SALINAN S/U SUKAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN
RUMAH SUKAN SMKBBS 2008
Rumah Sukan

: SYAHBANDAR

Penasihat Rumah

: ________________________________

Guru Rumah (K)

: ________________________________

Jawatankuasa Pelajar
Ketua Rumah

: _______________________________

Pen. Ketua Rumah

: _______________________________

Setiausaha

: _______________________________

Pen. Setiausaha

: _______________________________

Bendahari

: _______________________________

Pen. Bendahari

: _______________________________

Wakil Kelas

:

Tingkatan 5

: _______________________________

Tingkatan 4

: _______________________________

Tingkatan 3

: _______________________________

Tingkatan 2

: _______________________________

Tingkatan 1

: _______________________________

Jumlah Ahli Rumah Sukan Mengikut Tingkatan
Tingkatan

Pelajar
L

P

1
2
3
4
5
JUMLAH BESAR

Jumlah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful