19

vecernji edicija

Objavljuje PeperviewBurope Led,

© 2009 D~slley- Enserprises Inc.

Sva prava zadrlma. Nijedan din ove knjige ne smije se uporrebljavad iIi reproducirad. ill na koji naan bez pismenoga dopuSrenja Disney Enrerprises Inc,

Tisaki uvea: VJESNIKd.d.

Predivan svijet znanja

rv ~I,"

Kala hmlciottifa kroja cftcadape

~ Miki, Mini, Pasko Patak, Vlatka Patka, Siljo i Pluton spremni su povesti te na uzbudljivu voznju svijetom znanja. Otkrij tajne znanosti, prirodu, svijet u kojem zivimo, proslost i jos mnogo toga. Ukrcaj se i uzivaj u voznji,

Ovdje porrafi sazetak terne

Natpisi

tigovore ito je na slikama

Mikijeve uJi upucuju te na jednu od glavnih tema

Slike ti

same po ubi mnogo govore, t'ak i prije nego ito Uta prot'itaf

~ SUl'lttv :;;U5r.JV [e nazi v za na1c j njegovu obhdj planeta. Takoder ukljucuje mlesece pla.nC(3. mHj)u~ sdjcna zvanih asreretdi i mClcorol& smranute grom!:J1oC prafine j pHnilz kometl, SVC" osralc l(C~ vid itt: nil r.J~ levan [e SU.tl~evil :§.usuW 1 v rlc jt" \1 dille kc. S- ... ,~ka j~ zvijezda jedno .sUlI i moil: lmuri svoJu C1biu:lj planet .. lmj~.

Pazi na posebne stranice na kojima

Mild pornnije proucava neke kljucneideje

Zbe I kr>ilie, 1'0""*

u gOlOVO svfm :t:l1J1J~UV'im bcjansa, tBk ['zlaU1ej iJj cmoj. Pokrlvene su n i~wm uzcraka, od rodaka i pruga do cik-CIk uzoraka,

Bop i ~~ pqrollhr. hhaMlil kr~ da prdi'fC.. am: ooJ~ I.i.polOlllV'~iu.;b bi mg~~ brtr oQrrovnl:., ~i~irn ~ bt.j~r'u uktmL1rur~tJ J]iwlv.J.ju 1.1 .rvojQr po::tl4cinL MrlOgc :WJc l«Ji.:: it\\C ~ ~tJbllma Cl)Cr.lO ~LJ 1Ut! ul~ bcl~'bi:11 l~o:. dbk J.U dtu,gt' i!ihtc:

Iwrj, 1Wj~ ~t;I ~.:L\:r;I '=r.uClib. illJ:;l l1~bo~1 n4Bn iul.'lIUflir.lll1t.l 00 mn.. Zhog 11~ n~illih unrdllimk I fj~ [Ilel. il@lth tr.ao U\·~ Iisl dok mimu I:ei,i In lumtkom 1.1kl_

LAlNmooJu

J~...._t'o!bWuI1iliWnotil!l;lllll bc.bJ:riIm 11m vdib l.,.1r"Qlr#~ b.:i ~,T .. ndn:t'~Iiw>~..u.''JDdi.poniillr. ib&lnl;ljll~~~utl.""i"fuf"'r,ur ia~iIL~u.".C..

~'i'kliiel~i brojevi

pomazu ti da pq,"trtJi-iS podatke. NtZltfOravi da SU na. kraju svake knjige gfosar i indeks

Siljo i njegovi prijatelji znaju kako da te 1'J4SmijU na. wo:koj :emi

Miki ttl upucuje na. dodatne informacije u drugim knjigarrra rvoje enciklopedije

6 ')

NEVJEROJATNE CINjENICE

Tvoji orniljeni likovi iznose neke Cinjenice koje ce zacuditi tebe i rvoje prijatelje

* U usperedbl s planedme u "S'Ir"OJIII!" $u.5C1YU:, SUIJet: je golemo. Gorovc je 1 009 p uta. mastvni j..:= od dleo-skcge Jupitrra.

Brojevi te korllk pO karak vade kroz dogddaje

Sare'll; okviri ppbLiie prikazuju informaciju

--r-

7

Upoznajmo slavne licnosti 9 •

Anticki svijet 10

Islamski svijet 12 Ratniei i osvajaci 14 Vladari 16

"-, N arodni vode: kopnena Azija .i Japan 18

Znanstvenici 20 Veliki izumitelji 22 Inzenjeri i arhitekti 24 Pioniri leta 26

'>i Narodni vode: jugoistocna Azija 28 Svjerski ucitelji 30

Pioniri medicine 32 Dobrorvori i iscjelitelji 34

I- Narodni vode: Amerike 36 Veliki urnjetnici 38

Veliki pjesnici 40 Veliki pisei 42 Djecji pisci 44 Ocevi domovine:

'-'""

Europa i Afrika 46

Glazbeni velikani 48 Redatelji i fllmske zvijezde 50 Veliki zabavljaCi 52 Sportske zvijezde 54

Glosar kljucnih terrnina 56

Indeks 57

UPOZNAJMO

Ljudi oblikuju svijet. Kraljevi i kraljice, znanstvenici i vojnici, predsjednici i proroci promijenili su naS nacin zivota, razmisljanja i vjerovanja. Svaka zemlja ima price

o junacima i junakinjama koji su ostavili trag i kojima se ponosi.

Osim voda i izumitelja, tu su i dojrnljivi zivoti pripovjedaca i glazbenika, glumaca i sportasa te pustolova i umjetnika, Njihove nam price pokazuju da uvijek

• • • • • • ."'_. • 4 ••

postoJe novi izazovt r novi ~aClru pOlmanJa svijeta.

C SLAVNE LlCNOSTI

Novcic

s glavom Julija Cezara

~ Mnogi od najpoznatijih ljudi iz doba antike bili su vladari velikih carstava, N eki su bili srcani ratnici koji su osvajali tude zemlje. D rugi su gradili predivne gradevine ili su ih pak pokapali u prostrane grobnice, od kojih neke postoje i danas. 0 njihovim zivotima znamo iz legendi i izvjestaja koje su tada pisali. Dokazi 0 njima postoje na prastarim novcicima, kipovima i zapisima sa zidova grobnica i spomenika.

."

NAJSLAVNIJI RIMLJANIN

Julije Cezar (oko 101. - 44. g. pr. Kr.) bio je sjajan rirnski vojskovoda koji je osvojio Galiju (Francusku i Belgiju). Uvjerio je Rimljane da ga postave za svoga vladara. Cezara su ubili suparnici koji su srnatrali da ima preveliku moe. Njegov posinak August posrao je prvi rimski car.

Svaki glineni vojnik ima razliCi to lice

Koloturnik u grobnict« spuita glinenoga ,~",,~u,_

."

PRVI KINESKI CAR

Shi Huangdi (259. - 210. g. pr. Kr.) bio je prvi car koji je vladao cijelom Kinom. Irne Kina poteklo je od imena njegove dinastije Qin, koja se takoder pisala Ch'in. 5hi Huangdi gradio [e cesre, kanale i palace te je poceo Veliki kineski zid koji je oznacio kinesku granicu. Njegov grob u Xi'anu "cuvalo je" 8 000 kipova od terakote, odnosno pecene gline.

Glinene glaue pravile su se odvojeno od tije/a

NEVJEROJATNE OINJENICE

Glineni uojnici u prirodnoj veLilini stoje naoruiani

i spremni za borbu

Odjeta i oklop abojeni iarkim bojama

* Shi lIuangdijev golemi grob bio je velik oko 50 km2•

* Faraon Ramzes II. imao je viSe od stotinu djece,

10~

A.NTltKI SVIJET

.,..

FARAON DREVNOGA EGIPTA Ramzes II. (oko 1304. - 1213. g. pro Kr.) bio [e egipatski faraon, odnosno kralj,

67 godina, Osvojio je veliko podrucje na Bliskom istoku vodeci u rat svoju vojsku na bojnim kolirna. Ramzes je takoder sagradio mnogobrojne velebne gradevine. Njegov hram u Abu Simbelu bio

je isklesan u stijeni, Ispred sroje kipovi koji su golerni portreti Rarnzesa II.

Go/end kipovi Ramzesa Il.

Hram It Abu SimbeLu

Gradnja grobnice cara Shi Huangdija

lOS SLAYNIH LICNOSTI IZ ANTICKOGA SVIIETA

KraJj Moka (umro oko 232. g. pro Kr.)

Prije nego ~[(') je p.OHaO miroljubivl budisr, kralj .Asoka bio je srcani vojskovoda koji je u Indiji osvojio golemo carsrvo.

Periklo (umro oko 429. g. pro Kt.)

Ova] je grcki ddavnlk. poznat po postenj u, vladao u "zlamo doba" anricke Grcke re je u Ateni sagradio hram Parrenon.

Ramzes II. na bojnim kolima u Abu Simbelu

Carica Wu Hou (625. -705. g.) Wu Hou bila je jedina zena u kineskoj povijesri koja je sarnosralno vladala Klnom.

.,..

EGIPATSKAKRALJICA

Kleoparra (69. - 30. g. pr. Kr.) bila je egipatska kraljica u doba Rimljana. J unacki se pokusavala oduprljeti Rimljanima i ostati na vlasti, Zalj ubila se II J ulija Cezara,

a zarirn i u njegova prijatelja Marka Antonija. Kad je Antonije poginuo u birci, ubiJa se take da je pustila da je ugrize zrnija otrovnica,

Kraljica Kleopatra

~---~-;'-;~~~-;;1;-------1

""'" () - . POZNATA MJESTA:V.Uld:tid ~

I 00 KAMENOG DOBA 00 SVEMIRSKE ERE:

~----------~~~!~g~-----

~ 1lamska ili muslimanska re1igija prosirila

se iz Arabije u sedrnome stoljecu, ubrzo nakon smrti proroka Muharneda. Do devetoga stoljeca islarnski je svijet izrastao u veliku civilizaciju

u kojoj se govorio arapski te koja se prostirala

od Spanjolske do Perzije, danasnjega lrana.

U njoj su zivjeli neki od najboljih svjetskih lijecnika, znanstvenika i arhitekata. Muslirnanski su trgovci putovali i u jugoistocnu Aziju i Kinu te su onarno donijeli i svoju religiju.

I

lOS ISLAMSKIH VELIKANA

Firdusi (oko. 935. - 1026.) Perzijski pisac Firdusi .napisao je Klljigu fahova, velum povijest Persi]e u stihu,

Ibn Batura (1304. - 68.)

Ibn Batura, pisrnoznanac iz Maroka, bio je najveci purnlk svoga doba. U 25 godina obisao je gotovo cijeli islarnski svijet,

Sulejman I. (1494. -1566.) Tursko otornansko carsrvo dosegnulo je vrhunac tijekom sultana Sulejmana I., koji je bio ratnik, ddavnik i pjesnlk,

• .r

..

110

..

Hayat na arapskome 2.naa "iivot"

~

VELIKI KRASOPISAC Ibn Muqlah (886. - 940.) livio je u Bagdadu, prijestolnici islaroskoga carsrva, Osmisllo

je nekoliko krasnih stilova arapskoga pisma. U islamu

je vazna kaligrafija iii krasopis, umjetnost lljepoga pisanja. Njome se pISe sveta knjiga Kuran i uresavaju diamije.

Ilustracija iz rttbaija

~

PERZIJSKI STIHOKLEPAC

Omar Hajjarn (1048. - 1131.) bio je perzijski matemaricar koji je izracunao tocan kalendar. Muslimanski kalendar prati Mjeseceve rnijene, a ne kretanje Sunca. Ali Omar je najpoznariji po svojirn pjesmama, koje ukljucuju niz cetverorednih srrofa zvanih rubaiji.

Ulwnice, ktljiJmice i kuhinje dijelavi su. dzamije

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Koca Slnan tek je u 49. godini poceo arhitektnnski djelovati, a zatim je radio gotovo do store godine.

ISLAMSKr SVUET

~ JV

MOCNI VLADAR }JJ

Harun al-Rasid (766. - 809.) ~J bio je kalif, odnosno vladar, islamskoga carstva, Njegovu prijestolnicu Bagdad prervorio ') je u uspjeSan i rnocan grad. Price 0 Harunu pojavljuju se u poznaroj zbircl narodnih prica Tisucu i jedna noe, uz Aladinove i Ali Bablne pusrolovine.

Harun al-Rasid

MlIjezin, to jest muslimanski stllibenik, s minareta zoue ijude na molltuu

~

ISLAMSKI GRADITELJ Kodza Sinan (1489. - 1588.) bio

je najveci rurski gradltelj tijekom vladavine sultana Sulejrnana L Sagradio je ili obnovio vise od 300 gradevina, ukljucujuci dvije poznate diarnije u, lstanbulu re jos jednu

u Edirneu.

-- Zbog visokih i tankih minareta niska gradevina leao da tezi prema gore

Golemu kllpolu isnusra podupiru stupovi

KodZa Sinan i njegova diamija Selim u Edirneu

I

I

5VUET UMJETNOSTI: Kra'OPi'~

I 00 KAMENOG DOBA DO SVEM IRSKE ERE: .. .

I Islarnsko ears tv"

"---------------------

DOZNAJ VISE

~13

~ NajveCi ratnici moraju biti i pametni

i hrabri. Moraju pomno planirati bitke

te nadahnjivati svoje vojnlke da se suoce

S opasnoscu. N eki su se ratnici borili za slobodu svoga naroda. Drugi su osvojili tude narode i otimali im zemlju. Dakako da ti ratnici U ocima svojih neprijatelja nisu velikani. No cak i njihovi neprijatelji mogu osjecati postovanje pred njihovim borbenim umijecem.

~ Sveta Ivana Orleanska

RATNlCA I SVETICA

Ivana Orleanska (oko 1412. - 31.) bila je francuska seljanka koja

je vjerovala da Bog zeli da povede francusku vojsku protiv Engleza. Nakon nekoliko su je pobjeda zarobili i spalili kao vjesticu,

G. 1920. proglasena je sveticom.

14~

C SLAVNE lICNOSTI

Mnlevaoci i strijelci jahali su u borb« na snaenim ponijima

Zll$tave odjakove iii konjske diake

~

STRAH I TREPET

SREDNJE AZIJE

Dzingis-kan (1162. - 1227.) osnovao je mongolsko carsrvo, koje se prosriralo od Kine do Perzije, danasnjega Irana .. Njegova je vojska napredovala bcie

od neprijatelja i mogla je napasri Iz zasjede. Dzingis-kan je bio poznat po okrutnosti, osobito prema narodima koje je pokorio. Njegova je obitelj poslije vise od stotinu godina vladala Kinom.

NEVJEROJATNE CINjENICE

* Diingis-kan je postao voda svoga plemena sa samo 13 go dina.

* Asted nisu vidjeli konje prije Cortes ova dolaska,

DZingis-kan vodi vojsku II bitku

Hernan Cortes donio je u MekJ1'ko fpanjolsku vlndavinu

CRATNICII OSVAJACI

Monte:z;umaje bio OJ t1Jtetki car

Cortes i Montezuma

."

PORAZASTEKA

Hemin Cones (1485., - 1547.) bio je spanjolski plemic koji je poveo $panjolsku u osvajacki pohod na Srednju i Juznu Ameriku. Sa samo 600 spanjolskih trupa svrgnuo je mocno astecko carstvo i zauzeo Meksiko.

JOS VEL!LKIH OSVAJACA

Karlo Veliki (74;2. - 814.)

Karle Veli1ci izgradla

je veliko kdcanskQ carstvo u zapadno] Europl,

Petal" Veliki (1672.- 1725.)

Petal je kao ruski car porazio Sveaanere b:gradio grad Sankr Pererburg,

Kral] Shaka

(oko 1788. -1828.) Tijekom Shakine vladavine narod Zuku iz juine Afrike stekao je veliko carsrvo.

." N:poleon na konju

OSVAJAC EUROPE

Napoleon Bonaparte 0769. - 1821.) proglasio 5e carern F rancuske 1804. g. Zatim je osvojio veci dio Europe. G. 1815. u hi rei kod Waterlooa u B elgij i porazile su ga briranske, nizozemske, belgijske i njernacke snage.

Aleksandar Vellki u bltci

."

GRADITELJ CARSTVA Aleksandar Veliki (356. - 323. g. pc. Kr.) vladao je makedonskim carsrvom sjeverno od Grcke. U samo neiro vise od 10 godina, prije nego sto je umro

II 33. godini, izgradio je carsrvo koje

se protezalo sve do Indlje, Osnovao

je Aleksandriju u Egiptu.

_ - - - - - - -- - __ - _,_ - - - - _. --.

DOZ.NAJ VUE :

MENOG OOB.A DO 5VEM!RSKEERE: Astecl .

I V.ELlK! SVJETSK! PUTNICII ISTRAZIVA<:I:

I Mnnguli

~- ---_--_- __ --_--_-

15

~ Tijekom veceg dijela povijesti ljudima su vladali carevi, kraljevi iii kraljice. Njihovim podanicima nije bilo svejedno jesu Ii ti vladari pametni iii okrutni, lijeni iii ratoborni. Ako

je vladar volio raskosne palace ili inozemne ratove, njegovi su ih podanici cesto morali placati, Vecina Ijudi zeljela je snainoga i posrenoga vladara koji bi odrzavao red i mir.

Vlada1'i

C SLAVNE lICN~STI

Engleski i n.izozemski brodovi u posjetu Japanu

Sam UT,ySkfl_ sabija za ceremonije

Tokugava leyasu sabljom nagraduje William a Adamsa

.,..

JAPANSKI MOCNIK

Tokugava Ieyasu (1542. - 1616,) zausravio je stoijece gradanskih ratova i ponovno ujedinio Japan 1603. g. Nagradio je Engleza Williama Adamsa zbog gradnje prvih japanskih brodova --u zapadnjackome stilu. Ieyasuova obirelj vladala je Japanom do 1868. g,

.,.. Kang-~$i

CAR I UCENJAK

Kang-Hsi (1654, - 1722,) vise je od sezdeser godina kao car vladao Kinorn, Carsrvu je pripojio Tajvan, Tibet, Mongoliju i Turkestan, Kang-Hsija je zanimala znanost

re je naloiiosvojim ucenjacirna

da napisll encik!opediju od 5 000 svezaka,

16

NEVJEROJATNE CIN}ENICE

* Elizabeta I. imala je vlasritu garderobu 53000 odjevnih predmeta.

* Akbar je posjedovao goJe.mu bibUoteku,. ali uije znao chati.

Adaim je jedirli dosed imenouani nejapanski samura], (}dn~m() japamki ratnih

JOS VELIKIHVLADARA

Jayavarman VII.

(aka 1120. - 1219.)

Kao osnivac mocnoga carsrva u Kambodii sagradio je golem hram u Angkoru.

.,.t

SJAJNA VLADAVINA

Akbar (1542. - 1605.) kao treci mogulskl car Indije rnogulskornu carstvu pridodao je Cujarar, Bengal j druge krajeve, cime

ga je udvostrudo, Sagradio

je velicanstven grad u Fatehpur Sikriju. Akbar je bio rnusliman, ali .na svome je dvoru srdacno docekivao krscane, oienio se hinduistickom princezom i svim je svojim podanicima dopuStao vjersku slobodu.

Katarina Velika (1729. - 96.)

Kao carica Rusije proSirila je svoje carsrvo i donijela nove europske ideje u svoju vladavinu.

Akbar na konju

Pedro 11. (1825. - 91.)

Pedro II. postao je brazllskim carem sa sarno per godina. Poticao je obrazovanje

i ukinuo ropsrvo.

.,.t¥

VELICANS TVENA ENGLESKA KRALJICA Elizabeta T. (1533. - 1603.) vladala

je Engleskom 45 godina. Donijela

je rnir u iestoke vjerske sukobe protestanata i karolika. Poticala

je prekomorska putovanja radi istraiivanja i priljeva bogatsrava

iz tudih zernalja. Nakon jednoga uspjesnog purovanja u Juinu Ameriku kapetan Francis Drake vratio

se s punim broclom zlara i zacina,

Kraljica Ellzabeta I. na krunidbi

~---~~-;~~~-~~;~-.- -----1

..... (2) - POZNATA MJESTA: Palate ~

I OD KAMENOG DOSA 00 SVEMIRSKE.ERE:

I Mo~ .

"---------------------

-.17

-=-----

C SLAVNE LlC:NOSTI

NarodRi 'Votic :

L.opntma Azija i Japan

Dvadeseto je stoljece bilo doba velikih promjena u Aziji. Mnoge

su se zemlje uspjele izboriti za nezavisnost od europskih sila pod cijorn su vlascu nekoc bile. T rgovina, rat i nova tehnologija doveli su

u pitanje mnoge stare azijske obicaje,

Ljudi ko]i su vodili svoje zemlje kroz te promjene imali su razliciru naobrazbu. Neki su, poput Denga Xiaopinga, bili vojnici. Drugi su, primjerice Jinnah j Gandhi, bili odvjetnici.

18

Gandhi je nosio jednostaunu odjetu indijskih siromaha

Mahatma Gand.h.i vodi protestni mars

~ ¥ ~

INDIJSKI UCITELJ I NADAHNUCE

Mohandas Karamchand Gandhi (1869. - 1948.) bio je predvodnik indijske borbe za slobodu od britanske vladavine. Pokazao je kako se obicni Indijci mogu izboriti za nezavisnost mirnim sredsrvima, prirnjerice marsevima i srrajkovima gladu. Njegovi su ga sljedbenici zvali Mahatma ("velika dusa '). Ubio

ga je hinduisricki ubojica.

-

NAROO I VODE : KOPNENA AZIJA I JAPAN

Gandhi je 1930. poveo /jude u protestni mars protiv poreza na sol britllnske ulade

Mohammed Ali Jinnah

.,_,

PAKISTANSKI OTAC DOMOVINE

Mohammed Ali jinnah (1876. - 1948.) borio se za zasebnu driavu za indijske rnuslimane. Kad je Pakistan osnovan 1947., posrao [e njegovim prvim vodorn. Samo godinu dana poslije Jinnah je UIDro, iscrpljen borbom za nezavisnosr,

.,_,

STEVERNOKORE]SKI VODA

Kim II Sung (1912. - 94.) bio je kornunisticki veda Sjeverne Koreje koji je tijekorn 46 godina nametnuo strogu

.. _. vladavinu. Za njegova reZima narodu

~ Sjeverne Koreje bio je osiguran jeftin

KINESKI REFORMATOR smjeltaj, besplatna zdravsrvena zastira

Deng Xiaoping (1904. - 97.) bio je te 11 godina besplamoga skolavanja.

jedan ad najbliiih Maovih kalega.

Kao voda Kineske kornunisticke partije y----------------------.

1980 ih .. d . d .. k DO Z N A J V I ~ E I

- razvio je rno erne LIl usrnjs e DJECA SVIJETA: fndlja E ERE: ~

~~. prervorio Kinu u bogatiju l__:~:'_~::~~~:~~~~~

JOSVELIKIH VLADARAKOPNENE AZIJE I JAP ANA

DzavaharlalNehrll (1889. -1964.) Boriose za indijsku nezavisnost

s Gandhijem i bio je prvi indijski premijer.

Sun Yi-xian (1866. - 1925.) Poznar .i kao Sun Jar-sen. Uremeljio [e Kinesku Republiku 1911. g.

Shigeru Yoshida (1878. - 1967.) [apanski diplomat koji je nakon II. svjetskoga rata obnovio Japan

i prervorio ga u demokrarsko drusrvo.

Mao Zedong (1893. - 1976.)

Ova] je cijenjeni kineski voda kornunisrickom vladavinorn uveo mnogo promjena od 1949. do svoje smrri,

Deng Xlaoplng

KimllSung

C SLAVNE LlCNOSTI

r6fj? N eki su ljudi stoljecima naporno

radili ne bi li dali odgovore na vazna pitanja o svijetu, svemiru i prirodi koja nas okruzuje. Teorije tih znansrvenika cesto su bile suprotne rnisljenju vecine ljudi. Primjerice, Galileo i Darw-in sukobili su se s krscanskorn crkvom jer su govorili da Zemlja nije

u sredistu svernira i da Ijudi nisu srvoreni u jednome trenu.

PRVI ATOMSKI ZNANSlVENIK

Engleski kernlcar John Dalton

(1766. - 1844.) prvi je izracunao reLine aroma, cestica koje grade razlicite kernijske elernenre. lako se u nekim izraeunima prevario, njegova otkrica pomogla su razvoju kemije kao egzaktne znanosti,

20

."

TALIJANSKI ASTRONOM Galileo Galilei 0564. - 1642.) bio je znansrvenlk koji je prvim djelorvornim releskopima proucavao zvrjezde, Potvrdio je da se Zemlja krece oko SUDea. Takoder je objasnio kako Mjeseceve rnijene uzrokuju plimu i oseku,

Planetmij, sprava koja pokazuje kretllnje planeta oko Sunc«

Galileo Galilei na poslu

Moderan crtei aroma

Gnliko je bio vj eft izradi vae instrumenata

John Dalton injegov crtd aroma

ZNANSTVENICI

Isaac Newton

Charles Darwin (1809. - 82.)

Englez Darwin pooudio [e nov:u teoriju evolucije koja je objasnila kako su se svi 0 blici Hvota rnilijardama godioa razvijali iz jednosravnih organizama.

Marie Curie (1867. - 1934.)

Rodena u Poljskoj, Curie ~ je otisla u Francusku "t,.!,:'5" studirati radioaktivnosr.

V Orkrila je elemente polonij

i radij i posrala prvi znansrvenik koji je osvojio dvije Nobelove nagrade.

lOS VELIKIH ZNANSTVENlKA

."

OTKRNAC GRAVITACIJE Isaac Newton (1642. - 1727.) bio

je engleski matemaricar i astronorn, Prornatrajuci jabuke kako padaju

sa srabla, otkrio je teoriju graviracije. Takoder je orkrio cia se Sunceva svjetlost sastoji od razlicitih boja i izumio je novu granu rnarematike, vektorsku analizu.

--

Precizna uraunotezene kugle orjetijive na sitne podl'aiaje

Kugle za udaijenog potresa padaju iabama u usta

Gatileo je napisao mnogo knjiga 0 svojim otlericima

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Hrvat Ruder Boskovic (1711. - 1787.) bio je vrlo ugledna licnostsvoga V.I'eme.D3. Bio je matematicar, astronom, geodet, fiziCaI

1 fllozof.

Johannes Kepler

.,,~

PRACEN)E PLANETA Johannes Kepler (1571. - 1630.) bio je njemacki astronorn. Objasnio je cia se planeti ne krecu oko Sunca po savrsenoj kruznici, nego duz jajolike putanje zvane elipsa. Takoder

je dokazao da se krecu sve brze kako se pribliiavaju Suncu.

Zhang Heng i njegov seizmograf

."

RANI KINESKI ZNANSTVENIK

Zhang Heng (78. - 139.) prvi

je objasnio nestanak Mjeseea rijekorn pomrcine, Takoder je tvorac prvoga seizmografa za biljezenje porresa.

~21

C SLAVNE LlCNOSTI

~

ZAPOSLENI IZUMITELJ

Arnericki izumirelj Thomas Alva Edison (1847. - 1931.) tvorac je vise od 1000 novih izuma, od kojih

su neki zauvijek promijenili svijer. Medu njih se ubrajaju elekrricna zarulja i zvucni zapis.

Akio Morita s nekim

~

IZUMITELJ W ALKMANA

Sonyjevim proizvodima

japanski inienjer Akio Morita (roden 1921. g.) osnovao je elekrrcnicku tvrtku Sony Corporation. Proizvodio je neke

ad prvih nosivih radija, a 1979. izumio je kaserofon za osobnu uporabu, to jest Walkman.

Thomas Edison registrirao [e patente soojib izuma pa su ijudi moral! platiti ako su ieijefi rabiti njegove ideje

Eiekt'riCtlfl svjetiljka bila je vlakno ili nit u iamiji is koje je uklonjen say zrak

Fonog1'llj, prui svjetski stroj za snimanje zlmkova

u svojoj radionici

lOS VELIKIH IZUMA

Pi Sheng (11. stoljece) Izmedu 1041. i 1048. Pi Sheng od Kine izurnio je prvi svjerskl pomicni nacin tiskanja, Rijeci izrezbarene od komada drva slagale su se u okvir u recenice, a zatim tiskale, Rijeci su

se poslije mogle rasraviti

i ponovno upotrijebiti.

.,. ~

IZNIMNO USPJESNI AMERlKANAC

Znameniti politicar i izumitelj Benjamin Franklin (1706. - 90.) isao je u skolu sarno dvije godine. Jednom je pustae zrnaja po oluji cia bi pokazao da se munja sasroji od elekrriciteta. Zatirn je izumio gromobran, rnetalnu sipku koja odvodi munju iz zgrada.

Alfred Nobel (1833. - 96.) 5vedski izumitelj dina mira Alfred Nobel uznemirio se StD je njegovo djelo izazvalo toliku stem. Svoje je bogatsrvo nakon smrti ostavio za isplacivan]e Nobelovih nagrada, koje se svake godine dodjeljuju za knjisevnost, kemiju, fiziku, rnedicinu i rnir,

--=-==;' --= -=---=-

James Watt

.,.

MAJSTORZAPARU James Wart (1736. -1819.)

bio je skotski inienjer koji je poceo radni vijek kao proizvodac marematlckih sprava. Zbog uspjesnoga usavdavanja parnoga stroja postao je imucan covjek

U kasnijem zivotu.

Zmnj je privlalio ---elektricitet koji se prouodio, to jest pralazio je, niz mokru nit u kijuc

K/juc ispulta elektricitet 11 obliku iskre

Benjamin Franklin poSta zmaja po oluji

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Nikola Tesla (1856. - 1943.), znansrvenik i Inovator svjetskoga glasa, izumio je okretno magnetsko polje

i visefazni sustav izmjenicnih struja.

----------------------~

I

DOZNAJ VI~E I

VElIKIIZUMI: Kotac ~

TRAN~~~~::::tr~~_~

(SLAVNE LlCNOSTI

~ Svijet bi bez inzenjera i arhitekata bio mnogo drukCiji. Inzenjeri izraduju strojeve i grade rnostove, ceste i brane. Arhitekti projektiraju lijepe zgrade optimalno iskoristavajuci prastor. I inzenjeri i arhitekti moraju razumjeti kako se metali, kamen

i drugi materijali upotrebljavaju da bi

se magli proizvesti evrsti predmeti koji dobro funkcioniraju. Tehnoloske promjene, poput izuma parne energije, ornogucuju

im da iskusaju nove ideje.

Olimpijskl stadlon Kenza Tan.gea u Tokiju

.,. ~

DRAMATICNI OBLICI

Japanski arhitekr Kenzo Tange (1913. - 2005.) bio je poznat po sportskirn sradionima koje

je u Tokiju sagradio za Olimpijske igre 1964. g. SluzeCi se modernom tehnologijom, gradio je goleme konsrrukcije nalik na sarore.

Isambard Kingdom BruneI

Brunel je bio jedan od najvdih inienjerll svoga doba

.,.

VELIKI ENGLESKI INZENJER

Isarnbard Kingdom Brunei

(1806. - 59.) konsrruirao je mnoge velike tunele, mostove i zeljeznice

u Britaniji. Najpoznatiji je po gradnji broda Great Eastern. Kad je porinut 1859. g., to je bio najveci dotad sagradeni brad .

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Brunei je eksperimentirao s lokomotivom na stlaceni zrak, all morao je odustati jer su stako.ristalno jell koine ___ ::r- zaklopce na djevima za dovod zcaka.

Pei ispred svoje piramide u Louvreu

."

TVORAC NOVIH OBLlKA

Spanjolski arhirekt Antoni Gaudl (1852. - 1926.) projektirao je neobicne gradevine u obliku prirodnih stvari, primjerice valova i kapljica pijeska. Urnro je prije zavrsetka svoje poznate crkve Sagrada Familia u Barceloni.

NZENJERI I ARHITEKTI

JOS VEUKIH INZENJERAIARHlTEKATA .

Henry Ford (1863. -1947.)

Ford, osnivac americke automobilske industri]e, rvorac je tekuce vrpce koja

se primjenjuje u modernim rvornicama .

Frank L. Wright (1867. -1959.) Ova] je americki arhirekt projektirao neke ad najorigmalnijih gradevina modernoga doba.

Zhan Tianyou (1861. - 1919.) Sagradio je prvu kinesku zeljeznicu,

a 1909. dovrsio je zeljeznicu odPekinga do Zhangjiakoua.

."

SPEKTAKULARNE

ZGRADE

Kinesko-americki arhitekr IeohMing Pei (roden 1917) rvorac je nekih najcudesnijih gradevina 20. St. U njih

se ubraja fantasticna zgrada kineske banke u Hong Kongu te piramida kroz koju se ulazi u rnuzej Louvre u Parizu

u Francuskoj.

Brasilia, glavnJ grad Brazila

."

BETONSKASKULPTURA

Arhirekr Oscar Niemeyer (roden 1917.) rvorac je Brasilije, novoga glavnoga grada svoje dornovine Brazila. Poznat je po oblikovanju cudesnih formi od betona na svojim gradevinama. Niemeyer je sudjelovao i u projektiranju sjedista Ujedinjenih naroda u New Yorku.

----------------------.

I

DOZNAJ VI~E I

OZNATA MJESTA: Ollmpijski Sf"di~oni

: VELlKIIZUMI:Materija]i

L _

GaucUjeva Sagrada Familm

Antoni Gaudl

~25

~SLAVNE LlCNOSTI

~ Ljudi su u prvim pokusajirna letenja oponasali price. Ali ruke su im bile preslabe

da bi mahale krilima. Zatim su dosli baloni,

ali njih je odnio vjetar. Za jedrilice je takoder trebala prava vrsta vjetra. Orville Wright jos

je 1903. izveo prvi uspjesan let u motornome zrakoplovu. Zrakoplovi su se nakon toga

brzo razvijali. G. 1919. kapetanJohn Alcock

i porucnik Arthur Whitten Brown prvi su

put bez prestanka preletjeli Atlantik, u trajanju od 16 sati. Concorde dan as istu udaljenost preleti za tri sata.

Santos-Dumontov 14 his moo je prvi zrakoplovnl let u Ewopi

.,.

PRVI U EUROPI

Brazilski izumitelj Alberto Santos-Dumont (1873. ~ 1932.) sagradio je zrakoplov pun vodika kojim je letio aka Eiffelova tornja u Parizu u Prancuskoj. G. 1903. poceli su ga zanirnati zrakoplovi, Tri godine poslije prvi je lerio zrakoplovom u Europi, u avionu ad zrnajeva u obliku kutija, sagradenom ad platna za jedra

i bambusa. T aj se avian zvao

14 bis.

Earhartin zrakoplov, jedna motorac Lockheed Vega

Joseph MontgolBer (1740. - 1810.)

Jacques Montgolfier (1745. - 99.)

.,. -

PRVI LETACI BALONOM

G. 1783. balon punjen vrucim zrakom koji su sagradila &ancuska braca Joseph i Jacques Momgolfler poletio je iz Versaillesa

u Francuskoj. Balon je nosio dva covjeka

i letio je 8 km. Bio je to prvi let s posadom.

Amelia Earhart postala je [edna od najpoznatijib amerilkih licnosti 1930-ih

Piloti su nosili posebnu odjeiu protiu hladnoie

PIONIRI LETA

Avioni igracke izraduju se od poceraka letenja

NEVJEROJATNE CINjENICE

* Prvi hrvatski pilot blo je Dragutin Novak, koji je 1910. izveo prvi let avionom u Hrvata iznad zagrebackog Ccnomerca.

.,. ~

AVIJATlCARSKA PIONIRKA

Arnerlcka pilotkinja Amelia Earhart (1898. - 1937.) hila

je prva zena koja je prelerjela Atlanstkl ocean, prvo kao pumica, a zatirn 1932. kao pilotkinja,

G. 1837. pokusala je obletjeri svijet, no nesrala je iznad Tihoga

JOSVELIKlH PIONIRA LETA

Sir George Cayley (1773. - 1857.)

G. 1853. ova] je engleski izumitelj projektirao prvu jedrilicu za prijevoz covjeka.

Braca Wright

Amerikanci Orville

(1871. - 1948.) i Wilbur (1867. -1912.) Wright konsrruirali su 1903. Po/cr, prvi avion koji je radio.

Charles Lindbergh (1902. -74 . .)

Prvi pojedinadnl kontinuirani let preko Adantika izveo

je americki pilot Lindbergh 1927. g.

----------------------~

I

POZNAJ VISE I

VElIKIIZUMI:FiYer '''" ~

t T~~~S~~~T~~~:a:~~k::~~

SLAVNE LlCNOSTI

Nattodni vOlde: jugoisfoena Azija

J ugoistocna je Azija jedno od velikih svjetskih sjecista putova gdje se ispreplecu jezici i narodi.

Od 1960-ih gotovo su se sve zemlje ovih predjela brzo razvile,

Ova je padrucje bogata rudama i sirovinarna, ukljucujuci kaucukovac, kositar, nafru

i drvenu gradu. Europske su zemlje ovamo prvo dosle trgovari, a paslije i upravljati.

U 20. st. narodi jugoistocne Azije panovno su srekli nezavisnost, j ihovi su dclavnici marali modernizirati zemlje, cuvajuCi ujedno tradicionalni nacin zivota.

Aung San Suu Kyi i. njezin ow;

.,.

BORel ZA BURMU

General Aung San (1916. ~ 47.) vodio je stanovnike Burrne, danasnjega Mianrnara, u borbl protiv britanske vladavine. Njegava se kci Aung San Suu Kyi (rodena 1945.) bori za dernokrarsko drusrvo. Od 1989. do 1995. vojni su je vladari Mianmara drzali u kucnome prirvoru, G. 1991. osvojila je Nobelovu nagradu za mir.

Ho-Si-Min

.,.

BORBA ZA VIJETNAM

Ho-5i-Min (1890. ~ 1969.) vodio

je Vijetnamce u borbl protiv Japanaca, F rancuza i Amerikanaca i cia bi prestala podjela Vijetnama. Kad su

se 1976. g. Sjeverni i Juini Vijetnam ponovno ujedinili, Sajgon je preimenovan u Ho-Si-Min.

---

NARODNI voes: JUGOISTOCNA AZIJA

~

CVRSTIVLADARNA TAJIANDU

Kralj Chulalongkorn (1853. - 1910)., poznat

i kao Phrachunlachornklao, pomogao je da Siam, danainji Tajland, postane moderna zemlja, Ukinuo je ropsrvo, sagradio skole re uveo celegraf j zeljezrucke pruge. Zbog njegove evrste vladavine Siam je bio neovisan od zapadnjacke kontrole.

Kralj Siama Chulalongkorn

Chu/.alQngkorn

je nosio i zapadnjalku i tradicionalnu odjetLl

lOS VELIKlJI VODA lUGOISTOCNE AZI]E

AhmedSukarno (1901. -70.)

Sukarno je bio prvi predsjednik neovisne Indonezije.

Lee Kuan Yew (roden 1923.)

Trideser jednu godinu bio je premijer

! pomogao je Singapuru da postane jedna od najbogadjih svjerskih nacija.

Mahathir bin Mohammad (roden 1925.)

Mahathir, premijer Malezije od 1981. g., predvidio je brzu modernizaciju.

Cor3200 Aquino i njezine pristase na b:horoome skupu

.,..

PRVA PREDS]EDNICA

Corazon Aquino (rodena 1933.) udala

se za Benigna Aquina, koji se suprotstavio filipinskom dikraroru Ferdinandu Marcosu. Benigno je uhijen, ali "Cory" je pomogla da se Marcos svrgne s vlasti te je postala prva predsjednica Filipina.

c": SLAVNE LlCNOSTI

o Veliki ucitelji vjerojatno vise od ikoga utjecu na svijet. Razrnisljaju 0 svjetskim problemima i primjerom pokazuju ljudima kako se skladno zivi i suraduje. Najveci su ucitelji vlastitim zivotom demonstrirali svoju mudrost. Neki su pisali i knjige koje opisuju njihova vjerovanja; neki su imali sljedbenike koji su njihovu mudrost prenosili na druge. Na taj se nacin njihova ucenja cuju i danas .

.,.. ~ v

PRVA DJECJA UCITELJlCA Maria Montessori (1870. - 1952.) bila

je prva Talijanka skolovana za Iijecnicu, Specijalizlrala se za olaksavanje ucenja maloj djeci u skoli. Danas se metoda ucenja lstraiivanjem zvana Montessori uporrebljava diljem svijeta.

.,.. v

UTJECAJNI ZIDOVSKI RABIN

Mojsije Majmonid (1135. - 1204.) iivio je u Egipru gdje je bio poznat lijecnik. Pokazao je cia se maze vjerovati i u znanost i u religiju. Zidovi i danas proucavaju njegova ucenja,

Mojsije Majmonid

30:1f

.,.. ~

OSNIVAC BUDIZMA

Budha iliti "Prosvijetljeni" roden

je u Nepalu kao indijski kraljevic zvan Siddhartha Gautama (oko 563.-483. g. pro Kr.). Zbog potrage za istinorn odrekao se bogatstva

i obitelji, Poducavao je da je sreca kad sl zadovoljan oriirne .ho Imal.

Budistilki redounici

Budisticki redovnlk u meditaciji

Maria Montessori s uCenioom

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Kongzi nikad nije zaplsao svoja uceDja, pa ipak su ana 2500 gadina oblikovala kineska

vjerovanja i upravljanje Kinam.

JOS VELIKIH UCITEL]A

Aristotel

(384. - 322. g. pr. Kr.) Kao jedan ad najvecih starogrcklh mislilaca naucavao je da ljudi trebaju rjehvari probleme analizirajuci cinjenice.

Sv. Pavao (10. - 67. g.)

Sv. Pavao cijeli je zivot pLlrovao naucavajuci Isusovu djec. Krstanskim zajednicama koje nije mogao posjedri pisao [e pisma .

GuruNanak (1469. - 1539.) Roden je u Punjabu

u Indiji i utemeljio

[e sikhizam, koji ujedinjuje hinduisticke 1 islamske ideje.

Guru znaci "ucireij".

.,,~

VODECI KINESKI FILOZOF

Kongzi (551. - 479. g. pro Kr.), takoder znan kao Konfucije, zivio je u doba ratova. NauCavao je da vlade rrebaju svomu narodu osigurari

red 1 rnir. Rekao je da ce oni nastupiri aka [judi nauce biti ljubazni i uvidavni te ako budu posrovali jedni druge.

Konfucije podueava svoja dva sljedbenika

Mrlogi Kongzijevi ucenici bili su mladi plemiCi iii duznosnici

K01Zgzi je podulavao oko 3000 ucenika, to jest sijedbenika, koji Stt Iirili njegova ucenja

SLAVNE L1CNOSTI

o U proslosti su cak i jednostavne nezgode, poput malo ruznije porezotine iii slornljena ucla, mogle prouzrociti smrt. Bolesti su mogIe pomesti cijele gradove i mnoga su djeca umrla u prvim godinama zivota. Prije 20. st. lijecnici nisu imali mnogo lijekova protiv tcskih bolesti. Ali otkad je 1928. otkriven penicilin, mnoge su bolesti postale izljecive. Lijecnici i znanstvenici tijekom stoljeca su otkrili sto steti, a sto lijeci,

.,.

PIONIR ANATOMIJE Andreas Vesal (1514. - 64.), roden u Belgiji, bio je Iijecnik dvojice kraljeva. Ovaj pionir znansrvene grane anatomije pazljivo je orvarao rnrrva rijela biljeieCi Sto bl unurca nasao. Njegova su proucavanja uvelike pomogla lijecnicirna i kirurzirna,

Tijela su testo pripadala zloiincima iii uojnicima

r<bijenima u bitci

Prije nego Ito

hi pogledao u unsarainjos: tije/a, ---,r-----=.-~-~~ Vesal je proucavao tijelo izuana

Promatranje mikroba mikraskopom

.,. ~

OTKRIVAC MIKROBA

Louis Pasteur u svome laborarorlju

Veliki francuski znansrvenik Louis Pasteur (1822. - 95.) dokazao je

da mlkrobi i bakterije kvare hranu te uzrokuju mnoge bolesti. Proizveo je cjepiva koja iivotinje j ljude stite od smrtonosnih bolesti kao sto Sli antraks i bjesnoca,

32-4-

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Kirurzi su se n Vesalovo vrijeme sluilli knjigama napisanima prije 1000 godina ..

* Pasteur je dokazao da je sigurnije piti zagrijano mlijeko. Ta] se proces jos zove pasterizacija,

PIONIRI MEDICINE

.,.

OTAC KINESKE KIRURGIJE

Pri]e izuma sredstava protiv bolova pacijente je tijekorn operacije trebalo driarl. Znalo se dogodid cia ces(Q umru ad soka. Hua Tuo (umro oko 203. g. pro Kr.), poznat kao otac kineske kirurgije, izumio je biljno sredsrvo protiv bolova koje mu je omogucilo da operira srnjerno i bez zurbe.

lOS VELIKIH LI]ECNlKA

Ibn Sina

(980. - 1037.)

Ova} perzijskl lijecnlk, u Europi poznar kao Avicena, napisao je medicinsku enciklopediju ad rnilijun rijeCi kaja se uporrebljavala Se5t stoljeca,

William Harvey (1578. - 1657.) Engleski lijeenil< Harvey, Jzvodeci pokuse na zivorinjarna, pokazae je kako srce kroz tijelo pumpa krv.

Hua Tuo pocinje operaciju pacijenta

AJ~duO_

Flemmg~~~_~ ~

(ISS!. -1955.) ,

Skalski znansrvenik Fleming orkrio je anribiotik penicilln koji je spasio milijune zivora.

Andreas Vesal skicira tijelo

~.--.--.--.--.--.--.--.--- ----- ~

I I

VELlKIIZUMI: Ane.,etid ~

KAKO FUNKCIONIRAJU STROJEVI:

Opcracije

------------------

DOZNAJ VI$E

~33

CSLAVNE LlCNOSTI

~

REDOVNICA UCALCUTTI

Mnogi su Majku T erezu

(1910. - 97.) zvali "Zivucom sveticom", Rodena je u Makedoniji is 12 g. osjetila je Bozji poziv da ode u krscanske redovnice.

Otisla je raditi u Calcuttu u lndiji posvecujuci fivot pomaganju siromasnlh, bolesnih i umirucih,

~ T:jekom cijele povijesti pojavljuju se ljudi koji ulazu posebne napore da pomognu drugima. Neki SU od njih bili vladari koji

su nastojali poboljsatizivot svojih podanika. Drugi su mnogo zaradili, a steceni novae ulofili su u gradnju skala, knjiznica i bolnica. Filmske zvijezde, sportski junaci i druge jayne licnosti svoju slavu koriste da hi skrenuli pozarnost svijeta na bolesti iii katastrofe. Skupljaju i novae za pomoc zrtvama.

Bijelo -plauaunifonna Majke Tereze temeljila se na indijskome sarii;

,/

~

SVETAC U PERUU

Sv. Martin od Porresa

(1579. - 1639.) iivio je cijeli zivor medu siromasima Lime u Peruu. LijeCio je bolesne

i radio kao vrrlar. Majka mu je bila oslobodena ropkinja it. Paname, a otac Spanjolac. Danas je sverac zastitnik medurasnih odnosa,

Kip sv. Martina od Porresa

NEVJEROJATNE OINJENICE

* Od 1948. do 1970. samo su

u Calcutti centri I koJonije Majke Tereze spasili gotovo 8000 iivota.

.,.

KINESKI ISCJELITELJ

Kineski lijecnik Li Shizhen

(1518. - 93.) putovao je i istrafivao 27 godina skupljajuci znanje

o rnedicini. Napisao je golemu enciklopediju 0 lijecenju biljkama koja se upotrebljava i danas.

08ROTVORI I ISCJELITE !.II

JOSVELIKIH DOBR01VORA I ISCJELITELJA

Sv. Franjo AsiS.ki (1181. - lZ26.)

Roden u bogatoj talijanskoj obitelji, cdrekao se sveg bogarsrva posvecujuci iivo[ siromasnima i bolesnima. Franjevcl su redovnici koji slijede njegov primjer.

Helen Keller (1880. - 1968.)

Helen Keller je kao malena oslljepjela

i ogluSila zbog bolesti, no ipak je naucila govoriti i pisati. Cijeli je fivor pomagala slijepim i gluhim osobama.

". ~

Majka Tereza tjeSi bolesnu djevojcicu u prenocism u Calcutti

Osulene biljke PflIII ..... yZtl lijekove

Li Shlzhen. drobi biljke za lijek

Princeza Diana sairtvom nagazne mine

.,.

PRINCEZA OD SRCA

Diana, princeza od Walesa

(1961. - 97.), velik je dio vremena posjedvala bolesnike i beskucnike. Osobito se skrbila za bolesnu djecu, oboljele od side i znve nagaznih mina.

I.'

I,!.

I'i

SLAVNE LlCNOSTI

Narodni vode:

Amecike

Autohtone americke Indijance od 16. su stoljeca pokorili doseljenici iz Europe, a njihovi su krajevi postali kolonije kojima se vladalo iz Europe. N akon nekoga vremenaeuropski su se doseljenici pobunili i uveli vlastite uprave.

Trinaest britanskih kolonija u Sjevernoj Americi ujedinilo se 1776. g. u Sjedinjene Arnericke Drzave (SAD). Oko 50 godina poslije juznoamericke kolonije odcijepile

su se od spanjolskih i portugalskih gospodara. Borba za slobodu obicno je znacila sukob, ali Brazil i Kanada dobili su neovisnost rrurno, s£orazumom.

"_'v v

JUZNOAMERICKA SLOBODA

Sim6n Bolivar (1783. - 1830.), roden u Venezueli, vodio [e juznoamericki rat za nezavisnost od Spanjolske. Oslobodio je Venezuelu, Kolumbiju, Ekvador i Peru. Bolivar je zelio da cijela

] uina Arnerika postane j edna zernlja. Zernlja Bolivija po njernu je dobila ime.

Bolivar je poput mnogih juinoamerilkih uoda bio general

Simon Bolivar prije bitkeza neovisnost

Noua zastaua hila je simbo] slobode noue zemlje

JOSVELIKIH VODA

Toussaint L'Ouverrure (oko 1743. -1803.) Roden kao rob na Haiuju

u karipskorn otocju, dignuo je pobunu kojom su otjerane spanjolska, briranska

j francuska vojska.

Jose de San Martin (1778. -1850.)

San Marrin, general iz Argencine.pomogao je osloboditi svoju zemlju te Cile i Peru od spanjolske vladavine .

ARODNI VOOE: AMERIKE

Dr. Kingse obraca skupu

.,. ~

AMERICKI PREDS]EDNICI

Prvi predsjednik SAD-a bio je George Washington, koji je zapovijedao americkim snagama kcje su se 1783. g. izborile za nezavisnost od Briranije. Arnericki glavni grad dobio je ime po njemu. Glave cetvorice velikih predsjednika isklesane su u stijeni

na brdu Rushmore II Juznoj Dakori.

George Washington (1732. - 99.)

Thomas Je.lferso1l (1743. -1826)

Theodore

Ab1'4ham Lincoln

(J 809. - 65.)

Americki predsjednici lsklesani na brdu Rushmore

.,.

TALENTIRANI VODA

Dr. Martin Luther King Junior (1929. - 68.) bio je veliki propovjednik i javni govornik. Poricao je Afroamerikance

na mirnu borbu za jednakost

5 bijelcima, Bio je veorna popularan, ali ustrijeljen je

u atentatu. SAD ga se danas sjeca drzavnim praznikom.

___ Benito Juarez

.,- ~ MEKSICKI PREDSjEDNIK

Benito Juarez (I 806. - 72 . .) bio

je Indijanac Zapotek, koji je postao prvi predsjednik Meksika, Francuzi su prodrli u Meksiko 1862. g., a Juarez je poveo Meksikance u rat kojirn je do 1867. istjeran iz zemlje. Naporno je radio da Meksiko prervori u dernokratsku zemlju

pa je postao narodnim herojem.

----------------------~

DOZNAJ VISE :

DJ~CA SVUETA:JuinaAm.erika ~

I 00 KAMENOG DOBA DO SVEMIRSKE ~R£:

I Sjedinjene AmeriCke Dl'iave

L _

-.37

U1n

c" SLAVNE LlCNOSTI

~ Ljudi se od pocetaka povijesti have

umjetnoscu. Najstarije slike i kipove napravili Hokusaijeva Iirografija, oko 1830.

su spiljski stanovnici prije mnogo tisuca godina. ~

Umjetnici s vremenom nastoje da njihovo djelo MAjSTORSKI LITOGRAF

izgleda realisticnije ili pak razvijaju stilove koji ~~tsushika H~ku~.ai .(I760"~ 1~49.) bio

. k . . ih . I' N' I' • •• )e [edan od najvecih japanskih litografa,

IS . azUJU nJI ove oSJecaJe. aJveCI umjetnici Bio je poznat po svojim krajolicirna koji

U povijesti otkrili su datad nepaznate slikarske su uvelike utjecali na europsku

ki k d urnjernost,

i 'pars e meta e.Umjetnici za zivota cesta

nisu cijenjeni i njihova djelo uziva divljenje tek poslije, kad se u potpunosti shvati njegova velicina,

38~

Posebne boje

za osLikavanje zidoVfi

~

MURALISTI

Diego Rivera (1886. - 1957.) rvorac je galemih murala, adnosno zidnih slika, koje prikazuju povijest i svakodnevni fivor Meksika. Osobito je usivao u odvaznome slikanju Indijanaca i rneksickoga puka Zivim bojarna, Njegovi se najvazniji murali cuva]u

u drravno] palaci u Ciudad de Mexicu,

Diego Rivera radi na muraln

c- VELIKI UMJETNICI

."

HRVATSKI KIPAR Ivan Mestrovic (1883. - 1962.) najpoznatiji je i najslavni]i hrvatski kipar te jedan od najvecih suvrernenih svjetskih umjetnika. Uz herojskonacionaini i inelmlsticki ciklus, religiozni ciklus zauzima sredisn]e rnjesto u njegovu srvaralasrvu.

Ivan Mcltrovic

JOS VELIKIH UMJETNlKA

Rembl'~dt van rujn (1606. - 69.) Rembeant je bio vodeci arnsterdarnski slikar, U rnro j e slromasan, ali slavan. Pamrimoga po

seriji dojmljivih

auro ponreta.

Prancfsco de Goy.a (1746. - 1828.) Spanjobki sllkar Goya: pou:m

je po porrretima spanjolske kraljevske obitelji i slikama ramih okrumosri,

--............. Riverina specijainos.t bile su zidne slike

NEVJEROJATNE, CINJENICE

* OSlm sto je bio velikl kipar, slikar, arhitekt i auto I' vise od 300 pjesama, Michelan~lo je projektirao DOVU vrstu tvrdave otpornu na topovsku paljbu.

Claude Monet (1840. - 1926.) Franeuz Moher slikaQ je u~inke svjetla na krajoiiku. Pornogao je utemeljiti lrnpresionlzam, iznimno popularan slikarski stu.

SIikanJe mrtve prirode

Preta Mich elangela B uonarrc tij a

." u~crkvi sv, Perra u Rirnu

NAjVECI KIP AR Michelangelo (I475. - 1564.) bio

je talijanski kipar, slikar i arhirekt, Mnogi srnatraju da je bio najveci urnjetnik u svjerskoj povijesti. Njegovi su mramorni kipovi izrazito realiseicni, Takoder Je poznat po golemoj slikariji na svodu Sikstinske kapele u Rimu.

-------.-- .. --. - .. ---- -.- -.- --1

DOZNAJ VI.$E I

UUDSKOTIJELO,Oci ~

~ ~~~E~~~:~~O~~I~~:~~~

39

~EROJATNE CINJENICE

~ Besnici posjeduju dar odabira najboljih rijeci kojima na pametan ili zanimljiv nacin uspijevaju srociti svoje misli. Pjesme se ne moraju nuzno rimovati, ali uvijek su slozene u stihove i strofe. Najstarije svjetske pjesme katkad su izrazito duge i zapravo su pustolovne price 0 bogovima, junacima

i divovima. Za razliku od njih, japanske haiku pjesme duge su sarno tri stiha. Izgledaju poput slika od rijeci koje zamrznu trenutak u vremenu. Ma kojim stilorn pisali, najveci pjesnici uvijek uspijevaju reci nesto novo 0 svijetu.

* Tangere je u posljednjih 25 godina zivota obJavio 21 svezak poezije.

* Poseo je oslijepio. Borges je morao diktirati sve svoje

Stare kineske pjesme pisale su se i tiskale

na suitcima

Dio najbolje kineske lirike napisan je tijekom vladavine careva Tang (618. - 907.). Menu najpoznatijima su u Bai (701. - 762.). Du Fu

(712. - 770.) i Bai Juyi (772. - 846.).

N;V~lH)!".l srnatraju da je Ll Bai najveci '~i""')~;).lU pjesnik svih vrernena.

Svitke s u cesto -~'--.>,;-Yukralauali pjesn.ikovi crteii

VELIKI PJESNICI

."

ARGENTINSKl PISAC

Muoge pjesrne Jorgea Luisa Borgesa (1899. - 1986.) govore o njegovoj rodnoj Argentini. Mozda djeluju jednostavno, ali cesta kriju dublje i zamrsenije peruke. Borges je bio poznac i po rnisticnim i carobnim novelama.

Jorge Luis Borges

ROMANTICAR

George Byron (1788. - 1824.) bio

je anglo-Ikorski pjesnik i vodeca FIgura romamizma. Rornanticni pjesnici rrasili su nadahnuce II prirodi i vlastitim ernocijama. U Byronova najbolja

djela ubrajaju se Putouanje ChiLdea Haralda j Dan juan.

Lord George Gordon Byron

William Wordsworth

."

PREDSTA VNIK "JEZERSKE SKOLE"

William Wordsworth (1770. - 1850.) iivio je u engleskom divljem i predivnom Lake Disrricru prepunorn jezera, koji mu je poslufio kao nadahnuce za mnoge pjesme. Pisao je kako priroda moze utjecati na ljudske osjecaje i 12 srca je govorio 0 svojim istinskirn prijateljsrvima.

JOS VELIKIH P]ESNIKA

T. S.Eliot (1888. - 1965.) Angloamerikanac Eliot pisao

je 0 modernome iivo(U. Kornbinirao je poetski i oblcni jezik.

Gabriela Mistral (1889. - 1957.)

Cileanska pjesnikinja j profesorica Misrral pisala je uglavnom o ljubavnorne cemenl.

Derek Walcott (roden '1.930.)

Duga pjesma Omeros ovoga kacipskoga pisca prepricava srarogrCku pricu

o Odiseju smjestenu na danasnje Zapadnoindijske otoke.

~41

SLAVNE LlCNOSTI

~ P ostoji nekoliko nacina da se vidi

je li pisac sarno dobar ili doista sjajan. Jedan od njih je da se vidi citaju li se njegove knjige ili drame jos dugo nakon njegove smrti. Drugi je taj je li njegovo djelo naveliko citano u drugim zemljarna

i na drugirn jezicima. Mnogi knjizevnicki veIikani uzivaju divljenje kolega i utjecali su na nacin kako oni pisu. Svake godine jedan od velikih svjetskih pisaca irna tu cast da dobije Nobelovu nagradu za knjiZevnost .

Oscar Wilde

."

DUB I MUDROST

Oscar Wilde (1854. - 1900.) rodio se i odrastao u Irskoj. Bio je jedan od najekstravagantnijih autora svih vremena. Njegova su najpoanatija djela SLika Doriana Grayja i Vaino je zoati se Ernest.

."

PRVAAUTORICA

ROMANA

Plernkinja Murasaki Shikibu (oko 978. - aka 1014.) iivjela je na dvoru japanske carice Akiko. Napisala je Pripovijest 0 Genjiju,

o ljubavirna jednoga princa. Srnatra se da je to prvi svjetski roman. Ostavila je i fascinaman dnevnik.

Murasaki Shikibu razmiSlja 0 prici

NEVJEROJATNE CINjENICE

* Shakespeare je mao harem 29 000 razlicitih rijeci - oko sest puta vise od vecine ljudi koji danas govOI:e engleski.

lOS VELIKIH PISACA

ajpoznariji indonezijski pisac Satan Takdir Alisjahbana (1908. - 96.) pridonio je razvoju lndonezijskoga jezika i knjlzevnosti. Svoj prvi.roman objavro je vee u 21. godlni.

Wale Sayinka (roden 1934.) Nigerijac Soyinka prvi

je Afrikanac koji je dobio Nobelovu nagradu za knjizevnosr 1986. g. Pise romane, drame i pjesme o svojoj domovini.

Julija s bnlkona. gouor! ijubavniku Romeu

Poznata scena lz Shakespeareova Romea i}ulije

.,.

SV]ETSKI POZNAII PISAC

Engleski dramaticar William Shakespeare (1564. - 1616.) bio je glumac i kazalisni upravitelj. Napisao je 37 drama i pregr.h pjesama, Mnogi srnatraju da

je najveci pisac u povijesti

i djdo mu se prevodi na vecinu svjetskih jezika.

VELIKI PISCI

~

CAROBNI PISAC

Gabriel Garda Marquez (roden 1928.) pise cudne i carobne romane II kojima figuriraju pravi Ijudi, andeli, duhovi i iivotinje koje govore. Mnoge od njegovih prica smjesrene su u Izmliljenorne gradu u dzungli u njegovoj rodnoj Kolumbiji.

.r:-l'k--- Romeo drZi govor

da bi osuojio JuLijino srce

-Gabriel Garda Marquez

- - - - - -.----------------~

I

.DO.ZNA .. J V.I$EI

KOMUNIKACIJE: Pisanje are ~

~ ~~S~~L~:~ ~~~~~~s~::~~

~43

rI:!? Djeca cijeloga svijeta vole slusati price.

Price su se u proslosti prenosile s narastaja na naraStaj usmenom predajom. Ti mitovi

i narodne price nisu hili dostupni u pisanome ohliku sve dok nije izumljen tisak i dok vise Ijudi nije naucilo citati. Svaki narastaj roditelja i djece ima svoje omiljene pisce, ali u djelima najvecih pisaca za djecu uziva se stoljecima,

." v

AMERICKO

DjETINjSTVO

Mark Twain bio je pseudonim Samuela Langhomea Clemens a (1835. - 1910.), koji je pricao pricu 0 dvojici djecaka Tomu Sawyeru i Huckleberryju Finnu

i njihovim pustolovinama na rijeci Mississippi u SAD-u.

Mark Twain je napisao Huckkherryja PinnA 1884. g.

Huckleberry Finn je pobjegao od kuce

Huckleberry Finn

i Jim se odmaraju,

iz Pustolooina Huckleberryja Finna

."

AUTOR NARODNIH PRItA JOS VELIKIH DJECJIH PISACA

Hans Christian

Kip Aodersenove Male slrene Andersen

0. Kopenhagenu u Danskoj

Hans Christian Andersen (1805. - 75.) bio je sin danskoga poscolara. N apisao je 168 bajki, ukljucujuti MaLu sirenu. Neke njegove price temeljile su se na narodnoj predaji, a druge su bile pocpuno originalne. Ruino pace nastalo je po njegovu nesretnorn iskusrvu u skoli.

Robert Louis Stevenson (1850.- 94.)

Ovoga skotskog pisea nadahnula su purovanja u divljinu Afrike

i jufnoga Paciflka. Pisao je pusrolovne price, uklju6ujuCi Otok s blagom i Oteti.

Roald Dahl (l916. - 90.)

Iake su njegovi rodirelji bill iz Norveike, Roald Dahl roden je u Britaniji, Njcgove knjige Charlie i tvornic~ cokolade te BFG prilagodene su za £Imove.

NEVJEROJATNE CINjENICE

* Ivana Bdit-MaiuraniC (1874, - 1938.) .hrvatskaje knjiievnica koja je priznata

u Hcvatskoj i svijetu kao jedan od najvainijih djecjih pisaca.

r )

DJECJf PISCI

."

AUTORICA FANTAZIJE

]. K. Rawling (rodena 1965.) nadahnuce za knjige a Harryju Potteru nasla je dok se vozila vlakom It London. Za prvu jo] je knjigu rrebalo pet godina. Mil.ijuni djece i odraslih diljem svijeta gOtoVO su preko Dati prigrlili njezine fantasricne rornane.

Joanne KatbJeen Rowling

." ~

ILUSTRIRANE PRICE

Bearrix Porter (1866. - 1943.) bila je engleska knjizevnica koja je napisala niz prica 0 Zivorinjama, ukljucujuCi pricu u zecu Pereru, Price su Ilustrirane njezinirn slikama. Mnogi Zivarinjski likovi terneljili su se na pravim ljudirna koje je poznavala,

Price oiivljavaju kad se citaju naglas

~---~~-;;~~-~~~;-------:

.....,. () - _ .__ VELlKIIZUMI': "Ijskan]e

I VELIKI SVJETSKI PUTNIC!.r ISTRA_:l:IV~CI:

I Narodne price

~---------------------

~45

C SlAVNE lICNOSTI

O¥ • d ·

cevr omovme :,

Europa

i Alma

Zemlji se katkad posreci da je kroz teska vremena provede

do bar politicki voda, Africki su narodi u 20. st. ponovno stekli nezavisnost, a europske su zemlje vodile dva svjetska rata.

Drzavni su vode u oba sluCaja iza sebe morali okupiti Ijude. Morali su donositi mudre odluke te uvjeravati ljude govorima i vlastirim primjerom. Takvi se vazni vode panne jos dugo nakon sto ih viSe nema.

ChttTchill je bio odlucan covjek snaina karaktera

Wmston Churchill

.,.

BRITANSKI RATNI VODA Winston Churchill (1874. - 1965.) bio je los dak, a ipak je postao vodeci politicar.

Od 1940. do 1945. godine vodio je Britaniju do pobjede u Drugome svjetskom ram. Drzao je govore koji su njegovu narodu ulijevali hrabrost pred okrurnim neprijateljem,

E W de Kle"k pomogao je ukinusi apartheid u Juznoafrickoj Republici

.,t

PRVI eRNI VODA

Nelson Mandela (rcden 1918.) se kao odvjernik boric protiv apartheida, sustava vladanja

u J uznoafrickoj Republici koji je odjeljivao crnce od bijelaca, U zatvoru je proveo 27 godina. Osloboden je 1990., a 1994.

je postao prvi crni predsjednik J uznoafricke Republike,

Nelson Mandela rukuje

se s bivS'im predsjednikom F. W. de Klerkom

JOSVELIKIH EUROPSKIH

I AFRICKIH VODA

Charles de Gaulle (1890. - 1970.) General de Gaulle bie je ua Celll francuskib snaga koje su pomogle da sec Francuska oslobodi njemacke vladavine

u ll. svjerskorne ratu.

Gama! Abdel Nasser (1918. - 70.) Nasset je bio predsjed.nik Egipra ad 1954. do 1970. i poricao je arapske narode cia zajedno djeluju. Njegova ga je politika ces[Q dovodila do sukoba sa Zapadom.

Nelson Mandela borio se za mil' izmedu crnaca i bijelaca

EV DOMOVINE: EUROPA I AFRIKA

Julius Nyerere

.,tv

AFRICKI VODA

Julius Nyerere (roden 1921.) poveo je Republiku Tanjganjike u neovisnosr 1960., a poslije ju je ujedinio sa Zanzibarorn u Tanzaniju. Rekao je da bi africki narodi trebali suradivari 1 osnovati Orgaoizaciju africkoga jedinsrva.

.,t

POL}SKI PREDS}EDNIK

Lech WaI~sa (roden 1943.) bio je ua celu radnika koji su osnovali ilegalni sindikat Solidarnost u Poljskoj. Komunisticka vlada zabranilaje raj sindlkar i srrpala Waicrsu u zatvor, ali sindikar je

omoguCio da se prekine ruska kontrola nad Poljskom.

Waicrsa je 1990. izabran za predsjednika Poljske .

Prije nego ito [e pOJtao pl'edsjednikom, Walrsa je bio elektriiar u brod.ogradiliftu u Gdamku

B1'Odog1'aditelji dizu Walrsu na

Lech Walesa s1avi pobjedu Solidamosti

----------------------.

DOZNAJ VISE :

DJECA SVIJETA: Afrika

., ODKAMENO.OO .. OOS .... 'RSK'~RE:

I N eovisnost

L _

C SLAVNE LlCNOSTJ

~ Svaka zernl]a na svijetu ima vlastitu glazbu i vlastite predodzbe 0 tome sto cini sjajnoga glazbenika. Glazbenici su nekoc davno mogli cuti sarno lokalne melodije

i instrumente. Medutirn, to se promijenilo s kretanjem ljudi po svijetu. Primjerice, Mroamerikanci u SAD-u izumili su gospel, blues i jazz. Glazba se sada brzo

siri svijetom putem radija, te1evizije

i zvucnih zap isa.

.,. ~

INDIJSKI SVIRAC SITARA

Ravi Shankar (rodeo 1920.) rnajstor je tradicionalnog indijskog glazbala sitar. Osnivac je indijskog driavnoga orkestra i popularizirao je indijsku glazbu na Zapadu. Njegovoj glazbi divili su se .i Beatlesi i Yehudi Menuhin,

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Mozart je svoju pcvu simfoniju napisao sa. same osam godina.

je prvi javni koocert za viollnu U sedmo] godini.

John Lennon

Yehudi Menuhio

.,.

PROSLAVLJENI VIOLONIST

Yehudi Menuhin (1916. - 99.) vrlo

se rano proslavio kao daroviri violinist. Ravnao je i orkestrima re vodio glazbene festivale. G. 1963. osnovao je glazbenu skolu za talentiranu djecu u Engleskoj. Rodio se u New Yorku u SAD-u, no 1959. preselio se u Englesku, gdje iivi do srnrti.

.,.

BEATLEMANIJA

John Lennon (1940. - 1980.) osnovao je jednu od najvecih popgrupa svih vrernena, Beetles, i suautor je vecine njihovih pjesama s Paulorn McCartneyjem. Svojom je porukom mira rakoder nadahnuo cijeli jedan narastaj.

Mozart je nnpisao 27 koncerata za klavir

n jegov sitar

48

]OSVELIKIH GLAZBENIKA

Ludwig van. Beethoven (1770. - 1827.)

Beethoven je bio njemacki skladacelj koji je skladao uzbudljivu j drarnatlcnu glazbu. Kad ju je prvi put odsvirao, smarrall su je iznirnno drskom i originalnom. 'Nasravio

je skladari i posro je oglusio.

George Ge.rshwin (1898. -1937.) Amerikanac George Gershwin mijesao je klasicne stilove

s ameriokirn jazzom L bluesorn. Napisao je Rapsodiju u plauome te operu Porgy i Bess.

K/.o:uilemabalo je bio popularan instrument

s tipkama

GLAZBENI VELIKANI

.".

AUSTRIJSKI GLAZBENIGENIJ

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756. - 91.) vee je kao dijere pokazivao glazbeni genij. Poslije bi skladao simfonlju oko nekoliko nora koje bi nasumce odabrao s klavijature. Za kratkoga zivota napisao je vise od 600 glazbenih komada, ukljucujuci

41 sirnfoniju i opere poput Carobne Irt/le i Figarooa pira.

Mladi Wolfgang Amadeus Mozart svira duet sa sestrom Nannerl

----------------------,

DOZNAJ VI~E :

PLES, GLUMA I GLAZBA, ruram~ VELIKI SVJETSKI PUTNICII ISTRA2wMI:

Bhmtgra

-------------------

~49

lOS VELIKIH FILMASA I FILMSKlH ZVIJEZDA

SLAVNE LlCNOSTI

~ Prvi film snimljen je u Francuskoj 1896. g.

Francuska je negdje do 1915. bila svjetska predvodnica u snimanju filmova. Tada je vodstvo preuzeo Hollywood u SAD-u. Danas Indija proizvodi viSe film ova nego ijedna druga zemlja. Za dobar film trebaju talentirani glumci pred kamerorn, pametni tehnicari iza nje te nadahnuti scenaristi i redatelji koji pisu price i ozivljavaju ih na ekranu.

Walt Disney i prvi crtei Mikija Mausa

."

MA]STOR CRTANIH FIlMOVA

Amerikanac Walt Disney (1901. - 66.) srvorio je svijet crranih £lrnova s Mikijem Mausom

i Paskorn Parkorn. Crtani film Snjeguijica

i sedam patuijaka iz 1937. pokazao je da

crtani fllrnovi mogu biti zabavni jednako kao

i filmovi sa fivim glumcima.

Akira Ku.rosawa (1910. - 98.) Akeijskl povijesni 61movi poput Sedam samuraja pretvorili su Kurosawu u jednog od najpoznatijih japanskih fllmskih redatelja.

o

."

USPJEH I GLAMUR

Vecina najjacih americkih filmskih studija je u Hollywoodu, a mnogi slavni glumci i glumice five u rezidencijalnim cetvrtima Hollywood Hillsa, koji je sluibeno dio Los Angelesa

u Kaliforniji.

Snimanje amaterskoga filma

Steven Spielbel'g (roden 1947.)

Spielberg je poceo snimati 6lmove kao dijete. U njegove hitove spadaju Ralje, E. T,

}urski park, Scbindleroua lista i Indiana Jones.

R ATELJI I FILMSKE ZVIJ DE

NEVJEROJATNE CINJENICE

Ruke p1<ipremne za akciju

* Bruce Lee snimio je 20 6lmova pri]e nego "ito je navrSio 18 godlna.

Roditelji Charl.ieJa Chaplina hili su tako siromasni da su ga posfali u uboknicu,

",-;;:=.,.,__ Bruce Lee

6E...--,-_ je bio poznat i kao Li Siu-Lung - Mali zmaj

.,..

ZVIJEZDA KUNG FUA

Bruce Lee (1940. - 73.) roden je u San Franciscu u SAD-u. a odrastao je u Hong Kongu. Bio je poznar po brzim akcijskim filmovlma, pOpUl U zmajevu gnijezdu.

u kojima se rnoglo vidjeti njegovo umijece kung fua. Njegov je stil utjecao na mnoge druge zvijezde,

Bruce Lee gJumi u kung fu filmu

.,.. ~

VELIKI KOMICAR

Englez Charlie Chaplin (1889. - 1977.) bio je prva velika filmska zvijezda.

jegov lik koji nespretno hoda

u vrecasrim hlacarna, polucilindru, s brkovima i srapom nasmijavao

je Ijude diljem svijeta. U njegove filmove spadaju Malisan i Zlarna groznica.

~--:'~~i.~;~~~~~:d-----1

l ~:~~~~~~~~:~ __ ~

Charlie Chaplin

~51

C SLAVNE LlCNOSTI

Ll~~~ll. ¥. WUl za aV11AC1

~ Giumcima se mora dati tekst, ali neki veliki zabavljaci mogu zabavljati publiku pjevanjem ili nastupanjem bez rijeci. Sluze se glazbom i plesom ili akrobatskim, rnadionicarskim te klaunskim vjestinama, Zabavljaci su nekoc morali stalno obilaziti dvorane i kazalista kako bi ih ljudi vidjeli. Danas televizija omogucuje ljudima

u cijelome svijetu da u takvim nastupirna uzivaju 1Z svojih domova.

William "Buffalo Bill" Cody i indijanski pcijatelj

~

SOUMEN S DIVLJEGA ZAPADA

William F. Cody (1846. - 1917.), poznatiji kao "Buffalo Bill", bio je lovae na bizone i granienl izvinac u SAD-u. Poslije je postavio Sou 0 Dioljem» zapadu, u kojernu su kaubo]i i Indljanci izvodlli uzbudljive vratolomi]e. Predstava je bila na tumeji po SAD-u

i Europi i posrala je iznimno popularna,

52,

Kauboj.i nose kaubojske seeUce i debele kome hla.ce

~ ~ Monty Pytb.on

LETECI CIRKUS

Monty Python je skupina komicara koja je postigJa velik uspjeh sa svojorn relevizijskorn serijom Leteci cirkus Montyja Pytbona. Poslije su proizvodili 61move, knjige i skeceve i nasrupali na pozornici, Imali su velik urjeca] na sve ambiciozne kornicare,

~ v Danny Kaye v

AMERICKI KOMlCAR Kornlcar Danny Kaye (1913. - 87.) mao je pjevati, plesati i oponasari. Sluiio se pantomimom (gluffiom bez rijeci) i glumio kauna da bi "razgovarao"

sa svima, bez obzira na njihov jezik, skupljajuei novae za sirornasnu djeeu.

VELlKJ ZABAVUA(:I

."

VELIKI ESKAPOLOG Harry Houdini (1874. - 1926.), Amerikanac roden u Madzarsko], bio je strucnjak z:a bjeianje. Mogao je pobjeci i kad bi ga vezali lancirna I lisicama pod vodom. Njegove

su tocke bile porono pripremljene kako bi jz:gledale srahovito opasno.

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Mala Annie Oakley, zvijezda Soua 0 Divljel1l zapm/tt Bu.ffa1o Billa, mogla je pucad puikom preko ramena i pogodiri pokretnu5taklenu kuglu.

Pomagnl sprem.an. da razbije stak/a u siucajll nuide

Houdini je visio naglavalke priiurl/m za gleinjevl!

Zap eEafeni

Anna Pavlova (1881. - 1931.) Ova velika ruska balerina proslavila se po Smrti labuda, ulozi napisanoj posebno za nju.

lOS VEIJIqH \II / ZABAVLJACA 7

Groek (1880. - 1959.)

Charlesa Adriena Wettacha, poznaroga pod urnjernickim imenorn Grock i rodenoga

u SVicarskoj, zvali su kraljern klauncva. Bio Je i vjeS[ glazbenik re je u sklopu svoje klaunske rocke svirao violinu i. kLavir.

Houdini izvodi bijeg iz ee1ije za podvodno mueenje

SLAVNE LlCNOSTI

risle n·~ezde

r6f!r Sportska natjecanja potjecu barem s Olimpijskih igara stare Grcke, koje su prvi put odrzane 776. g. pro Kr. Olimpijske su discipline ukljucivale trcanje, hrvanje, skok udalj te bacanje diska i koplja. Danas postoji mnogo natjecanja - Olimpijske igre za atleticare, Tour de France za bicikliste i Svjetsko nogometno prvenstvo sarno su neka od njih. Najvece sportske zvijezde i vise su nego dobre u svojim sportovima i cesto imaju zanimljive osobnosti.

Tim Henman na Wunbled.onu

.,.

TENISKA ZVIJEZDA

Tim Henman (roden 1974.) jedini je britanski tenisac koji je doSao do polufinala Wimbledona od Rogera Taylora 1970-ih, Henman je miljenik britanskih reniskih obofavarelja, a jednako je djenjen i zbog svoga sportskog ponasanja,

54

Pete za njujorske Cosmose, 1 970-ih

.,.

NOGOMETNI JUNAK

Pele (rcden 1940.) najveci je nogomerai svih vrernena. Pravo mu [e ime Edson Arantes do Nascimento. U 110 utakrnica

za Brazil na Svjetskcrne prvenstvu zabio je nevjerojarnih 97 golova. Poslije je pes tao brazilski ministar sperra.

JOSVELIKIH ~ SPORTSKIH ZVIJEZDA X

Mildred "Babe" Didrikson (1914. - 56.)

Ova je svesrrana americka sportasica s 18 godina osvojila dvije zlatne medalje, u unci s preprekama I bacanju koplja. Nastavila je S osvajanjem mnogih golfskih prvenstava.

Jesse Owens (1913. - 80.)

Ova] je afroamericki trkac osvojio cetiri zlarne medalje na Olimpijskim igrama 1936. g.

Mark Spin. (roden 1950.)

Arnericki plivac Spitz 1972. postao je prvi SPOHaS koji je osvojio sedam olimpijskib medalja.

(""' SPORTSKE ZVlJEZOE

Noge se drtati rauno

i paralelno

."

PROFINJE~ GIMNASTICARKA

Olga Korbut (rodena 1956.) iz Bjelorusije kao clio sovjetske reprezentacije osvojila

je zlatno odllcje na Olimpijskim igrama u Mi.inchenu 1972. g. Takoder je osvojila pojedinacna zlata za vjezbe

na gredi i podu.

."

SUMO SAMPION

Ozeki Konishiki (roden 1963.) odrasrao je na Havajima u SAD-u, ali se 1982. odselio u Japan. Bio je prvi sarnpion sumo hrvanja koji nije bio Japanac.

Za ovttj su: poloittj potrebne velika maga i gipkost

Isprui.ena f"1lka za odriavanje ravnoteie

Olga Korbut izvodi vjezbu na podu

Na trenutakje sua tjelesna teiina

~ __ no jednoj ruci

NEVJEROJATNE CINJENICE

* Naj.teii sumo borci imaju viSe od 240 kg, sto je otprilike t.eiina osmero lO-godisnje djece,

~55

Arrutekt: srrucnjak koji projekrira i nadgleda gradnju zgrada,

Astronom: znansrvenik koji proucava tijela koja se krecu u svemiru,

Adeticar: osoba koja se bavi sporrom, osobito atletskom dlscipllnom.

Demokradja: sustav vladanja

u kojernu ljudi glasuju za polldcke vode po svome izboru,

Diktator: bezobziran voda zernlje koji vlada silom, obicno bez potpore naroda.

Dinastija: niz vladara koji porjecu iz iste obitelji.

Diplomat: driavni slusbenlk koji predstavl]a svoju zemlju iIi drlavu u inozemstvu.

Dramatiear: auror koji piSe drame za kazalifre,

Driavnik: clan vlasti koji oblcno zauzima visoku pozici]u i zna se da ima mnogo iskustva.

Faraon: vladar iii kraljdrevnoga Egipta.

Fllozof netko tko dubokoumno razmislja i nudi nove poglede

i razrnisljanja 0 iivotu I svijetu

u kojem iivimo.

Inzenjen strucnjak koji projekrira i sastavlja zamrsene strojeve

i konstrukcije, pOput mostova.

Kalif: naziv za vladara u islamskome svijeru.

Kampanja: niz aktivnosd, prlrnjerice javno govorenje i hodanje, organiziranih cia bi se posrigao poliriCki cilj.

Kemiearl znanstvenik specijaliziran

za kemiju, znanost koja proucava rvari koje tvore svijet oko nas,

Kirurg: lijecnik koji lijeCi ozljedu i bolest operirajuci pacijente kako bi ih izHjecio.

Knjiievnost: pisana grada, popue prica i pjesama, koja irna rrajnu vrijednost.

Komiear: glumac iii izvodac specijallziran za smijesne uloge Hi nasmijavanje Ijudi.

Komunist: netkotko vjeruje

u beskJasno drusrvo i da sve prlpada svima,

Litograf: umjetnik koji pravi slike cehnikama tiskanja,

Matematicars netko tko proucava brojeve i aritrnetiku.

Nezavisnost: peavo zemlje da sama vlada svojim teritorijern, a ne da je pod vlascu druge zemlje.

Odvjetoik: osoba eiji je posaa zastupati Ijude na sudu i paziti

da se zakon tocno primjenjuje. Suci

i advokati spadaju u odvjetnike.

Otprilike ill oko: okvirni datum. Na primjer oko 1000. g. znaci oegdje oko 1000. godine.

Patent: registrirano pravo izumitelja da polaze pravo na neku ideju

i upotrebljava je kao da je njegova,

PenicUin: posebna vesta plijesni iii gljive koja djeluje kao antibiotlk, rvar koja ubija bakrerije, i upotrebljava

se u medicini protiv bolesti.

Politican netko tko se izborio za mjesto u vlasti rako cia je stekao potporu drugih, oblcno glasaca.

Predsjednik:: voda zemlje, Predsjednik je cesta na celu ddave koja nema kralja ni kraljicu.

Propovjednik: netko tko naucava i siri krscansko evandelje, Cesto netko iz BaptistiCke ili Prorestanrske crkve.

Prorok: sveta osoba za koju se smatra da je dobila inforrnacije i poduku ravno od Boga.

Redovnica: zena koja fivor posveri vjeri i iivi u vjerskoj zajednici.

Redovnik: netko tko zivor posveti vjeri i iivi u vjerskoj zajednicl.

Republlka: zemlja kojom ne vladaju kralj ili kraljica, U repuhlici izahrana vlada predstavlja narod i irna vlast da upravlja zemljom,

Rob: netko tko je u vlasnistvu druge osobe, oema slobodu i mora raditi za veorna malo novca ili besplatno.

Samuraj: japanski ratnik, Samuraj je pripadao cijenjenoj ratniCkoj klasi.

Skladatelj: netko tko piSe glazbu ili pjesme.

Svetac: netko koga religija srnatra izrazito svetim. Svetac obicno izvodi dobra djela, popur brige 0 bolesnima, srarijima ili siromasnima.

Ubojica: netko cko ubije drugu osobu. Njegova je irtva cesta poznata iii vazna li enos t.

Ucenjak: netko tko provodi fivot proucavajucl i ueeci.

A

Akbar 16., 17

Alcock, John '26

Aleksandar Veliki 15 Alisjahbana, Sutan Takdir 43 Andersen, Hans Christian 44 Aquino, Corazon 29

Ar lstotel 31

Molm 11

AungSan 28

Aung San Suu Kyi 28

B

Bai Juyi 40,41

Beethoven, Ludwig van 49 Bolfvar, Sim6n 36-37 Bonaparte, Napoleon 15 Borges, Jorge Luis 40-41 Brown, Arthur Whinen 26 Brunel, Isambard KIngdom

24-25 Budha30

"Buffalo Bill" vitii Cody, William F.

Byron, George 41

C

Cayley, George 27

Chaplin, Charlie 51 Chulalongkom, kralj 29 Churchill, Winston 46 Clemens, Samuel Langhorne

vim Twain, Mark Cody, William F. 52 Cones, Hemin 14, 15 Curie, Marie 21

D

Dahl, Roald 44 Dalton, J ohn 20 Darwin, Charles 20, 21 de Gaulle, Charles 47 de Klerk, P.W. 46 Deng Xiaoping 18, 19

Diana, princeza ad Walesa 35 Didrlkson, Mildred "Babe"54 Disney, Walt 50

Du Fu 40--41

Dfingis-kan 14-15

R.F

Earhart, Amelia 26-27 Edison, Thomas Alva 22, 23 Eliot, T.S. 41

Elizabera I, kraljica 16, 17

Pirdusl 12

Fleming, Alexander 33 Ford, Henry 25

Franjo Asiiki, Sv. 35 Franklin, Benjamin 23

G

Galllei, GaUleo 20-21 Gandhi, Mahatma 18-19 Gaudi, Antoni 25

Gaurama, Siddhartha vidi Budha Gershwin, George 49

Goya, Francisco de 39

Grock 53

Guru Nanak 31

H

Harun al-Rasid 13 Harvey, William 33 Hokusal, Karsushika 38 Hollywood 50 Ho-Si-Min 28 Houdini, Harry 53 Hua Tuo 33

I.J

Ibn Batura 12 Ibn Muqlah 12 Ibn Sina 33

Ieyasu, Tokugava 16 Ivana Orleanska 14 Jayavarman VII 17 Jeffe.rson, Thomas 37

jinnah, Mohammed Ali 18, 19 Juarez, Beniro 37

Julije Cezar 10, II

K

Kang-Hsi 16

Karle Vellki 15 Kararina Velika 17 Kaye, Danny 52 Keller, Helen 35 Kenji, Miyazawa 45 Kepler; Johannes 21 Kim II Sung 19

King, Marcin Luther Junior 37 Kleoparra 11

Kodza Sinan 12-13 Konfucije vidi Kongzl Kongzi 30--3 I Konlshlkl, Ozeki 54 Korbur, Olga 54- 55 Kurosawa, Akira 50

L

Lang Ping 54 Lee.Bruce 51

Lee Kuan Yew 29 Lennon, John 48 LiBai40

Lincoln, Abraham 37 Lindbergh, Charles 27

Li Shim en 35 L'Ouverture, Toussaint 37

M

Maharhir bin Mohammad 29 Majmonid, Mojsije 30 Mandela, Nelson 47

Mao Zedong 19

Marquez, Gabriel Garda 43 Marrin od Porresa, St. 34 Menuhin, Yehudi 48 Michelangelo 39

Mistral, Gabriela 41

Monet, Claude 39 Montessori, Maria 30 Monrgolfier, braca 26 Morira, Akio 22

Mozart, Wolfgang Amadeus 48-49

N

Nanak vidi Guru Nanak Napoleon vidi Bonaparte Nascimento, Edson Arames do

vidi Pelt

Nasser, Gama! Abdel47 Nehru, Diavaharlal 19 Newton, Isaac 21 Niemeyer, Oscar 25 Nobel, Alfred 23 Nyerere, julius 47

o

Oakley, Annie 53 Ornar Khayyam 12 Owens, Jesse 54

p

Pasteur, Louis 32 Pavao, Sv, 31 Pavlova, Anna 53 Pedro II 17

Pei, Ieoh Ming 25 Pelt 54

Periklo 11

Perar Veliki 15

Picasso, Pablo 39 Pi Sheng 23 Porter, Beatrix 45

R

Ramzes II 10, 11

Rijn, Rembrandt van 39 Rivera, Diego 38-39 Roosevelt, Theodore 37

S

San Martin, Jose de 37 Santos-Dumont, Alberto 26 Sarawak, Anita 52

Shaka, kral] 15

Shakespeare, William 42, 43 Shankar, Ravi 48

Shi Huangdi 10

Shikibu, Murasaki 42 Soyinka, Wole 43

Spielberg, Steven 50

Spitz, Mark 54

Stevenson, Robert Louis 44 Sukarno, Ahmed, predsjednik 29 Sulejman I 12

Sun Yi-xlan Oat-sen) 19

T

Tange, Kenzo 24 Tereza, Majka 34-35 Twain, Mark 44-45

V,W.Y,Z

Vesal, Andreas 32-33 WalCOtt, Derek 41 Wah;sa, tech 47 Washington, George 37 Watt, James 23 Wettach, Charles Adrien

vidi Greek

Wilde. Oscar 42 Wordsworth, WiUiam 41 Wright, braca 26, 27 Wright, Frank 1. 25

Wu Hou 11

Yoshida, Shlgeru 19 Zhang Heng 21

Zhan Tianyou 25

Zahv

l!TOR RichardTames

SAVJETl\'1CA ZA SLA VNE LtCNOsn

Dlplomirsna profesonca Hona Reynoldson poducayala je povijesr priie nego SIO se pocela bavirl objavljivanjem povijesnih .knjiga .3 djecu.

Specijalturana je za azijsku i svje ts ku povijesr 1 ptibliiava re reme mladoj dobno] skupini.

EDVKACI]SKf SAV]ETNICI

lois Eskin savjernica je za lzdavasrvo specilallzirana za organizacijska planlranje, planlranje istrazivan]a i proizvcda za edukaciiske izclal'ace.

Dr. Kurt W. Fischer, profesor ria Harvardu, Gradwue School of Education.

MEDUNARODNI SAV]ETNIO

'Pamela Karherina Decho urednica je specijallzirana za Larinsku Ameriku.

Zm3.'" Wall urednica je specijalizirana ea jugois[Qcnu Az.iju.

Dr. Mingnlla Zhao urednik je specijaliziran za Kinu i iSloenu Aziju,

ILUSTRATORl

Simone Boni, Gino d'Aehille, Bill Donohoe, Diana Fawcerr, Pamela Goodchild, BruceHoganh, Andre Hrydziusko, David Kearney, ~<l!bara Lofehcuse, Kevin Maddison, Da".id Mo:AlJisrer, Roddy Murray, Mart .Nicholls, Nicki Palin, Bel"" Par, ley, Eric Robson, Roger Stewart, Kevin Tweddell, Joanna Williams.

D isneyjeva urn jerniGka boja: Neil Rigby

e

ZA DISNE.Y ARTWORK U OVO) KNJIZI Franc" Valussl

I'osebne zahvale Michael Horowitz ~ Carson Van Osren

AGENGI]SKE POTOGRAFUE.

12 Briruh Llbrsry/The Brtdgeman Ae Library: 14, [6" 171,23,41 Mary Evans Picture Library; 1St Francis G. Meyer/Corbis, 15b Mlmmo Jodke/Corbil;; 17r Nacional Portrait Galleryrrb.e Bridgeman An Library; 19 Corbis/Mlroslav Zajic; 22 Rex. Features; 251 Owen Prankeu/Corbts, 2Sr Robert Harding Plcrure Ubrary; 28 Popperforo. 30 Corbis-Berrmann; 35 Popperfow/Reutet: 37 Hulron-Deursch Collecrlon/Cerbis:

38 Corbls/Hisrorical Picrure Archive; 39 Sr.Perer's, Vatican!

The :Brtdgeman An Library; 44 ZEFA; 45 Rlnpoo Sha; 47 Popperforo; 48 LebrecitrCollection;50 The Koba1 Collection; 52r M.A.SIuh, 52b Corbis; 54 Allsporr

FOTOGRAFI]E DlECE Ray Moller

ORGANIZACI)A ZA DISNEY Posebne zahvale Cally Chambers

ORGANlZACl]A ZA PAPERYlEW Cbcis Van den Broeck

I

Ljudi oblikuju svijet. Kraljevi i kraljice, znansfvenici i vojnici, predsjednici i proroci promijenili su nas nacin zivota, razmisljanja

i vjel'ovanja. Svaka zemlja ima price 0 junacitna i junakinjama koji su ostavili trag j; kojim se ponosi,

Iduci svezak

Obveznl prlmjelilk: 0/200919135111 0 ISBN: 978-2605800061

J UI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful