RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000 1.1) Nombor bulat hingga 1 000 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

KBKK

CATATAN

1

Aras 1 a) Menama dan membilang sebarang nombor hingga 1000 000 dalam turutan.

-Menyusun Atur i) Perwakilan nombor boleh dibuat secara manipulatif, rajah dan symbol. ii) Membilang secara : • gandaan seratus ribu; • gandaan sepuluh ribu; • gandaan seribu; • gandaan seratus; • gandaan sepuluh; dan • satu-satu. Contoh : 100 000, 200 000, 300 000 400 000, ………………………….. iii) Membilang sehingga 1 000 000 dalam turutan : • seratus ribu-seratus ribu; • sepuluh ribu-sepuluh ribu;

• • • •

seribu-seribu; seratus-seratus; sepuluh-sepuluh; dan satu-satu.

Contoh : a. 71 500, 71 600, 71 700, 71 800 b. 360 000, 370 000, 380 000 c. 475 324, 476 324, 477 324 d. 12 645, 12 545, 12 445

MINGGU

BIDANG HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
652 341 = Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu. iv) Libatkan membilang dalam turutan menaik dan turutan menurun.

KBKK

CATATAN

b) Menulis sebarang nombor hingga 1 000 000

v) Libatkan aktiviti melengkap sebarang rangkaian nombor.

-Mentafsir -Menterjemah

dalam angka dan perkataan. Aras 2 a) Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 1 000 000. b) Mencerakinkan sebarang nombor hingga 1000 000. i) Bincang nilai tempat hingga juta. -Mentafsir -Membanding dan Membeza

) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai tempat setiap digit. ii) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai setiap digit.

-Mentafsir -Menterjemah

c) Membanding nilai sebarang nombor hingga 1000 000.

i) Perbandingan nilai sebarang dua nombor adalah berdasarkan nilai tempat dan nilai digit. ii) Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan turutan menurun.

-Membanding dan Membeza - Menyusun Atur

d) Menganggar kuantiti.

i) Sesuatu kuantiti boleh dianggar secara membanding dan membeza.

- Membuat Anggaran

815 473 -Membuat Anggaran 810 000 815 000 820 000 815 473 lebih dekat kepada 820 000. ratus. puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARA N Aras 3 a) Membundar sebarang nombor kepada puluh. b) Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh. ratus. Nombor-nombor yang boleh dibundarkan menjadi 716 000 ialah nombor dari 715 500 hingga 716 499. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN i) Pembundaran nombor boleh ditunjukkan dengan garis nombor seperti contoh berikut : Bundarkan 815 473 kepada puluh ribu yang terdekat. puluh i) 716 000 telah dibundar kepada ribu yang terdekat. ribu. ribu. -Membuat Inferens .

2) Penambahan nombor bulat hingga 1 000 000. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Menganggar hasil tambah. puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat. ratus.ribu dan ratus ribu yang terdekat. c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian. . ii) Menganggar hasil tambah dengan cara berikut : Contoh : 5 146 + 6 351 11 Anggaran jawapan : Antara 11 000 hingga 12 000 KBKK CATATAN 2 -Membuat anggaran .Mencari semua penyelesaian yang mungkin MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 1. ii) Proses yang sama boleh digunakan untuk pembundaran kepada puluh. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil tambah serta menyemak kemunasabahan jawapan.

ii) Penambahan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. Anggaran jawapan : Antara 14 000 hingga 15 000 Aras 2 a) Menambah sebarang dua hingga lima nombor.4 4 5 2 + 7 5 6 11 3 Anggaran jawapan : Antara 12 000 hingga 13 000 7 3 + 6 7 13 6 2 3 7 Hasil tambah sama dengan 10 atau lebih. hasil tambah tidak lebih daripada 1 000 000. i) Penambahan sebagai proses mencari jumlah. iii) Proses penambahan melibatkan -Memproses secara mental .

. ii) Penolakan sebagai songsangan penambahan. -Mencari semua penyelesaian yang mungkin 1. i) Penolakan sebagai proses mencari baki atau beza. gambar. gambar rajah dan jadual.• Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian. i) Mengenalpasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan.Memproses secara mental . i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar baki atau beza serta menyemak kemunasabahan jawapan. dan mengumpul semula. Aras 1 a) Menganggar baki atau beza. -Membuat anggaran Aras 2 a) Menolak sebarang nombor hingga enam digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan tidak lebih drp 1000 000. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. iii) Penolakan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. b) Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor tidak lebih drp 1 000 000. • tanpa mengumpul semula.3) Penolakan nombor bulat hingga 1 000 000.

-Mencari semua penyelesaian yang mungkin 1.) Proses penolakan melibatkan • tanpa mengumpul semula • mengumpul semula v) Penolakan berturutturut dihadkan kepada tiga nombor sahaja.4) Pendaraban nombor bulat hingga 1 000 000. gambar rajah dan jadual.Membuat anggaran . i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil darab serta menyemak kemunasabahan jawapan. gambar. KBKK CATATAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN iv. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. Aras 1 a) Menganggar hasil darab . 3 i) Mengenalpasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penolakan.

KBKK CATATAN -Memproses secara mental . ii) Pendaraban boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. iii) Proses pendaraban melibatkan • tanpa mengumpul semula. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Pendaraban sebagai proses penambahan berulang. Anggaran : 4 000 x 30 = 120 000 ( Jawapan sebenar 113 932 ) . MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Mendarab sebarang nombor gandaan seratus dan gandaan sepuluh.Contoh : 4 382 x 26 = 4 382 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 4 000 26 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 30. dan • mengumpul semula. hasil darab tidak lebih daripada 1 000 000.

hasil darab tidak lebih daripada 1 000 000. pendarabnya dihadkan hingga dua digit. vi) Aktiviti mencerakin nombor boleh dilakukan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pendaraban.iv) Pendaraban sebarang nombor gandaan seratus dan sepuluh melibatkan daripada 100 x 10 hingga 10 000 x 100.Mencari semua penyelesaian yang mungkin . gambar dan jadual. v) Bagi pendaraban sebarang dua nombor. -Memproses secara mental Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Mengenal pasti situasi atau yang melibatkan operasi perkataan yang melibatkan proses darab dalam situasi pendaraban. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. . vii) Tegaskan mendarab sebarang nombor dengan 10. 100 dan 1000. 4 b) Mendarab sebarang dua nombor. harian.

5) Pembahagian nombor bulat hingga 1 000 000. Anggaran : 20 000 ÷ 40 = 500 (Jawapan sebenar : 504 baki 20) i) Pembahagian sebagai pengumpulan sama banyak dan pengongsian sama rata. b) Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor i.Memproses secara mental . tanpa baki. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil bahagi serta menyemak kemunasabahan jawapan. HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Menganggar hasil bahagi. Contoh : 21 692 ÷ 43 = 21 692 dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat menjadi 20 000. ii) Pembahagian dihubungkaitkan dengan penolakan berulang dan songsangan darab. dan ii. 1000 i. iii) Pembahagian boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. 100. berbaki.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 1. KBKK CATATAN 5 -Membuat anggaran Aras 2 a) Membahagi sebarang nombor gandaan seratus hingga 1 000 000 dengan 10. 43 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 40. satu digit .

ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. 100 dan 1000 tanpa baki dan berbaki. ii) Operasi bergabung boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan boleh diselesaikan -Memproses secara mental . dua digit berbaki. satu digit ii. i) Pengiraan bagi operasi bergabung dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip umum dari kiri ke kanan.ii. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Mengenalpasti situasi atau yang melibatkan operasi perkataan yang melibatkan proses bahagi dalam situasi pembahagian. iv) Aktiviti mencerakin boleh dilakukan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pembahagian. -Mencari semua penyelesaian yang mungkin 6 1.6) Operasi bergabung yang melibatkan nombor tidak lebih drp 1 000 000 Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor. nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. gambar. gambar rajah dan jadual. harian. dua digit tanpa baki. c) Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor i. v) Tegaskan membahagi sebarang nombor tidak lebih daripada 1 000 000 dengan 10.

34 756 + 5 784 + 112 473 90 124 = 62 889 b.Memproses secara mental 6 iii) Operasi bahagi tidak melibatkan baki. lebih daripada 1 000 000. -. 25 710 – 9 846 + 30 925 – 16 789 = 30 000 b) Mencari hasil operasi i) Libatkan operasi darab yang bergabung darab dan diikuti bahagi dan bahagi diikuti bahagi. Contoh : a.dalam bentuk lazim. ii) Pendarab dan pembahagi dihadkan kepada nombor hingga dua digit. nombornya tidak darab. Contoh : 54 704 ÷ 13 x 6 = 4 208 x 6 = 25 248 .

-Memproses secara mental c) Menyelesaikan masalah i) Libatkan kaedah unitari. nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. b) Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan satu tanda kurung. melibatkan operasi bergabung dan tanda kurung. nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. . yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi ii) Bincangkan situasi harian yang harian. Contoh .Aras 3 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan satu tanda kurung.Mencari semua penyelesaian yang mungkin . 0 + (48 – 12) = 106 150 – (35 + 17) = 98 (27 + 80) – 67 = 40 (100 – 83) + 236 = 253 Contoh : 9 x (560 ÷ 7) = 720 120 ÷ (5 x 6) = 4 (65 x 8) ÷ 10 = 52 (108 ÷ 9) x 7 = 84 i) Tegaskan operasi di dalam tanda kurung mesti diselesaikan dahulu.

i) Murid menulis 2 1 4 ii) 0 1 3 2 3 1 11 3 2 7 Aras 2 a) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.Memproses secara mental 3 2 = 11 2 ii) 7 . b) Menyatakan nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.1) Nombor bercampur Aras 1 a) Mewakil suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. c) Menentukan kedudukan nombor bercampur pada garis nombor.2) PECAHAN 2. Contoh: i) .

vi) Jawapan dalam sebutan terendah. .3 = 3 + 3 + 1 3 3 3 1 + 1 + 1 3 21 3 = 11 2 = = iii) 6 = 1 2 4 4 MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN iv) CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 15 = 1 3 12 12 2 = 11 4 KBKK CATATAN v) 7 = 3 3 7 6 1 = 21 3 8 2.) Penambahan pecahan.2.

b) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. -Memproses secara mental . b) Menambah tiga pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10. . i) 21 =4 + 4 + 1 = 9 4 4 4 4 4 + ii) 1 1 = 2 x 1 + 1 = 3 2 2 2 x Contoh : i) 1 + 1 + 3 = 5 = 1 1 4 4 4 4 4 ii) 1 + 1 + 5 3 2 6 -Memproses secara mental .Mengecam perhubungan = 2 + 3 + 5 6 6 6 = 10 = 1 4 = 1 2 6 6 3 Contoh : i) 3 + 2 + 6 7 7 = 5 + 6 = 65 7 7 Aras 2 a) Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.Mengecam perhubungan Aras 1 a) Menambah tiga pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10.Memproses secara mental MINGGU BIDANG HASIL CADANGAN AKTIVITI KBKK CATATAN .

Mengecam perhubungan .1 = 1 5 5 5 5 -Memproses secara mental .) Penolakan pecahan.3.2 . -Memproses secara mental 8 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibtkan penambahan pecahan dalam situasi harian. i) 4 . hingga 10. -Mencari semua penyelesaian yang mungkin. gambar rajah dan jadual.PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN b) Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. gambar. PEMBELAJARAN ii) 3 + 3 + 3 4 8 = 6 + 3 + 3 8 8 = 9 + 3 8 = 11 + 3 8 = 41 8 i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan pecahan. 2. Aras 1 a) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang penyebut sama.

Mengecam perhubungan 8 Aras 2 a) Menolak berturutturut dua pecahan wajar yang penyebutnya sama.1 6 3 4 = 10 .2 8 8 8 = 5 . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) 5 .1 4 4 4 = 2 -Memproses secara mental .2 = 3 8 8 8 -Memproses secara mental -Mengecam perhubungan MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN c) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang melibatkan semua penyebut tidak sama.Mengecam perhubungan . i) 3 . hingga 10.3 12 12 12 = 6 . i) 7 .3 .3 .3 12 12 = 3 = 1 12 4 KBKK CATATAN -Memproses secara mental . hingga 10.1 .2 .1 8 4 4 = 7 . daripada nombor bulat satu digit.4 .1 4 4 = 24 .1 .b) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang melibatkan dua penyebut yang sama. hingga 10.

Mengecam perhubungan Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Mengenal pasti situasi atau yang melibatkan perkataan yang melibatkan penolakan pecahan dalam penolakan pecahan. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan. gambar.14 21 21 = 4 27 .14 21 21 = 4 13 21 -Memproses secara mental . hingga 10.2 7 3 = 5 6 .b) Menolak berturutturut dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama. ii) 6 . daripada nombor bulat satu digit. gambar rajah dan jadual.2 7 3 = 52 . situasi harian.Mencari semua penyelesaian yang mungkin MINGGU BIDANG HASIL CADANGAN AKTIVITI KBKK CATATAN . .5 .

3 .4) Pendaraban Pecahan. penyebut pecahan sama dengan bilangan benda dalam kumpulan itu. PEMBELAJARAN i) Konsep pecahan daripada satu -Memproses kumpulan benda perlu secara mental diperkenalkan dengan menggunakan bahan konkrit atau gambar rajah.PEMBELAJARAN 2. Contoh : i) 1 daripada 4 biji guli. 1 x 4 = 4 = 1 biji guli 4 4 9 ii) 2 daripada 9 buah buku. PEMBELAJARAN Aras 1 a) Menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda.

Contoh : i) 1 daripada 450 5 1 x 450 = 450 = 90 5 5 ii) 2 x 10 51 2 -Memproses secara mental = 4 Aras 3 i) Mengenal pasti situasi atau a) Menyelesaikan maslaah perkataan yang melibatkan harian yang melibatkan pendaraban pecahan.b) Menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda. penyebut pecahan hingga 10. -Memproses secara mental 2 x 9 = 18 = 6 3 3 9 Aras 2 a) Mengira nilai pecahan daripada satu nombor bulat melalui pendaraban. penyebut pecahan kurang daripada bilangan benda dalam kumpulan itu. pendaraban pecahan -Mencari semua penyelesaian yang mungkin .

2.5) Operasi bergabung tambah dan tolak, melibatkan pecahan.

dengan nombor bulat.

ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar, gambar rajah dan jadual.

Aras 1 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan pecahan wajar, penyebut sama hingga 10.

i) Pengiraan bagi operasi bergabung dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip umum, iaitu dari kiri ke kanan. Contoh : a) 8 - 2 + 7 = 13 = 1 4 9 9 9 9 9 b) 5 - 1 + 5 = 9 = 1 3 = 1 1 6 6 6 6 6 2

- Memproses secara mental

Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan pecahan wajar, penyebut tidak sama hingga 10.

Contoh : a) 3 + 1 - 3 = 3 + 4 - 6 8 2 4 8 8 8 = 1 8

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

KBKK

CATATAN

b) 2 - 1 + 5 = 8 - 3 + 10 3 4 6 12 12 12 = 15 = 1 3 = 1 1 12 12 4 Aras 3 i) Penyelesaian masalah pecahan a) Menyelesaikan masalah melibatkan bilangan benda, wang pecahan yang melibatkan dan unit ukuran. operasi bergabung tambah dan tolak dalam situasi harian. -Mencari segala penyelesaian yang mungkin

10

3) PERPULUHAN 3.1) Penambahan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

Aras 1 a) Menambah sebarang dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

i) Penambahan perpuluhan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. Contoh : 0.534 + 1.267 = 1.801 3.14 + 2.185 = 5.325 9.047 + 24.6 = 33.647 Contoh : 0.281 + 6 = 6.281 9.53 + 18 = 27.53 257 + 0.042 = 257.042

Aras 2 a) Menambah nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat.

-Memproses secara mental

Aras 3

Contoh :

a) Menambah tiga, empat atau lima nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

6.267 + 11.032 + 0.408 + 21.09 = 38.797 4.5 + 0.8 + 28.049 + 5.3 + 60.426 = 99.075 Contoh : 12.824 + 351.01 + 92 + 1.3 + 7 = 464.134 5.7 + 0.08 + 42 + 31.018 + 6 = 84.798 -Memproses secara mental

b) Menambah tiga, empat atau lima nombor yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat. 3.2) Penolakan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. Aras 1 a) Menolak sebarang dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

Contoh : 9.523 – 5.907 = 3.616 7.68 – 3.521 = 4.159 40.7 – 13.802 = 26.898 -Memproses secara mental

Aras 2 a) Menolak nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan daripada nombor bulat. Aras 3 a) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat

Contoh : 6 – 0.27 = 5.73 24 – 16.092 = 7.908 135 – 85.1 = 49.9

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor. Contoh : 82.192 – 24.611 – 15.921 = 41.96

-Memproses

798 310 – 75.305 7 x 3.456 -Memproses secara mental Contoh : 8. 11 3.302 – 10 = 18.208 = 22.23 10 x 3.416 – 96 = 138.061 x 5 = 20.21 – 36.1 – 18.616 47. Contoh : 4.28 – 0.001 = 4.perpuluhan.0 – 0.9 – 2. Aras 2 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10.623 x 10 = 86.76 MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . 100 dan 1 000.172 = 34.179 = 6.3) Pendaraban nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.719 Contoh : 80 – 9.31 – 7.584 secara mental b) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat.176 = 31. Aras 1 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.231 5. 16.

603 x 1000 = 2 603 1000 x 34.009 i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.7 2.3 ÷ 100 = 0.5.154 8.083 9.0 ÷ 1000 = 0. Aras 1 a) Membahagi nombor pepruluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.54 ÷ 10 = 0.147 = 7. 100 dan 1 000.231 53 x 0.011 x 21 = 126. 3. Contoh : a) 471. Contoh : 6.121 x 100 = 512.7128 -Memproses secara mental .467 = 246.791 -Memproses secara mental 11 i) Hasil bahagi hingga tiga tempat perpuluhan.1 100 x 2.162 Aras 2 a) Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10.28 ÷ 100 = 4.028 = 34 028 Aras 3 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.208 ÷ 4 = 4.81 ÷ 5 = 0. Contoh : 1.4) Pembahagian nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. Contoh : 16.052 0.

-Memproses secara mental 12 4) WANG HINGGA RM 100 000.15 ÷ 12 = 7. Aras 1 a) Menyebut dan menulis sejumlah wang dalam 4.0154 0.121 84. wang hingga RM 100 000.013. Contoh : 0.0154 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.1) Penentuan nilai ringgit dan sen. Contoh : RM 36 480.4 ÷ 1000 = 0.0125 7.0125 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 7.015. i) Menulis jumlah wang dalam perkataan dan symbol.783 ÷ 23 = 2.713. Aras 3 a) Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.015 48.50 Cara menyebut : Tiga puluh enam ribu empat ratus lapan puluh ringgit lima puluh sen.165 ÷ 11 = 0. b) 15.4.7128 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 4. -Memproses secara mental Aras 2 a) Menentukan nilai wang i) Membincang mengenai barang yang boleh dibeli dengan sejumlah -Memproses .

i) Proses penambahan wang dilakukan melalui aktiviti jual beli.hingga RM 100 000. Contoh : Sebuah kereta boleh dibeli dengan nilai wang RM 60 000. Contoh : Wang simpanan ibu = RM 32 461 Wang simpanan ayah = RM 25 820 Jumlah wang simpanan = RM 32 461 + RM 25 820 = RM 58 281 -Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .2) Penambahan melibatkan wang hingga RM100 000 -Memproses secara mental Aras 1 a) Menambah dua nilai wang. hasil tambah hingga RM 100 000. nilai wang. pengiraan bil dan akaun simpanan. 4. Contoh : i) RM 1 000 = 10 keping RM 100 ii) 5 keping RM 100 + 20 keping RM 50 = RM 1 500 secara mental Aras 3 a) Menghubungkaitkan kesamaan nilai wang hingga RM 100 000.

40 RM 39 025. Contoh : RM 6 108.3) Penolakan Aras 1 i) Proses penolakan wang dilakukan . .20 Contoh : Berapakah anggaran jumlah harga 2 benda? RM 38 600 RM 52 300 -Memproses secara mental Aras 2 a) Menganggar jumlah nilai wang hingga RM 100 000. untung dan rugi. ii) Reka cerita melibatkan wang. -Membuat Anggaran Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Penyelesaian masalah melibatkan operasi tambah yang harga kos.10 RM 18 732. harga jual.05 RM 69 525. melibatkan wang dalam situasi harian.00 RM 5 002. hasil tambah hingga RM 100 000.b) Menambah hingga lima nilai wang.65 + RM 657.Membuat segala penyelesaian yang mungkin 4.

-Memproses secara mental Aras 2 a) Menganggar baki atau beza nilai wang hingga RM 100 000. untung dan melibatkan wang dalam rugi. situasi harian.13 melibatkan wang hingga RM 100 000.4) Pendaraban melibatkan wang hingga RM 100 000. b) Menolak berturutturut dua nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM 100 000.Membuat segala penyelesaian yang mungkin 4. -Memproses secara mental . a) Menolak sebarang nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM 100 000. ii) Reka cerita melibatkan wang. -Membuat anggaran . pengiraan bil dan akaun simpanan. pengiraan bil dan akaun simpanan. b) Mendarab nilai wang i) Proses pendaraban wang dilakukan melalui aktiviti jual beli. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Penyelesaian masalah melibatkan operasi tolak yang harga kos. harga jual. melalui aktiviti jual beli. Aras 1 a) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit hasil darab hingga RM 100 000.

ii) Reka cerita melibatkan wang. . hasil darab hingga RM 100 000.dengan nombor dua digit. 100 dan 1000. untung dan situasi harian. Aras 2 a) Menganggar hasil darab wang hingga RM 100 000.Membuat segala penyelesaian yang mungkin MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . harga jual. rugi. -Memproses secara mental -Membuat anggaran Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang i) Penyelesaian masalah melibatkan melibatkan wang dalam harga kos. i) Libatkan pendaraban nilai wang dengan 10.

situasi harian. 100 dan 1000. i) Libatkan pembahagian nilai wang dengan 10. harga jual. -Membuat segala penyelesaian yang mungkin 4. -Memproses secara mental Aras 3 . ii) Reka cerita melibatkan wang.5) Pembahagian melibatkan wang hingga RM100 000 Aras 1 a) Membahagi nilai wang hingga RM 100 000 dengan nombor satu digit.14 4.Mencari segala a) Menyelesaikan masalah ii) Penyelesaian masalah melibatkan penyelesaian . harga jual. untung dan rugi). Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nilai wang hingga RM 100 000. untung dan melibatkan wang dalam rugi. pengiraan bil dan akaun simpanan. Aras 2 a) Menganggar hasil bahagi wang hingga RM 100 000. -Memproses secara mental -Memproses secara mental Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Penyelesaian masalah melibatkan operasi bahagi yang harga kos. i) Proses pembahagian wang dilakukan melalui aktiviti berkaitan jual beli. b) Membahagi nilai wang hingga RM 100 000 dengan nombor dua digit.6) Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan wang hingga RM 100 000 i) Proses operasi bergabung tambah dan tolak dilakukan melalui aktiviti jual beli (libatkan harga kos.

b) Menyatakan pecahan per seratus dalam sebutan peratus. . contoh : i) 16 = 16 % 100 ii) 42 % = 42 100 .Menterjemah -Memproses secara mental .1) Pengenalan Peratus. yang mungkin 15 5) PERATUS 5. Contoh : 3 = 3 % 100 Aras 2 a) Menukar pecahan per seratus kepada peratus dan sebaliknya. Aras 1 a) Mewakilkan peratus dengan gambar rajah.operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nilai wang hingga RM 100 000. pelbagai situasi urus niaga.Menterjemah -Memproses secara mental 3 peratus i) Mengenal symbol %.

b) Menukar peratus kepada pecahan dalam bentuk terendah.2) Penukaran pecahan wajar kepada peratus. 20.5. 4. Contoh : i) 5 x 10 = 50 = 50 % 10 x 10 100 -Memproses secara mental Contoh : i) 7 x 4 = 28 = 28 % 25 x 4 100 Contoh : i) 35 % = 35 ÷ 5 = 7 100 5 20 -Memproses secara mental -Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . 25 dan 50 kepada peratus. 5. Aras 2 a) Menukar pecahan wajar yang penyebutnya 2. Aras 1 a) Menukar pecahan wajar yang penyebutnya 10 kepada peratus.

Menterjemah .1 = 1 = 10 = 10 % 10 100 -Memproses secara mental Contoh : 2. Aras 1 a) Menukar dua tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus.07 = 7 = 7 % 100 -Memproses secara mental b) Menukar nombor perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus.5.Membanding .06 100 -Memproses secara mental ii) 125 % = 125 = 1.35 = 2 35 = 235 = 235 % 100 100 -Memproses secara mental Contoh : i) 6 % = 6 = 0. b) Menukar peratus kepada nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. Contoh : 0.25 100 16 6) MASA DAN WAKTU Aras 1 a) Menyata dan menulis i) Tegaskan hubungan : 1 hari = 24 jam . Contoh : 0.3) Penukaran nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus. Aras 2 a) Menukarkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan lebih daripada 1 kepada peratus.

Jam 2305 adalah juga 11. ii) Waktu dalam satu hari mengikut system 24 jam dinyatakan sebagai: ‘jam satu’.00 a.m. -Mengecam perhubungan .45 p.05 p.25 a.m.37 p. 11. Jam 1130 adalah juga 11. Jam 1425 adalah juga 2. ‘jam tiga belas’. dan membeza . dan sebaliknya. Aras 2 a) Menyata dan menulis waktu dalam system 24 jam. 12.m.Membanding dan membeza Contoh : disebut sebagai Jam 0600 : Jam enam Jam 2000 : Jam dua puluh Jam 0515 : Jam lima lima belas Jam 1320 : Jam tiga belas dua puluh Aras 3 a) Menukar waktu dalam system 24 jam kepada a. adalah juga Jam 1159. dan p.m.m.30 a. adalah juga Jam 0625. ‘jam dua puluh’ dan sebagainya.25 p. adalah juga Jam 2137.59 a. ‘jam empat belas’.m.1) Pengenalan system 24 jam waktu dalam system 24 jam. Contoh : 6.m. 9. Contoh : Jam 0400 adalah juga 4.m. adalah juga Jam 1245.6.Menterjemah .m.m.

Tempoh masa = 33 jam 20 minit • .2) Penentuan tempoh masa (system 24 jam) Aras 1 a) Menentukan tempoh masa dalam hari yang sama apabila diberi waktu mula dan waktu akhir.Memproses Jam 0600 hingga jam 0800 = 2 jam secara mental • petang ke petang Jam 1300 hingga jam 1700 = 4 jam petang ke malam Jam 1525 hingga jam 2000 = 4 jam 35 minit • • pagi ke petang Jam 0930 hingga jam 1450 = 5 jam 20 minit b) Menentukan tempoh masa dalam hari yang berlainan apabila diberi waktu mula dan waktu akhir.Mengecam perhubungan . pagi ke malam Jam 1145 hingga jam 2115 = 9 jam 30 minit Contoh : Berapakah tempoh masa dari jam 0810 hari Ahad hingga jam 1730 keesokan harinya. i) Contoh penentuan tempoh masa dalam sehari adalah seperti berikut : • pagi ke pagi .6.

b) Menentukan waktu mula apabila diberi waktu akhir dan tempoh masa dalam i. hari yang berlainan Aras 3 a) Menganggar tempoh masa dalam sebutan jam bagi sesuatu aktiviti atau kejadian.Mengecam perhubungan .Aras 2 a) Menentukan waktu akhir apabila diberi waktu mula dan tempoh masa dalam i. dan ii. dan ii.Mengecam perhubungan Contoh : Pada hari Sabtu Salman mengikuti latihan sukan yang bermula pada jam 0730 dan tamat pada jam 0920. hari yang berlainan. hari yang sama. hari yang sama.Membuat anggaran b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan masa dan waktu dalam situasi harian. Anggaran tempoh masa Salman berlatih sukan ialah 2 jam. . -Mencari segala penyelesaian yang mungkin . Contoh : Waktu mula Rabu Jam 1520 Ahad Jam 0845 Tempoh masa 4 jam 35 minit 25 jam 10 minit Waktu akhir .

1 abad 6 dekad ____________ . abad dan alaf) Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang i) Penyelesaian masalah masa dan melibatkan ukuran masa waktu melibatkan peristiwa.4) Penolakan melibatkan masa dan waktu (tahun.Memproses secara mental .2 abad 9 dekad a) Menolak ukuran masa ___________ yang melibatkan penukaran unit.17 6. abad dan alaf) Aras 1 a) Menambah dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit. Contoh : 2 dekad 8 tahun + 3 dekad 3 tahun ____________ .3) Penambahan melibatkan masa dan waktu (tahun. dan waktu dalam situasi harian. ii) 3 abad 2 dekad . dekad. dekad.Memproses secara mental Aras 2 a) Menambah dua ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.Mencari segala penyelesaian yang mungkin .Memproses secara mental .Memproses secara mental 6.1 alaf 213 tahun tanpa melibatkan ____________ penukaran unit. Contoh : 1 abad 25 tahun + 2 abad 38 tahun ____________ . contoh : i) 7 abad 5 dekad aras 2 . Contoh : Aras 1 1 alaf 325 tahun a) Menolak ukuran masa .

Memproses secara mental . Contoh : Aras 2 i) 9 dekad 8 tahun a) Mendarab ukuran masa x 6 dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit. melibatkan ukuran masa dan waktu dalam situasi harian. dekad.Mencari segala penyelesaian yang mungkin . .Memproses secara mental .MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Penyelesaian masalah masa dan operasi tolak yang waktu melibatkan peristiwa. harian.5) Pendaraban melibatkan masa dan waktu (tahun. abad dan alaf) Aras 1 Contoh : a) Mendarab ukuran masa 1 abad 15 tahun dengan nombor satu digit x 5 tanpa melibatkan _____________ penukaran unit. -Menyelesaikan segala penyelesaian yang mungkin 18 6. ii) 13 abad 6 dekad x 4 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran masa i) Penyelesaian masalah masa dan dan waktu dalam situasi waktu melibatkan peristiwa.

. abad dan alaf) Aras 1 Contoh : a) Membahagi ukuran masa dengan nombor satu 3 ) 6 abad 21 tahun digit tanpa melibatkan penukaran unit.6) Pembahagian melibatkan masa dan waktu (tahun.Memproses secara mental .6. dekad.

Panjang objek = 1 m = 50 cm 2 .Memproses secara mental .Memproses secara mental -Membuat anggaran -Memproses secara mental yang melibatkan pecahan. yang melibatkan situasi harian. b) Mengukur panjang Aras 2 dalam unit meter yang a) Menganggar panjang melibatkansentimeter dalam unit pecahan. 3 1 cm cm cm 4 4 2 4 dan sebagainya. Aras 1 a) Mengukur panjang dalam unit sentimeter yang melibatkan pecahan.P E N G G A L 7) PANJANG 2 (M 1) 7.Mencari . 1 1 cm. i) Penyelesaian masalah masa dan waktu melibatkan peristiwa. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang c) Menyatakan panjang melibatkankilometer dalam unit ukuran masa dan waktu dalam pecahan. 3 m = 75 cm 2 4 Anggarkan tebal sebuah buku teks Contoh : matematik.Memproses semua mental secara penyelesaian yang mungkin . . 1m Contoh : = 25 cm 4 Tebal sebuah buku latihan = 1 cm. meter dan kilometer) Aras 2 a) Membahagi ukuran masa dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit. Contoh : aktiviti di atas dengan ii) Ulang ukuran lain seperti : 7 ) 5 alaf 4 abad 3 m = 60 = 60 cm 5 100 dan sebagainya. 3 cm. i) Tegaskan hubungan : 1 km = 1000 m 1 km = 500 m 2 i) Tegaskan hubungan : 1 km = 250 m 4 1 cm = 10 mm 5 mm 3 1 cm = = 750 m km 42 i) Tegaskan hubungan : 1 m = 100 cm i) Menganggar panjang sesuatu 1 dengan merujuk objek m = 50 cm kepada 2 panjang objek yang diketahui.1) Pengukuran dan penganggaran panjang (sentimeter.Menterjemah . ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 0 50 cm 100 1 cm.

Contoh : Panjang sehelai sapu tangan = 1 cm 5 Anggarkan panjang sehelai tuala. i) Menganggar sesuatu jarak dengan merujuk kepada jarak yang diketahui. 3 m. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 1 km. 1 1 km 2 5 2 4 dan sebagainya. i) Tegaskan hubungan : . 1 1 m.b) Menganggar panjang dalam unit meter yang melibatkan pecahan. 1 1 km. i) Menganggar panjang sesuatu objek dengan merujuk kepada panjang objek yang diketahui. 4 Anggarkan jarak dari sekolah ke pejabat pos. .Membuat anggaran .Membuat anggaran c) Menganggar panjang unit kilometer yang melibatkan pecahan. 1 1 m 2 4 2 4 dan sebagainya. Contoh : Jarak dari tiang lampu pertama ke tiang lampu kedua di tepi jalan raya = 1 km. 1 km. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 1 m.

1 km 1200 m = 1.329 km 0.2 km 2 7.05 km = 14. b) Menukar unit panjang dalam kilometer dan meter.064 km 1m 35 m 574 m .574 km .05 km .001 km 0. Contoh : 2 km = 7000 m = 1 km 800 m = 8167 m = Contoh : 9.Memproses secara mental 7. Aras 2 a) Menukar unit panjang dalam kilometer yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada meter dan sebaliknya.Mengexam perhubungan 2000 m 7 km 1800 m 8 km 167 m .Memproses secara mental = = = = = 9329 m 64 m 0. tanpa melibatkan perpuluhan.2) Penukaran unit panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Menyatakan hubungan antara meter dan kilometer.0 km + 2.1 km = 1000 m 100 m = 0.035 km 0.3) Penambahan melibatkan panjang Aras 1 a) Menambah dua ukuran Contoh : 12.

138 km 53.8 km + 9.925 km atau 27 925 m 23.563 km 68.2 km + 245 m + 37 m = 68.(kilometer dan meter) panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.65 km + 275 m = 27. 35.743 km .482 km atau 68 482 m .02 km atau 82 020 m 68.296 km =82.766 km .0 km + 2.06 km = 42.678 km + 6.Memproses secara mental Contoh : 4.328 km 12. Contoh : 18 km + 9.46 km + 560 m + 58 km = 82.708 km + 5.963 km + 36.78 km = 92.Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .27 km = 10. Aras 2 a) Menambah tiga ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.4 km + 23.763 km = 45.47 km + 14.Memproses secara mental b) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan gabungan unit kilometer dan meter.35 km + 0.

Aras 2 a) Menolak berturutturut ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.114 km 35 km – 12.4) Penolakan melibatkan panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Menolak ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.45 km – 27.68 km = 23.Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.376 km = 58.508 km – 23.13.459 km – 12. .329 km 47 km – 12.49 km – 18.Memproses secara mental b) Menolak berturutturut ukuran panjang Contoh : 25.6 km = 10.892 km . Contoh : 24. operasi tambah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.794 km – 4.65 km – 450 m .968 km =19.Mencari segala penyelesaian yang mungkin 3 7. Contoh : 63.395 km .657 km = 22.343 km -Memproses secara mental i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran panjang.826 km 76.

Mencari segala penyelesaian yang mungkin . operasi tolak yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. kilometer.Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit. = 11.338 km . meter dengan 10.5) Pendaraban melibatkan panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i.0 km .4 km – 768 m = 85.081 km 98. 7. Contoh 1 : 406 km x 10 = 4 060 km 47 km x 100 = 4 700 km 35 km x 1000 = 35 000 km Contoh 2 : 245 m x 10 = 2 450 m 309 m x 100 = 30 900 m 72 m x 1000 = 72 000 m Contoh 1 : 53.805 km 78.7 km x 10 = 537.467 km – 352 m = 63. 100 dan 1000.Memproses secara mental b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan .yang melibatkan gabungan unit kilometer dan meter.9 km – 15. dan ii.506 km – 12.

c) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i. dan ii.69 m x 4 = 70. meter dengan nombor dua digit.729 km x 1000 = 28 729. meter dengan nombor satu digit.013 m = 1968.9 km = 104.15 km = 315.00 km Contoh 2 : 5. kilometer. dan ii.69 km x 27 = 18. kilometer.533 m Contoh 2 : .00 km 28. meter . dan ii.76 m 6 x 28.453 km x 9 = 76.077 km 5 x 20.63 km 41 x 48.09 m x 100 = 2309.64 m x 10 = 56.Memproses secara mental .5 m 17. 100 x 3. dan ii. meter dengan 10.2 km x 35 = 322.348 m Contoh 1 : 29 km x 45 = 1 305 km 17 x 360 km = 6 120 km Contoh 2 : 39 x 64 m = 2 496 m 596 m x 14 = 8 344 m Contoh 1 : 9.00 m Contoh 1 : 17.5 km Contoh 2 : 3.72 m = 8 720.06 km x 8 = 136.0 m 1000 x 8.48 km 8.5 m x 7 = 24.0 km 0.Memproses secara mental .058 m = 168.40 m 23. kilometer. b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i.Memproses secara mental Aras 2 a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i. kilometer.Memproses secara mental . 100 dan 1000.hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i.

Memproses secara mental Contoh : 36. b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan nombor satu digit.78 m x 16 = 28.0 m 0.Mencari semua penyelesaian yang mungkin 4 7.36 km 7.6) Pembahagian melibatkan panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit kilometer dengan 10. 100 dan 1000.659 m x 74 = 48.dengan nombor dua digit 1. . operasi darab yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.8 km ÷ 5 = 7. Contoh : 900 km ÷ 100 = 9 km 1 540 km ÷ 10 = 154 km 26 000 km ÷ 1000 = 26 km .766 m Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.4 m = 2364.48 m 60 x 39.258 km ÷ 2 = 3.629 km MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .

68 km ÷ 26 = 3.6058064 km 1.58 km 49.506 km. Contoh : 3. 100 dan 1000.818 km. .50625 km 4.Memproses secara mental . Contoh : 96 km ÷ 16 = 6 km 1 404 km ÷ 27 = 52 km 558 km ÷ 62 = 9 km cntoh : 95.68 km 309.Memproses secara mental .8175 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.Memproses secara mental b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit kilometer dengan nombor dua digit.625 km ÷ 100 = 4. Aras 2 a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan 10.26 km ÷ 47 = 6.6058064 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 1.78 km ÷ 31 = 1.27 km ÷ 4 = 0. .i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.606 km.50625 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 4. Contoh : 450. i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. c) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan nombor dua digit.8175 km 0.

ii) Tegaskan hubungan : 1 kg = 1000 g 1 kg = 500 g 2 1 kg = 250 g 4 3 kg = 750 g 4 . i) Senggatan pada alat penimbang dibaca dengan tepat. operasi bahagi yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.1) Pengukuran dan penganggaran timbangan berat. Aras 1 a) Mengukur berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan.Menterjemah iii) Lakukan aktiviti dengan ukuran berat lain seperti : .Mencari semua penyelesaian yang mungkin CATATAN 5 8) TIMBANGAN BERAT. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK . 8. Pastikan jarum penimbang menunjuk pada senggatan sifar sebelum sesuatu objek ditimbang.

3 kg. 1 1 kg 2 4 10 2 dan sebagainya. 1 kg. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran berat lain seperti : 1 kg.1 kg 4 3 kg 5 3 kg 10 3 2 kg 5 = 250 g = 600 g = 300 g = 3 400 g dan sebagainya MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Menganggar berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan. Contoh : Berat sebungkus gula = 1 kg. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN i) Menganggar berat sesuatu objek dengan merujuk kepada berat objek yang diketahui.Membuat anggaran . 4 Anggarkan berat sekampit beras. iii) Menganggar berat sesuatu objek .

Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN .670 kg + 19.811 kg 19.6 kg = 38.Memproses secara mental Aras 2 a) Menambah hingga tiga timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kg dan g.817 kg = 2. 8.7 kg + 3.058 kg = 92.403 kg 23.137 kg .491 kg = 7.495 kg + 60.263 kg = 73. Contoh : 8 kg + 83 g + 560 g = 8.2) Penambahan melibatkan timbangan berat.boleh dilakukan tanpa merujuk kepada berat objek lain.975 kg = 23.85 kg + 27.643 kg 7 kg + 15 kg + 430 g = 22.937 kg + 5.Memproses secara mental b) Menambah tiga timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.6 kg + 8. Contoh : 4.933 kg 2. Contoh : 5.817 kg .32 kg + 2.675 kg 54. Aras 1 a) Menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.0 kg + 0.430 kg .

operasi tambah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.6 kg – 2.5 kg – 953 g – 1.27 kg – 3.855 kg 36.68 kg = 69. Contoh : 6. memproses secara mental .05 kg – 8.309 kg .0 kg – 11.867 kg 5.03 kg – 457 g – 264 g = 4. Aras 2 a) Menolak berturutturut timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.704 kg 12.943 kg = 0. Aras 1 a) Menolak timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.608 kg = 12.063 kg = 25. 8.Mencari segala penyelesaian yang mungkin 6 .228 kg Contoh : 72.95 kg = 10.3) Penolakan melibatkan timbangan berat.796 kg = 3.Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit.Memproses secara mental -Memproses secara mental b) Menolak berturutturut timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kilogram dan gram.967 kg i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga timbangan berat.759 kg – 2.418 kg 24.852 kg = 8.910 kg – 6. Contoh : 14.5 kg – 2.795 kg – 0.392 kg 7.

851 kg 0.Aras 3 i) Libatkan penukaran unit.612 kg .53 kg 23.476 kg = 461.Memproses secara mental .752 kg 12. Aras 3 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh : 6.792 kg x 6 = 34. . HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan 10. Aras 2 a) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor satu digit.493 kg x 4 = 49. 100 dan 1000.4) Pendaraban melibatkan timbangan berat.757 kg 37 x 12.972 kg 7 x 23.859 kg x 23 = 19.Memproses secara mental CATATAN 7 Contoh : 5.403 kg x 17 = 40. b) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor dua digit.448 kg Contoh : 2.786 kg x 100 = 2378.0 kg KBKK .6 kg 1000 x 0.Mencari semua penyelesaian yang mungkin MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 8.069 kg = 69. a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.064 kg = 161.753 kg x 10 = 67.

Memproses secara mental MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . .Mencari segala penyelesaian yang mungkin 8 8. .5) Pembahagian melibatkan timbangan berat.a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan penukaran unit. i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. 100 dan 1000. operasi darab yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Aras 1 a) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10.

Memproses secara mental Aras 3 i) Libatkan penukaran unit.586 kg ÷ 9 = 8.Menterjemah . .065 kg.45 kg ÷ 1000 = 0.Memproses secara mental b) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.185 kg ÷ 10 = 0.334 kg ÷ 26 = 0.0651 kg 8. Contoh : 72.046 kg ÷ 100 = 0.0651 kg dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 8.263 kg 328.635 kg ÷ 67 = 4.070 kg 5.359 kg 40.Contoh : 4.905 kg . 9 Aras 2 a) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. Aras 1 i) Tegaskan hubungan : .734 kg ÷ 18 = 2. Contoh : 9.Mencari segala penyelesaian yang mungkin . a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.419 kg 7.005 kg Jawapan telah dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.

iii) Menganggar isi padu cecair boleh .3λ .1λ . 10 i) Menganggar isi padu cecair dengan merujuk kepada sukatan isi padu cecair yang diketahui : Contoh : Isi padu air dalam gelas = 1 λ 10 ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran isi padu cecair lain seperti: 1λ . 4 2 4 2 dan sebagainya.11λ .1) Pengukuran dan penganggaran isi padu cecair.Membuat anggaran . 1λ 1λ 2 1λ 4 3λ 4 = 1000 mλ = 500 mλ = 250 mλ = 750 mλ 9 Aras 2 a) Menganggar isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan pecahan. i) Lakukan aktiviti menyukat cecair : 1 λ = 200 mλ 5 1 λ = 250 mλ 4 1 λ = 100 mλ dan sebagainya.9) ISI PADU CECAIR 9. a) Mengukur isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan pecahan.

Aras 1 a) Menambah dua isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. Mencari segala penyelesaian yang mungkin . Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.247 λ = 13.322 λ . Aras 2 a) Menambah tiga isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.523 λ + 1.807 λ 4.800 λ 3.052 λ + 5 λ + 1.2) Penambahan melibatkan isi padu cecair.65 λ + 1.450 λ = 4.365 λ .50 λ + 3.715 λ = 5. 9.2 λ = 2.345 λ + 678 mλ + 123 mλ = 2.425 λ 2.985 λ 0.485 λ = 5.3 λ + 2.125 λ = 3.146 λ 642 mλ + 0.81 λ + 9. 10 Contoh : 1.46 λ = 10.75 λ + 0. i) Libatkan penukaran unit.512 λ Contoh : 1.Memproses secara mental Contoh : 0.Memproses secara mental b) Menambah hingga tiga isi padu cecair yang melibatkan gabungan unit liter dan milliliter.dilakukan tanpa merujuk kepada isi padu cecair yang lain.607 λ + 4.7 λ + 2.

265 λ .2.744 λ .117 λ Contoh : 6.0 λ . Aras 1 a) Menolak dua isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.2.3.7 λ . Aras 2 a) Menolak berturut-turut isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.746 λ Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.700 mλ = 7.Memproses secara mental 9.48 λ .1.988 λ 8.716 λ . .146 λ 7.612 mλ = 4.256 λ = 3. Contoh : 4.343 λ = 2.11 9.34 mλ .3) Penolakan melibatkan isi padu cecair.46 λ .634 λ = 5.2.18 λ = 4. -Memproses secara mental .0.9 λ = 0.0.766 λ b) Menolak berturut-turut isi padu cecair yang melibatkan gabungan unit liter dan milliliter.0.05 λ .085 λ 4.06 λ .3 λ .48 λ . .46 λ .Memproses secara mental i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga isi padu cecair.Memproses secara mental Contoh : 6.

Aras 2 a) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit.0 λ -Memproses secara mental Contoh : 0.4) Pendaraban melibatkan isi padu cecair.581 λ x 50 = 1529. .12 9. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. i) Libatkan penukaran unit. b) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit.595 λ 26 x 4.356 λ 30.Memproses secara mental i) Libatkan penukaran unit.604 λ x 10 = 76. 100 dan 1000.04 λ 100 x 30.47 λ x 9 = 49.568 λ 5. Aras 1 a) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10.59 λ = 3059.428 λ x 6 = 2.815 λ x 13 = 10.07 λ Contoh : 0.Mencari segala penyelesaian yang mungkin .01 λ = 112. Contoh : 7.0 λ 0.9 λ x 1000 = 900.706 λ = 122.23 λ 7 x 16.05 λ .

.733 λ .001 λ Jawapan telah dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.373 λ 0.Memproses secara mental Aras 2 a) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.Memproses secara mental . Contoh : 4.7325 λ 0.5) Pembahagian melibatkan isi padu cecair.395 λ ÷ 6 = 0.564 λ 37. Contoh : 5. .846 λ ÷ 1000 = 0.13 9.29 λ ÷ 100 = 0. . 100 dan 1000.7325 λ dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0. i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.Memproses secara mental b) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.637 λ ÷ 10 = 0. Aras 1 a) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10.

. i) Libatkan penukaran unit. Aras 2 a) Menentukan perimeter bagi gabungan segi empat dan segi tiga. Contoh : 70.1) Perimeter gabungan segi empat dan segi tiga.324 λ ÷ 27 = 4.0008 λ 0.Mencari segala penyelesaian yang mungkin 14 10) BENTUK DUA MATRA 10.Menterjemah i) Aktiviti meneroka perimeter gabungan dua bentuk yang tidak sama dilakukan dengan menggunakan papan goemetri.0008 λ dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.01 λ 108.350 λ ÷ 35 = 2. kertas teselasi segi tiga sama perisian geometri dinamik dan sebagainya.8 λ ÷ 1000 = 0. .001 λ . petak segi empat sama.Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.012 λ 0.

melipat. kad segi empat sama.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 a) Menyelesaikan maslaah perimeter dalam situasi harian. kad segi tiga bersudut tegak dan petak sigi tiga sama. Saiz kawasan dalam rajah itu ialah luasnya.Membuat anggaran 14 c) Menentukan luas segi tiga. KBKK CATATAN . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Libatkan gabungan segi empat dan segi tiga. ii) Aktiviti meneroka luas boleh dilakukan dengan bahan konkrit seperti papan geometri. melukis petak. . memotong dan menampal boleh dilakukan. i) Hanya rajah tertutup mempunyai luas. -Mengecam pola .mencari segala penyelesaian yang mungkin 10. ii) Penyelesaian masalah libatkan perimeter kawasan dan sisi yang bersesuaian. ii) Mengaitkan luas segi tiga sebagai setengah daripada luas segi empat. menyurih.Mengecam pola .2) Luas segi tiga Aras 1 a) Mengenal pasti rajah yang mempunyai luas. membilang. b) Menentukan anggaran luas sebarang bentuk segi tiga yang diberi.

ii) Perkenalkan tapak dan tinggi. 2 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Mengaitkan bentuk segi tiga dengan segi empat. KBKK CATATAN .Membuat generalisasi 14 . C MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Menentukan rumus luas segi tiga sebagai luas = 1 x tapak x tinggi.Contoh : A B D Luas segi tiga ACD = 1 luas 2 segi empat ABCD.

Contoh : A B D C CD ialah tapak bagi segi tiga ACD. iii) Mengaitkan jumlah keseluruhan petak dengan bilangan petak pada tapak dan bilangan petak pada tinggi. 14 . AD ialah tinggi bagi segi tiga ACD.

Mengira luas melibatkan unit cm2 dan m2.iv) Segi empat lebar tinggi 12 cm2 panjang Luas Tapak ialah 6 =4x3 =4x3 =4x3 2 =1x4x3 2 b) Mengira luas segi tiga dengan menggunakan rumus. -Mengecam pola -Mencari segala penyelesaian yang mungkin . Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga dalam situasi harian.

ii) Isi padu dinyatakan dalam sebutan kubus kecil. kuboid dan kuboid. Aras 1 a) Menentukan isi padu bagi gabungan i. kubus dan kuboid. ii. -Mentafsir -Membuat generalisasi i) Mencari isi padu bagi gabungan dua pepejal.15 11. 3 cm 4cm A B 6 cm Isi padu kuboid A = 3 cm x 4 cm x 6 cm = 72 cm3 Isi padu kubus B = 2 cm x 2 cm x 2 cm = 8 cm3 Isi padu gabungan kuboid A dan kubus B = 72 cm3 + 8 cm3 = 80 cm3 2 cm -Mentafsir -Membuat generalisasi . Aras 2 a) Mengira isi padu bagi gabungan i. Contoh : Isi padu kuboid dan kubus. dan iii. kuboid dan kuboid. kubus dan kuboid. i) Bimbing murid meneroka isi padu kubus dan kuboid dengan menggunakan kubus-kubus kecil. kubus dan kubus.1) Isi padu bagi gabungan kubus dan kuboid. dan iii. ii. kubus dan kubus.

1) Pengenalan purata Aras 1 a) Menyatakan purata bagi dua hingga tiga kuantiti. kemudian membahagikannya sama banyak kepada tiga kumpulan. Contoh 2 : Menyambungkan dua utas tali atau benang yang berlainan panjangnya. -Mengecam perhubungan .MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bagi gabungan kubus dan kuboid dalam situasi harian.Mencari semua penyelesaian yang mungkin 16 12. i) Konsep purata perlu diperkenal kan melalui aktiviti seperti berikut: Contoh 1 : Menyamakan isi padu cecair di dalam dua bekas yang sama saiz. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN . c) Menambahkan tiga kumpulan objek yang berlainan bilangan. kemudian membahagikannya kepada dua bahagian yang sama panjang.

Memproses secara mental 16 12. masa. kemudian membahagikannya sama banyak mengikut bilangan kuntiti. 25 + 86 + 105 = 216 = 72 3 3 . wang. timbangan berat.Mencari segala penyelesaian . bilangan benda dan orang.Mengecam perhubungan . Contoh : Kira purata bagi 25. panjang. . melibatkan baki. 86 dan 105.Aras 2 a) Menentukan rumus purata sebagai purata=hasil tambah ktiti bilangan kuantiti i) Melalui aktiviti di atas bimbing murid menentukan rumus purata sebagai proses menambah dua atau lebih kuantiti. isi padu cecair.Menyatakan matlamat masalah Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan purata .2) Pengiraan purata Aras 2 a) Mengira purata dengan i) Pengiraan purata tidak menggunakan rumus. ii) Pengiraan purata melibatkan nombor.

• tinggi atau berat murid.1) Pungutan data i) Menyiasat dan mendapatkan maklumat berkaitan situasi harian seperti contoh berikut : • cara murid pergi ke sekolah.Mengelas b) Mengendali data. . 13. dan • jenis minuman yang digemari murid. . yang mungkin 17 13) PERWAKILAN Aras 1 DATA a) Memungut data.dalam situasi harian. ii) Maklumat yang diperoleh dikumpul dalam bentuk jadual.

Membanding dan membeza b) Mendapatkan maklumat i) Perhatian perlu diberi kepada daripada piktograf. iv) Tegaskan kegunaan petunjuk bagi piktograf. . iii) Gunakan satu gambar yang sama untuk mewakili satu unit atau beberapa unit.Mentafsir dan membuat inferens . dan ii. ii) Libatkan aktiviti mengira bilangan atau kuantiti. satu unit. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK CATATAN i) Tegaskan piktograf ialah suatu cara untuk memaparkan maklumat supaya mudah dilihat dan dibandingkan. ii) Pelbagai jenis piktograf perlu disediakan untuk pengenalan termasuk jenis yang mencancang dan mengufuk. mengira jumlah kuantiti dan mengira purata yang diwakilkan pada piktograf. . membuat perbandingan. gambar atau symbol yang mewakili bilangan atau kuantiti.MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN 13.2) Piktograf HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Mengenal pasti piktograf yang mewakili i. lebih daripada satu unit.

Aras 2 a) Membina piktograf.Membuat gambarajah • • • Gunakan satu nombor atau symbol yang sama untuk mewakili satu unit atau beberapa unit. . Tuliskan tajuk piktograf yang dibina. • Perkara yang diwakilkan pada paksi mengufuk atau mencancang. Labelkan perkara yang wakili setiap lajur atau baris. . i) Tegaskan langkah-langkah pembinaan piktograf. ii) Hadkan kepada 5 lajur atau baris.

wang. masa.Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan piktograf dalam situasi harian. .Mencari semua penyelesaian yang mungkin . ukuran panjang. i) Libatkan masalah berkaitan bilangan benda atau orang. timbangan berat dan isi padu cecair.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful