You are on page 1of 16

CI,idi 1~'eJ. liI.:CJeast::_ es,tG: 'foJr'-~ .~, del fr'Bcve~ t3Jti de S'~Ee'lilili din NO¥lci-Oh:emia lpreeum ~ i de !!

in1!J Iti lPlilo 11 i e ri I i '~td I riJ. N iicJ n IJ se lutea sl fie -ltfel; dOl' a;'c;' est.'.: ICasa de

l --- - ...

. ,[wlltur,i a fOfflllllntd

.................. _, a.1'-~

0; oarel'

C'lnd falorepor,te.,ul nostr U Ii fi:cut aceast" poZila .frun1ze'le s-e 1I1'giJlJen,/stf,i ii' Icide:iUJ ,ta pamlnt. Doa.r ca'IJ"ioa,'a era rliedumetili OI're 'line iarna1

SUPERLA.TIIVE Con:tineliii'ttu~ ,celi rnai 111' ure:'

A,~t_ .......... ,43 6Q-J 8101 -_ mp,.

OeDlrnlII . I 01"1 Ilnt- n ';:

PilE iii E' - " l' 6,79 ODDI rkl1lpr Lacil.i II C:.- ,I: Irnal mara = Cu~

p~'" - 371 DOD kml' Cln

, nul 1917; _.'e m~C$o"ead"ii 1F.'I'uy,i UIll rca I ma" ~ "in,l: HI u, Ilmpre' Inl cu Kaler,a. ,- 671 '~m,

GIEOGIRAf:ICE

,H'u nte lie' £:.' mali i~: lit::

C'I'Dmolunl~rn:-, (iiV' __:rl :,t,

IH~:m •• a~a-A5;i'~) -I ~8D mi.

IlAsu~a, Ie_a m~il mar-I!!!::

IGfioenlanda. I Z 175; 60D

km,p~

Cal ea fera;ti ee' _ m ; hi R'" ,I ~ MlolcDva ... ,Yladh,Ds·tolk

- "1.1 km~

BIUCURIA

-,

,NI'T LNII~ II CUI PR MA GHEA'TA A NOUL,UI SeZO'N,,,

Pi Q nile ra dlil n fo,to . ra'rI e i!S,t_ fo,l ea M a .. ria (Un comuna GOlrlJJmqti,~ reghllnea 01'(", nia, De. ee publli,,'lm ac~-~:-'- • fo'tD,g,afiie,'r P_ntr11!ll1 Ie,' 1iI,. __ tiri m i,s, .. o Chir:i,1 G heo'r~ Zh iI',., car@ e· p'r _. " _d i Int _ u nlilti".1ii ,-'i "ti e, e_ c-' fac'e!' Dar plI"iiin ee, s~a, r'e.marat M ~' i eara, C I, S ¥ m,eriite I au de.II,: cal 'Ii .. ~ Olf'! P r i n a't,en ti'e Ii III reze nU de ' p~ rilt,~ IntF-u :lJ~, a glsi't pe ,use., mali mul'~e h~rti i ri'i:,i"te;l' M ... ' ,- lrecut' ntfp'islto,a e~,

" ~' C'_c:etat "i" d: ,'.,. ,-, n'gm- i 111111 c,lasa,

- V'·,-I, ,i,,,. d_a, se'_'M,a I~I _Int ni~- ,Ie ...

UlmeiD" import -nle: A$I!I_.=u ._,it",,,, manei " ~e - I lite ii ~ .. rl~B zi din cOG'peratiYa, lor agri'cQ,11 de produc;iiie., p~er>CIute: di iii R'egl i ~en_ cJu'i¥a~_' ~ ri oara~ lie-a ,adlU n ·t gr'ijulUe ,i !!!!!!!!!!' bucuri~ (:::·ont-biiIIU'Q,r ..........

.. - prezen'tat, imedlia.t C1U e~e· 1- sdiul

c.ooP'-=iiI"t: Yet. E___:, '1-1 Bceste' '~i; >=111 '0, :Ih ni-

da muncii a 1150 d= ~-:i,t@ni II - -

,; "

~

..

' ..

.~

_ ~~,,;;r _ ....... _ ...... ill --:/

lr~

• E. 0' toam rri d ~ au f" IPo-- t i ~ sin t ,IS ed j,altJi de me,tafo,re I IP i C"EO ri A 'i ~ ru ell e I U.1I1 i'esc cu f renezie e u I e vi le, ii I r net, " faQeml exc U r"Ili ~! Ph.'· n~'er,i·1 dln COmIJ1l'I2 Vldldeni-f,a,gDf'Q$ au (0- ,t III Sibill!J ,i eel din H'c,f,Pa"'cuni,, ~ . Slu:e:ava: pia,nh;:'riil Idin A1~",·ai.l':-ni .. Dor;oho\; III fos~, ioaspef;wi co,l,elillcl - or dh" Crnde,J; ~cool'i.1lene'rltJl,a nr, 1 d,n lurdo' ,_I organirat 0, exeu rsi e la A~ b a, II u II fa;; e'h~:vil i' di i n V,i,eu' die Sus: (Mla"'t1m,l.1,e~)

u Y,iZJi~at "3tiiil~erull ilrfil,eo,I'iJgic d in eomuna 'Cuhea = eel ,'e I~a, SCtocda genero'.,'d nf .. ] din C'OiIOV'D au PQIPO,S:U: pe: ma, urine CII!nl~riiii, lla Turnu S eye'lf"~ Iil -e ~" E K'CU rsU e',lI(iCU r-s n!1 0 • '",'em ce po'yes,t i ~a li:a rn.5: I!

_ UrUJ1, doll' t,eij pa;ftU" ,~ ce'l tre'J m,ufchetarJ f'tilij toi.; PiJ·,tUJ-' ,Es.!e ee."""pi' tcalr·e. II cl,tiJlt concur-sui de' or/fUJita;,.!! taristica orgil'- il'iZlJlt ,fal u',dlatm $ co I" j' 0 enle ra I's' n r to '1 d i In Sa i,a IMa,fe'., C ond,uc.{~-

~' ,iii I. ' .Ii" " " I E'- R' zJ"· ~ I d" ,J t If';~

rr:o,ru, IfaCt",pel els~e p'OnliiJIU.· ~'" :: UfdCI-, pnmu .. ~ I.n iilre·ap,i .• ,r'O~(;l-

,grafia a .fOcst realizafi die c;e,r-cul ,fa,to a'i unitat~i (ca',r,e af fi ficui (oarl,! b'irJe daca nota ,pe rerso numete fulUIor melmbr:ilor e.r:hlpe;·, ",) A fost, un Icon,cur s in tetes.'nt II CU' mufw. ,fjlbstacoIe rJifjcile, pe ca't,! Ie.~au tnfruntaJ. (lc,lnd l,p-el fa busala la ,harti,da, ,I ,la' ace/,arJmi"a~ 6il senlimm.nl' c'are e spi,ilul de ech,i{J'I"

_ F

-

>,

,

ct

.. ~,

-

I

~ ,

w

-

a..:

< a.

-

o

:l U

::::1

-

"I ~,

" ..

U

' ........ ,.

~ ~

~

If"'iI r"Jl
I ii
...
II: C
'" •
Ii: I:
:::11 :J
~ ~
'" '"
,.,,; -_' .I
a:: N V,,

'" .... r.<'

.R·, .'

. .

- --

lriGa, p rofuoari de Ii s:~~ rile mFB pr'i IU, C'I t i Ind 'in t im p"l~ '0 reii., M~a, 1n1lstl~a'ti dar n w .a peJ(leIPsi~·t, mai sever' pe n .. , tru lei d ~am ris P LlI nil eiitns,'ti'l, [31, (UDor' de curi,o:zj'£a:te !Sa, aflu CUI!1Il Ie s,Rr~ef'r;re' canea»~ C,j team pal p i tam tWill !~aJn po[1 i~:ist ft'Z.ece nrelr i m !-1:.i teb,~~,.

-0 ~ - ." ;;"11 -I' '-.:11- .::

'e5J1i'IU r ~ ,firi lUI ¥o I lliIa I ea~ca a g,'. aIItd,

d iscJ,~'1 i Iii.. N 1,11 vi S u Ipa,r,3,',ii 'fi s,emloe:z

;, -i • -I (' N'" L -11- "V' 1'1[1 :1,\

'CIU I m f,~a e.. .,.' ". ii''"'1t 1& '"' " .. I' 1:-_ Ij'

. de, copl'ii ,au fost inltre'ba'c-i r lernd ci,it:il~ii' Cum rcitili ~ ere ciltift;ii 'r

"00 de [opii

I" &a ill r,ispuns" ~.

Tutltor I'e' ~iI1'ul~ t,Unri I;m,. Dar ICI io'r" m'a j' I11wlt.i te: ~ji eeran !iiC.Uize~ S"ilii u I f'lfitS'[lri n5 In III IrU~1 perm i,te ~a pu bl iid.m decit 0 mlht~li p,Irte din ris p U"5 U ri., $1; 't,Rte ar' 'fi m eri'tat~ P'e'rntrlu cl to.I,U!; tn't,f'~!ilI III fe I: saY' 811 ttJ I ~ ne aj!uti sa, relpedim un ,&P len dii dl ad'ly-all'":' amit,u ri de, ,o:a In .. 'Ita». verlbu I «a' elt.» estte, ,c,e:~ care ne ii nd~ci, una d i'ntre ce I e lIna~ f'r;e~ '(. - "i"'e m-a:i sta it,a Ii"IIl iifle ~i' ll1lai nul.

eu I!j; II! - - is _a - - - - - - - - Of - - - -- r."' - - - -

mante acti viirti;~i ill e le~,ey;j lor n 0l:tri ,.

1100 de oo'p II nre-;3l,U IrM,p!uns; ,c'iMiI. cum ~ 1 ce cwtesc,.,

lata risp u nsu ri I e p e care ~&am al asl If'u,lilncli u"Yi Ii, ~nrt·elel'el'ii '101 ri I ateuta allege re MaJ, [I' uI' III '0' 5e I,ec:f;ie' p.e c ri teri ul caJidC·U '........... req,,:cim ': teate' me r'i'ti, ii mi'telres ......... ,:~ Im,ai m wl't Q prefe·ri n~~ pe n'tru 3,CI:1 e manu l~h5 i If i dri rect'e, ,Jiii ee neis!.

CIND CIT'IT'. 'I

Ce,a mal 'pe~ larl 'lint',.barea fa r ~Ulna ,ap, '!: a ~et'i un 11"1'101 rami z.nln'i!f de ectur,i sau c:i,ti,1 ;nt~lm ...

pt'l,tor,,. ci'ndl "'I eDdie 'I:n ml'nl a

rte i t '-I A ;II' "".!!,.~'

ca •. ~. care, Y1 a".le,..·· -, pD~: CIl!!ilI't,11

,it I n til ml,U I r,ez'enal p:real:ti lri ii lecti i lor r C'i itt i clteeclatl -neap'" to ,I i '1n.lri!Jolrarti lei n IJ vi ad ill .. , nltijj Plr(ln*-n y~'n :51 vi s'iiing,l. lumina?

iii .'

CUlM 'C:.TITlll

D-,., .... ,II .. '·-tl. ""', ... -..,.. .. ;~-, Ii'ntreure, ar Ia""; lit _, !I!Hii;~'1Ii.ol!!lI 11._ _ __ _ _ __ _ _

airata asde'l ': C JI!i"'i '0 carte, 'I n Inili .-~ - ~~'~--,- '~,e Iia n'F~lma Ipl'nl. la,

.res,mllifl! 'III - - -- F- - - - -- .

wl.,tl ma pa.i'nll Ie I·ti ti [p re:'etelle ,

~Sijri*.il peste desc,rierli Du nil t iIr"l ;j; ... ;0;.. II; - cl: -.:1: "".·"".'1 it'iPiiai d'e~_nllie,,;. !£UlrIO.,.!11 !MI, !!I!!I<111I!.'t'- ~'IH-_,_ __,!!!!

' .. rem·- 11),0''$1'1111 dl1ili :,Ii "II uiita,i Iia g[l,tlima, [pag;n!i H!d nu l

i.1 Riel ,ed f_l.rtea, pie care Oi dtesc:.

AI;ta ins,eUinlni irn p,rim u I rfnid (-I 0 f:il(!es,c, inl ilntrelimle~ IIjrl ,II ,Iar 1m im i C'. ,1\/, i ~'·-:-refa"I.., (-'M .'IUd. ,Sltlc- n el,

".e, p- '1' __ ' .. - - - - I

a y.1 .~a")"1i

" .

I. IM'ai sar cilteo-d:ati, peste' un aile

PI;I,i n,~ firi 3e;li g ne';, lin e'jn'c~h1=S:" n u ,C) nd sIinft scrl~e, de 5ruJhJyean D, •• ,. D,e

h!ell qa Qii'i se, pa,ftf! 1m ie'i 'hit) cii~'i I e '. -II, -- _I!io,~ ~"" I ft ~.i;,p._!:'I·: serl i'i'u;;o,;;lr--I~ 'm'" u I e

eEl_Qr .'~'lglII '!!f,III, "",,,Ii _'I ~!!;o __ I!i;!!;o!I', 1- - "-_ -

p' i; n d e ac~iiu!iil e, p,i n5 Ili d eJ~r~e Fla, Icane,. la priima vedere'il Ipare ea iine' ,..AI.. :tJ:l,. -----e·:- siU,lbieet,ul[ui 'p.' e h:lC. NlW uesl1qurar i. _ _ _ _ _ _ .

lei tesc ;oa1:e p refeTJ![1 e.. UI n!elle' siAlt "rea. IIllI liIigii $~ P II"lea inci[llci,te.. (Ade,la 'SIJdcan -- lo,r,. aeaml.nl, ,a Ma'lil ..

d e:i" In .. 111 ~") -

CU;eSi( tJ II In h::ij 'chiar ,'i d:unll,lnlm~ m iinljlm u m 50, die' pa,lii n ii,. IDe· '¥lreUln an 1,1 ,I umlrta'te nu c~ed :153 f;j' tr-eifut 0 'zi

~, ' ... - ... , ". '-U- ",", ....

hi rn, sa (;1 tec~_ll1eon CUih". cartea, e

pasJo,rnanrtit c~tlesc ,d 'jin tiH1pll~ in care, de 10 b i £ei,~ 'h,j fae [I ett~jlli le, N IU IcituJc nCllptea~ (Sii IYi UI Dlilrman, c~~, :a, VIII-a), ..

'. Pita, M'I., ,de I a, fl'! [b[1 io'tecl, "col Ii i ,I Icea de Iia bi b,l[il'oteca ,« I.Jy i u' Ro&.

bfie:iul D - -.' - -.a - - - • ... ~ d·'

I_: '0 _IlL, pot ,;!1i.iI,eyen e;Ii" !!Ill If11 e 1'1',

e i iI:;esc cam do tll~ 'tr'e:i! dtli "I II.,.... timi frii. A!rm, yh,e, ,r,eo I: uta de 'II i nil :pe ::d,. S;i'nt iJ,nsa. ,I ~ J:~ I,e c~n d mi, ialu'< C,U roaa. ,j! n'Ui 'Ci'il:e'5C. IDe muit,e ,or'i ,e i'tltle

~ ii nCI,p'tea., Dar flU ~'" ,thn p y I 'co I ii i ~ leli In vamnti~ Pi riin,i ii 1nE! i-Iii Cd se su,ira:. nlu;..,rn i s,tl,ng ,I u mi Iil 31,., (,iElenl! IBu,ceal" cl,,, a 'VIIII-,)-

, !Ii - - - - -- .......

I • Citesc a.ttl neii !fi',~d '- .... ..:I~, ':: - ,j;. '.

_ _ _ _ _ _ _ 'l~ _ Y3I.'I!J.I 0 mr!l:;;e

!iE.1iJi!r@rna ,iiII.t:r317,B ,~oi!iIllUi d--~P'~;6 :"",'!IJ-,--_ .--,-~

- --- --. """6""' r.;!!C!Ii ~~ _ ~ II!; ~re i:U!l1!iJ

ci ute i nt,presamrti" d.11l" uta se i ~ '["'m pJ,i 'foar{e' des· ~fta. r; P""";t; :s~, 1''',. 1,1 ,J.

. _ _ _. _ _ __ II! ~ ~C!lJ ~~J.~!Al _ .. ~~-'

. .

ci~ ~d'q il in1ti'mllP I:itor " c j't,esc itotl!!l'" i

liill n.ie," Da~ m,ii ,s,e ~lI1rdrnp,li ,ca. IIi, n 1.11 PQ,t Uisa 0 ca.ne: din m'ini fi' C:ilteBlC ,i ;1:tu nci eind ar tre bui skri i fie ~,ec1;i ~ Ie. ILl. in cep Il!I till t Iu n i i OftGm b ri e'p! 'tory.,

'RASPU NSUi:RI LA ANCHIE.T.A REO.AC ..

T~EI NOASTR.'E CQ':N'SEM:NA.TE DE OCTAV PA.NCUi_!IA.$I:

• Mise: iintitn p 1 ai, ,si, intreru p pe:l'1ii"' t.rU U III 't'irm p I"ectu 11"1, 'U ne Ii "calr11 ~ d aF'

-L -U'- ,5······· C<- A·~···· I-L- '0',' -·'·i 'V,··'···,'

- .. ~' ... I.:" I .... = .' - . --=.. . . . ....

OST'ROVUI·.L LU--P-;-'I-- O.···.·····R-·: .'

- -.- -_ '_ . I,.. _ ' . '. '.

Inelr'u 5e abat,e, aSlupr,a Ild~ zumz'llh'idll daRst_Rei Intr .... GJ bOlril Indraclta,," 'I n ri eoo,n i:t de I Ill"0 lIi't iii r'" I e yerili noa!le ,[11111; 'C1npr'i 1[IU"lI c '-e IUstu rl ca D urz i,cAji c:111ltoru 11- ':1 1m pruclienrt: RU'" ~ 1_ '~~:mlne all'tcev,a de &'cu t _,d,eclt sl .. ,li st1l:!p,e poal e I'e ,c-ll11l$i i _ ,'i 51 Ihi! de. fac, ''''nlv;'rti nd z;d re'nie~e 'fu n1 ~

B~- de dea'su;p_r~a, c"fu,~ uii~i N ~~cl~ d~ f-u~~, .. 'vii"rt~'!IUI~~ n~r_u __ ~~~" '~~5!tr,~~~~

d 1"palM in ¥,lll'tUCIII dB 'tu1m., 't:1 m, ce: idte _m •• ,II mill d'e ~'ntar; rAsar

zu mzl~ nd! din sl1ufiri.,ulr i ,il :581 nlipustesc:: Id~ ni nau i_~g pFa, I uli '"' Pe u~ a,m du;brAcat Iii, p'iell1e ,'i Ilep't: 'InsL ',Inprii' III ,de:y,O!reazi '_i II um!nl ca, lpe 10 buti:e, 'I'nt·;;;o ,ju mitaite de 0 rl,," /(c;e. t I QErU nu "', II It I ta, ,antra"! Iban d:istu 1[. De: care v1lnltorlu I 'Iii le.lDe de: sa cle ...

IDair Sa'tigll ,i Ba.bulcl c Il10fteau a ceastl.. foaRe' bine,~ A_ H 'I~ e'K,D i eM de eel In lell iDa. aceasta 'visIng dlli n --sp'ute ril ca, d, :- i"lu n.l, I. ,~.-, ", - - , LI-' i -' .. i!I A-· I ' -. --j, - ..... - -- :-::--- -;- ·t', :1],,-£.,. "·1_ - 'e'il die, -eitrii

..... analu ,-,-c.el!! ,_-_CUlm, 1iD.1 a,wealll ¥lr-eo .re!lz,'e __ pa!ll.ruli __ , m __ -

p'lnl 8; ~ntr,are. 'lin slutl:ri$,"

- - U it'e ... 1 pe: c=8li d_'li ' .. Ii] ~ iintr: I, 1'01 ie_aliI rstri~.1 ttlrbosul. ,apar~'nd dre u nderya. 11M RIal u I Os,trorYU ~[U Ii;; ,i ,arltlnd leu Imina In calF'iil!i. ,,'i n ea, re¥o,l· verull'I' :s:p,re ceii doi b' ;'lf~ll caire .. I's.eau de zor,U1'. PeRm In, . I£~ ,I, il:lllz.ht ·t-, -,"'_ ID·, -: ... ~:!It -- !ii!"'~'JI'IiX_ 'slnt:em .. lie.' 'rdu~ill~

o ~ ~ iI~ De ~1IIO;!R!1r"~'" . - - - - - ... - - 't-

, __ .lii n~lt, -fm-tej1' IMax. spuse ¥iln I'to rUII, pllInlndulII'i u,or' mi.'na pe br,.',. C'eil do'. ,dl, •. YGIli nu ,ot 51 Ine :5mpe~, ,Au 01 "Iumltate ,de: o'r,~ de drlum p;lnl. h. pldure, ,ii nol 'Ujulnlem In Chilci m'inute!!,

- $1 dacl Ie _£lind I _ stuflr'i" II '.'Intrebi IbAriH5U I", unde ... rae: III' lil ... ~ I;asefti; IIlI I U RS_. ,asta,l

IE -to '1 - . . . '.' '". M'" .., ',. ,...... :I--::Jl:;jj:o ---:- -II p--::&'w:1 n 'd- cu un z.'m bet ci'u ...

...._ . -' I un "ros'!lij' _ .. _ aX,1 ,5[pUSe Y. ,O.III!OIl" . _'Ii ..,. -.11- _ . _ ~ _ _ I::_ _ 1_ _. . _:- '. - --

leI,a,t bare. care diisp .... ea., I'n Im'nidl! IIIIU p&~'1 ,_I, Meun I.~ 0 Iila:"cl, In ICb!'~ flr,l. 'sI, cu ~c~ tresti Uei' LQcu,~ pe: anile a intra .• 0 bar~. se Yedl,e d' . ~lI, !D pO$tljj ,HiLl',.1 e.j) 'lI'cJndu_,:,i lun seMi'll '£U captd :5.pre cea,malntan,~!!,!! [Ha~, ill, 'vallli~.a 'ii sl, mler,l~m~, In clifteva m,iilnlute aim, is,prl,'''~t cu e'i ,I]

, BIIf'bosul' ridh::lI, geamantanlul _)l~ In[s01iit de ¥Inl'tor~ se: I-:-.dreptl.

1-IL:'~"iI!- . ,m--- .... ;,-Ir,·:-I- - '';~'I~ il!a 1 .. 1. ... ill !tilO r' 111'lnl~i Im •• 1i! .. ' .zv1'rlii De ",an--

IF al!l. 5rre .iI 'C !II' "'~!! ~ ~I - ...... '8!-- ----T' - , - 'iD!

'tanul In e. $~ .... p'li 'Iir' [1,1 "O'I:Uli' Vlali'mrllli. 'II uirml, flrl, $1, Ie ,_,i'REhi", · '~~ '-:-·1 d': - blrbaiul[ pe. ell" '1'1 I'eaase d, £:Q.~C::~

se_ c. . - - - - - - - , - - ,1fIj F""'"

In 'tii mpu II U!B:sta" lei; doli bii'e,,1 vl'sleau din ra'slP ute ril [pe Can.lllu[1

Lhll,ei~ pe ;n'.,ia, ,nluIti. Id!Il' ,apl, £e ,erpgib. '11".1 __ . P rli~li 'In.lei IIfi 'ncre m Bin i *;1 del 'I: -:-.ti,e il'

Deod.a:tli Sc--t~ul,_ apri din vi'sUt ,~ uclltl, clte¥~ eli,. Ell ur&o ch:ite c.'lg,[li't;e."

' ........ AUI porn iii barca CD motor,. spuse el 'I'nfr;..un tirziu;] Y~n d upl Hoi,. - .u,zii r

B bll$cllc~un "i: ,el IlIrel::hne,~ ,A£UllnI zumlzetul motaru[lul se aUI) - din ee In cc:@ ma iii m pede, In yizd uha I Increm en hI: ~II can •. u I u I ..

- Vi RI, - pu se: Bab'liI:cflt'l tl,c: _ ~ 0 'sllne II ri adl, e i cl'Ad II face p,l.ptd

mere 'iii rlchi'tr micl$un,eie'.lpule dlrz ,5«: tilliji r~~icl"du .. se I'n pi:lfroare,,~

,il ~', bu ~c ~- ' .... Ie «U .. glL vulpil- »"'~'i!i

RO",·", M··,":· A,····

'. . ~ .

. _ ,," 1_-'

........ H aii! ~al'"Q' '.'nainte, MaXI' spuse 'y'nltoru II fi;cl'ndu",i 18m n reu ,aav,a p" !Ft. i d -Drfte.asc:I~ ,AIP'rG pa, Fred"t ad,ir -II ~'I j I'om,rel ndi 'CiI\IJU II

spre birbatul leBat de :laJlc~'e'l1 ,Clunl ,a.i a,jlun,1 .,h:'i' .

_ flit .. au adus do,l bliel'i C:.u b-a~I' 11',ls,punrse [Fredy., u n'ull 'ScaJtiiu t

,t Ba!bufCl, doll bl'i'et;ii dilR "ad i nta,.

VIIRI,tD ru~ treArr'i,~

........., $1 u nde' scl'n!I,! _

,_ Au p lecat" r,BslPulnse €ellla~t;1l :ltr1'm bllndlg..,se d,e. ,da t"ie.re!i'_ _ E$t'i l,i,Bu r ., ~',ntrlebl. '.'nc:erda,t vlnltBF'U I ~ Pe: u n~e. au _[~ Uilt4' r ........ Pre canUu'l L'I,itBi,., ge:mu bilrba'tull 1~lat de po,MtO; ,Cried 'c'l acam

slnt 'In PI,dur,e. .' __ _ '" ,

_ II ImJler,lem~ M;alll:~ I\PU- vi-i!torul du pi' 'D IEllpl, de • 'Indl r~ ',. !at,erq: leila, pJpuFtl,u ,li[lie de pe mli-~,.; s..._r [putea ca ce'i doii d;i:iI',vG I ii -:1, nle

Ii: d,,,llt, ,~r :jl set 'fi: BS CUI illS, p:r'i n :apropiere!i' ~

T'l ~ •• ndl rervshre ru I p rql'~ht~1 la'ta II tr,a,a' birbO'lgl" '. pO'Fllii pe nlB.1 mallj, Ulrmilt: ,de vlnl&'O" Ii ,Spnl Ina rocu I ~Io'r ch:d bliet:ir!) FluG ... d;tDrlj~ I:, I 1ncepu . en, cerc'l:'tiri I e 'I'n alti di rec~lel dec'I't In aceea ,g nde~

n "

II!: .. _.aul In,", •

~ Repcdt!i! [Iab'u!ici,-, topt~ 'S£a'chJI, dr'in dI In b-ard ~ 'T'IF€!buie 'II, .) lin I. lin I. Can 'I II Li $,i ,e~ "Inai n'tH. I.r'~ Altle I 01 '511 nel dea .,11 pe no~

pradl 'IntarIIOlr'~, . __,

'Ce I do. i bl.ie,. 'iin,el:esuerl repede ceea ICe Illribatul I e,.a't, de po~

nUl prlCepu.sei Ylnltorulll 'Ii, prep,tlse 0' pedeapsi eraa'z:nicl... Nu'm,a1I. eei mr. cu nose bf ne, Delta ,ti:u 1:1. 0 diad CUI apy Sd I sa.re,luii ii' pes·te' ape "I stlUiIl,r i!IUri, co 'Nri, a 'I "serare strain i,e,,, IC.'nd ull,t'i mel,e, ,nIcl1r:i .1 e anniu~lu 1- -I sa I,tilnl" In pldulr:i ~el Int neate de rsil,c::i i,,. uln 'iI'U mzet

prel unl' pi diid din ,&lid IR€U ril ,'i dead atll, UR, "_0'" ~elrUII' i Imensjj . 'tiremurl,tvr' 'Pi: ,i 'nal,lI, deasupFia. i~tll!lflr~,urilor p:ierdute 'n ~e~~r~a Ins&o Irl'rU~: 1'INTARII! Y_a;1 de li;cllltGF u'l '. n,lrziiatl, pe ~re no.ptea 11,..;1\ ~r'iM .. ~, In De~tI! Jr, I'nta de a.-~ Ida, :sea!ma d-pre, 'iCe ,sst . YO r'bL un 'vI r~e,1

n lei oelati 1;;00 I-~. IfI eterml n a,ti. M i U j'l!: ~:a s-fifl it. d 3) r uta n U m. faee ea sa-Ifni Iplaci ~ n f6,I1U'fJJn mai IPU ~i A. Clceod'- ti, IBS'e5C P re e~e foart,e Ilu ng~ m de ,J~ -de p,l,lii nj., IPe acellea nlu Ie dtesci, e f. \llnzare,c, numa~;: SiIIU: n ~ribditor' ,53 incep eartea, (Sri 1110 n' _ VI'·m " el. a 'VII-a) ..

CE CITIIT'1 r "

ntrebarlN_ ~u If" li'I'evo,l' ' dl-

pr _a multe' adi.uL :iri~ 0 sin,-,u~rl, PFl~£iI_'_ ,:-,~,: '_: _ _ Ie r'_'Jerl, I. c r,'IIId Ilite ... tur,1 Ipreferte', .

• ' Povestiiri le i:SEOlr,ifB. Rom' 'ne des,· Ipre birba~t 'yi!e~ ii It~'re :IU I Uilptl,t pe,~ [tr'LlI 3J,~ rarea pa1::_-1 -~ n,o=_=,tre~ "emtru d r_ptate" ,(AUI, <.s'll n S,i'hlleanUlfj cl~, __ VII .. _,.).,

nele de a :,[ nltlllri « "~. atdd 'I &' :~-mlilli

ell.. V.1lI4),~

.' R,om I neie., C,wm ,si lil't «01 pin ,~, In .'_', p.rtar@)" «,ta Medlelh~'mii»~ «Ser,ai-· Illul» (:Ancll, ,51!Ucan~

• Pov,=_·tl"ri Ie lti i' n~~'h:""rajn't.: s,tli ce, (E:I!ena BUCl- ,- ,SI).·

'.1 -.oIlilIJne:le' cu- nuddi, ae~n~",e·. Cj'tesc ,Ii in liimbUe, frlJl;ceza 'Ii ,I~rrnaIli .. (Ya i·e. D '_ h,e!I,-~anul lei ~ ,a, 'Y'IIII- __ )

1.1 lel:endle:le~ Ir'om,lne~e de ave~ ,t UI rl ,i versu r~ Ie, 'oe~i' pre,fera"i: E", min escu, A rghil!!!!zii'R W,al t WiittmlalPl'~

(Dail!lla Chir~: _,C. .:1_ ~ VI,E"a,)"

• Au tori IP r;er~n;~ii: Dicke ns" 'Go~ ki:'i S,doveafllu~, Top~rce __ nu, (',,' a Sto'~caJ ,&;I~ :_: ¥,IIUI",I:).

, . Citesc 'I:,o.t ce Iluale. N IJ-mli p.113)[ ('~r~ne trillte. ('S---du Raicu" el, :' V.I;ooa,)",

'. ILa imooutlld arnJlluli tov;lrls~I-11

~ ,. - -l ,-

PI rofteso r de I'im ba rt;;1fl1 A.i - e-a diE. a

Usta a drl"llolr pe care ·tfiebuiei si I'e eli'li:!im ~ ca,r1; i d e :scrii ~'[D ri~ e luici N:)-

MI{l.!iil i1,. lle-am citi t. pi ni I,i, 11 no i em bri : pe, mate .. Ami ",:ali ci'tI't «M'orORl@t.i'li».

• CilrJtJlle' de a:v,entlJ.l r i CIlII m SI,T! nt «Chi~adi». (- flCI D.m~triu, EI .. vn~ .)~

.1 RomanEL (IMu'~u: ' Deceball err .. ,till ct • vnl@.~

• ,gye;;·tUe, sfhi1;e~ veseele, fom,,_

«1 001 de ' ,0 J,t,-i»~ ,«Lel)end ei@ 01 lrn ,,:ulw i» etc. (P, __ ' ~ I' I Id"_ .,nIUt. ell.. a VIII~a,)I~

IMai cons'emnAm [0'- arc~1 citev:_ opii n i~ IF> re- : ~"nti nd ~ pr'i n sp:i' i t,tlI lor criitic; UI n j nlteires. i,pec i al Id i n 'il!rlt~_ scrHr.o-Uo-'. edilt'ori'I'CH'\ UblrarUu,":: Al ','rea - d ,-' nu d~esc ,'_"" s c- h'tI!!Ii~ ....

. .[ .. ItI.~· -"_ - II ~'-!~

buml@: in qL" ,«.3, 'fc.st Od,l,t~»' 'i ne

'r n I!ocu i t CI,I ,alii,. " '. De CD se· Icri II :atit d e ~ u'~ine rom, ne penitrul cop i: l • Mu f~ Ici.rCli de. vers U tii strise :5 p ethJII pentru noi sint pli,cti(!fiQe~ •• Apro. pe c.i, nu existl. dr'~i CUi pi@s - die teat1rw pe. n'tlru e eVll ~ ", Cindl Oi ClIFte se e p u tzeazi tn!ii b til Ee! si 't.fteaca utn,OO ri a,1 ~ ,I an il ca sl :11para ed i:tJa I, d,ou' ,~

$1 allte ,.;r'teIVIl, m'~.r~urisir· not=.b:lle, p'entr U oS ii nee ri'tltli!i, Illolr.:

" Plr-efer I!iI n fUm S,3:U 0 emi:siu n - [I, !. tel ='vlz,o r ~ u rn,e~ cilf1:i", • 'ei,tesc:: cam pu~i1nl' hila mi, c9t'ti, ad,es_ a penifllJ ,as·ta., ~_ Nlu .. mll phu: dec:ilt_~f1n_ de ave mtu Ir~ ., • U 111 roman ,III'"IQ;5, m,i,. ~.

i,

spene.

O~'TROVU'L -UPIILOR •

,Babu,~I, s. ',ri ,i_J In ,-'ciioFe ,'" ~ .-~o.,' j'd,u"""i c ~ m ".1 10 az¥~irU In,

b-lrc'l~ A,po''', 'cu 0. s" .. _tur, - f.ftta5,ti-;-~ -~I 1- d',.g' rumul 1n " 'alP'

carei '~'e,ind la~~upr.fa·,~ 'linlCepu 51 ulee" "e-tUt- .. ,. rint1ndu, .. I,. ,I ,d'~Sp~,FUI undev, •• 'nl Ii ~Im- stufuEut.

Dudu.i-t, 'I b_~'r,c:n eu m,otar-: ~'prDp'ia.

-- Grll ~:, ,t&ot41Iabll'I:~~, Itr1ilJ Sc_' lul~ ,~rca cu mot~r , ' ilnrtral:

Iln_~n t. Se roprieii

Toclmat In c:nIP~_~- aceea. laab,- -$If: , .plru cu IP'---ru - C:~_:Z1_:_ t .. ~ ochil - nD'"' tlnd di- l,tUlf', ,i 5_' d ~' __ r,l, C,Lt iiut' :1111,. gin-I: Y-Verll,e I nl Ib- 're: i,

- ,G •. t· f .i .. 1 dim drU'mlUl! sb"'ll' 'I'ln timp! ce' .pa, S~ :icur,.e-, :,iroil~e d:_' pe , 1,0] 0 I~_~ ne c_ ute ,-'-,Ulm ,mull ,i lI.in,.

" ,'bhl, .disp.r I Irl cei d,o~ b~Je:c;1 dup. Iunl cot: ,-II E:- nal'ulu,ii icln,~ b rca U mluto" 1$"ii ti,cu, par i tiL~~ zllu rind c _ D ,~,' .~el.tI d:easu _ ,1'-,' n ule ri 1110 r"

....-' O'~_' _"-" M;x! ~-rli Y:nla;toFI!III,,. dlind cu Geh'J t"'~l ',re,~;tl~ll: culc_-telO Prive,teii ce~ doi dhl,'#oll 1"{illI ,asc,uniS], a·'~ii,,~ HI,~ li~ ¥oi I~a dol ,de .. - (,al'Ot 'striglpoi, cu 0 YO_:_ _:! __ ,n:_"8,~ r· " I".id:·'cnd PU" ca ,ii '~ _drept_ nd .. o _:P;"'Ire ,t~i ~ ~ I;a,i ~i afar~ din ~tufl!' '_Jtfe:1 . r .. I

N Ii menli nu Ii Ir~i'spu n:S8~,

- S" int:r,im dupi ei, r,i didul ,I_.r __ ~ b~ 'rbuiol I parnindl .' 'rca ."il lftan,eV'lrlnd .. o '" De bu nl, vo' '.-, AU ;Qr 1-' ial - ~,:obo.l _: n-II ,_:_ i.~,

Dup" € 'trev' Clli,ps" ,d!udlui __ ,- din .re.lY 'Ii '1:, 'mlurl1nd din to: _' ' Iln_~I_I'_ i'e,tUlri. ""I 11.- rC';I, CiU mOlla,r Iincepu _I Inaln't,-=zel Incert, I'nce_, prb1t'rle tre tn, grm ~ , de Babu,c\ t-ocl'lnd :"i 'ft'rt-c nd ,cu' eU.:e ' to.t ca· n i mi. ',ea, 'inl Cat - e ~ 'Iii -ad,.-'ti se poticn i' ii'

Urm-I,e. ~s olpresc :ici,l' lpg, e edumer'ili v ,nit-a,rul .. S~- ,tii ci

.. - -.. I' Ii bI' '''' d -

C'_::II 'a,il , •. a¥o_~iI-.JLI '" 'tot IOC '. ~' "g' f

- C_,m . _cUc' r :-,-, mir,l, lb,srbasul_, -Ineerc:lnd ,_":' p~:r C':, motorut

$abu ,I ,an i ~ n u :I~ nit: ~_~ i.e I '~

- Lasl 'va Fba ,i ,d'.__ bare 'In';' poi I! Illi rli 'W Inl:tolrtU I ~ ~ In i n'e- n iei c'lt·o ,,:ra-: - d-,es,toal~~ F. ~ '"

I'n ~nr,ltl!l Il11totorul pa--lIi ,i~ CIII rchlillt cu v'_I'ii' blrbo,-ul r1!u'~i S:' , 's!co lti ; I. Ire. , n canall .. Re,ede\; a!u~ ,I tl iir IpD,rulDci vli,n torulI pG -r' ¥II-- pg-,~ P'~' :-arrud d- pi exiJ~ as at b'~_rchl .. IN-au IPu'tut is ,.jUI ,-I ,p , " ,depr :e ... ~ B~~r - cl!;,ul lata.rle' vG,I-:-;nlull a.lb, ri·uciind b~c,-'. I.n lue $i i'nE,r .. un

, ii rt- j d," sp _ m I, _< s_ nl,us:t:i I'nt - u rmllri _' _ cei't'lr do:i '1111-1_ -I' ~ ,

Ab·:·. d'idur ' cO'iu. ,ci:n,d Yin tQru~ Intin.le' blra~ul· -In -lint-e ~ ii Iit1r",gl

'_ In '~tGf\ul pr'~ 'lind

~ '\V

,_ I ' ...

,'as'1UI na 0 'If o,e, m e·ta II ea ~

-, -': a.1 , ""nt I~:i--cil m,i1nute!

G, Il"ib it· .1 Ii eca re i~~1 (jICUIP"' I OCii I d i naii In tie 5,tab i I j't ~ -HC" pa.~_ ill minlJlte:~!1

Actld iCforu:Jrnetrului i i urm-az;i '"mperturb' ill Cil!.ll ~ulll .. ~' rei! minut·'

- DIQIIllI'- ,mliinut· I

~ Un min'liI,t!

IGbiil"lla.ndell,~ dill: c:uf'li' r,E!VBr: 0 Ilunl~,liIi orbi'tD_re~

S'I!!' , ' ;t I";n-! 0.'- I.·ni-· .-. p-Iln' [...lID; , ..... ' .. ,. ,'I'U- .

__ ~ _ -~!I! .. _ _ _ ~~ 1II.l~'. III, _ II II!!!

U nd'Ii!' n a:fiflm r Pe Y fill co.srnq.:d romilj I a ~an' alr.- lI!I ne'~ rach _·t ~ 'I 1"0 _ orit I I

Snoorc:ar-e unui IUJ·U ,tip d - a,¥' Ii on ,. ~ III :[t-u laboratD,r't, as.Ltindl I . ClI'lealil"i'!a u,lIiIui :;di'_ j nour

Nu~

INIT,R, -11 iN IEMI·~.E!

o nou~, 'miione - e~ lbI!'ieyi "iUIII, porn._ te p-" call-a undelor ,'p ~tlli"uQld: in --·e.1

mUio _" Illor d'i telespecmtori prin ,:ac_t ' (\-,'re5,trlll1llici mirac. -'10 _. Ul d v:-nit

,tit d-' famiU_r "~ -

,0 fiO~I," em'is:iu e (aut - . 1"1II1f11UII 's -r , in'im _ c·' I-peci:3.tQ,r'iIQr"

e

.'

o

Nun e :afllrrrll Ii'I e 01 5ce~1il 5, d e teillltl"ilo

"" , Ii""

{( P latod I')),. Ilo~Ui I u rnd e Ie d esfi$,aaJr3

'-'~-~'-~---"-'''"',_ e, I o!"Ol :~O!iill~ ,_ lIlI"Io"lii maf'\8 :sa,!!.!I

efnlUii! IY rUj~~~!_ !!;,;I!oiIIa. g I!ng_ _, _ __ _ _,

m,ai mh:l ..... dar' inzmtrad, =, P£HJiU: ru g n Inei n i ~i:at.!, t'.1llI tot 'fet II d e c~ludi'~n ~ i .

U rr 'on1 I! :qmart "a1fci 'i ntlr-u n I@agall'll! b a se Ifi d ii eiil b\3J, C.Q b-o'a,ri,. E PPIlf'3,t,DIF!iJ I care ne ,ill Ii fmagi!iil il~ e, de sus, de ansambl III ~ d,esen ull ,m i III U na:1; ail Ulin u i dan 5 sau IPII It i rea, Iii mg,qi, :1, U fie i Ib31le.ri ne ..

A,htu ~ se i'nltr~j e~,te: a «gi 1",3f;:m si1 i aple-c~ c_alp u I ~ asCI ~dtoa,r-et intlOcdea,.. ~ n31 lial, ~ocull: PQtr"'yUt.. De fia,p,t, «Iii r. fa»" @' u n ndc:rofon~, pe 0 til~,ii ~IU !R8i'I' asem illi1:itoa,re Ct u d 3'EU lui ,I n i mal' aJri)..

an"

'din tl sau d;an~'!a;~i. I:a,r ceii hld~,

eare am i nt,e,aJin i' IOlpera;eolri: de j'mal ~- i In ¥irflli~ 'te'~ h, i ~olr,~ r3~~'!te ,e~ec:trich!n i, «'!J ~u~t,i ~:I:h) Iii a,t'iliia -.'51f!' _ l, fi 111 __ ,. ii e ~~s't leI' d ~, rl 'a

. tU11 j~i wi,d ti~~'Cil die t.reburU:. t.ea"IIUliJlh1JSie~ilnl~1 II~~~:~ __ " ~:

_ . . ' Jhlnstene In calfilita !!Ii I 0 _se ~ __

Bra, 5i, sma.d n:1 CII 0 vorbli iiruJ;e: ina l, ea :5i R-;a ve m vo,rlle I:

dl tI"5e d i;lft oclh i, P rii n sem ne ~,e laz'O!ili1i~; ~'n ,'r\ea,i ma p '0 prh!,il a,1utO'fWI unor miclI"'ofoa,Il'e! m" I~m'!l - to"i 'U1!II15,p'retZelc:e~ Iia 'nn.IJII~

:1 i ~ti ~a u recht, P,e ntru Ic.I~, 1(1 p'f'\ofeso ru Hoi lei an u '~'m i 'face nl(ll pOI,te 'Ii tu~buI"ra~ NIIJI_\arte~

Ii ,se au ell I, lIlicii 0 ,,(3)'p,d'll IiiI iit ~I_- 'rC ~ :se pare~ 'C~lIud~ t cil, ~ina_se _;; II!

- ;i;,~ .. .~;".. ill' - - ,A'ilt-fn .. II .' ~ ;,i' ta m a,t'sm.il'lt iei, Ii m,l, I a e I II I In

'~,'.! "(:'1 n U:: I 0 'I!i,;us:e,. .A,' c ,'!OO;'~ , . . -- - - -

~'

'Cirua~e iinft:erl'".r,etuluii Ica,rl ~ -- - - d~" '-,M, '.. .. . ·t' 1-

_ ... _ I,m a ,I me - l:at CiI, 18: c-eVB nee (:Ira, it

p, tll\ll,e: ~ «S,itllt :s:i ng:u r" I· - -- ~ - - - --

;aceas"ti, i PSiUIII:a pu,s'£h~;. ~ ii', N~' Uehat; ;to,Lma;.i i I (er~

ier~ ~ Ciit ,ad CUI loclil i i ~ · ,,'» I i acto rilll ~ g:rosiln1ea, d,e,get1J I uii m I]",e'l dha.lf

e i nmnl g ra't ,d,e:, me ide t-eh.n i;ciie:1l1 ~ .

si III cI u-l 'elU pr i cepe F1e~ i I poe i 'fKe p e

a.E situid ,,0 U luii !! II ... f ~ .. .... .... II

U In u Sill,' u,g,a «mill in C] Inu pamll ntw I»[j!

UI,' ,e ,II I,U 111 P Iluti nd parci .'Ii} vid ~ tpoiji Ir'leal iZI u riqI l$i pit~,tji '- IpoC'i face' ea chu~ya :51 ilpari " si dh.;:palii, s,uibirtu"

1131i'" in tim, 'ee' eftI is,i u n ea se desf'a... . 'Dara- u-- dl-,y- in'.'--:- ~ illl'~'" - - - -, -1-

$ __ , '_II_Ill_e, _ a, t~ 1 __ cl,ere~ !!lllIfI

tfn'r :aeeo r d'e~vi I,e in ci'tev8, c~ii pe lUI n b;ltriilll lu Prl de m:3Jlr-et. 'bi.rbos, ,,~ CLI plru I: ee I j I j u;; r nseaml.l1a em :311 c,i e pelll"ucbier1i:a,. Vrei p{i'r tlunl: sau :SCUlrt, buele b~f)'f;iild,e ~aliJ bru me , Ch i - r s,'

~ _ _ _ _ . _ ~ __ _ _, . ._ ~ Ia_ ~_

ehel po~i d Iyenli c.w u,u ri n',i II mri 5i ftJe r;H~ in ~p,.

AJ~t--f'1 ~ .... _-ol"Jh"'''''-I' iii ;1',.-. - -'on ,- -,-

~ .. ~ _,iIi,~!lJ __ !j! II~ !J-II:a..;.,_.! g, I" I o?IJe p g _ I naiS

~um: Bai.."nii C'--:--I-o-In:t':§' ,it,il - '-.'j.p;,- -i 'I'n- 'i'jAI-,-_

--- -I _U!!iiO_ . ~ iIi--,!tg. 't!'- PIS""" U, _","'!i;!f'I-

pretEli ill i II i "[:Oln Sawye'F' ~

- in art,el i e re se; OOlnst'rd iesc d eo· ata b II'DCU rl mod e It'n e ;1 j' cetl'li lleG h!!iYI~e """""'" Ipentru Id eCcoru!til il se: in'le'llele~ i n :sa:in d lUI ril,! Ipinm, 'I ii InDte!liial e .p luti c'1!~ . ,se aleg din mil ,~i mii.i de, abiectl,' Ice'h~' necesare Ui neil lelTfsii u n'i, lie IP&' I;j;;r i ~--;-' ,-:- D5tU - - -1,'-

"" rl_ ye~~ c --,-__me e., '" .

~ 1-- - 1,- ""i -h- t:> i'nf!.r 'C. -:. ,-- -- 1- 1I..,'i -ill 'iI!'

_ un _1,Y_If_ n"" __ '!il_ el~ un _il,till r_ n",

,rli n mite 't.~eoo fi:ecllf"Ie em h;,ii u n e: phlli, ~~'lfId" in srnlf$it, d lilpi 'Ili le~ s-Ip,tim in I de repetii,ili ~ lea e ,13;tl sl"\~ ~ i a J boru I pe elite etenJlu[J~,. ~

!ti I.l!!uncil- S65l;l:i;ii.it!e 'cH--:31 ,ci--,d-l I-:-:~'"

~- -- -- ---t _ ~ _"""1' - - --,'- ~_!11 rn

Ilurdi, voeeaJ, 10- t- Mf~ a I-:-;-,el.·-:-f\:---=- ulu~ ~

_ _ , __ ~ e .2 __ .d __ m _ a_on __ ,_,

IliNTRA M 'I!NI IE M I 51 E:! -

1m

Pe jlos~ ~e'rp i ineol iei, i ,i dies'" ,ura,~,~ ea,bl u ri de 'tot fe~ IJ I 'I die toate gr-as imi h! ,Ii CUl ad e ,m,ai d ife ri te menir~.

,Z'eei die renee-r:O~Fe :5ii~''', in,d,---:- -t--:-t,-·,··

~~ ~ ~_r __ _lih. IY rep"a e

$,pre 'ceil Cal re «s,i'nt, in el1li~de» ~ eei caire sin t YIIU~ii i n c~ I pa ilmDI d e, m,l~ i S~lU m n i Gan e ill e oam,e nii", IE i i cacti.

Deooati, ilnsi-I 'led em w n CQi'l{IO t" fie Iilliiecat, 0 lbard. SiU un ,e:1 iCOIPte r.,. ~ e'i! ,~a 'i'ndm plat ~

La tebliYizi III n I, toil:'u ~ est!e posi bi I.

Ilegizoru I, a lapis_a,l: pe IJ n ibutD ~ ,i

"ii, 'ii'n .... 'liIIiilnlu.... rl:::i: iI!I,ilIio n lli"'ii·!i:·IIi!IiJ_~"\a. u- l1"li :f" I'-m--'

'ill, Ii' l!!..'!II:::r' 1:"" ,::II~, ~~ r'lfl~1 ;~!o;;,IIi.,~.&.I~ I, 1111 '".

Fi I rnu ~ de tele'viz:" u neG! i..ng:U.5t,! are ,h'l3,fJ" 1'" mm Ili,t im e ,_, ca.m cit

I .

• •

····JTE -L~

Clod v'. vO!li :: .I-,i-'eli"beze, dat_ n .,,18.i i ~ lal.vlz i U Ri_ .: I ! 'Ie V',~_ 9 IIi ""Inl ~nICIUIJcltur,I': .'- .'. 10 _:_'1I118I'S' d'Up~~, Rlo'm_,ntu- eilaborlrii'l in 1_.~ , __ , prlnClipiu~u'~ IH,i: de bl.l:11

_ _I U_81:8- S i mlpilUl" d;oat;ce d oill au f,o - ,t Ii n v,evnta,to'ri i c'alN1 fllrC _,. :-,I'~' -: - - -. - -II d,,--' ,-lI1l1ull 1!!II'a( - 1m :Ii·,i· Ma , 18 .. nu, _8 iI~II.\. __ II - - U - -Ill

R:-I,I: I ~ Lalb IlaR'C i' i' P J,. Ba h'.le·, i av'.,

- -51 ii,a'n conrdder,althl' d,-,ta pd", .. - i Ira n 'm i-il~ de 'leh)vl,z:iiu n'8'11 lelact.atl in 1.,6 de John L,o,~ ie lI·aIi rd, ? Ac:estia,_, uti I i'I'_ t: Ilnli rni'"'h,ae --1- G,lro-l'Ii1iaCanic81 'di ...

I .''''Ii -, A .. -., '-', -',11·-. ,- :';-11- '1- -:--'.' ',1>1' 'ii in 1lI1 ..

.• 'lfljfl ull C .1 . a B,.. a IL _

D'aici ar '11 '. ", ,Ie or~.nlelt, diu pi --- -11111"- --a :j .. 18'-: " mulllli aetual,

reilll _.~ v I _1____ _ -- _ _ II

car. la Ilo-:e-~,- m ii) I aac'. I_~e CI.D:oo

nlic'-' ~ill-IB"1 i'd, -, 'I -,··Ie.a aie, '1,.11""

, ,'. ' , 1 __ a,_ "a lila _, ' __ Q __ _ _ _ __

¥'.z~'unl,j;i a- Ii 'liolr- ," d'DUI c'Act'

_ __ _ __1_ r _ _ _. _U_, ~I _

dou. fel urii II .:-paratel! "'Int ne cei!!i -'-.a ''''l.ilel'', '~Ii 1.- n:8'--lo;,-!~i 4e; '-"'-, t

5a __ 'V_ _ _ !!IV iI__ mll_ u, iI~e _

'ro,1 ~ Ice'I' _:. _ I1ft'u caplare'iJ ,i Ica I

• p-- ent u ,darea lim'!lii,ii'iI i n ~i 11;, • ,-, e I-

I - - - - - - - - !li!!<tll- - _II' !!I _ ilL _

au to:11 rea. i l,al:8 la da 8, d i'tuita c,1i in -:-~I'~I . ~I' -'~(- --:--·.1' ~ ·d - ,I' .- -.Y'- --- URI ne nvaJ. . up e.

m l R- A'!!II':;1nm n----- - - - I 'Ci

-~)'!, I~ _. 'V'oiIi;ll ~ rlr~pusese' _nc: __ In

1 907', peln"tru ra prod·UlCell'B8 'i m !II! II Ii nii i,. foil o.i ~_ a lu bul u,1 cill.dllle t ,abia 'i',n "1111 VliKi ZWGlYlk,llln c'on-r~rule"lei .,conolc,opull lUll""

rna ,,,.,1'11,1, ,clicil till Uli 1, •• v~1 i;u n i i., Poa.t.- ," II R11,i aimpilul :11 18 an i'v a ra .118' pfl m a~,lm ii.,i U 11118 ' lel'-'V~II.Ulnliiii i'ln cul.t'? Sa,u inlll '1'lIan_1lI1 i_:.'8 IPri n i~ HI rD1.d~ u II II nUl i sated rft arl'i eii a~ • Pll11i~'lnttllll'~ Inllplu,itl in '1912?

V,al 'C_' 1':'-'_' .vett? IHotlrl' .. ti'iiVI, ". _IPedl, alHal va _Ii'nt'r- 1'1111 ,conI UrI, ,i, data I alt •• " .'80 cam·

dl 111-:: II' - ~-lill·., a In,"l1m,l-mi !J.iun'~

_B _ ' n 'II. __ '¥- '11_ I!!" .~ - --

leI.~, televlzliu,n- In 1(-11,.

• • •

'e"

.',. . ..

-as_aj - m cam tras

• 1II'!1w1'1I1'1 .... $a. not~ ~Olr. As a. inanr __ din € .m" eI timilpi de

,_,_~ .... "i_ fifi'" ,~~_,c ..

If.2i1! ba,I,ll. Mana.fuill . Tin' e [II 'Ii 0pll":"I" !F'@[pt de: j;o ~, No. rDell1 ifl nal . '10 ,II Il1Ie-au I_ I I ~ E;c i pa, -·L __ 'II: i la, _ ~ rtl !CIU 0 rat:_~;. --=. nl~.-

_',~~_·ufl.!,i, Q y,' iC'i'"i norm Ile- :-:~ I'ic ':

.~ M~i~ .!I0tam '''Ii [pl1in'Si IdW: mi[I]' ~ Orbll·lf ~ I - .. --' --,.;::.-- ':.:-~g,i'nt'lm-·p:-t·,~-,un ~

_ _ ~ _ ... 1: ""lM! _ _ _ ' _ _

Af:~~ C:li'"~ n i' _ I,~ D_ nlilel- -. 1M ta, I. r

- ---~ei- -dldel,! ~ ~,e 1~ metri

- IDaliA ,nile 160 de, kil Osrf',am e,l'

--:= U h m ihl1l ,ill, ICO lac pes.te IP u pl, .. ,

Ghirl,nd'eJ' ,'rll Im,i, ,apfiopi~ _ _lm de

Se :- ,tl- IlI"ne a @' -

U,f!I,d .~. RL aH11 ~ e:5tb-Im'~_1

ifl!.~elfc: rea! IUnrtli "'um suna porec::la

IIiiI'DU 1 .. - L.· -

..,. mla :~,I [I,au - [PO cnea,

.,IIlI. - .-

NTRAM iN !n.~nta IU;BiUb~A _,-~

o nloluA ' m i:s.i u Ifttu[1 51 sa ; Ii1l1cheile! -I -·~ioan 111'r de, 'tel ... C1tnd oll:--uzeam

CD atr: d' -, "amiU- r-e~, negr'u ~'na'in,ta

I 01 nou -. em i', i. e I u I-icul IIl'rapid I"

tul[ d " Flo"I_ jl !Un stopel" d'e'iilra' - ,. 's_!__b~h"'ielf' ca e sea.rr·, C:h~ hie::' -,nd~u, .. Altmh!llt!erl~ ler- m un a.dlev,a -'Ii: lolhn,-tun,e- ¥. ,iur I'

leg ,zece. m i 1-:--II!I'te In.i'lIIte de sn r, i'l I m eci.1 u ":11 la, 'SHe 01 ull de: 10 O~I am benefilCiu de lun penaltt In I[o.~ .:- .. eul[n,ga Imhfl ,e··~. de 1- p'icioar@,1 - liuil P. p.nicat 1_'_E:f'U care _ r ' 'I 'fost 1[81 ilndemin' . orlc;_~~uii portar,~ 'D,a- fI~I[" ,_. rpe:zit . -I liJ ... a. pus pi;etU ,-~;, II,i .. _:ind1u .. 11 lell [pel 10.1 bll"'lv-d<!l; l]n~tia,I., ',o8\,tl hlllln1e..3. '='_ elzut d.e I_,co,rll c" ciocnilrea a fOiSt ~lnV'D unrl'- r,~ Ins. D-.n i,e:la a p -.:-otestat: cu ¥ehe M'snti-Ii lree _ .. n 05CI neli ,-,~~ I. «cosi:"t», IP' Papa,n i c.l i oteal i 0 n:a't, IC. ,-·:':_I In¥ t:e: miln'te~ sam - mal 'ad Cit! II sea (- ",d

'trece pe, I 'n eB. ea, .

_, Ci Ie: . :xecuti penaltLJ 1 a, , .,trabatj, Pi . ,Cum.· ...

t:..:. te l'e;Ii n -'tl' '0 pan i,ci;, S~I mr* i nd ci se apl11"0 rp,i cUpa ci'nid ¥.~ m ~ca pr;im,ul lui lIiln Y'ia-·a [Iu.'"

,- Sa." a ~ opo[r' ". e,. Ie 5 p' ·cii :1 i stull! ,aUI ~,t r'i g:- :t, de, pI! maJf1glne, b"'.'et;U, 'i·-.I: - Rdtl-.'~ pe P"Dpani',~'~ , .1. I,e,ine I ncj 0 ..,~ de. ciud" '"

Am L:_'a,t 1m i nllea, . i' lalm ,l4eza,t, .. a -I' p' netu I de [pedeapsl., ITuc:m,ai I '11 prel~~'team - I 'U' ez, c~'nd 01 wud I .e Da.I'e~ __ · c

iiiiiiiiiii '11,ob iRe. :5tail in tL __ a, I U I IP'.,n eSII,!

C I.ml sl InlU t·, 'SCloat~ diilll dr'li-e, Ulin olm care ni,ci IDO ,t i e m lear lre,lu I,a, un u ~j p'- a I·t i I 1- i. rlo,l~l a.cu m Ic;. __ e_ 'iu -'81- e e,oD_.'um-t:·i IUIlIU spun IC' I~m t,r,-· CD! p mo;>.m~J.I,I" dilllI nUllment. ce~ p1'01 !pi luna lea ID' h;i':~la a fost, in ~-'b\Jr'e 5"'''" II 'v'ieze ml~ngea in eor.. Re,r .. Ad!ev,~u-(I e cit .. , niila. atJin"5 ba,lon.I!II!I'~u B,m tra_ [PS II InK . barl in-'-nr~lonat. '5"'0 n vlf'zut: ,cuml :_·e . it I. 1- -~-Jnleit' niU'c~ -1._,', lchliar' infYico,t \t m~i eu ml a"r 11 iU rim .'t, ,5~' ',;1 n'~~ lac d:-. ,'Ii ntl mlo[b i·~ I,~ t;i r i ,a$i ,·i 'Ifocedat Iia fell' PI II'" - ':.~ U m,a" I -1m reu _.j t,1 totg$,i j! dine e "11 ifl'cl,m 'I de 'tor'i,t~' IJ!u'togol._:__ I u'i ~ u il florin. uirm'~n.d .~, ,jibe-1m til" s@'miifln~II'e CUI clas. ,a,'VI -a CI!~:_·F.:::-'·' rea iz--e perform- nl~-:-, de a eiilnli '-1 din C'O'm[pet~~ie Im,.-~~i_ f vorita, iechipa, c~·'sei= YI[I .iii I At CUI t -ei pitici d ' • - «(PIl"ogres,uIQ' ';1'11 ','a .: .. ' m a!-c:i'e·~ j u el:to[ri '= __ It r,ena, i ,d e, ce I eh ru ~ Q ~Dn !

[Mia!re~ c.onfrulDlre, S= _iJ'rop'i,., p _~_,gl-' ldite .. , 'in tabW, r;- ad'VIelrsl "'ne:epuf,i leu M,idl1li"~_:~ _8 ntrenamentcl'=,,, ,"Zerelle~)) -- Iii 'se SPURS ia .-~. din ca,--za t,ri,C!o,urUo,r ¥~t;la:tle - ~·ie·~5a!U 1-'1; de ~ell de arch m 'tact'ir:e" lS'rlll in : erv'" d' ,Dsebiti .. cPlltin -, a I,U':", :ilRBaul c,ei ca. n vi~!u:e'r,~ ,~o;uc,;o;ll1dl;, E'i £.1 m _ reau nt',t: 10. u .. Ii Ie ~ ri m'I'nea'i ICU lUI ra c~'~-c ItA! P'e d, illt_ [_~rt·, Y'~d[e,te~e echiipelo ~, til' =ii «.Iurn'i"el,~ die: Ip. a)I-~ "Ievnei», ('AIU m,ai ,"'in mlnte, la, ce 'flcea, :alluzt - parect-,:; I· mut -- lUI a .r'i,eIl1e5CUj :5.11 li- :'acul int,e'ig,ent . -[ blJiel'ilar !")11 S8 pu' ese _ I, Ii elle pe IP ie'iID,a re~ ~ n $,e liS 1'1 ca lia Wei . U n!um'~' n;ota pel~l:- 7:1 rejluilndu .. ~i as'tie:. locurUe, ilR 'rorm- .$.ie,~ CUI exce!p,i~- lul1i' nasa III c.a.F1~ r«:im ~'_I"Ie;asu, : ,'Ii, de . ~ t~ m,atem'~, tiel .. IU Ii ,t 0 Ln le:_ ,-- [1~Br fi

,- du-·" flir,e$t'e,. rp -' lini::. de. p ut,ire" d, r ¥'O,rba a de: unde nu-it 'niei Dumn,eze'u nUl dial [Da.c· . in·matft.., ri' d, ~ . ,.-- .. '1 T,ln,. -. III~ r ~ pe· ,d I' -pI; cuvint· II -s~ [Ia m' 'tema'c:ici s:.= descur,c- c-m - eum se' des fiurca, D 1 __ l_II_~ lea p:.-I", poa,~.:::.) mai .,' u:! T'DeuJi~ :a "e UiDfa 1'. 1- por-tul lul, .'ns .mlla. 5' '. i ~trllm pe

'ren D i --rmi, de lui 'rlrt', dIUI,~,~" V,I, inE'hip.~ .,~

ce s-a r n I n't m'lpl it't: 1« Zeb rele'» air 'I l:_b'~ rlt i m dll,a,'t . I·upr.a n" ,rAt e ~ 'I u d~ :\!f ne .... _, Ii fiE U t :zu

'COilo ~ ~ - t

" n. a,1 ZICle p:_..: ._eo;

- Ce-r ·n da&~ 'T"_~ln, .' n ar lua11101 I ' m:-tem; ti,(;.i l c s~gel'at 'I __ riseul d', P\Qlpa.nil:--'.~ laJn:li'nd id[ee ea '_, ni I>~a, [p:~'rurt, a,tunci 1.~clhi¥i __ lenltl e ab ri_ area ui; «(V~'nus»-4» pe' Lu,e" "fiil" I emin,'i:ian~

~ Cum'll

·.:::l~_· U . m ·~t

baserl IP inl, ,I: d u nli II' de I a t.ri CD u:ri!u '- i ·K aufn'} .. ,elie'»' __ I ba5,tre~ a,m be'l e Be h i pel inl ro rma,,;ie cOlm ..

: .I~,_·_··"" AJntrBnQrul~ n ~,stru!ll p'ro'_'~·o[r,ul IHolte{ "nu

aruntEi, ;o'nl lUll" urm_~ 'o_~rea liin-e· ,d '. :81- c: ,Op,,'· ..

sn 5eU.1 '··_nla:fuj T,Bnase UI :,i sJub::elmn,·t- l, Ce..;fDst -,CO~'O, e IrrefU d,e diescris. D-,c'], :-~'. v:~ut cum .. y.- I,., 'Ie I' _ y i zo'r mec i u II Ang'l i ~ ........ IIl,estu. ~ U R'iil iii; ,atunc,i e! clal"~ nu tre.l.ui. s,1 -vi spun pr'e.' mlul·te~ O .. idll ,1,er1J;il " ,- u nl cangu .. ~ P'elle bu buia poa rta

«Zebre I,or», 'I'll riu II 'ten i'$ i lor rKhete

'inte:Fcon'tiine U~, lim ,",i @lastilc1 di rij __

m i nli I e eu deJ.te'f' tatea II u ~ II o.s.eIi nil i;ar e u """"" n u ,n' laud]! -',ami John ·tolne rnl carRe: .,i (I' .5',,. L' P luzi~ 2---0 IP .:.:ntru no,i!t ea 'is_:_! o""aVI!:ml vorbe"

St~tea'm liun2ii,·~ pe la, DID, i'nl p'~ealjma propri, .. i IPO ~i~ " i n e :B"n-d e ~ m ~ ,to~i u'lRspre;z,ec@l, II~ fli na 1,1" La, IU n Imome'n'iIt ~ a.'IIt~, prro'e- 0 ru I H 10.1 tel '-nIO 1'm i 'fac@, slemn si vim deopart.e~

'TOrpi(U'·,a',. I I~~- I:i sle pa,re. ciudl_-"t c'-, T'IfI~as.e II a Illua~ '10 ila te;zi 1& M'-" emati'd?: m' .... UI ,I dliin . Clurt .. ,

IMi .. am d: ~:t '1_: .m: imedi,at ei 'e ceva In_C'~_,r\_t I,D,

'Ii II I

m I OC.,

~ 'De ee mi. 'iin'tre 0,,1 t-ac maii pe ml "is' tncere sa '0 ,lac pI! -. - I·y.ul!i

........., P ";ntr'u 'c~ ,.ta~i CUI el 'I'n b~tu:1 ,'i a"i :--'-tut 51 IDibs€n~"ii I

'.' . b' - c-- ~ t .. ~ I- i,g ez;;' I:, .-- ~i Im,- Ii Icl' ti ~ i c:e se

. 3: e:. r._ .. Dill - --- . l' .i!!I

mal poat~ ej;i,g.-,:

, In gener,alt 5'_n't laane, cOlncentl'1·t I. 'Ie'ze'li"''' , . M i :5~B spus;~:_1 t:e!za II'u~' 'TI na'S!!1 II ill 'fas't Bcutl. de· eilev I. I Ie . ~cGde.lll:

Creel c;_'_.I'n c:lipa. aeeea :__:rltam £- un mal 'tanist CIU 4'l, e ~~nom,Btr"i i'n p.cilo'~re.'~:, ,'-,Ul,ll, ea s . r,es,pecti'm '. d,ey'~r III" c: ' 0' r':,m'~i'_lto r.5;""'· . \m !if70nt,1 -U-· . -UI

f,a~ pe ne$tlllllt'DrIUI" dlli"'1 privind 'I'nrtr'-Ol parteit, pi'e:za'f peste cine binu;iii ca d,au fEU ,Qchn, P'est .. pg'panh:i.! IM,a spia na.. nenQFioc'i'tu II

- - e 0 -;-·.~II_ mlniel. am 'It:riiig,t mail mull de. 'indiiis,,, n-'rej rd!eclt d -, frl- ~ ..

iI!!!!!!!!!!i II,iln'8 =-'-0 r e.hide p'rlofe-'OIFrul ~t. dup'~, imeci~ me rg m i'R e n eel ari Ie: .,i da cl 'Tln,iI,se II V~_ . ,ace exe,l"'iCi.:' rl,-:- Inl 'tezi III' _'_ Ire,e'8.al ere II car,e m~ ~~info rm B:t T'" i v,a, pri m i ped _. -_p5 - '"

N ~all" ,-,[ i e(Xcll u's rca T'" n aSle III :51, 'f1ii u i ,~,-,t",. ~ ,am

Inglna~ conv.ins cl a s ... ·,·_Jiungem In 'filnall'~'_ cilnd IDe .... , . m ¥ed' :a. c:ea'- ~

,iiiiiiiiii Daca. '_~ uiita,t" Y·,eci pii _I'.~e -:- e =~iul eu ,J-G!I] co'nsid:_rl'n'] c' I .. ". "ollosii,t delal_ pe 'Tan-'-- .1-::

. ---

~il!ld

Ex i stl, 0 vi fstl c'~nd a p rO\I,p,e' tDtil vi it'o,ri i sa va n11i de a n'tlle i pat IP res,tilg i u m 0 n d 1'81 ~ C WI m u lit in al n't:e

eh Iwa r ...!e a ~ i f-" ,!!:I,ll i!:5i s-' ,j'!o U' -- BC 'I '''ii1'~ e do m-' ,- ,_., - -II ... --, j'i; D "'S

I "[I::' "'v'" U'I~,~,' ~ _ p .. [~ ,! ':&;,[1 " ," .,' 1_'" ,n UJ urn ~GU e

vor [8x,c'etall ~:se' ocupl de' JUnele open11i l, hai sl Ie spune, «statistic,s»: C,illl .,nil ave,~ ~ ~.=unaoar'a, Henri [Coandl, ~n 1905~ elnd re_, Uza maeheta aV~Qrnul t.d~JF,achetl; c:'fti a'nli [0,"1,9'1, Gog u Cons,t,afiiti n e se Ui c in d -~: lUi n'IS baz,eha1 SO[ n'~ e itlt n; ,i II dIU pi ce elluizeazl 'n lu 'IQI "iir de nums ,cellebr, ',e pe toale 'erlid h~ulele, dupa ce scad de -:iee~fue d etl d'i n an u I p r i,lmle'l 0 r real ill rl 8 nu , na .,tleri i cel u ~ in CIUI,I" rlls utili u til u r ali:: «M a i aveml

timlpl iJl .,

Nu d!:i"a- vI. se-' P- li:Iir-'rCIi pJlli ffl.!!ii ~Iri!'et'l tim - t, , - iif'lI:!' c.u , I " ~.;. " :'''''"' U;" ~ "",fA: , ' ',:~;U' "If '." 'ill' _PI a, un\~/.,.. ~'w

sig,uran,t'j, nu mal aveli""., Pentru ea, smear vorbind:: fa[ptul <:1 He'nr" Coandl nu imlplUnise inca .201 de EU'l i ,Btu n e i' ctn d ilm,ag i n,a, p r'ii m u [I a Y~IO 1!1 -ra ....

..

c,hetl poate f'i 'inrt,r~ade,vl,r arm ulator.; Decils,ivA

8. insAl' cea~aUa, I,,-,Uri a clLiriozit;l~iii ,tUniifice: eea care 'II, chlsaml, (daca 'II cheaml) 'spre inteleg'9rea fenomenulUli I a «lm,ecanlsmu~U'i»' lie-

clrli descoperiri ~i a tot ceea Clef ,alcumulind.

poate co nl e.,till Ui il pentr U v'i iltQ ru II Icarcetlto r tampa sa de. la'nsare.

Ds,' ce in,seamnA (Vntor [cerce'tltor»[, 'RVUto r y, _ nt» I «viiitor 0 m de 'It i [i ntal) ? Exi s i vreu n apa.rat sau vree pro,bl die II,abo,rator' in st,ars' :sa-",:i Ita b i ~e,tuJ.cl,. fir I dI u Ib ii u, vo c8t~a '1,

Flrl ilndoialA, nu., .. 'Vi[ollrii Icelrceti,tor,i se reCfUtI9lZ,1 stric~ din rt·· du ~ ce', 0 ra care n u au evoie' de .mint.lul ap,arat: care ,$'tiiu ce ver (asta Is ineep ut)" ,ti u c:e pO'1 (m aJ :f'fZ i u) ~,i ,t,i u ce ltiU! sau ce. nu ,thJu., (de' obicell fOBlrtelt'h'liu). ~,' penrtlru cl r1ndu 'ill-, aceste'8 nu .. ~ii pr,opun sl vi descurajl8ze'll dimlplotriv,l:

Tn anul 1196S~ un num,Ar de 'trr,e'i tineri ,cen:,etato r1i, II Jei'Dr S:ah Ini!! loa'R Ur:sul1 Vasile Mihal Popor -, B'raY,. prin-tre ,alt,ii" ade,i mambri, carespo- deln', Ii i A eadem lali. Un i i d i ntre 8t ab i 8, t~e"" cusarl de ,30 de, , __ n~I' al1iii 58' 8iPlrop,ia.u 113,08: 9 ,de 35" dar nic" unUI, nlu ,Bv'ea in B,eall mOlment mal

,(Julin Ide tfJ.---'5' ani' ln profesJet In' speciallta~e~ In domeniul In CBre avusese ne'voie, incA 01 d,atit de 1 [) 1[ 5 an,i ea sl ,saa'fllrmetl

Vic~o,' San in'i f,ii 'inesIPu9,e acti,vits,te,a :r,ti iinU-

lie,1 pro,priu-zis '·1 inlci 'in a,n'U~ 194'91" de pe' bln[cil '

facu:I"ltili Dla'r pregitin!18 .......... IPlflegAtl rea "ialll'l lem'I'~1f1 [iel, ,-, 0. ince:f][use de b una sea m,1 i~aiin Ie, d in ultl male class aile lice.'ullui.. La 3,5 de' anl, [eind I[ IIJ erA ri II e S,Et '. d i ,n dome n i UIII ,8 pee! re Sco,prli el moIlee,Ul'are elf,· u dela eunoscute , apreC'iat' in [Flianta, Aln,glll'~~' S"UI.,A~~ U.,R.S .. S"I~ Canada, :,.8- pOlnia, lugos,la'v'i8t Uinga,ria~ Ihdia ([eind obiirnu,se fitlu I de' m 8mb ru cOllr,.Hi pond arlit al Soc' ietii1 iii de chimle din Angli,a)1 Unlrul[ ,Sahinli era un I(y~ ell i» chr~mlistiJ cu un stagliiu de apiroape d Qui dec:en i i '. ,. ~

fizic'ia:nuil/o.·'an Ursa, ca ,~ 'Viic,tOlf Sahinil considerl ea un mo.ment esentlal, de iru:s'pUrtll pentru in ,t::ag, _ sa ,a,ctiv:itat- mo.'men,tul autaJes coperi,rii:' ( 'otirirea mea a frost IluB,tl 'incl die' pa 'vremea Ici'nd" ilmpreu[nl [eu alti collegl~ dezblt:eam ~ u n9[0 ri pin I h), 0 re t1'rzii Ii 'I p'roblle'm'8 i nte ... , reS8.lnte pe n tr U (i G[BZ e,ta de m atem at i cl ,i fil,z: i c. a'D sa UI trl i a m [8 m:oti i ~e pit:r U In d eri i in tum ea SJ;,p'-,'rie,nteior de liaborator!!~~))

iC tI'm :5rl ex pi ieAm u n IJ il n -f zii,c lan Ii m pertanta uno r stud,i i p nVEind tdenomen I1J ,I reze nantei e:lec= 'In)n ice de spl n 18 d If.'rit:e s ist-e'ms' :sem icon dl LlC,-' toare, preeum $i eomportaree uner lonl :' ara .. ,

'_agne1ici.,,,,,)},'?' $,i nu e evridelntl~ ea 'eil i,mlpolrmn1i1 ,Ii g,emnitiC8,tia lor icin' :1 118 11- umai un an S8,U do~ de ia, ala gares 'sa ca maml b ru Icoras,ponde n't .1 A cads mi. l, loan U rs U iEu;te' alles memb ru 8,11

. il ~ Iii III _ til _. s Iii - '" Ii IIi'I • Ili.:Il!

,Soc letl:ln a m-,r.'can Ell die t. z I'C,a !;U clh~ m .,1' ,I ,a,l.

,SQcie,tI1iii iln1eif :a1ionals d .~.. tlizicl «Amlp,~ r-o",

de 18 Geneva?

$i'in Iloc de "'ncheiere: 8,milllr'leam ,Ia inCleput,u~

Bees,tar ins. mnll ri n u m.l~e inlg i n alrulu~ Vasile Mihai PapOI". Ice n:r ,tlter~. 111 s ~.tU'tu I de eln 6If'ge,'tiel all Academiei,.,- specLJii:st de I"restii,~ iu h, probl'ems,ls' sls:emelor CUi opti[mizare' '.::_utoma' c_"

'T[radulu~,"" diferlita li':mbii. Ilucrlrile sale se bUCUllr,a de cea mail in __ , _ tt ,.p t\ec~ e:re"

V'e,nile' oCUlpa~ ('neg,lsilndu~"i fmp sl verbessel niic:cindll nimlnu~. dies1pltll 81)/1 Vasill.' [,Jhai Popov trr','i.,te, in Cle' rna. "un sl,;,.ns ,_J cuYilntul~ulill nurms[i In' Si tJent,ru 'munca sa. iliec8re

s,tudi u .'nc~ = 'Iat, 'ilnsem mI i nd do: __ 1' g treap[t,1 pentnJI u rmAtoliul~~

• IU~ nU-J(iis",~ a -= a rat ". n.ei pllrobe d laboratOf I' I star-- ' , '" iin,: I[ce, 'C','=;~l:Ji C'-]f:,. n-o ,tie pent u ,; .-

n-o an~'i 'voc,_tt n., ,DufJi 'CUim nu 'xi, n ic'

C-O" ndA. HILI iCim" 'p ;n'I~'C!!" ADI dii!i 8li'!iiili a-tl1.ln-c~ "'''nd[ ___ ,~ Q 'I:' 11."'" Ii I I:g" ~,_':.I~_'_llrl .' i. U, .. I I,",'~,II

iim' ,g~nas,e m!8chet-__ prilmulluli aYion-r'e_~ctor.,.

5_', "f" ;I!," - .,- ~'d' .. t:. II·' - ..

," "-mnll' ~Ca(dV insl ,$:11 1- eCIIS~Y este laptu ea 18 ,II)

t rec u'I'i n'''8, 'i n celat Tin 101 s I, :sch itaz 81 pro 'i,scte ,I cu : __ ceea,~i tell1a,c~ta,t,-:- ""'""" ds'mons 'rat, PI' parcursull unei intregi v"[atli ......... '-I ,.ii Ie Ir[sahz le'~

E ce,-.8 ce au 1'1",eI8811, . n ' gall' , m .. surA" Sahini, Ursu:. POP'),v ,I ,sint sigur. [mufillj' dintre voL

In tli m p Ice se ri a m eesee tlll.1 IU ri j u gh i dUll m i a .,0 ptilt ~I u re.:=:tu;: ~

....... Ce .. a: I Ii sa p' . ~··s i 1m Cioa~:~ II b,l de h ftrt'i e, ,i m a i bi: n e. sl .. i 'vl:z i t'i,lm po fOPU I. '. i Bca ~~'n'" . mai intere~~n't~.u

A'~"" -I am PQrnit 10 drum ..

""AMI NIT.REA T""

'"'" Jnltlmp~area a.lacut ea pri m,~ nlo~ stra Yizi,t~ In ciI'pit -ll'a. J:_p.OAleil 'To: Jo .. sl aibl. ~Ioc la .. coala priiimari iin ca,r~~e'ILd Qkt·,~ Mai mUllt'i Cl:pUIj dupl ce s-a 11[1' I~ nd i t ee - n u ,"rei S... RIB po'¥es:t,eas'ci d'BS,p r,o ·1" he-au I u at de min I. mi'sterio"i ,i,. ,parcur,sii'nd imlpr-eun''', un !CUIG3IF lung ,i 5inluos~, ne ... au dUI, 'In 'fa't_ un i' lqJ m:~~rc:a.te. de 10 p~:. eu _ ',:: «AmhU;irea t »,' A ~at:f'ulns in sala 'lin car - to'~i per'e,ii 'ar_1i 'Impodoblil. ~ '-U-' eSB'nie d~ ~ Icopd".-'-a,ml i__, II 5 ilm,edliat, dsp r . ce era 'Yo,rba... ,D'D ,1, Ell! am pri,( t m,iI,Ji at· =-n't m iici I B pG rtr....:' . III cra.te pe pi, cu ~e dl . I, - m iR1 ; rn t resih"i, -, rec:u n Dsc'ln cih i __ If chi P u rU - ~"_ (I JtOI"UO r

. mUll trL .. st!f. I am afl'a,t E" ", t,_ m u~l,te ICO U j.a[po n - .zeli d Ii! 'zee i lie ani i >~a, p :,str,a t "i tr,alsmis obh:eiul,ca $c,ularii sa lucre:ze lunl J ... e iii - r ,B!ni de zJI III. pi apr1iul port et pe ca ·e sl~1 ofie:re ',coUi~, .'~, ,~bsoIYire~, II n ~co:-I~ rdiiin OkiaYj 'Ii ~:o,i cunot pe, tOil iii €Op'''U eare aUI 'iln¥~_.!a.:t -:-,ici IDIC' I , urm··, cu 60, de ,ani .. ,

• i ~ IDe B'stl. d at~', ~ t f,l.ba te.m" u "1,1 -. ,si I ~a ti c·· _@ •. ': u ii neea. po rf!lligh BZ' ,,~ C, teva

I iane inc;~in5B hi mi~loci 'in clhip de 'fustip" Ire'prezi'- ':1, lotrelliI castuml ~CO .. Ilr : C~, um:ai lei p'~ _~CI~ nu eJdsti 'coU sau c:laSi cu Ibinc;i" eu c::-_tedre, If_. Ii b i ,i r ~, 5 i en tu,i _' ,t iii 1ft::;' de crt In.al nt,ea~z(,~ C,opac iii c:ei ~ ro . :i I - eu Illarl' ,

nt decojli,i- ~ar' pe :suprafe,e,le' I' t:de, mUlti'lAde,j! profeso'rU scrije,l,esc eu e r d'kin:~ tare lit-lI"e~le a fal.etul1ut erea.lrea UIi1,.,r ,-, ,tf ,I,d~' {( .~c.oU» a nternds.

J IF

i '" d ~'. G-" ~ t -h d t" ~ I t% . ~~,

ca, n rel_unl!' ~ nOr II"': I In=:el pIn"' IUK_=:.eze -- un E!_:-ralesc up iiIi,torlll

llmpotriiva. caloniallir;tilar ........ ~'n'tlr unl 'termen S _'Uft, p·est,e 20 010 de CiOpii 51 ~IiiIV'~ te CBll"'t· ~

DE .. A, .... ,. NUM'E,LE ~"II IPRO_. UME' ,E

.uNIII 1- epa'r-te, 11-' r ',numl'i-IlI,1 Co~nl ~,e ,A_ulr dii"n i~ m~ Ils;ta~bIYlu~I~I~ ;.,e

n ' ca"tier-TUIII EJup. unde die, (;IUrilnd a. "ost inlaugura,tA (I ~,ciOa~·. ~~d~r~~!.

I, t"f .. 'il 'Ie (lOp'ii~ In l'ecre8!.~ii-: .. C.B. pr_tutin~enifl' 'Ii'n ,ace~te .. Iml~~~-:~I ~e _,lD~.~a~. ID .. a c.e liPs 0 '.anc~ din Clurte. ,a,e,u,i in rindli1 m,3.1 Imul". ~colar~ dechna nu mel e str,"" '¥Ie,c;h i a I.::' pilr'i n\=:IU or I 0 r'~ u 'n gi..'- n d '_' pOlr. ell ,:: if( I b- ra h i m d e ,131 Cal pit u ~ , rid i 'i i» este - .. ' ~ ch i u I n u m e pre I.~ are' I ~ _ .'I!!J nat ta,·t~'1 CD pli II u lu i !£3)f@ as'liz I se nurnete Ib ·hi· I Cewdet.-I_ti) . J·t: • Iprel. :' «O$m~n eel cu IP~,rul ~,Ib pe' 10 p.,arte·»! «A,I i de pe s'tlridla in,,' ustata [~inga pod», «Cr,oitorull de haine cu ~a~tu rl

sell p~torh~.",. ineepl dl diin anul 11'921 •.. ~. . 'ta. eu roeforlm . flulm~io.~~ eu ~U '.i4.~ al e nu m e de f mill. e '. i prollill, me, c~ IP rre'tlliti nd n i~, ,I ~,cu I 'C?,P I ~I I 01 r' inl[ieal'C a 51, r,8a,miinte_'~cl we jii Dcup,ii I' obiceiuri ale IP:ar~n"lllor' ,~;are lerau cion .. ,

semn __ te 1n mOld :-ri,ll~ 1,1 ~n POf'8clle", _ CoO, R.O'M,AN

'Ill fa,.a un UI i pancu cu autop ortre'!t,e.! 0 bi$.,n ILl i tin sco~ i Ie ,ji ape neze ~

IC,IIJ <JehU vn~

IP I i' n Ii dl ~ Ii n teres 'I '-'

_ . • _ iI'if _ .' .• '

ce" t I co P III a .. rica n I

UI rm:i res e rerxlP I ji,ca ... , '~i i II e p rofes'o r ILl I Lit

Se n ote.aza a .. , Idl r. s eF, .se 'fa,c.· ILl n ulltim schimb de i'lus,t rate ~ 'r n t r-o 'ta bilra lilntlerna,lo- aJ: 5e' ~eagi p ieteniii de

• _, . 'II ••

nleultat Intrle eo :1111

o I mhi'l,tira .cen,t-=u tD~'" (~=hi 'ii, cons,tlnte.ni "in echiparn.ntll;, collegil: bul,,:_~ri ,_ I~ trh=,G '-rl ,eu

clulnli)

'11 ,:I ,noli'emlblrie'~ seara, 5tadlio,Ii1UIII ,«1 M,a~lQ d. n Collstt_ n~l~ in u n dat, de ~ um i na pu IF rnh:i . reft·e.etoa,reIID'r~ pUn pina Ilia Ir'-fuz'l ii·timph,3 CIUI apll. uze flrenet.ice:' in·_r,a.rna pe [eren a celor doua e:~hli'pe de fot:ba~ ,piolnlliere$tli: ,seiec,'ii'onata o.raflulu I Constan-~a ,I sel,ec~~,onab or~ u i u i Te I bu h in I(R,., P, Bill Ilari a)I"

(nlei din prim~II=' m lnuee t,fli bu,net; se i' c~.~zesc a,pbt,udlnd la seena desch isi jloful frumes, cu pase hljn,I~~ 'CUI slopulrii precis:e. lUI nTllirearn 'iio~1lJ II 1,1 I't LJI ri dlle I an C:U j U C,U I ,i

Call QI de ~ a ,u Far IlJ I)) ~ I j wed earn leu m tlr;ili elc ,m ee ~ u II alit uri: de m I c. ii "011: ball i "t II ell e pie teren,

- ~ie pir:- ra a:ye'~i;~'

.- lntre.c toatr q;teptilriler. No&$, fl II: -ezUit ell m iiCi Ii: totbal i:,ti pot posed~_ 0 asem e rn,el tllhnic:i,. $i ,~po,ii~' ~'mpresion'!ul't (maii ales P f!nltru n ol fat b'allli:~'ti i) cu mil., i pis treazi fi eot=:..re ~ocu 'I cum 1'~:'iI ma rlCh elll adv'er - arul, Dar sa g,nn ~Iri m~oe&Sti fala,., ~ .

Eram i'n Iminl,utul 5 ci'nd Dancea se Ilpropie de cl~eU' I die '161m . I oas p e,.i I a r i'- ·tl_ eci'nd s I.!I btlll de d'oli a,p'lril£ori I' Ii trimliit'hld cu pr-eci'z~e min,g'ea, lui G,rimolt ·a.nu care billa pl,ult~ ~utelzi puterni'C fin col',ut d~ jos. all IPcu1,U=. 1--0, Tlnertl foe ban$. tli bUlliC,aliij de,ruta·C·i de acest g;cd primli't:ii cauti, 5i pu,nll stip,'i- ir'e lpe ,i oe, Co I'll stilNIt-e n i i in,si,. i nco 1I'".j.1 ~ Ii de ce:i peste 10 000 de: spectl,-,orii ~ifn:, in_ mare 'I'ervi. DOnidn ..... iutorjl-r'(li aslilitinid nei'_'c~tat poa.rta apiratti de Stle.fan D,V,!, In m i nutu ~ 2-O,~ cehqi Glr,imo ~'teanu tr I'm i te ~in'lea, 'in pt_·_ i ri _ cind sicolru~ la 2~li' Obasiill de erortul ficlJt iln eea ,d e-a d au a rep ri,zi se jlQI.ci IllN:1,i m ul [ pe centrul terenu~ l. ConstiJnlr,-lnn; if. ng imsd citey,a, oril pin,;,i ~,a. po rt_~ IUli' S'tJefano', 'I ba mal mluitil 'in rnlj'nutul:.._ _ Mari~:u'l IPierde . -;ca:zia,

d ... a Ir"ildh:a StO'fUII ·tr·i1mlj'iind mi,n,gf!,1 de III 2. m p . 5 . e p,03,rti.,

M'ef:li '1lJ I 5;-3, te n11111 nat. CU S,[)O ru de 2--:0 i'n fa:voar,ea s..:__~lec~,ii:~nla'tlei; Ipionlie,ri 'Olr' din Co~ s,tan~aiJ nl primlvBr.i se' ya d'i'sputa eel de-al doiilea Imecli In Q1r=:·:ul T;o~buhin, liar pionleriU dl n '~ara, p r~ etleni I pe ria 52-, ii Ii a a,t,u n ci revlln,a~ 5i, Iy;edlem ~fi,sa dad se YO r' I all cOlrn stan ,en i I !

I,ati eele deu •. ec1hmp.r.

Selection'o:£Q lJiOR;e,.Uo.r din, onJ$,u:I To/bubln:

S,t,ela.Jn'DV'1 Iv,an OV"'I A,.:;heloY'", Slt·~· f.no~: I~, I r' liciOIQ,'¥1 Di ·Iii,trolv, A,liieY'1 I_ '._ el = v Trll""' f'~:no¥'ll 'Vel._ v t -odor\o¥,~

Selec 'nJ.n'ut,g p,;'ont~ti'Dr din g'rafut Clonsran~a:

r d C'ii' II.. S-' - , "omu

~.,_. ,n_, -: ~I! : -ulre- , .. Og~, :~' r= auf ~ ---.-t

S _nol. M, . rl·',n, 1~.I·I,ec· 'I I"" I'r~' rl.~CUt ,0 - :nl,ce .• · 'Gr'l,m,o't_~'lnu!!,

Aml,ntilr~

d'in

hi, iUrtn_ '_ ins, ._.,.. • ,N~, fast, r.~IU del,oc .. la, If ZIC,_ d dlm,otriYi,. M..(I ,II amuDt .. Parei "'ra.nn.' Fiin-inar~pl,t1lJ1 '~n eL,.",

IPoves;_ea p: __ a~,_ vreau 5i "...0 rSFrnJln nu-ii cu' IlHlY,e eoo. mile _'" nie~ CI!iI eosnan u,'i, nlel eu cilne ,tie ce II a CI,t;ar i mister~Qf ai f(nl ,'Ue mre'ii :pllIJtrI,ete erni,lma'th:e" TotLu;i~ v;i. hnr t 5...,0' ,ascu[:lt ':ct Mal :al-5, e ',..i "i adeY,i~t5 .. , De la hu:&-

p,u it, pin. ~a lfi "it;C! HI'

o U[IARIE $. IM[UILT!; :IS'UTE

lner-e si'mbiti dupa..amiul (cu vr',eol cltJe.va. lip,t··mt'nii in IUIrm_)1 h., ~Ir-urnd d'"1ll vagoanelle IUIiiUJi tren eare p~eca d I' n G. a r-a, de Nord I"n Pi t.~tii ~'_, aflau '¥'rlo ol,tzeciJ de, elev de~ la ~$cOQIa: I,ellleraia '175 din Bucllr~·'tii., ' .. ,au mers ei, IU tot mlelfsl5"lnd ,dOfcif:lIle la fie,_ es,tr,M!l ;J,LI t.recut Iell e IG ie,lti 'II ,ei, dI ,co. It ' U ezeru E a in IiJ Iftl~at :, « U rmleaza

"'-1" C- ""Ii"' 113'1 iii 'C" 11:..,_.. . T' ~ "I' "

IiLG,.le ; atUlel·" ~ ~a~ Ire: pentru _ OPOIlOY _:n' .», ,I,ll-au

Iii rt:iJ;t, ~u t,~'i ~ ruaacru rl II e ,iJ ,s,e'rv~et ~e~ .,am de coba rill"l , De fa 't" If o fiid LlctoirLd IPute- nicii Ii FlUli m,1 IIIUlnje C-I

~ -

t ,..' .. t"_ ';' ._,. d d ,_j

:5 _ i,'" II el urmeaza, pen~rUI ea d1·ca e', ,epa-tie ,5le vewea

percHiulII inl'jesat d: _ Il,ume. de lumhli~ ,~ _'" -:~~Ulf!at. sea dal", de' ~e(i, ell.' - g[las IJ -li, D or i,1 i m1rJ,1 ~ u r -,re dk ' [b.u n ven i't :

'rd: ' de' trifo"~ : ,i venit I: -, no:.!»

Cind c:ei 80, au caborit d~1i1 'tf1en, .. , s...:au 'trezi't in CQlll'Ii wral'i ,i, 3$31 I Ita', il de m,ilIli Ib i ne let e 0 s'ut. d n c i'zecii de., ~ n ecu nes'fUJi.. Asa[lta j [Ia. medu I propriu" nu Ila ','jZ:unu:.. I .. -',I Ilsa,t Ii Iris lin e d031r c'il I ~,a.u pus Vi n b r,a·,e buche'te I e 'CIU fl.o,ri, a,poi I--Y apuC3,t d,,_' m,flini,,! die, haine .. G'rrjobl!lG,eorl:ic-j~ Ie!! i m t r-a VU"3... u n bQ.~at, de al tife II yoi m le, en ,d is p IJ tat Ple.;; ... parti, d- do_ [b~h!',i mal .ieu: .ii ~ ~ ,I "Ineau zd,ravin, - rU n IlJ ~ d _ d reapta - Clelilah: ell e ,sd1ng: -

~ Viii ~a, m;inel,

_ Ba, nu, la miil'll,-'~ d eu ~m p,rlillll!i, mal iintiJ'ii!

Urn Il,t neclJI no _·,C.IJ tid et i mai voi Iil ie d ecflt Clei d,o~ ~ n-a :-p' :lat, Ila~~ ~ fa"'.. $ti,t'ea maJi deopart_ $;i r:idu;

-' CI'nd doil se ItC'-lrta. ,al t[reUea c'~"tlg;"'!! ,_ a zjs e;~," :~i[mbind $i ·-,nd:indu .. I'::' celorl.a~lii ru:a,c.ul 'lflii G -or-id,.

Mail ';'nc,QIQII' un Ju·u;:;hindl.~~1 Vhl,i, n€fV,Q[ , rmare se ,3(1,3il5' , de Pilralchht IN ~ co!l,a;~i ,Ii Toodoresc.u lOan ,Ii" i rU,11 fie::- '"

ibif1ltc.:. :, -

- NI!!I 'vi dU[leSi, II a~'~iii! CI altfe!ll'n naa,p,tea M·ta am II fac., .',' lre"v! ,I' 'm nu I'u i ... "

:$i tot elml qa 01 e I'evl h!-a COflYci ns pe Rad iJ [M i h aell- $~ p-, Angel'_'~cu Octavia Ii ,-cC)e[pte I". le-. ,la1:, ,' .. ~.

Dupi, ce. Rasaltaror',i-'ii) ,i-I.U im,pi -,hI: mis,il!lll1~t.e pa .. " ap;u [ate: ('m~ II~j .r n'I; r,eeii rim i'nindl c U Imi n'i, g'o~di 'I i Ill," consohlJt, II rept eaf'l_ Ie- UI IreprOfa't! ,«D '. fie alii ¥,en i 3,Ja, ,Id e. ~u"i In i l). marea,. ,., «OHI.e I, II u i Paplll Cl) a po. rn i r. sl stnbati larull To'polloye:ni. S"l'tenii: iiel"-e,r-i IP-' la por:i "i s,e [m i n u nau t eii n U.. deran,iac i 1c!J e zarvia ,'i d - . n um i ma1;.i e I litrau in lanJu,ril...,. Dar """I trecul't mul·t ,ii sa'luII ~,a I~ni;~tit, Cuell'e de 'lara. 'fU bit! tur'ill e ~or' laFg:iL, cu 'r'er'eStre:~ de s.ub 5t.ll'"eQ~n~ lumliin:a,tet. ii-iilY pr'imiit pe ou,pe~li IC;IU u~ne I',rg desclhise $,i CUI '~'i11Ibi toat' , 8fmfie '~h;;' mincare.

Rad u I I) I'i1 ise alia in Q.iiaJ. [I u ~ DIJJ mi t'r'U t IiJ ill b5Ji,3/,t cam de: ~:_ee '··i vi[f'S -', ,~u aI, YQrblr-el, ,",i prieteflos., lionel II fost olb~ i,ga't Ii dell, I.ta, a ji umita'te de: pui tOl'n n·I.t.ic~ e..rei ci:orch~ni de,-trugUirii ,i 0.1 [P,,-'-"" urt",~., T,o"t~, -u Alan b i,tn·; ~'II!UI a fost, =- i J.:. cl!lIlc ~.,.

'=-0;0 S,5 ,1;I;li ii _ , a I'P us [Du mi tlru ,.......... n Lt, d Qn-M ~ CUI P Ila~

maUl,., ite c_ 'I_-am I5relLti -! Ca I', , 't,

La, lllu;;e,llu:, IOlnel a am It-I pe gil'duril~ Clrmq - de noa'pte era 'frumoasi, I ."i.siti ,C!U eU'situri m:ai!e::tr.', numlail ci el nu m-Il imbr 'CU.:. nidodad, q.::_ ee¥3;; Pina

A, dou,_ ,'i, dumiinic.ri _ udele din -,o;po ov-ani ('ani) ,i d. e plfln Il;t1f:)1 e li'nv'ec:'i nate 'Cafilat~ [I a OJ iU"U natu Iri de ~:i~J, ' .... au Idul oas,pe,U lia licelllll [Io[r,., .$i li'ci',lmpre.U[n:a, 5-alU II' us ,e' ... m [peIIFeC,e'fe. ~.,

intr-;o ssla de Ida.si a .- YU t loe un ca,lI'I CU[l_~ de 1',1 au _ -::.

Uln Ibi.ilejel din locantat~, in, co-tum l1iIa~ionaJ. a, pont, 'iln, ell u nil: ,~ nem I,a;t, rn ,ra·ta ~m ae~,t,r~ ~Q r p en e~1U [I u i» .. Celie: d,Qui, preml~ ~ RllI;t .I c:iocolate enOITI1-~ CUlml If'_r' ,se pot ved ea ~ aUI f05it,_ IIIn pi rJ,i'te intre dOIJ!l,5J fete' _, 0 aDdS. 'Ii ~n 'OasP'8te. lin thnp eel pen:Jurile ah~Ir-g:-1Ji pe caf'~OUl,e"I' echipele: de: hamdba ~ fete "i baje~.i - al:ergau pe te.r,e,n ff' ,Ie[k_ .= lazd~, :au tn r villils~ iar blleti,i au

ermil18rt,1m il echitab~:I~ [la, ;,.aUta,te). liar JL 11111,1 pro ,r,~ mu ~'U. afidal ~ Inl.il 'in,mlol" IPe, hUiib . I' 0.1 ' Jl1lhill'tilL.. In eoflc i'~ Ii .. A mai fost ,i QI vizI,r, Iia IJect'ofllllll zootehnirc al cQo:pe',. ti'y,ei qlric.ol,~, d_ ,pr,oduc,iu"

Selin. tirziUl!1 un tt _" pi, c·_ dhll Topo~Qye'ni .. P(u'o,null c.alrei 'rindI!H~a .'n, urnLI_,'r~, 'i'fI'lelalt die ~ulne: ,co[pil., p',' 'ri n,~., btUI n h::i • .Zcec,i d I' [I Unil i n il _ fe:lli n Ilre., IlantJ ~ IF" I' ,~ 5, - ri di'i ~ _ I ii:::obo r-;lU, IDe :1'[1 geamu rfl-yq- Ill' _J Of" zed cI II m'l r n I ,'I batiste fiCealU[ ,BI,&elel.l iI seln mle d e~ rima bu 1!iI.

,_ Gro;mvi ,excu[rsi::f

_' ~ .. am .0 lJit 11I:'c.'od,atl •.•

- OetaYia~ IU lin:J e--i p,ortretull p,rernl _ -·it , S.[I p.u nrem

in ,"n~'Um la. i-,.oall ..

_, Nu ~ ",a~ am., I l..am dUi,rl,'t prietlenli IiiIllelte., 0,11'1.31 I!' carr - am :S'la't~ I-am t recut ,iI ad res a mea pe, ,101" ea, sa file '_triiem. $i in vac.alfiila de ial1"n.a. 0 sa vi[nl ,i ea pe [Ia minem

-,IPI' ,ii no. 1 ne Icrilem. i

........., $ ~ naia fet

-= - $i la mil n eo!" Y,i ni Oil m,j'tru,.

-- Pii or S' y.j n ' ~IU toti i'i I'a Inoi, I a i' _I CJUIiI1! Ii IRO~ IIfIlI

fOe 'I; 11,~ir.".

- NUl $lJ:iu ClIlm Q fl pe' M~ rtej, SItU pe allte ,line e~ da.r Iia noill lPe,~pjl,rl'l1 __ '_ "h~ti' ,h]~:i't " fOlt, minUil atu,

DINI . 0··· •• B···-· 'N··-A·' ,

.-.... .._ • • _1' _', ,"'

D_~en d,.

PD'M~IIL U DIUMIIIT-E5,ICU

RIi'ZUMIATU,L ,CA_-IT'O,lIULUI PRECEDE,NIT

AJUT'ATI IDE P'ES'CARI. CE'R'CET,j, .. , TIDRI'I AU AJUNS, ILA, Il'DC:UL, UINIDE

SEI ,1':"'·. .••. u IA:'-'" -C'· -1'·-: ~'i!!iT'~' se UI -U' I-N: D: ·IA··. 'A:c

• • ••••••• • J Ii; ,~I lIii I~! .• ... I' . . I ..

EPAVA~ C'! ,,'ICE'TA :'IILE: iNC!' ..

eEl T'R,E,I SCAF:ANDRI SIE, i '" TD ,·'IISE.."

R_A iN BARcA,,,

= ,ATIVUT DREPTA:EL~ A,M GAS~T EPIA,VAIl

_, P,ER ECT'! VOl IDA DII:S3 POZ II I E etA, «H II !iT R,I,A'» g,A SE'~DRlE1i"IE,SPRE YDI'~ sue" C,ES:!:

-==., V_A_ 'SImUS~ 'C" ,

11'*11-01 Sr'I1JAMGRE$'~

rv.~ URMAJ

Fill I (

,,' ate ie

.,1 -'" iill
-
.,.
IE 11ft
,. :::8
101 I '",II
.eli
E iI'"io I~
~.._ ;:~
., .. 'y
... ~ .. ,
Iii c~
.. - I'll'!'"
III EJ
1: i ,.,,1
_.1~1
Iii! .... I
III 1iiI;p
a 0' ._,
if ,,Q Illj'
'M ilJ
i 1&1
:I a
.... I: jjj;,
liiiiIiii 'D t;:
B Q
1 'p [I'· .~\ T I-I

"

Pi ro re so ru.1 ~ ntre· .'1· " 10 I'"'

I 2, 3 ~ 51

,

'J

a v

9

Ifl'-"

II

42'

Mi'gi

....• I ••••••• 1 •• :_1 • I •• I" :.' •••••• 1 I •••• I. '1 1.1 •

CII"MA LUll

.

".

:RAT~ONAMI ,N ..

TUL, IlE·····~E$'ULUI

Cea mU'i ma:,.e ci-;,ui. din tume 'pOlIt.e fl' "iIzutli inl.r-U1J1 mW'eul It/i"1 Le'IP~ Zligi' ·Ct are 3 .. ' m 11211/,l·lme j liar p _ n'tr.u_ CfJlfJfe_c-' I iQnaretl lei au f'O/~t /010- sJte; .lrfJO kg Ide p"'fJle'~ IU fM'llil cere Q!f 1'1;c41 .. , IlF.O lUI ,,.ebN'1 sli m'l.,\oo,e J 2 m~ p.otlte Gulliver .. u

r
[ I I
I I
I I
D ~D
. 'I
I
I
Ii I A- ·0' ',- .'1 r',

. I~ • I

U[ni,-:tur:- :-, 1".'· s .. e' ~m ·_e ,de:z:t-K" : ,E810 ANAGRAM-T:'du,p'" ce an.,; cel-.l

. r 3 ~ It) doul Euvlnt,e 5e m ~ IIiiI iOute de d. n, ·

-'_..... i!U-"': 11-· -i 1:"

m ellllo!eif-,;; I 1111 I! _ ~ . _ III

ii· I r· II ~

"Iuta -=u ',arm U lie III

fUlrmati un a 1'-1 CUIV' n(~,;;,

- Ca ' ~_ntr ~ C! .11-' oul co r 'u'f,i c;-r _._ Iti .' . m'. ~ m 1JOr-nttl, LUI _,_ _ u :501r I..:J

,- ~U f£.red -"' .. pun,·. p- .. 'tr,e ci, lURa. d.o. ..... ce lu .. m i ne •. ~I, nf _ . pt, a, cl'- " ._;I,e Iintun. ric!!; Saar-.-' lumlneni zli'u . c:IOO Ii oricu IIIlj' _! Iu Allii "_' 'i

as und- 'i

S,c,ri,s1i s iliA lOin illme,I'G eu ¥: ntell 0.1 ", de, rna i, j OIS II c;frte 0 s iJrIa ba. p_ f.seare sernn .. Citind sillabRille, d_ P' IPII usu r i velii ~b .. 'li n e U iii C u n,oscut 'w'e rs a[1 mate lui nlD st ru poet: E~m i-

n,a,JitlI,iFOilj

TiT~NA. DPlAPE:L, JIL.A .. VA~ IOtOURI', ,ARMIAI~ TO'IPORA$I. &iFU!:UT'IA -~,. elA ... ID~ REi; EST ~

Do.l bll etil~ 'I'n Ii blr',': :,:.

C' ;11" I'I!

- __ 41 'n m n ,,!Il,'

- D .• ~ hlrtl-~!Ii

p·rillma

A... ~n!U I RIIM'

101'

C10MPARTI ME~r"--

Clsle.blfUI -. rUt,oli"' amerh:an Mlark Twah; 5, - UI rd ,od ~ t,' 'Int F-II.Ull it ren fa ne -[lfjf1l.mt,~ cu tare lli'"e1bUl'ia sa f;- -'. 0: Ilunli cjL t'DrV,~ M_'fgind d i In vagaFti i n yqonl~ d Mea pe -i d ee.. ati U III eern lP~u·t[llm~ n't i'l Ita 1"1 ,edies U iii! Ii ngullI" ciUllO r', I mcirnta,'~! d e~ch'. s. ' 11 $ a/Jalr' Ires p eedv ~ II ~ Ilplrl y il CUI Q. n Rill ri, e eu nti :-. i·~ :i'ye r-tiza :

lill1it.lFliIl~1 ~ :'int luf-:-Irind d: -i um:1 ,ii g -i, ~ '_: p. n io,l"':_ i nt r-e fui loan -, mO~li pi iI_ire .

I ,_ 5 ple ndl ill! zisle yuell Mark

i W,I] n, care 'n prh:e[pus1e eru Cull, D.· nud,t eiut3!JmI IUIIi'lI " oya.~ d- cilitoffie iim·tefl"\el.lnl., Cit. d,espre min_ rru ''fi fafli gr. ji ::' am suferit In oo'pn' r~' de :amlbel .. ~ bon .. ,ql [;"", i.llnt lman,

J/;~s,IUul cal~uIQI'o',r' J(lqUj::J .1"Budl c(Jlllt,ol',t!J{l l~t1'-iW1 '''(fIJ~ Imp"f!UI~' m un p"i'et'en~ .In dr'Um'~ t.renlll ml;ilni' ,0. t;~rnlji de O~~. llWudt. fnt:epu: siJ numere ~ ..

~ 8~, 161 ,4. 12'-14c. 6', l'OI~~.

Uimit", inso/il'orui,s4u' it tmn 11' CI_ t',alcul'e lac"

. • ~ • .1.1 ~.ru t ~ .. _,.x

~. ,": " maJ ntm'lc. JIQC QIS _Fez Ifwm.-

find t)'ile' de pe c imp ,

_ DlJr mise pa"Ie' ,et] pro\c,edezi conj

, j', _,J! :, C~'U"'U,ii i'" ' •.

~ ,D_ Ioc. E foort~' _!i'm,Ju: llIon{J., numQi .piciO:tlrele' iiin . ,al. tile dijff/" Il'lor gTupurllde 0,1'. apo'i rllmuJ"e~' -, ru 21.

"". ,rt la 4 si sinn re··· ,llf'a,""~' INUrnl '~

Seo.n ~'cu~1 :5;tr _- __ ~ -u 11 ,1I,1iele pe D'_: HI lauE-dlu.aln 'sl

',l :ee I :@ntr adu,ee! Y!e:rt,i

desp,re preg .,tiriile' otolm-=-_" il'. lor~- Lu. - i i:=:_ '_Ji:tUIF'. :,ter, ,n I

Id;in T',e~mni" Cu ajutarull 11011" este li~b,era'tl diml ,-obie R,da., can~jl va '~'nto¥ira$l; 11-', dl ru m ~ Pe uII"lmel:e 1101" se aft I 0 r.ea.tI die, iiJen,;iceri~ Sru,b=,traie str~i,ne se u,cund die f~p;t oa,merniii lu'i Mihne_1 ceil pe care, P10arta 111 1 vrea dumn all Muntell'le~,~-":aJn

i, - b'"

',Ii - _ne po:r'nesc Ipe 0 cor,-rle ..

Pe Radai'nsl, 1'1,-0 pot 1_3\ e.LI el, IPe currbile~ D_n Bu~d'u ,·,a __ Ie ste _~uat die. "ien iiesl ii:' re. In c;earci 5'~ iii i Iu Fe' 5c'ri 5 Clalrea i' lcred~n,.,t"'" llu'i~, d'e ',:Itro;- u-'

, I

zesc:u,~

IlEZ:UMATIUL, C'API'TO", ,LELOR PRlE:CEIDIENT'E

III, stra't'l.": Llru,l,A, o,U, 'S' rz

- -11'-. ~ ''''~M Ii'\. . ,

-GE p'ORr'j ,AC'OLO 1N 0 ~AGA ?

- BU,.lDUG,4iN,ELE ,PE

CA' :'U L ~A'~ PUTI,JT

PtE COR,Ae.U: ,

-Aiel ~l\ CIN~lilUL " •.

~A-I cue

- rv DU -T'E Q~ a SA

- A~CA . II ~ HOTU, E I N~,

- I ••

-A ~A. UIT P~TA,CUL 01 ~T " E BUZ E.~CU - CATR~ DRIET,!: N,l;l sAu ~AN ~ SANUl, FRUMOA'SE PA - ALE 0 SA~,.'11 OE,A M~ H f';' \100· PE IEL I

o

IN

Wl

I-

('VAl URMA).