** Siri Sirah Sahabat

*Saidina Ali Karamallahuwajahah* Part Iv

Setelah wafat Saiyidina Umar Al Khattab jawatan Khalifah akhirnya jatuh pula ke tangan Saiyidina Uthman Bin Affa'dan .a. Namun begitu Saiyidina Ali .a. tetap memberikan persetujuannya serta ketaatannya kepada Khalifah Uthman .a. sekalipun dirinya juga bercita-cita agar terpilih sebagai Khalifah. Sungguhpun demikian, kesayangan Khalifah Uthman yang berlebih-lebihan terhadap kaum kerabatnya sendiri menyebabkan pandangan Saiyidina Ali .a. dalam beberapa hal berubah terhadap Khalifah. Bahkan sebahagian danipada penduduk melihat seolah-olah terdapat keretakan dalam hubungan antara dua tokoh besar itu. Keadaan inilah yang menyebabkan setengah-setengah pihak yang memusuhi Saiyidina Ali .a. menuduh Saiyidina Ali .a. terlibat dalam pembunuhan Saiyidina Uthman Bin Affan .a. Padahal yang sebenarnya Saiyidina Ali .a. sama sekali tidak bertanggungjawab dalam perkara yang terjadi ke atas Khalifah Uthman .a. Bahkan beliaulah sahabat yang paling mengambil berat terhadap keselamatan Khalifah. Ketika rumah Khalifah Uthman .a. dikepung oleh puak pemberontak, Saiyidina Ali .a. segera mengirim puteranya Saiyidina Hasan .a. supaya menjaga keselamatan Khalifah. Tetapi ketika Saiyidina Hasan Bin Ali .a. datang ke rumahnya untuk menawarkan bantuan, Khalifah Uthman .a. menolak bantuannya serta menyuruhnya pulang. Lebih dari itu, apakala Saiyidina Ali .a. mendengar khabar tentang pembunuhan Khalifah Uthman .a. beliau telah memukul anaknya Hasan .a. serta mengancam Muhammad Bin Talhah kerana dianggapnya kurang rapi menjalankan tugas menjaga keselamatan Saiyidina Uthman .a. Saiyidina Ali .a. akhirnya telah dipilih Khalifah Uthman .a. sedang ketika itu sudah berselerak di pelusok kota-kota Madinah hanya kemudiannya sebagai Khalifah selepas kewafatan sebahagian besar para sahabat Rasulullah S.A.W. di seluruh wilayah Islam. Yang masih tinggal di sebahagian kecil sahaja.

Setelah jawatan Khalifah jatuh kepadanya maka baharulah Saiyidina Ali .a. cuba bertindak untuk membawa garis politik seperti yang pernah dijalankan oleh Rasulullah S.A.W., Khalifah Abu Bakar .a. dan Khalifah Umar Al Khattab .a. Tetapi keadaan masyarakat dan ummat sudah jauh berubah disebabkan perkembangan ekonomi dan pembangunan yang diakibatkan oleh perluasan takluk Islam. Cita-cita Saiyidina Ali .a. untuk membawa kembali dasar pemerintahan ummat sebagaimana zaman Rasulullah dan Saiyidina Abu Bakar .a. dan Umar .a. telah menghadapi rintangan dari pihak-pihak yang bersimpati dengan Saiyidina Uthman .a. yang menuduhnya bentanggungjawab dalam peristiwa pembunuhan itu. Disebabkan adanya golongan yang keras rnenentang sikapnya itu seperti Muawiyah Bin Abu Sufyandan pembantunya Amru Bin Al As maka terjadilah satu perbalahan yang sengit antara dua golongan itu. Satu pertelingkahan yang panjang yang mengakibatkan pertumpahan darah di antara sesama ummat Islam. Muawiyah berkeras enggan mengakui Saiyidina Ali Bin Abu Talib sebagai Khalifah serta menuntut baginda mengenakan hukuman terhadap orang-orang yang bertanggungjawab dalam pembunuhan Saiyidina Uthman .a.

Sedang Saiyidina Ali .a. pula terlebih dahulu telah memecat Muawiyah sebagai gabenor Syam dan juga tokoh-tokoh yang pernah dilantik oleh Khalifah Uthman .a. atas dasar kekeluargaan. Akibatnya maka berlakulah peperangan yang berpanjangan antara pihak Khalifah Ali .a. dengan pihak penyokong Muawiyah Bin Abu Sufyan yang terdiri dari penduduk negeri Syam. Kesudahan dari perbalahan yang panjang itu Saiyidina Ali Bin Abu Talib akhirnya telah mati terbunuh oleh pengikut golongan Khawarij.

~Kata-kata Hikmah Darinya~

´ Harga diri sesorang itu adalah berdasarkan apa yang ia lakukan untuk memperbaiki dirinya.. sukar untuk menjadi yang terbaik tetapi ia tidak mustahil jika kita mampu lakukan yang lebih baik.. jadi tiada masa untuk kita mengalahµ

*****
* Ada

empat situasi kebaikan tertentu yang paling berat untuk dilakukan iaitu :

1. Memaafkan ketika marah. 2. Berderma ketika dalam keadaan sulit. 3. Menjaga diri dari dosa (iffah) ketika sendirian. 4. Menyampaikan kebenaran kepada orang yang ditakuti atau diharapkan.
* bacaan lanjut :- http://dakwah.info/bekal-dakwah/ikhlas-penyelamat-kegelinciran/ ** Messeges Collection from http://www.facebook.com/group.php?gid=392510820053

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful