CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ - CAMPANIE DE PROMOVARE A SERVICIILOR OFERITE DE S.C. ABC CONSULTING S.R.L. BACĂU III.1.

Prezentare generală a firmei: 1.1. Denumire: Societatea comercială „ABC Consulting” SRL Bacău. Adresa:
-

Sediul central: Bacău, strada Castanilor; Punct de lucru: Bacău, strada Mihai Eminescu. tel/fax: 0234-500000, e-mail: abcconsulting@yahoo.com

-

1.2. Descriere generală, activităţi principale Societatea Comercială ABC Consulting SRL Bacău, este înfiinţată în anul 2004, este societate cu răspundere limitată, are în structura activităţilor înscrise în actul de constituire ca activitate principală ,,Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management” - Cod CAEN 7414 precum şi „Alte activităţi de învăţământ”- cod CAEN 8042, printre alte activităţi secundare. În baza actului de constituire, a prevederilor acestuia, în anul 2005 societatea s-a autorizat pentru organizarea de cursuri pentru profilul confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, iar în 2006 a fost acreditată pentru servicii de informare/consiliere şi servicii de mediere a muncii pentru piaţa internă. În cursul anului 2007, societatea a fost autorizată pentru organizarea următoarelor cursuri de calificare/perfecţionare: ,,Mecanic auto”, ,,Confecţioner tâmplărie de aluminium şi mase plastice”, ,,Inspector protecţia muncii” (pentru studii medii - 40 ore şi pentru studii superioare 80 ore), ,,Formator de competenţe”, ,,Manager al sistemelor de management de mediu”, ,,Manager al sistemelor de management al calităţii”, iar în 2008 a obţinut certificare pentru cursurile de perfecţionare: ,,Manager al sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă”, ,,Inspector protecţia mediului”, ,,Inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă”, ,,Specialist în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă”, propunându-şi pentru 2009 să mărească numărul de autorizaţii la cifra de 30. În anii 2004 - 2009 au fost organizate cursuri de instruire, perfecţionare/iniţiere şi calificare/recalificare pe diferite domenii, recrutare şi selecţie de personal pentru diferite societăţi comerciale. Deasemenea, în 2006, 2007, 2008, S.C. ABC CONSULTING S.R.L. a 1

desfăşurat cursuri de perfecţionare/iniţiere şi calificare/recalificare ca urmare a câştigării licitaţiei pentru servicii de formare profesională a şomerilor din Judeţul Bacău, organizate de ANOFM. S.C. ABC CONSULTING S.R.L., ca furnizor de de formare profesională s-a specializat în formule dinamice de training, centrate pe dezvoltarea de aptitudini şi abilităţi performante. Colaborările cu formatori de competenţe cu o acoperire mare de specializări au permis organizarea cursurilor de iniţiere/perfecţionare/calificare/recalificare şi training în diverse domenii la un înalt nivel calitativ. a) Cursuri de instruire/perfecţionare/calificare – organizate la sediul societăţii, în locaţii închiriate sau la sediul firmei beneficiare. În acest sens s-au realizat cursuri de instruire cu temele: „Standarde internaţionale de contabilitate”, „Comunicarea şi negocierea în afaceri”, „Sisteme de gestiune şi control al costurilor”, „Modificări ale codului fiscal şi denominarea monedei naţionale”, „Managementul exploatării zăcămintelor de hidrocarburi într-un centru de profil”, „Politici fiscale, ,,Managementul Resurselor Umane - Sistem Integrat în Managementul Firmei’, cât şi cursuri de limba engleză şi italiană pentru afaceri, structurate pe module a câte 54 de ore pentru începători, nivel mediu şi avansaţi. Cele mai importante contracte pentru cursuri de limba engleză şi italiană pentru afaceri, au fost semnate cu: S.N.P. Petrom – Suc. Suceava; S.N.P. Petrom – Suc. Moineşti; S.N.P. Petrom – Suc. Bacău; S.C. Hidraulic S.A. – Moineşti; Banca Româno – Italiană. Deasemenea, în anul 2008 au fost organizate cursuri de calificare/perfecţionare pentru următoarele ocupaţii: -,,Mecanic auto”, două sesiuni de examinare; -,,Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice”, şase sesiuni de examinare; -,,Inspector protecţia muncii”, patru sesiuni de examinare; -,,Specialist în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă”, trei sesiuni de examinare; -,,Formator”, cinci sesiuni de examinare. b) Cursuri de calificare/perfecţionare, conform contractului încheiat cu ANOFM (aceste cursuri de perfecţionare/calificare s-au desfăşurat ca urmare a câştigării licitaţiei cu AJOFM - Bacău pe parcursul anului 2006, 2007 şi 2008): - operator confecţioner industrial, -operator introducere validare şi prelucrare date, -contabil, -inspector resurse –umane, -instalator tehnico-sanitar şi de gaze, -dulgher-tâmplar-parchetar, 2

-tâmplar universal, -zidar-pietrar-tencuitor, -zugrav –ipsosar-tapeţar-vopsitor, - mozaicar, faianţar, -fierar betonist montator prefabricate, -sudor, -lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, -frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, -ospătar (chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie, -bucătar, -lucrător în comerţ, -electrician în instalaţii energetic. c) Consultanţă pe linie de Securitate şi Sănătate în Muncă, SU/PSI, Salarizare şi Administrare Personal. S.C. ABC Consulting S.R.L. Bacău are un portofoliu semnificativ de clienţi atât la nivel local, cât şi la nivel regional. Societăţile au posibilitatea externalizării diferitelor activităţi care ar presupune costuri mai ridicate dacă acestea ar apela la angajarea pe posturile respective a unor persoane pregătite corespunzător. Consultanţă resurse umane (încheiere, executare, modificare şi încetarea contractelor de muncă, evidenţa curentă de personal, evaluarea şi ierarhizarea personalului, proiectarea postului şi elaborarea Fişelor de Post, etc.); Securitate şi Sănătate în Muncă – serviciu extern pentru activităţi de prevenire şi protecţie conform legislaţiei SSM: - evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru posturile de lucru; - alte activităţi ce vizează securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor şi buna desfăşurare pe linie SSM a activităţii societătii cu care avem contracte de colaborare; P.S.I./S.U. (situaţii de urgenţă): - planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor şi elaborarea documentelor specifice activităţii în domeniu. Pentru a răspunde mai bine la nevoile clienţilor ABC CONSULTING a venit cu oferte originale şi diferite de cele a competitorilor, cum ar fi: - preluarea activităţilor societăţilor legate de relaţii de muncă, securitate şi sănătate în muncă şi SU/PSI, ca serviciu extern, la preţuri avantajoase sub forma unui abonament lunar (în comparaţie cu costurile pe care le-ar implica angajarea unor personae pentru aceste posturi); 3

- cursuri şi traininguri pentru ocupaţii şi calificări rare, fiind singurii din regiune care desfăşoară cursuri de mecanic auto, tinichigiu, vopsitor auto etc. deplasându-ne, dacă este nevoie (dacă numărul de cursanţi este de minim 8) în oraşul de unde provine societatea comercială care vrea să îşi califice personalul. - acoperirea judeţului în ceea ce priveşte colaborarea pe servicii de consultanţă, prin deplasarea în cel mai scurt timp la beneficiar; - posibilitatea plăţii în rate a contravalorii contractului (în funcţie de valoarea acestuia), prin diferite modalităţi de plată precum şi posibilitatea achiziţionării unor servicii separate din fiecare pachet (cum ar fi asistenţă la negocierea contractului colectiv de muncă etc.). Deşi concurenţa este numeroasă pentru fiecare tip de serviciu pe care SC ABC CONSULTING SRL îl oferă, aceasta reuşeşte săse poziţioneze între primele trei firme de acest profil din oraş. d) Capacitate materiala (dotari) Societatea are punctul de lucru pe strada Mihai Eminescu, unde se desfăşoară activităţile de pregătire profesională şi unde sunt situate şi birourile societăţii. Acest imobil posedă o sală de curs proprie amenajată corespunzător, în care se pot desfăşura cursurile de instruire profesională pentru 20 de persoane pe serie. Punctul de lucru unde îşi desfăşoară activităţile administrative şi funcţionale, cât şi activităţile de instruire ale firmei, este compus din 4 spaţii birou, grup sanitar plus magazie de depozitat materialul didactic; în total o suprafaţă de 70 mp. Trei din cele patru birouri ale sunt destinate activităţilor de instruire, iar unul este destinat activităţilor de secretariat şi administrative ale societăţii. Spaţiile destinate instruirii sunt dotate cu mobilier, materiale şi echipamente corespunzătoare activităţilor didactice. SC ABC CONSULTING SRL posedă conform inventarului următoarele: - nouă PC-uri; - patru laptop-uri; - şapte imprimante din care: trei cu laser şi cinci imprimante cu jet; - două xerox-uri; - DVD player - 4 buc; - TV cu video player; - video-proiector cu ecran de proiectie - 4 buc; - zece birouri cu scaune fixe; - douăzeci de scaune fixe cu pupitru mobil (rabatabil); - cinci fleepchart-uri; 4

- două camere foto digitale; - cameră video - maşini de serviciu: - Chevrolet Kalos - Opel Vectra - Daewoo- Matiz . e) Capacitate administrativa: SC ABC CONSULTING SRL are asigurat personal de specialitate angajat sau în colaborare pentru toate activitatile funcţionale ale firmei (evidenta de personal, secretariat, securitatea şi sănătatea în muncă, P.S.I., contabilitate – financiar). Echipa managerială ABC Consulting este formată din: Director; Coordonator programe profesionale pentru adulţi; Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; Inginer evaluator; Specialist în domeniul SSM; Coordonator servicii consultanţă resurse umane şi SSM, prospectare piaţă, gestionare relaţii clienţi; Specialist în relaţii publice – promovare servicii de consultanţă, ofertare, relaţii publice, coordonator licitaţii câştigate; Secretară. Colectivul ABC Consulting îmbină experienţa profesională cu tinereţea şi dorinţa de afirmare şi consolidare a unui brand serios şi eficient pe piaţa consultanţei în afaceri, trainingului şi formării profesionale a adulţilor. Colaborările cu formatori de competenţe cu o acoperire mare de specializări ne-au permis să organizăm cursuri de iniţiere/perfecţionare/calificare/recalificare şi training în diverse domenii la un înalt nivel calitativ.

III.2. Campanie de promovare a serviciilor oferite de S.C. ABC Consulting S.R.L. Bacău 2.1. Obiectivele societăţii: a) pe termen scurt (următoarele 12 luni): - extinderea în alte localităţi din vecinătatea judeţului Bacău; - atingerea numărului de 30 de autorizaţii pentru programe de formare profesională; - atingerea unui grad de vizibilitate din partea potenţialilor clienţi similar liderului de piaţă la nivelul judeţului pe linie de formare profesională; 5

- creşterea numărului de clienţi plătitori de abonamente lunare pentru pachetele de servicii cu 10%; - deschiderea unui nou punct de lucru situat într-o zonă apropiată sediului principalelor instituţii de stat cu care interacţionează societatea în activităţile sale. b) pe termen lung: - obţinerea primei pozitii pe piaţa formării profesionale a adulţilor din punct de vedere al încasărilor şi al clienţilor în maxim 18 luni; - creşterea constantă a portofoliului de clienţi plătitori de abonamente lunare pe linie de securitate şi sănătate în muncă, SU/PSI şi gestionare resurse umane şi menţinerea clienţilor deja existenţi; - extinderea afacerii la nivelul regiunii în 36 luni; - amortizarea investiţiei în 36 luni. 2.2. Definirea problemei Deşi potenţialul de dezvoltare pe acest segment de activitate este foarte ridicat, iar societatea are o paletă diversificată de servicii ce le poate furniza la un nivel înalt datorită investiţiilor inclusiv în perfecţionarea angajaţilor, S.C. ABC Consulting S.R.L. Bacău nu reuşeşte să atingă nici măcar 50% din nivelul maxim de venituri pe care le poate realiza. Cauza principală o reprezintă lipsa unei promovări coerente care să ofere informaţii despre avantajele externalizării anumitor activităţi din cadrul societăţilor precum şi avantajele obţinerii unei calificări solicitate pe piaţa forţei de muncă. De aceea, o campanie de promovare a S.C. ABC Consulting S.R.L. poate fi extrem de utilă atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, aducând nu numai capital de imagine si venituri suplimentare, dar şi viitori colaboratori, care să opteze pentru serviciile acestei societăţi în detrimentul concurenţei pe fiecare palier de activitate. Totodată aceasta poatre contribui decisiv la atingerea obiectivelor societăţii. Pentru a face o analiză complexă a situaţiei actuale şi a putea ulterior identifica obiectivele şi strategiile pe care şi le propune campania de promovare a S.C. ABC Consulting S.R.L., am recurs la analiza SWOT. 2.3. ANALIZA SWOT a S.C. ABC Consulting S.R.L. Puncte tari: - realizarea paginii WEB; - asigurarea continuă a pregatirii profesionale a persoanalului angajat;
-

relaţiile consolidate în timp cu colaboratorii şi instituţiile;

6

-

potenţial uman: colectiv predominant tânăr, calificat, deschis pentru efort suplimentar; sediu modern, spaţios, utilat pentru desfăşurarea în bune condiţii a cursurilor organizate; colaborare fructuoasă cu lectori şi profesori universitari în vederea susţinerii cursurilor de calificare/perfecţionare şi a trainingurilor organizate de către societatea noastră;

- angajaţi specializaţi pentru fiecare activitate desfaşurată; - colaborări cu formatori de competenţe pentru un număr foarte mare de calificări şi perfecţionări (peste 70 – lideri pe piaţa locală); - stabilitate financiară; - număr mare de autorizaţii pentru organizarea de cursuri de calificare/perfecţionare/iniţiere pentru diferite ocupaţii; - experienţa în formare profesională, oferirea de consultanţă în domeniile menţionate, fiind între primii la nivel local; - capacitatea de integrare a absolvenţilor cursurilor la societăţile pe care ABC Consulting le are în portofoliu oferă dublu avantaj (sunt recrutaţi posibili angajaţi pentru societăţile care doresc să angajeaze absolvenţi pe care i-au evaluat în perioada de practică iar aceştia obţin un loc de muncă la finalizarea cursurilor); - societatea se poate mândri cu faptul că nici o firmă din cele peste 60 pe care le are în portofoliu nu a fost amendată în urma controalelor efectuate de către inspectorii ITM pe relaţii de muncă, SU/PSI şi protecţia muncii. Puncte slabe: - posibilităţi reduse de promovare a angajaţilor; - sediul actual al firmei nu se află într-o zonă prea bună, care să fie accesibilă segmentului de clienţi vizaţi; - slabă promovare a societăţii şi a serviciilor oferite de aceasta; - cheltuirea unor bani pentru obţinerea unor autorizaţii care nu au adus profit societăţii; - lipsa unor locaţii pentru efectuarea orelor de practică pentru unele calificări cum ar fi cea de vopsitor auto, electrician etc. - lipsa alocării unor bugete de promovare până în acest moment, fapt ce a dus la pierderea unui număr important de potenţiali clienţi în favoarea concurenţei care este mai vizibilă datorită promovării continue în media locală; - numărul mic de clienţi din alte judeţe pentru toate serviciile furnizate. 7

Oportunităţi: - posibilitatea obţinerii unor fonduri europene sau guvernamentale pentru formare profesională; - posibilitate de extindere a suprafeţei sediului actual întrucât acesta se află la parter; - costuri mici pentru furnizarea de servicii către clienţi datorită faptului că în aceste domenii de activitate nu sunt necesare investiţii decât în formarea angajaţilor şi promovare; - creşterea numărului de cursuri desfăşurate concomitent pe mai multe domenii şi implicit a numărului de cursanţi; - colaborarea societăţii noastre cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă; - dorinţa persoanelor fizice de a se califica pentru a putea fi angajate ca muncitori calificaţi şi pentru a fi mai bine remuneraţi; cadrul legal ce îi obligă pe angajatori să incadreze doar persoane calificate pentru posturile ce necesită calificare; creşterea numărului de societăţi ce obţin standard ISO 9001 şi investesc în formarea profesională continuă a personalului; obligaţia legală potrivit căreia fiecare societate trebuie sa trimită macar odată pe an angajaţii la un program de formare profesională pe costurile societăţii; cadrul legal creat de legea 319/2006 legat de securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor precum şi obligaţiile angajatorilor conform Codului Muncii; riscul amenzilor datorat înăspririi controalelor odată cu creşterea numărului accidentelor de muncă conform datelor statistice din ultimii doi ani. Ameninţări: - concurenţa acerbă; - scăderea puterii de cumpărare a societăţilor, instituţiilor, persoanelor fizice datorită crizei economice; - falimentul unor firme colaboratoare datorită crizei economice mondiale; - impozitul forfetar care cauzează închiderea multor societăţi cu profituri mici şi neînfiinţarea altora noi; - apariţia de noi competitori; - lipsa deschiderii managerilor la alternativa reprezentată de externalizarea anumitor activităţi ce pot fi mai puţin costisitoare dacă sunt desfăşurate într-o manieră profesionistă de către firme specializate. Conchizând, S.C. ABC Consulting S.R.L. este o societate care s-a impus parţial pe piaţa serviciilor oferite, dar necesită o mai bună vizibilitate şi promovare pentru atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus. 8

2.4. Obiectivele campaniei În urma analizei SWOT se impune o campanie de promovare a serviciilor oferite de SC ABC Consulting SRL care să faciliteze atingerea ţintelor menţionate anterior. Unul din obiectivele campaniei de promovare este creşterea notorietăţii societăţii comerciale ABC Consulting, astfel încât un număr cât mai mare de companii, instituţii, persoane fizice să fi auzit cel puţin o dată de S.C. ABC Consulting S.R.L., reţinând câteva cuvinte-cheie precum: calitate, profesionalism, experienţă, opţiuni multiple, etc. Campania are drept obiectiv poziţionarea corectă în mintea potenţialilor colaboratori (atât societăţi comerciale, cât şi instituţii sau persoane fizice) prin prezentarea unei imagini de ansamblu, promovând multiplele beneficii pe care le are dacă devine colaborator sau beneficiar al produselor acestei societăţi. Deasemenea, campania îşi propune atragerea cursanţilor persoane fizice pentru cursurile de formare profesională, segment de piaţă ce până în acest moment a fost în mare parte neglijat şi care se pare că a făcut diferenţa între SC ABC Consulting şi principalul concurent, Scoala de Studii Comerciale ce a promvat intens cursurile în rândurile acestui segment ţintă. Un alt obiectiv îl reprezintă conştientizarea managerilor a consecinţelor legale ce le pot suporta dacă nu respectă cadrul formal ce reglemetează relaţiile de muncă precum şi securitatea şi sănătătea celor ce lucrează pentru societăţile acestora. Totodată, este foarte important de transmis angajatorilor avantajele externalizării anumitor activităţi precum şi ofertele ABC Consulting în această direcţie. Astfel, obiectivele acestei campanii de promovare sunt: - creşterea gradului de vizibilitate/notorietate în rândul publicului ţintă; - convingerea celor ce doresc să se califice într-o meserie pentru care societatea este acreditată să apeleze la ABC; - informarea societăţilor asupra prevederilor legale ce reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea ocupaţională; - evidenţierea avantajelor externalizării acestor activităţi; - creşterea numărului celor ce contactează angajaţii în vederea solicitării de informaţii; - aducerea la cunoştinţa societăţilor a cursurilor ce vizează domeniile lor de activitate în vederea trimiterii personalului la formare profesională; - pătrunderea pe pieţele din judeţele din vecinătatea zonei în care societatea este activă.

9

2.5. Categoriile de public vizate Prin raportarea la situaţia actuală şi la obiectivele acestei campanii, grupurile-ţintă vizate de această campanie sunt în număr de trei: 1. societăţi comerciale; 2. instituţii publice de stat; 3. persoane fizice. Atât societăţile comerciale, cât şi instituţiile publice de stat sau persoanele fizice sunt privite în calitate de potenţiali colaboratori/clienţi. Intenţia acestei campanii este de a informa cât mai bine aceşti colaboratori potenţiali cu privire la S.C. ABC Consulting S.R.L., încercând să lămurească orice neclaritate care ar putea să distorsioneze imaginea reală a societăţii. Sunt vizate trei categorii de societăţi comerciale, instituţii şi persoane fizice: interesate de S.C. ABC Consulting S.R.L., care doresc să afle mai multe informaţii despre această societate; neutre, care pot deveni interesate odată ce le este atrasă atenţia şi cele neinteresate. Cu cât promovarea societăţii ABC Consulting este mai bine realizată, iar campania este mai convingătoare, cu atât şansele ca societăţile, instituţiile şi persoanele fizice să apeleze la serviciile acesteia sunt mai mari. 2.6. Strategiile campaniei Pentru atingerea obiectivelor stabilite se impune găsirea unor strategii adecvate. Astfel, pentru a atrage cât mai mulţi colaboratori se va realiza o acţiune de promovare a serviciilor oferite de societatea comercială ABC Consulting, care să fie cât mai clară şi mai convingătoare pentru colaboratorii potenţiali, încât să-i determine să se informeze în continuare cu privire la această societate. De asemenea, se doreşte poziţionarea S.C. ABC Consulting drept o societate de prestigiu, cu mare experienţă în domeniu, care s-a impus prin profesionalism. Mai mult decât atât, evoluţia sa rapidă, dar nu artificială, ci datorită rezultatelor reale obţinute de colectivul tânăr, dinamic, face posibilă poziţionarea acestei societăţi drept una dintre societăţile cu cea mai bună ofertă în ceea ce priveşte raportul calitate – preţ. O altă strategie este menţinerea, promovarea şi dezvoltarea punctelor tari identificate în cadrul analizei SWOT, transformarea punctelor slabe în puncte tari – în special privind mediatizarea societăţii şi încercarea de valorificare a tuturor oportunităţilor apărute pe parcurs. Dacă unele ameninţări sunt inevitabile, cum ar fi apariţia de noi competitori, adică de noi societăţi care să aibă drept obiect de activitate acelaşi domeniu, prin menţinerea şi stimularea punctelor tari (profesionalismul angajaţilor; creativitatea; parteneriate şi colaborări cu diferite instituţii, etc.), impactul acestor ameninţări poate fi diminuat, iar concurenţa poate fi văzută drept 10

o ocazie deosebită pentru demonstrarea calităţilor societăţii comerciale ABC Consulting. 2.7. Tactici În ceea ce priveşte tacticile corespunzătoare strategiilor alese pentru campania de promovare a serviciilor oferite de S.C. ABC Consulting S.R.L., am selectat metode diverse pentru a acoperi un număr cât mai mare de societăţi, instituţii şi persoane fizice. Aşadar, vom începe printr-o puternică promovare a serviciilor oferite de S.C. ABC Consulting S.R.L. prin intermediul: mijloacelor tipărite – se vor distribui pliante pe la instituţii, societăţi comerciale, persoanelor fizice şi chiar colaboratorilor existenţi pentru ca mai apoi aceştia să ne recomande şi să le ofere celor interesaţi un astfel de pliant care conţine date de contact şi informaţii despre serviciile ce le pot fi oferite; site-ului societăţii (www.abcconsulting.ro), care va fi menţionat pe toate materialele tipărite de promovare, pentru a direcţiona pe cei interesaţi către o sursă de informaţii mult mai completă decât orice pliant, cu atât mai mult cu cât necesită costuri reduse spre deosebire de mijloacele tipărite. anunţuri în presa scrisă referitoare la cursurile organizate; panou publicitar la punctul de lucru al firmei.

O altă oportunitate de promovare a serviciilor oferite de S.C. ABC Consulting S.R.L. sunt târgurile de profil. La aceste târguri, S.C. ABC Consulting S.R.L. trebuie să se prezinte cu materiale cum ar fi: afişe, pliante, broşuri. O modalitate aparte de promovare a serviciilor societăţii poate fi prezenţa efectivă a celui interesat la sediul societăţii, pentru a discuta cu directorul şi/sau specialistul în domeniul de interes pentru client. Acest lucru are un impact foarte mare asupra viitorilor colaboratori pentru că aceştia au ocazia să vadă rezultate concrete ale societăţii. 2.8. Calendar Campania se va desfăşura pe o perioadă de 3 luni. Pe parcursul acestui interval, promovarea se va realiza prin materialele tipărite menţionate la tactici şi în paralel, S.C. ABC Consulting S.R.L. va participa la târgurile de profil, unde îşi va prezenta în mod direct serviciile oferite. Campania va începe din luna august şi va dura până în luna octombrie inclusiv, iar participarea S.C. ABC Consulting S.R.L. la târgurile de profil va fi în funcţie de perioadele de desfăşurare ale acestora.

11

2.9. Bugetul Materiale necesare campaniei: 1. Electronice: - laptop; - videoproiector; - boxe. 2. Materiale tipărite: - afişe; - flyer-e; - pliante. 3. Altele: consumabile. Costuri estimative: cazarea şi transportul angajaţilor atunci când merg la târgurile organizate în alt oraş decât afişe, flyer-e, pliante – 1500 RON; închiriere stand la târgurile de profil – 1000 RON pentru fiecare târg; anunţuri în presa scrisă – 150 RON. De asemenea, pentru diminuarea cheltuielilor, angajaţii S.C. ABC Consulting vor fi cei care vor împărţi flyer-ele şi pliantele. Toate cheltuielile vor si suportate de către firmă. 2.10. Evaluarea campaniei Evaluarea se va realiza pe fiecare activitate în parte, atât calitativ, cât şi cantitativ. Se va urmări numărul de participanţi la evenimente, al celor implicaţi în campania de promovare (aici vor exista determinanţi specifici, referitori la obiectivele propuse) al celor care au apelat la serviciile societăţii pe parcursul campaniei, al articolelor apărute în media, al feedbackurilor directe. Campania va fi ajustată în funcţie de feedbackurile primite, intensificând comunicarea şi promovarea evenimentelor, în cazul numărului mic de participanţi sau sporirea activităţilor apreciate. De asemenea, bugetul reprezintă mereu o problemă şi el trebuie ţinut sub control. Pentru a face o evaluare corectă se va elabora un chestionar oferit celor prezenţi la târg şi care au solicitat informaţii despre firmă şi serviciile oferite de aceasta şi celor care vin să discute la sediul firmei. Pe baza acestui chestionar vom putea observa atât eficienţa campaniei de promovare a societăţii comerciale ABC Consulting S.R.L. Bacău, dar şi gradul de interes al potenţialilor 12 Bacău – 1000 RON;

colaboratori în ceea ce priveşte serviciile furnizate de societate. Chestionarul va cuprinde întrebări al căror răspuns a fost oferit de reprezentantul firmei pe parcursul campaniei, dar şi întrebări cu privire la aşteptările viitorilor colaboratori de la această societate. Acesta a fost astfel conceput încât să lase celor chestionaţi libertatea de exprimare în ceea ce priveşte societatea comercială ABC Consulting S.R.L. Bacău. Totodată, chestionarul realizat va actualiza în mintea potenţialilor colaboratori importanţa unei asemenea firme pe piaţa de profil. Vor fi şi întrebări ce vizează creativitatea potenţialilor colaboratori, aceştia având ocazia să îşi exprime propriile dorinţe, nelămuriri sau eventuale nemulţumiri. Considerăm că acest chestionar va ajuta la o evaluare corectă a succesului acestei campanii, deşi succesul ei real se va putea observa pe parcursul campaniei dar mai ales la finalizarea acesteia şi chiar mai târziu, când numărul de potenţiali colaboratori/clienţi va creşte.

13

CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII Concluzii: Această campanie are rolul de a promova serviciile oferite de S.C. ABC Consulting S.R.L. şi nu în ultimul rând de a informa publicul ţintă în legătură cu multitudinea de servicii oferite. În urma desfăşurării acestei campanii, estimăm că firma se va bucura de o mai bună vizibilitate şi notorietate în rândul publicului ţintă. Se poate spune că principalul motiv pentru care S.C. ABC Consulting S.R.L. nu este lider de piaţă pe plan local, pe nici unul din palierele de activitate este dat de faptul că până în acest moment nu s-a acordat atenţia cuvenită unuia dintre cei mai importanţi ,,p” ai marketingului şi anume promovarea. Acest fapt a dus şi la decalajul faţă de principala concurentă pe formare profesională dar şi faţă de principalele societăţi din domeniu în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor menţionate. Chiar dacă această campanie descrisă mai sus nu va atinge obiectivele scontate, cu siguranţă va crea valoare adăugată în timp, prin consolidarea brand-ului dar şi prin conştientizarea grupurilor ţintă (fie că acestea sunt persoane fizice, juridice sau instituţii) în legătură cu serviciile cu care această societate se prezintă pe piaţa locală şi în scurt timp pe cea regională.

Contribuţii: 1. Fundamentarea teoretică; 2. Analiza activităţii unei societăţi ce are ca activitate principală furnizarea de servicii de consultanţă; 3. Realizarea analizei SWOT adaptată la mediul în care îşi desfăşoară activitatea societatea comercială ABC Consulting S.R.L. Bacău şi în funcţie de obiectivele stabilite; 4. Identificarea problemelor cu care se confruntă o societate în domeniul de activitate prezentat; 5. Realizarea strategiilor folosite în campanie pentru atingerea obiectivelor; 14

6. Identificarea modalităţilor de promovare a serviciilor; 7. Stabilirea costurilor unei campanii de acest gen.

Bibliografie
1. 2.

A. Popescu – Memoria şi efectul în publicitate, în revista Tribuna Economică, nr. 43/2002. Baker, M., The Marketing Book, third Edition , Butter Word- Heinemann, Oxford, 1994. C. Florescu (coord.), Marketing, Editura Marketer, Bucureşti, 1992. C. Vlad – Merchandisingul. Privire de ansamblu, în rev. Revista de comerţ, nr.1/2003. E. Niculescu ( coord.)- Marketing modern. Concepte, tehnicii, strategii, Ed. Polirom, Iasi , E. Niculescu (coord.), Marketing modern, Editura Polirom, Bucureşti, 1997. J.M. Baker. Marketing, Editura Tehnică, Bucureşti, 1997. Bruhn- Marketing, Ed.Economică, Bucurest, 1999. J. Baker – Marketing, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1997. Demetrecu, “Analiza inter- şi intrafuncţioanală de marketing”, în Buletinul de

3. Baker,M. Marketing ( traducere). Ed. Societatea Stiinţă & Tehnică S.A. Bucuresti, 1997.
4. 5.

6. Dobre C., Folteanu F., Ionescu Gh., Negruţ C., Marketing, Editura Brumar, Timişoara, 2000;
7.

2000.
8. 9.

10. M. 11. M.

12. M.C.

marketing nr.2/1997. 13. Morariu D., Pizmaş D., Comportamentul consumatorului, Editura Bibliofor,Deva, 2001; 14. Morariu D., Tehnici promoţionale, Editura Bibliofor, Deva, 2001; 15. Moşteanu T., Concurenţa, pag. 29-63; 73-80, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
16. Ph. 17. Ph.

Kotler, Managementul Marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997 Kotler, Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersy, 1991.

18. Prada S., Negruţ C., Marketingul tradiţional şi marketingul electronic, Editura Solness, Timişoara, 2002;

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful