BORANG SOAL SELIDIK A. MAKLUMAT DEMOGRAFI Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden.

Arahan: Sila isikan jawapan yang sesuai. 1. Jantina ( ) Lelaki 2. Umur ( )13-15 3. Status ( )Bujang ( ( )Perempuan )14-16 ( ( )Berkahwin )17-19

4. Adakah anda mempunyai telefon bimbit? ( )Ya ( )Tidak 5. Jenis telefon bimbit …………………………………………………… 6. Dari mana telefon bimbit diperolehi? …………………………………………………… 7. Berapa banyak kos penggunaan kredit pada setiap bulan? ( )RM 10-30 ( )RM 40-60 ( )RM 70-100 8. Siapakah yang membayar kos penggunaan kredit pada setiap bulan? ( )Ibu Bapa ( )Sendiri ( )Lain-lain

Telefon bimbit ialah alat yang mudah untuk dikendalikan. Adakah anda biasa menggunakan telefon bimbit untuk tujuan pembelajaran? ( )Ya ( )Tidak 5. adakah telefon bimbit penting dalam kehidupan seharian? ( )Ya ( )Tidak 3.B. PENILAIAN TAHAP PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT 1. Adakah anda sering membawa telefon bimbit ke sekolah? ( )Ya ( )Tidak 6. Pada pandangan anda. ( )Ya ( )Tidak 2. Telefon bimbit digunakan bertujuan untuk ( )SMS ( )3G ( )Panggilan telefon ( )Internet 4. Dengan siapa anda sering berhubung dengan menggunakan telefon bimbit? ( )Ibu bapa ( )Guru-guru ( )Rakan-rakan ( )Lain-lain 7. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful