Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________

CAPITOLUL I CUPRINS
____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
1

Februarie 2009

Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________
I. II. III. CUPRINS ARGUMENT CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

1. STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 2. STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR 3. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 4. RESURSE UMANE 5. BAZA MATERIALĂ

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
2

Februarie 2009

Raport privind starea şi calitatea învăţământului

An şcolar 2008-2009 Semestrul I

________________________________________________________________________

IV. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 1. OFERTA CURRICULARĂ. PROGRAME DE STUDIU. C.D.S. OPŢIONALE 2. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII

3. PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ 4. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ 5. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 6. PARTENERIATE - PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ - EDUCAŢIONALE 7. ACTIVITATE FINANCIAR CONTABILĂ 8. IMAGINE ŞI RELAŢII PUBLICE 9. ANALIZA SWOT

   

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ FRECVENŢA SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti
3

Februarie 2009

Priorităţile activităţii din perspectiva standardelor de obţinere a calităţii 2. ANEXA 1 – Legislaţie 4 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . Calitate şi eficienţă în managementul activităţii didactice a. obiective pentru obţinerea calităţii f.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ V. Identificarea. Cadrul de organizare şi desfăşurare pentru activităţile privind calitatea d. inter şi transdisciplinaritate în actul didactic g. Analiza SWOT a managementului calităţii. Activităţi de formare şi perfecţionare în domeniul calităţii e. înregistrarea şi analiza nevoilor şi expectanţele partenerilor educaţionali. Strategii. Predare învăţare evaluare în raport cu introducerea sistemelor de calitate h. c. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1. Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii b. Comunicare. VI.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL II ARGUMENT 5 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Comisiei de Asigurare a Calităţii. ofertă educaţională. la toate nivelurile: capacitatea instituţională. Această recunoaştere a valorii se datorează muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic. Modernă în ceea ce priveşte viziunea managerială. Bucureşti este o instituţie importantă în învăţământul preuniversitar cu profil tehnologic. Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. Reforma şi modenizarea sistemului educaţional. Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi exigenţelor. structuri şi factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei abordări complexe. ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. şcoala noastră devine în 2008 Şcoală Europeană.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anul şcolar 2008-2009 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate în educaţie. Bucureşti Februarie 2009 . pe care le presupune integrarea europeană. 6 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. dar fără să rupă legătura cu tradiţia inaugurată încă de la înfiinţare în anul 1966.

6. socială şi culturală în funcţie de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră. 3. Să construiască un set de valori individuale de natură profesională. s-a aflat sub semnul schimbării şi dezvoltării: printr-un management instituţional şi administrativ modern. 2. Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Reformei învăţământului. Anul şcolar 2008-2009. 5. Bucureşti Februarie 2009 . Să formeze cei mai buni specialişti în domeniul economic. capacitatea Colegiului Economic „Virgil Madgearu”. Această viziune poate să devină realitate în funcţie de sincronizarea obiectivelor cu posibilităţile de realizarea acestora. formare şi dezvoltare continuă a cadrelor didactice concretizată în rezultate foarte bune în plan profesional sau la olimpiade şi concursuri şcolare. 4. Să asigure un învăţământ economic de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene. competitiv. Să-şi menţină poziţia de lider în topul liceelor cu profil economic.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Eficienţa şi complexitatea acestuia este definită printr-o viziune modernă care-şi propune: 1. Să formeze personalităţi puternice. 7 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. la schimbare. adaptabilitate la nou.

Partenerii educaţionali ai liceului: elevi. Să formăm şi să consolidăm deprinderi. abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii. comunitate. condiţii pentru eficientizarea procesului didactic. aici profesionalismul nefiind o noutate.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Baza materială modernizată an de an a oferit tuturor. Atragerea de fonduri şi o bună gestionare a acestora şi-a făcut simţită prezenţa ori de câte ori a fost nevoie să fie depăşite sincopele apărute. Calitatea implică respectarea unei deontologii profesionale. de a folosi tehnicile informaţionale. instituţii 8 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne. educaţional. 5. Să realizăm reconversia profesională. cadre didactice sau elevi. părinţi. 2. Bucureşti Februarie 2009 . Viziunea realistă a cadrelor didactice asupra rolului şi numirii lor un factor definitoriu al personalităţii fiecăruia. 4. Misiunea noastră a tuturor a fost: 1. Să asigure elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal. Să oferim elevilor posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere. Să creăm un cadru în care profesorii să se simtă împliniţi profesional. 3.

un reper important pentru activitatea din anul şcolar 2008-2009. puternic motivaţi spre obţinerea performanţei. 9 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Dovezi în favoarea acestor opţiuni sunt rezultatele bune şi foarte bune obţinute în perioada de referinţă. didactic-auxiliar şi administrativ de certitudini: educaţie. Beneficiarii acestor obiective şi valori. elevi şi profesori îşi găsesc vocaţia şi se pregătesc pentru provocările lumii de mâine. deschidere spre nou. Bucureşti Februarie 2009 . sistemul de recompense şi încurajarea respectului de sine au asigurat liceului o populaţie şcolară cu medii de admitere mari. În această etapă rezultatele sunt mărturia succesului. siguranţă. în ceea ce priveşte calitatea eficientizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare. Aici. analiza activităţii prin evidenţierea performanţelor. dar reprezintă şi un punct de plecare. proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ publice au beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice. dar şi prin recunoaşterea punctelor slabe fac posibilă transparenţa actului educaţional şi managerial. climatul motivaţional. Oferta educaţională a fost atractivă. activităţile şcolare şi extraşcolare. elevii sau partenerii au găsit aici respectarea şi aplicarea legislaţiei în raport cu AQUIS-UL COMUNITAR (ANEXA 1). decentă.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL III CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 10 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Băloi Nicoleta  Prof. Olivia Rusu 3. Bucureşti Februarie 2009 .  Prof.  Prof. Mirela Scântee  Prof. Cristina Lemnaru.  Prof. DIRECTOR : Prof. Mihaela Toma  Contabil Şef Mirea Petrea 11  Reprezentant Comitet părinţi:M. Roxana Carmen Ionescu. Petrovici  Elev:Geanina Muscalu  Consilier Primărie:Cristian Dumitrescu  Reprezentant Primar sect 1: R.STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 1. Ionescu  Reprezentant UEC: M. Roxana Carmen Ionescu 2. Călinescu  Reprezentant Sindicat Spiru Haret: Geta Bercaru ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Olivia Rusu.  Prof. Dana Iliescu. DIRECTOR ADJUNCT : Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1. COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE: Prof. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:  Prof. Dana Iliescu 4.

Olivia Rusu  Prof. Anca Petrache  Prof. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5. Petrovici  Reprezentant Consiliu Local: R. COMISIA DE ASIGURAREA CALITĂŢII :  Şef comisie: Prof. Cristina Lemnaru  Prof. Geta Bercaru  Reprezentant Comitet părinţi: M. Ionescu  Elev: Geanina Muscalu 12 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Cristina Drăgan  Prof.

Iurkiewicz Elena 35.Voicu Florina 74.Toma Mihaela Cristina 71. Călinescu Ioana 6.Darmon Catalin 15.Mateescu-Ştir Andreea 46.Dobrescu Oana 18.Matei Andreea Olivia 47.Magearu Mariana 43.Ioana Denisse 34.Finichiu Roxana 24.Drågan Cristina 20.Manole Teia 45.Iliescu Dana Gabriela 33. Bercaru Geta 3.Petrache Anca 56.Iftemie Elena Liliana 32.Mitache Constantin Liviu 49.Gaiu Violeta Elena 26.Zamfir Iuliana 13 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Rădescu Maria 59.Fitera Tatiana 25.Kurti Iulia 36. Cerescu Rodica 8.Daniliuc Mariana 14.Şchiaua Mariana 70.Iancu Cristina Maria 30.Rusu Olivia 63.Velea Simona 72. Cernătescu Ion 9. CONSILIUL PROFESORAL 1.Picu Ana Maria 57. Cega Alice Mihaela 7. Ciobanu Mariana 10.Răileanu Mihaela 60. Bucureşti Februarie 2009 .Lemnaru Elisabeta Cristina 38.Iancu Jeni 31.Doroş Nicoleta 19.Lenghel Elena 39.Ghinescu Cristina 27. Ionescu Roxana 2.Spânu Nicoleta 67.Nistor Daniela 52. Burlacu Corina 4.Duta Doina 22.Ostafi Doina 53.Dinescu Alina 17.Constantin Roxana 13.Prutescu Daniel 58.Mateiciuc Cristiana 48. Capotă Valentina 5.Scântee Mirela Doina 66.Sebe Cristina 65.Rusu Diana Violeta 62.Niculescu Mizil Carmen 51.Manea Anton Liviu 44.Lixandru Florin 41.Lixandru Alina 42.Enescu Cornelia 23.Condrache Nicoleta 12.Dumitrescu Ruxanda 21.Păun Anghel Aurica 55.Leontiuc Laura 40.Rusin Cătălina 61.Gogoloi Ioan 29.Stan Nicoleta 68.Dima Lorena 16.Săndulescu Mihaela 64.Nicola Iuliana Elena 50.Pana Floriana 54.Ghițulescu Stela 28.Stroe Marian 69.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6.Velniceru Nicoleta 73.Cojocaru Violeta 11.Lascu Dumitru 37.

Vasile Mariana LABORATOR:Laborant: Mariana Farmazon CABINET AEL: Toma Sidonia CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE:Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Mitache Liviu 14 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI DIDACTIC AUXILIAR SECRETARIAT : Secretar Şef : Maria Dobrică Secretar: Vasile Roxana AJUTOR PROGRAMATOR: Constantin Virginia MAGAZINER: Constantin Alexandra CONTABILITATE : Contabil Şef : Petrea Mirea Camelia Gogoncea ADMINISTRATOR: Cecilia Tudor BIBLIOTECĂ: Mişcodan Veronica.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.

Bucureşti Februarie 2009 .75 Fete Baieti Total 301 : fete .61 POPULAŢIE ŞCOLARĂ Clasa a XI-a Total 291 : fete 10 Cls Clasa a XII-a 10 Cls TOTAL GENERAL 1141 baieti .49 fete .252 baieti .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3.53 . NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT POPULATIA SCOLARA 2008-2009 Clasa a IX-a 10 Cls Clasa a X-a 9 Cls Total 261 Total 288 : fete .903 baieti .238 15 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.216 .227 baieti : fete baieti .208 .

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

ELEVI STRĂINI

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nume şi prenume Babcineţchi A Luminiţa Rusu I. Lilian Doni Diana Răileanu Valeria Şochircă Mihai Munteanu Ion Coadă Cristina Nițelea Sofia

Clasa XI C XI C XI E XI G XI G XI H XI I IX D

Bursier DA DA DA DA DA DA NU DA

De unde provine Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova Rep. Moldova

16

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Nr.crt. Nivel de învăţământ

Număr de clase 19

Număr de elevi 549

Forma de învăţământ zi

1.

2.

Liceal ciclul inferior, a IX-a şi a X-a Liceal ciclul superior, a XI-a şi a XII-a

Limba de predare – româna româna

20

591

zi

româna

DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI DIN ANUL ŞCOLAR 2008/2009 ÎN FUNCŢIE DE FILIERĂ, PROFIL, DENUMIRE SPECIALIZARE, CALIFICARE PROFESIONALĂ.

Nr. crt. Nivel 1. 2.

Specializare/calificare Număr clase Număr elevi profesională Liceal Tehnologică Servicii Tehnician în turism 3 84 Liceal Tehnologică Servicii Tehnician în activităţi economice 36 1057 Profil

Filieră

17

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

4. RESURSE UMANE

A. Personal didactic de conducere Nr. crt. 1 2 3 Nume şi prenume Grad didactic I I I Norma de bază în unitate DA DA DA Anul numirii în funcţie 2003 2006 2006

Roxana Carmen Ionescu Olivia Rusu Dana Iliescu

B. Personal didactic Personal didactic angajat 74 Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II 16 Cu Fără Necalificat definitivatul definitivat 25 5 0

1

27

18

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PROFESORI METODIŞTI IONESCU ROXANA IFTEMIE LILIANA GHINESCU CRISTINA DUŢĂ DOINA LIXANDRU FLORIAN CAPOTĂ VALENTINA MATEICIUC CRISTIANA PETRACHE ANCA BĂLOI NICOLETA DARMON CĂTĂLIN RUSU DIANA C. Personal auxiliar – 10 D. Personal nedidactic – 19 19 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

aparatură 950 m2 Lucrări de consolidare şi igienizare Montat elemente de încălzire Observaţii Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire 2 Cabinete 6 250 m2 Montat elemente de încălzire 3 Laboratoare 2 250 m2 Montat elemente de încălzire 4 Teren/sala de educaţie fizică 2 1315 m2 Panou baschet Sala de sport înlocuit parchet şi lambriuri Montat elemente de încălzire 20 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. tablă magnetic interactivă Calculatoare. retroproiectoare Mobilier. 1 Tipul de spaţiu Săli de clasă SPAŢII ŞCOLARE Nr. retroproiectoare Mobilier. retroproiectoare Mobilier. BAZA MATERIALĂ – PREMISA ESENŢIALĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR ŞI ACTIVITATEA DIDACTICĂ (A) Nr. tablă magnetică Calculatoare. crt.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5. spaţii 18 Suprafaţa Dotări Mobilier. aparatură Mobilier. tablă magnetică Calculatoare. Bucureşti Februarie 2009 . aparatură Mobilier.

Bucureşti Februarie 2009 . staţie radio Instalaţii sanitare la grup sanitar Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire 21 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. crt 1 Tipul de spaţiu Bibliotecă Nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ (B) SPAŢII AUXILIARE Nr. retroproiector 3 2 60m2 4 Alte spaţii 28 136m2 Calculator. spaţii 1 Suprafaţa 50m2 Dotări Calculator. xerox Lucrări de consolidare şi igienizare Observaţii Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi 2 Centrul de documentare şi informare Spaţii sanitare 1 50m2 Calculator.

televizor.Fundamentarea planului de şcolarizare (C) SPAŢII ADMINISTRATIVE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr. televizor. xerox 2 Spaţiul pentru echipa managerială Contabilitate 2 60 m2 Lucrări de consolidare şi igienizare Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Termoizolaţie Înlocuit uşi Observaţii 3 1 10 m2 4 Birou administraţie 1 30 m2 Calculatoare. xerox Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Lucrări de termoizolaţie la faţada clădirii Hidroizolaţie la terasa Înlocuit elemente de încălzire Înlocuit instalaţia sanitară Înlocuit elemente Lucrări de termoizolaţie la faţada de încălzire clădirii Termoizolaţie Hidroizolaţie la terasa Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire Înlocuit elemente Lucrări de termoizolaţie la faţada de încălzire clădirii Termoizolaţie Hidroizolaţie la terasa Înlocuit uşi Înlocuit elemente de încălzire 22 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. aer condiţionat Calculatoare. imprimante. scanner. xerox. frigider. Bucureşti Februarie 2009 . aer condiţionat Calculator. imprimante. spaţii 1 Suprafaţa Dotări 20 m2 Calculatoare. imprimantă. xerox. Tipul de spaţiu crt 1 Secretariat Nr. imprimante.

Istorie 9. Logică şi argumentare 11. modernă (I) 3. Educaţie plastică 14. Matematică 5. Educaţie muzicală 13. modernă (II) 4. Lb. Religie 4 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 25 ORE 23 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Geografie 10. Chimie 7. OFERTĂ CURRICULARĂ 2008-2009 CLASA A IX-A TRUNCHI COMUN 1. Fizica 6. română 2. Biologie 8. Lb.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1. Sport 15. Orientare şi consiliere/dirigenţie 16. Lb. Tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) 12. Bucureşti Februarie 2009 .

Elemente de tehnologie generală 18. Educaţie Antreprenorială: Jr. Bucureşti Februarie 2009 . Studiul calităţii produselor şi serviciilor TOTAL CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ECONOMIC 1. Achievement Optional de sine stătător TOTAL 6 ORE 31 ORE 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 2 ore 33 ORE 24 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Contabilitate 19.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 17. Matematică financiară Optional de sine stătător 2.

Educaţie plastică 14. Chimie 7. română 2. Orientare şi consiliere/dirigenţie 16. Educaţie muzicală 13. modernă (I) 3. Matematică 5. Biologie 8. Lb. Bucureşti Februarie 2009 . Religie 12. Istorie 9. Educatie antreprenoriala 17. Fizică 6.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a X a ECONOMIC TRUNCHI COMUN 1. Psihologie 11. Sport 15. TIC TOTAL 3 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 24 ORE 25 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Geografie 10. Lb. Limba modernă (II) 4.

Contabilitate 3. Contabilitate 1 oră Opţional aprofundat 2 ORE TOTAL 33 ORE 26 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Studiul calităţii produselor şi serviciilor 4.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. Matematică 2. Bucureşti Februarie 2009 . Matematică financiar 1 oră Opţional de sine stătător 2. Economia întreprinderii 1 oră 2 ore 2 ore 2 ore 7 ORE 31 ORE TOTAL CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII ECONOMIC 1.

Lb. Ed. română 3 ore 2. Limba modernă (II) 2 ore 4. fizică 1 oră 10. Bucureşti Februarie 2009 . Religie* 1 oră 9. Orientare şi consiliere vocaţională/dirigenţie 1 oră TOTAL 18 ORE 27 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Geografie 1 oră 7. Economie 2 ore 8. modernă (I) 2 ore 3. Istorie 2 ore 6. Lb.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XI a ECONOMIC TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE TRUNCHI COMUN 1. Matematică 3 ore 5.

Asigurări 4 ore TOTAL 4 ORE TOTAL GENERAL INSTRUIRE PRACTICĂ 1. securitatea muncii şi protecţia mediului 2. Planificare operaţională 4. Igiena. Marketing 6. TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) 2.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. Contracte economice 7. Organizarea resurselor umane 5. Instrumente de plată 33 ORE 30 ore/an 90 ore/an 28 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Firma de exercitiu TOTAL 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 2 ore 3 ore 11 ORE CURRICULUM DEZVOLTARE LOCALĂ 1. Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor 3. Bucureşti Februarie 2009 .

romană 2. Istorie 6. Bucureşti Februarie 2009 . Orientare şi consiliere vocaţională/dirigenţie TOTAL 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 2 ore 1 oră 2 ore 1 oră 1 oră 1 oră 18 ORE 29 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Ed. Fizică 10.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XI a TURISM TEHNICIAN ÎN TURISM TRUNCHI COMUN 1. Lb. Limba modernă (II) 4. Lb. Religie* 9. Economie 8. Matematică 5. Geografie 7. modernă (I) 3.

Marketing 3.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CURRICULUM DIFERENŢIAT 1. Operaţiuni tehnice ale agenţiei de turism 30 1 oră 1 oră 1 oră 1 oră 4 ore 3 ore 11 ORE 33 ORE 30 ore/an 90 ore/an ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Planificare operaţională 4. Politici şi strategii de marketing în agenţiile de turism 2 ore TOTAL 4 ORE TOTAL GENERAL INSTRUIRE PRACTICĂ 1. Organizarea Agenţiei de turism 6. Firma de exercitiu TOTAL CURRICULUM DEZVOLTARE LOCALĂ 1. Bucureşti Februarie 2009 . Tipologia agenţiilor de turism 2 ore 2. TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicării) 2. Organizare resurse umane 5. securitatea muncii şi protecţia mediului 2. Igiena.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XII a ECONOMIC TEHNICIAN IN ACTIVITĂŢI ECONOMICE ARIA CURRICULARĂ / Disciplina LIMBA ŞI COMUNICARE Limba si literatura romană Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII Matematică OM SI SOCIETATE Istorie Geografie Economie aplicată Religie EDUCATIE FIZICĂ ŞI SPORT 31 7 ore 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 6 ore 1 ora 2 ore 2 ore 1 ora 1 ora ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare Educaţie fizică TEHNOLOGII An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1 ora 15 ore TIC 1 ora Cultura+specializare+pregatire practica 14 ore Modulul I Mediul concurential 2 ore Modulul II Finanţarea afacerii 2 ore Modulul III Negocierea afacerii 3 ore Modulul IV Realizarea situaţiilor Financiare si caulculaţia contabilă 2 ore Modulul V Finanţe si fiscalitate 1 ora Modulul IX Analiza pieţei 4 ore Strategii de pregatire practica 30 ore Modulul VI Managementul calitatii 6 ore Modulul VII Utilizarea calculatorului in contabilitate 12 ore Modulul VIII Statistica si analiza economica 12 ore Total an şcolar 1173 ore 32 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CLASA a XII a TURISM TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE TURISM ARIA CURRICULARA / Disciplina LIMBA SI COMUNICARE Limba si literatura romană Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII Matematica OM SI SOCIETATE Istorie Geografie Economie aplicată 33 7 ore 3 ore 2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 6 ore 1 ora 2 ore 2 ore ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Religie EDUCATIE FIZICA SI SPORT Educatie fizică TEHNOLOGII 1 ora 1 ora 1 ora 15 ore TIC 1 ora Cultura+specializare+pregatire practica 14 ore Modulul I Mediul concurenţial al afacerii 2 ore Modulul II Finanţarea afacerii 2 ore Modulul III Negocierea afacerii 3 ore Modulul IV Oferta de produse si servicii in cadrul agenţiei 3 ore Modulul VII Dezvoltare durabilă în turism 4 ore Strategii de pregătire practică 30 ore Modulul V Managementul calităţii 6 ore Modulul VI Relaţii publice in agenţia de turism 12 ore TOTAL AN ŞCOLAR 1173 ore 34 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2. coordonator Nivel de competiţie Matei Bianca Popesc-Teodosie Edora Stănică Alexandra Biolan Mihaela Nechita Ionela Soare Andreea Hrainiciuc Laura Alba Denisa Dăscălița Iulia Stancu Ioana Andreea Ivan Angelica 75 75 17 13 10 4 9.1. Bucureşti Februarie 2009 .5 9 8 6 26 35 Popa Ileana Popa Ileana Prutescu Daniel Ghițulescu Stela Ghițulescu Stela Ghițulescu Stela Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Daniliuc Mariana Zamfir Iuliana Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII 2. OLIMPIADE PREMII LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE AN ŞCOLAR 2008-2009 Denumirea concursului/ Olimpiade Olimpiada biologie Olimpiada matematică Numele şi prenumele elevului Punctaj Prof.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Cîrcu Iuliana Ene Alina Kutolbena Fleur Beatrice Streinu Mădălina Tatomir Andrei Pleşa Carmen Pană Ana Maria Zugrăvița Daniela Marcu Ana Maria Ilie Raluca Mihaela Radu Andrei Drăghici Dana Traistă Alexandra Ababei Adriana Petrică Nicoleta Dumitru Tiberiu Ghiță Ioana Băcanu Mihaela Păunescu Daniela Niculae Ceristina Dincă Elena Cîrlugea Diana Preda Liana Ionescu Ruxandra Dobre Ionela Vornicu Denisa 25 21 16 9 8 5 3 2 26 24 21.5 21 20 18 16 16 14 13 36 Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Zamfir Iuliana Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Bercaru Geta Bercaru Geta Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Lemnaru Cristina Prutescu Daniel Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta Bercaru Geta LemnaruCristina Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector Sector ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.3 16 15.6 16.05 20 18. Bucureşti Februarie 2009 .5 23 21.5 17.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Olimpiada de limba ți literatura română Olimpiada de Educaţie fizică Dobre Alina Zaharia Alina Nica Andreea Megan Alexandra 100 100 100 Locul I Olivia Rusu Matei Andreea Matei Andreea Niculescu Carmen Sector Sector Sector Național Ivan Elena Angelica Sima Georgiana Mădălina Cîrcu Iuliana Antoaneta Smera Ana Olimpiada de "Tehnologii" Nica Alexandra Muscălescu Cosmin Stoica Georgiana Nistor Andreea Dumitrescu Andreea Grădinaru Anca 95 95 89 Anca Petrache Nicoleta Băloi Teia Manole Municipiu Municipiu Municipiu Lorena Dima 89 Daniela Nistor 92 92 91 86 95 92 Ioan Gogoloi Cătălina Rusin Iancu Jeni Ana Maria Picu Doina Duță Alina Dinescu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu 37 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Vornicu Denisa Petre Silvia Cîrcu Iuliana Olimpiada de Limba Engleză Dobre Iuliana Păun Gabriela 92 90 Premiul I Premiul II 100 Mihaela Toma Mihaela Toma Municipiu Municipiu Municipiu Municipiu Sima Daniela Nica Andreea Alexandra Amăriuței Andreea Olimpiada la Istorie țerbănescu Ionela Ciobanu Ana Maria Buruiană Nicoleta Muscălescu Cosmin Orbițor Vlad Necula Monica Grigore Ruxandra Muțat Lavinia 91.5 99 92 92 92 91 86 85 97 90 86 Lascu Dumitru Mitache Liviu Sector 38 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.5 SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ CLASA a IX-a Clasa IX A IX B IX C IX D IX E IX F IX G IX H IX I IX J TOTAL Medii între 5.00 7. Bucureşti Februarie 2009 .00-8.00-8.99 13 10 14 7 4 22 9 4 9 15 107 9-10 16 17 14 22 25 8 21 25 19 11 178 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.99-7.99-7.99 9.00-10 CLASA a IX-a MEDII 39 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

CLASA a X-a
Clasa XA XB XC XD XE XF XG XH XI TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7,00-8,99 11 10 18 22 19 13 9 26 17 145 9-10 17 17 11 7 6 13 20 4 13 108

CLASA a X-a
160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

40

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XI-a
Clasa XI A XI B XI C XI D XI E XI F XI G XI H XI I XI J TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,008,99 18 9 14 5 19 19 8 20 9 17 138 9-10 12 20 14 17 11 11 22 5 20 12 144

CLASA a XI-a
160 140 120 100 80 60 40 20 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

41

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XII-a
Clasa XII A XII B XII C XII D XII E XII F XII G XII H XII I XII J TOTAL Medii între 5,99-7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,008,99 17 12 7 4 22 5 9 8 7 3 94 9-10 13 7 24 24 7 25 15 23 21 26 185

CLASA a XII-a
200 150 100 50 0 5.99-7.00 7.00-8.99 9.00-10 MEDII

42

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
2.6 FRECVENŢA; NOTELE OBŢINUTE LA PURTARE

SITUAŢIA FRECVENŢEI ÎN ANUL ŞCOLAR 2007/2008

Clasa a IX-a
Clasa Total absenţe 582 IX A 941 IX B 717 IX C 775 IX D 496 IX E 1129 IX F 654 IX G 464 IX H 727 IX I 536 IX J TOTAL 7021 Absenţe nemotivate 22 456 217 124 70 323 204 111 109 148 1784

CLASA a IX-a

TOTAL NEMOTIVATE

43

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a X-a
Absenţe nemotivate 80 255 213 141 124 280 237 249 103 1682

Clasa

Total absenţe 951 XA 1310 XB 975 XC 1032 XD 988 XE 1042 XF 1017 XG 754 XH 1284 XI TOTAL 9353

CLASA a X-a

TOTAL NEMOTIVATE

44

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________

Clasa a XI-a

Clasa

Total absenţe 654 XI A 810 XI B 944 XI C 835 XI D 800 XI E 1076 XI F 621 XI G 826 XI H 1147 XI I 670 XI J TOTAL 8383

Absenţe nemotivate 334 188 9 103 157 185 197 263 171 182 1789

CLASA a XI-a

TOTAL NEMOTIVATE

45

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Clasa a XII-a Absenţe nemotivate 250 238 127 183 319 108 218 85 275 115 1918 Clasa XII A XII B XII C XII D XIIE XII F XII G XII H XII I XII J TOTAL Total absenţe 1549 903 1154 598 1261 729 1145 981 915 704 9939 CLASA a XII-a TOTAL NEMOTIVATE 46 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 Avram Elena 9A X Mocanu Jennifer 9B X Dascălu Vlad 9D X Drăgușin Valentina 9F X Miclăuș Daniel 9F X Manolică Alexandru 9F X Mateescu Sorin 9F X Radu Nicoleta 9F X Radu Mădălina 9F X Sandu Valentin 9F X Guță Larisa 9G X țârlea Claudia 9J X Zaharia Andrei 9J X Blegu Irina 10 E X Neguț Raluca 10 E X Ilcea Silvia 10 E X 47 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 Milea Cornel 10 F X Necula Călin 10 F X Paparizos Alexandru 10F X Oprea Alexandra 11 G X Răducan Amadeus 11 G X Nedelcu Cornel 11 G X Slav Sorina 11 G X țapira Luminița 11 G X Milea Laura 11 F X Nica Daniel 11 F X Nicolae Violeta 11 F X Stanciu Mihaela 11 F X Sima Adrian 11 B X Flefle Andrei 11 A X Pană Ovidiu 11 A X Pasăre Florian 11 A X 48 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Bucă Georgiana Munteanu Ana Maria Năstase Alexandru Sochircă Mihail Crunțeanu Mir ela Colciu Sofia Ichim Alina Ioniță Alexandr a Stan Lavinia Chiuariu Delia Diaconu Ana Maria Lungu Luca Jipa Roxana Doni Diana Bărăscu Cristina Popovici Sorin Caloian Loredana Constantin Carmen Ionescu Mirela Clasa Media 9 Media 8 Media 7 12 I X 12 I X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 G X 12 F X 12 F X 12 E X 12 E X 12 E X 12 F X 12 D X 12 C X 12 B X 12 B X 49 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUATIA NOTELOR LA PURTARE IN ANUL SCOLAR 2008-2009 Numele și prenumele Clasa Media 9 Media 8 Media 7 12 B X Mitrică 12 B X Neagu Laura 12 B X Pricopiță Amalia 12 B X Szabo Andreea 12 A X Chitic Simona 12 A X Vlad Alina 50 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

257/25.2008 Situație neîncheiată 350 de absențe nemotivate Preaviz nr.2008 Nr. 9 F Miclăuț Daniel 6. 10 E Buțtei Maria Data și nr.01. 2577/15.01.2009 Nr.12. 255/23.11. Clasa Nume și prenume Crt. Nr. 55/12. 2347/5. 2424/18.2009 Nr. 259/23. 2522/8.01.2009 Nr.2009 Nr. 9 F Radu Nicoleta 8.11.01. 9 F Drăguțin Valentina 4. 12. elev 9 A Avram Elena 1.2009 Nr. 260/23.2009 Nr.2008 Preaviz Nr.01.2008 51 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .01.12. 9 G Guță Larisa 2.01. 9 F Sandu Valentin 10. 9 G Manciu Cristian 3.10. 9 F Mateescu Sorin 7. 2423/18. 2187/22.Fundamentarea planului de şcolarizare SITUAŢII SPECIALE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr. 258/23. preaviz de exmatriculare Nr.2009 Nr.2009 Nr.2009. 353/30.01. 256/31. 9 B Bulmaci Elisabeta 11. 9 F Radu Mădălina 9.11.2008 Nr. 9 F Manolică Alexandru 5.

11 B Sima Adrian Nr.01.2008 13.2009 Nr.01.2008 17.2008 18. 223/21. 12 I Bucă Georgiana Nr.01. 168/19. 2458/25.01.2009 Nr. 2564/15. 2406/13. 2405/13.2009 15. Nr.11. pr eaviz de Crt. Clasa Nume ți pr enume Data ți nr .12. 2381/11. 280/27. 21.01. 11 F Nicolae Violeta Nr.2009 16.01. 11 H Costodu Cristian Nr.2009 19. 27/9.2008 14.01. 328/29.2009 52 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 11 F Stanciu Mihaela Nr.11. 12 B Ionescu Mirela Nr. 43/12. 96/15. elev exmatriculare Nr. 329/29.2009 20.2009 11 F Milea Laura Nr. Nr.2008 22.01. Nr.11. Bucureşti Februarie 2009 . 11 F Nica Daniel Nr.11. 12 B Neagu Laura 12 F Bărăscu C.Fundamentarea planului de şcolarizare SITUAŢII SPECIALE An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr.

10 B Toate disciplinele 11 H Istorie 11 H Disciplina Nume ți prenume elev Situația Pascu Larisa Bulmaci Gabriela Paparizos Alexandru Paparizos Alexandru Bogdan Ionuț Stoica Gabriela Nicuță Andreea Costache Adrian Dimitriu Anca Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent 53 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .7 La sfârşitul semestrtului I al anului şcolar 2008-2009 Nr. Crt.10 B Toate disciplinele .10 C Biologie . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Educație fizică ți sport 9 C 9B Toate disciplinele Lb. Portugheză 9F Ed.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII 2. Engleză . Fizică 9F Lb.

11 D Istorie .12 G Disciplina Nume ți prenume elev Barbu Mădălina Borcănea Mădălin Burlacu Andreea Eremia Melania Florea Andreea Dănilă Ionuț Preda Georgiana Bercea Diana Bucă Georgiana Bucă Georgiana Bucă Georgiana Radu Oana Ichim Alina Năstase Alexandru Stan Lavinia Situația Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat 54 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Istorie ..12 G Istorie .12 J Lb.11 D Istorie .12 I Lb.. română ..11 D Educație Fizică .. română .12 G Istorie ..11 D Istorie .12 I Matematică ..12 I Economie aplicată .11 D Istorie .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr. Bucureşti Februarie 2009 .12 G Istorie .12 I Istorie . Crt.11 D Istorie .

Fizică Istorie Ed. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Istorie Ed. Fizică Istorie Ed. Fizică Ed. Disciplina Crt. română Ed. Fizică Lb.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr. Fizică Ed. Fizică Matematică Matematică Matematică Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 12 G 12 G 12 G 12 G 12 G 12 F 12 E 12 E 12 D 12 D 12 D 12 C 12 B 12 B 12 B Nume ți prenume elev Sochircă Mihail Crunțeanu Mihaela Ioniță Alexandra Năstase Alexandru Stan Lavinia Ivan Ioana Lungu Luca Jipa Roxana Ilie Cosmin Ilie Cosmin Popovici Sorin Micu Caloian Mitrică Miruna Neagu Laura Pricopiță Aurelia Situația Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Neîncheiat Corigent Neîncheiat Neîncheiat Neîncheiat Corigent Corigent Corigent 55 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Fizică Ed. Bucureşti Februarie 2009 . Fizică Ed.

12 B Ed.12 B Nume ți prenume elev Szabo Andreea Ionescu Mirela Pricopiță Aurelia Neagu Laura Pricopiță Aurelia Situația Corigent Corigent Corigent Corigent Corigent 56 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.12 B Ed. Fizică . Fizică . Fizică . Bucureşti Februarie 2009 .12 B Istorie .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII Nr. Disciplina Crt.12 B Ed. 40 41 42 43 44 Nume ți pr enume elev 9 10 11 12 Matematică .

PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ. Dinescu Alina 2007-2008 2008-2009 57 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Anca Petrache Prof.E Bucurețti diplomă diplomă Prof.S. privind asigurarea calităţii în învăţământ Grad I. 2 3 4 5 Denumirea cursului de perfecţionare sau gradului didactic obţinut Curs de formare “Utilizare IT ți inițiere AEL” „Implementarea proiectelor ți programelor internaționale” Curs de perfecționar e Curs de formare “Utilizare IT ți inițiere AEL” “Implementarea programelor educative pentru grupuri dezavantajate” Curs de perfecționar e “Didactica Nova Modulul I+modulul II” “Pregătirea Personalului Didactic” “Utilizare IT ți inițiere AEL” Aplicarea modului de Excelenţă al U. Dana Iliescu Data 2008-2009 Asociația Internațională a adeverinţă Profesorilor de Limba Fraceză “INNOVER EN FRANÇAIS” CCD CCD Ilfov Universitatea Bucureşti. didactic Cadrul organizaţional de desfăşurare şi certificare CCD Dovezi adeverinţă Persoane implicate Prof. Zamfir Iuliana 2008-2009 Prof. modul I.S. Facultatea de adeverință Psihologie ți țtiințele Educației A. Rusu Diana Violeta 2008-2009 Prof. crt. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE CADRE DIDACTICE Nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3.E Bucurețti Universitatea Bucureşti. postuniversitar A. Bucureşti Februarie 2009 .E. 1.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Cadrul organizaţional de desfăşurare şi certificare SIVECO Colegiul Economic “Virgil Madgearu” FUNDAŢIA “PHOENIX” Nr. 1 Denumirea cursului de perfecţionare sau gradului didactic obţinut Iniţiere IT şi utilizare AEL. Andreea Matei 1 DSU: Prof. Diana Rusu diplomă 1 matematică: Prof. Stancu Marilena 1 drept:Prof. Cega Alice Mihaela 1 economice. M1+M2 Implementarea programelor educative pentru grupuri defavorizate Doctorantură Dovezi Persoane implicate Data An şcolar 2008-2009 1-10 august 2008 În derulare adeverinţă 45 înscrişi adeverinţă Prof. Bucureşti Februarie 2009 .T. Liviu Mitache 1 lingvistică: Prof.G: Mateescu Andreea Aurelia 1 limba si literatura romana: Matei Andreea Olivia 1 matematică: Gogoloi Ioan 1 contabilitate: Iancu Jeni Lăcrămioara 1 DSU: Nistor Daniela Paula 1 economice/comerț: Dima Lorena Monica 1 religie: Lixandru Alina Corina 2 3 Universitate 4 Gradul I Universitate Diplomă Anul şcolar 2008-2009 5 Gradul II Universitate Diplomă În derulare 58 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Iuliana Zamfir 1 fizică: Prof. E. crt. Roxana Constantin 1 filologie: Prof. Oana Dobrescu 1 istorie: Prof.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6 Master Universtiate Diploma 1 Psihologie:Prof. Mariana Farmazon Magaziner.Veronica Mişcodan Laborant. Alexandra Constantin În derulare 7 Personal didactic şi didactic auxiliar Universitate diplomă În derulare 59 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . Maria Dobrică Bibliotecar. Mateescu Andreea Aurelia 2 Management: Păun-Anghel Aurica Rusin Cătălina Secretar şef.

Roxana Carmen Ionescu DIRECTOR ADJUNCT: Prof. Andreea Mateescu (a XI-a) Prof. CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ SISTEM ORGANIZATORIC ŞI DECIZIONAL DIRECTOR: Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Roxana Finichiu 60 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 4. Alina Lixandru (a X-a) Prof. Olivia Rusu DIRECTOR MUNCĂ EDUCATIVĂ: Prof. Dana Iliescu COORDONATORI AI COMISIEI PROFESORILOR DIRIGINŢI PE NIVELE: Prof. Roxana Constantin (a XII-a) PSIHOPEDAGOG: Prof. Mihaela Săndulescu (a IX-a) Prof.

Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Director Director adj. Crt. Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Calitate în educaţie Calitate în educaţie Calitate în educaţie 61 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 1 Management educaţional – nivel de competenţă Director Statutul cadrului didactic: iniţiator/coordonator/ consilier/psihopedagog Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Denumirea activităţii. acţiunii Parteneri educaţionali Rezultate Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor Realizarea planului operaţional de management al comisiei diriginţilor Coordonarea muncii educative Consiliere şi parteneriat educaţional intern şi extern (iniţiator coordonator) Planificări şi planuri de lecâţii la propunerea elevilor 2 Director adjunct Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” 3 Director cu munca educativă Coordonatorul activităţii psihopedagogice şi de consiliere în domeniul educaţiei în Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Director Director adj.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Nr. Cadre didactice Cabinet psihopedagogic CCD ISMB Parteneri educaţionali Director Director adj. Bucureşti Februarie 2009 .

I.C.I.I.Fundamentarea planului de şcolarizare Comisia diriginţilor Clasa a IX-a A.F.F.C.J Clasa a XI-a A. Prof.H. Andreea Mateescu 5.D. Ana-Maria Picu 3.G.B.D. Andreea Matei 6.G.E.G. Cornelia Enescu Iniţiator şi coordonator consilier Ore de dirigenţie şi consiliere Informarea şi consilierea părinţilor Consilierea elevilor de clasa a XII-a (diriginţi) Participarea la parteneriate educaţionale Monitorizarea frecvenţei şi ritmicităţii notării An şcolar 2008-2009 Grupul educaţional Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a Părinţi Director muncă educativă Psihopedagog Parteneri educaţionali Îmbunătăţi rea situaţiei la învăţătură şi purtare Climat educaţional optim Asigurarea calităţii în educaţie ________________________________________________________________________ 4 5 Cabinet psihopedagogic Iniţiator.C. sector municipiu “Dezvoltarea şi perfecţionarea şcolară a elevilor” “Identitate în psihoterapie” “Târgul de oferte educaţionale” CMBRAE “Simpozionul de Psihologie” Elevi (minigrup) Părinţi Cadre didactice Clasa a XII-a D. coordonator Informarea şi consilierea elevilor Informarea şi consilierea părinţilor Informarea şi consilierea cadrelor didactice Lecţii de consiliere educaţională cu tematica specifică (Fenomenul “EMO”) Întâlniri metodice .J Clasa a IX-a A Clasa a X-a A. Prof.B. Teia Manole 2.D. Prof. Bucureşti Februarie 2009 .H. Prof.I. Alice Cega 4. E Clasa a X-a A. Prof.G.I.C.H.J Clasa a XII-a A.C.I.J Clasa a X-a A.D. Prof.B.J Responsabili în cadrul comisiei 1. Prof.E.E.B. Mariana Daniliuc 7.F.E.J Consilieri Cadre didactice Rezolvarea situaţiilor conflictuale participant participant 62 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.F.H.C.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE Denumirea concursului. Leontiuc Laura Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5.internaţional liceu Catedra istorie Decembrie 2008 liceu Comisia diriginţilor Decembrie 2008 sector Diriginţii claselor IXDecembrie XII 2008 liceu Liceu Prof. Diana Rusu Prof. Maria Rădescu. acţiunii. 1 2 3 1 decembrie – Ziua Naţională a României Ziua Mondială de luptă AntiSIDA Sărbători creştine la români acţiuni de ajutorare a elevilor cu situaţie materială defavorabilă Serbări şcolare de Crăciun clasele IX-XII Spectacol de colinde Rolul deţinut în cadrul activităţii 1. Dana Iliescu Prof. Laura Leuntiuc. Andreea Matei.participant Organizator Coordonator Organizator Consilier Nivel: Persoane implicate/prof Perioada 1.naţional 5. Elena Lenghel.sector 3. Dana Iliescu. Decembrie 2008 Decembrie 2008 4 5 6 7 Folkul fără vârste Poetul naţional Mihail Eminescu – spectacol de muzică ți poezie Organizator Liceu liceu Decembrie 2008 Ianuarie 2009 63 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. activităţii Nr.coordonator 3.organizator 2. Dana Iliescu. Andreea Matei.liceu coordonatori 2. Cristina Ghinescu Prof. Mariana țchiaua. crt. Bucureşti Februarie 2009 .municipiu 4.

Anca Petrache Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Liviu Mitache Prof. Zamfir Iuliana Prof. muzee. Alice Cega Prof. Ciobanu Mariana Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 8 Emisiuni la postul de radio Madgearu FM dedicate poetului Mihail Eminescu liceu Violeta Gaiu Prof. Dumitru Lascu Diriginţi Prof. Ciobanu Mariana Prof. Andreea Ştir Diriginţi Director Prof. Picu Ana Maria Prof. Iliescu Dana. Daniela Nistor Prof. Lorena Dima Prof. Doina Duţă Prof.Dana Iliescu Prof. Dana Iliescu Prof. Băloi Nicoleta Ianuarie 2009 9 10 Vizite de teatru. cinematograf cu ocazia Zilei Educaţiei Balul Bobocilor liceu Organizator liceu Octombrie 2008 Noiembrie 2008 11 12 Excursii cu elevii Excursie la Viena Târgul firmelor de exerciţiu Pitețti Târgul firmelor de exerciţiu Baia Mare liceu Liceu Noiembrie 2008 Decembrie 2008 Semestrul I 15 16 naţional 64 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Dima Lorena.

Bucureşti Februarie 2009 . 1 Instituţia/Unitatea/Agentul economic/Instituţii publice Primăria sectorului 1 Consiliul local al sectorului 1 DAIP Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucurețti – Serviciul de Analiză ți Prevenire a Criminalității Ministerul Educaţiei Culturii şi Tineretului Instituţii de învăţământ superior ASE Institutul Bancar Român Universitar Academia Naţională de Informaţii Universitatea Româno Americană Universitatea Ecologică Institutul de Sociologie Institutul Cantacuzino/ARAS Institutul de Sănătate Publică Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” Universitatea Tehnica de Construcții Tipul de parteneriat sau acord Parteneriat Sponsorizare Activitatea/acţiunea Şedinţe de ale Consiliului de Administraţie Activitate în cadrul comisiei pentru calitate Asigurarea resurselor materiale Participarea la ziua liceului Persoane implicate Director Director Adjunct 2 3 Parteneriat educaţional Parteneriat educaţional Organizarea.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 7. crt. (A) PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI FORMARE PROFESIONALĂ Nr. coordonarea şi monitorizarea activităţii în învăţământul preuniversitar Director Director Adjunct Director Director Adjunct Director muncă educativă Profesori tehnologii 65 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

NEGRU COMPANY SRL SC AIS PRODIMPEX SRL SC FUN SPORT ENTERTAINMENT SRL SC ELYDAN SRL SC RATB SA SC METACC – PROIECTARE PRODUCŢIE CONFECŢII SRL SC SASTOPREST SERV SRL Parteneriat public privat Director Director Adjunct Contabil Şef Privat public Sponsorizări Donaţii Parteneriat Public – Privat Privat -Public Director Director Adjunct Contabil Şef 66 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. colegii ți clubur i spor tive Colegiul Tehnic de Poțtă ți Telecomunicații “Gh. Airinei” Şcoala Superioară Comercială “Kreţulescu” Clubul Sportiv de Arte Marțiale SKY GATE HOTEL HOWARD JHONSON HOTEL AGENŢIA DE TURISM “VISIT ROMANIA” SC CASA VOASTRĂ SRL SC SIMPEX SRL SC DYT COMPANZ CONSTRUCT SRL CABINET INDIVIDUAL CRISTESCU IRINA SC SPEED ACCOUNTING SRL SC ELECTRICA SOLUZIONA SRL SC OIL D.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Bucurețti Licee. Bucureşti Februarie 2009 .

coordonarea şi monitorizarea Parteneriat educaţional Director Director Adjunct Cadre didactice 67 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ SC POWER TRANS ELECRONIC SRL SC FAUR SA SC CONT PREST SRL DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SC TAXI REAL SRL COMPANIA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SC PELICANUL DISTRIBUTION SRL SC METROREX SA SC IMO ADVERTISING SRL SC CONCIF COMPANY SRL SC ASIROM SA SC REAL ACCOUNTING SRL SC REBU SA BANCA ROMÂNEASCĂ PENTRU DEZVOLTARE SC ATHOS BOEM SRL SC AXXA COMPANY SRL SC ADIACENT SRL SC DALLI COM SRL SC BIOFARM SA ISMB 3 Organizarea.

Fundamentarea planului de şcolarizare activităţii didactice Implementarea calităţii în educaţie Coordonarea activităţii de perfecţionare continuă a cadrelor didactice An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Parteneriat educaţional Parteneriat educaţional 4 ARACIP 5 CCD Director Director Adjunct Cadre didactice Director Director Adjunct Cadre didactice 6 Fundaţii/Asociaţii nonprofit/Organizaţii 68 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Denumirea proiectului/parteneriatului PRO DEMOCRAțIA țcoala Democrației Asociația ORDES Junior Achievement “Acces la succes” Asociaţia “Tinerii acum Decide” Firme de exerciţiu Tineri pentru tineri “Educaţia pentru viaţa de familie” Codecs şi Britisch Council “Liderii mileniului trei” “Expand Health Romania” Asociaţia Română pentru Transparenţă – Integritatea în Tipul Intern/Extern Perioada de derulare Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 69 Persoane implicate Directori Şefi comisii metodice Cadre didactice Elevi Catedra de tehnologii Cadre didactice Catedra tehnologii Catedra tehnologii Comisia diriginţilor Stadiul evoluţiei proiectului/ În derulare 1 2 3 4 5 intern intern intern intern intern Permanent Permanent Permanent Finalizat 6 7 8 intern Intern intern Catedra de limbi moderne Prof.crt.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6. Mihaela Toma Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Dana Iliescu Comisia diriginţilor Finalizat În derulare Finalizat ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. (B) PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE Nr.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare Sistemul Educaţional Centrul Rromilor “Amare Rromentza” Fundația Phoenix Dezvoltarea instituţională şi formarea pentru educaţia copiilor rromi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei “Timpul şcolar al elevilor” Biblioteca Metropolitană “Biblioteca de la A la Z” Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” “IT şi educaţie” ARAS “Lupta împotriva HIV şi SIDA” Institutul Romăn pentru Educaţie şi Calitate Europeană Cadrul naţional al calificărilor Sistemul Naţional de Asigurare a Calităţii în formarea profesională Asociaţia Română de Turism “Tabăra tematică de ecologizare a zonei Bucegi” Proiect POSDRU 2007/2013 “Tranziţia de la şcoală la viaţa An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 9 intern Anul şcolar 2008/2009 Comisia diriginţilor Permanent 10 intern Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 70 Comisia diriginţilor Finalizat 11 intern 12 intern 13 14 intern intern Director Director adjunct Catedra de limba română Director Director adjunct Comisia de informatică Comisia diriginţilor Director CDAC Cadre didactice Permanent Finalizat Finalizat Permanent 15 intern 16 intern Catedra de tehnologii Finalizat 17 intern Director Catedra de tehnologii În derulare 2007/2013 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Dana Iliescu Diriginți Finalizat Finalizat Finalizat În derulare Finalizat 24 Fundația “Fondul Libertatea” Extern Finalizat 71 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Director muncă educativă Catedra de limbă engleză Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Nicoleta Doroş Director Director Adj. Cristina Ghinescu Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare activă” Tema: “Pregătirea elevilor pentru economia reală prin firma de exerciţiu” Partener Colegiul economic “Viilor” Proiect POSDRU “Inserţia profesională” Partener Şcoala Superioară Comercială Kreţulescu ISMB “Valint” Hotel School the Hague “Leading Hotel Schools” Education Development International LCC1 Ulrich Haase “Tandem Project” Arion Central Service Europe An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 18 intern Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Anul şcolar 2008/2009 Director Catedra de tehnologii În derulare 19 20 21 22 23 extern extern extern extern extern Catedra de tehnologii Catedra de tehnologii Catedra de tehnologii Prof.

crt. total de burse 6 18 15 5 18 16 25 Total 1459 3240 1200 400 1440 1280 2000 72 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 7. 1 2 3 4 5 6 7 Tipul de bursă Bursă “Republica Moldova” Bursă “Bani de liceu” Bursă “Venit mic” Burse “Medicale” Burse “Merit” Burse “Studiu” Burse “Orfan” Nr. Bucureşti Februarie 2009 . ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ SITUAŢIA BURSELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2007/2008 Nr.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANALIZA SWOT 73 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

O bună tradiţie a învăţământului economic (90% din absolvenţi devin studenţi ASE).Profesori colaboratori ai Serviciului Naţional de Evaluare. .Ocupare optimă a spaţiului existent.Centru de documentare privind educaţia economică şi antreprenorială. . .Sală „Club European”.Fundamentarea planului de şcolarizare • Puncte tari ale „mediului intern”: . .Elevi bine pregătiţi. . . .Cabinete de informatică. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . economie. contabilitate).Ofertă educaţională atractivă prin materialele opţionale propuse.Profesori autori de manuale şi programe.Profesori formatori în domeniul reformei în învăţământ. . . Bucureşti Februarie 2009 . admişi în urma admiterii computerizate.În cadrul curriculumului în dezvoltare locală şi a curriculumului diferenţiat. . numiţi prin concurs. . .Profesori foarte bine pregătiţi . 74 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. .Laborator de merceologie.Cabinet AEL.Manageri formaţi.Profesori metodişti (biologie.

An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ .Accesul imediat după absolvire pe piaţa muncii.Statutul de liceu reprezentativ.Implicarea profesorilor în elaborarea de manuale. .Migrarea specialiştilor spre domenii economice.Implicarea comunităţii. Bucureşti Februarie 2009 .Starea precară a economiei .Situarea liceului într-o zonă centrală.Posibilitatea de retragere a resurselor financiare prin cursuri de formare şi reconversie profesională. .Motivaţia uneori slabă din partea elevilor. autonomia unităţii şcolare. sisteme de evaluare.Slaba dotare a laboratoarelor de fizică şi chimie. • Oportunităţi ale mediului extern . .Rata demografică descendentă 75 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. programe.Canale de comunicare defectuoase . .Fundamentarea planului de şcolarizare • Puncte slabe ale „mediului intern”: . în vecinătatea ASE. . . administraţiei locale în relaţia cu şcoala.Implicarea în programe de parteneriat. • Ameninţări ale mediului extern .Lipsa resurselor financiare. . .

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CAPITOLUL V MANAGEMENTUL CALITĂŢII 76 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Bucureşti Februarie 2009 . Cursuri de formare în domeniul reformei în învăţământ. 3. 1 Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii Obiective Asigurarea condiţiilor egale de acces la programul de învăţare şi sprijin pentru toţi elevii Acţiuni Elaborarea următoarelor documente: 1. 2. Acţiuni şi activităţi complexe la toate nivelurile activităţii didactice (manageri. Interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în activitatea didactică.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 1. Ofertă educaţională atractivă în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii (curriculum diferenţiat) 2 Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane Asigurarea calităţii activităţii didactice pentru formarea elevilor în concordanţă cu competenţele cerute pe piaţa muncii Asigurarea condiţiilor de consiliere. Colaborări cu Serviciul Naţional de Evaluare. Priorităţi Crt. Planul de acţiune al şcolii 2. elevi) pentru promovarea imaginii liceului. 77 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. informare şi orientare privind cariera 3 4 Consiliere pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională şi dezvoltarea personalităţii Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe Îmbunătăţirea imaginii şcolii 1. Perfecţionare continuă. cadre didactice. 2. Monitorizarea internă a procesului didactic 5. Plan de acţiune al CPAC 4. PRIORITĂŢILE ACTIVITĂŢII DIN PERSPECTIVA STANDARDELOR DE OBŢINERE A CALITĂŢII ÎN ANUL ŞCOLAR 2008/2009 Nr. Raport de evaluare internă şi externă 1. Plan operaţional 3. Acţiuni de dezvoltare în carieră şi în viţa personală.

şi de formare profesională Derularea de activităţi aducătoare de venituri extrabugetare şi asigurarea cadrului legal de desfăşurare Crearea condiţiilor optime de formare profesională Integrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii Atragerea de fonduri prin parteneriate şi programe menite să confere oportunităţi diverse. educaţie economică şi antreprenorială Asigurarea standardelor în conformitate cu normele UE privind condiţiile de desfîşurare a activităţii didactice Acţiuni de monitorizare : coordonare a carierei printr-o ofertă educaţională complexă astfel încât. la sfârşitul liceului absolvenţii să se poată integra fie pe piaţa muncii (Certificat de competenţă profesională) 6 Atragerea de noi surse extrabugetare Modernizarea bazei materiale Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 7 8 78 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 5 Dezvoltarea activităţilor de parteneriat Realizarea unor parteneriate Participarea la acţiuni şi programe atractive în scopul eficiente care să permită înţelegerea îmbunătăţirii calităţii procesului didactic. dar şi a activităţii nevoilor de dezvoltare instituţională extracurriculare. formare interddisciplinară. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2. Olivia Rusu Perioada 2. Roxana Ionescu Director adj. fişe de observare 4. Rapoarte. Coordonarea aplicării 1. CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE a) Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii Documente specifice Managementul educaţional Nivel de competenţă 1. Plan de acţiune al CPAC 79 Comisia de asigurare Permanent a Calităţii ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Managementul Comisiei de Asigurare a Calităţii 1. Prof. Asigurarea nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă 3. fişe de observaţie Permanent 1. Evaluarea internă şi externă pe baza standardelor 2. acţiuni Persoane responsabile Director Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Plan operaţional 3. Plan de acţiune al şcolii 2. Rapoarte. Raportul de autoevaluare şi “Ghidul pentru aplicarea standardelor naţionale de referinţă” 2. Formatori în domeniul calităţii 3. Prezentarea în Consiliu profesoral a Raportului de Autoevaluare şi proiectului privind “Ghidul pentru aplicarea standardelor naţionale de referinţa ” 2. Asigurarea nivelului de realizare a indicatorilor de performanţă 4. Coordonarea şi monitorizarea implementării standardelor de performanţă 1.Managementul directorilor Activitate.

plan de îmbunătăţire a situaţiei 3. Evaluarea sistemelor de asigurare a calităţii 2.Cadre didactice Cadre didactice Permanent 80 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Managementul Catedrelor şi Comisiilor Metodice Permanent 4. Raport de evaluare internă şi externă Raport de evaluare şi autoevaluare. Şedinţe de catedre de diseminare a informaţiilor. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare procedurilor şi activităţilor de autoevaluare 1. Implementarea standardelor de asigurare a calităţii la nivelul catedrei Implementarea standardelor de obţinere a calităţii la nivelul colectivelor de elevi sau la nivelul disciplinei 5. plan de măsuri Fişe de observare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Şefii de comisii metodice 3.

Cadre didactice Înscriere şi participare la cursuri de pregătire Cadrele didactice care au susţinut perfecţionarea şi formarea continuă ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Angajatori Îndeplinirea standardelor de performanţă Asigurarea asistenţei medicale a tuturor angajaţilor prin intermediul: a. elevilor. monografie) j. cursuri postuniversitare. personal auxiliar şi întreţinere cu rezultate i. cursuri de formare continuă. grade. Cabinetului medical b. Motivarea şi premierea cadrelor didactice. Dotarea cu calculatoare şi soft educaţional f.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ b) Identificarea. Facilitarea frecvenşei cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare e. perfecţionări.M. Bucureşti Februarie 2009 . master.Înscriere la cursuri. Popularizarea rezultatelor (rapoarte. Prevenirea conflictelor şi consilierea cadrelor didactice pentru crearea unui climat otim de muncă h. Promovarea unei imagini de sine decente şi demne . site. doctorat -Motivarea partenerilor educaţional în scopul obţinerii performanţelor -Asigurarea unui climat educaţional optim -Lecţii atractive în concordanţă cu nevoile elevilor şi standardelor de 81 Acţiuni propuse / prioritare Consiliere Diseminare Analiza SWOT Evaluare Responsabili I.B Director Director adjunct Coordonator programe şi proiecte 2. Parteneriat cu clinica de specialitate c. Atragerea de fonduri în scopul participăriila programe ţi proiecte educaţionale g. Organizarea şi sustinerea testării psihologice a cadrelor didactice d.S. înregistrarea şi analiza nevoilor şi expectanţelor partenerilor educaţionali Denumirea obiectivului (ŢINTE) 1.

Prof. cererile pieţei muncii 82 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Olivia Rusu Comisia de Asigurare a Calităţii Cadre didactice. parteneriate. Roxana Carmen Ionescu Director adj.Fundamentarea planului de şcolarizare performanţă -Activităţi şi acţiuni extracuriculare Asigurarea unei comunicări permanente cu partenerii educaţionali (elevi.Comunitate şi parteneri educaţionali Perfecţionare continuă An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Înscriere şi participare la cursuri universitare Înscriere şi participare Proiecte. incadrarea într-o grilă de salarizare superioară Asigurarea unui învăţământ de calitate bazat pe competenţă şi iniţiativă în concordanţă cu standardele europene. sponsorizări Secretariat Bibliotecă Financiar-contabilitate Personal administrativ Director.Personal administrativ 5. Bucureşti Februarie 2009 . comunitate) 3. părinţi.Personal didactic auxiliar 4. elevi Parteneri Educaţionali Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

acţiuni în ceea ce priveşte curriculum la nivelul disciplinelor sau al activităţilor extracurriculare Consiliul elevilor pe liceu 83 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare Asigurarea performanţelor educaţionale Facilitarea accesului la informaţie Interdisciplinaritate An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 6. Bucureşti Februarie 2009 .Elevi Propuneri pentru teme.

2005 privind asigurarea calităţii educaţiei -Metodologia de evaluare înstituţionalăîn vederea autorizării. acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie H.22/25. acte. nr. metodologii (Denumire) Legislaţie ARACIP -Ordonanţa de Urgenţă nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ c) Cadrul de organizare şi desfăşurare pentru activităţile privind calitatea Nr.. Bucureşti Februarie 2009 .07.01.2007 Activităţi Persoane responsabile 1 Elaborarea de documente orientative în funcţie de standarde de performanţă (ANEXA 1) Crearea cadrului legislativ de funcţionare şi organizare la nivelul liceului (învăţământ preuniversitar) Legea nr.75/12. ARACIP 84 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. crt. cursuri de formare şi diagnoză şi prognoza calităţii educaţionale Documente..G.. Factori şi parteneri în implementarea structurală a calităţii ARACIP -Crearea şi implementarea metodologiilor prin parteneriate.

Cristina Drăgan Prof. Elevilor Geanina Muscalu Reprezentant Consiliu local Cristian Dumitrescu Director Prof. Roxana Carmen Ionescu Director adj. Anca Petrache Prof. Cristina Lemnaru Prof. străine Catedra matematică Activitate managerială în conformitate cu standardele de calitate Asigurarea condiţiilor de desfăşurare a procvesului didactic de calitate Control permanent al activităţii didactice printr-un program managerial eficient în concordanţă cu Viziunea. misiunea şi valorile promovate de Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Evaluarea şi autoevaluarea calităţii actului didactic 85 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.română Catedra tehnologii Catedra de lb. Plan managerial 3. Cătălin Darmon Membru al Com. Bucureşti Februarie 2009 . 1. Olivia Rusu 3 4 Manageri (directori) Acte şi documente Metodologii.Analiza şi diagnoza comisiilor metodice de specialitate procesului de predareînvăţare-evaluare 3. acte metodologice 1.Diseminarea informaţiilor Îniţiere şi coordonare a activităţilor în cadrul 2. Petrovici Membru al Cons. Raport de activitate 2. Plan operaţional Şefi de catedră Catedră de lb. Olivia Rusu Prof. şi lit. Părinţi M.Fundamentarea planului de şcolarizare Fişe de evaluare Fişe de bune practici Proceduri Manualul calităţii Tip de procedură Fişă de evaluare Stabilirea de programe de formare în domeniul calităţii Elaborarea de documente orientative în funcţie de standarde de performanţă (ANEXA) Elaborarea de documente orientative în crearea şi implementarea standardelor de performanţă An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2 Comisia de asigurare a calităţii Prof.

Manualul calităţii 2. Bucureşti Februarie 2009 . frecvenţă şcolară.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Catedra socio-umane Catedra istoriegeografie Catedra informatică Catedra biologiechimie Catedra educaţie fizică 5 Colective de lucru pentru elaborare de acte.Participarea la programe şi proiecte Şefii comisiilor constituite la nivelul şcolii 86 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Iniţierea unor programe de îmbunătăţire a situaţiei la frecvenţă şi purtare 4.Întocmirea de rapoarte 3. prevenirea violenţei şi infracţionalităţii 3.Plan managerial 1. documente privind calitatea şi comisii pentru asigurarea calităţii în educaţie 4.Stabilirea unui plan de ameliorare Raport de activitate al comisiei metodice Fişa de evaluare a cadrelor didactice Plan managerial al comisiei Fişa de observaţie a lecţiei 1.Rapoarte privind parcurgerea materiei.Proceduri 4. notare ritmică.Observarea comportamentului elevilor 2.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ d) Activităţi de formare şi perfecţionare în domeniul asigurării calităţii Nr. 1 Managementul directorilor CPAC Şefi de catedră Cadre didactice Obiective. ţinte. opţiuni pentru obţinerea calităţii pe parcursul anului şcolar 2007-2008 Nr. Bucureşti Februarie 2009 . Nivelul de implementare Crt. 1 Aplicarea modelului de excelenţă al UE privind asigurarea calităţii în învăţământ Aplicarea modelului de excelenţă al UE privind asigurarea calităţii în învăţământ Conţinuturi Denumirea temei sau lucrării de perfecţionare Colocviu şi disertaţie Persoane implicate Perioada Managementul calităţii Prof. Anca Petrache 2008-2009 e) Strategii. Olivia Rusu Prof. strategii Implementarea strategiilor şi metodelor moderne de predareînvăţare-evaluare printr-un management de calitate Denumirea activităţii Plan managerial pentru anul şcolar 2008-2009 Plan al comisiei Proiectarea şi planificarea materiei Responsabil Prof. Denumirea cursului crt. obiective. Anca Petrache Şefii de catedră Cadre didactice 87 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Olivia Rusu 2008-2009 2 Calitatea în educaţie Atelier de lucru ţi disertaţie Prof.

evaluare) Nr. Cătălin Darmon Prof. Mihaela Săndulescu Prof. fişe de evaluare şi autoevaluare Integrarea în sistemul informaţional al liceului a datelor cuprinse în fişele de apreciere sintetică a elevilor . învăţare. Elena Bafani Prof. Roxana Carmen Ionescu Director adjunct: Prof . Iulia Huici Prof.J .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ f) Comunicare. Teia Manole Activităţi Sistemul de supraveghere Site-ul şcolii Sistemul informaţional Diseminarea informaţiilor la nivelul ariilor curriculare prin diferite activităţi.octombrie 2008 88 3 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Ioana Călinescu Prof. Fişa de apreciere sintetică Lecţii AEL XII H. Dana Iliescu Comisia de asigurarea calităţii Şef comisie: Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Cristina Drăgan Prof. Personal Crt.septembrie 2008 IX A XII I . Olivia Rusu Prof.Alina Dinescu Prof. Geanina Muscalu Comisii metodice: Profesori diriginţi 2 Cadre didactice care au susţinut lecţii în AEL Prof. proceduri. Lorena Dima Prof. Cristina Lemnaru Prof. Directori: 1 Director: Prof. interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în actul didactic (predare.Olivia Rusu Director muncă educativă: Prof.octombrie 2008 XII A . Anca Petrache Prof. Cristina Ghinescu Prof.

Nicoleta Doroş Prof.octombrie 2008 XII C – octombrie 2008 XII H – octombrie 2008 XII F – octombrie 2008 XI A – octombrie 2008 XII F – octombrie 2008 XI J – noiembrie 2008 XII B – decembrie 2008 Permanent Clasa a XII-a Permanent 4 Personal didactic auxiliar /administrativ Alexandra Constantin Sidonia Toma 89 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Andreea Matei Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Prof. Daniela Nistor Prof. Diana Rusu Prof. Anca Petrache Prof. Olivia Rusu XII E . Doina Duţă Prof. Bucureşti Februarie 2009 .

90 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. specialitate tehnologii) şi migrarea lor spre alte domenii de activitate mai bine motivate pecuniar Resurse financiare reduse pentru a oferi recompense materiale atractive cadrelor didactice de valoare. fără însă a îngrădi participarea cadrelor didactice doritoare. ai învăţării centrate pe elev Utilizarea insuficientă a tehnicii de calcul. Bucureşti Februarie 2009 . Slaba motivaţie a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar în formarea continuă individuală Rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice – preocupare scăzută pentru realizarea activităţilor cu caracter interdisciplinar. admişi în urma admiterii computerizate O bună tradiţie în învăţământul economic (90%) din abolvenţi devin studenţi ASE Ocupare optimă a spaţiului existent Centru de documentare privind educaţia economică şi antreprenorială Ofertă educaţională atractivă prin materialele opţionale propuse În cadrul curriculumului în dezvoltarea locală şi a curriculumului diferenţiat Profesori. domenii multiple Oferta formulează explicit scopul şi grupul ţintă.Fundamentarea planului de şcolarizare CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ANALIZA SWOT An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • • • • • • • • • • • • Puncte tari Profesori formatori în domeniul reformei în învăţământ Profesori coordonatori ai Seviciului Naţional de Evaluare Elevi bine pregătiţi. autori de manuale şi programe Oferta educaţională – oprtunităţi de formare interdisciplinară Oferta bogată şi variată. promotori ai reformei. • • • • • • • Puncte slabe Resursa umană. limbi străine. a aparaturii şi tehnicii moderne Slaba preocupare a unor instituţii de învăţământ superior pentru organizarea de strategii de formare şi perfecţionare cu credite transferabile Imposibilitatea de a derula programe de formare în unitatea şcolară solicitantă. efectuarea insuficientă a activităţilor în echipă Lipsa de motivare a profesorilor tineri (informatică.

programe. administraţiei locale în relaţia cu şcoala Oferta ASE pentru disciplinele de specialitate Stagiul de formarea a diriginţilor/cadrelor didactice doritoare pentru Programul “Clubul European”(Inspector ISMB Simona Crăciun) Ameninţări Schimbarea sistemului de evaluare de la un an la altul. 3. 9. 7. 2. 6. 91 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. în vecinătatea ASE Implicarea în programe de parteneriat Implicarea profesorilor în eleborarea de manuale. 5. 6. 4. 4. sisteme de evaluare Implicarea comunităţii. 1. 8. neexistând o formă de evaluare verificată în timp Scăderea demografică a populaţiei şcolare (în viitor) Resurse financiare insuficiente Resurse materiale incomplete sau necompetitive Lipsa strategiilor de dezvoltare socială şi economică pe termen mediu şi lung Lipsa de organizare a sistemului de obţinere a informaţiei Educaţia nu mai este privită de elevi ca un mijloc de promovare socială. Bucureşti Februarie 2009 . 2. 5.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Oportunităţi Accesul imediat după absolvire pe piaţa muncii Posibilitatea de atragere a resurselor financiare prin cursuri de formare şi reconversie profesională Statutul de liceu reprezentânt autonomia unităţii şcolare Situarea liceului într-o zonă centrală. 1. 3. 7.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANEXA 1 LEGISLAŢIE 92 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Bucureşti Februarie 2009 . cu modificările şi completările ulterioare.sesiunile anului 2008. liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal . 4925/08. • Legea învăţământului nr. • Legea nr. nr.4579/23. 93 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.06. 84/24.1995. 84/1995.C.09. 354/15.06.07. • Legea nr.84/1995.2005.Ed. aprobat prin Ordinul M.2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ LEGISLAŢIE • Legislaţie Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. republicată.2008 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional.2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 268/13.07. • Ordin nr.

2008 privind înfiinţarea Centralei Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România • Regulament privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.06.2008 cu privire la aprobarea metodologiei privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite de elevii din învăţământul profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire practică • Ordin nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Ordin nr.08.2008 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind elaborarea curriculumului în dezvoltare locală în învăţământul profesional şi tehnic • Ordin nr. 5109/25.03.2008 de modificare a OM nr.06. 3568/11. 4338/09. 2007 94 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.07. 4722/09.2008 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 20082009 Ordin nr.07.2005 privind plata membrilor comisiilor de pregătire a elevilor selecţionaţi în loturile naţionale în vederea participării la olimpiadele internaţionale • Ordin nr. 4931/29. Bucureşti Februarie 2009 . 4580/23.

legea nr.Fundamentarea planului de şcolarizare • Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. republicata • Regulament privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar. oug nr. Legea nr 35/2007 An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii invatamantului nr.170/2008 95 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 84/1995. 356/2007 • Lege nr. 128/2007 • Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 240/2007 • Lege pentru aderarea Romaniei la Conventia privind definirea statutului scolilor europene. adoptata la Luxemburg la 21 iunie 1994. ordonanta nr. Bucureşti Februarie 2009 . 15/2008 • Hotărâre privind aprobarea pentru învăţământul preuniversitar şi superior de statz în anul şcolar/universitar 2008/2009. hotărâre nr. 84/1995. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2005 • Ordonanta privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. legea nr.

87/2008.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu 96 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . 4. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul Romaniei" pentru formarea managerilor din sectorul public • Legea nr. 174 din Legea invatamantului nr. ordonanta de urgenta privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat • Lege nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar • Ordin nr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Lege nr. 143/2008 pentru completarea art. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati. 84/1995 • Ordin nr. cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru • OUG nr. 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4277/2008 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului privind predarea cursului de Limba. capabili de performanta inalta • Lege nr.

4. nr. cercetarii si tineretului nr.01. acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie Anexa H. din 12 iulie 2005. privind asigurarea calităţii educative • Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării.22/25. cercetarii si tineretului nr.628/2008 privind aprobarea programelor • Ordin nr 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi. • Ordonanţa de urgenţa nr. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • OUG nr. 75. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat. precum si pentru copiii prescolari din g • Ordin nr. 95/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei. 4936/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei.G.2007 97 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 3.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ACTIVITATEA CATEDRELOR ŞI COMISIILOR METODICE 98 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

5. 7. Prof. Prof. Ruxanda Dumitrescu 4. GERMANĂ 1. Roxana Constantin 4. Prof. Corina Burlacu 5. Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 1. Prof. 4. Mirela Scântee Prof. ENGLEZĂ + LB. Prof. Prof. Olivia Rusu Prof. Dana Iliescu 3. Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Nicoleta Stan 3. Diana Rusu – şef catedră 2. Prof. 2. Prof. Cristina Sebe CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ + LIMBA PORTUGHEZĂ 1. Violeta Gaiu COMISIA METODICĂ LB. Mihaela Toma – responsabil comisie 2. Ioana Denisse 99 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Andreea Matei Prof. 6. 3. Maria Rădescu Prof. Elena Lenghel Prof. Mariana Şchiaua – şef catedră Prof.

Prof. Prof. Geta Bercaru – şef catedră 2. Prof. Prof. Prof. Simona Velea 3. Prof. Prof. Prof. Nicoleta Velniceru – responsabil comisie 2. Mariana Dăniliuc 8. Iuliana Zamfir 4.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA DE MATEMATICĂ 1. Mihaela Sănd ulescu 4. Stela Ghiţulescu 6. Cristina Lemnaru 3. Nicoleta Condrache COMISIA METODICĂ GEOGRAFIE + ISTORIE 1. Dumitru Lascu 5. Violeta Cojocaru 3. Bogdan Liţă 7. Prof. Liviu Mitache – responsabil comisie 2. Paulina Vasile 5. Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Prof. Prof. Prof. Oana Dobrescu 4. Prof. Iulia Kurti-Beldean An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 100 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Prof. Prof. Cristina Iancu 5. Cristina Iancu COMISIA METODICĂ BIOLOGIE + FIZICĂ + CHIMIE 1. Prof. Prof.

4.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 1.şef catedră 2. Bucureşti Februarie 2009 . Iuliana Nicola – responsabil comisie Prof. Ion Cernătescu Prof. Roxana Rădulescu Prof. Marian Stroe 3. Cristina Drăgan . 2. Prof. Prof. Prof. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ DISCIPLINE SOCIO UMANE + EDUCAŢIE MUZICALĂ + EDUCAŢIE Prof. 6. Laura Cristina Leontiuc Prof. Iurkiewicz Elena 101 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 8. Doina Ostafi COMISIA METODICĂ VIZUALĂ + RELIGIE 1. Floriana Pană Prof. Alina Lixandru CATEDRA INFORMATICĂ 1. 5.Prof. 7. Cornelia Enescu Prof. Carmen Niculescu – şef catedră 2. Cătălin Darmon Prof. 3.

Ioana Călinescu 16. Prof. Cătălina Rusin 102 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Prof. Ioana Necşuţu 6. Roxana Ionescu 3. Prof. Florian Lixandru 7. Liviu Manea 10. Valentina Capotă 4. Liliana Iftemie 8. Bucureşti Februarie 2009 . Daniela Nistor 15.Prof.Prof. Prof. Anca Petrache 5. Prof. Prof. Ioan Gogloi 11. Doina Duţă . Prof. Prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA FINANŢE-CONTABILITATE 1.Prof.Prof. Marilena Stancu 12.Prof.Prof. Prof. Rodica Cernescu 13. Jeni Iancu 9.şef catedră 2.Prof. Alina Dinescu 14.

Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Cristina Ghinescu 4. Teia Manole 10. Alice Cega 7.Fundamentarea planului de şcolarizare CATEDRA COMERŢ + DREPT 1. Cristiana Mateiciuc 3. Prof. Prof. Mariana Ciobanu 11. Mariana Magearu An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 103 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Prof. Prof. Bucureşti Februarie 2009 .şef catedră 2. Aurica Păun Anghel 8. Lorena Dima 9. Andreea Mateescu 6. Prof. Prof. Nicoleta Doroş . Ana Maria Picu 5.

Existenţa unei biblioteci cu un fond de carte în concordanţă cu programa şcolară şi a unei bibliografii critice corespunzătoare scriitorilor studiaţi. concursuri. .Stimularea valorilor. 104 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. . Bucureşti Februarie 2009 . .Coordonarea permanentă a lecturilor elevilor. ca o condiţie obligatorie a performanţei şcolare.Interasistenţe în cadrul catedrei şi asistenţe pentru susţinerea unor grade didactice cu rolul eficientizării şi modernizării metodelor de predare. interesate de perfecţionarea continuă de specialitate.Existenţa performerilor – participanţi la olimpiade. .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I ANUL ŞCOLAR 2007-2008 ANALIZA SWOT • PUNCTE TARI . a creativităţii.Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul catedrei. . .Cadre didactice bine pregătite. alte manifestări artistice. sector şi municipiu. a talentelor.

.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • PUNCTE SLABE . • Au fost concepute şi realizate testele predictive la începutul semestrului pentru toate nivelele (prof. Elena Lenghel). Existenţa unui material didactic divers şi a cabinetului AEL.Insuficienta motivare a elevilor pentru parcurgerea integrală a lecturilor obligatorii prin programa şcolară. respectându-se în general obiectivele propuse. Bucureşti Februarie 2009 . . lecţii deschise). 105 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Participarea la cursuri de perfecţionare.Tratarea nediferenţiată a elevilor. Valentina Rădescu. organizate de CCD.Notarea nu s-a făcut întotdeauna ritmic şi pe itemi bine definiţi.Utilizarea insuficientă a unui material didactic bogat şi a cabinetului AEL. . precum şi implicarea activă în diferite proiecte. Posibilitatea unui real schimb de experienţă între membrii catedrei şi colaborarea interumană excepţională. • OPORTUNITĂŢI Nivelul de pregătire metodico-ştiinţifică a profesorilor din catedra de limba şi literatura română. Mirela Scântee. Andreea Matei. - ACTIVITĂŢI METODICE ŞI INSTRUCTIV-EDUCATIVE • Toţi prof. Mariana Şchiaua. • S-au predat la termen planificările anuale şi semestriale. octombrie 2007. din catedră au participat activ la şedinţele de catedră şi la activităţile metodice organizate la nivel de sector şi municipiu (consfătuiri.

Andreea Matei. a XII-a C. A. I • S-au vizitat expoziţii şi muzee Muzeul Naţional de Artă. prof. Valentina Rădescu clasa a XI-a D. Andreea Matei a susţinut inspecţia curentă. Matei). • Prof. vizită la Casa memorială « Mărţişor » Andreea Matei. cu biblioteca Metropolitană. Elena Lenghel). contribuind la pregătirea extraşcolară a elevilor (prof. M. • S-au vizionat diferite spectacole teatrale Spectacolul Chicago. coordonatori M. • S-au desfăşurat ore consacrate activităţii şi operei unor scriitori studiaţi. Scântee).Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • A fost organizată Olimpiada faza pe şcoală cu participarea tuturor membrilor catedrei. Valentina Rădescu – XI-a B . TNB. 24 ianuarie 2008 (prof. Mariana Şchiaua. H. sub genericul „Calendar cultural ” (prof. A. X-a I • Se continuă editarea revistei „Sintagme”. Matei. Iona – Andreea Matei şi clasele a X-a F. • S-au desfăşurat conform programării Consultaţiile pentru examenul de bacalaureat. Andreea Matei (clasa a XII-a H). Scântee • Se continuă colaborarea. Bucureşti Februarie 2009 . G. M. I . Valentina Rădescu. Şchiaua. pe baza unui proiect de parteneriat. M. prof. H. • „ Participarea la „Târgul de carte – Gaudeamus”. Şchiaua. gradul I – octombrie 2007 • Prof. • Achiziţionarea unor instrumente auxiliare de lucru (culegeri de exerciţii – Editura „Art” şi dicţionare). Valentina Rădescu a susţinut lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului I – noiembrie 2007 • Prof. Mirela Scântee şi Mariana Şchiaua au fost colaboratori la întocmirea Monografiei colegiului 106 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. O noapte furtunoasă. Mirela Scântee.

Violeta Gaiu.t. 107 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. • Curs de perfecţionare în format MASTER. Iniţiere AEL”. PROGNOZA. DIAGNOZA. cu 90 c.. în organizarea Universităţii Bucureşti. DOMENII DE ACTIVITATE EDUCATIONALA a. Bucureşti Februarie 2009 . cu participarea tuturor membrilor Catedrei. ● Curs de formare/perfecţionare –„Utilizare TIC. 2006– 2008. Domenii de activitate educaţională B.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ R A P O R T asupra activităţii didactice. specialitatea limba franceză. 2007. metodico-ştiinţifice. extracurriculare şi extraşcolare a membrilor catedrei de limbi moderne – limba franceză-limba portugheză în anul şcolar 2007/2008 A. Analiza Swot A. FORMARE CONTINUA SI PERFECTIONARE: • Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice pe discipline de învăţământ şi specializări 12 sept.t. DIAGNOZA. in organizarea CCD. Participă: prof. CURRICULUM şi EVALUARE cu structură trimodulară. cu 25 c.

• Progrese şi performanţe înregistrate în comunicarea verbală şi scrisă în franceză şi portugheză ca limbi străine studiate în şcoală . XI) şi PNC.evidenţiate de calitatea proiectelor. prof. DELF (clasele X. B2-avansat. Diana Rusu. 108 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.prin cursuri modulare pentru nivel B1-mediu. comparativ cu anul şcolar 2006/2007: a fost criteriul continuităţii (autori şi editură ) şi schimbarea.Fundamentarea planului de şcolarizare Participă: prof. a materialelor de portofoliu realizate şi de participarea la Simpozionul Naţional şi Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări. comparativ cu anul şcolar 2006/2007 au relevat o şi mai slabă pregătire a elevilor clasei a IX-a la începutul anului şcolar . ACTIVITATEA PROFESIONALA ● Planificarea individuală şi la nivelul comisiei metodice a activităţii de predare/evaluare a unităţilor de conţinut. Bucureşti Februarie 2009 . L1 şi L2 – limba franceză. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ● Formare – elevi in spiritul Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbile străine în cadrul Institutului Francez din Bucureşti . acolo unde s-a constatat neajunsuri în adaptarea formei conţinuturilor de predat la realitatea grupului de elevi. • Rezultatele testelor predictive la clasa a IX-a. Dana Iliescu. • Politica alegerii manualelor. • Parcurgerea materiei: corectă prin planificările individuale şi recomandările ISMB cu ocazia Consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice. b.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Deşi testele predictive au evidenţiat o mai slabă pregătire a elevilor clasei a IXa la începutul anului şcolar. D. ” Poésie de la Francphonie” ( „Les dix mots de la Francophonie” în imagini şi text poetic) – CCD. Bucureşti Februarie 2009 . mai 2008 109 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.00 –10 şi rezultate f. ● Organizarea.colectiv XI D. prof.Rusu – Locul I. limba franceză. 12 elevi promovaţi la etapa pe sector. participarea în comisia de corectare la etape pe sector şi municipiu – februarie-martie 2008 ● Participarea la manifestările dedicate Zilelor Francofoniei . elevii care studiază limbile franceză şi portugheză L1 şi L2 întrunesc. medii între 7. bune la examenul de bacalaureat. aprilie 2008 clasele a X-a I şi a XI-a D Intâlnirea cu scriitorul belgian Robert Massart cu participarea unui grup de elevi din ● participare la Concursul Naţional „Tinere Condeie”.desfăşurarea şi evaluarea concursului de limbi romanice. secţiunea limbă străină. coord.CCD. etapa pe şcoală şi participarea la etapele pe sector şi municipiu. cu grupajul de creaţie ” Poésie de la Francophonie” . la sfârşitul anului şcolar.

al II-lea: ESEU cu temă aleasă de elevi din documentul Valorile Uniunii Europene.”Jean Monnet”. X I voluntar „Amare Rromentza” (cu intervenţii în atelierele de lucru şi în plenul seminaru. INITIEREA/PARTICIPAREA LA PROIECTE DE COLABORARE ŞI PARTENERIAT ÎN DOMENIUL STUDIULUI LIMBILOR STRĂINE Titlul proiectului: Seminar: Pluricultures.cu participare internaţională„România între Tradiţie şi Modernitate”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ c. mai 2008 Titlul proiectului :Târgul Firmelor de Exerciţiu Titular de proiect: Catedra de Tehnologii Grup ţintă : firmele de exerciţiu ale claselor a XI-a 110 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. pluritraditions Grup ţintă: elevii şi personalul de predare a limbilor străine moderne din licee si şcoli generale ale municipiului Bucureşti Titular de proiect: Liceul T. Bucureşti Februarie 2009 .selecţia şi prezentarea în cadrul Simpozionului Naţional. Participare: catedra de limba franceză –limba portugheză. secţiunea 3 şi la Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări. ISMB.în sem. Fundaţia „Amare Rromentza”.ed. cu participare internaţională. elevii Stan Cristina şi Radu Mihaela. Evaluarea activităţii. a III-a. martie 2008.lui).

a XI-a. 2008.Titlul proiectului:Abilităţi şi competenţe fără de care nu se poate în secolul XXI Grup ţintă: elevii claselor a IX-a . ed. Diana Rusu 111 Economic „Virgil ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. în vederea participării la Târgurile internaţionale de la Praga şi Zagreb. Violeta Gaiu. 2008 – Titlul proiectului : Manualul Calităţii – C. a III-a. catedra de Limbă şi Grup ţintă: elevi şi cadre didactice din licee şi şcoli generale din ţară si din alte ţări europene.. „Virgil Madgearu” Participarea catedrei în colectivul redacţional: prof. d. Bucureşti Februarie 2009 . Evaluarea activităţii: Sesiunea de Comunicări şi Referate a Colegiului Madgearu” -mai 2008. INITIEREA/PARTICIPAREA LA PROIECTE EDUCATIONALE EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE 2008 – Titlul ptoiectului: Simpozion naţional cu participare internaţională „România între Tradiţie şi Modernitate”.Ec. secţiunea Elevi 2008 – Titlul proiectului: Monografia Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Participarea catedrei în colectivul redacţional: prof. „Naţional în Universalitate” literatură română Titular de proiect : Colegiul Economic „Virgil Madgearu Bucureşti.fr.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Colaborare interdisciplinară-limbaj de specialitate: redactarea documentelor în limbă străină – lb.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PROGNOZA. a valorilor generale culturale. 112 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. toleranţă şi non-violenţă activă. prin natura disciplinei propuse. • cultivarea la clasă. civice. • valorizarea stagiilor de formare şi perfecţionare şi a bunelor practici în activitatea de predare/învăţate/evaluare şi în activităţi complementare /alternative pentru crearea cadrului de asigurare a calităţii în învăţământ. Bucureşti Februarie 2009 . • implicarea constant activă a tuturor membrilor catedrei şi a elevilor în proiecte interdisciplinare şi cu deschidere europeană. ANALIZA SWOT PUNCTE TARI: • deschiderea tuturor membrilor catedrei spre metode şi mijloace de predare/învăţare/evaluare alternative. etice europene. • excelentă colaborare cu celelalte catedre şi cu elevii. spre interculturalitate.

al calităţii în învăţarea limbilor străine. • manuale în număr insuficient pe L1 şi L2. Bucureşti Februarie 2009 . al formării continui. de către conducerea managerială.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE SLABE: • Necunoaşterea nivelului de studiu pentru L1 şi L2 la elevii clase a IX-a pentru care se cere comanda de manuale gratuite imediat după aprobarea cifrei de şcolarizare. AŞTEPTĂRI: • Continuarea. proiecte şi programe care presupun comunicare/ relaţionare în limbă străină. dificultate care se perpetuează. ceea ce duce la dificultăţi în repartizarea pe clase şi lucrul efectiv la clasă şi acasă al elevului. • Aplicarea Politicilor UE în domeniul învăţământului. a politicii de deschidere şi receptivitate faţă de proiecte şi programe care să implice catedrele de limbi moderne. • O largă ofertă de activităţi de formare. al învăţării permanente. AMENINTARI: • Scăderea populaţiei şcolare la clasa a IX-a pentru perioada imediat următoare şi nevoia de eforturi mereu crescânde pentru obţinerea unui număr convenabil de clase a IX-a. • Perpetuarea situaţiei referitoare la manualelor şcolare transmisibile L1 şi L2 113 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

L2) de către furnizorul de manuale gratuite şi numărul insuficient de manuale cu regim gratuit de distribuire (ex.:clasa a X-a L2)..Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ elevilor claselor a IX-a. situaţie care se perpetuează 114 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .ignorarea nivelului de limbă( L1.

. Mihaela Toma prof.pregătirea elevilor pentru concursul de dezbatere şi participarea pe data de 17 mai la liceul „Xenopul”. . dirigintă la clasa a XII-a F a fost implicată în următoarele activităţi: . intr-o atmosferă de colaborare şi interes din partea elevilor. . . Pântea Maria prof.participarea la simpozionul „România între tradiţie şi modernitate” cu o lucrare despre Mircea Vulcănescu.pregătirea elevilor pentru Olimpiada şcolară. Marin Cristian. Burlacu Lorena Profesor Mihaela Toma cu o vechime în învăţământ de 25 ani. Roxana Constantin prof. 115 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Raport de activitatea an şcolar 2007 – 2008 Limba engleză şi limba germană Şef catedră Mihaela Toma Catedra de limba engleză şi germană este alcătuită din : prof. Bucureşti Februarie 2009 . Dobre Ioana) cu titlul „Cultura hippie – cultura Coca cola”. Accentul s-a pus mai ales pe formarea unei atitudini morale sănătoase şi a unei concepţii care să plece de la înţelegerea rostului şcolii.organizarea Olimpiadei de limba engleză pe şcoală.participare la Sesiunea ştiinţifică de comunicări. A coordonat lucrarea elevului clasei a IX-a G (George Costache. Procesul didactic s-a desfăşurat în general.

Ca urmare a comportamentului inadecvat şi lipsei de talent pedagogic care presupune. profesor de limba engleză. fiind înlocuit cu d-na prof. fără definitivat. profesor în Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din septembrie 2007 până în februarie 2008. Bucureşti Februarie 2009 . de asemenea. modestie şi interes pentru lucrul cu elevii. Are 3 ani vechime. la Târgul de carte Gaudeamus şi la Bookfest. Nu a întâmpinat dificultăţi în ce priveşte colaborarea cu colegii profesori şi cu conducerea. Este doctorand în anul II la Universitatea Bucureşti. Emil Dragosin. dirigintă la clasa a XI-a.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Toate acestea au avut ca instrument de exprimare limba engleză. 15 ani vechime. A pregătit elevii de clasa a XII-a pentru proba de limba engleză la bacalaureat. Comunicarea cu elevii nu a fost optimă în unele cazuri în care elevii au arătat lipsă de interes în privinţa limbii engleze şi mai mult interes faţă de note. doctorand. A avut o frecvenţă foarte bună. d-l profesor a trebuit să-şi dea demisia la începutul semestrului II. să găsească prin prectică metode mai variate de produse. Constantin Roxana. Facultatea de Litere. 4-8 iunie 2008. cu o vechime de 6 ani. Strădania a mers spre găsirea unor noi modalităţi atractive de produse. a participat la simularea examenului de bacalaureat la matematică. Pântea Maria. profesor de limbă engleză. în primul rând o severitate şi autoritate intrinsecă. D-na Pântea s-a remarcat prin seriozitate. la olimpiada de limba engleză. A participat la Târgul de oferte educaţionale 21-25 mai 2008. S-a străduit să realizeze un mai bun contact afectiv-cognitiv cu lelevii şi. 116 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. a participat la Olimpiada pe şcoală din decembrie 2007. faza pe şcoală şi sector.

Prin urmare.B. ea a reuşit să impună un ritm elevilor. în care nu s-a adaptat la nivelul clasei. cât şi coborâşuri. mascate de rezultatele bune ale elevilor.profesor limba germană. În anul şcolar care s-a scurs au existat şi urcuşuri. Nu foarte comunicativă. Bucureşti Februarie 2009 . 117 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 7 ani vechime. şi de aici. deşi. concretizate prin slaba comunicare dintre profesor şi elev.C-ul limbii germane. există clase care încă nu şi-au integrat A. şi-a făcut datoria cu rigurozitate. au fost cazuri. definitivat. de altfel foarte scăzut. care a dus la lipsa de interes a unor elevi pentru limba străină.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Burlacu Corina . slaba prestaţie şcolară.

a) Catedra este formata din 8 profesori din care: • 5 titulari • 2 suplinitori.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE Catedra de matematica anul scolar 2007 – 2008 I Analiza SWOT PUNCTE TARI 1.75 b) Gradele didactice pentru profesorii catedrei: • • • • • Gradul I: 4 profesori Gradul II: 1 profesori Definitivat: 2 profesori Doamna profesora Nica Cristina s-a inscris in octombrie 2007 la gradul I Doamna profesoara Zamfir Iuliana este incrisa la doctorat 118 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. toti trei veniti prin concurs in vara anului 2006 notele obtinute in urma concursului fiind de 9. Bucureşti Februarie 2009 . Competenta profesionala.55 si 9.

municipiu precum si pentru activitatile instructiv–educative. Elevi cu pregatire medie si sub medie. 119 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 7. 6. Parcurgerea integrala a programei pentru admiterea la ASE. Majoritatea elevilor din clasa a XII-a au fost admisi la ASE Bucuresti. Pregatirea elevilor pentru examenul de bacalaureat 5. aceasta insemnand mai mult decat programa corespunzatoare profilului economic. PUNCTE SLABE 1. Majoritatea elevilor au obtinut note mari la bacalaureat. Bucureşti Februarie 2009 . Cadrele didactice manifesta interes pentru activitatile metodice organizate la nivel de scoala. 4. 2. Munca in echipa la proiectarea activitatii didactice. sector. Slaba implicare in colaborarea cu parintii. elaborarea testelor predictive si a testelor de evaluare pentru pregatirea bacalaureatului 3.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 2.

120 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Existenta. 2. in biblioteca liceului. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ OPORTUNITATI 1. Restrangerea activitatii prin reducerea numarului de ore pe saptamana (de la 4 la 2 . Imposibilitatea parcurgerii materiei prevazute pentru admiterea la ASE intr-un numar de ore pe saptamana atat de mic.3ore) 2. a unor materiale necesare elevilor pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Existenta unui laborator de informatica. utile elevilor. TEMERI 1. in care se pot tine lectii asistate de calculator. Popularizarea unor culegeri de matematica. 3.

Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa I II Grade didactice – prof matematica Gradul I: Stanciu Ion Bercaru Geta Lemnaru Cristina Iancu Cristina Gradul II: Nica Cristina Definitivat: Zamfir Iuliana Daniliuc Mariana 121 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Iancu Cristina Suplinitori: 1.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ III Statutul profesorilor de matematica Titulari: 1. Stanciu Ion 2. Bucureşti Februarie 2009 . Zamfir Iuliana 3. Nica Cristina 122 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Daniliuc Mariana 2. Bercaru Geta 4. Lemnaru Cristina 5.

la Liceul “G. in cadrul sedintelor de catedra c) Interasistente la ore ( Bercaru Geta ) 2. Nivel municipiu a) Participarea la consfatuirile profesorilor de matematica. Daniliuc Mariana ). Nivel scoala a) Intocmirea dosarului cu documentele manageriale la nivelul catedrei de matematica (Bercaru Geta) b) Discutii de specialitate intre profesorii scolii.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa II IV ACTIVITATI METODICE 1. Bucureşti Februarie 2009 . 123 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Sincai” (.Nica Cristina.

Nica Cristina.Lemnaru Cristina. Bucureşti Februarie 2009 . Bercaru Geta. .Lemnaru Cristina.Stanciu Ion. centralizarea rezultatelor: toti profesorii d) Achizitionarea materialului stiintific ajutator pentru bacalaureat (teste grila. Lemnaru Cristina.Nica Cristina g) Efectuarea consultatiilor pentru olimpiada: Bercaru Geta. culegeri de probleme): Stanciu Ion.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Anexa III V ACTIVITATI INSTRUCTIV – EDUCATIVE a) Realizarea testelor predictive. Daniliuc Mariana 124 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. “Combinatorica”): toti profesorii f) Efectuarea consultatiilor pentru bacalaureat: Bercaru Geta. e) Realizarea unor lectii de matematica asistate de calculator (Capitolele “Vectori”.Stanciu Ion.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE ANUL SCOLAR 2007 – 2008 COMISIA DE FIZICA. CHIMIE. Dobrescu Ancuta Oana fizica 11 ani II / 2003 125 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 . BIOLOGIE COMPONENTA CATEDREI Gradul Numele si prenumele profesorului Disciplina Vechime in invatamant Didactic / anul I / 1998 Ultima perfectionare 2006 – “Asigurarea Calitatii” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 1. Cojocaru Lenuta Violeta fizica 19 ani 2.

Velniceru Nicoleta Ana chimie 11 ani II / 2007 5. Condrache Nicoleta fizica 12 ani I / 2001 2007 – “Curs consiliere scolara” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 2006 – “Asigurarea Calitatii” si “Ora de consiliere si orientare scolara” 2007 – “Tuberculoza se vindeca” 4. Bucureşti Februarie 2009 . Afrim Camelia biologie 14 ani I / 2003 126 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 3.

Nicoleta Velniceru) 127 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. PROGNOZA Dotarea laboratoarelor cu mijloace moderne si materiale didactice noi (laptop. Nicoleta Velniceru.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ DIAGNOZA S-a constatat ca volumul mare de materie si numarul mic de ore (una ora pe saptamana) nu permite o fixare solida a cunostintelor si impune deseori o abordare superficiala a temelor din programa. lectii demonstrative in laboratorul AEL (prof. Bucureşti Februarie 2009 . renovarea laboratorului de chimie va permite realizarea unor lectii mai interesante si a unui invatamant centrat pe elev si axat mai mult pe partea aplicativa decat pe partea teoretica. fapt ce este in defavoarea elevilor deoarece multe din materiile de specialitate se bazeaza pe o cultura stiintifica generala solida. a devenit imposibila participarea elevilor de la colegiul nostru la aceste concursuri neexistand timpul fizic necesar pentru parcurgerea materiei din programa pentru olimpiada. chimie si biologie faza pe sector s-au desfasurat in lunile octombrie si noiembrie. PUNCTE TARI Majoritatea profesorilor din catedra participa la cursul de perfectionare “ Initiere in utilizarea calculatorului si utilizarea AEL” (prof. videoproiector). Camelia Afrim. Nicoleta Condrache). Se folosesc mijloace moderne in procesul de predare – invatare. Deoarece olimpiadele la fizica. Camelia Afrim.

Eremia Claudia clasa a IX-a B – nota 9. Ene Ioana Florentina clasa a IX-a G – nota 9.5. Malin Madalina clasa IX-a G – nota 9. a numarului de clase si transferarea clasei a IX-a la scoala generala. ACTIVITATI COMPLEMENTARE ACTIVITATII DE INVATARE (examene.nota 9. este foarte dificila deoarece laboratoarele sunt ocupate de diferite clase.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Au fost dotate laboratoarele cu materiale didactice noi care permit imbunatatirea calitatii orelor. Elevii au fost pregatiti de catre prof. Sarivan Maria clasa a IX-a F – nota 8.01 – 18. olimpiade) S-au calificat la faza pe sector a concursului de fizica “Serban Titeica” (destinat elevilor ce studiaza fizica doua ore pe saptamana) urmatorii elevi: Costea Diana clasa a IX-a G .01.2008 la clasa a IXa.30). Nicoleta Condrache (program pregatire joia si vinerea ora 12. Faza pe scoala a concursului s-a desfasurat in saptaman 14. Ivan Elena Angelica clasa a IX-a E – nota 10. 128 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.5. va duce la disparitia catedrelor unor titulari. TEMERI Reducerea numarului de ore.5. Bucureşti Februarie 2009 . PUNCTE SLABE Desfasurarea orelor de fizica si biologie in care trebuie realizate experimente demonstrative si frontale. Trestianu Florentina clasa a IX-a F – nota 8. concursuri. Dobre Ioana clasa a IX-a G – nota 8.

a pregatit elevii din echipa “Sanitarii priceputi” care a obtinut locul I pe municipiu. Bucureşti Februarie 2009 . Ene Ioana Florentinapremiul al II-lea Eremia Claudia-premiul al III-lea si Costea Diana-premiul al III-lea) si un premiu pe municipiu (eleva Malin Madalina Maria clasa a IX-a A) .D. S-au obtinut urmatoarele rezultate la faza pe sector: premiul I (C-tin Cristina – X C).C. Profesor Violeta Cojocaru a pregatit elevii claselor a X-a A. Trestianu Florentina-premiul I.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ La clasa a X-a s-au calificat la faza pe sector la acelasi concurs urmatorii elevi: Malureanu Elena clasa X-a A. Tudor Anita clasa a X-a D.2008. De asemenea. Zbera Andreea clasa a X-a A. Rada Eduard clasa a X-a E si Ion Anda clasa a X-a B. Cojocaru Violeta. a facut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru oaceasta olimpiada. faza pe scoala a concursului “Ghe. Tudor Anita – X D. La concursul de fizica “Serban Titeica” s-au obtinut urmatoarele premii: 6 premii pe sector(Malin Madalina-premiul I. Constantin Cristina clasa a X-a C. Elevii au fost pregatiti de catre prof.E pentru acest concurs si a obtinut urmatoarele rezultate:faza pe sector(un premiu I. iar la faza pe municipiu a obtinut o mentiune si un premiu III. Zbera Andreea – X A). C. Afrim a organizat olimpiada de biologie faza pe sector. 2 premii II si un premiu III). La faza pe municipiu s-au obtinut urmatoarele rezultate: premiul III (Tudor Anita – X D) si mentiune (Zbera Andreea si Malureanu Elena – X A) Prof. premiul III (Rada Eduard – X E) si premiul II (Malureanu Elena – X A. Elevii au fost pregatiti de profesor Nicoleta Condrache.B. in cadrul colegiului nostru.01. Sarivan Maria-premiul al II-lea. La disciplina chimie s-a organizat in data de 14. 129 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Spacu”.

. prof. Camelia Afrim a fost membru in Comisia Nationala a Olimpiadei de Biologie –Arad 2008. atat la faza pe sector cat si la faza pe municipiu. Afrim a efectuat inspectii de specialitate in calitate de profesor metodist.01.Participarea tuturor membrilor din comisia metodica la sedintele organizate la nivelul catedrei. C. . Nicoleta Condrache si la clasa a IX-a la chimie de catre prof. Nicoleta Condrache a fost profesor corector la concursul de fizica “Serba Titeica”. Afrim a asistat la diferite lectii deschise cu tema “Stil de viata sanatos” si “Concepte eronate in biologie” desfasurate in sector 1. Nicoleta Condrache a insotit clasa a IX-a E la Muzeul National Tehnic “Ing. Nicoleta Velniceru.Prof.Prof.Prof. Bucureşti Februarie 2009 . componenta necesara activitatii didactice” .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Prof. S-au discutat rezultatele obtinute in urma testelor de evaluare initiala si metodele de ameliorare. .2008 a fost prezentat in cadrul sedintei catedrei de catre prof.Pe data de 21.10.2007 s-a desfasurat sedinta de catedra cu tema “Evaluarea initiala si rolul sau in elaborarea strategiei didactice”. A organizat o excursie tematica la Sighisoara cu elevii clasei a IX-a I si a insotit echipa “Sanitarii priceputi” la o actiune desfasurata la liceul teoretic Jean Monet. ACTIVITATI EXTRACURRICULARE . Dimitrie Leonida” in cadrul actiunii Ziua Educatiei.In data de 22. Prof. Nicoleta Velniceru materialul “Evaluarea rezultatelor scolare. C. S-au aplicat teste predictive la clasa a IX-a la fizica de catre prof. 130 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. membru in Comisia de Organizare si Evaluare a Concursului National “ Descopera o lume sanatoasa”desfasurat in luna aprilie 2008 ACTIVITATI METODICE .

. A fost de asemenea profesor coordonator a 8 lucrari la sesiunea Nationala de Comunicari si Referate. Nicoleta Condrache a fost profesor coordonator al lucrarii “Stephen Hawcking” prezentata de elev Dobre Ioana (9G)la Simpozionul National”Romania intre traditie si modernitate”. Camelia Afrim a participat la Conferinta”Dezvoltarea unei strategiinationale de actiune comunitara”-18. 131 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Nicoleta Velniceru a participat la Targul de Oferta Educationala in perioada 21-25.Prof. . De asemenea a participat la Simpozionul National “Romania intre traditie si modernitate”a carui tema a fost “National in universalitate” cu tema “Alessandro Volta.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . Nicoleta Velniceru a coordonat sectiunea elevi la Sesiunea De Comunicari Si Referate.omul si inventatorul”. Bucureşti Februarie 2009 .Prof.Prof. Camelia Afrim a organizat o excursie tematica cu tema “ Conservarea florei si faunei montane”in perioada10-11 noiembrie 2008 cu clasa a 9-aI. 05 2008.Prof. Camelia Afrim a participat la Simpozionul “Romania intre traditie si modernitate” . a participat la sectiunea profesori cu lucrarea “Experimente reale si virtuale”si a fost profesor coordonator al lucrarii “Marie Curie”prezentata de elev Nicoleta Petrica(10C).2007.Prof. .la seminarul cu tema “Problematica consumului de tutun in unitatile de invatamant” si la Simpozionul International “Educatie Interculturala Europeana”. editia a III-a.10.Prof. la concursul national de proiecte antidrog”Impreuna”. .

Condrache si N.prof. N. din luna martie 2008.Prof. Bucureşti Februarie 2009 . Velniceru au colaborat cu revista “Magazin” pentru realizarea unei anchete in randul elevilor (editia din 5 iunie 2008) 132 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUBLICATII . Prof. Nicoleta Condrache a redactat materialul “Stephen Hawking” si l-a trimis spre redactare revistei Evrika. . Materialele amintite au fost publicate in nr. Nicoleta Velniceru a elaborat modele de teste de chimie pentru clasele a IX-a si a X-a pe care le-a trimis spre publicare la revista Evrika si a participat la colegiul Jean Monet la activitatea metodica cu tema “Rolul mijloacelor didactice in lectiile de chimie”.

Profesori calificati si titulari.Cadrele didactice sunt motivate pentru realizarea reformei in invatamant 133 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.T Anul scolar 2007-2008 I.Mihaela Sandulescu • un profesor suplinitor de geografie – Simona Velea .O.Dumitru Lascu • un profesor doctorand –Liviu Mitache • un profesor detasat – Nicoleta Spanu • profesor titular geografie .Puncte tari: .W. cu o competenta reala. Bucureşti Februarie 2009 . dintre care: • un profesor cu gradul I.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Comisia Metodica de Istorie-Geografie Raport de activitate – Analiza S.

Liviu Mitache Revista a fost elaborata.inspeactia a apreciat documentele catedrei.lectiile deschise fiind sustinute de profesorii: Simona Velea la clasa aXa cu titlul:”Industria energiei electrice” si Mihaela Sandulescu la clasa a IXa cu titlul:”Apele curgatoare de pe Terra” . Bucureşti Februarie 2009 .”Virgil Madgearu”. activitatea si prestatia profesorilor la catedra. Liviu Mitache Observatii 2. tiparita si raspandita in randurile elevilor si cadrelor 134 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . prof.2007 Responsabili Responsabilul catedrei.Activitatile inscrise in programul de activitate al catedrei au fost indeplinite potrivit programlui si dupa cum urmeaza: Nr. 2006-2007. Activitati propuse Organizarea catedrei Termen 15 sept. crt 1. fiind inspectati profesorii titulari de Istorie si Geografie. -Participarea profesorilor de Geografie la activitatea metodica pe sectorul 1 din data de 11 aprilie 2008 la Colegiul Ec. Revista liceului”Oikumene” 2007-2008 Porf.Activitatea foarte buna a catedrei a fost demonstrata prin obtinerea calificativului foarte bine in urma inspectiei RODIS din noiembrie 2004-februarie 2005 si acelasi calificativ la sfarsitul anilor 2005-2006.

Oct. Bucureşti Februarie 2009 . Ianuarie 2008 Prof. 10. Liviu Mitache si membrii catedrei de Istorie si Geografie 9. Liviu Mitache Membrii catedrei Membrii catedrei 8.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ didactice 3. Elaborarea de teste si crestomatii istorice si geografice Elaborarea si sustinere de teste predictive la clasa a IXa 9 octombrie. 5.. etc Masa rotunda in cadrul catedrei privind istoriografia romana si geografia contemporana Fenomenul urban in Tara Romaneasca si Moldova (sec. 4. Dumitru Lascu ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.XVIPermanent Sept. 7.expozitie si vizionare film Analiza testelor predictive Selectionarea elevilor pentru Olimpiada Istorie si Geografie si participarea la faza pe scoala Simpozion –Unirea Principatelor Romaniei (24 ianuarie1859-24 ianuarie 2008 Participarea cu elevii la activitati practice concretizate prin excursii tematice . vizite la muzee.Ziua Holocaustului (Comemorare). Februarie 2008 Martie 2008 135 Membrii catedrei Prof. 6. 2007 9 octombrie 2007 Octombrie 2007 Decembrie 2007 Membrii catedrei Membrii catedrei Prof.

2007-2008 Primavara 2008 18. XVIII) . 12.Ec. 14. Prof. Mihaela Sandulescu Prof. Liviu Mitache Membrii catedrei Au participat in masura in care au fost solicitati de MEC si ISMB 13.”Virgil Madgearu” Rolul activitatilor extracurriculare in formarea personalitatii elevuluireferat 9 mai 1877.“Ziua Mediului” Cercul de istorie economica “ Virgil Madgearu” Participarea cadrelor didactice la simularea examenului de Bacalaureat 2008 Participarea cadrelor didactice la testele nationale. Dumitru Lascu Membrii catedrei Prof. 15.referat Analiza si discutarea subiectelor de Bacalaureat Elaborarea proiectului unui post de radio in Col. Simona Velea Coord. Vara 2008 Membrii catedrei 136 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.9mai 2008 5 iunie. Liviu Mitache Prof. Liviu Mitache Prof. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ 11. 17. la examenul de Bacalaureat 2008 Martie 2008 Martie 2008 Membrii catedrei de geografie Prof. Aprilie 2008 Mai 2008 Iunie 2008 16.

Puncte slabe: -Absenta unor cabinete de Istorie si Geografie pentru care nu sunt responsabili cadrele didactice. -Suprasolicitarea profesorilor printr-o avalansa de cereri de materiale si situatii care trebuie prezentate intr-un timp foarte scurt. -insufucienta calculatoarelor si a cartilor de specialitate. Pentru remedierea acestei situatii propunem si prin prezenta alocarea de mijloace pentru realizarea unui cabinet de istorie-geografie. Bucureşti Februarie 2009 . -Fluctuatiile de personal didactic din cadrul catedrei de geografie -Suprasolicitarea elevilor la alte discipline fara a se observa la acele discipline rezultate pe masura suprasolicitarii. 137 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ II.

-Situatie economica precara a unora dintre familiile elevilor. -Restrangerea activitatii prin diminuarea numarului de elevi in perspectiva. -Scaderea disciplinei elevilor. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ III. Amenintari: -Numarul mic de ore alocat Istoriei si Geografiei. 138 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. statistic in analiza rezultatelor scolare. -nivelul din cein ce mai scazut al culturii generale a elevilor. -Volum mare de sarcini si documente birocratice pe care trebuie sa le intocmeasca profesorii in detrimentul timpului afectat pregatirii de specialitate. -Accentul pus pe aspectele de ordin cantitaiv.

-Realizarea unui cabinet de istorie-geografie.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ IV. Revista a consolidate prestigiul scolii si ii atrage pe elevii dintre cei mai inventivi si cu spirit creator. Bucureşti Februarie 2009 . datoria morala a scolii trebuind sa fie in primul rand fata de profesorii sai titulari si nu fata de suplinitorii care nu apartin scolii si care nu au nici o legatura cu aceasta. -Existenta unei biblioteci care poate fi completata prin noi achizitii. -Continuarea pregatirii echipajului ECOTUR care va participa la concursul: “Cultura si civilizatie romaneasca”. 139 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. -Continuarea elaborarii si publicarii revistei “Oikumene” a Col. proiect pentru care se va intocmi un plan si pentru care se solicita sprijinul directiunii.prof.” Virgil Madgearu” de profesor Liviu Mitache. -Existenta cabinetului AEL. -membrii catedrei de Istorie si Geografie cer sa fie consultati primii in legatura cu orele care depasesc norma didactica sis a poata lua primii aceste ore.Ec. Liviu Mitache. Oportunitati: -Valorificarea experientei cadrelor didactice pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului instructive-educativ.

vechime 6 ani.prof. Bucureşti Februarie 2009 . grad didactic Definitivat. vechime 30 ani.Competenta profesionala .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE 2007/2008 EDUCATIE. lectii metodice –toti profesorii catedrei . . -prof.participari la sedinte metodice .. Nivel Sector sedinte metodice de specialitate . grad didactic 1 . . Activitate metodica a. consilii profesorale. b. 2. Daniela Mangeac-suplinitor.prof.suplinitor.FIZICA SI SPORT ANALIZA SWOT : 1. Carmen Niculescu –Mizil. Carmen Niculescu-Mizil.titular. Marian Cornel Stroe . definitivat vechime 2 ani .intocmirea dosarului cu documente manageriale la nivelul catedrei de educatie fizica si sport-prof. 140 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Nivel Scoala .

Stroe 141 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . curriculare si extracurriculare pentru mentinerea si dezvoltarea starii de sanatate a organismului . c.pregatirea pentru Olimpiada Nationala a Sportului Scolar-profesorii catedrei 4.Cramen Niculescu-Mizil . .Cupa Primariei Sector 1 . Activitate competitionala -interesul major pentru angrenarea cat mai multor elevi in activitati motrice.elaborarea documentelor de planaificare . pentru dezvoltarea personalitatii elevilor. Activitatea instructiv-educativa . 3.lectii demonstrative. C. Bucureşti Februarie 2009 . Nivel Municipiu .sedinte tehnice pe ramuri de sport pentru Campionate si Olimpiade scolare . . .consfatuirea anuala a cadrelor didactice cu specilaitatea educatie –fizica si sport .informarea elevilor prin expunerea la avizierul scolii cu privire la tematica programei scolare si de bacalaureat la disciplina Educatie-Fizica si Sport .intocmirea fiselor si prelucrarea normelor specifice de protectie a muncii pentru fiecare clasa .elaborarea si proiectarea echipemantelor si materialelor sportive necesare in vederea cresterii calitatii predarii lectiilorde educatie-fizica si sport –prof.volei fete si baieti (loc II si IV ). .prof.

baschet B – prof. D.volei fete . C.fotbal – prof.– prof.locul II prof C. C.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . Bucureşti Februarie 2009 .Niculescu-Mizil .MIzil .tenis de masa – locul I .sah -Olimpiada Nationala a Sportului Scolar faza pe Munincipiu : . C.Niculescu-Mizil .Niculescu .prof .majorete loc I – echipe – prof.Mizil .fete (loc I) – prof. Niculescu Mizil -Olimpiada Nationala a Sportului Scolar faza pe sector : .Niculescu . Stroe 142 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Niculescu-Mizil loc II – individual – prof.C.Stroe .sah.volei fete – locul I . C.baschet baieti.tenis masa.Mangeac . C. C.prof.

volei fete – prof.Stroe . M.Niculescu .Ziua Bucurestilor – Biblioteca Metropolitana ( 11 i ) prof.prof.Cupa Toamnei – locul I .Pregatirea elevilor pentru sustinerea probei F (educatie fizica ) a examenului de Bacalaureat prof ( media : ) OPORTUNITATI : .Expozitie N. 143 C.T.A. Stroe . fotbal prof D.Trofeul Mavi – locul I . C. atletism prof C. 12d )prof.fotbal – prof. Niculescu ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Stroe 5 . Poezie de Bucuresti “ ( 11 c.Niculescu si C.Organizarea “Balului Martisorului” prof. echipamente si materiale sportive conform ordinului Ministerului Educatiei si Cercetarii.O.dotarea unitatii cu aparate. majorete prof C.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . – Muzeul de Istorie prof.Mangeac . M. baschet . D. Niculescu . 11d.Prezentarea Antologiei Multimedia de poezie “ 27. Stroe . 11 j. C Niculescu . Activitati extracurriculare .Antrenamente de pregatire cu echipele reprezenatative ale Colegiului “Virgil Madgearu”: volei . Bucureşti Februarie 2009 . C Niculescu .volei fete.Cupa Mc’Donalds. Mangeac . C.

a importantei practicarii exercitiului fizic ca mijloc de intretinere si dezvoltare a sanatatii. Bucureşti Februarie 2009 .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE SLABE . de catre unii elevi .--Neintelegerea.deteriorarea salii de sport datorata: a) calitatii necorespunzatoare a materialelor de constructie si a finisajelor b) folosirea neadecvata a incaltamintei cu care se intra in sala de sport de catre unii elevi . TEMERI: . 144 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.

Cernătescu Ion. Lixandru Alina. ANUL ŞCOLAR 2007.2008 CATEDRA DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE I PUNCTE TARI : . la cursul AEL care s-a derulat în şcoală. Rădulescu Roxana.Interesul pentru perfecţionare şi participarea la cursuri de formare. . în luna Noiembrie. Bucureşti Februarie 2009 . . . au participat Darmon Cătălin.Activitatea metodică a profesorilor din catedra noastră este bogată: Profesorul Darmon Cătălin: -a participat în Septembrie 2007 la Conferinţa Naţională de Educaţie Civică de la Braşov.Catedra are în componenţă cadre didactice cu experienţă: trei profesori gradul I (Nicola Iuliana.O. .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ ANALIZA S. Doamna Mănăilescu a urmat cursul de abilitare curriculară la CCD.Membrii catedrei sunt ataşaţi locului de muncă şi dispuşi să contribuie la promovarea imaginii şcolii în comunitate. Darmon Cătălin) si patru profesori cu definitivat ( Enescu Cornelia. 145 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Cadrele didactice sunt motivate pentru realizarea unei noi calităţi în învăţământ. Pană Cristiana.T. Domnul prof Cernătescu a urmat şi cursul „Combaterea violenţei în şcoli”. Pană Floriana şi Darmon Cătălin au participat la Consfătuirea cadrelor didactice de la Liceul „Nicolae Kretzulescu” şi la şedinţele pe capitală de la Liceul „Gheorghe Lazăr” şi Liceul „Mihai Viteazu”.Interesul pentru activităţi metodice la nivel de şcoală. Cernătescu Ion). Mănăilescu Sorana.W. sector şi municipiu: profesorii Nicola Iuliana. .

2008 a participat la seminarul metodic ”Proiectarea lecţiilor de Economie” ..Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ -în Octombrie 2007 a participat la Seminarul „Junior Achievement ” unde au fost prezentate noile programe şcolare şi module. . organizată în colegiu. Bucureşti Februarie 2009 .a îndrumat practica pedagogică a unei grupe de studenţi de la Facultatea de Economie Generală din A.. prof.a organizat o expoziţie de afişe cu temă ecologică.02. Profesoara Enescu Cornelia: . în cadrul Centrului Român pentru Educaţie Economică.a participat la Concursul Internaţional „ Nicolae Tonitza” din Iaşi. .2008 – 09. Profesoara Pană Floriana: .a participat la elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat sesiunea 2008. . -în perioada 04.la disciplina Economie.E. în cadrul Comisiei naţionale de lucru a M.a fost inspectată de către domnul inspector de specialitate.S. şi a primit calificativul ”Foarte bine”.E. Curcan I. . .C. 146 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.a participat la simularea examenului de bacalaureat la disciplina matematică.a organizat o expoziţie cu ocazia Zilei liceului din luna mai.02.

reprezentând 50% din totalul elevilor calificaţi.2008 la Liceul Teologic Catolic. Profesoara Enescu Cornelia . a realizat activităţi de observare la lecţii a tuturor profesorilor din catedră.12.Activitatea de monitorizare a calităţii în învăţământ: profesoara Nicola Iuliana.01. Un exemplar al fişelor de observare a fost înmânat profesorilor pentru remedierea lipsurilor constatate.2007 şi au participat 36 elevi. 7 elevi pregătiţi de domnul profesor Darmon Cătălin şi 9 elevi pregătiţi de doamna profesoară Pană Floriana. Tătaru Iulia clasa a XII-a A. De asemenea a participat cu elevii clasei a IX-a I la expoziţia NATO de la Muzeul de istorie. Patru elevi pregătiţi de domnul prof.Interesul pentru perfecţionarea metodelor de evaluare curentă şi sumativă prin elaborarea unor teste procesate pe calculator pentru disciplinele economie şi psihologie.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . Gorcioaia Alexandra clasa a XII-a A ) şi o elevă pregătită de doamna prof Pană Floriana ( Grădinaru Anca clasa a XI-a G ) au participat la faza pe municipiu . Această activitate a fost urmată de discuţii colegiale şi principiale cu fiecare profesor în parte pentru a-şi atinge scopul real şi a nu rămâne doar un act formal. responsabila catedrei de discipline socio-umane.Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare: ECONOMIA a fost singura disciplină socio-umană pentru care au existat opţiuni. la disciplina Educaţie Plastică a realizat cu elevii colaje pentru un program cu tema ”Comunicare interculturală în spaţiul european”. Faza pe sector s-a desfăşurat pe data de 26. Bucureşti Februarie 2009 . 147 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. . Darmon Cătălin ( Ilie Raluca clasa a XII-a I. . calificându-se la faza pe sector. Badea Marin clasa a XII-a. Faza pe şcoală s-a desfăşurat pe 12.

. 26. . faza pe sector.Simpozionul de Psihologie. Biserica Sfânta Ecaterina.12.Cursul “TIC” organizat în colegiul nostru. mai 2008. sesiunea iunie-iulie 2008. .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Profesoara Mănăilescu Sorana a însoţit elevii la spectacole (opera Simon Boccanegro de Giusepe Verdi şi Carmen de Bizet) . organizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.simpozionul ” Încotro filosofia? ” pe 07.Cursul “ Strategii de educaţie nonformală”. o vizită la Catedrala Patriarhală . mai 2008.01.Congresul ” Identitatea în psihoterapie”. decembrie 2007-aprilie 2008. Bucureşti Februarie 2009 . de asemenea evaluator la examenul de bacalaureat. de asemenea a însoţit elevii clasei a IX-a F la o slujbă la biserica Facultăţii de Teologie.postul România Muzical. noiembrie 2007 la Sala Palatului. Profesorul Cernătescu Ion a realizat cu elevii de la clasele la care predă. . A participat la: .Standul CMBRAE în cadrul Târgului Educaţional. a supravegheat elevii care se ocupă de postul de radio al şcolii în perioada de practică la Radiodifuziunea Română.2008 în calitate de evaluator.2007 la Colegiul Spiru Haret. Profesoara Rădulescu Roxana – consilierul psihopedagogic din colegiul nostru este un membru activ al catedrei deşi are doar patru ore de psihologie completare de normă. 148 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. A participat la olimpiadele de ştiinţe socio – umane. .

2008). .a urmat cursul de formator în cadrul Fundaţiei pentru învăţământ ( 14. A realizat: . membră a Comitetului pentru realizarea calităţii în învăţământ. monitorizând acest obiectiv.Profesorii catedrei de discipline socio-umane desfăşoară şi o bogată activitate extracurriculară: .04. . Bucureşti Februarie 2009 .08. “Dezvoltarea şi perfecţionarea şcolară a elevilor ”.legătura între teorie şi viaţa religioasă participând cu elevii la liturghii la Catedrala Patriarhală. . 149 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. A participat la: . un perelinaj la Mânăstirea Sinaia.simpozionul “Protecţia consumatorului în economia de piaţă” organizat de Colegiul economic Hermes.s-a integrat bine în colectivul nostru şi s-a străduit să realizeze o bună comunicare cu elevii. An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Profesoara Lixandru Alina .a realizat studii psihosociologice la nivelul colegiului: “Asigurarea calităţii învăţământului”.I.S. .Fundamentarea planului de şcolarizare .simpozionul naţional “ România între tradiţie şi modernitate” organizat de Colegiul Virgil Madgearu.a realizat cu elevii clasei a IX-a G la care este dirigintă. .doamna profesoară Pană Floriana este membră a Comisiei pentru orientară şcolară şi profesională.domnul profesor Darmon Cătălin este lider sindical şi membru al Comisiei P.02.

Fundamentarea planului de şcolarizare . nu au manifestat interes pentru a le consulta. .Programul consultaţiilor pentru bacalaureat.Nu s-a realizat o evidenţă preliminară a opţiunilor pentru proba F. prin elaborarea prezentărilor scrise.Buna pregătire de către profesor Darmon Cătălin a echipajului ce a participat la Concursul “ Civilizaţie şi Cultură Românească”. de scenă. Religie. Educaţie muzicală. 150 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. III OPORTUNITĂŢI: .Asigurarea informării din timp a elevilor cu privire la examenul de bacalaureat prin afişarea din luna octombrie 2007 a programei de Economie. . . care întârzie. ore. proiect de grafică. deşi a fost stabilit şi afişat încă din luna noiembrie 2007. colaborări cu comunitatea locală. profesori.Nu au fost folosite lecţiile de Economie aflate în laboratorul AEL. zile. Bucureşti Februarie 2009 .Toţi profesorii au participat la “Balul Bobocilor” din luna noiembrie 2007. aşteptând publicarea noilor variante. . reprezentând disciplinele : Educaţie plastică. . II PUNCTE SLABE: An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . .Planul managerial şi tematica şedinţelor de catedră nu au acordat atenţia cuvenită activităţii celor patru membri ai catedrei. nu a fost respectat cu regularitate. echipaj care a obţinut Premiul I la faza pe ţară.Posibilitatea de a îi ajuta pe elevi să se autocunoască prin intermediul celor învăţate la disciplina psihologie şi a discuţiilor desfăşurate la cabinetul de consiliere. deşi au fost anunţaţi că variantele de subiecte (100) de anul trecut se află la bibliotecă.Economie. . nerespectându-se programarea făcută. .Afişarea programului de pregătire pentru bacalaureat pe clase.Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat a fost insuficientă.Elevii din clasa a XII-A care optează pentru disciplina Economie la examenul de bacalaureat.

în simple date statistice. aşa cum trăgea semnalul de alarmă Constantin Noica. Educaţie plastică şi Religie. . .La liceele economice disciplina Filosofie ( clasa a XII-a) a dispărut din Planul de învăţământ. fără nicio incidenţă asupra activităţii de predare-învăţare şi formării morale a elevilor.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ . 151 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. de la trei la două ore.Formarea valorilor umaniste de care au nevoie tinerii într-o epocă tehnicizată.Exigenţa lecţiilor de Economie la cabinetul AEL într-un număr sufficient de mare. comparativ cu subiectele de la examenul de admitere la ASE).Posibilitatea formării continue a profesorilor din catedră prin organizarea în şcoală a unor concursuri potrivit intereselor acestora. . transformându-i şi pe ei şi pe noi. IV AMENINŢĂRI : . lipsindu-i pe elevi de posibilitatea de a-şi îmbogăţi cultura umanistă şi dezvoltarea creativităţii. Acest lucru se explică prin gradul mare de dificultate al subiectelor şi modul total diferit al celor de la examenul de bacalaureat. Bucureşti Februarie 2009 . la 63 în 2007).Scăderea numărului de ore alocate disciplinei Economie. ceea ce limitează posibilitatea aprofundării cunoştinţelor în vederea participării la olimpiadă şi examenul de bacalaureat. educatorii. . Volumul foarte mare de activităţi şi sarcini formale.Posibilitatea realizării unei legături interdisciplinare reale şi complexe în cadrul lecţilor de Economie Aplicată. prin însuşirea conţinuturilor predate la Educaţie muzicală.Scade an de an numărul elevilor care optează pentru disciplina Economie la examenul de bacalaureat ( de la 150 în 2002 . .

dra prof. Micsan .3 profesori suplinitori La sfarsitul anului scolar in catedra eram doar doua persoane . colega mea . 152 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ RAPORT DE ACTIVITATE an scolar 2007-2008 CATEDRA „INFORMATICA” La inceputul anului scolar 2007-2008 catedra de „Informatica” a fost formata din 4 cadre didactice dintre care: . preluand orele ce au ramas neacoperite. Bucureşti Februarie 2009 .1 profesor titular .

153 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 2007). • Elaborarea la timp si in conformitate cu reglementarile in vigoare a planificarilor calendaristice de catre 3 din cei 4 membri ai catedrei (exceptie prof. Gogoncea ). • Faptul ca programa noastra nu coincide cu programele celorlalte specializari face ca participarea elevilor nostri la olimpiade sa nu fie posibila (lucru constatat si de inspectorul de specialitate. • Parcurgerea materiei conform planificarilor calendaristice de catre cadrele didactice din cadrul catedrei. fapt ce ingreuneaza respectarea principiului continuitatii la clasa a profesorului. PUNCTE SLABE • Fluctuatia cadrelor didactice de specialitate. municipiu. • Disponibilitatea cadrelor didactice din cadrul catedrei pentru participarea la activitati metodice si stiintifice la nivel de scoala. • Preocuparea cadrelor didactice pentru pregatirea elevilor. Brandusa Bogdan la consfatuirea din sept. sector. Bucureşti Februarie 2009 . d-na prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PUNCTE TARI • Alegerea pe baza de justificare a manualelor alternative pentru anul scolar 2007-2008.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Numarul mic de calculatoare din cele 2 cabinete de Informatica (9 calculatoare pentru clase cu cate 30 de elevi) fac ca orele de curs sa se desfasoare greoi. care sa respecte programa.a XI-a . la clasa a Xa. Toma Sidonia . • Pentru clasele a XI-a si a XII-a nu au fost manuale . Bucureşti Februarie 2009 .a XII-a a ramas o singura ora pe saptamana . • Prof. • Din acest an scolar service–ul pentru cabinete ( soft si hard ) s-a imbunatatit considerabil si am primit ajutor constant si calificat de la dna. Cu toate acestea . • Pentru clasele a X-a . OPORTUNITATI • Realizarea unor lectii in Cabinetul de predare asistata de calculator (AEL) pentru toti elevii colegiului. aducand-o dupa ce a fost atentionata de conducerea colegiului . Gogoncea a intarziat cu planificarea pana in ianuarie. • Dotarea bibliotecii scolii cu lucrari de specialitate de ultima aparitie. 154 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. programa este mai incarcata decat atunci cand erau 2 ore pe saptamana. pentru profilul nostru .

• Intocmirea dosarului catedrei –prof. a manualelor alternative de catre profesorii catedrei. • Alegerea . • Activitate in cadrul Comisiei pentru Curriculum-prof. Bucureşti Februarie 2009 . • Realizarea. Cristina Dragan. • Intocmirea testelor predictive pentru elevii claselor a X-a--a XII-a –membrii catedrei. • Scaderea populatiei scolare in viitorul apropiat. Cristina Dragan. Cristina Dragan. ACTIVITATI LA NIVELUL SCOLII • Proiectarea judicioasa a materiei pentru anul scolar 2007-2008 de catre membrii catedrei. pe profesori) . Cristina Dragan .Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ AMENINTARI • Migratia cadrelor didactice de specialitate spre alte domenii mai bine platite ( datorita salariilor mici din cadrul sistemului de invatamant ). 155 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. a orarului scolii (general. • Activitate in cadrul Comitetului de sanatate si securitate in munca-prof. pe suport electronic. • Lipsa de continuitate a profesorilor de specialitate la clasa. • Activitate in cadrul Comisiei pentru Asigurarea calitatii in invatamant-prof. pe baza criteriilor de exigenta . Cristina Dragan si Nicoleta Micsan. • Tot din cauza salariilor mici asigurarea cadrelor didactice de specialitate ar putea sa ajunga sa se realizeze cu personal cu studii necorespunzatoare sau pregatit insuficient .prof. pe clase.

realizarea de materiale pentru oferta liceului – prof. Micsan Nicoleta. • Realizare de lectii in cabinetul AEL-membrii catedrei.2007 – prof.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ • Realizarea (tehnoredactare si completare) de documente necesare colegiului nostru. Nicoleta Micsan. participarea la concursul cu firmele de exercitiu . Bucureşti Februarie 2009 .14. Cristina Dragan. ACTIVITATI EXTRASCOLARE • Participare la Targul de carte „ Gaudeamus” – profesorii catedrei.09. 156 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. • Realizarea de diplome pentru „ultimul clopotel”. Micsan Nicoleta . ACTIVITATI LA NIVEL DE SECTOR SI MUNICIPIU • Participarea la Consfatuirea cadrelor didactice specialitatea „Informatica”. Cristina Dragan. prof. Cristina Dragan. • Realizare planificare lectii AEL-prof. • Participare la cursul de formare „Utilizare AEL” – prof.prof. • Asistenta la ore pentru intocmirea raportarilor periodice cerute de Comisia pentru asigurarea calitatii in invatamant – prof. desfasurata la Liceul „Jean Monet’’ . Cristina Dragan.

Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ CATEDRA DE TEHNOLOGII COMPONENŢA CATEDREI Numele şi prenumele profesorului Ionescu Carmen Roxana Capotă Valentina Duţă Doina Necşuţu Ioana Adelina Petrache Anca Lixandru Florian Ionel Disciplina Vechime în învăţământ Gradul Didactic / anul Ultima perfecţionare 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008“Curs AEL” 2008 “Curs AEL” Contabilitate 21 ani I / 1998 Contabilitate 30 ani I / 1992 Contabilitate 18 ani I / 2005 Contabilitate 11 ani II / 2007 Contabilitate 17 ani I / 2008 Contabilitate 11 ani I / 2008 157 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Bucureşti Februarie 2009 .

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Mateiciuc Cristiana Băloi Nicoleta Valentina Raileanu Mihaela Ghinescu Cristina Marketing 28 ani I / 1997 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Marketing Studiul calitatii produselor si serviciilor Turism Merceologie si Managementul Calitatii Comert

11 ani

I / 2008 I / 1981;

39 ani Doctorat / 1997 19 ani I / 2004

Dima Lorena

5ani

Definitivat/2005

2008 “Curs AEL” 2008 “CursAEL” 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Manole Teia

25 ani

I / 1998

Iancu Jeni Nistor Daniela Paula

Finante

3 ani

Definitivat/2006

Finante-Contabilitate

10 ani

Definitivat/2001

158

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Călinescu Ioana Brătescu Catrinel Dinescu AlinaNicoleta Picu Ana Maria Contabilitate 2 ani Definitivat /2008 Debutant/2007 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Economic,Adm,Posta

3ani

Finante-Banci

12 ani

II / 2001 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL” 2008 “Curs AEL”

Marketing Studiul calitatii produselor si serviciilor Management Drept Drept

7 ani

II / 2007

(Mateescu)Ştir Andreea Aurelia Grigorie Paraschiva Cega Alice Păun Anghel Aurica Manea Anton

12 ani

II / 2006

20 ani 11 ani 6 ani

I / 1999 II / 2006 Definitivat / 2005 Debutant

2008 “Curs AEL”

159

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

Fundamentarea planului de şcolarizare

An şcolar 2008-2009

________________________________________________________________________
Şuteu Elena Gabriela Economic,Posta Debutanta/2007 2008 “Curs AEL”

PUNCTE TARI

Catedra de tehnologii este formata din 23 cadre didactice din care: o 11 profesori titulari o 12 profesori suplinitori Tendinta de perfectioanre continua a cadrelor didactice din catedra de contabilitate se manifesta in special prin gradele didactice obtinute, exisitand: o 1 profesor doctor o 10 profesori cu gradul didactic I o 5 profesori cu gradul didactic II o 5 profesori definitivi o 3 profesori debutanti

• • • •

Mentinerea parteneriatelor deja existente in cadrul programului ECO NET, privind firmele de execitiu cât şi participarea la Târgul Naţional –Baia Mare(clasa a XI a H, XI I) Preocuparea cadrelor didactice pentru pregatirea elevilor, dovada fiind rezultatele la Olimpiada interdisciplinara – faza pe municipiu si faza nationala Informarea elevilor cu privire la examenul de bacalaureat si examenul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale, prin intermediul cadrelor didactice de specialitate si a avizierului. Parcurgerea materiei conform planificarilor calendaristice de aproape toate cadrele didactice din cadrul catedrei
160

____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Bucureşti Februarie 2009

etc). 161 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. fapt ce face imposibila respectarea principiului continuitatii la clasa a aceluiasi profesor. La disciplina Contracte economice nu exista manuale OPORTUNITĂŢI • • • • • Incheierea unor conventii cu agenti economice privind desfasurarea practicii de catre elevi.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Disponibilitatea cadrelor didactice din cadrul catedrei pentru participarea la activitati metodice si stiintifice la nivel de scoala. Dotarea bibliotecii scolii cu lucrari de specialitate de ultima aparitie. municipiu. evaluarea lucrarilor). Elaborarea unor lectii pe suport informatic pentru accesul elevilor in Cabinetul de predare asistata de calculator. Bucureşti Februarie 2009 . atat cei de la specializarea „Turism” cat si cei de la specializarea „Economic”. Stabilirea unor acorduri cu firme de soft pentru contabilitate in vederea implementarii unor variante de demo de programe. Acoperirea catedrelor cu profesori care nu au mai predat in invatamantul preuniversitar Insuficenta preocupare a unor cadre didactice in a pregati elevii pentru olimpiada interdisciplinara Lipsa unui cabinet de instruire practica dotat corespunzator pentru efectuarea orelor de instruire practica a elevilor de la specializarea Economic. sector. Spirit de echipa pentru realizarea unor sarcini la nivel de scoala cum ar fi organizarea Olimpiadei interdisciplinare – faza pe municipiu (elaborare de subiecte. organizare concurs. efectuarii unor trainig-uri cu profesorii (CIEL. Lipsa cadrelor didactice titulare datorita imposibilitatii de a stabili viabilitatea posturilor. Incheierea de conventii cu agentii economici pentru efectuarea practicii de catre elevii de la clasele de turism si in premiera anul acesta si la clasele cu specilaizarea „tehnician in activitati financiare si comerciale” PUNCTE SLABE • • • • • • Fluctuatia cadrelor diactice de specialitate. WIZCOUNT. Realizarea unui cabinet de instruire practica pentru elevii de la specializarea „Economic”.

pentru semestrul I 2007-2008 de catre profesorii: Ioana Necşuţu. Nicoleta Băloi 162 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. municipiu sau la nivel national. la nivel de scoala. manualele pentru clasele a IX-a si a a X-a fiind cele primite de la MEC. gratuit. Elaborarea unor CDS-uri care sa permita dobandirea de catre elevi a unor competente ce pot fi utilizate intr-o meserie viitoare. AMENINŢĂRI • • • Migratia cadrelor didactice de specialitate spre agenti economici datorita salariilor mici din cadrul sistemului. Madgearu”. sector. Lipsa de continuitate a profesorilor de specialitate la clasa.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Atragerea unor sponsorizari pentru dotarea unui posibil cabinet de instruire practica. Participarea cadrelor didactice la programe de perfectionare. Bucureşti Februarie 2009 . ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII • • Proiectarea judicioasa a materiei pentru anul scolar 2007-2008 de catre toti membrii catedrei Alegerea pe baza criteriilor de exigenta a manualelor alternative de catre profesorii care predau la clasele a XI-a si a XII –a. Elaborarea unor CDS-uri care sa particularizeze oferta educationala a scolii noatre in raport cu alte licee economice din Bucuresti. • Realizarea Raportului de activitate al Colegiului Economic „V. Scaderea populatiei scolare in viitorul apropiat.

Anca Petrache. Florin Lixandru. Petrache Anca. Iancu Jeni.Catrinel Brătescu. Ioana Necşuţu. profesorii: Ioana Necşuţu. Valentina Capota.Nicoleta Băloi Indrumarea practicii pedagogice a studentilor de la Academia de Studii Economice – profesorii: Roxana Ionescu. Doina Duta. prof. M. Intocmirea graficului profesorilor de serviciu pe scoala – prof Anca Petrache Organizarea de consultatii cu elevii pentru Bacalaureat.Picu Ana Maria Participare in comisia de Olimpiada interdisciplinara faza pe şcoală prof. Raileanu. Ana Maria Picu. Duţă Doina Organizarea Olimpiadei Interdisciplinare – faza pe scoala. Ioana Necşuţu.XII – Prof. Florin Lixandru.Ana Maria Picu Pregatire Olimpiada de Tehnologii. Catrinel Bratescu. faza pe tara. Picu Ana Maria. Doina Duta.Nicoleta Băloi. Manea Anton. Olimpiada – profesorii:Anca Petrache. Atestat. • Elaborarea tematicii pentru Examenul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale. Doina Duta. Ioana Necsutu.Nicoleta Baloi.Roxana Ionescu.Alice Cega 163 • ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Nicoleta Băloi.Aurica Păun. Alice Cega.Nicoleta Băloi Elaborarea de subiecte pentru Olimpiada Interdisciplinara – faza pe scoala profesorii: Ioana Necşuţu. profesorii: Ioana Necşuţu. Bucureşti Februarie 2009 . Doina Duta. Nicoleta Băloi.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Intocmirea Planurilor manageriale ale catedrelor si ariei pentru anul scolar 2007-2008 – profesorii : Nicoeleta Baloi. Ioana Necsutu (mentiune – Petrica Nicoleta XC) • • • • • • • • • • Coordonarea comisiei ritmicitatea notarii – prof Anca Petrache Intocmirea graficului pentru desfasurarea Instruiri practice – Prof. Ioana Necşuţu. Anca Petrache.Teia Manole Coordonarea Comisiei pentru incadrare si salarizare – prof Ioana Necşuţu Organizarea testelor predictive pentru elevii claselor X.

Lorena Dima. Daniela Nistor. Jeni Iancu. prof. Ioana Calinescu.Teia Manole • • • Elaborare de subiecte olimpiada faza pe municipiu – prof. Petrache Anca.Jeni Iancu.prof.Ana Maria Picu. Nistor Daniela. Bratescu Catrinel. Madgearu – prof.Fundamentarea planului de şcolarizare • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participarea la sedintele Consiliului de Administratie – Prof.Coaa Cristina XI I ) 164 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.mentiune I-Petroman Elisabeta XIE.Ioana Necsutu.Teia Manole • Rezultate obtinute la Olimpiada Tehnologii. Ioana Necsutu.Teia Manole Participare Olimpiada faza pe municipiu.prof. Inaugurarea firmelor de exercitiu din Colegiul EC.Lorena Dima.Nicoleta Baloi.Munteanu Andreea Romina XIA.Lorena Dima.Necşuţu Ioana. Ioana Calinescu ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE SECTOR ŞI MUNICIPIU • Participarea la Consfatuirea cadrelor didactice – sectiunea economisti in vederea stabilirii programei de olimpiada interdisciplinara Participare in comisia de Olimpiada interdisciplinara faza pe municipiu. Doina Duta. mentiune II elevul Ghita Andrei).Duta Doina. Paraschiva Grigorie. Bucureşti Februarie 2009 . Jeni Iancu (mentiune – Petrica Nicoleta. Iancu Jeni. • Parteneriate/conventii de practica. premiul II. Petrache Anca.Jeni Iancu. Picu Ana Maria.Catrinel Bratescu. V.Anton Manea.premiul IIIGelei Cristina XIA. Doina Duta. Ioana Necşuţu.Teia Manole(premiul I-Pana IoanaXIA.prof Elena Şuteu. Nicoleta Baloi. faza pe municipiu – prof. Doina Duta (mentiune Zaharia Catrinel XF). Ioana Necşuţu. prof Doina Duţă.Catrinel Bratescu. Duţă Doina.mentiune III.prof. mentiune I – Traista Alexandra. Nicoleta Baloi(premiul IIIVartolomei Elena Daniela).

prof.Teia Manole.Aurica Paun. Anton Manea Organizator al Targului de Oferta Educationala – prof.AnaMaria Picu • • • • • Participare la discutiile purtate in cadrul programului “Agenda Europa”.supraveghetor)-prof. Bucureşti Februarie 2009 . Ec. mentiune Scarlat Madalina XJ)prof.supraveghetor la Concursul National de Limba si Literatura Romana “Mihai Eminescu.Lorena Dima. Andreea Mateescu Participare la Targul de Oferta Educationala – prof. Jeni Iancu.Ioana Calinescu.R.prof.Elena Suteu.Elena Suteu.de ANPCPPSR. Nicoleta Baloi. Daniela Nistor. Doina Duta.L. faza pe sector la Colegiul National “Sf. “Virgil Madgearu” – prof. Ioana Calinescu.Catrinel Bratescu.coord. • • Participare la Targul Firmelor de Exercitiu „RIVULUS DOMINARUM” –Baia Mare -Nistor Daniela. Ana Maria Picu.Ioana Necsutu.XI I 165 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Obtinerea diplomei „pentru cea mai buna pagină web” FE „FESTIN BLUE S. Sava”-prof.org. Ioana Calinescu.Andreea Mateescu Participare la Primavara Firmelor de Exercitiu si Micul Intreprinzator in cadrul Coleg.faza pe muncipiu (prof.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare in calitate de prof. Participare ca supraveghetor la olipmiada de limba engleză– faza pe sector – prof. Aurica Paun Participarela activitatile “Targ al Firmelor de exercitiu” si “Lansarea oficiala a firmelor de exercitiu ” desfasurate cu ocazia manifestarilor dedicate Zilei Scolii Superioare Comerciale “Nicolae Kretzulescu”.Anton Manea • • • Participare la Targul Firmelor de Exercitiu editia a III-a Kiritescu– prof Alina Dinescu(cls XII G). Elena Suteu Participare la Targul Regional al Firmelor de Exercitiu editia a V-a Kiritescu – prof.Jeni Iancu • Participare la concursul “Alege! Este dreptul tau!” – premiul III (eleva Chiriac Corina.Catrinel Bratescu • Participare Olimpiada pentru Invatamanrtul liceal – “ADOLF HAIMOVICI”.Anca Petrache. Nistor Daniela(premiul II)cls. Jeni Iancu.

Nicoleta Baloi. Anca Petrache.R. Anca Petrache. editia a III a. Nicoleta Baloi. D.coord. Nistor Daniela (menţiune) cls XI H • Obtinerea diplomei „pentru cea mai buna prezentare în PPT” FE „FESTIN BLUE S.prof.Doina Duta. org. editia a III a. Anton Manea Participare la Concursul profesional.16/2008 . Paraschiva Grigorie. Doina Duta.prof. Doina Duta • • Participarela editia a IVa a Targului International ROTIFE 2008-Timisoara. Xenopol” • • • • Elaborare manual “Contracte economice”.prof. Aurica Paun. aprilie 2008– prof. prof. Elena Suteu.Dolj pentru domeniile Comert si Turism si Alimentatie Publica.Lorena Dima.Daniela Nistor.L.coord. Lorena Dima 166 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Aurica Paun.Nicoleta Baloi Participare Sesiune Nationala de Comunicari si Referate.4 mai 2008.de Col Ec. Bucuresti.Aurica Paun Participare la sesiune a de comunicari stiintifice ”Romania intre traditie si moderrnitate” cu tema “National in universalitate”prof.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Obtinerea diplomei pentru „cel mai bun stand” FE „JUST REMEMBER S. cu participare international – prof.Andreea Mateescu. Catrinel Bratescu • Publicarea articolului “Primavara firmelor de exercitiu”editia a III a in Tribuna Economica nr.org.”. Nistor Daniela(premiul III) cls XI I Pregătirea elevilor pentru participarea la concursul ”Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu – Praga 2008. Nicoleta Baloi Obtinerea diplomei “prezentare catalog ”FE” YING YOUNG’S”. in calitate de Membru al Comisiei de Concurs – prof.prof. de jud.L.editura AkademosArt. cu participare international – prof.R. faza nationala. • • Coordonarea Sesiunii Nationale de Comunicari si Referate.Elena Suteu(premiul II) si premiul III “prezentare FE”. 29 aprilie. prof. “A.coord. Bucureşti Februarie 2009 .

pentru realizarea de pliante-proiect GDS .editia a II a.05.Anca Petrache Participare la Concursul National “MADE FOR EUROPE”. Nicoleta Baloi • • Participare la actiunea “Folkul fara Varsta” – prof. Obtinerea premiului I pentru lucrarea prezentata la activitatea didactica organizata la nivel de municipiu de catre Grupul Scolar Ind. Paraschiva Grigorie. faza pe Municipiu-prof.19 dedicate “Zilei Europei” si “Zilei Independentei de Stat a Romaniei”. 29.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare in calitate de Membru al Comisiei Centrale de Organizare si Evaluare a etapei nationale a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculara “Tehnologii”.premiul III – “Radio Madgearu FM”-proiect GDS. Anca Petrache • • Participare la simularea examenului de BAC.04-3.2008 – prof. org. inovativ si competitiv produs final realizat in cadrul proiectelor de cooperare europeana.7 mai 2008 – prof.mentiune I -pentru cel mai creativ. Paraschiva Grigorie. Bucureşti Februarie 2009 . Arad. profil “SERVICII”. Nr.produs final: POSTER . avand ca tema “Radio Madgearu FM”.produs final : PRODUS AUDIO-VIDEO • 167 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. Nicoleta Baloi.“Radio Madgearu FM”-proiect GDS.Anca Petrache .premiul I.matematica(CVM)-prof.la Colegiul Ec.

Paraschiva Grigorie.prof Daniela Nistor Curs evaluator competente profesionale . Duta Doina. Necşuţu Ioana. CCD. martie 2008.Fundamentarea planului de şcolarizare An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ PERFECŢIONĂRI • • • • • Particpare la cursuri a Facultăţii de Psihologie-Fac.Călinescu Ioana. Bucureşti Februarie 2009 .Băloi Nicoleta. Ioana Călinescu Participare cursuri de formare organizate de Raiffaisen Bank. Paraschiva Grigorie • • Participare la cursurile Facultatii de Drept “Spiru Haret”.organizat de Sistemul Psi-Timişoara la Bucureşti. Brătescu Catrinel. Păun Aurica. Ioana Necsutu 168 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Teia Manole Colaborare Ciel România pentru reactualizarea programului CielConta –prof.Andreea Mateescu Participare la workshop-ul de formare in Analiza Tranzactionala cu tema “AT 101”din 9-11 mai 2008 sustinut de Joost Levy si org de Asociatia Romana de Analiza Tranzactionala – prof.80 ore Fundatia pentru invatamant Curs de formare – AEL – prof.martie-aprilie. Paraschiva Grigorie Curs pentru dobândirea de competenţe-master. Iancu Jeni.Mateescu Andreea. Andreea Mateescu • • • • • Absolvirea cursului de Master “DREPT MATERIAL COMUNITAR” al Fac.prof.Elena Suteu.consultant financiar-Păun Aurica Participare work-shopul de”Psihosexologie şi psihoterapie”.prof.Petrache Anca.Nistor Daniela. Titu Maiorescu-Andreea Mateescu Pariticipare la cursul Manager de proiect – Ioana Călinescu. Paraschiva Grigorie Participare curs de formare a formatorilor.prof.prof.”SPIRU HARET”.

Dinescu Alina-Nicoleta • Absolvirea cursului postuniversitar in domeniul marketingului.Fundamentarea planului de şcolarizare • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Participare cu bursa ERASMUS (Socrates) . Picu Ana Maria Participare seminarii ”Leonardo da Vinci” – Ionescu Roxana. Bucuresti. febr-iunie 2008 – Prof.Picu Ana Maria Participare la discuţiile purtate în cadrul programului „Agenda Europa”. J la concursul de eseuri organizat de ANPC (locul I –Ciobanu Ana Maria-XJ)-prof. specializarea “Statistica aplicata”. Louis Pasteur.prof.organizate de ANPCPPSR – clasa a XJ. Univ. Daniela Nistor ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE • • • Vizionarea de spectacole cu elevii.Ghinescu Cristina 169 • • • ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. org. Picu Ana Maria Participare cu elevii claselor a Xa H. Univ. Belgia • Participare la workshop-ul cu tema “Aplicarea Modelului de EXCELENTA al UE – solutie pentru asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar si cresterea performantelor manageriale”.de Casa Calitatii.Fac. XIC – prof.LOUIS”. Participare la lansarea site-ului ANPC junior în cadrul colegiului cu elevii claselor a XI C. Dinescu Alina-Nicoleta • Absolvirea cursului de Master “Modele de risc. Fac de Matematica. Franta. “HAUTE ECOLE GROUPE ICHEC-ISC SAINT. profesorii diriginti:. Băloi Nicoleta. Fac de Stiinte Aplicate – prof. Strasbourg.17-18 martie 2008 • Absolvirea cursului de Master “Contabilitate”. Bucureşti Februarie 2009 .”SPIRU HARET”. D – Băloi Nicoleta. Participare proiect “Leonardo da Vinci” – Mobilităţi elevi. prognoza si decizie”.Băloi Nicoleta. “Politehnica” Bucuresti.

Ioana Necsutu Excursie la Sibiu cls XI G – prof.Anca Petrache 170 ____________________________________________________________________________________________ Colegiul Economic “Virgil Madgearu”.Ioana Calinescu • Actiune de vizitare a scolii special nr. Doina Duta Jeni Iancu. Nicolae” cu elevii clasei a X aF cu prilejul sarbatorilor de Paste – prof.Akademos – prof. a IXa I si a XI a I ) • • • Organizarea Balului Absolventilor – prof.Alice Cega Organizarea Balului Martisorului– prof.Aurica Paun Job Shadow Day (elev Mihaela Stancea XII E) Sa descoperim Romania (elevii cls. Alina Dinescu. – prof. Andeea Ştir.Anton Manea Distribuire manuale Ed. Ana Maria Picu.prof.6 “Sf.Anca Petrache Vizita la Radio Romania Actualitati – Brasov – prof. Ioana Calinescu Participare cu un colectiv de elevi la Biblioteca Centrala ASE in vederea desfasurarii unor ore de specialitate.Roxana Ionescu. Bucureşti Februarie 2009 . Aurica Paun Sustinerea participarii elevilor la “Crucea Rosie”-prof.Fundamentarea planului de şcolarizare • • • • • An şcolar 2008-2009 ________________________________________________________________________ Vizita la Muzeul Satului si vizionarea de piese de teatru prof.A. • Participare la concursuri extrascolare organizate de J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful