Adab dalam Perjalanan 1.

Tata Krama di Jalan Raya

Qs An nisa – 4 :59 artinya “hai orang orang yang beriman ta’atilah Allah dan ta’atilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu . kemudian jika kamu berlainan perndapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul , jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian , yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya” Mengacu kepada ayat Al – Qur’an tersebut setiap muslim/muslimah hendaknya menaati ajaran ajaran Allah swt dan rasulnya (ajaran islam ) dan undang-undang serta peraturan pemerintah dimana pun dia berada misalkan ketika berada dalam perjalanan Seseorang dianggap bertata krama dalam perjalanan , apabila tatkala ia menggunakan jalan umum atau jalan raya, ia menaati undang undang dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan pemerintah . misalnya A. Pejalan kaki hendaknya - Berjalan disebelah kiri jalan atau kalau ada trotoarnya diharuskan berjalan di trotoar - Haru menaati lampu merah walaupun saat terburu buru - Menyeberang di jembatan penyeberangan atau di zebra cross - Menjaga sopan santun dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum

B. Pengemudi kendaraan bermotor hendaknya - Memperhatikan dan menaati rambu rambu lalu lintas - Melengkapi kelengkapan kendaraan seperti SIM , STNK dan helom (bagi pengendara motor) - Mengemudi dalam batas kecepatan yang sesuai dengan keadaan jalan raya . misalkan saaat padat kendaraan tidak mengemudi di atas 25 km/jam - Tidak membuang sampah sembarangan

.Menjauhkan diri dari makan yang terlalu kenyang. antara lain : . Hendaklah selalu ingat akan sabda rosululloh SAW: ُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ّ َ ْ َ ‫من حج فلم يرفثْ ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه‬ Barangsiapa melaksanakan haji tanpa berkata kotor dan tidak melakukan tindakan kefasikan. . maka janganlah Engkau mengharamkanku dari ditemani malaikat 2. . mencela binatang dan semua perkataan yang jelek. pertengkaran. . memakai perhiasan yang berlebihan dan bermewah-mewah dalam makanan dan kendaraan. Hendaknya menjauhkan diri dari permusuhan. Pilihlah orang yang paling baik dan yang paling luas pandangannya (pengalamannya).Bermanis muka dan bertutur kata baik .Tidak menggunakan HP ketika sedang dalam mengendarai motor atau mobil C. Tata Krama Bagi Para Penumpang Kendaraan Umum Bagi para penumpang kendaraan umum seperti bis dan kereta api hendaknya memperhatikan dan melaksanakan tata krama .Sebaiknya melakukan perjalanan berkelompok untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan memang disunnahkan untuk tidak menyendiri dalam perjalanan.Apabila berjalan dalam kelompok tiga orang atau lebih. . Apabila salah seorang dari anggota rombongan membawa anjing atau lonceng dan kita tidak mampu mencegahnya. berlaku kasar dan berdesak-desakan dengan orang lain dalam perjalanan. dan sayang kepada penumpang lain yang lebih muda . maka pilihlah salah seorang untuk menjadi pemimpin. terhadapa para penumpang lainnya . maka ucapkan do’a ini: ٍ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ُ َ ُ َ َ َ ّ ِ َ ْ َ ِ َُ ْ َ ّ ِ ّ ّ َ ‫اللهم انى أبرأ اليك مما فعله هؤلء فل تحرمنى ثمرة صحبةملك‬ Ya Allah sesungguhnya aku membebaskan diri kepada Mu dari perbuatan mereka.Menjaga lisannya dari mencela. membicarakan kejelekan orang.Berbuatlah yang baik (halus) kepada setiap orang bahkan kepada pengemis sekalipun. Pejalan kaki dan Pengemudi kendaraan bermotor hendaknya . maka ia kembali seperti saat dilahirkan oleh ibunya.Seorang penumpang kendaraan umum hendaknya hormat kepada penumpang yang lebih tua ..Jangan membawa anjing atau lonceng dalam perjalanan karena Malaikat tidak akan menemani rombongan yang didalamnya terdapat anjing atau lonceng.

Aku berlindung kepada Allah dari kejelekanmu dan kejelekan barang yang ada didalammu dan kejelekan makhluq didalammu dan yang melata diatasmu. Do’a jika merasa takut akan sesuatu (orang atau lainnya) ْ ِ ِ ْ ُ ُ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َ َُ ْ َ ّ ِ ّ ّ َ ‫اللهم انانجعلك في نحورهم ونعوذبك منْ شرورهم‬ Disunnahkan pula memperbanyak membaca do’a tertimpa kesusahan pada waktu ketakutan dan disetiap kesempatan. kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Apabila singgah disuatu tempat. kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Apabila memasuki desa atau kota disunnahkan membaca do’a: ‫اللهم انى أسألك خيرها وخير اهلها وخيرما فيها،واعوذبك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها‬ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ ِ ْ َ ّ َ َ َ ّ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ ُ ََ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ّ ِ ّ ّ َ Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan desa ini. dari kejahatan makhluk-Nya. dari ular. kalajengking.Jangan melakukan perbuatan yang mengganggu dan merugikan penumpang lain Do’a-do’a dalam Perjalanan Selama dalam perjalanan disunnahkan membaca takbir apabila menjumpai tanjakan dan membaca tasbih apabila menuruni turunan tetapi makruh mengeraskan bacaan tersebut. . Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan desa ini.اعوذ با ِ من اسد‬ َ َ َ َ َ ٍ ِ َ ْ ِ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ّ َ ْ َ َ َ ْ ََ ‫واسود، والحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وماولد‬ Hei bumi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Apabila kamalaman dalam perjalanan bacalah do’a: ٍ َ َ ْ ِ ‫َ ْ ُ َ ّ َ َ ّ ِ ُ َ ُ ْ ُ ِ ِ ِ ْ َ ّ ِ َ َ ّ َ ِ ْ ِ َ َ ّ َ ََ َ ِ ْ ِ َ َ ّ َ َ ُ ّ ََ ْ ِ َ ُ ْ ُ ِ ل‬ ‫يآارض ربي وربك ال ، اعوذ بال من شرك وشرما فيك وشرماخلق فيك وشرما يدب عليك. Aku berlindung kepada Allah dari harimau dan seseorang. Tiada Tuhan melainkan Allah yang merajai ‘Arasy yang agung. bumi dan ‘Arasy yang mulya. iblis dan syetan.. sunnah membaca do’a: َ ََ َ ّ َ ْ ِ ِ ّ ّ ِ ِ َ َِ ِ ُ ْ ُ َ ‫اعوذ بكلمات ال التامات من شر ما خلق‬ Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. jin. ِ ْ َ ْ ّ َ َ ِ ْ َ ّ َ َ ِ َ َ ّ ّ َ ُ ّ ِ َ َ َِ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ ّ َ ُ ّ ِ َ َ َِ ُ ْ ِ َ َ ُ ْ ِ َ ْ ُ ّ ِ َ َ َِ ‫لاله الال العظيم الحليم، لاله الال رب العرش العظيم، لاله الال رب السموات ورب الرض ورب العرش‬ ِ ِْ َ ْ ‫الكريم‬ Tiada Tuhan melainkan Allah yang maha agung lagi maha pemurah.Jika diperlukan sesame penumpang hendaknya saling tolong menolong dalam kebaikan . Tiada tuhan melainkan Allah yang merajai langit.

para pemimpin muslimin dan seluruh muslimin muslimat. dan dekatkan jaraknya bagi kami. karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. kami mohon perbuatan yang Engkau sukai dan Engkau ridhoi. Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ya Allah! Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluarga dan harta (ku). do’a musafir dan do’a orang tua atas anaknya Do’a naik kendaraan Setelah keluar rumah dan bersiap akan naik kendaraan maka bacalah : ِ ِْ ِ ‫ بسم ال‬dan kalau sudah duduk diatas kendaraan baca doa’ : ُ ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ُ َ َ ّ َ َ ِ ّ َِ َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ ِ ّ َ َ ْ ُ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمد ل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد ل الحمد ل الحمد ل، ال‬ ّ َ ْ َ ّ ِ َ ُ ّ ُ ِ ْ َ َ ُ ّ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ‫َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ّ ُ ّ ِ ّ َ َ ْت‬ ‫أكبر ال أكبر ال أكبر، سبحانك اللهم إني ظلم ُ نفسي فاغفرلي فإنه ل يغفر الذنوب إل أنت‬ “Dengan menyebut nama Allah.” . Memperbanyak memanjatkan do’a urusan dunia akherat untuk diri sendiri. aku memohon pertolongan dengan kasih sayang-Mu Kalau mengendarai kapal maka bacalah do’a: ٌ ْ ِ َ ٌ ْ ُ َ َ َّ ّ ِ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال مجريها ومرساها إن ربي لغفوررحيم‬ Dengan menyebut nama Allah diwaktu berlayar dan berlabuh. Ya Allah! Permudahlah perjalanan kami ini. kedua orang tuanya. Hal ini sangat baik karena do’a musafir adalah salah satu dari do’a-do’a yang mustajabah seperti dalam hadits riwayat Abu Hurairoh. segala puji bagi Allah. Sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri maka ampunilah aku. ِ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِ ْ ُْ َ ْ ُ َ ْ َ ّ ِ ْ ِ ّ َ َ ٌ َ َ َ ْ ُ ٍ َ َ َ ُ َ َ َ ‫ثلثة دعوات مستجابات لشك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدعلى ولده‬ Tiga macam do’a yang tidak diragukan terkabulnya yaitu: do’a orang yang di dholimi. اللهم إنانعوذبك من وعثاءالسفروكآبةالمنقلب‬ َ ِ ََ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ َ ‫وسوءالمنظرفي الهل والمال والولد‬ Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon kebaikan dan taqwa dalam bepergian ini. Segala puji bagi Allah (3 kali). Allah Maha Besar (3 kali). Maha Suci Engkau ya Allah. dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. . orang-orang yang dicintainya. sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.‫اللهم إنانسألك في سفرنا هذاالبروالتقوى، ومن العمل ماتحب وترضى، اللهم هون علينا سفرنا، واطوعنابعده‬ ُ َ ْ ُ ّ َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ّ ّ َ َ ْ َ َ ّ ِ ُ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ َ ْ ّ َ ّ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ َُ ْ َ ّ ِ ّ ّ َ ِ ََ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ِ َ ّ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ ّ ِ ّ ّ َ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ َِ ْ َ ِ َ ّ ْ ِ ُ ِ ّ َ ْ َ ّ ّ َ ‫اللهم أنت الصاحب في السفروالخليفة في الهل والمال.Atau membaca ُ ْ ِ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ َّ ّ َ ‫يآحي يآ قيوم برحمتك أستغيث‬ Ya Allah yang Hidup dan Maha Kuasa.

yang menjalankan kendaraan ini melaju dan menuju tujuan. sesungguhnya Engkaulah yang Pengampun dan Penyayang’ 6. tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang jelek dalam keluarga. 2. berhenti dan berjalannya kendaraan ini. Atau bisa juga " Bismillaahi majreha wamursaahaa inna rabbii laghafuururrahiim " Artinya : " Dengan Asma Allah. Memohon keselamatan lahir dan batin selama dalam perjalanan kepada Allah 4.Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu darikelelahan dalam bepergian. Berdo’a saat didalam kendaraan : . mengawali dengan kebaikan Meminta do ’ agar selamat dalam perjalanan kepada keluarga. Bismillahit tawakkaltu ’ alallahi la haula wala quwwata illa billah 5. Berdo’a saat akan naik kendaraan : ’ ismillaahi majraha wa mursahaa innaa rabbi yal ghafururrahiem ’ B ’ Dengan nama-Mu ya Allah. Memulai dengan niat ikhlas. se-sungguhnya Rabbku Maha Pe-ngampun dan Penyayang " Adab-adab bepergian <mengadakan perjalanan> 1. saudara atau a tetangga yang ditinggalkan 3. ’ a Bismillahirahmaanirrahimi. Berdo ’ saat keluar rumah. harta dan anak.

7.’ Subhanalladzi sakhara lanaa hadas wamaa kunnaa lahu muqrini wa innaa ilaa robbinaa lamunqalibuuna’ ’ Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami. Menjaga kerapian dan kebersihan selama dalam perjalanan . Menjaga diri dari ketergesa-gesaan. menjaga sikap santun dan menjaga silaturahmi. Menjaga perjalanan agar bernuansa ibadah dan taddabur alam. dan menebar kebaikan 10. Senantiasa menjaga kesucian selama dalam perjalanan. dan kepada Allahlah kami kembali’ . sedangkan kami tidak bisa memudahkan kepada-NYA. agar bisa mensyukuri ni’mat Tuhan pencipta alam ini 9. 8. tidak beristinja (buang air kecil/besar) sembarangan tanpa bersuci kembali sesuai syariah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful