You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 3-28-2021

3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel.: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

NIEDZIELA PALMOWA
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, DUSZPASTERSTWO
przed nami Wielki Tydzień, w czasie które- Prowadzą:
go będziemy kontemplować tajemnicę na-
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
szego zbawienia. To w Wielkim Tygodniu
ks. Andrzej Maślejak
staje przed nami obraz Chrystusa umywają- proboszcz
cego apostołom nogi, Chrystusa ustanawia- Ks. Robert Wojsław
jącego Eucharystię, a potem obraz Chrystusa wikariusz
z Wielkiego Piątku, Chrystusa cierpiącego, Ks. Adam Słomiński
wiszącego na krzyżu i oddającego za nas wikariusz
swoje życie. Patrzący na nas z krzyża Chry-
stus pragnie nam powiedzieć, abyśmy nie lekceważyli w życiu zła, bo pójście za złem pro- SIOSTRY MISJONARKI
wadzi do śmierci duchowej człowieka. CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Dla apostołów Wielki Tydzień był czasem największej próby. Judasz zdradził, Piotr zaparł POLONII ZAGRANICZNEJ
się, pozostali apostołowie pouciekali. Został tylko Jan. W książce "In Sinu Jesu" możemy zna- s. Anna Błauciak
przełożona
leźć następująca refleksję:
s. Jadwiga Kokolus
Tylko ludzkie serce może czynić zadość za serce drugiego człowieka. Dlaczego masz Boga
kochać bardziej - bo stygnie miłość innych. Masz pokładać w Bogu nadzieję, gdy słabnie uf- NIEDZIELNE MSZE ŚW.
ność innych. Masz być wierny, gdy wiara pozostałych jest poddana próbie. Staraj się zrozu- sobota - 4:00pm
mieć tajemnicę wynagrodzenia Bożemu Sercu. Saturday - 5:30pm
Patrz na przykład św. Jana - to Jan czynił zadość za Piotra, który się zaparł - nie przez osą- in English
dzanie, ale poprzez płacz razem z nim, ofiarując siebie jako wynagrodzenie za jego upadek. niedziela - 8:00, 9:30,
To Jan ofiarował Jezusowi wierną miłość, by uczynić zadość za zdradę niewiernego Judasza. 11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
To Jan ofiarował Jezusowi całą swoją miłość, by Chrystus ją przyjął jako wynagrodzenie za
(z udziałem młodzieży)
judaszową oziębłość i jego spisek uknuty przeciwko Chrystusowi. Bądź Janem dla Jezuso-
wego serca, ofiaruj Mu zadośćuczynienie przez ofiarowanie samego siebie w imieniu tych,
Codzienne Msze Św.
którzy uciekają od Chrystusa. Wynagradzaj za tych, którzy mają czas na wszystko, ale nie od poniedziałku do soboty
dla Boga. Wynagrodzenie, zadośćuczynienie jest praktykowaniem miłości, a miłość zakrywa o 9:00am;
grzechy. od poniedziałku do piątku
Drodzy Parafianie i Przyjaciele, trzymajcie się tej prawdy, że miłość zakrywa grzechy. O o 7:00pm
nawróconej grzesznicy Pan Jezus powiedział: "Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ
bardzo umiłowała. A ten komu mało się odpuszcza, mało miłuje." (Łk 7,47) . W ciągu Wiel- Biuro Parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
kiego Tygodnia prośmy Chrystusa o łaskę praktykowania na codzień ducha wynagrodzenia
10:00am - 5:00pm
za nasze grzechy i grzechy innych ludzi. w soboty
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. 10:00am - 12:00pm
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Ks. Andrzej Maślejak SChr
Pastor
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WIELKA SOBOTA—3 KWIECIEŃ


LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
NIEDZIELA PALMOWA— 28 MARZEC

8:00— O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marysi LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ - 8 PM


9:30+ Gerard Płonka, Ewa Kaleja Poświecenie Ognia i Paschału, Liturgia Słowa,
11:15+ Maria Rokita (27) Liturgia Chrzcielna, Eucharystia
1:00+ Monika, Tomasz, Kamil Pelak
1:00+ Halina Bazarewska 8:00+ Regina Pietrzak w 62 rocznicę śmierci i za zmarłych
1:00+ Paulina Wilżak z rodziny Pietrzak i Kowalczyk
8:00+ Stanisław Ledziński, Julian Wojnar
1:00+ Krzysztof Goldyn
8:00+ Za zmarłych z rodzin Słomińskich i Kwaśniewskich
1:00+Andrzej Borowski w 13 rocznicę śmierci, Marta Basmer
w 4 rocznicę , Józef Stasiel w 2 rocznicę śmierci NIEDZIELA ZMARTWYCHWSYANIA PAŃSKIEGO–
1:00+ Regina Krzykowski 4 KWIECIEŃ
1:00+ Roma Klecun Muszyńska intencja od Marii Stochmal
1:00+ Ks. Stanisława Dutkiewicz zmarły w Syracuse intencja 7:00– Za Parafian
od Andrzeja i Anny Szczotka i Popow 7:00– Dziękczynna z prośba o potrzebne łaski dla rodzin
1:00+ Czesława i Ryszard Pracuch Chmielarskich, Zawada, Paliniewicz, i Makarewicz
1:00+ Danuta Żulewska 10:00+ Anna Sokołowska intencja od rodziny
1:00-O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Edzia 12:00+ Za zmarłych z rodzin Linowskich i Bidoczka
z okazji urodzin 2:00+ Marian Piechota i Bogusław Grodziński
1:00- God’s blessing for Marash 2:00+ Halina Bazarewska
2:00+ Ryszard Basior
1:00- W intencji członków Grupy św. Rity
2:00+ Paulina Wilżak
1:00– O szczęśliwa operację dla Marge
2:00+ Józef Jędraszek
7:00+ Aleksandra, Marian, Józef Wyszyńscy i zmarli z rodziny
2:00+ Krzysztof Goldyn
PONIEDZIAŁEK—29 MARZEC 2:00+ Stanisława Mandziuk intencja od Koła Żywego Różańca
2:00+ Roma Klecun Muszyńska intencja od Lucyny Niziołek
9:00– O szczęśliwe rozwiązanie dla Elżbiety 2:00+ Józefa i Bronisław Błauciak
9:00+ Romana Klecun Muszyńska 2:00+ Jan Krupiński intencja od rodziny
7:00+ Maria Rokita (28) 2:00+ Anastazja Bazdyga intencja od rodziny
WTOREK– 30 MARZEC 2:00+ Paweł Batur
2:00– O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
9:00+ Sabina, Franciszek, Marianna Breczko Członków Żywego Różańca
9:00+ Helena Żabińska 2:00– O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Józefa i Krystyny
7:00+ Maria Rokita (29)
ŚRODA - 31 MARZEC Z ŻAŁOBNEJ KARTY
9:00+ Za Parafian W ostatnim czasie odszedła do wieczności
9:00+ Zygmunt Kłopociński
7:00+ Maria Rokita (30) Śp. Czesława Biłek lat 95
Polecajmy jej dusze Miłosierdziu Bożemu
WIELKI CZWARTEK—1 KWIECIEŃ
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie”
EUCHARYSTIA WIECZERZY PAŃSKIEJ

7:00+ Teodora Gronek


POSŁUGA LEKTORÓW
WIELKI PIĄTEK — 2 KWIECIEŃ Sobota/Niedziela 10/ 11 KWIECIEŃ 2021
LITURGIA WIELKOPIĄTKOWA 4:00 H. Jagłowska
5:30 W. Występek
DROGA KRZYŻOWA —3pm. 8:00 A. Szklarska, R. Lisiak
GORZKIE ŻALE - 6pm 9:30 A. Martusiewicz, A. Bryczkowska, S. Dobrzyński
11:15 Uczniowie z katechezy
LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU 7: 00 PM 1:00 T. Sliwicka-Płachyńska, O. Osko, K. Grzesiak
Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia św., 7:00 J.Wróbel, A. Wróbel
Procesja do Grobu Pańskiego.
REFLEKSJE DZUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO 4 KWIETNIA
PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA EASTER SUNDAY OF THE RESURREC-
I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH TION OF THE LORD APRIL 4
PROGRAM OF THE GRAND WEEK
REZUREKCJA I PROCESJA - 7AM
AND OF EASTER
Msze św. o godz.: 10:00am, 12:00pm i 2:00pm.
Uwaga! Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00pm
WIELKI CZWARTEK 1 KWIETNIA
HOLY THURSDAY APRIL 1 OKTAWA WIELKANOCY 5-10 KWIETNIA
OCTAVE EASTER APRIL 5-10
Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 7 pm. Poniedziałek - Piątek: Msze św.
Z obrzędem umywania nóg. Po Mszy Świętej przeniesie- o godz. 9:00am i 7:00pm
nie Najśw. Sakramentu do Ołtarza Adoracji.
Adoracja do godz. 10:00pm Nowenna do Bożego Miłosierdzia
15 minut przed Mszą św.

WIELKI PIĄTEK 2 KWIETNIA


NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
GOOD FRIDAY APRIL 2 11 KWIETNIA
SUNDAY OF DIVINE MERCY APRIL 11
W tym dniu nie ma Mszy św. Msze św. według niedzielnego porządku.
Uczestniczymy w Uroczystej Liturgii Wielkopiątkowej,
w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
i Adoracji Pana Jezusa . CONFESSION
Adoracja Najświętszego Sakramentu — 9:00 am 29 i 30 Marca- poniedziałek i wtorek: 8:30am; 6:30p
Droga Krzyżowa—3pm. 31 Marca - środa: 8:30am od 6:00pm - 8:00 pm
1 Kwietnia w Wielki Czwartek - 9:00am - 10am,
Gorzkie Żale (3 części) - 6pm
oraz po Liturgii
Pierwszy Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia
2 kwietnia w Wielki Piątek- 9:00am - 11:00am,
3:00pm - 6:00pm oraz po Liturgii
LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU 7: 00 PM Nie będzie spowiedzi w Wielką Sobotę
Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia św.,
Procesja do Grobu Pańskiego. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
CAŁONOCNA ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM 11 KWIETNIA 2021

WIELKA SOBOTA 3 KWIETNIA Godzina Miłosierdzia 3:00pm - 4:00 pm


HOLY SATURDAY APRIL 3 Serdecznie zapraszamy na Adoracyjną Godzinę
Miłosierdzia, w niedzielę 11 kwietnia od 3-4pm.
Dzień spoczynku Pana Jezusa w Grobie
3:00pm Drugi Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia.
POŚWIĘCENIE POKARMÓW
Od godz.10:00am do 2:00pm (co godzinę)
w sali Jana Pawła II.

JAŁMUŻNA NA DOM SAMOTNEJ MATKI


W ramach jałmużny wielkopostnej złóżmy nasza ofiarę
pieniężną wspomagając kobiety z dziećmi w Domu
Samotnej Matki. Dom ten jest prowadzony przez Sio-
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ - 8 PM
stry Misjonarki w Chicago. W holu kościoła przygoto-
wana jest skrzynka na pomoc dla kobiet.
Poświecenie Ognia i Paschału, Liturgia Słowa, Liturgia
Chrzcielna, Eucharystia
Uwaga! Nie będzie Mszy św. o godz. 4:00 i 5:30 pm
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WIELKI TYDZIEŃ MODLITWOM POLECAMY


NIEDZIELA PALMOWA CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Wprowadza nas w tajemnicę Wielkie- Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski, Anna Celiń-
go Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jero- ska, Maria Rożek, Eleonora, Krystyna, Magdalena Rożek,
zolimy, tak przychodzi dziś do każde- Barbara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Anna
go z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłu- Rusinowski, Teresa Szymański, Morgan Czerwiński,
mie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na Lidia Krzyształowicz, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec,
krzyż w Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym Roma Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula De-
czasie przeżyli z Jezusem szczery żal z powodu naszych recka, Sławomir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Sta-
nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powo- nisław Radzik, Janina Pieńkowska, Siery, Marianna Bin-
du nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. kowski, Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bart-
W WIELKI CZWARTEK nik, Marian i Maria Skalski, Fran Gun, Ryszard Nytko,
Rano w katedrze pod przewodnictwem biskupa ordynariusza
Izydor Szklarski, Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata
odprawia się Mszę Świętą Krzyżma, podczas
której pobłogosławione są oleje do Namaszcza-
Dulak, Danuta, Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski,
nia Chorych i Krzyżmo służące do namaszcza- Tadeusz, Barbara Schmyd, Halina Olszewska, Zofia,
nia podczas Święceń Kapłańskich, Chrztu i Jessica Lycata, Jomary Lamala, Elżbieta Urbańska, Helena
Bierzmowania. Natomiast w parafiach celebro- Jandy.
wana jest w tym dniu jedna Msza Święta, zwa-
na Mszą Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna ona
Triduum Paschalne. Ostatnia Wieczerza miała
miejsce w noc z czwartku na piątek. W tym dniu Pan Jezus umył
Apostołom nogi i odprawił pierwszą Mszę św. ustanawiając Eu-
charystię.
W WIELKI PIĄTEK
KAWIARENKA SIÓSTR MISJONAREK
Zachowujemy post ścisły (całkowite wstrzy-
Siostry Misjonarki w Niedzielę Palmową (28 marca) zapraszają
manie się od potraw mięsnych i tylko trzy
Parafian do zakupu wielkanocnych ciast i babek. Dochód prze-
posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do
znaczony będzie dla sióstr, na kształcenie i utrzymanie domu
syta; od tego postu osoby pełnoletnie aż do
formacyjnego w Poznaniu. Zapraszamy i dziękujemy za
sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspen-
sy; zachęca się także pozostałych, zwłaszcza wszelkie wsparcie.
młodsze pokolenie, do zachowania tego po-
stu. W tym dniu gromadzimy się na sprawo-
waniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pań-
skiej, anastępnie adoracji i uczczenia Krzyża św. W tym dniu nie
odprawia się Mszy św. Po liturgii Eucharystycznej Ciało Chrystu-
sa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu Pań- ALBUM PAMIĄTKOWY 40-LECIA NASZEJ PARAFII
skiego. Z radością informujemy, że wyczekiwany album jubileuszowy,
wydany z okazji 40-lecia naszej parafii jest już do nabycia. Publi-
WIELKA SOBOTA
kacja jest swoistym książkowym ukoronowaniem czterdziestu lat
Jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pań-
naszej wspólnoty. Warto aby album ten , będący potwierdzeniem
skim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić pokarmy.
wiary naszych przodków i naszej, znalazł się w domu każdego z
Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, na-
nas. Album jest do nabycia w sklepiku parafialnym lub zakrystii.
dal obowiązuje więc cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. War-
to i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów
mięsnych. Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus.
Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w INTENCJE PAPIESKIE NA MARZEC 2021
dziejach świata i ludzkości. W niej dokonało się przejście ze Intencja powszechna : Sakrament pojednania
śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z
odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosier-
dziem Bożym .
Serdecznie dziękujemy parafianom za przesłane donacje na
wsparcie naszej parafii przez pocztę oraz ofiary złożone SKŁADKA NA CSA
w czasie Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.
DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
Ofiary z ostatniej niedzieli $ 6,771.00
Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. CSA $43,290.00 $39, 910.00 $3, 380.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578 2489521825
Finanse Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam
Organistka Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Justyna Pal - (586) 258-9586 Lider - Halina Kocz
Zakrystianka Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
RADA FINANSOWA: Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Przewodnicząca: Jola Lewczuk
Koło Seniorów „Złota Róża”
Zastępca: Jerzy Ryzner
GRUPY NIE PARAFIALNE
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
RADA DUSZPASTERSKA:
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Marek Bieciuk, Brygida Czaczkowska, Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Barbara Fiśkiewicz, Joanna Przybylska, Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki, Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski,
stanu Michigan.
Daniel Myzia Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424

Komisja Chrześcijańskiej Pomocy ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARA-


Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
FII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
parafii Kontakt: koordynator Barbara Słomińska
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
(248) 467-6778.
Zespół Młodzieżowy „Credo”
SKLEPIK PARAFIALNY Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otwarty jest tylko w niedzielę od godziny 10:30 do 1:00. Proszę Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
wchodzić po 3 osoby lub jedna całą rodziną
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5
i stosować zalecane z COVID-19 nakazy. Posiadamy dużo lat)
najnowszych pozycji książkowych, karty telefoniczne, tanie czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
kartki okolicznościowe. Zapraszamy.Istnieje również możli- Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
wość zakupów przez umówienie się z Ela Z. tel 586-781- czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
2861 lub ks. Proboszczem Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
PROGRAM RADIOWY
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Parafia nasza od początku swego istnienia Prowadzi program
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
radiowy, który jest nadawany ze stacji 680 - 690 AM w każdą
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
sobotę od godziny 8:00 - 8:30 rano. Prosimy o słuchanie
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
programu, a także o jego sponsorowanie. Półgodzinny program
kosztuj$150.00 Bóg zapłać!
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
W naszym Kościele codziennie od Poniedziałku do Piątku lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
od 3pm. do 7pm Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
W czwartki całą noc, oprócz I Czwartku miesiąca trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
do soboty(9:00am)  formularz wypełniony w biurze parafialnym
LITURGIA GODZIN  kopia aktu urodzenia dziecka
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
o godz. 8:45 am pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am jących młodzież w klasach VII i VIII
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
W środę o godz. 6:40pm dzieci w klasach II i III
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W każdy piątek o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.