RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KESUSASTERAAN MELAYU 2011 TINGKATAN 5

BULAN MINGGU GENRE/TEKS/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN UTAMA ( HPU ) HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS ( HPK ) HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN ( HHP )/ARAS PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH/APLIKASI AKTIVITI Global Analitik Penerangan Percambahan fikiran Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai

JANUARI 1

2

Berkenalan dengan para pelajar Penggunaan teks dan buku catatan Mengulangkaji tajuktajuk dan aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran pada tahun lepas. Mengulangkaji: Pengenalan Kesusasteraan Melayu

1.0. Menghuraikan definisi kesusasteraan, ciri, bentuk, sejarah perkembangan, dan peranan Kesusasteraan Melayu 1.1. Menerangkan definisi kesusasteraan. 1.2. Menerangkan definisi kesusasteraan Melayu.

Aras 1 i. ii. iii. iv. v. Menyatakan definisi kesusasteraan. Menyatakan definisi Kesusasteraan Melayu. Menyatakan ciri kesusasteraan Melayu. Menyatakan bentuk kesusasteraan Melayu. Menyenaraikan peranan kesusasteraan Melayu.

Struktural Analitik Soaljawab Percambahan fikiran Deduktif Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Peta minda Membina nota Merumus isi

1

1.3. Menyenaraikan ciri kesusasteraan. 1.4. Menerangkan bentuk kesusasteraan. 1.5. Menggalurkan sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu secara ringkas. 1.6. Menjelaskan peranan kesusasteraan Melayu. 3 Mengulangkaji: Pengenalan Cerpen 1.0. Menghuraikan definisi, Aras 2 jenis, ciri dan peranan prosa 1.1. Menjelaskan i. definisi prosa/cerpen. 1.2. Menerangkan jenis ii. prosa/cerpen.. 1.3. Membandingkan iii. ciri prosa ( cerpen dengan novel ). 1.4. Menghuraikan peranan prosa/cerpen dalam masyarakat. Berfokus Sosiologikal Berkumpulan Individu Kelas Percambahan fikiran Bedah karya Latihan Sumbangsaran Penerangan Kemahiran belajar cara Belajar Kecerdasan pelbagai LPG Peta minda Carta/jadual

Menerangkan dan membina rajah jenis dan ciri prosa. Membandingkan dan membezakan ciri prosa. Menerangkan peranan prosa dalam masyarakat.

2

Mengulangkaji Pengenalan Puisi

1.0. Menerangkan definisi, jenis,ciri dan peranan puisi 1.1. Menerangkan definisi puisi. 1.2. Menerangkan jenis puisi. 1.3. Membandingkan ciri pelbagai jenis puisi. 1.4. Menghuraikan peranan puisi dalam masyarakat.

Aras 1 i. ii. iii. Aras 3 i. Menghuraikan peranan puisi dalam masyarakat. Menyatakan definisi puisi. Menyatakan jenis puisi. Mengemukakan ciri puisi.

Mengulangkaji Pengenalan Prosa Tradisional

1.0. Menghuraikan definisi, Aras 1 jenis,ciri dan peranan prosa 1.1. Menjelaskan i. definisi prosa tradisional ii. 1.2. Menerangkan jenis prosa tradisional. Aras 2 1.3. Membandingkan ciri prosa tradisional i. 1.4. Menghuraikan peranan prosa tradisional dalam Aras 3 masyarakat. i.

Menyatakan definisi prosa tradisional. Menyatakan jenis prosa tradisional. Membandingkan dan membezakan ciri prosa tradisional. Menghuraikan peranan prosa tradisional dalam masyarakat.

Struktural Estetika Membaca teks dan pemahaman Berkumpulan Percambahan fikiran Induktif Kajian masa depan Pembelajaran secara kontekstual Peta minda LPG Carta/jadual Struktural Sosiologikal Diskusi Menggunakan kemahiran berfikir Penerangan Perbandingan Percambahan fikiran Keperihatinan Pembelajaran secara konstruktivisme Teknologi maklumat dan komunikasi Peta minda Carta LPG Jadual Teks

3

4.

Teks Anak Global: Cerpen Gelungnya Terpokah

3.0 Menghuraikan tema dan Aras 1 persoalan dalam karya prosa. i. Menyatakan definisi 3.1. Menerangkan definisi tema. tema dan persoalan. ii. Menyatakan definisi 3.2. Menghuraikan tema persoalan. dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan Aras 2 persoalan dalam karya yang dikaji. ii.Menjelaskan tema 3.4. Menghubungkaitkan dalam karya antara persoalan dengan iii.Menerangkan tema dalam karya yang persoalan dalam dikaji. karya. Aras 3 ii. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.

Berfokus Analitik Membaca teks dan perbincangan. Soaljawab Penerangan Cerakinan Percambahan fikiran Teknologi maklumat dan komunikasi. Kemahiran berfikir LPG Penta minda Carta Jadual Teks Gambar

4

Teks Anak Global: Sajak Pasar Pengalaman

5.0. Menganalisis bentuk puisi 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji. 5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1 i. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

ii.

iii.

Aras 2 i. Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Seri Kalantan 4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa 4.1. Menerangkan definsi watak dan perwatakan. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. Aras 1 i. Aras 2 i. ii. Menjelaskan jenis watak dalam karya. Menjelaskan sifat luaran dan dalaman watak dalam karya. Menyatakan definisi watak dan perwatakan. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.

Struktural Analitik Membaca teks dan syarahan guru Soal jawab Induktif Latihan Cerakinan Penerangan Kemahiran belajar cara belajar Peta minda Carta LPG Gambar Teks

Berfokus Analitik Membaca teks dan pemahaman Soaljawab Penerangan Sumbang saran Teknologi maklumat dan komunikasi Kemahiran belajar cara belajar Peta minda Carta LPG

5

4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 3 iii. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Jadual Teks

FEBRUARI 1

Teks Anak Global: Cerpen Gelungnya Terpokah

.4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa 4.1. Menerangkan definsi watak dan perwatakan. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

Aras 1 ii. Aras 2 iv. v.

Aras 3 vi.

Analitik Global Menyatakan definisi Membaca teks dan watak dan perwatakan. perbincangan Kelas Perbahasan Menjelaskan jenis Bercerita watak dalam karya. Pemaduan seni Menjelaskan sifat Main peranan luaran dan dalaman Pembelajaran secara watak dalam karya. kontekstual Kemahiran berfikir Peta minda LPG Menghuraikan peranan Carta watak dalam karya yang Jadual dikaji. Teks

6

Teks Anak Global: Sajak Anak Global

8.0.

Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi. 8.1. Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi yang dikaji. 8.3. Menghubungkait kan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji. Menghuraikan plot dalam karya prosa. 5.1. Menerangkan definisi plot. 5.2. Menerangkan jenis plot dalam karya yang dikaji. 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i.

Aras 2 i. ii.

Berfokus Analitik Menyatakan definisi Membaca teks dan nilai kemanusiaan dan pemahaman pengajaran. Membaca teks dan perbincangan Menggunakan kemahiran berfikir Menyenaraikan nilai Sumbang saran kemanusiaan dalam Dekon puisi yang dikaji. Kajian masa depan Menjelaskan pengajaran Carta berdasarkan contoh LPG dalam puisi yang dikaji. Jadual Pita rakaman Teks Struktural Analitik Membaca teks dan perbincangan Menggunakan kemahiran berfikir Penerangan Percambahan fikiran Kecerdasan pelbagai Kemahiran berfikir Carta Peta minda LPG Jadual Teks

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Seri Kelantan

5.0.

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi plot. Menerangkan jenis plot dalam prosa. Melakarkan binaan plot dalam karya yang dikaji.

Aras 2 i. Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya

7

yang dikaji. 2. Teks Anak Global: Cerpen Anak-Anak Pejuang 6.0. Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.1.Menerangkan definisi latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkait kan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji. 3.0.Menghuraikan maksud puisi 3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji. 3.2. Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji. Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi latar. Menyatakan jenis latar. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam karya. Analitik Sosiologikal Berkumpulan Soaljawab Bercerita Penerangan Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Peta minda Carta LPG Teks

Teks Anak Global: Sajak Mencari Srikandi

Aras 1 i. ii. iii.

Memberikan maksud kata dan rangkaikata dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.

Aras 2 ii. Menerangkan maksud keseluruhan puisi.

Mengalami dan menghayati Membaca teks dan pemahaman Diskusi Penerangan Latihan Sumbangsaran Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Pita rakaman LPG Teks

8

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Seri Kelantan

5.0.

Menghuraikan plot Aras 1 dalam karya prosa. 5.4. Menghuraikan teknik iii. plot dalam karya yang dikaji. 5.5. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji. Aras 2 iv.

Menyenaraikan dan memberikan definisi teknik plot, iaitu dialog, monolog monolog dalaman, suspens, kejutan, imbas kembali dan imbas muka. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.

Berfokus Analitik Membaca teks dan pemahaman Berkumpulan Membaca dan melakonkan adegan Percambahan fikiran Induktif Kerusi panas Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Teks Petikan bahan edaran Peta minda Carta LPG

Aras 3 ii. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens dan kejutan. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

iii.

9

3.

Teks Anak Global: Cerpen Anak-Anak Pejuang

7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa. 7.1. Menerangkan definisi gaya bahasa. 7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa. 7.3. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. ii. iii.

Aras 2 i.

Apresiasi/Estetika Struktural Menyatakan definisi Mendengar pita gaya bahasa. rakaman Memberikan maksud Menggunakan dan menyenaraikan kemahiran berfikir aspek gaya bahasa. Latihan Menyenaraikan contoh kata Induktif ganda, sinkof, pengulangan, Teknologi maklumat simile dan personafikasi. dan komunikasi Peta minda Carta LPG Menyenaraikan contoh Teks/bahan petikan personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji. Berfokus Membaca teks dan pemahaman Soal jawab Kelas Pentomin Main peranan Percambahan fikiran Kemahiran belajar cara belajar

Teks Anak Global: Sajak Di Dada Mereka Ada Khalid

4.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi. 4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji. 4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Aras 2 i. ii. Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

10

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Seri Kelantan

6.0. Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkait kan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji. 5.0. Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa. 5.1. Menerangkan definisi sudut pandangan. 5.2. Menyenaraikan jenis sudut pandangan. 5.3. Menghuraikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi latar. Menyatakan jenis latar. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

iv.

Peta minda LPG/Teks Analitik Sosiologikal Membaca teks dan perbincangan Berkumpulan Percambahan fikiran Menggunakan lembaran kerja Tangga cerita Pembelajaran secara kontekstual Teks/petikan Carta Peta minda LPG Teks/Petikan Struktural Global Membaca dan melakonkan adegan Berkumpulan Soal jawab Penerangan Cerakinan Percambahan fikiran Menggunakan lembaran kerja Pembelajaran secara konstruktivisme

4.

Teks Anak Global: Cerpen Anak Gembala

Aras 1 i. ii. iii. Menyatakan definisi sudut pandangan. Mengemukakan jenis sudut pandangan. Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.

11

iv.

Mengenalpasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Peta minda LPG

Aras 2 i. Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas. Membuktikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji. Struktural Analitik Berkumpulan Diskusi Soal jawab Perbandingan Sumbang saran Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda LPG

ii.

Teks Anak Global: Sajak Ayah

5.0.

Menganalisis bentuk puisi. 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji. 5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1 i. ii. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

iii.

12

Aras 2 i. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat.

Aras 3 i. Membandingkan bentuk pelbagai jenis puisi yang dikaji. Apresiasi/Estetika Struktural Berkumpulan Soal jawab Penerangan Induktif Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Peta minda LPG

MAC 1

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Seri Kelantan

7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa. 7.1. Menerangkan definisi gaya bahasa. 7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa. 7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji.

Aras 1 i. Menyatakan definisi gaya bahasa. ii. Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa. iii.Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi. Aras 2 i. Menyenaraikan contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam

13

karya yang dikaji. Teks Anak Global: Cerpen Anak Gembala 6.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 6.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji. 6.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji. 6.4. Menghubungkait kan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya. Aras 1 i. Berfokus Analitik Menyatakan definisi Membaca dan nilai kemanusiaan dan melakonkan adegan pengajaran. Berkumpulan Diskusi Bercerita Latihan Mengenalpasti nilai Cerakinan kemanusiaan dalam Kemahiran berfikir karya beserta alasan. Teks/petikan Menjelaskan pengajaran Carta berdasarkan contoh Peta minda dalam karya yang LPG dikaji. Jadual

Aras 2 i. ii.

Teks Anak Global: Sajak Al-Andalus Menangis

7.0. Menghuraikan nada dalam puisi 7.1. Menerangkan definisi nada. 7.2. Menerangkan jenis nada 7.3. Menghuraikan nada dalam puisi. 7.4. Menghubungkaitkan

Aras 1 i. Menyatakan definisi nada. ii. Menyenaraikan jenis nada. iii. Mengesan nada dalam puisi. Aras 2 ii. Memberi contoh rangkap puisi yang memperlihatkan nada dalam

Struktural Analitik Soal jawab Membaca teks dan syarahan guru Penerangan Latihan Kemahiran belajar cara belajar

14

antara nada dengan tema dalam puisi. 2 Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Nakhoda Muda

puisi.

6.0.Menghuraikan latar dalam Aras 1 karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi i. Menyatakan definisi latar. latar tempat, latar ii. Menyatakan jenis latar. masa, dan latar iii. Menyenaraikan latar masa, masyarakat. latar tempat dan latar 6.2. Menerangkan latar masyarakat. tempat, latar masa dan iv. Menyatakan perkaitan latar latar masyarakat dalam dengan peristiwa dalam karya. karya. 6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya.

Teks/petikan LPG Jadual Berfokus Diskusi Berkumpulan Sumbangsaran Latihan Deduktif Kecerdasan pelbagai Kemahiran berfikir Teks/petikan LPG Peta minda Carta Jadual Gambar Berfokus Analitik Berkumpulan Soal jawab Tangga cerita Percambahan fikiran Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Teks/petikan Carta Peta minda LPG Jadual Gambar

Teks Anak Global:

3.0.Menghuraikan tema dan Aras 2 persolan dalam karya prosa. Cerpen Anak-Anak Suria 3.2. Menghuraikan ii. Menjelaskan tema tema dalam karya yang dalam karya. dikaji. iii.Menjelaskan 3.3. Menghuraikan persoalan dalam persoalan dalam karya karya. yang dikaji. 3.4.Menghubungkaitkan Aras 3 antara persoalan dengan tema dalam i. Menjelaskan perkaitan karya yang dikaji. antara persoalan dengan tema dalam karya. ii. Mengulas kesesuaian tema

15

dan persoalan dengan cerita, Teks Anak Global: Sajak Pengelana Waktu 6.0. Menganalisis gaya bahasa dalam puisi. 6.3. Menganalisis unsur bahasa dalam puisi yang dikaji. 6.4. Menganalisis unsur bunyi dalam puisi yang dikaji. Aras 1

Rakaman petikan

Analitik Apresiasi/Estetika ii.Menyenaraikan aspek gaya Menggunakan bahasa. kemahiran berfikir iii.Mengecamkan diksi, dialek, Deduktif bahasa asing, bahasa arkaik, Kumpulan bahasa istana dan Mestamu peribahasa dalam puisi Keperihatinan yang dikaji. Pembelajaran secara iv.Menyenaraikan contoh kata konstruktivisme ganda, citra dan citraan Pembelajaran secara ( imej dan imejan ), sinkof, kontekstual simile, personafikasi, dan Teks/petikan pengulangan kata dalam Glosari puisi yang dikaji. Kamus v. Mengenalpasti asonansi, Peta minda aliterasi, kombinasi bunyi, rima, dan jeda dalam puisi yang dikaji.

3 4 APRIL 1

PKBS PERTAMA CUTI PERTAMA Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Nakhoda Muda 9.0.Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa. 9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaa dalam karya yang dikaji. 9.3. Menjelaskan Aras 2 i. ii. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alasan. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam Berfokus Membaca teks dan perbincangan Induktif Percambahan fikiran Kecerdasan pelbagai Teks/petikan

16

pengajaran dalam karya yang dikaji.

karya yang dikaji.

Carta Peta minda LPG

9.4. Menghubungkaitkan iii. Membandingkan nilai antara nilai kemanusiaan dan kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya pengajaran dalam yang dikaji. karya. Teks Anak Global: 4.0. Menganalisis watak dan Aras 2 perwatakan dalam karya Cerpen Anak-Anak Suria prosa. i. Menjelaskan jenis watak 4.2.Menerangkan jenis dalam karya. watak dalam karya ii. Mengelaskan watak dalam yang dikaji. karya. 4.3. Menganalisis iii. Menjelaskan sifat luaran perwatakan luaran dan dan sifat dalaman watak dalaman watak dalam dalam karya. karya yang dikaji. iv. Menerangkan peranan 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya. watak dalam karya yang dikaji. Teks Anak Global: 8.0.Menghuraikan nilai Aras 2 kemanusiaan dan Sajak Memancung Insani pengajaran dalam puisi. i. Menyenaraikan nilai 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dalam puisi kemanusiaan dan yang dikaji. pengajaran dalam puisi ii. Menjelaskan pengajaran yang dikaji. berdasarkan contoh dalam 8.3. Menghubungkaitkan puisi yang dikaji. antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi yang dikaji.

Berfokus Berkumpulan Penerangan Percambahan fikiran Sumbang saran Kemahiran belajar cara belajar ICT Teks/petikan LPG Peta minda Carta Berfokus Analitik Mendengar pita rakaman Soal jawab Cerakinan Mestamu Sumbang saran Pembelajaran secara kontekstual Kajian masa depan Teks

17

2.

Teks Anak Global: Cerpen Bah Urei

5.0.Menghuraikan plot dalam Aras 2 karya prosa. 5.2. Menerangkan jenis plot i. dalam karya yan dikaji. 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam karya yang ii. dikaji. 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji. 5.5. Menghuraikan peranan iii. teknik plot dalam karya yang dikaji. Aras 3 i.

Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam karya yang dikaji. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya

LPG Jadual Carta Analitik Global Kelas Berkumpulan Deduktif Percambahan fikiran Kerusi panas Bedah kayra Cerpendra Main peranan Kajian masa depan Kemahiran berfikir Teks LPG Carta Jadual Peta minda

ii.

iii.

18

yang dikaji. Teks Anak Global: Sajak Duka Tanah 3.0. Menghuraikan maksud puisi 3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji. 3.2. Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji. Aras 1 i. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi. Menyatakan maksud baris dalam puisi. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi. Struktural Apresiasi/Estetika Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan syarahan guru Diskusi Penerangan Sumbang saran Kecerdasan pelbagai ICT Teks/petikan Pita rakaman

ii. iii. Aras 2 i.

Menjelaskan maksud perlambangan dalam puisi. ii. Menerangkan maksud keseluruhan puisi.

19

Teks Seuntai Kasih secebis Harapan: Hikayat Nakhoda Muda

Aras 1 4.0 Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa. 3.1. Menerangkan definisi tema dan persoalan. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji. iii. iv. Aras 2 ii.Menjelaskan tema dalam karya iii.Menerangkan persoalan dalam karya. Aras 3 iii. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya. Menyatakan definisi tema. Menyatakan definisi persoalan.

Berfokus Analitik Membaca teks dan perbincangan. Soaljawab Penerangan Cerakinan Percambahan fikiran Teknologi maklumat dan komunikasi. Kemahiran berfikir LPG Penta minda Carta Jadual Teks Gambar

20

3.

Teks Anak Global: Cerpen Bah Urei

6.0.Menghuraikan latar dalam Aras 1 karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi i. Menyatakan definisi latar. latar tempat, latar ii. Menyatakan jenis latar. masa, dan latar iii. Menyenaraikan latar masa, masyarakat. latar tempat dan latar 6.2. Menerangkan latar masyarakat. tempat, latar masa dan iv. Menyatakan perkaitan latar latar masyarakat dalam dengan peristiwa dalam karya. karya. 6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya. 4.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi. 4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji. 4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji. Aras 2 iii. ii. Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Berfokus Diskusi Berkumpulan Sumbangsaran Latihan Deduktif Kecerdasan pelbagai Kemahiran berfikir Teks/petikan LPG Peta minda Carta Jadual Gambar Berfokus Membaca teks dan pemahaman Soal jawab Kelas Pentomin Main peranan Percambahan fikiran Kemahiran belajar cara belajar Peta minda LPG/Teks

Teks Anak Global: Sajak Sesekali Pesakitku

21

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Nakhoda Muda

4.0. Menganalisis watak dan Aras 2 perwatakan dalam karya prosa. i. 4.2.Menerangkan jenis watak dalam karya ii. yang dikaji. 4.3. Menganalisis iii. perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan iv. watak dalam karya yang dikaji. 7.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya prosa. 7.1. Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 7.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji. 7.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji. 7.4. Menghubungkait Aras 1 ii.

Menjelaskan jenis watak dalam karya. Mengelaskan watak dalam karya. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya. Menerangkan peranan watak dalam karya.

Berfokus Berkumpulan Penerangan Percambahan fikiran Sumbang saran Kemahiran belajar cara belajar ICT Teks/petikan LPG Peta minda Carta

4.

Teks Anak Global: Cerpen Melakar Impian

Aras 2 iii. iv.

Berfokus Analitik Menyatakan definisi Membaca dan nilai kemanusiaan dan melakonkan adegan pengajaran. Berkumpulan Diskusi Bayangan minda Bercerita Mengenalpasti nilai Kemahiran berfikir kemanusiaan dalam Kecerdasan pelbagai karya beserta alasan. Teks/petikan Menjelaskan pengajaran Carta berdasarkan contoh Peta minda dalam karya yang LPG dikaji. Jadual Teks

22

Teks Anak Global: Sajak Warkah Luka dari Ramlah

kan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya. 3.0.Menghuraikan maksud puisi. 3.1. Menerangkan maksud rangkap puisi yang dikaji. 3.2.Menjelaskan maksud keseluruhan puisi yang dikaji.

Aras 1 i. ii. iii. Memberikan maksud kata dan rangkai kata dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan maksud rangkap dalam puisi yang dikaji.

Mengalami dan menghayati Struktural Membaca teks dan pemahaman Mendengar pita rakaman Keperihatinan Cerakinan Latihan Mestamu Pembelajaran secara kontekstual Kemahiran berfikir Teks/petikan puisi Pita rakaman LPG Jadual Berfokus Analitik Membaca teks dan perbincangan. Soaljawab Penerangan Cerakinan Percambahan fikiran Teknologi maklumat dan komunikasi.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Caya Langkara

3.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa. 3.1. Menerangkan definisi tema dan persoalan. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji.

Aras 1 v. vi. Aras 2 ii.Menjelaskan tema Menyatakan definisi tema. Menyatakan definisi persoalan.

23

3.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.

dalam karya iii.Menerangkan persoalan dalam karya. Aras 3 iv. Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam karya.

Kemahiran berfikir LPG Penta minda Carta Jadual Teks Gambar

MEI 1

Teks Anak Global: Cerpen Melakar Impian

7.0.

Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa. 7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa. 7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji. 7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji.

Aras 1

Apresiasi/Estetika Analitik iii.Mengecam diksi, dialek, Berkumpulan bahasa asing, bahasa arkaik, Soal jawab bahasa istana, dan Induktif peribahasa dalam karya Percambahan fikiran yang dikaji. Kemahiran berfikir Kemahiran belajar cara belajar v. Menyenaraikan contoh kata Teks/petikan ganda, sinkof, pengulangan, Kamus simile dan personafikasi. LPG Berfokus Membaca teks dan pemahaman Membaca teks dan perbincangan Kelas Cerakinan Deduktif

Teks Anak Global: Sajak Waktu Itu: Antara Ramadan dan Syawal

4.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi. 4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji. 4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Aras 2 i. ii. Aras 3 Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

24

4.4. Menghubungkaitkan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji.

i.

Menjelaskan perkaitan antara persoalan dengan tema dalam puisi yang dikaji.

Percambahan fikiran Latihan Kemahiran berfikir Teks Carta Peta minda LPG Pita rakaman Berfokus Berkumpulan Penerangan Percambahan fikiran Sumbang saran Kemahiran belajar cara belajar ICT Teks/petikan LPG Peta minda Carta Berfokus Global Membaca teks dan perbincangan Menggunakan kemahiran berfikir Cerakinan Latihan Simulasi Tangga cerita

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Caya Langkara

4.0. Menganalisis watak dan Aras 2 perwatakan dalam karya prosa. i. 4.2.Menerangkan jenis watak dalam karya ii. yang dikaji. 4.3. Menganalisis iii. perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan iv. watak dalam karya yang dikaji. 3.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan Aras 2

Menjelaskan jenis watak dalam karya. Mengelaskan watak dalam karya. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya. iv. Menerangkan peranan watak dalam karya.

2.

Teks Anak Global: Cerpen Cikgu Apek

ii. Menjelaskan tema dalam karya. iii. Menerangkan persoalan dalam karya. Aras 3 i. Menjelaskan perkaitan antara

25

antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji.

persoalan dengan tema dalam karya.

Kajian masa depan Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda LPG Jadual Berfokus Analitik Kelas Soal jawab Membaca teks dan pemahaman Penerangan Percambahan fikiran Sumbang saran Kemahiran belajar cara belajar. Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda Analitik Global Kelas Berkumpulan Deduktif Percambahan fikiran Kerusi panas Bedah karya

Teks Anak Global: Sajak Asin Musim Genting

8.0. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi. 8.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi. 8.3.Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi

Aras 2 i. ii. iii. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi.. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Caya Langkara

5.0.Menghuraikan plot dalam Aras 2 karya prosa. 5.2. Menerangkan jenis plot iii. dalam karya yang dikaji. 5.3. Menjelaskan binaan iv. plot dalam karya yang dikaji.

Melengkapkan rajah binaan plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu dialog, monolog, dan monolog

26

5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji. 5.5. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji. iv.

dalaman dalam karya yang dikaji. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman. i. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan. ii. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan. iii. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

Cerpendra Main peranan Kajian masa depan Kemahiran berfikir Teks LPG Carta Jadual Peta minda

Aras 3

3

PKBS KEDUA (Peperiksaan Pertengahan Tahun ) PKBS KEDUA (Peperiksaan Pertengahan Tahun ) CUTI PERTENGAHAN

4

JUN

27

1

TAHUN

2 3

CUTI PERTENGAHAN TAHUN Teks Anak Global: Cerpen Cikgu Apek 4.0. Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji. 4.5. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji. Aras 2 i. ii. iii. iv. Menjelaskan jenis watak dalam karya. Menjelaskan watak dalam karya. Menjelaskan sifat luaran dan sifat dalaman watak dalam karya. Menerangkan peranan watak dalam karya. Berfokus Analitik Tutorial Berkumpulan Bayangan minda Kerusi panas Main peranan Latihan Percambahan fikiran Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan Teks/petikan Carta Peta minda LPG

Aras 3 iv. Menerangkan cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji. Aras 1 i. ii. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan bilangan suku

Teks Anak Global: Sajak Merdekalah Bahasaku

5.0. Menganalisis bentuk puisi. 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji. 5.2. Membandingkan bentuk pelbagai puisi yang dikaji.

Struktural Analitik Individu Soal jawab Cerakinan Deduktif

28

iii.

kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Aras 2 i. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat. Aras 3 i. Membandingkan bentuk pelbagai jenis puisi yang dikaji.

Keperihatinan Teknologi maklumat dan komunikasi Kemahiran berfikir Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Caya Langkara

6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya. 6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya.

Aras 1 i. Menyatakan definisi latar. ii. Menyatakan jenis latar. iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. iv. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

Berfokus Diskusi Berkumpulan Sumbangsaran Latihan Deduktif Kecerdasan pelbagai Kemahiran berfikir Teks/petikan LPG Peta minda Carta Jadual Gambar

29

4.

Teks Anak Global: Cerpen Aksi Sang Jerut

6.0 . Menghuraikan latar dalam Aras 1 karya prosa. 6.2. Menerangkan latar ii. tempat, latar masa, dan iii. latar masyarakat dalam karya yang dikaji. 6.3. Menghubungkaitkan iv. latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Menyatakan jenis latar. Menyenaraikan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam karya. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam karya.

Teks Anak Global: Sajak Sebuah Pesanan

9.0. Menghasil dan mempersembahkan puisi. 9.1. Menyenarai dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai. 9.2. Mengemukakan idea dalam bentuk lakaran. 9.3. Menulis puisi menggunakan bahasa puitis. 9.4. Menetapkan bentuk puisi.

Aras 1 i. ii. Menentukan tema puisi yang akan dihasilkan. Merajah idea dengan katakata puitis yang berkaitan dengan tema puisi.

Aras 2 i. Mengembangkan kata-kata puitis

Analitik Sosiologikal Membaca teks dan pemahaman Berkumpulan Soal jawab Penerangan Cerpendra Sumbang saran Kajian masa depan Pembelajaran secara kontekstual Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG Analitik Apresiasi/Estetika Menggunakan kemahiran berfikir Individu Simulasi Adaptasi Pembelajaran secara konstruktivisme Teks/petikan Jadual LPG

30

9.5. Memurnikan puisi yang telah dihasilkan. 9.6. Mempersembahkan dan menilai puisi. ii.

menjadi ungkapan dan baris-baris puisi yang lengkap. Menyusun ungkapan dan barisbaris puisi menjadi bait-bait puisi yang lengkap. iii. Menulis puisi dengan menggabungkan imaginasi dan realiti, menyerapkan ilmu bantu, nilai kemanusiaan, dan pengajaran dengan menggunakan gaya bahasa yang tepat dan indah.

Peta minda

31

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Caya Langkara

7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa. 7.1. Menerangkan definisi gaya bahasa. 7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa. 7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji. 7.4. Mengenalpasti ayat pendek dan ayat panjang dalam karya yang dikaji. 7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji.

Aras 1 ii. ii. iii. Menyatakan definisi gaya bahasa. Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.

Aras 2 i. Menyenaraikan contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.

Apresiasi/Estetika Struktural Berkumpulan Membaca teks dan perbincangan Soal jawab Penerangan Induktif Kecerdasan pelbagai Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda LPG Jadual

32

JULAI 1

Novel Dari Lembah ke Puncak

2.0. Menerangkan biodata pengarang prosa yang dikaji. 2.1. Menerangkan butir-butir peribadi pengarang. 2.2. Menerangkan latar belakang kepengarangan, sumbangan, dan kejayaan pengarang.

Aras 1 i. ii. iii. Aras 2 i. ii. iii. Aras 3 i. ii. iii. Menjelaskan anugerah yang diterima oleh pengarang. Menyatakan perkembangan terkini pengarang. Menjelaskan keistimewaan pengarang. Menyatakan nama pena pengarang. Menyenaraikan bidang penulisan pengarang. Menyenaraikan sumbangan lain pengarang. Menyatakan nama, tarikh lahir, dan tempat kelahiran pengarang. Menyatakan latar belakang pendidikan dan kerjaya pengarang. Menyenaraikan hasil karya pengarang.

Global Analitik Diskusi Berkumpulan Soal jawab Sumbang saran Latihan Teknologi maklumat dan komunikasi Jadual Peta minda LPG Gambar

33

Teks Anak Global: Drama Dongeng Sang Puteri

3.0. Menjelaskan pemikiran Aras 1 dan persoalan dalam drama. i. 3.1. Menerangkan definisi pemikiran dan persoalan ii. drama. 3.2. Menghuraikan iii. pemikiran dalam drama yang dikaji. iv. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam drama yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan realiti masyarakat 9.0. Menganalisis nilai Aras 2 kemanusiaan dan pengajaran dalam karya i. prosa. 9.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam ii. karya yang dikaji. 9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji. iii. 9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam

Menyatakan definisi pemikiran. Menyatakan definisi persoalan. Mengenalpasti pemikiran dalam drama yang dikaji. Menyenaraikan persoalan dalam drama yang dikaji.

Berfokus Analitik Membaca teks dan pemahaman Menggunakan kemahiran berfikir Soal jawab Sumbang saran Mestamu Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG Berfokus Sosiologikal Mendengar pita rakaman Perbahasan Berkumpulan Percambahan fikiran Induktif Pembelajaran secara kontekstual Teks/petikan Jadual

Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan: Hikayat Caya Langkara

Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas an. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya yang dikaji.

34

karya.

Carta Peta minda LPG Aras 1 i. ii. iii. iv. Aras 2 ii. iii. Menjelaskan tema dalam karya. Menerangkan persoalan dalam karya. Menyatakan definisi tema. Menyatakan definisi persoalan. Mengenalpasti tema dalam karya yang dikaji. Menyenaraikan persoalan dalam karya yang dikaji. Berfokus Analitik Berkumpulan Membaca teks dan pemahaman Diskusi Sumbang saran Induktif Bedah karya Kemahiran berfikir Kajian masa depan Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG

2.

Novel Dari Lembah ke Puncak

3.0.Menghuraikan tema dan persoalan dalam karya prosa. 3.1. Menerangkan definisi tema dan persoalan. 3.2. Menghuraikan tema dalam karya yang dikaji. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam karya yang dikaji. 3.4. Menghubungkait kan antara persoalan dengan tema dalam karya yang dikaji. 4.0.

Teks Anak Global: Drama Dongeng Sang Puteri

Menganalisis watak dan Aras 1 perwatakan dalam drama. 4.2. Menerangkan jenis ii. watak dalam drama. 4.3. Menghuraikan iii. perwatakan luaran dan dalaman watak dalam iv. drama. 4.4. Membandingkan watakwatak dalam drama. v.

Struktural Global Menyatakan jenis watak Membaca teks dan dalam drama. perbincangan Mengenalpasti watak dalam Diskusi drama yang dikaji. Kelas Menyenaraikan sifat luaran Teater pembaca watak dalam drama yang Lakonan dikaji. Kemahiran berfikir Menyenaraikan sifat Kecerdasan pelbagai dalaman watak dalam Teks/petikan drama yang dikaji. Carta

35

vi.

Menyatakan peranan watak dalam drama yang dikaji.

Jadual LPG Peta minda Struktural Analitik Soal jawab Membaca teks dan syarahan guru Penerangan Latihan Dekon Kemahiran belajar cara belajar ICT Teks/petikan LPG Jadual Peta minda

Teks Anak Global: Sajak Di Atas Peterana Bangsa

7.0. Menghuraikan nada dalam puisi 7.1. Menerangkan definisi nada. 7.2. Menerangkan jenis nada 7.3. Menghuraikan nada dalam puisi. 7.4. Menghubungkaitkan antara nada dengan tema dalam puisi.

Aras 1 iv. Menyatakan definisi nada. v. Menyenaraikan jenis nada. vi. Mengesan nada dalam puisi. Aras 2 ii. Memberi contoh rangkap puisi yang memperlihatkan nada dalam puisi.

3.

Novel Dari Lembah ke Puncak

4.0.

Menganalisis watak dan perwatakan dalam karya prosa. 4.2. Menerangkan jenis watak dalam karya yang dikaji. 4.3. Menganalisis perwatakan luaran dan dalaman watak dalam karya yang dikaji. 4.4. Membandingkan watak-watak dalam karya yang dikaji.

Aras 1 ii. iii. iv. v.

Analitik Struktural Menyatakan jenis watak Berkumpulan dalam karya yang Percambahan fikiran dikaji. Perbandingan Mengenalpasti watak Kerusi panas dalam karya yang Kemahiran belajar cara dikaji. belajar Menyenaraikan sifat Kemahiran berfikir luaran watak dalam Teks/petikan karya yang dikaji. Peta minda Menyenaraikan sifat Gambar dalaman watak dalam Carta

36

4.5.

Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji.

vi.

karya yang dikaji. LPG Menyatakan peranan Peta Minda watak dalam karya yang dikaji.

Aras 3 i. ii. iii. iv. Menjelaskan sikap dan perasaan watak dalam karya yang dikaji. Menyatakan persamaan dan perbezaan watak dalam karya yang dikaji. Menghuraikan peranan watak dalam karya yang dikaji. Menerangkan cara pengarang menggambarkan watak dan perwatakan dalam karya yang dikaji.

Teks Anak Global: Drama Dongeng Sang Puteri

5.0. Menghuraikan plot dalam drama 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam drama yang dikaji. 5.5. Menerangkan definisi prolog, babak, adegan, episod dan epilog. 5.7. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji.

Aras 2

Struktural Analitik i. Menjelaskan prolog, babak, Berkumpulan adegan, episod, dan epilog Membaca teks dan dalam drama yang dikaji. perbincangan iii. Menjelaskan definisi imbas Teater pembaca kembali, imbas muka, Kerusi panas suspens dan kejutan. Simulasi Aras 3 Kemahiran berfikir ii. Menghuraikan teknik imbas Kecerdasan pelbagai kembali, imbas muka, Teks/petikan suspens, dan kejutan dalam Carta

37

iii. Teks Anak Global: Sajak Negeriku Merdeka 4.0. Menghuraikan tema dan persoalan dalam puisi. 4.2. Menghuraikan tema dalam puisi yang dikaji. 4.3. Menghuraikan persoalan dalam puisi yang dikaji. Aras 2 v. vi.

drama yang dikaji. Menghuraikan peranan teknik plot dalam drama yang dikaji. Menjelaskan tema dalam puisi yang dikaji. Menerangkan persoalan dalam puisi yang dikaji.

Jadual Peta minda LPG Berfokus Membaca teks dan pemahaman Soal jawab Kelas Pentomin Bayangan minda Percambahan fikiran Kemahiran belajar cara belajar Pembelajaran secara kontekstual Peta minda LPG Teks Carta Jadual Analitik Global Kelas Berkumpulan Deduktif Percambahan fikiran Kerusi panas Main peranan Kajian masa depan Kemahiran berfikir Teks

4.

Novel Dari Lembah ke Puncak

5.0.Menghuraikan plot dalam Aras 2 karya prosa. 5.2. Menerangkan jenis plot v. Melengkapkan rajah binaan dalam karya yan dikaji. plot berdasarkan peristiwa dalam karya yang dikaji. 5.3. Menjelaskan binaan plot dalam karya yang dikaji.

38

Teks Anak Global: Drama Dongeng Sang Puteri

6.0.Menghuraikan latar dalam drama

Aras 1 i. Menyatakan definisi latar. ii. Menyatakan jenis latar. iii. Menyenaraikan latar masa, latar tempat dan latar masyarakat dalam drama. iv. Menyatakan perkaitan latar dengan peristiwa dalam drama.

6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dalam drama. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam drama yang dikaji. 6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam drama yang dikaji. Teks Anak Global: 8.0. Menghuraikan nilai Aras 2 kemanusiaan dan Sajak Lelah Tetapi Indah pengajaran dalam puisi. iv. 8.1.Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan v. pengajaran. 8.2. Menghuraikan nilai kemanusiaan dan vi. pengajaran dalam puisi. 8.3.Menghubungkaitkan antara nilai

LPG Carta Jadual Peta minda Struktural Global Diskusi Berkumpulan Sumbangsaran Latihan Deduktif Kecerdasan pelbagai Kemahiran berfikir Teks/petikan LPG Peta minda Carta Jadual Gambar

Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam puisi.. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam puisi. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam puisi.

Berfokus Analitik Kelas Soal jawab Membaca teks dan pemahaman Penerangan Percambahan fikiran Sumbang saran Kemahiran belajar cara belajar.

39

kemanusiaan dengan pengajaran dalam puisi. OGOS 1. Novel Dari Lembah ke Puncak 5.4. Menghuraikan teknik plot dalam karya yang dikaji. 5.5. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji. v. 5.0.Menghuraikan plot dalam karya prosa. Aras 2 iv. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu dialog, monolog, dan monolog dalaman dalam karya yang dikaji. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik dialog, monolog dan monolog dalaman.

Aras 3 i. Mengenalpasti teknik dalam plot iaitu imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan. ii. Menyenaraikan peristiwa dalam karya yang mempunyai teknik imbas kembali, imbas muka, suspens, dan kejutan. iii. Menghuraikan peranan teknik plot dalam karya yang dikaji.

Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda Analitik Global Kelas Berkumpulan Deduktif Percambahan fikiran Kerusi panas Main peranan Kajian masa depan Kemahiran berfikir Teks LPG Carta Jadual Peta minda

40

Teks Anak Global: Drama Dongeng Sang Puteri

7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam drama. 7.1. Menerangkan definisi gaya bahasa. 7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa. 7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam drama yang dikaji. 7.4. Mengenalpasti ayat pendek dan ayat panjang dalam drama yang dikaji. 7.5. Menganalisis aspek unsur bahasa dalam drama yang dikaji.

Aras 1 iii. Menyatakan definisi gaya bahasa. ii. Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa. iii. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi. Aras 2 vii. Menyenaraikan contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam drama yang dikaji.

Apresiasi/Estetika Struktural Berkumpulan Membaca teks dan perbincangan Soal jawab Penerangan Induktif Kecerdasan pelbagai Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda LPG Jadual

41

Teks Anak Global: Sajak Kita Berdua adalah Gambar

5.0. Menganalisis bentuk puisi. 5.1. Menghuraikan bentuk puisi yang dikaji. 5.2. Membandingkan bentuk berbagai puisi yang dikaji.

Aras 1 iv. v. vi. Aras 2 i. Menentukan bentuk puisi sama ada bebas atau terikat. Menyatakan bilangan rangkap dan baris dalam puisi yang dikaji. Menyatakan bilangan suku kata dan perkataan dalam baris puisi yang dikaji. Menyatakan rima akhir puisi yang dikaji.

Struktural Analitik Individu Soal jawab Cerakinan Deduktif Keperihatinan Teknologi maklumat dan komunikasi Kemahiran berfikir Teks/petikan Jadual Carta Peta minda LPG

2.

Novel Dari Lembah ke Puncak

6.0.Menghuraikan latar dalam karya prosa. 6.1. Menerangkan definisi latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat. 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam karya. 6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa

Aras 1

Berfokus Diskusi i. Menyatakan definisi latar. Berkumpulan ii. Menyatakan jenis latar. Sumbangsaran iii. Menyenaraikan latar masa, Latihan latar tempat dan latar Deduktif masyarakat. Kecerdasan pelbagai iv. Menyatakan perkaitan latar Kemahiran berfikir dengan peristiwa dalam karya. Teks/petikan LPG Peta minda Carta Jadual

42

dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam karya. Teks Anak Global: Drama Dongeng Sang Puteri 8.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama. 8.1. Aras 1 iii.

Gambar

Sajak

Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 8.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji. 8.3. Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji. 8.4. Menghubungkait kan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji. 9.0. Menghasil dan mempersembahkan puisi. 9.1. Menyenarai dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai. 9.2. Mengemukakan idea dalam bentuk lakaran. 9.3. Menulis puisi menggunakan bahasa

Aras 2 v.

vi.

Berfokus Analitik Menyatakan definisi Membaca dan nilai kemanusiaan dan melakonkan adegan pengajaran. Berkumpulan Diskusi Bayangan minda Bercerita Mengenalpasti nilai Kemahiran berfikir kemanusiaan dalam Kecerdasan pelbagai drama beserta alasan. Teks/petikan Carta Menjelaskan pengajaran Peta minda berdasarkan contoh LPG dalam drama yang Jadual dikaji. Teks

Aras 1 iii. iv. Menentukan tema puisi yang akan dihasilkan. Merajah idea dengan katakata puitis yang berkaitan dengan tema puisi.

Analitik Apresiasi/Estetika Menggunakan kemahiran berfikir Individu Simulasi Adaptasi Pembelajaran secara konstruktivisme

43

puitis. 9.4. Menetapkan bentuk puisi. 9.5. Memurnikan puisi yang telah dihasilkan. 9.6. Mempersembahkan dan menilai puisi. Aras 2 iii. Mengembangkan kata-kata puitis menjadi ungkapan dan baris-baris puisi yang lengkap.

Teks/petikan Jadual LPG Peta minda

3. 4.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

SEPTEMBER CUTI KEDUA 1. 2. Mengulangkaji soalan peperiksaan Percubaan SPM Mengulangkaji soalan peperiksaan Percubaan SPM Novel Dari Lembah ke Puncak 7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa. 7.2. Menerangkan Aras 1 iv. Apresiasi/Estetika Struktural Menyatakan definisi gaya Berkumpulan

3.

4.

44

definisi gaya bahasa. 7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa. 7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji. 7.4. Mengenalpasti ayat pendek dan ayat panjang dalam karya yang dikaji. 7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji.

v.

bahasa. Memberikan maksud dan menyenaraikan aspek gaya bahasa. Menyenaraikan contoh kata ganda, sinkof, pengulangan, simile dan personafikasi.

iii.

Aras 2 viii. Menyenaraikan contoh personafikasi, hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji.

Membaca teks dan perbincangan Soal jawab Penerangan Induktif Kecerdasan pelbagai Kemahiran berfikir Teks/petikan Carta Peta minda LPG Jadual

Drama

9.0.

Menghasilkan skrip dan mempersembahkan drama 9.1. Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai. 9.2. Mengembangkan idea dalam bentuk lisan dan lakaran.

Aras 1 i. Menceritakan semula peristiwa berdasarkan pembacaan, tontonan, pengalaman dan maklumat. Merajahkan peristiwa dan idea berdasarkan sumber yang pelbagai. Mengemukakan watak dan

ii. iii.

Global Struktural Mengalami dan menghayati Mendengar pita rakaman Penerangan Soal jawab Berkumpulan Bayangan minda

45

9.3.

Menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita. iv.

perwatakan berdasarkan sumber yang pelbagai.

9.4.

Menyesuaikan prolog, babak, adegan, episod dan epilog dengan jalan cerita. 9.5. Menulis skrip drama. Novel Dari Lembah ke Puncak 8.0. Menghuraikan sudut pandangan dalam prosa. 8.1. Menerangkan definisi sudut pandangan. 8.2. Menyenaraikan jenis sudut pandangan. 8.3. Menghuraikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

v. vi.

Mengisahkan urutan peristiwa berdasarkan sumber yang pelbagai. Mengenalpasti latar berdasarkan sumber yang pelbagai. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan sumber yang pelbagai. v. vi. Menyatakan definisi sudut pandangan. Mengemukakan jenis sudut pandangan.

Tangga cerita Lakonan Percambahan fikiran Kemahiran berfikir ICT Teks Petikan rakaman Gambar Carta Jadual LPG

Aras 1

vii.

Menyatakan definisi sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas.

Struktural Global Membaca dan melakonkan adegan Berkumpulan Soal jawab Penerangan Cerakinan Percambahan fikiran Menggunakan lembaran kerja Pembelajaran secara konstruktivisme Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Carta Peta minda LPG

46

viii.

Mengenalpasti sudut pandangan dalam karya yang dikaji.

LPG Gambar rajah

Aras 2 iii. Menjelaskan ciri sudut pandangan orang pertama, sudut pandangan orang ketiga serba tahu dan sudut pandangan orang ketiga terbatas. Membuktikan jenis sudut pandangan dalam karya yang dikaji. Berfokus Analitik Membaca teks dan pemahaman Menggunakan kemahiran berfikir Soal jawab Sumbang saran Mestamu Kajian masa depan Kecerdasan pelbagai Teks/petikan Jadual Carta Peta minda

iv.

OKTOBER 1.

Teks Anak Global: Drama Menggapai Pelangi

3.0. Menjelaskan pemikiran Aras 1 dan persoalan dalam drama. v. 3.1. Menerangkan definisi pemikiran dan persoalan vi. drama. 3.2. Menghuraikan vii. pemikiran dalam drama yang dikaji. viii. 3.3. Menghuraikan persoalan dalam drama yang dikaji. 3.4. Menghubungkaitkan antara pemikiran dan persoalan dalam drama yang dikaji dengan

Menyatakan definisi pemikiran. Menyatakan definisi persoalan. Mengenalpasti pemikiran dalam drama yang dikaji. Menyenaraikan persoalan dalam drama yang dikaji.

47

realiti masyarakat

LPG

Novel Dari Lembah ke Puncak

9.0. Menganalisis Aras 1 nilai kemanusiaan dan i. pengajaran dalam karya prosa. 9.1.Menerangkan definisi ii. nilai kemanusiaan dan pengajaran. 9.2. Menjelaskan nilai iii. kemanusiaan dalam karya yang dikaji. 9.3. Menjelaskan pengajaran dalam karya yang dikaji.

Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam karya yang dikaji. Memadankan pengajaran dengan peristiwa dalam karya yang dikaji.

Berfokus Analitik Diskusi Soal jawab Percambahan fikiran Deduktif Cerakinan Teknologi maklumat dan komunikasi Teks/petikan Carta Jadual LPG Peta minda

9.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam karya.

Aras 2 i. ii. iii. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam karya beserta alas an. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam karya yang dikaji. Membandingkan nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam karya

48

yang dikaji.

Teks Anak Global: Drama Menggapai Pelangi

4.0.

Menganalisis watak dan Aras 1 perwatakan dalam drama. 4.2. Menerangkan jenis ii. watak dalam drama. 4.3. Menghuraikan iii. perwatakan luaran dan dalaman watak dalam drama. iv. 4.4. Membandingkan watakwatak dalam drama. v.

vi.

Global Struktural Menyatakan jenis Membaca teks dan watak dalam drama. perbincangan Mengenalpasti Diskusi watak dalam drama Teater pembaca yang dikaji. Lakonan Menyenaraikan sifat Kerusi panas luaran watak dalam Kemahiran berfikir drama yang dikaji. Pembelajaran secara Menyenaraikan sifat kontekstual dalaman watak Teks/petikan dalam drama yang Carta dikaji. Jadual Menyatakan LPG peranan watak Peta minda dalam drama yang dikaji. Global Struktural Mengalami dan menghayati Mendengar pita rakaman Penerangan Soal jawab Berkumpulan

2.

Novel

10.0. Menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif 10.1. Menyenaraikan dan memilih idea daripada sumber yang pelbagai. 10.2. Mengemukakan idea dalam bentuk lisan

Aras 1 i. Menceritakan semula peristiwa berdasarkan pembacaan, tontonan, pengalaman dan maklumat. Merajahkan peristiwa dan idea berdasarkan

ii.

49

dan lakaran. 10.3. Menyusun dan memilih peristiwa yang sesuai dengan jalan cerita. 10.4. Menulis cerita dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

iii.

iv. v. vi.

sumber yang pelbagai. Mengemukakan watak dan perwatakan berdasarkan sumber yang pelbagai. Mengisahkan urutan peristiwa berdasarkan sumber yang pelbagai. Mengenalpasti latar berdasarkan sumber yang pelbagai. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dan pengajaran berdasarkan sumber yang pelbagai.

Bayangan minda Tangga cerita Lakonan Percambahan fikiran Kemahiran berfikir ICT Teks Petikan rakaman Gambar Carta Jadual LPG

Teks Anak Global: Drama Menggapai Pelangi

6.0. Menghuraikan latar dalam drama 6.2. Menerangkan latar tempat, latar masa dan latar masyarakat dalam drama. 6.3. Menghubungkaitkan latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat dengan peristiwa dalam drama.

Aras 2 i. ii. Menghuraikan latar dalam drama. Menjelaskan latar yang paling ketara dalam drama.

Struktural Global Berkumpulan Diskusi Menggunakan kemahiran berfikir Perbandingan Lakonan Percambahan fikiran Teknologi maklumat dan komunikasi Teks/petikan Carta Jadual LPG Peta minda

50

Teks Anak Global: Drama Menggapai Pelangi

7.0. Menganalisis gaya bahasa dalam karya prosa. 7.3. Menerangkan definisi gaya bahasa. 7.2. Menghuraikan aspek gaya bahasa. 7.3. Menerangkan diksi, dialek, bahasa asing, bahasa arkaik, bahasa istana, dan peribahasa dalam karya yang dikaji. 7.4. Mengenalpasti ayat pendek dan ayat panjang dalam karya yang dikaji. 7.5. Menganalisis unsur bahasa dalam karya yang dikaji. 8.0. Menganalisis nilai kemanusiaan dan pengajaran dalam drama. 8.1. Menerangkan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. 8.2. Menjelaskan nilai kemanusiaan dalam

Aras 1 vi. ii. iii.

Aras 2 ix.

Struktural Global Menyatakan definisi gaya Membaca teks dan bahasa. pemahaman Memberikan maksud Mendengar pita dan menyenaraikan rakaman aspek gaya bahasa. Soal jawab Menyenaraikan contoh Penerangan kata ganda, sinkof, Mestamu pengulangan, simile Kemahiran belajar cara dan personafikasi. belajar Teks Pita rakaman Menyenaraikan contoh LPG personafikasi, Peta minda hiperbola, inversi, paradoks dan perlambangan dalam karya yang dikaji. Berfokus Membaca teks dan perbincangan Soal jawab Teater pembaca Kerusi panas Main peranan Pembelajaran secara

3.

Teks Anak Global: Drama Menggapai Pelangi

Aras 1 i. ii. Menyatakan definisi nilai kemanusiaan dan pengajaran. Mengenalpasti nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.

51

drama yang dikaji. 8.3. Menjelaskan pengajaran dalam drama yang dikaji. 8.4. Menghubungkaitkan antara nilai kemanusiaan dengan pengajaran dalam drama yang dikaji.

iii.

Memadankan pengajaran dengan peristiwa dalam drama yang dikaji.

Aras 2 i. ii. iii. Menyenaraikan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji. Menjelaskan pengajaran berdasarkan contoh dalam drama yang dikaji. Membina pengajaran berdasarkan nilai kemanusiaan dalam drama yang dikaji.

kontekstual Kajian masa depan Teks/petikan Carta Jadual LPG Peta minda

Mengulangkaji Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan Mengulangkaji Teks Seuntai Kasih Secebis Harapan 4. Mengulangkaji Novel Mengulangkaji Novel Mengulangkaji Teks Madu Ilmu

Puisi Tradisional: Pantun Syair Puisi Tradisional: Gurindam Seloka Jeriji Kasih Jeriji Kasih Cerpen

52

NOVEMBER 1.

Mengulangkaji Teks Madu Ilmu Mengulangkaji Teks Madu Ilmu Mengulangkaji Teks Madu Ilmu

Cerpen

Sajak Sajak Drama Drama

2.

Mengulangkaji Teks Madu Ilmu Mengulangkaji Teks Madu Ilmu Membincangkan soalan dan skema jawapan peperiksaan SPM tahun lepas Cuti Akhir Tahun Persekolahan Cuti Akhir Tahun Persekolahan Cuti Akhir Tahun Persekolahan

3 4 DISEMBER

53

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful