ii1ie ''9'Q1I''Oll'im:{q~ ~e DIlHiiJl!!J-' ~~11mJ doJhi] olil(:le~ 'O'steHk benz'st' tUfd~~ yopd;(Jlm h~1illr k,ol.l'~m·ski '~cg.IU)msu!i'idEU:l;O~ln oVdl nrum ~urdu ol~~iu iLOi n
iJiei

"or:"

,Ji'LU1H~k(]bilF ek,oJ(i!m~11Ii: Inc rel'0t~~ uk. in~~li'seniz;od~roal ~k'O~ nom i~ iQl0n$:l'lU~ diyebi Inr~ilil~Z. gf~{~'fjkivor. For~lD1tQ~ \lif* 'tfm: ttHk !lJydlHII'U dd~9rltjH~ldlr~fIl'h):l1' ~e, mri!lflo~tfl)~d I'~II,keA kl~nlar. TrUrrk O~~lInlll!lll,n k~lM!d~ .IQ.1ll t~I, r III [I dovorl(h~ll ~111il111f1onn oZttI~ I rh~~nl b~!rbigr-imdiU'l iQJy~n;no~,~n._" H111-nla~(!J1i (*)., C'[UiIiI~fi' deger!endirmu:!!J(. 'I:@n!dt. IiII1!UUoko Ig~llfImall

mI~ else, milile~~:jI1iIierYEi tOellr)~[li1 k«1fJ!1mi!~rdi6ml ~@1 011 I. m~~_, S I I: 0Jd W) ~IGrcll tlQ:pm~h]IIi,dC1n kopon h~lk t;op t~iyk19mlil,dcln d~ al~l. '~eni bir birUk "13 ~n~ bir IlmHI'Sb \i':trmtm~k, icin
l

y'(lnli~ ()iJlllllo~rhiifulmah. birr' ~tcne'iil'm!i y,oka Iltu Cl)~9n. Eksi~~~II1:. !Johil mOfrJf(lJ1 ,er~I!lIVQ,c,llkg:ffli .Am~'~I~~ Ii ~le~!l~ D€Yletleri~ OX~ IIct,~nln d~ [)mk gO;z:.e!~ i8is~"trdi'i glbl" t~:k b'll,u'u] m]llIsl

dlfi~f

lfewlelk Cum i9Jli.mfiVVO~&niuem'('i1!l~,I'!llIS Il!iIi'lIl I!'JIkt~ oo.IA. IkJI,Uk d!Jj~~Ii'i;· C'esnnt mltl hill ~ncek'[ on VIIIIIt]I'll MI (J ~W! ~mQ e~~ilimlmden r«Iymoklalr1!v(/or. PfO(lii'(I1lii1lda !~~ yok: Ino.gt1lO'i'! n ,~(lrliSI~~ Uk SGjrg~oc[l1k :bt:il~qOie'~~r ek~i r~t.RnI~"o.~ru • TQI)~imQ't P'rog'roml~ rrtie1 \lie tu~:orr:llldll,r, ki~U'1,diSlli~iill 'I{OlB r dU~1lI QPmClc a'~~~mm:En. TOlfilz~mol'ln l(e.flJ~.U:S,i ~cr~ ~'C'!fd'llJi ~ (ll"fillmc I, tJ Ir bein:z~~nru~: Uell' dca !m'el ~i !m rtrl~a~Gbllm~YI~ !IOlf~Q~
'I

VO llIDettli iIj, d'QI~Q; son r(m k~

0Jil ''III

Harm 'var,~mipl blrlk~i·,

,Aydrn he.p dO'f(imoJ( o·mlv,or~ Tanzilm~!!U. Pffi_g IilJ rliri! d~VO~. Iini. fJk!otlomi~, 9.~iii Illcu'ga' V\~ b~ $~nl~ll'(]lru' halrl.tkie~n~iIndo dc~llI, ¥obmnc! irtJ te'l IIklilirtd0 (fil'ltldl'. IIJj'rcD,1 OIn Oiim~flh
topvokton
(&26rrinda. 'K.tlrl'li'alCi'iill! Me hm et ,~IIi PaflJ ClS'k.tlr~l~ II oi n1 Mi $ilr'd~Uii' vOl'iiiiil!fereR. RnJs~, BirUklernnin Kyzey'd'el1 11'11 !In'laJk,, i$1)~nbull"trl!l rottlkl(Jn o:S'lT(jj ~e:Uk~ soru r:lI'WIJ ~UUCi· nmr mk, bUlltlo l)~dlni] 'ita mll'tlk~ '~1!Ie ·lIlOdJ. n. eT!'~e, I<Ir'lm Sam~ .

gen~ktlr~or.

va

II. III

l'rtGt~ b~r~~ daho ,d'eney:er,e~. TOi!tl2iiniUI~I~'crlr, g[~l,iAm~· Birh;~~lk [J.elM~e1~lIi'l·'lmrdG nl tAli~ O,~nmGIliilh Blrl~ik

once

IUJml:

ilzerinde Ikurm:G'k. Sudur. iQJPIa'c.:'.E ks~kll ~k . iSQ ~ud~r:~ '1'!I)m!im(Ft. ,~ertdi ol1une bOyI~ blr 'O!]MlCI keY.
n,(11lI

Amern!t~ e~da~~k '[)e,vl'~tleri·ndan IJrnllCe'; Ai!!n€u1k(l leilr· 118~~~, C\€¥Ui~Jeri~ifI ()~ !!nanl:11 \ i'm~r'G'I~rhJ!iiUli mr IDH poreli'l\cl. U
tQprakl(lri

r '") N~~jm, Hilltme:~


tt(to' 5UD1~ni!,;Yfic'lI~H:
11111"dl1VGfl[

;j),ni'PJ, oman

seRlm.

11'§~Sy]ll,TrId 11 bll~ •

dugo
~ik

z'am{!! n, SOflf'G:d\aln
De'i,li1G'tierl

he'~ij~

8riine:k_:__olillillo~~n _

Ol'\rli~1}: oltalllilj,te:rrek: A~netrj'>Q 8i~te· u~a'k. ~sd ~Uk.

tI[3r.n:.enek:Ml~U~., nl ~ ,h;n,fm.t.m katlrmnda :tilj," ~'p:iL-rlm~'W!ln stbhflIt'ilier, Dangl :kia&~dil~:iJrJ'(I~h'!,WL~i's;t1L CJJ~lIMl1.~ 1 il'lfiI ,pl:&1dtJr1!." '~Ulili.l g&~tf.f:,itlel'.1t

co~

OthctA S~.

i!n.~~ ~Um'il'k ~~~, 1!!v~~'h:1Q:z'kfi:\;l(lt 'C~Ji!c(t~1,iIm.~snrunll. P,;;:-I!£:':nk !l_~lUil'ltl,in O~'liliru~OIl'1l1U"" ~(~I, Ds:lbl'n~iIii 'ViQ~n1ll1tt!J:'Gd~ tr!O!fi1 bu]umm~ d~e' ill ~sIDiat1ltn 1lIi, PnUJlt !SOi'lIIDiLal,',:i!i ~JlI'IIl!! ~_ 'dmle MlJiI;]~, Bu:mU·Jiliti b'!\lil$._mad~m" E~*' siill~fiia ~r-dJllm_Bflik ~Hat;a.. It;€i.ksl. ~O"[Url{'(~n_~; (f]ilkln :ll.m1gre, ve' 1iI.E:r~,es.e.'. K!:m~1:I Y 'bl.]em~dt Sonr,8j, :!i't~liL~~'b!r. 'bey Iblildl: oJIi][E,d'Ii Si9~m.le:r '9!li~ d:i!.W. 'lIkfil'ih! a;ei5iJidftl, b'!t' n~J!I '~ ~j'dl!t]al:'. ~'red:~;1 n!~ ~~ll~I~@r'., 00 ~i yrm ,o1mlUii· M01!Ia.]llllLl'. K'~ S4!~CLfI, ,lht.ltiI!I1'beli \\J1e T!lr1li~[JI, ~;k,i ~k~!I'l ""!iii t!~ii}k.cIOJ :~rlt ~"tr! 'tC:1"~ em tSdi1YQn~lIr.

AJtiGSil~m, b;I:,ci:m.tl:l!!j' '."tl!rt M"dm '~rl~


JU
,'I:t~ij

III 11m IIU:l8,

y[lJ~l.d.~13kmrltrtri;~j:1iIJ .i t:!~I Kqmn.l. ~r:ri!:il'uil1t~~dl, 1:l!lIf'J'!!I~~n k~'tl~,~~m )~r!,~I fLlB,~~rn,FiO.ZI~,'Uiil Ill'Zll'l1IISliilia 'We: Jcja,ptffilill:'lJiiG 'l::!filliMlm.ak d,UlrlI~

k[]]t'lfln'm;IJ$o:rum.

A~'(l1tJ.

'l

.1J'~on

19J5,

~[riiilmfi"L~

'I~~ SmJitlRa d_;a:y\a~ I~ m.QlL'Q~lhJf,!""~~tm·3,. Ii;l,~~ 'bgwnS~~ f~b~Ij}~iJ~l ;iiLC]il.~ hraal 1ta~liI:'drl. llt.e:tLeilJ ~ h ~ IRllll"'Dliz.
I II

lL~iltlii. "fllr.~: i,J¥(]I;m.llDllD,

yasait

~s:mlc:r,,~Ddm:iiJ :li::.iE:{l'll9.lJl Nazu]:l. 'htlIr$lll~~eG;J .. ,(Jitm ~

t~~ !SlnJfocDm
'be'~iJl

K(t;mM

i[I!i]!.

NMm

~.i!i,

rr]fIiJ:]fiI

ij;JQ1irJih".

II ul!.ll 'y[jj~!liihhrr.

tta,,!!lDmI!Jk iIlS!iIldtlk'h]]'~ ISIDntl'~l8'rrda:D d.!Jiro id@_Ui b'i\[\~~ri!'t-U. ,!lI'tlbi!& ([Q~r:llU:~. (11- hiD,

[:lIe.'Vletle~i"lI1i kurob,j l'eGe:lderi~i SOlllchlor.e Voboncl'! ~rcinkle~ nn, D~il'i~J&lMu~mcf'11I1I mi. b-u pliO:glmm:1 dGstelde,ebil6ceIariA '\!'arllgln!~ ~Iil!l yihden pek 'omJ ~msediler., BIm bit Progil"'IiJiIn'dl;, Uifimr €!HHe. Ii)QrVIitClklarmm dest,e.K $Og~om(hil~I~~ 96rd ij~;~ pro~ik ic~iitdJe.desfek !i)r~mak iCir!1, Qs:mmll! SiyoS'eJtii·~;nte. yaptd<lOFI Ie!rdem;ellf!n.ist~m Sip· V<JiSe~~. TOr&cUlCik: Si "~~Jtj 'b~rii'l!iJciIld~ pta t&get Cilorak desinere.k, ~1:II~d'an onQ~ki b~hjl!li1de m.ulfdkHil iIiI' O~illJ~ ~CI'khg I I~e. Ill~J kh~U1JQVOtOlu1t1 m. Buroda devam edi~orBur'_ T~;z: Aydl~liti.to}l~ymso~d!I.r; torihse1'dJ r, iGtilkte.n haz r \lie ¥~, i,fl1Js.t:.l'f'~- D K6uo1l OlQ[-1iJlk. (ielmIJor. A¥tfililil. tOlri ~'se!1 QJlemin
SJ!leJ

,~JI~i

d~,te~nI[sr. 'fonziliffilt

F'erm [alia I"ml Q~liIIiJltCidtl.. \l\ClbLlIm.'C'1

lez:. Ayd,ull. a n;oro:k geU,'¥Of... Dog;orken lC]vdln. bifl,· ll~in ~·I!Hmlan ·tti,~d€l bCiit1ndlnY'OT_ pmgromtiln-nl bo~II'I$.i2~i~ g i:l1I~a", surekli mJaV{l11 k:lnk~~~II ioTiiilda yog FulclOOk. a 'If'1!!mrOl". AJvn~mok" f,~," geU,mek dem~[k olu\,or .. 1"o~!~mg;t Progl'1Dlml. OsmClli!lh lOpiiiCli&tJon u~e.j'ij'l!"Id~. G(JIe~~e.rden, SurlillCllrdQn~ Aroph:u~dQJn. I~tinlerde~, Elrmen l~e~deiil.[CraEU' 111l11~~an;lcrtJl va mi~let~@rdeJiIbir OsmCllirrJl1i MUs ~e1i~ '!!i!'ar(!!'~nn~'i'iJl· [!OlIII~IVQn.. ~k,tiil:tH·· 've mlillhc Ileifet. ~r~ric.i hflJ~ r~~e:tl er tori h h'ili~ b~~!IlcnC! lti)i;,a, II ti~il de brrrll'bi r,in.deiTh 'IilVrl~:ma1i!iI1" bir Ib'l'cimd ib1:JllJilUVO, Osmanh Mi,ifeti cl<[.hj~~:noa.s~~~ sohlp CI'k:I !I'OT_ .$I!JI iHlInl ~1!lC'Jow. $.Wi:itclAa mlll1lru~1J~lsife·t ~c,11i1 or1&1¥Q Cllkoll '1lC] mketl1~r dle!. o~~tll IUInwrl~ro. OSlinonllGil OliU]SIJr, dQs:tQq [ooklv~r: avnm gO$.~..mefne"e oo:II$,vol" ... Evl~m. T(!j~zima, PrQJFIQlf(nina kj]~1 Clk~y,or.. 11890 VIilanlitcliO ~.s~(]rtlbl!ll-I·d(]Elr'me:ri1 ineil" ba~ka Ildllr~yorloii'~ 8g1b1~11 iVe ilrnt[jcum oo~¥O~Olr, O~ntaln~~ dttz1l3T.I~lnji eon damon ~ollne m gelmi, IOllCiliiil)smtllrn~1 80nMSi'liIl za~f. ·1!nte,ye, eoh,nyor( 101"'. listoA'lnwl h.€!lkj· kmkuvo,r. ~IlritUolcl org ull~er 00 iisjT ,¥or; Q~manJI I t'lJliLCnll' Terok~i rC~mlveti~ hu iklo~li:u ve, SlI2ISHv~ f mOIl. jeili1Ld e. bir bey· nna !IIi!1 YO)lir~Ilivor. Kiork~JlJII WfS!1 imi:l ve ~~II1'i1~e, o{11!rrkl@'D'i' ~Q1J1rlannJor:. SOI1UYlln.u m~ Tf'u rl.ae.r~e !!lu r'k~ leD c:dgrok hit:a~, oo,en Ilk s:i V(lM~OI bj~djri Inlmdmr,~[8M tc1 fnhli tJu blitdlmrlryi Qld lJ_jju o:i'oimd'e oktonv.OJilJ.!!illM(L>S'!OllifUlJilIIOf 'lit ay. G.evgill il vOlta!ihdn,liCI nITtl'il TrLllrk.'l<er! Errnelil'uler", devleUm~z.in IbL1J,i1i'·.makGmr~ o~C!rJlY\19 Ibtlf~tjT"! '

iklzgln

PQ~'Ol!Slnda. SI!lt¥WII ~~lni'lrok. O~~~1lIfV1Qr,

arc"'''

180

zimo~ IProtJrofm:'IP1I~dev,ir:icu 'Orr r,~kijvi icinda bOf!:mJ,gIn1iOr.'. tmJ\lle.ll..i Mln.1~flma·mn. Avn~pcu'nli:Jl IbiVQ,k de~~etlrUeriniU1l, es~ d

reklel. b(fJ~~Q d_b1glO!llO~ ~,indl:mI. SelV,e,t~~ FLinun tiir~liiIden Q va, dahi21 p~S! b.ir kmda kelilrdisini sJii..IirddriUyQ1'. f'a~ t 18Q1' rSirlt Qrl~Y., 'bin 'YQ%ldao ,dlilhGl o.o~. Tonteghr:tB~,~ c:e~it1lif unsUrlil)!)i'dan o,liIJ~ m, , Ibir O~ Illt D~I~, ,], Imi? 0 d6~~mt ' en etkl~i Va' e~ porlok: ~h1 Em~~ 9(j]leiiilt. Mehmet mill He \!'-e Mehmet IEmilnJimJl her 'ijjrlij hQz4~1~ ¥Qk:S~I!1 :~ilrleir~Vg klGlJtli~~~hnlL']maY'Qoorl adQr rdJ!Jjj¥IOJl'lr $£)k ir~. 9ir:il ~xerlne: ~J~iIillw ~'iir.iD,I 'vaZIVO"f.
Gal1nJ ri, Q~l'lit:i

11 ;]'I'ko dQcgru a d:~mll!Jllli111ocmOlk, 1t1~ld'l.

ve Ji11Ztcm ndlr:mak

ZOWIld.Oi

Y~I~ml~uQ '~ugliindj.
I'Uldllll. "!(I~m~ar. UWII'ICQ

zrrlll'im'i I~etme.dim ijJkr~mr ve dii,rnOfllllnr seullc lll;'alsGIiIl Or ~ir Ik~,il:

:sam

de. kendlU@lT1n~ yalnl~cal fi)'usnimrlirtli W(!dl~afi ~md'l b1r Ide Turklldi!:k caRtl_ v;e geld!. Henuz h~m mOIS~lijm!l1n V$, hem '"nil:rk 'hgmCidildOir,. Ilti~I,IlLGrJt v,a T~mki~i i(JemiyerJ'n;n 1894 bi'l(Uril1.lnln Jmi'l~brllllda Old~ll!li '~f\t:Jfe~" 'II~iUls~ijm'lln~~r BtIf. MiV= V'e.' nl \litllJt(!J'!!1du~hjii'\iml1Z"f~vkle", o~dlJJ!ar, TurkUi~ mOsUim nII~ I n 'Jijz.erinde' 'blf!;rj~ (.), Bir su:IDr'e ,so.nm Tl~:r:1CI{jjk rr~' 1M1ih$)L
I .ilia, ~~
:r.ft1:'URdia

S~~Ufll:l mJr~cnifili d'o., 5;1;9 ~l'Illlormldn oy.rli!llU:JIiIIlU; @ldtl~tI gQ.. Villor tom bir VI~1n dOPfll~~nl~~ lcin-

Te ~zimot Progr;ollfU. ev3iBmaerl~ delik de~:i lit dll~rkril3::!'h yo ij'lU1Ji~ II I ~,al Iklnldtll iIe, Y~1i"tbit: \fiOlililJCiG!fl bir 'tur' 8C1~1 .d~rrI1OllllhOlng, di5:ler ,~rulo~ da. II:Y!llIli1ItlJ1 onllle~1l1 UZOiiiI'U~ SI ollatrok, b~r baJg;k:o $IBinak oli,omoYQ blroklvor. SI~lIil10k'? Slg~~Hilk,n~1 olobilir? ~~rmdi d[;~m(J] S~~lnOJmIVOf$aflIZil k~ndjn;2e, !iilguili~rS~lJihll. .Jell dev~e~Jl:iIll. bQ~ka d~',il\e!ljI:EH',e & chlyon aro%: "kOfl:f'fClllillU ¥01I'SQnl:ii:.ke:l\d i 'Vlgl!lI'1~ rnIQ. ~StefS0" an nlz hflilk diJe"'lln''S'iilil'i~. ~fc~lmr$'FIIl (.,). rOVla ofd)~= oy'dm"
kadiliifE yrere'b'linr';
~Il

liJlirltJre~lIiIi b~ v~ bJorkes:lre !'1~R: aGJl; IirUi,;, ;!IJg" ~~maz.. A:"Ji'J)~;IIi~ '~iiII rd!be-me a:'hti lie~~~j 2ll}lilal'=. Abm.e&' '~,eddIJil,"1n'!~~cl aydmwA ;)?a:i'Wml ,dQ -Wl1IaD ~Ir Alb!!i'~ilbl:'li[a;l.'tt. 1)ial~'~'I! Ilfld:!ill~utllLiL Y:iL~l)'lir, Bu. dili,!ilm;()~ ,r;sI~fiI ¢IJI' ~ la1i1(W!:(, l!jmCl@\" her 'ttlrla :nl'1!a.llS" man bfiltilmlll.d.an ~1iL k!lla!D. A'lfJ'upa;'diftiIH a:ylii~D, i.itit'~ tUeUE!if. AlWm,et G~]ttleddtB·t 1i!eya Mr OO~bSlim b'i]yl1l!t b 1" ba:;1liiel:. ile

"llaf:lrf.c~" sliU

eel

a~b.n~ n~n me I 1l'Ze;rJlne cp tl1YGT.1i h'ie;:ru ,11111,:


bLll1,
I

SOJ1l1lID!o kl3idla_r 1'l'rhnr~llI, .&a\lWii.11la::lIlIDJI• .All~


I

II)ltin~u, w BiI,rtilel, ola.'n~::n!l1tlr-. B~nn'I\1'I]l ~iibliljta ~r ilAlanIIJ:i.J;iIIW1", ,ILlhll1!ilJal';!: vll:v_ T::;i,nz1iiUlit PflQ1~'Bil 1't.eD1D:l~ bath a1~n= Il~ru'l. saf"IiLk]!EII bu rd~cej!\e ba~'bi lka.bnal8.'rlrf.IJ:l ~It:m{l-k. gcr~'Ii:, , I bttlil a,' ''''~ TErn ' I dijh~Ii!l~ I'll -nD.JIll ':ta'D:m, !ba;y,a-r& n lH,:Il-

16: iInfliJlir;, k ~~IlIZ de' Q].a'ma?.. ID' '11SOMa eyie -- er. .~~i,m H.f1 ~nr 'm, ~~k stlr[b7enJwl 1.0' If!tk U>1.: :I:ir,al(:' g.ri!tlt.~l'. B!!Iitadl, ~ ndim-mn deibe. ~1:4!ilWl ~limes! llrer'e'!tl,m:~' ,Ql~ll MUh!~, 'dJilill.1il~e en ~o:' ba~'U,

(!Ii) G:Ir.ll, 1~1.1ll~1 de va'!",

~ Uzerme Te:2Je;r"kn te~~'m "'SO:I~(i!I. lbuJ"adan ~kl.i'r):r.: 'TttTk: ~lerie;Wt, M. I'1l ibilillJ llIerlc:I :r,lJ!!~l1Ia m,iIl~!idc1t::S1d:Ir' • ~a.~
Ofu·YJ. 9~n
ililill_ ~ ,

kalr:i.j~ l"i1lit~":Ii

g.etb'b'Or.• ibp. Q,lllm~'i, ltaT$ia stl!reee, !!ii.~M de.1t1,flirmeNe rWI~';r_ '

bJmt.

talfHn. il'er. ,G~e

bkUJ.d

k.ita;pta.

aQ~

bk' J::.JrJom!B
t\'ilrl~

fLIt Caklt..

MCifDittl¥ t .st~lmj[ rimde Grek meser J Gr,I!Par,s'm m:~~aae e'~et, 1i:~


"e'~ HMtrnl!lll':lm.r,[1Uli:

,~I

'9Je'

CR

y,eir:Le,

,AYrgJillll

~il:

~~

3d

mn¥,o-

yor.

P,.~J.D.lU'll ,ten dtisi lilli' SlUtlm.. y.'otllW'!.. bi.saoll ve 0ll1.i!ill retJi PJlI.$'l,lIbt::!; b tlml rl).taD io"d:ul dia., il;tli:f :ye:de: kren~~~ JlI!l!tI1li¥o:f vie ~ndb]M gUl"eII..m..i!O.i:'", Blill :5l'Uzdiell kle~Bi;io!t~;U yo~ neWcek ~t4]tn~tliil:rJ~ ~,·,I~rodI.e deneb.Ut., h:ep' r$san'b;m ~~

lili:!ld:k9"tOrta'li'~

{.)

Htt'UL

'l''akvl~l~

gflk.scli clBlmle:r'lril,
1liAlklrna

li<i:U'ok.C't!n.e
~1'u!a

iPJijf,i:\IS'aDm kiir

aOfIlW1ihliil!G

die...

bl!l'.a.t..,o:r.
~l"'l!IJ\Y'M'. F\i'i!L~

b$ll~lf(l,f,": 'Wi i"i ~lI:'C3mHk

t1J~m,

l~eaU 'tam8!mm H:~~ etmi$~C Je,1.rrlt 'Ttkrk~d~DI 'b~kQ., tidm.S;(td8llJ tIIfLli"B' rfiimlt adJ."1 'I ROJ',':Oe,rmll:'ie , ',~~a,~t ,:eU~I~LtQ, Ittb!oplj..J'~ 'QkilltY3.nk deiliJ. 11f.: ,1I~h1;; b,ir ib:a:l!',E'dl Ibe.ertU,es!;nden, ~Ikallil dC'li1fl\c1i] ibM'ii:::t (!]~.a~~k. , IU,dililm bill fman.. 'NJtn ~i E{a.~B ~a,:rle,bail.l! blT iIm!lk~h!ele -'li-ll~~LllI_ ,1i1~lf;3 1ll!;:~V\!iH; J«r,}'~:I!lin.. '0 ~m8!:1iL ln1i ml!<ka~e 'blr OO'DliOO,

,'un:

Yr"tIk:

benCle OjIDs,'tilil·

'IO';)It1:ul1L

;i;;~]l~

ILr1Piltlruim ye~t;

UZlUl

m;Oddct ~am

,- . ,YiZ!!lJ;"iIn'Bed!L't-

NJe 'l'tt~_jj:;' It~iSJ,nQ'. ~Q~k MllQtdan, Bu


'':iE',~;~v Iml il'iI~;r'. yaPlJ'of-. F~RY,I,

kfJ:~jl~~dittJ

rtu1'~yW, ta.kvJm

a.me(\k: ~htnlk;( kur'lkU'lliUlliII!!!I~ ~1t~~,ls:IJm'iJEl:li Indrerll I 'l)e(!ded.1tjllf. Elm Dev,ll'~m.lid\ae. Na,B~

I.'

M;~tfl!'m Bgtu*ril, 19i1~'-191a-. , F1kll.! lf~etl~t 'Y't~ lS"s,.I~ ,I, iI'. ",. !SO. ~W.1lL oalfi:~t 'Y:a-!~~'m. :~~ ~Jn[e"e] 132'-, 'w:lbl:li Ta,.. n·~~[!;;~l:a:1fIl iI)Ql j'1Ii~nm ! tlo!r ibOUlm1:li Je:' ~ B'U~if.~ Cti~.

cBml: b;Z)e lbe:J1~erjB de . at, -. Lide. , l, int(m-IHii iii, r~nllk kOIOnlm!1 o1ttii1geU,me yom ll1I d~'Indli:!m 'M~ rnok de.nrre'kl ~r. Bill m'se" r~n :~~mdil. TO, -, e'"yi (l"'lli"Iili"i'IIii"IiU tdlj!lTtl!SiEli bd boltl§lo 'll.Ikt~oY~1 red k Q1!IlO '. )lOll:. Bunillm teln, ol'ltgtete: 5z:el b r . 'UJkinl lum ell D, r nel1~n gorelili1~JO~um. .'"]1, CehoJ8 'I;:: izeJ ~ dol [,{I hul e~mek l$f)tnilnVONm, "B z bo;kotmru iilO banzenlZ.l' " e. ~Dmon 5Qoo Him ¥l dlJlf,Unsem. ,go.zomun OmDme.. ep Gm'lil~j: Gli riM ~liVen- Gel'cekte ~l~le'i! ilkolW ~'~~JiIndD VOl' I I ~ tel e.' t~11Ii1 fQ(Z111ml, i~ nk!. I k.n mp 10lilA_I .' . i' • malmQ ttl benz!SJAi~01l'. ·t1~1 ~bizim:1 SObab~ltUn"e benzi'tGJ. I -&1 de.. Ibir if;Hm yo jCifa, bi el~' boIlrml lols.un. 'fels8~ll1j so I~ ~. 'SglM:a1liloUin. lUrki,e·"d'e iSz1i htBGml irg .-Ue;mf ~mmdlm-· ~e(':en~mi du~Ondli; Galilel., Papa' . lI;JnoT ....... .• tIIlAjl'lll<'lllil'! -·II"IV G{] Ii.Jeif. ldarn ~ ,ruM1ccu rn~~me"e rorrll ZllfIiI.l!Ulm ~pr.;l;II!io yaIm.l: &'bohm.liI. !$olcoillfgilll heves· elti~ ,ali . in odos dan CIRrtmod·l. GoIHel. Qnh,e:rsiteier ,hi [' ·:rrul nkokul ki'lQP~Oll'lnda oldlllw l1W!me~ rmen. 'ria ClIUrii1iSl Wwmililll'lltfr.: Sa'bDha tilIiD, BilllD Vie E:deb' et 10. l.dSJ yer 0 Il b' llmeele·mlemdl\e U~fi sCi1i~l1m va Cilmli10 ill8'nJe gerisi i yam mOe ... lolll'l:uagalVO;l(l'm.a~ mavrofn,f~[[f]IJ iemille o d -~ Arodo~i '(drk. bi flliSiln 1m ml im: "ipri Tn s.wm 1 dUn!fDmd~ va~ailTIl$ O~mQS:1 vera bj sHain - lQl an V~: C!f~ 'ni TIL~rk lohilfiasil detjil. .A.n:d:iokm tltriI.rk~ bir'islnilll oolt otice; d'lGerll1limi ook sonm gelmeS;djr~ G 'lilei o.vledl1.. OopmiCM Ibtq'kol m1? [Goli '''den 00! I

larUl~ bemZ100· dogrusulI'if!ll flIi'U11IIl~!r. BI!iI~hulillflJr


e

lulu

edeftek

bB~CW:, ~

'F_ K'O~ mal'T;a

AlI;(;

:z mMl P
'N~,

". li!eri',

!;I

C'~

Ire-

115

~e ~'Iw.s..

d:inranm rI' iiI~ ,etnt'ful(1IiI [~rn;RiI;;~;~den~lli QeYlimOj iiruhJPJlu!J. ~HDb!rnn~e ~-e1l~ Moc~j\o,yeJ~]lYjbiif mmfn Ibmb!i~TIiI. ~, M~. IiJ _id'= i1U!il1 $qlil;u:rwda u~ry;m r..ed1:fe1.1ine 'tedbtli1ilI!fm] 'gOstr:eM]., ely. ',len]
nefl1Tje M:e1111ji'e y~ra AV,ru~'H d'o oydlti
BoIUnlmm ~1JI!r:llild'amtDdll illIlmtm. gi~e:rini., ~ ni Mreell~

g_~_

&~us,~'a

deJs el-

~Ia

ka~'g~'~1!!I"1~1
i~~!llr~:

doifD ~

G_]1~

.I~ bu~k

bu ~a-

'i$eli _ kdoy o'[!JJ!,OOlil.81J1l oetmf.lJfI ookd:dlO [111m. bili~ ~11~\!, ilh2k]~n;o:liLk 1i~Bl!ii ,m~lkjiiUilml1mtiJis'b:Ud$tik 'veya' L:nkC :~' nl!tClarn ',ukJl'emekten lbar:~:[ ;~!nO" li ~\al Q~jA a1lij:ti;t:j~ i!il19-'bh~nWl ve:'!(oVt;ihll~ro 0llliv ,sGrm~'rnl'ml ize9emn okuitlk ~U~{II\M IHZ;~i lIlJmp'~riS'IS'Umin i~~i ~fi; W'!Ioo'k bYTIlm:nn bUime. mliul\tJ!IfI., ~t!t,tuSgiZ ,Ok d~€ml~., $On demoo mn-'
rtl(j(!!,DI

geli~for,. ..M~'Il2'emBI bul~~.k ~~d.

~.k:b. "ellS, pniil:lOJOf~ ters okm.. ~1i1I1iIl her ~lin~e ovd~rm' d~aJ'\keiil ce1t~k Ikobfig;rnool ~gunu d~'lram!i OIuil'~m ~WSi lomn. wile d~mek., 'bOyle'd~irllm~k bl .. linl91 1sra Gcflh:o VfGg:mm."i:un 8:qH(~1'\m:I~ MQn,. loSSGli~ lC18 i€lO:~ <G:f~tiRynr~ 0 kadl!lf eek eJ~r '.. itt-er i~isil'lin iJrlilU ~a~1 IrIllmJindaIPCIi'[b) .Iilfp:~; o.1duk!1{1In !bIte uu1J!a'lUym'. A!Jm·IJJ·[iji1u11i~·te Blg,e1S:,. Fro:resOr' DR (111 'in., ~@ iss biitGn :Do.ru§feT~1iI11m ",0 _ ~lljln! q:m1l!tyor '¥,G ternJrtii ~t-yO'it_ IDYliu1~g AIe E1ngels,"'-m de! ~fi~ f1eiJird~ ~:k: lcekmi'i d'duk 'LUI1'i! Id\!J'~l!; fQUmtifllll mO? OOnvaliUfii aydln bo~'t:ide by ~ '!leziirnJti. i~ ~e !ekmr dijtu'tleyj Ilm~ bjc Idiri'l'efi.l'I'le \fie d'j~blAdimte OIrUJCil;]IU!'L~ryN~ VamnLCQ lfIikWlU_ okImlnm ~I!aTatImfYI. I~ db ftrom de:gll. B'i~fin~ btl Mliirr:uln gn~lmosrnd'o ¥!Iilrolih o.taQlk., at OOIOJ'mite~, lTirt ICIYthfii[i1i1m. k~i ocr!!
ttl!vilhijrti'1I1 :piU1lrJ511i1iH mh~ ,4,llilmil!inltD H~ ~Jiol'Ucq-)m:

I~im!e:. ~h}IiIfVc~GI~m~.k 'geldi. ~k5UZ", ibTr Im~: lIlID· if1fUll~1rjhiJmdm ~~! _yIliDld1i;t:~oo ~I Anm' do, (I SOIUF ~k~ do"ern~er[_n oo1il!::, [QmWigl~n yQ)~JfiI obmlk ,on~1l]

ffi~k: ~QiIJ!iI~,kiI. Cijm'ku, btiMJikl! denm~ liMii~~ ~ fie ~llikol1 ''lie' ,~ui generis ~1f:I1~ bU' t~ral iIlDlDn!llk: 'Cifr:l, '" e'lJer. I !.t:eii L i e~-~im VeIDt1liLD., TorilH 1m ~n .. vertd GXBIl~ 'lJiJJi·,

: -elI Milh!1Dft.. ,Mmt!l' Vefl~. ,Alh:m;liil C9vdftt. Do .i~n lawJl'l;' Tilmimlflt''ml icihiile mrn, d~;[1I1dg 1i1!I~~ ik;l~fJtlc!l IIlU. m~lim'!e.fe~ rnk iIl!!l1I!w m~., p-~ici m'~. iy1em;e5{ ~k ZOf~ IO~~: fIiilit .. ~ma s 1m.; Illtgl ~t:l~ nu-.. '~ ~"""."""u,., '.......al I R:,Iil~. ....-.- 1I!I;'I,O!H,!I;1f ~I_ "'_'iiI!I~HiI.;r,;,'1 --I ~ d ......... iL."t.-.... otf~"l ~DT.I_.~ . ..ui..... ~.lW~l_lIIIiJ! ~ me' .' :pek d'Oi_~ ~.ook ~ te'bitik .oi11m~ tulh:In~'

~,,!ubW

~e'k.

~fi,c,

'lirtkiye.'ye bGsit de!jj ~ ~a~k, IboklJ'W ' fi:erdL Citi~ k' Hsllt bfJ'k.~.. hie: bir DQik!lk _ge1Iilmez.;. ,getifm;e~, NilJt!l~ oetirebili r? 8u'hj~Hk &lii'fia] d~~ ~~ Cllk VIlYOD.1'Y i ne II~l~iooOru~e!i d'OnUy'Wl.! m. I'rke- TU~lennt. Sl!I itrm;m lkiiliimid"den !l)1J1~iMlJibllflll veyGl ~Ummid 1ii1lUn_ 8 ~l ( IlI)Ue:n 'bUinmiypJi m.rn? ~IiiIlI.IITuym1u:r m111' Sultan tf.arnkl·~. tu.a'S QiI1l~md~ Ti>!fkJii;ii '~I;lJI(. ,SmUum HmF.rrlicnn TUr1~ci1]1F ~ij oo~h bcDf~litlJl ~~J ~]nka Q.~am'k be:ni~.P uy§IJ~1T1G1"" 'ta 00 1~~~.gHll :S-CV~sme-'k [m'kOn~: bOyiji'k: Ib r ~flnnl]. !l)J~i!iIt S!!!lt'OJil Hl!lIlmli:nA 'ii-rk¢ilhlie hie 1bu_~lirn1 sOylomek, de mlD_mtiin ~eQill: Itnuadg &mftmlli H'omJd a: d!il!la~lb ,1'il,(lllqorii:shiIIim [~ne ~'il'\i!iQr-, 'liat.~'I!I) PO til,.. ¥~~IZ: It:rlrrrahllii·,fifiI'n.. ,Sullon Hwnkflrll sara, y~jiU~lo 119m ~, ,~ d~erUi bU~f veD-iOL e~ ~16i ~yIQ: "SulIlQn H'gmld ~Imlill en ~1l1I"" en _i 'Ye' c~nme~ 't~kj~o ~ "SDjil1u" momfi:e: 1ii'ftW'U I' otn moiyet .s -~" ~~ii~ il idi.B!lJl.Idon 01 II 0S3'lf Iwnll'k~ ,Amltfo' lUi",· nun BH;f4:clk.SMit' 'Ie I~~i~hjf 'lxu;~tMe yerl~ esk Tl1rk ktll~l)j~e4e~mdrenKor~n Q~ire:lil mef1!I~1. ~ ~I~n~~ ah'l&k~'YM;11 I-U~l[IIrij SuI1G" IHlrmhlllr:v ~ rrt ~k(!Jtinii ell;llbe{mi~ti[j,1l" Hmmid, ~~ kORl_rm]slJla n. crbl]:oiiimfl IlHI :&10IIliIlil!MIa WI0 !<:WlS I ,o'lrm.1t s_fl~al ~urten mlllJCf~ D~m edj,¥Oil': ~&],kalill .HOmlg'ln !btI1 mIHD _ • OOliiil1m II1C 'flev~I~~!!it,1il:l1 teYeGciih v.e Ulmodl \i'~n:b. Bun a _ mtKti Me~lfflet, IEf'Em~ isminitle bili Dn M.. Strfrr'et-.J IG'hlikiye: vel ~"lJret·i, ".OOfiiyemln 'timsoW,-;~mii~m.i DIIlnl tw - _e -me~,
fflfldi b610~e me-BSQ

II.

Im~d·in v·atil'k-" odE! rotunda

bir cUiik:odmiile ~'i11i' ~e SUltan IHO~, ~l\i!Jlidl., aUra" HQmtJ ihuya-' I nlll'n, Im;ti~U~DZ:li::lsn'U !b'l[fii1o'ii'iC!I te'ltdll e,tRijSlil.-~ 'l"oh$in pg$O~, tiD IilI GiJI' do., '(!j'ld])yit:lr:: ~J Lo IHomrd ~'Ili bi'r~!liiln4e;n

1181

memml!J]':IiJar. \re' si~ ~Ie 'Mh5eder, ,onJa G g~ .. .~ ~ ~jillg.iiil wf[I'1on -O~ b~JtJj]18rini' dj.ys: hftop eytwdi.~ ~I TiijJf~ler, bunltudn, k'UldUe:-Dft9 pay c kOfiobUfr w:-~ Btl ~~d'ar tJ~ il;, AbdUlhamit de" Si!(aei HQm~do ~JIiIlfilon YQ2;ryM: liR!nrme<1iI'ruf-e !Ie IbilMs-,sll Anod'O!Il!J~d- j1iIrk IJfi~tu:u kJ~we~Jendimek. ve tLer;Etyde:1iI eRel de li(imil*km . arHe Ii yo§.uup, ' ellc:timiu Ima abe ;;onbr. T~ Iii: to ~ 'Unlll ~Ikm~~ s-elsflertl'min en bi¥li.k ,k.u's1!r U ~ ml5tIlnmu~ OsmonT!kI"'riI.ml.{l!ml,, o.lmoloIildlw. Bu m~i il;;oloy b1r ~ !It Q'ildir. Mamo'"n RUM 've ErmelilUen;1j m<!li)Ui'f1l111 '. I)IJ ~~:dDV~~Silife ~~Mi$'Ililr.= Hrttrnird~ tnJlmyCiir. dof-iQ sonrati IJ1ioA ~l T·urke.Ulel'i~seVii nildtrebileo~ ,U eiim elji de ~'JiYti: I"RJ. daim~
I I·'

J~

kat A fC'IiI(Q :9'Ilk:ia a'


~j

'O~1'e gorunuycT. Osmonl) sen "8im'llil~I. gene.1 '~I8SizlTk icinde, ill'!'[~IDl'ifnln I - ktrijll yeire $lgrl!llnlWk i'li -'YlilI'CI I d~¥l!ffOr~ ·SLllt~on Il-hlrnid .kod'gW'. Sui kiln I{AWrrlid·j· d,e.YillTlite . iislgyenbirdM ."Je' ,rulsekfere Clf(Qnh,cr. ![)wleti y~tn1~k[elflJ kilu1tU''tmak rsu~yenler.. .1_ gjll1~lIjnJ'l 5e.:sf~iJ'"jnr deriD1ld\ n du,CD:rg'[or" TUrk ~Ei;o ka . : en(men~]. Qvm~k i'mrtiyocrrnu duy~v'mr:l!ilrnlla f Tel j~_ 1- r~1 YlIH dl$J i!iItfra'ki' \flOiYtn orgC ~ hlli1liL{f{ilJl11 biri~. QsmonL 1 AmBlk 1897 ~ai~U MY~su'ido SUhlll"l -omjdi"e ve "jen bill' iIlArilH~ YD'Jmll¥~lr ~.t. kie~de ,I!.I w'[tiI ye-r tIll, m; Vi" ~ rel'".u gel'iiye k'4Jlcn b I mine! c~rll! C
.r .~" ,-

f..

~ruma stilnlualinu

muhnfmo ew~. 't4Ehnmn ~a te IdqW en

~er ,de. IUzLiin yiZYIIl'01· kOlDJet:Lm~. !ef. iDaUnde 189.'1 .,a"moon s.onm,

11 -illire.t Qi¢lrtrI-~

Tu-f. ~

~ IlrOU1e8nfLj '01011 lru iko'IImJ 00Iz,1lonnDlJI IiIiliSJtim we pek tem~r_iij~JerM Ihuk.i~·,t- haJde biiryukir.e imilldan birinin ~e:f.Lt!lli gi - ~.Megin iCiilde..lIlii -ur~ sun gibid~rFI. Saw Ov 1]. Os . ml'h' n bir SiOJU'G • ~_ :Slnda dQ sirUyW''' Tirkife: dtcHlllnln do ·TG~· erde me-. 'II Z(1J n m :kQzdllfmQ~ I's~eyn Il!IJ r ~ i noo:ip:I 0 001<: rute1eID1I'irvQr:.. Sii':"_ M(:I L sc'hml n. ~Iirn
fI' I

c·)

ArIz@,. 'Dir

- wi 'Ii) - 'flla,l J-7~ bl •

buyii :e'

:sIIj b1I,l..!I3,n

~.

&f'

~~.

~IJ;'

mill;YM.

l~iIQ

Yltia!I"

wr'

.e

1188

'lfiI1Gte.. :Q~ri~Ir\lll1f~ Q~;1'(in .yq all biwilJili1ni J~~~e!kle'lSl1 1~l(Juk:10 td~ro,~ ,ork:!,ya lO!ik!yt:lr'. Tek du~-Onoon~1I1 reyll'emel do.mii~r mesl ~'eyo evl:~ e r OO:&:~ll]g Ilalf'ilIlUiI Iltep b~lrlltHrri,ViI~iSlea ooo~~ mil ~MrmiloS I: [bu, G~ln ~yl'riI'\SQrlI0rin. fi~~m,s.~tlllli ttembem~ 4[f1'Ei!'" ,illt) dontii1dimsnlerl'llil, rru'lfaSiJld~r. , ,Anook 1rT!i!JIUOI(: ()~I;l~1 $U~ IOhjmSIJI!t[nu~lOil1 SOlitlfG ~dllll-

d~y~r" beikiIJ die~ kGtvd9ftm~v~r. Eyl~mlew, Ib~n~i dOlgotou

M~

lfiem~I'i'I;.ern:im~ d;edil~ S'ijg~~~o k;QY1~;~~Skli:l11~<reem~ner

e:~il~r ~ b~llesilrie bilr, ,SYU.~,fInii~1 ~ooh~~do~ ~:roil'kiIIY'~~o~l~POOlk~ !'Ofllid(li. 1~,jt.O M'do ~i!J!,~~.da~ Tl~r:kiculu~ '~r~lijllJ.JJ~JWI~. ~ 1~ ~~~ ill"Lilril!: D'etn'e~:~ o11~yorr' l~tIi l,. llllti;~1 spruroMler '{fC'J1 GJf\~'I' Q~~![J~ d'e iQ~~rI1€ Ii blw 0'1WI~tuj1~I1i~r: l':h'k V'!ttimlU 'VElva T'Uf~
ic SQ¥(:I~ 1ocl!~"II(lnndlt:ll_o,I/Id ~ riden [Dar~fl~ MiUiY!Bt~mjk IliCJlre~~'~!Z(r~ k,lr~ bUiLCh;;il. MeJt~:eb-1MUlk:iVQ;'~~. da~1ll 'SOl'U"CI .An~arQ~VQ to§JI'I'1fQ fC!lk. odl~

O:c~il..

,~nz:~

h~ 1\'0 Cnlli ImL;liz iI)'la rok geli'for. TersillCl'len d~ silyien.mElir: 'bOr~~lk !I]¢jll mlQ1'dlrJ 1i'rI' I~ifi ee, II:nWl tJillk~ e~1 ~uJik 'OIUliJ'U1l!IJ,l.lykto'I'1I" ~QLumun d ~~'iij<biN~m~ye~~~ k)t)UHi~l~riV>(W~~lini)lk, bj{ Y'P!~ I !~~lru'nd~1i!i oroo~'O elk Iv)or" ~tl~le d'al cS5ryll'erebUi ~im. ,S4er :an~II'Ulml cii:ilr. ~d:arlhin en p~ rii'ail;J' geli~ m e~ r~d:8n OJiloo. ~ ;t!;hul h,~n enl 'Cl~lh lI:1uMlllm ~ YO$(aII1II,yo:r., «A~IIr: burt~lh!'!ii:a", +ll\ilg,rlillk.:oG~l~'i!i1enln hm'bEL~IC'i$idllii.. IBllh s~ bo~1c1CitOri 0' de :st1vlenmi~,'~ iI;C$afmk, mIU1it!l &t. slJ~e~Ir: 11 r.~ clij!et. 'CilmCll. rile xom!j:nt~ AlffJfi<fflIl'l!1l 11111 I'fl dotiadon od~~ c~kjJrmCJ~~ne 2l!'.l1lmrl!!li'lir.lll k~~~ r S oIf'8c.ek:7' $frlbik!11'i G6:kmast. ge~iSQ~ clSirnT!'I~{f'in pel( !cok dijzenli tiifi(glrekE:l~lnl~ blr ,S.QflU 'Oiladul'. D~lrlrVt]nln, ,ken en y~rliillllgB5lnde sUps tim", (ih'im,,~~ llinln gOn~~ bt'lli-t1~lncr.i:'l1 'erBrdialjlu b~~] nil ~VIB doArllJ!'S!i1 ~
h:~r0k~t V\0J h~:t~~. 'Qi~lJk :si5k,~vor, I)o~ ~USQUk" ~,I~ vO 'qar ~ hl~ yO!v,~~ i~~ 9{Dlre~n 'Vo,vo~. (ld~glo'" bl,r OVd\i ir!I'r,~11a 1\1'1 ~,Li-

de1 t~lu., lijr~iye·ds

1P11fj vllilunfliln

ru SiYQ~ I Bl ~Qiler Foki[u 111_1 o,'le mit" deil~nre~ .Me~teb-'I

M.JlkJ~,e..1 ~'htillil>e. kiiJ.Iirljhifl~~i k(Ugr'L(l:~tn':1I0n TUI'~k. Ce~rlie~ gi'llil~ iliI ,kiU~:uI~~ Uj,ytilll IhJ~'1 ~}WI bUg II~eri lft;;~,Of: '1'1I9~B Y~~!~!'I!"II U 'Kasun gr",uur.a ~I$t(lnbul'o gel~R'!i YusllJ'I' A~~ur~~~lu~ mek~ ~p :slliQltHmd~JiI tclrH~~! N~oCib A:;;u~ v® V~i~td1 Oe:lebl'g 'll'i z.;ffVa~t "derek ~,ii'Jy~U ~~(lSI va so;d;~Qa ~~n,! ,mcn~d~ ~I~ nir,k, c~mi,veUnl U~kIU l(:'ji~mi~'~l~, lOrk mil ~iyet(:ma~'l1m "UlU1r fiI ,kQZG nllir!;()I~I, "f~fk ~m 1,G'te:H~~I!1i~ Ilk Iw~'~UatU::l11l'i II nflc]SI 1m 0,MilIiI(li!lRI mlk~eb M'~lnd¥,~l'lIml~ mQdQr~ Iluluwaan CaUll BQ\tLIiiJ Od051 nild.o m ir!~aklew~ edU Iffllt3 va 'iIi"~l~lk ~rns~ ~ c(,hyla b'l!r cem kvelln kill!wlm!lla j, ~,arc rl(l~,tI~'1 n'lJi~t i'~1i''' Y!JJl,8!i.lI'f A_k•. eur~l.e g(lI11l(l~ klu~ Imd!~I~ e~'dll lleg IH~ Ak}CJjJfI!(!Io~~U, kUIFUC I.iICirill!llls'filllii10rl filii 1#8 ~~~~~(mrm:'ll In~ Oldu~I.':U'iifill 1)~ldl~l~ n tlAh~ m~!l lMit~1I E~"dl~ I~mrullah Ef\9l~d I, N~d1~, AluM Bey. t, Bumh f'll1!hir e'~'Yf ~~iI'Jtm,{j~~U CaMll e~y. tbl!llJgl~ll!iIl 'Ii(j~rz.ey
~ II!) Wfl~trti!JI§iiID~Il,'(!!:ii.. :Be1"1iJIi'l',ijle, Pa:~1·&"t(f" imiW~ rill, :~IjS1f~ri fm1;t,~ ,[l:I'U:lm i!!m'lf;t.t! 'rQn:Ic.L", ~(IOO:O.l91:'. b.1tm!l1lUi!:if. :O'Il,rl.i¥o, iB>O'nk il.61 !(~(tt'1l': ~1£<r::H. Yale llilio'l.'Qs5:dr:l:i.'~; iQuE!ldleJ' U~~n C::lIIlbel h}ktlh~n1§rE Il~r :Llmjn. ;a~l(:~ byrnk ''!jl\e'to:Dr<~t !i'zilllm! !le b~ir [I*~.n"k klllr:semI'. ber'hnldlCi ~~m, ,1)'laf'a'~ t:T~rlro Der,fj~~11 Yfitj'fi_i ;t'1"!lrk Vtlil.'-

I1I,6S.i11111.aeby~n

~u 'l.bbO~,!loym Ylh

rTI

$0:11

'i!JJVI h;J~d!e

~Ii.

'TspUJi'!i!StT~ di~om'l~ i fIJ lira m! i 0'10,[11,'~01folC. 'Dijks~1 C~tl~ ~ m lerilfil itmr;a~e~lnlr!'!!(dijn'!f!lll~ rCijro onlo~'~1~. diJrni'i(D'hhlfU'i kofo· ~ IlcmW!lfj 'ko l\;'ill~" :V:Clh1k:I(l1iil 'e(J~, ~'tIl1'k atQ'l'itllirlQlt. 'cwle: III: Co,~ htl 'tu;::~"n 'Ia(1I'1''1 Q,yrl': liMrk;~~~, Am!Jdolu·ViJ ,z,ople~mGye M~~addd(ll'~ "(.0ri!~l~n ~titl(lr'~a:f s~kl~zY'~,~¥lldQII1Il d~ml] lIJJ!\i!:I!!I~" 'OOm dunvall~~rrla illrnk.~e ~,e:lm~l~erru de. ke,ndi~ierlne !~mfietUleI Kdjjtr~ d [J.murm,CIl~t]rI'nl'd~[l S>OI1iI dB~II", b!f' ,1llI"'UC ~dlnln m ki f~ rl~dII~~~illil:~kQ r~ L CBkfJilolcJFUlru;lan ~lrJiF!l1 VII n:ctf(!l r sorwro Aru::i!CfiDli!j,~dlQ' TiUlrk !iV'~ BiirViik M met MI~eUsr\mI] 1f.a:mi!!.ltGlJ I't). G~&tseJ cl~PI!rnlei'11l1'i!, FnilOni51;Vle k!o~'UllomhrlllM!l' o~lln (ii;f~fha nnalYClcag,1 t!l~r ~u;;rGmaYI 'Qlor~1fOrum" Tarlh rnt,~ k)Jd'ar cU~.'II! ,g:Ulu Hokulill t. kelulisii iiI'. ~dz:
'lIiIetI.J, ,1ii.~1)I'

aa"e~ek,

Sonk.ll kalt'llnlllij~i'iI

s;~r'Gslwaegtifle f.iv~rl;illillml!ii'

bir ~!Ilf(lk

dio!lo "'~a! ~~ltli' ·~i!iL"let" EI~~, :n~ Be.~elMUL'~f tWlf),fil'll Ia'BH I~rl"n!e 1fi!L{re'(]je "'k~.$in 11~~!uj;i!llEll'. ~!~= I~ ~~, Ml,(I,S;'~M. su.:p;~.1'l,l't} ~rl, 'Ce!A'~ i,I,e 'i7uiU':' , btl.' del':n~~ ki!JI'r:'l,:li~

aunr.

~!'

"y6tl!M~

e~m!5'or.

BQ~D

1Il>e"-

ptlmliU, ~~li't 'C'el~l'hll 'b'ttGht(!t:. ib:U: tJl'~u.:r _~rl1~Y'0ir~~.('I.I ~ ,aLe' ,[(Imt; 41:11 'n]~'.1i _ Ahmea' Bedf~ itr~i'"~li .. Q"~~;h bJ1f".Hlral(H"~~ IL'IC Tc!lii'~ Clm,~urfi\l'd'flld'c ll'itJa~~p~llitr.ei'!:;et!t'ith. &:mi~u~, ~~i59.u ~i~G'~n

a.m.:

,~m:-'[.;:

M~n:ra~tJl\n:t:h1 ltorum:;'l, WmLty,etl" Kernen ,

'100

1~rtl

kullQnl;lt1JoQI IiSom em Sode Os.iiItanlll iii~i ,d,,lalrJe: Ownefjl kert~ slni IiOSli!!mlithl difi n'iiyor .. 'b!H'ih~el el1'lell1., te.mbTa,Yici we SGH~,tlnel etini gooJtermekte ge.cllmiyOli. TUr1~, Dem< i~~ ruwlln"il1111 l5!lunb~I"OO~ Ig;zQkBQ,m:Q~l I!ledern,e !i«iI,JKUiU\fCI .' ~I'r silf.. r - _ - m, VurdU Itum!1 W{m'. t()uJUctlfam ibaJ1il;ll wk oIurso •.Meh]Ir!(;I~,'Emin. Ahrmit Hi kmerl AtimeJ AP~· '"MI-, ," ode Ali.. D.r~, ',I Muhklr Vie ~1'n;e A~raoglu 'If'ul-' ufo 'co' )ul''ikh Ib'ir dzgj: i2itm,e,mesi g;erek. 'F.mD'kiJ~ Borlron -0;1 pUla ve PliDnyor~ ¥a:nil lml va III un berob8 in; :;, ~ , irdig UUimc..!a~~ru~ iOsmmul1ri '5:ijFQ~El1-'Q:nrtJYl~ he ,him e..vniflike '.• O,uf.~sizhk f~~koijhjTl~Jtlm,]1~ netI.
ook~1 , ,~!oi;;
CStillMrIlI

r rdeJii biliisinin oeh lie] M II!).o.iru"dUir. TQr~c 1mi.t. Rusya1 ~ rul' ,~r""'m. R1Um .l!iB, So$val lIlE!mokmt iJei' Itiore ',e "run u [tlndfJI .e 1:klh!Iil~] ,Ieril coin d~tlri1 bU~iIi U:m[U'm:, fIi d ~m~ ~ ~i1m.ek ~lD1do 1(Q1\a bJ'r ihomke ~1Th ~O,~vi'" bo,. fiI bit ~~ IDCUilibSl oloraT< onQlJl 01k~J. Holl«!!l dOijfiliJl git-,
, ,zQl1;Imj~ l()i!lJtt!!1i11Qr.

id:eijJU ~DrtllJ,VOr:" !lint< i • (jlilook G)f,fe ,olmos. ,ge1i'ekiya • Tiirlk~Ei 1 ~f.k g~lj,'Oc: Tl1iIfif,l;: Y'tll"d'H Qrg,ilbii etmflf11d'O 'caton

der~,-~

"e

,.e:-, Ie ,-

J,

,.

U' U-iIlIY

SillPe'kh yo~ ~QmI1rOSUliLlJ, "flF( SO¥iliSmdo ~ JodI: ~I f.d:8 &!Tp IHomllil. A'~f([lo(jltl Yusuf. .Alh' e yet Tevfik INurerl~im. OemB sat1ir.~ H'iii~inZli!lld~' Ii i. 1{ ltill StI,p.. Afclil ,ullUQr~ AbdolfsWU '1" Hoi '01 [Dog
I~
I ~

'(Ifill, .. bilino olartJt~ "!iilrltmo vo, J'U 01 olll'JkelllJ TOIt;'el Q'lIi1tlll'Ik:D,.,'.

l:l~di ne liliUfp em-ek, ve!mu ~r,g~lilJirru bir miUe' ~~e~tt~n I~~~a ilTl:a~f ~akWa~~rrrl rill I,~fJtI oolko

Ir~1I1e'~ AI;l:I!l:d'o~~~tttJ slklif!!lm bilr

kjj·

ji,9'jll'

il?Qt.-.i FUn~R ~ir:gisimB, £«~f~"~(I; ,Wmld~fl we e~ii',r'eriy~~ yer aJ~ gijmliir:. :1lJ:rk: 'Yu~ d,erg:i~' StJ,. (J,~n S~t~., M~a;1i, ,kq..Ba~, :l.\~j) , 81M N~'C.~b. 8a:~h, Z'ekiF Se~~m EnU .. ~r. Sey-

,:pilli i~~Jid~ yeni, lJilt' e.\b;~L~"

Sgr-

'ellfi~ ioorn

~~i~~,n
_ ~j

a.~, btl" .mek ka~kran,u ~ydetm:e"te '1I:e


,~ m:HinaiRa B'Olf.1Lba:i,lOiF ~arlti ~

FQ:m~ N~l~ 'f"aJ1Ys &fm..~~f Qmn §O~'r' ~e ~jB"A '~irlell'"

Z'i;ya·,'dan DB~,o;i...
MnJ..

~,. hlo lifn, ~p'lrum1:Qja M§:m~lamr~ 'Ye:ni Wr edshtNoI; h.i~lniln if ~ me~le~nini~iliJ'"Uli.a ,aJl.~iJR by UM~ ~~r~ bH.,~illBhil&-vv~tj..f:smnh~·~ ~1\d1;., g~J. 5jne~mdtnl ~Ie ~T~W,n lI'li:yoNar,. 'i~e Itsdalli )i'.Ok~A , - L_, .... ,~,lliJ"~C:: If'Mi~'~' ,~u. ~~n 'M~nl'~l6mr:: JI T;CI~~~~ Tlir,if: .$DlP"t;e; ~kiim1ilf~ .. K'ilI!mtl&9l,A,t-a;lJ~ i!'« ,~Bjj.;Ifha~.-;l K~t~ da, JjlRe~en: ~ le:r ~, :r,ee ~dQIj" ~OOl1C~ i.s0~ l)'ed"r~, ,~~ l'e .lt~iktl,_ C-9g~~y~. 'Uiy.uihlfill,J:loJ;t k~1. ~
"',i!;;i' ,,~_ ~ '.l~,~

da~1j1 ~m'6l" g,ibs;r~'i'r~ hiB'tId:i6l6mj~' a:~ SPl..i!mR ~Jifenmi~. ,bt,u. da;~k y~:l'~ ~;ir' nmcYte~ "W,ei'Wielt ~m4~

oom.:e~~r;

~:r v,~:T~m 1000G.j(~,

mm: \w~"dJt~iF da; d"'6M ~~ hibli b"'T. ~1Jdi·m:i\~ BI~m're:yh, 'hQlt:t~~, bw ~~r-,i $lIn.~i'H~ RUlli IIii' ~-& sona1'll' miilli b,Jr' ,e.sel'i..ii; ,~riII'JE: M...""r' 1i!.&0T4 ~r" b ~,- ;I~jws:~wr ,giBtW.eri )l'o~ur~,_~~.s:~W· _im.illuiI_ n.e~ ofd~u 1Ji'le,n. lem ~ml"la~'m, arralsn:,:rda. ~Rllii ,y-opalti1l'.eool',feritW ~ .. Uyo.f"~ ~r., ~~ yalun ~~ki ~~ ~r' eem'urhl bilc'n Y0~~q !i!l!Mu~m~ i~.D. a~ taka"'t!: oi~ ,i;(Il~YlJ!U, Infl~1s e~= ~~ ,M~lli~ Kimlmi~ £inA iij'r,I~T. WmiJfl!~z epi1't ffl4~!Ei!~T ,~D-mil"' Itim~ .. , els.~"::Ile,., 'te;rB"ul~'!'DUn Qhli"~~~mimi& ~ ~BF'1feF'i ,.aruUftZ. 5 - E'$mirl'er~ A~,"In. .. Yunad't'IIR I!!!lfsonelef"ind'en ~ batir 've' ~eJ.;.,dat" 61'~m. Cikln ~ ,~_firtnde.rJ ar.u;a:aGitiilJt.~lr' fii,}.

~e~re.n~-n. D'~,i:r~ ~·Oi~;r oW~,ju I;i1U"

H·p!~III. ,~Drn~a~~af", mU~,

"~r-

iId.e~ ~f,el:
S4)1'afi.,

1kIt.lmm;d.a.D h'lmiil:erini ~se~$t

~~E WT-de StId~ji. ~;i~~ ."..e d!\l.~pd~ ." nUfJ'j~tltm ~lJ,~d de;n, ,11l.t ~~Me'r ,S'e""""t-f FUfUlllI."da lmndi~m ;D, ~~bdM-j'a' m.tdw~~d"~~~
t~= .

Aml'!'umai dU~ hec-e


}\fQ~iU·kD

bU91iU't m~e

~e.'D]j

q;Un.

lio;'net-.no me

bndini.-

ME de au~tin~ii mkum uza, (l! ~iI'" 2: ,$i"ifferim.W kce y,~ffi iUF~ ~-e
~~~a,"y,f,s'

y4ba.r:le.rmr.
~"01'"

§e·my.~!ff: bu,Paim·

,..t~
r,

;~~"n~, ~lm
O~

v,e-zrti)',~

,o.mm~ ,1lze.1"'6 y~:


[.In.?le'nni

,~ejR..

bi:r' ~'kil In,·


0,.-

,hj,r:-.$1lDt. b~tJWlla _,yu ,~mJ'",'We:

Ji'D',Oaimr:.'~inlS'm_!I,
~"'&C:JUI!~IF",

'~'ln.'fe her' t-a n; ~rJle51Ir:: ,hmas~ ,iS~'~ ~i~,_ ~~~fil.t._ ,naiu:mJ'i5f;. i.M1h~~,. Ye:-t-er ,iti helf'hs ~C: ... J'... ,...!:lH.1! :........... .Jl:: :1.,"';.' ...... :'I'I;·'.J::-"" .... iIf,~Rr,' III'IU!" l!O!:;;lI'~ ~n,,",:c.. ~ ri~J; '~m§Un:Ji~ SOl'JIlwi'
,J ,_

y~n~a;z..

hliwl

Jetrn~

ihr~'Ul;by_tiS~., .U~~ru~ilr' ~eri.m,iM ,~·mrtiJc". f~j bj~ ,~rum~ ~!ia 98r:6i1'1 ~6., ,ifl~le: :maliki.z If·"}.. JmrWiP' 'flfflla~Eonm ~ !C'umle i~ a~i.y~rf(Jir:; .. lbd6i~b':r edl!ibj;y)tll'l: -?IlCi~ ,fle:_~'rnte'k.!I' 8:e",e:t:.~ FUl1ltln'"m\I lud"(ll~ $tlnm~, ,s«~_n~. _ y.'U~ adla~ ilJ~'n Idi:rkrin. biro msm;lm §i,..
P'"
qnd
l{iIIj~)

.. , Btlhi MbRkr b~ _

mF' )~ ~

~ri~R~r'

rdl.ll~ l';U 'Vel

yold:a: ~qr~y~:ce-

yo~t Biz

''li'Utt ~ 1!91~ ~~ru, H.a.Xi.raD lj~ h~.tiIi. ~r.n, '. ml'llli9~.e Ge~e ''l1'e &rld~e ~Wd. ~-,
~.:.-lH4~ ..

Irilr'a. ~....

~'d-[!Fi!l!;m;m.

~911 (,~!5' ~m~DL

U33,'~

M' mal~satlE ~ ~If, 'm& l$n;bp' ~ ltD

m~ da)il'ml ri-_

-denyle

mr~-

rroFUZ.
l1' - ,..

rek.:etinin

e~irl

enne ~

,o~
"':

RUridgn
~. '(!Jfun,

CJn.tm
O:n:i~T;

diF., 1I'a l'~ai'1a

gUiM., ,c4ebiy' ,'~ . ~"

:n & __ D~
. ~~,
,Ss-ifil,eT

_~

,Ii~ de one-nb ~)i.' ~

$01 ,~e'-'8

"~f

,I

'_,

~4

_~Tnh Suph'i bulunuJ~u({W!~'- art OOOgll ile~ I'Itilmt "f:efiOklfi!1Ceffliyemi~ flirikcitDJk, Iillkim I ¥8. b-iJJl ClkiMil'Il egil1tn
1

'_~',

oum~ IDok~r
-

' rucU;rcm o.Jailil Ziyg

n va ~1ror.'In1,d'Il.

HOSeyil1Z~de Ali IElerV,.Hlidlde

GO '~rp. A.g009.JiU ~hme't.

O-oo;lrn batl m~o iss


!tendi ~:riml

Ed"~P.

. Osl,mv,

geneter 11Q geail:em,

g.erJ1fha~er·.n.
~ Z'·

COm_} or
eJ~ .00

lftieC€1f!e~

De.nwjii·ni

bmnbJ".
_

mo g~

. m-r,~e bir1e~rdi

€Z.}!'nh:yorlor~ .~
a

nollM,-

e_-

atllnd'~ Wtin~ Oll!ji~' B6y'tre'Ce TOr1l!l:oiWli]k'-~Iii-du -sii~ ~ (]~urun ~imdekjl OOM\~lm~'rdun 1b'lrisi QI.!!'l1Jnu!.lno gBr~t

r~.

Ohlf;~lik gen;eI\Ii.

'f1W'~Cii~ Iiir 'lei 0'1 mayan ;ki'lleni(j mal III , i!l vor~ SiiH!'C Id de oyn~lY& ~ CeQ Qi;illi'iQe dtoruk: so: m 'fJrgW. " . ~
IltI _

avni}ylil:fr~

liJtJ,kOIOlrciil..Hee 'OO!§ik_QHill ~lUl'I(jV:Olid(ill yatwV>OL Sa§M rgum-~,.. le~1 rudi" 'YarcrbkJ1ir: Qrtc.:'Cfii: e~lllmjim zorc~ etkljQli.

on 'tilpto~[filll,f:; crlloral 'g6re; CQ~ diIJka illm!lsllllllOnJ M re~ .1 ettiler_ Dmlimnl~D Imool!l:iOlOI"iII .gihiIHeA~wpar·f_(DI ~1f1de. Ke. 1Iol'f,(G.Q MnQO$o'd'o j'sllnnik kJI,U[4!llllurtllidlyar "fEr lbOlilem VCJ.~dltillr. Ancak ~oh-a isJami ~ ......... .,on ~i' ·..... 0'1 voe -Ali"ye gore. (Bu'bo," «miClt _ iinva gti - ~-- un SQWIIl,!IClfliU a 'dulor. n Ter. "f.anczlmQI'· 01 tum tie" iler-d'e is ami k bir 'OZ 'itO ~
IF
I

ZiYIJl" ~m.o ve ~mmJ~l: iilr-~ Delik.olllh·dtr~ f(!l~'marrm QIlXl _ 101111.To~imor'(I bir t~ki'il de ~ldlkif~rrJiH b~hnivo~t 'Ie Ftla~:; 1t1&D1 dll e d IhPC ole ~ll;lllll;~O~ den r~ net ofuml istomci .;tegllj~etr- ,Zi¥f!lli. dzeUikllle, Kamal '$inDSi. '!o !;umda @Imodcn holk¢ldl (tilr.. 'oo:.n'<u ,politi r, ~tt. Au life F~a. 'lil ,~~1i~meleridjlfil8. ,ooJurm Imln-.
I.. 1

lan1Q~I(j

oo~

h • Wll'aymJrulluthlllr~

I~IJ_I"~ ,A,vdftmll On~ins liz11fh:k!iyfi"kl 1U!l;s(n"'fi tlfi'" · I ~~' wgn~rnl i~injtin in. DYlm~IIDn 1'-8591 Kule'U Vo ~(iiiSI''nj~ m Ulrihle" ,.' oliS1 His.:t-OJiagrml'O y,e ¥eli v~ tnm n Sirule Iu1tan {;'.OJ ill Sc-vye.t "liii1k.alogla I., nerefu 1ft.

hf,dim 1~1iIu" JJ b

e~1y~'d-an

~~'!~~~l'O

19M1 K . $ACrl
'Vli '.~'i' ';'U~IU.r

~Ii'ii,1t'iI""l'.I'D
£Ui'~~'.1.~

'~rMi""HeJ

va

IU.6Et~~

nn...TF' ~ r» .a~~'~

oJ··V.'

.~.

Key ronmn&utb'· Nt'. el5lMtijin€ iRa bilt~ und'u., b,unu b~Mda m'rllJm-(l'~l~mem' a~ lim. rOlY~f:1J1U1~ndU§o nsd meia_n w:nDif.e son. de'yebilirim.
''See

of m.suz etki

~Ilirlu:~m l;ifen. Uhu XdlU, '-l:i ~Jnda •. b~;rfai'"la;m;n iii &eM, tla So .m;p gfd:e-n lWIwjQl'SY jtndirged'i. ~ ".:-: ~D,p,mkormrq. Uhu itt: ,e'~.yoryu~ bpmk ;hlriinden -, - tu~(!f~ ... hi" ,(faNnin b-~ YD!DWCiM4, ~11-l'a-ir IUD nlr.rRtfudn- OOnuJuP' d~mw KOyI re~n~ o~uv.ucasY. bir ~DrlQcMlndolhl btiy,ui: &, r me:~ una.. AdoM"ruEl ~a;rfS~~ b~ksg:~ 'fa ~lon tl", yana. batk:a~ ~J.,", J800 HUlon •. bun n oJ " 19OO :Y1.'l~.i'W~ oop.-.· u.m.sol' pt. fjs ba WR .Ql~n~fen ol':llQ!m-ab is' .~ mm~ Ny NNriCfJU. o1tUy\IIICQ,S«ftU"! dtj III it _ IS, ~JGn b r' tipow"i) oS ~Qhip. '·stanhtd·~ g dat1.m.,. i.s«~ye. I~J ~eyD do~-WIJ.. veR.i:l-)f1ll dn sad~Dl;!' Et'J·.~ ise.. S~ranik \i'ie)'U bum-diltJd i:J!IOl-oJl _l!Sutdan t.ailM 5D"IJg(P,ifir: K_·ka~Q. .• ~e'G bir' )1'(J!l!~Jm. ffilbrik4'a\l'"_ 19D8hjfl;~, ~1. Ie .~;r OOR\'iil¥G do'juy.or. ;fsu-dlikJ~ri ~1tut"" gj:"l~r l'g;r: en g~lil1~1'. f\IJJb~- e, dliiM SO~fiI!I Hot'b"'):'R_ 811 kI~ Mlirby.e; de ,e~.eneJ}illT .. Sn-ayia ~T bin. ne JOmJ .smn~_ of,d'ug,u, i~n me~~br.,m. m ZItIp." yen i'R eJine ~me~ kI,u:aJl~'ma~' 18.W '. '-mda , _'duju gibt ii:li~&: lperef' Vop~m iJ1e CVOG b-'I"~ ~.~. SH~lTit11e R:ftm.ek ,de.e '~POlof~_ .]!,DZg,l-mn-b:ir
t

l'Gpfij~Rj,V6 dnl1Qi~ '.'gun 50,1e:' .urll G:~·'t!ih'J'Umn. 'rum ~rob'el'mlttgiRj. !bfT di~ tu:liQmay~~ ,_.jJwUfiJt He f:i.e~L

_I" ~e'
l~~

_.91

~l'fMt;"

v>£

b~ Po:ri!S

w,...

.l!3sQue

~J)~ ~er~~ ;!'mll"~den ,k·-eJ ' TI~b~e'.. eya IJ' r.-bi)1e 010 rv. btq:i,jlJ!-

1f99

)ian· eq,~",m,~SOs:-yo.wIi. WZUJ'"

.. ;,/1-;,

If_·-

,oi/I~

yQ .8ult~ ,B,~mid'il~ onlQf~ ve 1';s:-mnbU;~'a fW:mnEilk: ~r~~ pa ,d,a K~f~~a 've)I'a UDkBdD'llya"dHi e.sbE 'Osma~b topmohwn d.u~~_ ~ 1r.,Bu~un, ~Jit(Ja ,tzm i1" S'U~kimSR ''''c.si~esi;yle' ,a.sd~R, Dr:_ N'ilmni 'Onte~ g(7tKte o!dug~ RW' bltr isfnl've _"i'&'e.' :d:.em8~~ref3" bQfh'a in~len.n. ~hti~l,ei,'en-n'n\ y.~11dm~fQ. fiir-' iPi!ye':y~:.B~llill~~k· e g6li:p' ~I' y~ma~ do BU1m~~ YU$uf BU tinolojiye: pelt ook lllyg,un d'i~,flyor: dedesi S:t'u6y,mar.r.Ab~~I"Q',nlni .tenin~i dle J!.I'*~ r:en Ka;zanr~'n en zengirdeni'1.den btris1 ,aMuguna ha~1.nemteJt ger€,i'aY'QF. Ka.mn~ur.he,. l'erilnde M fabrillcdan '_Gr,. bunun; &cil YU8ufun. bG-~, H'~8an Jj'ye &lill'Ye". ,lB'l,fj yamda doPA "~ul", nlia!M. ,.~mda, ,jfre'n;. '~ 11Q~~ oldu~ glOf. ~figm b~ $,~ ~~y\bediy.oi''+ lJ'l.d &~h1n ,Bmn~ Raw~ f4brihala:nn. tyi htr' y,tJ,itlet.ieis~ g~m_yol',. U:kls: Y~.~II ' cc eW~ oJa.mlan. m~p l~mnlm~'s ,gidiyorLer. :Z~!lt7tnU.kf,f3n l!Ui,yb~d,~nt coJiJ; 9Gl~;Jb" bfr-' B'Q:rbil'B Ojrenctri .o.Juy.or~,n,e1ilA .soyl~meR l[Je'rek. Kar~(U,D.Ve Ti!iT,1d)'~~ lln ~iNlliin ' Tfir~\fa

me da1lU-'U-7D,l1"~ 8tuula"n.

'yU.J!o;l;,;.js.~'!lo!'fF S'~ , , so.um_ bi.lI" $ij,Te J¥,~R

-:m..~:iI<o."_'

._

~ ~m'~

il-:I,l.!'"

~
yo; ~'~"

Dev

fnden.

sm1.Fa:

,u.

Y.u-'

,S mp' o.lu)'G;r~ 1908 ._I'it D· rimiM.SR S;OfU'U m-rki.}(/-y.J! dO~,,,~ m~u dem:ekkR ,RUru,JOl"~ riir~ D,enilem .. T,liir~:Y'u~-dr.. iV~ J'&r ; ~, 0.-: iiIIfBril':tin bU"rul~'~ ~ Yuut _~m 'Vurm loman ~u:l~F~, DliriilrilRun."',a. prole.,se(F alBmyf),_l~' )IIJ.bn.da Dol1Ml~ "Wl. J'III JIIrt~ , -e~b--i, ,Wlkiye;"' - 1 :~rih mUdeeJTisj 'Qfa!" )for- .'u~nd1l.eyIUormdm. A.ru:rdolrtya ge~Rmhm u~ e.itnli>-or; lIaJ.i.d:e S'CUUM.. YIiW - Oft _ d~ ne_ ~cin.. ,N,.,..", J.Ue.il,e' jR'lhi'M~lli·nR,. -biT m.. - Q.fret~ ~_ Ak~, ~i' s;1ere m-_o'~RU~Orduao diyor. H~ a~_r,m"I" YUiUr'U ~sZ!D~n ,gli~.re,. d_i,u~iiml \iezi:vo ron: .A' _- rn. m~~, he- ~m. c, j . .- , r.' ~ ,J-m, iil.de-,YeJ1 eP~g. QW~lt~ tcjn,. ,wk S'Q!n~.n~ y;&~. B.w1« do .b~-Q.z dajal ,_~JmlIk gen'~fi. Buns -ro-~- rtf ..B! -ri go 80llin dGym -,yt!Jr v.e "'usuf AJ4um, !ite.' &irlikk' )'OlmW~ _8;-' de {JSgen feylm anti g-Ide'nk anJ'atIYo1du:-~ ICUl1i-

blifD_m.

te~

Ki~

~o

00, brulgll,B~
I,

nemJ,m e;tI!iM~

o .'

uri '_··ten ,SO'll!8

.l8.mtEd a~o:sJjgr~:ns~ 'Yusllr,UJ!:I, e~t~Id~r~ .K.G:yb~t-f,fi~~ bir truri[4.V4 iJjisden utden,Yus,~un TIl!!"'w~ ammlJiW i~"i ,~Y~t ka~~m~lmaz_;' fkl:M dog~~
kfd.'~~m~cS:l~1. b~b!eM6'h Q'e~

~mQ~

O,glu i.le ~n,fcde bJr


S .'~

,thtt!<U~t ha.reitgUere

N~'~Y~ktm.,UtH ll',h~ dal~ yl1 bitiriyor' ~'e K;unnay' s~m"mc


Rt!iJ)'~ ,OUlmf}10r. ,~8.tl~1i

,giUe ,ifwm!3h:t-en ~&aJ(uinj!o,r' Diu(I"- Rarbe' yeo' _ fifO'F', ol-dudan ~l,ha~'i{j,'Qr ~6! ~li:i!b1e;!1J'U'; ,t~e: :.silHrU ,liyaJ". Paris~eka\i~YoJ'. Siywl!li tmn' i8r OliU:)lOT. ,;(lr~y.a:ya d'';bwiyo.r:. A m&BSln.l'n r~dJ;riludmnnl ydne~~ J!',~ baftr.)"Ol', semtayeneJt p'Fii:ll:cfiUincide YGj:QI'or:, IW5
oa

,,!aNt; .HaTb YB'ay.,nihyo,_K')!!fffi:lBy ,t~e bfr-lUate; g~U 0,...

de.wle_ iul'lfJ~i~nI\1J:ig, ,fb!tat D:h1nOOl}~ H Gym, unwersi· '-m ~w iJ1j ,yoplik. ~ yu~ :g~rtiR, ,cf:r., naa TDr~iriub 'le' i)r Ugw o'rm:rdt;, PlI:= -:s'~ ,ejiti:rQ. fl;j'j~1 -V6 Du. M~J'do ~e ,{(Ie>-. , e,. Jrdi;' i )'~gfJ1.{W 10" ~ iu,yaqamadil;. Ba-baHJmn do 8e~j" bir" bifim.de ~~ ~I OftMtl.fdI.~ EfrJ'td4r'-' Can~litd b,~r'e:lmde ,-, ' " cHjeri,ide _-_ . yjU'Qrbnlo ,~tde.d:il~ iJmUi. 1933' _ r~r _,. tit~iioo.en. blJ"Ia,c ,a. rSiG1il~ 84lbi .. (I , 'im ~ pre", 1931 jiI [ridon ,i ibG,~ Ill!' oiIlY~m. SmJn ' . 'ftR,sudi., ,it '~ i •_.aId. ,bi. ~u.r.. fiitrPdJf3 I" : ,memJe:kt.e ,e'finlt~ri I'rl.,_, "J "ur~u~ OO'~n~ ·~r d:ahu ,~andlnJkk_ ...
~.

"~t bembeT

proiuo - .'16

~-.

i'

.~.

_100:$.

y~r