FAKTOR-FAKTOR KEKUATAN DAN KELEMAHAN ORGANISASI.

Kejayaan sesuatu organisasi itu sangat bergantung dengan berbagai faktor, antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan Media Prima ini adalah sikap kerjasama di kalangan kakitangan Media Prima. Walaupun Media Prima sebuah organisasi yang besar namun disebabkan sikap toleransi yang ada pada kakitangan syarikat ini menjadikan Media Prima lebih kukuh dan semakin maju. Begitu juga semasa dalam tempoh rakaman kesemua krew-krew rakaman memberikan kerjasama dalam menjayakan rakaman bagi rancangan Sirah Nabi, Kalamullah al-Hidayah, al-Kuliah dan sebagainya. Tanpa kerjasama daripada mereka rakaman dan siaran langsung bagi rancangan ini tidak dapat dijalankan. Pengurusan yang cekap juga merupakan kekuatan bagi kejayaan dalam menyiapkan rakaman dalam tempoh waktu yang di tetapkan. Tindakan penerbit dalam melaksanakan tugasan dengan sistematik untuk berurusan sengan pihak-pihak lain seperti Jabatan yang menguruskan krew-krew kamera, audio,

Kejuruteraan (engineering department)

lighting begitu juga dengan Jabatan Perkhidmatan Kreatif (Creative service department) yang bertaggungjawab terhadap montaj, set rakaman dan lain-lain. Sekiranya pengurusan tidak cekap maka penerbit akan mengalami kesulitan dalam menyiapakn sesebuah rancangan. Selain itu, sikap berfikiran terbuka dan kehadapan menjadikan sesuatu produksi dalam bahagian Pengisian Islam dapat mencari idea-idea kreatif dalam menghasilkan sesuatu rancangan. Sikap ini dapat dilihat jelas dalam diri penerbit terutamanya. Mereka akan sentiasa berusaha menyelesaikan masalah secara rasional dan teratur. Faktor organisasi yang kukuh juga menjadi salah satu kekuatan bagi bahagian Pengisian Islam kerana terletak di bawah Primeworks Studios yang merupakan sebuah anak syarikat di bawah Media Prima sebuah syarikat media terbesar di Malaysia. Oleh kerana pengaruh Media Prima yang kuat ia memudahkan lagi kerja-kerja pelaksanaan sesuatu

Hal ini telah menyebabkan bebrapa slot rakaman lewat di tamatkan dan sehinggakan terpaksa menangguhkannya. . Faktor prasarana yang lengkap juga turut menyumbang kepada kejayaan bagi sesbuah rakaman. pihak Media Prima kurang memberikan bajet kewangan yang besar kepada program-program agama bebrnding dengan program hiburan yang lain. Ini kerana tanpa peralatan yang lengkap suatu produksi itu tidak dapat dilakukan dengan sempura dan akan sentiasa mendatangkan masalah dalam setiap penerbitan yang hendak dihasilkan. Oleh yang demikian. Dalam hal ini. Jelaslah bahawa faktor luaran dan dalaman memainkan peranan yang amat penting dalam kejayaan sesuatu organisasi. Faktot yang paling memberi kesan ke Media Prima adalah kekurangan kakitangan terutamanya di Jabatan Kejuruteraan. Begitu juga dalam melaksanakan dakwah kita seharusnya mempunyai kesepakatan dan strategi dalam setiap aspek untuk menghasilkan kejayaan dalam apa yang dilakukan. tajaan makanan dan lain-lain. terdapat juga krew-krew yang lewat hadir untuk menjalankan tugas rakaman program-program agama. agar dapat terus maju dan menyebarkan dakwah melalui rancangan agama secara berkesan. Sehinggakan. Bagi bidang produksi pula.produksi.seorang kakitangan perlu melakukan tiga hingga empat tugasan dalam satu hari. seperti tajaan tempat rakaman. terdapat juga faktor kelemahan dalam menjayakan programprogram agama di Media Prima. Selain itu. penerbit terpaksa membuat dua ke tiga rancangan dalam satu masa. antaranya adalah kekurang bajet. Bertentangan dengan itu. pihak pengurusan Media Prima haruslah lebih memberikan perhatian yang tinggi kepada masalah ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful