Borang Instrumen dan Pemantauan-upsr

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

Upsr/pmt 01

INSTRUMEN PEMANTAUAN (SENARAI SEMAK) PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENDIDIKAN ISLAM - PAFA
Nama dan alamat sekolah : _______________________________________________ Panduan : Sila bulatkan pada skor yang berkaitan

Bil
A 1 2 3 B 4 5 6 C 7 8 D 9 E 10 11 F 12 13 14 G 15 16 H 17 18 I 19 20

Perkara
Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Carta Organisasi disediakan dengan lengkap Petugas Pentaksiran telah dilantik secara rasmi Minit mesyuarat disediakan Dokumen Kurikulum & Pentaksiran Surat pekeliling PBS PAFA difailkan Manual Pengurusan Pentaksiran PAFA UPSR Buku Panduan PAFA difailkan Pelan Tindakan Pentaksiran Disediakan dan difailkan Dipamerkan untuk makluman murid Pelaksanaan Pentaksiran Semasa / di luar waktu pengajaran & pembelajaran Portfolio murid Borang Pencapaian Individu murid disediakan Borang Berkelompok disediakan Fail Pentaksir Borang Pencapaian Individu murid difailkan Borang Berkelompok difailkan Disimpan dengan selamat Fail Penyelarasan Pentaksir Surat Perlantikan Pentaksir Borang maklumat pentaksir & agihan tugas pentaksiran difailkan. Pemantauan Dalaman Laporan pemantauan pentaksiran oleh pentadbir Dokumen pemantauan difailkan Taklimat dan pemakluman Taklimat kepada murid dilaksanakan Surat makluman kepada ibu bapa telah diedarkan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Catatan

Panduan Skor: 4 3 2 1

-

Sangat Memuaskan Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

Tel : ____________________________________ Tandatangan :______________ Tarikh : __________________ .Ulasan Pemantau: Nama Pemantau : _________________________________________________ Jawatan : ________________________________________________________ Nama Jabatan / Sekolah :___________________________________________ No.

Lampiran D FPP2 / 01 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA FORMAT PELAPORAN PEMANTAUAN DALAMAN NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : NO TELEFON : NO FAX : NAMA DAN JAWATAN PEMANTAU LUARAN : KOMEN DAN CADANGAN 1. Kelemahan : 3. Cadangan : Disahkan Oleh : ……………………………… Tandatangan dan Cop Guru Besar ………………………………… Tandatangan dan Cop Pemantau Tarikh : Tarikh : . Tindakan : 4. Kekuatan : NO TELEFON : NO. FAX : 2.

... (Cop Jawatan) Tarikh :. ……………………………….. Tindakan : 4. Cadangan : Tandatangan Pemantau........... Kekuatan : Lampiran E 2............... Kelemahan : 3.LAPORAN PEMANTAUAN DALAMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERKARA ASAS FARDU AIN (OLEH PENTADBIR SEKOLAH) NAMA SEKOLAH NAMA DAN JAWATAN PEMANTAU NAMA PENTAKSIR KELAS / TAHUN : : : : : DAPATAN PEMANTAUAN KOMEN DAN CADANGAN: 1........ LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH Upsr/pmt 02 FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ..

3.DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN) Nama dan alamat sekolah: Kod Sekolah: Tarikh: Nama Pemantau: Objektif Pemantauan: 1. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaikan laporan kepada urus setia di JPN DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: (Rujuk kepada Instrumen pemantauan) 1. Kekuatan 2. Tindakan 4. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. Kelemahan 3. Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar 2. Cadangan Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman __________________________ (Nama Pemantau) Tarikh Tandatangan Pengetua / Guru Besar ___________________________ (Nama dan cop Pengetua / Guru Besar) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful