Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia

Minat terhadap Pendidikan Khas di Malaysia bermula pada tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Perakuan ini menyebut, ³Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Disamping itu penyertaan o/eh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. ³ Perkembangan Pendidikan Khas mengikut jenis adalah seperti berikut: Pendidikan Masalah Penglihatan 1926 Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka 1931 SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang 1948 Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney ± Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) 1953 Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM) 1958 Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM) 1962 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan 1963 Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan 1977 Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras 1978 Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu 1983 Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI-Quran Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan, Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan alatan braille Pendidikan Masalah Pendengaran 1954 Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang 1954 Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang 1963 Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah biasa yang dipilih Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab

Jumlah tersebut kekal hingga ke akhir tahun. Pada tahun 2000 bilangan pelajar bertambah menjadi 19 orang dan bilangan guru seramai 6 orang. Kuala Lumpur 1994 Pembukaan kelas-kelas program inklusif seeara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara 1995 Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan y Sejarah Pada bulan Julai 1998. y Falsafah pendidikan Khas Falsafah pendidikan khas mempunyai matlamat yang sama dengan pendidikan biasa dan melibuti semua aspek pendidikan . berdikari. Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal 1987 Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional. boleh merancang. . Cheras 1978 Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan 1979 Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional. Dengan bilangan guru seramai 3 orang. terciptalah sejarah sekolah menengah yang pertama di Daerah Larut matang dan Selama yang mewujudkan Intergrasi Kelas Percantuman Bermasalah Pembelajaran (KKBP). 2 orang guru Pendidikan Khas telah ditempatkan di SMK Bukit Jana. Shah Alam Program Percantuman/Inklusif 1962 Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan 1988 Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran 1993 Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki). dan pelajarnya seramai 11 orang KKBP berjalan seperti sekolah-sekolah yanglain. mengurus kehidupan sendiri. Pada April 1999. boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. berhaluan. Ia menyediakan perkembangan optima kanak-kana dengan keperluan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran. Pada tanggal 4 Januari 1999.perguruan Ilmu Khas. sebagai persediaan untuk membuka kelas KKBP. sekolah ini mendapat seorang guru lagi. Kementerian Pendidikan 1985 Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh.

Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan berikut. vi. i. y Objektif Kelas pendidikan Khas y y y y Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk pelajar-pelajar pendidikan khas Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap pelajar dengan keperluan khas. Mendifinasikan Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah merupakan kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. iv. berjaya dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara.y Misi pendidikan Khas Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar-pelajar dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikiri. y Kurikulum y Kebolehan kognitif Tingkahlaku sosial / Perkembangan Sosial Penguasaan bahasa lisan dan pertuturan Penguasaan membaca Kemahiran perkembangan (Developmental skills) Kemahiran Matematik Daya penglihatan Darjah kebolehan pendengaran y Bidang Komunikasi -Bahasa melayu -Bahasa Inggeris -Matematik Bidang Sosial dan Persekitaran . iii. v. viii. vii. ii. Membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kemahiran dan kebolehan Menggalakkan penyertaan aktiviti-aktiviti harian yang tidak terhad Membolehkan mereka hidup berdikari mengikut kelaziman orang biasa y Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran Kementerian Pendidikan. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam pendidikan khas y Matlamat Penubuhan kelas Pendidikan Khas Penubuhan kelas khas adalah bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran mengamalkan kelaziman seperti juga kanak-kanak biasa. y y y y y Membolehkan kanak-kanak bermasalah pembelajaran mendapat tempat yang sama dalam pendidikan Menempatkan kanak-kanak tersebut menyesuaikan diri dalam semua aspek dari awal.

bengkel -Masakan .y y y Bidang Kemahiran Hidup .Pertanian .Jahitan Bidang Rekrasi dan Daya Kreatif -pendidikan Jasmani -Pendidikan seni -Pendidikan Muzik Bidang Nilai dan kerohanian -Pendidikan Agama Islam -pendidikan Moral .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful