PROIECT DIDACTIC

Data: 24.02.2011 coala : Special nr. 1 Constan a Clasa: a X-a B Durata: 45 min Aria curricular : Limb i comunicare

Disciplina: Formarea abilita ilor de comunicate Titlul lectiei: Alba ca z pada de Fra i Grimm Tipul lectiei: Consolidare Obiectivul cadru: dezvolatrea capacit Obiective operationale: a. Cognitive: La sfâr itul lec iei, elevul va fi capabil: O1 S recunosc din ce poveste face parte imaginea respectiv ; O2 S recunoasc personajele pozitive i pe cele negative; O3 S citeasc corect, expresiv, fluent fragmentul dat. b. Motrice: 04 S coloreze conform cerin ei; O5 S realizeze puzzelul dat. ii de receptare a mesajului oral

Forme de organizare: frontal. individual.c. caiet individual. exerci iul. STRATEGII DIDACTICE: Metode: conversa ia. munca independent Mijloace: fise de lucru. explica ia. Afective: O6 S manifeste interes pentru lectur . 45 minute . RESURSE: UMANE DE TIMP EVALUARE: individual BIBLIOGRAFIE: ALBA CA ZAPADA de Fra ii Grimm 6 elevi .

CJRAE/CREI Constan a AN COLAR 2011 ² 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful