You are on page 1of 32

WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
jaargang 7 - nummer 9 - 3 maart 2011
03 05 23 17
Handtekeningen museum overhandigd Droom Handsome Poets komt uit Gierzwaluwen op komst Karssen verlegt focus
Vrijwilligers weer
actief tijdens NL DOET
Het Oranje Fonds organiseert op 18 en
19 maart de grote vrijwilligersactie NL DOET
waarbij de vrijwillige inzet in de schijnwer-
pers wordt gezet en waarbij zoveel mogelijk
Nederlanders worden geactiveerd om een
dag(deel) de handen uit de mouwen te steken
daar waar het nodig is. Dit jaar is de campag-
ne vooral gericht op bestaande groepen zoals
schoolklassen, families, collega’s en (sport)
teams.
NL DOET valt dit jaar samen met de ‘Open
dag van de Zorg’. Beide activiteiten die een
beroep doen op vrijwilligers ondersteunen
elkaar. Net als vorig jaar doen ook veel bekende
Nederlanders mee, zoals ministers, leden van de
Koninklijke Familie, sporters en artiesten. NL
DOET vindt op vrijdag én zaterdag plaats, zodat
deelnemende organisaties de keuze hebben hun
activiteit op een werkdag of een vrije dag aan te
bieden. Op deze manier kunnen er meer men-
sen meedoen. Er kan gekozen worden voor een
dag of dagdeel. Via de website www.nldoet.nl
kan men zich als vrijwilliger aanmelden of
een klus opgeven. Als klussen in deze regio
zijn onder meer aangemeld het schoonmaken
van de dierenambulance (Gouda), verven van
het gebouw scouting (Bodegraven-Reeuwijk),
opknappen Heemtuin (Gouda), taarten bak-
ken voor ouderen (Bodegraven-Reeuwijk) en
opknappen ontmoetingsruimte Anne Frank
(Waddinxveen).
Alcoholcontrole
rond carnaval
De politie kondigt aan tijdens de carnavals-
dagen te controleren op alcohol in het verkeer.
“Alcohol en verkeer gaan niet samen. ‘Ont-
nuchteren’ is, de vele fabels ten spijt, niet te
versnellen: niet door vooraf goed te eten, niet
door koffie, niet door dansen, niet door liters
water te drinken, niet door frisse lucht en zelfs
niet door over te geven. Ben je een avondje
stevig doorgezakt, dan bestaat de kans dat je
de volgende ochtend nog steeds onder invloed
bent. Neem geen risico, zorg voor een frisse
BOB”, adviseert de politie.
Een 34-jarige Gouwenaar is donderdag
24 februari rond 20.45 uur in het winkelcen-
trum aan het Poldermolenplein mishandeld
door een groep van zes jongens.
De Gouwenaar liep richting de uitgang toen de
groep hem tegemoet kwam lopen. Een van de
jongens liep tegen de Gouwenaar aan waarna
er een woordenwisseling ontstond. De jongen
sloeg de Gouwenaar waarna deze terug schop-
te. De Gouwenaar werd hierop door de groep
mishandeld. De Gouwenaar wist uiteindelijk
weg te komen. De politie stelt een onderzoek in
en verzoekt getuigen zich te melden via 0900
- 8844.
Afgelopen woensdagmorgen 2 maart om 9.00
uur zou André Rouvoet, de landelijke lijst-
trekker van de ChristenUnie, flyers uitdelen
rondom station Gouda. Maar drukke media-
aandacht elders zorgde ervoor dat hij niet kon
komen. Met een flyerploeg hoopte het cam-
pagneteam van de ChristenUnie nog de laat-
ste stemmen binnen te halen. De plaatselijke
ChristenUnie-kandidaat voor de Statenverkie-
zingen Gerard Schotanus (zie foto) en enkele
andere kandidaten deden mee aan deze flyer-
actie. Met als thema: ‘uit overtuiging’ hoopt
de ChristenUnie in de Provinciale Staten van
Zuid-Holland op weg te gaan naar 2015.
Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00
www.dupreemakelaars.nl
ZIE ONZE ADVERTENTIE
OP DE ACHTERPAGINA!
Prof essi oneel
Inzet
Tal ent vol PIT
Makel aarst eam met
Meer inf o?www. al phamakel aardij . nl
of bel 0182-511424
GOUDA GOUDKADE 3 t Acht er Praxis en Trendhopper t Grat is parkeren
1.80 0 M
2
GOUDA
Oosthaven 54 · Gouda · 0182-516998 · gouda@dehuizenbemiddeIaar.nI
Voor meer informatie en ons totaIe aanbod www.dehuizenbemiddeIaargouda.nI
Maak persoonIijk kennis met ons en onze werkwijze op
zaterdag 12 maart !
Van 10.00-15.00 uur bent u van harte weIkom op Oosthaven 54
O
P
E
N
D
A
G
sZ,h/E͍͍
dŽƉDŽǀĞƌƐ'ƌĂǀĞƐƚĞŝũŶ
hǁĞƌŬĞŶĚĞǀĞƌŚƵŝnjĞƌŝŶ'ŽƵĚĂ
ǁǁǁ͘ĞŶƚŽƉŵŽǀĞƌƐ͘ĐŽŵ
ϬϭϴϮͲϱϭϮϱϮϵͲŝŶĨŽΛĞŶƚŽƉŵŽǀĞƌƐ͘ĐŽŵ
ChristenUnie flyert op station
Afgelopen jaar namen vrijwilligers de Heemtuin in Gouda onder handen.
Mishandeling in
w.c. Goverwelle
Koopzondag 6 maart
Binnenstad Gouda
www.ondernemersgouda.nl
Personeeladvertenties
zie pagina 20 + 22
VindinGouda.nl
In één klik alles dichtbij!
2 WIJDSTRAAT / DUBBELE BUURT
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Iedere woensdagavond vanaf 21.00 uur
kunt u bij Paddy’s pubquizen. De hoofdprijs
is een Guinness Shirt, waar u wel wat voor
moet doen. Namelijk winnen tegen het
Guinness Team!!!!
De quiz bestaat uit allerlei vragen en is gratis
toegankelijk, zodat iedereen mee kan spelen,
en een hele leuke avond tegemoet kan zien
in onze pub. Tijdens de quiz vormen wij
teams, stellen wij de vragen, weet iemand
het antwoord niet en een ander team wel,
ren naar de bel en geef het antwoord. Zijn
er uiteindelijk twee winnaars, dan beslist
Guinness wie de winnaar wordt. Graag zien
wij u bij onze pubquiz
Dubbele Buurt 10a
www.vannienkesieraden.nl
0182 - 51 66 68
Ni¡Jslrøøl Z
ZËU| tC ÔaaJø
ZZZYDQGHUSRHOVFKRHQHQQO
WIjdstraat JJ
2801 K8 Couda
T. 0182 - 511 615
Dubbele Buurt 4
0182-526504
www.pandorasbottle.nl
Xochimilco is al 20 jaar een bijzonder Mexicaans res-
taurant in Gouda met smakelijke, originele gerechten!
Xochimilco staat bekend om z’n heerlijke gemixte
cocktails en heeft de lekkerste sissende fajitas! Wij
beschikken over extra ruimte voor grotere groepen.
Nieuw is onze Mexicaanse catering. Mogelijkheid
on-line reserveren; info@xochimilco.nl.
Wijdstraat 29, Gouda
e18z - ¶z¶1ze º www.xochimilco.nl
Mex i c a a ns
op z ’n
Mex i c a a ns !
Lapis Juweliers • Wijdstraat 16
2801 KC Gouda • 0182 - 58 38 88
TROUWRINGEN ACTIE
Ruim 350 modellen
50%
korting op alle
trouwringen
3
5
Onderdelen voor:
Vaat-/wasmachine, droger,
Koelkast, stofzuiger en
scheerapparaten
DB13 Gouda
onderdelen- en stofzuigerhuis
tel: 0182-515063 www.db13.nl
Reparatie van
stofzuigers
en scheerapparaten.
Dubbele Buurt 13
1976 - 2011
DB13 35 jaar!!
Maandag t/m donderdag C18,50 p.p.
Vrijdag t/m zondag C22,50
Wijdstraat 17, Gouda
0182-523875
ÞIL\Y CÞBLÌLÌF1
íÌILFSL 1^Ì^S
Durf jij te spelen tegen het
Guinness Team?
Voor sfeervol wonen
of een kado!
Naast een groot assortiment decoratie,
hebben wij ook vele soorten en maten
meubelen,die u bij ons in de winkel met
eigen ogen kunt zien en testen.
Wijdstraat 35-37 • Gouda
0182 - 580850
www.halloshop.nl
Digitalisering
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Museumdirecteur Gerard de Kleijn over-
handigde 28 februari 2336 handtekeningen
aan de wethouder van Cultuur van Gouda,
mevrouw Bergman, in het bijzijn van een
aantal medewerkers, vrienden, vrijwilligers en
pers. Bergman zegde toe zich in te zetten voor
het stadsmuseum.
De gemeente Gouda is voornemens 25 procent
te bezuinigen op de subsidie voor museum-
goudA en overweegt een verplaatsing van het
museum. De medewerkers en vrijwilligers
van het museum achten dit onacceptabel. “Het
museum is gevestigd in hartje middeleeuwse
binnenstad, in het cultureel kwartier met de
Sint Jan, diverse galeries en het gotische stad-
huis. Het stadsmuseum hoort op die plek. De
gebouwen zijn onderdeel van de collectie. De
collectie bestaat uit 40.000 stuks, waaronder
bijzondere altaarstukken uit de tijd van de
beeldenstorm, een grote verzameling Gouds
Plateel en een prachtige collectie schilderijen
van de Haagse school”, reageert het museum.
Het museum heeft een plan gemaakt dat uitgaat
van maximaal twintig procent bezuinigen, een
nieuwe entree realiseert en meer inkomsten ge-
nereert. In de petitie, die zowel op internet te
ondertekenen was als op papier bij de entree
van het museum, pleit het museum voor het
voortzetten van het stadsmuseum op de huidige
locatie met maximaal twintig procent aan be-
zuinigingen. Zeker driehonderd vrienden van
museumgoudA en Goudse ondernemers, geor-
ganiseerd in het Gouds Catharina Gilde en de
historische verenigingen in Gouda ondersteu-
nen dit museumplan. Prominente Nederlanders
als Henk van Os, Leo Vroman en Sjarel Ex
hebben zich ook aangesloten bij de petitie. Op
22 maart komt het college met een standpunt
naar buiten.
Verse croissants voor forenzen
Museumdirecteur Gerard de Kleijn heeft plannen om een nieuwe entree te realiseren en meer inkomsten te genereren
voor museumgoudA.
Handtekeningen
museum overhandigd
Politieberichten
Zoals ik al in eerdere columns aangaf kan de
politie niet zonder de hulp van haar inwoners.
Een burger die snel belt bij onraad, blijkt veel
effectiever te zijn in de misdaadbestrijding
dan doelloos rondsurveillerende agenten.
Zeker als burgers op vrij grote schaal parti-
ciperen uiteraard. De website ‘Veilig Gouda’
van de gemeente, is onlangs in de lucht ge-
gaan en als politie laten we ons ook niet on-
betuigd. Kijkt u eens op www.politie.nl en
klik de regio Hollands-Midden aan. En wat
te denken van onze twitterende wijkagent
Marcel Bos (http://www.politie.nl/hollands-
midden/nieuws/110225marceltwittert.asp).
Bijna direct wordt u meegenomen in actuele
ontwikkelingen, wetenswaardigheden of
wordt u op de hoogte gebracht van relevante
veiligheidsinformatie. Hollands Midden heeft
daarnaast ook een digitale nieuwsbrief en een
eigen You Tube-kanaal, onder andere voor op-
sporingsberichtgeving (http://wwwyoutube.
com/ hollandsmidden). De digitalisering is
niet meer weg te denken natuurlijk, dus kun
je maar beter aansluiten en er de vruchten van
plukken. De ongekende reikwijdte van een
twitterbericht is al in een aantal zaken succes-
vol gebleken. Met een klein bericht kun je
duizenden mensen bereiken. De effecten
van de zogeheten nieuwe media zijn ook in
het Midden-Oosten spraakmakend. Vreemd
eigenlijk dat ik via de analoge krant u attent
maak op onze nieuwe mogelijkheden. Wel-
licht een nostalgisch gevoel. Immers, een
lekker krantje bij het ontbijt leest altijd nog
prettiger dan een smart-phone, toch? En rol
maar eens stuk vis in een smart-phone of leg
een I-pad in een kattenbak. U zult merken
dat digitalisering zo z’n beperking heeft. Hoe
dan ook, in verbinding blijven met de buiten-
wereld is voor de politie essentieel. Digitali-
sering is voor ons dus een must! Binnen de
opsporing en bij Bureau Communicatie ge-
beuren geweldige dingen op dit thema. Ook
op dit gebied is de po-
litie een aantrekkelijke
werkgever. Ik zou zeg-
gen, connect yourself!
Paul van Musscher
Wijkagent Plaswijck en Bloemendaal twittert
Wijkagent Marcel Bos is te volgen op Twitter.
Hij is een van de negen wijkagenten van Politie
Hollands-Midden die bij wijze van proef dit
nieuwe medium gaan gebruiken. Marcel Bos
is wijkagent van Gouda in de wijken Plaswijck
en Bloemendaal. Door zijn dagelijkse bezig-
heden te twitteren, kan de wijkagent het politie-
werk zichtbaarder maken. Ook kan Twitter de
interactie tussen een agent en de bewoners
van zijn wijk bevorderen en kunnen lokale
opsporingsberichten verspreid worden via
Twitter. Lees alle berichten van Marcel Bos
op www.twitter.com/WijkagentMarcel. Wijk-
agent Marcel Bos is ook actief op de site
www.veilig-gouda.nl. Zijn laatste blog gaat
over ‘hangjeugd’. Hij roept Gouwenaars op
hierop te reageren of ideeën te delen met de
lezers van deze site door zelf een blog te schrij-
ven.
Mishandeling
In de nacht van zaterdag op zondag 26 op
27 februari rond middernacht is een 19-jarige
man uit Gouda mishandeld. De man wilde
pinnen op de Kattensingel toen vier jongens
naar hem toe kwamen en hem mishandelden.
De vier jongens waren licht getint en een van
hen droeg een blauw petje. De aanleiding van
de mishandeling is nog onduidelijk, hij is niet
bestolen. De politie vraagt getuigen van het
voorval zich te melden bij 0900-8844.
Rijden onder invloed
Op zaterdag 26 februari even voor 21.00 uur
is een 42-jarige man uit Gouda aangehouden
voor rijden onder invloed. Agenten reden op
het Raam, toen de Gouwenaar uit de Verloren-
kost kwam en voorrang kreeg van de agenten.
Vanwege zijn opvallende rijgedrag lieten ze
de man blazen, waaruit bleek dat hij onder in-
vloed van alcohol verkeerde. Een ademanalyse
op het politiebureau wees uit dat de man 1165
ug/l had, terwijl 220 ug/l het maximum is. Het
rijbewijs van de man is ingevorderd.
In Gouda:
Koekjes bakken
of (in Waddinxveen)
Chocolade
Kinderfeestje
(vanaf 6 kinderen)
In onze bakkerij:
• Chocolade paasworkshop
Chocolade en marsepein
• Afternoon tea
workshop
• Vrijgezellen workshop
Informeer of reserveer:
Banketbakkerij van den Berg
L. Groenendaal 32 Gouda Tel. 0182 - 529 975
Vraag gerust uitgebreide documentatie aan
voor groepen of een losse inschrijving.
www.vd-berg.nl • info@vd-berg.nl
Het huidige aantal van twaalf provincies kan terug naar maxi-
maal zes.
Toelichting
Afgelopen woensdag waren de verkiezingen van provinciale
staten. Er gaan steeds meer stemmen op om de provincies af te
schaffen of in te krimpen. Nederland is al zo klein en vijf be-
stuurslagen (gemeenten, stadsdelen, provincies, waterschap-
pen en rijk) zijn wellicht een beetje veel en duur.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Het is verstandig om in een klein land als Nederland alle
vakanties op dezelfde data te laten vallen.
Stelling van de Week
Eens 53,1 %
Oneens 46,9 %
Geen mening 0 %
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Het CDA heeft mobiliteit opnieuw tot één van de speerpunten van haar provinciale campagne uitgeroepen. De
partij liet dit aan de kiezers weten door forenzen dinsdagochtend 1 maart op station Bodegraven te trakteren op
croissants, uitgedeeld door CDA-wethouder Hans Vroomen. Het CDA kondigt in haar verkiezingsprogramma een
aantal belangrijke verbeteringen aan voor fietsers, auto mobilisten en gebruikers van het OV. Zo moet er de komende
vier jaar in Zuid-Holland minimaal 110 kilometer fietspad bijkomen, hetzelfde aantal als sinds 2007 werd gereali-
seerd (foto Pancras Kuipers).
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs €30,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
VeeI historie bij Gouwestad TV
In het programma van 7-14 maart besteedt Gouwestad TV deze keer veel aandacht
aan de historie van Gouda. De rijke geschiedenis komt aan bod in een nieuwe
afevering van de serie Vensters op Gouda over de Goudse Canon. Ditmaal gaat het
over de Werkinrichting. De afevering laat zien hoe bedelaars vroeger werden opgevangen
en hoe ze werden voorzien van werk en een maaltijd en een dak boven hun hoofd. De bekende archivaris
Henny van Dolder vertelt er boeiend over. Ook is er aandacht voor de regentenkamer van het tehuis aan
de Groeneweg. Verder in dit programma een nieuwe afevering uit de serie Zuid-Hollands Welvaren, een
documentaire over werken aan de stad en een afevering van Verrassend Gouda met historicus Nico
Habermehl. De programmaҋs van Gouwestad TV zijn dageIijks te zien van 10.30-11.30, 19.00-20.00 en
22.30-23.30 uur via het kanaaI van de KabeIkrant. Uitzending niet gezien? Kijk op www.gouwestad.nI
en kIik op Ҋuitzending gemistҋ. De radio-zondag op Gouwestad begint om 9 uur Kerk In De Buurt. Vanaf
12 uur Muziek Magazine, Golden Oldies Revival, Gouwestad Sport en Lokaal Journaal. Vanaf 18 uur
Gouwestad Memories, Muziek Magazine, Golden Oldies Revival en ҊJazz Come Sundayҋ. ҊGouwestad Radioҋ
is 24 uur per dag te beluisteren op 97.7 FM (Kabel), 106.2 FM (Ether) en als livestream via www.gouwestad.nl
4
ADVERTENTIE
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Wij zijn gericht op:
L. Hannewijk Natuurgeneeskunde
homeopathie fytotherapie en orthomoleculair specialist
• Psychische klachten
• Chronische aandoeningen
• Lichamelijk klachten
• o.a ADHD, allergieën (bijv. gluten-, lactose- en koemelkallergie), anginapectoris, angst,
artrose, bronchitis, botontkalking, clusterhoofdpijn, ziekte van Crohn, darmklachten,
eczeem, gewrichtsklachten, glaucoom, huidaandoeningen, ME, migraine, melancholie,
neuralgie, oedeem, psoriassis enz.
Informatie
Praktijk natuurgeneeskunde en orthomoleculair specialist.
Telefonisch spreekuur en/of afspraken
Maandagavond t/m vrijdagavond van 19.00 - 20.00 uur op telefoonnummer: 0182-301639,
mobiel: 0652051388.
Voor afspraken kan dit ook op donderdag de gehele dag van 10.00 tot 16.00 uur.
Garantie
Zacht, zeker, duurzaam en geheimhouding.
Bereikbaarheid
Goede parkeergelegenheid, vrij parkeren.
Kennedysingel 7 2811 VA Reeuwijk
0182-301639 06-52051388
www.noag.org www.vbag.nl
L. Hannewijk Nat uur geneeskunde
U kent dat we|... be||en, be||en, be||en en steeds een andere smoes aanhoren.
Jerwij| wachten op uw ge|d nog nooit zo verve|end was. want met e|ke
dag die verstrijkt |oopt u extra risico. Ie|fs partners die a|tijd stonden
a|s een huis kunnen momentee| omva||en. Ln tege|ijkertijd wordt ge|d
vinden om te ondernemen steeds |astiger. 0e|ukkig kunt u ze|f iets aan
deze crisis doen. Lr is name|ijk een partij die oog heeft voor zowe| uw
re|atie a|s uw vordering. 0us pak de te|efoon en be| 088-209 24 44
voor een kordate aanpak van uw kredietcrisis. 'MBOEFSJKO)FUJTVXHFME
F|anderijn.*ODBTTPHFSFDIUTEFVSXBBSEFSTCFUBMJOHTCFIFFS
VXGBDUVVS
HBBUOFUEF
EFVSVJU


opleidingen en
cursussen
voor volwassenen
www.idcollege.nl kies voor ontwikkeling
ROC ID College
verzorgt trainingen
en opleidingen voor
volwassenen.
Leslocaties:
• Alphen aan den Rijn
• Gouda
• Zoetermeer
Bel voor meer infor-
matie over roosters
en leslocaties
0800 222 0800 of
kijk op de website.
Bij ROC ID College kunt u de volgende LSSO-opleidingen volgen:
• Telefoniste/Receptioniste
• Medisch Secretaresse
• Juridisch Secretaresse
• Administratief medewerker
• Commercieel administratief medewerker
• Medisch administratief medewerker
• Juridisch administratief medewerker
Deze avondopleidingen zijn volledig modulair opgebouwd
en hebben meerdere instroommogelijkheden per jaar.
U kunt kiezen voor een volledige studie of u inschrijven voor
één of meerdere modulen.
In april starten we met de modulen:
• Toetsenbordvaardigheid • Rekenvaardigheid
• Telefoneren • Word
• Praktijkvaardigheid • Excel
kijk op www.idcollege.nl/cursussen
nu nog
inschrijven!
De Sparte E-motion is bijzonder compleet
met 8 versnellingen en Power Assist functie
welke automatische aandrijving biedt tot
6 km/u. Wel zo handig bij het wegrijden
of dat vervelende stuk op de dijk.
1 .6 4 9 ,-
Bij ons is het elke dag proefrijdag.
Ook op diverse andere modellen elect rische fiet sen.
De boekenplank van Ineke Verkaaik
Het jaar 2011 is het Europese jaar voor het vrijwilligerswerk. Elke maand komt er een vrijwilliger uit Gouda aan
het woord over zijn of haar passie als vrijwilliger. Peter de Wit van Humanitas aan het woord.
5
FAMILIE
De verkiezingen zijn achter de rug en de
Boekenweek staat weer voor de deur! De cul-
tuur blijft ons op deze manier bezighouden
en zal ook NOOIT verloren gaan... Maar
beste lezer, wat staat het cultuurproduct
BOEK onder druk. Over de verschraling van
de binnensteden wil ik het nu maar eens niet
hebben, al zou ik het wel van de daken willen
schreeuwen: pas op onze cultuur en het be-
houd van de binnenstad! Jessica Durlacher
is met De held een cultuurgerichte aankoop
voor die Boekenweek. De hoofdpersoon Sara
komt uit een Joodse familie en is omgeven
door oorlogsgeheimen. Ook ontkomt zij niet
aan een verkrachting en als klap op de vuur-
pijl wordt haar familie op gewelddadige wijze
overvallen in hun eigen huis. Sara doet een
gruwelijke ontdekking over goed en kwaad, en
zij neemt om die reden een dodelijk besluit.
Wat een heldendaad! Om het cultuurgoed te
dienen is Jessica Durlacher de eerste woens-
dag van de Boekenweek om 16.00 uur in
Gouda aanwezig... Komt u ook?
Als je even of langer geen werk hebt, dan is
dat op zijn zachtst gezegd heel vervelend. Aan
werk ontlenen mensen veel meer dan alleen de
verdiensten. Net zo belangrijk is het sociale
netwerk dat erbij hoort en de structuur in je
leven. Het gevoel van eigenwaarde, zelfver-
trouwen.
In de verdiensten voorziet vrijwilligerswerk
niet. In alle andere aspecten wel. Peter de Wit
heeft dit begrepen. Hij vertelt over zijn vrij-
willigersloopbaan. “Toen ik door omstandig-
heden niet meer werkte, heb ik goed om mij
heen gekeken. Enthousiast geworden door een
kennis werd ik ouderenvoorlichter bij de ge-
meente Gouda. Bij mijn bezoeken aan mensen
thuis luisterde ik naar hen en verwees indien
nodig door naar de juiste instanties. Waar-
onder Humanitas. Het werk van de vrijwilli-
gers van Humanitas sprak me enorm aan. Ze
bezoeken mensen die weinig sociale contacten
hebben. Of ondersteunen bij rouwverwerking.
Daarnaast zijn er vrijwilligers als taalcoach. Er
wordt niet gekeken naar religieuze of andere
achtergrond, Humanitas staat open voor ieder-
een. Toen Humanitas Midden-Holland in 2009
een doorstart maakte besloot ik daar als secre-
taris aan de slag te gaan.” Met succes, want
de vereniging groeit enorm. Momenteel pro-
beren ze hulp bij de thuisadministratie op te
zetten. “Dat is een hele klus, zeker als je weet
dat de enige inkomstenbron van Humanitas
bestaat uit ledenbijdragen. Gelukkig hebben
we de laatste tijd veel nieuwe vrijwilligers aan
kunnen trekken én twee nieuwe bestuursleden.
Met hulp van de vacaturebank van het Vrijwil-
ligersInformatiePunt.” Zelf is hij inmiddels
voorzitter.
De wereld draait door. Peter draait mee.
Peter de Wit
Caroline
VrijwilligersInformatiePunt
gemeente Gouda
vip@gouda.nl
Ook zin in vrijwilligerswerk? Kijk op de vacaturebank:
www.gouda.nl/vip
‘De wereld draait dóór…….’
Probeer nu een biologische
groente- of fruittas!
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda,
tel.: 0182-513260, www.natuurwinkel.nl
Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di t/m za 08.30 - 18.00 uur
Probeer nu voor 6 weken een Odin groente- of fruittas en
ontvang gratis het kookboek ‘Vier de seizoenen’ (t.w.v. € 16,95)
Groentetas
klein
Groentetas
groot
Fruittas Eenpersoons
groente- &
fruittas
Familietas
Informatie en aanmelding via www.Odin.nl of in onze winkel.
Deze actie is uitsluitend geldig bij Natuurwinkel Gouda,
prijs per week, aanvang abonnement uiterlijk 31 maart.
7.
95
10.
95
7.
95
7.
95
14.
95
Wij verzorgen uw aangifte optimaal!
Accountancy - Belastingen - Advies www.gt.nl
Gouda
Tielweg 16
Postbus 65
2800 AB Gouda
T 0182 - 53 19 22
gouda@gt.nl
Grant Thornton bij u in de omgeving:
Alphen aan den Rijn - Amsterdam - Boskoop -
Gouda - Leiden - Rijswijk - Rotterdam - Woerden
E R
I K
€ 19.90
Durl ac her
i n Gouda
De Hel d
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Tot grote verrassing van Handsome Poets
ontving de Goudse band zondag 27 februari
de nominatie voor de Serious Talent Award.
Ze zijn doorgedrongen tot de laatste vijf
talenten. De band bevindt zich momenteel
in een stroomversnelling: met opnames van
het eerste album, de nominatie 3FM Serious
Talent Award en met deze week het optreden
als voorprogramma bij Bløf. Toetsenist Nils
Davidse kan het amper bevatten.
De dag na zijn eerste optreden bij Bøf stroomt
de adrenaline nog door het lijf van de toetsenist.
“Het was echt geweldig om in een uitverkocht
Paradiso te mogen spelen. Het is toch echt dé
poptempel van Nederland. De bandleden van
Bløf waren heel erg aardig en ze stelden ons op
ons gemak.” Vorig jaar werd de Goudse band
door Bløf benaderd en op de vraag of ze in hun
voorprogramma wilden spelen hoefden ze niet
lang na te denken.
Ontwikkeling
De band maakt momenteel een enorme ont-
wikkeling door. Met hun eerste single ‘Blin-
ded’ werden ze Serious Talent bij radio 3FM
en vervolgens groeit de band explosief. Ook de
tweede single slaat aan. Sterker nog, het over-
treft het succes van Blinded. Hun optreden in
De Wereld Draait Door levert hen 1,3 miljoen
kijkers op. De band bestaat uit vijf vrienden
die elkaar kennen via hun muziekopleidingen.
Anderhalf jaar geleden besloten de muzikan-
ten met als band op te gaan treden. Nog geen
jaar later zat het vijftal in Gouderak voor de
opnames van hun eerste album. “We doen en
regelen alles zelf. Uiteraard schrijven we onze
liedjes, maar ook de opnames doen we zelf. Dit
doen we heel bewust, we houden alles het liefst
zo basic mogelijk. Dat past bij ons. Producer
Erik Schurman leidt alles is goede banen en dat
is wel nodig met vijf van die enthousiastelin-
gen”, lacht Nils.
Rollercoaster
“De opnames waren erg sfeervol in de Goude-
rakse boerderij. We kozen voor home recording
en in twee keer vier dagen namen we alle tien
de liedjes op. Sommige nummers namen we
’s nachts op om in de ‘mellow mood’ te komen.
Dat hoor je echt terug”, blikt de toetsenist
terug. Hij kan niet wachten tot hij het schijfje in
handen krijgt. De planning is dat deze in maart
uitkomt.
Drukke maanden
Het beloven drukke maanden te worden voor
de studenten. Na de release van hun album
volgt vanaf 23 maart de 3FM Serious Talent
on Tour. Op 10 april is het live-optreden voor
de Serious Talent Award waarvan de winnaar
optreedt op de 3FM Awards. Ook wordt de
winnaar de dag na de 3FM Awards 15 april ver-
wacht bij Giel in de studio. Verder staat de band
genoteerd voor een optreden bij Oranjenacht in
Gouda. “We zitten in een rollercoaster, elke
dag brengt ons weer een verrassing! Het is echt
een jongensdroom die uitkomt voor ons.” Zie
www.handsomepoets.nl.
De band Handsome Poets maakt momenteel een enorme ontwikkeling door.
Droom Handsome
Poets komt uit
Kinderbal in sprookjessferen
Volksdansvereniging At va’ani organiseert op
zaterdag 12 maart een Kinderbal voor kinde-
ren van vier tot en met acht jaar. De danslei-
ding is in handen van Linda van Leeuwen, de
‘live’ muziek wordt verzorgd door dansorkest
Mista.
“Het thema is De Efteling, dus trek je mooiste
sprookjesachtige kleren aan en kom dansen op
vrolijke muziek van een écht orkest. Iedereen
kan meedoen, met of zonder danservaring”,
laat de organisatie weten. Het Kinderbal vindt
plaats in dansschool Passadoble, Raam 280
in Gouda. Aanvang 19.00 uur (tot 20.00 uur).
Kinderen betalen 2,50 euro entree, ouders en
andere belangstellenden zijn gratis. Aanmel-
den via info@kinderdans.com of bel Linda van
Leeuwen (0182) 536 386. Meer informatie op
www.kinderdans.com en www.at-vaani.nl.
6
ADVERTENTIE
Brederolaan 11 Waddinxveen - Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig. Gratis parkeren.
VAN DORP Slagerijen
SPECIALITEIT
SPECIALITEIT VAN HET HUIS
SPECIALITEIT
SPECIALITEIT
SPECIALITEIT
SPECIALITEIT
SPECIALITEIT
Wij zijn open op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur, zaterdag van 08.00 - 17.00 uur.
Deze aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 9 maart
Lende Filetlapjes
knofook avion, heerlijk mals
Lekker voor in de oven
Dik bevleesde spareribs
Uit eigen keuken
Uit eigen keuken
Uit eigen keuken
Uit eigen keuken
Heerlijke Wraps
shaorma, uitjes, kaas
Per stuk €2,98
Let op! 2 stuks €5,-
Heerlijke Wraps
kipflet, gyros, uitjes, paprika
Per stuk €2,98
Let op! 2 stuks €5,-
Gevuld stokbrood
shoarma vlees, kaas, knofook, paprika
Per stuk €2,98
Let op! 2 stuks €5,-
Gevuld stokbrood
gehakt, paprika, uitje, champignon
Per stuk €2,98
Let op! 2 stuks €5,-
Heerlijke malse riblappen of
Hacheevlees
Kilo € 5,98 Kilo nu Let op! 2 kilo €10,-
€6.98
Lende Filetlapjes
gyros gekruid
Lende Filetlapjes
Shoarma gekruid, heerlijk mals
Bourgondische
roerbakreepjes kebab gekruid
Bourgondische
roerbakreepjes knofook gekruid
Bourgondische
roerbakreepjes indisch gekruid
Spekkoek (oude ambacht)
naturel of rumrozijnen
500 gram
Vers gedraaid Rundergehakt
Boeren ribkarbonade
Kilo Nu €3,98
Topkwaliteit!
Kilo Nu €1,98
Let op! max 2 kilo per klant
Kilo Nu €1,50
Roti Rollen
gevuld met kipflet, boontjes,
aardappels, kouseband
Per stuk €4,98
Let op! 2 stuks €7,98
Mooie verse Hollandse
kippenpootjes
500 gram
Heerlijke malse
Lendefletrollade
Lekker gekruid en hand geknoopt.
Kilo €8,98
2 Kilo €11,98 Let op!
Topkwaliteit!
500 gram
500 gram
500 gram
500 gram
Let op!
€3,98
Per stuk
€2,98
Let op!
€3,98
Let op!
€3,98
Let op!
€3,98
Let op!
€3,98
Let op!
€3,98
4
0
m
in
1
8
0
g
r.
Uit de grill
Uit de grill
Uit de grill
Gegrilde rosbief
Gegrilde fricandeau
Gegrilde kipflet
Boerenachterham
Grill worst
Filet american
Cervelaat
Salami
Gekookte worst
Gebraden gehakt
Boterhamworst
Cornedbeef
Verse oven loempia’s met lekker veel
kipflet
Eigen gemaakte Babi Pangang met
heerlijke saus
Bamispeciaal €3,98 500 gram
Nassispeciaal €3,98 500 gram
500 gram €4,95
Let op!
200 gram
€1,98
Let op!
200 gram
€1,50
Let op! 3 stuks €5,-
Nieuw in het assortiment
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren

09-03-2011 G£SLOT£Nl
KAA$
e×tra belegen
HORYEN$IA'$
div. kleuren
VIOLEN
winterhard
volop Italiaanse
KRUIDEN
]ONAGOLD BLOEMKOOL
1 kg
6 5,95
5 kg
6 2,95
6 voor
6 9,95
24 stuks
6 4,95 6 2,95
per stuk
6 0,79
GROYE PARYI]
VOOR]AAR$MANDEN
De wijkagent en ….
7
Waddinxveen / Bodegraven / Reeuwijk
Scootmobielcursus Bodegraven
Om het gebruik van de scootmobiel of elek-
trische rolstoel te verbeteren en de ver-
keersveiligheid te vergroten wil de Stichting
Welzijn Ouderen Bodegraven een cursus
orga niseren. De deelnemers die zich hiervoor
kunnen inschrijven zijn scootmobiel- of elek-
trische rolstoelgebruikers uit Bodegraven en
Reeuwijk en leeftijd speelt hierbij geen rol.
De cursus bestaat uit het afleggen van een van
tevoren vastgelegd parcours, waarbij enkele
‘hindernissen’ zijn opgenomen die in het ver-
keer ook regelmatig voorkomen, zoals een
schuin aflopende stoep, op- en afrijden van
een stoeprand en het berijden van een rotonde.
De cursus begint om 10.00 uur en eindigt om
15.30 uur. De kosten van deze dag bedragen
dertig euro (inclusief lunch). Voor meer infor-
matie kan men zich wenden tot de S.W.O.B.,
Rijngaarde 1, (0172) 614 500 of per e-mail
balie@swobodegraven.nl.
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwen-
dag op 8 maart is er een feestelijke avond in
het Evertshuis in Bodegraven. Het thema van
de avond is ‘Vrouwen, veiligheid en voedsel’.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door
vrouwenorganisaties, de WereldWinkel en de
multiculturele werkgroep Bodegraven. Jaouida
Hadi praat het programma aan elkaar en wet-
houder Wendy Verkleij opent de avond. Dit
thema is gekozen omdat vrouwen volgens de
organisatoren een krachtige invloed hebben op
ontwikkelingen in hun samenleving. “In con-
flictgebieden is het hun veerkracht en bindend
vermogen waarmee ze een toekomstperspectief
laten zien en gemeenschappen weer opbouwen.
Sjoera Dikkers (lid van de Tweede Kamer voor
de Partij van de Arbeid) houdt hierover een kor-
te lezing. Vrouwen hebben ook een bepalende
invloed op hoe en wat er wordt gegeten. Dit
thema wordt door Rebecca de Boer toegelicht
(organisator van Groene Hart evenementen).
De avond is feestelijk en informatief, met een
ruime mogelijkheid om elkaar te ontmoeten
en contacten te leggen. Hapjes uit de wereld
en uit het Groene Hart binden mensen samen.
De avond begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis.
Rohda’76 heeft zich prima hersteld van de 5-1
nederlaag vorige week bij Sportief. In Rotter-
dam wonnen de Bodegravers met maar liefst
8-0 van Hermandad.
In de eerste helft was de wedstrijd al snel van
alle spanning ontdaan. Dick van Dam (twee),
Egbert Veldhuijzen (twee) en Nick Winkel
bepaalden de ruststand op 0-5. In deel twee
eiste Johan Verdoold een hoofdrol op. Met een
onvervalste hattrick tilde hij de eindstand naar
0-8. Door de remise van koploper Siveo’60 en
het verlies van nummer twee Zwammerdam
deed Rohda’76 goede zaken. Komende zater-
dag speelt Rohda’76 thuis tegen SDV.
Open dag tennis voor jeugd
Op tennispark ‘de Woerd’ van Tennisvereni-
ging Waddinxveen wordt zaterdag 5 maart een
inloopmiddag georganiseerd. De jeugd van
vijf tot en met zeventien jaar kan zo op een
ongedwongen manier kennis maken met tennis.
Van 14.00 tot 17.00 uur zijn er verschillende
onderdelen, zoals een clinic door trainer Frank
van den Berg; wedstrijdjes met en tegen selec-
tiejeugd; bal- en slagvaardigheidcircuit voor de
jongste jeugd en prijsjes ‘slaan’. Voor rackets
wordt gezorgd. Meer informatie kan Frank van
den Berg geven, telefoon (06) 245 26 868 of
mail naar: jeugd@tvwaddinxveen.nl.
Lezing over Carrosseriefabriek Verheul
Bibliotheek De Groene Venen organiseert op
22 maart een lezing over de Carrosseriefabriek
Verheul. De lezing wordt gegeven door Cees
Verlooij en vindt plaats in het HOP (Historisch
OntmoetingsPunt). Bij de lezing hoort een
beeldpresentatie met veel bekende en onbeken-
de foto’s over de oprichting en geschiedenis van
deze Waddinxveense carrosseriefabriek, die
ooit bussen voor veel Nederlandse busmaat-
schappijen heeft gemaakt. De avond begint om
20.00 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden
is noodzakelijk. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden aan de balie van de bibliotheek, via
telefoon (0182) 640 572 of via e-mail waddinx-
veen@bibliotheekdegroenevenen.nl. Men kan
ook tijdens de openingsuren van de bibliotheek
de tentoonstelling over de Carrosseriefabriek
Verheul bezichtigen in het HOP.

Loterij St. Victorkerk van start
Diaken Dick Vrijburg kreeg afgelopen zondag
uit handen van Paul van Baalen het eerste lot
van een loterij die bedoeld is om geld in te
zamelen voor de inrichting van de aanbouw van
de St. Victorkerk in Waddinxveen. De loterij is
een van vele acties om geld in te zamelen, zoals
de verkoop van kaarsen (met een reliëf van de
St. Victorkerk) en handgetekende kaarten van
de kerk en de pastorie. De loten van één euro
zijn verkrijgbaar bij coördinator Els Kemp, bij
het parochiesecretariaat (telefoon 612 452) en
de leden van het Actie Comité Inrichting Aan-
bouw. Uiteraard worden de loten ook na afloop
van vieringen in de St. Victorkerk verkocht.
Diaken Dick Vrijburg kreeg het eerste lot.
Kledingmarkt De Gouwebloem
Stichting De Gouwebloem organiseert op
zaterdag 12 maart een kledingmarkt in het
eigen gebouw aan de Tollenslaan 161 in Wad-
dinxveen. De verkooptijden zijn van 09.30 tot
13.30 uur. In goede staat verkerende kleding
kan men afgeven voor de verkoop op zaterdag
5 maart van 10.00 tot 12.00 uur. De Gouwe-
bloem is een stichting die zich inzet voor de
chronische zieken en gehandicapten in Wad-
dinxveen. De netto opbrengst komt geheel ten
goede aan het eigen werk. Meer informatie is te
verkrijgen via (06) 202 41 791.
Frank van Strijen van de organisatie Jeugd
enzo presenteert op dinsdag 8 maart een
avond met als thema ‘Communicatie met
jongeren in de cultuur van 2011’.
De avond wordt gehouden in bibliotheek De
Groene Venen in Bodegraven. Frank van Strijen
is auteur van het boek ‘Van de straat’. Centraal
staat deze avond de vraag: ‘Er staat een groepje
jongeren bij in uw buurt of bij u in de zaak.
Wat roept dit op?’ Bij sommigen agressie, bij
anderen angst of juist belangstelling. Iedereen
die geïnteresseerd is in dit thema is welkom in
de bibliotheek. De avond duurt van 19.30 tot
21.30 uur. De entree is gratis.
Maarten Frouws had in de verdediging een makkelijke middag tegen Hermandad.
Monsterscore voor Rohda’76
Kort nieuws
Carrosseriefabriek Verheul.
Zaterdagnacht 02.15 uur. In mijn oortje hoor
ik de oproep van de meldkamer voor onze
surveillance. In het centrum van Boskoop ziet
een getuige twee knapen zich verdacht gedra-
gen bij een scooter. Eén van hen is aan het
sleutelen terwijl de andere op de uitkijk staat.
Ik bike net op het Wilgenlaantje langs het
Gouwe Bos en besluit die kant op te fietsen.
Op de Zuidkade maak ik er een tijdrit van,
met mijn ellebogen op het stuur. Ik ben als
eerste ter plaatse. Het duo staat te dralen bij
de scooter en speelt de vermoorde onschuld.
Maar daar trappen mijn inmiddels gearri-
veerde collega’s en ik niet in. Bij één van de
jongens vinden we een inbussleutel en wat
boutjes op zak. Geboeid worden de jongens
afgevoerd.
“Wil jij hier voor de nodige verklaringen
zorgen?”, vraagt collega Sietse en weg is hij.
De eigenaar van de scooter is intussen op
het tumult afgekomen. Ik praat hem bij en
noteer zijn gegevens. Uit een afdekplaat op
zijn scooter ontbreken wat boutjes. Ik weet
voldoende voor een aangifte. Poging tot.
Dan op zoek naar de getuige. Die meldt zich-
zelf als iets verder een deur open gaat. “Ik heb
gebeld.”
Ik mag mijn bike in de hal van de woning
stallen. “Wilt u wat drinken?” Terwijl een
colaatje wordt ingeschonken kijk ik eens
rond. Ik bevind mij in een prachtig oud pand
met hoge plafonds. De eigenaar heeft oud en
modern tot een harmonieus geheel gemaakt.
Dat is ook het leuke van ons werk. Je komt
overal binnen. Van de hectiek buiten is hier
niet veel te merken, denk ik. Maar dat is schijn
volgens de eigenaar. “Je merkt dat het drukker
wordt in de weekenden. Met de buurt en de
gemeente zijn we bezig om het dan ook hier
leefbaar te houden. De kroegbazen moeten
wel mee willen in dat proces.”
Apart om nu midden in de nacht ineens een
serieus gesprek te voeren over leefbaarheid en
veiligheid terwijl het met een scooter begon.
De bewoners zijn betrokken bij hun buurt.
Daarom hebben zij nu ook gebeld. Ik noteer
een mooi samenspel in mijn boekje. Zij hield
de knapen in de gaten, terwijl hij met onze
meldkamer aan de lijn bleef. Die hielden de
verbinding met de melder open zodat er min
of meer een live verslag aan ons kon worden
doorgegeven. De melder mag nog een keer
het verhaal doen, dat ik met enkele steek-
woorden in mijn boekje schrijf. Op het bu-
reau moet ik nog heel wat schriftelijk werk
verwerken zodat de collega’s van de dagdienst
verder kunnen met
het verhaal. Voor-
zichtig manoeu-
vreer ik mijn fiets
naar buiten en rij
tevreden terug naar
het bureau. De bike
heeft zijn nut weer
eens bewezen.
Gerard Hazebroek
Communicatie met jongeren
Afscheidsbloemen
met een hart
José Remmerswaal, gediplomeerd bloembindster:
Bel voor meer info en advies: 06 13 03 19 27 of kijk op w w w .bl oomar t .nl
: e n e d e l r e v o e d j i b n e s s a p e i d n e k k u t s m e o l b s d i e h c s f a ‡ persoonlijk en uniek
samen een afscheidsbloemstuk maken ‡ , kan helpen bij de verwerking
als de grafsteen nog niet klaar is, zorgen wij voor een ‡ tijdelijk grafobject
voor: particulieren, uitvaartondernemers, crematoria, scholen, kerken, etc ‡
Feestelijke Vrouwendag
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Het uitgaans-
gebied
Kr ant
VAN
Mozaïek 8
Revit aliser ing Goudse Wacht elst r aat
Het t uinseizoen gaat van st ar t
Me t n a me Moza ïe k Won e n is volop b e zig
me t h e t op kn a p p e n va n d e Wa ch t e ls t r a a t
(Gou d a ) e n h e t a ch t e r ligge n d e ge b ie d .
Wa t is n u p r e cie s d e s t a n d va n za ke n ?
Ze s h is t or is ch e p a r e lt je s
Hu is n u mmer s 43, 44, 45, 46, 50 en 51 zijn
h eel fr a a i ca s co geres t a u reerd en word en
n u met een a fbou wp a kket voor h et
in t er ieu r t e koop a a n gebod en t egen een
zeer s ch er p e p r ijs . Dit h eeft a ls voord eel
d a t d e kop er zelf voor een gr oot d eel zijn
won in gp la t t egr on d ka n bep a len . Nu h eeft
d e ver koop va n d eze p a n d en en ige t ijd op
een la a g p it je ges t a a n . Da t komt omd a t
Moza ïek d e won in gen wil ver kop en mét
p a r keergelegen h eid . Ma a r d e wet vereis t
d a t je d a n exa ct in h et koop con t r a ct d e
loca t ie va n h et p a r keer t er rein ver meld t .
Da t d ie ergen s op h et a ch t er liggen d e
t er rein komt s t a a t va s t . Ma a r wa a r
p recies …d a a r h oop t Moza ïek met d e
gemeen t e bin n en en kele weken u it t e zijn .
Da n ka n d e ver koop weer d oorga n g vin d en .
In d e t u s s en t ijd ku n n en gega d igd en zich
va n zelfs p reken d meld en bij d e ma kela a r.
Kijk voor meer in for ma t ie op www.
wa ch t els t r a a t .n l.
Th a lia Ta xi
Hu is n u mmer 47 is h et ka n t oor va n h et
voor ma lige Th a lia Ta xi. Ook d it gebou w za l
d oor Moza ïek word en op gekn a p t en d a a r n a
in d e vr ije ver koop komen . De ga r a ge va n
Th a lia Ta xi (n u mmer s 48 en 49) za l word en
ges loop t wa a r bij d e ged a ch t e is om er t wee
ka r a kt er is t ieke won in gen voor t er u g t e
bou wen in d e s t ijl va n d e omgevin g.
Pa r ke e r t e r r e in
Ten s lot t e h et a ch t er liggen d e s t u k gr on d .
Da t za l voor n a melijk word en in ger ich t a ls
p a r keer t er rein , on d er a n d ere voor d e
kop er s va n d e won in gen a a n d e
Wa ch t els t r a a t . Het word t geen op en ba a r
p a r keer t er rein voor omwon en d en . Zod r a
beken d is wa t er met d e res t va n d e
bebou win g op h et t er rein ga a t gebeu ren
zu llen we h et u zeker meld en .
Zodr a de zon door br eekt en de t emper at uur st ijgt , gaat het bij ieder een kr iebelen, dan komt
het echt e voor jaar s gevoel naar vor en. Maar eenmaal buit en ziet de t uin er niet aant r ekkelijk
uit . Daar om lekker aan de slag met 5 Tuint ips voor het voor jaar.
1. Blad ver wijder en
Of het nou t ussen de plant en, in de vijver of op het gazon ligt . Vanaf maar t kunt u bij vor st vr ij
weer het oude blad ver wijderen. Blad in de vijver gaat ander s rot t en en de wat er kwalit eit gaat
snel acht er uit . Het gazon kan ver st ikt worden door al het blad met ook vaak mos t ot gevolg.
Vast e plant en lopen langzaam uit en dit proces gaat iet s sneller als het daglicht er volop bij kan
dus het over t ollige blad mag nu uit de t uin. Let wel, voor egels is een bladerenhoop een genot ,
dus bij dikke lagen voor zicht ig ver wijderen en een egel r ust ig lat en liggen. Het kan ook geen
kwaad om op bepaalde plekken in de t uin een hoop blad t e lat en liggen voor diver se insect en en
andere dier lijke t uinbezoeker s.
2. Snoeien
Veel heest er s en vast e plant en zijn aan een snoeibeur t t oe in het voor jaar. Over het algemeen
snoeit u heest er s en bomen die na juni bloeien nu zoals rozen, vlinder st r uik. Voor jaar sbloeier s
snoeit u na de bloei, bijv. de magnolia, for syt hia en div. pr unus soor t en. Groenblijver s zoals
Coniferen kunnen vanaf maar t gesnoeid worden maar bet er is van juni t /m okt ober op
schaduwr ijke dagen. Buxus kan ook vanaf maar t t ot eind juni geknipt worden. Wat kunt u niet
snoeien, bijvoor beeld dr uiven, ber ken en zo zijn er nog wel een aant al bomen en st r uiken die
nu niet gesnoeid kunnen worden. Twijfelt u? Vr aag het bij Life and Garden.
3. Or ganische mest gebr uiken (bijv. koemest , kalk)
In het voor jaar is het bet er om grondver bet er ing t oe t e passen dan t e st rooien met bijvoor beeld
miner ale mest offen (kusnt mest ). De plant en nemen nu niet genoeg op en zo verdwijnt veel van
de mest in het grondwat er. Gebr uik daarom nu koemest (rozen), kalk (gazon, buxus, dr uif) of
t uint ur f (skimmia, rhodo’s, camellia).
4. Tuinset schoonmaken
En als dat zonnet je er dan is wil je er ook van kunnen geniet en, dus de t uinset kan ook weer uit
de schuur en/of het heeft misschien een schoonmaakbeur t nodig en wat onderhoud. Als u een
hout en set heeft en de alg heeft het hout groen gekleurd dan kunt u pr ima de algen-middelen
gebr uiken die ook geschikt zijn voor hout en t er r assen, even in bor st elen, lat en drogen en de
volgende dag er af bor st elen.
5. Voor jaar sbloeier s plant en
Als al het onderhoud is gedaan hebben we nog wat kleur nodig om het voor jaar sgevoel t e
ver st er ken. Er zijn nu diver se soor t en, voorget rokken bloembollen die u kunt plant en, veel
soor t en kunt u lat en zit t en als ze zijn uit gebloeid, u ziet ze vanzelf volgend jaar weer t er ug.
Bijvoor beeld de Muscar i (blauwe dr uifjes) Nar icissen, Crocussen en Sneeuwklokjes (Galant hus).
Violen geven vaak direct een vrolijk t int je daarom ont vangt u vanaf zat erdag 5 maar t t /m
zat erdag 12 maar t bij een minimale best eding van 10 euro en t egen inlever ing van de bon 1
clayet t e violen cadeau.
We wensen u een vrolijk voor jaar !
Mozaïek Wonen - Bachstraat 1 - 2807 HZ Gouda
E. communicatie@mozaiekwonen.nl
I. www.mozaiekwonen.nl
Kijk voor het actuele aanbod
van huurwoningen op:
www.woningnet.nl
Gr at is violen bij Life and Gar den
Bij best eding van minimaal € 10,- ont vangt u gr at is een clayet t e
met vr olijke violen! De a ct ie is geldig va n 5 t /m 12 ma a r t
t egen inlever ing va n deze bon bij Life a nd Ga r den,
Acht er willenseweg 31, Gouda . Deze a ct ie wor dt mede
mogelijk gema a kt door Moza ïek Wonen.
Eén bon per kla nt !
Per dir ect t e huur
Tur fsingel 61A t e Gouda
Vr ije sect or appar t ement
Huur € 782,28
Ser vicekost en € 45,50
Kr ant
DE
VAN
9 Mozaïek
Op koer s; Onder nemingsplan Mozaïek Wonen
Mozaïek pakt illegale bouwsels aan
1e Bewoner s appar t ement en Thijsselaan
Mozaïek Wonen heeft een nieuw onder nemingsplan, waar in st aat beschreven welke koer s
het bedr ijf de komende vijf jaar gaat varen. Uit er aard blijft dé ker nt aak het verhuren van
bet aalbare woningen aan mensen met een lager inkomen, senioren, ver st andelijk
beper kt en en andere speciale doelgr oepen. Daar ver ander t niet s aan, dat doen we nu ook.
Wat gaat er dan wel ver anderen? Onze speer punt en voor de komende jaren zijn:
• Leefba re w ijken
• Goed on d erh ou d
• Bet a a lba re h u u r
• De u it s t r a lin g va n on ze w on in gen
• En ergie en milieu
We willen nóg int ensiever gaan samenwer ken met onze par t ner s in wonen, welzijn en zorg.
Dat is o.a. van belang om de woonomgeving van onze huurder s leefbaar t e houden. En we
willen dat onze klant en r uim t evreden zijn over hun woning en onze ser vice. Tot slot willen
we dat elke cent van onze huurder s goed wordt best eed. Dus Mozaïek moet een klant ger icht e
organisat ie zijn. Zonder fr at sen. Sober en doelmat ig. Samengevat , de dr ie essen…
• Sa men w er kin g
• Ser vice
• Sober
Wilt u meer w et en ? Op on ze w ebs it e ku n t u d e br och u re ‘op koer s ’ en h et volled ige
on d er n emin gs p la n d ow n loa d en .
He t n ie u we on de r n e min gs p la n va n Moza ïe k Won e n h e e ft o.a . a ls s p e e r p u n t ‘h e t in ve s t e r e n in de u it s t r a lin g va n on ze won in ge n’. De
won in gs t ich t in g la a t e r ge e n gr a s ove r gr oe ie n , wa n t in a p r il ga a t Moza ïe k a a n de s la g me t 300 won in ge n in de Gou ds e wijk Kor t e
Akke r e n .
Deze kr ijgen een comp let e fa celift , w a a rd oor h et a a n zien va n d e w ijk
a a n zien lijk ver bet er t . Nu h eeft een in s p ect ie a a n h et lich t gebr a ch t d a t ma a r
liefs t 71 va n d eze w on in gen ‘illega le bou w s els ’ h ebben , d ie d oor d e bew on er s
zijn a a n gebr a ch t . De bou w s els bes t a a n u it over ka p p in gen , lu ifels ,
s ch ot ela n t en n es en d e mees t u it een lop en d e u it bou w en in d e t u in en va n d e
h u u rd er s . Ze zijn n iet a lleen illega a l, ma a r mees t a l ook foeilelijk. Ze d oen
a fbreu k a a n d e u it s t r a lin g va n d e w on in gen . En ze belemmeren d e komen d e
w er kza a mh ed en a a n gevels en bergin gen . Da a r om h eeft Moza ïek Won en d e
bew on er s gevr a a gd d e bou w s els t e ver w ijd eren . Bew on er s d ie h ier a a n n og
geen geh oor h ebben gegeven w ord en p er s oon lijk ben a d erd . Ein d ma a r t
moet en a lle obs t a kels zijn ver w ijd erd . Hu u rd er s t ip : vr a a g a lt ijd eer s t a d vies
en / of t oes t emmin g a a n u w verh u u rd er voord a t u ga a t ‘a a n bou w en’. Niet in
d e la a t s t e p la a t s va n w ege h et veiligh eid s a s p ect . Wa n t s ommige bou w s els
s t a a n ech t op in s t or t en . Niet zo’n fijn e ged a ch t e a ls u kin d eren er d a gelijks
s p elen . Ook ken n en w e geva llen w a a r bij een a a n bou w d e vlu ch t r ou t e via d e
a ch t er ka n t ver s p er t . U vergeeft h et u zelf n ooit a ls er ooit br a n d u it breekt en
u moet met u w gezin via d e a ch t er t u in h et h u is on t vlu ch t en …
Op d i n s d a g 1 ma a r t 2011 wa s h e t d a n zove r. De e e r s t e b e won e r s va n d e p r a ch t i ge n i e u we a p p a r t e me n t e n a a n d e Ja c.P. Th i js s e la a n , kr e ge n d e s le u t e l. He t lu xe e n h oogwa a r d i ge
n i e u wb ou wcomp le x i s ge le ge n i n d e wi jk Bloe me n d a a l i n Gou d a . De ve r h u u r d e r va n d e 34 a p p a r t e me n t e n i s Moza ï e k Won e n .
De h e e r e n me vr ou w Va n d e r La a n w a r e n d e e e r s t e b lij d e b e w on e r s d ie d e s le u t e l kr e g e n . He t t y d e Jon g , ma n a g e r a fd e lin g Won e n va n Moz a ïe k Won e n r e ikt e d e s le u t e l u it . De e ig e n
w on in g h a d d e n d e h e e r e n me vr ou w Va n d e r La a n a l ve r koch t e n z e h e b b e n d e la a t s t e w e ke n in e e n h ot e lka me r “g e w oon d ”. Zij z ij n d u s e xt r a b lij d a t z e d e s le u t e l h e b b e n e n g a a n z o
s n e l mog e lij k ve r h u iz e n . De kome n d e w e ke n kr ij g e n ook d e a n d e r e h u u r d e r s d e s le u t e l va n
h u n a p p a r t e me n t .
De p r a ch t ig e a p p a r t e me n t e n z ij n b e d oe ld voor 55-p lu s s e r s me t e e n lich t e z or g in d ica t ie . He t
g e b ou w h e e ft e e n h oog e n la a g g e d e e lt e me t d a a r t u s s e n h e t t r a p p e n h u is e n t w e e lift e n . In h e t
h og e g e d e e lt e va n z e s b ou w la g e n z j in 18 r u ime h u u r a p p a r t e me n t e n me t e e n op p e r vla kt e va n
110m2, h u u r p r ij s cir ca € 730, - p e r ma a n d . In h e t la g e g e d e e lt e me t d r ie b ou w la g e n z ij n 16
h u u r a p p a r t e me n t e n me t e e n op p e r vla kt e va n 80 m2, h u u r p r ij s cir ca € 515, - p e r ma a n d . Alle
a p p a r t e me n t e n h e b b e n d r ie ka me r s .
Op het economisch vlak zien we gelukkig
steeds meer positieve berichten:
werkloosheid en begrotingstekort dalen,
belastinginkomsten en beurskoersen
stijgen. Op de woningmarkt worden de
cijfers helaas nog niet beter. De prijzen
van koopwoningen blijven licht dalen. En
doordat er nu meer mensen willen huren
– in plaats van kopen – neemt de druk op
de markt voor huurwoningen weer toe.
Met name voor jongeren in Bodegraven is
de kans op een huurwoning wel heel klein.
We doen eraan wat we kunnen om de
kansen te vergroten: jongeren voorrang
geven, verkoop van huurwoningen
desnoods beperken. Maar wat echt helpt,
is nog meer woningen bouwen. Nagenoeg
heel Gouda is inmiddels belegd met
bouwplannen in uitvoering. Prima, maar
Bodegraven is zo ver nog niet. Een mooie
kans en een uitdaging voor College en
Raad van de nieuwe gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
Peter de Klerk
directeur Mozaïek Wonen
Woningmar kt
Column
WONEN IN GOUDA.NL
KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWBOUW AANBOD OP:
10
ADVERTENTIE
9 Eengezinswoningen De Kortezoom
Koopsom 285.000,- v.o.n.
- Diepe achtertuinen met achterom
- Ruime woonkamer met keuken
aan de voorzijde
- Opvallende erkers in de voorgevel
- 3 slaapkamers op de 1
e
verdieping
- Separaat toilet op de 1
e
verdieping
- Vrij indeelbare 2
e
verdieping
0182 396044 www.lafeber.nl 0348 488005 www.dekoningnieuwbouw.nl
www.dekortezoomreeuwijk.nl
A12
RAADHUISWEG
GOEDHART- DUNANTLAAN
NIEUWDORPERWEG
'S GRAVENBROEKSEWEG
OUDE WEG
Begane grond 1e verdieping
Verkoopinformatie
Reeuwijk
S
t
a
r
t

b
o
u
w

z
o
m
e
r

2
0
1
1
.

N
o
g

é
é
n

w
o
n
i
n
g

t
e

k
o
o
p
!
EETHOEK
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Berkengaarde 44, 2742 TR Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
H.J. Natte jr.
Schildersbedrijf en verfhandel
Tel. (0182) 51 62 52
Fax (0182) 55 06 08
mobiel (0651) 38 09 26
kleiwegstraat 22
2801 GM Gouda
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
De woningen in Gouds MagniFiek hebben de volgende kenmerken:
• Woonoppervlakten vanaf 125 m²;
• Door de vrij indeelbare 2
e
verdieping kunnen 5 (slaap)kamers
gerealiseerd worden;
• De ruime woonkamer kan uitgebouwd worden met 2 meter;
• Keuze uit zeer uiteenlopende woningtypen, waaronder enkele zeer
brede woningen met een woonoppervlakte van ca. 140 m²;
• Ruim voldoende parkeergelegenheid;
• De woningen zijn zeer duurzaam (energielabel A)
Wonen aan de Van Vreumingenstraat
Tel. 0182-511 283 • www.viavesta.nl | Tel. 0182-590 900 • www.dekoningnieuwbouw.nl
Vanaf € 293.000,- von
Kijk voor meer info op: www.goudsmagnifiek.nl
OPEN HUIS
Op 5 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de modelwoning
aan de Lepelaerstraat 1
BEZOEK DE MODELWONING
ZELF UW PLATTEGROND INRICHTEN?
Kijk voor meer informatie op goudsmagnifiek.nl
11 BOUWEN EN WONEN
Iedere eerste dinsdag
van de maand houdt De
Goudse Business Club haar
clubavond. Meestal wordt
een gastspreker uitgeno-
digd die wat komt vertel-
len. Afgelopen dinsdag
1 maart stond de clubavond,
die werd gehouden in res-
taurant Koeien & Kaas,
in het teken van ‘bouwen
en wonen’. Directeur/be-
stuurder Peter de Klerk van
woningcorporatie Mozaïek
Wonen verstrekte inzicht in
het reilen en zeilen van een
corporatie, die 10.000 woningen in Gouda,
Bodegraven en Moor drecht in eigendom
heeft.
Volgens De Klerk is de woningcorporatie een
maatschappelijke onderneming die de belan-
gen van de huurders hoog in het vaandel heeft.
Daarnaast is de corporatie actief op het vlak
van welzijn en zorg en zorgt ze voor een goede
communicatie onder meer via twee pagina’s
huurderinformatie in deze krant. Mozaïek
Wonen is letterlijk steenrijk met een balans-
totaal van ruim een half miljard euro. Maar
de jaaromzet, die bestaat uit huurinkomsten
en inkomsten uit de verkoop van woningen
enerzijds en kosten van onderhoud anderzijds,
dreigt door regeringsmaatregelen uit balans
te raken waardoor bezuinigingsmaatregelen
nodig zijn, aldus De Klerk. Aan het slot van
zijn presentatie stond De Klerk uitvoerig stil
bij het belang van stadsmarketing voor Gouda
waar ook Mozaïek Wonen bij betrokken is. Uit
maatschappelijk belang, maar ook uit eigen
belang, zo zei De Klerk. Immers, door een
goede stadsmarketing wordt het merk ‘Gouda’
nog aantrekkelijker, komen meer consumen-
ten en toeristen naar Gouda, stijgt de omzet in
winkels en horeca, komen ook meer inwoners
en stijgen door al die gevolgen de waarde van
het vastgoed. En die bruisende stad met een
hogere vastgoedwaarde dan nu, is voor alle
inwoners belangrijk.
Extra bijdrage provincie voor
rondweg Reeuwijk-Brug
Tijdens de vergadering van 23 februari zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met het voorstel van gedeputeerde
Asje van Dijk om een meerjarige subsidie van maximaal 3,6 miljoen euro aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toe
te kennen om de aanleg van de Rondweg Reeuwijk-Brug mogelijk te maken. De extra bijdrage is specifiek bedoeld
voor de Rondweg en de aansluiting van de Rondweg op de N459.
BOUWEN WONEN &
‘Van stadsmarketing
profiteert iedereen’
Open: vrijdag en zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Kerkweg 85 tel. 0182-362583
www.stalantiek.nl
BERKENWOUDE
Antieke en koloniale meubelen.
Halve prijs !!!!
hardglas
dubbelglas
spiegels
Marconistraat 80a | Gouda (t.o. Karwei)
Tel: 0182 51 40 41
aertsglas@planet.nl
GLASBREUK?
AERTS GLAS BELLEN!
NIEUW ADRES EN TELEFOONNUMMER!
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlng«llve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrlìf.nl
Maak nu een afspraak voor een voorjaarsbeurt
tBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJF
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Afgelopen dinsdag 1 maart is de Aktie ‘Beleef
de Lente’ van Vogelbescherming Nederland
van start gegaan. Voor het vijfde jaar op rij
maakt de vereniging het mogelijk om via web-
cams te gluren in de nesten van acht vogels
tijdens het broedseizoen. De vorige seizoenen
stonden bol van de spanning, sensatie, liefde
en verdriet in de vogelwereld.
Op www.beleefdelente.nl kan men 24 uur per
dag, het hele broedseizoen lang, de avonturen
van acht vogels meebeleven. Door de ver-
schillende webcams in en rond de nesten kan
iedereen live meekijken, dag en nacht. Men ziet
hoe het nest gebouwd wordt, de vogels elkaar
het hof maken, hoe de eieren uitkomen en de
jongen opgroeien en uitvliegen. Dagelijks wor-
den er van de hoogtepunten filmpjes gemaakt.
Diverse vogelexperts houden de weblogs bij en
dag en nacht is het druk op het forum. Nieuw
dit jaar is het adoptieprogramma van Beleef
de Lente. Het is nu mogelijk om de lievelings-
vogel te adopteren en op die manier bij te dra-
gen aan het beschermen van deze soort en zijn
leefgebied. De camera’s blijven tot 1 juli aan.
Beleef de Lente was de voorgaande jaren een
groot succes. In 2010 werd de website door
meer dan een miljoen mensen bekeken.
Nachtegaal (foto Markus Varesvuo, AGAMI)
‘Beleef de Lente’ van start
Tijdens de maandelijkse clubavond van De Goudse Business Club op dinsdag 1 maart was ook Mireille Intres
aanwezig namens de Ontwikkelingsmaatschappij De Lichtfabriek, genoemd naar de voormalige lichtfabriek die op
het Bolwerk in Gouda stond. Zij gaf een toelichting op de bouwplannen en de voortgang. De parkeergarage moet
eind dit jaar in gebruik zijn en met de bouw van de woningen is inmiddels ook gestart. Mireille Intres antwoordde
op een vraag uit de zaal dat het Best Western Hotel er absoluut komt; zowel met de Best Western-keten als met de
toekomstige exploitant van de Goudse vestiging zijn de benodigde contracten gesloten. In het Bolwerk-project is
eveneens de komst voorzien van een restaurant en een horecaformule die bijvoorbeeld ondernemers de mogelijkheid
van ‘meet and great’ moet bieden.
Voortgang project Bolwerk
Volgens Peter de Klerk profiteert iedere Gouwenaar van goede stadmarketing.
12
ADVERTENTIE
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Gouda
Verkoop en informatie:
Prijzen vanaf € 184.775,- v.o.n.
De Raad Makelaars
Sandtlaan 38, 2223 GG Katwijk
T 071 - 40 515 00
info@deraadmakelaars.nl
www.deraadmakelaars.nl
11stijlvolle
appartementen
in het centrum
van Gouda
Comfortabel wonen in eigentijdse elegantie
Aan de rand van het historische centrum van
Gouda wordt het eigentijdse nieuwbouwplan
De Abessyn gerealiseerd aan de Kattensingel.
Het complex bestaat uit 11 appartementen
variërend van 73m
2
tot 121m
2
. De luxe twee-
en driekamerappartementen, gelegen aan het
water van de Singel, worden omringd door diverse
statige, monumentale panden.
Al deze ingrediënten samen staan garant voor
een heerlijk luxe en comfortabele woonervaring.
De 11 ruime appartementen in De Abessyn
hebben allen een individuele indeling en
grootte, beschikken over een berging en kunnen
beschikken over een parkeerplaats. Genieten
van het buitenleven kan perfect op uw eigen
balkon, loggia of dakterras.
www.de-abessyn.nl
1
e
verdieping
OPEN HUIS
op zaterdag 12 maart as. van
12.00 tot 14.00 uur
di i
App. A2
App. B2
App. C2
Co ff mforttabbell wonen in eigentijdse elegantie
Oplevering 2e kwartaal 2011
13
ADVERTENTIE
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
CURATOREN FAILLISSEMENTS VERKOOP
Door banken en belanghebbenden van bekende failliete
meubelfabrikanten is ons gevraagd de exceptionele ver-
koop te doen van een ongelooflijke collectie exclusieve
kwaliteits meubelen en slaapkamergoederen in alle stij-
len van de wereld, Modern, New Classic, Romantisch...
2 en 3 zits bankstellen, fauteuils in stof en
leder, relaxfauteuls. complete eethoeken,
loungebanken, kasten, dressoirs, salontafels
vloerkleden, Chinese en Maroc tapijten, ber-
bers etc. Schilderijen, spiegelcollectie etc.....
Gekocht uit o.a.faillissement bekende slaapfabikant!
Grote slaapcollectie matrassen in alle soorten
en maten, lattenbodems, boxsprings, bed-
den, hoeslakens, dekbedden, bedtextiel etc.
alles van uitzonderlijke kwaliteit.
Tijdens deze curatorenverkoop kopen consumenten
rechtstreeks met kortingen die oplopen tot 75% van de
normale verkoopprijs of tegen ieder aannemelijk bod.
Verkoop uitsluitend aan particulieren.
Alles uit voorraad leverbaar en direct meenemen.
DUS SLA NU UW SLAG!
Honderden 1 en 2 pers. kwaliteitsmatrassen in vele
maten en soorten, B.v. binnenverings matrassen extra
dik. Hoeslakens in vele kleuren en dessins. Luxe 2 per-
soons Hotel Boxsprings helemaal compleet met matras-
sen, hoofdbord slaapklaar, in diverse kleuren.
S I N D S 1 9 4 6
CURATOREN VERKOPI NG
®
2 verdiepingen
woongenot
Groot aantal bankstellen, designkasten,
dressoirs, wandkasten, ladekasten etc.
NIEUW BINNEN UIT HET
ISASSI FAILLISSEMENT
Volop gratis parkeren
Kanaaldijk 42 - Waddinxveen
GEOPEND: ma. 13 tot 17.30 uur di. t/m vr 10-17.30 uur
za. 10 tot 17 uur.
BELANGRIJKE
CURATOREN
VERKOOP
NIEUWE COLLECTIE BOXSPRINGS!
KORTING OP
INBOUWAPPARATUUR
GRATIS GGRR GRATIS GRATIS GRATIS
VAATWASSER
0000 6666 %%%% 60% 60% 60% 60% 60%
*
p pp p pp
Goes Goes
Nobelweg 2-26 Nobelweg 2-26
T (0113) - 21 62 30 T (0113) - 21 62 30
Amersfoort Amersfoort
Brabantsestraat 6 Brabantsestraat 6
T (033) - 464 05 88 T (033) - 464 05 88
Amsterdam Amsterdam
Villa Arena Villa Arena
T (020) - 567 54 20 T (020) - 567 54 20
Drachten Drachten
Dr. M.L. Kingsingel 44 Dr. M.L. Kingsingel 44
T (0512) - 54 11 44 T (0512) - 54 11 44
Heerhugowaard Heerhugowaard
J.J.P. Oudweg 4 J.J.P. Oudweg 4
T (072) - 576 03 33 T (072) - 576 03 33
Velserbroek Velserbroek
Zeilmakerstraat 10 Zeilmakerstraat 10
T (023) - 539 06 81 T (023) - 539 06 81
Rotterdam Rotterdam
Alexandrium III Alexandrium III
T (010) - 220 56 33 T (010) - 220 56 33
Veendam Veendam
Transportweg 3 Transportweg 3
T (0598) - 63 23 63 T (0598) - 63 23 63
Veenendaal Veenendaal
Woonboulevard Woonboulevard
T (0318) - 52 99 44 T (0318) - 52 99 44
Rijssen Rijssen
Ambachtsstraat 2 Ambachtsstraat 2
T (0548) - 53 06 00 T (0548) - 53 06 00
Woerden Woerden
Jaap Bijzerweg 25 Jaap Bijzerweg 25
T (0348) - 46 25 00 T (0348) - 46 25 00
VRAAG NÚ VRIJBLIJVEND ONS MAGAZINE AAN OP WWW.TULPKEUKENS.NL
FEESTACTIE
VAN 2010
BIJ TULP KEUKENS
DONDERDAG
3
MAART
VRIJDAG
4
MAART
ZATERDAG
5
MAART
PROFITEER PROFITEER NOG VAN ONZE NOG VAN ONZE RRRR RR
N
U
14
ADVERTENTIE
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
15
BOUWEN EN WONEN
Nieuwbouw project Gouwe Akkeren in
Gouda is gelegen tussen de Westerkade en
de Snoystraat en tussen de Walvisstraat en
de Tweede Schoolstraat. De eerste fase van
21 koopwoningen worden gebouwd aan
de Snoystraat en Tweede Schoolstraat. Het
binnenterrein biedt straks plaats aan 67 ruime
achtertuinen, 150 auto’s en veel groen.
Het centrum van Gouda is dichtbij en scholen
en sportvelden bevinden zich in de directe
omgeving. Het totaalplan Gouwe Akkeren
omvat 67 koopwoningen en 36 huurapparte-
menten die via Mozaïek Wonen worden
verhuurd. De appartementen komen aan de
Walvis straat met uitzicht op de voetbalvelden
van ONA. De koopwoningen worden in drie
verschillende varianten gebouwd. De wonin-
gen worden compleet en op eigen grond aan-
geboden vanaf 199.000 euro vrij op naam. Van
Wijnen Projectontwikkeling West B.V. ontwik-
kelde de woningen en zal ook de bouw gaan
realiseren. Van Wijnen is aangesloten bij Stich-
ting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en
De Stichting Klantgericht Bouwen. Het project
is een ontwerp van Venster Architekten uit
Moordrecht.
Buurtbewoners en doorgaande fietsers
hebben het al gemerkt: de werkzaamheden
aan de Karnemelksloot duren langer dan van
te voren was gepland. Een aantal onvoorziene
omstandigheden zorgen ervoor dat de werk-
zaamheden pas eind dit jaar afgerond zijn.
Van te voren was afgesproken dat het ver-
vangen van de kademuur werd gecombineerd
met allerlei werkzaamheden in de grond. Door
de beperkte werkruimte vraagt dit om een
strakke planning, waardoor allerlei verschil-
lende aannemers en nutsbedrijven direct na
elkaar aan het werk gaan. Wanneer er dan een
onvoorziene omstandigheid is, schuift de plan-
ning steeds een stukje op. En onvoorziene om-
standigheden waren er. Zo bleek de grond bij
de start van de werkzaamheden vervuild. Hier-
door moest de aannemer speciale maatregelen
treffen, zoals extra bouwhekken plaatsen en
zorgen voor speciale werkkleding. Dit zorgde
voor een vertraging van enkele weken. Het ver-
vangen van extra huisaansluitingen voor gas en
elektriciteit zorgde ook voor een vertraging van
zo’n negen weken. Daarbovenop kwam nog
eens de lange vorstperiode van november tot
begin januari 2011. Tijdens deze periode kon er
niet in de grond gewerkt worden en lagen alle
werkzaamheden stil. Inmiddels wordt er weer
volop gewerkt. Volgens de nieuwe planning
zijn de grondwerkzaamheden eind maart klaar.
Dan start de aannemer met het vervangen van
de kademuur. Dit vervangen duurt zo’n zeven
maanden.
Het totaalplan Gouwe Akkeren omvat 67 koopwoningen en 36 huurapparte menten.
Nieuwbouw Korte Akkeren in Gouda
BOUWEN WONEN &
Langer werk aan
de Karnemelksloot

ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl

Jeroen Zeegers i nf o@onderhoudsbedri j f zeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedri j f zeegers.nl
i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s . . .
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Orchi deeënshow
Kom snel nog even een kijkje nemen
tot en met zaterdag 5 maart.
Laatste week
Achterw illenseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, w w w.l i f eandgarden.com
Klussen in de Buurtstee
Opschoonactie hondenpoep
Verlegging Burg. Jamessingel
Tijdens de dag NL Doet gaan op vrijdag
18 maart vrijwilligers de centrale ontmoe-
tings- en jongerenruim opknappen.
Beide zalen zijn belangrijke ruimtes in wijk-
centrum de Buurtstee. De zalen worden veel-
vuldig gebruikt voor kookclub, Spaanse les,
studiekring, jongerenactiviteiten en buurt-
bijeenkomsten. “De ruimtes zijn toe aan een
opknapbeurt. We willen een plek creëren
waar ieder zich welkom en prettig voelt, jong
en oud. De vrijwilligers helpen met verven,
gordijnen ophangen en herinrichten van de
ruimte.” Wie ook mee wil helpen kan contact
opnemen met Annette Meijer, locatiecoördi-
nator van de Buurtstee via (0182) 523 455 of
a.meijer@factor-g.nl. Of kijk op de website
van www.nldoet.nl en surf naar de klus ‘Samen
voor de Buurtstee’.
Cyclus houdt vanaf 7 maart een week lang een
opschoonactie met een mobiele hondenpoep-
zuiger.
Dit is een vervolg op de schoonmaakacties die
vorig jaar zijn gehouden in de wijken. Toen
is ook aan de wijkteams gevraagd om ‘hot-
spots’ te melden op het gebied van honden-
poep. Met het voorjaar in aantocht is dit een
mooi moment om deze overlastplekken aan te
pakken. Wethouder Wendy Ruwhof (Stedelijk
beheer): “Door deze actie helpt de gemeente
om het openbaar gebied weer wat schoner te
krijgen. Maar hondenbezitters blijven wel zelf
verantwoordelijk voor het opruimen van de
hondenpoep van hun eigen viervoeters. Behal-
ve op officiële hondenuitlaatplaatsen waar geen
opruimplicht is.” Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/ikvindjehondleuk.
Om ruimte te maken voor het nieuwe sta-
tionsplein en de andere bouwontwikkelingen,
wordt de Jamessingel een stuk verlegd. Naast
de weg die er nu ligt wordt de nieuwe weg
aangelegd.
Voor het verkeer hebben de werkzaamheden
een beperkt effect. Men kan gewoon blijven
doorrijden, wel is er een snelheidsbeperking en
wordt de huidige weg iets aangepast. De werk-
zaamheden voor de nieuwe weg starten eind
deze maand met een onderzoek naar vliegtuig-
bommen uit WOII en het aanbrengen van de
schroefpalen voor de nieuwe weg. In totaal duren
de werkzaamheden ongeveer een jaar, opleve-
ring van de weg is gepland in maart 2012.
Onvoorziene omstandigheden zorgen voor vertraging.
16
ADVERTENTIE
Huis met tuin?
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
N
u
g
e
e
n

a
f
s
l
u
i
t
p
r
o
v
i
s
i
e
b
i
j
R
e
g
i
o
B
a
n
k
h
y
p
o
t
h
e
k
e
n

m
e
t
N
H
G
!
*
*
V
r
a
a
g

n
a
a
r

d
e

v
o
o
r
w
a
a
r
d
e
n
.
VanȔderȔVoetȔAssurantien
HoogstruutȔƊƌƋ
ƋƓƐƊȔ8KȔHAAS1KECH1
T ƉƊƓƋȔǃȔƐƉȔƋƒȔƐƐ
£ iníoǙvdvoetǃussuruntienƠnl
l wwwƠvdvoetǃussuruntienƠnl
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
17
BEDRIJVEN
De traditionele retail verandert; het wordt
rustiger in de winkelstraten en het internet
neemt toe. Ontwikkelingen waar het familie-
bedrijf Karssen naar eigen zeggen in mee
moet gaan. De directeuren (en bovendien
neven) Kees-Willem en Kaspar Karssen be-
sloten daarom te reorganiseren wat onder
andere inhoudt dat ze in mei de deuren van de
boekhandel aan de Kleiweg in Gouda zullen
gaan sluiten. Ze gaan zich nu toeleggen op de
combinatie van internet met hun boekwin-
kels in Bodegraven en Woerden. “We willen
beleving brengen bij onze boeken. Er is meer
dan alleen boeken in kasten. Zo gaan we voor
interactie, zullen we meer lezingen organise-
ren, zijn we straks vaker op scholen en zullen
we investeringen op het gebied van internet
vergroten.
De boekenwinkel is een van de langstzittende
winkels van de Kleiweg en is er gevestigd
sinds 1972. Kees-Willem en Kaspar vormen de
vierde generatie die aan het roer staat van dit
familiebedrijf. Ondanks dat ze volledig achter
hun keuze staan, blijft het een moeilijke beslis-
sing. Kees-Willem: “Het doet natuurlijk pijn
een winkel te moeten sluiten, maar we moeten
toch echt deze keuze maken. Elk jaar kijken
we naar de mogelijkheden en de verbeterpun-
ten. Op die manier spelen we in op de veran-
deringen in de markt. Boekwinkels blijven
enorm belangrijk. De persoonlijke benadering
en de kennis zorgen voor het onderscheidende
vermogen van het internet. Daarom willen
we nieuwe concepten ontwikkelen in de win-
kels en thematisch te werk gaan. Zo willen we
bijvoorbeeld leestafels in de winkel om zo net
dat extra stukje service te geven. In de winkel
in Gouda konden we in de smalle ruimte niet
goed uit de voeten met de nieuwe concepten.”
Kansen
Het familiebedrijf bestaat uit drie onderdelen:
kantoor, boeken en educatief. Na de reorgani-
satie zal het bedrijf stoppen met de afdeling
educatief. Dit komt door de Europese aan-
bestedingen en door de gratis schoolboeken. Er
zullen medewerkers op een andere plek in het
bedrijf worden ondergebracht, maar het is niet
te voorkomen dat voor zes personeels leden ont-
slag moet worden aangevraagd. Kees-Willem
ziet zeker nieuwe kansen: “Er zal altijd behoef-
te blijven aan informatie en advies. We moeten
hier de juiste weg in blijven vinden. Daarnaast
ontdekten we dat de zakelijke agenda een niche
product is van onze onlinewinkel. In dit seg-
ment zijn we nu uitgegroeid tot marktleider.
Ook zien we genoeg groeimogelijkheden in
e-books en in de nieuwe zogenaamde ‘dwars-
liggers’. Dit zijn complete boeken die je over-
dwars leest en klein van formaat (twaalf bij
acht centimeter) zijn. Er zijn enorm veel nieu-
we mogelijkheden, maar je moet ervoor zorgen
dat je alert blijft.”
Door Bonnie van Doorn
Doe dan mee met Fiets-Fit en krijg in zes weken de
basistechnieken racefetsen onder de knie!
Ga samen met andere beginnende racefetsers
de uitdaging aan!
Meld je aan op www.fets-ft.nl en kies
voor locatie Gouda
Fiets-Fit in Gouda wordt georganiseerd door
Profle Hoogeveen
Goudvlinderstraat 2-4, 2805 KL Gouda
PARTNERS VAN FIETS-FIT
S
t
a
r
t
:

Z
o
n
d
a
g

2
0
-
0
3
-
2
0
1
1
0
9
.0
0
BEGINNEN MET RACEFIETSEN?
Dit jaar is het 35 jaar geleden dat Dick en Willy
Reijm hun winkel Stofzuiger- en Onderdelen-
huis DB13 begonnen.
De letters DB verwijzen naar de Dubbele
Buurt waar de winkel vanaf het begin geves-
tigd is. Het echtpaar werkt nog steeds met veel
plezier in de winkel en het groeit mee in alle
ontwikkelingen van de producten. “Op zich is
er niet zo heel veel veranderd in de onderdelen.
De werking van de producten is hooguit meer
elektronisch geworden.” DB13 levert onderde-
len voor allerlei soorten huishoudelijk appara-
tuur. Zoals stofzuigers, wasmachines, drogers
en friteuses. “De laatste jaren is er meer vraag
gekomen voor luchtreinigers en Brita ontkal-
kende waterkannen. Ook merken we dat men-
sen met allergieën komen voor speciale filters.”
In het jubileumjaar start de onderdelenwinkel
met een webshop waarop klanten terecht kun-
nen voor het bestellen van onderdelen. “We
hopen deze de komende maand te lanceren en
zien dit als een mooie aanvulling op de winkel.
Door de het parkeerbeleid in de Goudse bin-
nenstad, merken we dat het rustiger is in onze
straat. Via de website hopen we onze klanten
nog meer van dienst te zullen zijn.” DB13,
Dubbele Buurt 13 in Gouda, (0182) 515 063 en
info@db13.nl. www.db13.nl en kies voor
Europart.
Opnieuw verdwijnt een traditionele zelfstandige winkel uit het Goudse straatbeeld. Steeds meer consumenten gebruiken ook het internet voor oriëntatie en aankopen.
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
CF[PSHFSTHF[PDIU
Vakantiebezorgers
voor de periode juli en augustus

en oproepkrachten
voor het hele jaar
Formulier af te halen aan de Crabethstraat 38-D te Gouda
WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
DE AANKOOPSPECIALIST
AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 600 624
M. 06 52 33 34 70
WWW.AANGENAAMMAKELAARDIJ.NL
Aangenaam Makelaardij
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
www.sporIclubporIner.nl - info@sporIclubporIner.nl
I1f 0182 517 242 of 0ó- 29 251 532
Laat u verrassen door de
veelzijdigheid van Sportclubpartner
Ook voor vlaggen, banieren,
beachflags, masten
DB13 start nieuwe site
Karssen verlegt focus
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Bent u geïnteresseerd in zakennieuws?
Kijk op www.busyness.nl
18
ADVERTENTIE
Alphen š Leiden š Bodegraven šGouda š Waddinxveen š Woerden š Uithoorn
Prijzen incl. BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Vraag naar onze exacte voorwaarden. Diverse aanbiedingen zijn geldig
op nieuwe voorraadauto’s voorzien van kenteken. Gem. brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: van 15,2-27,0; liter/100 km: van 3,7-6,6; CO2 gr/km: van 98-154
Uitgerust met o.a. : š78Iš7_hXW]iš=[j_dj]bWi
šJh_fYecfkj[hš=k_Z[c[^ec[l[hb_Y^j_d]
š?d^ee]j[l[hij[bXWWhijkkhm_[b[jY$
Uit voorraad leverbaar met Comfort pakket
š7_hYešHWZ_e%9:%cf)š;b[a$hWc[dleeh
š;b[a$l[hij[bXWh[[dl[hmWhcXWh[Xk_j[dif_[][bi
š9[djh$l[h]h$c[jW$X$
€ 8.350,-
Nieuwe actieprijs vanaf
Uitgerust met o.a. : š+7_hXW]iš78Iš;IF
š<ehZ;Wio\k[bš9[djhWb[fehj_[hl[h]h[dZ[b_d]
šIfe_b[h[dXkcf[hi_dYWhheii[h_[ab[kh[jY$
Uit voorraad leverbaar met Comfort pakket
š7_hYešHWZ_e%9:š8k_j[dif_[][bi[dfehj_[h]h[f[d_dYWhheii[h_[ab[kh
š'+Çl[b][dš9[djhWb[Z[khl[h]h$c[jW$X$š;b[a$hWc[dleeh
š;b[a$l[hij[bXWh[[dl[hmWhcXWh[Xk_j[dif_[][bi
š?d^ee]j[l[hij[bXWh[
X[ijkkhZ[hiije[b
FordFiesta Limited 1.25 44kW/60pk
FordKa Limited 1.2 51kW/69pk
Nieuwe actieprijs vanaf
€ 9.995,-
Comfortpakkett.w.v. € 2.350,-
Nu voor € 1.000,-
COMFORTABEL
AFREKENEN!
en gratis verzekerd
*
op weg.
Comfortpakkett.w.v. € 2.100,-
Nu voor € 1.250,-
Meerprijs 5drs € 600,-
Ah[Z_[jiec
;ô[Yj_[l[h[dj[
ef`WWhXWi_i
Beefj_`Z CWWdZX[ZhW]
JejWb[fh_`i
lWd^[jah[Z_[j
Ï+$-,&"# ."/ (+ Ï./"# Ï,$,-."#
Ï,$-(."# ."/ (+ Ï//"# Ï-$.'("#
Kenmerken Options aanbieding
H[a[dleehX[[bZX[jh[\j[[dd_[j#Zeehbef[dZah[Z_[j$=[XWi[[hZef(&$&&&acf[h`WWh$
LeehZ_j\_dWdY_[h_d]ifheZkYj_i[[dfheif[YjkiX[iY^_aXWWhefmmm$\ehZ$db$
AW0fh_`iÏ.$)+&#WWdX[jWb_d]Ï($+/&3ah[Z_[jiecÏ+$-,&1ibejj[hc_`d0Ï*$+*(
<_[ijW0fh_`iÏ/$//+"##WWdX[jWb_d]Ï)$(,-"#3ah[Z_[jiecÏ,$-(."#1ibejj[hc_`d0Ï+$*),"#
*Gratis autoverzekering i.c.m. Ford Options. Vraag naar de voorwaarden.
*Gratis autoverzekering i.c.m. Ford Options. Vraag naar de voorwaarden.
Met FordOptions rijdt
u al een Ka vanaf

8
9
,-
p.mnd.
incl. 1 jaar Gratis
All-risk autoverzekering
Met FordOptions rijdt u
al een Fiesta vanaf

9
9
,-
p.mnd.
incl. 1 jaar Gratis
All-risk autoverzekering
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
19
BEDRIJVEN / AUTO
Twintig jaar New Tandoor in Gouda
Bijna twintig jaar geleden, op 7 maart 1991,
werd het Indiase restaurant New Tandoor aan
de Lange Tiendeweg 49 in Gouda geopend. Nu
is het restaurant uitgegroeid tot een van de
beste en meest bezochte Indiase restaurants
in de wijde regio.
Het restaurant krijgt zelfs regelmatig gasten
uit Amsterdam die hier komende dineren. De
zaak biedt plaats aan groepen tot zeventig
personen. Ook is restaurant New Tandoor be-
dreven in het verzorgen van de catering voor
gezelschappen van twintig tot maar liefst
tweeduizend personen. In het restaurant wor-
den traditionele Indiase gerechten geserveerd
zoals de fijnste curries, tandoori-specialiteiten
en een grote keuze uit vegetarische gerechten.
Volgens de eigenaar is de Indiase keuken bij
uitstek beroemd om de vele en zeer gevarieerde
vegetarische gerechten. “In de Indiase keuken
wordt veel gebruikt gemaakt van verschillende
soorten rijst, granen, aardappelen, groenten en
specerijen en verse kruiden die tot garam mas-
sala’s (aromatische mengsels) gemalen worden.
De garam masala kan per streek en per gerecht
verschillen. Bij ons worden alle gerechten
bereid met zonnebloemolie en soms met
mosterdolie. Dat is niet alleen traditie, maar
ook gezond.” Om het twintigjarig bestaan van
het restaurant te vieren, krijgt iedere gast die
deze maand (geldig tot en met 31 maart) komt
eten na afloop twintig procent korting op de
rekening. Knip onderstaande bon uit en over-
leg die in het restaurant. Restaurant New Tan-
door, Lange Tiendeweg 49, Gouda, telefoon
(0182) 529 733, www.newtandoor.nl.
Het bedrijf ‘Gast is Koning’ gaf het horecapersoneel tips hoe met gasten om te gaan (foto Leo Rosendahl).
Gouoa 0182 - 539220
Woeroen 0348 - 416030
www.autoras.nl
· Reparatle ot vervanglng en onoerbouo
· Gratls controle
· Zeer scberpe prljzen
· Al 40 jaar uw speclallst voor alle merken auto's
Auto airco stukII
Bel ons en wij helpen u directI
Laat nu uw airco reinigen, actieprijs ½19,-
Zaterdag service op afspraakI

Bemiddeling, in - en verkoop
Onderhoud & reparatie
Stalling
caravans & vrouwwagens
www.verkadecaravans.nl
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur.
Za. 8.00 toto 16.00 uur
Schoonouwenseweg 16
2821 NX Stolwijk.
Tel: 0182 - 341726
Caravan verkopen ?
Wij regelen het voor u !
Enkele voordelen:
tBMMFTXPSEUWPPSVHFSFHFME
tLPQFSLBOJOSVJMFOFOHBSBOUJFLSJKHFO
EJUWFSTOFMUEFWFSLPPQ

7PPSNFFSJOGPLJKLPQXFCTJUFPGCFM
www.autozagato.nI
Zaagmolenweg 6, 2401 LN Alphen aan den Rijn
T 0172-419595, E info@autozagato.nl
Openingstijden: Ma / Vr 08.00 uur - 18.00 uur
Za 09.00 uur - 12.00 uur
Ons uurIoon: excI. btw
C47,50
KIeine beurt vanaf
C99,-
Grote beurt vanaf
APK gratis bij grote beurt
C199,-
APK keuring
Korting op uitIaat- en remdeIen,
accu's en banden
Gratis vervangend vervoer
C29,95
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
‘Gast is Koning’
De afgelopen weken zijn drie deelnemende
restaurants van de Stichting Gouda Dinner
City, te weten Thais restaurant Bangkok City
en de horecazaken Tof en Swing, bezocht door
een ‘mystery guest’ van het bedrijf ‘Gast is Ko-
ning’.
De mystery guest bezoekt tussen de vier en
twaalf keer per jaar het horecabedrijf, waar-
bij nadrukkelijk gekeken wordt naar de vier
p’s van de marketingmix, namelijk product,
prijs, plaats en promotie. Van deze bezoeken
wordt een uitgebreid rapport opgemaakt, wat
met de leiding en medewerkers van het hore-
cabedrijf wordt besproken. Daarna worden de
medewerkers getraind naar aanleiding van de
verbeteringsvoorstellen die in het rapport wor-
den opgesomd. Afgelopen zaterdag, 26 febru-
ari, kregen de medewerkers en twee eigenaren
van Bangkok City de eerste training (zie foto).
De restaurants Tof en Swing zullen maandag,
7 maart gesloten zijn als alle medewerkers ge-
traind worden. De aanpak wordt door onderne-
mers ervaren als een welkome aanvulling om
het horecabedrijf naar een hoger niveau van
gastvrijheid te brengen en de bedrijfsvoering
efficiënter te laten voeren. En dit zijn beslist
ook de doelen, waarmee de Stichting Gouda
Dinner City de Horeca in Gouda wil helpen.
Zie voor meer info: www.goudadinnercity.nl.
20% korting
te besteden bij New Tandoor in Gouda
in maart 2011
(geldig tot en met 31 maart)
Van 5 tot en met 27 maart heeft Lion Arie
Feijen een duo-expositie met Gabriël Gressie
in Galerie Honingen. Zondag 6 maart vanaf
14.00 uur is Lion Arie Feijen persoonlijk aan-
wezig in de galerie om zijn werk toe te lichten.
Lion Arie Feijen (1947) is een fijnschilder die
al ruim tien jaar door Galerie Honingen wordt
vertegenwoordigd. Feijen schildert in de tradi-
tie van de beroemde Nederlandse 17e-eeuwse
meesters. Kenmerkend voor zijn werk is het
warme en rijke kleur gebruik en de zeer gede-
tailleerde stofuitdrukking. Feijen behoort tot
die paar ‘moderne meesters’ voor wie de verf
geen geheimen meer heeft. Zijn grote kracht
schuilt in de opgeroepen sfeer en in de gave
van beperking. Een stuk fruit, een gehavend
thee blik of een antieke vaas is ‘echt’, bedrieg-
lijk echt zelfs. Samen met zijn aandacht voor
detail resulteert dit alles in perfecte stillevens
waarmee hij internationaal succesvol is. De ge-
hele expositie is tevens op internet te zien is op:
www.honingen.com. Galerie Honingen bevindt
zich aan de Hoge Gouwe 127 in Gouda. Tele-
foon (0182) 551 366 of (06) 246 381 00, e-mail
honingen@honingen.com. Open: tijdens de ex-
positie van donderdag tot en met zondag van
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak
Lion Arie Feijen licht werk toe
Lion Arie Feijen, ‘Romeinse fles’.Te zien in Galerie Honingen.
Lezing over Calimeromarketing
Het Indiase restaurant New Tandoor is wijd en zijd bekend.
Vrouw en Busyness Groene Hart organiseert
dinsdag 8 maart een netwerkavond voor
vrouwelijke ondernemers. De netwerkavond
begint om 19.30 uur en vindt plaats bij Rabo-
bank Rijnstreek, Flemingweg 8 in Alphen aan
den Rijn.
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, be-
staat Vrouw en Busyness Groene Hart drie jaar.
Daarom heeft het deze avond Karen Romme
uitgenodigd voor een lezing over Calimero-
marketing. De leden die deze avond bezoe-
ken, ontvangen na afloop van deze lezing het
boek van Karen Romme Calimeromarketing
2.0 gratis. Deze marketingfilosofie gaat ervan
uit dat potentiële klanten geen zaken willen
doen met een bedrijf maar met de ondernemer
daar achter. Daarom moet je volgens Karen
jezelf actief inzetten als marketinginstrument
voor je bedrijf. Vrouwelijke ondernemers uit
het gehele Groene Hart kunnen zich per mail
(info@vrouwenbusyness.nl) aanmelden. Niet-
leden betalen vijftien euro voor deze avond.
Wie direct lid wordt van Vrouw en Busyness
ontvangt tijdens deze avond het boek Cali-
meromarketing 2.0 gratis. Zie www.calimero-
marketing.nl en www.vrouwenbusyness.nl.
20
PERSONEEL

Verdouw Bouwproduc-
ten is als leverancier van
hout, plaatmaterialen,
deuren en bouwpro-
ducten een toonaan-
gevende dienstverlener
in de bouwsector. Met
90 mensen doen wij
meer voor onze klant:
Bewerkingen op maat,
“morgen leveren”,
kennis van technische
specialismen, mon-
tage van deuren en
kozijnen en een grote
deurenshowroom zijn
voorbeelden van onze
vooruitstrevende ser-
vice. Duurzaamheid is
een kernbegrip in onze
manier van samenwer-
ken. Dat biedt kansen
voor mensen die mee
willen groeien binnen
een jonge en dynami-
sche omgeving.
Functie-inhoud
Samen met je collega’s op de afdeling ben je het aanspreek-
punt van onze klant voor alle aanvragen op het gebied van
deuren en toebehoren, eventueel inclusief montage in het
werk. Je adviseert onze klant over onze producten en dienst-
verlening en denkt mee over de toepassing daarvan in het
bouwproces. Je zorgt voor de complete begeleiding van aan-
vraag tot opdracht. Samen met een vertegenwoordiger bouw
je de contacten met klanten verder uit.
Functie-eisen
Je hebt een commerciële of bouwkundige opleiding op
MBO-niveau, aangevuld met werkervaring in een vergelijkbare
verkoopfunctie. Je bent commercieel ingesteld en resultaatge-
richt. Je hebt interesse in bouwkundige aspecten en overtui-
gende communicatieve vaardigheden.
Verkoper Binnendienst Deuren
(M/V, Fulltime)
Wij zijn benieuwd naar je reactie
Reageer binnen 14 dagen naar:
Verdouw Bouwproducten
t.a.v. Dick de Ronde
Postbus 3068
2800 CD GOUDA
e-mail: d.deronde@verdouw.nu
Bel voor informatie:
Dick de Ronde
06 43877046
Kijk op onze website:
www.verdouw.nu
Wat wij je bieden
Wat wij je bieden
De functie biedt uitdaging en perspectief. In een unieke
collegiale sfeer werken wij voortdurend aan de ontwikke-
ling van onze dienstverlening. Wij gaan graag een duurzame
arbeidsrelatie aan, waarbij je voldoende ruimte hebt om je te
ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld
met onder andere een 13e maand en uitstekende secundaire
voorwaarden.
Functie-inhoud
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de organisatie
en realisatie van marketingactiviteiten zoals mailings, verkoop-
acties, evenementen en e-marketing. Met je eigen ideeën
om onze producten en dienstverlening onder de aandacht te
brengen van (potentiële) klanten lever je een bijdrage aan de
verdere ontwikkeling van ons marketingbeleid. Je signaleert
ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt die naar kansen
voor onze organisatie.
Functie-eisen
Je hebt HBO werk- en denkniveau en je hebt enkele jaren
werkervaring in een marketingfunctie. Je bent gewend verant-
woordelijkheid te nemen en je hebt organisatorisch vermogen.
Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is nood-
zakelijk en affiniteit met de bouwwereld is een belangrijke pré.
Marketing medewerker
(M/V, 24 uur)
Einsteinstraat
A
Zoutmansweg
E
d
is
o
n
s
tra
a
t
E
in
s
te
in
s
tra
a
t
A
Gouda
Reeuw
ijk
Industrieter rein
Zoutma n
Verkoop t Verhuur t Reparatie t Onderhoud
EinsIeinsIraaI 19 º ßeeuvijk º Tel. 0182 - 30 15 05
OpeningsIijden.
Maandag Ilm vrijdag van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 15.30 uur
www.verwoerdreeuwijk.nl
Arthur Verwoerd Reeuwijk is leverancier van tuinmachines, tuingereedschap,
handgereedschap, buitenboordmotoren, verf en toebehoren, werkkleding en
werkschoeisel voor bedrijven en particulieren. Daarnaast repareren, onderhouden
en verhuren wij (tuin)machines in onze goed uitgeruste werkplaats.
Wij zijn op zoek naar een parttime of fulltime
Monteur (m/v)
die zich bezig gaat houden met alle voorkomende reparatiewerk-
zaamheden, en daarnaast ook assisteert in de verkoop.
Wij vragen:
-
enkele jaren ervaring in de branche
-
verstand van tuinmachines- en/of buitenboordmotoren
-
goede communicatieve vaardigheden
-
goede computervaardigheid
Geïnteresseerd? Kom langs in de winkel, of schrijf een brief
ter attentie van Arthur Verwoerd.
Par t - t i me
Schoonmaak medew er k st er
De werkzaamheden vinden plaats in Moordrecht.
De werktijden voor deze functie zijn in de
avonduren vanaf 17.00 op maandag, woensdag en
vrijdag. Ervaring met soort gelijke werkzaamheden
is een pre. Regelmatig zijn wij op zoek naar
collega's in deze functies voor verschillende tijden.
vrijblijvend je gegevens doorgeven kan dus ook
altijd!
AlECS C|erº|erçroep
|º eer verzare|raar var
verºc||||erde alde||rçer.
w|j z|jr çroo|º |r ºc|oor·
raa|ºerv|ce. ºpec|a||º| |r
çeve|re|r|ç|rç er çrall|||·
verW|jder|rç er ur|e| |r
|e| de|ac|erer var
produc||eperºoree|.
Reçe|ra||ç z|jr W|j op
zoe| raar co||eça'º re|
eer çezorde |rº|e|||rç d|e
çoed W|||er preº|erer er
W|||er |e|per or eer
roo|e orderrer|rç
verder u|| |e oouWer¦
Momenteel hebben wij een vacature voor een:
Heb je interesse of wil je meer weten over de aangebo-
den functie, neem dan contact met ons op! Sollicitaties
ontvangen wij graag per email of post. Correspondentie
kan worden gericht aan Mw. K. Steenbeek.
Uitgebreide informatie over Alecs BV en meerdere omschrijvingen van
openstaande vacatures zijn te vinden op onze website: www.alecs.nu
onder de knop ‘vacatures’.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
21 WERK & SCHOLING
Driestar Hogeschool houdt op donderdag
10 maart een voorleeswedstrijd waaraan de
pabo-studenten kunnen meedoen. De jury
bestaat onder andere uit de schrijfster Janne
IJmker.

Het thema van de voorleeswedstrijd is ‘Dieren’.
Deelnemers dienen op een creatieve wijze een
gedicht te declameren aan de hand van dit
thema. In de jury zitten een docent Nederlands,
een docent beeldende vorming, een logo pedist
en een schrijfster in de persoon van Janne
IJmker. IJmker won tweemaal de prijs voor
het beste christelijke kinderboek. Verder is
zij bekend van de roman ‘Achtendertig nach-
ten’. IJmker sluit de voorleeswedstrijd af met
een eigen presentatie waarin zij een scene uit
haar kinderboek ‘Verdwenen vaders’ naspeelt.
Verder gaat zij een college ‘Jeugdliteratuur’
geven aan studenten van pabo 1. Driestar
Hogeschool organiseert deze voorleeswed-
strijd jaarlijks. Doel hiervan is om het lezen
van poëzie en literatuur te bevorderen. Studen-
ten leren hoe ze op de basisschool met poëzie
kunnen omgaan. Declameren en het uitbeelden
van een gedicht is een leuke en leerzame acti-
viteit met kinderen, waardoor kinderen poëzie
leren waarderen.
De Koningin Julianaschool in Waddinxveen
heeft een techniekcertificaat ontvangen. Vijf
jaar lang heeft de school een traject door-
lopen. Hoogtepunt daarvan was de aanschaf
van de techniektorens.
Voor elke bouw is er een techniektoren
beschikbaar waarin verschillende leskisten
staan. Alle groepen werken hier erg enthou-
siast mee. Er zitten leuke en uitdagende lessen
in voor elke groep. Zo is de bovenbouw onder
meer druk geweest met zelf banden plakken,
gel of tandpasta maken of een windmeter
fabriceren.
Cursus biografie
Cursus anders leren denken
Techniek leren
op Julianaschool
De bovenbouw ging banden plakken.
Altijd al het eigen levensverhaal op papier
geschreven willen hebben? Op woensdag
16 maart begint de cursus ‘mijn biografie’ in
Schoonhoven.
In tien bijeenkomsten hervindt men verloren
herinneringen en ontdekt men de boodschap
achter opgedane ervaringen. Reflectie en
humor, creativiteit en voldoening, al doende
bezig met taal. Als verdieping of bij wijze van
nalatenschap. De cursus staat onder leiding
van journalist Loes Ambrosius. Op welk dag-
deel de cursus wordt gegeven, hangt af van de
voorkeur van de deelnemers. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via (06) 182 57 903
of mijnbiografie@xs4all.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.volksuniversiteit.nl/gouda
Kantooradres: Lekkenburg 1, 2804 XA Gouda
(1e etage bibliotheek Bloemendaal)
Openingstijden kantoor: dinsdag t.m. donderdag 11.00-13.30 uur.
Voor de maand maart kunt u nog inschrijven voor de onderstaande cursussen en lezingen:
7 maart 4 maandagavonden Fotografe: landschappen
15 maart 2 dinsdagavonden Scrapbook maken
15 maart 4 dinsdagavonden Holistische oogdiagnose: psychologisch model
16 maart 2 woensdagavonden Massage van benen en armen
22 maart 2 dinsdagavonden/1 zaterdag Water- en moerasvogels
23 maart 1 woensdagavond/1 zaterdag De Goudse glazen
24 maart 3 donderdagavonden Collage helemaal anders
24 maart 3 donderdagavonden Kunst en cultuur in de Islamitische wereld
24 maart 1 donderdagavond Edgar Degas
gouda
Proces-verbaal na controle op
schoolverzuim
Voorleeswedstrijd op
Driestar Hogeschool
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan
-huis in Gouda, Reeuwijk, Haastrecht, Moordrecht,
Waddinxveen, Bodegraven, Nieuwerbrug en Driebrug-
gen en op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk
(2x), Schoon hoven (3x) en Bodegraven (2x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Goudse scholieren in debat
‘Best debatterende school van Gouda’. Dat
is de titel waar debatteams van drie Goudse
scholen, het Coornhert Gymnasium, het
Driestar College en de GSG Leo Vroman op
4 maart om strijden. Een vakkundige jury
bestaande uit de Goudse gemeenteraads-
leden Mea Hiskes-Willemse, Mohammed
Mohandis en Harry van den Haak plus leer-
lingen en directieleden van de deelnemende
scholen, bepaalt welk team met deze titel en
een mooie wisselbeker naar huis gaat.
Elke school wordt vertegenwoordigd door twee
teams van vijf debaters. Vooraf hebben deze
teams een aantal stellingen voorbereid. De
debatten vinden plaats volgens de formule ‘Op
weg naar het Lagerhuis’. Dit betekent dat iedere
ronde bestaat uit twee debatten: een debat met
vaste rollen en een debat met vrije rollen.
Tijdens het juryberaad houden de debatteams
nog een ballondebat. Dit is een ludiek debat,
waarin vier ballonvaarders om de beurt beargu-
menteren waarom zij als enige in een ‘lekken-
de’ ballon mogen blijven en waarom de andere
deelnemers eruit moeten. Het debat vindt plaats
in het Coornhert Gymnasium aan het Jan van
Renesseplein in Gouda. Vanaf 13:00 uur zullen
er eerst twee voorronden plaatsvinden, gevolgd
door de halve finale. De finale zal ongeveer
zijn van 15.15 tot 15.45 uur. Na een feestelijke
prijsuitreiking wordt om 16.00 uur afgesloten.
De organisatie van het scholierendebat ligt dit
jaar bij de winnaar van vorig jaar de GSG Leo
Vroman. Dit doet zij in samenwerking met de
gemeente Gouda en de gastheer van dit jaar:
het Coornhert Gymnasium. Leerlingen van de
GSG Leo Vroman zorgen voor de presentatie
tijdens het debat. De gespreksleiders zijn Arno
Gregorian (WMO-raad en lid van de Utrechtse
debating Society) en Emiel de Bruijne (oud-
leerling Coornhert Gymnasium).
GGZ Midden-Holland start maandagavond
21 maart de cursus Anders leren denken voor
volwassenen. In zes bijeenkomsten leren de
deelnemers hun negatieve denkpatronen
en steeds terugkerende piekergedachten te
onderzoeken en te doorbreken.
De cursisten leren helpende gedachten te
formuleren en toe te passen, waardoor zij hun
getob en gepieker de baas kunnen worden
en ermee kunnen stoppen. Er zijn in totaal
zes bijeenkomsten van elk twee uur. Na drie
maanden is er een terugkombijeenkomst.
De cursus wordt aangeboden door GGZ
Midden-Holland en vindt plaats van 18.30 tot
20.30 uur op de J.P. Thijsselaan 45 in Gouda.
Neem voor meer informatie of aanmelding
contact op met het secretariaat van de afdeling
Preventie en Dienstverlening, (0182) 563 of
preventie@ggzmiddenholland.nl.
De leerplichtambtenaren van bureau leer-
plicht voerden vrijdag 18 februari, de dag voor
de voorjaarvakantie, een controle uit op scho-
len in de Krimpenerwaard en Gouda. Doel van
de actie was om ongeoorloofd schoolverzuim
voorafgaande aan de voorjaarsvakantie op te
sporen.
Er bleken 57 kinderen afwezig te zijn. Bij de
betreffende gezinnen is aangebeld. 35 kinderen
bleken niet thuis te zijn. Het vermoeden bestaat
dat deze kinderen ten onrechte niet op school
zijn geweest. Tegen deze ouders zal na de
wvakantie proces-verbaal worden opgemaakt.
Van ongeoorloofd verzuim is sprake indien
ouders na een afgewezen verlofaanvraag toch
eerder met vakantie zijn gegaan. Ook komt het
voor dat ouders hun kinderen ziekmelden om
eerder op vakantie te kunnen gaan.
Personeel gezocht:
Ben jij student of
scholier, heb je
interesse in een
leuke baan en ben
je min. 16 jaar?
Groencentrum Bloemendaal
heeft plaats voor jou op 1-2
dagen per week incl. de
zaterdag.
Je taken bestaan o.a. uit het
helpen van de klanten en
kassawerk.
Bel voor meer informatie:
06-53 74 26 19 of
info@groencentrumbloemendaal.nl
22
PERSONEEL/ADVERTENTIE
‘ D e W o k v a n B a l d a k i j n ’
Co n s t a n t i j n H u y g e n s s t r a a t 12 3
2 8 0 2 LV Go u d a | T e l . 0 18 2 - 51 4 0 12
ONBEPERKT WOKKEN BIJ
DE BALDAKIJN IS NU WEL
HEEL VOORDELIG…
Vanaf € 22,90 per persoon*
Dinsdag t/m donderdag: € 22,90 per persoon
Vrijdag t/m zondag: € 24,90 per persoon
65+: € 21,90 per persoon
Kinderen: t/m 1 jaar GRATIS
2 t/m 12 jaar € 1,70 per levensjaar
Deze actie loopt
t/m 31 maart a.s.
Kijk voor meer informatie op
www.baldakijn.com
NU INCLUSIEF WIJN,
BIER, FRISDRANK,
KOFFIE EN IJS!!!
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Koei en & Kaas
Ac h t er de Waag 20
GOUDA
T (0182) 68 66 89
et en @koei en en k aas.n l
“ Koei en en Kaas” ; een un i ek r est aur an t i n Gouda
Koeien en Kaas is gespecialiseerd in gegrild vlees en kaasgerechten uit de regio. Het bijzondere
interieur heeft o.a. een ouderwetse slagerij en ademt een heerlijke ambachtelijke sfeer uit met veel
oog voor details. Op de menukaart treft u o.a. diverse proeverijen van fijne vleeswaren en
kaasgerechten en perfect gegrilde steaks en hamburgers. Het vlees wordt bereid op een speciaal uit
Amerika geïmporteerde “broiler”, waarop vlees bij 1300 °C (!) als het ware “gepoft” wordt.
Kaasliefhebbers kunnen genieten van bijvoorbeeld huisgemaakte kaaskroketjes en Hollandse
kaasfondues. Bijna al het vlees en kaas komt van leveranciers uit de regio.
Het concept is familievriendelijk en heeft een aparte kinderkaart.
Bij Koeien en Kaas eten is een ware beleving, waar u nog lang over na zult praten. Dus tot snel!
Geopend: 7 dagen per week vanaf 17.00 uur
Reserveren: 0182 – 686689 of eten@koeienenkaas.nl
Voor ger ec ht en
Proeverijen (2 personen)
º "Kcelen" van dlverse eedrccede en eercckte
vleeswaren
º "Kaas ", van warme en kcude kaasbereldlneen
º "Kcelen en Kaas" het beste van belde

º Ccudse kaastaart|e met ruccla en mcsterddresslne
º Kaaskrcket|es (eelt/blauwe klaver/Ccudse) met
appel-cranberry chutney
º Carpacclc van Plet van de 8ere met baslllcumclle,
pl|nbccmplt|es en 8ceren Ccudse 0pleekaas
º ¸ bereldlneen van zalm
º Carnalencccktall met saffraanmaycnalse
º Caesar Salad; een klassleker

Kin der en
º Kcelen en Kaas" 8ureer, Klnderblefstuk|e cf
Kippetje met groente, frietjes en mayonaise inclusief
een toetje
Kaasf on due ( van af 2 per son en )
º Ccudse kaasfcndue van het mcclste ult cnze stad
º vlnkenthaler kaasfcndue; de enlee Fcllandse
kaasfondue met een Zwitsers tintje

Vl eesger ec ht en van de br oil er
º Fambureer van Plet vd 8ere (zoo er)
º Cheesebureer van Plet vd 8ere (zoo er)
º Ladysteak (16o er)
º Fntreccte (zço er)
º klb Fye (zço er)
º Tcurnedcs (zoo er)
º Speclal: Fntreccte dry aeed Mkll Plet vd 8ere (zzç er)
º Surf en Turf; kceelblefstuk met ¸ eamba's
vccr z perscnen
º Côte de bceuf (¤oo er)
º Chateau brland (uço er)
º Fntreccte dcuble (çoo er)

Visger ec ht en
º Zalmfllet (zoo er)
º Tcnl|n steak (zzç er)
º Camba's met kncflcck en fl|ne krulden
Desser t s
º Cheesecake met bcsfrult
º Crème brûlee met kaneel
º Lcpend chccclade taart|e ( puur )
º wentelteef|e van sulkerbrccd met vanllle hanecp
º Ccnference peer eeeratlneerd met blauwe kaas
en pure chocolade ijs
º Pure cf Melkchcccladefcndue (z perscnen)
º Kaasplak|e ult het Crcene hart met vlcerbrccd,
...kletzenbrood en fleur de sel
eienenkaas.nl
V
WWW.KOEIENENKAAS.NL

van de br oil er
Verdoorn
Beton b.v.
Verdoorn Beton B.V. is een vooraanstaande producent van betonnen
straatstenen die via Giverbo B.V. worden afgezet in geheel Nederland
Wij zijn op zoek naar twee
die het vak van betonstraatstenen productie in zijn volle omvang willen leren.
Het doorgroeien naar machine operator behoort zeker tot de mogelijkheden.
Als productiemedewerker/operator ben je verantwoordelijk voor het bedienen
van onze machines, die plc zijn aangestuurd. Dit betekent dat je, na het
opstarten van de machine, het volledige productieproces bewaakt en waar
nodig ingrijpt bij storingen of andere problemen. Tevens ben je verantwoorde-
lijk voor visuele kwaliteitscontrole van de producten en maak je de machine
schoon na productie.Naast inzicht in techniek( een technische opleiding op
minimaal LBO niveau is noodzakelijk) is het noodzakelijk de handen uit de
mouwen te willen steken. Je komt te werken in een enthousiast team dat elke
dag in staat is om een productie weg te zetten in kwalitatieve en kwantitatieve
zin waar andere producenten in de markt jaloers op kunnen zijn.
Voor verder vragen kun je terecht bij Gert Haas op onderstaand
telefoonnummer
Je reactie kun je sturen naar:
Verdoorn Beton B.V.
T.a.v. Gert Haas
Nijverheidsstraat 30
2802 AL Gouda
Tel : 0182-515789
Email: info@verdoornbeton.nl
Enthousiaste productiemedewerkers/operators
23
FAMILIE
Fotowedstrijd
Koninginnedag
Het Oranjecomité in Gouda probeert ieder
jaar van de viering van Koninginnedag op
zaterdag 30 april een groot volksfeest te
maken. Dit jaar neemt de Goudse Foto Club
als eerste de ‘Oranje-aftrap’ door een foto-
wedstrijd te organiseren met ‘Oranje-thema’s.
Iedereen kan een bij het thema passende en
dus kleurrijke foto aanleveren.
Aan deze foto wedstrijd zijn aantrekkelijke
prijzen verbonden. Inzending van de foto kan
tot 26 maart via info@goudsefotoclub.nl en
per persoon kunnen drie werken worden inge-
zonden met een maximale bestandsgrootte van
1 mb per foto. De opening van Koninginnedag
vangt aan met de aubade op de ‘ster’ vóór het
Stadhuis om 10.00 uur, waaraan medewerking
zullen verlenen de Goudse muziekkorpsen de
Pionier en Emergo, gevolgd door het oplaten
van ballonnen door de jeugd van Gouda. Het
Oranjecomité is er dit jaar ook weer in geslaagd
het traditionele Koninginnedagconcert in de
Sint Jan te organiseren. Dat concert begint
vanaf 11.30 uur. Voor de jeugd zijn er tussen
11.00 en 16.00 uur allerlei wedstrijd spelen
op de Markt met daarnaast een gevarieerd
programma voor elk wat wils.
w w w . b u r g e r h a l . n l
z
i c
h
d
e
m
o
oi st e feestl ocati e i n de regi o
o
n
d
e
r h
et S
tadhui s van Gouda bevi ndt
Stadsherberg
‘De Burgerhal’
Voor groepen vanaf
40 personen
2 e h a n d s z o m e r k i n d e r k l e d i n g b e u r s
* L o c a t i e : V l i n d e r p l e i n 18 G o u d a *
Verkoop vrijdag 11 maart a.s.
van 09.00 – 12.00 uur
Let op! Voorheen was de beurs op de Wethouder Venteweg
(Nieuwe wijk tegenover Goudse hout manege)
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Sporten voor sporters
Voor de zevende keer op rij heeft de Stichting
Spinnathon Gouda de organisatie van de
spinnathon rond. De zes uur durende spin-
ningmarathon zal op 6 maart in Sporthal de
Mammoet in Gouda plaatsvinden.
Zoals gebruikelijk zijn de circa 200 deel nemers
actief voor een goed doel: Stichting Sporttop
van Jochem Uytde haage. Bij afsluiting van
het evenement om 16.00 uur ontvangt Jochem
Uytdehaage een cheque. Sporttop ondersteunt
jonge sporttalenten in Nederland door de
koppeling van ervaren (oud-)topsporters, de
mentoren, aan jonge sport talenten. Naast twee
masterinstructeurs zijn er ook nog drie ras-
presenters aanwezig en wel Debbie Keskin, Peter
Boersma en Marco IJsselstein, de laatste twee
zijn afkomstig van sportcentrum Living Well in
Gouda. De editie 2011 zal opgeluisterd worden
door de Goudse zangeres MAI, Marwijn van
der Poel op percussie, Remko Smid op de saxo-
foon en het dj duo Dehli & Masro. Ook Jochem
Uytdehaage zal de hele dag aanwezig zijn en
ook een aantal uren meerijden. Kijk verder op
www.spinnathon.com voor meer informatie en
inschrijvingen.
Voor de zevende keer wordt er een spinnathon georganiseerd.
Rond Koninginnedag is er een fotowedstrijd met
‘Oranje-thema’s’.
Nog ongeveer twee maanden en dan zijn de
gierzwaluwen weer in de Goudse binnen-
stad. Ze komen naar Gouda om te broeden
en zoeken hun bekende plekjes onder de dak-
pannen en in gaten in muren. Door de vele
renovaties in de binnenstad zijn er steeds
minder nestgelegenheden. Riek Peddemos
en Corina Perkmans van de werkgroep Stads-
natuur bieden daarom sinds vorig jaar huifjes
aan.
“Voor de gierzwaluwen is het steeds moeilijker
om een nestje te vinden. Op zich is een kleine
ruimte onder een dakpan of een kier in de muur
voldoende, maar bij nieuwe en ge renoveerde
panden sluiten alle pannen en muren (te) goed
op elkaar aan. Om de gierzwaluw te behouden,
besloten we daarom vorig jaar met de werk-
groep Stadsnatuur om huifjes te maken. In
mijn keramiekatelier lukt het me deze zelf te
maken van klei. De eerste liggen al klaar.” De
gierzwaluw verblijft ongeveer drie maanden
in Nederland, puur om te broeden. Hij wordt
daarom ook wel honderddagenvogel genoemd
of Koninginnedagvogel. Dit laatste omdat hij
rond 30 april in Nederland arriveert. In tegen-
stelling tot wat veel mensen denken, vervuilen
deze vogels niet. “Ze bouwen geen nest, maar
leggen hun eieren op de daklat onder de pan. Ze
maken dus geen troep. Zelfs de uitwerpselen
ruimen ze zelf op. Na drie maanden vliegen ze
weer terug naar Afrika zonder een spoor achter
te laten”, licht Riek Peddemos toe.
Honkvast
De vogels zijn honkvast en keren jaarlijks terug
naar dezelfde plek. Wie gemerkt heeft, dat er
bij hen gierzwaluwnesten verdwenen zijn, kan
de vogels helpen door huifjes van aardewerk op
het dak te plaatsen vóór de vogels aankomen
(uiterlijk 15 april). Bewoners kunnen deze
huifjes bestellen bij P&P keramiek, aan de
Naaierstraat 12 in Gouda, telefoon (0182)
581 810. Er wordt dan slechts om een donatie
gevraagd ten behoeve van de vogelbescherming
of de gierzwaluwbescherming. Over de beste
plaatsing van de huifjes geven zij ook advies.
Riek Peddemos (rechts) en Corina Perkmans bieden special huifjes aan voor gierzwaluwen.
Gierzwaluwen op komst
De band 4Tune8 speelt vrijdagavond 4 maart in een vernieuwd LuMina Live aan het Omlooppad 2. De band brengt
naast een aantal bekende liederen als ‘Amazing Grace’ een stevig eigen repertoire van hedendaagse gospelrock, met
jazz en blues uitstapjes. Psalm-liefhebbers kunnen genieten van een U2-achtige versie van Psalm 150. Zaal opent
om 20.00 uur, toegang is vijf euro. Zie live.luminagouda.nl (foto Gerben Bloemendal, 4Tune8).
4Tune8 in LuMina Live
Kai serbroodj es
4 st uks
Kai ser br oodj es
Ki j k voor meer i nf or mat i e op
Deze act ie is geldig t ot donderdag 9 maart !
www. br eggenbakker s. nl
Van der Breggen
Acht er de Waag 5
2801 JA Gouda
Tel . : 0182 520909

www. breggenbakkers. nl
Appel f l appen
€1, -
€1, 50
Appel f l appen
24
ADVERTENTIE
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Tof st aat bekend st aat als
het Oranj e caf é van Gouda.
Daarom pakken we op 25 en 29
maart weer uit als het Neder-
lands elf t al de kwaliƤcat iewed-
st rij den t egen Hongarij e.
Dat doen we zoals iedereen
zich dat nog herinnert t ij dens
het WK van vorig j aar.
Voor onze Oranjef ans hebben
we een grat is barbecue en is de
wedst rijd t e volgen op maar-
Nieuwe menu-
kaart voor Tof
en Swing
Vanaf 8 maart krij gen Tof en
Swing een geheel nieuwe
kaart . Wij hebben ƪink ons
best gedaan om wederom een
overheerlij ke kaart in elkaar t e
zet t en.
Onze chef s zijn urenlang met
hun medewerkers bezig ge-
weest met deze pracht ige kaart .
De kaart zal ingaan op dinsdag
8 maart . Het gehele menu kunt
u vanaf dan ook vinden op onze
websit es. Daarnaast verschijnt
ons nieuwe menu in het Hart
van Holland op 9 maart en in de
Krant van Gouda op 11 maart .
Iedere dinsdag
quizen bij Tof
Acht bloedst ollend spannende
ronden. Muziekf ragment en,
f ot o’s en vragen waarvan de
ant woorden op het punt j e van
j e t ong liggen.
Maar daar kom je nat uurlijk op
dat moment net niet op. St el
een t eam samen en kom gezellig
mee doen. Het winnende t eam
wint een cheque van 20 euro.
Nat uurlijk zorgt Tof voor de
grat is hapjes na aƪoop van deze
gezellige avond.
Iedere dinsdag vanaf 19.45 uur.
Oranj e Caf é Tof
maakt zich op voor de
kwaliƤcat iewedst rijden
t egen Hongarij e
Volg Tof en Swing op: Twit t er LinkedIn Facebook Hyves YouTube HALLO.KvK HorecaGouda.nl
Kijk op onze websit es voor de links:
www.t of i ngouda.nl en www.swi ngi ngouda.nl
lief st negen megaschermen.
De aanvang is om 18.00 uur.
Nat uurlijk st aat onze oranje
deejay dan al in de st art blokken
om er weer net zo’n f eest van
t e maken als vorig jaar. We no-
digen dan ook graag alle Oranje
support ers uit om op 25 maart
en 29 maart naar Tof t e komen!
Dat het een f eest wordt is
gegarandeerd! Oranje kan zich
in deze wedst rijden kwaliƤceren
voor het EK van 2012.
Dean Saunders, de grot e
winnaar van Popst ars 2011,
komt 31 maart opt reden in Tof.
DEAN Saunders op 31 maart
in Tof in Gouda
Er zijn normale kaart en verkrijg-
baar voor het opt reden en de
f eest avond. Tevens zijn er VIP-
kaart en verkrijgbaar.
Deze kaart en zijn inclusief een
lekker 3-gangendiner.
Alle inf ormat ie over het opt re-
den en de combinat ie met het
driegangendiner is t e vinden op
www.t oƤngouda.nl.
Kaart en zijn exclusief verkrijg-
baar bij VVV Gouda.
De Cafés Tof en Swing hebben een wel hele leuke act ie bedacht om het
nog leuker en gezelliger t e maken in de Goudse binnenst ad.
De cafés verkopen de komende weken duizend armbandjes voor de act ie
‘TOF & SWING 4 safe & pleasant Gouda’.
Als klap op de vuurpijl willen
we een nieuwe Ƥet s schenken
aan het meisje wat een t ijdje
geleden zo negat ief in het
nieuws kwam bij Powned. Dit
meisje werd nogal schandalig
bejegend door andere kinderen.
Wij van Tof en van Swing willen
haar graag een nieuwe Ƥet s
aanbieden. Dus het meisje
in kwest ie mag zich bij ons
melden.’’
Daarnaast zijn de Caf és nog op
zoek naar andere goede doelen
die ze willen onderst eunen.
Hessels doet de oproep om
suggest ies in de dienen bij Tof
en Swing!
Tof en Swing gaan
voor saf e & pleasant
Gouda
De kopers die zo’n armbandje
dragen, lat en zien dat ze t rot s
op de st ad zijn en ook wat
over hebben voor Gouda om
het zo leuk en veilig mogelijk
t e houden. De 5000 euro die
de verkoop moet opbrengen,
worden best eed aan init iat ieven
die leuk en belangrijk zijn voor
Gouda.
Albert Hessels van Tof heef t al
een paar doelen op het oog:
“ We willen het Doe Plat f orm
500 euro schenken. Tevens zijn
we in gesprek met de af deling
Camera Toezicht hoe we voor
hun iet s in de veiligheidsf act or
kunnen bet ekenen. Nat uurlijk
willen we de dierenambulance
Gouda onderst eunen.
Daarnaast willen we een
AED (aut omat ische ext erne
deƤbrillat or) aanschaơen voor
de Markt .
Tof en Swing nu
ook op Twit t er
Volg ons op:
t wit t er.com/t of gouda en op
t wit t er.com/SwingGouda
Zo kun je alt ijd op de hoogt e
blijven van jouw f avoriet e
uit gaansgelegenheid!
TIPS en Nieuws:
• Swing Iedere vrijdagmiddag grat is luxe hapjes bij Swing
t ijdens Aperat ivo
• Woodies One Louder ‘Shake it wild!’ - 04-03-2011 om 23:00 uur
• Tof Tof best aat bijna 4 jaar. 31 maart gaan we dit weer
uit bundig vieren
• Lavendel Maandmenu voor maar € 22.50
• Swing 5 dagen per week live muziek
• Bangkok Cit y Iedere maand workshop Thai en Cooking
• Tof Iedere dinsdag Murphy’s Quiznight
• Cent ral Wat kunnen we u nog vert ellen?
• Swing 8 Maart een volledig nieuwe kaart
• Proeven zoekt per 1 mei 2011 een sous chef
• Tof 31 maart Dean Saunders
• Belevedere Maart proef het voorjaar bij Belevedere
• Tof 8 Maart een volledig nieuwe kaart
De nacht keuken
van Tof!
Iedere donderdag, vrij dag en
zat erdag geopend van 22.00
uur t ot 04.00 uur! Lekkere
t rek? Elsj e en Cor bezorgen j ou
een lekkere snack!
SWAPPAS !?
Vanaf apr i l i n Swi ng
SWAPPAS !?
Vanaf apr i l i n Swi ng
SWAPPAS !?
Vanaf apr i l i n Swi ng
Maak van Gouda een Fairt rade
Gemeent e
De werkgroep Fairt rade bezocht onlangs diverse ondernemers voor de
‘Fairt rade nulmet ing’. Het doel is om van Gouda een Fairt rade Gemeent e
t e maken. Als consument kunt u meehelpen door naar Fairt rade
product en t e vragen.
In een Fairt rade Gemeent e zijn
veel product en verkrijgbaar die
aƨomst ig zijn uit eerlijke handel.
De t it el ‘Fairt rade Gemeent e’
geef t aan dat inwoners, bedrij-
ven en gemeent e hier samen
werk van maken. Groene Hart
Kloppend Hart Groene Hart klop-
pend hart heef t hard gewerkt
aan een nieuwe brochure.
Die wordt deze maand verspreid
via de ANV’s aan alle deelne-
mers. En ook het Groene Hart
Bureau voor Toerisme heef t een
splint ernieuwe 365 dagen-gids
en Arrangement enbrochure.
Leuk om aan uw klant en mee t e
geven! U kunt grat is een aant al
exemplaren aƢalen bij de VVV’s
in het Groene Hart , bijvoorbeeld
in Woerden of Mont f oort .
Maar u kunt de brochures ook
opvragen via inf o@ghbt .nl of
www.recreat ie-inspirat iewinkel.nl!
Feest j e!!!!!
• 24 maart : TOF is j arig!
Feest t ot de lat e uurt jes.
Grat is ent ree en grat is hapjes
• 21 august us:
Miss DJ Kelly Pf aơ in TOF
Met grat is super barbecue
Kaart en verkrijgbaar bij de VVV
Gouda. Aanvang 18.00 uur
• 21 j uli @ TOF!
St erret j e uit oh oh Cherso en oh
oh Tirol Tony St ar:
Kaart jes verkrijgbaar bij VVV Gouda.
Aanvang 22.00 uur.
Tony St ar draait vanaf 23.00 uur
AGENDA:
• 26 juni @ Swing: Veronica
Somert ijd on Tour ‘we all love t he 80’s’
Met DJ Rob van Someren, DJ Sven
en Youri de prijzensloeri. Met grat is
super barbecue. Kaart en € 15,-
Aanvang 16.00 uur
Gezocht : Horeca Tijgers
Tof en Swing zijn op zoek naar verst erking van hun t eam.
Lijkt het jou wat om t e werken in vakant iesf eer?
Kom op dan… en sollicit eer!
Kijk op www.t oƤngouda.nl en op www.swingingouda.nl
25
SPORT
Duur puntverlies Donk
Ondanks een slotoffensief wisten de mannen
van DONK zondag niet te scoren. Het doel-
puntloze gelijkspel is duur puntverlies voor
de Gouwenaars die strijden om een promo-
tieplaats. Met 35 punten bezet DONK de
tweede plaats met nu zes punten achterstand
op kop loper UNIO. ONA hijgt in de nek met
32 punten uit vijftien wedstrijden en heeft een
wedstrijd minder gespeeld.
In de derde klasse werd zowel de wedstrijd
UNIO tegen Vicotoria als ONA tegen Stolwijk
zondag afgelast. Het duel Sparta tegen Olym-
pia ging wel door. De Olympianen hadden nog
een zware dobber tegen hekkensluiter Sparta.
Pas in de laatste minuut scoorde Redouan
Boudouaou de bevrijdende treffer (1-3). Jodan
Boys ging zaterdag hard onderuit tegen Huizen.
Het 4-1 verlies brengt Jodan Boys in een lastig
pakket. Met zestien punten uit achttien duels
bezet het nu de derde plaats van onder. Na
afloop van de wedstrijd maakte het bestuur
bekend dat het hoofdtrainer Peter Klomp per
1 maart op non actief zet. De huidige assis-
tent trainer en reeds benoemd opvolger voor
het nieuwe seizoen, Patrick Akerboom, zal per
deze datum de verantwoording krijgen over de
A selectie en de technische staf. De duels van
GSV en Gouda zaterdag waren afgelast. Gouda
zondag was vrij.
De tafeltennisheren van Vriendenschaar
hebben drie punten overgehouden aan de
verre uitwedstrijd in Middelburg. Dit keer was
het niet Marco van der Meijden maar John van
Spengen die na afloop alle aandacht voor zich
opeiste.
In de laatste wedstrijd wist John met uitstekend
spel de sterke Chinees Tan Anram te verslaan
in vier games. Minder spectaculair maar net
zo nuttig was de winst van Marco en John op
de derde man van Middelburg, Wouter van de
Mark. Fedor Schuurman bleef voor Vrienden-
schaar zonder overwinning; John Scott bleef
voor Middelburg knap ongeslagen, hij won
drie keer met 3-0. Voor de trouwe Vrienden-
schaar fans: op de site www.ttcmiddelburg.nl
wordt de wedstrijd integraal uitgezonden. Met
deze drie punten heeft heren 1 de laatste plaats
overgedaan aan Disnierats, de tegenstander in
de eerstvolgende wedstrijd. Zaterdag 12 maart
staat namelijk de thuiswedstrijd tegen het team
uit Hoorn op het programma. De wedstrijd
begint om 15.00 uur. Dames 1 van Vrienden-
schaar verloor in Limburg met 6-4 van Westa
2. Marion van Leeuwen was met twee overwin-
ningen vanouds op dreef; Nadia de Bruin won
een potje en het dubbel zorgde voor het vierde
Goudse punt.
Sport kort
Kampioensviering RFC
Na het onverwachts vroeg binnenhalen van
de kampioenstitel vorige week, volgt zondag
6 maart een receptie voor RFC-leden, spon-
soren, oud-leden en bestuurders. Eerst is de
kick-off voor de wedstrijd tegen Tovaal om
13.00 uur waarvoor de rugbyvereniging ieder-
een oproept te komen kijken. Na de wedstrijd
zal er een receptie zijn met hapjes en drankjes.
Hoofdsponsor Van Beijnum biedt op 12 maart
bovendien spelers van het eerste team, hun
partners, sponsoren en bestuur een receptie aan
in de showroom van Volkswagen in Gouda.
Brons Sjoerd den Hertog NK jeugdmarathon
In Thialf Heerenveen is Sjoerd den Hertog
af gelopen zaterdagmiddag derde geworden
tijdens het NK jeugdmarathon. Later op de
avond werd Timo Verkaaik knap zesde in
de Topdivisie finale KNP Marathon cup in
Heerenveen. Een finalewedstrijd was er ook
in het zesbanen marathontoernooi. In Alk-
maar werd Linda Bouwens derde in zowel de
finale als in het totaal klassement. Tijdens de
baankampioenschappen in Utrecht haalden SC
Gouda leden net niet het podium. In hun klassen
werden Celine van der Poel, Birgit Henrich en
Sjors van der Meer allen vierde. Birgit Henrich
is naast het schaatsen actief als wedstrijdspor-
ter skiën. Vorige week werd de vijftienjarige
Goudse Nederlands jeugdkampioene slalom in
Altenmarkt/Zauchensee (Oostenrijk).
Molenaar en Heerema pakken zilver
Tijdens het NK studenten in Apeldoorn moest
Laura Molenaar zaterdag genoegen nemen met
het zilver. Met 8,76 op de zestig meter horden
kon ze niet winnen van Nicole Kroonenbrug
die 8,64 liep. Zie ook de twitter van Laura:
@lauramolenaar. Tijdens het NK masters een
dag later ook in Apeldoorn liep Michiel Heer-
ema ook naar het zilver. Met 8,97 op de zestig
meter horden loopt Heerema dus nog steeds
onder de negen seconde. Komend weekend
doet Heerema mee aan het EK masters wat
wordt gehouden in Gent.
Halve finale NK jeugd volleybal
In sporthal de Zebra zaterdag vindt 5 maart de
halve finale plaats van de Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen volleybal. Van volley-
balvereniging VollinGo gaat een meidenteam
(A) een plek in de finale proberen te verove-
ren. Deze meiden komen uit de talentenlijn en
zijn ingedeeld bij de verenigingen SV Dynamo
Apeldoor, DOS, Havoc-Haps en Mikro-Electro
R. VollinGo meisjes A speelt om 11.00, 13.00,
15.00 en 16.00 uur de wedstrijden en mogelijk
om 17.10 uur de kruisfinale voor een plek in de
finale op 14 mei.

Vriendenschaar klimt een plek
PROE F DE GOL F $ PORY. NL
LEER NU GOLFEN MEY EEN
VOORDELIGE $YARYER$CUR$U$I
- 3 gol¾essen van 1 uur
- 3 maanden vrij gebruik van alle
oefenfaciliteiten
- Beginners golfset t.w.v. 6 125.-
- 1 ballenkaart (300 oetenballen)
GOLF, vLLL TL LLUK OM N|LT TL DOLN
Nu voor
sIechts
1S0.
-
per persoon
Teletoon 0182 58 39 33 - www.goltbaan-ljsselweloe.nl
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Plus van Ee start opnieuw met een lokale
voetbalplaatsjesactie. Na een geslaagde na-
jaarsactie met voetbalvereniging ONA is het
nu de beurt aan de spelers van voetbalclub
Donk.
Vanaf maandag 7 maart kunnen klanten tien
weken lang sparen voor voetbalplaatjes met
daarop de spelers van voetbalclub Donk. Bij
een besteding van vijftien euro aan bood-
schappen ontvangt de klant een zakje met vijf
plaatjes. Bovendien worden wekelijks gratis
plaatjes weggegeven bij aankoop van speciale
artikelen. Alle spelende leden zijn op de foto
gegaan. Junioren en senioren, van de F-jes tot
de spelers van de selectie.
Remco van Ee overhandigt het eerste exemplaar van het spaaralbum aan Hans Dessing, de voorzitter van sv Donk’.
Voetbalplaatjes Donk bij Plus van Ee
De stromende regen en de dwarse wind zorgden voor zware omstandigheden.
Goudse Runners begint zaterdag 12 maart een
nieuwe cursus Start to Run. Vanaf die datum
krijgen beginnende lopers zes zaterdagen
achter elkaar looptraining onder deskundige
begeleiding.
Ook krijgen deelnemers doordeweeks huiswerk
mee. Iedere training is er ruimte voor theorie-
items zoals gezonde voeding, juiste kleding en
goed schoeisel. Iedereen ontvangt een functio-
neel hardloopshirt, het Start to Run magazine
en drie edities van Runnersworld. De cursus
wordt afgesloten met deelname aan een loop-
evenement of een testloop. Start to Run is al
jaren de manier voor beginnende lopers om
daadwerkelijk de stap richting loopsport te
zetten. Nieuw dit jaar is de speciale Start to Run
Running Coach©. Waarbij deelnemers via de
koptelefoon van de MP3-speler met ondersteu-
ning van stimulerende muziek en motiverende
aanwijzingen een hardloopschema kunnen
volgen. De Running Coach© is uitsluitend te
bestellen bij inschrijving voor de clinics van
Start to Run. De trainingen starten op zaterdag
12 maart. Zie voor meer informatie
www.starttorun.nl of bel Goudse Runners
(06) 268 858 92.
‘Start to run’ voor beginnende lopers
Spikeshop.nl; het adres voor:
• Lage wandelschoenen;
• Hardloopschoenen;
• Loopsportartikelen;
• Sportvoeding
Voor persoonlijk advies kunt u bij ons terecht op:
Vrijdag 11.00 – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur
Of andere dagen volgens afspraak.
Op vertoon van deze advertentie
krijgt u 15%* korting
*van de verkoop adviesprijs
Bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk:
Jan Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ, Reeuwijk
atletiek@spikeshop.nl • 06 - 26885892
www.spikeshop.nl
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
John van Sprengen
26
ADVERTENTIE
Inloopdagen
Loop vrijblijvend binnen voor een
gesprek met ervaringsdeskundigen. Van
10.00 - 12.00 uu(. cp ce JczefcccIie.
9 maart fL(cmyc|cie
10 maart borstkanker
23 maart reuma
6 april ch(cni:che pijn
7 april stoma
Informatiebijeenkomsten
1 april Informat iebijeenkomst
Endomet riose
19.30 - 21.30 uur
8|eu|cnc|cccIie {Gehcc(zcc|)
13 april Informat iebijeenkomst
Borst voeding
20.00 - 22.00 uur
JczefcccIie {8c|kcnkcme()
Daar heb je vrienden voor!
Verzekerd van
goede zorg!
AGENDA
Is uw kind
allergisch?
Jaarlijks worden diverse onderzoeken
gepubliceerd naar de kwaliteit en veilig-
heid van ziekenhuizen. Deze onderzoe-
ken laten zien dat u in ons ziekenhuis
verzekerd bent van goede zorg!

Dcniè|e F|e::iu: {Ccc(cincIc( Kwc|iIeiI
& Zc(ccnIwikke|inc): ¨ln heI GHZ zeIIen
we cn: ccce|ijk: in cm ce pcIiënIen ce
beste zorg te leveren. Dat onze inspan-
nincen wc(cen cewcc(cee(c zien we
Ie(ucl Zc Lencemce weekL|cc E|:evie(
heI GHZ vcnwece hcc( pcIiënIce-
(ichIheic en kwc|iIcIief hccc:Iccnce
meci:che zc(c IcI één vcn ce c(ie Le:Ie
ziekenhuizen vcn Nece(|cnc. Cck in ce
jcc(|ijk:e /D Icp 100 :ccc(ce heI GHZ
ccec. Hcce wcc(ce(inc vcn pcIiënIen
en een ccece :cc(e cp kincv(ience|ijk-
heic vie|en ccc(Lij cp."
Ncc:I (cnc|ij:Ien zijn e( Lijvcc(Lee|c cck
cive(:e keu(me(ken vcc( ziekenhuizen.
Cn|cnc: mcchI heI GHZ vcc( heI Iweece
jcc( cp (ij c||e Menzi: IcpZc(c p(eciccIen
in ont vangst nemen.
Meer informatie op www.ghz.nl
of bel (0182) 50 50 50.
Volg ons via Twitter!
www.twitter.com/ GHZgouda
De lente komt weer in zicht. Helaas is dit niet
voor alle kinderen een moment om naar
uit te kijken. Veel kinderen zijn allergisch
voor de pollen die in dit jaargetijde in de
lucht hangen en krijgen daarom medic ijnen
tegen hooikoorts. Sommige kinderen blijven
desondanks klachten houden, zoals dichte
ogen, een verstopte neus, maar ook last van
benauwd- of moeheid.
Specicc| vcc( ceze kince(en {vcncf ze: jcc()
i: cnze lmmuncIhe(cpie pc|i. Iijcen: ceze
Ihe(cpie k(ijcen kince(en micce|: IcL|eIIen
cf injecIie: k|eine hcevee|hecen vcn ce :Icf
Icececienc wcc( zij c||e(ci:ch vcc( zijn. Dcc(
ce Ihe(cpie wc(cen ce k|cchIen ccnzien|ijk
mince(. Lij :cmmice kince(en ve(cwijnen ze
cehee|.
De lmmuncIhe(cpie pc|i i: cp cnze
JczefcccIie. Vcc(cfcccnc vincI een inIcke
p|ccI: cm Ie cnce(zceken cf uw kinc in
ccnme(kinc kcmI. HeefI u een ccc(ve(wijzinc
vcn uw hui:c(I:° Dcn kunI u een cf:p(cck
maken met dr. E. van Leer via de polikliniek
Kince(cenee:kunce. Ie|.: {0182) 50 50 0º.
/|: een mcece( Lc(:Ivcecinc wi| ceven ccn hcc( pc:ceLc(en LcLy
L|ijkI :cm: ccI exI(c hu|p nccic i: cm ce Lc(:Ivcecinc Ie ccen :|ccen.
8ijvcc(Lee|c c|: ce LcLy nieI wi| c(inken. c|: e( :p(cke i: vcn pijn Iijcen:
heI vcecen cf c|: e( mcei|ijkhecen zijn Lij heI ccn|eccen vcn ce LcLy.
MeI ceze en cnce(e p(cL|emen kunI u (echI:I(eek: Ie(echI Lij heI
|ccIcIiekuncic :p(eekuu( in heI GHZ.
Afspraak maken
Een cf:p(cck vcc( een |ccIcIiekuncic {Ie|efcni:ch) ccn:u|I kunI u mcken
vic ce pc|ik|iniek Gyncecc|ccie vcn heI GHZ. Vic Ie|.: {0182) 50 50 12 cf
e-mci|: |ccIcIiekuncice@chz.n|.
Kijk vcc( mee( infc(mcIie en kc:Ien cp www.ghz.nl/ lac tatiekundige
'HÀQDQFLHULQJYDQ]LHNHQKXL]HQLQ1HGHUODQGLVYRRUDOJHULFKW
op het verlenen van hoogwaardige en intensieve zorg. Voor
onderzoek naar nieuwe behandelmethodes en bijvoorbeeld
ontspanning op de (kinder)afdeling zijn echter aanvullende
middelen nodig. Hiervoor heeft het Groene Hart Ziekenhuis de
stichting Vrienden van het GHZopgericht.
Laptops kinderafdeling
Dcnkzij SIichIinc Dccc heefI SIichIinc V(iencen vcn heI GHZ
cn|cnc: een ccnIc| |cpIcp: kunnen ccn:chcffen vcc( ce cuce(e
pcIienIje: cp ce kince(cfce|inc. Zc kunnen ce kince(en ccnIccI
hcucen meI :chcc| en meI v(iencje:. Dcc(ncc:I i: heI mcce|ijk
cm vic ve(:chi||ence fc(c 'ce:p(ekje:´ Ie vce(en meI |cIcencIen.
De LijLehc(ence :Icnccc(c: mcken heI mcce|ijk cm ce |cpIcp:
ce:cewen:I vcnuiI Lec Ie ceL(uiken.
Vriend worden?
UiIe(cc(c i: cn: wen:en|ij:Ije ncc nieI ve(vu|c. Wi|I u he|pen cm
heI ve(L|ijf vcn cnze pcIiënIen zc ccncenccm mcce|ijk Ie mcken°
Wc(c ccn V(ienc vcn heI GHZl Vcc( mee( infc(mcIie ve(wijzen we
u c(ccc ncc(: www.vriendenvanhetghz.nl.
Hulp bij borstvoeding?
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Mindfulness
en mindfulness-
yoga
27
GEZONDHEID
Kort nieuws
In mijn praktijk voor Klassieke Homeopathie
en darmtherapie ontmoet ik veel patiënten die
een spastische darm hebben, vaak k lagen over
pijn terwijl reguliere onderzoeken niets aan
het licht brengen. Wanneer iemand dan bij
mij komt, met wanhoop in het hart, is mijn
eerste vraag als rechtgeaard klassiek homeo-
paat: “Wanneer is het begonnen? En zijn er
in die periode dingen gebeurd die veel impact
hebben gehad?”
Als je de oorzaak weet te ontmantelen, is er
95 procent kans op genezing. Wanneer de
oorzaak niet boven water komt, gebruik ik
Mindfulness training, Mindfulness-Yoga,
maar ook visualisatie en meditatie als hulp-
middelen. Iemand met een spastische darm
heeft pijn, stress en is vaak angstig want:
de artsen kunnen niets vinden. Dat geeft
angst: men heeft geen controle, men voelt
zich machteloos en zo krijg je een vicieuze
cirkel. Hoe kom je daaruit? Eerst is het van
belang dat je een goed contact krijgt met je
eigen lichaam. Daarom begin ik met adem-
oefeningen, vervolgens elk stukje van het
lichaam leren voelen en speciaal de buik leren
voelen. Maar ook: de stem gebruiken met spe-
ciale klanken voor de buikorganen. Dus: een
klankmassage. Wanneer het lichaam signalen
gaat afgeven, luisteren we niet of nauwelijks.
Dan worden de klappen harder: we krijgen
sterkere symptomen.
Van belang is ook dat je gaat nadenken over
de pijn. En dat is lastig. We vermijden veel
liever de pijn, we spoeden ons liever naar de
pijnstillers zodat we door kunnen jachten.
En waarom? Is het van belang dat in de af-
scheidsrede, voor je definitief ten grave wordt
gedragen, wordt gezegd:
“Hij of zij werkte zo hard?” Waarom wil je
maar door jakkeren? Misschien wil je je be-
wijzen? Waarom? Het is goed om na te den-
ken over de reden waarom je jezelf haast geen
rust gunt. Je kunt dat ‘mediteren’ noemen,
maar: ga er in ieder geval voor zitten. Mind-
fulness geeft je prachtige tools om met pijn,
angst en stress om te gaan. Het wordt een
levenshouding.
Jantsje Dekker,gecertificeerd Mindfulness-Trainer
www.jantsje-dekker.nl
Inloop fibromyalgie patiënten
In het Groene Hart Ziekenhuis, afdeling
Jozeflocatie is woensdag 9 maart weer een
inloop voor fibromyalgie patiënten. Van 10.00
tot 12.00 uur in zijn twee vrijwilligers van de
F.E.S., de Nationale Vereniging voor fibro-
myalgie patiënten, aanwezig voor informatie,
een gesprek en het meedenken bij vragen die er
zijn. Ervaringen en tips kunnen onderling wor-
den gedeeld, als steun bij het omgaan met deze
klachten evenals mogelijk heden en beweeg-
mogelijkheden die er zijn. Toegang is gratis.
Zie voor meer informatie www.fesinfo.nl.
Inloopochtend borstkanker
BorstkankerVereniging Nederland organiseert
elke tweede donderdagmorgen van de maand
een inloopochtend voor borstkankerpatiën-
ten. De volgende is op 10 maart in het Groene
Hart Ziekenhuis, locatie Jozef. Tussen 10.00
en 12.00 uur kunnen vrouwen met borstkanker
praten met leden van de Borstkanker Vereni-
ging Nederland die uit ervaring weten wat het
betekent borstkanker te hebben. Bel voor meer
informatie Hilda de Haan op (0182) 551 829
(‘s avonds).
Informatieochtend borstvoeding
La Leche League Gouda organiseert woens-
dag 9 maart van 9.30 tot 11.30 uur de maan-
delijkse inloopochtend borstvoeding in Gouda.
Op de bijeenkomsten van La Leche League
Gouda krijgen bezoekers informatie over het
geven van borstvoeding. Er is volop gelegen-
heid om vragen te stellen en ervaringen te
delen. De ochtend is bedoeld voor moeders
met hun baby. Ook de partner is welkom. Het
adres is: Vlietenburg 54 in Gouda. Voor de
inloopochtend vragen ze een bijdrage in de
kosten van 3, 50 euro (donateurs 2, 50). Aan-
melden via Caroline Caris (0182) 571 199,
Laura Streekstra (0182) 519 498 of email
lll-gouda@lalecheleague.nl. Zie www.laleche-
league.nl/Regio-informatie/Gouda.html.
Het Nationaal Farmaceutisch Museum, aan
de Westhaven 29 in Gouda, opent op zondag
6 maart om 15.00 uur de expositie Pharmakon
van beeldend kunstenaar Kaisu Koski.
In de tentoonstelling Pharmakon (Grieks
voor medicijn èn gif) neemt de kunstenaar de
bezoeker mee in de wereld van het genees-
middel en levert een kritisch en humoristisch
perspectief over de rol tussen lichaam en
medicijn, van rituelen tot het geloof in medi-
cijngebruik. De serie local/global anaesthetics
laat zien hoe medicijnen circuleren - via water
- van lichaam tot lichaam. Door zeer analoge
methoden visualiseert Koski op foto en video
de fenomenen die normaal onzichtbaar zijn,
zoals het in elkaar overgaan van pil en huid.
Dit resulteert in ‘farmaceutische’ zelfportret-
ten op het landschap van haar eigen lichaam en
visies over de toekomstige samensmelting van
de geneesmiddelen met de natuur. De exposi-
tie is mede mogelijk gemaakt door dr. R.H.A.
Sorel en is gedurende de openingsuren van het
museum te bezoeken. Voor meer informatie
www.farmaceutischmuseum.nl.
Een van de portretten van kunstenaar Kaisu Koski.
Giftige portretten
In deze cursus richten we ons op omgaan met
stress, angst en pijn. Opgave: tel: 0182 - 527780
Kosten: 95 euro.

Op Do.avond 10-3-2011 zal een kennismakings-
cursus Mindfulness worden gegeven van 6 lessen,
door Jantsje Dekker, gecertificeerd Mindfulness
Trainer, Yoga en Meditatie docente te Gouda.
INTAKE GESPREK NOODZAKELIJK.
Aanvangstijd:19.00-20.00 uur.

ANGST, STRESS EN PIJN REDUCTIE
DOOR MINDFULNESS-Training.
Lokatie: Westhaven 54 te Gouda.
Tel: 0182 - 527780
Site: www.jantsje-dekker.nl.
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Baby’s die vaste voeding krijgen voordat ze
vier maanden oud zijn, hebben mogelijk meer
kans op het ontwikkelen van obesitas dan
baby’s bij wie later vaste voeding wordt geïn-
troduceerd. Dit is de uitkomst van een onder-
zoek in het Kinderziekenhuis in Boston (VS).

Volgens de Amerikaanse richtlijnen mogen
zuigelingen pas vaste voeding krijgen als ze
tussen de vier en zes maanden oud zijn. De
bevindingen van dit onderzoek ondersteunen
volgens dr. Susanna Huh, een van de onder-
zoekers van het Kinderziekenhuis in Boston,
deze richtlijnen. Er is al eerder onderzoek
gedaan naar de mogelijke relatie tussen het
tijdstip van vaste voeding geven en het ont-
wikkelen van obesitas, maar die studies lieten
verschillende uitkomsten zien. Huh en haar
collega’s volgden ongeveer 850 baby’s en hun
moeders gedurende drie jaar. Zij brachten in
kaart of de moeders borstvoeding hadden ge-
geven en wanneer ze waren begonnen met het
introduceren van vaste voeding zoals granen,
fruit en zuivelproducten. De kinderen bleken
een kans van een op de vier te hebben om op
driejarige leeftijd obesitas te ontwikkelen als
ze vaste voeding hadden gekregen voordat ze
vier maanden oud waren. Als dat pas tussen
hun vierde en vijfde maand was gebeurd dan
was de kans op obesitas teruggebracht naar
een op de twintig. Volgens dr. David McCor-
mick, kinderarts op de Universiteit van Texas
Medical Branch in Galveston, is het meest
voorkomende probleem dat ouders granen
toevoegen aan de melkvoeding zonder te be-
seffen dat ze dan extra calorieën geven. “Ik
denk dat veel mensen denken dat baby’s op
die manier gezonder of sneller groeien. Dat is
precies hoe volwassenen overgewicht krijgen.
Ze eten elke dag een beetje meer dan dat ze
zouden moeten”, aldus McCormick. En: “We
weten van andere onderzoeken dat als je op
driejarige leeftijd overgewicht hebt of obees
bent, je een grote kans hebt dat je dat (ern-
stige) overgewicht je verdere leven blijft hou-
den.” Meer informatie: www.voedingnu.nl.
Baby’s met overgewicht
Open Huis hospice
Light frisdranken
en vaatziekten
Wie light frisdranken drinkt heeft een hoger
risico op vaatziekten dan iemand die geen fris-
drank consumeert. Met name de kans op een
beroerte wordt verhoogd. Dit wordt veroor-
zaakt door het relatief hoge natrium gehalte.

Wetenschappers van het Northern Manhattan
Study (NOMAS) hebben de gegevens van
ruim 2500 mensen verzameld en ontdekten
een verband tussen de consumptie van light
frisdranken en vaatziekten. Natrium is de oor-
zaak van dit verband, toonde nader onderzoek
aan. Proefpersonen die één of meer glazen
frisdrank op een dag consumeerden, hadden
61 procent meer kans op vaatziekten dan
mensen die geen frisdrank dronken.
Beroerte
Een tweede studie onder dezelfde groep
toonde aan dat mensen die meer dan 4000
mg natrium per dag binnen kregen twee
keer zoveel kans hadden op een beroerte dan
mensen die minder dan 1500 mg natrium,
de aanbevolen hoeveelheid, opnamen. Light
frisdranken bevatten over het algemeen vrij
veel natrium. De totale hoeveelheid kan
aanzienlijk oplopen als er meerdere glazen
worden gedronken en er ook nog zoutrijke
producten bij gegeten worden. De proefper-
sonen kregen over het algemeen gemiddeld
twee keer de aanbevolen hoeveelheid natrium
binnen. Ook toen de wetenschappers andere
factoren zoals het gehele voedingspatroon,
beweging, bestaande gezondheidsproblemen,
demografische factoren en een eventuele ver-
slaving aan roken hadden meegenomen, bleek
het verband tussen natrium en vaatziekten
overeind te blijven.
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale
Thuiszorg Midden-Holland houdt zaterdag
5 maart weer open huis.
Het hospice is gevestigd aan de Ridder van
Catsweg 67. Belangstellenden zijn tussen
11.00 en 13.00 uur welkom in het atelier van
het hospice. Hier kunnen zij informatie krijgen
over de palliatieve terminale zorg in het hospice
en in de thuissituatie. Vrijwilligers vertellen
over deze zorg en over het doen van vrijwil-
ligerswerk. Bezoekers kunnen parkeren op de
parkeerplaats van het Groene Hart Ziekenhuis,
vanuit hier is toegang tot het atelier van het hos-
pice via de achter ingang. Een uitrijkaart van
een euro kan in het hospice worden gekocht.
Baby’s die vroeg vaste voeding krijgen ontwikkelen
mogelijk obesitas.
28
ADVERTENTIE
Dé beurs waar je beste herinneringen
aan jullie mooiste dag beginnen.
Je beleeft het tijdens de trouwbeurs op
JJJJJJJJ
Z
a
te
rd
a
g
1
2
m
a
a
r
t 2
0
1
1
Modeshows om 12:00 13:30 en 15:00 uur!
Toegang gratis
o
n
t
w
e
r
p
:

d
u
t
c
h
d
e
s
i
g
n
c
o
m
p
a
n
y
.
c
o
m
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
e
:

k
l
u
w
a
p
r
i
n
t
.
n
l
i
n
a
a
n
d
e
G
o
u
w
e
T
r
o
u
w
e
n
T
r
o
u
w
e
n
a
a
n
d
e
G
o
u
w
e
van 10:30 tot 16:00 uur in
Restaurant ‘Thuis’
Nesse 12 in Waddinxveen
www.trouwen-aandegouwe.nl
Willem en Marialaan 22 - 2805 AR Gouda - Tel. 0182 - 58 04 99
Drankenservice Gouda,
Uw wijnadviseur met passie!
Frankrijk, maar dan anders
Tarani
Een aantrekkelijk geprijsde serie wijnen. Eerlijk en vooral zuiver gemaakte
huiswijn. Rood, wit en rosé.
Rode wijn Cabernet: rood fruit, zachte tannines
Malbec: sappig rood fruit, lange afdronk
Sauvignon Blanc: frisse zuren, exotisch fruit
Gamay Rosé: veel rood fruit, besjes en frambozen
Deze wijn is gemaakt zoals wijn behoord te zijn.

Per fles €5,49
6 flessen halen, 5 betalen!
(per fles €4,58)
Bent u single/alleenstaand? En op zoek naar een fijne levenspartner?
CliPa-dating is een professioneel relatiebureau, en gaat voor u op zoek naar
een duurzame relatie. Na een intake-gesprek weten we naar wat voor
persoon u op zoek bent. CliPa-dating gaat na dit gesprek zoeken naar een
persoon met dezelfde interesses, levensvisie en … waar uw hart sneller van
gaat kloppen! CliPa-dating werk alleen in de Regio het “Groen Hart”, dus u
hebt altijd een date bij u in de buurt!

Een lidmaatschap bij ons is 6 maanden en kost € 178,50.
Voor informatie of als u zich aan wilt melden:
www.c||padat|ng.n| º |nIe@c||padat|ng.n| º te|: 0172-889141
~ Because we love to match~
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
29
FAMILIE / UITGAAN
In Restaurant ‘Thuis’, Nesse 12 in Waddinxveen
wordt op zaterdag 12 maart de bruidsbeurs
Trouwen aan de Gouwe gehouden worden. De
toegang tot deze beurs is gratis en iedereen is
welkom van 10.30 uur tot 16.00 uur.
Tijdens de beurs presenteren 25 verschillende
bedrijven zich, zodat men voldoende inspira-
tie kan doen voor de mooiste dag, zoals voor:
bruidstaarten, feestlocatie, trouwkaarten,
bruidsmode, fotografie, videografie, beauty,
dj, bedankjes, decoratie, sieraden, reizen, man-
nenmode, wijnen, sportschool, trouwkoet-
sen, trouwauto’s, weddingplanning, notaris en
bloemen. Kortom op alle gebieden voldoende
ideeën voor een geslaagde bruiloft. Ook zijn
er verschillende bruidsmodeshows, waarbij de
laatste trends op het gebied van bruidsmode
voorbij zullen komen voor de bruid, bruidegom
maar ook voor de bruids kinderen. Deze shows
zijn om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.
Trouwauto
Voor het restaurant worden diverse soorten
trouwvervoer gepresenteerd, waar onder: een
limousine, trouwauto en trouwkoets, zodat
ook deze van dichtbij bekeken kunnen wor-
den. Naast de entree die gratis is, krijgt ieder
bruidspaar een goodiebag met diverse verras-
singen en kortingsbonnen. Meer informatie
staat op: www.trouwen-aandegouwe.nl.
Filmfestival
Het Toverlint
De Goudse Film en videoclub ‘Het Toverlint’
houdt op 6 maart zijn jaarlijkse filmfestival.
De beste producties van 2010 worden er in
ruim drie uur vertoond.
Het festival wordt gehouden in het gebouw op
de Lange Groenendaal 46 in Gouda en ieder-
een is van harte welkom vanaf 12.30 uur. De
start van de projectie in drie projectieblokken is
om 13.00 uur. Tussen iedere projectie is er even
gelegenheid voor een drankje. Bel voor vragen
A. Heerkens op (0180) 390 026.
Buurthuis De Spoel opent 8 maart zijn deuren
om Internationale Vrouwendag te vieren.
Van 13.30 tot 17.00 uur kunnen vrouwen deel-
nemen aan een workshop etagères maken en
daarna genieten van een high tea met zoete
en hartige hapjes. Vooraf inschrijven wordt
aangeraden. De kosten zijn 2,50 euro per per-
soon voor het gehele programma. Internatio-
nale Vrouwendag in Buurthuis De Spoel begint
om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Opgeven
kan bij Agnes Dielemans, locatiecoördinator
Buurthuis De Spoel via (0182) 513 981 of via
e-mail: spoel@factor-g.nl.
Wereldwinkel Gouda heeft nu ook de nieuwe
productlijn Fair Feest in het assortiment. Met
deze vrolijke en kleurrijke feestartikelen is
het mogelijk een feestje nu ook fairtrade te
versieren.
De kaarsjes, het taartplateau, de lantaarns, de
slingers en vlaggen komen van Brac Aarong
in Bangladesh. De mensen die daar werken
zijn ware meesters in vrolijk en felgekleurd
knip- en plakwerk. Brac Aarong ziet dat de
markt in Bangladesh zo langzamerhand ver-
zadigd raakt. Daarom bezoekt het bedrijf steeds
vaker internationale beurzen en is het met
e-commerce begonnen. Nu zijn de nieuwe af-
nemers nog veelal fairtrade organisaties, maar
in de toekomst hoopt Brac Aarong ook op de
reguliere markt afnemers te vinden. Wie een
leuk idee heeft om een feestje te vieren, kan
in de Wereldwinkel een deelnameformu-
lier invullen om kans te maken op een feest-
pakket ter waarde van 25 euro. Of ga naar
www.wereldwinkels.nl, en doe mee met de
mail&win en maak kans op een gratis feest-
pakket ter waarde vijftig euro.
Internationale Vrouwendag in
Buurthuis De Spoel
Feestartikelen bij Wereldwinkel
Healing Rooms Gouda
Bent u ziek of heeft u een probleem?
We hebben een geweldige God, voor
wie niets te wonderlijk is.
Gratis gebed. Ervaren gebedsteams.
Kom gerust langs!
Elke donderdagavond, behalve schoolvakanties,
inloop 19.00-21.00 uur.
Calvijn Basisschool, W. de Zwijgersingel 5, Gouda.
email: infohealingroomsgouda.nl
www.healingroomsgouda.nl
Di t wordt
j ouw feestj e
’n fai rtrade cadeau
Wereldwinkel Gouda
Lange Groenendaal 38
2801 LT Gouda
www.wereldwinkelgouda.nl
www.dewereldvandranken.nl
SLIJTERIJ
WIJNHANDEL
GROENENDAAL
Lange Groenendaal 44 GOUDA
tel. (0182) 52 19 30
DE WERELD VAN WIJNEN!
Parade
Vieux
1.0 Liter
9.99
Bols
Jonge Graanjenever
1.0 Liter
10.99
a
c
t
ie
s
g
e
ld
ig
t
/
m
1
6
m
a
a
r
t
2
0
1
1
Johnnie
Walker
Red Label
1.0 Liter
16.99
NAIRE
Blanco, Verdejo,
Tinto, Tempanillo
Rosado, Tempranillo
BORRELWEKEN
4.75
0.75 Liter
6 fl essen voor
20.00
Bruidsbeurs Trouwen
aan de Gouwe
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Staatsbosbeheer organiseert in samenwer-
king met de Watersnip op zaterdag 12 maart
een gecombineerde vaar-, en wandeltocht in
het Reeuwijkse Plassen gebied.
Varend zien deelnemers alle vogels op de plas
en wandelend ervaart men vanaf een heel an-
der gezichtspunt dit gebied. Aanmelden: vooraf
via natuuractiviteiten@watersnip.info of via
(0182) 395 460. Aanvang 10.00 uur vanaf De
Rokende Turf, ‘s-Gravenbroekseweg 154 in
Reeuwijk. Kosten zijn vijftien euro per persoon
(inclusief koffie en thee) Zie www.watersnip.
info.
Varen en wandelen bij de plassen
De feestartikelen komen uit Bangladesh.
De beurs biedt inspiratie voor de trouwdag.
30 ADVERTENTIE
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U kunt uw goud aangetekend opsturen!
Bij ontvangst maken wij het bedrag direct over d.m.v. internetbankieren!
Record goudprijs €30,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
31
FILM EN THEATER
Sally en Roy, gespeeld door Naomi Watts en
Josh Brolin, vormen in ‘You will meet a tall
dark stranger’ een stel dat de wittebroods-
weken al vele jaren achter zich heeft liggen.
Beiden beseffen dat hun huwelijk hard aan
een opfrisser toe is. De film ‘You will meet’
is de komende dagen te zien in het Filmhuis
Gouda.
Sally zoekt toenadering tot haar baas Greg
(Antonio Banderas), een galeriehouder. Op zijn
beurt maakt Roy avances richting de charmante
overbuurvrouw. En dan is er nog Sally’s vader
Alfie (Anthony Hopkins), die zijn geluk denkt
te vinden bij een jonge gold digger. Zijn vrouw
Helena (Gemma Jones) zoekt troost bij een
waarzegster, die haar voorspelt dat een mooie
vreemdeling haar pad zal kruisen. Ondanks
alle pogingen van de hoofdpersonen om liefde
en geluk te vinden, lukt dat niet al te best. Dat
is niet zo verwonderlijk, want ‘You will meet’
is een film van Woody Allen. Zijn 45ste film
zelfs. Onder zijn regie leeft de sterrencast zich
in deze wrange komedie uit in spitse dialogen,
waarin ook de minder aardige en opportunis-
tische trekjes van de hoofdpersonen tot uiting
komen.
Het Toneel Speelt is elk seizoen in De Goudse
Schouwburg te zien, met oude óf gloed-
nieuwe Nederlandse stukken. De komedie
‘Expats’ is heet van de naald, geschreven door
Peter van de Witte. ‘Expats’ is dinsdag 8 maart
in de Goudse Schouwburg te zien.
Peter de Witte laat met dit stuk zien behalve
als cabaretier bij Droog Brood, ook als
toneelschrijver goed uit de voeten te kunnen.
Het verhaal speelt zich af op een compound
voor Westerse zakenmensen en diplomaten
in Beijing en gaat over de generatie die op-
groeide met ‘Kinderen voor Kinderen’ en ‘The
A-Team’: de jeugd van de jaren tachtig die
beter dan de generaties voor hen weet wat er
in de wereld speelt, maar die de verantwoorde-
lijkheid niet lijkt te nemen. In een luxe, modern
ingericht appartement op een compound
voor westerse zakenmensen en diplomaten in
Beijing, brengen vijf succesvolle Nederlan-
ders en een Amerikaan, die Chinees heeft ge-
studeerd, samen de avond door. Ze drinken en
praten over de wereld, over alles wat anders zou
moeten. Als het eten elk moment opgediend
kan worden, staat er opeens een wiegje op de
veranda met daarin een pasgeboren Chinees
babymeisje. Én tot overmaat van ramp valt er
ook nog een lepel donkerrode saus over een te
duur kledingstuk. In de regie van Mark Riet-
man ziet men Daan Schuurmans, Lies Vissche-
dijk, Fockeline Ouwerkerk, Maarten Heijmans,
Fabian Jansen, Sieger Sloot en Rima Kawuw-
ung.
7 maart HOVO cursus Exacte wetenschappen
in Centrale Bibliotheek
10 maart lezing 55+, Over schrijvers en boeken
in Bibliotheek Bloemendaal
16 maart Ontmoet Kader Abdolah (uitver-
kocht) in Centrale Bibliotheek
13 april Ontmoet filosofe Stine Jensen in
Centrale Bibliotheek
14 april Lezing 55+ Antidepressiva en
zorghulpmiddelen in Bibliotheek Bloemen-
daal
20 april Interactieve lezing, Erna Sassen in
Meet & Greet een jongerenauteur in Centrale
Bibliotheek.
27 april Filosofie college De eindige mens in
Centrale Bibliotheek
Voor informatie en kaartverkoop zie website:
www.bibliotheekgouda.nl
Het huwelijk van Sally en Roy is toe aan een opfrisser.
Programma Bibliotheek Gouda
Bezoek onze website:
www.bibliotheekgouda.nl
Expats in Beijing
beschouwen het leven
Uitladder
Zaterdag 5 maart
Bodegraven, Familievoorstelling ‘Titus, zoon van
Rembrandt’, in Evertshuis, aanvang 14.00 uur. Meer
info op www.evertshuis.nl.
Gouda, Zomerkledingbeurs in de aula van openbare
basisschool Het Schateiland, locatie de Schakel aan
de Mercatorhof 7.Verkoop is van 10.30 tot 15.00 uur.
Reeuwijk, Carnavalsoptocht, arriveert omstreeks
13.30 uur via de Nieuwdorperweg op Reeuwijk-Dorp.
Na rondrit door de straten van Reedeurp (Reeuwijk-
Dorp) is prijsuitreiking om omstreeks 15.00 uur
op het plein aan de Dorpsweg voor Amicitia. Zie
www.reedeurp.nl
Zondag 6 maart
Gouda, Nederbeat festival in Le Patapouf aan de
kolkmanstraat 1-3. Deuren open om 13.00 uur en
einde is om 19.00 uur.
Gouda, Lezing over Faust in de Agnietenkapel, in
serie lezingen van Agnietenconvent. Aanvang 11.30
uur.
Gouda, Filmfestival Toverlint aan de Lange Groenen-
daal 46. Aanvang vanaf 12.30 uur
Dinsdag 8 maart
Bodegraven, Feestelijke bijeenkomst in kader
Vrouwendag in Evertshuis, aanvang 20.00 uur.
Bodegraven, Avond over ‘Communicatie met jonge-
ren’, in bibliotheek De Groene Venen, aanvang 19.30
uur.
Gouda, Concert Wereldvrouwendag in de St. Joost-
kapel, Lage Gouwe 134. Aanvang 20.15, toegang
7,50 euro.
Gouda, High tea voor Internationale Vrouwendag in
Buurthuis De Spoel van 13.30 tot 17.00 uur.
Woensdag 9 maart
Bodegraven, Literaire avond met Kees van Beijnum
in het Eversthuis, aanvang 20.30 uur. Meer info:
www.evertshuis.nl.
Exposities
Bodegraven, SPREEK, publieksparticiperende
tentoonstelling over het gesprek en de dialoog
ter ere van pastor S.H.J. van der Meer (inwoner
van Bodegraven), tot en met 11 maart, in Biblio-
theek De Groene Venen, Julianastraat 2. Meer info:
www.spreekbodegraven.nl
Gouda, Expositie Pharmakon in het Nationaal
Farmaceutisch Museum, aan de Westhaven 29.
Opening zondag 6 maart om 15.00 uur
Gouda, Expositie bronswerken en schilderijen ge-
exposeerd van Tijs Huisman en Geert LammersiIn
het gebouw van Driestar Educatief in Gouda aan de
Burg. Jamessingel 2. Te zien tot en met 31 maart.
Gouda, Expositie Het UUR van Aletta Teunen, een
expositie van sieraden geïnspireerd op luchtfoto’s van
het Nederlandse landschap bij Galerie Montulet aan
de Hoge Gouwe 115 Gouda . Te zien tot eind april.
Meer informatie zie www.galeriemontulet.nl.
Zoektocht naar liefde
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Vrijdag 4 maart
Grote zaal, 20.00 uur: Staatsopera van Tatarstan met
‘Carmen’ (opera). Er zijn nog plaatsen.
Zaterdag 5 maart
Grote zaal, 20.00 uur: Pink Project met ‘Animals &
The Wall’ (muziek). Uitverkocht.
Zondag 6 maart
Kleine zaal, 12.00 uur: Nino Gvetadze en het Rubens
Kwartet (koffieconcert). Uitverkocht.
Dinsdag 8 maart
Grote zaal, 20.00 uur: Het Toneel Speelt met ‘Expats’
(toneel). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Ralph van Raat met ‘Muziek
van de 20ste Eeuw’. Er zijn nog kaarten.
Woensdag 9 maart
Grote zaal, 20.00 uur: Flairck met ‘De Veldslag’
(muziek). Er zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Thijs Maas met ‘Genade’
(cabaret). Er zijn nog kaarten.
Vrijdag 11 maart
Grote zaal, 20.00 uur: Boogie & Blues Night met
‘Van Nieuw-Vennep tot New Orleans’ (muziek). Er
zijn nog kaarten.
Kleine zaal, 20.30 uur: Jetty Mathurin met ‘Jetty jubi-
leert met liefde en overvloed!’ (cabaret). Uitverkocht.
Vrijdag 4 maart
19.00 uur: Les amours imaginaires
21.45 uur: Les petits mouchoirs
Zaterdag 5 maart
19.00 uur: You will meet a tall dark stranger
21.45 uur: Les amours imaginaires
Zondag 6 maart
16.00 uur: Les petits mouchoirs
20.30 uur: You will meet a tall dark stranger
Maandag 7 maart
20.30 uur: Les petits mouchoirs
Dinsdag 8 maart
14.00 uur: Haar naam was Sarah
20.30 uur: You will meet a tall dark stranger
Woensdag 9 maart
20.30 uur: Les petits mouchoirs
Donderdag 10 maart
20.30 uur: Norwegian wood
Vrijdag 11 maart
19.00 uur: Norwegian wood
21.45 uur: You will meet a tall dark stranger
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 3 maart t/m woensdag 9 maart 2011
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
4 maart: Vrijdag Voordeelmatinee 6 euro
www.arcadebios.nl
SONNY BOY
do. t/m zo. 20.45, ma. 21.00, vr. ook 15.00, 6e week
do. t/m zo. 21.00, ma. 19.30, 3e week
NO STRINGS ATTACHED
YOGI BEER (2D)
za. en zo. 13.15, wo. 13.45 en 15.45, 3e week
GNOMEO & JULIET
ALPHA EN OMEGA (2D)
RANGO (NL)
MIJN OPA DE BANKROVER
za. en zo. 13.00, wo. 13.30, 3e week
za. en zo. 13.00, wo. 13.30, 5e week
za. en zo. 15.15, wo. 15.30, Nederlandse première
vr. en wo. 15.30, za. en zo. 15.15, 4e week
RANGO (ov)
do. t/m ma. 18.45, Nederlandse première
THE KING’S SPEECH
do. t/m ma. 18.45 en 21.30, vr. ook 15.15, za. en zo.
ook 15.30, 1e week
LADIES NIGHT: GOOISCHE VROUWEN
di. 8 en wo. 9 maart 19.30 uur (uitverkocht),
extra ladies night di. 8 en wo. 9 maart om 20.00 uur,
extra voorstelling op ma. 7 maart 19.30 uur gaat niet
door!
do. t.m zo. 18.45, 4e week
GULLIVER’S TRAVELS (2D)
Sonny Boy (15.00)
The King’s Speech (15.15)
Mijn opa de bankrover (15.30)
Het verhaal speelt zich af op een compound voor westerse zakenmensen.
www. gouds e s c houwbur g. nl
Woensdag
9 maar t
Aanvang:
20.00 uur
Fl ai r c k
' De Vel dsl ag'
32
Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop • aankoop • verhuur • taxaties
GOUDA
GOUDA
0182 - 55 12 55
Westhaven 36
2801 PK Gouda
gouda@dupreemakelaars.nl
REEUWIJK
0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
1
e
p
a
a
l +

o
p
e
n
h
u
is

1
0
m
a
a
rt a
.s
.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten?
Op donderdag 10 maart wordt, om 16.30 uur, door wethouder Marco Kaste-
lein de eerste paal van dit project geslagen. Kom dit feestje meevieren en laat u,
onder het genot van een drankje en een hapje, uitgebreid informeren. Ook kunt u
de brochure van dit project aanvragen via ons kantoor in Gouda:
tel. 0182 - 55 12 55 of e-mail gouda@dupree.nl.
In de binnenstad van Gouda: luxe
appartementen en binnenstadswoning
inclusief parkeerplaats in bijbehorende
parkeergarage.
Langzaam maar zeker ondergaat het entreegebied van de Raam een complete
metamorfose. Door nieuwbouw en restauratie ontstaat hier, op slechts een
steenworp afstand van het centrum, een zeer aantrekkelijk woongebied.
Het project Raam 55-57 bestaat uit een nieuw te bouwen kleinschalig complex,
waarin 2 of 3 appartementen en 1 binnenstadswoning gerealiseerd zullen wor-
den. De bestaande woning ernaast zal worden gerestaureerd.
Het project is als volgt ingedeeld: aan de voorzijde komt een ruime stadswo-
ning. Daarachter zullen twee of drie ruime appartementen en een parkeergarage
worden gerealiseerd. Naast de stadswoning zal een gemeenschappelijk binnen-
terrein worden gecreëerd, waardoor de ruime opzet van dit project benadrukt
wordt.
Het unieke karakter van dit project wordt gekenmerkt door enerzijds de histori-
sche vormgeving en uitstraling van het exterieur en anderzijds door het luxe en
eigentijdse interieur. Naast comfortabel, veilig en luxe wonen is veel aandacht
besteed aan het milieu. Verder kenmerken de appartementen en binnenstads-
woning zich door een flexibele en speelse indeling en bijzondere lichtinval. On-
derscheidend wonen dus maar wel voor een zeer redelijke prijs.
Koopsom woning: € 375.000,- v.o.n.
Koopsom appartementen vanaf: € 195.000,- v.o.n.
De koopsom is inclusief een keuken, badkamer en parkeerplaats.
Nummer 9, 3 maart 2011
Oplage: 69.000 exemplaren

Related Interests