Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia

:
Panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya

Edisi Pertama Mac 2010
WWF-Malaysia

© WWF-Malaysia / Nik

Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia Mac 2010
Diterbitkan pada bulan Mac 2010 oleh WWF-Malaysia. Sebarang ulang keluaran seluruh atau sebahagian terbitan ini mestilah menyebut tajuknya dan mestilah memberikan kredit kepada penerbit yang disebutkan tadi sebagai pemilik hak ciptanya. © 2010 WWFM. Hak cipta terpelihara.

WWF-Malaysia, 49, Jalan SS23/15, Taman SEA, 47400 Petaling Jaya, Selangor. Tel : 03-7803 3772 Faks : 03-7803 5157 E-mel: contactus@wwf.org.my

Copyright©2010 WWF-Malaysia.

Hak cipta terpellihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa izin terlebih dahulu daripada WWF-Malaysia.

Edisi Pertama 2010

Petikan Cadangan: WWF-Malaysia (2010). Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia: Panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya. Edisi Pertama. Mac 2010. Petaling Jaya, Malaysia: WWF-Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

WWF-Malaysia Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (HCVF) bagi Malaysia: panduan kebangsaan bagi cara mengenal pasti, mengurus dan memantau hutan yang tinggi nilai pemuliharaannya. ISBN 978-983-44945-4-4 1. Forest monitoring—Malaysia. 2. Forest and forestry—Malaysia. 3. Rain forest--Management. 333.751509595

2 HCV1. Lampiran 3. Keutamaan habitat mamalia Malaysia mengikut kumpulan mamalia yang berkait. Senarai peserta dalam rundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan.4 HCV 2 HCV 3 HCV 4 Latar belakang Gambaran keseluruhan tentang HCVF Apakah Kit Panduan ini? Cara menggunakan Kit Panduan ini Kegunaan lain Kit Panduan Nilai Biodiversiti Kawasan-kawasan Perlindungan Spesies Terancam Endemisme Kawasan Genting Bermusim Hutan Bertahap Landskap Ekosistem Perkhidmatan Alam Semula Jadi ii 1 1 1 1 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 Kit Panduan Sebenar: Tafsiran HCVF di Malaysia HCV 4. Lampiran 6.1 Objektif 1. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sarawak.3 HCV1. Lampiran 5. Lampiran 7. Penilaian Ekosistem PERHILITAN bagi Semenanjung Malaysia.2 Kawalan Hakisan HCV 4.3 1. Lampiran 9. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sabah. Spesies mamalia besar yang terancam di Malaysia. Kawasan-kawasan terpilih yang mempunyai spesies pokok atau mamalia endemik. Panduan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang penting dalam memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (HCV5) dan/atau yang sangat penting bagi identiti budaya tradisional komuniti tempatan (HCV6). Lampiran 12.1 Perlindungan Legeh HCV 4. Senarai peserta kajian pakar bertarikh 27-28 Mei 2008. Pertubuhan – pertubuhan yang berkenaan untuk dihubungi. Lampiran 13. Lampiran 2.3 Perintang Kebakaran Yang Membinasakan HCV 5 HCV 6 3 Rujukan Keperluan Asas Komuniti Tempatan Identiti Kebudayaan Komuniti Tempatan Lampiran 1.5 1.4 1.1 HCV1. Lampiran 10.Kandungan Singkatan Pengenalan 1. Senarai Kawasan Penting Burung (KPB) bagi Malaysia. Lampiran 8. Cara melaksanakan proses LOAM.2 1. Lampiran 11. Lampiran 14. Lampiran 4. -i- . Pengurusan HCV1 (Nilai-nilai Biodiversiti – Hidupan Liar).6 2 HCV 1 HCV1. Tapak Kaki Mamalia Di Thailand.

Singkatan CITES CR EN EPU FRIM FSC HCV HCVF HS IUCN JMM JPBD JPS JPSM KPB KTS LAC LHK LOAM MC&I(2002) MPH MPK MPKM NGO NRE NREB PACOS PERHILITAN PKKS PKS PPAM PPH PPS RIL RPH SM SPBK SPKM SPN UKM UPH VU WCS WWF (Konvensyen Tentang Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna Dan Flora Liar Yang Terancam) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Critically Endangered (Sangat Terancam) Endangered (Terancam) Economic Planning Unit (Unit Perancangan Ekonomi) Forest Research Institute Malaysia (Institut Penyelidikan Hutan Malaysia) Forest Stewardship Council High Conservation Value (Nilai Pemuliharaan Yang Tinggi) High Conservation Value Forest (Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya) Hutan Sambungan International Union for Conservation of Nature (Kesatuan Pemuliharaan Alam Antarabangsa) Jabatan Meteorologi Malaysia Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Jabatan Pengairan Dan Saliran Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Kawasan Penting Burung Kawasan Terlindung Sepenuhnya (Sarawak) Limits of Acceptable Change (Had Perubahan Yang Boleh Diterima) Ladang Hutan Kekal Landscape Outcome Assessment Methodology (Metodologi Penilaian Natijah Landskap) Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management (Kriteria Dan Penunjuk Bagi Persijilan Pengurusan Hutan Malaysia) Majlis Pengawasan Hutan Majlis Perhutanan Kebangsaan Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC) Non-Governmental Organisation (Pertubuhan Bukan Kerajaan) Ministry of Natural Resources and Environment ( Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar) Natural Resources and Environment Board (Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar) (Sarawak) Partners of Community Organisations (Rakan Membangun Komuniti) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara Malaysia Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah Persatuan Kayu-kayan Sarawak Persatuan Pencinta Alam Malaysia Pusat Penyelidikan Hutan Perbadanan Perhutanan Sarawak Reduced Impact Logging (Pembalakan Dampak Rendah) Rancangan Pengurusan Hutan Semenanjung Malaysia Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran Skim Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) Strategi Pemuliharaan Negara Universiti Kebangsaan Malaysia Unit Pengurusan Hutan Vulnerable (Dalam Bahaya) Wildlife Conservation Society (Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar) World Wide Fund for Nature (Tabung Alam Sedunia) -ii- .

Beberapa bengkel dan mesyuarat telah diadakan untuk memulakan dan memudahkan penyusunan sebuah Kit Panduan HCVF bagi Malaysia. Mengenal pasti nilai-nilai tersebut.2 Konsep HCVF sedang dipromosikan dan digunakan oleh skim-skim yang terlibat dalam pensijilan pengurusan hutan secara bertanggungjawab di Malaysia.1 Kit Panduan untuk Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya (High Conservation Value Forest – “HCVF”) bagi Malaysia bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang panduan praktikal yang boleh didapati oleh para pengurus hutan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengenal pasti. para pengurus hutan dikehendaki mengenal pasti ciri-ciri HCVF yang ditemui di dalam unit pengurusan hutan masing-masing dan menguruskannya untuk mengekalkan atau menambahbaikkan nilai-nilai yang dikenal pasti itu. Kit Panduan ini adalah hasil beberapa peringkat kajian dan perundingan. -1- . misalnya sebagai habitat hidupan liar. kajian oleh pakar (maklum balas bertulis tentang Draf Kedua diterima daripada 12 individu/organisasi) dan perbincangan oleh kumpulan pakar selama dua hari telah diadakan pada bulan Mei 2008 (sila lihat senarai peserta di dalam Lampiran 12) untuk menghasilkan Draf Ketiga. Konsep HCVF pada mulanya dihasilkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) untuk kegunaan pensijilan pengurusan hutan. Definisi oleh FSC ini merangkumi ciri-ciri ekologi. Latar belakang 1. mengetahui pihak yang menganggapnya penting. dan perundingan terakhir pada peringkat kebangsaan. mengurus. Setelah mengkaji secara dalaman Draf Pertamanya. yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. secara umumnya dirasakan bahawa garis panduan yang ada mengenai pelaksanaan konsep HCVF ini tidak mencukupi. perkhidmatan ekosistem dan fungsi sosial yang luar biasa atau yang sangat penting. iaitu piawai yang diikuti oleh Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan bagi pensijilan hutan semula jadi di Malaysia 1 . Perundingan yang berasingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan bagi Semenanjung Malaysia.Pengenalan 1. Khususnya. telah menghasilkan Draf Keenam yang muktamad (sila lihat senarai peserta di dalam Lampiran 13). yang telah menubuhkan Kumpulan Kerja Teknikal untuk menghasilkan Kit Panduan ini. boleh ditakrifkan sebagai kawasan HCVF. Namun begitu. Komen seterusnya pula menghasilkan Draf Kelima. hutan juga mempunyai nilai persekitaran dan sosial. Gambaran keseluruhan tentang HCVF 1 Senarai kebanyakan undang-undang yang berkenaan dan garis panduan yang berkaitan dengannya terangkum oleh MC&I(2002). perlindungan legeh dan kepentingan budaya. Objektif 1. Sabah dan Sarawak telah menyumbang kepada Draf Keempat. dan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang mengandungi nilai-nilai tersebut adalah langkah pertama yang penting dalam menjalankan penilaian dan pengurusan nilai-nilai tersebut secara berkesan. berdasarkan beberapa kriteria yang telah dipersetujui. dan memantau HCVF di Malaysia seperti yang telah digariskan oleh piawaian-piawaian pengurusan hutan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.3 Selain nilai ekonominya. Usaha tersebut dipelopori WWF-Malaysia. Kit Panduan ini bertujuan membantu para pengurus hutan mematuhi Prinsip 9 Forest Stewardship Council (FSC) dan juga Kriteria Dan Penunjuk Pensijilan Pengurusan Hutan Malaysia [MC&I(2002)]. Kawasan-kawasan di dalam hutan yang dianggap luar biasa atau sangat tinggi tahap kepentingan nilainya. Dalam pensijilan FSC ini.

1 1. 4. Pendekatan yang terperinci bagi Mengurus Dan Memantau HCVF disediakan oleh Kit Panduan Global ini. Langkah 7 tindakan. Mentafsirkan definisi global (Kit Panduan ini) Mengenal pasti kawasan-kawasan HCVF yang berpotensi (penilaian awal) Mengenal pasti komponen khusus HCVF di lapangan serta melalui perundingan Mengezonkan kawasan-kawasan HCVF. Memantau kesan aktiviti pengurusan 9. ataupun yang mengandungi ekosistem yang langka atau terancam Kawasan-kawasan hutan yang menyediakan perkhidmatan alam semula jadi yang asas dalam situasi genting Hutan-hutan yang sangat penting sebagai kawasan tadahan air Hutan-hutan yang sangat penting dalam mengawal hakisan tanah Hutan-hutan yang memberikan rintangan terhadap kebakaran besar yang boleh membinasakan Kawasan-kawasan hutan yang penting untuk memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (misalnya. HCV 1 1. Mengenal pasti had perubahan yang boleh diterima (Limit of Acceptable Change – “LAC”) untuk memelihara HCVF 6.1 4. Kitaran Pengurusan Mudah Suai.3 1.2 1. Pengenalan dan pengurusan HCVF pada peringkat Unit Pengurusan Hutan (UPH) memerlukan langkahlangkah yang berikut: 1. -2- .3 5 6 Unsur Kawasan-kawasan hutan yang mengandungi tumpuan nilai-nilai biodiversiti yang penting pada peringkat global. Melaksanakan aktiviti pengurusan 8. 2. zon-zon penampan dan kompartmen – kompartmen yang terlibat 5. Menyesuaikan atau mengadaptasi activiti pengurusan di mana perlukan Langkah-langkah ini menepati rangka kerja pengurusan mudah suai (Rajah 1). Merancang kaedah pengurusan berwaspada bagi kompartmen HCVF 7. 8 pemantauan.langkah 1-6 melibatkan perancangan.2 4. 9 penilaian dan 10 perancangan semula. RANCANG NILAIKAN BERTINDAK PANTAU Rajah 1. Langkah..Jenis kawasan HCVF yang ditakrifkan oleh FSC disenaraikan di bawah ini. serantau atau negara Kawasan-kawasan hutan yang berada di dalam ekosistem yang langka atau terancam. 3. serantau atau negara Kawasan perlindungan Spesies terancam dan dilindungi Spesies bersifat endemik Kawasan genting bermusim Hutan-hutan bertahap landskap yang luas pada peringkat global. 2003) pada umumnya diterima dan digunakan untuk Kit Panduan ini. dari segi sara hidup atau kesihatan) Kawasan-kawasan hutan yang sangat penting kepada identiti kebudayaan tradisional komuniti tempatan Sistem penomboran 1-6 ‘HCV’ yang digunakan di dalam Kit Panduan HCVF Global (Jennings dll.4 2 3 4 4. Menilai kesan kegiatan pengurusan 10.

1.4

Kit Panduan HCVF bagi Malaysia adalah tafsiran kebangsaan bagi definisi FSC dan sedang disusun mengikut konteks Kit Panduan Global dan Rangkaian Sumber HCV (HCVF Resource Group) (sila lihat www.hcvnetwork.org). Tafsiran kebangsaan ini dihasilkan melalui proses perundingan yang melibatkan sumbangan pakar dan maklum balas daripada pihak-pihak yang berkepentingan, yang mewakili Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kit Panduan ini akan digunakan untuk mengenal pasti, mengurus dan memantau HCVF di lapangan mengikut rangka kerja am di bawah ini:

Apakah Kit Panduan ini?

Kit Panduan Global Data Pengelasan Pendapat Pakar Kumpulan Kerja Kenal Pasti

Tafsiran Kebangsaan

Urus

Pantau

Rangkaian Sumber HCV
Rajah 2. Konteks Tafsiran Kebangsaan HCVF. Selain itu, penyusunan Kit Panduan HCVF bagi Malaysia mengambil kira inisiatif yang sedia ada dalam pensijilan hutan, khususnya Skim Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) yang dikendalikan oleh Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC), dan Inisiatif Kebangsaan FSC.

1.5

Bahagian 2 (Tafsiran HCVF di Malaysia) memberikan penerangan dan garis panduan langkah demi langkah tentang cara mengenal pasti HCVF yang ada di sesuatu kawasan. Garis panduan tersebut dibentangkan dalam format jadual, dengan satu jadual disediakan untuk mengenal pasti dan satu jadual lagi mengandungi saranan pengurusan. Tugas-tugas yang dicadangkan diterangkan di dalam ruang sebelah kiri manakala sumber maklumat dan dokumen panduan disenaraikan di dalam ruang sebelah kanan. Garis panduan am pada peringkat kebangsaan disebut dahulu, jika berkenaan, diikuti sumbersumber maklumat yang lain bagi Semenanjung Malaysia (SM), Sabah dan Sarawak. Maklumat tambahan yang berguna disediakan sebagai lampiran pada penghujung Kit Panduan ini. Meskipun Kit Panduan ini mengandungi maklumat praktikal yang berguna, namun kebanyakan panduan mengenai HCV adalah umum. Haruslah diingat bahawa semua tinjauan dan protokol pemantauan mestilah khusus bagi sesuatu tapak, dan satu pendekatan yang seragam tidak boleh disyorkan bagi setiap situasi. Oleh itu, Kit Panduan ini hanya berfungsi sebagai panduan semata-mata, dan tidak dimaksudkan sebagai manual kaedah untuk menjalankan kerja lapangan. Para pengurus hutan dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat yang sesuai dan butir-butir tambahan daripada pakar yang berkenaan. Harap maklum bahawa sesuatu kawasan mungkin mengandungi beberapa HCV yang bertindih, yang boleh digunakan oleh pengurus hutan sebagai penanda nilai pemuliharaan yang lebih tinggi semasa menghasilkan penyelesaian pengurusan. Sebaliknya, keenam-enam HCV ini tidaklah semestinya berkenaan atau ada di dalam sesuatu UPH, dan pengurus hutan hanya dikehendaki menguruskan HCV yang ada di situ. -3-

Cara menggunakan Kit Panduan ini

Penting: Bagi semua HCV yang telah dikenal pasti, pemantauan berkala mestilah dijalankan, jika berkenaan, untuk menilai keberkesanan kegiatan pengurusannya. Ini boleh dilakukan dengan merujuk kepada hasil tinjauan lapangan dan Rancangan Pengurusan Hutan (RPH), berunding dengan pakar, dan mengatur perundingan dengan komuniti. Sampel mestilah dikutip dari kawasan-kawasan ini secara berkala dengan mengikuti kaedah yang telah disusun secara profesional dan memberikan hasil yang bermakna.

1.6

Tujuan utama dokumen ini adalah untuk digunakan bersama dengan Prinsip Dan Kriteria FSC, dan juga dengan MC&I(2002), yang berkaitan dengan pengurusan hutan semula jadi di dalam Hutan Simpan Kekal (yakni, di dalam hutan simpan yang diwartakan). Namun begitu, dokumen ini mungkin juga didapati menarik serta berkaitan bagi sektor-sektor lain yang terlibat dalam mentakrifkan/menilai HCVF. Rangkaian HCV berpendapat bahawa walaupun pengurusan hutan adalah aplikasinya yang utama, namun konsep ini juga mempunyai beberapa kegunaan lain (Rajah 3).

Kegunaan lain Kit Panduan

HCV Pensijilan FSC Pengurusan hutan Pensijilan bukan FSC Perancangan ladang Perluasan komoditi pertanian Pembelian secara berhemat Pelaburan Penyokongan pemuliharaan
Rajah 3. Kegunaan Konsep HCV Sumber: www.hcvnetwork.org Dokumen ini meliputi langkah mengenal pasti HCVF dan membincangkan penyelesaian yang boleh diambil dari segi pengurusannya, yang berkaitan dengan pengurusan hutan semula jadi. Walau bagaimanapun, metodologi yang digunakan untuk mengenal pasti HCVF boleh juga digunakan oleh sektorsektor yang berminat menjalankan penilaian HCV sebelum kawasan hutan dibangunkan. Sungguhpun pengenalpastian HCV tidak berbeza antara sesuatu sektor dengan sektor yang lain, namun dokumen ini memberikan cadangan tentang pengurusan kawasan HCVF dari sudut pandangan sektor hutan semula jadi. Sehubungan dengan itu, sektor-sektor lain haruslah mempertimbangkan langkah menghasilkan penyelesaian pengurusan tambahan untuk tujuan sektor masing-masing melalui pendekatan perundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pendekatan yang telah digunakan untuk menyusun Kit Panduan ini.

Perancangan guna tanah

Komitmen polisi

Melobi kerajaan Kempen pasaran

-4-

2

Kit Panduan Sebenar: Tafsiran HCVF di Malaysia
Nilai Biodiversiti

HCV 1

Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan mengandungi nilai biodiversiti yang penting pada peringkat global, serantau atau kebangsaan (misalnya, endemisme, spesies terancam, kawasan genting bermusim).

HCV 1.1 Kawasan-kawasan Perlindungan

Semua kawasan hutan yang telah diwartakan secara sah sebagai Kawasan Perlindungan mengikut undang-undang Malaysia (sama ada pada peringkat persekutuan ataupun negeri) adalah HCV 1.1. Senarai Induk Kawasan Perlindungan Di Malaysia, yang dihasilkan oleh Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar (NRE), telah menyenaraikan semua kawasan yang terangkum kategori ini, dan oleh itu haruslah dijadikan titik rujukan yang pertama. Namun begitu, dimaklumkan bahawa tiada pertindihan antara UPH dengan KTS di Sarawak. Mengenal Pasti HCV 1.1

Tugas
Tentukan sama ada kawasan hutan itu terletak bersebelahan kawasan lindungan yang telah diwartakan secara sah dan disenaraikan di dalam Senarai Induk Kawasan Perlindungan Di Malaysia (A Master List of Protected Areas in Malaysia). Mengurus Dan Memantau HCV 1.1

Sumber data dan keperluan
A Master List of Protected Areas in Malaysia (NRE, dalam persediaan), warta kerajaan yang berkaitan dengan kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa kawasan perlindungan. Sabah: Taman-taman Sabah (Sabah Parks), Jabatan Perhutanan Sabah. Sarawak: Jabatan Perhutanan Sarawak, PPS

Saranan Pengurusan
Tentukan sempadan kawasan perlindungan yang berkenaan, mengenal pasti, mematuhi dan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang (jika ada) yang mengawal kegiatan di dalam (atau bersebelahan) dengan kawasan perlindungan tersebut.

Panduan
Warta kerajaan yang berkaitan dengan kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa kawasan perlindungan, pihak-pihak berkuasa perhutanan. SM: Akta Perhutanan Kebangsaan 1984, Dasar Perhutanan Kebangsaan 1978, Penasihat Undangundang Negeri, Manual Perhutanan. Sabah: Enakmen Hutan 1968, Ordinan Tanah 1930 (Sabah Cap. 68), Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar 1997, Akta Mutu Alam Sekitar 1974, Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002. Sarawak: Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 (Cap. 26), Ordinan Hutan 1954 (Cap. 126). Garis Panduan IUCN bagi Perancangan Pengurusan Kawasan Perlindungan (2003, data.iucn. org/dbtwwpd/edocs/PAG-010.pdf), Pelan Pengurusan Krau ( w w w.w i l d l i f e . g o v. m y / p r i n t e d _ m a t e r i a l / m i s c / KrauWRManagementPlan.pdf), pelan pengurusan kawasan perlindungan yang lain, RPH yang telah diluluskan, dokumen-dokumen lain yang telah diluluskan oleh kerajaan. Sarawak: Cadangan Pindaan Ordinan Hutan.

Tentukan aktiviti di dalam zone penampan. Kawasan-kawasan penampan haruslah ditentukan mengikut peraturan negeri atau seperti yang disebutkan di dalam pelan pengurusan kawasan perlindungan.

-5-

gov.HCV 1. fauna – PERHILITAN). 126). koleksi herbarium dan muzium. Kanchanasakha dll. adalah HCV1. Payne dll. 2 Contoh garis panduan seperti itu ialah Langhammer dll.org/samd/). Terancam (Endangered – “EN”) atau Dalam Bahaya (Vulnerable – “VU”) pada Senarai Merah IUCN. pangkalan data. Ini tidak bererti bahawa taksa-taksa lain itu tidak penting. Senarai Merah IUCN bagi Spesies Terancam (www.pdf). Lihat juga Lampiran 3 dan Lampiran 18 untuk mendapatkan panduan selanjutnya. peta-peta taburan dari Tabung Data Mamalia Asia Tenggara (www. Namun begitu. pengurus hutan boleh menghadkan tinjauan lapangan fauna kepada mamalia (khususnya mamalia besar yang mempunyai berat melebihi 20kg).wildlife.2 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan mengandungi spesies flora dan/atau fauna yang dikategorikan oleh IUCN sebagai CR. Sumber data dan keperluan Senarai pakar. (www. atas sebab-sebab praktikal. atau yang telah disenaraikan sebagai terlindung mengikut undang-undang Malaysia (pada peringkat persekutuan atau negeri). SM: Rancangan Tindakan Harimau (Tiger Action Plan) (www. Shariff & Mark Rayan (2009). MacKinnon & Phillipps (1993). Buku Merah Data Malaysia dalam persediaan). Kawasan Terlindung Sepenuhnya. my/webpagev4_en/printed_ material/kmaklumat/gajah. maka Buku Merah Data Malaysia haruslah diberikan keutamaan. pendapat pakar terkini.pdf).org/eng/resources/ species.2. (2007) (data. Buku Merah Data Malaysia (dalam persediaan.gov.html). bagi mamalia besar sila lihat Lampiran 1). laporan yang telah diterbitkan. Ordinan Hutan 1954 (Cap.wildlife. EN atau VU.iucnredlist. Cox dll.2 Spesies Terancam Mana-mana spesies yang telah dikategorikan sama ada sebagai Sangat Terancam (Critically Endangered – “CR”). pendapat pakar terkini. Ini haruslah merangkumi perundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. Lampiran I CITES (www. (1998). dan seboleh-bolehnya.cites. Sabah: Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar 1997. Senarai Jabatan Hidupan Liar Sabah. Jalankan tinjauan garis dasar untuk mengesahkan kehadiran/ketiadaan flora dan fauna yang dikenal pasti sebagai CR. Robson (2005). panduan yang telah diterbitkan 2 . Sarawak: Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998.my/webpagev4_en/ printed_material/ misc/TAP. ini juga haruslah diliputi. kecuali ada maklumat yang menunjukkan bahawa ada spesies-spesies lain di dalam kawasan tersebut yang memerlukan perhatian khusus. Lampiran 1 CITES atau mana-mana spesies yang terlindung mengikut undang-undang Malaysia. Sabah: Berunding dengan Pusat Penyelidikan Hutan (FRC).org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015. Mengenal Pasti HCV 1. -6- . (1998). jurnal ulasan pakar. Spesies Terlindung dan Jadual-jadual.iucn. komuniti tempatan. (1998) dan Das (2006). jika kepakaran dan protokol tinjauan boleh didapati. Jadual I & II Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Kanjanavanit (1997)(Lampiran 9).org. Lampiran 1 CITES. burung dan herpetofauna. jurnal ulasan pakar. EN atau VU di kawasan hutan yang berkenaan. Taman Pertanian Tenom. pdf). Juga disarankan supaya menyemak Senarai Merah IUCN secara bandingan dengan Buku Merah Data Malaysia (Malaysian Red Data Book) sebaik sahaja ada kelak. Peta Habitat Gajah. laporan.ieaitaly. flora – FRIM. Jika ada perbezaan antara Buku Merah Data Malaysia dengan Senarai Merah IUCN ini.

Sarawak: PPS. Sumber data dan keperluan Senarai spesies pokok dan spesies mamalia yang endemik (Lampiran 2).tfbc. Bagi negeri Sabah.asp). bolehlah dianggap sebagai HCV1. PERHILITAN & NGO (sila lihat senarai organisasi di dalam Lampiran 11). Mereka boleh dihubungi melalui Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM). Panduan Senarai pakar biodiversiti rencana yang diterbitkan. SM: Ng dll. Selain senarai pakar mamalia (di atas ini). Mereka boleh dihubungi melalui Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara. Lihat juga Lampiran 3 dan Lampiran 18 dan rujuklah kepada pendapat pakar terkini/data saintifik yang ada. -7- . Sabah: Soepadmo dll. Sabah: Enakmen Hidupan Liar Sabah. Sebolehbolehnya.frim. Jabatan Perhutanan dan artikel yang diterbitkan. Panduan FRIM. ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan. Lihat juga Lampiran 11. HCV 1. Senarai pakar biodiversiti 3 Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai.2 Saranan Pengurusan Hasilkan pelan pengurusan yang merujuk khususnya kepada spesies terancam. 3 4 5 Senarai pakar mamalia di Malaysia disimpan oleh Jawatankuasa Kecil Mamalia. Langkah-langkah pengurusan yang khusus bagi spesies tersebut haruslah dikenal pasti. Sarawak: Soepadmo dll. Jabatan Hidupan Liar. Mengenal Pasti HCV 1.3.my/gettingstarted. PPH. (2006).3 Endemisme Mana-mana hutan yang mengandungi spesies endemik seperti yang dikenal pasti oleh FRIM. akademia dan NGO. (2006).2”. laporan. Jabatan Perhutanan Sarawak (PPS). Semenanjung Malaysia (PERHILITAN). sekiranya ada di kawasan yang berkenaan. garis panduan yang diterbitkan 4 . Sebolehbolehnya.gov. Flora Semenanjung Malaysia Dalam Talian (www. 5 (lihat juga Lampiran 11). untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan.Mengurus Dan Memantau HCV 1. Jabatan Hidupan Liar. pendapat pakar kini. Sabah: Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar Sabah 1997. Majlis Biodiversiti Dan Bioteknologi Kebangsaan. Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1. Jabatan Perhutanan. akademia dan NGO.3 Saranan Pengurusan Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai. Mengurus Dan Memantau HCV 1. rundinglah juga dengan PPH dan Taman Pertanian. Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM). iaitu anggota Jawatankuasa Teknikal Biodiversiti Fauna. (1990). PERHILITAN. Jabatan Perhutanan Sarawak (PPS). Majlis Biodiversiti Dan Bioteknologi Kebangsaan. Senarai Semakan Burung-burung Malaysia (PPAM). Jabatan-jabatan Perhutanan. ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan. . senarai pakar botani di Malaysia disimpan oleh Jawatankuasa Teknikal Biodiversiti Flora. Sarawak: Rancangan Induk Hidupan Liar (Jabatan Perhutanan). Sabah: PPH.3 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan mengandungi spesies flora atau fauna yang endemik. jurnal ulasan pakar. muka surat 6). khususnya pada kepadatan yang tinggi atau dengan taburan yang sangat terhad.

-8- . Dapatkan maklumat daripada para pakar dalam menentukan kaedah pengurusan yang sesuai. Sabah: PPH. Sumber data dan keperluan Kawasan Penting Burung PPAM (KPB – sila lihat Lampiran 4).pdf)untuk membaca perbincangan mengenai ambang kuantitatif. jurnal ulasan pakar.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015. muka surat 6). akademia dan NGO. 6 7 Contohnya. bertenggek. ataupun mana-mana kawasan hutan yang mengandungi jenut garam adalah HCV1. peta. bersarang. Panduan Stevens (1968) memberikan gambaran keseluruhan tentang keperluan habitat spesies-spesies mamalia yang utama. pohon buah-buahan.iucn. laporan. Senarai Pokok-pokok Terlindung Bagi Hidupan Liar JPSM. Seboleh-bolehnya. kajian maklumat/peta/tinjauan\\lapangan/rundingan dengan komuniti untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. balak berongga. WWF. bertenggek atau berhijrah. atau mengandungi jenut garam.2”.HCV 1. SM: Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Senarai pakar biodiversiti (lihat juga Lampiran 11). Senarai Spesies Pokok Larangan (Jabatan Perhutanan). Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1. misalnya. NGO. (2005).4. garis panduan yang diterbitkan 7 . Mengurus Dan Memantau HCV 1. Lihat juga Lampiran 5.) kerana buahnya adalah sumber makanan yang penting bagi babi hutan (Sus scrofa atau S.4 Kawasan Genting Bermusim Mana-mana kawasan hutan yang penting bagi hidupan liar sebagai tempat mencari makan 6 . khususnya untuk menentukan kepentingannya pada peringkat global. Rundingan dengan komuniti. jenut garam. Manual Perhutanan. untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan. tempat bersarang/bertenggek dan sebagainya) dan melarang pembalakan dan pencerobohan di kawasan-kawasan ini. WCS.4 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan digunakan oleh hidupan liar yang terancam sebagai tempat mencari makan. Chong dll. Bukit batu kapur.) dan Tikalod (Lithocarpus spp. Maklumat yang digunakan mestilah disokong dengan tinjauan di lapangan serta merujuk kepada komuniti tempatan/ panduan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. (2007) (data. adalah terangkum dalam HCV3 (Ekosistem). bersarang. jurnal ulasan pakar.4 Saranan Pengurusan Kenal pasti tempat-tempat yang sangat penting untuk dilindungi (misalnya. Mengenal Pasti HCV 1. tinjauan lapangan. pendapat pakar terkini. ini haruslah merangkumi perwakilan yang seimbang daripada pihak kerajaan. komuniti tempatan. komuniti tempatan (melalui temu ramah). barbatus). laluan yang sangat penting. hasil kajian hidupan liar oleh NGO. Lihat juga Langhammer dll. walaupun penting sebagai habitat. pokok-pokok di Sabah dan Sarawak yang bernama Kogopon (Castanopsis spp. laporan yang diterbitkan.

tinjauan lapangan. PPS.2”. jika boleh. panduan yang diterbitkan 9 .my/ webpagev4_en/ printed_material/misc/TAP. Mengenal pasti HCV 2 Hutan Bertahap Landskap Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan terletak di dalam atau bersebelahan dengan kompleks hutan yang besar. Pengenalpastian dan pengurusannya haruslah disesuaikan dengan keperluan spesies payung. my/).townplan. 8 9 Panduan Laporan Muktamad Tentang Rancangan Induk HS Bagi Hubungan Ekologi (JPBD. Senarai Pakar 8 . -9- . dan dengan itu memberikan penyambungan antara kelompokkelompok atau yang berperanan sebagai koridor hidupan liar bagi pergerakan haiwan dari satu kompleks ke kompleks yang lain. WWF. PERHILITAN. Bennett (2003). jalan kereta api. Tentukan kehadiran. Koridor hidupan liar hendaklah cukup lebar untuk spesies payung yang telah dikenal pasti. HCVF ini boleh menjadi zon penampan bagi kawasan-kawasan perlindungan. bilangan dan kegigihan spesies payung di kawasan yang berkenaan. serantau atau negara dimana di kawasan tersebut terdapat populasi besar semua atau setidak-tidaknya kebanyakan spesies hidupan liar yang wujud secara semula jadi dengan pola taburan dan bilangan yang semula jadi. yakni hidupan liar yang sensitif dan merayau luas. Mana-mana kawasan hutan yang membentuk atau yang merupakan sebahagian daripada penghubung kepada kompleks-kompleks hutan yang lebih besar. SM: Rancangan Fizikal Kebangsaan (JPBD) (Rajah 4). dianggap sebagai HCV 2. dalam persiapan) (www. Mengurus Dan Memantau HCV 2 Saranan Pengurusan Koridor hidupan liar yang berkesan haruslah dikekalkan bawah litupan hutan yang sekurang-kurangnya selebar 500m (dilindungi sebagai hutan simpan atau sebagai kawasan perlindungan supaya guna tanahnya tidak ditukar). Laporan Akhir Tentang Rancangan Induk HS Bagi Hubungan Ekologi (JPBD. talian paip) haruslah mengambil kira lintasan hidupan liar yang sesuai dan langkahlangkah pengurangan ancaman yang berkaitan dengannya. Sarawak: PPS Lihat Nota Kaki 3 dan 5 (muka surat 7). rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. WWF-Malaysia (2007a).HCV 2 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang mengandungi atau yang merupakan sebahagian daripada hutan bertahap landskap yang besar dan penting pada peringkat global. Koridor Hidupan Kinabatangan (WWF). jurnal ulasan pakar. Kawasan-kawasan yang telah diusik dan yang tidak lagi dilitupi hutan hendaklah ditanam semula atau dibiarkan tumbuh semula. JPBD. Sebarang pembangunan sepanjangnya (seperti jalan raya. WCS.gov. Rujuklah senarai mamalia besar di dalam Lampiran 1.pdf). Pusat Biodiversiti Sabah. Bond (2003).gov. Sarawak: Jabatan Perhutanan. Lampiran 1. NRE. Rancangan Tindakan Harimau (www. Dapatkan maklumat daripada agensiagensi kerajaan dan NGO yang mengenal pasti dan menguruskan hubungan. peta. SM: JPBD (2009). laporan. untuk mendapatkan senarai garis panduan yang disyorkan. yang khususnya terancam oleh pemecahan hutan dan tekanan oleh populasi manusia. muka surat 6). dalam persediaan. dan jika datanya ada.my/). bahanbahan lain yang diterbitkan. Peta KTS & LHK. Sabah: Jabatan Hidupan Liar.townplan. Sabah: EPU. Sumber data dan keperluan Prosiding Bengkel Serantau Mengenai Pemuliharaan Biodiversiti Di Hutan Bertanam 2007 (MTCC). PERHILITAN. Lihat Nota Kaki 2 (di bawah tajuk “Mengenal Pasti HCV1.wildlife.gov. www. atau membentuk hubungan yang sangat penting antara kompleks-kompleks hutan yang besar.

Sesetengah jenis ekosistem memang jarang-jarang wujud secara semula jadi. FRIM. Satu contoh yang bagus ialah habitat hutan dipterokarpa tanah pamah. Mana-mana kawasan hutan yang mengandungi jenis ekosistem/habitat yang telah dikenal pasti sebagai suatu keutamaan dilindungi dalam Strategi Pemuliharaan Sumber Asli Negara (NCS). Ekosistem -10- . atau PPS. adalah HCV3. data yang ada mungkin sudah lapuk dan beberapa ekosistem terancam mungkin sudah pun perlu dianggap sebagai Keutamaan 1. 2005: 5-38) HCV 3 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang mengandungi atau yang merupakan sebahagian daripada ekosistem terancam. Jabatan-jabatan Perhutanan.1 2 3 4 Penghubung Litupan Hutan Kompleks – kompleks hutan Rajah 4. paya gambut dan batu kapur. dan/atau disahkan sedemikian oleh pendapat pakar terkini. Kompleks-kompleks Hutan Dan Hubungan yang dikenal pasti oleh Rancangan Fizikal Kebangsaan (JPBD. Laporan Penilaian Ekosistem PERHILITAN. Rujuk kepada pendapat pakar yang terkini untuk mendapatkan pengesahan. Disebabkan perubahan yang mendadak. tetapi yang lainnya semakin terancam oleh tekanan daripada kegiatan manusia.

Juga. Sarawak: PPS.Mengenal pasti HCV 3 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan mengandungi atau merupakan sebahagian daripada ekosistem terancam.1). Negeri Sembilan Kuala Lumpur Pulau Pinang Selangor Kelantan Tanah pamah Pamah dipterokarpa Dipterokarpa bukit Dipterokarpa tinggi Oak gunung Ericaceous gunung Keranggas Batu kapur Ultrabasic Permatang kuarza Sungai (gunung) Sungai (saraca) Sungai (neram) Sungai (rasau) Paya air tawar Paya gambut Paya bakau Nipah Belukar/semak Tasik 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1=Keutamaan tertinggi. Sumber data dan keperluan Jadual Habitat Utama SPN (Jadual 1). Namun begitu. data ini mungkin sudah lapuk dan seelok-eloknya dapatkan kepastian melalui pendapat pakar terkini misalnya. PERHILITAN. FRIM. Jadual 1: Habitat Keutamaan SPN. Lihat juga Lampiran 7. Lihat juga Lampiran 8. 3=Keutamaan terendah Sumber: EPU (1993: III 156 Jadual 7. Jabatan Perhutanan Sarawak. 2=Keutamaan sederhana tinggi. Sabah: Jabatan Perhutanan Sabah. Penilaian Biodiversiti Negara (PERHILITAN). sila lihat Price (2001) dan Lim & Kiew (1997). PPH (Sabah & Sarawak). -11- Sarawak Pahang Melaka Kedah Sabah Johor Perlis Perak Jenis Hutan Terengganu 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 2 . bagi batu kapur. SM: Laporan penilaian ekosistem PERHILITAN (2004) (ringkasan di dalam Lampiran 6).

JKR. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS).RPH. Sabah: Peta-peta terperinci daripada PPH. kawasan perlindungan air menurut Enakmen Sumber Air Sabah 1998 atau Hutan Simpan Perlindungan Kelas I menurut Enakmen Hutan Sabah 1968. Majlis Sumber Air. 3) Adalah kawasan tadahan empangan. 2) Telah diwartakan secara sah bagi perlindungan tadahan air menurut mana-mana undang-undang peringkat persekutuan atau negeri. misalnya. Lembaga Sungai-sungai Sarawak. laporan mengenai Inventori Hutan Negara.Mengurus Dan Memantau HCV 3 Saranan Pengurusan Tentukan jenis habitat hutan yang berkenaan dan tahap ancamannya serta tandakan sempadannya pada peta. Kanun Tanah Negara 1965. peta-peta terperinci daripada PPS.1 merangkumi kawasan tadahan empangan dan mana-mana kawasan hutan yang diwartakan sebagai Hutan Perlindungan untuk tujuan penadahan air menurut Akta Perhutanan Negara 1984. Sumber data dan keperluan Warta kerajaan.1 Perlindungan Legeh HCV 4. Jabatan Kesihatan. -12- . Perkhidmatan Alam Semula Jadi HCV 4. Sarawak: Peta biodaerah (Pusat Biodiversiti Sarawak). atau telah dikelaskan sebagai Terain 4 (Sarawak). Jabatan Perhutanan (gambaran keseluruhan diberikan di dalam Lampiran 8). Sarawak: Jabatan Perhutanan Sarawak. kawasan tadahan air menurut Ordinan Air Sarawak 1994 atau kawasan-kawasan yang telah dikelaskan sebagai Terain 4 di dalam Jadual Pertama Sarawak: Rancangan Pengurusan Hutan dan Lesen Pembalakan Hutan atau kawasan-kawasan yang telah diwartakan bagi perlindungan tadahan air menurut mana-mana undang-undang peringkat negeri atau persekutuan yang lain. Lihat juga Lampiran 6. Penilaian lapangan/pengesanan jarak jauh/rundingan dengan pihak berkuasa hutan yang berkenaan. atau Ordinan Air Sarawak. agensi pengurusan empangan. Mengezonkan kompartmen – kompartmen yang mengandungi ekosistem HCV3 yang belum terusik untuk dilindungi dan HCV3 yang sudah terusik untuk dipulihkan semula. Mengenal pasti HCV 4. pihak berkuasa perhutanan. Jabatan Perhutanan & Majlis Biodiversiti (gambaran keseluruhan diberikan di dalam Lampiran 7). Panduan SM: Kajian Peninjauan Sumber Hutan (boleh didapati daripada Ibu Pejabat JPSM dan FRIM). Enakmen Hutan Sabah atau Enakmen Sumber Air (Sabah). Sabah: Jabatan Perhutanan Sabah.1 Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan: 1) Telah diwartakan secara sah sebagai kawasan perlindungan menurut Akta Perhutanan Negara (Semenanjung Malaysia). HCV 4 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan-kawasan hutan yang menyediakan perkhidmatan asas alam semula jadi dalam situasi genting.

peta topografi. Manual Perhutanan 1995). Saranan Pengurusan Jangan membina jalan penarik di kawasan-kawasan yang curam.2 Sumber data dan keperluan Warta Kerajaan. pemberitahuan warta. Rujuk juga kepada keputusan yang dibuat oleh MPK. SM: Menentukan sama ada kawasan hutan yang curam telah dikelaskan dengan rasminya sebagai hutan perlindungan tanah. garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan). Kajian Hakisan Tanah FRIM. Cadangan Rancangan Pengurusan (Jabatan Perhutanan). Larang kegiatan pembalakan di kawasan tadahan air dan di zon penampan kecuali yang telah dibenarkan oleh undang-undang.2 Tugas Tentukan sama ada hutan yang berkenaan mengandungi kawasan riparian yang terangkum oleh garis panduan JPS. Sarawak: Rancangan Kejuruteraan Hutan. SM: Garis panduan Jabatan Perhutanan (misalnya. Sarawak: Ordinan Air Sarawak 1994. garis panduan JPS. Sabah: Enakmen Sumber Air Sabah 1998. Kajian Hakisan Tanah FRIM. seperti Jabatan Perhutanan & Jabatan Kesihatan. Larang kegiatan pembalakan di daratan kecuali yang setelah dibenarkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Sarawak: Rancangan Kejuruteraan Hutan. Panduan Garis panduan RIL.2 merangkumi kawasan-kawasan hutan yang telah diwartakan secara sah bagi perlindungan tanah atau pemuliharaan tanah menurut undang-undang peringkat persekutuan atau negeri. Laporan EIA (NREB). misalnya Akta Perhutanan Negara 1984 (Semenanjung Malaysia). Rancangan Fizikal Negara. RPH. -13- .2 Kawalan Hakisan HCV 4. Cadangan Rancangan Pengurusan (Jabatan Perhutanan). kawasan-kawasan hutan yang terletak pada cerun yang melebihi 25 darjah kecuramannya (Sabah). SM: Manual Pehutanan (JPSM). Panduan RPH. peta topografi yang terperinci (jika ada). garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan). Sabah: Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan berada pada cerun yang melebihi 25 darjah kecuramannya dan berkeluasan melebihi 2 hektar. dan kawasan-kawasan riparian yang diliputi oleh garis panduan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). Mengurus Dan Memantau HCV 4. Mengenal pasti HCV 4.1 Saranan Pengurusan Kenal pasti dan tandakan sempadan kawasan tadahan pada peta dan sertakan RPH dengan menentukan zon penampan ‘larangan pembalakan’ di luar kawasan tadahan tersebut. Sabah: Garis panduan RIL (Jabatan Perhutanan). RPH. HCV 4. Lampiran 11. Laporan EIA (NREB). Sabah: Enakmen Sumber Air Sabah 1998.Mengurus Dan Memantau HCV 4. Lesen Mengeluarkan Balak Dari Hutan (Sarawak). garis panduan oleh pihak berkuasa tempatan. kawasan-kawasan yang dikelaskan sebagai Terain 4 di dalam Jadual Pertama: Rancangan Pengurusan Hutan. Sarawak: Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan dikelaskan sebagai Terain 4.

sabah.gov. di kawasankawasan yang pada umumnya mudah terbakar dan yang mungkin mengakibatkan kesan yang sangat teruk.3 Saranan Pengurusan Sertakan dalam RPH pengenalpastian sebarang sifat khusus yang boleh bertindak sebagai perintang terhadap kebakaran. Contohcontoh perintang semula jadi ialah laluan air. paya gambut dan kawasan hutan yang pernah terbakar.my/conser vation/nfire%20 prevention. rabung bukit atau galur.HCV 4. Agensi Pengesan Jarak Jauh Malaysia).forest. misalnya. Agensi Pengesan Jarak Jauh Malaysia. Hutan semula jadi yang belum terusik juga boleh menjadi perintang semula jadi. JMM menggunakan beberapa penunjuk tentang kemungkinan kebakaran bermula dan merebak ke seluruh Malaysia pada bila-bila masa.met. dan cadangan menguruskan kawasan-kawasan tersebut. gambar satelit dan data mengenai HCVF yang lain di dalam UPH tersebut (Jabatan Perhutanan. 10 Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM) mengamalkan sistem perkadaran bahaya kebakaran bagi seluruh negara. bolehlah dianggap sebagai HCV4.3. Mengenal pasti HCV 4.gov. Menentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan terletak bersebelahan ladang hutan (semua pinggir ladang hutan boleh mudah terbakar sewaktu kemarau panjang) atau penempatan penduduk (Sarawak: ‘temuda’). data daripada penilaian HCVF). terutamanya hutan-hutan yang tinggi nilai pemuliharaannya daripada kebakaran. Sertakan contohcontoh lain bagi kawasan yang mudah terbakar (misalnya. rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. tanih podzol atau edafik). Tentukan sama ada kawasan yang berkenaan terletak bersebelahan hutan yang mengandungi HCV yang lain. Pantau kekerapan berlakunya kebakaran di kawasan-kawasan yang pernah dikenal pasti sebagai mudah terbakar.3 Tugas Tentukan sama ada kawasan yang berkenaan mudah terbakar. Panduan Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran Jabatan Meteorologi Malaysia (www. Sarawak: Berkenaan dengan pemegang Lesen Ladang Hutan.3 Perintang Kebakaran Yang Membinasakan Mana-mana kawasan khusus yang boleh bertindak sebagai perintang untuk memberikan perlindungan hutan. Peta dan gambar satelit yang menunjukkan penempatan penduduk dan penggunaan tanah di dalam dan di sebelah UPH (Jabatan Perhutanan.my) 10 . rundingan dengan komuniti tempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekologi tradisional. Peta. Tinjauan lapangan. Sabah: Perkadaran Kebakaran Hutan (Jabatan Perhutanan).pdf) Sistem Perkadaran Bahaya Kebakaran (SPBK). Mengurus Dan Memantau HCV 4. dengan Rancangan Pengurusan Kebakaran digariskan di dalam Rancangan Penanaman Pokok. Sumber data dan keperluan Rekod kejadian kebakaran hutan yang disimpan oleh Jabatan Perhutanan Negeri. -14- . Sabah: Peta Risiko Kebakaran Ladang Hutan) (http:// w w w. Perhatian khusus haruslah diberikan terhadap usaha menyelenggarakan muka air tanah di dalam hutan paya gambut yang mudah terjejas.

. -15- . Sarawak: Majlis Adat Istiadat. Mengenal pasti dan berunding dengan komuniti yang berkenaan. PPS). Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Lestari Hutan (WWF. HCV 5 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan yang penting untuk memenuhi keperluan asas komuniti tempatan. Namun demikian. litupan hutan sekitar tahun 2000 diwarnai kelabu (diadaptasikan daripada Stibig dll. Kawasan-kawasan yang terbakar pada kedua-dua tahun itu diwarnai jingga. dan yang kerap dikunjungi anggota komuniti untuk tujuan tersebut. 2007) (Lampiran 10). 2002). Ordinan Hutan (hutan komuniti).) Jabatan ini haruslah dihubungi untuk mendapatkan peta-peta yang lebih khusus yang berkenaan dengan tempat-tempat yang sedang menjalani penilaian HCV. Sabah: Majlis Ketua-ketua (rujuklah kepada PKKS untuk mendapatkan butir-butirnya). Kanun Tanah.Jabatan Perhutanan Sabah menyimpan rekod tentang tahap kemusnahan akibat kebakaran hutan di negeri itu (petikan ringkas ditunjukkan di dalam Rajah 6. Sumber data dan keperluan Peta/senarai desa daripada Pejabat Daerah/Pejabat Residen. Sarawak: Majlis Adat Istiadat. Contohnya merangkumi tempat-tempat pemburuan atau kawasan pengutipan keluaran minor hutanl seperti buluh. pengenalpastian dan pengurusan HCV ini mestilah melibatkan penyertaan komuniti itu sendiri. hasil hutan kecilkecil) dan perkhidmatan dari hutan untuk memenuhi keperluan sara hidup/ kesihatan yang asas. * Mengenal pasti HCV 5 Keperluan Asas Komuniti Tempatan Tugas Tentukan sama ada kawasan hutan yang berkenaan mengandungi atau bersebelahan dengan penempatan penduduk. Tentukan tahap kebergantungan komuniti tempatan yang dikenal pasti itu pada hasil hutan (misalnya. Sesebuah kawasan hutan boleh dianggap sebagai HCV5 jika kawasan itu mengandungi atau bersebelahan dengan penempatan penduduk yang bergantung pada hasil dari hutan tersebut untuk memenuhi keperluan asas dari segi sara hidup atau kesihatan. Leigh (2002). * HCV ini tidak merangkumi komuniti yang baru sahaja berhijrah ke situ. LOAM (Aldrich & Sayer. rundingan dengan komuniti. Kawasan-kawasan yang pernah terbakar lebih mudah untuk terbakar sekali lagi. SM: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. rotan dan tumbuhan ubatan. Komuniti itu mungkin tinggal di dalam atau bersebelahan hutan yang berkenaan. Mengenal pasti dan memetakan lokasi-lokasi khusus melalui pendekatan yang melibatkan penyertaan komuniti yang berkenaan. RPH. Rajah 6. Tinjauan komuniti di lokasi spesifik (tahap kampung) (Lampiran 9). Kawasan-kawasan berlakunya kebakaran hutan di Sabah pada tahun 1983 (kuning) dan 1997/1998 (merah).

Sumber data dan keperluan Tinjauan komuniti di tempat yang tertentu (Lampiran 9). SM: Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Untuk memetakan kumpulankumpulan etnik. PPS). atau keagamaan sesuatu komuniti tempatan (khususnya penduduk asli). Majlis Adat Istiadat.Mengurus Dan Memantau HCV 5 Saranan Pengurusan Jalankan konsultasi bersama dengan komuniti tempatan dengan pihak berkuasa hutan dan tempatan untuk mengenal pasti dan melindungi konpartmen/zon/komponen hutan yang tertentu mengikut keperluan asas yang disokongnya. Disarankan agar suatu pihak yang boleh dipercayai. Sesuatu kawasan hutan dianggap sebagai HCV 6 jika kawasan itu telah sekian lama penting untuk kegiatan kebudayaan. * HCV ini tidak merangkumi komuniti yang baru sahaja berhijrah ke situ. HCV 6 Definisi oleh Kit Panduan Global: Kawasan hutan sangat penting kepada identiti kebudayaan tradisional komuniti tempatan. ekologi. atau keagamaan sesuatu komuniti tempatan. Sabah: PACOS Trust. Pengenalpastian dan pengurusan HCV ini mestilah melibatkan penyertaan komuniti itu sendiri. ekologi. Sarawak: Jabatan Muzium. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Lestari Hutan (WWF. Muzium Sabah.equilibriumresearch. Sabah: Lembaga Kebudayaan. Contoh tempat seperti itu di dalam hutan ialah tanah perkuburan atau tempat suci yang tidak boleh digantikan dengan alternatif dan/atau yang akan menyebabkan perubahan kebudayaan yang mendadak dalam komuniti tersebut. persatuan-persatuan kebudayaan Sabah – senarai persatuan yang berdaftar boleh didapati daripada Pendaftar Persatuan.com /upload/document/PA_BAT_-_Final_Feb_2008. Jika rundingan itu sendiri dilakukan oleh pihak ketiga. diikuti kajian meja mengenai penemuan tersebutnya. Komuniti itu mungkin tinggal di dalam atau bersebelahan hutan yang berkenaan. Lampiran 10). rujuklah kepada Lembaga Kebudayaan Sabah dan Muzium Sabah. Sarawak: Majlis Adat Istiadat. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Hutan Secara Lestari.pdf). maka kajian meja tidak diperlukan. bebas dan berkecuali hadir sewaktu rundingan dijalankan. Contoh yang boleh diikuti ialah Metodologi Penilaian Natijah Landskap (LOAM) (Aldrich & Sayer. Panduan Aldrich & Sayer (2007. KDCA dan persatuan-persatuan kebudayaan yang lain. * Mengenal pasti HCV 6 Identiti Kebudayaan Komuniti Tempatan Tugas Tentukan sama ada hutan yang berkenaan mengandungi kawasan dan/ tapak yang penting bagi kegiatan kebudayaan. Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri. 2007). Pejabat Residen. -16- . Dudley & Stolton (2008) (www.

rujuklah kepada Lembaga Kebudayaan Sabah dan Muzium Sabah. sejajar dengan amalan baik HCV yang diakui. pihak berkuasa hutan dan pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti dan melindungi kompartmen/zon/ komponen hutan yang tertentu mengikut kepentingan tradisional masing-masing dari segi kebudayaan. Sebaik-baiknya. Untuk memetakan kumpulan-kumpulan etnik.equilibriumresearch.com/upload/ document/PA_BAT_-_Final_Feb_2008. Sabah: Mahkamah Adat. Sarawak: Majlis Adat Istiadat. Contoh yang boleh diikuti ialah Metodologi Penilaian Natijah Landskap (LOAM) (Aldrich & Sayer. Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Panduan Aldrich & Sayer (2007. ekonomi atau keagamaan. KDCA. 2007). SM: Pejabat Daerah. Garis Panduan Penyelesaian Konflik Bagi Pengurusan Hutan Secara Lestari. -17- .Mengurus Dan Memantau HCV 6 Saranan Pengurusan Adakan rundingan dengan pelbagai pihak berkepentingan antara komuniti tempatan . Dudley & Stolton (2008) (www. PACOS Trust dan persatuan-persatuan kebudayaan yang lain. ekologi. rundingan dijalankan oleh pihak yang bebas. Pejabat Residen. Lampiran 10).pdf).

(2005). (1992). Gland. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Malayan Forester.L. IUCN/ITTO . van Dijk. L. Proceedings of the Seminar and Workshop. A. J. (Eds. A. J. (2003). M. Ralph Curtis Books. P. Anon. and Zubaid Akbar (2007). WWF-Malaysia Project MY 0163c. G. Conserving Biological Diversity in Managed Tropical Forests. Kedah. Sabah Forestry Department.M. Rome. 39:56-72. R. Davison. J.. Bond. (1998). DWNP (2004). (2001). and Stolton. USA. DTCP (2009). Malaysia.H. Nabhitabhata. National Physical Plan. The Status of Mammalian Biodiversity in Malaysia. Department of Wildlife and National Parks. Malaysia. I. A. (2004). Mixed dipterocarp forest and its variation with habitat in Malayan lowlands: a reevaluation at Pasoh. M. Sandakan. -18- .H. and Robinson. Italy. In The Cutting Edge . Grajal. Using an ecological model to assess the performance of a protected areas system at conserving biodiversity at the ecosystems level. The interrelationships of commercial logging. and Wegge. 176 pp. 3-27. Blockhus. Fertilizer use by crop in Malaysia.W. Kepong. 28-30 June 2005. J.G.S. Recommendations for forest management. S. (1999). 359 – 374. Malaysia. M. Bennett. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Anon. and Suksuwan. Forest Research Institute Malaysia (FRIM). Central Forest Spine (CFS): Masterplan for Ecological Linkages. P. Bennett. Anon.) Pp. Linkages in the Landscape: The Role of Corridors and Connectivity in Wildlife Conservation.N. (2008). Tang. Department of Town and Country Planning (DTCP). (1976). Management Recommendations for Wildlife Saltlicks with Particular Reference to Sira Air Hangat at Ulu Muda Forest Reserve. (2003).3 Rujukan Aldrich. Kuala Lumpur.. Dudley. M. Cox. In: L. Center for Biological Diversity. Principles of Wildlife Corridor Design.) Status of Biological Diversity in Malaysia and Threat Assessment of Plant Species in Malaysia.T. Sayer..Conserving Wildlife in Logged Tropical Forests.). S. A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Peninsular Malaysia. pp. P. Kirton and L. Malaysia. November 2005. DTCP (2005).G. K. (2nd ed. Thailand and Singapore. 71 pp. Forestry in Sabah: Commemorative Edition. World Wide Fund for Nature (WWF).A. S. Dillenbeck. Das. J. hunting and wildlife in Sarawak.. and Sayer. Landscape Outcomes Assessment Methodology “LOAM” – In Practice.P. Tucson. M. Capacity Building & Strengthening the Protected Areas System in Peninsular Malaysia: A Master Plan. E. (2007). A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Borneo. M. New Holland Publishers Ltd.S. Review of biodiversity in protected areas in Peninsular Malaysia.H.G. Ashton. Malaysia.. Switzerland and UK. Department of Wildlife and National Parks (DWNP). WWF Forests For Life Programme. Kuala Lumpur.F. (2005). and Gumal. DANCED. Chua. Department of Town and Country Planning (DTCP). Saw (eds. Chong. and Thirakhupt.L. Economic Planning Unit. The Protected Areas Benefits Assessment Tool: A methodology. Fimbel. (2006). N.

USA.F. Gland. R. B.H. S. (2005). Langhammer. Hilton-Taylor.T. E. D. P. USA. (2002). da. E.J. D.M.H. Oxford University Press. Island Press Publications. Meijaard. (2003). M. A report prepared by WWF-Malaysia for the Ministry of Natural Resources and the Environment (NRE) with the assistance of the Danish International Development Assistance (Danida). Gazetteer of limestone localities in Sabah. T. Switzerland. Bangkok. WCS and UNESCO.A.. and Phillipps. Soehartono. USA. and Nussbaum.. A.. Setyawati. Jennings.. R. J. (2005).. Mapping the peoples of Sarawak. Kanjanavanit. R... Malaysia.B.C. Brooks. Sustainable Forestry Handbook . D.. (2007).W. ProForest.. A. S. Bass.. Protecting habitat elements and natural areas in the managed forest matrix. Wildlife conservation in Bornean timber concessions.S. and Tordoff.. T.. L. S. Thailand. Conserving Wildlife in Logged Tropical Forests. J. Judd.B. Nasi. IUCN. Stanley. Malaysian Nature Society (MNS). E. M. Malaysia.. CIFOR. Columbia University Press. Research Pamphlet No.). Endemic Trees of the Malay Peninsula. Kanchanasakha.... Meijaard. U. Sheil. R. C. The mammal tracks of Thailand. Carnivores of Mainland South East Asia. F. Matiku. The High Conservation Value Forest Tool Kit. Fishpool.. Judd.. W.). (Eds.. Low. Anthony C. B. A. Ng. W. T. W. (1993).L.. T. G. IUCN. Wilcove. Higman. J. R. 106. London. Nasi. L. Sechrest. Rachmatika. Fonseca. Bennun. Salaman. Garden’s Bulletin Singapore 49: 111-118. A Field Guide to the Mammals of South-east Asia. P.Feinsinger. Fimbel. Global Environment Fund (1998). M. (2006). Earthscan. (1997). P.P. Persistence of large mammal faunas as indicators of global human impacts. Bogor.M. New York. S.. Clay. D.. Sheil.C. Bakarr. De Silva. Kuching.D. Dinerstein. J.. Radford. Lammertink. S. A Field Guide to the Birds of Borneo. Darwall.F. Green World Foundation.. & Lamoreux. (1998). WWFThailand.. 2008 IUCN Red List of Threatened Species.N.W. K. (2008). Borneo. M. World Bank. and Kiew.. B. J. S. N. Sumatra.S. Gullison. Wong. and Than. C. and Mat Asri Ngah Sanah (1990). D. Identification and Gap Analysis of Key Biodiversity Areas: Targets for Comprehensive Protected Area Systems.. MacKinnon. (2001).. M. Knox. Sechrest. Grajal. Lim. New Holland Publishers (UK) Ltd.I.(2nd Edition).A. The Master List of Protected Areas in Malaysia – A Tool for National Conservation Management and Planning.. Nussbaum. N.H.J. Guidelines for Monitoring and Evaluation for Biodiversity Projects.. UK. In The Cutting Edge. Journal of Mammology 88(6): 1363-1380. (compiler). Iskandar. R. Washington. A.S. R. Edgar. Eken. Life after logging: Reconciling wildlife conservation and production forestry in Indonesian Borneo. Universiti Malaysia Sarawak Press.. Rodrigues. Indonesia... Oxford. and O’Brien. Simcharoen. MNS (2005). Mayers. Gland. Bangkok.. and Stanley. Sebastian and G. Switzerland and Cambridge. G.. Kuala Lumpur. UK. and Evans. P.A. Rosenbaum. Ecology and Society 11(1): 47. Morrison. R.. (1997). A Handbook of Important Bird Areas in Malaysia (Compiled by Yeap Chin Aik.. J. and Robinson. I. N. G. Leigh..A. D.P. O. Marcot. S.. T. Forest Research Institute Malaysia. Java and Bali.. Pp 523 – 558. E. Davison). (2008). .. NRE (in prep. Kepong.. Thailand. C. (2007). (2001). and Barborak. Augeri. Francis. Designing Field Studies for Biodiversity Conservation. Foster.

Francis. Robson. Malayan Nature Journal 22: 3-9. Gland. W.M. Gua Publications. Managing and Monitoring High Conservation Value Forests in Indonesia: A Toolkit for Forest Managers and other Stakeholders. Sarawak. Pahang. C. Kuching. Forest cover map of insular Southeast Asia at 1:5 500 000. p. Measuring and Monitoring Biological Diversity Standard Methods for Mammals. and Yahud. Beuchle. National Steering Committee (NSC). Cambridge University Press. Washington. 3. A General Guide to Camera-trapping Large Mammals in Tropical Rainforests. IUCN. W. UK. Sabah Society. WWF-Malaysia. Smithsonian Institution Press. Kuala Lumpur. Sections on HCV and HCVF for USM FMP (300707). Shamsudin Musa. Forest Research Institute Malaysia. S. Abd. ii+53 pp.J. Malaysian Timber Certification Council. WWF-Malaysia. and Janvier. D. Tropical Ecosystem Environment Observations by Satellites (TREES) Publications Series D: Thematic Outputs No. USA. H.NSC (2004). & Phillipps. No. Palmberg. E. Stibig. (2006). 11. USA. Global Vegetation Monitoring Unit. USA. Stevens.. Management Prescriptions for Non-Production Functional Classes of Forest. A Master Plan for Wildlife in Sarawak. (2007b). Shariff Wan Mohamad & Mark Rayan Darmaraj (2009). J. Malaysian Criteria and Indicators for Forest Management Certification [MC&I(2002)]. Proceedings of the Introductory Workshop on Creating and Re-establishing Ecological Corridors within the Central Forest Spine. Paper prepared for Simposio sobre Silvicultura y Mejoramiento Genetico. Y. J. W. Switzerland and Cambridge. (2002). UK. Kepong.A. Tree Flora of Sabah and Sarawak . . (1997). I. Julia. & Sarifah. (1987). Kota Kinabalu.C. E. Razak Othman... derived from SPOT-Vegetation satellite images. Rainforest Alliance and ProForest (2003). Shafiah Muhammad Yussof. (1996). 11 August. (2005). In: Ho. Argentina April 6-10. A Field Guide to the Mammals of Borneo. Ulu Segama and Malua Forest Management Plan. Kuala Lumpur. Cambridge. Centro Investigacion y Estudios Forestales (CIEF). (2001). Habitat Requirements of Malayan Mammals. Hightlights of FRIM’s Non-IRPA Projects 2006. W. Kepong. (2003). Institute for Environment and Sustainability. Honolulu. P. L. Birds of Southeast Asia. 35-52. Noor Azlin Yahya. European Communities Joint Research Council. K. K. Identifying.Species Diversity and Endemism. Forest Research Institute Malaysia. Princeton University Press. D. J. Tropical Rain Forests of Southeast Asia: A Forest Ecologist’s View. C. Shamsudin Ibrahim. Malayan Forest Records. (2007a). with Particular Reference to Tigers. Wildlife Conservation Society (WCS) and Forest Department Sarawak (1996). E. Conservation of genetic resources of woody species. Soh. Caves and karsts of Peninsular Malaysia. Yamada. 1987.. Forest Department Sarawak. pp.. (eds). 46. WWF-Malaysia. (1998)...K. Malaysia. C. Sutherland. and Middleton. Soepadmo. (1996). Payne. Buenos Aires. R. L. Petaling Jaya. WWF-Malaysia. Malaysia. Baharuddin Kasran & Siti Aisah Shamsudin (2003). Guidelines for Management Planning of Protected Areas.F. 30-31 July 2007. University of Hawaii Press. Price. Wilson. (1968). Ecological census techniques: A handbook. Awana Genting Highlands Golf & Country Resort. Thomas.

iucnredlist. harrissoni) VU VU VU Spesies mamalia dikelaskan sebagai besar jika berat badannya melebihi 20kg (Morrison dll. . morio) TB CR (ssp. borneensis) PS/TB EN (ssp. Badak Sumatera TERANCAM (ENDANGERED – “EN”) Bos javanicus Banteng/Tembadau Cuon alpinus Dhole. Kedudukan Global Kedudukan Serantau Semenanjung Malaysia CR (ssp. Seladang Capricornis sumatraensis Serow. TB=Tidak Berkenaan. Kambing Gurun Rusa unicolor Sambar Deer.. Harimau Belang Pongo pygmaeus Orang Utan/Mawas Tapirus indicus Tapir/Tenuk/Cipan DALAM BAHAYA (VULNERABLE – “VU”) Bos gaurus Gaur. sumatrensis) Sabah Sarawak SANGAT TERANCAM (CRITICALLY ENDANGERED – (“CR”) Dicerorhinus sumatrensis Sumatran Rhinoceros. Gajah Panthera tigris Tiger. lowi) TB EN (ssp. pygmaeus) TB PS? (ssp. lowi) TB TD/TB PS/TB EN (ssp. 2007).Lampiran 1. Spesies mamalia besar yang terancam di Malaysia.org (2009). Serigala Elephas maximus Asian Elephant. Wild Dog. Sumber: www. harrissoni) PS? (ssp. Beruang Madu Neofelis nebulosa/diardi Clouded Leopard Harimau Dahan Sus barbatus Bearded Pig Babi Hutan VU VU VU VU VU TB NA VU VU VU TB NA VU VU VU PS? EN EN EN PS/TB EN EN (ssp. Rusa/Payau Helarctos malayanus Sun Bear. PS=Pupus Setempat. TD=Tidak Dinilai.

Pithecellobium cuneadenum. Diplodiscus scortechinii 10. Payena kinabaluensis. Labis. Fordia ophirensis. Gunung Nuang (Pahang. Sabah: Chionanthus kinabaluensis. Lithocarpus muluensis 24. Selangor): Ardisia nurii. Eugenia inasensis. Mesua purseglovei. Glycosmis perakensis. Gunung Jerai. Payena grandistipula 4. Illicium kinabaluense. buxifolioides. swettenhamiana. Lawas. S. Endau-Rompin (Pahang. Pseudovaria taipingensis. Terengganu: Ardisia tumida. Perlis: Canarium perlisanum 29. Genting Highlands (Gunung Ulu Kali: Pahang. S. Sabah: Dipterocarpus ochraceus 11. Gunung Pulai. Johore): Anisophyllea reticulata.. Perak: Cleistanthus glaucus. Sarawak: Ilex megaphylla. Pentace perakensis. Gonystylus eximus. Trigonostemon wetriifolius 16. rotundifolia. S. Pahang. Chionanthus caudifolius. Cleistanthus parvifolius. woodii 30. Castanopsis scortechinii. Kopsia scortechinii 34. malayana 8. Chisocheton perakensis. Perak: Ptychopyxis triradiata 6. Francis. Talauma oblanceolata. Johore: Fordia incredibilis. Sarawak: Diospyros parabuxifolia 38. Kinta Valley. Goniothalmus holttumii. quadrata. Brownlowia kleinhovoidea. Payena kapitensis. Talauma gracilior 21. Ptychopyxis watsonii. Gunung Inas. Perak: Alphonsea kingii. Sterculia microphylla 5. Styrax fraserensis. Danum Valley. Eugenia camptophylla.. Sabah: Lithocarpus tawaiensis. Kapit. Schoutenia furfuracea. Mallotus smilaciformis 20. Dindings. Crudia glauca. Ilex mesilauensis. maxwelliana. Hopea longirostrata. Terengganu: Dipterocarpus sarawakensis (Peninsular Malaysia population) 28. Cameron Highlands (Kelantan. Gunung Tapis. Ficus paramorpha. Klang Gates Ridge. Eugenia plumbea. E. Kokoona coriacea. Johore: Cleistanthus lanuginosus. Shorea lumutensis 15. Lebir Valley. Johore: Ardisia ferox. Perak (Pulau Pangkor/Lumut): Ardisia calophylla. Gunung Belumut. Neolitsea mollissima 18.Lampiran 2. Eugenia rostadonis 32. Homalium kunstleri. Bukit Bauk. Gunung Ledang. Cinnamomum pubescens. E. H. Soepadmo dll. Selangor. Castanopsis catappaefolia. Sarawak: Shorea bakoensis 2. 1985). Madhuca engkikiana. Sarawak: Shorea calcicola 3. Microtropis ovata. Selangor (Bukit Batu Tabur): Ilex praetermissa 35. Perak): Ardisia longepedunculata. Sabah: Engelhardia danumensis 14. S. Gunung Kinabalu. Sabah: Crudia venenosa 33. Sarawak: Ficus chaii. Garcinia montana. Spesies Pokok 1. Eugenia auriculata. Bukit Goh. Diospyros gambleana. Selangor): Ardisia mystica. Symplocos buxifolia. Kedah-Perlis Ridge: Atuna latifolia. Belaga. Endiandra scrobiculata. Dungun. Kaki Bukit. Dipterocarpus semivestitus (Malaysian population). Bako. Nothaphoebe pahangensis.. Kemaman. Jerangau. Eugenia johorensis. Diospyros selangorensis. Pahang: Shorea kuantanensis 9. Homalium spathulatum. Bukit Tawai. Negri Sembilan): Glycosmis tomentella 25. Perak: Abdulmajidia maxwelliana. A. E. 2008 dan Payne dll. Diplodiscus hookerianus. Hydnocarpus scortechinii. Schefflera wrayi 13. Selama. Bau. Pahang: Microtropis tenuis 27. A. Helicia symplocoides. Bukit Kulong/Bukit Tampurango. Sarawak: Gonystylus decipiens. Drypetes nervosa. Payena khoonmengiana 12. Kelantan: Aporusa isabellina . Kostermanthus malayana 31. Gunung Mulu. S. Pahang: Drypetes detersibilis 36. Neolitsea coccinea. Tristania pontianensis 26. Perak): Ardisia glanduligera. Kawasan-kawasan terpilih yang mempunyai spesies pokok atau mamalia endemik (diadaptasikan daripada Ng dll. Saurauia mahmudii. Knema retusa. taipingensis. Croton lucidus. Neolitsea kedahense. colombonensis 22. Glycosmis monticola 23. Microtropis argentea. viminea. Cleistanthus major. Kuala Teriang. Kedah: Casearia flexula. 2006. Sauropus elegantissimus 17. Perak: Diplospora velutina. Bukit Keledang. Bota Kiri. Johore: Xanthophyllum pubescens 37. Lithocarpus burkilii. Terengganu: Dacryodes breviracemosa. Banjaran Bintang. 1990. Garcinia holttumii 19. Kinabatangan. Eugenia gageana. Pseuduvaria cerina 7. Bukit Fraser (Gunung Ulu Semangkok: Pahang. Gunung Batu Puteh (Pahang. Shorea dispar. Glochidion stylosum.

Tristania fruticosa Tasek Glugor. E. Gunung Kinabalu. Krau. Klang. Selangor: Croton macrocarpus Ulu Brang-Tersat. Dacryodes multijuga. Kerivoula krauensis 8. 50. Danum Valley. Garcinia clusiaefolia. Penang: Crudia brevipes Klang. Polyalthia hirtifolia Pulau Langkawi. 51. Ardisia biniflora. Dryobalanops beccarii Penang Island: Horsfieldia penangiana. 62. Pahang. 58. 53. fuliginosa baluensis). Suncus ater 6. Lindera montana. Gunung Inas. Kedah: Ardisia langkawiensis. Sarawak: Horsfieldia sessilifolia Panti/Kota Tinggi. 57. Aquilaria rostrata. P. Terengganu): Adinandra angulata. Talauma peninsularis. 43. Sabah: Crocidura baluensis (C. 44. 61. Popowia pauciflora Marudi/Niah. Pahang: Trigonostemon wetriifolius Lundu. 54. 56. Selangor): Pipistrellus societatis 4. Sabah: Pithecheirops otion 3. Ilex beccariana Mendalom. 59. pseudoclaviflora. Gonystylus nobilis B. Madhuca calcicola. Lithocarpus sandakanensis Seri Iskandar. Pahang: Hipposideros ‘bicolor’ (142 kHz). 60. Ar. Sepilok. Baram. Bridelia whitmorei. Eugenia tiumanensis. Sabah: Hesperoptenus tomesi 9. Koilodepas wallichianum. Perak: Maxomys inas 5. 45. 49. Mezzetia herveyana. E. 55. Spesies Mamalia 1. Sarawak: Herpestes hosei. 42. E. Ilex pauciflora. cyrtophylloides. Sabah: Pipistrellus cuprosus . Nothaphoebe condensa Pulau Tioman: Diospyros insidiosa. Ar. Sandakan/Tabin. Kelantan: Hopea coriaceae Taman Negara (Gunung Tahan: Kelantan. Eugenia clypeolata. Lesong. retinervia. Johore: Diospyros johorensis. Hopea subalata Rengam/Keluang. Polyosma robusta. personata everetti). 47. Petaurillus emiliae 2. cardiophylla. E. 46. multiflorum. Sarawak: Madhuca ochracea Matang. Sarawak: Gonystylus augescens Malacca: Glycosmis crassifolia. tekuensis. tahanensis. Seberang Perai. Petaurillus kinlochii 7. Sarawak: Dipterocarpus cuspidatus. 48. Terminthodia viridiflora. Sarawak: Kopsia rajangensis Rawang. Sarawak: Aulandra beccarii Sungai Bantang. Melogale everetti (M. Keningau. Lasiococca malaccensis. Perak: Dipterocarpus semivestitus Sri Aman. 41. Johore: Melanochyla fasciculiflora Sandakan. Lagerstroemia langkawiensis. Koilodepas ferrugineum. Selangor: Chionanthus spiciferus. 52. 40. Selangor: Hipposideros nequam. Sarawak: Palaquium ferrugineum. Gunung Benom (Pahang. Agathis flavescens. Sabah: Parartocarpus spinulosus.39. Johore: Dipterocarpus tempehes Sungai Nal. Terengganu: Pseuduvaria nervosa Ulu Segan. Trigonostemon arboreus Rajang. Sabah: Engelhardia mendalomensis Mukah.

Meijaard dll. dan Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 (Sarawak). Shamsudin dll. cakaran. pola perjalanan yang berbeza melalui konsesi. 1998) dan Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Mammals (Ed. dan sebagainya. 1996). Higman dll. 3) Bagaimanakah boleh saya pantau populasi spesies-spesies ini? Berbilang manual boleh didapati mengenai cara menjalankan kajian tentang hidupan liar sedemikian.Lampiran 3. Kajian tentang hidupan liar boleh disertakan dengan inventori sebelum penebangan tetapi harus diberi perhatian bahawa jika dibandingkan dengan inventori kayu-kayan. Senarai semakan yang terbaru diberikan oleh Davison dan Zubaid (2007) dengan panduan lapangan untuk Semenanjung Malaysia (Francis. lubang. 2001). 2) Bagaimanakah cara menentukan spesies yang terancam? Senarai semakan yang rasmi dan buku-buku panduan lapangan boleh didapati untuk mengenal pasti mamalia di semua bahagian Malaysia. (2003) menyediakan saranan perumusan dan pelaksanaan rancangan tindakan hidupan liar di Semenanjung Malaysia. Kaedah-kaedah lain digunakan untuk mengkaji burung. tempat berkubang. 11 12 13 Shamsudin dll. dan perhatian terhadap komponen-komponen ekosistem yang berbeza. agensi-agensi hidupan liar kerajaan.. Guidelines for Monitoring and Evaluation for Biodiversity Projects (GEF. (2005). Jika kepakaran dalaman tidak boleh didapati. Wilson. Ecological Census Techniques (Sutherland. jangka masa yang berbeza. perunding komersial atau pertubuhan bukan kerajaan). ahli biologi yang terlatih disyorkan untuk menguruskan dan memantau hidupan liar (terutama sekali jika tugas ini melibatkan pengendalian spesies yang terlindung 12 ). Ini hendaklah ditambahkan lagi supaya merangkumi rujukan kepada spesies-spesies terancam yang dikenal pasti. perangkap kamera dan kajian tanda (pencerapan tapak kaki. kerja-kerja kajian boleh ditugaskan kepada organisasi lain (misalnya. penyelidik di universiti.). Buku-buku teks ini menonjolkan beberapa kaedah untuk mengkaji mamalia-mamalia besar. 1985) 13 . Antara yang paling relevan ialah: Designing Field Studies for Biodiversity Conservation (Feinsinger. (2003) 11 ). termasuklah jalur transek. Pengurusan HCV1 (Nilai-nilai Biodiversiti – Hidupan Liar). . Ada beberapa dokumen berupa panduan am yang berkaitan dengan pengurusan hidupan liar di dalam hutan pengeluaran (misalnya. (2005). kajian tentang hidupan liar memerlukan kemahiran yang berbeza. memerang Asia berkuku kecil Aonyx cinereus berbeza dengan memerang berbulu licin Lutrogale perspicillata (spesies dalam bahaya)). 2008) dan juga Borneo (Payne dll. Beberapa soalan asas boleh ditanya mengenai penyusunan rancangan pengurusan hidupan liar yang khusus untuk HCV1: 1)Apakah kepakaran yang diperlukan? Di Malaysia. kelawar dan mamalia-mamalia kecil yang lain. Ruangan-ruangan sejarah semula jadi di muzium juga boleh dikunjungi untuk menganalisis kulit-kulit bagi mengesahkan jenis spesies jika ada keraguan. tupai Kinabalu Callosciurus baluensis (yang endemik di Sabah dan Sarawak) berbeza dengan tupai Prevost Callosciurus prevostii (spesies lazim di kebanyakan tempat di Asia Tenggara). Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar (Sabah). Rujuklah kepada Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 (Semenanjung Malaysia). 1996). lokasi bau. Sesetengah spesies sukar untuk dibezakan di lapangan. dan oleh itu mestilah dikenal pasti dengan teliti (misalnya.

cadangan generik bagi “pembalakan dampak rendah” dan/atau bagi “pemulihan jika perlu” telah dikemukakan (WWF-Malaysia.Sebagai contoh.org). Malaysia juga sedang menyediakan Senarai Merah Spesies Terancam dan senarai ini boleh didapati kelak. Walau bagaimanapun. 4) Apakah kedudukan global dan negara bagi spesies-spesies ini? Jika anda dapat mengenal pasti sesuatu haiwan dengan menggunakan buku-buku panduan lapangan. Oleh itu. . kiraan sarang dari helikopter dan kajian darat telah digunakan untuk mengenal pasti habitat penting orang utan di Ulu Segama (lihat Rajah 1). Sumber: WWF-Malaysia (2007). Kawasan HCV yang khusus untuk orang utan di dalam kawasan Ulu Segama – Malua (USM) pada asalnya didefinisikan dengan menandakan zon-zon yang berkenaan jika lebih daripada empat sarang orang utan di dalam setiap kilometer direkodkan melalui transek udara atau darat. Rajah 1. Habitat Penting Orang Utan (> 5 sarang setiap km) di Ulu Segama. 2007b). rujuklah kepada kedudukan pemuliharaan antarabangsa bagi haiwan itu di laman web seperti Senarai Merah Spesies Terancam IUCN (www. bengkel yang telah diadakan pada 21 Jun 2007 menyimpulkan bahawa seluruh kawasan UPH di USM itu penting bagi orang utan kerana kawasan yang menampung bilangan yang tinggi mungkin berubah selepas beberapa lama dan tidak dapat dipetakan secara objektif.iucnredlist.

Sungguhpun begitu. Keluasan habitat haiwan hutan tropika yang tertentu diplotkan sebagai fungsi berat badan (diadaptasikan daripada Marcot dll. . Rajah 2. Umumnya. haiwan yang lebih besar secara amnya memerlukan kawasan hutan yang lebih luas untuk merayau-rayau (lihat Rajah 2 di bawah ini). Kawasan yang diperlukan oleh 50 ekor tikus pembiakbakaan sangat berbeza dengan kawasan untuk 50 ekor harimau pembiakbakaan. anda kemudiannya boleh menindih rancangan pembalakan ke atas lapisan dasar hidupan liar dan menentukan sama ada terdapat kawasan-kawasan yang akan menimbulkan konflik. dengan menganggap bahawa kawasan tersebut berada di dalam kawasan hutan terurus/sudah dikerjakan yang lebih besar (sekurang-kurangnya satu kompartment pembalakan). Sebagai panduan. seperti operasi pembalakan atau jalan raya yang dibina terlalu dekat atau yang mungkin akan memusnahkan tapak-tapak penting hidupan liar (seperti rancangan mewujudkan kawasan himpunan balak di tapak pembiakbakaan). Bergantung pada skala UPH yang berkenaan. Dengan menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS). sekurangkurangnya 50 haiwan pembiakbakaan diperlukan untuk mendapat populasi yang berdaya hidup. 1992. 2001). Saiz-saiz plot yang berikut merujuk kepada kawasan minimum hutan dara yang perlu dikekalkan sebagai refugia. anda akan mempunyai data kuantitatif yang boleh digunakan untuk menganggarkan saiz populasi spesies itu di UPH anda. penekanan harus diberikan terhadap usaha mengekalkan pokok ara (Ficus spp. telah dikenal pasti bahawa sempadan populasi selalunya tidak sama dengan sempadan UPH (jika UPH mengandungi lebih daripada satu populasi beberapa spesies dan hanya sebahagian daripada populasi sesetengah spesies). bagi mengelakkan pembiakbakaan dalam secara genetik. Sebagai peraturan. 6) Apakah kawasan UPH yang mempengaruhi pengurusan/pemulihan haiwan ini? Pengetahuan tentang ekologi spesies terancam diperlukan untuk menentukan lokasi-lokasi yang tertentu di dalam sesuatu UPH yang sangat penting bagi kemandirian spesies.) di dalam campuran spesies untuk penanaman mengaya. 2001). 14 Sebagai strategi pemuliharaan generik. pemuliharaan spesies mamalia yang terancam (seperti orang utan) boleh dibantu dengan memelihara spesies pokok yang tertentu yang dianggap sebagai “spesis utama” (seperti pokok ara 14 ). Bennett & Gumal.5) Apakah peluang daya hidup jangka panjang populasi tempatan untuk spesies ini? Setelah anda menjalankan kaji selidik berkenaan spesies terancam yang penting di UPH anda.. sekurang-kurangnya 10% daripada seluruh kawasan disarankan sebagai kawasan perlindungan yang ketat (Blockhus dll.

jika pembalakan diteruskan? Pendekatan berwaspada haruslah diambil dalam menentukan batasan perubahan yang boleh diterima bagi spesies terancam. Kawasan hutan yang lebih luas boleh didefinisikan dengan melukis bulatan berjejari 1 km dari tempat berkubang.. Shamsudin dll. Disebabkan kesan pinggiran. tetapi secara jangka pendek. Jika anak sungai atau sungai mengalir dari satu petak hutan ke petak hutan yang lain. • Pulihara pokok-pokok pada tingkat di bawah kanopi di dalam plot yang tidak kurang daripada 2. Jika ada hutan pemuliharaan di pinggir salah satu konsesi/petak hutan. di dalam kawasan hutan yang lebih luas 15 .• Pulihara tumbuhan herba di dalam plot yang tidak kurang daripada 1 ha hutan dara. 2006). • Pulihara haiwan di dalam plot yang tidak kurang daripada 5 ha hutan dara. Saiz populasi yang minimum tidak tetap. 7) Apakah perubahan populasi yang boleh diterima. satu lokasi tidak mencukupi. menetapkan piawaian 2000 ha yang mengandungi 200 pokok sebagai kawasan yang diperlukan. 15 Beberapa kajian telah dijalankan untuk menentukan kawasan minimum yang diperlukan bagi pemuliharaan sumber genetik bagi spesies pokok yang tipikal. • Pulihara pokok-pokok kanopi di dalam petak yang tidak kurang daripada 5 ha hutan dara. Pendekatan berwaspada yang mudah suai haruslah diambil semasa menjalankan pembalakan untuk memastikan bahawa kepupusan setempat tidak berlaku. dan beberapa tapak haruslah diperoleh. di dalam kawasan hutan yang lebih luas.5 ha hutan dara. . (2003) mengesyorkan bahawa kawasan-kawasan penampan pinggir sungai yang tertentu haruslah diperluas lebarnya kepada 500m atau 1000m. di dalam kawasan hutan yang lebih luas. Penurunan kepadatan tempatan yang melebihi 20% sejurus selepas pembalakan dijalankan pada umumnya dianggap sebagai penurunan yang besar bagi spesies mamalia dan spesies burung di Asia tropika (Meijaard dll. Lihat di bawah ini). Bagi spesies yang mempunyai kawasan kediaman yang luas dari segi latitud dan altitud. sepatutnya tidak ada penurunan.. berdasarkan kajian tentang hubungan antara bilangan spesies dengan keluasan kawasan bagi Sarawak. di dalam kawasan hutan yang lebih luas. dan kemudian mencari ciri-ciri semula jadi atau buatan manusia yang dekat dengan jejari ini untuk menentukan sempadan zon perlindungan hidupan liar (Kaedah yang sama boleh dicadangkan untuk jenut garam. zon hulu haruslah serasi dengan zon hilir kerana pembalakan di hulu sungai akan mengurangkan keberkesanan zon pemuliharaan di hilir sungai itu. hutan pemuliharaan tersebut sebaik-baiknya bersempadan dengan hutan pemuliharaan di dalam konsesi/petak bersebelahannya. seperti manik-manik di sepanjang rantai). namun 50 pokok pada jangka pendeknya dan 500 pokok pada jangka panjangnya pernah disebut (Palmberg 1987). yang mengambil kira kepelbagaian ekologinya (Yamada 1997: 308). di dalam kawasan hutan yang lebih luas. penurunan populasi tempatan mungkin boleh diterima untuk sesetengah spesies. Koridor-koridor hutan yang belum dibalak haruslah dibiarkan di antara plot-plot yang dikerjakan (misalnya. Secara jangka panjang. Ashton (1976).5 ha hutan dara. zon penampan haruslah disediakan di sekitar kawasan pemuliharaan pokok (Yamada 1997: 309). Menyatukan kelompok-kelompok kecil hutan menjadi zon-zon perlindungan yang lebih besar tetapi kurang bilangannya adalah langkah yang pragmatik. Contoh cadangan pemuliharaan spesies pokok bagi Semenanjung Malaysia juga boleh didapati daripada FRIM. • Pulihara tempat berkubang di dalam plot yang tidak kurang daripada 2.

Kotak 1. yang akan diukur? Kehadirannya sahaja atau sesuatu nilai kuantitatif atau kualitatif? Ataupun bilangan relatifnya. dipengaruhi belanjawan) yang sedang dirancang untuk UPH ini? Adakah kawasan-kawasan yang dikaji itu cukup besar? Sudahkah kita mendapat sampel yang cukup banyak? Spesies yang lebih sukar ditemui biasanya tidak mudah dikesan. . sila hubungi WCS Malaysia. DI MANA dan BAGAIMANA adalah soalan-soalan yang perlu dijawab sebelum kita meneruskan pemantauan hidupan liar. Pendekatan yang strategik akan menentukan aspek hidupan liar yang penting dalam konteks yang lebih luas bagi pengurusan UPH.Kotak 1 mengenal pasti soalan-soalan penting yang harus dipertimbangkan ketika menyusun program pengurusan HCV1. atau meletakkan penekanan yang lebih besar pada spesies langka? akan anda letakkan titik-titik pengambilan sampel? Ditempatkan secara rawak ataupun di kawasan-kawasan yang ditemui haiwan-haiwan ini? Bagaimana dengan pengambilan sampel mengikut masa? Titik-titik pengambilan sampel yang berbeza dari segi tempat dan masa akan memberikan jawapan yang berbeza. Soalan-soalan Penting Dalam Memantau Hidupan Liar Di UPH Secara umumnya. akan anda mengukurnya? Haiwan yang berlainan boleh dikesan dengan kaedah yang berlainan dan ini mungkin dipengaruhi tempat anda mengambil sampel. Malaysia Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. APA. MENGAPA adakan program pemantauan? Apakah objektifnya? Adakah itu objektif saintifik ataupun objektif pengurusan? Untuk mengenal pasti hidupan liar yang langka. Wildlife Conservation Society (WCS). dan terlindung di dalam UPH anda? Bagaimana dengan spesies endemik. APA DI MANA BAGAIMANA Sumbangan daripada: Melvin Gumal dan Jason Hon. spesies asas. spesies penunjuk? Pengurusan yang bertanggungjawab akan mempertimbangkan semua aspek ini. Berapa banyakkah usaha kajian (dalam sesetengah keadaan. Ini bergantung pada pemboleh ubah yang ingin kita pantau. terancam. MENGAPA.

habitat antara perbani Hutan paya air tawar. hutan montane Hutan bakau. 8. terumbu karang. hutan montane Hutan tanah pamah. hutan sekunder Hutan tanah pamah. 22. hutan bukit. habitat antara perbani. habitat antara perbani. hutan bukit. Terengganu. 21. habitat antara perbani. hutan submontane. hutan submontane Hutan bakau. habitat antara perbani Hutan paya gambut. hutan paya air tawar. Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah . hutan bukit. hutan sekunder Hutan tanah pamah. hutan paya air tawar. hutan paya air tawar. hutan bukit. laut lepas. hutan pantai. 14. habitat antara perbani. 13. 5. hutan tanah pamah. hutan montane Hutan tanah pamah. hutan bukit Hutan bakau. hutan montane Hutan tanah pamah. 3. Banjaran Crocker Gunung Kinabalu Banjaran Trus Madi Dataran Banjir Kinabatangan Kawasan Pemuliharaan Lembah Danum Kawasan Pemuliharaan Legeh Maliau Taman Bukit Tawau Rizab Hidupan Liar Tabin Semenanjung Klias 24. hutan montane. hutan paya gambut. 27. hutan submontane. hutan montane Hutan bakau. hutan sekunder Hutan bakau. hutan submontane. 28. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. hutan bukit Hutan tanah pamah. tasik dataran banjir. Banjaran Nakawan Ulu Muda Teluk Air Tawar-Pantai Kuala Muda Banjaran Bintang Pantai Matang Hutan Simpan Pondok Tanjung Belum-Temengor Banjaran Klendang Banjaran Titiwangsa Tengah Taman Warisan Selangor Pantai Utara-Tengah Selangor Tanjung Tuan Endau-Rompin Hutan Panti Pantai Barat Daya Johor Rizab Hidupan Liar Krau Taman Negara Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Perak Perak Perak Perak Perak/ Pahang Selangor Selangor Melaka Johor. hutan submontane. hutan rawa tropika 18. 9. hutan bukit. hutan bukit. No. hutan submontane. tanah ladang Hutan tanah pamah. hutan submontane. hutan submontane Hutan tanah pamah. padang rumput Hutan bukit. Pahang Johor Johor Pahang Pahang. hutan submontane. hutan bukit. hutan tanah pamah Pulau luar pesisir. 19. hutan tanah pamah. 6. hutan paya air tawar. 2. 11. 17. 12. hutan bukit. hutan bukit Hutan bakau. hutan paya gambut.Lampiran 4. 10. habitat antara perbani. 16. hutan submontane. hutan tanah pamah. hutan sekunder Hutan bakau. hutan montane Hutan bukit. hutan submontane Hutan tanah pamah. hutan montane Hutan bukit. hutan bukit. Hutan Paya Gambut Tenggara Pahang Pulau Layang-Layang 20. 26. hutan submontane. Tempat Negeri Jenis Habitat 1. hutan bukit. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. 25. hutan submontane. kars/gua Hutan tanah pamah. hutan submontane Hutan tanah pamah. hutan bukit. Kelantan Pahang Putrajaya Federal Territory Sabah Sabah Sabah Sabah Hutan tanah pamah. hutan montane Hutan paya gambut. hutan bukit. 15. 23. hutan tanah pamah. Senarai Kawasan Penting Burung (KPB) bagi Malaysia. hutan submontane. 4. 7. hutan bukit. hutan bukit.

55. hutan submontane. hutan bakau. petanaman rumput laut. 48. hutan rawa tropika Hutan paya air tawar. hutan rawa tropika. 51. 31. 52. hutan submontane. 40. Taman Negara Niah Taman Negara Bukit Lampir Taman Negara Loagan Bunut Kawasan Lindungan Mulu-Buda Tanah Tinggi Kelabit Teluk Brunei Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak 54. hutan bukit. 34. hutan rawa tropika Hutan paya air tawar. padang rumput Hutan bukit. 49. 53. tanah ladang Hutan tanah pamah. 46. hutan submontane. hutan submontane. hutan submontane. hutan pantai Pulau luar pesisir. 44. laut lepas. hutan paya gambut. maklumat dan peta. hutan pantai Pulau luar pesisir. habitat antara perbani. 42. hutan submontane Hutan bukit. Batu Kapur Bau Banjaran Bungo Gunung Penrissen Pantai Sadong-Saribas Pulau Bruit Taman Mergastua Lanjak-Entimau Pergunungan Hose-Laga Hulu air Baleh Danum-Linau Penara Usun Apau Banjaran Dulit Taman Negara Similajau Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak Sarawak 50. Gunung Pueh Taman Negara TalangSatang Teluk Bako-Buntal Sarawak Sarawak Sarawak 38. hutan montane. hutan rawa tropika Hutan bukit. sila rujuk kepada Buku Panduan ini yang boleh didapati daripada Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM). terumbu karang. hutan paya gambut. hutan paya gambut. 36.29. hutan bukit. hutan pantai. hutan bukit. 47. hutan paya air tawar. . 43. hutan montane Terumbu karang. laut lepas. hutan tanah pamah. laut lepas. hutan submontane. hutan submontane. hutan rawa tropika Hutan paya bakau. hutan rawa tropika Hutan bukit. hutan tanah pamah. hutan rawa tropika Hutan tanah pamah. 45. laut lepas. hutan bakau. hutan montane Pulau luar pesisir. hutan rawa tropika Kars/gua Hutan bukit. hutan montane Hutan bukit. 32. hutan pantai. kars/gua Hutan bakau. Sarawak Sarawak Sumber: “Buku Panduan Kawasan Penting Burung Di Malaysia” (2005) Untuk mendapatkan butir-butir selanjutnya. hutan tanah pamah. 39. habitat antara perbani. hutan tanah pamah. kars/gua Hutan bukit. petanaman rumput laut. hutan bukit. kars/gua. hutan sekunder. Kabili-Sepilok Rizab Hidupan Liar Kulamba Kepulauan Sipadan Kepulauan Mantanani Dataran Tempasuk Sabah Sabah Sabah Sabah Sabah Hutan bakau. hutan submontane. hutan submontane. kars/gua Hutan bukit. hutan tanah pamah. 37. hutan bakau. laut lepas. hutan bukit. hutan submontane. hutan paya gambut. hutan pantai. hutan paya air tawar. hutan montane Hutan bakau. terumbu karang. laut lepas. 41. hutan tanah pamah. hutan pantai Hutan bakau. hutan tanah pamah. 30. tasik dataran banjir. hutan bukit. hutan submontane Hutan bakau. habitat antara perbani Kawasan Lindungan Sarawak Tanjung Datu-Samunsam 35. hutan rawa tropika Hutan bukit. hutan bukit Hutan paya air tawar. hutan submontane. tanah ladang Terumbu karang. hutan antara perbani. hutan bukit. 33. hutan pantai. hutan tanah pamah Pulau luar pesisir. hutan montane.

% Bil. % Bil.Lampiran 5. % Bil. UNGULAT (termasuklah gajah) % Petunjuk: P D P/D A P/B TB P/B/TB TP Tgh TT TP/Tgh/TT Byk S L = = = = = = = = = = = = = = Pokok Darat Pokok dan Darat Air Hutan Primer dan Belukar Tanah Bertaman Hutan Primer dan Sekunder. RODENSIA (Tikus & mencit) RODENSIA (Landak) KARNIVOR % Bil. % Bil. 1 11 9 69 22 88 5 19 0 0 5 18 0 0 PRIMAT % RODENSIA (Tupai) Bil. 1968) TABIAT HIDUP P INSEKTIVOR DERMOPTERA FOLIDOT HABITAT LAZIM A 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 KETINGGIAN T 3 33 2 15 12 48 14 55 2 67 6 75 6 54 BILANGAN S 4 45 3 23 11 44 7 27 1 33 8 29 5 45 D 6 67 0 0 3 12 21 81 3 100 15 54 11 100 P/D 1 11 4 31 0 0 0 0 0 0 4 14 0 0 P 4 45 5 38 18 72 11 42 2 67 10 54 6 54 P/B 2 22 4 31 3 12 6 23 0 0 1 36 3 27 TB P/B/TB 2 22 0 0 0 0 9 25 0 0 2 3 0 0 1 11 4 31 4 16 0 0 1 33 21 7 2 19 TP Tgh 2 22 7 55 10 40 4 15 1 33 0 21 3 27 TT TT 3 33 2 15 3 12 4 15 0 0 1 0 0 0 TP/ Byk Tgh/TT 1 12 2 15 0 0 4 15 0 0 3 4 2 19 2 22 7 54 7 28 10 38 1 34 3 10 2 19 L 3 33 3 23 7 28 9 35 1 33 17 61 4 36 Bil. dan Tanah Bertanam Tanah pamah Pertengahan Tanah Tinggi Semua altitud Banyak Sederhana banyak Langka . Keutamaan habitat mamalia Malaysia mengikut kumpulan mamalia yang berkait (diadaptasikan daripada Stevens.

Penilaian ekosistem bagi 27 jenis ekologi model di Semenanjung Malaysia telah dijalankan oleh PERHILITAN (2004) 16 . 1999) menetapkan ambang sebanyak 10% daripada setiap ekosistem untuk dilindungi. Legend thematic ecology types lowland forest lowland quartz lowland sandstone lowland limestone forest lowland ultrabasic forest riverine peat swamps alluvial lowland forest mangrove BRIS forest hill dipterocarp hill quartz forest hill sandstones hill limestone forest hill ultrbasic forest upper dipterocarp upper dipt quartz upper dipt sandstones upper dipt limestone oak-laurel oak-laurel quartz oak-laurel sandstone montone forest montone quartz montone sandstone Rajah 1. 2004). ‘Risk’ – risiko ancaman luar terhadap setiap jenis ekologi yang dilitupi kawasan lindungan dari segi bilangan kawasan lindungan yang sedia ada yang mengandungi setiap jenis ekologi (‘Low’ jika n > 4). Penilaian Ekosistem PERHILITAN bagi Semenanjung Malaysia. . dan juga “Peta Sabah: Pembentukan Hutan Semula Jadi” (1:1. lajur ‘Status’ telah ditambah.8% Risk Low Low Low Low Low Low Low High High High High Status HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 Upper dipterocarp limestone HCV3 Perhatian: ‘%PA’ – peratusan kawasan asal setiap jenis ekologi yang berada di dalam kawasan lindungan pada tahun 2004 (jenis ini terancam jika %PA < 10%). yang dihasilkan oleh Pusat Biodiversiti Sarawak. Keluasan Kawasan Jenis-jenis Ekologi Tematik Yang Asal Dan Yang Semasa (sekitar tahun 1992) Di Semenanjung Malaysia (PERHILITAN.300. Tahap Perlindungan Setiap Jenis Ekologi Di Semenanjung Malaysia.000) yang disusun oleh Pusat Penyelidikan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah. Penilaian yang serupa bagi ekosistem di Sabah dan di Sarawak bolehlah dijalankan pada masa akan datang. Titik permulaannya merangkumi peta ekologi yang belum diterbitkan. Rancangan Induk Kawasan Lindungan Di Semenanjung Malaysia (Tidak bernama.Lampiran 6. Oleh itu. Penilaian ini mengkaji keluasan kawasan asal bagi jenis-jenis yang masih ada pada tahun 1992 (Rajah 1) dan juga menilai risiko terhadap jenis-jenis tersebut berdasarkan bilangan kawasan lindungan yang mengandungi setiap jenis itu (Jadual 1). n/a = tidak berkaitan Low = rendah High = tinggi Sumber: PERHILITAN (2004). ambang ini boleh digunakan bersama-sama dengan penilaian PERHILITAN untuk merumuskan tafsiran yang lebih tepat bagi HCV3 di Semenanjung Malaysia: “Ekosistem Terancam” haruslah dianggap sebagai semua jenis hutan yang mempunyai kurang daripada 10% daripada kawasan asalnya di dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindungan DAN tidak dinilai sebagai “berisiko kecil menghadapi ancaman dari luar” (iaitu tidak dinilai langsung ataupun telah dinilai sebagai “berisiko besar menghadapi ancaman dari luar” kerana mempunyai kurang daripada empat replika di kawasan terlindung sepenuhnya): Jadual 1. Ecological Marine alluvial Lowland dry ultrabasic Hill dipterocarp ultrabasic Montane quartz Montane sandstone BRIS forest Peat swamp Mangrove Riverine Lowland dry limestone Burmese lowland forest Coastal forest Hill dipterocarp quartz Lowland dry sandstone Lowland dry neutral Lowland dry quartz 16 %PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 5% 5% 7% Risk n/a n/a n/a High High High Low High Low Low High Low High Low Low High Status HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 HCV3 Ecological Oak-laurel neutral Montane neutral Oak-laurel sandstone Hill dipterocarp sandstone Upper dipterocarp neutral Hill dipterocarp neutral Upper dipterocarp sandstone Upper dipterocarp quartz Hill dipterocarp limestone Oak-laurel quartz %PA 9% 10% 11% 13% 15% 19% 28% 38% 49% 95% 99.

000) (Tidak bernama.Lampiran 7. Rajah 1. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sabah.300. 2005: 27) Hutan Pantai Hutan Bakau Hutan Paya Gambut Tanah Pamah Hutan Paya Gambut Tanah Tinggi Hutan Paya Gambut Montane Rendah Hutan Paya Air Tawar Bermusim Tanah Pamah Hutan Paya Air Tawar Tanah Pamah Hutan Paya Air Tawar Tanah Tinggi Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Pamah Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Tinggi Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Pamah & Tumbuhan Batu Kapur Hutan Dipterokarpa Bercampur Tanah Tinggi & Tumbuhan Batu Kapur Hutan Dipterokarpa & Kerangas Bercampur Tanah Pamah Hutan Dipterokarpa & Kerangas Bercampur Tanah Tinggi Hutan Kerangas Tanah Pamah Hutan Kerangas Tanah Tinggi Hutan Kerangas Montane Rendah Hutan Kerapah Tanah Tinggi Hutan Ultramafik Tanah Pamah Hutan Ultramafik Tanah Tinggi Hutan Ultramafik Montane Rendah Hutan Ultramafik Montane Tinggi Hutan Montane Rendah Hutan Montane Tinggi Tumbuhan Subalpin . “Peta Sabah: Pembentukan Hutan Semula Jadi” (skala asal ialah 1:1.

kars berkelas. hutan paya gambut – merah jambu. zon-zon pinggir sungai (zon pinggir hilir sungai. zon-zon lain (endapan bukit beralun. Zon-zon ekologi di Sarawak Sumber: FAO (Tidak bernama. . gunung-ganang yang sangat tinggi dan curam – hutan alpin.Lampiran 8. Taburan jenis hutan utama di Sarawak: Hutan bakau – ungu. endapan gunung-ganang curam) – pelbagai kelas hutan pedalaman kering. 2004) Perhatian: Zon-zon ekologi berkait dengan tumbuhan semula jadi: dataran organik (dataran organik tepi pantai. hutan dipterokarpa bercampur – hijau. dataran tanah liat salina – bakau dan kukup lumpur. dataran organik pedalaman) – hutan paya gambut. hutan sekunder – kuning. gunung-ganang bukut igneus. zon pinggir hulu sungai) – hutan pinggir sungai. tanah rawang. tanah di luar Sarawak – kelabu. gunung-ganang. Coastal organic plains Inland organic plains Saline clay plains Lower river zone Upper riverine zone Undulating hilly sedimentary Igneous hilly mountainous Mountainous Dissectedarst Steep mountainous sedimentary Steep very high mountainous Freshwater Rajah 1. Pengelasan jenis hutan dan penilaian hutan di Sarawak. Rajah 2.

Tentang jantina. Kumpulan/asalusul etnik Sumber mata pencarian yang utama 18 Ciri-ciri penting Anggaran yang lain (misalnya. LANGKAH 2: Kenal pasti cara setiap subkumpulan memenuhi keperluan asasnya Bagi setiap subkumpulan. program pembangunan syarikat perhutanan atau pihak-pihak ketiga yang lain. bilangan sejarah. setiap satunya dengan asal-usul etnik. Maklumat ini boleh diperoleh dengan menjalankan penilaian pantas untuk mengenal pasti pemberi-pemberi maklumat yang penting supaya kita tidak bergantung pada kumpulan yang berat sebelah. jadual ini lebih cekap digunakan dengan kumpulan-kumpulan kecil penduduk desa yang berkumpul untuk menghadiri perundingan berkumpulan. Empat langkah yang berikut ini boleh digunakan sebagai sebahagian daripada pendekatan partisipatif yang dimudahkan untuk mengenal pasti HCV5 dan HCV6 bagi sesuatu komuniti. seperti tanaman ubatan. Namun begitu. fasilitatornya haruslah wanita. atau bantuan oleh kerajaan. pasar. termasuklah sumber hutan dan sumber-sumber alternatif seperti pertanian. kerana mereka biasanya mempunyai bahagian yang berbeza dalam penggunaan sumber. laut.Lampiran 9. Jadual 2 dicadangkan sebagai panduan menjalankan temu ramah perseorangan atau berkumpulan.org Jadual ini disediakan sebagai panduan umum sahaja: kumpulan-kumpulan tempatan atau penyelidik perlulah mengubahsuaikan pendekatan ini jika perlu. Sebaik-baiknya. 17 18 Diadaptasi daripada “Mengenal Pasti. Dari segi masa. Wanita mungkin lebih terlibat dengan pengutipan hasil hutan yang tertentu. . Sekitar satu jam sudah cukup untuk mengisi jadual dengan sekumpulan kecil peserta (5 hingga 15).hcvnetwork. perbincangan berkumpulan yang berasingan dengan wanita sahaja bolehlah diatur. perbincangan kumpulan jantina bercampur selalunya didominasi oleh lelaki. Jadual ini boleh digunakan dalam temu ramah perseorangan. penting untuk mendapatkan penyertaan kaum wanita. Di Malaysia. fasih bertutur bahasa daerah dan diterima oleh komuniti tempatan. Jadual 1 – Mengenal pasti subkumpulan di dalam satu komuniti desa Bil. pola mata pencarian. dan sebagainya) % daripada bilangan penduduk desa Setiap kumpulan yang tergolong dengan kumpulan asli dan/atau yang mewakili sekurang-kurangnya 15% daripada penduduk desa haruslah dianggap sebagai subkumpulan yang penting dan haruslah ditemu ramah secara berasingan. misalnya NGO. Tujuan jadual ini adalah mengenal pasti cara setiap keperluan asas subkumpulan tersebut dipenuhi oleh pelbagai jenis sumber. usia dan jantina yang berbeza. dan oleh itu mungkin mempunyai perspektif yang berbeza tentang betapa pentingnya tanaman tersebut. LANGKAH 1: Kenal pasti subkumpulan di setiap desa berdasarkan pola mata pencarian mereka Desa mungkin terdiri daripada beberapa subkumpulan. Saiz yang paling sesuai ialah antara 5 hingga 15 orang. sama ada melalui temu ramah perseorangan ataupun melalui temu ramah berkumpulan yang telah diatur dengan teliti untuk memastikan bahawa hanya satu subkumpulan sahaja yang diwakili. Untuk mendapatkan perwakilan sudut pandangan yang sewajarnya daripada kaum wanita. melaksanakan temu ramah tersebut boleh memakan masa yang lama. Panduan mengenal pasti kawasan-kawasan hutan yang penting dalam memenuhi keperluan asas komuniti tempatan (HCV5) dan/atau yang sangat penting bagi identiti budaya tradisional komuniti tempatan (HCV6) 17 . fasilitator perlu membahagikan setiap desa kepada subkumpulan menurut Jadual 1. lokasi keluarga kediaman. Dalam keadaan sedemikian. Sebelum kita mula mengenal pasti betapa pentingnya nilai-nilai hutan. Mengurus Dan Memantau Hutan Yang Tinggi Nilai Pemuliharaannya Di Indonesia: Kit Panduan Untuk Pengurus Hutan Dan Pihak-pihak Lain Yang Berkepentingan” (2003). fasilitator hendaklah berpengalaman melakukan Penilaian Desa Partisipatif (PDP). Boleh didapati dari www.

dan kepentingan setiap sumber itu. sago) Protein haiwan (daging. laut) Penjelasan Lain • 4 . iaitu antara 0 hingga 4 seperti yang dijelaskan di bawah ini. dan sebagainya. dan menyenaraikan sumbernya. “rotan”.Tidak ada = 0% . Bagi setiap sumber (misalnya: pertanian pindah). Kepentingan setiap sumber bagi setiap keperluan ditentukan dengan menggunakan tahap yang berikut ini: (bukan di atas tanah hutan) Subkumpulan (berdasarkan jadual 1): Pertanian Lain Dibeli Bantuan (misalnya.Jadual 2 – Memenuhi Keperluan Asas Desa: Sumber Keperluan HUTAN UPH Makanan: Karbohidrat (nasi. “beras”. tuliskan “4 (semua)” di dalam lajur “hutan”. fasilitator kemudiannya menyatakan tarafnya. kraf tangan.Penting = kira-kira 15% hingga 50% • 1 . fasilitator akan mula menanya komuniti itu apa makanan ruji mereka. Sebagai contoh. Fasilitator kemudiannya menjelaskan tujuan rundingan tersebut dan seterusnya menyoal penduduk desa itu tentang tempat mereka mendapatkan setiap sumber utama di dalam jadual di bawah ini. sayursayuran Bahan-bahan: perumahan bot perabot. iaitu sumber utama karbohidrat seperti beras. “perigi”.Sangat Penting = lebih daripada 50% keperluan yang tertentu dipenuhi oleh satu sumber sahaja • 2 . misalnya “ikan sungai”. fasilitator kemudiannya menanya penduduk desa sama ada mereka mendapat semua beras dari sumber ini (taraf: 4). sebahagian besar keperluan mereka (2). atau tiada langsung (0).Asas = 100% keperluan yang tertentu dipenuhi oleh satu sumber sahaja (misalnya. baris “air”) • 3 . Di dalam setiap sel.Tidak penting = kurang daripada 15% • 0 . diikuti sumber-sumber lain. alat Bahan api: Ubatan: Air: untuk keperluan minuman dan keperluan harian Pendapatan tunai: Keperluan kebudayaan/ kerohanian/ keagamaan: Lain: Jadual 2 boleh disalin pada kertas besar dan dipaparkan di tempat rundingan diadakan. Penduduk desa biasanya akan menyenaraikan sumber yang paling penting dahulu. ikan) Buah-buahan. hanya sebahagian kecil keperluan mereka sahaja (taraf: 1). jika semua air yang digunakan oleh komuniti tersebut datangnya dari sungai di hutan itu. kelengkapan rumah. kebanyakan daripada keperluan mereka daripadanya (taraf: 3). Fasilitator kemudiannya bertanya tempat mereka mendapatkannya.

pastikanlah bahawa ini benar sepanjang tahun dan sepanjang masa. dan ini memadailah sebagai penunjuk. semua sel di dalam lajur “hutan” haruslah diisi untuk memastikan bahawa kepentingan hutan dinilai dengan teliti. maka mungkin perlu dijelaskan peratusan sumber yang mereka peroleh dari UPH tersebut dan dari hutan lain. maka kepentingan sumber itu hendaklah ditukarkan kepada 2 (penting) dan jika tidak ada penggantian dalam tempoh itu. Bergantung pada keadaan. sebagai pengganti. yang berikut ini boleh digunakan oleh para petani untuk mengukur secara kualitatif berapa pentingnya sesuatu sumber untuk memenuhi sesuatu keperluan yang tertentu. Tahap 0 hingga 4 tadi boleh ditentukan semasa perbincangan perseorangan atau kumpulan. yang akan memastikan kesediaan alternatifnya dan sama ada alternatif itu boleh didapati oleh anggota komuniti tersebut. . Jika ada sumber lain. maka rundingan perlulah dijalankan secara lebih terperinci dengan mengisi Jadual 3 di bawah ini. Sebagai contoh soalan-soalan yang berikut boleh ditanya: “Adakah Encik mendapatkan semua buah-buahan dari hutan atau ada sumber-sumber lain?” jika jawapannya “semua”. Sebaliknya. tapi setidak-tidaknya semua sel yang mempunyai nilai yang melebihi 2 haruslah diisi. dan bukan dengan cara yang penting?” Jika jawapannya “besar. Dalam perbualan biasa. iaitu apabila sukar ditentukan sama ada sesuatu sumber itu asas ataupun tidak. Namun begitu. Perkara ini benar lebih-lebih lagi apabila manusia melabur dalam sumber-sumber alternatif. Kriteria ini penting terutamanya dalam keadaan yang samar-samar. atau tidak penting” maka tahapnya ialah 1. maka peratusan itu bolehlah digunakan untuk mengelaskan kepentingan setiap sumber ke dalam kategori 0 hingga 4 tadi.Tidak semua sel harus diisi. Jika jawapannya “lebih banyak dari kebun” maka soalan seterusnya bolehlah ditanya: “Adakah Encik mendapatkan sebahagian besar buah-buahan dari hutan ataupun hanya sedikit sahaja. Demikian juga. haruslah diingati bahawa komuniti selalunya tidaklah biasa menyimpan rekod-rekod berangka bagi keperluan dan penggunaan sumber mereka. Jika mereka bersedia memberikannya. contohnya jika mereka sedang mengusahakan ladang tanaman kontan yang dapat mengurangkan pergantungan mereka pada hasil hutan untuk memenuhi keperluan kewangan. yang akan memerlukan pengutipan data yang jauh lebih intensif. ini mungkin mengecualikan sumber itu sebagai asas. maka segala yang mereka peroleh dari hutan itu besar kemungkinannya datang dari UPH tersebut (kecuali mereka mengikuti pola hijrah atau pola memburu/mencari makan yang melampaui sempadan UPH tersebut). misalnya dengan bertanya. atau semasa kegagalan hasil tanaman. Jika jawapannya “sedikit sahaja. Perubahan mestilah dipertimbangkan. Jika komuniti yang berkenaan itu bertempat berhampiran sempadan UPH atau sering bergerak melepasi sempadannya. sebagai contohnya kebun. eloklah sekiranya pengenalpastian sumber asas didasarkan pada tanggapan kualitatif anggota komuniti itu. LANGKAH 3: Kenal pasti fungsi-fungsi hutan yang asas Untuk setiap keperluan yang diberi tahap antara 2 hingga 4 bagi hutan sebagai sumber (penting. maka peratusan yang diberikan semasa temu ramah boleh mengelirukan. Sesetengah jenis sumber mungkin menjadi sangat penting hanya pada waktu-waktu yang tertentu sahaja dalam setahun. maka sumber ini menepati syarat-syarat bagi HCV5. agak penting” maka tahapnya ialah 2. ubi yang dikutip dari hutan mungkin menggantikan beras semasa kekurangan bekalan antara dua musim. lajur “hutan” boleh dibahagikan kepada dua ataupun tidak. Pola mata pencarian komuniti sentiasa berubah. jarangjarang sekali. maka tahapnya ialah 3. “Adakah waktu-waktu yang tertentu apabila sumber ini menjadi lebih penting?” Jika jawapannya ya. jarang-jarang sekali. sangat penting atau asas). maka tahapnya ialah 4 bagi hutan di dalam baris “buah-buahan”. Tidak perlulah anda cuba mendapatkan angka ini. Penting untuk dimaklumkan bahawa kita tidak perlulah meminta peratusannya daripada komuniti. Jika komuniti menentukan secara kualitatif bahawa mereka mendapatkan “sedikit sahaja” sumber yang tertentu dari hutan. maka soalannya boleh ditanya seperti ini: “Adakah Encik mendapatkan lebih banyak buah-buahan dari hutan ataupun dari kebun?” jika jawapannya “lebih banyak dari hutan”. Sebagai contoh. Jika kumpulan yang ditemu ramah itu tinggal di tengah-tengah Unit Pengurusan Hutan yang sedang dinilai. Jika sesuatu sumber hutan yang tertentu itu kurang digunakan dan sering digantikan oleh alternatif.

yang mempengaruhi seluruh komuniti boleh mengecualikan hutan sebagai asas. Sumber (berdasarkan Jadual 2) Subkumpulan: (berdasarkan Jadual 1) … Taraf kepentingan hutan dalam memenuhi keperluan ini (2 hingga 4).). pergi ke (3. maka arah aliran menurun yang jelas pada penggunaan hutan. Jawapannya akan memberikan petunjuk sama ada komuniti tersebut boleh mendapatkan pengganti bagi sumber hutan ataupun tidak.) Jika keperluan ini tidak dapat dipenuhi dari sumber hutannya itu. dan sebagainya) Adakah mereka secara giatnya cuba melindungi sumber yang ada? Adakah semua anggota komuniti bimbang tentang arah aliran ini atau hanya sebahagian minoritinya? Jika penggantinya boleh didapati secara percuma (contohnya.Soalan-soalan di dalam jadual di bawah ini akan membantu anda menentukan sama ada sesuatu sumber itu asas ataupun tidak. maka keperluan ini tidaklah asas. tenaga kerja dan tanah diperlukan untuk memulakan kegiatan pertanian yang baru?) (4. sumber ini adalah HCV5. pergi ke (2. pergi ke (4. atau adakah mereka mempunyai cukup banyak tenaga kerja dan tanah untuk memulakan pengeluaran pertanian yang baru sebagai pengganti?) (5. khususnya jika komunitinya secara giatnya sedang melabur dalam sumber alternatif yang baru seperti pertanian. Jika ada keraguan. . Jika komuniti secara giatnya melindungi sumber hutan.) Jika jawapannya tidak bagi salah satu soalan ini: sumber ini mungkin HCV5. penternakan. wang diperlukan untuk membeli dan mengangkut penggantinya.) Adakah kos alternatif ini dalam kemampuan semua orang? (contohnya adakah mereka mempunyai cukup banyak wang untuk membelinya. adakah anggota komuniti melabur dalam alternatifnya (contohnya. Jika tidak ada. maka ini HCV5. menghasilkan tanaman kontan. Jadual 3 – Mengenal pasti sumber hutan yang asas Desa: XXX………………. berdasarkan Jadual 2: Senaraikan alternatifnya di sini.) Adakah alternatif ini boleh didapati • sepanjang tahun setiap tahun.) Wujudkah suatu arah aliran pada perubahan kebergantungan anggota komuniti pada sumber ini? Sebagai contoh. Setiap sumber yang tidak boleh didapati penggantinya dengan memuaskan layak sebagai HCV5. adakah alternatif yang boleh didapati? (2. jika ada.) Jika ada keraguan tentang kepentingan sesuatu sumber. ubat percuma dari klinik desa). Jika ada kos yang terlibat. • dalam jumlah yang mencukupi untuk menggantikan sumber hutan • dan di lokasi yang boleh dikunjungi dengan kaedah pengangkutan yang ada (3.) Bolehkah alternatifnya diperoleh secara percuma atau adakah perlu dibayar? (contohnya. Jika hutan yang berkenaan penting dalam memenuhi sekurang-kurangnya satu keperluan asas. pergi ke (5. adakah mereka semakin kurang menggunakan sungai untuk mendapatkan air. Jika tidak ada. Jika ada alternatif.) (1. Jika jawapannya ya untuk semua soalan. maka ini sudah cukup untuk melayakkan hutan itu sebagai HCVF di bawah HCV5. maka hutan tersebut adalah HCV5. atau adakah pengutipan hasil hutan menurun? Jika ada arah aliran perubahan. ini bukanlah HCV5.

LANGKAH 4: Kenal pasti kawasan-kawasan yang sangat penting (HCV6) dari segi kebudayaan tradisional. nilai ekonomi dan nilai kebudayaan yang dikenal pasti di dalam Jadual 2 tadi bolehlah dikaitkan dengan kawasan-kawasan hutan yang mungkin HCV6. ekonomi atau agama Jika komuniti sudah pun menggunakan sesuatu kawasan hutan melebihi dua generasi. ekologi. Sumber (berdasarkan Jadual 2) Subkumpulan: …(berdasarkan Jadual 1) Bilangan generasi yang telah menggunakan sumber ini Taraf kepentingan sumber ini bagi komuniti selama dua generasi yang terakhir (Taraf 2/3/4) Sumber-sumber ekonomi: … Sumber kebudayaan/sumber keagamaan: … Sumber-sumber yang telah digunakan melebihi dua generasi dan secara tekalnya telah diberikan taraf sangat penting (3) atau asas (4) sepanjang masa ini layak sebagai HCV6. Maklumat ini boleh dijadualkan mengikut garis panduan yang diberikan di dalam Jadual 4 di bawah ini. Sebuah set khusus soalan temu ramah diperlukan untuk menentukan sama ada nilai ekonomi (iaitu sumber pendapatan) dan nilai kebudayaan (contohnya agama) ini telah membentuk suatu peranan pusat bagi komuniti sekurang-kurangnya selama dua generasi. . Oleh itu. maka kawasan itu mungkin bernilai dari segi kebudayaan tradisional. Jadual 4 – Mengenal pasti kawasan-kawasan yang sangat penting dari segi kebudayaan tradisional Desa: XXX……………….

. turutan yang di beri hanyalah satu kemungkinan tetapi secara praktikal beberapa langkah mungkin berjalan serentak atau berlaku pada masa berbeza untuk landskap yang berbeza. Takrifkan landskap yang di maksudkan Kenal pasti semua pihak yang berkepentingan dengan meliputi kesemua pihak yang ada kepentingan di dalam lanskap tersebut Jalankan satu perjumpaan atau bengkel bersama kumpulan tersebut Ketiga-tiga langkah ini berlangsung ketika bengkel diadakan walaupun penyusunan garis dasar lazimnya memerlukan satu lagi phasa Adaptasi kesan daripada pembelajaran dari proses ini Jelajahi senario-senario berbeza bagi landskap tersebut Jalankan perbincangan mengenai penunjuk-penunjuk yang berpotensi pada tahap landskap bersama pihak-pihak yang berkepentingan Susunkan satu garis dasar pertama menggunakan set penunjuk yang telah dipersetujui Jalankan penilaian dan perbincangan dengan kerap Nota: Perhatikan bahawa tiada anak panah di antara petak – petak di atas. Cara melaksanakan proses LOAM. Sumber: Aldrich & Sayer (2007).Lampiran 10.

wildlife.jpm.my Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Block B5 & B6 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya Tel 03-8888-33333 Faks 03-8888-3755 www.jmg.gov.nre.forestry.gov.gov.Lampiran 11.com www.my Jabatan Mineral & Geosains Malaysia Tingkat 19-22.gov.water. 20 & 20M.my Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia Jalan Cenderasari 50646 Kuala Lumpur Tel 03-2698-9211 Faks 03-2698-9994 www.jheoa.my www. Jalan Bukit Timbalan 80000 Johor Bahru.my .my Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) KM 10. Bangunan Tabung Haji Jalan Tun Razak 50658 Kuala Lumpur Tel 03-2161-1033 Faks 03-2161-1036 www.my Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Jalan Sultan Salahuddin 50660 Kuala Lumpur Tel 03-2616-4488 Faks 03-2692-5657 www. Pertubuhan – pertubuhan yang berkenaan untuk dihubungi.gov. Agensi Kerajaan Jabatan Pengairan Dan Saliran Jalan Sultan Salahuddin 50626 Kuala Lumpur Tel 03-2697-2828 Faks 03-2698-7973 E-mel pro@water. Blok Barat Wisma Selangor Dredging 142-C Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Tel 03-2161-0577 Faks 03-2162-1470 www. Selangor Tel 03-7967-8000 Faks 03-7955-0964 E-mel email@met.com.gov.met.my Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia Aras 10.my Perbadanan Taman Negara Johor JKR 475.gov. Jalan Cheras 56100 Kuala Lumpur Tel 03-9075-2872 Faks 03-9075-2873 www.my Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar Wisma Sumber Asli 25 Persiaran Perdana Precint 4.johorparks.my Perbadanan Taman Negeri Perak Kompleks Pejabat Kerajaan Negeri Daerah Hulu Perak 33000 Gerik.gov. Perak Tel 05-791-4543 Faks 05-791-2641 Jabatan Meteorologi Malaysia Jalan Sultan Petaling Jaya.gov. 62574 Putrajaya Tel 03-8886-1111 Faks 03-8886-1512 www. Johor Tel 07-223-7471 / 224-2525 Faks 07-223-7472 E-mel jnpc@johorparks.epu.townplan.gov.my www.

net.gov.gov.my/jhl/ Pejabat Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Aras 2 Blok C Wisma Tun Fuad Stephens Beg Berkunci No.sabah. Blok K.jhl@tm.sabahparks.net.Sabah Program Pemuliharaan Biodiversiti & Ekosistem Borneo Fasa II d/a Pejabat Sumber Asli Tingkat 14. Tingkat G Kompleks Sinsuran Peti Surat 10626 Tel 088-211-881/212-719 Faks 088-221-001 / 088-211-585 E-mel sparkshq@tm.gov.gov. 209 88999 Kota Kinabalu E-mel PHEAN@sabah.gov.my/lks/ Jabatan Hidupan Liar Sabah Tingkat 5.my www.my . 132 88740 Kota Kinabalu Tel 088-268-890 Faks 088-264-235 E-mel borneosiff@gmail.my/htan_frc/ Taman Pertanian Sabah WDT 28 89909 Tenom Tel 087-737-952 Faks 087-737-571 E-mel agripark@sabah. Blok B. 68 90009 Sandakan Tel 089-660-811/660-125/660-824 Faks 089-669-170 E-mel htan@sabah.my www.forest.sabah.my www. 2052 88767 Kota Kinabalu Tel 088-280-500 Faks 088-242-770 www.gov.gov.gov.my www.com www.Sabah@sabah.my OR pengarah.my Jabatan Perhutanan Sabah KM 10.sabah.my www.my/jpas/ Muzium Sabah Beg Berkunci No.my www. Wisma Pertanian Sabah Jalan Tasik Luyang Di Jalan Maktab Gaya Beg Berkunci No.net.sabah.org.gov.gov.did.my Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Wisma Budaya.gov.gov.sabah.gov. Menara Tun Mustapha 88502 Kota Kinabalu WDT 235.bbec.htm Taman-taman Sabah Lot 1-3.my Lembaga Kebudayaan Sabah Bangunan Wisma Budaya Jalan Tunku Abdul Rahman Beg Berkunci No.my OR frc@tm.my Pusat Penyelidikan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah Peti Surat 1407 90715 Sandakan Tel 089-531-522/3/4 Faks 089-531-068 E-mel frcsabah@sabah.sabah. 88902 Kota Kinabalu Tel 088-422-120 Faks 088-422-129 E-mel bbec@sabah. 2078 88999 Kota Kinabalu Tel 088-251-290 Faks 088-238-120 E-mel jpas@sabah.my/agripark/home. Wisma MUIS 88100 Kota Kinabalu Tel 088-215-353 Faks 088-222-476 E-mel jhlsabah@tm.net.mzm. Tingkat 1-3 Tunku Abdul Rahman Road Beg Berkunci No. Jalan Labuk Beg Berkunci No.sabah.gov.net.sabah.net.my Tel 088-222-251 Faks 088-246-352 Jabatan Pengairan Dan Saliran Aras 5.my www. 2015 88566 Kota Kinabalu Tel 088-253199 Faks 088-240-230 E-mel Muzium.my www.sabah.

Sarawak Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar Tingkat 18-20.org. 93660 Kuching Tel 082-442-180 Faks 082-441-210 E-mel lth@sarawaknet.gov.org.health.my/forweb/ homepage. Electra House Power Street 93000 Kuching Tel 082-207-107/110 Faks 082-242-197 E-mel muhamayk@sarawaknet.com Pusat Biodiversiti Sarawak KM 20.my Jabatan Perhutanan Sarawak Wisma Sumber Alam Jalan Stadium Petra Jaya. Sarawak Tel 082-610-088 Faks 082-610-099 E-mel info@sarawakforestry.sarawak.my www.srb.sarawak.gov.com www.my www. Kota Sentosa 93250 Kuching.gov.gov.my www.gov.gov. htm Perbadanan Perhutanan Sarawak Lot 218. Seksyen 54.gov.my www.gov.htm Majlis Adat Istiadat Sarawak Aras 3.my .my Majlis Sumber Air Sarawak Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Wisma Saberkas 93582 Kuching Tel 082-203-100/8 Faks 082-429-679 / 429-789 Lembaga Sungai-sungai Sarawak Aras 3. Jalan Padungan 93400 Kuching Tel 082-234-719 Faks 082-234-730 E-mel ambrosld@sarawaknet. Jalan Borneo Heights Semenggoh Beg Berkunci No.health.my www.sbc.my Jabatan Kesihatan Sarawak Jalan Tun Abang Haji Openg 93590 Kuching Tel 082-256-566 Faks 082-424-959 E-mel shd@sarawak.nativecustoms.sarawak. 93050 Kuchin Tel 082-440-504 Faks 082-312-800 E-mel penguangm@sarawaknet.sarawak. Menara Pelita Jalan Tun Abdul Rahman Ya’akub Petra Jaya.gov.gov. Bangunan BINAMAS Lot 138. KCLD Jalan Tapang.nreb.my www.sarawakforestry.my/index2.forestry. 3032 93990 Kuching Tel 082-610-610 Faks 082-611-535 E-mel biosar@sbc.

ums.Institusi Akademik/Penyelidikan Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM) 52109 Kepong Selangor Tel 03-6279-7000 Faks 03-6273-1314 www. 2073 88999 Kota Kinabalu Sabah Tel 088-320-000/474 Faks 088-320-223 E-mel crd@ums.my Universiti Malaya (UM) 50603 Kuala Lumpur Tel 03-7967-7022/3273 Faks 03-7956-0027 E-mel icr@um.edu.unimas.my Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan Sarawak Tel 082-581-000/388 Faks 082-665-088 www.my Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 43600 Bangi Selangor Tel 03-8921-5555 www.um.my www.edu.ukm.edu.my .usm.edu.edu.my Universiti Putra Malaysia (UPM) 43400 Serdang Selangor Tel 03-8946-6000 Faks 03-8948-7273 www.my www.gov.frim.my Universiti Malaysia Sabah (UMS) Beg Berkunci No.my Universiti Sains Malaysia (USM) 11800 Pulau Pinang Tel 04-653-3140 Faks 04-658-9666 E-mel pro@notes.my www.upm.usm.

net. Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya.NGO/Swasta Institut Sumber Borneo (BRIMAS) Lot 1046.net. Selangor Tel 03-7880-2029 Faks 03-7880-2058 E-mel admin@wcsmalaysia.com www.net.org.my Rakan Membangun Komuniti Tingkat 1. Box 10035 88800 Kota Kinabalu. Lot 5 Blok M.wcsmalaysia.org ATAU wcsmy@streamyx.my brimas.org.org.coac@gmail.org.www1.net. Sarawak E-mel snanet@tm.my www. Jalan Penampang WDT 39 89509 Penampang.com Projek Pemuliharaan Orang Utan HUTANKinabatangan P.sabah.kdca. Sabah Tel 088-244-502 Faks 088-244-502 E-mel hutan1@tm.my/PACOS/ Tabung Alam Sedunia (WWF) 49 Jalan SS23/11 Taman SEA 47400 Petaling Jaya Selangor Tel 03-7803-3772 Faks 03-7803-5157 E-mel contactus@wwf.net.my www.coac.org.O.50megs.org.my Persatuan Pencinta Alam Malaysia JKR 641 Jalan Kelantan Bukit Persekutuan 50480 Kuala Lumpur Tel 03-2287-9422 Faks 03-2287-8773 E-mel mns@mns.com www.mns.hutan. Sabah Tel 088-712-518 Faks 088-718-669 E-mel pacos@tm.my Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar Malaysia (WCS) 7 Jalan Ridgeway 93200 Kuching.my www.org.sabah. 3rd Floor Jalan SS6/8. Sabah Tel 088-713-696 Faks 088-713-350 E-mel koisaan@kdca.my Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah Hongkod Koisaan KM 7.wwf. Sarawak Tel 082-279-050 Faks 082-252-799 ATAU 42-C. Bandar Donggongon Peti Surat 511 89507 Penampang.my Pusat Prihatin Orang Asli Peti Surat 3052 47590 Subang Jaya Selangor Tel 03-5632-8050 E-mel colin.my www. Tingkat Lot Kedai Taman Shang Jalan Bulan Sabit 98000 Miri.my/sepa/ .my www.my www.org.org.org Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Sabah E-mel sepa94@tm.

13. 8. 12. 14. 11. No. 4. 7. 3.Lampiran 12. 15. 9. 10. 16. Nama Dr Lilian Chua Swee Lian Dr Sanath Kumaran Encik Yong Teng Koon Encik Mohd Zin Yusop Tn Hj Sapuan Ahmad Cik Lucy Chong Dr Lee Hua Seng Prof Zubaid Akbar Mukhtar Ahmad Dr Melvin Gumal Encik Ahmad Zafir Abdul Wahab Cik Ivy Wong Encik Reuben Clements Encik Surin Suksuwan Cik Patricia Regis Encik Lim Teck Wyn (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Rapporteur) Organisasi Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM) KENVIRO Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perhutanan Sarawak Perbadanan Perhutanan Sarawak Persatuan Kayu-kayan Sarawak Universiti Kebangsaan Malaysia Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar (WCS) Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia Pakar Runding Bebas RESCU WWF-Malaysia . 2. 1. 5. 6. Senarai peserta kajian pakar bertarikh 27-28 Mei 2008.

15. 3. 12. Lojiu Encik Bernard L. 19. 23. Nama 1. 14. 8. 11. 20. Daim Cik Linda E. 27. 18. 4. 5. 26. 20 November 2008 No. 21. Senarai peserta dalam rundingan dengan pihak-pihak yang berkepentingan Kota Kinabalu. 17. 24. 2. 7. 10. 9. Giyung Mrs Rosila Anthony Encik Julsun Sukui Encik Robert Martin Mijol Dr John Tay Pn Rahimah Ahmad Encik Jasper Cik Darline Hasegawa Dr Benedict Topin Ms Maimee Scott Ms Kertijah Abd Kadir Ms Jayashree Kanniah Mr Raymond Alfred Ms Rashidah Maqbool Ms Audrey Lee Mei Fong Ms Ivy Wong (Facilitator) Ms Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Idris Hydraulic Benta Wawasan Persatuan Industri-industri Kayu Sabah Persatuan Industri-industri Kayu Sabah KTS Plantation KTS Plantation Industri Perhutanan Sabah Industri Perhutanan Sabah Rakyat Berjaya Inspiration Furniture Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah Universiti Malaysia Sabah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Muzium Sabah Yayasan Sabah Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah The Sabah Society WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 16. 13. Prof Ashari Muktar EncikJoly Poyonk Encik Stephen Chaw Cik Priscilla Pipin Encik David Chieng Lee Kie Encik Kelvin Hong Sian Kai Encik Wayne Wooff Encik Junex Topher Maing Encik Joannes V. Sabah. 25. 6. 22.Lampiran 13.

13. Cawangan Kuching PPAS Cawangan Kuching Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 5. 24. 20. 15. 30. 11 Februari 2009 No. Encik Nicholas Ting Kang Hwa Dr Lee Hua Seng Cik Annie Ting Cik Peggy Chan Cik Jaime Chan Cik Bessy Kho Cik Jenny Chen Encik Azizan Juhin Encik Joanes Unggang Encik Hii King Hung Encik Peter Ling Kwong Hung Encik Wong Ing Yung Cik Kong Wai Ling Encik Henry Kong Chee Pin Dr Joseph Jawa Encik Ngui Siew Kong Encik Sulaiman Nasrudin Encik Mengga Mikui Cik Pamela Anak James Daim Encik Valentine Risel Anak James Rain Tn Hj Zolkipli Mohamad Aton Dr Andrew Alek Tuen Cik Zora Chan Cik K. 25.Kuching. 23. 26. 29. 27. 8. 7. 2. Sarawak. 14. 6. 18. 19.G. 4. 31. Peane Cik Cynthia Chin Cik Dora Jok Cik Fadzilawati Zahrah Hamdan Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Ta Ann Holdings Persatuan Kayu-kayan Sarawak (STA) PKS PKS PKS PKS PKS Grand Perfect Grand Perfect Shin Yang Forestry WTK Organisation Zedtee KTS Samling Strategic Corporation Sarawak Planted Forest Jabatan Perhutanan Sarawak Jabatan Tanah & Kaji Ukur Perbadanan Perhutanan Sarawak (PPS) PPS PPS PPS Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Persatuan Pencinta Alam Malaysia (PPAM). Nama 1. 3. 9. 10. 16. 21. 11. 22. 17. 28. 12.

19. 13. 18. 12. 22. 35. 3. 29. 32. Selangor. 9. 28. 38. 39. 36. 5. 27.Petaling Jaya. Encik Helmy Tariq Othman Dr Lilian Chua Encik Salim Aman Encik Mohd Ridzuwan Endot Cik Hashida Hamdan Encik Wan Abd Hamid Shukri Abd Rahman Encik Mohamad Hafid Rohani EncikAbd Kadir Hashim Encik Hasdi Hassan Cik Teresa Ong Dr Sanath Kumaran Encik Zuhairi Tajudin Cik Rejani Kunjappan Encik Surin Suksuwan Encik Reuben Clements Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi Kumpulan Pengurusan Kayu-Kayan Terengganu (KPKKT) KPKKT KPKKT KPKKT Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCC) MPKM Kompleks Kayu-kayan Bersepadu Perak (PITC) KKBP KKBP Forest Plantation Development Forest Plantation Development Universiti Putra Malaysia (UPM) UPM UPM UPM UPM Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) Kelantan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) JPSM Jabatan Perhutanan Pahang Institut Penyelidikan Hutan Malaysia Jabatan Perhutanan Perak Jabatan Perhutanan Johor Jabatan Pengairan Dan Saliran Jabatan Perhutanan Selangor PERHILITAN Selangor PERHILITAN (Ibu Pejabat) PERHILITAN Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) KENVIRO Bebas WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 10. 21. 16. 31. 24. 34. 26. 4. 20. 2.L. 15. 17. Nama 1. 30. 7. 40. 14. 8. 6. 23. Encik Nordin Unoss Encik Mohd Adnan Ali Encik Mohd Hakimi Abu Hassan Cik Ummi Ainul Hafizah Mohd Ismail Ali Encik Yong Teng Koon Encik Mohd Faisal Jaafar Encik Abdul Razak Mohd Encik Shahidin Ahmad Juffiry Encik Mohd Fakhrurazi Mustafha Encik Vijender Persad Cik Aimie Aiza Mohd Tusin Dr Hj Kamaruzzaman Jusoff Dr Faridah Hanum Ibrahim Dr Mohamed Zakaria Hussin Cik Mona Nazeri Encik Nima Madani Prof Abu Hassan Ahmad Prof Zubaid Akbar Mukhtar Ahmad Encik Zaharil Dzulkafly Encik Rosaizan Haryani Rosli Encik Lim K. 33. 11. 13 Januari 2009 No. 37. 25.

6.Bengkel Terakhir. 3. 8. 12. 15. Kuala Lumpur. 39. 21. 25. 9. 24. 18. 10. 16. 26. Dr Vengeta Rao Chang Kwong Choong Encik Azizan Juhin Encik Joanes Unggang Encik Dickson John Timban Chai Kam Ching Encik Joly Poyong Dr K. 37. 14. 22. 13. 23. 31. 27. 29 Jun 2009 No. 28. 20. 19. 32. 29. 34. 11. Zakaria Prof Zubaid Akbar Dr Lilian Chua Encik Helmy Tariq Othman Encik Jalil Md Som Encik Jammy Gabriel Encik Radhi Chu Abdullah Encik Sulaiman Nasrudin Cik Lucy Chong Organisasi Meja Bulat Bagi Minyak Sawit Lestari (RSPO) Meja Bulat Bagi Minyak Sawit Lestari Grand Perfect Grand Perfect Grand Perfect Majlis Persijilan Kayu-kayan Malaysia (MTCS) Benta Wawasan Persatuan Minyak Sawit Malaysia TSH Resources Forest Plantation Development Forest Plantation Development MPKM MPKM Jaya Tiasa KTS Resources Samling Strategic Corporation Shin Yang Forestry Ta Ann Holdings WTK Organisation Zedtee PKS PKS PKS KPKKT KPKKT Wilmar International Sabah Softwoods Sabah Softwoods Subur Tiasa Asiaprima RCF UPM Universiti Malaya (UM) UKM FRIM Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perhutanan Pahang Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (MNS) Sabah Jabatan Perhutanan Terengganu Jabatan Tanah & Kaji Ukur Sarawak PPS . 5. 2. 30. Nama 1. 38. 36. 7. 4. Ramadasan Encik Selwendran Cik Hazaedawati Baharuddin Cik Puteri Arlydia Abdul Encik Yong Teng Koon Encik Faisal Jaafar Encik Hii Sii Yiew Encik Lim Choon Yang Encik Henry Kong Chee Phin Encik Andy Wong Ko Hock Encik Nicholas Ting Kang Hwa Encik Peter Ling Kwong Hung Encik Wong Ing Yung Dr Lee Hua Seng Cik Jenny Chen Cik Jaime Chan Encik Nordin Unoss Cik Ummi Ainul Hafizah Mohd Ismail Ali Cik Cally Beamish Encik Frank Salazar Encik Dominic Dambul Encik Richard Teng King Huat Cik Wan Sabariah Mohd Noor Dr Mohamed Zakaria Hussin Dr Rozainah M. 35. 17. 33. 40.

60. 46. 58.Bengkel Terakhir. 51. 53. 47. 69. 64. 44. 62. 71. 59. 50. 49. 42. 70. 29 Jun 2009 No. 52. Tn Hj Zolkipli bin Mohamad Aton Encik Paulus Meleng Dr Robert C. Kuala Lumpur. 66. 67. 68. Ong Encik Ricky Martin Encik Zaharil Dzulkafly Encik Muhammad Hafni Ahmad Saraji Encik Mohd Fauzi Abu Bakar Encik Mohammad Khairi Ahmad Encik Salim Aman Encik Hamidi Abd Halim Encik Mohd Zin Yusop Encik Mohd Rahim Rani EncikLim Kee Leng Tn Hj Abdul Khalim Hj Abu Samah Cik Perpetua George Encik Kevin Grace Cik Jessie Ooi Guek Cheng Encik Elbsom Marajan Encik Lawrence Ng Encik Lee Kian Foh Encik Noah Jackson Encik Lesly Leon Lee Cik Harjinder Kler Cik Kanitha Krishnasamy Dr Melvin Gumal Encik Jason Hon Encik Mark Rayan Darmaraj Cik Audrey Lee Mei Fong Cik Jayashree Kanniah Cik Ivy Wong (Facilitator) Cik Sheema Abdul Aziz (Facilitator) Organisasi PPS Jabatan Perhutanan Sarawak Jabatan Perhutanan Sabah Jabatan Perhutanan Sabah PERHILITAN Kelantan Jabatan Perhutanan Kedah Jabatan Perhutanan Johor PERHILITAN Selangor Jabatan Perhutanan Perak JPSM JPSM JPSM JPSM Jabatan Perhutanan Kelantan ProForest Global Forestry Services (GFS) GFS Mesra Alam Consulting SGS Malaysia Green Spider Green Spider Forest Voices HUTAN MNS WCS Malaysia WCS Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia WWF-Malaysia . 54. 55. 63. 61. Nama 41. 48. 45. 65. 43. 56. 57.

5.Orang lain (bukan peserta) yang telah memberikan komen/maklumat secara bertulis/ lisan: No. 7. 6. 2. 3. 8. Pereira Dr Henry Chan Dr Junaidi Payne Encik Darrel Webber Encik Conrad E. Nama Organisasi 1. Savy Lembaga Taman-taman Negara Singapura FRIM Pakar Runding Bebas Jabatan Perhutanan Sabah PPS WWF-Malaysia WWF-Malaysia Conservation International . 4. Dr Geoffrey Davison Dr Lim Hin Fui Encik Khoo Kay Jin Cik Joan T.

Lampiran 14. Tapak Kaki Mamalia Di Thailand. RUJUKAN BERGAMBAR UNTUK TAPAK KAKI HAIWAN BERKUKU (Tidak mengikut skala)Pictorial Reference To Tracks Of Hoofed Animals (Not to scale) .

1(a) & (b) 2 (a) & (b) 3 (a) & (b) 4 (a) & (b) 5 6 (a) & (b) 7 (a) & (b) 8 9 10 (a) & (b) 11 (a) & (b) Nama haiwan (Name of animal) Bahasa Malaysia/saintifik/Inggeris (Malay/scientific/English) Kijang / Muntiacus muntjak / Common barking deer Babi hutan / Sus scrofa / Common wild pig Kambing gurun / Capricornis sumatraensis / Serow Rusa / Cervus unicolor / Sambar deer Kerbau / Bubalus bubalis / Water buffalo Kancil / Tingulus javanicus / Lesser mouse deer Badak sumbu / Dicerorhinus sumatrensis / Sumatran rhinoceros Banteng / Bos javanicus / Banteng Seladang / Bos gaurus / Gaur Tenuk atau Cipan / Tapirus indicus / Tapir Gajah / Elephas maximus / Elephant .Bil.

RUJUKAN BERGAMBAR UNTUK TAPAK KAKI HAIWAN BERKUKU (Tidak mengikut skala) Picturial Reference to Tracks Of Pawed Animals (Not to scale) .

/ Rat Musang Jebat / Viverra zibetha / Large Indian civet Musang / Paguma larvata / Masked palm civet Arctonyx collaris / Hog badger Tikus mondok / Herpestes javanicus / Javan mongoose Tikus bulan / Echinosorex gymnurus / Moonrat Musang / Cynogale benetti / Otter civet Musang / Paradoxurus hermaphroditus / Common palm civet Musang / Viverricula indica / Small Indian civet Benturong / Arctitis binturong / Binturong Anjing hutan / Cuon alpinus / Asian wild dog Tupai / Lariscus insignis / Three-striped ground squirrel Jelu / Mustela nudipes / Malayan weasel Kucing hutan / Felis viverlina / Fishing cat Harimau / Panthera tigris / Tiger Beruang / Ursus thibetanus / Asiatic Black bear Sumber: Kanjanavanit (1997). 1 (a) & (b) 2 (a) & (b) 3 4 5 (a) & (b) 6 (a) & (b) 7 (a) & (b) 8 9 10 (a) & (b) 11 (a) & (b) 12 (a) & (b) 13 14 (a) & (b) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nama haiwan (Name of animal) Bahasa Malaysia/saintifik/Inggeris (Malay/scientific/English) Pulasan / Martes flavigula / Yellow-throated marten Landak Raya / Hystrix brachyura / Malayan porcupine Memerang / Lutra lutra / Eurasian otter Memerang / Lutra perspicillata / Smoorth-coated otter Melogale personata / Burmese ferret badger Arnabl / Lepus sp.Bil. ./ Hare Tenggiling / Manis javanica / Malayan pangolin Memerang / Aonyx cinerea / Small-clawed otter Kera / Macaca fascicularis / Crab-eating macaque Dekan / Rhizomys sumatrensis / Large bamboo rat Landak batu / Atherurus macrourus / Bush-tailed porcupine Dekan / Cannomys badius / Bay bamboo rat Tikus / Rattus sp.

.

.

menerusi: • emuliharaan kepelbagaian biologikal dunia • memastikan penggunaan sumber asli yang dikitar semula adalah mapan • mempromosi pengurangan pembaziran sumber dan kadar pencemaran WWF-Malaysia Tabung Alam Malaysia 49 Jalan SS23/15 Taman SEA 47301 Petaling Jaya Selangor.org. ® WWF Registered Trademark owner. Sebagai organisasi kebangsaan kepada WWF.WWF-Malaysia atau Tabung Alam Malaysia. sungai dan lautan. . WWF-Malaysia berkemampuan untuk memberikan kepakaran konservasi bertaraf dunia.my Sumbangan derma boleh diberi potongan cukai mengikut undang-undang Malaysia © 2009.wwf. Malaysia Tel: ++ (603) 7803 3772 Fax: ++ (603) 7803 5157 E-mel: wwfmal@wwf. Misi WWF adalah untuk memastikan penyalahgunaan sumber bumi dan alam semulajadi tidak lagi berlaku.my Laman web: www. sebuah organisasi kebangsaan berteraskan pemuliharaan alam sekitar. kepada penjagaan hutan.org. WWF-Malaysia telah menjalankan projek-projek konservasi penting. WWF-Malaysia. komited kepada pemuliharaan sumber asli negara dan hidupan liar yang unik untuk penduduk Malaysia. Sejak 1972. daripada menyelamatkan spesies terancam seperti harimau dan penyu. dan juga membina masa depan di mana manusia hidup dengan penuh harmoni bersama-sama alam semulajadi. sebuah organisasi konservasi global yang mempunyai hampir 5 juta penyokong dan menjalankan aktivitiaktiviti pemuliharaan di lebih 90 negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful