Syukur ke hadrat Allah S.W.T.

kerana dengan limpah serta izin-Nya, kerja kursus ini akhirnya dapat disiapkan sebagaimana yang dirancangkan. Kerja kursus yang bertajuk ³Sistem Sosial Islam´ ini dibuat bagi memberi pengetahuan dengan gambaran mengenai islam sebagai suatu cara hidup. Ia menimbulkan rasa ingin tahu dan dapat mengelakkan fenomena salah faham mengenai sosial islam. Akhirnya dengan rasa rendah diri kami bermohon kepada Allah S.W.T. agar memberkati usaha kecil ini dan semoga kerja kursus ini dapat memberi sumbangan kepada pengkayaan khazanah ilmu islam.

1

Menurut Pendekatan Struktural-Fungsional pengertian masyarakat adalah terbentuk atas substruktur-substruktur dalam fungsi masing-masing saling bergantung sehingga setiap perubahan dalam masyarakat itu mencerminkan perubahan dalam substruktur-substruktur tersebut. Menurut konflik. Masyarakat menurut Mac Iver dan Page ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata-cara, dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah. Selo Soemardjan menyatakan bahawa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Pendekatan Konflik iaitu masyarakat manusia dipandang sebagai kegiatan ekonomi. Sepanjang sejarah hubungan manusia dalam masyarakat selalu dipenuhi oleh

Klasifikasi kelompok-kelompok sosial secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut kriteria/ukuran. Seperti George Simel mengambil ukuran besar-kecilnya jumlah anggota kelompok mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lainnya atas dasar darjat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut atau tinggi rendahnya darjat eratnya hubungan antara anggota (face-to-face, grouping). Atau ukuran lainnya seperti kepentingan dan wilayah.

2

melihat dan meneliti sejarah perjuangan Rasulullah SAW adalah menjadi keutamaan kita di dalam menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan murrabi di dalam perjuangan menegakan Islam.SEJARAH SISTEM SOSIAL DAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah rentetan sejarah hidup yang panjang yang mengandungi pelbagai pengajaran dan pendoman untuk umat Islam. telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. pergantungan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah SWT. bahawa segala apa yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah contoh panduan kepada umat Islam. kualiti ini kita namakan ia sebagai akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. Inilah yang menjadikan kehidupan baginda sangat signifikan kepada manusia lain terutamanya kepada para sahabat di bawah didikan Baginda.Ahzab : 21) Rasulullah SAW telah berjaya membina satu ketamadunan yang hebat dan gemilang. sebuah hakikat pengorbanan yang sangat tinggi. 3 .´ ( Al. Firman Allah SWT yang bermaksud : ³ Sesungguhnya. Bukunya The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History. Baginda berjaya mengasaskan dan membentuk satu ketamadunan yang mampu bertahan selama 1400 tahun! Justeru itu. beliau telah meletakkan Nabi Muhammad SAW di tempat pertama dalam senarai 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Keperibadian dan kehidupan baginda umpama ³manual´ panduan untuk dilihat dan dijadikan contoh oleh seluruh manusia dan seharusnya kita fahami bahawa baginda Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dan ikutan. malah ia mengalahkan Isaac Newton dan Jesus Christ sendiri. Kualiti yang dimaksudkan ialah kualiti integriti dan kualiti kompetensi. Inilah ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan contoh panduan yang hidup untuk dijadikan ikutan sepanjang zaman. Di dalam buku yang ditulis oleh seorang penulis barat iaitu Michael H. Hart. Sejarah kehidupan atau sirah baginda Rasulullah SAW dihiasi dengan kisah perjuangan yang tidak mengenal erti jemu. Bermula dari kualiti ini akhirnya Rasulullah SAW berjaya membentuk dan membina satu tamadun yang sangat gemilang dan dihormati seantero dunia. menyatakan bahawa satu faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi insan berpengaruh adalah kerana kualiti yang ada pada diri baginda. Di dalam Islam. Sudah pasti terdapat satu rahsia yang perlu dilihat secara terperinci terhadap proses pembentukan ketamadunan Islam yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW kerana di dalam hanya masa yang singkat iaitu 23 tahun.

menyembah berhala yang pelbagai jenis rupa dan bentuk. melanggar hak orang lain dan menindas sesama manusia.´ Di dalam usaha baginda mengajak kepada Islam. Namun kerana sifat jahiliyah yang menyelimuti kehidupan mereka. masyarakat Arab Jahiliyah memiliki sifat-sifat positif seperti berani. Mereka inilah generasi awal yang menerima didikan Rasulullah SAW secara terus-menerus sehinggalah mereka digelar sebagai ³ sebaik-baik generasi´ di dalam sejarah peradaban manusia. setia. Mereka juga mempunyai kelebihan-kelebihan lain seperti ingatan yang kuat dan pandai bersyair. Rasulullah SAW membina ummah Islam bermula dengan diri baginda seorang diri secara terancang sehinggalah lahirnya satu kelompok muslim yang beriman kepada Allah SWT dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Sekiranya ahli kitab yang beriman. ramah. Sejarah Semasa Zaman Rasulullah SAW Namun. Kerosakan ini berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah dari segi ekonomi. Masyarakat arab ketika itu. kehidupan mereka berubah sama sekali. Pada dasarnya. baginda telah melakukan proses pembinaan individu muslim secara terancang dan proses ini mengambil masa yang begitu lama. dan mencegah dari yang mungkar. Mereka berpaling daripada kebenaran. namun kebanyakan mereka adalah orangorang fasik. Risalah Islam yang benar ini telah mengubah kehidupan yang penuh dengan kegelapan kepada kehidupan yang disinari dengan cahaya keimanan kepada Allah SWT. Kejahilan ini terus menyelubungi masyarakat jahiliyah sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya telah mengubah kehidupan mereka. segala kebaikan itu tenggelam dalam sifat keburukan. kerana (kamu) menyuruh berbuat yang maruf. selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah kebenaran kepada masyarakat arab. 2. perundangan dan juga sosial kehidupan.1. Proses pembentukan ini menekankan kepada 4 . berada dalam keadaan yang jahil disebabkan sistem kemasyarakatan yang rosak dan penindasan sesama manusia itu berlaku secara berleluasa. tentulah itu lebih baik bagi mereka. Sejarah Sebelum Islam Sebelum zaman kedatangan Islam. Di antara mereka ada yang beriman. sederhana. para ahli sejarahawan menamakan zaman ini sebagai zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Di dalam buku sejarah. kehidupan masyarakat arab jahiliyah pada ketika itu berada dalam kehidupan yang porak peranda dan hilang aspek nilai kemanusiaannya. Proses dakwah baginda Rasulullah SAW di Makkah telah menekankan kepada aspek keimanan kepada Allah SWT sebagai teras dan tunjang pembinaan masyarakat Islam yang tulen dan kukuh. Firman Allah SWT di dalam surah Ali-Imran :110 yang bermaksud : ³ Kamu ( umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. dan beriman kepada Allah SWT. cintakan kebebasan dan menghormati tetamu. Cahaya keislaman itu telah menyinari kehidupan mereka yang gelap kepada kehidupan yang terang benderang dan akhirnya mereka dapat hidup dengan aman serta bahagia dipimpinan Rasulullah SAW. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah seruan dan ajakan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Proses penanaman aqidah ini berterusan sehinggalah jumlah generasi awal di bawah didikan Rasulullah SAW mulai bertambah dari satu masa ke satu masa. Antara perkara yang utama yang dilakukan ialah dengan menghimpunkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang bersih serta ikhlas untuk diproses dengan didikan keimanan kepada Allah SWT.proses penanaman aqidah dan keyakinan kepada Allah SWT secara mendalam. Proses pembinaan generasi unggul ini adalah berteraskan kepada proses pendidikan Islamiyah dan dakwah islamiyah secara tersusun dan terancang. Pemilihan individu ini tidak berlaku secara kebetulan. Rasulullah SAW telah menggunakan beberapa kaedah untuk melaksanakan usaha dakwah ini. Penekanan kepada sumber rujukan yang satu ini boleh digambarkan melalui satu sirah Rasulullah SAW. Pada ketika itu. sumber rujukan baginda hanyalah Al-Quran semata-mata. Pendidikan hati ini ditekankan dengan nilai-nilai keimanan.´ 5 . Proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah tunjang kepada pendidikan yang mendidik jiwa dan hati untuk patuh dan mengesakan Allah SWT. Dakwah peringkat rahsia ini mempunyai penekanan yang memfokuskan kepada proses didikan hati dan pembinaan individu muslim secara kolektif. Pendidikan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW adalah proses yang mensasarkan kepada pendidikan hati. dan sambil berkata : ³ Sekiranya. Nabi Musa ada pada ketika ini. Pernah satu ketika Saidina Umar Al-Khattab membawa satu kitab yang dikatakan sebagai kitab Taurat untuk dijadikan bahan didikan Islam. Ini bertujuan untuk memastikan para sahabat generasi awal mendapat satu kefahaman yang benarbenar bersih dan tulen berkaitan Islam. merah muka baginda Rasulullah SAW. ketaqwaan. tetapi ia dilakukan secara sedar dan penuh keyakinan kepada Allah SWT. nescaya beliau juga mengikut aku. keikhlasan dan ihsan kepada Allah SWT sehinggalah melahirkan suatu keperibadian yang murni dan berakhlak mulia. Pada peringkat ini.

mengamati dengan cermat pengaruh perang dan konflik (kelompok Aus dan Khazraj disamping kelompok Yahudi) yang mempengaruhi penerimaan mereka terhadap Islam. mulai terasa interaksi antara kaum Anshar sebagai bagian utama masyarakat Yatsrib (nama kota Madinah sebelumnya) dengan para pendatang yang membawa bekal rasa takwa memenuhi panggilan Allah swt. Beliau berkata: "Allah menakdirkan terjadinya Perang Bu'ats sebelum kedatangan Rasulullah saw. Ketika Rasulullah tiba di Madinah. Dalam buku yang berjudul "Masyarakat Madani . Tatanan masyarakat Madinah baru dibangun diatas landasan Akidah dan Syari'ah yang berada diatas struktur Ethnis ('Ashabiyah) dan ikatan struktur lainnya. Sudah barang tentu dengan terbangunnya tata hubungan kemasyrakatan seperti itu muncul pula interaksi sosial yang bersifat bisnis perdagangan dan tata pergaulan antara warga yang kemudian dikenal sebagai ikatan 'persaudaraan' atau 'Rabithah al-Muakhah' dimana Rasulullah saw. dan berkeyakinan akan kebenaran janji Allah yang akan menggantinya dengan rezeki yang berlimpah. mereka (Aus dan Khazraj) terbagi menjadi rival yang berseteru Dan orang-orang yang berpengaruh di kalangan mereka terbunuh atau terluka. memberi makna pada hubungan ini dengan kesetiaan terhadap kebenaran dan saling menolong antara saudara dalam ikatan "Ukhuwah Islamiyah" seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Makkah. maka masyarakat demikian inilah yang dikenal sebagai 'Masyarakat Madani'. Allah menakdirkan semua ini terjadi sebelum datangnya Nabi. Akram Dhiyauddin Umari antara lain menyatakan: Aisyah r. yang membangun 'lingkaran-lingkaran sub-society' baru seperti kaum Mu'minun." Perubahan Tatanan Masyarakat Madinah. sehingga mereka dapat (bersedia) menerima dan memeluk Islam. oleh para ahli sejarah hal ini ditafsirkan sebagai munculnya sebuah 'negara kota' atau 'city state'. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pendewasaan proses. yang dilengkapi dengan seperangkat 'perjanjian dan aturan'. berinteraksi satu dengan lainnya dalam bingkai 'perjanjian dan aturan tertentu'. niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.a. Dengan kedatangan orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Makkah. Masyarakat yang terdiri dari beberapa ethnis dan mereka memberi kesempatan tumbuhnya Agama yang berbeza.Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi" (terjemahan "Madinah Society at the Time of the Prophet: Its Characteristic and Organi zation") Prof. kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju). Disinilah lahir sebuah masyarakat yang hidup dan berkembang yang berada disebuah kota bernama Madinah Al Munawarah. 'ummul mukminin' yang dikenal cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Munafiqun dan kelompok Yahudi.Mereka meninggalkan hampir semua harta-bendanya yang dikumpulkan melalui kerja keras. dan Rasul-Nya.MASYARAKAT MADANI Istilah Masyarakat Madani yang sudah sering didengar tapi belum banyak dikenal. Pada saat itu untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep afiliasi baru yang lebih luas yang dikenal sebagai konsep 'Ummah'. maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah ?" (An-Nisa':100).. sampai seberapa dalam kandungan maknanya mampu merefleksikan hakikat dan aplikasi masyarakat yang dibangun diatas tatanan 'ukhuwah Islamiyah¶ setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah. 6 . "Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Terminologi 'Civil Society' atau 'Independent Society' sering digunakan sebagai terjemahan Masyarakat Madani. saat ini belum memiliki kerangka applikasinya. Dr.

Sebaliknya. paman. sebagai seorang manusia yang mempunyai naluri. ibu. dan akal. pertanian. Di luar hubungan lawan jenis. juga menjamin terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. dan lain-lain. Sistem interaksi atau pergaulan lelaki-wanita dalam Islam menetapkan bahawa naluri seksual pada manusia adalah semata-mata untuk memelihara keturunan umat manusia. memang tidak ada sistem interaksi lain di dunia ini. Islam telah menyekat hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara lelaki dan wanita hanya dalam lembaga perkawinan dan melalui pemilikan hamba-hamba sahaya semata-mata. Sistem ini. Sistem ini pun mendorong kukuhnya manusia dalam menempuh perjalanan untuk mendapatkan ketenteraman hidupnya. mengatur pelbagai interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita. komuniti dalam masyarakat. Disamping itu. Sistem ini. mereka semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta mencapai ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya.HUBUNGAN ANTARA LELAKI DAN WANITA DALAM ISLAM Sistem yang dapat yang dapat menjamin ketenteraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara lelaki dan wanita dengan tatacara yang selaras dengan watak kemanusiaan hanyalah sistem interaksi yang ditetapkan oleh Islam. sementara teknik atau sarana yang digunakan dalam kehidupan tidak boleh bertentangan dengan kaedah ini. Islam telah menjadikan kerjasama antara lelaki dan wanita dalam pelbagai segi kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh aspek muamalat. Sistem ini mengatur hubungan lawan jenis antara lelaki dan wanita dengan peraturan-peraturan yang terperinci. anak. Islam juga membenarkan seorang wanita ataupun lelaki melakukan aktiviti perdagangan. industri. mengembang dakwah. Sistem interaksi Islam sajalah satu-satunya sistem pergaulan yang sahih. maupun masyarakat itu sendiri antara lelaki dan wanita ketika mereka saling berinteraksi. pada masa yang sama. apapun alasannya. Sistem interaksi lelaki dan wanita dalam Islamlah yang menjadikan aspek ruhani sebagai landasan dan hukum-hukum syariat sebagai tolok ukur yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mampu mencipta nilai-nilai akhlak yang luhur. dan sebagainya. Sebab. yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari naluri seksual untuk meneruskan keturunan seperti hubungan antara bapa. sistem ini pun menjadikan cita-cita tertinggi hanyalah tercapainya keredhaan Allah SWT. selain memastikan adanya kerjasama iaitu kerjasama yang membawa kebaikan bagi individu. Dengan itu. Dengan itu. serta menjadikan hubungan lawan jenis sebagai sebahagian daripada sistem interaksi diantara keduanya. Ayat-ayat al- 7 . Sistem ini membolehkan manusia bersenang-senang menikmati kehidupan dan tidak melarang manusia untuk mendapatkan bahagian kenikmatan hidup secara optimum. saudara. akan tercapailah tujuan dari penciptaan naluri tersebut pada manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. dengan menjaga naluri ini agar hanya disalurkan dengan cara yang alami. atau bibi Islam telah membolehkannya sebagai hubungan kasih sayang. tetapi dengan tetap memelihara komuniti dan masyarakat manusia. perasaan. kerana di luar itu. baik lelaki mahupun wanita. kesucian dan ketakwaan yang dijadikan penentu bagi kaedah interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita dalam kehidupan Islam. di samping membenarkan mereka menghadiri pengkajian keilmuan. Sistem interaksi Islam memandang manusia. kecenderungan. Islam telah menetapkan bahawa setiap hubungan lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang layak diganjar dengan hukuman yang paling keras. melakukan solat berjamaah.

" (QS al-A'raf [7]: 158). Islam menetapkan sifat menjaga kehormatan sebagai suatu kewajipan. Ada juga sejumlah ayat yang khusus ditujukan kepada kaum Mukmin. Berfirman: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman..Quran telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membezakan apakah dia seorang lelaki atau wanita. baik lelaki atupun wanita. supaya mereka melaksanakan undang-undang-undang-undang Islam. (QS al-Anfal [8]: 24) Di samping itu. sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu semuanya. ada juga ayat-ayat yang bersifat umum yang ditujukan kepada lelaki ataupun wanita. yakni berkaitan dengan lelaki mahupun wanita. Islam telah memerintahkan kepada kaum wanita untuk memakai pakaian secara sempurna. Wahai Nabi. Allah Swt. sebagaimana ayat berikut: Wahai orang-orang yang beriman. berfirman: Katakanlah. anak-anak perempuanmu. Berfirman: Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selain yang biasa tampak pada dirinya. dan wanita-wanita yang Mukmin. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kedua. baik wanita mahupun lelaki. baik lelaki mahupun wanita. (QS an-Nisa '[ 4]: 1). Oleh kerana itulah. maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya adalah wajib. Semua itu menunjukan bahawa Islam membenarkan adanya interaksi antara lelaki dan wanita untuk melaksanakan pelbagai taklif undang-undang dan segala aktiviti yang harus mereka lakukan. (QS an-Nur [4]: 31). hendaklah dia menghulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. sebagaimana kaedah usul menyatakan: Suatu kewajipan yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain. Islam telah memerintahkan kepada manusia. Sesungguhnya Allah Mahatahu atas apa yang mereka lakukan. Masih ada sejumlah ayat lain yang semuanya bersifat umum. seperti ayat-ayat berikut: Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. (QS al-Baqarah [2]: 110). bahkan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang bersifat individual sekalipun seperti solat. bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. "Wahai umat manusia. cara. Allah Swt. Atas dasar itu. (QS an-Nur [24]: 30-31). Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. katakanlah kepada isteri-isterimu. hendaklah mereka menahan Katakanlah kepada wanita Mukmin. 8 . Meskipun demikian. Islam telah menetapkan undang-undang-undang-undang tertentu yang berkenaan dengan hal ini. Islam pun menetapkan setiap kaedah. untuk menundukan pandangan. Pelaksanaan pelbagai taklif dari nas-nas tadi boleh jadi meniscayakan adanya pertemuan dan interaksi antara lelaki dan wanita. (QS al-Ahzab [33]: 59). Sikap demikian adalah lebih suci bagi mereka. Larangan dalam persoalan ini demikian tegas. Allah Swt. Diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama. (QS al-Baqarah [2]: 183). Islam melarang siapapun. Dirikanlah olehmu sembahyang oleh kalian. Lebih dari itu. Undang-undang-undang-undang tersebut banyak sekali jumlahnya. Hendaklah mereka menutupkan kerudung (khimar) kebagian dada mereka. maupun sarana yang dapat menjaga kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan. ke luar dari sistem Islam yang khas dalam mengatur hubungan lawan jenis. pandangannya dan memelihara kemaluannya. Hai sekalian manusia. Misalnya. kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. Mereka hendaklah menghulurkan pakaiannya hingga menutup tubuh mereka. penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasul menyeru kamu kepada suatu yang boleh memberikan kehidupan kepada kamu.

Rasulullah saw. Tidak lama kemudian. ayat di atas mengatakan. Keenam. Ibn Baththah telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab ahkam annisa 'yang berpunca dari penuturan Anas ra. Keempat. menjenguk ayahnya. Khimar maknanya adalah penutup kepala. Rasulullah saw. Bersabda: Tidak dibenarkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam. Sementara itu. Islam melarang seorang wanita melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama sehari semalam. beliau kembali bersabda: Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu. Wanita itu lantas meminta izin kepada Rasulullah saw. iaitu bahagian untuk membuka baju disekitar leher dan dada. agar dibenarkan Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu. Rasulullah saw. ada seorang laki-laki yang keluar sambil melarang isterinya keluar rumah. Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. sesungguhnya isteriku hendak pergi menunaikan ibadah haji. ayahnya meninggal. Kerana suami mempunyai hak atas isterinya. Aku telah mengampuni wanita itu kerana ketaatan dirinya kepada suaminya. Islam melarang lelaki dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan). Disebutkan bahawa. Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jamaah (komuniti) kaum wanita terpisah dari jamaah (komuniti) kaum lelaki. iaitu wajah dan kedua telapak tangan. sedangkan aku merancang pergi ke peperangan ini dan peperangan itu. maka tidak dibenarkan seorang isteri keluar dari rumah suaminya kecuali atas izinnya. dibenarkan melayat jenazah ayahnya. Kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi saw: Sungguh. Wanita itu pun kembali meminta izin kepada Rasuluilah saw. Dengan ungkapan lain. Jika seorang isteri keluar tanpa izin suaminya. kecuali jika disertai dengan mahramnya.Ayat di atas bermakna. Ketiga. kalimah al-idna'u min altudung maknanya adalah menghulurkan kain baju kurung hingga ke bawah (irkha '). dan dia dianggap telah melakukan nusyuz (pembangkangan) sehingga tidak lagi berhak mendapat nafkah dari suaminya. Berkutbah sebagai berikut: "Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkholwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai seorang mahramnya. Islam telah menetapkan bahawa seorang wanita hidup ditengah-tengah kaum wanita. "Rasulullah saw. maka perbuatannya termasuk kedalam maksiat. hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka. sedangkan jayb (bentuk tunggal dari kata juyub) adalah sebahagian baju seputar dada dan leher. Allah SWT. di sekolah. kemudian menjawab: agar Kemudian dikhabarkan bahawa ayah wanita itu sakit. menjawab. kecuali wanita itu disertai mahramnya. "pergilah engkau menunaikan ibadah Haji beserta isterimu" Kelima. kecuali wanita itu disertai mahramnya. Ibn Abbas menuturkan bahawa ia pernah mendengar Rasulluh saw. dan lain sebagainya. sedangkan seorang lelaki 9 . Tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya "Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata" Wahai Rasulullah saw. Bersabda: Tidak dibenarkan seorang lelaki dan wanita berkhalwat. hendaklah mereka menurunkan penutup kepala (kerudung) kebagian leher dan dada mereka. begitu juga didalam masjid. Artinya. kecuali yang boleh nampak. kecuali jika disertai mahramnya. Mendengar permitaan itu.

disamping 10 . Sebab. Islam dapat menjaga interaksi lelaki dan wanita sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. seorang wanita Akan tetapi. Ketujuh. melakukan aktivitinya. status pewalian anak pernikahan. Dengan undang-undang-undang-undang inilah. dalam Islam. interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berkongsi kemaslahatan dan dalam melakukan berbagai macam aktiviti. kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita dapat segera mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya. Islam pun menetapkan bahawa kehidupan para wanita hanya bersama-sama dengan para wanita atau mahram-mahram mereka. seperti: masalah kewajipan memberi nafkah.hendaklah hidup ditengah-tengah kaum lelaki. Islam juga telah menetapkan bahawa saf (barisan) solat kaum wanita berda dibagian belakang saf solat kaum lelaki. Dengan undang-undang-undang-undang ini. dan lain-lain. Ertinya. ketika masing-masing saling bertemu dan berinteraksi. Islam pun mampu memberikan penyelesaian terhadap hubunganhubungan yang mungkin mengemuka sebagai implikasi dari adanya interaksi antara lelaki dan wanita. Islam mampu menyelesaikan hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah kepentingan individu. bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya atau jalan-jalan bersama. Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara lelaki dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat. hendaklah dia akan kembali hidup bersama kaum wanita atau mahram-mahram mereka. baik lelaki mahupun wanita. Hanya saja. Caranya adalah dengan menyekat interaksi yang terjadi sesuai dengan maksud diadakannya hubungan tersebut serta dengan menjauhkan lelaki dan wanita dari ineraksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. supaya mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajipan-kewajipannya. begitu ia selesai dapat melakukan aktiviti yang bersifat umum seperti jual beli dan sebagainya.

Yang ini (lelaki) menjual dan membeli. asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan. salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir. hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini. mengawinkan dan kawin. dari segi (1) asal kejadiannya. dan yang itu (perempuan) juga demikian. maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki." 191 Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun. Muhammad Al-Ghazali. dan (2) hak-haknya dalam berbagai bidang." 190 Almarhum Mahmud Syaltut. Karena itu. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. dapat menjual dan membeli. melanggar dan dihukum. mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir. menulis: "Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan. 11 . Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam menyangkut perempuan. Asal Kejadian Perempuan Berbedakah asal kejadian perempuan dari lelaki? Apakah perempuan diciptakan oleh tuhan kejahatan ataukah mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah setan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh setan hanya perempuan dan benarkah mereka yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga? Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini. mengawinkan dan kawin. sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan.KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. 1. menuntut dan menyaksikan.

justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir. kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan.Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Quran. Dalam Surah Al-Isra' ayat 70 ditegaskan bahwa: Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Muhammad Rasyid Ridha. niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Karena ada sifat. Namun. menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II. sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. baik perempuan maupun lelaki. cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut.21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas. Benar bahwa ada suatu hadis Nabi yang dinilai shahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi: Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan. Tentu. Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah). bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. mencakup anak-anak Adam seluruhnya. karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pemahaman ini 12 . hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki. dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal. antara lain melalui ayat pertama surah AlNisa': Hai sekalian manusia. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu. karakter. (Diriwayatkan oleh Bukhari. Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membezakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki mahupun yang perempuan. dalam Tafsir Al-Manar." 192 Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan). Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas. dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki.

hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah)... khususnya dalam bidang kemanusiaan. yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya. 13 . dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan: Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan. Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan. Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Kalaupun ada yang berbentuk tunggal.. Tuhan mempertegas bahwa: Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan "buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. baik lelaki maupun perempuan (QS 3:195). Ayat-ayat yang membicarakan godaan. Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Quran. seperti: Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya . (Ia berpikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). (QS 7:20). dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. rayuan setan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan. (QS 2:36). Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya . seperti dalam firman Allah: Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dan berkata: "Hai Adam. maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" (QS 20:120). Dengan konsideran ini. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya. Karena itu..dipertegas oleh ayat 195 surah Ali'Imran yang menyatakan: Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain. Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu (QS 16:58-59). maka itu justru menunjuk kepada kaum lelaki (Adam). Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukkan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya.

sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan. sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw. Kata awliya'. kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. ada pula yang menguraikan keistimewaankeistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. maka ia tidak termasuk golongan mereka. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. mencegah yang munkar. Hak-hak Perempuan Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya.193 Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal.2. 194 14 . dalam pengertiannya. mendirikan shalat.  Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71: Dan orang-orang yang beriman. sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf. Secara umum.: Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim. dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara umum surah Al-Nisa' ayat 32. Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya. mencakup kerja sama. tingkat pendidikannya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Dengan demikian. lelaki dan perempuan. menunjuk kepada hak-hak perempuan: Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam. Dengan demikian. menunaikan zakat. ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. bantuan dan penguasaan. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

tanpa kecuali. Ummu Hani misalnya. Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya). Bahkan sebaliknya. sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka.a. termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi.. Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan.kepemimpinan berada di tangan lelaki. sendiri. memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. termasuk kehidupan politik. karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. Sementara. Bahkan istri Nabi Muhammad saw. yakni Aisyah r.. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri. Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38). dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Karena --kata mereka-. Utsman r. tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.a. Atas dasar ini. 15 . Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas. Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah. dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. Dengan begitu.Di sisi lain. Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan. 195 Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34.. dapat dikatakan bahwa setiap lelaki mahupun perempuan memiliki hak tersebut. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga. Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut AlQuran. melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

menyadari benar kewajiban ini. yang berbicara tentang kewajiban belajar. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar. tetapi juga kaum perempuan. Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah kerana makhluk ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34).. Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan. Keterlibatan Aisyah r. mereka semua dituntut untuk belajar: Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah). baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki mahupun perempuan.. dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan.Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka. menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas.a. ditegaskannya bahwa: Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini.a. sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing." (QS 3:195). 16 ..: Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah). baik lelaki maupun perempuan. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab. Istri Nabi.. Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir.  Hak dan Kewajiban Belajar Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Aisyah r. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu. Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Para perempuan di zaman Nabi saw.. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw. Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja.

maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini. sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi). Rasul saw. sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi)."203 Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan. maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu. adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini. 202 Harus diakui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. khususnya dalam bidang puisi. Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut. sebagaimana sabda Rasul saw. Al-Muqarri. pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. 201 Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa'. tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri. Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Namun. Syamiyat Al-Taimiyah. dan Zainab putri sejarahwan Abdul-Latif Al-Baghdadi. Karena itu. Abdul Wahid Wafi. sebagaimana dikutip oleh Dr. Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam hal ini. seorang pakar bahasa pada masanya.Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun. dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu. sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini. pendidikan anak. karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan 17 . Kalaupun ada yang membedakan. dalam bukunya Nafhu Al-Thib. Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas. tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. dan lain-lain. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i200 (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia).. kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahawa mereka. dan masih banyak lagi lainnya. Rabi'ah Al-Adawiyah. memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf.

18 .bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 4:32). Maha Benar Allah dalam segala firman-Nya.

Banyak doa yang boleh diamalkan seperti doa Saidul Istighfar. Terutama apabila si anak melakukan sesuatu yang tidak baik. 1. Tidak tegas dalam mendidik anak-anak iaitu tidak mendisiplinkan anak-anak dengan hukum agama terutamanya solat dan aurat sejak mereka kecil. Ungkapan µbukan salah ibu mengandung¶ seringkali diluahkan oleh ibu bapa yang gagal mendidik anak-anak. 19 . rohani dan intelektual. Sedari penjagaan bayi dalam kandungan. Pelbagai medium terutama medium berbentuk teknologi dan ciptaan moden diwujudkan bagi membantu ibu bapa memainkan peranan sebaiknya dalam usaha memanusiakan anak-anak mereka. Kurang memberi sentuhan kepada anak-anak seperti menghabiskan masa yang berkualiti untuk anak-anak kerana sibuk bekerja. panduan penjagaan bayi selepas dilahirkan sehingga bayi berusia akil baligh. Tidak terlupakan juga banyak bengkel dan seminar-seminar diadakan untuk ibu bapa menangani konflik dalam penjagaan anak-anak. Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani. Antara perkara tarhib yang mereka gunakan ialah menakutkan anak dengan hantu. memohon rahmat. Menegur anak secara negatif dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menjatuhkan maruah mereka. 6. Antara kelekaan ibu bapa yang sering berlaku adalah . memohon zuriat yang baik dan sebagainya. Kurang berdoa semasa mengandung dan membesarkan anak. Namun. Biasanya ibu bapa mengambil jalan mudah dengan menakut-nakutkan anak dengan sesuatu agar anak mendengar kata-kata mereka. 3. Begitu juga peranan anak terhadap ibu bapa serta hubungan baik sesama manusia. 5. Kelalaian ibu bapa tidak harus digaduhkan atau dipanjang-panjangkan. kesilapan kecil ibu bapa dan kelekaan yang mereka lakukan tidak harus diambil ringan dan dilupakan begitu sahaja. menamakan bayi dengan nama yang baik. Memberi ajaran tarhib (menakutkan) daripada targhib (dorongan atau motivasi). Terdapat pelbagai jenis buku ditulis bagi memberi panduan kepada ibu bapa dalam menghadapi dunia keibubapaan. Memang bukan salah ibu mengandung sehingga terlahir anak yang begitu atau begini. mereka harus memainkan peranan dengan baik dan konsisten. 4.PERANAN IBUBAPA DALAM ISLAM Setiap insan yang berpasangan pasti mengimpikan agar dikurniakan anak-anak bukan sahaja sebagai penyeri rumah tangga malah lebih tepat sebagai penyambung zuriat dan keturunan. Hal ini harus dielakkan kerana kata-kata ibu dan bapa merupakan doa buat anak mereka. binatang yang berbisa dan sebagainya. serta panduan bagi psikologi ibu bapa dalam mendidik anakanak. Menyedari hakikat ibu bapa sebagai pemegang amanah. 2. Al-Quran sendiri memainkan tanggungjawab yang besar dalam mengingatkan ibu bapa tentang peranan mereka mendidik anak.

Selalunya anak-anak yang menerima pendidikan dan persekitaran yang tidak baik akan menunjukkan sikap sebenar mereka apabila mereka berada di alam persekolahan atau menginjak usia remaja. Dengan demikian. rancangan yang ditonton di televisyen dan sebagainya. tidak akan mampu mengubah sikap buruknya jika akar umbinya iaitu iman tidak ditanam sedari kecil. Apabila membaca berita begini. Tidak mengawasi aktiviti anak-anak. jika tidak ditangani. manusia di sekelilingnya terutama ibu bapanya harus mencorak diri mereka dengan corak yang bermakna disulami dengan iman dan akal yang utuh. Melihat kepada beberapa kelekaan yang telah dilakukan oleh ibu bapa masa kini. Jika corak yang dilukis sedari awal oleh ibu bapa merupakan corak kelekaan. maka apabila si anak dewasa. seperti yang diberitakan sejak awal bahawa keikhlasan menjalankan amanah sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak akan membantu mereka menggunakan akal dalam menerima atau menolak pengaruh yang mendatangi mereka. Setinggi atau selama mana manusia bersekolah. pengaruh dari persekitaran memang tidak dapat dihalang. Membentuk manusia bukan dengan menghantarnya ke sekolah semata-mata. pembuangan anak dan paling memilukan jenayah berat seperti membunuh dan sebagainya. 20 . Ini termasuklah anak-anak remaja yang terlibat dalam kes mencuri. Institusi kekeluargaan yang tidak harmoni menyumbang peribadi yang tidak seimbang dalam jiwa anak-anak. Ya. Ibu bapa tidak mengambil tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak di luar rumah. kebanyakan kes jenayah melibatkan usia remaja. 10. tidak mustahil setiap hari kita akan membaca berita tentang tingkah laku anak-anak yang tidak masuk akal. mencederakan orang lain. dadah. mereka akan cuba mengubah atau menokok tambah corak yang telah dilakarkan. Ibu bapa adalah pencoraknya. Apabila anak-anak dewasa. 9. generasi yang terlahir dan membesar kelak adalah generasi yang bermakna dan bermanfaat untuk bangsanya dan agamanya. Walaupun punya talian darah. Memberi tanggungjawab memelihara anak kepada pembantu rumah sedangkan ibu bapa telah diamanahkan oleh ALLAH SWT untuk memelihara dan mendidik anak-anak. Namun. Malah sedari awal pembentukan manusia di dalam rahim ibu. 8. terlintas di fikiran kita tentang pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan anakanak menjadi liar dan tidak terkawal.7. seks rambang. Penampilan diri ibu bapa yang tidak manis untuk anak-anak. Anak-anak umpama kain putih. etika berpakaian tetap harus dijaga dan batas pandangan antara anak dan ibu bapa harus dipelihara. Tidak hairan. corak kelekaan itu akan merugikan anak-anak kecuali anak tersebut bijak berfikir dan mencorakkan sendiri kehidupan mereka dengan corak yang bermakna.

´ (Ar-Rum: 22) ‡ Islam mengakui atau mengiktiraf hakikat perbezaan dan tidak menghapusnya.´ (Al-Maidah: 51) 21 . sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Kesan Pelaksanaan Teori Ini ‡ Setiap orang yang mempunyai fikrah dan aqidah yang sama adalah ahli masyarakat Islam. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. ‡ Tiada yang menjadi mulia dan hina kerana keturunan. Keadaan geografi dan iklim mempengaruhi warna kulit dan rupa. ‡ Yang mulia dan terhormat ialah yang berakhlaq mulia dan bertaqwa. warna kulit dan bahasa. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. ‡ Semuanya mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dicabul. ‡ Berkembang ke seluruh pelusuk dunia.Teori Asas ‡ Manusia berasal daripada keturunan yang satu iaiatu Adam. (22) ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Contoh Nabi Nuh dengan anak dan isterinya. Nabi Lut dengan isterinya. janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinpemimpin (mu). ‡ Perbezaan membawa manfaat iaitu dapat berkenal-kenalan. tetapi orang yang tanpa ikatan persaudaraan berada di atas jalan yang sama kerana fikrah dan aqidah yang sama. (51) ³Hai orang-orang yang beriman. Habil dan Qabil. ‡ Contoh: Dua beradik di atas jalan yang berbeza kerana fikrah dan aqidah yang berlainan. pangkat dan harta. ‡ Pasangannya Hawa dicipta kemudian berkembang biak sebagai umat dan bahasa yang satu. maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Berpecah menjadi pelbagai bangsa.

or. Sistem-Sistem Islam. Terj.id/nasihat-untuk-muslimah/kedudukan-wanita-dalam-islam.htm  http://tayibah. 1989.com/md/alihsas/pengaturan.com/2008/02/sis-sos-islam.files.angelfire. Abdullah Shaili. Abu al-A¶la.wordpress.doc 22 .fortunecity.com/eIslam/Artikel/wanita.html  http://www.T.Buku:  Abu µUrwah.com/healing/451/madani. Prinsip-Prinsip Islam. alMa¶arif Internet:  http://greenfield.htm  http://muslimah. Shah Alam: Pustaka Salam. Bandung: P.  Al-Mawdudi.html  sbektiistiyanto. 1975.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful