ROMÂNIA

MINISTERUL
UNITATEA
COD FISCAL
Anexa la....................
-BUCUREŞTI-

EXEMPLAR 1

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că ...........................................................
este angajat în unitatea noastră. Se eliberează prezenta, fiindu-i necesară
pentru ................................................................................................................

DIRECTOR

ROMÂNIA
MINISTERUL
UNITATEA
COD FISCAL
Anexa la....................
-BUCUREŞTI-

EXEMPLAR 2

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că domnul .............................................
este angajat în unitatea noastră. Se eliberează prezenta, fiindu-i necesară
pentru ................................................................................................................
DIRECTOR