L1 DETERMINAREA VÂSCOZITĂŢII DINAMICE A APEI 1.

Principiul lucrării Mişcarea laminară şi permanentă a unui lichid vâscos într-o conductă de secţiune circulară (mişcarea HagenPoiseuille) se rezolvă analitic. Se obţine distribuţia de viteze, debitul şi diferenţa de presiune necesară curgerii. Astfel, debitul de lichid Q ce trece prin conducta orizontală de diametru interior D=2r are expresia:

π∆pr 4 π∆pD 4 = Q= 8 ηL 128 ηL
(1) unde η este vâscozitatea dinamică a apei, ∆p diferenţa de presiune între două secţiuni, iar L este distanţa dintre secţiuni. Dacă se măsoară Q şi ∆p, cu D=6mm şi L=1m, rezultă vâscozitatea dinamică:

π∆pD 4 η= 128QL
(2) 2. Descrierea instalaţiei. Modul de lucru

Fig. Nr.1 Instalaţia experimentală se compune din rezervorul (1), conducta de alimentare (2) cu serpentina (3), vasul de preaplin (4), care menţine nivelul constant în rezervor şi, deci, viteza constantă în conducta (5). Pe conducta (5) sunt două prize de presiune statică racordate la tuburile piezometrice (7). Debitul din conductă se reglează cu clema (8). Pentru termostatarea măsurătorii, conducta (5) este cufundată în canalul (6), alimentat de preaplin. Măsurătorile încep la debite mici ce străbat conducta (5), dar suficiente pentru ca denivelarea H a manometrului diferenţial să fie de 10-12mm. Se măsoară H şi volumul de apă V evacuat din conductă în timpul t. Se calculează debitul:
Q= V t

(3) şi diferenţa de presiune:

∆ p = γH
(4) şi se determină cu relaţia (2) vâscozitatea dinamică. Pentru fiecare măsurătoare se calculează numărul Re al curgerii: Re = (5) cu
ν= η şi ρ = ρ(t °) din tabele (Anexa nr. 4) şi η măsurat, ρ

vD ν

iar viteza medie este dată de:

v=
(6)

4Q πD 2

Dacă Re<2300, atunci mişcarea este laminară şi valoarea η determinată experimental este corectă. Dacă Re>2300, valoarea η nu se ia în considerare, deoarece regimul de mişcare este turbulent. Rezultatele măsurătorilor şi calculelor se trec în tabelul de mai jos: nr. crt. H m V m3 T S Q m3/s ∆p N/m2 v m/s Re η Ns/m2

3.Aplicaţii 1.Calculaţi coeficientul de vâscozitate cinematică la temperatura măsurătorilor θ [°C] cu formula lui Poiseuille:
1,78 ⋅ 10 −6 ν= 1 + 0,0337 ⋅ θ + 0,00022 ⋅ θ 2

[m2/s]

2.Cu valoarea calculată, determinaţi vâscozitatea dinamică η şi comparaţi valoarea obţinută cu valoarea (medie) măsurată. 3.Stabiliţi valoarea vâscozităţii dinamice măsurată în sistemul de unităţi CGS, respectiv în cP (centiPoise). 4.În rezervorul (1) se introduce un fierbător care ridică temperatura apei cu cca 20° C. Cum se modifică cota H şi de ce?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful