1.

• • •

Konsep Pengajaran Mikro

Mikro bermaksud kecil atau halus Merupakan aktiviti latihan pengajaran sebelum sesi sebenar pengajaran di bilik darjah Memberi fokus / tumpuan kepada bahagian-bahagian kecil tertentu yang apabila digabungkan kesemuanya akan menjadi satu pengajaran yang lengkap Terdapat lapan kemahiran yang perlu dikuasai dalam pengajaran mikro Masa untuk mengajar sesuatu kemahiran : antara 5 – 10 minit Bilangan murid : 5 - 10 orang ( rakan pelatih ) sahaja Rakan pelajar memainkan peranan penting : sebagai murid dan pemerhati ( untuk menilai kekuatan dan kelemahan “guru” semasa sesi p&p berlangsung dan seterusnya memberi komen membina ) Segala aktiviti akan dilihat untuk menilai sama ada sesuatu kemahiran yang dipraktikkan itu memenuhi konsepnya atau tidak ( oleh guru sendiri melalui sesi refleksi, rakan-rakan pemerhati dan pensyarah pembimbing ) Tujuan Pengajaran Mikro: Mempraktikkan setiap pengajaran dalam satu situasi terancang dan dipermudahkan Mempelajari teknik p&p dalam keadaan yang tenang, mudah dan kurang kompleks Mengamalkan teori p&p yang baru dipelajari Mengurangkan masalah berbanding dengan pengajaran biasa di sekolah Mengkaji sendiri kelemahan-kelemahan dan kesilapan yang dilakukan dalam sesi pengajaran Membina kemahiran guru yang berkaitan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah 1

• • • •

ZB-IPTAR 2008

1.

Melakukan perbincangan selepas sesi pengajaran bagi mengenal pasti kelemahan dan kesalahan dan seterusnya membaikinya Meningkatkan keyakinan diri untuk menghadapi pengajaran yang sebenar di kelas

Kemahiran-Kemahiran Asas Pengajaran Mikro

Kemahiran Set Induksi Kemahiran Variasi Pelbagai Rangsangan Kemahiran Menerang Kemahiran Menyoal Kemahiran Penggunaan Papan Tulis Kemahiran Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Kemahiran Peneguhan Kemahiran Penutup

ZB-IPTAR 2008

2

Senarai Semak Komponen Kemahiran Set Induksi Komponen Kemahiran Set Induksi Menarik perhatian Menggunakan nada suara Menggunakan bahan bantu mengajar Menggunakan gerak, isyarat, kontak mata Menunjukkan satu aktiviti yang menarik Meningkatkan perasaan ingin tahu Menggunakan teknik bercerita Mempamerkan satu aktiviti yang menarik Melontarkan soalan yang mencabar Menyatakan had tugas Mengemukakan set soalan berkaitan Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas Menyatakan aktiviti, tugas atau projek Menstruktur Mengaitkan pengetahuan lepas Mengemukakan isi pelajaran baru Mengaitkan peristiwa semasa Mengaitkan minat dan pengalaman murid Catatan

ZB-IPTAR 2008

Membuat Perkaitan

Mewujudkan motivasi

3

Senarai Semak Komponen Kemahiran Variasi Rangsangan Komponen-komponen Variasi Rangsangan Perubahan Pergerakan Guru Perubahan pergerakan anggota badan guru Perubahan nada suara bacaan Perubahan fokus deria murid Perubahan interaksi lisan guru Perubahan pergerakan fizikal murid Objektif Memusatkan perhatian murid Mengekalkan perhatian murid dalam pengajaran Melibatkan murid secara aktif dalam aktiviti pembelajaran Memberikan peluang kepada murid menggunakan deria untuk mengikuti aktiviti pembelajaran Meningkatkan naluri ingin tahu murid dalam aktiviti yang dilaksanakan Membuka peluang murid menikmati kepelbagaian aktiviti Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan Catatan

ZB-IPTAR 2008

4

Senarai Semak Komponen Kemahiran Menerang Arahan Permulaan Komponen Kemahiran Menerang Penerangan Guru : Membangkitkan dan mengekalkan perhatian murid Penerangan Guru : Membangkitkan kesediaan murid untuk belajar Penerangan Guru : Jelas, ringkas dan tepat Penggunaan contoh/sumber pelajaran yang : Mencukupi dan mencakupi Penggunaan contoh/sumber pelajaran yang : Sesuai Penggunaan contoh/sumber pelajaran yang : Jelas dan menarik Penggunaan contoh/sumber pelajaran yang : Kecekapan mengurus contoh/sumber IdeaPenyusunan Pengurusan kemahiran menerang ; Idea dikembangkan secara teratur Pengurusan kemahiran menerang ; Variasi rangsangan berjaya digunakan Pengurusan kemahiran menerang ; Penerangan lisan jelas dan tepat Penutup Rumusan / kesimpulan : Isi penting dinyatakan secara bertulis dan disusun secara teratur Rumusan / kesimpulan : Pernyataan penutup ringkas, tepat dan jelas Catatan

ZB-IPTAR 2008

IlustrasiKemahiran

5

Senarai Semak Komponen Kemahiran Penyoalan Komponen Kemahiran Penyoalan Jelas Pembentukan soalan Tepat Ringkas Soalan ditumpukan pada satu idea Soalan konvergen Soalan ditumpukan pada lebih daripada satu idea Fokus (pelbagai) Sebaran Hentian Soalan divergen Ditaburkan kepada seluruh kelas Beri masa murid fikirkan jawapan Beri pujian Melayan jawapan Lengkapkan jawapan Baiki jawapan Memberi petunjuk jawapan Mencungkil fikiran Pandu dengan petunjuk jawapan Soalan bersiri / berangkai Catatan

Fokus (tunggal)

ZB-IPTAR 2008

6

Senarai Semak Komponen Kemahiran Penggunaan Papan Tulis Komponen Kemahiran Penggunaan Papan Tulis Saiz tulisan yang sesuai Catatan

Kejelasan

Tulisan kemas dan tepat

Gambarajah jelas dan ringkas Penggunaan ruang bagi tulisan dan rajah sesuai dan seimbang Susunan / Layout Susunan dan tulisan dapat dilihat dengan jelas

Nota-nota disusun secara sistematik Penonjolan atau penekanan Penggunaan warna yang sesuai dan menarik

Teknik Persembahan

Berjaya membentuk konsep dengan jelas Memudahkan konsep atau idea yang sukar Boleh melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran Digunakan pada masa sesuai

ZB-IPTAR 2008

7

Senarai Semak Komponen Kemahiran Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Komponen Kemahiran Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Prinsip Memberikan pengukuhan kepada murid Menarik Memberi rangsangan kepada murid Sesuai dengan objektif / hasil pembelajaran Sesuai dengan isi kandungan Digunakan pada masa yang sesuai Menggunakan warna yang menarik Mencetuskan idea Menggerakkan aktiviti Menjadi bahan soal jawab Menjadi bahan perbincangan Timbul rasa ingin tahu Dapat dilihat dengan jelas Dapat didengar dengan jelas Maklumat yang dipaparkan jelas Maklumat ringkas, padat dan tepat Saiz bersesuaian Membantu kefahaman Penggunaan Meningkatkan kemahiran berfungsi Memudahkan pengajaran dan pembelajaran Menjelaskan fakta Catatan

Kesesuaian

Mencabar

Kejelasan

ZB-IPTAR 2008

8

Senarai Semak Komponen Kemahiran Peneguhan Komponen Kemahiran Peneguhan Lisan Positif Menggunakan sebutan : baik / jelas / ya / betul / bagus / jawapan bagus Guru menggulung jawapan murid Gerak Isyarat Positif Senyum, mengangguk kepala, menepuk tangan, mengangkat jari Mendampingi murid Dampingan Berdiri di sebelah murid Duduk di sisi murid Sentuhan mengikut adat : menyentuh kepala, bahu dan bahagian belakang badan murid Menggunakan sebutan : Tidak elok / bukan / salah / tidak / Kurang lengkap Menyindir Menggeleng-gelengkan kepala Menunjukkan muka marah Menggoyangkan tangan Catatan

Sentuhan

Lisan Negatif

Gerak Isyarat Negatif

ZB-IPTAR 2008

9

Senarai Semak Komponen Kemahiran Penutup Komponen Kemahiran Penutup Berkait Kognitif Membuat rumusan Mengulang isi penting Aktiviti penilaian Aktiviti susulan Aktiviti pengukuhan Berkait Sosial Menimbulkan perasaan Memberi peneguhan Perasaan ingin tahu Motivasi Mengaitkan pelajaran akan datang Catatan

ZB-IPTAR 2008

10

ZB-IPTAR 2008

Aktiviti yang dilakukan di Bahagian Penutup Penilaian Rumusan Pengukuhan

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful