Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Isi kandungan
Bab 1 Manusia Perlu Bersyukur Bab 2 Rasul Penyampai Wahyu Bab 3 Larangan Mempersendakan Agama Bab 4 Hidayat Milik Allah Bab 5 Akidah Teras Kehidupan Bab 6 Ciri-Ciri Mukmin Berjaya Bab 7 Nasihat Luqman Al-Hakim Bab 8 Makanan Yang Baik Bab 9 Perpaduan Teras Kemajuan Bab 10 Perkara-perkara yang Membatalkan Iman Bab 11 Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan Allah Bab 12 Tuntutan Taubat Bab 13 Lambaian Kaabah Bab 14 Sembelihan Bab 15 Korban Amalan Mulia Bab 16 Akikah Bab 17 Jual Beli dan Sewa Bab 18 Gadaian dan Syarikat Bab 19 Hutang, Insurans Dan Saham Bab 20 Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin Bab 21 Kerajaan Bani Umaiyah Bab 22 Imam Abu Hanifah r.h. Bab 23 Imam Malik r.h. Bab 24 Imam As-Syafie rh Bab 25 Imam Ahmad bin Hanbal rh Bab 26 Imam Al-Bukhari rh Bab 27 Imam Al-Ghazali rh Bab 28 Akal Cahaya Kehidupan Bab 29 Adab Berhias Diri Bab 30 Adab Menjaga Orang Sakit Bab 31 Adab Amar Makruf dan Nahi Mungkar Bab 32 Adab Di Tempat Rekreasi Bab 33 Adab Menjaga Kemudahan Awam Bab 34 Adab Menziarahi Jenazah Bab 35 Zikrullah Pengubat Hati Bab 36 Adab Dengan Rasulullah s.a.w.

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 1

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 Tilawah al-Quran Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 1 Manusia Perlu Bersyukur
1. Manusia Perlu Bersyukur 1.1. Intisari ayat 1.1.1. Allah beri peringatan kepada musyrikin Mekah mengambil iktibar terhadap kaum dahulu yang dibinasakan Allah kerana tidak bersyukur nikmat-Nya, bahkan melakukan kemungkaran dan kekufuran. Mereka menerima azab yang pedih. 1.2. Mensyukuri nikmat Allah 1.2.1. Allah menyediakan pelbagai kemudahan dan nikmat tidak terhingga. 1.2.2. Nikmat kurniaan Allah: 1.2.2.1. iman 1.2.2.2. Islam 1.2.2.3. kesihatan tubuh badan 1.2.2.4. akal fikiran 1.2.3. Cara bersyukur dengan nikmat-Nya Hati Sentiasa ingat Allah Merendah diri terhadap kekuasaan-Nya Lidah Ucap Alhamdulillah Baca al-Quran, zikir, tasbih Anggota badan Guna nikmat ke arah kebaikan 1.3. Kemusnahan kaum ‘Ad, Thamud, Lut 1.3.1. Kaum Ad : Allah beri nikmat tanah subur dan hasil tanaman mewah tetapi mereka kufur dan tolak ajaran Nabi Hus a.s. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan puting beliung memusnahkan diri dan harta 1.3.2. Kaum Tahmud : Allah beri kekayaan dan hidup mewah tetapi mereka angkuh, tidak beriman dan tuduh Nabi Soleh a.s pendusta. Mereka dibinasakan dengan halilintar dan gempa bumi 1.3.3. Kaum Lut : hidup mewah tetapi tolak ajaran Nabi Lut a.s. dan amalkan homaseks. Mereka binasa dengan diterbalikkan negeri mereka 1.4. Manusia sebagai khalifah Allah 1.4.1. tugas manusia sebagai khalifah 1.4.1.1. beribadat kepada-Nya 1.4.1.2. menegakkan agamaa 1.4.1.3. amar makruf nahi mungkar 1.4.1.4. membangun dan mengurus alam dengan baik berdasar syariat 1.5. Pengajaran ayat admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 2

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 1.5.1. Allah binasakan umat terdahulu kerana kufur dan ingkar 1.5.2. manusia mesti bersyukur nikmat Allah 1.5.3. orang tidak brsyukur diazab Allah

www.ketam.pja.my

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 3

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 2 Rasul Penyampai Wahyu
2. Rasul Penyampai Wahyu 2.1. Intisari ayat Nabi Muhammad manusia biasa dilantik dan diutuskan Allah untuk pimpin manusia ke arah kebenaran. Baginda bkn malaikat atau anak Tuhan tetapi manusia biasa yang tidak ada kuasa terhadap khazanah Allah dan juga tidak tahu perkara ghaib. 2.2. Peranan rasul 2.2.1. membetulkan akidah daripada kesesatan kepada beriman kepada Allah 2.2.2. mengajar cara beribadat dengan betul 2.2.3. mendidik manusia berakhlak mulia 2.2.4. memberitahu tentang perkara ghaib 2.3. Perkara ghaib 2.3.1. prkara ghaib hanya diketahui Allah seperti tarikh kiamat, penentuan rezeki, ajal dan maut seseorang 2.3.2. perkara yang tlh berlaku seperti kisah Nabi dan kemusnahan umat yang menderhaka kepada Allah 2.3.3. perkara yang wujud tetapi tidak dapat dilihat dengan pancaindera seperti malaikat, syaitan, jin, syurga dan neraka 2.3.4. perkara yang akn berlaku seperti kemunculan Nabi Isa a.s., dajjal, Yakjuj dan Makjuj 2.3.5. perkara yang diketahui melalui ilmu dan kajian seperti petroleum, emas, dan jenis tumbuhan yang bleh jadi ubat 2.4. Hikmah kewujudan perkara ghaib 2.4.1. sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah 2.4.2. untuk menggalakkan manusia membuat kajian dan penyelidikan 2.4.3. dapat meningkatkan keimanan kepada Allah 2.4.4. supaya manusia sentiasa fikir kebesaran Allah 2.5. Tugas manusia 2.5.1. mengikut ajaran Nabi s.a.w. untuk dapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat 2.5.2. berusaha dan ikhtiar teroka khazanah Allah sama ada di lautan, daratan, angkasa untuk kepentingan hidup 2.5.3. mencari kurniaan Allah di samping tidak lupa tuntutan kehidupan dunia 2.6. Wahyu Allah 2.6.1. wahyu adlh pengetahuan yang diperoleh seseorang dengan keyakinan bahawa wahyu itu semata-mata daripada Allah melalui perantaraan atau sebaliknya admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 4

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

2.6.2. cara wahyu diturunkan: 2.6.2.1.malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi tanpa disedari 2.6.2.2.malaikat menjelmakan diri sebagai lelaki 2.6.2.3.malaikat menampakkan diri yang sebenar 2.6.2.4.wahyu didengar oleh Rasullulah s.a.w. seperti bunyi loceng dan sebagainya 2.7. Pengajaran ayat 2.7.1. para rasul adlh penyampai wahyu Allah kepada manusia 2.7.2. nabi dan rasul dilantik Allah dalam kalangan manusia 2.7.3. kita hendaklah berfikir berdasarkan wahyu untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 5

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 3 Larangan Mempersendakan Agama
3. Larangan Mempersendakan Agama 3.1. Intisari ayat 3.1.1. terdpt beberapa gol manusia mempermain dan mempersenda agama 3.1.2. mereka tertipu dengan keseronokan dan keindahan hidup dunia dan mengutamakan dunia daripada laksanakan perintah Allah 3.1.3. gol ini akn dapat azab 3.2. Huraian ayat 3.2.1. mempermain/mempersenda meliputi tindakan lisan atau perbuatan yang merendahkan martabat Islam 3.2.2. perbuatan mempersenda agama 3.2.2.1.bangga melanggar perintah Allah 3.2.2.2.hina gol brtaqwa 3.2.2.3.menyanjung maksiat 3.2.2.4.melanggar syariat seperti tidak solat, puasa, bayar zakat 3.2.3. golongan mempersenda agama 3.2.3.1.musyrikin: menyekutukan Allah dan nenentang agama tauhid 3.2.3.2.munafik : menyembunyi kekufuran, menzahirkan keislaman 3.2.3.3.murtad: keluar agama Islam 3.2.3.4.„Asi: melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah 3.2.4. akibat mempersenda agama 3.2.4.1.akidah rosak 3.2.4.2.mendapat balasan azab di akhirat 3.2.4.3.jiwa menjadi resah gelisah 3.2.4.4.segala kebaikan menjadi sia2 3.3. Tuntutan memelihara agama 3.3.1. melaksanakan perintah Allah dan menjahi larangan-Nya 3.3.2. melakukan amal solah dan berakhlak mulia 3.3.3. menentang kemungkaran 3.3.4. melahir nilai keislaman dalam masyarakat 3.4. Akibat tidak memelihara agama 3.4.1. umat Islam mundur dan ketinggalan 3.4.2. Islam dihina dan dipermain oleh pihak lain 3.4.3. maksiat berleluasa 3.4.4. umat Islam tidak dihormati dan disisih 3.5. Harta kekayaan dan pangkat sebagai ujian 3.5.1. harta dan kekayaan kurniaan Allah yang kadang-kadang dijadikan ukuran taraf seseorang admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 6

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

3.5.2. Islam menggalakkan mencari harta kekayaan asalkan harta tersebut halal dan berdasarkan prinsip Islam 3.5.3. umat Islam hendaklah jadikan harta sebagai alat kebahagiaan dunia dan akhirat 3.6. Pengajaran ayat 3.6.1. umat Islam wajib menjaga kesucian agama setiap masa 3.6.2. Islam bukan satu alat kepentingan peribadi 3.6.3. orang yang mempersenda aagama akn dapat azab dan seksaan pedih di akhirat

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 7

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 4 Hidayat Milik Allah
4. Hidayat Milik Allah 4.1. Intisari Ayat 4.1.1. Allah brkuasa beri hidayat kepada siapa yang dikehendaki dengan melapangkn dadanya. Orang yang tidak dapat hidayah berasa sempit dada krna balsan Allah kepada orang yang mendrhaka. 4.2. Hidayat Milik Allah 4.2.1. hidayat adalah cahaya petunjuk Allah ke arh jalan benar dan diredai 4.2.2. sorg yang dapat hidayat berubah tingkah laku dari kufur kepada beriman kepada Allah 4.2.3. contohnya pristiwa Umar Al_khattab 4.2.4. jika dia tidak dikehendaki oleh Allah mnuju jalan yang benar, dia tetap sesat wlw dapat seruan dan ajaran Islam seperti yang berlaku kepada Abu Jahal 4.2.5. kepentingan hidayat: 4.2.5.1. pembimbing kebenaran dan amalan mndaptkan keredaan Allah 4.2.5.2. supaya tindakn yang dilakukn tidak bertentangan dengan ajaran Islam 4.2.5.3.supaya amal ibadat dan kebaikan dapat pahala dan berkat 4.3. Manusia Tidak Berkuasa Beri Hidayat 4.3.1. hanya Allah yang brkuasa beri hidayat. Mnusia kena usaha dptkannya dengan syarat kena benar2 beriman kepada Allah 4.3.2. maksud kelapangan dada adalah cahaya Ilahi yang diletakkan dalam seseorang hingga jd lapang dada 4.3.3. tanda orang memiliki kelapangan dada 4.3.3.1.jiwa cenderung kepada akhirat 4.3.3.2.selalu siap sedia hadapi mati 4.3.3.3.jauhkan diri dari tipu daya dunia 4.3.4. kelebihan dapat hidayat 4.3.4.1.mnikmati kmanisan iman 4.3.4.2.matlamat hidup jelas 4.3.4.3.pegangan akidah dan hidup menepati syariat 4.3.4.4.rajin usaha peroleh kejayaan hidup dunia dan akhirat 4.4. Cara Memperoleh Hidayat 4.4.1. sentiasa zikir ingat kebesaran dan kekuasaan Allah 4.4.2. bertaubat mohon ampun 4.4.3. amal akhlak mulia dan mnjauhi kemungkaran 4.4.4. sentiasa doa mohon hidayat 4.5. Kewajipan Berdakwah admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 8

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

4.5.1. tugas brdakwah tugas seluruh umat 4.5.2. sampaikan dakwah ikut keupayaan 4.5.3. tujuan dakwah 4.5.3.1.memelihara maruah dan kesucian agama 4.5.3.2.menarik orang kafir peluk Islam 4.5.3.3.mncegah kemungkaran dan tegakkan keadilan 4.5.3.4.tingkatkan martabat agama dan umat 4.5.4. berdakwah kena cara betul dan brhikmah supaya tarik minat kafir 4.5.5. dakwah dengan cara ini beri peluang mereka fikir tentang kbenaran Islam 4.6. Kesan Hidayat Allah 4.6.1. merubah seseorang tidak beriman kepada beriman 4.6.2. peningkatan dalam bribadat sama ada fardhu ain atau kifayah 4.6.3. mengamalkan perbuatan baik dan tinggal mungkar 4.6.4. gembira dan tenang jlnkan perintah Allah 4.7. Pengajaran Ayat 4.7.1. hanya Allah yang brkuasa beri hidayat 4.7.2. orang yang dapat hidayat berubah dari tidak beriman kepada beriman 4.7.3. kita hndaklh brdoa pohon hidayah Allah kerna hidayah nikmat terbesar kepada manusia

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 9

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 5 Akidah Teras Kehidupan
5. Akidah Teras Kehidupan 5.1. Intisari Ayat 5.1.1. umat Islam hendaklah tunaikan solat dan ibadat lain sebagai 1 cara untuk mentaati printah Allah 5.1.2. umat Islam hndaklah serahkan segala urusan hidup kepada Allah 5.1.3. setiap mnusia brtggungjwb atas prbuatan yang dilakukannya 5.1.4. Allah akn balas prbuatan tersebut dengan adil di akhirat 5.2. Huraian Ayat 5.2.1. nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung 5.2.2. cara memelihara nikmat iman dan Islam 5.2.2.1. sentiasa berdoa kepada Allah 5.2.2.2.melakukan ibadat semata2 untuk mndapatkan keredaan Allah 5.3. Matlamat Hidup Mukmin 5.3.1. menyerah diri dan menyembuh Allah 5.3.2. bertawakal, serah urusan hidup hanya kepada allah 5.3.3. melaksanakan tgungjwb brlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 5.3.4. berazam untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dan akhirat 5.3.5. menegakkan syiar Islam di muka bumi 5.4. Islam Agama Yang Lurus 5.4.1. risalah para rasul tujuannya sama iaitu bimbing manusia ke jalan yang lurus 5.4.2. semua ajaran Islam menekankan prinsip hidup brteraskan akidah tauhid iaitu hablun minallah wa hablun minannas 5.4.3. hablun minallah ialah hubungan dengan Allah seperti solat, puasa, haji 5.4.4. hablun minannas ialah hubungan baik sesama mnusia seperti jual beli, amalan berjiran, berkomunikasi 5.4.5. Islam agama universal dan sesuai bagi semua bangsa, tidak kira warna kulit dan keturunan 5.5. Tugas Dan Tanggungjwb Manusia Dalam 3 Bidang Utama 5.5.1. setiap orang Islam diberi tggungjwb ikut kmampuan masing-masing 5.5.2. tggungjwb manusia 5.5.2.1.Al-Ibadah 5.5.2.1.1. manusia hndaklah abdikan diri kepada Allah dengan tunai ibadat khusus seperti solat atw ibadat umum seperti mempelajari ilmu admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 10

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

5.5.2.2.Al-Khilafah 5.5.2.2.1. membina kekuasaan di muka bumi untuk jalankan perintah Allah dan mentadbir kerajaan dengan berteraskan pengabdian diri kepada Allah 5.5.2.3.Al-imarah 5.5.2.3.1. bina prasarana dalam pelbagai bidang pembangunan spiritual dan material untuk bentuk negara maju dan makmur 5.5.3. tanggungjwb manusia 5.5.3.1.laksana amar makruf nahi mungkar 5.5.3.2.memelihara dan memulihara alam 5.5.3.3.melaksanakan segala syariat Allah 5.5.3.4.mengadakan pembangunan berlandaskan syariat 5.6. Pengajaran Ayat 5.6.1. hanya Islam agama yang benar dan diredhai Allah 5.6.2. manusia brtggungjwb atas semua perbuatannya di dunia 5.6.3. matlamat hidup orang Islam adalah brteraskan syariat Allah

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 11

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 6 Ciri-Ciri Mukmin Berjaya
6. Ciri-Ciri Mukmin Berjaya 6.1. Intisari Ayat 6.1.1. Allah janjikan kemenangan kepada orang yang tunaikan solat dengan khusyuk, menjauhi daripada perbuatan sia-sia , mengeluarkn zakat, jaga kehormatan diri, bersifat amanah, menepati janji 6.1.2. golongan ini pewaris syurga Firdaus dan kekal di dlmnya untuk selamanya 6.1.3. Islam menyeru umat mencapai kejayaan (aal-Falah) dunia dan akhirat 6.2. Huraian Ayat 6.2.1. ciri-ciri mukmin berjaya 6.2.1.1.beriman kepada Allah 6.2.1.2.solat dengan khusyuk 6.2.1.3.menjauhi perkara keji dan sia-sia 6.2.1.4.keluarkan zakat 6.2.1.5.jaga kehormatan diri 6.2.1.6.tunai amanah dan janji 6.2.1.7.jaga waktu solat 6.3. Khusyuk Dalam Solat 6.3.1. khusuk dalam solat ialah tunduk dan rendah diri dengan tumpukan fikiran, hati dan angota ketika solat semata-mata kerana Allah 6.3.2. cara khusyuk dalam solat 6.3.2.1.mangagungkan kebesaran dan kemuliaan Allah 6.3.2.2.memahami maksud ayat dan lafaz 6.3.2.3.menumpukan pandangan ke tempat sujud 6.3.2.4.tidak bergerak atau berpaling ke kiri dan ke kanan 6.3.2.5.menunaikan solat dengan ikhlas 6.3.2.6.solat dengan tidak tergesa-gesa 6.4. Mengeluarkan Zakat 6.4.1. peranan zakat dalam masyarakat 6.4.1.1.membangunkan ekonomi 6.4.1.2.memberi biasiswa kepada pelajar 6.4.1.3.membantu fakir miskin yang hidup dalam kedaifan 6.4.1.4.memberi latihan kemahiran kepada para penerima zakat 6.5. Menjaga Kehormatan Diri 6.5.1. menjaga kehormatan diri adalah memelihara maruah diri daripada perbuatan yang dilarang Islam 6.5.2. cara jaga maruah diri 6.5.2.1.tutup aurat dengan sempurna admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 12

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

6.5.2.2.jauhi zina dan pergaulan babas 6.5.2.3.hindar diri daripada terlibat dengan perkara keji seperti rasuah, penyelewengan dan penipuan 6.5.2.4.amal akhlak mulia 6.6. Memelihara Amanah Dan Menepati Janji 6.6.1. orang yang mengkhianati janji termasuk dalam golongan munafik 6.6.2. tanda-tanda munafik 6.6.2.1.bercakap bohong 6.6.2.2.mungkir janji 6.6.2.3.pecah amanah 6.6.2.4.melampaui batas ketika bertengkar 6.7. Menjaga Waktu Solat 6.7.1. cara menjaga waktu solat 6.7.1.1.kerjakan solat apabila masuk waktu 6.7.1.2.menjaga segala rukun qalbi (hati), qauli (perkataan) dan fikli (perbuatan) 6.7.1.3.bersungguh-sungguh tunaikan solat 6.8. Pengajaran Ayat 6.8.1. solat hendaklah ditunaikan dengan khusyuk dan ikhlas kerana solat tiang agama 6.8.2. umat Islam hendaklah menjaga maruah dan kehormatan diri setiap masa 6.8.3. menunaikan janji dan amanah merupakan sifat yang mencerminkan peribadi Muslim

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 13

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 7 Nasihat Luqman Al-Hakim
7. Nasihat Luqman Al-Hakim 7.1. Intisari Ayat 7.1.1. Luqman menasihati anaknya supaya bersyukur kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, berbakti kepada kedua ibu bapa, mendirikan solat, melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, tidak bersikap sombong dan bersopan ketika berjln. Segala amalan baik dan jahat akan dibalas di akhirat kelak 7.2. Huraian Ayat 7.2.1. Luqman ialah hamba Allah yang solah lagi bertaqwa 7.2.2. beliau dianugerahkan pengetahuan, kebijaksanaan, kefahaman agama yang mendalam, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi 7.2.3. beliau digelar Al-Hakim kerana kata-kata hikmat beliau. Kisahnya menjadi pengajaran dan teladan kepada manusia 7.2.4. nasihat Luqman kepada anaknya 7.2.4.1.jgn meakukan syirik 7.2.4.2.berbuat baik kepada kedua ibu bapa 7.2.4.3.bersabar terhadap bala bencana 7.2.4.4.jgn bersombong 7.2.4.5.melakukan kebaikan dan cegah kemungkaran 7.2.4.6.menunaikan solat 7.3. Tidak Melakukan Syirik 7.3.1. syirik ialah menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain sama ada dari segi zat, sifat atau perbuatan-Nya 7.3.2. syirik termasuk dosa besar. Orang yang syirik terbatal iman, ibadat tidak diterima dan mendapat balasan neraka 7.3.3. bahagian syirik 7.3.3.1.syirik jali: syirik terang-terangan seperti sembah berhala, sembah pokok dan puja kubur 7.3.3.2.syirik khafi: syirik tersembunyi (tidak nampak) seperti percaya kepada azimat, tangkal, riak dan takbur 7.4. Berbuat Baik Kepada Ibu Bapa 7.4.1. sebab anak perlu berbakti kepada ibu bapa 7.4.1.1.ibu bersusah payah mengandungkan anaknya 7.4.1.2.ibu bapa menjaga anaknya hingga dewasa dengan penuh kasih sayang 7.4.1.3.bapa cari nafkah untuk anak 7.4.1.4.sanggup bersusah payah demi kebaikan anak 7.4.2. contoh beradab dengan ibu bapa 7.4.2.1.merendahkan suara ketika bercakap dengan mereka admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 14

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

7.4.2.2.dengar nasihat mereka 7.4.2.3.mematuhi perintah mereka yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam 7.4.2.4.sentiasa menggembirakan mereka 7.4.3. orang yang buat baik kepada ibu bapa akan dapat balasan baik di dunia dan di akhirat manakala orang derhaka akan dapat azab di akhirat 7.5. Menunaikan Kebaikan 7.5.1. setiap mukmin bertanggungjawab menyeru orang lain kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran 7.5.2. bersyukur dan berterima kasih adalah amalan mulia dan kita hendaklah berterima kasih kepada Allah dan manusia 7.6. Tegahan Bersifat Sombong 7.6.1. Islam perintahkan kita tegur sapa dan tunjuk wajah manis serta lihat muka ketika berbicara dengan orang lain 7.6.2. kita erlu berbicara dengan lembut dan berhemah agar pendengar memahami jelas dan menerima dengan hati terbuka 7.7. Sabar Menghadapi Bencana 7.7.1. kepentingan sabar 7.7.1.1.memperoleh kejayan kerana tidak berputus asa 7.7.1.2.reda hadapi dugaan dan ujian Allah 7.7.1.3.melakukan pekerjaan dengan cermat dan bersungguh-sungguh 7.7.1.4.tidak mudah dihasut syaitan 7.8. Pengajaran Ayat 7.8.1. Allah jadikan kisah Luqman sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia 7.8.2. Islam memberi penghormatan tinggi kepada kedua ibu bapa 7.8.3. umat Islam hendaklah beradab sopan dan berbudi bahasa dalam pergaulan

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 15

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 8 Makanan Yang Baik
8. Makanan Yang Baik 8.1. Intisari Hadis 8.1.1. Allah perintahkan orang beriman makan makanan baik dan halal 8.1.2. orang Islam dilarang makan makanan haram kerana datangkan kesan buruk 8.2. Huraian Hadis 8.2.1. makanan yang sedap dan lazat tidak semestinya halal kerana halalnya sesuatu makanan bergantung kepada cara pemerolehan dan penghasilan 8.2.2. Kebaikan Makanan Halal 8.2.2.1.menjaga kesihatan badan 8.2.2.2.memelihara kewarasan akal 8.2.2.3.mendpt keberkatan dan keredaan Allah 8.2.2.4.mempengaruhi perangai dan tingkah laku seseorang 8.2.3. Ciri-Ciri Makanan Halal 8.2.3.1.tidak memudarat kesihatan dan kewarasan akal 8.2.3.2.disembelih dengan nama Allah 8.2.3.3.diperbuat daripada bahan halal 8.2.3.4.diusahakan oleh orang islam 8.3. Hikmah Pilih Makanan Dan Minuman Yang Baik 8.3.1. menjaga kesihatan badan supaya sentiasa sihat dan cergas 8.3.2. memelihara kewarasan akal 8.3.3. mendapat pahala kerana ikut sunnah 8.3.4. doa termakbul 8.4. Hubungan Makanan, Minuman Dan Pakaian Dengan Ibadat 8.4.1. kita hendaklah prihatin tentukan makanan, minuman dan pakaian agar dan langgar batasan syarak 8.4.2. Islam suruh umat tutup aurat 8.4.3. semua berkai rapat dengan ibadat yang kita lakukan 8.4.4. punca doa sesorg tidak makbul kerana pengambilan makanan dan minuman yang haram serta berpakaian yang tidak tutup aurat 8.5. Rukhsah Makan Dan Minum Yang Haram 8.5.1. Syarat Diharuskan Makan Dan Minum Yang Haram: 8.5.1.1.hanya terdapat makanan dan minuman yang haram 8.5.1.2.makan dan minum sekadar menyelamatkan nyawa 8.5.1.3.makan atau minum bukan untuk kenyang 8.5.2. Hikmah Diharuskan Makan Makanan Haram Ketika Darurat 8.5.2.1.dapat jaga nyawa sebagai sesuatu yang berharga admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 16

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

8.5.2.2.memberi kelonggaran kepada umat Islam untuk menyelamatkan nyawa ketika darurat 8.5.2.3.bukti Islam tidak membebankan bahkan memudahkan umat 8.6. Pengajaran Hadis 8.6.1. umat Islam mestilah prihatin terhadap pengambilan makanan, minuman dan cara berpakaian seharian supaya tidak langgar hukum Allah 8.6.2. Allah tidak terima doa hamba-Nya yang ambil dan minum yang haram 8.6.3. kita wajib pakai pakaian yang bersih, sesuai dan tutup aurat 8.6.4. orang Islam wajib memelihara diri dan keluarganya daripada terjerumus ke lembah kebinasaan

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 17

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 9 Perpaduan Teras Kemajuan
9. Perpaduan Teras Kemajuan 9.1. Intisari Hadis 9.1.1. umat Islam dilarang bersikap yang membawa kepada perpecahan seperti hasad dengki, menipu, benci-membenci, berpaling muka dan berjual beli atas jualan orang lain 9.2. Huraian Hadis 9.2.1. Antara Sikap Mazmumah 9.2.1.1.dengki (Al-Hasad) 9.2.1.2.menipu (An-Najasyu) 9.2.1.3.benci-membenci (Al-Ghadab) 9.2.1.4.berpaling muka 9.2.1.5.jual beli atas jualan orang lain 9.2.2. Sebab Larangan Dalam Hadis 9.2.2.1.bagi mewujudkan suasana muhibah, kasih syang dan harmoni dalam masyarakat 9.2.2.2.untuk semai ikatan persaudaraan yang kuat dan kukuh dalam umat Islam 9.2.2.3.bagi menghalang perpecahan dalam masyarakat 9.3. Dengki 9.3.1. dengki ialah perasaan kurang senang atau gelisah melihat kelebihan yang ada pada orang lain dan berharap kelebihan itu hilang padanya 9.3.2. Keburukan Dengki 9.3.2.1.menghilangkan amal kebajikan yang dilakukan 9.3.2.2.menimbulkan pergaduhan 9.3.2.3.menyebabkan jiwa dan perasaan seseorang tidak tenteram 9.4. Menipu 9.4.1. perbuatan sama ada melalui tutur kata aatu tingkah laku berkaitan dengan muamalat yang dijalankan secara tidak jujur seperti pembeli menawarkan harga yang tinggi pada sesuatu barang sedangkan dia tidak mahu beli 9.4.2. perbuatan menipu bertujuan menyusahkan orang lain 9.5. Benci-Membenci Dan Berpaling Muka 9.5.1. perasaan marah atau tidak menyenangi orang lain 9.5.2. lahir dari sikap sombong dan angkuh 9.5.3. orang yang bersifat ini sering gelisah, tidak tenteram dan marah kepada orang lain 9.6. Jual Beli Di Atas Jualan Orang Lain admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 18

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

9.6.1. membatalkan jualan atau pembelian orang lain untuk kepentingan diri 9.6.2. perbuatan ini menyebabkan timbul perasaan marah di kalangan penjal dan pembeli yang terlibat 9.6.3. Jual Beli Atas Jualan Orang Lain Dalam Beberapa Situasi 9.6.3.1.penjual menawarkan kepada pembeli harga yang lebih murah atau barang yang lebih baik sedangkan pembeli sedang berurusan dengan penjual yang lain 9.6.3.2.pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi kepada penjual sedangkan ketika itu penjual sedang berurusan dengan pembeli lain 9.7. Perpaduan Teras Kejayaan 9.7.1. Langkah2 Memupuk Ke Arah Perpaduan 9.7.1.1.memupuk kasih sayang antara anggota masyarakat 9.7.1.2.amal sikap tolong-menolong dan saling bekerjasama 9.7.1.3.memelihara hak orang lain dengan menghormati maruah dan budaya mereka 9.7.1.4.saling ziarah-menziarahi 9.7.2. Ciri-Ciri Perpaduan Dalam Islam 9.7.2.1.berteras keimanan kepada Allah 9.7.2.2.pengamalan akhlak yang mulia 9.7.2.3.bertujuan ke arah kebaikan bersama 9.8. Pengajaran Hadis 9.8.1. semua umat Islam adalah bersaudara 9.8.2. perpaduan sangat penting untuk kemajuan dan kestabilan negara 9.8.3. kita hendaklah menjauhi perasaan hasad kerana hal ini boleh memecahbelah umat Islam

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 19

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 10 Perkara-perkara yang Membatalkan Iman
10. Perkara-Perkara Yang Membatalkan Iman 10.1. Pengertian Iman 10.1.1. iman dari segi bahasa bererti percaya. Menurut istilah ahli sunnah wal jamaah ialah membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota 10.1.2. Kepentingan Dan Keperluan Iman Dalam Kehidupan 10.1.2.1. membentuk keperibadian Muslim sejati 10.1.2.2. berani tegakkan kebenaran 10.1.2.3. sabar dan reda menghadapi rintangan dan dugaan 10.1.2.4. pencetus semangat jihad 10.2. Perkara Yang Membatalkan Iman 10.2.1. syirik 10.2.2. kufur 10.2.3. riddah 10.2.4. khurafat 10.2.5. sihir 10.2.6. nifak 10.3. Syirik 10.3.1. syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan-Nya 10.3.2. syirik boleh berlaku melalui pemujaan, penyembahan atau permintaan kepada sesuatu selain dari Allah 10.3.3. bahagian syirik 10.3.3.1. syirik jali: perlakuan syirik terang-terangan seperti sembah berhala, bulan dan sebagainya 10.3.3.2. syirik khafi: tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat atau syirik secara sembunyi seperti percaya kepada tangkal, riak, ujub, takbur 10.4. Kufur 10.4.1. kufur bererti tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. 10.4.2. orang yang melakukannya adalah kafir 10.4.3. Bahagian Kufur 10.4.3.1. kufur hakikat: ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa Rasulullah. Contoh: tidak mengakui adanya balasan di akhirat, tolak hukum yang ada dalam al-Quran dan menyatakan solat membuang masa

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 20

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

10.4.3.2. kufur nikmat: mengingkari pencipta atau Allah sebagai pemberi nikmat kepada maknusia dan makhluk ciptaan-Nya seperti guna nikmat ke jalan maksiat, tidak keluarkan zakat/sedekah dan sebagainya 10.4.4. Faktor2 Kufur 10.4.4.1. pegangan agama lemah 10.4.4.2. terpengaruh dengan hawa nafsu tg ingin keseronokan dan kebebasan 10.4.4.3. terlalu mengejar kesenangan dunia hingga ketepikan agama 10.4.4.4. kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan perbuatan kufur untuk memenuhi keperluan hidup 10.5. Riddah 10.5.1. riddah bererti berpaling atau keluar daripada agama Islam. Orang yang keluar agama Islam dihukum murtad 10.5.2. Murtad Boleh Berlaku Dalam 3 Perkara: 10.5.2.1. iktikad (hati): berniat hendak keluar Islam 10.5.2.2. perkataan: mengisytihar keluar Islam 10.5.2.3. perbuatan: menganut agama selain Islam 10.5.3. Faktor Riddah: 10.5.3.1. lemah pegangan agama 10.5.3.2. jahil tentang akidah dan hukum-hakam Islam 10.5.3.3. terpengaruh dengan tawaran kebendaan 10.5.3.4. tidak bimbingan memahami Islam 10.5.4. Kesan Riddah 10.5.4.1. perkahwinan terbatal 10.5.4.2. haram menerima harta pusaka daripada waris beragama Islam 10.5.4.3. hartanya haram dipusakai oleh ahli waris beragama Islam 10.5.4.4. menjadi penghuni neraka selama-lamanya 10.5.5. Cara Menangani Orang Murtad 10.5.5.1. memberi nasihat supaya bertaubat dan kembali kepada Islam 10.5.5.2. memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan muallaf 10.5.5.3. melaksanakan hukum hudud (bunuh) 10.5.6. Hikmah Hukuman Bunuh Kepada Orang Murtad 10.5.6.1. memberi amaran bahawa Islam tidak boleh dipermainkan 10.5.6.2. menghindar masyarakat Islam daripada huru-hara dan berpecahbelah 10.5.6.3. menghalang perbuatan yang mencemarkan kesucian Islam dan perkara-perkara yang memburukkannya 10.6. Khurafat 10.6.1. khurafat ialah kepercayaan karut yang bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam 10.6.2. Contoh Perbuatan Khurafat 10.6.2.1. mempercayai azimat atau tangkal boleh memberi kesan kepada pemakainya admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 21

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

10.6.2.2. membuang anjak bagi menghalau hantu 10.6.2.3. mempercayai suara burung hantu boleh membawa tuah atau sial 10.6.2.4. mempercayai kubur yang dianggap keramat 10.6.3. Faktor Khurafat Masih Berterusan 10.6.3.1. iman kurang matap terhadap Allah 10.6.3.2. terpengaruh dengan masyarakat yang biasa amalkan khurafat 10.6.3.3. ambil langkah mudah cepat kaya 10.6.3.4. wujud tempat pemujaan khurafat 10.6.4. Cara Mengatasi Khurafat 10.6.4.1. menggiatkan usaha dakwah dan majlis ilmu 10.6.4.2. mengenakan hukuman berat terhadap pihak yang terlibat 10.6.4.3. memberi kesedaran tentang keburukan khurafat 10.6.4.4. mengawasi dan menghapuskan tempat yang dianggap keramat 10.6.5. Kesan Buruk Khurafat 10.6.5.1. menyebabkan syirik dan terbatal iman 10.6.5.2. membazir masa, tenaga, harta 10.6.5.3. masyarakat mundur dengan khayalan sia-sia 10.6.5.4. menyekat akal berfikir logik dan sistematik 10.7. Sihir 10.7.1. sihir ialah ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus pertolongan makhluk ghaib iaitu dengan bantuan jin dan syaitan 10.7.2. sihir bertujuan memudarat dan mengelirukan manusia 10.7.3. Akibat Sihir 10.7.3.1. merosakkan akidah dan membatalkan iman 10.7.3.2. memecah belah masyarakat dan menimbulkan fitnah 10.7.3.3. pengamal sihir takbur dan berani berlaku zalim 10.7.3.4. membazir wang, masa, tenaga

melalui

10.8. Nifak 10.8.1. nifak bererti berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah 10.8.2. orang yang melakukannya digelar munafik 10.8.3. Ciri-Ciri Munafik 10.8.3.1. bercakap bohong 10.8.3.2. khianat apabila diberi amanah 10.8.3.3. mungkir janji 10.8.3.4. melampaui batas apabila bertengkar 10.8.4. Akibat Buruk Munafik 10.8.4.1. menghilangkan sikap percaya-mempercayai 10.8.4.2. melemahkan perpaduan masyarakat 10.8.4.3. menghancurkan kekuatan umat Islam 10.8.4.4. menghalang usaha pembangunan masyarakat Islam

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 22

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 11 Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan Allah
11. Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan Allah 11.1. Dosa-dosa besar

11.1.1. Pengertian Dosa 11.1.1.1. Dosa ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah S.W.T. dan meninggalkan suruhan-Nya. 11.1.1.2. Orang yang akil baligh yang melanggar hukum Allah digelar „Asi. 11.1.1.3. Dua Jenis Dosa: 11.1.1.3.1. Dosa besar:kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan di akhirat seperti minum arak, berzina, membunuh 11.1.1.3.2. dosa kecil: kesalahan yang tidak diberikan peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat seperti bercakap yang sia-sia 11.1.1.4. Faktor Manusia Melakukan Dosa 11.1.1.4.1. terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat 11.1.1.4.2. ingin kehidupan bebas tanpa batasan agama 11.1.1.4.3. angkuh dan saombong kerana harta dan pangkat yang dimiliki 11.1.1.4.4. memandang ringan dengan peringatan azab di akhirat 11.1.2. Dosa-Dosa Besar Yang Mesti Dihindari 11.1.2.1. Menghina Dan Menderhaka Ibu Bapa 11.1.2.1.1. Antara Perbuatan Menderhaka Kepada Ibu Bapa 11.1.2.1.1.1. melawan percakapan mereka 11.1.2.1.1.2. meniggikan suara ketika bercakap 11.1.2.1.1.3. tidak dengar nasihat dan teguran mereka 11.1.2.1.1.4. melayan mereka dengan kasar 11.1.2.2. Menipu Dan Berbohong 11.1.2.2.1. menipu ialah melakukan helah untuk kepentingan diri sendiri dan memudaratkan orang lain 11.1.2.2.2. berbohong ialah tidak jujur atau memalsukan sesuatu maklumat 11.1.2.2.3. menipu boleh terjadi melalui kata-kata dan perbuatan seperti memalsukan dokumen 11.1.2.3. Mencuri Dan Merompak 11.1.2.3.1. mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin. Hukuman hududnya dipotong tangan

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 23

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

11.1.2.3.2. merompak ialah mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin 11.1.2.3.3. Kesan Perbuatan Mencuri Dan Merompak 11.1.2.3.3.1. masyarakat hidup tidak aman dan tenteram 11.1.2.3.3.2. dipandang hina oleh orang 11.1.2.3.3.3. dipulau dan disisihkan masyarakat 11.1.2.3.3.4. timbul pergaduhan dan permusuhan 11.1.2.3.3.5. negara tidak aman dan tenteram 11.1.2.4. Riba 11.1.2.4.1. riba ialah faedah, lebihan atau pertambahan bayaran dalam proses pertukaran barang, wang, hutang-piutang dan sebagainya 11.1.2.4.2. Jenis2 Riba 11.1.2.4.2.1. riba Al-fadl: pertambahan berlaku kerana pertukaran barang yang sama jenis seperti pertukaran beras dengan beras 11.1.2.4.2.2. riba an-nasiah: pertambahan yang berlaku kerana menangguhkan tempoh bayaran 11.1.2.4.3. Hikmah Pengharaman Riba 11.1.2.4.3.1. membanteras kezaliman dan penindasan sesama manusia 11.1.2.4.3.2. mewujudkan kestabilan ekonomi 11.1.2.4.3.3. melahirkan sikap bantu-membantu dan tolong menolong 11.1.2.4.3.4. mencegah sifat pentingkan diri sendiri 11.1.2.5. Makan Harta Anak Yatim 11.1.2.5.1. anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh 11.1.2.5.2. menjaga harta anak yatim adalah amanah dari Allah 11.1.2.5.3. Sebab Dilarang Makan Harta Anak Yatim 11.1.2.5.3.1. anak yatim akan kehilangan punca pendapatan apabila dewasa 11.1.2.5.3.2. mengelakkan anak yatim hidup terbiar kerana tiada harta 11.1.2.5.3.3. mengelakkan berlakunya permusuhan yang memeutuskan silaturahim 11.1.2.5.3.4. mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris harta 11.1.2.6. Lari Dari Medan Perang 11.1.2.6.1. perang jihad ialah peperangan antara orang Islam dengan kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam 11.1.2.6.2. setiap rakyat yang baligh dan berakalserta berkeupayaan menyertai jihad wajib mempertahankan kesucian Islam 11.1.2.6.3. orang yang lari dari medan perang adalah berdosa besar 11.1.2.6.4. Akibat Lari Dari Medan Perang admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 24

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 11.1.2.6.4.1. 11.1.2.6.4.2. 11.1.2.6.4.3. 11.1.2.6.4.4. dipandang hina umat Islam ditindas balasan neraka merendah martabat agama dan umat

www.ketam.pja.my

11.1.2.7. Mengumpat Dan Memfitnah 11.1.2.7.1. mengumpat bererti mengata atau menceritakan keburukan seseorang semasa ketiadaannya dan boleh menimbulkan kemarahan apabila dia mendengarnya 11.1.2.7.2. memfitnah ialah melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti 11.1.2.7.3. Sebab Mengumpat Dan Memfitnah 11.1.2.7.3.1. ingin lihat orang menderita dan susah 11.1.2.7.3.2. tidak mahu mengakui kelebihan orang 11.1.2.7.3.3. takut persaingan hidup 11.1.2.7.3.4. sikap buruk sangka terhadap orang 11.1.2.7.4. Akibat Mengumpat Dan Memfitnah 11.1.2.7.4.1. dibenci dan dipandang hina 11.1.2.7.4.2. berlaku pergaduhan dan permusuhan 11.1.2.7.4.3. masyarakat Islam mundur 11.1.2.7.4.4. hidup menderita dunia dan akhirat 11.1.2.7.5. Cara Mengatasinya 11.1.2.7.5.1. menyemai kasih sayang sesama Islam 11.1.2.7.5.2. reda dengan ketentuan Allah 11.1.2.7.5.3. sentiasa muhasabah diri 11.1.2.7.5.4. meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan beramal soleh 11.2. Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kehancuran Umat

11.2.1. Minum Arak Dan Menagih Dadah 11.2.1.1. arak ialah minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada buah yang diperam 11.2.1.2. Faktor Minum Arak 11.2.1.2.1. arak mudah didapati 11.2.1.2.2. terpengaruh dengan rakan yang liar 11.2.1.2.3. tiada penguatkuasaan undang-undang 11.2.1.3. dadah pula ialah sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikir seseorang 11.2.1.4. hukuman hudud terhadap peminum arak ialah disebat 40X 11.2.1.5. Hikmah Pengharaman Arak Dan Dadah 11.2.1.5.1. menjaga kewarasan akal fikiran 11.2.1.5.2. elak berlaku pergaduhan dan permusuhan 11.2.1.5.3. kekalkan kesihatan fizikal dan mental 11.2.1.5.4. mengelak penyakit berbahaya seperti AIDS dan sebagainya 11.2.1.6. Langkah Pencegahan admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 25

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

11.2.1.6.1. menagmbil tindakan undang-undang terhadap pihak terlibat 11.2.1.6.2. iba bapa hendaklah prihatin dengan kehidupan anak-anak 11.2.1.6.3. kempen tentang bahaya arak dan dadah 11.2.1.6.4. amal gaya hidup sihat dengan adakan aktiviti kemasyarakatan, riadah dan sebagainya 11.2.1.7. Kesan Minum Arak Dan Menagih Dadah 11.2.1.7.1. Terhadap Individu 11.2.1.7.1.1. membazir wang, masa, harta 11.2.1.7.1.2. menjatuhkan maruah diri dan keluarga 11.2.1.7.1.3. terdedah kepada jenayah 11.2.1.7.1.4. lalai daripada mengingati allah 11.2.1.7.2. Terhadap Negara Dan Masyarakat 11.2.1.7.2.1. menjadi mundur dan tidak tenteram 11.2.1.7.2.2. banyak wang negara dihabiskan bagi sediakan pusat pemulihan 11.2.1.7.2.3. hilang tenaga kerja yang boleh membangunkan masyarakat 11.2.1.7.2.4. terdedah kepada penjajahan dan penindasan kuasa asing 11.2.2. Zina 11.2.2.1. zina ialah melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan yang sah 11.2.2.2. Faktor Zina 11.2.2.2.1. kurang pendidikan agama 11.2.2.2.2. pergaulan bebas lelaki dan perempuan 11.2.2.2.3. mengunjungi tempat maksiat 11.2.2.2.4. membaca dan menonton bahan lucah 11.2.2.3. Kesan Zina 11.2.2.3.1. menjatuhkan maruah diri dan keluarga 11.2.2.3.2. mendapat kemurkaan Allah dan mengundang bala 11.2.2.3.3. penyakit berbahaya seperti AIDS, siflis dan sebagainya 11.2.2.3.4. lahir generasi keluarga yang tidak jelas keturunannya 11.2.2.4. Hukuman Penzina 11.2.2.4.1. penzina yang berkahwin dengan cara sah (muhsin) direjam hingga mati 11.2.2.4.2. penzina yang belum berkahwin disebat 100X sebatan 11.2.3. Menuduh Zina (Qazaf) 11.2.3.1. menuduh seseorang yang baik berzina tanpa 4 orang saksi yang adil 11.2.3.2. hukumannya 80X sebatan 11.2.3.3. Syarat Dikenakan Hukuman Kepada Penuduh Zina: 11.2.3.3.1. berakal 11.2.3.3.2. baligh 11.2.3.3.3. atas kemahuan sendiri (tidak dipaksa) admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 26

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4 11.2.3.3.4. mengetahui haramnya qazaf 11.2.3.3.5. bukan bapa atau datuk kepada yang dituduh

www.ketam.pja.my

11.2.4. Liwat Dan Musahaqah 11.2.4.1. liwat ialah hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki (homoseks/gay) 11.2.4.2. musahaqah ialah hubungan antara perempuan dengan perempuan (lesbian) 11.2.4.3. Faktor Berlakunya Liwat Dan Musahaqah 11.2.4.3.1. terpengaruh dengan budaya liar 11.2.4.3.2. membaca dan melihat bahan lucah 11.2.4.3.3. tiada undang-undang tegas 11.2.4.3.4. kurang didikan dan pengetahuan agama 11.2.4.4. Akibat Liwat Dan Musahaqah 11.2.4.4.1. institusi perkahwinan runtuh 11.2.4.4.2. dijangkiti penyakit seperti AIDS dan siflis 11.2.4.4.3. dapat balsan azab di akhirat 11.2.4.4.4. maruah diri, masyarakat, agama tercemar 11.2.5. Membunuh Diri 11.2.5.1. melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri 11.2.5.2. Punca Bunuh Diri 11.2.5.2.1. kecewa dengan rahmat Allah 11.2.5.2.2. anggap bahawa bunuh diri jalan penyelesaian terhadap masalah 11.2.5.2.3. tidak sanggup menghadapi kegagalan hidup 11.2.5.3. Cara Mengatasi Bunuh Diri 11.2.5.3.1. hendaklah yakin dengan rahmat Allah 11.2.5.3.2. berusaha memajukan diri dengan syariat Islam 11.2.5.3.3. memberi pendidikan agama sejak kecil 11.2.5.3.4. mengingati bahawa dunia adalah sementara, akhirat adalah kekal abadi

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 27

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 12 Tuntutan Taubat
12. Tuntutan Taubat 12.1. taubat ertinya kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah-Nya. 12.2. Syarat-syarat Taubat 12.2.1. menyesal terhadap maksiat yang dilakukan 12.2.2. berhenti melakukan perbuatan tersebut dengan segera 12.2.3. berazam tidak akan ulang perbuatan tersebut 12.2.4. memohon maaf jika kesalahan tersebut berkaitan manusia 12.3. Hikmah Taubat 12.3.1. memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah 12.3.2. memberi ketenangan hati kepada Muslim yang bertaubat 12.3.3. mendapat keampuan serta petunjuk Allah

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 28

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 13 Lambaian Kaabah
13. Lambaian Kaabah 13.1. Kewajipan Haji Dan Umrah

13.1.1. Pengertian Haji Dan Umrah 13.1.1.1. haji dari segi bahasa bermaksud mengunjungi tempat yang mulia. 13.1.1.2. dari segi istilah syarak haji bermaksud mengunjungi Baitullah Haram di Makkah kerana mengerjakan ibadat tertentu dengan syaratsyarat tertentu 13.1.1.3. umrah dari segi bahasa ialah ziarah 13.1.1.4. umrah dari segi istilah syarak ialah menziarahi Baitullah kerana mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat tertentu 13.1.2. Upah Haji 13.1.2.1. upah haji bermaksud melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain 13.1.2.2. hukumnya harus sekiranya seseorang memenuhi syarat-syarat wajib menunaikan haji tetapi tidak dapat mengerjakannya kerana sebab-sebab tertentu 13.1.2.3. Sebab Diharus Upah Haji 13.1.2.3.1. meninggal dunia 13.1.2.3.2. tidak berkeupayaan fizikal seperti uzur, terlalu tua dan sakit yang tiada harapan untuk sembuh 13.1.2.4. Hikmah Upah Haji 13.1.2.4.1. memberi peluang kepada orang sakit atau orang tua yang terlalu uzur menyempurnakan haji 13.1.2.4.2. anak atau ahli keluarga dapat berbakti kepada ibu bapa atau saudara maranya 13.1.2.4.3. orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya 13.1.3. Hikmah Haji 13.1.3.1. Terhadap Individu 13.1.3.1.1. menghapuskan dosa-dosa kecil 13.1.3.1.2. membersihkan jiwa dari maksiat 13.1.3.1.3. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 13.1.3.1.4. malatih diri bersifat sabar 13.1.3.2. Terhadap Masyarakat 13.1.3.2.1. dapat saling berkenalan sesama umat Islam 13.1.3.2.2. membantu mempertingkat ekonomi umat Islam 13.1.3.2.3. menjalinkan silaturahim dan membentuk perpaduan di kalangan umat admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 29

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

13.1.3.2.4. menyatukan umat tanpa kira bangsa dari seluruh dunia 13.2. Cara Menyempurnakan Ibadat Haji Dan Umrah

13.2.1. Syarat-Syarat Haji 13.2.1.1. Syarat-Syarat Mewajibkan Haji 13.2.1.1.1. Islam 13.2.1.1.2. baligh 13.2.1.1.3. berakal 13.2.1.1.4. berkuasa 13.2.1.1.5. merdeka 13.2.1.2. Maksud Berkuasa (Istita’ah) 13.2.1.2.1. sihat tubuh badan 13.2.1.2.2. cukup perbelanjaan pergi dan balik 13.2.1.2.3. mempunyai nafkah yang mencukupi untuk tanggungan yang ditinggalkan 13.2.1.2.4. mempunyai kenderaan pergi balik 13.2.1.2.5. terjamin keselamatan pergi balik 13.2.1.2.6. ada kesempatan masa 13.2.1.2.7. mendapat izin daripada suami bagi isteri dan ditemani 2 orang mahram 13.2.2. Rukun Haji 13.2.2.1. rukun haji ialah amalan yang mesti dilakukan dalam haji, jika tertinggal, haji tidak sah dan wajib diulang pada masa akan datang 13.2.2.2. Rukun-Rukun Haji 13.2.2.2.1. Niat Ihram: niat haji di miqat setelah memakai ihram 13.2.2.2.2. Wukuf Di Padang Arafah: berada di Padang Arafah walaupun hanya sekejap antara gelincir matahari 9 Zulhijah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijah 13.2.2.2.3. Tawaf: mengelilingi Kaabah 7X dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadat kepada Allah. 13.2.2.2.3.1. Jenis Tawaf 13.2.2.2.3.1.1. Tawaf Qudum: tawaf selamat datang. Sunat kepada yang baru sampai 13.2.2.2.3.1.2. Tawah Ifadah: tawaf rukun yang wajib kepada jemaah haji 13.2.2.2.3.1.3. Tawaf Wadak: tawaf selamat tinggal. Sunat dilakukan oleh jemaah haji yang hendak meninggalkan Makkah 13.2.2.2.3.1.4. Tawaf Sunat: tawaf yang boleh dilakukan bila-bila masa 13.2.2.2.3.2. Syarat-Syarat Tawaf 13.2.2.2.3.2.1. tutup aurat 13.2.2.2.3.2.2. suci dari hadas besar 13.2.2.2.3.2.3. 7X, dimulakan di penjuru hajarul aswad admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 30

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

13.2.2.2.3.2.4. menjadikan Baitullah di sebelah kiri 13.2.2.2.3.2.5. dilakukan di dalam Masjidil Haram 13.2.2.2.4. Sai: berjalan berulang alik dari bukit Safa ke Marwah 7X selepas tawaf 13.2.2.2.4.1. Syarat-Syarat Sai 13.2.2.2.4.1.1. dimulakan dari Safa dan disudahi di Marwah 13.2.2.2.4.1.2. dilakukan 7X dengan yakin 13.2.2.2.4.1.3. dilakukan selepas tawaf rukun 13.2.2.2.4.1.4. dilakukan dengan perjalanan biasa, bukan menonggeng kepala atau melintang 13.2.2.2.4.1.5. niat sai ketika di Bukit Safa 13.2.2.2.5. Bercukur: bercukur atau bergunting rambut sekurangkurangnya 3 helai rambut 13.2.2.2.6. Tertib: melakukan rukun-rukun ikut susunan 13.2.3. Hikmah Rukun Haji 13.2.3.1. Niat 13.2.3.1.1. dapat tumpukan sepenuh perhatian kepada Allah 13.2.3.2. Wukuf 13.2.3.2.1. mengingati semula peristiwa pertemuan Nabi Adam dengan Hawa 13.2.3.2.2. menimbulkan keinsafan bahawa semua manusia sama di sisi Allah 13.2.3.2.3. mengngatkan kita pada perhimpunan agung di Padang Mahsyar 13.2.3.3. Tawaf 13.2.3.3.1. memantapkan keimanan kepada Allah dan menumpukan perhatian terhadap keagungan-Nya 13.2.3.4. Sai 13.2.3.4.1. mendidik manusia supaya tabah dan cekal dalam melakukan sesuatu pekerjaan 13.2.3.4.2. mengambil iktibar peristiwa Siti Hajar cari air untuk anaknya 13.2.3.5. Bercukur 13.2.3.5.1. sebagai simbol membersihkan diri daripada segala sifat tercela 13.2.3.5.2. menghapuskan dosa 13.2.3.6. Tertib 13.2.3.6.1. mendidik umat berdisiplin dalam setiap pekerjaan 13.3. Wajib Haji Dan Umrah 13.3.1. Wajib Haji 13.3.1.1. Wajib haji ialah amalan yang wajib dilakukan oleh jemaah haji. Jika tertinggal salah satu, haji tetap sah tetapi dikenakan dam/denda 13.3.1.2. perkara wajib haji 13.3.1.2.1. Berniat Di Mikat 13.3.1.2.1.1. Mikat ialah sempadan tempat atau masa yang ditentukan untuk berniat ihram atau umrah 13.3.1.2.1.1.1. Mikat terbahagi kepada 2 admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 31

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

13.3.1.2.1.1.1.1. Mikat Zamani: sempadan masa bagi jemaah haji memulakan niat ihram. Mikat ini bermula dari bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar kedua pada hari ke10 bulan Zulhijah 13.3.1.2.1.1.1.2. Mikat Makani: sempadan tempat bagi jemaah haji memulakan niat 13.3.1.2.2. Bermalam Di Muzdalifah 13.3.1.2.2.1. Muzdalifah ialah tempat antara Arafah dengan Mina. Jemaah haji mesti berada di Muzdalifah selepas separuh mlm ke10 Zulhijah 13.3.1.2.3. Melontar Jamratul Aqabah 13.3.1.2.3.1. waktu melontar ialah selepas tengah mlm pada 10 Zulhijah dan berlanjutan sehingga terbenam matahari 13 Zulhijah 13.3.1.2.4. Bermalam Di Mina 13.3.1.2.4.1. bermalam di Mina pada hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijah 13.3.1.2.5. Melontar Ketiga-3 Jamrah 13.3.1.2.5.1. melontar di Jamratul Ula, Jamratul wusta dan jamratul Aqabah guna 7 biji anak batu setiap jamrah 13.3.1.2.6. Meninggalkan Perkara-Perkara Yang Dilarang Semasa Ihram 13.3.2. Sunat Haji 13.3.2.1. mandi sunat ketika hendak niat ihram 13.3.2.2. solat 2 rakaat sebelum niat ihram 13.3.2.3. memakai pakaian ihram berwarna putih 13.3.2.4. memotong kuku 13.3.2.5. memperbanyak ucapan talbiah 13.3.2.6. bermalam di Mina pada malam hari 13.3.2.7. berturut-turut 7 pusingan tawaf 13.3.2.8. memperbanyak bacaan tahmid, zikir dan doa 13.3.2.9. keluar ke tempat sai melalui pintu Safa 13.3.3. Perkara Yang Dilarang Ketika Ihram 13.3.3.1. memakai pakaian berjahit bagi lelaki 13.3.3.2. memakai wangi-wangian 13.3.3.3. memotong kuku 13.3.3.4. memotong rambut atau menghilangkan bulu pada anggota badan 13.3.3.5. menutup kepala bagi lelaki 13.3.3.6. menutup muka dan 2 tapak tangan bagi wanita 13.3.3.7. memakai minyak rambut 13.3.3.8. bernikah atau menikahkan 13.3.4. Hikmah Larangan Haji 13.3.4.1. manusia adalah sama sahaja di sisi Allah admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 32

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

13.3.4.2. menguji keimanan dan kesabaran manusia dalam melakukan ibadat kepada Allah 13.3.4.3. jemaah haji dapat memberikan tumpuan dan perhatian kepada ibadat yang dilakukan 13.3.4.4. jemaah haji dapat melupakan perkara dunia semasa beribadat 13.3.4.5. melatih umat Islam supaya lebih berdisiplin 13.4. Cara Mengerjakan Haji Dan Jenis Dam 13.4.1. Cara Mengerjakan Haji Cara Pengertian Kebaikan Haji ifrad Mengerjakan haji dan umrah  cara yang lebih afdal secara berasingan sama ada umrah  tidak dikenakan dam dahulu atau haji dahulu, kemudian  jemaah haji mengambil masa yang umrah panjang untuk mengerjakan haji Mengerjakan umrah dahulu pada  boleh meninggalkan ihram umrah Haji bulan haji diikuti dengan  dikenakan dam tamattuk mengerjakan haji  jemaah haji ada kelapangan dan keselesaan Haji qiran Mengerjakan haji dan umrah  mengambil masa singkat secara serentak  dikenakan dam  memberi kemudahan dan kesenangan kepada jemaah haji 13.4.2. Dam 13.4.2.1. dam dari segi bahasa ialah darah. Dari segi ibadat haji ialah denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang melakukan perkara-perkara berikut: 13.4.2.1.1. melakukan kesalahan semasa mengerjakan haji atau umrah 13.4.2.1.2. meninggalkan perkara wajib haji atau umrah 13.4.2.1.3. melakukan perkara yang dilarang semasa ihram 13.4.2.2. Jenis-Jenis Dam 13.4.2.2.1. Tertib: dam dibayar ikut susunan 13.4.2.2.2. Takdil: dam dibayar ikut nilai harga dam 13.4.2.2.3. Takdir: dam dibayar ikut kadar yang ditentukan ikut kemampuan 13.4.2.2.4. Takhyir: dibolehkan memilih mana-mana jenis dam yang ditetapkan oleh syarak 13.4.2.3. Kesalahan Dan Jenis Dam Jenis dam Kesalahan Dam Tertib dan  bersetubuh sebelum tahalul  sembelih seekor unta, jika tidak takdil awal bagi haji mampu  dikepung atau ditahan  sembelih seekor lembu, jika tidak sebelum masuk Makkah mampu setelah niat ihram  sembelih 7 ekor kambing, jika tidak mampu admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 33

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4      Tertib dan  takdir       

www.ketam.pja.my membeli makanan dengan nilai seekor unta, jika tidak mampu berpuasa ikut jumlah bilangan cupak makanan nilai seekor unta, jika tidak mampu menyembelih seekor kambing, jika tidak mampu membeli makanan yang sama nilainya, jika tidak mampu berpuasa ikut jumlah bilangan cupak makanan yang dibeli dengan nilai seekor kambing menyembelih seekor kambing, jika tidak mampu berpuasa 10 hari iaitu 3 hari di Makkah dan 7 hari setelah kembali ke tanah air sembelih binatang yang sama dengan binatang yang diburu memberi sedekah makanan mengikut nilai binatang yang disembelih berpuasa ikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan nilai binatang sembelihan boleh pilih: menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada enam orang fakir miskin dengan 2 cupak seseorang atau berpuasa 3 hari

Takhyir dan takdil

melakukan haji tamattuk dan haji qiran tidak wukuf di Arafah tidak melakukan perkara wajib haji tidak melakukan tawaf Widak memburu dan mengusir binatang buruan memotong, menebang, atau mencabut pokok di tanah haram yang tumbuh sendiri

  

Takhyir dan takdir

mencabut mana-mana bulu  atau memotong rambut   memotong kuku   memakai pakaian yang dilarang semasa ihram  memakai minyak rambut   memakai bau-bauan  melakukan perkara yang mendorong kepada persetubuhan  bersetubuh kali kedua  bersetubuh selepas tahalul pertama 13.4.2.4. Hikmah Dam 13.4.2.4.1. jemaah haji dapat menunaikan haji dengan teratur 13.4.2.4.2. bersungguh-sungguh-sungguh menumpukan perhatian semasa ibadat haji 13.4.2.4.3. sentiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadat haji 13.4.2.4.4. manusia bertanggungjawab atas kesalahannya Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

admin@pja.my

Muka surat | 34

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 14 Sembelihan
14. Sembelihan 14.1. Pengertian Sembelihan 14.1.1. menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan merih dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah 14.1.2. sembelihan wajib dengan tujuan dimakan dagingnya 14.2. Rukun Sembelihan 14.2.1. Penyembelih 14.2.1.1. Islam 14.2.1.2. tidak dalam ihram haji atau umrah 14.2.2. Binatang Yang Disembelih 14.2.2.1. halal dimakan 14.2.2.2. mati dengan sekali sembelihan ( putus urat halkum dan urat merih) 14.2.3. Alat Sembelihan 14.2.3.1. benda yang tajam kecuali gigi, tulang, kuku, rambut, tali 14.2.4. bagi orang Islam yang berada di negeri ahli kitab, mereka diharuskan makan daging sembelihan ahli kitab 14.3. Syarat Sah Sembelihan 14.3.1. niat sembelih kerana Allah 14.3.2. memutuskan urat halkum dan urat merih 14.3.3. menggunakan alat-alat sembelihan tajam selain tulang, gigi, rambut 14.3.4. menyembelih binatang yang halal dimakan dan masih hidup 14.3.5. binatang yang disembelih mati dengan sekali sembelihan 14.3.6. disembelih orang Islam atau ahli kitab 14.3.7. tidak dilakukan semasa berada dalam ihram haji atau umrah 14.4. Perkara-Perkara Sunat Sembelihan 14.4.1. menyebut nama Allah 14.4.2. menggunakan alat sembelihan yang tajam 14.4.3. melakukan sembelihan di siang hari 14.4.4. memutuskan kedua-dua urat yang terletak di kiri dan di kanan leher supaya lebih cepat mati 14.4.5. menghadapkan binatang ke arah kiblat dengan membaringkannya ke sebelah ke sebelah rusuk kiri 14.5. Perkara-Perkara Makruh Sembelihan 14.5.1. alat sembelihan yang tumpul 14.5.2. menampakkan alat sembelihan kepada kepada binatang sembelihan 14.5.3. melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang hendak disembelih 14.5.4. tidak menghadap kiblat admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 35

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

14.5.5. tidak membaca basmalah 14.5.6. mematahkan leher binatang sembelihan sebelum nyawanya hilang 14.6. Hikmah Sembelihan 14.6.1. boleh mematikan binatang dengan cara cepat dan selamat 14.6.2. memastikan daging yang dimakan bersih dan bermutu 14.6.3. sembelihan dengan nama Allah untuk memelihara akidah 14.6.4. membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram 14.6.5. dapat mengeluarkan semua darah binatang dengan cepat dan membersihkan daging daripada darah yang mengalir bagi menghindari penyakit

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 36

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 15 Korban Amalan Mulia
15. Korban Amalan Mulia 15.1. Pengertian Korban 15.1.1. menyembelih binatang ternakan (Al-an‟am) yang dilakukan pada hari Aidiladha atau hari Tasyrik dengan tujuan beribadat kepada Allah 15.1.2. hukumnya sunat muakkad bagi yang mampu dan wajib bagi yang bernazar 15.1.3. waktu menyembelih adalah lepas naik matahari pada pada hari raya korban dan berakhir apabila terbenam matahari pada hari 13 Zulhijah. 15.2. Sunat-Sunat Korban 15.2.1. membaca basmalah atau bertakbir. 15.2.2. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. 15.2.3. Menghadap binatang ke arah kiblat. 15.2.4. memilih binatang yang gemuk. 15.2.5. menyembelih sendiri bagi lelaki 15.3. Syarat-Syarat Sah Korban 15.3.1. mengorbankan binatang yang cukup umur 15.3.2. melakukan sembelihan pada waktu korban 15.3.3. sembelihan oleh orang Islam 15.3.4. mengorbankan binatang yang sihat dan tidak cacat 15.3.5. binatang ternakan halal dimakan 15.4. Binatang Yang Dijadikan Korban 15.4.1. biri2 atau kibas berumur 1 tahun atau lebih 15.4.2. kambing, sapi, lembu, kerbau berumur 2 tahun atau lebih 15.4.3. unta berumur 5 tahun atau lebih 15.5. Pengagihan Daging Korban 15.5.1. daging hendaklah dibahagikan kepada orang Islam terutamanya fakir miskin setempat 15.5.2. sebahagiannya boleh dimakan oleh orang yang berkorban 15.5.3. daging korban haram diberikan pada orang kafir 15.5.4. Cara Pengagihan Daging Korban Yang Sebaik-Baiknya: 15.5.4.1. 1/3 disedekah kepada fakir miskin 15.5.4.2. 1/3 untuk orang ramai 15.5.4.3. 1/3 dimakan oleh orang yang berkorban 15.6. Hikmah Berkorban 15.6.1. mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail 15.6.2. menimbulkan rasa kesyukuran atas nikmat Allah 15.6.3. memupuk perasaan muhibbah dan silaturahim 15.6.4. fakir miskin berpeluang bersama-sama menikmati daging korban admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 37

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 16 Akikah
16. Akikah 16.1. Pengertian Akikah 16.1.1. menyembelih binatang ternakan yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang lahir sebagai tanda kesyukuran kepada Allah 16.1.2. hukumnya sunat muakkad dan wajib jika bernazar 16.1.3. Sebaik-Baik Akikah: 16.1.3.1. 2 ekor kambing untuk bayi lelaki 16.1.3.2. 1 ekor kambing untuk bayi perempuan 16.1.4. akikah afdal dilakukan pada hari ke 7 tapi boleh dikemudiankan asalkan belum baligh. Jika sudah baligh boleh melakukan akikah untuk diri sendiri 16.2. Syarat-Syarat Akikah 16.2.1. niat akikah ketika menyembelih 16.2.2. menyembelih binatang ternakan yang halal dan tidak cacat 16.2.3. menyembelih binatang yang cukup umur 16.2.4. memenuhi syarat-syarat sembelihan 16.3. Daging Sembelihan Akikah 16.3.1. tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin 16.3.2. sunat dimasak manis dan dibuat jamuan 16.3.3. sunat tidak mematah-matahkan tulang akikah 16.3.4. mencukur rambut bayi selepas penyembelihan binatang akikah 16.3.5. dilakukan hari ke7 kelahiran bayi 16.4. Hikmah Akikah 16.4.1. tanda kesyukuran kepada Allah atas kurniaan zuriat 16.4.2. mengeratkan silaturahim di kalangan masyarakat 16.4.3. mendekatkan bayi yang baru lahir dengan penghayatan Islam 16.4.4. menghebahkan kepada anggota masyarakat tentang anugerah yang dikurniakan Allah

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 38

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 17 Jual Beli dan Sewa
17. Jual Beli dan Sewa 17.1. Pengertian Jual Beli 17.1.1. jual beli (Al-Bai‟) ialah menukarkan barang dengan barang ikut cara yang tertentu 17.1.2. hukum jual beli adalah harus 17.2. Rukun Jual Beli 17.2.1. Penjual Dan Pembeli 17.2.1.1. mukallaf 17.2.1.2. kemahuan sendiri 17.2.1.3. merdeka 17.2.1.4. bukan golongan yang ditahan hartanya (bankrap) 17.2.1.5. beragama Islam 17.2.2. Barang 17.2.2.1. bersih dan suci 17.2.2.2. berfaedah 17.2.2.3. kepunyaan penjual atau wakilnya 17.2.2.4. tahu jenis, kadar dan sifat barang jualan 17.2.3. Harga 17.2.3.1. bersih 17.2.3.2. milik pembeli 17.2.3.3. tahu jenis mata wang yang digunakan 17.2.4. Ijab Dan Kabul 17.2.4.1. tidak diselangi dengan perbuatan lain 17.2.4.2. bersamaan ijab dan kabul walaupun berlainan lafaz 17.2.4.3. tidak boleh dihadkan masa 17.2.4.4. tidak boleh ditaklikkan 17.3. Jenis-Jenis Jual Beli 17.3.1. Jual Beli Yang Dilarang Dan Tidak Sah 17.3.1.1. haram menjual atau memperdagagangkan benda yang disimpan bagi tujuan maksiat seperti menjual patung berhala, babi, arak dan sebagainya 17.3.1.2. tidak dimiliki dengan sempurna seperti menjual burung2 di udara atau ikan di laut 17.3.1.3. menjual buah yang masih muda dan belum nyata masaknya 17.3.1.4. menjual daging dengan daging 17.3.1.5. menjual suatu barang dengan bersyarat 17.3.2. Jual Beli Yang Dilarang Tetapi Sah 17.3.2.1. membeli barang dengan tujuan menyekat pembelian orang lain daripada membeli barang tersebut admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 39

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

17.3.2.2. membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain walaupun masih dalam tempoh pilihannya 17.3.2.3. menipu semasa menjual sama ada melalui sukatan, timbangan dan sebagainya 17.3.2.4. membeli barang supaya orang lain tidak dapat menjualnya (monopoli) 17.3.2.5. berjual beli barang yang halal tetapi digunakan untuk maksiat 17.4. Sewa 17.4.1. sewa (Al-Ijarah) adalah satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah dari suatu barang yang diterima dengan bayaran yang sesuai mengikut perjanjian yang ditentukan 17.4.2. hukumnya harus 17.4.3. Rukun Sewa 17.4.3.1. Penyewa 17.4.3.1.1. akil baligh 17.4.3.1.2. kemahuan sendiri 17.4.3.1.3. kedua-duanya tidak bersifat membazir 17.4.3.2. Bayaran Sewa 17.4.3.2.1. dengan wang 17.4.3.2.2. wang bayaran dikeahui oleh kedua-dua pihak dari segi kadar, jenis dan sifatnya 17.4.3.3. Manfaat 17.4.3.3.1. berharga 17.4.3.3.2. diketahui kadar dan jangka masa 17.4.3.3.3. dapat diberikan oleh yang mengambil upah 17.4.3.4. Syarat Sah Sewa 17.4.3.4.1. kedua-dua pihak bersetuju mengadakan kontrak sewa 17.4.3.4.2. barang yang diberi sewa dapat memberi manfaat 17.4.3.4.3. manfaat yang tercatat dalam kontrak boleh digunakan 17.4.3.4.4. barang sewaan bukan menjadi kewajipan kepada penyewa seperti menyewakan rumah kepada isteri 17.4.3.5. Tamat Kontrak Sewa 17.4.3.5.1. barang yang disewa hilang, rosak, atau musnah 17.4.3.5.2. batal kontrak 17.4.3.5.3. tamat tempoh 17.4.3.5.4. tidak menepati syarat-syarat kontrak

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 40

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 18 Gadaian dan Syarikat
18. Gadaian dan Syarikat 18.1. Gadaian (Ar-rahn) 18.1.1. gadaian bererti menahan sesuatu. Menurut istilah syarak adalah sesuatu barangan yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman 18.1.2. Rukun Gadaian 18.1.2.1. penggadai 18.1.2.2. pemegang gadai 18.1.2.3. barang yang digadaikan 18.1.2.4. ijab dan kabul 18.1.2.5. barang yang diberikan kepada penggadai 18.1.3. Syarat Sah Gadaian 18.1.3.1. harta yang digadai boleh dijual beli 18.1.3.2. penggadai dan pemegang gadai akil 18.1.3.3. gadaian dengan kerelaan sendiri 18.1.3.4. barang gadaian kepunyaan sendiri 18.1.3.5. tidak boleh merugikan penggadai dan orang yang menerima gadaian 18.1.4. Perkara-Perkara Yang Membatalkan Gadaian 18.1.4.1. barang yang digadai diserah semula kepada pengadai 18.1.4.2. penggadai telah membayar semua hutangnya 18.1.4.3. barang yang digadai terpaksa dijual atas perintah mahkamah 18.1.4.4. pemegang gadai membatalkan gadaian 18.1.4.5. penggadai meninggal dunia 18.1.4.6. barang yang digadai rosak 18.1.4.7. barang yang digadai telah disewa dan disedekahkan kepada orang lain 18.1.5. Hikmah Gadaian 18.1.5.1. memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan 18.1.5.2. memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang 18.1.5.3. peluang kepada umat Islam mengembangkan ekonomi 18.1.5.4. melahirkan sifat kerjasama dan perasaan kasih sayang sesama umat 18.1.6. Perbezaan Antara Gadaian Secara Islam Dengan Gadaian Secara Konvensional Gadaian secara Islam Gadaian secara konvensional  barang gadaian tetap  barang yang digadai akan lupus jika tidak ditebus menjadi hak pemilik asal dalam tempoh bayaran  perlu membayar barang  perlu membayar nilai barang gadaian termasuk dan upah faedah  membantu meringankan  membebankan kerana membayar faedah dan kesusahan terdapat unsur riba dan gharar admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 41

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

18.2. Syarikat (As-syarikah) 18.2.1. syarikat dari segi bahasa ialah bercampur atau berkongsi 18.2.2. dari segi istilah adalah perkongsian terhadap sesuatu yang dilaksanakan antara dua pihak 18.2.3. penubuhan syarikat diharuskan 18.2.4. Rukun Syarikat 18.2.4.1. Ahli Syarikat 18.2.4.1.1. berakal, baligh, merdeka dan dengan kemahuan sendiri 18.2.4.2. Modal 18.2.4.2.1. harta dan kepakaran 18.2.4.3. Lafaz Akad 18.2.4.3.1. mengandung erti izin untuk membelanjakan harta syarikat 18.2.5. Perkara Yang Membatalkan Syarikat 18.2.5.1. salah seorang rakan kongsi membatalkan syarikat 18.2.5.2. kematian salah seorang rakan kongsi 18.2.5.3. salah seorang rakan kongsi murtad 18.2.5.4. hilang kelayakan seperti gila 18.2.5.5. salah seorang rakan kongsi membatalkan penyertaan 18.2.6. Hikmah Syarikat 18.2.6.1. salah satu cara untuk memajukan ekonomi negara 18.2.6.2. dapat mengadakan perniagaan yang lebih besar 18.2.6.3. mengeratkan silaturahim antara ahli syarikat 18.2.6.4. dapat membimbing masyarakat untuk hidup bekerjasama antara satu dengan yang lain

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 42

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 19 Hutang, Insurans Dan Saham
19. Hutang, Insurans Dan Saham 19.1. Hutang (Al-Qaradh) 19.1.1. hutang adalah memberikan sesuatu barang atau manfaatnya kepada seseorang. Barang atau manfaat perlu dikembalikan dengan syarat orang yang berhutang membayar dengan jumlah yang sama 19.1.2. hukum memberi hutang asalnya sunat tetapi menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Membayar hutang adalah wajib 19.1.3. Rukun Berhutang 19.1.3.1. penerima dan pemberi hutang. Kedua-duanya mesti mengadakan saksi atau perjanjian bertulis 19.1.3.2. barang yang diberi hutang adalah milik pemberi hutang sepenuhnya 19.1.3.3. sighah iaitu akad pemberian hutang 19.1.4. Hikmah Diharuskan Berhutang 19.1.4.1. membantu golongan yang susah 19.1.4.2. orang miskin berpeluang membaiki taraf eknomi mereka 19.1.4.3. mengelakkan berlakunya penindasan terhadap golongan miskin 19.1.4.4. mengelakkan sikap malas dan suka meminta-minta 19.2. Insurans (At-Takaful) 19.2.1. insurans bererti faedah yang diperoleh apabila satu kumpulan berikrar untuk menggembleng tenaga serta mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong apabila ditimpa musibah 19.2.2. amalan insurans diharuskan 19.2.3. Jenis-Jenis Insurans 19.2.3.1. insurans hayat atau nyawa: memberi perlindungan risiko ke atas kematian dan hilang upaya 19.2.3.2. insurans am: memberi perlindungan kepada mereka yang menghadapi kerugian pendapatan dan harta 19.2.4. Prinsip2 Insurans 19.2.4.1. tiada unsur ketidakpastian (gharar) pada bayaran sumbangan dan manfaat 19.2.4.2. pemegang polisi saling bekerjasama bagi mengadakan manfaat bersama 19.2.4.3. merupakan satu perjanjian bantu-membantu dalam kalangan pemegang polisi 19.2.4.4. bertujuan memberi keuntungan yang saksama di kalangan ahli 19.2.4.5. menjamin dan melindungi antara satu dengan yang lain daripada kehilangan atau kerugian 19.2.5. Tujuan Diharuskan Insurans 19.2.5.1. mendapatkan segala kemudahan perlindungan berupa manfaat, pampasan, atau ganti rugi apabila berlaku musibah admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 43

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

19.2.5.2. membantu pihak yang ditimpa musibah yang memerlukan sejumlah manfaat keuntungan sebagai pampasan 19.2.5.3. dapat menampung kos pembaikan kenderaan yang rosak apabila terlibat dalam kemalangan 19.3. Saham (As-Sahmu) 19.3.1. saham adalah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan 19.3.2. 3 Sumber Modal Yang Boleh Didapati 19.3.2.1. pemegang saham 19.3.2.2. pinjaman 19.3.2.3. kadar tertentu daripada keuntungan syarikat 19.3.3. pemegang saham adalah pemilik bersama bagi sesuatu syarikat 19.3.4. Antara Syarat-Syarat Saham Yang Diharuskan 19.3.4.1. saham bebas dari unsur riba 19.3.4.2. tiada unsur perjudian atau terlibat dengan perkara haram 19.3.4.3. tidak mempunyai unsur spekulasi 19.3.4.4. saham bukan dari jenis yang dilaburkan dalam akaun simpanan tetap atau simpanan dalam bank konvensional

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 44

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 20 Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin
20. Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin 20.1. Pengenalan Ringkas Khulafa Ar-Rasyidin 20.1.1. khalifah ialah orang yang memegang jawatan sebagai ketua negara Islam 20.1.2. tempoh pemerintahan 29 tahun (11-41 H) 20.1.3. Khulafa Ar-Rasyidin ialah gelaran kepada 4 sahabat yang memegang jawatan dalam negara selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. iaitu: 20.1.3.1. khalifah Abu Bakar 20.1.3.2. khalifah Umar Al-khattab 20.1.3.3. khalifah Usman bin Affan 20.1.3.4. khalifah Ali bin Abi Talib 20.2. Khalifah Abu Bakar (11-13H/ 632-634M) 20.2.1. Riwayat Hidup 20.2.1.1. nama sebenar Abdullah bin Abi Quhafah 20.2.1.2. lahir 2 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. 20.2.1.3. keturunan Bani Tamim 20.2.1.4. digelar As-Siddiq kerana mengakui kebenaran Nabi Muhammad s.a.w. dalam peristiwa Israk dan Mikraj 20.2.1.5. orang pertama memeluk Islam 20.2.1.6. seseorang yang jujur, pekerti baik dan perangai yang terpuji 20.2.1.7. wafat 23 jamadilakhir tahun 13 Hijrah dan dimakamkan di Madinah berhampiran dengan makam Rasulullah 20.2.2. Pelantikan Menjadi Khalifah 20.2.2.1. Rasulullah s.a.w. tidak menetapkan seseorang sebagai pengganti selepas kewafatan baginda. Oleh itu, berlaku perselisihan antara golongan Ansar dengan Muhajirin di Saqifah Bani Saidah 20.2.2.2. Abu Bakar mencadangkan Umar Al-Khattab atau Ubaidah sebagai pengganti selepasnya 20.2.2.3. kedua-duanya membantah lalu mereka berjabat tangan dengan Abu Bakar dan terus memberi bai‟ah melantik Abu Bakar sebagai khalifah 20.3. Khalifah Umar Bin Al-Khattab (13-23H/ 634-644M) 20.3.1. Riwayat Hidup 20.3.1.1. nama sebenar Umar bin Al-Khattab bin Naufal 20.3.1.2. lahir 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah s.a.w. 20.3.1.3. berketurunan Bani A‟dy 20.3.1.4. digelar Al-faruk bermaksud “Pemisah antara kebenaran dengan kebatilan” 20.3.1.5. terkenal sebagai seorang yang berani, tegas dan berterus-terang 20.3.1.6. memeluk Islam tahun ke6 selepas kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 45

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

20.3.1.7. wafat akhir bulan Zulhijah tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun setelah memerintah selama lebih kurang 10 tahun 20.3.2. Pelantikan Menjadi Khalifah 20.3.2.1. Umar menjadi khalifah melalui wasiat yang dibuat oleh Abu Bakar bagi mengelakkan perpecahan umat Islam 20.3.2.2. wasiat tersebut ditulis oleh Usman bin Affan 20.3.2.3. pelantikan Umar dipersetujui oleh seluruh umat Islam 20.4. Khalifah Usman Bin Affan 20.4.1. Riwayat Hidup 20.4.1.1. dilahirkan 5 tahun selepas kelahiran Rasulullah 20.4.1.2. berketurunan Bani Umaiyah 20.4.1.3. sejak kecil terkenal dengan peribadi mulia, lemah lembut, hartawan, dermawan dan memiliki semangat jihad yang tinggi 20.4.1.4. digelar Zunnurain kerana mengahwini 2 orang puteri Rasulullah 20.4.1.5. wafat pada 18 Zulhijah tahun 35 Hijrah ketika berumur 80 tahun kerana dibunuh oleh pemberontak 20.4.2. Pelantikan Sebagai Khalifah 20.4.2.1. semasa khalifah Umar sakit, beliau mencadangkan 6 orang sahabat sebagai pengganti beliau iaitu Usman, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas dan Abdul Rahman bin Auf 20.4.2.2. Talhah, Zubair, Saad dan Abdul Rahman menarik diri 20.4.2.3. berdasarkan pendapat para sahabat dan orang ramai, Abdul Rahman bin Auf mengisytiharkan Usman bin Affan sebagai khalifah 20.5. Khalifah Ali Bin Abi Talib 20.5.1. Riwayat Hidup 20.5.1.1. nama penuh: Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim 20.5.1.2. lahir tahun ke10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. 20.5.1.3. bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan mendalam 20.5.1.4. kanak-kanak pertama peluk Islam 20.5.1.5. wafat 40 Hijrah setelah memerintah kira-kira 5 tahun 20.5.2. Pelantikan Sebagai Khalifah 20.5.2.1. beliau menerima jawatan khalifah atas desakan orang ramai bagi mententeramkan pergolakan akibat pembunuhan khalifah Usman 20.5.2.2. keluarga Umaiyah tidak setuju dengan pelantikan tersebut termasuk Muawiyah bin Abi Sufian 20.6. Dasar Pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin 20.6.1. undang-undang dan perlembagaan negara berasaskan al-Quran dan sunnah 20.6.2. khalifah berkuasa membuat keputusan berdasarkan pandangan ahli syura dan ijtihad 20.6.3. khalifah bertanggungjawab menegakkan kebenaran dan memerintah dengan adil admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 46

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

20.6.4. khalifah adalah ketua negara 20.6.5. gabenor dan pegawai dilantik berdasarkan kecekapan dan kewibawaan 20.6.6. pemimpin dan rakyat bertanggungjawab membangun dan memajukan negara 20.6.7. rakyat wajib taat pemerintah yang taat perintah Allah 20.7. Pembaharuan Dalam Pentadbiran Negara 20.7.1. Majlis Syura 20.7.1.1. ahli syura dikenal sebagai ahli „Al-Hallu Wal-Aqdu” yang bermaksud pandai menghurai dan membuat keputusan 20.7.1.2. fungsi Majlis Syura pada zaman Rasulullah s.a.w. amat terhad kerana keputusan yang dibuat Rasulullah s.a.w. adalah daripada wahyu kecuali beberapa perkara yang memerlukan pandangan sahabat 20.7.1.3. pada zaman khalifah Umar, satu Majlis Syura khas ditubuhkan yang bertanggungjawab menentukan pelantikan khalifah. Majlis ini terdiri daripada sahabat Rasulullah s.a.w. 20.7.2. Pentadbiran Wilayah 20.7.2.1. Umar telah mewujudkan jawatan gabenor bagi setiap wilayah Islam yang baru dibuka 20.7.2.2. gabenor bertanggungjawab memerintah dengan adil 20.7.2.3. jawatan baru diperkenalkan bagi memantapkan pentadbiran negara seperti ketua setiausaha, pegawai polis, ketua hakim, dan pegawai cukai 20.8. Polisi Pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin 20.8.1. Polisi Khalifah Abu Bakar 20.8.1.1. memerangi golongan murtad iaitu golongan yang terpengaruh dengan nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat 20.8.1.2. menggerakkan tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi penduduk Ghassan yang membunuh utusan Rasulullah s.a.w. 20.8.1.3. melantik khalifah selepasnya bagi memelihara perpaduan supaya tidak timbul perselisihan untuk melantik khalifah selepas beliau meninggal dunia 20.8.2. Polisi Khalifah Umar 20.8.2.1. beliau menyusun semula pentadbiran tanah yang dikuasai oleh tentera Islam 20.8.2.2. tidak membenarkan sahabat keluar atau meninggalkan kota Madinah kecuali mendapat keizinan khalifah 20.8.3. Polisi Khalifah Usman 20.8.3.1. memberi peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin berjihad demi menyebarkan agama dan memperluas pengaruh Islam 20.8.3.2. para sahabat tidak dilarang meninggalkan kota Madinah 20.8.3.3. melonggarkan syarat penggunaan harta Baitulmal 20.8.3.4. menetapkan al-Quran dibaca menggunakan lahjah Quraisy 20.8.3.5. melantik gabenor dalam kalangan Bani Umaiyah tapi masih mengira kelayakan dan kepimpinan admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 47

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

20.8.4. Polisi Khalifah Ali 20.8.4.1. menukarkan pegawai yang berketurunan Umaiyah yang dilantik pada zaman khalifah Usman 20.8.4.2. meneruskan Majlis Syura walaupun mendapat tentangan daripada golongan Khawarij 20.9. Sumbangan Dan Jasa Khulafa Ar-Rasyidin Khalifah Sumbangan Abu Bakar As-siddiq  memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan bayar zakat  membebaskan negeri di bawah pengaruh Rom dan Parsi  mengumpulkan tulisan al-Quran Umar bin Al-Khattab  menyusun harta dan kekayaan untuk pertahanan negara  menyusun undang-undang tanah negara  perkenal kalendar tahun Hijrah  menubuh pasukan polis dan tentera Usman bin Affan  menyumbang harta dan kekayaan untuk pertahanan negara  mengumpul dan membukukan al-Quran dalam satu naskhah  membesarkan angkatan tentera laut dan darat Ali bin Abi Talib  menerima jawatan khalifah ketika negara dalam kekecohan dan tidak tenteram 20.10. Kemajuan Sosial, Ekonomi Dan Perluasan Kawasan 20.10.1. Kemajuan Sosial 20.10.1.1. Penduduk: terdapat 3 golongan 20.10.1.1.1. masyarakat Islam di Semenanjung tanah Arab yang memeluk Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. 20.10.1.1.2. masyarakat Islam yang berada di luar tanah Arab 20.10.1.1.3. golongan kafir zimmi 20.10.1.2. Pendidikan 20.10.1.2.1. para khalifah amat ambil berat hal ehwal pendidikan rakyat 20.10.1.2.2. selain memberi bantuan pembelajaran, mereka melantik tenaga pengajar 20.10.1.3. Kebajikan Sosial 20.10.1.3.1. kebajikan Islam dan kafir dipelihara 20.10.1.3.2. 1 pasukan khas ditubuh untuk jaga keselamatan negara 20.10.1.3.3. pelbagai kemudahan disedia untuk kesenangan rakyat 20.10.2. admin@pja.my Kemajuan Ekonomi Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 48

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

20.10.2.1. bermula zaman khalifah Umar hingga awal pemerintahan Usman kesan daripada perluasan kuasa 20.10.2.2. negara memiliki banyak kawasan pertanian dan sumber ekonomi yang mantap 20.10.2.3. pengurusan Baitulmal dikemaskinikan 20.10.2.4. undang-undang tanah negara diperkenal 20.10.3. Perluasan Kawasan 20.10.3.1. wilayah Islam semakin uas kesan kejayaan tentera Islam 20.10.3.2. pengaruh dan wilayah Islam semakin tersebar 20.11. Kesan Positif Kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin 20.11.1. corak pemerintahan: pemimpin negara merupakan ketua agama yang mendaulatkan Islam 20.11.2. sifat kepimpinan: pemimpin dipilih daripada mereka yang berakhlak dan berwawasan 20.11.3. pertahanan: pertahanan diberi keutamaan bagi memastikan negara bebas daripada serangan luar 20.11.4. Ekonomi: dasar ekonomi digubal secara adil 20.11.5. Sosial: ilmu pengetahuan diberikan perhatian yang penting sama ada ilmu akli ataupun nakli. Rakyat dilayan sama rata. 20.12. Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin 20.12.1. ketua negara Islam selepas Khulafa Ar-Rasyidin dilantik secara warisan 20.12.2. negara Islam terdedah kepada fitnah dan peperangan sesama sendiri 20.12.3. orang munafik berpeluang memecah belah umat 20.12.4. timbul perpecahan aliran akidah seperti ahli sunnah dan syiah 20.13. Iktibar Daripada Sejarah Pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin Aspek akidah  kehidupan berpandukan akidah yang benar  berpegang teguh kepada Islam  berusaha meningkatkan tahap keimanan kepada Allah  mementingkan ilmu pengetahuan Aspek syariat  hidup berlandaskan syariat Islam  sanggup berjihad dan mengorbankan nyawa dan harta demi memperoleh keredaan Allah  membangunkan ekonomi untuk perluasan dakwah dan kemajuan negara  semua lapisan mendapat perhatian Aspek akhlak  digelar Qudwatun Hasanah kerana merealisasikan tuntutan al-Quran melalui perkataan dan perbuatan dalam kehidupan seharian  rakyat diberi kebebasan untuk amal agama masing-masing admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 49

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 21 Kerajaan Bani Umaiyah
21. Kerajaan Bani Umaiyah 21.1. Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyah

21.1.1. selepas kemangkatan Ali bin Abi Talib 14 Hijrah, penduduk Kufah melantik Hasan bin Ali sebagai pengganti ayahandanya 21.1.2. walaubagaimanapun, beliau terpaksa menyerahkan jawatan tersebut kepada Muawiyah bin Abu Sufian kerana tidak dapat menyelesaikan huruhara dan pertumpahan darah yang berlaku dalam negara 21.1.3. Penyerahan Dibuat Dengan Syarat-Syarat : 21.1.3.1. Muawiyah mesti memerintah berdasar al-Quran dan as-sunnah 21.1.3.2. sentiasa menghormati dan memualiakan keluarga Nabi Muhammad s.a.w. 21.1.3.3. pemilihan jawatan khalifah selepasnya mestilah berdasarkan Majlis Syura 21.1.4. Peringkat Pemerintahan 21.1.4.1. zaman kelahirannya bermula dengan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufian (40-60H) dan berakhir dengan pemerintahan Yazid (64H) 21.1.4.2. zaman pemerintahan keturunan Marwan bin Al-Hakam yang dikenal sebagai „zaman kemajuan‟ (65-86H) hingga zaman kejatuhannya (127-132H) 21.1.4.3. diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dahlil hingga pemerintahan Hisyam (137-399H) 21.2. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Kepada Tamadun Islam

21.2.1. Perkembangan Ketenteraan 21.2.1.1. Muawiyah sangat mengambil berat tentang pertahanan negara. Beliau mengemaskini angkatan tentera dengan meniru corak gerakan tentera daripada Parsi 21.2.1.2. Beliau Membahagikan Tentera Kepada Lima Bahagian 21.2.1.2.1. pasukan teras diletakkan di tengah-tengah (Qalbu Al-Jaisy) 21.2.1.2.2. sayap kanan (Al-Maimunah) 21.2.1.2.3. sayap kiri (Al-Maisarah) 21.2.1.2.4. pasukan hadapan (Al-Muqaddimah) 21.2.1.2.5. barisan belakang (Safah Al-Jaisy) 21.2.1.3. kerajaan turut tubuhkan angkatan perang yang teratur dan dilengkapi dengan peralatan moden dan canggih 21.2.2. Perkembangan Pendidikan 21.2.2.1. khalifah sangat ambil berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 50

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

21.2.2.2. khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz merupakan ulama yang alim dalam bidang al-Quran, tafsir, hadis dan nahu yang menjadi tumpuan utama pendidikan pada ketika itu 21.2.2.3. Kota Basrah menjadi terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan bahasa rasmi kerajaan 21.2.2.4. disiplin ilmu yang kekenal sebagai „At-Tadwin‟ wujud kesan daripada kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan 21.2.3. Ekonomi 21.2.3.1. kekuatan ekonomi negara bergantung kepada pertanian dan perdagangan 21.2.3.2. Hasil Negara: 21.2.3.2.1. kharaj 21.2.3.2.2. jizyah 21.2.3.2.3. zakat 21.2.3.2.4. usyur 21.2.3.2.5. fai 21.2.3.2.6. ghanimah 21.2.3.3. Faktor Kegemilangan Tamadun Islam 21.2.3.3.1. kecekapan dan kebijaksanaan khalifah 21.2.3.3.2. penguasaan ilmu pengetahuan 21.2.3.3.3. ekonomi yang stabil 21.2.3.3.4. kekuatan tentera 21.3. Faktor Kejatuhan 21.3.1. sikap beberapa orang pemerintah yang mengabaikan ajaran Islam 21.3.2. pemilihan pemerintah tidak dilakukan melalui majlis Syura 21.3.3. pemerintah bersikap tidak adil dan membezakan orang Arab dengan bukan Arab 21.3.4. pemerintah yang dilantik tidak berkelayakan

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 51

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 22 Imam Abu Hanifah r.h.
22. Imam Abu Hanifah r.h. 22.1. Riwayat Hidup 22.1.1. nama sebenar Nukman bin Thabit 22.1.2. lahir di Kufah tahun 80 Hijrah (699M) 22.1.3. berketurunan Parsi dan anak kepada seorang peniaga kain 22.1.4. beliau salah seorang ulama Islam terkenal dan pengasas Mazhab Hanafi 22.1.5. Beliau Digelar Abu Hanifah Kerana: 22.1.5.1. sentiasa bawa ke mana saja tintanya (pen) untuk mencatat ilmu 22.1.5.2. salah seorang anaknya bernama Hanifah 22.1.5.3. Hanifah juga bermaksud cenderung kepada agama 22.1.6. beliau seorang yang berakhlak mulia, pemurah, ikhlas, berani, suka memberi nasihat, rajin berusaha dan bercita-cita tinggi 22.1.7. beliau seorang yang berani dan tegas dalam mempertahan agama 22.1.8. Ujian Yang Dihadapai Daripada Pemerintah: 22.1.8.1. dihukum penjara 22.1.8.2. disebat kerana tolak jawatan kadi di Kufah 22.1.9. Meninggal dunia pada bulan Rejab tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi ketika usia 70 tahun 22.2. Pendidikan 22.2.1. beliau berpeluang menuntut ilmu sejak kecil hingga ke peringkat tertinggi 22.2.2. beliau belajar pelbagai ilmu terutama undang-undang Islam 22.2.3. berguru dengan beberapa orang ulama yang hidup sezaman dengannya 22.2.4. guru yang paling banyak memberi sumbangan ialah Imam Hammad bin Ali Sulaiman selama 18 tahun 22.2.5. pernah berguru dengan sahabat Nabi Muhammad s.a.w.: Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, dan Abdullah bin Abi Al-Hasan 22.3. Sumbangan Kepada Tamadun Islam 22.3.1. masanya banyak dihabiskan untuk memberi pengajaran di masjid 22.3.2. berfikiran kritis dan terbuka dalam menyelesaikan masalah fikah 22.3.3. ulama pertama menyusun kitab fikah ikut bab dan fasal dengan tersusun 22.3.4. kitab karangan beliau yang terkenal: Al-Fikah Al-Akbar dan Kitab Faraid 22.3.5. seorang yang amat teliti dalam tentukan hukum ikut martabat hadis 22.4. Pengaruh Mazhab Abu Hanifah 22.4.1. aliran mazhab dikenali sebagai aliran mazhab Hanafi 22.4.2. mazhab ini berpengaruh di Ira dan mazhab rasmi kerajaan Uthmaniah 22.4.3. muridnya yang terkenal sebagai tokoh ulama turut menyebarkan ilmu melalui kuliah dan penulisan khususnya dalam bidang fikah dan perundangan Islam admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 52

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 23 Imam Malik r.h.
23. Imam Malik r.h. 23.1. Riwayat Hidup 23.1.1. nama sebenar beliau ialah Malik bin Anas bin Amir Al-Harith 23.1.2. dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijrah bersamaan 713 Masihi 23.1.3. berketurunan Arab yang terhormat dan berasal daripada keluarga yang susah 23.1.4. mempunyai pandangan yang bernas, berpendirian teguh, bijaksana, cerdas dan kuat ingatan 23.1.5. seorang yang berbudi bahasa, lemah lembut, dan suka menziarahi orang sakit 23.1.6. beliau tidak pernah menunggang kuda di Madinah kerana menghormati bumi yang ada jasad Rasulullah s.a.w. 23.1.7. meninggal dunia pada 10 Rabiulawal 179 M ketika usia 86 tahun 23.2. Pendidikan 23.2.1. banyak mendampingi ulama sejak kecil 23.2.2. boleh hafal hadis Rasulullah s.a.w. sejak kecil 23.2.3. guru pertama ialah Abdul Rahman bin Harman iaitu ulama besar Madinah 23.2.4. beliau pernah belajar daripada 900 orang guru dari kalangan tabiin dan tabi‟tabiian 23.3. Imam Malik Sebagai Guru 23.3.1. mempunyai tahap keilmuan yang tinggi 23.3.2. mula mengajar ketika berusia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik 23.3.3. kebanyakan majlis pengajian dilakukan di Masjid nabawi 23.3.4. beliau sanggup bersusah payah memberi kefahaman kepada anak muridnya tentang sesuatu ilmu 23.4. Sumbangan 23.4.1. sumbangan beliau yang terbesar ialah kitab Al-Muattok 23.4.2. beliau pengasas mazhab Maliki 23.4.3. banyak kumpul dan analisis hadis-hadis 23.4.4. menghasilkan beberapa buah buku agama yang tinggi nilainya yang terdapat di pusat-pusat pengajian tinggi sebagai rujukan kepada pelajar Islam

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 53

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 24 Imam As-Syafie rh
24. Imam As-Syafie R.H. 24.1. Riwayat Hidup 24.1.1. nama sebenar ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas ra. bin Usman bin syafie‟ bin As-Sa‟ib 24.1.2. beliau sama keturunan dengan Nabi Muhammad s.a.w. di sblh datuknya Abdul Manaf 24.1.3. lahir di Ghazzah, Palestin tahun 150 H (767M) 24.1.4. bapanya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan 24.1.5. biliau digelar „As-Syafie‟ sempena nama datuknya Syafie bin Sa‟ib 24.1.6. seorang yang kuat ingatan, terang hati, rajin dan peribadinya yang sangat tinggi 24.1.7. beliau meninggal dunia pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah (820M) di Mesir 24.2. Pendidikan 24.2.1. imam As-Syafie mula belajar Al-Quran ketika berusia 5 tahun dan dapat hafaz al-Quran ketika usia 9 tahun 24.2.2. ketika usia 12 tahun, beliau hafal kitab Al-Muattok, karangan Imam Malik 24.2.3. beliau banyak menghabiskan masa remajanya dengan menghadiri kelaskelas pengajian agama di Masjidil Haram 24.2.4. beliau belajar dengan beberapa tokoh ulama hadis yang masyur seperti imam Malik bin Anas dan Ibrahim bin Abi Yahya As-Sami 24.2.5. beliau juga mengembara ke Iraq, Parsi, Palestin dan Yaman untuk menuntut ilmu 24.3. Sumbangan 24.3.1. mengasas kaedah tertentu dalam mensabitkan hukum 24.3.2. tidak terima kaedah istihsan 24.3.3. mempersempitkan penggunaan akal dalam mensabitkan sesuatu 24.3.4. berijtihad mengikut tempat dan suasana 24.3.5. berhujah dengan golongan antihadis. Perdebatan ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah 24.3.6. beliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan khususnya dalam masalah ibadat 24.3.7. pengasas mazhab Syafie

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 54

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 25 Imam Ahmad bin Hanbal rh
25. Imam Ahmad bin Hanbal rh 25.1. Riwayat Hidup 25.1.1. nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 25.1.2. beliau satu keturunan dengan Nabi Muhammad s.a.w. di sebelah neneknya. 25.1.3. imam Ahmad lahir di Baghdad pada bulan Rabiulawal tahun 164Hijrah (780M) 25.1.4. beliau lahir dalam keadaan yatim serta miskin. Bapanya hanya meninggalkan sebuah rumah dan tanah yang kecil 25.1.5. beliau mengambil upah jual kain dan membawa barang-barang di jalanan untuk menyara hidup 25.1.6. beliau seorang yang sangat mementingkan kebersihan dan kekemasan 25.1.7. beliau tidak sombong dan bongkak. Beliau mengasihi seseorang kerana Allah 25.1.8. beliau seorang yang bertaqwa, baik hati, kurang makan dan minum serta banyak melakukan ibadat 25.1.9. Antara Ibadatnya: 25.1.9.1. baca 1/7 al-Quran pada setiap hari 25.1.9.2. menghafaz lebih daripada 700000 hadis 25.1.9.3. khatam al-Quran sekali seminggu 25.1.9.4. mengerjakan solat sunat hingga 300 rakaat setiap hari 25.1.10. beliau meninggal dunia pada tahun 855 M di Baghdad ketika berusia 77 tahun 25.2. Pendidikan 25.2.1. sejak kecil beliau menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu dan rajin belajar 25.2.2. beliau akan membawa alat tulis dan kertas untuk menulis sesuatu yang berfaedah ke mana-mana saja beliau pergi 25.2.3. sebahagian besar hidupnya adalah untuk mencari ilmu 25.2.4. beliau mengembara ke beberapa buah negeri untuk menuntut ilmu seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Yaman 25.2.5. guru beliau yang masyhur ialah Imam As-Syafie, Sufian bin Uyainah dan Yahya bin Said 25.2.6. Cara Imam Ahmad Mengihtinbatkan Hukum 25.2.6.1. berpegang teguh dengan hadis yang sahih saja dan menolak hadis dhaif 25.2.6.2. amat berhati-hati memilih hadis yang berhubung kait dengan masalah halal dan haram sama ada dari segi matan atau sanadnya 25.3. Sumbangan Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 55

admin@pja.my

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

25.3.1. imam Ahmad bin Hanbal memberikan sumbangan yang besar dalam bidang hadis dan perundangan Islam 25.3.2. Beliau Meninggalkan Beberapa Kitab Yang Mashyur Dan Menjadi Rujukan Hingga Ke Hari Ini: 25.3.2.1. kitab Al-Musnad- mengandungi 40000 hadis 25.3.2.2. Tafsir al-Quran 25.3.2.3. An-Nasakh wal Mansukh 25.3.2.4. kitab At-Tarikh 25.3.2.5. kitab Al-Ilah 25.3.3. beliau adalah pengasas mazhab Hanbali

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 56

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 26 Imam Al-Bukhari rh
26. Imam Al-Bukhari rh 26.1. Riwayat Hidup 26.1.1. nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 26.1.2. lahir hari Jumaat, 13 Syawal tahun 194 Hijrah (810M) 26.1.3. kedua ibu bapanya orang yang soleh 26.1.4. gelaran „Al-Bukhari‟ adalah diambil sempena nama tempat kelahirannya 26.1.5. beliau terkena penyakit mata semasa kecil hingga menjadi buta. Berkat doa ibunya, akhirnya beliau dapat melihat semula 26.1.6. beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah bersamaan 870 Masihi ketika usia 62 tahun 26.2. Pendidikan 26.2.1. beliau mendapat pendidikan yang baik sejak kecil daripada ibunya sendiri 26.2.2. beliau seorang yang tekun dan gigih mencari ilmu dan sangat menghormati hadis 26.2.3. ketika umur 11 tahun, beliau telah membetulkan kesilapan gurunya yang mengajar hadis. Ketika itu, beliau telah pun menghafaz al-Quran 26.2.4. ketika usia 16 tahun, beliau telah menghafal kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Mubarak dan Waqi‟ 26.2.5. beliau mula tulis kitab mengenai hadis daripada para sahabat dan perawiperawi hadis ketika berumur 18 tahun 26.2.6. Imam Al-Bukhari merantau selama 16 tahun untuk menuntut dan mencari ilmu pengetahuan 26.2.7. beliau mengarang kitab Sahih Al-Bukhari 26.2.8. Beliau Mensyaratkan Hadis Sahih Dengan Syarat: 26.2.8.1. sanadnya mestilah bersambung terus dengan Rasulullah s.a.w. 26.2.8.2. perawinya mestilah orang Islam, bersifat thiqah serta mempunyai ingatan dan akal yang kuat 26.3. Sumbangan 26.3.1. kitab sahih Al-Bukhari adalah sumbangan beliau yang terbesar 26.3.2. kitab ini disusun setelah beliau benar-benar mendalami bidang hadis 26.3.3. beliau telah berjaya mengumpulkan 600000 hadis dalam kitab sahih AlBukhari 26.3.4. Keistimewan Sahih Al-Bukhari: 26.3.4.1. himpunan hadis-hadis nabi yang paling sistematik dan penting sebagai rujukan umat Islam selepas kitab al-Quran 26.3.4.2. Imam Al-Bukhari ambil masa selama 16 tahun dalam usahanya menyelidik, mengumpul, menapis dan menyusun hadis-hadis untuk dimuatkan dalam kitab ini 26.3.5. beliau seorang mujtahid dan ijtihadnya tidak cenderung kepada manamana mazhab fikah admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 57

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 27 Imam Al-Ghazali rh
27. Imam Al-Ghazali r.h. 27.1. Riwayat Hidup 27.1.1. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamad bin Ahmad Al-Ghazani At-Tusi. 27.1.2. Dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi. 27.1.3. Dikenal sebagai'Al-Gazali bersempena dengan nama kampung kelahirannya,Ghazalah 27.1.4. Asal daripada keluarga miskin.Bapanya seorang yang soleh dan bekerja sebagai pemintal bulu kambing.Beliau ingin melihat anaknya menjadi alim dan soleh 27.1.5. Beliau seorang yang bijaksana,kuat ingatan,berpegang teguh kepada syariat Islam,tekun belajar dan bijak berhujah 27.1.6. Beliau kuat beribadat,warak,zuhud,dan tidak menyukai kemewahan 27.1.7. Digelar „Hujjatul Islam‟ kerana kecekapan,kemasyhuran dan kekuatannya membela Islam 27.1.8. Imam Al Ghazali adalah seorang ulama,ahli fikir, dan ahli falsafah Islam yang terkemuka 27.1.9. Meninggal dunia di Tus pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505 Hijrah bersamaan 1111(M) 27.2. Pendidikan 27.2.1. Pada peringkat awalnya beliau mendapat pendidikan secara percuma daripada beberapa orang guru kerana kemiskinannya 27.2.2. Beliau belajar di sekolah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam AlMulk di Tus 27.2.3. Beliau melanjutkan pelajaran dari Tus ke Jarjan dan Naisabur 27.2.4. Beliau belajar pelbagai bidang ilmu fikah,ilmu kalam dan ilmu falsafah daripada Imam Al-Harmain di Naisabar 27.2.5. Beliau belajar tasawuf daripada beberapa orang guru 27.2.6. Beliau dilantik sebagai tenaga pengajar kanan di Universiti Nizamiah di Baghdad 27.2.7. Kegigihan Menuntut Ilmu 27.2.7.1. Tabah dan bersemangat kuat untuk menuntut ilmu 27.2.7.2. Berjaya menghafaz Al-Quran dalam usia yang muda 27.2.7.3. berusaha mempelajari dan menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Arab dan Parsi 27.2.7.4. menguasai ilmu al-Quran, hadis, mantik, usuluddin, tasawuf dan falsafah 27.2.7.5. sanggup mengembara untuk mendapatkan ilmu 27.3. Sumbangan 27.3.1. penasihat agung kepada Perdana Menteri Nizam Al-Mulk 27.3.2. menjadi tenaga pengajar kanan di universiti Nizamiah di Baghdad dan Naisabur admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 58

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

27.3.3. menyokong fahaman Al-Isyairah atau dikenal sebagai mazhab ahli sunnah waljamaaah 27.3.4. menolak fahaman ahli falsafah yang meresap dalam ilmu kalam 27.3.5. pelopor kepada golongan sufi 27.3.6. Menghasilkan Buku: 27.3.6.1. Ihya Ulumuddin 27.3.6.2. Al-Munkaz minal Dhalal 27.3.6.3. Tuhafutul falsafah 27.3.6.4. Al-Wajiz

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 59

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 28 Akal Cahaya Kehidupan
28. Akal Cahaya Kehidupan 28.1. Nikmat Akal 28.1.1. manusia dijadiakan Allah dengan sebaik-baik kejadian yang dilengkapi dengan akal fikiran 28.1.2. akal dapat bezakan antara manusia dengan haiwan 28.1.3. manusia hendaklah berfikir berasaskan al-Quran dan as-sunnah kerana hal ini dapat bezakan antara yang benar dengan yang batil 28.1.4. Islam menggalakkan umatnya selalu berfikir kerana berfikir dapat memantapkan iman 28.2. Adab Berfikir 28.2.1. berfikir hendaklah berdasarkan wahyu dan syariat Islam 28.2.2. berfikir menggunakan akal fikiran supaya dapat bezakan antara baik dengan yang buruk 28.2.3. berfikir berdasar bukti kajian saintifik yang dapat meneroka bidang-bidang ilmu praktikal 28.2.4. berfikir berpandukan maklumat dan fakta yang benar dan tepat 28.2.5. bermatlamat jelas supaya berfikir lebih berfokus dan terancang 28.3. Cara Berfikir Dalam Islam 28.3.1. mengetahui perkara yang difikirkan serta tujuan berfikir 28.3.2. mengetahui batasan dan kemampuan akal 28.3.3. mengetahui cara untuk mencapai matlamat 28.3.4. mengetahui risiko yang akan berlaku 28.4. Hikmah Berfikir 28.4.1. memantapkan iman yang boleh menjadikan seseorang itu cemerlang hidup dunia dan akhirat 28.4.2. menginsafi kebesaran dan kekuasaan Allah melalui ciptaan-Nya 28.4.3. dihormati dan disanjungi oleh masyarakat 28.4.4. melahirkan masyarakat yang berdaya maju dan proaktif

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 60

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 29 Adab Berhias Diri
29. Adab Berhias Diri 29.1. Konsep Berhias Diri 29.1.1. Secara fitrahnya, manusia suakkan sesuatu yang cantik, indah dan kemas 29.1.2. Berhias diri merangkum penjagaan anggota fizikal, berpakaian, memakai bau-bauan, memakai perhiasan dan sebagainya yang bertujuan menampakkan penampilan sahsiah diri yang menarik 29.2. Adab-adab berhias diri 29.2.1. Menggalakkan amalan mandi 29.2.2. Bersugi atau menggosok gigi 29.2.3. Memakai bau-bauan 29.2.4. Memakai pakaian yang menutup aurat 29.2.4.1. Panduan berpakaian 29.2.4.1.1. Tak menyerupai pakaian upacara agama bukan Islam 29.2.4.1.2. Bukan bertujuan berbangga diri 29.2.4.1.3. Bertujuan menutup aurat 29.2.4.1.4. Tak jarang atau ketat yang boleh memperlihat susuk tubuh 29.3. Amalan berhias diri yang dilarang 29.3.1. Memakai emas atau sutera bagi lelaki 29.3.2. Berpakaian yang berlawanan jantina 29.3.3. Menyambung rambut 29.3.4. Membuat tatu 29.3.5. Melakukan pembedahan plastik untuk kecantikan 29.3.6. Berpakaian mendedahkan aurat 29.4. Hikmah Berhias diri 29.4.1. Disuakai Allah dan manusia 29.4.2. Mendapat pahala kerana menzahirkan nikmat Allah 29.4.3. Dapat memelihara maruah diri, masyarakat dan negara 29.4.4. Mendapat rahmat dan keredaan Allah 29.5. Implikasi tak pentingkan kekemasan diri 29.5.1. Dipandang rendah oleh orang lain terutama yang belum Islam 29.5.2. Sikap dan penampilannya menyebabkan orang tidak yakin dengan kebolehannya 29.5.3. Mudah dapat penyakit kerana tak pentingkan kekemasan dan tak utamakan kebersihan pakaian serta tempat tinggal

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 61

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 30 Adab Menjaga Orang Sakit
30. Adab Menjaga Orang Sakit 30.1. Tuntutan menjaga orang sakit 30.1.1. Menziarahi dan menjaga orang sakit sangat dituntut Islam 30.1.2. Hukumnya fardhu kifayah 30.1.3. Mendapat pahala yang besar 30.2. Adab menjaga orang sakit 30.2.1. Aspek rohani 30.2.1.1. Mengingati pesakit bahawa sakit adalah ujian Allah 30.2.1.2. Menyabarkan dan menasihati pesakit supaya ingat Allah 30.2.1.3. Beri peringatan kepada pesakit supaya solat 30.2.2. Aspek Emosi 30.2.2.1. Mengeluarkan tutur kata yang sopan 30.2.2.2. Sabar layan kerenah pesakit 30.2.2.3. Menunjukkan muka yang manis dan melayannya dengan mesra 30.2.2.4. Memahami keperitan yang ditanggung oleh pesakit 30.2.3. Aspek fizikal 30.2.3.1. Memastikan kebersihan tubuh badan dan tempat pesakit terpelihara 30.2.3.2. Mengingatkan pesakit supaya makan ubat tepat pada masanya 30.2.3.3. Bertanya tentang keperluan pesakit 30.3. Hikmah menjaga orang sakit 30.3.1. Mewujudkan silaturahim sesama manusia 30.3.2. Meringankan penderitaan yang dialami pesakit 30.3.3. Meningkatkan syiar agama Islam 30.3.4. Memberi keinsafan supaya mensyukuri nikmat dan kesihatan diri

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 62

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 31 Adab Amar Makruf dan Nahi Mungkar
31. Adab Amar Makruf dan Nahi Mungkar 31.1. Maksud amar makruf dan nahi mungkar 31.1.1. Amar makruf ialah mengajak, menyuruh atau menyeru supaya melakukan kebaikan 31.1.2. Nahi mungkar bermaksud mencegah atau menghalang daripada melakukan perkara yang ditegah syarak 31.1.3. Setiap orang Islam wajib melaksanakan amar makruf nahi mungkar 31.2. Sifat pendakwah 31.2.1. Berilmu: memahami maksud Al-Quran dan hadis serta hukum syarak yang berkaitan tentang sesuatu perkara 31.2.2. Beramal dengan ilmu: pendakwah hendaklah melakukan perkara kebaikan terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain melakukannya serta meninggalkan keburukan 31.2.3. Berakhlak mulia: pendakwah mestilah berani menegakkan kebenaran, tak kedekut ilmu, bersabar dan menahan marah 31.3. Adab amar makruf nahi mungkar 31.3.1. Cara berhikmah 31.3.1.1. Guna dalil yang jelas, tegas dan kuat terhadap golongan yang berjiwa kuat 31.3.1.2. Bagi yang berjiwa lemah, teknik susunan kata-kata yang dapat merangsang mereka melaksanakan hukum Allah digunakan 31.3.1.3. Guna kata-kata ikut peringkat umur serta pendekatan dakwah yang berbeza ikut tempat dan keadaan 31.3.2. Nasihat yang baik (mauizatun hasanah) 31.3.2.1. Kata-kata yang melunakkan hati, bermanfaat dan diterima pendengar sebagai suatu nasihat 31.3.2.2. Tak menengking, mencela serta mendedahkan kesalahan 31.3.2.3. Berlemah lembut hingga dapat beri petunjuk kepada hati yang sesat 31.3.2.4. Memperbaharui gaya bahasa dan menyesuaikan dengan masa 31.3.3. Perbincangan yang baik 31.3.3.1. Kemukakan hujah yang kuat dan bernas bagi menjelaskan kebenaran tanpa sebarang hinaan 31.3.3.2. Mengelakkan perkara sensitif yang menyinggung perasaan seseorang 31.4. Cara amar makruf nahi mungkar 31.4.1. Memilih masa dan tempat yang sesuai 31.4.2. Secara diplomasi dan memaafkan kesalahan orang admin@pja.my Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 63

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

31.4.3. Melembutkan hati dengan kata-kata, perbuatan, dan muamalah yang baik 31.4.4. Menceritakan sesuatu berdasarkan kisah-kisat umat terdahulu 31.4.5. Memberi hadiah kepada yang berjinak dengan agama Islam 31.5. Hikmah amar makruf nahi mungkar 31.5.1. Hukum Allah dan syariat Islam dapat ditegakkan 31.5.2. Dapat atasi kemungkaran dan gejala sosial dalam masyarakat 31.5.3. Pembangunan negara berjalan lancar 31.5.4. Dapat angkat martabat umat dan agama Islam

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 64

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 32 Adab Di Tempat Rekreasi
32. Adab Di Tempat Rekreasi 32.1. Maksud rekreasi 32.1.1. Sesuatu kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan tubuh badan dan melapangkan fikiran seperti beriadah dan beristifehat 32.1.2. Kategori rekreasi 32.1.2.1. Aktif: aktiviti lasak yang melibatkan ketahanan fizikal dan mental seperti bersukan, kembara, mendaki bukit dan sebagainya 32.1.3. Pasif: Aktiviti yang tak libatkan tenaga fizikal dan pergerakan yang banyak seperti bersiar-siar, berjalan-jalan dan berkelah 32.2. Faedah rekreasi 32.2.1. Aspek fisiologi 32.2.1.1. Menguatkan stamina 32.2.1.2. Mengeluarkan peluh 32.2.1.3. Diri bebas daripada penyakit 32.2.1.4. Menguatkan antibodi 32.2.2. Aspek psikologi 32.2.2.1. Menenagkan fikiran 32.2.2.2. Mengurangkan tekanan perasaan 32.2.2.3. Mengaktifkan minda 32.2.2.4. Mencergaskan otak 32.2.3. Aspek sosiologi 32.2.3.1. Memupuk perpaduan dan semangat kerjasama 32.2.3.2. Mengeratkan silaturahim 32.2.3.3. Membangunkan masyarakat dan negara 32.3. Adab rekreasi 32.3.1. Berpakaian menutup aurat 32.3.2. Menjaga batas pergaulan lelaki dan perempuan 32.3.3. Menggunakan kemudahan awam dengan baik 32.3.4. Tidak membuang sampah merata-rata 32.4. Ciri-ciri tempat rekreasi yang baik 32.4.1. Mempunyai kemudahan asas seperti suaru, tandas, tempat istirahat dan sebagainya 32.4.2. Tempat itu tidak berbahaya dan ada peraturan yang jelas 32.4.3. Mempunyai pemandangan dan landskap yang cantik 32.4.4. Terdapat kedai dan gerai 32.5. Strategi pengawalan tempat rekreasi Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY Muka surat | 65

admin@pja.my

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

32.5.1. Mengadakan penuatkuasaan yang rapi bagi menghalang pencerobohan 32.5.2. Pihak yang bertanggungjawab mesti buat rondaan yang kerap 32.5.3. Mengenakan tindakan kompoun kepada mereka yang menyalahgunakan tempat rekreasi 32.6. Hikmah beradab di tempat rekreasi 32.6.1. Memperoleh keredaan Allah 32.6.2. Dapat memeupuk silatuarahim di kalangan pengunjung 32.6.3. Melahirkan masyarakat yang mencintai alam sekitar 32.6.4. Mengekalkan persekitaran yang bersih dan nyaman

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 66

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 33 Adab Menjaga Kemudahan Awam
33. Adab Menjaga Kemudahan Awam 33.1. Maksud kemudahan awam 33.1.1. Kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai 33.2. Faedah kemudahan awam 33.2.1. Memudahkan orang ramai menggunakannya ketika kecemasan 33.2.2. Menunjukkan rasa tanggungjawab kerajaan 33.2.3. Menyelesaikan masalah rakyat dengan baik 33.2.4. Supaya rakyat dapat merasai kemudahan yang disediakan 33.3. Adab menjaga kemudahan awam 33.3.1. Menggunakan mengikut peraturan yang disediakan 33.3.2. Bertimbang rasa dengan pengguna lain 33.3.3. Menggunakannya mengikut fungsinya 33.3.4. Melaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab 33.3.5. Menghalang perbuatan vandalisme dan mencuri harta awam 33.4. Kepentingan kemudahan awam 33.4.1. Terhadap individu 33.4.1.1. Memberi kemudahan kepada golongan yang kurang mampu 33.4.1.2. Menjamin kesejahteraan hidup 33.4.1.3. Menjimatkan perbelanjaan harian 33.4.2. Terhadap masyarakat 33.4.2.1. Meningkatkan taraf hidup dan kualiti masyarakat 33.4.2.2. Menjalinkan silaturahim dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat 33.4.2.3. Memupuk sikap bertoleransi dan kerjasama 33.4.3. Terhadap negara 33.4.3.1. Dapat menarik pelancong 33.4.3.2. Menjimatkan peruntukan kewangan 33.4.3.3. Meningkatkan ekonomi 33.5. Tanggungjawab menjaga kemudahan awam 33.5.1. Mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan dan cara guna kemudahan dengan betul 33.5.2. Ambil tindakan tegas terhadap orang yang merosakkan harta benda awam 33.5.3. Memberi pendidkan awal kepada kanak-kanak dalam menghargai harta benda awam 33.5.4. Perbuatan merosakkan harta benda awam merupakan jenayah dan berdosa

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 67

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 34 Adab Menziarahi Jenazah
34. Adab Menziarahi Jenazah 34.1. Adab menziarahi jenazah 34.1.1. Berdoa supaya jenazahdiampun Allah 34.1.2. Menunaikan solat jenazah 34.1.3. Mengucap takziah kepada keluarga si mati 34.1.4. Memberi pertolongan dalam urusan pengebumian 34.2. Perkara dilarang ketika menziarahi jenazah 34.2.1. Bercakap perkara tidak berfaedah 34.2.2. Menangis dan meratap serta kesal atas kematian 34.2.3. Menceritak eburukan si mati semasa hayatnya kepada orang lain 34.2.4. Tak reda dengan takdir Allah 34.3. Hikmah menziarahi jenazah 34.3.1. Mengeratkan silaturahim dengan keluarga jenazah 34.3.2. Memberi keinsafan kepada orang yang hidup bahawa kematian adalah sebahagian daripada qadak Allah yang perlu diterima 34.3.3. Mengurangkan tekanan emosi ahli keluarga jenazah yang kehilangan ahlinya 34.3.4. Mendorong seseorang supaya taat dan meninggalkan larangan Allah

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 68

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 35 Zikrullah Pengubat Hati
35. Zikrullah Pengubat Hati 35.1. Maksud berzikir 35.1.1. Mengingati Allah dengan hati, lidah, dan perbuatan seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir dan sebagainya 35.2. Adab berzikir 35.2.1. Berzikir dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas 35.2.2. Melafazkan setiap kalimah zikir dengan betul 35.2.3. Mengingati Allah dengan hati yang ikhlas 35.2.4. Melafazkan kalimah zikir dengan suara yang perlahan 35.3. Sebab perlu beradab ketika berzikir 35.3.1. Supaya tak ganggu etenteraman orang lain 35.3.2. Selaras dengan sunnah Rasulullah s.a.w. 35.3.3. Berdisiplin dalam beribadat 35.3.4. Supaya zikir diterima Allah 35.4. Hikmah beradab ketika berzikir 35.4.1. Dikasihi dan dirahmati Allah 35.4.2. Memperolehi ketenangan jiwa 35.4.3. Mendidik supaya sentiasa ingat Allah 35.4.4. Mendapat ganjaran pahala 35.5. Kerugian orang yang tidak berzikir 35.5.1. Terdedah dengan perkara yang dimurkai Allah dan mudah dikuasai syaitan dan sukar kawal nafsu 35.5.2. Lalai dalam menunaikan tanggungjawab terhadap agama 35.5.3. Jiwa dan perasaan sentiasa resah dan gelisah

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 69

Nota Pendidikan Islam Tingkatan 4

www.ketam.pja.my

Bab 36 Adab Dengan Rasulullah s.a.w.
36. Adab Dengan Rasulullah s.a.w. 36.1. Adab Dengan Rasulullah s.a.w. 36.1.1. Berselawat kepada Rasulullah s.a.w. bagi menunjukkan rasa cinta dan kasih kepadanya 36.1.2. Menziarahi mkam Rasulullah s.a.w. ketika haji atau umrah 36.1.3. Mengasihi dan menyayangi sahabat Rasulullah s.a.w. 36.1.4. Mengamalkan sunnah Rasulullah s.a.w. dengan bersungguh-sungguh 36.2. Tingkah laku yang tidak beradab dengan Rasulullah s.a.w. 36.2.1. Tidak taat dan mematuhi perintah Rasulullah s.a.w. 36.2.2. Bercakap-cakap dan berbuat bising ketika menziarahi makam baginda 36.2.3. Tidak ucap selawat ketika dengar nama Rasulullah s.a.w. 36.2.4. Tak hormat sahabat Rasulullah s.a.w. 36.3. Akibat tidak ikut sunnah Rasulullah s.a.w. 36.3.1. Terlepas peluang menerima syafaat drpt Rasulullah s.a.w. di akhirat 36.3.2. Iman menjadi rosak kerana tak patuh sunnah Rasulullah s.a.w. 36.3.3. Terhapus pahala atau kebaikan yang dilakukan 36.3.4. Tidak berpegang dengan sunnah baginda bererti tidak berpegang dengan ajaran Islam 36.4. Hikmah beradab dengan Rasulullah s.a.w. 36.4.1. Dikasihi dan disayangi Allah 36.4.2. Mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah 36.4.3. Mendapat syafaat di akhirat 36.4.4. Memperoleh rahmat dan keampunan daripada Allah

admin@pja.my

Hak cipta terpelihara © WWW.KETAM.PJA.MY

Muka surat | 70

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful