1

Lantbruksteknologi 3
Artiklar publicerade i LOA tidningen 1999-2004

Ulf-Peter Granö 2008

2

Lantbruksteknologi 3
Artiklar publicerade i LOA tidningen 1999-2004
Ulf-Peter Granö

Karleby 2010

3

Innehållsförteckning
Nr
LOA Nr/sida

Artikelns rubrik Inledning Gör utfodringen lättare Sköt om växtskyddssprutan Våröversyn av rotorharven Ensilering, vad är det ? Rundbalspressningen ska förberedas bra En bra inplastning ställer många krav Rundbalsensileringen som metod Frågor kring rundbalsensileringen Behöver du flera ben att stå på. Du kan starta eget Utvecklingsprocessen att starta eget företag Högförädlade produkter av finskt virke Naturbruksgymnasiet i Umeå Agromek 2000 En bra sådd för en bra skörd Satellitnavigering via GPS för lantbruket Tänk på säkerheten i vårbruket Jordpackningen kan påverkas Besök på däckfabriken Jordbearbetning med spadrotorharv Samson störst på stallgödselspridare i Norden Kimadan specialist på gödselhantering Edenhall kan sockerbetsupptagare KoneKilleri 2000 Maskiner för grovfoderhantering Flera maskiner från KoneKilleri Ytharva efter behov Stallgödseln kan avvattnas Teknik och kostnader för gödselseparering Planera traktorköpet väl Agromek 2003 i Danmark Farmari 2003 i Uleåborg KoneKilleri 2003 i Jyväskylä Agromek 2004 i Danmark Metko 2004 i Jämsänkoski

Sida

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

1999/ 2/94-96 1999/ 3/116-120 1999/ 4/158 1999/ 5/201 1999/ 5/203-205 1999/ 5/206-209 1999/6-7/288-289 1999/6-7/289-291 1999/6-7/294-295 1999/6-7/296-297 1999/11/454-455 1999/12/526-527 2000/ 2/62-66 2000/ 3/116-121 2000/ 4/150-151 2000/ 4/152-153 2000/ 4/160-163 2000/ 4/163-164 2000/ 4/169-171 2000/ 6-7/295-296 2000/ 6-7/296-297 2000/ 6-7/298-301 2000/ 11/448-452 2000/ 11/452-454 2000/ 11/454-458 2001/ 3/136-138 2001/ 5/244-299 2001/ 6-7/298-299 2002/10/(1-7) bilaga 2003/2/80-87 2003/ 8/332-335 2003/11/456-461 2004/2/30-41 2004/9/42-46

4 5 8 13 14 15 19 23 25 28 30 32 34 36 41 47 49 51 54 56 59 61 63 67 72 75 80 83 87 89 96 104 108
114 126

4

1. Inledning

Under åren i en tioårs period, 1990-2004, hade undertecknad förmånen att kunna bidra med ett antal lantbruksteknologiska artiklar för tidningen LOA. Tidningens spridningsområde är främst bland de svenskspråkiga lantbrukarna i Finland. I denna artikelsamling, Lantbruksteknologi 3, finns med ett 30-tal artiklar från åren 1999-2004. Artiklarna är skrivna för finländska förhållanden och finländska lantbrukare med teman inom lantbruksteknologi, med tyngdpunkter kring utveckling, mekanisering, underhåll och säkerhet. Läsaren idag bör beakta, att vid tidpunkten när artiklarna skrevs var målgruppen små och medelstora gårdar i Finland, ett stort antal av gårdarna hade en åkerareal under 30 ha och färre än 30 mjölkkor. Samarbetet mellan gårdarna under den tiden var främst utvecklad kring spannmålsskörd och torkning. Farmartjänster, maskinentreprenörer och maskinstationer var under utveckling, liksom gårdsstorleken började bli större och speciellt fick man fick fart på arronderingen från början av 2000-talet. Utvecklingen har gått framåt vi har mycket färre gårdar, men mycket större, med större maskiner och flera unga välutbildade lantbrukare. Trots detta gäller fortfarande de mekaniserings- och skötselråd som då skrevs. Kvalitetsprodukter från gården kan endast fås fram om också teknikkunskapen, skötsel, körteknik och noggrannhet i arbetet följs åt i produktionen. På de följande sidorna kan du se en del av de artiklar som då skrevs för den tidsperiodens bönder. Det valda artikelinnehållet då, gjordes mot den erfarenhet som undertecknad fick i arbetet som maskinrådgivare i Österbotten. Ulf-Peter Granö

5

2. Gör utfodringen lättare

6

7

8

3. Sköt om växtskyddssprutan

9

10

11

12

13

4. Våröversyn av rotorharven

14

5. Ensilering, vad är det?

15

6. Rundbalspressningen ska förberedas bra

16

17

18

19

7. En bra inplastning ställer många krav

20

21

22

23

8. Rundbalsensileringen som metod

24

25

9. Frågor kring rundbalsensileringen

26

27

28

10. Behöver du flera ben att stå på. Du kan starta eget

29

30

11. Utvecklingsprocessen att starta eget företag

31

32

12. Högförädlade produkter av finskt virke

33

34

13. Naturbruksgymnasiet i Umeå

35

36

14. Agromek 2000

37

38

39

40

41

15. En bra sådd för en bra skörd

42

43

44

45

46

47

16. Satellitnavigering via GPS för lantbruket

48

49

17. Tänk på säkerheten i vårbruket

50

51

18. Jordpackningen kan påverkas

52

53

54

19. Besök på däckfabriken

55

56

20. Jordbearbetning med spadrotorharv

57

58

59

21. Samson störst på stallgödselspridare i Norden

60

61

22. Kimadan specialist på gödselhantering

62

63

23. Edenhall kan sockerbetsupptagare

64

65

66

67

24. KoneKilleri 2000

68

69

70

71

72

25. Maskiner för grovfoderhantering

73

74

75

26. Flera maskiner från KoneKilleri

76

77

78

79

80

26. Ytharva efter behov

81

82

83

28. Stallgödseln kan avvattnas

84

85

86

87

29. Teknik och kostnader för gödselseparering

88

89

30. Planera traktorköpet väl

90

91

92

93

94

95

96

33. Agromek i Danmark

97

98

99

100

101

102

103

104

32. Farmari i Uleåborg

105

106

107

108

33. KoneKilleri 2003 i Jyväskylä

109

110

111

112

113

114

34. Agromek 2004 i Danmark

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

35. Metko 2004 i Jämsänkoski

127

128

129

130

131

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful