Pagkikritik sa Maikling Kwento.

Ma. Regine D. Abalajen CEE12 Bb. Grace Precious Tabernero Pebrero 04, 2011

Walang Panginoon
ni Deogracias A. Rosario

Unang tingin ko palang sa pamagat ng kwentong ito ay naintriga na ako sa nilalaman nito. Nang simulan kong basahin ay nalungkot ako sa mga pasakit na naranasan ng pangunahing tauhang si Marcos. Subalit kalaunan naman ay natuwa ako sa malinis niyang paghihiganti sa mapang-aping si Don Teong.

Gayunpaman, sa una ay hindi ko masyadong naintindihan ang ilang bahagi ng kwento tulad na lamang yaong katapusan. Ito ay nang sinasaktan na ni Marcos ang kanyang kalabaw at ang pagbibihis niya ng damit na kawangis ng kay Don Teong. Naintindihan ko lang ang ipinahihiwatig nito nang basahin ko ito sa ikalawang pagkakataon. Ginaya pala niya ang mga gawing pang-aapi ni Don Teong at nais niyang magalit ang kanyang kalabaw ditto para kung sakaling mapadaan ang Don sa kalabaw ay tirahin siya nito na hindi naman nabigo sa kwento.

Magaling ang sumulat ng kwentong ito dahil nakukuha niya ang simpatya ng bumabasa ng kanyang mga ginagawang kwento. At isa na ako sa mga mambabasang iyon. Maayos ang pagkakasunud-sunod at ang mga salitang ginamit ay siyang lalong nagpaganda rito. Talagang mararamdaman mo ang mga damdaming nakapaloob dito. Hindi ito nalalayo sa mga nangyayari sa totoong buhay.

Mga Tanong:

1. Ano ang masasabi mo sa awtor na sumulat nito?

Malawak ang kanyang kaisipan ukol sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Magaling. Kaya hindi nakapagtatakang siya ay binansagang ³Ama ng Maiikling Kwentong Tagalog sa Bansa´. Binibigyan niya ng buhay ang bawat tauhan sa kanyang mga isinusulat na maiikling kwento. Kakaiba sa ibang manunulat ang pamamaraan niya ng pagsulat ng maikling kwento.

2. Ano ang mensahe ng kwento?

Ipinahahayag lamang dito na hindi dapat pinangungunahan ng galit ang damdamin. Ang lahat ng kasamaan ay may kaukulang parusa o karma sa huli. Maging mahinahon kahit sa pinakamagulong bahagi ng iyong buhay. Hindi rin dapat ipinauubaya sa sariling mga kamay ang paghatol sa pagkakasalang ginawa sa iyo ng isang tao. Maaaring gawin ito ng iba. Hal. Ang iyong kalabaw.

3. Ano ang metamensahe ng kwento?

Ipinararating ng mensahe ng kwento na hindi dapat tayo mawawalan ng pag-asa sa mga problemang dumarating. Matuto tayong magtiis sa mga pasakit sapagkat sa huli, tayo rin ay makakaraos.

4. Sang-ayon ka ba sa mensahe? Oo. Sang-ayon ako dahil totoo naman ito. At dapat lamang din natin itong tularan at isabuhay.

5. Ano ang sinasalamin nito sa buhay at paniniwala ng mga Pilipino sa kasalukuyan?

Sinasalamin nito ang buhay ng ilang magsasakang mahirap na nga ay lalo pang naghihirap dahil sa kasakiman ng ibang tao. Likas na sa mga Pilipino ang maging matiisin at ito ay sumalamin sa pangunahing tauhang si Marcos. Tiniis niya ang hirap at kahit galit na galit na siya kay Don Teong ay nagpigil pa rin siya sa tulong na rin ng kanyang ina na pinangangaralan siya. Karaniwang na sa ina na ituwid sa tamang landas ang kanyang anak. Ito ay bahagi na ng kulturang kinagisnan nating mga Pilipino.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful