BAB 1

PENGENALAN

Tulisan jawi adalah salah satu daripada warisan bangsa Melayu yang

perlu

dipertahan dan dipelihara.Pada satu ketika dulu,tulisan jawi menjadi antara medium bagi penyampaian ilmu di kalangan umat Islam di nusantara.Selain sebagai medium pemyampaian ilmu,tulisan jawi juga digunakan bagi menyelesaikan urusan harian seperti jual beli,undang-undang,politik dan perhubungan antarabangsa. Antara bukti tulisan jawi digunakan secara meluas di nusantara ialah penemuan surat-surat perjanjian jual beli yang ditulis dalam tulisan jawi,penemuan batu-batu bersurat yang dijumpai di Kedah dan Terengganu,Kanun Undang-Undang Negeri

seperti Hukum 44 di Kedah,Majallah Ahkam di Johor dan Hukum Kanun Melaka yang dipraktikkan di Melaka semuanya ditulis dan dibukukan dalam tulisan jawi lama 1. Tulisan jawi merupakan warisan peradaban Melayu yang telah diadaptasi daripada abjad-abjad Arab dan disesuaikan dengan sebutan di dalam bahasa Melayu.Hasilnya,tulisan jawi berkembang pesat di alam Melayu selaras dengan perkembangan agama Islam dan seterusnya menjadi satu alat merakamkan segala aktiviti pentadbiran,keagamaan,kesusasteraan, dan sebagainya.Sejarah tulisan jawi telah hampir 700 tahun lamanya bertapak di hati orang-orang Melayu.Dalam dua abad kebelakangan ini tulisan jawi sudah berkembang pesat seiring dengan perkembangan agama Islam dan bangsa Melayu. Walau bagaimanapun , zaman kegemilaaaangan tulisan Jawi di Kepulauan Melayu tidak kekal lama.Hal ini kerana, selepas kedatangan

1

. Hj Ahmad Fauzi Hj Murad,Ahmad Tarmizi Talib ( 1997 )Tamadun Islam,penerbit Universiti Putra Malaysia Serdang.

Ianya masih digunakan di sekolah-sekolah dan majority orang Melayu menguasai tulisan tersebut.Namun begitu.Tulisan Jawi dan Perananya di Dalam Kebudayaan Melayu´.penjajah Eropah ke Tanah Melayu mereka mula menubuhkan sekolah-sekolah Melayu dengan memperkenalkan tulisan rumi.Singapura: Pustaka Melayu Malaysia Press Limited.( Bengkel Islam.kita dapati penguasaan dan minat masyarakat terhadap tulisan jawi agak berkurangan.Akhbar Utusan Melayu yang telah diterbitkan sejak sebelum merdeka lagi telah diberhentikan pengeluarannya akibat daripada tidak mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat Melayu sendiri.tindakan pantas Kementerian Kebudayaan dan Kesenian menanggung sebahagian besar kos pencetakan akhbar ini menjadikan akhbar ini terus diterbitkan namun bukan lagi sebuah akhbar tetapi hanya dalam bentuk sisipan yang diterbitkan bersama Utusan Malaysia setiap hari Isnin. 3 Kebelakangan ini.tulisan Jawi mulai tergugat dan tidak mendapat perhatian serta penggunaan yang sewajarnya dalam kalangan masyarakat.Sebagai bukti.Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Ekoran daripada itu. Keadaan ini telah menyebabkan kemahiran Jawi dalam kalangan orang Melayu Islam kian terpinggir.Selain itu punca-punca kemalapannya juga adalah disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem ejaan tulisan Jawi itu sendiri yang dilihat mempunyai kekurangan dari sudut huruf-huruf saksi atau vokal bagi melambangkan bunyi bahasa Melayu. Namun dengan perubahan masa dan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan yang memerintah. .tulisan Jawi masih lagi banyak digunakan oleh orang Melayu sama ada untuk urusan harian mahupun untuk proses pembelajaran dan pengajaran.Mata pelajaran jawi hanya menjadi mata pelajaran sampingan dan hanya para pelajar aliran agama sahaja yang menggunakannya. Harun Aminurashid (1996).Tetapi jika diteliti hanya 60 patah perkataan sahaja yang terdapat kelemahan itupun adalah bertujuan untuk mengekalkan dan memelihara warisan lama. 2 Pada awal kemerdekaan Tanah Melayu. Hamdan Haji Abdul Rahman ( 1984)´.Itupun dalam mata pelajaran yang berkait dengan agama Islam sahaja.25 Mac 1984) hal 13. 3 .Bahasa Persuratan Melayu. penguasaan tulisan jawi dalam kalangan orang Melayu terutamanya generasi muda makin terhakis. hal 154 . Tulisan jawi juga terpinggir selepas kerajaan memutuskan bahawa tulisan rumi digunakan sebagai medium bagi penyampaian bahasa Melayu dan satu ketika 2 .

Namun begitu tulisan jawi kembali diberi nafas baru apabila kerajaan mewajibkan pendidikan Islam menggunakan tulisan jawi dan menyediakan buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan Jawi. 1.bagi memastikan warisan tulisan ini tidak terkubur. Justeru itu.Aspek asas Jawi membolehkan murid-murid mengecam dan membunyikan huruf Jawi iaitu pergerakan mata dan tangan mengikut bentuk huruf jawi serta membaca .kehadiran Kaedah Ejaan Dewan yang disusun secara teratur oleh pakar-pakar bahasa menjadikan kaedah tulisan jawi semakin tersusun. Tulisan Jawi ialah hasil daripada pengubahsuaian dan penambahan hurufhuruf Arab untuk disesuaikan dengan lidah orang Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.perlu ada kajian yang mendalam berkaitan masalah yang dihadapi oleh murid sehinggakan menghilangkan minat untuk belajar tulisan jawi.suatu usaha yang bersepadu dan bersungguh secara berterusan perlu dilakukan bagi memastikan tulisan jawi kekal sebagai medium kepada penyampaian ilmu di serata nusantara. Selain dari itu.Pendidikan Islam juga menggunakan tulisan rumi sebagai tulisan rasmi menyebabkan tulisan jawi semakin hilang daripada masyarakat Melayu di Malaysia.Salah satu perkara yang berkaitan dengan agama Islam yang dipelajari oleh murid-murid di peringkat sekolah rendah ialah tulisan jawi.Ianya merupakan aspek kompenan yang ditekankan melalui Kurikulum Pendidikan Islam.1 PERNYATAAN MASALAH Sejarah pendidikan di Malaysia menunjukkan bahawa Pendidikan Islam diajar melalui pelbagai cara dengan menggunakan buku-buku atau teks yang ditulis dalam tulisan jawi.Diharapkan dengan usaha jitu daripada semua pihak dapat mengembalikan semula tulisan jawi sebagai salah satu medium penyampaian ilmu pengetahuan.Wujudnya Kamus Dewan bagi Ejaan Jawi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka memantapkan lagi usaha jitu kerajaan bagi memartabatkan tulisan jawi.usaha bekas Perdana Menteri yang kelima Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi memperkenalkan program j-QAF di sekolah-sekolah rendah bermula pada tahun 2005 seolah-olah memberikan tulisan Jawi nafas baru bagi menyerlahkan semula kegemilangan tulisan jawi pada satu ketika dahulu.Selain daripada itu.Melihat kepada pengalaman semasa sebagai guru.

Pengkaji berpendapat mereka ini lemah dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis jawi. Tulisan Jawi merupakan sebuah kraf seperti kraf-kraf yang lain.kemahiran menulis mesti diajar dengan cara dan teknik yang betul di peringkat awal lagi. Jika murid seperti ini tidak diberikan perhatian sudah tentulah mereka .Pengkaji memberikan latih tubi kepada murid-murid tersebut tetapi masih gagal.Sementara teori mentalisme lebih sesuai diajukan kepada murid-murid yang mempunyai daya kemahiran mengenal dan mengecam huruf-huruf Jawi.Oleh itu menulis jawi memerlukan latihan dan bimbingan yang bersistematik.1999 ) Di sinilah peranan guru amat penting di dalam memberi penekanan latihan dan latihtubi serta tumpuan kepada psikomotor.Ketika membaca.Melalui tulisan Jawi juga penerapan nilai-nilai Islam dapat diperteguhkan.Sebagai suatu hasil kraf dan seni.semua murid mengikut bacaan tersebut dengan tekun. pengkaji mendapati beberapa orang murid hanya menggerakkan-gerakkan mulutnya sahaja tetapi tidak menyebutnya dengan betul. ( Hamdan Abdul Rahman .sukukata dan perkataan mudah.Murid-murid membaca carta tersebut secara kelas dan kumpulan.Ini kerana mereka tidak dapat membunyikan suku kata dari perkataan tersebut. Ketika pengkaji mengajar pelajaran jawi.Peringkat menulis Jawi sama seperti menulis Rumi yang mempunyai perbezaan dari segi arah tulisan dan bentuk serta kaedah menyambungkan huruf menjadi suku kata atau perkataan. Setelah diselidiki didapati seramai sepuluh orang murid gagal membaca carta tersebut.Hal ini disebabkan tulisan Jawi merupakan pendekatan yang paling baik dalam usaha menerapkan nilai-nilai Islam kepada murid-murid dan masyarakat selaras dengan kehendak µ Falsafah Pendidikan Negara¶. pengkaji mempamerkan carta perkataan suku kata terbuka di papan hitam.Murid-murid mengikut bacaan guru.Kekerapan latihan menulis yang terancang akan membantu murid-murid menguasai kemahiran menulis Jawi dengan baik.Guru seharusnya dapat menyesuaikan kaedah dan pendekatan semasa proses pengajaran dan pembelajaran tulisan jawi berdasarkan kebolehan murid-murid dan tidak mengelirukan murid dengan kaedah tulisan Jawi.Guru haruslah menyediakan lembaran kerja dan pendekatan serta teknik yang pelbagai dan menyeronokkan untuk memberi tumpuan dan perhatian yang lebih terhadap penguasaan kemahiran menulis jawi.Pengajaran menulis memerlukan perancangan dan ketelitian yang rapi.Faktor-faktor di atas akan menentukan kebolehan dan keupayaan murid murid menulis Jawi.

2. 1. 1.3 Kajian ini juga untuk mengetahui apakah bentuk-bentuk huruf yang tidak dapat dikuasai oleh murid.Kajian ini akan cuba mendedahkan kepada masyarakat hubungkait antara kemahiran dan penguasaan murid di sekolah dengan latarbelakang sosiobudaya dan sosioekonomi setempat. 1.2.Justeru itu pengkaji ingin membuat kajian mengenai perkara ini agar murid ±murid ini tidak berterusan berkeadaan seperti demikian.ini berterusan tidak dapat membaca dan menulis jawi .1 Kajian ini cuba merungkaikan persoalan yang unik yang berlaku dalam kalangan murid murid tahun tiga di Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat.2.Kajian ini dengan menggunakan instrumen yang dibina akan cuba memberikan jawapan terhadap hubungkait yang telah dinyatakan. Justeru itu pada akhir kajian ini kita akan mendapat beberapa rumusan berdasarkan persoalan kajian yang diutarakan di atas dan selari dengan matlamat kajian ini dilaksanakan 1.Justeru dengan menggunakan instrumen temubual dan soal selidik.1 Umum: .3 OBJEKTIF KAJIAN 1.Kajian ini akan cuba melihat kelemahan penguasaan kemahiran menulis jawi daripada beberapa sudut yang berbeza.2 PERSOALAN KAJIAN 1.kajian ini pada akhirnya cuba menjelaskan kepada warga ibu bapa dan pendidik bagaimana membina minat dan kecenderungan dalam sesuatu matapelajaran khususnya tulisan jawi dan pendidikan Islam secara keseluruhannya.2. Kajian ini juga cuba menjawab beberapa persoalan yang sering berlegar dalam fikiran masyarakat awam berkaitan dengan hubungkait penguasaan murid dalam sesuatu matapelajaran dengan minat yang telah dipupuk oleh ibu bapa daripada kecil lagi atau minat dan kecenderungan yang dibina oleh guru-guru semasa murid berada di tahap lebih bawah lagi.3.

3.4 Dapat merungkai hubungan antara prestasi murid dengan latarbelakang sosiobudaya dan sosioekonomi.4. 1.Antaranya ialah: 1.4 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini perlu dilaksanakan atas beberapa sebab.4. Mengenalpasti kaedah pengajaran yang sesuai yang boleh membantu muridmurid menguasai kemahiran ini.Untuk meningkatkan penguasaan kemahiran menulis jawi murid tahun tiga di samping meningkatkan kemahiran membaca jawi.Ini amat penting supaya aktiviti Jawi boleh disemarakkan dengan memahami secara jelas dan terang berkaitan minat murid terhadap tulisan jawi.1 Dapat mengumpulkan data lengkap berkaitan maklumat murid antaranya latarbelakang murid dan keluarga dan pencapaian semasa murid.2 Khusus: Pengkaji berharap melalui kajian ini pengkaji akan dapat: a.perkaitan antara prestasi cemerdengan . Mengenalpasti punca kelemahan atau kesukaran murid-murid menguasai kemahiran menulis jawi b. 1. Mengenalpasti bentuk huruf-huruf Jawi yang tidak dapat dikuasai dan ditulis dengan baik oleh murid-murid.Bagi murid yang lemah data sedia ada dapat membantu guru bagi melakukan pemantauan yang berterusan terhadap murid apabila berada di dalam kelas pemulihan dan di Kem Celik Jawi manakala bagi murid yang tahap penguasaannya sederhana akan memudahkan guru untuk membuat aktiviti tambahan dan pengayaan yang sesuai dengan aras pencapaian murid tersebut.4. 1. 1. c.3 Dapat mengenalpasti bagaimana kecenderungan murid terhadap tulisan jawi.2 Dapat mengenalpasti secara tepat jumlah murid yang lemah.Ini memudahkan guru-guru pendidikan Islam untuk lebih memahami masalah murid dan cuba mencari pendekatan sesuai bagi mengatasi masalah tersebut.4. 1.sederhana dan baik.

Semua murid akan di bahagikan kepada 4 mengandungi lima orang ahli.guru yang baik dan merungkai hubungan dan perkaitan antara minat dan kecenderungan murid dengan prestasi semasa murid.Pengkaji akan menjalankan kajian .kemahiran menulis huruf tunggal.1 Strategi Perlaksanaan a. d.menulis sukukata terbuka dan tertutup.kemahiran membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata terbuka dan tertutup.5. 1.Kesemua murid-murid ini akan di nilai tahap penguasaan mereka dengan menggunakan borang Pemulihan Jawi. b. Aktiviti ini di laksanakan dalam bentuk latih tubi di luar waktu pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.5 BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya terbatas kepada penguasaan murid terhadap kemahiran menulis jawi dalam kalangan murid tahun tiga di Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat kerana mudah bagi pengkaji membuat kajian untuk mendapatkan maklumat kerana dalam mata pelajaran pendidikan Islam termasuk Jawi kesemua kelas telah di ajar oleh pengkaji . Aktiviiti ini ditekankan dalam kelas pemulihan jawi di sekolah.Kajian ini berfokuskan murid-murid yang lemah menulis jawi di dalam setiap kelas yang bilangannya seramai 20 orang . Semua murid akan disediakan Rekod Kemajuan yang dijadikan sebagai laporan prestasi individu.Kesemua murid ini diwajibkan memasuki kelas pemulihan jawi yang diadakan sama ada dalam waktu pengajaran atau diluar waktu pengajaran. c. kumpulan dan setiap kumpulan . penilaian kemahiran Kem 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.