Kandungan MUQADDIMAH BAB 1: ILMU TAJWID • Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid • Kepentingan dan Kelebihan Mempelajari Ilmu Tajwid • Dua Jenis Kesalahan dalam Bacaan al-Quran • Cara-cara Bacaan al-Quran • Huruf-huruf Hijaiyah • Latihan dan Ujian Minda iii 1 2 3 4 6 7 9 BAB 2: SIFAT-SIFAT HURUF DAN MAKHRAJ HURUF • Pengertian Makhraj dan Bilangan Tempat Keluar Huruf • Bahagian Bibir Mulut • Bahagian Hidung • Bahagian rongga mulut dan rongga kerongkong • Bahagian Lidah • Bahagian kerongkong 10 15 16 18 19 20 26 BAB 3: BACAAN AL-ISTI’AZAH 29 • Kaedah bacaan al-Isti’azah dengan Basmalah dan Awal Surah 30 • Latihan dan Ujian Minda 32 iv .

BAB 4: BACAAN AL-BASMALAH • Cara Membaca Basmalah di antara Dua Surah • Latihan dan Ujian Minda 33 34 35 BAB 5: BACAAN NUN DAN MIM YANG BERTASYDID (BERSABDU) • Latihan dan Ujian Minda 36 36 BAB 6: BACAAN NUN SUKUN DAN TANWIN • Al-Izhar • Al-Idgham • Al-Iqlab • Al-Ikhfa’ • Panduan Rasm ‘Uthmani • Rumusan • Panduan Mudah Mengenal Pasti Hukum Lima • Latihan dan Ujian Minda 37 38 40 42 43 45 46 47 48 RUJUKAN 49 v .

Firman Allah s.w.BAB 1 ILMU TAJWID Dari segi bahasa Tajwid bermakna sesuatu. sifat-sifatnya. kadar panjang pendek bacaan serta perkara-perkara lain yang ada kaitan dengan cara bacaan ayat al-Quran. al-Quran dibaca dengan penuh penghayatan dan bertajwid. Pada zaman Rasulullah s. mengelokkan dan membaguskan Dari segi istilah Tajwid ialah suatu ilmu yang membicarakan mengenai makhraj huruf (tempat keluar huruf). Justeru. kita digalakkan untuk membaca al-Quran dengan baik agar dapat memberi kesan kepada diri kita. 1 TAJWID 1 .w.” (al-Muzammil: 4) Membaca al-Quran dengan tartil bermakna membaca dengan tenang.a. perlahan serta dapat mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya dengan betul serta menyempurnakan segala syarat-syaratnya.t: ( : ) “Bacalah al-Quran itu dengan tartil.

Aisyah r.” [HR.a. Membaca al-Quran dengan bertajwid boleh dihuraikan dalam dua keadaan: 1) Membaca al-Quran dengan bertajwid pada kadar yang paling minimum iaitu bacaannya tidak mengubah struktur perkataan atau merosakkan maknanya. Hukumnya wajib ke atas mereka yang mahir dengan ilmu tajwid. Rasulullah s. 2) Membaca al-Quran dengan bertajwid iaitu dengan memelihara keseluruhan hukum-hukum tajwid dalam bacaan. baginya adalah dua pahala. “Orang yang mahir dengan al-Quran ( hafalan dan bacaannya yang amat baik dan lancar) kedudukannya di akhirat adalah bersama para malaikat yang mulia dan taat. 2 TAJWID 1 . adapun orang yang membaca al-Quran dan tersekat-sekat dalam bacaannya.w bersabda: . Hukumnya adalah fardu ‘ain. Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf.a meriwayatkan. sedang ianya amat payah. Bukhari dan Muslim] HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah.

“Orang yang mahir dengan al-Quran ( hafalan dan bacaannya yang amat baik dan lancar) kedudukannya di akhirat adalah bersama para malaikat yang mulia dan taat. Rasulullah s. Bukhari dan Muslim] HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu ‘ain. Membaca al-Quran dengan bertajwid boleh dihuraikan dalam dua keadaan: 1) Membaca al-Quran dengan bertajwid pada kadar yang paling minimum iaitu bacaannya tidak mengubah struktur perkataan atau merosakkan maknanya. Hukumnya wajib ke atas mereka yang mahir dengan ilmu tajwid. sedang ianya amat payah.” [HR. Membaca al-Quran dengan bertajwid iaitu dengan memelihara keseluruhan hukum-hukum tajwid dalam bacaan.Aisyah r.w bersabda: .a meriwayatkan. Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf. adapun orang yang membaca al-Quran dan tersekat-sekat dalam bacaannya. baginya adalah dua pahala. 2) 3 TAJWID 1 .a.

• KELEBIHAN Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi: • . Muslim] • Bacaan bertajwid jika disertai dengan kefahaman maknamakna ayat dapat menimbulkan rasa nikmat keindahan bahasa ayat-ayat al-Quran yang merupakan salah satu daripada mukjizat agung kepada umat manusia. • Menjamin kesahan dan kebenaran makna sesuatu ayat yang dibaca berdasarkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam ilmu tajwid. [ “Bacalah al-Quran. Dapat menyebut huruf dengan tepat mengikut sifat dan makhrajnya. maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. • Memperolehi kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. ] 4 TAJWID 1 .” [HR.KEPENTINGAN DAN KELEBIHAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Di antara kepentingan dan kelebihan mempelajari ilmu tajwid ialah: KEPENTINGAN • Mengelakkan kesalahan dalam bacaan ayat al-Quran.

b) Kesalahan pada sebutan makhraj: Membaca huruf ta’ ( ) dengan huruf dal ( ). Jika bacaan al-Fatihah kita salah. maka solat akan terbatal. Kesalahan yang berlaku di atas hanya dapat dikesan oleh ahli pembaca al-Quran bahkan orang awam yang tahu tentang ilmu tajwid.DUA JENIS KESALAHAN DALAM BACAAN AL-QURAN Ulama Qurra’ (orang yang ahli dalam ilmu bacaan al-Quran) telah membahagikan kesalahan dalam bacaan al-Quran kepada dua jenis iaitu: (1) KESALAHAN YANG JELAS a) Kesalahan pada tanda bacaan: ( ) dibaca Jika membaca ( ) dengan tanda sukun (mati). perlulah kita berhati-hati membaca terutamanya surah al-Fatihah. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Kita harus sentiasa ingat bahawa bacaan yang salah pada sebutan huruf atau tanda baca boleh membawa kepada perubahan makna. maka ayat tersebut boleh bertukar makna dan hukumnya haram dan berdosa. Membaca huruf ta’ ( ) dengan Tha’ ( ). 5 TAJWID 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful